fbpx

Još jedan patent na bazi grafen oksidnih cjepiva – Potpuno cijepljeni čine 9 od 10 umrlih i još druge znanstvene vijesti…

Još jedan patent na bazi grafen oksidnih cjepiva - Potpuno cijepljeni čine 9 od 10 umrlih i još druge znanstvene vijesti... 1

Još jedan patent na bazi grafen oksidnih cjepiva

Patenta prijava pod naslovom „Priprema i aplikacija pachymen nano-adjuvansa temeljenih na grafen oksidu. Upotreba u isporuci vakcina“ odnosi se na uporabu grafen oksida u cjepivima. U spomenutoj patentnoj prijavi (Beijing University of Technology, Application CN202011159718.7A CN112089834A – Preparation and application of pachyman nano adjuvant based on graphene oxide and adjuvant/antigen co-delivery vaccine – Google Patents) opisana je priprema i primjena pachyman (1,3-β-D-Glucan) nano adjuvansa i cjepiva za isporuku adjuvansa i antigena na bazi grafenskog oksida. Pachyman je povezan s nosačem nano grafen oksida kako bi se formirao pachyman nano adjuvans na temelju grafenskog oksida. Pachyman nanometarski adjuvans može potaknuti sazrijevanje dendritičnih stanica, poboljšati funkciju limfocita, olakšati oslobađanje lijeka, učinkovito produžiti učinak lijeka, spriječiti imunološku toleranciju i uvelike poboljšati imunološki učinak i vrijeme reakcije. Cjepivo za koisporuku adjuvansa/antigena povećava bioraspoloživost pachymana i antigena, omogućuje da antigen i adjuvans proguta ista stanica, uvelike poboljšava svojstvo ciljanja cjepiva i može potaknuti ne samo humoralni imunitet, već i jači stanični imunitet. Izum se koristi kao novi adjuvans i cjepivo, i autori očekuju kako će se koristiti za prevenciju i liječenje ljudskih bolesti.

Grafen oksid je inače spoj ugljika, kisika i vodika u promjenjivim omjerima, dobiven obradom grafita jakim oksidansima i kiselinama za otapanje dodatnih metala. Listovi grafen oksida korišteni su za pripremu jakih materijala nalik papiru, membrana, tankih filmova i kompozitnih materijala. U početku je grafen oksid privukao značajan interes kao mogući međuprodukt za proizvodnju grafena. Otkriveno je nekoliko tipičnih mehanizama toksičnosti nanomaterijala grafena (oksida): oksidativni stres, oštećenje DNA, upalni odgovor, apoptoza, autofagija i nekroza. U mrežu signalnih puteva uključeni su receptori slični faktoru rasta (TLR), transformirajući faktor rasta-beta (TGF-β) i faktor nekroze tumora-alfa (TNF-α). Oksidativni stres igra ključnu ulogu u tim putevima. Mnogi eksperimenti su pokazali da nanomaterijali grafen oksida imaju niz toksičnih nuspojava. Prema FDA, grafen, grafen oksid i reducirani grafen oksid izazivaju toksične učinke i in vitro i in vivo. Nanomaterijali iz obitelji grafena nisu odobreni od strane FDA za ljudsku prehranu.

Harvardska studija još jednom defnitivno potvrđuje superiornost prirodnog imuniteta nad onim stečenim cijepljenjem

Najnovija Harvardska studija potvrđje nalaze nekoliko ranije objavljenih radova da prirodni imunitet dominira nad onim izazvanim cijepljenjem (doi: https://doi.org/10.1101/2021.11.15.21265753). Dio je to studije “Kontinuirane učinkovitosti COVID-19 cijepljenja među urbanim zdravstvenim radnicima tijekom prevladavanja Delta varijante”. Studija je pratila cijepljene i necijepljene zdravstvene radnike iz Massachusettsa. Pokazalo je 0 infekcija u 74 557 osoba koje su prethodno bile zaražene u usporedbi s 49 infekcija od 830 084 osoba koje su bile potpuno cijepljene. Ovu studiju može se sažeti u tri točke: 1. Ozdravljeni bolesnici puno su zaštićeniji od ponovne infekcije od cijepljenih pacijenata; 2. Ozdravljeni pacijenti, čak i ako dobiju COVID, ne mogu ga prenijeti nikome drugom i 3. ne zna se hoće li naknadno cijepljenje nakon oporavka poboljšati ili degradirati točke 1 ili 2.

