fbpx

Protuzakonitost obveze nošenja maski

Maske

Zakonsko uporište za uvođenje bilo koje mjere mora biti svrsishodnost. Ako mjera nije svrsishodna, nije zakonita. Osim svrsishodnosti, svaka mjera mora imati više dobrobiti od štete.

U čl. 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (dalje u tekstu:  ZOPZ) piše da se „obaveza pravilnog nošenja maski za lice ili medicinske maske uvodi „radi sprječavanja i suzbijanja zaraznih bolesti“.

O (NE)SVRSISHODNOSTI NOŠENJA MASKE RADI SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA ZARAZNIH BOLESTI

Standardom EN 149:2001 Europski komitet za standarde propisao je svojstva i način testiranja koja moraju zadovoljiti respiratorni zaštitni uređaji (dalje u tekstu: respiratori).

https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_LANG_ID,FSP_PROJECT:25,32928&cs=16A7E84D9B3DBEF989484ACA0588AF80B

Zaštitne uređaje razvrstao je u 3 klase po kvaliteti zaštite; FFP1, FFP2 i FFP3 (vidi tablicu 1.) Najnižu kvalitetu zaštite pružaju FFP1 respiratori koji pri 95 L/min protoka smiju propuštati najviše 22 % zraka prema unutra bez ikakve filtracije. Od ostalih 78 % zraka koji prolazi filtraciju, minimalno 80 % čestica do veličine 600 nm treba biti zaustavljeno na filteru.

Protuzakonitost obveze nošenja maski 1

Tablica 1. Minimalne performanse klasa respiratornih zaštitnih uređaja

FFP2 respiratori već moraju zadovoljiti veću zaštitu, pa tako bez filtriranja smiju prema unutra propustiti do 8 % zraka, a od volumena zraka koji filtriraju trebaju zaustaviti minimalno  94 % čestica veličine do 600 nm. FFP3 maske još malo podižu tu zaštitu, pa bez filtriranja smije proći maksimalno 2 % zraka, a od preostalog udjela filtriranog zraka trebaju odstraniti najmanje 99 % čestica veličine manje od 600 nm.

Zakonodavac je propustio napisati na koju od ta tri stupnja zaštite se odnosi „obaveza pravilnog nošenja maski za lice ili medicinske maske“, čija svrha je sprječavanje i suzbijanje zarazne bolesti. Međutim, ZOPZ-om su jedinice regionalne uprave i država dužne osigurati provođenje mjera, a s obzirom na to da su učenici u školama dobili pamučne maske, zakonodavac očito smatra da će pamučne maske ispuniti svrhu propisivanja obveze tj. „spriječiti i suzbiti zaraznu bolest“.

Međutim, državni inspektorat je javno rekao da se pamučne maske ne smiju oglašavati kao zaštitne.

https://www.telegram.hr/politika-kriminal/drzavni-inspektorat-potvrdio-pisanje-telegrama-pamucne-maske-koje-proizvodi-drzavna-tvrtka-ne-mogu-nositi-oznaku-zastitne-maske/

https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/pamucne-perive-maske-ne-smiju-se-oglasavati-kao-zastitne—599431.html

https://www.glasistre.hr/hrvatska/inspektorat-pamucne-perive-maske-ne-smiju-se-oglasavati-kao-zastitne-maske-632046

http://hr.n1info.com/Vijesti/a495297/Inspektorat-Pamucne-perive-maske-ne-smiju-se-oglasavati-kao-zastitne-maske.html

https://sibenski.slobodnadalmacija.hr/sibenik/vijesti/hrvatska-i-svijet/drzavni-inspektorat-nalozio-perive-pamucne-maske-ne-smiju-se-oglasavati-kao-zastitne-maske-1012438

https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3672475/inspektorat-upozorio-pamucne-perive-maske-ne-smiju-se-oglasavati-kao-zastitne-maske/

Državni inspektorat piše da se samo FFP2 i FFP3 respiratori smiju oglašavati kao zaštitni. Već je 22 % propuštanja zraka prema unutra kod FFP1 respiratora previše da bi ih se smjelo oglašavati kao zaštitne. Međutim, i kirurške i pamučne maske pružaju još manju zaštitu od FFP1 respiratora. Koliko manju zaštitu pružaju nije poznato jer se za njih niti ne zahtijeva certifikat koji bi dao odgovor na to pitanje. Znači, platnene i kirurške maske od zaraze neće zaštiti onoga tko ih nosi.

Međutim, mediji, članovi stožera i neki koji sebe nazivaju strukom izveli su inverziju. Počeli su narod uvjeravati da masku nosimo radi zaštite drugih, da unuci ne bi ubijali bake i djedove, te druge nebuloze. To su nebuloze jer NITI za jedan respirator standarda EN 149:2001 ne propisuje se propusnost maske prema van. Taj standard propisuje zaštitu samo za korisnike respiratora (propusnost i postotak filtracije prema unutra), a ne propisuje da li korisnik respiratora na bilo koji način štiti druge ljude (propusnost i postotak filtracije prema van). To se vidi i u sažetku opisa standarda na poveznici https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_LANG_ID,FSP_PROJECT:25,32928&cs=16A7E84D9B3DBEF989484ACA0588AF80B

Presliku naslovne strane te web stranice prilažem niže u tekstu.

Protuzakonitost obveze nošenja maski 2

Na njoj u sažetku piše: “This European Standard specifies minimum requirements for filtering half masks as respiratory protective devices to protect against particles except for escape purposes.“

Prijevod navedenoga bi glasio: Ovaj Europski standard specificira minimalne uvjete filtriranja POLU-maski kao respiratornih zaštitnih uređaja za zaštitu protiv ČESTICA osim onih koje su izdahnute.

U tom sažetku Europski komitet za standarde jasno naglašava da respiratori vrše odstranjivanje čestica samo u jednom smjeru, prema korisniku istih, zato ih i naziva polu-maskama. Ovo je vrlo važno pa ćemo to još jednom naglasiti. Standard EN 149:2001 definira polu-maske, tj. definira minimalne uvjete samo za propusnost prema korisniku respiratora. On ne govori o filtraciji izdahnutog zraka.

Kad se malo bolje razmisli, postaje logično. Naime, ako bi respirator zadržavao izdahnuti zrak, svi izdahnuti patogeni ostajali bi u malom volumenu zraka između respiratora i lica te bi im se samim tim svakim izdahom povećavala koncentracija. To bi imalo negativne posljedica za zdravlje onoga tko nosi masku, stoga samim time ta maska više ne bi bila zaštitna za onoga tko ju nosi.

Osim toga, veći problem je trenutni dizajn FFP x (x=1,2,3) respiratora (koji je prilagođen standardu za koji su napravljene) te zbog svog dizajna ne mogu zadržati izdahnuti zrak. Kada bi ga one zadržavale, taj izdahnuti zrak bi stvarao pritisak unutar maske te bi odmicao masku s lica, a samim time zrak bi izlazio između maske i lica nefiltriran.

Dapače, upravo zbog toga i FFP3 maske posjeduju polupropusne filtere kojima je zadaća da maksimalno propuštaju zrak prema van. Dakle, čak niti maske koje zadovoljavaju EN 149:2001 standard nisu dizajnirane da filtriraju izdahnuti zrak. U sve ovo se možete osvjedočiti i na videu koji možete pronaći na ovoj poveznici.

https://videos.files.wordpress.com/4egEyh2b/masks-aerosols-dr-ted-noel_dvd.mp4?fbclid=IwAR3grwVR8K7MxPuJeLOyg-PGPazbVGML11xAuvH1SqZzFP9cWzVzZUVi0Vw

Kako sam već napisao standard EN 149:2001 definira opremu za osobnu zaštitu, a ne za zaštitu drugih. A podlogu za takvo djelovanje ima u  dokumentu naziva:

CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND DIGNITY OF THE HUMAN BEING WITH REGARD TO THE APPLICATION OF BIOLOGY AND MEDICINE: CONVENTION ON HUMAN RIGHTS AND BIOMEDICINE

čija je odluka o proglašenju izašla u NN 13/03 i koja se u digitalnom obliku može pronaći na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2003_08_13_109.html

Na temelju čl. 1, čl. 2. i čl. 5. navedene Konvencije, interes i dobrobit ljudskog bića imaju prednost nad interesima društva ili znanosti i to se jamči svim ljudskim bićima bez diskriminacije. Osim toga, za bilo koji zahvat koji se odnosi na zdravlje, a stožer nas uvjerava da se nošenje maske odnosi na zdravlje odnosno sprječavanje bolesti, onaj na koga se odnosi treba dati slobodan pristanak. Nadalje, toj osobi prethodno treba dati odgovarajuće informacije o svrsi i prirodi zahvata i NJEGOVIM POSLJEDICAMA I RIZICIMA. Za maske nam stožer nije dao informacije o posljedicama i rizicima njihova dugotrajnog nošenja niti su do današnjeg dana napravljena znanstvena istraživanja koja bi dala odgovor na to pitanje.

ČAK I KADA BI MASKE USPORILE ŠIRENJE ZARAZE, TO BI IMALO VIŠE ŠTETE NEGO KORISTI

Na temelju podataka objavljenih na web stranici HZJZa https://www.hzjz.hr/aktualnosti/covid-19-izvjesce-hzjz-a/?fbclid=IwAR0tcmoVgIk02pXFwtPj0afNdIY3qav6He6hCH0pl9zyDfEfNNrq6hFN92c

na kojima je prikazan broj preminulih SA COVIDOM-19 do 20. 12. 2020. izračunana je vjerojatnost smrti S COVIDOM-19 po dobnim skupinama:

Protuzakonitost obveze nošenja maski 3

U tablici je prikazan službeni broj preminuli s COVIDOM-19 po dobnim skupinama te ukupni broj ljudi u tim dobnim skupinama prema popisu stanovništva iz 2011 godine. Dijeljenjem broja preminulih s ukupnim brojem ljudi dobije se vjerojatnost smrti s COVIDOM-19 za tu dobnu skupinu, što je izračunano u četvrtom stupcu. Ti brojevi vam ne znače baš puno ako ih ne stavite u kontekst (kako to Faktograf voli reći i cenzurirati). Kontekst je taj da usporedite koliko je smrtnost veća u odnosu na dobnu skupinu s najmanje umrlih. U ovom slučaju to je dobna skupina od 0-9 godina s tim da u toj skupini nema niti jednog preminulog od COVIDA-19, pa onda sve druge koje imaju preminule od COVIDA-19 imaju beskonačno veću vjerojatnost umiranja. Baš i nismo dobili kontekst za razumijevanje tih podataka. Zbog toga sam za usporedbu uzeo dobnu skupinu koja ima najmanju smrtnost različitu od nule, a to je dobna skupina od 10-19 godina.

U usporedbi s njom dobna skupina od 20-29 godina ima 3,5 puta veću smrtnost, a dobna grupa od 30-39 godina 9 puta. Svaka sljedeća starija dobna skupina ima sve veću smrtnost. Primijetimo da dobna skupina od 80-89 godina ima 4 300 puta veću smrtnost od dobne skupine od 10-19 godina. S obzirom na to da su ljudi vizualna bića, još više konteksta možemo dobiti ako te podatke prikažemo grafički.

Protuzakonitost obveze nošenja maski 4

Međutim, kako bismo uopće vidjeli najmanje vrijednosti na grafu kada se one razlikuju za više od 100 puta od linearnog bolji je logaritamski prikaz.

Protuzakonitost obveze nošenja maski 5

Razvidno je da vjerojatnost smrti s COVIDOM-19 raste s godinama života. To znači da ako prebolite COVID-19 za godinu dana, a ne recimo sada, veća je vjerojatnost da ćete umrijeti. S obzirom na to da sa starosti raste vjerojatnost da ćete umrijet od COVIDA-19, postavlja se pitanje zašto su onda uopće uvedene mjere koja trebaju „usporiti širenje zaraze“ te vas zaraziti nekada kasnije u životu kada ćete biti stariji i samim time imati veću šansu da umrete od te bolesti? Zašto bolest ne biste preboljeli dok ste mlađi i dok imate veću šansu da je prebolite? Iz toga je očito da je bilo koja mjera koja je uvedena radi usporenja širenje zaraze, a stožer predstavlja svrhu uvođenja obaveznog nošenja maske upravo time, kontraproduktivna, tj. ubit će više ljudi nego da ta mjera nije uvedena.

Međutim, HZJZ, Nacionalni stožer civilne zaštite i ostali su i tu napravili inverziju koja dokazano nema podloge u znanosti, te govore da će cjepivo spasiti od pandemije. U tom slučaju kratkotrajno nošenje maske, kada bi one usporavale širenje zarazne bolesti, što smo dokazali da nije točno, možda i može imati smisla, ako dođe cjepivo koje će donijeti CJELOŽIVOTNI IMUNITET. Međutim, cjepivo ne pruža cjeloživotni imunitet. A to znači da će cjepivo, u najboljem slučaju ako ne dobijete koju nuspojavu, samo odgoditi prebolijevanje bolesti za kasniji period u vašem životu kada ste stariji i kada postoji veća šansa da umrete od bolesti.

Između ostaloga to vam govori i uputa o cjepivu. Nju možete pronaći na sljedećoj poveznici.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_hr.pdf

Na njezinoj 4. stranici piše:

„Trajanje zaštite stečene ovim cjepivom nije poznato i još se utvrđuje u kliničkim ispitivanjima koja su u tijeku.“

Osim toga, isto o provedenim kliničkim istraživanjima govori i izvješće Pfizera, koje možete pročitati na sljedećoj poveznici:

https://pfe-pfizercom-d8-prod.s3.amazonaws.com/2020-11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020.pdf

Pfeizer (cjepivo koje je jedino dobilo odobrenje za uporabu na teritoriju Republike Hrvatske u trenutku pisanja ovog teksta) javno navodi da ne zna hoće li njegovo cjepivo proizvesti imunitet te da to uopće niti nije bio predmet njihova istraživanja. Onda, također, da ne zna niti koliko dugo će imunitet trajati.

U trećoj fazi kliničkog istraživanja proizvođač je jedino tražio odgovor na pitanje hoće li cjepivo spriječiti simptome bolesti COVID-19. Međutim, niti tu nisu bili baš uspješni jer su među cijepljenima zabilježili i jedan teži oblik bolesti, pa onda očito nije točno da cjepivo sprječava teži oblik bolesti i 7 lakših oblika bolesti. A to je opet dokaz da cjepivo ne sprječava širenje zaraze, jer ako ne sprječava pojavu bolesti, onda ne može niti spriječiti da cijepljena osoba zarazi drugu. Drugim riječima Pfeizerovo cjepivo u kombinaciji s nošenjem maske ne sprječava niti suzbija bolest. Ako maska i cjepivo ne postižu zaštitu, onda mjera uvođenje maski nije ispunila svoju svrhu i treba je odmah ukinuti.

Osim toga i epidemiolog Branko Kolarić, član vladinog savjeta, kaže: “Cijepili se ili ne, maske ćete morati nositi i dalje…“

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1034347237050846&id=100014267379074

Također i ministar zdravstva i ravnatelj HZJZ-a govore da će i nakon cijepljenja nošenje maske biti obavezno. To, očito je, također potvrđuje da cjepivo ne daje imunitet ako se maska i dalje  mora nositi kako bi se izbjeglo širenje zaraze.

Nadalje, i glavna istraživačica Svjetske zdravstvene organizacije, Soumya Swaminathan, izjavila je: “ I don’t believe we have the evidence on any of the vaccines to be confident that it’s going to prevent people from actually getting the infection and therefore being able to pass it on„

U prijevodu bi to bilo: „Ne vjerujem da postoje sigurni dokazi da će ijedno cjepivo spriječiti da ljudi obole i samim time da prenesu zarazu na druge.“

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1029720014180235&id=100014267379074

Iz toga bismo mogli zaključiti da niti buduća cjepiva neće sprječavati širenje bolesti. Zašto onda država kupuje takva cjepiva? Također, zašto ljudi nose maske?

