fbpx

Medicizam: Nova svjetska paradigma

Medicizam

„Medicinski sistem ozbiljno je počeo ugrožavati zdravlje. Zavisnost od stručne zdravstvene njege pogađa sve društvene slojeve. U bogatim zemljama gospodarenje medicine je dostiglo takve razmjere da je ljudsko zdravlje dovedeno u pitanje, dok siromašne zemlje ubrzano idu stopama bogatih. Ovaj proces koji ću nazvati „medikalizacijom ljudskog života“, zaslužuje da ga političari jasno uoče. Medicina tek što nije postala prvorazredno značajna meta političke akcije čija je svrha da se izvrši prevrat u industrijskom društvu.“ – Ivan Illich

Iako citat djeluje kao da je napisan 2020. godine, on je naveden davne 1975. godine u knjizi „Medicinska Nemeza“ autora Ivana Illicha. Illich je bio vizionar, teolog, filozof, pisac i poliglot (ponekad se na hrvatskome njegova knjiga prevodi kao „Medicinska nemeza“ što je pogrešan prijevod. Naime, Illich je aludirao na grčku božicu Nemezu ili Nemesis). Osim kritike tada modernom društvu i sveprisutnosti medicine u svakidašnjem ljudskom životu, prvi je uveo pojam jatrogeneza, koju opisuje kao: „Tehnički naziv za novu epidemiju bolesti koje izaziva liječnik, složenica je koja se sastoji od grčkih riječi: „liječnik“ (iatros) i „porijeklo“ (genesis). Pod jatrogenskom bolešću podrazumijeva se isključivo poremećaj koji ne bi nastupio da je primijenjeno zdravo i stručno propisano liječenje. Jatrogeneza je strukturalna kad ponašanje i obmane koje pothranjuje medicina suzbijaju vitalnu čovjekovu autonomiju, podrivajući njegovu sposobnost da slobodno odraste, da se brine o sebi i o svom bližnjem i da stari.“ Iako je Illich bio veliki intelektualac i vizionar, niti on nije mogao zamisliti da će u 21. stoljeću oligarhija produženom medicinskom rukom ući u apsolutne sve aspekte ljudskog života i pretvoriti ga u noćnu moru. Illicheva slava bila je kratkog vijeka, ali njegove riječi ustaju iz pepela i upozoravaju čovjeka na opasnosti medikalizacije života. Nakon čitanja Illicheve knjige bijela kuta liječnika više nikada neće imati isti sjaj.

„Samo društvo se pretvorilo u kliniku, i svi građani postali su pacijenti.“

Ivan Illich

Nema dileme da je medicina spasila nebrojene živote. Nema dileme da u sustavu radi veliki broj medicinskog osoblja koji daju sve od sebe da bi pomogli ljudima, ali nešto je tijekom povijesti pošlo po krivu. Netko je jednom odlučio svjesno dizajnirati ljudsko ponašanje i medicinski sustav. Početak dizajna seže u prošlo stoljeće kada je pokrenuta lavina promjena čije posljedice danas osjećamo.

U početku…

U prošlom stoljeću manja skupina ljudi, tzv. oligarhija, držala je svijet u šaci produženom rukom vojne mašinerije i militarističkim kompleksom. Uz militarizaciju društva, raznim ideologijama nastojalo se dizajnirati ljudsko ponašanje. Fašizam, nacizam, komunizam, globalizam i ostaliizmi bili su alati za preustrojavanje društva sve do danas kada smo ušli u  fazu koju ćemo nazvati Medicizam (lat. ars medica – umijeće liječenja, izam – doktrina, sustav, način razmišljanja). Kako smo došli do potpuno nove paradigme koja diktira svijetom, pokušat ćemo otkriti u nastavku mislima Ivana Illicha.

Vojni sustav imao je nekoliko mana, stoga nije bio dostatan da se drži cijeli svijet pod kontrolom. Vojnim djelovanjem na globalnoj razini brzo se dostiže granica pucanja gdje se mora stati ili uništiti cijeli svijet (svjetski ratovi i hladni rat). Nadalje, lokalni ratovi slabo su utjecali na globalna zbivanja. Kada se činilo da 2001. godine oligarhija produženom rukom vojne mašinerije dobiva zalet, nakon nekoliko godina buka se stišala. U međuvremenu polako i u tišini stvarao se teren za jedno novo bojno polje. Samo rijetki vizionari imali su dovoljno inteligencije i svijesti da shvate kamo ide ovaj svijet. Neki od njih su Ivan Illich i Robert S. Mendelsohn.

Prvotni je bio teolog, filozof, pisac, predavač, poliglot. Drugi je bio liječnik koji se za sebe tvrdio da je medicinski heretik. Promovirao je prirodni porođaj i dojenje. I jedan i drugi upozoravali su na opasnosti medicine. Illich je uočio opasne trendove koji su se pojavili u medicini i društvu. Naime, oligarhija je iskoristila medicinu da bi svoje krakove utjecaja proširila u sve aspekte ljudskog života. Tendencija je bila da ljudi postanu ovisni o medicini i odgovornost za svoje zdravlje (život) prebace na sustav koji će o njima skrbiti od kolijevke do groba. Temeljna postavka agende bila je da čovjek više ne brine o sebi nego će to činiti sustav. Autonomija je bila najveća prepreka koju je trebalo eliminirati. Eliminacije autonomije u pravnom smislu nije bila toliko bitna koliko eliminacija autonomije iz ljudske svijesti. Kada čovjek dobrovoljno (u suštini je riječ o društvenom inženjeringu, odnosno nesvjesnom činu) pristane da sustav upravlja njegovim životom, pravni aspekt postaje marginalan. Tijekom desetljeća dizajna sustav je poprimao svoje pravo lice koje se u punom svijetlu pokazao 2020. godine vodeći se doktrinom koju možemo sažeti kao: Mi ćemo brinuti o svakom aspektu vašeg života, mi ćemo vam odrediti što, kako i gdje. Kako ćete živjeti, ali kako i od čega ćete umrijeti. Od sada mi brinemo za vas. Predajte nam u ruke svoj život, svoje biće, bitak i svoje apsolutno postojanje.

Cilj nije oduzeti samo slobodu nego i njegovu suštinu: bitak i ljudski duh, što je posebna tema.

„Medicinski odnosi uvlače se u sve proizvodne relacije i daju im boju. Medikalizacija industrijskog društva osnažuje njegov imperijalistički i diktatorski karakter“.

Ivan Illich

Illich je u svojim kritikama upozoravao na opasnosti modernog medicinskog sustava i tada ga je nazvao medikalizacijom života. U suštini medikalizacija života predstavlja ovisnost čovjeka o sustavu. Ona je otuđenje čovjeka od svojeg bitka, korijena problema i orijentacije na simptome. Predstavlja prebacivanje odgovornosti za svoje zdravlje na sustav. Lijekovi su donosili milijune, pa milijarde, donosili su moć, utjecaj i snagu dizajniranja ljudskog društva. Medikalizacijom života čovjek je pretvoren u zombija, biološkog robota nakljukanog tabletama i opijenog industrijskim drogama s ciljem da mu se produži život da održava sustav potrošnjom lijekova i radeći za samu matricu.

Pretjerana medikalizacija pretvara čovjekovu adaptivnu sposobnost u discipliniranost pasivnog medicinskog potrošača.“

Ivan Illich

Povijest dizajna ljudskog ponašanja u domeni medicine seže do 1910. godine i objavi dokumenta FlexnerReport financiranog od strane Carneige fondacije uz Rockefellerovu podršku.

Nakon toga, svijet više nije bio isti. Moderna medicina je rođena i začet je njezin put do današnjih dana. Navedeni dokument standardizirao je medicinu. Svi koji su se ravnali prema dokumentu bili su financijski nagrađeni, ostali su bili prognani ili zatvarani. Put je postao pročišćen.

Tijekom vremena farmaceutske kompanije postale su moćnije od država i vlada. Mogle su utjecati na politiku, zakone, vlade, mišljenja liječnika kroz obrazovanje, nagrade, premije… Moć je samo rasla, a oni su htjeli sve više i više. Uskoro, čovjek je došao do trenutka kada je prihvatio „novo normalno“, pojavu koju je Illich nazvao medikalizacija života. Čovjek odjednom više nije znao živjeti bez lijekova. Postao je ovisan o lijeku (koji paradoksalno u pravilu ne liječi, zato ga pacijent i mora uzimati do smrti). Pojavom lijeka medicina se prestala baviti uzrocima bolesti i posvetila se simptomima što je uzrokovalo ovisnost čovjeka o sustavu. Čovjek je poput muhe uhvaćen u paukovu mrežu.

