fbpx

Priopćenje za javnost – hitna na Festivalu Slobode

Festival Slobode - Samo istina
132 komentara
5,128

Zbog velikog interesa javnosti za sporni događaj te različitih medijskih interpretacija (od kojih su neke čak i potpuno neistinite) želimo obavijestiti sve zainteresirane da smo dana 9. rujna 2020. godine u 11.45 sati e-poštom uputili dopis nadležnoj ustanovi – Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba te smo istoga dana u 15.58 sati zaprimili odgovor njegove Službe za informiranje.

Organizatori Festivala slobode još jednom zahvaljuju svim posjetiteljima Festivala te svim medijima koji su o njemu objektivno, nepristrano i profesionalno izvještavali.

Organizatori Festivala ujedno se ispričavaju svim onim posjetiteljima koji su doživjeli ugrozu i/ili neugodnosti zbog pretrpljenog straha za sebe i/ili svoje bližnje zbog postupanja vozača vozila hitne pomoći. Na navedene neugodne okolnosti kao organizatori nismo mogli utjecati, međutim naknadno smo pokušali istražiti konkretan slučaj te barem potražiti ispriku od konkretnog vozača ili njegovog poslodavca.

Radi potpune transparentnosti, u cijelosti prenosimo sadržaj dopisa Incijative kao i odgovor nadležne službe koji smo zaprimili:


Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba 
Heinzelova 88, 10 000 Zagreb
radi žurnosti isto se dostavlja i putem e-maila:
hitna@hitnazg.hr

PREDMET: HITNO OČITOVANJE POVODOM POKUŠAJA PROLASKA VOZILA HITNE POMOĆI KROZ TRG BANA JELAČIĆA 5.9.2020. TIJEKOM ODRŽAVANJA MANIFESTACIJE FESTIVAL SLOBODE – traži se

Slijedom niza pritužbi od strane sudionika koje smo kao organizator Festivala slobode zaprimili povodom pokušaja prolaska vozila Hitne pomoći registarske oznake ZG6931GH upućujemo zahtjev za hitnim očitovanjem.

U pritužbama se navodi kako je spomenuto vozilo prilikom prolaska pješačkom zonom na lokaciji Trg bana Josipa Jelačića tijekom održavanja središnjeg govora na Festivalu slobode kroz masu od nekoliko tisuća ljudi ozbiljno ugrozilo živote i zdravlje sudionika okupljanja među kojima su bila i djeca, bebe, invalidi i trudnice te je u njima izazvalo veliki strah odnosno strah manjeg ili srednjeg intenziteta i trajanja ovisno o konkretnim pojedinačnim iskustvima. Konkretno da je vozač gornjeg vozila hitne pomoći kao vozila s pravom prednosti prolaska sukladno važećem Zakonu o sigurnosti prometa na cestama prekršio obveze propisane istim zakonom i od kojih obveza nijedno vozilo s pravom prednosti prolaska nije izuzeto. Konkretno je riječ o povredi obveza vozača prema pješacima koje vrijede kako u situacijama na obilježenim pješačkim prijelazima tako i u situacijama gdje nema obilježenih pješačkih prijelaza a pješaci se nalaze na kolniku, odnosno sve te obveze su još više izražene prema pješacima u pješačkoj zoni kako je to bio slučaj u konkretnoj situaciji. Navedene obveze još su strože ako su među pješacima „djeca, stare i iznemogle osobe, slijepe osobe ili druge osobe s invaliditetom“ , a što je bio slučaj konkretne zgode. Dakle, vozač hitne pomoći nije na propisani način vodio računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu, odnosno o sigurnosti golemog broja pješaka u pješačkoj zoni koji su bili gosti na Festivalu te nije brzinu kretanja vozila u pješačkoj zoni ispunjenoj tisućama pješaka (među kojima je bio znatan broj djece, trudnica, invalida i starijih ljudi) prilagodio osobinama i stanju pješačke zone, vidljivosti, preglednosti te gustoći pješaka u pješačkoj zoni tako da vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom koju, u konkretnim uvjetima, može predvidjeti pa tek pukom srećom nije došlo do ozbiljnih posljedica po život i zdravlje posjetitelja Festivala. Ponavljamo od ovih obveza konkretni vozač nije izuzet te za sve tvrdnje postoje i dokazi u vidu brojnih video snimki koje su objavljene u velikom dijelu medija.

U svrhu pojašnjenja okolnosti koje su dovele do navedene prijetnje po život i zdravlje građana tražimo hitno očitovanje na postupanje tima hitne pomoći uz odgovore na dolje postavljena pitanja te adekvatne dokaze za iste, sukladno članku 19. Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine, NN 71/2016 :

  1. Tko je i u koliko sati uputio poziv za intervenciju navedenog tima hitne pomoći i za koju točno lokaciju?
  2. Je li se u eventualnim naknadnim pozivima kriterij hitnosti mijenjao u odnosu na prvi poziv te je li se mijenjala lokacija za intervenciju te ako jest tko je i kada uputio naknadni poziv s time u vezi?
  3. Zašto je, unatoč, evidentno vidljivoj prisutnosti ogromne mase ljudi vozač izabrao evidentno sporiji i znatno rizičniji put po brojne pješake-posjetitelje Festivala do osobe koja je u potrebi za medicinskom intervencijom kojom prilikom su prekršene ranije opisane odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama, iako je postojala mogućnost neometanog i bržeg dolaska na mjesto intervencije na nekoliko drugih načina te iako je voditelj osiguranja i djelatnik MUP-a koji se nalazio na početku Trga bana Josipa Jelačića od strane Jurišićeve uputio vozača Bakačevom ulicom do ulice Pod zidom?
  4. Nastavno na prethodno pitanje, zašto vozač hitne pomoći nije po uputi policije odmah odabrao najsigurniji put za dolazak na mjesto intervencije koji put bi ujedno bio i najbrži, jer ne bi iziskivao ugrožavanje velikog broja pješaka koji su bili u najgušćem dijelu pješačke zone i koji su imali najmanje manevarskog prostora za brzo napraviti slobodan prolaz?
  5. Je li osoba kojoj je pomoć bila potrebna u trenutku dolaska tima hitne pomoći bila pri svijesti i kakva medicinska pomoć joj je pružena?

Kriterij odluke za odabir načina dolaska vozila na mjesto intervencije je primarno odabrati NAJSIGURNIJI I NAJBRŽI put za tim i okolinu, a ne nužno NAJKRAĆI. Istovremeno naglašavamo kako je organizator/govornik za vrijeme spornog događaja upućivao sudionike da se razmaknu i stvore koridor za prolaz što su sudionici i učinili koliko je to bilo objektivno moguće zbog gužve, ali je navedeno zahtijevalo određeno vrijeme zbog čega je izgubljeno dragocjeno vrijeme za pružanje pomoći osobi zbog koje je tim izašao na intervenciju te se potvrdilo ono što je odmah trebalo biti očito da taj put nikako nije bio niti je objektivno mogao biti NAJBRŽI. Napominjemo da nas u dokumentaciji (obrascima) kao dokazima za Vaše tvrdnje ne zanimaju ničiji osobni podatci te Vas molimo da ih, sukladno propisima, anonimizirate.

Obzirom na činjenicu da vozač u timu ima nadležnost i potpunu odgovornost u odluci o odabiru najbržeg i najsigurnijeg puta dolaska na mjesto intervencije zahtijevamo žurne odgovore na postavljena pitanja i ispriku kako bismo isto mogli iskomunicirati s brojnim žaliteljima koji su bili izloženi nepotrebnom riziku i strahu bilo za sebe ili za svoje dijete/svoju djecu te kako bismo ih umirili i odgovorili od poduzimanja daljnjih pravnih koraka prema konkretnom vozaču i/ili Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba.

S poštovanjem

Inicijativa „Prava i slobode“ 


Šalje: Služba za informiranje <javnost@zagreb.hr>
Date: sri, 9. ruj 2020. 15:58
Subject: Odg: Festival slobode

Poštovani,

U nastavku Vam šaljemo odgovor Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba:

Nastavno na Vaš dopis kojim, u bitnome, dovodite u pitanje opravdanost, razloge i način postupanja hitne medicinske službe na dan 5. rujna 2020. godine, prilikom održavanja Festivala slobode, obavješćujemo Vas o slijedećem:

Ad.1. Vezano za okolnosti obavljanja intervencije na dan održavanja Festivala slobode:

– Ekipa hitne medicinske pomoći Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba na mjesto intervencije izašla je na zahtjev MUP-a, odnosno na temelju utvrđenja službujućeg policijskog službenika (1) da se na lokaciji održavanja javnog okupljanja – Festivala slobode, u prolazu Harmica nalazi muška osoba bez svijesti.

