Odluke o maskama predane pod povećalo Ustavnog suda

Davor Bozinovic

Izravnu potvrdu o tome kako akti tijela javne vlasti RH nisu u skladu s Ustavom i zakonom vidjeli smo unatrag zadnjih mjeseci dva puta: prvi put kad je više od mjesec dana nakon „lockdowna“ promijenjen Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kojeg se pokušalo primijeniti retrogradno, i drugi put kada je bolesnim ljudima najprije uskraćeno biračko pravo da bi se to netom pred izbore brže-bolje promijenilo. Naš suradnik Velimir Ponoš prikupio je činjenični materijal kojim jasno dokazuje kako su i odluke stožera o obvezi nošenja maske za lice kako bez medicinske, tako i bez pravne podloge, te je Ustavnom sudu Republike Hrvatske podnio „Prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti propisa s Ustavom i zakonom“ kojeg donosimo u cijelosti.


 Ustavni sud Republike Hrvatske
Trg svetog Marka 4, 10 000 Zagreb

Predlagatelj:
Velimir Ponoš


Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti propisa s Ustavom i zakonom

I. Prema čl. 38. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (NN 99/99, 29/02, 49/02) predlagatelj naslovu predlaže pokrenuti postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite, i to:

Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije COVID-19

KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-104, od 10. srpnja 2020. (NN 80/2020)

– Odluka o dopuni odluke o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije COVID-19

KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-106, od 14. srpnja 2020. (NN 81/2020)

II. Predlagatelj odluke prilaže spisu, predlaže pokrenuti postupak ocjene suglasnosti za osporavane akte u cijelosti, te navodi i obrazlaže kako smatra da odluke nisu suglasne sa sljedećim Ustavnim i zakonskim odredbama:

čl. 23. st. 1. Ustava (NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14) budući su odlukama građani izloženi zlostavljanju, odnosno liječničkom ili znanstvenom pokusu bez svoje privole, a što se obrazlaže sljedećim:

Donošenjem odluka Nacionalni stožer civilne zaštite (u daljem tekstu: stožer) poziva se na preporuku Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) od 5. lipnja 2020. „Advice in the use of masks in the context of COVID-19“.(1). Uvodno je predlagatelj mišljenja kako se nijedan narativ pa ni preporuka WHO ne smije uzeti kao apsolut, a osobito ne donošenjem ultimativne odluke i bez preispitivanja što naročito vrijedi za svijet medicine i farmacije u kojem se studije često lažiraju i/ili namještaju što priznaje i sama medicina (2), a koje je lažiranje u prethodnoj pandemiji svinjske gripe iz 2009, godine činio i sam WHO čiji su čelnici za stvaranje lažne pandemije dobivali novac farmaceutskih kompanija što je okarakterizirano kao „prevara stoljeća“. (3)

Uvidom u preporuku WHO (4)  vidljivo je kako se unutar iste nije ispitivao sadržajni okvir u opsegu na koji se odluka primjenjuje, pa se tako nije ispitivao utjecaj nošenja maske za lice na zdrave ljude koji masku nose puno radno vrijeme, uz nošenje maske i u javnom prijevozu, i u sklopu ostalih životnih potreba što dovodi do nošenja maske po 11 sati dnevno, svaki dan, na dulje vrijeme, i u svim, a često i u ekstremnim vremenskim uvjetima. Identično se nije ispitivalo ni u sklopu tehničkog izvješća „Upotreba maske za lice u zajednici“ Europskog centra za sprječavanje i kontrolu bolesti (ECDC) od 9.travnja 2020. (5) Štoviše, unutar dokumenata stoji  kako za upotrebu maske za lice u zajednici postoji nedostatak dokaza i u učinkovitosti suzbijanja transmisije virusa SARS-CoV-2, i u analizi nuspojava štetnosti nošenja maske za lice. Dokumentima se dokazuje kako su odluke stožera u donesenom opsegu i sadržaju bez pokrića unutar preporuke i izvješća, te je pozivanje na njih oblik dovođenja u zabludu, odnosno odlukama se izvodi pokus na građanima bez njihove privole što je suprotno navedenoj ustavnoj odredbi.

