fbpx

Prof. Matko Marušić: Sanja Sarnavka i Marija Puh su lagale o rodnoj ideologiji (VIDEO)

LGBT u školama

Nakon što je redakcija portala Logično dobila više upita vezano za pitanje rodne ideologije koja se nalazi u Istanbulskoj konvenciji, prenosimo mišljenje profesora Matka Marušića koje je objavljeno na portalu Narod. Uz profesorovu analizu izjava gospođe Sanje Sarnavke i gospođe Marije Puh, a na kraju članka, možete pogledati i dvije televizijske emisije na koje se odnosi mišljenje Matka Marušića.

Ovdje možete pročitati Istanbulsku konvenciju, te provjeriti izjave svih protagonista.

Mišljenje profesora Matka Marušića

Dana 10. veljače 2018. gđa Marija Puh, zastupnica HNS-a u Hrvatskom Saboru izjavila je na HTV „ja sam čitala Istanbulsku konvenciju, više puta, i u njoj nema ništa o rodnoj teoriji“.

Dana 7. ožujka 2018. u HTV emisiji „Tema dana“ gđa Sanja Sarnavka je, pri sučeljavanju s gđom Željkom Markić rekla: „Nema toga u Istanbulskoj konvenciji, pokažite mi to“ – negirajući da Istanbulska konvencija „na mala vrata“ u hrvatsko zakonodavstvo i škole uvodi rodnu teoriju.

Istina je sasvim suprotna. I Marija Puh i Sanja Sarnavka su debelo lagale, jer pozornim čitanjem Istanbulske konvencije može se ustanoviti da se u njoj radi vrlo jasno razlikovanje između spola i roda. To dokazuju određeni članci u Istanbulskoj konvenciji. Navodimo te članke i argumente da su gđa Puh i gđa Sarnavka lagale na HTV-u.

1. Članci Istanbulske konvencije koji u zakonodavstvo i škole uvode rodnu teoriju:
ČLANAK 3. DEFINICIJE: „Rod označava društveno oblikovane uloge, koje određeno društvo smatra prikladnima za žene i muškarce”.

Argumenti da se promiče rodna teorija:

Nije bilo potrebe za uvođenjem pojma „rod“, jer se „društveno oblikovane uloge, ponašanja, aktivnosti i osobine “ jednako odnose na spol i na rod – kao što kaže i sam Članak 3. Zašto je onda uveden pojam roda? Zato što spol jasno govori tko je muškarac a tko žena, a iza roda se može sakriti i jedno i drugo, ili – bilo što drugo.

Promjena pojma „žena“ u pojam „rod“ nimalo ne pridonosi zaštiti žena od diskriminacije i nasilja. I kad se pojam „žena“ zamijeni pojmom „rod“, žena ostaje žena i izložena je svemu čemu je bila izložena i prije te promjene. Uvođenje pojma „roda“ potiskuje spol, zapravo negira spol, inače uz pojam spola ne bi uvodila pojam roda.

Posljedica te naizgled naivne, a zapravo vrlo podmukle, definicije je sljedeća:

 1. Žena može biti biološki žena, ali ima pravo promijeniti uloge, ponašanja, aktivnosti i osobine žene i – postati muško. Ima pravo tražiti medicinsku „promjenu spola“, na teret države. Taj postupak može uključiti kirurške operacije (odstranjivanja, plastične operacije) spolnih organa i cjeloživotno davanje jednih a suzbijanje drugih hormona, što je vrlo opasno za osobu kojoj se to radi.
 2. Pravo da žensko sebe može proglasiti muškarcem ima društvene posljedice, jer se sada „radi o muškarcu koji može začeti dijete“. „Da bi se izbjegla diskriminacija“ takvih osoba, u Velikoj Britaniji je pojam „trudna žena, trudnica“ zamijenjen pojmom „trudna osoba“.
 3. No osoba može i „ne imati izražaj roda“, kao što su hrvatskoj javnosti za sebe priznali tvorci školskoga spolnoga odgoja Aleksandar Štulhofer i Amir Hodžić (obojica/je nastavnici na Filozofskom fakultetu u Zagrebu). Posljedično, opet zbog „nediskriminacije“, u Kanadi takve osobe imaju pravo tražiti da se za njih rabe zamjenice „zhe“ i “zher” umjesto “he” („on“) i “her” („ona“).
 4. Budući da prema Članku 3. Istanbulske konvencije osoba može izabrati svoj „rod“, bez obzira na biološki spol, u službenim će se dokumentima ukinuti pojmovi majke i oca, a zamijenit će ih pojmovi „roditelj 1 i „roditelj 2“. (Zašto? Jer se muškarac koji se smatra ženom ipak ne može zvati majkom.)
 5. Po istoj logici „izbora roda“ uvest će se miješani zahodi, prema „rodu“ a ne prema spolu.

Biološki muškarac koji je odabrao da „bude žena“ imat će pravo ulaziti u ženski zahod. Zapravo, neće ni postojati muški i ženski zahodi, nego „zahodi prema rodu“. Kad je dotle došlo, onda legalizaciji apsurda nema kraja. Najkonkretniji dokaz da sve to vrijedi i za Hrvatsku je činjenica da zagrebačka udruga osoba s nastranim spolnim navikama, Zagreb Pride, već sada traži da se u Hrvatskoj pomiješaju muški i ženski zahodi i – športovi Traženje Zagreb Pridea nedvojbeno dokazuje da uvođenje pojma roda ne služi zaštiti žena, nego uništenju kulture zakonskim nametanjem „nove norme“.

Članak 4. Temeljna prava, ravnopravnost i nediskriminacija: “Stranke će osigurati provedbu odredaba ove Konvencije, a osobito mjera za zaštitu prava žrtava, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi kao što su spol, rod, rasa, boja kože, jezik, vjera, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, pripadnost nacionalnim manjinama, imovinsko stanje, rođenje, seksualna orjentacija, rodni identitet, dob, zdravstveno stanje, invaliditet, bračno stanje, migrantski, izbjeglički ili dugi status”.

Argumenti da se promiče rodna teorija:

 1. Taj članak traži zabranu diskriminacije po spolu i po rodu, što znači da su oni različiti. To proistječe i iz Članka 3 (gore), ali ovdje je dokaz još jasniji. Ponovimo: ako spol i rod nisu isti, onda se muškarac može proglasiti ženom, i obrnuto. Puh i Sarnavka su blefirale – lažući da u Istanbulskoj konvenciji nema rodne teorije.
 2. U ovom članku se zabranjuje „diskriminacija“ po „seksualnoj orijentaciji“, i po „rodnom identitetu“. To znači da se seksualna orijentacija bira i da nije vezana uz biološki spol, a da se bira i „rodni identitet“, tj. da se muškarac može proglasiti ženom. Posljedice su navedene u komentarima Članka 3.

Članak 14. obrazovanje:
Stavak 1. “Stranke će poduzeti, kada je to primjereno, potrebne korake kako bi nastavne materijale o pitanjima kao što su ravnopravnost žena i muškaraca, nestereotipne rodne uloge, uzajamno poštovanje, nenasilno rješavanje sukoba u osobnim odnosima, rodno utemeljeno nasilje nad ženama i pravo na osobni integritet, prilagođeno razvojnim sposobnostima učenika, uključile u redovno nastavni plan program i na svim razinama obrazovanja”.

Argument da se promiče rodna teorija:

Djecu se, dakle, obvezatno uči da postoje i da treba poštovati „nestereotipne rodne uloge“. „Stereotipne rodne uloge“ su da postoje muškarci i žene, sa svojim razlikama. „Nestereotipne rodne uloge“ su izbor roda i spolne orijentacije, a na osnovi toga homoseksualnost, lezbijstvo, biseksualnost, transvestitstvo („transrodnost“) i nastranost (to je prijevod engleskoga izraza za „queer“ u spolnosti).

Stavak 2. „Stranke će poduzeti potrebne korake za promicanje načela iz stavka 1., kako u neformalnim obrazovnim okruženjima, tako i u sportskim te kulturnim okruženjima i okruženjima za slobodno vrijeme te u medijima”.

Argumenti da se promiče rodna teorija:

To izmišljeno, protuprirodno i protuznanstveno učenje će se učiti svuda, prvo u školama, ali i „u neformalnim obrazovnim okruženjima, tako i u sportskim te kulturnim okruženjima i okruženjima za slobodno vrijeme te u medijima”. Potpuna promjena znanosti i kulture!


Rodna ideologija u školi Sjedinjenih Američkih Država:


1. Osnove rodne teorije

Navodimo radi ponavljanja i utvrđivanja „gradiva“. Osnovne postavke rodne teorije su sljedeće, potpuno neutemeljene tvrdnje:

 • ljudski spol nije muški ili ženski, nego je kontinuirani prijelaz od muškoga do ženskoga (pitam se što je sa životinjama i biljkama);
 • ljudsko biće se rađa spolno neutralno i naknadno se socijalizira u muškarca ili ženu; odrasli muškarac i žena su tek društvena konstrukcija, pa se tu konstrukciju treba zvati rodom, a rodova ima više od 70 (uočite da se time potpuno briše spol);
 • U svakom čovjeku postoji „rodni identitet“, ali nije jasno što je to i u čemu je taj identitet sadržan i kako nastaje; spol nije, a rod je društvena konstrukcija; posebno zbunjuje tvrdnja da, osim „rodnog identiteta“ postoji i „rodni izražaj“, dakle osoba može imati jedan rodni identitet a drugi rodni izražaj;
 • biološki spol ne utječe na „spolnu orijentaciju“, jer se ona među ljudima kontinuirano raspodijeljena od homoseksualnosti do heteroseksualnosti. Spolna orijentacija je, dakle, potpuno nezavisna od biološkoga spola, „rodnoga identiteta“ i „rodnoga izražaja“.

Argument: Nikad ništa od toga nije bilo, a ni danas nema, u udžbenicima bilo koje biomedicinske struke. Jasno se vidi da uvođenje pojma roda uz već postojeći pojam spola uopće ne služi ni definiranju niti razlikovanju muškaraca i žena. Pojam roda je uveden da bi se negirala zadanost spola. To je krajnje apsurdna ideja, jer se zadanost spola ne može negirati: žena ima dva kromosoma X, a muškarac ima (u tom kromosomskom paru) kromosome X i Y. Dakle, i muškarac i žena imaju neke gene koje onaj drugi spol nema. I tako na kraju budu različiti, jednoznačni i nepromjenjivi – kako se zna otkad je svijeta i vijeka.

