fbpx

15.472 mrtvih i 1,5 milion s nuspojavama (50 % ozbiljnih) prijavljeno je za vakcinisane protiv Covid-19 – Prema službenim podacima EU

Cjepiva uzrok smrti

Evropska baza podataka o izvještajima o sumnjivim reakcijama na lijekove je Eudra Vigilance, koja takođe prati izvještaje o povredama i smrtnim slučajevima nakon eksperimentalnih „vakcina“ protiv COVIDA-19.

Pretplatnik iz Evrope nam je nedavno poslao mejl i podsjetio da se ova Eudra Vigilance baza podataka odnosi samo na zemlje u Evropi koje su dio Evropske unije (EU), koja se sastoji od 27 zemalja.

Ukupan broj zemalja u Evropi je mnogo veći, gotovo dvostruko veći, brojeći oko 50, mada postoje neke razlike u mišljenjima koje su države tehnički dio Evrope.

Dakle, koliko god su visoki ovi brojevi, oni se ne odnose na cijelu Evropu. Stvarni broj prijavljenih mrtvih ili povrijeđenih zbog vakcina protiv COVIDA-19 u Evropi bio bi mnogo veći od onoga što ovdje predstavljamo.

Baza podataka Eudra Vigilance izvještava da je do 19. juna 2021. godine prijavljeno 15.472 smrtnih slučajeva i 1.509.266 povreda nakon primanja četiri eksperimentalne vakcine COVID-19:

Od ukupnog broja zabilježenih povreda, polovina njih (753.657) su ozbiljne povrede.

„Ozbiljnost pruža informacije o sumnji na neželjeni efekat; može se klasifikovati kao „ozbiljan“ ako odgovara medicinskoj pojavi koja rezultira smrću, ako je opasan po život, zahtijeva hospitalizaciju, rezultira drugim medicinski važnim stanjem ili produžava postojeće hospitalizacije, rezultira trajnim ili značajnim invaliditetom ili nesposobnošću ili je urođena anomalija / urođena mana.“

Pretplatnik na Health Impact News u Evropi radio je izvještaje za svaku od četiri vakcine protiv COVIDA-19 koja ovdje uključujemo. Ovaj pretplatnik se dobrovoljno javio za puno posla na tabeliranju svake reakcije sa povredama i smrtnim ishodima, jer u sistemu Eudra Vigilance nismo pronašli mjesto koje tabelira sve rezultate.

Otkad smo ovo počeli da objavljujemo, i drugi iz Evrope su izračunali brojeve i potvrdili ukupne iznose.

Evo sažetih podataka do 19. juna 2021.

Ukupne reakcije eksperimentalne mRNK vakcine Tozinameran (šifra BNT162b2, Comirnaty) kompanije BioNTech / Pfizer: 7.420 smrtnih slučajeva i 560.256 povreda do 19.6.2021.

 • 16.133 poremećaja krvi i limfnog sistema uključujući 81 smrtni slučaj
 • 12.637 srčanih poremećaja uključujući 964 smrtna slučaja
 • 101 kongenitalni, porodični i genetski poremećaj uklj. 6 smrtnih slučajeva
 • 7000 poremećaja srednjeg uha uklj. 4 smrtna slučaja
 • 265 endokrina poremećaja uklj. 1 smrtni slučaj
 • 8.122 očni poremećaji uklj. 17 smrtnih slučajeva
 • 51.030 gastrointestinalnih poremećaja uklj. 348 smrtnih slučajeva
 • 155.486 opštih poremećaja i simptoma bolesti uklj. 2.290 smrtnih slučajeva
 • 468 hepatobilijarna poremećaja uklj. 31 smrtni slučaj
 • 6.110 poremećaja imunološkog sistema uklj. 32 smrtna slučaja
 • 17.549 infekcija i zaraza uklj. 762 smrtna slučaja
 • 6.275 povreda, trovanja i proceduralnih komplikacija uklj. 104 smrtna slučaja
 • 13.249 istraga uklj. 285 smrtnih slučajeva
 • 4.162 poremećaja metabolizma i ishrane uklj. 139 smrtnih slučajeva
 • 79.125 poremećaja mišićno-skeletnog sistema i vezivnog tkiva uklj. 88 smrtnih slučajeva
 • 325 benignih, malignih i nespecifikovanih poremećaja neoplazme (uklj. Ciste i polipe) uklj. 23 smrtna slučaja
 • 100.895 poremećaja nervnog sistema uklj. 780 smrtnih slučajeva
 • 384 poremećaja trudnoća, porođaja i perinatalnih uslova uklj. 10 smrtnih slučajeva
 • 107 Problemi sa proizvodom
 • 9.928 psihijatrijskih poremećaja uklj. 105 smrtnih slučajeva
 • 1.765 poremećaja bubrega i urinarnih poremećaja, uklj. 115 smrtnih slučajeva
 • 2.696 poremećaja na reproduktivnom sistemu i na dojkama uklj. 3 smrtna slučaja
 • 23.689 poremećaja disanja, grudnog koša i medijastinuma uklj. 848 smrtnih slučajeva
 • 26.641 poremećaj na koži i potkožnom tkivu uklj. 66 smrtnih slučajeva
 • 846 poremećaj društvenih okolnosti uklj. 10 smrtnih slučajeva
 • 281 hirurški i medicinski postupak uklj. 19 smrtnih slučajeva
 • 14.987 vaskularna poremećaja uklj. 289 smrtnih slučajeva

