fbpx

Da li je SARS-CoV-2 prirodna zoonoza ili umjetno modificirani virus?

Krešimir Pavelić

Prof. dr. sc. Krešimir Pavelić dekan je Medicinskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, autor više od 300 znanstvenih radova u prestižnim svjetskim časopisima, član dvije prestižne svjetske akademije znanosti i dvije domaće akademije. Stalno angažiran u European Science Foundation, Strasbourg, EMBO i EMBL u Heidelbergu te član panela nekoliko nacionalnih znanstvenih zaklada.

Poštovani profesore Pavelić, najprije Vam se zahvaljujem što ste opet našli vremena te odgovorili na pitanja koja  intrigiraju javnost a na koja teško možemo dobiti odgovore.

A.Š. U posljednje vrijeme dosta se piše o tzv. novim (spontanim) mutacijama virusa SARS-Cov-2. Ističe se njegova jača virulentnost. Nekako se uzima zdravo-za-gotovo da se virus preselio sa životinje na ljude a ne spominju se ostale mogućnosti poput nastanka virusa u laboratoriju, manipulacije virusom šišmiša u humanim stanicama koje su genetski manipulirane itd. Na tragu tih pitanja i dilema javnosti je možda promakao znanstveni rad objavljen u prosincu 2020. u časopisu Science. O čemu se zapravo radi?

Prof. dr. sc. Krešimir Pavelić: Taj rad kao i onaj objavljen 2015. godine https://www.nature.com/articles/nm.3985 podržava i tezu da bi SARS-CoV-2 mogao biti kreiran u laboratoriju. Autori iz SAD i Japana imitirali su u laboratoriju virus koji je imao tzv. D614G mutaciju na „spike“ proteinu a kojoj se mutaciji pripisuje jača infektivnost (virulentnost). Radi se o zamjeni samo jedne jedine aminokiseline na već spomenutom proteinu virusa. Autori su u laboratoriju stvorili ovu mutirajuću formu virusa te s tim umjetno stvorenim virusom, ili virionom kako ga oni nazivaju, inficirali pokusne hrčke i transgenične miševe (to su miševi kojima je ugrađen humani ACE2 gen). Dokazali su da je tako stvoreni virus znatno virulentniji, brže zaražava životinje i brže se dijeli (replicira). Slične su pokuse infekcije radili i na epitelnim stanicama pluća humanog porijekla. Te mutirajuće varijante virusa znatno su infektivnije u usporedbi s ishodnim nemutirajućim SARS-CoV-2. Ovakva mutacija međutim ne mijenja težinu bolesti u ljudi, već samo infektivnost i sposobnost replikacije virusa. https://science.sciencemag.org/content/370/6523/1464.

Ipak autori špekuliraju da bi ova mutacija mogla utjecati na smrtnost životinja. Taj zaključak kompliciraju donekle moguće druge mutacije na „spike“ proteinu. Autori zaključuju da bi eventualna cjepiva dizajnirana na taj protein mogla biti djelotvorna i za spomenutu mutaciju. Odnos između povećane prenosivosti i virulencije ostaje kompleksan i može biti u vezi s dobi, spolom te prisutnošću ostalih bolesti (komorbiditetom).

Spomenuti rad potvrđuje ovih dana često izrečenu bojazan da sofisticirani biološki laboratoriji i dalje egzistiraju te da štoviše provode eksperimente koji mogu imati neslućene negativne posljedice. Spomenuti rad također nedvojbeno ukazuje da je stvaranje virulentnih sojeva u laboratoriju itekako moguće i da se provodi.

A.Š.: Što na tu temu kaže znanost? Ima li u literaturi podataka ili diskusije o umjetno stvorenom virusu?

Prof. dr. sc. Krešimir Pavelić: Radova na tu temu ima kao i razmišljanja ozbiljnih znanstvenika pa i nobelovaca. Radovi koje smo spomenuli izravno dokazuju da je to moguće i da se radi. Inače radove i komentare na tu temu teško je naći i nema ih vjerojatno mnogo. Spomenut ću autore iz Austrije i Kanade doi: 10.13140/RG.2.2.31358.13129/1. koji navode da prema njihovim iskustvima koje imaju s  genetskim manipulacijama nije moguće isključiti sintetsko podrijetlo virusa SARS-Cov-2. Autori navode znanstvene razloge toj svojoj tvrdnji te predlažu eksperimente koji bi to potvrdili.

Naime komparativne genomske analize pokazuju da je virus vjerojatno umjetnog podrijetla te navode razloge toj tvrdnji. Zaključuju da bi virus mogao biti produkt genetičke manipulacije premda ne isključuju niti mogućnost prirodne rekombinacije. Ističu da odbacivanje mogućnosti kako se radi o umjetnom konstruktu iz Kine i svrstavanje znanstvenika koji razmatraju takvu mogućnost u ‘teoretičare zavjere’ zapravo samo dokida odgovornost znanstvene zajednice da razmotri sve opcije i tako prevenira da se tako nešto ne dogodi u budućnosti. A  da bi se to stvarno moglo dogoditi govori i navodna izjava B Gatesa koju su prenijele neke naše središnje novine u kojoj se tvrdi da možemo očekivati 10 puta goru situaciju s novom varijantom COVIDa-21. Teško je vjerovati da se takve proročanske izjave daju bez osnove. Oduvijek sam spominjao da ukoliko je tzv. virus umjetno stvoren, mogli bismo imati problem. U tom slučaju i u svjetlu spomenute izjave nije nemoguće pretpostaviti da se u populaciju puštaju konstrukti sa štetnim djelovanjima. Upravo takve stvari treba znanost rasvijetliti a ne tvrdoglavo selekcionirati informacije.

A.Š.: Iznenađuje činjenica da se o porijeklu virusa uzročnika COVIDA 19 ne piše mnogo. Što je po Vama razlog tome?

