fbpx

Protuzakonitost obveze nošenja maski

Maske

Zakonsko uporište za uvođenje bilo koje mjere mora biti svrsishodnost. Ako mjera nije svrsishodna, nije zakonita. Osim svrsishodnosti, svaka mjera mora imati više dobrobiti od štete.

U čl. 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (dalje u tekstu:  ZOPZ) piše da se „obaveza pravilnog nošenja maski za lice ili medicinske maske uvodi „radi sprječavanja i suzbijanja zaraznih bolesti“.

O (NE)SVRSISHODNOSTI NOŠENJA MASKE RADI SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA ZARAZNIH BOLESTI

Standardom EN 149:2001 Europski komitet za standarde propisao je svojstva i način testiranja koja moraju zadovoljiti respiratorni zaštitni uređaji (dalje u tekstu: respiratori).

https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_LANG_ID,FSP_PROJECT:25,32928&cs=16A7E84D9B3DBEF989484ACA0588AF80B

Zaštitne uređaje razvrstao je u 3 klase po kvaliteti zaštite; FFP1, FFP2 i FFP3 (vidi tablicu 1.) Najnižu kvalitetu zaštite pružaju FFP1 respiratori koji pri 95 L/min protoka smiju propuštati najviše 22 % zraka prema unutra bez ikakve filtracije. Od ostalih 78 % zraka koji prolazi filtraciju, minimalno 80 % čestica do veličine 600 nm treba biti zaustavljeno na filteru.

Protuzakonitost obveze nošenja maski 1
Tablica 1. Minimalne performanse klasa respiratornih zaštitnih uređaja

FFP2 respiratori već moraju zadovoljiti veću zaštitu, pa tako bez filtriranja smiju prema unutra propustiti do 8 % zraka, a od volumena zraka koji filtriraju trebaju zaustaviti minimalno  94 % čestica veličine do 600 nm. FFP3 maske još malo podižu tu zaštitu, pa bez filtriranja smije proći maksimalno 2 % zraka, a od preostalog udjela filtriranog zraka trebaju odstraniti najmanje 99 % čestica veličine manje od 600 nm.

Zakonodavac je propustio napisati na koju od ta tri stupnja zaštite se odnosi „obaveza pravilnog nošenja maski za lice ili medicinske maske“, čija svrha je sprječavanje i suzbijanje zarazne bolesti. Međutim, ZOPZ-om su jedinice regionalne uprave i država dužne osigurati provođenje mjera, a s obzirom na to da su učenici u školama dobili pamučne maske, zakonodavac očito smatra da će pamučne maske ispuniti svrhu propisivanja obveze tj. „spriječiti i suzbiti zaraznu bolest“.

Međutim, državni inspektorat je javno rekao da se pamučne maske ne smiju oglašavati kao zaštitne.

https://www.telegram.hr/politika-kriminal/drzavni-inspektorat-potvrdio-pisanje-telegrama-pamucne-maske-koje-proizvodi-drzavna-tvrtka-ne-mogu-nositi-oznaku-zastitne-maske/

https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/pamucne-perive-maske-ne-smiju-se-oglasavati-kao-zastitne—599431.html

https://www.glasistre.hr/hrvatska/inspektorat-pamucne-perive-maske-ne-smiju-se-oglasavati-kao-zastitne-maske-632046

http://hr.n1info.com/Vijesti/a495297/Inspektorat-Pamucne-perive-maske-ne-smiju-se-oglasavati-kao-zastitne-maske.html

https://sibenski.slobodnadalmacija.hr/sibenik/vijesti/hrvatska-i-svijet/drzavni-inspektorat-nalozio-perive-pamucne-maske-ne-smiju-se-oglasavati-kao-zastitne-maske-1012438

https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3672475/inspektorat-upozorio-pamucne-perive-maske-ne-smiju-se-oglasavati-kao-zastitne-maske/

Državni inspektorat piše da se samo FFP2 i FFP3 respiratori smiju oglašavati kao zaštitni. Već je 22 % propuštanja zraka prema unutra kod FFP1 respiratora previše da bi ih se smjelo oglašavati kao zaštitne. Međutim, i kirurške i pamučne maske pružaju još manju zaštitu od FFP1 respiratora. Koliko manju zaštitu pružaju nije poznato jer se za njih niti ne zahtijeva certifikat koji bi dao odgovor na to pitanje. Znači, platnene i kirurške maske od zaraze neće zaštiti onoga tko ih nosi.

