fbpx

Odluke o maskama predane pod povećalo Ustavnog suda

Davor Bozinovic

Izravnu potvrdu o tome kako akti tijela javne vlasti RH nisu u skladu s Ustavom i zakonom vidjeli smo unatrag zadnjih mjeseci dva puta: prvi put kad je više od mjesec dana nakon „lockdowna“ promijenjen Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kojeg se pokušalo primijeniti retrogradno, i drugi put kada je bolesnim ljudima najprije uskraćeno biračko pravo da bi se to netom pred izbore brže-bolje promijenilo. Naš suradnik Velimir Ponoš prikupio je činjenični materijal kojim jasno dokazuje kako su i odluke stožera o obvezi nošenja maske za lice kako bez medicinske, tako i bez pravne podloge, te je Ustavnom sudu Republike Hrvatske podnio „Prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti propisa s Ustavom i zakonom“ kojeg donosimo u cijelosti.


 Ustavni sud Republike Hrvatske
Trg svetog Marka 4, 10 000 Zagreb

Predlagatelj:
Velimir Ponoš


Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti propisa s Ustavom i zakonom

I. Prema čl. 38. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (NN 99/99, 29/02, 49/02) predlagatelj naslovu predlaže pokrenuti postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite, i to:

Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije COVID-19

KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-104, od 10. srpnja 2020. (NN 80/2020)

– Odluka o dopuni odluke o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije COVID-19

KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-106, od 14. srpnja 2020. (NN 81/2020)

II. Predlagatelj odluke prilaže spisu, predlaže pokrenuti postupak ocjene suglasnosti za osporavane akte u cijelosti, te navodi i obrazlaže kako smatra da odluke nisu suglasne sa sljedećim Ustavnim i zakonskim odredbama:

čl. 23. st. 1. Ustava (NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14) budući su odlukama građani izloženi zlostavljanju, odnosno liječničkom ili znanstvenom pokusu bez svoje privole, a što se obrazlaže sljedećim:

Donošenjem odluka Nacionalni stožer civilne zaštite (u daljem tekstu: stožer) poziva se na preporuku Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) od 5. lipnja 2020. „Advice in the use of masks in the context of COVID-19“.(1). Uvodno je predlagatelj mišljenja kako se nijedan narativ pa ni preporuka WHO ne smije uzeti kao apsolut, a osobito ne donošenjem ultimativne odluke i bez preispitivanja što naročito vrijedi za svijet medicine i farmacije u kojem se studije često lažiraju i/ili namještaju što priznaje i sama medicina (2), a koje je lažiranje u prethodnoj pandemiji svinjske gripe iz 2009, godine činio i sam WHO čiji su čelnici za stvaranje lažne pandemije dobivali novac farmaceutskih kompanija što je okarakterizirano kao „prevara stoljeća“. (3)

Uvidom u preporuku WHO (4)  vidljivo je kako se unutar iste nije ispitivao sadržajni okvir u opsegu na koji se odluka primjenjuje, pa se tako nije ispitivao utjecaj nošenja maske za lice na zdrave ljude koji masku nose puno radno vrijeme, uz nošenje maske i u javnom prijevozu, i u sklopu ostalih životnih potreba što dovodi do nošenja maske po 11 sati dnevno, svaki dan, na dulje vrijeme, i u svim, a često i u ekstremnim vremenskim uvjetima. Identično se nije ispitivalo ni u sklopu tehničkog izvješća „Upotreba maske za lice u zajednici“ Europskog centra za sprječavanje i kontrolu bolesti (ECDC) od 9.travnja 2020. (5) Štoviše, unutar dokumenata stoji  kako za upotrebu maske za lice u zajednici postoji nedostatak dokaza i u učinkovitosti suzbijanja transmisije virusa SARS-CoV-2, i u analizi nuspojava štetnosti nošenja maske za lice. Dokumentima se dokazuje kako su odluke stožera u donesenom opsegu i sadržaju bez pokrića unutar preporuke i izvješća, te je pozivanje na njih oblik dovođenja u zabludu, odnosno odlukama se izvodi pokus na građanima bez njihove privole što je suprotno navedenoj ustavnoj odredbi.

čl.16.st.2. Ustava budući nije proveden test razmjernosti.

čl.70.st.1. Ustava budući se zdravim osobama kojima obaveza nošenja maske za lice izaziva štetne posljedice po fizičko ili mentalno zdravlje uskraćuje pravo na zdrav život.

čl. 49. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 47/20) koji definira mjeru iz članka 47. na način kojim se nošenje maske za lice kao mjera dezinfekcije u tijeku kroz obaveznu protuepidemijsku dezinfekciju obavlja tijekom bolesti odnosno kliconoštva što znači da se odluke stožera o nošenju maske za lice prema čl. 49. ne smiju i ne mogu odnositi na sve, nego samo na bolesne osobe i na osobe za koje je utvrđeno da su zaražene.

čl.1., čl.2., i čl.9. Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08,112/12) budući se osobama koje ne nose masku za lice iz uvjerenja kako za isto ne postoji ni medicinska, što je prethodno pojašnjeno u obrazloženju uz članak 23. Ustava, kao ni pravna podloga što se pojašnjava prijedlogom u cijelosti, uskraćuju ljudska prava među kojima su pravo na rad zajamčeno čl.55. Ustava, i pravo na nediskriminaciju.

čl.1. do čl.6., čl.8., čl.10. i čl.16. Zakona o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08) što se obrazlaže sljedećim: Uvodno, u čl.1. zakon svaku bolesnu ili zdravu osobu definira kao pacijenta kojem se pruža određena mjera u cilju očuvanja ili unaprjeđenja zdravlja. U čl.2. svakom se pacijentu jamči opće i jednako pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu primjerenu njegovom zdravstvenom stanju, sukladno općeprihvaćenim stručnim standardima i etičkim načelima, u najboljem interesu pacijenta i uz poštivanje njegovih osobnih stavova, a koji se odlukama ne poštuju. Čl.3. do čl.5. definiraju načela humanosti i dostupnosti kojima se osigurava poštivanje pacijenta kao ljudskog bića, pravo na fizički i mentalni integritet, te pravo na jednaku mogućnost zaštite prava svih pacijenata, dok čl.6. definira pravo na suodlučivanje pacijenta koje obuhvaća pravo pacijenta na obaviještenost i pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinoga dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka što je odlukama prekršeno. U nesuglasju je odluka stožera i s čl.8. koji definira pravo na obaviještenost pacijenta uključujući obaviještenost o procjeni rezultata i ishoda određenog terapijskog postupka, mogućim prednostima i rizicima, i pacijentovu pravu na suodlučivanje,  te s čl.10. koji definira kako pacijent uvijek ima pravo tražiti drugo stručno mišljenje o svome zdravstvenom stanju, i s čl.16. koji propisuje kako pacijent ima pravo odbiti pojedini terapijski postupak dok se prihvaćanje terapijskog postupka izražava potpisivanjem suglasnosti, a što je odlukama  prekršeno u cijelosti.

