fbpx

Manifest – Iluzija političkih izbora: Bijeg od slobode

Nepostojeća demokracija

„Da je većina bila potpuno svjesna činjenice da ih se varalo, razvilo bi se možda ogorčenje koje bi ugrozilo postojeći poredak. Zbog toga su se takve misli morale potiskivati, a oni u kojima se taj proces potiskivanja nije vršio adekvatno dovodili su u opasnost svoje živote ili slobodu.“ – Erich Fromm

Nakon drugog dijela u kojem smo se posvetili konkretnim zabludama, u trećem dijelu manifesta raspravit ćemo o temeljima iracionalnog ponašanja. Odgovore ćemo nastojati pronaći u psihoanalizi i sociologiji. Tema koja slijedi zaslužuje detaljnu analizu, ali da ne bismo otišli u širinu ukratko ćemo raspraviti o korijenima iluzornog ponašanja glasača ali i općenito čovjeka.

Mase ne opažaju iluzije iz jednostavnog razloga: uvjerene su da je iluzija jedina i prava stvarnost. Od rođenja sustav vrši indoktrinaciju, stoga je većina ljudi intelektualno i svjesno ograničeno unutar društvene zadane „kutije“. Kao što je ljudožderu nepojmljiv svijet bez ljudskog mesa, tako je modernom čovjeku nepojmljiv svijet i život bez podržavanja vlastitog inferiornog društvenog položaja.

Prije daljnje rasprave potrebno je napomenuti da glasač poseže za racionalizacijom iracionalnog i nerazumnog ponašanja. Racionalizacijom pojedinac opravdava iracionalno ponašanje (npr. podržavanje inferiornog položaja) i nastoji uvjeriti (najviše sebe) da je njegovo ponašanje ispravno, pravedno i nadasve plod njegove autonomije. Svijest da ga se konstantno vara on mora potiskivati racionalizacijom. Ukoliko bi čovjek postao svjestan da ga se neprestano vara, pojavila bi se opasnost spoznaje da je njegov život promašaj. Ta svijest ugrozila bi njegovo psihičko i fizičko zdravlje, odnosno njegov život, ali i društveni poredak. Da do toga ne dođe, čovjek vrši autocenzuru nad samim sobom što je obrambeni mehanizam od ludila. Osim autocenzure, društvo mora konstantno vršiti masovnu cenzuru i konstantno racionalizirati anomalije (npr. rat za mir, patološka potrošnja, totalitarna demokracija…). Stupanj, odnosno potreba za racionalizacijom u svakom društvu raste proporcionalno iracionalnom ponašanju društvene zajednice.

Fromm o racionalizaciji kaže: „Racionalizacijama suštinski nedostaje to svojstvo otkrivanja i rasvjetljivanja. One samo potvrđuju emocionalnu predrasudu onoga koji im pribjegava. Racionalizacija nije oruđe za pronicanje u stvarnost već post factum pokušaj da se nečije želje usklade sa postojećom stvarnošću.“

Svako opravdavanje iracionalnog ponašanja jest bijeg od slobode.

Antropologija nas uči da svako društvo ima svoja prava koja bi trebala održati hegemoniju društva i spriječiti raspad. Samo po sebi to je prirodni tijek društvenog razvoja. Problem nastaje kada se pojave manipulacije što se očituju iracionalnim ponašanjem. Površnim pregledom sociologija i antropologija nam ukazuju o zanimljivim karakteristikama društva. Neka od njih su:

 • Klasna društva su najratobornija društva (glasanjem potvrđujemo klasno društvo vjerujući da podržavamo jednakost),
 • egalitarna društva su najmirnija društva, utjecaj društva jači je od gena (teorija „sebičnog gena“ tvrdi suprotno), što čovjek više ima, vlada manje slobode i obrnuto, manje robe veća sloboda, itd.

S druge strane genetika nas uči da je čovjek tijekom evolucije izgubio (bolje rečeno oni su potisnuti) instinkte i razvio je svijest. Zbog pojave fenomena svijesti čovjek ne mora biti uvjetovan višim silama (biologijom, u smislu autoriteta) i ne mora poput životinje slijediti „alfa mužjaka“. Svijest omogućuje čovjeku da bude autonoman.

Iz antropologije i sociologije možemo vidjeti da su klasna društva ujedno i najratobornija. Glasanjem podržavamo takvo ustrojstvo i definiramo svoju povijest, sadašnjost i budućnost. Razvojem svijesti čovjek je stekao mogućnost da razvije sebi svojstven put. Svijest se može činiti kao nevjerojatni mehanizam za oslobađanje od uvjetovanosti. Ali ako čovjek nije svjestan svijesti uvjetovat će ga druge sile (osim bioloških). U nastavku ćemo raspraviti samo o malom dijelu sila koje uvjetuju ljudsko ponašanje i u kontekst naše priče, ponašanje glasača.

Psihoanaliza

„Ako razumijemo mehanizam koji pokreće razmišljanje grupe i njenu motiviranost, nije li tada moguće kontrolirati mase kako god poželimo, a da one ne budu toga svjesne?“

Edward Bernays

Najveći dar Sigmunda Freuda bio je taj što je ukazao da čovjeku iza leđa djeluju više sile kojih on nije svjestan. Freud je začeo put spoznaje podsvijesti i nevidljivim silama koje su dinamički faktor i pokretači ljudskog ponašanja i pisanja povijesti. Upravo u višim silama pokušat ćemo naći odgovore iracionalnog ponašanja glasača.

Psihopatologija

„Kada proizvodite pristanak, možete zanemariti činjenicu da formalno puno ljudi ima pravo glasa. To može postati nebitno jer mi možemo proizvesti pristanak i osigurati da njihov izbor i stavovi budu strukturirani na način koji nama odgovara. Imat ćemo pravu demokraciju. Djelovat će jako dobro. To se zove primjenjivanje lekcija propagandne agencije.“

Noam Chomsky (aludirajući na misli Waltera Lippmanna)

Iz antropologije je poznato da je karakter većine pojedinca uvjetovan društvenim svjetonazorom, normama i ostalim filtrima koji ograničavaju svijest (neki od njih su jezik, tabu, strah od izgona iz društva itd.). Opće je poznato da čovjek nije potpuno prazan list papira na koje društvo ispisuje životnu priču. Svako biće rodi se s karakterom koji oblikuje odnos između njega i svijeta. Velika većina ljudi ima slabi karakter i takvog čovjeka društvo lako uvjetuje i stavlja ga u službu održavanja zajednice bez obzira u kojem stupnju je društvo iracionalno. Ta iracionalnost se nadomješta i kompenzira raznim surogatima. U današnjem svijetu značajno je nadomještanje temeljne potrebe za slobodom i ispunjenjem materijalnim objektima kao i predstavom za malu djecu da su ljudi slobodna bića. Kao što smo naveli u prvom dijelu, jedna od ključnih društvenih pojava zbog koje ponašanje glasača možemo svrstati u psihopatologiju jest društveno nesvjesno. Erich Fromm definira navedenu pojavu kao: „Kolektivno nesvjesno (Jungov termin op. aut.) direktno označuje univerzalnu psihu, veći dio koji niti ne može postati svjesna. Pojam društveno nesvjesnog proizlazi iz ideje represivnog karaktera društva i odnosi se na onaj specifični dio ljudskog iskustva kojemu dano društvo ne dopušta da stigne do svijesti. To je onaj dio ljudskosti u čovjeku koje je društvo od njega otuđilo. Društveno nesvjesno je društveno potisnuti dio univerzalne psihe.“

