Dr. rer. nat. Tomislav Domazet Lošo: mRNA cjepiva – Zašto se ignorira biologija retropozicije?

Tomislav Domazet Lošo

Portal Narod dobio je od izv. prof. dr. rer. nat. Tomislava Domazeta Loše transkript videa u kojem iznosi svoje znanstveno izlaganje i kojega ovom prilikom objavljujemo te donosimo poveznicu na njegov znanstveni rad financiran javnim sredstvima.

Ja sam Tomislav Domazet-Lošo, izv. prof. na Medicinskom fakultetu HKS-a i viši znanstveni suradnik na Institutu Ruđer Bošković. Znanstveno se bavim evolucijskom genetikom, razvojnom biologijom i evolucijskom medicinom.

Želim s vama podijeliti znanstvene spoznaje do kojih sam došao znanstveno-istraživačkim radom u sklopu HRZZ projekta Filostratigrafija nastanka i gubitka gena i projekta DATACROSS. Zbog iznimne važnosti ovih rezultata i dramatičnog razvoja situacije u svijetu, odlučio sam progovoriti putem ovog videa. A, to je uostalom i moja dužnost.

S druge pak strane, mogu reći da sam duboko zabrinut, jer kada propitivanje i postavljanje pitanja postaje nepoželjno — a to se osobito odnosi na znanstvene krugove — onda znamo da je društvo ušlo u tiraniju i totalitarizam.

S pojavom prvih COVID-19 mRNA cjepiva krajem 2020 godine, medijski se nametljivo plasirala tvrdnja da se mRNA molekule ne mogu ugraditi u genom. To me jako začudilo jer znam da se mRNA molekule ugrađuju u genome i da je to jedan od važnih mehanizama nastanka novih gena.

Zainteresiran ovom čudnom tvrdnjom, pokušao sam naći u literaturi mRNA vakcinologije neke dodatne informacije. Pretpostavljao sam da je možebitno nekim zahvatom genetičkog inženjerstva postignuto da mRNA molekule iz cjepiva budu otporne na ugradnju u genom, pa je time problem riješen.

Međutim, na moje veliko iznenađenje prvo što sam primijetio je da mRNA vakciologija kao disciplina, iz nekog neobjašnjivog razloga, nije upoznata s činjenicom da se mRNA molekule često ugrađuju u genome. Taj jako čudni fenomen me znanstveno zainteresiralo, pa sam odlučio do kraja raščistiti ovu nelogičnost.

Prije nego dođemo do pseudoznastvenih vjerovanja u mRNA vakcinologiji, važno je objasniti značaj ugradnje mRNA molekula u ljudske genome. Znanstveno područje koje se bavi ugradnjom mRNA molekula u genome naziva se biologija retropozicije.

RNA molekule imaju najraznolikiji spektar funkcija u stanici. One nastaju prepisivanjem genetičke informacije iz naših gena. Pri čemu, svaki gen prepisivanjem i kasnijom obradom daje barem jednu ili više mRNA molekula.

Dakle, u stanici postoji veliki broj različitih domaćih mRNA molekula koje zajedno nazivamo transkriptom. Pojedinačna mRNA molekula može imati direktne regulatorne uloge u stanici ili pak može nositi uputu za sintezu proteina na ribosomima. Bez naših vlastitih mRNA molekula, odnosno našeg transkriptoma, stanice ne bi mogle funkcionirati.

Od početka COVID ludila bilo je jasno da mnogi u medijskom prostoru kada govore o mRNA cjepivima ne znaju o čemu pričaju. Na moje veliko iznenađenje primijetio sam i da neke medijski eksponirane kolege ne poznaju dovoljno osnove molekularne biologije, humane genetike i evolucijske biologije.

Prema onome što izjavljuju, čini se da ne znaju da genetska informacija teče u dva smjera. Prvi smjer ide od genoma prema transkriptomu, dok je drugi obrnut i ide od transkriptoma prema genomu. Drugim riječima genetska informacija prenosi se s DNA molekula na RNA molekule, ali i sa RNA molekula na DNA molekule. Zapravo, evolucijski gledano, prvotni protok genetičke informacije ide od RNA molekula prema DNA molekulama.

Nepoznavanjem ovih osnova molekularne biologije i genetike lako se može zakoračiti, svjesno ili nesvjesno, u pseudoznanost. A činjenica je da upravo u humanim stanicama učestalo dolazi do ugradnje mRNA molekula u naš genom.

U našim genomima ima oko 8000 ugrađenih mRNA molekula koje je ljudska vrsta akumulirala tijekom vremena, a povrh toga svatko od nas ima specifične, i od drugih ljudi različite, ugrađene mRNA molekule. Ovako veliki brojevi otkrivaju da je ugradnja mRNA molekula vrlo važan mutageni process. Štoviše, vrlo često nasljedna ugradnja mRNA molekula u genom znači vrlo teške fenotipske posljedice za jedinke.

Bitno je razlučiti da se u naše genome mogu ugraditi naše vlastite mRNA molekule, ali i strane mRNA molekule iz drugih organizama. Naše stanice bore se protiv jedne i druge ugradnje. Ta borba zasniva se na pokušaju kontrole staničnih i genetskih procesa koji su odgovorni za ugradnju mRNA molekula.

Mehanizam ugradnje mRNA molekula kod čovjeka dobro je poznat i baziran je na L1-elementima. L1-elementi su retrotranspozoni, odnosno sebični endo-parazitski geni koji pokušavaju sam sebe umnožiti u genomu.

U humanom genomu ima oko 500 000 kopija L1 elemenata, odnosno čak 17% naše DNA čine L1 elementi. L1 elementi sami sebe kopiraju preko procesa kojeg nazivamo reverzna transkripcija.

