fbpx

Cijepi li se ljude eksperimentalnim cjepivima?

Ne cjepivima

„Bez tri godine ne možemo biti sigurni da je neki lijek ili cjepivo sto posto učinkovit ili neškodljiv“ – izjavila je 5. svibnja 2020. Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević. Dodatno je Markotić pojasnila: “Prvo se rade istraživanja u laboratorijima da se vidi što je kandidat za cjepivo, zatim ispitivanja na životinjama i tu je važno ponovno potvrditi da ne škodi.

Nakon toga slijede ispitivanja učinkovitosti hoće li se javiti antitijela koja bi mogla neutralizirati virus. Zatim ide faza u kojoj se na manjem broju ljudi primjenjuje cjepivo i opet gledate neškodljivost koja se ne mora vidjeti odmah. Onda ide faza s par tisuća ispitanika, ponovno je u prvom redu neškodljivost. Ispituje se stvaraju li se antitijela i zatim se testira na više kontinenata i na stotinama tisuća ljudi. Zadnja faza je cjeloživotno praćenje cjepiva što uključuje i prijavu nuspojava. Po normalnom postupku 3, 5, 10 godina, po ubrzanom postupku godinu do dvije s punom sviješću da postoje rizici nepotpune učinkovitosti”

Svega sedam mjeseci poslije dakle ne nakon tri, pet ili deset godina. počelo je cijepljenje u Hrvatskoj, Rijetko koja gimnastičarka bi uspjela napraviti takav  velekovrtljaj kakvoga je Markotić napravila u tome kratkom roku jer ne samo što Markotić nije kritički pristupila rekordno brzom procjepljivanju nego ga je svesrdno propagirala, i štoviše upravo se ona među prvima navodno i cijepila. Nije prvi put u ovoj pandemiji da liječnici znanja, iskustva i prakse kakve imaju desetljećima i na kojima medicina počiva odjednom okrenu za 180 stupnjeva. Liječnici znaju da maske na zdravim ljudima nemaju smisla i da rade štetu, znaju da PCR metoda nije pouzdan dijagnostički alat za dijagnostiku bolesti COVID-19, i znaju koliko traje proces razvoja cjepiva. Ne znaju samo jedno – ne znaju dinamiku provedbe društvene promjene, a budući da je ne znaju onda najprije govore ono što jest istina da bi nakon pristiglog naputka okrenuli ploču. Naglasak ovoga teksta jest na zadnje nabrojanom – na procesu razvoja cjepiva i na onome što nam se prešućuje i što se nigdje ne spominje.

Dakle, iz grla Alemke Markotić u svibnju ove godine čuli smo proces i proceduru razvoja cjepiva, a budući da je nejasno kako je moguće da je taj proces rekordno ubrzan i da smo u par mjeseci na točki na kojoj bi trebali biti nakon par godina, došlo je vrijeme da se počnu postavljati pitanja i da se počne kopati po samoj dokumentaciji razvoja cjepiva uspoređujući takve podatke s informacijama koje se plasiraju u javnost.

Prije nego što krenemo u analizu dokumenata donosimo usporedni graf dinamike standardnog razvoja cjepiva i cjepiva protiv COVID-19

Cijepi li se ljude eksperimentalnim cjepivima? 1

Da je stvar „neobična“ – jest, no krenimo sada u dokumente. Svi lijekovi i  cjepiva u vezi liječenja ili prevencije bolesti COVID-19 po svim fazama kliničkih ispitivanja mogu se pratiti na stranici https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=COVID-19 To se odnosi i na cjepiva BioNTech/Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Za sva tri cjepiva na pripadajućim se screenshotovima može vidjeti u kojoj se fazi kliničkoga ispitivanja cjepivo nalazi u trenutku pisanja ovog teksta (4.2.2021.)

Cijepi li se ljude eksperimentalnim cjepivima? 2

Slika 1. – BionTech/Pfizer

 

Cijepi li se ljude eksperimentalnim cjepivima? 3

Slika 2. – Moderna

 

Cijepi li se ljude eksperimentalnim cjepivima? 4

Slika 3. – AstraZeneca

Za sva je tri cjepiva vidljivo da nijedno od njih nije dovršeno jer pored nijednoga ne stoji status „Completed“. Također za svako od tih cjepiva može se dobiti detaljni pregled klikom na poveznicu. Budući da je procjepljivanje u Hrvatskoj počelo cjepivom BioNTech/Pfizer i klinička ispitivanja oko njega koristiti će se u članku kao primjer nakon kojega svatko može istraživati i ostala cjepiva, osobito cjepiva Moderna i AstraZeneca.

Uvidom u detalje cjepiva BioNTech/Pfizer dolazi se do podataka koji govore kako je studija istraživanja razvoja cjepiva na prvom dobrovoljnom ispitaniku počela 29. travnja 2020., međutim puno je važnije to što se prvi kompletnije prikupljeni podaci (Primary completion date) očekuju tek 3. kolovoza 2021., dok se kraj cijelog procesa (Study completion date) očekuje 31. siječnja 2023. što prikazuje donja slika, a provjerljivo je na poveznici

Cijepi li se ljude eksperimentalnim cjepivima? 5

Slika 4. – datumi završetka kliničkih ispitivanja

Pogleda li se unutar dokumenta što znači izraz „Primary completion date“ uočava se kako sve do naznačenog datuma, što je u ovom slučaju do 3. kolovoza 2021.  studija još uvijek debelo traje odnosno da se do tada prikupljaju podaci za ispitanike koji su dobili obje doze cjepiva. Iz toga je očito kako treća faza kliničkoga ispitivanja nije završena nego da je ona u tijeku i da će rezultati kliničkog ispitivanja u trećoj fazi biti dostupni tek u kolovozu. Kakvi će oni biti? Kako se može tvrditi da je cjepivo BioNtech/Pfizer prošlo tri faze kliničkog ispitivanja kad je uvidom u dokument vidljivo da to nije istina? Kako se može tvrditi da je ono sigurno i 95% učinkovito? Prevedeno u kontekst stvarnosti, u ovom trenutku svi ljudi koji se planetarno cijepe cjepivom BioNTech/Pfizer sudjeluju u eksperimentalnom istraživanju razvoja cjepiva o čemu ih nitko ne obavještava niti na takvo što daju svoj pristanak.