čl.1., čl.2., čl.4. i čl.5. Zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine (NN 13/2003) što se obrazlaže sljedećim: Uvodno, čl.1. Konvencije štiti dostojanstvo i identitet svih ljudskih bića, i jamči svima, bez diskriminacije, poštovanje njihova integriteta i drugih prava i temeljnih sloboda u pogledu primjene biologije i medicine. Čl.2. definira primat ljudskog bića na način da interesi i dobrobit ljudskog bića imaju prednost nad interesima društva ili znanosti, dok čl.4. definira i obvezuje profesionalni standard svih zahvata na području zdravstva. Čl..5. jamči kako se zahvat koji se odnosi na zdravlje može izvršiti samo nakon što je osoba na koju se zahvat odnosi o njemu informirana i na njega slobodno pristala, a toj se osobi nužno, prethodno slobodnom i dobrovoljnom pristanku, moraju dati odgovarajuće informacije o svrsi i prirodi zahvata kao i njegovim posljedicama i rizicima, a s čime su odluke stožera u nesuglasju.

III. Slijedom navedenog predlagatelj

predlaže

da Ustavni sud Republike Hrvatske pokrene postupak ocjene suglasnosti odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite iz I., te da nakon provedenog postupka temeljem članka 55. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske poništi, podredno ukine osporavane akte.

IV. Prijedlogu se prilažu osporavani akti u fizičkom obliku kao i poveznice na njihova internet izdanja, dok se za reference prilažu poveznice na dokumente i internet stranice.

Zagreb, 7. kolovoza, 2020.

Potpis predlagatelja:
Velimir Ponoš


Prilozi:

– Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije COVID-19

KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-104, od 10. srpnja 2020.

https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20maske.pdf

– Odluka o dopuni odluke o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije COVID-19

KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-106, od 14. srpnja 2020.

https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20maske%20-%201.%20dopuna.pdf

Reference:

  1. https://vlada.gov.hr/vijesti/bozinovic-za-rtl-u-ovom-novom-normalnom-nosenje-maski-je-dobro-za-sve/29969 https://www.antenazadar.hr/clanak/2020/07/bozinovic-nositi-masku-u-drustvu-izraz-je-postovanja-prema-drugome/
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1182327/?fbclid=IwAR2LKyOTTbS_a1U2I9AHjqj6yKF4kHEw469LjXS4artboRUaCe0RCj_AdPc
  3. https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/strucnjak-eu-epidemija-h1n1-bila-je-preuvelicana-2219301 https://www.poslovni.hr/strane/farmaceutske-tvrtke-lazirale-pandemiju-svinjske-gripe-136484 https://www.forbes.com/2010/02/05/world-health-organization-swine-flu-pandemic-opinions-contributors-michael-fumento.html#5e9b999a48e8
  4. https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
  5. https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Use%20of%20face%20masks%20in%20the%20community_HR.pdf
4.5 8
Ocijenite članak
Pretplati se
Obavijest
guest
130 Comments
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Planet zemlja
Gost
Planet zemlja
1 mjesec prije

Smogovci,da te nije logika i pamet napustila,shvatio bi da je ova borba i za tvoje dobro.borba,za sada,samo pravosudna.

Planet zemlja
Gost
Planet zemlja
1 mjesec prije

Smogovci,onda onako kako ti je rekao zapata.svako dobro.

Pietro
Gost
Pietro
1 mjesec prije

Biti ćeš budala, dok ne shvatiš da jesi.

Vrtolet
Gost
Vrtolet
1 mjesec prije

Stvarno, umjesto da protestirate i procesirate zbog naprimjer daleko veceg problema, onih cheatera na Call of Duty BO-II. A vi ste našli sada maske … jer vas “guše”, pazi to!
Ili problem da se doskorašnji Raider sada zove Twix. To su sve malo veći problemi. Barem ozbiljniji od ovoga vasega fiksiranja u ćipirane maske itd.

Gile
Gost
Gile
1 mjesec prije

Više neću biti pristojan, balava, mala gnjido odgmiži…

mali jere
Gost
mali jere
1 mjesec prije

za tebe je svaka borba beskorisna jer kasno je truli krompir spasavati gnjil je i smrdi

Planet zemlja
Gost
Planet zemlja
1 mjesec prije

Ako se ovo potegne na sudu unutar sljedećih 10 godina,biti Ce nevjerojatan uspjeh☹️ako se ne dogodi nista uskoro na pravosudnim instancama,znat cemo da borba kroz sistem nije moguća.a onda da vidimo..

Medo
Gost
Medo
1 mjesec prije

Imam godina kolko imam. Nosim tu jebenu masku ni sam više neznam zašto ali kad vidim da ih nabijaju djeci na nos, 4,5,6 god, e tad lagano gubim kontrolu. To je moment kad treba nekom mamicu j…t.

Planet zemlja
Gost
Planet zemlja
1 mjesec prije

Medo,to je to na Sha smo najosjetljiviji.ako se na to Nece ljudi dignuti,na Sha Ce???ajde shvaćam zaludjene penzice sa maskom u autu,lobotomija..ali ako djeci nametnu novo normalno,treba dignuti glas(vile i baklje).

Planet zemlja
Gost
Planet zemlja
1 mjesec prije

Smogovci,ti si pasivno agresivan.ne govori drugima Sha Ce raditi.ako je tebi propuh u glavi,zasho si ljubomoran na one kojima nije?ne popovati,molim.hvala

piždro
Gost
piždro
1 mjesec prije

Bravo Medo je.i im mamice i to bez maske!

mislim
Gost
mislim
1 mjesec prije

piždro ali onda im djecu i hrani.
ti bi da j.. bez da platiš . nemože.

piždro
Gost
piždro
1 mjesec prije

nista soroš i brisel pustit da hrane! kad može dovlačiti iz vukoyebina.. a po 10-toro najmanje pravit, kao native narodi..

mislim
Gost
mislim
1 mjesec prije

Svi ste vi junacine dok se ne razbolite a onda trk doktoru na pretrage i po lijekove.
to nije istina, barem kod mene, a kod tebe je, tako da…
inače nevolim prvo psihijatre … ali kirurge cijenim, oni su ko mehaničari ,ali za manju lovu
jeba.. više mehaničar i doktor opće prakse zaradi nego kirurg. di to ima.

Bella Kral
Gost
Bella Kral
1 mjesec prije

Imam godina koliko imam ali ne nosim masku.U Istri nigdje nisam imala neugodnost zbog toga,u busu me nitko nije opomenuo i dođem u selo Daruvar i kreću kompleksaške igre.Ne idem više u dućane gdje me opominju,uštedila sam novac jer kupujem samo što trebam.😁 Ko ih jebe,po meni treba zaobilaziti te dućane i onda neka se misle kad im padne promet..kreteni i tako su na rubu pripasti.

piždro
Gost
piždro
1 mjesec prije

Bravo Bella Kral samo nastavi prkosno i bez maske, bas imas pravo ime!

Vrtolet
Gost
Vrtolet
1 mjesec prije

Bella, a sto bi to značilo? Da su u Istri manje civilizirani ljudi. Jer trpe tvoju nekulturu? Ne vjerujem, Istrani imaju kulturu. Jedino ima par dosljaka koji se pale na balkanstvo. A i u Daruvaru su kao i u Beču ili Berlinu shvatili da se ne treba praviti krkan i prkositi bez veze zbog svoje umišljenosti.