2. Kako razotkriti rodne laži

Laži zagovornika rodne teorije i njihovo skrivanje pravih ciljeva pod „zaštitu žena i manjina“ treba razotkrivati postavljanjem konkretnih pitanja. Ta pitanja treba zagovornicima rodne teorije postaviti u saborskoj raspravi o ratifikaciji Istanbulske konvencije, te uvijek i svuda u javnosti, na primjer gđama Mariji Puh i Sanji Sarnavki:

 • Je li istina da ljudski spol nije muški ili ženski, nego je kontinuirani prijelaz od muškoga do ženskoga?
 • Je li istina da se ljudsko biće rađa spolno neutralno i naknadno se socijalizira u muškarca ili ženu?
 • Je li istina da su odrasli muškarac i žena tek društvena konstrukcija, pa se tu konstrukciju treba zvati rodom, a rodova ima više od dva, čak i do 70?
 • Je li istina da u svakom čovjeku postoji „rodni identitet“, ali također i „rodni izražaj“ i na čemu temeljite takvu tvrdnju?
 • Je li istina da biološki spol ne utječe na „spolnu orijentaciju“, nego je ona među ljudima kontinuirano raspodijeljena od homoseksualnosti do heteroseksualnosti?
 • Je li istina da je spolna orijentacija potpuno nezavisna od biološkoga spola, „rodnoga identiteta“ i „rodnoga izražaja“?
 • Podržavate li promjenu pojmova u rodnom listu tako da se pojmovi „majka“ i „otac“ zamijene drugima, poput „roditelj 1“ i „roditelj 2“?
 • Objasnite što znači i otkud potječe, kanadski primjer uvođenja zamjenica „zhe“ i “zher” umjesto “he” („on“) i “her” („ona“).
 • Podržavate li da se isto napravi u Hrvatskoj?
 • Podržavate li promjenu koja umjesto riječi „trudna žena“ uvede pojam „trudna osoba“?
 • Financira li hrvatska država rad nevladine udruge Zagreb Pride, koja traži ukidanje muških i ženskih zahoda i uvođenje samo miješanih, prema „odabiru roda“?
 • Podržavate li ideju da se zakonski dopusti promjena spola samo na zahtjev, bez medicinskoga pregleda osobe koja to traži i utemeljene liječničke preporuke?

Navedite matematički potpune statističke dokaze da je obiteljsko nasilje nad ženama u Hrvatskoj u porastu i da je veće nego u Italiji, Sloveniji i Bosni i Hercegovini.

Profesor Matko Marušić


Ovo su dvije emisije gdje sami možete prosuditi, tko je lagao, a tko govorio istinu:

https://www.youtube.com/watch?v=QsfmpgqZXio

https://www.youtube.com/watch?v=fjfA3PM8EtI


* Mišljenja iznesena u kolumnama osobna su mišljenja njihovih autora i ne odražavaju nužno stajališta uredništva portala Logicno.com

Izvor: Narod.hr

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
253 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Tomisantak
Gost
Tomisantak
3 godine prije

“Mišljenja iznesena u kolumnama osobna su mišljenja njihovih autora i ne odražavaju nužno stajališta uredništva portala Logicno.com” Iskreno se nadam da je tako iako nakon ovakvih članaka se bude sumnje……..

Rokokoko
Gost
Rokokoko
3 godine prije
Reply to  L. R.

Placene su da lazu.Sefica soroseve udruge u mirovini,koja je digla lovu koju prosjecan zaposleni gradjanin ne moze zaraditi za cijeli radni vijek.

Bitte füllen Sie dieses Feld aus
Gost
Bitte füllen Sie dieses Feld aus
3 godine prije
Reply to  L. R.

Lupetate. Ovdje nije rijec o matematicki egzaktnim stvarima, pa da covjek moze nepobitno zakljuciti sto je istina. Cijela prica je strasno ideoloski opterecena i vi se pravite mutavi naglasavajuci da nije vazno tko “donosi” istinu. U slucaju kada postoje razlicita tumacenja istine je kljucno uzeti u obzir i ideoloski predznak… Pročitaj više »

Anarho
Famed Member
Anarho
3 godine prije

Cemu ta drskost (“lupetanje”, “mutavi”)? Prvi komentator je izrazio sumnju u ideolosku neutralnost ovog portala. Autor (M.M.) je u clanku argumentirao optuzbu da su ove dve gospodje lagale javnosti i nevazno je tko je te argumente o laganju predstavio (L.P.) ako je iznesena teza argumentovana i pazi to, cak Logicna.… Pročitaj više »

Bitte füllen Sie dieses Feld aus
Gost
Bitte füllen Sie dieses Feld aus
3 godine prije
Reply to  Anarho

Drskost je sugerirati neutralnost, a zanemarivati okolnosti koje jasno upucuju da neutralnost nije prisutna. Teza, da je dovoljno pogledati video, kojemu je prethodio ideoloski obojen i nicim znanstveno potkrijepljen tekst je jednostavno suluda. Gdje su PRO i KONTRA stavovi koji bi upucivali na konstruktivan pristup. Pojela maca, zar ne? Obzirom,… Pročitaj više »

Jole
Gost
Jole
3 godine prije

@Bitte füllen Sie dieses Feld aus – A ti misliš da se radi o svjetonazoru ? Komičan si.To je isto kao da raspravljamo o tome da li je pedofilija zločin i da se stavovi pedofila uzimaju ravnopravno jer je to drugačiji svjetonazor.

splićo
Gost
splićo
3 godine prije

Upravo suprotno, naučno i matematički jednostavno objašnjenje je da muškarac ima XY kromosom, a žena XX kromosom za određivanje spola, ostalo je američka bolest.

otpisani
Gost
otpisani
3 godine prije

Du gehörst offensichtlich zu diesem Unkraut.
Wir wollen kein Unkraut auf unseren Feld. ….so, verpiss RAUS aus dieses Feld !

Bitte füllen Sie dieses Feld aus
Gost
Bitte füllen Sie dieses Feld aus
3 godine prije
Reply to  otpisani

@otpisani
Zar za tebe pravila komentiranja na portalu ne vrijede? Jasno je navedeno koji su jezici dozvoljeni u TEKSTU komentara. Em povrsan, em nekulturan, em nepismen. U kojoj to selendri lijepe nase Deutschland govorite i pisete “verpiss raus”?

otpisani
Gost
otpisani
3 godine prije

Mogao sam na svom materinjem jeziku (istarskom ili hrvatskom) sročiti sasvim primjeren komentar, kao odgovor na tvoje pisanje, ali vidim da si svoj podugačak “nick” ispisao na njemačkom (bez greške) pa rek`o daj da čovjeku kažem ono što mu ide na njegovom jeziku. Na žalost ako ima neka greška u… Pročitaj više »

Bitte füllen Sie dieses Feld aus
Gost
Bitte füllen Sie dieses Feld aus
3 godine prije
Reply to  otpisani

@otpisani Ne samo da si mogao, nego si trebao otpisati na hrvatskom jeziku, tada bih barem cijenio tvoju autenticnost. Da si replicirao u istarskom dijalektu, tim bolje. Nauci razlikovati tekst poruke od imena kojim se netko predstavlja. Jezici tekstova su propisani, ali ne i nasa imena. Zasto bi uopce zelio… Pročitaj više »

otpisani
Gost
otpisani
3 godine prije

…a što da ti kažem? Nije lako tebi parirati i drago mi je za Anarha da si ga prihvatio kao dostojnog “protivnika” 🙂 Pročitao sam sve tvoje komentare i nijedan se nije pravo dotakao stvarne teme već su općenito usmjereni na provociranje diskusije sa ciljem nadmudrivanja sa onim koga uspiješ… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
3 godine prije
Reply to  otpisani

Bitte füllen Sie dieses Feld aus@na egotripu…
Rasprava s gutačima energije je besmislena-bespovratan gubitak energije.Oni su tu da se nahrane…
Ne hraniti….

Bitte füllen Sie dieses Feld aus
Gost
Bitte füllen Sie dieses Feld aus
3 godine prije
Reply to  otpisani

@otpisani
Poslao sam ti odgovor par minuta prije 21h, ali ga administrator jos nije odobrio. Malo pocekaj (zna provjera i potrajati), pa ce stici.

Sinisa
Gost
Sinisa
3 godine prije
Reply to  Tomisantak

A sta tebi predstavlja problem?
U redu,treba regulisati i zastititi ali nametati i zabraniti nekome da se smatra mamom ili tatom ili nekome nametati jos kojekakve termine….budi ti sta hoces,neka ti se omoguci sve ali sa kojim pravom meni nesto zabranjujes,gdje je moje pravo da budem drugaciji od tebe!?

bumbar
Gost
bumbar
3 godine prije
Reply to  Tomisantak

Tomisantak, u što se bude sumnje? Da Logično.com nije pravovjerni sljedbenik nakaznog svjetonazora šačice koja se deklarira kao neoliberalna oligarhija?

Bred daj Pit
Gost
Bred daj Pit
3 godine prije
Reply to  bumbar

Interesantno je koliko uporno propaganda za koju radiš pokušava progurati privid da je navodno puno ljudi na strani crkve po pitanju istambulske konvencije. Nije, skoro svi su protiv, svima je jasno da je ta glupost o “rodnoj ideologiji” samo laž kojom se pokušava skrenuti pažnja od posvećenosti crkvene hijerarhije održavanju… Pročitaj više »

ubuduće
Gost
ubuduće
3 godine prije
Reply to  Bred daj Pit

@bred naj srat.
Ti si aktivistica na državnoj sisi.očigledno po napisanom.
tko je vlasništvo koga??
pomutilo ti se od silnih kuna koje se slijevaju iz državnog proračuna daj se saberi

Jole
Gost
Jole
3 godine prije
Reply to  Bred daj Pit

U RH smo imali referendum “U ime obitelji” !! Sakupljeno je oko 800 000 tisuća potpisa.Vi ne možete skupiti niti 100 tisuća.Malo vas,ali jako galamite jer ste za to plaćeni,Sorošev plačenićki kukolj.

bumbar
Gost
bumbar
3 godine prije
Reply to  Bred daj Pit

Bred daj Pit, to o crkvi smo shvatili. Sada nam objasni nešto drugo: što kaže znanost koliko rodova postoji u ljudskoj populaciji?