„Svake minute svakoga dana Moderna Medicina pretjeruje i prelazi granice, jer je Moderna Medicina na to ponosna.“

Robert S. Mendelsohn

Kako je sustav dobivao sve veću moć, dizajn ljudskog ponaša tekao je sve lakše. Zahvaljujući osmišljenom programu stvaranja ovisnika o lijekovima koji su postali opijeni medikalizacijom života, dogodio se paradoks koji nam ukazuje na da je riječ o smišljenom dizajnu: tijekom zadnjih stotinu godina medicinski sustav postao je nevjerojatno napredan. Postignuti su nevjerojatni uspjesi (npr. presađivanje organa), medicina je stekla nevjerojatne spoznaje, dostignuća, tehnologija je postala naprednija nego ikada prije u povijesti čovječanstava, uloženi su novci koji se mjere u milijardama… No unatoč tome, čovječanstvo je bolesnije nego ikada prije. Kako je to moguće? Gdje je pošlo po krivu? U prošlom stoljeću, smatralo se da će medicina toliko napredovati da ćemo iskorijeniti sve bolesti, dogodilo se upravo suprotno. Naravno, bolesti se niti ne mogu iskorijeniti kad se sustav ne bavi njezinim uzrokom (korijenom), nego simptomima.

Val koji je pokrenut u prošlom stoljeću, pretvoreno je u čudovište, veliku zvijer koja danas pokazuje svoje pravo lice. Čudovišno dijete koje je rođeno prije nekih stotinu godina, dovoljno je odraslo da izađe iz pećine i počne rigati vatru kaosa.

Danas smo došli do situacije kada je medicina postala produžena ruka (ona je samo iskorištena) u svrhu stvaranja nove svjetske paradigme koja će redizajnirati i resetirati svijet.

Nova paradigma medicinske ideologije, odnosno Medicizma očituje se u nekoliko značajnih čimbenika:

  • Gubitak slobode i autonomije. Do sada je čovjek živio u iluziji slobode, sada mu se izravno kaže da ju više nema.
  • Gubitak kontrole nad vlastitim životom. Kontrola se prebacuje na centralizirani sistem. Do sada taj plan se provodio na suptilnom nivou. Sada se provodi izravno.
  • Prebacivanje odgovornosti za vlastiti život na sustav koji će brinuti o svim aspektima ljudskog života.
  • Kontrola i nadzor iz suptilne (nevidljive) domene u vidljivu (izravnu).
  • Prihvaćanje kršenje Ustava i zakona i vladavine manjine kao normalna pojava.
  • Medicinski apsolutizam. Rješenje se vidi isključivo u cjepivu i nadzoru. Sve ostalo se isključuje.
  • Medicinski dogmatizam. Pravila ponašanja nameću se kao nova religija „križarskim“ pohodima.
  • Otvoreno zagovaranje totalitarističkih metoda koje se sada konačno po njihovoj volji mogu javno objaviti jer to situacija „zahtjeva“. Ti prijedlozi prihvaćaju se kao nužni. Jedan primjer imperijalističke metode može biti prisilno cijepljenje. Primjena u praksi navedenog značilo bi stvaranje medicinskog aparthejda i medicinske diktature.

Prema Illichu medikalizacija života stvorila je vojsku pasivnih promatrača koji nisu sposobni brinuti se za vlastiti život. Ujedno, takav sustav stvorio je poslušne i hipnotizirane jedinke koje će bespogovorno prihvatiti svaku naredbu od oligarhije. Paradigma se definira kao: „Skup osnovnih pretpostavki ili pravila koje uzimamo zdravo za gotovo u cilju poimanja stvarnosti i njenih fenomena“[1]. Nova pravila i pretpostavke predočuju se ljudima kao gotov čin koji je neminovan i mora se prihvatiti. Paradigma Medicizma neminovno vodi prema  dehumanizaciji čovjeka. Svjedoci smo stvaranja novog fenomena koji će u povijesti biti zabilježen kao i ostali totalitaristički izmi. I tu je paradoks medicine – U svojem trijumfu medicina potpisuje vlastitu smrt jer povijest piše i pamti. Nemesis je grčka boginja odmazde. Zbog neograničene liječničke i medicinske ovlasti nad ljudskim životom njezina osveta je neminovna. Ona podsjeća čovjeka na njegovu oholost, bahatost i nadasve na njegovu smrtnost. Illich u razotkrivanju velike medicinske prevare nije stao samo na tome. Imao je duboke uvide i shvatio je da medicina nije preuzela kontrolu nad ljudskim životom nego i nad njegovom smrću što je imalo nesagledivo posljedice kojima danas svjedočimo.

Nastavlja se…

Literatura i reference:

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.


Posjetite naš novi video kanal na platformi Odysee i obvezno se registrirajte, kao i najveću arhivu alternativnih video snimaka Jubitu.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
188 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Moreno
Member
Moreno
10 mjeseci prije

Mriža se intezivno plete već desetljećima, ništa tu nije nešto novo, a sad su oni koji su mrižu pleli samo malo jače stisli ono šta su sa ton mrižon zapasali. Postoje dvi opcije, po teoriji slučajnosti sve se događa slučajno, a po teoriji urote sve je isplanirano 🙂 Ovo doli… Pročitaj više »

Umpah Pah
Gost
Umpah Pah
10 mjeseci prije
Reply to  Moreno

PICIGIN :

Ovima ni ”slučajno”
balun ne pada u more ?

Moreno
Member
Moreno
10 mjeseci prije
Reply to  Umpah Pah

Kako će in past u more kad su balun napumpali sa helijen pa in je non stop u ariji, a mi mislimo kako oni dobro igraju . . . 🙂

Umpah Pah
Gost
Umpah Pah
10 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Tooo…!!

Ana Liza ”odlikašica” !

CAN
Gost
CAN
10 mjeseci prije
Reply to  Umpah Pah

noćne?

CAN
Gost
CAN
10 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Puca puca dide…sad smo u fazi kad stiže’elikopterski novac,u digit.formi,,,

ma nije zraka vridan ovi čovik današnji.

CAN
Gost
CAN
10 mjeseci prije
Reply to  Umpah Pah

Sikira u med,upademu na medenom misecu.

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
10 mjeseci prije
Reply to  Moreno

bilo kako bilo na obzoru poznata vrimena. vrimena shamana;)

Moreno
Member
Moreno
10 mjeseci prije

Ma ku#ac shamani, i njih je izilo ”slobodno tržište”, bija mi je prijatelj nedavno u Peru, na ”ayahuasca retreat” i govori kako nije uspija nać pravoga shamana, sve prevaranti . . . govori mi to ti je isto ka da sad kad već danima dere šilok ideš u restoran izist… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Istražuj
10 mjeseci prije
Reply to  Moreno

“…nisu ni shamani ka šta su bili prij 25 godin kad san prvi put bija u priči sa njima…” Haha… Dobra i ova… I shamani se prodali za “sarene papirice” (klikere) – koje institucija “Dvorski zidov” … pardon “Centralna banka”… ispljuvava bestijalno iz sata u sat, bez ikakvog pokrica u… Pročitaj više »

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
10 mjeseci prije
Reply to  Moreno

prijatelj bakzus, skonatli ga odma da je balkanac;)

onaj najve... Dalton
Gost
onaj najve... Dalton
10 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Crnim flomasterom povući liniju od nokta do korijena prsta na srednjem i domalom prstu. Skida temperaturu. Plavi flomaster rješava bol u leđima, crveni kamen u bubrezima, zeleni je eliksir mladosti. Ljubičasti rješava seksualne probleme, a boje proljetne salate popravlja raspoloženje. Ako je flomaster deblji, povući kružnicu na čelu. Povećava inteligenciju.… Pročitaj više »

autor_itet
Gost
autor_itet
10 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Uf,slucajno ovo napisah👍😊

Istražuj
Member
Istražuj
10 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Bravo. Ja bih samo doda da je i puka “slucajnost” i ovaj “Flexer report” – (koji je bukvalno “standardizirao” tzv “medicinsku nauku”) – takodjer napisao covjek imenom Abraham Flexner, koji je “slucajno” pripadnik iste religiozne sekte koja je imala (i sada ima) neprikosnoveno Vlasnistvo nad instuitucijom “Dvorski zidov”…pardon danas nad… Pročitaj više »

Blaza
Gost
Blaza
10 mjeseci prije

Jako dobro 👌. Popijes tabletu da bi mogao raditi, pa da bi mogao spavati, da bi se mogao odmarati…djeca su nestasna pa trebaju tabletu, no kad su mirni opet je problem…a da ne govorimo o cjepivima u prvih 5 minuta života. Ljudi zaista više ne razmišljaju već svoju kožu prepuštaju… Pročitaj više »

emi
Gost
emi
10 mjeseci prije

(Zlovenija velikim koracima korača prema dnu, a nismo baš posve sigurni, da neče ni Hrvatska i ostale kvazidržave: https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/kmalu-po-oblacila-in-vozila-januarja-pa-s-hitrimi-testi-se-v-druge-trgovine/544641)

Piretis
Member
Piretis
10 mjeseci prije
Reply to  emi

Moje je poznavanje slovenskog jezika skučeno ali koliko sam razumio nećeš moći ući u trgovinu bez brzog testa (negativnog naravno). Kako misle organizirati prodaju ako će postojati takve kontrole i tko će, osim u krajnjoj nuždi, upće odlaziti u trgovinu. Toplo se nadam da će i to čudo biti za… Pročitaj više »

Mujo iz tajne sluzbe
Gost
Mujo iz tajne sluzbe
10 mjeseci prije
Reply to  Piretis

Da napravit ce pritisak ? Zasto kad mogu dudlat mocnicima ko i uvjek

mislim
Gost
mislim
10 mjeseci prije

pare ili život?
život i pare!

shumadinac
Gost
shumadinac
10 mjeseci prije

Prvo smo prestali da verujemo medijima (sasvim opravdano). Onda smo počeli da sumnjamo u obrazovanje (sasvim opravdano). Političarima ionako nikad nismo verovali (dokazano opravdano). Sada ne verujemo ni zdravstvu (savim opravdano). Kome sada verujemo? Koga slušamo? Da li shvatate da počinjemo samostalno da donosimo odluke o tome šta je istina,… Pročitaj više »

mislim
Gost
mislim
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Da li shvatate da počinjemo samostalno da donosimo odluke o tome šta je istina, šta je ispravno, šta je dobro?
počinjemo biti slobodni!.

