Na temelju lažnih informacija i studija, Walmart prestaje prodavati e-cigarete u SAD-u

E-cigareta ne stvara dim, već paru koja nestaje za manje od minute – sto puta brže od duhanskog dima. “Elektronička cigareta ne ispušta nikakav ugljični monoksid, nikakav katran, nikakve otrovne čestice, više nego što se nalazi u atmosferi koja nas okružuje. Stoga nije opasno biti u blizini elektroničkih cigareta, također tvrde europski liječnici.