Bruno
Gost
Bruno
3 godine prije
Reply to  Bred daj Pit

A da ti prošetas do Saudijske Arabije po azil?

tipidipi
Gost
tipidipi
3 godine prije
Reply to  Tomisantak

@tomisan znači ak ti netko ukaže i veli ISITINU s kim se ti inače ne slažeš to je automatski laž??? znači ak ti netko s kime se ti ne slažeš veli da je nekaj kaj je crno uistinu crno onda po toj tvojoj logici on laže(pa makar to bilo čađavo… Pročitaj više »

Toni
Gost
Toni
3 godine prije
Reply to  Tomisantak

A što bi ti zabranio. Kako se homoseksualna orijentacija onda odnosi prema straight osobama. Radi istu opresiju I tupljenje kao I ovi prije prema gay zajednici. Neka se svatko drži svojega a ne ovdje čovjek od 40 godina uči djecu kako je normalno obuči se u ženu I biti transeksualac.… Pročitaj više »

PPP
Gost
PPP
3 godine prije

Ljudi nisu svjesni konsekvenci potpisivanjem ove konvencije. Čitav pravni sustav, koji se gradio još od Rima, bi trebalo izmijeniti. Na zapadu se traži usklađivanje urbanističkog plana, jer navodno svatko mora imati svoju privatnost, pa čak i na ulici. Želi se za svaki rod uvesti specifičnosti u društvu. Društvene ali i… Pročitaj više »

otpisani
Gost
otpisani
3 godine prije
Reply to  PPP

Posljedice “slobode uma” i “zaštite prava na slobodu” su već itekako vidljive. Evo npr., ” naša vrla” Lidija Kralj, pomoćnica ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak, brani “pravo djece” na čitanje OBAVEZNE lektire u kojima će naići na slijedeće i slične tekstove…: „Neosjetno i posve prirodno, da smirim plač, počeo… Pročitaj više »

bumbar
Gost
bumbar
3 godine prije
Reply to  otpisani

Baš bi bilo zanimljivo vidjeti povijesne činjenice o ovim “tekovinama napredne Europe”, tko i kada ih je započeo, kako ih je narod prihvatio i stoljetnom usmenom predajom i praksom očuvao do današnjih dana. Ili je i termin “tekovine” naglo promijenio svoje značenje?

pa da
Gost
pa da
3 godine prije
Reply to  otpisani

@otpisani
fala kaj si ukazao na nužnost ovih stvari i pokazao i da mi možemo nekaj učiniti za početak potpisavši ovu peticiju.
pa da se pokrenemo

otpisani
Gost
otpisani
3 godine prije
Reply to  pa da

pa da
…ma nema na čemu, i drugi put ! 😉

pa da
Gost
pa da
3 godine prije
Reply to  otpisani

@otpisani
nekad je dovoljna sam mala iskrica da se pokrenu stvari.
Recimo tvoj ukaz na potpisivanje ove peticije ili nekaj slično.
Ko kak se vidi nije bitno kojeg si svjetonazora bitno je boriti se protiv ovakvih protuprirodnih i nametnutih dekreta i protiv LAŽI te otkrivati ISTINU.

progledajte više
Gost
progledajte više
3 godine prije
Reply to  pa da

i da ova je isto bitna trebalo se skupiti puno više potpisa al eto

http://citizengo.org/hr/fm/40096-ne-idoloskoj-konvenciji-vijeca-europe

otpisani
Gost
otpisani
3 godine prije
Reply to  pa da

pa da
Slažem se, svaki požar je u početku bio samo mali plamičak, iskra….
Život nam se gradi od istina i laži, ali se moramo truditi i pomoći jedni drugima da u našim zidovima života bude ugrađeno što manje laži kako bi život bio što ljepši i trajniji.

Tonci
Gost
Tonci
3 godine prije

Ne vidim ništa sporno.
Btw Americki indijanci su razlikovali 5 rodova.

Sinisa
Gost
Sinisa
3 godine prije
Reply to  Tonci

Jedino od spornog je sto onaj ko se ne osjeca kao “roditelj 1” ili “2” vec kao mama ili tata NECE smjeti to biti ili bolje reci toga nema ni pod “razno”. Kako je krenulo,mi “drugacini” cemo morati na ulicu sa transparentima da trazimo svoja prava koj nam uskracuju samo… Pročitaj više »

Ivan
Gost
Ivan
3 godine prije
Reply to  Sinisa

Upravo zbog toga Sinisa, da ne bi mi trazili svoja prava, treba ovim nakazama svim sredstvima da se suprotstavimo, dakle svim! Ocigledno da od rasprava nema nikakve vajde, oni i dalje provode svoje bolesne ideje i rade sta su naumili. Sasvim je jasno da ne razumeju normalan jezik. Tonci, obrati… Pročitaj više »

Sinisa
Gost
Sinisa
3 godine prije
Reply to  Ivan

Hvala ti Ivane ali u duhu LPa moramo biti obazrivi u izrazavanju,steta je svakog komentara koji oni obrisu.
Apsolutna je paralela izmedju “njih” i recimo paramilitantnih grupa,nasilje i izkljucivost stava;nemam nista protiv njih,svoje misljenje cu zadrzati privatnim al postaju zbilja iritantni da covek pozali zato sto je tolerantan.

Ivan
Gost
Ivan
3 godine prije
Reply to  Sinisa

E moj Sinisa, dok mi tu obazrivo razgovaramo i pazimo da nekog slucajno ne uvredimo oni gaze po svemu kao slon u staklari i ne osvrcu se za sobom. Jos nas nazivaju bolesnicima. Kako bi ti nazvao ono namazno cudo sa prvo videa? Meni to lici na nekog poremecenog klauna,… Pročitaj više »

EU dismr
Gost
EU dismr
3 godine prije
Reply to  Ivan

@Ivan, u narodu kažu za takva “namazana čuda” i slične : “To samo majka voli ..” 🙂

Keko
Gost
Keko
3 godine prije
Reply to  EU dismr

“…koju srce boli!”

pfff
Gost
pfff
3 godine prije
Reply to  EU dismr

ma to ni majka nemre voljet
to sam Bog može voljeti

mmne
Gost
mmne
3 godine prije
Reply to  Tonci

leminzi su rod …svaki za sebe….mislis da je to to?

Perun
Gost
Perun
3 godine prije
Reply to  Tonci

Kad već spomenu Indijance i 5 rodova: muški ratnici lovci (rod ratnika lovaca), žene radilice (rod žena koje rade sve ostalo), starčad (muška i ženska) za koju treba loviti iz solidarnosti i poštovanja (rod staraca), djeca (muška i ženska) za koju treba loviti i pripremati ih za životne uloge prema… Pročitaj više »

pa da
Gost
pa da
3 godine prije
Reply to  Tonci

@Tonci u tome i jest stvar da ne vidiš i ostali ne vide nikaj spornog. Pa vidiš da lažu da neće otvoreno priznati i reći takvu stvar nego to motaju,muljaju i lažu jer kad bi otkrili ISTINU i svoje planove koliko bi ljudi progledalo i okrenulo se protiv toga. U… Pročitaj više »

White patriarch
Gost
White patriarch
3 godine prije

Rodna ideologija je samo trojanski konj koja služi da bi se u legislaturu uvelo kažnjavanje “politički nekorektnog” govora. Pri tome su LGBT aktivisti samo korisni idioti za one koji se žele dočepati neograničene kontrole i političke moći. Zapitajte se što je to “politički korektno” i tko to definira? Tko definira… Pročitaj više »

tuf
Gost
tuf
3 godine prije

Apsolutno. LGBT pokret današnjice im je poligon na kojemu vježbaju “thought crime”.

Našili
Gost
Našili
3 godine prije

SOROS JE NAJVECI TERORISTA KOJI JE IKAD POSTOJAO sve organizacije koje je stvorio profitnog su karaktera i veliki biznis laznih zastupnika ljudskih prava koji su naravno korisni idioti upotrebljavani od onih kojih nije briga za ljude

mmne
Gost
mmne
3 godine prije
Reply to  Našili

nije…. veci je gyerg schwarz!!!

Jole
Gost
Jole
3 godine prije
Reply to  mmne

Soroš ljepše zvuči.Moraju se prerušiti u nekakvu krinku da prevare gojime i dovedu ih u zabludu.

Baobab
Gost
Baobab
3 godine prije
davor
Gost
davor
3 godine prije

Ekipa imam vijest za vas. Rodna Ideologija je uvedena u Hrvatskoj ulaskom u NATO pakt. Rodna ideologija je nastala još u antičkim civilizacijama i njihovim vojskama iz potreba osnaživanja vojske i svih njenih članova. Danas je kao što je i za brojne super vojne izume (primjerice Internet ili savršeni nož… Pročitaj više »

žrec
Gost
žrec
3 godine prije
Reply to  davor

Davor, a rusi i kinezi trljaju ruke. Kad ti najvažnije u vojsci koliko imaš žena, koliki je postotak rodno neutralnih u vojski, umjesto koliko ti je moćno i spremno oružje, koliko su ti ljudi motivirani, onda znaš tko dobiva budući rat.

davor
Gost
davor
3 godine prije
Reply to  žrec

Meni je paradoksalno da u našem društvu postoje intelektualci i udruge koje istovremeno se bore protiv Istanbulske konvencije a podržavaju hrvatsku ulogu u NATO paktu. Jer naša djeca osim što idu u škole i na vjeronauk idu i u vojne kadete, zar se tamo podrazumijeva nešto što se u civilnom… Pročitaj više »

žrec
Gost
žrec
3 godine prije
Reply to  davor

Davor, puno je toga postalo paradoksalno u zadnje vrijeme. A o ovome o čemu pričaš sam nedavno razmijenio mišljenje sa Šumadincem i oboje smo priznali da možda ne znamo koji je krajnji cilj tih budalaština. Pod jedan, cilj može biti podijeli pa vladaj. Umjesto da imaš obične ljude ( možemo… Pročitaj više »

Abe
Gost
Abe
3 godine prije
Reply to  davor

Znaci sto sad sutke prihvatiti? Ako EU ulaze napor i na ovom koraku, znaci da i otpor nije besmislen kao sto sugeriraš.

Piretis
Member
Piretis
3 godine prije
Reply to  Abe

@Abe- Otpor nikada nije besmislen. Čak i ako nas poraze znat ćemo da smo bar učinili najviše što smo mogli.
I ponos nešto znači.

