fbpx

15.472 mrtvih i 1,5 milion s nuspojavama (50 % ozbiljnih) prijavljeno je za vakcinisane protiv Covid-19 – Prema službenim podacima EU

Cjepiva uzrok smrti

Evropska baza podataka o izvještajima o sumnjivim reakcijama na lijekove je Eudra Vigilance, koja takođe prati izvještaje o povredama i smrtnim slučajevima nakon eksperimentalnih „vakcina“ protiv COVIDA-19.

Pretplatnik iz Evrope nam je nedavno poslao mejl i podsjetio da se ova Eudra Vigilance baza podataka odnosi samo na zemlje u Evropi koje su dio Evropske unije (EU), koja se sastoji od 27 zemalja.

Ukupan broj zemalja u Evropi je mnogo veći, gotovo dvostruko veći, brojeći oko 50, mada postoje neke razlike u mišljenjima koje su države tehnički dio Evrope.

Dakle, koliko god su visoki ovi brojevi, oni se ne odnose na cijelu Evropu. Stvarni broj prijavljenih mrtvih ili povrijeđenih zbog vakcina protiv COVIDA-19 u Evropi bio bi mnogo veći od onoga što ovdje predstavljamo.

Baza podataka Eudra Vigilance izvještava da je do 19. juna 2021. godine prijavljeno 15.472 smrtnih slučajeva i 1.509.266 povreda nakon primanja četiri eksperimentalne vakcine COVID-19:

Od ukupnog broja zabilježenih povreda, polovina njih (753.657) su ozbiljne povrede.

„Ozbiljnost pruža informacije o sumnji na neželjeni efekat; može se klasifikovati kao „ozbiljan“ ako odgovara medicinskoj pojavi koja rezultira smrću, ako je opasan po život, zahtijeva hospitalizaciju, rezultira drugim medicinski važnim stanjem ili produžava postojeće hospitalizacije, rezultira trajnim ili značajnim invaliditetom ili nesposobnošću ili je urođena anomalija / urođena mana.“

Pretplatnik na Health Impact News u Evropi radio je izvještaje za svaku od četiri vakcine protiv COVIDA-19 koja ovdje uključujemo. Ovaj pretplatnik se dobrovoljno javio za puno posla na tabeliranju svake reakcije sa povredama i smrtnim ishodima, jer u sistemu Eudra Vigilance nismo pronašli mjesto koje tabelira sve rezultate.

Otkad smo ovo počeli da objavljujemo, i drugi iz Evrope su izračunali brojeve i potvrdili ukupne iznose.

Evo sažetih podataka do 19. juna 2021.

Ukupne reakcije eksperimentalne mRNK vakcine Tozinameran (šifra BNT162b2, Comirnaty) kompanije BioNTech / Pfizer: 7.420 smrtnih slučajeva i 560.256 povreda do 19.6.2021.

 • 16.133 poremećaja krvi i limfnog sistema uključujući 81 smrtni slučaj
 • 12.637 srčanih poremećaja uključujući 964 smrtna slučaja
 • 101 kongenitalni, porodični i genetski poremećaj uklj. 6 smrtnih slučajeva
 • 7000 poremećaja srednjeg uha uklj. 4 smrtna slučaja
 • 265 endokrina poremećaja uklj. 1 smrtni slučaj
 • 8.122 očni poremećaji uklj. 17 smrtnih slučajeva
 • 51.030 gastrointestinalnih poremećaja uklj. 348 smrtnih slučajeva
 • 155.486 opštih poremećaja i simptoma bolesti uklj. 2.290 smrtnih slučajeva
 • 468 hepatobilijarna poremećaja uklj. 31 smrtni slučaj
 • 6.110 poremećaja imunološkog sistema uklj. 32 smrtna slučaja
 • 17.549 infekcija i zaraza uklj. 762 smrtna slučaja
 • 6.275 povreda, trovanja i proceduralnih komplikacija uklj. 104 smrtna slučaja
 • 13.249 istraga uklj. 285 smrtnih slučajeva
 • 4.162 poremećaja metabolizma i ishrane uklj. 139 smrtnih slučajeva
 • 79.125 poremećaja mišićno-skeletnog sistema i vezivnog tkiva uklj. 88 smrtnih slučajeva
 • 325 benignih, malignih i nespecifikovanih poremećaja neoplazme (uklj. Ciste i polipe) uklj. 23 smrtna slučaja
 • 100.895 poremećaja nervnog sistema uklj. 780 smrtnih slučajeva
 • 384 poremećaja trudnoća, porođaja i perinatalnih uslova uklj. 10 smrtnih slučajeva
 • 107 Problemi sa proizvodom
 • 9.928 psihijatrijskih poremećaja uklj. 105 smrtnih slučajeva
 • 1.765 poremećaja bubrega i urinarnih poremećaja, uklj. 115 smrtnih slučajeva
 • 2.696 poremećaja na reproduktivnom sistemu i na dojkama uklj. 3 smrtna slučaja
 • 23.689 poremećaja disanja, grudnog koša i medijastinuma uklj. 848 smrtnih slučajeva
 • 26.641 poremećaj na koži i potkožnom tkivu uklj. 66 smrtnih slučajeva
 • 846 poremećaj društvenih okolnosti uklj. 10 smrtnih slučajeva
 • 281 hirurški i medicinski postupak uklj. 19 smrtnih slučajeva
 • 14.987 vaskularna poremećaja uklj. 289 smrtnih slučajeva

Ukupne reakcije na eksperimentalnu mRNA vakcinu mRNA-1273 (CX-024414) iz Moderne: 4.147 smrtnih slučajeva i 122.643 povreda do 19.6.2021.

 • 2.239 poremećaja krvi i limfnog sistema uklj. 29 smrtnih slučajeva
 • 3.315 srčanih poremećaja uklj. 446 smrtnih slučajeva
 • 39 kongenitalnih, porodičnih i genetskih poremećaja uklj. 3 smrtna slučaja
 • 1.454 poremećaja srednjeg uha
 • 82 endokrina poremećaja uklj. 1 smrtni slučaj
 • 1.883 očna poremećaja uklj. 7 smrtnih slučajeva
 • 10.655 gastrointestinalna poremećaja uklj. 142 smrtna slučaja
 • 33.936 opšta poremećaja i simptoma uklj. 1.759 smrtnih slučajeva
 • 209 hepatobilijarnih poremećaja uklj. 11 smrtnih slučajeva
 • 1.117 poremećaja imunološkog sistema uklj. 5 smrtnih slučajeva
 • 3.835 infekcija i zaraza uklj. 234 smrtna slučaja
 • 2.480 povreda, trovanja i proceduralnih komplikacija uklj. 77 smrtnih slučajeva
 • 2.670 istraga uklj. 89 smrtnih slučajeva
 • 1.297 poremećaja metabolizma i ishrane uklj. 85 smrtnih slučajeva
 • 15.131 poremećaj mišićno-skeletnog sistema i vezivnog tkiva uklj. 77 smrtnih slučajeva
 • 128 benignih malignih i nespecifikovanih poremećaja neoplazme (uklj. Ciste i polipe) uklj. 15 smrtnih slučajeva
 • 21.684 poremećaja nervnog sistema uklj. 424 smrtna slučaja
 • 255 poremećaja trudnoća, porođaja i perinatalnih uslova uklj. 2 smrtna slučaja
 • 20 problema sa proizvodima
 • 2.437 psihijatrijskih poremećaja uklj. 69 smrtnih slučajeva
 • 807 poremećaja bubrega i urinarnih poremećaja uklj. 52 smrtna slučaja
 • 459 poremećaja na reproduktivnom sistemu i na dojkama uklj. 1 smrtni slučaj
 • 5.640 poremećaja disanja, grudnog koša i medijastinuma uklj. 399 smrtnih slučajeva
 • 6.538 poremećaja na koži i potkožnom tkivu uklj. 28 smrtnih slučajeva
 • 504 poremećaja društvenih okolnosti uklj. 13 smrtnih slučajeva
 • 397 hirurški i medicinski postupci uklj. 38 smrtnih slučajeva
 • 3.432 vaskularna poremećajauklj. 141 smrtni slučaj

Ukupne reakcije na eksperimentalnu vakcinu AZD1222 / VAKSZEVRIA (CHADOKS1 NCOV-19) iz Okforda / AstraZeneca: 3.364 smrtnih slučajeva i 793.036 povreda do 19.6.2021.