Međutim, mediji, članovi stožera i neki koji sebe nazivaju strukom izveli su inverziju. Počeli su narod uvjeravati da masku nosimo radi zaštite drugih, da unuci ne bi ubijali bake i djedove, te druge nebuloze. To su nebuloze jer NITI za jedan respirator standarda EN 149:2001 ne propisuje se propusnost maske prema van. Taj standard propisuje zaštitu samo za korisnike respiratora (propusnost i postotak filtracije prema unutra), a ne propisuje da li korisnik respiratora na bilo koji način štiti druge ljude (propusnost i postotak filtracije prema van). To se vidi i u sažetku opisa standarda na poveznici https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_LANG_ID,FSP_PROJECT:25,32928&cs=16A7E84D9B3DBEF989484ACA0588AF80B

Presliku naslovne strane te web stranice prilažem niže u tekstu.

Protuzakonitost obveze nošenja maski 2

Na njoj u sažetku piše: “This European Standard specifies minimum requirements for filtering half masks as respiratory protective devices to protect against particles except for escape purposes.“

Prijevod navedenoga bi glasio: Ovaj Europski standard specificira minimalne uvjete filtriranja POLU-maski kao respiratornih zaštitnih uređaja za zaštitu protiv ČESTICA osim onih koje su izdahnute.

U tom sažetku Europski komitet za standarde jasno naglašava da respiratori vrše odstranjivanje čestica samo u jednom smjeru, prema korisniku istih, zato ih i naziva polu-maskama. Ovo je vrlo važno pa ćemo to još jednom naglasiti. Standard EN 149:2001 definira polu-maske, tj. definira minimalne uvjete samo za propusnost prema korisniku respiratora. On ne govori o filtraciji izdahnutog zraka.

Kad se malo bolje razmisli, postaje logično. Naime, ako bi respirator zadržavao izdahnuti zrak, svi izdahnuti patogeni ostajali bi u malom volumenu zraka između respiratora i lica te bi im se samim tim svakim izdahom povećavala koncentracija. To bi imalo negativne posljedica za zdravlje onoga tko nosi masku, stoga samim time ta maska više ne bi bila zaštitna za onoga tko ju nosi.

Osim toga, veći problem je trenutni dizajn FFP x (x=1,2,3) respiratora (koji je prilagođen standardu za koji su napravljene) te zbog svog dizajna ne mogu zadržati izdahnuti zrak. Kada bi ga one zadržavale, taj izdahnuti zrak bi stvarao pritisak unutar maske te bi odmicao masku s lica, a samim time zrak bi izlazio između maske i lica nefiltriran.

Dapače, upravo zbog toga i FFP3 maske posjeduju polupropusne filtere kojima je zadaća da maksimalno propuštaju zrak prema van. Dakle, čak niti maske koje zadovoljavaju EN 149:2001 standard nisu dizajnirane da filtriraju izdahnuti zrak. U sve ovo se možete osvjedočiti i na videu koji možete pronaći na ovoj poveznici.

https://videos.files.wordpress.com/4egEyh2b/masks-aerosols-dr-ted-noel_dvd.mp4?fbclid=IwAR3grwVR8K7MxPuJeLOyg-PGPazbVGML11xAuvH1SqZzFP9cWzVzZUVi0Vw

Kako sam već napisao standard EN 149:2001 definira opremu za osobnu zaštitu, a ne za zaštitu drugih. A podlogu za takvo djelovanje ima u  dokumentu naziva:

CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND DIGNITY OF THE HUMAN BEING WITH REGARD TO THE APPLICATION OF BIOLOGY AND MEDICINE: CONVENTION ON HUMAN RIGHTS AND BIOMEDICINE

čija je odluka o proglašenju izašla u NN 13/03 i koja se u digitalnom obliku može pronaći na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2003_08_13_109.html

