fbpx

Odluke o maskama predane pod povećalo Ustavnog suda

Davor Bozinovic

Izravnu potvrdu o tome kako akti tijela javne vlasti RH nisu u skladu s Ustavom i zakonom vidjeli smo unatrag zadnjih mjeseci dva puta: prvi put kad je više od mjesec dana nakon „lockdowna“ promijenjen Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kojeg se pokušalo primijeniti retrogradno, i drugi put kada je bolesnim ljudima najprije uskraćeno biračko pravo da bi se to netom pred izbore brže-bolje promijenilo. Naš suradnik Velimir Ponoš prikupio je činjenični materijal kojim jasno dokazuje kako su i odluke stožera o obvezi nošenja maske za lice kako bez medicinske, tako i bez pravne podloge, te je Ustavnom sudu Republike Hrvatske podnio „Prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti propisa s Ustavom i zakonom“ kojeg donosimo u cijelosti.


 Ustavni sud Republike Hrvatske
Trg svetog Marka 4, 10 000 Zagreb

Predlagatelj:
Velimir Ponoš


Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti propisa s Ustavom i zakonom

I. Prema čl. 38. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (NN 99/99, 29/02, 49/02) predlagatelj naslovu predlaže pokrenuti postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite, i to:

Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije COVID-19

KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-104, od 10. srpnja 2020. (NN 80/2020)

– Odluka o dopuni odluke o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije COVID-19

KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-106, od 14. srpnja 2020. (NN 81/2020)

II. Predlagatelj odluke prilaže spisu, predlaže pokrenuti postupak ocjene suglasnosti za osporavane akte u cijelosti, te navodi i obrazlaže kako smatra da odluke nisu suglasne sa sljedećim Ustavnim i zakonskim odredbama:

čl. 23. st. 1. Ustava (NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14) budući su odlukama građani izloženi zlostavljanju, odnosno liječničkom ili znanstvenom pokusu bez svoje privole, a što se obrazlaže sljedećim:

Donošenjem odluka Nacionalni stožer civilne zaštite (u daljem tekstu: stožer) poziva se na preporuku Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) od 5. lipnja 2020. „Advice in the use of masks in the context of COVID-19“.(1). Uvodno je predlagatelj mišljenja kako se nijedan narativ pa ni preporuka WHO ne smije uzeti kao apsolut, a osobito ne donošenjem ultimativne odluke i bez preispitivanja što naročito vrijedi za svijet medicine i farmacije u kojem se studije često lažiraju i/ili namještaju što priznaje i sama medicina (2), a koje je lažiranje u prethodnoj pandemiji svinjske gripe iz 2009, godine činio i sam WHO čiji su čelnici za stvaranje lažne pandemije dobivali novac farmaceutskih kompanija što je okarakterizirano kao „prevara stoljeća“. (3)

Uvidom u preporuku WHO (4)  vidljivo je kako se unutar iste nije ispitivao sadržajni okvir u opsegu na koji se odluka primjenjuje, pa se tako nije ispitivao utjecaj nošenja maske za lice na zdrave ljude koji masku nose puno radno vrijeme, uz nošenje maske i u javnom prijevozu, i u sklopu ostalih životnih potreba što dovodi do nošenja maske po 11 sati dnevno, svaki dan, na dulje vrijeme, i u svim, a često i u ekstremnim vremenskim uvjetima. Identično se nije ispitivalo ni u sklopu tehničkog izvješća „Upotreba maske za lice u zajednici“ Europskog centra za sprječavanje i kontrolu bolesti (ECDC) od 9.travnja 2020. (5) Štoviše, unutar dokumenata stoji  kako za upotrebu maske za lice u zajednici postoji nedostatak dokaza i u učinkovitosti suzbijanja transmisije virusa SARS-CoV-2, i u analizi nuspojava štetnosti nošenja maske za lice. Dokumentima se dokazuje kako su odluke stožera u donesenom opsegu i sadržaju bez pokrića unutar preporuke i izvješća, te je pozivanje na njih oblik dovođenja u zabludu, odnosno odlukama se izvodi pokus na građanima bez njihove privole što je suprotno navedenoj ustavnoj odredbi.

čl.16.st.2. Ustava budući nije proveden test razmjernosti.

čl.70.st.1. Ustava budući se zdravim osobama kojima obaveza nošenja maske za lice izaziva štetne posljedice po fizičko ili mentalno zdravlje uskraćuje pravo na zdrav život.

čl. 49. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 47/20) koji definira mjeru iz članka 47. na način kojim se nošenje maske za lice kao mjera dezinfekcije u tijeku kroz obaveznu protuepidemijsku dezinfekciju obavlja tijekom bolesti odnosno kliconoštva što znači da se odluke stožera o nošenju maske za lice prema čl. 49. ne smiju i ne mogu odnositi na sve, nego samo na bolesne osobe i na osobe za koje je utvrđeno da su zaražene.

čl.1., čl.2., i čl.9. Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08,112/12) budući se osobama koje ne nose masku za lice iz uvjerenja kako za isto ne postoji ni medicinska, što je prethodno pojašnjeno u obrazloženju uz članak 23. Ustava, kao ni pravna podloga što se pojašnjava prijedlogom u cijelosti, uskraćuju ljudska prava među kojima su pravo na rad zajamčeno čl.55. Ustava, i pravo na nediskriminaciju.

