Hibridni državni udar u Hrvatskoj

Hibridni državni udar u Hrvatskoj
73 komentara

Jedan od vinovnika hibridnog državnog udara, ministar zdravstva Vili Beroš ustvrdio je u najavi izlazne strategije iz covid manipulacija kako nas čeka epidemija onkoloških i mentalnih bolesti. Za razliku od klasičnih državnih udara pri čemu jedna organizirana grupa ljudi svrgava legalno izabranu vlast, postavlja svoje ljude na čela postojećih institucija, u ovom hibridnom udaru legalno izabrana vlast postavlja udarnu grupu na podupravljačku poziciju s ovlastima kršenja Ustava, zakona, suspenzije ljudskih prava i sloboda pod krinkom brige za javno zdravlje.

Model je to kojeg je u predstavama diljem svijeta uigrala demokratski izabrana vlast kako bi sebi preuzela diktatorske ovlasti. Taj hibridni vinovnik dučeovskog izgleda i nastupa drži propovijed o epidemiji onkoloških i mentalnih bolesti koje su izravna posljedica uzurpacije ljudskih prava i sloboda upravo njegovog Stožera i onog što čini već dvije godine!

Ne samo te uzurpacije, već i jednostranog otkazivanja bolničkog sustava da vrši svoju ulogu. Dvije godine nepružanja zdravstvenih usluga građanstvu se ogleda u jednoj od najvećih smrtnosti u EU zbog ‘mjera’, jedan je od najvećih uzroka enormnog viška mortaliteta u državi. Za tu novu epidemiju, ministar dučeovskih sklonosti je izravno odgovoran, a nastupa u ulozi propovjednika-zastrašivača o smaku svijeta!?

U svojoj raboti, sa zaleđem sačinjenog od ministra policije i represivnog (i naoružanog) policijskog aparata, jehovin koronaški svjedok Beroš se s isukanom sabljom uputio ravno k srcu nacije – među djecu, u škole. Kao i ostatak njegovih hibridnih sudrugova, razočaran totalnim fijaskom s cijepljenjem djece ‘protiv covida’ (u pravilu cijepljenje koje kod mlađih izaziva srčane probleme, miokarditis, infarkte i moždane udare), a očito pritisnut interesnim skupinama okupljenim oko njegovog ministarstva, medija, stranke, kreće u masovno testiranje školske djece.

U staroj i prokušanoj hadezeovskoj maniri, i ovog puta je ‘javna nabava’ testova odrađena po opskurnim sastajalištima i dana u ruke neke čudne, do jučer nepostojeće firme, osnovane isključivo za zgrtanje profita od distribucije testova. No, to još i nije nagori dio priče.

Kršenje Ustava, suspenzije ljudskih prava i sloboda, diskriminacija, covid potvrde, izigravanje zakonodavnih ovlasti Sabora – sve ono što je odlika diktatura najrigidnijeg tipa, a uzeli smo kroz ove dvije godine kao ‘normalno’, u operaciji bez naziva, a sadržajno Napad na djecu se potencira do maksimuma. Gotovo da ne postoji zakon kojeg Stožer nije suspendirao da bi mogao prisiliti djecu na testiranje.

Prikladno za osobe od 16 godina i starije

Zakon o zdravstvenoj zaštiti recimo koji u članku 20. kaže tko je ovlašten za primarnu zdravstvenu zaštitu: Poslove u primarnoj zdravstvenoj zaštiti obavljaju doktori medicine, specijalisti opće medicine, pedijatri, specijalisti ginekologije, školske medicine, epidemiologije, ekologije i socijalne medicine, sa svojim suradnicima.

U slučaju testiranja školske djece, testiranje trebaju vršiti sami, kako bezosjećajno, bahato, strojno i neljudski najavljuje besprizorna zamjenica jednog od stožeraških hibrida: „to je jedno iščekivanje u obitelji, 15 radosnih minuta.“

Škole nisu ovlaštene za distribuciju lijekova, testova, sanitetskog materijala. Taj posao rade veledrogerije, ljekarne. Testovi koje distribuiraju nisu prikladni za utvrđivanje infekcije kako i sam proizvođač tvrdi: HIGHTOP“ brzi antigenski test za samotestiranje koristi se za otkrivanje SARS-Cov-2 antigena iz uzoraka prednjeg dijela nosne šupljine.

Koristi se za otkrivanje SARS-CoV-2 nukleoproteinskog antigena unutar 7 dana od pojave simptoma COVID-19 infekcije. Pozitivan rezultat testa može koristiti ranoj izolaciji i brzom početku liječenja osoba u kojih se sumnja na zarazu, ali se ne može koristiti kao konačna dijagnoza COVID-19 infekcije.

