Akademik, prof. Krešimir Pavelić odgovara na pitanja našeg čitatelja – komentatora

Profesor Krešimir Pavelić

I u ovome smo prvi na svijetu. Našim čitateljima – komentatorima, među kojima je dobar dio vrlo kvalitetnih, odgovaramo.

Ovaj puta odgovori su na pitanja za našeg čitatelja i komentatora nadimkom „Stara kuka“,  koje nikako nismo mogli ostaviti bez odgovora.

Zamolila sam akademika, prof. Krešimira Pavelića, obzirom da su pitanja (komentar bili među komentarima u intervjuu sa akademikom, prof. Pavelićem) da odgovori na pitanja.

Tzv. COV putovnice su tu da podrže što veću prodaju tzv. cjepiva, odnosno ograniče prava ljudi na kretanje. Sazrelo je vrijeme za djelovanje ljudi i zaustavljanje ove ”ludosti”

Za našeg čitatelja  „Stara kuka“ kao i sve ostale prenosimo odgovore.

Prvo pitanje bi bilo koliko dugo pod utjecajem glasnićke RNK (ili DNK) traje stvaranje tog proteina? Odnosno hoće li naše tijelo ikad više prestati stvarati taj strani protein i kada.

Akademik, prof. Krešimir Pavelić: Na sva čitateljeva pitanja vrlo rado bi preciznije odgovorio no bojim se da nitko danas nema decidirane odgovore. Naime, imamo malo javno dostupnih informacija ne samo o  konstruktima koji se koriste kao tzv. cjepiva već i o sudbini tih konstrukata u tijelu. Stvaranje proteina može trajati i doživotno, makar to smatram malo vjerojatnim. To bi podrazumjevalo naime, da se šifra za protein iz konstrukta može ugraditi u genom (u našu DNA), a podatke o tome za ove konkretne konstrukte nemamo, barem meni nisu dostupni. U znastvenoj je literaturi međutim, pokazano kako modificirana glasnička RNA – mRNA (ne ona prirodna nastala prijepisom gena u stanici) može imati učinke na DNA iako se to osporava (npr. rad: Aline Marnef et al. m6A RNA modification as a new player in R-loop regulation, Nature Genetics (2019). DOI: 10.1038/s41588-019-0563-z ). Osobito je učinak na ekspresiju gena (pa prema tome i svojstva i sudbinu same stanice) istražen za tzv. kemijski modificirane glasničke RNA molekule (npr. rad iz časopisa Cell:

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(18)31383-7

Postoji jedan rad koji je objavljen kao tzv. preprint (bez recenzije) koji govori  i o ugradnji SARS-CoV-2 u genom:

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.12.422516v1

Protein spike može nadalje, biti meta djelovanja specifičnih antitijela, no ako se neprestano stvara onda mora neprestano biti i neutraliziran jer je stran tijelu odnosno nema normalnu fiziološku funkciju te ga tijelo mora razgraditi/neutralizirati. Za pretpostaviti je da će tijelo prestati stvarati protein no on do tada može izazvati štetu u organizmu u različitim razmjerima ovisno o statusu imunološkog sustava pojedinca, primjerice pretjeranu indukciju antitijela ili neka druga oštećenja i bolest kao što je pokazano u miševa https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7758180/

Ako se ljudi budu docjepljivali svakih 6 mjeseci kako već sada nalažu proizvođači, tada je teško očekivati prestanak stvaranja ‘spike’ proteina i pripadajućih oštećenja neovisno o eventualnim dodatnim učincima konstrukta na naš genom.

Za kraj, u nekim prethodnim pokušajima razvoja tzv.  cjepiva protiv SARS i MERS virusa (koronovairsua) opservirao se u životinja učinak poznat kao ‘pojačanje ovisno o antitijelima’ (antibody-dependent enhancement) gdje antitijela ne preveniraju ulazak virusa u stanicu već naprotiv, pojačavaju njegov ulaz u stanice npr. radovi:

https://journals.asm.org/doi/full/10.1128/JVI.00671-11 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jvms/60/1/60_1_49/_article

Nemam spoznaja o tome da li su za ove preparate koji su sada u opticaju za tzv. cjepljenje ovakvi mogući biološki učinci utvrđeni prije uporabe na ljudima.

