fbpx

Akademik, prof. Krešimir Pavelić odgovara na pitanja našeg čitatelja – komentatora

Profesor Krešimir Pavelić

I u ovome smo prvi na svijetu. Našim čitateljima – komentatorima, među kojima je dobar dio vrlo kvalitetnih, odgovaramo.

Ovaj puta odgovori su na pitanja za našeg čitatelja i komentatora nadimkom „Stara kuka“,  koje nikako nismo mogli ostaviti bez odgovora.

Zamolila sam akademika, prof. Krešimira Pavelića, obzirom da su pitanja (komentar bili među komentarima u intervjuu sa akademikom, prof. Pavelićem) da odgovori na pitanja.

Tzv. COV putovnice su tu da podrže što veću prodaju tzv. cjepiva, odnosno ograniče prava ljudi na kretanje. Sazrelo je vrijeme za djelovanje ljudi i zaustavljanje ove ”ludosti”

Za našeg čitatelja  „Stara kuka“ kao i sve ostale prenosimo odgovore.

Prvo pitanje bi bilo koliko dugo pod utjecajem glasnićke RNK (ili DNK) traje stvaranje tog proteina? Odnosno hoće li naše tijelo ikad više prestati stvarati taj strani protein i kada.

Akademik, prof. Krešimir Pavelić: Na sva čitateljeva pitanja vrlo rado bi preciznije odgovorio no bojim se da nitko danas nema decidirane odgovore. Naime, imamo malo javno dostupnih informacija ne samo o  konstruktima koji se koriste kao tzv. cjepiva već i o sudbini tih konstrukata u tijelu. Stvaranje proteina može trajati i doživotno, makar to smatram malo vjerojatnim. To bi podrazumjevalo naime, da se šifra za protein iz konstrukta može ugraditi u genom (u našu DNA), a podatke o tome za ove konkretne konstrukte nemamo, barem meni nisu dostupni. U znastvenoj je literaturi međutim, pokazano kako modificirana glasnička RNA – mRNA (ne ona prirodna nastala prijepisom gena u stanici) može imati učinke na DNA iako se to osporava (npr. rad: Aline Marnef et al. m6A RNA modification as a new player in R-loop regulation, Nature Genetics (2019). DOI: 10.1038/s41588-019-0563-z ). Osobito je učinak na ekspresiju gena (pa prema tome i svojstva i sudbinu same stanice) istražen za tzv. kemijski modificirane glasničke RNA molekule (npr. rad iz časopisa Cell:

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(18)31383-7

Postoji jedan rad koji je objavljen kao tzv. preprint (bez recenzije) koji govori  i o ugradnji SARS-CoV-2 u genom:

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.12.422516v1

Protein spike može nadalje, biti meta djelovanja specifičnih antitijela, no ako se neprestano stvara onda mora neprestano biti i neutraliziran jer je stran tijelu odnosno nema normalnu fiziološku funkciju te ga tijelo mora razgraditi/neutralizirati. Za pretpostaviti je da će tijelo prestati stvarati protein no on do tada može izazvati štetu u organizmu u različitim razmjerima ovisno o statusu imunološkog sustava pojedinca, primjerice pretjeranu indukciju antitijela ili neka druga oštećenja i bolest kao što je pokazano u miševa https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7758180/

Ako se ljudi budu docjepljivali svakih 6 mjeseci kako već sada nalažu proizvođači, tada je teško očekivati prestanak stvaranja ‘spike’ proteina i pripadajućih oštećenja neovisno o eventualnim dodatnim učincima konstrukta na naš genom.

Za kraj, u nekim prethodnim pokušajima razvoja tzv.  cjepiva protiv SARS i MERS virusa (koronovairsua) opservirao se u životinja učinak poznat kao ‘pojačanje ovisno o antitijelima’ (antibody-dependent enhancement) gdje antitijela ne preveniraju ulazak virusa u stanicu već naprotiv, pojačavaju njegov ulaz u stanice npr. radovi:

https://journals.asm.org/doi/full/10.1128/JVI.00671-11 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jvms/60/1/60_1_49/_article

Nemam spoznaja o tome da li su za ove preparate koji su sada u opticaju za tzv. cjepljenje ovakvi mogući biološki učinci utvrđeni prije uporabe na ljudima.

Drugo pitanje je što se događa sa mRNK ili DNK iz vektorskih cjepiva nakon što izgrade spike protein? Da li se raspadnu, da li ostaju u organizmu? Mogu li ista mRNK ili DNK više puta stvarati proteine? Mogu li se one nekako početi replicirati i najvažnije može i se taj genetski materijal nekako integrirati u našu DNK i promijeniti ga?

Akademik, prof. Krešimir Pavelić: U načelu se DNA i RNA razgrađuju enzimima nukleazama, to se vjerojatno barem u većem dijelu događa i s ovim konstruktima iako su oni prema navodima proizvođača kemijski modificiani na način da budu stabilni do ulaska u stanicu. U svakom slučaju količina konstrukta koja ulazi u organizam ovim sadašnjim preparatima je značajna pa analogno tome i količina stvorenih ‘spike’ proteina. Primjerice, u konstruktu mRNA preparata koristi se sintetska nukleobaza N1-metilpseudouridin (m1Ψ) umjesto prirodne nukleobaze u svrhu izbjegavanja imunološkog odgovora na konstrukt i povećanje sinteze proteina ‘spike’, npr. radovi:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8043204/  https://academic.oup.com/nar/article/48/6/e35/5742781

Problem može biti ukoliko se konstrukti isporuče neoštećeni u jezgru. RNA se može prepisati u DNA stanici i ugraditi se u genom, npr.:

https://www.pnas.org/content/118/21/e2105968118

Tada se teoretski i RNA konstrukti mogu prepisati i integrirati u genom te ga promijeniti. To se u povijesti događalo. Sjetimo se samo tzv. retroviralnih HERV sekvenci koje su se integrirale u genom i povezuju se sa nizom bolesti pa i tumora i shizofrenije. HERV sekvence, odnosno retroviralne sekvence čine i dan danas 8% našeg genoma. Nedavno je pokazano kako se u analiziranoj grupi COVID-19 pacijenata aktivira jedna takva sekvenca iz genoma (human endogenous retrovirus -W envelope HERV-W ENV) uključena u čitav niz patologija, rad u časopisu Lancet:

https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(21)00134-1/fulltext)

Da li se ta sekvenca aktivira i samim ‘spike’ proteinom koji se proizvodi u tijelu cjepljenih osoba ne znam. Također, prema opserviranim nuspojavama u cjepljenih, može se pretpostaviti da je problem u samom proteinu ‘spike’ koji nastaje prepisivanjem konstrukta u ciljnim stanicama i cirkulira kroz vaskulaturu i koji može preći krvno-moždanu barijeru:

https://www.nature.com/articles/s41593-020-00771-8#Sec1

Isto je publicirano u znanstvenom radu kao hipoteza npr.: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987720326943?via%3Dihub

ali i kao eksperimenatlni podatak,  npr.:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7680014/

Treće, što se događa sa spike proteinom kada izazove imunosnu reakciju tijela odnosno proizvodnju antitijela? Da li su ta antitijela sposobna uništavati samo virus ili mogu uništiti i sam spike protein koji nije vezan uz virus? Ukratko može li se naše tijelo ikako riješiti tog spike proteina nakon što je “izvršio zadaću” odnosno izazvao imunosnu reakciju. 

Akademik, prof. Krešimir Pavelić: Na ovo pitanje može se odgovoriti samo longitudinalnom studijom koja nažalost s ovim cjepivima nije napravljena. Prvo ja osobno ne mogu govoriti o virusu već o genetičkom konstruktu koji može biti proizveden u laboratoriju  (u ranijim sam intervjuima citirao publikacije o sintezi tih konstrukata, čak i tzv. UK varijante). Bolesti u ljudi mogu imati vrlo veliki broj uzročnika, to mogu primjerice biti bakterije, toksini, različite vrste zračenja, pa tako i nanočestice. Teoretski, imunosna reakcija (ne nužno samo odgovor antitjela već cjeloviti imunološki odgovor!) na protein ‘spike’ trebala bi neutralizirati sam protein. Predmetni virus za sada još uvijek nitko nije izolirao niti jasno karakterizirao; većina se istraživanja uglavnom baziraju na analizi genske sekvence. Da li se tijelo ikada može riješiti proteina ‘spike’ mogu odgovoriti opet longitudinalne studije kojima će se pratiti dugoročni učinak tzv. cjepiva.