čl.16.st.2. Ustava budući nije proveden test razmjernosti.

čl.70.st.1. Ustava budući se zdravim osobama kojima obaveza nošenja maske za lice izaziva štetne posljedice po fizičko ili mentalno zdravlje uskraćuje pravo na zdrav život.

čl. 49. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 47/20) koji definira mjeru iz članka 47. na način kojim se nošenje maske za lice kao mjera dezinfekcije u tijeku kroz obaveznu protuepidemijsku dezinfekciju obavlja tijekom bolesti odnosno kliconoštva što znači da se odluke stožera o nošenju maske za lice prema čl. 49. ne smiju i ne mogu odnositi na sve, nego samo na bolesne osobe i na osobe za koje je utvrđeno da su zaražene.

čl.1., čl.2., i čl.9. Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08,112/12) budući se osobama koje ne nose masku za lice iz uvjerenja kako za isto ne postoji ni medicinska, što je prethodno pojašnjeno u obrazloženju uz članak 23. Ustava, kao ni pravna podloga što se pojašnjava prijedlogom u cijelosti, uskraćuju ljudska prava među kojima su pravo na rad zajamčeno čl.55. Ustava, i pravo na nediskriminaciju.

čl.1. do čl.6., čl.8., čl.10. i čl.16. Zakona o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08) što se obrazlaže sljedećim: Uvodno, u čl.1. zakon svaku bolesnu ili zdravu osobu definira kao pacijenta kojem se pruža određena mjera u cilju očuvanja ili unaprjeđenja zdravlja. U čl.2. svakom se pacijentu jamči opće i jednako pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu primjerenu njegovom zdravstvenom stanju, sukladno općeprihvaćenim stručnim standardima i etičkim načelima, u najboljem interesu pacijenta i uz poštivanje njegovih osobnih stavova, a koji se odlukama ne poštuju. Čl.3. do čl.5. definiraju načela humanosti i dostupnosti kojima se osigurava poštivanje pacijenta kao ljudskog bića, pravo na fizički i mentalni integritet, te pravo na jednaku mogućnost zaštite prava svih pacijenata, dok čl.6. definira pravo na suodlučivanje pacijenta koje obuhvaća pravo pacijenta na obaviještenost i pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinoga dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka što je odlukama prekršeno. U nesuglasju je odluka stožera i s čl.8. koji definira pravo na obaviještenost pacijenta uključujući obaviještenost o procjeni rezultata i ishoda određenog terapijskog postupka, mogućim prednostima i rizicima, i pacijentovu pravu na suodlučivanje,  te s čl.10. koji definira kako pacijent uvijek ima pravo tražiti drugo stručno mišljenje o svome zdravstvenom stanju, i s čl.16. koji propisuje kako pacijent ima pravo odbiti pojedini terapijski postupak dok se prihvaćanje terapijskog postupka izražava potpisivanjem suglasnosti, a što je odlukama  prekršeno u cijelosti.

čl.1., čl.2., čl.4. i čl.5. Zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine (NN 13/2003) što se obrazlaže sljedećim: Uvodno, čl.1. Konvencije štiti dostojanstvo i identitet svih ljudskih bića, i jamči svima, bez diskriminacije, poštovanje njihova integriteta i drugih prava i temeljnih sloboda u pogledu primjene biologije i medicine. Čl.2. definira primat ljudskog bića na način da interesi i dobrobit ljudskog bića imaju prednost nad interesima društva ili znanosti, dok čl.4. definira i obvezuje profesionalni standard svih zahvata na području zdravstva. Čl..5. jamči kako se zahvat koji se odnosi na zdravlje može izvršiti samo nakon što je osoba na koju se zahvat odnosi o njemu informirana i na njega slobodno pristala, a toj se osobi nužno, prethodno slobodnom i dobrovoljnom pristanku, moraju dati odgovarajuće informacije o svrsi i prirodi zahvata kao i njegovim posljedicama i rizicima, a s čime su odluke stožera u nesuglasju.

III. Slijedom navedenog predlagatelj

predlaže

da Ustavni sud Republike Hrvatske pokrene postupak ocjene suglasnosti odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite iz I., te da nakon provedenog postupka temeljem članka 55. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske poništi, podredno ukine osporavane akte.

