fbpx

Autorski tekst Vladimira Putina: “Naša gvozdena snaga je sačuvala cijeli svijet u Drugom svjetskom ratu”

Vladimir Putin - reforme

Prošlo je 75 godina od završetka Drugog svetskog rata. Za te godine stasalo je nekoliko generacija. Promenila se politička karta planete. Nema Sovjetskog Saveza, koji je izvojevao grandioznu, rušilačku pobedu nad nacizmom, spasio ceo svet. Pa i sami događaji tog rata, čak i za njegove učesnike, predstavlјaju daleku prošlost. Ali zašto se u Rusiji 9. maj slavi kao najvažniji praznik, a 22. juna život praktično zamire i stoji knedla u grlu?

Obično se kaže da je rat ostavio dubok trag u istoriji svake porodice. Iza ovih reči stoji sudbina miliona lјudi, njihova patnja i bol od gubitka. Ponos, istina i sećanje.

Za moje roditelјe, rat su užasne muke opkolјenog Lenjingrada gde je umro moj dvogodišnji brat Vitja, gde je moja majka čudom preživela. Otac, iako oslobođen vojske, dobrovolјno se javio da brani rodni grad – učinio je isto kao i milioni sovjetskih građana. Borio se na mestu „Nevski pjatačok“ i bio teško ranjen. I što više prolaze godine, veća je potreba da se porazgovara sa roditelјima i više sazna o ratnom periodu njihovog života. Ali već je nemoguće pitati, zato u svom srcu čuvam razgovore sa ocem i majkom o ovoj temi, njihove škrte emocije.

Za mene i moje vršnjake važno je da naša deca, unuci, praunuci shvataju kroz kakve su iskušenja i muke prolazili njihovi preci. Kako, zašto su uspeli da prežive i pobede? Odakle potiče njihova istinska gvozdena snaga volјe koja je čudila i oduševlјavala ceo svet? Da, oni su branili svoj dom, decu, porodicu. Ali sve ih je objedinjavala lјubav prema domovini, prema otadžbini. Ovaj duboki, lični osećaj u potpunosti se ogleda u samoj suštini našeg naroda i postao je jedan od najvažnijih u svojoj herojskoj, žrtvenoj borbi protiv nacista.

Ljudi se često pitaju: kako će se ponašati sadašnja generacija, šta će raditi u kritičnoj situaciji? Pred mojim očima su mladi lekari, medicinske sestre, ponekad i jučerašnji studenti, koji danas odlaze u „crvenu zonu“ da bi spasavali lјude. Naši vojnici, u borbi protiv međunarodnog terorizma na Severnom Kavkazu, u Siriji, koji se borili do samog kraja, sasvim su mladi lјudi! Mnogi borci legendarne, besmrtne šeste desantne čete imali su 19–20 godina. Ali svi su pokazali da su dostojni podviga vojnika naše otadžbine, koji su je branili u Drugom svetskom ratu.

Stoga sam uveren da je u prirodi naroda Rusije da izvršavaju svoju dužnost, da se ne štede ukoliko okolnosti to nalažu. Samopožrtvovanje, patriotizam, lјubav prema svom domu, svojoj porodici, Otadžbini – ove vrednosti su i danas fundamentalne, klјučne u ruskom društvu. Na njima, u velikoj meri, počiva suverenitet naše zemlјe. Sada su se kod našeg naroda pojavile nove tradicije, kao što je Besmrtni puk.

Ovo je marš naših zahvalnih uspomena, krvne, žive veze među pokolenjima. Milioni lјudi odlaze u šetnje sa fotografijama svojih rođaka koji su branili Otadžbinu i pobedili nacizam. To znači da njihov život, iskušenja i žrtve, pobeda koju su nam dali, nikada neće biti zaboravlјeni.
Naša odgovornost pred prošlošću i budućnošću je da učinimo sve što je moguće kako bismo sprečili ponavlјanje strašnih tragedija.

Zbog toga sam smatrao svojom obavezom da napišem članak o Drugom svetskom ratu i o Velikom Otadžbinskom ratu. O ovoj ideji sam više puta razgovarao sa svetskim liderima, naišao na njihovo razumevanje. Krajem prošle godine, na samitu lidera zemalјa ZND, svi smo bili ujedinjeni: važno je preneti potomcima sećanje na to da je pobedu nad nacizmom, pre svega, odneo sovjetski narod, da su u ovoj herojskoj borbi – na frontu i u pozadini, rame uz rame – stajali predstavnici svih republika Sovjetskog Saveza.

Tada sam sa kolegama razgovarao i o teškom predratnom periodu.
Ovaj razgovor izazvao je veliki odjek u Evropi i svetu. Dakle, okretanje lekcijama prošlosti zaista je neophodno i aktuelno. U isto vreme bilo je i mnogo emocija, loše prikrivenih kompleksa i bučnih optužbi. Brojni političari iz navike su požurili da izjavlјuju da Rusija pokušava da revidira istoriju. Međutim, pri tome nisu mogli da demantuju nijednu činjenicu, nijedan navedeni argument. Naravno, teško je i nemoguće raspravlјati sa originalnim dokumentima koji se, usput, čuvaju ne samo u ruskim nego i u stranim arhivima.

Stoga je potrebno nastaviti analizu razloga koji su doveli do svetskog rata, osvrnuti se o njegovim složenim događajima, tragedijama i pobedama, o njegovim poukama – za našu zemlјu i ceo svet. I ovde je, ponavlјam, bitno osloniti se samo na arhivsku građu, svedočenja savremenika, isklјučiti sve ideološke i politizovane spekulacije.
Još jednom ću podsetiti na očiglednu stvar: osnovni uzroci Drugog svetskog rata umnogome potiču od odluka donetih posle Prvog svetskog rata.

Versajski sporazum postao je za Nemačku simbol duboke nepravde. Praktično se radilo o plјački zemlјe koja je bila dužna da plati velike odštete zapadnim saveznicima, koje su osiromašile njenu ekonomiju. Vrhovni komandant savezničkih snaga, francuski maršal Ferdinand Foš proročki je opisao Versaj: „Ovo nije mir, ovo je primirje na dvadeset godina“.

Upravo nacionalno poniženje stvorilo je plodnu zemlјu za radikalna i revanšistička osećanja u Nemačkoj. Nacisti su se vešto poigrali tim osećanjima, izgradili svoju propagandu, obećavši da će spasiti Nemačku od „versajskog nasleđa“, obnoviti njenu nekadašnju moć, a, zapravo, gurali nemački narod u novi rat. Paradoksalno je da su tome direktno ili indirektno doprinele zapadne države, pre svega, Velika Britanija i SAD.

Nјihovi finansijski i industrijski krugovi veoma su aktivno ulagali u nemačke fabrike i pogone za proizvodnju vojnih proizvoda. A među aristokratijom i političkim establišmentom bilo je mnogo pristalica radikalnih, krajnje desnih, nacionalističkih pokreta, koji su počeli da jačaju u Nemačkoj i Evropi.

Versajski „svetski poredak“ stvorio je brojne skrivene protivrečnosti i otvorene sukobe. U njihovoj osnovi su granice novih evropskih država koje su proizvolјno nacrtali pobednici u Prvom svetskom ratu. Praktično odmah po njihovom pojavlјivanju na mapi počeli su teritorijalni sporovi i međusobna potraživanja, koja su se pretvorila u tempirane bombe.

Jedan od najvažnijih rezultata Prvog svetskog rata bilo je stvaranje Lige naroda. Na ovu međunarodnu organizaciju polagane su velike nade za obezbeđivanje dugoročnog mira i kolektivne bezbednosti. To je bila progresivna ideja, čija je dosledna primena, bez preterivanja, mogla sprečiti ponavlјanje strahota globalnog rata.

Međutim, Liga naroda, u kojoj su dominirale pobedničke sile – Velika Britanija i Francuska, pokazala je svoju neefikasnost i jednostavno potonula u praznim pričama. Liga naroda i uopšte evropski kontinent nisu čuli višestruke pozive Sovjetskog Saveza da se uspostavi ravnopravni sistem kolektivne bezbednosti. Konkretno, da se zaklјuče istočnoevropski i pacifički pakt, koji bi sprečavali agresiju. Ovi predlozi su ignorisani.

Liga naroda nije uspela da spreči sukobe u različitim delovima sveta, kao što su napad Italije na Etiopiju, Španski građanski rat, agresija Japana na Kinu i Anšlus Austrije. A u slučaju Minhenskog sporazuma, u kojem su pored Hitlera i Musolinija, učestvovali lideri Velike Britanije i Francuske, uz puno odobrenje Saveta Lige naroda, podelјena je Čehoslovačka.

U vezi sa tim primećujem da, za razliku od mnogih tadašnjih lidera Evrope, Stalјin nije sebe okalјao ličnim susretom sa Hitlerom, koji je tada u zapadnim krugovima bio poznat kao ugledni političar i dobrodošao gost u evropskim prestonicama.

U rasparčavanju Čehoslovačke, zajedno sa Nemačkom, učestvovala je i Polјska. One su unapred i zajedno odlučivale kome će pripasti određene čehoslovačke zemlјe. 20. septembra 1938. polјski ambasador u Nemačkoj Jozef Lipski obavestio je ministra spolјnih poslova Polјske Jozefa Beka da je Hitler uveravao o sledećem: „… U slučaju da između Polјske i Čehoslovačke dođe do sukoba na osnovu polјskih interesa u Tješinu, Rajh će stati na našu (Polјsku) stranu“. Nacistički vođa čak je davao nagoveštaje, savetovao, da početak polјskih dejstava „usledi… tek nakon što Nemci okupiraju Sudete (planine)“.

Polјska je bila svesna da će bez Hitlerove podrške njeni osvajački planovi biti osuđeni na propast. Ovde ću citirati snimak razgovora nemačkog ambasadora u Varšavi Adolfa fon Moltkea sa Jozefom Bekom od 1. oktobra 1938. o polјsko-češkim odnosima i stavu SSSR-a o ovom pitanju. Evo što tamo piše: „… Gospodin Bek… izrazio je veliku zahvalnost na lojalnoj interpretaciji polјskih interesa na Minhenskoj konferenciji, kao i na iskrenosti odnosa tokom češkog sukoba. Vlada i javnost (Polјske)cene stav firera i rajhskancelara“.

Podela Čehoslovačke bila je surova i cinična. Minhen je srušio čak i one formalne krhke garancije koje su ostale na kontinentu i pokazao da su međusobni sporazumi bezvredni. Upravo Minhenski sporazum bio je okidač nakon kojeg je veliki rat u Evropi postao neizbežan.

Danas bi evropski političari, pre svega polјski lideri, želeli da „ućutkaju“ Minhen. Zašto? Ne samo zato što su njihove zemlјe tada izdale svoje obaveze, podržale Minhenski sporazum, a neke čak učestvovale u podeli plena, već i zato što je bilo nekako nezgodno podsetiti se da se tih dramatičnih dana 1938. godine samo Sovjetski Savez založio za Čehoslovačku.

Sovjetski Savez je na osnovu svojih međunarodnih obaveza, uklјučujući sporazume sa Francuskom i Čehoslovačkom, pokušao da spreči tragediju. Polјska je, sledeći svoje interese, svim silama pokušavala da spreči stvaranje sistema kolektivne bezbednosti u Evropi. Polјski ministar spolјnih poslova Jozef Bek je 19. septembra 1938. godine direktno pisao o tome pomenutom ambasadoru Jozefu Lipskom pre njegovog sastanka sa Hitlerom: „… Tokom prošle godine polјska vlada je četiri puta odbila predlog da se pridruži međunarodnoj intervenciji u odbrani Čehoslovačke“.

Britanija, kao i Francuska, koja je tada bila glavni saveznik Čeha i Slovaka, preferirala je da se odrekne svojih garancija i baci ovu istočnoevropsku zemlјu na milost i nemilost. Ne samo baci, već usmeri težnje nacista na istok sa cilјem da se Nemačka i Sovjetski Savez neizbežno sukobe i međusobno se iskrvare.

Upravo se na tome zasnivala zapadnjačka politika „smirivanja“. I ne samo u odnosu na Treći rajh, već i prema ostalim članicama takozvanog Antikominternskog pakta – fašističkoj Italiji i militarističkom Japanu. Nјegov vrhunac na Dalekom istoku bio je Anglo-japanski sporazum iz leta 1939. koji je Tokiju dao odrešene ruke u Kini. Vodeće evropske sile nisu želele da priznaju kakva smrtna opasnost za ceo svet dolazi od Nemačke i njenih saveznika i nadale se da će ih rat zaobići.

Minhenska izdaja pokazala je Sovjetskom Savezu da će zapadne zemlјe rešavati bezbednosna pitanja ne uzimajući u obzir njegove interese i da će, ukoliko bude potrebe, formirati antisovjetski front.
U isto vreme, Sovjetski Savez je učinio sve kako bi iskoristio svaku šansu za stvaranje antihitlerovske koalicije, ponavlјam, bez obzira na dvoličnu poziciju zapadnih zemalјa. Tako je sovjetsko rukovodstvo preko obaveštajnih službi dobijalo podrobne informacije o zakulisnim anglo-nemačkim kontaktima u leto 1939. godine.

Skrećem pažnju na činjenicu da su oni vođeni veoma intenzivno, štaviše, praktično istovremeno sa trilateralnim pregovorima predstavnika Francuske, Velike Britanije i SSSR-a, koji su, naprotiv, zapadni partneri svesno otezali. U vezi sa tim citiraću dokument iz britanskih arhiva – ovo je uputstvo britanske vojne misije koja je stigla u Moskvu u avgustu 1939. godine. U njemu se direktno govori da delegacija treba da „pregovara veoma sporo“; da „vlada Ujedinjenog Kralјevstva nije spremna da preuzme na sebe detalјne obaveze koje bi mogle da ograniče našu slobodu delovanja pod bilo kojim okolnostima“.

Takođe napominjem: za razliku od Engleza i Francuza, sovjetsku delegaciju predvodilo je visoko rukovodstvo Crvene armije, koje je imalo sva potrebna ovlašćenja za „potpisivanje vojne konvencije o organizaciji vojne odbrane Engleske, Francuske i SSSR-a protiv agresije na Evropu“.
Svoju ulogu u propasti pregovora odigrala je Polјska koja nije htela nikakve obaveze prema sovjetskoj strani. Čak i pod pritiskom zapadnih saveznika, polјsko rukovodstvo odbilo je da sarađuje sa Crvenom armijom u borbi protiv Vermahta. I tek kada se saznalo za Ribentropov dolazak u Moskvu, Jozef Bek je nevolјno, ne direktno, već preko francuskih diplomata, obavestio sovjetsku stranu: „… U slučaju zajedničkih dejstava protiv nemačke agresije, saradnja Polјske i SSSR-a, pod tehničkim uslovima koji treba da se utvrde, nije isklјučena“.

Istovremeno je svojim kolegama objasnio: „… Nisam protiv ove formulacije samo radi olakšavanja taktike, a naše principijelno gledište u vezi sa SSSR-om je konačno i ostaje nepromenjeno“.
U nastaloj situaciji, Sovjetski Savez je potpisao Sporazum o nenapadanju sa Nemačkom. To je faktički uradio poslednji od evropskih zemalјa i to u svetlu stvarne opasnosti od suočavanja sa ratom na dva fronta – sa Nemačkom na zapadu i sa Japanom na istoku, gde su se već vodile intenzivne bitke na reci Halhin Gol.

Stalјin i njegovo okruženje zaslužuju mnoge pravedne optužbe. Sećamo se i zločina režima nad sopstvenim narodom i užasa masovnih represija. Ponavlјam, sovjetskim liderima se može mnogo toga prigovarati, ali ne i nedostatak razumevanja prirode spolјnih pretnji. Oni su bili svesni spolјnih pokušaja ostaviti Sovjetski Savez da se sam suoči sa Nemačkom i njenim saveznicima. Shvatajući ovu stvarnu opasnost radili su na dobijanju dragocenog vremena za jačanje odbrane zemlјe.