Prof. dr. sc. Krešimir Pavelić: Jedan od razloga je svakako i  podatak da su Kineske vlasti uvele cenzure svih znanstvenih članaka koji se odnose na porijeklo novog corona virusa. https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55355401  Iako neki prominentni znanstvenici tvrde kako je SARS-Cov-2 nastao prirodnim putem tj. prelazom sa životinje na čovjeka (doduše bez uvjerljivih dokaza!), porijeklo tog virusa još uvijek predstavlja nepoznanicu i otvara niz pitanja. Naravno, bez saznanja prave prirode bolesti i točnog poznavanja uzročnika (a ne samo genomske sekvence) nemoguće je planirati optimalnu skrb oboljelih, a dužnosnicima planirati prave mjere zaštite. Stoga smo danas svjedoci čitavog niza ozbiljnih propusta u tim mjerama, nepoštivanja znanstvenih spoznaja, pa i od strane nekih članova medicinske struke, koje nedvojbeno ukazuju često puta na besmislenost pa i štetnost takvih mjera. (Najsvježiji je primjer nedjelotvornosti lockdowna opisan u članku: https://padailypost.com/2021/01/18/stanford-study-lockdowns-have-no-clear-benefit/). Sve dok se ne identificira prijelazni domaćin „skoka“ virusa i njegov prijelaz na ljude, treba ozbiljno razmatrati i druge opcije. Jedna koja se čini možda vjerojatnija je presađivanje originalnog virusa iz šišmiša (ili neke druge životinje) u genetski modificirane humane stanice čime virus postupno stječe virulentnija svojstva, vjerojatno nastankom određenih mutacija. Postupci serijskog presađivanja oponašaju prirodni „skok“ sa životinja na ljude i nude objašnjenje za osebujnu spike-proteinsku regiju i njegov neočekivano visoki afinitet za angiotenzin konvertirajući enzim (ACE2). Da su virusi doista presađivani u genetski modificirane humane stanice kako bi im se povećala infektivnost priznali su i istraživači iz Wuhana. (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/ 10.1002/bies.202000091)

A.Š.: Zbog čega se uopće rade takvi opasni eksperimenti i zbog čega takvi laboratoriji postoje? Čini se da se o takvim pitanjima malo raspravlja.

Prof. dr. sc. Krešimir Pavelić: Vaša su pitanja itekako legitimna, i sam sam se to često pitao. Znanstvenici koji rade u takvim laboratorijima i na takvim istraživanjima reći će vam: zato da bi se bolje proučila svojstva opasnih virusa i našla učinkovita prevencija i liječenje. U stvarnosti to može polučiti neželjene posljedice za društvo. Serijske pasaže virusa mogu se shvatiti kao metoda za manipuliranje viralnih genoma. Bez uzimanja u obzir povijesnih i bioloških implikacija serijske viralne pasaže bilo kroz laboratorijske životinje (in vivo) ili kroz stanične kulture (in vitro) nemoguće je sveobuhvatno evaluirati da li je  SARS-CoV-2 rezultat bijega iz laboratorija ili posljedica prirodnog (zoonoznog) „skoka“. Povijest nas uči kako bi serijske pasaže virusa možda mogle biti pogubne. Jedan primjer za koji javnost možda ne zna, odnosi se na oslobađanje virusa H1N1 svinjske gripe 1977. Taj je događaj inicirao diskusiju o moralnom i fizičkom hazardu stjecanja negativnih svojstava čime se možda kreirao izuzetno virulentan soj H5N1 virusa ptičje gripe koristeći istovjetnu pasažu virusa kroz in vivo laboratorijske životinje https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/PMC4542197/ . Kasnije se u literaturi pobila ova tvrdnja i navodilo se da je taj virus oslobođen  tokom testiranja vakcine protiv virusa gripe, dakle opet antropogenim djelovanjem. Ne odbacuje se međutim uopće mogućnost da je H1N1 pobjegao iz laboratorija https://www.virology.ws/ 2015/08/20/1977-h1n1-virus-not-relevant-to-gof-debate/. Američki Nacionalni institut za zdravlje je proglasio moratorij na takva istraživanja (moratorij je trajao od 2014. do 2017.). Nakon toga opet su relaksirana istraživanja manipulacije corona virusa i ostalih virusa gripe. Svrha moratorija bila je spriječiti kreiranje potencijalno pandemičnog patogena. Nakon prestanka moratorija međutim, pojavili su se novi radovi čija je svrha bila pojačavanje infektivnih i patogenih svojstava virusa. Puno je takvih primjera u znanstvenoj literaturi. Tako npr. presađivanje virusa ptičje gripe kroz 10 generacija u svinje dovelo je do obolijevanja svinja kao posljedica pojačanog infektivnog i patogenog potencijala virusa (https://journals.plos.org/ plosone/article?id =10.1371/journal.pone.0175267).

A.Š.: Zbog čega se forsiraju skupa cjepiva umjesto npr. generičkih lijekova?

Prof. dr. sc. Krešimir Pavelić: Raspravljajući  svojevremeno o pokusima na potencijalno opasnim virusima David Fedson kaže da bi istraživači trebali pomaknuti svoj fokus sa eksperimenata na pronalaženju skupih cjepiva te istraživati načine liječenja oboljelih s jeftinijim i generički raspoloživim lijekovima koji modificiraju domaćinov odgovor na infekciju. Takav pristup („bottom up“) mogao bi djelovati ne samo na gripu već i na ostale, mnogo opasnije bolesti poput npr. Ebole u Sierra Leone. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6571110/

Naravno, pravi odgovor je uvijek negdje u sredini. Kao što su cjepiva u povijesti odigrala značajnu ulogu, učinili su to i lijekovi. Ono što svakako nije niti simpatično niti dopustivo to je forsiranje još uvijek tzv. cjepiva protiv COVIDa-19 kao jedinog i favorizirajućeg rješenja bez pravih dokaza. Ako je još k tome istina da se ne evidentiraju pa čak i kriju negativni učinci nekih favorizirajućih cjepiva tada smo kao društvo na sasvim krivom putu. Novac i/ili neznanje članova medicinske zajednice i struke te vlasti u svakom slučaju ne mogu biti opravdanja.

A.Š.: Još uvijek sa sigurnošću ne možemo reći ništa konkretno o podrijetlu virusa SARS-Cov-2 što je vidljivo i iz vaših odgovora. Čini se da nema dvojbe da se takav virus može umjetno stvoriti u laboratoriju.

Prof. dr. sc. Krešimir Pavelić: Već sam u jednom od ranijih intervjua spomenuo da o porijeklu SARC-CoV-2 virusa postoje dvojbe. Prema jednoj varijanti (a ta je i službena) virus je vjerojatno prenesen iz šišmiša u čovjeka u kojem je prirodnom selekcijom mutirao. Govori se i o transformaciji serijskim pasažama kroz laboratorijske životinje i stanične kulture čime virus postaje znatno virulentnijim.  Spominju se i drugi životinjski izvori. Druga teza ukazuje na to da je virus konstruiran u laboratoriju u bioterorističke ili neke druge svrhe. Bez obzira na to koja je varijanta ispravna virus je namjerno ili nenamjerno izmakao kontroli. Kad jednom uđe u humani genom virus može mutirati te kao takav izazvati bolest.