Proizvođač u uputama pod točkom 3. tvrdi i još nešto: Prikladno za osobe od 16 godina i starije. Dijelove testa čuvajte od dohvata male djece kako bi se izbjegao rizik pijenja tekućine ili gutanja malih dijelova.

Treba li podsjetiti da su djeca u osnovnoj školi mahom mlađa od 16 godina? Gomile infektivnog otpada nastalog ‘samotestiranjem’ će završiti u miješanom komunalnom otpadu. Što o medicinskom otpadu kaže Pravilnik: Medicinski otpad je otpad nastao prilikom pružanja njege, zaštite i očuvanja zdravlja ljudi i/ili životinja; otpad nastao u istraživačkim djelatnostima kao i otpad nastao prilikom pružanja različitih usluga kod kojih se dolazi u kontakt s krvlju i/ili izlučevinama ljudi i/ili životinja. Proizvođač medicinskog otpada dužan je na mjestu nastanka osigurati gospodarenje ovim otpadom sukladno odredbama Zakona i ovom Pravilniku te posebnim propisima donesenim na temelju Zakona, a naročito u pogledu odvojenog sakupljanja, vođenja evidencije, spremanja u odgovarajuće spremnike i privremenog skladištenja u posebno odvojenom prostoru do obrade ili do predaje ovlaštenoj osobi ili do isporuke takvog otpada iz Republike Hrvatske. Skladištenje u kante za komunalni otpad?

O daljoj šteti koja nastaje guranjem štapića u dječje noseve, o sumnji u prisustvo etilen oksida u štapićima, govorit će drugi. O epidemiji mentalnih bolesti koja će nastati zbog već dvogodišnje torture nad djecom zbog pisile nošenja maski, zabranom dječjeg osmijeha, nemogućnosti neverbalne komunikacije u toj dobi će nažalost govoriti vrijeme pred nama.

Hibridima u Stožeru se ne događa ništa, čak ni dok pod epidemiološkim mjerama grle Ninu Badrić, slave stranačke pobjede ili ulaze u urarske radnje. Roditelji, nakon što su pristali na ponižavajuće nošenje maski, kako samima sebi, tako i svojoj djeci, ovog puta će pristati i na ‘samotestiranje’. Neki ipak neće pa će poslati ovakav upitnik (kojeg je netko autoru nepoznat napisao) stranački postavljenim ravnateljima škola:


Dopis ravnateljima (ovdje ga možete skinuti u PDF formatu)

Poštovana ravnateljice, obraćam Vam se kao roditelj djeteta _______________, koji pohađa ______ razred . Prema uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja od ponedjeljka 14.2.2022. započinje mjera testiranja / samotestiranja učenika na SARS-CoV-2 (virus koji uzrokuje bolest COVID-19). Prema dostupnim informacijama, našoj djeci, učenicima u školi u kojoj ste ravnatelj podijeliti će se tzv. „Anketni listić“ o preuzimanju testova i/ili „Izjava o provođenju mjera samotestiranja“, i /ili„Provođenje mjere samotestiranja SARS-COV2-brzim antigenskim testovima“.

Način na koji ste nas obavijestili i sam tekst ovih dokumenata ostavlja cijeli niz neodgovorenih pitanja koja smatram da bi morala biti odgovorena kako bi bilo koji roditelj mogao donijeti odluku vezano uz zdravlje svojeg djeteta. Ovako na prvi pogled mi se čini da je na obrazovne ustanove odnosno na Vas osobno prebačen neprimjereno težak teret odgovornosti za organizaciju i provedbu medicinskih postupaka u sklopu na brzinu skrojenih, nelogičnih, neadekvatnih i potpuno neučinkovitih epidemioloških mjera, koje ne bi smjele biti u nadležnosti obrazovnih ustanova i koje ne samo da nisu u najboljem interesu naše djece, već bi se mogle smatrati i štetnima po njihovo zdravlje. Kao odgovorna osoba u odgojno-obrazovnoj ustanovi koju pohađaju djeca, a u kojoj će se vršiti distribucija gore navedenih (i sličnih) dokumenata i medicinske opreme („kit za samotestiranje“) tražim da mi pismenim putem dostavite odgovore na sljedeća pitanja kako bi mogao/mogla donijeti informiranu i u znanosti utemeljenu odluku o prihvaćanju ili odbijanju testiranja / samotestiranja djeteta.