Drugo pitanje je što se događa sa mRNK ili DNK iz vektorskih cjepiva nakon što izgrade spike protein? Da li se raspadnu, da li ostaju u organizmu? Mogu li ista mRNK ili DNK više puta stvarati proteine? Mogu li se one nekako početi replicirati i najvažnije može i se taj genetski materijal nekako integrirati u našu DNK i promijeniti ga?

Akademik, prof. Krešimir Pavelić: U načelu se DNA i RNA razgrađuju enzimima nukleazama, to se vjerojatno barem u većem dijelu događa i s ovim konstruktima iako su oni prema navodima proizvođača kemijski modificiani na način da budu stabilni do ulaska u stanicu. U svakom slučaju količina konstrukta koja ulazi u organizam ovim sadašnjim preparatima je značajna pa analogno tome i količina stvorenih ‘spike’ proteina. Primjerice, u konstruktu mRNA preparata koristi se sintetska nukleobaza N1-metilpseudouridin (m1Ψ) umjesto prirodne nukleobaze u svrhu izbjegavanja imunološkog odgovora na konstrukt i povećanje sinteze proteina ‘spike’, npr. radovi:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8043204/  https://academic.oup.com/nar/article/48/6/e35/5742781

Problem može biti ukoliko se konstrukti isporuče neoštećeni u jezgru. RNA se može prepisati u DNA stanici i ugraditi se u genom, npr.:

https://www.pnas.org/content/118/21/e2105968118

Tada se teoretski i RNA konstrukti mogu prepisati i integrirati u genom te ga promijeniti. To se u povijesti događalo. Sjetimo se samo tzv. retroviralnih HERV sekvenci koje su se integrirale u genom i povezuju se sa nizom bolesti pa i tumora i shizofrenije. HERV sekvence, odnosno retroviralne sekvence čine i dan danas 8% našeg genoma. Nedavno je pokazano kako se u analiziranoj grupi COVID-19 pacijenata aktivira jedna takva sekvenca iz genoma (human endogenous retrovirus -W envelope HERV-W ENV) uključena u čitav niz patologija, rad u časopisu Lancet:

https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(21)00134-1/fulltext)

Da li se ta sekvenca aktivira i samim ‘spike’ proteinom koji se proizvodi u tijelu cjepljenih osoba ne znam. Također, prema opserviranim nuspojavama u cjepljenih, može se pretpostaviti da je problem u samom proteinu ‘spike’ koji nastaje prepisivanjem konstrukta u ciljnim stanicama i cirkulira kroz vaskulaturu i koji može preći krvno-moždanu barijeru:

https://www.nature.com/articles/s41593-020-00771-8#Sec1

Isto je publicirano u znanstvenom radu kao hipoteza npr.: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987720326943?via%3Dihub

ali i kao eksperimenatlni podatak,  npr.:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7680014/

Treće, što se događa sa spike proteinom kada izazove imunosnu reakciju tijela odnosno proizvodnju antitijela? Da li su ta antitijela sposobna uništavati samo virus ili mogu uništiti i sam spike protein koji nije vezan uz virus? Ukratko može li se naše tijelo ikako riješiti tog spike proteina nakon što je “izvršio zadaću” odnosno izazvao imunosnu reakciju. 

Akademik, prof. Krešimir Pavelić: Na ovo pitanje može se odgovoriti samo longitudinalnom studijom koja nažalost s ovim cjepivima nije napravljena. Prvo ja osobno ne mogu govoriti o virusu već o genetičkom konstruktu koji može biti proizveden u laboratoriju  (u ranijim sam intervjuima citirao publikacije o sintezi tih konstrukata, čak i tzv. UK varijante). Bolesti u ljudi mogu imati vrlo veliki broj uzročnika, to mogu primjerice biti bakterije, toksini, različite vrste zračenja, pa tako i nanočestice. Teoretski, imunosna reakcija (ne nužno samo odgovor antitjela već cjeloviti imunološki odgovor!) na protein ‘spike’ trebala bi neutralizirati sam protein. Predmetni virus za sada još uvijek nitko nije izolirao niti jasno karakterizirao; većina se istraživanja uglavnom baziraju na analizi genske sekvence. Da li se tijelo ikada može riješiti proteina ‘spike’ mogu odgovoriti opet longitudinalne studije kojima će se pratiti dugoročni učinak tzv. cjepiva.

