fbpx

Bernard Kaić, slugan zločinačkog WHO, dijeli upute: imunokompromitirane “cijepiti” trećom dozom!!!

Bernard Kaić

Vrijeme je takvo da smo okupirani lažima, podvalama, podmetanjem, stoga pogledajte što čini čovjek koji služi WHO i kakve upute dijele ravnateljima bolnica te kako izgledaju te upute za tzv cijepljenje imunokompromitiranih  provesti trećom dozom!!!

Stalno pitam može li luđe? Evo, kao što će te imati prilike pročitati, može, jer nam državu vode slugani i petoligaši, ma, sedmoligaši!

A sad pogledajte kako ide ta elektronska komunikacija među našim medicinskim osobljen, liječnicima. Pitam se tko je lud? Izgleda svi mi koji još uvijek nismo pred njihovim vratima.

Narode, probudite se, ovi neće stati, svako tzv. cjepivo njima je novac u džep.

Poštovani,
U prilogu prepooruke za cijepljenje protiv bolesti COVID-19 imunokompromitiranih osoba trećom dozom.
Preporuke nećemo objavljivati na webu jer nisu za laike.
Srdačan pozdrav,
Bernard Kaić

Poštovani,
Prosljeđujem Vam mail prim. Bernarda Kaića s preporukama u privitku.
S poštovanjem,
Prof. dr. sc. Slavko Orešković
Predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode

Poštovani,
prosljeđujemo vam e-mail prim. Bernarda Kaića s preporukama u privitku.
Srdačan pozdrav
Prof.dr.sc. Ante Ćorušić
Ravnatelj

HZJZ
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Zagreb, 22. rujna 2021.

Preporuke za primjenu treće doze cjepiva protiv COVID-19 u imunokompromitiranih osoba izvan odobrene indikacije (off label)

Trenutno dostupni podaci o učinkovitosti cjepiva i trajanju zaštite protiv COVIDA-19 upućuju da su sva cjepiva odobrena za primjenu u EU visoko učinkovita u smanjenju rizika od hospitalizacija, teških oblika bolesti i smrti, čak i kad se radi o epidemiološkoj situaciji obilježenoj dominacijom delta varijante virusa kakva je trenutno u Hrvatskoj. To upućuje da ne postoji žurna potreba za primjenom booster doze cjepiva potpuno cijepljenim osobama u općoj populaciji.

U sklopu programa cijepljenja protiv bolesti COVID-19 i strategije zaštite cjepivom najugroženijih skupina u smislu sprečavanja ozbiljne bolesti koja može rezultirati dugotrajnim posljedicama važno je obratiti pažnju na određene kategorije imunokompromitiranih osoba. Naime, osobe s imunokompromitirajućim stanjima ili osobe koje uzimaju imunosupresivne lijekove ili terapije izložene su povećanom riziku razvoja teških oblika bolesti COVID-19. Trenutačno odobrena cjepiva protiv COVIDA-19 u EU nisu živa cjepiva i stoga se mogu sigurno davati osobama s oslabljenim imunološkim sustavom.

  1. Sažetak dokaza o primjeni dvije doze cjepiva protiv COVIDA-19 u imunokompromitiranih osoba

Učinkovitost dvije doze cjepiva protiv COVIDA-19 u imunokompromitiranih osoba

Rezultati trenutno dostupnih istraživanja ukazuju da je učinkovitost cjepiva niža u određenih kategorija imunokompromitiranih osoba u odnosu na neimunokompromitirane osobe.  Primjerice, u primatelja transplantiranih solidnih organa, osoba s aktivnim hematološkim malignim bolestima ili malignim bolestima solidnih organa učinkovitost cjepiva Comirnaty ili Spikevax iznosila je 51.2 %. Analiza je provedena tijekom razdoblja kada je u populaciji dominirala alfa varijanta virusa.

Imunogenost dvije doze cjepiva protiv COVIDA-19 u imunokompromitiranih osoba

Serokonverzija nakon cijepljenja kod imunokompromitiranih osoba varira ovisno o specifičnim stanjima i/ili imunosupresivnoj terapiji. Nisu sve imunokompromitirane populacije detaljno istraživane. Neka su istraživanja pokazala da je imunogenost značajno smanjena kod dijela imunokompromitiranih odraslih osoba u usporedbi sa zdravim primateljima cjepiva. To se osobito pokazalo kod osoba s malignim bolestima (solidnim i hematološkim), multiplom sklerozom sa imunosupresivnom terapijom, osoba sa transplantacijom solidnih organa i osoba sa primarnom imunodeficijencijom. Klinički značaj ove razlike u serokonverziji i njezin utjecaj na učinkovitost cjepiva nije poznat.

