fbpx

Za sve je kriv Sigmund Freud

Sigmund Freud - Socijalni eksperiment

Socijalni eksperiment kojem svjedočimo čitavu godinu i psihološka operacija koja se provodi na čovječanstvu postavlja u žarište pitanje: „Kako je moguće da je cijeli svijet u velikoj mjeri progutao priču?“ Činjenice kojih je obilje: nepouzdani test, lažirane statistike, neprovođenje obdukcija, cenzura, izostanak rasprave, gašenje drugog mišljenja, zabrana propitkivanja, gaženje temeljnih prava čovjeka, daju jasan racionalan aspekt kako glavnostrujaška koronapriča ne pije vodu. Doista ne treba puno ni volje ni vremena da bilo tko na trenutak zastane i pogleda kako se sve pobrojano, a pobrojan je samo dio, zaista i događa. Zašto onda taj postotak ljudi, ljudi koji zastanu, koji postave pitanje, koji se ne boje kritički razmišljati i djelovati, zašto postotak tih ljudi raste vrlo sporo? Zašto je racionalan dio praktički iskopčan?

Prije nešto suptilnijeg traženja odgovora na ta pitanja najprije onaj naoko jednostavniji. Aktivno se ljudsko biće zasniva na „svetom trojstvu“ znanja, razumijevanja i djelovanja. Najprije, ozbiljan dio ljudi uopće ne želi znati ili saznavati ništa nego funkcionira na način da se ono što im se plasira automatizmom prihvaća ma koliko to što se plasira bilo nesuvislo. U ovom slučaju sve je dodatno začinjeno namjernim sijanjem emocije nezdravog straha koja dodatno paralizira čovjekov um. U ovu se skupinu ljudi koji odustaju od znanja pored uplašenih i konformiranih ubrajaju i oni koji se mogu uvrstiti u „ljude koji samo rade svoj posao“ i koji funkcioniraju tako da odluke umjesto njih donosi netko drugi i da onda te odluke poput robota djelatno provode. Zatim slijedi dio ljudi koji spoznaje što se događa ili to želi znati, međutim odustaje kada to što se spozna treba staviti u kontekst i kada se ono što je spoznato treba razumjeti – „Zašto bi netko lagao o svemu? Zašto bi netko ovo radio?“ Kako je bijeg uvijek lakši od dubljeg ulaska u bitno, tako je povlačenje pred pitanjem lakše nego suočavanje s odgovorom. Konačno treća stepenica, djelovanje, a ono iziskuje određenu razinu hrabrosti kako bi se ono što se spoznalo i ono što se razumjelo u konačnici i provodilo, odnosno kako bi se u skladu sa svojim spoznajama i razumijevanjem i živjelo. U skupini koja ne prelazi ovu stepenicu nalaze se „čekači raspleta“ – oni koji znaju što se događa i koji u velikoj mjeri to razumiju, ali se ponašaju jednako kao i bilo koja kategorija ljudi koja ne zna ili ne razumije. „Čekači raspleta“ velika su i brojna skupina, a sve tri skupine provedbeno su identične i na toj je velikoj većini čija slabost zapinje na prvoj, drugoj ili trećoj stepenici sazdan službeni koronanarativ. Sve tri skupine imaju jednu bitnu zajedničku poveznicu – duhovnu lijenost. U stanju duhovne lijenosti svaka vlast kani držati svoje podčinjene, i to jednako gorljivo i vrlo uspješno čine i svjetovne i crkvene vlasti.

Ljude pak koji su spoznali da je koronapriča šuplja, koji su razumjeli zbog čega se priča provodi i koji se djelatno ponašaju u skladu sa svojom spoznajom i razumijevanjem, a takvih je malo i takve sistem koji ne služi nikakvom zajedničkom dobru nego isključivo partikularnim osobnim interesima, tretira se kao neprijatelje i svakodnevno ih se nastoji na bilo koji način difamirati, pa čak, što je sada sve vidljivije, i eliminirati iz ljudskog društva.

