fbpx

Cijepi li se ljude eksperimentalnim cjepivima?

Ne cjepivima

„Bez tri godine ne možemo biti sigurni da je neki lijek ili cjepivo sto posto učinkovit ili neškodljiv“ – izjavila je 5. svibnja 2020. Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević. Dodatno je Markotić pojasnila: “Prvo se rade istraživanja u laboratorijima da se vidi što je kandidat za cjepivo, zatim ispitivanja na životinjama i tu je važno ponovno potvrditi da ne škodi.

Nakon toga slijede ispitivanja učinkovitosti hoće li se javiti antitijela koja bi mogla neutralizirati virus. Zatim ide faza u kojoj se na manjem broju ljudi primjenjuje cjepivo i opet gledate neškodljivost koja se ne mora vidjeti odmah. Onda ide faza s par tisuća ispitanika, ponovno je u prvom redu neškodljivost. Ispituje se stvaraju li se antitijela i zatim se testira na više kontinenata i na stotinama tisuća ljudi. Zadnja faza je cjeloživotno praćenje cjepiva što uključuje i prijavu nuspojava. Po normalnom postupku 3, 5, 10 godina, po ubrzanom postupku godinu do dvije s punom sviješću da postoje rizici nepotpune učinkovitosti”

Svega sedam mjeseci poslije dakle ne nakon tri, pet ili deset godina. počelo je cijepljenje u Hrvatskoj, Rijetko koja gimnastičarka bi uspjela napraviti takav  velekovrtljaj kakvoga je Markotić napravila u tome kratkom roku jer ne samo što Markotić nije kritički pristupila rekordno brzom procjepljivanju nego ga je svesrdno propagirala, i štoviše upravo se ona među prvima navodno i cijepila. Nije prvi put u ovoj pandemiji da liječnici znanja, iskustva i prakse kakve imaju desetljećima i na kojima medicina počiva odjednom okrenu za 180 stupnjeva. Liječnici znaju da maske na zdravim ljudima nemaju smisla i da rade štetu, znaju da PCR metoda nije pouzdan dijagnostički alat za dijagnostiku bolesti COVID-19, i znaju koliko traje proces razvoja cjepiva. Ne znaju samo jedno – ne znaju dinamiku provedbe društvene promjene, a budući da je ne znaju onda najprije govore ono što jest istina da bi nakon pristiglog naputka okrenuli ploču. Naglasak ovoga teksta jest na zadnje nabrojanom – na procesu razvoja cjepiva i na onome što nam se prešućuje i što se nigdje ne spominje.

Dakle, iz grla Alemke Markotić u svibnju ove godine čuli smo proces i proceduru razvoja cjepiva, a budući da je nejasno kako je moguće da je taj proces rekordno ubrzan i da smo u par mjeseci na točki na kojoj bi trebali biti nakon par godina, došlo je vrijeme da se počnu postavljati pitanja i da se počne kopati po samoj dokumentaciji razvoja cjepiva uspoređujući takve podatke s informacijama koje se plasiraju u javnost.

Prije nego što krenemo u analizu dokumenata donosimo usporedni graf dinamike standardnog razvoja cjepiva i cjepiva protiv COVID-19

Cijepi li se ljude eksperimentalnim cjepivima? 1

Da je stvar „neobična“ – jest, no krenimo sada u dokumente. Svi lijekovi i  cjepiva u vezi liječenja ili prevencije bolesti COVID-19 po svim fazama kliničkih ispitivanja mogu se pratiti na stranici https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=COVID-19 To se odnosi i na cjepiva BioNTech/Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Za sva tri cjepiva na pripadajućim se screenshotovima može vidjeti u kojoj se fazi kliničkoga ispitivanja cjepivo nalazi u trenutku pisanja ovog teksta (4.2.2021.)

Cijepi li se ljude eksperimentalnim cjepivima? 2
Slika 1. – BionTech/Pfizer

 

Cijepi li se ljude eksperimentalnim cjepivima? 3
Slika 2. – Moderna

 

Cijepi li se ljude eksperimentalnim cjepivima? 4
Slika 3. – AstraZeneca

Za sva je tri cjepiva vidljivo da nijedno od njih nije dovršeno jer pored nijednoga ne stoji status „Completed“. Također za svako od tih cjepiva može se dobiti detaljni pregled klikom na poveznicu. Budući da je procjepljivanje u Hrvatskoj počelo cjepivom BioNTech/Pfizer i klinička ispitivanja oko njega koristiti će se u članku kao primjer nakon kojega svatko može istraživati i ostala cjepiva, osobito cjepiva Moderna i AstraZeneca.

Uvidom u detalje cjepiva BioNTech/Pfizer dolazi se do podataka koji govore kako je studija istraživanja razvoja cjepiva na prvom dobrovoljnom ispitaniku počela 29. travnja 2020., međutim puno je važnije to što se prvi kompletnije prikupljeni podaci (Primary completion date) očekuju tek 3. kolovoza 2021., dok se kraj cijelog procesa (Study completion date) očekuje 31. siječnja 2023. što prikazuje donja slika, a provjerljivo je na poveznici

Cijepi li se ljude eksperimentalnim cjepivima? 5
Slika 4. – datumi završetka kliničkih ispitivanja

Pogleda li se unutar dokumenta što znači izraz „Primary completion date“ uočava se kako sve do naznačenog datuma, što je u ovom slučaju do 3. kolovoza 2021.  studija još uvijek debelo traje odnosno da se do tada prikupljaju podaci za ispitanike koji su dobili obje doze cjepiva. Iz toga je očito kako treća faza kliničkoga ispitivanja nije završena nego da je ona u tijeku i da će rezultati kliničkog ispitivanja u trećoj fazi biti dostupni tek u kolovozu. Kakvi će oni biti? Kako se može tvrditi da je cjepivo BioNtech/Pfizer prošlo tri faze kliničkog ispitivanja kad je uvidom u dokument vidljivo da to nije istina? Kako se može tvrditi da je ono sigurno i 95% učinkovito? Prevedeno u kontekst stvarnosti, u ovom trenutku svi ljudi koji se planetarno cijepe cjepivom BioNTech/Pfizer sudjeluju u eksperimentalnom istraživanju razvoja cjepiva o čemu ih nitko ne obavještava niti na takvo što daju svoj pristanak.

Uzme li se u obzir gorenavedeno koje je jednostavno provjerljivo zapanjuje lakoća kojom se na press konferenciji Nacionalnoga stožere civilne zaštite dana 1. veljače obmanjuje javnost. Donosimo odgovor Alemke Markotić na pitanje o cjepivima:

„Proizvođači su dobili odobrenje nakon pregledane dokumentacije. Pri tome su bili dužni prijaviti sve ono što su tijekom kliničkih studija vidjeli. Isto tako svi znamo da tri kliničke faze nakon kojih se može dobiti odobrenje za korištenje lijekova nastupa tzv. četvrta klinička faza koja je vječna dok god neki lijek ili cjepivo postoji i u okviru te kliničke faze dalje ide praćenje svih nuspojava koje se nekad neke prve mogu zabilježiti nakon 5,10,15 godina.“

U ovih nekoliko rečenica Alemka Markotić javnost dovodi u dvije velike zablude, a to nužno moraju znati i Capak i Beroš, a vjerojatno i dobar dio „elite“. Naime, proizvođači nisu dobili „odobrenje“ nego su dobili uvjetno odobrenje što je velika razlika, a još je gore to što Markotić kaže da se „odobrenje“ može dobiti nakon tri kliničke faze čime puk dovodi u zabludu da su tri kliničke faze završene iako je iz dokumenata posve jasno vidljivo da nisu nego da je treća faza u tijeku odnosno da svi ljudi koji se cijepe prije završetka treće faze sudjeluju u ispitivanju kao ljudi na kojima se provodi eksperimentalni pokus. Istina, provedba eksperimentalnoga pokusa je sasvim legalna uz nečiji dobrovoljni informirani pristanak, međutim takvih je ljudi u cijelom svijetu u studiji proizvođača BioNTech/Pfizer točno 43 998 i oni su dobrovoljni ispitanici kliničke studije, a nikako ne obmanuti stanovnici država u kojima se cijepljenje provodi. Ukoliko treća faza kliničkog ispitivanja nije završila, a u istoj se cjepivo tretira kao eksperimentalno te kao takvo predstavlja sudionicima, onda se cjepivo, iako uvjetno odobreno, treba predstavljati i prema građanima kao eksperimentalno, uvažavajući u obzir činjenicu da u nastavku treće faze kliničkih ispitivanja može doći do novih saznanja i spoznaja koje su u sukobu sa sadašnjima. Dakle, cjepivo se može smatrati samo kao uvjetno sigurno te uvjetno efikasno. Samim time, svaki cijepljeni građanin može se i treba smatrati dijelom eksperimenta koji ne ulazi u ocjenu sigurnosti i efikasnosti cjepiva jer ne podliježe jednakom tretmanu kao i aktivni sudionici kliničkih studija koji su o tome informirani, te zaštićeni osiguranjem i stalnom medicinskom podrškom.  

