SAD – Farmaceutski lobi uz pomoć političara otvara put kontraverznom lijeku remdesivir, a pokopava bezopasni i jeftini klorokin

Američki predsjednik Donald Trump dugo promoviše upotrebu antimalarijskog lijeka hidroksihlorokin kao lijeka za koronavirus koji je u toku. Testiranje lijeka za upotrebu u liječenju COVID-19, međutim, blokirali su međunarodna zdravstvena tijela koja su primijetila štetne efekte ovog lijeka na pacijente.