fbpx

Belgijski ljekari i zdravstveni radnici pozivaju na prestanak zaključavanja

Koronavirus Covid-19

Mi, belgijski ljekari i zdravstveni radnici, želimo da izrazimo ozbiljnu zabrinutost zbog razvoja situacije posljednjih mjeseci oko izbijanja virusa SARS-CoV-2.

Pozivamo političare da budu nezavisno i kritički informisani u procesu donošenja odluka i u obaveznoj primjeni korona-mjera. Tražimo otvorenu raspravu, gdje će svi stručnjaci biti zastupljeni bez ikakvog oblika cenzure.

Nakon početne panike oko Covid-19, objektivne činjenice sada pokazuju potpuno drugačiju sliku – više nema medicinskog opravdanja za bilo kakvu hitnu politiku.

Trenutni krizni menadžment postao je potpuno nesrazmjeran i nanosi više štete nego što donosi bilo kakvu korist.

Pozivamo na okončanje svih mjera i tražimo trenutnu obnovu naše normalne demokratske uprave i pravnih struktura i svih naših građanskih sloboda.

„Lijek ne smije biti štetniji od problema“ teza je koja je relevantnija nego ikad u trenutnoj situaciji. Primjećujemo, međutim, da će kolateralna šteta koja je sada naneta stanovništvu imati kratkoročno i dugoročno veći uticaj na sve dijelove stanovništva od broja ljudi koji su sada zaštićeni od korone.

Prema našem mišljenju, trenutne mjere protiv korone i stroge kazne zbog nepoštovanja istih u suprotnosti su sa vrijednostima koje je formulisao belgijski Vrhovni zdravstveni savjet, koji je donedavno kao zdravstveni organ uvijek obezbjeđivao kvalitetan lijek u našoj zemlji:

„Nauka – Stručnost – Kvalitet – Nepristrasnost – Nezavisnost – Transparentnost“

Vjerujemo da je politika uvela obavezne mjere koje nisu dovoljno naučno utemeljene, jednostrano usmjerene i da u medijima nema dovoljno prostora za otvorenu raspravu u kojoj se čuju različiti stavovi i mišljenja. Pored toga, svaka opština i pokrajina sada imaju ovlaštenje da dodaju svoje mjere, bilo osnovane ili ne.

Štaviše, stroga represivna politika u vezi sa koronom snažno je u suprotnosti sa vladinom minimalnom politikom kada je riječ o prevenciji bolesti, jačanju sopstvenog imunološkog sistema zdravim načinom života, optimalnom njegom sa pažnjom za pojedinca i ulaganjem u osoblje za njegu.

POJAM ZDRAVLJA

SZO je 1948. godine definisala zdravlje na sljedeći način:

“Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili drugih tjelesnih oštećenja.“
Zdravlje je, prema tome, širok pojam koji prevazilazi fizičko i takođe se odnosi na emocionalno i socijalno blagostanje pojedinca. Belgija takođe ima dužnost da, sa stanovišta potpisivanja osnovnih ljudskih prava, uključi ta ljudska prava u svoje donošenje odluka kada su u pitanju mjere preduzete u kontekstu javnog zdravlja.

Trenutne globalne mjere preduzete u borbi protiv SARS-CoV-2 u velikoj mjeri krše ovo viđenje zdravlja i ljudskih prava. Mjere uključuju obavezno nošenje maske (takođe na otvorenom i tokom sportskih aktivnosti, a u nekim opštinama čak i kada u blizini nema drugih ljudi), fizičko distanciranje, socijalnu izolaciju, obavezni karantin za neke grupe i higijenske mjere.

PREDVIĐENA PANDEMIJA SA MILIONIMA SMRTI

Na početku pandemije mjere su bile razumljive i široko podržane, čak iako su postojale razlike u primjeni u zemljama oko nas. SZO je prvobitno predvidjela pandemiju koja će odnijeti 3,4% žrtava, drugim riječima milione smrtnih slučajeva, i veoma zarazan virus za koji nije bilo dostupno liječenje ili vakcina. Ovo bi stvorilo neviđeni pritisak na jedinice intenzivne njege (ICU) naših bolnica.

To je dovelo do globalne alarmantne situacije, kakva nikada nije viđena u istoriji čovječanstva: „poravnanje krive“ predstavljalo je zaključavanje koje je zatvorilo cijelo društvo i ekonomiju i zdrave ljude u karantin. Socijalno distanciranje postalo je novo normalno u očekivanju vakcine za spašavanje.

ČINJENICE O COVID-19

Postepeno se zvono za uzbunu oglasilo iz mnogih izvora: objektivne činjenice pokazale su potpuno drugačiju stvarnost.

Tok Covid-19 pratio je tok normalnog talasa infekcije sličnog sezonskoj gripi. Kao i svake godine, vidimo mješavinu virusa gripa koji prate krivu: prvo rinovirusi, zatim virusi gripa A i B, a zatim koronavirusi. Ništa se ne razlikuje od onoga što obično vidimo.

Upotreba nespecifičnog PCR testa, koji daje mnogo lažnih pozitivnih rezultata, pokazala je eksponencijalnu sliku. Ovaj test je ubrzan hitnim postupkom i nikada nije ozbiljno samotestiran. Tvorac je izričito upozorio da je ovaj test namijenjen istraživanju, a ne dijagnosticiranju.

PCR test radi sa ciklusima amplifikacije genetskog materijala – komad genoma se svaki put pojačava. Svaka kontaminacija (npr. Drugim virusima, ostacima starih genoma virusa) može rezultirati lažno pozitivnim rezultatima.

Test ne mjeri koliko virusa ima u uzorku. Prava virusna infekcija znači masovno prisustvo virusa, takozvano virusno opterećenje. Ako je neko pozitivan, to ne znači da je ta osoba stvarno klinički zaražena, bolesna ili će se razboljeti. Kochov postulat nije ispunjen („Čisto sredstvo pronađeno kod pacijenta sa pritužbama može izazvati iste tegobe kod zdrave osobe“).

S obzirom da pozitivan PCR test ne ukazuje automatski na aktivnu infekciju ili infektivnost, to ne opravdava preduzete socijalne mjere koje se zasnivaju isključivo na ovim testovima.

IZOLACIJA

Ako uporedimo talase zaraze u zemljama sa strogom politikom zaključavanja sa zemljama koje nisu nametnule blokade (Švedska, Island …), vidimo slične krive. Dakle, ne postoji veza između nametnutog zaključavanja i toka infekcije. Zaključavanje nije dovelo do niže stope smrtnosti.

Ako pogledamo datum primjene nametnutih zaključavanja, vidjet ćemo da su zaključavanja postavljena nakon što je vrhunac već bio gotov i broj slučajeva se smanjivao. Pad stoga nije rezultat preduzetih mjera.

Kao i svake godine, čini se da će klimatski uslovi (vrijeme, temperatura i vlaga) i rastući imunitet vjerovatno smanjiti talas infekcije.

NAŠ IMUNSKI SISTEM

Hiljadama godina ljudsko tijelo je svakodnevno izloženo vlazi i kapljicama koje sadrže zarazne mikroorganizme (viruse, bakterije i gljivice).
Prodiranje ovih mikroorganizama sprječava napredni odbrambeni mehanizam – imuni sistem. Snažan imunološki sistem oslanja se na normalno svakodnevno izlaganje ovim mikrobnim uticajima. Prekomjerne higijenske mjere štetno djeluju na naš imunitet. Samo ljudi sa slabim ili oštećenim imunološkim sistemom treba da budu zaštićeni opsežnom higijenom ili socijalnim distanciranjem.

Grip će se ponovo pojaviti na jesen (u kombinaciji sa Covid-19) i moguće smanjena prirodna otpornost može dovesti do daljih žrtava.

Naš imunološki sistem se sastoji iz dva dijela: urođenog, nespecifičnog imunološkog sistema i adaptivnog imunološkog sistema.

Nespecifični imuni sistem čini prvu barijeru: koža, pljuvačka, želučani sok, crijevna sluz, vibracione ćelije dlake, komensalna flora … i sprječava vezivanje mikroorganizama za tkivo.

Ako se ipak prikače, makrofagi mogu prouzrokovati kapsuliranje i uništavanje mikroorganizama.

Prilagodljivi imuni sistem sastoji se od imuniteta sluzokože (IgA antitijela, koje uglavnom proizvode ćelije u crijevima i plućnom epitelu), ćelijskog imuniteta (aktivacija T-ćelija), koji se može stvoriti u kontaktu sa stranim supstancama ili mikroorganizmima, i humoralnog imuniteta (IgM i IgG antitijela koja proizvode B ćelije).

Najnovija istraživanja pokazuju da su oba sistema veoma prepletena.