Pravda
Gost
Pravda
1 mjesec prije

Vrtoletu ne seri. Zbog takvih maloumnika nam se i nameće sve što korumpiranim udbašima iz stožera za kenjanje padne na pamet, PROTU USTAVNO! Da sutra Markotička kaže da se imunitet na koronu može steći skakanjem sa najmanje petog kata zgrade barem 50 posto morona poput tebe bi skočilo. I takvi nam diktiraju što mi trebamo ili ne trebamo. Kretenu ako ti se nosi maska nosi je 24 sata na dan, uguši se sa njom al nemoj ostalima solit pamet što je kultura jer poštivanje maloumnih mjera stožera koji nije zakondavno tijelo nema veze sa kulturom nego totalnim nedostatkom sive mase među ušima.

Irena
Gost
Irena
1 mjesec prije

Toiki su ti vec rekli da si glup kao kamen al ti izgleda ne cujes, ne vidis ili nemas scime skuziti da ODJE…

Marija
Gost
Marija
1 mjesec prije

Samo me zanima da li će stići odgovor i ako dođe kakav. Koliko znam i nisu nešto ažurni.

Istrazuj
Gost
Istrazuj
1 mjesec prije

Bravo.
Mislim da bi ove podatke mogao ikoristiti svaki gradjanin Hrvatske u podizanju ustavne tuzbe.
U H je jos uvije podizanje ustavne tizba gradjansko pravo i ne kosta nista.
Ne znam sta bi se desilo kada bi ustavni sud dobio na 1000de tuzbi.

Planet zemlja
Gost
Planet zemlja
1 mjesec prije

Istrazuj,skinuo i spremio.valjda Nece trebati,ali .

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije

Istrazuj, rado cu ti odgovorit na to sto bi se dogodilo! Suci bi
Imali sjajan razlog (“pretrpani smo”) da nista ne urade slijedecih 60godina

Z.A.
Gost
Z.A.
1 mjesec prije

Istrazuj molim te ako nemas dosad skupljenu arhivu u vezi ovih dogadjanja , pocni raditi na tome ali sve podatke koji su ti dostupni od pocetka ovih belaja pa dok ovo bude trajalo, ti bi trebo objedinit na jedno mjesto . Ja smatram da si ti jedini koji to moze uraditi kada su u pitanju komentatori sa portala Logicno . Ja bih to radio ali moji kapaciteti su izuzetno skromni pogotovo u odnosu na tebe . Moze jedan dan nekome i zatrebati , upravo nekom sa ovog portala . A mnogo je ovdje onih koji ti mogu i pomoci ako pristanes da to uradis . Ne znam da li ces me razumijeti sto ti ovo predlazem ali pokusaj i ko zna da to jedan dan nebude knjiga sa tirazom .

Planet zemlja
Gost
Planet zemlja
1 mjesec prije

Za,slazemo se Sha se tice arhiviranja…ali knjiga..Fahrenheit 451

Piždro
Gost
Piždro
1 mjesec prije

Z.A. da bas izvrsan prijedlog! i upravo Istrazuj il puki su idalani za tako nesto… Jer ovo što je na našem logično iznešeno – to bi bilo kao dnevnik kreativnih buntovnika naspram matrixa.

hhjkklhggf
Gost
hhjkklhggf
1 mjesec prije

ništa se ne bi dogodilo jer je to dokazano kriminalna organizacija na cijelom balkanu.kod nas samo slijepo potvrđuju hdzovsko-briselske diktate.hvale vrijedan pokušaj ali vjerojatno pucanj u prazno.ništa bez baklji i vila na jesen!

Bella
Gost
Bella
1 mjesec prije

Pa nije problem provjeriti.Svi koji imaju isto mišljenje neka prepišu istu tužbu i pošaljemo.

Vrtolet
Gost
Vrtolet
1 mjesec prije

Po onome: Ajmo svi naprijed u napad. Eto mene odmah za vama..! 😂😂😂

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije

U najboljem scenariu, Ustavni sud naredi odstetu gradanima i posalje u zatvor par kovidiota iz kriznog staba!
E sad, da mi je vidjeti lice ljudima kad shvate da ce morati placati veci porez, neki novi prirez ,nakandu i sl. kako bi se odsteta isplatila!?
Da sad dodatno ne ulazim u problem koji nam stvara novac i uz pomoc kojeg unatoc eventalnom izgubljenom slucaju na sudu mogu inflacijom zavarati gradane pa na taj nacin namaknuti pare za odstetu.
Mogu to i jednostavnije izvesti, samo dignu cjenu struje, vode, plina, ma zapravo ako razmislite mogu sto god pozele!

Po meni treba sistem mjenjati u anarhiju, bez ikakvih vladara! I nista ne brinite, nece biti onako kako anarhiju prikazuju u Hollywoodakim filmovima, naprotiv to je ispiranje mozga!!!
Dajte si truda pa proucite temu, (nemojte me sad zatrpavat pitanjima!)
HINT: UBUNTU Michael Terinnger

kemičar
Gost
kemičar
1 mjesec prije

nažalost ubuntu na balkanu je moguć samo kao distribucija linuxa i ništa više. a što se tiče kovidiota i njihovog pritvaranja, to apsolutno podržavam, s time da ih treba potrpati na psihijatrije i tretirati lobotomijom.

Meštar
Gost
Meštar
1 mjesec prije

Slažem se. Bez vladara

Rusofil
Gost
Rusofil
1 mjesec prije

Vidim da niko nema pitanja pa jedno neće biti problem. Ko će upravljati policijom i vojskom?
Negdje pročitah da je i najgori sustav bolji od nikakvog. Ne da mi se proučavati a ne znam šta da mislim.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije

Rusofil, nema vojske i policije,.Ljudi zive u miru jer nema potrebe za kradu, poreze, ratove itd.itd. ali to ce ti u glavi stvoriti 100 novih pitanja i podpitanja, a s obzirom da tti se neda proucavat, drzi se ovog sistema i nosi masku,obavezno se cjepi! Sretno i svako dobro

Rusofil
Gost
Rusofil
1 mjesec prije

EZ Tvoj stav mogu razumjeti ako nemaš više od 17 godina. Već sa 18 bi trebao dovoljno znati o ljudima da ni ne pomišljaš na takvo nešto. Valjda ne misliš da su kriminalci zato kriminalci što im ne valja sustav pa pljačkaju, ubijaju i dilaju drogu iz protesta. Šta će ih sprječavati da ti upadnu u stan i opljačkaju te? I s policijom ne prezaju od najvećih zločina. Šta će sprječavati najbogatije da eksploatiraju najsiromašnije da im doslovce rade za kiflu? Od čega se živi u anarhiji pa nema potrebe da se krade? U pravu si, mogao bih sad da postavim stotine pitanja i niti na jedno nemaš pametan odgovor. Zašto brineš da li nosim masku i hoću li se cijepiti? Jesi li neki nadglednik tuđih života? Malo ti što si uzeo za pravo da biraš komentatore na portalu, hoćeš i o cijepljenju da odlučuješ?