Uzme li se u obzir gorenavedeno koje je jednostavno provjerljivo zapanjuje lakoća kojom se na press konferenciji Nacionalnoga stožere civilne zaštite dana 1. veljače obmanjuje javnost. Donosimo odgovor Alemke Markotić na pitanje o cjepivima:

„Proizvođači su dobili odobrenje nakon pregledane dokumentacije. Pri tome su bili dužni prijaviti sve ono što su tijekom kliničkih studija vidjeli. Isto tako svi znamo da tri kliničke faze nakon kojih se može dobiti odobrenje za korištenje lijekova nastupa tzv. četvrta klinička faza koja je vječna dok god neki lijek ili cjepivo postoji i u okviru te kliničke faze dalje ide praćenje svih nuspojava koje se nekad neke prve mogu zabilježiti nakon 5,10,15 godina.“

U ovih nekoliko rečenica Alemka Markotić javnost dovodi u dvije velike zablude, a to nužno moraju znati i Capak i Beroš, a vjerojatno i dobar dio „elite“. Naime, proizvođači nisu dobili „odobrenje“ nego su dobili uvjetno odobrenje što je velika razlika, a još je gore to što Markotić kaže da se „odobrenje“ može dobiti nakon tri kliničke faze čime puk dovodi u zabludu da su tri kliničke faze završene iako je iz dokumenata posve jasno vidljivo da nisu nego da je treća faza u tijeku odnosno da svi ljudi koji se cijepe prije završetka treće faze sudjeluju u ispitivanju kao ljudi na kojima se provodi eksperimentalni pokus. Istina, provedba eksperimentalnoga pokusa je sasvim legalna uz nečiji dobrovoljni informirani pristanak, međutim takvih je ljudi u cijelom svijetu u studiji proizvođača BioNTech/Pfizer točno 43 998 i oni su dobrovoljni ispitanici kliničke studije, a nikako ne obmanuti stanovnici država u kojima se cijepljenje provodi. Ukoliko treća faza kliničkog ispitivanja nije završila, a u istoj se cjepivo tretira kao eksperimentalno te kao takvo predstavlja sudionicima, onda se cjepivo, iako uvjetno odobreno, treba predstavljati i prema građanima kao eksperimentalno, uvažavajući u obzir činjenicu da u nastavku treće faze kliničkih ispitivanja može doći do novih saznanja i spoznaja koje su u sukobu sa sadašnjima. Dakle, cjepivo se može smatrati samo kao uvjetno sigurno te uvjetno efikasno. Samim time, svaki cijepljeni građanin može se i treba smatrati dijelom eksperimenta koji ne ulazi u ocjenu sigurnosti i efikasnosti cjepiva jer ne podliježe jednakom tretmanu kao i aktivni sudionici kliničkih studija koji su o tome informirani, te zaštićeni osiguranjem i stalnom medicinskom podrškom.  

Nadalje, postavlja se pitanje zašto se građanima koje se poziva na cijepljenje ne ponude nefiltrirane informacije, već im se pristupa samo s rezultatima primarnih analiza koji se u najvećem dijelu svode na iskaz da je cjepivo sigurno te 95% efikasno. Ne možemo govoriti o valjanom informiranju građana koji se žele cijepiti, a kojima se daju polovični podaci o cjepivu te statusu studija kojima se ocjenjuju i sigurnost i efikasnost. Primjerice u jednom od novijih informiranih pristanaka kojeg ispitanici prije bilo kakve intervencije u sklopu kliničke studije potpisuju kako bi dokazali da dobrovoljno pristaju na uključenje u studiju i sve što se time podrazumijeva, piše da započinju studiju u kojoj će biti ispitanici iduća 24 mjeseca, da je cjepivo koje će primiti eksperimentalno, da je moguće da po primitku cjepiva obole i da uslijed oboljenja od covida može biti još gore nego da nisu primili cjepivo, te da mogu oboliti i od brojnih nuspojava i štetnih događaja.  Govori li se takvo što hrvatskim građanima koji potpuno nesvjesno dobivaju lijek koji je istovjetan onome koji se daje kao eksperimentalni unutar studije?

Što se samog „odobrenja“ cjepiva tiče njega kao što vidimo, u smislu uobičajenog odobrenja – nema.  Europska komisija za lijekove (EMA) dana 21. prosinca 2020. cjepivu BioNTech/Pfizer daje uvjetno odobrenje za stavljanje u promet lijeka koje se temelji na podacima koji su manje potpuni od onih potrebnih za uobičajeno odobrenje. Istog dana to potvrđuje i HALMED – Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode. Iz HALMEDOV-e definicije uvjetnoga odobrenja izdvajamo:

„Ovim regulatornim postupkom EMA može donijeti preporuku za davanje odobrenja za stavljanje lijeka u promet temeljem dokumentacije koja ne sadrži uobičajen opseg podataka, ako koristi od ranije dostupnosti lijeka bolesnicima nadmašuju rizike trenutačnog nedostatka potpunih podataka. Tada se može dati odobrenje uz uvjet da tvrtka pruži dodatne dopunske podatke u definiranim rokovima, uključujući rezultate daljnjih studija, nakon što cjepivo bude na tržištu.“

Opasnosti uvjetnog odobrenja nisu samo vezane za činjenicu da se radi o lijeku koji je još u ispitivanju. Pokazalo se da postoji određena veza između uvjetnog odobrenja i postmarketinških studija, a radi se o težini stavljanja u promet lijeka za koji se zna da ne bi mogao dobiti standardno odobrenje bilo zbog nedostatka podataka, bilo zbog manjkavosti studije. Treba napomenuti i to kako je vidljiv nesrazmjer između vjerodostojnosti podataka o stvarnoj javnozdravstvenoj ugrozi koju „pandemija“ predstavlja i hitnoći odobravanja odnosno kako nema valjanog načina da se ustanovi da korist od ranije dostupnosti lijeka nadmašuje rizike nedostatka podataka.

