Intervju s povodom Prof. dr. sc. Krešimir Pavelić: “Neće biti dovoljno više kazati ‘radim samo ono što mi nalože’ jer su posljedice dalekosežne i vrlo ozbiljne.”

Krešimir Pavelić

Prof. dr. sc. Krešimir Pavelić dekan je Medicinskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, autor više od 300 znanstvenih radova u prestižnim svjetskim časopisima, član dvije prestižne svjetske akademije znanosti, i dvije domaće akademije. Stalno angažiran u European Science Foundation, Strasbourg, EMBO i EMBL u Heidelbergu te član panela nekoliko nacionalnih znanstvenih zaklada.

▪A. Š. : Poštovani profesore Pavelić, u jeku smo događanja oko cjepiva i cijepljenja protiv  covida-19. Što nam najnovijeg iz svijeta znanosti možete reći oko svega?

Prof. dr. sc. Krešimir Pavelić: Malo je toga u posljednje vrijeme izazvalo toliko pitanja, kontroverzi i manipulacija u medijima i javnosti kao što je to bolest prozvana COVID-19 i tzv. cjepivo koje se u ovom trenutku propagira. Pojava bolesti je praćena svakodnevnim zastrašivanjem populacije, a cjepivo i cijepljenje neviđenom promidžbom. Odmah želim reći da bi stavljanje cjepiva protiv COVID-19 u javni prostor načelno mogla biti jako dobra vijest. Iako se ne radi o izrazito smrtonosnoj bolesti, protekcija najvulnerabilnijih članova društva može imati itekako veliko značenje i medicinski je opravdana. Nas znanstvenike ipak ohrabruje podatak da se stotine mogućih cjepiva napravljenih različitim tehnologijama istražuje u ovom trenutku službeno u sklopu registriranih kliničkih studija (kao što je vidljivo na službenoj stranici NIH) te je za vjerovati da bi neke od njih mogle čak imati zadovoljavajuće učinke.

Međutim, kada se govori o cjepivima usmjerenim na COVID-19 javnost kod nas u ovom trenutku uglavnom dobiva informacije vezane uz dva medicinska proizvoda iz kategorije genskih konstrukata kojima se unosi genetski materijal u humane stanice. Stoga ću komentirati javno dostupne podatke u ovom trenutku vezane uz te proizvode (veliki dio podataka nije naime, dostupan našoj javnosti). Uzmemo li u obzir smrtne slučajeve nakon primanja cjepiva koje navode razni izvori (najsvježiji su oni iz Norveške, https://www.fiercepharma.com/pharma/covid-19-tracker-johnson-johnson-aims-to-test-shot-kids-president-trump-talks-firing-fauci  i SAD) te ostalih neželjenih posljedica navedenih proizvoda, postavlja se pitanje treba li uopće navedene preparate koje javnost poznaje pod nazivom ‘RNA cjepiva’ davati najosjetljivijim skupinama starih i/ili bolesnih osoba (https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Dearh+after+vaccination +in+Norvegerenshealthdefence.com).  Tim prije što razlozi za njihovo cijepljenje nemaju još uopće znanstvenu potvrdu. Nadalje, vezano uz ovu ‘pandemijsku’ situaciju, zabrinjavaju neke činjenice koje hitno traže objašnjenje. Tu je prije svega inzistiranje na PCR-testovima unatoč vrlo robusno potkrijepljenim upozorenjima stručnjaka i velikih znanstvenih imena u svijetu o tome da postoji mogućnost lažno-pozitivnih rezultata. Zabrinjava također kupovina medicinskih proizvoda javnosti prezentiranih kao ‘cjepiva’ od strane pojedinih vlada unatoč činjenici da se još uvijek ne zna dovoljno o predloženim proizvodima a kamoli eventualnim efektima koja na imunološki status koja bi cjepiva trebala imati, kao niti ishodima unosa ovih proizvoda u ljudsko tijelo. U više se navrata naime, osobito u zadnje vrijeme u javnosti čuje kako će ljudi usprkos cijepljenju i dalje morati živjeti s maskama i ostalim mjerama te se javno priznaje da  učinci ovih preparata na zaštitu od COVID-19 i širenje zaraze nisu poznati. Naposljetku zabrinjava do sada neviđena činjenica da vlade (politika) požuruje regulatorne agencije da izdaju dozvole za uporabu cjepiva (to je kategorija poznata kao ‘Emergency use – uporaba u slučaju hitnoće’ što znači da nisu provedene sve potrebne faze ispitivanja sigurnosti i učinkovitosti) unatoč kratkom i nedostatnom periodu praćenja. Sve to baca sumnju na ovaj ‘vakcinacijski’ projekt.

▪A. Š.: Što smo naučili kroz povijest, ako smo, obzirom da je bilo pokušaja izrade cjepiva protiv Corona virusa?

Prof. dr. sc. Krešimir Pavelić: U povijesti je bilo dosta neuspjelih pokušaja izrade cjepiva protiv virusa iz skupine Corona. Testiranja tih cjepiva na životinjama provedena su i dijelom objavljena u znanstvenoj literaturi te su završavala ili teškim pogoršanjem bolesti ili smrću. Uzroci smrti uglavnom su bile multiple infekcije. Bilježene su i autoimune reakcije u životinja.