Nadalje, postavlja se pitanje zašto se građanima koje se poziva na cijepljenje ne ponude nefiltrirane informacije, već im se pristupa samo s rezultatima primarnih analiza koji se u najvećem dijelu svode na iskaz da je cjepivo sigurno te 95% efikasno. Ne možemo govoriti o valjanom informiranju građana koji se žele cijepiti, a kojima se daju polovični podaci o cjepivu te statusu studija kojima se ocjenjuju i sigurnost i efikasnost. Primjerice u jednom od novijih informiranih pristanaka kojeg ispitanici prije bilo kakve intervencije u sklopu kliničke studije potpisuju kako bi dokazali da dobrovoljno pristaju na uključenje u studiju i sve što se time podrazumijeva, piše da započinju studiju u kojoj će biti ispitanici iduća 24 mjeseca, da je cjepivo koje će primiti eksperimentalno, da je moguće da po primitku cjepiva obole i da uslijed oboljenja od covida može biti još gore nego da nisu primili cjepivo, te da mogu oboliti i od brojnih nuspojava i štetnih događaja.  Govori li se takvo što hrvatskim građanima koji potpuno nesvjesno dobivaju lijek koji je istovjetan onome koji se daje kao eksperimentalni unutar studije?

Što se samog „odobrenja“ cjepiva tiče njega kao što vidimo, u smislu uobičajenog odobrenja – nema.  Europska komisija za lijekove (EMA) dana 21. prosinca 2020. cjepivu BioNTech/Pfizer daje uvjetno odobrenje za stavljanje u promet lijeka koje se temelji na podacima koji su manje potpuni od onih potrebnih za uobičajeno odobrenje. Istog dana to potvrđuje i HALMED – Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode. Iz HALMEDOV-e definicije uvjetnoga odobrenja izdvajamo:

„Ovim regulatornim postupkom EMA može donijeti preporuku za davanje odobrenja za stavljanje lijeka u promet temeljem dokumentacije koja ne sadrži uobičajen opseg podataka, ako koristi od ranije dostupnosti lijeka bolesnicima nadmašuju rizike trenutačnog nedostatka potpunih podataka. Tada se može dati odobrenje uz uvjet da tvrtka pruži dodatne dopunske podatke u definiranim rokovima, uključujući rezultate daljnjih studija, nakon što cjepivo bude na tržištu.“

Opasnosti uvjetnog odobrenja nisu samo vezane za činjenicu da se radi o lijeku koji je još u ispitivanju. Pokazalo se da postoji određena veza između uvjetnog odobrenja i postmarketinških studija, a radi se o težini stavljanja u promet lijeka za koji se zna da ne bi mogao dobiti standardno odobrenje bilo zbog nedostatka podataka, bilo zbog manjkavosti studije. Treba napomenuti i to kako je vidljiv nesrazmjer između vjerodostojnosti podataka o stvarnoj javnozdravstvenoj ugrozi koju „pandemija“ predstavlja i hitnoći odobravanja odnosno kako nema valjanog načina da se ustanovi da korist od ranije dostupnosti lijeka nadmašuje rizike nedostatka podataka.

Promotri li se sve navedeno i poveže li se to s nedavnim nalogom Andreja Plenkovića kojim on ultimativno od mainstream medija traži da u javnost kanaliziraju samo one informacije koje im on dopusti, a koje se tiču propagande cijepljenja vidimo da je na djelu združeni oblik nečovječja prema građanima Republike Hrvatske. Kampanju cijepljenja za koje dokumenti pokazuju da je u trećoj fazi kliničkog ispitivanja i koje nije odobreno nego je uvjetno odobreno svesrdno podupire političko-medicinsko-medijski establishment što je samo po sebi opskurno, a doda li se tome činjenica kako se o cjepivu manipulira hrvatska javnost očito je da je nekome u interesu izbjeći istinu i plasirati laž, te služiti nečijim tuđim interesima umjesto interesima hrvatskog naroda.

Nadalje, ako ste mislili da je tu kraj što se tiče nejasnoća u vezi cjepiva BioNTech/Pfizer varate se. Dana 22. siječnja Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje kako se privremeno obustavlja procjepljivanje zbog nedostatka cjepiva Comirnaty proizvođača BioNtech/Pfizer pri čemu navodi da „odgađanje druge doze cjepiva odnosno primjena druge doze nakon 21 dan nema negativne učinke na razinu zaštite, te da se u kliničkim studijama druga doza primjenjivala do 42 dana nakon prve s jednako dobrim rezultatom kao i primjena nakon 21 dan.“ Zna li HZJZ nešto što proizvođač ne zna budući da donja slika kaže kako se druga doza primjenjuje točno 21 dan nakon prve.

Cijepi li se ljude eksperimentalnim cjepivima? 6
Slika 5. – razmak između prve i druge doze cjepiva BioNTech/Pfizer

Dakle, što se tiče cjepiva BioNTech/Pfizer kojim se procjepljuje građane Republike Hrvatske imamo činjenično utvrđene stvari:

  1. To je cjepivo koje nije odobreno standardnim nego ubrzanim i uvjetnim postupkom  
  2. To je cjepivo za kojeg nije završena treća faza kliničkog ispitivanja
  3. To je cjepivo eksperimentalno i ono se prema građanima primjenjuje na jednak način kao i na sudionicima pokusne studije s tom razlikom da se građane o tome ne informira i da im je za razliku od dobrovoljnih sudionika eksperimenta uskraćena informacija, kao i stalna liječnička dostupnost i skrb

Usporedite sada ove činjenice s izjavama Markotić, te ostalim postupcima i izjavama medicinskog, medijskog i političkog establishmenta. Ne zaboravite i to da će se prave informacije o učinkovitosti i efikasnosti cjepiva Comirnaty proizvođača BioNTech/Pfizer znati tek po završetku kliničke studije odnosno kako u dokumentu stoji tek 31. siječnja 2023.

Je li to sve u vezi manipulacije javnosti s cjepivom BioNTech/Pfizer? Ne, jer dana 28. siječnja 2021. točnije prije samo tjedan dana pokrenuta je studija koja će ispitivati treću fazu kliničkog ispitivanja cjepiva za kojeg je u prosincu rečeno da je 95% uspješno i učinkovito. Ne samo da nije završena treća faza kliničkog ispitivanja cjepiva unutar studije po kojoj se uz uvjetno odobrenje već procjepljuje stanovništvo nego se od prije tjedan dana počela provoditi nova studija o učinkovitosti cjepiva. Budući je iz dokumenata vidljivo da se dodatno prionulo tome da se cjepivo ispita i ustanovi kolika je njegova sigurnost i učinkovitost, onda je to da ravnateljica Klinike za infektivne bolesti govori da je završena treća faza kliničkog ispitivanja nakon koje je cjepivo odobreno, nešto što vrijeđa svakoga tko zna čitati i predstavlja teško obmanjivanje javnosti.

Konačno postavljaju se pitanja: ako proizvođači cjepiva javno objavljuju da ispitivanja još nisu provedena do kraja te se nikakvi valjani odgovori o efikasnosti i učinkovitosti cjepiva ne mogu dati prije kraja ispitivanja kakva je onda to regulatorna agencija koja radi presedan, daje uvjetno odobrenje i dopušta masovnu proizvodnju cjepiva i njegovu primjenu na milijunima ljudima iako je cjepivo tek u fazi prve ispitne točke provjere? Je li ta agencija pod utjecajem nekih lobija? Kakva je to medicina koja se tako ponaša prema svojim pacijentima? Kakvi su to mediji koji se tako ponašaju prema svojim korisnicima? I kakva je to vlast koja se tako ponaša prema svom narodu?

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
211 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
7 mjeseci prije

Ispitivanje cijepiva se još od prije nekoliko desetljeća u ranoj fazi, odmah nakon ispitivanja na životinjama, počelo primjenjivati na ljudima. To što su ekperimenti do sada rađeni na primjer u Africi i Indiji, to nikog nije bilo briga. Sad kad se cijepivo počelo eksperimentirati u zapadnom carstvu svi se čude… Pročitaj više »

piždro
Gost
piždro
7 mjeseci prije
Reply to  Spacevoodoo

Pa to je tako Matrix napravio. Kad je dotični gojim u govnima, drugi treba da ga još više guraa i da mu se u facu smije, da mu ne pada nikad više na pamet.. Vidiš šta rade policjoti u tz. demokratskim režimima; isprebijaše staro i mlado, zdravo i bolesno. Bez… Pročitaj više »

Deda
Gost
Deda
7 mjeseci prije
Reply to  Spacevoodoo

Mozda se iz istih razloga cijepe, kao sto su isli u rat na Hrvacku. Mozda je puno Srba naivno i vjeruje propagandi.
Osobno vjerujejem da bi dva miljuna ljudi u Srbiji uzelo bilo sta samo da je besplatno, hh.

U prolazu
Gost
U prolazu
7 mjeseci prije
Reply to  Spacevoodoo

Fuj, fuuj, fuuuj !

gargamel
Gost
gargamel
7 mjeseci prije

Pa valjda ti je jasno ako si pročitao članak, nijedno.

