fbpx

Afere Pfizera ne prestaju – 2. dio

Pfizer afera

Esency.com je prije nekoliko dana objavio zanimljiv tekst  koji govori o tome kako Pfizer nikada nije javno objavio svoje testiranje na životinjama protiv koronavirusa.

Dr. Valerie Donaldson, liječnica je i osnivačica i medicinska direktorica Centra za regenerativnu medicinu, centra usmjerenog na terapije protiv starenja. Završila je Medicinski fakultet Rush, a Odbor je certificiran za internu medicinu, hitnu medicinu i certificiran za medicinu protiv starenja, funkcionalnu medicinu i terapiju matičnim stanicama. Također je liječnik na hitnom odjelu Prezbiterijanske bolnice UPMC-a i autor je znanstvenih radova o učincima inkubacijskih tehnika na traumatsku vratnu kralježnicu i korištenju laboratorijskih rezultata u Hitnoj pomoći.

Doktorica Donaldson napisala je članak 24. lipnja 2021. godine pod naslovom “Biodistribucija Pfizerove cjepiva protiv Covid-19”.

U ovom članku ona govori o tome kako nije uspjela pronaći javno objavljen dokument koji prikazuje studije biodistribucije životinja mRNA cjepiva od strane Pfizera, Moderne ili Johnsona i Johnsona.

Tekst vam prenosimo u cijelosti.

Biodistribucija cjepiva Pfizer Covid-19

Kad se tvar ubrizga u tijelo, pratite kamo odlazi – važno je znati njezinu biorazdiobu.

Pojavila su se nedavna pitanja koja se tiču ​​studija biodistribucije cjepiva Pfizer Covid -19. Konkretno, japansko istraživanje biološke distribucije Pfizerovog cjepiva protiv Covida-19 pojavilo se na internetu zaključujući da je cjepivo visoko rasprostranjeno u jajnicima koje potencijalno mogu uzrokovati neplodnost. To je u suprotnosti sa dosadašnjim mišljenjem da se mRNA cjepivo brzo razgrađuje na mjestu ubrizgavanja u ruku, što znači da se ne distribuira na druge organe.

Što su pokazale početne studije biorazdiobe Pfizera? Koliko dugo cjepivo postoji u tijelu nakon cijepljenja? U kojim organima možete pronaći cjepivo? Zašto se ova pitanja pojavljuju sada? Kakav je klinički ishod?

CDC navodi: „ Nakon što se napravi proteinski komad, stanica razbija upute i rješava ih se.”** Međutim, japanski dokument o podacima o cjepivu Pfizer pokazao je biodistribuciju izvan lokalnog mjesta ubrizgavanja, s najvećom distribucijom u jajnicima nakon 48 sati. Čemu zabuna? Što je prava istina?

Mislio sam da će ovo biti jednostavan blog za pisanje, izrezivanje i sušenje. Pronađite izvorno istraživanje i krenite dalje!  Ne tako. Bio mi je to jedan od najtežih blogova za pisanje i zašto niste dobili blog prošli tjedan! Moja je namjera donijeti vam činjenice, a ne nagađanja ili mišljenja. Istaknuo sam važne točke radi lakšeg čitanja.

Nakon što sam proveo 20 sati istraživanja, otkrio sam da nema studija o biodistribuciji životinja mRNA cjepiva koje su proveli Pfizer, Moderna ili J i J objavljenih na internetskoj pretrazi . 

Ne vjerujući ishodu svog istraživanja, pozvao sam u pomoć svoje prijatelje s doktorata na Penn Stateu u Institutu za istraživanje materijala. Potvrdili su ono što sam pronašao. Na internetu se ne mogu objaviti nikakvi objavljeni podaci o biodistribuciji mRNA cjepiva kod životinja. To ne znači da ispitivanja na životinjama nisu provedena. To samo znači da studije nisu dostupne na pretraživaču interneta.

Kao odgovor na informacije koje nisu dostupne na internetu, peticiju građanina FDA-i podnijelo je 1. lipnja 2021. godine 27 uglednih zdravstvenih stručnjaka i znanstvenika, tražeći da proizvođači cjepiva otkriju ili provedu odgovarajuće studije farmakokinetičke i biodistribucijske sigurnosti. Peticija i prateći dokumenti mogu se preuzeti s web stranice FDA ovdje.

Međutim, informacije o biodistribuciji Pfizerovog cjepiva u studijama na životinjama referencirane su u pregledu podataka o Pfizerovoj mRNA cjepivu koje mu je poslao Pfizer od strane Europske agencije za medicinu (EMA). Ove informacije se nalaze na internetu što nas navodi na pretpostavku da je da, studije biodistribucije na životinjama proveo Pfizer. Dajem vam tehničku verziju kako biste se sami uvjerili u stvarne podatke koje je pregledala EMA.

Većina studija na koje se poziva EMA nije dostupna na internetu, ali se mogu zatražiti kao što je to učinjeno peticijom građana.

EMA recenzije Podaci studije o biorazdiobi životinja vakcine Pfizer Covid-19

Europska agencija za medicinu (EMA) agencija je Europske unije (EU) zadužena za ocjenjivanje i nadzor lijekova.

19. veljače 2021. EMA je napisala sljedeće izvješće o procjeni Pfizerove cjepiva protiv mRNA Covid-19 BNT162b2.*

“Studije farmakološke sigurnosti

 •  Nisu provedena farmakološka ispitivanja sigurnosti s BNT162b2.
 • Podnositelj zahtjeva se poziva na to jer se prema Smjernici SZO -a ne smatra potrebnim (WHO, 2005).
 •  Osim toga, u toksikološkim studijama s ponovljenim dozama nisu zabilježeni nalazi o funkcijama vitalnih organa. Stoga CHMP, Odbor za lijekove za humanu uporabu, potvrđuje da nema sigurnosnih farmakoloških studija.

Farmakokinetika

 •  S kandidatom za cjepivo BNT162b2 nisu provedena tradicionalna farmakokinetička ili biodistribucijska istraživanja.
 •  U studiji PF-07302048_06 20. srpnja 07.0724., Podnositelj zahtjeva je upotrijebio kvalificiranu LC-MS/MS metodu za podršku kvantifikaciji dva nova pomoćna sredstva za LNP.

o   LNP = LipoNanočestica koja nosi mRNA

o   LC-MS/MS je tekućinska kromatografija s tandem masenom spektrometrijom

 • Čini se da su metode bioanalize primjerene.

Kad sam potražila protokol C4591001 studije PF-07302048 (cjepiva protiv virusa COVID-19 na bazi RNA BNT162, RNK), nisam našla spominjanje biološke distribucije, samo je sljedeće navedeno na stranici 72/147:

 • 8.5. Farmakokinetika Farmakokinetički parametri nisu ocijenjeni u ovoj studiji.
 • 8.6. Farmakodinamika Farmakodinamički parametri nisu ocijenjeni u ovoj studiji.
 • 8.7. Genetika Genetika (navedene analize) se ne vrednuje u ovoj studiji.
 • 8.8. Biomarkeri Biomarkeri se ne vrednuju u ovoj studiji. ”***

Međutim, EMA referencirana studija PF-07302048 i njeni rezultati biološke distribucije kako slijedi:

“Biodistribucija surogatnog reportera luciferaze formulirane LNP-om” :

(Što znači da su zamijenili protein luciferin umjesto stvarnog mRNA dijela cjepiva. Upotreba Luciferina za praćenje biorazdiobe proizvoda uobičajena je praksa. Tehnički, ne slijedi se samo cjepivo mRNA, već slijedi gdje LNP kontejner-luciferin ide kao surogat za razumijevanje gdje mRNA može otići. Ovo je važno za razumjeti.)

 •     „Kako bi se utvrdila biodistribucija modRNA formulirane LNP-om, podnositelj je proučavao distribuciju modRNA u dvije različite studije koje nisu GLP (Dobra laboratorijska praksa), na miševima i štakorima,

o je  utvrđena biodistribucija surogatne luciferaze modRNA formulirane s LNP -om s identičnim lipidnim sastavom korištenom u BNT162b2 (studija na mišu)

o ili biodistribucija [3H] -obilježene formulacije mRNA lipidnih nanočestica s lipidima (studija na štakorima).

 • U istraživanju na miševima korištena su tri ženke miša BALB-c po skupini, a ekspresija proteina luciferaze određena je in vivo očitavanjem bioluminiscencije pomoću In Vivo Imaging System (IVIS) nakon injekcije luciferinskog supstrata.
 • Očitavanja su izvedena u 6h, 24h, 48h, 72h, 6d i 9d nakon IM injekcije (predviđeni klinički put) u desnu i lijevu stražnju nogu sa svakim 1 μg (ukupno 2μg) LNP-formulirane RNK luciferaze.
 • In vivo ekspresija luciferaze otkrivena je u različitim vremenskim točkama na mjestima ubrizgavanja i u jetrenoj regiji što ukazuje na drenažu u jetru.
 • Kao što se i očekivalo s proizvodom mRNA, ekspresija luciferaze bila je prolazna i vremenom se smanjivala.
 • Luciferazni signali na mjestima ubrizgavanja, koji najvjerojatnije odražavaju distribuciju u limfne čvorove koji isušuju mjesta ubrizgavanja, dosegli su vrhunac 6 sati nakon injekcije sa signalima približno 10 000 puta kontrolnih životinja s puferom.
 • Signal se polako smanjivao tijekom prva 72 sata, a nakon 6 i 9 dana signali su dodatno oslabljeni na približno 18 i 7 puta veće od signala dobivenih od životinja kojima je injektirana kontrola pufera.
 •  Signali iz regije jetre dosegli su vrhunac 6 sati nakon injekcije i smanjili se na pozadinsku razinu 48 sati nakon injekcije
 • Ekspresija jetre također podržava podatke iz PK studije na štakorima i nalaze u toksikološkoj studiji na štakorima ponovljene doze koji pokazuju reverzibilnu vakuolaciju jetre i povećanu razinu GGT-a.

