fbpx

Od medicizma do transhumanizma

Transhumanizam

„Medikalizirani društveni rituali predstavljaju jedan vid društvene kontrole posredstvom samoporažavajućeg rata protiv smrti.; Bezlični rituali industrijalizirane medicine stvaraju lažno jedinstvo čovječanstva. Pomoću njih se svi pripadnici ljudskog roda povezuju u jedan identičan kalup ‘poželjne’ smrti na taj način što se kao cilj privrednog razvoja predlaže smrt u bolnici. Mitom o takvom progresu u kojem bi svi ljudi skončali istom vrstom smrti, umanjuje se osjećaj krivnje ‘onih koji imaju’ i koji tvrde da su ružne smrti od kojih umiru ‘oni koji nemaju’ posljedica trenutne privredne nerazvijenosti i da je za to jedini lijek daljnja ekspanzija medicinskih institucija.“ – Ivan Illich

Nakon cijelog stoljeća dizajniranja ljudskog društva produženom rukom medicine čovjek je stigao do stanja kada je svoj život i zdravlje prepustio sustavu. On je od čovjeka stvorio invalida nesposobnog brinuti se za sebe i svoje zdravlje. Oduzeta mu je moć, pravo, inteligencija, znanje i prije svega svijest o važnosti brige za svoje tijelo, um i duh. Naravno, ne možemo i nemamo pravo okriviti isključivo sustav jer svijest o važnosti vođenja brige za svoje zdravlje je sveprisutna bez obzira na vrijeme i prostor. Sustav može živjeti jedino ako ima izvor iz kojeg će crpiti energiju. Paradoksalno to je uvijek bio njegov tvorac – čovjek. Preuzimanjem brige za zdravlje, medicinski sustav preuzeo je brigu za ljudski život. Sustav se pretvorio u glomazni i moćni aparat koji smo nazvali medicizam. Pojedinci su uvijek imali inteligenciju i svijest da vide kamo vode određene društvene pojave. Jedan od njih je bio Ivan Illich, teolog, filozof, kritičar, pisac i poliglot. Prije nego se posvetimo Illichevim mislima zapisanim u knjizi „Medicinska Nemeza“ definirat ćemo pojavu nove paradigme ili ideologije koju smo nazvali medicizam.

Medicizam: paradigma temeljena na medicinskoj struci. Koristi spoznaje, metode i tehnike iz medicinske struke da bi učvrstila autokratsku vladavinu manjine. Za razliku od uobičajene medicinske struke, medicizam svoje djelovanje širi i na zdravu populaciju koristeći politiku, zakone, medije i ostale tehnike za provođenje plana. Nadalje, medicizam postavlja vlastite standarde koji nemaju čvrste temelje u znanosti ili se oko njih vode sporovi. Budući da koristi alate koji su sporni, veće su mogućnosti manipulacije. Na temelju samopostavljenih standarda uvodi represiju. Značajke medicizma su: isključivost (isključivo su metode medicizma prihvatljive), cenzura, korištenje upitnih i neznanstvenih metoda, policijska represija, vladavina manjine, demagogija, optuživanje građana i huškanje ljudi jedne na druge. Osim toga za medicizam je karakteristično sljedeće: što je manje znanstvenih dokaza ili su prekršeni znanstveni standardi time sila agresije jača. Odnosno, agresija medicizma jača proporcionalno broju iznesenih tvrdnji koje nisu znanstveno utemeljene.

Zbog virusa Covid-19 pojavio se problem pritiska na bolnice. U zemljama gdje hijerarhija medicizma nije jaka problem se rješava zajedničkom suradnjom s građanima i edukacijom. Ovaj put je duži, ali kada je riječ o maratonskom problemu – jedini mogući. Ovakav način je put koji podučava novija pedagogija, a temelji se na međusobnoj suradnji i komunikaciji, propitkivanju, edukaciji, samostalnom razumijevanju problema itd…

U zemljama gdje je hijerarhija medicizma čvrsto uspostavljena rješavanje problema temelji se na sili, demagogiji, represiji, nasilju, policiji, kažnjavanju, huškanju ljude jedne na druge i sličnim totalitarističkim metodama.

Prema definicijama neke od značajki totalitarističkih režima su: diskriminacija drugih ideja i mišljenja, cenzura, propaganda koja se ne obazire na činjenice (npr. statističke podatke da maske ne pomažu, kao i znanstvene studije koje potvrđuju njihovu neučinkovitost. Isto tako nema dokaza da policija ili kazne mogu spriječiti širenje virusa), kontrola javnog i privatnog života, ograničavanje slobode govora, iznenadni dolazak na vlast, prilagođavanje zakona prema vlastitim potrebama, izlazak policije na ulice, kažnjavanje građana, huškanje ljudi jedne na druge itd.

Sve su to značajke koje je poprimila nova svjetska paradigma: medicizam.

Od rođenja do smrti

U nastavku ćemo se orijentirati Ivanu Illichu i njegovoj knjizi Medicinska Nemeza.

Prema Illichu zdravlje je postalo fetiš modernog čovjeka kojemu se klanja većina ljudi, društvo je patološki opsjednuto bolešću, medikalizacija je zahvatila sve pore života, a pojedinac se bespomoćno pokorava diktatu liječnika i ljekarnika, režimu ambulanata i bolnica, ovisan o njima kao narkoman o drogi. Moderna medicina, unatoč velikom napretku, otišla je prema lllichu predaleko u želji da isključi smrtnost, bolest i bol, pretvarajući ljude u potrošače zdravlja usputno uništavajući njihove obrambene sposobnosti.

Kroz medicinu desetljećima se provodila agenda dizajna ljudskog društva. Namjera je bila oduzeti čovjeku autonomiju, a zdravlje prebaciti na sustav. Kada je čovjek dozvolio da se sustav brine za njegovo zdravlje automatski je dao privolu da brine i za njegov život. Otuđenjem zdravlja i života od čovjeka plan nije završen. Kada su ostvareni navedeni koraci, moglo se preči na zadnji korak, veliko finale – otuđenje procesa umiranja i preuzimanje smrti. Medikalizacijom života (Illich) uspješno je ostvaren plan otuđenja čovjeka od vlastitog tijela, inteligencije i autonomije. Preuzimanjem smrti na sebe, medicizam doseže krajnju točku preko koje ne može priječi. Ovdje na scenu stupa nova paradigma koja se naziva  transhumanizam o čemu će biti riječ kasnije.