 • 9.136 poremećaja krvi i limfnog sistema uklj. 132 smrtna slučaja
 • 12.135 srčanih poremećaja uklj. 396 smrtnih slučajeva
 • 95 kongenitalnih, porodičnih i genetskih poremećaja uklj. 2 smrtna slučaja
 • 8.797 poremećaja srednjeg uha
 • 309 endokrinih poremećaja uklj. 2 smrtna slučaja
 • 13.459 očna poremećaja uklj. 12 smrtnih slučajeva
 • 81.806 gastrointestinalni poremećaji uklj. 161 smrtni slučaj
 • 212.663 opšta poremećaja i simptoma uklj. 891 smrtni slučaj
 • 525 hepatobilijarna poremećaja uklj. 25 smrtnih slučajeva
 • 3.085 poremećaja imunološkog sistema uklj. 11 smrtnih slučajeva
 • 17.791 infekcija i zaraza uklj. 217 smrtnih slučajeva
 • 7.854 povrede, trovanja i proceduralne komplikacije uklj. 77 smrtnih slučajeva
 • 16.731 istraga uklj. 79 smrtnih slučajeva
 • 9.765 poremećaja metabolizma i ishrane uklj. 50 smrtnih slučajeva
 • 123.637 poremećaja mišićno-skeletnog sistema i vezivnog tkiva uklj. 45 smrtnih slučajeva
 • 332 benigna, maligna i nespecifikovana poremećaja neoplazme (uklj. Ciste i polipe) uklj. 8 smrtnih slučajeva
 • 169.286 poremećajia nervnog sistema uklj. 532 smrtna slučaja
 • 223 poremećaja trudnoća, porođaja i perinatalnih uslova uklj. 4 smrtna slučaja
 • 103 Problemi sa proizvodom
 • 14.931 psihijatrijskih poremećaja uklj. 27 smrtnih slučajeva
 • 2.809 poremećaja bubrega i urinarnog sistema uklj. 29 smrtnih slučajeva
 • 5.967 poremećaja na reproduktivnom sistemu i na dojkama
 • 26.631 poremećaj respiratornog, torakalnog i medijastinalnog područja uklj. 387 smrtnih slučajeva
 • 36.457 poremećaja na koži i potkožnom tkivu uklj. 22 smrtna slučaja
 • 772 poremećaja društvenih okolnosti uklj. 4 smrtna slučaja
 • 671 hirurški i medicinski postupak uklj. 16 smrtnih slučajeva
 • 17.066 vaskularnih poremećaja uklj. 235 smrtnih slučajeva

Ukupne reakcije na eksperimentalnu COVID-19 vakcinu JANSSEN (AD26.COV2.S) kompanije Johnson & Johnson: 541 smrtni slučaj i 33, 331 povreda do 19.6.2021.

 • 306 poremećaja krvi i limfnog sistema uklj. 16 smrtnih slučajeva
 • 496 srčana poremećaja uklj. 56 smrtnih slučajeva
 • 14 kongenitalna, porodična i genetska poremećaja
 • 177 poremećaja srednjeg uha
 • 8 endokrinih poremećaja uklj. 1 smrtni slučaj
 • 383 očna poremećaja uklj. 3 smrtna slučaja
 • 3.086 gastrointestinalnih poremećaja uklj. 23 smrtna slučaja
 • 8.761 opšti poremećaj i simptom uklj. 137 smrtnih slučajeva
 • 52 hepatobilijarna poremećaja uklj. 4 smrtna slučaja
 • 85 poremećaja imunološkog sistema
 • 392 infekcije i zaraze uklj. 13 smrtnih slučajeva
 • 320 povreda, trovanja i proceduralnih komplikacija uklj. 8 smrtnih slučajeva
 • 2.003 istrage uklj. 37 smrtnih slučajeva
 • 184 poremećaja metabolizma i ishrane uklj. 10 smrtnih slučajeva
 • 5.718 poremećaja mišićno-skeletnog sistema i vezivnog tkiva uklj. 17 smrtnih slučajeva
 • 16 benignih, malignih i nespecifikovanih poremećaja neoplazme (uključujući ciste i polipe)
 • 7.093 poremećaja nervnog sistema uklj. 68 smrtnih slučajeva
 • 9 poremećaja trudnoća, porođaja i perinatalnih uslova uklj. 1 smrtni slučaj
 • 9 Problemi sa proizvodima
 • 355 psihijatrijska poremećaja uklj. 5 smrtnih slučajeva
 • 119 poremećaja bubrega i urinarnih poremećaja uklj. 8 smrtnih slučajeva
 • 114 poremećaja na reproduktivnom sistemu i na dojkama
 • 1.130 poremećaja respiratornog, torakalnog i medijastinalnog područja uklj. 43 smrtna slučaja
 • 804 poremećaja na koži i potkožnom tkivu uklj. 2 smrtna slučaja
 • 72 poremećeja društvenih okolnosti uklj. 3 smrtna slučaja
 • 336 hirurških i medicinskih postupaka uklj. 26 smrtnih slučajeva
 • 1.289 vaskularnih poremećaja uklj. 60 smrtnih slučajeva

15.472 mrtvih i 1,5 milion s nuspojavama (50 % ozbiljnih) prijavljeno je za vakcinisane protiv Covid-19 - Prema službenim podacima EU 1

Autor: Brian Shilhavy

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.


Posjetite naš novi video kanal na platformi Odysee i obvezno se registrirajte, kao i najveću arhivu alternativnih video snimaka Jubitu.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
434 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Jack Shadow
Gost
Jack Shadow
3 mjeseci prije

To je tek početak,a kaj će bit za dvije,tri,pet godina sa cijepljenim ovčicama…neka im je dragi Bog na pomoći.

Maki
Gost
Maki
3 mjeseci prije
Reply to  Jack Shadow

Agenda 2030 UN: 1. Ukinuti siromastvo svuda i u svim oblicima (ukidanje kesa prelaskom na cipiranje, primis cip, budes poslusan i dobijas “bonuse”, ukidanje privatnog vlasnistva-nemas nista i srecan si!). 2. Ukinuti glad, promovirati odrzivu poljoprivredu(“problem gladi u svijetu” rjesice se obavezom uzgoja GMO hrane i zabranom zdrave, organske hrane)… Pročitaj više »

Maki
Gost
Maki
3 mjeseci prije
Reply to  Maki

Agenda 21 (za 21 stoljece) – Komiteta 300 i Novog svjetskog poretka. Dzon Kolman je, jos 90-ih godina, naveo 21 tacku (cilj) Komiteta 300-izvrsnog tijela “nevidljive” svjetske vlade i ljudi iz sjenke koji upravljaju svijetom: 1. Stvaranje Novog svjetskog poretka sa jednom svjetskom vladom i novom crkvom, odnosno religijom 2.… Pročitaj više »

Mikojan
Gost
Mikojan
3 mjeseci prije
Reply to  Maki

Za to ne da treba 100 godina već 1000 godina, lako pisati po papiru i sanjati bajke.

iefnbvaeiufvnaeurnae
Gost
iefnbvaeiufvnaeurnae
3 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

Samo se ti tješi………………

Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
3 mjeseci prije
Reply to  Maki

tako nekako..hvala.

420
Gost
420
3 mjeseci prije
Reply to  Maki
seifbvweibwiergwergw
Gost
seifbvweibwiergwergw
3 mjeseci prije
Reply to  420

Gledao sam ovo na jutubu prije par godina, dobar je, samo preoptimističan, tama pobjeđuje kao i oduvijek…………….

Jadranka S
Gost
Jadranka S
3 mjeseci prije
Reply to  Maki

Rješenje je: SVIJESNA SPOZNAJA DA STE SVIJESNOST, BESKRAAJNA LJUBAV I NESURADNJA!

Sve je do TEBE!
UVIJEK IMAŠ IZBOR IZMEĐU “STRAHA”(Iluzije) I LJUBAVI!!!!!

BESKRAJNA LJUBAV JEDINA JE ISTINA, sve ostalo je ILUZIJA!!!!!

SPOZNAJTE SEBE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SVE JE U VAMA!!!!!!!!

“HOĆEŠ MIR, BUDI MIR.”

Jadranka S
Gost
Jadranka S
3 mjeseci prije
Reply to  Maki

Proučite agendu: da li vidite LJUBAV PREMA ČOVJEČANSTVU????? NE!!!!!!

Jadranka S
Gost
Jadranka S
3 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S

P. S. Jer nemaju LJUBAV!!!

LJUBAV JE SVE!

Tko nema ljubav je NIŠTA!

Davor drugi
Gost
Davor drugi
3 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S

“LJUBAV JE SVE!” Evo i ja to uvjek tvrdim. Da nije ljubavi nebi svita bilo… I meni su oduvjek sve lijepe žene bile izuzetno drage i uvjek sam se s ljubavlju s njima ophodio. Ali mene se uvjek baš zbog toga napadalo i što sam sve do sada istrpio, to… Pročitaj više »

Jadranka S
Gost
Jadranka S
3 mjeseci prije
Reply to  Davor drugi

Napadalo vas se zbog lijepih žena, jer ste se ophodili prema njima s ljubavlju i zbog toga vas se uvijek napadalo?
Niste obrazložili zbog čega vas se napadalo?