IV. Prijedlogu se prilažu osporavani akti u fizičkom obliku kao i poveznice na njihova internet izdanja, dok se za reference prilažu poveznice na dokumente i internet stranice.

Zagreb, 7. kolovoza, 2020.

Potpis predlagatelja:
Velimir Ponoš


Prilozi:

– Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije COVID-19

KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-104, od 10. srpnja 2020.

https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20maske.pdf

– Odluka o dopuni odluke o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije COVID-19

KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-106, od 14. srpnja 2020.

https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20maske%20-%201.%20dopuna.pdf

Reference:

  1. https://vlada.gov.hr/vijesti/bozinovic-za-rtl-u-ovom-novom-normalnom-nosenje-maski-je-dobro-za-sve/29969 https://www.antenazadar.hr/clanak/2020/07/bozinovic-nositi-masku-u-drustvu-izraz-je-postovanja-prema-drugome/
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1182327/?fbclid=IwAR2LKyOTTbS_a1U2I9AHjqj6yKF4kHEw469LjXS4artboRUaCe0RCj_AdPc
  3. https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/strucnjak-eu-epidemija-h1n1-bila-je-preuvelicana-2219301 https://www.poslovni.hr/strane/farmaceutske-tvrtke-lazirale-pandemiju-svinjske-gripe-136484 https://www.forbes.com/2010/02/05/world-health-organization-swine-flu-pandemic-opinions-contributors-michael-fumento.html#5e9b999a48e8
  4. https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
  5. https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Use%20of%20face%20masks%20in%20the%20community_HR.pdf
hrvatskamaskeVelimir Ponoš
Pretplatiti se
Obavijesti o
109 Komentari
Najstariji
Najnoviji Najviše komentiran
Inline povratne informacije
Pogledaj sve komentare
Planet zemlja
3 godine prije

Smogovci,da te nije logika i pamet napustila,shvatio bi da je ova borba i za tvoje dobro.borba,za sada,samo pravosudna.

Planet zemlja
3 godine prije

Ako se ovo potegne na sudu unutar sljedećih 10 godina,biti Ce nevjerojatan uspjeh☹️ako se ne dogodi nista uskoro na pravosudnim instancama,znat cemo da borba kroz sistem nije moguća.a onda da vidimo..

Marija
3 godine prije

Samo me zanima da li će stići odgovor i ako dođe kakav. Koliko znam i nisu nešto ažurni.

Istrazuj
3 godine prije

Bravo.
Mislim da bi ove podatke mogao ikoristiti svaki gradjanin Hrvatske u podizanju ustavne tuzbe.
U H je jos uvije podizanje ustavne tizba gradjansko pravo i ne kosta nista.
Ne znam sta bi se desilo kada bi ustavni sud dobio na 1000de tuzbi.

Planet zemlja
3 godine prije

Medo,to je to na Sha smo najosjetljiviji.ako se na to Nece ljudi dignuti,na Sha Ce???ajde shvaćam zaludjene penzice sa maskom u autu,lobotomija..ali ako djeci nametnu novo normalno,treba dignuti glas(vile i baklje).

Emiliano Zapata
3 godine prije

U najboljem scenariu, Ustavni sud naredi odstetu gradanima i posalje u zatvor par kovidiota iz kriznog staba!
E sad, da mi je vidjeti lice ljudima kad shvate da ce morati placati veci porez, neki novi prirez ,nakandu i sl. kako bi se odsteta isplatila!?
Da sad dodatno ne ulazim u problem koji nam stvara novac i uz pomoc kojeg unatoc eventalnom izgubljenom slucaju na sudu mogu inflacijom zavarati gradane pa na taj nacin namaknuti pare za odstetu.
Mogu to i jednostavnije izvesti, samo dignu cjenu struje, vode, plina, ma zapravo ako razmislite mogu sto god pozele!