Cjepivo će kod određenog, većeg broja ljudi odgoditi prebolijevanje bolesti za neko kasnije vrijeme kada je veća šansa da umru od bolesti COVID-19.

No to je osnovni problem s cjepivima. Cjepiva ne pružaju cjeloživotni imunitet, a to znači da samo odgađaju prebolijevanje bolesti za kasnije. Ako je još smrtnost od bolesti takva da raste s godinama života, a to vrijedi za većinu bolesti, onda će cjepivo prouzročiti više smrtnih slučajeva nego u slučaju da nije bilo cijepljenja. To vrijedi za cjepiva koja su razvijana desetljećima i koja se koriste desetljećima, kao npr. BCG cjepivo koje djeca prime još u rodilištu a koje je „obavezno“ još od 1948 godine.

https://drive.google.com/file/d/1HLWFLXO4uAlClpIGX_ZNive7I9bq2r9d/view?usp=sharing

Sada se samo postavlja pitanje koliko vremena će proći dok to isto utvrdimo i za ovo, na brzinu napravljeno cjepivo kada to vrijedi čak i za cjepiva koja su po deset godina razvijana i koja su 70 godina u uporabi?

Isto tako, s bolesti COVID-19 i virusom SARS-CoV-2, imamo dodatne nedoumice jer za virus (SARS-CoV-2) nikada nije dokazano da uzrokuje bolest (COVID-19). Nikada nije dokazano na koji se način virus širi. Zato je nejasno zašto zakonodavac bez ikakvog dokaza pretpostavlja da se virus širi zrakom. Ako nije dokazano da se BOLEST širi zrakom i da je prijenosnik virus, zašto je zakonodavac propisao obvezu nošenja maske? Ili još gore, zašto vam brane ulazak u neke institucije ako ne dezinficirate ruke kemikalijama koje su štetne za vaše zdravlje? Gospodo, nikada nije dokazno da se virus prenosi rukama.

Još je čudnije da je zakonodavac u članku 47. ZOPZ-a jedino kod bolesti COVID-19 napisao da je uzrokuje virus SARS-CoV-2, što nije nikada dokazano, dok za niti jednu drugu zaraznu bolest nije naveo uzročnika.

SAŽETAK

Niti medicinske niti platnene maske od virusa ne štite niti onoga tko ih nosi, niti druge. To tvrde i Državni inspektorat Republike Hrvatske i Europski komitet za standarde. Maske ne sprječavaju i ne suzbijaju zarazne bolesti tj. nisu svrsishodne. Već je to dovoljan razlog zbog kojega stožer nikada nije trebao donijeti odluke koje se tiču nošenja maski.

Postoji još jedan razlog zašto odluke nisu donijete na dobrobit građana. Službeni podaci HZJZ-a o broju umrlih s COVIDOM-19 nedvojbeno pokazuju da što ste stariji to je veća vjerojatnost smrti s COVIDOM-19. To znači da onaj tko želi usporiti širenje virusa može samo prouzročiti više umrlih nego što bi ih bilo da nije uvodio mjere za usporavanje širenja virusa. Zaključno, kada bi maske i mogle usporiti širenje virusa, a ne mogu, to bi bilo kontraproduktivno odnosno izazvalo bi više štete nego koristi.

Stoga je jedino što mogu zaključiti to da oni koji uvode obvezu nošenja maske (i preporuke cijepljenja cjepivom koje ne pruža doživotni imunitet) za cilj imaju povećati broj umrlih.

Za kraj, nadam se da će Faktograf biti sretan s načinom na koji brojke stavljam u kontekst.

4.8 184 votes
Ocijenite članak
Sviđa li vam se Logično? Ako niste već lajkali, učinite sada: ❤
Pretplati se
Obavijest
guest
338 Comments
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Mölltaler
Gost
Mölltaler
13 dana prije

Maske ionako nemaju svrhu zaštite bilo koga od bilo čega.
Svrha im je ponižavanje, maltretiranje, trovanje onih koji ih nose i kao takve savršeno služe onom čemu su i namijenjene.

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
13 dana prije
Reply to  Mölltaler

Daj pogledaj na netu koliko su kazne za NENOŠENJE maski u Australiji,nećeš vjerovati sam sebi!!!!! A radi JEDNOG JEDINOG ZARAŽENOG KORONOM zatvoren lockdownom grad Adelaide s okolicom ,preko 3 milijuna ljudi ?????
VJEROVALI ILI NE !!!!! A Australija pojam SLOBODE ,HUMANOG DRUŠTVA I DEMOKRACIJE !!!

Umpah Pah
Gost
Umpah Pah
13 dana prije
Reply to  Debeli đuro

Adela ide s okolicom ?
Prostitutka ?
3 000 000 (loču dolje) ?

Histrion
Gost
Histrion
13 dana prije
Reply to  Umpah Pah

(Gibson) Mel- Bourne(ov) identitet

Mikojan
Gost
Mikojan
13 dana prije
Reply to  Debeli đuro

dobro, i što ti to govori?
Kakve veze to sa zarazom ima?
nikakve

Ra-Tutankhamon
Gost
Ra-Tutankhamon
13 dana prije
Reply to  Debeli đuro

Ponižavanje starosjedilaca-Aboriđana- dovoljno govori o slobodi i demokraciji u Australiji

Tvrtko
Gost
Tvrtko
12 dana prije
Reply to  Ra-Tutankhamon

Koliko mi je poznato u Australiji je to sad zakonom riješeno i svaki politički govor započinje ili mora sadržavati ispriku starosjediocima.

Ra-Tutankhamon
Gost
Ra-Tutankhamon
12 dana prije
Reply to  Tvrtko

U redu i ako je riješeno međutim pogledajmo ih kako i gdje žive i koja su im prava na njihovu zemlju?
Slično i sa Indijancima u americi-isprike i bla bla bla onda ih strpaju u rezervate.Pogledaj malo kakova prava imaju, ostvaruju li se ta prava.Misliš li da su i jedni i drugi ravnopravni sa ostalima?
Vlade svijeta pričaju, blebeću ali rade samo u korist sebe i velikih korporacija, mali čovijek je nužno zlo a manjine da i ne spominjem.

Mariet
Gost
Mariet
13 dana prije
Reply to  Debeli đuro

Trolčiću, opet siješ monsanto. Sokrat je npr.rekao da je demokracija najveće društveno zlo. I bio je u pravu. Recimo da živimo u jednoj pravoj državi ljudi poput tebe ne bi dobili šansu za komentiranjem jer si lažov i manipulator.

piždro
Gost
piždro
13 dana prije
Reply to  Mölltaler

Upravo to.

Mikojan
Gost
Mikojan
13 dana prije
Reply to  Mölltaler

Služi, ja je koristim kad režem fleksericom poliesterske elemente, kad šmirglam zid i kad kompresorskim špricom nanosim boju na neku podlogu. Eto

Crni Golf 4 vrata
Gost
Crni Golf 4 vrata
13 dana prije
Reply to  Mölltaler

.. osim u tome što ima “zadatak” da “stavi” ljude u socijalnu (društvenu), distancu, tj., da ih razdvoji i onda podijeli po – “socijalnoj kategoriji” 😉.. Za “početak”..

Farree
Gost
Farree
12 dana prije
Reply to  Mölltaler

“Suveren je onaj koji može da proglasi vanredno stanje”. Maske su simbol istog. Dokle god narod svojevoljno nosi maske, on se odriče toga da bude Suveren. Odluke se donose prije kim putem, bez konsultacije parlamenta ili bilo kakve od naroda legitimirane legislative. Maske na taj način služe kao sredstvo državnog udara izvršenom Covid-19 i prelaska sa globalnog liberalnog kapitalizma u globalni fašizam Clausa Schwaba. Da su se komunisti sjetili virusa, vjerojatno bi još bili na vlasti

shumadinac
Gost
shumadinac
13 dana prije

“ČAK I KADA BI MASKE USPORILE ŠIRENJE ZARAZE, TO BI IMALO VIŠE ŠTETE NEGO KORISTI”

Molim redakciju da ne objavljuje tekstove ovog blentona – on pravi više štete nego koristi.
Naravno da maske koje nosimo nisu apsolutna zaštita, apsolutna zaštita je oprema koja se nosi u biološkim laboratorijama najvišeg rizika. Naše maske služe da spreče slobodan protok vazduha iz pluća zaraženog ka nezaraženom. Covid virusi su relativno teški i uz usporavanje vazduha maskom brzo se spuštaju u niže slojeve pri zemlji tako da je i mogućnost zaražavanja značajno smanjena.

Priče o nesvrsishodnosti maski su veoma štetne jer umanjuju snagu priče o štetnosti covid vakcine (čak i tu se mora precizirati da se misli na mRNA vakcine). Pošto je priča o maskama krajnje nategnuta i u velikoj meri nelogična (onako kako se prezentuje) mnogi koji bi možda razmišljali o onome što se priča o vakcini to odbacuju zbog gluposti kao što su u ovom tekstu iznete.
———————–
Ako želimo promene onda moramo ozbiljno da se tome posvetimo (da uključimo mozak) a ne da “lupamo kao otvoren prozor”.

Mile
Gost
Mile
13 dana prije
Reply to  shumadinac

Ako je neko blento to si ti i samo ti. Kvaran si lik koji je vjerovatno imao problem sa zakonom posto manipulises. Citaj maloumnice sta pise.

grom iz vedra neba
Gost
grom iz vedra neba
13 dana prije
Reply to  Mile

Baš sam to mislio napisat Mile, ali si me preduhitrio. Mene još zanima da li su ovi diverzanti maloumnici ili plaćenici.

shumadinac
Gost
shumadinac
13 dana prije
Reply to  Mile

Ne znam kako odgovoriti na velikoumne “argumente”.

Sir Oliver
Gost
Sir Oliver
13 dana prije
Reply to  shumadinac

Ćuti

Sparkling
Gost
Sparkling
13 dana prije
Reply to  shumadinac

Ma ni najmanje nije važno što nisi pročitao i nisi uvažio argumente (nadam se vjerodostojne) nego je bitno kao i u svim tvojim komentarima da si protiv.
To je tvoje pravo, ali onda to isto argumentiraj s svojim argumentima koju su zasnovani na nekim istraživanjima. Ili daj link da se uvjerimo u ono što tvrdiš da nije tako.
Ako to nisi u stanju, nisi ozbiljan i svatko te može nazvat trolom.

shumadinac
Gost
shumadinac
13 dana prije
Reply to  Sparkling

Je li čovek napisao “ČAK I KADA BI MASKE USPORILE ŠIRENJE ZARAZE, TO BI IMALO VIŠE ŠTETE NEGO KORISTI”?

Da li mi je potrebno istraživanje da bih utvrdio očigleno?

djura
Gost
djura
13 dana prije
Reply to  shumadinac

Ne treba ti istrazivanje. Treba da samo procitas nastavak teksta u kome autor daje argumente i cinjenice kojima potvrdjuje, i iz kojih se sama namece teza/recenica, koju ti citiras izvucenu iz konteksta. Pri tome se, verovatno, nadas da ni ostali, kao ni ti, nisu procitali ostatak teksta u kome su cinjenice i argumenti koji potvrdjuju ono sto citiras, i ne dajuci kontra argumente, proglasavas citat neargumentovanim i suprotno od toga ociglednim.
Jedino sto je u tvom pisanju ocigledno je to da si prihvatio neznanje kao nauku, teror i zlocin kao mir i brigu za ljude, laz kao istinu, robovanje kao slobodu, i tvoj isprani, programirani mozak.

KISIK
Gost
KISIK
12 dana prije
Reply to  shumadinac

Ne ,ponovno posjeti OŠ i vidi šta je definicija
Imuniteta i koji su nosioci….do tada maska krade kisik,a poklanja ti upalu pluća .

... ....
Gost
... ....
13 dana prije
Reply to  Sparkling

Pažnju ma kakvu bilo. Šumi volimo te. Ostani svoj.

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
13 dana prije
Reply to  shumadinac

Barem je to lako gledajuci statisticki: Na velikoumne argumente jednostavno odgovorite maloumnim blebetanjem. To pokapa i potkapa sve zivo.

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
13 dana prije
Reply to  shumadinac

A jesmo li mi ,ti i ja ,koji drugačije mislimo od ovih dvojice uvaženih kolega onda automatski plaćeni trolovi kao što nas nazivaju ???? Ali gdje je onda taj plaćenički novac i tko plaća uopće,pobogu ??? Ima li smisla uopće takva ISKLJUČIVA rasprava bez ikakvih argumenata ???

Sparkling
Gost
Sparkling
13 dana prije
Reply to  Debeli đuro

Ma kolega, rasprava i nije moguća ako nema suprostavljenih strana i različitih mišljenja. To je poželjno i neophodno jer tako napredujemo.
Ali nakon neke rasprave donosimo zaključke ako smo pažljivo slušali drugu stranu koja je argumentirajući svoje stavove uvjerila nas koji drugačije mislimo da pokušamo sagledati drugu stranu priče.
Koliko ćemo biti u tome uspješni, to ovisi samo o nama. A po prirodi čovjek je stvoren da upija nova saznanja i teži pomirenju između dobra i zla.
Čovjek koji ne želi saslušati drugog i njegovo mišljenje, nego stalno trubi po svojem nije dobar čovjek, jer svaka krajnost u bilo čemu nije prirodno svojstvena.

Mikojan
Gost
Mikojan
13 dana prije
Reply to  Sparkling

Jedan učeni čovjek je jednom rekao, ti si neki predsjednik-šef nečega i imaš 5 savjetnika i svih pet te savjetuje isto, što je zaključak?
Imaš četri savijetnika previše.

Sparkling
Gost
Sparkling
13 dana prije
Reply to  Mikojan

Jednom sam još na početku srednje škole negdje pročitao da je jedan filozof rekao: “misliš onako kako su te naučili da misliš”
I uvijek želim shvatiti sugovornika na način da prihvaćam i njegovo razmišljanje.
Međutim, teško je na ovaj način kako mi komuniciramo ući dublje u bit napisanog tj. izgovorenog. Jer, jesmo li mi iskreni u onom što iznosimo ili se samo pretvaramo da želimo biti ono što u stvari nismo.

Mikojan
Gost
Mikojan
13 dana prije
Reply to  Sparkling

Jesmo li iskreni, nismo. Želimo, ne, glumimo da smo ono što u stvari nismo, zapravo zbunjujemo neprijatelja. Shvaćanje sugovorinik je moguće samo u direktnom kontaktu ali ni to uglavnom nije lako, neke je teško uloviti za glavu i rep.

Mladen
Gost
Mladen
13 dana prije
Reply to  Mikojan

Pametnom šefu ne treba savjetnik a glupom nema koristi.

Mikojan
Gost
Mikojan
13 dana prije
Reply to  Mladen

Pametni šef koji misli da sve zna je vrlo glup !

learzi
Gost
learzi
13 dana prije
Reply to  Debeli đuro

Plata može biti u dugoročnom planu ili več ukalkulirana u sadašnji rad.
ps. ….možda nisi automatski plačen trol, al ovo poslednje sigurno jesi.

Bond cigarete Bond
Gost
Bond cigarete Bond
13 dana prije
Reply to  Debeli đuro

I ja bih volio zaradit koju marku?
Kome da se javim?

rimtu
Gost
rimtu
13 dana prije

Znaš ti to dobro.

Nomen
Gost
Nomen
13 dana prije
Reply to  Mile

Ima li neki zakon koji zabranjuje puštanje opasnih virusa ubojica kao što je ovaj kineski Wuhan virus. Da im možemo dobro naplatiti.