 1. Da li postoje znanstveni dokazi (studije, istraživanja) o neškodljivosti tj. o zdravstvenim posljedicama testiranja djece, jednom ili više puta tjedno? Ako da, molim da mi iste dostavite.
 2. Da li postoje znanstveni dokazi (studije, istraživanja) o utjecaju dugoročnog i opetovanog samotestiranja na emocionalni, psihički i mentalni razvoj i zdravlje djece? Ako da, molim da mi iste dostavite.
 3. Na kojim zakonskim aktima ili podaktima se temelji „Obavijest za roditelje skrbnike“, a posebno obrazac „Provođenje mjere samotestiranja SARS-COV2-brzim antigenskim testovima“.
 4. Tko u školi prikuplja, obrađuje, sprema, koristi i raspolaže informacijama o zdravstvenom stanju mog djeteta obzirom da je zdravstveno stanje zaštićeni podatak temeljem Zakona o zaštiti pacijenata, Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu i Zakona o zaštiti osobnih podataka, te temeljem kojeg Zakona ili pozakonskog akta je takvo prikupljanje, obrada, spremanje, korištenje i raspolaganje odobreno školama?
 5. Temeljem kojeg Zakona ili podzakonskog akta je školama koje nisu nositelji zdravstvene djelatnosti dozvoljeno prikupljati suglasnosti i podatke o testiranju učenika tj o dijagnostičkom postupku?
 6. Temeljem kojeg Zakona ili podzakonskog akta je školama dozvoljeno stavljanje u promet medicinskih proizvoda?
 7. Tko je ovlaštena osoba medicinske struke koja će provoditi uzimanje brisa djece u školi?
 8. Molim dostavu podataka o odgovornoj osobi, ukoliko se prilikom testiranja nosne šupljine/nazofariksa ošteti dječja sluznica, potakne krvarenje i/ili takvim opetovanim postupkom prouzroče druge komplikacije nosa?
 9. Molimo dostavu članka mjerodavnog i važećeg zakona po kojem bi dijete/roditelj bi u obvezi gore zatraženog postupanja i koje su posljedice nečinjenja te koji je pravni lijek (redovan put pravne zaštite) u slučaju tih pravnih posljedica nečinjenja?
 10. Molimo da se škola informira pri HZJZ i dostavi podatke, budući je distributer medicinskih proizvoda, o sljedećem :
  1. – da li je štapić za testiranje steriliziran ETILEN OKSID-om ?
  2. – da li ravnatelj odgovara za moguća oštećenja s obzirom na sadržaj proizvoda:
   1. Otrovno ako se proguta;
   2. Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka;
   3. H318 Uzrokuje teške ozljede oka;
   4. H331 Otrovno ako se udiše;
   5. H335 Može nadražiti dišni sustav;
   6. H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu;
   7. Može izazvati genetska oštećenja;
   8. H340 Može uzrokovati rak;
   9. H350 Uzrokuje oštećenje živčanog sustava tijekom produljene ili ponavljane izloženosti;
   10. H372 Može štetno djelovati na plodnost;

Bez detaljnih odgovora na gore navedena pitanja, nisam u mogućnosti donijeti odluku o potpisivanju ili o ne potpisivanju ikakvog obrasca.

Osobno sam, kao roditelj, dužan učiniti sve što je u mojoj moći da se moje dijete gleda u svoj cjelokupnosti te da se uvijek pokuša iznaći i primijeniti uistinu najbolji model za njegovo zdravlje (u svoj sveukupnosti) i cjeloviti intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s osobitostima, sposobnostima i sklonostima djeteta. Na ovome mjestu imam potrebu podsjetiti i sve odgovorne osobe da je upravo sve prethodno propisano čl. 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Člankom 67. istog Zakona propisano je da su školske ustanove dužne „stvarati uvjete za zdrav mentalni i fizički razvoj te socijalnu dobrobit učenika,“ te ovime upravo to tražim za svoje dijete. Budući da cijenim i poštujem školu u koju moje dijete ide te sam svjestan poteškoća s kojima se suočavate, želim istaknuti da jasno percipiram razliku između s jedne strane škole te s druge strane Ministarstva, Stožera (i općenito svih političara i „stručnjaka“ uključenih) pa ovdje ne navodim sve moguće posljedice kršenja prava mojeg djeteta.

Oprez je majka mudrosti, a ja iskreno u interesu svoga djeteta ne želim vjerovati bilo kome, već samo želim čvrste dokaze za tvrdnje koje bi netko ponudio kao odgovor na gornja pitanja. Bez detaljnih odgovora na gore navedena pitanja, nisam u mogućnosti donijeti informiranu odluku o potpisivanju ili o ne potpisivanju ikakvog obrasca.