BNT162b2 mRNA cjepivo protiv SARS-CoV-2 reprogramira i adaptivni i dva urođena imunološka odgovora

Malo se zna o širokim učincima nove klase mRNA cjepiva, posebno o tome imaju li  kombinirane učinke na urođeni i adaptivni imunološki odgovor. U svojoj studiji obznanjenoj u https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.03.21256520v1.full.pdf (rad mora proći recenziju) autori su potvrdili  da je BNT162b2 cijepljenje zdravih osoba izazvalo učinkovit humoralni i stanični  imunitet protiv nekoliko varijanti SARS-CoV-2. Zanimljivo je, međutim, da je cjepivo BNT162b2 također moduliralo proizvodnju upalnih citokina od strane urođenih imunoloških stanica nakon stimulacije sa specifičnim (SARS-CoV-2) i nespecifičnim (virusnim, gljivičnim i bakterijskim) podražajima. Odgovor urođenih imunoloških stanica na ligande TLR4 i TLR7/8 bio je niži nakon cijepljenja BNT162b2, dok su odgovori citokina inducirani gljivama bili jači. Zaključno, cjepivo mRNA  BNT162b2 inducira složeno funkcionalno reprogramiranje urođenih imunoloških odgovora,  što treba uzeti u obzir pri razvoju i upotrebi ove nove klase cjepiva.

Izvještavanje o štetnim događajima nakon cijepljenja protiv COVID-a – razlog za zabrinutost

Danas su štetni učinci tzv. cjepiva mRNA na organizam više nego očiti. Nije posve jasno zbog čega su se ti učinci uglavnom skrivali. Nije također jasno zbog čega ljudi koji su ubodeni tim tzv. cjepivima nisu informirani o onom što je očito iz priloženih službenih podataka (za koje čak i liječnici smatraju da su tek vrh sante leda  jer se većina štetnih učinaka ne prijavljuje). Osobito su ti učinci u posljednje vrijeme devastirajući u djece (koja se srećom još uvijek ne cijepe u velikom broju). Podsjetimo da je prikrivanje štetnih informacija kršenje Hipokratove zakletve I čuvene primum non nocere. U slučaju Covida ovo je načelo ozbiljno narušeno i to u dvije temeljne stvari: prvo, nije se poduzimalo dovoljno u liječenju, blatili su se određeni učinkoviti lijekovi koji su se u znanstvenoj literaturi pokazali djelotvornima, a favorizirali su se oni koji se danas pokazuju neučinkovitima. Drugo, ljude se prisiljavalo i još uvijek ih se prisiljava na štetne postupke tzv. cijepljenja koje to nije. Primum non nocere možemo protumačiti i ovako: s obzirom na postojeći zdravstveni problem bolje je poduzimati nešto ili čak ništa nego riskirati više štete nego koristi. Često se ova izreka veže uz Hipokratovu zakletvu koju smo barem u moje vrijeme svi diplomirani liječnici morali usvojiti. Ta zakletva znači doslovno „suzdržati se od nanošenja zla“. Dakle liječnik mora činiti dobro i ne činiti zlo.

Liječnici koji pacijentima nisu ponudili informirani pristanak trebali bi u najmanju ruku izgubiti licencu pa čak ako se utvrdi odgovornost i krivično odgovarati. U posljednje vrijeme započinje pravna bitka. Sve to nažalost neće pomoći ozlijeđenima, još manje preminulima koji su prevareni ovim “cjepivom”. Prije no što damo neke od podataka spomenimo zabrinjavajuću činjenicu da su službeno registrirani štetni učinci COVID “cjepiva” (do 12. 11. 2021) veći od ukupno svih dosadašnjih cjepiva, što je jasno vidljivo iz priložene tablice Svjetske zdravstvene organizacije.