Sigurnost dvije doze cjepiva protiv COVIDA-19 u imunokompromitiranih osoba

Sigurnosni profil COVID-19 cjepiva u opservacijskim istraživanjima u imunokompromitiranih bio je usporediv s onim u općoj populaciji, bez dosad zabilježenih neočekivanih ili ozbiljnih sigurnosnih signala.

  1. Sažetak dokaza o primjeni dodatne doze cjepiva protiv COVIDA-19 u imunokompromitiranih osoba

Djelotvornost/učinkovitost dodatne doze cjepiva protiv COVIDA-19 nakon primarne serije od 2 doze u imunokompromitiranih osoba

Trenutno nema podataka o djelotvornosti/ učinkovitosti dodatne doze cjepiva protiv COVID-19 nakon primarne serije od 1 ili 2 doze u imunokompromitiranih osoba.

Imunogenost dodatne doze cjepiva protiv COVIDA-19 nakon primarne serije od 2 doze u imunokompromitiranih osoba

Novi dokazi ukazuju da se nakon primjene treće doze mRNA cjepiva povećava humoralni imunološki odgovor kod odraslih osoba s imunokompromitirajućim stanjima, iako stupanj porasta varira u različitim istraživanjima i ovisi o vrsti imunokompromitirajućeg stanja i/ili liječenju. Ove su studije uglavnom procjenjivale serokonverziju kod osoba s transplantacijom solidnih organa, oboljelih od hematoloških zloćudnih tumora i osoba na hemodijalizi. Najveći porast udjela onih koji su serokonvertirali nakon treće doze bio je kod osoba s transplantacijom solidnih organa. U većini studija sve tri doze bile su mRNA cjepiva. Neki su pojedinci primili cjepivo AstraZeneca ili Janssen kao treću dozu, međutim podaci specifični za ta cjepiva kao dodatne doze nisu dostupni. U nekim studijama, iako je porast udjela onih koji su izvršili serokonverziju bio mali, nakon treće doze srednji titar antitijela porastao je u odnosu na titar nakon druge doze. Zbog razlika u populacijama koje su proučavane postoji značajna heterogenost među navedenim istraživanjima. S obzirom na ograničenu količinu dosadašnjih studija i nedostatak definiranog imunološkog korelata zaštite, postoje ograničenja u tumačenju značaja ovih rezultata.

Sigurnost dodatne doze cjepiva protiv COVIDA-19 u imunokompromitiranih osoba

U trenutno dostupnim studijama koje su provedene na odraslim osobama (pacijenti s transplantiranim solidnim organima, osobe na dijalizi, oboljeli od hematoloških i nehematoloških karcinoma), reaktogenost treće doze cjepiva protiv COVIDA-19 bila je slična onoj kod prethodnih doza. U gotovo svim studijama kao treća doza primjenjivalo se mRNA cjepivo. Nakon cijepljenja nije zabilježeno pogoršanje osnovne bolesti, no zabilježeno je nekoliko slučajeva bolesti presatka protiv primaoca (graft versus host disease – GvHD). Bez necijepljenih kontrola, međutim, u ovom trenutku nije moguće utvrditi može li primanje treće doze cjepiva protiv COVIDA-19 biti potencijalno povezano s povećanim rizikom bolesti GvHR u ovoj populaciji. Smatra se da ozbiljne nuspojave nisu bile povezane s cjepivom. Ograničenja ovih studija uključuju malu veličinu uzorka, kratko razdoblje praćenja i heterogene populacije/sheme cijepljenja. Zbog male veličine ovih studija i ograničenog vremena praćenja, pojavnost rijetkih nuspojava nakon primjene dodatne doze nije poznata. Prema trenutno dostupnim podacima rizik miokarditisa i/ili perikarditisa nakon primanja mRNA cjepiva protiv COVID-19 češće se prijavljuje nakon druge doze nego nakon prve doze. Rizik od miokarditisa i/ili perikarditisa povezan s dodatnom dozom mRNA cjepiva, uključujući i kada se daje imunokompromitiranim osobama, zasad je nepoznat.