Ukratko, prepisivanjem iz genoma prvo nastane mRNA molekula L1 elementa, ta se L1 mRNA molekula na ribosomima prevede u dva tipa proteina (ORF1p i ORF2p). Oba novonastala proteina fizički se vežu na L1 mRNA molekulu ili neku drugu mRNA molekulu.

Taj kompleks proteina i mRNA molekule onda dolazi do našeg genoma i složenim procesom reverzne transkripcije mRNA molekula prepisuje se u DNA i ugrađuje u genom. Mjesto ugradnje u principu je slučajno, što znači da ugradnjom mogu biti pogođeni različiti dijelovi genoma.

ORF2p protein je reverzna transkriptaza i o njemu ovisi cijeli proces retropozicije L1 elementata. U citoplazmi ORF2p veže se na jedan od krajeva mRNA molekule kojeg nazivamo poli-A rep.

Ta ovisnost o poli-A repu dovodi do toga da cijeli proces nije specifičan, pa ORF2p protein može osim svoje vlastite L1 mRNA molekule uhvatiti i ugraditi u genom bilo koju drugu mRNA molekulu. Takvo nespecifično vezanje posljedica je činjenice da gotovo sve mRNA molekule imaju poli-A rep, odnosno dugački niz adenina na svome 3′ kraju.

Da bi spriječile ovakve mutacijske događaje ugradnje mRNA molekula u genom, naše stanice različitim procesima pokušavaju utišati aktivnost L1 elementa. Stanice u tome samo djelomično uspijevaju, tako da postoji tanka ravnoteža između interesa naših stanica i interesa L1 elementa.

Iako ugradnja naših vlastitih mRNA molekula predstavlja mutageni događaj, još opasnija je ugradnja stranih mRNA molekula. Važno je razumjeti da naše tijelo koristi puno širi spektar obrana kako bi spriječilo ugradnju stranih mRNA molekula, u usporedbi s obranom od naših vlastitih mRNA molekula.

Naše stanice uopće ne žele da bilo kakva strana mRNA uđe u njih. Iz tog razloga naše tijelo je puno RNAza, odnosno enzima koji uništavaju mRNA molekule. Ti se enzimi nalaze na našim tjelesnim površinama, međustaničnim prostorima i u samim stanicama.

Ako se ipak dogodi proboj strane mRNA u citoplazmu naših stanica onda stanični senzori detektiraju prisutnost strane mRNA molekule i zaustavljaju uobičajene stanične procese koji bi mogli pomoći stranoj mRNA da reprogramira naš transkriptom i da se ugradi u naš genom.

Ova višestruka obrana od stranih mRNA molekula vrlo je efikasna tako da se mRNA molekule iz drugih organizama rjeđe ugrađuju od vlastitih mRNA u humani genom. Isto vrijedi i za genome drugih eukariotskih organizama. Obično kažemo da se eukariotski organizmi brane od horizontalnog prijenosa gena.

Važno je naglasiti da biologija retropozicije nije neko slabo poznato znanstveno područje. Upravo suprotno, L1 retrotranspozoni i mRNA retropozicija proučavaju se preko 40 godina. Ogroman broj znanstvenih radova objavljen je na tu temu u najboljim znanstvenim časopisima, a retropozicija je prepoznati biomedicinski problem osobito u tumorskoj genetici. Sve detalje možete pronaći u mom radu koji je javno dostupan na OSF preprint serveru.

Interesantno je napomenuti da je transpozone, ili skačuće gene, otkrila Barbara McClintock 1950. Njeno otkriće u početku je dočekano s velikim nepovjerenjem, pa čak i ismijavanjem, no dosta kasnije za to otkriće dobila je NN.

A sada, kada smo obradili biologiju retropozicije, vraćamo se na mRNA vakcinologiju. mRNA vakcinologija počela je svoj razvoj prije otprilike 30 godina. Međutim, iz potpuno nejasnog razloga istraživačima u mRNA vakcinologiji nije poznato ili namjerno ignoriraju da se mRNA molekule ugrađuju u genom. Zapravo, mRNA vakcinologija ekplicitno tvrdi da se mRNA molekule ne mogu ugraditi u genom.

U početku sam mislio, kao što sam već rekao, da su istraživači u mRNA vakcinologiji uzeli mRNA molekule iz cjepiva i  specifično ih testirali na ugradnju u genome. Ili alternativno, da su genetičkim inženjerstvom konstruirali takve mRNA molekule koje nemaju mogućnost ugradnje u genome.

Međutim, na moje potpuno iznenađenje, vrlo detaljnim istraživanjem mRNA vakcinološke literature, dokumenata WHO-a i dokumenata regulatornih tijela otkrio sam da mRNA molekule iz cjepiva nisu nikada, ni u kojem obliku, ni u kojoj prilici testirane na mogućnost ugradnje u genome. Kasnije sam pronašao i znanstvene radove gdje su drugi istraživači, doduše indirektno, primjetili istu stvar. Sve ove detalje imate u mom radu.

Da ponovim i naglasim: mRNA vakcinologija nije nikada testirala ugrađuju li se mRNA molekule iz cjepiva u genome. Štoviše, oni se eksplicitno drže pseudoznanstvene ideje da da se mRNA molekule ne mogu ugraditi u genome. Iz neznanja ili namjerno, nikada ne spominju u svojim člancima L1 elemente, L1 reverznu transkripciju, retrokopije i retopozicijske mehanizme.

Gledajući sumarno, mRNA vakcinologija ne zna ili namjerno ignorira 40 godina napretka u humanoj genetici, molekularnoj biologiji i evoluciji. To sve skupa pokazuje da mRNA vakcinologija promovira antievolucijska učenja i da je po svojoj naravi pseudoznanost.