čl.1. do čl.6., čl.8., čl.10. i čl.16. Zakona o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08) što se obrazlaže sljedećim: Uvodno, u čl.1. zakon svaku bolesnu ili zdravu osobu definira kao pacijenta kojem se pruža određena mjera u cilju očuvanja ili unaprjeđenja zdravlja. U čl.2. svakom se pacijentu jamči opće i jednako pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu primjerenu njegovom zdravstvenom stanju, sukladno općeprihvaćenim stručnim standardima i etičkim načelima, u najboljem interesu pacijenta i uz poštivanje njegovih osobnih stavova, a koji se odlukama ne poštuju. Čl.3. do čl.5. definiraju načela humanosti i dostupnosti kojima se osigurava poštivanje pacijenta kao ljudskog bića, pravo na fizički i mentalni integritet, te pravo na jednaku mogućnost zaštite prava svih pacijenata, dok čl.6. definira pravo na suodlučivanje pacijenta koje obuhvaća pravo pacijenta na obaviještenost i pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinoga dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka što je odlukama prekršeno. U nesuglasju je odluka stožera i s čl.8. koji definira pravo na obaviještenost pacijenta uključujući obaviještenost o procjeni rezultata i ishoda određenog terapijskog postupka, mogućim prednostima i rizicima, i pacijentovu pravu na suodlučivanje,  te s čl.10. koji definira kako pacijent uvijek ima pravo tražiti drugo stručno mišljenje o svome zdravstvenom stanju, i s čl.16. koji propisuje kako pacijent ima pravo odbiti pojedini terapijski postupak dok se prihvaćanje terapijskog postupka izražava potpisivanjem suglasnosti, a što je odlukama  prekršeno u cijelosti.

čl.1., čl.2., čl.4. i čl.5. Zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine (NN 13/2003) što se obrazlaže sljedećim: Uvodno, čl.1. Konvencije štiti dostojanstvo i identitet svih ljudskih bića, i jamči svima, bez diskriminacije, poštovanje njihova integriteta i drugih prava i temeljnih sloboda u pogledu primjene biologije i medicine. Čl.2. definira primat ljudskog bića na način da interesi i dobrobit ljudskog bića imaju prednost nad interesima društva ili znanosti, dok čl.4. definira i obvezuje profesionalni standard svih zahvata na području zdravstva. Čl..5. jamči kako se zahvat koji se odnosi na zdravlje može izvršiti samo nakon što je osoba na koju se zahvat odnosi o njemu informirana i na njega slobodno pristala, a toj se osobi nužno, prethodno slobodnom i dobrovoljnom pristanku, moraju dati odgovarajuće informacije o svrsi i prirodi zahvata kao i njegovim posljedicama i rizicima, a s čime su odluke stožera u nesuglasju.

III. Slijedom navedenog predlagatelj

predlaže

da Ustavni sud Republike Hrvatske pokrene postupak ocjene suglasnosti odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite iz I., te da nakon provedenog postupka temeljem članka 55. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske poništi, podredno ukine osporavane akte.

IV. Prijedlogu se prilažu osporavani akti u fizičkom obliku kao i poveznice na njihova internet izdanja, dok se za reference prilažu poveznice na dokumente i internet stranice.

Zagreb, 7. kolovoza, 2020.

Potpis predlagatelja:
Velimir Ponoš


Prilozi:

– Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije COVID-19

KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-104, od 10. srpnja 2020.

https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20maske.pdf

– Odluka o dopuni odluke o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije COVID-19

KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-106, od 14. srpnja 2020.

https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20maske%20-%201.%20dopuna.pdf

Reference:

  1. https://vlada.gov.hr/vijesti/bozinovic-za-rtl-u-ovom-novom-normalnom-nosenje-maski-je-dobro-za-sve/29969 https://www.antenazadar.hr/clanak/2020/07/bozinovic-nositi-masku-u-drustvu-izraz-je-postovanja-prema-drugome/
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1182327/?fbclid=IwAR2LKyOTTbS_a1U2I9AHjqj6yKF4kHEw469LjXS4artboRUaCe0RCj_AdPc
  3. https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/strucnjak-eu-epidemija-h1n1-bila-je-preuvelicana-2219301 https://www.poslovni.hr/strane/farmaceutske-tvrtke-lazirale-pandemiju-svinjske-gripe-136484 https://www.forbes.com/2010/02/05/world-health-organization-swine-flu-pandemic-opinions-contributors-michael-fumento.html#5e9b999a48e8
  4. https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
  5. https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Use%20of%20face%20masks%20in%20the%20community_HR.pdf

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.


Posjetite naš novi video kanal na platformi Odysee i obvezno se registrirajte, kao i najveću arhivu alternativnih video snimaka Jubitu.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
119 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Planet zemlja
Gost
Planet zemlja
1 godina prije

Smogovci,da te nije logika i pamet napustila,shvatio bi da je ova borba i za tvoje dobro.borba,za sada,samo pravosudna.

Planet zemlja
Gost
Planet zemlja
1 godina prije
Reply to  Planet zemlja

Smogovci,onda onako kako ti je rekao zapata.svako dobro.

Pietro
Gost
Pietro
1 godina prije
Reply to  Planet zemlja

Biti ćeš budala, dok ne shvatiš da jesi.