  1. Preporuke za cijepljenje protiv bolesti COVID-19 u imunokompromitiranih osoba

Za osobe s umjerenom do teškom imunosupresijom koje još nisu cijepljene protiv bolesti COVIDA-19 preporuča se cijepljenje primarnom serijom od tri doze odobrenog cjepiva protiv mRNA u odobrenim dobnim skupinama.

Za osobe s umjerenom do teškom imunosupresijom koje su prethodno primile cjelovitu shemu cijepljenja protiv bolesti COVIDA-19 s 1 (Janssen cjepivo) ili 2 doze (s homolognim ili heterolognim rasporedom cjepiva mRNA ili virusnih vektora) u odobrenim dobnim skupinama, preporuča se ponuditi dodatnu dozu odobrenog mRNA cjepiva.

Umjerena do teška imunosupresija uključuje, ali nije ograničena, osobe sa sljedećim stanjima:

  • aktivno liječenje solidnih tumorskih i hematoloških zloćudnih bolesti
  • osobe na hemodijalizi
  • osobe kojima je transplantiran solidni organ te se primjenjuje imunosupresivna terapija
  • primjena CAR-T stanica ili transplantacija hematopoetskih matičnih stanica (unutar 2 godine nakon transplantacije ili uzimanja imunosupresivne terapije)
  • umjerena ili teška primarna imunodeficijencija (npr. DiGeorgeov sindrom, Wiskott-Aldrichov sindrom)
  • uznapredovala ili neliječena HIV infekcija (osobe s HIV-om i brojem CD4 stanica <200/mm3, anamneza AIDS indikatorskih bolesti bez imunološke rekonstitucije te kliničke manifestacije infekcije HIV-om)
  • aktivno liječenje visokim dozama kortikosteroida (tj. ≥20 mg prednizona ili ekvivalenta dnevno ako se primjenjuje ≥2 tjedna; ≥40 mg prednizona ili ekvivalenta dnevno dulje od tjedan dana), alkilirajućim agensima, antimetabolitima, imunosupresivnim lijekovima radi transplantacije, primjena kemoterapije u terapiji raka koja je klasificirana kao jako imunosupresivna, blokatori tumor-nekrotizirajućeg faktora (TNF blokatori) i drugi biološki lijekovi koji imaju imunosupresivno ili imunomodulacijsko djelovanje

Vrijeme davanja treće doze odluka je specijaliste koji osobu liječi. Općenito, cjepiva koja se primjenjuju u razdobljima minimalne imunosupresije (gdje je to moguće) imaju veću vjerojatnost stvaranja boljeg imunološkog odgovora. Potrebno je uzeti u obzir da se treća doza primjenjuje sa minimalnim razmakom od 8 tjedana u odnosu na drugu dozu, uzimajući u obzir da u trenutku primjene cjepiva razina imunosupresije bude najniža moguća.  Interval duži od minimalnog između doza vjerojatno će rezultirati boljim imunološkim odgovorom. Međutim, odgađanje cijepljenja protiv bolesti COVID-19 kako bi se povećao imunološki odgovor (uključujući odgodu davanja dodatne doze) potrebno je odvagnuti u odnosu na produljeno razdoblje osjetljivosti, uzimajući u obzir i čimbenike rizika za izloženost (uključujući lokalnu epidemiološku situaciju i širenje varijanti od značaja) i rizik od infekcije i kasnijih ozbiljnih komplikacija bolesti COVID-19. Neke osobe s oslabljenim imunološkim sustavom mogu biti i dalje osjetljive nakon prve ili dvije doze primarne serije, pa će se i njihovo razdoblje osjetljivosti do primanja dodatne doze također povećati ako se poveća interval između doza.

Učinkovitost/djelotvornost dodatne doze cjepiva protiv COVIDA-19 nakon serije od 1 ili 2 doze u osoba s oslabljenim imunitetom trenutno je nepoznata. Može se pojaviti i smanjeni imunološki odgovor na dodatnu dozu. Stoga bi se osobe s oslabljenim imunološkim sustavom trebale i dalje dosljedno pridržavati preporučenih mjera za prevenciju i kontrolu infekcije i prijenosa SARS-CoV-2. Također je važno da se cijepe članovi kućanstva, zdravstveni radnici koji pružaju skrb i drugi bliski kontakti imunokompromitiranih osoba kako bi im se pružila neizravna zaštita.