“Biodistribucija je također proučavana na štakorima pomoću radioaktivno obilježenog LNP -a i luciferaze modRNA (studija 185350 ).”

 • „Podaci o radiooznačavanju, mjerenje distribucije u krv, plazmu i odabrana tkiva, IM injekcije pojedinačne doze od 50 μg mRNA u razdoblju od 48 sati smatraju se osjetljivijima od metode bioluminiscencije i ukazuju na širi obrazac biodistribucije nego što je primijećeno kod bioluminiscencija.
 • Tijekom 48 sati došlo je do distribucije s mjesta ubrizgavanja na većinu tkiva, pri čemu je većina tkiva pokazala nisku razinu radioaktivnosti.
 • Radioaktivnost je otkrivena u većini tkiva od prve vremenske točke (0,25 h), a rezultati potvrđuju da su mjesto ubrizgavanja i jetra glavno mjesto distribucije.
 • Najveća srednja koncentracija pronađena je na svakom mjestu ubrizgavanja u oba spola.
 • Niske razine radioaktivnosti otkrivene su u većini tkiva, a najveće razine u plazmi zabilježene su 1-4 sata nakon doze.
 • Tijekom 48 sati distribucija se uglavnom promatrala u jetri, nadbubrežnim žlijezdama, slezeni i jajnicima , a najveće koncentracije su primijećene 8-48 sati nakon doze.
 • Ukupni oporavak (%ubrizgane doze) radioaktivno označene LNP+modRNA izvan mjesta ubrizgavanja bio je najveći u jetri (do 21,5%), a bio je znatno manji u slezeni (≤1,1%), nadbubrežnim žlijezdama (≤0,1%) i jajnicima ( ≤0,1%).
 • Srednje koncentracije i uzorak raspodjele tkiva bili su uglavnom slični među spolovima.
 • U studijama toksičnosti pri ponovljenim dozama nisu pronađeni nikakvi dokazi o makroskopskim ili mikroskopskim nalazima povezanim s cjepivom (Studija 38166 i Studija 20GR142)
 • i nisu utvrđeni nikakvi učinci na plodnost u studiji DART, razvojne i reproduktivne toksikologije. ”*

Zaključak je da se mRNA cjepiva protiv virusa COVID -a i dalje smatraju eksperimentalnima od strane FDA -e jer se  nastavlja s istraživanjem. Nemamo sve podatke o životinjama ili kliničke podatke potrebne za potpunu procjenu dugoročne sigurnosti cjepiva protiv mRNA. Konačne odgovore na mnoga pitanja koja se tiču ​​cjepiva protiv mRNA nećemo znati barem do 2022. ili možda dulje.

Ljudi će nastaviti prikupljati dokaze koji podržavaju cjepivo, a ljudi će nastaviti prikupljati dokaze protiv cjepiva. U konačnici, na ovom je mjestu osobna odluka s obzirom na omjer rizika i koristi. Ako je bilo koju odluku teško donijeti, to je obično zato što čovjek nema dovoljno činjenica.

https://regenerativemc.com/biodistribution-of-pfizer-covid-19-vaccine/

Dr. sc. prijatelji iz Penn Statea u Institutu za istraživanje materijala  su otkrili da ni oni ne mogu vidjeti objavljene dokumente o tom pitanju.

Možemo znati da su ove vrste studija provedene u određenom svojstvu jer je Europska medicinska agencija (EMA) pregledala podatke o Pfizerovoj mRNA cjepivu.

Izvješće EMA-e pogledajte ovdje.

Jedine informacije za koje se čini da su do sada procurile potječu iz japanskog izdanja koje je ovdje prikazano u emisiji Bretta Weinsteina:

Bret Weinstein kako spasiti svijet u tri jednostavna koraka – Zabranio YouTube

 

Veza na japanski dokument.

Afere Pfizera ne prestaju – 2. dio 1

Prijevod na engleski.

Ovo je ozbiljna zabrinutost jer znači da ljudima nedostaje pristup onome što se dogodilo testiranjem na životinjama, te cjelovito izvješće o biodistribuciji, kako bi vidjeli koji bi se mogući problemi mogli pojaviti.

Dijelim ovo kao podsjetnik svima da su genske terapije (pogrešno označene “cjepiva”) koje se promiču još uvijek eksperimentalne i da su učinci uglavnom nepoznati na mnogo načina jer se interni korporacijski podaci ne čuvaju od javnosti.

Vrijeme je da  se zatraži transparentnost i POTPUNO otkrivanje SVIH dokumenata o testiranju kako bi svi mogli donijeti informiranu odluku.

No, imamo problem, od koga ovo da tražimo? Tko odgovara?

Farmakomafija, domaći slugani, banda i gangsteri vjeruju da neće odgovarati. I te kako će odgovarati, već su i sami toga svjesni.

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.


Posjetite naš novi video kanal na platformi Odysee i obvezno se registrirajte, kao i najveću arhivu alternativnih video snimaka Jubitu.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
279 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
gbzthzghztzbzb
Gost
gbzthzghztzbzb
2 mjeseci prije

Ništa od toga biti neće nema tu sreće.Lijepo je istraživati, objavljivati ali mislim da uz toliku propagandu i ispremreženost interesnih skupina, pokoravanje ide dalje i neće se zaustaviti. Narod se samostalno neće pokrenuti bez nekog vođe, osobe koja ima utjecaj. Osobno ću pružati otpor i reći neću se cijepiti, i… Pročitaj više »

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
2 mjeseci prije
Reply to  gbzthzghztzbzb

Ja sam sprema riskirati ali pitanje koliko nas ima?

sve dok ljudi imaju vise nego sto im treba i pripada oni sigurno nece riskirati, a ako jednog dana vise ne bude tako pa im ostane samo ono bez cega ne mogu, pogotovo onda nece riskirati;)

Maki
Gost
Maki
2 mjeseci prije

Predstavnici gojimskih “vlada” su odani vlasnicima tzv. Big Pharma, a ne svojim narodima i ogromne kolicine cjepiva su narucene prije nego sto je izasao tzv. “prototip” cjepiva! Dakle, “proizvod” je narucen, a da nije zvanicno niti patentiran, a kamoli provjeren sto je ludost. “Virus” sars cov2 ne postoji. Cjepiva nisu… Pročitaj više »

Zagor
Gost
Zagor
2 mjeseci prije
Reply to  Maki

Slažem se, jedino mislim da si izostavio Madagaskar.

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
2 mjeseci prije
Reply to  Maki

no worry, sve dok je bog na tvojoj strani nema sta da brines,
da, a ako se cudo desi pa promijenis stranu onda pogotovo;)

Taugo
Gost
Taugo
2 mjeseci prije
Reply to  Maki

Američka savezna agencija za lijekove (FDA) odobrila je primjenu treće doze cjepiva protiv koronavirusa Pfizer/BioNTech i Moderna na osobama slabijeg imuniteta. Naročito se to odnosi na ljude koji su prošli transplantaciju ili imaju kompromitirani imunitet na sličan način. Riječ je o oko tri posto Amerikanaca koji bi odmah mogli primiti treću dozu.… Pročitaj više »

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
2 mjeseci prije
Reply to  Taugo

“a onda iz drugog plana ..izbjeglice ..klimatske”

Upravo to.
Sada će “udomit” nekoliko milijuna Afganistanaca u EU, zato je i povlačenje trupa u toku.
VB već govori da im ni putovnice neće biti potrebne.
Podmetanjem požara i manipulacijom vremena (poplave, oluje) nam uvaljuju “klimatske promjene”.

Dragica Gravora
Gost
Dragica Gravora
19 dana prije

A,zdravlje,život. Nije li to najvažnije,a ugroženo je.

Dejan
Gost
Dejan
2 mjeseci prije
Reply to  gbzthzghztzbzb

Veći je rizik primiti vakcinu nego ne primiti. E sad, da ce se pritisci na nevakcinisane pojacavati to svi znamo i tu je vec odlučnost pojedinca i sposobnost otpornosti glavni faktor. A oni koji idu linijom manjeg otpora ce proci kako ce proci. Njihov zivot, njihova stvar.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
2 mjeseci prije
Reply to  Dejan

Hmm da bilo bi dobro da ostane na tome “njihov zivot,njihova stvar”,samo da ne bude: “MOJA VAKCINA NERADI JER SE TI NISI CJEPIO!”

DobrotaJeIzbor
Gost
DobrotaJeIzbor
2 mjeseci prije

A ja ću takvima reć; moj imunološki sustav se poremetio jer si se ti cijepio/la.

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
2 mjeseci prije

Danas me silovala baba na trijaži kako nisam cjepio staru od 89 godina. Reko jeste vi normalni? Da zbog takvih ćemo svi nastradat. Gospođo vi ste već stradali s mozgom. ALU vam ne radi. Ako ste sebe zaštitili boli vas za mene i staru. Fora je što se niste potrudili… Pročitaj više »

Slow motion
Gost
Slow motion
2 mjeseci prije
Reply to  Pera Detlic

Bravo! Treba ih prcat di god stignes..

Mrčikola
Gost
Mrčikola
2 mjeseci prije
Reply to  Pera Detlic

Pera, navikla nesvjesna gadura “u meko” s naivnima i neukima…dobro da si je “opra”.

piždro
Gost
piždro
2 mjeseci prije
Reply to  Mrčikola

Mrči, kurtona je i razbistririla teren i nove spoznaje otvorila u ljudima koji nas ukružuju.. na koje smo prije uvjek
ugovorili i računali, ‘njega nju znam’.. malo morgen

Mrčikola
Gost
Mrčikola
2 mjeseci prije
Reply to  piždro

piždro, spominjali smo na početku prevare, Subaru i ja, da će korona poslužiti kao onaj “indikator B” za otkrivanje ljudi-štakora iz Papićeva “izbavitelja”.

piždro
Gost
piždro
2 mjeseci prije
Reply to  Mrčikola

Kako je Mrči dobok ovaj svjet! sve misliš… al Načastivi ima puno, puno obožavatelja i sljedbenika.. nemogu ni da pomislim koliko je cifra velika.. zato kabali prolazi sve za rukom..

osidbgfosenpgnsepugn
Gost
osidbgfosenpgnsepugn
2 mjeseci prije
Reply to  Mrčikola

Rasturaš Mrči……………….