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
10 mjeseci prije
Reply to  mislim

tek smo sad na*ebali;)

Starina
Gost
Starina
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Sistem je toliko truo da ga je nemoguće iznutra promijeniti.

shumadinac
Gost
shumadinac
10 mjeseci prije
Reply to  Starina

Kad je zub kvaran popravlja se – ne vadi se. I mi smo deo sistema ali izgleda da mnogi to ne shvataju. Ima nešto interesntno sa veštačkom inteligencijom: ja se ne plašim da će nas uništiti, plašim se da se mi toliko ne pokvarimo da popravke nema a tada će… Pročitaj više »

mario
Gost
mario
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

“Ima nešto interesntno sa veštačkom inteligencijom: ja se ne plašim da će nas uništiti, plašim se da se mi toliko ne pokvarimo da popravke nema a tada će “vađenje” i zamena veštačkim biti sasvim opravdana.” OPET NEVJEROJATNO opravdanje za uvesti vještačku inteligenciju. Prvo, ljudi su porobljeni i silom vođeni, dakle,… Pročitaj više »

shumadinac
Gost
shumadinac
10 mjeseci prije
Reply to  mario

Nema za nas brige dok je tu Super Mario – i veštačku inteligenciju će da zaustavi!
Kako je to moguće??? Jednostavno – veštačka inteligencija može da predvidi ponašanje prirodne ali ako nje nema onda je bespomoćna 😉

mario
Gost
mario
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Neću je ja zaustaviti ali oni koji se igraju bogova i planiraju uvesti spoj čovjeka i stroja, neka znaju da priroda i svemir imaju drugi plan, a onaj tko svojevoljno hoće da se odrekne humanosti i duše neka se slobodno ujedini sa strojem, ali daleka im kuća njima, i njihovoj… Pročitaj više »

Maki
Gost
Maki
10 mjeseci prije
Reply to  mario

Veštačka inteligencija je kad se plavuša ofarba u crnku 🙂

CAN
Gost
CAN
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

…onda je nepotrebna?!
Ili beskorisna za većinu dubljemislećih individua,odgovor mo’š potražit u zadnjih 30 godina napretka…ili ne?

Starina
Gost
Starina
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Kad je zub jako kvaran onda se vadi van. A sistem je jako kvaran, truo do korijena. Uspio je iskvariti najšire slojeve koji su prihvatili laži, prevare, podvale, lopovluke kao svakodnevicu. I zato nema pomaka nabolje kroz ovaj sistem. Ja kad god sam se prepustio sistemu sam patio, nadrljao, nagrabusio.… Pročitaj više »

mario
Gost
mario
10 mjeseci prije
Reply to  Starina

ODLIČNO

CAN
Gost
CAN
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Kasno Marko na Kosovo stiže…

mario
Gost
mario
10 mjeseci prije
Reply to  Starina

Točno starina, sistem su stvorili psihopati i on radi savršeno zašto je stvoren, treba razmišljati za koga je moguće, van sistema.

rimtu
Gost
rimtu
10 mjeseci prije
Reply to  Starina

Zato ga treba srušit i izgradit novi.

Moreno
Member
Moreno
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Samo da znaš koliko se ti i ja u svijetonazoru razlikujemo . . . tebe ne poznajen osobno, ali iman osjećaj kako si ti dobar čovik, neman dokaze, i tvoju ”dobrotu” nemogu izmirit niti postoje jedinice u kojoj bi se to moglo izrazit, to san ti već pisa, ako se… Pročitaj više »

shumadinac
Gost
shumadinac
10 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Ne Moreno, nemoj se ustručavati da meni iznosiš bilo kakvo mišljenje – dok god je potkrepljeno argumentima pažljivo ću ga čitati – posebno ako se razlikuje od mog mišljenja. Kako misliš drugačije nešto da naučimo? U nečemu smo veoma slični – u propitivanju svega ali se razlikujemo u shvatanju ljudi… Pročitaj više »

Moreno
Member
Moreno
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Ajde da se nebi vrtili u krugu, ja nisan napisa kako je znanost po defaultu loše isto tako i obrazovanje. Šta se pojedinaca tiče o njima nije rič nego o sistemu koji to dopušta. Sam si napisa kako ne viruješ u kontrolni sistem i ja nisan to shvatija kako su… Pročitaj više »

mario
Gost
mario
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

“Isto i oko korone – da su se pitali stručnjaci još za Novu godinu bi granice bile blokirane i ulaz u zemlju bi bio moguć samo posle dve nedelje (ili koliko već) karantina. Ako se nešto već provuklo zna se procedura. I ne bi bilo maski, ne bi bilo zaključavanja,”… Pročitaj više »

Piretis
Member
Piretis
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Ti si već dosta pisao, što u komentarima što u autorskim tekstovima, o tome kakvo bi društvo po tebi trebalo biti, kako bi ga trebalo mijenjati, da nam konačno bude bolje. Sa time da stvar treba mijenjati se većinom slažemo. Jedino sumnjam da će do promjena doći prije isteka (našeg)… Pročitaj više »

mario
Gost
mario
10 mjeseci prije
Reply to  Piretis

“Hoću reći da u ovom trenutku najviše što možemo je upravo to, napraviti svoj svijet i ne dozvoliti, koliko je to moguće, da nam vanjski, “pravi”, uništava život.”
Točno tako

shumadinac
Gost
shumadinac
10 mjeseci prije
Reply to  Piretis

Eh Piretis… Ne ljutim se na klince – niko ih nije učio da razmišljaju ali se ljutim na naše godište koje je imali i kvalitetnije obrazovanje ali i raznolikog iskustva. Na tebe se ljutim što znam da možeš ali jednostavno nećeš da pogledaš preko svog “kineskog zida”. I stariji Amerikanac… Pročitaj više »

Piretis
Member
Piretis
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Kužim ja tebe, ljutio se ti ne ljutio, ali umoran sam brate. Prošli sam mjesec tri tjedna isključio radio (TV ne gledam već više od deset godina) i ugasio PC. Čovječe, koji mir, nema sekiracije, nema mrtvih ni zaraženih, nema maltretiranja političara ni stožeraša. U slobodno vrijeme, a sada ga… Pročitaj više »

CAN
Gost
CAN
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Uzrok problema je nedefiniran ( kako čitam gore )po tebi,a po nekima problem je malo napuhan . Tko dobija moć upranljana skladištenjem podataka kroz ova 3.digitalna desetljeća upoznavanja sa tehnikom ? Jedan reče,nema problema ,samo riješenja(mijere)… Kad sam vidio riješenja (mijere),rekoh, Daj ovamo te probleme,ponuđeno riješenje mi smrdi na amaterizam… Pročitaj više »

mario
Gost
mario
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

“Da li treba verovati zdravstvu? “Ne treba, i onako nas samo truju – samo ćemo se lečiti”. E, tu već imam ličnog iskustva i funkcioniše odlično – dok ne dođe do nečega ozbiljnijeg…”
PREVIŠE slučajeva kad je došlo do ozbiljnog, odmak od medicine i biljni ljekovi za potpuno ozdravljenje.

mario
Gost
mario
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

“Da li onda treba verovati medijima? “Ne treba, sami ćemo naći informacije na netu”. A ko postavlja te informacije? Ko nas upućuje na pojedine sajtove kad tražimo bilo kakve informacije?” NIJE TOLIKO BITNO TKO NAS upućuje, informaciju je moguće naći ako ima interesa, dokaz je i svijest ljudi na ovom… Pročitaj više »

mario
Gost
mario
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

“Da li shvatate da počinjemo samostalno da donosimo odluke o tome šta je istina, šta je ispravno, šta je dobro? Bez obzira što je naša pojedinačna stručnost vrlo uska?!”
NEVJEROJATNO POGREŠNA IZJAVA, znači, ti bi se odrekao slobode, odgovornosti za vlastiti život i dopustio da drugi misli umjesto tebe.

