Službena potvrda da su Covid cjepiva bila ubojita

Cjepiva ne smanjuju smrtnost

Za potrebe ovog teksta koristit ću samo službene podatke koji su objavljeni na ovom portalu.

Podatke možete preuzeti s ove poveznice.

Za sve grafove koji će biti prikazani korišteni su podaci iz Tablice 2. istog službenog dokumenta. Grafovi prikazuju dobno standardiziranu stopu smrtnosti na 100. 000 osoba-godina (eng. Age-standardised mortality rate / 100,000 person-years) u rasponu od siječnja 2021. do svibnja 2022. godine. Dobno standardizirana stopa smrtnosti na 100. 000 osoba-godina (ubuduće ću koristiti pokratu smrtnost ili stopa smrtnosti) je jedan od načina kako se mogu uspoređivati dobne grupe različitih broja članova i starost članova. Naravno, ona nije savršena, a o tome malo kasnije. Mi ćemo uspoređivati smrtnost necijepljenih s onima koji su primili različit broj cjepiva (do 3 doze) i zanimati će nas ukupna smrtnost s obzirom da se nećemo praviti da znamo koji je uzrok smrti kod ljudi i zato što je ukupna smrtnost ono što bi nas trebalo zanimati kada se ocjenjuje utjecaj nekog cjepiva. Kad se ocjenjuje utjecaj cjepiva zanima nas je li ono smanjilo ukupnu smrtnost s obzirom na to da možda i može smanjiti smrti nekoga određenog uzroka, ali povećati broj smrti nekog drugog uzroka. Upravo zato smatram da bi se ukupna smrtnost ili ukupno zdravlje trebala promatrati kada se ocjenjuje utjecaj određenog lijeka.

DOBNA GRUPA 18 – 39 GODINA STAROSTI

Na prvoj slici vidimo ukupnu smrtnost Engleza starosti 18-39 godina u razdoblju od siječnja 2021. do svibnja 2022. ovisno o njihovom o cijepnom statusu.

Graf izgleda dosta natrpano s obzirom na to da prikazuje puno podataka, a kako biste uvidjeli ono najbitnije, podrobnije ćemo proći kroz prikazane rezultate.

Podaci necijepljenih prikazani su crnom bojom i može se primijetiti da smrtnost opada od siječnja do svibnja 2021. Podaci o smrtnost cijepljenih prvom dozom unutar 21 dan od cijepljena prikazani su crvenom bojom. U siječnju 2021. vidimo da je smrtnost cijepljenih unutar 21 dan unutar pogreške jednaka smrtnosti necijepljenih, međutim već sljedeći mjesec smrtnost cijepljenih prvom dozom unutar 21 dan značajno je veća od smrtnost necijepljenih. Zašto to nije bio prvi (i jedini) znak da se cijepljenjem povećava smrtnost i da se populacija od 18-39 godina starosti ne bi trebala cijepiti? Tijekom slijedeća dva mjeseca, u ožujku i travnju, smrtnost ostaje unutar pogreške jednaka smrtnosti necijepljenih, ali onda u svibnju značajno pada da bi u lipnju pala ispod stope smrti necijepljenih. Šta se zbiva, zašto smrtnost cijepljenih „opada“? Vjerujem da je to samo artefakt metode Age-standardize mortality rate/ 100 000 person-year po kojoj Ured za nacionalnu statistiku Ujedinjenog kraljevstva (ONS) radi izračun s obzirom da se za broj cijepljenih i broj necijepljenih uzima onaj koji je bio na zadnji dan u mjesecu dok su ljudi u obje grupe umirali kroz cijeli mjesec.

ARTEFAKT ONS-ove METODE

Probat ću taj artefakt objasniti na primjeru:  recimo da prvi dan u mjesecu imamo populaciju od 100.000 ljudi i da se svaki dan u mjesecu cijepi 1.000 ljudi. Na kraju mjeseca će biti 30. 000 cijepljenih i 70.000 necijepljenih. Pretpostavimo i da je smrtnost podjednaka u te dvije grupe, tj. da prvi dan u necijepljenoj grupi premine 100 ljudi, a u cijepljenoj 1, drugi dan u necijepljenoj premine 99 ljudi a u cijepljenoj 2, i tako do zadnjeg dana u kojem u cijepljenoj grupi premine 30 ljudi, a u necijepljenoj 70, tj. da je dnevna smrtnost u obje grupe 0.1%. Kroz taj mjesec u cijepljenoj grupi je preminulo 465 ljudi, a u necijepljenoj 2550. ONS kod računice te brojeve podijeli s brojem ljudi u toj skupini na zadnji dan u mjesecu i dobije stopu smrtnosti od 465/30.000=1.5% za cijepljene i 2550/70.000=3.6% kod cijepljenih, tj. iako je dnevna smrtnost u obje grupe jednaka, (za mjesečnu stopu) smrtnost po metodologiji koju je odabrao ONS u necijepljenoj grupi više je nego duplo veća od smrtnosti u cijepljenoj grupi. Do razilaženja smrtnosti je došlo s obzirom na to da cijepljena populacija nije jednak period vremena provela u tom svojstvu kao i necijepljena. Necijepljeni su cijeli mjesec necijepljeni i cijeli mjesec mogu preminuti zbog bilo kojeg razloga, dok cijepljeni imaju šansu da se njihova smrt broji u smrt cijepljenih samo onaj dio vremena od kada su cijepljeni pa do kraja mjeseca.