CAN
Gost
CAN
2 mjeseci prije
Reply to  Mrčikola

E to triba češće…
oprat ih po
“ZNANJU” !

Mrčikola
Gost
Mrčikola
2 mjeseci prije
Reply to  CAN

CAN, prostodušni nesavjesni ljudi su najopasnija vrsta ljudi na Zemlji.
Takvi će, ako im ponude komad ljudskog mesa kada su gladni, umjesto zgražanja i gnušanja zatražiti soli i papra da poprave okus.

CAN
Gost
CAN
2 mjeseci prije
Reply to  Mrčikola

Jedu to takvi i bez zrnca soli (pa i u glavi)…
I što je pri kurtoni21 odalo je pre-čestooooo dezificiranje Duha.Odavno.
A štaš?
Ništa novo -pa ni normalno.
Pozdravi ekipu.

Coca Corona
Gost
Coca Corona
2 mjeseci prije
Reply to  Pera Detlic

E nek si joj rek’o !
Jeboju EGO !

Sony
Gost
Sony
2 mjeseci prije
Reply to  Pera Detlic

👍 Dobila je lekciju, šta je najgore za nju, pred publikom 🙂

Iva
Gost
Iva
2 mjeseci prije
Reply to  Dejan

Pojedinac je nemoćan sam. Kad slome jednog po jednog pojedinca, gotovo je. Masa je već druga priča.

Flint
Gost
Flint
2 mjeseci prije
Reply to  Iva

Tako su i fašist govorili pa se sjebalo sve. Čak su preuzeli poznati simbol “snop pruća” 😂😂😂😂

Iva
Gost
Iva
2 mjeseci prije
Reply to  Flint

A jedan pojedinac izazvao WWI. Hrabrost, ludost, ideali?

Flint
Gost
Flint
2 mjeseci prije
Reply to  Iva

Svega po malo, najgore je kad rat postane jedina opcija.

Iva
Gost
Iva
2 mjeseci prije
Reply to  Flint

Zar nismo već u ratu godinu i više? Psihološki, biološki,…

Flint
Gost
Flint
2 mjeseci prije
Reply to  Iva

Zemlja je mjesto na kojem rat ne prestaje. To je valjda sad svima jasno. Treba se zapitat zašto je to tako.

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
2 mjeseci prije
Reply to  Iva

Iva ako govorimo o Covid19-Corona onda smo sigurno u ratu, ali još nije došlo do razvoja svijesti i kritične mase pa da se potlačeni late oružja i krenu u borbu za svoj život, prava i slobode. Jesi li ti spremna da dograbiš Kalašnjikov i da kreneš u borbu, jesi li… Pročitaj više »

DobrotaJeIzbor
Gost
DobrotaJeIzbor
2 mjeseci prije
Reply to  Iva

A di je pojedinac izazva svjetski rat, u udžbeniku iz povijesti? U stvarnosti je to bilo orkestrirano od strane poveće skupine (ne)ljudi.

Iva
Gost
Iva
2 mjeseci prije
Reply to  DobrotaJeIzbor

Da, u knjizi iz istorije. Znam da je bilo drugačije, ali to ništa bitno ne menja. Ako neko i kaže da nije bilo tako, ima probleme kao prof. dr Hadži Mirjana Stojisavljević na primer.

DobrotaJeIzbor
Gost
DobrotaJeIzbor
2 mjeseci prije
Reply to  Iva

Pa zapravo je velika razlika; pojedinac = slučajno – nikome ništa. Umjetno izazvano od napasnih parazita = svijet i nije baš kakvim se doima – ruše se svi temelji trulog društva. Ali nas općenito, glede mnogočega uvjeravaju i uče da se dogodilo i događa sasvim slučajno.

Iva
Gost
Iva
2 mjeseci prije
Reply to  DobrotaJeIzbor

Većina će poverovati u ono što pročita u knijzi iz istorije. A malo njih će saznati da je istina drugačija.

Jomla
Gost
Jomla
2 mjeseci prije
Reply to  Iva

Iva, lupila si glpost, razmisli još jednom…

Iva
Gost
Iva
2 mjeseci prije
Reply to  Jomla

Na šta mislite?

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
2 mjeseci prije
Reply to  Iva

Iva dušo draga, nekoliko pitanja nađi odgovore pa će ti biti jasnije. 1. Tko je financirao i obučavao fanatike iz organizacije Mlada Bosna kojoj je taj pojedinac kao član grupe pripadao. 2. Geopolitički stanje i odnosi u Evropi prije samog atentata. 3. Kome je bilo u interesu srušiti Austrougarsku imperiju.… Pročitaj više »

Iva
Gost
Iva
2 mjeseci prije
Reply to  Mali Ivica

A šta sam glupo napisala? Da li u knjigama iz istorije piše da je WWI počeo zbog atentata na FF? Da.

Jesam napisala da je istina drugačija i pomenula prof. dr Stojisavljević? Da.

I?

nonwo
Gost
nonwo
2 mjeseci prije
Reply to  Dejan

Pritisak na necijepljene se dramatično povećava.Oni i dalje nemaju objektivne informacije(vjerovali ili ne),još su na tv brainwashingu.Ostaje ih uputiti na nepristrane informacije,po “stoti” put,upotrebom psihologije-ne silim te ali za tvoj život i zdravlje je NUŽNO znati(psihologija-ubacivanja bube u uho). Zašto? Zato jer je to važno i za jedne i za… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
2 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Here is the summary data through July 17, 2021. Total reactions for the experimental mRNA vaccine Tozinameran (code BNT162b2,Comirnaty) from BioNTech/ Pfizer: 8,939 deaths and 695,332 injuries to 17/07/2021 19,163  Blood and lymphatic system disorders incl. 107 deaths 16,713  Cardiac disorders incl. 1,271 deaths 151       Congenital, familial and genetic disorders incl. 12 deaths 8,784    Ear and labyrinth disorders incl. 7 deaths 376       Endocrine disorders incl. 2 deaths 10,408  Eye disorders incl. 20 deaths… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
2 mjeseci prije
Reply to  nonwo

1,567    Immune system disorders incl. 6 deaths 5,560    Infections and infestations incl. 308 deaths 4,134    Injury, poisoning and procedural complications incl. 97 deaths 3,853    Investigations incl. 98 deaths 1,902    Metabolism and nutrition disorders incl. 113 deaths 23,555  Musculoskeletal and connective tissue disorders incl. 97 deaths 225       Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) incl. 22 deaths 34,026  Nervous system disorders incl. 513 deaths 391       Pregnancy,… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
2 mjeseci prije
Reply to  nonwo

187,160 Nervous system disorders incl. 670 deaths 328       Pregnancy, puerperium and perinatal conditions incl. 8 deaths 128       Product issues incl. 1 death 16,607  Psychiatric disorders incl. 36 deaths 3,169    Renal and urinary disorders incl. 36 deaths 10,364  Reproductive system and breast disorders 30,368  Respiratory, thoracic and mediastinal disorders incl. 492 deaths 40,721  Skin and subcutaneous tissue disorders incl. 26 deaths 923       Social circumstances incl. 6 deaths… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
2 mjeseci prije
Reply to  nonwo

71          Hepatobiliary disorders incl. 6 deaths 199       Immune system disorders incl. 3 deaths 744       Infections and infestations incl. 19 deaths 467       Injury, poisoning and procedural complications incl. 9 deaths 2,710    Investigations incl. 48 deaths 259       Metabolism and nutrition disorders incl. 12 deaths 8,905    Musculoskeletal and connective tissue disorders incl. 20 deaths 20          Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) incl. 1 death 11,093  Nervous system… Pročitaj više »

Dejan
Gost
Dejan
2 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Nonwo stvar je u tome što ljudi koji su primili vakcinu veruju službenom narativu. Samo to je za njih merodavno. Kad im navedem podatke, skloni su tome da ih odbace kao izmišljotinu, kao propagandu antivakcinaša. I mogu da im se pokažu ti podaci koje si navela, Odbaciće ih kao neke… Pročitaj više »

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
2 mjeseci prije
Reply to  Dejan

Dejane, još se nije razvila kritična masa koja shvaća ugroženost. I drugo primitivni su uvijek nasilni i agresivni dok oni drugi pokušavaju biti uljuđeni, fini i kulturni. Kada se razvije kritična masa i odbaci manire krenuti će boj za život svoj.

Dejan
Gost
Dejan
2 mjeseci prije
Reply to  nonwo

nonwo, radi se o tome da kad ja pokažem te podatke ljudima koji su primili vakcinu, oni odbacuju te podatke kao proizvoljne, ne veruju u te objave i veruju vlasti. Ako neko možda i poveruje, a takvih je malo, oni smatraju da neće njima da se ništa desi, i da… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
2 mjeseci prije
Reply to  Dejan

Pa naravno da će tako razmišljati jer bi ih šlag trefio da si priznaju što su si SAMI dali ubaciti u krv. Ali,svak te je čuo,pogotovo ako imaš talenta “da te se doživi” , procesuirati će to u primozgu dok mu se ne dočepa kortexa. A lampica će se upaliti… Pročitaj više »

Jadranka S
Gost
Jadranka S
2 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Znaju ljudi i za “lijekove” koje piju da je u uputama napisano vise nuspojava nego koristi od istih pa ih redovno i disciplinirano piju VJERUJUCI onima koji im ih propisuju.
Tako je za sve…. VJEROVANJE I VJEROVANJE…
Nisu shvatili iz svoga zivotnog iskustva da NIKOME NE VJERUJU!!!!!!