– Naknadnim pozivima kriterij hitnosti nije mijenjan.

– Poziv za hitnu medicinsku pomoć upućen je u 18.15 sati, prvom slobodnom timu predan 1 minutu kasnije, u 18.16 sati,  (2) a tim na utvrđeno i od strane pozivatelja određeno mjesto intervencije stiže u 18.20 sati koristeći pritom rutu koja omogućava najbrži dolazak do pacijenta koji je zahtijevao hitnu medicinsku skrb.

– Sprečavanjem prolaza vozila hitne medicinske pomoći u dolasku do pacijenta, usprkos korištenju zvučnih i svjetlosnih signala, značajno je usporen dolazak tima do pacijenta

Obzirom na velik interes javnosti, medijske istupe predstavnika Vaše inicijative i nastojanja da se u Zavodu radi kontrole kvalitete stručnog rada i postupanja naših djelatnika osigura cjelovit i nepristran uvid u sve okolnosti postupanja naših djelatnika, Povjerenstvo za unutarnji nadzor pozvano je na dostavu izvješća o provedenom postupku te je na temelju disponentskih lista, dostupne medicinske dokumentacije, uvida u tonske zapise vođenih razgovora te izjava službujućih djelatnika utvrđeno kako slijedi:

Službujuća liječnica je vodila razgovor sa službujućim djelatnikom iz policijske uprave zagrebačke po svim pravilima medicinske struke. Dispečer obzirom na stupanj hitnosti poziv predaje najbližem slobodnom terenskom timu. Najbliži slobodan terenski tim se nalazio u podstanici u Đorđićevoj ulici. Odmah po primitku poziva službujući terenski tim kreće na intervenciju. (3) Stupanj intervencije i opis razloga poziva može značiti da se radi o vitalno ugroženom pacijentu što zahtijeva što je moguće brže stizanje na mjesto intervencije. Pregled pacijenta od strane službujućeg liječnika je obavljen po svim pravilima medicinske struke. Iz usmenog razgovora sa liječnikom saznaje se da je pacijent, pred svjedocima, sam odbio prijevoz na daljnju obradu u zdravstvenu ustanovu.

Ad. 2. Navodi o kršenju odredaba Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20)

– (4)dijelovi dopisa kojim upućujete na navodno kršenje odredaba Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20) ocjenjuju se netočnima. Obzirom da bi posljedice budućeg, sličnog samovlasnog i pogrešnog tumačenja pravnih propisa moglo imati nesagledive posljedice za život i zdravlje ljudi, kao predstavnika inicijative i organizatora javnog okupljanja, primorani smo poučiti o slijedećem:

1. Članak 149. stavak 1. i stavak 2. gore citiranog propisa, u dijelu koji se odnosi na vozila s pravom prednosti, propisuje:

1) Na vozila službe hitne pomoći, vozila sanitetskog prijevoza ,vatrogasne službe, civilne zaštite, unutarnjih poslova, vojne policije i carine, kad posebnim uređajima daju svjetlosne ili zvučne znakove, ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o ograničenju brzine (članak 52. – 55.), o propuštanju vozila i prednosti prolaska (članak 57.), o zabrani pretjecanja i obilaženja kolone vozila ili na pješačkom prijelazu ili prelaženju iz trake u traku (članak 70. stavak 1. točka 1., članak 74. i članak 75. stavak 1.), o zabrani presijecanja kolone pješaka (članak 89.) obvezi vezivanja sigurnosnim pojasom (članak 163.) te zabrani upotrebe mobitela (članak 196. stavak 3.).

2) Iznimno, uz uvjet da je to neophodno potrebno, a vodeći računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu, na vozila s prednošću prolaska ne primjenjuju se ni odredbe o strani kretanja vozila (članak 46. – 48. a kada je obustavljen promet i članak 49.), uključivanju u promet (članak 45. stavak 1.) i o zaustavljanju i parkiranju te polukružnom okretanju (članak 79. stavak 1., članak 80. stavak 1. i 3., članak 82. stavak 1. točka od 1. do 11., članak 83., članak 12. stavak 4. i članak 140.).

2. Članak 152. istog propisa određuje:

1) Da bi omogućili prolaz vozilima iz članka 149. i 151. ovoga Zakona, pješaci su se dužni skloniti, a druga vozila propustiti i prema potrebi, zaustaviti se dok ta vozila ne prođu, na način da se vozila u desnoj prometnoj traci pomiču udesno a vozila u lijevoj prometnoj traci ulijevo.

2) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbama ovoga članka.

3) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj pješak ako postupi suprotno odredbama ovoga članka.

(5) Obzirom na očito nerazumijevanje, smatramo potrebnim naglasiti da gore citirani članak ne predviđa nikakve iznimke od propisanog apsolutnog pravila i dužnosti pješaka.

Ad. 3. Vezano za organizaciju javne hitne medicinske službe i postupanja na javnim okupljanjima:

Djelatnost hitne medicine organizirana je kao javna hitna medicinska služba koja se po stručno-medicinskoj doktrini i uz uporabu medicinske tehnologije organizira u cilju neprekidnog hitnog medicinskog zbrinjavanja svih osoba kojima je zbog bolesti, stradanja ili ozljede neposredno ugrožen život odnosno kod kojih bi u kratkom vremenu moglo doći do životne ugroženosti, a s ciljem maksimalnog skraćenja vremena od nastanka hitnog stanja do konačnog medicinskog zbrinjavanja.

Za obavljanje naše djelatnosti svaka izgubljena sekunda može biti od vitalnog utjecaja za život i zdravlje unesrećene osobe.  

Civilizacijski je doseg i jedan od temeljnih moralnih principa da interes zaštite života i zdravlja, kao općih i primarnih vrijednosti preteže nad pojedinačnim interesima tehničke naravi vezane uz organizaciju javnog okupljanja.

Stupanj intervencije iOpasni su, zabrinjavajući i za svaku osudu pokušaji dovođenja u pitanje opravdanosti intervencije hitne medicinske službe na način da se postupanje usmjereno na zaštitu zdravlja i života svih ljudi te javna služba koja 24 sata dnevno, 365 dana u godini radi neumorno i bez diskriminacije štiteći ih kada su najranjiviji, proglašava „prijetnjom po život i zdravlje građana“.

Pored osude postupanja koje opravdano i zasluženo nailazi na osudu i u široj javnosti, primorani smo istaknuti i da su sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18, 125/19, članak 142.) te Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine („Narodne novine“, broj 70/2016., članak 22. te Prilog 10.) organizatori javnih priredbi i drugih oblika okupljanja obvezni, obzirom na očekivani broj sudionika ili narav okupljanja, osigurati prisutnost jednog ili više timova hitne medicinske službe Županijskog zavoda tijekom održavanja okupljanja.  

Skrećemo pozornost na nedvojben propust organizatora obzirom da prilikom organizacije konkretnog okupljanja, protivno odredbama citiranog Zakona i podzakonskog propisa, nije osigurao nazočnost tima hitne medicinske pomoći iako je predmetno javno okupljanje, prema broju sudionika, predstavljalo visok sigurnosni i zdravstveni rizik te zahtijevalo je nazočnost minimalno jednog tima T1 hitne medicinske pomoći.

O činjenici da vam je masovnost skupa koji ste organizirali poznata, govore i sami dijelovi Vašeg dopisa (primjerice navodite da se radilo o „tisućama pješaka među kojima je bio znatan broj djece, trudnica, invalida i starijih ljudi“).

Obzirom da vam je kao organizatoru koji je tjednima ranije javno najavljivao dolazak većeg broja sudionika organiziranim autobusima iz Dubrovnika, Splita, Šibenika, Zadra, Rijeke te iz Istre isto moralo biti poznato, gore opisani propust osim što nedvojbeno predstavlja protupravno postupanje, mora se ocijeniti i kao izrazito nepromišljeno, neodgovorno te ugrožavajuće sa stajališta zaštite zdravlja i sigurnosti.  

Zaključno, vezano za posljednji navod Vašeg dopisa kojim implicirate da brojne žalitelje koji su bili izloženi nepotrebnom riziku i strahu želite umirati i odgovoriti od poduzimanja pravnih radnji koraka prema zaposleniku Zavoda i/ili samom Zavodu, ističemo:

Unatoč pokušajima da se umanji značaj hitne službe i da se njezino djelovanje, u nastojanju obrane vlastitih partikularnih interesa, prikaže kao provokacija, izražavamo duboko uvjerenje da naši građani i dalje imaju povjerenje u rad hitne službe te da se dolazak hitne službe na mjesto intervencije radi pomoći osobi kojoj je ta pomoć neodgodivo potrebna u prevladavajućem broju slučajeva ne doživljava kao provokacija, već očekuje sa nestrpljenjem, brigom i strepnjom koju su iskusili milijuni građana koji svakodnevno traže naš dolazak.  

