Što će se događati cijepljenima: Covid cjepiva ozljeđuju kroz 20 mehanizama

Odbijanje cjepiva
306 komentara

Za sada se zna za 20 mehanizama s kojima Covid cjepivo upropaštava (upropaštavat će) ljude koji su nepromišljeno pristali primiti ga. To cjepivo je karta u jednom smjeru. Mogućnosti naknadne detoksikacije nema. Ne možeš se “odcijepiti”. Nepovratno je. Odluka za cijeli život.

Cjepofili se boje samo jednog od tih 20 mehanizama – anafilaktičkog šoka u roku 1/2 do 4 sata.

“Šta je meni ovo trebalo…, kad Koronu nisam dosad dobio”

Većina ljudi koje znam da su se cijepili je odahnulo da su dobro prošli. (“1/3 umrlih od Covid-cjepiva umre u roku 2 dana, 1/2 u roku 4 dana, 3/4 unutar 12 dana…, tko je živ 4 tjedna nakon cijepljenja može reći da je uspio“). Ima naznaka da je nekima na toj lutriji injektirana fiziološka otopina. Ima smisla, jer se tako mogu zametnuti tragovi i ne može uočiti jasni uzorak. Da sam ja “oni”, baš bih tako napravio – ubacio određeni postotak placeba. Uostalom ne hvataju se magneti (https://www.brighteon.com/329260f6-3f97-42e6-abb6-aaae9deb7a49) kod svakog cijepljenog na njegovom injektiranom mjestu, iako su primili isti tip cjepiva.

Isto tako nije sigurno da EMF metar očitava elektromagnetsko zračenje na svakoj cijepljenoj nadlaktici (https://www.bitchute.com/video/Qpv7QcvzKR36/). To još ne znamo jer nema puno ljudi da posjeduju EMF metar.

Eventualno tek poneki prijatelj proklinje svoje injektiranje jer se dosta gadno razbolio na nekoliko dana (“šta je meni ovo trebalo, kad Koronu nisam dosad dobio”). Stoga postoji određen postotak cijepljenih koji neće više doći po drugu dozu.

U redu, bojazan da ne odapneš zavrnutog rukava je razumljiva. No ljudi ne razumiju da su puno važnije dugoročne posljedice ovog eksperimentalnog cjepiva, a koje se onda više neće moći direktno povezati s cijepljenjem. To je taj dijabolički dio.

Baš sam dobio Covid-19 cjepivo. Osjećaaam se odlično.

Najesen će sa sezonom virusa krenuti onaj gadni dio. Prirodni imunološki sustav koji je dobro djelovao generacijama predaka, sada je cijepljenima definitivno smrdan. Mediji, stožeri i političari će tada širiti paniku o novom soju koji puni bolnice i kosi jadne ljude. Neće se provjeravati umiru li to cijepljeni ili necijepljeni. Neće biti politički korektno to pitati. Zapravo, upravo će umiranja (cijepljenih) biti izgovor za još jaču kampanju cijepljenja trećom ili četvrtom dozom.

Ovaj pregled svih do sada poznatih mehanizama će vam pomoći da na jesen/zimu prepoznate umiranja i sva oštećenja da su nastala od Covid cjepiva, sve neke čudne bolesti – a ne zbog novog soja. Moći ćete samo gledati što će se ljudima događati. Lepeza je nevjerojatno široka, ovisna o medicinskim predispozicijama pojedinca.

#1 Anafilaktički šok

Po život opasna alergijska reakcija. Može se pojaviti neposredno u sekundama ili minutama nakon injektiranja (pa sve do nakon 4 sata). Smatra se da u Covid cjepivima takvu reakciju uzrokuje polimer polietilen glikol (PEG). 70 % populacije (za razliku od 0,2 % pred 20 godina) ima anti-PEG antitijela. Tih 70 % ljudi može razviti tešku alergijsku reakciju. PEG se nalazi u Pfizeru i Moderni, a sličan jednako toksičan polysorbat je u Johnson&Johnsonu.

#2 Protuupalni makrofagi M2 su onemogućeni s anti-spike-antitijelima

Makrofagi su tip bijelih krvnih stanica koji iz krvotoka ulaze u inficirano tkivo. Oni okruže patogen i eliminiraju ga. Tip M1 je upalni citokinski tip (koji prvi stiže da napadne infekciju), a tip M2 je protuupalni koji kao vatrogasci eliminira citokine i počisti oštećenja kada nastupa izlječenje. Pluća se oštećuju zbog nekontroliranog osolobađanja upalnih citokina IL-8, IL-10 i dr.

Životinje koje su bile cijepljene i zatim inficirane sa SARS-CoV su imale akumulaciju upalnih makrofaga M1, a nedostatak iscjeljujućih protuupalnih M2 u plućima. M2 su onemogućeni sa anti-spike antitijelima.

#3 Uništavajući efekti spike proteina

Za razliku od prirodnog SARS-CoV, laboratorijski stvoren SARS-CoV-2 je jedini koronavirus koji ima prionu nalik domenu na S1 regiji spike proteina. Time ima 10-20 puta veći afinitet za ACE receptore, pa lakše uđe u stanicu i replicira se. SARS-CoV-2 spike protein može promovirati srčano-žilne komplikacije vežući se na srčane krvne žile, uvodeći aritmije, hipetenziju i srčani infarkt.

#4 Spike protein i rizik od hiperetenzije plućne arterije (PAH)

SARS-CoV-2 spike protein se može vezati na ACE2 receptore i uzrokovati zadebljanje stijenke plućne arterije. To isto može činiti i spike protein iz Covid cjepiva. Oboljeli od hipertenzije plućne arterije (PAH) 70 % umire unutar 3 godine.