Prema Illichu ovisnost bolesnika o sustavu razgolićuje strukturu klasnog sukoba. Danas bismo ga nadopunili i kazali da razgolićuje sukob između humanizma i dehumanizma. Prema Illichu: „Sve veće vezivanje za liječenje i pokoravanje liječenju također utječe na društveni karakter jednog naroda. Došlo je dotle da se idolopoklonički zahtjev za manipuliranjem poistovjećuje sa njegom zdravlja i da zamjenjuje autonomno povjerenje u biološki snagu, u mudrost tradicionalnih pravila i u susjedsku suosjećajnost.“

Kao što su psihoanalitičari tijekom povijesti stvarali potrošačko – konzumeristički karakter društva[1], tako se produženom rukom medicine stvarao karakter društva koji će pogodovati farmaceutskoj industriji (u konačnici eliti). Taj dizajn je bio suptilan i dugotrajan stoga se neprirodno ponašanje prihvatilo kao normalno, prema Illichu riječ je o medikalizaciji života (danas je to novo normalno). Illich je shvatio da pohlepa sustava (elite) nema kraja. Njima nije bilo dovoljno što su čovjeku oduzeli brigu za zdravlje, život i autonomiju, nego su otišli korak dalje, do same granice života – medicina je preuzela brigu za smrt.

Illich o tome kaže: „Na prvom mjestu tim novim poimanjem smrti ozakonjuje se viši stupanj društvene kontrole. Društvo je steklo obavezu da sprječava smrt svakog čovjeka. Događa se da se liječenje, bez obzira na njegov uspjeh proglašava dužnošću.; Naša nova predstava o smrti podudara se sa industrijskom etikom. Dobra smrt je nepobitno postala smrt standardnog potrošača medicinske njege.“

Illich je još u prošlom stoljeću uočio nastojanje medicinske struke manipulacijom smrti i odnosa čovjeka prema njoj. Uz rođenje, smrt je najvažniji događaj u ljudskom životu. Odnos prema navedenim pojavama mijenja karakter i svijest društva.

Drevni narodi uvijek su imali prirodan odnos prema smrti. Ona nije bila tabu niti stran pojam. Rituali i ceremonije arhaične su potrebe demistificiranja i racionaliziranja nepoznatog, viših sila i patnje. Razvojem društva arhaične potrebe su potisnute i preuzete od strane tehnosfere i sustava. Jednom kada je smrt modernom industrijskom čovjeku oduzeta i predstavljena kao tabu, nestao je intimni dio ljudskosti koji je prebačen na sustav.: „Međutim kada se ‘prevencija smrti’ upražnjava van kulturnog konteksta i kada se potrošači bogougodno spremaju za bolničku smrt, razvojem medicine zasnovane na principu bolnice neminovno se obrazuje izvjestan oblik imperijalističke intervencije. Ljudima se nameće socio-politička predstava o smrti; oni odbacuju svoje tradicionalne vizije onoga što sačinjavaju zdravlje i smrt.“

Liječnik se pretvorio u modernog vrača koji čovjeku materijalističko-potrošačkog karaktera nudi primjerenu smrt prilagođenu industrijskom čovjeku. Proces umiranja bez nadgledanja sustava i medicinskog aparata jedva da je moguć.

„Slično svim ostalim velikim ritualima industrijskog društva i medicina u praksi uzima oblik društvene igre. Glavna funkcija liječnika jest da bude sudac. On je zastupnik, odnosno predstavnik društvenog organizma i dužnost mu je da provjerava da li svaki pojedinac sudjeluje u igri prema pravilima.“

Navedena imperijalistička intervencija medicine postepeno je preoblikovala kolektivnu svijest. Određene kulture prinosile su žrtve bogovima i višim silama. Rituali nisu nestali nego su potisnuti ili prilagođeni industrijskom čovjeku. Prema Illichu: „homoreligiosussam sebe prinosi na žrtvu industrijskog ideologiji. Odbacivanjem autonomije izgubili smo pravo da se brinemo za sebe, svoj život, zdravlje i smrt. Pravila ponašanje u Imperiju medicinskog sustava su jasne. On se brine za naše zdravlje, a naše zdravlje je naš život. Njemu život sam nije dostatan nego se kao u drevna vremena ljudi moraju žrtvovati na panteonu nove svjetske paradigme. Bolnice su postale samo zamjena za žrtvene hramove što aludira na religijske rituale. Illich je još u prošlom stoljeću uvidio da medicinski sustav poprima religijske konotacije. O tome piše:

„Medikalizacijom smrti zdravstvena njega pretvorila se u monolitnu svjetsku religiju.; Medikalizacijom društva okončana je epoha prirodne smrti. Čovjek na zapadu izgubio je pravo da vodi glavnu riječ za vrijeme vlastitog čina umiranja. Zdravlje, odnosno autonomna borbenost, ekspropisana je do posljednjeg daha. Tehnička smrt odnijela je pobjedu nad umiranjem, a mehanička smrt je savladala i uništila sve ostale smrti.“

I time se stvorio novi paradoks: u bolesnom društvu zdrave su oči. Čovjek sada vidi kamo ga je odveo proces medikalizacije života. Jedini put prema zdravlju jest povratak autonomiji. Najveća revolucija zdravstvenog sustava dogodit će se kada čovjek osvijesti da se on sam mora brinuti za sebe, a ne sustav. Korijen revolucije jest povratak sebi jer sustav održavamo mi sami. Današnji čovjek živi na aparatima za preživljavanje vjerujući poput naivnog djeteta da ih je sustav postavio kao pomoć. Paradoksalno, „aparati“ služe ne da bi održali ljude na životu, nego da sam sustav preživi crpeći energiju od ljudskih bića.

Situacija ukazuje na povijesni paradoks: zdravstveni sustav je bolestan.

Od medicizma do transhumanizma

Preuzevši smrt u svoje ruke, medicizam je došao do krajnje točke. Dalje od toga više ne može. Zbog toga se ubrzanim koracima budi nova svjetska ideologija koja će nadograditi medicizam. Riječ je o transhumanizmu. Dok će medicizam preuzeti rođenje, zdravlje, život i smrt, transhumanizam će otići korak dalje – u lažnu besmrtnost i onostrani život.