Inače u časopisu Nature Medicine od 9. 11. 2015. https://www.nature.com/articles/nm.3985 objavljeno je da je cjepivo na umjetno stvoreni SARS-CoV virus nedjelotvorno u mladih miševa, a štetno za starije životinje. Znanstvenici su u SAD na bazi corona virusa 2015. godine stvorili hibridni virus koji je sposoban zaraziti ljude. Virus je bio visoke virulentnosti i zazvao povećanu smrtnost u starijih miševa. Zašto se ova činjenica zanemaruje u promociji tzv. cjepiva s kojim se agresivno procjepljuje mahom starije stanovništvo, zadnjih mjeseci? Zašto velik dio struke o tome šuti? Ne mogu naći adekvatan odgovor na ova pitanja s obzirom da smatram kako upravo struka ima zadatak djelovati racionalno i u skladu sa znanstvenim činjenicama. Čini se kako ‘mišljenje’ i ‘stav’ postaju važniji od znanstvenih podataka.

A.Š.: Dosta je spekulacija na temu bijega virusa iz laboratorija. Što mislite o tome?

Prof. dr. sc. Krešimir Pavelić: Već sam i ranije komentirao taj problem. Nakon posjete delegacije američke ambasade Wuhanskom laboratoriju sa svrhom provjere sigurnosnih mjera, ustanovljeni su veliki problemi te neadekvatni uvjeti rada. Rekao sam već ranije da je opcija bijega vrlo izgledna i treba ju razmotriti. Situaciju je dodatno zakomplicirao slučaj sukoba interesa člana tima koji su trebali istražiti podrijetlo virusa. Radi se konkretno o Peteru Daszak-u predsjedniku EcoHealth Alliance uključenog u kontroverzne eksperimente Wuhanskog instituta kojima se povećavala virulentnost corona virusa. Na navedenoj web stranici https://childrenshealthdefense.org/defender/ conflicts-of-interest-taint-investigations-covid-origins/?itm_term=homemože se vidjeti čitav niz nepravilnosti i otvorenih pitanja. Između ostaloga i navod da Svjetska zdravstvena organizacija nema namjeru istražiti eventualni bijeg virusa iz Wuhanskog laboratorija!

U vezi s bijegom iznenadio me lakonski komentar jednog našeg epidemiologa da mogućnost bijega virusa iz laboratorija ne postoji ili da nije opcija. Sličan je članak na tu temu objavljen i u našem mediju (https://www.jutarnji.hr/vijesti/svijet/besmislena-je-tvrdnja-da-bi-virus-pobjegao-iz-laboratorija-to-se-dogada-samo-u-filmovima-15036632. To pokazuje da dotični kolega niti neki mediji ne prate znanstvenu literature na tu temu. U znanstvenoj literaturi ima, upravo suprotno ovim izjavama, jako puno podataka o “bjegovima” virusa iz laboratorija te o brojnim razlozima tih “bjegova”. Ima naravno i drugačijih mišljenja https://nymag.com/ intelligencer/article/coronavirus-lab-escape-theory.html  Među tim razlozima ističu se brojni loši uvjeti u laboratorijima te neadekvatna manipulacija virusima. https://www.vox.com/ future-perfect/2019/3/20/18260669/deadly-pathogens-escape-lab-smallpox-bird-flu .

Vjerojatnost puštanja virusa iz laboratorija u zajednicu tijekom pet godina istraživanja vrlo je velika (oko 16 posto u petogodišnjem istraživačkom razdoblju). Prema izvješćima o incidentima iz američkog Nacionalnog instituta za zdravlje, ovaj je rizik vjerojatno puno veći.

Rezultati Merlera i suradnika objavljeni još 2013. sugeriraju da kontrola bijega nije zajamčena, a s obzirom na brzi porast broja laboratorija za biološku sigurnost širom svijeta, to predstavlja ozbiljnu prijetnju zdravlju ljudi. Njihova otkrića mogu biti relevantna za kreatore politike prilikom izrade adekvatnih planova pripravnosti i mogu imati važne implikacije za određivanje mjesta novih laboratorija za biološku sigurnost širom svijeta. https://www. ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/PMC4220800/ .

Na kraju želim istaknuti da stručnjaci imaju izravnu odgovornost u ovoj situaciji pandemije, oni se ne bi smjeli vezati uz politiku niti uz farmaceutske kompanije ukoliko rade u domeni donošenja javnih odluka i mjera. Trebali bi  proučavati činjenice te trezveno i odgovorno evaluirati sve mogućnosti koje proizlaze iz znanstvene literature i stvarnih podataka. Nalazimo se u situaciji u kojoj se i dalje forsiraju lock-down mjere, nadzor privatnosti, prisiljavanje ljudi na medicinske zahvate s kojima nisu nužno suglasni i tome slično usprkos sad već dobro dokumentiranim podacima koji ne govore u prilog takvim akcijama. Sociolozi i psiholozi upozoravaju na zakulisne akcije usmjerene na namjernu promjenu društva, lišavanje sloboda, cenzuru mišljenja i rušenje ekonomskog sustava te se postavlja pitanje uloge medicinske i znanstvene zajednice u takvim akcijama i uspostavi društva kojeg ljudi nisu nigdje odabrali, izglasali niti imaju dostupne informacije o tome što se nameće.

Pozdravljam stoga sve  odgovorne novinare i stručnjake koji pomažu iznijeti činjenice javno, a svoje kolege pozivam da počnu čitati i supstancijalno evaluirati svu relevantnu (ne samo selekcioniranu) znanstvenu literaturu prije no što se uključe u javnu propagandu.

Hvala Vam velika profesore Pavelić na vašoj susretljivosti i spremnosti da s javnošću podijelite najnovija znanstvena istraživanja i činjenice.

Sviđa vam se portal Logično?
LAJKAJTE NAŠU STRANICU

(samo jednom, ako kliknete drugi put, Facebook će smatrati da nas ne volite)
Pretplati se
Obavijest
guest
112 Comments
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Noman
Gost
Noman
1 mjesec prije

To znaju i šišmiši iz Wuhana.

sir oliver
Gost
sir oliver
1 mjesec prije
Reply to  Noman

Virus je stvoren a kako kaže Kil Bil novi će biti 10 puta gori pa ti sad reci da nije sve isplanirano.Kako on zna i ovaj je najavio godnu prije.