U vezi sa tada zaklјučenim Paktom o nenapadanju, sada čujemo mnogo spekulacija i optužbi na račun savremene Rusije. Da, Rusija jeste naslednica SSSR-a, a sovjetski period je, sa svim svojim trijumfima i tragedijama, neotuđivi deo naše hilјadugodišnje istorije. Ali, podsećam vas i da je Sovjetski Savez dao pravnu i moralnu ocenu takozvanom Paktu Molotov-Ribentrop. U rezoluciji Vrhovnog saveta od 24. decembra 1989. godine zvanično su osuđeni tajni protokoli kao „akt lične moći“, koji nikako nije odražavao „volјu sovjetskog naroda, koji nije odgovoran za ovu zaveru“.

Istovremeno, druge države preferiraju da se ne prisećaju sporazuma gde stoje potpisi nacista i zapadnih političara. Da ne spominjem pravnu ili političku ocenu takve saradnje, uklјučujući prećutni dogovor, čak i direktan podsticaj, nekih evropskih lidera sa varvarskim planovima nacista. Dovolјno je setiti se cinične fraze polјskog ambasadora u Nemačkoj Jozefa Lipskog koju je izgovorio u razgovoru sa Hitlerom 20. septembra 1938. godine: „… Za rešenje jevrejskog pitanja, mi (Polјaci) postavićemo mu… prelep spomenik u Varšavi“.

Takođe ne znamo da li su postojali neki „tajni protokoli“ i aneksi sporazuma niza država sa nacistima. Ostaje samo da se „veruje na reč“. Između ostalog, još uvek nisu deklasifikovani materijali o tajnim anglo-nemačkim pregovorima. Zato pozivamo sve države da intenziviraju proces otvaranja svojih arhiva, objavlјivanja ranije nepoznatih dokumenata predratnog i ratnog perioda, kao što to radi Rusija poslednjih godina. Spremni smo za široku saradnju, za zajedničke istraživačke projekte naučnika-istoričara.

Ali, vratimo se na događaje koji su prethodili Drugom svetskom ratu. Naivno je bilo verovati da, nakon što se obračunao sa Čehoslovačkom, Hitler neće imati nove teritorijalne pretenzije. Ovaj put prema svom nedavnom saučesniku u podeli Čehoslovačke – Polјskoj. Uzgred, povod za to je bilo nasleđe Versaja – sudbina takozvanog Gdanjskog koridora. Tragedija Polјske koja je zatim usledila u potpunosti je na savesti tadašnjeg polјskog rukovodstva, koje je sprečilo zaklјučivanje anglo-franko-sovjetskog vojnog saveza i uzdalo se u pomoć zapadnih partnera, stavilo je svoj narod pod točkove nacističke mašine za uništenje.

Nemačka ofanziva se razvijala u potpunom skladu sa doktrinom blickriga. Uprkos žestokom, herojskom otporu polјske vojske, već nedelјu dana nakon početka rata, 8. septembra 1939. godine, nemačke trupe bile su na pragu Varšave. A vojna i politička elita Polјske 17. septembra pobegla na teritoriju Rumunije izdajući svoj narod, koji je nastavio da se bori protiv okupatora.

Zapadni saveznici nisu opravdali polјske nade. Posle objave rata Nemačkoj, francuske trupe napredovale su svega nekoliko desetina kilometara duboko u nemačku teritoriju. Sve je to izgledalo kao demonstracija aktivnih dejstava. Štaviše, Anglo-francuski Vrhovni vojni savet, koje se prvi put sastao 12. septembra 1939. u francuskom Abvilu, odlučio je da u potpunosti prekine ofanzivu s obzirom na brzi razvoj događaja u Polјskoj.

Počeo je zloglasni „Lažni rat“. Francuska i Engleska su direktno izdale svoje obaveze prema Polјskoj.
Kasnije su, tokom Nirnberškog procesa, nemački generali tako objašnjavali svoj brzi uspeh na istoku. Bivši načelnik štaba operativnog rukovodstva Vrhovne komande Oružanih snaga Nemačke general Alfred Jodl priznao je: „…Nismo pretrpeli poraz još 1939. samo zato što je otprilike 110 francuskih i engleskih divizija, koje su se tokom našeg rata sa Polјskom na Zapadu borile protiv 23 nemačke divizije, ostalo u potpunosti neaktivno“.

Zamolio sam da iz arhiva dobijem tone materijala koji se odnose na kontakte SSSR-a i Nemačke u dramatičnim danima avgusta i septembra 1939. godine. Prema dokumentima, u tački 2 Tajnog protokola uz Sporazum o nenapadanju između Nemačke i SSSR-a od 23. avgusta 1939. stajalo je da u slučaju teritorijalno-političkog preuređenja oblasti koja pripadaju Polјskoj, granica sfera interesa dveju zemalјa treba „približno da ide duž reka Narev, Visla i Sana“.

Drugim rečima, sovjetska sfera uticaja nije samo obuhvatala teritorije na kojima je živelo ukrajinsko i belorusko stanovništvo, već i istorijski polјske zemlјe između reka Bug i Visla. Ne znaju mnogi za tu činjenicu.
Slično tome, mnogi ne znaju da je odmah nakon napada na Polјsku, u prvim danima septembra 1939, Berlin uporno i neprestano pozivao Moskvu da se pridruži vojnim dejstvima. Međutim, sovjetsko rukovodstvo ignorisalo je takve pozive i do poslednjeg trenutka nije želelo da se meša u dramatičan razvoj događaja.

Tek kada je konačno postalo jasno da Velika Britanija i Francuska ne nameravaju da pomognu svom savezniku, a da je Vermaht sposoban da brzo okupira celu Polјsku i praktično dođe do praga Minska, odlučeno je da se u jutro 17. septembra odredi Crvene armije uvedu u takozvane Kresi vshodnje (istočna granica). Ovo su sada delovi teritorija Belorusije, Ukrajine i Litvanije.

Očigledno je da nije ostalo drugih varijanata. Inače bi se rizici za SSSR višestruko povećali, jer je, ponoviću, stara sovjetsko-polјska granica išla samo nekoliko desetina kilometara od Minska, a neizbežni rat sa nacistima počeo bi sa za zemlјu izuzetno nepovolјnih strateških položaja. I milioni lјudi različitih nacionalnosti, uklјučujući Jevreje koji žive u u blizini Bresta i Grodna, Pšemisla, Lavova i Vilјnusa, pali bi u ruke nacistima i njihovim lokalnim saučesnicima – antisemitima i radikalnim nacionalistima.

Upravo je činjenica da je Sovjetski Savez do poslednje mogućnosti pokušavao da izbegne učešće u rastućem sukobu i nije želeo da igra na strani Nemačke, dovela do toga da se realni sukob sovjetskih i nemačkih trupa desi mnogo istočnije od granica navedenih u tajnom protokolu. Ne duž reke Visle, već otprilike duž takozvane Kurzonove linije, koju je još 1919. godine Antanta preporučila kao istočnu granicu Polјske.

Kao što se zna, teško je primeniti mogući način na događaje koji su se već dogodili. Mogu samo da kažem da je u septembru 1939. sovjetsko rukovodstvo imalo mogućnost da pomeri zapadne granice SSSR-a dalјe prema zapadu, sve do Varšave, ali je odlučilo da to ne učini.

Nemci su predložili formalizovanje novog statusa kvo. Dana 28. septembra 1939. u Moskvi Joahim fon Ribentrop i Vjačeslav Molotov potpisali su Sporazum o prijatelјstvu i granici između SSSR-a i Nemačke, kao i tajni protokol o promeni državne granice, kojim se priznavala linija razgraničenja, gde su defakto stajale dve armije.

U jesen 1939. godine, rešavajući svoje vojno-strateške i odbrambene zadatke, Sovjetski Savez započeo je proces inkorporacije Letonije, Litvanije i Estonije. Nјihov ulazak u SSSR realizovan je na sporazumnoj osnovi, uz saglasnost izabranih vlasti. To je bilo u skladu sa tadašnjim međunarodnim i državnim pravom.

Osim toga, u oktobru 1939. godine Litvaniji su vraćeni Vilјnus sa okolinom, koji su ranije bili deo Polјske. Baltičke republike u sastavu SSSR-a zadržale su svoje organe vlasti, jezik i imale su predstavništvo u sovjetskim vrhovnim državnim strukturama.
Svih ovih meseci diplomatska i vojno-politička borba, rad obaveštajne službe, koji je nevidlјivim očima bio nevidlјiv, nije prestajao. Moskva je razumela da je pred njom nepogrešivi i okrutni neprijatelј, da je već započeo skriveni rat sa nacizmom. I nema razloga da zvanične izjave, formalne protokolarne note tih godina doživlјavaju kao dokaz „prijatelјstva“ između SSSR-a i Nemačke.

SSSR je imao aktivne trgovinske i tehničke kontakte ne samo sa Nemačkom, već i sa drugim zemlјama. Istovremeno, Hitler je više puta pokušavao da uvuče SSSR u sukob sa Velikom Britanijom, ali sovjetsko rukovodstvo nije podleglo tim ubeđenjima.
Svih tih meseci nije prekidana nevidlјiva diplomatska i vojno-politička borba, rad obaveštajne službe. Moskva je shvatala da pred sobom ima nepomirlјivog i okrutnog neprijatelјa, da je već započeo skriveni rat sa nacizmom. I nema nikakvog razloga da shvata zvanične izjave i formalne protokolarne note tih godina kao dokaz „prijatelјstva“ između SSSR-a i Nemačke. SSSR nije imao aktivne trgovinske i tehničke kontakte samo sa Nemačkom, već i sa drugim zemlјama. Pri tome je Hitler više puta pokušavao da uvuče SSSR u sukob sa Velikom Britanijom, ali sovjetsko rukovodstvo nije podleglo na te nagovore.

Poslednji pokušaj Hitlera da ubedi Sovjetski Savez da preduzmu zajedničke akcije bio je za vreme posete Molotova Berlinu u novembru 1940. godine. Ali Molotov se tačno pridržavao Stalјinovih uputstava, te se ograničio na opšte razgovore o ideji Nemaca o priklјučivanju Sovjetskog Saveza Trojnom paktu – savezu Nemačke, Italije i Japana, koji je potpisan u septembru 1940. godine i usmerenom protiv Velike Britanije i SAD. Nije slučajno Molotov već 17. novembra savetovao sovjetskog izaslanika Ivana Majskog koji se nalazio u Londonu: „Za Vašu informaciju…U Berlinu nije potpisan nikakav dogovor, niti je to planirano. Slučaj u Berlinu ograničen je na razmenu mišlјenja. Nemci i Japanci bi, očigledno, veoma želeli da nas gurnu u stranu Persijskog zaliva i Indije.

Odbacili smo raspravu o ovom pitanju, jer smatramo da su takvi saveti Nemačke neumesni“. A 25. novembra sovjetsko rukovodstvo je tu konačo stavilo tačku: zvanično je iznelo Berlinu uslove koji su bili neprihvatlјivi za naciste, uklјučujući povlačenje nemačkih snaga iz Finske, sporazum o uzajamnoj pomoći između SSSR-a i Bugarske, i niz drugih tema, i time su svesno odbacili svaku mogućnost pristupanja Paktu. Takav stav je konačno učvrstio firera u njegovoj nameri da započne rat protiv SSSR-a. Već u decembru, odbacivši sva upozorenja svojih stratega o katastrofalnoj opasnosti rata na dva fronta, Hitler je odobrio plan „Barbarosa“.

To je učinio, shvatajući da je upravo Sovjetski Savez glavna sila koja mu je suprotstavlјena u Evropi, i da će predstojeći sukob na istoku rešiti ishod svetskog rata. Bio je siguran da će se pohod na Moskvu odigrati brzo i uspešno.
Ono što bih posebno želeo da naglasim je da su se zapadne zemlјe tada faktički složile sa sovjetskim akcijama, prepoznale su želјu Sovjetskog Saveza da osigura svoju bezbednost.

Tako je 1. oktobra 1939. godine tadašnji bivši šef britanskog Admiraliteta Vinston Čerčil u izjavio za radio rekao: „Rusija vodi hladnu politiku sopstvenih interesa. Da bi zaštitile Rusiju od nacističke pretnje bilo je neophodno da ruske snage budu na toj liniji (novoj zapadnoj granici)“. Četvrtog oktobra 1939. godine u Domu lordova ministar spolјnih poslova Velike Britanije Edvard Halifaks je izjavio: „Treba podsetiti da je sovjetska vlada htela da pomeri granicu praktično do linije koju je tokom Versajske konferencije preporučio lord Kurzon.

Samo navodim istorijske činjenice i verujem da su one neosporne“. Poznati britanski političar i državnik Dejvid Lojd Džordž isticao je: „Ruske trupe su okupirale teritorije koje nisu polјske i koje je Polјska silom zauzela nakon Prvog svetskog rata. Bezumlјe bi bilo da se rusko napredovanje izjednači sa napredovanjem Nemaca“.

Britanski visoki zvaničnici i diplomate su tokom neformalnih razgovora sa sovjetskim izaslanikom Ivanom Majskim govorili otvorenije. Zamenik ministra spolјnih poslova Velike Britanije Ričard Batler je govorio 17. oktobra 1939. godine: „U britanskim vladinim krugovima smatraju da ne može biti nikakvog govora o tome da se Polјskoj vrate Zapadna Ukrajina i Belorusija. Ako bi uspeli da formiraju etnografsku Polјsku skromnih razmera, uz garanciju ne samo SSSR-a i Nemačke, nego i Engleske i Francuske, britanska vlada bi bila u potpunosti zadovolјna“. Dvadeset sedmog oktobra 1939. godine glavni savetnik Nevila Čemberlena, Harold Vilson je rekao: „Polјska mora biti obnovlјena kao samostalna država na etnografskoj osnovi, ali bez Zapadne Ukrajine i Belorusije“.

Važno je istaći da je tokom tih razgovora ispitivana i podloga za pobolјšanje sovjetsko-britanskih odnosa. Ti kontakti su u velikoj meri postavili temelјe budućem savezništvu i Antihitlerovskoj koaliciji. Među odgovornim, dalekovidim političarima izdvajao se Vinston Čerčil, koji se, uprkos poznatoj antipatiji prema SSSR-u, i ranije zalagao za saradnju sa njim. Još u maju 1939. godine u Domu komuna izjavio je: „Bićemo u smrtnoj opasnosti, ukoliko ne budemo mogli da formiramo veliki savez protiv agresije. Bila bi najveća glupost da odbacimo prirodnu saradnju sa Sovjetskom Rusijom“.

Nakon početka vojnih operacija u Evropi, na sastanku sa Ivanom Majskim 6. oktobra 1939. godine, on je rekao u poverenju: „Između Velike Britanije i SSSR-a nema nikakvih ozbilјnih nesuglasica. Stoga nema osnova za napete i nezadovolјavajuće odnose. Britanska vlada bi želela da razvija trgovinske odnose. Takođe bi bila spremna da razgovara o svim drugim vrstama mera, koje bi mogle doprineti pobolјšanju odnosa“.

Drugi svetski rat nije izbio preko noći, neočekivano, odjednom. I agresija Nemačke na Polјsku nije bila iznenadna. On je rezultat mnogih tendencija i faktora u globalnoj politici tog perioda. Svi predratni događaji vezali su se u jedan sudbinski lanac. Ali, nesumnjivo, ono što je predodredilo najveću tragediju u istoriji čovečanstva bio je državni egoizam, kukavičluk, popuštanje agresoru koji je jačao, nespremnost političkih elita za pronalazak kompromisa.

Stoga je nepravedno tvrditi da je dvodnevna poseta ministra spolјnih poslova (Trećeg rajha) Ribentropa Moskvi glavni razlog koji je pokrenuo Drugi svetski rat. Sve vodeće zemlјe u manjoj ili većoj meri snose deo odgovornosti za početak rata. Svaka je činila nepopravlјive greške, samouvereno verujuću da mogu nadigrati druge i obezbediti jednostrane prednosti za sebe ili se skloniti po strani od predstojeće globalne nesreće.