Zanimljivo je za javnost možda  kazati kako su gotovo svi proteini uzročnika COVID-19 osim jednog tzv. nesigurni epitopi. To su proteini koji mogu, iako ne nužno, uzrokovati imunološku reakciju i autoimune bolesti u tijelu primatelja. Na tu važnu znanstvenu činjenicu službeno su upozoreni i proizvođači cjepiva. Nije mi poznato kako su postupili po istoj. Uz suglasnost FDA, naime, preskočena su testiranja na životinjama. Testiranje na životinjama važno je jer pokazuje eventualne sporedne ili neočekivane učinke. Naime, ovakvi proizvodi još nisu  testirani na ljudima i zaista nije moguće unaprijed predvidjeti moguće učinke. Za ilustraciju Modernina cjepiva pokazuju 21% slučajeva neželjenih učinaka nakon drugog cijepljenja. COVID-19 naime, nije samo respiratorni virus već zahvaća i druge organe.

▪A. Š.: Više nema ni najmanje dvojbe, deklarirani su negativni učinci Pfizerova cjepiva.

Prof. dr. sc. Krešimir Pavelić: Javnost je o cjepivu i ishodima cijepljenja jednostrano obavještavana kroz selekcionirane vijesti centralnih medija. U cjepivu se daje spas od COVID-19 a ne spominju se problemi i eventualne opasnosti na koje nezavisni znanstvenici žele ukazati. Smatramo da javnost mora imati sve  informacije na raspolaganju i imati mogućnost donošenja tzv. informiranog pristanka ukoliko se pojedinac odlučiti primiti takav preparat. Evo i nekih službenih informacija o potencijalnim negativnim učincima Pfizerova cjepiva. U oko 84% cijepljenih javlja se bol, crvenilo, toplina, blaga oteklina ili čvor te bol pri pomicanju ruke. Od ostalih lakših problema spominju se umor (u 63% cijepljenih), glavobolje (u 55%), bol u mišićima (u 38%). Ovi se simptomi obično javljaju intenzivnije nakon druge doze cjepiva i vrlo su slični simptomima same bolesti u njezinom blažem tijeku. Postoje i ozbiljni negativni učinci na koje upozorava proizvođač (u 0.5%), facijalna paraliza (Bell’s pulsy) – prolazna nesposobnost nadzora facijalnih mišića. Simptomi mogu biti od blagih do teških (trzanje, slabost ili potpuni gubitak sposobnosti pomicanja jedne, a rijetko i obje strane lica) teške alergijske ali i autoimune reakcije (pravi postotak ovih nuspojava vidjet će se tek na kraju promatranog period tj. koncem 2022). Ovome treba dodati i tzv. tehničku specifikaciju Pfeizerova cjepiva u kojoj se navodi oprez u vezi s trudnoćom i njezinim planiranjem (https://www.healthline.com/health-news/what-we-know-about-the-side-effects-of-pfizers-covid-19-vaccine). U originalnom dokumentu FDA briefing document, Pfizer-BioNtech COVID-19 vaccine,  kojeg je Pfeizer primjerice, predao regulatornom tijelu FDA s detaljnim opisom svojeg testiranja i opserviranih učinaka (naime, podaci nisu publicirani niti neovisno recenzirani) u svrhu odobrenja svojeg proizvoda, ima znatno više podataka no što se nalazi u pratećoj dokumentaciji proizvoda koja se dostavlja sada zdravstvenim djelatnicima. Velik dio znanstvene zajednice, traži da se rezultati u njihovoj ‘sirovoj formi’ daju na raspolaganje znanstvenoj zajednici s obzirom da vrlo važni aspekti testiranja nisu prošli rigoroznu znanstvenu evaluaciju kao što je uvijek bilo uobičajeno. Upućujem zainteresirane čitatelje primjerice na tekstove u prestižnom časopisu British Medical Journal https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4425/rr-11 ; https://blogs.bmj.com/bmj/2020/11/26/peter-doshi-pfizer-and-modernas-95-effective-vaccines-lets-be-cautious-and-first-see-the-full-data/ ; https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4042 ).

▪A. Š.: Znači, problemi s cjepivima su zaista tu?

Prof. dr. sc. Krešimir Pavelić: Spomenut ću neke od problema koji se mogu javiti u vezi s proizvodima ‘mRNA cjepiva’ koji su stavljeni na tržište,  a koji zbog izrazite propagande nisu transparentno prikazani javnosti.