Nadilaženje svih triju razina: znanja, razumijevanja i djelovanja – put je očovječenja, a jedina zadaća čovjeka jest očovječenje. To je i korijenska Kristova poruka jer Bog je za nas postao čovjekom da bi nama pokazao kako da čovjek postane čovjekom. Na istom je tragu čuveno starogrčko geslo „Upoznaj samoga sebe“ (grč. Gnothi Seauton), za kojega je Sokrat govorio da ga je naučio u Delfima, prebivalištu Delfske Sibile, proročice posvećene bogu Apolonu. Natpis na ulazu u Delfe u proširenijem obliku spominje i kineski mislilac Sun Tzu u svojem „Umijeću ratovanja“:

  • Upoznaj neprijatelja, upoznaj samoga sebe, i pobjeda neće biti dvojbena ni u stotinu bitaka.
  • Onaj tko poznaje sebe, ali ne i neprijatelja pretrpjet će jednaki broj pobjeda i poraza.
  • Onaj tko ne poznaje ni sebe ni neprijatelja, pretrpjet će poraz u svakoj bitci.

Čeprkanje po samome sebi ne može proći bez oca tog čeprkanja, utemeljitelja psihoanalitičke teorije ličnosti, austrijskog neurologa Sigmunda Freuda. Freud je taj koji je shvatio kako je ljudsko biće mnogo više nesvjesno nego što je svjesno i mnogo više iracionalno nego što je racionalno. Vrlo jasno i posve ispravno Freud je zaključio kako ljudskim ponašanjem uvelike dominira nesvjesno, potom podsvjesno, a tek u povremenim bljeskovima svjesno. Pojmove svjesno i psihičko koji su se koristili kao istoznačnice, a nažalost se u mnogim diplomama i dan danas tako koriste, Freud je raščlanio na način da svjesno predstavlja samo dio psihičkog. Svjesno je poput onog dijela ledenjaka kojeg se vidi iznad vode, dok je  psihičko cijeli ledenjak: i ono pod vodom i ono u ravnini vode i ono nad vodom.

Stave li se Freudova zapažanja i tome prethodeći dio članka u kontekst pojavljuje se okvir unutar kojega izvire sadržaj razumijevanja ljudske psihe. Naime, čovjek je određen vanjskim utjecajem, određen je uvjetima u kojima živi. Ti uvjeti su ekonomski, socijalni, obiteljski, psihološki, svakojaki, međutim kakvi god da jesu ti su uvjeti samo fragment cjeline, samo su fragment uvjeta u njihovoj sveukupnosti jer su za nekog drugog čovjeka ti uvjeti drugačiji. Iz toga američki bihevioralni psiholog B.F. Skinner izvlači hipotezu kako čovjek nije slobodan i ta je hipoteza ključna za proučavanje i razumijevanje ljudskog ponašanja. Skinnerova se opservacija savršeno poklapa s učenjem starih Grka, Sun Tzua ili Isusa koji također polaze od istoga, ali tu tezu razvijaju i odlaze do toga da se čovjek kroz znanje, razumijevanje i djelovanje može i treba osloboditi, i kako tek tada postaje SLOBODAN. Tek tada zapravo postaje ČOVJEK. Tek tada je izvlašten od samoga sebe, tek tada umjesto iluzije stvarnosti vidi Stvarnost, tek tada umjesto izrezanih papirića istine vidi Istinu.

Spoznaja da je čovjekovo ponašanje u dominantnoj mjeri uvjetovano vanjskim obilježjima dovodi do zaključka kako se mijenjanjem vanjskih obilježja može djelovati na mijenjanje ljudskog ponašanja. Kako se na vanjska obilježja vrlo lako može utjecati raznim oblicima manipulacije, tako manipulativna promjena vanjskih uvjeta za posljedicu ima promjenu ponašanja čovjeka u smjeru koji je za manipulatora poželjan. Stvar je u osnovi još perfidnija: čak i ako ne postoji promjena vanjskih uvjeta dovoljno je stvoriti iluziju da ta promjena postoji te preko iluzije promjene vanjskih uvjeta mijenjati ljudsko ponašanje. Primjenjivo na koronanarativ: ako je priča oko korone u velikoj mjeri nestvarna, a po svim parametrima jest, onda se promjena ljudskog ponašanja zasniva na tome da se plasira iluzija promjene stvarnosti jer se stvarnost suštinski nije izmijenila. Takve se finte rade često i rade se globalno. Sjetimo se samo iluzije iračkog nuklearnog oružja kao opravdanja američkog bombardiranja Iraka, a sve da bi se formiralo ponašanje javnosti kakvo je to tadašnjim manipulatorima odgovaralo i kako bi manipulator dobio podršku javnosti za iluziju koja u stvarnosti uopće ne postoji.