Za takvu kratkovidnost, za odbijanje stvaranja sistema kolektivne bezbednosti, moralo se platiti milionima života, kolosalnim gubicima.
Pišem o tome bez i najmanje namere da preuzmem na sebe ulogu sudije, da nekoga optužim ili opravdam, a još manje da iniciram novi talas međunarodne informacione konfrontacije na istorijskom polјu, koji može sukobiti države i narode. Smatram da se potragom za uravnoteženim procenama događaja iz prošlosti treba baviti akademska nauka sa velikim brojem uglednih naučnika iz različitih zemalјa. Svima su nam potrebne istina i objektivnost.

Oduvek sam pozivao i pozivam kolege na miran, otvoren, dijalog, zasnovan na poverenju, na samokritičan, nepristrasan pogled na zajedničku prošlost. Takav pristup će omogućiti da se ne ponove tadašnje greške i da se obezbedi miran i prosperitetan razvoj za naredni period.

Međutim, mnogi naši partneri još nisu spremni za zajednički rad. Naprotiv, sledeći svoje cilјeve, oni povećavaju broj i količinu informacionih napada na našu zemlјu, žele da nas nateraju da se opravdavamo, osećamo krivicu, usvajaju potpuno licemerne politizovane deklaracije. Tako, na primer, rezolucija „O važnosti očuvanja istorijskog sećanja za budućnost Evrope“, koju je Evropski parlament odobrio 19. septembra 2019. godine, direktno optužuje SSSR, ravnopravno sa nacističkom Nemačkom, za izbijanje Drugog svetskog rata. Naravno da se tamo ne spominje Minhen.

Smatram da takvi „papiri“, jer ne mogu da kažem za tu rezoluciju da je dokument, uz očiglednu nameru da izazovu skandal, nose opasno stvarne pretnje, jer je usvojio veoma ugledan organ. I šta je time pokazao? Koliko god to bilo žalosno – svesnu politiku uništavanja posleratnog svetskog poretka, čije je formiranje bilo pitanje časti i odgovornosti zemalјa čiji su predstavnici danas glasali za tu lažnu deklaraciju.

Na taj način su udarili na zaklјučke Nirnberškog tribunala, na napore svetske zajednice, koja je nakon pobedničke 1945. godine formirala univerzalne međunarodne institucije. S tim u vezi podsećam da je sam proces evropske integracije, tokom koga su stvorene odgovarajuće strukture, uklјučujući i Evropski parlament, postao moguć zahvalјujući samo poukama izvučenim iz prošlosti, jasnim pravnim i političkim procenama. A oni, koji svesno dovode u pitanje taj konsenzus, ruše temelјe posleratne Evrope.

Osim što predstavlјa pretnju za osnovne principe svetskog poretka, ovde postoji i moralna i etička strana. Ismevanje, iživlјavanje nad ovim uspomenama je podlost. Podlost biva namerna, licemerna, potpuno svesna, kao u situaciji kada se u saopštenjima povodom 75. godišnjice završetka Drugog svetskog rata spominju svi učesnici Antihitlerovske koalicije, osim SSSR-a. Podlost biva i kukavička, kada ruše spomenike, koji su postavlјeni u čast boraca protiv nacizma, opravdavajući sramotne postupke neistinitim parolama borbe protiv nepoželјne ideologije i navodne okupacije. Podlost biva krvava, kada one koji istupaju protiv neonacista i naslednika (Stepana) Bandere, ubijaju i spalјuju.

Ponavlјam, podlost se manifestuje na različite načine, ali ne prestaje da bude omražena.
Zaboravlјanje lekcija iz istorije neminovno dovodi do grubog razračunavanja. Čvrsto ćemo braniti istinu, zasnovanu na dokumentovanim, potvrđenim istorijskim činjenicama, nastavićemo da časno i nepristrasno govorimo o događajima iz perioda Drugog svetskog rata. Na to je, između ostalog, usmeren ogroman projekat čiji je cilј da se u Rusiji formira najveća zbirka arhivskih dokumenata, video i foto-materijala o istoriji Drugog svetskog rata i predratnom periodu.

Na tome se već radi. Tokom pripreme ovog članka koristio sam veliki broj novih, nedavno pronađenih materijala, sa kojih je skinuta oznaka tajnosti. S tim u vezi, odgovorno tvrdim da ne postoje arhivska dokumenta koja bi potvrdila verziju da je SSSR imao nameru da započne preventivni rat protiv Nemačke. Da, sovjetsko vojno rukovodstvo pridržavalo se doktrine da će u slučaju agresije Crvena armija brzo pružiti otpor neprijatelјu, da će preći u ofanzivu i voditi rat na neprijatelјskoj teritoriji. Međutim, takvi strateški planovi uopšte nisu predviđali nameru da prvi napadnu Nemačku.

U predratnim mesecima preduzeli su korake, usmerene na povećanje borbene gotovosti zemlјe, uklјučujući tajno regrutovanje dela onih koji su bili sposobni za vojnu službu, premeštanje jedinica i rezervnih snaga iz unutrašnjih vojnih okruga ka zapadnim granicama.

Rat nije bio iznenadan – očekivali su ga, spremali su se za njega. Ali udar nacista je zaista bio bez presedana u istoriji destruktivne moći. 22. juna 1941. godine Sovjetski Savez se suočio sa najmoćnijom, najmobilnijom i najobučenijom vojskom na svetu, koja je iskorišćavala industrijski, ekonomski i vojni potencijal skoro cele Evrope.

U toj smrtonosnoj invaziji nije učestvovao samo Vermaht, nego i nemačke sluge i vojni kontigenti mnogih drugih evropskih zemalјa.
Najteži vojni porazi 1941. godine doveli su zemlјu na ivicu katastrofe. Pribegavali su ekstremnim metodama kako bi obnovili borbenu moć i kontrolu – opštoj mobilizaciji, uprezanjem svih snaga države i naroda. Već u leto 1941. godine pod neprijatelјskom vatrom započeta je evakuacija miliona građana, stotina fabrika i preduzeća na istok zemlјe.

U najkraćem roku u pozadini je pokrenuta proizvodnja oružja i municije, koji su počeli da se isporučuju na front već prve ratne zime, a do 1943. godine nadmašena je vojna proizvodnja Nemačke i njenih saveznika. Za godinu i po Sovjeti su postigli ono što se činilo nemogućim, i na frontu, i u pozadini. Još je teško shvatiti, zamisliti, kakve su neverovatne napore, hrabrost, samopožrtvovanost zahtevala ta najveća dostignuća.

Protiv moćne, naoružane do zuba, hladnokrvne, okupacione nacističke mašine podigla se divovska snaga sovjetskog društva, ujedinjenog u želјi da zaštite rodnu zemlјu, da se osvete neprijatelјu koji je slomio, pogazio miran život, njihove planove i nade.

Naravno, u tom periodu strašnog, krvavog rata nekim lјudima je ovladao strah, zbunjenost, očaj. Bilo je i izdaje i dezertiranja. Oštar razdor, izazvan revolucijom i građanskim ratom, nihilizam, ismevanje nacionalne istorije, tradicije i vere koju su bolјševici pokušali da usade, posebno prvih godina nakon dolaska na vlast – sve ovo je ostavilo svoj uticaj. Ali opšte raspoloženje sovjetskih građana i naših sunarodnika, koji su se našli u inostranstvu, bilo je drugačije – sačuvati, spasiti otadžbinu. To je bio pravi, nezaustavlјivi poriv. Ljudi su tražili oslonac u pravim patriotskim vrednostima.

Nacistički „stratezi“ su bili ubeđeni da ogromnu multinacionalnu državu mogu lako zauzeti. Računali su na to da će iznenadni rat, njegova bespoštednost i neizdržive teškoće neizbežno pogoršati međuetničke odnose, i da će zemlјu moći rasparčevati. Hitler je otvoreno govorio: „Naša politika prema narodima, koji naselјavaju ogromna prostranstva Rusije, treba da se svodi na podsticanje svakog oblika nesuglasica i raskola“.

Ali prvih dana je postalo jasno da je taj nacistički plan propao. Brestovsku tvrđavu je do zadnje kapi krvi štitila vojska koju je činilo više od 30 nacionalnosti. Tokom celog rata – i u velikim odlučujućim bitkama, i u odbrani teritorije, svakog metra rodne zemlјe vidimo primere takvog jedinstva.

Povoložje i Ural, Sibir i Daleki Istok, republike Srednje Azije i Zakavkazja postali su dom milionima evakuisanih. Stanovnici tih područja delili su sa njima poslednje što su imali, pomagali su svime, čime su mogli. Prijatelјstvo naroda, njihovo međusobno pomaganje postali su za neprijatelјa prava neuništiva tvrđava.

Mi se borimo za istinsku, neulepšanu, istinu o ratu. Tu narodnu, lјudsku istinu – surovu, gorku i nemilosrdnu, preneli su nam pisci i pesnici, koji su prošli kroz vatru i pakao iskušenja na frontu. Za moje, kao i za druge generacije, njihove iskrene, duboke priče, romani, prodorna „vojna proza“ i poezija zauvek su ostavili trag na duši, postali su zaveštanje – poštovati veterane koji su za pobedu učinili sve što su mogli, sećati se onih koji su ostali na bojnim polјima.

I danas potresaju jednostavni, a u suštini veličanstveni stihovi pesme Aleksandra Tvardovskog: „Ubijen sam kod Rževa…“, koja je posvećena učesnicima krvave, žestoke bitke iz Velikog otadžbinskog rata koja se odigrala na sredini sovjetsko-nemačkog fronta. Samo tokom bitke za Ržev, koja je trajala od oktobra 1941. do marta 1943. godine Crvena armija je izgubila 1.342.888. lјudi, uklјučujući ranjene i nestale. Navodim ove strašne, tragične, nepotpune cifre, prikuplјene iz arhivskih izvora prvi put, odajući počast podvigu poznatih i bezimenih junaka, o kojima su u posleratnim godinama iz različitih razloga govorili nezasluženo, nepravedno malo ili su potpuno ćutali.

Dozvolite da vam citiram još jedan dokument. Reč je o izveštaju Međunarodne komisije za ratnu odštetu iz Nemačke na čelu sa Ivanom Majskim, koja je pripremlјena u februaru 1945. godine. Zadaci komisije bili su utvrđivanje formule, prema kojoj bi pobeđena Nemačka trebalo da izvrši nadoknadu štete koju su pretrpele države-pobednice. Komisija je došla do sledećeg zaklјučka: „Broj dana koje je svaki nemački vojnik proveo na sovjetskom frontu najmanje je 10 puta veći nego broj dana koje su nemački vojnici proveli na svim drugim savezničkim frontovima. Na sovjetskom frontu takođe bilo je koncentrisano oko četiri petine nemačkih tenkova i oko dve trećine nemačkih aviona“.

Sveukupno, na SSSR je bilo usmereno oko 75 odsto svih vojnih snaga Antihitlerovske koalicije. Crvena armija je tokom ratnih godina „samlela“ 626 divizija Sila Osovine, od kojih je 508 nemačkih.
Dvadeset osmog aprila 1942. godine Ruzvelt je tokom obraćanja američkoj naciji izjavio: „Ruska vojska je uništila i nastavlјa da uništava više lјudstva, aviona, tenkova i topova našeg zajedničkog neprijatelјa, nego sve ostale ujedinjene nacije zajedno“. Čerčil je u poruci Stalјinu 27. septembra 1944. godine pisao da je „upravo ruska armija slomila nemačku vojnu mašinu“.

Takva procena je odjeknula širom sveta, jer je u tim rečima sadržana ta ista velika istina, koju tada niko nije dovodio u pitanje. Skoro 27 miliona sovjetskih građana poginulo je na frontu, u nemačkom zaroblјeništvu, umrlo je od gladi i bombardovanja, u getima i pećima nacističkih logora smrti. SSSR je izgubio svakog sedmog građanina, Velika Britanija jednog od 127, a SAD jednog od 320.
Nažalost, ove brojke najtežih, nenadoknadlјivih gubitaka Sovjetskog Saveza nisu konačne. Potrebno je nastaviti sa mukotrpnim radom u cilјu utvrđivanja imena i sudbina svih poginuli: vojnika Crvene armije, partizana, ilegalaca, ratnih zaroblјenika i zaroblјenika u koncentracionim logorima, civila koje su ubili odredi smrti. To je naš dug.

I ovde posebnu ulogu imaju učesnici pokreta za pronalaženje, vojno-patriotska i dobrovolјačka udruženja, projekti kao što su elektronska baza podataka „Sećanje naroda“, zasnovana na arhivskim dokumentima. I, naravno, za rešavanje takvog humanitarnog zadatka neophodna je tesna međunarodna saradnja.

Do pobede su doveli napori svih zemalјa i naroda, koji su se borili protiv zajedničkog neprijatelјa. Britanska vojska je zaštitila svoju otadžbinu od invazije, ratovala je sa nacistima i njihovim slugama na Sredozemnom moru i u Severnoj Africi. Američke i britanske snage su oslobađale Italiju, otvorili su Drugi front. SAD su nanele moćan, razoran udarac agresoru na Tihom okeanu. Pamtimo ogromne žrtve kineskog naroda i njihovu veliku ulogu u porazu japanskog militarizma. Nećemo zaboraviti borce „Slobodne Francuske“ koji nisu priznali sramnu kapitulaciju i nastavili su borbu protiv nacista.

Takođe ćemo uvek biti zahvalni za pomoć koju su pružali saveznici, snabdevajući Crvenu armiju municijom, sirovinama, hranom, tehnikom. Pomoć je bila značajna i činila je oko sedam odsto ukupne vojne proizvodnje Sovjetskog Saveza.

Jezgro Antihitlerovske koalicije počelo je da se formira odmah nakon napada na Sovjetski Savez, kada su SAD i Velika Britanija bezuslovno podržale SSSR u borbi protiv nacističke Nemačke. Tokom Teheranske konferencije 1943. godine Stalјin, Ruzvelt i Čerčil su formirali savez velikih sila, dogovorili su se o razvoju koalicione diplomatije, zajedničke strategije u borbi protiv zajedničke smrtne pretnje. Lideri Velike trojke su shvatali da će ujedinjavanje industrijskih i vojnih potencijala i resursa SSSR-a, SAD i Velike Britaniji dati neospornu superiornost nad neprijatelјem.

Sovjetski Savez je u potpunosti ispunjavao svoje obaveze pred saveznicima, uvek je pružao ruku pomoći. Tako je tokom velike operacije „Bagration“ u Belorusiji Crvena armija podržala iskrcavanje angloameričkih trupa u Normandiju. U januaru 1945. godine, probijajući se do Odre, naši vojnici su okončali poslednju moćnu ofanzivu Vermahta na zapadnom frontu, u Ardenima. A tri meseca nakon pobede nad Nemačkom, SSSR je, potpuno poštujući Krimski sporazum, objavio rat Japanu i porazio milionsku Kvantung armiju.

Još u julu 1941. godine sovjetsko rukovodstvo je saopštilo da je „cilј rata protiv fašističkih ugnjetača ne samo eliminisanje pretnje koja se nadvija nad našom zemlјom, nego i pomoć svim narodima Evrope, koji stenju pod jarmom nemačkog fašizma“. Sredinom 1944. godine neprijatelј je bio proteran praktično sa cele sovjetske teritorije. Ali morao je da se dotuče u svojoj jazbini. Crvena armija je započela oslobodilačku misiju u Evropu, spasila je čitave nacije od uništenja, poroblјavanja, od užasa Holokausta. Spaseni su po cenu stotina hilјada života sovjetskih vojnika.

Takođe je važno da se ne zaboravi na ogromnu materijalnu pomoć, koju je SSSR pružao oslobođenim zemlјama u borbi protiv gladi, prilikom obnove ekonomije i infrastrukture. To su činili u vreme kada su na hilјade kilometara unaokolo od Bresta do Moskve i Volge bila samo zgarišta. Tako je, na primer, u maju 1945. godine vlada Austrije tražila od SSSR-a da im pomognu sa snabdevanjem hranom, jer „nisu znali kako da prehrane svoje stanovništvo narednih sedam nedelјa, do nove žetve“.