Ukupne reakcije na eksperimentalnu mRNA vakcinu mRNA-1273 (CX-024414) iz Moderne: 4.147 smrtnih slučajeva i 122.643 povreda do 19.6.2021.

 • 2.239 poremećaja krvi i limfnog sistema uklj. 29 smrtnih slučajeva
 • 3.315 srčanih poremećaja uklj. 446 smrtnih slučajeva
 • 39 kongenitalnih, porodičnih i genetskih poremećaja uklj. 3 smrtna slučaja
 • 1.454 poremećaja srednjeg uha
 • 82 endokrina poremećaja uklj. 1 smrtni slučaj
 • 1.883 očna poremećaja uklj. 7 smrtnih slučajeva
 • 10.655 gastrointestinalna poremećaja uklj. 142 smrtna slučaja
 • 33.936 opšta poremećaja i simptoma uklj. 1.759 smrtnih slučajeva
 • 209 hepatobilijarnih poremećaja uklj. 11 smrtnih slučajeva
 • 1.117 poremećaja imunološkog sistema uklj. 5 smrtnih slučajeva
 • 3.835 infekcija i zaraza uklj. 234 smrtna slučaja
 • 2.480 povreda, trovanja i proceduralnih komplikacija uklj. 77 smrtnih slučajeva
 • 2.670 istraga uklj. 89 smrtnih slučajeva
 • 1.297 poremećaja metabolizma i ishrane uklj. 85 smrtnih slučajeva
 • 15.131 poremećaj mišićno-skeletnog sistema i vezivnog tkiva uklj. 77 smrtnih slučajeva
 • 128 benignih malignih i nespecifikovanih poremećaja neoplazme (uklj. Ciste i polipe) uklj. 15 smrtnih slučajeva
 • 21.684 poremećaja nervnog sistema uklj. 424 smrtna slučaja
 • 255 poremećaja trudnoća, porođaja i perinatalnih uslova uklj. 2 smrtna slučaja
 • 20 problema sa proizvodima
 • 2.437 psihijatrijskih poremećaja uklj. 69 smrtnih slučajeva
 • 807 poremećaja bubrega i urinarnih poremećaja uklj. 52 smrtna slučaja
 • 459 poremećaja na reproduktivnom sistemu i na dojkama uklj. 1 smrtni slučaj
 • 5.640 poremećaja disanja, grudnog koša i medijastinuma uklj. 399 smrtnih slučajeva
 • 6.538 poremećaja na koži i potkožnom tkivu uklj. 28 smrtnih slučajeva
 • 504 poremećaja društvenih okolnosti uklj. 13 smrtnih slučajeva
 • 397 hirurški i medicinski postupci uklj. 38 smrtnih slučajeva
 • 3.432 vaskularna poremećajauklj. 141 smrtni slučaj

Ukupne reakcije na eksperimentalnu vakcinu AZD1222 / VAKSZEVRIA (CHADOKS1 NCOV-19) iz Okforda / AstraZeneca: 3.364 smrtnih slučajeva i 793.036 povreda do 19.6.2021.