Hercegovac
Gost
Hercegovac
1 mjesec prije
Reply to  sir oliver

Pa zna zato sto je vec upakovan u scenarijo koji slijedi od 2025 i trajat ce do 2028. Zove se SPARS . imaš na internetu masu videa o tome čak imas i u PDF. Kao knjigu.
Ukucaj na google spars pdf.
Scenario je sastavljen 2017.

mario
Gost
mario
1 mjesec prije
Reply to  Hercegovac

Početak za godinu dana

Hercegovac
Gost
Hercegovac
1 mjesec prije
Reply to  mario

Audicija za godinu dana prava drama i snimanje istog scenarija spars 2025. Počima ako se ljudi ne probude do tada.

Suzy
Gost
Suzy
1 mjesec prije
Reply to  Noman

Ili možda Gates.. on sve zna ..a ako ne on onda nas Djikic Djikan

Tange od najlona
Gost
Tange od najlona
1 mjesec prije
Reply to  Suzy

Kill je najjači, on sve zna!

piždro
Gost
piždro
1 mjesec prije
Reply to  Suzy

Evo šta o ovom svjetskom sranju pisala je strana Future Zone prije skoro godinu dana: Koronska kriza: Bill Gates upozorio je prije 5 godina 21. ožujka 2020 Predviđanje osnivača Microsofta “izaziva divljenje”, ali i divlje ‘teorije zavjere’. Bill Gates godinama se zalaže za ‘borbu protiv bolesti’. Sa svojom je zakladom uvijek predan “pronalaženju lijekova” i cjepiva za trenutne prijetnje. Trenutno, međutim, obilazi video osnivač Microsofta, koji je snimljen prije 5 godina. U predavanju upozorava na ovo što se sada događa: pandemiju za koju nismo adekvatno pripremljeni. “Ako bilo što ubije 10 milijuna ljudi u sljedećih nekoliko desetljeća, to nije rat, već vrlo zarazan virus.” Nije to bio jedini put kada je upozorio na to. U intervjuu 2016. godine Gates je rekao da se nada da se smrtonosna epidemija gripe neće dogoditi u sljedećih 10 godina jer: “Svijet je trenutno ranjiv.” 2017. govorio je o opasnostima od pandemije na Svjetskom ekonomskom forumu, izvještava CBS News. “Učinak velike epidemije, poput epidemije gripe, bio bi ogroman. Prekinuli bi sve opskrbne lance. Bilo bi puno panike. Mnogi bi naši sustavi bili preopterećeni. Da bismo se pripremili za epidemije ove veličine, moramo učiniti puno više. ” Gates je u to vrijeme cjepiva smatrao posebno važnima:… Pročitaj više »

RENEW
Gost
RENEW
1 mjesec prije

Mene bolj zanima, če že ve kaj se bo do leta 2023 zgodilo z laboratorijskimi podganami?
https://www.zerohedge.com/political/largest-experiment-humans-ever-seen

Da le leta 2025 ne bomo imeli Nürnberških procesov in obešanja krivcev…

Joe
Gost
Joe
1 mjesec prije

Pitaću izvjesnog. M.B sa smrdexa i značu sve.

nessy
Gost
nessy
1 mjesec prije
Reply to  Joe

Pa tko te tjera tamo? Ako ti se ne svidja, promjenis izvor info., i svi sretni.

rimtu
Gost
rimtu
1 mjesec prije
Reply to  Joe

Opet ljudi ne razumiju sarkazam.

Lurker
Gost
Lurker
1 mjesec prije

Uz svo dužno poštovanje, k’o da je bitno kako je nastao, sigurno nije namjerno pušten (virus koji napada stare i bolesne i nije neko oružje), a za zaključak da će biti još gore ne treba biti prorok. To i ja prorokujem, ukoliko se virus uskoro ne iskorijeni možemo očekivati prirodne mutacije od kojih neke mogu biti smrtonosnije.

Picajzl
Gost
Picajzl
1 mjesec prije
Reply to  Lurker

Pa sam si na kraju došao do zaljučka, da virusi mutiraju, na mutacije je gamad i računala.

shumadinac
Gost
shumadinac
1 mjesec prije
Reply to  Picajzl

Mutiraju sve vreme a posebno kad im se malo pomogne.

tucker carlson
Gost
tucker carlson
1 mjesec prije
Reply to  Lurker

ne treba biti prorok,rekao ti je kill bill.a posto ni on nije prorok,znaci da je zlocinac.hvala.

Eto i mene
Gost
Eto i mene
1 mjesec prije
Reply to  Lurker

Virusi, kako ova nasa znanost kaze, mutiraju stalno. Nikad ne postaju smrtonosniji, vec upravo suprotno, jer je, ajmo tako reci, virusu u interesu sto dulje prezivjeti u populaciji, pa se mutacije krecu u smjeru vece zaraznosti i manje smrtnosti (ako pocrka pola naroda, nema se gdje vise siriti). Eto, ako cemo vec pricati o postojanju virusa i njihovom iskorjenjivanju, onda cemo uzeti sluzbeni narativ do kraja….
Ali pitanje je sto se zapravo dogadja u nasim tijelima, ako je istina da nam je dobar dio DNA zapravo virusni (mozda nisu ostaci prijasnjih virusa, vec upute za stvaranje “bolesti” unutar nas samih, kad se stvore uvjeti za to) i stalno smo pod utjecajem losih faktora iz okoline..
Necu tvrdit ni da je tvoje prorokovanje tocno, ali ne mozemo ni moje zakljucke odbaciti kao netocne, jer jedino sto znanost zna, jest to da nista ne zna…

shumadinac
Gost
shumadinac
1 mjesec prije
Reply to  Eto i mene

U neverovatnoj meri se provlači ovo “virusu nije u interesu”?!?
Virus ne da nije inteligentan nego je nedefinisano da li je živ!

Takođe se previše često iznosi da virusi vremenom (a trebalo bi reći brojem replikacija) slabe. Statistički gledano (kao i ono gore) je tačno. Međutim, niko živi ne može da predvidi na koju stranu mutacije mogu otići. Postoje prirodna ograničenja (ne može biti prirodna mutacija sa kompletnom sekvencom HIV virusa – praktično, teoretski je i to moguće) ali i u okviru tih prirodnih ograničenja svašta je moguće.