Ovih dana mogli smo čuti kako od medija gurani znanstvenici odjednom izjavljuju da “nema dokaza da se mRNA molekule iz cjepiva ugrađuju u genom”. Takve izjave su dijabolična inverzija i nova neistina s kojom se pokušavaju izvući od činjenice da mRNA cjepiva nisu nikada testirana na ugradnju u genome, iako je to trebalo biti učinjeno. Ti su znanstvenici zajedno s cijelom mRNA vakcinologijom do sada uporno govorili neistine da se mRNA molekule ne ugrađuju u genome.

Ali moj rad i drugi znanstveni radovi koji u posljednje vrijeme sve više izlaze razotkrivaju ove namjere skrivanja i prikrivanja dokaza vezanih uz sigurnost mRNA cjepiva.

Dakle, mRNA vakcinologija izgrađena je na neistini i pseudoznastvenoj tvrdnji da se mRNA molekule ne mogu ugraditi u genom. Ali, postavlja se pitanje čemu služi ta nesitina? Što je s tom neistinom trebalo prikriti, odnosno postići? Analizom se lako vidi da je riječ o središnjoj neistini na kojoj je izgrađen cijeli okultni pseudoznastveni narativ oko COVID mRNA cjepiva.

Kao prvo, neistina da se mRNA molekule ne mogu ugraditi u genom dobro je poslužila da se prikrije činjenica da su mRNA cjepiva zapravo genetska cjepiva, odnosno genska terapija. Ove termine u znanstvenoj literaturi koristi sama mRNA vakcinologija, ali su iz narativa u javnom i medijskom prostoru izbačeni na krilima neistine da se mRNA molekule ne mogu ugraditi u genom.

Drugo, nesitina da se mRNA molekule općenito ne mogu ugraditi u genom poslužila je kao izlika da se ne provedu ispitivanja moguće ugradnje mRNA iz cjepiva, iako su takva ispitivanja morala biti učinjena.

Treće, neistina da se mRNA molekule ne mogu ugraditi u genom poslužila je kao opravdanje neprovođenja studija genotoksičnosti i kancerogenosti. U dokumentima EMA (Europske agancije za lijekove) izrijekom stoji da u evaluaciji mRNA cjepiva studije genotoksičnosti i kancerogenosti nisu provedene. Dakle, može se zaključiti da su svi efekti vezani uz genotoksičnost i kancerogenost mRNA cjepiva mogući.

Međutim, u medijskom i javnom prostoru ove su činjenice prešućene.

U svom istraživanju želio sam procijeniti rizike ugradnje mRNA cjepiva u genome na osnovi njihovih nukleotidnih sekvenci. Međutim, tu se već javlja prvi problem, jer je bilo neuobičajeno teško doći do nukelotidnih sekvenci iz mRNA cjepiva. Zapravo, uspio sam pronaći samo sekvencu iz Pfizerovog mRNA cjepiva i otkrio da nukleotidna sekvenca iz Moderninog mRNA cjepiva nije nikad javno objavljena.

Vrlo važno je uočiti da su mRNA molekule informacijske molekule koje se sastoje od niza znakova u zadanoj abecedi i da je u njih moguće u principu ukodirati bilo kakav tip informacije.  U prijevodu to znači da ljudi cijepljeni s Moderninim cjepivom primaju u svoje tijelo nedeklariranu genetsku poruku.

Ako detaljnije pogledamo Pfizerovu mRNA sekvencu onda odmah uočavamo da ima na 3′ kraju poli-A rep što odmah ukazuje da je vidljiva L1 elementima i da su zadovoljeni osnovni preduvjeti za njenu ugradnju u genom.

Kako bih dalje procijenio vjerojatnost ugradnje, uspoređivao sam Pfizerovu mRNA s našim vlastitim  mRNA molekulama za koje znamo da su se kod nekih ljudi ugradile u genom. Ove plave točkice koje vidite predstavljaju mRNA molekule za koje sa sigurnošću znamo da su se ugradile u genome.

Sada možete uočiti razmjere neistina u mRNA vakcinologiji. Postavlja se pitanje je li stvarno moguće da ne znaju ili se samo prave da ne znaju da sve ovo postoji. U svakom slučaju stanje je tragično i ukazuje da je cijelo područje mRNA vakacinologije antievolucionistička pseudoznanost.

Vidimo i da Pfizerova mRNA, koja je označena crvenim trokutom, upada u distribuciju osnovnih parametara nukleotidnih sekvenci za koje od prije znamo da se ugrađuju u genom. To još snažnije potvrđuje da je sasvim moguće da se mRNA iz Pfizerovog cjepiva ugradi u genom. Sve dodatne detalje možete pronaći u mom radu, a poveznica na rad prikazana je na videu.

I sada dolazimo do najdramatičnijeg dijela kojeg sam otkrio. mRNA iz Pfizerovog cjepiva je sintetička molekula koja je konstruirana genetičkim inženjeringom i koja ima brojna jedinstvena svojstva. Sva ova svojstva imaju jednu zajedničku karakteristiku, a to je da povećavaju vjerojatnost ugradnje u naše genome. Izdvojit ću nekoliko od ovih inženjerskih zahvata.

Postojanje poli-A repa u Pfizerovoj mRNA molekuli već smo spominjali, i rekli smo da ugradnja u genom preko L1 elemenata ovisi o postojanju tog poli-A repa. Osim poli-A repa, Pfizerova mRNA molekula imitira arhitekturu naših vlastitih mRNA molekula što automatski znači povećanu vjerojatnost ugradnje.

Iznimno značajna modifikacija u Pfizerovoj mRNA molekuli je zamjena nukletotidnih baza pri kojoj je uracil zamjenjen metiliranim pseudouracilom. Metilirani pseudouracil ne dolazi prirodno u mRNA molekulama, što Pfizerovu mRNA čini nevidljivom za naše stanične senzore zadužene za detekciju i sprječavanje ugradnje stranih mRNA molekula u naš genom.