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
2 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S

Nažalost, do nuspojava je teško ili nemoguće doći, Osobno sam na više od 15 medikamenata dnevno više od 20 godina, i zadnji 5 godina propituje i tražim nuspojave i zamjenske mogućnosti, smanjenje ali to je misija nemoguće, je farmakološka mafija to krije, a neki zamjenski medikamenti imaju više ili teže… Pročitaj više »

Jadranka S
Gost
Jadranka S
2 mjeseci prije
Reply to  Mali Ivica

Dokaz vam je cinjenica da pijete vise od 20 godina “lijekove”. Da lijece ozdravili bi vi od njih i sada bi bili zdravi a ne “ovisni” o njima….. Potrebno je sest mjeseci da se organizam ocisti od “lijekova” i ojaca imunitet,,,,,,, Lijecenje secerne bolesti je,prema Knajpu,bazirano na dijeti i upotrebi… Pročitaj više »

Diego
Gost
Diego
2 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Što se tiče pritiska,ne da se povećava,nego postaje tragično.Od pre 2 dana sam u totalnom bedaku.Moj dobar prijatelj,jedan od onih za koga bi garantovao da se nikada neće vakcinisati je pao.Radi u Frajburgu kao sportski trener,žena mu farmaceut,imaju školsku decu 12 i 15 godina. Odolevali su do skoro.Onda je bilo… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
2 mjeseci prije
Reply to  Diego

Imao je mogućnost da angažira advokata,da uzme novi papir Pfizera,Moderne (od 12.08.2021.) gdje piše očekujte ozbiljne nuspojave i traži da mu novčano garantiraju(bezobrazno,kao i ugovor od pfizera) milionima eura da neće dobiti miokarditis(kad su već isto istakli da je moguće),moždani udar,…može nabrojiti SVE prijavljene nuspojave od kojih ima mrtvih….Ako mu… Pročitaj više »

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
2 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Kraći, jeftiniji i gromoglasni put je nabaviti utoke 7:65 ili duga devetka, pa kada bi nalagodavce počela hvatati prpa, guzice im se stisle pritisak bi opao i polako nestao. No ljudi su kukavice i nisu spremni ići u kazamate ni za sebe a kamo li za druge.

Dejan
Gost
Dejan
2 mjeseci prije
Reply to  Diego

I u Srbiji se radi na takav način. Kaže mi nekoliko drugara da se neće vakcinisati ali ako gazde budu uslovile vakcina ili otkaz, oni će primiti vakcinu. To je manje zlo, po njima. Moraju da imaju posao, moraju da zarade. Neki su porodični ljudi i imaju decu a neki… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
2 mjeseci prije
Reply to  Dejan

NE MOGU im dati otkaz.To je mentalna igra. Kad su firme vršile mobing na radnike da ih se riješe neki su pukli i otišli sami a drugi su se uporno tužakali i dočekali penziju ili veliku otpremninu. Treba samo izdržati. Pritisak se pojačava tako dugo dok ga trpiš. Svi koji… Pročitaj više »

Diego
Gost
Diego
2 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Na zapadu,a i kod nas možeš dobiti otkaz samo tako,uopšte ne moraju u zvaničnom dokumentu navesti da je to zbog odbijanja vakcine.Ti naravno možeš angažovati advokata koji će te zastupati.Problem nastaje već posle mesec dana kada banka ne isplati ratu za stan,kuću,auto…Na sudu možda i isteraš nešto nekada,ali surova realnost… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
2 mjeseci prije
Reply to  Diego

Zato i treba imati papir o prisiljavanju na cijepljenje(pri prvom spomenu)-dajte mi molim vas napismeno,da se MORAM cijepiti(i tko to točno od mene zahtijeva i na temelju čega) ,treba mi npr.za životno osiguranje,ako želi od Vas naplatiti eventualnu štetu jer ja ne smijem pristati svojevoljno jer u tom slučaju nemam… Pročitaj više »

Dejan
Gost
Dejan
2 mjeseci prije
Reply to  nonwo

nonwo nisu loše ideje za odbiti vakcinu ako ucenjuje poslodavac. E sad, ko radi kod privatnika, gazde tu se može otkaz dobiti očas posla. Njegova firma, njegovo pravo koga će primiti i otpustiti. A kod onih u državnim i sličnim preduzećima bi već to moglo da se upotrebi. Mada nije… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
2 mjeseci prije
Reply to  Dejan

Može se,sigurno. A privatniku je važnije objasniti da uskoro neće imati radnika ili da će svi biti na bolovanju ,a tada on plaća prvih 42 dana bolovanja.Pa tako po više puta jer će se radnici kontinuirano liječiti ako budu kontinuirano bolesni-ja to već svjedočim u zbilji.Onaj od 50 g. ,hemipareza,više… Pročitaj više »

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
2 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Ljudi neznaju odgovoriti na ucjene. Mene su pokušavali ucjeniti 1990. rekao sam NEEE, onda su mi iz ZLOČINAĆKOG HDZ-a pripremali likvidaciju, morao sam pobjeći iz CRIMOCURVACIJE, za uzvrat mi nedaju ni Domovnicu ni Proputovnicu ali to sam riješio na drugi način i živim život dostojan čovjeka sada već sa penzijom… Pročitaj više »

CAN
Gost
CAN
2 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Dobro opisano i sročeno-do u detalj.
Fala

Flint
Gost
Flint
2 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Na TVu centrifuga cijelo vrijeme 😂😂😂

nonwo
Gost
nonwo
2 mjeseci prije
Reply to  Flint

Jedno vrijeme prati na ruke.
Imaš daljinski u SVOJOJ ruci a puštaš da ti ispiru mozak.To je vrhunac matrixa.

Flint
Gost
Flint
2 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Da je samo daljinski u pitanju. Ljudi su puni programa. Samo sipa iz njih. Došlo vrijeme da nemaš s kim popiti kavu u miru. Razgovarati neki objektivan razgovor.

Šesta piva
Gost
Šesta piva
2 mjeseci prije
Reply to  gbzthzghztzbzb

Možemo vidjeti na primjeru talibana i hutija, kako i slabo naoružana, ali organizirana skupina ljudi (naglasio bi: bez straha od smrti! ) može čuda napraviti.

Šesta piva
Gost
Šesta piva
2 mjeseci prije
Reply to  Šesta piva

“Kad nemaš ništa, onda i ne možeš ništa izgubiti”: (Bob Dylan). Dodao bi: Onda ti ostaje “samo” Sloboda!…. Nažalost, mi i dalje mislimo da imamo toliko toga za izgubiti (uključujujem tu i sebe). Pa prodamo svoju slobodu da bi sačuvali tzv. komfor (auto, stan, kompjuter, posao, zabava, obitelj… vino, pršut… Pročitaj više »

špic-papak adz
Gost
špic-papak adz
2 mjeseci prije
Reply to  Šesta piva

I’ll Fly For You (HD Remastered)

Šesta piva
Gost
Šesta piva
2 mjeseci prije
Reply to  Šesta piva

I sad kad sam sebe stavim u situaciju da bi možda sve to morao mijenjati za par sandala, kalašnjikov i jednu udobnu špilju… Hm. 🙉

Mikojan
Gost
Mikojan
2 mjeseci prije
Reply to  Šesta piva

Pa zato ne napadaju metkom već iglicom, malom, bezbolnom.
Ko će se boriti protiv toga !?

DobrotaJeIzbor
Gost
DobrotaJeIzbor
2 mjeseci prije
Reply to  Šesta piva

Ne zgrćite sebi blago na Zemlji, gdje ga moljac i hrđa nagrizaju i gdje ga kradljivci potkapaju i kradu.
Zgrćite sebi blago na Nebesima, gdje ga ni moljac ni hrđa ne nagrizaju i gdje kradljivci ne potkapaju niti kradu.
Doista, gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce.

Šesta piva
Gost
Šesta piva
2 mjeseci prije
Reply to  DobrotaJeIzbor

Dobro si napisao,ali postoji problem u tvom komentaru iz Biblije….Mi (ljudi) ne možemo zapostaviti ovaj život koji živimo ovdje, na zemlji. Kad tebe i tvoje bližnje odvedu na cijepljenje. Šta onda napraviti?… Ovo što se sad dešava je stvarno, i ne možeš pobjeći od “zemaljske” odgovornosti, bez obzira na “obećanje… Pročitaj više »

DobrotaJeIzbor
Gost
DobrotaJeIzbor
2 mjeseci prije
Reply to  Šesta piva

Da, ali se ipak ne valja ulovit za materijalno ka lignja za sjajni mamac, pa da ti određuje sav život, da ne možeš napustit obične stvari u slučaju potrebe. Bilo da nas odvedu ili ne odvedu, mi ćemo se svakako nastojat oduprit na bilo koji način. Možda nas se i… Pročitaj više »

Patricija
Gost
Patricija
2 mjeseci prije
Reply to  DobrotaJeIzbor

Slazem se. Bitna je slobodna volja koju svatko od nas dobiva rodjenjem i kroz zivot je na velikoj kusnji. U ovim teskim vremenima posebno, jer cemo biti ucjenjivani, stjerani u kut. Spoznaja da u tome nismo sami, vec je uz nas nas Spasitelj, daje nam snagu da ustrajemo i ostanemo… Pročitaj više »

CAN
Gost
CAN
2 mjeseci prije
Reply to  Šesta piva

ŠestaPiva? Pobijeći nije moguće-ako si “obični smrtnik”, a svaki otpor lome “TV-e kuće”.
Ali da se prioriteti ponovo slagati moraju….pa MORAJU.

Zagor
Gost
Zagor
2 mjeseci prije
Reply to  Šesta piva

“Kad nemaš ništa, onda i ne možeš ništa izgubiti”: (Bob Dylan).”