Zbog toga kroz cijelu ovu analizu treba imati na umu da u odnosu na dnevnu stopu smrtnosti mjesečna smrtnost o kojoj govorimo u ovoj analizi uvijek će precjenjivati stopu smrtnosti necijepljenih i podcjenjivati stopu smrtnosti cijepljenih. I to precjenjivanje/podcjenjivanje će biti tim veće što je veća relativna brzina cijepljenja kroz taj mjesec. Više o metodologiji ONS-a možete pronaći na ovoj poveznici:

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/methodologies/weeklycovid19agestandardisedmortalityratesbyvaccinationstatusenglandmethodology

Sada se možemo vratiti i pokušati odgovoriti na pitanje zašto u svibnju neznačajno i u lipnju značajno „opada“ smrtnost onih koji su cijepljeni u manje od 21 dan u odnosu na necijepljene. Za to će nam pomoći graf tjedne promjene udjela cijepljenih kojeg možete vidjeti na Slici 2, a koji je preuzet sa 20. stranice dokumenta sa ove poveznice.

Na grafu možemo vidjet da u 18. tjednu tj. baš na kraju travnja i početku svibnja počinje najbrži rast u postotku primitka cjepiva u dobnoj grupi od 35-40 godina, koji zatim slijedi i kod mlađe dobne grupe da bi se taj najbrži rast u dobnoj grupi od 20-18 godina završio u 29. tjednu, tj. kada je već prošao lipanj. U objašnjenju artefakta ONS-ove metode dao sam primjer gdje se u mjesec dana procijepilo 30% populacije te je to uzrokovalo da mjesečna stopa smrtnosti bude više od 2 puta veća u necijepljenoj u odnosu na cijepljenu grupu iako su dnevne smrtnosti bile jednake. Vidimo da se od 18. do 23. tjedna u dobnoj grupi postotak cijepljenih povisio sa 27% na 60% tj. za više od 30%, a da se mjesečna stopa smrtnosti cijepljenih od necijepljenih razlikuje za malo više od 2 puta. Ukratko, to su vrijednosti koji sam koristio u primjeru pokazivanja artefakta ONS-ove metode, stoga smatram da je to artefakt ONS-ove metode te da se dnevna stopa smrtnosti necijepljenih i cijepljenih ne razlikuje u svibnju i lipnju iako se mjesečna vrijednost razlikuje za otprilike dva puta.

DOBNA GRUPA 40 – 49 GODINA STAROSTI

Na Slici 2. možemo vidjeti da postotak cijepljenih u dobnim grupama 40-45 i 45-50 brzo raste već od prvog tjedna 2021. tako da već i za siječanjske podatke možemo očekivati da imaju značajne artefakte u odnosu na dnevne stope smrtnosti. Ali kao što sam objasnio prije, taj tip artefakta uvijek precjenjuje stopu smrtnosti necijepljenih, a podcjenjuje stopu smrtnosti cijepljenih. I onda čak i kada uz to u ožujku i travnju vidimo da je prisutna značajno veća stopa smrtnosti cijepljenih prvom dozom prije više od 21 dan u odnosu na necijepljene, postavlja se pitanje zašto tada nije ukinuta mogućnost cijepljenja za dobnu grupu od 40-49 godina.

Na Slici 3. možemo vidjeti da negdje oko 32. tjedna 2021. prestaje velika mjesečna promjena postotka primitka 2 doze, pa ću od kolovoza nadalje analizirati graf. Upravo od kolovoza 2021. vidimo da je smrtnost cijepljenih prvom dozom značajno veća od smrtnosti necijepljenih i ta povećana smrtnost se nastavlja sve do kada su prikazani podaci – do svibnja 2022.