Promotri li se sve navedeno i poveže li se to s nedavnim nalogom Andreja Plenkovića kojim on ultimativno od mainstream medija traži da u javnost kanaliziraju samo one informacije koje im on dopusti, a koje se tiču propagande cijepljenja vidimo da je na djelu združeni oblik nečovječja prema građanima Republike Hrvatske. Kampanju cijepljenja za koje dokumenti pokazuju da je u trećoj fazi kliničkog ispitivanja i koje nije odobreno nego je uvjetno odobreno svesrdno podupire političko-medicinsko-medijski establishment što je samo po sebi opskurno, a doda li se tome činjenica kako se o cjepivu manipulira hrvatska javnost očito je da je nekome u interesu izbjeći istinu i plasirati laž, te služiti nečijim tuđim interesima umjesto interesima hrvatskog naroda.

Nadalje, ako ste mislili da je tu kraj što se tiče nejasnoća u vezi cjepiva BioNTech/Pfizer varate se. Dana 22. siječnja Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje kako se privremeno obustavlja procjepljivanje zbog nedostatka cjepiva Comirnaty proizvođača BioNtech/Pfizer pri čemu navodi da „odgađanje druge doze cjepiva odnosno primjena druge doze nakon 21 dan nema negativne učinke na razinu zaštite, te da se u kliničkim studijama druga doza primjenjivala do 42 dana nakon prve s jednako dobrim rezultatom kao i primjena nakon 21 dan.“ Zna li HZJZ nešto što proizvođač ne zna budući da donja slika kaže kako se druga doza primjenjuje točno 21 dan nakon prve.

Cijepi li se ljude eksperimentalnim cjepivima? 6

Slika 5. – razmak između prve i druge doze cjepiva BioNTech/Pfizer

Dakle, što se tiče cjepiva BioNTech/Pfizer kojim se procjepljuje građane Republike Hrvatske imamo činjenično utvrđene stvari:

  1. To je cjepivo koje nije odobreno standardnim nego ubrzanim i uvjetnim postupkom  
  2. To je cjepivo za kojeg nije završena treća faza kliničkog ispitivanja
  3. To je cjepivo eksperimentalno i ono se prema građanima primjenjuje na jednak način kao i na sudionicima pokusne studije s tom razlikom da se građane o tome ne informira i da im je za razliku od dobrovoljnih sudionika eksperimenta uskraćena informacija, kao i stalna liječnička dostupnost i skrb

Usporedite sada ove činjenice s izjavama Markotić, te ostalim postupcima i izjavama medicinskog, medijskog i političkog establishmenta. Ne zaboravite i to da će se prave informacije o učinkovitosti i efikasnosti cjepiva Comirnaty proizvođača BioNTech/Pfizer znati tek po završetku kliničke studije odnosno kako u dokumentu stoji tek 31. siječnja 2023.

Je li to sve u vezi manipulacije javnosti s cjepivom BioNTech/Pfizer? Ne, jer dana 28. siječnja 2021. točnije prije samo tjedan dana pokrenuta je studija koja će ispitivati treću fazu kliničkog ispitivanja cjepiva za kojeg je u prosincu rečeno da je 95% uspješno i učinkovito. Ne samo da nije završena treća faza kliničkog ispitivanja cjepiva unutar studije po kojoj se uz uvjetno odobrenje već procjepljuje stanovništvo nego se od prije tjedan dana počela provoditi nova studija o učinkovitosti cjepiva. Budući je iz dokumenata vidljivo da se dodatno prionulo tome da se cjepivo ispita i ustanovi kolika je njegova sigurnost i učinkovitost, onda je to da ravnateljica Klinike za infektivne bolesti govori da je završena treća faza kliničkog ispitivanja nakon koje je cjepivo odobreno, nešto što vrijeđa svakoga tko zna čitati i predstavlja teško obmanjivanje javnosti.

Konačno postavljaju se pitanja: ako proizvođači cjepiva javno objavljuju da ispitivanja još nisu provedena do kraja te se nikakvi valjani odgovori o efikasnosti i učinkovitosti cjepiva ne mogu dati prije kraja ispitivanja kakva je onda to regulatorna agencija koja radi presedan, daje uvjetno odobrenje i dopušta masovnu proizvodnju cjepiva i njegovu primjenu na milijunima ljudima iako je cjepivo tek u fazi prve ispitne točke provjere? Je li ta agencija pod utjecajem nekih lobija? Kakva je to medicina koja se tako ponaša prema svojim pacijentima? Kakvi su to mediji koji se tako ponašaju prema svojim korisnicima? I kakva je to vlast koja se tako ponaša prema svom narodu?

Sviđa vam se portal Logično?
LAJKAJTE NAŠU STRANICU

(samo jednom, ako kliknete drugi put, Facebook će smatrati da nas ne volite)
Pretplati se
Obavijest
guest
207 Comments
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
25 dana prije

Ispitivanje cijepiva se još od prije nekoliko desetljeća u ranoj fazi, odmah nakon ispitivanja na životinjama, počelo primjenjivati na ljudima. To što su ekperimenti do sada rađeni na primjer u Africi i Indiji, to nikog nije bilo briga. Sad kad se cijepivo počelo eksperimentirati u zapadnom carstvu svi se čude i pitaju.
Sve se već dogodilo, a mi sad to samo doživljavamo i to još s upitnikom.

piždro
Gost
piždro
25 dana prije
Reply to  Spacevoodoo

Pa to je tako Matrix napravio. Kad je dotični gojim u govnima, drugi treba da ga još više guraa i da mu se u facu smije, da mu ne pada nikad više na pamet.. Vidiš šta rade policjoti u tz. demokratskim režimima; isprebijaše staro i mlado, zdravo i bolesno. Bez obzira šta pošteni stručnjaci, dr. i profesori na sva zvona tvrde i govore o svekolikoj štetnosti, kako su lockdown, maske, a tek vakcine štetne i opasne po život i zdravlje ! A šta će tek bit kad bude vakcina ušla u završnu fazu i kad se nemogne nabavit, kupit, prodati i putovat, noćit i boravit ako se nema id covid pass.

U prolazu
Gost
U prolazu
17 dana prije
Reply to  Spacevoodoo

Fuj, fuuj, fuuuj !