Lijepe žene!

Da li je razlog njihov izgled?
Da li je kod vas razlog nagon?

To nije LJUBAV o kojoj govorim!

Sam
Gost
Sam
3 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S

Hahaha. Kosor ili pak neka druga?!😀 Previse idealiziras u vremenu kad je ljubavi sve manje. Treba ju imati i ziviti ali polahko da se covjek ne zagrcne. Ili zena pak. Najljepse na ovom dunjaluku jesu zene i mirisi. Samo treba neku mjeru imati. U svakom slucaju drago mi je da… Pročitaj više »

iefnbvaeiufvnaeurnae
Gost
iefnbvaeiufvnaeurnae
3 mjeseci prije
Reply to  Sam

+…………………

Jadranka S
Gost
Jadranka S
3 mjeseci prije
Reply to  Sam

Spadam u tu “vrstu žena” o kojoj govori “Davor drugi” i Vi, uvijek isto govorim, uvijek i neću komentirati o takvoj “ljubavi” koju nazivam”životinjski nagon”.

Jadranka S
Gost
Jadranka S
3 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S

P. S. Uvijek sam odgovorila riječima koje su iskrene a “bolne”i nisam nikome dozvolila da mi priđe, jer sam znala zašto se prilazi. Oduvjek znam što je LJUBAV!

Jadranka S
Gost
Jadranka S
3 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S

P.S. Gledajte ljepotu duše!!!!!!!

Jadranka S
Gost
Jadranka S
3 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S

Postavljam pitanje: Lijepa žena kako spominje gospodin “Davor drugi” očito i Vi. Oženite se lijepom ženom (zbog njenog izgleda, jer se govori o lijepoj ženi), žena se s godinama mjenja i u poodmakloj dobi vama više nije “lijepa”, kažem jer je spomenut samo izgled.Kako je ženi kada njen suprug gleda… Pročitaj više »

Jadranka S
Gost
Jadranka S
3 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S

U čistoj ljubavi vaša žena vam je najljepša na svijetu i sa 100 godina, jer je LJUBAV TA KOJA JE LJEPOTA!

Davor drugi
Gost
Davor drugi
3 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S

“Oženite se lijepom ženom (zbog njenog izgleda, jer se govori o lijepoj ženi), žena se s godinama mjenja i u poodmakloj dobi vama više nije “lijepa”.” Kako uopće dođete na tu ideju, meni je moja uvijek lijepa, lijepa bila-lijepa i ostala. E, ali kada ja to kažem meni se ne… Pročitaj više »

Jadranka S
Gost
Jadranka S
3 mjeseci prije
Reply to  Davor drugi

Kako sam došla na tu ideju?
Pročitajte svoj komenta

Ima mnogo iskustva ljudi koji su zbog “lijepih žena” varali, lagali, ostavili ženu (ili žene njih) i djecu,…
Meni je najviše žao djece!!!

Željko
Gost
Željko
3 mjeseci prije
Reply to  Sam

Pretjerani “feminizam” je “ubio” žene a žene, čast iznimkama, su “ubile” ljubav jer od 100 žena je najmanje 90 velikih materijalista i “feministica”!! Talibani, katotalibani, LGBT, #meetoo, “klimatolozi”, “borci za ljudska prava”, “veliki vjernici ” na svim stranama, nastaviti slijed su na pragu uništenja planete Zemlje !

seifbvweibwiergwergw
Gost
seifbvweibwiergwergw
3 mjeseci prije
Reply to  Željko

+…………………….

Slonica
Gost
Slonica
3 mjeseci prije
Reply to  Davor drugi

Lako je s lijepim ženama biti drag.
A s grdima??

Jadranka S
Gost
Jadranka S
3 mjeseci prije
Reply to  Slonica

Svatko sa dušom je lijep. Ljepota je iznutra, ljepota duše koja se očitava u “vanjskom”.

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
3 mjeseci prije
Reply to  Jack Shadow

SVI će oni pomrijeti nakon cijepljenja !!! Nitko neće doživjeti 150-200 godina !!! A ti stvarno to mislio,ŠALIŠ SE !!!
Samo što će se brojiti i oni koji padnu s lojtre ili trešnje da su umrli od posljedica ili nus pojava cijepljenja !!!!

Mlata
Gost
Mlata
3 mjeseci prije
Reply to  Debeli đuro

Pa to smo prepisali od vas vaxera…tako su namakli pozamašnu brojku koja spremno zasuče rukav. Svaka bolest pod koronu spada, odma u tablicu. Mi antivaxeri smo ukapirali to pa ćemo i tog tvog što je pao s lojtre u našu tablicu, tablica nus pojave.

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
3 mjeseci prije
Reply to  Mlata

A jesi li ti čovjek božji Bugar ili Mađar,kada sam 155 naveo da NISAM vakser u i NISAM se cijepio već prebolio o KORONU,jel dosta 156 puta ponoviti ????

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
3 mjeseci prije
Reply to  Debeli đuro

Sad bi mogao protiv novog soja, a?
Sta cekas pokvarena trolcino!?

Pingvin
Gost
Pingvin
3 mjeseci prije
Reply to  Debeli đuro

Nisi proebolio nista. To ti je bila teska glavobolja i svo ostalo sta ide kad pretjeras sa tzv vinom Tudum- om!

ZriBra
Gost
ZriBra
3 mjeseci prije
Reply to  Debeli đuro

“Samo što će se brojiti i oni koji padnu s lojtre ili trešnje da su umrli od posljedica ili nus pojava cijepljenja !!!!”
Umrli od kuronja cjepiva ,tuk na utuk umrlima od kuronja virusa.

nessy
Gost
nessy
3 mjeseci prije
Reply to  Jack Shadow

Ima britanska serija Utopia iz 2013.g., zanimljivo komentira izmisljene pandemije. Pod istim imenom i na istu temu su snimili ameri seriju 2020.g., jer je sada posebno aktualna.

Željko
Gost
Željko
3 mjeseci prije
Reply to  nessy

I da dodam komplet Hollywood sa svojim “filmovima” u posljednjih 20-tak godina se samo bavi tim glupostima, nisam 20 godina vidio niti jedan normalan, ljudski film iz te “tvornice” filmova !

seifbvweibwiergwergw
Gost
seifbvweibwiergwergw
3 mjeseci prije
Reply to  Željko

+………………….

rttgh556sdccv233dfgh
Gost
rttgh556sdccv233dfgh
3 mjeseci prije
Reply to  nessy

Ta brit serija je dokumentarac!

AlanisM
Gost
AlanisM
3 mjeseci prije
Reply to  Jack Shadow

Budući da je teško biti na vrhu komenatara, objavit ću ovo na ovom threadu, jer je jako bitno i bombastično. Već je poslano redakciji Logično na mail, ali neka i drugi vide i šeraju što više. Poštovana redakcijo Logičnog, budući da ste jedina alternativna platforma na našem području koja ima jako… Pročitaj više »

iefnbvaeiufvnaeurnae
Gost
iefnbvaeiufvnaeurnae
3 mjeseci prije
Reply to  AlanisM

+……………………….

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
3 mjeseci prije
Reply to  AlanisM

Navodno su u Indiji OPET zabranili Ivermektin. Točnije, u dijelu Indije.
Njihovi su odvjetnici, međutim, vrlo odlučni. I onoj babi iz SZO, zbog prijašnjeg utjecaja na zabranu Ivermektina, poslali opomenu pred tužbu pred koji mjesec.
Pa je moguće da će otamo krenuti…?

Zagten
Gost
Zagten
3 mjeseci prije

Budimo realni, to su za sada zanemarive brojke u odnosu na broj cijepljenih. Ono sto je kriticno to je cinjenica da su do sada u testnim fazama ugibali svi zamorci nakon sto su zarazeni drugim patogenima (ljude ne zarazuju u testnim fazama to bi jelte bilo nehumano) ili jos znakovitije… Pročitaj više »

Jadranka
Gost
Jadranka
3 mjeseci prije
Reply to  Zagten

Zar nije svaki zivot vazan

Zagten
Gost
Zagten
3 mjeseci prije
Reply to  Jadranka

U odnosu na broj cijepljenih je, slažem se da tko umre kod njega je smrtnost 100 %, mada ok, ja možda drugačije gledam na smrt.