 • 9.136 poremećaja krvi i limfnog sistema uklj. 132 smrtna slučaja
 • 12.135 srčanih poremećaja uklj. 396 smrtnih slučajeva
 • 95 kongenitalnih, porodičnih i genetskih poremećaja uklj. 2 smrtna slučaja
 • 8.797 poremećaja srednjeg uha
 • 309 endokrinih poremećaja uklj. 2 smrtna slučaja
 • 13.459 očna poremećaja uklj. 12 smrtnih slučajeva
 • 81.806 gastrointestinalni poremećaji uklj. 161 smrtni slučaj
 • 212.663 opšta poremećaja i simptoma uklj. 891 smrtni slučaj
 • 525 hepatobilijarna poremećaja uklj. 25 smrtnih slučajeva
 • 3.085 poremećaja imunološkog sistema uklj. 11 smrtnih slučajeva
 • 17.791 infekcija i zaraza uklj. 217 smrtnih slučajeva
 • 7.854 povrede, trovanja i proceduralne komplikacije uklj. 77 smrtnih slučajeva
 • 16.731 istraga uklj. 79 smrtnih slučajeva
 • 9.765 poremećaja metabolizma i ishrane uklj. 50 smrtnih slučajeva
 • 123.637 poremećaja mišićno-skeletnog sistema i vezivnog tkiva uklj. 45 smrtnih slučajeva
 • 332 benigna, maligna i nespecifikovana poremećaja neoplazme (uklj. Ciste i polipe) uklj. 8 smrtnih slučajeva
 • 169.286 poremećajia nervnog sistema uklj. 532 smrtna slučaja
 • 223 poremećaja trudnoća, porođaja i perinatalnih uslova uklj. 4 smrtna slučaja
 • 103 Problemi sa proizvodom
 • 14.931 psihijatrijskih poremećaja uklj. 27 smrtnih slučajeva
 • 2.809 poremećaja bubrega i urinarnog sistema uklj. 29 smrtnih slučajeva
 • 5.967 poremećaja na reproduktivnom sistemu i na dojkama
 • 26.631 poremećaj respiratornog, torakalnog i medijastinalnog područja uklj. 387 smrtnih slučajeva
 • 36.457 poremećaja na koži i potkožnom tkivu uklj. 22 smrtna slučaja
 • 772 poremećaja društvenih okolnosti uklj. 4 smrtna slučaja
 • 671 hirurški i medicinski postupak uklj. 16 smrtnih slučajeva
 • 17.066 vaskularnih poremećaja uklj. 235 smrtnih slučajeva

Ukupne reakcije na eksperimentalnu COVID-19 vakcinu JANSSEN (AD26.COV2.S) kompanije Johnson & Johnson: 541 smrtni slučaj i 33, 331 povreda do 19.6.2021.

 • 306 poremećaja krvi i limfnog sistema uklj. 16 smrtnih slučajeva
 • 496 srčana poremećaja uklj. 56 smrtnih slučajeva
 • 14 kongenitalna, porodična i genetska poremećaja
 • 177 poremećaja srednjeg uha
 • 8 endokrinih poremećaja uklj. 1 smrtni slučaj
 • 383 očna poremećaja uklj. 3 smrtna slučaja
 • 3.086 gastrointestinalnih poremećaja uklj. 23 smrtna slučaja
 • 8.761 opšti poremećaj i simptom uklj. 137 smrtnih slučajeva
 • 52 hepatobilijarna poremećaja uklj. 4 smrtna slučaja
 • 85 poremećaja imunološkog sistema
 • 392 infekcije i zaraze uklj. 13 smrtnih slučajeva
 • 320 povreda, trovanja i proceduralnih komplikacija uklj. 8 smrtnih slučajeva
 • 2.003 istrage uklj. 37 smrtnih slučajeva
 • 184 poremećaja metabolizma i ishrane uklj. 10 smrtnih slučajeva
 • 5.718 poremećaja mišićno-skeletnog sistema i vezivnog tkiva uklj. 17 smrtnih slučajeva
 • 16 benignih, malignih i nespecifikovanih poremećaja neoplazme (uključujući ciste i polipe)
 • 7.093 poremećaja nervnog sistema uklj. 68 smrtnih slučajeva
 • 9 poremećaja trudnoća, porođaja i perinatalnih uslova uklj. 1 smrtni slučaj
 • 9 Problemi sa proizvodima
 • 355 psihijatrijska poremećaja uklj. 5 smrtnih slučajeva
 • 119 poremećaja bubrega i urinarnih poremećaja uklj. 8 smrtnih slučajeva
 • 114 poremećaja na reproduktivnom sistemu i na dojkama
 • 1.130 poremećaja respiratornog, torakalnog i medijastinalnog područja uklj. 43 smrtna slučaja
 • 804 poremećaja na koži i potkožnom tkivu uklj. 2 smrtna slučaja
 • 72 poremećeja društvenih okolnosti uklj. 3 smrtna slučaja
 • 336 hirurških i medicinskih postupaka uklj. 26 smrtnih slučajeva
 • 1.289 vaskularnih poremećaja uklj. 60 smrtnih slučajeva

15.472 mrtvih i 1,5 milion s nuspojavama (50 % ozbiljnih) prijavljeno je za vakcinisane protiv Covid-19 - Prema službenim podacima EU 1

Autor: Brian Shilhavy

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.