Gledano iz kuta antropologije i sociologije razumljivo je da svakom društvo trebaju određena pravila i norme kojima se nastoji održati struktura društva. Takav način održavanja zajednice je univerzalan i normalan. Problem koji se javlja, odnosno zbog čega ponašanje određenog društva kao današnje možemo svrstati u psihopatologiju jest svjesna i namjerna manipulacija. Jedna od najopćenitije prihvaćenih iluzija u kontekstu političkih izbora jest ta da je čovjek uvjeren da je izbor plod njegove individue, a ne uvjetovanost viših sila. Upravo zbog namjerne i svjesne manipulacije ljudskim ponašanjem, čin glasanja ima potencijal da se svrsta u psihopatologiju. Naravno da „svjesno“ nije nužno da bismo nešto okarakterizirali kao bolesno ili normalno (npr. ljudožderi nisu svjesni svoje patologije). Ključan uvjet jest sagledavanje situacije izvan „društvene kutije“ i nastojati što objektivnije sagledati društvene anomalije. Naravno da je apsolutna objektivnost nemoguća, ali anomalije i iracionalnosti koje smo naveli u drugom dijelu mogu nam ukazati na patologiju promatranog društva. Ako osoba tijekom promatrača uspije napraviti odmak i ostaviti po strani svoje emocije, uvjerenja i vezanost za društvo, imat će mogućnost da u velikoj mjeri objektivno sagleda situaciju (ali ne u apsolutnom smislu).

Inteligencija i kritika društva

„Demokratski sustavi su prilično drugačiji. Nužno je kontrolirati ne samo što ljudi rade, već i što misle. Budući da državi nedostaje mogućnosti da osigura poslušnost silom, misli mogu odvesti do djela te stoga prijetnju poretku treba uništiti na izvoru. Nužno je uspostavljanje okvira dopustivog mišljenja koji je ograničen unutar principa državne religije. Njega ne treba dokazivati, bolje da se on podrazumijeva kao neutvrđeni okvir pomišljivog mišljenja. Kritike jačaju postojeći sustav prešutno prihvaćajući ove doktrine, te ograničavaju svoju kritiku na taktička pitanja koja se javljaju unutar njih. Da bi ostvarili ugled, da bi bili uključeni u diskusiju, oni moraju prihvatiti osnovno načelo da je Država dobrotvorna, da je vođena najuzvišenijim interesima, da prihvaća obrambeno stajalište, da nije sudionik u svjetskim aferama, već samo reagira na zločine drugih, ponekad ne baš mudro zbog osobnih pogrešaka, naivnosti, zamršenosti povijesti ili zbog nemogućnosti shvaćanja zle naravi naših neprijatelja.“

Noam Chomsky

Inteligencija postindustrijskog čovjeka ograničena je nagonom za egzistencijom mobiliziranim i zamaskiranim u potrošačkom društvu kao nužda patološke potrošnje i beskonačnim materijalističkim hedonizmom i fetišom sigurnosti. Današnja kritika i inteligencija u kontekstu političkih izbora ograničena je ekonomsko-potrošačkim impulsima koji su nametnuti kao potreba za egzistencijom i sigurnošću. Izabrani autoriteti trebali bi glasaču dati osjećaj sigurnosti stoga se osnova političke kritike definira isključivo u tom smjeru. Drevna Atena i antika (u užem smislu grčko-rimski svijet) dale su veliki broj mudraca, intelektualaca i filozofa. Bez obzira na njihovu mudrost, bili su ograničeni u poimanju svijeta. Tako je za njih ropstvo bila normalna pojava koja je činila ustrojstvo društva. Današnja društvena svijest ostala je ista, samo je poprimila drugačije forme i oblike. Za lakše razumijevanje današnje kritike navest ćemo društvo ljudoždera. U zajednici ljudoždera mogli bi se pojaviti (fiktivno rečeno) pojedinci koji se na primjer ne bi složili da se prvo pojede srce. Budući da tradicija nalaže da se prvo jede srce navedene kritike i prijedlozi mogle bi djelovati heretički. Pojedinci koji predlažu prekid tradicije nekome će djelovati kao veliki revolucionari, kritičari starih dogmi i donosioci napretka. Ali niti jedni niti drugi neće biti svjesni da je njihovo ponašanje iracionalno, dapače da spada u psihopatologiju.

Isto tako je i u današnjem društvu. Kritiziraju se potezi političara, njihovi propusti i potezi ne shvaćajući da su te kritike ograničene jer i dalje potvrđuju inferiorni položaja mase i superiorni položaj pojedinca. Pluralizam je dozvoljen jer se kritička misao perfidnom propagandom može usmjeriti prema željenom smjeru, dapače kritika postaje propaganda agende. Društvu će trebati još nekoliko stoljeća razvoja da bismo na današnji svjetonazor gledali kao što mi danas gledamo na drevnu antiku i odnos prema robovima. Povijest nam može donekle dati objektivan uvid u iracionalno ponašanje. Tijekom povijesti pojavili su se mnogi kritičari društva koji su uspjeli zasjesti na mjesto vođe obećavši promjene, i ništa se nije promijenilo jer su kritika i djelovanje ostali unutar društveno zadanih okvira. Možemo zaključiti da je inteligencija uvjetovana društvenim normama, svjetonazorom i stanjem kolektivne svijesti, ali i svijesti pojedinca.

„Stvarnost pluralizma postaje ideološka, varljiva. Ona više proširuje nego što reducira manipuliranje i koordinaciju, izvodi sudbonosnu integraciju više nego što joj se suprotstavlja.“

Herbert Marcuse

Što glasač želi?

„Posebnu ulogu u ovim tehnikama igra to da se obećanjima kod onoga koji vjeruje u autoritet stvori predodžba da će njegova osobna sreća i njegova sigurnost biti pomoću autoriteta brže i bolje ostvarene nego njegovim vlastitim aktivnim nastojanjima. Ma koliko ovo obećanje pod određenim uvjetima može biti iracionalno, osjećaj svrsishodnosti i razumnosti podčinjavanju autoritetu subjektivno igra ulogu koja se ne može zanemariti.“

Erich Fromm

Glasač vjeruje da želi promjene u društvu. Ali pitamo se kakve promjene ako na zapadu imamo sve temelje za život – kuću, vodu, hranu, posao. Ako nemamo posao, dobru plaću, čistu vodu, krov nad glavom znamo da od izabranog vođe nećemo na poklon dobiti posao ili veću plaću jer inteligentna osoba zna da izabrani vođa ne može utjecati na zakone slobodne ekonomije i recimo natjerati poslodavca da radniku da veću plaću. Stoga se moramo zapitati što to glasač doista želi postići činom glasanja? Kada spoznamo osnove ekonomije i shvatimo nemoć autoriteta da nam poboljša ekonomske uvjete, odgovor o iracionalnom ponašanju glasača moramo pronaći na drugom mjestu.

