fbpx

Kako zaštititi i vratiti prava koja su vam nelegitimno oduzeta prisilnim korona mjerama

Kako se odbraniti
121 komentar
14,856

Već više od godinu dana, političari preko svojih prisilnih korona mjera građanima oduzimaju temeljna ljudska prava, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu. Ono što velik dio javnosti ne zna jest činjenica da takvi postupci politčara nemaju apsolutno nikakvu legitimnu pravnu osnovu. Navedena činjenica skrivena je u kompleksnoj mreži lažnih narativa, a koji se opetavano plasiraju u javnost od strane politike, medija, fact checkera i drugih interesnih skupina. Svi putevi tih narativa vode optuživanju građana, nabijanju osjećaja krivnje ili jednostavno, ispraznom moraliziranju.

Iako naravno, nikakva krivnja kod građana ne postoji. U ovom konciznom izlaganju, prvo ćemo dokazati nepostojanje pravne osnove za oduzimanje prava. Nakon toga, pokazat ćemo da postupci političara i onih koji provode njihove prisilne mjere, imaju sva obilježja djela prepoznatih i definirananih u kaznenom zakonodavstvu. Potonje čini pravni okvir koji vam daje jednostavnu mogućnost zaštite ili vraćanja prava koja su vam neosnovano oduzeta. A isto tako i kaznenog procesuiranja onih koji su oduzimanje omogućili i proveli. Konačno, razotkrivanjem prisilnih mjera kao nelegitimnih i kriminalnih, spomenuta mreža lažnih narativa raspast će se sama od sebe. To ćemo pokazati u dodatku.

Svaki čovjek posjeduje određena neotuđiva ljudska prava. Ta prava dobiva rođenjem i ona mu kao takva pripadaju tijekom cijelog života. Jedno od takvih prava je pravo na udruživanje s drugim ljudima. Udružujete se s nekim trgovcem u njegovoj prodavaonici u svrhu kupoprodaje. Udružujete se s poslodavcem u njegovom poduzeću kako biste mijenjali rad za plaću. Udružujete se s vlasnikom restorana kako biste ručali ili večerali. Udružujete se s nekim pjevačom na koncertu, sa sportašima na sportskom događaju, ili s vlasnikom teretane radi korištenja njegove fitness opreme. Udružujete se s rodbinom, prijateljima, i poznanicima. Itd, itd. Dakle, udruživanje s drugim ljudima je srž vašeg života i to je vaše temeljno ljudsko pravo. Ono vam pripada rođenjem i nitko vam ga ne može oduzeti. Naravno, u slučaju da vam se u sudskom ili policijskom postupku dokaže krivnja koja vas lišava slobode, onda po prirodi stvari to pravo ne možete ostvariti. Ovo potonje nam govori da je jedino i isključivo ‘dokazana krivnja’ ono što tvori legitimnu pravnu osnovu za oduzimanje vaših ljudskih prava. Čak i članak 16. Ustava RH eksplicitno navodi da se u određenim izvanrednim okolnostima prava i slobode mogu “ograničiti”. Dakle ne “oduzeti”, nego “ograničiti”. Dok članak 22., kad govori o “oduzimanju” prava, eksplicitno navodi da to može biti samo na “temelju odluke suda”. Što je u biti na temelju ‘dokazane krivnje’. Konačno, članak 24. Ustava navodi da se sloboda ne može oduzeti bez pisanoga, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga.

Međutim, kao što je općepoznato, političari vam posredstvom prisilnih korona mjera, prava nisu ograničili, oni su vam ih doslovno oduzeli. Sve bez ikakve pravne osnove u dokazanoj krivnji. Sve bez ikakvog pisanogasudbenog i na zakonu utemeljenog naloga.  Tako vam primjerice kroz mjeru prisilne samoizolacije oduzimaju ljudsko pravo na slobodu. Mjerom kovid putovnice, maske ili zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka, oduzimaju vam, ili su vam oduzimali, pravo na udruživanje s drugim ljudima. Mjerom zabrane rada pojedinih sektora oduzimali su vam pravo na rad. Ono što političari faktički rade jest da na mjesto ‘dokaza krivnje’ stavljaju ‘političke ciljeve’. Ti ciljevi nalaze se u pozadini svake prisilne mjere. Neki od tih ciljeva su ‘spašavanje života’, ‘postizanje kolektivnog imuniteta’, ‘izravnanje krivulje’ ili općenito, ‘borba protiv pandemije’.

A oduzeti prava temeljem ‘cilja’ ne može nitko. Političari su građani, kao i svi mi. Za njih važe ista pravila, isti propisi, isti zakoni, isti Ustav. Svi smo pred zakonom jednaki. Pa tako, baš kao što se nitko od građana ne može pozvati na određeni cilj kako bi oduzeo nečija ljudska prava, isto ne mogu niti političari. Neovisno o legitimnosti cilja. Pretpostavimo da vam umire prijatelj i potreban mu je skupi lijek. Zbog toga postavite legitiman cilj: “spasit ću njegov život nabavkom potrebnog lijeka”. Je li vam taj legitimni cilj dao dozvolu da oduzimate tuđa prava? Tako da primjerice upadnete na nečiji privatni posjed, ukradete stvar, prodate je, i tako kupite lijek prijatelju? Pa, očito da nije. Cilj, kakav god bio, nije dozvola za oduzimanje tuđih prava. Režime iz prošlosti, kod kojih su tirani i diktatori oduzimali ljudska prava, nazivamo zločinačkim ili totalitarnim, upravo zbog toga što su prava oduzimana samo na temelju ciljeva, često legitimnih (npr. bratstvo i jedinstvo ili besklasno društvo). No, legitimni ciljevi nisu dokazi krivnje konkretne osobe ili grupe osoba, pa ne mogu biti pravna osnova za oduzimanje nečijih prava. U civiliziranom društvu utemeljenom na vladavini vladavini prava i jednakosti građana, takva osnova može biti samo sudski postupak u kojem je dokazana krivnja.

Dakle, legitimni ciljevi ‘spašavanja života’, ‘postizanja kolektivnog imuniteta’, ‘izravnanja krivulje’, ‘borbe protiv pandemije’, ne daju političarima dozvolu da oduzimaju vaša ljudska prava. Političari ciljeve moraju provoditi poštujući vaša prava. Baš kao što svi civilizirani ljudi, kad imaju određene ciljeve u obavljanju svojih poslova i radnih dužnosti, iste provode poštujući tuđa prava. I baš kao što ćete vi nabaviti skupi lijek prijatelju tako da primjerice organizirate dobrotvorni koncert, a ne tako da upadate na tuđe posjede i silom oduzimate ono što pripada drugima.

No političari se ponašaju kao da ne žive u civilizaciji. Kao da su iznad zakona i iznad građana. Ponašaju se poput tirana i diktatora. Oni su umislili da svoje ciljeve mogu provoditi ne poštujući vaša ljudska prava. Pa ih preko prisilnih korona mjera oduzimaju. Oduzimaju ono što je vaše, ono što vam pripada rođenjem. A takvo ponašanje ima sva obilježja djela prepoznatih i definirananih u kaznenom zakonodavstvu. Konkretno, oduzimanje vaših prava provođenjem prisilnih mjera spada u kaznena djela neosnovane prisile, zlouporabe položaja i ovlasti, počinjena šteta velikih razmjera, napada na tijelo, iznude, prijetnje, neovlaštenog prisvajanja novca i dr.