Posjetite naš novi video kanal na platformi Odysee i obvezno se registrirajte, kao i najveću arhivu alternativnih video snimaka Jubitu.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
415 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Jack Shadow
Gost
Jack Shadow
1 godina prije

To je tek početak,a kaj će bit za dvije,tri,pet godina sa cijepljenim ovčicama…neka im je dragi Bog na pomoći.

Zagten
Gost
Zagten
1 godina prije

Budimo realni, to su za sada zanemarive brojke u odnosu na broj cijepljenih. Ono sto je kriticno to je cinjenica da su do sada u testnim fazama ugibali svi zamorci nakon sto su zarazeni drugim patogenima (ljude ne zarazuju u testnim fazama to bi jelte bilo nehumano) ili jos znakovitije… Pročitaj više »

Jon
Gost
Jon
1 godina prije

Potamanit će vas ko piliće!

Starina
Gost
Starina
1 godina prije

Želja za životom i zdravljem vodi nas do stalne potrage za rješenjima posljedica novih trovanja kojima se čovječanstvo nastoji uništiti. Čovjeku je u najdublje emocije usađena želja za vječnim životom i zato će se uvijek boriti za život. Evo par dobrih stranica sa najnovijim rješenjima za pelcovane ali i za… Pročitaj više »

Dario Miočinović
Gost
Dario Miočinović
1 godina prije

TO su sve dezinformacije, ja gledam samo HRT dnevnik i tamo kažu da cijepljeni ne umiru i da postaju jači, bolji, pametniji i bolje plaćeni ljudi. Onaj tko se cijepio automatski je pun empatije i ljubavi prema drugima,, a mi ostali smo destruktivni nihilisti žedni krvi i željni smrti. Ukoliko… Pročitaj više »

Aeronetcz
Gost
Aeronetcz
1 godina prije

Covid mafija do jeseni zavrsava,mnogi ce zavrsiti u przunu.Sinoc u Ceskoj tornádo kojí nikad nije bio sravnao tři sela sa zemljom.Bozje upozorenje svima, okanite se sotonističkih projekata ili prijeti prirodna katastrofa.Tjedan dana Corona mafija preko medija skrila propagandu novog vala virusa Delta.Aono BUM, tornado.Mafijo korona pobjeći necete sigurno, Bozje kazne… Pročitaj više »

NeBudiOvca
Gost
NeBudiOvca
1 godina prije

Bilo bi interesantno vidjeti kakve bi bile brojke kad bi za odredjivanje cijepiva kao uzroka smrti primjenjivali istu metodologiju koju su primjenjivali za Covid i koja NIKADA ranije nije primjenjivana za bilo koju drugu gripi sličnu bolest. Mislim da je to i Kolakusic spominjao u EU parlamentu. Dakle smrt u… Pročitaj više »

Kornel
Member
Kornel
1 godina prije

Ispisani brojevi ne znače puno. Važan je stvarni broj umrlih i onih sa znatnijim posljedicama cijepljenja, a taj broj se nikada neće saznati isto kao stvarno porijeklo virusa odnosno da li su ovi virusi postojali ili ne do pojave testova. Svatko po svoe slobodnom nahođenju određuje korficijent s kojim će… Pročitaj više »

Kile
Gost
Kile
1 godina prije

To je sića za ovčice, prolazim kraj Velesajma i debili čekaju u redu na sunjari, na +40 padaju u nesvjest od vrućine, drugo nismo ni zaslužili

Vendetta
Gost
Vendetta
1 godina prije

Pravi rezultati ce doci za 2 3 godine i dalje. Do tada ko živ ko mrtav. ne znam kako izbjec bockane, ok spreman sam izgubit posao to mi je najmanja briga, mogu otici u sumu ali da li sam samo dostatan da ne moram ici u trg, u banku, u… Pročitaj više »