Čitav je niz nepoznanica u vezi s time (među znanstvenicima je dvojba oko naziva jer velik dio smatra da se ovdje radi o genetskom konstruktu ili preciznije eksperimentalnom biološkom proizvodu za koji nema dokaza u ovom trenutku da djeluje kao cjepivo). Pfizer  navodi da će podatke o eventualnim učincima svog proizvoda staviti na raspolaganje 24 mjeseca nakon završetka istraživanja, a to znači druga polovica 2022! Da li su ljudi koji su primili taj proizvod jasno infomirani o svim ovim činjenicama? Je li znaju da se na njima provodi eksperimentalno testiranje? Slično je i s Moderninim proizvodom. Zabrinjava nadalje podatak da je u slučaju Pfizerova cjepiva 5 puta više sudionika bilo isključeno iz cijepljene skupine tijekom faze ispitivanja prije odobrenja (311 u usporedbi sa 60 iz skupine koja nije primila vakcinu-Placebo). Razloge je nemoguće naći u Pfizerovom izvješću a ovakvi brojevi značajno utječu na statističku obradu i krajnje kalkulacije efekata. Sam Pfizer navodi “371 osoba isključena iz analize učinkovitosti zbog – važnih odstupanja protokola na dan ili do 7 dana prije doze 2“. Možemo slobodno reći da su sve osobe koje su primile cjepivo”dio velikog eksperimenta za koji proizvođač uopće niti odgovara niti snosi posljedice. U klauzulama koje je proizvođač sklopio u ugovorima s vladama Pfizer je lišen odgovornosti za eventualne posjedice. Svu odgovornost preuzima  vlada dotične države, a to znači porezni obveznici odnosno oni na kojima se eksperiment provodi (https://dokumentarac.com/novosti/zasto-je-371-osoba-iskljucena-iz-analize-ucinkovitosti-cjepiva-pfizer/).

Da bi se odgovorilo na sumnje oko ovog proizvoda ali i cijepljenja na COVID-19 potrebno je potpuno transparentno izvještavanje, što danas izostaje.  Također, primatelji cjepiva morali bi biti obaviješteni o svim aspektima (kako pozitivnim tako i negativnim) cijepljenja te potpisati informirani pristanak. To je nešto što se do sada neizostavno provodilo u bilo kojem medicinskom istraživanju. Radi se o nasljeđu Nurnberškog procesa nakon 2. svjetskog rata u kojem je konsezusom društvo odlučilo kako se neetična testiranja na ljudima nikada više ne smiju dogoditi te da se medicinska istraživanja smiju provoditi samo uz etičke dozvole i informirani pristanak pacijenta/ispitanika.

Ostavljanjem velikog broja očiglednih pitanja bez odgovora stvara nepotrebnu nesigurnost i u biti otežava i razvoj lijekova i cjepiva.

Tvrdi se da su Pfizerova i Modernina cjepiva 95% učinkovita. U znanstvenom časopisu British Medical Journal (https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4037)  Peter Doshi ističe – „budimo oprezni s takvim izjavama i vidimo prvo potpune podatke. Proizvođači cjepiva daju podatak o relativoj efikasnosti a ne apsolutnoj koja po autoru iznosi manje od 1%. Rezultati proizvođača cjepiva ne pokazuju niti da vakcina spašava živote, niti posebnu efikasnost u starijih a niti sposobnost prevencije infekcije. Tzv. krajnji učinak (end point) je nemoguće procijeniti odmah nakon cjepljenja, već treba čekati barem 12 mjeseci.“

Proizvođači u protokolu pozivaju liječnike koji provode studiju da „sami procjene potrebu testiranja ispitanika na COVID-19“ zbog toga što su simptomi bolesti slični simptomima nakon cjepljenja. Na taj način nisu uopće testirani svi s potencijalnom COVID-19 bolešću pa je isto tako i randomizacija /slijepa studija jako upitna u tom slučaju. U tom smislu autor uviđa da je zbog nuspojava cijepljenja velik broj ljudi uzimao lijekove protiv boli i povišene temperature što je moglo opet maskirati bolest. Temeljem ovoga uopće nije moguće procijeniti eventualnu efikasnost cjepiva.

A. Š.: Svi aktivno uključeni u provođenje cijepljenja sve ostale koji imaju drugačije mišljenje optužuju za skepticizam i medicinski rasizam.

Prof. dr. sc. Krešimir Pavelić: Pojmom medicinskog rasizma, potaknutim situacijom s COVID-19 i cjepivima obrađuje časopis Scientific American (https://www.scientificamerican.com/article/why-so-many-americans-are-skeptical-of-a-coronavirus-vaccine/). Naglašava se potreba za divergentnim stavovima i argumentima u vezi s cjepivima. Do stanovite mjere svjedoci smo manipulacije javnim mnijenjem te ponavljanjem grešaka u vezi s nekim cjepivima iz prošlosti, prije svega nedovoljna transparentnost. Zanimljivo je da su prije otpori prema cijepljenjima većinom dolazili od dobrostojeće bijele populacije danas se otpori protiv COVID-19 cjepiva proširuju na hispanike i crnu populaciju. Navodi se niz razloga skepticizmu, prije svega sumnja u istinitost tvrdnji o sigurnosti, a koje iznose vladini lideri kojima se više ne vjeruje. Spominje se percipirana nemogućnost vladinih regulatornih agencija da održavaju neovisnost od političkih pritisaka kako bi se što brže odobrio proizvod. Tu treba spomenuti i financijske konflikte interesa onih koji stvaraju cjepiva. Na trećem se mjestu spominje nepovjerenje u ključne sastojke cjepiva kao i nepovjerenje u postupak recenzije i transparentnost pažljivog nadziranja kliničkih istraživanja od strane neovisnih eksperata.  Obrađuje se pojam medicinskog rasizma koji nije novijeg datuma (September in the Proceedings of the National Academy of Sciences USA surveyed 1.8 million births in the U.S).