Rokokoko
Gost
Rokokoko
3 godine prije

To sve je u sklopu sirenja i nametanj neoliberalne ideologije,ciji je krajnji cilj unistenje heteroseksualne obitelji kao stupa drustva,nacionalnih drzava,obicaja,kulture i vjere.Kad se to napravi,bit cemo svi isti i imati “ista prava”,kao i robovi.Oni koji to rade,sebi su namijenili ulogu robovlasnika.Ista ekipa u pozadini kao i u osmisljavanju boljsevicke revolucije… Pročitaj više »

Slagerpjevac
Gost
Slagerpjevac
3 godine prije

Baš jučer sam slušao na radiju. Neki dan je bio Dan žena i organiziran je “noćni marš za prava žena”. Navodno je 1000 ljudi bilo na maršu. I čujem jedna glasnogovornica se histerično sere u megafon za ratifikaciju ovoga. Naravno, u duhu demokracije se treba organizirati kontra skup na koji… Pročitaj više »

Sinisa
Gost
Sinisa
3 godine prije
Reply to  Slagerpjevac

Ili koja normalna zena (ovo kazem bez da se bilo kome izvinjavam) moze pristati da sebe ne zove mama,nesto sto je najblaženije i nesto zbog cega treba ustati kada se spominje!

Nebitno
Gost
Nebitno
3 godine prije
Reply to  Sinisa

Normalne žene neće vise radjat djecu,jer neće da postaju otmičarke ako ih odvedu od oca manijaka.
Ova civilizacija je postala takvo zlo da joj ne trebaju djeca.
Niti žene . Muški su dovoljni sami sebi,zar ne? Mogu bit žene ,mogu bit mame i tate, mogu ratovat do mile volje.

tipidipi
Gost
tipidipi
3 godine prije
Reply to  Slagerpjevac

@slagerpjevac slažem se s tobom da su plaćenici vikali da im je to najbitnije i kao ovdje zaštita a s druge strane hoće ubijati dajte nam pobačaj odma sada i to su im dvije najbitnije stvari a to da ne rade nedjeljom njih se ne tiče jer one(nisu blagajnice ni… Pročitaj više »

tuf
Gost
tuf
3 godine prije

Ono što je posebno intrigantno je prioritet i obuhvat kojeg su militantni LGBT lobisti uspjeli postići – što postaje objašnjivo ako pogledamo da su se politički infiltrirali u brojne europske stranke, organizacije, udruge i ključne uloge u pravno/političkim krugovima. Izdašna izdvajanja sociopatskih milijardera su učinili svoje – razmilili su se… Pročitaj više »

Mate
Gost
Mate
3 godine prije

Po onome što je u medijima procurilo, Istanbulsku konvenciju su odbile Slovačka i Rumunjska.

progledajte više
Gost
progledajte više
3 godine prije
Reply to  Mate

eto i Litva zaustavila ak nikaj drugo
da to napravi ovaj briselski guzohvatač eh puno se treba postiti za to

https://narod.hr/eu/litva-zaustavila-ratifikaciju-istanbulske-dijelovi-nisu-suglasni-s-programom-vladajuce-stranke

nije najnovije
Gost
nije najnovije
3 godine prije
Reply to  Mate

i po novome Litva je odbila ratificirati tak da polako se uviđa i budi neka nada
stavio bi link al eto nekako mi admin stalno neda
nije mi jasno zakaj??
na narodu se može vidjeti

omikson37
Gost
omikson37
3 godine prije

Pozdrav. Ja sam mišljenja da vijesti iz narod.hr nebi trebalo prenositi. Ako netko svadi narod to su oni. Isto kao što ima dnevno.hr i dnevno.rs. Isti vlasnik samo mijenja priču ovisno u kojoj je državi. Treba pročitati dokument, objektivno razumijeti stvari i prihvatiti da su žene ravnopravne sa muškarcima. Mislim… Pročitaj više »

Carlosan
Gost
Carlosan
3 godine prije
Reply to  omikson37

Mislim da nam te drzave ne trebaju biti nikakav uzor.
Sta je nama dobro dislo iz norveske ili svedske ili….

omikson37
Gost
omikson37
3 godine prije
Reply to  Carlosan

Ja znam koji su u te države otišli, prije nekoliko (najviše do dvije) godine, i vele da im je predobro. Rade ono što vole, poštuju se kao ljudi, uvažava se njihovo mišljenje. I mogu si nešto uštedjeti. Ako si pošten i želiš raditi, možeš zaraditi i živjeti, učiti i napredovati.… Pročitaj više »

Abe
Gost
Abe
3 godine prije
Reply to  omikson37

Hr tcom nije njemački. Zašto hr kupuje cg tcom, sto ne kupe nijemci?

omikson37
Gost
omikson37
3 godine prije
Reply to  Abe

Vlasnička struktura Hrvatskog Telekoma: http://www.t.ht.hr/o-nama/vlasnicka-struktura/ Prodan je Deutsche Telekomu do kraja, za vrijeme sanadera i pod vodstvom Ivice Mudriniča (hrvata povratnika iz kanade, kojem se tuđman dao stan u hrvatskoj. Došao iz kanade bez igdje ićega). I onda krene otpuštanje ljudi https://www.jutarnji.hr/biznis/tvrtke/ht-otpusta-60-radnika-prosjecna-otpremnina-230-tisuca-kuna-bruto/7030243/ http://www.index.hr/vijesti/clanak/hrvatski-telekom-otpusta-oko-100-radnika-prosjecna-otpremina—230-tisuca-kuna/950694.aspx … i izvlačenje novaca iz Hrvatskog telekoma… Pročitaj više »

zlatan
Gost
zlatan
3 godine prije
Reply to  omikson37

OMIKSONE, bilo je ljudi koji su znali dobiti i po 45-50.000 eura netto otpremnina iz Hrvatskog Telekoma, i to običnih zaposlenika. Ne pišite napamet. Točno je to, da je u različitim razdobljima bila različita otpremnina.
Iskreno, mnogi zaposlenici HT dobro su prošli.

omikson37
Gost
omikson37
3 godine prije
Reply to  zlatan

@zlatan – ljudi su izgubili izgubili posao. I to po 10 ili manje godina prije penzije. I zatvorila su se radna mjesta, ljudi se nisu preskolovali. Neznam kako je to dobro? I koliko mi je poznato, to su bili iznosi otpremnina prije poreza. Bruto iznos. I sto će ljudi kada… Pročitaj više »

zlatan
Gost
zlatan
3 godine prije
Reply to  omikson37

OMIKSON37, istina, bilo je zaposlenika u T-HT d.d., koji su dobili otkaze kao tehnološki višak. U dobi recimo od 45 ili 50 godina. Ti su zaista prošli loše, ali oni koji su tužili firmu, svi su dobili povrat novca i obeštećenje. No, bilo je i onih u T-HT, koji su… Pročitaj više »

omikson37
Gost
omikson37
3 godine prije
Reply to  Abe

Hrvatski telekom po vlasničkoj strukturi je njemački: http://www.t.ht.hr/o-nama/vlasnicka-struktura/ I to je samo jedan primjer kako se izvlači novac iz hrvatske. I objasnit ću kako. Hrvatski telekom je prodan Deutsche Telekom Europe B.V., za vrijeme sanadera i mudrinića. Zatim Hrvatski telekom kupuje Crnogorski telekom za naše novce, a Deutsche Telekom dijeli… Pročitaj više »

zlatan
Gost
zlatan
3 godine prije
Reply to  Abe

ABE, DT jest u većinskom vlasništvu njemačke savezne vlade, a HT je u većinskom vlasništvu njemačkog DT. To znam 100%, ne pitajte kako znam!

omikson37
Gost
omikson37
3 godine prije
Reply to  zlatan

@zlatan – da, to je točno i nisam nigdje napisao ništa razlicito

zlatan
Gost
zlatan
3 godine prije
Reply to  omikson37

MIKSON37, radiš li, ili si radio u T-HT d.d., ako smijem upitati?
I da, mnogi su otišli u sestrinske tvrtke, najprije prateće osoblje. Oni su prevareni i prošli su loše, ili lošije.
No, tehničko osoblje koje je otišlo u tvrtku Ericsson-Nikola Tesla, oni su prošli dobro.

omikson37
Gost
omikson37
3 godine prije
Reply to  zlatan

@zlatan – imam dosta prijatelja od tamo koji su to sve prošli

zlatan
Gost
zlatan
3 godine prije
Reply to  omikson37

OMIKSONE, a ne pitaš kako sve ja to znam-:) !?

omikson37
Gost
omikson37
3 godine prije
Reply to  zlatan

@zlatan – vjerojatno si sve to proso ili grijesim

EU dismr
Gost
EU dismr
3 godine prije
Reply to  Abe

@ Abe, Hrvatski telekom je u vlasništvu Deutsche Telekoma. (I kablovi tj. kompletne linije.Drugim riječima, svaka državna institucija koristeći fiksne telefonske linije, stalno puni kasicu D.Telekomu. Eee ali to nije sve. Svi drugi operateri u konačnici plaćaju naknadu D. Telekomu. ) Šećer na kraju, većinski vlasnici D. Telekoma nisu Njemci.… Pročitaj više »

zlatan
Gost
zlatan
3 godine prije
Reply to  EU dismr

EU DSMR, a čiji su vlasnici DT-a? Zašto govoriš napamet nešto o čemu pojma nemaš?

EU dismr
Gost
EU dismr
3 godine prije
Reply to  zlatan

@zlatan, 34 % D. Telekoma je u vlasništvu države ! Ostalo…imate Vi Zlatan “pojma” tj. podatke ? No, drago mi je da Vam energije ne fali 🙂

zlatan
Gost
zlatan
3 godine prije
Reply to  omikson37

OMIKSON37, Švedska nema osam milijuna, to je stari podatak, netočan. Dosegla je punih 10 milijuna ljudi. Njih sve više, nas sve manje, tako stvari stoje.

EU dismr
Gost
EU dismr
3 godine prije
Reply to  omikson37

@omikson 73, firme koje si nabrojio, nisu u većinskom vlasništvu Švedskih državljana.

omikson37
Gost
omikson37
3 godine prije
Reply to  EU dismr

@EU dismr – koliko mi je poznato, za ove veće tvornice su još uvijek tamo i ljudi su zaposleni. I PSG grupacija je kupila Opel, ali pogoni ostaju u njemačkoj. A ako se ne varam, pogoni od Leda, su, recimo u Srbiji. A što je ono još ostalo u Hrvatskom… Pročitaj više »

zlatan
Gost
zlatan
3 godine prije
Reply to  omikson37

OMIKSONE, to je točno. Evo Mato Rimac se tuži, kako će se u Srbiji izgraditi neka tvornica električnih vozila, a Hrvatska je ispala iz toga natjecanja za tu tvornicu. Mi smo još uvijek u uvjerenju da se može živjeti samo od turizma, kao što mogu neke mikro-državice po Pacifiku.