Sve više ljudi postaje ovisno o aplikacijama, mobitelima i tehnološkim novotarijama. Naoko čine se bezazlene, čak dapače pomažu ljudima u nekim situacijama. Na primjer; popularne su aplikacije za hodanje, brojanje koraka, spavanje, mjerenje pulsa, ruta itd. Korisnici se hvale koliko su koraka prošli, dok ih aplikacija potiče da hodaju još više što nam daje privid njihove korisnosti. I što tu ima loše? Osim što se trguje tim podaci, baš ništa. Aplikacije same po sebi nisu loše, problem je u našoj ovisnosti o njima i sustavu. Kao što je u prošlom stoljeću stvarano društvo koje će prihvatiti medikalizaciju života, danas se stvara društveni karakter koji će prihvatiti transhumanizaciju života. Ako povučemo paralelu tehnosfere sa medikalizacijom života situacija postaje jasna. Aplikacijama (i ostalim novotarijama) stvara se ovisnost čovjeka o jednoj novoj paradigmi – transhumanizmu. U ovom trenutku to se čini bezazlenim, ali isto tako se činilo i u prošlom stoljeću kada se pripremalo tlo za medikalizaciju života i medicizam. Transhumanizam će ponuditi čarobni štapić besmrtnosti, eliksir života, sveti gral vječnosti – ljudi će moći svoju svijest učitati u računala, u matricu.

Medicinski sustav je slijep da bi shvatio da napredak medicine i zdravlje nisu sinonimi nego antonimi što je povijesna činjenica. Sad kad se krakovi medikalizacije života poput raka proširili na sve aspekte ljudskog društva i upravljaju cijelim svijetom preostaje još jedno područje za osvojiti – ljudski duh i svijest što je konačna i zadnja bitka koja slijedi. Dogma nove medicinske religije uvjetuje ispravno ponašanje, življenje i umiranje. Tako će biti sve dok čovjek ne odluči zatvoriti tu knjigu i otvoriti jedno novo poglavlje u svojem životu. Čovjek je nesvjesno prebacio odgovornost na sustav. Kada postane svjestan života i svojih mogućnosti prihvatit će odgovornost za vlastito zdravlje, život i smrt. To će biti kraj iluzija i početak života.

„Činjenica da zdravlje nužno opada sa povećanjem djelatnosti zdravstvenih službi jedino ne uviđaju zdravstveni menadžeri, i to doslovno stoga što su njihove strategije posljedica njihovog slijepila za neotuđivost života.“

[1]Dokumentarni film „The Century of the Self“

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
138 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
buga
Gost
buga
7 mjeseci prije

Kontrola od rođena do smrti, novi teror u službi zaštite zdravlja sve mjere i zabrane i zakoni sve je tu zbog vaše sigurnosti. Oduzet ćemo vam sve zbog vašeg zdravlja mi smo vaši čuvari. Koja pefidna prevara dijabolično lukava namještena da se male poslušne ovčice upecaju.

piždro
Gost
piždro
7 mjeseci prije
Reply to  buga

Mi nema šta da se brinemo i staramo o sebi – ima TAJ netko što se brine o nama, od rođenja pa do groba.. hebalo majku.. lud zbunjenoga.. evo jednog sto se strašno brine o nama, da čak zna kad moremo ići na wc: Iza maske stoji Big Brother: Pojava… Pročitaj više »

CAN
Gost
CAN
7 mjeseci prije
Reply to  piždro

Sve za našu sigurnost!!! Ali u paradigmi biosigurnosti ljude se optužuje za širenje virusnog patogena. Prema zdravstvenim vlastima, ne možete znati jeste li “asimptomatski nositelj” ako niste testirani (čak i više puta). Stoga ste možda prijetnja biosigurnosti. Ako državni agent izvrši pregled i smatra da ste nositelj smrtonosnog SARS-Cov-2 (ili onoga za… Pročitaj više »

piždro
Gost
piždro
7 mjeseci prije
Reply to  CAN

Da sve za našu $igurnost – a SIgurnost nizašto. Da nama naši brižni vlastodršci određuju narrative i sedative i brinu se o stanju u zoološkom virtu. Naši vlasnici, naši božanski Oligarsi naši “SVEMOGUĆI” tjelo-dušebrižnici.. No može se list još preokrenut ako VEĆI vjetar zapuhne. Jest da ovcoidi hrču svoj zemaljski… Pročitaj više »

Umpah Pah
Gost
Umpah Pah
7 mjeseci prije
Reply to  CAN

Dal’ je trenutak ?

Pita gora :
Da se Billu i Melindi
od trokuta hipotenuzu
ugura u guzu
(da postanu ”nerazdvojni”)?

CAN
Gost
CAN
7 mjeseci prije
Reply to  Umpah Pah

Ko u Atomu sjedinjeni.
Samo mali kilav,a Mezinda gladna.

digitalna krafna
Gost
digitalna krafna
7 mjeseci prije
Reply to  CAN

Kad drzava zeli nekoga privesti u buducnosti tvrdi da je prjetnja bio sigurnosti. Zasto bidezava privodila smartljude. Smartljudi ce isto ko i smartfoni ic na Servis. A sto se tice bare taj bec godinama reklamira cijepivo

CAN
Gost
CAN
7 mjeseci prije

Jedini u vrtiću se veselio šprici.

rbgverbgvervouerofve
Gost
rbgverbgvervouerofve
7 mjeseci prije
Reply to  piždro

U Austriji imaju već vojnog psa koji namiriše kurtona virus u maski koju netko nosi, hebote dokle idu varani.

piždro
Gost
piždro
7 mjeseci prije

buraz rasturaju.. kad su se ovcoidi stvarno umislili da su ovce. a po nesvjesnom potencijalu zvjerke..a šta vrijedi nesvjsno, kad je svjesno takvo kako je.. a a a alpska ikebana je uvjek imala psiho trauma..

Вазал
Gost
Вазал
7 mjeseci prije
Reply to  buga

,, Где je благо Ваше, тамо je срце Ваше.,, 💞

pera lozac
Gost
pera lozac
7 mjeseci prije
Reply to  buga

Doktor Jean-Bernard Fourtillan, jedan od onih koje smo gledali u HOLD UP dokumentarcu, 10/12/2020 prisilno odveden u ludaru “Le Mas Careiron” u Uzèsu. Desetak dana pre toga verovatno vodjen idejom “nema sta da krijem niti razloga da se plasim” je zandarima dobrovoljno predao kompjuter(e) iako su bili bez sudskog naloga, Sledece… Pročitaj više »

Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
7 mjeseci prije

Ni sada ne živimo u humanom društvu međutim već duže vrijeme društvenim inženjeringom čovječanstvo se usmjerava prema transhumanizmu, a u posljednje vrijeme to se radi i intezivnim propagandno psihološkim ratom. Put u humanost vodi prema samom čovjeku uravnoteženjem materijalne i duhovne komponente života koja se opstruira svim mogućim sredstvima koja… Pročitaj više »

Dušan
Gost
Dušan
7 mjeseci prije

Može li neko da mi objasni zašto se svi mi moramo da vakcinišemo a oni koji su jevrejske vere ne moraju. To mi nije pošteno a i sumljivo mi je .

crodaemon1
Gost
crodaemon1
7 mjeseci prije
Reply to  Dušan

Neki link?

digitalna krafna
Gost
digitalna krafna
7 mjeseci prije
Reply to  crodaemon1

Stavi prst u … pa cackaj dok ne nadjes

Hdepopulacijskizdrug
Gost
Hdepopulacijskizdrug
7 mjeseci prije
Reply to  Dušan

Odakle ti ta informacija? A da budi sumnju…

L. R.
Admin
Famed Member
7 mjeseci prije
Reply to  Dušan

Poštovani,

Ne treba širiti dezinformacije. Izrael je naručio 500.000 doza cjepiva.