▪A. Š.: Kakvi su to sve problemi u Izraelu?

Prof. dr. sc. Krešimir Pavelić: Izraelsko ministarstvo zdravstva objavilo je pojavu 13 slučajeva paralize lica u osoba nakon prve doze cijepljenja. Navodi se da bi tih slučajeva moglo biti još više. Zabrinjava i podatak da u istoj zemlji za oko 17% raste broj cijepljenih osoba s teškim oblicima COVID-19. Ovu su vijest u nedjelju 17. siječnja prenijeli i izraelski i francuski mediji. Spominje se i porast broja oboljelih u zemljama koje su najviše procijepile svoju populaciju poput Velike Britanije, Njemačke i Francuske što naravno može biti i koincidencija (https://www.outlookindia.com/website/story/world-news-13-people-develop-facial-paralysis-after-receiving-covid-19-vaccine-in-israel-reports/370844).

▪A. Š.: Ima li komentara i pitanja eksperata nakon Pfizerove prezentacije cjepiva ?

Prof. dr. sc. Krešimir Pavelić: Brojni znanstvenici komentirali su pozitivno objavu Pfizerovog proizvoda u svrhu cjepljenja (https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-vaccines-pfizer-exper/expert-views-pfizer-biontech-say-their-covid-19-vaccine-is-more-than-90-effective-idUSKBN27P1IN ). Većina, iako je dio upućivao na oprez. Najviše se komentara onih koji su upućivali na oprez odnosio na odsustvo „sirovih“ podataka na temelju kojih bi se moglo donijeti zaključke o stvarnoj efikasnosti cjepiva, kao i jasnih podataka o učincima ostalih sastojaka cjepiva na organizam, npr. nanočestica koje mogu proći kroz krvno-moždanu barijeru ili izazvati rijetke imunološke reakcije kao što je objavio i prestižni Science (autor: Jop de Vreize, https://www.sciencemag.org/news/2020/12/suspicions-grow-nanoparticles-pfizer-s-covid-19-vaccine-trigger-rare-allergic-reactions ). Rezultati navedeni u priopćenju nadalje, ne pružaju dovoljno podataka za procjenu štiti li cjepivo od infekcije i bolesti. Pored toga, ne znamo je li cjepivo promijenilo težinu bolesti kod pacijenata kojima je pozlilo nakon primanja cjepiva. Nema objavljenih podataka o tome da li cjepivo štiti samo od kliničke bolesti ili prevenira prijenos bolesti drugim osobama. Evo i nekih konkretnih izjava:

 • Nemamo dovoljno podataka da bismo mogli reći koliko je cijepljenje obećavajuće. Moramo nakon cijepljenja znati širenje obrasca bolesti u placebo i cijepljenim skupinama, kao i je li cjepivo spriječilo infekciju isto kao i bolest ili samo bolest.
 • Jedno od temeljnih pitanja je kako će se dodatna šarža ponašati u svojem domaćinu ako cijepljenjem izazvana imunost traje relativno kratko. Možemo li govoriti o pojavi bolesti? Nadalje, primarna je učinkovitost referirana na bazi simptomatskih slučajeva. To nam ne govori da li cjepivo prevenira iste razine infekcije, a niti nam govori o daljoj transmisiji.
 • Što znači Pfizerovih 90% efektivnosti vakcine? 90% djelotvornosti, znači da je broj simptomatskih slučajeva COVID-19 na 1000 sudionika u 7 dana nakon druge doze cjepiva za 90% manji kod onih koji su primili cjepivo u odnosu na one koji su primili placebo. Nije jasno je li to iz dobne skupine od 18 do 55 godina ili i ona i 65-85 godina pa nadalje. Da bismo saznali da li i koliko dugo traje zaštita moramo slijediti znatno duži period nakon cijepljenja. Ako se zaštita od infekcije / bolesti može povezati s imunološkim odgovorom, to bi se moglo procijeniti brže, ali trenutno to ostaje nepoznato.
 • Kako će se cjepivo ponašati u posebno vulnerabilnim slučajevima starijih osoba na COVID-19 koji imaju dodatne bolesti (komorbiditete): hipertenziju, dijabetes, kronične bolesti srca, pluća, bubrega. Danas se spominju smrtni slučajevi uglavnom u starijoj i ugroženoj skupini.
 • Što sa djelovanjem cjepiva u onih koji su već imali COVID-19 te posjeduju cirkulirajuća antitijela?
 • Kako postupiti u slučaju da osoba ne reagira na proizvod. Hoće li biti problemi ako te osobe prime neku drugo COVID cjepivo.
 • Ako virus doista spontano mutira kao što je to slučaj u danskog nerca, tada će možda trebati obnavljati cijepljenje svake godine kao i kod gripe.
 • Skladištenje na ultraniskim temperaturama. Problem pohrane i distribucije na -800
 • C je nepremostiv bez masivne investicije u opremu za ultraniske temperature pogotovo u ruralnim područjima svijeta.