Coca Corona
Gost
Coca Corona
13 dana prije
Reply to  shumadinac

Čitam što piše,mogao bi preuzet pisanje…Apropo ,
o studiji korisnosti maske,i navest dansku studiju kao primjer…
Štiti te 0,5%-1%(u usporedbi s slobodnom njuškom), od gripe, a izaziva upalu pluća ,srčane ,i da ne nabrajam.. karastrofa.
Vidi ma hop,šta kažu cenzurirani.
Akofejzbik kaže,onsa je istina
Ovde maska ima ,,egipatsku ulogu,,.
Štiti od korištenja vl.glave, i širenju straha ,dok ne zaboravimo kako lica izgledju.
Djeca vide lica samo na ekranu…=soft /hard Lobotomiranje.

shumadinac
Gost
shumadinac
13 dana prije
Reply to  Coca Corona

Da, postoje određeni rizici nošenja maske – posebno pri nepravilnom korišćenju.
Ako može kontra pitanje: navedi mi samo jedan lek za koji ne postoje kontra indikacije.

Ici
Gost
Ici
13 dana prije
Reply to  shumadinac

Lijek koji proizvodi kontraidikacije nije lijek, nego pseudo lijek

shumadinac
Gost
shumadinac
13 dana prije
Reply to  Ici

Onda ne postoji ni jedan “veštački” lek.
Kad smo kod toga – i prirodni lekovi nisu bezopasni. Izreka “u maloj količini lek a u velikoj otrov” je mnogo starija od farmaceutske industrije.

TIKTAKTIKATAKATAK
Gost
TIKTAKTIKATAKATAK
13 dana prije
Reply to  shumadinac

kvantiteta-kvaliteta,ne mješaj

Mikojan
Gost
Mikojan
13 dana prije
Reply to  shumadinac

Kako se lijek kaže na engleskom ?

Hercegovac
Gost
Hercegovac
13 dana prije
Reply to  shumadinac

Pa baš zato sto postoje kontra indikacije je nas izbor dali cemo ih prihvatiti ili necemo. Ja na primjer ih necu prihvatiti ti ako mislis da su one dobre po zdravlje stavi masku svom djetetu i sebi i zakljucaj se u kucu i cekaj da ovo sve prođe eto ti rjesenja. Svak ima ustavno pravo o zastiti ljudskih prava ako zelis biti ovca budi nitko ti ne brani al isto tako i mi imamo biti pravo na to da ne budemo ovce.

Mr.T
Gost
Mr.T
13 dana prije
Reply to  shumadinac

Ne izvrci, govori se o obavezi koristenja, pod prijetnjom kazne. Koji je to lijek, neovisno o njegovim kontraindikacijama, obavezan?

Mikojan
Gost
Mikojan
13 dana prije
Reply to  Mr.T

pa idu prema tome da bude vakcina

mislim
Gost
mislim
12 dana prije
Reply to  shumadinac

voda

Coca Corona
Gost
Coca Corona
12 dana prije
Reply to  shumadinac

Čist zrak…duga ljubav,još jedan?

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
13 dana prije
Reply to  Coca Corona

A kada ti se netko zaražen koronom iskašlja u facu ???

Mikojan
Gost
Mikojan
13 dana prije
Reply to  Debeli đuro

A kako znaš da je zaražen, zato jer kašlje?

mislim
Gost
mislim
12 dana prije
Reply to  Debeli đuro

a kad ti pitar padne na glavu, jeli kriv potres ili baba koja ga zaliva na prozoru?

Cookie
Gost
Cookie
13 dana prije
Reply to  shumadinac

Ne znam da li si pročitao cijeli tekst, ali piše da nije dokazano da nije dokazano kako se virus širi, tako da tvoj argument ne drži vodu. Ako nije dokazano nešto da se širi zrakom onda su maske tu samo jer se pretpostavlja da je to tako. A ako se nešto pretpostavlja onda mi ne možeš tvrditi da je to tako i govorit mi da maske pomažu… Možda da, možda ne. Možda su u šumi

shumadinac
Gost
shumadinac
13 dana prije
Reply to  Cookie

Ako se virus ne širi vazduhom kako se širi? Uzmi u obzir brzinu širenja…

Ici
Gost
Ici
13 dana prije
Reply to  shumadinac

Kurtona virus je odigrao svoju ulogu, ide u ropotarnicu historije

shumadinac
Gost
shumadinac
13 dana prije
Reply to  Ici

Da je sreće bilo bi tako. Pogledaj vesti iz Britanije…

p.s. Ja ne tvrdim da su te vesti tačne ali iz njih vidim šta nam sledi.

Mikojan
Gost
Mikojan
13 dana prije
Reply to  Ici

Je, sada dolazi mutirana verzija, pa ne misliš valjda da je gotovo ?!

Jomla
Gost
Jomla
13 dana prije
Reply to  shumadinac

Širi se Coca-Colom! Popij je i idi se testirati. Garant pozitivan!
Treba zabraniti konzumaciju, distribuciju i proizvodnju tog izvora pozitivnih rezultata testiranja.

gargamel
Gost
gargamel
13 dana prije
Reply to  shumadinac

Uzmi ti u obzir smrtnost virusa, hebeš kijavicu ili začepljen nos.

A neg.
Gost
A neg.
13 dana prije
Reply to  shumadinac

brzina širenja virusa sa ekrana⌛
v=s/t
virus je relativno težak, to znamo svi, skoro ko’ onaj od svinjske gripe🐷, zapne sa onim pipkom🗯za masku, pada dole☄, uđe ti kroz cipelu🦶👈, sjebe ti mozak🧠, skoči na baku👵, vrati se u Kinu🤦‍♂️, napadne šišmiša🦇, itd.
Zaključuje se da bi se virus bez ekrana kretao sporije👀🙉

Mr.T
Gost
Mr.T
13 dana prije
Reply to  A neg.

👍👍

Janoš
Gost
Janoš
13 dana prije
Reply to  shumadinac
Mr.T
Gost
Mr.T
13 dana prije
Reply to  Janoš

Ajonus Vonderplanitz 👍

shumadinac
Gost
shumadinac
13 dana prije
Reply to  Janoš

Za talasnu genetiku sam ti neizmerno zahvalan ali ovo sada je… žao mi je izgubljenog vremena.

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
13 dana prije
Reply to  Janoš

Nisam medicinar ali ovo ubija logikom. Bechamp i pleomorfizam. Prosto sam zapanjen kako covjek moze biti naguzen u glavu. Polazim prvo od sebe. To je samo posljedica programiranja i “usvajanja” znanja u skolama. Nema se vremena učiti nego samo gutati “znanje” nekriticki i bez promisljanja. Zato i zaboravimo ono sto smo naucili. Jednom covjek koji spozna nesto i bude jedno s tom istinom to vise ne zaboravlja. Dakle pravo znanje se ne zaboravlja kao ni voznja biciklom.

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
13 dana prije
Reply to  Janoš

Bit ce podijeljeno dalje. Hvala za video. Edukativan i lako shvatljiv. Sad se vidi razlika između Kreatora i pseudo naucnika lazljivaca.

rimtu
Gost
rimtu
13 dana prije
Reply to  shumadinac

.

Coca Corona
Gost
Coca Corona
12 dana prije
Reply to  shumadinac

Ne širi se, proizvodi ga domaćin pri čišćenju organizma,provjereno…svaki dan ,a u vrijeme gripa i viroza pojačano. Ostalo je marketing.

Moja žena sve vidi
Gost
Moja žena sve vidi
13 dana prije
Reply to  Cookie

Cookie, zamisli da u bolnici kažu majci za njezino djete, “Čuvajte djete od (naprimjer) mlječnih proizvoda jer djete može dobiti septični šok i umrijeti ako mu organizam dođe u kontak sa takvim namirnicama”
Što bi ti rekao za takvu majku ako im ona odgovori tvojim riječima ono “Vi to sumnjate ali nemate dokaza, tako da ču ja hraniti djete mlječnim proizvodima dok mi nepobitno ne dokažete da je mljeko za moje djete štetno”
Kakva bi to majka bila i što bi ti rekao za takvo ponašanje? Ali u vezi nošenja maski ideš na foru, prvo se mora nepobitno dokazati pa ću ja tek onda početi nositi masku. Malo suludo zar ne.

Jomla
Gost
Jomla
13 dana prije

Usporedba ti je infantilna!

Hercegovac
Gost
Hercegovac
13 dana prije

A kako bi bilo da vam kazu ako vam djete primi vakcinu od koje bi mogla umrijeti a majka dozvoli da se dijete cijepi kakva je to majka onda 😱 Novo normalno zar ne..

Mr.T
Gost
Mr.T
13 dana prije

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
13 dana prije
Reply to  Cookie

Vise te ne citam kao ni onog podlaca Djuru ili kako nekad uzme nadimak tutankamon.

Neces ni minusa vise dobivat jer nam djecu ubijas teroristo i krades buducnost nasem potomstvu!

Cookie
Gost
Cookie
13 dana prije

Moram priznat da ne kuzim cemu takav komentar.
I molio bi te samo da me ne stavljas u isti koš kao kretena djuru jer nisam ni blizu kao on, vjeruj mi.
Ako sam nešto krivo napisao reci mi sta pa da znam a ne tako.
Nisam te vrijeđao ni ništa, a ti tako…
A šta se tiče ovog da ubijam i kradem budicnost, vjeruj mi ja sam prvi koji nine takav. Možda sam se krivo izrazio, ili si krivo shvatio moje mišljenje i evo, ispričat ću se radi tog. Ali te i molim da me ne napadaš tako jer nisam komentirao ništa neko vrijeme tako da ne znam o kud tebi takvi zaključci o meni.
Sretno i lijep pozdrav.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
13 dana prije
Reply to  Cookie

Greskom sam tebi odgovorio umjesto Shumadincu.
Izvinjavam se…

shumadinac
Gost
shumadinac
13 dana prije

Sad Zapata LAŽEŠ!
Meni si dole direktno odgovorio – oni koji su pratili od početka (dok su mij i Cookie-ev komentar bili jedan do drugoga) to znaju.

Ili samo nisi svestan šta radiš.

xyzw
Gost
xyzw
13 dana prije
Reply to  Cookie

Seronjo odjebi……marš u pm gamad plačenička pokvarena……

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
13 dana prije

Opet ti mene sanjao,bolje da si sanjao Severinu !!! Otkuda ja PODLAC,a ja samo čeznem da te zeznem !!!!⚡🤡🤮🤩

Mikojan
Gost
Mikojan
13 dana prije
Reply to  Cookie

Upravo to, malo gledam, malo pratim, znam likove koji su se štitili maksimalno, jedva išli do dućana, maska, trovanje ruku, sve i gle, dobio temperaturu, išao se testirati, pozitivan, pa kako ?

Coca Corona
Gost
Coca Corona
12 dana prije
Reply to  Mikojan

Hehehe to su putujući laboratoriji

nonwo
Gost
nonwo
13 dana prije
Reply to  shumadinac

Umro doktor Georgy Michael ,ginekolog,56 godina, iz bolnice Mount Sinai na Floridi,14 dana nakon cijepljenja.
Treći dan nakon cijepljenja dobio je podljeve na rukama i nogama,u krvnoj slici nađeno mu je da uopće NEMA TROMBOCITA(radi toga je i krvario).Dva su mu tjedna pokušali pomoći na sve moguće načine bez uspjeha a onda je umro od krvarenja u mozak-uzrok smrti hemoragični moždani udar.Pfizer smatra da nije od cjepiva,provest će se istraga.
Za ne povjerovati.
Na službenim stranicama FDA -očekivane nuspojave STOJI
TROMBOCITOPENIJA,MOŽDANI UDAR.
Florida doctor’s death after receiving COVID-19 vaccine sparks investigationyoutube

Žena na društvenim mrežama objavila da je do tada bio zdrav čovjek.

shumadinac
Gost
shumadinac
13 dana prije
Reply to  nonwo

Zahvalan sam ti na prikazivanju važnih informacija, meni je posebno bio interesantan rad onih Indijaca na vezi između HIVa i korone.

Ali sam razočaran kad se ne potrudiš da pročitaš komentar i vidiš da ja u stvari podržavam to što si ovde iznela i da ukazujem da je upravo to bitno a da se bitno maskira i trivijalizuje glupostima.

nonwo
Gost
nonwo
13 dana prije
Reply to  shumadinac

Mislim da razumijem što si htio naglasiti-trivijalnosti skreću pažnju s bitnoga.
Jedino ,što nošenje maski nije trivijalno.One doista štete ,i onome tko ju nosi(skupljanje vlastitih patogena i udisanje,smanjen kisik u udisaju,udisanje štetnih materijala,povećana sklonost respiratornog infekta) i prirodi u koju će se odbaciti(mikroplastika)-sada već u ogromnim količinama.
Shumy,10 miliona stanovnika Wuhana je “skrinirano”…
300 su bili asimptomatski.Kulture iz njihova grla su pokazale da nemaju virusa.
Slijedi-asimptomatski nisu zarazni.
Onda su testirali-bris grla-njihove najbliže kontakte,njih 1174-i SVI su bili negativni.
Slijedi-asimptomatski nisu prenijeli NIŠTA na NAJBLIŽE kontakte jer NISU bili zarazni.
U studiji su se ogradili da ne donose zaključke…,bla,,,bla,,truć,(jer ih onda ne bi niti objavili) ali 10 miliona valjda sve govori.
Ako asimptomatski ne zaražava nikoga, a simptomatski je u izolaciji(takve su mjere),od koga/čega se maskiramo.Ako postoji efikasan lijek,ivermectin u svim fazama bolesti ,a za bolesne i stare može i preventivno,čega se bojimo.
I zašto se cijepimo kontradiktornim cjepivom koje ne garantira ništa, a nuspojave su mu katastrofalne(jedna od njih smrt).Da bi WHO , Kill Bill ,Faucci i ostali mafiozi bili sretni i pustili naše male stožeraše na miru.Pa nismo valjda retardirani.

“To assess the post-lockdown risk of Covid-19 in the city, a mass screening project of nearly 10 million Wuhan residents was carried out between May 14 and June 1.
“This screening programme identified 300 asymptomatic cases. But the virus cultures indicated no viable virus in the identified asymptomatic cases. This means that these people were not likely to infect anyone else.”
The asymptomatic cases were found among people aged between 10 and 89, however the asymptomatic positive rate was the lowest in children and teens aged under 17 and highest among people aged over 60.
Further swab testing of 1174 close contacts of these 300 asymptomatic positive cases were all negative.

shumadinac
Gost
shumadinac
13 dana prije
Reply to  nonwo

“Ako asimptomatski ne zaražava nikoga, a simptomatski je u izolaciji(takve su mjere)”
Nemoj, molim te koleginice, da se praviš da ne poznaješ ljudsku psihologiju. Da li si čula da su ljudi bez obzira na jasne simptome pa čak i namerno odlazili na posao, išli gradom bez maske…

Da banalizujem: u naseljenom mestu je ograničenje brzine 50km/h. To je smešna brzina za normalnu situaciju a posebno recimo u ranim jutarnjim satima, za vreme praznika… kad je put čist. Pa i kada je gužva je presporo. Ali nije sporo za starije automobile pa još dok ih vozi starije lice sa slabijim refleksima…
Zašto se ne bunimo protiv takvih restrikcija? Ne zaboravi da osim gubitka vremena tako više zagađujemo…

I opet – nema svrhe da meni govoriš o gluposti vakcinisanja kad ja o tome govorim od samog početka, i pre informacije o upotrebi mRNK.

tihobl
Gost
tihobl
13 dana prije
Reply to  nonwo

Ne mozes ici logickim argumentima u diskusiju o koroni kad je ovde sve postavljeno naopako – zdrave zakljucavaju u karantin, a bolesne salju kuci uz preporuku da ne izlaze.
Nekad se znalo – bolesni idu u karantin da umru ili ozdrave. Vojska cuva karantin i ko pokusa pobjeci napune ga strijelama, a onda zapale les. Sad je sve naopako, a sta ocekivati od onih kojima je vrhunaz zapadne misli amen and awomen. Ne vrijedi ici logikom i argumentima prema njima.