Novi kolac
Gost
Novi kolac
7 mjeseci prije
Reply to  gargamel

Od kad trolici citaju clanke?To bih im uzimalo previse vremena pa ne bih mogao ispuniti dnevnu normu,i onda bi dobio samo sendvic sa malo sira,bez salame i priloga,a to im najteze pada.

Novi kolac
Gost
Novi kolac
7 mjeseci prije
Reply to  Novi kolac

Vrijedjam ga zato sto smo u virtuelnom svijetu pa ne mogu nista drugo,a druga stvar je to sto se iz njegovog pitanja jasno moze zakljuciti da clanak uopste nije procitao a pozurio prvi da komentarise.Jesi zadovoljan odgovorom?A sendvice mi niko ne daje,jucer sam ulovio malo prepeceno jagnje ,pisao sam,pa ce… Pročitaj više »

Joe
Gost
Joe
7 mjeseci prije
Reply to  Novi kolac

Za njega ne znamo, ali za tebe znamo.

piždro
Gost
piždro
7 mjeseci prije
Reply to  Novi kolac

hahaa novi, jel rade na normu .. ? ja sam mislio da je na režiju, plus subota i nedjelja 50 posto

Novi kolac
Gost
Novi kolac
7 mjeseci prije
Reply to  piždro
Novi kolac
Gost
Novi kolac
7 mjeseci prije
Reply to  piždro

120 komentara smjena,stavio sam link,nece da puste,slobodnaevropa.org fabrika trolova ,tako nesto ukucaj i vidjet ces.

piždro
Gost
piždro
7 mjeseci prije
Reply to  Novi kolac

Koja su vremena dosla, bog te maza ?! da ljudi brane i zastupaju državni teror nad nedužnim građanima?!!? samo što to paše farma mafiji i nekolicini bjelosvjetskih “dobročinitelja”oligarha. koji su se dosjetili kako jeftino doć do ogromne sume novca. a bez da išta činiš, izuzev da svjet plašiš i maltretiraš… Pročitaj više »

Novi kolac
Gost
Novi kolac
7 mjeseci prije
Reply to  Novi kolac

Smiri se kolega.Jel nisam u pravu da se iz njegovog pitanja jasno moze zakljuciti da nije procitao clanak?Druga stvar,nek se cijepi ko god zeli,samo nije u redu maltretirati i ucjenjivati one koji nece,sto se mene tice cjepite se svakog prvog u mjesecu.Mene je toliko strah virusa da cu sad dijete… Pročitaj više »

Mladen
Gost
Mladen
7 mjeseci prije
Reply to  Novi kolac

A da se namjestiš kojem Turčinu pa da i njih ispoštujes.

Novi kolac
Gost
Novi kolac
7 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Nije valjda da ti je to maksimum Mladene?A ispostovao sam i turke,cevabdzinica Galatasaray,tu sam sam bio,najbolji vapace u Sarajevu,to ti drzi jedan bivsi reprezentativac Juge,Tarik Hodzic,iz Zelje otisao u Galatu,i tamo je jedna od najvecih legendi.I nemoj da se mangupises,da te ne bi Torcida posjetila,upratio sam da si sa nekog… Pročitaj više »

Mladen
Gost
Mladen
7 mjeseci prije
Reply to  Novi kolac

Ljudi se ovdje bave ozbiljnim problemima a ti cijelo vrijeme balis o ćevapima.PS sinoć bio jedan od istaknutijih članova Torcide kod mene na večeri ,Morat ću ga pitat za tebe.

Novi kolac
Gost
Novi kolac
7 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Pitaj,posto mi ovdje nece dozvoliti da stavim svoju sliku,pratim logicno na telegramu pa imas tamo,isti nick.

Novi kolac
Gost
Novi kolac
7 mjeseci prije
Reply to  Novi kolac

I okani se te seljacke zajebancije i provociranja,mene ne mozes isprovocirati da se spustim na taj nivo rasprave sa tobom,niti da ja nekog vrijedjam na toj osnovi,niti tebe,a i ovo je jedan od rijetkih portala gdje ta prica ne preovladava pa nemoj biti partibrejker.I jos ti jednom kazem,okani se nacionalizma,zbog… Pročitaj više »

Mladen
Gost
Mladen
7 mjeseci prije
Reply to  Novi kolac

Već sam te isprovocira i spuštao ispod mog nivoa.Aj laku noć.

Novi kolac
Gost
Novi kolac
7 mjeseci prije
Reply to  Mladen

I tebi laku noc.

Novi kolac
Gost
Novi kolac
7 mjeseci prije
Reply to  Novi kolac

Od mene 100+

Novi kolac
Gost
Novi kolac
7 mjeseci prije
Reply to  Novi kolac

Samo sto u mene mi zena zna baciti oko na portal,pa ako ovo vidi kontace …moracu joj traziti komentare od jucer.

Pero
Gost
Pero
18 dana prije
Reply to  Novi kolac

Tako i treba. Pozdrav iz Hrvatske (da ispoštujem Muslimane, Srbe, a i ostale)!

Faust
Gost
Faust
7 mjeseci prije
Reply to  Novi kolac

Srbija je testni poligon.Nad građanima Srbije provodi se veliki eksperiment.Zato su im dostupne sve varijante “cjepiva”.Ti to ne razumiješ.

AbraCAdaBra
Gost
AbraCAdaBra
7 mjeseci prije
Reply to  Faust

Experimentiraju propagandnim materijalom koji nije cjepivo,već operat.program,prepun virusa i svega što sa zdravljem veze nema.HAWG

Pero
Gost
Pero
18 dana prije
Reply to  Faust

Srbija…jebote opet kukumavčenje, baš vi opet posebni? A u Hrvatskoj je drugačije?

Diego
Gost
Diego
7 mjeseci prije
Reply to  Novi kolac

Što se tiče Vučića i ekipe ne ubija on građane Srbije samo vakcinama.Nas truju iz vazduha kancerogenim supstancama još od 2005.Tada je bila druga vlast,ali gazde su bile i ostale iste.Sve to pokazuje da su izbori predstava za budale. Vode u Srbiji su skroz zatrovane,u zadnjih 50 godina desetine hiljada… Pročitaj više »

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije
Reply to  Diego

A grbavi narod ćuti li ćuti. Pitam se dokle.

viktor
Gost
viktor
7 mjeseci prije
Reply to  Iva

Do jaja … u stvari do kraja.

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije
Reply to  viktor

A kraj je beogradski pašaluk. Valjda je to ona šljiva iz proročanstva.

bauštelac
Gost
bauštelac
7 mjeseci prije
Reply to  Iva

kruška

Novi kolac
Gost
Novi kolac
7 mjeseci prije
Reply to  Iva

Kad skontas,i nema sad naroda,tovni junci u gradovima koji bi crkli da ih ostavis u prirodi 2 dana,ja mislim da je spas za covjecanstvo uopste da bjeze na sela i budu sto manje zavisni od sistema,ne vidim nista drugo realno.

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije
Reply to  Novi kolac

U pravu si. Ali kod nas svi sa sela pobegoše u Beograd, a Beograđani u beli svet. Na kraju će Srbija biti pusta zemlja.

Novi kolac
Gost
Novi kolac
7 mjeseci prije
Reply to  Iva

Svugdje je to tako,u BiH sela pusta,ono malo sto ima vecinom starci u trosnim kucama a ove prazne kuce u selima sve nove,napucane,a vlasnici dodju ili ne dodju jednom godisnje.

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije
Reply to  Novi kolac

Da li su u Sarajevu ljudi koji su tu rođeni građani drugog reda kao što je to slučaj sa Beograđanima u Beogradu?

Novi kolac
Gost
Novi kolac
7 mjeseci prije
Reply to  Iva

Ja licno ne volim te podjele,niko nije birao gdje ce se roditi,mada je istina da ljudi koji su dosli nedavno u grad se vise drze zajedno i guraju jedni druge,ima tu i politike ovih vladajucih jer kad uhljebe jednog takvog imaju taj glas na izborima uvijek i zauvijek,za razliku od… Pročitaj više »

Mladen
Gost
Mladen
7 mjeseci prije
Reply to  Novi kolac

Kolega dobro jutro !lipo i sunčano vrime idem ja na Splitsku rivu popiti kavu

Novi kolac
Gost
Novi kolac
7 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Dobro jutro,uzivaj kolega,mogu misliti koja je gotiva sad tamo.