Smatram kako je vjerojatno da će se protein ‘spike’ nakon nekog vremena razgraditi, ne znam da li se to prati u „cjepljenih“ osoba. Važno je i napomenuti kako antitijela u principu nisu sama za sebe dovoljna za učinkovitu obranu od respiratornih virusa, to je dobro poznata činjenica te je ključ analize efekata ovih konstrukata u praćenju posljedica na imunološki sustav domaćina o čemu sam govorio u prethodnim intervjuima.

I četvrto pitanje vezano uz vektorska cjepiva. U članku piše da umjesto u citoplazmi ti vektori (a to su ustvari adenovirusi) završavaju i u jezgri gdje stvaraju mutacije. Da li to znači da oni završavaju u jezgri stanice zajedno sa DNK materijalom koji prenose? I mutacije čega to stvaraju? Mutacije adenovirusa odnosno dakle vektora ili mutacije DNK materijala koji taj vektor unosi u naš organizam? Ili mogu, budući da je u jezgri stanice i naš DNK stvarati mutacije na našem vlastitom DNK materijalu?

Akademik, prof. Krešimir Pavelić: Da, pretpostavka je da neki konstrukti mogu ući u jezgru stanice. Opet ne mogu dati decidirani odgovor jer nisam vidio detaljne podatke za ove konkretne konstrukte na tu temu. Konstruirani vektor s genetskim materijalom općenito govoreći može ući u jezgru i može se integrirati u genom domaćina, izazvati insercijsku mutaciju genoma ali može isto tako mutirati i sam vektor te kao promjenjen vektor zadobiti neka nova biološka svojstva. Nemam osobno detaljan uvid u ove vektore koji se sada koriste u svrhu tzv. cjepljenja, no pretpostavljam da se u slučaju adenovektora radi o klasičnom adenovirusnom vektoru jer smo ga i sami koristili u laboratoriju. Ponavljam, decidirane odgovore nemoguće je u ovom momentu dati jer:

  1. Ne znamo točan izgled i ponašanje ovih preparata/vektora, koliko znam naime, neovisni laboratoriji ga za sada nisu detaljno istražili ili pak postoje samo parcijalne znastvene studije te se u ovom trenutku koristi deklaracija proizvođača i podaci koje je regulatornim agencijama dostavio određeni proizvođač;
  2. Ne znamo njihov dugoročan molekularni i biološki učinak te isto možemo samo pretpostavljati temeljem prethodno objavljene literature na sličnu temu.

Točne bi odgovore mogli dati eventualni eksperimenti na životinjama pa donekle i na humanim stanicama in vitro. Koliko je meni poznato to ili nije rađeno ili je rađeno pa nije publicirano ili postoje parcijalni podaci.

Mislim da su ovo ključna pitanja za svakog tko se „cijepio“ ili će se ikad „cijepiti“. Oni bi nam rekli koliko dugo će posljedice cijepljenja, kakve god one bile, trajati. Hoće li one biti kratkotrajne, dugotrajne ili možda trajne pa čak i doživotne. I ne samo doživotne nego čak putem naše DNK prenesene i na naše potomstvo. I na kraju, kako se čitava ova priča slaže s neki dan objavljenim člankom u kojem su videomaterijali dr Lanke koji u osnovi pobijaju postojanje ne samo ovog virusa nego i čitavu “teoriju klica”?

Akademik, prof. Krešimir Pavelić: Kao što navodim u svojim izjavama, smatram da znanost i znastvena rasprava trebaju ostati otvorene, argumentirane te da svatko tko radi u znanosti ima pravo i dužnost predočiti svoje viđenje uz argumente i činjenice. Svaka znanstvena teorija ili rasprava koja se temelji na činjenicama vrijedna je pažnje i može biti presudna za napredak pa tako i opstanak čovječanstva.

Podržavam stoga i raspravu na ovu temu o uzrocima bolesti, tim više što se nalazimo u eri ozbiljnih ekoloških utjecaja na organizam poput primjerice elektromagentskog zračenja, zagađenja mikroplastikom, teškim metalima, pesticidima, nanočesticama, nekvalitetne hrane i slično što ne može biti zanemareno u sagledavanju zdravlja, osobito u kontekstu javno – zdravstvenih politika.

Zahvaljujem se u svoje ime kao i cijele redakcije logočnog na kvalitetnim komentarima na portalu te se nadamo i daljnjoj konstruktivnoj suradnji.