Tako svakog izvršitelja prisilnih mjera, a koji svojim činom oduzima ili je oduzeo neko vaše ljudsko pravo, možete kazneno prijaviti. Takvom prijavom štitite ili vraćate ono što je vaše. Zakoni, policija i pravosuđe postoje zato da štite vaša prava od prisilnog oduzimanja. Kao porezni obveznik ne plaćete navedene institucije da pomažu u nelegitimnom oduzimanju vaših prava, nego da takvo oduzimanje spriječe i zaustave, a odgovorne procesuiraju i kazne. Zato, kazneno prijavite odgovorne osobe. Naravno, te osobe nisu nužno političari koji donose prisilne mjere. Njihova odgovornost je zapovijednog tipa, oni samo daju naloge. Odgovorne osobe su one koje provode mjere. Njih trebate kazneno prijaviti. Kod toga, bitno je ponovno spomenuti Ustav RH. U članku 20. utvrđuje se kako je svatko tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama osobno odgovoran te se ne može opravdati višim nalogom. Dakle to što su političari mjerom naložili nekom službeniku, npr. kovid redaru, zaštitaru ili policajcu, da vam oduzme ljudsko pravo, ne može biti njegovo opravdanje kad ga prijavite za kazneno djelo. Ustav to ne dopušta. Izvršitelj mjere ne možete se pravdati da je samo radio svoj posao. Političari mogu davati svakakve zločinačke naloge, no takvi nalozi se ne smiju izvršavati.

Posebno grubo oduzimanje vaših prava su kovid putovnice, naplatni PCR testovi i prisilne maske. Oni osim kaznenih djela koja se u pozadini neosnovanog oduzimanja prava, sadrže još i kaznena djela iznude, prijetnje, napada na tijelo i neovlaštenog prisvajanja novca. Krenimo od maski. Prisilna maska je ometanje prirodnog odvijanja ključnog fiziološkog procesa – disanja. Nitko nema pravo protiv vaše volje ometati prirodno odvijanje ključnih fizioloških procesa u vašem tijelu. To spada u definiciju fizičkog zlostavljanja i direktan je napad na vaše tijelo, tj. tjelesni integritet. Ako vam primjerice službenik ne dopušta ulazak u trgovinu zato što ne nosite masku, što u biti znači da vam uvjetuje ulazak tako da idete protiv vlastitog tjelesnog integriteta, to je kazneno djelo. Službena osoba faktički pokušava izvršiti mjeru, tj. viši nalog koji se ogriješuje o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. Jer, bez dokaza krivnje prvo oduzima vaše ljudsko pravo na udruživanje, i onda prema vama vrši iznudu (kazneno djelo), da će vam vaše vratiti ako idete protiv svojeg tjelesnog integriteta.

Slična stvar događa se kod kovid putovnica ili naplatnih PCR testova. Pa vam se tako prvo oduzimaju vaša ljudska prava. Naravno, sve bez ikakve legitimne pravne osnove u dokazanoj krivnji. Onda vas se iznuđuje da će vam se vaše vratiti, ako u sebe ubrizgate cjepivo. Cjepivo će vam osigurati kovid putovnicu, a ona vratiti vaša ljudska prava. Dakle, prisiljeni ste u svoje tijelo ubrizgati nešto protiv svoje volje, a kako bi dobili ono što je vaše rođenjem, ono što vam uopće nije smjelo biti oduzeto. To je teško kazneno djelo jer posljedice iznude mogu biti ozljede ili smrt od nuspojava cjepiva. U Kaznenom zakonu RH određeno je da ako je kaznenim djelom iznude prouzročena smrt osobe, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od najmanje pet godina.

U slučaju naplatnog kovid testa od vas se iznuđuje novac i traži se upad u vaše tijelo testom (prisilni medicinski tretman), a kako bi vam se vratilo ono što je vaše rođenjem, a neosnovano vam je oduzeo.

Kao posljednji primjer kaznenog djela možemo navesti prisilnu izolaciju. Ona se provodi nad osobama kojima je u nosu pronađen dio genetskog materijala korinavirusa. Ovdje se oduzima jedno od temeljnih ljudskih prava, a to je pravo na slobodu. Naravno, osobi opet nije dokazana nikakva krivnja u policijskom ili sudskom postupku, jer ‘imati nešto u nosu’, nije krivnja. Nakon što je osobi neosnovano oduzeto njeno pravo, prema njoj se vrši kazneno djelo prijetnje. Prijeti joj se oduzimanjem(*) poveće svote novaca ako pokuša ostvari svoje pravo na slobodu. Takva prijetnja također predstavlja teško kazneno djelo. *Prijetnja oduzimanja novca krivo se naziva ‘novčana kazna’. Naime, potonje je kad se kažnjavaju krivci, a ne nedužni ljudi. Čovjek koji ‘ima nešto u nosu’ nije krivac po niti jednoj legitimnoj pravnoj osnovi, pa ga se ne može niti novčano kažnjavati. Jednostavno, političari ovdje samo zlorabe institut novčane kazne kako bi svojim postupcima dali privid legitimnosti. A u suštini ono što čine je kazneno djelo neovlaštenog prisvajanja novca.

Iz ovog kratkog izlaganja razvidno je da provođenje prisilnih korona mjera ima sve elemente kaznenih djela. To pak znači da imate sve pravne mogućnosti da zaštitite ili vratite prava koja su vam pojedine službene osobe oduzele ili vam ih oduzimaju. Jednostavno, kazneno prijavite sve takve službene osobe. Taj posao neće umjesto vas obaviti drugi. Pravosuđe postupa po prijavi, a ne po tome što netko privatno vidi nepravdu. Političari neće štititi vaša ljudska prava. Niti Ustavni sud. Neće niti pravobranitelji ili udruge. Oni su na svojim lagodnim pozicijama radi sebe, radi svojih interesa, ili interesa posebnih grupacija od kojih imaju korist. A briga za narod im je samo način da opravdaju svoje pozicije. Oni jednostavno ne mare za narod. Zato svoja prava morate zaštiti i vratiti sami. Aktivnim djelovanjem. Ili djelujete sami ili se udružite. Angažirajte odvjetnike i počnite pisati kaznene prijave. Kaznena djela koja su počinjena prema vama su više nego očita. Svi alati pravne države stoje vam na raspolaganju. Samo ih uzmite u ruke. Pasivnošću ne postižete ništa. Kao ni moljakanjem da vam političari vrate oduzeo. To je apsurdno kao da moljakate lopova da vam vrati ukradeno. Lopovi se ne moljakaju nego kazneno gone. Počnite isto raditi političarima i svim službenicima koji nasrću na ono što je vaše. Prestanite puzati pred njima. Vratite ono što su vam nelegitimno oduzeli i zaštitite ono što vam nelegitimno pokušavaju oduzeti. Kao što jednom netko reče: “veliki prestaju vladati, kad mali prestanu puzati”.