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije
Reply to  Novi kolac

Isto i ovde. Ti koji su došli drže se zajedno, pomažu jedni drugima, mrze Beograđane i gaze sve pred sobom da bi uspeli.

indy
Gost
indy
7 mjeseci prije
Reply to  Novi kolac

Ista priča i u Hrvatskoj,primjer prijatelj vinograde digo dica otišla van neče ni čut.i još dvajst godina cirka i nema,al zato prolazi huškanje naroda međusobno i bakrače prodaju.Budimo ljudi budimo humani,vratimo tj.omogučimo dici život i ostanak.Predivni krajevi bivše države,narodi večinom predivni po svem osim međusobnoj toleranciji,samo puno razuma i tolerancije.A… Pročitaj više »

Novi kolac
Gost
Novi kolac
7 mjeseci prije
Reply to  indy

Iskrivljena je slika o svemu,nije se raskrstilo sa Jugoslavijom,sve se nekako pomjesalo.Ja na primjer kad vidim kako hrvatski fudbaleri pjevaju himnu svi uglas,najezim se,to su patriote i Hrvatine.Nisu nasi neprijatelji ako vole svoju zemlju,nama se podvaljuje da ako volis svoju zemlju druge moras mrziti.Kad prije nekad vidim Peju Stojakovica kako… Pročitaj više »

Pero
Gost
Pero
18 dana prije
Reply to  Iva

Narod glup ko ona stvar, ništa mu nije jasno.

Faust
Gost
Faust
7 mjeseci prije
Reply to  Diego

U Hrvatskoj je situacija identična.I nas zaprašuju punom parom,autizam,karcinom… u eksplozovnom porastu,stopa smrtnosti također,natalitet u slobodnom padu,iseljavanje masovno,država živi na kredite iz kojih se isplaćuju plaće i druge privilegije izabranima a sve vlade su potpuno nezainteresirane za ove i sve druge probleme,svjesno nas sve dublje ukopavaju.Mali narodi poput nas sa… Pročitaj više »

Zoran
Gost
Zoran
7 mjeseci prije
Reply to  Novi kolac

Cijepi se, nagnes se naprijed (narod kaze naguzis se) i besplatno bez pretplate primas signal HRT

Zoran
Gost
Zoran
7 mjeseci prije
Reply to  Zoran

I ja primam besplatno signal HRT samo moram visoko drzati srednji prst u zraku, zaboli tame ali bar ne placam pretplatu

Joe
Gost
Joe
7 mjeseci prije
Reply to  gargamel

Goyim ti to ne kuži.

Maksi 5
Gost
Maksi 5
7 mjeseci prije
Reply to  Joe

Pogledajte film na youtub – bogovi vavilona. Ima i prevod . Govori ko vlada i manipulise sa ljudima i ko im pomaze u tome. Vlada se preko politike i crkve . Jako poucan film. Tu se kaze ko su satanisti i djavoli.

rimtu
Gost
rimtu
7 mjeseci prije
Reply to  Iva

Nema puno skrivanja, ali ovce i dalje nisu u stanju progledat.

Tina
Gost
Tina
7 mjeseci prije
Reply to  Maksi 5

Hvala. Nisam čula za ta film, ali sam gledala Pad kabale prvih 10 nastavaka, planiram i nastavak…

otpisani
Famed Member
otpisani
7 mjeseci prije
Reply to  Maksi 5

Hm, …youtub”…a kako možeš biti siguran da upravo to nije zamka ? … kako možeš biti siguran u bilo što, što vidiš, čuješ i pročitaš na medijima koji po svojoj biti i porijeklu, dolaze iz đavolje “kuhinje”. Da li bi ti Đavo dozvolio istinu saznati preko njegovih medija ??? (kako… Pročitaj više »

Novi kolac
Gost
Novi kolac
7 mjeseci prije
Reply to  otpisani

Mudro zboris.

jomla
Gost
jomla
7 mjeseci prije
Reply to  otpisani

Dotičnima je dozvoljeno da rade što god hoće s time da MORAJU ljude obavijestiti o tome. I to čine na razne zakamuflirane načine: literatura, muzika, filmovi, i ostala sredstva poput YT (npr onaj “spomenik” u američkoj vukojebini).

Suzy
Gost
Suzy
7 mjeseci prije

Kako su se pravo i pravda davno razisli isto tako su se medicina i ljecnici razisli 80 posto ljecnika je u rukama farmaceutske industrije.. ostatak nema mjesta u javnosti Markoticku i zlocinacku skupinu ne treba posebno komentirati i analizirati Nema potrebe Pametnom dosta! Vec odavno Soroseva potrkala Dali se boji… Pročitaj više »

Željko
Gost
Željko
7 mjeseci prije
Reply to  Suzy

Markotićku nam ne vraćajte u Bosnu i Hercegovinu!

Mladen
Gost
Mladen
7 mjeseci prije
Reply to  Željko

Vidjela žena da Bosancima trebaju veterinari umjesto liječnika.Neće se vratiti ,ne boj se ne treba ona vama.

TIKTAKTIKATAKATAK
Gost
TIKTAKTIKATAKATAK
7 mjeseci prije
Reply to  Željko

Misliš -živu? A što se tiče drugog stanja – Jeste da se cijepila…..ali to slabo na nju…

Bobi
Gost
Bobi
7 mjeseci prije
Reply to  Suzy

Ta ženetina je gora od Hitlera

Suzy
Gost
Suzy
7 mjeseci prije
Reply to  Bobi

Kucka

Faust
Gost
Faust
7 mjeseci prije

Ne razbijaj glavu.Stani u red,besplatno je.I pripremi se za analni bris.

Joe
Gost
Joe
7 mjeseci prije
Reply to  Faust

To on i čeka!

Faust
Gost
Faust
7 mjeseci prije
Reply to  Faust

Ti si mizeran i patetičan u svojim pokušajima duhovitosti.

Kalle balle
Gost
Kalle balle
7 mjeseci prije

Na zivotinjama nije eticki. Kabala lab…

Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
7 mjeseci prije
Reply to  Kalle balle

Oprosti, “slobodno tržište” je u zapadn9m carstvu opće prihvaćeno kao i na ovim našim prostorima na kojima su se građani za “slobodno tržište” plebiscitarno izjasnili. “Slobodno tržište” nije etička kategorija i “kabala” uvijek traži pristanak kojeg od širokih nasa dobije. Već kroz posljednjih stotinjak godina zdravlje ljudi se sve više… Pročitaj više »

Eto i mene
Gost
Eto i mene
7 mjeseci prije
Reply to  Kalle balle

Kad vec spominjes etiku i zivotinje, bacite svi malo oko na twitter PETA-e i objavu kako nije u redu ljudima se obracati pogrdno koristeci zivotinjska imena kao uvrede…
Blago budalama…

Praetorian
Gost
Praetorian
7 mjeseci prije

Kazes tebi nije bitno sta, bitno da se prima i da je u pak

Hum
Gost
Hum
7 mjeseci prije

Cijepi li se ljude eksperimentalnim cjepivima? Ma kakvi. Isto kao što pas ne laje i mačka ne mijauče. Pa dokle više ova retorička pitanja i članci na koje svatko zna odgovor?

Faust
Gost
Faust
7 mjeseci prije
Reply to  Hum

Ljudima slabog podaničkog karaktera i mentaliteta( a koji su vjerojatno u golemoj većini,sudeći po količini brnjičara koji nose maske i u autu i vlastitu djecu tjeraju da hodaju ulicom s maskom iako to za sad nitko ne zahtijeva) valja svaki dan ponavljati ono što su slobodoumni ljudi koji razmišljaju kritički… Pročitaj više »

U prolazu
Gost
U prolazu
7 mjeseci prije
Reply to  Hum

U vazalne državice bi mogle stići i neke sumnjive početne serije cjepiva, koja nisu dorađena i poboljšana. Svašta nam uvaljuju, truju nas i pritom zarađuju.

Jaz
Gost
Jaz
7 mjeseci prije
Reply to  Hum

Trebali bi koristiti izraz pokusno cijepivo. Jer se izvodi na pokusnim kunićima.
Eksperimentalno zvuči znanstveno vjerodostojnije većini ljudi.

U prolazu
Gost
U prolazu
7 mjeseci prije
Reply to  Jaz

Slažem se, navodno se i miševi iznenađeni, čak i uvređeni, zašto su oni zaobiđeni kod ispitivanja.

Noman
Gost
Noman
7 mjeseci prije

Posljedice Wuhan virusa je takva da 20% posto pacijenata oboljelih od COVIDa-19 u roku od 90 dana razviju psihičku bolest.

Mr.T
Gost
Mr.T
7 mjeseci prije
Reply to  Noman

Tebi je proslo tih 90 dana od sismis virusa, Ili imas te psihicke simptome od prije?

Eto i mene
Gost
Eto i mene
7 mjeseci prije
Reply to  Noman

To iz prve ruke znas?

Noman
Gost
Noman
7 mjeseci prije
Reply to  Eto i mene

Preneseno: “Anksioznost, depresija i nesanica bili su najčešći među oporavljenim COVID-19 pacijentima. Istovremeno, studija je otkrila da ljudi s već postojećom mentalnom bolešću imaju 65 posto više šanse da će se razboljeti Mnogi pacijenti koji prežive COVID-19 vjerojatno će biti u većem riziku od razvoja mentalnih bolesti, rekli su u… Pročitaj više »

Eto i mene
Gost
Eto i mene
7 mjeseci prije
Reply to  Noman

Prvo, anksioznost i nesanica nisu psihicke bolesti, sto god da ovi iz jutarnjeg ili imbexa napisali. Drugo, kada te netko svakodnevno sopa informacijama s brojem zarazenih i umrlih, siri strah i psihozu i pritom te prvo zakljucava u kucu a zatim malo pusti, da bi ti kasnije oduzeo skoro sve… Pročitaj više »

Noman
Gost
Noman
7 mjeseci prije
Reply to  Eto i mene

@Eto i mene

Studija objavljena u časopisu The Lancet Psychiatry. 