Freedom’s just another word for nothin’ left to lose. (Janis Joplin)
Mislim da ovaj stih bolje dočarava trenutno stanje.

Šesta piva
Gost
Šesta piva
2 mjeseci prije
Reply to  Zagor

Možda. Ali ipak mislim da za Talibane riječ sloboda znači ipak više od same riječi. Od kad su ih, prvo Rusi pa Amerikanci okupirali i ubijali, njima riječ sloboda doslovno znači Bit Slobodan od okupator.

Ducky
Gost
Ducky
2 mjeseci prije
Reply to  Zagor

Nije Janis, već Kris Kristofferson.

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije
Reply to  Šesta piva

Dobar,ODLIČAN, ti je nick,ali objasni kako bi ti sebe stavio u korelaciju sa hutima ili talibanima ??? Što,kuda,kamo,odakle i dokle ???

Šesta piva
Gost
Šesta piva
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

Kasno je za nas da odemo u talibane, hute itd… Zar misliš da bi oni sve ovo pokrenuli da nas već nisu pripremili na ropstvo?… Ali, povijest nas uči, da nikad, ništa i nikome ne ide onako kako je zamislio. Najgore je kad imaš dobro smišljen plan. Onda dođe Murphyjev… Pročitaj više »

Sunseeker
Gost
Sunseeker
2 mjeseci prije
Reply to  Šesta piva

Pa da,poznato mi to sto kazes….napravis skoro savršeni plan,ubacis rizike,problematiku, zaradu, iskustvo,ulozis povecu sumu i nakon par mjeseci dode korona i pretvori te i tvoj biznis u suplju pricu🤦‍♂️. Oooo jbo im 🐒 mater koja ih okoti

superhik
Gost
superhik
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

Talibani donose slobodu??????

DobrotaJeIzbor
Gost
DobrotaJeIzbor
2 mjeseci prije
Reply to  Šesta piva

Ja smatran da bi se mi, necijepljeni, tribali udružit s talibanima te pokrenit gerilu za oslobađanje ljudskog roda, a povijali bi nas i liječili oni krasni doturi iz America’s Frontline Doctors.

Šesta piva
Gost
Šesta piva
2 mjeseci prije
Reply to  DobrotaJeIzbor

Postoji i pozitivna opcija, naravno: 1. Mirni prosvjedi i 2. Policija i vojska shvaća gdje sve ovo vodi i pridruže se prosvjednicima (poželjno bi bilo, sa oružjem 👍).

DobrotaJeIzbor
Gost
DobrotaJeIzbor
2 mjeseci prije
Reply to  Šesta piva

Ali ništa bez talibana, oni su ipak najiskusniji gerilci.

Šesta piva
Gost
Šesta piva
2 mjeseci prije
Reply to  DobrotaJeIzbor

Ti kao tobože Božji čovjek se voliš i sprdati, vidim. Bravo za tebe! 👌 Hebeš talibane! Oni su drugi svijet za tebe…. i mene. Ali ti to već znaš, nego sprdnjom stvaraš sebi “blago” na drugom svijetu. Blago tebi. 👍

DobrotaJeIzbor
Gost
DobrotaJeIzbor
2 mjeseci prije
Reply to  Šesta piva

Kakva sprdnja? Pa vidiš li da spriječavaju cijepljenje, a svakako su iskusni i sposobni. Ne želimo se cijepit mi, ne žele oni, ne žele AFL doturi, koje se rješenje nameće?

Šesta piva
Gost
Šesta piva
2 mjeseci prije
Reply to  DobrotaJeIzbor

Hahaha! A niš. Ti hajde u talibane! Samo im reci da si bivši Natovac. 👍

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije
Reply to  DobrotaJeIzbor

Ovo ti je ODLIČNA IDEJA,u Afganistanu procijepljenost oko NULA POSTO,nikada čuli za kovid putovnice,štožeraše,mjere ove i on,Capaka,Beroša i ekipu,a kolegica Patricija bi mogla svima ,njih oko 17-20 milijuna naviještati Evanđelje,Bibliju i Riječ Božju !!!Kolega Emilio Zapata bi mogao organizirati u Afganistanu proizvodnju giljotina za veliki reset od bar 5-10 milijuna… Pročitaj više »

Malomorgen
Gost
Malomorgen
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

??…. kak nisu?…. ne moreš na kabul brez testa…. 😂😂😂😂😂

Šesta piva
Gost
Šesta piva
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

Treba stavit pršut kao proizvod od pilećeg mesa. I onda kad se svi talibani nažderu, reć da je to od svinje. I svi će se samoubit od sramote prema alahu! …Tupavi Ameri se toga nisu sjetili! 😂… A oni koji se odreknu alaha, će ići kod Papa Franje po hostiju.… Pročitaj više »

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije
Reply to  Šesta piva

JEZUŠ KRISTOŠ I MARIJA BOŽJA !!!!!

Šesta piva
Gost
Šesta piva
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

Pa da! Iako nisu ni oni glupi kao što se možda misli. Ne bi preživjeli Ruse i Amerikanci da jesu. To je samo paravan. 💀

Roccos
Gost
Roccos
2 mjeseci prije
Reply to  Šesta piva

Ne pretjeruj s pivama.Dobit ćeš Tuborg na mozgu☺️

DobrotaJeIzbor
Gost
DobrotaJeIzbor
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

Nema potrebe za giljotinama, a za naviještanje bih ipak odredio kolegu Davora, on je stručnjak u tom području, a kod obraćenih ćemo već lako naknadno ispravit pokoju njegovu doktrinu, tu bi moga poslužit kolega Zagten. A svinje? Ništa bez njih, skupit ćemo chabadovce i sitne slugane na okup pa ćemo… Pročitaj više »

Šesta piva
Gost
Šesta piva
2 mjeseci prije
Reply to  DobrotaJeIzbor

Već si se dovoljno osramotio. Prvo citiraš Bibliju, onda se okrećeš zahebanciji, dok na kraju pokušavaš bit smiješan (egzorcirat ćemo ih u svinje)… Da te znam, odmah bi ti turio 2 pfizera za smirenje. A treći bi ti bio dupli Johnson i co. 👅

DobrotaJeIzbor
Gost
DobrotaJeIzbor
2 mjeseci prije
Reply to  Šesta piva

Turi ti sebi te napitke u pivo, ja ti pretežno pijen vodu. Usput si turi i ponešto za smirenje, čini se da si posta imun na pivo.

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

talibani objavili rat zvrsen, dà, sad je vrijeme da trazimo azil dok je jos vruce;)

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije

Točno tak,kak je Škoro imao predizborni slogan:A KADA AKO NE SADA !!!Sad ili nikada !!!

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

tako i treba, sta znas mozda nam se i posreci neka titula, “obertaliban” il’ slicno;)

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije

Kapetaliban,bojnikliban,majorliba???n?????

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

Potrebno je samo 200tinjak giljotina…za svaku državu po jedna.

Vendetta
Gost
Vendetta
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

dobar si ti Djuro imas svoj djir i ebe ti se

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije
Reply to  Vendetta

Znaš što je Sulejman Suljo Tokmić iz Alibegovaca izjavio :””KAKO BI BIO TUŽAN SVIJET BEZ NAS BEDAKA-BUDALA!!”” Hočeš-nečeš moraš se složiti s njim !!!

sokre
Gost
sokre
2 mjeseci prije
Reply to  Šesta piva

i dobro potkožena

Mucke
Gost
Mucke
2 mjeseci prije
Reply to  Šesta piva

Talibani i Huti su slicni kao ocat i vino.

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije
Reply to  gbzthzghztzbzb

Kako NEĆE BITI NIŠTA OD TOGA,pa Arna tužila Plenković a,vladu ,sve stožeraše međunarodnom sudu i čekamo presudu,odluku suda !!!

DobrotaJeIzbor
Gost
DobrotaJeIzbor
2 mjeseci prije
Reply to  gbzthzghztzbzb

Ja sebe već vidin ka beskućnika koji se grije i roštilja mačku na bačvi, samo moran nabavit bačvu. Bit će mi prva liga.

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije
Reply to  DobrotaJeIzbor

Ja ti dam komad mesa,ili kobasice da ne moraš naganjati i hvatati mačke !!!

DobrotaJeIzbor
Gost
DobrotaJeIzbor
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

Ma nemoj dragi Đuro, razmazio bi me. Valja se naučit na mačke kad su neograničeni izvor nutrijenata, a svakako bi dobro ispečene, bile ukusne. A valja i ostat u formi s pračkom i lukom kad pošalju dronove sa samonavođenim projektilima. Još lipo strijelu zapališ u bačvi, nema dron šanse.

Max
Member
Max
2 mjeseci prije
Reply to  gbzthzghztzbzb

I ja također

Bruno
Gost
Bruno
2 mjeseci prije
Reply to  gbzthzghztzbzb

Prema tome koliko nas ima da smo dali + očito je da nas ima, ali s Božjom pomoći pravda će pobijediti, ali moramo animirati ogromne mase ljudi i biti će teško, jer su oni već zaveli ono što se dade prodati, ali i one koji se boje svega…

Igor
Gost
Igor
2 mjeseci prije
Reply to  gbzthzghztzbzb

I ja sam u toj grupi,dugo već pratim portal,kao ne komentiram puno. Sad imam potrebu da ti velim da nisi jedini,ja ih iz svoje blizine poznam još barem nekih tridesetak. Lp

Millastella
Gost
Millastella
19 dana prije
Reply to  gbzthzghztzbzb

!! Dobrodošli na najbolji sex dating site — H­o­ts­e­n­n­.­C­om

Flint
Gost
Flint
2 mjeseci prije

Ekskluzivno pravo na masovno eksperimentiranje s ljudima bez odgovornosti . Podpisano i ovjereno. Nikad viđeno u ljudskoj povjesti. Sjebat će nas 100%.