Izgleda da većina ljudi već ima urođeni ili opšti imunitet na npr. gripu i druge viruse. To potvrđuju nalazi na brodu za krstarenje Diamond Princess, koji je bio u karanteni zbog nekoliko putnika koji su umrli od Covid-19. Većina putnika bili su starije životne dobi i bili su u idealnoj situaciji prenosa na brodu. Međutim, čini se da 75% nije zaraženo. Dakle, čak i u ovoj rizičnoj grupi, većina je bila otporna na virus.

Studija u časopisu Cell pokazuje da većina ljudi neutrališe koronavirus sluzokožom (IgA) i ćelijskim imunitetom (T-ćelije), dok ima malo ili nimalo simptoma.

Istraživači su otkrili do 60% reaktivnosti na SARS-Cov-2 sa CD4 + T ćelijama kod neinficirane populacije, što ukazuje na unakrsnu reaktivnost sa drugim hladnim (koronskim) virusima.

Većina ljudi stoga već ima urođeni ili unakrsni imunitet, jer su već bili u kontaktu sa varijantama istog virusa.

Stvaranje antitijela (IgM i IgG) od strane B-ćelija zauzima samo relativno mali dio našeg imunološkog sistema. Ovo može objasniti zašto, sa procentom antitijela od 5-10%, svejedno može postojati grupni imunitet. Efikasnost vakcina procjenjuje se upravo na osnovu toga da li imamo ova antitijela ili ne. Ovo je lažno predstavljanje.

Većina ljudi koji imaju pozitivan test (PCR) nemaju tegobe. Njihov imunološki sistem je dovoljno jak. Jačanje prirodnog imuniteta je mnogo logičniji pristup. Prevencija je važan, nedovoljno istaknut stub: zdrava, punopravna ishrana, vježbanje na svježem vazduhu, bez maske, smanjenje stresa i njegovanje emocionalnih i socijalnih kontakata.

POSLJEDICE SOCIJALNE IZOLACIJE NA FIZIČKO I MENTALNO ZDRAVLJE

Socijalna izolacija i ekonomska šteta doveli su do povećanja depresije, anksioznosti, samoubistava, nasilja u porodici i zlostavljanja djece.
Studije su pokazale da što ljudi imaju više socijalnih i emocionalnih obaveza, to su otporniji na viruse. Mnogo je vjerovatnije da izolacija i karantin imaju fatalne posljedice.

Mjere izolacije takođe su dovele do fizičke neaktivnosti kod mnogih starijih ljudi zbog prisile da ostanu u zatvorenom. Međutim, dovoljno vježbanja pozitivno utiče na kognitivno funkcionisanje, smanjujući depresivne tegobe i anksioznost i poboljšavajući fizičko zdravlje, nivo energije, blagostanje i, uopšte, kvalitet života.

Strah, uporni stres i usamljenost izazvani socijalnim udaljavanjem imaju dokazano negativan uticaj na psihološko i opšte zdravlje.

VISOKO ZARAZNI VIRUS SA MILIONIMA SMRTI BEZ BILO KAKVOG LIJEČENJA?

Ispostavilo se da je smrtnost višestruko niža od očekivane i blizu one od prosječne sezonske gripe (0,2%).
Stoga se čini da je broj registrovanih smrtnih slučajeva od korone precijenjen.

Postoji razlika između smrti od korone i smrti sa koronom. Ljudi su često istovremeno prenosioci više virusa i potencijalno patogenih bakterija. Uzimajući u obzir činjenicu da je većina ljudi koji su razvili ozbiljne simptome patila od dodatne patologije, ne može se jednostavno zaključiti da je infekcija koronom bila uzrok smrti. Ovo uglavnom nije uzeto u statistiku.

Najugroženije grupe mogu se jasno identifikovati. Velika većina preminulih pacijenata imala je 80 godina ili više. Većina (70%) preminulih, mlađih od 70 godina, imala je osnovni poremećaj, kao što su kardiovaskularna bolest, dijabetes melitus, hronična bolest pluća ili gojaznost. Velika većina zaraženih osoba (> 98%) nije se ili teško razboljela ili se spontano oporavila.

U međuvremenu, dostupna je sigurna i efikasna terapija dostupna onima koji pokazuju ozbiljne simptome bolesti u obliku HCQ (hidroksiklorokin), cinka i azitromicina. Brzo primijenjena ova terapija dovodi do oporavka i često sprječava hospitalizaciju. Teško da neko sada mora da umre.

Ova efikasna terapija potvrđena je kliničkim iskustvom kolega na terenu sa impresivnim rezultatima. Ovo se naglo suprotstavlja teorijskoj kritici (nedovoljna potkrepljenost dvostruko slijepim studijama) koja je u nekim zemljama (npr. Holandija) čak dovela do zabrane ove terapije.

Povučena je metaanaliza u časopisu The Lancet, koja nije mogla da pokaže efekat HCQ. Primarni izvori podataka koji su korišteni pokazali su se nepouzdanim i 2 od 3 autora bila su u sukobu interesa. Međutim, većina smjernica zasnovanih na ovoj studiji ostala je nepromijenjena … Imamo ozbiljna pitanja o ovom stanju stvari.

U SAD, grupa ljekara na terenu, koji svakodnevno pregledaju pacijente, ujedinili su se u „America’s Frontline Doctors“ i održali konferenciju za štampu koja je gledana milionima puta.

Francuski profesor Didier Raoult sa Institut d’Infectiologie de Marseille (IHU) takođe je predstavio ovu obećavajuću kombinovanu terapiju već u aprilu. Holandski ljekar Rob Elens, koji je u svojoj ordinaciji izliječio mnoge pacijente sa HCQ i cinkom, pozvao je kolege u peticiji za slobodu terapije.

Konačni dokazi potiču iz epidemiološkog praćenja u Švicarskoj: stope smrtnosti u poređenju sa i bez ove terapije.

Iz uznemiravajućih medijskih slika ARDS (sindrom akutnog respiratornog distresa) gdje su se ljudi gušili i vještački disali u agoniji, sada znamo da je to uzrokovano preteranim imunološkim odgovorom sa intravaskularnom koagulacijom u plućnim krvnim sudovima.

Primjena sredstava za razrjeđivanje krvi i deksametazona i izbjegavanje vještačke ventilacije, za koju je utvrđeno da uzrokuje dodatno oštećenje plućnog tkiva, znači da i ova strašna komplikacija praktično više nije fatalna.

Stoga nije virus ubica, već dobro izlječivo stanje.

ŠIRENJE

Širenje se javlja kapljičnom infekcijom (samo za pacijente koji kašlju ili kijaju) i aerosolima u zatvorenim, neprovjetrenim prostorijama.

Kontaminacija stoga nije moguća na otvorenom. Traženje kontakata i epidemiološke studije pokazuju da zdravi ljudi (ili pozitivno testirani asimptomatski nosioci) praktično nisu u stanju da prenesu virus. Zdravi ljudi zato ne izlažu jedni druge riziku.

Prenos putem predmeta (npr. Novca, robe ili kolica za kupovinu) nije naučno dokazan.

Sve ovo ozbiljno dovodi u pitanje cjelokupnu politiku socijalnog udaljavanja i obavezne maske za usta za zdrave ljude – za to ne postoji naučna osnova.

MASKE

Oralne maske pripadaju kontekstima u kojima se odvijaju kontakti sa dokazanim rizičnim grupama ili osobama sa tegobama gornjih disajnih puteva, kao i u medicinskom kontekstu / bolničko-penzionerskom domu. Kijanjem ili kašljanjem smanjuju rizik od infekcije kapljicama.

Oralne maske kod zdravih osoba nisu efikasne protiv širenja virusnih infekcija.

Nošenje maske nije bez neželjenih efekata. Nedostatak kiseonika (glavobolja, mučnina, umor, gubitak koncentracije) javlja se prilično brzo, efekat sličan visinskoj bolesti. Svakodnevno vidimo pacijente koji se žale na glavobolju, probleme sa sinusima, respiratorne probleme i hiperventilaciju zbog nošenja maski. Pored toga, akumulirani CO2 dovodi do toksičnog zakiseljavanja organizma koji utiče na naš imunitet.

Neki stručnjaci čak upozoravaju na pojačan prenos virusa u slučaju neprimjerene upotrebe maske.

Naš Zakon o radu (Codex 6) odnosi se na sadržaj CO2 (ventilacija na radnim mjestima) od 900 ppm, maksimalno 1200 ppm u posebnim okolnostima. Nakon nošenja maske tokom jednog minuta, ova toksična granica je znatno premašena do vrijednosti koje su tri do četiri puta veće od ovih maksimalnih vrijednosti. Svako ko nosi masku kao da se nalazi u ekstremno slabo provjetrenoj sobi.

Neprikladnu upotrebu maski bez sveobuhvatne medicinske kardio-plućne kartoteke zato ne preporučuju priznati stručnjaci za bezbjednost radnika.

Bolnice imaju sterilno okruženje u svojim operacionim salama gdje osoblje nosi maske i postoji precizna regulacija vlažnosti / temperature uz odgovarajuće nadgledan protok kiseonika da bi se to nadoknadilo, ispunjavajući tako stroge sigurnosne standarde.

