fbpx

Priopćenje za javnost – hitna na Festivalu Slobode

Festival Slobode - Samo istina

Zbog velikog interesa javnosti za sporni događaj te različitih medijskih interpretacija (od kojih su neke čak i potpuno neistinite) želimo obavijestiti sve zainteresirane da smo dana 9. rujna 2020. godine u 11.45 sati e-poštom uputili dopis nadležnoj ustanovi – Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba te smo istoga dana u 15.58 sati zaprimili odgovor njegove Službe za informiranje.

Organizatori Festivala slobode još jednom zahvaljuju svim posjetiteljima Festivala te svim medijima koji su o njemu objektivno, nepristrano i profesionalno izvještavali.

Organizatori Festivala ujedno se ispričavaju svim onim posjetiteljima koji su doživjeli ugrozu i/ili neugodnosti zbog pretrpljenog straha za sebe i/ili svoje bližnje zbog postupanja vozača vozila hitne pomoći. Na navedene neugodne okolnosti kao organizatori nismo mogli utjecati, međutim naknadno smo pokušali istražiti konkretan slučaj te barem potražiti ispriku od konkretnog vozača ili njegovog poslodavca.

Radi potpune transparentnosti, u cijelosti prenosimo sadržaj dopisa Incijative kao i odgovor nadležne službe koji smo zaprimili:


Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba 
Heinzelova 88, 10 000 Zagreb
radi žurnosti isto se dostavlja i putem e-maila:
hitna@hitnazg.hr

PREDMET: HITNO OČITOVANJE POVODOM POKUŠAJA PROLASKA VOZILA HITNE POMOĆI KROZ TRG BANA JELAČIĆA 5.9.2020. TIJEKOM ODRŽAVANJA MANIFESTACIJE FESTIVAL SLOBODE – traži se

Slijedom niza pritužbi od strane sudionika koje smo kao organizator Festivala slobode zaprimili povodom pokušaja prolaska vozila Hitne pomoći registarske oznake ZG6931GH upućujemo zahtjev za hitnim očitovanjem.

U pritužbama se navodi kako je spomenuto vozilo prilikom prolaska pješačkom zonom na lokaciji Trg bana Josipa Jelačića tijekom održavanja središnjeg govora na Festivalu slobode kroz masu od nekoliko tisuća ljudi ozbiljno ugrozilo živote i zdravlje sudionika okupljanja među kojima su bila i djeca, bebe, invalidi i trudnice te je u njima izazvalo veliki strah odnosno strah manjeg ili srednjeg intenziteta i trajanja ovisno o konkretnim pojedinačnim iskustvima. Konkretno da je vozač gornjeg vozila hitne pomoći kao vozila s pravom prednosti prolaska sukladno važećem Zakonu o sigurnosti prometa na cestama prekršio obveze propisane istim zakonom i od kojih obveza nijedno vozilo s pravom prednosti prolaska nije izuzeto. Konkretno je riječ o povredi obveza vozača prema pješacima koje vrijede kako u situacijama na obilježenim pješačkim prijelazima tako i u situacijama gdje nema obilježenih pješačkih prijelaza a pješaci se nalaze na kolniku, odnosno sve te obveze su još više izražene prema pješacima u pješačkoj zoni kako je to bio slučaj u konkretnoj situaciji. Navedene obveze još su strože ako su među pješacima „djeca, stare i iznemogle osobe, slijepe osobe ili druge osobe s invaliditetom“ , a što je bio slučaj konkretne zgode. Dakle, vozač hitne pomoći nije na propisani način vodio računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu, odnosno o sigurnosti golemog broja pješaka u pješačkoj zoni koji su bili gosti na Festivalu te nije brzinu kretanja vozila u pješačkoj zoni ispunjenoj tisućama pješaka (među kojima je bio znatan broj djece, trudnica, invalida i starijih ljudi) prilagodio osobinama i stanju pješačke zone, vidljivosti, preglednosti te gustoći pješaka u pješačkoj zoni tako da vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom koju, u konkretnim uvjetima, može predvidjeti pa tek pukom srećom nije došlo do ozbiljnih posljedica po život i zdravlje posjetitelja Festivala. Ponavljamo od ovih obveza konkretni vozač nije izuzet te za sve tvrdnje postoje i dokazi u vidu brojnih video snimki koje su objavljene u velikom dijelu medija.

U svrhu pojašnjenja okolnosti koje su dovele do navedene prijetnje po život i zdravlje građana tražimo hitno očitovanje na postupanje tima hitne pomoći uz odgovore na dolje postavljena pitanja te adekvatne dokaze za iste, sukladno članku 19. Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine, NN 71/2016 :

  1. Tko je i u koliko sati uputio poziv za intervenciju navedenog tima hitne pomoći i za koju točno lokaciju?
  2. Je li se u eventualnim naknadnim pozivima kriterij hitnosti mijenjao u odnosu na prvi poziv te je li se mijenjala lokacija za intervenciju te ako jest tko je i kada uputio naknadni poziv s time u vezi?
  3. Zašto je, unatoč, evidentno vidljivoj prisutnosti ogromne mase ljudi vozač izabrao evidentno sporiji i znatno rizičniji put po brojne pješake-posjetitelje Festivala do osobe koja je u potrebi za medicinskom intervencijom kojom prilikom su prekršene ranije opisane odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama, iako je postojala mogućnost neometanog i bržeg dolaska na mjesto intervencije na nekoliko drugih načina te iako je voditelj osiguranja i djelatnik MUP-a koji se nalazio na početku Trga bana Josipa Jelačića od strane Jurišićeve uputio vozača Bakačevom ulicom do ulice Pod zidom?
  4. Nastavno na prethodno pitanje, zašto vozač hitne pomoći nije po uputi policije odmah odabrao najsigurniji put za dolazak na mjesto intervencije koji put bi ujedno bio i najbrži, jer ne bi iziskivao ugrožavanje velikog broja pješaka koji su bili u najgušćem dijelu pješačke zone i koji su imali najmanje manevarskog prostora za brzo napraviti slobodan prolaz?
  5. Je li osoba kojoj je pomoć bila potrebna u trenutku dolaska tima hitne pomoći bila pri svijesti i kakva medicinska pomoć joj je pružena?

Kriterij odluke za odabir načina dolaska vozila na mjesto intervencije je primarno odabrati NAJSIGURNIJI I NAJBRŽI put za tim i okolinu, a ne nužno NAJKRAĆI. Istovremeno naglašavamo kako je organizator/govornik za vrijeme spornog događaja upućivao sudionike da se razmaknu i stvore koridor za prolaz što su sudionici i učinili koliko je to bilo objektivno moguće zbog gužve, ali je navedeno zahtijevalo određeno vrijeme zbog čega je izgubljeno dragocjeno vrijeme za pružanje pomoći osobi zbog koje je tim izašao na intervenciju te se potvrdilo ono što je odmah trebalo biti očito da taj put nikako nije bio niti je objektivno mogao biti NAJBRŽI. Napominjemo da nas u dokumentaciji (obrascima) kao dokazima za Vaše tvrdnje ne zanimaju ničiji osobni podatci te Vas molimo da ih, sukladno propisima, anonimizirate.

Obzirom na činjenicu da vozač u timu ima nadležnost i potpunu odgovornost u odluci o odabiru najbržeg i najsigurnijeg puta dolaska na mjesto intervencije zahtijevamo žurne odgovore na postavljena pitanja i ispriku kako bismo isto mogli iskomunicirati s brojnim žaliteljima koji su bili izloženi nepotrebnom riziku i strahu bilo za sebe ili za svoje dijete/svoju djecu te kako bismo ih umirili i odgovorili od poduzimanja daljnjih pravnih koraka prema konkretnom vozaču i/ili Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba.

S poštovanjem

Inicijativa „Prava i slobode“ 


Šalje: Služba za informiranje <javnost@zagreb.hr>
Date: sri, 9. ruj 2020. 15:58
Subject: Odg: Festival slobode

Poštovani,

U nastavku Vam šaljemo odgovor Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba:

Nastavno na Vaš dopis kojim, u bitnome, dovodite u pitanje opravdanost, razloge i način postupanja hitne medicinske službe na dan 5. rujna 2020. godine, prilikom održavanja Festivala slobode, obavješćujemo Vas o slijedećem:

Ad.1. Vezano za okolnosti obavljanja intervencije na dan održavanja Festivala slobode:

– Ekipa hitne medicinske pomoći Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba na mjesto intervencije izašla je na zahtjev MUP-a, odnosno na temelju utvrđenja službujućeg policijskog službenika (1) da se na lokaciji održavanja javnog okupljanja – Festivala slobode, u prolazu Harmica nalazi muška osoba bez svijesti.

– Naknadnim pozivima kriterij hitnosti nije mijenjan.

– Poziv za hitnu medicinsku pomoć upućen je u 18.15 sati, prvom slobodnom timu predan 1 minutu kasnije, u 18.16 sati,  (2) a tim na utvrđeno i od strane pozivatelja određeno mjesto intervencije stiže u 18.20 sati koristeći pritom rutu koja omogućava najbrži dolazak do pacijenta koji je zahtijevao hitnu medicinsku skrb.

– Sprečavanjem prolaza vozila hitne medicinske pomoći u dolasku do pacijenta, usprkos korištenju zvučnih i svjetlosnih signala, značajno je usporen dolazak tima do pacijenta

Obzirom na velik interes javnosti, medijske istupe predstavnika Vaše inicijative i nastojanja da se u Zavodu radi kontrole kvalitete stručnog rada i postupanja naših djelatnika osigura cjelovit i nepristran uvid u sve okolnosti postupanja naših djelatnika, Povjerenstvo za unutarnji nadzor pozvano je na dostavu izvješća o provedenom postupku te je na temelju disponentskih lista, dostupne medicinske dokumentacije, uvida u tonske zapise vođenih razgovora te izjava službujućih djelatnika utvrđeno kako slijedi:

Službujuća liječnica je vodila razgovor sa službujućim djelatnikom iz policijske uprave zagrebačke po svim pravilima medicinske struke. Dispečer obzirom na stupanj hitnosti poziv predaje najbližem slobodnom terenskom timu. Najbliži slobodan terenski tim se nalazio u podstanici u Đorđićevoj ulici. Odmah po primitku poziva službujući terenski tim kreće na intervenciju. (3) Stupanj intervencije i opis razloga poziva može značiti da se radi o vitalno ugroženom pacijentu što zahtijeva što je moguće brže stizanje na mjesto intervencije. Pregled pacijenta od strane službujućeg liječnika je obavljen po svim pravilima medicinske struke. Iz usmenog razgovora sa liječnikom saznaje se da je pacijent, pred svjedocima, sam odbio prijevoz na daljnju obradu u zdravstvenu ustanovu.

Ad. 2. Navodi o kršenju odredaba Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20)

– (4)dijelovi dopisa kojim upućujete na navodno kršenje odredaba Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20) ocjenjuju se netočnima. Obzirom da bi posljedice budućeg, sličnog samovlasnog i pogrešnog tumačenja pravnih propisa moglo imati nesagledive posljedice za život i zdravlje ljudi, kao predstavnika inicijative i organizatora javnog okupljanja, primorani smo poučiti o slijedećem:

1. Članak 149. stavak 1. i stavak 2. gore citiranog propisa, u dijelu koji se odnosi na vozila s pravom prednosti, propisuje:

1) Na vozila službe hitne pomoći, vozila sanitetskog prijevoza ,vatrogasne službe, civilne zaštite, unutarnjih poslova, vojne policije i carine, kad posebnim uređajima daju svjetlosne ili zvučne znakove, ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o ograničenju brzine (članak 52. – 55.), o propuštanju vozila i prednosti prolaska (članak 57.), o zabrani pretjecanja i obilaženja kolone vozila ili na pješačkom prijelazu ili prelaženju iz trake u traku (članak 70. stavak 1. točka 1., članak 74. i članak 75. stavak 1.), o zabrani presijecanja kolone pješaka (članak 89.) obvezi vezivanja sigurnosnim pojasom (članak 163.) te zabrani upotrebe mobitela (članak 196. stavak 3.).

2) Iznimno, uz uvjet da je to neophodno potrebno, a vodeći računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu, na vozila s prednošću prolaska ne primjenjuju se ni odredbe o strani kretanja vozila (članak 46. – 48. a kada je obustavljen promet i članak 49.), uključivanju u promet (članak 45. stavak 1.) i o zaustavljanju i parkiranju te polukružnom okretanju (članak 79. stavak 1., članak 80. stavak 1. i 3., članak 82. stavak 1. točka od 1. do 11., članak 83., članak 12. stavak 4. i članak 140.).

2. Članak 152. istog propisa određuje:

1) Da bi omogućili prolaz vozilima iz članka 149. i 151. ovoga Zakona, pješaci su se dužni skloniti, a druga vozila propustiti i prema potrebi, zaustaviti se dok ta vozila ne prođu, na način da se vozila u desnoj prometnoj traci pomiču udesno a vozila u lijevoj prometnoj traci ulijevo.

2) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbama ovoga članka.

3) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj pješak ako postupi suprotno odredbama ovoga članka.

(5) Obzirom na očito nerazumijevanje, smatramo potrebnim naglasiti da gore citirani članak ne predviđa nikakve iznimke od propisanog apsolutnog pravila i dužnosti pješaka.

Ad. 3. Vezano za organizaciju javne hitne medicinske službe i postupanja na javnim okupljanjima:

Djelatnost hitne medicine organizirana je kao javna hitna medicinska služba koja se po stručno-medicinskoj doktrini i uz uporabu medicinske tehnologije organizira u cilju neprekidnog hitnog medicinskog zbrinjavanja svih osoba kojima je zbog bolesti, stradanja ili ozljede neposredno ugrožen život odnosno kod kojih bi u kratkom vremenu moglo doći do životne ugroženosti, a s ciljem maksimalnog skraćenja vremena od nastanka hitnog stanja do konačnog medicinskog zbrinjavanja.

Za obavljanje naše djelatnosti svaka izgubljena sekunda može biti od vitalnog utjecaja za život i zdravlje unesrećene osobe.  