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
2 mjeseci prije
Reply to  Flint

jbg stari, najavili su davno da vise nema eksperimentiranja na neduznima;)

Flint
Gost
Flint
2 mjeseci prije

Gospodari će pokazat milost miševi i majmuni mogu odahnut.🙃

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
2 mjeseci prije
Reply to  Flint

kako god za nas lose vijesti, da, jedno sranje nikad ne dolazi samo;)

Flint
Gost
Flint
2 mjeseci prije

Točno, šta sam sve vidio ne gleda mi se više ništa.

KISIK
Gost
KISIK
2 mjeseci prije

Nemam duga?
Nemam druga?
Imati ” vlastito ”
mišljenje je privilegija odabranih izgleda.
Imati vlastitu “hranu” je uvijet za preživjeti do 2030.

Dejan
Gost
Dejan
2 mjeseci prije
Reply to  Flint

Kako koga. Ovo je takodje i prilika da se ljudi osveste i sagledaju pravi nacin funkcionisanja dogadjaja. Ko hoce da zivi u iluziji, a takodje i da umre u iluziji, ima potpuno pravo na to.

Gaga
Member
Famed Member
Gaga
2 mjeseci prije
Reply to  Dejan

Samo što pravo života u iluziji pobija naše pravo na slobodu izbora!

Flint
Gost
Flint
2 mjeseci prije
Reply to  Gaga

Naravno. Samo stvarni izbor.

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije
Reply to  Gaga

Eto ti sada ŽIVOTNA PRILIKA,sloboda izbora o kakvoj ne možeš sanjati,NEOGRANIČENA SLOBODA+30 djevica sada u Afganistanu,daj samo moraš požuriti !!!!

Simon
Gost
Simon
2 mjeseci prije
Reply to  Dejan

Upravo je pravo iluzija o kojoj pišeš. Pravo je prevara koja je smišljena kako bi se koristila umjesto pravde.

Dejan
Gost
Dejan
2 mjeseci prije
Reply to  Simon

Ti si potpuno pogresno razumeo sta sam napisao. Zargonski bi se reklo. fulao si ceo fudbal. Ja ne pricam o zakonskom pravu, vec o pravu na izbor i slobodnu volju. A ti bi ljudima uskratio to pravo da oni zive zivot kako misle da treba, naravno nikoga ne ugrozavajuci pri… Pročitaj više »

Simon
Gost
Simon
2 mjeseci prije
Reply to  Dejan

U mome selu se ne kaže nisi dobro razumio, nego nisam dobro objasnio. Pravo nemože egzistirati bez zak9na, kao ni slap bez vode. Ako ćemo pričati o prirodnim zakonima po njima funkcionira pravda, za neke božja, za neke svemirska. Pravo je čisti druš5veni konstrukt i nema veze s ičim do… Pročitaj više »

Dejan
Gost
Dejan
2 mjeseci prije
Reply to  Simon

hehe, Simone jel ti razumeš suštinu napisanog ili malo teraš mak na konac? Evo ga Debeli Djuro pa se ispričaj sa njim. Pravo na život i pravo na izbor ti izjednačavaš sa zakonskim pravom? i još si ustrajan u tome? Kad ja nekom kažem – u pravu si, ti to… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
2 mjeseci prije
Reply to  Dejan

Pravo na život je osnovno ljudsko pravo.
Osim u poveljama, koje usvajaju države, ovo pravo ulazi u formalne pravne akte i tako postaje građansko pravo.
Dakle, može imati i zakonski okvir.

KISIK
Gost
KISIK
2 mjeseci prije
Reply to  Simon

Po “pravdi” smo rođeni bez” zakonskog okvira”.
Npr. :
U švabiju u Thüringen pokrajinskom gradu-otkazali izbore=ISTI moraju bit dio “nove svicke vlade”.
Ali:ja sam riješenje,ili dišem0 ili ne dišem0.

piždro
Gost
piždro
2 mjeseci prije
Reply to  Dejan

Evo Dejane šta o ‘slobodnoj volji kaže ovaj Austrijanac: 1.Imamo li uopće slobodnu volju? 12. prosinca 2018. Provedba mjera Vrijeme čitanja 8 min Jürgen Sandkühler, voditelj centra za istraživanje mozga u Beču, uvjeren je da mi ljudi nemamo slobodne volje – i smatra da je to znanje “gotovo nevažno”. Ovaj… Pročitaj više »

piždro
Gost
piždro
2 mjeseci prije
Reply to  piždro

2 dio: Ropstva kojeg se najviše bojimo je ono koje proizlazi iz ideologija ili iz drugih stranaka koje slijede samo svoje interese i tako nepovoljno utječu na moju vlastitu sudbinu. Ovisnost o stranim, iracionalnim ili neopravdanim interesima smetala bi me osobnije nego pretpostavka da nemam slobodne volje. Možda bi bilo… Pročitaj više »

piždro
Gost
piždro
2 mjeseci prije
Reply to  piždro

3 dio: Iz tog razloga, oni u principu nisu potpuno predvidljivi, čak iako nisu podložni slobodnoj volji, ali su deterministički. Predvidjeti da će osoba koja nikada nije počinila zločin sigurno počiniti, po mom mišljenju to ni u budućnosti neće biti moguće. Čak je i sa sustavima s tri ili četiri… Pročitaj više »

piždro
Gost
piždro
2 mjeseci prije
Reply to  piždro

4 dio: vjerojatno će ga učiniti nesretnim ako počini ubojstvo iz neslobodne volje i zbog toga ode u zatvor. Smijem li uopće kazniti kriminalca nakon ovih saznanja? S mog gledišta, definitivno. Čak i ako počinitelj nije proglašen moralno krivim, i dalje može biti kažnjen. Koja je onda svrha kazne? I… Pročitaj više »

Dejan
Gost
Dejan
2 mjeseci prije
Reply to  piždro

o slobodnoj volji su pisali najveći svetski umovi i pisani su tomovi knjiga. Pročitao sam neka dela. Slobodna volja je vrlo kompleksna stvar. Mogao bih reći kad bi čovek shvatio tajnu slobodne volje shvatio bi i tajnu života. Bilo bi veoma dobro da redakcija Logično objavi jedan kvalitetan tekst o… Pročitaj više »

piždro
Gost
piždro
2 mjeseci prije
Reply to  Dejan

Da Dejane i mene bi veselilo da logično objavi nešto o temi ‘slobodne volje’ koja je danas u vrije psiho terora masovno zakinuta ako i po… Baš danas u ovo vrijeme velikih laži i prevara . Ljudi su toliko psihološki i egzistencijalno napadnuti da se baš komotno moženo zapitati: dali… Pročitaj više »

piždro
Gost
piždro
2 mjeseci prije
Reply to  piždro

5 dio: U svojim postupcima razvijamo se više u jednom ili drugom smjeru – svojom voljom ili ne. Nismo slobodni, ali se i dalje možemo kontrolirati izvana. Da, bilo da se radi o koloniji termita ili ljudskom društvu – samo što s termitima ne bismo govorili o dobrom i lošem.… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
2 mjeseci prije
Reply to  piždro

1) jako lijepo je zaključio da nema slobodne volje ako gladan odlučuje hoće li jesti ili neće.
2)” upro” se da pokaže da je sloboda iluzija.
I – došao do – ideologija…?
3) što ovo znači? “…sama činjenica da je odgovor nepredvidiv ne logično znači da je i besplatan.”
???

piždro
Gost
piždro
2 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

ja sam ispravio desetak i više pojmovni greski al koće sve pogotovo sa malim mobitelom.. idem pogledat ako nisam izgasio izvorni tekst

ipdrgbswergtimwergiu
Gost
ipdrgbswergtimwergiu
2 mjeseci prije
Reply to  Simon

Hehehe, gdje počinje pravo prestaje pravda…………

ZriBra
Gost
ZriBra
2 mjeseci prije

odličan aforistički izričaj

Flint
Gost
Flint
2 mjeseci prije
Reply to  Dejan

Nebi se složio da imaju pravo,budući da ne znaju što je stvarnost ali imaju pravo na svoju borbu makar bila uzaludna. Nakon ovoliko vremena koliko sam budan razumijem da je to odbranbeni mehanizam će nas većinu porazit na kraju. Ali što je tu je

Dejan
Gost
Dejan
2 mjeseci prije
Reply to  Flint

Kako nemaju pravo da zive svoj zivot kako oni hoce, naravno ako ne ugrozavaju drugoga. Zar bi trebao neko da im kaze, npr mi komentatori sa portala kako treba misle i kako treba da zive. Njihov zivot, njihova stvar. Ako hoce da se drogiraju, ili da piju pivo po ceo… Pročitaj više »

Flint
Gost
Flint
2 mjeseci prije
Reply to  Dejan

I probuđeni ljudi vode aktivan život, svi imaju pravo donosit svoje dnevne odluke. U pitanju je nešto drugo.

Dejan
Gost
Dejan
2 mjeseci prije
Reply to  Flint

Pitanje svesnosti i pitanje izbora je usko povezano. Da li nesvesna zombirana osoba ima neki izbor? Bas i nema, ponasace se onako kako je programirana. Ali ona ima pravo da bude zgubidan i narkoman, to je njen zivot. Svesna osoba ne bi bila zgubidan i narkoman. A sta je resenje… Pročitaj više »

Flint
Gost
Flint
2 mjeseci prije
Reply to  Dejan

Mješaš babe i žabe.u snu možeš bit sta hoćeš.

Dejan
Gost
Dejan
2 mjeseci prije
Reply to  Flint

Evo opet – Svako ima pravo da zivi svoj zivot kako smatra da treba da ga zivi, pod uslovom da nikog ne ugrozava. Zašto je to toliko tesko prihvatiti? Ti ne bi dao svim ljudima pravo da rade i misle šta hoće? Razni ljudi treba da misle onako kako im… Pročitaj više »

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije
Reply to  Flint

Po tome bi kolega MALOMORGEN trebao roknuti PRIJE SVIH NAS OSTALIH??? Je li to točno i istina ???