Ljudsko biće mora zadovoljiti svoje osnovne potrebe. Nakon što zadovolji osnovne biološke potrebe i potrebe za sigurnošću, mora zadovoljiti i tzv. metapotrebe (Maslow). Prema Maslowu metapotrebe su potrebe za ljubavlju, pripadanjem, osjećaj samopoštovanja, samoaktualizacijom i potreba transcendencije (potreba nadilaženje sebe). Potreba za sigurnošću nikada ne nestaje i čovjek ju traži svuda oko sebe, cijeli život, do smrti. Traži ju u drugim ljudima što su ujedno prirodni oslonci (obitelji, partneru, učitelju – isključujući umjetno nametnutog autoriteta) ali ih i traži u umjetno stvorenim osloncima. Oni mogu biti materijalni objekti (npr. novi mobitel daje mi sigurnost da ću biti prihvaćen u društvu, odnosno neće me odbaciti), ili ljudski – umjetno stvoreni „čuvari“, politički autoriteti koji nam garantiraju ekonomsku sigurnost, ali i suptilno oni su puno više (vidi detalje pod – Povratak u djetinjstvo). Potreba za ekonomskom sigurnošću nadovezuje se i na komfor. Kao što znamo autoriteti nam ne mogu stvarati posao, osigurati nam plaće, ne mogu nam naći posao, ali nas mogu uvjeriti da će nam pružiti ekonomsku sigurnost. Taj osjećaj sigurnosti ujedno je i komfor koji čovjek želi čuti.

Dakle, glasač želi osjećaj sigurnosti, on želi da netko bdije nad njim. On je ovisan o neprestanom napretku i patološkoj potrošnji koji su umjetno nametnuti. On je zatvoren u začaran krug materijalističko-potrošačke sublimacije iz koje nije sposoban izaći. On želi samo ono što mu je rečeno da treba željeti – on želi da se sustav patološke potrošnje i ovisnosti o sigurnosti i materijalnom hedonizmu koji je pretvoren u fetiš i da ga nastavi u nedogled – jer mu je tako rečeno da takav svijet mora biti i da je drugačiji nemoguć.

Herbert Marcuse o društvenoj petlji izgubljenog čovjek je kazao: „Najefikasniji i najotpornije oružje protiv oslobođenja jest nametanje materijalnih i intelektualnih potreba koje perpetuiraju zastarjele forme borbe za egzistenciju.“

Zapadni čovjek ima sve što mu je potrebno, ali on i dalje želi, vjerujući u napredak. On ima potrebu egzistirati, a on to čini trgovinom i potrošnjom. Čovjek neprestano želi i glasanjem vjeruje da stvara jednakost dok ga u suštini želja čini modernim robom. Izabrani vođe trebali bi održavati ekonomski sistem da bi potrošač mogao ponovno trošiti ono što je i proizveo i tako do smrti. Takav čovjek kojemu je svrha života održavanje sustava bijesne potrošnje je otuđen čovjek. Čovjek bez života, on je bez života jer nema slobodu i autonomiju jer sloboda i život idu zajedno kao glava i tijelo. Čovjek se želi osloboditi od strepnje za vlastitu egzistenciju. Da bi to postigao oslanja se na autoritet, koji ga neprestano obmanjuje, iskorištava i laže. Budući da glasač neprestano nalazi utjehu u novom vođi i budući da je strepnja nesvjesnog čovjeka neuništiva, isto tako je neuništiva i glad za autoritetom odnosno za iluzornom sigurnošću.

„Za modernog čovjeka prava sloboda postala je apstrakcija. Danas mjeri slobodu u vremenu, novcu, mogućnosti potrošnje i plaće. Uvjetovan je ekonomsko-industrijskim procesom.“

Gustave Le Bon

U ogromnom sustavu čovjek je pretvoren u kotačić, a njegova moć i sloboda u robu kojom se trguje. Predajom svoje slobode čovjek nužno postaje dio sustava s kojim uspostavlja „ugovor“ o predaji slobode. Time čovjek gubi svoj osobni „ja“ i postaje zamjenjivi kotač društvenog stroja.

Povratak u djetinjstvo

„Baš kao što rođenje znači napuštanje zaštite utrobe, tako i rast znači napuštanje majčine zaštite.“

Erich Fromm

Svakoj odrasloj osobi potreban je osjećaj sigurnosti, topline, ljubavi i mira stoga se njezine potrebe u temeljima ne razlikuju od potrebe djeteta. Riječ je o temeljnim ljudskim potrebama koje nikada ne nestaju odrastanjem nego se zadržavaju tijekom cijelog života. Willhelm Reich tvrdio je da je država ništa više nego zamjena obitelji u velikome. Navedenu tezu opisao je sljedećim riječima: „Majka je u građanstvu domovina djeteta kao što je obitelj njegova nacija u malom“.

Budući da čovjek u pravilu nikada ne odraste na emotivnom i intelektualnom nivou, odnosno nikad ne stoji „čvrsto na svojim nogama“ on je nakon odlaska iz obitelji prinuđen tražiti novi oslonac. Osim u životnom partneru, ljudima oko sebe, objektima sigurnost će naći i u državi. Ona će za njega predstavljati novu obitelj koja bi mu trebala pružiti toplinu doma, sigurnost, komfor i ljubav. Pojedinac će ponekad biti ljut, dapače buntovan spram države (kao i prema strogom ocu), ali on nikada neće odbaciti taj autoritet jer koliko god da država (otac) bila stroga, on mu daje osjećaj sigurnosti i komfora, a to su jedne od dinamička sila koje uvjetuju njegovo ponašanje.

„Dijete treba da vjeruje kako roditelji nikada nisu lagali i da su stvarno ispunjavali sve moralne zahtjeve što ih nameću djeci. Ono treba da vjeruje da je sve što roditelji čine za njegovo dobro i da im ništa nije dalje od pomisli nego da u odgoju djeteta slijede egoistične ciljeve. Upravo u tom dijelu obiteljskog odgoja za moralne kvalitete, koji dijete od početka uči da sebe vidi vezanim za autoritet, nalazi se jedna od najvažnijih funkcija odgoja u stvaranju autoritarnog karaktera… To vjerovanje u moralnu kvalitetu moći djelotvorno se upotpunjava stalnim odgojem za osjećaj vlastite grešnosti i moralne nedostojnosti. Što je osjećaj krivice i uvjerenje u vlastitu ništavnost snažnije, utoliko svjetlije zrači vrlina onih koji su gore.“

Erich Fromm

Autoritativni karakter stvara se u djetinjstvu prvotno preko institucije obitelji da bi se nastavilo u obrazovnim institucijama. Umjesto da obitelj i društvo stvaraju zrelog čovjeka, oni stvaraju ovisnog čovjeka. U ljudskoj prirodi je potreba da čovjek ima oslonac tijekom cijelog života. Tu dinamičku silu koja ga pokreće, društvo sublimira i usmjerava ga u svoju korist. Stoga čovjek nikada ne odraste. On tijekom cijelog života ostaje ovisan o umjetno stvorenom osloncu. Takav čovjek je „proizvod društva“, on nije slobodno ljudsko biće, on je otuđeni čovjek.