Stoga Vas molim da što hitnije odgovorite na ova pitanja. Ujedno tražim od škole da se sva komunikacija oko testiranja/samotestiranja mog djeteta provodi isključivo pisanim putem direktno sa mnom, roditeljem, a nikako posredstvom mog djeteta. To se posebice odnosi na distribuciju medicinskog materijala te bilo kakvih dokumenata koji se odnose na navedenu tematiku.

Također, tražim da me pisanim putem obavijestite i zatražite moju suglasnost za prisutnost mog djeteta na mogućim edukacijama na kojima se potiču ili usmjeravaju djeca u vezi bilo kakvih medicinskih postupaka vezanih uz COVID-19.

Također, tražim da se o ovako važnoj temi raspravi na roditeljskom sastanku i dodatno na sastanku Vijeća roditelja budući da ima jako puno neodgovorenih pitanja, a koja su ključna za donošenje informiranog pristanka na bilo koji dijagnostički postupak koji bi se provodio nad djecom.”


Dopis ravnatelju

Pretplatiti se
Obavijesti o
73 Comments
Najstariji
Najnoviji Najviše komentiran
Inline povratne informacije
Pogledaj sve komentare
Wolfcanislupus
1 godina prije

Aleksandar Vučić “Djeca nam nisu potrebna…..”

Pogledajte ovu budalaštinu, skroz kratko je, nećete na Vučića previše vremena izgubit.

Wolfcanislupus Bitchute

Toxic_Zombie
1 godina prije

To s testiranjem djece je pripremanje terena gamadi iz vlade za masovno cjepljenje djece, jer danas će ih testirat da ih spase od izolacije, a sutra će ih cjepit da ih spase od testiranja.
Jer ponestalo je ovčica za pikanje pa sad monstrumi kreću na dječicu, niš im nije sveto.
Jer do 70% ubodenih se mora doć pošto poto, inače nema obećane love iz Brisela

Zoki
1 godina prije

Gey ostaje gey, ljudi,narod, dopustit će onoliko koliko žele da ih se tlači. Alfa i Omega.

Ivan
1 godina prije

Za zločine protiv čovječnosti ovu kriminalnu bandu stići će bijes naroda. Dobro bi bilo da se, prije toga, za njih pobrine pravosuđe, ali toga u HR nema.

Meštar
1 godina prije

Nas čeka epidemija onkoloških bolesti jer dvije godine nisu dijagnosticirali i liječili. To će se maravno opet zloupotrijebit

Tuzna vrba
1 godina prije

“Isla koka na pazar zaprljala nozicu…..”-pricica iz starih …. Sta mi imamo danas?Kurtu i Murtu,sjasi K da uzjasi M, jedan drugom drze leda i lojtre a narod-“stoka sitnog zuba”-FT!

Toni
1 godina prije

Super! Vrtni patuljak Beroš, po nalogu briselskog ćate Plenkovića, zavede Covid-diktaturu i time spriječi bolničko liječenje i terapije za kronične bolesnike, pa se onda taj isti patuljak čudom čudi kako ljudi sve više umiru od karcinoma, raznih tromboza, drugih infekcija, infarkta miokarda…

kva kva 22
1 godina prije

Pogledajte ono što vlast ne želi od vas da znate kako su preko Zagrebačkih fontana najavili sve što se danas događa. Sa fontana se može vidjeti kako su šestice postavljene s jedne druge strane i sa pogleda Google karte ima oblik velike injekcije.

youtu(.)be/VALEMCyGMBo?t=147 (Pauzirajte video budući da svaki slajd traje po nekoliko sekundi)

Max
1 godina prije

Trpimo teror na svim razinana. Pitanje je do kad?

Lenko
1 godina prije

Neovisno o temi.

Jučer sam od jednog Zmajčeka, curetka Brankica dobija žuti karton šta oslovljavam druge sa riči “Zmaju” nemojte se ljutit to je samo navika nema nikakve veze sa beštijom koja predstavlja oca laži Sotonu, daleko, daleko od toga, nikakva usporedba, pomisao. To je samo najobičnija navika zbog koje me tako i zovu a ne imenom mojim, Lenko.
Zmajevi, evo opet, mislija sam reći Logičari takva Vam je sudbina.
Ej, Zmajček, curetak Brankice nemoj se ljutiti na ovom oslovljavanju za mene si uvijek ma koliko god godina imaš CURETAK BOŽJI, mala tratinčica na ugodan miris Stvoritelju kad se slegne.
Svima Vama. ZDRAVI I VESELI BILI. Bog! Bog!