žrec
Gost
žrec
3 godine prije
Reply to  omikson37

Omikson, dnevno ti je od nedavno u rukama HNS-a, pa će uskoro pisati onako kako ti želiš: rodno neutralno. 😀

omikson37
Gost
omikson37
3 godine prije
Reply to  žrec

Direktor dnevno.hr je gospodin Michael Ljubas, koji je poznat po svojim istupima i plačanju plakata po zagrebačkom trgu bana jelačića. I u stečaju je.
https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/dnevno-hr-pred-stecajem-zbog-615-000-kuna-duga-20160512
O navedenom korisniku dosta se toga može pročitati u crnoj kronici.
Ako želiš mogu dati još materijala.

žrec
Gost
žrec
3 godine prije
Reply to  omikson37

Omikson, aha i dobio je par metaka koje je jedva preživio. Mediji su jače urlali kad je Tomić dobio kantu fekalija na glavu nego na pokušaj ubojstva vlasnika jednog medija, a da ne pričam o Lekovićevim šarafima. Nije bilo niti riječi o novinarskim slobodama i sličnim floskualama koje vrište s… Pročitaj više »

omikson37
Gost
omikson37
3 godine prije
Reply to  žrec

Ako imaš konkretne informacije kako je dnevno.hr u rukama Hrvatske Narodne Strane, molim te podijeli to sa nama. A to što je navedeni gospodin iz tvog komentara dužan para, to nikome ništa. Isto tako, ako smo po pravdi, mediji baš ne urliču za protiv plutajućeg LNG terminala, makar je ekološki… Pročitaj više »

žrec
Gost
žrec
3 godine prije
Reply to  omikson37

Imaš internet pa si potraži sam. To je točna informacija. Dužan je bio i Pavić milijarde pa mu je država oprostila sve, dužan je i Babić stotine tisuća kuna, čak je osuđen za utaju poreza pa se presuda ne provodi. Svako tko je u ms medijskom biznisu je dužan jer… Pročitaj više »

omikson37
Gost
omikson37
3 godine prije
Reply to  žrec

Gospodine Žrec, ja vam dajem informacije koje znam da su pouzdane, jer sam ih provjerio iz više izvora (također i dnevno.hr) i na osnovi svoje inteligencije zaključio što je ispravno, realno i vjerodostojno. A što su lažne vijesti. Ako sam pogriješio, volio bi da me ljudi isprave i vele što… Pročitaj više »

PPP
Gost
PPP
3 godine prije
Reply to  omikson37

Dnevno je prodan HNS-ovki, a Ljubas je zadržao pisano izdanje 7Dnevno. Provjereno.

žrec
Gost
žrec
3 godine prije
Reply to  omikson37

Omikson. A da su biskupi ustali protiv privatizacije, onda bi bili optuženi da se pletu u politiku. Sjetite se kako je Bozanić 1997 postao heroj Feral Tribuna kada je govorio o “grijehu struktura”. Kada danas govori protiv tih novotarija onda je zaostali i zatucani katoliban. Uvjeren sam da samo zbog… Pročitaj više »

zlatan
Gost
zlatan
3 godine prije
Reply to  žrec

ŽREC, a kada su se to popi previše bunili protiv materijalnih dobara i privilegija? Ima u Splitu jedan odličan grafit koji glasi:
HRANIMO I POPOVE I LOPOVE

Bitte füllen Sie dieses Feld aus
Gost
Bitte füllen Sie dieses Feld aus
3 godine prije
Reply to  omikson37

Odlican komentar! Fokusirani ste i ne dozvoljavate da vas netko navuce na sporedni kolosijek.

omikson37
Gost
omikson37
3 godine prije

A sanader, markička (bogačenje na antibejbi pilulama), thopson (dužan poreza), biskupija (zašto ne njemčki princip) i ostale prodane duše su naš cvijet hrvatstva? Dali znate da je ova tema nametnuta od strane HDZ-a, zato jer je u planu da radimo do 67 godine živata (za sada, a planovi su da… Pročitaj više »

PPP
Gost
PPP
3 godine prije
Reply to  omikson37

HDZ = SDP i sve što se izglasalo ove dvije stranke su u tome participirale. Svaka je imala vlast i mogla je ispraviti svoje i tuđe greške, ali to ni jedni ni drugi nisu napravili. Dakle, dosta manipulacije pošto je ima previše. Kakve veze ima HVO s lažima ove dvije… Pročitaj više »

omikson37
Gost
omikson37
3 godine prije
Reply to  PPP

Nisu lagale. “Kakve veze ima HVO s lažima ove dvije gospođe?” – stalno nas (kao narod) tjeraju da se bavimo nebitnim stvarima a ne stvarima koje su bitne. Kao na primjer, gdje odlazi novac i na šta koji svi zajedno uplačujemo u proračun. To je na NAŠ novac. Vezano uz… Pročitaj više »

Piretis
Member
Piretis
3 godine prije
Reply to  omikson37

@omikson37- Točno, tragično je da ne znamo gdje ide naš novac od poreza, Točno, tragično je da nam mladost odlazi u svijet jer tu za njih nema mjesta. No, hoće li biti bolje kada u zakonodavstvo i obrazovni sustav uđe rodna ideologija i LGBT svjetonazor? Hoće li naš novac tada… Pročitaj više »

tipidipi
Gost
tipidipi
3 godine prije
Reply to  omikson37

@omiksne ajde neki konkretni dokaz svega toga kaj melješ!!! eto ja ću ti dati sliku gdje milijarde odlaze iz naših proračuna a to se broje ove dvije dotične gore spomenute osobe koje notorno lažu o čemu je i riječ u ovom tekstu: https://narod.hr/hrvatska/udruge-koje-primaju-najvise-novaca-iz-proracuna-imaju-najvise-place al da se ruke nebi osušile eto… Pročitaj više »

pametnom dosta
Gost
pametnom dosta
3 godine prije
Reply to  tipidipi

@tipidipi
ma i on i ovi kaj su došli trolat ovdje su ti iz istog novčanika plaćeni tak da ti oni to dobro znaju
pa veli da nisu lagale looooool :O))))))

budi pozitivan
Gost
budi pozitivan
3 godine prije
Reply to  omikson37

hahaha Nisu lagale pa da iz istog izvora ste plaćeni pa ne bi valjda rekli sad očiglednu istinu da su lagale. pa onda ko Jokić(isti poslodavac pretpostavljam) prebacimo fokus na drugo ,zamaglimo da se ne skuži APP. Po onoj staroj dobroj: Laž koju ponovimo tisuću puta je ISTINa” E pa… Pročitaj više »

Bitte füllen Sie dieses Feld aus
Gost
Bitte füllen Sie dieses Feld aus
3 godine prije
Reply to  omikson37

@omikson37
Moj komentar se odnosi na vase odlicno zapazanje, premda izgleda drugacije. Ne mogu utjecati na njegovo pozicioniranje u hijerarhiji komentara. Ubuduce cu postavljati naznaku kome je replika upucena.

žrec
Gost
žrec
3 godine prije
Reply to  omikson37

Omikson, mi šumom ti drumom. Ova tema nije nametnuta od strane HDZ-a (o kojem ne mislim ništa dobro) nego izvana plus pritisak leftardskih udruga. Naravno, da će to hdz iskoristiti kako bi usput nametnuo nešto nepopularno usput. Što se tiče financiranja invalida, svaki put kada Hrvati moraju progutati izmet bilo… Pročitaj više »

omikson37
Gost
omikson37
3 godine prije
Reply to  žrec

@žrec – ja neznam nikoga da se vratio. I to govorim o generaciji od 1978 godišta na ovamo. I da smatram da je ova tema nametnuti od strane HDZ-a. I desničarima koji se bune(mislim na HRAST, HSP i slične) , mogu se buniti bez brige da će naštetiti HDZ-a ili… Pročitaj više »

žrec
Gost
žrec
3 godine prije
Reply to  omikson37

Omikson, pa ja sam ovdje neki dan napisao da će ova vlast prihvatiti istanb. konvenciju ili cijelu ili uz nekakve ograde, a vani će pričati da su te ograde samo za domaću upotrebu i da će ih maknuti za koju godinu kad svi zaborave. Slična je stvar bila i sa… Pročitaj više »

omikson37
Gost
omikson37
3 godine prije
Reply to  žrec

@žerc – kavke veze zerp ima sa severinom? Pa ima, takve da svaki put kada se donosi neka krucialna odluka za narod u saboru, nađe se neka tema koja odvuće pažnju na drugu stranu. Severinu i njezin filmić sam uzeo za primjer kako se odvlači pažnja naroda, u ovom konkretnom… Pročitaj više »

žrec
Gost
žrec
3 godine prije
Reply to  omikson37

Baš si davež, omiksone 😀

budi pozitivan
Gost
budi pozitivan
3 godine prije
Reply to  žrec

@žrec
ma nije sam je dobro plaćen
a najvjerojatnije mu ovisi o ovome dal se ratficira da se još više slije u džep
pa čemu propustiti priliku sisati od naroda dok se narod ne probudi i pobuni

zlatan
Gost
zlatan
3 godine prije
Reply to  omikson37

OMIKSON37, točno, onih koji su se vratili, ima možda samo 1 ili 2 posto od broja onih koji su se iselili. Meni je danas žao na neki način, zašto nisam kao mlad odselio u veliki svijet, imao sam priliku. Nisam je iskoristio, nažalost. Mogao sam vidjeti više svijeta, naučiti neki… Pročitaj više »

Mucke
Gost
Mucke
3 godine prije
Reply to  omikson37

Htio sam procitati komentare kad ono kilometarske sabrane Muesli (ocigledno aktivista jedne strane) u kojima se prica o svemu i svacemu a najmanje o temi. Ovako,preduvjeti za trezveno donosenje odluke o bilo cemu su:”Nek se cuje i druga strana” ili jednak pristup svim medijima za oba stajalista (cega do sada… Pročitaj više »

pa da
Gost
pa da
3 godine prije
Reply to  omikson37

@omiksone
pa kad si baš toliko lijen makar znam da ti itekako dobro znaš da je to istina da je taj portal odavno njihov jer se i ti krećeš u tim krugovima

al eto da se ne trudiš previše

https://narod.hr/hrvatska/hns-ova-marija-dekanic-preuzela-portal-dnevno-hr

eto i još
http://www.hnd.hr/marija-dekanic-iz-hns-a-preuzela-portal-dnevno-hr

budi pozitivan
Gost
budi pozitivan
3 godine prije
Reply to  omikson37

@omiks
minusi puno govore o tome kaj ljudi misle o tvojim trolovima
to budi nadu u čovjeku da se nećemo predati bez borbe.
sam zato kaj ste puno plaćeni pa i PSG je gle kolko love utukel i badava im to ima nekaj jače od toga.