Otuđeni čovjek

Otuđeni čovjek je onaj koji nije autonoman i slobodan. On je rob društveno nesvjesnih sila koje upravljaju njegovim životom. On je čovjek čije je ponašanje proizvod dugoročnog i smislenog društvenog dizajna. Glasanje je jedan oblik smislenog i perfidnog dizajna društveno uvjetovanog ponašanja. Umjesto da te snage usmjeri na sebi i društveno koristan oblik, on ih troši na održavanje društvene iluzije. Kao primjer unutrašnje sile navest ćemo da je glasanje jedan oblik trgovine.

Društvo potiskuje temeljne potrebe individue kao što je potreba za slobodom i samoostvarenjem. Da bi se kompenzirala nemogućnost samoostvarenja i ispunjenja društvo nudi surogate. Jedan od tih surogata jest čin glasanja. Trgovina na podsvjesnoj razini funkcionira na sljedeći način: glasač daje glas, dok on zauzvrat dobiva prihvaćanje od društva. Osjećaj prihvaćenosti je dobiven (kupljen) razmjenom. Pojedinac daje glas za održavanje hijerarhijskog sustava, a društvo mu daje osjećaj pripadanja. O važnosti osjećaja pripadanja Fromm je kazao: „Dok se čovjek boji potpune izolacije od vlastite društvene grupe, on se boji i izolacije od ljudskosti koja je u njemu, a koju predstavljaju njegova savjest i njegov razum. Biti potpuno nečovječan je zastrašujuće čak i kada je cijelo društvo prihvatilo neljudske norme ponašanja.“

Prema Frommu strah od potpune samoće i odvojenosti blizak je ludilu. Prema njemu ta potreba: „…da bude jedno s drugima njegova je najjača strast, jača od spolnosti, a često i od želje za življenjem.“ Čovjek mora biti prihvaćen od društva jer u suprotnome, on smatra da mu prijeti izgon. On je svjestan da mora nešto dati društvu da bi bio prihvaćen. Čin glasanja samo je jedan oblik razmjene energije, taj čin je trgovanje koji se odvija na podsvjesnoj razini.

Dokle god će postojati društveno nesvjesno, postojat će i podsvjesne igre, razmjene i strahovi koji održavaju primitivno stanje ljudske vrste. Čovjek koji ljubi slobodu, ljubi i život jer te pojave ne mogu jedna bez druge. Dokle god će čovjek živjeti u iluziji slobode, on neće biti živ. On je mrtav ćovjek jer nema života bez istinske i prave slobode.

 „Veliki dio moderne reklame je drugačiji: ona se ne obraća razumu već emociji – kao i svaka druga hipnotička sugestija ona pokušava da na svoje predmete utječe emocionalno, a da ih zatim natjera da se podčine intelektualno… Sve te metode u suštini su iracionalne. One nemaju nikakve veze sa kvalitetom robe, a poput kakva sredstva za uspavljivanje ili prave hipnoze, guše i ubijaju kritičke sposobnosti kupca.

Sve ovo ne znači da reklama i politička propaganda otvoreno ističu beznačajnost pojedinca. Naprotiv, one pojedincu laskaju dajući mu tobožnju važnost, obraćaju se tobožnje njegovom kritičkom sudu, njegovom smislu za opažanje. No ta pretvaranja u suštini su metoda za otupljivanje pojedinačne sumnje i pomaganje njegova samoobmanjivanja da odluka koju je donio ima obilježje individualnosti.“

Erich Fromm

Izvori citata i literatura:

 • „Čovjek jedne dimenzije“, Herbert Marcuze
 • „S one strane okova iluzije“, Erich Fromm
 • „Autoritet i porodica“, Erich Fromm
 • „Zdravo društvo“, Erich Fromm
 •  „Bijeg od slobode“, Erich Fromm
 • „Psihologija naroda, gomila revolucija“, Gustave Le Bon
 • „Mediji, propaganda i sistem“, Noam Chomsky
 • „1984“, George Orwell
 • „Masovna psihologija fašizma“, Wilhelm Reich

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.


Posjetite naš novi video kanal na platformi Odysee i obvezno se registrirajte, kao i najveću arhivu alternativnih video snimaka Jubitu.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
115 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Mlata
Gost
Mlata
4 mjeseci prije

Čitam komentare na ishod jučerašnjih izbora u Hr….Hrvate je baš lako zahebati

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
4 mjeseci prije
Reply to  Mlata

Je im bio izbor…
Izmedu 2 Soroseva placenika.
Osim toga da budem iskren vise nisam siguran treba li bojkotovati izbore na kojima se ionako nista ne mjenja pa na taj nacin dati priliku uhljebima da sebi izaberu svog…

Mlata
Gost
Mlata
4 mjeseci prije

Par njih je minstrovalo ovde kod mene….pokupiše se posle par meseci i pobegoše glavim bez obzira

Pingvin
Gost
Pingvin
4 mjeseci prije

Zmaju, sto ti imas problema u glavi, nije tebi lako.

Vendetta
Gost
Vendetta
4 mjeseci prije
Reply to  Mlata

daaaaa hahahahha likovi slave mozemo kao da je u pitanje neka revolucija…i slave onog Puljka koji se zalaze za obvezno cijepljenje..kao oslobdili smo se HDZ, uh jeste nema sta…..Slavonci su jos najgori od svih. Osijek je unisten grad a oni uvijek izaberu HDZ, eno sad su dali glasu nekom mladicu,… Pročitaj više »

Abe 04
Gost
Abe 04
4 mjeseci prije
Reply to  Vendetta

To su uzgojeni.

Mlata
Gost
Mlata
4 mjeseci prije
Reply to  Vendetta

Tako nekako…

mario
Gost
mario
4 mjeseci prije
Reply to  Mlata

Zahebali su cijeli svijet. 1 posto ljudi to shvaća, kao i što shvaća da je hijerarhija nespojiva sa slobodnom voljom, jedno drugo isključiva. Birati kandidate na izborima je predavati vlastitu slobodu drugome odnosno tražiti autoritet van sebe kako bi mu se podčinio u zamjenu za prividnu sigurnost koju isti taj… Pročitaj više »

Mlata
Gost
Mlata
4 mjeseci prije
Reply to  mario

Srbija je imala par likova koji su izgleda počeli solirati, hteli su zaista nešto učiniti ali svi pobijeni kao psi na ulici kako bi prost narod rekao. Rekao bi neko da su bili naivci, zaista nisu razumeli kako to u stvari funkcuoniše. Podseti se Kenedija, nađi njegov poslednji govor

mario
Gost
mario
4 mjeseci prije
Reply to  Mlata

Znam sve to, pozdrav

Iva
Gost
Iva
4 mjeseci prije
Reply to  Mlata

Najbolje reference imaju Fulbrajtovci.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Mlata

Molim nabroji neke?

Mlata
Gost
Mlata
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Mislim da ne vredi da ti ih nabrajam, vidim unapred da se ne slažemo po tom pitanju. Meni sam čin ubistava političara, kraljeva dovoljno govori. Da smo njihovim ubistvima krenuli u dobrom.smeru onda bi razumeo ali Srbija je posle svakog ubistva potonula još dublje u blato, To je činjenica i… Pročitaj više »

mario
Gost
mario
4 mjeseci prije
Reply to  mario

Vaši su došli u šumu i završiti će u njoj

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  mario

Evo ti lijepo 20 minusa.