DRUGI KORONA TALAS?

U Belgiji se sada razgovara o drugom talasu, što će rezultirati daljim pooštravanjem mjera. Međutim, pažljivije ispitivanje Sciensanovih figura37 pokazuje da, iako je od sredine jula došlo do porasta broja infekcija, u to vrijeme nije bilo povećanja broja bolničkih prijema ili smrtnih slučajeva. Dakle, to nije drugi talas korone, već takozvani „hemijski slučaj“ zbog povećanog broja testova.

Broj prijema u bolnicu ili smrtnih slučajeva pokazao je kratkotrajni minimalni porast posljednjih sedmica, ali tumačeći ga, moramo uzeti u obzir nedavni talas vrućine. Pored toga, velika većina žrtava i dalje je u populacionoj grupi> 75 godina.

To ukazuje na to da je proporcija preduzetih mjera u odnosu na radno sposobno stanovništvo i mlade nesrazmjerna sa planiranim ciljevima.
Velika većina pozitivno testiranih „zaraženih“ osoba su u starosnoj grupi aktivne populacije, koja ne razvija nikakve ili samo ograničene simptome, zbog dobrog funkcionisanja imunološkog sistema.

Dakle, ništa se nije promijenilo – vrhunac je prošao.

JAČANJE PREVENCIONE POLITIKE

Korona mjere čine zapanjujući kontrast minimalnoj politici koju je vlada sprovodila do sada, kada su u pitanju osnovane mjere sa dokazanim zdravstvenim prednostima kao što su porez na šećer, zabrana (e-) cigareta i pravljenje zdrave hrane, vježbanje i mreže socijalne podrške finansijski atraktivne i široko dostupne.

Propuštena je prilika za bolju politiku prevencije koja je mogla da dovede do promjene mentaliteta u svim djelovima stanovništva sa jasnim rezultatima u pogledu javnog zdravlja. Trenutno samo 3% budžeta za zdravstvo ide na prevenciju.

HIPOKRATOVA ZAKLETVA

Kao ljekari položili smo Hipokratovu zakletvu:

„Prije svega ću se brinuti o svojim pacijentima, promovisati njihovo zdravlje i ublažiti njihovu patnju.
Tačno ću obavijestiti svoje pacijente.
Čak i pod pritiskom, neću koristiti svoje medicinsko znanje za prakse koje su protiv čovječnosti. “

Trenutne mjere primoravaju nas da djelujemo protiv ove zakletve. I drugi zdravstveni radnici imaju sličnu zakletvu.

Primum non nocere, koji pretpostavlja svaki ljekar i zdravstveni radnik, takođe je potkopan trenutnim mjerama i izgledima za moguće uvođenje generalizovane vakcine koja nije predmet opsežnih prethodnih ispitivanja.

VAKCINA

Anketne studije o vakcinaciji protiv gripa pokazuju da smo za 10 godina samo tri puta uspjeli da razvijemo vakcinu sa stopom efikasnosti većom od 50%. Čini se da je vakcinacija starih osoba neefikasna. Preko 75 godina starosti efikasnost gotovo da i ne postoji.

Zbog kontinuirane prirodne mutacije virusa, kao što to svake godine takođe vidimo u slučaju virusa gripa, vakcina je najviše privremeno rješenje, koje zahtjeva nove vakcine svaki put nakon toga. Neisprobana vakcina, koja se primjenjuje po hitnom postupku i za koju su proizvođači već stekli pravni imunitet od moguće štete, postavlja ozbiljna pitanja. Ne želimo da koristimo svoje pacijente kao zamorce.

Na globalnom nivou, kao rezultat vakcine očekuje se 700.000 slučajeva oštećenja ili smrti.

Ako 95% ljudi preživi Covid-19 gotovo bez simptoma, rizik od izlaganja neprovjerenoj vakcini je neodgovoran.

ULOGA MEDIJA I ZVANIČNI PLAN KOMUNIKACIJE

U posljednjih nekoliko mjeseci činilo se da su tvorci novina, radija i televizije gotovo nekritički stajali iza panela stručnjaka i vlade tamo, gdje bi upravo štampa trebalo da bude kritična i spriječi jednostranu vladinu komunikaciju. To je dovelo do javne komunikacije u našim vijestima, koja je više ličila na propagandu nego na objektivno izvještavanje.

Prema našem mišljenju, zadatak je novinarstva da donosi vijesti što je moguće objektivnije i neutralnije, usmjerene na pronalaženje istine i kritičku kontrolu moći, s tim što se nestalim stručnjacima daje i forum u kojem će se izražavati.

Ovakav stav podržavaju novinarski etički kodeksi.

Zvanična priča da je zaključavanje neophodno, da je to jedino moguće rješenje i da svi stoje iza ovog zaključavanja otežala je ljudima koji imaju drugačiji pogled, kao i stručnjacima, da iznesu drugačije mišljenje.

Alternativna mišljenja su ignorisana ili ismijana. Nismo vidjeli otvorene rasprave u medijima, gdje bi se mogli izraziti različiti stavovi.
Iznenadili su nas i mnogi video snimci i članci mnogih naučnih stručnjaka i vlasti koji su uklonjeni i još uvijek se uklanjaju sa društvenih mreža. Smatramo da se ovo ne uklapa u slobodnu, demokratsku ustavnu državu, tim više što vodi ka viziji tunela. Ova politika takođe ima parališući efekat i hrani strah i zabrinutost u društvu. U tom kontekstu odbacujemo namjeru cenzure neistomišljenika u Evropskoj uniji!

Način na koji su Covid-19 prikazali političari i mediji takođe nije dobro predstavio situaciju. Ratni izrazi bili su popularni i ratni jezik nije nedostajao. Često se pominje „rat“ sa „nevidljivim neprijateljem“ koji mora biti „poražen“. Korištenje u medijima fraza poput „heroji njege na prvoj liniji“ i „žrtve korone“ dodatno je podgrijalo strah, kao i ideja da se globalno bavimo „virusom ubicom“.

Neumorno bombardovanje brojkama koje su stanovništvu puštane dan za danom, sat za satom, bez tumačenja tih podataka, bez upoređivanja sa smrtnim slučajevima od gripa drugih godina, bez upoređivanja sa smrtnim slučajevima zbog drugih uzroka, izazvalo je pravu psihozu straha kod stanovništva. Ovo nisu informacije, ovo je manipulacija.

Žao nam je zbog uloge SZO koja je pozvala da se „infodemija“ (tj. Sva različita mišljenja iz zvaničnog diskursa, uključujući stručnjake sa različitim stavovima) ućutka bez presedana putem medijske cenzure.

Hitno pozivamo medije da preuzmu svoje odgovornosti ovdje!

Zahtjevamo otvorenu raspravu u kojoj će se saslušati svi stručnjaci.

HITNI ZAKON PROTIV LJUDSKIH PRAVA

Opšti princip dobrog upravljanja zahtjeva da se proporcionalnost vladinih odluka odmjeri u svjetlu viših pravnih standarda: svako miješanje vlade mora biti u skladu sa osnovnim pravima zaštićenim u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima (ECHR). Miješanje javnih vlasti dozvoljeno je samo u kriznim situacijama.

Drugim riječima, diskrecione odluke moraju biti proporcionalne apsolutnoj potrebi.

Trenutno preduzete mjere tiču se miješanja u ostvarivanje, između ostalog, prava na poštovanje privatnog i porodičnog života, slobode misli, savjesti i vjeroispovijesti, slobode izražavanja i slobode okupljanja i udruživanja, prava na obrazovanje itd. , te se stoga mora pridržavati osnovnih prava zaštićenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima (ECHR).

Na primjer, u skladu sa članom 8 (2) Evropske konvencije, miješanje u pravo na privatni i porodični život dozvoljeno je samo ako su mjere neophodne u interesu nacionalne bezbjednosti, javne bezbjednosti, ekonomske dobrobiti zemlje, zaštite javnog poretka i sprječavanja krivičnih djela, zaštite zdravlja ili zaštite prava i sloboda drugih, regulatorni tekst na kome se miješanje zasniva mora biti dovoljno jasan, predvidljiv i proporcionalan ciljevima kojima se teži.

Predviđena pandemija sa milionima smrtnih slučajeva kao da je odgovorila na ove krizne uslove, što je dovelo do uspostavljanja vanredne vlade. Sad kad objektivne činjenice pokazuju nešto sasvim drugo, uslov nemogućnosti da se postupi drugačije (nema vremena da se temeljno procijeni da li postoji hitan slučaj) više nije na mjestu. Covid-19 nije virus prehlade, ali je dobro izliječivo stanje i stopa smrtnosti uporediva je sa sezonskim gripom. Drugim riječima, više ne postoji nepremostiva prepreka za javno zdravlje.

Ne postoji vanredno stanje.