Smatram kako je vjerojatno da će se protein ‘spike’ nakon nekog vremena razgraditi, ne znam da li se to prati u „cjepljenih“ osoba. Važno je i napomenuti kako antitijela u principu nisu sama za sebe dovoljna za učinkovitu obranu od respiratornih virusa, to je dobro poznata činjenica te je ključ analize efekata ovih konstrukata u praćenju posljedica na imunološki sustav domaćina o čemu sam govorio u prethodnim intervjuima.

I četvrto pitanje vezano uz vektorska cjepiva. U članku piše da umjesto u citoplazmi ti vektori (a to su ustvari adenovirusi) završavaju i u jezgri gdje stvaraju mutacije. Da li to znači da oni završavaju u jezgri stanice zajedno sa DNK materijalom koji prenose? I mutacije čega to stvaraju? Mutacije adenovirusa odnosno dakle vektora ili mutacije DNK materijala koji taj vektor unosi u naš organizam? Ili mogu, budući da je u jezgri stanice i naš DNK stvarati mutacije na našem vlastitom DNK materijalu?

Akademik, prof. Krešimir Pavelić: Da, pretpostavka je da neki konstrukti mogu ući u jezgru stanice. Opet ne mogu dati decidirani odgovor jer nisam vidio detaljne podatke za ove konkretne konstrukte na tu temu. Konstruirani vektor s genetskim materijalom općenito govoreći može ući u jezgru i može se integrirati u genom domaćina, izazvati insercijsku mutaciju genoma ali može isto tako mutirati i sam vektor te kao promjenjen vektor zadobiti neka nova biološka svojstva. Nemam osobno detaljan uvid u ove vektore koji se sada koriste u svrhu tzv. cjepljenja, no pretpostavljam da se u slučaju adenovektora radi o klasičnom adenovirusnom vektoru jer smo ga i sami koristili u laboratoriju. Ponavljam, decidirane odgovore nemoguće je u ovom momentu dati jer:

  1. Ne znamo točan izgled i ponašanje ovih preparata/vektora, koliko znam naime, neovisni laboratoriji ga za sada nisu detaljno istražili ili pak postoje samo parcijalne znastvene studije te se u ovom trenutku koristi deklaracija proizvođača i podaci koje je regulatornim agencijama dostavio određeni proizvođač;
  2. Ne znamo njihov dugoročan molekularni i biološki učinak te isto možemo samo pretpostavljati temeljem prethodno objavljene literature na sličnu temu.

Točne bi odgovore mogli dati eventualni eksperimenti na životinjama pa donekle i na humanim stanicama in vitro. Koliko je meni poznato to ili nije rađeno ili je rađeno pa nije publicirano ili postoje parcijalni podaci.

Mislim da su ovo ključna pitanja za svakog tko se „cijepio“ ili će se ikad „cijepiti“. Oni bi nam rekli koliko dugo će posljedice cijepljenja, kakve god one bile, trajati. Hoće li one biti kratkotrajne, dugotrajne ili možda trajne pa čak i doživotne. I ne samo doživotne nego čak putem naše DNK prenesene i na naše potomstvo. I na kraju, kako se čitava ova priča slaže s neki dan objavljenim člankom u kojem su videomaterijali dr Lanke koji u osnovi pobijaju postojanje ne samo ovog virusa nego i čitavu “teoriju klica”?

Akademik, prof. Krešimir Pavelić: Kao što navodim u svojim izjavama, smatram da znanost i znastvena rasprava trebaju ostati otvorene, argumentirane te da svatko tko radi u znanosti ima pravo i dužnost predočiti svoje viđenje uz argumente i činjenice. Svaka znanstvena teorija ili rasprava koja se temelji na činjenicama vrijedna je pažnje i može biti presudna za napredak pa tako i opstanak čovječanstva.

Podržavam stoga i raspravu na ovu temu o uzrocima bolesti, tim više što se nalazimo u eri ozbiljnih ekoloških utjecaja na organizam poput primjerice elektromagentskog zračenja, zagađenja mikroplastikom, teškim metalima, pesticidima, nanočesticama, nekvalitetne hrane i slično što ne može biti zanemareno u sagledavanju zdravlja, osobito u kontekstu javno – zdravstvenih politika.

Zahvaljujem se u svoje ime kao i cijele redakcije logočnog na kvalitetnim komentarima na portalu te se nadamo i daljnjoj konstruktivnoj suradnji.

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.


Posjetite naš novi video kanal na platformi Odysee i obvezno se registrirajte, kao i najveću arhivu alternativnih video snimaka Jubitu.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
238 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
4 mjeseci prije

Kao Sha je akademik nekoliko puta naglasio-nemamo dostupne podatke-..ako se oko necega ljudima otežava dostupnost podataka a svejedno se bombardira narativom kako je bitno da svi prodjemo kroz tu proceduru..pa zar to ne izgleda kao globalni zlocinacki plan??hvala.

Malomorgen
Gost
Malomorgen
4 mjeseci prije
Reply to  Tucker Carlson

pa gde si video, da se takvi podaci daju laicima… ljudima?

sigurno dobiju podatke stručnjaci, koji su u struci…. koji rade na tome…. 😒

Stara kuka
Gost
Stara kuka
4 mjeseci prije
Reply to  Malomorgen

Pa ne treba nam nitko davati nikakve podatke i studije. Dovojno bi bilo da nam na osnovi tih studija kvalificirani stručnjaci odgovore na pitanja koja nas muče. Ne tražim ni ja ni itko drugi studiju od 300 strana koju ionako ne bih razumio kad pitam naprimjer može li se tijelo… Pročitaj više »

neznanje
Gost
neznanje
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Dekan nepostoječeg medicinskog fakulteta u Puli. Fakultet nije registriran i nema dozvolu za rad ali dekan i šestoro profesora prima punu plaću i ne radi ništa. Vuku se i neki repovi s prijašnjih radnih mijesta. Izgleda da je, slično drugim majstorima magije, našao put k slavi u ovoj pandemiji. Zalijetao… Pročitaj više »

Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
4 mjeseci prije
Reply to  neznanje

nepostojeci fakultet..uvijek me je zanimao trag novca.od koga ili cega prima placu..hvala unaprijed na odgovoru.

bumbar
Member
Famed Member
nonwo
Member
Famed Member
nonwo
4 mjeseci prije
Reply to  neznanje

Neće ići.Sve je već otkriveno.Trebati će neko vrijeme za širenje informacija ali definitivno neće moći biti zataškane.Diskreditacija na osobnoj,pojedinačnoj razini neće zaustaviti lavinu novih otkrića/muljaža.Svaki novi Fauci mail svjedoči o hobotnici plandemičara,a u otkrivanje se umiješalo previše upornih,hrabrih i srećom poznatih ljudi sa značajnim političkim utjecajem. ttps://www.youtube.com/watch?v=i9h5c4OQMYU (h) Senator Rand… Pročitaj više »

Stock
Member
Famed Member
Stock
4 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Hoćeš da kažeš da je ovaj akademik trebao znati za ove tezultate što si postavila?
Hoću reći, ako ih ti imaš, da li je i njemu bilo dostupno?
Ako jeste, kako je moguće da ne zna odgovore koje si ti sažela u jednom postu?

nonwo
Member
Famed Member
nonwo
4 mjeseci prije
Reply to  Stock

Ja kopam po sadržaju na stotine stranica recimo tjedno,i tako cc godinu i pol,ab ovo-od samih početaka(što se tiče teme covid).Meni su se sve puzzle već složile. Profesor je vjerojatno “stara škola”-naučni dokazi…-a to nitko ne nudi već zataškava.Svaka mu čast na svemu do sada. Slijedim psihologiju”zločinačkih umova” i tražim… Pročitaj više »

Dayal
Member
Dayal
4 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Svaka cast!