IntervjukomentarKrešimir PavelićNuspojaveSpike proteinStara kuka
Pretplatiti se
Obavijesti o
238 Komentari
Najstariji
Najnoviji Najviše komentiran
Inline povratne informacije
Pogledaj sve komentare
Tucker Carlson
2 godine prije

Kao Sha je akademik nekoliko puta naglasio-nemamo dostupne podatke-..ako se oko necega ljudima otežava dostupnost podataka a svejedno se bombardira narativom kako je bitno da svi prodjemo kroz tu proceduru..pa zar to ne izgleda kao globalni zlocinacki plan??hvala.

daljnje podjele
2 godine prije

svaka čast na pitanju Staroj Kuci , ali ovaj odgovor nije jasan ni prvoj Luci..
gđo Arna, molim Vas, pitajte profesora i za cjepivo ili štaveć na test-štapiću.
Nekidan je kolega stavio neke linkove ali ne mogu naći..
Dakle, je li moguće da se ubacuje nešto u organizam putem nazalnog testa?
Hvala

CAN
2 godine prije

Oftftropic: Ovde ne možemo a da ne pomislimo na Karla Rova, Dika Čenija i Donalda Rumsfelda, protažiste filozofa Levi Štrausa. „Kao i Platon, Štraus veruje da je najuzvišeniji politički ideal vladavina mudrih. Međutim, vladavina mudrih je nedostižna u današnjem svetu. Sada, u skladu sa konvencionalnom mudrošću Platon je to shvatio i založio se za vladavinu zakona. Ali Štraus nije u potpunosti odobrio ovaj pristup. Niti je smatrao da je to bila istinska Platonovo rešenje – on je istakao „noćno veće” da bi ilustrovao svoje mišljenje. „Pravo Platonovo rešenje, kako ga je Štraus shvatio, je prikrivena vladavina mudrih. Skrivane vladavina je omogućena ogromnom glupošću gospode. Što su lakoverniji i ukoliko manje mogu nešto da primete, utoliko je lakše mudrima da manipulišu njima. (…) „Za Štrausa kod vladavine mudrih nije reč o klasičnim konzervativnim vrednostima kao što su to red, stabilnost, pravda, ili poštovanje autoriteta. Vladavina mudrih se interpretira kao protivotrov protiv… Čitaj više »

Zelinčanka
2 godine prije

Mene muči jedna tvrdnja, koju sam naučila u interviewu Denisa Beroša za Radio Brač od 18. svibnja. Radi se o spike proteinima i transfuziji krvi. Njega zabrinjava, a nije jedini, to da krv cijepljenih ljudi može biti “otrovna” za necijepljene, u smislu da obiluje spike proteinima i da nakon transfuzije prouzroči vrlo teške bolesti (krvotoka, reproduktivnog sustava, bubrega, jetre,…) kod ljudi koji su zdravi, necijepljeni ali eto unesrečeni dvaput: npr saobračajka plus transfuzija obogačena spike bjelančevinama. Molila bih za komentar prof. Pavelića i ostalih koji znaju više o ovoj temi.

CAN
2 godine prije

…2… pozadina:zašto ne znamo… AML/polit.ponetologija Njihovo očigledno zanesenjaštvo i cinizam izazivaju kritičnost kod razumnijih članova, ali takođe ubiru poštovanje kod onih ekstremnije revolucionarnih. Oni na taj način nalaze zaštitu među onim ljudima koji su ranije igrali ulogu u ponerizaciji pokreta i uzvraćaju uslugu komplimetnima ili čineći im život lakšim. Uspinju se hijerarhijskim lestvicama unutar organizacije, osvajaju uticaj i gotovo nevoljno vezuju sadržaje čitave grupe za svoj sopstveni način doživljavanja realnosti i za ciljeve, proistekle iz njihove devijantne prirode. Misteriozna bolest već besni unutar zajednice. Zagovornici originalne ideologije se osećaju u sve većoj meri ograničeni silom koju ne razumeju; počinju da se bore sa demonima i da čine greške. Ukoliko ovakav pokret trijumfuje preko revolucionarnih mišljenja i u ime slobode, dobrobiti ljudi i socijalne pravde, to donosi buduću transformaciju državnog sistema koji na ovaj način biva kreiran u makrosocijalni patološki fenomen. U ovom sistemu običan čovek je okrivljen što nije rođen… Čitaj više »

Bosanac
2 godine prije

Ako ne znaš a hoćeš da traješ dugo kao (uz vrlo malo servisa) Toyota, tad gledaj šta rade Japanci.