VELIKA ŠTETA PROIZVEDENA TRENUTNOM POLITIKOM

Otvorena diskusija o koronskim mjerama znači da, pored godina života koje su imali pacijenti sa koronom, moramo uzeti u obzir i druge faktore koji utiču na zdravlje cjelokupne populacije. To uključuje štetu u psihosocijalnom domenu (porast depresije, anksioznost, samoubistva, nasilje u porodici i zlostavljanje djece) 16 i ekonomsku štetu.

Ako uzmemo u obzir ovu kolateralnu štetu, trenutna politika je nesumnjiva, poslovična upotreba čekića za razbijanje oraha. Šokantno nam se čini da se vlada poziva na zdravlje kao razlog za vanredni zakon.

Kao ljekari i zdravstveni radnici, suočeni sa virusom koji se po svojoj štetnosti, smrtnosti i prenosivosti približava sezonskoj gripi, možemo samo odbiti ove krajnje nesrazmjerne mjere.

Stoga zahtjevamo trenutni prestanak svih mjera.

Dovodimo u pitanje legitimitet sadašnjih savjetodavnih stručnjaka koji se sastaju iza zatvorenih vrata.

Nastavljajući od ACU 2020, pozivamo na detaljno ispitivanje uloge SZO i mogućeg uticaja sukoba interesa u ovoj organizaciji. Takođe je u srcu borbe protiv „infodemije“, tj. Sistematske cenzure svih suprotnih mišljenja u medijima. To je neprihvatljivo za demokratsku pravnu državu.

DISTRIBUCIJA OVOG PISMA

Željeli bismo da javno apelujemo na naša profesionalna udruženja i kolege njegovatelje da daju svoje mišljenje o trenutnim mjerama.

Skrećemo pažnju i pozivamo na otvorenu diskusiju u kojoj njegovatelji mogu i usude se da govore.

Ovim otvorenim pismom šaljemo signal da napredak na istim osnovama donosi više štete nego koristi i pozivamo političare da se nezavisno i kritički informišu o dostupnim dokazima – uključujući i one stručnjaka sa različitim stavovima, sve dok su zasnovani na zdravoj nauci – pri sprovođenju politike, sa ciljem promocije optimalnog zdravlja.

Sa zabrinutošću, nadom i u ličnom svojstvu.

Ovo otvoreno pismo prvi put je objavljeno na Docs4OpenDebate 5. septembra (a zatim ažurirano 21.).

OPEN LETTER: Belgian Healthcare Workers Call for End to Lockdown

https://off-guardian.org/2020/09/29/open-letter-belgian-healthcare-workers-call-for-end-to-lockdown/

Sviđa vam se portal Logično?
LAJKAJTE NAŠU STRANICU

(samo jednom, ako kliknete drugi put, Facebook će smatrati da nas ne volite)
Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
114 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Dragan S.
Gost
Dragan S.
6 mjeseci prije

Odlican clanak koji je dobro balansiran u medicinskom i pravnom smislu, da ga ne svrstaju pod teorije zavere. Mislim da bi ovakva inicijativa morala da krene od medicinske struke u svakoj pojedinacnoj zemlji, jer ako Belgijanci nesto i postignu to ne znaci da ce se to pozitivno reflektovati i na nase zemlje.

tihobl
Gost
tihobl
6 mjeseci prije
Reply to  Dragan S.

Koji ljekari, ko sta njih pita?
Najpametniji je onaj doktor sto je odgovorio: “sto mene pitate o koroni, to je politicko pitanje”.
Danas gradonacelnik Moskve kaze da iako imaju porast pozitivnih drugog talasa nece biti i nece biti zakljucavanja. Putin izdao direktivu da drugog talasa nece biti i to je to, statisticari i epidemiolozi mogu pricati sta hoce ali drugog talasa nema.

Kad komesari proglase drugi talas i zakljucavanje, ove belgijske ljekare nece nista pitati.

PS. u Rusiji je velika navala na besplatnu vakcinu, ali samo 500-600 se vakcinise dnevno. Navodno sestre ne mogu brze da bodu.

marty
Gost
marty
6 mjeseci prije
Reply to  tihobl

Koji ljekari, ko sta njih pita?” – Ovo otvoreno pismo belgijskih liječnika je prilično već staro (objavljeno je 5.9.2020.), pa se sada sa odmakom od mjesec dana može pogledati i istražiti kakav je efekt postignut. Belgijska vlada je dan nakon objave sazvala izvanrednu sjednicu na kojoj su raspravljali o mjerama. Belgija je trebala uvesti novi lockdown po uzoru na UK, ali je vlada na toj sjednici od toga odustala i kao novi smjer odlučili više slijediti Švedski model. Tako što se njih tiče, ovo otvoreno pismo liječnika je imalo veliki utjecaj.

Istrazuj
Gost
Istrazuj
6 mjeseci prije
Reply to  tihobl

“…Koji ljekari, ko sta njih pita?…” Ovo je tacno, ali ipak ih se pita. Da njih 10% izadje i pocne razbijati laz – ona ne bi opstala 2 dana. Na zalost, najveci dio tih “doktora” (99%) cvika bilo sta reci (cak i ako razmisljaju svojom glavom) jer se boji za status, primanja …a uzeli su kredite kod cionista……itd…itd… U medjuvremenu se pokazuje – upravo ono sto su pojedini tvrdili sa pocetka ovog Cionistickog terora – i prisiljavanje na nosenje maski satima – cak i djece! Dr. Bodo Schiffman izrazava vapaj – prije svega roditeljima, da manje misle na “vracanje kredita”… Pročitaj više »

CAKE
Gost
CAKE
6 mjeseci prije
Reply to  Istrazuj

Potvrda s moje strane

Sony
Gost
Sony
6 mjeseci prije
Reply to  Istrazuj

Dobro ti to istražuješ a koment ti je za štampati letke o tome pa sa njima prekriti i nebo i zemlju, ne bi li narod konačno shvatio…žalosno je to šta strašno puno ljudi sa kojima sam u kontaktu blagog pojma nemaju o ničemu šta se dešava, osim o onome šta im se servira u vijestima a to je gore nego ne znati ništa. Bolje i ništa nego krivo jer je najteže ljudima srušiti predrasude.

Audax
Gost
Audax
6 mjeseci prije
Reply to  Sony

Zanimljivo da svatko od nas misli da upravo on savršeno razumije šta se sve oko nas dešava i da je upravo njega božica znanja posula zlatnim prahom mudrosti. Međutim čisto matematički, statistički … ne možemo svi biti u pravu. Dakle. neki od nas pojma nemaju, ali su i dalje čvrsto uvjereni da je njihovo mišljenje savršeno ispravno. Neznam, a mislim da znam … najgori od svih oblika “znanja” I zanimljivo kako mnogi od nas nikad niti ne pomisle da je upravo njihovo poimanje stvari – pogrešno. Ali imaju oni za to lijeka, a to je fanatična upornost vjerovanja u vlastitu… Pročitaj više »

Dani First
Gost
Dani First
6 mjeseci prije
Reply to  Audax

Razlika je između misliti i znati, a sebe uvijek treba propitivati. A imaš slijedeće činjenice: laži, cenzuru, zabrane, prisile, represiju… a uz to i statistiku o smrtnosti… Gotovo sve se može relativizirati ali činjenice i matematika ne. A one jasno govore što je istina i na kojoj strani tog “rova” o kojem pričaš treba biti i ako si Čovjek, u to ne može biti sumnje.
Jesi li Čovjek ili indoktrinirani polurobot?

Audax
Gost
Audax
6 mjeseci prije
Reply to  Dani First

Razumijem ja tebe. Samo ja zazirem od crno-bijelog pogleda na svijet. Svaka vjera, svaka politika, stranka, organizacija, udruga … svi me oni ubjeđuju kako je njihovo stajaište ispravno, a ono neko drugo prevara. Život me naučio da ne vjerujem nikome i zato vrlo sporo i oprezno formiram svoje mišljenje o nečemu. Bez neke loše najmere, ali već ovo tvoje “ako si čovjek – onda si na ovoj strani” u meni budi oprez, jer u takvoj izjavi osjećam manipulaciju. Dakle, ti one koji ne misle kao ti proglašavaš neljudima i indoktriniranim robotima. Vidiš ja tako nešto nikad nebi rekao. Kad se… Pročitaj više »

iiiistina
Gost
iiiistina
6 mjeseci prije
Reply to  Istrazuj

prije 6 satiPrihvaćeno pitanje Pa je li ovo stvarno?Trump ima Coronu ? Ažuriranja uživo: predsjednik Trump, test prve dame pozitivan na koronavirus 2. listopada 2020. [i od drugog] Do 90% ljudi koji su pozitivni na COVID-19 više nije zarazan, ‘Ne treba izolirati’ 31. kolovoza 2020. Poznato je kao “virusno opterećenje”. Najčešće korišten test za utvrđivanje ima li netko COVID-19, poznat kao PCR test, je li pozitivan ili negativan, to je to. No, test ne identificira virusno opterećenje – što je veća količina virusa, to je vjerojatnije da je pacijent zarazan. odgovor: SOZT Postoje mnogi testovi za Covid-19, neki registriraju lažno… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
6 mjeseci prije
Reply to  Dragan S.