Na temelju čl. 1, čl. 2. i čl. 5. navedene Konvencije, interes i dobrobit ljudskog bića imaju prednost nad interesima društva ili znanosti i to se jamči svim ljudskim bićima bez diskriminacije. Osim toga, za bilo koji zahvat koji se odnosi na zdravlje, a stožer nas uvjerava da se nošenje maske odnosi na zdravlje odnosno sprječavanje bolesti, onaj na koga se odnosi treba dati slobodan pristanak. Nadalje, toj osobi prethodno treba dati odgovarajuće informacije o svrsi i prirodi zahvata i NJEGOVIM POSLJEDICAMA I RIZICIMA. Za maske nam stožer nije dao informacije o posljedicama i rizicima njihova dugotrajnog nošenja niti su do današnjeg dana napravljena znanstvena istraživanja koja bi dala odgovor na to pitanje.

ČAK I KADA BI MASKE USPORILE ŠIRENJE ZARAZE, TO BI IMALO VIŠE ŠTETE NEGO KORISTI

Na temelju podataka objavljenih na web stranici HZJZa https://www.hzjz.hr/aktualnosti/covid-19-izvjesce-hzjz-a/?fbclid=IwAR0tcmoVgIk02pXFwtPj0afNdIY3qav6He6hCH0pl9zyDfEfNNrq6hFN92c

na kojima je prikazan broj preminulih SA COVIDOM-19 do 20. 12. 2020. izračunana je vjerojatnost smrti S COVIDOM-19 po dobnim skupinama:

Protuzakonitost obveze nošenja maski 3

U tablici je prikazan službeni broj preminuli s COVIDOM-19 po dobnim skupinama te ukupni broj ljudi u tim dobnim skupinama prema popisu stanovništva iz 2011 godine. Dijeljenjem broja preminulih s ukupnim brojem ljudi dobije se vjerojatnost smrti s COVIDOM-19 za tu dobnu skupinu, što je izračunano u četvrtom stupcu. Ti brojevi vam ne znače baš puno ako ih ne stavite u kontekst (kako to Faktograf voli reći i cenzurirati). Kontekst je taj da usporedite koliko je smrtnost veća u odnosu na dobnu skupinu s najmanje umrlih. U ovom slučaju to je dobna skupina od 0-9 godina s tim da u toj skupini nema niti jednog preminulog od COVIDA-19, pa onda sve druge koje imaju preminule od COVIDA-19 imaju beskonačno veću vjerojatnost umiranja. Baš i nismo dobili kontekst za razumijevanje tih podataka. Zbog toga sam za usporedbu uzeo dobnu skupinu koja ima najmanju smrtnost različitu od nule, a to je dobna skupina od 10-19 godina.

U usporedbi s njom dobna skupina od 20-29 godina ima 3,5 puta veću smrtnost, a dobna grupa od 30-39 godina 9 puta. Svaka sljedeća starija dobna skupina ima sve veću smrtnost. Primijetimo da dobna skupina od 80-89 godina ima 4 300 puta veću smrtnost od dobne skupine od 10-19 godina. S obzirom na to da su ljudi vizualna bića, još više konteksta možemo dobiti ako te podatke prikažemo grafički.

Protuzakonitost obveze nošenja maski 4

Međutim, kako bismo uopće vidjeli najmanje vrijednosti na grafu kada se one razlikuju za više od 100 puta od linearnog bolji je logaritamski prikaz.

Protuzakonitost obveze nošenja maski 5

Razvidno je da vjerojatnost smrti s COVIDOM-19 raste s godinama života. To znači da ako prebolite COVID-19 za godinu dana, a ne recimo sada, veća je vjerojatnost da ćete umrijeti. S obzirom na to da sa starosti raste vjerojatnost da ćete umrijet od COVIDA-19, postavlja se pitanje zašto su onda uopće uvedene mjere koja trebaju „usporiti širenje zaraze“ te vas zaraziti nekada kasnije u životu kada ćete biti stariji i samim time imati veću šansu da umrete od te bolesti? Zašto bolest ne biste preboljeli dok ste mlađi i dok imate veću šansu da je prebolite? Iz toga je očito da je bilo koja mjera koja je uvedena radi usporenja širenje zaraze, a stožer predstavlja svrhu uvođenja obaveznog nošenja maske upravo time, kontraproduktivna, tj. ubit će više ljudi nego da ta mjera nije uvedena.