Ma ne!
Gost
Ma ne!
1 godina prije

Dragi Logicno! Ako idete na vasim linkovima na Line listing i upisete za pretragu Death, dobijete sledece rezultate: Moderna 1436 smrti Pfizer 991 smrti Astra Zeneca 499smrti Jannsen 116 smrti Ukupno 3042 smrti Svaka smrt je moguca posledica raznih poremecaja pa ako trazite po raznim indikatorima brojite istu smrt vise… Pročitaj više »

Maka
Gost
Maka
1 godina prije

Samo bih u članak nešto nadodao. Od prijatelja mi tata umro 10 dana nakon primanja ovog biološkog eksperimentalnog bojnog otrova. Ja mu govorim da prijavi policiji i da se napravi obdukcija. On će na to, što je i razumljivo: “Njega više nema”. Onda mu savjetujem da prijavi nuspojave od vakcine… Pročitaj više »

Samo u prolazu
Gost
Samo u prolazu
1 godina prije

Broj smrtnih slucajeva je totalno beznacajan/besmislen bez broja upotrebljenih vakcija! Zasto nema tog broja za svaku vakcinu? Dakle, smrt 10 ljudi na upotrebljenih 100 vakcina je 10% a na 1000 je samo 0,1%. Bez toga, cijeli clanak je besmislen!!!

Istražuj
Member
Istražuj
1 godina prije

“… 15.472 mrtvih i 1,5 milion s nuspojavama (50% ozbiljnih) prijavljeno je za vakcinisane protiv Covid-19 – Prema službenim podacima EU...” Objavljivanje ovog tesko dokumentiranog zvanicnog podatka – na DRZAVNIM medijima – svaki dan u udarnom terminu (odmah pored onih laznih vijesti “o broju umrlih od Covida”) bio i dovoljan… Pročitaj više »

ledeno doba
Gost
ledeno doba
1 godina prije

– 72-godišnja žena iz mjesta Porta Westfalica (pokrajina Sjeverna Rajna-Vestfalija) umrla u vakcinskom centru, odmah nakon što je dobila drugu dozu cjepiva https://www.westfalen-blatt.de/OWL/Kreis-Minden-Luebbecke/Hille/4432422-72-Jaehrige-aus-Porta-Westfalica-stirbt-am-Donnerstag-in-Hille-nach-Zweitimpfung-Todesfall-im-Impfzentrum – 64-godišnjak iz Flensburga umro 22.5, dan nakon cjepljenja. Dobio je krvne ugruške u srcu. Cjepio se sa cjepivom Johnsona & Johnsona https://www.focus.de/gesundheit/news/64-jaehriger-aus-flensburg-mann-stirbt-kurz-nach-corona-impfung-mit-johnson-johnson-fall-wird-untersucht_id_13341997.html – U staračkom domu… Pročitaj više »

ledeno doba
Gost
ledeno doba
1 godina prije

– u staračkom domu Lenzinghausen u mjestu Spenge (pokrajina Sjeverna Rajna-Vestfalija), 27 osobe dobile koronu, iako su svi stanari cjepljeni i 80% od osoblja- U međuvremenu su 2 od ovih 27 umrli. https://www.nw.de/lokal/kreis_herford/spenge/23020026_Nach-Corona-Ausbruch-in-Seniorenheim-So-sind-Verlaeufe-bei-den-Infizierten.html – 69-godišnjak umro ubrzo nakon cjepljenja sa cjepivom Biontecha-Pfizera. U mjestu Ennepetal(pokrajina Sjeverna Rajna-Vestfalija). Istraga rekla ma… Pročitaj više »

ledeno doba
Gost
ledeno doba
1 godina prije

– U koelnu u svibnju, sam ravnatelj ureda za zdravstvo, Johannes Nießen potvrdio je da se 1789 osoba zarazilo koronom, iako su svi cjepljeni. Od toga 1.335 njih sa jednom, a 454 sa 2 doze. https://www.bild.de/regional/koeln/koeln-aktuell/sorge-im-impf-kampf-mindestens-1789-koelner-nach-impfung-infiziert-76361024.bild.html – u staračkom domu u mjestu Altenoyhte (pokrajina Donja Saska), 25 osoba se zarazilo… Pročitaj više »

CAN
Gost
CAN
1 godina prije

@ Mrči:
E Majstore….
7514 minuta sam proveo u avionu …i još uvik imam stra’ od visine