+++

rdnbgpisnrpbngtbptrb
Gost
rdnbgpisnrpbngtbptrb
4 mjeseci prije
Reply to  nonwo

+………………….

nonwo
Member
Famed Member
nonwo
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Za sada jedno od najrazumljivijih objašnjenja za laike:„SPIKE“ proteini novog koronavirusa iz mRNA cjepiva oštećuju krvožilne stanice?Istraživači Salkovog instituta su na radu surađivali sa znanstvenicima s Kalifornijskog sveučilišta u San Diegu, uključujući koautoricu Jiao Zhang i koautora Johna Shyyja, među ostalima. Iako sami nalazi nisu potpuno iznenađenje, rad pruža jasnu potvrdu i detaljno objašnjenje… Pročitaj više »

promatrač
Gost
promatrač
4 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Čovjek, koji je radi sa mnom u firmi otišao je u Bosnu, u posjetu jer je rodom Bosanac, Naveče je legao u kravet i umro. Žena kaže, da je bio sav zelen a usne skroz plave ili obrnuto… Navodno se tog istog dana vakcinisao. Neznam sa kojom vakcinom i koje… Pročitaj više »

nonwo
Member
Famed Member
nonwo
4 mjeseci prije
Reply to  promatrač

Promjene u malim krvnim žilama(mikrovaskularne promjene)-ako se rapidno začepljuju-najprije nastaje hipoksija tkiva(plavo),zelena me ne asocira na ništa-možda nije precizno opisala…Sva tkiva,organi oštećenog vaskularija će odumrijeti… Ako zahvati npr. prste nogu(vaskularij)-biti će gangrena… plavoljubičasto, pa crno na kraju procesa..kad smo kod boja.. Interesantan video,pogotovo u ovo vrijeme,već je odavno zaboravljen.. Drug… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
4 mjeseci prije
Reply to  nonwo

“… Promjene u malim krvnim žilama…” daodacu… … nastaju kada se u ljudsko tijelu usprica neki otrvov koji ovi tzv “doktori” (ubojice) – lobotomirani kakvi jesu, zovu jos i – “lijek“… Dakle sve ovo sto opni “otkrivaju” o “spike-proteinu” – nema nikakve veze sa STVARNIM tzv “virusom sarscov2“… Ima veze… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
4 mjeseci prije
Reply to  nonwo

“… Kasnije su dodane napomene u zagradi da se to odnosi samo za virusne infekcije …” Sve je to fino i krasno… – medjutim igranje govnima (“vjestackim virusom”) – tesko da moze odgovoriti na osnovno pitanje: da li je u opce pronadjen=izoliran “patogeni sarscov2“…? ako jeste – gje je dokaz…?… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Cuj, najjednostavnije da ih pitas direktno koje da ti preporuce cjepivo.

Stara kuka
Gost
Stara kuka
4 mjeseci prije

Čuj, svakim ovi upisom padaš sve niže i pokazuješ koliko si jadan. Čak više nisi ni zabavan.

Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
4 mjeseci prije
Reply to  Malomorgen

Je li ovaj gospodin na slici laik?znas,mislim da ti treba i treća doza,i dalje te pere..ili odi komentiraj na imbex..ako mozes,hehee..hvala.

Malomorgen
Gost
Malomorgen
4 mjeseci prije
Reply to  Tucker Carlson

imbex??……. 😂
pa napisao je kuka kaj hoče od njega…. nema odgovora!
neznam čime se g. bavi…. je u kakvom labu koji se bavi tim pitanjem?……. i nekako je puno odgovora da nezna ili da mu nije jasno…. 😒

Stock
Member
Famed Member
Stock
4 mjeseci prije
Reply to  Malomorgen

Pa pobogu, ne zna zato što nema rezultata o kvalitetu vakcina. Zašto nema rezultata? Zato što su puštene u promet a da nisu testirane. Zašto nisu testirane? Zato što su dobile dozvolu “preko reda”. Zašto su dobile dozvolu “preko reda”? Zato što je neko izmislio bolest i lagao o zaraznosti… Pročitaj više »

CAN
Gost
CAN
4 mjeseci prije
Reply to  Stock

Ne sumnjaj.Razum & malo Morgen…niđe veze…ša bi rekli mostarci.

Malomorgen
Gost
Malomorgen
4 mjeseci prije
Reply to  Stock

aah….. več mi je žao da sam se umiješao😒
pa pobogu, ako takva kvaliteta od doktora to ne može razložiti…. a ti mi počinješ razlagati sa pitanjima…… daj odgovore kuki?

a meni daj mir.. 😒

Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
4 mjeseci prije
Reply to  Stock

bogami,imas mentalne snage koju ja ne posjedujem..kad se svedu svi racuni,malomorgen je vampir.uzima ti energiju..ja ih inace zovem vjerskim fanaticima,svjesno ili nesvjesno ne razumiju sha im zelis reci.dizem ruke.hvala.

rdnbgpisnrpbngtbptrb
Gost
rdnbgpisnrpbngtbptrb
4 mjeseci prije
Reply to  Tucker Carlson

+………………..

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
4 mjeseci prije
Reply to  Tucker Carlson

Ne gubi veijeme na trolove takvih je ovdije dosta.

rdnbgpisnrpbngtbptrb
Gost
rdnbgpisnrpbngtbptrb
4 mjeseci prije
Reply to  Stock

+, badava trošiš energiju na ovu dalubu…………

nonwo
Member
Famed Member
nonwo
4 mjeseci prije
Reply to  Stock

CBER Plans for Monitoring COVID-19 Vaccine Safety and Effectiveness Steve Anderson, PhD, MPP Director, Office of Biostatistics & Epidemiology, CBER ACIP Meeting October 30, 2020 POGLEDATI DATUM KADA SU ZNALI ZA OČEKIVANE NUSPOJAVE FDA Safety Surveillance of COVID-19 Vaccines : DRAFT Working list of possible adverse event outcomes ***Subject to… Pročitaj više »

nonwo
Member
Famed Member
nonwo
4 mjeseci prije
Reply to  nonwo
rdnbgpisnrpbngtbptrb
Gost
rdnbgpisnrpbngtbptrb
4 mjeseci prije
Reply to  nonwo

+…………………….

promatrač
Gost
promatrač
4 mjeseci prije
Reply to  Stock

Misliš li da je on na portalu zbog toga, da bi mu bilo nešto jasnije…??

nonwo
Member
Famed Member
nonwo
4 mjeseci prije
Reply to  Malomorgen

U audio snimci s hrvatskim podnapisima (titlovima) kanadska novinarka Alex Pierson razgovara s dr. Byramom Bridleom, izvanrednim profesorom za virusnu imunologiju na Sveučilištu Guelph, o novim recenziranim studijama koje sugeriraju da mogu postojati zastrašujući razlozi za nuspojave poput upale srca, VITT-a (Trombotska trombocitopenija izazvana cjepivom) i druge ozbiljne probleme kod… Pročitaj više »

rdnbgpisnrpbngtbptrb
Gost
rdnbgpisnrpbngtbptrb
4 mjeseci prije
Reply to  nonwo

+……………………

promatrač
Gost
promatrač
4 mjeseci prije
Reply to  Tucker Carlson

Mnogo je to za njega.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
4 mjeseci prije
Reply to  Malomorgen

Trolcino, pusti Starog Kuku na miru, vidis da se pomirio s sudbinom i zanima ga sto je u vakcinama, sprema se covjek ozbiljno za bocu!

Box
Gost
Box
4 mjeseci prije
Reply to  Tucker Carlson

Sigurno plan postoji…Izgleda, da za sad, samo stariji i oni slabijeg imuniteta umiru od cjepiva ,dok jači preživljavaju…. Kao da pokušavaju, na neprirodan način, potaknuti “napredak” (tj. stvoriti promjenu u svijetu, po svome ukusu). Naravno, za stvaranje “novog vrlog svijeta” misle žrtvovati mnoge…Gledajući u povijest, svako carstvo ili rat je… Pročitaj više »

Stock
Member
Famed Member
Stock
4 mjeseci prije
Reply to  Box

Ne mislim da jači preživljavaju. Ako sam dobro shvatio akademika, ovo bi trebalo satrat i konja. Prije ili kasnije. I, ako nisu podjelili vakcinisane na sretne (koji su dobili vodu) i nesretne (oni koji su dobili ovaj otrov), uskoro će broj umrlih OD(ne SA) vakcina uveliko premašiti ovih desetak hiljada… Pročitaj više »

Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
4 mjeseci prije
Reply to  Stock

ovo je apsolutna istina,uopce ne sumnjam u takav razvoj situacije..jesen ce biti siva.hvala.

rdnbgpisnrpbngtbptrb
Gost
rdnbgpisnrpbngtbptrb
4 mjeseci prije
Reply to  Stock

+……………………

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Stock

“vakcinisani početi umirati u bržem tempu,”

Hoće. Ali, kao što već znamo, “to neće biti od cjepiva”.
Pa ti dokazuj.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
4 mjeseci prije
Reply to  Tucker Carlson

Tucker, Opet si u pravu! HVALA REDAKCIJI na ugodnom iznenadenju i obazrivosti prema svim komentatorima! Ovo nije mala stvar za portal i zato me nimalo ne cudi vas uspijeh! Molim Vas da ne zamjerite sto necu procitat odgovor jer me uopce ne zanima sto ima u cjepivima niti kako djeluju.… Pročitaj više »

daljnje podjele
Gost
daljnje podjele
4 mjeseci prije

svaka čast na pitanju Staroj Kuci , ali ovaj odgovor nije jasan ni prvoj Luci.. gđo Arna, molim Vas, pitajte profesora i za cjepivo ili štaveć na test-štapiću. Nekidan je kolega stavio neke linkove ali ne mogu naći.. Dakle, je li moguće da se ubacuje nešto u organizam putem nazalnog… Pročitaj više »

Malomorgen
Gost
Malomorgen
4 mjeseci prije

nije u živo, da ga pita….. 😃😃😃

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
4 mjeseci prije

Da znate istina je.
Lp

iiiistina
Gost
iiiistina
4 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

a za tebe imam isto prilog bez obzira što čete učiniti s mojim komentarima na postu o Velimiru Ponošu ali dosta je više maltretiranja i ponižavanja iiiistine…………………………………………………………………………………… za ovog zviždača se tvrdi da je stradao zbog svega što je vidio na tlu SAD-a a sada vidimo da je govorio istinu:… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
4 mjeseci prije
Reply to  iiiistina

Sam si se ponizio uvjeravajuci nas da imas moc teleportacije i da prisluskujes razgovor astronauta.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije

Paa, jest pomalo.
– info o tome da je 10 puta opasniji Spike od cjepiva nego prirodni…
– njuškanje po uzrocima tromboza…dovelo me do spoznaje o umjetnim konstruktima.