Dakle, ova inženjerska modifikacija namjerno probija naše prirodne obrane od horizontalnog prijenosa gena i dramatično povećava vjerojatnost ugradnje Pfizerove mRNA u naš genom.

Nadalje, skupom različitih promjena postignuto je i da Pfizerova mRNA molekula ima puno duže vrijeme poluraspada nego naše vlastite prirodne mRNA molekule. Ovo naravno, dodatno povećava vjerojatnost ugradnje Pfizerove mRNA molekule u naš genom.

Vjerojatnost ugradnje mRNA molekula iz cjepiva ovisit će i o njihovoj početnoj dozi koja je slobodno mogu reći enormna. Može se izračunati da je količina mRNA molekula u jednoj dozi Pfizerovog ili Moderninog cjepiva protiv COVIDa takva da može reprogramirati svaku stanicu u našem tijelu koja ima jezgru.

Ako pogledamo da se lipidne nanočestice koje nose mRNA molekule iz cjepiva distribuiraju praktički po cijelom tijelu, onda je jasno da je vjerojatnost ugradnje u naše genome dodatno povećana enormnom dozom i širokom distribucijom mRNA molekula po organizmu.

Sljedeći vrlo važan aspekt, koji utječe na vjerojatnost ugradnje mRNA molekula iz cjepiva u naše genome, je broj primljenih doza. Svakom sljedećom primljenom dozom vjerojatnost ugradnje u naše genome dodatno se povećava.

I konačno, možda najvažnija točka jest da vjerojatnost ugradnje mRNA molekula iz cjepiva ovisi o staničnim diobama. Što je veća učestalost staničnih dioba u organizmu, to je veća vjerojatnost ugradnje umjetno sintetiziranih mRNA molekula iz cjepiva. Nije teško razlučiti da će zbog ovog aspekta vjerojatnost ugradnje mRNA molekula kod mladih ljudi, trudnica, rođene i nerođene djece biti dodatno povećana.

Sigurno vam je već sad jasno da ovi podaci nameću logično pitanje, Jesu li COVID mRNA cjepiva zapravo namjerno dizajnirana za ugradnju u naše genome? Sve podaci ukazuju da se ta mogućnost ne može isključiti.

Posljedično, postavlja se pitanje jesu li mRNA cjepiva rezultat istraživanja i razvoja tzv. dvostruke namjene? Odnosno, je li se pod krinkom razvoja cjepiva zapravo razvijalo biološko oružje?

S druge strane, evolucijska analiza u radu, koju sam napravio pomoću moje metode genomske filostratigrafije, pokazuje da je moguće ići u smjeru razvoja mRNA cjepiva koja su otporna na genomsku ugradnju. Dakle moguć je drugačiji i sigurniji inženjerski pristup u razvoju mRNA cjepiva, pa se postavlja pitanje zašto se nije išlo tim putem?

Kako kod bilo, jasno je da postoji molekularni mehanizam preko kojeg se mRNA molekule iz cjepiva mogu ugraditi u naše genome. Međutim, jako je indikativno da insercijska mutageneza — odnosno mogućnost ugradnje mRNA molekula iz cjepiva u genom — nije nikada testirana, iako je to trebalo biti učinjeno. Već prije sam objasnio da je ovaj sigurnosni propust napravljen na krilima neistine da se mRNA molekule općenito ne mogu ugrađivati u genome.

Sada postavljam neka važna pitanja:

  1. Hoće li konačno netko neovisan tko ima pristup mRNA cjepivima u istraživačke svrhe napraviti potrebne eksperimente da se napokon provjeri ugradnja, genotoksičnost i kancerogenost mRNA cjepiva?
  2. Zašto to do sada nije učinjeno?
  3. Tko će biti odgovoran, ako se potvrde osnovane sumnje u sigurnost mRNA cjepiva?

I konačno. Zašto se ljude nagovara, ucjenjuje i prisiljava da prime takva neprovjerena mRNA cjepiva?

Na kraju, sve nas zanima koji su mogući učinci ugradnje mRNA molekula iz cjepiva u ljudske genome. Zbog činjenice da je mjesto ugradnje mRNA molekula u genom uglavnom slučajan proces, spektar mogućih učinaka na naš organizam jako je širok. S obzirom da je primjena mRNA cjepiva globalna i zahvaća većinu jedinki u populaciji može se očekivati da će cijeli spektar eventualnih negativnih pojava postati prije ili kasnije vidljiv.

Razmotrit ćemo dva vrlo loša scenarija. Prije nego do njih dođem moram objasniti da naše organizme tvore dva osnovna tipa stanica. Prve su germinativne stanice, što uključuje i spolne stanice, koje omogućuju vertikalni prijenos gena na sljedeću generaciju. Druge su sve ostale stanice koje izgrađuju naše tijelo i njih nazivamo somatskim stanicama.

Učinci ugradnje mRNA molekula iz cjepiva u naše genome ovisit će o tome jesu li se mRNA molekule iz cjepiva ugradile u germinativne, somatske ili obje vrste stanica.

Ako je do ugradnje došlo u germinativnim stanicama, onda takva mutacija može dovesti do nasljednih bolesti u najširem spektru riječi. O kojoj će bolesti biti riječ, ovisit će o tome koji je od naših važnih dijelova genoma inaktiviran ugradnjom mRNA molekule. Važno je naglasiti da se takva mutacija onda prenosi dalje na potomstvo u populaciji.

Ako je, pak, do ugradnje došlo u somatskim stanicama, a osobito u matičnim i predmalignim stanicama, onda takva mutacija može dovesti do razvoja najrazličitijih tumorskih bolesti.