Pingvin
Gost
Pingvin
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Pa, nisi valjda dala Istrazuj toliko minusa?! Neznas sta radasis, ozbiljnno!

Abe 04
Gost
Abe 04
4 mjeseci prije
Reply to  Mlata

Osobito mi se svidjela Stožer Boletova ocjena Splićana. Jedan gebelsijanac kritizira antisemitizam koji je ionako produkt falsifikata hadezeovog nepismenog piara. Puj!

Mladen
Gost
Mladen
4 mjeseci prije
Reply to  Mlata

Zajebano je to kad Mlata navečer liježe i ujutro ustaje samo sa jednom misli o Hrvatima .

Mlata
Gost
Mlata
4 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Ja Hrvatskoj želim sve najbolje…Mlata nije budala koja misli da će moja Srbija postati jaka, moderma država a u komšiluku ima cirkus! U istom ili sličnom loncu smo svi

Mladen
Gost
Mladen
4 mjeseci prije
Reply to  Mlata

Hvala na iskrenom odgovoru .Otprilike isto razmišljamo .

Pingvin
Gost
Pingvin
4 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Montegreni razmisljaju? To mi je novo skroz!

Mladen
Gost
Mladen
4 mjeseci prije
Reply to  Pingvin

Koji Montegreni ?Mladen ti je Drniški orao ,

TIKTAKTIKATAKATAK
Gost
TIKTAKTIKATAKATAK
4 mjeseci prije
Reply to  Mlata

U 24 sata komentar, na plenkijevu riječ o tome kako su neki protiv ove hr- “Nemo ništa efikasno protiv ovakve Hrvatske”.

Noštromo
Gost
Noštromo
4 mjeseci prije
Reply to  Mlata

Nas Hrvate nitko nije u stanju tako zahebati kao što mi to činimo sami sebi. Najveći zaheb nam je servirao i mi to progutali, kada je najveća LOPINA medju Hrvatima dr. Franjo obećavao brda i doline, a ništa se od toga niti se je ostvarilo niti će se ostvariti. No… Pročitaj više »

Iva
Gost
Iva
4 mjeseci prije
Reply to  Noštromo

Isto je i u Srbiji ako ne i gore.

Stara kuka
Gost
Stara kuka
4 mjeseci prije
Reply to  Noštromo

Ono što tebi smeta smrade ljigavi izdajnički je to što je “lopina” uspio povesti Hrvate u uspješnu borbu za neovisnost i vlastitu državu. Zašto konačno ne skupite ono malo muda što možda imate i to priznate vi psihopatska stoko sitnog zuba.

comment image

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

HA HA HA, neovisna???
HA HAHAHAHAHAH
vlastita???
BU HU HA HA HA…
De jos koji vic?

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
4 mjeseci prije

Cekaj pod vlastita mislis njegova? Krivoustog?

Stara kuka
Gost
Stara kuka
4 mjeseci prije

Daj odi se liječi već jednom. Ovo te izjeda iznutra.

Mlata
Gost
Mlata
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Zakačio si se za državnu sisu cenim…ne samo ti nego i šira familija? Razumem onda zašto si tako srčan na ovoj prepisci ali nije li to malo sebično od tebe, vas?

Stara kuka
Gost
Stara kuka
4 mjeseci prije
Reply to  Mlata

comment image

Mlata
Gost
Mlata
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Kod nas je očito sve, nema tu neke mistike, tako već vek čitav. Vi ste malo malo pa u nekoj euforiji

Slonica
Gost
Slonica
4 mjeseci prije
Reply to  Mlata

Najčešće nogometna EUforija.
Vi bolje kotirate na eurosongu, ali i mi konja za trku imamo.
U par godina poberemo nagradu za najgori stajling.
Nagrada je nagrada ,pa kakva bila.

Iva
Gost
Iva
4 mjeseci prije
Reply to  Slonica

Ali ste zato bolji u fudbalu i rukometu.

buga
Gost
buga
4 mjeseci prije

Iluzija nam jest nametnuta ali svi imamo izbor da odbacimo iluziju. Okovi društva nas polako stežu od trenutka našeg rođenja polako nas oblikujući da budemo poslušni autoritetima i da sljedimo obrazac većine. Društvo stvara robove i poslušnike bez kritičke misli takva većina odgovara stvarnim gospodarima ovoga svijeta. Skinuli su nam… Pročitaj više »

Maki
Gost
Maki
4 mjeseci prije
Reply to  buga

“Rob koji živi u iluziji da je slobodan je puno bezopasniji od onoga roba koji je svjestan svoga stanja.” Nakrotkiji i najposlusniji su robovi zadovoljstava. Moderan, civilizovani covjek Novog doba porobljen je hedonizmom. Kreatori Novog poretka odavno su uocili tu kobnu crtu u karakteru covjeka: neogranicenu zelju za zadovoljstvima. Ovladati… Pročitaj više »

Vendetta
Gost
Vendetta
4 mjeseci prije

Koji izbor? Evo pogledajmo izbor koji su imali u ZG? S jedne strane nacionalisti s druge strane LGBT?CO2=0 EKIPA, Bas jeben izbor. Oni kandidati koji nesto i vrijede nikada nemaju prostor u medijima stoga se unaprijed zna da od njih nema nista. LJudi glasaju za one koje vide na TV… Pročitaj više »

Mlata
Gost
Mlata
4 mjeseci prije
Reply to  Vendetta

Naviru ti pitanja a nikome se neda tebi odgovoriti! Pokušavaće ljudi odgovoriti ti ali će ipak obrisati text jer većina ceni da nema svrhe

Sony
Gost
Sony
4 mjeseci prije
Reply to  Mlata

Dođi sam do odgovora i ne postavljaj izravna pitanja o trećim osobama. Nitko ti nije dužan dati popis koji tražiš. Na svoje toliko osobno pitanje odgovor pronađi sam jer će ti svatko reći drugačije. Ne misle svi potpuno jednako. Šta će ti da skupiš hrpu različitih mišljenja?

Mlata
Gost
Mlata
4 mjeseci prije
Reply to  Vendetta

Na kraju kaže da se sistem treba iz korena menjati! Ne možeš mu dakle reći da je isti kao oni i da mu je sistem vrednosti kao kod “njih”. Nešto slično ti i ja pišem…ja ti poručujem da je bilo par pokušaja u istoriji učiniti nešto za Srbiju ali pobiše… Pročitaj više »

Stara kuka
Gost
Stara kuka
4 mjeseci prije
Reply to  Vendetta

Jesi li ti to stavio nacionaliste i “urbane” ekosodomiste u istu ravan? Pa na čemu si ti to čovječe?

A što se tiče rušenja sustava i građenja novog, uživaj. Upravo se to dešava pred našim očima. Resetira se.