Ali da su ovoliko ludi…

CAN
Gost
CAN
4 mjeseci prije

Oftftropic: Ovde ne možemo a da ne pomislimo na Karla Rova, Dika Čenija i Donalda Rumsfelda, protažiste filozofa Levi Štrausa. „Kao i Platon, Štraus veruje da je najuzvišeniji politički ideal vladavina mudrih. Međutim, vladavina mudrih je nedostižna u današnjem svetu. Sada, u skladu sa konvencionalnom mudrošću Platon je to shvatio… Pročitaj više »

Zelinčanka
Zelinčanka
4 mjeseci prije

Mene muči jedna tvrdnja, koju sam naučila u interviewu Denisa Beroša za Radio Brač od 18. svibnja. Radi se o spike proteinima i transfuziji krvi. Njega zabrinjava, a nije jedini, to da krv cijepljenih ljudi može biti “otrovna” za necijepljene, u smislu da obiluje spike proteinima i da nakon transfuzije… Pročitaj više »

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
4 mjeseci prije
Reply to  Zelinčanka

Neke drzave su cijepljenima zabranili davanje krvi.
Lp

Zelinčanka
Zelinčanka
4 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Hvala na odgovoru, to mi nije utjeha. Svi se moraju cijepiti da bi zadovoljili jednog Beroša, koji veli da nas je trenutno 40% procijepljenih Hrvata i da smo na “dobrom putu” do 50%. Od drugog Beroša doznajemo da su ishodi možda katastrofalni za države koje procijepe čak i 50% svog… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
4 mjeseci prije
Reply to  Zelinčanka

Istina!+
Nadam se da vas kao ni mene ne zanima odgovor akademika sto je u cjepivu jer se uopce nemislim njime cjepit?

Zelinčanka
Zelinčanka
4 mjeseci prije

Ne ne mislim se cijepiti. A ako je ovo sa transfuzijom krvi točno, bit će uskoro totalni kaos u kojem bi mnogi mogli nastradati od dodatnih “posljedica korone”. Zajednica će nam dobro doći u svakom slučaju.

BanOvan
Gost
BanOvan
4 mjeseci prije
Reply to  Zelinčanka

Možda počne lov na necijepljene kao “dobrovoljne” davaoce krvi. Neće više morati ići u Afriku da tamo iz zabave tamane divlje životinje. Spojit će ugodno s korisnim.

Zelinčanka
Zelinčanka
4 mjeseci prije
Reply to  BanOvan

To je upravo bila reakcija jedne moje prijateljice: lovit će necijepljene (bebe, djecu, adolescente kao i sve druge zdrave ali nezaštićene) ne samo za organe već za krv. Ionako sve više “stvarnost” liči na gotski roman.

Tak
Gost
Tak
4 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Koje zemlje?

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Točno. Sigurno je sigurno. Ali, vjerojatno bi taj sa Spikeovi na dobio i antitijela. Sad jedno krucijalno pitanje: stvaraju li ova cjepiva uopće antitijela? Pa, ja bih u svakom slučaju provjerila antitijela a i ostali imunitet PRIJE tzv cijepljenja. Mislite da virusi nekog čekaju? Do sada je vjerojatno 70% imuno… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Tocno!
To je “kurcijalno” pitanje za sve koji se zele cjepit!
Bravo Luce, muuua!

rdnbgpisnrpbngtbptrb
Gost
rdnbgpisnrpbngtbptrb
4 mjeseci prije
Reply to  Zelinčanka

Ne treba ti nikakova potvrda u kurtona zlo.

nonwo
Member
Famed Member
nonwo
4 mjeseci prije
Reply to  Zelinčanka

Točno je.Ima sve o tome u linku s dr. Byramom Bridleom.
Prenosi se i majčinim mlijekom, a dojenčad može krvariti- već zabilježeno.

CAN
Gost
CAN
4 mjeseci prije

…2… pozadina:zašto ne znamo… AML/polit.ponetologija Njihovo očigledno zanesenjaštvo i cinizam izazivaju kritičnost kod razumnijih članova, ali takođe ubiru poštovanje kod onih ekstremnije revolucionarnih. Oni na taj način nalaze zaštitu među onim ljudima koji su ranije igrali ulogu u ponerizaciji pokreta i uzvraćaju uslugu komplimetnima ili čineći im život lakšim. Uspinju… Pročitaj više »

ZriBra
Gost
ZriBra
4 mjeseci prije
Reply to  CAN

Ponoš je dobro u ovom Vel Bit podcastu upozorija na kult zaglupljivanja koji se promiče vrlo uspješno.Takvi i da hoće ne mogu niti će moći proniknuti u ponerološke analize. ili promišljanja Levi Štrausa. iz prethodnog ti citata.

CAN
Gost
CAN
4 mjeseci prije
Reply to  ZriBra

Zato sam se odavno prestao čudit’! Šta’š…

Bosanac
Gost
Bosanac
4 mjeseci prije

Ako ne znaš a hoćeš da traješ dugo kao (uz vrlo malo servisa) Toyota, tad gledaj šta rade Japanci.

Tupko Glupko
Gost
Tupko Glupko
4 mjeseci prije
Reply to  Bosanac

Japanci su prekjučer (7. lipnja 2021.) potpuno cijepili (dvije doze) tek 3,9% stanovništva. Podaci “potpuno cijepljenih” (dvije doze) za neke države na prekjučerašnji dan: Izrael 60%, SAD i UK 42%, Italija 21%, Švedska 18%, Australija 18%, Brazil 11%, Rusija 9%, Indija 3,3%, Iran 1%.. Hrvatska je cijepila sa oba cjepiva… Pročitaj više »

Bosanac
Gost
Bosanac
4 mjeseci prije
Reply to  Tupko Glupko

O tom i ja pričam, samo na malo drugačiji način.

ZriBra
Gost
ZriBra
4 mjeseci prije

Evo jutrašnjeg osobnog djelovanja,reakcije na kuronja epizdemiološko somnabulno stanje kod dobrog djela stanovništva. U objektu gdje radim na vrata mi dolazi srednjovječni zdravo dijelujući muškarac.: “Upitam ga što treba.? Molim vas da li se tu kod vas obavlja cijepljenje.?(Inače se obavlja u sličnom objektu udaljenom 2000 m.)U ironičnom tonu mu… Pročitaj više »

Box
Gost
Box
4 mjeseci prije
Reply to  ZriBra

Hahaha! Zakon! 🐵

CAN
Gost
CAN
4 mjeseci prije
Reply to  ZriBra

….prijatno….

ZriBra
Gost
ZriBra
4 mjeseci prije
Reply to  CAN

Tunjevina sa šparogama i pet šest armelina iz vrta.Samo tunjevina kupljena.