Kao zaključak ponovit ću nekoliko stvari:

  1. COVID19 mRNA cjepiva izgrađena su na neistini da se mRNA molekule ne ugrađuju u genome.
  2. Proizvođači nisu nikada testirali mogućnost ugradnje mRNA molekula iz cjepiva u genome, a regulatorna tijela to nikada nisu tražila iako su to trebala učiniti.
  3. U dokumentima regulatornih agencija jasno stoji da genotoksičnost i kancerogenost mRNA molekula iz cjepiva nije nikada testirana.
  4. Prema svim obilježjima, mRNA molekule iz cjepiva mogu se integrirati u genome.
  5. Sva primijenjena inženjerska rješenja ukazuju da su mRNA molekule iz cjepiva, svjesno ili nesvjesno, dizajnirane da se što jednostavnije ugrađuju u genome.
  6. Eventualna integracija mRNA molekula iz cjepiva u genome može prouzročiti tumorske i nasljedne genetičke bolesti.
  7. Na temelju svega navedenog sasvim je moguće da će mRNA cjepiva imati pogubne posljedice na populaciju, a najpogubnije učinke na trudnice, djecu i mlade.

Na kraju postavljam pitanje: S kojom namjerom su COVID19 mRNA cjepiva napravljena?

Uvjeren sam da nakon ovog mog izlaganja sami možete doći do odgovora na ovo pitanje. Opet napominjem da sve dodatne informacije možete pronaći u mome radu.

Do sljedećeg javljanja sve vas pozdravljam.

Hvala na pažnji i strpljenju.

Izvor: Narod

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.


Posjetite naš novi video kanal na platformi Odysee i obvezno se registrirajte, kao i najveću arhivu alternativnih video snimaka Jubitu.

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
289 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
hope

bez teksta sam!!!zasto??zasto nam to rade nasi???

Emiliano Zapata

Slazem se s svime sto je Marko rekao javno!
Ako je on kriv,kriv sam i ja !
Hapsite i mene!

ivan sever

Bravo Tomislav na hrabrosti i hvala na javnom istupu. Sada se bacam na proučavanje teksta i onda ću moći da kažem nešto opširnije o tome. Hvala.

ivan sever

nije on naporan nego ti ne možeš procesuirati komplicirane teme.

grom iz vedra neba

Bože moj, kako stvari stoje krenulo je istrebljenje čovječanstva. Ili nešto još gore. U svakom slučaju ne mislim da ovi što prave cjepiva ne znaju za ovo što Lošo govori, mislim da oni znaju i više. Naime, današnja znanost je sva privatizirana i rezultati su tajni. Kad se nešto i… Pročitaj više »

PATOGEN

@logicno.com Iako su meni osobno bile poznate ove činjenice iz strane literature, ovdje je ukratko, jasno, naučno dokazano i precizno stavljena točka na “i” na zadnjih nešto više od 18 mjeseci. Autor ovog znanstvenog rada je “pošteni štreber” u napozitivnijem smislu i tu se nakon ovoga izlaganja sva priča završava.… Pročitaj više »

Miki

Prvo su nam neprihvatljivom lakoćom genetske modifikatore podvalili pod cjepiva. Ona to po definiciji nisu i ne mogu biti. Iskoristila se panika oko covida da se to provede. Obrazac je uvijek isti: dovedi ljude u stanje šoka i možeš im raditi šta god želiš. Kad su to proveli, onda dolazimo… Pročitaj više »

AJeTo

Na tri važna pitanja tri važna odgovora:
1. eksperiment upravo traje,
2. trebalo je ucijeniti dobrovoljce,
3. odgovornost (profit) preuzeti će farmaceuti.

Emiliano Zapata

1. Zahvaljujem portalu Logicno na iscrpnom informitanju o prevari zvanoj Kovid. 2. Zahvaljujem Vam na pisanju otvorenih pisama,peticija i svega sro su uradili oko prva 2 festivala slobode! 3. Pozivam Vas da ucinite bar nesto za Marka koji izgubio slobodu zbog svog naroda ali u govoru nije zaboravio spomenuti ni… Pročitaj više »

Svaka cast!

Bravo Logicno!

nonwo

Ništa nije slučajno.Na insercionu mutagenezu je već ukazala dr Deisher sa suradnicima. Tako se genetski materijal (DNA iz stanica abortiranog fetusa koje služe za uzgoj virusa) nađe i u “klasičnom” cjepivu. Kad se virus “žanje” s podloge(fetalne stanice) nije moguće u proizvodnom procesu odstraniti svu DNA i ista ta fetalna… Pročitaj više »

Vladimir

Komentar Izv Prof dr Domazeta Lose je stravičan za populaciju cijepljenih i nasljednike i budućnost čovječanstva .Naravno,ako je to sve točno,jer ja sam laik no radi se o mladom znanstveniku s međunarodnim nagradama pa moramo vjerovati njegovim riječima no kako se uvjeriti.Zgrožen sam samim mogućnostima širenja raznih bolesti zbog cijepljenja… Pročitaj više »

Toni

Plan porobljavanja svijeta (Great Reset) je u tijeku. Smanjenje svjetskog stanovništva na 500 milijuna ljudi je počelo masovnim pobačajima, sterilizacijom žena (cijepljenjem) u Africi te zaprašivanjem iz aviona svih država i sada se samo nastavlja procjepljivanjem cijelog čovječanstva. Zašto? Zato jer je sotona ubojica ljudi od početka, još iz Edenskog… Pročitaj više »

Armagedon

Znam da je nekima ovo teško shvatljivo, jer za pročitati treba biti intelektualno na visini a ne na visini sobne temperature.