A tek ako im se pomogne…

Mikojan
Gost
Mikojan
1 mjesec prije
Reply to  Eto i mene

Kao potpuna neznalica o virusima ja sam shvatio da oni nisu živa bića i da ga ljudi i živitinje stvaraju sami samo je pitanje tko taj proces pokrene i zašto. A čitajuči svašta po internetu a od eminentnih stručnjaka za tu temu dojma sam da ni oni previše ne znaju već uglavnom nagađaju i predviđaju pa možda im se posreći da nešto dokazivo potvrde.

ljeto64
Gost
ljeto64
1 mjesec prije
Reply to  Lurker

kakav si ti stručnjak da išta prognoziraš ?! Zadesit će te ista sudbina ko i mene i bolje ti je da začepiš , ili da da promijeniš svijest. Puna mi je kapa debila koji ne vide prst pri nosom !!!

Lurker
Gost
Lurker
1 mjesec prije
Reply to  ljeto64

Nisam nikakav stručnjak, u medicinu se razumijem kao Mara u krivi, ali zanm iz opće kulture da virusi mutiraju.

Mikojan
Gost
Mikojan
1 mjesec prije
Reply to  Lurker

Ako virus mutira onda to nije isti virus već sasvim drugačiji a univerzalno cijepivo protiv svih vrsta virusa ne postoji, dakle cijepivo za ovakve viruse koji su podložni promjenama ne postoji.

nessy
Gost
nessy
1 mjesec prije
Reply to  Lurker

Virusi mutiraju, ali, obicno postaju slabiji i manje zarazni.

Lurker
Gost
Lurker
1 mjesec prije
Reply to  nessy

Obicno da.

roberto
Gost
roberto
1 mjesec prije
Reply to  Lurker

I jojj,pa otkud ispadate.:)A tebi je najbolje da se ovako zaštitiš,tako ćeš bit najsigurniji.

https://ugetube.com/watch/masquerade-madness-is-on-its-way-new-plans_X6eQMfA3AETy2Ov.html

rimtu
Gost
rimtu
1 mjesec prije
Reply to  roberto

Ova se skoro ugušila zbog ironije, ali vjerujem da će neki shvatit njene savjete najozbiljnije. 😀

CAN
Gost
CAN
1 mjesec prije
Reply to  Lurker

Uzelo te ?!

mario
Gost
mario
1 mjesec prije
Reply to  Lurker

Indoktrinacija

Zoran
Gost
Zoran
1 mjesec prije
Reply to  Lurker

z penzioni fondovi?

Trt
Gost
Trt
1 mjesec prije
Reply to  Lurker

Đikiću jesi to ti?

nonwo
Member
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  Lurker

2015 Ralph Baric, an infectious-disease researcher at the University of North Carolina at Chapel Hill, last week (November 9) published a study on his team’s efforts to engineer a virus with the surface protein of the SHC014 coronavirus, found in horseshoe bats in China, and the backbone of one that causes human-like severe acute respiratory syndrome (SARS) in mice. The hybrid virus could infect human airway cells and caused disease in mice, according to the team’s results, which were published in Nature Medicine
The results demonstrate the ability of the SHC014 surface protein to bind and infect human cells, validating concerns that this virus—or other coronaviruses found in bat species—may be capable of making the leap to people without first evolving in an intermediate host, Nature  reported. They also reignite a debate about whether that information justifies the risk of such work, known as gain-of-function research. “If the [new] virus escaped, nobody could predict the trajectory,” Simon Wain-Hobson, a virologist at the Pasteur Institute in Paris, told Nature.

nonwo
Member
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

Lab-Made Coronavirus Triggers DebateThe creation of a chimeric SARS-like virus has scientists discussing the risks of gain-of-function research. In October 2013, the US government put a stop to all federal funding for gain-of-function studies, with particular concern rising about influenza, SARS, and Middle East respiratory syndrome (MERS). “NIH [National Institutes of Health] has funded such studies because they help define the fundamental nature of human-pathogen interactions, enable the assessment of the pandemic potential of emerging infectious agents, and inform public health and preparedness efforts,” NIH Director Francis Collins said in a statement at the time. “These studies, however, also entail biosafety and biosecurity risks, which need to be understood better.” Baric’s study on the SHC014-chimeric coronavirus began before the moratorium was announced, and the NIH allowed it to proceed during a review process, which eventually led to the conclusion that the work did not fall under the new restrictions, Baric told Nature. But some researchers, like Wain-Hobson, disagree with that decision. The debate comes down to how informative the results are. “The only impact of this work is the creation, in a lab, of a new, non-natural risk,” Richard Ebright, a molecular biologist and biodefence expert at Rutgers University, told Nature. But Baric and others… Pročitaj više »

Drima
Gost
Drima
1 mjesec prije

Teorija o virusima je cijela na klimavim nogama.

rimtu
Gost
rimtu
1 mjesec prije
Reply to  Drima

Nije uopće na nogama, al’ je lakše vjerovat u laž, zato kaj je starija od 100 godina i piše u udžbenicima.

Alex
Gost
Alex
1 mjesec prije
Reply to  rimtu

Recimo da si u pravu. Ali fascinira ta sigurnost kojom ti to ispališ. Moram se zapitati kako ti to znaš ? Prvo što mi pade na pamet je da si u najmanju ruku magistar mikrobiologije, koji se, nakon godina iskustva i strpljivog promatranja pod elektronskim mikroskopom, osobno uvjerio u to što priča. Koja je druga mogućnost ? Pa eto, da se, u jednom trenutku, tebi učinilo da sve o mikrobiologiji znaš, pa tako i istinu o virusima. I sad, nakon tog prosvjetljenja, potpuno ti je jasno da je 100 godina nauke i rad tisuće znanstvenika, obično vjerovanje u laž.
“O bože, pomozi mi da držim svoja usta zatvorena, dok ne znam o čemu pričam.”

shumadinac
Gost
shumadinac
1 mjesec prije
Reply to  Alex

Ma kakva nauka, sve je to foliranje – prava istina je sakrivena duboko u internetu i samo odabrani mogu da dođu do pravih informacija… 😉

rimtu
Gost
rimtu
1 mjesec prije
Reply to  shumadinac

A i ti svaku hrpu dr#ka moraš pročačkat.
Patetičan si skroz.

rimtu
Gost
rimtu
1 mjesec prije
Reply to  Alex

“Ali fascinira ta sigurnost kojom ti to ispališ”.