#5 Spike protein se može vezati na ACE2 receptore sperme i jajnika

Rizik neplodnosti je moguć ali još nije dokazan. ACE2 receptori (“angiotensin-converting enzyme 2”) se izražavaju u plućima, crijevima i tkivu bubrega, također testisa, sperme, janika, maternice i vagine. Reproduktivne posljedice spike proteina (bilo od virusa ili Covid cjepivima) kao što je neplodnost i rizik spolnog prijenosa su trenutno nepoznati. Treba biti alarmiran na mogućnost reproduktivnih posljedica infekcije Covid-19 kod muškaraca. (“”)

#6 Neurološka degeneracija zbog proboja krvno-moždane barijere (BBB)

Mozak i leđna moždina su odvojeni od ostatka tijela. SARS-CoV-2 spike protein inducira proboj krvno-moždane barijere, okidajući upalni odgovor i preregulaciju enzima barijere. To znači da mnoge čestice mogu proći direktno u moždano tkivo. To objašnjava neurološka stanja: gubitak mirisa i okusa, glavobolje, napadaje i nekontrolirano drhtanje.

#7 Neurološka degeneracija: amiotropna lateralna skleroza (ALS)

Ljudi sa ALS razvijaju bolest u mlađoj dobi i imaju snižen očekivani živozni vijek. Skoro 60 mutacija na TARDBP genu uzrokuje ALS. TARDBP gen stvara TDP-43 protein. Amino-kiselina u Pfizeru može inducirati mutaciju TDP-43 proteina, dovodeći do patoloških konfiguracija i degeneracije mozga.

#8 Neurološka degeneracija: degeneracija frontotemporalnog režnja (FTLD)

Sekvenca amino-kiselne Pfizer-ovog spike proteina može dovesti do mutacije TDP-43 proteina, dovodeći do neurodegenerativne bolesti. Ovu bolest karakterizira apatija, nefleksibilnost, dezorganiziranost, impulzivnost, osobno zanemarivanje, loše rasuđivanje – demencija. Postoji više podtipova:

(1) [bv-FTD] Bolesnici govore neprijmjerene stvari, ignoriraju tuđe osjećaje i imaju teškoće bavljenja jednostavnim dnevnim situacijama. Brkanje riječi i izokretanje govora. Prejedanje. (2) [PPA] Postupni gubitak sposobnosti govora, pisanja, čitanja i razumijevanja što drugi govore. To napreduje do kompletnog gubitka jezika i pamćenja zbog pogoršanja moždanog tkiva. Konačno postaju nijemi i ne mogu razumjeti govorni ili pisani jezik. (3) Teškoća formiranja riječi, ali zadržavaju značenje riječi. Gramatika je problem, poput miješanja redoslijeda riječi u rečenici. (4) [svPPA] Progresivan gubitak značenja riječi. Mogu govoriti, ali ništa nema smisla. (5) Ljudi imaju poteškoću naći prave riječi kada pokušavaju govoriti.

#9 Rizik mutacije FUS gena i karcinoma

Sekvenca amino-kiselne Pfizer-ovog spike proteina može inducirati da FUS gen formira patogena ustrojstva, što može voditi do karcinoma. Te mutacije su nađene u mekom tkivu sarkoma, koji se razvije u kostima ili mekih tkiva kao živci ili hrskavica. Također u liposarkomu u masnom tkivu i karcinom krvnih stanica u koštanoj srži (AML).

#10 Adenovirusi i rizik za karcinom

Johnson&Johnson je izrađen od Ad26.COV-2.S ljuske, humani adenovirus izoliran 1956 u analnom uzorku 9-mjesečnog muškog djeteta. AstraZeneca koristi ChAdOx1 adenovirus koji infektira čimpanze. Većina tumora induciranih adenovirusima, tumorske stanične linije i transformirane stanične linije nose jednu ili više kopija viralnog genoma integriranog u kromozomima. Onkogeni u tumorima induciranima adenovirusima ili transformiranim stanicam pobuđuje iznenađujuće slabu pažnju. Adenovirusi su odlični antigeni. J&J cjepivo je dizajnirano da isporuči transgensko kodiranje kako bi kreiralo SARS-CoV-2 spike protein. Jhnosonovo AD26 vektorsko cjepivo je proizvedeno koristeći staničnu liniju PER.C6 iz stanica mrežnice pobačenog ljudskog fetusa.

#11 Uništavajući efekti anti-S-antitijela

Postoji direktna korelacija između razine anti-spike antitijla u krvotoku i stupnja ozbiljne ozljede pluća kod makaki majmuna. Plućno tkivo ima difuzno alveolsko oštećenje (DAD) s različitim stupnjevima gnojnog iscjetka i krvarenja. Anti-spike antitijela su uzrokovala tešku akutnu ozljedu pluća (ALI) kada su životinje bile reinficirane potiskivanjem protuupalnih M2 makrofaga. Kod teških slučajeva Covida više organa može biti pod upalom, uključujući pluća, srce, jetru i bubrege. Također upala u krvnom i živčanom sustavu, što dovodi do multi-organskog zatajnja. SARS-Cov-2 može direktno upasti u stanice organa kroz ACE2 receptore na ili unutar organa.

Aktivacija komplementarnog sustava, citokinska oluja, deregulacija imunološkog odgovora, disfunkcija zgrušavanja krvi, infiltracija upalnih stanica kod SARA-CoV-2 infekcije može dovesti do zatajenja više organa. SARS-Cov-2 antitijela na spike protein i površina nukleoproteina unakrsno reagira sa 28 od 55 ispitanih tipova tkiva. Reakcije se događaju u crijevima, proteinima barijere, stanicama gastrointestinalnog sustava, mitohondriju, u tkivima štitnjače, živčanog sustava, srca, zglobova, kože, mišića i jetre.