Po meni treba sistem mjenjati u anarhiju, bez ikakvih vladara! I nista ne brinite, nece biti onako kako anarhiju prikazuju u Hollywoodakim filmovima, naprotiv to je ispiranje mozga!!!
Dajte si truda pa proucite temu, (nemojte me sad zatrpavat pitanjima!)
HINT: UBUNTU Michael Terinnger

Planet zemlja
3 godine prije

Pazi sad kako Ce msm mediji javiti ista o ovome..mediji su na neprijateljskoj strani,na prvoj liniji obrane zlotvora.od vaseg omiljenog lokalnog,radijskog,voditelja do glavešina medijskih kuca.to se ne smije zaboraviti,nema ono,nismo znali.

Tvrdi
3 godine prije

Svaka čast na trudu ali tko sjedi u Ustavnom sudu ? Neovisni stručni pravnici ?
Maske su oznake za bolesne-zaražene, žele nas sve označiti kao bolesne a onda u torove pa na žigosanje, drugi razlog ne postoji.
Nije njihov plan da se brinu o našem zdravlju, da je, sve bi bilo drugačije.
Od prve izjave ministra da više ništa neće biti kao prije i “novo normalno”, svakom sa zrnom mozga je moglo biti jasno što se dešava.
Nikakvi prirodni virusi već do u detalj isplanirana svjetska akcija tjeranja ljudi u torove.
Žao mi je da tkz. inteligentni ljudi to ne vide i ne shvaćaju što se dešava.

Planet zemlja
3 godine prije

Smogovci,ti si pasivno agresivan.ne govori drugima Sha Ce raditi.ako je tebi propuh u glavi,zasho si ljubomoran na one kojima nije?ne popovati,molim.hvala

Tvrdi
3 godine prije

, nosio je on prije masku kada je ulazio u pošte i kladionice, sad mu je posao ugrožen i svima želi zlo.
Tipična velika rvatina

Planet zemlja
3 godine prije

Otpisani,mislim da je to njegova reakcija na strah,okretanje glave pa Ce,eto,sve proci.a mi ostali smo ludi.imam kuma takvog pa mi je jasnije.😷😷😷😷😷

nekoime
3 godine prije

Kakve veze ima Ustavni sud sa Ustavom?

piždro
3 godine prije

Jak ustavni sud i potpuno neovisan..kad im dreknu iz brisela: jeste potpisali i obećali da ćete bit poslušni.. zemlja opljačkana mladi vani otjerani…

Math
3 godine prije

Autor tužbe zaboravio je spomenuti i financijski teret za građanstvo. Maska nije besplatna, maske su često jednokratne a ako nisu trebaju se redovito prati.
Cijena maski je skočila u nebesa, naročito u tijeku prvog vala.
Da li će država svakom građaninu dati novčanu naknadu za nabavu maski? Da li će država ukinuti PDV na maske?

Slonica
3 godine prije

Svaka čast na trudu,i pokretanju postupka,
Ali ne znam dal stvarno itko misli da se nesto ,može ishoditi na Ustavnom i ikojem sudu ,
i da više ljudi pokrene a ne pojedinac .
Cijeli svijet nosi maske i prati agendu i sad ce naša mala Hr isposlovati neku bitku o maskama.I onda je svizac zamotao čokoladu.
Po Njemackoj(offenbach)mediji govore o ponovnom zatvaranju parkova…a mi još bijemo bitku s neučinkovitošću maski.
Dobit cete odgovor o maskama kad uvedu vizire
Ne mislim nista loše ,al u 3 4 mj komentari se vrte u krug,nikakvog napretka.
A ovdje se stvarno da svašta naučiti i pametno procitati.Lp

Max
3 godine prije

Bravo ; Istina je na vašoj strani i pobijedit ćete.

piždro
3 godine prije

Bravo Medo je.i im mamice i to bez maske!

mislim
3 godine prije

Svi ste vi junacine dok se ne razbolite a onda trk doktoru na pretrage i po lijekove.
to nije istina, barem kod mene, a kod tebe je, tako da…
inače nevolim prvo psihijatre … ali kirurge cijenim, oni su ko mehaničari ,ali za manju lovu
jeba.. više mehaničar i doktor opće prakse zaradi nego kirurg. di to ima.

llll
3 godine prije

“pljacku,tajkunsku i rodjacku privatizaciju,kriminal u svim porama drustva,u policiji,pravosudju,skolstvu i zdravstvu….” To smo prošli??? Na koji način? Da ignoriramo, zabloravimo i pravimo se ludi da se to ne događa? Ti možeš, a usput i moraliziraš. Valjda partija tako naložila. Ili bi htio preko toga.