Istražuj
Member
Istražuj
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

“…Da li shvatate da počinjemo samostalno da donosimo odluke o tome šta je istina, šta je ispravno, šta je dobro?…” Pa Shumadinac – zar nije bilo krajnje vrijeme…? Zasto bi iko pristao da mu se laz prodaje pod istina…? Vidim da je kod tebe poprlilicno jaka kognitivna disonanca, pa naprosto… Pročitaj više »

Imperator
Gost
Imperator
10 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Generalno problem kod ljudi je taj sto oni nemogu da se pomire se saznanjem da postoji grupa porodica(mozda i narod)koji su seli i napravili plan da osvoje svet.Osnova plana je ostala ista samo su metode kontrole bile modifikovane po potrebama i dostupnim resursima i alatima.Da bi sacuvali i prenosili svoj… Pročitaj više »

mario
Gost
mario
10 mjeseci prije
Reply to  Imperator

Odlično si objasnio

Istražuj
Member
Istražuj
10 mjeseci prije
Reply to  Imperator

Slazem se.

shumadinac
Gost
shumadinac
10 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Možda moj problem jeste kongnitivna disonanca ali ne znam šta je tvoj problem da ne uspevaš da vidiš da me kritikuješ za ono što i sam kažeš: Ti: “…pa naprosto ne mozes svariti da iza svake te “institucije” ili pseudo-nauke – stoje neki ljudi koji rade – za neciji privatni… Pročitaj više »

mario
Gost
mario
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

“Uporno vrtiš priču da cionisti vladaju svetom jer su najbogatiji bez konkretnog dokaza. Iz ovoga proizilazi da je bogatstvo to koje vlada? Evo ti dokaz da ne mora biti tako: jedan od najbogatijih Srba je Mišković (vlasnik Delta holdinga) ali bez obzira na bogatstvo zaglavio u zatvor?!? I u Hrvatskoj… Pročitaj više »

mario
Gost
mario
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

SADA JE DRŽAVA TEROR GRUPE NAD POJEDINCEM, A po tvom receptu novog društva sve ostaje isto

Imperator
Gost
Imperator
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Direktna demokratija ima veliki problem,zahteva inteligentan narod koji zna da razmislja a to vecina nije.Resenje,licno misljenje, bi bila vladavina umova.Znaci predsednici se selektuju od omladine koja ima potencijal da vode drzava i onda ih edukujes i postavis jednog koji ima najmanje 40 godina koji ima mandat da vlada 10godina.I tako… Pročitaj više »

shumadinac
Gost
shumadinac
10 mjeseci prije
Reply to  Imperator

Ja ću naći 10 zamerki tvom rešenju. I svakom rešenju. Jer idealno ne postoji. Inteligentan narod – naravno! Ali inteligencija se odgaja, ne dobija se na poklon a uslov je svih uslova inače imamo ovo što imamo. Narod će na kraju morati da prihvati odgovornost za svoje odluke inače će… Pročitaj više »

mario
Gost
mario
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

a kako rješiti problem nasilja većine nad manjinom ili pojedincem. Kako rješiti ako ja ne želim biti dio te ili ikakve druge države gdje me država na bilo što prisiljava. Hoćete li mi opet silom utjerati poštivanje zakona i po čemu se ta država razlikuje od ijedne danas gdje uvijek… Pročitaj više »

Imperator
Gost
Imperator
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Slazem se da nije idealno,to bi bila utopija.Ako te ne mrzi napisi voleo bih da prostudiram i te probleme. Inteligencija se ne odgaja,jer da se odgaja tesko bismo mi maknuli iz srednjeg veka i vladavine religija.Renesansa je pocela buntovnistvom da tako kazem,a posle je doslo i donekle sloboda istrazivanja a… Pročitaj više »

mario
Gost
mario
10 mjeseci prije
Reply to  Imperator

“Zato i smatram da je sistem baziran na vladavini umova,liderstvu i odgovornosti istih umova generalno blizu onoga sto nama treba.U suprotnom dobijamo ili apsolutnu slobodu koja ce postati anarhija” TRAŽITE i prizivate SLOBODU a nudite nam teror države kao i do sada. I naravno bojite se apsolutne slobode, a i… Pročitaj više »

Imperator
Gost
Imperator
10 mjeseci prije
Reply to  mario

Ne bojim se apsolutne slobode ali ona je utopija.Apsolutna sloboda nece postojati jer da bi ona postojala mora SVAKI covek da se oslobodi zelje da bude bolji,mocniji od drugoga coveka.To bi znacilo da se covek odrice svojih prirodnih osobina zeljom za nadmoci.Primeri za zeljom za moci su:Bolja kuca,auto, vise novca,bolja… Pročitaj više »

mario
Gost
mario
10 mjeseci prije
Reply to  Imperator

“Ne bojim se apsolutne slobode ali ona je utopija.Apsolutna sloboda nece postojati jer da bi ona postojala mora SVAKI covek da se oslobodi zelje da bude bolji,mocniji od drugoga coveka.To bi znacilo da se covek odrice svojih prirodnih osobina zeljom za nadmoci” JAKO SI U KRIVU, apsolutna sloboda je poštivanje… Pročitaj više »

Imperator
Gost
Imperator
10 mjeseci prije
Reply to  mario

Aha sad je jasno o cemu govoris.Razlika je u nasem poimanju sveta uopste.Ti govoris o kosmickoj energiji i slicnom, sto moram da priznam nisam najbolje upoznat.Ja govorim o stvarima koje su opipljive,koje mogu da koriste za 99% covencanstva.Ja kao sto sam rekao i iz licnog iskustva smatram da sloboda mora… Pročitaj više »

shumadinac
Gost
shumadinac
10 mjeseci prije
Reply to  Imperator

Da ne bih sada pisao dug komentar pogledaj prvo moj tekst: https://www.logicno.com/zivotni-stil/put-ka-boljem-zivotu.html a onda možemo da nastavimo – biće prilike. Moram da priznam da sam umoran od pljuvanja tako da je pravo osveženje sa nekim normalno diskutovati. Nov si pa nisi upoznat sa mojim radom, kad budeš imao vremena možeš… Pročitaj više »

shumadinac
Gost
shumadinac
10 mjeseci prije
Reply to  Imperator

Naravno da neko glup ne može da se učini pametnim bez obzira što ga naučiš mnogo čemu ali neko pametan može da se zaglupi – garantovano znaš primere, posebno kod mlade populacije. Na to sam mislio kada sam rekao da se inteligencija odgaja. Za mene je odličan primer engleskih koledža… Pročitaj više »

pera lozac
Gost
pera lozac
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

“Kome sada verujemo? Koga slušamo? Da li shvatate da počinjemo samostalno da donosimo odluke o tome šta je istina, šta je ispravno, šta je dobro? Bez obzira što je naša pojedinačna stručnost vrlo uska?!? Napravite vrlo prost test: zamenite sami grejač na bojleru (posao koji vodovodžija rutinski radi) pa čete… Pročitaj više »

mario
Gost
mario
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

“Za mene je odličan primer engleskih koledža gde su se studenti ohrabrivali (ne znam kako je danas) na diskusije, na iznošenje suprotnih stavova jer se u takvim oštrim diskusijama učenici maksimalno aktiviraju.”
OPET U SKLOPU ZLOĆINAĆKOG OBRAZOVNOG SUSTAVA GDJE ILI SI NA LINIJI ZLOĆINACA ILI TE MARGINALIZIRAJU

Imperator
Gost
Imperator
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Nazalost znam mnoge primere i zato sam pisao da skole nerade svoj posao i zato se ljudi samoedukuju. Takve skole i profesori su retki generalno kao Harvard,zanemarimo sto oni edukuju svoje ljude za sluzbu ali to bi bio model koji bi unapredio sve cak i one koji slabije shvataju.Taj model… Pročitaj više »

taugo
Gost
taugo
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

inteligencija je urođena , ili je imate ili je nemate , mnogi inteligentni ljudi koje sam upoznao ne žele imati ikakve veze s ovdašnjom politikom jer jednostavno nemaju želudac za te stvari , večina je predvidjela ovo što se sad dešava . svi do jednoga su složni u jednoj stvari… Pročitaj više »

shumadinac
Gost
shumadinac
10 mjeseci prije
Reply to  taugo

Da ponovim: inteligencija jeste urođena ali mora da se neguje kako bi razvila pun potencijal…

Istražuj
Member
Istražuj
10 mjeseci prije
Reply to  Imperator

“…zahteva inteligentan narod…” Ma direktna demokratija bi bila odlicna – medjutim, kako mislis da od totalno korupiranih institucija napravis one za “direktnu demokratiju”…? Mislim da nije najvaznija inteligencija naroda – nego njegova obavjestenost. Dakle tacna informacija. Svaka dezinformacija (a koja je obicno samo Cionisticki lazni Narativ) – podiva svaku vrstu… Pročitaj više »

Imperator
Gost
Imperator
10 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Pod inteligentnim ja smatram onog koji zna,koji tesko moze biti izmanipulisan.i dovoljno je otvorenog uma da prihvati i unapredi svoje misljenje. Direktna demokratija opet zahteva odredjeno vreme celog narod i njegovu angazovanost u rezmatranju i resavanju problema sto u pojedinim situacijama moze biti pogubno,zato smatram da mora postojati odrdjeni skup… Pročitaj više »

shumadinac
Gost
shumadinac
10 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Nisi dobro informisan – Libija je plemenska država, dok je Gadafi bio jak bio je autoritet koga su morali da slušaju a onda je usledila klasična borba za vlast…

KISIK
Gost
KISIK
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

S klasična misliš jerovatno dirigirana od francuzki barona &;co? Revolucija kažeš, obojena ko duga,za potrebe nabijanja duga. Pa ta plemena širom afrike razdjeljuju vanjski faktori sa sjedištima u parizu briselu davosu londonu i n.yorku . O tome nema riječi u francuzkim školama,diskusuje se vode u osnovnoj školi,na temu,jesam li muško… Pročitaj više »

nbirbgierifbgierfver
Gost
nbirbgierifbgierfver
10 mjeseci prije
Reply to  KISIK

Dobro ti ide angažirana poezija hehehe: “Revolucija kažeš, obojena ko duga,za potrebe nabijanja duga”.