Coca Corona
Gost
Coca Corona
12 dana prije
Reply to  nonwo

Stoji.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
13 dana prije
Reply to  nonwo

Neka, barem da su svi isti dan riknuli pa nebi vise imao tko ostale cjepiti!
Ako medicinsko osoblje prezivi godinu ili dvije nakon cjepljenja u meduvremenu ce pobiti pola svijeta. Bolje da odma ili u roku dan dva odu!
To nas moze spasiti…

nonwo
Gost
nonwo
13 dana prije

Nažalost si u pravu.Što više smrti i teških nuspojava,to prije k pameti.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
13 dana prije
Reply to  nonwo

Nazalost sam po 100ti puta u pravu i zalim po 100ti puta zbog toga…

Istražuj
Member
Istražuj
13 dana prije
Reply to  nonwo

Hvala na informaciji…

Stvarno je tuga – na sta su sve “vehabije” pseudo-nauke spremne…
Strasno…

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
13 dana prije
Reply to  shumadinac

Od danas si na listi “trolova” jer nemoze postojati covjek koji nemoze shvatit o cemu se ovdije radi.
Dakle trol koji radi za sistem i zlotvore a ne netko tko je kao “neprobuden”…

shumadinac
Gost
shumadinac
13 dana prije

Ti, naravno, nisi u stanju da pogrešiš – da nisi papa? 😉

Ici
Gost
Ici
13 dana prije
Reply to  shumadinac

Papa je exponent vatikanske mafije

shumadinac
Gost
shumadinac
13 dana prije
Reply to  Ici

Ali je “nepogrešiv” – kao Zapata 😉

putnik
Gost
putnik
13 dana prije
Reply to  shumadinac

“Molim redakciju da ne objavljuje tekstove ovog blentona – on pravi više štete nego koristi.”

Ah, rekao sam samom sebi da necu komentirati tvoje nebuloze jer vjerujem da si u osnovi dobronamjeran i ne zelim te osobno uvrijediti, ali ispricavam se, morati cu.

Ima nas ovdje koji pratimo portal vec godinama, bez obzira jesmo li ili ne cijelo to vrijeme pratili, ili cijelo to vrijeme bili aktivni na forumu, ili samo citali tekstove.

Samim time, poprilicno se dobro sjecam perioda u kojem si ti bio jedna od zvijezda portala, nesto slicno kao danas “istrazuj”, gdje nitko nije propitivao ono sto pises vec si automatski dobivao gomile pluseva, a cak su te mnogi smatrali i nekim kvazi-autoritetom za znanost, iako je svakome sa bar temeljnim tehnickim obrazovanjem bilo jasno da doslovno ne razumijes neke temelje. Ali eto, simpatican si u toj svojoj iskrenoj djecackoj neuzvracenoj ljubavi prema znanosti, a netko tko zaista zna kakve sve nebuloze tipkas, nema niti vremena niti volje spustati se na tu razinu da te nauci i ispravlja u onome sto si valjda trebao nauciti prije 40 godina.

Zato hajde probaj shvatiti sljedece.
Kao sto ti danas mnogi lupaju minuse koje nisi zasluzio, isto tako si svojevremeno dobio hrpetine pluseva koje takodjer nisi zasluzio. Vjerojatno duboko u sebi mislis kako si tada bio jako ostrouman i pisao kvalitetne tekstove komentare, ali nisi. Pisao si isto kao i sada, samo si tada eto bio na istoj valnoj duljini sa vecinom, svi su ti klicali i to ti je godilo egu pa si pomislio, “mora da sam dobar i pametan kada me svi tako vole”.
A onda je doslo neugodno trijeznjenje kada te vecina prestala simpatizirati. Ostao si bez svoje dnevne droge pluseva koja ti je ocito jako bitna cim toliko puno svoje energije trosis na ovom portalu.

Ali hajde budi pametan, odrasti i shvati da u biti nikada nisi bio nikakav autoritet za znanost niti ces ikada biti osim ako lijepo ne izgasis ovaj portal na par godina, skupis hrpetinu knjiga koje ocito nikada nisi procitao sa razumijevanjem i pocnes uciti negdje od razine gimnazijskog gradiva sa razumijevanjem.

Previse si se emotivno uvukao u sve ovo skupa i na taj nacin postajes dio problema a ne dio rjesenja. I mozda to ne uvidjas, ali u konacnici najvise stetis samom sebi.

Zao mi je sto sam malo grub, no vjerujem da si u osnovi iskrena i dobronamjerna osoba i da ces nakon nekog vremena shvatiti kako ovo sto ti pisem ima smisla.

Hajde, probudi se… jos ti nije kasno.

shumadinac
Gost
shumadinac
13 dana prije
Reply to  putnik

U jednome si u pravu – zaista trošim previše energije i vremena ali mi ovo dođe kao šah. Ne, mnogo je bolje od šaha jer ovde puno toga naučim – posebno o ljudima.

Evo recimo tvoj poduži komentar se svodi na gledanje sa visine i pljuckanje odozgo bez ikakvih argumenata. Ako već pratiš moje pisanje zašto ne ukažeš konkretno na grešku nogo se baviš “mojom ličnošću”? Ja volim da učim i biću ti zahvalan za svaku grešku koju mi ispraviš.

Suština komentara kao što je ovaj tvoj je da misliš da nisam u pravu jer ti misliš drugačije ali nemaš konkretno čime da ga pobiješ što te frustrira. Potpuno isto kao gore “mile”, “grom iz vedra neba”, “Zapata” samo što je tvoj komentar duži. Za razliku od njih “Coca Corona”, “nonwo” i “Cookie” ulaze u diskusiju i pokušavaju da dokažu mišljenje što je neuporedivo konstruktivnije.

Mladen
Gost
Mladen
13 dana prije
Reply to  shumadinac

Izgleda da ćeš ovdje postat tema za ,,doktorske ,,disertacije na temu ;;lik i djelo komentatora shumadinca;;Ne opterećuj se minusima.Ugodan dan.

shumadinac
Gost
shumadinac
13 dana prije
Reply to  Mladen

“Sticks and stones may break my bones…”
Ne brinu me minusi ali me brine sentiment mase koja se radikalizuje neverovanom brzinom. Hebeš maske i vakcine – koliko sutra će doći na red nešto mnogo ozbiljnije a mi ćemo unapred imati “apsolutno ispravno mišljenje”.

putnik
Gost
putnik
13 dana prije
Reply to  shumadinac

“Ne, mnogo je bolje od šaha jer ovde puno toga naučim – posebno o ljudima.”

Meni se cini da nisi nista naucio vec se vrtis u krug vec neko jako dugo vrijeme. Ako ti je to ok, nemam nista protiv, vrti se do kraja svog zivota kao pas za repom…

“Evo recimo tvoj poduži komentar se svodi na gledanje sa visine i pljuckanje odozgo bez ikakvih argumenata.”

Bas obrnuto, vrlo konkretno sam ti ukazao zasto se vrtis u krug, i sto je uzrok tvoje frustracije. No, ocito to ne zelis vidjeti, puno je jaca zelja sebe smatrati neshvacenim genijalcem.

“Ako već pratiš moje pisanje zašto ne ukažeš konkretno na grešku nogo se baviš “mojom ličnošću”?”

Opet progovara tvoj ego. Ne, ne pratim tvoje pisanje. Dapace, da postoji opcija na ovom forumu da iskljucim komentare tebe i jos x drugih komentatora, rado bih to napravio, ali nazalost ne postoji, a ne da mi se osobno to isprogramirati.
Dakle nemoj si previse laskati, ne pratim te, nego silom prilika tu i tamo procitam i tvoj komentar.

Inace te ignoriram, ali danas se eto nisam mogao kontrolirati kada si jednom mladom doktoru nauka, koji doslovno riskira cjelokupni svoj kredibilitet pisuci pod imenom i prezimenom na ovom portalu napisao sljedece: “Molim redakciju da ne objavljuje tekstove ovog blentona”.

Imas jako jako ozbiljan problem sa egom jer smatras da mozes jednog doktoranta fizike sa visoka pljuckati i zvati blentonom. A svatko tko je silom prilika citao tvoje komentare na forumu, a malo je tehnicki obrazovaniji, zna da nemas pojma o osnovama tehnickih i prirodoslovnih znanosti. Napuhan ti je ego jer su ti iz redakcije dozvolili da pises clanke, nemam pojma zasto, i svojevremeno si bio nekakva zvijezda ovdje, opet ne znam zasto…

Ako smatras da imas pravo s visoka pljuckati jednog mladog znanstvenika, koji se zaista trudi uraditi nesto korisno, a sigurno ima i pametnijeg posla u zivotu, budi spreman i da netko drugi popljuje tebe.

“Ako već pratiš moje pisanje zašto ne ukažeš konkretno na grešku nogo se baviš “mojom ličnošću”?”

I da se opet vratim na ovaj citat. Problem nisu konkretne greske nego upravo tvoja licnost te sam se zato i fokusirao upravo na nju.

A ti se lijepo sutra vrati i nastavi po starom i cudi se kako se cijeli svijet urotio protiv jadnog, dobronamjernog i neshvacenog Tebe.

shumadinac
Gost
shumadinac
13 dana prije
Reply to  putnik

Uopšte ne sumnjam da komentare čitaju i prijatelji autora – pa i sam autor.
Ne zameram, to je onda na ličnom nivou…

Coca Corona
Gost
Coca Corona
12 dana prije
Reply to  shumadinac

P.S.
kakvih sam se BLENTOna u životu naslušao…i na kakvim funkcijama…
ovaj novinar jeTesla

Mrčikola
Gost
Mrčikola
13 dana prije
Reply to  putnik

putniče, pisac članka je je ovim istupom pokazao hrabrost, a da je neukalupljen i bistar, pokazao je time što ovoj temi i pisanju članka dao prednost pred svojim svakodnevnim poslovima.
Možda je Šumadinac ishitreno reagirao s onim “blenton”, a možda si i ti djelomično u pravu sa svojom procjenom.

Coca Corona
Gost
Coca Corona
12 dana prije
Reply to  putnik

Peri mozak nos i uši…:)

Istražuj
Member
Istražuj
13 dana prije
Reply to  putnik

“… u kojem si ti bio jedna od zvijezda portala, nesto slicno kao danas “istrazuj”…”

Kolega,
Ma gdje ces mene medju “zvijezde”…
Pusti bogati, kakva zvijezda…

Pricam iskreno ono sto sam spoznao na osnovu informacija koje imam… Pokusavam uvijek te iste i podijeliti sa svim ovdje…
Razumljivo kad mi covjek ukaze argumentovano i dokumentovano na njegove izvore – koji negiraju ovo sto ja tvrdim da cu promijeniti misljenje…
Ta nisam “vehabija” Kulta nauke ili bili kojeg Kulta…

… ali slazem se upotpunisti glede ovog tovg citiranja – shumadinceve tvrdnje…
Nevjerovatno…

Cisti “vehabizam” kvazi-nauke…

Shumadinac dakle kaze:
“Molim redakciju da ne objavljuje tekstove ovog blentona – on pravi više štete nego koristi.”

Dakle, shumadinac,

 • … ne da nisi niti guzicu pomjerio za milimetar da sam nesto istrazis – nego nadobudno ovdje “pametujes geopolitiku i kvazi-nauku” – bez ikakvih argumenata za to sto pricas – osim “verujte mi na rec“…
 • …cak nisi udostojio niti procitati (raniju, a vidim i ovu) analizu koju je ovaj covjek g. Grgicin – detaljno napravio na bazi javno dostupnih naucnih radova u vezi laznog “izoliranja virusa cov2sars” i maski …

Ej… pazi bezobrazluka i nadobudnosti…!

Evo ovdje dakle – opet isti bezobrazluk!
Covjek ti daje na uvid i originalne DOKUMENTE i ANALIZE – i svoje vlastito misljenje bazirano na tome…
… a ti – ne samo da nisi niti pokusao shvatiti – a kamo li pogledati i prouciti DOKUMENTE koje Grgicin postavlja na uvid, nego bas gadno i ulicarski nadobudno – obracas se “redakciji” sa svojim besmislicama…

Pa ti si covjece gori od trolla…
Ti si ekstremist…

Sutra ces streljati ljude i potpaljivati lomace – zato sto se ne slazu sa “tvojom naukom” – koja je ocito samo suludi Kult…

Nekakve “argumente” ti nikad (cak od kad sam na ovom forumu) – nisi bio u stanju postaviti… Naprosto jer ih – nemas.
Samo besmislice i tvoje nadobudne “analize” bazirane na tim besmilicama…

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
13 dana prije
Reply to  Istražuj

Ne gubi energiju i vrijeme na trola. Trebat ce nam svaki atom snage za predstojece dane…

shumadinac
Gost
shumadinac
13 dana prije
Reply to  Istražuj

Možda nisi pročitao tekst? U njemu stoji:
“ČAK I KADA BI MASKE USPORILE ŠIRENJE ZARAZE, TO BI IMALO VIŠE ŠTETE NEGO KORISTI” (baš ovako – velikim slovima)

Izvinjavam se zbog nadobudnosti, Grgičina bi trebalo odmah staviti za akademika. Ako nisi u stanju da nađeš ovu njegovu izjavu postaviću ti link…

grom iz vedra neba
Gost
grom iz vedra neba
13 dana prije
Reply to  shumadinac

Pa evo da ti objasnim:
“ČAK I KADA BI MASKE USPORILE ŠIRENJE ZARAZE, TO BI IMALO VIŠE ŠTETE NEGO KORISTI”
Pored ovolike ekonomske, psihičke, socijalne, humane i svake druge torture i štete koju mjere (a maska je dio mjera) čine, čak i kad bi štitile (a ne štite) te maske kao i sve druge mjere prave nemjerljivo više štete nego što koriste (a ne koriste).
Ako ti i nakon ovolikog pojednostavljivanja i dalje bnije jasno – nikad i neće bit.

Mladen
Gost
Mladen
13 dana prije

Živa glava na ramenu sve dugove vraća.

shumadinac
Gost
shumadinac
13 dana prije

Ima tu istine. Čuo sam da Moskva sprema specijalnu taktiku psihološkog rata: čim se ukine obavezno nošenje maski oni će da ubacuju grupe sa maskama u Evropu i Ameriku i stanovništvo će masovno da pređe u histeriju. Napuniće im bolnice gore od korone i biće potpuno nesposobni na bilo kakav otpor.

VasilisaPremudra
Gost
VasilisaPremudra
13 dana prije
Reply to  shumadinac

@ shumadinac
#”ČAK I KADA BI MASKE USPORILE ŠIRENJE ZARAZE, TO BI IMALO VIŠE ŠTETE NEGO KORISTI” (baš ovako – velikim slovima)”

Dakle, ajmo baš ovako ad absurdum:

Netko zbog straha od smrti izvrši – samoubojstvo.

Učinkovito ili ipak…ne?!?
Hm???

Mda.