Ogroman broj izvješća može se vidjeti u Sustavu izvješćivanja o nuspojavama cjepiva (VAERS, The One Year Anniversary Of The Jab Is No Laughing Matter – The Expose (dailyexpose.uk, https://dailyexpose.uk/2021/12/08/the-one-year-anniversary-of-the-jab-is-no-laughing-matter/) u Sjedinjenim Državama kojim zajedno upravljaju Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) i Uprava za hranu i lijekove (FDA). Svrha mu je prikupljanje informacija o štetnim događajima koji se javljaju nakon primjene cjepiva kako bi se utvrdilo je li omjer rizika i koristi dovoljno visok da opravda nastavak korištenja određenog cjepiva.

Baza podataka VAERS zajedno s drugim sličnim bazama podataka u drugim zemljama kao što je shema žutih kartona u Ujedinjenom Kraljevstvu trebala bi raditi kao “sustav ranog upozorenja” jer je namijenjena otkrivanju ranih signala tj. problema, koji mogu pažljivo procijeniti korištenjem “aktivnog” nadzornog sustava.

Poseban razlog za zabrinutost je porast srčanih udara i miokarditisa/perikarditisa. Podaci unešeni u VAERS pokazuju da je od 26. studenog bilo 9.746 prijava srčanih udara i 15.424 prijava miokarditisa i perikarditisa nakon najmanje jedne doze cjepiva formuliranog za COVID-19. Jedna studija koju je 16. studenoga izvijestio dr. Steven Gundry pokazala je da se rizik  razvoja akutnih koronarnih sindroma (ACS) značajno povećao u pacijenata nakon primanja mRNA cjepiva protiv COVIDA-19. Akutni koronarni sindrom (ACS) obuhvaća spektar stanja koja uključuju infarkt miokarda koji je poznat kao “srčani udar”. To je uzrokovano smanjenim ili potpunim prestankom dotoka krvi u dio miokarda, koji je mišićni srednji sloj stijenke srca. Dr. Gundry je kardiotorakalni kirurg i član Američkog koledža kirurga, Američkog koledža za kardiologiju i Američke akademije za pedijatriju, Jedan je od eminentnih svjetskih stručnjaka za kirurgiju srca. Njegovo je izvješće predstavljeno na znanstvenim sjednicama Američkog udruženja za srce (AHA) održanim od 13. do 15. studenog 2021. U izvještaju se zaključuje: “mRNA [cjepiva] dramatično povećavaju upalu na endotelu i infiltraciju T-stanica srčanog mišića i mogu objasniti povećane tromboze, kardiomiopatije i druge vaskularne događaje nakon cijepljenja.” Već je ovo izvješće trebalo je zaustaviti davanje tzv. cjepiva. Zapravo, ovi problemi bili su očiti za Pfizer i FDA već prvih 90 dana nakon odobrenja za hitnu upotrebu. Naime, samo Pfizer BioNTech cjepiva, od 1. prosinca 2020. do 28. veljače 2021., polučila su nekoliko desetaka tisuća prijavljenih nuspojava koje su uključivale 1.200 smrtnih slučajeva.

VAERS COVID cijepljenje – izvještaji o štetnim događajima nakon cijepljenja (do 26. studenog 2021 u SAD)

Problemi i ishodi
Broj štetnih reakcija
Smrtni slučajevi
19.532
Hospitalizacije
99.943
Intenzivna, urgentna skrb
102.602
Posjete doktoru
145.286
Anafilaksija
8.301
Bellova paraliza (Bell’s palsy)
11.636
Pobačaji
3.148
Srčani udari
9.746
Miokarditis/perikarditis
15.424
Trajno nesposobni
31.652
Trombocitopenija, nizak broj trombocita
4.602
Opasnost po život
21.932
Teške alergijske reakcije
34.481
Aktivna viralna inflaacija senzornih ganglija
10.787