Civilizacijski je doseg i jedan od temeljnih moralnih principa da interes zaštite života i zdravlja, kao općih i primarnih vrijednosti preteže nad pojedinačnim interesima tehničke naravi vezane uz organizaciju javnog okupljanja.

Stupanj intervencije iOpasni su, zabrinjavajući i za svaku osudu pokušaji dovođenja u pitanje opravdanosti intervencije hitne medicinske službe na način da se postupanje usmjereno na zaštitu zdravlja i života svih ljudi te javna služba koja 24 sata dnevno, 365 dana u godini radi neumorno i bez diskriminacije štiteći ih kada su najranjiviji, proglašava „prijetnjom po život i zdravlje građana“.

Pored osude postupanja koje opravdano i zasluženo nailazi na osudu i u široj javnosti, primorani smo istaknuti i da su sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18, 125/19, članak 142.) te Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine („Narodne novine“, broj 70/2016., članak 22. te Prilog 10.) organizatori javnih priredbi i drugih oblika okupljanja obvezni, obzirom na očekivani broj sudionika ili narav okupljanja, osigurati prisutnost jednog ili više timova hitne medicinske službe Županijskog zavoda tijekom održavanja okupljanja.  

Skrećemo pozornost na nedvojben propust organizatora obzirom da prilikom organizacije konkretnog okupljanja, protivno odredbama citiranog Zakona i podzakonskog propisa, nije osigurao nazočnost tima hitne medicinske pomoći iako je predmetno javno okupljanje, prema broju sudionika, predstavljalo visok sigurnosni i zdravstveni rizik te zahtijevalo je nazočnost minimalno jednog tima T1 hitne medicinske pomoći.

O činjenici da vam je masovnost skupa koji ste organizirali poznata, govore i sami dijelovi Vašeg dopisa (primjerice navodite da se radilo o „tisućama pješaka među kojima je bio znatan broj djece, trudnica, invalida i starijih ljudi“).

Obzirom da vam je kao organizatoru koji je tjednima ranije javno najavljivao dolazak većeg broja sudionika organiziranim autobusima iz Dubrovnika, Splita, Šibenika, Zadra, Rijeke te iz Istre isto moralo biti poznato, gore opisani propust osim što nedvojbeno predstavlja protupravno postupanje, mora se ocijeniti i kao izrazito nepromišljeno, neodgovorno te ugrožavajuće sa stajališta zaštite zdravlja i sigurnosti.  

Zaključno, vezano za posljednji navod Vašeg dopisa kojim implicirate da brojne žalitelje koji su bili izloženi nepotrebnom riziku i strahu želite umirati i odgovoriti od poduzimanja pravnih radnji koraka prema zaposleniku Zavoda i/ili samom Zavodu, ističemo:

Unatoč pokušajima da se umanji značaj hitne službe i da se njezino djelovanje, u nastojanju obrane vlastitih partikularnih interesa, prikaže kao provokacija, izražavamo duboko uvjerenje da naši građani i dalje imaju povjerenje u rad hitne službe te da se dolazak hitne službe na mjesto intervencije radi pomoći osobi kojoj je ta pomoć neodgodivo potrebna u prevladavajućem broju slučajeva ne doživljava kao provokacija, već očekuje sa nestrpljenjem, brigom i strepnjom koju su iskusili milijuni građana koji svakodnevno traže naš dolazak.  

U dugoj povijesti ove ustanove nezabilježena je potreba isticanja da naši djelatnici spašavaju živote, da to rade, u za većinu ljudi, nezamislivo teškim i stresnim uvjetima i da humanost i važnost njihovog poziva bude dovedena u pitanje. 

Srdačan pozdrav,

Grad Zagreb
Služba za informiranje
Trg Stjepana Radića 1 –  10 000 Zagreb – Hrvatska


Ističemo da smo pojedine dijelove „odgovora“ zacrvenili iz razloga što nisu točni i/ili ne daju odgovor na postavljeno pitanje, odnosno stoga što navode javnost na krive zaključke. U nastavku dajemo svoj obrazloženi osvrt na pojedine „nesukladnosti“.

1. “…izašla je na zahtjev MUP-a, odnosno na temelju utvrđenja službujućeg policijskog službenika…”

Ne ulazeći u analizu istinitosti ovoga citata, želimo jasno istaknuti da je za cijelo vrijeme trajanja Festivala predstavnik organizatora bio u izravnom telefonskom kontaktu s dvojicom djelatnika MUP-a od kojih je jedan bio voditelj tima osiguranja. U razgovorima između predstavnika organizatora s oba predstavnika MUP-a niti jednom riječju nije spomenuto da je bilo kome potrebna hitna medicinska intervencija, jer da jest, organizator bi odmah angažirao vlastitu redarsku službu da pomogne osobi koja je u nevolji, pa makar bila riječ samo o „slučajnom prolazniku“, jer je u ovome trenutku medijski jasno izviješćeno da nije bila riječ o posjetitelju Festivala. Čak štoviše, na izravan usmeni upit predstavnika organizatora predstavnik MUP-a odgovara da nema ništa s “hitnom“ i da su ih uputili kojim putem trebaju voziti te da ne zna iz kojeg razloga su otišli prema autobusu.  

2. “…a tim na utvrđeno i od strane pozivatelja određeno mjesto intervencije stiže u 18.20 sati koristeći pritom rutu koja omogućava najbrži dolazak do pacijenta koji je zahtijevao hitnu medicinsku skrb.

uzevši u obzir i sljedeći dio odgovora 

“Sprečavanjem prolaza vozila hitne medicinske pomoći u dolasku do pacijenta, …, značajno je usporen dolazak tima do pacijenta.”

Danas je već svima koji su pratili medijske izvještaje poznato da „mjesto intervencije“ nije bilo na dijelu na kojem se održavao Festival, kao i da su tisuće ljudi napravile koridor za prolazak vozila hitne pomoći, iako je to vozilo iz potpuno nejasnog razloga krenulo u prostor u kojem je bila najveća gužva, prilikom čega samo pukom srećom nitko nije nastradao. 

3. “…Stupanj intervencije i opis razloga poziva može značiti da se radi o vitalno ugroženom pacijentu što zahtijeva što je moguće brže stizanje na mjesto intervencije.”

Izostao je precizan odgovor na naš upit te i dalje ostaje nepoznanica zašto je vozač hitne pomoći odabrao očito uvjerljivo najsporiji put do „mjesta intervencije“ koje, kako se naknadno ispostavilo, nije niti bilo stvarno „mjesto intervencije“. Još je manje jasno zašto je pritom ugrožena sigurnost velikog broja posjetitelja Festivala među kojima je bio i znatan broj djece, trudnica, osoba s invaliditetom i starijih ljudi s objektivno ograničenom pokretljivošću!? 

4. “…dijelovi dopisa kojim upućujete na navodno kršenje odredaba Zakona o sigurnosti prometa na cestama … ocjenjuju se netočnima. Obzirom da bi posljedice budućeg, sličnog samovlasnog i pogrešnog tumačenja pravnih propisa moglo imati nesagledive posljedice za život i zdravlje ljudi, …, primorani smo poučiti o slijedećem…”

skupa sa sljedećim:

„Obzirom na očito nerazumijevanje, smatramo potrebnim naglasiti da gore citirani članak ne predviđa nikakve iznimke od propisanog apsolutnog pravila i dužnosti pješaka.“ 

„Poučavajući“ organizatore svojim odgovorom navodeći Zakon o sigurnosti prometa na cestama te o njegovoj navodnoj neprimjeni na vozača vozila hitne pomoći, treba jasno istaknuti da zakonodavac nije člankom 149. isključio primjenu odredbi čl. 51. st.1. i 5., čl. 76. st.2. te čl. 133. do 135. ZSPC-a te one vozača vozila hitne pomoći obvezuju bezuvjetno u svim uvjetima. Uz navedeno člankom 149. st.2. ZSPC-a pojedine zakonske odredbe izuzete su uz dodatne uvjete „da je to neophodno potrebno“ te da se vodi „računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu“ , a nijedan od ova dva posebna zakonska uvjeta nije bio zadovoljen u predmetnom slučaju radi čega su organizatori zaprimili brojne pritužbe. 

5. „Vezano za organizaciju javne hitne medicinske službe i postupanja na javnim okupljanjima: … 

Za obavljanje naše djelatnosti svaka izgubljena sekunda može biti od vitalnog utjecaja za život i zdravlje unesrećene osobe. …. 

Opasni su, zabrinjavajući i za svaku osudu pokušaji dovođenja u pitanje opravdanosti intervencije hitne medicinske službe na način da se postupanje usmjereno na zaštitu zdravlja i života svih ljudi te javna služba koja 24 sata dnevno, 365 dana u godini radi neumorno i bez diskriminacije štiteći ih kada su najranjiviji, proglašava „prijetnjom po život i zdravlje građana“.  

Pored osude postupanja koje opravdano i zasluženo nailazi na osudu i u široj javnosti, primorani smo istaknuti i da su sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti … te Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine … organizatori javnih priredbi i drugih oblika okupljanja obvezni, obzirom na očekivani broj sudionika ili narav okupljanja, osigurati prisutnost jednog ili više timova hitne medicinske službe Županijskog zavoda tijekom održavanja okupljanja.  

Skrećemo pozornost na nedvojben propust organizatora obzirom da prilikom organizacije konkretnog okupljanja, protivno odredbama citiranog Zakona i podzakonskog propisa, nije osigurao nazočnost tima hitne medicinske pomoći iako je predmetno javno okupljanje, prema broju sudionika, predstavljalo visok sigurnosni i zdravstveni rizik te zahtijevalo je nazočnost minimalno jednog tima T1 hitne medicinske pomoći. 

O činjenici da vam je masovnost skupa koji ste organizirali poznata, govore i sami dijelovi Vašeg dopisa (primjerice navodite da se radilo o „tisućama pješaka među kojima je bio znatan broj djece, trudnica, invalida i starijih ljudi“).  

Obzirom da vam je kao organizatoru koji je tjednima ranije javno najavljivao dolazak većeg broja sudionika organiziranim autobusima iz Dubrovnika, Splita, Šibenika, Zadra, Rijeke te iz Istre isto moralo biti poznato, gore opisani propust osim što  

nedvojbeno predstavlja protupravno postupanje, mora se ocijeniti i kao izrazito nepromišljeno, neodgovorno te ugrožavajuće sa stajališta zaštite zdravlja i sigurnosti. 

… 

Unatoč pokušajima da se umanji značaj hitne službe i da se njezino djelovanje, u nastojanju obrane vlastitih partikularnih interesa, prikaže kao provokacija, izražavamo duboko uvjerenje da naši građani i dalje imaju povjerenje u rad hitne službe te da se dolazak hitne službe na mjesto intervencije radi pomoći osobi kojoj je ta pomoć neodgodivo potrebna u prevladavajućem broju slučajeva ne doživljava kao provokacija, već očekuje sa nestrpljenjem, brigom i strepnjom koju su iskusili milijuni građana koji svakodnevno traže naš dolazak.  

U dugoj povijesti ove ustanove nezabilježena je potreba isticanja da naši djelatnici spašavaju živote, da to rade, u za većinu ljudi, nezamislivo teškim i stresnim uvjetima i da humanost i važnost njihovog poziva bude dovedena u pitanje.”

S obzirom na to da je ovdje iznesen cijeli niz neistina i konstrukcija, valja reći da nitko od organizatora nikada nije doveo u pitanje djelatnost hitne medicine kao javne službe koja „24 sata dnevno, 365 dana u godini radi neumorno i bez diskriminacije“, niti je njezinu djelatnost proglasio prijetnjom. Međutim, također je nesporna istina da su sami posjetitelji Festivala bili ugroženi samo ovim jednim činom jednog jedinog vozača vozila hitne pomoći prilikom čega vozač pukom srećom nije ozlijedio nikoga od posjetitelja Festivala, ali je takvim svojim postupkom kod mnogih izazvao strah. Koliko je nama poznato, nikada do sada u Republici Hrvatskoj nije zabilježen slučaj da se na nekom masovnom okupljanju vozilo hitne pomoći zaleti u najgušći dio događanja te pritom koristi zaglušujuću sirenu, ugrožavajući brojne okupljene i da pritom to mjesto nije i mjesto potrebne intervencije. 

„Nedvojbeni propust organizatora” da osigura nazočnost jednog ili više timova hitne medicinske službe ne postoji i to prije svega sukladno čl. 42. Ustava RH te sukladno čl.3. Zakona o javnom okupljanju koji jasno propisuje: 

“Jedino se na temelju ovoga Zakona mogu propisati ograničenja prava na javno okupljanje…” 

Važeći Zakon o javnom okupljanju je i inače jedan od najrestriktivnijih u Europi, ali čak niti takav zakon ne nameće ove „navodne obveze“ tj. de facto ograničenja. Treba također istaknuti i činjenicu da posjetitelji Festivala na više načina od ranije i u kontinuitetu financiraju djelatnost hitne medicine od kojih su najvažniji Državni proračun RH kojeg i sami pune te kao osiguranici HZZO-a. Stoga, osim što je protivno mjerodavnom zakonu, ujedno je i nekorektno tražiti da oni koji financiraju ovu djelatnost i treći put plate istu uslugu.  

Ponovno ističemo kako je danas već svima koji su pratili medijske izvještaje poznato da „mjesto intervencije“ nije bilo na dijelu gdje se održavao Festival kao i da su tisuće ljudi napravile koridor za prolazak vozila hitne pomoći, iako je to vozilo iz potpuno nejasnog razloga krenulo u prostor u kojem je bila najveća gužva.  

Osim što ne postoji propust organizatora sukladno važećim pravnim normama, treba jasno istaknuti da je i sam organizator bio iznenađen odazivom građana na Festival slobode, jer organizirani prijevozi autobusima uključuju maksimalno 750 ljudi, a ne tisuće i tisuće građana koje su došle na Festival.  