U dugoj povijesti ove ustanove nezabilježena je potreba isticanja da naši djelatnici spašavaju živote, da to rade, u za većinu ljudi, nezamislivo teškim i stresnim uvjetima i da humanost i važnost njihovog poziva bude dovedena u pitanje. 

Srdačan pozdrav,

Grad Zagreb
Služba za informiranje
Trg Stjepana Radića 1 –  10 000 Zagreb – Hrvatska


Ističemo da smo pojedine dijelove „odgovora“ zacrvenili iz razloga što nisu točni i/ili ne daju odgovor na postavljeno pitanje, odnosno stoga što navode javnost na krive zaključke. U nastavku dajemo svoj obrazloženi osvrt na pojedine „nesukladnosti“.

1. “…izašla je na zahtjev MUP-a, odnosno na temelju utvrđenja službujućeg policijskog službenika…”

Ne ulazeći u analizu istinitosti ovoga citata, želimo jasno istaknuti da je za cijelo vrijeme trajanja Festivala predstavnik organizatora bio u izravnom telefonskom kontaktu s dvojicom djelatnika MUP-a od kojih je jedan bio voditelj tima osiguranja. U razgovorima između predstavnika organizatora s oba predstavnika MUP-a niti jednom riječju nije spomenuto da je bilo kome potrebna hitna medicinska intervencija, jer da jest, organizator bi odmah angažirao vlastitu redarsku službu da pomogne osobi koja je u nevolji, pa makar bila riječ samo o „slučajnom prolazniku“, jer je u ovome trenutku medijski jasno izviješćeno da nije bila riječ o posjetitelju Festivala. Čak štoviše, na izravan usmeni upit predstavnika organizatora predstavnik MUP-a odgovara da nema ništa s “hitnom“ i da su ih uputili kojim putem trebaju voziti te da ne zna iz kojeg razloga su otišli prema autobusu.  

2. “…a tim na utvrđeno i od strane pozivatelja određeno mjesto intervencije stiže u 18.20 sati koristeći pritom rutu koja omogućava najbrži dolazak do pacijenta koji je zahtijevao hitnu medicinsku skrb.

uzevši u obzir i sljedeći dio odgovora 

“Sprečavanjem prolaza vozila hitne medicinske pomoći u dolasku do pacijenta, …, značajno je usporen dolazak tima do pacijenta.”

Danas je već svima koji su pratili medijske izvještaje poznato da „mjesto intervencije“ nije bilo na dijelu na kojem se održavao Festival, kao i da su tisuće ljudi napravile koridor za prolazak vozila hitne pomoći, iako je to vozilo iz potpuno nejasnog razloga krenulo u prostor u kojem je bila najveća gužva, prilikom čega samo pukom srećom nitko nije nastradao. 

3. “…Stupanj intervencije i opis razloga poziva može značiti da se radi o vitalno ugroženom pacijentu što zahtijeva što je moguće brže stizanje na mjesto intervencije.”

Izostao je precizan odgovor na naš upit te i dalje ostaje nepoznanica zašto je vozač hitne pomoći odabrao očito uvjerljivo najsporiji put do „mjesta intervencije“ koje, kako se naknadno ispostavilo, nije niti bilo stvarno „mjesto intervencije“. Još je manje jasno zašto je pritom ugrožena sigurnost velikog broja posjetitelja Festivala među kojima je bio i znatan broj djece, trudnica, osoba s invaliditetom i starijih ljudi s objektivno ograničenom pokretljivošću!? 

4. “…dijelovi dopisa kojim upućujete na navodno kršenje odredaba Zakona o sigurnosti prometa na cestama … ocjenjuju se netočnima. Obzirom da bi posljedice budućeg, sličnog samovlasnog i pogrešnog tumačenja pravnih propisa moglo imati nesagledive posljedice za život i zdravlje ljudi, …, primorani smo poučiti o slijedećem…”

skupa sa sljedećim:

„Obzirom na očito nerazumijevanje, smatramo potrebnim naglasiti da gore citirani članak ne predviđa nikakve iznimke od propisanog apsolutnog pravila i dužnosti pješaka.“ 

„Poučavajući“ organizatore svojim odgovorom navodeći Zakon o sigurnosti prometa na cestama te o njegovoj navodnoj neprimjeni na vozača vozila hitne pomoći, treba jasno istaknuti da zakonodavac nije člankom 149. isključio primjenu odredbi čl. 51. st.1. i 5., čl. 76. st.2. te čl. 133. do 135. ZSPC-a te one vozača vozila hitne pomoći obvezuju bezuvjetno u svim uvjetima. Uz navedeno člankom 149. st.2. ZSPC-a pojedine zakonske odredbe izuzete su uz dodatne uvjete „da je to neophodno potrebno“ te da se vodi „računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu“ , a nijedan od ova dva posebna zakonska uvjeta nije bio zadovoljen u predmetnom slučaju radi čega su organizatori zaprimili brojne pritužbe. 

5. „Vezano za organizaciju javne hitne medicinske službe i postupanja na javnim okupljanjima: … 

Za obavljanje naše djelatnosti svaka izgubljena sekunda može biti od vitalnog utjecaja za život i zdravlje unesrećene osobe. …. 

Opasni su, zabrinjavajući i za svaku osudu pokušaji dovođenja u pitanje opravdanosti intervencije hitne medicinske službe na način da se postupanje usmjereno na zaštitu zdravlja i života svih ljudi te javna služba koja 24 sata dnevno, 365 dana u godini radi neumorno i bez diskriminacije štiteći ih kada su najranjiviji, proglašava „prijetnjom po život i zdravlje građana“.  

Pored osude postupanja koje opravdano i zasluženo nailazi na osudu i u široj javnosti, primorani smo istaknuti i da su sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti … te Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine … organizatori javnih priredbi i drugih oblika okupljanja obvezni, obzirom na očekivani broj sudionika ili narav okupljanja, osigurati prisutnost jednog ili više timova hitne medicinske službe Županijskog zavoda tijekom održavanja okupljanja.  

Skrećemo pozornost na nedvojben propust organizatora obzirom da prilikom organizacije konkretnog okupljanja, protivno odredbama citiranog Zakona i podzakonskog propisa, nije osigurao nazočnost tima hitne medicinske pomoći iako je predmetno javno okupljanje, prema broju sudionika, predstavljalo visok sigurnosni i zdravstveni rizik te zahtijevalo je nazočnost minimalno jednog tima T1 hitne medicinske pomoći. 

O činjenici da vam je masovnost skupa koji ste organizirali poznata, govore i sami dijelovi Vašeg dopisa (primjerice navodite da se radilo o „tisućama pješaka među kojima je bio znatan broj djece, trudnica, invalida i starijih ljudi“).  

Obzirom da vam je kao organizatoru koji je tjednima ranije javno najavljivao dolazak većeg broja sudionika organiziranim autobusima iz Dubrovnika, Splita, Šibenika, Zadra, Rijeke te iz Istre isto moralo biti poznato, gore opisani propust osim što  

nedvojbeno predstavlja protupravno postupanje, mora se ocijeniti i kao izrazito nepromišljeno, neodgovorno te ugrožavajuće sa stajališta zaštite zdravlja i sigurnosti. 

… 

Unatoč pokušajima da se umanji značaj hitne službe i da se njezino djelovanje, u nastojanju obrane vlastitih partikularnih interesa, prikaže kao provokacija, izražavamo duboko uvjerenje da naši građani i dalje imaju povjerenje u rad hitne službe te da se dolazak hitne službe na mjesto intervencije radi pomoći osobi kojoj je ta pomoć neodgodivo potrebna u prevladavajućem broju slučajeva ne doživljava kao provokacija, već očekuje sa nestrpljenjem, brigom i strepnjom koju su iskusili milijuni građana koji svakodnevno traže naš dolazak.  

U dugoj povijesti ove ustanove nezabilježena je potreba isticanja da naši djelatnici spašavaju živote, da to rade, u za većinu ljudi, nezamislivo teškim i stresnim uvjetima i da humanost i važnost njihovog poziva bude dovedena u pitanje.”

S obzirom na to da je ovdje iznesen cijeli niz neistina i konstrukcija, valja reći da nitko od organizatora nikada nije doveo u pitanje djelatnost hitne medicine kao javne službe koja „24 sata dnevno, 365 dana u godini radi neumorno i bez diskriminacije“, niti je njezinu djelatnost proglasio prijetnjom. Međutim, također je nesporna istina da su sami posjetitelji Festivala bili ugroženi samo ovim jednim činom jednog jedinog vozača vozila hitne pomoći prilikom čega vozač pukom srećom nije ozlijedio nikoga od posjetitelja Festivala, ali je takvim svojim postupkom kod mnogih izazvao strah. Koliko je nama poznato, nikada do sada u Republici Hrvatskoj nije zabilježen slučaj da se na nekom masovnom okupljanju vozilo hitne pomoći zaleti u najgušći dio događanja te pritom koristi zaglušujuću sirenu, ugrožavajući brojne okupljene i da pritom to mjesto nije i mjesto potrebne intervencije. 