DOBNA GRUPA 50 – 59 GODINA STAROSTI

Možda se sjećamo, a ako se ne sjećamo, možemo vidjeti na Slici 2 da su prvo cijepljeni najstariji, a kako je vrijeme odmicalo krenulo se sa cijepljenjem sve mlađih dobnih grupa. Kako smo za prošlu dobnu grupu vidjeli da je značajno cijepljenje počelo već početkom godine, tako je to još izraženije za ovu dobnu grupu pa neću ponovo obrazlagati da podaci početkom 2021 imaju artefakte. Međutim, ono što možemo vidjeti je da je usprkos tome već od srpnja 2021. smrtnost cijepljenih prije više od 21 dan (prikazano zelenom bojom) za više od 2 puta veća od smrtnosti necijepljenih i da ta smrtnost ostaje značajno veća sve do kad imamo prikazane podatke – do svibnja 2022. Međutim, valja primijetiti i još nešto u odnosu na dobnu grupu od 40-49 godina. Kako je cijepljenje u ovoj grupi prije krenulo, tako je i cijepljenje drugom dozom isto prije krenulo te je prije i završilo brzo povećanje postotka cijepljenja, pa su i artefakti prije završili tako da možemo vidjeti da je smrtnost cijepljenih drugom dozom prije više od 21 dan (roza boja) značajno veća u odnosu na necijepljene od siječnja pa do svibnja 2022.

DOBNA GRUPA 60-69 GODINA STAROSTI

Pretpostavljam da biste na temelju uzorka tri prijašnje dobne grupe sada mogli i sami analizirati graf za dobnu grupu od 60-69 godina. Opet zbog artefakata preskačemo analizu do svibnja 2021., a već od lipnja 2021. pa sve do svibnja 2022. vidimo da je značajno veća smrtnost cijepljenih prvom dozom prije više od 21 dan (dalje u tekstu: prva doza 21+) i da je ta smrtnost i do 4,16 puta veća (srpanj 2021.) od smrtnosti necijepljenih. Nadalje vidimo da je smrtnost cijepljenih drugom dozom prije više od 21 dan (dalje u tekstu: druga doza 21+) u prosincu 2021., mjesec dana prije u odnosu na dobnu grupu 50-59 godina, postala značajno veća od stope smrtnosti necijepljenih. Nadalje vidimo i da je smrtnost cijepljenih trećom unutar 21 dan (dalje u tekstu: treća doza 21-) veća od smrtnosti necijepljenih od veljače 2022., ali neznačajno. Možda već pretpostavljate što možemo očekivati u narednoj dobnoj grupi.

DOBNA GRUPA 70-79 GODINA STAROSTI

Očekujemo da se veća smrtnost u odnosu na necijepljene pokaže prije u odnosu na dobnu grupu 60-69 godina i to za sve cijepne statuse. Vidimo da je već u svibnju 2021. smrtnost prve doze 21+, u studenom 2021. smrtnost druga doza 21+, a u ožujku 2022 .smrtnost treća doza 21- značajno veća od stope smrtnosti necijepljenih. Možemo primijetiti da je u lipnju 2021. stopa smrtnosti prve doze 21+ šest puta veća od stope smrtnosti necijepljenih.

DOBNA GRUPA 80-89 GODINA STAROSTI

Već u svibnju 2021. smrtnost prve doze 21+, u studenom 2021. smrtnost druga doza 21+, a u veljači 2022. smrtnost treća doza 21- značajno je veća od stope smrtnosti necijepljenih.

DOBNA GRUPA 90+ GODINA STAROSTI

U svibnju 2021. smrtnost prve doze 21+, a u listopadu 2021 smrtnost druga doza 21+ postaje  značajno veća od stope smrtnosti necijepljenih i ostaje do svibnja 2022.

Izvješće iz Novog Zelanda čije brojeve nisam osobno provjerio s obzirom na to da nisu svi podaci javno dostupni nego su neki dobiveni putem FOIA (Freedom of Information Act, hrvatski prijevod bi bio putem prava na pristup informacijama) pokazuju slične rezultate ovdje iznesenima za Englesku.

DISKUSIJA

Na ovim grafovima ucrtani su sirovi podatci dobiveni od Ureda za statistiku Velike Britanije. Ti podaci u svim dobnim grupama pokazuju veću stopu smrtnosti cijepljenih u odnosu na necijepljene. Postavlja se pitanje zašto, iako su javne vlasti imale najbolje moguće dokaze da cjepivo uzrokuje više smrti nego što ih prevenira, cijepljene tim pripravkom nije prekinuto? Zapravo, postavlja se pitanje zašto još uvijek postoji mogućnost dobivanja navedenog pripravka?

Možemo otići korak dalje i pitati zašto su regulatorne agencije uopće odobrile uporabu tog pripravka s obzirom na to da su znale da je u prva dva mjeseca Pfizerovog kliničkog istraživanja više preminulih u cijepljenoj nego necijepljenoj grupi. Nakon tih 2 mjeseca Pfizer je prekinuo istraživanje.