omikson37
Gost
omikson37
3 godine prije
Reply to  budi pozitivan

A da kažem da nisam trol nego samo osoba iz Hrvatske koja pokušava realno gledati na probleme.

zlatan
Gost
zlatan
3 godine prije
Reply to  omikson37

OMIKSONE, to je točno. Ovdje i općenito po netu, mnogi vjeruju u teorije zavjere, pa odmah misle da je netko tko oponira njihovom mišljenju je taj neki kako se to kaže TROL. Npr., ja kada na nekom drugom članku napišem ponešto (realno) o periodu staljinizma (nedavno sam pisao), dobijem dosta… Pročitaj više »

tipidipi
Gost
tipidipi
3 godine prije
Reply to  omikson37

@omikson pročitaj si definiciju net trola. Upravo ono kaj ti @Bitte , @zlatan(makar oni je jednostavno isfrustriran i čim vidi da se spominje nekaj kaj nije njemu po volji udri protuofenzivu) i slični radite. Od početka vaših tekstova niste se osvrnuli na meritum stvari: a to je dase LAŽE i… Pročitaj više »

omikson37
Gost
omikson37
3 godine prije
Reply to  tipidipi

@tipidipi – Ja samo tvrdim da ovaj pisac teksta skreće sa stvarnih problema na imaginarne koje nam život neće učiniti boljim

Piretis
Member
Piretis
3 godine prije
Reply to  omikson37

@omikson37- To što kažeš je bez veze. Po tome portal ne bi trebao pisati ni o Rimcu i njegovom automobilu, jer ni to neće život učiniti boljim. Bar većini.

omikson37
Gost
omikson37
3 godine prije
Reply to  Piretis

@Piretis – rimac automobili su prijevara. Pogledaj promet firme i “stvarni” broj zaposlenih i izračunaj im plaću

omikson37
Gost
omikson37
3 godine prije
Reply to  omikson37

I lik iz teksta se referira samo na članak 3 i 4 i iz toga izvodi neke svoje zaključke za koje nema uporište nego ih baca iz glave.

omikson37
Gost
omikson37
3 godine prije
Reply to  omikson37

I sve te osobe koje su protiv IK, su u biti glasaći HDZ-a (biskupi, gospođa Željaka Markić, neki saborski zastupnici …), i uglavnom podržavaju HDZ na vlasti (zadnje glasanje o opozivu ministra Marića i vlade), i sada ima njihova vlada to donosi. Što se bune

pokopali ste se
Gost
pokopali ste se
3 godine prije
Reply to  omikson37

@omiks
pa eto znači i oni koji su iz drugih stranki su po tebi glasali protiv svoje stranke(Markić,Esih,Glasnović i nadalje)??
Pa ti sam sebe pokopaš svojim trolanjem više nitko ni ne reagira na tebe.
Ja kasnim pa eto da dam svoj doprinos

Rokokoko
Gost
Rokokoko
3 godine prije

Molim sve kojima nije jos uvijek jasno da konacno procitaju IK .Divno stivo za napravit totalni nered i kaos u drustvu.Nedorecenih clanaka koliko hocete i niz krivina koje dozvoljavaju sasvim razlicito tumacenje,a ispravno ce biti jedino ono koje namecu tvorci ovog zlocinackog projekta.IK u osnovi ima takvu destruktivnu ulogu da… Pročitaj više »

Arkaj
Gost
Arkaj
3 godine prije

Uistinu je žalosno kako se u javni fokus ubacuju kosti oko kojih se javnost grize i reži dok se majstori na prijestolju slatko smiju. Željka Markić i cijeli taj krug povezan s crkvom o fokus ubacuju teme bez stvarnog značenja ali koje su zgodne za politiziranje i sukob. Sad malo… Pročitaj više »

Damir
Gost
Damir
3 godine prije
Reply to  Arkaj

Ne muti. Markićka nije nametnula temu rodne ideologije. Jedina osoba koja je uspjela organizirati referendum je Markićka.

žrec
Gost
žrec
3 godine prije
Reply to  Arkaj

Arkaj, pravi konzervativci su ti novi pokret otpora, ne samo po pitanju rodne ideologije nego i drugih stvari. Konzervativci su ti novi punk! 😀

Abe
Gost
Abe
3 godine prije
Reply to  Arkaj

Napise on i metne si prvi plus

bumbar
Gost
bumbar
3 godine prije
Reply to  Arkaj

Tako je! Da nema Markićke nitko ne bi ni primjetio da ljudske jedinke imaju samo 2 vrste kromosoma x i y u spolnim stanicama a ne tri ili više. Zanimljivo, sada Markićka, Crkva i konzerativci brane znanstvene činjenice, a tzv. lijeva struja djeluje kao religiozna sekta koja vjeruje u dogme… Pročitaj više »

PPP
Gost
PPP
3 godine prije
Reply to  bumbar

Zapitajte se vi zbog činjenice da je znanost izgubila kredibilitet jer se stavila na stranu ideologija.

zlatan
Gost
zlatan
3 godine prije
Reply to  PPP

PPP, jest točno, donekle. Nije prvi put. Kada su znanstvenici još u 19-tom stoljeću uočili homoseksualno ponašanje kod jednog dijela životinja, šutili su o tome samo tako. Jer se nije uklapalo u tadašnji svjetonazor. Ali kada su neki “znanstvenici” tvrdili da su crni Afrikanci pola-ljudi pola-majmuni, neki su im to… Pročitaj više »

bumbar
Gost
bumbar
3 godine prije
Reply to  zlatan

Svjetonazor nema nikakve veze sa znanstvenim činjenicama.

Nena
Gost
Nena
3 godine prije
Reply to  Arkaj

Arkaj, hvala na komentaru

zlatan
Gost
zlatan
3 godine prije
Reply to  Arkaj

ARKAJU, ma vraga crnoga će Markićka pokrenuti to pitanje zašto je djelić materijalnih dobara u rukama malog broja ljudi. Ona koja je mimo dozvole izgradila tu neku viletinu u okolici Dubrovnika, gdje se okupljaju one ljigave dangube iz nekih vjerskih krugova. Opus dei, ili kako se naziva već ta gluparija… Pročitaj više »

pokopali ste se
Gost
pokopali ste se
3 godine prije
Reply to  Arkaj

@arkaj
ah da bacit
kamen i bježat
znači bacit glupost i bjež to je tvoja uloga
hehee

Dundić
Gost
Dundić
3 godine prije

šteta da sete uz ovaj članak, koji je realan, stavili sliku ove bijedne ekstremne desničarke Esih, Sa takvima ne treba u kolo ni po kojem pitanju.

Carlosan
Gost
Carlosan
3 godine prije
Reply to  Dundić

“Bijedne ekstremne desničarke Esih”?????
Koji civilizirani upis. Bez jednog jedinog argumenta -odma djonom

Dundić
Gost
Dundić
3 godine prije
Reply to  Carlosan

Administrator mi je očito odbio repliku.

progledajte više
Gost
progledajte više
3 godine prije
Reply to  Dundić

@dundić po starom dobrom uhodanom običaju udri pljuvat po osobi a ne voditi argumentirani razgovor Da se razumijemo ja nisam iz ničije stranke al kad vidim da se neki bude i zastupaju ISTINU zar je bitno jer su katolici, židovi, ateisti i ne znam ti kojeg svjetonazora?? kad vidim kolko… Pročitaj više »

Abe
Gost
Abe
3 godine prije

Bravura je zivit bez lavura.

bumbar
Gost
bumbar
3 godine prije

Koja znanstvena pokrića ima oligarhija koja uvodi termin “rod”, a koji nije sinonim za spol?
Ili ćemo novu Soroševu spolnu religiju tretirati kao znanost, samo zato što je ove godine podijelio 18 milijardi dolara svom kleru iz Otvorenog društva?

Abe
Gost
Abe
3 godine prije

Tema dana – Sarnavka samo djeluje nepripremljena, a zapravo je samo medij rodne ideologije u našoj satrapiji. Ideologije koja je na pretankim nožicama pa ju Markić i u ovom duelu ruši s po snage. Tu je dotaknuto jos bitnije pitanje suvereniteta.

Abe
Gost
Abe
3 godine prije

Čovjek je živo – osoba je neživo. Spol je živo – rod je neživo. Prisjetite se admiralskog prava, ovo je put u društvo sa mentalitetom roja, ili zombifikacija.

žrec
Gost
žrec
3 godine prije

Kad vidim neke internet rasprave o Istanbulskoj kao i prije o kurikulumu, njezini lijevi branitelji uvijek sa visoka obraćaju oponentima s pitanjem “Jeste li je pročitali”? Da, mnogi je nisu pročitali bilo lijevi bilo desni, kao niti onaj kurikulum. Zato jer oba dokumenta svaki ima po nekoliko stotina stranica i… Pročitaj više »

Abe
Gost
Abe
3 godine prije
Reply to  žrec

Za npr. tisuću str. zakona treba ti radna skupina od po 3 specijalizirana čovjeka za svako poglavlje, to je ukupno 30-50 ljudi. Ne želiš da ti se nešto potkrade i znaš da druga strana gleda samo kako da ti uvali, a ti imaš neko zadano vrijeme da apsorbiraš složenu problematiku… Pročitaj više »

Balad
Gost
Balad
3 godine prije

Jeli u konvenciji spomenut rod ili nije, sasvim je irelevantno. Svatko kome se brani vlastiti izbor koji se tiče samo njega, ima pravo svom osporavatelju rascopiti glupu mu bundevu! Ja sam isključivo takav kakav jesam, i upad u moju privatnost jednak je nasilnom upadu u moj dom, na moje bližnje… Pročitaj više »

Sinisa
Gost
Sinisa
3 godine prije
Reply to  Balad

Balad sve ok ako to ostaje u domenu privatno;nije problem i izjasnjavanju vec nametanju….samo mi jedno opravdanje predoci o ukidanju mama i tata ili gospodja ili gospodjica,mislim da se ima prostora za sve ukuse i zelje a ne nametanje. WC,za mene izraz kulture a ne manifest sirokih pogleda.

Piretis
Member
Piretis
3 godine prije
Reply to  Balad

@Balad- Slobodno budi što god hoćeš, nemam ništa protiv. Ali, pokušaš li mojem djetetu ili unuku uvaliti svoju priču (rodnu priču) suočit ćeš se sa “obranom koja ničim nije ograničena”.