CAN
Gost
CAN
4 mjeseci prije
Reply to  ZriBra

Bilo vino… pa prošlo.dobar tek

Stara kuka
Gost
Stara kuka
4 mjeseci prije

Zahvaljujem uredništvu, posebno gospođi Arni i akademiku Paveliću na iscrpnim odgovorima. Mislim da su ovo stvarno važna pitanja za razumijevanje mehanizma rada cjepiva i posljedica koje ono može izazvati. Nakon ovog članka mnoge su mi stvari jasnije ali nažalost ne mogu reći da se zbog toga bolje osjećam. Upravo suprotno… Pročitaj više »

Box
Gost
Box
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Od kad je čovjeka, postoji određeno stupnjevanje tj. hijerarhija u društvu. Oni koji su na vlasti (u moći i novcu) koriste resurse ovoga svijeta (bio to čovjek, životinja, priroda) .I kao vampiri, sišu krv i koriste npr. N. Teslu koji je mislio da će izumi koje napravi, za napredak, služiti… Pročitaj više »

CAN
Gost
CAN
4 mjeseci prije
Reply to  Box

Pa isto cjepivom tj.genskom terapijom?:)🎱

rdnbgpisnrpbngtbptrb
Gost
rdnbgpisnrpbngtbptrb
4 mjeseci prije
Reply to  Box

+…………………………

Stock
Member
Famed Member
Stock
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Dobra si pitanja postavio, a akademik se potrudio da svojim skromnim saznanjima pojasni…da on nema pojma. Iz prostog razloga što nema materijala na tu temu. A što mi, jedan dio nas, već znamo. NEMA ISTRAŽIVANJA NITI KRATKOROČNIH NITI DUGOROČNIH REZULTATA VAKCINA PROTIV COVIDA. Kako će biti kada nisu napravljena. Zato,… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Stock

O.K. Postoje mnogi stručnjaci, ali nitko tko nema elementarne radoznalosti NEMOŽE za sebe tvrditi da je znanstvenik. Neznam kako bih ovo rekla, pa ću samo reći: da sam ja na mjestu bilo kojeg liječnika ili virusologa ili neznam, neka šuša u nekom zavodu…ja bih se dokopala cjepiva. I za početak… Pročitaj više »

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Malo se strpite. I to će biti. Uskoro. LP

Sam
Gost
Sam
4 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Drzim ti fige. Obraduj nas i imas poklon.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Vi ste…vjerojatno svjesni da “jedna lasta ne čini proljeće”?

Da nije dovoljno, da bi bilo ‘službeno uvaženo’, da to napravi jedan laboratorij?
Što su ti laboratoriji dosad radili?

iiiistina
Gost
iiiistina
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

ima zanimljiv komentar na forumu: kopiram dio s prevodom …Postoji izreka da “statistika ne laže”. Ali naravno da se njima može manipulirati kako bi podržali laž, ali u ovom slučaju, državaa za državom doživjela je ogroman skok odmah nakon što je nastavljen njihov program cijepljenja. Ovaj drugi skok rival je… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Ja vam mogu odgovoriti na ovo zadnje o vektorima. Molila bih vas da stavite sliku ljudske stanice na portal. A što sam ja namjeravala, pa nikako. Neće smetati ako su i eng. nazivi, jer su isti. I sliku virusa. Kako virus dolazi do stanice? Prvo receptori, pa fuzija sa membranom,… Pročitaj više »

iiiistina
Gost
otpisani
Famed Member
otpisani
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

“Možda sam nešto propustio ili krivo shvatio, ali ovo bi bio nekakav moj pokušaj krajnje pojednostavljene laičke interpretacije akademikovih odgovora. Ako negdje griješim molim da me bilo tko slobodno ispravi. Bio bih mu zahvalan.” Pa kud ćeš boljeg i jasnijeg odgovora i objašnjenja od ovoga što ti je Gosp. Akademik… Pročitaj više »

Sam
Gost
Sam
4 mjeseci prije
Reply to  otpisani

Mnogi mantraju pricu kako je farmakomafija napravila vjestacki virus i na osnovu njega proglasila pandemiju da bi joj osnovni cilj bio zarada. Medjutim,ni blizu. Ako se sjetimo da je potroseni Kill Bill odmah na pocetku rekao da ce ONI morati vakcinisati 7 milijardi ljudi kao i Merkel koja je slicno… Pročitaj više »

rdnbgpisnrpbngtbptrb
Gost
rdnbgpisnrpbngtbptrb
4 mjeseci prije
Reply to  Sam

+………………………….

otpisani
Famed Member
otpisani
4 mjeseci prije
Reply to  Sam

Dijelim tvoje mišljenje bez primjedbe.

nonwo
Member
Famed Member
nonwo
4 mjeseci prije
Reply to  Sam

Published: 09 November 2015(objavljuju rad na patogenijem GOF virusu sars-a) A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence Vineet D Menachery, Boyd L Yount Jr, Kari Debbink, Sudhakar Agnihothram, Lisa E Gralinski, Jessica A Plante, Rachel L Graham, Trevor Scobey, Xing-Yi Ge, Eric F Donaldson, Scott H Randell, Antonio Lanzavecchia, Wayne A Marasco, Zhengli-Li Shi &  Ralph S Baric  Nature Medicine volume… Pročitaj više »

Sam
Gost
Sam
4 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Hvala tebi i mnogim drugima iz struke koji ste nam pomogli da drzimo oci otvorene ali meni je ovdje apsolutno jasno sta i kako. Vi ste humanisti i to je ona medicina koja nestaje ali prezivjece covjek i ovu paklenu igru. Nego imam drugi problem pa reci savjet ako znas.… Pročitaj više »

VasilisaPremudra
Gost
VasilisaPremudra
4 mjeseci prije
Reply to  Sam

@Sam U (neprskanu) jabuku zabosti nekoliko željeznih čavala iliti eksera i komadić bakrene žice savijene tako da se u jabuku zabodu oba njena kraja. Čavle i žicu prije prve upotrebe ili nakratko prokuhati ili očistiti alkoholom. Nakon 24 sata čavle i žicu izvaditi (i pobosti u novu jabuku), a jabuku… Pročitaj više »

doomdoom
Gost
doomdoom
4 mjeseci prije

Pretpostavljam da je i niže objavljeni recept stigao od vas. Hvala ako je, a hvala i na ovome. Kopiram, nikad neznaš kad i kome može zatrebati.

Redakcija bi vam trebala dat rubriku za sve recepte vaše prabake koje još pamtite. Da se ne zaboravi. 🙂

KISIK
Gost
KISIK
4 mjeseci prije
Reply to  doomdoom

Dobra ideja…
+I od drugih provjerenih baka:)

VasilisaPremudra
Gost
VasilisaPremudra
4 mjeseci prije
Reply to  doomdoom

Hvala na povjerenju, @doomdoom😊🙂
A vašu pretpostavku istinoljubivo moram zanijekati…
Nižeupisani recept je fantastičan, ali nije iz prababine riznice. Ako se ne varam, pohvala i zahvala pripadaju kolegi komentatoru @Starina. Ako se varam, isprika autoru. A ako se autor prepozna, možda se i javi…

doomdoom
Gost
doomdoom
4 mjeseci prije

Tko god je najiskrenija mu hvala. Primjetio sam nekoliko upisa zadnjih dana iz prababine riznice, ali draga damo još davno, davno, davno ste pridobili moju simpatiju sa Cortom Malteseom, a sa “Kuvarice kuvaj bolje da te baja ne zakolje!” ste skroz rastoplili moju nježnu i romantičnu dušicu… 🙂 Razmislite o… Pročitaj više »

Sam
Gost
Sam
4 mjeseci prije

Hvala premudra.
👍

nonwo
Member
Famed Member
nonwo
4 mjeseci prije

stari recept dok nije bilo preparata fe

doomdoom
Gost
doomdoom
4 mjeseci prije
Reply to  Sam

Reče žena starom ribaru da joj je doktor rekao da ima manjak željeza u krvi, a ovaj će: “A skuvaj onda sidro za večeru!” 🙂 Ali šalu nastranu, proučite malo prirodne biljne preparate i čajeve. Od namirnica blitva ima puno željeza. Čini mi se i cikla. Sigurno nešto postoji ciljano… Pročitaj više »

Sam
Gost
Sam
4 mjeseci prije
Reply to  doomdoom

Hvala druze.
Svakako cemo probati.

čudila se aman ja
Gost
čudila se aman ja
4 mjeseci prije
Reply to  Sam

…od jedne stare gospođe saznala sam da treba jesti zelenu salatu sa šećerom, paziti, naravno da je salata “prava”, nije mi trebalo pa nisam probala, ali, važno je da neće škoditi.

Jadranka S.
Gost
Jadranka S.
4 mjeseci prije
Reply to  Sam

Gospodine Sam, za vašu suprugu: U određenoj starosnoj dobi smanjuje se količina željeza u tijelu. Zbog toga se pojavljuju stanja umora i iscrpljenosti i osjećaj manje sposobnima za rad. U tom slućaju s najvećim uspjehom može se upotrijebiti SVJEŽA kopriva koja sadrži željezo. Ona pomaže svladati to loše zdravstveno stanje.… Pročitaj više »

nonwo
Member
Famed Member
nonwo
4 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S.

odlično+++

Dayal
Member
Dayal
4 mjeseci prije
Reply to  Sam

SAM, za zeljezo KOPRIVA. Jesti ju ko blitvu, spinat… Koprive ima sad svuda okolo, i najbolje je rjesenje.

nonwo
Member
Famed Member
nonwo
4 mjeseci prije
Reply to  Sam

Mora se isključiti GDJE ga može konstantno gubiti(sporim,polaganim ,stalnim krvarenjem koje se NE VIDI). Ginekološka krvarenja(miomi,promjene na sluznici maternice?),jake menstruacije(ako ih ima),čir na želucu za kojeg ne zna?,crijevne bolesti koje oštećuju sluznicu,maligne bolesti isključiti uvijek,pušač? npl pluća? Ako je sve ISKLJUČENO-nije loš kendural c za nadoknadu Fe. Pogledati UIBC-onaj nalaz… Pročitaj više »

Bosanac
Gost
Bosanac
4 mjeseci prije
Reply to  Sam

+…………………

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
4 mjeseci prije
Reply to  Sam

Tako je, potpuno ste u pravu!
+++++
Rjetko pisete ali vas je zadovoljstvo citati

Taugo
Gost
Taugo
4 mjeseci prije
Reply to  Sam

Iskopirat ovaj post ..i zalijepit na ulazna vrata svih zgrada ..a nakon toga u okrilju noci zalijepit na ulaz svih zdravstvenih ustanova ..