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
3 mjeseci prije
Reply to  Jadranka

O čemu ti govoriš,KOJI,ČIJI ŽIVOT ???? TITO je na samrti ostavio u Jugi 5,5 milijuna Hrvata,a sada na popisu ove godine je pitanje da li će nas biti 4 milijuna sa BiH Hrvatima !!! Gdje je NESTALO 1,5 milijuna Hrvata,osobito onih do 40 godina,od postojećih 4 milijuna 30% starije od… Pročitaj više »

Tupko Glupko
Gost
Tupko Glupko
3 mjeseci prije
Reply to  Debeli đuro

Ušli smo u EU, otvorile se granice za radnike, veće plaće, bolji uvjeti rada, korupciju i politička uhljebljivanja se nije niti počelo iskorjenjivati, neki odselilili i za vrijeme rata, natalitet nikada slabiji, a većina ljudi ne želi mijenjati ništa na izborima. Posljedica toga je ta razlika od 1,5 milijuna Hrvata.… Pročitaj više »

Lukava Puščica
Gost
Lukava Puščica
3 mjeseci prije
Reply to  Debeli đuro

Ne kaki debeli. Neznam di ti vidiš demokratsku, nacionalističku i desničarsku vlast. Ja sve ove godine vidim i gledam samo preobučeni nelustrirani udbaškokomunistički talog i šljam. Iz titove škole. I njihovu dicu i unuke.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
3 mjeseci prije

A koji nisu mogli krasti u bivšoj državi, pa su si stvorili nove… Niti su prije bili komunisti, niti su sad domoljubi. Zapravo dijelite lopovima komplimente. Lustracija je provedena: nad sucima i novinarima. Ono što sad treba jest – utvrđivanje IMOVINE. Čak ne treba ni novi zakon. Porezi. Nek dokažu… Pročitaj više »

Lukava Puščica
Gost
Lukava Puščica
3 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Iš kvočko! Zaobiđi. Dosadna si!
Volej u prkno praasss!
Hristo lovz ju! 😀

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
3 mjeseci prije

😃 Eto.
Vidimo tko stoji iza tih floskula koje je vrlo lako raskrinkati.
Ne uče vas ništa u tim nastambama…?
Naravno. Upućujete poruke onima sa IQ om ispod 100.
I – lažnom -autoritetu.

Lukava Puščica
Gost
Lukava Puščica
3 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Sad te Hristo neće opet spucat samo zbog onog zabrinutog niže doli… 😉
Ali na slijedeće grubo uklizavanje opet bez pardona hoće… 😀
Koliko god broj štikle bio veći od IQ-a.. Pusacmok 😀

Željko
Gost
Željko
3 mjeseci prije

Josip Broz dobar skroz !

Lukava Puščica
Gost
Lukava Puščica
3 mjeseci prije
Reply to  Željko

Preseli se kod njega u kuću cveća, pa ćeš bit i ti! 😉

Željko
Gost
Željko
3 mjeseci prije
Reply to  Debeli đuro

Sada je broj Hrvata u Hrvatskoj i u BiH ispod 4 milijuna ! U Hrvatskoj Hrvata ima cca. 3,5 milijuna i u BiH cca. 280.000 !

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
3 mjeseci prije
Reply to  Jadranka

Je, pogotovo Sorosev!
CJEPI SE, MISLI NA BILL G. I NJEGOVU ZARADU!
POMOZIMO FILANTROPU, RAZVESELIMO GA ZRTVAMA VAKCINA!

Pingvin
Gost
Pingvin
3 mjeseci prije
Reply to  Jadranka

Kome je vazan?

ŠumUm
Gost
ŠumUm
3 mjeseci prije
Reply to  Jadranka

Vazan je ako je bitan za porobljavnje ljudi i njihovo pretvaranje u smartgovne u svim drugim slucajevim a su bitne klimatske promjene i sjeverni tok

Legendarni Grk
Gost
Legendarni Grk
3 mjeseci prije
Reply to  Zagten

Sumnjam da bilo tko želi biti u tih “zanemarivih” milijun i pol oboljelih ili umrlih. Na sreću, postoje prirodna preventivna sredstva koja ojačavaju imunitet i koja spriječavaju virusima (čitaj tuđim egzozomima) i drugim toksinima ulaz u stanice – to su CBD, vitamin C, resveratrol, prirodni antibiotik, cink i slično. Međutim,… Pročitaj više »

Zagten
Gost
Zagten
3 mjeseci prije
Reply to  Legendarni Grk

Slažem se s tobom, evo ja sam napravio jedan mali eksperiment; moj kolega, zaposlenik je ljeto većinom na terenu s jednom ekipom od 30 ljudi od kojih su osim njega i još jednoga svi cijepljeni. Nabavio sam mu G132+, resveratrol, cink, vitamin c, (da se razumijemo i ovo što nabrajam… Pročitaj više »

Gaga
Member
Famed Member
Gaga
3 mjeseci prije
Reply to  Zagten

………………..i D3

Zagten
Gost
Zagten
3 mjeseci prije
Reply to  Gaga

Sad ima Sunca.

Mikojan
Gost
Mikojan
3 mjeseci prije
Reply to  Zagten

Štitiš ga od prehlade ?
Pa to je nemoguće, evo vani 35c ja u frižider po hladnoj pivi i za par dana možda nos krene u šmrcanje, eto korone kru te mazo !

mario
Gost
mario
3 mjeseci prije
Reply to  Legendarni Grk

Šta je cbd

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
3 mjeseci prije
Reply to  mario

Kanabinoid u “travi”, koji je ljekovit uz thc i ostale kanabinoide u kombinaciji.

Histrion
Gost
Histrion
3 mjeseci prije
Reply to  mario

Kanabidiol, jedan od 60 kanabinoida koji obitavaju u konoplji. CBD se proizvodi ekstrakcijom iz cvijeta domaće konoplji (cannabis sativa), legalan je, ljekovit i nema psihoaktivnih svojstava. Za to je zadužen tetrahidrokanabinol (THC), koji se nalazi u zabranjenoj travi, konoplji, marihuani, žiži, itd…

Legendarni Grk
Gost
Legendarni Grk
3 mjeseci prije
Reply to  mario

Najvažnije djelovanje CBD je da gasi sve upalne procese u tijelu i ne dozvoljava virusima i drugim nečistoćama da ulaze u stanice. Kada se ugase svi upalni procesi, onda je jako teško biti bolestan – taj odgovor sam dobio od jedne doktorice. Osobno kombiniram CBD (2 puta na dan, navečer… Pročitaj više »

ŠumUm
Gost
ŠumUm
3 mjeseci prije
Reply to  Legendarni Grk

Ljecis se iakonsi zdrav . To je nesto ko cijepivo bez igle

Legendarni Grk
Gost
Legendarni Grk
3 mjeseci prije
Reply to  ŠumUm

To je preventiva, kao što na autu preventivno mijenjaš razne dijelove prije nego što se auto slupa, jer onda je kasno za promjenu istrošenih ili uprljanih dijelova.

Mikojan
Gost
Mikojan
3 mjeseci prije
Reply to  Legendarni Grk

Zašto je konoplja zabranjena, zato što riješava mnoge zdravstvene probleme a svatko je može uzgojiti u svom vrtu. Što je sljedeće na popisu zabranjegoga, sve ljekovito bilje, možda čak i koprivu zabrane jer je opasna i izaziva plikove na koži.
Banda sve ima pripremljeno a ovce bleje bez razmišljanja.

Novi kolac
Gost
Novi kolac
3 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

Rak,MS,epilepsija,sto se zna,a o tome da bi antidepresivi,sedativi,tablete za bolove,spavanje i druge razne hapice otisle u istoriju ne treba ni pricati. Jasno je zbog cega je trava nelegalna.Farmakomafija bi izgubila previse,a na travu je nemoguce drzati monopol jer jednostavno raste iz zemlje kao i sve druge biljke Kakva je to… Pročitaj više »

ŠumUm
Gost
ŠumUm
3 mjeseci prije
Reply to  Novi kolac

A aa pogotov ona albanska koja se prodavala po splitu tok sam ja pusia a ima isti efekt ko heroin. Od nje zatupis sve je glupo i dosadno boli glava sutradan. Dobra je i za potuc se

Histrion
Gost
Histrion
3 mjeseci prije
Reply to  Novi kolac

Da Dobra…. i Mrežnica, i Korana, i Kupa.!

Lukava Puščica
Gost
Lukava Puščica
3 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

Manje poznata činjenica. Prve leviske su napravljene od konoplje. Konoplju je najprije zabranila pamučna industrija. Koja je gle čuda nastala u robovlasničkom sistemu prema kojemu se opet vraćamo.
U HR su donedavno bile zabranjene i stevia (prirodni zaslađivač) kao i graviola (najjači prirodni antikancerogeni lijek). Na sreću više nisu.