Današnji čovjek i naš pradavni predak funkcioniraju po psihološki identičnom obrascu, međutim ono što je našim prapredcima bilo ključno za osiguranje njihova opstanka nama je postalo ono što nas onečovječuje. Naime, naši prapredci i mi iako funkcioniramo identičnim psihičkim mehanizmima razlikujemo se u okolnostima u kojima se ti mehanizmi aktiviraju. Te okolnosti nisu identične. Naš je prapredak reagirao na promjenu u okolini na način da joj se prilagodi, da opstane i da preživi, a ta je promjena okolinskih uvjeta uvijek bila prirodne naravi. U doba je suša naš prapredak odlazio na mjesta gdje ima vode, u doba kiša sklanjao se u skloništa, i uvijek je promjena vanjskih uvjeta bila oblik prirodnoga djelovanja i uvijek je reakcija našeg prapredka bila prirodna i prilagođavajuća jer prilagodba na vanjske uvjete antropološki je temelj opstanka ljudske vrste. Današnji čovjek reagira na potpuno isti način kao i naš prapredak, ali okolinski uvjeti koji izazivaju reakciju i koji formiraju današnjeg čovjeka više nisu samo u okvirima djelovanja prirode. Dovoljno je pogledati kako se ponaša naš čovjek u svom domu gdje pazi da ne baca smeće i kako se ponaša po parkovima i ulicama gdje baca smeće gdje mu padne na pamet. Isti je model i s promjenom društvenog kruga kroz promjenu mjesta boravka, rada, partnera ili slično. Takvo ponašanje navodi na zaključak da onog trenutka kad se čovjek nađe u izmijenjenim okolnostima on svoje ponašanje prilagođava tim okolnostima i u tome mu pomaže onaj isti nesvjesni mehanizam našeg prapredka koji je za suša tražio vodu, a za kiše sklonište. Drugim riječima najčešće je „situacija iznad čovjeka, a ne čovjek iznad situacije“. To ima smisla onda kada je situacija stvarna i prirodna i kada prilagodba čovjeka na tu situaciju ide prema čovjekovu dobru. Međutim, što ako situacija nije stvarna? Što ako situacija ili namjernom manipulacijom izazvana reakcija nije prirodna? Što ako se namjerno izaziva situacija ili iluzija situacije nakon koje se manipulativno izaziva reakcija koja za čovjeka proizvodi štetu? Dovoljno je pogledati sulude mjere koje su sve odreda na štetu ljudske vrste: maske, cenzura, zabrana kontakta s najbližima, zabrana rada, zabrana kretanja, sve su te mjere protiv čovjeka, međutim sve te mjere manipulativno koriste psihološki obrazac stvaranja iluzije stvarnosti i izazivanja reakcije iz domene nesvjesnog, iracionalnog i prilagodljivog koji je korijenski otkako je čovjeka kao vrste na Zemlji.

Ljudsko biće dakle suštinski, generički, na promjenu vanjskih okolnosti vrlo rijetko reagira svjesnim racionalnim odgovorom i uvelike je vođeno i determinirano nesvjesnom iracionalnom reakcijom. Čovjek koji se nađe u izmijenjenim okolnostima nesvjesnim, iracionalnim mehanizmima prilagođava svoje ponašanje tim okolnostima. Na temelju takvih spoznaja manipulator koji ima moć vladanja društvenim fenomenima preko manipulacije društvenim fenomenima u stanju je uspostaviti moć nad kontrolom ljudskog ponašanja i društvenih procesa. Time manipulatorove  definicije stvarnosti korištenjem manipulativnih tehnika neprimjetno postaju dominantne definicije stvarnosti unutar društva, iako to sa stvarnosti nema nikakve veze. Nedavni primjer u kojem hrvatski premijer Andrej Plenković medijskim kućama određuje što trebaju pisati i što ne smiju pisati upravo je jedan takav konstrukt manipuliranja stvarnošću kojom se kani kao jedina stvarnost prikazati Plenkovićeva vizija stvarnosti pri čemu su kategorije poput Istine i Stvarnosti koje su srž čovjekova bića i čovjekova očovječenja za Plenkovića potpuno nebitne.

Bez obzira za koga na izborima glasali ključno je razabrati kako je svaka vlast sama po sebi vlastohlepna i kako je cilj svake vlasti stvoriti nezdrave, nesvjesne, neinteligentne, i o vlasti ovisne podanike jer se njima lako može manipulirati. Ljudima koji su zdravi, svjesni, inteligentni i neovisni vrlo je teško vladati.