Suzy
Gost
Suzy
25 dana prije

Kako su se pravo i pravda davno razisli isto tako su se medicina i ljecnici razisli
80 posto ljecnika je u rukama farmaceutske industrije.. ostatak nema mjesta u javnosti
Markoticku i zlocinacku skupinu ne treba posebno komentirati i analizirati
Nema potrebe
Pametnom dosta!
Vec odavno
Soroseva potrkala
Dali se boji Ninrbeskog procesa 2?
Ne znam
Ali znam da se sigurno okrecu uvijek oko sebe jer tu količinu lazi i svakodnevnog zivota treba nekako uskladiti
Bogomoljka Alemka i tri vampira

Željko
Gost
Željko
25 dana prije
Reply to  Suzy

Markotićku nam ne vraćajte u Bosnu i Hercegovinu!

Mladen
Gost
Mladen
25 dana prije
Reply to  Željko

Vidjela žena da Bosancima trebaju veterinari umjesto liječnika.Neće se vratiti ,ne boj se ne treba ona vama.

TIKTAKTIKATAKATAK
Gost
TIKTAKTIKATAKATAK
25 dana prije
Reply to  Željko

Misliš -živu? A što se tiče drugog stanja – Jeste da se cijepila…..ali to slabo na nju…

Bobi
Gost
Bobi
25 dana prije
Reply to  Suzy

Ta ženetina je gora od Hitlera

Suzy
Gost
Suzy
25 dana prije
Reply to  Bobi

Kucka

Kalle balle
Gost
Kalle balle
25 dana prije

Na zivotinjama nije eticki. Kabala lab…

Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
25 dana prije
Reply to  Kalle balle

Oprosti, “slobodno tržište” je u zapadn9m carstvu opće prihvaćeno kao i na ovim našim prostorima na kojima su se građani za “slobodno tržište” plebiscitarno izjasnili. “Slobodno tržište” nije etička kategorija i “kabala” uvijek traži pristanak kojeg od širokih nasa dobije.
Već kroz posljednjih stotinjak godina zdravlje ljudi se sve više tretira kao na primjer proizvodnja hladnjaka, gdje “slobodno tržište” samo regulira odnos kvalitete i cjene, a kako će cjena biti niža s neprovjerenim materijalima i nedovoljnim ispitivanjem učinkovitosti valjda je jasno svakome, jer čemu sve to kad za pola godine ili dvije izlazi potpuno novi proizvod. Tako je i sa cijepivima, ovo cijepivo protiv korone se nije počelo ni primjenjivati već su se pojavili mutanti korone.
Pa samo oni pilećeg pamćenja su zaboravili svinjsku gripu prije desetak godina i općepriznatu neučinkovitost cijepiva.
Danas najbolje vidimo kako “slobodno tržište” funkcionira kad su u pitanju cijepiva. Tko je spreman platiti više, ima cijepiva, tko nije neka čeka, bez obzira na miljarde eura uplaćenih za istraživanja i na tome temeljene ugovore.
“Kabala” je ponudila, većina je dala pristanak. Etika nema ništa s tim

Eto i mene
Gost
Eto i mene
25 dana prije
Reply to  Kalle balle

Kad vec spominjes etiku i zivotinje, bacite svi malo oko na twitter PETA-e i objavu kako nije u redu ljudima se obracati pogrdno koristeci zivotinjska imena kao uvrede…
Blago budalama…

Hum
Gost
Hum
25 dana prije

Cijepi li se ljude eksperimentalnim cjepivima? Ma kakvi. Isto kao što pas ne laje i mačka ne mijauče. Pa dokle više ova retorička pitanja i članci na koje svatko zna odgovor?

Faust
Gost
Faust
25 dana prije
Reply to  Hum

Ljudima slabog podaničkog karaktera i mentaliteta( a koji su vjerojatno u golemoj većini,sudeći po količini brnjičara koji nose maske i u autu i vlastitu djecu tjeraju da hodaju ulicom s maskom iako to za sad nitko ne zahtijeva) valja svaki dan ponavljati ono što su slobodoumni ljudi koji razmišljaju kritički i neovisno shvatili u startu.Neshvatljivo je da brnjičari ostaju slijepi pored toliko dokaza da je riječ o projektu i lažnoj pandemiji.

U prolazu
Gost
U prolazu
25 dana prije
Reply to  Hum

U vazalne državice bi mogle stići i neke sumnjive početne serije cjepiva, koja nisu dorađena i poboljšana. Svašta nam uvaljuju, truju nas i pritom zarađuju.

Jaz
Gost
Jaz
25 dana prije
Reply to  Hum

Trebali bi koristiti izraz pokusno cijepivo. Jer se izvodi na pokusnim kunićima.
Eksperimentalno zvuči znanstveno vjerodostojnije većini ljudi.

U prolazu
Gost
U prolazu
24 dana prije
Reply to  Jaz

Slažem se, navodno se i miševi iznenađeni, čak i uvređeni, zašto su oni zaobiđeni kod ispitivanja.

Lopata
Gost
Lopata
25 dana prije

ajmo po 789658958 put prožvakati istu materiju. Dok nas ne popelcuju ko stoku, bace u logore i što su već isplanirali. jer svi vidimo kako diskutiranje i pisanje članaka funkcionira iznimno dobro protiv sotonjarskih planova.

Faust
Gost
Faust
25 dana prije
Reply to  Lopata

Doći će i vrijeme za drugačije oblike komunikacije sa sotonistima .

viktor
Gost
viktor
25 dana prije
Reply to  Faust

Aha… samo se ti nadaj. Sve kobinacije su predvidene. Nijedna nije dobitna.. za nas obican narod ..

Mr.T
Gost
Mr.T
25 dana prije
Reply to  Lopata

👍

bumbar
Gost
bumbar
25 dana prije

Možda polazimo od pogrešne pretpostavke. Ovdje se zapravo ne radi o cjepivu, nego o operativnom sustavu (OS), pa protokoli na koje smo navikli s proizvodnjom i primjenom cjepiva, za ovaj slučaj ne vrijede.
Evo što piše o mRNA cjepivu na web stranicama Moderne: “Our Operating System Recognizing the broad potential of mRNA science, we set out to create an mRNA TECHNOLOGY PLATFORM THAT FUNCTIONS VERY MUCH LIKE AN OPERATING SYSTEM ON A COMPUTER.
It is designed so that it can plug and PLAY INTERCHANGEABLY WITH DIFFERENT PROGRAMS. In our case, the “program” or “app” is our mRNA drug – the unique mRNA sequence that codes for a protein.”
Dakle, o programu ili aplikaciji koji ubrizgavaju u ljudska tijela, sigurno nam više može reći bilo koja IT kompanija nego Alemka Markotić i svi liječnici zajedno.
Kad se stvari ne nazovu pravim imenom, uvijek dolazi do nesporazuma.