Meštar
Gost
Meštar
1 mjesec prije

Imaš jednu dobru emisiju Na rubu znanosti o anarhiji. Pogledaj. Ima nekoliko osnovnih osobnih pravila i onda je sve ok. Sve se može napravit i to nije bezvlašće u smislu kriminala, može se imati i vojska, ali nema poreza i stalne vlasti. Prvi zapis o anarhističkom životu je o Židovima kad su se doselili u obećanu zemlju prije no sto su od Boga tražili kralja. Imali su zakon , Toru i sve se u biti svodilo na deset zapovijedi. Kad bi se svaki čovjek držao deset zapovijedi ne bi mu trebao nikakav drugi zakon, kralj, premijer, sabor i tome slično.

Rusofil
Gost
Rusofil
1 mjesec prije

@Meštar Rado ću pogledati emisiju. Pokušavam biti realan i opet kažem da je to utopija. S ljudskom prirodom, jednostavno je nemoguće održati takvo društvo. Tvoja konstatacija: “Kad bi se svaki čovjek držao 10 zapovjedi …..” sve govori. Jako malo vjernika poznajem koji ih se uvijek pridržavaju dok većina ima dosta fleksibilan stav pa često nađe razlog da u datom trenutku ne važe, a naročito kad je on sam u pitanju. Pogledat ću emisiju, možda i promijenim mišljenje ali kroz povijest ljudi opovrgavaju takvu mogućnost. Neki sustav, možda treba – možda i ne, ali uvijek će neko nešto nametnuti drugima, nešto oteti, nekoga iskorištavati i kvariti idilu. Ni socijalizam nije propao što ne valja nego što ne valjaju ljudi i jer se previše oslanjao na njihovu svijest. Društva bez ikakve vlasti su trajala daleko kraće. Pogledajte svijet otvorenih očiju, pogotovu u ovom vremenu pandemije i biće vam jasno da ljudska priroda ne dozvoljava nikakvu idilu.

Cigo
Gost
Cigo
1 mjesec prije

A sta ce nam policija i vojska ako nema vlade?

Rusofil
Gost
Rusofil
1 mjesec prije

@Cigo Istina, bez vlade nema ni njih, ali si ondaprepušten sam sebi. Nakon nekog vremena mira i sreće, javi se neko kome treba, i misli da on zaslužuje, malo više mira i sreće. Tako to počne i tako to krene i opet dobiješ neku vladu i neke “službe” koje će održavati red, mir i sreću. Neko će htjeti zaštitu, neko će htjeti “održavati red” i opet će završiti sa nekim uređenim društvom, nametnutim pravilima i odnosima.

Planet zemlja
Gost
Planet zemlja
1 mjesec prije

Pazi sad kako Ce msm mediji javiti ista o ovome..mediji su na neprijateljskoj strani,na prvoj liniji obrane zlotvora.od vaseg omiljenog lokalnog,radijskog,voditelja do glavešina medijskih kuca.to se ne smije zaboraviti,nema ono,nismo znali.

Z.A.
Gost
Z.A.
1 mjesec prije

Upali televizor , upali radio tolika je zavladala histerija a stvaraju je najvise krizni stabovi potpomognuti emiterima da je to vise nepodnosljivo za slusati . Sad slusam ministra zdravstva Republike Srpske Alena Seranica koji kaze nosenje maske pod obavezno jer ona stiti od zaraze i zasto onda drzanje razmaka pitam se ako maska stiti a po njegovoj izjavi ispada da maska stiti apsolutno . Ja se onda pitam kako ta ista maska nije zastitila one silne doktore koji su kao lijecili oboljele od Korona virusa . Dokle taj covjek ide u krajnost s nosenjem maske je da se sad maska mora ali pazi sad ono sto on kaze maska se mora nositi i radi zastite od sezonske gripe . Ovo je ludnica , ovo je kraj , zivot ce nam biti pod maskom i cijepit ce mo se ko stoka

Tvrdi
Gost
Tvrdi
1 mjesec prije

Svaka čast na trudu ali tko sjedi u Ustavnom sudu ? Neovisni stručni pravnici ?
Maske su oznake za bolesne-zaražene, žele nas sve označiti kao bolesne a onda u torove pa na žigosanje, drugi razlog ne postoji.
Nije njihov plan da se brinu o našem zdravlju, da je, sve bi bilo drugačije.
Od prve izjave ministra da više ništa neće biti kao prije i “novo normalno”, svakom sa zrnom mozga je moglo biti jasno što se dešava.
Nikakvi prirodni virusi već do u detalj isplanirana svjetska akcija tjeranja ljudi u torove.
Žao mi je da tkz. inteligentni ljudi to ne vide i ne shvaćaju što se dešava.

Slonica
Gost
Slonica
1 mjesec prije

Tvrdi točno…ovdje na portalu inače prepametni i svakog postovanja pojedini komentatori gube razum ili ne vide,ili se prave da ne vide.

Govori se o velikim tužbama od kojih nema ništa.
Ravnopravni smo po tome da smo zaštićeni, i svaki otpor smatra se povredom prava drugoga.
Bojim se da i djeca nece na jesen u škole,a sad su žarista u sinju,sarajevu da se odgodi alka i film festival.
U trgovackim centrima aparati u kojima su inace sokovi i kava sad nude dezinfekciju i maske.
I meni je žao što ili drago što se ljudi trude ,čak i tjeraju s portala pobornike maske…ali ostaje nam uzak prostor za manevar.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije

Slonica, to je zato sto je vrijeme da se ostavi tipkovnica i nesto poduzme, a niko nema mu*a!

Slonica
Gost
Slonica
1 mjesec prije

Emiliano…imaju ljudi mu*a,i svaki dan sve više razumiju..al nemaju ideju ni rješenje.
Zasad možemo izbjegavati dućane,i mjesta koja uvjetuju masku…al sto cete kad nece djeca ici u školu,ljudi koji rade po velikim firmama ne mogu ući nikako bez maske,inace vas momentalno otkazuju…
Jel zakonski starce libiti posjeta
Zabraniti posjet djeci u bolnicama
Na Lošinju na ulazu u kiosk piše Ulaz bez maske 1600 kn.Misliti da se moze nešto rijesiti je iluzija, nema čarobnog napitka ni štapića.
Imate li vi kakav prijedlog za poduzimanje…?
Ja nažalost nemam.Lp

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije

Da imaju m**a nebi birali mjesta na koje se smije ici bez maske, vec bi srusili citav ovaj truli sistem, tako da nikome nikada vise niti nepadne na pamet radit ovakva sra**a svome narodu…

Tvrdi
Gost
Tvrdi
1 mjesec prije

@otpisani , nosio je on prije masku kada je ulazio u pošte i kladionice, sad mu je posao ugrožen i svima želi zlo.
Tipična velika rvatina

Planet zemlja
Gost
Planet zemlja
1 mjesec prije

Otpisani,mislim da je to njegova reakcija na strah,okretanje glave pa Ce,eto,sve proci.a mi ostali smo ludi.imam kuma takvog pa mi je jasnije.😷😷😷😷😷

nekoime
Gost
nekoime
1 mjesec prije

Kakve veze ima Ustavni sud sa Ustavom?