Gile
Gost
Gile
1 godina prije
Reply to  Planet zemlja

Više neću biti pristojan, balava, mala gnjido odgmiži…

mali jere
Gost
mali jere
1 godina prije
Reply to  Planet zemlja

za tebe je svaka borba beskorisna jer kasno je truli krompir spasavati gnjil je i smrdi

Planet zemlja
Gost
Planet zemlja
1 godina prije

Ako se ovo potegne na sudu unutar sljedećih 10 godina,biti Ce nevjerojatan uspjeh☹️ako se ne dogodi nista uskoro na pravosudnim instancama,znat cemo da borba kroz sistem nije moguća.a onda da vidimo..

Marija
Gost
Marija
1 godina prije

Samo me zanima da li će stići odgovor i ako dođe kakav. Koliko znam i nisu nešto ažurni.

Istrazuj
Gost
Istrazuj
1 godina prije

Bravo.
Mislim da bi ove podatke mogao ikoristiti svaki gradjanin Hrvatske u podizanju ustavne tuzbe.
U H je jos uvije podizanje ustavne tizba gradjansko pravo i ne kosta nista.
Ne znam sta bi se desilo kada bi ustavni sud dobio na 1000de tuzbi.

Planet zemlja
Gost
Planet zemlja
1 godina prije
Reply to  Istrazuj

Istrazuj,skinuo i spremio.valjda Nece trebati,ali .

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 godina prije
Reply to  Istrazuj

Istrazuj, rado cu ti odgovorit na to sto bi se dogodilo! Suci bi
Imali sjajan razlog (“pretrpani smo”) da nista ne urade slijedecih 60godina

Z.A.
Gost
Z.A.
1 godina prije
Reply to  Istrazuj

Istrazuj molim te ako nemas dosad skupljenu arhivu u vezi ovih dogadjanja , pocni raditi na tome ali sve podatke koji su ti dostupni od pocetka ovih belaja pa dok ovo bude trajalo, ti bi trebo objedinit na jedno mjesto . Ja smatram da si ti jedini koji to moze… Pročitaj više »

Planet zemlja
Gost
Planet zemlja
1 godina prije
Reply to  Z.A.

Za,slazemo se Sha se tice arhiviranja…ali knjiga..Fahrenheit 451

Piždro
Gost
Piždro
1 godina prije
Reply to  Z.A.

Z.A. da bas izvrsan prijedlog! i upravo Istrazuj il puki su idalani za tako nesto… Jer ovo što je na našem logično iznešeno – to bi bilo kao dnevnik kreativnih buntovnika naspram matrixa.

hhjkklhggf
Gost
hhjkklhggf
1 godina prije
Reply to  Istrazuj

ništa se ne bi dogodilo jer je to dokazano kriminalna organizacija na cijelom balkanu.kod nas samo slijepo potvrđuju hdzovsko-briselske diktate.hvale vrijedan pokušaj ali vjerojatno pucanj u prazno.ništa bez baklji i vila na jesen!

Bella
Gost
Bella
1 godina prije
Reply to  Istrazuj

Pa nije problem provjeriti.Svi koji imaju isto mišljenje neka prepišu istu tužbu i pošaljemo.

Planet zemlja
Gost
Planet zemlja
1 godina prije

Medo,to je to na Sha smo najosjetljiviji.ako se na to Nece ljudi dignuti,na Sha Ce???ajde shvaćam zaludjene penzice sa maskom u autu,lobotomija..ali ako djeci nametnu novo normalno,treba dignuti glas(vile i baklje).

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 godina prije

U najboljem scenariu, Ustavni sud naredi odstetu gradanima i posalje u zatvor par kovidiota iz kriznog staba! E sad, da mi je vidjeti lice ljudima kad shvate da ce morati placati veci porez, neki novi prirez ,nakandu i sl. kako bi se odsteta isplatila!? Da sad dodatno ne ulazim u… Pročitaj više »

kemičar
Gost
kemičar
1 godina prije

nažalost ubuntu na balkanu je moguć samo kao distribucija linuxa i ništa više. a što se tiče kovidiota i njihovog pritvaranja, to apsolutno podržavam, s time da ih treba potrpati na psihijatrije i tretirati lobotomijom.

Meštar
Gost
Meštar
1 godina prije

Slažem se. Bez vladara

Rusofil
Gost
Rusofil
1 godina prije

Vidim da niko nema pitanja pa jedno neće biti problem. Ko će upravljati policijom i vojskom?
Negdje pročitah da je i najgori sustav bolji od nikakvog. Ne da mi se proučavati a ne znam šta da mislim.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 godina prije
Reply to  Rusofil

Rusofil, nema vojske i policije,.Ljudi zive u miru jer nema potrebe za kradu, poreze, ratove itd.itd. ali to ce ti u glavi stvoriti 100 novih pitanja i podpitanja, a s obzirom da tti se neda proucavat, drzi se ovog sistema i nosi masku,obavezno se cjepi! Sretno i svako dobro

Rusofil
Gost
Rusofil
1 godina prije

EZ Tvoj stav mogu razumjeti ako nemaš više od 17 godina. Već sa 18 bi trebao dovoljno znati o ljudima da ni ne pomišljaš na takvo nešto. Valjda ne misliš da su kriminalci zato kriminalci što im ne valja sustav pa pljačkaju, ubijaju i dilaju drogu iz protesta. Šta će… Pročitaj više »