Židovski narod također ima problem s vlašću i nema povjerenja u nova cjepiva, kao ni mi.

S poštovanjem,

Redakcija

Mölltaler
Gost
Mölltaler
7 mjeseci prije
Reply to  L. R.

Izrael je naručio 500 000 doza cjepiva na
9 000 000 stanovnika , a Hrvatska 6 500 000 doza na
4 000 000 stanovnika.
Čini mi se da je Dušan u pravu.

Hih🤪
Gost
Hih🤪
7 mjeseci prije
Reply to  L. R.

Kupili si ih fiktivno, sve će to ić gojima u žile. Xiostoka se neče cijepiti otrovom

Mario
Gost
Mario
7 mjeseci prije
Reply to  Hih🤪

To care vidim da kužiš shemu, samo neće se to dopasti adminu.
Pazi da ne pišeš o njima jer te odmah brišu.

Mr.T
Gost
Mr.T
7 mjeseci prije
Reply to  Mario

Kakvo cijepivo?

digitalna krafna
Gost
digitalna krafna
7 mjeseci prije
Reply to  Mario

Previse si se cijepio. A I nije sve bilo cijepivo.

Stjepan
Gost
Stjepan
7 mjeseci prije
Reply to  Mario

za takve kao ti odmah dupla doza, a nuspojava 3 oko, ma ne brini bolje ćeš vidjeti

pera lozac
Gost
pera lozac
7 mjeseci prije
Reply to  L. R.

Kupili ih za palestince.

digitalna krafna
Gost
digitalna krafna
7 mjeseci prije
Reply to  L. R.

Prica za naivne bakice

9953
Gost
9953
7 mjeseci prije
bumbar
Gost
bumbar
7 mjeseci prije
Reply to  9953

Odlično!

Drago
Gost
Drago
7 mjeseci prije

Po običaju, odličan napis. Hvala.

bumbar
Gost
bumbar
7 mjeseci prije

O transhumanizmu smo mogli čuti iz usta dr. Laurenta Alexandre-a u dokumentarnom filmu “Hold up” koji se obraća studentima politehnike: “Ja sam elitist i mislim da složenim svijetom budućnosti mogu upravljati samo intelektualci. Vi u ovoj dvorani, vi ćete živjeti u zlatno doba. Moramo kreirati inkluzivno društvo i naći način… Pročitaj više »

Bosanac
Gost
Bosanac
7 mjeseci prije

Stvari su mnogo jednostavnije nego što izgledaju. U odnosu na ukupan broj stanovnika ove planete, ima samo nekolicina “bolesnika” koji su sebi dali za pravo da se igraju kreatora sistema življenja na planetu. Treba samo izlječit planetu od tih “par bolesnika” i problem riješen. Dakle od teorije treba pre’ć u… Pročitaj više »

pera lozac
Gost
pera lozac
7 mjeseci prije
Reply to  Bosanac

Jeste da ih je malo ali imaju barem 100 milona vernih sluga od toga preko 30 su naoruzani.

Bosanac
Gost
Bosanac
7 mjeseci prije
Reply to  pera lozac

Imaš Ti npr. 1000 radnika zaposlenih u tvojoj firmi, ne isplatiš im nekoliko plata, kolko če Ti ostat radnika?
Njihov odnos ne zasniva se na ljubavi.

Q T
Gost
Q T
7 mjeseci prije
Reply to  Bosanac

Istina, zrno po zrno pogača, ali kako do njih doći?

Bosanac
Gost
Bosanac
7 mjeseci prije
Reply to  Q T

Lakše nego što je bilo Tesli izumit sve ono.

shumadinac
Gost
shumadinac
7 mjeseci prije

Retko glup tekst, toliko visokoparnog trućanja a tako malo korisnih i TAČNIH informacija. Pre nego što počnete sa pljuvanjem pročitajte do kraji. Da počnem od izjave: “da zamjenjuje autonomno povjerenje u biološki snagu, u mudrost tradicionalnih pravila “ Tradicija! Hoćemo li da se lečimo travama i bajanjem? Naravno! Ali samo… Pročitaj više »

KISIK
Gost
KISIK
7 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Sve stvari,  koje se tiču Goim-a (ljudska stoka) su poput pustinje, i prvi čovjek koji ih uzme, može ih prisvojiti i sa njima raditi što hoće“. Babha Bathra 45. „Dozvoljeno je Goim (ljudsku stoku) mijenjati i njom trgovati.“ Babha Kama 113b. „Život jednog Goi i sve njegove tjelesne moći pripadaju… Pročitaj više »

shumadinac
Gost
shumadinac
7 mjeseci prije

Transhumanizam je dosta neprecizan, slabo definisan pojam – ili tačnije ima različita tumačenja. U suštini on predstavlja spoj čoveka i tehnologije. I svi odmah pomisle na kiborge. Da li imate veštačku vilicu? Ili neko od ukućana? I to predstavlja spoj čoveka i tehnologije – da li ste spremni da se… Pročitaj više »

rimtu
Gost
rimtu
7 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

“Koliko god da nam sve ovo izgleda ludo i neprihvatljivo to je u stvari evolucija”.