Eto i mene
Gost
Eto i mene
25 dana prije

Pa znamo da smo u trecoj fazi ispitivanja, nema se tu sto analizirati. Zbog toga i idu “zastoji” u proizvodnji i distribuciji – ne moze se proizvoditi na milijune doza i davati ljudima, kad se u ovoj fazi radi samo sa tisucama ljudi i zato se prate nuspojave ovako pomno (iako je svaka smrt odmah odbacena kao nuspojava). A alemka je sve rekla navodeci faze i nije okrenula plocu, vec nas je svjesno i namjerno uvukla u experiment – kada ispadne da ima previse mrtvih, kao sa onim za svinjsku glripu, alemka ce opet reci da cjepivo nije bilo obavezno jer smo bili u trecoj fazi… Kako god okrenemo, oni ce uvijek naci nacin da budu u pravu… Isto je napravila i sa remdesivirom: “uzeli smo ga samo na 3 mjeseca (ko fol za probu) jer nismo znali da li steti i da li djeluje, pa budite sretni sto ga nismo uzeli na duze”

U prolazu
Gost
U prolazu
25 dana prije
Reply to  Eto i mene

Kolko je plaćen taj otrov remdesivir, koji su nam uvalili ?

Eto i mene
Gost
Eto i mene
25 dana prije
Reply to  U prolazu

Ne znam da li su kasnije isplivale neke informacije, ali kad je tek trebao stici, ta informacija je bila “povjerljiva” jer smo isli na zajednicku nabavku s ostatkom europe…
Uvalili nam ga i jos smo mi njima platili da nam ga uvale. Lijepo

nonwo
Member
nonwo
24 dana prije
Reply to  U prolazu

40,3 miliona zadnja tura…

U prolazu
Gost
U prolazu
24 dana prije
Reply to  nonwo

Fino gazde zarađuju…

Blaza
Gost
Blaza
25 dana prije

Sad bi svi koji su cijepljeni trebali tražiti naknadu za ispitivanje novog lijeka.

marty
Gost
marty
25 dana prije

Obzirom na tehnologije, Pfizer i Modernino “cjepivo” su genetske terapije, nikakvo cjepivo.
Radi se o potpuno novoj tehnologiji a i sami proizvođača kažu da će istraživanja završiti 2023., tako da je jasno kako se radi o provođenju eksperimenta nad ljudima.
Zanimljivo je pogledati podatke za Gibraltar koji je praktično grad/država (dakle sa velikom gustoćom naseljenosti). Obratite pažnju na broj slučajeva/preminulih do i od trenutka uvođenja masovne genetske terapije Pfizer proizvodom.

Max
Member
Famed Member
Max
25 dana prije

To cjepivo je čisti otrov proizveden mimo svake legalno procedure.

Faust
Gost
Faust
25 dana prije
Reply to  Max

Mnogi će prekasno shvatiti.

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
25 dana prije
Reply to  Faust

Pa farmakomafija je na njih i računala, oni prvi padaju!

Legendarni Grk
Gost
Legendarni Grk
25 dana prije

Odavno se zna da su mnogi nakon “cijepljenja” postali autistični ili su oboljeli od dijabetesa, raka i raznih autoimunih bolesti ili su čak postali invalidi. Evo kako je Grk sam sebe izlecio od raka:   Ivičaaa, jednom sam bio kod neki doktora, pa sam ga pitao kako on leci lude od raka. On je rekao da on leci raka sa klasicni medičinsko inkvižičijski metota – prvo ide zracenje, pa čemoterapija i tako u krug sve dok pacijenta na umre. Ja sam mu na to rekao: Gospon doktora, vi nemate pojmaaa kako se leci lude od raka. Sada cu ja vama da objasnim kako sam ja sam sebe izlecio od raka. Ja prvo pustim da se sav taj raka rasiri po celi telo i da svi ti raka iznutra mene pocnu da grižu sa žubama i klestima sve dok 24 sata na dan ne urlicem od neizmjerno bola. Tek onda ja reagiram i tek onda ja pocnem da se lecim. Prvo sto napravim je da odem na sveto grcko planina Olimpa, kod vrhovno boga Zeuš, moj veliki, plemenito, harakterno prijatelj i onda mi on u ruka da jedno posebno boča sa spečijalno tekucina, nektara, koji moze da izleci sav bolesti u… Pročitaj više »

Ankica
Gost
Ankica
25 dana prije

Zbog eksperimentalnog cijepljenja teska cenzura u jvnim medijima. Oni nemaju argumente da obrane pokusno cijepljenje, pa zato ni nema drugog misljenja. Nadam se da ce jednog dana odgovarati za zlocin protiv covjecnosti.

Ella
Gost
Ella
25 dana prije

Manjak kisika pri udisaju sa maskom je dobro za erekciju?

Legendarni Grk
Gost
Legendarni Grk
25 dana prije

Evo što se sve nalazi u “cjepivu” protiv korone:

Tko je lud da sve ovo primi u sebe, ne budi mu drug!

Eto i mene
Gost
Eto i mene
25 dana prije

@Redakcija Logično – sto bjese s nastavkom clanka o popustanju mjera u splitskoj zupaniji? Za sad znamo da se odnosi na pustanje ljudi iz starackog doma da konacno izadju na zrak i vide obitelji (maske moraju imati i starci i obitelj), ali cujem da to vrijedi samo za one koji su se htjeli cjepiti, ostali jos robijaju… Je li itko uspio to malo istraziti?

Mladen
Gost
Mladen
25 dana prije
Reply to  Eto i mene

Poslat ću ti sutra slike sa Splitske rive kao sto ste mogli vidjeti u tisku prošle subote.Di je sunce ,toplo more i lijepe Dalmatinke tu korona ne uspijeva.