Suchard Bhagdi, njemački mikrobiolog i stručnjak za infektivne bolesti, navodi 4 važna problema s cjepivom:

 1. Nuspojave koje nisu bezazlene. Ukoliko ljudi, obično stariji, već imaju neku bolest cijepljenje za njih može biti opasno. Nisu provedena istraživanja na takvim ljudima!
 2. Ozbiljne alergijske reakcije
 3. Poticanje prethodnih infekcija u tijelu (virusnih bolesti uključujući i gripu itd.) što dovodi do pretjerane imunološke reakcije kao što je viđeno u prethodnim studijama sa SARS-Cov-1. Cjepivo se daje u ruku i za 5 min je sistemski u tijelu. Dolazi do stanica koje u normalnoj infekciji virusom ne bi bile napadnute, a sada proizvode virusni protein.
 4. Autoimune bolesti kao posljedica prethodno rečenog. (Med Microbiol Immunol. 2009 Nov;198(4):205-9. doi: 10.1007/s00430-009-0130-9)

Na kraju, RNA proizvodi koji se u ovom trenutku razvijaju prema pravcu ‘cjepiva protiv COVIDA-19’ su potpuno novi dizajn – ne postoji niti jedno rutinski upotrebivo licencirano cjepivo bazirano na mRNA tehnologiji. Teško stoga da se to može ovako odmah nazvati cjepivom no to je možda semantički problem. Od stotinjak cjepiva koliko je danas u razvoju (68 ih je u kliničkim testiranjima) možda se može očekivati neka koja će u potpunosti ispunjavati svoju svrhu.

▪A. Š.: Zašto se uopće ne razgovara o bitnim elementima pandemije?

Prof. dr. sc. Krešimir Pavelić: To me doista čudi. Ne razgovara se o bitnim elementima pandemije već samo o proizvodima i prodaji na tržištu. Ovdje je bitno točno utvrditi što se događa, koji su uzroci i što se sve točno može napraviti za pomoć cijelom društvu. Stoga želim ponovno apostrofirati stav da se nismo uopće kao društvo potrudili na globalnoj razini odgovoriti na pitanje svrhe i zabrane rada opasnih viroloških laboratorija tim prije što neki poput Wuhanskog laboratorij rade istraživanja povezana s vojskom! Tek u zadnje vrijeme uočljive su neke aktivnosti u tom smjeru, premda kineska vlada ne pokazuje želju za suradnjom. Olako nove sojeve virusa proglašavamo mutacijama postojećeg  zanemarujući podatak da su u populaciju možda ubačeni novi sojevi odnosno da se pripremaju nove još opasnije varijante. Pojedinci nas plaše još gorim pandemijama COVID-a 20, 21… zašto to čine? Činjenica je da su u Wuhanu prema izjavama njihovih djelatnika corona virusi presađivani u humanim genetski modificiranim stanicama da bi se dobili virulentniji sojevi za bolje poznavanje procesa infekcije! (https://www.state.gov/fact-sheet-activity-at-the-wuhan-institute-of-virology/) Dok se ove dileme ne rasprave sve više će ljudi sumnjati u ovo što se događa na globalnoj razini, a pravosuđe u svijetu će sve više procesuirati takve slučajeve. Vlade svijeta, pa i naše europske vlade, vrlo uniformno donose ‘mjere’ koje nisu barem s ovom godinom distance, pokazala ikakav učinak, na njima inzistiraju usprkos degradaciji svih društvenih i ekonomskih procesa, pa i značajnom propadanju zdravlja populacije koje tim mjerama navodno štite.

Ovo je pitanje također važno elaborirati tim više što odgovornost na svakome unutar sustava – mislim da ovdje izlazimo iz kolektivne odgovornosti i ulazimo u vrlo konkretnu osobnu odgovornost svakog pojedinca koji u ovome nekritički sudjeluje.

Neće biti dovoljno više kazati ‘radim samo ono što mi nalože’ jer su posljedice dalekosežne i vrlo ozbiljne.

Hvala  Vam najljepša na Vašem vremenu i susretljivosti profesore Pavelić.

Intervjuprof. dr. sc. Krešimir Pavelić
Pretplatiti se
Obavijesti o
120 Komentari
Najstariji
Najnoviji Najviše komentiran
Inline povratne informacije
Pogledaj sve komentare
tucker carlson
3 godine prije

ovdje bi ljudi,kako kazu,od struke..trebali stati na loptu i pogledati malo siri spektar dogadjaja oko nas.jer oni,kao ljudi od struke,snose najvecu odgovornost za dogadjaje koji su pred nama.svaki strucnjak svojeg podrucja treba obratiti pozornost na davos i svjetski ekonomski forum..jer mu on govori cime ce se njegova profesija baviti u bliskoj buducnosti.ako imaju imalo moralne odgovornosti prema svojim bliznjima a i prema svojoj profesiji moraju,hladne glave,obratiti pozornost na one koji nam zaista otvoreno govore kakvi su planovi..moraju to pogledati jer oni ce,struka,biti provoditelji mjera.ako ne obrate pozornost na to,posljedice bi mogle biti katastrofalne za nasu civilizaciju.a samim time i za njihove struke i za njih osobno.ovo je prekretnica naseg doba i trebala bi,struka,izvaditi glavu iz guuziicee.hvala.