Meštar
Gost
Meštar
1 godina prije
Reply to  Rusofil

Imaš jednu dobru emisiju Na rubu znanosti o anarhiji. Pogledaj. Ima nekoliko osnovnih osobnih pravila i onda je sve ok. Sve se može napravit i to nije bezvlašće u smislu kriminala, može se imati i vojska, ali nema poreza i stalne vlasti. Prvi zapis o anarhističkom životu je o Židovima… Pročitaj više »

Rusofil
Gost
Rusofil
1 godina prije
Reply to  Meštar

@Meštar Rado ću pogledati emisiju. Pokušavam biti realan i opet kažem da je to utopija. S ljudskom prirodom, jednostavno je nemoguće održati takvo društvo. Tvoja konstatacija: “Kad bi se svaki čovjek držao 10 zapovjedi …..” sve govori. Jako malo vjernika poznajem koji ih se uvijek pridržavaju dok većina ima dosta… Pročitaj više »

Cigo
Gost
Cigo
1 godina prije
Reply to  Rusofil

A sta ce nam policija i vojska ako nema vlade?

Rusofil
Gost
Rusofil
1 godina prije
Reply to  Cigo

@Cigo Istina, bez vlade nema ni njih, ali si ondaprepušten sam sebi. Nakon nekog vremena mira i sreće, javi se neko kome treba, i misli da on zaslužuje, malo više mira i sreće. Tako to počne i tako to krene i opet dobiješ neku vladu i neke “službe” koje će… Pročitaj više »

Joe
Gost
Joe
10 mjeseci prije

Biće kao i sa onim parazitskim porezom od 2 i 4%… jel se ko toga još sjeća??? PIPL MAST TRAST AS!

Planet zemlja
Gost
Planet zemlja
1 godina prije

Pazi sad kako Ce msm mediji javiti ista o ovome..mediji su na neprijateljskoj strani,na prvoj liniji obrane zlotvora.od vaseg omiljenog lokalnog,radijskog,voditelja do glavešina medijskih kuca.to se ne smije zaboraviti,nema ono,nismo znali.

Z.A.
Gost
Z.A.
1 godina prije
Reply to  Planet zemlja

Upali televizor , upali radio tolika je zavladala histerija a stvaraju je najvise krizni stabovi potpomognuti emiterima da je to vise nepodnosljivo za slusati . Sad slusam ministra zdravstva Republike Srpske Alena Seranica koji kaze nosenje maske pod obavezno jer ona stiti od zaraze i zasto onda drzanje razmaka pitam… Pročitaj više »

Tvrdi
Gost
Tvrdi
1 godina prije

Svaka čast na trudu ali tko sjedi u Ustavnom sudu ? Neovisni stručni pravnici ? Maske su oznake za bolesne-zaražene, žele nas sve označiti kao bolesne a onda u torove pa na žigosanje, drugi razlog ne postoji. Nije njihov plan da se brinu o našem zdravlju, da je, sve bi… Pročitaj više »

Slonica
Gost
Slonica
1 godina prije
Reply to  Tvrdi

Tvrdi točno…ovdje na portalu inače prepametni i svakog postovanja pojedini komentatori gube razum ili ne vide,ili se prave da ne vide. Govori se o velikim tužbama od kojih nema ništa. Ravnopravni smo po tome da smo zaštićeni, i svaki otpor smatra se povredom prava drugoga. Bojim se da i djeca… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 godina prije
Reply to  Slonica

Slonica, to je zato sto je vrijeme da se ostavi tipkovnica i nesto poduzme, a niko nema mu*a!

Slonica
Gost
Slonica
1 godina prije

Emiliano…imaju ljudi mu*a,i svaki dan sve više razumiju..al nemaju ideju ni rješenje. Zasad možemo izbjegavati dućane,i mjesta koja uvjetuju masku…al sto cete kad nece djeca ici u školu,ljudi koji rade po velikim firmama ne mogu ući nikako bez maske,inace vas momentalno otkazuju… Jel zakonski starce libiti posjeta Zabraniti posjet djeci… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 godina prije
Reply to  Slonica

Da imaju m**a nebi birali mjesta na koje se smije ici bez maske, vec bi srusili citav ovaj truli sistem, tako da nikome nikada vise niti nepadne na pamet radit ovakva sra**a svome narodu…

Planet zemlja
Gost
Planet zemlja
1 godina prije

Smogovci,ti si pasivno agresivan.ne govori drugima Sha Ce raditi.ako je tebi propuh u glavi,zasho si ljubomoran na one kojima nije?ne popovati,molim.hvala

Tvrdi
Gost
Tvrdi
1 godina prije

@otpisani , nosio je on prije masku kada je ulazio u pošte i kladionice, sad mu je posao ugrožen i svima želi zlo.
Tipična velika rvatina

Planet zemlja
Gost
Planet zemlja
1 godina prije

Otpisani,mislim da je to njegova reakcija na strah,okretanje glave pa Ce,eto,sve proci.a mi ostali smo ludi.imam kuma takvog pa mi je jasnije.😷😷😷😷😷

nekoime
Gost
nekoime
1 godina prije

Kakve veze ima Ustavni sud sa Ustavom?