Vendetta
Gost
Vendetta
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Između Skore i Tomasevica glaso bi za nikog, i ne podržavam nijednu ideologije koju nose, ti ako podržavas svako tj dobro imas pravo na mislis i podržavas koga hoces, živio ti meni Kuko

Puž
Gost
Puž
4 mjeseci prije
Reply to  Vendetta

“Ima ovdje dosta nikad odraslih likova koji bi htjeli stisnuti i prdnuti u isto vrijeme i kojima baš nitko nije dobar i svemu pronalaze mane. Osim sebi dakako.. ”

Misliš na ove koji se drznu kritizirati tvoju beskičmenu perspektivu?

KISIK
Gost
KISIK
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Odao si mu povjerljive informacije.

Stara kuka
Gost
Stara kuka
4 mjeseci prije
Reply to  Vendetta

“Pa šta vi ljudi u stvari hoćete?“ Ima ovdje dosta nikad odraslih likova koji bi htjeli stisnuti i prdnuti u isto vrijeme i kojima baš nitko nije dobar i svemu pronalaze mane. Osim sebi dakako.. Znaš onu “svi su isti” mantru. Sve sami renesansni geniji sveznadari, dežurni kritizeri svega i… Pročitaj više »

Vendetta
Gost
Vendetta
4 mjeseci prije
Reply to  Vendetta

Naravno da ” mrzim”nacionaliste zbog nacionalista i njihovog divljanjja mi je otac dobio snajperski metak u glavu i pao na mjestu mrtav, naravno da’ ‘mrzim’ ‘one koji ljubav prema domovini i bližnjem pokazuju na taj način da konstantno upiru prstom u drugi ili treci bratsku narod potpirujuci sukobe.. Nemam nista… Pročitaj više »

KISIK
Gost
KISIK
4 mjeseci prije
Reply to  Vendetta

A tko ste vI ?
Tri u Jednom- iza ponoći?
Šta ti opet pao tlak?;)

Moreno
Member
Famed Member
Moreno
4 mjeseci prije

Nemore Fromm nikome reć za koga će glasat . . . isto ka da ne postoji niko osim Fromma . . . A šta se racionalizacije tiče najveća prevara je to šta ako se nešto nemore racionalizirat onda je to iracionalno . . . ili ako neko misli kako to… Pročitaj više »

čudila se aman ja
Gost
čudila se aman ja
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

..nije samo tvoje – to je i moje mišljenje. Ili JESI ili NISI!

VasilisaPremudra
Gost
VasilisaPremudra
4 mjeseci prije

O, da.
Wilhelm Reich…
Ne prepustiti (nametnutom) zaboravu…

Pa evo nekom podsjetnik, a nekom trigger za istraživanje:

https://youtu.be/AJll-eF5zUA

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
4 mjeseci prije

BRAVO g. Zganec.
Odlican i treci dio…!

Ovo mi se svidja:
“…

 • Klasna društva su najratobornija društva == Kamatarska (Rotschildova) – Piramida ZLA….
 • egalitarna društva su najmirnija društva, utjecaj društva jači je od gena == Ljudska (buduca i neminovna) – Palacinka DOBRA...

…”

neznanje
Gost
neznanje
4 mjeseci prije

Lijepo opisano,poznato i što s tim. Ima li itko bolji prijedlog za kolektivno odlučivanje kolektiva preko 100-150 ljudi?

buga
Gost
buga
4 mjeseci prije
Reply to  neznanje

Mislim da odgovore imamo u prošlosti ne u ovoj koju su nam lažno nametnuli, nego u pravoj koju moramo spoznati. Vođe se stvaruju ne rađaju se. Današnje društvo i oni koji ga kontroliraju to savršeno znaju zato za većinu ljudi i imamo ovaj iskrivljeni obrazovni sistem koji stvara ovce a… Pročitaj više »

Mlata
Gost
Mlata
4 mjeseci prije
Reply to  buga

Imali smo u daljoj i bližoj prošlosti nekoliko takvih ratnika ali svi su skončali na brutalan način

Mlata
Gost
Mlata
4 mjeseci prije
Reply to  Mlata

Ne, nisam mislio na nas…mislio sam na čovečanstvo, uopšte dakle

mario
Gost
mario
4 mjeseci prije
Reply to  buga

Netreba te nitko voditi, individualnost ispred psihologije stada

mario
Gost
mario
4 mjeseci prije
Reply to  mario

Mrš na imbex trolu

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  buga

Ne prdi.

Pravi vođe od feudalizma do socijalizma znali su što znači biti u službi naroda. I narod je to prepoznavao.

buga
Gost
buga
4 mjeseci prije
Reply to  buga

Bitno da ti znaš ti si prosvjetljen i znaš kud udaraš. Ti si popout papige koja ponavlja besmislne fraze koje si naučio napamet.Gdje se to narod vodi sam ajde prosvjetli me i ukaži mi na to napredno društvo pametnije ti je da odeš na imbex i tamo prosipaš pamet.

mario
Gost
mario
4 mjeseci prije
Reply to  neznanje

Slobodno udruživanje ljudi sličnih interesa uz poštovanje slobodne volje

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
4 mjeseci prije
Reply to  mario

Vincanska civilizacija.
Ubuntu – Juzna Afrika.

mario
Gost
mario
4 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Damanhur u italiji

mario
Gost
mario
4 mjeseci prije
Reply to  mario

To se zove trol koji pokušava trolat, mrš na imbex

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  mario

Index nema komentara već 4 dana.

Kladim se da im je vrijeme koje ljudi provode na portalu palo za 70-80%.

mario
Gost
mario
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Da da hvala

buga
Gost
buga
4 mjeseci prije
Reply to  mario

Kolika je dnevnica za pisat sranja.

Simon
Gost
Simon
4 mjeseci prije
Reply to  neznanje

Kolektivno odlučivanje???
WTF
Zar ti stvarno misliš kako će kolektiv, koliko god velik ili mali bio, sve odlučiti i raditi umjesto tebe?

mario
Gost
mario
4 mjeseci prije
Reply to  Simon

Gdje je tu individualnost

Slow motion
Gost
Slow motion
4 mjeseci prije

Obzirom da je u Hr izlaznost na izbore jedva 40%, po tome i nismo tolko zadrti. Ali zadrti smo zbog drugih stvari. Tih 60% koji ne izlaze na izbore bi trebali preokrenut situaciju, teoretski. Ali..

Simon
Gost
Simon
4 mjeseci prije

Ovakvih Manifesta se može napisati bezbroj, a da se pri tom ne izađe iz iluzije stvarnosti u kojoj se nalaze svi oni koji se nisu oslobodili iluzije kako mogu promijeniti svijet oko sebe, a da pri tom ne pomjene sami sebe. Na drugi način napisano, točno je kako su izbori… Pročitaj više »

mario
Gost
mario
4 mjeseci prije
Reply to  Simon

Organski portal, dobra tema koja pokazuje da je udruživanje moguće samo sa ljudima sličnog interesa

Simon
Gost
Simon
4 mjeseci prije
Reply to  mario

Organski portal je samo terminal umjetne inteligencije, a sama riječ umjetna znači kako je ta inteligencija nalazi izvan prirodnog odnosno božanskog okvira. Čini mi se kako interes nije pogodna riječ za ovaj kontekst. Interes je riječ ubačena u naš jezik i potrebno je proučiti korjen te riječi. Po općem shvaćanju… Pročitaj više »

mario
Gost
mario
4 mjeseci prije
Reply to  Simon

Točno, koristio sam dječji rječnik umjesto značenje minimalno 3 takve riječi u svijetu

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Simon

Umjetna inteligencija je točno definirana stvar i ne vidim kako izlazi iz prirodnih ili božanskih okvira.

