Dr. rer. nat. Tomislav Domazet Lošo: mRNA cjepiva – Zašto se ignorira biologija retropozicije?

Tomislav Domazet Lošo
282 komentara

Portal Narod dobio je od izv. prof. dr. rer. nat. Tomislava Domazeta Loše transkript videa u kojem iznosi svoje znanstveno izlaganje i kojega ovom prilikom objavljujemo te donosimo poveznicu na njegov znanstveni rad financiran javnim sredstvima.

Ja sam Tomislav Domazet-Lošo, izv. prof. na Medicinskom fakultetu HKS-a i viši znanstveni suradnik na Institutu Ruđer Bošković. Znanstveno se bavim evolucijskom genetikom, razvojnom biologijom i evolucijskom medicinom.

Želim s vama podijeliti znanstvene spoznaje do kojih sam došao znanstveno-istraživačkim radom u sklopu HRZZ projekta Filostratigrafija nastanka i gubitka gena i projekta DATACROSS. Zbog iznimne važnosti ovih rezultata i dramatičnog razvoja situacije u svijetu, odlučio sam progovoriti putem ovog videa. A, to je uostalom i moja dužnost.

S druge pak strane, mogu reći da sam duboko zabrinut, jer kada propitivanje i postavljanje pitanja postaje nepoželjno — a to se osobito odnosi na znanstvene krugove — onda znamo da je društvo ušlo u tiraniju i totalitarizam.

S pojavom prvih COVID-19 mRNA cjepiva krajem 2020 godine, medijski se nametljivo plasirala tvrdnja da se mRNA molekule ne mogu ugraditi u genom. To me jako začudilo jer znam da se mRNA molekule ugrađuju u genome i da je to jedan od važnih mehanizama nastanka novih gena.

Zainteresiran ovom čudnom tvrdnjom, pokušao sam naći u literaturi mRNA vakcinologije neke dodatne informacije. Pretpostavljao sam da je možebitno nekim zahvatom genetičkog inženjerstva postignuto da mRNA molekule iz cjepiva budu otporne na ugradnju u genom, pa je time problem riješen.

Međutim, na moje veliko iznenađenje prvo što sam primijetio je da mRNA vakciologija kao disciplina, iz nekog neobjašnjivog razloga, nije upoznata s činjenicom da se mRNA molekule često ugrađuju u genome. Taj jako čudni fenomen me znanstveno zainteresiralo, pa sam odlučio do kraja raščistiti ovu nelogičnost.

Prije nego dođemo do pseudoznastvenih vjerovanja u mRNA vakcinologiji, važno je objasniti značaj ugradnje mRNA molekula u ljudske genome. Znanstveno područje koje se bavi ugradnjom mRNA molekula u genome naziva se biologija retropozicije.

RNA molekule imaju najraznolikiji spektar funkcija u stanici. One nastaju prepisivanjem genetičke informacije iz naših gena. Pri čemu, svaki gen prepisivanjem i kasnijom obradom daje barem jednu ili više mRNA molekula.

Dakle, u stanici postoji veliki broj različitih domaćih mRNA molekula koje zajedno nazivamo transkriptom. Pojedinačna mRNA molekula može imati direktne regulatorne uloge u stanici ili pak može nositi uputu za sintezu proteina na ribosomima. Bez naših vlastitih mRNA molekula, odnosno našeg transkriptoma, stanice ne bi mogle funkcionirati.

Od početka COVID ludila bilo je jasno da mnogi u medijskom prostoru kada govore o mRNA cjepivima ne znaju o čemu pričaju. Na moje veliko iznenađenje primijetio sam i da neke medijski eksponirane kolege ne poznaju dovoljno osnove molekularne biologije, humane genetike i evolucijske biologije.

Prema onome što izjavljuju, čini se da ne znaju da genetska informacija teče u dva smjera. Prvi smjer ide od genoma prema transkriptomu, dok je drugi obrnut i ide od transkriptoma prema genomu. Drugim riječima genetska informacija prenosi se s DNA molekula na RNA molekule, ali i sa RNA molekula na DNA molekule. Zapravo, evolucijski gledano, prvotni protok genetičke informacije ide od RNA molekula prema DNA molekulama.

Nepoznavanjem ovih osnova molekularne biologije i genetike lako se može zakoračiti, svjesno ili nesvjesno, u pseudoznanost. A činjenica je da upravo u humanim stanicama učestalo dolazi do ugradnje mRNA molekula u naš genom.

U našim genomima ima oko 8000 ugrađenih mRNA molekula koje je ljudska vrsta akumulirala tijekom vremena, a povrh toga svatko od nas ima specifične, i od drugih ljudi različite, ugrađene mRNA molekule. Ovako veliki brojevi otkrivaju da je ugradnja mRNA molekula vrlo važan mutageni process. Štoviše, vrlo često nasljedna ugradnja mRNA molekula u genom znači vrlo teške fenotipske posljedice za jedinke.

Bitno je razlučiti da se u naše genome mogu ugraditi naše vlastite mRNA molekule, ali i strane mRNA molekule iz drugih organizama. Naše stanice bore se protiv jedne i druge ugradnje. Ta borba zasniva se na pokušaju kontrole staničnih i genetskih procesa koji su odgovorni za ugradnju mRNA molekula.

Mehanizam ugradnje mRNA molekula kod čovjeka dobro je poznat i baziran je na L1-elementima. L1-elementi su retrotranspozoni, odnosno sebični endo-parazitski geni koji pokušavaju sam sebe umnožiti u genomu.

U humanom genomu ima oko 500 000 kopija L1 elemenata, odnosno čak 17% naše DNA čine L1 elementi. L1 elementi sami sebe kopiraju preko procesa kojeg nazivamo reverzna transkripcija.

Ukratko, prepisivanjem iz genoma prvo nastane mRNA molekula L1 elementa, ta se L1 mRNA molekula na ribosomima prevede u dva tipa proteina (ORF1p i ORF2p). Oba novonastala proteina fizički se vežu na L1 mRNA molekulu ili neku drugu mRNA molekulu.