Samo u glavama pshihopata i nesumnjajućih ovčica.

shumadinac
Gost
shumadinac
7 mjeseci prije
Reply to  rimtu

Navikao sam da je pljuvanje glavni argument…
Srećom, još uvek se ima sa kim razmeniti mišljenje.

rimtu
Gost
rimtu
7 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

I ja, da se trola u svakom postu.
Često i vrlo uspješno, moram priznat, čestitke.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
7 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

“… Srećom, još uvek se ima sa kim razmeniti mišljenje…” Imas… A ovaj “filantrop” – kao da prica tvojim rijecima… https://www.youtube.com/watch?v=t1SpC3B1KyM Shumadinac “predvidja”: “...Ubrzo će ćeo organizam postati veštački i više nećemo imati problema sa bolestima, životni vek će biti neuporedivo duži – samo će mozak ostati organski i kao… Pročitaj više »

shumadinac
Gost
shumadinac
7 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Oćeš link za ovo što tvrdim :)))))))))) Iz nekog razloga imaš strašnu potrebu da meni dokazuješ svoje teorije – valjda zato što sam od retkih koji se ne klanjaju čim vide tvoj komentar (a ne čitaju jer da čitaju videli bi da neumorno vrtiš potpuno iste priče – kako ti… Pročitaj više »

CAN
Gost
CAN
7 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Vlastitim rukama?
Mašala,da nije bilo jeftinog metala i nafte na kredit iz francuske fondacije “Roche”,podigo bi on pixdin dim. A Bush se isto nešto rado rukov’o s bolesnikom.Marioneta,kakvih posvuda pronaći regrutovat i danas možeš.
Upali samo teve posata…

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
7 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

“…ne čitaju jer da čitaju videli bi da neumorno vrtiš potpuno iste priče – kako ti samo više ne dosadi, nadam se da kopiraš…” Jebi ga Shumadinac… Svaka tvoja “prica” u zadnje vrijeme je najcesce: i besmilena… i suplja, tj bez ikakve veze stvarnoscu… a uporno nesto hoces reci –… Pročitaj više »

franko
Gost
franko
7 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Vsekakor, vedno berem tvoje komentarje, očitno si eden redkih, ki vedo kaj se dogaja. Ti pa moram dodati, da je Hitlerja vodila ista klika, ki nas vodi sedaj.
prijeten dan še naprej.

digitalna krafna
Gost
digitalna krafna
7 mjeseci prije
Reply to  franko

A ne u krivu so. Hitlers borio protiv smradova koji danas vladaju masona iluminata

Trondhjemite
Member
Trondhjemite
7 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Shumadinac, sa zadnjim pitanjem ste stvarno uboli.   A sad zamislite suprotno. Mi, kao Homo Sapiens, smo na vrhuncu, odnosno dosegnuli smo vrhunac inteligencije i ona opada iz generacije u generaciju. Hoćemo li biti sposobni nastaviti s ovakvim razvojem? Razum, inteligencija i visoka razina svijest bi se mogle pokazati kao… Pročitaj više »

bumbar
Gost
bumbar
7 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

Zašto bi inteligencija bila superiornija od emocija, instikta, i duhovnog života čovjeka? Je li vaša majka brižno skrbila za vas od kolijevke do vaše punoljetnosti samo zato što je bila izuzetno inteligentna? Sva kulturna i duhovna baština čovječanstva puno više je plod duha i emocija nego inteligencije. Ako produkti inteligencije… Pročitaj više »

shumadinac
Gost
shumadinac
7 mjeseci prije
Reply to  bumbar

Verujem da se koleginica neće ljutiti…

Mi još fizički svet nismo shvatili, bauljamo u mraku i otkrivamo ga pipajući – daleko smo mi od duhovnog.

bumbar
Gost
bumbar
7 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Dobro kažete da “Mi još fizički svet nismo shvatili, bauljamo u mraku i otkrivamo ga pipajući – daleko smo mi od duhovnog” No, to nam ipak ne smeta da si umišljamo kako je naša inteligencija (znanost) jako napredna. Zapravo smo tek malo zagrebali po onome što je VEĆ STVORENO, pa… Pročitaj više »

CAN
Gost
CAN
7 mjeseci prije
Reply to  bumbar

Lijenost ovč’ja
Srdi pastira
Kad nestane sira

shumadinac
Gost
shumadinac
7 mjeseci prije
Reply to  bumbar

Ovakvo podržavanje ove tvrdnje znači da ovde većina misli da su ljudi u stanju samo da “prepisuju”? Interesantno…

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
7 mjeseci prije
Reply to  bumbar

Izmislio covjek dinamit za dobrobit rudara, cestogradnje i slicno. Kako to zavrsilo. Bombe granate unistavanje. Sredstvo prisile. Problem napretka je u tome sto uvijek postoji netko ohol, sebičan i dijaboličan tko ce taj napredak zlorabiti. Zlouporaba s jedne strane i pasivnost i nezainteresiranost s druge strane. Apetitima nikad kraja. Otkriju… Pročitaj više »

digitalna krafna
Gost
digitalna krafna
7 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Naguzizse u london citj pa ce ti se duhovno priblizit samo

Trondhjemite
Member
Trondhjemite
7 mjeseci prije
Reply to  bumbar

Rekli ste dobru stvar – „pozitivna emocija“. Toga kod nas nema. I ako je ima, minimalna je. Razvili smo sposobnosti koju druge životinjske vrste nemaju. I od te visoko napredne vrste, postali smo ne samo dominantna vrsta, nego invazivna vrsta. Postepeno nam opada inteligencija, odnosno inteligencija više nije dominantan faktor… Pročitaj više »

CAN
Gost
CAN
7 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

Kako ko Čarls,kakoko.

onaj najve... Dalton
Gost
onaj najve... Dalton
7 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

Ovaj svijet će na kraju postati žrtva slijepaca koji u mračnoj sobi traže crnu mačku koje tamo nema.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
7 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

“… I od te visoko napredne vrste, postali smo ne samo dominantna vrsta, nego invazivna vrsta….” Kolegice, Ne mozete se poistovjecivati sa cjelokupnim covjecanstvom, pogotovo ne sa ovim koje je kontrolirano iz jedne (ocito) ZLE – Piramide moci… Zasto bi ponavljali mantru koju nam ti zlocinci-kamatari prodaju u svakoj vrsti… Pročitaj više »

Trondhjemite
Member
Trondhjemite
7 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

“Ljudskost i iskrena razmjena informacija, ucenje, “pozitivna emocija”, neko ce rado reci i ljubav – doci ce prije ili kasnije…” Primjeri mi pokazuju da je pitanje hoće li doći. Budući da nama ne vlada pozitivna emocija (pogledajte samo koliko smo negativno nastrojeni jedni prema drugima), onda s razlogom zazivam asteroid… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
7 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

“…Primjeri mi pokazuju da je pitanje hoće li doći…” Tacno… I previse je primjera ZLA kojim smo obasipani… Bombarduju nas od kada smo se rodili sa tim… Pozitivna emocija i ljubav se u glavnom koriste – za manipulaciju preko Holivudskog smeca. Medjutim, i to je samo dio “kontrolnog Sistema” –… Pročitaj više »

rimtu
Gost
rimtu
7 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

“Budući da nama ne vlada pozitivna emocija (pogledajte samo koliko smo negativno nastrojeni jedni prema drugima)”

Ne misliš da je većina društva “dovedena” ili “pogurnuta” do tog stupnja, prakticirajući potpuni konformizam?
O razlozima i načinima možemo diskutirat.