Dani
Gost
Dani
10 mjeseci prije
Reply to  Imperator

Odlično, na tragu nekih mojih razmišljanja inspiriranih davno pročitanom fantastičnom knjigom za koju je dobio i Nobela “Igra staklenim perlama” od Hermanna Hessea.
Pozz

Istražuj
Member
Istražuj
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

“…Uporno vrtiš priču da cionisti vladaju svetom jer su najbogatiji bez konkretnog dokaza. Iz ovoga proizilazi da je bogatstvo to koje vlada?…” Haha… Pa ti si jos i komicar…? (pravo mi je smijesno da ti moram pricati o vlasnistvu nad najvecim “modernim” CB, ali i o CB svih CB tzv… Pročitaj više »

shumadinac
Gost
shumadinac
10 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Da stavimo tačku na cioniste, Protokole i slične gluposti koji su samo ispiranje mozga. Nemam linkove (za prave stvari nikad nećeš naći materijal na internetu) a umesto romana obrazložiću u par rečenica tako da možeš da se koncentrišeš na jedan odgovor. “Dvorski židov” je “institucija” koja je postojala i u… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Istražuj
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

“…za prave stvari nikad nećeš naći materijal na internetu…” Ovo ti je odlicna recenica. Ujedno je i odgovor kolegi Imperatoru – u vazi “Inteligencije vs Informacije”. Primjer je jednostavan, i zivimo ga trenutno. Dakle zamislimo skupinu ljudi (recimo “drzava”) gdje svi : imaju nadprosjecnu inteligenciju… uvjezbani su na poljima svoje… Pročitaj više »

shumadinac
Gost
shumadinac
10 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Dakle stvarno si neverovatan: ja ti ukažem na grešku koja dovodi u pitanje celu tvoju konstrukciju a ti opet vrtiš jednu te istu priču – ovaj put bez IKAKVE veze sa mojom replikom. I sad ćeš ti da izneseš čitavu studiju kako itekako ima veze a opet se nećeš dotaći… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Istražuj
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

“…ja ti ukažem na grešku koja dovodi u pitanje celu tvoju konstrukciju…” Pobogu covjece… pa ti stvarno nisi onaj “shumadinac” od prije 10 mjeseci. Dobro su neki ovdje to primjetili. Cijela tvoja konstrukcija je ogromna Greska. Medjutim – nema sanse da je namjeravas vidjeti. Lamentiras ovdje besmislice pozivajuci se na… Pročitaj više »

Imperator
Gost
Imperator
10 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Odlicno receno,ovo bi trebalo biti svima jasno oko cionizma,kamatara i ni slucajno demantovati Protokole jer oni su dokument koji objasnjava kako se osvaja svet pa cak i nacin koji ce to uraditi.

shumadinac
Gost
shumadinac
10 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Koliko razumem ništa što učimo iz istorije nije tačno jer je “pseudo”, možda i “Rokfelerova”? Jevreji naravno nisu kamatarili u 12. veku jer još uvek nije postojao “dvorski židov”??? “Ti do sada nisi postavio niti jednu jedinu poveznicu na bilo koji tvoj izvor informacija – na osnovu kojeg gradis vlastiti… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Istražuj
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

“…Ovde si u pravu, zaista se izvinjavam što samostalno razmišljam umesto da usvajam sa interneta…” Ama ne razmisljas samostalno prijatelju. To ti se samo cini. Upravo si ekstremist jedne propale (ili “zloupotrebljene” kako ti kazes) – tzv “nauke”… Totalno si u banani, ali to ne zelis vidjeti. E sad –… Pročitaj više »

KISIK
Gost
KISIK
10 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Bravo za dio o djeci!!!

mario
Gost
mario
10 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Nevjerojatno dobro objasnjeno. Vidio sam i prije ljude koji su bili na dobrom putu da bi naglo skrenuli, Matrix ih je asimilirao, pojeo i poklopio

Imperator
Gost
Imperator
10 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Pa niko normalan ne trazi iskljucivo informacije na internet,nego iz knjiga i iz licnog iskustva istrazivanja… Ko je rekao da se autoritet ne propituje kad sam pisao o vecu koji selektuje,to je sistem kao ono vece rabina koje diskituje o nacinu delovanja,znaci njihovo oruzuje protiv njih.U njega ulaze oni koji… Pročitaj više »

Imperator
Gost
Imperator
10 mjeseci prije
Reply to  Imperator

I da ne zaboravim ja nepisem o diktatoru,koji ima apsolitnu moc nego o principul liderstva.Ako si radio sa liderima projekata znao bi da se posao deli hijerarhijski ali da postoji diskusija izmadju lidera i saradnika(podredjenih).

mario
Gost
mario
10 mjeseci prije
Reply to  Imperator

A šta sa onih 50 posto koji se ne slažu, ili čak 70 posto drugačijih, misliš na njih represijom ili

Imperator
Gost
Imperator
10 mjeseci prije
Reply to  mario

Jos da pojednostavim na principu uspesnih firmi ili vojski jer to su sistemi koji pokazuju efikasnost.Kad ti stigne naredjenje od Direktora ili Generala cilj je proizvesti 1000 komada eksera ili osvojiti grad u ratu ti pretpostavljam kazes ja necu i odes iako je postavljen cilj koji svima donosi progres nekada… Pročitaj više »

mario
Gost
mario
10 mjeseci prije
Reply to  Imperator

Hijerarhijska struktura je jedino za one čija svijest to podržava, za mene jedino slobodna volja i dobrovoljno udruživanje ljudi sličnih interesa. Pogledaj udrugu u Italiji damanhur

Istražuj
Member
Istražuj
10 mjeseci prije
Reply to  Imperator

“…Ko je rekao da se autoritet ne propituje…” Kolega, Ja zasigurno nisam. Cak niti uludilu takvo sto ne bih mogao pomisliti. Medjutim – evo ti kolege Shumadinca… On nedvojbeno samo “autoritetima” vjeruje, a svako ko propituje autoritete – pa cak i ovakve shuplje i upitne kao “epidemiologe” – on je… Pročitaj više »

Imperator
Gost
Imperator
10 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Sto se tice epidemije(plandemije,nazovimo je pravim imenom)tu nema “teorije zavere” nego itekako plan postoji,kao onaj dokument iz Rokfeler fondacije 2012.Sve je objasnjeno cak i plan za buducnost.I oni linkovi koje postavljas govore sve sto treba o ovoj temi. Nauka nije fiksna da se tako izrazim nego ona svremonom napreduje.Bar bi… Pročitaj više »

nbirbgierifbgierfver
Gost
nbirbgierifbgierfver
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Pa vatikanus su stvorili isti i vode ga isti koji i vladaju planetom.

Ici
Gost
Ici
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

5+

Z.A.
Gost
Z.A.
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Shumadinac kolega ti uvijek zapocnes dobro svoje komentare i kad treba da ga finalizujes ti uvijek po meni odlutas negdje i uprskas sve, ja kao neko ko cita tvoje komentare na kraju te ne razumijem nista

shumadinac
Gost
shumadinac
10 mjeseci prije
Reply to  Z.A.

U pravu si a razlog je vrlo jednostavan: i onako su mi komentari predugi, teme su kompleksne pa ako bih detaljno objašnjavao to ne bi bio članak nego knjiga. Treba imati na umi i da iznosim mišljenje protivno većinskom – zašto bih pisao onde gde se slažem kad toga ima… Pročitaj više »

Z.A.
Gost
Z.A.
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Ne pravdam se minusi nisu moji, ali sijecam se od ranije tvojih komentara i onih koje si pisao i objavljivao na ovom istom portalu i po meni ima razlike izmedju tadasnjih i ovih sadasnjih. Nisam nista mislio lose i rekao sam da pocinjes komentare odlicno i onda ja kao neko… Pročitaj više »

shumadinac
Gost
shumadinac
10 mjeseci prije
Reply to  Z.A.