Coca Corona
Gost
Coca Corona
12 dana prije
Reply to  shumadinac

Baš tako,VELIKIM slovima, jer STOJI!!!
A nemoš nigdi vidit?;)

Davor drugi
Gost
Davor drugi
13 dana prije
Reply to  Istražuj

“Nekakve “argumente” ti nikad (cak od kad sam na ovom forumu) – nisi bio u stanju postaviti… Naprosto jer ih – nemas”.
A ti kao pucaš sav od argumenata?
Kako nisam siguran da imaš bilo kakve veze što je argument i to sam ti već jednom napisao, ovdje je prva rečenica iz Wikipedije o značenju “argumenta”:
“U logici i filozofiji, argument je serija izjava (u prirodnom jeziku), premisa namenjenih utvrđivanju stupnja istinitosti neke druge tvrdnje, zaključka.”
Kako si već bezbroj puta ovdje naveo da raspolažeš i komuniciraš samo argumentima, pa daj jedan tvoj argument, (ne neki idiotski citat ili “razmišljnja” neke budale, gdje na principu rekla-kazala ruši neke znanstvene zakone, bez da na mjesto tih porušenih, postavlja i dokazuje novi, njegov zakon) znanstveno prihvatljiv.
Znači, daj ovdje samo jedan argument, po definiciji argumenta, gdje ti rušiš neku, bilo koju znanstvenu tvrdnju, teoriju ili zakon.
NE CIJELU ZNANOST, JER ZA TAKVU BUDALEŠTINU ZNANOST KAO I ZDRAVA LOGIKA NE POZNAJE ARGUMENT, ARGUMENT U SVOJOJ DEFINICIJI RUŠI I OSPORAVA SAMO NEKE DRUGE TVRDNJE ILI ZAKONE.
Ti osobno, tvojom izobrazbom i intelektualnim nivoom nisi u stanju iz cijele znanosti osporiti niti jedno jedino slovo.
Nakon izjave V.Putina o izdavanju iskaznica o cjepljenju, da bi omogućio internacionalna putovanja Ruskim državljanima, a kojim je bez ikakve dvojbe učinio lavovsku uslugu Gatesu & Co. U najboljoj namjeri sam ti napisao da si ipak nekim dijelom bio u pravu, što i jeste istina, da bi ti na sljedeći tekst izašao, podrazumjeva se “100% argumentirano”, sa tvrdnjom kako je V.Putin tu postavljen od strane “cio-zločinaca,bitangi,baraba,rotschilda ili kako ih ti već zoveš” DA POBIJE RUSKU NACIJU!
Što i kakav odgovor, na jednu takvu notornu i bolesnu glupost može dati bilo koji normalan čovjek bez i jednog razreda škole???
Evo i nekoliko pitanja, na koje ja ne vjerujem da ti nećeš dati adekvatan i argumentiran odgovor:

 1. Nakon godina vladavine V. Putina, koliko je do sada po tom pitanju napravio, odnosno koliki je dio ruske populacije do sada POBIO?
 2. Kada se planira završni dio akcije, odnosno ubijanje posljednjeg Rusa?
 3. Što se po odrađenoj zadaći dalje dešava sa V.Putinom, čeka li ga odličje kabale i koje?
 4. Što se dalje dešava sa cijelim prostorom Rusije i svim njenim gradovima gdje leži leš na lešu?
 5. Što se dešava sa najvećim i ubojitijim svjetskim nuklearnim arsenalom? Da li se kabala s tim naoružava?
 6. Naseljava li se Rusije ponovno ili rezervirana za privatni ranč kabale?
 7. Hoće li Rusija biti bar Greti Thurnberg data na raspolaganje?
 8. Nakon ubijanja 150.000.000 Rusa, za koje je V.Putin dobio zadaću,tko je sljedeći na redu i da li će Putin dobiti tu zadaću ili ide u zasluženu mirovinu, a koju će mu kabala redovno isplaćivati?
shumadinac
Gost
shumadinac
13 dana prije
Reply to  Davor drugi

Vreme se polako menja kolega na moju veliku radost. Pre pola godine bi na moj početni komentar bio strašno ishejtovan bez ikakvog pokušaja davanja argumenata ali posle ovog jesenjeg talasa korone ljudi su ipak počeli da se pitaju u kolikoj meri su oni što tvrde da “patogeni virusi ne postoje” u pravu jer ljudi oko njih obolevaju.
Žalosno je što se mozak uključuje udarcem glavom o problem ali i to je u ljudskoj prirodi.

Nadam se da ćeš nastaviti da ukazuješ na greške kada ih vidiš – čak i ako ih kod mene vidiš da ne bi došlo vreme spaljivanja za tvrdnju da je Zemlja lopta.

Davor drugi
Gost
Davor drugi
13 dana prije
Reply to  shumadinac

“Nadam se da ćeš nastaviti da ukazuješ na greške kada ih vidiš…”
Ja ovdje shumadinac ne ukazujem nikome ništa, ja ovdje samo kao i ti i svi ostali, dajem samo neki komentar ili odgovor i ništa dalje od toga.
To što se sporim sa kolegom “Istražuj” je samo sukob mišljenja po određenoj temi i ništa više. Kolega “Istražuj” je ovdje bez ikakve dvojbe dobar i vrijedan komentator, mnogo toga je Istražuj ovdje ispisao i podjelio mnoštvo linkova i informacija s nama, kao nitko od nas. U svakom slučaju, hvale vrijedan njegov rad, iako smo po nekim pitanjima na dijametralno suprotnim stranama.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
13 dana prije
Reply to  Davor drugi

“…
Ti osobno, tvojom izobrazbom i intelektualnim nivoom nisi u stanju iz cijele znanosti osporiti niti jedno jedino slovo.
…”

Kolega,
Stvarno nemam nista protiv da me vrijedjate i da pokazujete vas primitivizam…
Dapace podrzavam to…
(Vec sam vam vise puta rekao)…

Medjutim – ne mozete ocekivati da cu sa vama jos i diskutovati…
Vec sam vam vise puta rekao da me ne interesuje vasa “mudrost” – koju pokazujete cim zinete… Postavite vas argument na moje tvrdnje – onog trenutka kada se ne slazete…
I budite pristojni… I ranije sam vam rekao da nemate potrebe komentirati mene…
U istinu, kao ni ja vas – ali ovo je samo kratka replika na provokativan koment i nista vise…
Evo razumijem vas… Cilj vam je bio da me malo pljujete…
Bravo…
Sad se nadam da ste zadovoljni, ali ako niste – slobodno opet nastavite…

Davor drugi
Gost
Davor drugi
13 dana prije
Reply to  Istražuj

Prije nekih 2 sata u diskusiji sa shumadincem, ja ovo napisao:

“Ja ovdje shumadinac ne ukazujem nikome ništa, ja ovdje samo kao i ti i svi ostali, dajem samo neki komentar ili odgovor i ništa dalje od toga.
To što se sporim sa kolegom “Istražuj” je samo sukob mišljenja po određenoj temi i ništa više. Kolega “Istražuj” je ovdje bez ikakve dvojbe dobar i vrijedan komentator, mnogo toga je Istražuj ovdje ispisao i podjelio mnoštvo linkova i informacija s nama, kao nitko od nas. U svakom slučaju, hvale vrijedan njegov rad, iako smo po nekim pitanjima na dijametralno suprotnim stranama.”
Pronađi u diskusiji sa shumadincem.

Davor drugi
Gost
Davor drugi
13 dana prije
Reply to  Istražuj

“Ti osobno, tvojom izobrazbom i intelektualnim nivoom nisi u stanju iz cijele znanosti osporiti niti jedno jedino slovo.”
Pa šta te je to ovdje urjedilo? To je istina, ništa drugo nego samo istina i to ne vrijedi samo za tebe, nego i za mene osobno, koliko sam ovdje uspio primjetiti i za sve ostale komentatore ovdje.
Da bi se bilo što u znanosti osporilo i postavila neka nova teza, teroija, zakon ili bilo što drugo mora prije svega proći neku znanstvenu “validaciju”, kao naši komentari ovdje, odnosno biti znanstveno dokazano i od znanosti kao takvo prihvaćeno.
Tko to, molim te, ovdje od nas ima iza sebe nekakav znanstveni rad i podlogu za takvo što??
Mislim da ne bi trebali, untoč ovolikoj znanosti i tehnološkom napredku i gdje je također evidentna zloupotreba znanosti protiv čovjeka i čovječnosti, ovdje startovati sa otkrivanjem tople vode. Mislim da smo zavrjedili da idemo dalje…

Davor drugi
Gost
Davor drugi
13 dana prije
Reply to  Istražuj

L.R.
Molio bih da mi ne skidate moje odgovore koje sam bez ikakvih uvreda prema biloi kome postavio, pa tako ni prema “Istražuj”. Za to nemate nikakve potrebe.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
13 dana prije
Reply to  Davor drugi

“… Molio bih da mi ne skidate moje odgovore koje sam bez ikakvih uvreda prema biloi kome postavio, pa tako ni prema “Istražuj”…”

Kolega,
Evo ne znam sta ste pisali, ali vidim da me spominjete i da mislite da je komentar brisan, jer ste me mozda vriedjali…

I vama, i svim kolegama ovdje, a i @Redakcija Logično (po 100ti put…):

 • Gnusam se svake cenzure!
 • Boricu se za vase neprikosnoveno pravo da me – vrijedjate!
 • Vec mjesecima zahtievam apsolutno slobodu izrazavanja -. ukljucujuci i tzv “govor mrznje”! … (To je i onako samo cionisticka podvala, kao i “politicka korektnost i tzv “naucni koncenzus”...)

Dakle, postovani kolega, ako vam nije problem – napisite ponovo koment … i slobodno me vrijedjajte koliko zelite… Ja sam misljenja da svako stoji iza toga sto je pisao…

Pozdrav

Davor drugi
Gost
Davor drugi
13 dana prije
Reply to  Istražuj

Boricu se za vase neprikosnoveno pravo da me – vrijedjate!”
Kako i zašto si uopće došao na ideju da te želim bilo čime uvrjediti?
Obrisani komentar je bila stvar između mene i portala, zahtjevao bih ultimativno da se komentar pusti, ili bi to bio moj posljednji komentar na portalu. Vidim da je komentar već objavljen pa neće biti potrebe ni za kakvom eskalacijom, napominjem: između portala i mene, nikakve veze ti nemaš s tim.
Ako hoćeš mogu ti opet postaviti moj komentar od prije nekoliko dana naslovljen na tvoje ime, da te podsjetim. Tamo sam ti već napisao, ali evo ponoviću opet:
“Vec mjesecima zahtievam apsolutno slobodu izrazavanja -. ukljucujuci i tzv “govor mrznje”!
– da nemam zaista protiv tebe osobno ništa, smo protiv tvojih komentara. I ništa više!

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
13 dana prije
Reply to  Davor drugi

“… između portala i mene, nikakve veze ti nemaš s tim…”

Imam kolega…
Kako nemam…?

Pa prozivate me ovdje:
“… Molio bih da mi ne skidate moje odgovore koje sam bez ikakvih uvreda prema biloi kome postavio, pa tako ni prema “Istražuj”…”

Davor drugi
Gost
Davor drugi
13 dana prije
Reply to  Istražuj

pa u tom momentu sam diskutirao sa više kolega, tako da sam se morao referirati na tvoje ime, čisto da bi redakcija znala konkretno o kojem je komentaru riječ. i ništa više

Coca Corona
Gost
Coca Corona
12 dana prije
Reply to  Davor drugi

Momentu?

Davor drugi
Gost
Davor drugi
13 dana prije
Reply to  Istražuj

“ (To je i onako samo cionisticka podvala, kao i “politicka korektnost i tzv “naucni koncenzus”…)”
👍👍👍
Evo suglasan, iako ne znam zašto si stavio u zagradu. Da li cionistička ili nečija druga to ne znam, ali je podvala u svakom slučaju.

Davor drugi
Gost
Davor drugi
13 dana prije
Reply to  Istražuj

“Nekakve “argumente” ti nikad (cak od kad sam na ovom forumu) – nisi bio u stanju postaviti… Naprosto jer ih – nemas”.
A ti kao pucaš sav od argumenata?
Kako nisam siguran da imaš bilo kakve veze što je argument i to sam ti već jednom napisao, ovdje je prva rečenica iz Wikipedije o značenju “argumenta”:
“U logici i filozofiji, argument je serija izjava (u prirodnom jeziku), premisa namenjenih utvrđivanju stupnja istinitosti neke druge tvrdnje, zaključka.”
Kako si već bezbroj puta ovdje naveo da raspolažeš i komuniciraš samo argumentima, pa daj jedan tvoj argument, (ne neki idiotski citat ili “razmišljnja” neke budale, gdje na principu rekla-kazala ruši neke znanstvene zakone, bez da na mjesto tih porušenih, postavlja i dokazuje novi, njegov zakon) znanstveno prihvatljiv.
Znači, daj ovdje samo jedan argument, po definiciji argumenta, gdje ti rušiš neku, bilo koju znanstvenu tvrdnju, teoriju ili zakon.
NE CIJELU ZNANOST, JER ZA TAKVU BUDALEŠTINU ZNANOST KAO I ZDRAVA LOGIKA NE POZNAJE ARGUMENT, ARGUMENT U SVOJOJ DEFINICIJI RUŠI I OSPORAVA SAMO NEKE DRUGE TVRDNJE ILI ZAKONE.
Ti osobno, tvojom izobrazbom i intelektualnim nivoom nisi u stanju iz cijele znanosti osporiti niti jedno jedino slovo.
Nakon izjave V.Putina o izdavanju iskaznica o cjepljenju, da bi omogućio internacionalna putovanja Ruskim državljanima, a kojim je bez ikakve dvojbe učinio lavovsku uslugu Gatesu & Co. U najboljoj namjeri sam ti napisao da si ipak nekim dijelom bio u pravu, što i jeste istina, da bi ti na sljedeći tekst izašao, podrazumjeva se “100% argumentirano”, sa tvrdnjom kako je V.Putin tu postavljen od strane “cio-zločinaca,bitangi,baraba,rotschilda ili kako ih ti već zoveš” DA POBIJE RUSKU NACIJU!
Što i kakav odgovor, na jednu takvu notornu i bolesnu glupost može dati bilo koji normalan čovjek bez i jednog razreda škole???
Evo i nekoliko pitanja, na koje ja ne vjerujem da ti nećeš dati adekvatan i argumentiran odgovor:

 1. Nakon godina vladavine V. Putina, koliko je do sada po tom pitanju napravio, odnosno koliki je dio ruske populacije do sada POBIO?
 2. Kada se planira završni dio akcije, odnosno ubijanje posljednjeg Rusa?
 3. Što se po odrađenoj zadaći dalje dešava sa V.Putinom, čeka li ga odličje kabale i koje?
 4. Što se dalje dešava sa cijelim prostorom Rusije i svim njenim gradovima gdje leži leš na lešu?
 5. Što se dešava sa najvećim i ubojitijim svjetskim nuklearnim arsenalom? Da li se kabala s tim naoružava?
 6. Naseljava li se Rusije ponovno ili rezervirana za privatni ranč kabale?
 7. Hoće li Rusija biti bar Greti Thurnberg data na raspolaganje?
 8. Nakon ubijanja 150.000.000 Rusa, za koje je V.Putin dobio zadaću,tko je sljedeći na redu i da li će Putin dobiti tu zadaću ili ide u zasluženu mirovinu, a koju će mu kabala redovno isplaćivati?
Mikojan
Gost
Mikojan
13 dana prije
Reply to  putnik

Političke teme i korona-vakcinacija teme nisu nimalo slične. Ova korona cirkus je mnogima pjela ono malo zdravog razuma što su imali. Primejr (je OT ali) stojim kod auta u dvorištu i ulazi neki lik sa maskom u dvroište, dobar dan, ok, dobar dan, ne poznam ko je ispod maske, on meni – molim vas da stavite masku !?!? A ja njemu, molim da napustite moje dvorište. Zbunjen, gleda, ja još jednom zamolim da ode. Kraj razgovora.

Zorule
Gost
Zorule
13 dana prije
Reply to  shumadinac

“Covid virusi su relativno teški”
E ako me ova rečenica nije šlogirala, od kud izvlačiš te gluposti?

shumadinac
Gost
shumadinac
13 dana prije
Reply to  Zorule

Pitaj koleginicu nonwo – mislim da sam kod nje u samom početku video ovu informaciju. Koju sam kasnije našao i na drugim mestima.

nonwo
Gost
nonwo
13 dana prije
Reply to  shumadinac

Ima ljudi koje dobrano zakači infekt,i onih koji od njega umru.Međutim,ti se ljudi još uvijek liječe po protokolu koji je neefikasan.
Drugi protokol(ivermectin) ima daleko bolje rezultate .