DODATAK – lažni narativi i njihovo pobijanje

Kršenje mjera“. Poznat je primjer poljoprivrednika kojem je u nosu pronađen dio genetskog materijala korinavirusa. Kad je taj poljoprivrednik vozio gnoj na njivu, on je optužen za “kršenje mjera” i novčano kažnjen sa 8.000 kuna. Nepravdu, bizarnost i psihopatiju u pozadini toga, možemo plastično izraziti ovako: otmičar zaključa žrtvu i odredi joj ‘mjeru’ da ne smije pobjeći. Žrtva se oslobodi, no otmičar ju uspije svladati. Nakon toga žrtvu optuži za “kršenje mjere” i kazni tako da je premati. Dakle, poljoprivrednik je nedužan – jer imati genetski materijal virusa u nosu nije krivnja. Taj nedužan čovjek prvo postaje žrtva neosnovanog lišavanja slobode izolacijom. Metaforički – otet je. I onda kad on samo koristi svoje pravo na slobodu, metaforički – pobjegao je otmičaru, on biva kažnjen. Dakle, političari ga tretiraju kao kakvog nasilnika koji je pobjegao iz zatvora. A jedini nasilnici ovdje su političari. Oni su mu prvo neosnovano oduzeli pravo na slobodu, i onda mu još neosnovano oduzeli novac. Stvarno je bizarno i psihopatski kad otmičar moralizira žrtvi o “kršenju mjera” i onda “zločestu” žrtvu dodatno kažnjava jer se drznula osloboditi. Sve optužbe prema građanima o “kršenju mjera” su u suštini ovo što smo gore opisali.

Bioterorizam“. Početkom prošle godine, ravnateljica Klinike za infektivne bolest Dr. Fran Mihaljević profesorica dr. Alemka Markotić rekla je da je kršenje prisilne izolacije (krivo nazvane ‘samoizolacija’), “kao da u trgovačkom centru pucate iz puške” i da je to terorizam ili bioterorizm. Terorizam je definiran kao “smišljena uporaba nezakonitog nasilja ili prijetnje nezakonitim nasiljem radi usađivanja straha, s namjerom prisiljavanja ili zastrašivanja vlasti ili društva kako bi se postigli ciljevi koji su općenito politički, vjerski ili ideološki”. Pitanje: što radi čovjek koji je van prisilne izolacije? Pa samo diše. Ništa više. Disanje je spontani fiziološki proces koji nas održava na životu. Disatelj nije ništa smislio, nikome ne prijeti, ne vrši nikakvo nasilje. Samo diše. U tom procesu izdiše razne čestice, od kojih su neke virusne. No je li on u izdisanju nekoga “upucao”, kao kad se puca iz puške. Pa ne. Samo je iz njegovog dišnog sustava izašla mrtva materija – genetski materijal u proteinskom omotaču. Virus je mrtva materija. Ta materija je tako mala da je oku nevidljiva i nema nikakvu kinetičku energiju da bi bilo kome mogla nauditi. Za razliku od metka, koji je teška materija i koja putuje velikom brzinom. Metak naudi svakome jer razara tkivo svakoga koga pogodi. Usporediti čovjeka kod kojeg se odvija spontani fiziološki proces, sa teroristom koji vrši voljnu radnju pucanja po ljudima, znak je psihopatije i sumanosti. Ne čudi da je autorica te usporedbe član stožera koji donosi nelegitimne prisilne mjere. Odnosno, stožera koji donosi više naloge da se nedužnim ljudima silom oduzimaju prava i slobode kako bi se postigli politički ciljevi. Tako je ta autorica dio udruženja čije odluke u izvršenju imaju elemente gore navedene definicije terorizma. Zanimljivo, zar ne?

Širenje zaraze bolesti“. Ako se disatelji, kojima je u nosu pronađen dio genetskog materijala virusa, ne optužuju za bioterorizm, onda se optužuju za “širenje zaraze bolesti”. Takav narativ je promašen po dvije osnove. Prvo. “Širenje” kao pravna kategorija, jest voljna radnja. A osoba kad diše, ne vrši voljnu radnu, nego se kod nje odvija spontani fiziološki proces. Zato zakon ipso facto ne može prepoznati osobu koja diše, niti disanje kao “širenje” u kaznenopravnom smislu. Primjer širenja u takvom smislu bilo bi širenje side ili bojnog otrova. Jer, ono se ostvaruje voljnim radnjama. Drugo. Bolest se definira kao “abnormalno stanje organizma koje otežava funkcije tijela”. Može li čovjek koji diše nekome uzrokovati abnormalno stanje organizma? Naravno da ne, to je fizički nemoguće. Do abnormalnosti dolazi jedino i isključivo zbog stanja organizma domaćina. Pa tako domaćin prvo mora udahnuti virus iz okoline u koju je došao. Kod toga i dalje nema nikakve abnormalnosti. Nakon toga virus mora proći sve razine imunološke obrane i ući u stanicu domaćina. Samim ulaskom i dalje nema nikakve abnormalnosti. No nakon ulaska u stanicu, stanična replikacijska mašinerija počinje raditi kopije virusa. Stanica postaje ‘tvornica virusa’. Zbog toga, ona biva označena i, kao takva, uništena od imunosustava domaćina. Dakle, proizvodnja virusa u stanici i njeno uništenje jest ono što dovodi do abnormalnosti, do bolesti. Drugim riječima, stanice i slab imunosustav domaćina su u pozadini “širenja bolesti”, a ne neki čovjek koji diše. Imunosustav pak je slab zbog promjene vremena, nezdravog života domaćina, imunološke bolesti ili starosti. Tako je u biti za bolest kriv domaćin jer je ili nezdravo živio ili se nije prilagodio vremenskim uvjetima. Ako nije kriv domaćin, onda je kriva viša sila nekog genetskog ili stečenog poremećaja koja je dovela do bolesti imunosustava. U konačnici, kriva je starost gdje biološki sustavi prirodno otkazuju pa dolazi do slabljenja imunosustava. Čovjek koji diše niti je kriv niti za nečiji nezdrav život. Niti za promjenu vremena. Niti za nečiju stečenu ili genetsku bolest. Niti za nečiju starost. Zato optužiti tog čovjeka za “širenje zaraze bolesti”, predstvavlja moderni lov na vještice. Radi se o lažnim optužbama koje ignoriraju znanost i elementarnu stvarnost. Širitelji narativa iza tih lažnih optužbi huškaju javnost na nedužne ljude, potiču na nasilje i mržnju, promoviraju diskriminaciju, šire dezinformacije, i zlostavljaju djecu optužujući ih da su odgovorna za smrt baka i djedova, stvarajući im tako psihološke traume.