ZriBra
2 godine prije

Evo jutrašnjeg osobnog djelovanja,reakcije na kuronja epizdemiološko somnabulno stanje kod dobrog djela stanovništva. U objektu gdje radim na vrata mi dolazi srednjovječni zdravo dijelujući muškarac.: “Upitam ga što treba.? Molim vas da li se tu kod vas obavlja cijepljenje.?(Inače se obavlja u sličnom objektu udaljenom 2000 m.)U ironičnom tonu mu odgovorih i nastavih konverzaciju. Da ,evo pridružite se mojoj kolegici što sijedi 5m udaljena pa ću vas bocnuti.u lijevo ili desno rame(ovisi o poltičkoj pripadnosti.) Pa kako to misliš,nemaš nikakve opreme tu si u trenerci ,držiš nekakvu kacavidu,(elektro tinjalica),a ne obučen i opremljen ka doktor. Kolegice posvjedoči mu kako u proteklih 15mj i procirkuliranih tisuće korisnika ni ja ni ti kao ni ostalih 7 zaposlenika nemamo nikakve simptome bolesti,nakon što smo se međusobno izbockali. ovom kacavidom (molim bez seksualnih aluzija). Ti mene zajebaješ? Dobro,kad nečeš ja ču ti pokazati gdje te neće zahebavati i objasnih mu put kojim će stići… Čitaj više »

2 godine prije zadnji put uredio ZriBra
Stara kuka
2 godine prije

Zahvaljujem uredništvu, posebno gospođi Arni i akademiku Paveliću na iscrpnim odgovorima. Mislim da su ovo stvarno važna pitanja za razumijevanje mehanizma rada cjepiva i posljedica koje ono može izazvati. Nakon ovog članka mnoge su mi stvari jasnije ali nažalost ne mogu reći da se zbog toga bolje osjećam. Upravo suprotno neki odgovori koje je akademik Pavelić dao su priličo zastrašujući iako nimalo iznenađujući već potpuno u skadu s našim već postojećim strepnjama i sumnjama. No idemo redom. “Na sva čitateljeva pitanja vrlo rado bi preciznije odgovorio no bojim se da nitko danas nema decidirane odgovore. Naime, imamo malo javno dostupnih informacija ne samo o konstruktima koji se koriste kao tzv. cjepiva već i o sudbini tih konstrukata u tijelu.”  Već sam početak profesorovog izlaganja je sam po sebi zastrašujuć. Jer ako stručnjak kalibra akademika Pavelića koji je itekako angažiran na ovim temama otvoreno kaže da nitko nema decidirane odgovore na ovakva… Čitaj više »

2 godine prije zadnji put uredio Stara kuka
Daen
2 godine prije

Apsolutno, podrška otvorenoj, transparetnoj raspravi. Dosta medijskih manipulacija, laži, cenzura i progona. To je potrebno draga braćo i sestre blagoslivljati, kako bi se čuo glas stručnjaka i ljudi od časti i morala iz što više područja i što više različitih iskustava. To nas oplemenjuje i obogaćuje. Javno i transparetno pred narodom. I biti spreman na promjenu i vlastitog razmišljanja ako se pokaže neutemeljenom. To je prava snaga, zajednički impuls posvećen jednom cilju, oslobođenju od zla i nametnutih strahova ka svjetlijoj budućnosti u harmoniji prirode, čovjeka i Boga. Poljuljana je priroda, poljuljan je čovjek, poljuljana je slika Boga. Imamo li snage u ovom ludilu ljudske šizofrenije i sveopće manipulacije konačno počuti jedan drugoga i ne nasjedati na nametnute iskrivljene dogme, bile one religijske ili znanstvene? Blagoslov javnoj, transparetnoj raspravi sa zdravim, dobrim, konstruktivnim i utemeljenim argumentima! Dobrih nam misli, dobrih riječi i dobrih djela svima. Počnimo razlikovati uzroke od posljedica i… Čitaj više »

Box
2 godine prije

Hahaha! Potpuno nebitno “čiji je tko”…. Bitnije je koliko osobno tebi (meni) može pomoći ovaj članak da bolje shvatimo “današnju prijetnju” , u kojoj se svi trenutačno nalazimo.