Korisnost serološkog testiranja ili testiranje staničnog imuniteta za procjenu imunološkog odgovora na cijepljenje i usmjeravanje kliničke skrbi (npr. kao dio procjene potrebe za dodatnom dozom) nije utvrđena. Trenutno se ne preporučuje serološko testiranje ili testiranje staničnog imuniteta izvan konteksta istraživanja.

Davanje treće doze određenim kategorijama imunokompromitiranih osoba treba razlikovati od davanja tzv. booster doza. Treća doza primjenjuje se zbog ograničenog, tj. slabijeg imunološkog odgovora. Treću dozu treba shvatiti kao dodatnu dozu osobama za koje je pretpostaviti da nisu razvile potpuni ili zadovoljavajući imunološki odgovor. Za razliku od dodatne treće doze, booster doza je doza cjepiva koja se primjenjuje s većim vremenskim odmakom od primarne serije cijepljenja kako bi se produžila duljina trajanja zaštite stečene primarnim cijepljenjem.

Preporuke su, po starom dobrom običaju ovog režima, izdate bez potpisa odgovorne osobe, kukavičluk na djelu.

Narode, molim vas probudite se, krajnji je trenutak.

PDF verzija: Preporuke za COVID-19 3 x imunokompromitiranih osoba

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.


Posjetite naš novi video kanal na platformi Odysee i obvezno se registrirajte, kao i najveću arhivu alternativnih video snimaka Jubitu.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
261 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Kenjac
Gost
Kenjac
10 mjeseci prije

RAT JE POČEO!
Dužnost svakog građanina je da pruži otpor!!!!

Throne
Gost
Throne
10 mjeseci prije

Nista necu reci osim lud i ludjaci j….. zbunjene. Stakor oli pantagana.

danjan
Gost
danjan
10 mjeseci prije

sve ih treba potamanit….sve redon….

Dejan
Gost
Dejan
10 mjeseci prije

Ja sam juce pricao sa jednom zenom sa posla koja se vakcinisala sa dve doze fajzera i poceo sam da navodim podatke o posledicama vakcina u Izraelu i drugim zemljama i ona je pocela da se nervira sto uopste pominjem to, i odbacila te podatke kao neistinite. Njoj je dobro… Pročitaj više »

Picajzl
Member
Picajzl
10 mjeseci prije

Da, ovaj neartikulirani disfunkcionalni poluproizvod lupeta, ali dezinformira ljude, i tko ih direktno i indirektno izljeđuje. Stravično je da takav daje preporuke koje postaju obaveza (pravni temelj jako mutan).Laže i poima nema, ni on ni ostali, pogledajte kako to izgleda kad se “PROCJENJUJE”, veze nema sa znanosti, i dokaz je… Pročitaj više »

BordoDNK
Gost
BordoDNK
10 mjeseci prije

Notorni neonacista… Idiota ne manjka nigdje, mi u Sarajevu imamo predsjednika kriznog štaba, retardiranu mrcinu Čerkeza, koji je zabranio unošenje šalova i zastava na stadion, jer se tako “raspršuje” virus. Naravo, niko ne j*be tu nebuloznu mjeru.

robert
Gost
robert
10 mjeseci prije

Preporuke nećemo objavljivati na webu jer nisu za laike.” znači nešto skrivaju, nešto laže i mulja

Nebitni Nick
Gost
Nebitni Nick
10 mjeseci prije

Bome, oni polako skupljaju podatke o svim mogućim nuspojavama koja uzrokuju cjepiva, gmo otrovi itd. I fino pripremaju sebi planet za uživanje. Pa imaju čak 7 milijardi “jedinki” da na njima eksperimentiraju. 🤮 Dok oni rade težak posao (nije lako otrovati čovjeka, pa kad umre napraviti cijelu obdukciju da bi… Pročitaj više »

petar schroder
Gost
petar schroder
10 mjeseci prije

Ovo je gore nego za vrijeme Hitlera.Juce sam slusao na jednom Austriskom portalu gdje je gostovala jedna Nemacka doktorica koja se bori protiv farma mafije.Njeni sin sa 19 godina je primio vakcinu bez njenog znanja radi putovanja u Spaniju Tek kada se razbolio rekao je majci Problem je u tome… Pročitaj više »

Sparkling
Gost
Sparkling
10 mjeseci prije

ttps://www.youtube.com/watch?v=eOmpCKCIags&ab_channel=MislavKolaku%C5%A1i%C4%87%2CnezavisnizastupnikuEP
Poslušajte ovog iskrenog i hrabrog čovjeka. Ni jedan MSM nije prenio barem isječak iz ovog govora.
Ali svakim danom toga ima sve više. Teško je sve dostupne podatke pročitati jer blokada je totalna.
Lp

dobagan rogić
Gost
dobagan rogić
10 mjeseci prije

Neka Bernard puši magareći quratz.