Poznato je da većina najutjecajnijih medija i novinara, osim časnih iznimaka, nije prethodno obavještavala zainteresiranu javnost o Festivalu slobode niti je putem njih poziv na ovaj događaj ikada dospio do brojnih građana koji također podržavaju njegove temeljne poruke. Tek nakon golemog odaziva građana koji je iznenadio ne samo nas organizatore, nego i sve najjače medije, krenuli su učestali medijski izvještaji o Festivalu. Od tada do danas montirani su brojni izvještaji i napisani su brojni članci koji su dovodili u zabludu svoje gledatelje i čitatelje o glavnim porukama s Festivala. Tako su se umjesto citiranja govornika i organizatora u eter i u tisak puštale izjave pojedinih posjetitelja Festivala koji negiraju i elementarnu činjenicu da bolest Covid-19 postoji, s ciljem da takve izjave iskrive stvarni karakter Festivala slobode i njegove temeljne poruke. Posebno je nekorektno i neistinito bilo izvještavanje o samom događaju u dijelu u kojem je bilo uključeno vozilo hitne pomoći. Svo to vrijeme neusporedivo više medijskog prostora dano je nebrojenim komentatorima i dežurnim tumačima ovog događanja naroda,  nego samim organizatorima Festivala. 

OVO JE ISTINA!

4.7 55
Ocijenite članak
Pretplati se
Obavijest
guest
182 Comments
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Alex
Gost
Alex
6 dana prije

Samo jedna osoba bez svijesti?!! Bila ih je masa…od policije, preko vozača hitne do sudionika protesta…
U biti, nedostatak svijesti je više pravilo nego izuzetak…na ovim prostorima…

Suzy
Gost
Suzy
6 dana prije

Laz oni sad sada moraju pokrivati.. doduse aljkavo i prozirno
Tko o cemu Plenkovićeve sluge o postenju i transparentnosti
On je zaprijetio sucima Ustavnog suda
Njega treba zaustaviti

Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
6 dana prije

Nakon ovog priopćenja u kojem se navodi veliki broj zakona i propisa, a odgovora na konkretna pitanja nema, svima bi moglo biti puno jasnije kako se protiv sistema nemože boriti sredstvima istog jer se cjeli smisao gubi u racionalizaciji utopljenoj u šumu zakona i zakonskih propisa koji su definitivno neprimjenjivi za svaki trenutak i mjesto u vremenu i prostoru u kojem živimo.
Ovo razotkriva karakter vrha piramide globalnog kontrolnog sistema kojeg je Grad Zagreb samo izdanak na dnu piramide.
Također nebi trebalo gledati ovo kao hrvatsku posebnost jer je danas vidljivo kako su u naprednijim i puno većim “demokracijama” i slučaju ovakvog potpuno nenasilnog prosvijeda radili pendreci i prosvijednici odnošenu u blindirana policijska vozila.

Sparkling
Gost
Sparkling
6 dana prije

Space
 izašla je na zahtjev MUP-a, odnosno na temelju utvrđenja službujućeg policijskog službenika”
Dali vam ovo sve govori? Tko je taj? Naravno, indentitet službene osobe se ne smije otkriti. Priča ovdje počinje i završava. Znači kad dotični potvrdi pod imenom i prezimenom da je on pozvao hitnu i zašto, tek tada možemo ići dalje u raspetljavanje cijele priče.

Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
6 dana prije

Da, to sam napisao u jednom od komentara ovdje negdje prije više od pola sata i “obrazložio” 😊😊😊

Sparkling
Gost
Sparkling
5 dana prije

Sorry, nisam vidio prije nego sam pisao svoj komentar.

Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
5 dana prije

Čemu isprike kad je u mojem komentaru bilo odobravanje onoga što si ti napisao i obavijest kako sam to već prije napisao. Nije bio ni napad ni kritika. Barem komentare možemo pisati opušteno 😊😊😊

Sony
Gost
Sony
6 dana prije

Ovo sve govori i to je ključna rečenica. A gdje su imena “medicinskog osoblja” u vozilu hitne koje se zaletilo pred binu, pa još gore u rikverc ne obraćajući pažnju na ljude iza vozila? Ako su radili sve po pravilima, zašto skrivaju njihova imena? Moj dodatak o tome kako je hitna medicinska služba na raspolaganju 24 sata dnevno 365 dana u godini dostupna svim građanima: Nije istina! Moja majka koja je puno puta zvala hitnu jer se rušila od približavanja srčanog i krvnog tlaka sa razlikom od 10 a šta je po život opasno i u pitanju su sekunde, na pitanje dežurnih osoba koje se javljaju na poziv za pomoć hitne intervencije o godini rođenja, pa kad ona kaže 1936. – hitna služba NIKAD NIJE DOŠLA mada su navodno zapisali njezinu adresu. Pomagala je sama sebi i nekim čudom još je živa. Napominjem da ne konzumira alkohol, ne puši i živi zdravo. Ima stresni tlak koji varira iznenada tijekom ranih jutarnjih sati skoro svaki dan. Hitna joj je došla SAMO jednom prije nekoliko godina i nikada više. Toliko o njihovoj pomoći ljudima starijim od 80 (a možda i manje) godina. Žalosno je da prema godini rođenja odlučuju kome će poslati hitno potrebnu medicinsku pomoć.

Sparkling
Gost
Sparkling
5 dana prije

Sony
Ne krivi ljude koji su se nalazili u vozilu. Oni su pretpostavljam samo radili ono što su im naredili. Pa zar misliš da bi oni bili ti koji biraju rutu HP? Ne treba prebacivati lopticu na nebitne ljude. Onaj tko je pozvao i odredio rutu nikad njegovo ime nećeš saznati.
Ni meni ni tebi ne bi bilo lako da smo u tom trenutku bili u vozilu HP.
Znam da smo svi mi ponekad frustrirani zbog toga što službe koje plaćamo ne obavljaju svoju dužnost savjesno, a pogotovo što su dale prisegu Hipokratovom zakletvom. Ali i to je slagalica života kojeg živimo, svaki na svoj način.

Sony
Gost
Sony
5 dana prije

Hvala ti jer si mi ukazao na drugu točku gledišta koja me prebacila iznad situacije 👌

otpisani
Member
Famed Member
otpisani
5 dana prije

Ljudi koji su bili u vozilu su svjesno sudjelovali u igrokazu i provokaciji i nisu imali nikakav poziv za pomoć !!

To je lako zaključiti jer su u vozilu sjedili u majicama sa kratkim rukavima, jedan u crvenoj a jedan u bijeloj onaj u sredini je imao samo papirnatu maskicu a ovi u majicama nisu ni masku imali a troje sjede u kombiju stisnuti kao sardine.(valjda je onaj središnji sa maskom filtrirao zrak u kabini;)

Da su išli na intervenciju morali bi biti adekvatno odjeveni, naročito sada u “doba korone”… dakle, jasno je svima koji imaju imalo mozga da oni nisu ni imali namjere izaći iz vozila i jedini im je cilj i zadatak bio izazvati incident.
——————————————————————-

A 10 smećara iz Ustavnog danas donijelo “pravorijek” u vezi sa aktivnostima “stožera” i odlučili da je “stožer” zakonit i da je sve što su radili i rade u skladu sa zakonima i USTAVOM !!?? …možete si misliti…
…a plenković…danas je u ekstazi a sutra će one “identificirane” “locirati, uhititi i transferirati”

Lexilio
Gost
Lexilio
5 dana prije

Takvih priča imaš na stotine i dovoljno govori koliko oni žure na hitne intervencije. Njima je važnije koliko osoba ima godina nego realna potreba za pomoći. Znam jednu ženu u susjedstvu, sličan problem sa tlakom i ona ide taksijem u bolnicu u pratnji nekog od susjeda ili rodbine baš zbog takvih iskustava sa Hitnom. Imam i kumu koja ima teški oblik astme. Niti kad je bila mlađa Hitna se nije pretrgala pa je kum vozio autom na Jordanovac kad dobije napad. Srećom narodna medicina čuda čini samo treba biti uporan i sada kad je u penziji njeno stanje je znatno bolje i napadi su sve slabiji i sve rijeđi. Nema tu apsolutnog izlječenja ali ima pomoći. Po Hitnoj i raznim specijalistima davno bi bila u grobu. Uvijek kažem čast izuzecima koji profesionalno i savjesno obavljaju svoj posao ali takvi su nažalost manjina.

Sparkling
Gost
Sparkling
5 dana prije

Moram biti iskren. Dapače. Imam samo pozitivna iskustva s hitnom, iako na svu sreću ih nije bilo mnogo.

Sony
Gost
Sony
5 dana prije

To šta sam se zapjenila oko pomoći hitne više je usmjereno na odgovor koje je dobilo uredništvo gdje piše kako je hitna uvijek dostupna svima i da profesionalno rade, manje na ovaj njihov kombi na trgu. Zato sam za usporedbu opisala slučaj moje majke ali nisam završila, pa sada ću. Čekajući hitnu koja ne dolazi, zbog vrtoglavice je u tri navrata pala, jednom u dnevnoj sobi i nabila kuk i bedro, bila u polusvijesti i dva puta u kupaoni kada je boreći se da se ne onesvjesti močila hladnom vodom, pala preko ruba kade, glavom tresnula o pločice, iz glave je prokrvarila, ozljedila očni živac i sad ima problem sa vidom na jedno oko, u vidnom polju neprekidno joj je crna velika mrlja. To je ustanovljeno na pregledu i nema popravka. Srećom, prošla je bez potresa mozga.

tihobl
Gost
tihobl
5 dana prije

Tvoja majka je penzioner, a ne policajac. Da je policajac brzo bi dosli, ako ovom policajcu u civilu sto se onesvijestio.
Mene nesto drugo zanima: sta ste to na festivalu radili da se policajac toliko sokirao i blebnuo u nesvijest?

Sony
Gost
Sony
5 dana prije

🤩 pjevali, plesali, veselili se…

Lol
Gost
Lol
5 dana prije

Zanimljivo da od pojave korona ludila vlast izuzetno brine za starije od 80 kako bi ih zaštitili o korone, stavljajuci svim zdravima maske na lice…

Sony
Gost
Sony
5 dana prije

Da, baš zanimljivo, silno se brinu za mirovinski fond tako da šta prije dokrajče najstariju populaciju, a mlađa populacija može očekivati novčane kazne za kršenje novih pravila kako se to već provodi u Australiji.

Lexilio
Gost
Lexilio
5 dana prije

Recimo da jest službujući policajac zvao i opet ostaje mogućnost da bilo tko može simulirati nesvjesticu ili nešto slično kao da mu je jako loše. Ovi tvrde da je pacijent odbio ići na bolničko liječenje što baca sumnju na simulaciju tj. iz tih tvrdnji i nije mu bilo baš tako loše da je opasno po život. Par puta sam kao prolaznik uskakao ljudima kojima je pozlilo kao i ostali prolaznici i dok bi došla Hitna njima je već bolje. Malo vode, malo masaže, nekad se nađe i netko stručniji. Realno u većini takvih situacija nije bila ni potrebna intervencija Hitne i koliko se sjećam nisu uvijek ni zvali. Niti jednom kad sam bio slučajni sudionik osoba kojoj je pozlilo nije otišla s Hitnom. To nisu bili simulanti, ljudima pozli od vrućine, netko ima razne tegobe pa ga malo smanta, jednom je bila žena koja nije jela 3 dana a bilo je i onih koji su malo više popili. Bilo bi zanimljivo čuti priče slučajnih prolaznika jer na tom mjestu netko je još morao vidjeti osim službujućeg policajca.

Sparkling
Gost
Sparkling
5 dana prije

U potpunosti se slažem s tobom. I ovo dosta vremena što je prošlo od tog događaja, ne možemo se oteti dojmu da je to s HP bilo u režiji nekoga zbog nečega. I opet ponavljam, ne krivimo male ljude koji su postupili po nečijem naređenju. Vodimo raspravu u krivom smjeru.

Ive
Gost
Ive
6 dana prije

Treba razlikovati SVIJEST od SAVIJESTI

Ivek
Gost
Ivek
6 dana prije

Nekada za vrijeme socijalizma:
Rano ujutro kumice i kumeki nose ono sto imaju za prodati na Dolcu, i u toj guzvi tramvaj udari kumeka koji je nosio jaja prodati, slijedom jaja razbijena i razbacana.
Dotrci mladi milicajac do telefonske govornice kod Centralne Ljekarne na Trgu Republike
Zove hitnu: Alo hitna hitno saljite ambulantu na Trg, tramvaj udario kumeka i jaja mu razbilo,
Iz hitne; Dobro a organ
Mladi policajac odgovara: na telefonu.

Marko9
Gost
Marko9
6 dana prije

Zasto nikoje “slobodne zapadne” novine ne posegnu za ovakvom analizom u pitanju Skripala i Navalnija?
U Britaniji i Njemackoj je VERBOTEN postavljati i dobiti bilo kakav odgovor, ako se netko upusti u istrazivanje njihovih sluzbi ili vlasti.

Njihova vlast laze narodu u oci i tvrdi im da zivu u “zapadnoj demokraciji” koja ima neku maglovitu definiciju i koja zavisi od sugovornika.

Valter Sapajev
Gost
Valter Sapajev
5 dana prije

Dali tebi tvoja vlast laže ili govori samo istinu?

9953
Gost
9953
6 dana prije

Ovolika pisanija ne bi li šofer dobio otkaz

Siniša
Member
Siniša
6 dana prije

Nije šofer vođa tima već doktor koji je apsolutno imao mogućnost da zabrani ovu rutu.

Realist
Gost
Realist
5 dana prije

Ne određuje doktor rutu kojom se dolazi do mjesta intervencije.

Siniša
Member
Siniša
5 dana prije

Naravno, vozač je taj koji odgovara za što brži dolazak i sigurnost tima i pacijenta međutim ovo je zbilja specifično i zbilja nesvakidašnje pa je doktor imao pravo promjeniti rutu ili čak vratiti tim u stanicu.

piždro
Gost
piždro
6 dana prije

Eh tebi stalo do šofera i njegove obitelji.. ti će sve plakat od muke, što postaje socijala..eeehhehe milijoni su protjerani od silne demokracije i ljubavi.. sad im druge zemlje hrane i brinu o njima..