Taj kompleks proteina i mRNA molekule onda dolazi do našeg genoma i složenim procesom reverzne transkripcije mRNA molekula prepisuje se u DNA i ugrađuje u genom. Mjesto ugradnje u principu je slučajno, što znači da ugradnjom mogu biti pogođeni različiti dijelovi genoma.

ORF2p protein je reverzna transkriptaza i o njemu ovisi cijeli proces retropozicije L1 elementata. U citoplazmi ORF2p veže se na jedan od krajeva mRNA molekule kojeg nazivamo poli-A rep.

Ta ovisnost o poli-A repu dovodi do toga da cijeli proces nije specifičan, pa ORF2p protein može osim svoje vlastite L1 mRNA molekule uhvatiti i ugraditi u genom bilo koju drugu mRNA molekulu. Takvo nespecifično vezanje posljedica je činjenice da gotovo sve mRNA molekule imaju poli-A rep, odnosno dugački niz adenina na svome 3′ kraju.

Da bi spriječile ovakve mutacijske događaje ugradnje mRNA molekula u genom, naše stanice različitim procesima pokušavaju utišati aktivnost L1 elementa. Stanice u tome samo djelomično uspijevaju, tako da postoji tanka ravnoteža između interesa naših stanica i interesa L1 elementa.

Iako ugradnja naših vlastitih mRNA molekula predstavlja mutageni događaj, još opasnija je ugradnja stranih mRNA molekula. Važno je razumjeti da naše tijelo koristi puno širi spektar obrana kako bi spriječilo ugradnju stranih mRNA molekula, u usporedbi s obranom od naših vlastitih mRNA molekula.

Naše stanice uopće ne žele da bilo kakva strana mRNA uđe u njih. Iz tog razloga naše tijelo je puno RNAza, odnosno enzima koji uništavaju mRNA molekule. Ti se enzimi nalaze na našim tjelesnim površinama, međustaničnim prostorima i u samim stanicama.

Ako se ipak dogodi proboj strane mRNA u citoplazmu naših stanica onda stanični senzori detektiraju prisutnost strane mRNA molekule i zaustavljaju uobičajene stanične procese koji bi mogli pomoći stranoj mRNA da reprogramira naš transkriptom i da se ugradi u naš genom.

Ova višestruka obrana od stranih mRNA molekula vrlo je efikasna tako da se mRNA molekule iz drugih organizama rjeđe ugrađuju od vlastitih mRNA u humani genom. Isto vrijedi i za genome drugih eukariotskih organizama. Obično kažemo da se eukariotski organizmi brane od horizontalnog prijenosa gena.

Važno je naglasiti da biologija retropozicije nije neko slabo poznato znanstveno područje. Upravo suprotno, L1 retrotranspozoni i mRNA retropozicija proučavaju se preko 40 godina. Ogroman broj znanstvenih radova objavljen je na tu temu u najboljim znanstvenim časopisima, a retropozicija je prepoznati biomedicinski problem osobito u tumorskoj genetici. Sve detalje možete pronaći u mom radu koji je javno dostupan na OSF preprint serveru.

Interesantno je napomenuti da je transpozone, ili skačuće gene, otkrila Barbara McClintock 1950. Njeno otkriće u početku je dočekano s velikim nepovjerenjem, pa čak i ismijavanjem, no dosta kasnije za to otkriće dobila je NN.

A sada, kada smo obradili biologiju retropozicije, vraćamo se na mRNA vakcinologiju. mRNA vakcinologija počela je svoj razvoj prije otprilike 30 godina. Međutim, iz potpuno nejasnog razloga istraživačima u mRNA vakcinologiji nije poznato ili namjerno ignoriraju da se mRNA molekule ugrađuju u genom. Zapravo, mRNA vakcinologija ekplicitno tvrdi da se mRNA molekule ne mogu ugraditi u genom.

U početku sam mislio, kao što sam već rekao, da su istraživači u mRNA vakcinologiji uzeli mRNA molekule iz cjepiva i  specifično ih testirali na ugradnju u genome. Ili alternativno, da su genetičkim inženjerstvom konstruirali takve mRNA molekule koje nemaju mogućnost ugradnje u genome.

Međutim, na moje potpuno iznenađenje, vrlo detaljnim istraživanjem mRNA vakcinološke literature, dokumenata WHO-a i dokumenata regulatornih tijela otkrio sam da mRNA molekule iz cjepiva nisu nikada, ni u kojem obliku, ni u kojoj prilici testirane na mogućnost ugradnje u genome. Kasnije sam pronašao i znanstvene radove gdje su drugi istraživači, doduše indirektno, primjetili istu stvar. Sve ove detalje imate u mom radu.

Da ponovim i naglasim: mRNA vakcinologija nije nikada testirala ugrađuju li se mRNA molekule iz cjepiva u genome. Štoviše, oni se eksplicitno drže pseudoznanstvene ideje da da se mRNA molekule ne mogu ugraditi u genome. Iz neznanja ili namjerno, nikada ne spominju u svojim člancima L1 elemente, L1 reverznu transkripciju, retrokopije i retopozicijske mehanizme.

Gledajući sumarno, mRNA vakcinologija ne zna ili namjerno ignorira 40 godina napretka u humanoj genetici, molekularnoj biologiji i evoluciji. To sve skupa pokazuje da mRNA vakcinologija promovira antievolucijska učenja i da je po svojoj naravi pseudoznanost.

Ovih dana mogli smo čuti kako od medija gurani znanstvenici odjednom izjavljuju da “nema dokaza da se mRNA molekule iz cjepiva ugrađuju u genom”. Takve izjave su dijabolična inverzija i nova neistina s kojom se pokušavaju izvući od činjenice da mRNA cjepiva nisu nikada testirana na ugradnju u genome, iako je to trebalo biti učinjeno. Ti su znanstvenici zajedno s cijelom mRNA vakcinologijom do sada uporno govorili neistine da se mRNA molekule ne ugrađuju u genome.

Ali moj rad i drugi znanstveni radovi koji u posljednje vrijeme sve više izlaze razotkrivaju ove namjere skrivanja i prikrivanja dokaza vezanih uz sigurnost mRNA cjepiva.