Međutim, HZJZ, Nacionalni stožer civilne zaštite i ostali su i tu napravili inverziju koja dokazano nema podloge u znanosti, te govore da će cjepivo spasiti od pandemije. U tom slučaju kratkotrajno nošenje maske, kada bi one usporavale širenje zarazne bolesti, što smo dokazali da nije točno, možda i može imati smisla, ako dođe cjepivo koje će donijeti CJELOŽIVOTNI IMUNITET. Međutim, cjepivo ne pruža cjeloživotni imunitet. A to znači da će cjepivo, u najboljem slučaju ako ne dobijete koju nuspojavu, samo odgoditi prebolijevanje bolesti za kasniji period u vašem životu kada ste stariji i kada postoji veća šansa da umrete od bolesti.

Između ostaloga to vam govori i uputa o cjepivu. Nju možete pronaći na sljedećoj poveznici.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_hr.pdf

Na njezinoj 4. stranici piše:

„Trajanje zaštite stečene ovim cjepivom nije poznato i još se utvrđuje u kliničkim ispitivanjima koja su u tijeku.“

Osim toga, isto o provedenim kliničkim istraživanjima govori i izvješće Pfizera, koje možete pročitati na sljedećoj poveznici:

https://pfe-pfizercom-d8-prod.s3.amazonaws.com/2020-11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020.pdf

Pfeizer (cjepivo koje je jedino dobilo odobrenje za uporabu na teritoriju Republike Hrvatske u trenutku pisanja ovog teksta) javno navodi da ne zna hoće li njegovo cjepivo proizvesti imunitet te da to uopće niti nije bio predmet njihova istraživanja. Onda, također, da ne zna niti koliko dugo će imunitet trajati.

U trećoj fazi kliničkog istraživanja proizvođač je jedino tražio odgovor na pitanje hoće li cjepivo spriječiti simptome bolesti COVID-19. Međutim, niti tu nisu bili baš uspješni jer su među cijepljenima zabilježili i jedan teži oblik bolesti, pa onda očito nije točno da cjepivo sprječava teži oblik bolesti i 7 lakših oblika bolesti. A to je opet dokaz da cjepivo ne sprječava širenje zaraze, jer ako ne sprječava pojavu bolesti, onda ne može niti spriječiti da cijepljena osoba zarazi drugu. Drugim riječima Pfeizerovo cjepivo u kombinaciji s nošenjem maske ne sprječava niti suzbija bolest. Ako maska i cjepivo ne postižu zaštitu, onda mjera uvođenje maski nije ispunila svoju svrhu i treba je odmah ukinuti.

Osim toga i epidemiolog Branko Kolarić, član vladinog savjeta, kaže: “Cijepili se ili ne, maske ćete morati nositi i dalje…“

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1034347237050846&id=100014267379074

Također i ministar zdravstva i ravnatelj HZJZ-a govore da će i nakon cijepljenja nošenje maske biti obavezno. To, očito je, također potvrđuje da cjepivo ne daje imunitet ako se maska i dalje  mora nositi kako bi se izbjeglo širenje zaraze.

Nadalje, i glavna istraživačica Svjetske zdravstvene organizacije, Soumya Swaminathan, izjavila je: “ I don’t believe we have the evidence on any of the vaccines to be confident that it’s going to prevent people from actually getting the infection and therefore being able to pass it on„

U prijevodu bi to bilo: „Ne vjerujem da postoje sigurni dokazi da će ijedno cjepivo spriječiti da ljudi obole i samim time da prenesu zarazu na druge.“

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1029720014180235&id=100014267379074

Iz toga bismo mogli zaključiti da niti buduća cjepiva neće sprječavati širenje bolesti. Zašto onda država kupuje takva cjepiva? Također, zašto ljudi nose maske?

Cjepivo će kod određenog, većeg broja ljudi odgoditi prebolijevanje bolesti za neko kasnije vrijeme kada je veća šansa da umru od bolesti COVID-19.