Planet zemlja
Gost
Planet zemlja
1 mjesec prije

Neko ime 😁😁

Tvrdi
Gost
Tvrdi
1 mjesec prije

uh

Vladimir
Gost
Vladimir
1 mjesec prije

neko ime
A kakve veze ima Ustav sa realnošću?

Tamo piše da je RH nastala na temeljima antifašizma.
Ne samo “Zds”.

2000 ili 3000 uništenih spomenika Narodno oslobodilačke borbe!
Nema krivaca.
To nije napravljeno samo iz ideoloških razloga, nego ne bi li narod zaboravio da se može organizirati i oduprijeti neprijatelju.

nekoime
Gost
nekoime
1 mjesec prije

Narod se organizirao i odupro neprijatelju. Vidi pod Oluja.

Slavonac
Gost
Slavonac
1 mjesec prije

Prvo malo provjerite kosu ustavni suci.Partija od SDP i HDZ.

Gile
Gost
Gile
1 mjesec prije

Potpuno si u pravu, izbor sudaca u Ustavni sud je politički dogovor najjačih stranaka tj. partija SKH= HDZ i SDP! Ali tko je birao iste?

Vrtolet
Gost
Vrtolet
1 mjesec prije

Slavonac, a od koga će biti? Možda neki Marsovci? Za ustvne sudce možeš samo uzeti domaće stručnjake. Koga bi ti?

Slavonac
Gost
Slavonac
1 mjesec prije

Vrtolet,samo ne crvenu bagru.

Vrtolet
Gost
Vrtolet
1 mjesec prije

Slavonac, HR je bila komunistička zemlja. U komunističkim zemljama po pravilu odrastaje komunistička mladež. Tako indoktrinirani čine sada većinu u SVIM strankama. Jedino da su u lijevim toliko zadrti da još uvjek nisu shvatili koliko je to antihumana ideologija. Ovi ostali su bar u stanju učiti i korigirati svoje iluzije i greške iz mladosti. A to da ima puno krkana… pa ima ih u svim strankama i u desnim, antikomunističkim. To je naš narod, unakažen i zatrovan komunizmom i balkanstvom. Tražiti neku čistoću i nevinost i vjerovati da ima komunizmom i balkanstvom nekontaminiranih pojedinaca nakon 50 godina jugokomunizma je iluzorno. Takvih ima jedino u inozemstvu.

Slavonac
Gost
Slavonac
1 mjesec prije

Vrtolet,ili nevidis ,ili suse tvoji namirili od partije.Ako ti kazes dasmo mi izvana pokrali ovu drzavu.totije isto sto govore udbasi dasu veliki demokrati.Covjece,pogledaj kosu tajkuni sa djecom i unucadi.Sveje prepleteno i korumpirano.Govorim samo ono stosam upoznat,jer i u mojoj obitelji taki ima.Samo mladi ima sanse dase zaposli u drzavnoj firmi ,mora preko poznastva ili platit.Drugi moraju selit.

Vrtolet
Gost
Vrtolet
1 mjesec prije

Gdje sam u komentaru napisao da su Hrvati iz vana opljačkali HR? (napisao sam da Hrvati vani jedini nisu zagađeni komunizmom i balkanstvom) Pročitaj još jednom pa onda vrijeđaj ako vidiš razlog. Ovi društveni defekti koje opisuješ su posljedica jugo komunističkog nasljeđa. Ali i to sam predhodno već napisao. Nije mi jasno što se u mom komentaru može toliko pogrešno shvatiti???

piždro
Gost
piždro
1 mjesec prije

Jak ustavni sud i potpuno neovisan..kad im dreknu iz brisela: jeste potpisali i obećali da ćete bit poslušni.. zemlja opljačkana mladi vani otjerani…

Planet zemlja
Gost
Planet zemlja
1 mjesec prije

Piždro,ali ovaj postupak Ce nam barem reci da li se moze ista kroz sistem ili ne..ja sam skeptik ali volio bi to formalno da nam kazu.onda znam da je kraj i da slijede druge metode.revolucionarna godina..

piždro
Gost
piždro
1 mjesec prije

Planet zemlja daj boze! Al kako ćes kroz prašumu!? Zakoni su samo pro forma.. gdje nakon trideset godina nitko nizašto ne odgovara! Zemlja od naroda de fakto oteta.. kako..? Pa mogli su sve vratit na ustavne instance, sve što su strancima i domaćim petokoloncima raspoklanjali . i šta- pojeli vukovi ovce…Na kraju svi ruke trljaju čak i ustavne sudije.. fino je bit optimist, ali život prođe, snovi samo ostaše…

Planet zemlja
Gost
Planet zemlja
1 mjesec prije

Piždro..a Sha da ti kazem..i Tito je osudjen na bombaškom procesu.necu radit usporedbu ali trebamo znati,sluzbeno,da su institucije protiv naroda.hocu papire na kojima uvode diktaturu,ne stozeraske proglase.svako dobro.

piždro
Gost
piždro
1 mjesec prije

Planet zemlje imaju samo dvije mogućnosti: drzava zakona i ustavnog poredka uz snošenje odgovornisti za funkvmciju i fotelju. ll druga varijanta banana /vukoyebina bez odgornosti i zakona. to je narod kriv kad kazeš institucije su protiv naroda. dobro, na tu karti i igra kabala- ‘uspavaj ovcoide i pričaj im bajke’..
.

Slavonac
Gost
Slavonac
1 mjesec prije

Bravo pizdro,dobro suse rasporedili.90% stare garniture,ili njihova djeca.10g i zastara prodje za pljacku.Rece dobro Bandic sa 200prijava,imam ija knjigu kome je sve pogodovano.Kodnas ima recenica,ili u drzavnu firmu,ili se seliti.

Math
Gost
Math
1 mjesec prije

Autor tužbe zaboravio je spomenuti i financijski teret za građanstvo. Maska nije besplatna, maske su često jednokratne a ako nisu trebaju se redovito prati.
Cijena maski je skočila u nebesa, naročito u tijeku prvog vala.
Da li će država svakom građaninu dati novčanu naknadu za nabavu maski? Da li će država ukinuti PDV na maske?

onako usput
Gost
onako usput
1 mjesec prije

U pravu si, međutim taj dio se već može upotrijebiti protiv onih koji neposredno provode protuzakonitu odluku uvjetujući kome da nosi masku, a da mu je prethodno nisu osigurali, obzirom da medicinska maska ima određenu novčanu vrijednost (5 kn), te je ispravno korištenje maske tako da se ona mijenja svakih 2 sata, a samim time nije svakome dostupna na isti način, radi se o diskriminaciji po osnovi imovine, pa je u tužbi izaostavio dio koji se odnosi na Povredu ravnopravnosti, sukladno članak 125. Kaznenog zakona

(1) Tko na temelju razlike u rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, rodnom identitetu, izražavanju, spolnom opredjeljenju ili drugim osobinama uskrati, ograniči ili uvjetuje drugome pravo na stjecanje dobara ili primanje usluga, pravo na obavljanje djelatnosti, pravo na zapošljavanje i napredovanje, ili tko na temelju te razlike ili pripadnosti daje drugome povlastice ili pogodnosti, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko progoni pojedince ili organizacije zbog njihova zalaganja za ravnopravnost ljudi.