Državni kancelar Privremene vlade Austrije Karl Rener je okarakterizovao saglasnost sovjetskog rukovodstva da pošalјe hranu kao „spasonosni čin“, koji „Austrijanci nikada neće zaboraviti“.
Saveznici su zajedno formirali Međunarodni vojni sud, koji je trebalo da kazni nacističke političke i ratne zločince. Odluke suda su sadržale jasnu pravnu kvalifikaciju zločina protiv čovečnosti, kao što su genocid, etničke, verske i religiozne čistke, antisemitizam i ksenofobija. Nirnberški sud je direktno i nedvosmisleno osudio i nacističke saučesnike, kolaboracioniste različitih vrsta.

Taj fenomen manifestovao se u svim evropskim zemlјama. Takve „figure“ kao što su Peten, Kvisling, Vlasov, Bandera, njihovi sledbenici i pristalice, iako prerušeni u borce za nacionalnu nezavisnost ili slobodu od komunizma – su izdajice i dželati. Često su nadmašivali svoje vođe po nehumanosti. Pokušavajući da se dodvore, u okviru posebnih kaznenih grupa rado su izvršavali najnečovečnije naredbe. Odgovorni su za krvave događaje kao što su pogublјenja na Babinom Jaru, masakr u Voliniji, spalјivanje sela Hatinj, istreblјenje Jevreja u Litvaniji i Letoniji.

Naš stav je i danas nepromenlјiv: nema opravdanja za zločine nacističkih pomoćnika, i oni ne mogu zastareti. Zbog toga je zbunjujuće kada se u pojedinim zemlјama oni koji su okalјani saradnjom sa nacistima odjednom izjednačavaju sa veteranima Drugog svetskog rata. Smatram da je nedopustivo da se izjednačavaju oslobodioci i okupatori. A glorifikovanje nacističkih pomoćnika mogu smatrati samo kao izdaju sećanja na naše očeve i dede. Izdaju onih ideala, koji su ujedinili narode u borbi protiv nacizma.

Tada je pred liderima SSSR-a, SAD i Velike Britanije stajao, bez preuveličavanja, istorijski zadatak. Stalјin, Ruzvelt i Čerčil su predstavlјali zemlјe sa različitim ideologijama, državnim težnjama, interesima, kulturama, ali su pokazali ogromnu političku volјu, uzdigli su se iznad protivrečnosti i sklonosti, i stavili su u prvi plan istinske interese sveta. Na kraju su uspeli da postignu sporazum i da dođu do rešenja, koje je bilo od koristi za celo čovečanstvo.

Pobedničke zemlјe su nam ostavile sistem, koji je postao osnova onoga čemu smo u političkom i intelektualnom smislu težili nekoliko vekova. Niz konferencija – Teheranska, Krimska, Potsdamska, konferencija u San Francisku – postavile su temelјe sveta koji 75 godina živi bez globalnog rata, uprkos najoštrijim neslaganjima.
Istorijski revizionizam, čije manifestacije danas posmatramo na Zapadu, a pre svega kada je reč o Drugom svetskom ratu i njegovom ishodu, opasan je, jer cinično iskrivlјuje razumevanje principa mirnog razvoja, koji su utemelјeni 1945. godine na Krimskoj i na konferenciji u San Francisku.

Glavno istorijsko dostignuće Krimske konferencije i drugih odluka tog vremena bio je dogovor o stvaranju mehanizma koji bi omogućio vodećim silama da ostanu u diplomatskim okvirima prilikom rešavanja nesuglasica koje izbijaju između njih.
Dvadeseti vek je doneo totalne i sveobuhvatne globalne konflikte, a 1945. godine na scenu je stupilo i nuklearno oružje, koje je u stanju da uništi Zemlјu. Drugim rečima, rešavanje sukoba silom je postalo krajnje opasno. I pobednici u Drugom svetskom ratu su to znali, shvatali su i razumeli sopstvenu odgovornost prema čovečanstvu.

Godine 1945. uzeli su u obzir i nesrećno iskustvo Lige nacija. Struktura Saveta bezbednosti UN bila je zamišlјena tako da garancije mira budu maksimalno konkretne i efikasne. Tako je nastala institucija stalnih članica Saveta bezbednosti i pravo veta kao njihova privilegija i odgovornost.

Šta je pravo veta u Savetu bezbednosti UN-a? Otvoreno govoreći, to je jedina razumna alternativa direktnom sukobu najvećih zemalјa. To je saopštenje jedne od pet zemalјa da je neko rešenje za nju neprihvatlјivo, da protivreči njenim interesima i idejama o ispravnom pristupu. I ostale zemlјe, čak i ako se ne slažu s tim, prihvataju takav stav, odustajući od pokušaja da realizuju svoje jednostrane težnje. Odnosno, na ovaj ili onaj način treba tražiti kompromise.

Nova globalna konfrontacija počela je skoro odmah nakon završetka Drugog svetskog rata i ponekad je bila veoma žestoka. A to što hladni rat nije prerastao u treći svetski rat uverlјivo potvrđuje efikasnost sporazuma, koje je sklopila Velika trojka. Pravila ponašanja, dogovorena tokom formiranja UN-a, omogućila su da se u budućnosti rizici svedu na minimum i da se konfrontacija drži pod kontrolom.

Naravno, vidimo da sistem Ujedinjenih nacija sada radi otežano i ne toliko efikasno kao što bi mogao. Ali UN kao i pre izvršava svoju osnovnu ulogu. Principi rada Saveta bezbednosti UN-a su jedinstven mehanizam za sprečavanje velikog rata ili globalnog sukoba.

Apeli koji se prilično često mogu čuti poslednjih godina, a koji se odnose na to da se ukine pravo veta i da se stalnim članicama Saveta bezbednosti uskrate posebne mogućnosti – u stvari su neodgovorni, jer ukoliko se to dogodi, UN će se u suštini pretvoriti u tu istu Ligu nacija – sastanak za prazne razgovore, lišene bilo kakvih uticaja na svetske procese. Dobro je poznato kako se sve završilo.

Baš zbog toga su pobedničke zemlјe sa velikom ozbilјnošću pristupile formiranju novog sistema svetskog poretka, kako se ne bi ponovile greške prethodnika.
Stvaranje savremenog sistema međunarodnih odnosa je jedan od najvažnijih rezultata Drugog svetskog rata. Čak i najnepomirlјivije protivrečnosti – geopolitičke, ideološke, ekonomske – ne ometaju pronalaženje forme mirnog suživota i interakcije, ako za to postoji želјa i volјa.

Danas svet prolazi kroz prilično turbulentan period. Sve se menja – od globalne ravnoteže moći i uticaja, do socijalnih, ekonomskih i tehnoloških osnova života društava, država, celih kontinenata. U prošlosti toliko velike promene nikada nisu prolazile bez velikih vojnih sukoba, bez borbe za prevlast u nastojanju da se izgradi nova globalna hijerarhija.

Zahvalјujući mudrosti i dalekovidosti političara saveznih država formiran je sistem koji sprečava ekstremne manifestacije objektivne konkurencije, koja je istorijski svojstvena globalnom razvoju.
Naš dug, odnosno svih onih koji preuzimaju na sebe političku odgovornost, pre svega predstavnici država-pobednica u Drugom svetskom ratu – jeste da garantujemo da se taj sistem očuva i pobolјša. Danas, kao i 1945. godine, važno je pokazati političku volјu i zajedno razgovarati o budućnosti.

Naše kolege – gospoda Si Đinping, Makron, Tramp, Džonson – podržali su rusku inicijativu da se održi sastanak lidera pet nuklearnih država, stalnih članica Saveta bezbednosti. Zahvalni smo im na tome i očekujemo da će se takav sastanak licem u lice održati prvom prilikom.

Kakav je dnevni red predstojećeg samita? Pre svega, po našem mišlјenju, bilo bi korisno razgovarati o koracima za razvoj kolektivnih principa u svetskim pitanjima, otvoreno porazgovarati o očuvanju mira, jačanju globalne i regionalne bezbednosti, kontroli strateškog naoružanja, zajedničkim naporima u borbi protiv terorizma, ekstremizma, i drugim aktuelnim izazovima i pretnjama.
Posebna tema sastanka je situacija u globalnoj ekonomiji, pre svega prevazilaženje ekonomske krize, izazvane pandemijom koronavirusa.

Naše zemlјe preduzimaju neviđene mere u cilјu zaštite zdravlјa i života lјudi, pružanja podrške građanima koji su se našli u teškim životnim situacijama. Ali koliko će biti teške posledice pandemije, kojom će se brzinom globalna ekonomija izvući iz recesije, zavisi od naših sposobnosti da radimo zajedno i usklađeno, kao pravi partneri.

Tim pre je nedopustivo da se ekonomija pretvara u instrument pritiska i konfrontacije. Među popularnim temama su zaštita životne sredine i borba protiv klimatskih promena, kao i osiguravanje bezbednosti globalnog informacionog prostora.

Izvor: preuzeto s Facebook profila Ambasada Rusije u Crnog Gori

Sviđa vam se portal Logično?
LAJKAJTE NAŠU STRANICU

(samo jednom, ako kliknete drugi put, Facebook će smatrati da nas ne volite)
Pretplati se
Obavijest
guest
93 Comments
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Vinko Marković
Gost
Vinko Marković
8 mjeseci prije

Da, ali iza te gvozdene snage stajao je Staljin. Nikad, a ba baš nikad ne bi Sovjeti dobili rat da na čelu države nije bio Josip Visarionovič. On je imao nevjerojatnu intuiciju i 1930. godine je izjavio: “Ako za 10 godina ne premostimo stogodišnju jaz nad Zapadom biti ćemo uništeni u prah.”.
I počela je era industrijalizacije kakvu svijet dotad nikad nije znao. BDP je godišnje rastao puno desetljeće oko 30-40 %. Tako nešto je nezabilježeno u ljudskoj povijesti ali se o tome šuti.

santa007
Gost
santa007
8 mjeseci prije

o tome se šuti ali se tamne strane njegove ere preuveličavaju. Prvo je počistio je cionistički kadar oktobarske revolucije – smaknuto je prema nedavno otkrivenim arhivima 500-600 tisuća ljudi u čistkama što je u propagandi protiv njega povećano na desetke milijuna

Istrazuj
Gost
Istrazuj
8 mjeseci prije
Reply to  santa007

santa,
Tacno tako…
Sto me opet dovodi do pitanja – kako je to “6 miliona” zidova – “pouBIJAVANO” – u zadnjih 100tinjak godina – PRIJE 2ww?….
– od ruskh seljeckih buna i burzoaskih revolucija, 1ww, pa do tzv holokausta….
… i zanimljivo … uvijek 6 miliona! … i 1848 …i 1918…..i 1945…
Ko je brojao pobijene i pisao tu “istoriju” ?
Zasto su sve arhive jos o tome tvrdo zatvorene – a ako kojim slucajem iscuri neki dokument – kao ona dvoslisnica koju je profesor David Irwing pokazao na predavanju u Salzburgu – onaj koji to objavi – biva najstrozije kanjen za “antisemitizam”.
Profesor Irving prije 10tak godina lezao u Salzburgu skoro godinu dana – direktno nakon predavanja – na kojem je pokazao taj dokument!

santa007
Gost
santa007
8 mjeseci prije
Reply to  Istrazuj

istražuj
stradanje židova u trećem rajhu je veliko i nedvojbeno bez obzira koliki je TOČAN broj žrtava (6 miliona ili manje).
Ali, Zanimljive su zasluge i transfer novca vol strita i banke engleske u usponu ratne mašinerije trećeg rajha (čim je hitler izabran nacisti su dobili zajam od američkog fed-a i banke engleske, a kad je Hitler ušao u čehoslovačku dobio je svo češko zlato iz Londona) te činjenica da dok su židovi-obični ljudi stradavali, negdje 39, treći rajh neometano je napustio Max Warburg jedan od nacističkih bankara (brat Pol Warburg je 1913 u americi uspostavio FED).
Također je zanimljivo da su njemački ratni stroj podigle američke korporacije.
Rokfelerov Standard oil(današnji Exxon) i American I.G. te Morganov General electric podigli su njemačkog diva I.G.Farben koji je proizvodio naftu iz ugljena, plin, gorivo za avione i eksploziv,
američka (Morganova) korporacija ITT podigla je njemačkog proizvođača zrakoplova fOCKE-wOLFEA,
dva hitlerova najveća proizvođača tenkova prije i za vrijeme rata bile su njemačke podružnice Ford Motor Company i Genaral Motors (Opel)(-Ford je dobio od hitlera najveće nacističko odlikovanje-Veliki križ njemačkog orla),
Rotšildova Hariman Company iz Njujorka financirala je Tajsenovu industriju čelika (Harimani su financirali i oktobarsku revoluciju), sve ove korporacije direktno su financirale ui nacističku stranku na putu do vlasti.
Zašto je “židovska elita” suradjivala sa nacistima?
A na pitanje Zašto se istraživanje stradanja židova zabranjuje – možda odgovor leži u tome što je na stradanju židova uspostavljen Izrael.
Također kao odgovor na pitanje zašto se istraživanje stradanja židova i pravih činjenica uspona Hitlera zabranjuje – je taj da se radi o nametanju kolektivne krivnje njemačkom narodu da njemci preuzmu na se cjelokupnu krivnju zbog nacizma kao vida objašnjenja Hitlerovih ratnih zločina – a zauzvrat je njemačka industrija nakon drugog svj rata ponovo podignuta.

Siniša
Gost
Siniša
8 mjeseci prije
Reply to  santa007

Takođe…”saveznici” nikada nisu bombardovali fabrike čiji su anglosaksi bili vlasnici ili suvlasnici.

santa007
Gost
santa007
8 mjeseci prije
Reply to  Siniša

Opskrbljivao je IGFarben naftu su dobijali iz ugljena + ivori u Rumunjskoj. To je bilo ndovoljno. Zato su krenuli na sssr. Poraz kod StLjingrada je bio ključan jer nisu došli do izvora na Kavkazu

Istrazuj
Gost
Istrazuj
8 mjeseci prije
Reply to  santa007

santa
Bravo.
Ovde se u potpunosti slazem sa tobom, sa tim da je mislim da je “zidovska elita” – sa namjerom postavila Hitlera na vlast – jer zidovima je i tekako dobro bilo u Njemackoj. Pa prakticno su bili u posjedu svih banaka i medija (mislim da je samo 1 od 10 novina bila u rukama Nijemca, a niti jedna banka!)…
U vise navrata se moze procitati (pa cak i u “Protokolima…”) da upravo ta “zidovska elita” koja se uci politici od malih nogu – naravno mora da kalkulise i da ce izvjestan broj zidova nastradati za “njihovu stvar”…
Recimo u onom intervjju koji je napravio Walter White sa cionistickim politicarom Harold Rosenthal-om pocetkom 70tih – ovaj cionista to prakticno direktno i kaze… (Intervju objavljen pod : “The hidden Tyranny”)

E sada mozemo zamisliti koliko bi se jos pitanja moglo postaviti, ali kad bi Putin odgovorio na makar 2 od ovih koja si ti postavio – Svijet bi se okrenuo naopacke…
A upravo su to pitanja koja zahtijevaju odgovore !
Dakle – UZROK!
Sta je STVARNI uzrok – i 1 ww i 2 ww posto je to povezano? …
… Prica o posljedicama i “brojanje mrtvih” jeste za budalasto indoktriniranje… i za zabaviste… Tu pricu ponavlja Putin, razumljivo, ali dodaje prakticno par besmislenih carki trecerazrednih politicara…
(Milislim da si ti i sam dao odgovor – ali naravno – to je sve “teorija zavjere” 😉 )
Makar dva (a oma ih more) – od ovih kljucnih pitanja!
Medjutim, na ta kao i na jos more puno vaznijih pitanja nego na “brojanje mrtvih” i beznacajne carke trecerazrednih politicara (koji su i onako amo marioneta onih likova koji su 1907 uspostavili prvu PRIVATNU Centralnu banku SAD) – Putin nece odgovoriti…
I sta je to onda toliko “revolucionarno” u njegovom intervjuu?
Pogotovo sto je ocito da on kao politicar – bezpotrebno iznosi istorijske osude recimo Staljina…