Sony
Gost
Sony
6 dana prije

Znaš li ime tog šofera kojeg braniš? Objavi ga da i mi znamo.

Siniša
Member
Siniša
6 dana prije

Znš li ti imena tih koje napadaš!?

Sony
Gost
Sony
5 dana prije

Znaš li ti imena tih koje braniš? Iznijela sam činjenice stvarnih događaja kojima sam svjedok. Zvali se oni ovako ili onako, važno je kako postupaju s ljudima. Prvo, činjenica je da na trgu nitko nije trebao hitnu pomoć, a drugo, činjenica je da hitna redovito odbija doći mojoj majci pružiti hitnu medicinsku intervenciju. Kad si toliko pametan pa znaš sve, odgovori ti meni zašto se hitna oglušuje na poziv starije životno ugrožene osobe. Pročitaj komentar Nikija čijoj su majci prouzročili smrt i na koji način. Dalje, na festivalu na trgu nisi bio pa nemoj pisati priče bez pokrića. Ja sam sve snimila na video svojom kamerom. A šta ti imaš u prilog svojim tvrdnjama?

Siniša
Member
Siniša
5 dana prije

Svjedok sam i ja svega i svačega, sreća nemam lično iskustvo kao ti i apsolutno te razumijem.
Ne trebm ti govoriti da postoji procedura žalbe, problem je što se mi obični rijetko upuštamo u tako nešto pa to sve prolazi a o načinu rada u primarnom zdravstvu i urgentnoj hitnoj zbilja možemo razgovarati.
Zbilja se ne upuštam u opravdanost dolaska saniteta, meni je prosto nepojmivo da preprečim put sanitetu i provjeravam njihov naum a svjedok sam i takvih neodgovornih postupak zloupotrebe.

Valter Sapajev
Gost
Valter Sapajev
5 dana prije

Ako vašoj majci hitna pomoć odbija pružiti intervenciju zašto pozive nesnimate i nepokrenete tužbu ?

Siniša
Member
Siniša
5 dana prije

Uz to…svaki razgovor na pozivu se snima, to se može preslušati.

Valter Sapajev
Gost
Valter Sapajev
5 dana prije

Da odlicno si se sjetio ,a da je istina sto je gore navedeni napisao već bi on podnio tužbu

Siniša
Member
Siniša
5 dana prije

Desi se odbijanje iz razloga što zbilja dobijaju ppzive za gluposti i ima ih koji i lažu pri pozivu, zbog toga ispaštaju oni kao ta gospođa a na žalost desi se i zlo sa lošim posledicama. Želim reći, jednom se desi ali ako se jednom pacijentu desi više puta tada se zbilja mora utvrditi o čemu se radi ali za to je potrebno žaliti se, biti uporan i iznad svega bezobrazno dosledan zahtjevu…da se i njihovom propustu stati u kraj.

Sony
Gost
Sony
5 dana prije

Zato jer ne živimo u istom stanu nego u dva prilično udaljena kvarta u Zagrebu, da spavam u njenom stanu možda bih se i dosjetila snimati pozive za šta bi ona trebala imati drugačiji model telefona. S njom živi moja nećakinja koja naziva hitnu po nekoliko puta dok joj se baka ruši od visokog tlaka. Iskreno, nismo ni pomislile snimati pozive a u vezi tužbe može samo ona odlučiti, pitati ću ju šta misli o tome, poznaje zakone, sama piše žalbe, tužbe i sve šta treba jer je pokrenula dva sudska procesa, jedan prije 20 godina a drugi prije 9 i ne nazire se kraj. Slutim njen odgovor..

Lexilio
Gost
Lexilio
5 dana prije

Teoretski je moguće ali u praksi košta živaca i novaca. Ko fol pravna država a nakon 10-ak godina natezanja po sudovima ili bi nešto izmotali pa u slučaju gubitka procesa još bi joj nakalemili sudske troškove. Ili ako čak i dobije nekakva odšteta bi bila simbolična a ovi bi dobili samo neki ukor na poslu jer su uglavnom preko veze došli. Koliki su umrli od sepse ili bolničke bakterije. Možda netko od rodbine i tuži ali to se godinama razvlači. U ovakvom korumpiranom pravosudnom smeću ljudi u startu gube volju tražiti tamo pravdu čak i kad je zakon na njihovoj strani. Čuo sam za primjer tužbe čovjeka koji je bio na lječenju i jedva se izvukao živ njihovom greškom. Dobio je tužbu nakon 7 godina i to se kod nas smatra brzom presudom. Sistem je složen da te destimuliraju pa čak i kad dobiješ ostaje okus gorčine.

Bond, cigarete Bond?
Gost
Bond, cigarete Bond?
5 dana prije

Nije mi jasno zašto se masa nije jednostavno razišla kad čuje hitnu već su se “nećkali”?
Kojim pravom ne dopustiti HP da prođe?
Recimo da je to bio fake poziv i da je inscenirano, kako ta svjetina na trgu može isti momenat prvo to pomisliti i dobacivati ili polijevati vodom i sl?
Prirodna reakcija zdravog i normalnog građanina i čovjeka je napraviti prolaz i skloniti se jer majka mu stara, možda je stvarno nekome potrebna pomoć? Skloniću se pa nek oni prođu. Neće prekinuti festival i ko ih.. be.
I gotovo, hitna došla, hitna prošla.
Logično je objašnjenje da su učesnici koji pohode skup već skeptični prema državi, medijima, doktorima itd., i automatizmom prema svemu što se veže za neke državne službe ili institucije. Sve to razumijem i to je sve ok i vaše pravo.
E sad, otkud pravo smetati prolaz hitnoj jer u tom momentu niko nije znao šta je posrijedi i time eventualno ugrožavati nečiji život?
Otkud kristalna kugla pa da čim je hitna kročila na trg većina učesnika je znala kak je to zajebancija i provokacija?
Cetinski govori… Pustite nek prođu a svjetina zviždi, negoduje, ne pravi slobodan put?
Pa u ratu se bolnička kola propuštaju i nose obilježja kako bi ih i neprijateljska strana vidjela i puštala da rade svoj humani posao?
Na jednom festivalu slobode uskraćuje se sloboda kretanja med. vozilu jer neki pametnjakovići na prvu znaju kako je to provokacija?
To je problem kod takvih ljudi.:
Prepotentni, narcisoidni, sveznajući donose zaključke na osnovu svoje intuicije zanemarujući sve ostalo.
Ponavljam ponovo:
Niko nije 100% znao da je hitna poslana po zadatku da provocira a ljudi su joj pravili problem u kretanju?
I još nešto:
Sony kako možeš tvrdit da je činjenica da na trgu niko nije trebao pomoć?
Jesi li bila kod hitne kada se zaustavila?
Zar se stvarno nije moglo desiti da na skupu od par tisuća ljudi nekome pozlije pa da mu nakon par minuta bude bolje i da ode svojim putem?
Naravno da da, ali odmah se to proglašava za fake i namještaljku “državnih organa” ?
Borite se što vas obmanjuju a sami radite isto i sad je 1:0 za njih.
Onemogućiti hitnoj prolaz je autogol bez razlike trebala ona pomoći unesrećenom ili pak prenosi sreljivo.

Siniša
Member
Siniša
5 dana prije

Suština, apsolutna suština događaja.

kuntakinte
Gost
kuntakinte
5 dana prije

Misliš hitna se prolaskom kroz najveću masu ljudi i preko stagea i potom preko stepenica trebala popeti do “unesrećenog” koji je na harmici. Gdje sam eto baš ja stajao kraj bijedne ekipe RTL-a, gdje se po podestu kraj zgrada nesmetano moglo prolaziti kolicima ili recimo praznom ulicom pod zidom gdje bi direktno mogli ući na harmicu vozilom?
Ne laprdaj…
Propagandisti, gnjide i budale… uporno pokušavaju opravdati provokaciju. Gadovi

Sony
Gost
Sony
5 dana prije

Eto bili smo i ti i ja sa svojom ekipom na istom mjestu na trgu. Baš ti hvala, odgovorio si mu umjesto mene 👍⭐

Bond, cigarete Bond?
Gost
Bond, cigarete Bond?
5 dana prije

Uopće nije bitno kuda se moglo proći.
Vjerujem da je bilo bržih i boljih smjerova ali kao što sam rekao 1:0 za njih jer se smetalo vozilu.
Zašto odmah misliti na provokaciju zar nije mogla ekipa na čelu sa vozačom pogriješiti, jednostavno se pogubiti zbog nepreglednosti, mase ljudi koji mu zvižde i poljevaju vodom?
Možda nisu očekivali toliko ljutitih ljudi, i vjerojatno se prepali se za svoju sigurnost?
I oni su bili pod stresom zar ne.?
Da se masa jednostavno sklonila sve bi bilo ok.
Vaše je bilo da se sklonite a većina nije.
Možemo li postaviti i obrnutu tezu? :
Neko od simpatizera festivala slobode pred policajcem glumi da mu je loše, gubi se i ovaj zove hitnu?
Ostalo je poznato, Sladojev na razglas govori o demonstraciji sile?
Zar i ovakav scenario nije moguć?
Naravno da jeste?
Prema tome kada saznate ko je osoba kojoj je pozlilo i kada ona više kaže o tome i šta je istina onda ćemo dalje pričati.
Sve ostalo je laprdanje.

Siniša
Member
Siniša
5 dana prije

Sarajevski Bond….nikada niko neće napraviti bolju i “lepšu” cigaru.

2 2=4
Gost
2 2=4
5 dana prije

Poštovani, Vi očito niste razumjeli ključne dokumentirane poruke iz gornjeg teksta. A to je činjenica da su organizatori Festivala cijelo vrijeme bili u telefonskom kontaktu s nadležnim odgovornim djelatnicima MUP-a (dakle, s najviše rangiranim osobama na terenu), da se vozač hitne pomoći oglušio na uputu voditelja tima osiguranja kojim putem ići, da je isti vozač iz potpuno nejasnog i nepotrebnog razloga ugrozio sigurnost brojnih pojedinaca te da je tek nakon cijele te “opasne” akcije ipak otišao putem kojim ga je prvobitno uputio voditelj tima osiguranja MUP-a za koji put je odmah bilo jasno da je najbrži put. Zaključno da je za sav taj rizik i ugrožavanje posjetitelja Festivala, kao i za eventualni gubitak dragocjenog vremena, isključivo odgovoran vozač konkretnog vozila hitne pomoći. A sve ostalo da je propaganda i neistina, kojom su sve nas zadnjih tjedan dana obasipali mainstream mediji. Možda ne bi bilo zgorega da ponovno sve pročitate u miru?

Sony
Gost
Sony
4 dana prije

Gdje si ti bio za vrijeme održavanja festivala?

Lexilio
Gost
Lexilio
4 dana prije

Bonde, ne ulazim u to jer nisam bio tamo. Ipak malo pogledaj snimku koja je ostavljena uz članak. Ne znam tko određuje rutu kojom Hitna treba ići na intervenciju ali s obzirom na mjesto događaja postojale su 2 rute kojima bi se brže stiglo s obzirom da je Trg bio prepun ljudi i da je malo teže voziti preko stepenica koje vode na Harmicu. Imaš Google Maps pa istražuj rute i provuci kroz svoje mentalne sklopove.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
5 dana prije

Sony, a sto ce ti ime? Imas imena koja nas tlace svaki dan na tv u od Lauca, stozera i da ih sad ne nabrajam. Vozac je najsitniji vojnik u toj teroristickoj jedinici, na najdoljnjem polozaju… Ako bi se svetio imas hrpu imena od ovih u RH do Gatesa, Sorosa i sl.

Sony
Gost
Sony
5 dana prije

To u vezi objavljivanja imena napisala sam ne zbog sebe nego zbog toga jer se ta imena zajedno sa imenom “unesrećenog” na harmici skrivaju kao vojna tajna. Aludiram na netransparentnost odgovora uredništvu na jasna i konkretna pitanja. Prešućeni su mnogi odgovori.

Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
6 dana prije

Alo cenzor, izbrišite sve osim mog komentara jer ne postoji opcija brisanja komentara koji je greškom otišao. Također ne postoji opcija selektiranja komentara kako bi se komentar editirao.

Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
6 dana prije

Kad kliknem na opciju koja se nudi za editiranje komentara “select all” nekad se selektira samo ono u okviru komentara, a nekad kao maloprije selektira se cjela stranica.
U tom smislu potrebna je opcija brisanja vlastitog komentara od komentatora.
Moj komentar je mojom greškom otišao kao odgovor, a ne kao nevezani komentar i nisam ga mogao izbrisati.

Daba
Gost
Daba
6 dana prije

Hja
Po hr zakonu hitno ne smije proci na crveno….
I to je dobra tema za dopisivanje….
Svakodnevno krse zakon

Siniša
Member
Siniša
6 dana prije

Tim u sanitetu nema pravo da rizikuje nečiji život ili zdravlje zbog pacikenta, još nisam video da sanitet bezglvo prođe kroz crveno ili bez svjetlosne ili zvučne signalizacij;uvijek je bilo oprezno i uz propuštanje drugih učesnika u saobraćaju,na svaki prekršaj tipa znak stop, ograničenje brzine ili semfori iz MUPa se šalje upit o dešavanju i ako je dati prekršaj učinjen u hitnoći i bez posledica po druge učesnike sve se zanemaruje…tako je u Banja Luci, i niko nikada se ne bi žalio na ovakvo nešto već bi oslobodili prolaz sanitetu bez pitanja ili ovakvih insinuacija na ime tima hitne pomoći. Imam osjećaj da su trebali svakome od vas poslati dopis za prolaz i nije vozač nikoga ugrozio ili ozledio kako vidim već su drugi umislili da su posebni.
Da Bog da vi svi vozili hitnu pomoć a vas nikada u njoj.