Dakle, mRNA vakcinologija izgrađena je na neistini i pseudoznastvenoj tvrdnji da se mRNA molekule ne mogu ugraditi u genom. Ali, postavlja se pitanje čemu služi ta nesitina? Što je s tom neistinom trebalo prikriti, odnosno postići? Analizom se lako vidi da je riječ o središnjoj neistini na kojoj je izgrađen cijeli okultni pseudoznastveni narativ oko COVID mRNA cjepiva.

Kao prvo, neistina da se mRNA molekule ne mogu ugraditi u genom dobro je poslužila da se prikrije činjenica da su mRNA cjepiva zapravo genetska cjepiva, odnosno genska terapija. Ove termine u znanstvenoj literaturi koristi sama mRNA vakcinologija, ali su iz narativa u javnom i medijskom prostoru izbačeni na krilima neistine da se mRNA molekule ne mogu ugraditi u genom.

Drugo, nesitina da se mRNA molekule općenito ne mogu ugraditi u genom poslužila je kao izlika da se ne provedu ispitivanja moguće ugradnje mRNA iz cjepiva, iako su takva ispitivanja morala biti učinjena.

Treće, neistina da se mRNA molekule ne mogu ugraditi u genom poslužila je kao opravdanje neprovođenja studija genotoksičnosti i kancerogenosti. U dokumentima EMA (Europske agancije za lijekove) izrijekom stoji da u evaluaciji mRNA cjepiva studije genotoksičnosti i kancerogenosti nisu provedene. Dakle, može se zaključiti da su svi efekti vezani uz genotoksičnost i kancerogenost mRNA cjepiva mogući.

Međutim, u medijskom i javnom prostoru ove su činjenice prešućene.

U svom istraživanju želio sam procijeniti rizike ugradnje mRNA cjepiva u genome na osnovi njihovih nukleotidnih sekvenci. Međutim, tu se već javlja prvi problem, jer je bilo neuobičajeno teško doći do nukelotidnih sekvenci iz mRNA cjepiva. Zapravo, uspio sam pronaći samo sekvencu iz Pfizerovog mRNA cjepiva i otkrio da nukleotidna sekvenca iz Moderninog mRNA cjepiva nije nikad javno objavljena.

Vrlo važno je uočiti da su mRNA molekule informacijske molekule koje se sastoje od niza znakova u zadanoj abecedi i da je u njih moguće u principu ukodirati bilo kakav tip informacije.  U prijevodu to znači da ljudi cijepljeni s Moderninim cjepivom primaju u svoje tijelo nedeklariranu genetsku poruku.

Ako detaljnije pogledamo Pfizerovu mRNA sekvencu onda odmah uočavamo da ima na 3′ kraju poli-A rep što odmah ukazuje da je vidljiva L1 elementima i da su zadovoljeni osnovni preduvjeti za njenu ugradnju u genom.

Kako bih dalje procijenio vjerojatnost ugradnje, uspoređivao sam Pfizerovu mRNA s našim vlastitim  mRNA molekulama za koje znamo da su se kod nekih ljudi ugradile u genom. Ove plave točkice koje vidite predstavljaju mRNA molekule za koje sa sigurnošću znamo da su se ugradile u genome.

Sada možete uočiti razmjere neistina u mRNA vakcinologiji. Postavlja se pitanje je li stvarno moguće da ne znaju ili se samo prave da ne znaju da sve ovo postoji. U svakom slučaju stanje je tragično i ukazuje da je cijelo područje mRNA vakacinologije antievolucionistička pseudoznanost.

Vidimo i da Pfizerova mRNA, koja je označena crvenim trokutom, upada u distribuciju osnovnih parametara nukleotidnih sekvenci za koje od prije znamo da se ugrađuju u genom. To još snažnije potvrđuje da je sasvim moguće da se mRNA iz Pfizerovog cjepiva ugradi u genom. Sve dodatne detalje možete pronaći u mom radu, a poveznica na rad prikazana je na videu.

I sada dolazimo do najdramatičnijeg dijela kojeg sam otkrio. mRNA iz Pfizerovog cjepiva je sintetička molekula koja je konstruirana genetičkim inženjeringom i koja ima brojna jedinstvena svojstva. Sva ova svojstva imaju jednu zajedničku karakteristiku, a to je da povećavaju vjerojatnost ugradnje u naše genome. Izdvojit ću nekoliko od ovih inženjerskih zahvata.

Postojanje poli-A repa u Pfizerovoj mRNA molekuli već smo spominjali, i rekli smo da ugradnja u genom preko L1 elemenata ovisi o postojanju tog poli-A repa. Osim poli-A repa, Pfizerova mRNA molekula imitira arhitekturu naših vlastitih mRNA molekula što automatski znači povećanu vjerojatnost ugradnje.

Iznimno značajna modifikacija u Pfizerovoj mRNA molekuli je zamjena nukletotidnih baza pri kojoj je uracil zamjenjen metiliranim pseudouracilom. Metilirani pseudouracil ne dolazi prirodno u mRNA molekulama, što Pfizerovu mRNA čini nevidljivom za naše stanične senzore zadužene za detekciju i sprječavanje ugradnje stranih mRNA molekula u naš genom.

Dakle, ova inženjerska modifikacija namjerno probija naše prirodne obrane od horizontalnog prijenosa gena i dramatično povećava vjerojatnost ugradnje Pfizerove mRNA u naš genom.

Nadalje, skupom različitih promjena postignuto je i da Pfizerova mRNA molekula ima puno duže vrijeme poluraspada nego naše vlastite prirodne mRNA molekule. Ovo naravno, dodatno povećava vjerojatnost ugradnje Pfizerove mRNA molekule u naš genom.

Vjerojatnost ugradnje mRNA molekula iz cjepiva ovisit će i o njihovoj početnoj dozi koja je slobodno mogu reći enormna. Može se izračunati da je količina mRNA molekula u jednoj dozi Pfizerovog ili Moderninog cjepiva protiv COVIDa takva da može reprogramirati svaku stanicu u našem tijelu koja ima jezgru.