Još jedan patent na bazi grafen oksidnih cjepiva - Potpuno cijepljeni čine 9 od 10 umrlih i još druge znanstvene vijesti... 2

Potpuno cijepljeni čine 9 od 10 umrlih

Najnoviji javnozdravstveni podaci (Public Health Scotland, PHS) (Whilst you’ve been distracted by the UK Govs. Christmas Party, PHS released a report confirming the Fully Vaccinated account for 9 in every 10 Covid-19 Deaths over the past 4 months – The Expose (dailyexpose.uk, https://dailyexpose.uk/2021/12/09/distracted-by-christmas-party-data-shows-9-in-10-covid-deaths-vaccinated/ ) pokazuju da je u posljednja četiri mjeseca dvostruko ili trostruko ubodenog stanovništva, od njih 10 čak 6 oboljelo od Covida, njih 7 je hospitalizirano, a čak 9 od 10 je preminulo.

Public Health Scotland (PHS) objavljuje tjedno izvješće koje sadrži statistiku o slučajevima Covid-19, hospitalizacijama i smrtnim slučajevima prema statusu cijepljenja, od kojih je posljednje objavljeno u srijedu 8. prosinca. a sadrži podatke o negativnim slučajevima i hospitalizacijama te  o umrlim između 30.  listopada i 26. studenog ove godine. Posljednje potvrđuje da je u posljednja četiri tjedna bilo 76.677 slučajeva Covid-19, 1.735 hospitalizacija Covid-19 i 435 smrtnih slučajeva od Covida-19. Od toga je cijepljeno stanovništvo činilo 47.835 slučajeva (62 %), 1.226 hospitalizacija (71 %) i 371 smrtni slučaj (85 %), a to se može potvrditi čitanjem najnovijeg izvještaja.

Unatoč neistinitim podacima koje iznose neki doktori i državni službenici na pojedinim televizijama, primjerice kako je 90 % ljudi u bolnici s Covidom-19 necijepljeno, službeni podaci su neumitni i pokazuju da su potpuno cijepljeni činili veliku većinu slučajeva, hospitalizacija i smrti mjesecima za redom.

Osobito je dramatična situacija s umrlima od Covida. Tablica  najnovijeg izvješća prikazuje broj umrlih od Covida-19 prema statusu cijepljenja u Škotskoj. Tablici je možda pripisan drugačiji broj u prethodnim izvješćima koje je objavio PHS, ali sljedeći grafikon prikazuje smrtne slučajeve prema statusu cijepljenja u razdoblju od 16 tjedana. Situacija i to na gore mijenja se nažalost iz tjedna u tjedan. Najveći broj smrtnih slučajeva od Covida-19 u jednom tjednu među cijepljenom populacijom iznosio je 129, dok je najveći broj smrtnih slučajeva od Covida-19 među necijepljenom populacijom u jednom tjednu bio samo 29. To je razlika od 345 %. Rezultati jasno pokazuje da se radi o pandemiji potpuno cijepljenih. Između 21. kolovoza  i 21. studenog bilo je 247 smrtnih slučajeva od Covida-19 među necijepljenom populacijom u Škotskoj, u usporedbi s 1.382 smrtna slučaja među cijepljenom populacijom u istom vremenskom razdoblju. To je razlika od 460 %. Podaci zapravo sugeriraju da cjepiva pogoršavaju situaciju u primatelja nakon što su izloženi navodnom virusu Covid-19. Trebamo samo pogledati stope smrtnosti da bismo to vidjeli. Naime, stopa smrtnosti među necijepljenom populacijom u posljednja četiri mjeseca iznosi 0,15 % (247 smrtnih slučajeva / 156.282 slučaja x 100).