#12 Koncept zvan “izvorni antigenski grijeh”

(1) Kada je osoba izložena koronavirusu, imunološki sustav odgovara oslobađanjem vrlo specifičnog IgG antitijela formiranog protiv prvog koronavirusa. (2) Kada je kasnije izložen SARS-CoV-2 virusu, B-stanice “pamte” prvu izloženost koronavirusu, čak i ako je to bilo pred puno godina. (3) B-stanice proizvode “memorijska antitijela”, ne antitijela na SARS-CoV-2 virus. Ova antitijela su neadekvatna i zovu se ne-neutralizirajuća, ne-vezujuća antitijela. (4) Ta antitijela ne štite protiv novog osvajača, nego pojačavaju infekciju. Osoba može postati jako bolesna kroz fenomen zvan “antitijelima ovisno pojačanje (“antibody dependent enhancement”, ADE). ADE izmami održavajuću upalu, limopeniju i ponekad citokinsku oluju. Sve se to povezuje s teškom koronavirusnom bolesti i smrti.

#13 Povećani rizik Covida i s njim povezanih smrti nakon cijepljenja protiv gripe

Postoji fenomen “virusne interferencije”. Primanje cjepiva za gripu može povećati rizik za bolesti ostalih respiratornih virusa. Fenomen je povezan s koronavirusima i metapneumovirusima. Cijepljeni protiv gripe imaju 36 % veću vjerojatnost dobiti koronavirusnu bolest. Za SAD i EU, za ljude starije od 65 smrti od Covid-a pozitivno koreliraju s cijepljenjem protiv gripe.

#14 Jači odgovor protutijela na Covid i na cjepivo rezultira prolongiranjem bolesti i gorim ishodom

Kada je mRNA cjepivo (Pfizer i Moderna) dano osobi koja se oporvila od Covid infekcije, jedna doza rapidno povisi koncentraciju (titar) antitijela na vrlo visoke razine. Robustan odgovor antitijela je povezan sa zakašnjelim čišćenjem virusa i povećanom ozbiljnošću infekcije. Pacijent sa jakim odgovorom antitijela ima samo 9 % odstranjenih virusa za 7 dana, dok 57 % ljudi koji imaju slaba antitijela odstrane virus za 7 dana. Kada IgM antitijela se oslobode u isto vtijeme kada osoba razvija visoki odgovor IgG antitijela, osoba ima puno ozbiljniju infekciju.

#15 Covid cjepivo vodi povećanju limfnih čvorova što može imati dugoročne posljedice

Žele pojačati efikasnost cjepiva s adjuventima, posebno koji ciljaju TLR receptore. S mRNA se može stvoriti gotovo svaki protein. Modernin patent opisuje mRNA za proizvodnju eksperimentalnog pomoćnog sredstva flagellina koji brzo postiže visoku koncentraciju u dreniranju limfnih ćvorova. Limfadenopatija je uočena kod mamografije jednostrano u ruci i vratu unutar 2-4 dana od cijepljenja i traje 10 dana i više. Stoga mamografiju treba obaviti prije 1.doze ili 4-6 tjedana nakon 2-doze.

To (nuspojave) znači da cjepivo djeluje

#16 Rašireno Covid cijepljenje rezultira sa neneutralizirajućim antitijelima i može dovesti do virulentnih mutiranih virusnih sojeva

Osobe koje imaju kombinaciju velike brzine repliciranja s podoptimalno produciranjem neneutralizirajućih antitijela stvaraju okoliš u kojem rezistentni virusi se vjerojatnije pojavljuju i šire. Odgovor antitijela na mRNA cjepivo je veći nego titar viđen kod osoba koje se oporavljaju. To rezultira s visokim omjerom neneutralizirajućih antitijela.

#17 Antitijelima ovisno pojačanje (ADE) nakon ponovnog eksponiranja cirkulirajućeg koronavirusa uzrokuje ekstenzivnu bolest

Virusi SARS-CoV i SARS-CoV-2 se genetski poklapaju 78-85 %, pa se pretpostavlja slična reakcija. Raste bojazan za osobe koje su primile Covid cjepivo, da će razviti bolest (patologiju) kada se ponovo izlože uobičajenim koronavirusima ili SARS-CoV-2 virusu.

Sve životinje u ispitivanju su imale autoimune ozljede pluća nakon ponovnog izlaganja. Izlaganje SARS-CoV je povezano s istaknutim upalnim infiltratima (upala pluća) koju karakterizira pretežna eozinofilna (alergijska) komponenta.

Cijepljeni makaki majmuni: plućno tkivo je otkrilo akutnu difuznu alveolarnu ozljedu (ADA) s različitim stupnjevima ozbiljnosti 7 i 35 dana nakon infekcije. Zacjeljivanje rana je blokirano od strane anti-S-IgG antitijela, što rezultira produljenom aktivnošću makrofaga i promocijom
teške ozljede pluća.

Necijepljeni makaki majmuni: Plućno je tkivo otkrilo samo manju do umjerenu upalu. Alveolarni monociti / makrofagi preuzimaju funkciju zacjeljivanja rana već 2 dana nakon pojave infekcije kod necijepljenih.