Flint
Gost
Flint
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

Prema čumu?šta točno?

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije
Reply to  Flint

Pa čovjek se cijepio sa obadvije doze vakcine,i onda bi on trebao biti prvi kod Svetog Petra po tome shvaćanju da će vakcinisati roknuti prije vremena ????

Flint
Gost
Flint
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

Jesi ti jedini koji ne konta da ćemo svi rokniut prije vremena.

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije
Reply to  Flint

Bolje da Arna preuzme ulogu ambasadorice Islamskog emirata i kalifata Afganistan i tamo osnuje SAO Krajinu svih koji se ne žele cijepiti i ne žele da ih se maltretira da mjerama i stožerima ,a alergični su na Capaka,Beroša i kompaniju!!! Pošto mnogo njih bježi iz Afganistana ovo bi bila samo… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
2 mjeseci prije
Reply to  Flint

U novim “plahtama” uz cjepivo otvoreno piše da i hoće.REVIZIJA 12.08.2021. Samo što ih nitko neće pokazati potencijalnim žrtvama. FACT SHEET FOR RECIPIENTS AND CAREGIVERS EMERGENCY USE AUTHORIZATION (EUA) OF THE MODERNA COVID-19 VACCINE  Side effects that have been reported during post-authorization use of the Moderna COVID-19 Vaccine include: •… Pročitaj više »

Bosanac
Gost
Bosanac
2 mjeseci prije

Trebaju se ljudi učipat po markicu, dvije 3,5,10 kolko ko moze pa skupit neku svotu i raspisat nagradu za one koji nas oslobode ovih globalnih Farmako i ostalih mafijaša.

Dejan
Gost
Dejan
2 mjeseci prije
Reply to  Bosanac

Neostvarivo iz raznih razloga. Koliko god da mi skupimo, elita ce skupiti vise jer je njihova mogućnost štampanja (ukucavanja) novca neogranicena.

Bosanac
Gost
Bosanac
2 mjeseci prije
Reply to  Dejan

Najbolje ti je onda uzet štrik, ako Ti ništa drugo nije ostvarivo.

Gaga
Member
Famed Member
Gaga
2 mjeseci prije
Reply to  Bosanac

Ja bih rekla da nam je dosta plaćenika!
Motivacija zbog novca je siguran put u propast. To imamo i sada.

Bosanac
Gost
Bosanac
2 mjeseci prije
Reply to  Gaga

Klin se klinom izbija ….. ionako uskoro kad zobmiji prorade, novac će vrijedit ko u Jugi nekad kad su svaki dan dodavali po 3 nule.

Gaga
Member
Gaga
2 mjeseci prije
Reply to  Bosanac

Sjećam se da su moji roditelji tada svašta investirali i plaćali…naravno čekovima😄

Jomla
Gost
Jomla
2 mjeseci prije
Reply to  Bosanac

Zastoj na putu.
Prilazi lik, kuc-kuc na staklo.

 • Dobar dan, skupljamo priloge,neki je manijak ćapio plenkija i prijeti da će ga zapaliti ako ne dobije 100 milijuna.
 • A koliko ljudi daju?
 • Pa tako, litar, dva…

(Ime lokalno prilagoditi)

Bosanac
Gost
Bosanac
2 mjeseci prije
Reply to  Jomla

Dobar ……. 🙂
P.S. ovo garant neka žena administrira komentare, pa svako malo piše unos je prekratak.

Simon
Gost
Simon
2 mjeseci prije

To nisu afere niti je tu išta skandalozno. To je stvarnost u kojoj živimo i ta stvarnost samo za one koji žive u iverznoj stvarnosti ovo izgleda kao afera i skandalozno. Afera podrazumijeva nešto kratkotrajno, a skandalozno znači nešto neuobičajeno i štetno za pojedince ili zajednlcu, ali na žalost to… Pročitaj više »

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
2 mjeseci prije
Reply to  Simon

Napisao sam tekst sličnog smisla pod temom prepoznavanje lica u moskovskoj podzemnoj željeznici.
U suštini su samo dva izbora – jaukati i cviliti na ovakvim i sličnim portalima zbog plandemije i “novog normalnog”, ali ujedno ostati u takvom sustavu.
Ili pristati na ulogu proganjanog “divljaka” iz Huxleyeovog “Vrlog novog svijeta”.

radoznalo_mače
Gost
radoznalo_mače
2 mjeseci prije

Malo mi defetistično zvuči to šta pišeš. Nije isto ostajemo li u sistemu i ne poduzimamo ništa ili smo još uvijek u sistemu ali sa idejom i vizijom kako se pripremit za budućnost. Dokle god imam posao i primam plaću, nemam namjeru izaći iz sistema – od te zarade mogu… Pročitaj više »

radoznalo_mače
Gost
radoznalo_mače
2 mjeseci prije

Još ovo da dodam: glavni motiv zašto ovdje pišem je da izmjenjujem ideje i razmišljanja sa drugima, da bi nam se svima skupa povećao uvid o situaciji u kojoj smo jer vidim da ovdje ima dosta pametnih ljudi i može se doći do konstruktivnih zaključaka. Mene zanimaju rješenja, zato tražim… Pročitaj više »

Vendetta
Gost
Vendetta
2 mjeseci prije

za 10 godina kada vidimo da je 30% njih mrtvo, 30% sterilno a 30% tesko bolesno. S obzirm da je ovo eksperiment na kojeg su ljudi pristali ne vidim kako drugacije moze zavrsiti…posebno za 3 i 4 i 5 dozom….

Flint
Gost
Flint
2 mjeseci prije
Reply to  Vendetta

Oni nude da ti biraš kojom ćeš se iglom ubost. Oni neće nikakvu odgovornost

Krle
Gost
Krle
2 mjeseci prije
Reply to  Vendetta

Ne znam kome da vjerujem? Neki kažu da će cijepljeni živjeti najviše 3 godine poslije primanja 2. doze.

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
2 mjeseci prije
Reply to  Krle

samo ne citaj sta na tarabi pise;)

Krle
Gost
Krle
2 mjeseci prije

Nije problem kad čitaš nego kad provjeravaš? 😀

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
2 mjeseci prije
Reply to  Krle

jbg, ja sam praznovjeran, ne treba mi puno;)

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
2 mjeseci prije
Reply to  Krle

Mnogi će podleći u 3-5 godina, a ostatak će biti teško bolestan.
Ovisi o stanju organizma prije bodenja i općenito u snazi imunosnog sustava.
Sekvence ovog “virusa” su godinama uštrcavane ljudima kroz druga “cjepiva”.
Sada to sve koriste.

Stara kuka
Gost
Stara kuka
2 mjeseci prije

Slažem se s kolegom @Simonom. Nema tu ničeg ni skandaloznog ni iznenađujućeg. Štetna djelovanja ovog tzv. “cjepiva” nisu ništa novo. Povijest frmaceutske industrije prepuna je takvih primjera, a ovaj se razlikuje samo po svom obimu. Također nema apsolutno ništa novog i neviđenog u želji kojekakvih moćnih i bogatih krugova psihopata… Pročitaj više »

PlanetB
Gost
PlanetB
2 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Upravo tako. Jako dobro zapazanje. Ono sto svatko moze razumjeti je: 1.) da takozvana vakcina koja to i nije nego genski tretman pretvara citavo tjelo u tvornicu spike -proteina a spike – protein je glavni komad tog navodnog virusa koji nikada nije izoliran usput budi receno. 2.) Salk Institute je… Pročitaj više »

Patricija
Gost
Patricija
2 mjeseci prije
Reply to  PlanetB

Bravo za komentar. Kratko, jasno i razumljivo nama laicima koji nemamo medicinsko znanje osim onog osnovnog i sto smo kroz zivotno iskustvo stekli. Japanski lijecnici su analizirali sastav cijepiva ( mislim da sam to procitala na ovom portalu), objavili ga i zato je kod njih mala procijepljenost medju stanovnistvom, jer… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
2 mjeseci prije
Reply to  Patricija

Samo nek te tjesi. Indijanci su se isto time tijesili kao i 50mil. iskasapljenih u ww2 i tko zna koliko drugih u ostalim ratovima… Nebi ti ovako pisao da nepises bas u svakome komentaru kako ce bog da spasava a do sada tj.u novijoj povijesti nije ni prstom mrdnio. Ne… Pročitaj više »

Stara kuka
Gost
Stara kuka
2 mjeseci prije

Maršale, a kad ćeš ti ono kako si obećao “okupiti svoje prijatelje iz javnog žvota”, svima skupa nam predočiti svoj najavljeni genijalni plan za spas čovječanstva i povesti nas u borbu. Zaustavilismo dah i samo čekamo čuti tvoj junački bojni poklič. Čekamo i čekamo strateže i uzdanice naša, ali kao… Pročitaj više »

superhik
Gost
superhik
2 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Čekaj da obiđe svoja imanja sa quadom,a ima tih hektara za običi

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
2 mjeseci prije
Reply to  superhik

Evo superheroja koji djeli ljudi na dobre i zle po tome na cemu se voze!
Bravo majstori!

superhik
Gost
superhik
2 mjeseci prije

Samo sam ljubomoran,a u tvoju dobrotu i pravdoljubivost ne sumnjam

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Ostariste svi od čekanja !!!Čovjek naručio još 60 000 giljotina i čeka isporuku iz Kine,ali zbog korone zapelo !!!

