„Sjedinjenim Državama je isplativije uvoziti rusku naftu i izvoziti vlastitu“

Američkim je kompanijama isplativije prodavati naftu proizvedenu u Sjedinjenim Državama u inozemstvu i prerađivati ​​ruske sirovine u lokalnim rafinerijama, rekao je vodeći analitičar ruskog Nacionalnog fonda za energetsku sigurnost (NESF) Igor Juškov, komentirajući stalno povećanje isporuka nafte iz Rusije u Sjedinjene Države.