No, stopa smrtnosti među potpuno cijepljenom populacijom u posljednja četiri mjeseca iznosi 0,76 % (1.382 smrtna slučaja / 181.580 slučajeva x 100). To znači da potpuno cijepljena populacija ima 407 % veću šansu za umiranje nakon što je izložena Covidu-19 nego necijepljena populacija, umjesto 95 % manjih šansi za umiranje kako je u početku izjavio Pfizer koje bi trebalo izazvati cjepiva.

Citirano izvješće se zaključuje slijedećom rečenicom: „Sada kada znate da je populacija dvostrukih/trostrukih uboda činila 6 u svakih 10 slučajeva, 7 u svakih 10 hospitalizacija i 9 u svakih 10 smrtnih slučajeva u posljednja 4 mjeseca…  hoćete li im dopustiti da vam još jednom oduzmu slobodu kao odgovor na navodnu varijantu koja je do sada izazvala nula smrtnih slučajeva, ili ćete ustati, nastaviti živjeti i reći “ne” ovaj puta?“.

Još jedan patent na bazi grafen oksidnih cjepiva - Potpuno cijepljeni čine 9 od 10 umrlih i još druge znanstvene vijesti... 3

Najnoviji podaci: prirodni imunitet s vremenom više štiti od cijepljenja protiv COVIDA-19: studija iz Izraela

Zachary Stieber ažurirao je znanstvene podatke o prirodnoj zaštiti od Covida-19. Prosinca ove godine. O prednosti prirodnog imuniteta pred onim izazvanim cjepivom objavljeno je do sada puno znanstvenih radova I o tom smo izvještavali u nekoliko navrata. Najnoviji podaci od prije nekoliko dana samo učvršćuju činjenicu da imunitet koji ljudi uživaju nakon oporavka od COVID-a bolja je zaštita od cijepljenja. To je pokazalo i novo istraživanje iz Izraela. Istraživači su analizirajući podatke iz županijske zdravstvene baze podataka od kolovoza do rujna otkrili da su i infekcije COVID-19 i teške bolesti bile veće među cijepljenima od onih koji su se oporavili od bolesti, također poznatih kao ljudi s prirodnim imunitetom. Tako na primjer, prirodno imuni imali su stopu infekcije od 10,5 na 100 000 četiri do šest mjeseci nakon oporavka, u odnosu na stopu od 69,2 na 100 000 među cijepljenima. Broj teških slučajeva također je veći među cijepljenima: 0,9 posto svih slučajeva u toj skupini bili su teški, u usporedbi s 0,5 posto slučajeva među ozdravljenima. Istraživači su otkrili da je zaštita od infekcije s vremenom opala i kod oporavljenih i kod cijepljenih, ali je pad bio izraženiji među cijepljenima.

Što je s trajanjem zaštite tijekom vremena? Imunitet se prati kroz antitijela, koja prvenstveno štite od infekcije, ili kroz T- i B-stanice, koje prvenstveno štite od teške bolesti. „Imunološke stanice ne nestaju s vremenom”, rekao je za Epoch Times dr. Jeffrey Klausner, profesor na Medicinskom fakultetu Keck Sveučilišta Južne Kalifornije. Iako se razina antitijela smanjuje i kod osoba koje su prirodno imune i cijepljene kako vrijeme protekne od oporavka ili cijepljenja, obje skupine uživaju dugotrajnu zaštitu od teške bolesti ili smrti. Ljudi koji su imuni imaju 90 posto manji rizik od teških bolesti, prema nedavnom istraživanju iz Katara. Međutim, ljudi koji su prirodno imuni bolje su zaštićeni i od infekcije i od teških bolesti, prema velikom broju istraživanja koja uključuje najnoviju studiju iz Izraela.

“Ako ste prije imali COVID i oporavili se, svi podaci koje gledamo sugeriraju da imate prirodni imunitet otporan na tzv. viruse, koji je mnogo robusniji i sveobuhvatniji od imuniteta na cjepivo”, rekao je epidemiolog dr. Paul Alexander, nakon analize 141 studije o prirodnom imunitetu – uključujući veliku studiju iz Izraela objavljenu u kolovozu.