MIYAZAKI
Gost
MIYAZAKI
13 dana prije
Reply to  shumadinac

Samo su dvije stvari beskonačne: svemir i ljudska glupost, ali nisam u potpunosti siguran u svemir

shumadinac
Gost
shumadinac
13 dana prije
Reply to  MIYAZAKI

Hebiga – izgleda da Ajnštajna mrze više čak i od mene.

Ici
Gost
Ici
12 dana prije
Reply to  shumadinac

Einstein je lopov, sve je pokrao od Lorenca. Ništa nij otkrio, što već nije bilo otkriveno.
Pa, kako je onda Einstein postao slavan?!? Pa, progurao ga je židovski lobi, kaže BB.

Davor drugi
Gost
Davor drugi
13 dana prije
Reply to  shumadinac

Dva primjera iz mog osobnog iskustva:
1.Brat mi je imao Koronu, simptomi dva dana lagano podignuta tjelesna temperatura ne više od 38 stupnjeva. Međutim, on ima uredan, veliki i dobro posjećen kafić. Od svih uposlenika, velikog kruga prijatelja, članova obitelji koji svi redom komuniciraju bez ikakve maske i odstojanja, jedini on pozitivan. Nekom logikom prijenosa virusa kako nam pričaju, on je trebao bar polovinu užeg centra grada zaraziti i sve članove obitelji. To je bilo prije nekih dva mjeseca.
2.Radne kolege (mladi par) od moje ćeri, po povratku sa skijanja iz Austrije, kada je pandemija odpočela, mislim veljača prošle godine, on je bio pozitivan sa slabim simptomima. Cura s njim, zajedno u karanteni, nekih 50 puta testirana i nikada nije bila pozitivna.
Ova dva slučaja, podrazumjeva se da nisu nikakvo pravilo, ali ni iznimni slučajevi. Koliko sam čuo, takvih primjera je već bilo i kod drugih inficiranih osoba, gdje su unatoč kontaktu ostali samo pojedini pozitivni. Prijenos virusa sa osobe na osobu, se ipak tako lako ne dešava.

shumadinac
Gost
shumadinac
13 dana prije
Reply to  Davor drugi

U mom gradu je bila prilično masovna zaraza. Jedan prijatelj i njegova žena (oboje preko 65 godina) oboleli ali prošli bolje nego kod gripa, njihova ćerka nije ni znala da je zaražena.

Sa druge strane kum se zarazio još u julu i vrlo loše prošao, kuma se jedva izvukla, sin i snaja kažu da je bilo kao najteži grip koji su doživeli a od njihovo troje dece samo jedno se razbolelo. U ovom slučaju je interesantno da se kum razboleo 5-6 dna pre ostalih a ostali gotovo zajedno.

Pre pojave “britaskog virusa” našao sam podatak da ima preko 20 000 sojeva koji su nastali mutacijom “originala”. Neki se različito ponašaju tako da to gotovo da nisu ista bolest a ko zna šta nas još čeka.

nonwo
Gost
nonwo
13 dana prije
Reply to  shumadinac

“interesantno da se kum razboleo 5-6 dna pre ostalih a ostali gotovo zajedno.”
Ništa čudno.Kum je dobio od nekog drugog ranije,a svi ostali vjerojatno od njega-znači da su u kontaktu s oboljelim(kumom) svi bili u približno isto vrijeme i imali približno isto vrijeme inkubacije.
U obzir dolazi i da su svi ostali bili s nekim drugim oboljelim u isto vrijeme,ali to je manje vjerojatno nego s ovim(kumom) s kojim su u kući.

shumadinac
Gost
shumadinac
13 dana prije
Reply to  nonwo

Da koleginice, tako se skoro sigurno i dogodilo.
Ali čak i Davor koji je prilično umeren sumnja u takav scenario dok ima i onih koji takvu mogućnost negiraju – negiraju patogenost virusa pa i samo postojanje virusa.

Ako su svesna ovoga a jesi jer pratiš komentare zašto se aktivnije ne uključiš u odbranu logike, znanja – nauke. Ne tražim da budeš Jovanka Orleanka 🙂 ali čutanjem sada možda izgubiš priliku sa sprečiš radikalne snage koje ni ne shvataju šta rade (put u pakao je popločan dobrim namerama)

Davor drugi
Gost
Davor drugi
13 dana prije
Reply to  shumadinac

Virusi u prirodi, kakvi god bili, s vremenom prenoseći se s jedne na drugu osobu, oni slabe i gube svoju snagu i intezitet zaraznosti, a u svojoj mutaciji nisu daleko od osnovnog i blaži su. U tom se slažu svi virolozi. Međutim, mutacije Korona niti su blaži, niti tolikoi slabe kao “normalni” virusi do sada. Nisam medicinar, ali se oslanjam na neovisni znanstveni rad prof. Montagnier gdje je ustvrdio da je Korona laboratorijski konstrukt i čini se da ove neprirodne mutacije upravo na to ukazuju. Ovdje je, bar po meni, isti sudionik stvaranja virusa kao i cjepiva. Na kraju se uvijek postavlja samo jedno logično pitanje: s kojim ciljom? Zarada? Već su neuptni multimilijarderi! Znači, mora postojati još nešto više od zarade. Pokušavamo odgovoriti, ŠTO!

shumadinac
Gost
shumadinac
13 dana prije
Reply to  Davor drugi

Nisam ni ja medicinar ali ću ti dati logičan odgovor.
Virus je praktično sigurno veštački.
Iako je veštački ponaša se po prirodnim zakonima pa je vremenom sve slabiji.
Iako je mogućnost mutacija u opasniji soj realna obzirom da je virus napravljen veštački još je realnije da su i ovi opasniji veštački a ne prirodno mutirani.
—————-
Veće od zarade je moć, ona omogućava ne samo neograničenu zaradu nego apsolutnu kontrolu koja novac čini besmislenim – ne samo da mogu da dobiju sve što im ikad može trebati već su gospodari sudbine drugim ljudima, narodima…

Mr.T
Gost
Mr.T
13 dana prije
Reply to  Davor drugi

Najveći neprijatelj čovječanstva danas nije virus. Nisu čak ni oni na vlasti i oni iza njih. Najveci neprijatelj je znanstvena prijevara poznata kao teorija klica. Uklanjanjem te dogme kojom su nas modelirali od ranog djetinjstva, oduzimamo
mogućnost našim kontrolorima da koriste zdravstveni terorizam da bi nas kontrolirali

Davor drugi
Gost
Davor drugi
13 dana prije
Reply to  Mr.T

Nakon jedne tjelesne ozljede, može se reći veće ogrebotine, čovjek je skoro preminuo,samo čudo ga je spasilo u posljednjih sat vremena njegova života, odnosno da je primljen samo sat vremena kasnije, ne bi mu bilo spasa. Nitko nije imao pojma da nije bio protiv tetanusa cjepljen, a bio je u stanju kada cjepljenje više nije bilo moguće. Preživio je, ali mu je trebalo mjesec dana da dođe k sebi.
Da li ti je uopće jasno koliko je bila smanjena smrtnost ranjenika u WW2 zbog uporabe penicilina i sprječavanja bakterioloških infekcija ranjenika, koji nisu zadobili po život opasne ozljede, a umirali od infekcija.
O znanstvenom pristupu rješavanja zdravstvenih problema se ne može diskutirati, bar nećeš moći sa mnom. Ali o zloupotrebi znanosti u neke druge svrhe osim u zdravstvene, to je nešto drugo i o tome se i te kako može i mora diskutirati.

Mr.T
Gost
Mr.T
13 dana prije
Reply to  Davor drugi

Nakon sto sam svom tezinom stao na hrđav cavao i probio stopalo, dva puta u zivotu do sad, nakon sto sam nekoliko puta bio ugrizen od psa kroz saku i dlan. Nenamjerno naravno, psi se znaju pokaciti, ja sam ih rastavljao i slucajno u tom natezanju bio ugrizen. Niti jednom u tim svojim povredama nisam primio tetanus nakon toga, niti sam popio antibiotik, naravno da se nisam niti cijepio protiv bijesnoce, niti znam jesu li psi bili cijepljeni, nadam se da nisu. Evo me ziv i zdrav. Nakon 10 dana oteknuca, zagnojenja rane, dolazi zarastanje. Tako da price tipa iz ww2 i uvjeravanja da je bas tako kako ti kazes jer su tebi tako rekli, ne pusim.

shumadinac
Gost
shumadinac
13 dana prije
Reply to  Mr.T

Ni kad igraš ruski rulet ne ubodeš svaki put. Ima ih koji su preživeli više pokušaja.
Pa ipak… ne savetujem da se proba čak ni jednom.

Davor drugi
Gost
Davor drugi
13 dana prije
Reply to  Mr.T

I ništa tu nije sporno, često to čovjek svojim imunitetom savlada, ali i srećom da predmet kojim je ozlijeđen nije nečim kontaminiran.
Imam joč malo vremena za jedan odgovor, jer si me baš podsjetio. Davno je to bilo, imao sam možda između 10-12 god. Susjed je pravio kuću i uvjek je tu okolo bilo nekakvih okoraka, daski od šalovanja i sl. Bio je mraz, pokliznuo sam se i pao na jednu manju daščicu kroz koju je bio zboden čavao, butinom desne noge i danas imam ožiljak. Kada sam se ustao dobar čavao je bio zaboden u butinu,iznad koljena. Oteturao sam kući, da bi ni sat vremena poslije osjetio toliki umor i slabost, samo sam rekao da me ostave spavati. Otac je primjetio da nisam dobro, ništa od spavanja, pravac hitna. Bio je početak trovanja, doktor rekao da sam ostao spavati tko zna kako bi se završilo, dobio sam protiv tetanusa, natrag kući i nisam smio do iza ponoći zaspati, ukoliko bude remperature, natrag u bolnicu. Ništa nije bilo, završeno bez većih problema.
Ali ako to nisi vidio… čovjek umire (mislim na kolegu), milslim da je bio 80% priseban i znao što mu se dešava.Jednostavno trovanje krvi, sa doktorom razgovor, ima krvi, tu smo, kompletno mijenjaj svu krv.. Ali nažalost to tako ne može, ne znam zašto, mora se sam izboriti, napumpalli ga špricama i infuzijama, ako preživi, preživi, Nije imao tada ni 30 godina, poslao sam mu link, volio bih ako bude imao volje da ti odgovori.

Ici
Gost
Ici
12 dana prije
Reply to  Mr.T

?!?

Mr.T
Gost
Mr.T
12 dana prije
Reply to  Ici

Kolega Ici, napisao sam vlastito iskustvo. Jos kao dijetetu mi je smrdio taj strah od zaraze i prenosa bolesti. Tek kao nesto stariji sam naisao na misljenja znanstvenika koja su u potpunosti drukcija od ovog sto promovira pravovjerna medicina. Nekako mi je sve leglo na mjesto, moj osjecaj i iskustvo, sa onim sto tvrde oni koji o tome znaju nemjerljivo vise od mene. Taj koncept stalnog rata, izmedju prirode( bakcila) i nas koji nam namecu, je izvan svake logike. U prirodi nisam nigdje primjetio taj koncept, nego bas suprotno, nadopunjavanje i simbiozu. Sve je apsolutno savrseno, da je svako uplitanje i utjecanje od nase strane, zlocin prema tijelu.
Kolega Davor drugi se ne slaze sa mnom u nicemu. Ali uvazava i objektivan je, tako da ja ne idem dalje

Hercegovac
Gost
Hercegovac
13 dana prije
Reply to  Davor drugi

Znanost nekada i sada sto se tice lijekova i vakcina nije ni blizu. Onda su radili da izliječe a sad rade da ih razbole na duze staze pa da mogu sto vise vakcina izbacivati i zarađivati na nasem zdravlju tj nasoj bolesti.
Mada i onda je bilo ovakvih kao danas ali veoma manje u postotcima. Boli k.. Drzave i zdravstva za nase zdravlje da je tako ne bi prestali liječiti ostale stotine bolesti nego sad im je samo prioritet covid. Tj. Ove NAHLADE..

rimtu
Gost
rimtu
13 dana prije
Reply to  Davor drugi

Dobro opažanje.
Predlažem ti da pogledaš filmić koji je kolega Janoš linkao, mogao bi ti podastrijeti neke stvari za razmatranje.

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
13 dana prije
Reply to  shumadinac

Ovim tekstom ste pokopali svaku mogucnost koju sam ostavljao vasim namjerno kontra stavovima jer su me pobuđivali da razmatram i drugi pogled. Međutim ovo se moze nazvati s onu stranu mozga ili jednostavno ne dopire do analitike i logike. Pozivate na ukljucenje mozga verbalno, a pokazno kao da je izgorio osigurac na aritmeticko logickoj jedinici. Iskreno bilo bi me sramota tako nesto napisati cak i na Indexu. Kako Ivo rece: Zbogom i hvala na suradnji. Svaki daljnji komentar bio bi uzaludan i doslovce dokazivao da sam debil bez mozga.

shumadinac
Gost
shumadinac
13 dana prije
Reply to  Pera Detlic

Hvala takođe.

Trondhjemite
Member
Trondhjemite
13 dana prije
Reply to  shumadinac

Puno komentara, ali svakako stavljam sljedeće.

Milton, D.K., Fabian, M.P., Crowling, B.J., Granrham, M.L. & McDevitt, J.J. (2013): Influezna Virus Aerosol sin Human Exhaled Breath: Particle Size, Culturability, and Effect of Surgical Masks. PLoS Pathogens 9.
 
„We collected samples of exhaled particles (one with and one without a facemask) in two size fractions (“coarse”>5 µm, “fine”≤5 µm) from 37 volunteers within 5 days of seasonal influenza onset, measured viral copy number using quantitative RT-PCR, and tested the fine-particle fraction for culturable virus.

Fine particles contained 8.8 (95% CI 4.1 to 19) fold more viral copies than did coarse particles. Surgical masks reduced viral copy numbers in the fine fraction by 2.8 fold (95% CI 1.5 to 5.2) and in the coarse fraction by 25 fold (95% CI 3.5 to 180). Overall, masks produced a 3.4 fold (95% CI 1.8 to 6.3) reduction in viral aerosol shedding.“

shumadinac
Gost
shumadinac
13 dana prije
Reply to  Trondhjemite

Gledano po tim podacima nošenje maske gotovo da nije opravdano.
Ali ja sam naglašavao nešto drugo – iako aerosolno rasipanje virusa postoji pitanje je koliko je strujanje vazduha pri izdisanju kroz masku odnosno kolika je verovatnoća da se na taj način “dobaci” virus do ljudi oko sebe kao i koliko vremena virus može da ostane u vazduhu na visini na kojoj se vazduh udiše.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
13 dana prije
Reply to  Trondhjemite

“… ali svakako stavljam sljedeće…”

Na zalost – shokiran sam…
Pa zar niste rekli da se bavite naukom… ?
Cak i da se bavite “renomiranom” pseudo-naukom (a to je prakticno SVA tzv “nauka” koja je financirana od ovih “filantropa”) – ipak biste trebali malo vise cjelinti kolege koje ovdje komentarisu…

Dakle isjekli ste samo jedan dio Abstrakta – narucene studije iz 2013 od korporacije AstraZeneca, za koju sada vec znamo da je u dubokom blatu ove lazne “plandemije” godine 2020…
Medjutim – cak ni ova studija (svi rade za NOVAC!) – nista jasno ne pokazuje!

Nisam bas siguran kakav se moze izvuci “zakljucak”:

 • na osnovu 37 “volontera” u 5 dana …
 • i to “testirane” sa vec famoznim PCR testom …
 • i u kojoj su samo 2 ispitanika bila “pozitvna” na ovan inkriminirani PCR “test”…

U stvari siguran sam..
NIKAKAV!