Ma ne kažem da su minusi tvoji nego nije baš neki podstrek kad ti svaki napor popiša neko ko nije u stanju dve misli da sastavi u glavi…
Ne brini, pratim komentare i uglavnom znam kako ko razmišlja 🙂

p.s. Ajde sve ali kad zezanje hejtuju – može li niže?

Maki
Gost
Maki
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Zemljače Šumadinac, kao što pre nekog vremena ovde napisah, ista ekipa plasira i informacije i dezinformacije (teze i antiteze) i kontroliše procenat učešća obe opcije. Iz iste rupe ide i zvanična nauka i ono o ravnoj zemlji, teizam i ateizam, gušteri i negušteri, korona i nekorona… Cilj je držati ljude… Pročitaj više »

Mölltaler
Gost
Mölltaler
10 mjeseci prije
Reply to  Maki

Jako dobar komentar.

shumadinac
Gost
shumadinac
10 mjeseci prije
Reply to  Maki

Da Maki, to je tačno ono što pišem godinama (ostavio sam link gore u replici Imperatoru) – uvek mi je drago kad naiđem na ljude kojima ne moram baš sve da objašnjavam 😉 Šalu na stranu, to što si napisao je odličan polaz ali tek polaz koji se mora razvijati… Pročitaj više »

CAN
Gost
CAN
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Šumi!? Budi živi primjer!!
Pozdrav,bez rukovanja?

Istražuj
Member
Istražuj
10 mjeseci prije
Reply to  Maki

“…ista ekipa plasira i informacije i dezinformacije (teze i antiteze) i kontroliše procenat učešća obe opcije…”

Kolega,
Mozete li malo vie o toj “istoj ekipi”…?
Da li se tu radi o nekim “entitetima” (kao sto neke kolege ovdje diskutuju) ili o obicnim ljudima od krvi i mesa…?

Maki
Gost
Maki
10 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Drage volje kolega @Istražuj. Pre oko tri decenije su mi u ruke dopali zloglasni “protokoli…” i tad sam se naježio od hibrida koji je kombinovao vrhunsku inteligenciju i esencijalno zlo u tom dokumentu. Na sreću sam prilično oslobođen uticaja masovnog razmišljanja i kolektivizma generalno, što bi rekao Bora Čorba “ja… Pročitaj više »

shumadinac
Gost
shumadinac
10 mjeseci prije
Reply to  Maki

Ali Maki, u Protokolima je lako zaključiti ko su “ONI” i oni su sasvim mala grupa u odnosu na ostatak. Jedini način da takva grupa nešto postigne je rad u tajnosti, objavljivanje takvih namera je suludo. “Đavo je pobedio kad ubedi ljude da ne postoji” a ovaj “đavo” viče: “Ja… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Istražuj
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

“…objavljivanje takvih namera je suludo…” Shumadinac, Mozda bi ipak dobro bilo da ponekad malo istrazis…? Naime – “Protokoli…” – nisu “objavljeni” namjerno od tih koji su ih pisali… Oni su “procurili”… Izlazili su kao feljton u Moskovskim novinama u nekoliko nastavaka, a objavio ih Rus, a ne neki zidov… Naravno… Pročitaj više »

nbirbgierifbgierfver
Gost
nbirbgierifbgierfver
10 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Je je i Vorenova komisija je zakljućila da je Osvi koknuo Kenu a Kisinđerijeva komisija je zaključila da su pečinari srušili tornjeve, tako isto i ovo sa “carskom” bolje reći šesterokrakom policijom u Rusiji. Sve se ponavlja a 99,99 posto ljudi slijepi pored očiju jer percepciju zamagljuju fotonima.

Istražuj
Member
Istražuj
10 mjeseci prije
Reply to  Maki

Hvala na odgovoru i pojasnjenju kolega. Generalno se slazem sa svim sto ste ovdje napisali. Jedina stvar je sto ja trenutno (mozda totalno pogresno) – naprosto zelim da se drzim onog sto je “opipljivo” u svijetu oko nas. Dakle – da li iz Rockfellera i Rotschilda ima jos neko/nesto…? Mozda….… Pročitaj više »

nbirbgierifbgierfver
Gost
nbirbgierifbgierfver
10 mjeseci prije
Reply to  Maki

Kljućne rijeći: “i tad sam se naježio od hibrida koji je kombinovao vrhunsku inteligenciju i esencijalno zlo u tom dokumentu”.

KISIK
Gost
KISIK
10 mjeseci prije
Reply to  Maki

Dobro sročeno ,kratko i dobro.

nbirbgierifbgierfver
Gost
nbirbgierifbgierfver
10 mjeseci prije
Reply to  Maki

Maki ko profesor koji je sve prošao i došao do istine napiše suštinu u par rečenica a Istražuj pravi knjiški moljac doktorske disertacije piše koje treba pozorno pročitati bez obzira na duljinu.

KISIK
Gost
KISIK
10 mjeseci prije
Reply to  Z.A.

Nije do njega,markira je fizičko vaspitanje,pa mu fali kondicije,ostari se…ovako ili onako.

CAN
Gost
CAN
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Šumi,šumu od drveća ne želiš uočiti.
Imam osijećaj da,hoćeš kašiku u med zamočiti?!
Po svaku cijenu!?
Pozdrav

totalni idiot
Gost
totalni idiot
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Shumadinac svaka ti dala……to je dobro razmišljanje i jedino ispravno. Ovo je šansa za ljudski rod koja se stvori jedanput u milijun godina, naime oligarski su uvijek nametali krvave ratove u kojem su ljudi krvavo ginuli za njihove interese i nisu imali izbora (WW1 i WW2),a sad prvi put ljudi… Pročitaj više »

Maki
Gost
Maki
10 mjeseci prije
Reply to  totalni idiot

“Neće biti lako, ali nije nemoguće.”

To bih radije pretvorio u optimističniju i realnu formu: “biće teško ali je moguće”.

nbirbgierifbgierfver
Gost
nbirbgierifbgierfver
10 mjeseci prije
Reply to  Maki

Moguće asteroidu, Suncu ili samoj Zemlji a resursu nikad.

Maki
Gost
Maki
10 mjeseci prije

Nema nepogrešivih! Postoje situacije kada i najbolji timovi naprave sitnu grešku koja se razvije u neočekivan poraz.
Njihova greška bi mogla biti za nijansu pređena crta iznad granice koju podešavaju, odnosno odnos prihoda i rashoda na granici nezadovoljstva ali ispod linije pobune.

nbirbgierifbgierfver
Gost
nbirbgierifbgierfver
10 mjeseci prije
Reply to  Maki

Sile veće od one koje vlada milenijima nema. SVI rade za tu silu.

shumadinac
Gost
shumadinac
10 mjeseci prije
Reply to  totalni idiot

Akobogda!
Samo moram da te upozorim – takvim razmišljanjem “kaljaš porodično prezime” 😉

CAN
Gost
CAN
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

,,prvo smo prestali,,… Ja sam uvijek sadržavao jednu dazu zdravoskeptičnog diferenciranog odmaka od zadatog protokola, pogotovoonda kad dokazano ne funkcionira primjere imaš posvuda,samo ih treba shvatiti i naći…jeben posao. Prihvaćanje ponuđene verzije,, istine” je bijeg od vlastitog djelovanja pri stvaranju stvarnosti,što pak pogubno biti možeza nižeučesnike, kao što vidiš upravo… Pročitaj više »

Legendarni Grk
Gost
Legendarni Grk
10 mjeseci prije

DA LI SE NAKON VAKCINACIJE ZAISTA POSTAJE IMUN NA NEKE BOLESTI? Mnogi ljudi svake godine trče kod lekara da bi primili vakcinu protiv gripa. Kada ih virus gripa ipak napadne, kažu da im vakcina nije pomogla jer je virus verovatno bio “mnogo jak”. Lekari, međutim, vole da kažu da je… Pročitaj više »

mario
Gost
mario
10 mjeseci prije
Reply to  Legendarni Grk

Dobro si napisao

Legendarni Grk
Gost
Legendarni Grk
10 mjeseci prije
Reply to  Legendarni Grk

Vaccine je latinska reč i znači – krava (vaca). Da, misli se na kravu – domaću životinju čije mleko rado pijemo. Kako se ta reč našla kao termin za ono što danas zovemo vakcinom? Podsetimo da je vakcinacija (ili cepljenje) proces ubrizgavanja bolesnog biološkog materijala (od krava, teladi, majmuna, prasića,… Pročitaj više »

mario
Gost
mario
10 mjeseci prije
Reply to  Legendarni Grk

Odlično objašnjeno

Diana
Gost
Diana
10 mjeseci prije
Reply to  Legendarni Grk

Sveta krava Edwardova nadzivjela svog gospodara, a ni bila cak ni cijepljena.

KISIK
Gost
KISIK
10 mjeseci prije
Reply to  Legendarni Grk

Ti mu držao sir dok je to otkrio?