Planet zemlja
Gost
Planet zemlja
1 godina prije
Reply to  nekoime

Neko ime 😁😁

Tvrdi
Gost
Tvrdi
1 godina prije
Reply to  nekoime

uh

Vladimir
Gost
Vladimir
1 godina prije
Reply to  nekoime

neko ime A kakve veze ima Ustav sa realnošću? Tamo piše da je RH nastala na temeljima antifašizma. Ne samo “Zds”. 2000 ili 3000 uništenih spomenika Narodno oslobodilačke borbe! Nema krivaca. To nije napravljeno samo iz ideoloških razloga, nego ne bi li narod zaboravio da se može organizirati i oduprijeti… Pročitaj više »

nekoime
Gost
nekoime
1 godina prije
Reply to  Vladimir

Narod se organizirao i odupro neprijatelju. Vidi pod Oluja.

Slavonac
Gost
Slavonac
1 godina prije
Reply to  nekoime

Prvo malo provjerite kosu ustavni suci.Partija od SDP i HDZ.

Gile
Gost
Gile
1 godina prije
Reply to  Slavonac

Potpuno si u pravu, izbor sudaca u Ustavni sud je politički dogovor najjačih stranaka tj. partija SKH= HDZ i SDP! Ali tko je birao iste?

piždro
Gost
piždro
1 godina prije

Jak ustavni sud i potpuno neovisan..kad im dreknu iz brisela: jeste potpisali i obećali da ćete bit poslušni.. zemlja opljačkana mladi vani otjerani…

Planet zemlja
Gost
Planet zemlja
1 godina prije
Reply to  piždro

Piždro,ali ovaj postupak Ce nam barem reci da li se moze ista kroz sistem ili ne..ja sam skeptik ali volio bi to formalno da nam kazu.onda znam da je kraj i da slijede druge metode.revolucionarna godina..

piždro
Gost
piždro
1 godina prije
Reply to  Planet zemlja

Planet zemlja daj boze! Al kako ćes kroz prašumu!? Zakoni su samo pro forma.. gdje nakon trideset godina nitko nizašto ne odgovara! Zemlja od naroda de fakto oteta.. kako..? Pa mogli su sve vratit na ustavne instance, sve što su strancima i domaćim petokoloncima raspoklanjali . i šta- pojeli vukovi… Pročitaj više »

Planet zemlja
Gost
Planet zemlja
1 godina prije
Reply to  piždro

Piždro..a Sha da ti kazem..i Tito je osudjen na bombaškom procesu.necu radit usporedbu ali trebamo znati,sluzbeno,da su institucije protiv naroda.hocu papire na kojima uvode diktaturu,ne stozeraske proglase.svako dobro.

piždro
Gost
piždro
1 godina prije
Reply to  Planet zemlja

Planet zemlje imaju samo dvije mogućnosti: drzava zakona i ustavnog poredka uz snošenje odgovornisti za funkvmciju i fotelju. ll druga varijanta banana /vukoyebina bez odgornosti i zakona. to je narod kriv kad kazeš institucije su protiv naroda. dobro, na tu karti i igra kabala- ‘uspavaj ovcoide i pričaj im bajke’..… Pročitaj više »

Slavonac
Gost
Slavonac
1 godina prije
Reply to  piždro

Bravo pizdro,dobro suse rasporedili.90% stare garniture,ili njihova djeca.10g i zastara prodje za pljacku.Rece dobro Bandic sa 200prijava,imam ija knjigu kome je sve pogodovano.Kodnas ima recenica,ili u drzavnu firmu,ili se seliti.

Math
Gost
Math
1 godina prije

Autor tužbe zaboravio je spomenuti i financijski teret za građanstvo. Maska nije besplatna, maske su često jednokratne a ako nisu trebaju se redovito prati. Cijena maski je skočila u nebesa, naročito u tijeku prvog vala. Da li će država svakom građaninu dati novčanu naknadu za nabavu maski? Da li će… Pročitaj više »

onako usput
Gost
onako usput
1 godina prije
Reply to  Math

U pravu si, međutim taj dio se već može upotrijebiti protiv onih koji neposredno provode protuzakonitu odluku uvjetujući kome da nosi masku, a da mu je prethodno nisu osigurali, obzirom da medicinska maska ima određenu novčanu vrijednost (5 kn), te je ispravno korištenje maske tako da se ona mijenja svakih… Pročitaj više »

Slavonac
Gost
Slavonac
1 godina prije

Ovaj je primjer starog udbaskok sistema.Gledate u oci i laze,a vamo glume demokrate.Suocimo se jednom stvarnoscu,konas vodi ,ko upravlja,kosu ti stosu radili privatizaciju,kosu suci,kulturnjaci,javna uprava i.t.d.Ne ovim prostorima nema napretka bez promjena iz korjena.Zivi bili pa vidjeli,neko cese nekad sjetit pastira.

Stock
Gost
Stock
1 godina prije
Reply to  Slavonac

Ti si dojadio i Bogu i narodu sa tom udbom i komunistima.
Eto ti se maska nosi i u tvojoj Njemačkoj…
Je li i tamo udba i sinovi komunista?