Mene fascinira nedostatak mozga kod većine populacije, uključujući i tebe.
Ne znaš tko sam, ali ja vidim tko si ti.
Ugodan dan…

Picajzl
Gost
Picajzl
1 mjesec prije

Jadan od laboratorija na koji se sumnja, a zatvoren nedugo prije pandemije:
https://www.nytimes.com/2019/08/05/health/germs-fort-detrick-biohazard.html

roberto
Gost
roberto
1 mjesec prije
Reply to  Picajzl

Ček,pa zar nije tamo Alemka(Modrić)Markotić bila na obuci;);)

piždro
Gost
piždro
1 mjesec prije

Prirodan nije to znaju i ptice na grani. Priroda zna bit brutalna, al ne i podla. Sars cov-2 je bio oružje, napravljen od sila tame i (ne)ljdske ruke

Velikimeštar
Gost
Velikimeštar
1 mjesec prije
Reply to  piždro

Da je prirodan, nestao bi i ponovno se eventualno pojavio, ali na kraju zauvijek nestao. Ovaj ne nestaje, samo će jačati. (tj. puštat će neke jače viruse prema već proročanstvu sv. Bila).

piždro
Gost
piždro
1 mjesec prije
Reply to  Velikimeštar

Svjetski krimosi su davno preuzeli planetu i igraju se sa sudbinom cjele populacije. već dugu su ameri masu filmova ovog žanra izbacili na tržište i pripremili publiku za ovakav horor scenario. uz to imali su nekoliko strateški sigurnisni vježbi kai ‘event 201’ kojo se održavane još 2001g. I ranije (paul schreyer to bolje zna)sa ciljem zaplašivanja i pripremanja naivne publike – “Event-Događaj 201, radni naslov: Spremnost za pandemiju respiratornog patogena s velikim utjecajem, simulacija je učinaka širenja pandemijskog oblika koronavirusa…”

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije

Kakva je razlika jer virus izmisljen u labaratoriji pa u njegovo ime vlade diljem svijeta sprovode teror i dodatno porobljuju ljude ili su uzeli neku postojecu obicnu gripu kako bi mogli u njeno ime ciniti isto?

Ivan Sever
Gost
Ivan Sever
1 mjesec prije

Što zaključiti ako je objektivno i tehnološki laboratorijska manipulacija virusima uopće moguća, ako takovi laboratoriji postoje, ako su (iako ne mnogo) provedene neke studije koje potvrđuju takove mogućnosti, ako se tzv. corona virus (covid 19) ponaša potpuno suprotno prirodnim korona virusima (ne reagira na sunce i UVZ, mutira sa sve jačim osobinama što je suprotno svim dosadašnjim osobinama tih virusa – koji mutacijama slabe i nestaju), ako se proglašava epidemija (pandemija) protivno svim pravilima, ako borbu vode epidemiolozi (a ne virusolozi i zapravo vojni ABK stručnjaci protiv biološkog rata), ako su testovi PCR smiješno neprecizni, ako su zabranjene obdukcije, ako ljudi umiru od zgrušavanja krvi, bijelih pluća, hipoksije isl. a što su osobine raznih virusa, supstanci i bojnih otrova, ako do danas nije bjelodano izoliran virus, ako se štimaju statistike, ako se provode mjere koje apsolutno nemaju djelovanje na virus, ako se nanosi enormna šteta, ako se štmpaju hiljade milijardi i bacaju iz helikoptera (naravno bogatima), ako se bjesomučno naturaju neispitana cjepiva, ako se sklanjaju lijekovi itd.itd.itd. Što reći na činjenicu da su od veljače 2020 god. isti virus, ista bolest, isti narod, isti stožer, iste mjere isl. a od cca 100 – tinjak bolesnih i nekoliko umrlih dnevno dođosmo… Pročitaj više »

KISIK
Gost
KISIK
1 mjesec prije
Reply to  Ivan Sever

Dobro sročeno,,
ovaj put će nama isteći rok trajanja
prije nego ,,virusu,, .

nonwo
Member
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  Ivan Sever

Ivan Sever,to je poanta svega.

Ivan Sever
Gost
Ivan Sever
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

nonwo: točno i nema ni više ni manje.

Max
Member
Famed Member
Max
1 mjesec prije

Uvjeren sam, Djelo ljudskih ruku.

Tange od najlona
Gost
Tange od najlona
1 mjesec prije
Reply to  Max

Neke firme proizvodi cjepiva, druge proizvode i ubacuju viruse! Ne ide jedno bez drugoga. Novo normalno!

A neg.
Gost
A neg.
1 mjesec prije

Ah ti virusi…mali, zajebani, mutiraju, zaključaju te, ubijaju bake, sa zlih šišmiša pređu na oposuma, Micky Mausa, samoizoliraju te, nedaju ti u susjednu općinu, kafić, teretanu… jednom rječju

NAUKA TVRDI AL NIJE DOKAZANO

Starina
Gost
Starina
1 mjesec prije

Kako neživa stvar može “prelaziti” sa životinje na čovjeka?! Ako se neživa tvar “prenosi” slinom, dodirom na druge stvari ili osobe kako ta tvar može prouzročiti bolest kod druge osobe, kad ne postoje dokazi ni da je prouzročila bolest kod prve osobe? Kako jednostavna neživa tvar može nanijeti štetu zdravoj stanici koja je složenošču eonima iznad tvari nazvanom virus?? Kako reče odlična usporedba kako je uopće moguće da bi cigla mogla uništiti Spaceshuttle tako da se prilijepi za njega, onda useli se progurajući se kroz sve zaštitne opne i razmnoži se tako da shuttle biva uništen?! Ovo je razina bajke za malu predškolsku djecu!!! Zašto se znanstvena javnost koncentrira na posljedicu bolesti a ne na uzrok? Zašto nitko još nije dokazao teoriju mikroba, a niti teoriju terena ili domaćina? Ako nitko nije dokazao ni jedno ni drugo zašto svaka osoba nema pravo za sebe odlučiti što je istina od toga?! A isto i medicinski radnici? S kojim pravom tzv. stručnjaci teorije mikroba ne samo promoviraju nego nasilno nameću svoju nedokazanu teoriju stručnjacima teorije terena ili domaćina?! S kojim pravom političari drsko uništavaju živote osoba koje odgovorno paze na svoje zdravlje, jačaju svoj imunitet metodama koje u potpunosti izbjegavaju zdravstveni sistem… Pročitaj više »