Eto i mene
Gost
Eto i mene
7 mjeseci prije
Reply to  Noman

Casopis u kojem alemka markotic rado objavljuje?
Koji dio onoga “procitaj koju knjigu” ti nije jasan?

Noman
Gost
Noman
7 mjeseci prije
Reply to  Eto i mene

@Eto i mene

Kad ti objaviš knjigu rado ću je pročitati.

Zabluda
Gost
Zabluda
7 mjeseci prije
Reply to  Eto i mene

Zasto se trudis oko debila ovakvih, djuro i postava. Ti ljudi nemaju svoj obraz u zivotu, to su lešinari. Oni ne zele prihvatit neciji savjet ili pomoc, jos su i bezobrazni. Takve ljude, ustvari ne mozes i nazvati ljudi, bolje receno stoka sitnog zuba, njih treba lomiti za primjera drugim… Pročitaj više »

Eto i mene
Gost
Eto i mene
7 mjeseci prije
Reply to  Zabluda

Imam problema sa blokiranjem vampira, sto da ti kazem… Radim na tome, ali svako malo se uhvatim da sudjelujem u pokusaju dokazivanja necega nekome cija je jedina misija provokacija i izazivanje reakcije (jer kako drugo objasniti komentar o psihickim bolestima nicim izazvan i to od komentatora koji se pojavio nekidan… Pročitaj više »

Slonica
Gost
Slonica
7 mjeseci prije
Reply to  Eto i mene

Odličan…ima nas još

Sony
Gost
Sony
7 mjeseci prije
Reply to  Eto i mene

Biblija kaže: kada vidiš zlo, zaobiđi ga.

Smak
Gost
Smak
7 mjeseci prije
Reply to  Sony

Upravo su je napisali da bi mase drzali uspavanim i bez reakcjje na zlo vidi sta talmud kaze na istu temu a pisci obe knjizurine isti.Namjerno malim slovom jer te knife nisu dostojne niti velikog pocetnog slova,oprostite vjernici vecina vas je moralna i nemam namjeru pljuvati na vasa uvjerenja.

jomla
Gost
jomla
7 mjeseci prije
Reply to  Noman

Nekad bio pouzdan izvor! Naglašeno NEKAD BIO.

Smak
Gost
Smak
7 mjeseci prije
Reply to  Eto i mene

Vrlo temeljito niti slovo viska bravo.

Faust
Gost
Faust
7 mjeseci prije
Reply to  Noman

Lažna studija usmjerena na daljnje zastrašivanje i slamanje otpora psihički labilnih podanika.

Irena
Gost
Irena
7 mjeseci prije
Reply to  Noman

Ako je riječ o studiji objavljenoj 9. studenog 2020. onda molim prenositi točne informacije, a ne interpretaciju kojom se uznemirava javnost. Citat: “Štetne posljedice mentalnog zdravlja COVID-19, uključujući anksioznost i depresiju, široko su predviđane, ali još uvijek nisu točno izmjerene. Postoji čitav niz čimbenika rizika za tjelesno zdravlje za COVID-19, ali… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
7 mjeseci prije
Reply to  Irena

To je da one poludjele od mjera potrpaju u poludjele od covida.
Taj dio statistike još nije pokriven.

Irena
Gost
Irena
7 mjeseci prije
Reply to  nonwo

A-ha…

rimtu
Gost
rimtu
7 mjeseci prije
Reply to  Noman

Jedi g0vna.

Noman
Gost
Noman
7 mjeseci prije
Reply to  rimtu

Smiri se nitko ti ne trese kavez.

efvnwerfverwpugvnewp
Gost
efvnwerfverwpugvnewp
7 mjeseci prije
Reply to  rimtu

Ispravan odgovor.

Lopata
Gost
Lopata
7 mjeseci prije

ajmo po 789658958 put prožvakati istu materiju. Dok nas ne popelcuju ko stoku, bace u logore i što su već isplanirali. jer svi vidimo kako diskutiranje i pisanje članaka funkcionira iznimno dobro protiv sotonjarskih planova.

Faust
Gost
Faust
7 mjeseci prije
Reply to  Lopata

Doći će i vrijeme za drugačije oblike komunikacije sa sotonistima .

viktor
Gost
viktor
7 mjeseci prije
Reply to  Faust

Aha… samo se ti nadaj. Sve kobinacije su predvidene. Nijedna nije dobitna.. za nas obican narod ..

Mr.T
Gost
Mr.T
7 mjeseci prije
Reply to  Lopata

👍

bumbar
Gost
bumbar
7 mjeseci prije

Možda polazimo od pogrešne pretpostavke. Ovdje se zapravo ne radi o cjepivu, nego o operativnom sustavu (OS), pa protokoli na koje smo navikli s proizvodnjom i primjenom cjepiva, za ovaj slučaj ne vrijede. Evo što piše o mRNA cjepivu na web stranicama Moderne: “Our Operating System Recognizing the broad potential… Pročitaj više »

Eto i mene
Gost
Eto i mene
7 mjeseci prije

Pa znamo da smo u trecoj fazi ispitivanja, nema se tu sto analizirati. Zbog toga i idu “zastoji” u proizvodnji i distribuciji – ne moze se proizvoditi na milijune doza i davati ljudima, kad se u ovoj fazi radi samo sa tisucama ljudi i zato se prate nuspojave ovako pomno… Pročitaj više »

U prolazu
Gost
U prolazu
7 mjeseci prije
Reply to  Eto i mene

Kolko je plaćen taj otrov remdesivir, koji su nam uvalili ?

Eto i mene
Gost
Eto i mene
7 mjeseci prije
Reply to  U prolazu

Ne znam da li su kasnije isplivale neke informacije, ali kad je tek trebao stici, ta informacija je bila “povjerljiva” jer smo isli na zajednicku nabavku s ostatkom europe…
Uvalili nam ga i jos smo mi njima platili da nam ga uvale. Lijepo

nonwo
Gost
nonwo
7 mjeseci prije
Reply to  U prolazu

40,3 miliona zadnja tura…

U prolazu
Gost
U prolazu
7 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Fino gazde zarađuju…

Blaza
Gost
Blaza
7 mjeseci prije

Sad bi svi koji su cijepljeni trebali tražiti naknadu za ispitivanje novog lijeka.

Stara kuka
Gost
Stara kuka
7 mjeseci prije

Bojim se da ti je pitanje uzaludno. Jer za tvoju bolest nikad neće biti učinkovitog cjepiva.

marty
Gost
marty
7 mjeseci prije

Obzirom na tehnologije, Pfizer i Modernino “cjepivo” su genetske terapije, nikakvo cjepivo. Radi se o potpuno novoj tehnologiji a i sami proizvođača kažu da će istraživanja završiti 2023., tako da je jasno kako se radi o provođenju eksperimenta nad ljudima. Zanimljivo je pogledati podatke za Gibraltar koji je praktično grad/država… Pročitaj više »

Sretnick
Gost
Sretnick
7 mjeseci prije

Ne razumijem koju bi korist imao V Pomoć od toga da se ne cijepimo. Propagandu o korist od farme imaju oni koji propagiraju ovaj bučkuriš. E sad ako i vi to propagirate recite nam kako se plaća? Po danu, objavi ili paušalno.

Faust
Gost
Faust
7 mjeseci prije
Reply to  Sretnick

Ovaj i slični postovi pokazuju punu prazninu tvoje duše i intelekta.

Tony
Gost
Tony
7 mjeseci prije
Reply to  Sretnick

Hahaha … nije me bilo neko vrijeme na Komicnom, dođem, virnem i još uvijek ista količina destrukcije u diskusiji, iste otrcane fore za diskreditaciju drugih komentatora …. Samo napred, nedajte se smetati …
Lipo je moja baba govorila: Ki nima dela – si ga najde.

Faust
Gost
Faust
7 mjeseci prije
Reply to  Tony

Nismo ni primijetili da te nije bilo neko vrijeme.

Tony
Gost
Tony
7 mjeseci prije
Reply to  Faust

Pa izvadite glavu iz guzica 🙂

indy
Gost
indy
7 mjeseci prije
Reply to  Sretnick

prenisko i prevulgarno.Zašto spominjanje familije,ružno i sramotno ta nevrjeđa te nedirati familiju,zašto ti njemu nerazumijem.ŽALOSNO,RUŽNO I NEHUMANO od tvoje strane,zar nemaš obzira?