Intuit
Gost
Intuit
4 mjeseci prije
Reply to  Sam

Sto znaci da farmakomafija ne vodi igru, nego je sluga u tom procesu Istina. Fun fact koji potvrđuje navod… Konoplju nije zbog ljekovitosti zabranila farmaceutska industrija, nego zbog leviski i jeansa pamučna, koja je pak gle vraga, bila osnova robovlasničkog sistema. Isto tako sluga u tom procesu kao i sve… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Sto? Uhvatio te pesimizam? Ne brini nista drug, samo primjeni onaj svoj recept koji si savjetovao nedavno drugima! Znas ono: “ako se vec morate cjepit, onda ozbiljno zaprijetite doctoru!” Tako de to ovo netreba nista brinuti. Naime uvijek kad se budes isao cjepit, ni dobar dan vec mu pocni s… Pročitaj više »

Bosanac
Gost
Bosanac
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Ja mislim da bi ovo “Zahvaljujem uredništvu, posebno gospođi Arni i akademiku Paveliću na
iscrpnim odgovorima. Mislim da su ovo stvarno važna pitanja za razumijevanje mehanizma rada cjepiva i posljedica koje ono može izazvati.” bilo dovoljno. Samo si još trebao putat šta pije kafana (počastit redakciju nekim pićem).

Stara kuka
Gost
Stara kuka
4 mjeseci prije
Reply to  Bosanac

Čim sa pročitao ovo tvoje “ja mislim…” prestao sa čitati. Ne čitam lažne vijesti.

doomdoom
Gost
doomdoom
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

…………….

doomdoom
Gost
doomdoom
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Tko misli – ne zna.
Tko razmišlja – na putu je da dozna.
Tko zna – zna.
Tko ne zna – 2.

Bosanac
Gost
Bosanac
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

+ za dužinu komentara, optimalna je za nas koji “ne mislimo” 🙂

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Ajde mali, primiri se.

Godine se vide i po reakcijama. Ne samo po tome što nemaš ni osnovnu iz Jugoslavije.
Građa stanice…nula bodova. Bilo koja tehnika, nula bodova. Trebalo bi te zanimat bar oružje?
Kao “samuraja”. ☺️
A i ta vidljiva nedo*ebanost postaje dosadna.

Stara kuka
Gost
Stara kuka
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Vidiš, postoji ovdje Lucija, prva koja je napisala gornji upis o vektorskim cjepivima i koja djeluje vrlo pristojno i obrazovano i postojiš ti, polupismena i neodgojena mala fufica koja nema čak ni toliko hrabrosti da se zasebno prijavi pa krade tuđi nick . Ako si uopće žensko a ne iskompleksirani… Pročitaj više »

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Ne bih se kladio u krađu nicka.
Ako je sarc, dobar je.

Daen
Gost
Daen
4 mjeseci prije

Apsolutno, podrška otvorenoj, transparetnoj raspravi. Dosta medijskih manipulacija, laži, cenzura i progona. To je potrebno draga braćo i sestre blagoslivljati, kako bi se čuo glas stručnjaka i ljudi od časti i morala iz što više područja i što više različitih iskustava. To nas oplemenjuje i obogaćuje. Javno i transparetno pred… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
4 mjeseci prije
Reply to  Daen

Sta god akademik odgovorio (nisam ga htio citat) ne zanima me jer se nemislim cjepit!

doomdoom
Gost
doomdoom
4 mjeseci prije

Tebi ni ne treba. Ti si već popušio autizam ko i Gretica. Samo te opralo na drugu stranu.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
4 mjeseci prije
Reply to  doomdoom

Kakav si ti to covjek ako se rugasj bolesnoj i izmanipuliranoj djevojcici?

doomdoom
Gost
doomdoom
4 mjeseci prije

Oh, i ti si napokon izašao iz ormara, kao i malomorgen. Rugam se tebi. Bolesnoj i izmanipuliranoj djevojčici. Bipolarnoj nadrkanoj razmaženoj kmečavici. Dobro ti reče Kuka. Samoubij se. Iz zasjede. P.S. U svome autističnom mozgu ćeš i ovo shvatiti kao tuđu želju tebi. Jedina želja koju imam u vezi tebe… Pročitaj više »

nestabilni egzekutor
Gost
nestabilni egzekutor
4 mjeseci prije
Reply to  Daen

Hvala ti Daen.
Prekrasan post.
Samo čitanje tvog teksta ima blagotvoran učinak na dušu i tijelo 🙂

Box
Gost
Box
4 mjeseci prije

Hahaha! Potpuno nebitno “čiji je tko”…. Bitnije je koliko osobno tebi (meni) može pomoći ovaj članak da bolje shvatimo “današnju prijetnju” , u kojoj se svi trenutačno nalazimo.

TiranKonstant
Gost
TiranKonstant
4 mjeseci prije
Reply to  Box

Dobar komentar

Box
Gost
Box
4 mjeseci prije
Reply to  Box

……….

mirko
Gost
mirko
4 mjeseci prije
Reply to  Box

Svaka cast kad sve to znas. Ja pojma nemam ni sta se dogadja u zadnjih 20 godina. Stvarno bih volio da mi pojasnis. Ovo pisem bez ikakve zle namjere. Stvarno me zanima tvoje misljenje o zadnjih 2000 godina. Pozdrav

Ajde popusti više
Gost
Ajde popusti više
4 mjeseci prije

Znajući da svi medikamenti dolaze od zločinačkih organizacija, zašto trošiti energiju oko iznalaženja “istine” koja nam i ne treba kad smo do sada dobili nebrojeno dokaza da rade protiv nas. NE ZANIMA ME bilo šta iza čega stoje Fajzer, Gejts, Rokfeler, Rotšild i slični, kraj priče. Ljudi se polomiše oko… Pročitaj više »

Mr.T
Gost
Mr.T
4 mjeseci prije

+………

Legendarni Grk
Gost
Legendarni Grk
4 mjeseci prije

Da, vrijeme priče i tipkanja je davno završilo. Treba se u ogromnom broju skupiti ispred stanova, kuća i radnih mjesta masonske bankarsko-političarske vlasti koja glumata da ih kao “moramo slušati” kada napišu neku črčkariju na papir, kao nekakav “zakon”. Oni jedino razumiju jezik mase i sile i jedino će ih… Pročitaj više »

rdnbgpisnrpbngtbptrb
Gost
rdnbgpisnrpbngtbptrb
4 mjeseci prije
Reply to  Legendarni Grk

Vrijeme priće i naklapanja je zaršilo još u u sumeru………….

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije

Prestani s idiotlucima.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
4 mjeseci prije
Reply to  Legendarni Grk

Da bi imao masu, prvo treba televizuju osvojiti, inace se s tobom potpuno slazem u svemu!
++++++++

Jadranka S.
Gost
Jadranka S.
4 mjeseci prije

Sve se zna odavno.

rdnbgpisnrpbngtbptrb
Gost
rdnbgpisnrpbngtbptrb
4 mjeseci prije

+, tko traži dokaze nakon toliko milenija što nas uništavaju neka samo nastavi……………………

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije

Samo ti njajke.
Svi dobro vide REALNE ljude koji su iza ovoga. I u državi. I Bog Pfarmu. I one koji bi veliki Reset.

Kihot
Gost
Kihot
4 mjeseci prije

po meni je ovo super što je jedan javni stručnjak barem pokušao odgovoriti na postavljena pitanja. Svaka čast profesore! A ovaj dio govori puno: "Bolesti u ljudi mogu imati vrlo veliki broj uzročnika, to mogu primjerice biti bakterije, toksini, različite vrste zračenja, pa tako i nanočestice. Teoretski, imunosna reakcija (ne… Pročitaj više »

Jadranka S.
Gost
Jadranka S.
4 mjeseci prije

E pa ovo je presmiješno.
Zar su ovo vrijedni odgovori?
Radi se o ŽIVOTIMA ČOVJEČANSTVA!!!!
Pa nek’ mi netko kaže da je ovaj svijet normalan!