No to je osnovni problem s cjepivima. Cjepiva ne pružaju cjeloživotni imunitet, a to znači da samo odgađaju prebolijevanje bolesti za kasnije. Ako je još smrtnost od bolesti takva da raste s godinama života, a to vrijedi za većinu bolesti, onda će cjepivo prouzročiti više smrtnih slučajeva nego u slučaju da nije bilo cijepljenja. To vrijedi za cjepiva koja su razvijana desetljećima i koja se koriste desetljećima, kao npr. BCG cjepivo koje djeca prime još u rodilištu a koje je „obavezno“ još od 1948 godine.

https://drive.google.com/file/d/1HLWFLXO4uAlClpIGX_ZNive7I9bq2r9d/view?usp=sharing

Sada se samo postavlja pitanje koliko vremena će proći dok to isto utvrdimo i za ovo, na brzinu napravljeno cjepivo kada to vrijedi čak i za cjepiva koja su po deset godina razvijana i koja su 70 godina u uporabi?

Isto tako, s bolesti COVID-19 i virusom SARS-CoV-2, imamo dodatne nedoumice jer za virus (SARS-CoV-2) nikada nije dokazano da uzrokuje bolest (COVID-19). Nikada nije dokazano na koji se način virus širi. Zato je nejasno zašto zakonodavac bez ikakvog dokaza pretpostavlja da se virus širi zrakom. Ako nije dokazano da se BOLEST širi zrakom i da je prijenosnik virus, zašto je zakonodavac propisao obvezu nošenja maske? Ili još gore, zašto vam brane ulazak u neke institucije ako ne dezinficirate ruke kemikalijama koje su štetne za vaše zdravlje? Gospodo, nikada nije dokazno da se virus prenosi rukama.

Još je čudnije da je zakonodavac u članku 47. ZOPZ-a jedino kod bolesti COVID-19 napisao da je uzrokuje virus SARS-CoV-2, što nije nikada dokazano, dok za niti jednu drugu zaraznu bolest nije naveo uzročnika.

SAŽETAK

Niti medicinske niti platnene maske od virusa ne štite niti onoga tko ih nosi, niti druge. To tvrde i Državni inspektorat Republike Hrvatske i Europski komitet za standarde. Maske ne sprječavaju i ne suzbijaju zarazne bolesti tj. nisu svrsishodne. Već je to dovoljan razlog zbog kojega stožer nikada nije trebao donijeti odluke koje se tiču nošenja maski.

Postoji još jedan razlog zašto odluke nisu donijete na dobrobit građana. Službeni podaci HZJZ-a o broju umrlih s COVIDOM-19 nedvojbeno pokazuju da što ste stariji to je veća vjerojatnost smrti s COVIDOM-19. To znači da onaj tko želi usporiti širenje virusa može samo prouzročiti više umrlih nego što bi ih bilo da nije uvodio mjere za usporavanje širenja virusa. Zaključno, kada bi maske i mogle usporiti širenje virusa, a ne mogu, to bi bilo kontraproduktivno odnosno izazvalo bi više štete nego koristi.

Stoga je jedino što mogu zaključiti to da oni koji uvode obvezu nošenja maske (i preporuke cijepljenja cjepivom koje ne pruža doživotni imunitet) za cilj imaju povećati broj umrlih.

Za kraj, nadam se da će Faktograf biti sretan s načinom na koji brojke stavljam u kontekst.

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.


Posjetite naš novi video kanal na platformi Odysee i obvezno se registrirajte, kao i najveću arhivu alternativnih video snimaka Jubitu.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
332 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Mölltaler
Gost
Mölltaler
1 godina prije

Maske ionako nemaju svrhu zaštite bilo koga od bilo čega.
Svrha im je ponižavanje, maltretiranje, trovanje onih koji ih nose i kao takve savršeno služe onom čemu su i namijenjene.

shumadinac
Gost
shumadinac
1 godina prije

“ČAK I KADA BI MASKE USPORILE ŠIRENJE ZARAZE, TO BI IMALO VIŠE ŠTETE NEGO KORISTI” Molim redakciju da ne objavljuje tekstove ovog blentona – on pravi više štete nego koristi. Naravno da maske koje nosimo nisu apsolutna zaštita, apsolutna zaštita je oprema koja se nosi u biološkim laboratorijama najvišeg rizika.… Pročitaj više »

Dokurčilomi
Gost
Dokurčilomi
1 godina prije

Sve stoji ali se i prema zakonu prije toga mora proglasiti karantena ili izvanredna situacija.