Rizik smrti od cjepiva manji je od rizika smrti od korinavirusa”. Ova teza opetovano se ponavlja u javnosti i toliko je općeprihvaćena da gotovo nitko ne bi pomislio da je u potpunosti lažna. Naime, ona se temelji na apsurdnoj premisi da su osobe sa zdravim imunološkim sustavom jednake imunokompromitiranim osobama. Pa se tako kod izračuna rizika za smrt od korinavirusa za imunološki zdrave osobe, u brojnik omjera stavljaju osobe umrle od korinavirusa. A osobe umrle od korinavirusa su po definiciji bile imunokompromitirane. Bilo zbog starosti ili komorbiditeta. S druge strane, većina osoba je imunološki zdrava. Biti imunološki zdrav znači pružiti brz i efikasan odgovor nakon upada patogena u tijelo i razviti dovoljnu koncentraciju antitijela protiv patogena. A takav odgovor se pojavljuje kod većine. To su takozvani asimptomatski slučajevi. Oni tako brzo i efikasno anuliraju patogena, da ne dolazi do nikakvih uočljivih simptoma. Takve osobe po definiciji ne mogu umrijeti od korinavirusa. Znači, za većinu osoba rizik za smrt od korinavirusa je nula. Slijedom toga, gore spomenuti izračun je u cjelosti pogrešan. On vrijedi samo za imunokompromitirane osobe. Imunokompromitirane osobe mogu vagati rizike u skladu sa stupnjem imunokompromitiranosti i računati isplati li im se ili ne cijepiti. No za imunološki zdrave osobe jedini racionalan izbor je necjepljenje. Naime, štetne nuspojave cjepiva, a pogotovo krvni ugrušci ne ovise o zdravstvenom stanju domaćina, nego su slučajne prirode i mogu se pojaviti kod bilo koga. Dakle, rizik za smrt od cjepiva za bilo koga, pa tako i za imunološki zdrave osobe je uvijek pozitivan. Pošto je, kao što smo pokazali, rizik za smrt od korone za te osobe nula, potpuno je besmisleno da se imunološki zdrave osobe cijepe. Lažna teza s početka priče i posljedično lažni narativ koji se širi u javnom prostoru, dezinformirali su javnost i političare, te doveli do divlje propagande masovnog cijepljenja. Ona će zbog gore navedenih razloga nužno rezultati ozljedama i smrtnim ishodima za mnoge osobe koje su prije cijepljenja bile u potpunosti zdrave. Sve to se moglo spriječiti da su se koristile one javnozdravstvene politike koje su vrijedile prije 2020.g. A to je da se cjepivo protiv respiratornih bolesti preporuča samo imunokompromitiranim osobama.

Antivakser“. Antivakser je od 2020. g. postala meanstream etiketa kojom se napada gotovo svaka osobu koja se ne želi cijepiti protiv koronavirusa, ili je stava da se imunološki zdravi ljudi ne trebaju cijepiti. Pošto se osoba napada etiketom, napadači polaze od implicitne pretpostavke da je ona nešto kriva. Što? Pa, za “širenje zarazne bolesti”. Ili za “produljenje pandemije”. Ili za “prisilne korona mjere”. To su neke od standardnih optužbi. Dakle, ako ste imunološki zdravi i postupite potpuno racionalno, tj. ne cijepite se, te time ujedno ne riskirate ozljedu i smrt od cjepiva, vi ste krivi za širenje bolesti i sve što iz toga proizlazi. A to je suludo. Jer kao imunološki zdrava osoba, vi ste faktički zaustavili širenje virusa u svom tijelu. Time ste zaustavili i pojavu bolesti, a nakon što ste pokupili virus koji su imunokompromitirane osobe ostavile u okolini. Slijedom toga, očito ne možete doprinijeti širenju bolesti. Uostalom, na isti način zaustavljate tisuća patogena koji se stalno nalaze u vašoj okolini. Zato smo i biološki određeni da imamo ono što se zove imunološki sustav. Tako se potpuno racionalnim odlukama i stavovima arbitrarno stavlja teret nekakve krivnje kako bi postojalo opravdanje za etiketiranje. A takvo opravdanje, kao što smo vidjeli, ne postoji. Antivakser je besmislena i ispazna etiketa. Ona se nesvjesno koristi kao sredstvo za dezinformaciju javnosti, a svjesno kao sredstvo za eliminaciju neistomišljenika.

Izvor: Zaštita prava

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.


Posjetite naš novi video kanal na platformi Odysee i obvezno se registrirajte, kao i najveću arhivu alternativnih video snimaka Jubitu.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
121 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Dejan
Gost
Dejan
1 mjesec prije

Zaista dobro pitanje. Rešenje je da se ujedinimo. Razjedinjeni smo slabi a u jedinstvu je snaga.

tihobl
Gost
tihobl
1 mjesec prije
Reply to  Dejan

Nije dobro pitanje. Nije mi jasno kako da vratim prava kad mi ni jedno nije oduzeto (osim bezviznog prelaska granice od kako su uveli nove vize u vidu korona testova). Njaveci uticaj korone u mome zivotu je na ovom sajtu kojeg posjecujem godinama – umjesto zanimljivh clanaka citam dosadna ponavljanja… Pročitaj više »

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
1 mjesec prije
Reply to  tihobl

Bravo,bravo,ali ja predlažem da se napravi intervju da Matom Bulićem,čovjek bi bio NAJBOLJA osoba za tu temu,em je pjevač koji NIJE SMIO pjevati i nastupati,em jedva izvukao živu glavu !!! Ovako nešto teoretizirati i lamentirati na tu temu je neozbiljno,pitati čovjeka iz prve ruke !!!

Novi kolac
Gost
Novi kolac
1 mjesec prije
Reply to  tihobl

Bravo bravo bravo. Mozda je stvar u tome da smo mi u BiH naucili da se ne oslanjamo na drzavu i ne ocekujemo od iste nista,a ljudi na zapadu su razmazeni pa im je prvi problem izmakao tlo pod nogama. I meni je korona na neki nacin pomogla,ubijedio sam hanumu… Pročitaj više »

Alen
Gost
Alen
1 mjesec prije
Reply to  Novi kolac

Na mala vrata Počela je vakcinacija radnika u prostorijama kompanija na području Kantona Sarajevo, što je rezultat dogovora Udruženja poslodavaca FBiH sa ministrom zdravstva KS Harisom Vranićem. Udruženje poslodavaca Federacije BiH pokrenulo je ovu aktivnost na području cijele Federacije BiH, a ministar zdravstva KS Haris Vranić zahvalio se Udruženju poslodavaca… Pročitaj više »

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
1 mjesec prije
Reply to  Alen

Cijepe se samo pederi, lezbejke i kurve, pošten svijet ne ide na cjepljenje.

Novi kolac
Gost
Novi kolac
1 mjesec prije
Reply to  Alen

Evo sad sam procitao,mamu im hebem pokvarenu. Skontali da ako uvedu restrikcije da bi se mogla ponoviti 2014. pa krenuli hinjski,ko odbije da se vakcinise bice medju kolegama crna ovca,postace mu neizdrzivo biti na poslu,da ce morati sam otici. Mislim meni da radim u kolektivu nebi to prestavljalo problem,ja sam… Pročitaj više »

Iva
Gost
Iva
1 mjesec prije
Reply to  Novi kolac

Vi što naumite to i ostvarite. A vidi se i da ste vredni. Svaka čast!

Novi kolac
Gost
Novi kolac
1 mjesec prije
Reply to  Iva

Vise se kockice poklope nekom visom silom.Karma valjda.

Krunoslav
Gost
Krunoslav
1 mjesec prije
Reply to  tihobl

Poštovani komentatoru,
Ili niste baš dobro pročitali prije objave,ili sam ja bez razloga vas smatrao”konstruktivnim”.
Predlažem da izbrisete komentar i uz ispriku napisete nešto bolje. Možete vi bolje😀

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
1 mjesec prije
Reply to  tihobl

Uzeli su ti mnogo više od bez voznog prelaska granica. Nasilno su ti stavili brnjicu, nasilno su ti ograničili kretanje, nasilno su ti smanjili medicinske tretmane. U zadnje dvije godine više ljudi je umrlo od cardiovasculsrnih bolesti, od raka od… Nego li od korone a sve zbog ograničenja pristupu liječnicima.… Pročitaj više »

Zabluda
Gost
Zabluda
1 mjesec prije
Reply to  tihobl

Sve je to ok, al korona je ovdje “nebitna”, ti izgleda da ne vidis u kojem smjeru ide. Korona je djelic plana.