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
4 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S.

Ovo su normalni i jedino mogući odgovori. Razlog je jednostavan. Vojska /policija distribuira cjepivo. Nijedan nezavisan labos u svijetu nije dobio tzv. cjepivo na analizu. Ne bi im nitko ukrao jer postoje patenti. Međutim nema ni uzročnika niti kompletnih podataka o tehnologiji smućkanoj u tom bućkurišu. Kada bi se sve… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Pera Detlic

“psiho implantima” “putem mentalnih konstrukata entiteta ” Jeste kad razmišljali da bi mogli to malo proširiti, pa da izađe kao danas onaj članak o životu u projekciji? 🙄 😃 Svi imate neke ideje o prevelikoj vlastitoj važnosti. Te vas netko hoće i treba kontrolirati. Neki čak zamišljaju da će njihovu… Pročitaj više »

CAN
Gost
CAN
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

2050?……

CAN
Gost
CAN
4 mjeseci prije
Reply to  CAN

20……45 ?

CAN
Gost
CAN
4 mjeseci prije
Reply to  CAN

2040…..2030…?;)

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Kao tip spomenuću samo da se prije špijuniralo putem remote viewinga. Ingo Swan je jedan od poznatijih medija. To je napušteno! Znate zašto? Postoje jače metode i svi su posegnuli za tim medodama. Navodno tu prednjači Izrael, a za njima odmah Rusija. Što se važnosti tiče ne smatram se važnijim… Pročitaj više »

rdnbgpisnrpbngtbptrb
Gost
rdnbgpisnrpbngtbptrb
4 mjeseci prije
Reply to  Pera Detlic

+, “Recimo izbjegnem stati na insekta ili bilo što drugo ako me ne ugrožava. I oni imaju svoju ulogu svoj film. Mene jedino smeta da mi netko prijeti fizičkom silom i nasilnim ili prisilnim metodama. To je prisutno već danas, ali je nekako podnošljivo. Međutim ovo što slijedi unaprijed znam… Pročitaj više »

TiranKonstant
Gost
TiranKonstant
4 mjeseci prije
Reply to  Pera Detlic

Odlicno pera. Septicka ili covjek. Homoseptikus=bockanman

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Pera Detlic

Poznat mi je remote viewing…
Malo vidovitosti pri percepciji građevina. Sporedno.

Trebalo je reagirati ranije, kao što sam ja govorila. Imali smo sve informacije.
Pod ranije mislim prije drugog lockdowna.
U 12. mjesecu kad je promijenjen protokol.
NAJKASNIJE kad je došlo prvo cjepivo.

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Meni je postalo jasno 2009. kad sam pročitao protokol o plandemiji, a def plandemije je naštimana. Taj protokol je nestao s neta. Šteta što nisam arhivirao. Koga god sam upozoravao bijah budala i teoretičar zavjere.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
4 mjeseci prije
Reply to  Pera Detlic

“…Navodno tu prednjači Izrael, a za njima odmah Rusija….” To u opste nije cudo. Svu “visoku tehnologiju” obje banana-drzave i SAD i Rusije – kontrolira ista Rotschildova banda… Sve sto sranjstvenici u bilo kojoj banana-drzavi pronadju preko “izraelskih veza” se krade i prenosi i na drugu stranu, ali zasigurno filtrirano… Pročitaj više »

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

“Svi imate neke ideje o prevelikoj vlastitoj važnosti.”

To je rezervirano za tebe.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  rimtu

Samo ti nastavi.
Ako nisi u Brčkom, možeš biti samo na jednom drugom mjestu. 😁

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

U Zagrebu sam, pametnjakovičko. 😛

Intuit
Gost
Intuit
4 mjeseci prije
Reply to  Pera Detlic

Bit će nadograđivana kao windoze jer prvo treba napraviti pripremu. Dobra ti je intuicija, ovo u prvoj fazi dođe kao bios ili dos prije instalacije windoza. Meni intuicija govori da će brzo počet brutalna makljaža i to ona najgore vrste, ne među vojskama i državama nego među malim ljudima, susjedima,… Pročitaj više »

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
4 mjeseci prije
Reply to  Intuit

I mene muči kako izbijeći pijunski rat. Što god smislim završim na konfrontaciji s pijunima. Možda tako i treba biti da prvi puta u povijesti pijuni odluče o nečemu.

Intuit
Gost
Intuit
4 mjeseci prije
Reply to  Pera Detlic

Tko izbjegava neizbježno zove se dezerter. Tko neizbježno iskorištava zove se profiter. Neizbježno je da su u ratu svima ruke krvave, što direktno što indirektno, nekom do lakta, a nekome do ramena. Nevažno. Ali nije svima srce čisto. Što god bilo valja imat u vidu da samo ljudi čista srca… Pročitaj više »

TiranKonstant
Gost
TiranKonstant
4 mjeseci prije
Reply to  Intuit

Cekaju samo da neko poludi i napravi neku glupost pa da se cenzurira internet i sve koji su pisli o teorijama koje nisu teroje pohapsi ko odgovorne za teroristicka napade. Evo kaze beros da krece atobus koji poziva ljude da se cijepe u njemu

Intuit
Gost
Intuit
4 mjeseci prije
Reply to  TiranKonstant

Pomalo, brzo će i vlak preko Knina. Već viđeno. Žao mi je, ali već nekih 25 godina se trudim ne slušati šta svi oni skupa govore jer samo lažu i seru. Svi odreda. Ništa drugo ni ne znaju. Osim krast. To im je po defaultu već genetski.

CAN
Gost
CAN
4 mjeseci prije
Reply to  Pera Detlic

Znam da će ovo za neke biti previše i nisam to nigdje direkt pročitao, ali puca me takva intuicija. Inače kad god sam u životu ignorirao intuiciju naježio sam. Dakle ukratko po cijenu života NEĆU to primati u sebe. Nisam se testirao do sada i niti namjeravam učestvovat u toj… Pročitaj više »

Mrčikola
Gost
Mrčikola
4 mjeseci prije
Reply to  CAN

CAN, evo ti jedna stara Olverova za laku noć:
Mirno spavaj, dušo moja noć je ‘ladna, zvizda tvoja sjaja nima…

Jadranka S.
Gost
Jadranka S.
4 mjeseci prije
Reply to  Pera Detlic

.. “Uostalom ima narodna koja kaže bolje tri dana kao lav nego sto godina kao miš…”

BRAVO, TAKO JE!

SLOBODAN LAV!

Jadranka S.
Gost
Jadranka S.
4 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S.

Slažem se sa vašom INTUICIJOM!

Intuit
Gost
Intuit
4 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S.

Idi mudro, ne pogini ludo, jer mrtvom lavu i zecovi grivu čupaju!
Kaže stara poslovica.

glen
Gost
glen
4 mjeseci prije

Cestitke SK na lucidnosti.

Jadranka S.
Gost
Jadranka S.
4 mjeseci prije

Mi upravljamo svojom biologijom, baš kao što ja upravljam sa ovim računalnim programom za obradu teksta. Mi imamo sposobnost uređivanja podataka koje unosimo u svoja bio-računala, potpuno jednako kao što ja mogu birati riječi koje tipkam. Kada shvatimo kako inteligentni membranski proteini upravljaju biologijom, prestajemo biti žrtve svojih gena i… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S.

Membranski proteini upravljaju biologijom…?
Đisas 😲

Prestanemo biti žrtve svojih gena?😃
Samo ako imaš novca za genetsku terapiju.
Ili bar za terapiju matičnim stanicama, u nekim slučajevima.

Jadranka S.
Gost
Jadranka S.
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Primjer si da “znanje” sa znanjem nema nikakve veze.

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
4 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S.

Slažem se s vama. Znanje o vozilu bez spoznaja tko upravlja rentanim vozilom i kakve sile, procesi i zakoni tu vrijede i djeluju.

TiranKonstant
Gost
TiranKonstant
4 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S.

Slazem se . Lucija misli da jede sa drva znanja a ne razumje se u prirodu pa jede sa drva s..nja

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S.

Oh. Odmah se vidi da vi imate transcendentalna znanja…transcendentna?

To je od transcen dentna.
Dakle, dentalna!!! Eto. 😃

Jadranka S.
Gost
Jadranka S.
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Savjetujem ti da počneš sa knjigom Brucea Liptona “Biologija Vjerovanja”.

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Ima nešto u narodnoj: Mind over mater.

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  Pera Detlic

Mind over matter, spirit over mind.
Materija je samo “zgusnuta” misao.