Noman
3 godine prije

Ima li netko statističke podatke kolio je zaraženo i umrlo ljudi s obzirom na spol, jer izgleda da su stariji muškarci najpogođenijia skupina.

3 godine prije zadnji put uredio Noman
Max
3 godine prije

Hvala vam pravednici magistrice Šebalj doktore Pavelić

shumadinac
3 godine prije

Ovo je odmeren i koristan tekst.

tucker carlson
3 godine prije

da jos jednom podsjetim redakciju..dolazim ovdje cesto citati i komentirati radi kvalitetnih textova i kvalitetnih komentatora.jedan od najkvalitetnijih komentatora je dobio zescu vrecu na ledjima,bolesnika koji se javlja njegovim nickom.medjutim,cini mi se da ovo nije klasicni troll,sendvicar..izgleda mi ozbiljnije.ovaj odlicni komentator prica jaako osjetljive stvari i stavlja oodlicne linkove tako da mi se cini da se preko njegove grbace radi pritisak na vas.jer me cudi da netko moze tek tako koristiti nick komentatora koji je vec ulogiran.a opet,sha ja znam,covjek uci dok je ziv.hvala.

Cassia
3 godine prije

Sve je rekao … ali dok ova korporacija ne padne ostati će slovo na papiru koje kao dokaz bude poslužilo za njihove glave na panju. Sami vidite da su odlučili ići do kraja i da ne haju ni za istinu ni za narod. Možemo se samo moliti da izdržimo dok pravda ne stigne. Inače kao i svi članci čista petica. Doktoru svaka čast na istini.

Jack Shadow
3 godine prije

https://www.jutarnji.hr/vijesti/histerija-na-kojoj-su-zaradili-20-milijardi-dolara-2211954
Sjajan članak o epskoj prevari svinjski grip,vidite li kakve sličnosti s ovom još legendarnijom asimptomatskom Kovid prevarom danas?
Ima ih podosta.
Pazi,i to je objavio Jutarnji list, najčitanije novine u RH,ne neki bezvezni portal.

Outsider
3 godine prije

Od svih fimova i serija ovi eksperimenti vuču na walking dead. Što je najgore, ima smisla.

CAN
3 godine prije

…prođe mi jedan lik iz Zadra s objavom is 2014… Kroz misli… evo ti… Legalno – ilegalno, eto sad ću objavit ovdje i neka je svima znano :)…ovom bjavom da je svima dana na znanje putem interneta……potpisano je(što se ovdje ne vidi) mojim otiskom desnog palca (iako sam livoruk-naopak) i rodnim imenom i obiteljskim prezimenom (postoje svjedoci koji su vidjeli)….Hvala na inspiraciji:) ja : živo ljudsko biće/čovjek ; izvor prava ;stvoren u biološkom ljudskom tijelu sa muškim spolom na datum : 16. 10. 1957. u SPLITU /RH; ovdje i sada, svojom slobodnom voljom izražavam ovu OBJAVU O NEPOSTOJANJU OSOBE Kojom objavljujem da je sa današnjim datumom, potezom pera kako je i prijavljena (došla na javu /svjetlo ) prestala postojati osoba …..ime. …… stvorena rodnim listom i/ili izvatkom iz matice rođenih na datum 16.10.1957. god. Ovom OBJAVOM O NEPOSTOJANJU OSOBE, raskidaju se sve fiktivne/imaginarne/izmišljene veze između mene i svih fiktivnih entiteta… Čitaj više »

Maslina-Želja
3 godine prije

A da se njih 10..20…znanstvenika,Doktora .. okupi i javno istupi i sve ovo lijepo narodu i vladi servira jer im je to na jedan način i obaveza!!!! Ko će ako oni neće.
Ko će nas saslušati .Ali njih hoće.
A norod će stati uz njih.i to je to
Da se pokrene !!!!
Onda bi se ručna povukla i kola zaustavila.

Mrčikola
3 godine prije

Čitaoci, komentatori i redakcijo Logičnog, često se događa da u danima ovog korona ludila jedni druge u rukavicama prozivamo zbog inertnosti, “foteljaštva” i bezidejnosti kako se oduprijeti ovom ludilu. Da bi se to malo pomaklo uzimam si slobodu pa pozivam na osnivanje antistožeraških grupa ljudi dobre volje koje će raditi na objelodanjenju činjenica o “korona pandemiji” do kojih su došli komentatori i novinari portala kao i promoviranju svih ideja kojima bi se mogao obraniti ljudski rod od svega ovog zla. Osnovna ideja ovoga na što pozivam bi bila da prikupimo i ovdje na portalu izložimo sve članke iz HR ustava( počevši od prava na slobodu mišljenja i izražavanja istog ), zakone i članke iz europskih i svjetskih povelja i deklaracija koje se direktno krše odlukama vlade i stožera povodom ove korona prevare. Drugi korak bi bio da se sve to što prikupimo tiska u odgovarajućem formatu i da članovi antistožeraških… Čitaj više »