A ako tko (prodavač, zaštitar, učiteljica…) kome zabrani ulazak u trgovinu, instituciju, školu i sl, jer netko nema medicinsku masku jer si je ne može priuštiti, radi se o ponižavajućem postupanju iz Članaka 104. Kaznenog zakona, u kojem stoji da službena osoba ili osoba koja na poticaj ili s izričitim ili prešutnim pristankom službene osobe ili druge osobe koja djeluje u svojstvu službene osobe prouzroči drugome tešku tjelesnu ili duševnu bol ili patnju da bi od njega ili druge osobe dobila obavijest ili priznanje, ili da bi ga kaznila za djelo što ga je počinio ili je osumnjičen da ga je počinio on ili neka druga osoba, ili da bi se on ili druga osoba zastrašila ili da bi se na njega ili drugu osobu izvršio pritisak, ili zbog bilo kojeg razloga utemeljenog na bilo kojem obliku diskriminacije, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

Slavonac
Gost
Slavonac
1 mjesec prije

Ovaj je primjer starog udbaskok sistema.Gledate u oci i laze,a vamo glume demokrate.Suocimo se jednom stvarnoscu,konas vodi ,ko upravlja,kosu ti stosu radili privatizaciju,kosu suci,kulturnjaci,javna uprava i.t.d.Ne ovim prostorima nema napretka bez promjena iz korjena.Zivi bili pa vidjeli,neko cese nekad sjetit pastira.

Stock
Gost
Stock
1 mjesec prije

Ti si dojadio i Bogu i narodu sa tom udbom i komunistima.
Eto ti se maska nosi i u tvojoj Njemačkoj…
Je li i tamo udba i sinovi komunista?

Slavonac
Gost
Slavonac
1 mjesec prije

Stok,jasam u svojoj domovini ,tvoji koje branis sumi drzavu okupirali.

piždro
Gost
piždro
1 mjesec prije

e baš fino Slavonac i nas dva se nađemo ponekad na istom peronu. ja sam isto ima prije sve naj o nama dok se nisam ‘meko’ spuštao bez padobrana. onda upoznas bolje sebe i svoju iluziju… u jednoj ispravnoj i solidnoj drzavi Slavonija bi bila najvaznija regija!! pogotovo u vremenima kad je ishrana skupa a mnogima s’dna ljestvice nedostupna.. a ono Slavinija zapuštena mladost otišla – gdje toga ima? nigdje – gdje majka rađa a drzava održava i stvara! samo da didam – (čuo sam nedavno da će najplodnije u baranji i slavoniji ‘ ‘domoljubi’ davat stranom “partneru” u zakup na 10ü g.. ) laku noč svirači , lud zbunjenoga..

Vrtolet
Gost
Vrtolet
1 mjesec prije

Piždro, ima toga naprimjer u Njemačkoj. U njih se to zove Landflucht. Ta bjela kuga vlada uglavnom u istočnoj Nj. gdje su ruralna područja i poljoprivredne ravnice sve više bez života. A ima toga ustvari svugdje. Da je to neki HR specijalitet je totalna glupost. To samo može netko reći tko ne zna inozemstvo i misli da samo u HR postoje problemi i nigdje drugo.

Rusofil
Gost
Rusofil
1 mjesec prije

@Slavonac Pobjegao prije 50 godina, tvoja država okupirana? Koja je to tvoja država?

mislim
Gost
mislim
1 mjesec prije

austrougarska!

Mikojan
Gost
Mikojan
1 mjesec prije

@mislim, da Austrougarska je bila vrlo uređena zemlja a slavonac u toj državi je bio dobar i vrijedan radnik, Slavonija je cvala a ljudi odlazili samo sa priobalnog krša u svijet i Slavoniju. Ta ista Austrougarska je naselila Vis i tada je imao 3x više stanovnika nego danas.

Irena
Gost
Irena
1 mjesec prije

Tebi mozak ne smeta.

Slavonac
Gost
Slavonac
1 mjesec prije

R usofil,toje ona drzava stomije dala buducnost meni ,djeci i unucadi.Ja mislijo prije 50g.mi pobjedili ,sad ce doci fasisti i nas izgradjivati.Stasmo napravili,pokrali i potjerali Hrvate da izgradjuju fasisticke zemlje.Koje kriv zato,crvena bagra sto nije dala demokratski sustav.Cak su i svoje ubijali(Hebrang).

Rusofil
Gost
Rusofil
1 mjesec prije

@Slavonac Bojim se dalje komentirati, ipak je za tebe neophodna stručna pomoć.

Slavonac
Gost
Slavonac
1 mjesec prije

Mislis strucna pomoc medija.Meni nemogu isprati pamet kao onima milijun umirovljenika.Sve stosam napisi je istina,znas ko ne zeli istinu na ovim prostorima.90%starog sistema je uvuceno u hobotnicu.Hvala fasistima,stosumi dali 2000E mirovine.

Rusofil
Gost
Rusofil
1 mjesec prije

Mislim na stričeke u bijelom, koji mogu iz tih tvojih komentara prepoznati o kojem se “problemu” radi i koliko je to uzelo maha.

piždro
Gost
piždro
1 mjesec prije

Stock udba kabala isti k.. c drugo pakovanje. Udba je samo jedan od bezbro krakova global gejmera..

Gile
Gost
Gile
1 mjesec prije

100% u pravu…

Slonica
Gost
Slonica
1 mjesec prije

Svaka čast na trudu,i pokretanju postupka,
Ali ne znam dal stvarno itko misli da se nesto ,može ishoditi na Ustavnom i ikojem sudu ,
i da više ljudi pokrene a ne pojedinac .
Cijeli svijet nosi maske i prati agendu i sad ce naša mala Hr isposlovati neku bitku o maskama.I onda je svizac zamotao čokoladu.
Po Njemackoj(offenbach)mediji govore o ponovnom zatvaranju parkova…a mi još bijemo bitku s neučinkovitošću maski.
Dobit cete odgovor o maskama kad uvedu vizire
Ne mislim nista loše ,al u 3 4 mj komentari se vrte u krug,nikakvog napretka.
A ovdje se stvarno da svašta naučiti i pametno procitati.Lp

Planet zemlja
Gost
Planet zemlja
1 mjesec prije

Slonice,ali meni dosta znaci da nam i formalno,na papiru,kazu da je dosao kraj..onda cu bolje znati kako dalje.svako dobro.

Slonica
Gost
Slonica
1 mjesec prije

Planet…u tome i je stvar nema formalno interesantnije je ….promatraju ko mi hrčka u kavezu dok vrti onaj kotač gore dole….naprijed nazad….
Ovo se tiče sviju a konstruktivnih rjesenja nema ,sa svih strana zid koji se (,cini mi se)smanjuje. Jedna u skladu.
Nikad više crno vino
Nikad više neće sjati
Nikad više srce moje
Nece moci neće znati
Stare pjesme da mi vrati.
Da mi vrati drage ljude
Nikad više nikad više
Ova jutra da nas bude.
Novi fosili -Rip Rajko Dujmić

istina boli
Gost
istina boli
1 mjesec prije

Slonica
prekrasna pjesma………..ima ih jos, naravno. Ode jos jedan dobricina.
Eto, kad se u ova tmurna vremena prisjecamo starih dobrih stvari, da pridodam jednu dobru vijest…….ABBA se ponovo okupila i navodno vec djeluje u studiju sa novim materijalima.

habanero
Gost
habanero
1 mjesec prije

… a ti znaš koja je agenda?