Uvjeravali su nas da je to znanost. Ne, gospodo, to nije bila znanost. Znanost je kada usporediš „netretirane“ i tretirane, tj. kada imaš kontrolnu grupu u odnosu na koju uspoređuješ utjecaj lijeka. Ovo što su prodavali je bilo vjerovanje, zapravo to je prije bilo vjerski fanatizam. A možete si postaviti pitanje koliko zapravo u cijeloj medicini ima vjerovanja, a koliko ima znanosti. Vjerojatno ćete biti šokirani ako krenete tim putem. A možete krenuti na način da kada vam medicina nešto preporuči da je pitate može li vam pokazati studiju s kontrolnom grupom na temelju koje vam je dala tu preporuku. Nakon toga u gotovo 100% slučajeva medicina postane agresivna, arogantna, počne prijetiti da zašto joj vi sada ne VJERUJETE, pa oni su studirali 6 godina, itd. E, vidite, samo treba pažljivo slušati, pa i oni vam sami kažu da je to VJEROVANJE (njima), a ne znanost. Po Ustavu RH svatko ima pravo na svoje vjerovanje, ali nitko nema pravo siliti drugoga ni na što temeljem svog VJEROVANJA, barem ne bi trebao imati pravo. A znanost je nešto drugo, znanost su studije s kontrolnom grupom.

Polako se gura narativ da se prije uvođenja cijepljenja nije znalo da će cjepiva ubiti više ljudi nego što će ih spasiti i da se to, eto, slučajno dogodilo, jer je zločesti virus mutirao. I prije uvođenja cijepljenja neki su znali da će cjepivo ubiti više ljudi nego što će ih spasiti. A to da su oni koji su argumentirano tako pisali bili cenzurirani dokazuje i da su oni koji su odobrili to cjepivo i provodili mjere isto to znali. Zašto bi inače cenzurirali najcitiranije epidemiologe i nobelovce? Znate li za ijedan primjer iz povijesti da je cenzura išla u korist istini? Znate li ijedan primjer da je cenzura išla u korist slobode? Cenzura je uvijek išla na njihovu štetu pa tako i ovaj put. Cenzuru su ljudi platili životima. Kao i uvijek, netočne informacije ili nedostatak pravih informacija košta, a cijena može biti i život. Pitanje je hoće li ljudi poduzeti nešto protiv cenzure jer onaj tko je cenzuriran očito ima određenu informaciju koju neće platiti životom. Oni koji nemaju tu informaciju imaju motiv da ju saznaju, tako da je pitanje što će poduzeti protiv cenzure, tj. što će poduzeti za svoj život.

Kako zlobnici ne bi imali osnove govoriti da sam general poslije bitke, ovdje ću staviti poveznice na samo nekoliko tekstova koje sam napisao prije uvođenja cijepljenja:

 

Pitate se kako sam ja znao da će cjepivo ubijati? Pa uvidio sam da proizvođači COVID cjepiva koriste iste obrasce ponašanje koje primijenjuju proizvođači pedijatrijskih cjepiva (pedijatrijska cjepiva neće spriječiti da vaše dijete premine). O tim obrascima ponašanja pisao sam u knjizi Dualnost-Cijepanje cjepivom (podjela mišljenja o benefitu i štetnosti).

Sada kako polako isplivava istina i u širu javnost da su COVID cjepiva bila smrtonosna, mediji pokušavaju progurati narativ da su COVID cjepiva napravljena na brzinu i da su zato ubila više ljudi nego ih spasila, ali da su zato „stara“, pedijatrijska cjepiva spasila djecu od sigurne smrti. To nije točno. I jednako kako su u ovom tekstu izneseni neoborivi podaci da je COVID cjepivo ubilo više ljudi nego ih  spasilo, tako u gore spomenutoj knjizi iznosim neoborive dokaze da pedijatrijska cjepiva nisu spasila djecu od smrti.

I u jednom i u drugom slučaju je autor samo službene podatke prikazao u grafičkoj formi te dao uputu kako svatko može sam doći do tih podataka. Tako da ne postoji razlog da bilo tko sam ne iskoristi te podatke i sam dođe do svog zaključka. Podaci su javno dostupni i svatko koristeći ih sam preuzima odgovornost  za svoje zdravlje (i zdravlje svoje djece). Nisu niti liječnici niti ministri odgovorni za vaše zdravlje, vi ste odgovorni. Jadni vi ako su vam drugi odgovorni za vaše zdravlje.

Za prolivenim mlijekom ne vrijedi plakati nego se treba zapitati što dalje. Prvi korak je razumijevanje, a potom bi trebalo slijediti djelovanje. Treba razumjeti da većina političara i liječnika ne radi u interesu vašeg zdravlja. A s obzirom na to da definiraju službeni narativ, to znači da i službeni narativ, ovaj koji možete čuti u svim mainstrema medijima, nije u interesu vašeg zdravalja. Preostaje vam da sami aktivno krenete proučavati aspekte vašeg zdravlja. I to je mukotrpan posao, ali podsjećam vas da zdrav čovjek ima tisuću želja, a bolestan samo jednu. Stoga se itekako isplati uložiti vrijeme u proučavanje svog zdravlja. Recimo, znate li da postoje djeca koja nisu uopće bolesna, koja nemaju niti jedan dan bolničkog liječenja, niti jednu upalu uha, koja pedijatra vide jednom godišnje na sistematskom pregledu?
Zašto onda većina ima vjerovanje da je normalno da su djeca stalno boležljiva? Ako imaju takvo vjerovanje nastalo posredstvom medija, da je normalno da su djeca stalno boležljiva onda neće niti istraživati kako da ne budu stalno bolesna jer je to „normalno“. Ono što je „normalno“ ne može se poboljšati. Jeste li primijetili koliko je žive djece u nedavnim potresima u Siriji i Turskoj izvučeno i nakon što su pet i više dana bili pod ruševinama? A koliko je odraslih? Pa kako tako jadnu, boležljivu djecu izvuku živu nakon 5 dana ispod ruševina? Na ovoj poveznici možete pogledati prezentaciju podataka koji pokazuju da su necijepljena djeca zdravija od cijepljene.