Coca Corona
Gost
Coca Corona
1 godina prije

,,Na njezinoj 4. stranici piše:

„Trajanje zaštite stečene ovim cjepivom nije poznato i još se utvrđuje u kliničkim ispitivanjima koja su u tijeku.“,,

nonwo
Gost
nonwo
1 godina prije

VIDEO:Benn Swann – Koji je najveći problem s cjepivima za C0VID? – s prijevodom
dokumentarac
U 10 minuta, Benn se slaže s Danijelom.

Ganicus
Gost
Ganicus
1 godina prije

Kad cemo poceti govoriti zapravo o cemu se ovdje radi.Ovdje se radi po klasicnom drzavnom udaru koji sprovode cionisti kabalisti nazovite ih kako god hocete.Sve ove mjere koje se provode od propusnica zabrana okupljanja ograničavanja kretanja se primjenjuju kad neka drzava izvrsi okupaciju druge ili neki diktator preuzme vlast.Ovo je… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
1 godina prije

Rezultati meta-studije SZO o maskama za lice (The Lancet) Autori Lancetove meta-studije priznaju da je sigurnost dokaza u vezi s maskama za lice “niska”, jer su sve studije promatračke i nijedno nije randomizirano kontrolirano ispitivanje (RCT). WHO je sama priznala da se njezine ažurirane smjernice politike maske za lice ne… Pročitaj više »

Tupko Glupko
Gost
Tupko Glupko
1 godina prije

Unatoč svemu ovome što ste napisali i što zna svaki građanin koji se želi informirati, krema našeg sudstva u Ustavnom sudu Republike Hrvatske 14. rujna 2020. donijela je Odluku u kojoj tvrdi da je obveza korištenja maski za lice ili medicinskih maski određeno osporenim odlukama Stožera, predstavlja nužnu mjeru poduzetu… Pročitaj više »

Pošteni zagrepčanin
Gost
Pošteni zagrepčanin
1 godina prije

Pozdrav svim kolegama, a onima kojima još nije jasno……………zapamtite ovaj komentar. Kill gates i njegova klika idu prema tome da se cjepi starija tj. odrasla populacija u svijetu jednom godišnje. Krenuli su sa cjepivima protiv gripe prije 10tak godina, ali bio je slabi odaziv u svijetu, nakon toga je propala… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 godina prije

Bla bla bla i tako iz dana u dan otkrivamo umjesto 8458 dokaza da je sve prevara, mi otkrijemo 8459 dokaz! Naravno taj posljednji nece nista promjeniti kao ni posljednjih par tisuca. Tko je shvatio, shvatio je tko ne zeli taj nece i gotovo! Nema vise! Sad je kako bi… Pročitaj više »

branimir zrilić
Gost
branimir zrilić
1 godina prije

Što se tiče svrsihodnosti mjera nošenja nagubica “Stožer”je o pravu.Zašto?Pa svrha i nije spriječavanje širenja zaraze već ostvariti prekarni odnos kod onih koji nose te nonsense na svojim “licima”.Zbog toga se mentalna KoVidi zaraza i dalje širi.

viktor
Gost
viktor
1 godina prije

-Mirko, stavi masku!
-Uh, hvala Slavko. Spasio si mi zivot!

Mrčikola
Gost
Mrčikola
1 godina prije

Al” ga majstor opravi, svaka mu čast.

Legendarni Grk
Gost
Legendarni Grk
1 godina prije

Još jedna zahvala Faktografu što nas brane od istine:

https://www.youtube.com/watch?v=XgGuEynw4TY&feature=emb_title

nonwo
Gost
nonwo
1 godina prije

Krunoslav Capak, 24.3.2020. (Tportal): „Ne tražite od ljudi da nose maske prilikom ulaska u trgovine, pošte… To nema smisla kod zdravih ljudi“;
Maja Grba-Bujević, 24.2.2020. (RTL Direkt): „Koronavirus ne možete zaustaviti maskom, ona vas neće zaštititi. Zato ih ne kupujte“;
U to su doba govorili istinu.