Irina
Gost
Irina
10 mjeseci prije

Intuitivno sam znala da je ovaj tip gad, mračna osoba! Kasnije se to i potvrdilo! Nije slučajno ni što je tako – ružan, k’o sam vrag!

Irina
Gost
Irina
10 mjeseci prije

Arna, opet ” će te “! Pa, za boga miloga, dokle ta tvrdoglavost ega??? Sve dok je tako i vjerodostojnost je pod upitnikom, na žalost! Tu više nije pitanje – sadržaj samog članka, sa čime se slažem, nego ta tvrdokornost, koja onda signalizira i neke druge stvari!!!! Halo, draga!

Irina
Gost
Irina
10 mjeseci prije

Malo je jedan!!!!!

L. R.
Admin
L. R.
10 mjeseci prije

Poštovani, molimo vas da se susdržite i ne pozivate na stvari koje predstavljaju kazneno djelo. To nam samo šteti.

Hvala na razumijevanju.

Redakcija

Mölltaler
Gost
Mölltaler
10 mjeseci prije

Hrvatska od ponedjeljka uvodi ausvajse, a istovremeno “dobija” od evropske komisije 814 mil. €. Misli li netko da su te dvije stvari povezane? Odmah se sjetim Lukašenka kad je lani rekao da su mu nudili iz svjetske banke milijardu $ ako uvede izvanredno stanje. Luki je naravno odbio.

Stela
Member
Stela
10 mjeseci prije

Ovo je samo još jedan pokazatelj da političke strukture ne zanimaju prijepori u struci, riječ je o zadatku kojeg treba odraditi. Nije bitno tko govori, nego što se govori, a može se govoriti ono što je dogovoreno. Da sutra dr.Sladoljev kaže da se svi trebaju cijepiti, mediji bi konstatirali da… Pročitaj više »

Patriot
Gost
Patriot
10 mjeseci prije

Frankeštajn je za ovoga ljepotan.

onaj najglu...Dalton
Gost
onaj najglu...Dalton
10 mjeseci prije

Vrlo ste markantni!!.
Gospođo, ne mogu sada, Plenkoviću nije jasno zašto se ljudi ne cijepe…

P.S.
Oće li virus na nas seksipilne!?
Zna li se šta…

onaj najglu...Dalton
Gost
onaj najglu...Dalton
10 mjeseci prije

Jel’ neko jutros obavio građansku dužnost…

P.S.
A samo da su nastavili tvrdit da nema cjepiva.
Da se ne moš cijepit ako nemaš dobru vezu…
Do danas bi 78,2% Hrvata uvatilo vezu.

I Alemka bi svoju mater cijepila preko veze…

onaj najglu...Dalton
Gost
onaj najglu...Dalton
10 mjeseci prije

Znaš kakvi su, kad ih ni virus neće… Od korone jedino ne umiru političari. P.S. A samo da su nastavili tvrdit da nema cjepiva. Da ima još samo 5.000 komada, za one najbrže… A onda će se cijepljenje počet naplaćivat. Rivalo bi ih se miljun. I oni koji su već… Pročitaj više »

onaj najglu...Dalton
Gost
onaj najglu...Dalton
10 mjeseci prije

Odbijam njena udvaranja, jer nije cijepljenja.
Ona grca u suzama i proklinje Pfizer…
Osjećajan kakav jesam, ipak prihvaćam njen negativni PCR test…

Crna
Gost
Crna
10 mjeseci prije

Vrijeme davanja trece doze odluka je specijaliste…kaze se u ovom clanku.
I tu vjerojatno zavrsava sva samostalna ingerencija lijecnika u odnosu na pacijenta.
Da nije za plakat bilo bi smijesno.