Jadranka S
Gost
Jadranka S
3 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

Istina……

ŠumUm
Gost
ŠumUm
3 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

lagalizaciju marihuane i njenu promociju financira soros. Naravno nece je legalizirat tako da uzgojite svoju ngo da kupite genetski modificiranu. U wsingtonu cijepljeni dobiju djoint. Iance vjeruem da marihuana za nesto zdrava a za nesto i nije. Ko ima problema nek se ljeci ko nema moze i bez nje. Sto… Pročitaj više »

Kornel
Member
Famed Member
Kornel
3 mjeseci prije
Reply to  Zagten

Kako možeš biti realan u nerealnoj prezentaciji stanja (navedeni brojevi nuspojava) poslije početka procijepljivanja?
Ako ti možeš biti realan, uredu, ja nemogu.

nonwo
Gost
nonwo
3 mjeseci prije
Reply to  Zagten

Brojke uopće nisu zanemarive.U VAERS sustavu(usa) brojke su značajno prestigle smrtne slučajeve od svih ostalih cjepiva kroz 30 godina praćenja.Već samo taj značajan pik na grafu nuspojava(kroz 30 godina) u normalnim okolnostima trebao bi biti alarm za trenutačno zaustavljanje eksperimenta. U taj se dobrovoljni sustav prijavljuje cc 1% stvarnih slučajeva(… Pročitaj više »

Trt
Gost
Trt
3 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Odličan komentar,hvala.

iefnbvaeiufvnaeurnae
Gost
iefnbvaeiufvnaeurnae
3 mjeseci prije
Reply to  nonwo

+……………….

CAN
Gost
CAN
3 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Vrlo dobar presjek situacije…i pitam se koliko sam naprvu onako procjenio situaciju.imam čak kolege koji ne znaju zašto se cjepe…osim da mogu putovati?!?;)

ledeno doba
Gost
ledeno doba
3 mjeseci prije
Reply to  Zagten

da, budimo realni…da ne možemo biti realniji pa čovječe, sami ovi podatci su već sada katastrofa.. dakle okruglo 15.500 mrtvih u EU, dodajmo tome ajde recimo 10.000, u ostalim državama izvan EU-a. Pa dodajmo tome, okrugklo 6000 mrtvih u SAD-u, koliko je dosada priznao CDC.. I imamo preko 31.000 mrtvih…… Pročitaj više »

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
3 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

Najbolje je onda u Brazilu,oni tuku sve rekorde,broj umrlih blizu 600 000,pa tko da sada da se bavi s brojem nuspojava i umrlih od nuspojava ,eto “”mali Trump”” ODLIČNO I KVALITETNO obavlja svoj posao !!!!Bar dok ne bude MILIJUN MRTVIH OD KORONE !!!! Sada tek vidite kakvo je zlo za… Pročitaj više »

Novi kolac
Gost
Novi kolac
3 mjeseci prije
Reply to  Debeli đuro

Jest jest,tako su i u Sarajevu umrle od korone sahranjivali u masovne grobnice.
How yes no.

iefnbvaeiufvnaeurnae
Gost
iefnbvaeiufvnaeurnae
3 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

+, bravo Forde…………..

CAN
Gost
CAN
3 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

Da Ledeno…kako bi se reklo …potribiće nas ko budale ako se ovako nastavi…a imaju sistem iza leđa….znači otkazat sistemu dok smo još na nogama. Gledam 30god.staru kolegicu …jedva preživjela 2.pfizzera…zasad bar.
Hvala na trudu zadnjih godina…uporan i rezonantan.

Željko
Gost
Željko
3 mjeseci prije
Reply to  CAN

Kod mene, suprugin dio obitelji, “slave” što su se cijepili i stalno nagovaraju suprugu, teški plućni bolesnik, i njene roditelje 77 i 74 godine stare divne ljude da se cijepe, sada sam im krivac ja jer misle da ih ja odgovaram od toga a svi jedemo najbolju hranu koja postoji… Pročitaj više »

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
3 mjeseci prije
Reply to  Zagten

Nisu baš zanemarive, s obzirom koliko ih nije prijavljeno i količinom placeba, koja je ogromna. U svakom slijedećem “ubadanju”, količina placeba će se smanjivati. Psihološka igra prema onima koji su dobili placebo, da se nastave bacati pod iglu jer misle da nema posljedica koje još nisu osjetili. S druge strane,… Pročitaj više »

Jadranka S
Gost
Jadranka S
3 mjeseci prije
Reply to  rimtu

Istina……..

iefnbvaeiufvnaeurnae
Gost
iefnbvaeiufvnaeurnae
3 mjeseci prije
Reply to  rimtu

+……………………

Alanis
Gost
Alanis
3 mjeseci prije
Reply to  Zagten

Ono što nije zanemarivo je da VAERS, dokazano, objavljuje tek 1% nus pojava.
Dakle, sve što je sa VAERSa bi trebalo pomnožiti sa 100.

iefnbvaeiufvnaeurnae
Gost
iefnbvaeiufvnaeurnae
3 mjeseci prije
Reply to  Alanis

Da………………..sa 1000 možda……………

Jon
Gost
Jon
3 mjeseci prije

Potamanit će vas ko piliće!

bumbar
Member
Famed Member
bumbar
3 mjeseci prije
Reply to  Jon

Kome govorite?
“Od ranog jutra traje velika gužva na Zagrebačkom Velesajmu, gdje ljudi u redovima čekaju na cijepljenje dok su vani velike vrućine. Već u 10 ujutro bilo je 30 stupnjeva, a izdano je i upozorenje da se ne boravi vani dok traje ovaj toplinski val.”

Jon
Gost
Jon
3 mjeseci prije
Reply to  bumbar

Iz kojeg ste to main stream medija izvukli?

bumbar
Member
Famed Member
bumbar
3 mjeseci prije
Reply to  Jon
Jon
Gost
Jon
3 mjeseci prije
Reply to  bumbar

Pitanje je bilo retoričko, potvrdili ste mi da ste vijest pronasli u MSM, a main stream medij laže.

Mastermind
Gost
Mastermind
3 mjeseci prije
Reply to  bumbar

Klasicni statisti i placeni glumci.Kao sto imate glumce u tv show u za 10-20 eura nadoknade tako imate i placene glumce i statiste u interesu medija.Ne primajte se ni 1% kad vidite masu”za cijepljenjem” odnosno vakcinacijom.U Beogradu je pre par meseci objavljeno da je 20 tisuca/hiljada stranaca doslo na cijepljenje.Kolega… Pročitaj više »

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
3 mjeseci prije
Reply to  Jon

Iz Banjalučkog “”Glasa””!!!

ledeno doba
Gost
ledeno doba
3 mjeseci prije
Reply to  bumbar

opet tipični igrokaz navlakuše… i to prilično sam siguran da se radi o igrokazu… isto kao i redovi onda kada je bilo jako hladno.. REDOVI koje snimi kamera su uvijek igrokaz ma da naravno… baš na najvrući dan, ljudi kofol masovno čekaju u redovima… jučer na jednom ms portalu kažu,… Pročitaj više »

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
3 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

10 stotina ti se zove TISUĆA,dakle više stotina su tisuće ,ali možeš reći da čekaju u redu za hladnu vodu ili pivu !!!

bumbar
Member
Famed Member
bumbar
3 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

Sveti Beroš ima nadnaravne moći pri uvjeravanju.

CAN
Gost
CAN
3 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

a sada opet kofol REDOVI… ma koga oni hoće hebati u zdrav mozak

Nas …kog drugog.

mislim
Gost
mislim
3 mjeseci prije
Reply to  CAN

znači da smo ljepi, zgodni i sexi.

Tupko Glupko
Gost
Tupko Glupko
3 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

Opao interes za cijepljenje, jer ima malo službeno PCR pozitivnih.
Ljeto je, treba napuniti i blagajnu, 20% prihoda države ovisi o turizmu.

mala lu
Gost
mala lu
3 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

Pa jesu.Navlakuše za ovce koje se dvoume.Pa će sad prevagnuti za cijepanje.I nadam se da neće nakon toga više biti ovaca pa će morati baciti cjepiva jer im istječe rok trajanja.

Mastermind
Gost
Mastermind
3 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

Beogradski Sajam PRAZNI PUNKTOVI ZA CIJEPLJENJEM/Vakcinacijom a u medijim ISTOG DANA VEST o”tisucama pristiglih stranaca”,necenzurisane autorske reportaze STA VAM MEDIJI RADE snimak na licu mesta obicnih gradjana u prolazu SVE JE SABLASNO PRAZNO https://drive.google.com/file/d/1-fdYqlHXCD62PF8uxLNsNuReHAmzWASS/view?usp=sharing

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
3 mjeseci prije
Reply to  Jon

MENE ne,ja sam prebolio KORONU,a svi vi se cijepite ako hoćete hodati ulicom ili bilo kuda putovati ili ići na utakmice !!!