Ako pogledamo da se lipidne nanočestice koje nose mRNA molekule iz cjepiva distribuiraju praktički po cijelom tijelu, onda je jasno da je vjerojatnost ugradnje u naše genome dodatno povećana enormnom dozom i širokom distribucijom mRNA molekula po organizmu.

Sljedeći vrlo važan aspekt, koji utječe na vjerojatnost ugradnje mRNA molekula iz cjepiva u naše genome, je broj primljenih doza. Svakom sljedećom primljenom dozom vjerojatnost ugradnje u naše genome dodatno se povećava.

I konačno, možda najvažnija točka jest da vjerojatnost ugradnje mRNA molekula iz cjepiva ovisi o staničnim diobama. Što je veća učestalost staničnih dioba u organizmu, to je veća vjerojatnost ugradnje umjetno sintetiziranih mRNA molekula iz cjepiva. Nije teško razlučiti da će zbog ovog aspekta vjerojatnost ugradnje mRNA molekula kod mladih ljudi, trudnica, rođene i nerođene djece biti dodatno povećana.

Sigurno vam je već sad jasno da ovi podaci nameću logično pitanje, Jesu li COVID mRNA cjepiva zapravo namjerno dizajnirana za ugradnju u naše genome? Sve podaci ukazuju da se ta mogućnost ne može isključiti.

Posljedično, postavlja se pitanje jesu li mRNA cjepiva rezultat istraživanja i razvoja tzv. dvostruke namjene? Odnosno, je li se pod krinkom razvoja cjepiva zapravo razvijalo biološko oružje?

S druge strane, evolucijska analiza u radu, koju sam napravio pomoću moje metode genomske filostratigrafije, pokazuje da je moguće ići u smjeru razvoja mRNA cjepiva koja su otporna na genomsku ugradnju. Dakle moguć je drugačiji i sigurniji inženjerski pristup u razvoju mRNA cjepiva, pa se postavlja pitanje zašto se nije išlo tim putem?

Kako kod bilo, jasno je da postoji molekularni mehanizam preko kojeg se mRNA molekule iz cjepiva mogu ugraditi u naše genome. Međutim, jako je indikativno da insercijska mutageneza — odnosno mogućnost ugradnje mRNA molekula iz cjepiva u genom — nije nikada testirana, iako je to trebalo biti učinjeno. Već prije sam objasnio da je ovaj sigurnosni propust napravljen na krilima neistine da se mRNA molekule općenito ne mogu ugrađivati u genome.

Sada postavljam neka važna pitanja:

  1. Hoće li konačno netko neovisan tko ima pristup mRNA cjepivima u istraživačke svrhe napraviti potrebne eksperimente da se napokon provjeri ugradnja, genotoksičnost i kancerogenost mRNA cjepiva?
  2. Zašto to do sada nije učinjeno?
  3. Tko će biti odgovoran, ako se potvrde osnovane sumnje u sigurnost mRNA cjepiva?

I konačno. Zašto se ljude nagovara, ucjenjuje i prisiljava da prime takva neprovjerena mRNA cjepiva?

Na kraju, sve nas zanima koji su mogući učinci ugradnje mRNA molekula iz cjepiva u ljudske genome. Zbog činjenice da je mjesto ugradnje mRNA molekula u genom uglavnom slučajan proces, spektar mogućih učinaka na naš organizam jako je širok. S obzirom da je primjena mRNA cjepiva globalna i zahvaća većinu jedinki u populaciji može se očekivati da će cijeli spektar eventualnih negativnih pojava postati prije ili kasnije vidljiv.

Razmotrit ćemo dva vrlo loša scenarija. Prije nego do njih dođem moram objasniti da naše organizme tvore dva osnovna tipa stanica. Prve su germinativne stanice, što uključuje i spolne stanice, koje omogućuju vertikalni prijenos gena na sljedeću generaciju. Druge su sve ostale stanice koje izgrađuju naše tijelo i njih nazivamo somatskim stanicama.

Učinci ugradnje mRNA molekula iz cjepiva u naše genome ovisit će o tome jesu li se mRNA molekule iz cjepiva ugradile u germinativne, somatske ili obje vrste stanica.

Ako je do ugradnje došlo u germinativnim stanicama, onda takva mutacija može dovesti do nasljednih bolesti u najširem spektru riječi. O kojoj će bolesti biti riječ, ovisit će o tome koji je od naših važnih dijelova genoma inaktiviran ugradnjom mRNA molekule. Važno je naglasiti da se takva mutacija onda prenosi dalje na potomstvo u populaciji.

Ako je, pak, do ugradnje došlo u somatskim stanicama, a osobito u matičnim i predmalignim stanicama, onda takva mutacija može dovesti do razvoja najrazličitijih tumorskih bolesti.

Kao zaključak ponovit ću nekoliko stvari:

  1. COVID19 mRNA cjepiva izgrađena su na neistini da se mRNA molekule ne ugrađuju u genome.
  2. Proizvođači nisu nikada testirali mogućnost ugradnje mRNA molekula iz cjepiva u genome, a regulatorna tijela to nikada nisu tražila iako su to trebala učiniti.
  3. U dokumentima regulatornih agencija jasno stoji da genotoksičnost i kancerogenost mRNA molekula iz cjepiva nije nikada testirana.
  4. Prema svim obilježjima, mRNA molekule iz cjepiva mogu se integrirati u genome.
  5. Sva primijenjena inženjerska rješenja ukazuju da su mRNA molekule iz cjepiva, svjesno ili nesvjesno, dizajnirane da se što jednostavnije ugrađuju u genome.
  6. Eventualna integracija mRNA molekula iz cjepiva u genome može prouzročiti tumorske i nasljedne genetičke bolesti.
  7. Na temelju svega navedenog sasvim je moguće da će mRNA cjepiva imati pogubne posljedice na populaciju, a najpogubnije učinke na trudnice, djecu i mlade.

Na kraju postavljam pitanje: S kojom namjerom su COVID19 mRNA cjepiva napravljena?

Uvjeren sam da nakon ovog mog izlaganja sami možete doći do odgovora na ovo pitanje. Opet napominjem da sve dodatne informacije možete pronaći u mome radu.

Do sljedećeg javljanja sve vas pozdravljam.

Hvala na pažnji i strpljenju.