„Nedvojbeni propust organizatora” da osigura nazočnost jednog ili više timova hitne medicinske službe ne postoji i to prije svega sukladno čl. 42. Ustava RH te sukladno čl.3. Zakona o javnom okupljanju koji jasno propisuje: 

“Jedino se na temelju ovoga Zakona mogu propisati ograničenja prava na javno okupljanje…” 

Važeći Zakon o javnom okupljanju je i inače jedan od najrestriktivnijih u Europi, ali čak niti takav zakon ne nameće ove „navodne obveze“ tj. de facto ograničenja. Treba također istaknuti i činjenicu da posjetitelji Festivala na više načina od ranije i u kontinuitetu financiraju djelatnost hitne medicine od kojih su najvažniji Državni proračun RH kojeg i sami pune te kao osiguranici HZZO-a. Stoga, osim što je protivno mjerodavnom zakonu, ujedno je i nekorektno tražiti da oni koji financiraju ovu djelatnost i treći put plate istu uslugu.  

Ponovno ističemo kako je danas već svima koji su pratili medijske izvještaje poznato da „mjesto intervencije“ nije bilo na dijelu gdje se održavao Festival kao i da su tisuće ljudi napravile koridor za prolazak vozila hitne pomoći, iako je to vozilo iz potpuno nejasnog razloga krenulo u prostor u kojem je bila najveća gužva.  

Osim što ne postoji propust organizatora sukladno važećim pravnim normama, treba jasno istaknuti da je i sam organizator bio iznenađen odazivom građana na Festival slobode, jer organizirani prijevozi autobusima uključuju maksimalno 750 ljudi, a ne tisuće i tisuće građana koje su došle na Festival.  

Poznato je da većina najutjecajnijih medija i novinara, osim časnih iznimaka, nije prethodno obavještavala zainteresiranu javnost o Festivalu slobode niti je putem njih poziv na ovaj događaj ikada dospio do brojnih građana koji također podržavaju njegove temeljne poruke. Tek nakon golemog odaziva građana koji je iznenadio ne samo nas organizatore, nego i sve najjače medije, krenuli su učestali medijski izvještaji o Festivalu. Od tada do danas montirani su brojni izvještaji i napisani su brojni članci koji su dovodili u zabludu svoje gledatelje i čitatelje o glavnim porukama s Festivala. Tako su se umjesto citiranja govornika i organizatora u eter i u tisak puštale izjave pojedinih posjetitelja Festivala koji negiraju i elementarnu činjenicu da bolest Covid-19 postoji, s ciljem da takve izjave iskrive stvarni karakter Festivala slobode i njegove temeljne poruke. Posebno je nekorektno i neistinito bilo izvještavanje o samom događaju u dijelu u kojem je bilo uključeno vozilo hitne pomoći. Svo to vrijeme neusporedivo više medijskog prostora dano je nebrojenim komentatorima i dežurnim tumačima ovog događanja naroda,  nego samim organizatorima Festivala. 

OVO JE ISTINA!

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

Nije pronađen nijedan rezultat.

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
132 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Alex
Gost
Alex
9 mjeseci prije

Samo jedna osoba bez svijesti?!! Bila ih je masa…od policije, preko vozača hitne do sudionika protesta…
U biti, nedostatak svijesti je više pravilo nego izuzetak…na ovim prostorima…

Suzy
Gost
Suzy
9 mjeseci prije

Laz oni sad sada moraju pokrivati.. doduse aljkavo i prozirno
Tko o cemu Plenkovićeve sluge o postenju i transparentnosti
On je zaprijetio sucima Ustavnog suda
Njega treba zaustaviti

Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
9 mjeseci prije
Reply to  Suzy

Nakon ovog priopćenja u kojem se navodi veliki broj zakona i propisa, a odgovora na konkretna pitanja nema, svima bi moglo biti puno jasnije kako se protiv sistema nemože boriti sredstvima istog jer se cjeli smisao gubi u racionalizaciji utopljenoj u šumu zakona i zakonskih propisa koji su definitivno neprimjenjivi… Pročitaj više »

Sparkling
Gost
Sparkling
9 mjeseci prije
Reply to  Spacevoodoo

Space “ izašla je na zahtjev MUP-a, odnosno na temelju utvrđenja službujućeg policijskog službenika” Dali vam ovo sve govori? Tko je taj? Naravno, indentitet službene osobe se ne smije otkriti. Priča ovdje počinje i završava. Znači kad dotični potvrdi pod imenom i prezimenom da je on pozvao hitnu i zašto, tek… Pročitaj više »

Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
9 mjeseci prije
Reply to  Sparkling

Da, to sam napisao u jednom od komentara ovdje negdje prije više od pola sata i “obrazložio” 😊😊😊

Sparkling
Gost
Sparkling
9 mjeseci prije
Reply to  Spacevoodoo

Sorry, nisam vidio prije nego sam pisao svoj komentar.

Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
9 mjeseci prije
Reply to  Sparkling

Čemu isprike kad je u mojem komentaru bilo odobravanje onoga što si ti napisao i obavijest kako sam to već prije napisao. Nije bio ni napad ni kritika. Barem komentare možemo pisati opušteno 😊😊😊

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  Sparkling

Ovo sve govori i to je ključna rečenica. A gdje su imena “medicinskog osoblja” u vozilu hitne koje se zaletilo pred binu, pa još gore u rikverc ne obraćajući pažnju na ljude iza vozila? Ako su radili sve po pravilima, zašto skrivaju njihova imena? Moj dodatak o tome kako je… Pročitaj više »

Sparkling
Gost
Sparkling
9 mjeseci prije
Reply to  Sony

Sony Ne krivi ljude koji su se nalazili u vozilu. Oni su pretpostavljam samo radili ono što su im naredili. Pa zar misliš da bi oni bili ti koji biraju rutu HP? Ne treba prebacivati lopticu na nebitne ljude. Onaj tko je pozvao i odredio rutu nikad njegovo ime nećeš… Pročitaj više »

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  Sparkling

Hvala ti jer si mi ukazao na drugu točku gledišta koja me prebacila iznad situacije 👌

otpisani
Famed Member
otpisani
9 mjeseci prije
Reply to  Sparkling

Ljudi koji su bili u vozilu su svjesno sudjelovali u igrokazu i provokaciji i nisu imali nikakav poziv za pomoć !! To je lako zaključiti jer su u vozilu sjedili u majicama sa kratkim rukavima, jedan u crvenoj a jedan u bijeloj onaj u sredini je imao samo papirnatu maskicu… Pročitaj više »

Lexilio
Gost
Lexilio
9 mjeseci prije
Reply to  Sony

Takvih priča imaš na stotine i dovoljno govori koliko oni žure na hitne intervencije. Njima je važnije koliko osoba ima godina nego realna potreba za pomoći. Znam jednu ženu u susjedstvu, sličan problem sa tlakom i ona ide taksijem u bolnicu u pratnji nekog od susjeda ili rodbine baš zbog… Pročitaj više »

Sparkling
Gost
Sparkling
9 mjeseci prije
Reply to  Lexilio

Moram biti iskren. Dapače. Imam samo pozitivna iskustva s hitnom, iako na svu sreću ih nije bilo mnogo.

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  Lexilio

To šta sam se zapjenila oko pomoći hitne više je usmjereno na odgovor koje je dobilo uredništvo gdje piše kako je hitna uvijek dostupna svima i da profesionalno rade, manje na ovaj njihov kombi na trgu. Zato sam za usporedbu opisala slučaj moje majke ali nisam završila, pa sada ću.… Pročitaj više »

tihobl
Gost
tihobl
9 mjeseci prije
Reply to  Sony

Tvoja majka je penzioner, a ne policajac. Da je policajac brzo bi dosli, ako ovom policajcu u civilu sto se onesvijestio.
Mene nesto drugo zanima: sta ste to na festivalu radili da se policajac toliko sokirao i blebnuo u nesvijest?

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  tihobl

🤩 pjevali, plesali, veselili se…

Lol
Gost
Lol
9 mjeseci prije
Reply to  Sony

Zanimljivo da od pojave korona ludila vlast izuzetno brine za starije od 80 kako bi ih zaštitili o korone, stavljajuci svim zdravima maske na lice…

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  Lol

Da, baš zanimljivo, silno se brinu za mirovinski fond tako da šta prije dokrajče najstariju populaciju, a mlađa populacija može očekivati novčane kazne za kršenje novih pravila kako se to već provodi u Australiji.