Kornel
Member
Kornel
10 mjeseci prije

Već smo obaviješteni kako poslije drugog šuta ide treći pa tako svakih 6 mjeseci.
Metode manipulacije i prisile ostaju nepromjenjene.

Zigi
Gost
Zigi
10 mjeseci prije

Ovo su upute bez uputa, nejasno do bola! Tko se po ovom može ravnati svaka mu dala, zapravo i ne trebaju nikakve upute kad je pravilo br.1 na znazi “cjepiti pod svaku cijenu” pa ćak i one na palijativnoj skrbi!

Silence
Gost
Silence
10 mjeseci prije

“Učinkovitost/djelotvornost dodatne doze cjepiva protiv COVIDA-19 nakon serije od 1 ili 2 doze u osoba s oslabljenim imunitetom trenutno je nepoznata. Može se pojaviti i smanjeni imunološki odgovor na dodatnu dozu. Stoga bi se osobe s oslabljenim imunološkim sustavom trebale i dalje dosljedno pridržavati preporučenih mjera za prevenciju i kontrolu… Pročitaj više »

radoznalo_mače
Gost
radoznalo_mače
10 mjeseci prije

Na stranici citizengo se pod Kampanje nalazi peticija ‘Vratite mi izbor, vratite mi slobodu’koja traži da ne prisiljavaju zdavstvene radnike na cijepljenje ili testiranje svako dva dana.
Ako imate vremena, otvorite i potpišite.

radoznalo_mače
Gost
radoznalo_mače
10 mjeseci prije

narod.hr/koronavirus/potvrdena-smrt-mlade-slovenke-nakon-cijepljenja-infektologinja-smatra-da-johnsonovo-cjepivo-ne-treba-koristiti

selfie helpić
Gost
selfie helpić
10 mjeseci prije

može neko prepričast u kratkim crtama. ne čitam itriotska uputstva

Pero Kotero
Gost
Pero Kotero
10 mjeseci prije

Tu lud zbunjenog. Zna se da se ništa ne zna kako treba. Ne postoje dva ista čovjeka i svatko reagira drugačije na sve. Nekome će cijep produžiti a nekome skratiti život. Blago onima koji poznaju snagu uporne molitve kozmosu u kome sve živi.

Kornel
Member
Kornel
10 mjeseci prije

Valjda ti je poznata ona kad bi se izborima nešto moglo promjeniti kako izbora nebi ni bilo. Ako HDZ ne bude dovoljno dobar biti će zamjenjen s Pametno ili Možemo. Sad je samo pitanje da li bi to tako bilo jer birači to žele ili to želi netko drugi. Usput,… Pročitaj više »

NeBudiOvca
Member
NeBudiOvca
10 mjeseci prije

Kada si kod starijih auta imao problem sa alternatorom, mogao si drvenom letvom malo kucnuti po njemu i proradio bi. Čisto da vidim da li će mi i ovaj komentar biti izbrisan, obzirom da mi se brišu komentari iako u njima nema prijetnji, uvreda, a neki koji imaju sve to… Pročitaj više »

KobraN
Gost
KobraN
10 mjeseci prije

Jazuk bacit …

Denis Olujić
Gost
Denis Olujić
10 mjeseci prije

To je mračna faca, vidi se iz aviona iz tog bolesnog i iskompeksiranog pogleda.
Pa ne bi mu ni svoju mokraću dao na čuvanje a kamoli nešto drugo!!

mala lu
Gost
mala lu
10 mjeseci prije

U subotu je umro moj tetak.Drugu dozu je primio u svibnju.U otpusnom pismu iz bolnice su napisali da je umro od Covida i da je bio necijepljen.Bagra zločinačka!Naravno da će zbog njih Beroš ukinuti covid potvrde tako da mogu i dalje lagati.

Neću ti reć
Gost
Neću ti reć
10 mjeseci prije

Ljudi moji sve sjeda na mjesto. Kada razmislite kako se bezobrazno kralo i uništavalo državu, kako Hrvatsku tako i sa susjedima. Ekonomski, duhovno.. Za provizije i vanjske interese. Bez zadrške. Dobili su dozvolu za unistenje naroda. I sada dođe svjetska pandemija koja sve to genijalno prekrije i gurne u mrkli… Pročitaj više »

Torrens
Gost
Torrens
10 mjeseci prije
Hr1977
Gost
Hr1977
10 mjeseci prije

Ja danas otkazao dopunsko!!!vrijeme je da krenemo odnekuda

Ra-Tutankhamon
Gost
Ra-Tutankhamon
10 mjeseci prije

Sloboda se krvlju stvara.