2 godine prije zadnji put uredio Box
Ajde popusti više
2 godine prije

Znajući da svi medikamenti dolaze od zločinačkih organizacija, zašto trošiti energiju oko iznalaženja “istine” koja nam i ne treba kad smo do sada dobili nebrojeno dokaza da rade protiv nas. NE ZANIMA ME bilo šta iza čega stoje Fajzer, Gejts, Rokfeler, Rotšild i slični, kraj priče. Ljudi se polomiše oko dokazivanja “e je li ili nije ovo ili ono” a ovi idioti se vijekovima domunđavaju kako da oslabe, porobe, i smanje broj naroda. Lako je naći istorijat kako je Rokfeler organizovao nevladine organizacije da gurne pare u medicinske i farmaceutske škole, koje onda uče studente onako kako ih ovaj instruira. Alo?! Šta jednom prosječnom čovjeku više treba? Ili da je Gejtsov ćaća bio 100% eugenista, eto jadni oni polomiše se oko brige koliko nas je na majčici zemlji, za naše “dobro”. Onaj kenjac princ Filip za života izjavio da bi najviše volio biti smrtonosni virus ako bi se ikada reinkarnirao,… Čitaj više »

Kihot
2 godine prije

po meni je ovo super što je jedan javni stručnjak barem pokušao odgovoriti na postavljena pitanja. Svaka čast profesore! A ovaj dio govori puno: "Bolesti u ljudi mogu imati vrlo veliki broj uzročnika, to mogu primjerice biti bakterije, toksini, različite vrste zračenja, pa tako i nanočestice. Teoretski, imunosna reakcija (ne nužno samo odgovor antitjela već cjeloviti imunološki odgovor!) na protein ‘spike’ trebala bi neutralizirati sam protein. Predmetni virus za sada još uvijek nitko nije izolirao niti jasno karakterizirao; većina se istraživanja uglavnom baziraju na analizi genske sekvence. Da li se tijelo ikada može riješiti proteina ‘spike’ mogu odgovoriti opet longitudinalne studije kojima će se pratiti dugoročni učinak tzv. cjepiva." "Podržavam stoga i raspravu na ovu temu o uzrocima bolesti, tim više što se nalazimo u eri ozbiljnih ekoloških utjecaja na organizam poput primjerice elektromagentskog zračenja, zagađenja mikroplastikom, teškim metalima, pesticidima, nanočesticama, nekvalitetne hrane i slično što ne može biti zanemareno… Čitaj više »

Jadranka S.
2 godine prije

E pa ovo je presmiješno.
Zar su ovo vrijedni odgovori?
Radi se o ŽIVOTIMA ČOVJEČANSTVA!!!!
Pa nek’ mi netko kaže da je ovaj svijet normalan!

glen
2 godine prije

Cestitke SK na lucidnosti.

Jadranka S.
2 godine prije

Mi upravljamo svojom biologijom, baš kao što ja upravljam sa ovim računalnim programom za obradu teksta.
Mi imamo sposobnost uređivanja podataka koje unosimo u svoja bio-računala, potpuno jednako kao što ja mogu birati riječi koje tipkam.
Kada shvatimo kako inteligentni membranski proteini upravljaju biologijom, prestajemo biti žrtve svojih gena i postajemo gospodari vlastite sudbine.

A neg.
2 godine prije

”…nitko danas nema decidirane odgovore”
Ovo je odgovor jednog profesora jednog fakulteta. Bravo. Umjesto da kaže da ne zna odgovor i da vrati plaću frajer drži predavanje o ničemu. Još jednom bravo!

onaj najve... Dalton
2 godine prije

Učite djeco za psihijatre.
Biće posla, biće para…
P.S.
Najlakše je zauzeti ciničan stav, po kojem je sve unaprijed osuđeno na propast.
A nije…
Nikad nije!!

2 godine prije zadnji put uredio onaj najve... Dalton
TiranKonstant
2 godine prije

Laprdanje prazne slame spike proteini dnk rnk vektori nano cestice. Virus na latinskom znaci otrov. Posto kontorlori ovog svjeta sve izvrcu. Kad kazu da vam daju protuotrov u obliku cijepiva oni vam daju otrov. Kad date otrov stakorima stakori ne umru odmah nego nakon tjedan dana jer je cilj da otruju i ostale stakore u leglu i da im pokazu da se otrov moze jesti te da im od njega nece biti nista. Niceg novog pod kapom nebeskom. Sto su radili na zivotinjama sad rade na ljudima. Najbolje bi bilo da pocme te cijenit sav zivot oko vas prije nego vas otruju ili ubiju ko stakore. Ko sto rade vec stoljecima. Najverojatnije nije u svakoj sprici ista kolicina otrova,jerkad bi tako bilo onda bi svak ko se cijepi umro. Cijepljenje je ko ruski rulet. Zato je tako veliki odaziv. Ljudi vjeruju u srecu .