Daba
Gost
Daba
6 dana prije

Ovo je bio sarkazam
🙂
Isto tako se I pjesaci micu sanitetu A TEK POSLIJE DISKUTIRAJU DA LI JE BIO U PRAVU

Siniša
Member
Siniša
6 dana prije

Daba sarkazam ili ne istina je šta si rekao.
Ipak je bolje maketi se, za ne daj Bože 🤕

Mikojan
Gost
Mikojan
6 dana prije

Jel to onaj isti Siniša ?
Šta maska napravi od malih sivih stanica, za neprepoznati.

Siniša
Member
Siniša
5 dana prije

Kakva te maska spopala, samo o njoj brabonjate i zagorčavate život i sebi i drugima…opusti se brate, Banjalučko je više nego aktuelno a bome kupe se i jabuke pa će se praviti jabukovača.
Odi brate na Žuju!!!

Sony
Gost
Sony
5 dana prije

I ja se čudom čudim i pitam je li to onaj isti Siniša. Sa tim imenom ima jako puno ljudi, tko zna koji je ovaj, baš me i nije briga.

CAN
Gost
CAN
5 dana prije

Lupa ga Corona

Stara kuka
Gost
Stara kuka
6 dana prije

Jako puno su pisali, ali i dalje nisu odgovorili da li ta osoba kojoj je navodno trebalo ukazati pomoć zaista i bila u prolazu Harmica i nakon što su ju policajci navodno premjestili, kakvu joj je vrstu pomoći ekipa hitne ukazala.

Sve što imamo je nečija riječ da je ta osoba uopće postojala i da je bila tamo. Hitna sigurno ima nekakav zapisnik o intervencijama pa zašto ga ne pokažu za konkretan slučaj? Što je nadalje s pričom da je najprije bila u pitanju ženska, a onda muška osoba? Ili u krajnjem slučaju zašto se ta osoba ne javi ako je u stanju i ako uopće postoji i potvrdi ili opovrgne cijelu priču. Novinarima pogotovo istraživačkim ne bi trebalo biti previše teško do te osobe doći i pitati ju.

I zaista je nelogično pravdati prolazak kroz masu time što je na drugom, daleko bržem putu nekakva rampica koju je vrlo lako rukom podići i doći do pacijenta puno brže i sigurnije.

Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
6 dana prije

Iz priopćenja je razvidno kako se radi o prevari jer je navedeno kako je hitnu pozvala policija koja nije dužna Gradu Zagrebu ni građanima davati bilo kakve podatke. To je još jedna od, policijskim rječnikom rečeno, indicija, kako su u sve ovo umješane tajne službe koje imaju pristup i ovlasti nad radom policije i hitne za što ni policija ni hitna nemaju ovlasti za davanje podataka o konkretnim činjenicama na terenu. Zna se tko je gazda, a gazda je onaj koji kontrolira tajne službe koje kontroliraju rad i predsjednika vlade i države.
Uzimajući navedeno u obzir besmisleno je tražiti logiku i racionalizirati okolnosti događaja jer to samo odvlači pažnju u obrnutom smjeru.

Stara kuka
Gost
Stara kuka
6 dana prije

Ma sve je to jasno. Meni je čak palo napamet da u toj hitnoj uopće nisu bili medicinari nego agenti tajne službe koji su imali za cilj izazvati nekakav izgred ili nerede. Ali izgleda da je medicinarima zbog svih hvalospjeva zadnjih mjeseci toliko porraslo perje da im ne treba pomoć za ovakvo bahaćenje,provociranje i deonstraciju državne sile..

Međutim mislim da ih i dalje treba stlano ispitivati, hvatati u lažima i ne dati im nikad mira. Jer ti bi se začudio kao i ja kolikim ljudima stvari još nisu jasne.

Siniša
Member
Siniša
6 dana prije

Pa reci da nisi zabavan 😂😂😂

Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
6 dana prije

Da, slažem se. Ni meni nije drago to što se puno ljudi fokusira na izvještaje raznih medija, a ne gleda širu sliku, nego se hvata detalja kako bi navijali odnosno poistovjetili se s jednom stranom što rezultira potpunom okupacijom percepcije.
Također, logičko razglabanje detalja je vrlo jak magnet za trolove koji znaju tako zatrolati da se gubi smisao teme, bez obzira što je trolanje vidljivo iz aviona i cilj trolanja je postignut.
Na kraju, sve se svodi na “snagu” institucija i medija koji ih prate.
Čim vidiš kako notorni ms mediji “kritiziraju” institucije odmah možeš znati kako postoji skriveni razlog za to.
Igra se igra tako da sami vladari mameću pravila igre kojih se ne pridržavaju, a pod prijetnjom sankcija od nas traže da ta pravila poštujemo. To je vidljivo u doslovno svakom segmentu kontrolnog sistema gdje manipulacijom s vrha cjeli rizik se spušta na dno, a imovina odnosno energija odlazi u vrh piramide moći. Zato na stvari treba gledati obrnuto nego što su s vrha nametnute i tek tad se lako vidi o čemu se u stvari radi.

Sony
Gost
Sony
6 dana prije

To je to 👍 Bila sam na licu mjesta i svjedok sam tome da nikome na trgu nije bila potrebna hitna medicinska pomoć, a upitan je i taj “ugroženi” iz Harmice…vozilo hitne moglo je drugim putem prići tom mjestu gdje je navodno bio ugroženi i dokazano da nije bio sudionik festivala, čemu se onda vozilo hitne zaletilo pred binu ako je “ugroženi” bio na drugoj lokaciji? Ovo je retoričko pitanje. Sve skupa pokušaj bojkota da bi se imalo o čemu pisati u medijima i protiv organizatora miroljubivog festivala.

Siniša
Member
Siniša
5 dana prije

Nemoj se žaliti zašto ne dolaze tvojoj majci, apsolutno nemaš pravo na to;dala si sebi za pravo da procenjuješ kome treba pomoć a imaš bolesnika u kući….licemjerno od tebe, umjesto da si se sjetila svoje majke i njene muke ti sebi daješ za pravo polemisati kako nekome treba pomoći i još učestvuješ u suludom blokiranju pomoći. Zamisli da se desilo da su u pitanju bili trenutci i da je ta osoba preminula…da li bi se sjetila svoje majke i da li bi tim u sanitetu opet bio kriv.
Apsurd…u jednom trenutku se žališ zbog majke a u drugom učestvuješ u blokadi saniteta da nekome pomogne.

Sony
Gost
Sony
4 dana prije

Prštiš od pameti…pošalji Gatesu molbu za posao, imaš sve potrebne kvalifikacije da te zaposli, naročito profil tvoje psihopatske sadističke osobnosti. Takvi su mu uvijek dobrodošli, troliću maleni.

niki
Gost
niki
6 dana prije

U hitnoj rade i opaki ljudi,bezobraznici i grubijani i ja nevjerujem poučen vlastitim slučjaem ni riječ.Moja majka je opreiranaq radi loma bedrene kosti koja se spojena vijcima.Upućena je na rehabilitaciju u stacionar.Dolazi hitna radi prevoza.Odvili su ući u stan nosilima jer je trebamo savladati 2 steepenice. Hvataju bolesnicu za noge i ruke i navlače do vozila pred kućom.Pritom koj pnovo lome bedrenu kost što zataškavaju i tek naknadnim snimanjem se to potvrđuje.Moja majka je preminula.Oni nisu nikada kažnjeni jer oni ne griješe,oni su do neba nježni u humani oni su sućutni i stručni a evo ja klevećem što su ubili moju majku.
Liječnici su poznati policijski konfidenti, svjedoci smo djelovanja stožera tako ds ovo na trgu je bila režirana provokacija da se razbije skup.Policija i liječnisi sami pošu zakone koji im daju ovlaštenje za sve zločine ako im se prohtije

Realist
Gost
Realist
6 dana prije

Hitna medicinska sluzba ne prevozi pacijente na rehabilitacu nego sanitetska sluzba. To su 2 razlicite sluzbe. Prije nego nesto napisete, bolje se upoznajte sa navedenim.

Runolist
Gost
Runolist
6 dana prije

@realist
Nije govno nego se pas posra’

Realist
Gost
Realist
5 dana prije

Kultura na nivou. A vjerovatno i obrazovanje!

niki
Gost
niki
4 dana prije

Da,danas su to organizacijski odijeljene službe.Prije to nije bilo tako.Sve je radila hitna a po pacijete je dolazila tek kad nije bilo intervencija.Čekalo se satima i dovozili pre kasno na preglede a na povrat pacijenata čekalo se i do ponoći.Prije nego se drugome soli pamet treba posoliti vlastitu.

onomaloduše
Gost
onomaloduše
6 dana prije

Ako malo bolje sagledamo stvari ova plandemija je u biti napravila jako puno korisnih stvari za čovječanstvo izbacivši na površinu neke stvari kao što su:
1.      Demokracija je na svjetskom nivou  relativan pojam, laž i imaginacija koja se može
uništiti u tren oka kao mjehurić od sapunice dok se kupate
2.      U čovjeku se krije diktator ali mu trebaš samo dati šansu da se iskaže
3.      Ljudi nisu svjesna bića i očito ne pripadaju vrsti homo sapiensa
4.      Ljudi više pripadaju  ovcama nego primatima
5.      Korupcija, licemjerje, grabež, genocid  i laži su sastavni dio ljudskog gena i temelj
postojanja
6.      Ljudi su roba sa greškom i očito misle da ih treba „popraviti“ cjepivima
7.      Dokazalo se je da su rase i religije samo stvar pogleda na svijet ali generalno
postoje samo dvije skupine ljudi a to su ljudi manipulatori i ljudi kojima se manipulira
8.      Plandemija je pokazala da je cijeli svijet kaljuža, globalna selendra i da Krleža nije
bio u pravu što je samo područje Balkana nazvao „balkanskom krčmom“
9.      Plandemija je pokazala da se čovjeka može brže dresirati  nego i jednu drugu vrstu
na planeti
10.  Plandemija je pokazala da je cijela ljudska povijest i budućnost laž, demagogija i
farsa
11.  Plandemija je pokazala da postoje lažni znanstvenici i da se znanost po potrebi
prilagođava svjetskim psihopatama
12.  Plandemija je također pokazala da postoje osim dobrih i jako zli doktori, da osim
hrabrih i savjesnih istraživačkih novinara postoji također najogavniji novinarski i
ljudski šljam najgore vrste ,da je priča sa farmako mafijom jedina istina i da država
nije dobra majka nego zla maćeha, pa makar vi dali  za istu krv i život
13.  Plandemija je pokazala da je obitelj relativan pojam, a škole služe za preodgajanje a
ne stjecanje znanja

I za kraj pogledajte ova dva videa na kojima se vidi da su životinje trenutno svjesnija bića, odlučnija i  organiziranija nego ljudi.

https://www.youtube.com/watch?v=W9w0OadktGI

https://twitter.com/enelpaisvasco/status/1302306253595697152

Siniša
Member
Siniša
6 dana prije

Ova pndemija i jeste globalna vježba, mnogi relevantni su to rekli i predočili dokaze za to…sve to šta si rekao, slažem se i mislim da je vježba bila uspješna i da im je dala jako važne podatke kako da nas u buduće zajebabaju.

Sony
Gost
Sony
5 dana prije

O tome mislimo jednako. Onima u mojim krugovima trubim da je ova pandemija pokusna globalna vježba, još to ne shvaćaju jer nemaju potpuni uvid u stanje u svijetu, zato jer su stalno fokusirani isključivo na stranačka previranja kod nas…SDP, HDZ, Stožer, šta je rekao ovaj, šta onaj…u stanju su tv – hipnoze, a šta ću im ja 🤷‍♀️

Siniša
Member
Siniša
5 dana prije

Međutim to i dalje ne umanjuje značaj Kurone, valja se paziti.

KuntaKinte
Gost
KuntaKinte
5 dana prije

hahaha, je korona je jako važna u svemu ovome, ali ne na način na koji ti misliš.
Korona je važna jer je postala nepogrešiv indikator, skoro nepogrešivo pokazuje tko je tko. Svi koji se usprokos običnom zdravom razumu drže istog narativa i jednostranosti, a tu mislim na sve mainstream medije, javne ličnosti i ostale entitete, pokazuju tko su i za koga rade.
Do sada je ta linija bila dosta mutna i u svijetu polarizacija i informacijskog šuma nije bilo lako utvrditi strane i agende.
Sada su maske pale, šefovi su naredili neupitno slijeđenje narativa i pravca.
Tu i tamo pokušava se zamutiti situacija u plesu dva koraka naprijed, jedan nazad i redom.
Neupućenog čitatelja i slušaoca, do sada su mogli zavarati svi oni lažni oporbenjaci kao recimo razni novinari i kolumnisti koji uporno guraju polaritete lijevo-desno (tomaševići, kekini, bivši feralovci, zv mojzeš i ostali njima bliski dušebrižnici uz ove današnje faktografovce tipa ane benačić, koji su svo vrijeme bili instruirani i financirani nekim nevladinim organizacijama s nekom agendom u pozadini i slični takvi s neke tamo kao desne strane). Nekad su nas mogli zavarati, možda i sebe a i nas, svojim naoko pravičnim komentarima, no kad šefovi odluće u kom se pravcu ide, ide se, jer inaće nema više financiranja… Dakle, svi ti mainstream novinari obićne su kurve i gnjide te iako pljuju s pravom na neke pojave i spodobe tipa bandića i ostalih lopina i tako si osiguravaju renome, druge pak aktere ne diraju ni pod razno, a pitajte se zašto i kako to da je svima zajednička crta isti COVID narativ i ne bune se protiv očite i nikad toliko jake cenzure ?! Isto vrijedi i za ostatak svijeta koji brani kritičko razmišljenje.

Siniša
Member
Siniša
5 dana prije

Znaš…i gripa se treba čuvati.

KuntaKinte
Gost
KuntaKinte
5 dana prije

Prijatelju, i granata i metaka se treba čuvati, pa šta.
Jedan je život, živiš ga kao glupi rob / bogati mučitelj ili kao slobodan čovjek…
Svi na kraju umiremo, neki s pelenama/brnjicama na licu, a neki kao slobodni ljudi.