Butjer1010
Gost
Butjer1010
1 mjesec prije
Reply to  tihobl

Drugačije bi komentirao ovo da si recimo – ugostitelj! Ovako možda radiš u nekoj državnoj firmi, ustvari dolaziš na posao, ne radiš, i lako je ovako postaviti stvari. Realnost većini je drukčija, nije kao tvoja, iako ti vjerujem u ovo što si napisao.

lear ZI
Gost
lear ZI
1 mjesec prije
Reply to  Dejan

Svakako, doktrina rata. U Avstraliji se ve črade neke mreže, malo duže, kad padne na kordon policajaca im nema spasa, svatko padne, kad se netko pokuša izvuč, tad tek napravi među njima pravi kaos. Tad možeš na njima čistit cipele.
ps: neki sasvim mali rekvizit, o onom ljutom se šuti.

Franko
Gost
Franko
1 mjesec prije
Reply to  lear ZI

Pa tako su lovci u pamtiveku nadmudrili dinozavre. Nemaju ovi opičnjaki u skafanderima nikakvu možnost protiv nacije.

Yugo 45
Gost
Yugo 45
1 mjesec prije
Reply to  Dejan

U pojedincu je snaga,ne postoji ,nikad nije postojalo društvo kako ga mi zamišljamo ,to je utopija,društvo je zajednica interesa/čitaj materijalnih/,danas nisu ugroženi materijalni interesi toliko,u tome je i poenta ovakve slabosti,zbog ljubavi prema materijalizmu nema ni otpora,život je danas pretvoren u materiju koja ima cijenu,ne može takva zajednica odgovoriti ovoj… Pročitaj više »

KISIK
Gost
KISIK
1 mjesec prije
Reply to  Yugo 45

Hehehehe
Dobar i istinit komentar.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  Dejan

Pitanje za redakciju:
KAKO UCI NA SUD BEZ MASKE?

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
1 mjesec prije

Pa obučeš komplet SMB zaštitno odijelo,ogrtač i gas masku,pa da vidiš kako se studije ukake i kažu ti da slobodno skineš masku (?!?!?!?!) !!!!

Vendetta
Gost
Vendetta
1 mjesec prije
Reply to  Dejan

Ja se ne bi ujedinio sa ljubiteljima stranaka i ekipom koja lize du.pe okolo svima.

Sta ce mi ti beskicmenjaci. Bolje da su na drugoj strani.

Barba
Gost
Barba
1 mjesec prije
Reply to  Dejan

Ništa od toga, odmetnuta vlast poznaje i uvažava samo dobre snajperistu i gerilu..

tadija
Gost
tadija
1 mjesec prije

“Ne zaboravite uvijek se radi o novcu” ….(Kevin Trudeau)

Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
1 mjesec prije
Reply to  tadija

tadija moj,ljudi jos uvijek ne shvacaju koliko ih je konformizam pojeo.novac,izmisljotina,je u pitanju…junior justin vise nije toliko ni bitan jer su stvari postavljene na svoje mjesto prije tog pedercica..hvala.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  Tucker Carlson

I ne samo to, sama redakcija logicnog namjerno ili mozda ne namjerno zaboravlja i nepise sljedece; 1.Sto ako bi usljed pokretanja silnih optuzbi ionako pretrpani i spori sudovi vodili postupak do zastare ili do smrti ostecenih ili tuzenih??? 2.Sto ako izgubimo sporove protiv mnogih kako pisu kovid redara, zastitara itd.… Pročitaj više »

Martin
Gost
Martin
1 mjesec prije
Reply to  tadija

Nazalost je na drugoj strani. On je prvi rekao opasnosti “micro oven”(mikrovalna pecnica zraci kao 5G., teflon i drugo….

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
1 mjesec prije

Sve nalogodavce i izvršioce pohapsiti i pred prijeki su a potome prema zaslugama neke između zida i streljačkog stroja, a neke u kazamatu na pola kruha i litru vode dnevno pa dokle požive.

Metabaron
Gost
Metabaron
1 mjesec prije
Reply to  Mali Ivica

Stavit ih u “kvrge “‘ na gradskom trgu pa nek ih ljudi gadjaju trulim vocem I pokvarenim jajima …

Istina
Gost
Istina
1 mjesec prije
Reply to  Mali Ivica

K A K O ?
I T K O će to napraviti?
Policija i vojska koji su na Njihovoj plaći?
Ili da nas dvojica probamo, pa poslije završimo u buksi…

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
1 mjesec prije
Reply to  Istina

Evo kako
Treba vas grupa od 7, dvojica koji će privesti optužene, tužioc, advokat, sudac i dva egzekutora, ili jedan egzekutor i jedan koji komanduje egzekucijom i sve ima legitimet. Uostalom tako su radili svi oslobodilački pokreti po svijetu.

Malomorgen
Gost
Malomorgen
1 mjesec prije
Reply to  Mali Ivica

biče zanimljivo…. kad počinjete? 😒

Alen
Gost
Alen
1 mjesec prije
Reply to  Malomorgen

Šta misliš da talibani ovo urade ? Ako nista imače podršku s logično..

Metabaron
Gost
Metabaron
1 mjesec prije
Reply to  Malomorgen

Saznaces …

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
1 mjesec prije
Reply to  Malomorgen

Nemoj čekati ni ti ni bilo tko drugi počnite i budite efektivni danas ne sutra.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  Mali Ivica

Ispravi me ako grijesim ali jos nisam cuo da je neko sam sebe uhapsio ili izdao nalog za hapsenje sebe i svojih prijatelja i suradnika!?

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
1 mjesec prije
Reply to  Mali Ivica

Ivek idi na pregled PROSTATE,vidljive su posljedice ,možeš dobiti rak prostate !!!

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
1 mjesec prije
Reply to  Debeli đ uro

Debeli požuri do von Anemičnog, operi izlaz ponesi vazelin da on može da ti uđe a da ne žulja.

Demian
Gost
Demian
1 mjesec prije
Reply to  Mali Ivica

Kad odrasteš onda hapsi.A tko bi to osim tebe i mogao?

Metabaron
Gost
Metabaron
1 mjesec prije

Ima li vijesti o australskim kamiondzijama, zna li itko ? Bili kakve vijesti , pa makar I lose …

Malomorgen
Gost
Malomorgen
1 mjesec prije
Reply to  Metabaron

fake news…. 😒

Metabaron
Gost
Metabaron
1 mjesec prije
Reply to  Malomorgen

Eh, bas ti znas sto je a sto nije fake news …

Oli
Gost
Oli
1 mjesec prije
Reply to  Malomorgen

Ti si fake

molomorgen
Gost
molomorgen
1 mjesec prije
Reply to  Malomorgen

…..pa odluči, il drrkanje ili šmarnica.

lear ZI
Gost
lear ZI
1 mjesec prije
Reply to  Metabaron

Nema vijesti, jer se radi o ispitavanju za Englesku i onda čitav svet. Nučili, da če nestat benzina, pa odmah sve rešeno.