U 2021. i 2022. ljudi su bili ucijenjeni birati cijepljenje (tj. povećanje vjerojatnosti umiranja) ili posao (tj. povećanje vjerojatnosti bolesti, tj. umiranja). Čini se da baš i nije neki izbor.

A znate li da je jednoj drugoj grupi građana još i prije toga dan takav ultimatum? Djeca, tj. njihovi roditelji imaju izbor ili cijepljenje djece (tj. povećanje vjerojatnosti umiranja) ili zabrana upisa u vrtić, a to nekada znači da njihovi roditelji ne mogu na posao (tj. povećanje vjerojatnosti bolesti, tj. umiranja). I dok je za odrasle ta diskriminacija ukinuta, za djecu, tj. njihove roditelje još uvijek nije.

Kada su Švedsku ministricu pitali smiju li necijepljena djeca pohađati vrtić, ona je odgovorila „mi ne diskriminiramo djecu“. S obzirom na to da ne diskriminiraju djecu, nisu diskriminirali niti odrasle u 2021. i 2022. Hrvati još uvijek diskriminiraju djecu pa onda nije niti čudno da su napravili i korak dalje i 2021. i 2022. diskriminirali odrasle. Možda bi odrasli trebali prvo ukinuti diskriminaciju djece pa niti oni neće biti diskriminirani.

cjepivoCovidsmrtvakcina
Pretplatiti se
Obavijesti o
87 Komentari
Najstariji
Najnoviji Najviše komentiran
Inline povratne informacije
Pogledaj sve komentare
nekiOvcoid
1 godina prije

U prijevodu, što si stariji, isplati se primiti više doza cjepiva, prema statistikama.

Također, prema svim slikama ovdje, svakako se isplati cijepiti sa svim dozama. Jer, ako se gledaju grafovi u cijelosti, tek pred kraj su cijepljeni i necijepljeni otprilike isti (jer je veliki udio cijepljenih pa je manja šansa da se bolest prenese), a cijelo vrijeme kada je bilo kritično, cijepljeni sa barem dvije doze su skoro uvijek bili u boljem položaju položaju od necijepljenih.

Mislim, to se vidi na grafovima, ne?

nepoželjni
1 godina prije

Zašto ” da su bila” ? … pa ona su i dalje ubojita !

DNK
1 godina prije

Bravo Danijel, hvala Vam za odlično odrađen posao!
ZA ZNANOST, ALI NE KORUMPIRANU !!!

Schroder
1 godina prije

Treba se sve koji su u tome ucestovali OSUDITI NA DOZIVOTNU ROBIJU;Njemacki ministar je je zagovarao obavezno cjepljenje i na srecu nije u tome uspio prvi put rekao da su moguce VELIKE NUS POJAVE OD VAKCINA , ALI I SMRTNI SLUCAJEVI Sada se oglasio posto je otkriveno da je sve lagao o svojoj biografiji ,Covjek je sebe nazvao profeserom i viriologom i jos puno titula samo da postane ministar a sada se otkriva da je obicni ljekar Dvije godine je na tv promovirao cjepivo i govorio da je bez nus pojava ,a sada odjedanput se predomislio da to cjepivo nije sigurno NADAM SE DA CE DANAS TAJ FARMA LOBIST PODNJETI OSTAVKU I BITI OSUDEN JER JE PUNO LJUDI STRADALO OD TOGA CJEPIVA; KOJE NIJE CJEPIVO NEGO DOLAZI IZ ISTOGA LABORA KAO CORONA Vakcija je napravljena 2012 godine da smanji stanovnistvo na zemlji STO JE REKAO BILL GATES 2015 GODINE ;… Čitaj više »

Dominik
1 godina prije

To i vrapci znaju odavno,i drugačije se zove genocid nad čovečanstvom

AJeTo
1 godina prije

Svrha cijepljenja u Hrvatskoj bila je osigurati pobjedu na izborima.