Bitte füllen Sie dieses Feld aus
Gost
Bitte füllen Sie dieses Feld aus
3 godine prije
Reply to  Piretis

Dobro, ali potom je potrebno imati skole i za jedne i za druge. U jednoj skoli se mogu slobodno odluciti i poucavati da je zemllja ravna ploca, a u drugoj neka se uci da Darwinova istrazivanja imaju smisla. Nikako, ni pod kojim uvjetima ne zelim da se nesto namece roditeljima… Pročitaj više »

Zvrk
Gost
Zvrk
3 godine prije

men’ je čudno kako su do turski tradicionalisti dopustili da ovako opsežna agenda se dopusti u njihovom gradu.

žrec
Gost
žrec
3 godine prije
Reply to  Zvrk

A šta misliš da među soroševom lovom u medijima i udrugama nije koji miliončić od nekog šeika? Neće ti za 50 godina biti bijelca u Europi kako je krenulo.

EU dismr
Gost
EU dismr
3 godine prije
Reply to  žrec

@žrec, iskreno, za 50 godina , zabole me 🙂

Baba
Gost
Baba
3 godine prije
Reply to  Zvrk

Zvrk uvjeren sam da se i tu skriva određena namjera, naime sa sve grotesknijim paradoksom uništavanje etike i morala. Kao npr Saudijska Arabija predsjedavajući UN-a za ljudska prava, Obama i Nobelova za mir, Oskar za Bijele Kacige itd itd itd…

bumbar
Gost
bumbar
3 godine prije

Samoproglašena elita tj. neoliberalni kartel testira svoj stav da je narod nemisleća stoka,.ili kako je Kissinger jednom rekao “useless eaters”. Uvjereni su da će ta nemisleća rulja prihvatiti svaku nenormalnost kao normalnost, samo ako dovoljno plate svoje marionete u raznim udrugama i na političkim položajima.

Spektator
Gost
Spektator
3 godine prije

Rodna ideologija je nastavak borbe elite protiv obitelji kao jedne otporne i relativno samostalne temeljne ćelije društva. Rodna ideologija kroz LGBT “zajednicu” razbija obitelj koja je ustvari jedino prorodno okruženje za podizanje ljudskog potomstva. Rodnom ideologijom mijenja se pojam oca i majke, pa u budućnosti valjda možemo očekivati da će… Pročitaj više »

Crodaemon
Gost
Crodaemon
3 godine prije

Ja ne znam koju izdaju, prevaru, podvalu ovom narodu treba napravit da skonta da prestane glasat za HDZ i SDP

Miki
Gost
Miki
3 godine prije

Svijetu žele vladati pedofili i ostali mentalno poremečeni ljudi.

Anarho
Famed Member
Anarho
3 godine prije

Kako mozemo pricati o konstruktivnim stavovima kada jedna strana bahato iznosi lazi da ova konvencija nema veze sa rodnom ideologijom i nudi “uzmi sve ili nista”? Kakve veze ima prenosenje clanka koji imaju informativni znacaj a temelje se na argumentovanoj i logicnoj kritici autora clanaka (koji mogu a i ne… Pročitaj više »

Bitte füllen Sie dieses Feld aus
Gost
Bitte füllen Sie dieses Feld aus
3 godine prije
Reply to  Anarho

Ne vidim vlastiti komentar ali vidim tvoju repliku. Pocekati cu, da se pojavi, pa mozemo nastaviti polemiku. Stvar je javna i zelim javno iznijeti svoje poglede, te da me javnost temeljem istih prosudjuje, a to nije moguce dok se ne pojavi moj komentar.

Anarho
Famed Member
Anarho
3 godine prije

Obrisani komentar nije imao veze sa tvojim pogledom na problematiku, vec kao sto sam rekao sa diskreditacijom portala. Samo si u jednom komentaru (ovim ispod) iznio svoje misljenje o problematici a i to je vise bilo obrazlozenje poveznice izmedju Crkve i protivnika rodne ideologije, a manje tvoj pogled na istu.

Bitte füllen Sie dieses Feld aus
Gost
Bitte füllen Sie dieses Feld aus
3 godine prije

@Redakcija Logično Razumijem da se netko ne slaze sa stavovima koje iznosim, ali mi nije bilo na kraj pameti da se netko ne slaze sa osnovnim principima polemiziranja. 5 negativnih glasova zato jer se drzim nacela da se ne moze polemizirati o necemu sto nije objavljeno. Mene osobno ne smetaju… Pročitaj više »

Bitte füllen Sie dieses Feld aus
Gost
Bitte füllen Sie dieses Feld aus
3 godine prije
Reply to  Anarho

Proslo je 7 sati otkako sam poslao komentar, koji jos uvijek nije vidljiv. Kuriozitet je u tome, da se tvoja replika moze procitati, ali ne i ono na sto repliciras.
To i nije praksa u svijetu ili grijesim?

Bitte füllen Sie dieses Feld aus
Gost
Bitte füllen Sie dieses Feld aus
3 godine prije
Reply to  Anarho

Konvencija nema veze sa PROMICANJEM (promicati = afirmativno govoriti o cemu) rodne ideologije vec se trazi zabrana diskriminacije po spolu i rodu. Ako se ogranicimo samo na spomen roda, mozemo jedino zakljuciti da konvencija implicira POSTOJANJE roda kao kategorije koja nije jednoznacna spolu. I to je sve sto se moze… Pročitaj više »

Anarho
Famed Member
Anarho
3 godine prije

Na zalost, komentar je obrisan od administratora, sto je razumljivo jer je komentar bio uperen u diskreditaciju LP umjesto da se bavio tematikom. Da nisam vidio tko je napisao komentar, vjerovatno bi ga i sam obrisao, a posto te cjenim kao covjeka koji je u stanju logicki argumentirati iznesene tvrdnje,… Pročitaj više »

Anarho
Famed Member
Anarho
3 godine prije
Reply to  Anarho

Ono “perfidno” ne zelim komentarisati jer taj naziv nije skladan sa realnoscu ovog clanka, u kojem se nista perfidno ne protura vec naprotiv, autor je iznio argumente koji su jasno predstavljeni. Nista perfidnog tu nema. Perfidno je povezivanje ovih jasno izrazenih i argumentiranih stavova, sa Crkvenim ucenjima. Impliciras da nereligiozan… Pročitaj više »

otpisani
Gost
otpisani
3 godine prije
Reply to  Anarho

Anarho
Pridružujem se bez rezerve!
…. a ono o “perfidnosti”, pa zar upravo Istanbulska Konvencija perfidno ne protura stavove, koje je skužio toliki broj ljudi, pa joj se protive (?)

Anarho
Famed Member
Anarho
3 godine prije
Reply to  otpisani

Pa da, IK jeste perfidno forsiranje sebicnih interesa LGBT organizacija, vecini. Perfidno zato jer se deklaracija predstavlja kao nesto “novo” sto bi trebalo stititi prava manjina i pred nasiljem u porodici, kao da smo trenutno u srednjem vijeku i kao da je drustvo do sada spaljivalo homoseksualce i glorificiralo nasilnike… Pročitaj više »

Bitte füllen Sie dieses Feld aus
Gost
Bitte füllen Sie dieses Feld aus
3 godine prije
Reply to  Anarho

Smatram da si svojim iscrpnim odgovorom (zahvaljujem ti) potvrdio cinjenicu da IK u sadasnjem obliku NE PROMICE rodnu ideologiju. Sumiram tvoje argumente (navodim ih tvojim redoslijedom): – IK ne donosi nista novo odnosno razlicito od dosadasnjih zakona – ukida se pravo vecine da ih se oslovljava kao otac ili majka… Pročitaj više »

Anarho
Famed Member
Anarho
3 godine prije

Moje spekulacije nisu nista vece od spekulacija da ce IK zaustaviti ili smanjiti nasilje u porodici, niti da ce se tolerancija do manjina njome povecati. Za nesto takvo potrebna je promjena svjesti, a ne vidim da je to moguce postici usvajanjem konvencija koje brisu granicu izmedju polova i uvode pojam… Pročitaj više »

progledajte više
Gost
progledajte više
3 godine prije

@bitte Pa ak nema veze sa nametanjem zakaj je tak bitno i toliko gurate( i to toliko lažete i muljate) da se to MORA takvo kakvo je skriveno prihvatiti?? Pa svi ostali koji se i protive i prozivaju ovaj trojanski konj da se izbaci i da se samo uzmu stvari… Pročitaj više »

Bitte füllen Sie dieses Feld aus
Gost
Bitte füllen Sie dieses Feld aus
3 godine prije

@progledajte vise Zasto mene smatras za nekoga tko gura da se IK mora prihvatiti? Nisam je pisao, a citao sam samo ono sto je preneseno u tekstu iznad. Kakvi su ti to argumenti kada se pozivas na “sve ostale koji se protive”?Pa imas valjda svoju glavu kojom mislis ili za… Pročitaj više »

progledajte više
Gost
progledajte više
3 godine prije

@bitte Ti još nisi sam dokazao da ove dvije nisu lagale jer je to jednostavno nemoguće jer bi ti onda lagao da one nisu lagale. Sam veliš da ni nisi pročitao a i kad bi pročitao tvrdio bi isto znaš većina tih dokumenata jest čisto suhoparno šivo od kojeg trebaš… Pročitaj više »

Piretis
Member
Piretis
3 godine prije

@pogledajte više- Gubiš vrijeme. Takvi kao @Bitte… se periodično javljaju, glumeći zaštitnike slobode misli, i onda naglo nestanu. Ignoriraj ga i brže će nestati.