 

#18 Injektiranje sirovog genetskog materijala može inducirati anti-DNA antitijela. DNA se može integrirati u ljudski DNA

Johnson&Johnson i AstraZeneca su dizajnirani da isporuče dvostrano uložene DNA (ds-DNA) fragmenate u citoplazmu stanica, što se zove transgen. Transgen je segment DNA koji se koristi da uvede gene iz jednog organizma u drugi. DNA se insertira u primateljev DNA. Pretpostavlja se da se DNA translatira u mRNA, vodeći k produkciji spike proteina i antispike antitijela. Korisštenje transgena se smatra tehnikom genetskog inženjeringa.

Induciranje anti-DNA antitijela: Zalutala DNA, slično spike proteinima, može funkcionirati kao mala molekula (“hapten”) hvatajući se za površinu organa. Sami hapteni ne stimuliraju imunološki odgovor ali kada su vezani na protein mogu dovesti do autoimune reakcije.

Integracija DNA u genom primatelja: Segment DNA se može integrirati u ljudski genom, što može imati pogubne posljedice inducirajući mutacije u temeljnim strukturalnim genima ili uzrokujući mutacije koje vode ka raku.

#19 Antitijela na dsDNA mogu dovesti do dugog popisa autoimunih poremećaja

AntidsDNA antitijela su specifična za sistemski lupus (Systematic Lupus Erythematosus, SLE). Detektiraju se kod raznih autoimunih bolesti, raznih reumatskih poremećaja, kod malignih, kod infekcija, autoimunog hepatitisa i sarkoidoze.

#20 AstraZeneca: potencijalno smrtonosni krvni ugrušci izazvani cjepivom inducirana pro-trombotična i imuna Trombocitopenija (VIPIT)

VIPIT je novo stanje nađeno kod cijpljenja s AstraZenecom. Krvi ugrušci i trombocitopenija (niska razina krvnih pločica). Ugrušci se formiraju u ekstrmitetima i venama koje odvode krv iz mozga, nazvano cerebralna venska sinusna tromboza (CVST), kada krvni ugrušci se formiraju u moždanim venskim sinusima, što onemogućava odvodnju krvi iz mozga. To rezultira da krvne stanice i krv iscure u tkivo mozga, formirajući krvarenje. Smrtnost VIPIT-a je 40 %. Nejasan je mehanizam kako AstraZeneca pokrene VIPIT.

Svaki picijent s neuobičajenim simptomima 4-20 dana nakon cjepiva bi trebao potražiti liječničku pomoć: neprestana i teška glavobolja, neurološki simptomi s fokusom, uključujući zamućen vid, kratkoća daha, abdominalna ili bol u prsima, oticanje i crvenilo udova ili blijedost i hladni udovi.

Ishodi studija na životinjama

„Inaktivirani pripravak cjepiva koji ne izaziva ovaj rezultat kod miševa, tvorova i neljudskih primata nisu prijavljeni.” [prijevod: cjepivo uzrokuje oštećenje pluća nakon ponovne izloženosti kod svih testiranih životinja – miševa, tvorova, majmuna]. Kada su izloženi, cijepljeni miševi razvili su imunopatologiju tipa Th2 sugerirajući preosjetljivost na SARS-CoV komponente. Potreban je oprez u postupku primjene cjepiva protiv SARS-CoV u ljudi”

Originalni tekst (PDF) možete skinuti ovdje:

Evo kako je porastao mortalitet (plavo) u pojedinim državama nakon uvođenja Covid cjepiva.

 

cjepivoCovidposljedicevakcina
Pretplatiti se
Obavijesti o
306 Komentari
Najstariji
Najnoviji Najviše komentiran
Inline povratne informacije
Pogledaj sve komentare
Toni
2 godine prije

Tri su osnovne teorije, prva je da će ljudi preko cjepiva dobiti u organizam nanočestice pomoću kojih će postati svojevrsne antene i tako biti usmjeravani na ubojite radnje. Navodno je ta tehnika već primjenjena u Ruandi prilikom huškanja jednog plemena na drugo što je rezultiralo genocidom. Druga teorija je uništavanje samog imuniteta kod ljudi a treća je izazivanje masovnog steriliteta što sve opet ima tendencije smanjenja broja ljudi na Zemlji.

Mirko
2 godine prije

Ljudi oko mene vecinom cjepljeni nema niko nekakvih problema, ne kazem da drugi imaju, al glavna stvar oko toga je diktatira a ne depopulacija. Moze se depopulirat na hiljadu drugih nacina.

Simon
2 godine prije

Ništa manje nije važno što će se dogoditi i s necijepljenima koje je cijepivo odnosno cijepljenje potpuno preuzelo i gotovo sve misli im sadrže cijepivo, cijepljenje i cijepljeni. Kako imam oko sebe cijepljenih s kojima o ovoj temi malo i nikako komuniciram, imam i necijepljenih kojih je jedan dio dobro skrenuo i koji me 24/7 bombardiraju preko WhatsAppa i emaila s vijestima, informacijama, raskrinkavanjima, mišljenjima, analizama itd. Mislim kako oni nisu dobro i kako će se mnogi takvi na kraju susresti s pogubnijim psihičkim posljedicama nego veći dio cijepljenih s fizičkim posljedicama cijepljenja. Puno toga neznamo sad kako bi predviđali bližu i dalju budućnost, a ono što je sigurno je to da je strah negwtivna emocija koja djeluje i na cijepljene i necijepljene i držati tijelo 24/7 u obrambenom modu često generira bolesti pa i one fatalne.