Metabaron
Gost
Metabaron
1 mjesec prije
Reply to  lear ZI

E, onda ga jebi …

Otpornik
Gost
Otpornik
1 mjesec prije

Sve to stoji, ali opet ne nudite nikakav način borbe protiv ovog ludila. Zašto ne pokrenete neke peticije ili skupljanje potpisa za referendum? Zašto pravno ne pomognete nekim strukama (zdravstvenoj, obrazovnoj…) koje su pod najvećim pritiskom za cijepljenje?

Malomorgen
Gost
Malomorgen
1 mjesec prije
Reply to  Otpornik

to bi bilo več bolje…. 🤔

Yugo 45
Gost
Yugo 45
1 mjesec prije
Reply to  Malomorgen

Nećeš ni od koga dobiti konkretan odgovor jer pisac teksta se toliki boji zakona da se poziva na isti. Kadija te tuži -Kadija ti sudi. Ovozemaljski zakoni su napravljeni za vlast koja se istim štiti od sirotinje. Prijedlog :Raditi stvari koje gore navdene tjeraju da traže pravdu pred zakonom kojeg… Pročitaj više »

Kornel
Member
Famed Member
Kornel
1 mjesec prije
Reply to  Otpornik

Peticije, prosvijedi, plakati, referendumi i tako dalje u ovom krokodilskom sustavu su kao ubodi komarca u kožu krokodila koji se sunča i koji u svakom trenutku može zaroniti u močvaru sa svim komarcima priljepljenim na njegovu kožu. Rhešenje nitko nikome nemože ponuditi jer se rješenje nalazi u nama samima. Nitko,… Pročitaj više »

neznanje
Gost
neznanje
1 mjesec prije

hhhttps://net.hr/danas/svijet/u-mjesec-dana-preminuo-vec-treci-radijski-voditelj-koji-nije-vjerovao-u-cjepivo

Kornel
Member
Famed Member
Kornel
1 mjesec prije
Reply to  neznanje

Preminulih radijskih voditelja u mjesec dana koji su vjerovali u cijepivo je 33.

Martin
Gost
Martin
1 mjesec prije
Reply to  neznanje

ps://ca.news.yahoo.com/texas-school-system-closes-2-000626740.html. jos 2

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
1 mjesec prije
Reply to  neznanje

Ma ne to,čitao sam o njima,sva trojica su pred smrt govorili ljudima CIJEPITE SE !!!! PA KAKO TO,A CIJELI VRIJEME PRIJE BOLESTI KORONE NA VLASTITOJ KOŽI ISMIJAVALI CIJEPLJENJE !!!

Žvuž
Gost
Žvuž
1 mjesec prije
Reply to  Debeli đ uro

Ako si ti čitao, onda je sigurno tako.

Throne
Gost
Throne
1 mjesec prije
Reply to  Debeli đ uro

To je medijska propaganda a cudno je to sto su u kratkom roku sva tri umrla i udaljeni su vise od stotinjak kilometara jedni od drugih. Nije to mali cudno, farmakomafija moze da sve plati a da drugi izvrse i stave se u statistiku umrlih od korone te na kraju… Pročitaj više »

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
1 mjesec prije
Reply to  Debeli đ uro

Debeli ako te zadovolji cjepljenje von Anemičnog, odi do barba Frane pa će te cjepiti njegov kenjac to će te morati zadovoljiti.

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
1 mjesec prije
Reply to  neznanje

Točno si pogodio k’o prstom u šupak. Evo ja čitam jutros da se korona virus počeo širiti radio valovima, dakle odmah isključiti radioaparatea za prevenciju i Tv, i pametne televune. Mikrovalne pećnice ste nadam se već bacili u otpad.

Zagorski
Gost
Zagorski
1 mjesec prije

Poznam iz prve ruke čovjeka koji se dva puta cijepio,isto ko i njegova žena. Iz mrge od čovjeka od 120 kg se pretvorio u kostura,izgubio 40 kg,nema apetita,sve kosti i mišići ga bole toliko da ne može traktor voziti. Da skratim,dvaput se cijepio,druga doza je bila prije mjesec i pol(pfitzer)… Pročitaj više »

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
1 mjesec prije
Reply to  Zagorski

A kaj onim koji se cijepio sa ŠEST DOZA ,??? NAVODNO JOŠ ŽIV I NIJE MU NIŠTA ???? KAKO TO ???

Novi kolac
Gost
Novi kolac
1 mjesec prije
Reply to  Debeli đ uro

E moj profesore,znam ja ljudi cijepe se svakodnevno 15 godina,i jos zivi.A neki su poslije godinu-dvije cijepljenja otisli u vjecna lovista.Sve je individualno.

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
1 mjesec prije
Reply to  Novi kolac

Čuj kolega,nemoj više onako JAVNO PI.DARIJE objavljivati,mogo bi nahebali NIZAŠTO !!! Ako odlučiš tlo uraditi,uradiš u tišini i bog !!!
Mislim na prijetnje onom vašem hebomiru,zaboravio kako se zove !!!

Novi kolac
Gost
Novi kolac
1 mjesec prije
Reply to  Debeli đ uro

Nikad,cuj u tisini. I onda mediji napisu da ga je ranio ljubomorni decko. Ovako ako se to desi,da citav dunjaluk zna zbog cega se desilo.A mene robija nece promasiti sigurno,tako da ne vidim neki razlog za sakrivanje.A za javne prijetnje,moraju nas pohapsiti 500,jer sam ih ja toliko procitao na mrezama… Pročitaj više »

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
1 mjesec prije
Reply to  Novi kolac

Ja moju Fatu cjepim redovno na izlaz br. 1 ponekad i vanredno na izlaz br. 2 i tako već 25 godina i nema nikakvih virusa

Novi kolac
Gost
Novi kolac
1 mjesec prije
Reply to  Mali Ivica

Volis znaci 2.izlaz pored ljepote prvog.
Priznaj sebi,bice ti lakse.Buljasu.

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
1 mjesec prije
Reply to  Debeli đ uro

To je kao i kod tebe i njega je pet puta na izlaz cjeipo von Anemični.

Hattori Hanzo
Gost
Hattori Hanzo
1 mjesec prije

Neko je vec napisao da se protiv sistema ne možemo boriti po pravilima koje je taj isti sistem postavio. Pozoves se na ustav i zakone drzave i oni ti opet napisu kaznu npr.za nepostivanje mjera a ako ju ne platis ovrše ti racun na banci. Daju ti do znanja da… Pročitaj više »

Yugo 45
Gost
Yugo 45
1 mjesec prije
Reply to  Hattori Hanzo

Nećemo imati ništa i biti ćemo sretni
KŠ🤣🤣🤣

Kornel
Member
Famed Member
Kornel
1 mjesec prije
Reply to  Yugo 45

Žaba Schwab je sve lijepo rekao i malo tko u to što je rekao vjeruje 😀

Hattori Hanzo
Gost
Hattori Hanzo
1 mjesec prije
Reply to  Yugo 45

Valjda je mislio da ce on i ekipa uzeti sve naše i da cemo mi u svojoj mentalnoj ograničenosti i tada biti sretni.
Nije lisica lukava nego su kokosi gluppe

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  Yugo 45

A zlikovci ce imati sve!
Samo, oce li time biti nesretni?

Demian
Gost
Demian
1 mjesec prije
Reply to  Yugo 45

Mnogi i sad nemaju ništa a nisu sretni.

Hattori Hanzo
Gost
Hattori Hanzo
1 mjesec prije
Reply to  Hattori Hanzo

Logično nemojte mi brisati komentare,nismo na Facebook.