Izvor: Narod

CjepivamRNATomislav Domazet Lošo
Pretplatiti se
Obavijesti o
282 Komentari
Najstariji
Najnoviji Najviše komentiran
Inline povratne informacije
Pogledaj sve komentare
hope
2 godine prije

bez teksta sam!!!zasto??zasto nam to rade nasi???

Emiliano Zapata
2 godine prije

Slazem se s svime sto je Marko rekao javno!
Ako je on kriv,kriv sam i ja !
Hapsite i mene!

ivan sever
2 godine prije

Bravo Tomislav na hrabrosti i hvala na javnom istupu. Sada se bacam na proučavanje teksta i onda ću moći da kažem nešto opširnije o tome. Hvala.

ivan sever
2 godine prije

nije on naporan nego ti ne možeš procesuirati komplicirane teme.

grom iz vedra neba
2 godine prije

Bože moj, kako stvari stoje krenulo je istrebljenje čovječanstva. Ili nešto još gore. U svakom slučaju ne mislim da ovi što prave cjepiva ne znaju za ovo što Lošo govori, mislim da oni znaju i više. Naime, današnja znanost je sva privatizirana i rezultati su tajni. Kad se nešto i objavi, tada je to poznato bar 10 god. i zastarila je info. Ukratko, sotonistički laboratoriji znaju puno više nego je objavljeno u znanstvenoj literaturi, i bojim se da su ova mRNA ‘cjepiva’ precizno dizajnirana da učine neko zlo. Dobro sigurno nije, jer sotonjare čine samo zlo.
Izgleda je ljudska vrsta kakvu poznajemo pri svom kraju…

PATOGEN
2 godine prije

@logicno.com

Iako su meni osobno bile poznate ove činjenice iz strane literature, ovdje je ukratko, jasno, naučno dokazano i precizno stavljena točka na “i” na zadnjih nešto više od 18 mjeseci. Autor ovog znanstvenog rada je “pošteni štreber” u napozitivnijem smislu i tu se nakon ovoga izlaganja sva priča završava. Zahvaljujem @logicno.com na prijenosu i publikaciji ovog članka. Što se mene osobno tiče, vaša redakcija je završila sa poslom “raskrinkavanja” na najbolji mogući način te možete slobodno ići offline. Sve relevantne informacije ste opetovano objavili od početka ove tzv.pandemije pa do danas. Više se nema što za dodati ili oduzeti. Zahvalan sam na Vašoj hrabrosti i humanosti koje ste kao redakcija pokazali i kroz zbir vaših objava i članaka, nadam se, većem broju ljudi sa našeg govornog područja omogućili da shvate što se zapravo događa, pa ma koliko to bilo nevjerojatno i neprihvatljivo “hipnotiziranoj” većini. Sve najbolje Vam želim!

Miki
2 godine prije

Prvo su nam neprihvatljivom lakoćom genetske modifikatore podvalili pod cjepiva. Ona to po definiciji nisu i ne mogu biti. Iskoristila se panika oko covida da se to provede. Obrazac je uvijek isti: dovedi ljude u stanje šoka i možeš im raditi šta god želiš.

Kad su to proveli, onda dolazimo do ovog što Lošo Jr. govori. Ne razumijem se u mikrobiologiju, bioinženjering i genetiku, ali ovo zvuči znanstveno utemeljeno. Stječe se dojam da čovjek zna šta priča i da iza toga stoje znanstvene činjenice. Zanimljivo da ga nitko iz struke ne opovrgava, nego ga se pokušava diskreditirati kao osobu.

AJeTo
2 godine prije

Na tri važna pitanja tri važna odgovora:
1. eksperiment upravo traje,
2. trebalo je ucijeniti dobrovoljce,
3. odgovornost (profit) preuzeti će farmaceuti.

Emiliano Zapata
2 godine prije

1. Zahvaljujem portalu Logicno na iscrpnom informitanju o prevari zvanoj Kovid.
2. Zahvaljujem Vam na pisanju otvorenih pisama,peticija i svega sro su uradili oko prva 2 festivala slobode!
3. Pozivam Vas da ucinite bar nesto za Marka koji izgubio slobodu zbog svog naroda ali u govoru nije zaboravio spomenuti ni nas ostale s balkana pa da barem sklonite trajno sve trolove i botove koji pisu protiv njega jer nam je svima jasna njihova uloga!
Zahvaljujem…

Svaka cast!
2 godine prije

Bravo Logicno!

nonwo
2 godine prije

Ništa nije slučajno.Na insercionu mutagenezu je već ukazala dr Deisher sa suradnicima. Tako se genetski materijal (DNA iz stanica abortiranog fetusa koje služe za uzgoj virusa) nađe i u “klasičnom” cjepivu. Kad se virus “žanje” s podloge(fetalne stanice) nije moguće u proizvodnom procesu odstraniti svu DNA i ista ta fetalna DNA(zagađenje iz podloge za uzgoj) DOKAZANO se nađe u primaocu cjepiva.Mutagenost i karcinogeneza takvom intervencijom u genom su moguće. mRNA je još gori slučaj,jer nije slučajan. Ova nova GENSKA TERAPIJA(cijepljenje) koja se forsira na stanovništvu svijeta,pa i djeci i trudnicama dovesti će do genetskih bolesti i karcinogeneze.To je ponovo izvrsna poslovna prilika za stavljanje na tržiste novih genskih terapija za liječenje novo nastalih karcinoma i genetskih nasljednih bolesti. Modus operandi,imaš u pripremi brojne,enormno skupe genske terapije za liječenje raka(A SVI IH VEĆ IMAJU NA ČEKANJU), a onda najprije stvoriš bolesti na koje će se primjenjivati te terapije. Novi karcinom ima… Čitaj više »