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

Cim su Kuka,Superhik i Debeli Djuro na jednoj strani a ja na suprotnoj znam da idem pravim putem…

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
2 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Ni slicno nikad nisam nagovjestavao! E sad jesi me s nekim zamjenio ili si samo pijan pa pljujes i vrijedas neznam…

cherminator
Gost
cherminator
2 mjeseci prije

Iskompleksirani nepismeni lažove, kratkog pamćenja i još kraće pameti.
Pa sve ti je ostalo zapisano ovdje. Ne ovdije nego ovdje. Sva tvoja kurčenja i pozivi na ustanke sa celebritijima. Slinavče balavi i gadljivi.

Patricija
Gost
Patricija
2 mjeseci prije

Bas ste me nasmijali. Usporedjujete me s gdjom. Milom. Na neki nacin mi je to i kompliment. Zena se bori i dijeli informacije koje ima. Jesu li prave, pokazat ce vrijeme. Svatko od nas, (koji smo nesto napisali), svjesni smo toga da je ova izmisljena pandemija skovana u glavama pokvarenih,… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
2 mjeseci prije
Reply to  Patricija

Vec je vrijeme pokazalo! Naime nista od obiljezenih glasackih listova! Trump vise nije predsjednik a da cemo vidjeti sto ce vrijeme pokazati u svezi Nunberga 2 sumnjam jer tu kraj sudenja nebude niko od nas dozivio… Mozemo jedino vidjeti kad se budu kreveljili u bijelim kombinezinima uz zvucnike i neku… Pročitaj više »

Mikojan
Gost
Mikojan
2 mjeseci prije
Reply to  Patricija

Patricija, Japanci? “Zamjeram im sto to nisu iskoristili i digli na svjetsku razinu, pomogli cijelom covjecanstvu, i razotkrili urotu zvanu pandemoja corona 19.” Zašto ostali azijati, ne da ne vole Japance, oni ih mrze, zato jer su ih kroz povijest Japanci ubijali ko štakore. I sad ti očekuješ od Japanaca… Pročitaj više »

Patricija
Gost
Patricija
2 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

Svjesna sam toga da pomalo idealiziram ljude, a i narode.
Ovo je bila dobra prilika da svoje informacije podijele sa cijelim svijetom. Na zalost nisu, sto se najbolje moglo vidjeti na Olimpijadi u Tokyu, gdje su prikazali igrokaz u reziji “elite”. Lp

nonwo
Gost
nonwo
2 mjeseci prije
Reply to  PlanetB

U gornjem tekstu je screen shot PFIZER CONFIDENTIAL,Page 7
To je iz japanske studije -gdje sve ide spike?

PlanetB
Gost
PlanetB
2 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Na stranici 7 dokumenta je tabela gdje pokazuju iz sata u sat kako spike putuje od organa do organa: Lymph node (mandibular) Lymph node (mesenteric) Muscle Ovaries (females) Pancreas Pituitary gland Prostate (males) Salivary glands Skin Small intestine Spinal cord Spleen Stomach Testes (males) Thymus Thyroid Uterus – Ovdje se… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
2 mjeseci prije
Reply to  PlanetB

Imam to spremljeno-cijeli dokument.

Patricija
Gost
Patricija
2 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Slazem se. Takav tekst bi se vise dijelio, bila bi veca citanost i veca korist od njega. Lp

nonwo
Gost
nonwo
2 mjeseci prije
Reply to  Patricija

Do sada-jedan infarkt sa smrtnim ishodom nakon cijepljenja,2 moždana udara-oboje nepokretni(jedan 50 godina-rekao da je pola odjela bilo s istom dijagnozom,mlađi godištem,sportaši,ne puše itd…),2 paralize lica-jedan s posljedicama i jedan oporavljeni,mladić s teškim edemom grla/glasnica(nije anafilaktički šok),visokom temperaturom,ozdravio od “grlobolje” ali vraća mu se edem grla i glasnica ponovo,koji nikad… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
2 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Zaboravih,dvije jake vrtoglavice,…ne mogu uopće stajati na nogama koliko ih zanosi…jedan ranije imao takve probleme, ali ne tolikog intenziteta(pogoršanje postojećih simptoma),a drugi po prvi puta,…do mjesec dana nakon druge doze.Problemi s poremećajima ravnoteže su prijavljeni u vaers u velikom broju(jedni od češćih).

Patricija
Gost
Patricija
2 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Zao mi je svih ti ljudi koji su primili cjepivo, jer su vjerovali lijecnicima ili su bili primorani zbog posla. Neki su se u medjuvremenu sigurno i pokajali. Sto se mene tice, a i mojih najmilijih, cvrsto smo odlucili da se necemo cijepiti. Molim dragog Boga da nas zastiti od… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
2 mjeseci prije
Reply to  Patricija

Ako si to zaključila čitajući ove stranice onda smo svi bili od koristi,ma koliko se tužili na ponavljanje istoga.Ako svatko upozori bar jednoga,već je puno napravio. Nema veze ako vas/nas ne doživljavaju,to uopće nije najvažnije. Važnija su naša djela nego njihovo (ne)razumijevanje. Profiliramo se u altruistične individue u cilju boljeg… Pročitaj više »

Patricija
Gost
Patricija
2 mjeseci prije
Reply to  nonwo

U potpuno se slazem s Vasim komentarom. Puno toga se moze nauciti citajuci clanke i komentare na ovom portalu. Ljudi nisu bas skloni komentirati, ali dosta njih cita, sto je jako vazno. Ponekad se cini da su nasa nastojanja da se ljudi osvijeste, uzaludna. Trebamo samo biti uporni, ne gubiti… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
2 mjeseci prije
Reply to  Patricija

Zaboravila si dodat da ce nas milost Bozja spasit!

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
2 mjeseci prije

dà, ako ne milost bozja onda sveti ilija gromovnik – sve po spisku;)

Patricija
Gost
Patricija
2 mjeseci prije

U to ne sumnjam, ali je do nas. Moramo je zatraziti, sto bi se reklo: moramo napraviti prvi korak.
Poniziti se i u skrusenoj Ispovijedi u (Krscanstvu), zatraziti oprost grijeha i dobit cemo je, jer dragi Bog je cista Ljubav i milosrdje. Lp

Demian
Gost
Demian
2 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Ovaj tekst je meni razumljiv.Postignut je efekat.Sve najbolje stari kapetane.

špic-papak adz
Gost
špic-papak adz
2 mjeseci prije

Science, Salvation and Heretics: From Monsanto to Pfizer, Same Old Playbook ////////ttps://www.globalresearch.ca/science-salvation-heretics-monsanto-pfizer-same-old-playbook/5753047

špic-papak adz
Gost
špic-papak adz
2 mjeseci prije

Gore,desno,biraj jezik.

Legendarni Grk
Gost
Legendarni Grk
2 mjeseci prije

Zašto nisu objavili rezultate testiranja cjepiva na životinjama – zato što je umrlo toliko mnogo životinja da to nisu smjeli objaviti.
Grk bi rekao – dogodilo im se crko konj, krepo krava!

sokre
Gost
sokre
2 mjeseci prije

ne znam koji k…c tolike filozofije. zna li se sastav cjepiva – NE ZNA! daju li proizvođači garanciju da je cjepivo sigurno za ljude – NE DAJU! je li moguća posljedica nakon cijepljenja smrt – JE!!!!!! PAMETNOM DOSTA. Posravite ta tri pitanja svom liječniku, poslodavcu, bilo kome i razoružali ste… Pročitaj više »

Krmak
Gost
Krmak
2 mjeseci prije

ELEKTRICNU STOLICU ZA CIJELU KABALA ZLU ZGADIJU. SLUGE LUCIFERA. LJUDSKI IZMET.
STRASNO CAK OTOPINU ZOVU LUCIFERAZA.

sokre
Gost
sokre
2 mjeseci prije

kaj reć, kad ti admin pobriše istinu, ….. se stihoklepci

PlanetB
Gost
PlanetB
2 mjeseci prije

Osim sto je toksin spike – protein u vakcini jer mRNA daje instrukcije u tjelu zrtve da se proizvode spike – proteini tu je i smrtonosni graphen oxide koji koliko razumijem ubija zrtvu polako jer usisava kisik iz stanica. http://stopthecrime.net/wp/2021/08/08/long-do-the-vaccinated-have-to-live/ http://stateofthenation.co/?p=78437 Vec se dosta zna o graphen oxidu a ‘pronalazac’… Pročitaj više »

Dejan
Gost
Dejan
2 mjeseci prije
Reply to  PlanetB

Antioksidans glutation je prilično efikasan u razgradnji grafen oksida u telu.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
19 dana prije
Reply to  Dejan

To je provjereno in vivo ili in vitro?

🧐🤭

Balkanski patolog
Gost
Balkanski patolog
2 mjeseci prije

Eto antivakseri i ravnozemljasi sada imate sansu zivjeti u obecanoj zemlji.
Talibani su preuzeli vlast u Afganistanu, sandale na noge, turban na glavu i u prvu pecinu.
Tamo vas nece vakcinisat i necete morati nositi maske, muskarcici ce nositi haljine a damice dimije i burkice.

piždro
Gost
piždro
2 mjeseci prije

Tebi je ideal nives c. i njeni sponzori..blago tebi

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije
Reply to  piždro

Ali SVI koji se NI POD KOJU CIJENU ne žele cijepiti mogu sada otići u Afganistan,tamo su 300 % sigurno od svih mjera i stožera !!! Jedino je problem što ni mogli ostati bez glave dok kažeš keks !!!

piždro
Gost
piždro
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

yebaki je đuro ,živim ovdje gdje je direktektna još dobiješ pismo da slobodno zaokružiš .. u vjek kad bi zaokruže sutra jave na vjestima il u novinama pobjedi njihova sa 50,2% naspram 49,8% za kako su naumil… šta vas sve spopao afganistan.. tamo se vode bitne za opijum kontrole još… Pročitaj više »

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije

A mogla bi redakcija organizirati nagradnu igru,pobjednik dobija zelenu kartu i državljanstvo Islamskog emirata i kalifata Afganistan i jedn