Histrion
Gost
Histrion
1 mjesec prije
Reply to  Hattori Hanzo

Tvoj upis me podsjetio da bi ovo vrijeme konačno trebalo iznjedriti nekog novog Krležu.

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
1 mjesec prije
Reply to  Hattori Hanzo

E vidiš da se pojavi nekoliko ozbiljnih igrača, kada oni njemu ovršne račun u banci oni uzmu utoke pa ga ovršne za glavu ili mu pričvrste nekoliko ordena 7:65 nasred grudi. Mene nitko nije ovršio. Imam neke probleme sastomakom zakažem pregled kod gastrologa on traži gastroskopiju, Gastroskopija zahtijeva PRC test,… Pročitaj više »

Mali
Gost
Mali
1 mjesec prije

Svaka čast! Do sad nisam pročitao pametiji text u vezi svega ovoga! Jedanput sam čitao komentar u kojem čovjek kaže da sve osobe koje nas tjeraju na cijepljenje treba optužiti za pokušaj ubojstva!? Mislim da je u pravu! Rizik postoji! Ako postoji prijetnja onda ima i osnove za to!

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
1 mjesec prije
Reply to  Mali

Ajd i ti probaj tužiti Plenković a i Beroša našim sudovima i traži odštetu,suci i advokatu će ti se smijati iza leđa,koji Dudek !!!

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
1 mjesec prije
Reply to  Debeli đ uro

Što se tiče tuženika, von Anemičnog i ovoga kurviša treba tužiti prijekom narodnom sudu, ili prijekom ratnom sudu.

Istina
Gost
Istina
1 mjesec prije

Inače tekst je jak. Svaka čast autoru!
U sridu.

Radar
Gost
Radar
1 mjesec prije

Moram priznati jedno, do ove godine te ljude koji su se protivili cijepivima djece i navdili brdo primjera kako su cijepiva kontaminirana i štetna nisam nimalo shvačao ozbiljno, čak sa podsmjehom i smatrao ih čudacima, ljudima koji svojoj djeci ne žele dobro. Ova godina, ova kampanja za prisilno cijepljenje sa… Pročitaj više »

Histrion
Gost
Histrion
1 mjesec prije
Reply to  Radar

Welcome to the Club, dear Radar!

DZD
Gost
DZD
1 mjesec prije
Reply to  Radar

Hm, roditelji koji brinu za svoju djecu valjda imaju viška vremena pa se bave cjepivima umjesto da idu na fitness, i to Vam je bilo bezveze. Usprkos “brdu primjera” ste smatrali da svojoj djeci ne žele dobro!? Ali vas je hrpa anonimusa na portalima svojim komentarima i “tjeranje” na cijepljenje… Pročitaj više »

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
1 mjesec prije
Reply to  Radar

Informiraj se prijatelju, stožer sačinjava banda kriminalaca i mafijaša, njihove odluke nisu zakonski pokrivene, mogu se od naivnih smatrati preporukama.

Dejan
Gost
Dejan
1 mjesec prije
Reply to  Radar
Kornel
Member
Famed Member
Kornel
1 mjesec prije

Potrebna je borba svim, pa i pravnim sredstvima, međutim u praksi rezultati pravne borbe su neznatni. Kako bilo što pravno objasniti policajcu na graničnom prijelazu, zaštitaru na ulazu u neku državnu instituciju ili tgovački centar, redaru pri ulasku na koncert i tako dalje. Za pisanje bilo kakvih prigovora ili zahtjeva… Pročitaj više »

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
1 mjesec prije
Reply to  Kornel

Prvo i osnovno svuda u svijetu 99,99%policajaca su idioti, a objasniti nešto idiotu je naprosto nemoguće zato sa njim ne ulazim u raspravu, radije se okrenem i tražim alternativno riješenje a ono se uvijek dade naći.

Max
Member
Famed Member
Max
1 mjesec prije

Toćno

Yugo 45
Gost
Yugo 45
1 mjesec prije

Hitno potreban eshatolog da pojasni da nije kraj dok Sudija ne svira kraj🙂

Kornel
Member
Famed Member
Kornel
1 mjesec prije
Reply to  Yugo 45

Glefajući eskatološki, eskatolog je nepotreban jer se i početak i kraj nalaze u jednoj točki u kojoj se nalazi Bog.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  Kornel

Jel to onaj sto nas treba spasit od podivljalih satanista? Isti onaj koji ni nemrdne prstom kad ti isti satanisti ubiju svake godine 3.1 milion djece gladu koje nebi bilo da nema gramzivosti tih zlikovaca!? Jer to onaj koji sve vidi i sve zna pa tako i kako se djeca… Pročitaj više »

Novi kolac
Gost
Novi kolac
1 mjesec prije

Eto po ovome vidis koji su licemjeri zapadnjaci.Djeca umiru i niko nista,a oni se uzjebali jer ne mogu na odmor ili u kafanu.
Ili smo mi ipak vrijedniji od drugih?

DZD
Gost
DZD
1 mjesec prije
Reply to  Novi kolac

Ako je Zapati “onaj” kriv za gladnu djecu, onda je valjda “kriv” i za njegovu sitost. Ista logika.

Pa neka prestane jesti.

Novi kolac
Gost
Novi kolac
1 mjesec prije
Reply to  DZD

Mislim da Zapata aludira na to kako smo se mi sad uzjebali i pokretali bi nekakve revolucije,jer eto svijet propada,sad ,posto je nas malo pritisnulo,a do sad je sve bilo savrseno.A djeca umiru od gladi godinama,ratovi i glad sirom svijeta,ali posto se to nas nije ticalo svijet je bio dobro… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  Novi kolac

Toliko nepravde gledam svakodnevno da mi uvecer nebude dobro…

Novi kolac
Gost
Novi kolac
1 mjesec prije

I meni je jucer doslo da placem poslije jedne situacije.Sjedili drug i ja na koti,zapalili joint,i prilazi nam neki migrant da nesto pita.Pozovem ga ja sa nama da sjedne,malo pricali,momak je iz Maroka,25 godina,zaglavio u BiH,sasvim normalan,i u pola frke,vadi decko iz ruksaka kolu od 2l da i on nas… Pročitaj više »

DZD
Gost
DZD
1 mjesec prije
Reply to  Novi kolac

Može li logičan odgovor zašto bi netko iz Maroka ili Bangladeša umjesto 200 eura za avionsku kartu do Europe trošio cca 10€ dnevno na kolu i kroasane, pješačio i potrošio 2000€. Ja sam bio prognanik i sklonio sam se od metka u grad zasipan granatama par desetaka km dalje. Nisam… Pročitaj više »

Iva
Gost
Iva
1 mjesec prije
Reply to  DZD

Stoji sve što ste napisali.

Novi kolac
Gost
Novi kolac
1 mjesec prije
Reply to  DZD

Izmanipulsani su ti jadnici,obecano im je sve i svasta,koriste ih kao oruzje,a njima mladost prolazi u maltretiranju po sumama i gorama.
Jel vjerujes da bi iko normalan krenuo na takav put,a da im nije obecano sve?