Joe
Gost
Joe
1 godina prije

Ajd dobjasnite goyimima???

autor_itet
Gost
autor_itet
1 godina prije

Neslazem se opcenito za dob, jer ni u dobi nije svak isti, i o tome bi se dalo raspravljati jer tako putem statistike se pravi diskriminacija prema onim zdravim starim pojedincima koje se uzima pod vecinu,stoga u svemu je odavno falsh flag bilo u ratu ili miru😊

NekiOvcoid
Gost
NekiOvcoid
1 godina prije

Nekoliko pitanja: Ljudi, vi stvarno vjerujete u postojanje Bill Gatesa? Mislim, sve informacije o njemu imamo iz medija. A kao što znamo mediji lažu. Doduše, čak i to je upitno (da mediji lažu). Kako to znamo? Kako znamo da je bilo što što je objavljeno na internetu istina? Kako znamo… Pročitaj više »

burt
Gost
burt
1 godina prije

mjere će popustiti kad bude cijepljeno 50%-70% stanovništva ali to će se dobrovoljnim cijepljenjem postići nikad a pogotovo jer cijepivo ne štiti doživotno nego samo nekoliko mjeseci, ako bi se i uvelo obavezno cijepljenje toliki postoci bi se mogli postići jedino metodama kakve su u nekim nedemokratskim državama, lovom na… Pročitaj više »

mrkva
Gost
mrkva
1 godina prije

Bravo za članak, vidi se da niste papci, pozdrav svima i tekstopiscu i ostalima u redakciji!!!

navijala
Member
navijala
1 godina prije

Ako skinem masku ne dozvole mi ući u zatvoreni prostor,čak i u bolnicama me odmah opominju ito strgo.Jedan liječnik se izderao na mene što sam imao masku ispod nosa.
Kako sad krenuti bez maske,svi misle da si poludio…

Rinovski
Gost
Rinovski
1 godina prije

Virus je posljedica, a ne uzrok. Virus se ne “širi” niti se ” skuplja” niotkud!
Dajte ljudi malo se informirajte, knjiga iz biologije za 8. razred osnovne škole bi bio dobar početak, ;Što je virus i kako nastaje?”
Poslije toga je moguća daljnja nadogradnja…
Svima želim mir i dobro!

navijala
Member
navijala
1 godina prije

Svi slobodni portali neka prenesu ovu vijest,možda nas i oslobode od ove brnjice…
Pritisak i malo kuražabtrebamo sad svi pokazati…Ništa glatko ne ide…

Pera Kojot
Gost
Pera Kojot
1 godina prije

Opet tvrdnja da nije dokazano da covid uzrokuje bolest? Natjecanje u gluposti se nastavlja. Ako nije covid taj koji uzrokuje bolest zasto onda potreba da se skinu maske i da se stekne imunitet krda, odnosno da se bolest preboli dok smo mladi nego sto cemo biti u buducnosti?

navijala
Member
navijala
1 godina prije

A možete i pogledati na YouTube:Pandemie-planspiel,od Paula Schreyera

Mladen
Gost
Mladen
1 godina prije

Mi Ha-De-Zeovci cijeli život nosimo maske samo ih ponekad skinemo i otkrijemo svoje pravo lice.

ledeno doba
Gost
ledeno doba
1 godina prije

grupa danskih znastvenika objavila je prije 2 mjeseca detaljnu studiju u kojoj su dokazali da maske uopće ne štite. Nitko od “renomiranih” (čitaj: kurvanjskih plaćenih mainstream medija), niti od onih pseudo znastvenih, specijaliziranih medija, niti od onih masovnih, nije htio objaviti rezultate te studije. Obrazloženje, koje su čak otvoreno priznali:… Pročitaj više »

Adio pameti
Gost
Adio pameti
1 godina prije

Ja ne znam tko vama retardima isplacuje placu, ali ovaj stranica je bolesna. I vi svi koji ovo citate i vjerujete u to ste bolesni. Pa nije filter zraka jednostrana stvar (kao vas mozak). Ako filter za klimu u kuci/stanu okrenes naopako, jednako radi, nije to jednosmjerni ventil. Probajte staviti… Pročitaj više »

Karma
Gost
Karma
1 godina prije

Prokleti masonski okot koji vragu dusu prodao za saku sekela. Oni i pelene za lice. Gad. Stoka. Uzeli su nam zivot zbog gripe koja je uvijek postojala. Kako ni jedan visoki politicar nije crko???????