Meni ovo izgleda samo kao farsa i upravo ono sto je i Orvel definisao u 1984:
Onaj ko kontrolise proslost – kontrolise buducnost.
Onaj ko kontrolise sadasnjost – kontrolise proslost. (Upravo ovaj dio je sada najpotrebniji Putinu – i to je vise nego ocito…te se zato toliko i trudi da utice na proslost, ali samo u granicama koje su mu dozvolili gospodari i koje ce njemu licno donijeti – on se nada nakon ovog – dozivotno predsjednikovanje…)

santa007
Gost
santa007
8 mjeseci prije
Reply to  Istrazuj

Istražuj
Putin je ipak u poziciji političara, i predsjednika rusije te ne može reći neke stvari direktno kao mi.
Ipak je pošteno opisao stvarne uzroke 1. svj,rata
“Versajski sporazum postao je za Nemačku simbol duboke nepravde. Praktično se radilo o plјački zemlјe koja je bila dužna da plati velike odštete zapadnim saveznicima, koje su osiromašile njenu ekonomiju. Vrhovni komandant savezničkih snaga, francuski maršal Ferdinand Foš proročki je opisao Versaj: ‘Ovo nije mir, ovo je primirje na dvadeset godina’. ”
iz kojih se izmeđuz redaka može puno iščitati.
Također je spomenuo suradnju američke i njemačke industrije.
Glavni cilj govora ustvari se tiče sadašnjeg trenutka – spriječavanje povijesnog revizionizma koji ima za cilj omalovažavanje rusije i umanjivanje njene sadašnje uloge. Drugi cilj je povezivanje sa nekadašnjim saveznicima u prvom redu sa Trampovom amerikom.- protiv koga drugog nego upravo protiv duboke države-kabale a u cilju izbjegavanja 3,svj,rata,
Istina da je osudio Staljinove zloćine u dvije rečenice, ali je ostalih tristo rečenica ustvari priznanje njegove povijesne uloge iako ga direktno ne spominje nego koristi termin rusija (sssr) i rusko (sovjetsko) vodstvo. A njegova povijesna uloga i postupci- kad se činjenice podastru, daleko su pošteniji od postupaka zapadnih političara,

santa007
Gost
santa007
8 mjeseci prije
Reply to  Istrazuj

6miliona – moguće da je u pitanju kabalistička simbolika. Tri šestice

Zvrk
Gost
Zvrk
8 mjeseci prije
Reply to  santa007

Jesi siguran da su to stvarno bile tamne strane?

santa007
Gost
santa007
8 mjeseci prije
Reply to  Zvrk

Zvrk
sve ovisi o kutu gledanja, osobno mislim da se slažemo

Moreno
Member
Moreno
8 mjeseci prije
Reply to  santa007

santa007 Je, preuveličavaju se Staljinovi zločini, ali se preuveličavaju i ostali komunistički i nacistički zločini . . . samo o demokratskim zločinima se šuti. Koliko je nevinih žrtava palo prilikom dolazaka demokracije od kraja WWII do danas . . .
Mi se ovde još dan danas grizemo oko Bleiburga i Jasenovca, a na područjima di su bili Rajnski logori u Njemačkoj kopanje je zakonom zabranjeno, a tamo su Amerikanci ugasili puno više nacističkih vojnika i civila posli WWII nego šta je stradalo na Bleiburgu i Jasenovcu zajedno i o tome se ne priča. Također svi brojevi žrtava na svim stranama su preuveličavani i ti brojevi idu u rasponu od 1 prema 1000, u ovisnosti koja ih strana i u koju svrhu iznosi, a šta opet obrazovni i medijski sustavi koriste u svrhu manipulacije.

santa007
Gost
santa007
8 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Moreno
preuveličavaju se i silovanja njemica od strane sovjetskih vojnika a prešućuju se ista takva silovanja francuskinja i njemica (zabilježena su u crkvenim izvještajima) od strane američkih vojnika.
Ljudi nikako da prokljuve laži i obmane cionističkih (mejnstim) medija i službene (mejnstim) historiografije I UVIJEK I PONOVO POPIJU sve što oni kažu.
Eto da povučem paralelu drug Staljin (spasitelj rusije) je od strane kabale proglašen kao bolesnik manijak i zločinac, a ta ista kabala istovremeno sprema genocid 6 milijardi ljudi (danas je 7 miljardi, a govore da će čovječanstvo svesti na 1 milijardu).
Ali to je ljudima normalno, zato jer tako kažu na televiziji

Vinko Marković
Gost
Vinko Marković
8 mjeseci prije
Reply to  santa007

Da, poslije rata rođeno je puno crne dijece u Njemačkoj. Makar je američka vojska povela sa sobom masu američkih bijelih prostituki. Masovna silovanja Rusa su Goebbelsova propaganda, koja se nažalost perpetuira i 75 godina kasnije,

Vinko Marković
Gost
Vinko Marković
8 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Koji je zločin napravio Staljin? Recite mi jedan jedini?

Mrčikola
Gost
Mrčikola
8 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Moreno, dobar primjer za to što govoriš su predratni udžbenici iz povijesti koji su bombardiranje Splita I Zadra i ubijanje više stotina civila u Splitu i preko tisuću u Zadru, tumačili kao fašističke zločine.
I dan danas se o toj temi šturo govori i da ne postoje, još uvijek živi svjedoci vremena, otišlo bi to u zaborav.

Vinko Marković
Gost
Vinko Marković
8 mjeseci prije
Reply to  santa007

Brojke su ćak manje. To je broj izrečenih smrtnih kazni. Ali svatko je imao pravo na žalbu i veliki postotak žalbi je usvojen, ali se ne želi izaći sa pravim brojevima. Što je najvažnije te čistke nisu bile Staljinove već se je taj period zvao “jezovščina” po ministru unutrarnjih poslova Ježovu. Staljin se je izvinuo pred ruskim narodom a Ježov osuđen na smrt. Neki od najboljih Staljinovih prijatelja završili su među represirovanim.

Ringo10
Gost
Ringo10
8 mjeseci prije

Staljin je svojom po9litikom industrijalizacije pod svaku cijenu spasio SSSR.

DA, možda je represija bila i pretjerana ali je sve to i prenapuhano.

On je shvatio da SSSR nema drugog izbora. I iza sebe je ostavio ekonomsku, političku i vojnu velesilu.

Devizne i zlatne rezerve su bile najveće u povijesti SSSRa.

KAd je umro a došli Hruščov i slični mediokriteti onda je SSSR počeo da propada.

santa007
Gost
santa007
8 mjeseci prije
Reply to  Ringo10

Propast SSSRa počela je Hrušćovljevom destaljinizacijom

oiwergvnwbgvewugiuwergwergtwetr
Gost
oiwergvnwbgvewugiuwergwergtwetr
8 mjeseci prije
Reply to  santa007

Hrušći započeo a flekavi završio.

Siniša
Gost
Siniša
8 mjeseci prije

Kad je Nemačka napala njega danima nije bilo, ljudi su bili prepušteni samo sebi i kada se osvestio posle takve katastrofalne greške počeo je druge optuživati;čovek nije poslušao niti jedan jedini savet oficira sa terena, nije poslušao ni savet špijuna, nije poslušao ni prebega Švabu koji je prebegao i u bocu odao vreme napada….Sovjeti su dočekali napad u krevetu a ne na borbenom položaju. Treba li napomenuti predratne čistke oficirskog kadra!?
Staljin je jedan psihopata koji je odgovoran za bezpotrebnu smrt miliona Sovjeta.
S druge strane, spasao je svet.

Vinko Marković
Gost
Vinko Marković
8 mjeseci prije
Reply to  Siniša

Ovo što Vi pošete su izmišljotine Hruščova i beć odavno opovrgnute? Na dan napada 22. 6. 1941. Staljin se nije izgubio već je primao najviše državne i vojne ličnosti. Postoji i knjiga ulazaka i odlazaka u Kremlj za sve dane 6. mjeseca koje u potpunosti opovrgavaju Vaše teze.

Siniša
Gost
Siniša
8 mjeseci prije

Pa naravno da postoji knjiga ulazaka i izlazaka,postojibli knjiga naredbi koje je Staljin dao prvih 7 dana!?

Vinko Marković
Gost
Vinko Marković
8 mjeseci prije
Reply to  Siniša

Meni se čini da ste Vi psihopata. Da je to bio ne bi vladao ni jedan dan tom ogromnom zemljom. Koliki Vam je kvocijent inteligencije i imate li uopće neku svoju misao osim papagajskog ponavljanja gnjusnih laži.

Siniša
Gost
Siniša
8 mjeseci prije

Pitao unuk jednog čiču šta su fašizam i komunizam…cFašizam shvati kao tešku upalu pluća koja bude i prođea komunizam kao hroničnu upalu mozga koja nikada ne prolazi. “.
Šalu na stranu, slažem se da je onolikom državom u onom trenutku trebala jaka ruka međutim svjedoci smo izuzetno teških trenutaka po Rusiju koju vodi čovek jake ruke ali sa daleko manje žrtava i sa daleko većim pijatetom prema ljudskom životu….želim reći i pored staljinovih zasluga u smislu ekonomskog buma i očuvanja Sovjeta pod atakom zapadnih “civilizacija” on i dalje ostaje jedan psihopata koji je izazvao bezpotrebne žrtve a kada bi smo vagali mislim da bi 99% nas i Sovjeta ipak oslobodili Staljina odgovornosti što nema veze sa IQ ili upalom mozga.

Vinko Marković
Gost
Vinko Marković
8 mjeseci prije
Reply to  Siniša

Ma koje bespotrebne žrtve. Recite jednu jedinu. Što je Vama. Otkud Vam smjelost da Staljina nazivate psihopatom. Da li Vi uopće znate što znači ta riječ. Staljin je bio totalno normalan. Pa pogledajte na You Tubu njegove govore. To je profinjeni gospodin. Vi niste doktor a i niste poznavali osobno Staljina i otkud Vam smjelost davati liječničke dijagnoze.

Siniša
Gost
Siniša
8 mjeseci prije

😂😂😂😂 “Bolke 6 nevinih da strada nego jedan kriv da pobegne.”…da li je i to izmišljeno!?

Nekdo.
Gost
Nekdo.
8 mjeseci prije
Reply to  Siniša

@Sinisa

Aj, ne kaki. Postoje točni zapisi, koliko sati je radio u tim danima i koliko je spavao. Ako me sjećanje ne vara, čak je na ovom portalu o tome bio članak.

Evo, pronašao: https://www.logicno.com/politika/operacija-barbarossa-devet-laznih-mitova-koje-demantiraju-arhivi.html

U Google ukucao: “Koliko je radio stalin prvih dana rata” izbacilo je nekih 10 ali nijedan sa logično.com, onda “radio stalin prvih dana rat site:www.logicno.com” i izbacilo 6! rezultata/poveznica. Zato tu ima DuckDuckGo, koji daje na stotine rezultate sa istim upisanim riječima.

A evo, što kaže logično:

“U čuvenom govoru na XX Kongresu Komunističke partije Sovjetskog Saveza u veljači 1956. je prvi tajnik Nikita Hruščov rekao: „Nakon prve ozbiljne katastrofe i poraza na frontu, Staljin je smatrao da je to kraj. U jednom svom govoru tih dana rekao je: “Sve što je Lenjin stvorio, zauvijek smo izgubili! Nakon ovog je Staljina dugo prestao raditi bilo što.” Zahvaljujući toj izjavi, ničim dokazanoj, rođena je ideja da je Staljin u prvim danima kampanje pao u neku vrstu paralize, što je jedan od najdužim mitova o Operaciji Barbarossa.

Međutim, prema istraživanju Stevena Mainea sa Sveučilišta u Edinburghu, koji je radio na Staljinovim bilješkama, ovaj citat nije bio ništa drugo do dezinformacija Hruščova. Većina dokumenata pokazuje da je Staljinov službeni radni dan 22. lipnja 1941. započeo u 05:45. i završio 23. lipnja u 4:45 ujutro. Kako je to sovjetski vođa zapao u stanje „kolapsa“, a radio je 22 sata i 35 minuta.

Nakon tako napornog dana, Staljinov najkraći radni dan bio je 24. lipnja, kada je radio nešto više od pet sati. To bi mogao biti temelj optužbi Hruščova. Međutim, već 25. i 26. lipnja Staljin je imao sastanke takoreći od 0 do 24. Prema Maineu, 27. lipnja je “njegov zabilježeni radni dani trajao više od 10 sati i vjerojatno zbog ovog fizički i psihički stresnog rasporeda, njegov je radni dan 28. lipnja trajao nešto više od 5 sati”.

Vinko Marković
Gost
Vinko Marković
8 mjeseci prije
Reply to  Nekdo.

Sve što je govorio Hruščov o Staljinu je gjnusna laž. To sve što je Hruščov nalagao opovrgli su stotine povjesničara pa i neki zapadni (Grover Furr). Hruščov je imao i neke privatne neraščišćene račune sa Staljinom i u vezi svog sina kriminalca, koji je osuđen na smrt. Hruščov je lizao pete Staljina i ponašao se krajnje nedolično moleći Staljina da mu poštedi sina. Staljin je rekao Hruščovu da u vrijeme rata nema pomilovanja za to što je uradio njegov sin. Rekao je da ne može sam ići sam protiv Politbiroa.

Mak
Gost
Mak
8 mjeseci prije

@ Vinko Markovic, odličan komentar, niti šta dodati niti oduzeti!
Jedino mi je žao onih jadnika koji govore kako je ubica, ovakav i onakav, a ne uzimaju u obzir lik i djelo njegovih suparnika (od Adolfa preko Trumana, Ruzvelta-1929, Čerčila, Čembrlena, Japance da ne spominjem)! Da nije Staljina Sloveni, Jevreji, Romi i kompletna Afrika bi nestala! Što se tiče “njegovih” zlodjela, bar 50% su ih izvršili ljudi na nižim položajima, teško da je on sve odradio!
Sam sistem osim Staljinovog i nije moguć kod takvih naroda, pogotovo u takvoj situaciji, jer niti imaju volju, niti želju, povlačili bi se do Vladivostoka!
Konačno, Staljina nema, nema SSSR, ostalo ga možda 10% u obliku Vojske RF i u Lukašenku, ali šta su to Sloveni dobili, da budu jeftina radna snaga, bez obzira na titulu, da im žene budu jeftine prostitutke, bez obzira na naciju i religiju, eventualno kao rasplodne mašine, da im svjetina bude izvor unutrašnjih organa, i šta su još dobili?
Dobili su krš robu n-te klase, za koju su dužni prodavati prirodne resurse (srećom ako su vodu, nisu vazduh monopolizovali još uvijek)

Siniša
Gost
Siniša
8 mjeseci prije
Reply to  Mak

Nemaš potrebe ga pravdati.

zločinaćki crvenisti RAF
Gost
zločinaćki crvenisti RAF
8 mjeseci prije

welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article138008854/Fuer-die-Russen-waren-wir-Freiwild.html

deutschlandfunk.de/massenvergewaltigungen-bei-kriegsende-der-versuch-mit-dem.1148.de.html?dram:article_id=445512

morgenpost.de/kultur/article103024597/Wie-Berlinerinnen-von-Rotarmisten-vergewaltigt-wurden.html

amazon.de/Als-die-Soldaten-kamen-Vergewaltigung/dp/357055340X

miro
Gost
miro
8 mjeseci prije

evo hvala dragome vinko sada smo i to naucili,steta sto generalu G.S.Pattonu nisu dopustili da dovrsi posao ,jer tada sigurno
razni boljsevicki trolovi kojih je na zalost pun region od Triglava pa do Gevgelije nebi piskarali gluposti is dana u dan.

miro
Gost
miro
8 mjeseci prije

dokaz je broj pluseva, 30 godina poslije propasti srpske juge, jos uvijek na zivotu, necete dugo barem u Hrvatskoj.