Tupko Glupko
1 godina prije

Vili Beroš, par izjava, izašlo u Jutarnjem listu, naziv članka ‘Broj novozaraženih nije više toliko važan. Sad nam slijedi nova epidemija, za to se moramo pripremiti‘
“Slijedi nam epidemija onkoloških i mentalnih bolesti, za to se moramo pripremiti.”

Da tome nisu kumovale odluke Stožera i Covid mjere?
Od tumora je u 2020. godini umrlo tri puta više pacijenata nego od/sa Covid-19, službeni podaci HZJZ-a (13.508 nasuprot 4.478).

“Od 10. siječnja kad smo počeli koristiti novu metodologiju brojanja umrlih, imamo 1.529 sugrađana koji su preminuli, za 1.107 možemo reći da su umrli od covida, a 422 da su umrli s covidom.”

Za takvu metodologiju brojanja vam je trebalo skoro dvije godine?
Ispada da ste namjerno pumpali brojeve umrlih od Covid-19 čitavo vrijeme.

ime
1 godina prije

test polit kokakolom i ostat doma.

Josip
1 godina prije

Za sve ovo dosad što se radi nadmašilo je i naciste . Možda ima kakvu modernija drobilica , zaostala od nacista za drobljenje laži , jer su oni imalu razne drobilice za uništavanje dokaza. Na sve je bagra spremna i neće lako odustati ni stati. NJIH TREBA SVE POHAPSIRI , OSUDITI I PROGLASITI KRIVIM ” KRIVI SU ZA ZLOČIN PROTIV ČOVJEKA I UNIŠTAVANJE ČOVJEČANSTVA ” , KAZNA ZATVORA “DOŽIVOTNA” IZDRŽAVANJE KAZNE ” GOLI OTOK ” , BEZ STRAŽE PRAVILA NEKA SE SAMI ORGANIZIRAJU. NEKA SAMI SEBI UREDE GDJEĆE SPAVATI . IMAĆE , SVOJ KOMAD ZEMLJE NA KOJEM MOGU VLADITI I JEDAN DRUGOG OGRANIČAVATI KRETAMJE , NAREĐIVATI , I.T.D. ČUVATI IH S MORA HRANU DOSTAVLJATI TJEDNO OD DONACIJA . NISAM PRISTAŠA OVAKVIH KAZNI ALI AKO OVO NEPROĐE S STRAŠNIM KAZNAMA ONI NEĆE STATI A AKO, STANU ONI ĆE SE POSLOŽITI I NAPRAVITI JOŠ GORI ZLOČIN OD OVOGA. LJUDI SE MORAJU PROBUDITI… Čitaj više »

Alen
1 godina prije

To ti je to sine , moraš razumjeti da je vanredna situacija od kraja 2019 g. , Korona je samo pokriče za postupke u vanrednoj situaciji , kao što i sam zaključuješ..U ekonomiji su dobili odvezane ruke za sprovodjenje svih mjera sanacije bankrota , u političko – društvenom dijelu da odrze disciplinu , mediji su to sve pokrili narativom..
Reset tj ono pta oni zovu resetom je nemoguć , to nijo ne moze da zalijepi više..
Ono šta još mogu je vladavina strahom teritorija koje kontrolišu da se sistem ne bi urušio uznutra …

Btw , još jedan dobar tekst , pogadjaš opet suštinu , ovaj put na primjeru hr ali šablon je isti na cijelom zapadu..

PS još će ispasti da si jedini autor na portalu koji mućka glavom..

Mihael
1 godina prije

Beroš vrlo dobro zna kakve dugoročne nuzpojave izaziva cjepivo na uzimanje kojeg prisiljava ova napaćeni narod. Kanceri, mentalni poremećaji, slomljeni imunirtet. Kao odstupnicu čak sad izmišljaju danski soj HIVa koji je superzarazan (valjda nije potreban ni seksualni odnos da se prenese) i ekspresno uništava imuni sustav kod ljudi. Zapravo je imunitet uništen covid cjepivima, a oni traže opravdanje za zločin koji i dalje čine.

petar schroder
1 godina prije

CJELU VLADU MAKNITI Pogledajte Paris

Prangijaš
1 godina prije

Vili dođi mi pozvoniti na vrata, pa da te riješim svih muka i problema.

© 2023 – Portal Logično

POVEZANE VIJESTI