Drago
Gost
Drago
1 godina prije

Pozdrav svim časnim i svjesnim ljudima. Ignorirajmo plaćene bill gatesove i soroševe trolove, jer što više odgovora dobiju i što više napišu, TO IM JE VEĆA ZARADA. Jednostavno nikakva polemika sa gamadi, samo im minus lupit a oni nek se pravdaju onom ko ih plaća, nek mijenjaju profile, isto će… Pročitaj više »

Drago
Gost
Drago
1 godina prije

Odličan napis.

Drago
Gost
Drago
1 godina prije

Ljudi, ignorirajmo šumske i debele trolove. Nedajmo im da zarade.
Samo minus i šut u but.

efvnerwfvnewrfvnwerf
Gost
efvnerwfvnewrfvnwerf
1 godina prije

Prvi razlog maski je da pokažu koju moč imaju nad resursom od sedam miljardi jedinica i da ih sve ponize i dresiraju u poslušne ovce. Druga je da ih truju samim sobom, treća je da ne razmjenjujemo druženjem sve te stvari u zraku i da se njima “cjepimo”. Distanca i… Pročitaj više »

Filip F
Gost
Filip F
1 godina prije

trolovi koji su ovdje postali jako aktivni koriste jednostavne tehnike izvrtanja činjenica(valjda im je njihov bog Soroš poklonio kakav tečaj for dummies) da pokušaju diskreditirati zdravu raspravu. Izvuku jednu rečenicu iz konteksta podugačkog članka i izgeneraliziraju cjeli članak odvlačeći temu negdje drugdje gdje su im jedini argumenti njihove NWO dogme,… Pročitaj više »

mali jere
Gost
mali jere
1 godina prije

po zakonu te ni policija ne smije udarati… ali po ledjima smije…

Legendarni Grk
Gost
Legendarni Grk
1 godina prije

12.09.2020. Logika trovača cjepivom – pitanja i odgovori stožera   U slučaju pristanka na cijepljenje:   Biti ću oslobođen nošenja maske? NE.   Restorani i lokali ponovo se otvaraju i normalno rade? NE.   Stiče se imunitet na Covid-19? Ne zna se!   Prestajemo biti zarazni za druge? Ne zna… Pročitaj više »

centil100
Gost
centil100
1 godina prije

Naletio sam na zanimljiv filimic iz 1979, ne znam da li je itko stavio link ovdje, ispricavam se ako vec je…

https://www.youtube.com/watch?v=etekvGN4R_g

Elvis Antic
Gost
Elvis Antic
1 godina prije

https://www.bitchute.com/video/sv32yxUqQJBC/

Lazna vakcinacija pred kamerama,

Brainstorm
Gost
Brainstorm
1 godina prije

studija o maskama bi trebala rasclaniti razlicite slucajeve: -kako izdisanje, kako udisanje -nos i usta -govor i visina tona -usmjerenost udaljenost i prozracenost vec jesu proucavali. ljetos je bila ideja na dobroj osnovi. zamislili su da ogranice buku u zatvorenim prostorima da posjetioci ne bi bili prisiljeni vikati. znamo da… Pročitaj više »

Farree
Gost
Farree
1 godina prije

“Suveren je onaj koji može da proglasi vanredno stanje”. Maske su simbol istog. Dokle god narod svojevoljno nosi maske, on se odriče toga da bude Suveren. Odluke se donose prije kim putem, bez konsultacije parlamenta ili bilo kakve od naroda legitimirane legislative. Maske na taj način služe kao sredstvo državnog… Pročitaj više »

Pixi
Gost
Pixi
1 godina prije

Mene samo zanima kako se nošenje maski, što je zdravstveno pitanje, pretvorilo u političko pitanje i politički stav?

POVEZANE VIJESTI

Izbornik