Eto i mene
Gost
Eto i mene
25 dana prije
Reply to  Mladen

Mene zanima sto je s ljudima iz doma jer nemam nikoga ni da je korisnik ni da tamo radi, a situaciju na rivi cu vidit i sama, hvala. Ali uberem li koga da slikava (nece biti prvi put, svaki put primjetimo neke jezive likove koji cudno drze mobitel u krilu dok sjede na klupi) znat cu da si ti…

Fikser
Gost
Fikser
25 dana prije

Ligicno zasto ste se uhvatili Hr,ljubomora ili sta vec,ste malo bolesni,ili vas onaj zvaljo vl..ski finansira mislim Rusija preko zvalje,

Mila
Gost
Mila
25 dana prije

Ne znam da li je već bilo razjašnjeno na nekoj drugoj temi, ali volela bih ukoliko se neko razume u problematiku da mi objasni sledeće:

“The Supreme Court’s ruling did allow that DNA manipulated in a lab is eligible to be patented because DNA sequences altered by humans are not found in nature. The Court specifically mentioned the ability to patent a type of DNA known as complementary DNA (cDNA). This synthetic DNA is produced from the molecule that serves as the instructions for making proteins (called messenger RNA)”

https://medlineplus.gov/genetics/understanding/testing/genepatents/

Dakle, 2013.god. je US Supreme Court zabranio patentiranje ljudskog genoma ili njegovoh delova, ali je napomenuo da jeste dozvoljeno patentiranje DNA kojim je manipulisano, a specijalno tzv komplemenrarnog DNA( cDNA). Ovaj sintetički DNA proizvodi se iz molekula koji služi kao instrukcija za pravljenje proteina (drugačije zvane mRNA).

Da li ovo znači da će se kod ljudi koji prime “mRNA vakcinu” proizvesti sintetički DNA (cDNA) koji će moći biti patentiran? Da li to otvara vrata proizvodjačima mRNA tehnologije da patentiraju i postanu “vlasnici” dela svakoga od njih?
Zahvaljujem na bilo kom objašnjenju!

rimtu
Gost
rimtu
25 dana prije
Reply to  Mila

“Da li ovo znači da će se kod ljudi koji prime “mRNA vakcinu” proizvesti sintetički DNA (cDNA) koji će moći biti patentiran?”

Čitao sam negdje o tome i odgovor bi u suštini bio, da.

“Da li to otvara vrata proizvodjačima mRNA tehnologije da patentiraju i postanu “vlasnici” dela svakoga od njih?”

Isto tako, da.

Iva
Gost
Iva
25 dana prije
Reply to  Mila
Smokva
Gost
Smokva
25 dana prije

Uživajte u pisanju komentara, nećete još dugo… kmeee kmeee

tenkić por grubera
Gost
tenkić por grubera
25 dana prije
Reply to  Smokva

Alemka?

Mr.T
Gost
Mr.T
25 dana prije
Reply to  Smokva

Sta dobio si od plenkija neki insajderaki info dok te guzio?

Eto i mene
Gost
Eto i mene
25 dana prije
Reply to  Mr.T

Vjerojatno misli na onaj zakon….
Ali redakcija nije odgovorna za komentare na telegramu i slicno, jel tako? A kad vec forum ne radi…

Zabluda
Gost
Zabluda
25 dana prije

Jel dosta vise o cjepivima o koroni o pic ki materinoj vise!? Rekao danski rekao svedski rekao holandski, o cemu pricaju vise?! Suludo je uopce o ovome pricati vise i davati na vaznosti. Sto go vno vise diras ono vise smrdi. Ja ne znam sta vise reci nego da je ovaj narod totalno izgubio kompas i da je tolko hipnotiziran da ne vidim kraja. Od prvog dana svega ovog zivim kao da nista se ne dogadja novo, nigdje ali nigdje ne stavljam masku i ne postivam nikakve mjere. Ili dobijem sto zelim ili samo odem dalje kao da nije moj posao. najveci ljudski strah je strah od toga tko ce sta reci, mama tata prijatelj ili netko 6-i. Kad se oslobodite tog straha postat cete slobodan covik. Ljudi zivite svoj zivot i ne jeb ite zivu silu, sve ostalo ce biti ok.

Mali mozak
Gost
Mali mozak
25 dana prije
Reply to  Zabluda

Zaobiđi moju četvrt.

Zabluda
Gost
Zabluda
25 dana prije
Reply to  Mali mozak

Sve si rekao sa imenom. Lp

Hum
Gost
Hum
25 dana prije
Reply to  Zabluda

👍To je to. I ovamo donose” mjere” ali ih ne doživljava nitko.Neposluh i riješen problem.Jednostavno.

420
Gost
420
25 dana prije

evo malo za razmisljanje;
virus nije izoliran – kinezi javno rekli, sam who je reko da su pcr testovi goli k***c, znanstvenici koji cjepiva proizvode kazu da treba otprilike 20 god. za razvoj cjepiva, 7 god. je najbrze bilo za ne znam tocno koju bolest, itd. Politicari, epidemiolozi , novinari mjenjaju misljenje ko carape, lazu nemilice…
reko bi da nije cjepivo experimentalno i trebali bi se svi cjepit.
misli na druge – cjepi se
misli na sebe – ne cjepi se

Mali mozak
Gost
Mali mozak
25 dana prije

Hm, da naleti kakva kuga volio bih vidjeti biste li tražili da se cjepivo ispituje 20 godina. Ajde se bolje okrenite nogometu, tamo možete svi biti stručnjaci i bez škole.

420
Gost
420
25 dana prije
Reply to  Mali mozak

e vidis, ti bi se trebao cjepit

Mr.T
Gost
Mr.T
25 dana prije
Reply to  Mali mozak

Jos jedan visoko skolovani sendvicar 🤣🤣

čudila se aman ja
Gost
čudila se aman ja
25 dana prije
Reply to  Mali mozak

Znači, nije ovo opasnije od kuge? Pa šta onda…ma,ništa,ništa.

Novi kolac
Gost
Novi kolac
25 dana prije
Reply to  Mali mozak

Haha,da naleti kakva kuga sami bi ljudi sve ostavljali,zatvarali se,bjezali na sela i planine,ne bi trebali policijski pendreci da ljude ubjedjuju da je kuga opasna,vlade bi to zataskavale i sakrivale bojeci se masovne panike i totalnog pada sistema.Ko kaze da velucina nije bitna?