NAPOKON se nesto pocelo dogadati…
Ajmo NASI sada!???
PRIDRUZITE SE!

nonwo
Gost
nonwo
6 mjeseci prije
Reply to  Dragan S.

“Povučena je metaanaliza u časopisu The Lancet, koja nije mogla da pokaže efekat HCQ. Primarni izvori podataka koji su korišteni pokazali su se nepouzdanim i 2 od 3 autora bila su u sukobu interesa. Imamo ozbiljna pitanja o ovom stanju stvari”. Naravno da imamo ozbiljna pitanja… Mandeep Mehra, an eminent Harvard University professor who works at Brigham and Women’s Hospital (BWH) and is known internationally for cardiovascular medicine and heart transplants,cardiac surgeon Amit Pate, Sapan Desai, a vascular surgeon and founder of Surgisphere-ta su trojica preko firme SURGISFERE “prikupljali podatke” i napisali u studiji da su obrađeni podaci100 000 pacijenata iz… Pročitaj više »

Zemohudin
Member
Zemohudin
6 mjeseci prije
Reply to  Dragan S.

Ako netko siri propagandu, to si ti.. Miljun ljudi umrlo od korone? Potem pa svizec zavije cokolado..

CAKE
Gost
CAKE
6 mjeseci prije
Reply to  Dragan S.

A druge smrti izumrle? Mašala

Sony
Gost
Sony
6 mjeseci prije
Reply to  CAKE

😆👍

Linda
Gost
Linda
5 mjeseci prije
Reply to  Dragan S.

Primjećujete li da sada rijetko spominju pojam Teorija zavjere posto je zavjera kaja je do sada bila samo teorija,vec uveliko na djelu,sada koriste izraz ravnozemljasi koje su sami prozveli i plasirali kao kukavicje jaje,to su njihove zavjereničke podvale jer svi znamo da niko normalan ne vjeruje u njihovo podmetanje sa ravnom zemljom, to je već nazvano od strane progresivnih teoretičara, Teorija o teoriji zavjere u koje možemo ubrojati Cecija i Djikića koji postadoše najagresivniji vakseri i čuvari narodnog zdravlja,prosto bi nas za sva vremena zaključali

Trt
Gost
Trt
6 mjeseci prije

Dobar članak ali to sve manje-više znamo…i šta sad?

Istražuj
Gost
Istražuj
6 mjeseci prije
Reply to  Trt

E sada, dolaze “renomirani instituti i naucni casopisi” (naravno u vlasnistvu cionista i eugenicara poput Gatesa ili Rockfellera) – koji ce – jos i jace pritiskati i prodavati vakcinaciju protiv NEpostojece “smrtonosne pLandemije Covid”… I vec je pocelo, to ispiranje mozga – i ne bas priprema za sprovodjenje prisilne vakcinacije (prakticno istrebljenja ljudi): https://www.rt.com/usa/502270-vaccine-compliance-mandate-study/ Slazem se djelomicno sa Tihom… Par doktora nece pitati, ali ako ih izadje iz posranih gaca – makar 10% – morace ih uzeti u obzir. Naprosto – informacija i informisan covjek (“gojim”) je za Cionisticke bandite najveci neprijatelj. Preko njihovim “renomiranih medicinskih casopisa” – potrudice se… Pročitaj više »

Trt
Gost
Trt
6 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Ma jasno mi je sta ce oni,ali sta cemo mi…ajde nadajmo se da ce se dio doktora okuražit i nekako probit u javnost sa ovimm informacijama iako Stroj sve jace melje…

Paris
Gost
Paris
6 mjeseci prije
Reply to  Trt

Treba sve cijepiti i testirati po neekoliko puta dnevno. I farmaceuti s ljudi i oni trebaju masno zaraditi.

Trt
Gost
Trt
6 mjeseci prije
Reply to  Paris

Znam ja sve šta treba:
Treba bit pametan
Treba bit odgovoran
Treba ostat doma
Treba drzat distancu
Treba dezinficirat ruke
Treba nosit masku
Treba neplesat
Treba tiho muziku puštat
Treba ne pit alkohol
Treba se puno cijepit
Treba puno mainstream medije slusat
Treba vrijeđat ljude koji ne nose masku

Max
Member
Famed Member
Max
6 mjeseci prije

Da sve uvedene mjere su štetne ali su i uvedene da naštete što većem broju ljudu.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
6 mjeseci prije
Reply to  Max

Cjepivo je mozda samo trik da nam odvuce paznju jer nakon ekonomskog sloma pocinju ratovi i glad koji ce dovesti do pola milijarde sto se nemoze cjepivima i svim dosadasnjim virusima zajedno postici!
Cuvajte se!

TražeseDomaćaJaja
Gost
TražeseDomaćaJaja
6 mjeseci prije

Gledam, je li ovo “istražuj” pisao (malo šale) – sve točno,stavka po stavka,sve je rečeno što treba i kako treba, samo kako da to i stigne kamo treba, pitanje je sad? Možda se obnove veze i poznanstva liječnika diljem svijeta koji su se učestalo sretali na raznim simpozijumima (sponzoriranim) a na koje su išli , najčešće,”da im guzica vidi puta”, pa to iskomuniciraju .i procesuiraju…i van Belgije..

CAN
Gost
CAN
6 mjeseci prije

…a to i rade,(pogledaj samo srećka i 1000.drugih…ali ih nema u dnevnicima,a nažalost ,niti jedan od njih neće “orlova vijeka “) problem je što dio starijeg puka pretežno, poklopljen raznoraznim i raznoratnim medijskim i m€$ijanskim sredstvima dezinficiran i poklopljen po nosu ustima i ušima ulazi u jesen,gdje ponovo sve oči uprte u mikroskop/ekrane, u strahu,čekaju odluke bijelossvjetsske bolesne organizacije.. i fedove čekove bez pokrića…dokle ? godinu,dvije? A tada nema više…trocifreni broj je…
Već slijedi …spektakl
debakla.

gg2
Gost
gg2
6 mjeseci prije
Reply to  CAN

Treba praviti prosvjede pred medijskim zgradama htv rtl itd. stop cezuri pa makar trebalo i podici šatore tamo…

Helena
Gost
Helena
6 mjeseci prije

Izvrstan članak. U svjetlu navedenoga, još se jasnije ukazuje kriminalna rabota zdravstvenih stožera u svim zemljama pri čemu je bjelodano jasno da se radi o kriminalnoj sprezi dijelova politike, znanosti, biomedicinske struke, farma industrije, tehnoloških kompanija, centraliziranih tijela koje nastoje ovladati cijelim svijetom kao što su UN, WHO uspostavljajući Novi svjetski poredak. Markotićka, Beroš, Capak, Lauc, Đikić, Rudan i ostali su OBIČNI PLAĆENICI. sramota. Sami su se degradirali u blato, osramotili struku i svoje poštene kolege koji žele časno obavljati svoj posao. Primjerice, Markotićka i Beroš sigurno imaju dovoljno znanja iz medicine da jasno mogu uvidjeti da se radi o… Pročitaj više »

rjgveirbtierbgterbgt
Gost
rjgveirbtierbgterbgt
6 mjeseci prije
Reply to  Helena

Bio neki rat na Balkanu 91-95-a, organizatori istog sudili onima koje su nahuškali a oni ostali pošteđeni, isti organizirali ovu kazališnu predstavu a i sve ratove kroz povjest, nikad im nije nizašto suđeno. Na nirnberškom procesu suđeno onima koje su doveli na vlast da naprave što su napravili, nalogodavac nikad nije bio na klupi za osuđenika.

Hornet 68
Gost
Hornet 68
6 mjeseci prije

Svaka cast Puno Slova !

Jesi li slusao sta prica pravi,ortodoksni jevrejski rabin Amnon Yitzhak?
Borac protiv cionizma .

rjgveirbtierbgterbgt
Gost
rjgveirbtierbgterbgt
6 mjeseci prije
Reply to  Hornet 68

Čitao sam više njih, znaju biti kritični, svaka im čast, al znaš ja se držim one krv nije voda a kod njih je to jako izraženo, svaka ptica svom jatu kad je stani pani. Prvi susjedi mi bili židovi, kad su bili oni ratovi dolje sa arapima ja bio mali a sječam se stara mi pričala kako su oni navijali za svoje, što je prirodno. U svakom čovjeku pronađem nešto dobro, to prvo vidim, vidim i ono zlo u njemu ali ga zanemarujem jer ne želim podsticati baš tu crtu čovjeka. Budem pogledao Jicaka, njegovo ime ili prezime me podsjeti… Pročitaj više »

Hornet 68
Gost
Hornet 68
6 mjeseci prije

Pa ja sam zivio i radio sa “izabranima”.
Ima mali broj ortodoksnih koji su protiv cionizma.