čitatelj portala
Gost
čitatelj portala
3 godine prije

Žele razoriti obitelj kao temeljnu ćeliju društva. To se gura ispod stola.

cool
Gost
cool
3 godine prije

Srž problema “Istambulske konvencije” se je znao od prvog trenutka; to je – smanjenje nataliteta ljudi, promocija Antikrista s dolaskom na vlast, sve protivnike pobiti i preživjele čipirati; nadam se, kod svih pametnih i bistrih to se nikad neće dogoditi (pojedinaca). Razglabanje i pojašnjenja zakonskih zamki konvencije su dobra ali… Pročitaj više »

Dundić
Gost
Dundić
3 godine prije

niti Markić, niti Sarnavka. To su prikazi dva zla, čekić i nakovanj između kojega se svi nalazimo – s jedne strane ekstremna, prostačka i faktički neonacistička desnica, a s druge hibridna ljevica, globalizam i taj novi totalitarizam koji galopira. Istanbulska konvencija ? koga briga – ne štiti ništa što se… Pročitaj više »

vladek68
Gost
vladek68
3 godine prije

Ne mogu vjerovati da i vaš portal podržava katolibanske reakcionarne principe.Istanbulska konvencija dodiruje spornu rodnu teoriju samo načelno,a ključna je zaštita žena,majki i djece.Ovo gore opisano je tzv.radikalna rodna teorija,a ne ono što tom teorijom ljudi tvrde u osnovici.Doslovno je odvratno kada crkvena mizoginija dobiva podršku od,inače vrlo kvalitetnog i… Pročitaj više »

Dundić
Gost
Dundić
3 godine prije
Reply to  vladek68

Ey, pretjeruješ, mislim da je ovo upravo potrebna kritika iz necrkvenih i nedesničarskih redova. Ja vidim glavni problem što konvencija dalje jača nadnacionalne institucije, zatim što faktički na mala vrata uvodi nekakvu kolektivnu odgovrnost – što je to nasilje nad ženama, zar nije krivnja individualna u svakom slučaju – zar… Pročitaj više »

Piretis
Member
Piretis
3 godine prije
Reply to  Dundić

@Dundić- Radi se o samo jednom- Istambulskoj konvenciji. Nevažno je jesu li na istoj strani i moji politički ili svjetonazorni protivnici. Sada smo na istoj. Možemo se razmimoilaziti u svemu drugom ali u ovom smo zajedno. I jedino zajedno možemo spriječiti da nam uvale ono što niti trebamo niti hoćemo.

progledajte više
Gost
progledajte više
3 godine prije
Reply to  Piretis

@dundić i onda kasnije Piretis koliko god se ne slagal s vama ili drugima u nekim stvarima ovo je prebitna stvar za budućnost čovječanstva i kak ti veliš sviđalo se tebi ili ne tko donosi istinu(a to je i bit ovog članka tko LAŽE tko uvodi kukavičja jaja u gnijezdo)… Pročitaj više »

Abe
Gost
Abe
3 godine prije
Reply to  Dundić

Kakvo hvatanje u kolo, slučajnost da dijeliš neki stav sa Esih? Zašto je to nemoguće? Ni sam nisam obožavatelj rečene. Usporedbe sa idilom su ipak pretjerane do bola.

progledajte više
Gost
progledajte više
3 godine prije
Reply to  Abe

@abe
ovo se odnosi na mene za Esih ili nekog drugog??

Piretis
Member
Piretis
3 godine prije
Reply to  vladek68

@vladek- A da nisi polupao lončiće? Ne može se biti na strani “rodne teorije samo načelno. To ti je ko s trudnoćom, ne može se biti malo trudan, ili jesi ili nisi.

Carlosan
Gost
Carlosan
3 godine prije
Reply to  vladek68

Zanimljivo mi je kad mi netko gura pod nos papir i pritisce da potpisem. Necu potpisat i sta onda. Koje silovanje. Potpisi, potpisi, ptotpisi. Necu potpisat jer mi se ne svidja. Tocka. Ovi nazovi ljevicari su jako tihi kad sdpovci mlate zene i vrlo bucni kad ostali mlate zene. Zene… Pročitaj više »

Nena
Gost
Nena
3 godine prije
Reply to  vladek68

Vladek68 Dala bih vam vise pluseva da mogu

budi pozitivan
Gost
budi pozitivan
3 godine prije
Reply to  Nena

@nena
plusevi koji su tebi dati puno govore

pametnom dosta

ubuduće
Gost
ubuduće
3 godine prije
Reply to  Nena

@budi pozitivan
da da dobra dobra

pogađa bit a tek kad se vidi odnos zeleno crveno kod nene brijem da se sva zacrveni

njonjo
Gost
njonjo
3 godine prije

pisao je neki dan neki fratar da je prihvaćanje konvencije platforma koja će omogućiti ženama da se lažno predstavljajući uvuku u svećenićke redove, a to je prvi korak nebili zasjele u svetu stolicu. tko želi razumjetć, tko ne želi, njemu na volju.

Bred daj Pit
Gost
Bred daj Pit
3 godine prije

Prof Matko Marušić je stari lažljivac i manipulator što se zna već desetljećima na medicinskom fakultetu u Splitu. Vjerovati takvoj osobi, pa sasvim je jasno ili si političar ili si lud. A on jest političar i od toga živi, da nije politike davno bi prodavao salatu na pazaru. Politika –… Pročitaj više »

Koba
Gost
Koba
3 godine prije
Reply to  Bred daj Pit

I to je sve, ništa o tekstu već odmah ad hominem. Znaš što je fnašizam. To ti kad zakon o tobožnjem sprječavanju nasilja u obitelji spominje jedan spol kao žrtvu, a drugi kao nasilnika. Kad 0,01% populacije kroz razne financijske i političke centre moći nameće ostatku svoju nakaradnu antisocijalnu ideologiju.… Pročitaj više »

Jole
Gost
Jole
3 godine prije
Reply to  Koba

@Koba – ukratko,najgore smeće i ološ.

Jole
Gost
Jole
3 godine prije
Reply to  Bred daj Pit

Tipičan komentar pripadnika soroševog krda.Takvi ste vi,govorite o jeziku mržnje,a oči bi kopali,.No vaše vrijeme polako prolazi,a vaš glavni sponzor,nakaza zvana Soroš je odavno raskrinkana.Profesor je lažov,a niti jednu njegovu tvrdnju nisi demantirao jer si propalica i plaćenik retardirane ideologije koja je gora od komunizma i fašizma zajedno.No obje su… Pročitaj više »

splićo
Gost
splićo
3 godine prije
Reply to  Bred daj Pit

Nisi ti profesoru ni do pete.
Bolest je bolest, bez obzira koliko mi šutjeli o tome.

zlatan
Gost
zlatan
3 godine prije
Reply to  Bred daj Pit

BRED DAJ PIT, to je nažalost istina, pričali mi neki ljudi o tome prof.dr.pr.mr Marušiću.

budi pozitivan
Gost
budi pozitivan
3 godine prije
Reply to  zlatan

@zlatan
pričala meni neka baba da je njoj pričal neki frajer da je pričala neka baba da su neki rekli da je zlatan u biti svemirac.
Zgleda da je to fakat istina.
nažalost

Bitte füllen Sie dieses Feld aus
Gost
Bitte füllen Sie dieses Feld aus
3 godine prije

Reakcije (komentari) na ovaj tekst su znacajne jer pokazuju koliko je svatko ponaosob otporan na dirigiranje i promatranje svijeta izvan drustvenih predlozaka. Nije ovdje rijec samo o IK, ulozi su daleko veci. Kada se pogleda na cijelokupno drustvo, kako se zivi, odnosno kako se vegetira, te tko se zaista zauzima… Pročitaj više »

Abe
Gost
Abe
3 godine prije

Plus za literarni dar stvarno dobro nije cinizam

njonjo
Gost
njonjo
3 godine prije

ma hajte molim vas zatucani katolibani i još poneki koji veleumno raspravljate o lingvističkim akrobacijama u tumačenju konvencije, zar stvarno mislite da će se u banana republjik rh, čija vrhovna izvršna i sudska vlast ne poštuje i provodi svoj vlastiti ustav i zakone zamarati provođenjem neke konvencije koja će biti… Pročitaj više »

Koba
Gost
Koba
3 godine prije
Reply to  njonjo

To može biti slučaj u Turskoj kojoj taj potpis ne zanči ništa i gdje se i dan danas dogovaraju brakovi i u BiH gdje država doslovno i ne postoji. Za RH baš i ne znam. Samo znam da se otvara prostor za pravne tužbe i more “sigurnih kuća” i edukacijskih… Pročitaj više »

Dundić
Gost
Dundić
3 godine prije
Reply to  Koba

Potpisujem ovaj lucidan post

splićo
Gost
splićo
3 godine prije
Reply to  Koba

Oduzmu ti djecu i daju na usvajanje homo-bolesnim (istospolnim) parovima.

zlatan
Gost
zlatan
3 godine prije
Reply to  Koba

KOBA, jesi li siguran da se u Turskoj baš dogovaraju svi brakovi? Hm, ima dogovaranja brakova svuda po Svijetu, čak i u naslobodoumnijim zemljama. Znaš ono, agencije za brakove….

ssss
Gost
ssss
3 godine prije

Idemo preko 100!

tadaaa
Gost
tadaaa
3 godine prije
Reply to  ssss

otišli preko 200
možda bude i 300,al ima tu trolova koji bi pisali o svem i svačem sam da se ne piše ono kaj je bitno tko tu LAŽE i da istina ne izađe na vidjelo.

zlatan
Gost
zlatan
3 godine prije

Zar mi u našim bogatim slavenskim jezicima nemamo tri roda? Npr. OVAJ dječak, OVA djevojčica, OVO dijete? Inače ovi ekstremni desničari kao ovaj medicinar, ili gđa.Markić i slični, koliko ja znam, oni su i protiv vegetarijanstva, posebno veganstva, ili vježbanja hatha-yoge, i nekih sličnih vještina. Umjesto šta mlate praznu slamu,… Pročitaj više »

Piretis
Member
Piretis
3 godine prije
Reply to  zlatan

@zlatan- Nije ovdje riječ o veganstvu ili yogi, niti je ovo razgovor o tome kako postati pelivan. Riječ je o tome hoćemo li da nam djecu odgajaju našminkani stričeki sa perikama i u šosevima, hoćemo li da ih uče da je OK ako se upucavaju istom spolu i kako nisu… Pročitaj više »

zlatan
Gost
zlatan
3 godine prije
Reply to  Piretis

PIRETIS, pišeš gluposti. Gdje to piše da će djecu odgajati stričevi u suknjama, daj ne lupaj gluposti? Znaj, konzervativci i tradicionalisti su svojedobno barem po našim manjim mjestima, izvrgavali ruglu invalidne osobe. Pa su za hromim ljudima po ulici u Dalmaciji vikali. coto !!! (coto, talijanizam, ćopav, hrom). Ili su… Pročitaj više »

Piretis
Member
Piretis
3 godine prije
Reply to  zlatan

@zlatan- Nije prvi put da se kačimo (konkretno o ovoj temi) nas dvojica. I nikad nismo uspjeli usuglasiti stavove a bojim se ni nećemo. Slobodno se nastavi boriti za (“civilizirano”) društvo u kojem će sve što je bilo normalno prije 30 godina postati nazadno i out, a sve gadljivo će… Pročitaj više »

zlatan
Gost
zlatan
3 godine prije
Reply to  Piretis

PIRETIS, pjesmica:
Na oltaru misu drži pop,
na ratištu puca top-:)!