Sony
Gost
Sony
4 dana prije

Znaš…i u prometu se treba čuvati.

Planet zemlja
Gost
Planet zemlja
5 dana prije

Ono malo duse..5+

Histrion
Gost
Histrion
5 dana prije

I od mene!

Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
5 dana prije

Uz najbolje namjere koje imaš pišući sve to meni se čini kako je tvoj komentar kontraproduktivan.
Ja mislim kako nebi trebalo generalizirati zdravo za gotovo.
Točno je kako je većina ljudi nesvijesna, ali nebi trebalo gledati samo s jedne strane jer upravo je to ljudima nametnuto da sami za sebe misle kako su smeće, niškorisne štetoćine itd.
Svijetom upravlja mala šačica psihopata koja upravo nameće taj narativ. Velika većina ljudi jednostavno nemogu pojmiti kako takvo zlo postoji pa za njih takvo zlo u stvarnosti i ne postoji i predaju se magičnom razmišljanju.
Stoga ja ne bih krivio ljude i ultimativno im nametao krivicu.
Nemam vremena sad gledati videa, ali mislim kako se ljudi nebi trebali uspoređivati sa životinjama jer su razlike ipak prevelike.
Životinje imaju biološki drive skičan ljudskom, ali one se vode instiktima koji su ljudima djelovanjem kontrolnog sistema disruptirani. Intuicija je ono što nam daje naznake uvida u nešto što nije mouće osjetiti s pet osjetila u kombinaciji sa skupom svih naših podsvijesnih znanja. Razum i intuicija moraju raditi zajedno, ako jedno od toga ne radi ljudsko biće je u problemu.
Životinje nemaju razum, ali im instikti zato rade puno bolje od ljudskih.
Psihopati su ti koji rade sve na neravnoteži između razuma i instikta kod ljudi, a to se postiže dugotrajnim društvenim inženjeringom.

Sony
Gost
Sony
5 dana prije

Jedan navod ne isključuje drugi. I jedan i drugi napisali ste odlične komentare koji se nadopunjuju, svaki na svoj način i zato tebi isto mojih 10+ i ⭐⭐⭐⭐⭐

Sony
Gost
Sony
5 dana prije

10+ i još ⭐⭐⭐⭐⭐

Mario
Gost
Mario
5 dana prije

TOTALNO POGRESNO, POSTOJI 50 POSTO LJUDI BEZ DUSE I OSTALIH 50 POSTO SA INDIVIDUALNOM DUŠOM. U CIJELOM SVEMIRU DUHOVNO SE NAPREDUJE SAMO U 2 SMJERA, OKRENUTOST PRETEZNO PREMA SEBI I OKRENUTOST PREMA DRUGOME. ZNACI KADA NESTO RADIS VODIS INTERESA SAMO O SEBI ILI O DRUGIMA I SEBI. NA CIJELOM SVIJETU OVIH DRUGIH IMA SAMO 10-15 POSTO. TAKAV NACIN ZIVOTA ODNOSNO DUHOVNO USMJERENJE ODREDJUJE GDJE CE KO NA KRAJU OVOG SVEMIRSKOG CIKLUSA A TO JE ZA MANJE OD JEDNOG DESETLJECA.

Patriot
Gost
Patriot
6 dana prije

Režimski mediji još analiziraju Festival slobode. Dobro ih je uzdrmalo. Kad je idući?

Planet zemlja
Gost
Planet zemlja
6 dana prije

Meni nije jasno kako javne osobe poput voditelja,novinara,raznih analiticara a da ne govorim o osobama sa estrade..ne razumiju da bi se mogli prvi naci na udaru bijesnog naroda ako stvari odu nagore?jer ne vidim kako moze ici nabolje.oni su najnizi esalon,oni su prva slika onoga sha nam se sprema.zar misle da ce ih netko moci zastititi kad narod pocne pucati radi stresa,posebno radi posla,djece i diktature koju nam uvode.prva slika su oni..ne bi im bio u kozi.hvala.

robinhood
Gost
robinhood
6 dana prije

Nije samo stvar da li će se naći i kad na udaru, nego je poanta kakav je to profil ljudi da rade sustavno zlo, da nakon toga idu spavati sasvim normalno kao i nacisti iz WW2 koji su sasvim normalno imali svoje obitelji sa djecom a tuđe su ubijali bez problema. I koja je cijena za prodanu dušu vragu?

Planet zemlja
Gost
Planet zemlja
5 dana prije

O profilu je otprilike nesh rekao ono malo duse u gornjem postu..meni je samo ona izjava koje se redovito koristi u nekim prigodama,”ne ponovilo se ikad vise”,jedna od najimbecilnijih u povijesti covjecanstva.onaj tko je izgovara ili je idiot ili pripadnik sistema.

Valter Sapajev
Gost
Valter Sapajev
5 dana prije

Koji bijesan narod? Vas par nezadovoljnika sa svime i svačime . Evo jedna zamolba za tebe ,opismeni se prije nego sto ideš javno nešto pisati.

Josip
Gost
Josip
5 dana prije

Ovo već zvuči kao prijetnja. Čemu to?
Zavod za hitnu medicinu je uputio korektan odgovor i pritom poučio gomilu zakonu. U kulturnom svijet se kaže hvala, ali od strahom sluđene gomile to i nije za očekivati.
Festival je bio klasičan primjer širenja psihoze i u takvom ozračju vidiš provokaciju I u dolasku vozila prve pomoći.
Najtužnije jest, da je upravo Sladoljev dolazak prve pomoći nazvao demonstracijom sile. To je čisti poraz intelekta.
I on kao predstavlja perjanicu bilo kakvog političkog aktivizma!? Piši kući propalo je!

Mario
Gost
Mario
5 dana prije

kod tebe cisti poraz ljudskosti

tuf
Member
Famed Member
tuf
6 dana prije

Slabašan pokušaj poplavljivanja sugovornika nebitnim detaljima uz obavezno moraliziranje sa trona bogomdane pozicije koju nitko ne smije kritizirati.
Previše su navikli da im svaka kritika završi odbijenicom.
Toliko spavaju na lovorikama da ne vidimo ni pokušaj kvalitetnog odgovora na središnje pitanje, nego nabrzaka sklepan copy/paste uz obaveznu žlicu moraliziranja i emocionalne ucjene.
Pitanje je i dalje ostalo – zašto vozač bira najgoru moguću rutu? Osoba se nije nalazila u skupini ljudi, niti iza njih, niti na Dolcu, niti na Tkalči. Nalazila se (navodno) na Harmici. Do nje je odabrana potpuno kriva putanja i za to vozač mora odgovarati. Mora biti predmet interne istrage, mora nadređenima i hrvatskoj javnosti objasniti svoj odabir rute kojom niti jedna druga Hitna ne ide čak ni kada nema organiziranih okupljanja (koriste se tram. tračnice). Jer ne bismo željeli da nam ambulantnim vozilima upravljaju osvetoljubive osobe koje lagano gube kontrolu i čine propuste iz afekta, zar ne? Ili?

Siniša
Member
Siniša
6 dana prije

Zbilja do sada nisam ulazio u ovu temu, malopre sam odgledao video i mogu reći zbilja sam zgrožen…vratiti sanitet, to zbilja ne može svako. Lijepo sam rekao…vi antikoronaši niste ništa bolji od koronaša, koristite se istim nasilnim načinima i što je najgore da ste obe krajnosti spremne na linč onih “drugih”, teroristi i jedni i drugi.

robinhood
Gost
robinhood
6 dana prije

Dragi Siniša, vjerovatno ti je terapija popustila koju ti je pripisao tvoj omiljeni doktor. Ako ti je loše probaj sa većom dozom ili bar za početak posjeti oftalmologa jer osim što loše vidiš što je bilo na videu, možda baš zbog lošeg vida uzimaš krive tabletice.

Siniša
Member
Siniša
6 dana prije

Može biti, preporuči mi nekog dobrog dobavljača.
Međutim čuo sam glas razuma sa tribine, čovek kaže “ne činite ništa, samo pustite hitnu” ali eto te dobrice bolje znaju od onoga koji ih je okupio.

robinhood
Gost
robinhood
6 dana prije

Ma Siniša stari, nema problema, samo chatamo, ništa osobno i ništa strašno sve 5….pozdrav i svako dobro

Pizistrat Nelson
Gost
Pizistrat Nelson
6 dana prije

Siniša ti je stara trolčina, pisao sam već… Nemoj da te zavara ovo member…
Lik inače napiše pokoji dobar komentar, a onda iskoristi priliku da skrene s teme i stalno skreće na drugi kolosijek… Ko ga ne zna, skupo bi ga platio..

Siniša
Member
Siniša
5 dana prije

A ko me zna još bi me skuplje platio.

Sony
Gost
Sony
5 dana prije

Možda je već cijepljen i čipiran, a ako još nije hitno mu je potreban dobar psihijatar.

Sony
Gost
Sony
5 dana prije

Pogledao si video pa nešto misliš, ali nisi bio na licu mjesta pa ne znaš. Misliti i znati nije isto. Koristiš se teškim riječima upućenim na krivu stranu. Ako nas deklariraš kao nasilnike i teroriste, kako sebe deklariraš?

Siniša
Member
Siniša
5 dana prije

Hoćeš reći misliti i kakati nije jedno te isto!?
Ja sam ti recimo sredina, kužim vas i gledim u vas i čudom se čudim u kakvu krajnost idete i jedni i drugi. Zato i imamo haos u svjetu jer ti globalisti samo koriste energiju koju dve krajnosti ispoljavaju,vješto je kanališu tamo gde žele a u suštini ne ulažu aman baš nikakav napor. Hajmo se složiti da ste vi dobri momci i djevojke ali zbilja doprinosite haosu i strahu.

Trondhjemite
Member
Trondhjemite
5 dana prije

Ovdje ste u potpunosti u pravu i čudno mi je da komentatori ne vide da su samo alat globalista. Imam osjećaj kao da se namjerno išlo s oprečnim izjavama (npr. novi val će doći pa prvi val korone još nije prošao, maske ne pomažu pa maske pomažu) samo da se formiraju dvije suprotne strane i da se izazove sukob među njima. I baš to što kažete, globalisti uopće ne ulažu napor, a cijeli svijet se svađa dok oni uživaju.

Siniša
Member
Siniša
5 dana prije

Nevjerovatna je ta agresija raznoraznim informacijama, nevjerovatna je ta agresija raznoraznih analitičara i naučnika…gotovo je nemoguće pronaći smirujuće mišljenje i informacije.

Sony
Gost
Sony
5 dana prije

Napisala sam da misliti i znati nije isto a ti izvrčeš moj navod sa onim: Hoćeš reći…” Ne, neću to reći, to su tvoje riječi. Hoću reći da se mišljenje može mijenjati ali iskustvo se ne mijenja naknadno. Ono je već doživljeno pa time nepromjenjivo. Tako nije baš isto kad kažemo da mislimo nešto ili da znamo nešto. To je u vezi tvog komentara na događaje na festivalu. Iznio si svoje mišljenje o tome. Dobro. Ali na temelju čega? Na temelju posrednih informacija. Drugi su rekli…napisali…prikazali…tko je kako htio ili morao…ti povjerovao. Sve su te informacije upitne. Kako možeš biti siguran u nešto šta nisi sam vidio i doživio? Nisi bio tada tamo da bi ZNAO. I dalje ne znaš, samo misliš. Da si bio, znao bi iz vlastitog iskustva. Onda ti nitko ne bi mogao pričati priče jer bi rekao: “Znam šta i kako je bilo” pa bi tako znao da mi koji smo bili prisutni baš ničim nismo doprinijeli haosu i strahu. Haos nismo izazvali, strah isto tako – nikome se nismo ničim prijetili pa ne razumijem tu tvoju neutemeljenu tvrdnju i sad te pitam: tko se boji nas? Kome smo ulili strah? Čime?
Napisao si: “Malopre sam odgledao video…” i zgrozio se ti. Reci, koliko dugo je trajao taj video? A koliko dugo je trajao festival? Na videu si vidio manje od 1% od cijelog događaja.
Pišeš o vraćanju saniteta i zgražaš se. Znaš li tko je naredio sanitetu da se vrati i zašto? Molim odgovor.
Rezime tvog izlaganja bio bi:
– da se mi koji smo za slobodu, ljubav i istinu koristimo istim nasilnim načinima – kojima to? Nabroji jer ih navodiš u množini. Po mogućnosti, dokaži.
– da smo spremni na linč? Obrazloži. Ako ne meni, onda onima koji čitaju tvoje komentare.
– da smo teroristi – istraži u zakonu težinu ove optužbe i težinu javnog klevetanja i dovedi nam žrtve našeg terora. Lako se sve dogovorimo, samo ti okupi žrtve naših nasilnih terorističkih činova.
Tebi na znanje: mi nismo “antikoronaši”, ne negiramo postojanje korone. Negiramo pandemiju, želimo naša ustavna građanska prava i istinu. Želimo miran, zdrav i normalan život. Ti ne?

Siniša
Member
Siniša
5 dana prije

Ali kako ste odmh znali zašto je sanitet došao, kako ste odmah znali da nije opravdano i od kuda vama pravo da radite trijažu nekoga, da li ste vi kompetent i da tako nešto činite, da li ste vi doktori ili kako neko gore reče da li ste imali kristalnu kuglu pa videli šta se dešava.
Vi prosto nemate pravo da se u to miješate, zamisli kako bi bilo tebi da mi laici ovde počnemo polemisati o bolesti tvoje majke, da mi procjenjujemo njeno stanje!?
Niste znali da li u kakvom je stanju neko zbog koga je hitna došla ali ste ipak zaprečili put sanitetu…veoma loše, veoma neozbiljno jer se sutra to može svakome desiti ali eto sreća pa nije bilo loše.

mladen
Gost
mladen
5 dana prije

kako ovaj “Siniša” sa svojeg visokog egotrip trona moralizira drugima a nije ni bio na mjestu događaja pa da može opisati situaciju. ne, biseru, ambulantnom vozilu put nije ZAPRIJEČEN nego su SAMI STALI nakon kretanja kroz masu ljudi što uvijek ide sporo i dokazuje da su odabrali krivi pravac. U međuvremenu su primili poziv da “intervencija” nije potrebna i krenuli u rikverc. Utuvi si to u svoju egocentričnu, prepametnu glavu. To što si popušio medijsku interpretaciju ne znači da možeš prosuđivati događaj na objektivan način, nego da ne odustaješ od izmanipulirane interpretacije, vjerojatno zato jer ti ego ne dopušta promjenu formiranog stava.
Vozilo je krenulo u krivom smjeru očigledno s drugom namjerom. Znam da je to tebi neshvatljivo, ali možda jednog dana prihvatiš da su i vozači ambulantnih kola samo ljudi krvavi ispod kože i da se također mogu osvećivati drugima zbog umišljene ugroze.