Bosanac
Gost
Bosanac
3 mjeseci prije
Reply to  Debeli đuro

Đuro, Ti si izgleda žrtva ovog patenta https://youtu.be/dg8D4DK-ew8

iefnbvaeiufvnaeurnae
Gost
iefnbvaeiufvnaeurnae
3 mjeseci prije
Reply to  Bosanac

+, dobarrr………………

Mikojan
Gost
Mikojan
3 mjeseci prije
Reply to  Debeli đuro

I ja sam sigurno, možda, vjerojatno prebolio gripu koja bi 136% bila pozitivna na testiranju na coca-colu da imam tu vašu koronu, sars-kov-pov-31 i šta sad?

Novi kolac
Gost
Novi kolac
3 mjeseci prije
Reply to  Debeli đuro
Starina
Gost
Starina
3 mjeseci prije

Želja za životom i zdravljem vodi nas do stalne potrage za rješenjima posljedica novih trovanja kojima se čovječanstvo nastoji uništiti. Čovjeku je u najdublje emocije usađena želja za vječnim životom i zato će se uvijek boriti za život. Evo par dobrih stranica sa najnovijim rješenjima za pelcovane ali i za… Pročitaj više »

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
3 mjeseci prije
Reply to  Starina

Fali ti Trumpova “”medicina”” sa WC sanitarom i ostalim narodnim umotvorinama u slobodno vrijeme !!!

Starina
Gost
Starina
3 mjeseci prije
Reply to  Debeli đuro

Opet nam se Debeli Đuro
Iz svog krompirišta doteturo
Da drugima živac diže
Da vladarima pozadinu liže
Da sa bitnog odvlači pažnju
Na nebitno diže potražnju
Neki ga zato zovu trol
Drugi misle da je obični vol
Istina je možda oboje
Doći će vrag po svoje

Mr.T
Gost
Mr.T
3 mjeseci prije
Reply to  Starina

+………

Lopata
Gost
Lopata
3 mjeseci prije
Reply to  Starina

aplauz!!!!

Mikojan
Gost
Mikojan
3 mjeseci prije
Reply to  Starina

Starina, uglavnom se ne slažem sa dosta tvojih stavova ali na ovo skidam kapu i naklon do poda !

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
3 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

Starina je zakon! Samo da se nepouzdaje previse u onog koji vec tisucama godina sjedi skrstenih ruku i sve gleda…

iefnbvaeiufvnaeurnae
Gost
iefnbvaeiufvnaeurnae
3 mjeseci prije
Reply to  Starina

Hahaha, bravo Starina…………….ovo je četvrta pjesma Đuri…………

Stara kuka
Gost
Stara kuka
3 mjeseci prije
Reply to  Debeli đuro

Sa wc sanitarom je očiigledno isprana tvoja prazna glava i to zato da se više ne bi toliko osjećao smrad jeftinog alkohola. Ili, kao druga mogućnost jako dobro znaš priču o “Trumpovom wc sanitaru” ali si pokvareno govno koje namjerno širi laži. Iskreno jebe mi se, u svakom slučaju si… Pročitaj više »

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
3 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Eto vidiš,kako su ti sretan i zadovoljan čovjek,još ti fali onaj vođa trolova Emilio Zapata pa da bude 110% JEDNOUMLJE i vi SVI SLOŽNO VODITE DEBATU !!! MILINE MAJKO !!!
Netko je zaključio i rekao da su budale sretni i veseli ljudi !!!

Stara kuka
Gost
Stara kuka
3 mjeseci prije
Reply to  Debeli đuro

Odjebi budalo. Nikom više nisi zanimljiv.

Shumadinac
Member
3 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

U pravu si, ne radi se o wc sanitaru već o izbeljivaču – varikini!
A razlika po organizam je… nikakva. Otrov i jedno i drugo.

A članak o Trampovom “savetu” smo čitali ovde. Ili je neko podelio link – već sam zaboravio.

Stara kuka
Gost
Stara kuka
3 mjeseci prije
Reply to  Shumadinac

comment image

Stara kuka
Gost
Stara kuka
3 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Moja “trabunjanja” su namijenjena ljudima sa prosječnim i iznadprosječnim IQ-om pa mi nije jasno zašto ih ti uopće čitaš i odgovaraš na njih.

Jadranka S
Gost
Jadranka S
3 mjeseci prije
Reply to  Starina

“.. Čovjeku je u najdublje emocije usađena želja za vječnim životom i zato će se uvijek boriti za život… .”

Biće ZNA da je vjećni život.

Jadranka S
Gost
Jadranka S
3 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S

Najdublje…………………….. je spoznaja tko ste i da ste u vjećnom životu!

Jadranka S
Gost
Jadranka S
3 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S

P. S. Gospodine “Starina” nek’ Vas ne zavara “želja”, “emocija” i “borba”.

iefnbvaeiufvnaeurnae
Gost
iefnbvaeiufvnaeurnae
3 mjeseci prije
Reply to  Starina

+…………………….

Dario Miočinović
Gost
Dario Miočinović
3 mjeseci prije

TO su sve dezinformacije, ja gledam samo HRT dnevnik i tamo kažu da cijepljeni ne umiru i da postaju jači, bolji, pametniji i bolje plaćeni ljudi. Onaj tko se cijepio automatski je pun empatije i ljubavi prema drugima,, a mi ostali smo destruktivni nihilisti žedni krvi i željni smrti. Ukoliko… Pročitaj više »

Trt
Gost
Trt
3 mjeseci prije

Nihilisti kojima će život biti jadan molim lijepo!

iefnbvaeiufvnaeurnae
Gost
iefnbvaeiufvnaeurnae
3 mjeseci prije

Hehehe……………..

Aeronetcz
Gost
Aeronetcz
3 mjeseci prije

Covid mafija do jeseni zavrsava,mnogi ce zavrsiti u przunu.Sinoc u Ceskoj tornádo kojí nikad nije bio sravnao tři sela sa zemljom.Bozje upozorenje svima, okanite se sotonističkih projekata ili prijeti prirodna katastrofa.Tjedan dana Corona mafija preko medija skrila propagandu novog vala virusa Delta.Aono BUM, tornado.Mafijo korona pobjeći necete sigurno, Bozje kazne… Pročitaj više »

Vendetta
Gost
Vendetta
3 mjeseci prije
Reply to  Aeronetcz

To što je bilo u Českoj prije je posljedica HAARPA i igranja sa vremenom nego sto je Bozja kazna. Sta bi onda Bog trebao napraviti poslije 2 svj rata ako on to tako rjesava??? Isto kao sto vidimo na žitnicama Europe trenutno su ogromne vrucine kojima navodno nema kraja… Meni… Pročitaj više »

Zorule
Member
Zorule
3 mjeseci prije
Reply to  Vendetta

Imam neki osjecaj da je taj “haarp” napad trebao biti usmjeren na Njemacku kao kazna za sjeverni tok 2 ali da je malo fulao, navodno je problem kod tih sustava za vremensku kontrolu sto nisu bas precizni i znaju biti dosta nepredvidivi.

Jadranka S
Gost
Jadranka S
3 mjeseci prije
Reply to  Vendetta

Istina…….

iefnbvaeiufvnaeurnae
Gost
iefnbvaeiufvnaeurnae
3 mjeseci prije
Reply to  Vendetta

+………………………..

Starina
Gost
Starina
3 mjeseci prije
Reply to  Aeronetcz

Tko je tebi dojavio da je to Božja kazna i upozorenje?! Mislim da ovaj put Bog neće kažnjavati lokalno po par sela nego globalno. Zahvatit će cijeli svijet i to će biti konačno rješenje svih problema čovječanstva. Uništit će zle vladare, ali i sve one koji ih podupiru. A ovaj… Pročitaj više »

Zagten
Gost
Zagten
3 mjeseci prije
Reply to  Starina

Ovo su samo upozorenja; napadi rojeva i jata, tornada, rupe u zemlji koje se sire, paukove mreze po citavim gradovima (najsmjesnije je slusati ateisticke “naucnike” i njihova objasnjenja). Tvorac u svom Drugom dolasku ne dolazi samo da rijesi “zle vladare” pa dalje po starom, nego da se obracuna sa zlom… Pročitaj više »

Realno
Gost
Realno
3 mjeseci prije
Reply to  Zagten

Manje lokat.

Zagten
Gost
Zagten
3 mjeseci prije
Reply to  Realno

U životu se nisam napio, ali dobro ako ti je tako lakše da se ne suočiš s istinom..

Realno
Gost
Realno
3 mjeseci prije
Reply to  Zagten

Aha, još jedan wannabe čistunac. Za tebe je i drkanje genocid. Nisi se napio, al si se opio vatikanskim sranjima. Ako istinu i moral crpiš iz nekakve knjige obmane stvorene ljudskom rukom u svrhu manipulacije priglupih masa, onda si veći idiot od sebe.