DZD
Gost
DZD
1 mjesec prije
Reply to  Novi kolac

Pa logično se pitati tko je obećao, što, zašto. Za kakav poticaj biste Vi išli npr. pješice do Kine mjesecima? Ako su poticaji novčani tko daje novac. Ako daju vlade država koja je to stavka u proračunu? I ne mijenja činjenicu da likovi imaju love, pa je pitanje zašto u… Pročitaj više »

Novi kolac
Gost
Novi kolac
1 mjesec prije
Reply to  DZD

Procitajte malo Valdecove tekstove,on je to kvalitetno istrazio. Da se razumijemo,ne svidja se ni meni najezda migranata,i sa dosta njih sam pricao,i ima bas svakakvih,isilovaca,pustenih robijasa,narkomana,ali ima i onih koji su izmanipulsani i koji su naivno poletili u nadi za boljim zivotom,sad su zaglavili. Konkretno ovaj momak je automehanicar,ja ga… Pročitaj više »

DZD
Gost
DZD
1 mjesec prije

Laprd, laprd ishrane čempresa.

Prle
Gost
Prle
1 mjesec prije

Prava nikada nismo ni imali. Pravo je samo ideja. Da ima prava nebi toliki zakoni bili izbacivani ko kobasice. Cim je neki zakon izglasan,znaci da su necija prava ukinuta. Prosto ko pasulj.

TIKTAKTIKATAKATAK
Gost
TIKTAKTIKATAKATAK
1 mjesec prije

Ako bi se osobi koja mi, na primjer, ne dopušta kupiti kruh bez maske, zaprijetilo PRIVATNOM TUŽBOM uz natuknicu da joj poslodavac sigurno neće svjedočiti u njenu obranu,mislim da bi bilo učinkovito- vjerujem u stvarni uspjeh te tužbe, a sama prijetnja bi učinila da oni koji su na prvim linijama… Pročitaj više »

Patricija
Gost
Patricija
1 mjesec prije

Iz vlastitog iskustva frustrirajuce i nekad pomislim da nema smisla plivati protiv struje, a na to se i racuna da ljudi izgube nadu i postanu poslusni. Zato to tako dugo i traje. Cini mi se da je to samo uvertira za gore sto slijedi. Treba se svatko za sebe pobrinuti… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  Patricija

Zasto bi gubitak nade rezultirao poslusnoscu a ne npr patnjom, suludim i ocajnickim potezima ili cak samoubojstvima sto su zlikovci uspijesno predvidjeli a tkzv. “teoreticari zavjera”odavno najvaili!?

Patricija
Gost
Patricija
1 mjesec prije

Buduci da nam je usadjen nagon za opstanak uvijek je bolje birati manje zlo. Tako da je bolje poslusati nego se odati patnji, suludim i ocajnickim potezima, a nedaj Boze samoubojstvu, jer bi s tim cinom napravili upravo ono sto oni zele. Lp

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  Patricija

Dakle savjetujete cjepljenje onima kojima prijete gubitkom posla jer bi to trebalo biti manje zlo nego nemoci prehraniti porodicu?
Jesam li nesto mozda krivo shvatio?

Patricija
Gost
Patricija
1 mjesec prije

Mislim da jeste. Ovo sam iskljucivo napisala za maske.

Sto se tice cijepljenja to cu odbiti po cijenu zivota.

Vjernica sam i u tome vidim sotonsko djelo. Po meni je to doslovno borba za ljudske duse. Lp

Dejan
Gost
Dejan
1 mjesec prije
Reply to  Patricija

Ovo i jeste borba za ljudske duse. Pisao sam o tome vise puta. I to je najvažnija borba koju osoba može voditi.

Patricija
Gost
Patricija
1 mjesec prije
Reply to  Dejan

Slazem se. Na zalost ljudima nedostaje spoznaja da je to ispred svega. Kao da bjeze od te stvarnosti i gube se u stalnom trazenju zadovoljstva u ovozemaljskim stvarima, misle da im je to sve sto ce imati i kad umru da je to kraj.

Martin
Gost
Martin
1 mjesec prije
Reply to  Patricija

DOBRO. DA TE NE CUJE. PARIZ.

ledeno doba
Gost
ledeno doba
1 mjesec prije

“Kako zaštititi i vratiti prava koja su vam nelegitimno oduzeta prisilnim korona mjerama”

samo vile za đubre u ruke

Abe 04
Gost
Abe 04
1 mjesec prije
Reply to  ledeno doba

Svjeze pod(za)mazane!

Legendarni Grk
Gost
Legendarni Grk
1 mjesec prije

Od sada i životinje imaju problema s pravom i cijepljenjem:

https://provjeri.hr/u-sad-u-sada-cijepe-i-zivotinje-protiv-covid-a/

Kažu da su testirali mnoge i životinje i da neke “imaju koronu”.
Vjerojatno imaju koronu, kao što su ih imale papaja i mango.

Mujo&Haso
Gost
Mujo&Haso
1 mjesec prije
Reply to  Legendarni Grk

…..dobio poštu na vrata, da se če cepit Yanšarijeva deca, pitanje kao kviz…….da ili ne.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
1 mjesec prije

“pružiti brz i efikasan odgovor nakon upada patogena u tijelo i razviti dovoljnu koncentraciju antitijela protiv patogena”

Ma ne mora ni to.
Kao što je poznato godinu dana, od kad je Kinezima propalo jedno cjepivo, ne moraju se ni antitjela stvoriti.
Mogu T- limfociti sve umlatiti u redovnom postupku.

Martin
Gost
Martin
1 mjesec prije
Reply to  Lucija, prva

zalosno. ps://ca.news.yahoo.com/texas-school-system-closes-2-000626740.html

Martin
Gost
Martin
1 mjesec prije

Zalosno
tps://ca.news.yahoo.com/texas-school-system-closes-2-000626740.html.

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
1 mjesec prije

Ja ovo nazivam OTVORENIM RATOM kvazi elite protiv masa, a rat su započeli kemijskim oružjem, vrijeme je da mase uzmu u ruke klasično okružuje i počnu ratovati za život svoj, zaslonodu i budućnost svoje djece sa ciljem istrijebiti 2%populacije odnosne sve najbogatije i njihove nasljednike, ovo je klasni rat.

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
1 mjesec prije

Političari koji zagovaraju cjepljenje su garantirano KORUMPIRANI KRIMINALCI I NJIH TREBA TOLJAGOM PO GLAVI OD SVAKOG STANOVNIKA.

Vladimir
Gost
Vladimir
1 mjesec prije

Sve je u ovom tekstu točno i potkrijepljeno zakonskim i ustavnim normama.Ni jako u Hr ostvariti pravdu kad je pravosuđe jedno od najkorumpiranijih ubEzbu vrlo sporo.Kako Pradu ostvariti kad bez covid putovnice ne možete skori nigdje a Tzv stručnjaci kao dr Ivić šef covid bolnice u Sr za sve gkede… Pročitaj više »

Bosanac
Gost
Bosanac
1 mjesec prije

Zamislite da se skupi vas 20000-30000 hiljada pa odete u neki veći shoping centar uzmete šta vam treba, lagano izađete i ne platite, zatim odete u par salona automobila pa i tamo pokupite šta ima na lageru pa ne platite, pa odete, povadite keš iz nekoliko bankomata i njime platite… Pročitaj više »

Dragan
Gost
Dragan
1 mjesec prije

Svaka vam čast Na ovom članku!!!! Odlično!!!! Da barem svi ovo Pročitaju!!!

POVEZANE VIJESTI

Izbornik