John Q
2 godine prije

Kao netko tko prati portal dugo vremena i vas drage komentatore .. sa objektivne strane zadnjih mjesec dana primjecujem da nasi zajednicki neprijatelji uspijevaju u naumu da nas zavade i izoliraju te uspiju sjeb.. prije nego li smo se odljepili od ekrana i poceli vuc poteze u realnosti. Kad tad ce pokucati na vrata nasih domova u bilo kojem smislu konkretnih rjesenja nema jer nismo ni radili na njima. Eventualno postoji Arna Sebalj ( konj na kojeg se ne kladis u ovoj utrci ) ili jos bolje nadati se uspjehu onog njemca sa odvjetnicima u 9 mj, kad je ljeto na kraju i pocinje 3. Faza cirkusa .. Jedan ZAPPATA je postao ironicni pesimist i fatalist … kuka posustaje , starina se svada sa kukom itd da ne nabrajam … redakciji savjetujem da prestane pisati clanke koji hrane nas strah i odrzavaju ga na zivotu te nas betonira da nista… Čitaj više »

Frodo
2 godine prije

“videomaterijali dr Lanke”…. Pliz, istražite nastavak priče i objavite svakako. Rekao je da će se provesti genetsko ispitivanje ostataka citopatskog efekta. Važno je znati što je nađeno, da ne ostane neodređeno

BanOvan
2 godine prije

Moj pogled iz ugla TotalikusGlupikusa: U ovoj priči ope su Rusi nahebali ko … Rusi (ne mogu nahebati ko Žuti jer su Žuti žuti da žići biti ne mogu). Zašto? Pa zbog radi zato što će nakon cijepljenja zapadnim mRNA prDNA i sličnim vakcinama biti smanjena populacija zapadnog življa a to je qrcijalna želja svakog Rusa pa i onih koji nikada za zapad čuli nisu. Kako su to podmuklo Ruje izvele? (Da ne boldiram text ko koleZa istražuj) Pa na brzaka su Ruje sklepali nešto što su nazvali vakcina Sputnik (tamo neki broj ili dio inicijala Velikog V(ol)odje), a zapadnjaci vječito zabrinuti za poguban uticaj Ruja na eko sistem Stjenovitih planina u USrAniji, brže bolje su sklepali svoje vakcine… Sve ostalo je jasno da nisu Ruje isprovocirale zapadnjake ovi bi natenane iyvrsili sva ispitivanja i utvrdili koliko mi na ovim i drugim sličnim banana pdručjima moRemo da izduRamo koje kakvih… Čitaj više »

2 godine prije zadnji put uredio BanOvan
Stara kuka
2 godine prije

Prvenstveno želim još jedoom zahvaliti na odgovorima na moja pitanja. Možda oni mnoge nisu zadovoljili, ali mislim da je to pravi put. Ja nisam jedini koji postavlja konkretna pitanja i bilo bi dobro da redakcija nastavi s ovakvim načinom da poziva stručnjake koji bi s vremena na vrijeme odgovarali na takva konkretna pitanja samih čitalaca. Ne slažem se s onima ovdje koji kažu da nam odgovori akademika Pavelića nisu rekli ništa. Rekli su nam jako puno toga a sve se može svesti na to da pokušamo na sve moguće načine izbjeći cijepljenje zato jer se o mehanizmima djelovanja i posljedicama cijepljenja zna vrlo vrlo malo a postoje brojne indicije da bi cijepljeje moglo biti na više načina štetno za nas i ugroziti nam zdravlje. Ne smijemo zamjerati akademiku Paveliću kad priznaje da puno toga o ovim pitanjima ne zna i ne može konkretno odgovoriti. Sama logika nalaže da ni on,… Čitaj više »

nestabilni egzekutor
2 godine prije

Meni je bitnije što osoba iznosi nego tko je ta osoba. Sve da je Stara kuka i vlasnik portala dok postavlja prava pitanja – nebitno je.

2 godine prije zadnji put uredio nestabilni egzekutor
© 2023 – Portal Logično

POVEZANE VIJESTI