Perun

Da li se pod krinkom razvoja cjepiva zapravo razvijalo biološko oružje? COVID19 mRNA cjepiva izgrađena su na neistini da se mRNA molekule ne ugrađuju u genome. Proizvođači nisu nikada testirali mogućnost ugradnje mRNA molekula iz cjepiva u genome, a regulatorna tijela to nikada nisu tražila iako su to trebala učiniti.… Pročitaj više »

Don Piškot

Loš tajming za ovaj članak.Iz pouzdanih izvora doznajem da je ova analiza sutra trebala biti objavljena na naslovnici bljutarnjeg,večernjeg,24 sata i net.hr.A osim toga i u udarnom dnevniku hrt-a.rtl-a i nove tv.A saznajem i da se šprajc i ona njegova glupača intenzivno spremaju za okršaj sa Domazetom u direktu.Već su… Pročitaj više »

Dupla Kamilica

Vi trolovi izgleda da prolazite audiciju “glup i gluplji”

Barbara

Budi nadu što vise stručnjaka javno iznose pokrjepljujuće činjenice. Da sam cjepljen i da čujem takvo nešto sa više strana, a nisu svi ravnozemljaši, ja bi se jako zabrinuo. I da je 5% istine mora se i njima upitnik stvoriti nad glavom. Masa cjepljenih to filtriraju i ne gledaju jer… Pročitaj više »

Smokva

Ajme meni, ovo je zločin protiv čovječnosti

mislim

u filmu o Tesli, edison optužuje Teslu pred j p morganom kako on i nije znanstvenik jer se ne koristi metodom “pkušaja i pogrešaka” nego sve radi iz glave. jopet ću ja! m-RNA cjepiva su pokušaj plastificiranja čovijeka na genskoj razini ,to jest pravljenja super čovijeka koji će da traje… Pročitaj više »

Smokva

Takvi trol poput tebe, ne zaslužuje ništa drugo nego da ti poželim onakvu nesreću tebi i obitelji, kroz koju prolaze svi oni koji su u bilo kojem obliku unesrećeni od ovog zla ..

Čudan lik

Hahahaha… nastavi… ili da se ja ubacim??? Lošo i Markotićka su dvije strane iste kovanice. Desni i lijevi, Ustaše i Partizani, Dinamo i Hajduk,… a svi pišaju u istu tikvu !! Ne kažem da Lošo nije u pravu nego sagledavam cijelu igru. Ljudi ne shvaćaju da se ovakvi likovi ubacuju,… Pročitaj više »

Ico

Sve što dolazi iz Vatikana ” smrdi nečovještvom”, pa tako i protuhrvatstvom!

Lucija, prva

Bila sam slobodna sastaviti mali rječnik za čitatelje i komentatore: FENOTIP: su sve vidljive karakteristike ili osobine nekog organizma, poput njegove morfologije, razvoja, biokemijskih ili fizioloških svojstava, ponašanja, i sl. Fenotip rezultira iz izražaja genskog koda, odn. genotipa, kao i zbog utjecaja okoline i interakcija toga dvoje. EUKARIOTI: Eukarioti su organizmi odnosno stanice kod kojih je nasljedni materijal smješten u jezgri… Pročitaj više »

Sticky fingers

Wow odlican clanak! Ne moram imati dr.sc. titulu da razumijem o cemu se radi. Sve je jasno. Hvala 👍 i jos jedna stvar. Kako mozemo biti sigurni da nisu radjena ispitivanja o tome moze li se mRNA ugraditi u stanicu? To sto o tome nema javno objavljenih informacija ne znaci… Pročitaj više »

mala lu

Usprkos svemu tome, uz brojne nuspojave i smrti nakon cijepljenja, oni idu dalje.Planiraju uvesti obavezno cijepljenje. Kako dalje?Hoće li nas kažnjavati na mjesečnoj bazi?!Iskreno se nadam da iza Marka stoji jaka formacija koja je neustrašiva i koja će krenuti na tu bagru sotonjarsku.

Lucija, prva

“…skupom različitih promjena postignuto je i da Pfizerova mRNA molekula ima puno duže vrijeme poluraspada nego naše vlastite prirodne mRNA molekule. ” Nazdravlje. Ovdje je još jedan osnov za tužbu. Točno se sjećam da je netko specificirao vrijeme za ovo, kada su se prvi put objašnjavale osobine i nastanak cjepiva. Sretna… Pročitaj više »

Panonicus

Nabijem vas na mamicev 500x
Onog cefurskog trola uredno puštate da baljezga,jebali vas svi judini skudi koje primate.

GonjaSufi
Гавран

Hvala gospodine Dr. rer. nat. Tomislav Domazet Lošo, Hvala i portalu Logično.Mladi naučnik koji je ugrozio svoju profesionalnu budućnost da bi nas upozorio i zaštitio.
Takve ljude treba čuvati i štititi. Retki su.

kkChelson

Buuuum! U glavu!!! Strašno da se ovakve znanstvenike proglašava “teoretičarima zavjere”. Respect!

Dabljuhite

Bravo profesore na ovom znanstvenom izvješću ali blijedoliki i anemični ne priznaju pametne znanstvene radove, samo štancane profesore i štancane radove preko štancanih medija preferiraju.

Lucija, prva

1. Ovaj gospodin je osnivač cijele jedne metode u biologiji. Na kojeg možemo biti ponosni. I sasvim dovoljno je napravio . 2. Tako da usporedbe sa ocem ne samo da nisu potrebne, nego su DEPLASIRANE. I strahovito podle . A u ovom slučaju ciljaju i na preusmjeravanje teme. 3. Od*… Pročitaj više »

Dupla Kamilica

A je ti dosjetka, uobičajeno plitka. Mišević i Šprajc su isto kolege na poslu?