Zagten
Gost
Zagten
3 mjeseci prije
Reply to  Realno

Vidi prijatelju, sve sto kazes omanes ceo fudbal; prvo kazes da sam alkoholicar krivo, onda me u skladu sa svojim predrasudama povezes s Vatikanom opet krivo, onda ti je religija opijum za mase sto si pokupio od covjeka kojem je dvoje djece izvrsilo samoubojstvo i kojemu nije smetalo da ga… Pročitaj više »

Realno
Gost
Realno
3 mjeseci prije
Reply to  Zagten

Tvoj mentalni sklop ne moze povezat i svatit figurativan narativ tj.kontext, jer je ogranicen. Al nema veze, nisam ja taj koji se pravda, jer onaj koji se pravda i sam u dubini sebe, makar negirao, sumnja u ono što podržava ili vjeruje. Mene optuzujes, jer sam reko “manje lokat” što… Pročitaj više »

Zagten
Gost
Zagten
3 mjeseci prije
Reply to  Realno

Nisam te etiketirao, samo iznosim cinjenice, niti etiketiram niti sudim. Ako se s necim ne slazes to kazes na drugaciji nacin, a ne sa “manje pij”. U konacnici, ako izneses neku argumentaciju za koju nisam cuo a djeluje smisleno ja cu je prihvatiti. Istina je iznad svega.

Realno
Gost
Realno
3 mjeseci prije
Reply to  Zagten

Jesi. I opet negiranje situacije kod tebe ima prioritetnu ulogu kao i prodavanje subjektivnih činjenica koje nemaju veze s vezom. Tj.imaju, al samo u svijetu luđaka fanatika koji ti tako dobro poznaješ. Ne trebas ti od mene il ikog prihvatiti ama bas nista. Tako je, istina je iznad svega, al… Pročitaj više »

Zagten
Gost
Zagten
3 mjeseci prije
Reply to  Realno

Sve do tada dok nisi bio prisutan stvaranju svijeta ne mozes znati koja je istina prava, nego si dosao do svoje istine proucavajuci tvrdnje koje su se uklopile u tvoj mindset.

Realno
Gost
Realno
3 mjeseci prije
Reply to  Zagten

Ko o cemu sektaš o postenju jel. Tocno. Ja ne mogu priznajem, jer sam do svojih saznanja došao tako da mi nitko nikad nije mogao prodati muda pod bubrege preispitivajući sve što mi se ponudi na tacni, il kurčinu u dupe pod parolom “I bi svjetlo. I BI.” u tvom… Pročitaj više »

Zagten
Gost
Zagten
3 mjeseci prije
Reply to  Realno

Verbalno si agresivan kao svaki demonizirani neznabozac.(to sto si neznabozac i nije apriori stetno, Bog je dao slobodu da se ne vjeruje u njega, ali si teze demoniziran). Nista, malo duhana, alkohola, vutrice, kokaina u malim kolicinama i bit ces dobro, sve ono sto ti demon sapce da je ok.

Realno
Gost
Realno
3 mjeseci prije
Reply to  Zagten

Tak je. Kao što rekoh, ko o čemu sektaš o poštenju pa tako i o agresivnosti. Vi sektaši ste inače poznati po miru u svijetu, maslinove grančice i tako to. Eh sad bi ti meni išao uvalit svoje terapije iz iskustva koje si prakticirao,al očito da nisu urodile plodom. Promijeni… Pročitaj više »

Zagten
Gost
Zagten
3 mjeseci prije
Reply to  Realno

Na moju zalost, nisam poslusao biblijsku mudrost da je mudro sklanjati se od zla, pa se dovodim u situaciju da odgovaram na tvoje poganstine. Nekome tko misli da je nastao od zivotinje vjerojatno i prilici da se kao svinja valja u blatu, u normalnoj drzavi za pogan jezik dobio bi… Pročitaj više »

Realno
Gost
Realno
3 mjeseci prije
Reply to  Zagten

Fulao si ceo fudbal retardinjo. Općenito smatram Darwinovu teoriju kao jednu podvalu i mantru za ograničene. Napravi razliku između debila suludim mantrama i pusti ih nek se kolju među sobom, to uvijek pali kod vas mentalno nazadnih. Ne zaboravi da i jedna i druga mantra dolaze od istih, kako darwinova… Pročitaj više »

Zagten
Gost
Zagten
3 mjeseci prije
Reply to  Realno

Protiv Darwina, a pricas o kamenom dobu..😅😅. Manje vutrice..

Realno
Gost
Realno
3 mjeseci prije
Reply to  Zagten

Šljas šljas don šljas šljas fra….hrrrrrrrgrrrrrrrrr…šljas ne šljas šljas…..ne šljas šljas moj šljas šljas šljas te….šljas šljas mol šljas šljas….im šljas šljas vas šljas šljas hrrrrgrrrrrrr…aaaaaaaaaaaa.

Realno
Gost
Realno
3 mjeseci prije
Reply to  Zagten

Awaiting for gods.

Realno
Gost
Realno
3 mjeseci prije
Reply to  Zagten

Fulao si ceo fudbal retardinjo. Općenito smatram Darwinovu teoriju kao jednu podvalu i mantru za ograničene. Napravi razliku između debila suludim mantrama i pusti ih nek se kolju među sobom, to uvijek pali kod vas mentalno nazadnih. Ne zaboravi da i jedna i druga mantra dolazi od istih, kako darwinova… Pročitaj više »

Brainstorm
Member
Famed Member
Brainstorm
3 mjeseci prije
Reply to  Zagten

evo i mene …
zasto bas 39?
koliko udaraca ide za poganski jezik “brainstorm je demonski opsjednut”?

Zagten
Gost
Zagten
3 mjeseci prije
Reply to  Brainstorm

Da li je za vas ateiste ako se s nekim ne slazes normalna reakcija da stavis kontraargument ili jednostavno izignoriras, ili da se vredja. Ja s neznabozcima i ne volim rasprave jer znam da prije ili posije krenu divljati.

Brainstorm
Member
Famed Member
Brainstorm
3 mjeseci prije
Reply to  Zagten

kakav kontrargument? pitam.
sto ignoriram? tek sam dosao.
kako vrijedjam? ti mene nazivas demonski opsjednutim.
kakav neznabozac? tko si ti da sudis?
kako divljati? ti zagovaras nekakvo bicevanje.

a sad normalno reagiraj pa nemoj ignorirati i izbjegavati kontrargument nego odgovori na moja pitanja.

Zagten
Gost
Zagten
3 mjeseci prije
Reply to  Brainstorm

Ovo si ocito sve krivo shvatio a i pronadji gdje sam rekao da si navodno demoniziran. Bicevanje je kazna za nepristojnu komunikaciju i vredjanje. Takodjer masu puta vredjao si Boga i zagovarao majmunologiju tj evoluciju sto je uvreda za Tvorca.

Brainstorm
Member
Famed Member
Brainstorm
3 mjeseci prije
Reply to  Zagten

demoniziran – jednom prije i ovdje: “Zagten  4 dana prije  Reply to  Brainstorm Tvoj je problem sto si spreman nekriticki prihvatiti svaku informaciju koja odgovara tvojim predubjedjenjima. A sve ono sto je crvsri argument koji ti ne ide u prilog ismijavas. Ako to nije definicija demonizirane osobe ne znam sto jeste.”… Pročitaj više »

Zagten
Gost
Zagten
3 mjeseci prije
Reply to  Brainstorm

Jedno je ostra kritika, a drugo uvrede ili je to tebi jedno te isto. Nazvati teoriju evolucije majmunologijom nije uvreda, dapace to je odraz zelje jednog dijela ljudi da su nastali od nizih zivotnih oblika i takvo poredjenje ne treba da ih smeta. Nazvao sam evoluciju i kulturom smrti sto… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
3 mjeseci prije
Reply to  Zagten

Nije to nikakva uvreda za Tvorca.
Ali možda jest uvreda nekorištenje mozga.
Na nekim mjestima – sigurno ne na Balkanu, ili ovom portalu, 78% ljudi vjeruje u oboje.

Zagten
Gost
Zagten
3 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Pogledajte sam pocetak Pavlove poslanice Rimljanima i mislim da je to ovo sto ja kazem.

iefnbvaeiufvnaeurnae
Gost
iefnbvaeiufvnaeurnae
3 mjeseci prije
Reply to  Realno

Miroljub hahaha………………

iefnbvaeiufvnaeurnae
Gost
iefnbvaeiufvnaeurnae
3 mjeseci prije
Reply to  Realno

Ajoj………………..

Realno
Gost
Realno
3 mjeseci prije
Reply to  Zagten

……………..

Realno
Gost
Realno
3 mjeseci prije
Reply to  Zagten

Da je religija opijum za priglupe mase, živ si primjer.

Jadranka S
Gost
Jadranka S
3 mjeseci prije
Reply to  Realno

Kočnica za mnoge, da se podignu na viši nivo.

Zagten
Gost
Zagten
3 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S

A koji je to visi nivo, da budu poput “bogova” kako im je obecao Satana?