ledeno doba
Gost
ledeno doba
1 mjesec prije
Reply to  Starina

odličan komentar. baš tako. I ja ne vjerujem u to da se neki virus desetljećima nalazi u nekoj životinji i onda mu dođe ćeif i pređe na čovjeka i tako nastaje nova zarazna bolest–ovo je osnovica prevare kriminalnog WHO-a i još kriminalnijih Gatesovih organizacija GAVi i CEPI. Pa banda je već kofol pronašla novi virus. Prije nekoliko mjeseci, banditi iz američkog CDC-a rekli su da je neki virus u Boliviji (ime sam zaboravio), koji je tamo živio destljećima na životinjama, odlučio da će preći na ljude i kažu iz CDC-a, to bi se moglo desiti za 3 godine, a možda i ranije, i kada pređe na ljude, eto nam nove p(l)andemije… Kao što ni vjerujem u to da banda može proizvesti umjetni virus, koji bi se razmnožavao i širio sam od sebe. Inače bi banda to davno rado učinila. Ako ova plandemija ima nečege dobroga, onda je to, što je ona do kostiju razgolitila takozvanu znanost. Od početka su nas preplavili virolozi, epidemiolozi, imunolozi, mikrobiolozi..itd.. ustvari hrpa šarlatana, kao što su i njihove “znastvene” grane, sa kojima se oni bave, većinom šarlatenarija i gatanje iz kave. Veliko ništa. U stvari sve bajkologija i oni su bajkolozi ili još bolje- lažolozi.… Pročitaj više »

Dayal
Gost
Dayal
1 mjesec prije
Reply to  ledeno doba

Bas tako. Cinjenica je da se ta tvar sto oni nazivaju “virus” ne moze preseliti ni sa jednog organa na drugi organ u istome tijelu! Zasto? Pa zato jer stanice svakog organa kad se trebaju cistiti (zbog zagadjenosti) one izbacuju iz sebe bas specificne tvari za taj organ, zato oni i kazu da u tijelu postoji na tisuce razlicitih “virusa”. poanta je da ti “virusi” ne dolaze iz vana pa napadaju stanicu u tijelu i onda ju “uzurpiraju” i iskoriste da se razmnoze… Gluposti, pa ta ista “znanost” kaze da su virusi nezive tvari bez organa za razmnozavanje, bez organa za disanje,.. Jos vece gluposti su da je virus dosao sa zivotinja… Evo primjer: Ako covijek ima hepatitis a, b, c, onda se taj “virus” nalazi u jetri, i on nece prijeci na pluca ili negdje drugdje. A zasto su ti virusi u jetri? Pa zato jer je ta osoba zivjela na taj nacin da je oslabila jetru (sa svojim losim zivotnim navikama) do te mjere da se jetra treba cistiti. Ko dobiva nesto takvo? Svi? Ne, samo neki, vecinom narkomani, alkoholicari…Zasto? Pa zato jer u svoje tijelo unose otrove i jetra to pokusava ocistiti, ali ako je toga otrova… Pročitaj više »

rimtu
Gost
rimtu
1 mjesec prije
Reply to  Dayal

I sad to “pejstaj” bar 20 puta na svakom članku.
Možda im i dođe do mozga.

roberto
Gost
roberto
1 mjesec prije
Reply to  Starina

Super komentar.A zdravstvene djelatnike(buduće doktore)na faksu lijepo uče,da moderna ili alopatska medicina nije tu da liječi,nego da ublažava posljednice ili simptome.

rimtu
Gost
rimtu
1 mjesec prije
Reply to  Starina

Vidiš kako se dosta ljudi slaže s tobom (po ocjeni), ali nakon pet minuta nastavljaju po starom, “mutacije”, “virulentnost”, “mogućnost širenja, čak i među vrstama”, bla, truć.
Loše se osjećam kad vidim da ljudi koji se trude naći istinu, grade svoja stajališta na lažnom narativu “nauke”.

Dayal
Gost
Dayal
1 mjesec prije
Reply to  Starina

Odlicno receno!

Ingerman
Gost
Ingerman
1 mjesec prije
Reply to  Starina

Rđa

mRNA - 21
Gost
mRNA - 21
1 mjesec prije
Reply to  Starina

Nema tu ni srca ni uma, LOVA i samo LOVA! Novi milijarderi izviru iz corone!

ljeto64
Gost
ljeto64
1 mjesec prije

Ljudi moji meni je više puna kapa filozofiranja sa kovidom i ostalim g****ma !! Sars Cov je k****c od ovce kojeg forsiraju da se narod porobi u svakom pogledu. Ne tribam ja znati ni svjetsku politiku, niti tribam imati sto fakulteta !! Imam oči i uši i vidim što se događa u mom susjedstvu, gradu i državi !!

Kos
Gost
Kos
1 mjesec prije

https://www.youtube.com/watch?v=kEcHyPw4Txs

Ima negdje i cijela emisija (25min) s engleskim prijevodom, ne mogu je naći .. Luc Montagnier(2008 nobelova nagrada za istrazivanje o HIVU ) .. kaze da je virus sam po sebi prirodan, ali da je profesionalno modificiran ljudskom rukom, da u svom RNK (genetskom lancu) ima cak male sekcije HIV-a (ubacene), ali nedovoljno da se virus klasificira HIV-om .. cak je rekao da su neki Indijci dosli do istog zakljucka i da je istrazivanje ‘ugaseno’, ..takoder da se vrsi veliki pritisak da se sakrije ovo o cemu on prica. . vjerujem da ste svi vec culi za njega ? .. takoder ne ‘bendam’ to sto ima nobelovu, ali mislim da njegove rijeci imaju kredibilitet ..to jest, ja osobno mu vjerujem
:

Legendarni Grk
Gost
Legendarni Grk
1 mjesec prije

Kada se cijela situacija objektivno sagleda, „testirani, liječeni i cijepljeni“ ljudi će se uskoro teško razboljeti i umrijeti, što već vidimo da se događa, a na Zemlji će ostati samo oni koji su odbili njihovo lukavo prikriveno trovanje, koje nam čak i naplaćuju od našeg uplaćenog poreznog novca.
David Icke i dalje misli da nikakav korona virus ne postoji, dok neki poznati francuski znanstvenici i liječnici kažu da je poznati institut Louis Pasteur u Parizu izvor podmetnutog umjetno generiranog virusa koji je pušten u razne krajeve svijeta, od Kine na dalje.