Poznavalac prilika

“Ovih dana mogli smo čuti kako od medija gurani znanstvenici odjednom izjavljuju da “nema dokaza da se mRNA molekule iz cjepiva ugrađuju u genom”. Jeste li primjetili da se ova fraza “nema dokaza” sve češće koristi kao “argument” protiv “antivakserskih teorija zavjere”. Za svaku pojavu koja se uoči, a ne… Pročitaj više »

petar schroder

Dali ove vlade znaju sta rade ljudima koji su ih birali? Mislio sam da poslije dr Mengela nikada necemo dobiti toliko Mengela

Jomla

U zaključcima pod 2. stoji:
Proizvođači nisu nikada testirali mogućnost ugradnje mRNA molekula iz cjepiva u genome
Jesu, jesu, ali nedobog da to nekome i kažu!

Suze Roni

Debeli Djuro, on predaje predmete koji su potpuno izvan dosega Markoticke i poznat je u svijetu za razliku od nje

Zagten

Uglavnom tocno, sve osim dijela u kojem spominje evolucionizam i da je prvo nastao mRNA pa potom DNK jer su, a to i sam opisuje, j procesi toliko slozeni i uzajamno komplementarni da je cijeli sustav morao nastati odjednom.

Ingerman

Ma šta on priča kad ovde imamo onoga istražuje direktora gospodara znanosti prije znanosti gospodara kaosa,

Poznavalac prilika

Jedna zanimljivost. U jučerašnjem izvješću stožera rečeno je da je u RH cijepljeno 54,29 posto ukupnog stanovništva, odnosno 64,77 posto odraslog stanovništva. Danas je pak HZZO objavio interaktivnu kartu procijepljenosti po kojoj ispada da je procijepljenost znatno manja pa tako među županijama titulu najprocjepljenijih odnosi Varaždinska (47,33 posto cijepljenih drugom dozom),… Pročitaj više »

bumbar

U najnovijem filmu o James Bondu “No time to die”, kabala nam je lijepo i detaljno objasnila čemu služe nanočestice ubrizgane u ljudski organizam. Ništa ne kriju, samo nam se cere u lice: https://www.nutritruth.org/single-post/no-ti-me-to-di-e-nano-parti-cals-programs

hiber

To smo sve davno elaborirali, pa je dosadno nakon velikog skupa u Zagrebu. Je li se uopce dogodio za Logično? Hrvatska je po definiciji oligarhijska kleptokracija. To vrijedi očigledno i za prosvjednike. Okupilo ih se barem 80.000 – 100.000 sto je vrlo blizu magičnih 3.5% populacije koja nenasilno moze promjeniti… Pročitaj više »

nepoželjni

Evo, nakon ovoga svakome može biti jasno kako funkcionira evolucija, zašto su nestali neandertalci, i kako je nastao homosapiens … i na koji će način od homosapiensa nastati neko novo humanoidno biće koje će savršeno odgovarati i služiti svoje tvorce…. Tvrdnju da se mRNA molekule ne mogu ugraditi u genom.… Pročitaj više »

alemka

Lošo,imaš 3 godine zabrane dolaska na moju Misu !!!

Tak

Ima li neki link ba dokument EMA gdje se spominje da nije provedena niti jedna studija genotoksičnosti ili karcogenosti mRNA cjepiva. Molim ako nađete javite ovdje

Azbest

mRNA = AZBEST, prvo se hvali ono što nije provjereno, a onda kad stvari krenu niz brdo svi peru ruke. Ali s ovako dizajniranim mRNA, izgledno je da će biti mnogo mnogo gore nego li s azbestom.

U prolazu

Bravo g-dine Domazet ! Odličan analitički članak koji otvara oči mnogima, da ne kažem milijunima. Sve je smišljeno unaprijed tako da se ova tzv. pandemija s pravom naziva PLANDEMIJA. Na žalost, i taj virus, koji je pušten među ljude, opasan je te kao takav izaziva strah i paniku. Globalna propaganda… Pročitaj više »

dzemal.

koliko će nam obvezno zdravstveno osiguranje poskupjet kad pelcovani počnu masovno oboljevat…da li ćemo mi nepelcovani morati pokazati solidarnost… vrijeme je sazrijelo da se u hrvatskoj uvede anglosaksonski model zdravstvene zaštite.

Smokva

Da li će i dr. Domazeta sada istraživati policija kao i dr. Sladoljeva?

Bosanac

Ja mislim da su ovi mračnjaci već u tolikoj mjeri kontaminirali ljude i teren da sad mogu pustit i drugačije info u opticaj (gledam u U.S. već malo više prozivaju Seroša, Faučija i sl.) bez da im plan bude narušen. Da su ljudi svjesni u kolikoj su opasnosti pod hitno… Pročitaj više »

Tupko Glupko

Evo što kaže voditelj službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a Bernard Kaić: Jutarnji list – ‘Nakon šoka iz 2009. godine, ja sam zapravo jako zadovoljan odazivom na cijepljenje! Hrvati su čudan narod…‘ Ukratko, onnema dvojbe da treba cjepiti djecu, da je to korist za svako pojedino dijete, pretpostavlja da neće… Pročitaj više »

Гавран

Jedan TROL može da se umnoži različitim nick-ovima kao bakterija i zagadi celu temu ili čak ceo portal. Treba ih posmatrati kao tehnički šum na vezama, identifikovati i ne gubiti vreme sa njima, obilaziti kao pseće g*vno na putu.

Mat

Hvala Ti na ovome…..Gos.Loso.

Greven

Šta je zaključak? Kapitalisti odlučili da potamane višak proletera, a ostatak u lance?

E moj Tito, vidiš ti na kako niske grane su pali tvoji bivši samoupravljači.