Trt
Gost
Trt
1 godina prije

Doktori izbjegavaju prijavljivati i povezivati nuspojave cijepljenja u svoje baze podataka. Ali i žrtve također oklijevaju…vjerojatno iz negiranja zajeba i srama ili straha od osude zbog takve “blasfemije”…iako smo se tijekom ovog korona-užasa nagledali novih dimenzija moralnog sunovrata, ipak ostajem ponovo iznenađen novim razinama moralne kaljuže, ponajprije kod liječničke struke.… Pročitaj više »

Legendarni Grk
Gost
Legendarni Grk
1 godina prije

Jeff Rense je istražio djelovanje magneta na razne artikle u američkim trgovinama – ustanovio je da se magneti lijepe na meso: https://rense.com/general96/magnetic-foods.php Magneti se ne lijepe na voće, povrće i kruh, ali se lijepe u okomitom položaju na neke mesnate artikle: Dakle, došlo je do toga da sada nisu otrovana… Pročitaj više »

Bart
Gost
Bart
1 godina prije

Ja sam se cijepio prije dva tjedna sa prvom dozom Pfizera i sada sam pozitivan na PCR testu. Obavio sam PCR jer na poslu dave sa time. Nemam nikakve simptome osim sto mogu najvejrovatnije reci poslu bye bye.

Meštar
Gost
Meštar
1 godina prije

Ovo je cjepivo ko ruski rulet. Samo u ruskom ruletu se stavi jedan metak, a ovde je više metaka u bubnju

Stara kuka
Gost
Stara kuka
1 godina prije

Pa dobro ljudi, U ovom članku se iznose konkretni podaci iz izvora kojeg sotonjare ne mogu tako lako pobiti. Podaci koji itekako mogu poslužiti kao argument za odbijanje cijepljenja. I umjesto da se koncentriramo na te podatke i smišljamo kako ćemo ih najbolje upotrijebiti i iskoristiti ovdje se opet kolektivno… Pročitaj više »

Zvrk
Gost
Zvrk
1 godina prije

Čuj ovo, najprocjepljenija demokracija na svijetu Izrael ponovno je naložila obavezno maskiranje u zatvorenim prostorima. Razlog tomu je posljedica širenja delta soja koji je poprilično zarazan.

Zabrinuti medicinar
Gost
Zabrinuti medicinar
1 godina prije

Insajder Informacija:

Prije nego se cjepite, izvadite krv prije cjepljenja i tjedan dana poslije cjepljenja!!!
Ako treba platite sami i napomenite da vam izmjere D Dimere!!!!

I na te papirice pazite, trebat ce vam!

Samo u prolazu
Gost
Samo u prolazu
1 godina prije

Nije mi bilo tesko naci koliko kojih cjepiva je upotrebljeno u kojoj zemlji EU(osim Grcke) i napraviti nadopunu statistike. Uglavnom, za izracun postotaka bitna je suma na razini EU. I onda matematika glasi ovako: Pfizer: upotrebljeno 236.009.272 doza, uzrokujuci 238.435 nuspojava a sto u postotku iznosi 0,101% i od toga… Pročitaj više »

ivoi
Gost
ivoi
1 godina prije

od ovih cijepiva koja to nisu ce do godinu umrjeti vise ljudi od vakcine nego virusa prehlade (corone)!!! zivio bill gattes i glupave ovce….

GejcevPlaćenik
Gost
GejcevPlaćenik
1 godina prije

Znači smrtnost cijepiva je 0,00007% (15000 smrti na oko 200 milijuna cijepljenih) dok je smrtnost korone 0,2%. Znači samo 285 puta je smrtonosnija korona. Nemojte se cijepit

oddball
Gost
oddball
1 godina prije

U EU je zabilježeno oko 3000 smrti povezano sa cjepivom što se može vidjeti u ovim izvještajima sa linka, e sada jel netko namjerno manipulira brojkama ili ne zna matematiku, mislim , vi ste stavili linkove ?! Ne kužim gdje ste našli 15k mrtvih i zašto? 3000 mrtvih ako se… Pročitaj više »

iefnbvaeiufvnaeurnae
Gost
iefnbvaeiufvnaeurnae
1 godina prije

“podrzava sukobe u USA i nikad nije pisnuo protiv Izraela zato je kontrolirana opozicija”

Kažun
Member
Kažun
1 godina prije

VAERS je go*no na x.

Eddo
Gost
Eddo
1 godina prije

Pa budi sad pametan.

rttgh556sdccv233dfgh
Gost
rttgh556sdccv233dfgh
1 godina prije

Gejc je najavio da rade na širenju cjepiva putem hrane…magnetizam…trk po meso u lidl…

POVEZANE VIJESTI

Izbornik