Ne ulazeći u to tko je i kako može zlo upotrebljavati.

Simon
Gost
Simon
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

E pa definicija umjetne inteligencije je kako može na bezbroj načina modificirati samo već stvoreno, ali ne i stvoriti nešto što nikad prije nije postojalo. Novo može stvoriti samo inteligencija, bez onog umjetna. To vrijedi za svaki aspekt života. Umjetno jednostavno nije prirodno jer kad bi to bilo tako riječ… Pročitaj više »

piždro
Gost
piždro
4 mjeseci prije

“Herbert Marcuse o društvenoj petlji izgubljenog čovjek je kazao: „Najefikasniji i najotpornije oružje protiv oslobođenja jest nametanje materijalnih i intelektualnih potreba koje perpetuiraju zastarjele forme borbe za egzistenciju.“ E ovaj je pogodio gdje je PETLJA za raspetljavanje, za sva vremena. Al ajde ti to zamađijanom gojimu dokaži.. jer gojimu dadni… Pročitaj više »

Simon
Gost
Simon
4 mjeseci prije
Reply to  piždro

Taj HM u tom citatu samo je relativizirao, odnosno on je s “nametanjem” samo rekao kako je čaša napola puna. O prihvaćanju “nametnutog” u citatu nije išta bilo. “Nametanje” i prihvaćanje bi trebalo kontemplirati u cjelini. Mislim kako treba biti oprezan s tuđim mislima jer tuđe misli u percepciji nisu… Pročitaj više »

piždro
Gost
piždro
4 mjeseci prije
Reply to  Simon

pročitao sam Simone površno članak, a on mi je bio nabliže pitanju intelektualno reltivizacije teme: šta je starije – koka ili jaje…? ovi ostali mudracu su mi manje više ‘poznati’ sa stavima pogotovo autorov često citirani From .. naravno, da treba bit jako oprezan u tuđim mišljenimna.. jer to su… Pročitaj više »

Simon
Gost
Simon
4 mjeseci prije
Reply to  piždro

Kokoš ili jaje je materijalno pitanje na koje nemamo odgovor jer nemamo odgovor ni na pitanje postanka. Kokoš ili jaje ne znači išta kad se DNK može mjenjati na kvantnoj razini što znači kako se mogla izravno dobiti kako kokoš tako i jaje neovisno jedno od drugoga. Najmanje važno je… Pročitaj više »

mario
Gost
mario
4 mjeseci prije
Reply to  Simon

Kvadratići šire slike😀

piždro
Gost
piždro
4 mjeseci prije
Reply to  Simon

Simone nema ni odgovora, kako su ‘arijevci’ upali u ovo sranje; koje su im drugi kao svoj namet nametnuli i pretvorili ih u gojime..a arijevci ovdje nemislim otcani pojam propagande.. il je i to jedana fora.. a ti si dao zadovoljavajuću formulu: “kad dođe vrijeme, odgovor će sam da dođe’…… Pročitaj više »

Mrčikola
Gost
Mrčikola
4 mjeseci prije
Reply to  Simon

Simon, tuđe misli tj, misli “mudraca” su bile izvrsne za “brčenje” prije 35-40 godina, naročito pred sociološki i filozofski “orijentiranim” curama.😁 Neki dan sam, na sličnoj temi, nekome rekao da svima često tiskanima, prevođenima i citiranima autorima treba pristupati skeptično i s oprezom (ono; dođi, ne boj se, “dresiran je”,… Pročitaj više »

Mrčikola
Gost
Mrčikola
4 mjeseci prije
Reply to  piždro

piždro, zamisli koliko bi jadan i ništavan bio život 15-ogodišnjaka bez najnovijeg modela mobitela ili kakav bi život bio nekom ocvalom 40-ogodišnjaku ili 50-ogodišnjoj domaćici bez RTL-ove emisije “ljubav je na selu”. 😁

piždro
Gost
piždro
4 mjeseci prije
Reply to  Mrčikola

Da Mrči svakoj generaciji su ga uvalili.. (mi smo najbolje prošli, što smo probavili ‘jednopartijski diktat’ i slavne ’70, ’80).. čak i onoj koja još nije za staračke domove.. da cruziraju na njihovim mega brodovima da ušteđevine potroše,na bahamima, caribima i co…da da i u bilom gradu je bilo burno… Pročitaj više »

Mrčikola
Gost
Mrčikola
4 mjeseci prije
Reply to  piždro

piždro, baš sam jučer, zbog tih “dobrih godina”, podržao jablanov komentar u kojemu je iznio prednosti i ljepote onog “vremena mraka” naspram ovoga što danas živimo.

piždro
Gost
piždro
4 mjeseci prije
Reply to  Mrčikola

Da Mrči vidio sam .. o koja su vremena onda i sad .. koliko je nepravde, otimaćine, bezakonje, nesigurnosti, nemorala poraslo i uzelo maha.. evo sad čitam jenog čovjeka sredili u varaždinu.. koja su vremena, sad je svakakvoj ološi svanulo, a ima ih ko pečurki poslije kiše. koja demokracija koji… Pročitaj više »

piždro
Gost
piždro
4 mjeseci prije
Reply to  piždro

velika većina je..vidiš one druge sam malo čitao a njega ne ..a on je pogodio jednom rečenicom sve o duhu vremena..

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  piždro

Ma ne.
Tebe bi trebali uzimati kao referencu.

piždro
Gost
piždro
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Lucija dobro si ga zašarafila

ZriBra
Gost
ZriBra
4 mjeseci prije

Solidan ogled,Kroz kritiku sadašnjih profanih i sakralnih nuditelja životnog (be)smisla i pripadajući im vrijednosti,naćina življenja te odbacivanjem istih nudi nam jednu drukčiju mogućnost dosegnuća trancendentalnog horizonta ,a samim time autentičnijeg ,dostojanstvenijeg života.

mario
Gost
mario
4 mjeseci prije
Reply to  ZriBra

+……… ………….

Malomorgen
Gost
Malomorgen
4 mjeseci prije

ne vidim nikaj, da se dođe do vlasti nego na izborima…. drugčije ne ide?…. ako ne ideš na izbore, onda se strinjaš sa pobednikom, bilo ko da je… ustanoviti stranku i onda raditi na biračima, informirati jih… to je mukotrpan posao, ali godinama na kraju se isplati…… uspeh ne dolazi… Pročitaj više »

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
4 mjeseci prije

Ovo što mi živimo nije demokracija, to je demokarancija ili jebokracija, a to vam je situacija kada stoka krupnog zuba nasilno jebe stoku sitnog zuba i još ih ubjeđuje da im to čini da im pruži barem malo zadovoljstva.