Slavonac
Gost
Slavonac
1 godina prije
Reply to  Stock

Stok,jasam u svojoj domovini ,tvoji koje branis sumi drzavu okupirali.

piždro
Gost
piždro
1 godina prije
Reply to  Slavonac

e baš fino Slavonac i nas dva se nađemo ponekad na istom peronu. ja sam isto ima prije sve naj o nama dok se nisam ‘meko’ spuštao bez padobrana. onda upoznas bolje sebe i svoju iluziju… u jednoj ispravnoj i solidnoj drzavi Slavonija bi bila najvaznija regija!! pogotovo u vremenima… Pročitaj više »

Rusofil
Gost
Rusofil
1 godina prije
Reply to  Slavonac

@Slavonac Pobjegao prije 50 godina, tvoja država okupirana? Koja je to tvoja država?

mislim
Gost
mislim
1 godina prije
Reply to  Rusofil

austrougarska!

Mikojan
Gost
Mikojan
1 godina prije
Reply to  mislim

@mislim, da Austrougarska je bila vrlo uređena zemlja a slavonac u toj državi je bio dobar i vrijedan radnik, Slavonija je cvala a ljudi odlazili samo sa priobalnog krša u svijet i Slavoniju. Ta ista Austrougarska je naselila Vis i tada je imao 3x više stanovnika nego danas.

Irena
Gost
Irena
1 godina prije
Reply to  mislim

Tebi mozak ne smeta.

Slavonac
Gost
Slavonac
1 godina prije
Reply to  Rusofil

R usofil,toje ona drzava stomije dala buducnost meni ,djeci i unucadi.Ja mislijo prije 50g.mi pobjedili ,sad ce doci fasisti i nas izgradjivati.Stasmo napravili,pokrali i potjerali Hrvate da izgradjuju fasisticke zemlje.Koje kriv zato,crvena bagra sto nije dala demokratski sustav.Cak su i svoje ubijali(Hebrang).

Rusofil
Gost
Rusofil
1 godina prije
Reply to  Slavonac

@Slavonac Bojim se dalje komentirati, ipak je za tebe neophodna stručna pomoć.

Slavonac
Gost
Slavonac
1 godina prije
Reply to  Rusofil

Mislis strucna pomoc medija.Meni nemogu isprati pamet kao onima milijun umirovljenika.Sve stosam napisi je istina,znas ko ne zeli istinu na ovim prostorima.90%starog sistema je uvuceno u hobotnicu.Hvala fasistima,stosumi dali 2000E mirovine.

Rusofil
Gost
Rusofil
1 godina prije
Reply to  Slavonac

Mislim na stričeke u bijelom, koji mogu iz tih tvojih komentara prepoznati o kojem se “problemu” radi i koliko je to uzelo maha.

piždro
Gost
piždro
1 godina prije
Reply to  Stock

Stock udba kabala isti k.. c drugo pakovanje. Udba je samo jedan od bezbro krakova global gejmera..

Gile
Gost
Gile
1 godina prije
Reply to  Slavonac

100% u pravu…

Slonica
Gost
Slonica
1 godina prije

Svaka čast na trudu,i pokretanju postupka, Ali ne znam dal stvarno itko misli da se nesto ,može ishoditi na Ustavnom i ikojem sudu , i da više ljudi pokrene a ne pojedinac . Cijeli svijet nosi maske i prati agendu i sad ce naša mala Hr isposlovati neku bitku o… Pročitaj više »

Planet zemlja
Gost
Planet zemlja
1 godina prije
Reply to  Slonica

Slonice,ali meni dosta znaci da nam i formalno,na papiru,kazu da je dosao kraj..onda cu bolje znati kako dalje.svako dobro.

Slonica
Gost
Slonica
1 godina prije
Reply to  Planet zemlja

Planet…u tome i je stvar nema formalno interesantnije je ….promatraju ko mi hrčka u kavezu dok vrti onaj kotač gore dole….naprijed nazad…. Ovo se tiče sviju a konstruktivnih rjesenja nema ,sa svih strana zid koji se (,cini mi se)smanjuje. Jedna u skladu. Nikad više crno vino Nikad više neće sjati… Pročitaj više »

istina boli
Gost
istina boli
1 godina prije
Reply to  Slonica

Slonica
prekrasna pjesma………..ima ih jos, naravno. Ode jos jedan dobricina.
Eto, kad se u ova tmurna vremena prisjecamo starih dobrih stvari, da pridodam jednu dobru vijest…….ABBA se ponovo okupila i navodno vec djeluje u studiju sa novim materijalima.

habanero
Gost
habanero
1 godina prije
Reply to  Slonica

… a ti znaš koja je agenda?

Cigo
Gost
Cigo
1 godina prije
Reply to  Slonica

Slonice, kakve veze ima što smo mali. Kakav je to način ako kažemo: “Jbg, kud svi Turci tud i mali Mujo. šta mi mali možemo…” itd. itd. Svaka čast gospodinu koji je podnio tužbu ustavnom sudu. Od istoga se ne nadam nikakvoj pomoći. Sve je to isti soj ljudi. Znam… Pročitaj više »

Slonica
Gost
Slonica
1 godina prije
Reply to  Cigo

Cigo…evo upravo ste sami dali odgovor.
Nema veze što smo mali,
Ali se ne nadate ikakvoj pomoći.To je to.
I kažete da ce se odvojiti zito od kukolja,
I ja se nadam da hoće. LP

Max
Member
Max
1 godina prije

Bravo ; Istina je na vašoj strani i pobijedit ćete.

piždro
Gost
piždro
1 godina prije

Bravo Medo je.i im mamice i to bez maske!

mislim
Gost
mislim
1 godina prije
Reply to  piždro

piždro ali onda im djecu i hrani.
ti bi da j.. bez da platiš . nemože.