Peter Tosh
2 godine prije

Sto god dolazi nakon ubrizgavanja sadrzaja tih bocica u ljudsko tijelo ne moze imati ni pozitivan ni neutralan ucinak.
Najgora grupa stada su oni koji su svjesni da je tzv vakcina otrov ali su I dalje uzeli pod izlikom da ce izgubit posao ili da nece smit u hotel ili u restoran…dakle samo pantagane, uhljebi,kukavice I beskicmenjaci. Ostatak me ne zanima jer je to kos onih koji nisu imali izbora tj Bog ih je stvorio preogranicenima da skuze, jbg oni ce platit a nece ni znat, zrtve prirode sta ces sad. Ja sam osobno izgubio sve privilegije – posao,karijeru i banka mi naravno rasteze muda nemilice ALI ono sto mi je ostalo je PONOS, POZITIVA I SRETAN sam jer niti sam pacov niti kukavica niti JUDA. Fuck yeah idemo junacine!

BanOvan
2 godine prije

Uočava te li ponašanje Bob gRocka, Pretilnog Gjure, FraNJciske i ponekih još? Ko nije neka pogleda još jednom stavku br #8.
A da mi ovdje formimo odbor za ispraćaj nama “dragih” gorepomenutih?
Možda neko za njima i suzu pusti….

Mirko
2 godine prije

Da su hteli smanjiti stanovnistvo, pustili ili napravili bi neki stvarno jak virus, imaju toga u laboratorijima svasta. Ovo s vakcinama samo je biznis i kontrola i nista drugo.

Eruj
2 godine prije

Zasto prizivate lose posljedice za cijepljene. Moc vjerovanja je gadna stvar zato pazite u sta vjerujete. Sve ove podatke sta ste predocili su neprovjereni sve se bazira na vjerovanju par pojedinaca. Da se razumimo ja isto ne virujem u cijepiva ali odbijam virovat u ove strasne abrakadabra prognoze iz samo jednog razloga. Ne zelim nikome nista lose.

preseren3
2 godine prije

Neznate šta treba posmatrati.
Cjepljeni se ponašaju iracionalno.
Bježe od ljudi, koji nisu cjepljeni. Odjednom su veliki pristaši cjepiva.
Nije samo fizička zavisnost, promjena odnosa do života.
Pada im zadnja odbrana, kritičko posmatranje svjeta oko sebe.
I potpuna nesposobnost shvačanja, da žive u zverinjaku, gdje su sami ovce.

Babaroga
2 godine prije

Neki će progledati…a neki pokraj zdravih očiju slijepi ostati. Imam kolegu (25g) koji nakon 2 doze ima trnce u rukama, bio 10 dana u bolnici na svim mogućim pregledima, dr.ne mogu otkriti uzrok. Čovjek svako malo trese rukama dok priča. Pitaju ga da li je i prijašnjih godina ima tako nešto, kaže da nije, niti u obitelji ima sličnih problema. Kaže mu kolegica da je to možda cjepivo izazvalo jel mu se počelo to događati nakon par dana od cijepljenja. On odbacuje svaku povezanost sa cjepivom.

PlanetB
2 godine prije

Tzv vakcina je test na barem dva kolosjeka a ima ih naravno puno vise:

1.) IQ test ako zrtva nije u stanju da prepozna da ovo i nije vakcina nego genska procedura i da ce im tjelo biti pretvoreno u permanenti generator otrovnog Spike proteina

2.) Moralni test ili test savjesti jer zaista odsutsvo svakog morala dozvoliti jednoj firmi na zlu glasu kao Pfizer i Johnosn & Johnson i Moderna da ti ubrizga u krvotok tekucinu nepoznatog sadrzaja a proizvodjac je poznat po permanetnoj kriminalnoj aktivnosti u svijetu Farmacije kao Pfizer i Johnson & Johnson a Moderna nema nikakvo iskustvo sa nicim

Simon
2 godine prije

Vidiš kako sam se prevario, ja mislio kako ti slobodu i demokraciju u srcu nosiš i kako su ti gkavne odlike tolerancija i briga za druge. A kad ono u tebi čuči diktatorčić visine pravog Boba Rocka.

ljeto64
2 godine prije

Ne prati Logično nego aktualne “znanstvenike” koji iskaču iz paštete , zabavi se o sebi i no problem 😉

Tabibambi
2 godine prije

Osobno vjerujem ovome napisanome tekstu ali u mojoj bližoj oklini mnogi su cijepljeni i nisu imali nikave probleme.Imam komšije stari su to ljudi preko 80 g.Prošle godine su cijepljeni 2 doze pfizer pa protiv gripe i sad prije 2 tjedna s buster dozom.Kažu ništa im nije nisu se ni nakašljali.Vjerujem da je upitanju placebo ili su toliko puni srece da ih nisu zadesile baš te prave doze.

NeBudiOvca
2 godine prije

Treba pratiti sto će podobni “znanstvenici” i promicatelji Covid terora navoditi kao simptome novih sojeva i kao post Covid sindrom, jer će veliki broj nuspojava cjepiva biti prikazan kao nešto od to dvoje.

Fluke
2 godine prije

Trebalo bi i tebi zabraniti pravo glasa, ali eto… ponekad i anomalije nađu načina. Sa tom užasnom činjenicom normalni ljudi moraju nastaviti da žive.