Lexilio
Gost
Lexilio
9 mjeseci prije
Reply to  Sparkling

Recimo da jest službujući policajac zvao i opet ostaje mogućnost da bilo tko može simulirati nesvjesticu ili nešto slično kao da mu je jako loše. Ovi tvrde da je pacijent odbio ići na bolničko liječenje što baca sumnju na simulaciju tj. iz tih tvrdnji i nije mu bilo baš tako… Pročitaj više »

Sparkling
Gost
Sparkling
9 mjeseci prije
Reply to  Lexilio

U potpunosti se slažem s tobom. I ovo dosta vremena što je prošlo od tog događaja, ne možemo se oteti dojmu da je to s HP bilo u režiji nekoga zbog nečega. I opet ponavljam, ne krivimo male ljude koji su postupili po nečijem naređenju. Vodimo raspravu u krivom smjeru.

Ive
Gost
Ive
9 mjeseci prije

Treba razlikovati SVIJEST od SAVIJESTI

Ivek
Gost
Ivek
9 mjeseci prije

Nekada za vrijeme socijalizma: Rano ujutro kumice i kumeki nose ono sto imaju za prodati na Dolcu, i u toj guzvi tramvaj udari kumeka koji je nosio jaja prodati, slijedom jaja razbijena i razbacana. Dotrci mladi milicajac do telefonske govornice kod Centralne Ljekarne na Trgu Republike Zove hitnu: Alo hitna… Pročitaj više »

Marko9
Gost
Marko9
9 mjeseci prije

Zasto nikoje “slobodne zapadne” novine ne posegnu za ovakvom analizom u pitanju Skripala i Navalnija? U Britaniji i Njemackoj je VERBOTEN postavljati i dobiti bilo kakav odgovor, ako se netko upusti u istrazivanje njihovih sluzbi ili vlasti. Njihova vlast laze narodu u oci i tvrdi im da zivu u “zapadnoj… Pročitaj više »

9953
Gost
9953
9 mjeseci prije

Ovolika pisanija ne bi li šofer dobio otkaz

piždro
Gost
piždro
9 mjeseci prije
Reply to  9953

Eh tebi stalo do šofera i njegove obitelji.. ti će sve plakat od muke, što postaje socijala..eeehhehe milijoni su protjerani od silne demokracije i ljubavi.. sad im druge zemlje hrane i brinu o njima..

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  9953

Znaš li ime tog šofera kojeg braniš? Objavi ga da i mi znamo.

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  Sony

Znaš li ti imena tih koje braniš? Iznijela sam činjenice stvarnih događaja kojima sam svjedok. Zvali se oni ovako ili onako, važno je kako postupaju s ljudima. Prvo, činjenica je da na trgu nitko nije trebao hitnu pomoć, a drugo, činjenica je da hitna redovito odbija doći mojoj majci pružiti… Pročitaj više »

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  Sony

Zato jer ne živimo u istom stanu nego u dva prilično udaljena kvarta u Zagrebu, da spavam u njenom stanu možda bih se i dosjetila snimati pozive za šta bi ona trebala imati drugačiji model telefona. S njom živi moja nećakinja koja naziva hitnu po nekoliko puta dok joj se… Pročitaj više »

Lexilio
Gost
Lexilio
9 mjeseci prije
Reply to  Sony

Teoretski je moguće ali u praksi košta živaca i novaca. Ko fol pravna država a nakon 10-ak godina natezanja po sudovima ili bi nešto izmotali pa u slučaju gubitka procesa još bi joj nakalemili sudske troškove. Ili ako čak i dobije nekakva odšteta bi bila simbolična a ovi bi dobili… Pročitaj više »

kuntakinte
Gost
kuntakinte
9 mjeseci prije
Reply to  Sony

Misliš hitna se prolaskom kroz najveću masu ljudi i preko stagea i potom preko stepenica trebala popeti do “unesrećenog” koji je na harmici. Gdje sam eto baš ja stajao kraj bijedne ekipe RTL-a, gdje se po podestu kraj zgrada nesmetano moglo prolaziti kolicima ili recimo praznom ulicom pod zidom gdje… Pročitaj više »

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  kuntakinte

Eto bili smo i ti i ja sa svojom ekipom na istom mjestu na trgu. Baš ti hvala, odgovorio si mu umjesto mene 👍⭐

2 2=4
Gost
2 2=4
9 mjeseci prije
Reply to  Sony

Poštovani, Vi očito niste razumjeli ključne dokumentirane poruke iz gornjeg teksta. A to je činjenica da su organizatori Festivala cijelo vrijeme bili u telefonskom kontaktu s nadležnim odgovornim djelatnicima MUP-a (dakle, s najviše rangiranim osobama na terenu), da se vozač hitne pomoći oglušio na uputu voditelja tima osiguranja kojim putem… Pročitaj više »

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  Sony

Gdje si ti bio za vrijeme održavanja festivala?

Lexilio
Gost
Lexilio
9 mjeseci prije
Reply to  Sony

Bonde, ne ulazim u to jer nisam bio tamo. Ipak malo pogledaj snimku koja je ostavljena uz članak. Ne znam tko određuje rutu kojom Hitna treba ići na intervenciju ali s obzirom na mjesto događaja postojale su 2 rute kojima bi se brže stiglo s obzirom da je Trg bio… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
9 mjeseci prije
Reply to  Sony

Sony, a sto ce ti ime? Imas imena koja nas tlace svaki dan na tv u od Lauca, stozera i da ih sad ne nabrajam. Vozac je najsitniji vojnik u toj teroristickoj jedinici, na najdoljnjem polozaju… Ako bi se svetio imas hrpu imena od ovih u RH do Gatesa, Sorosa… Pročitaj više »

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije

To u vezi objavljivanja imena napisala sam ne zbog sebe nego zbog toga jer se ta imena zajedno sa imenom “unesrećenog” na harmici skrivaju kao vojna tajna. Aludiram na netransparentnost odgovora uredništvu na jasna i konkretna pitanja. Prešućeni su mnogi odgovori.

Realist
Gost
Realist
9 mjeseci prije
Reply to  9953

Ne određuje doktor rutu kojom se dolazi do mjesta intervencije.

Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
9 mjeseci prije

Alo cenzor, izbrišite sve osim mog komentara jer ne postoji opcija brisanja komentara koji je greškom otišao. Također ne postoji opcija selektiranja komentara kako bi se komentar editirao.

Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
9 mjeseci prije
Reply to  Spacevoodoo

Kad kliknem na opciju koja se nudi za editiranje komentara “select all” nekad se selektira samo ono u okviru komentara, a nekad kao maloprije selektira se cjela stranica. U tom smislu potrebna je opcija brisanja vlastitog komentara od komentatora. Moj komentar je mojom greškom otišao kao odgovor, a ne kao… Pročitaj više »

Daba
Gost
Daba
9 mjeseci prije

Hja
Po hr zakonu hitno ne smije proci na crveno….
I to je dobra tema za dopisivanje….
Svakodnevno krse zakon

Daba
Gost
Daba
9 mjeseci prije
Reply to  Daba

Ovo je bio sarkazam
🙂
Isto tako se I pjesaci micu sanitetu A TEK POSLIJE DISKUTIRAJU DA LI JE BIO U PRAVU

CAN
Gost
CAN
9 mjeseci prije
Reply to  Daba

Lupa ga Corona

Stara kuka
Gost
Stara kuka
9 mjeseci prije

Jako puno su pisali, ali i dalje nisu odgovorili da li ta osoba kojoj je navodno trebalo ukazati pomoć zaista i bila u prolazu Harmica i nakon što su ju policajci navodno premjestili, kakvu joj je vrstu pomoći ekipa hitne ukazala. Sve što imamo je nečija riječ da je ta… Pročitaj više »

Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
9 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Iz priopćenja je razvidno kako se radi o prevari jer je navedeno kako je hitnu pozvala policija koja nije dužna Gradu Zagrebu ni građanima davati bilo kakve podatke. To je još jedna od, policijskim rječnikom rečeno, indicija, kako su u sve ovo umješane tajne službe koje imaju pristup i ovlasti… Pročitaj više »

Stara kuka
Gost
Stara kuka
9 mjeseci prije
Reply to  Spacevoodoo

Ma sve je to jasno. Meni je čak palo napamet da u toj hitnoj uopće nisu bili medicinari nego agenti tajne službe koji su imali za cilj izazvati nekakav izgred ili nerede. Ali izgleda da je medicinarima zbog svih hvalospjeva zadnjih mjeseci toliko porraslo perje da im ne treba pomoć… Pročitaj više »

Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
9 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Da, slažem se. Ni meni nije drago to što se puno ljudi fokusira na izvještaje raznih medija, a ne gleda širu sliku, nego se hvata detalja kako bi navijali odnosno poistovjetili se s jednom stranom što rezultira potpunom okupacijom percepcije. Također, logičko razglabanje detalja je vrlo jak magnet za trolove… Pročitaj više »

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

To je to 👍 Bila sam na licu mjesta i svjedok sam tome da nikome na trgu nije bila potrebna hitna medicinska pomoć, a upitan je i taj “ugroženi” iz Harmice…vozilo hitne moglo je drugim putem prići tom mjestu gdje je navodno bio ugroženi i dokazano da nije bio sudionik… Pročitaj više »

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  Sony

Prštiš od pameti…pošalji Gatesu molbu za posao, imaš sve potrebne kvalifikacije da te zaposli, naročito profil tvoje psihopatske sadističke osobnosti. Takvi su mu uvijek dobrodošli, troliću maleni.

niki
Gost
niki
9 mjeseci prije

U hitnoj rade i opaki ljudi,bezobraznici i grubijani i ja nevjerujem poučen vlastitim slučjaem ni riječ.Moja majka je opreiranaq radi loma bedrene kosti koja se spojena vijcima.Upućena je na rehabilitaciju u stacionar.Dolazi hitna radi prevoza.Odvili su ući u stan nosilima jer je trebamo savladati 2 steepenice. Hvataju bolesnicu za noge… Pročitaj više »

Realist
Gost
Realist
9 mjeseci prije
Reply to  niki

Hitna medicinska sluzba ne prevozi pacijente na rehabilitacu nego sanitetska sluzba. To su 2 razlicite sluzbe. Prije nego nesto napisete, bolje se upoznajte sa navedenim.

Runolist
Gost
Runolist
9 mjeseci prije
Reply to  Realist

@realist
Nije govno nego se pas posra’

Realist
Gost
Realist
9 mjeseci prije
Reply to  Runolist

Kultura na nivou. A vjerovatno i obrazovanje!

niki
Gost
niki
9 mjeseci prije
Reply to  Realist

Da,danas su to organizacijski odijeljene službe.Prije to nije bilo tako.Sve je radila hitna a po pacijete je dolazila tek kad nije bilo intervencija.Čekalo se satima i dovozili pre kasno na preglede a na povrat pacijenata čekalo se i do ponoći.Prije nego se drugome soli pamet treba posoliti vlastitu.

onomaloduše
Gost
onomaloduše
9 mjeseci prije

Ako malo bolje sagledamo stvari ova plandemija je u biti napravila jako puno korisnih stvari za čovječanstvo izbacivši na površinu neke stvari kao što su: 1.      Demokracija je na svjetskom nivou  relativan pojam, laž i imaginacija koja se može uništiti u tren oka kao mjehurić od sapunice dok se kupate 2.      U… Pročitaj više »

Planet zemlja
Gost
Planet zemlja
9 mjeseci prije
Reply to  onomaloduše

Ono malo duse..5+

Histrion
Gost
Histrion
9 mjeseci prije
Reply to  Planet zemlja

I od mene!

Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
9 mjeseci prije
Reply to  onomaloduše

Uz najbolje namjere koje imaš pišući sve to meni se čini kako je tvoj komentar kontraproduktivan. Ja mislim kako nebi trebalo generalizirati zdravo za gotovo. Točno je kako je većina ljudi nesvijesna, ali nebi trebalo gledati samo s jedne strane jer upravo je to ljudima nametnuto da sami za sebe… Pročitaj više »

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  Spacevoodoo

Jedan navod ne isključuje drugi. I jedan i drugi napisali ste odlične komentare koji se nadopunjuju, svaki na svoj način i zato tebi isto mojih 10+ i ⭐⭐⭐⭐⭐

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  onomaloduše

O tome mislimo jednako. Onima u mojim krugovima trubim da je ova pandemija pokusna globalna vježba, još to ne shvaćaju jer nemaju potpuni uvid u stanje u svijetu, zato jer su stalno fokusirani isključivo na stranačka previranja kod nas…SDP, HDZ, Stožer, šta je rekao ovaj, šta onaj…u stanju su tv… Pročitaj više »

KuntaKinte
Gost
KuntaKinte
9 mjeseci prije
Reply to  Sony

hahaha, je korona je jako važna u svemu ovome, ali ne na način na koji ti misliš. Korona je važna jer je postala nepogrešiv indikator, skoro nepogrešivo pokazuje tko je tko. Svi koji se usprokos običnom zdravom razumu drže istog narativa i jednostranosti, a tu mislim na sve mainstream medije,… Pročitaj više »

KuntaKinte
Gost
KuntaKinte
9 mjeseci prije
Reply to  KuntaKinte

Prijatelju, i granata i metaka se treba čuvati, pa šta.
Jedan je život, živiš ga kao glupi rob / bogati mučitelj ili kao slobodan čovjek…
Svi na kraju umiremo, neki s pelenama/brnjicama na licu, a neki kao slobodni ljudi.

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  KuntaKinte

Znaš…i u prometu se treba čuvati.

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  onomaloduše

10+ i još ⭐⭐⭐⭐⭐

Mario
Gost
Mario
9 mjeseci prije
Reply to  onomaloduše

TOTALNO POGRESNO, POSTOJI 50 POSTO LJUDI BEZ DUSE I OSTALIH 50 POSTO SA INDIVIDUALNOM DUŠOM. U CIJELOM SVEMIRU DUHOVNO SE NAPREDUJE SAMO U 2 SMJERA, OKRENUTOST PRETEZNO PREMA SEBI I OKRENUTOST PREMA DRUGOME. ZNACI KADA NESTO RADIS VODIS INTERESA SAMO O SEBI ILI O DRUGIMA I SEBI. NA CIJELOM SVIJETU… Pročitaj više »

Patriot
Gost
Patriot
9 mjeseci prije

Režimski mediji još analiziraju Festival slobode. Dobro ih je uzdrmalo. Kad je idući?

Planet zemlja
Gost
Planet zemlja
9 mjeseci prije

Meni nije jasno kako javne osobe poput voditelja,novinara,raznih analiticara a da ne govorim o osobama sa estrade..ne razumiju da bi se mogli prvi naci na udaru bijesnog naroda ako stvari odu nagore?jer ne vidim kako moze ici nabolje.oni su najnizi esalon,oni su prva slika onoga sha nam se sprema.zar misle… Pročitaj više »

robinhood
Gost
robinhood
9 mjeseci prije
Reply to  Planet zemlja

Nije samo stvar da li će se naći i kad na udaru, nego je poanta kakav je to profil ljudi da rade sustavno zlo, da nakon toga idu spavati sasvim normalno kao i nacisti iz WW2 koji su sasvim normalno imali svoje obitelji sa djecom a tuđe su ubijali bez… Pročitaj više »

Planet zemlja
Gost
Planet zemlja
9 mjeseci prije
Reply to  robinhood

O profilu je otprilike nesh rekao ono malo duse u gornjem postu..meni je samo ona izjava koje se redovito koristi u nekim prigodama,”ne ponovilo se ikad vise”,jedna od najimbecilnijih u povijesti covjecanstva.onaj tko je izgovara ili je idiot ili pripadnik sistema.

Josip
Gost
Josip
9 mjeseci prije
Reply to  Planet zemlja

Ovo već zvuči kao prijetnja. Čemu to? Zavod za hitnu medicinu je uputio korektan odgovor i pritom poučio gomilu zakonu. U kulturnom svijet se kaže hvala, ali od strahom sluđene gomile to i nije za očekivati. Festival je bio klasičan primjer širenja psihoze i u takvom ozračju vidiš provokaciju I… Pročitaj više »

Mario
Gost
Mario
9 mjeseci prije
Reply to  Josip

kod tebe cisti poraz ljudskosti

tuf
Member
Famed Member
tuf
9 mjeseci prije

Slabašan pokušaj poplavljivanja sugovornika nebitnim detaljima uz obavezno moraliziranje sa trona bogomdane pozicije koju nitko ne smije kritizirati. Previše su navikli da im svaka kritika završi odbijenicom. Toliko spavaju na lovorikama da ne vidimo ni pokušaj kvalitetnog odgovora na središnje pitanje, nego nabrzaka sklepan copy/paste uz obaveznu žlicu moraliziranja i… Pročitaj više »

Runolist
Gost
Runolist
9 mjeseci prije

Moj Bože zakona, članaka, točki i stavaka.
Ako se ne varam, Tacit je prije 2000 godina rekao da što je država korumpiranija, to više zakona donosi.