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
7 mjeseci prije

Velika isprika svima koje sam nazivao trolovima jer vjeruju u Kovid i vakcine. Naime, do nedavno sam vjerovao da je nemoguce da je netko toliko glup ili slijep da nevidi istinu i da mora da je placen za to, no u meduvremenu sam upoznao dvije osobe koji zbilja vjeruju u… Pročitaj više »

čudila se aman ja
Gost
čudila se aman ja
7 mjeseci prije

A gdje vidiš sebe, interesantno mi je znati? U SVIMA BUDALAMA ili….

čudila se aman ja
Gost
čudila se aman ja
7 mjeseci prije

popij,Đuro,nećemo zamjeriti, (ne propuštaj dozu docijepljenja!)

Novi kolac
Gost
Novi kolac
7 mjeseci prije

Sto se bolan pjenis
Sto ne pusis travu
Manje stetna
Bolje udara u glavu

Walldorf
Gost
Walldorf
7 mjeseci prije

Što se tiče Slovenije i SAD,ne mogu sa sigurnošću govoriti,no,za Srbiju ti mogu objasniti kako stoje stvari.U Srbiji je 800 000.ljudi na državnim jaslama.Bezmalo,milion ljudi.Partijski poslušnici,jer samo tako su i mogli doći do državnog posla.Svako od njih je direktno ucenjen.Vakcina ili šut karta sa posla.I ne samo ti “jadnici”,pojedinačno,već su… Pročitaj više »

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije
Reply to  Walldorf

Sami smo krivi.

Walldorf
Gost
Walldorf
7 mjeseci prije
Reply to  Walldorf

I još nešto,pride.Nemojte nam više slati jugo-komunističku gamad,tipa Vedrane Rudan,promoterke ubitačnih vakcina,koja Vučiću samo što nije po****la,skupa sa svojim mužićem, jer su se slobodno mogli poslužiti sa srpskog “Švedskog stola” neispitanih i genocidnih vakcina.Čuvajte je u svojim granicama,molim vas Hrvati,makar u kavezu.Svako dobro želim.

Mladen
Gost
Mladen
7 mjeseci prije
Reply to  Walldorf

Neka je malo kod vas ,nama neće nedostajati ,još će
Ona dosta toga vama objasniti kako treba živjeti i ponašati se u ovim vremenima.

Walldorf
Gost
Walldorf
7 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Neka,hvala @Mladen.Takvih je ionako pun Beograd,posebno “Krug dvojke”.Sve jugonostalgičar do jugo-komunjare.Ne može normalan Srbin živeti od takvih,koji su se iz raznoraznih pi*kovaca dovukli u Bg pod šinjelom Sovjeta i krvoloka Broza.Nego,reci ti meni,jeli Rudanova uspela kod vas nametnuti svoje “Svetonazore”? 🙂

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije
Reply to  Walldorf

Jeste VI Beograđanin?

Walldorf
Gost
Walldorf
7 mjeseci prije
Reply to  Iva

Draga @Iva,zašto je to važno?

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije
Reply to  Walldorf

Nije važno. Samo sam pitala.

Walldorf
Gost
Walldorf
7 mjeseci prije
Reply to  Iva

Sve je OK,@Iva.Ugodno veče želim.

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije
Reply to  Walldorf

Prijatno veče i Vama.

Faust
Gost
Faust
7 mjeseci prije
Reply to  Walldorf

Nismo vam je mi poslali,bit će da ju je vaš satrap Vučić pozvao.Jugo-komunistima poput nje i njezinog mužića vrata su otvorena i u Zg i u Bg.Pozdrav.

Walldorf
Gost
Walldorf
7 mjeseci prije
Reply to  Faust

Šta reći…apsolutno si u pravu.Pozvao ju je i to za debele novce,definitivno.Svestan sam ja toga,treba navući što više šupljoglavih na Pfajzere,Sputnjike i ostale otrove.Što se jugokomunizma tiče,biće da su vrata Bg ipak puno otvorenija,na žalost.U Bg već duži niz godina postoji registrovana KPJ,na čelu sa Joškom Brozom,unukom krvoloka JBT.Od skora,postoji… Pročitaj više »

Faust
Gost
Faust
7 mjeseci prije
Reply to  Walldorf

Isto je i u Hrvatskoj.Na vlasti se smjenjuju dvije neokomunističke opcije,HDZ i SDP+trabanti.Broj državnih službenika ne žele objaviti,procjena je 400-500 000.Strane banke,strani trgovački lanci iznose kapital na buljuke.mlade potjerali van,vrše pritisak na poloprivrednike da ih prislie da prodaju zemlju u bescijenje.Sve uz asistenciju vladajućih izdajnika.Ništa od strateških sektora(energija,hrana,financije) nije u… Pročitaj više »

Walldorf
Gost
Walldorf
7 mjeseci prije
Reply to  Walldorf

Ah,te tašte/punice…ako i njih možemo staviti iznad Rudanove,onda je odgovor jasan,hahahaa…ne znam zašto joj oduzimaš jugokomunistički predznak?Pa naljutila bi se gdja Rudan zbog toga.Pljuje li po Crkvi Hristovoj?Da,vrlo se ružno odnosi prema istoj,složićemo se.Da,iz Beograda se vratila srećna nakon “cepanja”.Ne znam jeli tako srećan i njezin mužić nakon istog tretmana.A… Pročitaj više »

Hum
Gost
Hum
7 mjeseci prije
Reply to  Walldorf

😂😂😂 zar mu nije i popušila?

Walldorf
Gost
Walldorf
7 mjeseci prije
Reply to  Walldorf

Vidi,gosn Djuro,nemam ja prava pljuvati,kako kažeš,po hrvatskim službenim licima.To je vaša briga i verujem da ćete na kraju,naći najbolje rešenje.Što se tiče Srbije,varaš se ako misliš da ljudi ćute.Prvi je u Evropi ustao na noge Beograd,letos,na najavu opšteg zaključavanja.Ljudi koji koriste moždane vijuge, slede mišljenje i savete dr Jovane Stojković,dr… Pročitaj više »

Novi kolac
Gost
Novi kolac
7 mjeseci prije
Reply to  Walldorf

Upratio sam da su za doktora Nestorovica poceli pricati i pisati da je kao poludio,krivo mu sto vise nije u tom stabu i takve stvari,masa trolova na portalima siri tu pricu kao prolupao.Morali su na njega napasti jer sam upratio da dosta starijih ljudi,kako da kazem,razumiju jezik kojim on prica… Pročitaj više »

Taugo
Gost
Taugo
7 mjeseci prije

covid postoji..postoje i vakcine..velika večina ljudi vjeruje i razumije to.. nitko nije rekao da covid ne postoji .. ali zbog gripe zatvorit sve živo na toliko dugo vremena i usto maltretirat ljude svakodnevno sa žrtvama covida..pa o cemu mi pričamo … Ovo drugo ..postoje vakcine .. pa ljudi koji vam… Pročitaj više »

Novi kolac
Gost
Novi kolac
7 mjeseci prije
Reply to  Taugo

Nedavno sam gledao neku emisiju o cernobilu,desavaju se cudne stvari tamo,uprkos radijaciji koja je brutalna tamo se priroda totalno oporavila,zivotinjski fond se totalno oporavio i cak za duplo nadmasio prijasnje stanje,cak su nasli neke ljude koji su se tamo vratili brzo poslije katastrofe a koji dozivljavaju duboku starost.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
7 mjeseci prije

P(R)OGLEDAJTE: Podjelili su nas na vaxere i antivaxere. Vec sad prvi vrse pritisak na druge a ovi gore (ili dolje) satanisti SLAVE jer ne moraju nista vise radit…

Mila
Gost
Mila
7 mjeseci prije

Prema zvaničnoj medicini coronavirusi postoje odavno, i uglavnom daju prilično blagu kliničku sliku. Uzimajući u obzir sve dostupne podatke/statistike i u ovom slučaju je tako, te ne postoji opravdanje za ozbiljnim nfm koje nam se već dugo nameću. Ono što dodatno zbunjuje je da do sada nikome nije pošlo za… Pročitaj više »

jomla
Gost
jomla
7 mjeseci prije
Reply to  Mila

Odlično!

Novi kolac
Gost
Novi kolac
7 mjeseci prije

Bas me cudi ta logika,a nisam bio siguran oko tebe.Pa zar mase nisu klicale kad su spaljivali vjestice,i znaci vecina je bila za to i to je ok?Masa ljudi je zaludjena cajkama,ne narodnjacima,nego bas cajkama,sa komicnim tekstovima,i to znaci da je to ok?Ima jedna stara jevrejska izreka:Radi ono od cega… Pročitaj više »

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije
Reply to  Novi kolac

Šta su cajke?

Novi kolac
Gost
Novi kolac
7 mjeseci prije
Reply to  Iva

Dara,jeca,peca i ove ostale plasticne starlete sa krestecim glasovima i to,ja ih ne nazivam narodnom muzikom jer ih onda izjednacavam sa Tomom,Tozovcem itd.,a to nije ni slicno.A izraz cajke sam cuo od Hrvata i mislim da je bas da je odgovarajuci.

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije
Reply to  Novi kolac

Hvala ti na objašnjenju. Taj šund treba zabraniti.