Jadranka S.
Gost
Jadranka S.
4 mjeseci prije
Reply to  rimtu

Uoravo tako. ISTINA!

Jadranka S.
Gost
Jadranka S.
4 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S.

Gospodine “rimtu”, SVAKA ČAST!

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S.

Hvala Jadranka, služim narodu. 🙂

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  rimtu

😯 jeste kad razmišljali da to pošaljete Cernu, recimo?
Nek oni prouče.🙃

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Znaju oni to, ali nemaju dobre namjere, kao što ti indoktrinirana “znanošću” misliš.
I daj mi više prestani persirat povremeno.
Nakon salvi uvreda, persiranje, koji ti je? 😀

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
4 mjeseci prije
Reply to  rimtu

Spirit je ta slika i prilika, ne fizičko tijelo. Ono je rentano na cca 100 godina. Najveća prevara majstora je upravo trampa vječnosti za neki lažni dijabolični prosperitet unutar tih 100 godina. Kad se to shvati vidiš da ti je dano sve. Vidiš samo zabludjelu braću i sestre koji ti… Pročitaj više »

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  Pera Detlic

Bilo si super kad bi ljudi to shvaćali.
“Majstori” nas drže u šaci najviše zbog naše krive percepcije stvarnost koju su nam sami nametnuli, a mi je “popušili”.
Monetarni sistem i binarni kod su po meni samo pomoćni alati.

Jadranka S.
Gost
Jadranka S.
4 mjeseci prije
Reply to  Pera Detlic

Bravo, SVAKA ČAST gospodine “Pera Detlić”, vaše prve četiri rečenice su rekle sve!
ISTINA!!!!!

PAMETNOM DOSTA!

Jadranka S.
Gost
Jadranka S.
4 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S.

u brzini sam napisala umjesto integralni “inteligentni”

…. integralni membranski proteini…..

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S.

Ma stara, možeš ti i brzo i sporo… I o integralnom …kruhu 😀
Isto ti je…

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Tupso, jel ti poznato da razvijanjem svjesnosti utječeš na vlastiti DNK?
Ti nažalost nemaš s čime utjecati.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  rimtu

Ali bi rado utjecala na tebe .
Trebam samo 3 minute…😁

Intuit
Gost
Intuit
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Znači stvarno si zagorena ko kaubojska tava?
Pazi koltovi su mu prokleto nisko.
Na 5G frekvenciji.

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  Intuit

Sad su na leggiero, spuštenoj frekvi.
Jbg, jesam prilično svjestan, ali nisam svetac. 😀

Intuit
Gost
Intuit
4 mjeseci prije
Reply to  rimtu

Zato pazi s potezanjem koltova i pogledaj sam šta bi ti se moglo sve dogoditi i za manje od 3 minute…

https://www.youtube.com/watch?v=PuIjAMWKKgY

ili u ovom klipu nakon treće minute 🙂

https://www.youtube.com/watch?v=pzGs3GMmN0c

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  Intuit

Odličan! 😀

Intuit
Gost
Intuit
4 mjeseci prije
Reply to  rimtu

Evo ti jedna nedavna životna crtica prije negoli opet isparim odavde na koji mjesec… Ima u kvartu jedan lik. Dobričina, ali naivac kojega su izvaljali bezobroj puta dosada. Svi ga vole, i dobri jer je dobar i pokvareni jer ga je lako izvarat kad mu se omakne i dobije na… Pročitaj više »

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  Intuit

Stilto si ga k’o fliper. 🙂 Evo, priznat ću ti, i sam sam često bio takav prije 15ak godina kada sam počeo povezivat stvari i kada mi se cijeli jedan novi svijet otvorio (i materijalni i duhovni). Nisam bio u “bedu” i htio sam podijeliti svoja otkrića sa ostalima, u… Pročitaj više »

Jadranka S.
Gost
Jadranka S.
4 mjeseci prije
Reply to  rimtu

Gospodin “Intuit” i gospodin “rimtu” – RAZGOVOR DVIJE DUŠE!

Intuit
Gost
Intuit
4 mjeseci prije
Reply to  rimtu

Rekoh ti da oštro oko i mirnu ruku imam… kalmu bonacu u duši… 🙂 Stoga ti evo još jedna prastara životna crtica za razmišljanje Priča o dva školska druga… Dakle tamo zadnje predratne i prve prijeratne demokratske godine bio razred maturanata. U njemu su bila i dva učenika od kojih… Pročitaj više »

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  Intuit

Zgodna priča kojoj si svjedočio. Tvoj način kazivanja mi govori koji lik je zbrisao, a intuitivno vidim i razlog tvog pisanja u pauzama okopavanja vrta. 😉 Lako procijenim tko je “gdje” (po osjećaju napisanog), ali kao što ti već napisah, imam još stvari na kojima trebam radit (sporije potezanje Koltova).… Pročitaj više »

Intuit
Gost
Intuit
4 mjeseci prije
Reply to  rimtu

Sve su duše čiste i dio Stvoritelja, a one koje ti navodiš kao lažne su samo pod jakim utjecajem ega, tako da ponekad nije lako odrediti jesu li uopće “prisutne”. U startu samo, dok ne počnu učit fiziku… Znaš to ti je ono nešto za školu gdje se uče slova… Pročitaj više »

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  Intuit

Ja prazne ne nazivam gušterima. Po meni, oni su ovdje kao “vozila” tim entitetima kada se odluče animirati ih. Ulaze i izlaze iz njih po želji. Slažem se da su zakinuti za tu komponentu, ali ne brzam sa zaključcima je li netko “prazan”, jer može biti samo jako duhovno nerazvijen,… Pročitaj više »

Intuit
Gost
Intuit
4 mjeseci prije
Reply to  rimtu

Po meni, oni su ovdje kao “vozila” tim entitetima kada se odluče animirati ih. Ulaze i izlaze iz njih po želji. Dobar opis. Vrhunski dapače. Zato mnogi i djeluju kao opsjednuti. Zna nečastivi svakakve smicalice. Sigurna procjena je moguća samo izravnim pogledom u oči koje jesu ogledalo duše. A i… Pročitaj više »

rimtu
Gost
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  Intuit

Slažem se samo rad. 🙂 Potpuno sam svjestan toga što govoriš i slažem se, ne zbog otkrivanja “položaja”, nego zbog rasipanja energije i zadržavanja više frekvencije koja se spušta pri “brzom potezanju”. Sve mi je to poznato, a i to da još moram raditi na tome. Dobre su ti analogije… Pročitaj više »

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  Intuit

Iznad ti je “nelogirani” odgovor.
LP

Intuit
Gost
Intuit
4 mjeseci prije
Reply to  rimtu

Natuknica… Major Tom to ground control. Analogije su kao i uvijek provjerena iskustvena škola od učitelja svemirca. Dosta mi je za ovaj turnus. Ispucao sam se pojačanom municijom. Mnogima bi ovdje lakše bilo kad shvatili bi da i podjebavanje je seks. Drž se i reagiraj hladne glave. A srce vrelo… Pročitaj više »

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Znam.
Drago mi je kaj se ne poznamo osobno. 🙂

Stock
Member
Famed Member
Stock
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Oj
Jeste li to pošli?

nonwo
Member
Famed Member
nonwo
4 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S.

Epigenetika-Bruce Lipton-biologija vjerovanja. Da,ništa nije zacrtano u genima . Dijete dvometraša može biti žgoljavo,sitno ako je zlostavljano i može nesmetano rasti u okruženju pažnje i ljubavi. Impulsi izvana aktiviraju i deaktiviraju gensku “predodređenost”. Ali,ako to znamo,…. onda znamo i da genska terapija i nije “neka fora”. A očekuje se ogroman… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Hm…?
Hm…?
Koje je vaše mišljenje o tome da je Spike protein zapravo ljudski protein S, poznat iz ’70- tih?

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Upravo zbog toga žene su ugroženije tzv. cjepivom. Kad krene enormna produkcija spike proteina, a nema snažne proteinske prehrane materijal će se kupiti s maternice. Na isti način kako stradaju zubi u trudnoći ako nema dovoljno kalcija. Rezultat nemoguće iznijeti trudnoću s defektnom maternicom. Eugenika radi. Osim toga što vi… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Pera Detlic

2.3. i zadnja rečenica netočne.
Plodnost je ugrožena zaista na više načina, od kojih je jedan dodatak u cjepivu, i to je poznato od početka.

NEMOJTE pogađati uzroke, ako neznate točno, jer tako sigurno doprinosite time da će netko opovrgnuti osnovnu tezu. O neplodnosti . Koja jest točna.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
4 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S.

Mozda niste najbolje objasnili, medutim shvacam sto pokusavate reci i potpuno se slazem!
++++++

A neg.
Gost
A neg.
4 mjeseci prije