Legendarni Grk
Gost
Legendarni Grk
10 mjeseci prije
Reply to  Legendarni Grk

DNK VAKCINE TREĆE GENERACIJE   Ove vakcine su bio-inženjeringom tako napravljene da proteinska forma u njima (koja kada se ubaci u ćeliju domaćina treba da “oživi” odnosno aktivira se), u sebi sadrži kratak DNK lanac koji je veoma srodan sa DNK šifrom ćelije domaćina ili možda mitohondrije u ćeliji domaćina.… Pročitaj više »

mario
Gost
mario
10 mjeseci prije
Reply to  Legendarni Grk

kopiram i spremam

nbirbgierifbgierfver
Gost
nbirbgierifbgierfver
10 mjeseci prije
Reply to  mario

I ja sam spremio.

shumadinac
Gost
shumadinac
10 mjeseci prije
Reply to  Legendarni Grk

Šta fali – ako si vegan omoguće ti da vršiš fotosintezu… 😉

p.s. A ako počneš da krekećeš shvatičeš da su pogrešili. Ili nećeš.

KISIK
Gost
KISIK
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Prije nećeš shvatiti,tek potom…

Istražuj
Member
Istražuj
10 mjeseci prije
Reply to  Legendarni Grk

Odlican post. Hvala. “…Jedino što u ovoj priči ne štima je što sve u ljudskom oganizmu funkcioniše u harmoniji i život nije ništa drugo do elektro-bio-hemijski ekvilibrijum, a ne militantno polje…” Samo bih dodao – da se cijela tzv “moderna nauka” (pseudo-nauka) bazira na ovoj predrasudi – tj “borbi dobra… Pročitaj više »

KISIK
Gost
KISIK
10 mjeseci prije
Reply to  Legendarni Grk

Pari mi logično što pišeš.

Legendarni Grk
Gost
Legendarni Grk
10 mjeseci prije
Reply to  Legendarni Grk

SJEDINJAVANJE RAZLIČITOG DNK MATERIJALA – UNIŠTENJE MITOHONDRIJA PREKO CJEPIVA   Šta to znači kada ćelija internalizuje DNK? Da li to znači da genetski obrađen materijal koji se ubaci u decu postaje deo njihovog DNK? DNK je šifra stvaranja određene vrste i njene forme. Da li genetski izmenjeni DNK time čini… Pročitaj više »

nbirbgierifbgierfver
Gost
nbirbgierifbgierfver
10 mjeseci prije
Reply to  Legendarni Grk

Autizam je proizvod namjeran da bi se stvorilo idealnog resursa. Inače svaka čast na sva četiri napisa!

Ruma
Gost
Ruma
10 mjeseci prije

Ovaj tekst se može primeniti i na automehaničare. Ista priča. Nema više morala. Ja dovezo kola kod majstora, a kad ono kuknjava. Ništa ne valja. Sve treba da menja. A kad mi je spomenuo pare, pao mi mrak na oči. Ponekad mi se čini da sav belosvetski ološ živi oko… Pročitaj više »

mario
Gost
mario
10 mjeseci prije
Reply to  Ruma

ovo je vrijeme razdvajanja čovječanstva, okruži se sličnima

mario
Gost
mario
10 mjeseci prije

” U suštini medikalizacija života predstavlja ovisnost čovjeka o sustavu. Ona je otuđenje čovjeka od svojeg bitka, korijena problema i orijentacije na simptome. Predstavlja prebacivanje odgovornosti za svoje zdravlje na sustav. Danas smo došli do situacije kada je medicina postala produžena ruka (ona je samo iskorištena) u svrhu stvaranja nove… Pročitaj više »

Kornijevim korakom
Gost
Kornijevim korakom
10 mjeseci prije

MEDINACIZAM

Krokodil
Gost
Krokodil
10 mjeseci prije

Dr Mengele je uskrsnija u punom sjaju i velicini ???? Boze gripa postaje Bog bogova. Sveti virus…

Diana
Gost
Diana
10 mjeseci prije
Reply to  Krokodil

…istine, i stine…isti ne…he,he,he…odlican clanak,gdje je do sad od stoljeca….bio ne. Odlicno, hvala!

KISIK
Gost
KISIK
10 mjeseci prije
Reply to  Diana

Ti nikako ne da istisneš?

KISIK
Gost
KISIK
10 mjeseci prije
Reply to  KISIK

Dementni hemeroidi su većinä…nije ni čudo da smo vrača naručili.

KISIK
Gost
KISIK
10 mjeseci prije
Reply to  Krokodil

Ja ih prebrojih na prste jedne noge.
stonoga

burt
Gost
burt
10 mjeseci prije

najveći problem cjepiva koje najavljuju Pfizer i Sputnik V je da nije jasno da li su poštivane sve procedure prema strogim kriterijima od strane nadležnih tijela a sve ukazuje da nisu jer nije jasno koliko se pokusnih kunića cijepilo a isto tako rokovi za promatranje njihovog stanja su prekratki da… Pročitaj više »

shumadinac
Gost
shumadinac
10 mjeseci prije
Reply to  burt

Čak i da je vakcina potpuno bezopasna najveći problem je što je korona visoko mutabilan virus tako da će danas odlična vakcina biti beskorisna kroz nekoliko meseci. Ovo je veći problem čak i od sumnjivih vakcina – posebno ako mutira u nešto opasnije. A to može i bez “pomoći prijatelja”.

mario
Gost
mario
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

“Ovo je veći problem čak i od sumnjivih vakcina”
NETOČNO, korona i gripa, je puno manji problem od sumnjivih vakcina

hiber
Gost
hiber
10 mjeseci prije
Reply to  mario

Varaš se. Najveći problem je uništena ekonomija. Već su zatvaranja u proljeće izazvala kaos, pa je došao suludi prekid ljetne sezone, pa u studenome novo njemačko zatvaranje, pa je sada došao krah skijaške sezone. Pa će se sve to razvući do proljeća. Dakle, pad ekonomije nije 10-15%, već prije 30-40%,… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Istražuj
10 mjeseci prije
Reply to  hiber

“…sto znači da se i Njemačka iscrpila…”

Slazem se. Samo sto ne mislim da se Njemacka iscrpila.
Naprosto ovi koji su vlasnici “stamparije” – ne mogu vise odrzavati Ponzi shemu…
Jednoszavna ideja je da skrate “piramidu” za kojih stotinjak spratova…(smanjujuci broj ljudi na Svietu)

mario
Gost
mario
10 mjeseci prije
Reply to  hiber

Laž, vakcina je smrtna opasnost

BuddhaLA
Gost
BuddhaLA
10 mjeseci prije
Reply to  mario

Zna onto…ali opet piše kao daktilograf…

BuddhaLA
Gost
BuddhaLA
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Ovdje programiraš čitatelje u diskuziji sa ovim blizäncom ti,Brut-om.
Žalosno stvarno,šta ti se desi??!

KISIK
Gost
KISIK
10 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Odlična vakcina?daj navedi 1.!?

hiber
Gost
hiber
10 mjeseci prije

Zapravo najbolje je uvesti stroge mjere i kazne kad znaš da si na vrhuncu epidemiološkog vala. Zaboravljate da oni na vrhu imaju zbroj svih testova dok se objavljuju samo oni konzervativni. Krivilja smrtnih slučajeva kasni 7-10 dana. Dakle, kada krivulja bude pred zaravan i započme pad tvrdiš da su zaslužne… Pročitaj više »

mario
Gost
mario
10 mjeseci prije
Reply to  hiber

Stroge mjere netreba nikako donositi za gripu, pustiš da ljudi steknu imunitet i gotovo, kako je bilo oduvijek, a smrtnost ako se gleda na nivou godine je opet slična.

hiber
Gost
hiber
10 mjeseci prije
Reply to  mario

Ovo je koronavirus, a ne gripa. Mjere treba donositi i strogo ih se pridržavati. Ali ne ove koje su donesene, zapravo trebalo je donositi kontramjere. Švedski pristup je bio ispravan, jedina greška im je bila vlastita predrasuda da su zatvoreni i izolirani Šveđani, pa im je korona prošla kroz staračke… Pročitaj više »

mario
Gost
mario
10 mjeseci prije
Reply to  hiber

Nevidiš od drveća šumu, ovo je gripa, nema nikakve potrebe za uobičajenu gripu za maskama i vakcinama i zatvaranjima na ovakvu smrtnost, a ni za veću smrtnost. Sve ove mjere su da elita upropasti ekonomiju, čovjeka i obitelj, kako bi uveli NWO, a nisu za naše dobro ni u kom… Pročitaj više »

ispod uma
Gost
ispod uma
10 mjeseci prije
Reply to  hiber

Nepotpuno predočavaš situaciju,jel te pokrece da pises-,lova bez koje se ne može?