Dakle, nisam pogledao cijelu studiju, ali sam pogledao Abstrakt (koji ste vi namjerno isjekli, a ne vidim razlog zasto, ali ga na zalost naslucujem...) – sto je cesto (najcesce) samo budalasto drobljenje pseudo-nauke…

Dakle kolegice – “isjecanje” Abstrakta jeste vise nego sramotna praksa pseudo-nauke i definitivno vas nece dovesti do zeljenog cilja:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23505369/

Medutim, cak i Abstrakt – daje vise nego jasnu sliku – obicnog smeca od ove tzv “nauke” (financirane od korporacija prema “zeljenom cilju”) – te mi nije jasno sta je bio cilj ovog vaseg posta?

 • Da pokazete da “maske stite” – (sto jasno nisu mogli potvrditi niti ovi pseudo-naucnici, jer ipak imaju malo digniteta…)…?
 • Da pokazete koliko je smece ova pseudo-nauka…?
Trondhjemite
Member
Trondhjemite
13 dana prije
Reply to  Istražuj

Borim se sama sa sobom trebam li vam odgovoriti ili ne. Kao što vidite, ne ide mi dobro samokontrola.

Moj citat ide: „Puno komentara, ali svakako stavljam sljedeće”. Kako ste vi, pobogu, zaključili iz toga da ne cijenim kolege komentatore???? Budući da vama izgleda treba detaljnije objasniti – Puno je komentara i brine me hoće li moj komentar ostati zapažen, ali unatoč tome stavljam komentar koji glasi (…). Jesam li sada bila jasnija??

Apstrakt ili sažetak služi da pročitate što sve članak sadrži i na taj način vam štedi vrijeme jer ne morate pročitati sve i onda shvatiti da članak ne sadrži ono što vam treba. Zato je sažetak super kada u šumi (npr. hrastovoj) morate pronaći jedno drvo (npr. jasen).

„Abstrakt (koji se vi namjerno isjekli)“ – naravno da sam ga isjekla i postavila referencu na taj rad i svatko koga zanima vrlo jednostavno dolazi do cijelog članka. Vidite, kad postavim poveznicu, onda mi komentar ide na validaciju, a to ponekad traje nekoliko minuta, a ponekad i nekoliko sati. Iz tog razloga postavljam referencu.

Nadalje, zanimljivo mi je primijetiti kako sve što dolazi iz, po vama, „pseudo-nauke“ je lažno i plaćeno i namjerno plasirano, ali sve ono što vi pronađete nije lažno i nije naručeno i istinito je. Zapitajte se malo koliko ima istine u svemu onome što pronađete.

Meni, a ni vama, ne treba nekakva studija koja će reći da kihanje ili kašljanje u najobičniju maramicu sprječava širenje kapljica i aerosola. E sad, druga je stvar što vi govorite da su virusi lažni tako da što god netko rekao po vama je to „pseudo“.

Kolega, malo pretjeruje s osobnim napadima. Ali cijenim što ste, ako ništa drugo, rekli „to je prakticno SVA tzv “nauka” koja je financirana od ovih “filantropa””. S time niste baš svu znanost obuhvatili tako da je i to napredak u odnosu vaše na prošle komentare.

shumadinac
Gost
shumadinac
13 dana prije
Reply to  Trondhjemite

Pođe se od premise da su cionisti krivi za sve. Onda se ona objašnjava uticajem na ekonoski sistem, na privredu, institucije – na kompletno društvo. Tu se upada u zamku iz koje je teško izvući se. Nije problem oko ekonomije ali šta sa naukom? Nauka je posebno opasna jer insistira na dokazima a dokazi lako mogu da ukažu da osnovna premisa nije tačna.

Zato se na nauku puca iz svih oružja, i Rusi i Kinezi su samo sluge cionista ako eventualno imaju neku saradnju sa zapadnom kvazi-naukom, ako imaju ikakve poslovne kontakte, razmenjuju timove ili zajednički rad…

To je ludilo koje nema granica, sve se “može objasniti” na potpuno iracionalan način (čak do Stvora, “entiteta”…), svi koji ne veruju su “zaslepljeni, ovcoidi…”

Najveći fazon je da to ludilo upravo trasira put kontroli protiv koje fanatici istinski misle da se bore.

Davor drugi
Gost
Davor drugi
13 dana prije
Reply to  Trondhjemite

“Borim se sama sa sobom trebam li vam odgovoriti ili ne. Kao što vidite, ne ide mi dobro samokontrola.”
Hm? Ovakav stil pisanja mi je tako, nekako poznat… simpatičan…
…kao i ovaj prefinjeni, ajde neka bude i odmjereni, cinizam..
“S time niste baš svu znanost obuhvatili tako da je i to napredak u odnosu vaše na prošle komentare.”
Gotovo bih mogao prisegnuti da sam već prije čitao komentare ovako učtivog i elokventnog stila pisanja. Samo mi je ime nepoznato… ili je možda u prošlosti bilo neko drugo ime? Ne znam, ali u svakom slučaju lijepo za čitanja, a to me veseli…

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
13 dana prije
Reply to  shumadinac

Vidiš kolega,u komentaru više sam napisao o situaciji u Australiji koja je pojam NEČEGA O NEČEMU,a vidiš kod nas bi raspravljali o otkriću tople vode !!! Ili ovi u Australiji glupi i zaostali,glupe konjine??? Ima li SMISLA PONOVO OTKRIVATI TOPLU VODU I VIKATI HEUREKA ????

shumadinac
Gost
shumadinac
13 dana prije
Reply to  Debeli đuro

Nije ti to nikakav dokaz Đuro. Mogu oni da tvrde i da je korona jestiva pa da ga služe umesto prženih krompira.
Ako može da se tvrdi da je Bajden legalno pobedio…

Mladen
Gost
Mladen
13 dana prije
Reply to  shumadinac

Glavna si zvijezda dana.Vidim doktorati se rade punom parom samo ima dosta plagijata.Drži se.P.S nisi smio onako omalovažiti mladog i uvaženog znanstvenika.

shumadinac
Gost
shumadinac
13 dana prije
Reply to  Mladen

Znao sam šta me čeka, zato sam odabrao dan kada sam slobodniji 😉

Mr.T
Gost
Mr.T
13 dana prije
Reply to  shumadinac

Ti si najveci trol koji trola internetskim bespucim

shumadinac
Gost
shumadinac
13 dana prije
Reply to  Mr.T

Može diploma?

Zaustavi patrola tipa koji vozi trabanta i kažnjava ga za prekoračenje brzine.
Tip kaže: “Plaćam koliko tražite samo napišite koja je bila brzina – niko mi ne veruje da mogu toliko da zaletim”.

Mr.T
Gost
Mr.T
12 dana prije
Reply to  shumadinac

Moze diploma ? 🤣🤣🤣🤣
Trolanje na steroidima, nadmasio si sam sebe. Trebao si u komentar ubaciti i ravnu zemlju.

shumadinac
Gost
shumadinac
12 dana prije
Reply to  Mr.T

Pa kad sam najveći – da pokažem i drugima.

isti
Gost
isti
12 dana prije
Reply to  Mr.T

Ne samo on,nego i beograđani ilija čvorović i brat mu đura zvani debeli,SA “PREBIVALIŠTEM Serdara Jole br. 14, Beograd”

oxygen
Gost
oxygen
13 dana prije
Reply to  shumadinac

m ti hebem trovaču misliš da te nećemo naći

Drago
Gost
Drago
13 dana prije
Reply to  shumadinac

Marš u šumu ljigavče ! Idi “bre” kod tvog psihotičara Vučića, ljigavog Pece Kona. Idi slušaj tvog luđaka Deretića. “SIKTER BRE” šumski trolu !

Umpah Pah
Gost
Umpah Pah
13 dana prije
Reply to  shumadinac

prozor mora pasti

Molim te odnesi
donešeni zaključak .

O MASKAMA

GNJURAC GNJURA
U GNJURICU k

shumadinac
Gost
shumadinac
13 dana prije
Reply to  Umpah Pah

Predaje učiteljica rimovanje. Prozove Pericu i njegovog druga iz klupe da vidi koliko su shvatili. Kaže njegovom drugu:
“Reci jednu rimu.”
Mali tazmišlja pa kaže:
“Video sam gnjurca
voda mu do kolena”

Učiteljica razočarano:
“Hoćeš li ti da pokušaš Perice?”

A Perica kao iz topa:
“Kad bude plima
biće i rima”

Umpah Pah
Gost
Umpah Pah
13 dana prije
Reply to  shumadinac

Izvorna verzija
iz starog Rima .

Saznajem :
Kad odplivaš koji kilometar
od Australije
da takve slobode nigdje nema ?

shumadinac
Gost
shumadinac
13 dana prije
Reply to  Umpah Pah

Pre iz mlade Rimljanke…
Čudna vremena došla pa ne mogu da garantujem.

Lik
Gost
Lik
13 dana prije
Reply to  shumadinac

Tebe i sve takve ko ti bi trebalo zaposliti onda u ovom nasem bijednom stozeru, na koji treba bacit bombu, ali je steta to napraviti bez takvih ko sto si ti..ne komentiraj nesto u sto se ne razumijes. Hvala i dovidenja✌🏼

shumadinac
Gost
shumadinac
13 dana prije
Reply to  Lik

Hvala i tebi na argumentima.

Ici
Gost
Ici
13 dana prije
Reply to  shumadinac

dr Jojboli se slaže s teorijom Shumadinca

efvnerwfvnewrfvnwerf
Gost
efvnerwfvnewrfvnwerf
13 dana prije
Reply to  shumadinac

Šumi, sjećaš se kad si mi se smijao kad sam pisao da nas mogu oživjeti ko avatare na serverima zbog količine podataka koje imaju o svakom zemljaninu. Eno Mikrosoft patentirao aplikaciju za razgovor sa mrtvima. Instaliraš to na mobitel i ono što znaju o nekomu, njegov stil pisanja (sms, mejlovi, službena prepiska, tipkanje na forumima) itd. uz pomoć “boginje umjetne” “oživi” i recimo nećiji muž, koji je mrtav, tipka sa ženom koja je živa. Smij mi se i dalje.

shumadinac
Gost
shumadinac
13 dana prije

Nisi u toku Subaru. Ovde je bio tekst pre više meseci da su pomoću veštačke inteligencije na osnovu starih Niksonovih snimaka napravili snimak potpuno izmišljenog govora. Glas isti, mimika – sve kao kod originala.
Dakle, to je već prošlost.

Mikojan
Gost
Mikojan
13 dana prije
Reply to  shumadinac

A sad ti meni objasni šta bolestan ima tražiti vani sa maskom ili bez ?

shumadinac
Gost
shumadinac
13 dana prije
Reply to  Mikojan

Inače? Kažnjavaš?
Moraš da požuriš, oxygen već krenuo… ili skrenuo – nisam siguran.

grom iz vedra neba
Gost
grom iz vedra neba
13 dana prije
Reply to  shumadinac

Sjećam se ima neko vrijeme da je ‘šumadinac’ bio napisao jedan pametan komentar. Ovo sad što piše mi daje da mislim da je neko drugi uzurpirao taj nick.

rimtu
Gost
rimtu
11 dana prije

Ma nije, samo trola do besvijesti.

Mikojan
Gost
Mikojan
13 dana prije
Reply to  shumadinac

Kažnjavam? zašto bi kažnjavao, od kazni nikad sreće, ako sam bolestan onda ne hodam po dućanima, narućim da dovezu doma i gotovo ali što danas znači bolestan, pozitivan na testiranju na nešto?

rimtu
Gost
rimtu
11 dana prije
Reply to  shumadinac

Kolega, imam osjećaj da bi te dosta ljudi ovdje rado kroz šake propustilo. 🙂
Sebe ne ubrajam, još. 😀

DŠ...
Gost
DŠ...
12 dana prije
Reply to  shumadinac

Šumadinče, točno tako. Maske su nužne, a cjepivo je još uvijek šarena laža.

shumadinac
Gost
shumadinac
12 dana prije
Reply to  DŠ...

Ne može tako kolega – ili sve ili ništa… 😉

KISIK
Gost
KISIK
12 dana prije
Reply to  shumadinac

Šumi?! Razvodnimo istinu,lakše ju strusit.

Dokurčilomi
Gost
Dokurčilomi
13 dana prije

Sve stoji ali se i prema zakonu prije toga mora proglasiti karantena ili izvanredna situacija.

povali nečekaj
Gost
povali nečekaj
12 dana prije
Reply to  Dokurčilomi

Živ bija majci svojoj, ima ih ka nikada, pa povali štogoda, pa će te odkurčit i popustit!

Coca Corona
Gost
Coca Corona
13 dana prije

,,Na njezinoj 4. stranici piše:

„Trajanje zaštite stečene ovim cjepivom nije poznato i još se utvrđuje u kliničkim ispitivanjima koja su u tijeku.“,,

Coca Corona
Gost
Coca Corona
13 dana prije
Reply to  Coca Corona

= depopulaCIA

nonwo
Gost
nonwo
13 dana prije

VIDEO:Benn Swann – Koji je najveći problem s cjepivima za C0VID? – s prijevodom
dokumentarac
U 10 minuta, Benn se slaže s Danijelom.

Ganicus
Gost
Ganicus
13 dana prije

Kad cemo poceti govoriti zapravo o cemu se ovdje radi.Ovdje se radi po klasicnom drzavnom udaru koji sprovode cionisti kabalisti nazovite ih kako god hocete.Sve ove mjere koje se provode od propusnica zabrana okupljanja ograničavanja kretanja se primjenjuju kad neka drzava izvrsi okupaciju druge ili neki diktator preuzme vlast.Ovo je objava rata ovih sotonista svom normalnom čovjecanstvu bez obzira na rasu ili vjeru a virus je obicna dimna zavjesa.

Tupko Glupko
Gost
Tupko Glupko
13 dana prije
Reply to  Ganicus

Pitanje je shvaća li narod da će im vlasti i dalje naređivati nošenje brnjice i držanje na povodcu (ograničavanje kretanja), bez obzira koliko će ih se cijepiti.

Histrion
Gost
Histrion
13 dana prije
Reply to  Tupko Glupko

Ne shvaća u cca 97% slučajeva.

efvnerwfvnewrfvnwerf
Gost
efvnerwfvnewrfvnwerf
13 dana prije
Reply to  Ganicus

Istina!!

nonwo
Gost
nonwo
13 dana prije

Rezultati meta-studije SZO o maskama za lice (The Lancet)

 1. Autori Lancetove meta-studije priznaju da je sigurnost dokaza u vezi s maskama za lice “niska”, jer su sve studije promatračke i nijedno nije randomizirano kontrolirano ispitivanje (RCT). WHO je sama priznala da se njezine ažurirane smjernice politike maske za lice ne temelje na novim dokazima već na “političkom lobiranju”.
Tupko Glupko
Gost
Tupko Glupko
13 dana prije

Unatoč svemu ovome što ste napisali i što zna svaki građanin koji se želi informirati, krema našeg sudstva u Ustavnom sudu Republike Hrvatske 14. rujna 2020. donijela je Odluku u kojoj tvrdi da je obveza korištenja maski za lice ili medicinskih maski određeno osporenim odlukama Stožera, predstavlja nužnu mjeru poduzetu sa svrhom zaštite zdravlja cjelokupne populacije koja se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske.

Evo dijela ove Odluke:

“Imajući na umu razloge kojima je Ministarstvo obrazložilo donošenje osporene mjere, koji se temelje na stručnim i znanstvenim člancima te preporuci Svjetske zdravstvene organizacije, ocjena je Ustavnog suda da nametanje obveze korištenja maski za lice ili medicinskih maski određeno osporenim odlukama Stožera, predstavlja nužnu mjeru poduzetu sa svrhom zaštite zdravlja cjelokupne populacije koja se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske. Sagledavajući povremenu neugodu koju obveza nošenja maski za lice ili medicinskih maski može izazivati, u odnosu na ciljeve koji se žele postići, ocjena je Ustavnog suda da osporenom mjerom nije nametnut prekomjeran teret građanima, posebice uzevši u obzir i sljedeću odredbu Ustava:

»Članak 69.