Schwarze Hunderte
1 godina prije

Nije mi ih žao . Nisu niti bila potrebna , visokokvalificirana znanja za spoznati takvo što . Naprosto .. Zdrav razum je sve vrijeme nalagao – bjež od vraga ! Tko je želio pakt sa istim … Sad je kod njega ! Žao mi je djece , jedino ! Previše su maleni da bi mogli odlučivati te takodjer – onih – starih po domovima za stare .. I oni su poput djece – nemoćni .. Ovo – ostalo – tko ih “#$*” !!! Znam i izvjesne liječnike ( sa specijalizacijom 😱 ) , koji su se , svojevoljno cjepili , glede putovanja ??? Supruzi liječnika ( takodjer liječnica – pedijatar ) se vratio recidiv carcinoma dojke a suprug ( hematolog ) jedva giba uz stubište … Žaliti , takvo što — NIKAD !

borjana
1 godina prije

Cijenjeni dr. Grgičin, površnim pregledom vašeg teksta već je vidljivo da će ovaj vaš rad zahtjevati vremena za studiozno ga proučit, jer se već i ovako može primjetiti da je zasigurno vrijedan svake pažnje. Ono što bih zaista željela napomenuti kako je danas radni dan, većina nas ovdje nazočnih je u nekom radnom odnosu tako da je malo teško uzeti toliko vremena koje će zaista biti potrebno da bi ovaj vaš rad sa pažnjom i u niru mogao u cjelosti biti pregledan. Za mene osobno neće biti nikakve mogućnosti vaš rad pomno pročitati sve do večeras i nakon završetka svih mojih dnevnih obveza, a šta vjerujem da nisam ovdje jedina sa sličnim problemima, tako da bi možda tek večeras bilo moguće napisati neki komentar ili uzeti nekoga učešća u diskusiji s tim, da će za sve to biti malo prekasno. Šteta zaista. Mislim da bi ovakve znanstvene radove trebali objavljivati… Čitaj više »

Suzy
1 godina prije

Sjajan clanak.
Hvala na trudu oko svih tih informacija

Pero
1 godina prije

Mnogi promotori cijepljenja se nisu ni sami cijepili. Lako su dosli do svih potvrda za sebe i svoje i toga je bilo puno. Medijska stoka je tu odigrala posebnu ulogu, kao i politicki ljigavci, ali se opet cudim obicnim ljudima, kako su olako postali naivcine…

roberto
1 godina prije

Sva tkz.cjepiva treba revidirat,ova nova samo ubijaju brže,ona stara malo sporije..
A kaj veli Berosh?..kak je situacija u hr…tu valjda nitko nikad nije umro od cjepiva,jer su tako rekli znanstveni stručnjaci.;););)

Ta cijela virusologija i epidemijologija…je takvo lažirano i izrežirano…da ne velim kaj…

Max
1 godina prije

Sve crno na bjelom.

zlatan
1 godina prije

Cijepio sam se dva puta, ni vrag mi nije. Moj jedan stari prijatelj, ima 80+ godina, već je i pradjed, cijepio se tri puta, i ništa mu nije. Putuje naokolo.
Sestra moje prijateljice, nije se cijepila, inače je bila bolesna, dobila covid i umrla u dobi 69 godina.
Pa vi pjevajte borbene.

Mister No.
1 godina prije

Pedijatrija ističe da je sasvim normalno da djeca godišnje imaju 6-7 respiratornih infekcija. I to sve roditelji prihvaćaju zdravo za gotovo ne upitavši se ( valjda “fali” zdravorazumskog razmišljanja) zašto je to tako, ako neki i upitaju pedijatri repliciraju “kako je to sasvim normalno i da na taj način djeca “stiču i grade imunitet”
Da, ovo gore “stoji” ukoliko je djete cijepljeno cijelom plejadom “pedijatrijski cijepiva” u suprotnom ( kako se i ispravno navodi u gornjem članku ) postoje djeca koja samo jednom godišnje vide pedijatra na sistematskom godišnjem pregledu, ali to su djeca koja nisu primila niti jedno cjepivo.

Cijeli niz dječiji bolesti ( djeca nikada u povijesti nisu bila bolesnija) je u uzročno – posljedičnoj vezi sa cijepivima. To nije prazna priča, nego isto proizlazi iz jasnih dokaza koja donosi svakodnevni život.

Na kraju što reći nego Sapienti sat iliti u prevodu Pametnom dosta.

Valter
1 godina prije

Zanimljivo kako neki kažu da se nisu uboli jer su izvršili vlastita istraživanja.
Meni je to čudno jer uopće se nisam ni trudio istražiti te ubode.

Naime, buduće da je bilo sasvim jasno (barem meni) u ožujku 2020 da je pandemija skroz lažna te bazirana na lažnom PCR testiranju, bilo bi bizarno se ubadati za takvu fikciju.

Kakvo voće može pasti sa stabla laži? Izgleda da nema manjka maloumnika.

onajnajglu...Dalton
1 godina prije

Definitivno sam više vjerovao svom imunološkom sustavu nego političarima koji vode ovu državu.
I sada spavam mirno, nisu mi ni u peti nikakove ”eventualne neželjene posljedice”…
Ni članovima moje uže obitelji također.