Stara kuka
Gost
Stara kuka
4 mjeseci prije

Ajme opet ovaj. Jesu li članci ovog ljubitelja židovskih “mislilaca” nekakva pokora čitateljima i komentatorima. Kad nas već ne banirate vi nas umjesto toga mučite ovim psihodeličnim umotvorinama.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Naišla sam na nešto što bi vas moglo zanimati: izvadak “Nemačka je potajno preuzela isporuku najsavremenije opreme za fabrike aviona iz Sjedinjenih Država, kako bi započela proizvodnju nemačkih aviona. Nemačka je dobila veliki broj vojnih patenata od američkih firmi Pratt i Whitney “,” Douglas “,” Curtis Wright “, a američka… Pročitaj više »

Red Dog
Gost
Red Dog
4 mjeseci prije

Konacno malo ozbiljnosti. Sloboda je relativna. Svako ima svoju viziju. Zato se izraz koristi apstraktno. Ljudi se boje slobode. Kad kazu „sloboda“ kazu zapravo „ja hocu“. Ali daj im slobodu, pusti ih u prirodu bez pogodnosti civilizacije. Pola njih ce umreti prve nedelje. Najveci masovni pokret su sada „individualisti“, koji… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Red Dog

E. Ulazimo u razdoblje velike relativitacije istina… kada nije bitno što je točno, nego koliko dugo će netko ponavljati i nametati svoju istinu… Dobro vam je ovo s “mjehurima raznih istina”. Mišljenje i djelovanje. Bit će sve manje mogućnosti i prostora za poduzimanje zajedničkih akcija…zahvaljujući tim mjehurima. A koje je… Pročitaj više »

Red Dog
Gost
Red Dog
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Svakom drustvu treba neki „lepak“ da ga drzi na okupu, makar to bio lazni narativ. Sta smo videli od mehura do sada? Svi su protiv, a niko ni za sta. Ja ne vidim kako se mogu drzati takva drustva na okupu. Feudalizam. — Ponovo ja sa Rimom… Kad je dosao… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Red Dog

Hm…nije to baš jednostavno pitanje. Iako mu u osnovi leži iscrpljivanje nižeg sloja. Sa zemlje koja je bila u vlasništvu Imperatora dobijao se kruh koji se dijelio besplatno. – socijalni sustav? – medic.problemi: trovanje olovom. Cijevi i vrčevi od olova >> ludilo. – ogromna birokracija Rima Loša alokacija resursa. Korupcija.… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije

“Posebnu ulogu u ovim tehnikama igra to da se obećanjima kod onoga koji vjeruje u autoritet stvori predodžba da će njegova osobna sreća i njegova sigurnost biti pomoću autoriteta brže i bolje ostvarene nego njegovim vlastitim aktivnim nastojanjima. Ma koliko ovo obećanje pod određenim uvjetima može biti iracionalno, osjećaj svrsishodnosti… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije

Cijeli ovaj tekst osniva se zapravo na načinima propagande i uvjeravanjima pojedinca u tzv demokratskim ali bitnije, potrošačkim društvima. Količina materijalnih dobara na koja možemo računati mi iz banana država na Balkanu, kao i mogućnosti samoostavarenja sve su MANJE, ne veće. Zamislite sad koja se količina propagande svaljuje svakodnevno na… Pročitaj više »

ledeno doba
Gost
ledeno doba
4 mjeseci prije

uz dužno poštovanje za analizu, koja je dobra, ali
Freud i Wilhelm Reich su, bili šarlatani, i kabalisti

VasilisaPremudra
Gost
VasilisaPremudra
4 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

@ledeno doba Mda… Samo mene ipak zanima sadržaj 6000 kilograma iliti 6 tona spaljenih spisa Wilhelma Reicha prije negoli ga olako proglasim šarlatanom. Spaljenih godinama nakon što je isti bio pod istragom FBI kojemu nije uspjelo inkriminirati Reicha, pa je priskočio Food and Drug Administration i potpalio lomaču od pišljivih… Pročitaj više »

Komplicirano
Gost
Komplicirano
4 mjeseci prije

Ima jedan bitan ako ne i presudan motiv ,koji nije obuhvaćen u članku a radi se o “navijanju”.Proizilazi iz nutrine čovjeka,ograničenosti i vlastitih neuspjeha koji su neminovni i prirodni ljudskom biću.Kako život nije onakav kakvim ga mi zamislimo (u pravilu kod svih) pa ili je gori ili bolji od zamišljenoga… Pročitaj više »

mario
Gost
mario
4 mjeseci prije

Odličan članak, tko je shvatio shvatio, ostali neka traže autoritete i predaju svoju individualnost raznim hijerarhijskim sistemima

ledeno doba
Gost
ledeno doba
4 mjeseci prije

koliko je zatupljenost hrvatskih masa, — vidio sam jučer u komentarima čitatelja, ali i takozavnih novinara nekih kvazi domoljubnih i konzervativnih medija. oni naprosto uopće ne znaju ništa.nula, nula na kvadrat. oni ne poznaju elementarne stvari..oni ne znaju gdje se nalaze, ne znaju tko im glavu nosi..oni žive u nekom… Pročitaj više »

ledeno doba
Gost
ledeno doba
4 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

.. Kolika je ta zatupljenost, nezanje i nezaninteresiranost, moglo se vidjeti još tamo negdje prije 7-8 godina… Pa na portalima NGO-ova kao Documenta, CESI, Babe,..Gong i mnogi drugi, sve kabalina mreža, pisalo je ( i danas piše) lijepo tko su im sponzori i donatori.. I tamo se pored neizbježne i… Pročitaj više »

Mucke
Gost
Mucke
4 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

Bilo bi posteno priznati da je Hrvatska jednako kao i ostatak EU jedna obicna despotija u kojoj su na neodredjeno ukinuta sva gradjanska prava ,a povremeno odrzavanje farse zvane “izbori” sluzi iskljucivo za sprdanje vlastodrzaca sa odredjenim brojem onih koji jos nisu skuzili .

Willer
Gost
Willer
4 mjeseci prije

Dobar clanak. Ali da sam neko sa strane izoliran od ljudskog drustva i bez ikakvog znanja o njemu citanjem ovog teksta bi zakljucia da je izlaznost na izborima diljem svijeta oko 100 %. A nije, elem, ljudi mozda ipak donekle kuze pricu.

Markac
Gost
Markac
4 mjeseci prije

Živjela horizontalna demokracija

Zelinčanka
Zelinčanka
4 mjeseci prije

Hvala za članak i imam dva komentara na neke misli “Inteligencija postindustrijskog čovjeka ograničena je nagonom za egzistencijom mobiliziranim i zamaskiranim u potrošačkom društvu kao nužda patološke potrošnje i beskonačnim materijalističkim hedonizmom i fetišom sigurnosti.” Ono što mi nije u cijelosti jasno je iskrivljena perspektiva o zdravlju. Ako je čovjek… Pročitaj više »

Zelinčanka
Zelinčanka
4 mjeseci prije
Reply to  Zelinčanka

“Društvu će trebati još nekoliko stoljeća razvoja da bismo na današnji svjetonazor gledali kao što mi danas gledamo na drevnu antiku i odnos prema robovima.” Upravo o tome se radi da društvo nema ni nekoliko desetljeća uz ovakvu plastifikaciju planete. Zato su “gazde” koji imaju stručnjake i za Fromma i… Pročitaj više »

POVEZANE VIJESTI

Izbornik