Trondhjemite
Member
Trondhjemite
7 mjeseci prije
Reply to  rimtu

I mislim da je većina društva dovedena do tog stupnja. Ali smatram da smo se mi sami doveli do toga. To što nas je netko lagano gura, ne znači da mi (mali ljudi) nismo krivi.

rimtu
Gost
rimtu
7 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

Žao mi je kaj vjerojatno ne uviđaš da nije lagano guranje i da se to orkestrirano radi oduvijek, samo u novijoj prošlosti je to jako primjetljivo ako imate oči otvorene. Naravno da je krivica i na ljudima, ali sistem koji ih je odveo u porobljavanje nije ljudska izmišljotina (zbog kompleksnosti… Pročitaj više »

digitalna krafna
Gost
digitalna krafna
7 mjeseci prije
Reply to  rimtu

Urodjeni defekt poboljsan cjepivom filmovima knjigama religijom laznom povješču

bumbar
Gost
bumbar
7 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

Nije presudan “alat” kojeg držimo u rukama, nego je presudno tko se njime koristi.
Svaki tehnološki izum je sam po sebi neutralan, može se upotrijebiti za dobro ili za zlo.
Mi ne vodimo bitku s tehnologijom, nego sa ZLOM koje ju želi koristiti za svoje bolesne ciljeve.

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
7 mjeseci prije
Reply to  bumbar

Lijepo i sazeto receno.

Slonica
Gost
Slonica
7 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

Točno. Previše kukolja.
Čovjek se vraća na početne postavke.
Prirodna selekcija.
I treba ,kad vidiš grabežljivce među nama,bolje i ne zaslužujemo.
Danas pitanje na stožeru, ,Što ćemo s kafe aparatima,ljudi bez nadzora piju kavu???
Asteroid je blaža verzija.

Tvrtko
Gost
Tvrtko
7 mjeseci prije
Reply to  Slonica

A što ćemo sa konferencijama za tisak, ljudi se bespotrebo okupljaju i slušaju gluposti.

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
7 mjeseci prije
Reply to  Slonica

Zato postoji IOT pa se moze pratiti. Primamljivi rucni satovi koji mjere puls i tlak pa znaju gdje i koliko puta sexate. Profiling je toliko zabrazdio da ga vise i ne primjecujemo.

shumadinac
Gost
shumadinac
7 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

Ma to poslednje pitanje bi moglo i dalje da se razvija ali kako smo krenuli u regresiju brzo ćemo stići do spaljivanja veštica (znači nije preporučljivo 🙂 Sada smo kao civilizacija u velikoj krizi ali nije nam prvi put. Naučili smo da u prirodi sve ide ciklično, tako će i… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
7 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

“… brzo ćemo stići do spaljivanja veštica …” Mislim da smo vec tu… Danas se spaljuju “teoreticari zavjere” – koji se ne slazu sa “renomirnom naukom” – baziranoj na (idiotskom) “naucnom koncenzusu” i milijardama onih zlocinaca kamatara, koji su izazvali i financirali svaki rati i tzv “revoluciju” u zadnjih 300… Pročitaj više »

shumadinac
Gost
shumadinac
7 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Da su bar spalili ove doktore što su mi si gurnuli u mozak nano čipove preko PCR testa… Pa sad pišem gluposti.
U stvari… Nekako su mi ih uvalili ranije jer odavno mislim na pogrešan način – još pre nego što sam znao za čipove.

CAN
Gost
CAN
7 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Sad i opet kroki dejvi kroket?
Stani malo!
Svrbi me čip.
Grickaj ga jarane,k’o gagrica žito…
Žuljat će nas skoro sve šumi…

Mikojan
Gost
Mikojan
7 mjeseci prije
Reply to  CAN

chip u ruci, blokiraš mikroprekidače od vrata na mikrovalki, uključiš i gurneš ruku u mikrovalku, malo pecne i ode chip u večna lovišta. Nano roboti-chipovi, naručiš se na magnetsku, kažeš da nemaš nikakvih inplantata, i nadaš se da se nećeš sav razletiti nego samo magnetizirati-uništiti nano-chipove u sebi. Kućna izvedba,… Pročitaj više »

KISIK
Gost
KISIK
7 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

Podesimo toplomjere!
Živa sam majko.

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
7 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

To stoji, ali zato je tu mRNK i prckanje po genima i rezonantne frekvencije. To Nidžo Teslić ne rijesava. Skuzili su oni to. Zato je tu nano genetika otporna na EMP. Za sada.

digitalna krafna
Gost
digitalna krafna
7 mjeseci prije
Reply to  CAN

Sta nije bolje vjezbat sjekiru prije nego odes usumi

Mikojan
Gost
Mikojan
7 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Ti si nulti tester chipova od EI-Niš a sad je problem što su svi zaboravili na te chipove i Ei je propao (valjda) pa chip luduje i prenosi to na tebe !
🙂

Piretis
Member
Piretis
7 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Mislim da smo se malo pogubili. Izgleda da smo zaboravili da se gornji tekst naslanja na misli i citate Ivana Illicha. A njemu je, oni koji su čitali njegove knjige znaju, vrlo teško proturječiti. Osim što je bio filozof i teolog bio je medicinar i poliglot. Sve što je rekao… Pročitaj više »

shumadinac
Gost
shumadinac
7 mjeseci prije
Reply to  Piretis

Iskrčiš šumu da bi napravio njivu, napraviš kuću i oko nje urediš dvorište… sve je to menjanje prirode i to takvo da bez njega ne možemo osim ako ćemo se vratiti u pećinu. Evo jednog interesantnog primera: već počinjemo da pravimo veštačko meso i kroz par decenija verovatno ćemo biti… Pročitaj više »

Piretis
Member
Piretis
7 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

“Iskrčiš šumu…urediš dvorište”, to jeste zadiranje u prirodu ali ne devastiranje. Jazavac napravi rupu u zemlji da ima gdje odspavati, orao sagradi gnijezdo 200kg. teško na planinskoj izbočini. Svi prilagođavamo prirodu svojim potrebama, drukčije bi se smrznuli i umrli od gladi. Ali mi smo kao civilizacija otišli puno dalje, nije… Pročitaj više »

shumadinac
Gost
shumadinac
7 mjeseci prije
Reply to  Piretis

Vatra zapaljena u pećini je već odmak od prirode. To smo prihvatili kao normalno, prihvatili smo kuće, automobile – gde je granica, ko je može odrediti? Odavno diskutujemo, znaš da sam kao i ti mnogo bliži prirodi od većine ovde. I volim je ali uživo a ne na slici kao… Pročitaj više »

KISIK
Gost
KISIK
7 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Banalizacija i relativizacija teme u gore napisanom s tvoje strane.
s koje točke vidim svjiet?