Slovenac
Gost
Slovenac
8 mjeseci prije

Bilo kako bilo bez rusa nebi bilo vise slavena

Ringo10
Gost
Ringo10
8 mjeseci prije
Reply to  Slovenac

DA, a ti ostali Slaveni im se jako lijepo zahvaljuju na tome

Mrčikola
Gost
Mrčikola
8 mjeseci prije
Reply to  Slovenac

Slovenac, yebe se nas Hrvate za Slavene.
Mi smo došli iz Indije prije 7000 tisuća godina skupa sa nekim Đorđevićevim Srbima.
Mi smo i Perzijanci.
Mi smo i Kelti s Labe.
Mi smo i Iliri.
Mi smo Mi i što je vrlo bitno, Papa nas voli.

enkol
Gost
enkol
8 mjeseci prije

Redakcijo, hvala vam za ovaj prijevod, za ovo je trebalo vremena i truda.

davor3
Gost
davor3
8 mjeseci prije

Americke novine POLITICO
su napisale reportazu pod naslovom

Did Vladimir Putin Support Anti-Western Terrorists as a Young KGB Officer?

Ove novine spekuliraju da postoji mogucnost, ali nisu sigurni, da je Putin prije nego sto je postao predsjednik Rusije
podrzavao Anti-Zapane teroriste.

Prema ovim novinama
Putin je negativac.

Impliciraju da je podrzavao Pro-western teroriste onda mu se ne bi moglo nista prigovoriti.

Ringo10
Gost
Ringo10
8 mjeseci prije
Reply to  davor3

To se ne zna niti je Putin tada zauzimao neku visoku poziciju u KGB.

Ali znamo kako je Zapad svojski pomagao i podržavao islamističke teroriste na Kavkazu i u Čečeniji

davor3
Gost
davor3
8 mjeseci prije
Reply to  Ringo10

Ma, da li ovi Amerikanci imaju uopce osjecaj za engleski jezik?
Mislim da se u njihovoj glavi sve pobrkalo, sto je musko i sto je zensko, sto je zlo i sto je dobro
cak oni vjeruju da postoje
pro-zapadni i anti-zapadni teroristi, svasta, pa poludili su potpuno od ovog izvrtanja pojmova i rijeci.

Angela
Gost
Angela
8 mjeseci prije
Reply to  davor3

@davor3: Cista i veoma prepoznatljiva CIA propaganda! U americkim medijima nema dana a da nesto ne pisu o Putinu, a ispred njegovog imena obavezno stoji rec “diktator”! A ako Tramp pomene Putina i Rusiju, nastane istog momenta histericna dereka : Tramp je sluga diktatora Putina….U stvari najvise se plase Rusije! Naravno, oruzje govori SVE!

Ringo10
Gost
Ringo10
8 mjeseci prije
Reply to  Angela

Da, ali sve i da jeste diktator sta to njih kurac zaboli. Ko su oni da bilo kome odredjuju koji oblik vladavine je prihvatljiv ili ne
Diktator …cim te proglase za takvoga to u prijevodu znaci-hocu da te podjarmim i opljackam a kenjanje o diktatoru i diktaturi mi je opravdanje za to

fićo
Gost
fićo
8 mjeseci prije

Reči su .urve,ne možeš im verovati.Gledam ja šta ko radi i učestvuje li sam u poništavanju rezultata Otadžbinskog rata i ponižavanju žrtava.Nije bilo samo 6 godina rata nego još pedeset hladnog i sad smo stali na pozicije ljutog protivnika i de fakto prihvatili njihovog boga dolara.Pusti govore i pisanija,to ti ionako tamo niko i ne čita osim po službenoj dužnosti.

Armagedon
Gost
Armagedon
8 mjeseci prije

Citiran:
“Paradoksalno je da su tome direktno ili indirektno doprinele zapadne države, pre svega, Velika Britanija i SAD.

Nјihovi finansijski i industrijski krugovi veoma su aktivno ulagali u nemačke fabrike i pogone za proizvodnju vojnih proizvoda. A među aristokratijom i političkim establišmentom bilo je mnogo pristalica radikalnih, krajnje desnih, nacionalističkih pokreta, koji su počeli da jačaju u Nemačkoj i Evropi.”

Jos se niko ne usuduje direkno osuditi , Rokfelera, Rocesterai ostale banke koje su i u stvari kreatori drugog svijeskog rata , a koji su jedini imali finacije s kojima se to moglo napravit. ulagaci je u njemacku vojsku. (I danas vlaaju Drzavama i vladama.)
Kako bi okupirali Rusiju radi njenog geoloskog i povijesnog bogastva.i kontrole cijelog svijeta.

Globalizam nije nastao posli drugog rata vec prije (slusbeno jeste ) u halama tada mocnih drzava, koji je isplaniran od onih
(Duboka Drzava) koji su imali moc a vijesto su upravijali sa svim nacionalistima i drzavama Englesak Francuskom i Njemackom USA
koje su bile samo pokrice za ono sto su radili , koristeci je za rusenje postojeceg i pocetak NWO
a koje je poslije svijetskog rata lideri svih Jakih drzava ponavijali ka papige “mir i prosperitet jedne svijetske vlada ”

Postoje video na kojem svi tadasnji lideri izgovaraju istu frazu skupa sa Gorbacovom .

Isto imamo i danas , samo malo drugaciji scenarij koji ide u isti pravcu.

Moreno
Member
Moreno
8 mjeseci prije
Reply to  Armagedon

Armagedon Sve je krenilo još iz staroga Babilona . . . kip babilonske božice Semiramide imaš u New Yorku i Parizu, simbol majke s diteton odnosno Semiramide sa Tamuzom imaš u skoro svim velikim religijama koje su nastale tisućama godin posli, zgrada EU parlamenta je čista simbolika babilonske kule . . . na putu od Babilona do danas prošlo se priko staroga Rima, čak se i u Jugoslaviji na pravnim fakultetima učilo rimsko pravo . . . a Papa Pavle VI je 1971 Titu odlikova ordenom i proglasija ga počasnim kanonikom crkve Svetoga Jeronima u Rimu . . . svašta se događalo i očito je kako nas i danas ”neko zaje#aje”, a mi neznamo ko . . . odnosno osjećamo kako nan ga je neko odizad zavuka, a kad se okrenemo nema nikoga . . . 🙂

oiwergvnwbgvewugiuwergwergtwetr
Gost
oiwergvnwbgvewugiuwergwergtwetr
8 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Moreno, pošto ti voliš ove teme i bez obzira što si sigurno upučen u sve u ovom intervjuu pogledaj kad budeš imao vremena: “INTERVJU: Bojan Dimitrijević – Svetom vladaju potomci crnih magova sa drevne Atlantide! (10.6.2020)”.

Moreno
Member
Moreno
8 mjeseci prije

oiwergvnwbgvewugiuwergwergtwetr
Fala na uputama. Evo još slušan toga Dimitrijevića. U moru analiza koje nas okružuju Dimitrijević riga sjajne sinteze.
Nego meni je interesantnije kako si ti baš mene uputija za ovo slušat . . . Dimitrijević se u ovome izlaganju često poziva na gnosticizam i Gurdjieffa . . . čita san Gurdjieffa Gnosis 1 – 3 i moran priznat kako na dosta mojih pogleda utiču gnostička učenja koje san upozna kroz Gurdjieffa . . . gnosticizam me interesira jer je to jedno od religijskih učenja koje je najviše skrivano od svih ostalih religijskih učenja i jasno da me interesira ono šta se skriva od mene . . . marketing je zajebana stvar i kod marketinga san odma shvatija zašto bi neko ulaga energiju za bit istaknut osim ako vrlo dobro zna kako postoji nešto drugačije koje bi nekome odgavaralo više nego to šta taj neko nudi i sa čime bi me drža pod svojim uticajem. Također današnja zapadna civilizacija egzistira na posredništvu, imamo ekskluzivne agente i agencije za sve i svašta pa sve do komunikacije sa Bogom na koju bi monopol tile imat sve religijske agencije, a najviše je dano katoličkoj agenciji i Papi šta nije teško vidit. Gnosticizam je meni također interesantan zato šta je tija približit židovsku i krčćansku religiju. Diže mi se kosa na glavi od ideologija i religija, ali proučit osnove gnostičkih učenja definitivno pomažu za shvaćanje svita koji nas okružuje.
Da sad ne pišen dalje jer bi moga do sutra ujutro oću reć kako se ja ne bavin proučavanjem bilo čega do u dubinu jer se na primjer cili život more potrošit na proučavanje klinastoga pisma ili na Stari ili Novi Zavjet, a to meni jednostavno nije dano i bolje da nije jer kako bi shvatija šta se događa oko mene. Također nije mi dano gledanje filmova bilo kakvih, naročito američkih, ja nikad filmove nisan gleda i čudija san se kako ljudi znaju imena filmova, glumaca itd. Neznan jesan li pogleda 5 filmova u životu, a zadnjih 20 godin sigurno nisan pogleda nijedan. Televiziju ne gledan nego je samo provjeravan isto ka i portale koji su pod kontrolom sila tame. Za odabrat stvarnost meni je najlakše pogledat šta o nekoj temi govori CNN jer onda u vrlo kratkome vrimenu shvatin koja je moja stvarnost od bezbroj ponuđenih. CNN je ka lik, točno određena doza u točno određeno vrime. Je#iga uvik se moš predozirat ka junkie koji je u krizi pa naleti na čisti dop.

oiwergvnwbgvewugiuwergwergtwetr
Gost
oiwergvnwbgvewugiuwergwergtwetr
8 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Ti si mi pao na pamet jer ti leže te teme a mislim da i Dejan, Istražuj, Miha, Žukov ne bježe od toga. Filmove sam gledao kad sam bio mlad i naivan to jest glup ko kotač. No korisni su jer kroz teme koje ti nabacuju (prediktivno-prikriveno) u mozak možeš skužiti što nam spremaju u budučnosti. TV je za kretonoide, ja volim najviše učiti od ljudi jer su oni najbolje knjige a profa Dimitrijević je dokaz., sažeo je u jednu cjelinu skoro svu ezoteriju. Što se nameće treba bježati od toga i ne identificirati se sa ničim jer te na taj način ne mogu uhvatiti za nešto gdje postaješ sljedbenik te iste opačine. Treba uvijek slijediti sebe i ići svojim putem, ostali su putevi za stada i čopore.

Miha
Gost
Miha
8 mjeseci prije

Tako je, Subaru, zanimaju me te teme. Gledao sam manje više sve od Mišaka (što emisije, što intervjue).

Mihael
Gost
Mihael
8 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Moreno
Od Gurdjieffa se može puno naučiti.
Ja sam ga temeljito proučio i otvorio mi je široke horizonte, na početku mojih istraživanja.
Međutim, njegov nauk je sve samo ne “ezoterijsko kršćanstvo”, kako ga on naziva.
Rekao bih da su preko njega mnoga stara učenja došla na način i u obliku koji nije dobar ni pozitivan.
Mnogo je indicija za to.
Npr. Ouspensky piše o jednom članu njihove grupe koji se na benigan način suprostavio Gurdjieffu i prema kojem se ovaj ponio “gore nego prema psu”.
Kad je već postao slavan i živio u dvorcu u Francuskoj Gurdjieff više nije odgovarao na pisma koja su sadržavala čekove s manje od četiri nule (on se sam s tim hvali u jednoj od svojih knjiga). To mu je bio jedini kriterij za odgovor na pisma koja je dobivao (ostala je prepuštao tajnici da na njih odgovara).
Može li isključivo tim motivom biti vođen jedan istinski duhovni učitelj?
Također, postoji priča da je Hitler pri posjetu Parizu 1938. god. cijelu noć proveo s Gurdjieffom i da ga je ovaj inicirao i uputio u određena ezoterijske tehnike i znanja.
Gurdjieff je nesumnjivo imao duboka znanja, pa i velike moći (uža specijalnost bila mu je hipnoza), ali smatram da je bio na strani zla i da je puno lošeg došlo preko njega.

Suštinska suprotnost Gurdjieffu bio je npr. Rudolf Steiner, koji je oživio i produbio znanje stare gnoze na način prikladan i prilagođen suvremenom čovjeku.
Rudolf Steiner je daleko najznačajnija i najpozitivnija pojava duhovnog života Zapada u posljednjih nekoliko stoljeća.

Mrčikola
Gost
Mrčikola
8 mjeseci prije
Reply to  Mihael

Mihael, slava i novac su opasna kombinacija kojoj se, vidimo, ni istinski intelektualni divovi ne mogu oduprijeti.
Vode u bahatost i bilo je primjera da okupirani sebi samima počnu pripisivati čak i božanske moći.
Ne čudi stoga što su rimski vojskovođe, nakon trijumfalnih povrataka u Rim, navodno imali šaptače koji su im na uho ponavljali mantru:”sjeti se da si samo čovjek”.
Nekad je teško povezati nečija djela s osobnosti autora i ovih par crtica koje si “iskopao” o Gurdjieffu, su upravo primjer tome.
Ovo pišem jer sam nekad, među ljudima s kojima bi se družio, znao promicati ne samo nečije ideje i stavove nego pomalo glorificirati i same autore.
Da je ovo pomalo glupo i nezahvalno, shvatio sam kad sam vidio da je dolazak u Hrvatsku P. Krugmana organizirala Adris grupa, jedan od negativaca privatizacije u Hrvatskoj.
Krugmanova menadžera su pitali o tome i hladnokrvno je odgovorio da je honorar g. Krugmana fiksan i da mu je svejedno tko ga plaća.

Pero
Gost
Pero
8 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Moreno, ne samo to nego subrimski car i papa dogovorili zakone u krscanstvu pri cemu je nedjelja postala sedmi dan i svetkovina.
Do tada je bila subota. Zasto ona, pa zato sto je dan sunca. Babilonci su stovali sunce. 25.12. nije bilo rodjenje. U Bibliji pri opisu cvatu biljke koje cvatu u proljece tamo, a ne 25.12. Zasto onda 25.12. pa zato sto je tada solsticij.
Itd…
Armagedon, kada je netko od nacional socijalista spominjao da je nwo potreban? Ima poprilicno videa u kojima upozoravaju na nwo, bankare, wall street itd.
Niti su se zaduzivali kao drzava u stranim bankama (fed).

Lucija
Gost
Lucija
8 mjeseci prije
Reply to  Pero

Pero

Kratko i jednostavno.
Crkva nije mogla spriječiti narod da slavi zimski solsticij, odnosno, ponovni povratak sunca, pa je praznik – inkorporiran u religiju.

Lucija
Gost
Lucija
8 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Moreno

Jesi pročitao članak?
Naravno, ne. Ma ti već sve znaš. A da pročitaš nešto što se zove “Povjest religije”?

I sad se uči Rimsko pravo. Normalno. Kakve veze ima to s bilo čime?
Ali po tvom mišljenju i povjest i religije i pravo su sve gluposti koje bi ti poukidao…?
Stalno ulaziš u ta područja – sa tragikomičnim posljedicama.

Moreno
Gost
Moreno
8 mjeseci prije
Reply to  Lucija

Lucija Nije mi jasno kako nisi shvatila da ti ja nemogu pimoć pa mi se i dalje obraćaš . . . Luce ti si posebna, da ne napišen kako imaš posebne potrebe . . . i sad posebno za tebe ću napisat kako san Babilon i Rim spomenija u kontekstu evolucije kontrolnog sistema u kojemu i danas živimo.
Religije su također dio kontrolnog sistema isto ka i pravosuđe koje san u tome kontekstu spomenija.
Ti i ja imamo skroz različit svijetonazor i svaka rasprava je besmislena. Ti se baviš detaljima koje vadiš iz konteksta i o tome pišeš nakon šta na webu nađeš dodatne podatke koji samo odvlače pažnju od ukupne slike. Krećeš se strogo unutar granica kontrolnog sistema pazeći na sve prometne znakove koje je kontrolni sistem postavija da bi kretanje svaje jedinke bilo kontrolirano. To se zove totalna indoktrinacija.
Jasno da bi ukinija kontrolni sidtem i ostavija bi da se sa nekim od njegovih dijelova slobodno bave ljudi o svome poslu. Nemore meni kontrolni sistem nametat njegove filozofije i religije . . . to je ka da ti sistem i bračnog partnera nađe . . .