Cigo
Gost
Cigo
1 mjesec prije

Slonice, kakve veze ima što smo mali. Kakav je to način ako kažemo: “Jbg, kud svi Turci tud i mali Mujo. šta mi mali možemo…” itd. itd. Svaka čast gospodinu koji je podnio tužbu ustavnom sudu. Od istoga se ne nadam nikakvoj pomoći. Sve je to isti soj ljudi. Znam jednu osobu iz njihovih redova. Ta bi napravila sve da navuče vodu na svoj mlin i uvijek gleda samo vlastitu korist. Pa kako da se od takvih nadaš nekoj podršci. Ipak, kad vidiš da postoji neko kao g. Ponoš, onda vidiš da nismo baš skroz ogrezli u zlu i neznanju.. Ovo je doba kad se odvaja žito od kukolja!

Slonica
Gost
Slonica
1 mjesec prije

Cigo…evo upravo ste sami dali odgovor.
Nema veze što smo mali,
Ali se ne nadate ikakvoj pomoći.To je to.
I kažete da ce se odvojiti zito od kukolja,
I ja se nadam da hoće. LP

Max
Member
Max
1 mjesec prije

Bravo ; Istina je na vašoj strani i pobijedit ćete.

llll
Gost
llll
1 mjesec prije

“pljacku,tajkunsku i rodjacku privatizaciju,kriminal u svim porama drustva,u policiji,pravosudju,skolstvu i zdravstvu….” To smo prošli??? Na koji način? Da ignoriramo, zabloravimo i pravimo se ludi da se to ne događa? Ti možeš, a usput i moraliziraš. Valjda partija tako naložila. Ili bi htio preko toga.

Duboka država milijardera
Gost
Duboka država milijardera
1 mjesec prije

Prema neki stranim istraživanjima, maske su štetne za onog ko ih nosi. Jednostavno i logično! Ako je neko nedovljno zaražen kovid virusom, i nosi masku, tada samo pomaže da se virus dalje razmnožava sve do kritične granice, kada će taj čovek postati bolestan. Prevencija je; držite rastojanje od 2m, ni sa kim se ne zadržavati duže od 15 min, i higijena. Dakle, definitivno, maske su štetne i dovele su do velikog povećanja mortaliteta. Maske treba da nosi samo medicinsko osoblje u bolnicama.

Vrtolet
Gost
Vrtolet
1 mjesec prije

Maske znači štete ljudima ovisno o zanimanju. Medicinskom osoblju ne štete, kirurgima nikako. Ali fizičkim radnicima, i zidarima sa hobijem filozofiranja šteti zdravlju da čak moraju na sud zbog toga. A i smeta pri pušenju u prostorijama gdje je to inače zabranjeno.

Bella Kral
Gost
Bella Kral
1 mjesec prije

Koliko će trajati dok ovi to pregledaju ako se ne izgubi negdje u nekoj ladici? Da li ćete napraviti pritisak da se ovo pokrene čim prije s napomenom da osvješteni stoje iza vas…..Osvješteni prozivka.Ima nas dovoljno.✌️

Stock
Gost
Stock
1 mjesec prije

Berlin je pokazatelj kako bi trebalo raditi.
Ko je tamo pokrenuo mase?
Berlin je pokazatelj kako će vlasti reagovati.
Prekinuće protest prije vremena, a pod izgovorom onoga o čemu se protestuje…širenje zaraze???
Ali je to učinilo da još više Berlinaca uvidja da nešto…smrdi.
Da li je nešto slično moguće u Hrvatskoj, Srbiji ili nekoj drugoj državi bivše SFRJ?
Da, ako se “struka” poveže kao u Njemačkoj. I povede one koji su protiv ovih i ovakvih mjera.
Ima li takvih naznaka?
Izlaznost na takve proteste bi bila pokazatelj koliko ljudi misli ovako. A koliko-onako.

Alex
Gost
Alex
1 mjesec prije

Presudu će donijet jednog dana a možda i prije…ne lipšiagarče dp zelene trave😂😂😂

Slovenac
Gost
Slovenac
1 mjesec prije

Nosi masku2 sata stetna je koji budali nije jasno

Vederson
Gost
Vederson
1 mjesec prije

Možemo se mi igrati demokracije tužbama, ali to je kao da meni neki Marko ukrade auto i ja to vidim i odem ga prijaviti njegovom bratu i nadam se pravdi…
Sjećam se buke žz dok su bili u saboru, hrpa prijava USKOK-u i DORH-u ali naravno ništa od toga… Baš zbog toga su ispadali smiješni ili su bili samo kontrolirana opozicija….ali u demokraciji su sve opcije kontrolirane…

Gile
Gost
Gile
1 mjesec prije

Sve što se događalo u zadnjih 30 godina je čisti kriminal i zlo od strane zlih, pokvarenih ljudi. Većina građana npr. ZG nisu niti osjetili rat, e- čišćenje, malo više njih jesu pretvorbu i privatizaciju ali i dalje se živjelo “normalno”. Djeca su išla u škole, na fakultete, radilo se, za manje plaće nego što smo zaslužili ali ovo je promjena kojom pokušavaju promijeniti civilizacijske trendove, vraćaju nas u robovlasničkom društvo… Zapamtite, slijedi život posao-kuća, minimum svih socijalnih komponenti, pod pritiskom “moraš ovo-ne smiješ ono”. Bio sam u ratu, bio na tržištu rada, imam obitelj i u 6. desetljeću života sam, zabrinut sam, i to jako…

Vrtolet
Gost
Vrtolet
1 mjesec prije

Gile@ većina nas je doživila slične stvari. I ja se brinem za budućnost i za ono što se sa nama radi. Ali baš zbog toga ne trošim energiju na bezvezne stvari kao sto je nošenje ili ne nošnje maski. Imamo daleko daleko veće probleme u budućnosti.

Mario
Gost
Mario
1 mjesec prije

Ovcoidu nosenje maske je pocetak nezamislive diktature

Marija
Gost
Marija
1 mjesec prije

AUSTRIJA MJERE PROTIV KORONE PROGLASILA NEUSTAVNIMA: Oglasio se i hrvatski ustavni sudac; ‘Mi dijelimo pravnu kulturu s njima…’

asidcdvabwcvadvadcasdcbasdcAWDCaw
Gost
asidcdvabwcvadvadcasdcbasdcAWDCaw
1 mjesec prije

Nizozemska ukinula maske.

Stock
Gost
Stock
1 mjesec prije

“Oglasio se i hrvatski ustavni sudac; ‘Mi dijelimo pravnu kulturu s njima…”
Dobro!
Nije prvi put da se dijeli pravna kultura sa Germanima.