Tupko Glupko
Gost
Tupko Glupko
25 dana prije

Dao sam nedavno link na službene FDA podatke o Pfizer/BionTech cjepivu, revizija iz prosinca 2020.
Izašla je nova revizija iz siječnja 2021.:

Pfizer COVID-19 Vaccine EUA Fact Sheet for Recipients and Caregivers (fda.gov)

Kao što vidite, i dalje se spominje da je Pfizer/BionTech cjepivo neodobreno od FDA (i to piše na dva mjesta), da MOŽE spriječiti Covid-19, da ne zaštićuje sve, da se preporuča ostati na mjestu cijepljenja sat vremenazbog mogućih težih nus-pojava, da je za starije od 16 godina, da nema informacija kako djeluje u kombinaciji sa drugim cjepivima, itd., itd.

FDA u ovim uputama svejedno odobrava ovo cjepivo na tržištu temeljem njegove hitnosti, tj. temeljem Emergency Authorization Act-a (EUA).

Što znači da su svi koji prime Covid-19 cjepivo pokusni kunići, i to vrijedi za sva Covid-19 cjepiva, ne samo Pfizer/BionTech-ova bazirana na modificiranoj RNA.

Stock
Member
Famed Member
Stock
25 dana prije

Mislim da postoji razlika izmedju lijeka i cjepiva. U textu se ta dva pojma prečesto isprepliću tako da se stiče dojam da je to jedno te isto.

efvnwerfverwpugvnewp
Gost
efvnwerfverwpugvnewp
25 dana prije

Hebe se varanima, rade što god požele a stvor ih štiti, i tako milenijima……….

Hrvoje
Gost
Hrvoje
25 dana prije

Hrvatske stožeraške sluge farma mafije bi vlastiti narod pretvorili u zamorčiće

Stara kuka
Gost
Stara kuka
25 dana prije

Ovaj ovdje primjer nije direktno vezan uz cjepiva, ali jako dobro ilustrira kako funkcioniraju zdravstveni i socijani sustav u uvjetima plandemije. A sumnjam da je to usamljen slučaj. “Bliži se prva godišnjica smrti Milice Pukljak (89) koja je umrla u bolnici nakon što joj se u Domu za starije osobe Centar u zagrebačkoj Klaićevoj ulici, gdje je boravila od 2017., zakompliciralo zdravstveno stanje. Nakon dvomjesečnog liječenja u ambulanti obiteljske medicine smještenoj u zgradi doma, koje, kako se ispostavilo, nije bilo provedeno sukladno pravilima struke, štićenica doma je hospitalizirana te je ubrzo preminula. Povjerenstvo Hrvatske liječničke komore (HLK) nakon pritužbe obitelji na rad liječnice donijelo je mišljenje prema kojemu “stručni rad dr. med. spec. Z. Š. Š. nije proveden sukladno pravilima struke s obzirom na izostanak obavljanja kliničkih pregleda pacijentice kada je to, uzimajući u obzir višednevni status bolesti i neovisno o primjeni različite antibiotske terapije, bilo nužno učiniti”. U dopisu Ministarstva zdravstva od 6. listopada 2020., koje potpisuje ministar Vili Beroš, pokojničina obitelj upućena je da sukladno aktima HLK, može protiv te liječnice – koja je u međuvremenu, kako saznajemo, otišla u mirovinu – pokrenuti disciplinski postupak pred Časnim sudom Komore. Moja je mama 31. ožujka 2020. u domu pala s kreveta i dobila visoku… Pročitaj više »

nonwo
Member
nonwo
24 dana prije
Reply to  Stara kuka

Najžalosnije je da bi u bolnici bila covid pozitivna,liječena po protokolu neučinkovitim remdesivirom(hepatotoksičnim i renotok.) i u slučaju niskog parc. tlaka kisika (kojeg bi najvjerojatnije imala radi teške upale pluća) bila(opet najvjerojatnije)stavljena na respirator.Pogotovo jer se radilo o početnom forsiranju takvog liječenja.
Tada nitko ne bi bio odgovoran za smrtni ishod jer je sve po protokolu,stožeraši sretni -još jedna smrt od korone.

pero
Gost
pero
25 dana prije

Neka Alemka slobodno bude laboratorijski miš, ja neću, osim na silu, ali tada ću se gadnooo ritati. Hipokrat se u grobu okreće k’o ringišpil. E moja doktorka, na koje si ti grane spala.

Boba Lazarević
Gost
Boba Lazarević
25 dana prije
Reply to  pero

Bojim se jedino da će nas dobiti na finjaka. Tvoji prijatelji su se cijepili pa mogu u kino, a ti se nisi pa ne možeš u kino, na primjer. Ili: tvoji roditelji su u staračkom domu ili u bolnici, a samo cijepljeni mogu ući u starački dom, na primjer.

Ima Gestapo načina. Sve je to “für unsere Sicherheit”.

ledeno doba
Gost
ledeno doba
25 dana prije

BionTech i Pfizer su u prosincu slavodobitno objavili da je učinkovitost njihovog cjepiva 95%. Medicinski časopis “New England Journal of Medicine” (koji naravno propada dubokoj državi) potvrdio je da je to tako- da je učinkovitost 95%. A i zapadni i naši mainstream mediji duboke države slavodobitno su objavili da je ovo cjepivo u zadnjoj fazi testa na 95 % testiranih osoba, “uspjelo spriječiti neko oboljenje ili teško oboljenje”. Međutim poznati kritičar korone, dr. Wolfgang Wodarg, rasturio je ove laži i bajke, ko beba zvečku. On kaže,- najprije prostom računicom,ako se sami ovi bajkoviti službeni podatci BionTecha prenesu na broj stanovnika Njemačke- onda to već više ne izgleda tako bajkovito; Dakle 83 milijuna stanovnika. Ako se naprimjer svi cjepe, to znači; kod 5% stanovnika cjepivo ne daje učinak, 5%=4,150.000 osoba. Što znači, da preko 4 milijuna osoba se zaraze i obole. Što je trostruko više nego trenutni broj zaraženih u Njemačkoj, koji je sada oko 1.380.000. Dakle, to znači, nakon cjepljenja kompletnog stanovništva, bilo bi trostruko više zaraženih i oboljelih nego što ih ima sada. Međutim, te su bajke još i gore i Wodarg se pozabavio sa njima: Za ocjenu i služenu dozvolu nekog cjepiva, prave se u nornalnim okolnostima studije… Pročitaj više »