Zagorski
Gost
Zagorski
1 mjesec prije

Kakvi šišmiši,ko u to vjeruje je budala. Tu su životinju kreatori ovog cirkusa izabrali s razlogom,da izazovu još veći strah zbog njezinog izgleda. Onaj francuski nobelovac koji je otkrio HIV,još prije godinu dana je proučio i rekao da je covid 19 umjetno napravljen u labosu,te da sadrži dijelove HIV-a.

Kera Kokot
Gost
Kera Kokot
1 mjesec prije

Sars je neumjestan virys.

ProizvedenUlaborator
Gost
ProizvedenUlaborator
1 mjesec prije

Virus je umjetan da ne moze biti umjetniji.

Kera Kokot
Gost
Kera Kokot
1 mjesec prije

Zna se.

Slonica
Gost
Slonica
1 mjesec prije

Nema brige još se malo strpimo svi skupa ,da budemo sigurna destinacija u sezoni.
Mi smo prepoznati u svijetu, a o sezoni nam ovisi BDP.
Neka naši hoteli u budu otvoreni za bogatu klijentelu.
A i ovako smo među najliberalnijim zemljama što se tiče restrikcija.
Zato ne pozivajte na neposluh nego čekajmo sezonu,pa blagdane i ukrug.
Zbog osobnih sebičnosti nemojte ugrožavati zdravlje- jer moglo bi biti i gore.

Stara kuka
Gost
Stara kuka
1 mjesec prije

Iako sve više pokazatelja ide u pravcu da je virus umjetno stvoren, to u krajnjoj iniji uopće nije važno. U srži cijele priče nije sam virus nego dresura stanovništva. Jer nije trebao umjetno stvoren virus. Mogli su jednostavno uzeti bilo koji prirodni virus odavno poznat i proglasiti ga “smrtonosnim” i “pandemičnim”. Štoviše možda čak taj virus uopće ne postoji. Razmislimo malo. Nikakvih dokaza nema, barem ih nismo vidjeli, da je ikad izoliran osim tri rana kineska rada u kojima je u svakom od njih virus drugačijeg oblika, veličine i svojstava. I sam CDC je još u srpnju priznao da nema izolirane “zamjetljive količine” virusa što prevedeno znači da ga nema uopće. S druge strane razmislimo malo i o cjepivima. Nijedno od cjepiva ne sadrži sam oslabljen virus SARS-KoV2. Pfizerovo i Modernino cjepivo sadrži mRNK za proizvodnju navodnog virusnog “spike proteina” dok Astra Zeneca, Sputnik, kinesko i druga cjepiva sadrže oslabljene adenoviruse sa čovjeka ili čak majmuna. Pitanje je, ako je virus izoliran zašto se on,oslabljen, ne koristi u cjepivima umjesto zamjenskog adenovirusa. PCR test također ne traži sam virus ili čitav njegov genetski niz od navodno 30.000 baza nego samo 2-4 kratka niza od najviše 128 baza koji su navodno… Pročitaj više »

Kos
Gost
Kos
1 mjesec prije
Reply to  Stara kuka

Evo nesto ..molim administratora da ne brise iako moze ubost u oko na prvu: : WW3 is ahead, USA and EU fall, antichrist emerges into war as the peacemaker and he is someone from the east. Do not take the chip(mark of the beast) for it will mean hell if taken(and not in the ‘state of Grace when taken) . Gods chastisements(weather, nature, ..) will escalate(mild form is seen as climate change) and we can repent only while alive. There will be a personal experience: ”cross will appear in the red sky/two comets will collide +supernatural earthquake will be felt” – Gods proof of His existence and a chance to save our souls prior Second Coming. Seal of the Living God is a prayer contained in the Book of Truth…This is in short what Book of Truth is about. .take care and have a nice day. Hope you will read this . Jesus is coming. : The Archangel Gabriel said to Daniel (Daniel 10:21): “But first I will tell you what is written in the Book of Truth.” At the end he said: (Daniel 12:9): “Go now, Daniel, because the words are rolled up and sealed until the Time of… Pročitaj više »

rimtu
Gost
rimtu
1 mjesec prije

Niste ga pitali pitanje za milijun kuna: Tko i kada je izolirao dotični “virus”?

Kera Kokot
Gost
Kera Kokot
1 mjesec prije

Kao sto ononad rece jedna gospoda Ne dam fasizmu, ne dam.

bauštelac
Gost
bauštelac
1 mjesec prije

isto kao da zapališ šumu da bi znao kako je gasiti pa zašto si je zapalio konju stvorit virus da bi se znao borit protiv njega ubit čovijeka da vidiš možeš li mu pomoć bacit ciglu da vidiš oće li razbit staklo prnut i ne usrat se

niki
Gost
niki
1 mjesec prije

Pitijsko proročanstvo

Busola
Gost
Busola
1 mjesec prije

Kada pomisliš da te više ništa ne može iznenadit u svijetu … onda vidiš ovo.

https://www.youtube.com/watch?v=KmswUg5gJoQ&feature=emb_logo

B.A.N.
Gost
B.A.N.
1 mjesec prije
Reply to  Busola

Na to treba potrošiti Zolju, ili bar nekoliko flaša Molotovljevog šampanjca.

Kera Kokot
Gost
Kera Kokot
1 mjesec prije

Bill prijeti novim virusima, narod se veseli, Bill nudi spas u obliku vakcina, narod luduje od veselja, ne to nije ruzan san, to se stvarno dogada…

KERA KOKOT
Gost
KERA KOKOT
1 mjesec prije

O ovom pitanju ovisi sve, zato se o njemu ne raspravalja. Utvrdis da je virus lab. proizvod, pronades inzenjere, kazneno ih gonis, oni kazu po cijem su nalogu radili, kazneno njih gonis, ovi zadnji otkucaju one iznad njih i vrlo brzo smo dosli do Billa Gatesa koji je pri vrhu piramide. Svi znamo tko je srusio tornjeve u New Yorku, ali sudskog postupka nije bilo niti ce ga biti. Ista stvar s ovim. Zato je jedan Amer toliko pisao i govorio o 9/11 tj. o vaznosti istjerivanja te istine na cistinu. Jer je znao da bez toga slijede gora i veca zla. Bill Gates nam lijepo najavljuje covid-21, DESET puta gori od covida-19 i svi mirno cekamo da nam ga Bill Gates posalje. MIRNO cekamo, jel tako? Tako je, povikaste u sav glas!!!

autor_itet
Gost
autor_itet
1 mjesec prije

Triba se pazit i bil a da ne bude kill, jer ima preko 7 milijardi ljudi nije to lako😊

POVEZANE VIJESTI

Izbornik