Lucija
Gost
Lucija
8 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Moreno

Nemaš ti pojma što je kontrolni sistem.
Sada i ovdje.
Kontr.sistem vrlo efikasno eliminira opasne. Znam po sebi.
Ti to nisi. Dobro živiš. Infišan si u zlato. Takvi nisu nikad opasni.

I galeb može do komandnog mosta. Samo…tamo se može…jedino – posrat.

I ima ti još onih izraza , npr, “timbran u šufit”.
Ipak je najbolji talijanizam, ŠEMPIJA.

Armagedon
Gost
Armagedon
8 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Moreno 🙂 Istina Stari Rim je nastavak Babilona A “Danasnji Rim” je nastavak Starog Rima ,i imamo ga u svim drzavama. Oni su pravi vladari svijeta , bili i jos su sada. Nalaze se svuda i u svacem , zato imas taj osijecaj 🙂
.A ovo sto pokusavaju sad napravit je davno planirano .
Sve je jedna velika prevara , od vrtica pa do bisnisa slave i nakraju smrti ,
Nista nema smisla a mi smo to prihvatili za normalno ,
Ovce su u toru i svi su zadovojni 🙂

Moreno
Member
Moreno
8 mjeseci prije

Neznamo ”šta bi bilo, da je bilo” . . . okay, pobjedija je Staljin bez obzira kako i koliko je to u krvi plaćeno . . . Staljin je otiša . . . u nekome trenutku SSSR se raspa i odma su ga počeli čerupat lešinari . . . da je pobjedija Hitler, on bi isto tako u nekome trenutku otiša i isti lešinari bi navalili na strvinu . . . Hitler je ratova sa Rockefellerovon nafton i da je Hitler upa u rusku naftu to sigurno nebi bilo samo za Hitlera odnosno Njemce i Reich za kojega niko nemore tvrdit kako se do danas nebi raspa i kako se Reich nebi ”demokratizira”, okay, dobro bi se u Reichu neko vrime živilo, ali i Amerikanci su dobro živili u drugoj polovici prošloga stoljeća i početkom ovoga, ali di smo svi danas, i Rusi i Amerikanci i svi ostali . . . a na vrhu globalne piramide moći je stalno jedna te ista bagra nama nevidljiva i nedodirljiva . . . dobro je pročitat ovu Putinovu pričicu kako bi se neke stvari bolje razumile i ne triba tražit neistine u toj pričici, ali procjene ”šta bi bilo, da je bilo” isto ka i ”šta će bit, ako bude” ipak su neke druge stvari i to niko nezna, neki nam žele stvorit ”stvarnost” u kojoj ćemo živit, ali poneki imaju nekakve drugačije uvide koje nemogu dokazivat u ovome sistemu u kojemu živimo. Svi znamo kako pravo i pravda nisu istoznačnice . . . di smo točno zadili . . . jer ako neznamo di smo zadili, kako ćemo naprid . . . ili ćemo se vrtit u krugu i gledat igrokaze koji se po obodu kruga igraju, pa smo jučer igrali jednu igricu, danas drugu, sutra treću . . . uglavno bit ćemo zabavljani, a to šta se sa mista nismo makli ionako nije bitno . . .
Kad se vratimo u sadašnjost imamo koronu, nezna se jeli ovo drugi val ili su to samo ”žarišta” . . . sve češće čujemo izraz ”asimptomatska” zaraza koronom . . . i Putin je reorganizira proslavu pobjede ove godine radi korone . . . zaboravimo na trenutak Putina, Trumpa, Xija . . . šta se sa nama svima događa u ovome trenutku . . . ono sad gledaj Rusiju, sad gledaj Kinu, sad gledaj Ameriku ili ono propast će Rusija, propast će Kina, Propast će Amerika je samo magija mađioničara koji usmjerava pažnju na drugu bandu kako se nebi vidilo šta on u stvari radi sa druge bande . . . kome je uopće jasno šta se točno događa sad i ovde . . .

hiber
Gost
hiber
8 mjeseci prije

Eto, Putin zaboravio ključne momente pred napad na SSSR. Zaboravio otpor dvije male Balkanske države koje su na kraju spasile Staljina i SSSR, jer je napad odgođena više od mjesec dana. Također, nije spomenuo ni Japan, ni zašto nije napao 1941. Uostalom, sve te njihove bitke su ku*ac za Neretvu i Sutjesku.

Lucija
Gost
Lucija
8 mjeseci prije
Reply to  hiber

hiber

Ne bih očekivala da ni vi nećete pročitati članak…
Spomenuo je Japan:

“…tri meseca nakon pobede nad Nemačkom, SSSR je, potpuno poštujući Krimski sporazum, objavio rat Japanu i porazio milionsku Kvantung armiju.”

hiber
Gost
hiber
8 mjeseci prije
Reply to  Lucija

@Lucija,
na žalost, radi se o gruboj laži. 13. travnja 1941. godine potpisan je sovjetsko-japanski sporazum o nenapadanju koji je gotovo identičan sovjetsko-njemačkom sporazumu o nenapadanju. Eto, Putin ga nije našao u arhivu. Carski Japan se ovog sporazuma drzao, te je uz odgodu nacističkoj napada zbog Jugoslavije, to glavni razlog što su SSSR i Staljin uopće preživjeli 1941. godinu. Isto kao što je Hitler prekršio sporazum o nenapadanju, učinio je i Staljin. Napad na Japan TRAJAO je tri dana NAKON što je Japan potpisao bezuvjetnu kapitulaciju na Missuriju i u tom vremenu zauzeti su Kurili i južna polovica poluotoka Toyoharu, danas poznatiji kao Sahalin.

putnik83
Gost
putnik83
8 mjeseci prije

Svaka čast Rusima i njihovoj ljudskoj žrtvi,ali ..
Da se SAD-e nisu uključile u rat prije svega logistički Hitler bi slomio Ruse,a onda i Engleze.

Mamajev Kurgan
Gost
Mamajev Kurgan
8 mjeseci prije
Reply to  putnik83

Putnik83

Nebi se slozio jer sam nedavno negdje citao detaljnu analizu u vezi te am.logistike upucene SSSR.U toj expertizi se tvrdi da su USA i GB mogli i 1943g da se rat zavrsi da su te 2 sile odlucile da se Hitlerova Germanija masovno izbombarduje ali nisu zeljeli vec su kalkulisali.A tek krajem 1943g Rusi su slomili kicmu hitlerovu i njihovim pomagacima iz skoro cijele Evrope.Rusi su usprkos svemu vise proizvodili sredstava za rat od hitlerovaca plus nadcovjecanska volja i borba sveukupnog stanovnistva SSSR.

Lucija
Gost
Lucija
8 mjeseci prije
Reply to  Mamajev Kurgan

Iz ovog teksta:

“Broj dana koje je svaki nemački vojnik proveo na sovjetskom frontu najmanje je 10 puta veći nego broj dana koje su nemački vojnici proveli na svim drugim savezničkim frontovima. Na sovjetskom frontu takođe bilo je koncentrisano oko četiri petine nemačkih tenkova i oko dve trećine nemačkih aviona“.

“… na SSSR je bilo usmereno oko 75 odsto svih vojnih snaga Antihitlerovske koalicije. Crvena armija je tokom ratnih godina „samlela“ 626 divizija Sila Osovine, od kojih je 508 nemačkih.

Nije bitno tko
Gost
Nije bitno tko
8 mjeseci prije
Reply to  putnik83

Kad su se Ameri uključili u rat na tlu Europe, Crvena Armija je porazila njemačku armiju u 90% njenog cjelokupnog obima. To je istorijski potvrđena ćinjenica. Crvena Armija je porazila skoro 200 njemačkih divizija, tek desetak divizija nalazilo se je u zapadnoj Evropi. Čak su bile te njemačke divizije popunjene starcima, veteranima i dječacima.
Ta tvoja USA je skoro doživjela poraz u Ardenima od samo dve njemačke divizije.

Vinko Marković
Gost
Vinko Marković
8 mjeseci prije
Reply to  putnik83

Američka pomoć bile je samo moralne prirode i Rusi su je debelo preplatili. A Amerikanci su se uključili u rat u Europi da Staljin ne bi došao do Pariza i La Mancha a ne iz ljubavi prema Rusima. Amerikance zanima samo lova.

Vinko Marković
Gost
Vinko Marković
8 mjeseci prije
Reply to  putnik83

Nikada.

putnik83
Gost
putnik83
8 mjeseci prije

comment image

Perun
Gost
Perun
8 mjeseci prije

Redakciji R.L. hvala za text …Kopirao sam text i sacuvacu ga za podsjecanje P.S. Da je text napisan i na Ruskom jeziku znao bih ga procitati i sto je najvaznije shvatiti sta je pisac htio kazati …Slaven Bijelac Slobodan Strijelac….

oiwergvnwbgvewugiuwergwergtwetr
Gost
oiwergvnwbgvewugiuwergwergtwetr
8 mjeseci prije

Lik i djelo dotičnog profesionalnog glumca ja najbolje opisao Istražuj, ovo je skračena verzija, obavezno pročitati za one koji su to preskoćili: “Sad supljira ponovo o “novom svjetskom poretku” baziranom na SBUN, tj na “odgovornim svjetskim silama” koje smo gledali – KOME su “odgovorne” za vrijeme lazne pandemije.
“Patriotizam” kojeg ovaj zlobni Betmen koristi, jeste iskljucivo – u sluzbi obmane. Stvarno je Betmen veliki “strateg i sahista” – ali obmane.
Sad jos ocekujem da na Paradi, uz dogovor sa “saveznicima” iz Velikog otadzbinskog rata – predlozi – “zajednicku borbu kao u 2ww” – tj razvoj zajednicke vakcine ….protiv ovog “uzasnog, smrtonosnog, skrivenog neprijatelja”… Naime tzv “virusa Covid19″…
To ce biti kruna njegove “strategije”…
Evo gledacemo tu farsu ocito u zivo….”

oiwergvnwbgvewugiuwergwergtwetr
Gost
oiwergvnwbgvewugiuwergwergtwetr
8 mjeseci prije

Kad već Nosferatu prića priće o cvaj beben krigu evo moje duplirane usporedbe njega i Staljina: Staljin bi vratio majčici čitavu Ukrajinu a ne samo Krim ko Nosferatu. Nebi ko Flekavi dao rusku zemlju do Kalinjgrada. Nebi rusi nosili maske sa kazališnom predstavom cionističkom več bi izašli vani na paradu. Do sada bi završio rat i u Siriji i u Iraku a Iran naoružao ko Indiju da mu ne diraju trbuh Rusije varanovci. Gruzija bi bila spaljena totalno i sad u njoj nebi bilo onih laboratorija kao i Ukrajini gdje prave biološke otrove za ruse. Prouči lik i djelo rabi Šnersona i kakovi je njegov plan za ruse a Staljin je tu sektu protjerao iz CCCP-a a Nosferatu se naslikava sa njima i radi za njih. Što izvozi nuks gorivo neprijatelju? Što je dozvolio uništenje ruskog kemijskog oružja a čemerika predvođena varanima to nije uradila. Zašto je izvezao kao gorivo u ukradenu zemlju indijanaca nuks materijal sa 50.000 bojevih glava? Zašto je napravio tvornicu za uništavanje plutonija a ciočemerika veli nema para pa će plutonij pohraniti na “sigurno”. Zašto je dozvolio da danas gušterkaubojdija ima deset puta više tatkičkih nukleranih glava od Rusije koja je imala prije toliko više od stvorove čemerike? Zašto nije naoružavao avganistance kad su ruse iz Avganistana istjerali ciokauboji davajući stingere istima? Zašto on nije davao Igle avganistancima? MISLIŠ LI DA BI STALJIN TO SVE URADIO???????????????????????????????????????????????????????????????

Lucija
Gost
Lucija
8 mjeseci prije

Subaru

A što bi se dobilo uništenjem tog laba u Gruziji (inače podržavam ideju), kada istih ima još 27?
A onih amer.koji rade s virusima 140.

Nego, kako tumačiš ovo:

“…Hitler je više puta pokušavao da uvuče SSSR u sukob sa Velikom Britanijom, ali sovjetsko rukovodstvo nije podleglo tim ubeđenjima.”
Da nije i Staljin bio – kabala? 😃

cro crv
Gost
cro crv
8 mjeseci prije

ETO JA SAM BIO U PRAVU KAD SAM ONOMAD PISAO O POLJSKOJ DA BI ZELJELA VODSTVO U SLAVENSKOM SVJETU S TIME DA ZASTUPA IDEJU O VELIKOJ POLJSKOJ NA SADA SE EVO ISPOSTAVLJA TUDJIM TERITORIJAMA CESKE I SLOVACKE BJELORUSIJE I UKRAJINE . I JOS SE NISU OSLOBODILI OD TOGA SNA KAKO POLJSKU UCINITI VELIKOM.KO ZNA MOZDA JEDNOM I UCINE I TAJ KORAK ZAJEDNO SA SAVEZNICIMA ZA TUDJIM TERITORIJAMA NATTO PAKTOM .A O DRUGOM SVJ.RATU NECU DA KOMENTARISEM.PROSAO JE SRECOM UZ OGROMNE ZRTVE NA SVIM STRANAMA SVJETA NO UJEDNO IMA JOS PROPAGATORA NAIME VELIKIH REVIZONISTA KOJI SE NE SALE U IDEJAMA DA JE FASIZAM I NACIZAM JAKO DOBRA STVAR TE DA MOZE POMOCI U BRISANJU SVJESTI POJEDINIH NARODA U PREOBLIKOVANJU TOTALITARNIM IDEJAMA OD KOMUNIZMA TACNIJE JEDNOG EKSTREMNOG DJELA STALJINZMA KOJI JE JEDNAK I OPAK SAM PO SEBI ISTO KO I FASIZAM I NACIZAM.JER SU TU POJEDINI LJUDI NECU RECI NARODI POKAZALI ODREDJENE FRUSTRACIJE ZATROVAVSI LJUDE OKO SEBE PA PRENEVSI KASNIJE I NA NARODE.TO SE VEC DESAVA PO BIVSIM JUGO REPUBLIKAMA SADA BANANA DRZAVAMA NA ZALOST. I SAD SE PITAMO GDJE JE ONDA BILA PAMET LJUDI ZASTO NISU IZOKRETALI POVJEST RAZNORAZNIM AKCIJAMA ATENTATIMA PREPADIMA VOJNIM KO DANAS STO SE MOZE PO NASILNOM PRAVU JACEG.AKO SU INTERESI UGROZENI E ONDA MOZE I ATOMSKA DA SE BACI NIJE PROBLEM NIKAKAV .

Nekdo.
Gost
Nekdo.
8 mjeseci prije
Reply to  cro crv

Mali ispravak. Poljska je već bila velika – 17. st. Poljsko-Litavska unija i neki Poljaci žele da opet bude velika ali ne svi.. Prošle godine prešao cijelu Poljsku autobusima, vlakovima i pješke, družio se sa ljudima, razgovarao o svemu i svačemu. Najviše mrze Ukrajince i to zbog kriminala. Neki kažu da ih ima čak 2 milijona, večina bez papira. A bogme ima ih i u Litvi puno.

piždro
Gost
piždro
8 mjeseci prije

Citirat ćemo jednog od protagonista 2 svjetskog kojemu moramo zahvaliti na ‘iskrenosti’ kad kaže:

“U politici se ništa samo od sebe ni slučajno ne događa. Kad se nešto dogodi, možete biti sigurni da je tako bilo planirano.” Franklin D. Roosevelt (1882-1945)

Mihael
Gost
Mihael
8 mjeseci prije

“Versajski sporazum postao je za Nemačku simbol duboke nepravde. Praktično se radilo o plјački zemlјe koja je bila dužna da plati velike odštete zapadnim saveznicima, koje su osiromašile njenu ekonomiju. Vrhovni komandant savezničkih snaga, francuski maršal Ferdinand Foš proročki je opisao Versaj: ‘Ovo nije mir, ovo je primirje na dvadeset godina’. ”

Putin vrlo pošteno priznaje gdje leže korijeni 2. svj. rata.