Zanimljivo je da sam zivio i radio i sa muslimanima.
Iz Pakistana,Bangladesa i Afganistana.
Nikad veceg uzajamnog postovanja i prijateljstva.

Crno plemstvo nas je sve podijelilo i zavadilo.

Dobrih ljudi ima bez obzira na religiju.
Odbacimo predrasude.

rjgfiuernutvnerubver
Gost
rjgfiuernutvnerubver
6 mjeseci prije
Reply to  Hornet 68

Apsolutno si u pravu da dobrih ljudi ima bez obzira na sve podjele koje potenciraju nestašni dthinks čidrensi.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
6 mjeseci prije

Bravo za komentar!
Opcenito u povijesti gotovo da nitko za nista nije odgovarao.
Npr.tko je sjedio na optuzenickoj klupi za porobljavanje Afrike,klanje Aboridzana, Istrebljenje sjeveroamerickih ili juznoamerickih indijanaca?
Za napalm bombe nad Vietnamom, za civile u Dresdenu, za civile u Nagasakiu, nevine u Sibirskim kazamatima, ma mogao bi ovako do ujutro!

rjgveirbtierbgterbgt
Gost
rjgveirbtierbgterbgt
6 mjeseci prije

Zato uvijek govorim da će asteroid biti jedini pravedni sudac za sve što kroz milenije napraviše, On je jedini nivelator pravde!!!

Ime
Gost
Ime
6 mjeseci prije

Nije asteroid nego kamencic 🙂

Hornet 68
Gost
Hornet 68
6 mjeseci prije

Kad ce vise taj asteroid ili meteor amigo ?
Zasluzili smo vise njih.
Nismo vise ljudi.

rjgfiuernutvnerubver
Gost
rjgfiuernutvnerubver
6 mjeseci prije
Reply to  Hornet 68

Uskoro amigo a ja rijetko kad griješim.

Hornet 68
Gost
Hornet 68
6 mjeseci prije

Iz tvojeg pera u Bozje usi !

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
6 mjeseci prije

Neznam bas.
Asteroid bi ubio ono malo indijanaca u rezervatima. Dokrajcio bi Aboridzane kao i sve Vietnamce podjednako!

Hornet 68
Gost
Hornet 68
6 mjeseci prije

Oni su vec “ubijeni” odavno .

Bosanac
Gost
Bosanac
6 mjeseci prije

….i tako je komet udario u ma-terru i nastade zivot (spermic usho u matericu) …itd, about-prvo bijase ovo ono, hocu rec nece se umrijet od asteroida nikakvog.

rjgfiuernutvnerubver
Gost
rjgfiuernutvnerubver
6 mjeseci prije
Reply to  Bosanac

Hehehe, da Alene, nastat će novi život a stari izumrijet, nadam se bez d thinka i d thinks čildrensa.

Bosanac
Gost
Bosanac
6 mjeseci prije

Nisu svi Bosanci Alen-i a ni svi Alen-i Bosanci…..ima i ona Alen Prost vozio formulu jedan (npr.)

Hornet 68
Gost
Hornet 68
6 mjeseci prije

Ne do ujutro.
Do nakosutra ujutro.

Hornet 68
Gost
Hornet 68
6 mjeseci prije

Kadija te tuzi,kadija te sudi.

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
6 mjeseci prije
Reply to  Helena

Markotićka ne samo da zna nego je direktni eksponent plandemije. Dala je i ponudu: ” Ako želite korona party imat cete ga”! Mozda je doslo vrijeme da ona sad dobije puno mailova s ponudom “Ako nastavite s korona party omastit cete strik”! To bi bio lijep pocetak. Dobronamjerno i prijateljsko upozorenje.

tedi
Gost
tedi
6 mjeseci prije

„Prije svega ću se brinuti o svojim pacijentima, promovisati njihovo zdravlje i ublažiti njihovu patnju.
Tačno ću obavijestiti svoje pacijente.
Čak i pod pritiskom, neću koristiti svoje medicinsko znanje za prakse koje su protiv čovječnosti. “
Tko se nije pridrzavao medicinske zakletve,treba oduzeti licencu.

CAN
Gost
CAN
6 mjeseci prije
Reply to  tedi

nadam se da nije obrnuto!!!

CAN
Gost
CAN
6 mjeseci prije
Reply to  CAN

p.s. kako se kaže na eng.jeziku /
Licemjer ?
Hvala unaprijed

Miha
Gost
Miha
6 mjeseci prije
Reply to  CAN

Nema riječi, to im je difolt, od rođenja.

otpisani
Famed Member
otpisani
6 mjeseci prije
Reply to  CAN

hypocrite…

(…a Hipocrat sigurno nije bio hypocrite;)

CAKE
Gost
CAKE
6 mjeseci prije
Reply to  otpisani

Hehe,stoji!

CAN
Gost
CAN
6 mjeseci prije
Reply to  otpisani

p.s.
kako se kaže(izgovara),iliti na srpskom piše,..
Vjerujem da nije on,ali danas 50-70 %,zavisno gdje rade i žive, jesu nažalost licemjeri…teški.
Nadam se da griješim…kao i za “akademonsku zajednicu….

Miha
Gost
Miha
6 mjeseci prije
Reply to  CAN

‘hipokrit’

Možeš poslušati zvuk na dictionary točka com

otpisani
Famed Member
otpisani
6 mjeseci prije
Reply to  CAN

Ne griješiš uopće… a licemjerni su, jer ipak je lakše biti “liječnik” nego fizički radnik a što bi mu bila sudbina kada bi se suprostavio nadređenima u pokušaju da bude iskren…
Dobra alternativa nesposobnim liječnicima je politika jer i dalje mogu biti licemjeri ali za veću plaću i privilegije.

CAN
Gost
CAN
6 mjeseci prije
Reply to  otpisani

i to stoji,ali koju zadaću obavlja liječnik kad nestane pacijenata?

otpisani
Famed Member
otpisani
6 mjeseci prije
Reply to  CAN

koju zadaću obavlja liječnik kad nestane pacijenata?”

Zar može doći do nestašice pacijenata ?

CAN
Gost
CAN
6 mjeseci prije
Reply to  otpisani

Pitanje svih pitanja,gdje smo za 20 30 godina?

otpisani
Famed Member
otpisani
6 mjeseci prije
Reply to  CAN

Meni 30 odgovara ! … pa neka bude još 6 … (za okruglu brojku;)

(a onda mi je svejedno gdje ću biti) 😉

Sony
Gost
Sony
6 mjeseci prije
Reply to  CAN

Prekvalificira se u grobara

Sony
Gost
Sony
6 mjeseci prije
Reply to  otpisani

…i tako dobismo političara zdravstva, Beroša

rjgveirbtierbgterbgt
Gost
rjgveirbtierbgterbgt
6 mjeseci prije

Ljudi su sve posložili kako treba ali su zakinuti sa saznanje da zlo vlada planetom od postanka i da sa tom praksom neće prestati.

CAN
Gost
CAN
6 mjeseci prije

Bez da sam pročitao članak …
mislim da nije pametna ideja ući s 80 godina starosti zamaskiran u jesen…to zna i sstožer!?

Tupko Glupko
Gost
Tupko Glupko
6 mjeseci prije

U Republici Hrvatskoj godišnje umire između 50.000 i 54.000 ljudi unazad deset godina, službena statistika Državnog zavoda za statistiku (pogledati prvu tablicu): https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2019/07-01-01_01_2019.htm Znači da dnevno u Hrvatskoj prosječno umire između 137 i 148 osoba. Od 25.2.2020. (prvi zaraženi od Covid-19) do danas (01.10.2020.), tj. u vremenskom razdoblju od 220 dana u Hrvatskoj je od/sa Covid-19 umrlo 284 ljudi. To daje prosjek od 1,3 čovjeka koji umre dnevno od/sa Covid-19. Drugim riječima, nepunih 1% građana Hrvatske je umrlo od/sa Covid-19 od ukupno umrlih! Prije nekoliko dana dobili smo i službenu statistiku prosječne dobi umrlih od/sa Covid-19 i ona iznosi 76,3… Pročitaj više »

Zorule
Member
Zorule
6 mjeseci prije
Reply to  Tupko Glupko

Jos bih dodao samo, u broju umrlih oko 11% je uzrok respiratorne komplikacije. Dakle u prosjeku, 15 osoba dnevno u HR

otpisani
Famed Member
otpisani
6 mjeseci prije
Reply to  Tupko Glupko

Ali ova farsa i dalje traje, premda je i vrapcima…

Je, pa zna to i plenković i njegova stožerna družina ali ne smiju reć ! 😉

(od kuda bi namakli lovu sebi za plaće i za funkcioniranje hrvatistana)

Sebo
Gost
Sebo
6 mjeseci prije

Potpisalo ga je preko 550 doktora kad sam zadnji put gledao, ali brojka raste i dalje. To je isto trebalo napisati, da se radi o nezanemarivom broju

rjgveirbtierbgterbgt
Gost
rjgveirbtierbgterbgt
6 mjeseci prije
Reply to  Sebo

Ostali se prodali za judine škude.