Antiglobalist
1 godina prije

Ovo je moja sintagma oko cjepiva ,a pogotovo mRNA cjepiva.Kad se sudari prava znanost
sa krupnim kapitalom,dobije se ono što možemo nazvati lažna znanost ( fake science ).
Lažnu znanost prepoznat ćete po njenim glasnogovornicima koje zov filantropima,a to su zapravo
poremećeni psihopati i serijske ubojice.

Ivan Bgd
1 godina prije

Sve je ovo super jasno i ocigledno da se sprovodi zlocin protiv covecnosti, ali kome se zaliti kad upravo vlast to sprovodi nad narodom. Oni takodje imaju strucnjake i struku koji ce sve ovo da poreknu. Nedavno je bila neka rasprava o efikasnosti zastitnih maski i da je sprovedeno opsezno naucno istrazivanje na uzorku od 600.000 ljudi. Znaci ne 60 ili 600 ljudi vec seststotina hiljada i neoborivo je dokazano da maske ne stite. I onda je njihov “strucnjak” koji sve vreme zastupa stavove SZO rekao da sumnja u te rezultate i da zeli on licno da se sretne sa tim ljudima koji su ucestvovali u ispitivanju i da ih licno ispita (i ako moze da pronadje eventualno neki propust). Kad su ga upitali da li je tako kriticki pristupio i prema odluci SZO za nosenje maski, da li je trazio potvrde i dokaze o efikasnosti, napravio se gluv, nije… Čitaj više »

Milićević
1 godina prije

Idite na bitchute .com i tu tipkajte termin pretrage”sudden death” ili “graphene” i gledajte šta vakcina radi tijelu nakon cjepljena kako ljudi padaju kao muve nakon cirka 6 do 12 mjeseci po primljenoj vakcini na sred ulice od srčanog i moždanog udara.I to što su javne kamere snimile.Ono što nije snimljeno od kamera na javnom mestu uključite vijuge u glavi koliko ih do sada umrlo neslužbeno.. Svako ko je primio to smeće treba kontrolisati redovno D-Dimer,Feritin,CD4 i CD8+ krvna zrnca. D-Dimer povišene vrednosti su prvi indikator tromba,ugrušaka i srčanog udara od grafen oksida koji je obavezan sastojak svih vakcina. Grafen oksid(graphene oxide) radi kao nano žilet i seče komore srca i kičmene moždine svakog dana u narednih par godina ako se ne kontrolište D Dimer i Feritin izaziva iznenadnu smrt,srčani i moždani udar. Grafen oksid u svakom covid cjepivu je usmeren i na CD4 i CD8 krvna zrnca koji su… Čitaj više »

Emiliano Zapata
1 godina prije

Za vreme tkzv pandemije slusao sam o mrtvima punim bolnicama i grobljima sto se pokazalo potpunom lazi jer se oko mene nitko nije rusio niti umiro od kovida. Nitko, iako sam mjenjao gradove
,zemlje i kontinente koji su se mogli mjenjati bez bocke.
Danas opet slusam o iznenadno umrilima od cjepiva premda su ti mrtvi na nekim grafikonima a ne u stvarnome zivotu. Kad bi umrlo recimo barem 10 mladih ljudi Hrvatske nogometne reprezentacije koji su se uboli zbog putovanja u Qatar onda pi povjerovo no kad se srusi tamo neki u ZNj ligi ili kad od svih Hollywoodskih i Bolliwoodskih zvijezda samo jedna dobije paralizu pola lica, to nije nista. Naravno ne zazivam mrtve ali dajem primjer kako netreba vjerovat statistikama vec ocima.

Ivan
1 godina prije

Zasto smrdljiva Urusula i banda svih EU korumpiranih vlastodrzaca jos ne lezi u zatvorima? Zasto kod nas svi osteceni kojima su ubili najblize dozvoljavaju da te horde ubojica hodaju zemljom? Zasto Plenkovicu, Berosu, Markoticki, Grbi i ostalim smradovima glave stoje jos na ramenima?

Antee
1 godina prije

Virus koji ubije 4 500 000 majki a ne ubije njihovu djecu , NE POSTOJI.

Nisu umirali od kovida nego SA kovidom a i to je detektirano PCR testom koji NIJE adekvatan za to.

A da ne kažem da se plaćalo ako obitelj potpiše smrt od kovida…

KISIK
1 godina prije

Pa jebote da su mene pitali,rekao bih im baš to,cjepivo radi,ovi grafovi kaskaju iza mene”virusnim hodom”..a to je tek vrh sante klausa-led te mazo.
Da nitko nije krivično gonjen,hmmmm ,a švapski alkos ministar Lauterschnapps,je polupijan za državnu tv,izjavio isto za njemačku,i opet nikom ništa…dokle?
Majko zemljo!?