piždro
Gost
piždro
1 godina prije
Reply to  mislim

nista soroš i brisel pustit da hrane! kad može dovlačiti iz vukoyebina.. a po 10-toro najmanje pravit, kao native narodi..

mislim
Gost
mislim
1 godina prije

Svi ste vi junacine dok se ne razbolite a onda trk doktoru na pretrage i po lijekove. to nije istina, barem kod mene, a kod tebe je, tako da… inače nevolim prvo psihijatre … ali kirurge cijenim, oni su ko mehaničari ,ali za manju lovu jeba.. više mehaničar i doktor… Pročitaj više »

llll
Gost
llll
1 godina prije

“pljacku,tajkunsku i rodjacku privatizaciju,kriminal u svim porama drustva,u policiji,pravosudju,skolstvu i zdravstvu….” To smo prošli??? Na koji način? Da ignoriramo, zabloravimo i pravimo se ludi da se to ne događa? Ti možeš, a usput i moraliziraš. Valjda partija tako naložila. Ili bi htio preko toga.

Duboka država milijardera
Gost
Duboka država milijardera
1 godina prije

Prema neki stranim istraživanjima, maske su štetne za onog ko ih nosi. Jednostavno i logično! Ako je neko nedovljno zaražen kovid virusom, i nosi masku, tada samo pomaže da se virus dalje razmnožava sve do kritične granice, kada će taj čovek postati bolestan. Prevencija je; držite rastojanje od 2m, ni… Pročitaj više »

Bella Kral
Gost
Bella Kral
1 godina prije

Koliko će trajati dok ovi to pregledaju ako se ne izgubi negdje u nekoj ladici? Da li ćete napraviti pritisak da se ovo pokrene čim prije s napomenom da osvješteni stoje iza vas…..Osvješteni prozivka.Ima nas dovoljno.✌️

Bella Kral
Gost
Bella Kral
1 godina prije

Imam godina koliko imam ali ne nosim masku.U Istri nigdje nisam imala neugodnost zbog toga,u busu me nitko nije opomenuo i dođem u selo Daruvar i kreću kompleksaške igre.Ne idem više u dućane gdje me opominju,uštedila sam novac jer kupujem samo što trebam.😁 Ko ih jebe,po meni treba zaobilaziti te… Pročitaj više »

piždro
Gost
piždro
1 godina prije
Reply to  Bella Kral

Bravo Bella Kral samo nastavi prkosno i bez maske, bas imas pravo ime!

Stock
Gost
Stock
1 godina prije

Berlin je pokazatelj kako bi trebalo raditi. Ko je tamo pokrenuo mase? Berlin je pokazatelj kako će vlasti reagovati. Prekinuće protest prije vremena, a pod izgovorom onoga o čemu se protestuje…širenje zaraze??? Ali je to učinilo da još više Berlinaca uvidja da nešto…smrdi. Da li je nešto slično moguće u… Pročitaj više »

Alex
Gost
Alex
1 godina prije

Presudu će donijet jednog dana a možda i prije…ne lipšiagarče dp zelene trave😂😂😂

Slovenac
Gost
Slovenac
1 godina prije

Nosi masku2 sata stetna je koji budali nije jasno

Vederson
Gost
Vederson
1 godina prije

Možemo se mi igrati demokracije tužbama, ali to je kao da meni neki Marko ukrade auto i ja to vidim i odem ga prijaviti njegovom bratu i nadam se pravdi… Sjećam se buke žz dok su bili u saboru, hrpa prijava USKOK-u i DORH-u ali naravno ništa od toga… Baš… Pročitaj više »

Gile
Gost
Gile
1 godina prije

Sve što se događalo u zadnjih 30 godina je čisti kriminal i zlo od strane zlih, pokvarenih ljudi. Većina građana npr. ZG nisu niti osjetili rat, e- čišćenje, malo više njih jesu pretvorbu i privatizaciju ali i dalje se živjelo “normalno”. Djeca su išla u škole, na fakultete, radilo se,… Pročitaj više »

Mario
Gost
Mario
1 godina prije
Reply to  Gile

Ovcoidu nosenje maske je pocetak nezamislive diktature

Marija
Gost
Marija
1 godina prije

AUSTRIJA MJERE PROTIV KORONE PROGLASILA NEUSTAVNIMA: Oglasio se i hrvatski ustavni sudac; ‘Mi dijelimo pravnu kulturu s njima…’

asidcdvabwcvadvadcasdcbasdcAWDCaw
Gost
asidcdvabwcvadvadcasdcbasdcAWDCaw
1 godina prije
Reply to  Marija

Nizozemska ukinula maske.

Stock
Gost
Stock
1 godina prije
Reply to  Marija

“Oglasio se i hrvatski ustavni sudac; ‘Mi dijelimo pravnu kulturu s njima…”
Dobro!
Nije prvi put da se dijeli pravna kultura sa Germanima.

RENEW
Gost
RENEW
1 godina prije

En ki ve, da sta HIV in hepatitis nevarnejša kot prehladni virus.
https://www.rubikon.news/artikel/die-hygiene-religion
https://www.naturalnews.com/2020-07-26-canadian-government-encourages-random-glory-holes-to-avoid-coronavirus.html
Toda drugi mislijo, da sta HIV in hepatitis manj škodljiva kot prehladni virus.