Sony
Gost
Sony
5 dana prije

Sam si sebi odgovorio, ponovo ti kažem: nisi bio, nisi vidio, ne znaš. I opet moram ponoviti: na trgu NIJE bilo nikog kojemu je bila potrebna hitna pomoć točka kraj

Siniša
Member
Siniša
5 dana prije

Tako i oni kažu za tvoju mamu…ništa hitno.

Sony
Gost
Sony
4 dana prije

Šta pokušavaš?

Sony
Gost
Sony
5 dana prije

Kako to da ti znaš o tome više nego mi sa lica mjesta? Preko tvoje kristalne kugle? Rekla ti baba vračara?

Valter Sapajev
Gost
Valter Sapajev
5 dana prije

Nevjerojatan je broj licemjera na ovom portalu,govore da su im ugrožena prava i slobode a sami bi kažnjavali ,tamnicili i krojili pravdu po svome

Siniša
Member
Siniša
5 dana prije

Baš.

piždro
Gost
piždro
5 dana prije

To si u pravu o licemjerima…a i psihićima…

Runolist
Gost
Runolist
6 dana prije

Moj Bože zakona, članaka, točki i stavaka.
Ako se ne varam, Tacit je prije 2000 godina rekao da što je država korumpiranija, to više zakona donosi.

Betina
Gost
Betina
5 dana prije

Organizatori festivala bi trebali prihvatiti činjenicu da su napravili grešku u organizaciji time što nisu osigurali dežurstvo hitne pomoći. Nakon toga se može ići u detaljnu analizu oko postupanja ekipe hitne pomoći, ali inzistirati da sa strane organizatora nije bilo propusta i izvlačiti se na neznanje ili lošu procjenu je smiješno i djetinjasto.

zlatko
Gost
zlatko
5 dana prije

Čekajte malo, taj festival bil je 05. 09, a danas je 14. 09. Kaj ne bi trebali imati bar tisuću novozaraženih dnevno jer nitko nije nosil masku? Isto kak i nakon zemljotresa kad je Capak najavil opću katastrofu a ono- ništ.

Valter Sapajev
Gost
Valter Sapajev
5 dana prije

U Banja Luci preminuo dr. Marko Pekija (37g) od korone ili sa koronom dežurni logičari dajte nam malo vise informacija

Lexilio
Gost
Lexilio
5 dana prije

Ako možeš pribaviti njegovu kompletnu medicinsku dokumentaciju od rođenja pa do smrti mogao bih ti za početak pribaviti stručno mišljenje od 3 specijalista za plućne bolesti iz 3 države: (Hrvatska, Slovenija i Njemačka). Nitko nije rekao da se Covid-19 ne može razviti u smrtonosni oblik isto kao i gripa i još uvijek je smrtnost manja nego od sezonske gripe ili raznih svinjskih, ptičjih gripa. Meni su prijatelji i rodbina umirali od raznih bolesti pa se nikad nisu zbog tih bolesti vršile restriktivne mjere i maltretirali svi građani. Jedan prijatelj poginuo u prometu, statistika žrtava prometnih nesreća je poražavajuća pa nitko nije zabranio upotrebu raznih vozila od automobila do šlepera. Broj poginulih u prometu itekako daje opravdanje za tako rigoroznu mjeru ako zbog korone mogu mentalno silovati cijelu planetu.

Valter Sapajev
Gost
Valter Sapajev
5 dana prije

Dokumentaciju sigurno nemogu pribaviti jer nisam umrežen u nikakve službe i organizacije ,možda redakcija može nisam siguran da oni nisu umreženi

Siniša
Member
Siniša
5 dana prije

Ništa nije javno dostupno, lični dokument.

Sony
Gost
Sony
5 dana prije

Najbolji komentar ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Ne mogu šutjeti
Gost
Ne mogu šutjeti
5 dana prije

“Meni su prijatelji i rodbina umirali od raznih bolesti pa se nikad nisu zbog tih bolesti vršile restriktivne mjere i maltretirali svi građani. Jedan prijatelj poginuo u prometu, statistika žrtava prometnih nesreća je poražavajuća pa nitko nije zabranio upotrebu raznih vozila od automobila do šlepera.”
Kakve bi ti mjere uveo za srčani udar, moždani udar, upalu slijepog crijeva, meningitisa, tumora, …. i sličnih smrtonosnih bolesti? Koje su to bolesti od kojih su ti umirali prijatelji i rodbina a da se mogu uvesti restrikcije za sve ljude?
S jedne strane imaš epidemiju i mjere za obuzdavanje a s druge ljudsku aktivnost koja podliježe zakonskoj regulativi. U oba slučaja imaš odgovarajuće mjere. Učesnik u prometu vrši radnje, svjesne ili ne, i odgovoran je za njih. Čitav niz mjera i restrikcija je uveden da bi se spriječile prometne nezgode te kazni za one koji ih se ne pridržavaju. Čovjek koji je bolestan nije odgovoran za to ali u slučaju epidemije ako se ne pridržava mjera i svjesno ugrožava druge ljude može biti odgovoran, isto kao učesnici u prometu, ali porediti prometne nezgode i epidemiju je glupost. Nevjerovatno je da si na taj komentar dobio 9 pluseva (do sada) i nijedan minus.

Lexilio
Gost
Lexilio
4 dana prije

Da se ne zamaramo samo sam dao usporedbu jer mantra se da je cilj spašavanje ljudskih života. Ja osobno za promet bih uveo mjeru oduzimanja kupljenih vozačkih dozvola što bi sigurno smanjilo broj stradalih i mjeru trajnog doživotnog oduzimanja vozačke za teža kršenja prometnih pravila sa smrtnom posljedicom. U vezi pluseva i minusa ne obazirem se na to i možeš pristupati sa više uređaja pa mi lupati minuse. Posuđuj smartfon u susjedstvu i samo lupaj. Te tvoje pandemije i epidemije nitko normalan ne puši, vjerovatno ni ti. Koji je tvoj interes u svemu tome ti najbolje znaš. Iskreno mene i ne zanima. Neki debelo profitiraju u pozadini predstave i naravno da će gurati svoju propagandu do kraja. S druge strane mnogima su uništene egzistencije a to je tek početak. Za razliku od tebe ja od nikog očajnički ne tražim da mi vjeruje. Svatko je slobodan o predstavi zvanoj Covid-19 misliti što god hoće. Za mene je to globalna predstava koja je već učinila ogromnu ekonomsku štetu i nitko neće brojati mrtve od posljedica ekonomske krize koja je trenutno najopasniji simptom Covid-19. Kad je zdravlje u pitanju više me brine puštanje nekog novog modificiranog HIV-a u javnost.

Ne mogu šutjeti
Gost
Ne mogu šutjeti
4 dana prije

Dao si usporedbu koja ne stoji i upravo na to sam dao svoj komentar. Nekako je već učestala praksa pravljenja usporedbi koje na prvi pogled imaju veze, ali već nakon kratkog promišljanja se vidi koliko ne stoje. Koga briga kako bi ti regulisao promet, uopšte nije tema. Ja sam ti samo ukazao da su, suprotno tvojoj tvrdnji, i za promet uvedene mjere i zakoni. Komentar za pluseve i minuse nema nikakve veze s tobom već s onima koji su ti dali pluseve umjesto minusa. Ja uglavnom uputim komentar ako se ne slažem, rijetko dam minus, a pogotovu ne repliciram sa drugih uređaja. Pandemije i epidemije nisu moje, zna se ko ih proglašava i kakav je protokol. Jako mi je žao da ti se protokol ne sviđa i siguran sam da bi ga sve službe usaglasile sa tvojim željama da su znale kako ti gledaš na to. Interes je još jedna mantra koju ponavljate do besvijesti kad nemate ništa pametnije da napišete. Kakav bih ja sad trebao imati interes? Imaš li ti neki interes? Naravno da neko debelo profitira i uvijek i u svakoj krizi će biti tako. To nisu ljudi koji stvaraju nego pretaču novac. Koliko god se oni obogate toliko neko drugi osiromaši. Nadam se da ne misliš da će tugovati ako ja i ti umremo od gladi, to bi bilo baš naivno.

Simon
Gost
Simon
5 dana prije

Najprije se odluči da li je čovjek umro ”sa” koronom ili ”od” korone, pa ako se odlučiš za drugu navedenu opciju pribavi izvještaj s obdukcije i dobiti ćeš sve potrebite informacije koje te zanimaju.

Valter Sapajev
Gost
Valter Sapajev
5 dana prije

Nemoram se ja ništa odlučivati ,ja sam postavio pitanje ako je netko kompetentan neka odgovori ili komentira ,članak o smrti doktora sam pročitao a na ovom forumu ima komentatora iz tog djela balkana

Simon
Gost
Simon
5 dana prije

Nitko nemože biti kompetentan bez dokumentacije, a ako oni koji drže dokumentaciju tu dokumentaciju skrivaju i za dobiti koju kako sam pišeš treba biti ”umrežen” onda to znači kako je zdravstveni sustav korumpiran i nije mu za vjerovati, jer tko laže taj i krade, a tko krade taj i ubija pa nije ni čudo kako su se organizirali prosvijedi jer se ljudi boje da ih ne ubiju.
Tako su sve opcije otvorene i svačije mišljenje je legitimno. Tko bi normalan tebi išta ozbiljno odgovarao kad trolaš od vrha do dna lomentara i natrag.

Siniša
Member
Siniša
5 dana prije

A da potražiš malo koji članak!?
Dokumentaciju niko ne krije, prosto je to nešto što nije javan dokumenat kojemu svako može pristupiti. Bolničku dokumentaciju moraš službeno zatražiti ili obezbediti sudsku prisilu. Dokumentaciju koju posjeduje porodica možeš dobiti samo uz njihovo odobre je ili opet uz sudsku prisilu.
Prosto ne postoji javnost te dokumentacije jer ona ima svojstvo ličnog dokumenta ili dokumenta sa tajnosti podataka lične prirode, zamisli da tvoju medicinsku anamezu moše svako da pročita i prezentuje u javnost!?

Simon
Gost
Simon
5 dana prije

Neznam, za dobiti dokumentaciju tvoj kolega kaže kako treba biti “umrežen”, a ja nažalost nisam “umrežen”. Ti kažeš kako dokumentaciju samo treba zatražiti. Trolate obojica, a jedan od vas dvojice još i vara.

Valter Sapajev
Gost
Valter Sapajev
5 dana prije

U postupak dobivanja medicinske dokumentacije nisam upućen ,vjerojatno se može dobiti sudskim putem za potrebe postupka ,to samo nagađam. Pod umrežen mislim upleten u paraobavjestajni sustav pod kojim je cjeli Balkan premrežen . Sudeći po novinama u Hrvatskoj ,dokumenti iz raznih sudskih postupaka cure u javnost na sve strane.

Siniša
Member
Siniša
5 dana prije

Trolanje…to u nemoći često koriste.
Elem…ja kažem kako je kod nas a kako je kod vas ne znam,osim toga argumentacija ti je na nivou da ne kažem koga i čega.

KuntaKinte
Gost
KuntaKinte
4 dana prije

hahahaha, kad nekoga za trolanje optužuje trol. mrak 🙂

Valter Sapajev
Gost
Valter Sapajev
5 dana prije

Točno objektivnom čovjeku širokih pogleda su sve opcije otvorene i svačije mišljenje je legitimno. Ako ti se nesvidja sto pišem nemoj citati

Siniša
Member
Siniša
5 dana prije

E bome za ovu ti svaka dala,zbilja lijepo rečeno.

Simon
Gost
Simon
5 dana prije

Pitao si i dobio si odgovor. A to što ti se odgovor ne sviđa također je legitimno.

Valter Sapajev
Gost
Valter Sapajev
5 dana prije

Znaci ništa nije sporno ,organizator je napravio propust zato sto nije angažirao tim hitne pomoći na tom skupu ,a Članci zakona se mogu različito tumaciti

TražeseDomaćaJaja
Gost
TražeseDomaćaJaja
5 dana prije

“…..milijuni građana koji svakodnevno traže naš dolazak”.

Sony
Gost
Sony
5 dana prije

Imaš najbolje korisničko ime 😂😂😂😂😂
…do jaja! 😆 Jel to iz oglasa?

TražeseDomaćaJaja
Gost
TražeseDomaćaJaja
5 dana prije

Prostim okom vidljivo je kako sa Domaćim Jajima stvar loše stoji,potražnja velika,ponuda slaba,pa ,eto,život kao takav pun je inspiracija .

Sony
Gost
Sony
5 dana prije

Vidim da si inteligentan i duhovit, osvježenje si mi na ovom portalu 🤩👍⭐⭐⭐⭐⭐

Slavonac
Gost
Slavonac
5 dana prije

Ne pomaze logicno nikakva istina.Prvo krenite od korjena,ja kao pastir 20g prucavam medije i crvenu burzoazije.O cemu mi pricamo,oni su zavadili narod a svoju djecu poslali vanka u izolaciju.Ima dobra knjiga od DCosica,zasto mi lazemo.Nikad nece na ovim prostorima biti istina,dok su na vlasti oni kojima je religija kod rodjenja bila crvena partija.

borg
Gost
borg
5 dana prije

Nikad nece na ovim prostorima biti istina,dok su na vlasti oni kojima je religija kod rodjenja bila crvena partija. LOL
Ovo mi je prvi komentar na ovom clanku
a ti si potpuno polupao.