(…)

Svatko je dužan, u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi (…)«.

U posebnim okolnostima, kada je nužno poduzeti hitne mjere kako bi se zaštitili životi i zdravlje građana, dakle nedvojbeno i u situaciji kao što je prijetnja na život i zdravlje svih građana izazvana epidemijom bolesti COVID-19, postoji obveza države (nadležnih vlasti) da u skladu sa svojim ovlastima poduzme mjere nužne za zaštitu života i zdravlja građana.

U takvim situacijama javni interes (zaštita života i zdravlja građana) ima prevagu nad pojedinačnim pravima građana te su oni dužni poštovati i postupati prema mjerama (preventivnim, sigurnosnim i sl.) koje nadležna tijela donose kako bi zaštitila živote i zdravlje cjelokupne populacije.

Polazeći od navedenoga, stajališta pojedinaca o neučinkovitosti nošenja maske za lice i njihova odluka da je ne nose, ne može se okarakterizirati kao njihovo pravo na osobni ili individualni izbor, jer potencijalno ugrožavaju druge građane i njihovo pravo na zaštitu života i zdravlja. Stoga ostavljanje građanima prava na izbor može imati teške posljedice za zdravlje i život drugih građana.[4].

Ustavni sud ne dovodi u pitanje pravo predlagateljima da raspravljaju o korisnosti nošenja maske za lice, no ništa u njihovim navodima ne ukazuje na to da su im time povrijeđena ustavna prava, odnosno da Vlada RH nije imala racionalan temelj za donošenje osporenih odluka.

Drugim riječima, zbog snažnog javnog interesa postoji prijeka društvena potreba zbog koje je uvedena obveza nošenja maski za lice.

Zbog svega navedenoga, Ustavni je sud prihvatio da je donositelj propisa ispravno utvrdio sve relevantne čimbenike te, uzimajući u obzir najbolji interes stanovništva s aspekta zaštite zdravlja i života, donio osporene odluke koje su razmjerne cilju koji se želi postići (zaštita zdravlja i života ljudi).”

Koga zanima više:

https://informator.hr/strucni-clanci/ustavnosudska-ocjena-zabrane-rada-nedjeljom-i-obveze-nosenja-zastitnih-maski

Koga zanima još više:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_105_1971.html

Na ovom zadnjem linku možete vidjeti koji su ustavni suci donijeli navedenu Odluku:

 • Lovorka Kušan
 • Andrej Abramović
 • Goran Selanec
nonwo
Gost
nonwo
13 dana prije
Reply to  Tupko Glupko

Andrej Abramović se nešto nije slagao(maske,zaključavanje?) i to je dobro obrazložio,možda nađem,ili netko drugi..Mislim da su ga njegovi nažalost,otkantali…

Tupko Glupko
Gost
Tupko Glupko
13 dana prije
Reply to  nonwo

Njegovi?
Nisu to njegovi, to su naši suci – zbog ovo troje navedenih svi u Hrvatskoj moramo nositi maske, uključujući i djecu u školi.

Austrijski Ustavni sud je donio da je dječje nošenje maski neustavno:
Austrijski ustavni sud: Obveza nošenja maski u školama je neustavna – Index.hr

Bosanskohercegovački Ustavni sud je donio odluku da je nošenje maski općenito neustavno:
UDARNA VIJEST – Maske i karantene su protuustavne, odlučio Ustavni sud BiH – Najnovije Vijesti (logicno.com)

Tupko Glupko
Gost
Tupko Glupko
13 dana prije
Reply to  Tupko Glupko

Zapamtite dobro imena ovih ustavnih sudaca.

Zbog njih svi državljani Republike Hrvatske moraju nositi maske, uključujući i djecu u školama.

Austrijski Ustavni sud je rekao da je nošenje maski u školama neustavno:
Austrijski ustavni sud: Obveza nošenja maski u školama je neustavna – Index.hr

Ustavni sud Bosne i Hercegovine obvezu nošenja maski proglasio neustavnima:
Ustavni sud BiH: Zabrana kretanja i obavezno nošenje maski su neustavni – N1 (n1info.com)

Tupko Glupko
Gost
Tupko Glupko
13 dana prije
Reply to  Tupko Glupko

Molim redakciju Logično da izbriše ovaj post, duplicira se.
U međuvremenu sam napisao novi post čekajući da mi se isti odobri.

Eto i mene
Gost
Eto i mene
13 dana prije
Reply to  Tupko Glupko

Nesto si pobrkao… Ovo troje na dnu potpisani su autori “izdvojenog misljenja” koje govori totalno suprotno od te odluke. Oni su jedini glasali protiv mjera, tj da nisu ustavne, a ostala gamad je rekla da su ustavne i nazalost bili su u vecini i zato je donesena takva odluka.
A na linku za narodne novine pise: rjesenje blablabla i 5 izdvojenih misljenja sudaca, i onda na samom kraju imenom i prezimenom navedeni abramovic, kusan i selanec, kao autori tog zadnjeg izdvojenog misljenja (ostala 4 su pisali solo i u parovima, koliko se sjecam, ali nisam sad citala), a ne kao autori rjesenja, tj odluke

Tupko Glupko
Gost
Tupko Glupko
13 dana prije
Reply to  Eto i mene

U pravu si, pogriješio sam – previše je suhoparnog teksta u Narodnim novinama, gledao sam kraj navedenog teksta gdje bi bilo logično da pišu imena navedenih sudaca koji su donijeli Odluku.

Ispričavam se navedenim sucima.

Popis sudaca koji su donijeli navedenu Odluku piše na samom početku ove Odluke u uvodnom dijelu:

 • Miroslav Šeparović
 • Ingrid Antičević Marinović (bivša SDP-ova saborska zastupnica)
 • Mato Arlović (bivši SDP-ov saborski zastupnik)
 • Snježana Bagić
 • Branko Brkić
 • Josip Leko (bivši SDP-ov zastupnik)
 • Davorin Mlakar
 • Rajko Mlinarić
 • Miroslav Šumanović
Slonica
Gost
Slonica
13 dana prije
Reply to  Tupko Glupko

Andrej Abramovic je jedini i prvi pisao u ožujku 2020 o neustavnosti mjera.
Svi suci su se ogradili i rekli da je to njegovo osobno mišljenje.
Može se naći na netu.

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
13 dana prije
Reply to  Tupko Glupko

Ppl mast trast as hahaha. Ne cudim se presudi kad vidim tko je doneo i to bez utvrđivanja činjenicnog stanja. Prvo nitko nije dokazao ni pokazao da je strasna smrtonosna bolest. Dakle nije ugroza. Da jest ljudi bi se sami zakljucali i nosali ne maske nego najlon vrecice na glavi. Drugo tko kaze da je virus? Da li je izoliran i uspostavljen zlatni standard? Nije, a proizvodi se cjepivo protiv neceg sto je mutiralo barem 24 puta. Zastita sluzi za osobnu zastitu. Ne mogu stavljat masku da stitim drugog. Svak prvenstveno mora stitit sebe. Inace imamo manipulaciju i svak je svakom neprijatelj. Ako maska stiti i stavio si je da se zastitis, onda si siguran i boli te piton imam li ja masku. Dakle zasto nije dovoljno da samo jedna budala nosi masku nego trebaju dvije budale. Gura se agenda i olako ptelazi preko osnovnih postulata. Nikakvo procjepljivanje ne donosi kolektivni imunitet kad nitko ne jamci da nakon cijepljenja ne mozes oboliti, pokazati simptome, imati komplikacije i smrt. Pa cemu onda riskirati s nus pojavama i to momackim?

Tvrtko
Gost
Tvrtko
12 dana prije
Reply to  Tupko Glupko

Sve suce starije od 62 godine treba istog trena zatvoriti u umobolnicu.

rimtu
Gost
rimtu
13 dana prije
Reply to  Tupko Glupko

.

Pošteni zagrepčanin
Gost
Pošteni zagrepčanin
13 dana prije

Pozdrav svim kolegama, a onima kojima još nije jasno……………zapamtite ovaj komentar.
Kill gates i njegova klika idu prema tome da se cjepi starija tj. odrasla populacija u svijetu jednom godišnje. Krenuli su sa cjepivima protiv gripe prije 10tak godina, ali bio je slabi odaziv u svijetu, nakon toga je propala pandemija ptičje, svinjske i tko zna još kakve gripe. Ali sada imaju instrument zvan korona da to ostvare.

Ako netkome to stvarno nije jasno do sada, onda neka zabije glavu u pijesak kao što je to radio i do sada.

nonwo
Gost
nonwo
13 dana prije

Imam tri prijatelja ,fakultet,medicinska struka koji odbijaju pogledati bilo kakav materijal(čak i strogo znanstveni) koji ukazuje na štetnost cijepljenja.Jedan se već cijepio.Isto tako je ovaj Michael,dr koji je umro u Floridi bio zagovornik cijepljenja.
Sad mu žena i djeca plaču,…ostavio nas je naš voljeni…(na netu).

Ako se i provučeš u prvoj turi,onda još čekaš potencijalnu citokinsku oluju nakon infekta divljim virusom..
A imaš primjere sars-a,denga,RSV-gdje se to već dogodilo i rezultiralo smrću preko stotinu ljudi/djece(u sars-u životinja-jer nije bilo za ljude).
Nije bolest sve što boli..

Tupko Glupko
Gost
Tupko Glupko
13 dana prije
Reply to  nonwo

Treba ih shvatiti.
Medicinski fakultet je težak i jako dugo traje.
Tvoji prijatelji su uložili jako puno vremena, živaca i volje da ga završe.
Nakon fakulteta čeka ih još pet godina specijalizacije.
Naučeni su za to vrijeme da slijepo vjeruju svemu što uče.
To što odbijaju pogledati bilo kakav materijal na tu temu uključujući i znanstveni, dovoljno govori da se boje razotkrivanja drukčije istine.
Boje se da neće imati odgovore na tvoja pitanja.

nonwo
Gost
nonwo
13 dana prije
Reply to  Tupko Glupko

Fax drila plus spec. dodaci sam prošla i ja.Ne pitam ih(prijatelje,kolege),ne govorim im… da bi mi dali odgovore…Želim im da ostanu zdravi i živi.

efvnerwfvnewrfvnwerf
Gost
efvnerwfvnewrfvnwerf
13 dana prije
Reply to  nonwo

Ne druži se sa kurtonašima, samo sa onima koji isto misle kao i ti, ne možeš pomoći kurtonašima.

Histrion
Gost
Histrion
13 dana prije

Zato sam se i zakačio za Logično. Bio bih vrlo usamljen da vas nema…

efvnerwfvnewrfvnwerf
Gost
efvnerwfvnewrfvnwerf
13 dana prije
Reply to  Histrion

Pročitaj gore što sam napisao Šumiju, dolje na kraju njegovog samostalnog napisa. Uvijek sam im govorio da se ja na kraju smijem, nek se i dalje smiju mojim projekcijama.

piždro
Gost
piždro
13 dana prije
Reply to  Histrion

Histrione vremena su koja čovječanstvo do sad nepamti, vrlo zahtjevna i teška! obični mali umovi koji žive na nivou vegetacije i vjeruju u bajke o brižnosti državnih službenika i vladajućih za narodno dobro i zdravlje – neće položit ispit!! jer se vodi specijalni rat protiv zemaljskog populusa.. iako je protivnik strašno lukav i beskrupulozan, a a valjda će se svjet izvuč iz mišolovke i shvatit namamu i prepredenost sila tame.. evo i Subaru je tu za podršku..

... ....
Gost
... ....
13 dana prije
Reply to  Tupko Glupko

Koliko sam primjetio liječnici slijede donesene protokole, obavezni su tako i tako su nabubali. Nije uvijek tako bilo. To njima mnogima jako odgovara. Misliti minimalno, propitivati ništa, uživati ugled i prihode koji dolaze sa tim. Drugo su određeni specijalisti.
Nevezano, koristim priliku da pozdravim uvaženog komentatora sumadinca!

navijala
Gost
navijala
13 dana prije

Gatesov tata je bio član i visoki funkcinar u odboru koji zagovara redukciju populacije planete.
Nije Gates slučajno pameta da je sam nešto izmislio,pa se obogatio,već je boi predodređen za tu funkciju.
Najprije stvoriti od njeg milijardera,aonda sa zakladom i hrpom novca nastaviti rad tatina odbora…Nije on židov već Hazar…

Tupko Glupko
Gost
Tupko Glupko
13 dana prije
Reply to  navijala

Bill Gates Senior je bio američki odvjetnik rođen u Washingtonu koji je prošle godine umro u 95. godini života. Zanimljivo je da je bio visok 201 cm.
Radio je u Odboru planiranog roditeljstva (Planet Parenthood).
Donori Planet Parenthooda su zaklada Billa & Melinde Gates, Buffet zaklada, Ford zaklada, Turner zaklada i drugi.

navijala
Gost
navijala
13 dana prije
Reply to  Tupko Glupko

Znaju ljudi….

Umpah Pah
Gost
Umpah Pah
13 dana prije
Reply to  Tupko Glupko

Ima ih toliko
da ne stanu zajedno
u Buffet .

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
13 dana prije

Bla bla bla i tako iz dana u dan otkrivamo umjesto 8458 dokaza da je sve prevara, mi otkrijemo 8459 dokaz!
Naravno taj posljednji nece nista promjeniti kao ni posljednjih par tisuca. Tko je shvatio, shvatio je tko ne zeli taj nece i gotovo!
Nema vise!
Sad je kako bi vecina komentatora koji su religiozni rekli: “sve u bozjim rukama”.
Nama preostaje samo da se nadamo kako ce bog intervenirati te da necemo proci kao dinosaurusi, Maje, Inke, Indijanci, Aboridzani, Jevreji u ww2, zatvorenici u Sibirskim Kazamatima ili africki robovi…
Sretno svima, cak i trolovima jer ocito da nisu svijesni da ubijaju vlastito potomstvo!

Mile
Gost
Mile
13 dana prije

Ne zaboravi, ponavljanje je majka znanja. Logično to zna.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
13 dana prije

I neka se zna, nisam od onih koji istrazuju poout istrazuj.
Naravno cjenim njegov rad ali ja se koristim zdravom logikom a ne grafikonima.
Npr. ;
Ako vidim vojnika s puskom na ulici a lockdown je, znam da nece pucati na virus.
Isto tako ako je prvi lockdown bio promasaj zasto ga ponavljaju?
Opet, s druge strane ako je bio uspijesan prvi locdown, pa zbog cega onda drugi?
Mene ne zanimaju izvijestaji iz labalatorija, niti studije znanstvenika, stavim masku i vidim kako mi je pricati, sagnuti se, okretati se, cak ne vifdim jesu li mi cipele umazane a kad me vozac ne vozi nevidim ni kilometar sat u autu koliko jurim.
O cjepivima nemam pojma ali sam sklon povjerovat Francuskom Nobelovcu umjesto onome idiotu sto je slino po Nini Badric.
Bio sam nekoliko puta igrom slucaja u labalatoriju u svome zivotu ali nemam pojma nista o tome ali sam sto posto siguran da ne cine nista za nase zdravlje ni oni ni politicari jer da je tako cola, chips i slicni otrovi se nebi prodavali na svakome uglu…
Imam na tisuce sl. primjera tako da meni dokaza vise ne treba…

branimir zrilić
Gost
branimir zrilić
13 dana prije

Što se tiče svrsihodnosti mjera nošenja nagubica “Stožer”je o pravu.Zašto?Pa svrha i nije spriječavanje širenja zaraze već ostvariti prekarni odnos kod onih koji nose te nonsense na svojim “licima”.Zbog toga se mentalna KoVidi zaraza i dalje širi.

viktor
Gost
viktor
13 dana prije

-Mirko, stavi masku!
-Uh, hvala Slavko. Spasio si mi zivot!