Novi kolac
Gost
Novi kolac
7 mjeseci prije
Reply to  Iva

Kako to zabraniti?Sad ova omladina se pali na to,vecina,a imaju na yt svu muziku svijeta.U njihovim glavama je nesto zestoko poremeceno,isprani mozgovi.Kad se sjetim kad smo mi dobili kasete voodoo popeya i grua,presnimavali ih da imamo rezervne ako nam se ove zamotaju u kasetofonu.Pa u Sarajevo je dolazio Manu chao… Pročitaj više »

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije
Reply to  Novi kolac

Pink “kultura”- šund, primitivizam, nasilje, starlete,…

indy
Gost
indy
7 mjeseci prije

da istina dokazano,neporiče se.E dok mi napameti udarna vjest na HRT nisam siguran dali davnik u 19 sati ili poslje uglavnom več mjesecima muku muče sa prekomjernim infarktima i drugim nevezano za covid.By.neznam i nedaj Bože nikom bolesti al bio i na aparatima i penicilin i više puta zadnji napadaj… Pročitaj više »

jomla
Gost
jomla
7 mjeseci prije

Đuro manipuliraš. Ne SVI, već VEĆINA. C-c-c…

Max
Member
Famed Member
Max
7 mjeseci prije

To cjepivo je čisti otrov proizveden mimo svake legalno procedure.

Faust
Gost
Faust
7 mjeseci prije
Reply to  Max

Mnogi će prekasno shvatiti.

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
7 mjeseci prije
Reply to  Faust

Pa farmakomafija je na njih i računala, oni prvi padaju!

Legendarni Grk
Gost
Legendarni Grk
7 mjeseci prije

Odavno se zna da su mnogi nakon “cijepljenja” postali autistični ili su oboljeli od dijabetesa, raka i raznih autoimunih bolesti ili su čak postali invalidi. Evo kako je Grk sam sebe izlecio od raka:   Ivičaaa, jednom sam bio kod neki doktora, pa sam ga pitao kako on leci lude… Pročitaj više »

Ankica
Gost
Ankica
7 mjeseci prije

Zbog eksperimentalnog cijepljenja teska cenzura u jvnim medijima. Oni nemaju argumente da obrane pokusno cijepljenje, pa zato ni nema drugog misljenja. Nadam se da ce jednog dana odgovarati za zlocin protiv covjecnosti.

Ella
Gost
Ella
7 mjeseci prije

Manjak kisika pri udisaju sa maskom je dobro za erekciju?

Legendarni Grk
Gost
Legendarni Grk
7 mjeseci prije

Evo što se sve nalazi u “cjepivu” protiv korone:

Tko je lud da sve ovo primi u sebe, ne budi mu drug!

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije
Reply to  Legendarni Grk

Lud je onaj ko je pristao da građani Srbije budu zamorčići za ovaj eksperiment. A nisu ništa bolji ni pojedini građani Srbiji koji veruju da je vakcina spas. Sve više je ljudi koji si nakon primanja vakcine pozitivni na koronu. Da li je to slučajnost?

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije
Reply to  Iva

Verovatno HR komentatore baš briga za vakcinaciju u Srbiji. Poenta ovakvih diskusija je razmena mišljenja – bila ona ista ili suprotna. I mene nervira kad neko nekog vređa i psuje, ali za to bi adminstrator trebalo da se pobrine. Kod nas je to uobičajeno ako ne i gore. Meni je… Pročitaj više »

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije
Reply to  Iva

Apsolutno ste u pravu. Još uvek postoji Kapetan Mišina ulica. Baš juče sam bila u tom delu gradu. I taj deo grada gubi svoj dorćolski duh i vizuelni identitet kao i čitav grad. Ljudi koji nisu bili u Beogradu 15-20 godina ne mogu više da ga prepoznaju – devastacija u… Pročitaj više »

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije
Reply to  Iva

Drago mi je što imate lepa sećanja ne stari Beograd. Taj deo gde ste bili kod tetke je meni bio jedan od najlepših delova grada.
Blago Vama kad imate vinograd u kome možete da uživate.

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije
Reply to  Iva

Preko potreban mir u današnje vreme. I najbolje je ako čovek može da ode negde izvan grada u prirodu, da se odmori od buke, ljudi, televizije.
Ako smem da pitam – koji ste predmet predavali?

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije
Reply to  Iva

Poštovani Đuro, Ja sam od skora na portalu, pa nisam znala da ste profesor matematike i fizike. Vi ste predavali u neka srećnija vremena kad je profesor bio autoritet, kad se cenilo znanje, i kada su učenici poštovali svoje profesore. U ta neka srećnija vremena ja sam bila učenica i… Pročitaj više »

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije
Reply to  Iva

U pravu ste. Puno je mogućnosti sa znanjem engleskog. Ima puno stranih firmi gde se traži engleski, ali problem je što za te firme treba veza. Jako je teško danas za posao kod nas. I kod nas neškolovani “menadžeri” za sve i svašta žive bolje od nekog ko je profesor,… Pročitaj više »

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije
Reply to  Iva

Sa 45 godina i nisam više mlada::)) Kad vidite da se obrazovanje i rad ne cene, da se posao dobija preko veze, da se sve okolo raspada, ne ostaje baš mesta za optimizam. Sela su nam napuštena, svi hrle u Beograd. Oni koji imaju neka poznanstva i novac dobijaju dobre… Pročitaj više »

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije
Reply to  Iva

Dok je bila Jugoslavija, bila je jaka ta intelektualna komponenta. Raspadom države i ta komponenta je degradirana. Pored državnih ima puno privatnih fakulteta gde se kupuju diplome. Ima toga i na državnim fakultetima, ali ne u tolikoj meri. Sistem vrednosti se skroz poremetio. Biće valjda bolje. Ako ne, kofer u… Pročitaj više »

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije
Reply to  Iva

Poslušaću Vaš savet!
Pozdrav.

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije
Reply to  Iva

Nekoliko godina sam radila kao asistent za žigove, patente i dizajne u kancelariji koja se bavi zaštitom intelektualne svojine. Taj posao mi se baš dopao, a znanje engleskog mi je omogućilo da se brzo uklopim. Problem je bio jer vlasnik firme nije hteo da me prijavi. Jedno vreme je plata… Pročitaj više »

Gest
Gost
Gest
7 mjeseci prije

Boze dragi, srce mi se raspdne na svaki ovakav komentar…
Ovo je jasan polazatelj koliko mnogo ljudi ima glavu u guzici..

rimtu
Gost
rimtu
7 mjeseci prije
Reply to  Gest

Našao si se Gestovom u komentaru?

Eto i mene
Gost
Eto i mene
7 mjeseci prije

@Redakcija Logično – sto bjese s nastavkom clanka o popustanju mjera u splitskoj zupaniji? Za sad znamo da se odnosi na pustanje ljudi iz starackog doma da konacno izadju na zrak i vide obitelji (maske moraju imati i starci i obitelj), ali cujem da to vrijedi samo za one koji… Pročitaj više »

Mladen
Gost
Mladen
7 mjeseci prije
Reply to  Eto i mene

Poslat ću ti sutra slike sa Splitske rive kao sto ste mogli vidjeti u tisku prošle subote.Di je sunce ,toplo more i lijepe Dalmatinke tu korona ne uspijeva.

Eto i mene
Gost
Eto i mene
7 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Mene zanima sto je s ljudima iz doma jer nemam nikoga ni da je korisnik ni da tamo radi, a situaciju na rivi cu vidit i sama, hvala. Ali uberem li koga da slikava (nece biti prvi put, svaki put primjetimo neke jezive likove koji cudno drze mobitel u krilu… Pročitaj više »

Fikser
Gost
Fikser
7 mjeseci prije

Ligicno zasto ste se uhvatili Hr,ljubomora ili sta vec,ste malo bolesni,ili vas onaj zvaljo vl..ski finansira mislim Rusija preko zvalje,

Mila
Gost
Mila
7 mjeseci prije

Ne znam da li je već bilo razjašnjeno na nekoj drugoj temi, ali volela bih ukoliko se neko razume u problematiku da mi objasni sledeće: “The Supreme Court’s ruling did allow that DNA manipulated in a lab is eligible to be patented because DNA sequences altered by humans are not… Pročitaj više »

rimtu
Gost
rimtu
7 mjeseci prije
Reply to  Mila

“Da li ovo znači da će se kod ljudi koji prime “mRNA vakcinu” proizvesti sintetički DNA (cDNA) koji će moći biti patentiran?” Čitao sam negdje o tome i odgovor bi u suštini bio, da. “Da li to otvara vrata proizvodjačima mRNA tehnologije da patentiraju i postanu “vlasnici” dela svakoga od… Pročitaj više »

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije
Reply to  Mila
Smokva
Gost
Smokva
7 mjeseci prije

Uživajte u pisanju komentara, nećete još dugo… kmeee kmeee

tenkić por grubera
Member
tenkić por grubera
7 mjeseci prije
Reply to  Smokva

Alemka?

Mr.T
Gost
Mr.T
7 mjeseci prije
Reply to  Smokva

Sta dobio si od plenkija neki insajderaki info dok te guzio?