Siniša
Member
Siniša
5 dana prije

Ne bi bilo u redu da parafraziram ali mogu da ti prenesem ove reči….
“Valter Sapajev
Točno objektivnom čovjeku širokih pogleda su sve opcije otvorene i svačije mišljenje je legitimno.”……bez ovoga prijatelju nema nigde istine,treb biti spreman na sve opcije, svačije mišljenje prihvatiti kao legitimno a ne kao atak i definitivno treba biti čovek širokih shvatanja i pogleda.

Sony
Gost
Sony
4 dana prije

Počni od sebe.

Max
Member
Famed Member
Max
5 dana prije

Organizatori nisu poštovali propise!? a po kojem se to propisu vozač hitn pomoći smije zaletjeti u gomilu nedužnih ljudi?

Valter Sapajev
Gost
Valter Sapajev
5 dana prije

Nezelim zagovarati niti jednu stranu čisto onako objektivno da te pitam nešto : da je pozlilo nekoj osobi koja je tebi draga a da netko se ispriječi i nezeli propustiti hitnu pomoć ,kako bi ti reagirao?

CAN
Gost
CAN
5 dana prije

@trol
…dao joj umjetno,ako nije zabranjeno!
Hitna patka,srušila se zlatka,il je zlatko!?
Il’ su labudovi,
sunce li im slatko!

Simon
Gost
Simon
5 dana prije

Najprije vidim kako sve znaš, a onda vidim kako svih svašta pitaš, pa ću i ja tebe pitati;
Da li ti se baba zove Duško?

Anam
Gost
Anam
5 dana prije

Vozilo Hitne medicinske pomoći se nikad i nigdje ne zaletava, a pogotovo u gomilu ljudi, ono zvučnim svjetlosnim signalima “moli” da mu se osigura siguran prolaz do mjesta intervencije. Nadam se da svi znaju plan grada Zagreba i sve ulice oko Trga Bana Jelačića sve stupiće prilaze a Pod zidom-Bakačeva što je?, pa da mi objasne kako doći na adresu Trg Bana Jelačića-Harmnica. Stavite se samo u položaj dotičnog vozača HMP kako bi Vi to izveli? Lako je poslije bitke biti kauč general.

KuntaKinte
Gost
KuntaKinte
5 dana prije

Vozilom jedino preko ulice pod zidom. Nikako majtežim i najsporijim putem kroz gomilu, preko stagea i stepenica ugrožavajući time nebrojeno ljudi.
Na nijednom masovnom okupljenju se vozilom hitne pomoći ne ide kroz gomilu stisnutih ljudi, to jedino rade policija ili neki teroristi.
Dakle, trolovi dosadni, jednostavno nemate opravdanja za njihovu provokaciju kako god okrenete.

Sony
Gost
Sony
4 dana prije

Ne isplati se s trolovima diskutirati ni o čemu, izazivanje i dizanje tenzija im je cilj. Znamo njihova psihološka obilježja: pokazuju znakove sadističkog poremećaja osobnosti, asocijalno i psihopatsko ponašanje. Ima ih tu nekoliko.

Danko
Gost
Danko
5 dana prije

Tako je, nemojte im dati mira, razotkiti sve njihove laži, jasno je da tuda Hitna nije mogla proći. Pa iza pozornice su stepenice halo!!

Anam
Gost
Anam
5 dana prije

Trg Bana Jelačića-Harmnica Molim lijepo kako bi Vi došli?

Slonica
Gost
Slonica
5 dana prije

Puno truda ni za što
Ovaj portal obiluje pametnim,britkim ljudima i prosto za nepovjerovat kako se na ovim temama gubi logika.
Meni je poznato kad prolazi hitna da se sklonim i u mišju rupu ako treba.
Propitivati rotirku mi ne pada na pamet.
Hitna na trgu ocito nije nikog iz mase ozlijedila,a put kojim je išla ,je išla.Pa svi smo ljudi griješimo ,glavno da nitko iz mase nije ozlijeđen.
I što znači identitet ili snimka za koga je pozvana hitna.
Evo sad ja mogu reći za mene ,bilo mi je zlo… i imam legitimno pravo
Imenom i prezimenom.
Hoce li me netko secirati jer mi stvarno zlo,ili glumim. A isto tako da je netko moj ..i da hitna ne moze doci ili vatrogasci(što se vec dogadalo u st ..)
Onda je to tužno i nema razlike između ovih koji meću masku i ovih koji ih skidaju.
Minusi dobrodošli….Lp

Mario
Gost
Mario
5 dana prije

Sve treba propitivat jer na zemlji je sve obrnuto od normalnog

mladen
Gost
mladen
5 dana prije

svi smo ljudi griješimo ,glavno da nitko iz mase nije ozlijeđen – jel bi tebi policija tako progledala kroz prste da potencijalno ugrožavaš skup ljudi?

mladen
Gost
mladen
5 dana prije

to je tvoj problem ako misliš da postoje ljudi koje ne treba propitivati. hoćeš reći da postoje ljudi kojima se treba tolerirati ugrožavanje drugih zbog “viših ciljeva”? da ne treba kazniti doktora ako je zbog nebrige ili korupcije ugrozio zdravlje pacijenta propisujući krivi lijek, kirurga koji je zbog planova za vikend zaboravio instrumentarij u pacijentu, da se progleda kroz prste doktorima koji su trajno uništili zdravlje stotinama ljudi ostavljajući ih predugo na respiratorima? i da li ćemo tolerirati vozačima ambulante da voze kako hoće? do kuda ćemo doći ako i oni ne osjete reperkusije svojeg neodgovornog ponašanja – ili ćemo samo dopuštati da nama spočitavaju neodgovornost?

Slonica
Gost
Slonica
4 dana prije

Ja ne mislim da ne treba propitivati, radnje svih navedenih….u konkretnom slučaju ,nitko nije ozlijeđen je konačan ishod.
A postoji velika mogućnost da je stvarno netko trebao hitnu.
Pa cu uzeti vašu recenicu.
Dali se treba tolerirati ugrožavanje drugog zbog viših ciljeva?
No sve je dobro završilo i to je najvažnije.
Lp

Pero
Gost
Pero
5 dana prije

Mirnim putem je dokazano da se.maknuti nece jer mirnim putem nisu niti dosli.
Mnogi zaboravljaju da komunisti nisu nikada niti sisli s vlasti. A na vlast su dosli iz sume, ubijajuci domicilne narode.
Moze mi tko god hoce prigovarati ali…protiv komunista se moze samo na jedan nacin…

Mikojan
Gost
Mikojan
5 dana prije

Pero, maska ti lupila u glavu.

Pero
Gost
Pero
5 dana prije

Meni maska tebi tvoji msm

piždro
Gost
piždro
5 dana prije

Drš se Pero maske i nedaj je nikom! .. pronađi se u maski …u maski je spas..

Bosanac
Gost
Bosanac
5 dana prije

Sve ideologije i pravci kojima danas svijet hoda, ili je hodao, su ti iz istog izvora potekle
To je kao sa majicama, patikama i sl. neko kupi nike, neko adidas, i onda svako svoje hvali da su najbolje a nije kreator nijednih , prodate su im od strane drugih koji na tom uzimaju profit.

Pero
Gost
Pero
5 dana prije

Mozda jesu, ali to ne mijenja cinjenice.

Stock
Member
Stock
5 dana prije

Mnogi zaboravljaju da komunisti nisu nikada niti sisli s vlasti. A na vlast su dosli iz sume, ubijajuci domicilne narode.”
Pero…Pero…
Pobogu, Brisel nije u sumi.
Belgija… Belgija, ne belegija.

Pero
Gost
Pero
5 dana prije

Dakle, plenkijev tata nije clan partije i plenki nije potekao od tamo? Cijela banda u saboru, nije iz obitelji partijasa?
A sto je EU nego komunizam na straznja vrata? Mozda Brisel nije sumi, ali polaznici su iz sume dosli, i preko noci postali ugladjena gospoda… Ajde…nije drek vec govno…

Stock
Member
Stock
5 dana prije

Jesi li cuoza Zlatana?
Ibrahimovica.
E, on ti je nase gore list. Poceo igrati fudbal u Malmeu, svedski fudbalski klub.
Malmö mu sve dao. Tu poceo karijeru, pa otisao za Ajax, pa onda…Barca, Milan…ebi ga…lova vrti gdje burgija nece.
Na kraju mu u Malmeu podigli pozlaceni spomenik kraj arene gdje je igrao.
A Zlatan ulozi lovu i kupi akcije jednog Stockholmskog kluba. Rivala Malmeu.
Navijaci mu sruse spomenik!

Zasto ti ovo pisem?
Pa valjda si cuo za onu starinsku o mjenjanju dresova?

A da je EU komunizam?
Sta da ti kazem Pero? Par knjiga o komunizmu bi trebao procitati pa se upustiti u takva poredjenja.
Nije dovoljno procitati par komentatora koji dodju ovdje sa takvim pricama i misliti da su oni otkrili bojler.

Pusti te politicke na ovoj temi.

Pero
Gost
Pero
5 dana prije

Cisti, 100% komunizam. Ako ga ti sam jos ne vidis, ne znaci da nije.
Ne znam stvarno sto mi zelis dokazati?
Da je promijenio stranu iz komunizma u sta, demokraciju? Nemoj biti smijesan.
Kako je g. Gotovac rekao: demoni se kroz povijest provlace kao da su besmrtni.
Ovo o nekoliko komentatora… njih nekoliko mozda utjece na tebe, ne znam.

Simon
Gost
Simon
5 dana prije

Komunisti su;

Papa Franjo
Georg Soros
Bill Gates
David Rockefeller
Jakob Rothschild
Elon Musk

Izbaci uljeze kako bi vidjeli tko od njih ima uticaja na vladanje svijetom. m

CAN
Gost
CAN
5 dana prije

Hitnije ne može!
https://www.zadarskilist.hr/clanci/03092020/dr-kaurloto-dobit-cemo-psihicki-bolesne-ucenike

Dragi roditelji,nemojte dozvoliti,da Vam psihički rastroje dijecu!!!!
Nije ovo normalno ni novo ni pametno.
Bojkot do ukidanja /ublaživanja mijera u školama,razmak od većine nastavnika 1,5 svjetlosnih…
Pozdrav redakciji,
i zahvala na ustrajnosti.

Ne mogu šutjeti
Gost
Ne mogu šutjeti
5 dana prije

I u našem selu ima liječnik. Dobro nije infektolog ni pulmolog, nije ni psihijatar, ali sigurno ima šta da kaže o štetnosti maske za disajni trakt a pogotovu o utjecaju na psihu djece. Nije ni ginekolog ali može da vas pogleda.
Staviti link, na članak lokalnih novina sa intervjuom lokalne liječnice, na temu koja joj nije uža struka? Šta konkretno očekuješ od roditelja?

čudila se aman ja
Gost
čudila se aman ja
5 dana prije

usko nam ga,nane,skroji uža struka

CAN
Gost
CAN
5 dana prije

Da ostave dijecu doma,dok ne regulišu virusne bolesnike.a 7 8 Satz pod maskom je psihodresura&rak

Stock
Member
Stock
5 dana prije

Kazu da je svaka reklama – dobra reklama.
Tako i ova halabuka oko hitne pomoci.
Pratio sam malo sta se pisalo na ovom portalu od zavrsetka Festivala (mada mi nije jasno zasto koristitet rijec -Festival? Festival je kada se ljudi vesele) i malo sam razocaran kada vidim da trolovi iztrolaju stare i iskusne Logicare.
Organizatorima Festivala mogu uputiti samo rijeci hvale jer, kako vidim, bez nekog narocitog organizatorskog iskustva, uspjeli su odraditi, po mom misljenju, odlican posao za veoma kratko vrijeme.

Da li je trebalo dupustiti politicarima da ucestvuju?
Da li je trebalo angazovati vlastitu hitnu, cistace i statijaznam sta sve ne jos?
Da li je trebalo biti “ostrijih” istupa?
Da li su govornici, voditelji…cijela ekipa mogli biti jasniji sa osudama danasnjice?

Milion pitanja bi se moglo sada postaviti i svi mi bi mogli biti generali nakon bitke.
Uradjeno je kako je uradjeno i mislim da se nicega nemate i ne trebate stidjeti. Jedan ste od rijetkih gradova Svijeta koji je stisnuo prdu i odradio ovo.
Na tome vam cestitam, a svakom od vas koji ste bili na trgu i ucestvovali u ovome dao bih povelju Prvoborca.

ZAGREBE, SVAKA TI CAST!!!!

čudila se aman ja
Gost
čudila se aman ja
5 dana prije

Pa, stvarno, po tom zakonu o skupovima izgleda možeš “unajmiti” hitnu. I onda taj tim hitne stoji tu,sat,dva,već koliko su “unajmljen” a ako negdje,ne daj bože, fakat zatrebaju-ne može,prodano!

Kmet
Gost
Kmet
5 dana prije

Pitanje svih pitanja. Tko je iza debele zavjese poslao ovo zuto vozilo sa urlajucim sirenama medju ljude. Gomila ljudi.

KuntaKinte
Gost
KuntaKinte
5 dana prije

Lokalni kvislinzi na plaći od globalističkih bankarskih financijaša.

indy
Gost
indy
3 dana prije

Nemožeš i nesmiješ u masu,kao sudioni osiguranja skupova smo uz redare i hitnu na nosilima izvlačili ako je bilo potrebno,ovo nema veze sa razumom,a ni sa onim što se prezentira osiguranju,te ovaj nema veze di ko.Nedo Bog da mi Zg hitna zatreba,to što se i drugi smiju,znači intervencija u ZGonda put Bjelovar pa na Sisak i onda u Zma nemoj me zekat,vrlo dobro znam trg.da isto nema veze sa razumom,ta to se ni komunjare nisu usudile napraviti kad bili Prljavci.

POVEZANE VIJESTI

Izbornik
182
0
()
x