Mirko
2 godine prije

Ok dragi komentatori, a sta ako je ovo u stvari zavjera da se pobije one koje prkose sistemu, odnosno “antivaksere”? Sta ako cjepiva nece pobit vakcinisane, nego ce bit sledeci virus programiran tako da unisti samo nevakcinisane? Tako dobiješ programiranog robota i rijesis se svih koji su protiv sistema i elita. Evo sta mislite, jeli ovo logicno?

petar schroder
2 godine prije

Problem je u tome kada dobijes jednu kako je rekao Kissinger Henry igra je gotova.Ovo sto rade je JEDAN VELIKI GENOCID:Sve je to bilo dugo godina isplanirano.Merkl je imala veliku ulogu u ovome , jer je toliko zagovarala obavezno, kao da je farma lobist.Nju hvali Klaus Schwabi Bill Gates .Njemacka uvodi vjerovatno obavezno ,kao Austrija i sve su preslikali od nacista sta su radili sa Zidovima.Nista nisu naucili.Ljudima se servira na medijima koji su kupljeni od mocnika cjeli dan conona propaganda.Nema tu kraja , jer smo sada vidjeli u Davosu koji je vodio Klaus Schwab virtualno ,sa UUrsulom EU KAKO ONA NJEMU GOVORI DA MOMENTALNO IMAJU MILIARDU DOZA I DA SVE IDE PO PLANU:Novi Njemacki kancelar je isto rekao Schwabu da ide sve po planu i da se nada da ce i onih 30 posto procjepiti koji do sada nece Kada covjek sve to cuje oni nece stati u svojoj… Čitaj više »

nepoželjni
2 godine prije

Pošto sam uvjeren da “virus” kao samostalno biće ne postoji već je to izlučevina mikroorganizama, na pamet mi pada logična i optimistička misao – da će padom prirodnog imuniteta kod ljudi, izazvanog ubodima, “ulijeniti” borbu za opstanak svih mikroorganizama, jer će nedostatak imuniteta kod većine ljudi usporiti razvoj otpornosti i imuniteta samih mikroorganizama a to onda znači pogodnost za ljude neokaljanog i zdravog imuniteta, pa će se neubodeni u budućnosti još lakše nositi sa napadima mikroorganizama. (?)

Ps. …dakle, neubodeni su potencijalno blagoslovljeni i po toj osnovi.

2 godine prije zadnji put uredio dzabaludin
Tadija
2 godine prije

Supruga se cijepila,ja ne,sad ona ima simptome tocno one opisane pod br.20, i ima ite kakve probleme sa ganglijima ispod koljena,ravnotezom,glavoboljom,bolova u prsima.

Zoki
2 godine prije

Ono sto mene brine, sto ce biti sa nama necijepljenim? Znate li vi da za bezazlenu operaciju koja spasava zivot covjeku (slijepo crijevo, zuc, kamen u bubregu i dr.) ili intervencija zbog gubitka krvi (veca posjekotina, pukli hemeroidi, unutarnje krvarenje, prisivsnje amputiranog prsta, laksa saobracajka i sl.), da ce biti potrebna doza donirane krvi? Sto cemo onda, kada imamo procijepljenost populacije eksperimentalnim cjepivima i tu krv nitko ziv nece moci upratiti. Bas cemo u nedvjesnom stanju ili agoniji bola pitati je li krv cijepljenog ili ne, a doktor kaze ne znam. Ima li netko odgovor na ovu vrlo realnu situaciju koja nas ceka u naarednim godinama??? Istrazivanja krvi i sl?

Air Brush
2 godine prije

Velik problem je u tome što su 2 lanca rna povezana u dna spojevima koji se drže brojeva 10 6 5 6. Kada te brojeve prevedemo u hebrejski jezik dobit ćemo JHWH, ili JAHVE kako izgovaramo njegovo ime. Božji otisak prstiju je tu. I sa ovom genskom terapijom se to mijenja. Zato se ljudi moraju podpisati da svojevoljno žele zapustiti identiteti božje kreacije i postati kreacija farmakeie.

ime
2 godine prije

radi se o dvije stvari:
depopulacija cijepljenih
sterilizacija cijepljenih
vidjet cemo.

rade iz niša
2 godine prije

vjerovali ili ne, znam za 2 primjerka (primjerak je savršena riječ za takve) koji znaju da cjepiva nisu korisna, a cijepili su se pod parolom “bolje da riknem od cjepiva nego od korone”

rade iz niša
2 godine prije

ova teorija s 5G i daljinskim navođenjem cijepljenjih… jel to itko provjerio, ima li svjedočanstava? 5G je trebala masovno biti puštena u pogon još pred 2 tjedna?

Prcko
2 godine prije

Članak potpisao Humanizam.
A vala baš si humanista kada plašiš narod. Na Logično kao da rade za kabalu? Samo pumpaju i unose strah.
Dosta više.

Zagten
2 godine prije

Svaka ti cast, tzv antivakseri bi te trebali placati suhim zlatom.

Ravik
2 godine prije

Preuzeto sa sajta homunizam. Mislim neka je, al’ dobro za dodatno edukaciju da ljudi znaju za jos informacija.

ledeno doba
2 godine prije

ma ovcama je uzalud sve ovo objašnjavati… kako je davno rekao Duško Radović: “ghlupom ne možeš objasniti da je ghlup” ili još davnije Mark Twain: “Lako je ljudima manipulirati, ali teško ih je uvjeriti da su manipulirani”. objavio sam ovdje prije koji mjesec iskustvo jednog njemačkog liječnika, koji je odlučio da više ne cjepi nikoga u svojoj liječničkoj ordinaciji, jer je uvidio da je to opasno sranye. I kaže on; svima koji su dolazili na cjepljenje, on je, po svojoj dužnosti, najprije želio ukazati na rizike i nuspojave cjepiva. Ali, kaže, 90% njih nisu to uopće željeli čuti, već samo daj im iglu, da im milostivi gospodar opet dadne natrag kakvu takvu normalnost. Ima onaj stari crtić Tom i Džeri.. U kojemu se Džeri, kada napravi Tomu neku psinu, svaki put sakrije u pseću kućicu onog psa buldoga. Tako da mu Džeri ne može ništa… Onda Tom, da bi psa… Čitaj više »