Samuraj
1 godina prije

Hvala na tekstu. Ostalo mi je ono što se tiče djece koja nikada nisu bolesna.

Kao mladi roditelji baš pazimo na to, pa ako biste nam mogli reći neke smjernice kako da dođemo do toga bilo bismo Vam zahvalni.

Dosta čitamo, ali izgleda da neke stvari i ne znamo. Otkrijete nam sve. Hvala i živjeli!

Samuraj
1 godina prije

Roditelji su mi nažalost primili dvije doze Pfizera. Mislim da kada bi oni svojoj doktorici pokazali ovo da bi se ona smijala. Dakle postoji li nešto što oni mogu doma napraviti za sebe da ne dođe do srčanog ili moždanog udara! Volim ih i zato pitam. Hvala i živjeli!!!

Ivan
1 godina prije

Svi ucesnici i promotori masovnih ubojstava cjepivima trebaju stati pred zid i popiti olovo..

goran
1 godina prije

doktori najgore ubojice na planeti,gledaju čovjeka u oči i lažu ga da je cjepivo dobro za njih,a kad ih uzmu onda bay bay,i onda se doktori pravdaju nisu oni krivi.
krivi ste za ubojstva mater vam vašu plačeničku izdajničku sve vas treba tući ko volove u kupusu.

Hagar
1 godina prije

Samo kratko: tim ljudima se jos ne sudi a to sve govori o nama.

Bane
1 godina prije

Meni nije bas jasno. Svi vakciniasani sa barem 2 doze i nikom nista ne fali, evo vec 2 godine. Svi okej.

Koronu sam prelezao vise puta, kad odem kod lekara (i vakcinisani i nevakcinisani su tu) niko vise ne pita za vakcinu.

Niko koga znam nije otegao papke. Tek povremeno (u novinama) neko naprasno ode.

Corpus omne
1 godina prije

Statistika kao najmlađa grana matematike sliči na kupaći kostim bikini. Puno toga pokazuje, ali ono bitno ostaje skriveno i stvar je interpretacije. Cjepiva npr. za HIV nisu pronađena, ali zato postoje kombinacije ljekova koje se uzimaju in continuo i pacijenti su izuzetno dugovječni. Naravno najvažnije je smanjiti izloženost i zato je dobro izbjegavati gužve i nositi maske te postaviti smislene karantene. U nekim državama kao npr. Singapuru te mjere su potpuno prevenirale pandemiju covida. Ja imam 76g i bio sam hospitaliziran u prvom valu dok nije bilo cjepiva s obostranom upalom pluća na kisiku bez respiratora i nakon 7 dana pušten doma. Nakon toga primio sam tri doze i buster i do sada nisam ponovo obolio. Slično je sa svima koje poznajem osim onih koji se nisu cjepili. Neki su i više puta zaraženi. Simptomi su postali blaži tek s omikronom. Znam daovo nije dovoljno velik i strukturirani uzorak ali… Čitaj više »

Corpus omne
1 godina prije

Ponavljam komentar jer ga nemogu više naći: Statistika kao najmlađa grana matematike sliči na kupaći kostim bikini. Puno toga pokazuje, ali ono bitno ostaje skriveno i stvar je interpretacije. Cjepiva npr. za HIV nisu pronađena, ali zato postoje kombinacije ljekova koje se uzimaju in continuo i pacijenti su izuzetno dugovječni. Naravno najvažnije je smanjiti izloženost i zato je dobro izbjegavati gužve i nositi maske te postaviti smislene karantene. U nekim državama kao npr. Singapuru te mjere su potpuno prevenirale pandemiju covida. Ja imam 76g i bio sam hospitaliziran u prvom valu dok nije bilo cjepiva s obostranom upalom pluća na kisiku bez respiratora i nakon 7 dana pušten doma. Nakon toga primio sam tri doze i buster i do sada nisam ponovo obolio. Slično je sa svima koje poznajem osim onih koji se nisu cjepili. Neki su i više puta zaraženi. Simptomi su postali blaži tek s omikronom. Znam daovo… Čitaj više »

Tim
1 godina prije

Što očekivati od eugeničara? Švabe su za onog rata morali hvatati Židove, plaćati transport i Ciklon B. Ovim novim nacistima naivci trče podignutih rukava u naručje i sami plaćaju svoj otrov. Bravo.

Glas savjesti
1 godina prije

Zanimljivo je da protiv kontraceptivnih pilula koje su donijele zlo svijetu bilijardu puta više nego ove vakcine nitko nijednu riječ. Ako su vam mogli naturiti da trujete žene, onda su ove covid vakcine teška zanemariva sitnica. Očekujem milijune komentara koji će me napasti i reći da su kontraceptivne pilule sigurne i da su to farmaceutske kompanije napravile zbog blagodati čovječanstva da ima “siguran sex”.

© 2023 – Portal Logično

POVEZANE VIJESTI