Vladimir
2 godine prije

Komentar Izv Prof dr Domazeta Lose je stravičan za populaciju cijepljenih i nasljednike i budućnost čovječanstva .Naravno,ako je to sve točno,jer ja sam laik no radi se o mladom znanstveniku s međunarodnim nagradama pa moramo vjerovati njegovim riječima no kako se uvjeriti.Zgrožen sam samim mogućnostima širenja raznih bolesti zbog cijepljenja na covid a odgovarat neće nitko jer proizvođač po ugovoru ne odgovara niti su države preuzele odgovornost na sebe.Zapitao bih uvaženog znanstvenika kako je moguće da s istog Instituta imamo različite stavove o cijepivu.Jedna njegova kolegica /zaboravio sam ime/ je na HTV izjavila oduševljeno da cjepivo ne može utjecati na genetiku primatelja cijepiva i da se ta tehnologija već trideset godina primjenjuje kod određenih liječenja .Još je rekla da je i ona sutadivala u procesu izrade takvih lijekova u USA dok je bila tamo valjda na edukaciji.Svima je preporučila da bez straha uzmu cjepivo i da nemaju straha zbog mogućeg… Čitaj više »

Toni
2 godine prije

Plan porobljavanja svijeta (Great Reset) je u tijeku. Smanjenje svjetskog stanovništva na 500 milijuna ljudi je počelo masovnim pobačajima, sterilizacijom žena (cijepljenjem) u Africi te zaprašivanjem iz aviona svih država i sada se samo nastavlja procjepljivanjem cijelog čovječanstva. Zašto? Zato jer je sotona ubojica ljudi od početka, još iz Edenskog vrta, a masonerija i ostale tajne sotonističke sljedbe će taj plan provoditi pod egidom zaštite zdravlja pučanstva.

Armagedon
2 godine prije

Znam da je nekima ovo teško shvatljivo, jer za pročitati treba biti intelektualno na visini a ne na visini sobne temperature.

Perun
2 godine prije

Da li se pod krinkom razvoja cjepiva zapravo razvijalo biološko oružje? COVID19 mRNA cjepiva izgrađena su na neistini da se mRNA molekule ne ugrađuju u genome. Proizvođači nisu nikada testirali mogućnost ugradnje mRNA molekula iz cjepiva u genome, a regulatorna tijela to nikada nisu tražila iako su to trebala učiniti. U dokumentima regulatornih agencija jasno stoji da genotoksičnost i kancerogenost mRNA molekula iz cjepiva nije nikada testirana. Prema svim obilježjima, mRNA molekule iz cjepiva mogu se integrirati u genome. Sva primijenjena inženjerska rješenja ukazuju da su mRNA molekule iz cjepiva, svjesno ili nesvjesno, dizajnirane da se što jednostavnije ugrađuju u genome. Eventualna integracija mRNA molekula iz cjepiva u genome može prouzročiti tumorske i nasljedne genetičke bolesti. Na temelju svega navedenog sasvim je moguće da će mRNA cjepiva imati pogubne posljedice na populaciju, a najpogubnije učinke na trudnice, djecu i mlade.. …P.S….Imam li USTAVOM ZAGARANTOVANO pravo na SAMOBRANU I ZASTITU OSOBNOG… Čitaj više »

Don Piškot
2 godine prije

Loš tajming za ovaj članak.Iz pouzdanih izvora doznajem da je ova analiza sutra trebala biti objavljena na naslovnici bljutarnjeg,večernjeg,24 sata i net.hr.A osim toga i u udarnom dnevniku hrt-a.rtl-a i nove tv.A saznajem i da se šprajc i ona njegova glupača intenzivno spremaju za okršaj sa Domazetom u direktu.Već su naručili tri riječnika stranih riječi da bi mogli parirati Loši,uzeli dodatni pfizer booster (u rame i € u džep) da im digne IQ sa sadašnjih 105 na bar 113.Misle da da će im to biti dovoljno za sučeljavanje,a i ako zagusti,uvijek je tu pero iz tehnike koji će za 200€ u studiju isključiti struju zbog udara groma.

Dupla Kamilica
2 godine prije

Vi trolovi izgleda da prolazite audiciju “glup i gluplji”

Barbara
2 godine prije

Budi nadu što vise stručnjaka javno iznose pokrjepljujuće činjenice. Da sam cjepljen i da čujem takvo nešto sa više strana, a nisu svi ravnozemljaši, ja bi se jako zabrinuo. I da je 5% istine mora se i njima upitnik stvoriti nad glavom. Masa cjepljenih to filtriraju i ne gledaju jer bi mogli poludjeti od toga što su im napravili ili oni sami sebi.
h ttps://vk.com/video628900384_456243560

Smokva
2 godine prije

Ajme meni, ovo je zločin protiv čovječnosti

mislim
2 godine prije

u filmu o Tesli, edison optužuje Teslu pred j p morganom kako on i nije znanstvenik jer se ne koristi metodom “pkušaja i pogrešaka” nego sve radi iz glave.
jopet ću ja! m-RNA cjepiva su pokušaj plastificiranja čovijeka na genskoj razini ,to jest pravljenja super čovijeka koji će da traje ko plastika 1000 -ćama godina.
e sad ako se vratimo na znanstvenu metodu ” pkušaj/ promašaj” ta metoda traje, treba naći dobrovoljce i platiti ih i ko zna koliko pokušaja da bi nešto naučili ,znači jako skupa metoda.
ali pomoču “korone” oni su sad smislili metodu gdje će ljudi sami dobrovoljno biti pokusni kunići , i ne da će im biti skup eksperiment ,nego će zaraditi enormne pare..
HVALA!

Smokva
2 godine prije

Takvi trol poput tebe, ne zaslužuje ništa drugo nego da ti poželim onakvu nesreću tebi i obitelji, kroz koju prolaze svi oni koji su u bilo kojem obliku unesrećeni od ovog zla ..