Simon
Gost
Simon
10 mjeseci prije
Reply to  hiber

Pišeš gluposti. Kod španjolice apsolutna smrtnost je bila puno veća pd prosjeka predhodnih godina, dok sad kod korone apsolutna smrtnost ne odudara od prosjeka apslolutne smrtnosti predhodnih godina.
Kao u TV prodaji rekli bi; Ali nije to sve, ako kupiš PCR testove, na poklon dobiješ koronu.

hiber
Gost
hiber
10 mjeseci prije
Reply to  Simon

Jasno sam rekao da drugi val korone u potpunosti prati val Španjolice uz napomenu mnogo manje smrtnosti. Nekakva smrtnost svakako postoji. Davno sam rekao kolika je ta smrtnost, pa da se ne ponavljam. Inaće, sigurno ćemo imati povećanu smrtnost u unutrašnjosti, a redovnu na Jadranu. Hvala turizmu i kolanju korone… Pročitaj više »

Simon
Gost
Simon
10 mjeseci prije
Reply to  hiber

Pa i ja sam jasno napisao kako se s testovima dobije korona. Nema testova, nema korone, a ostaju razni virusi među kojima su i oni iz grupe korona virusa koji i inače izazivaju različite tegobe, teška stanja pa i smrt. Znači virusi su postojali, postoje sad, a postojat će i… Pročitaj više »

hiber
Gost
hiber
10 mjeseci prije
Reply to  Simon

Potpuno isti virus, bez značajnijih mutacija. To je RNK mrcina od 30 kB (gripa je samo 7-8), taj ima samoispravljajući kod. Promjenjiva varijabla je jedino ljudski imunitet. I kolanje virusa u populaciji. Što koronavirus više prođe populacije ljeti, manje posljedice zimi. Testovi me nešto ne zanimaju, jasno je da registriraju… Pročitaj više »

Simon
Gost
Simon
10 mjeseci prije
Reply to  hiber

Ja neznam da li je isti virus, meďutim zaraza virusom ove jeseni je dosta više asimptomastska kad je imunitet nakon sunca, ljeta i ljetnih i jesenskih plodova puno jači nego početkom proljeća. Znam kako virozu s temperaturom nikad ne dobijam na kraj ljeta nego tek početkom godine kad mi je… Pročitaj više »

Ico
Gost
Ico
10 mjeseci prije
Reply to  hiber

Đikić radi za proviziju?!?
Molim detaljnije pojašnjenje!

ispod uma
Gost
ispod uma
10 mjeseci prije
Reply to  hiber

Sereš mučki,po logici.

burt
Gost
burt
10 mjeseci prije
Reply to  hiber

kod španjolske gripe najveći broj smrtnih slučajeva je bio posljedica bakterijskih upala pluća a sigurno nebi bila tolika smrtnost da su u vrijeme španjolske gripe 1918-1920 postojali antibiotici koji su kod osoba sa bakterijskim upalama pluća prvi puta primjenjeni četrdesetih godina

hiber
Gost
hiber
10 mjeseci prije
Reply to  burt

Da, to je točno, pogotovo kod starijih. Međutim tada je umiralo izuzetno mnogo mladih, pogotovu u drugom valu. Njih je najvjerojatnije ubijao imunološki odgovor, odnosno citokinska oluja, ima toga i sada.

ispod uma
Gost
ispod uma
10 mjeseci prije
Reply to  burt

Koliki postotak umrlih od španj.gripe je bio cijepljen 1918,1919? Zna neko…sv petar.. .nezna niko

Mucke
Gost
Mucke
10 mjeseci prije
Reply to  hiber

Tebe neko pravi budalom vec devet mjeseci sto ne bi bio problem da se ti i slicni ne ponosite sto ste magarci . Nemam ja problema s tim da neko radi ludosti od sebe ( poput nosenja brnjice ,skrivanja od drugih ljudi ,aplaudiranja na ocitu zloupotrebu vlasti i ovlasti te… Pročitaj više »

mario
Gost
mario
10 mjeseci prije
Reply to  Mucke

“Moj problem pocinje kad likovi oboljeli od Stokholmskog Sindroma kao ti i jos nekolicina na portalima umjesto da zavrse u izvjesnoj ustanovi pocinju izranjati kao nekakvi autenticni tumaci zbilje oko nas.”
OVO JE ORGINALAN KOMENTAR

hiber
Gost
hiber
10 mjeseci prije
Reply to  Mucke

Onda si budala. Umjesto Stokolmskog sindroma toplo ti preporučam Lov na vještice. To znači , sada kada je Sabor usvojio da je to prekršaj koji širi zarazu, da kada ti dođeš u samoposlugu bez brnjice i neko ti razbije glavu, onda možeš slobodno širiti autentičnu zbilju oko sebe. Da stvar… Pročitaj više »

Mucke
Gost
Mucke
10 mjeseci prije
Reply to  hiber

Batina ima dva kraja ,koji ce tebe zapasti na kraju uopce ne sumnjam.Tebi i tvojima zelim puuno
r n a cjepiva.

hiber
Gost
hiber
10 mjeseci prije
Reply to  Mucke

Lupetaš bez veze. Samo kažem da se muzika promijenila. Kada ide stampedo ne objašnjavaš što se događa, nego ili trčiš nizdol ili se izmakneš ako imaš sreće. Dakle sada kada su uvedene kazne pametnjaković bez brnjice može gadno da najebe, jer naravno širi virus. Pa ti dokazuj…. Što se tiče… Pročitaj više »

Mucke
Gost
Mucke
10 mjeseci prije
Reply to  hiber

Nemam ja sta dokazivat , sam si dokazao da si zandarsko laprdalo,jos jednom tebi i tvojima puuno RNA cjepiva koje toliko hvalis.

hiber
Gost
hiber
10 mjeseci prije
Reply to  Mucke

Ti mi vise ličiš na provokatora. Način ponašanja, uvrede, a cjepivo si slobodno staviš u tur. Eto upravo ti ga Đukić priprema. Takvih sam se ja budala nagledao. Eto nađi jedan primjer da sam ja bilo kakvo cjepivo hvalio. Pogotovo u odnosu na prirodno procjepljivanje. Dakle lažeš, nos ti je… Pročitaj više »

nbirbgierifbgierfver
Gost
nbirbgierifbgierfver
10 mjeseci prije
Reply to  Mucke

Shvati ga, mora svojima dati podršu u ovoj prevari za malu djecu.

ispod uma
Gost
ispod uma
10 mjeseci prije
Reply to  Mucke

Sve si mu rekao!

KISIK
Gost
KISIK
10 mjeseci prije
Reply to  hiber

Bauljaš

ispod uma
Gost
ispod uma
10 mjeseci prije
Reply to  hiber

Kako to misliš,pogledah kroz prozor,padaju starci ka čele na ulici?

Istražuj
Member
Istražuj
10 mjeseci prije
Reply to  emi

stranica blokirana u Austriji.

Kihot
Gost
Kihot
10 mjeseci prije

Odličan članak!!!

Bosanac
Gost
Bosanac
10 mjeseci prije

U mom gradu nekad je najvise bilo pekara, danas mislim da je najvise apoteka (ljekarni), pametnom dosta.

piždro
Gost
piždro
10 mjeseci prije
Reply to  Bosanac

Rasturili su nas Bosanac i to na proste činioce !! čim su nas predestinirali za napuštanje najplodnijeg kraja Europe!! jer nigdje nemože bit grožđe, smokva, breskva, šljiva, paradaiz, kukuruz, pšenica, jabuka, mandarina, orah, buća ukusna kao sa naših terena!!! ubacili su nam crv razdora. e onda na kraju priče po… Pročitaj više »

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
10 mjeseci prije
Reply to  piždro

pizdro moj, unistenje i progon slavena sa balkana traje od davnina a da nije bilo tita i one “je*ene jugoslavije” otisli bi vec svi skupa u 3pm, vjerujes li da danas od svih ljudi koje poznam jedino moj najmladji buraz ima cetvero djece, da, a nekad nas je samo u… Pročitaj više »

piždro
Gost
piždro
10 mjeseci prije

niska nam je svjest moj pp. a plus pomodni smo!! volimo sve zapadne šarene laže.. to je počelo od ondašnje kupovine jeftinog textila audio linija, levisica, lacostica, raybanki itd. u trstu, do ludovanja za njemačkom autima itd. e pozitivni p. bravo za tvoga buraza! e e što mene rastura jedna… Pročitaj više »

CAN
Gost
CAN
10 mjeseci prije

Karte su na stolu,pricipijelna metafora aforizma…
Ali vire karte iz rukava nekim ovisnicima o adrenalinskoj injekciji, neke im čak leže na podu,pod stolom. Navijam za čistačicu u 3.smijeni…

Max
Member
Max
10 mjeseci prije

Ima čovjek pravo ali kako to dokazati robovima kad ne vjeruju da su robovi?

Ico
Gost
Ico
10 mjeseci prije

Predsjednik Rusije Vladimir Putin je nakon rušenja ruskog borbenog aviona u Siriji kazao:” Erdogan od Rusije može dobiti nešto, dok od NATO partnera neće dobiti ništa”!
He, he, he, . . . U Srbiji običavaju kazati:” Para vrta, gdje burgija neće”! Pametnome dosta!

POVEZANE VIJESTI

Nije pronađen nijedan rezultat.

Izbornik