Pitanje oko kojeg se znanstvena zajednica podijelila je: treba li se cijepiti ljudi s prirodnim imunitetom. Oni koji to čine opisani su kao osobe s  “hibridnim imunitetom”. Iako neki znanstvenici govore u prilog tome da oni koji su preboljeli bolest i primili jednu dozu cjepiva imaju još jači imunitet, neki znanstvenici upozoravaju na oprez ističući malu korist od docjepljivanja. Naime, treba imati na umu da je svako cijepljenje s mRNA konstruktom riskantno. Oni ukazuju na studije koje pokazuju da ljudi s hibridnim imunitetom imaju najvišu razinu zaštite, barem od infekcije. “Mala je korist od cijepljenja nakon oporavka od COVID-a”, rekao je dr. Harvey Risch, profesor epidemiologije na Yale School of Public Health, u e-poruci za Epoch Times. Alexander je primijetio da neke studije pokazuju da davanje cjepiva oporavljenim pacijentima može dovesti do veće stope nuspojava i da su takvi događaji prijavljeni Sustavu za prijavu nuspojava cjepiva veći od ostalih cjepiva.

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.


Posjetite naš novi video kanal na platformi Odysee i obvezno se registrirajte, kao i najveću arhivu alternativnih video snimaka Jubitu.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
46 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Dejan
Gost
Dejan
8 mjeseci prije

Vakcine nikakone uzimajte, lose utiču na telo a takodje vrlo lose utiču na svest.

preseren3
Gost
preseren3
8 mjeseci prije

Nema više šta da se kaže, jer pojedincima je istina postala dosadna.
HVALA!

Roo
Gost
Roo
8 mjeseci prije

Navijaci pickice, otisli po pikice. Navijačke skupine su ljudi sa manjkom inteligencije koje je lakse manipulirati od djece u vrticu. Trebalo bi neku humanitarnu akciju pokrenuti: “Obrazujmo navijače” Volonteri bi organizirano prolazili gradivo nižih razreda osnovnih škola kako pripadnici BBB-a, Torcide, Armade i ostalih ne bi cijeli život bili mentalno… Pročitaj više »

Kyle Reese
Gost
Kyle Reese
8 mjeseci prije

Sto ne pisete o patentima za kontrolu uma, umjesto da dosadujete detaljima o cjepivu koje ovdje nitko ne namjerava primiti.

bumbar
Member
bumbar
8 mjeseci prije

Stanje među sportašima nakon “cijepljenja”: 311 sportaš doživio srčani zastoj ili neku drugu tešku ozljedu, a 177 ih je umrlo:
https://goodsciencing.com/covid/71-athletes-suffer-cardiac-arrest-26-die-after-covid-shot/
Ove iznenadne smrti mladih i zdravih ljudi nisu nikoga zabrinule iz zdravstvene struke, a novinarska znatiželja je naglo nestala i nikoga ne zanima što im se zapravo dogodilo.

Strava_i_užas
Gost
Strava_i_užas
8 mjeseci prije

Rasprava da je prirodno, stvarano milijardama godina bolje od onog što je čovjek stvorio u laboratoriju za par godina je glupa.

fedsahdshsdhgfshfrsd
Gost
fedsahdshsdhgfshfrsd
8 mjeseci prije

po zadatku

Гавран
Member
Гавран
8 mjeseci prije

Aha, izašo si iz vinskog podruma. Oko 50% je u Hrvatskoj vakcinisano.

Гавран
Member
Гавран
8 mjeseci prije

Evo dobitne tehnologije za prodaju vakcina ili aviona- sve jedno. Posle pritiska na vlade i velikog mita ameri su uvalili i nemcima Lockheed F-104 Starfighter. Posledice su bile kao i kod mRNK vakcina. Немци су изгубили 292 од 916 авиона и 116 пилота од 1961. до 1989. године, због чега… Pročitaj više »

Toni
Gost
Toni
8 mjeseci prije

Prvo je bila američka Rockefellerova eugenika, zatim njemačka Hitlerova i sada imamo globalnu Gates-Tedros-Merkel-Bidenovu eugeniku.