Čudan lik
2 godine prije

Hahahaha… nastavi… ili da se ja ubacim??? Lošo i Markotićka su dvije strane iste kovanice. Desni i lijevi, Ustaše i Partizani, Dinamo i Hajduk,… a svi pišaju u istu tikvu !! Ne kažem da Lošo nije u pravu nego sagledavam cijelu igru. Ljudi ne shvaćaju da se ovakvi likovi ubacuju, dozirano, kao pozitivci. S druge strane imamo Đikića, Lauca,…. koji su tu za podizanje doze straha, odnosno negativci. Veliki problem masovnog cijepljenja je bio kako sve cijepiti a da ne dođe do kaosa kojeg Gospodari ne bi mogli kontrolirati jer bi na prvu vijest o dolasku cijepiva SVI požurili kako bi se cijepili. Zato su Gospodari dopustili strategiju pozitivaca i negativaca, kako bi u miru mogli cijepiti ljude u skupinama koje sami odrede. I opet kažem, smatram da je Lošo u pravu ali ove njegove analize dolaze godinu i pol dana prekasno. Vrijeme analiza je prošlo prije godinu dana, danas… Čitaj više »

Ico
2 godine prije

Sve što dolazi iz Vatikana ” smrdi nečovještvom”, pa tako i protuhrvatstvom!

Lucija, prva
2 godine prije

Bila sam slobodna sastaviti mali rječnik za čitatelje i komentatore: FENOTIP: su sve vidljive karakteristike ili osobine nekog organizma, poput njegove morfologije, razvoja, biokemijskih ili fizioloških svojstava, ponašanja, i sl. Fenotip rezultira iz izražaja genskog koda, odn. genotipa, kao i zbog utjecaja okoline i interakcija toga dvoje. EUKARIOTI: Eukarioti su organizmi odnosno stanice kod kojih je nasljedni materijal smješten u jezgri obavijenoj posebnom dvostrukom jezgrinom membranom. Bakterije i cijanobakterije su prokarioti. Ukratko sve biljke, životinje i gljive i protisti (protoktisti, jedno i višestanični organizmi kao i drugi eukarioti, imaju stanice s jezgrom, ali bez tkiva. Kategoriju će ukinuti radi potpuno različitih vrsta koje je čine). “Korištenjem komparativne genomike moguće je rekonstruirati evolucijsku povijest na dodatnoj razini, metodom genomske filostratigrafije. Genomsku FILOSTRATIGRAFIJU razvio je Tomislav Domazet-Lošo s Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu. Ova novija statistička metoda koristi se za povezivanje evolucijskog porijekla  obitelji osnivačkih gena s određenim makroevolucijskim tranzicijama. Pretpostavka je da će porijeklo složenih fenotipskih inovacija biti udruženo s pojavom takvih osnivačkih gena čiji se… Čitaj više »

Sticky fingers
2 godine prije

Wow odlican clanak! Ne moram imati dr.sc. titulu da razumijem o cemu se radi. Sve je jasno. Hvala 👍 i jos jedna stvar. Kako mozemo biti sigurni da nisu radjena ispitivanja o tome moze li se mRNA ugraditi u stanicu? To sto o tome nema javno objavljenih informacija ne znaci da nije negdje u nekom laboratoriju istrazeno, jel tako?😁 pa ne bi se oni upustili u ovako opsezan projekt cijepljenja cijelog svijeta, a da nemaju barem nekakve dokaze o ucinkovitosti. Pa jucer je objavljeno da 1 od 17 cijepljenih Pfizerom otegne papcima…stvarno mislite da to nije ocekivano?

mala lu
2 godine prije

Usprkos svemu tome, uz brojne nuspojave i smrti nakon cijepljenja, oni idu dalje.Planiraju uvesti obavezno cijepljenje. Kako dalje?Hoće li nas kažnjavati na mjesečnoj bazi?!Iskreno se nadam da iza Marka stoji jaka formacija koja je neustrašiva i koja će krenuti na tu bagru sotonjarsku.

Lucija, prva
2 godine prije

“…skupom različitih promjena postignuto je i da Pfizerova mRNA molekula ima puno duže vrijeme poluraspada nego naše vlastite prirodne mRNA molekule. ”
Nazdravlje.

Ovdje je još jedan osnov za tužbu. Točno se sjećam da je netko specificirao vrijeme za ovo, kada su se prvi put objašnjavale osobine i nastanak cjepiva.

Sretna je okolnost – sjećam se prigovora EU regulatora, da je u cjepivima vrlo mali % mRna…

GonjaSufi
2 godine prije
Гавран
2 godine prije

Hvala gospodine Dr. rer. nat. Tomislav Domazet Lošo, Hvala i portalu Logično.Mladi naučnik koji je ugrozio svoju profesionalnu budućnost da bi nas upozorio i zaštitio.
Takve ljude treba čuvati i štititi. Retki su.

kkChelson
2 godine prije

Buuuum! U glavu!!! Strašno da se ovakve znanstvenike proglašava “teoretičarima zavjere”. Respect!

Dabljuhite
2 godine prije

Bravo profesore na ovom znanstvenom izvješću ali blijedoliki i anemični ne priznaju pametne znanstvene radove, samo štancane profesore i štancane radove preko štancanih medija preferiraju.

Lucija, prva
2 godine prije

1. Ovaj gospodin je osnivač cijele jedne metode u biologiji. Na kojeg možemo biti ponosni. I sasvim dovoljno je napravio .

2. Tako da usporedbe sa ocem ne samo da nisu potrebne, nego su DEPLASIRANE. I strahovito podle .
A u ovom slučaju ciljaju i na preusmjeravanje teme.

3. Od* ebi jadove.

Dupla Kamilica
2 godine prije

A je ti dosjetka, uobičajeno plitka. Mišević i Šprajc su isto kolege na poslu?

Poznavalac prilika
2 godine prije

“Ovih dana mogli smo čuti kako od medija gurani znanstvenici odjednom izjavljuju da “nema dokaza da se mRNA molekule iz cjepiva ugrađuju u genom”. Jeste li primjetili da se ova fraza “nema dokaza” sve češće koristi kao “argument” protiv “antivakserskih teorija zavjere”. Za svaku pojavu koja se uoči, a ne ide u prilog službenom narativu “znanstvenici” uvijek imaju isti odgovor – nema dokaza. Pri tom oni ne kažu da to nije istina ili da sigurno nije tako, nego samo da nema dokaza da je tako. A sama ta formulacija već dovoljno sama za sebe govori. Tim više što za te uočene pojave za koje “nema dokaza” kompletna “znanost” uopće ni ne traži dokaze, a ako se negdje i pojave nastoje ih što prije “pomesti pod tepih”, Dakle mi “znanstvenici” ustvari nemamo pojma je li neka pojava zaista povezana s cjepivima i epidemiološkim mjerama ili njima uzrokovana, ali nema dokaza da… Čitaj više »

petar schroder
2 godine prije

Dali ove vlade znaju sta rade ljudima koji su ih birali? Mislio sam da poslije dr Mengela nikada necemo dobiti toliko Mengela

Jomla
2 godine prije

U zaključcima pod 2. stoji:
Proizvođači nisu nikada testirali mogućnost ugradnje mRNA molekula iz cjepiva u genome
Jesu, jesu, ali nedobog da to nekome i kažu!