Duboka država milijardera
3 godine prije

Prema neki stranim istraživanjima, maske su štetne za onog ko ih nosi. Jednostavno i logično! Ako je neko nedovljno zaražen kovid virusom, i nosi masku, tada samo pomaže da se virus dalje razmnožava sve do kritične granice, kada će taj čovek postati bolestan. Prevencija je; držite rastojanje od 2m, ni sa kim se ne zadržavati duže od 15 min, i higijena. Dakle, definitivno, maske su štetne i dovele su do velikog povećanja mortaliteta. Maske treba da nosi samo medicinsko osoblje u bolnicama.

Stock
3 godine prije

Ti si dojadio i Bogu i narodu sa tom udbom i komunistima.
Eto ti se maska nosi i u tvojoj Njemačkoj…
Je li i tamo udba i sinovi komunista?

Bella Kral
3 godine prije

Koliko će trajati dok ovi to pregledaju ako se ne izgubi negdje u nekoj ladici? Da li ćete napraviti pritisak da se ovo pokrene čim prije s napomenom da osvješteni stoje iza vas…..Osvješteni prozivka.Ima nas dovoljno.✌️

Bella Kral
3 godine prije

Imam godina koliko imam ali ne nosim masku.U Istri nigdje nisam imala neugodnost zbog toga,u busu me nitko nije opomenuo i dođem u selo Daruvar i kreću kompleksaške igre.Ne idem više u dućane gdje me opominju,uštedila sam novac jer kupujem samo što trebam.😁 Ko ih jebe,po meni treba zaobilaziti te dućane i onda neka se misle kad im padne promet..kreteni i tako su na rubu pripasti.

Stock
3 godine prije

Berlin je pokazatelj kako bi trebalo raditi.
Ko je tamo pokrenuo mase?
Berlin je pokazatelj kako će vlasti reagovati.
Prekinuće protest prije vremena, a pod izgovorom onoga o čemu se protestuje…širenje zaraze???
Ali je to učinilo da još više Berlinaca uvidja da nešto…smrdi.
Da li je nešto slično moguće u Hrvatskoj, Srbiji ili nekoj drugoj državi bivše SFRJ?
Da, ako se “struka” poveže kao u Njemačkoj. I povede one koji su protiv ovih i ovakvih mjera.
Ima li takvih naznaka?
Izlaznost na takve proteste bi bila pokazatelj koliko ljudi misli ovako. A koliko-onako.

Alex
3 godine prije

Presudu će donijet jednog dana a možda i prije…ne lipšiagarče dp zelene trave😂😂😂

Slovenac
3 godine prije

Nosi masku2 sata stetna je koji budali nije jasno

Vederson
3 godine prije

Možemo se mi igrati demokracije tužbama, ali to je kao da meni neki Marko ukrade auto i ja to vidim i odem ga prijaviti njegovom bratu i nadam se pravdi…
Sjećam se buke žz dok su bili u saboru, hrpa prijava USKOK-u i DORH-u ali naravno ništa od toga… Baš zbog toga su ispadali smiješni ili su bili samo kontrolirana opozicija….ali u demokraciji su sve opcije kontrolirane…

Gile
3 godine prije

Sve što se događalo u zadnjih 30 godina je čisti kriminal i zlo od strane zlih, pokvarenih ljudi. Većina građana npr. ZG nisu niti osjetili rat, e- čišćenje, malo više njih jesu pretvorbu i privatizaciju ali i dalje se živjelo “normalno”. Djeca su išla u škole, na fakultete, radilo se, za manje plaće nego što smo zaslužili ali ovo je promjena kojom pokušavaju promijeniti civilizacijske trendove, vraćaju nas u robovlasničkom društvo… Zapamtite, slijedi život posao-kuća, minimum svih socijalnih komponenti, pod pritiskom “moraš ovo-ne smiješ ono”. Bio sam u ratu, bio na tržištu rada, imam obitelj i u 6. desetljeću života sam, zabrinut sam, i to jako…