Pogibeljni Mobitel

Čekam potvrdu tj. da Vidov i Fuckograf kažu da to nije istina, jer onda je to 100% istina. 🙂

Zaharija

Pa što onda? Znaš li ti Debeli išta? Razumiješ li ti išta? Kakve veze ima gdje tko i na kojem fakultetu predaje. Osim toga to nije Bogoslovija. To je Hrvatsko Katoličko Sveučilište.

Air Brush

Čestitke. Znanstvenik upravne drže. Jedino što treba dodati je to da su boce izuzetno dobro testirane. Djeluju 95% i sigurno rade to što je napisano. Zašto? Potrebno je pobiti barem 95% svetske populacije. Najljepše je kad ovce same zavrnu rokave nakon što su se potpisale da prostovoljno žele taj otrov… Pročitaj više »

Air Brush

Dragi pametnjakovići, prije nego li je bockanje krenulo je US Dr Carrie Maddie koja vodi 2 bolnice i sa genetikom se bavi više od 20 godina rekla da je mRNA tehnologija u stvari postupak transfekcije, postupak kojim se prave gensko promijenjeni organizmi. Ako deluje na psu zašto ne bi i… Pročitaj više »

Miha (SLO)

Prvo: ja san vakcininran i sa jednim i drugim. A tek sada san sazna, da me doletila sama sreca, zato sto sam vakciniran i sa cjepivom od Moderne, nadam se se ugradila njihova mRNA in da san dobio smisao za Njemacki in Engleski i dodatne bodove za IQ. Zato san… Pročitaj više »

DJ Krmak

Ništa uzet ću drugo cijepivo…hahhahah Ma sve su to teorije zavjere..hahah Ima ona slovenska medicinska sestra koja je rekla da su bočice označene sa 1 2 3 ona pod 3 je da oboliš od raka. E sad neka mi netko objasni zašto bi više vjerovao stožeru a ne ovom znanstveniku.… Pročitaj više »

duk

Jeste li pogledali izlaganje Božidara Kemića? Vrlo interesantno, samo treba zanemariti iritantnog voditeljaa.

Milan
Max

Stručnjak zna.

Josip

Želim ti se zahvaliti na ovom
iscrpnom I jednostavnom pojašnjenju , tko želi može razumjeti. HVALA TI LIJEPO

Josip

Kodno ime Đuro, majke ti reci za koga radiš. Čovjek je rekao svoje mišljenje i podijelio svoje znanje i istraživanje s ljudima koji su neovisni i malim ljudima a i da se može razumjeti . Vama pod kodnim imenima je bitno ko je s kim studirao ,a to ne znači… Pročitaj više »

Radar

Autor rada g. Tomislav i “hope” dobro pitaju zašto to rade, tj. zašto to rade naši. Za belosvecke hoštaplere me nije briga a zašto to rade naši, vrlo jednostavno, Hrvatska d.d. je pred bankrotom, privrede skoro da i nema, mirovinski sustav nam je pred kolapsom a uporno nam trube da… Pročitaj više »

Miha (SLO)

Ako citas samo FB onda je tesko pronaci gene sequence, ako uzmes samo minutu, mozes dobiti Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding – The Lancet (sekvencu).

SonjaS.

O-o. Tu smo dakle!

SonjaS.

ALEMKA MARKOTIĆ IMA NOVI POSAO! Biti će dio velikog projekta Zagrebačke nadbiskupije, kreće od jeseni!Autor: Daniel Radman Subota, 08. svibnja 2021. u 11:09 Alemka Markotić od ove će jeseni biti nastavnica na novoosnovanom Medicinskom fakultetu Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Naime, sveučilištu kojem je osnivač Zagrebačka nadbiskupija  u lipnju 2020. izdana je dopusnica… Pročitaj više »

Miha (SLO)

Gospodin Tomislav. Sa gustom san procita vas clanak. Slazem se sa djelom, koji govori o Reverznoj transkriptazi. Znate puno vise o toj tematiki nego ja. Ja radim na analitiki i statistiki. Nije to najnovija vjest. Znate i vi i ja i puno ljudi na ovom svitu. Ucio san je na… Pročitaj više »

Lilarcor

Je li itko ovdje pročitao njegov znanstveni rad ili ste samo slušali ovu njegovu govoranciju? U radu na 9. stranici piše ovo: “Evidently various mRNAs in humans could be reverse transcribed and integrated into genome via L1 retroelements with negative effects on fitness. However, this does not readily imply that… Pročitaj više »

SonjaS.

Totalna pseudonauka. Nazalost autor je jos premlad da shvati s kim ima posla i sto je to reverzna transkripcija, sto je to transfekcija i zasto se to nikad ne odigrava u organizmu ni u stanici nego u laboratoriju. Pravi naslov bi bio zasto reverzna transkripcija (magicna palindromska sekvenca) ne postoji… Pročitaj više »

SonjaS.

Virusologija je nastala kao mali privatni klub u kojem shekeli doista igraju ulogu. https://www.simonsays.ai/blog/the-obscure-virus-club-revisionist-history-podcast-with-malcolm-gladwell-e10-s4-transcript-c0faf259b50 Svi su bili zidovi. Prvi od te trojke je bio U.S. znanstvenik Howard M.Temin (geneticar). https://www.jewage.org/wiki/en/Article:Howard_Martin_Temin_-_Biography Drugi izbjeg iz Poljske koji je shvatio da stari umiru od raka: https://en.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Gross https://laskerfoundation.org/winners/cancer-inducing-viruses/ Treci je doktor medicine(jos ziv) sudjelovao… Pročitaj više »

Venator

Ovaj video i znanje ovog čovjeka vrijedi više od cijele pandemije. Sve je transparentno i sve se može provjeriti. Znanost je znanost, a mediji prodaju kojekakve proizvode, od TopShopa, pa do Pfizer vakcine.

POVEZANE VIJESTI