Prije 1. svj. rata većina znanstvenih radova objavljenih u svijetu pisana je njemačkim jezikom, većina patenata i znanstvenih izuma u to vrijeme nastajali su na srednjoeuropskom tlu, velike filozofske ideje i umjetnički pravci također, kao i progresivne ideje o društvenom uređenju itd.
Srednja Europa je u to vrijeme, po svim relevantnim parametrima i kriterijima, bila daleko najnapredniji dio svijeta i imala je potencijal davati ispravan ton i pravac razvoju čovjeka i čitave civilizacije.

Jedan od glavnih ciljeva 1. svj. rata je bio uništenje Srednje Europe i srednjoeuropskog duha, kroz likvidiranje Austro-Ugarske i eutanaziju Njemačke.
Posao koji je započet s 1. svj. ratom dovršen je s 2. svj. ratom. Njemačka i Srednja Europa prestale su biti ikakav značajan faktor na svjetskoj geopolitičkoj i kulturnoj pozornici. Njemačka je raskomadana, zapadni dio je postao američki podanik i to je sudbina Njemačke do današnjeg dana.

1. i 2. svj. rat vođeni su na način da su europski narodi i slavenski istok bačeni u klaonicu da se međusobno iscrpljuju i uništavaju, na svim razinama. Za to vrijeme Five Eyes, koji su zakuhali te ratove, manje-više su mirno i hladnokrvno, iz prikrajka promatrali gladijatorsku borbu, da bi se uključili u najprikladnijem trenutku te uz minimalne gubitke i troškove pokupili najveći dio uloga u igri. SAD se u 1. svj. rat ozbiljno uključuju tek 1917., a u 2. svj. rat tek iskrcavanjem u Normandiji 1944. (rat s Japanom ne računam).
Pobjede u svjetskim ratovima, izborene uz minimalne žrtve i relativno malo uloženih resursa omogućile su im dominantnu poziciju u narednim desetljećima.

Čitavo to vrijeme njihova glavna briga je bila spriječiti savez Njemačke i Rusije, spriječiti direktan dodir Srednje Europe i slavenskog Istoka (sporazum Ribbentrop-Molotov izazivao je užas kod anglo-američkih igrača nad šahovskom tablom).
Hitler je napadom na SSSR napravio najgluplji potez u svjetskoj povijesti i Njemačkoj potpisao smrtnu presudu, možda i zauvijek.
Taj savez Njemačke i Rusije i danas je noćna mora anglo-američkih vodećih krugova što otvoreno izjavljuje i George Friedman, direktor Stratfora, koji ga u suvremenim terminima opisuje kao savez njemačkih tehnologija i ruskih resursa.

Savez Srednje Europe i Rusije, (tj. slavenskog istoka) i danas je zapravo jedina nada za očuvanje civilizacije i spas bijelog čovjeka.

piždro
Gost
piždro
8 mjeseci prije
Reply to  Mihael

tako je Mihaele govor G. Friedmana sve kaže 🙂

Zvrk
Gost
Zvrk
8 mjeseci prije
Reply to  Mihael

Pa nije baš nebitan rat amerikanaca s japanom. mislim da su u njemu imali i više žrtava nego u europi.

Vinko Marković
Gost
Vinko Marković
8 mjeseci prije
Reply to  Zvrk

Amerikanci su u svom građanskom ratu u 19. stoljeću izgubili više ljudi nego u oba svjetska rata. To je iz njihovih izvora.

zlatan
Gost
zlatan
8 mjeseci prije

VINKO MARKOVIĆU, broj mrtvih u Američkom građanskom ratu 1861-1865, je oko 600 tisuća, broj mrtvih u WW1, a SAD se u rat uključio tek 1917, je znatno manje od 100 tisuća vojnika, a u cijelom WW2, SAD je imao oko 400 tisuća poginulih.
Točno, u građanskom ratu 1861/65, više mrtvih nego u oba velika svjetska rata.

nonwo
Gost
nonwo
8 mjeseci prije
Reply to  Mihael

Mihael@”Jedan od glavnih ciljeva 1. svj. rata je bio uništenje Srednje Europe i srednjoeuropskog duha, kroz likvidiranje Austro-Ugarske i eutanaziju Njemačke.
Posao koji je započet s 1. svj. ratom dovršen je s 2. svj. ratom. Njemačka i Srednja Europa prestale su biti ikakav značajan faktor na svjetskoj geopolitičkoj i kulturnoj pozornici. Njemačka je raskomadana, zapadni dio je postao američki podanik i to je sudbina Njemačke do današnjeg dana.
1. i 2. svj. rat vođeni su na način da su europski narodi i slavenski istok bačeni u klaonicu da se međusobno iscrpljuju i uništavaju, na svim razinama. Za to vrijeme Five Eyes, koji su zakuhali te ratove, manje-više su mirno i hladnokrvno, iz prikrajka promatrali gladijatorsku borbu, da bi se uključili u najprikladnijem trenutku te uz minimalne gubitke i troškove pokupili najveći dio uloga u igri.”

Najtočnije,…poanta svega…

Mucke
Gost
Mucke
8 mjeseci prije

Nadao sam se da cu iz ovog gromoglasno najavljivanog razotkrivanja povijesnih cinjenica potkrijepljenog sa originalnom arhivskom gradjom saznati neke stvari koje do sada nisam znao ili cuo za njih.Takodjer sam se nadao beskompromisnoj I upozoravajucoj poruci ljigavcima iz Vijeca EU.
Umjesto toga dobio sam gradivo iz 7 I 8 razreda osnovne skole I osjecao se kao ponavljac razreda, with a sugar on the top pominjanjem “zastite zivotne sredine,borba protiv klimatskih promjena , sigurnost globalnog informacionog prostora “ na kraju.
Par izjava koje su mi ostavile upitnik iznad glave:
“O ovoj ideji (pisanje clanka o WW2)sam vise puta razgovarao sa svjetskim liderima I naisao na njihovo razumijevanje”
Koji ce mu qc njihovo razumijevanje ,traziti razumijevanje od onih radi cijih se izvrtanja povijesnih cinjenica I osjetio ponukan da napise svoju verziju zasnovanu valjda na arhivskoj gradji a ne zeljom za uljepsavanje proslosti kao u vecini zapadnih zemalja , je isto sto I traziti razumijevanje od krokodila pri bliskom susretu u mocvari.
Ako uzroci izbijanja WW2 leze samo u nepravednim uvjetima kapitulacije Njemacke nakon WW1 I njezinom pljackanju od strane zapadnih sila nakon toga ,kako onda postadose najrazvijenija vojna I ekonomska sila u samo 18 godina ( nije valjda da u arhivima nema nista o tome ) I zasto ne napadose te koji ih pljackaju umjesto Rusije I jos nekoliko slavenskih zemalja?Da nije jedan od uzroka mozda bio ideoloska I rasna netrpeljivost?
Necemo zaboraviti borce “Slobodne Francuske” ,ali cemo rado zaboraviti Jugoslovenske Partizane,
“Nirnberski sud je direktno I nedvosmisleno osudio nacisticke … “ ,bogme jeste svih 17 njih .

hiber
Gost
hiber
8 mjeseci prije
Reply to  Mucke

@mučke,
samo pohvale za članak, tvoj a ne Putinov. Putin je pogubio pola arhiva. Nestao sovjetsko-japanski sporazum o nenapadanju iz 1941. koji je identičan sovjetsko-njemačkom. O Wermahtu koji se obučavao u Sovjetskom savezu ni riječi. Gdje je Hitler nestao u Beču prije nego što je postao “Hitler”? Itd. Naravno, samo su zahvaljujući ovim našim rusko-američko-njemačkim kmetovima zaboravljeni jugoslavenski partizani. Sada kmetovi svršavaju na ruskim, odnosno američkim gvozdenim snagama.

santa007
Gost
santa007
8 mjeseci prije
Reply to  Mucke

Mućke
Putin je ipak političar koji ima odgovornost prema zemlji koju vodi i koji djeluje unutar okvira i kad ihlazi iz okvira npr minhen2007 pažljivo to radi

Lucija
Gost
Lucija
8 mjeseci prije

1. “…Čak i pod pritiskom zapadnih saveznika, polјsko rukovodstvo odbilo je da sarađuje sa Crvenom armijom u borbi protiv Vermahta. I tek kada se saznalo za Ribentropov dolazak u Moskvu…”

Ovo kopirati i staviti svakom tko spomene pakt Molotov -Ribentrop.

2. Minhenski sporazum.

3. “…Tragedija Polјske koja je zatim usledila u potpunosti je na savesti tadašnjeg polјskog rukovodstva, koje je SPREČILO zaklјučivanje anglo-franko-sovjetskog vojnog saveza i uzdalo se u pomoć zapadnih partnera, …”

4. Nakon napada Njemačke na Poljsku, Crvena armija je čekala 17 dana hoće li Brit. i Francuska ipak pomoći Poljskoj.

5. Ono što svi znamo: vojni razlozi…kada su Nijemci napali SSSR, trebali su jednostavno prevaliti puno veće udaljebosti.

6. “…Poznati britanski političar i državnik Dejvid Lojd Džordž isticao je da su Ruske trupe su okupirale teritorije koje nisu polјske i koje je Polјska silom zauzela nakon Prvog svetskog rata. ”

7. “…Edvard Halifaks je izjavio: „Treba podsetiti da je sovjetska vlada htela da pomeri granicu praktično do linije koju je tokom Versajske konferencije preporučio lord Kurzon.”

Lucija
Gost
Lucija
8 mjeseci prije

Putin je nekoliko puta naglasio da je povjest za povjesničare…ali njemu je ovi bila izvrsna podloga za političke poruke:

“…nema razloga da zvanične izjave, formalne protokolarne note tih godina (39.’) doživlјavaju kao dokaz „prijatelјstva“ između SSSR-a i Nemačke.”
😊 čitaj: ” ni moje.

“Drugi svetski rat nije izbio preko noći, neočekivano, odjednom.”
čitaj: ” znamo vaše planove”.

“… ne ponove tadašnje greške…
… Međutim, mnogi naši partneri još nisu spremni za zajednički rad. …Evropski parlament…direktno optužuje SSSR, ravnopravno sa nacističkom Nemačkom, za izbijanje Drugog svetskog rata.

Smatram da takvi „papiri“, jer ne mogu da kažem za tu rezoluciju da je dokument, uz očiglednu nameru da izazovu SKANDAL, nose opasno STVARNE PRETNJE, jer je usvojio veoma ugledan organ. I šta je time pokazao? … – svesnu politiku uništavanja posleratnog svetskog poretka, …
…udarili na zaklјučke Nirnberškog tribunala…ruše temelјe posleratne Evrope.”

U prijevodu: tko je sa vama zavladao i tko sa vama upravlja? Hoćete opet batine?

santa007
Gost
santa007
8 mjeseci prije
Reply to  Lucija

Lucija
Mislim da ste tu pogodili bit Putinovog obračanja
a to su političke poruke u sadašnjem trenutku.
Političke poruke stvarnim pokretačima 1.i 2. svj.rata a i 3.
Znam da je Putin jednom rekao da će u eventualnom 3.svj.ratu prva meta ruskih udara biti stvarni pokretači-kabala

Lucija
Gost
Lucija
8 mjeseci prije

“…Britanija, kao i Francuska, koja je tada bila glavni saveznik Čeha i Slovaka, preferirala je da se odrekne svojih garancija i baci ovu istočnoevropsku zemlјu na milost i nemilost…”

Zanimljivo. Bitna razlika u razmišljanju u odnosu na 1. svj. rat…kada su radi “narušene neutralnosti” iste dvije ušle u rat?
Evo, takve stvari – motivacija- su nešto što treba biti polazište u razmišljanju…

Meni osobno bilo je ovo: “…Alfred Jodl priznao je: „…Nismo pretrpeli poraz još 1939. samo zato što je otprilike 110 francuskih i engleskih divizija, koje su se tokom našeg rata sa Polјskom na Zapadu borile protiv 23 nemačke divizije, ostalo u potpunosti neaktivno“.”
Politika, pogotovo u pregovorima može odstupati od političke koncepcije države, ali u ratnim operacijama – nikako.
Koje su zapravo namjere i razlike?

Mi zapravo tek u našem vremenu vidimo diskrepancije motiva ‘nacionalnog’ i globalnog kapitala – u velikoj većini slučajeva u povjesti – oni su jako dobro surađivali i imali – zajedničke interese.

Anglo- saksoncima nikad nije odgovaralo povezivanje Njemačke i Rusije jer bi tako ove dvije vrlo lako uspostavile ravnotežu, a lako moguće i nadmoć nad anglosaksoncima…
Je li globalnom kapitalu odgovarala ovakva politika usa i V.B.? O, da. “Kontrola hartlanda”.

Jednostavno. Kapital. Misli samo o očuvanju kapitala, umnažanju kapitala i sigurnosti kapitala.
U 1. svj. jedva su dočekali da pobiju vlastite ljude; revolucija je bila blizu pogotovo u Njemačkoj…2. svj. ima samo jedan osnovni cilj: uništavanje zemlje u kojoj je uspjela revolucija: SSSRa.

Perun
Gost
Perun
8 mjeseci prije

Na ovu temu puno toga je napisano i komentarisano ….ovo je nekoliko knjiga za one koji iskazuju interes za ovu temu ,bilo u politickom ili historijskom smislu….Winston.S.Churchill ,,Drugi Svjetski Rat”…..Alan Bullock ,,Hitler i Staljin ,paralelni zivoti”….
..Guido Knopp ,,Hitler ,bilans stanja”….Heinz Höhne ,,Red ispod lubanje ,istorija ss”…P.S procitati.analizirati i dati vlastiti pogled na tamnu stranu svjetske proslosti …Evo jedna pjesma od Kerbera da razbije i premosti intelektualni jaz izmedju proslih sadasnjih i buducih
vremena..
….Seobe…..
Ptice lete na jug
i vracaju se
ljudi ognjista gase
zauvek odlaze
Zemljina nedra su
velika ko Bog
sa mlekom za sve
Najveci jad je ostaviti dom
od nemila do nedraga
pred sudbinom zlom

Ne ostaju tragovi
pesme grobovi ne pevaju
….Slaven Bijelac Slobodan Strijelac

BLM
Gost
BLM
8 mjeseci prije

Lepo je to Putko sastavio sada kada ga tretiraju kao što su i Srbe tretirali i to uz punu Rusku saradnju. Naravno, put u kapitalistički raj završio se za Putina i za Ruse neočekivano i tragično. Lepo je čitati sve ta zanosne reči i opravdanja, žrtvovanja i herojstva ali sve je to uzalud jer ne radi se tu uopšte o ratu i o pobednicima a to Putin dobro zna. SSSR je bio pobednik rata, ne Rusija. SSSR-a je praktično prešlo na stranu gubitnika, a Nemačka na stranu pobednika onog momenta kad je Gorbačev izdao i predao Istocnu Nemačku. Proces je nastavljen razbijanjem SSSR-a a završen je izdajom Kube, Vjetnama pa i Srpskog naroda od strane Rusije tj. Jelcina i Putina. Pisanija je pisanija, a činjenice su činjenice!

Dr.Ante
Gost
Dr.Ante
8 mjeseci prije

Nisam uspio nigdje procitati da li je putin uspio negdje opravdati napad na finsku? Mislim da je njegov tekst na razini srednjoskolskog udzbenika iz povijesti.

Perun
Gost
Perun
8 mjeseci prije

Brezovica 22.06.1941….Da se ne zaboravi…..P.S. Tada su neki ljudi zapoceli borbu protiv okupatora ….Ljudi iz tadasnje okupirane Hrvatske ….Slava im i hvala …..SFSN….Slaven Bijelac Slobodan Strijelac…

POVEZANE VIJESTI

Izbornik