Marija
3 godine prije

AUSTRIJA MJERE PROTIV KORONE PROGLASILA NEUSTAVNIMA: Oglasio se i hrvatski ustavni sudac; ‘Mi dijelimo pravnu kulturu s njima…’

RENEW
3 godine prije

En ki ve, da sta HIV in hepatitis nevarnejša kot prehladni virus.
https://www.rubikon.news/artikel/die-hygiene-religion
https://www.naturalnews.com/2020-07-26-canadian-government-encourages-random-glory-holes-to-avoid-coronavirus.html
Toda drugi mislijo, da sta HIV in hepatitis manj škodljiva kot prehladni virus.

hrvat
3 godine prije

konju jedan nepodojeni
a jesi g—up
razmisli svojom glavom

Gile
3 godine prije

100% u pravu…

ronson
3 godine prije

Carevo novo ruho………..Ministarstvo snova…..ljudi su bojim se zaslužili sve ovo…….nažalost….nažalost

Rusofil
3 godine prije

@EZ Da li je ovo tvoj portal? Tu si od početka? Ko misliš da si ti da znaš za koga je ovo portal i da tjeraš druge? Ovo je bio portal za ljude sklone promišljanju i logici. Nadam se da neće postati portal za budale.

Rusofil
3 godine prije

Prijedlog je odličan i trebalo bi pokrenuti postupak. Siguran sam da nisu ni razmišljali o zakonitosti svojih odluka. Biće šala to dokazati.

piždro
3 godine prije

Sutra ce on uzet novi nick i opet pičit po starom kao i da se ništa nije ni desilo ..

nepoželjni
3 godine prije

Ivo jesi to ti?

Z.A.
3 godine prije

nemam nista na dodat sve je receno … +…….

švejk
3 godine prije

Ove budale če nas sve ugušiti. Berlin čeka…

Tihi
3 godine prije

Ja sam protiv svakog nasilja i nametanja restrikcija,pa makar to bilo i dobro za mene. Dakle ako hocu nositi masku nebi smio ni sad ni ikad nitko mi to zabraniti. Ako neću nositi masku takodjer. Ali stalno zapovjedaju i brane. Prosle godine nisam smio sa maskom u banku a sad smijem i moram.. ludost… ne znam nisam pametan, nekako mi ima logike da se u banku ne ide zamaskiran,a ako postoji epidemija gripe zašto ne maska osobito gdje ima puno ljudi i gužve.. mislim da ne steti možda samo pomaze. E sad ,samo zbog nečije sumnjive politike,strogo sam protiv maske jer maska ne stiti od politike.

Kisik
3 godine prije

Ovo je gore.

Petar
3 godine prije

Hvala

Nazgul75
3 godine prije

Koga interesuje, valja pogledati
Balkan info dr Mila Aleckovic i dr. Alek Racic
https://YouTube.com/watch?v=h1SNuGsGN9c
Pitanje koliko će biti ‘necenzurisano’

Angie
3 godine prije

Svaka čast – nadam se da ćete uspjeti radi svih nas.
Niste jedini.
https://www.portalnovosti.com/ustavnost-u-doba-virusa

Irena
3 godine prije

Gospoda Vidovic i mi ,skeptici, smo bili u pravu. Sada neka se javi onaj copor baba i babljaka , koji su pjuvali po nama i lijepo se ispricaju, zbog neznanja ,a puno lajanja na mjesec.

Irena
3 godine prije

Toiki su ti vec rekli da si glup kao kamen al ti izgleda ne cujes, ne vidis ili nemas scime skuziti da ODJE…

Edoardo
3 godine prije

Dosta maskama. To je ponimavanje ljudska bića. Tko žele to nose, ali ne ja.

Joe
3 godine prije

Sad je sve u rukama časnog dr.sc iz Bihaća i sličnih “stručnjaka”….hahahahahahahaha…PIPL MAST TRAST AS bog te jbo…

Joe
3 godine prije

Samo ti nosi.

gostPeko
3 godine prije

Mladi ss-ovci po gradovima idu po ulicama i ljudima na otvoreno nalagaju da stave masku. Posaljite ih u 3PM.

© 2023 – Portal Logično

POVEZANE VIJESTI