Zorule
Member
Zorule
6 mjeseci prije
Reply to  Sebo

Mnogi koji podrzavaju se vjerojatno nece potpisati zbog straha za svoju karijeru ili potencijalnog medijskog linca

Slonica
Gost
Slonica
6 mjeseci prije

Uz očigledni pad ,izostanak ili nezainteresiranost komentatora na dane članke…tako mi se čini da će i ovo pismo/glas razuma odjeknutni u sveopćoj situaciji koja pomalo istiskuje sve druge događaje kojima svjedočimo svaki dan i mijenjanju svijet s covidom ili bez njega.

Istrazuj
Gost
Istrazuj
6 mjeseci prije

@Redakcija Logično
Postovana gospodo,
Da li biste mogli postaviti poveznicu na originalno pismo / peticiju?
Hvala

Zorule
Member
Zorule
6 mjeseci prije
Reply to  Istrazuj

Na Docs4OpenDebate ti je original, na offguardianu ti je isto pismo zacinjeno sa dodatnim linkovima

Zvrk
Gost
Zvrk
6 mjeseci prije

Gospodo, moj upis je sasvim izvan teme i ovime se ispričavam što ulijećem i remetim raspravu. Nije mi to cilj niti mi je cilj omalovažavati autora.
Razlog tomu je povijesan. Čini se da se dogodilo nešto što smo dugo iščekivali. Konačno je proradio S300.

rjgveirbtierbgterbgt
Gost
rjgveirbtierbgterbgt
6 mjeseci prije
Reply to  Zvrk

Da čujem i to čudo?

Mucke
Gost
Mucke
6 mjeseci prije
Reply to  Zvrk

Zakurblali i ono…prbambambambam?

Zorule
Member
Zorule
6 mjeseci prije

Odlično što ste to preveli u stvarno rekordnom roku. Jedino imam malu zamjerku sto niste prenijeli i linkove koje se nalaze u izvornom tekstu offguardiana

rjgveirbtierbgterbgt
Gost
rjgveirbtierbgterbgt
6 mjeseci prije
Reply to  Zorule

Dobro ti je ovo, hvala na tome.

Dani First
Gost
Dani First
6 mjeseci prije

Problem je što se nitko od mainstream medija i političara neće obazrijeti na ovu istinu, mlin jednostavno nastavlja mljeti po planu. Preuzimanje svijeta od fašističke tehnokracije je u punom zamahu. Lavina je pokrenuta, ekonomska (i svaka druga…) šteta je napravljena i raste, uskoro će nas globalistički reketari “spašavati” u duhu Moderne monetarne teorije novim državnim (vjerojatno i globalnom u konačnici) kriptovalutama (Fed je isto već najavio neki dan) i Univerzalnim prihodom uvjetovanim za svakoga digitalnim biometrijskim identitetom i procijepljenošću (već par mjeseci MasterCard sa Gatesom I još neka ekipa (koliko se sjećam?) provode takav experimentalnI program u Africi), a u… Pročitaj više »

CAN
Gost
CAN
6 mjeseci prije
Reply to  Dani First

Grijeśiti je ljudski

rjgfiuernutvnerubver
Gost
rjgfiuernutvnerubver
6 mjeseci prije
Reply to  Dani First

Dobro vidiš.

Dani First
Gost
Dani First
6 mjeseci prije

Hvala, pratim globalnu politiku i ekonomiju intenzivno (svakodnevno) na mnogo alternativnih portala i siteova od 2007.g. Sve je već neko vrijeme apsolutno jasno, tko, kako i što želi postići ovim korona cirkusom i ostalim, ali na žalost ne vidim praktički izlaz iz toga.
P.S. Logično.com, zašto mi nije pušten komentar sa linkovima na tvrdnje iz prethodnog posta???

rjgfiuernutvnerubver
Gost
rjgfiuernutvnerubver
6 mjeseci prije
Reply to  Dani First

Kad provjere tvoje linkove stavit će ih, to traje.

Hornet 68
Gost
Hornet 68
6 mjeseci prije
Reply to  Dani First

Cenzura !!!

Sony
Gost
Sony
6 mjeseci prije
Reply to  Hornet 68

Ma nije cenzura, samo provjera sadržaja. Cenzurirali bi terorističke objave a toga tu nema.

Hornet 68
Gost
Hornet 68
6 mjeseci prije
Reply to  Dani First

E , kolega , ja sam dobio pregrst minusa zbog istog pitanja.
Mi smo ovdje ipak gosti.

Sony
Gost
Sony
6 mjeseci prije
Reply to  Hornet 68

Pitam se tko sve zabija tolike minuse skoro svima odreda, za neke znam koji šaraju po portalu pa zabiju minus čak i onima koji ne napišu ništa, osim koju riječ ili oznaku. A ovi drugi trovači portala su iz opozicijske grupe koju ne zanima toliko šta se objavljuje, koliko ih privlači udaranje minusa. Znaš li da svaki dan možeš ponovo zabiti plus ili minus na isti koment? Eto, to oni rade. Zato nekad ima više minusa nego komentara, jer se vraćaju na već obrađene objave pa samo pretrčavaju preko svega i lupaju minuse na minuse da bi čitateljima ostavili loš… Pročitaj više »

mario
Gost
mario
6 mjeseci prije
Reply to  Sony

PA NEBITNI SU POTPUNO TI MINUSI

Sony
Gost
Sony
6 mjeseci prije
Reply to  Sony

Naravno da su minusi nebitni, tako sam odgovorila Hornetu 68 jer mi se učinio tužan zbog nezasluženih minusa pa sam mu opisala svoje viđenje negative koja se stalno provlači kroz ovako dobar portal među izvrsne poznavaoce cjelokupne situacije, a ni oni nisu pošteđeni nezasluženih kritika. Mislim da me nisi dobro razumio. Kad kažem “jadno” mislim na one koji pretvaraju dobre diskusije u saborske sjednice i prepucavanja koja zamaraju.

Sony
Gost
Sony
6 mjeseci prije
Reply to  Dani First

Sporo ti to ide, moderatori imaju puno posla sa kontrolom linkova. Ja sam ih jednu večer poslala tri jedan za drugim plus koment, svi su mi objavljeni slijedeći dan. Treba sve provjeravati tako da se objave unutar pravila. Kad bi se uredništvo bavilo samo jednim člankom i komentarima bez originalno napisanih linkova, išlo bi brzo. Vidi samo koliko ima objavljenih članaka – starih, novijih i najnovijih pa još pregled sve većeg broja komentara i linkova, a k tome još istovremeno pregledavanje objava na mnogo stranica – taj posao ide zrakasto – portal kao središnja točka, izvor informacija okružen člancima, komentarima… Pročitaj više »

Sony
Gost
Sony
6 mjeseci prije
Reply to  Dani First

Nije ni moj koment sa linkom objavljen i baš me zanima hoće li uopće biti. Dok dočekaš svoju objavu sa linkovima, svi već pređu na nove članke pa se sve razvodni i istekne rok za upotrebu 🙆‍♀️ puno puta mi se desilo da nekome odgovorim ali taj ide dalje za novim temama i ne vraća se natrag da pročita šta sam mu napisala. Sve skupa presporo, pregazi nas vrijeme. Ali svi članci su odlični i zato ću ubuduće samo čitati, a za komentare imam pravni portal Legalis u rubrici CAFFE za sve teme koje nemaju veze sa pravnim stvarima, nema… Pročitaj više »

Dani First
Gost
Dani First
6 mjeseci prije
Reply to  Sony

Ja sam danas tek prvi puta ovdje nešto komentirao. Nisam znao da ima komplikacija s linkovima i čekanjem. Šteta, inače ovaj portal ne djeluje loše, dapače… Legalis, cafe kažeš? Zaviriti ću, hvala!