RENEW
Gost
RENEW
1 mjesec prije

En ki ve, da sta HIV in hepatitis nevarnejša kot prehladni virus.
https://www.rubikon.news/artikel/die-hygiene-religion
https://www.naturalnews.com/2020-07-26-canadian-government-encourages-random-glory-holes-to-avoid-coronavirus.html
Toda drugi mislijo, da sta HIV in hepatitis manj škodljiva kot prehladni virus.

RENEW
Gost
RENEW
1 mjesec prije

Mislijo, da je čisto vseeno, če se ljudje okužijo s HIV in če se drogirajo s krokodilom.

hrvat
Gost
hrvat
1 mjesec prije

konju jedan nepodojeni
a jesi g—up
razmisli svojom glavom

ronson
Gost
ronson
1 mjesec prije

Carevo novo ruho………..Ministarstvo snova…..ljudi su bojim se zaslužili sve ovo…….nažalost….nažalost

Rusofil
Gost
Rusofil
1 mjesec prije

@EZ Da li je ovo tvoj portal? Tu si od početka? Ko misliš da si ti da znaš za koga je ovo portal i da tjeraš druge? Ovo je bio portal za ljude sklone promišljanju i logici. Nadam se da neće postati portal za budale.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije

Dragi Rusofil. Ako si ikad cuo da npr. postoji motoclub koji u svoje redove prima bicikliste, onda su na logicno dobrodosli i oni bez mozga.

Rusofil
Gost
Rusofil
1 mjesec prije

@EZ Iskreno nisam čuo za takav moto klub i nije mi jasno zašto misliš da ste dobrodošli. Ipak, ne treba niko da vas tjera.

Vrtolet
Gost
Vrtolet
1 mjesec prije

Moto klub ima članove i oni se sastaju uglavnom međusobno. Ovo je ipak za svakoga otvorena stranica koja se svojim člancima i teorijama obraća svima. Otvorena je za komentiranje i svako može komentirati. Naravno nebi bila “naša” stranica da se najbolji nepodobni protuargumenti nebi brisali. Odnosno od ostatka prosvijetljenih nebi uličarski vrijeđalo. Ali to su ostaci prošloga društva i “kulture”.

Vrtolet
Gost
Vrtolet
1 mjesec prije

Ouu, E Zapata onaj intelektualac sa puno mozga piše moto klub sa “C”. Treba znati koristiti mozak Zapata. 👍😄😄😄

Rusofil
Gost
Rusofil
1 mjesec prije

Prijedlog je odličan i trebalo bi pokrenuti postupak. Siguran sam da nisu ni razmišljali o zakonitosti svojih odluka. Biće šala to dokazati.

Antun Tun
Gost
Antun Tun
1 mjesec prije

Ustavni sud ce razmatrati valjanost odredbe slijedecih godinu dana I kad grjpa nestane odluku ce proglasiti neustavnom.

Mikojan
Gost
Mikojan
1 mjesec prije

@Antun Tun, gripa ne nestaje, ona je stalno tu oko nas.

piždro
Gost
piždro
1 mjesec prije

Sutra ce on uzet novi nick i opet pičit po starom kao i da se ništa nije ni desilo ..

otpisani
Member
Famed Member
otpisani
1 mjesec prije

Ivo jesi to ti?

Promatrac
Gost
Promatrac
1 mjesec prije

Privatizacija nije sporna. Sporna je pretvorba, zapravo uljepsani naziv za kriminalnu nacionalizaciju, otimacinu.
Razmisli samo, sve je u ekonomiji bilo drustveno. Jedini je problem sto unatoc izumu dvostrukog racunovodstva kojim se dicimo, dopustili smo imovinu bez titulara. Umjesto nekog ponaosob sto se moglo regulirati vaucerima, sve od cega smo imali korist nacionalizirano je, otudhjeno, pretvoreno u drzavno. Tek iz pozivije drzavnog sto ranije nikada nije bilo, ta ista drzava privatizira bez procjene, nerijetko tijekom rata povlastenim kadrovima.
Sto povlasteni kadrovi rade s tom vrijednoscu? U jednim slucajevima dobivaju povlastene kredite ranije, kriminalno pretvorenih banaka i nerijetko zaduzuju radnike same bez njihove suglasnosti.
Poslovna umjesnost povlastenih kadrova je rezultirala unistenjem privrede, odnosno ovisnoscu o zaduzivanju. Unistili su apsolutno sve, a sudstvo i kupljen socijalni mir kadroviranjem su samo produzena ruka terora nad gradjanima i pravnim osobama kao normi pljackaskog drustva.

P.S: isto su radili poslije drugog svjetskog rata. Nacionalizacija, ubijanje, protjerivanje, samo tad se bacalo ljude u jame a sad ih se mrcvari dok si sami ne oduzmu zivot.

Z.A.
Gost
Z.A.
1 mjesec prije

nemam nista na dodat sve je receno … +…….

Slavonac
Gost
Slavonac
1 mjesec prije

Promatrac,pitanje svi pitanja.Kosu to crveni menedzer koji su dvaput u 45g.pokrali na ovim prostorima.Jesuli to oni stosu govorili,zavadi pa vladaj,nedrzise zakona kao pijan plota.Narodu su isprali mozgove,a mladi koji suse okoristili od svoji roditelja govore,zaboravimo idemo u buducnost.

švejk
Gost
švejk
1 mjesec prije

Ove budale če nas sve ugušiti. Berlin čeka…

Tihi
Gost
Tihi
1 mjesec prije

Ja sam protiv svakog nasilja i nametanja restrikcija,pa makar to bilo i dobro za mene. Dakle ako hocu nositi masku nebi smio ni sad ni ikad nitko mi to zabraniti. Ako neću nositi masku takodjer. Ali stalno zapovjedaju i brane. Prosle godine nisam smio sa maskom u banku a sad smijem i moram.. ludost… ne znam nisam pametan, nekako mi ima logike da se u banku ne ide zamaskiran,a ako postoji epidemija gripe zašto ne maska osobito gdje ima puno ljudi i gužve.. mislim da ne steti možda samo pomaze. E sad ,samo zbog nečije sumnjive politike,strogo sam protiv maske jer maska ne stiti od politike.

Kisik
Gost
Kisik
1 mjesec prije

Ovo je gore.

Petar
Gost
Petar
1 mjesec prije

Hvala

Nazgul75
Member
Nazgul75
1 mjesec prije

Koga interesuje, valja pogledati
Balkan info dr Mila Aleckovic i dr. Alek Racic
https://YouTube.com/watch?v=h1SNuGsGN9c
Pitanje koliko će biti ‘necenzurisano’

Angie
Gost
Angie
1 mjesec prije

Svaka čast – nadam se da ćete uspjeti radi svih nas.
Niste jedini.
https://www.portalnovosti.com/ustavnost-u-doba-virusa

Irena
Gost
Irena
1 mjesec prije

Gospoda Vidovic i mi ,skeptici, smo bili u pravu. Sada neka se javi onaj copor baba i babljaka , koji su pjuvali po nama i lijepo se ispricaju, zbog neznanja ,a puno lajanja na mjesec.

Edoardo
Gost
Edoardo
1 mjesec prije

Dosta maskama. To je ponimavanje ljudska bića. Tko žele to nose, ali ne ja.

POVEZANE VIJESTI

Izbornik
130
0
()
x