Dud
3 godine prije

Vau koji članak 👏👏👏

ledeno doba
3 godine prije

Još jednom ono o navodnoj učinkovitosti cjepiva od 95%. Poznati kritičar korone, dr. Wolfgang Wodarg, rasturio je ove laži i bajke, ko beba zvečku. On kaže,- najprije prostom računicom,ako se sami ovi bajkoviti službeni podatci BionTecha prenesu na broj stanovnika Njemačke- onda to već više ne izgleda tako bajkovito; Dakle 83 milijuna stanovnika. Ako se naprimjer svi cjepe, to znači; kod 5% stanovnika cjepivo ne daje učinak, 5%=4,150.000 osoba. Što znači, da preko 4 milijuna osoba se zaraze i obole. Što je trostruko više nego trenutni broj zaraženih u Njemačkoj, koji je sada oko 1.380.000. Dakle, to znači, nakon cjepljenja kompletnog stanovništva, bilo bi trostruko više zaraženih i oboljelih nego što ih ima sada. Međutim, te su bajke još i gore i Wodarg se pozabavio sa njima: Za ocjenu i služenu dozvolu nekog cjepiva, prave se u nornalnim okolnostima studije i testovi koji trebaju pokazati sigurnost, podnošljivost, nuspojave cjepiva, itd.… Čitaj više »

ledeno doba
3 godine prije

s drugog portala: Facebook cenzurirao umirovljenog kardinala Meksika zbog njegovih tvrdnji o cjepivu Platforma Facebook cenzurirala je video snimku umirovljenog meksičkog kardinala Juana Sandovala Íñigueza, nadbiskupa Guadalajare, zbog sugestija da globalistički lideri iskorištavaju pandemiju koronavirusa kako bi proveli svoje ideje novog svjetskog poretka i tvrdnji da cjepivo protiv koronavirusa sadrži sotonski mikročip, navodi AP. Umjesto kardinalovog tjednog videozapisa, Facebook je prikazao sivu snimku zaslona s natpisom “Lažne informacije”. Ispod je dodao: “Ova publikacija ponavlja informacije o COVID-19 koje neovisni evaluatori činjenica smatraju lažnima.”, piše Breibart. Na svojoj Facebook stranici , Semanario Arquidiocesano Guadalajara, informativna služba koju vodi Nadbiskupija Guadalajara, objavila je sljedeću snimku zaslona, ​​zajedno s tekstom: „Kardinal Juan Sandoval osudio je nametanje novog svjetskog poretka, a nekoliko sati kasnije njegov je video cenzuriran”. Sandoval Iñiguez je emeritus nadbiskup nadbiskupije Guadalajara. Povukao se 2011. nakon što je navršio 75 godina. U ožujku navršava 88 godina. U devet i pol minuta… Čitaj više »

Praetorian
3 godine prije

Upravo kada su poceli starce cijepiti, uvode sve stroze mjere, za vise straha, za manje otpora i mogucnosti ljudskog okupljanja na ulicama i trgovima. Sve je ovo potanko isplanirano…prvo imaju veliku vecinu uskladjenih politicara, korumpiranih do srzi. Oni koji nisu korumpirani su sigurno na neki nacin upozoreni da se ponasaju u skladu sa vecinom, da ne talasaju, a mnogi su i objerucke prihvatili ovu igru vidjevsi svoju priliku za mnoge stvari koje im ne bi mozda prosle u normalnim okolnostima. Sada kada se loptica zakotrljala, sad igraju najbolje sto mogu..no nisu racunali na jednu stvar, a to je inteligenciju i otpor naroda. Nece im to proci, pitanje je samo koliko zrtava ce morati pasti. Kada ce poceti i oni koji ih drze na vlasti jednostavno shvatiti da su dio nas, a ne dio njih, da smo na istoj strani i da ovo nije covjecno. Zar i oni u stranicama povijesti… Čitaj više »

Legendarni Grk
3 godine prije

Montague Keen o vladama, koje zapravo služe Novi Svjetski Poredak: „Kada vlade rade protiv ljudi, onda je na ljudima da odbiju poslušnost i ponovno preuzmu kontrolu. Pronađite svoju hrabrost i budite svjetlo koje jeste. Krenite u borbu koja će osloboditi čovječanstvo od omče Kabale. Vi znate da imate alate da to učinite. Svi dokazi su tu. Iskoristite ih da oslobodite ljudsku rasu. Ništa vas na Zemlji ne može zaustaviti kada odlučite da je to ono što želite, i kada ste spremni boriti se za to. Čelnici vlade samo su TIGROVI OD PAPIRA, koji slijede zapovijedi Kabale. U trenutku kada ih odbijete poslušati, Kabala ih odmah odbacuje. Oni završavaju u kanti za smeće života, i više se ne koriste. Pitajte svoje vlade zašto troše novac da vas ubiju njihovim kemijskim tragovima. To sigurno bez sumnje pokazuje da vaše vlade ne brinu o vama. Promjena se ne može dogoditi sve dok vaše… Čitaj više »

nonwo
3 godine prije

Mislav Kolakušić: Svaku smrt u roku 28 dana od cijepljenja treba smatrati smrću od cijepljenja primjenom istog standarda kao i kod utvrđivanja smrti od Covida 19

nonwo
3 godine prije

“Obiteljima svih onih koji su preminuli moramo omogućiti nadoknadu troškova.
Nezavisni zastupnik Mislav Kolakušić je na današnjoj raspravi o globalnoj strategiji EU o cijepljenju protiv Covida 19 upozorio da se obiteljima preminulih od posljedica cijepljenja mora omogućiti jednostavna naknada štete, a smrt kao posljedicu cijepljenja utvrđivati primjenom istog standarda kao i kod utvrđivanja smrti od Covida 19.
Svaku smrt u roku 28 dana od cijepljenja treba smatrati smrću od cijepljenja primjenom istog standarda kao i kod utvrđivanja smrti od Covida 19″