Praetorian
2 godine prije

Sve vise cjepisa u okolini su se naglo okrenuli. Nesto se pocelo dogadjati. Ovo ce biti bas zanimljivo gledati. Treba uzeti kokice i uzivati

Metabaron
2 godine prije

Ne kenjaj, Kekine…

ledeno doba
2 godine prije

poznati su davno podatci o onoj vlastitoj studiji Biontecha i Fajzera, — koju su oni krajem 2020., uoči početka cjepljenja slavodobitzno objavili o o čunikovitosti cjepiva. I proglasili da je to cjepivo 95% učinkovito.. lani sam pisao opširnije ovdje o tome Dr. Wolfanag Wodarg i drugi neovisni aktivisti su naravno odmah rasturili tu studiju kao bajku i šarlatanstvo… Na osnovu vlastitih podataka Biontecha i Fajzera.. dakle, u toj kliničkoj studiji je otprilike okruglo 22.000 osoba dobilo stvarno cjepivo, a isto toliko, njih 22.000 su dobili placebo. Iz ove skupine koji su dobili stvarno cjepivo, od navodne korone je oboljelo njih 8, iz ove druge skupine, koji su dobili placebo (fiziološku otopinu), je oboljelo njih negdje oko 162.. I na osnovu toga, dakle, pošto je iz ove skupine koji su dobili stvarno cjepivo, broj oboljelih bio za 95% manji nego iz ove skupine, koji nisu dobili stvarno cjepivo,– banditi iz Biontecha… Čitaj više »

Boba Lazarević
2 godine prije

Zbog čega, cicibane?

Гавран
2 godine prije

U Nemačkoj lekari dobijaju čak 28 evra za svaku datu vakcinu protiv korone. I to sve plaćaju poreski obveznici.

U centrima za vakcinaciju, savezne pokrajine plaćaju i sa vrtoglavih 175 evra po satu!

dw.com/sr/lekari-daju-vakcine-a-pare-samo-sti%C5%BEu/a-60523809

radoznalo_mače
2 godine prije

Možda postoji rješenje za cijepljene da ovu promjenu koja im je unešena održavaju latentnom i pasivnom, nažalost ne može se primjeniti na novorođenčad.
Jeste čuli za pojam epigenetika? Mind over matter princip. Ako se netko baš disciplinira i prihvati ove sugestije, možda uspije ostat ‘onaj stari’. Evo par linkova, koga zanima neka istražuje dalje:
adiva.hr/zdravlje/zanimljivosti-i-savjeti/epigenetika-geni-se-ponasaju-u-skladu-s-nasim-navikama/
alternativa-za-vas.com/index.php/clanak/article/epigenetika

ledeno doba
2 godine prije

kabalin WHO je još prije 3 godine, davno prije korone, proglasio protivnike cjepljenja velikom opasnošću i svrstao ih u 10 najvećih globalnih prijetnji

tribun.hr/who-tvrdi-kako-su-ljudi-skepticni-prema-cijepljenju-medu-10-globalnih-zdravstvenih-prijetnji/

TIKTAKTIKATAKATAK
2 godine prije

“Molimo sve da se pridržavaju epidemioloških mjera te u skladu s tim ne izražavaju sućut ožalošćenima”. Ovo piše,doslovno, u jednoj osmrtnici ,Slob.dalm., a umrla osoba ih je napustila “iznenada”.

ledeno doba
2 godine prije

djevojka iz njemačke, pod nikom piamarie3 na Tik toku,. objavila je video u kojem je ispričala o nuspojavama cjepljenja. Uoči Božića, primila je buster, 3. dozu i ubrzo nakon toga dobila gadne nusopojave. Prošla sam kroz pakao,- rekla je. najprije joj je po tijelu izbacilo crvene prištiće, pa je onda zadobila oteknute limfne čvorove pod pazuhama i u preponama, – tako da je hodala uz teške bolove. 3 dana nakon toga morala je u bolnicu, jer je zadobila takozvanu analnu trobmozu vena. 2 dana kasnije zadobila je još i herpes vagine.. ubrzo nakon što je objavila video, Tik Tok je obrisao njen video i banirao njen korisnički račun, sa obrazloženjem da je prekršila protiv pravila. O tome je djevojka onda izvjestila u jednom drugom videu.. Objavila je saopćenje u kojem kaže da je šokirana. što su je banirali i da ne shvata zašto, da je samo iznjela svoja iskustva i… Čitaj više »

xy123
2 godine prije

testiraio se testom, nakon par dana pojavile se lebdece musice u oku, nista opasno ali smetaju uh!! sad dali je od toga neznam, ali…

ZriBra
2 godine prije

Znanstvena argumentacija pro et contra osobno mi nije primarna već je to isključivo
pravo na slobodu,izbor.Običnom čovjeku je to najdostupniji i najrazumljiviji argument.
Kad me netko, koji koji mi nije ništa ,prisiljava na nešto ja sam njemu ništa!

Max
2 godine prije

Tako se cijepljeni i ponašaju ovi moji rodoubojice još luđi nakon cijepljenja ludi sirovi kese se.

dfcvnjjuuii
2 godine prije

dr.frank springob je istraživao učinak zračenja pametnih mjerača/ smart meters na uzorcima krvi pod mikroskopom i ustanovio već nakon 2 minute značajna oštećenja eritrocita .njegovo istraživanje analogijom utvrđuje uzročnoposljedičnu vezu 5g zračenja i covida…proučite

Tim Kunić
2 godine prije

Nema sunca Ljudskom rodu dok krivulje na tabeli mortaliteta elita ne odu okomito.