Šta vidiš sad?!

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
7 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Zanimljivo razmisljanje. Tema koja i mene neko vrijeme “pati”. Da te proteinske kockice od cika Billy bi bile ok da su napravljene sinzezom ili cistom kreacijom. Na zalost imam dojam da se samo iskoristio mehanizam ” rasta ” tumorskih celija tako da ne bi ubijali da bi jeli nego bi… Pročitaj više »

Trondhjemite
Member
Trondhjemite
7 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

U prirodi svaki stari ciklus završava katastrofom, odnosno novi tako započinje. Samo je pitanje hoćemo li doživjeti ljudski ciklus pa se izdići nakon pada (itekako sam svjesna da možemo puuuno dublje pasti) ili će se dogoditi prirodni ciklus pa će nas vanzemaljci za koji milijun proučavati kao fosile 🙂

pajo bajo
Gost
pajo bajo
7 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

baljezgaš. kako ti se da? mislim da is sendvičar koji još piše članke po portalu. cijeli portal je izgleda sendvičarski.

rimtu
Gost
rimtu
7 mjeseci prije
Reply to  pajo bajo

Vjerujem da dragi kolega ipak nije sendvičar, nego samo ekscentrik koji svojim (ponekad i uspješnim) trolanjem, daje sebi značaj.

Bosanac
Gost
Bosanac
7 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

Ne treba na svom primjeru inteligencije, govoriti o sveukupnosti.

punica od Daltona
Gost
punica od Daltona
7 mjeseci prije
Reply to  Bosanac

Vala, da znaš da ne treba.
Moj zet radio u banci…
Uvatili ga da krade.
Olovke i spajalice…

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
7 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

“… Svrha evolucije, svrha prirode – život u ravnoteži. Kako se okoliš mijenja tako i život u njemu što je čista ravnoteža. I zato smo mi kao vrsta promašaj jer smo sve samo ne dio ravnoteže….” Od kuda vam ideja da je tzv “evolucija” – bilo kakva “nauka” – osim… Pročitaj više »

Trondhjemite
Member
Trondhjemite
7 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

“Ko je uradio i STA protiv prirode…?” Ja se s vama mogu složiti da je familija Rockfeller napravila zla prema prirodi, ali MI smo to prihvatili, MI to odobravamo, MI se protivimo zaštiti prirode, MI iskorištavamo rudna bogatstva, MI trošimo energente. Velika većina sjedi u toplom jer samo okrene termostat,… Pročitaj više »

shumadinac
Gost
shumadinac
7 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

“Zapazila sam da su kroz prošlost Zemlje dominante vrste i skupine pred izumiranje prolazile kroz proces degeneracije”

Da preciziramo – sve jedinke neke vrste ili ima i izuzetaka 😉

Trondhjemite
Member
Trondhjemite
7 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Naravno da ima izuzetaka 🙂

shumadinac
Gost
shumadinac
7 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

Nisam znao za pomenutu degeneraciju. To je vrlo interesantna informacija. Degeneracija takvog tipa nastaje zbog mutacije, mutacije u tolikoj meri nastaju zbog povećanog prirodnog zračenja. Obzirom da se radi i o većim životinjama to povećano zračenje je trajalo najmanje decenijama… Onda meteor nije uzrok već najverovatnije nešto što je duže… Pročitaj više »

Trondhjemite
Member
Trondhjemite
7 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Samo što se ta degeneracija ne pojavljuje u svim vrstama i u svim većim životinjskim skupinama. Razlozi za tako nešto su meni nepoznati. Pitanje je koliko se znanstvenici uopće bave s takvim temama. Meni je to zapelo za uho na nekoliko predavanja, ali nemam vremena dublje proučavati. Meteor je samo… Pročitaj više »

shumadinac
Gost
shumadinac
7 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

To je još interesantnije!

onaj najve... Dalton
Gost
onaj najve... Dalton
7 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

Niti je ovo prva civilizacija na ovoj planeti…
Niti će biti zadnja.

Trondhjemite
Member
Trondhjemite
7 mjeseci prije

Možda je predzadnja 😉

onaj najve... Dalton
Gost
onaj najve... Dalton
7 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

🙂

CAN
Gost
CAN
7 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

Nije sve tako crno u lipoj našoj,kako čujem .. prognoze.. i zabijelit će se snjeg …

CAN
Gost
CAN
7 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

Jer posvuda vidiš degenerike?

Trondhjemite
Member
Trondhjemite
7 mjeseci prije
Reply to  CAN

U zadnje vrijeme sve više 🙂

KISIK
Gost
KISIK
7 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

…razbi sva ogledala na koja naiđeš.

Azra

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
7 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

“… ali MI smo to prihvatili, MI to odobravamo, MI se protivimo zaštiti prirode, MI iskorištavamo rudna bogatstva, MI trošimo energente….” To stoji. Medjutim, evo gore je kolega Piretis odlicno opisao i njegova i razmisljanja pisca ovog uvodnog clanka… “… Njegova promišljanja i jesu na tragu povratku prirodnom životu (… Pročitaj više »

Trondhjemite
Member
Trondhjemite
7 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

“onom za kakvog nas je Bog stvorio” – Baš me zanima tko može definirati takav prirodni život za kojeg smo stvoreni. Svatko će prirodni život drugačije definirati. Da, još uvijek zastupam priču da smo mi dozvolili jer sam govorila općenito o nama kao vrsti. Naše su generacije i generacije stoljećima… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
7 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

“… Svatko će prirodni život drugačije definirati….” Ma nece… To je tekodjer predrasuda – koju su nam ukucali ovi zlocinci-eugenicari iz “jednakije” Manjine. Stvar je vise nego prosta, a definisana je onim anglosaksonskim “opstim zakonom” (“Common law”) … “…Ne cini stetu…” I to je to. “… Jednom prilikom sam vas… Pročitaj više »

A neg.
Gost
A neg.
7 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

S kakvom lakoćom braniš sotonističke rituale, kako si nezadovoljna evolucijom, kako prizivaš asteroide demonski je zapanjujuće. Zašto nisi zadovoljna sobom i svijetom oko sebe? Zlo te je stvorilo, školovalo, zlo ti šapće, zlo te gleda…zlo je tvoja budućnost. Da skratimo, nesretna si jer nisi u stožeru, nije te Schwab pozvao… Pročitaj više »