Sony
Gost
Sony
6 mjeseci prije
Reply to  Dani First

Evo, napišem ti odgovor i na zadnjoj rečenici me samo izbacilo sa portala. Ne da mi se sad ponovo pisati isto, ali ću ti sutra odgovoriti. Previše mi se smetnji upliće u pisanje i slanje komentara. Stalno nešto prekriva polje za pisanje, zapinje, reklame me opsjedaju i sad idem spavati 🙂 javim ti se sutra

Sony
Gost
Sony
6 mjeseci prije
Reply to  Dani First

Evo danas mi je objavljen koment od sinoć sa linkom ispred kojeg sam stavila ■ tako otpada moj savjet za bržu objavu linkova na ovaj način. Provjerava se svaka objava a tako i treba biti, makar se duže čekalo na objavu. Zamisli da nema te kontrole, šta bi se sve javno objavljivalo?! Pritom ne mislim na ikoga tko sudjeluje u komentarima, nego na napade iz “nepoznatih” izvora koji se okomljuju na ovaj portal koji otkriva istine i laži, a takvima to ne ide u prilog. I tvoj će biti objavljen, ako već nije, sad ću pogledati i znati ću o… Pročitaj više »

Diego
Gost
Diego
6 mjeseci prije
Reply to  Dani First

To je to,pravo u centar.Kolektivno ropstvo,sa mnogo manje ljudi na planeti.to je realnost.Globalna pobuna je nemoguća,ogromna većina ljudi neće shvatati šta se dešava do samoga kraja.Degenerisali su ljude u poslednjih 30tak godina potpuno,i krenuli u zločinački poduhvat onda kada su sigurni da opasnosti po njih nema,da ozbiljnog otpora neće biti.
Sada po etapama sprovode sve to,bez ikakvih problema.

stefano
Gost
stefano
6 mjeseci prije
Reply to  Diego

Diego,Dani i ostali več nekako ćemo se izvući iz ove plandemije, vidim da se ljudi polako bude i sve više razumiju igru.Imam tri sina, namlađi ide treću godinu srednje i kaže mi da profesori u školi netraže od njih da nose maske već oni gelipteri počeli profesore koji nose maske ,dva,tri zaj. ono zašto nosite maske kada neštite od korone.Razumiju da se pojedini boje ali na tome sve ostaje . Mene brine to što će doći financijski kolaps a on neće proći bez rata, za sebe se ne bojim jer jedan sam pregrmio i znam šta je to ali imam… Pročitaj više »

Dani First
Gost
Dani First
6 mjeseci prije
Reply to  stefano

Ne mislim da će doći do velikog rata iz razloga što tzv. Moderna monetarna teorija uz Univerzalni osnovni prihod “rješava” problem financijskog kolapsa a ratovi većih razmjera više nisu mogući zbog garantiranog međusobnog uništenja. Mislim da će biti građanskih (SAD nakon izbora je odličan kandidat za jedan takav koji bi se mogao preliti i na druge države i kontinente) i možda više manjih lokalnih ratova. Mislim da bi možda bio bolji i rat nego ovo sistemsko, promišljeno i podmuklo porobljavanje. Užas, koji izbor…

Dani First
Gost
Dani First
6 mjeseci prije
Reply to  Diego

Ja znam reći da nas kuhaju kao žive žabe. Ako ubaciš žabu u vrelu vodu istog trena će iskočiti, a ako je staviš u hladnu vodu i onda upališ vatru skuhati će se a da neće ni shvatiti što se događa…

CAN
Gost
CAN
6 mjeseci prije

Basaš

niki
Gost
niki
6 mjeseci prije

Portal Logično je postao svjetlo u tunelu fašizma koje liječnici opet predvode.

Vinko
Gost
Vinko
6 mjeseci prije

Ovo mi daje nadu da i u medicini ima razumnih i humanih ljudi, možda nije sve izgubljeno koliko god se elita trudila jer je u ljudskoj prirodi pružati otpor represiji.
Tko preživi pisat će.

mario
Gost
mario
6 mjeseci prije
Reply to  Vinko

IMBEX HR: Hrvatski liječnik primio mito od farmaceuta i pacijentima propisivao njegov lijek

OVO JE SVAKI DRUGI LJEČNIK

mario
Gost
mario
6 mjeseci prije
Reply to  mario

Ja sam evo recimo odlučio da ove godine ne pošaljem svoje dijete u školu, i sa nekolicinom ljudi pokrenuo sam inicijativu da mi sami osnujemo i pokrenemo školu koja će nuditi istinsko znanje našoj djeci, znanje koje će se temeljiti na onim suštinskim moralnim načelima koja svatko od nas u svome duhu poznaje. To znanje nažalost nije prisutno u modernom školstvu koje je formirano tako da od naše djece stvara poslušne robove koji će jednoga dana bezpogovrno služiti potrebama korporacija i državnih institucija. Ja kao otac koji je svjestan svoje duhovne odgovornosti prema svome djetetu, uzima svoje pravo na slobodu… Pročitaj više »

mario
Gost
mario
6 mjeseci prije
Reply to  mario

Sa druge strane roditelji i društvo također uče svijest djeteta da treba uspjeti u ovom životu. Uspjeh se mjeri novcima, nekretninama, statusom, utjecajem, izgledom…..(isključivo materijalnim vrijednostima). Igra na uspjeh nema pravila, tako da dobivamo cijele generacije ljudi širom svijeta u psihološkim kliještama kada shvate da iskrenost i uspjeh ne idu ruku pod ruku! Štoviše iskrenost te često košta uspjeha u materijalnom smislu. Kažu moraš biti mudar, a pri tome se misli da budeš političar, da muljaš, jednu priču pričaš na jednom mjestu jednu na drugom i pri tom ostavlja dojam (samo dojam) iskrenog dok u biti znaš da si lažac.… Pročitaj više »

Dani First
Gost
Dani First
6 mjeseci prije
Reply to  mario

Odlični postovi iz moje perspektive oca dvoje male djece, a baciti ću pogled i na stranicu!

Hornet 68
Gost
Hornet 68
6 mjeseci prije
Reply to  mario

Puna podrska za ovu stranicu,kolega Mario.
Puno zanimljivih marerijala kod Drazena.

mario
Gost
mario
6 mjeseci prije
Reply to  Hornet 68

HVALA NEDAJ SE

CAKE
Gost
CAKE
6 mjeseci prije

Evo malo brojeva i posljedica …
hr.sott.net/article/27013-Ubedljivi-dokazi-da-je-SARS-CoV-2-stvoren-od-strane-covjeka

marty
Gost
marty
6 mjeseci prije

“Želim reći, naravno da maska nije 100% zaštita ali da pomaže je apsolutno.” – Maske su samo VJERA i ništa drugo. Ovo je znanstveno istraživanje o maskama. Molim te da pročitaš sažetak istraživanja (na engleskom je pa ako je to problem koristi prevoditelj). Niti u preporukama WHO nigdje ne piše da nas štite, osim u kontekstu širenja svjesnosti da je “opasnost” oko nas: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2006372

Plandemija
Gost
Plandemija
6 mjeseci prije

Ima toga još. Evo hronologije, a na dnu su reference:
https://jamesfetzer.org/2020/09/proof-that-the-pandemic-was-planned-with-a-purpose/

Da dodam, najvrijedniji su svakako istupi mnoštva doktora kao što je ovaj iz Belgije. Bilo je sličnih u Njemačkoj i Španiji.

Sony
Gost
Sony
6 mjeseci prije
Reply to  Plandemija

I tebi na ovu objavu i dobar link netko zabije minus! 😡 Eto, o tome sam pisala u svom komentaru. Sad imaš moj zasluženi +

indy
Gost
indy
6 mjeseci prije

eh da,a kome mute oči?sve stoji napisano,ali kome mute oči,ovdi na ovim prostorima bivše juge,probavaju,prolazi im jer večina neraspoznaje ko radi zlo,al ipak rade,nema hipokrata nema konvencija UN-a ukinulisu,jesam nešto,al ako trpimo trebali bi skupa protiv tlačitelja,tu više nije u pitanju nacionalnost i vjera gaze sve,mene bljedo gtledaju kad uđem bez brnjice i sa ratnim il navijačkim oznakama i malo više nas po svojim krajevima,eto neču doč u begeš sa oznakama gardiskim il BBB,al da treba podržat bi došo za podršku,isto kontra nečeš mi u zg sa četničkim il nešto,al ako si došo podržat protiv brnjica svaka čast,eto malo zakompliciro,al… Pročitaj više »

mario
Gost
mario
6 mjeseci prije

Na žalost – ljudi ne vide kavez. MISLE i VJERUJU da su slobodni pa nemaju nikakvu potrebu dokinuti svoj robovski status

OK, OVCOIDI NEVIDE ALI KAKO RAZUMJETI ONE KOJI VIDE A POTPUNO SU NA STRANI NOVOG SVJETSKOG PORETKA. TO SE ZOVE USMJERENJE DUŠE

Edoardo Fumagalli
Gost
Edoardo Fumagalli
6 mjeseci prije

na žalost, i bez obzira na trud, nećemo pobjeći od političari i drugi moćni ljudi koji nam žele uništiti.samo da budemo robovi. ali ima jedan dobra stvar, po povijestu, to će jedan dan nestati

Linda
Gost
Linda
5 mjeseci prije

Ljecnici i novinari su definitivno največe zlo narodima,bez njih nebi bilo ovog užasa koji vec jednu godinu traje i trajat ce dok god te dvije sramotne kategorije budu zdusno radile za pokretace katastrofe,pa trebamo usloviti i vakcine koje prepoeucuju da ih javno prvo nivinari i lječnici prime a ne kako su naumili policiju jer oni su običan puk kao i svi mi i nedam da ih se prve unakazi i pretvori u poslušne masine

POVEZANE VIJESTI

Izbornik