Jadranka S
Gost
Jadranka S
3 mjeseci prije
Reply to  Zagten

Đavo ne postoji, osim ako je plod vaših misli.

Zagten
Gost
Zagten
3 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S

Gore je odgovor.

Zagten
Gost
Zagten
3 mjeseci prije
Reply to  Zagten

Najveci djavolji trik koji je napravio je sto je vas i masu slicnih ubijedio da ne postoji. Kao i Evu da kusa plod jer ce onda biti poput Boga. Ista stvar kao i danas, samo sto danasnji new ageri ne kusaju plod nego medotitiraju o samospoznaji, vibri, frekvenvencijama, ljubavi i… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
3 mjeseci prije
Reply to  Zagten

Ovdje ste u pravu.
To su vrlo opasne zablude.
Ima i izraz za to…vidjela sam na nekom komentaru.

Mikojan
Gost
Mikojan
3 mjeseci prije
Reply to  Starina

Ajde ljudi kakav harp i puxdarije, imam nešto godina u dupetu da pamtim slične vremenske pojave i kod nas, samo ih nikad nismo zvali tornado već pijavica i da je porušilo čudo toga, je, da je prošla kroz naseljeno mjesto napravila bi isto takvu štetu kao taj češkoslovački tornado. Uglavnom… Pročitaj više »

Maki
Gost
Maki
3 mjeseci prije
Reply to  Aeronetcz

‘…Bozje kazne nitko nije pobjegao a necete niti vi.’ S ovima sto sve ovo rade Bog ce se obracunati na kraju svijeta-po Isusovom Drugom dolasku i uskrsnucu svih (ne)ljudi-na Strasnom sudu jer je za Sotoniste covjecanstvo mala maca i nedorastao protivnik, ali Bozijem Sudu nece niko pobjeci. Bog je imao… Pročitaj više »

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
3 mjeseci prije
Reply to  Maki

Tako je,za sve je kriv Bill Geits !!!

Panonicus
Gost
Panonicus
3 mjeseci prije
Reply to  Debeli đuro

Ajde u qratz trolcino.
Ne mogu pratiti raspravu,a da ne nagazim na drek,tj tebe.

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
3 mjeseci prije
Reply to  Panonicus

A ti SPOSOBAN VODITI RASPRAVU o nečemu o čemu nemaš pojma ???

Panonicus
Gost
Panonicus
3 mjeseci prije
Reply to  Debeli đuro

Aj procitaj se enkrat….,svejedno si trol i svejedno se tjeraj u….

rttgh556sdccv233dfgh
Gost
rttgh556sdccv233dfgh
3 mjeseci prije
Reply to  Panonicus

Plus uhuhuhu

iefnbvaeiufvnaeurnae
Gost
iefnbvaeiufvnaeurnae
3 mjeseci prije
Reply to  Panonicus

Hahaha……………

Bosanac
Gost
Bosanac
3 mjeseci prije
Reply to  Aeronetcz

Jedino Perun more pomoć ako se smiluje ponovo da dođe ….ovo ostalo je upitno.

blokirani piždro
Gost
blokirani piždro
3 mjeseci prije
Reply to  Bosanac

šata moš Bosanac, kad su se Slaveni odrekli svoji božanstava.. pa onda je teško pomoći .. evo samo kratko šta piše za Peruna is njem. internet enciklopedije: “Perun je vrhovni bog slavenske mitologije. On je bog grmljavine, groma i munje. Njegovi simboli uključuju iris, sjekiru i hrast. Njegovo je ime… Pročitaj više »

iefnbvaeiufvnaeurnae
Gost
iefnbvaeiufvnaeurnae
3 mjeseci prije

Buraz, nisu se odrekli, manetnuli su im ove varanske, tko nije htio bio je ubijen……………..

blokirani piždro
Gost
blokirani piždro
3 mjeseci prije

da goje ga vole da puše.. iako su u biti izvorno arijevci..

Bosanac
Gost
Bosanac
3 mjeseci prije

Natjerali li ih nekad, ko što ih sad tjeraju na bocu i na ostale “politički korektne” stvari.

iefnbvaeiufvnaeurnae
Gost
iefnbvaeiufvnaeurnae
3 mjeseci prije
Reply to  Bosanac

+……………………

iefnbvaeiufvnaeurnae
Gost
iefnbvaeiufvnaeurnae
3 mjeseci prije
Reply to  Bosanac

Dobra…………………

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
3 mjeseci prije
Reply to  Aeronetcz

Previše pive piješ a ono sunce peče i odmah ti udari u glavu kao Božja kazna !!!

NeBudiOvca
Gost
NeBudiOvca
3 mjeseci prije

Bilo bi interesantno vidjeti kakve bi bile brojke kad bi za odredjivanje cijepiva kao uzroka smrti primjenjivali istu metodologiju koju su primjenjivali za Covid i koja NIKADA ranije nije primjenjivana za bilo koju drugu gripi sličnu bolest. Mislim da je to i Kolakusic spominjao u EU parlamentu. Dakle smrt u… Pročitaj više »

Kornel
Member
Famed Member
Kornel
3 mjeseci prije

Ispisani brojevi ne znače puno. Važan je stvarni broj umrlih i onih sa znatnijim posljedicama cijepljenja, a taj broj se nikada neće saznati isto kao stvarno porijeklo virusa odnosno da li su ovi virusi postojali ili ne do pojave testova. Svatko po svoe slobodnom nahođenju određuje korficijent s kojim će… Pročitaj više »

Kile
Gost
Kile
3 mjeseci prije

To je sića za ovčice, prolazim kraj Velesajma i debili čekaju u redu na sunjari, na +40 padaju u nesvjest od vrućine, drugo nismo ni zaslužili

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
3 mjeseci prije
Reply to  Kile

TISUĆE,TISUĆE …….

nonwo
Member
Famed Member
nonwo
3 mjeseci prije
Reply to  Kile

Alan Ford zatiče Samoubojicu kako sjedi na ogradi mosta i oprašta se sa životom. U jednom od onih svojih dugih samosažaljivih lamenta izgovori i to da je promašen slučaj, koji ne zaslužuje da živi. Oko sebe je vezao konopac na čijem je drugom kraju nakovanj. Alan ga, međutim, ljubazno upozori… Pročitaj više »

CAN
Gost
CAN
3 mjeseci prije
Reply to  nonwo

…sićan se te scene…
Iman još par komasa

nonwo
Member
Famed Member
nonwo
3 mjeseci prije
Reply to  CAN

Pa je li to nije za ove koji na 40 + čekaju otrov u krv?
Malo niže im je Sava.

CAN
Gost
CAN
3 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Nemoj Savu dovoljno je zagađena…radije neki krematorij preobllikovat u termo-elektranu.

iefnbvaeiufvnaeurnae
Gost
iefnbvaeiufvnaeurnae
3 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Hehehe……………

Brainstorm
Member
Famed Member
Brainstorm
3 mjeseci prije
Reply to  nonwo

kako ce poci nizvodno ako je most poprijeko?

Panonicus
Gost
Panonicus
3 mjeseci prije
Reply to  Kile

Iskuliraj to tebra.
To ionako nisu ljudi s kojima bi se razumio po vecini tema..,sada su se razlike samo iskristalizirale.

Kile
Gost
Kile
3 mjeseci prije
Reply to  Panonicus

Slažem se gospodine

iefnbvaeiufvnaeurnae
Gost
iefnbvaeiufvnaeurnae
3 mjeseci prije
Reply to  Panonicus

+……………………..

blokirani piždro
Gost
blokirani piždro
3 mjeseci prije
Reply to  Kile

Nemože nije lako. Gojime su pretvorili u prave pravcate robove. Zapovjed je – budi p o s l u š a n, p o n i z a n i služi. To je dobro obrađena psihologija psihopata.. fomula ide još od kulta oca i uzvišenog nad-autoriteta .. Većina ljudi ima… Pročitaj više »

iefnbvaeiufvnaeurnae
Gost
iefnbvaeiufvnaeurnae
3 mjeseci prije

99% ih trebaju predvodnika stada, ne znaju to biti sami sebi buraz…………….

blokirani piždro
Gost
blokirani piždro
3 mjeseci prije

Da tvoj broj paše iako bi ja još više spustio procent.. svi oni vole više vrapca u ruci.ä i misle da iza ovog više ništa nema.. iako će se pravit veliki vjernici, da drugi vide..

Vendetta
Gost
Vendetta
3 mjeseci prije

Pravi rezultati ce doci za 2 3 godine i dalje. Do tada ko živ ko mrtav. ne znam kako izbjec bockane, ok spreman sam izgubit posao to mi je najmanja briga, mogu otici u sumu ali da li sam samo dostatan da ne moram ici u trg, u banku, u… Pročitaj više »