Betina
Gost
Betina
9 mjeseci prije

Organizatori festivala bi trebali prihvatiti činjenicu da su napravili grešku u organizaciji time što nisu osigurali dežurstvo hitne pomoći. Nakon toga se može ići u detaljnu analizu oko postupanja ekipe hitne pomoći, ali inzistirati da sa strane organizatora nije bilo propusta i izvlačiti se na neznanje ili lošu procjenu je… Pročitaj više »

zlatko
Gost
zlatko
9 mjeseci prije

Čekajte malo, taj festival bil je 05. 09, a danas je 14. 09. Kaj ne bi trebali imati bar tisuću novozaraženih dnevno jer nitko nije nosil masku? Isto kak i nakon zemljotresa kad je Capak najavil opću katastrofu a ono- ništ.

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije

Pogledao si video pa nešto misliš, ali nisi bio na licu mjesta pa ne znaš. Misliti i znati nije isto. Koristiš se teškim riječima upućenim na krivu stranu. Ako nas deklariraš kao nasilnike i teroriste, kako sebe deklariraš?

Trondhjemite
Member
Trondhjemite
9 mjeseci prije
Reply to  Sony

Ovdje ste u potpunosti u pravu i čudno mi je da komentatori ne vide da su samo alat globalista. Imam osjećaj kao da se namjerno išlo s oprečnim izjavama (npr. novi val će doći pa prvi val korone još nije prošao, maske ne pomažu pa maske pomažu) samo da se… Pročitaj više »

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  Sony

Napisala sam da misliti i znati nije isto a ti izvrčeš moj navod sa onim: Hoćeš reći…” Ne, neću to reći, to su tvoje riječi. Hoću reći da se mišljenje može mijenjati ali iskustvo se ne mijenja naknadno. Ono je već doživljeno pa time nepromjenjivo. Tako nije baš isto kad… Pročitaj više »

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  Sony

Sam si sebi odgovorio, ponovo ti kažem: nisi bio, nisi vidio, ne znaš. I opet moram ponoviti: na trgu NIJE bilo nikog kojemu je bila potrebna hitna pomoć točka kraj

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  Sony

Šta pokušavaš?

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  Sony

Kako to da ti znaš o tome više nego mi sa lica mjesta? Preko tvoje kristalne kugle? Rekla ti baba vračara?

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije

Možda je već cijepljen i čipiran, a ako još nije hitno mu je potreban dobar psihijatar.

Lexilio
Gost
Lexilio
9 mjeseci prije

Ako možeš pribaviti njegovu kompletnu medicinsku dokumentaciju od rođenja pa do smrti mogao bih ti za početak pribaviti stručno mišljenje od 3 specijalista za plućne bolesti iz 3 države: (Hrvatska, Slovenija i Njemačka). Nitko nije rekao da se Covid-19 ne može razviti u smrtonosni oblik isto kao i gripa i… Pročitaj više »

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  Lexilio

Najbolji komentar ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Ne mogu šutjeti
Gost
Ne mogu šutjeti
9 mjeseci prije
Reply to  Lexilio

“Meni su prijatelji i rodbina umirali od raznih bolesti pa se nikad nisu zbog tih bolesti vršile restriktivne mjere i maltretirali svi građani. Jedan prijatelj poginuo u prometu, statistika žrtava prometnih nesreća je poražavajuća pa nitko nije zabranio upotrebu raznih vozila od automobila do šlepera.” Kakve bi ti mjere uveo… Pročitaj više »

Lexilio
Gost
Lexilio
9 mjeseci prije

Da se ne zamaramo samo sam dao usporedbu jer mantra se da je cilj spašavanje ljudskih života. Ja osobno za promet bih uveo mjeru oduzimanja kupljenih vozačkih dozvola što bi sigurno smanjilo broj stradalih i mjeru trajnog doživotnog oduzimanja vozačke za teža kršenja prometnih pravila sa smrtnom posljedicom. U vezi… Pročitaj više »

Ne mogu šutjeti
Gost
Ne mogu šutjeti
9 mjeseci prije
Reply to  Lexilio

Dao si usporedbu koja ne stoji i upravo na to sam dao svoj komentar. Nekako je već učestala praksa pravljenja usporedbi koje na prvi pogled imaju veze, ali već nakon kratkog promišljanja se vidi koliko ne stoje. Koga briga kako bi ti regulisao promet, uopšte nije tema. Ja sam ti… Pročitaj više »

Simon
Gost
Simon
9 mjeseci prije

Najprije se odluči da li je čovjek umro ”sa” koronom ili ”od” korone, pa ako se odlučiš za drugu navedenu opciju pribavi izvještaj s obdukcije i dobiti ćeš sve potrebite informacije koje te zanimaju.

Simon
Gost
Simon
9 mjeseci prije
Reply to  Simon

Nitko nemože biti kompetentan bez dokumentacije, a ako oni koji drže dokumentaciju tu dokumentaciju skrivaju i za dobiti koju kako sam pišeš treba biti ”umrežen” onda to znači kako je zdravstveni sustav korumpiran i nije mu za vjerovati, jer tko laže taj i krade, a tko krade taj i ubija… Pročitaj više »

Simon
Gost
Simon
9 mjeseci prije
Reply to  Simon

Neznam, za dobiti dokumentaciju tvoj kolega kaže kako treba biti “umrežen”, a ja nažalost nisam “umrežen”. Ti kažeš kako dokumentaciju samo treba zatražiti. Trolate obojica, a jedan od vas dvojice još i vara.

KuntaKinte
Gost
KuntaKinte
9 mjeseci prije
Reply to  Simon

hahahaha, kad nekoga za trolanje optužuje trol. mrak 🙂

Simon
Gost
Simon
9 mjeseci prije
Reply to  Simon

Pitao si i dobio si odgovor. A to što ti se odgovor ne sviđa također je legitimno.

TražeseDomaćaJaja
Gost
TražeseDomaćaJaja
9 mjeseci prije

“…..milijuni građana koji svakodnevno traže naš dolazak”.

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije

Imaš najbolje korisničko ime 😂😂😂😂😂
…do jaja! 😆 Jel to iz oglasa?

TražeseDomaćaJaja
Gost
TražeseDomaćaJaja
9 mjeseci prije
Reply to  Sony

Prostim okom vidljivo je kako sa Domaćim Jajima stvar loše stoji,potražnja velika,ponuda slaba,pa ,eto,život kao takav pun je inspiracija .

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije

Vidim da si inteligentan i duhovit, osvježenje si mi na ovom portalu 🤩👍⭐⭐⭐⭐⭐

Slavonac
Gost
Slavonac
9 mjeseci prije

Ne pomaze logicno nikakva istina.Prvo krenite od korjena,ja kao pastir 20g prucavam medije i crvenu burzoazije.O cemu mi pricamo,oni su zavadili narod a svoju djecu poslali vanka u izolaciju.Ima dobra knjiga od DCosica,zasto mi lazemo.Nikad nece na ovim prostorima biti istina,dok su na vlasti oni kojima je religija kod rodjenja… Pročitaj više »

borg
Gost
borg
9 mjeseci prije
Reply to  Slavonac

Nikad nece na ovim prostorima biti istina,dok su na vlasti oni kojima je religija kod rodjenja bila crvena partija. LOL
Ovo mi je prvi komentar na ovom clanku
a ti si potpuno polupao.

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  Slavonac

Počni od sebe.

Max
Member
Famed Member
Max
9 mjeseci prije

Organizatori nisu poštovali propise!? a po kojem se to propisu vozač hitn pomoći smije zaletjeti u gomilu nedužnih ljudi?

Anam
Gost
Anam
9 mjeseci prije
Reply to  Max

Vozilo Hitne medicinske pomoći se nikad i nigdje ne zaletava, a pogotovo u gomilu ljudi, ono zvučnim svjetlosnim signalima “moli” da mu se osigura siguran prolaz do mjesta intervencije. Nadam se da svi znaju plan grada Zagreba i sve ulice oko Trga Bana Jelačića sve stupiće prilaze a Pod zidom-Bakačeva… Pročitaj više »

KuntaKinte
Gost
KuntaKinte
9 mjeseci prije
Reply to  Anam

Vozilom jedino preko ulice pod zidom. Nikako majtežim i najsporijim putem kroz gomilu, preko stagea i stepenica ugrožavajući time nebrojeno ljudi. Na nijednom masovnom okupljenju se vozilom hitne pomoći ne ide kroz gomilu stisnutih ljudi, to jedino rade policija ili neki teroristi. Dakle, trolovi dosadni, jednostavno nemate opravdanja za njihovu… Pročitaj više »

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  KuntaKinte

Ne isplati se s trolovima diskutirati ni o čemu, izazivanje i dizanje tenzija im je cilj. Znamo njihova psihološka obilježja: pokazuju znakove sadističkog poremećaja osobnosti, asocijalno i psihopatsko ponašanje. Ima ih tu nekoliko.