Kornel
2 godine prije

Prošlo je više od godinu dana kad se medicinska sestra u Americi nekoliko minuta poslije cijepljenja srušila ispred kamera kada je počela govoriti kako se upravo cijepila da bi odmah poslije toga umrla. Sad imamo 20 mehanizama ozlijeđivanja. Ovo s cijepljenjem traje već godinu dana i mislim kako je nevažno da li su to 2, 20 ili 200 mehanizama ozlijeđivanja kad ti brojevi i opisi ne znače puno, a zauzimaju veliki prostor na hard disku odnosno percepciji kojeg podatke u vidu misli um kao procesor sve teže procesuira, a da se u okolini ništa ne mjenja. To djeluje kao virus u računalu koje je sve sporije dok ekran na kraju ne smrzne. Svi koji su shvatili prevaru puni su točnih i istinitih podataka, analiza, istraživanja, studija, dokaza što je magija s kojom su omađijani jer magija tako djeluje, a djeluje kao opsjednutost zbog koje je stvarnost izobličena. Na ovaj način… Čitaj više »

Ante
2 godine prije

Ne znan dal smiem reć, ja nagovorio i punca i punicu da se pelcovaju, eno i dalje skupljaju prašinu nakon godine dana od prvog uboda. Ja se nadao da ako je istina šta vi ovdje otkrivate, rješit ću se njih, poslje i žene al i dalje svi živi i zdravi. Pa koliko treba tom cjepivu da ih ubije dal se zna šta

Lurker
2 godine prije

U ime naroda i demokracije?

George_11811
2 godine prije

20 mogućih problema, a ima ih još. Na primjer, razne upale srca, tromboze, oštećenje krvnih sudova i unutrašnje krvarenje, također na mozgu.

Legendarni Grk
2 godine prije

Znam više njih koji su nakon jednog ili dva cijepljenja odustali, jer su saznali da nakon trećeg boostera dolaze još tri cjepiva za “Omikron”, a cirkusu tu neće biti kraj.
Sve je veći otpor besmislenom višestrukom cijepljenju čak i među cijepljenima, tako da bandi sada preostaje samo brutalno nasilno obavezno cijepljenje, inače im propada njihov veliki reset.
Tako će banda konačno sama sebe uništiti, jer će ih bijesni prevareni ljudi uskoro očerupati do gole kože – sve ide prema tome i to će biti njihov konačni kraj, jer oni više nikako ne mogu odustati i izvinjavati se za masovno trovanje koje su počinili.

Lucija, prva
2 godine prije

“Iako je potpuno jasno da cijepljeni omikron šire praktično jednako kao i necijepljeni, ipak:
– 27% Kanađana podržava zatvorsku kaznu za one koji se nisu cijepili
– 37% Kanađana bi uskratilo necijepljenima pristup sustavu javnog zdravstva
– 54% Kanađana neće suosjećati ako se necijepljena osoba razboli, ili umre
– 61% Kanađana ne bi necijepljenima priznalo troškove liječenja iz zdravstvenog osiguranja
– 66% Kanađana bi sve starije od 5 godina prisililo na cijepljenje
– 77% kanađana ne bi necijepljenima dopustilo pristup javnim prostorima

To su oni isti ljudi koji su prije dvije godine slobodu, toleranciju i inkluzivnost…”
Lauc.

Pa vi vidite. Naročito oni koji tvrde da cijepljene treba žaliti… Treba, naravno. Do određene mjere.
Jer mi očito nemamo problema samo sa ljudima koji su FIZIČKI bolesni…
Bilo kako bilo, sad je zbilja jasno kako se fašizam može lako proširiti.

NESRETNIK
2 godine prije

LJUDI POMAGAJTE AKO BOGA ZNATE U VELIKOM SAM STRAHU TEK DANAS SLUCAJNO SAZNAH JER NISAM IMAO KREDITA NA SVOM MOBITELU DA POSALJEM NEKOM SMS I VIDJEH KAO NAJVECI BAKSUZ SMS PORUKU U ZENINOM MOBITELU OD ZZJZ O POTVRDI ZA VAKCINACIJU SA LINKOM NEKIM I TEK TADA ZENA PRIZNA DA SE DOBROVOLJNO VAKCINISALA SA AZ PRIJE PAR MJESECI,JA ZANIJEMIH OD SOKA ODOH U SVOJU SOBU PO MJERAC EM ZRACENJA ,STAVIH PRVO NA SEBI DA GA TESTIRAM JER SAM NARAVNO NEVAKCINISAN,POKAZIVALU NULU,ODOH DO NJE U SOBU,PITAM U KOJU SI RUKU PRIMILA KAZE LIJEVU,NIJE SE MAKLO OD NULE,STAVIM NA DESNU I SRCE MI POCE LUPAT OD SOKA POKAZIVALO OKO 400,OPET JE PITAH U KOJU SI RUKU PRIMILA I PONOVI DA JE BAS U LIJEVU. POSVADJASMO SE,GOVORIO SAM JOJ MJESECIMA O SVIM OPASNOSTIMA ALI ONA DANAS RECE ” JA VJERUJEM U ZVANICNU MEDICINU. STO SE TI NE VAKCINISES,NIJE OPASNOST NEVAKCINISANIM OD VAKCINISANIH VEC OBRATNO”.… Čitaj više »

BTK
2 godine prije

Ne shvaćam one koji ne shvaćaju ovo sta ti govoriš. Vjerovatno su bezbrižni milijunaši. Sta još može bit?

© 2023 – Portal Logično

POVEZANE VIJESTI