Suze Roni
2 godine prije

Debeli Djuro, on predaje predmete koji su potpuno izvan dosega Markoticke i poznat je u svijetu za razliku od nje

Zagten
2 godine prije

Uglavnom tocno, sve osim dijela u kojem spominje evolucionizam i da je prvo nastao mRNA pa potom DNK jer su, a to i sam opisuje, j procesi toliko slozeni i uzajamno komplementarni da je cijeli sustav morao nastati odjednom.

Ingerman
2 godine prije

Ma šta on priča kad ovde imamo onoga istražuje direktora gospodara znanosti prije znanosti gospodara kaosa,

Poznavalac prilika
2 godine prije

Jedna zanimljivost. U jučerašnjem izvješću stožera rečeno je da je u RH cijepljeno 54,29 posto ukupnog stanovništva, odnosno 64,77 posto odraslog stanovništva. Danas je pak HZZO objavio interaktivnu kartu procijepljenosti po kojoj ispada da je procijepljenost znatno manja pa tako među županijama titulu najprocjepljenijih odnosi Varaždinska (47,33 posto cijepljenih drugom dozom), a najviše je “podbacila” Splitsko-dalmatinska (33 posto drugom dozom). Što se pak tiče četiri najveća grada, “najbolje” stoje Rijeka (47,85 posto) i Osijek (47,65%). Zagreb je na 44,59 posto, a Split na 35,5 posto.

Dakle, dok stožer govori o 55% dnosno 65% procijepljenosti HZZO priznaje da nijedna županija ni veći grad još nije dostigao ni 50% uunatoč svim prisilama ucjenama i iznudama..

h ttps://www.hzjz.hr/procijepljenost/

bumbar
2 godine prije

U najnovijem filmu o James Bondu “No time to die”, kabala nam je lijepo i detaljno objasnila čemu služe nanočestice ubrizgane u ljudski organizam. Ništa ne kriju, samo nam se cere u lice: https://www.nutritruth.org/single-post/no-ti-me-to-di-e-nano-parti-cals-programs

hiber
2 godine prije

To smo sve davno elaborirali, pa je dosadno nakon velikog skupa u Zagrebu. Je li se uopce dogodio za Logično? Hrvatska je po definiciji oligarhijska kleptokracija. To vrijedi očigledno i za prosvjednike. Okupilo ih se barem 80.000 – 100.000 sto je vrlo blizu magičnih 3.5% populacije koja nenasilno moze promjeniti vlast. I odmah smo došli do mrkve i batine. Prvi prosvjednik je ocigledno uzeo mrkvu i naglo obolio i na cudotvornom je oporavku. Cak ima i odvjetničkog glasnogovornika koji se priglasio drugim. Treći je naravno u zatvoru. Da nisu prosvjednici, mislio bi da su u HDZu.

nepoželjni
2 godine prije

Evo, nakon ovoga svakome može biti jasno kako funkcionira evolucija, zašto su nestali neandertalci, i kako je nastao homosapiens … i na koji će način od homosapiensa nastati neko novo humanoidno biće koje će savršeno odgovarati i služiti svoje tvorce…. Tvrdnju da se mRNA molekule ne mogu ugraditi u genom. Lošo naziva pseudoznanstvenom uspoređujući je sa evolucijskom znanošću… međutim tvrdnja da se mRNA molekule ne mogu ugraditi u genom je samo obična bezočna laž a sve kako bi se umirilo i prevarilo većinu ljudskog roblja i kako bi to roblje poslužilo da iz velikog ljudskog supstrata iznikne nova vrsta ljudi… (baš to sam više puta do sada napisao). Naravno, PLANdemija je bila isplanirana samo kao povod i razlog za masovna ubadanja ljudi sa ciljem njihove genetske manipulacije i primarna namjera nije zatrti cijelokupno čovječanstvo već iz njega iznjedriti novo svrsishodnije biće koje će u budućnosti imati nove robovske zadatke primjerene… Čitaj više »

2 godine prije zadnji put uredio dzabaludin
alemka
2 godine prije

Lošo,imaš 3 godine zabrane dolaska na moju Misu !!!

Tak
2 godine prije

Ima li neki link ba dokument EMA gdje se spominje da nije provedena niti jedna studija genotoksičnosti ili karcogenosti mRNA cjepiva. Molim ako nađete javite ovdje

Azbest
2 godine prije

mRNA = AZBEST, prvo se hvali ono što nije provjereno, a onda kad stvari krenu niz brdo svi peru ruke. Ali s ovako dizajniranim mRNA, izgledno je da će biti mnogo mnogo gore nego li s azbestom.

U prolazu
2 godine prije

Bravo g-dine Domazet ! Odličan analitički članak koji otvara oči mnogima, da ne kažem milijunima. Sve je smišljeno unaprijed tako da se ova tzv. pandemija s pravom naziva PLANDEMIJA. Na žalost, i taj virus, koji je pušten među ljude, opasan je te kao takav izaziva strah i paniku. Globalna propaganda u mainstream-medijima je upregnuta u tu agendu. Posljedice bi mogle biti strašne.

dzemal.
2 godine prije

koliko će nam obvezno zdravstveno osiguranje poskupjet kad pelcovani počnu masovno oboljevat…da li ćemo mi nepelcovani morati pokazati solidarnost… vrijeme je sazrijelo da se u hrvatskoj uvede anglosaksonski model zdravstvene zaštite.

Smokva
2 godine prije

Da li će i dr. Domazeta sada istraživati policija kao i dr. Sladoljeva?

© 2023 – Portal Logično

POVEZANE VIJESTI