CAN
Gost
CAN
9 mjeseci prije
Reply to  Max

@trol
…dao joj umjetno,ako nije zabranjeno!
Hitna patka,srušila se zlatka,il je zlatko!?
Il’ su labudovi,
sunce li im slatko!

Simon
Gost
Simon
9 mjeseci prije
Reply to  Max

Najprije vidim kako sve znaš, a onda vidim kako svih svašta pitaš, pa ću i ja tebe pitati;
Da li ti se baba zove Duško?

piždro
Gost
piždro
9 mjeseci prije

To si u pravu o licemjerima…a i psihićima…

Danko
Gost
Danko
9 mjeseci prije

Tako je, nemojte im dati mira, razotkiti sve njihove laži, jasno je da tuda Hitna nije mogla proći. Pa iza pozornice su stepenice halo!!

Anam
Gost
Anam
9 mjeseci prije
Reply to  Danko

Trg Bana Jelačića-Harmnica Molim lijepo kako bi Vi došli?

Slonica
Gost
Slonica
9 mjeseci prije

Puno truda ni za što Ovaj portal obiluje pametnim,britkim ljudima i prosto za nepovjerovat kako se na ovim temama gubi logika. Meni je poznato kad prolazi hitna da se sklonim i u mišju rupu ako treba. Propitivati rotirku mi ne pada na pamet. Hitna na trgu ocito nije nikog iz… Pročitaj više »

Mario
Gost
Mario
9 mjeseci prije
Reply to  Slonica

Sve treba propitivat jer na zemlji je sve obrnuto od normalnog

mladen
Gost
mladen
9 mjeseci prije
Reply to  Slonica

svi smo ljudi griješimo ,glavno da nitko iz mase nije ozlijeđen – jel bi tebi policija tako progledala kroz prste da potencijalno ugrožavaš skup ljudi?

mladen
Gost
mladen
9 mjeseci prije
Reply to  Slonica

to je tvoj problem ako misliš da postoje ljudi koje ne treba propitivati. hoćeš reći da postoje ljudi kojima se treba tolerirati ugrožavanje drugih zbog “viših ciljeva”? da ne treba kazniti doktora ako je zbog nebrige ili korupcije ugrozio zdravlje pacijenta propisujući krivi lijek, kirurga koji je zbog planova za… Pročitaj više »

Slonica
Gost
Slonica
9 mjeseci prije
Reply to  mladen

Ja ne mislim da ne treba propitivati, radnje svih navedenih….u konkretnom slučaju ,nitko nije ozlijeđen je konačan ishod. A postoji velika mogućnost da je stvarno netko trebao hitnu. Pa cu uzeti vašu recenicu. Dali se treba tolerirati ugrožavanje drugog zbog viših ciljeva? No sve je dobro završilo i to je… Pročitaj više »

Pero
Gost
Pero
9 mjeseci prije

Mirnim putem je dokazano da se.maknuti nece jer mirnim putem nisu niti dosli.
Mnogi zaboravljaju da komunisti nisu nikada niti sisli s vlasti. A na vlast su dosli iz sume, ubijajuci domicilne narode.
Moze mi tko god hoce prigovarati ali…protiv komunista se moze samo na jedan nacin…

Mikojan
Gost
Mikojan
9 mjeseci prije
Reply to  Pero

Pero, maska ti lupila u glavu.

Pero
Gost
Pero
9 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

Meni maska tebi tvoji msm

piždro
Gost
piždro
9 mjeseci prije
Reply to  Pero

Drš se Pero maske i nedaj je nikom! .. pronađi se u maski …u maski je spas..

Bosanac
Gost
Bosanac
9 mjeseci prije
Reply to  Pero

Sve ideologije i pravci kojima danas svijet hoda, ili je hodao, su ti iz istog izvora potekle To je kao sa majicama, patikama i sl. neko kupi nike, neko adidas, i onda svako svoje hvali da su najbolje a nije kreator nijednih , prodate su im od strane drugih koji… Pročitaj više »

Pero
Gost
Pero
9 mjeseci prije
Reply to  Bosanac

Mozda jesu, ali to ne mijenja cinjenice.

Stock
Member
Stock
9 mjeseci prije
Reply to  Pero

Mnogi zaboravljaju da komunisti nisu nikada niti sisli s vlasti. A na vlast su dosli iz sume, ubijajuci domicilne narode.”
Pero…Pero…
Pobogu, Brisel nije u sumi.
Belgija… Belgija, ne belegija.

Pero
Gost
Pero
9 mjeseci prije
Reply to  Stock

Dakle, plenkijev tata nije clan partije i plenki nije potekao od tamo? Cijela banda u saboru, nije iz obitelji partijasa?
A sto je EU nego komunizam na straznja vrata? Mozda Brisel nije sumi, ali polaznici su iz sume dosli, i preko noci postali ugladjena gospoda… Ajde…nije drek vec govno…

Pero
Gost
Pero
9 mjeseci prije
Reply to  Pero

Cisti, 100% komunizam. Ako ga ti sam jos ne vidis, ne znaci da nije. Ne znam stvarno sto mi zelis dokazati? Da je promijenio stranu iz komunizma u sta, demokraciju? Nemoj biti smijesan. Kako je g. Gotovac rekao: demoni se kroz povijest provlace kao da su besmrtni. Ovo o nekoliko… Pročitaj više »

Simon
Gost
Simon
9 mjeseci prije
Reply to  Pero

Komunisti su;

Papa Franjo
Georg Soros
Bill Gates
David Rockefeller
Jakob Rothschild
Elon Musk

Izbaci uljeze kako bi vidjeli tko od njih ima uticaja na vladanje svijetom. m

CAN
Gost
CAN
9 mjeseci prije

Hitnije ne može!
https://www.zadarskilist.hr/clanci/03092020/dr-kaurloto-dobit-cemo-psihicki-bolesne-ucenike

Dragi roditelji,nemojte dozvoliti,da Vam psihički rastroje dijecu!!!!
Nije ovo normalno ni novo ni pametno.
Bojkot do ukidanja /ublaživanja mijera u školama,razmak od većine nastavnika 1,5 svjetlosnih…
Pozdrav redakciji,
i zahvala na ustrajnosti.

Ne mogu šutjeti
Gost
Ne mogu šutjeti
9 mjeseci prije
Reply to  CAN

I u našem selu ima liječnik. Dobro nije infektolog ni pulmolog, nije ni psihijatar, ali sigurno ima šta da kaže o štetnosti maske za disajni trakt a pogotovu o utjecaju na psihu djece. Nije ni ginekolog ali može da vas pogleda. Staviti link, na članak lokalnih novina sa intervjuom lokalne… Pročitaj više »

čudila se aman ja
Gost
čudila se aman ja
9 mjeseci prije

usko nam ga,nane,skroji uža struka

CAN
Gost
CAN
9 mjeseci prije

Da ostave dijecu doma,dok ne regulišu virusne bolesnike.a 7 8 Satz pod maskom je psihodresura&rak

Stock
Member
Stock
9 mjeseci prije

Kazu da je svaka reklama – dobra reklama. Tako i ova halabuka oko hitne pomoci. Pratio sam malo sta se pisalo na ovom portalu od zavrsetka Festivala (mada mi nije jasno zasto koristitet rijec -Festival? Festival je kada se ljudi vesele) i malo sam razocaran kada vidim da trolovi iztrolaju… Pročitaj više »

čudila se aman ja
Gost
čudila se aman ja
9 mjeseci prije
Reply to  Stock

Pa, stvarno, po tom zakonu o skupovima izgleda možeš “unajmiti” hitnu. I onda taj tim hitne stoji tu,sat,dva,već koliko su “unajmljen” a ako negdje,ne daj bože, fakat zatrebaju-ne može,prodano!

Kmet
Gost
Kmet
9 mjeseci prije

Pitanje svih pitanja. Tko je iza debele zavjese poslao ovo zuto vozilo sa urlajucim sirenama medju ljude. Gomila ljudi.

KuntaKinte
Gost
KuntaKinte
9 mjeseci prije
Reply to  Kmet

Lokalni kvislinzi na plaći od globalističkih bankarskih financijaša.

indy
Gost
indy
9 mjeseci prije

Nemožeš i nesmiješ u masu,kao sudioni osiguranja skupova smo uz redare i hitnu na nosilima izvlačili ako je bilo potrebno,ovo nema veze sa razumom,a ni sa onim što se prezentira osiguranju,te ovaj nema veze di ko.Nedo Bog da mi Zg hitna zatreba,to što se i drugi smiju,znači intervencija u ZGonda… Pročitaj više »

POVEZANE VIJESTI

Nije pronađen nijedan rezultat.

Izbornik