CAN
Gost
CAN
7 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

Nemoj tako ,koga ćeš po ćevape poslat,
ako ode pa se ne vrati,neka ga,i on je ljudsko biće,ako još nije-biće …
uskoro …

CAN
Gost
CAN
7 mjeseci prije
Reply to  CAN

Nije do debelog,takve se preskoči kad se ogladni…
MAX&malno do kraja 21.e svi u BUNKER!

digitalna krafna
Gost
digitalna krafna
7 mjeseci prije
Reply to  CAN

Ako je on ljudsko bice onda je alemka žena

digitalna krafna
Gost
digitalna krafna
7 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

Zasto te onda roditeljka nije iz cipke lansirala u svemir pa nebi kjubrik mor snimat odiseju

digitalna krafna
Gost
digitalna krafna
7 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

Jesi ali svejedno provjeri s tatom prije inauguracije

shumadinac
Gost
shumadinac
7 mjeseci prije

Čitajući tekst lako se može doći do zaključka da je zdravstveni sistem čisto zlo. “Tamo čuče neke čike koji samo gledaju kako da nas prikače…” Zdravstveni sistem kakav poznajemo je produkt društva u kome živimo. INDIVIDUALIZAM je krv današnjeg društva. Svaka jedinka želi da što lagodnije i što duže živi.… Pročitaj više »

Bosanac
Gost
Bosanac
7 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Mnogo slova trošiš na malo ili nimalo korisne poente (moje mišljenje).

Zdravstveni sistem je kao kad nevina izgubi nevinost, ode stranputicom i počne se davat svakom za lovu.

CAN
Gost
CAN
7 mjeseci prije
Reply to  Bosanac

Dok ne počne davat lovu…stoji

digitalna krafna
Gost
digitalna krafna
7 mjeseci prije
Reply to  Bosanac

Imas iskustva sa davanjem zalovu

Max
Member
Famed Member
Max
7 mjeseci prije

Nitko nema pravo na naš život: Moj je život bijedan Ali ću se boriti za njega protiv svakog skota.

rbgverbgvervouerofve
Gost
rbgverbgvervouerofve
7 mjeseci prije

Pisac a i autor knjige imaju izvrstan uvid u zlo u koje se medicina pretvorila. Da vjerujem onima koji nas pobiše u desetinama tisuća ratova kroz njihove milenije da se medicinom-trovačicom-borđijom brinu o o našem zdravlju a da ne spomenem ovu farsu o “brizi” za zdravlje čitavog planeta, nisam resurs… Pročitaj više »

KISIK
Gost
KISIK
7 mjeseci prije

…pusti Jeremiju,
Znaš da je hipohondar.

digitalna krafna
Gost
digitalna krafna
7 mjeseci prije

Obrnuto

digitalna krafna
Gost
digitalna krafna
7 mjeseci prije

Stavi gumice na rucice pa ce ti komentari bit bolji imalo dezificjensa smrkni da ti ubije crva u mozgu

Puž
Gost
Puž
7 mjeseci prije

Zanima te ova tema? -> PodcastVelebit – Mišak

9953
Gost
9953
7 mjeseci prije

Samo prirodno ništa moderno https://m.youtube.com/watch?v=pnolhmpJggk

krivA
Gost
krivA
7 mjeseci prije
Reply to  9953

..volio bih znati postoji li u zadnjih 10-ak god, pa tako i danas, makar ista prirodnoga, a u to spadaju i razni oblici domacinkog uzgoja i sadnje. ..zrdavi i veseli..

krivA
Gost
krivA
7 mjeseci prije
Reply to  krivA

..zdravi i veseli mi bili..

Mozart
Gost
Mozart
7 mjeseci prije

Kad ministar unutarnjih poslova prica o virusu onda nesto nije oke. Ljudi grizu nokte….
Zasto niko ne skine avione sta rade chemtrails?

digitalna krafna
Gost
digitalna krafna
7 mjeseci prije
Reply to  Mozart

Ne oslovljavajte vekeizdajnike s titulama

digitalna krafna
Gost
digitalna krafna
7 mjeseci prije
Reply to  Mozart

Rece se veleizdajnik unutrasnjih poslova

Karma
Gost
Karma
7 mjeseci prije

Bjezite iz gradova. Na selu je spas.

Kihot
Gost
Kihot
7 mjeseci prije

Izvrstan tekst. Svijet sutrašnjice onog tipičnog Bond zlikovca Klauna Švabe i strukture moći koja stoji iza njega očito je i svijet u kojem neki vide budućnost čovječanstva. A samim tim vjerojatno i sebe ili svoje potomstvo. Krivo. To je čista dječja naivnost ako zaista iskreno mislite da će Švabo, Bili… Pročitaj više »

Slonica
Gost
Slonica
7 mjeseci prije
Reply to  Kihot

Uz strah od smrti,pecaju se ljudi svijesno na strah od života ,što egzistencije,što mišljenja da će ponovo stati u stare cipele.
Svi ulovimo udicu ,svatko iz svog razloga..prjie ili poslije..

digitalna krafna
Gost
digitalna krafna
7 mjeseci prije
Reply to  Kihot

Tesla je fiktivni lik koji sluzi za velicanje uloge znanstvenik.sve sta se priposuje tesli je znanje i tehnoka iz jedine poznate velike civilizacije koja se prostirala preko svih kontinenata. Kvači “mud flood grand tartaria”

Simon
Gost
Simon
7 mjeseci prije

Inženjeri društva su već društvenim inženjeringom stvorili sve predpodstavke prihvaćanja transhumanizma kao nečeg naprednog što će olakšati i produžiti život ljudi na zemlji. Sama činjenica kako više ljidi ima facebook profil nego pitku vodu u svojem domu to potvrďuje. Hipnoza svijetske populacije nije bila nikad veća. Uz nikad veću dostupnost… Pročitaj više »

gostPeko
Gost
gostPeko
7 mjeseci prije

Da li iko zna za ovaj podatak, bilo bi super kad bi redakcija napravila članak!?
Napravljeno je 30 studija koje potvrđuju sto postotni učinak ivermektina u borbi protiv Covida. Lijek koji je dobio nobelovu nagradu, a praktički je bez nuspojava (ako se uzima u preporučenoj dozi).

https://www.youtube.com/watch?v=Tq8SXOBy-4w

Mrlji
Gost
Mrlji
7 mjeseci prije
CAN
Gost
CAN
7 mjeseci prije

Lipi te đava odnija

POVEZANE VIJESTI

Nije pronađen nijedan rezultat.

Izbornik