Zorule
3 godine prije

Zanimljiva dogadjanja oko Ivermectina

https://youtu.be/Q6pm5T_E4rw

Krmak
3 godine prije

Blago bosancima kod njih sve oke. U ovoj retardiranoj eu gripa svih gripa divlja. Hahahaha. Jebla vas gripa i igle.

Brainstorm
3 godine prije

u dodatku na moj tekst za koji se nadam da ce uprava odobriti evo jos mogucih parola:

-“bolje korona nego vakcina”
-“korona 2 dana, vakcina dozivotno”
-“korona ubila gripu, ne ljude”
-“poslije korone zdrav, poslije vakcine bolestan”

Stara kuka
3 godine prije

Italija bilježi velik porasta broja pokušaja samoubojstava i samoozljeđivanja među djecom i mladima u posljednjim mjesecima, ponajviše zbog nedostatka školskih i izvannastavnih aktivnosti, te posljedično nedostatka socijalizacije. Hospitalizacija maloljetnika nakon samoozljeđivanja i pokušaja samoubojstava porasla je za 30 posto od mjeseca listopada, porast sličan onome koji je zabilježen u proljeće tijekom prvog vala korona virusa, rekao je dr. Stefano Vicari, šef odjela neuropsihijatrije u rimskoj bolnici Bambino Gesu. Usporedbe radi, tijekom čitave 2011. godine ta bolnica zabilježila je samo 12 slučajeva hospitalizacije mladih zbog samoozljeđivanja i pokušaja samoubojstva, dok je tijekom 2020. godine bolnica zabilježila preko 300 takvih slučajeva, tvrdi dr. Vicari. Slučajevi zabilježeni u Italiji uključuju zarezivanje vlastitih dijelova tijela, poput zapešća, bedara, trbuha, iskakanje kroz proz sa visine, vješanje, propucavanje vatrenim oružjem i predoziranje lijekovima. Dr. Vicari smatra da je pandemija izravno odgovorna za ovaj porast, kao i za niz drugih psihičkih problema s kojima se djeca i… Čitaj više »

Zenga
3 godine prije

Hvala na razumu dr. Paveliću.

Bosanac
3 godine prije

Dobar doktor. Ja bi sad po ugledu na onaj film “Conspiracy theory” sa Mel Gibsonom, pravio neki bilten i dijelio ljudima sa ovako nekim intervjuima i relevantnim tekstovima koji se ne mogu nac na MSM-u. Tu vas ovaj Big Tech ne može cenzurisat.

Vesna Šipuš
3 godine prije

Angela Merkel, pripravnica za pakao, najavila je istrebljenje djece. Sad žele uništiti najmlađe. Bilo je za očekivati. Tko pristane dobrovoljno da ga cijepe cjepivom napravljenim od fetusa, poremećen je. Što će se dogoditi ako nekome padne na pamet da oplođuje fertilne žene, nasilno izazove abortuse i od toga pravi daljnje cjepivo? Takav razvitak situacije sasvim je vjerojatan. Posve su poremećeni svi koji ljude cijepe, jer za bilo koje sigurno cjepivo (ima li uopće takvoga?), potrebno je barem 8 godina istraživanja i to na ljudima, a ne na životinjama. Iz vlastitog iskustva znam da kad su me u osnovnoj školi cijepili protiv bilo čega, teško bih se razboljela i jedva preživjela. Zadnje cjepivo koje sam primila bilo je protiv variole vere. I danas imam ožiljke od toga na svakom mjestu na tijelu gdje je bila neka ranica. Ljudi, oduprite se dok još možete!

Klaus Shvab
3 godine prije

Ovaj ceka da mu fajzer daa lovu pa ce rec da je korona opasna i da se treba cijepit

Sony
3 godine prije

U današnjem Jutarnjem listu, 20.1.2021. Naslovnica:
“EU uvodi korona karton”

3 godine prije zadnji put uredio Sony
Doc
3 godine prije

Najmanje sto mozete uraditi u borbi za istinu potpisite peticiju na sajtu stopmedicaldiscrimination.org i podrzite casne doctore koji se bore za sve nas.

SonjaS.
3 godine prije

Konacno je netko uzeo na sebe da u javnosti proklamira ocito. Hvala profesoru!
Vrijedno poslusati i najnoviji intervju s profesorom Sucharit Bhakdi:

https://www.bitchute.com/video/cUFB1niPtA5f/

© 2023 – Portal Logično

POVEZANE VIJESTI