VAKCIN IZ BEZNICE
Gost
VAKCIN IZ BEZNICE
10 mjeseci prije

U komšiluku se priča, da če me sa kučom, vrtom i avtom, izrit u reku Savu. Svakako imaju i neku gradbenu hehanizaciju……je,hu,je,hu, ajde me.
ps. prijatan dan još dalje.

Armagedon
Gost
Armagedon
10 mjeseci prije

Pitate se zašto takav pritisak na primanje spasonosne vakcine?
To je samo ide agende ID2020-2030
Svaka osoba će imati svoj broj,…itd…itd,,,,zaključujte i informirajte se dalje

Brz
Gost
Brz
10 mjeseci prije

Ljubljana ustala! Nema povratka! Samo naprijed!
Vrijeme je za neovisne medije!

Jadranka S
Gost
Jadranka S
10 mjeseci prije

mRNA tehnologija, odnosno koristenje glasnicke RNA. Stanica ponekad izgubi komunikaciju sa organizmom te se pocne reproducirati i razmnozavati stvarajuci stanice koje ne pripadaju organu kojeg je ta stanica dio, recimo jetri. Tijelo takve stanice moze unistavati, ali tek kada dobije informaciju da se zbiva takva takva nepozeljna situacija. Za prenosenje… Pročitaj više »

Krmak
Gost
Krmak
10 mjeseci prije

OVAJ ZIVI LES JE TRUPLO BEZ DUSE. POSTAVLJEN OD SAURONA I STVORA

Greven
Gost
Greven
10 mjeseci prije

Treba ga isto k’o tile dražu.

Air Brush
Gost
Air Brush
10 mjeseci prije

To je medicina: Treću dozu treba shvatiti kao dodatnu dozu osobama za koje je pretpostaviti da nisu razvile potpuni ili zadovoljavajući imunološki odgovor, haloooo oni pretpostavljaju! Znanstveno. A ne bi slučajno.pogledali krv pacijenata?

Praetorian
Gost
Praetorian
10 mjeseci prije

Zar u Zagrebu nema 2 mudnje koji ce ovog frajera sacekat negdje i jebat mu sve po redu?

Irena
Gost
Irena
10 mjeseci prije

Zna li netko u kakvoj su vezi dr Bernard Kaić i dr Antoinette Kaić-Rak, voditeljica ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Hrvatskoj?

Greven
Gost
Greven
10 mjeseci prije

>>> …jer nam državu vode slugani i petoligaši, ma, sedmoligaši! <<<

Petokolonaši

Krmak
Gost
Krmak
10 mjeseci prije

U DOBA MRAKA SMO IMALI IMUNOLOSKI, IMALI SVOJE MOZGOVE. RADILI CJEPIVA NE SF HORROR BEZ IKAKVIH TEMELJNIH TESTIRANJA.
OVAKVI LIKOVI I KOLEGE BI MU SJEDILI U LEPOGLAVI.
UZIVAJTE U SVIJETLU DEMONKRACIJE.

Muppet shou
Gost
Muppet shou
10 mjeseci prije

KABALA sa srebrom kupi gamad koja razara kao kancer.

Neću ti reć
Gost
Neću ti reć
10 mjeseci prije

Trenutno ništa drugo nije važno nego bojkotirati sva mjesta koja traže propusnicu i još važnije, ne pristajati na propusnice u zdravstvu, ne testirati se. Pila naopako. Hitni slučajevi nisu uvjetovani propusnicom, ali sto ako se ne prepozna hitnost stanja? Te će propusnice same po sebi izazvati komplikacije u pristupu usluzi… Pročitaj više »

Fit Lara
Gost
Fit Lara
10 mjeseci prije

Dr.Oreskovic = Dr.Clauberg

Fit Lara
Gost
Fit Lara
10 mjeseci prije

Ove godine u Slovenskom Primorju 17 utopljenja, sve 70+. Obicno max 5. Svi bili pelcovani! Ba pitanje bagnina ljecniku, da li je uzrok cjepivo odgovor: to nema nikakve veze!!!! Dr i farmacija septicka jama, daleka im kuca bila!!!!

POVEZANE VIJESTI

Izbornik