RENEW
Gost
RENEW
1 godina prije
Reply to  RENEW

Mislijo, da je čisto vseeno, če se ljudje okužijo s HIV in če se drogirajo s krokodilom.

hrvat
Gost
hrvat
1 godina prije

konju jedan nepodojeni
a jesi g—up
razmisli svojom glavom

ronson
Gost
ronson
1 godina prije

Carevo novo ruho………..Ministarstvo snova…..ljudi su bojim se zaslužili sve ovo…….nažalost….nažalost

Rusofil
Gost
Rusofil
1 godina prije

@EZ Da li je ovo tvoj portal? Tu si od početka? Ko misliš da si ti da znaš za koga je ovo portal i da tjeraš druge? Ovo je bio portal za ljude sklone promišljanju i logici. Nadam se da neće postati portal za budale.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 godina prije
Reply to  Rusofil

Dragi Rusofil. Ako si ikad cuo da npr. postoji motoclub koji u svoje redove prima bicikliste, onda su na logicno dobrodosli i oni bez mozga.

Rusofil
Gost
Rusofil
1 godina prije

@EZ Iskreno nisam čuo za takav moto klub i nije mi jasno zašto misliš da ste dobrodošli. Ipak, ne treba niko da vas tjera.

Rusofil
Gost
Rusofil
1 godina prije

Prijedlog je odličan i trebalo bi pokrenuti postupak. Siguran sam da nisu ni razmišljali o zakonitosti svojih odluka. Biće šala to dokazati.

Antun Tun
Gost
Antun Tun
1 godina prije
Reply to  Rusofil

Ustavni sud ce razmatrati valjanost odredbe slijedecih godinu dana I kad grjpa nestane odluku ce proglasiti neustavnom.

Mikojan
Gost
Mikojan
1 godina prije
Reply to  Antun Tun

@Antun Tun, gripa ne nestaje, ona je stalno tu oko nas.

piždro
Gost
piždro
1 godina prije

Sutra ce on uzet novi nick i opet pičit po starom kao i da se ništa nije ni desilo ..

otpisani
Famed Member
otpisani
1 godina prije

Ivo jesi to ti?

Z.A.
Gost
Z.A.
1 godina prije

nemam nista na dodat sve je receno … +…….

švejk
Gost
švejk
1 godina prije

Ove budale če nas sve ugušiti. Berlin čeka…

Tihi
Gost
Tihi
1 godina prije

Ja sam protiv svakog nasilja i nametanja restrikcija,pa makar to bilo i dobro za mene. Dakle ako hocu nositi masku nebi smio ni sad ni ikad nitko mi to zabraniti. Ako neću nositi masku takodjer. Ali stalno zapovjedaju i brane. Prosle godine nisam smio sa maskom u banku a sad… Pročitaj više »

Kisik
Gost
Kisik
1 godina prije

Ovo je gore.

Slavonac
Gost
Slavonac
1 godina prije

Promatrac,pitanje svi pitanja.Kosu to crveni menedzer koji su dvaput u 45g.pokrali na ovim prostorima.Jesuli to oni stosu govorili,zavadi pa vladaj,nedrzise zakona kao pijan plota.Narodu su isprali mozgove,a mladi koji suse okoristili od svoji roditelja govore,zaboravimo idemo u buducnost.

Petar
Gost
Petar
1 godina prije

Hvala

Nazgul75
Member
Nazgul75
1 godina prije

Koga interesuje, valja pogledati
Balkan info dr Mila Aleckovic i dr. Alek Racic
https://YouTube.com/watch?v=h1SNuGsGN9c
Pitanje koliko će biti ‘necenzurisano’

Angie
Gost
Angie
1 godina prije

Svaka čast – nadam se da ćete uspjeti radi svih nas.
Niste jedini.
https://www.portalnovosti.com/ustavnost-u-doba-virusa

Irena
Gost
Irena
1 godina prije

Gospoda Vidovic i mi ,skeptici, smo bili u pravu. Sada neka se javi onaj copor baba i babljaka , koji su pjuvali po nama i lijepo se ispricaju, zbog neznanja ,a puno lajanja na mjesec.

Irena
Gost
Irena
1 godina prije

Toiki su ti vec rekli da si glup kao kamen al ti izgleda ne cujes, ne vidis ili nemas scime skuziti da ODJE…

Edoardo
Gost
Edoardo
1 godina prije

Dosta maskama. To je ponimavanje ljudska bića. Tko žele to nose, ali ne ja.

Joe
Gost
Joe
10 mjeseci prije

Sad je sve u rukama časnog dr.sc iz Bihaća i sličnih “stručnjaka”….hahahahahahahaha…PIPL MAST TRAST AS bog te jbo…

Joe
Gost
Joe
10 mjeseci prije

Samo ti nosi.

gostPeko
Gost
gostPeko
10 mjeseci prije

Mladi ss-ovci po gradovima idu po ulicama i ljudima na otvoreno nalagaju da stave masku. Posaljite ih u 3PM.

hrvoje
Gost
hrvoje
9 mjeseci prije

pored svih ovih naših institucija trebao bi postojati i NARODNI SUD, koji bi s vremena na vrijeme zasjedao i analizirao ustavnost ponašanja svih državnih službenika. Nešto tipa UNUTARNJE KONTROLE za ove naše vrle političare.

POVEZANE VIJESTI

Izbornik