Brojne povoljnosti za investiranje u Crnu Goru

Brojne povoljnosti za investiranje u Crnu Goru
0
0

Veliki broj povoljnosti za ulaganje u Crnu Goru čini da država bude atraktivna lokacija za investitore, ne samo zbog očiglednih turističkih potencijala već i zbog brojnih mogućnosti za investiranje u drugim sektorima.

Crna Gora iz godine u godinu uvodi nove značajne povoljnosti za ulaganja u sve segmente privrede, pozicionirajući se kao atraktivna lokacija za investitore.

U težnji da privuče što više (stranih) investitora Crna Gora iz godine u godinu uvodi nove značajne povoljnosti i podsticajne mjere za ulaganja u sve segmente privrede. Iako mala po teritoriji, ova država predstavlja atraktivnu lokaciju za investitore, ne samo zbog očiglednih turističkih potencijala već i zbog brojnih mogućnosti za investiranje u drugim sektorima.

Uoči globalne ekonomske krize, Crna Gora bilježila je najveći priliv stranih direktnih investicija po glavi stanovnika u Evropi, a čak i tokom krize uspjela je da održi visok nivo ulaganja i pozicionira se toj oblasti kao lider u regionu.

Najmanju državu na Balkanu karakterišu politička, monetarna i makroekonomska stabilnost, jednostavna procedura osnivanja preduzeća, liberalan ekonomski režim spoljne trgovine, kao i povoljna poreska politika.

Isti uslovi za strane i domaće investitore

Posebno je važno naglasiti da u Crnoj Gori postoji jednak poreski tretman domaćih i stranih investitora, odnosno stranci se oporezuju isto kao i domaći investitori. Strani investitor može biti strano pravno ili fizičko lice sa sjedištem u inostranstvu, privredno društvo u kojem je učešće stranog kapitala veće od 25 odsto, crnogorski državljanin sa prebivalištem, odnosno boravištem u inostranstvu dužim od godinu dana i privredno društvo koje je strano lice osnovalo u Crnoj Gori. Strani investitor može osnovati privredno društvo, i to sam ili sa drugim ulagačima, ulagati u privredna društva, kupiti privredno društvo ili njegov dio, i osnovati dio stranog društva.
Oslobađanje dijela poreskih obaveza

Podsticajne mjere na nacionalnom nivou obuhvataju prije svega poreske olakšice za investiranje u nerazvijene djelove zemlje. Novoosnovana pravna lica u privredno nedovoljno razvijenim opštinama, koja obavljaju proizvodnu djelatnost, oslobađaju se poreza na dobit za prvih osam godina. Pored toga, poreski obveznik koji otpočne obavljanje proizvodne djelatnosti u privredno nedovoljno razvijenim opštinama oslobađa se poreza na dohodak za prvih osam godina.

Poslodavci koji zapošljavaju određene kategorije nezaposlenih lica u Crnoj Gori mogu računati na državne subvencije. Subvencije može koristiti poslodavac koji zaposli lica sa najmanje 40 godina života, Rome, Aškalije i Egipćane, lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda duže od pet godina, lica koja su zaposlena na izvođenju javnih radova, i slično. Za ove kategorije nezaposlenih poslodavac ne plaća doprinose za obavezno socijalno osiguranje na zarade, niti porez na dohodak fizičkih lica.

Poreske stope za investitore u Crnu Goru

Biznis zone u crnogorskim opštinama

Biznis zone predstavljaju posebna područja koje su u skoro svim gradovima Crne Gore odredile lokalne samouprave definišući određene podsticajne mjere za razvoj poslovanja. Riječ je o područjima koja se nalaze u blizini aerodroma, željezničkih pruga i magistralnih puteva. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u biznis zonama je snižena za 20 do 60 odsto, u zavisnosti od toga koja je opština u pitanju i o kojem biznisu je riječ. Takođe, tu je povoljnija cijena zakupa i kupovine zemljišta, smanjene stope poreza na nepokretnosti, kao i mogućnost definisanja povoljnog modela privatno-javnog partnerstva.

biznis zoneInvestiranje u Crnu Gorulokalne samoupravenaknada za komunalno opremanjeniske poreske stopepodsticajne mjereporeske olakšicepovoljnostiprivatno-javno partnerstvo
Pretplatiti se
Obavijesti o
0 Komentari
Inline povratne informacije
Pogledaj sve komentare
© 2023 – Portal Logično

POVEZANE VIJESTI

Nije pronađen nijedan rezultat.