Dejan
Gost
Dejan
8 mjeseci prije

Pa Djuro ako bi ti hteo da se piše o heklanju onda trebas promeniti portal. A što bi ga menjao kad se dobro kotiras. Takvog trola poput tebe nemaju ni mnogo masovniji portali

Malomorgen
Gost
Malomorgen
8 mjeseci prije

Unatoč neistinitim podacima koje iznose neki doktori i državni službenici na pojedinim televizijama, primjerice kako je 90 % ljudi u bolnici s Covidom-19 necijepljeno, službeni podaci su neumitni i pokazuju da su potpuno cijepljeni činili veliku većinu slučajeva, hospitalizacija i smrti mjesecima za redom…. ??? današnji podatak… klinički centar ljubljana…… Pročitaj više »

Joe
Gost
Joe
8 mjeseci prije

Čisto zdravlje! U čast onog popa iz Zadra.

Itd
Gost
Itd
8 mjeseci prije

Mislim da sva ova “bombardiranja” (ne mislim da je lose biti informiran)  o cijepivima mnogi nece psihicki izdrzat. Vrijeme prolazi agenda ide dalje. Dojma sam da je vecina ljudi koja razumije plandemiju,racionalna i miroljubiva. Mnogima direktne metode otpora nisu prihvatljive ili nisu dio njihove naravi a net ih cini jos… Pročitaj više »

sder4zhhhhffggjzcghj
Gost
sder4zhhhhffggjzcghj
8 mjeseci prije

danas veleizdajnik peđa grbin stavlo potpis na prijedlog sdpa za covid kazne od 200 000kn!

sder4zhhhhffggjzcghj
Gost
sder4zhhhhffggjzcghj
8 mjeseci prije

kad si mutav pa ti je intelekt zaostao u džepu lokalnog šefa ozne

NEdam rame
Gost
NEdam rame
8 mjeseci prije

KDZ covid potvrdama treniramo ljude

youtube.com/watch?v=fRXa701KQw8&list=TLPQMDYxMjIwMjEcptDnC3Gbrg&index=7

NEdam rame
Gost
NEdam rame
8 mjeseci prije

Prema čemu ovo sve vodi..

youtube.com/watch?v=9ICC2xMyEhM

NEdam rame
Gost
NEdam rame
8 mjeseci prije

POČINJE PROBA KINESKOG SISTEMA SOCIJALNOG KREDITIRANJA U IZRAELU

youtube.com/watch?v=EPeFHiuWV2M

abc
Gost
abc
8 mjeseci prije

Niko ti ne brani, da pređeš na koji drugi portal. Jel ti to problem?

Max
Member
Max
8 mjeseci prije

To je dokaz

tihobl
Gost
tihobl
8 mjeseci prije

Djuro probudi se. Velika vecina je vakcinisana. Ti spavas i jos mislis da zivis u Jugoslaviji, a ne u EU. Kod tebe u uniji vecina je vakcinisana, a manjina demonstrira vikendom.

ledeno doba
Gost
ledeno doba
8 mjeseci prije

Smrtni slučajevi

19.532….

ali to su samo prijavljeni slučajevi, a zna se da se prijavljuje samo 1%

dakle

19.532 puta 100 = 1. 953.200 skoro 2 milijuna mrtvih — toje stvarni broj mrtvih od cjepiva u SAD-u

u EU-u ih ima još i više, više od 2milijuna

Josip Skok
Gost
Josip Skok
7 mjeseci prije

Ovo je dobro da se zna. Cijepljeni, pamet u glavu! Zar još vjerujete kovid kriminalcima? Oni vam ne žele dobro. Počnite čitati i pratiti alternativne izvore, a ne samo mas medije pod kontrolom. Mene interesira baš utjecaj uštrcanog grafen oksida na centralni nerni sustav, tj. mozak. Postoji patent Rockefeller fondacije… Pročitaj više »

POVEZANE VIJESTI

Izbornik