Eto i mene
Gost
Eto i mene
7 mjeseci prije
Reply to  Mr.T

Vjerojatno misli na onaj zakon….
Ali redakcija nije odgovorna za komentare na telegramu i slicno, jel tako? A kad vec forum ne radi…

Zabluda
Gost
Zabluda
7 mjeseci prije

Jel dosta vise o cjepivima o koroni o pic ki materinoj vise!? Rekao danski rekao svedski rekao holandski, o cemu pricaju vise?! Suludo je uopce o ovome pricati vise i davati na vaznosti. Sto go vno vise diras ono vise smrdi. Ja ne znam sta vise reci nego da je… Pročitaj više »

Mali mozak
Gost
Mali mozak
7 mjeseci prije
Reply to  Zabluda

Zaobiđi moju četvrt.

Zabluda
Gost
Zabluda
7 mjeseci prije
Reply to  Mali mozak

Sve si rekao sa imenom. Lp

Hum
Gost
Hum
7 mjeseci prije
Reply to  Zabluda

👍To je to. I ovamo donose” mjere” ali ih ne doživljava nitko.Neposluh i riješen problem.Jednostavno.

420
Gost
420
7 mjeseci prije

evo malo za razmisljanje; virus nije izoliran – kinezi javno rekli, sam who je reko da su pcr testovi goli k***c, znanstvenici koji cjepiva proizvode kazu da treba otprilike 20 god. za razvoj cjepiva, 7 god. je najbrze bilo za ne znam tocno koju bolest, itd. Politicari, epidemiolozi , novinari… Pročitaj više »

420
Gost
420
7 mjeseci prije

cannabis

Mali mozak
Gost
Mali mozak
7 mjeseci prije

Hm, da naleti kakva kuga volio bih vidjeti biste li tražili da se cjepivo ispituje 20 godina. Ajde se bolje okrenite nogometu, tamo možete svi biti stručnjaci i bez škole.

420
Gost
420
7 mjeseci prije
Reply to  Mali mozak

e vidis, ti bi se trebao cjepit

Mr.T
Gost
Mr.T
7 mjeseci prije
Reply to  Mali mozak

Jos jedan visoko skolovani sendvicar 🤣🤣

čudila se aman ja
Gost
čudila se aman ja
7 mjeseci prije
Reply to  Mali mozak

Znači, nije ovo opasnije od kuge? Pa šta onda…ma,ništa,ništa.

Novi kolac
Gost
Novi kolac
7 mjeseci prije
Reply to  Mali mozak

Haha,da naleti kakva kuga sami bi ljudi sve ostavljali,zatvarali se,bjezali na sela i planine,ne bi trebali policijski pendreci da ljude ubjedjuju da je kuga opasna,vlade bi to zataskavale i sakrivale bojeci se masovne panike i totalnog pada sistema.Ko kaze da velucina nije bitna?

Tupko Glupko
Gost
Tupko Glupko
7 mjeseci prije

Dao sam nedavno link na službene FDA podatke o Pfizer/BionTech cjepivu, revizija iz prosinca 2020. Izašla je nova revizija iz siječnja 2021.: Pfizer COVID-19 Vaccine EUA Fact Sheet for Recipients and Caregivers (fda.gov) Kao što vidite, i dalje se spominje da je Pfizer/BionTech cjepivo neodobreno od FDA (i to piše… Pročitaj više »

Stock
Member
Famed Member
Stock
7 mjeseci prije

Mislim da postoji razlika izmedju lijeka i cjepiva. U textu se ta dva pojma prečesto isprepliću tako da se stiče dojam da je to jedno te isto.

efvnwerfverwpugvnewp
Gost
efvnwerfverwpugvnewp
7 mjeseci prije

Hebe se varanima, rade što god požele a stvor ih štiti, i tako milenijima……….

Hrvoje
Gost
Hrvoje
7 mjeseci prije

Hrvatske stožeraške sluge farma mafije bi vlastiti narod pretvorili u zamorčiće

Stara kuka
Gost
Stara kuka
7 mjeseci prije

Ovaj ovdje primjer nije direktno vezan uz cjepiva, ali jako dobro ilustrira kako funkcioniraju zdravstveni i socijani sustav u uvjetima plandemije. A sumnjam da je to usamljen slučaj. “Bliži se prva godišnjica smrti Milice Pukljak (89) koja je umrla u bolnici nakon što joj se u Domu za starije osobe Centar u… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
7 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Najžalosnije je da bi u bolnici bila covid pozitivna,liječena po protokolu neučinkovitim remdesivirom(hepatotoksičnim i renotok.) i u slučaju niskog parc. tlaka kisika (kojeg bi najvjerojatnije imala radi teške upale pluća) bila(opet najvjerojatnije)stavljena na respirator.Pogotovo jer se radilo o početnom forsiranju takvog liječenja. Tada nitko ne bi bio odgovoran za smrtni… Pročitaj više »

pero
Gost
pero
7 mjeseci prije

Neka Alemka slobodno bude laboratorijski miš, ja neću, osim na silu, ali tada ću se gadnooo ritati. Hipokrat se u grobu okreće k’o ringišpil. E moja doktorka, na koje si ti grane spala.

Boba Lazarević
Gost
Boba Lazarević
7 mjeseci prije
Reply to  pero

Bojim se jedino da će nas dobiti na finjaka. Tvoji prijatelji su se cijepili pa mogu u kino, a ti se nisi pa ne možeš u kino, na primjer. Ili: tvoji roditelji su u staračkom domu ili u bolnici, a samo cijepljeni mogu ući u starački dom, na primjer. Ima… Pročitaj više »

ledeno doba
Gost
ledeno doba
7 mjeseci prije

BionTech i Pfizer su u prosincu slavodobitno objavili da je učinkovitost njihovog cjepiva 95%. Medicinski časopis “New England Journal of Medicine” (koji naravno propada dubokoj državi) potvrdio je da je to tako- da je učinkovitost 95%. A i zapadni i naši mainstream mediji duboke države slavodobitno su objavili da je… Pročitaj više »

ledeno doba
Gost
ledeno doba
7 mjeseci prije

još jedan dokaz za prevaru sa cjepivom i da je sve planirano ranije. Šef “njemačke firme” BionTech (ustvari su američki vlasnici većine dionica), Ugur Sahin, odao se sam. Izjavio je za Wall Street Journal, da je on razvio i napravio cjepivo protiv korone za samo nekoliko sati i to 25.… Pročitaj više »

ledeno doba
Gost
ledeno doba
7 mjeseci prije

Međutim “genijalac” Ugur Sahin, trenutni direktor BionTecha i navodni glavni razvijač cjepiva joše se ne želi ckepiti. Na pitanje novinara državne TV krajem prosinca: “Zar to ne bi bio jaki signal za sve, koji sada još oklijevaju, koji nisu spremni da se cjepe, ako se Vi sami cjepite, i tako… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
7 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

Sahin zna da će cijepljenjem svojih radnika onesposobiti cc 4% kratkoročno, a nepoznati broj dugoročno pa bi ipak radije to prepustio drugima.

A i tih 4% kratkoročno postaje dugročno ako se radi o težem neurološkom oštećenju.

ledeno doba
Gost
ledeno doba
7 mjeseci prije

Evo što je reako poznati kritičar dr Sucharit Bhakdi, krajem prosinca, uoči početka cjepljenja: Prije nego što neko cjepivo dobije dozvolu za upotrebu, njegova učinkovitost mora biti dokazana u kliničkim studijama. Ta učinkovitost je dokazana jedino onda ako cjepivo štiti od teških oboljenja ili smrti. Ali kod ovih novih cjepiva… Pročitaj više »

Boba Lazarević
Gost
Boba Lazarević
7 mjeseci prije

Pa kakva su nego eksperimetalna, ako su ih smandrljali u šest mjeseci?

Ришона Вилон
Member
Ришона Вилон
7 mjeseci prije

Ну, зато је Билл Гејтс купио јахту која користи еколошко гориво. Није то јахтица, него брод чија је цена 1 млрд $.
Bill Gates Has a New $1bn Yacht That Shows He Is Morally Superior to You Because It’s Hydrogen-Power edSource: The Telegraph

nonwo
Gost
nonwo
7 mjeseci prije

A onaj čovjek koji je sebi napravio pogon na hidrogen u autu i besplatno prenosio znanje drugima je za moralnu superiornost dobio nestanak.

Trt
Gost
Trt
7 mjeseci prije

“Ne misli na sebe – cijepi se.”

Hrvoje
Gost
Hrvoje
7 mjeseci prije

Alemka izručila hrvatski narod da bude pokusni kunić za big farma

Jomla
Gost
Jomla
7 mjeseci prije

Cjepiva/vakcine “protiv” corone uopće nisu cjepiva/vakcine protiv corone, već ZA coronu.
U apoteci:

  • Šta je dobro za muhe?
  • Držite ih na toplom i dajte im šećera!
Ana
Gost
Ana
4 mjeseci prije

ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

POVEZANE VIJESTI