ledeno doba
Gost
ledeno doba
25 dana prije

još jedan dokaz za prevaru sa cjepivom i da je sve planirano ranije. Šef “njemačke firme” BionTech (ustvari su američki vlasnici većine dionica), Ugur Sahin, odao se sam. Izjavio je za Wall Street Journal, da je on razvio i napravio cjepivo protiv korone za samo nekoliko sati i to 25. siječnja 2020!!! 25. siječnja međutim još uopće nij bilo pandemije. Tada je navodna korona bila tek samo u Kini. U ostatku svijeta još ne. i u to vrijeme je u Kini bilo navodno par desetaka tisuća zaraženih, a u ostatku svijeta još nitko. WHO je proglasio pandemiju tek 12. ožujka, i tek nakon toga, mnoge države su počele uvoditi mjere zaključavanja. BionTech je osnovan 2008. I baš zadnjih godina firmi nisu cvjetale ruže. Prema službenim izvještajima, BionTech je u zadnje 3 godine imao velike gubitke: 2017: 96,61 milijuna eura 2018: 56,65 milijuna 2019: 200, 41 milijuna Međutim ove 2020. godine nakon što je BionTech zajedmo sa Pfizerom “stvorio” cjepivo, vrijednost dionica je naglo skočila na burzama i inače prodajom cjepiva BionTech je, nakon 3 godine zaredom teških gubitaka, ovu 2020. okonačao u plusu, veliko zaradom a za tek počelu 2021. očekuje još veću zaradu. A sam Sahin je postao milijarder.… Pročitaj više »

ledeno doba
Gost
ledeno doba
25 dana prije

Međutim “genijalac” Ugur Sahin, trenutni direktor BionTecha i navodni glavni razvijač cjepiva joše se ne želi ckepiti. Na pitanje novinara državne TV krajem prosinca: “Zar to ne bi bio jaki signal za sve, koji sada još oklijevaju, koji nisu spremni da se cjepe, ako se Vi sami cjepite, i tako pokažete: pogledajte mene, ja koji sam razvio cjepivo, spreman sam da sam sebe cjepim, i tako svi možete vidjeti, da imam povjerenja u svoj vlastiti proizvod? Sahin se očito u prvom treuntku prestravio i nakon par sekundi pauze odgovorio je ali je izbjegao direktno odgovoriti već je ovako vrludao: “Da, mi,… dakle, ja se naravno želim…hmmmm,… također rado…hmmmm…. cjepiti,ali mi moramo pri tomu samo se držati pravnih propisa, mi ćemo u slijedećih 12 mjeseci morati proizvesti 1,3 milijardu doza cjepiva, važno je da nitko od radnika ne izostane i zato mi razmišljamo o tome, da pronađemo mogućnost, koja nam pravno omogućuje, da zaštitimo naše radnike, ali to je u ovom trenutku još u fazi dogovora..” U jednom drugom kratkom razgovoru, na pitanje novinara o tome da li cjepivo BionTecha može promjeniti ljudske gene, Sahin je odgovorio da “promjena ljudskih gena nije za očekivati”… Ovaj odgovor budi još više sumnju i… Pročitaj više »

nonwo
Member
nonwo
24 dana prije
Reply to  ledeno doba

Sahin zna da će cijepljenjem svojih radnika onesposobiti cc 4% kratkoročno, a nepoznati broj dugoročno pa bi ipak radije to prepustio drugima.

A i tih 4% kratkoročno postaje dugročno ako se radi o težem neurološkom oštećenju.

ledeno doba
Gost
ledeno doba
25 dana prije

Evo što je reako poznati kritičar dr Sucharit Bhakdi, krajem prosinca, uoči početka cjepljenja: Prije nego što neko cjepivo dobije dozvolu za upotrebu, njegova učinkovitost mora biti dokazana u kliničkim studijama. Ta učinkovitost je dokazana jedino onda ako cjepivo štiti od teških oboljenja ili smrti. Ali kod ovih novih cjepiva protiv kovida, takav dokaz nikada nije prikazan. Smrtnost kod osoba mlađih od 70 godina, koji su se zarazili virusom korone je manja od 0,1%, Ne postoji nijedno cjepivo na svijetu, koje bi ovu smrtnost još više smanjilo. Jedino što je dokazano (u probnim cjepljenjima) je da osobe mlađe od 70 godina, koje su primile cjepivo, se manje zaraze. Ali to je beznačajno. Najveći eksperiment na ljudima svih vremena Jedina skupina, koja bi teoretski možda mogla imati koristi od cjepiva, su osobe starije od 75 godina, koje imaju kronične bolesti. Jer je u ovoj skupini smrtnost (od kovida) viša. Međutim na ovoj skupini cjepivo uopće nikada nije testirano. Zato je totalno nemoralno i nedopustivo, da se cjepivo sada primjenjuje baš na ovpj skupini. Nitko ne zna, kakve će nuspojave izbiti kod ove takozvane rizične skupine. Kratkoročne nuspojave su već kod mladih ljudi stravične a kod starijih osoba sa kroničnim bolestima, mogu… Pročitaj više »

Boba Lazarević
Gost
Boba Lazarević
25 dana prije

Pa kakva su nego eksperimetalna, ako su ih smandrljali u šest mjeseci?

Ришона Вилон
Gost
Ришона Вилон
25 dana prije

Ну, зато је Билл Гејтс купио јахту која користи еколошко гориво. Није то јахтица, него брод чија је цена 1 млрд $.
Bill Gates Has a New $1bn Yacht That Shows He Is Morally Superior to You Because It’s Hydrogen-Power edSource: The Telegraph

nonwo
Member
nonwo
24 dana prije

A onaj čovjek koji je sebi napravio pogon na hidrogen u autu i besplatno prenosio znanje drugima je za moralnu superiornost dobio nestanak.

Trt
Gost
Trt
24 dana prije

“Ne misli na sebe – cijepi se.”

Hrvoje
Gost
Hrvoje
24 dana prije

Alemka izručila hrvatski narod da bude pokusni kunić za big farma

Jomla
Gost
Jomla
23 dana prije

Cjepiva/vakcine “protiv” corone uopće nisu cjepiva/vakcine protiv corone, već ZA coronu.
U apoteci:

  • Šta je dobro za muhe?
  • Držite ih na toplom i dajte im šećera!

POVEZANE VIJESTI

Izbornik