Nastavit će se…

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.


Posjetite naš novi video kanal na platformi Odysee i obvezno se registrirajte, kao i najveću arhivu alternativnih video snimaka Jubitu.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
227 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Tof
Gost
Tof
9 mjeseci prije

Za sve gluposti po portalima kriva je struja.

ad astra
Gost
ad astra
9 mjeseci prije
Reply to  Tof

Tof, u pravu si ali djelomično. Za sve gluposti po portalima kriva je vatra. Od njezinog udomljivanja kreću sva nedjela.

gost1983
Gost
gost1983
9 mjeseci prije
Reply to  ad astra

Zamislimo da postoje 2 svemira, jedan u kojem je pandemija stvarna i opasna, drugi u kojem je sve prevara. Velika većina ljudi bi u oba slučaja vjerovala isto, iako bi u jednom svemiru bili u pravu, u drugom u krivu. I oni koji vjeruju i oni koji ne vjeruju, većinom,… Pročitaj više »

gost1983
Gost
gost1983
9 mjeseci prije
Reply to  Tof

Zamislimo da postoje 2 svemira, jedan u kojem je pandemija stvarna i opasna, drugi u kojem je sve prevara. Velika većina ljudi bi u oba slučaja vjerovala isto, iako bi u jednom svemiru bili u pravu, u drugom u krivu. I oni koji vjeruju i oni koji ne vjeruju, većinom,… Pročitaj više »

shumadinac
Gost
shumadinac
9 mjeseci prije

Autor ukazuje na neophodnost razmišljanja a onda se pozina na Hristovu poruku :)))))))) Koliko sam ja upoznat religije su dogmatskog karaktera i razmišljanje i propitivanje nije nešto što simpatišu (samo vas molim nemojte o razlici religije i vere). “Zašto bi netko lagao o svemu?” Pogrešno pitanje, ono bi trebalo da… Pročitaj više »

Jozarić
Gost
Jozarić
9 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Sad mi je jasno zašto si se pogubio. Svijet gledaš materijalistički, što je velika kočnica za bilo kakvu raspravu. Šteta.

rimtu
Gost
rimtu
9 mjeseci prije
Reply to  Jozarić

Nije se on pogubio, kolega.
On je tu po zadatku.

Zvrk
Gost
Zvrk
9 mjeseci prije
Reply to  rimtu

e tako je, čim malo mišljenje odudara, on je tu po zadatku. što je iduće, da je bot, prigodna slika sa sendvičem, još tridesetpet minusa?

shumadinac
Gost
shumadinac
9 mjeseci prije
Reply to  Zvrk

Ma to je vrhunski argument – dalje nema 😉

p.s. Već sam im objasnio kako da koriste Tor da naguraju minuse ali lenji…

mirko
Gost
mirko
9 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Bolje su zivotinje nego mi, i svakako da imaju dusu.Mozda i vecu nego mi.

CAN
Gost
CAN
9 mjeseci prije
Reply to  Zvrk

Hehehe

rimtu
Gost
rimtu
9 mjeseci prije
Reply to  Zvrk

Jel čitaš njegove postove?
Ima 10% normalnih upisa, žao mi je ako ne uviđaš što radi.

shumadinac
Gost
shumadinac
9 mjeseci prije
Reply to  Jozarić

Samo ukazujem na paranoičnost sveta kolega – kako se na jednoj strani pozivati na razum, razmišljanje a odmah nastaviti sa verovanjem?
Problem je što ljudi više ne shvataju razliku između jednog i drugog.

CAN
Gost
CAN
9 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Dobro promišljaš kad te se natjera,pozdrav

njofra
Gost
njofra
9 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Imaš bisera na bacanje moj shumi 🙂

KISIK
Gost
KISIK
9 mjeseci prije
Reply to  Jozarić

Od materije do materije dotrajale baterije!?

Blaza
Gost
Blaza
9 mjeseci prije
Reply to  Jozarić

Jest, i materijalan i duhovan, kao i čovjek. Čovjekovo tijelo je materijalno, raspadljivo i ima ponasanje isto kao svaka zivotinja (uključujući mozak). No za razliku od zivotinje čovjek ima dio božanskog , besmrtnost u sebi a to je duša. Sve religije su iskrivile to znanje i pusu u isti rog… Pročitaj više »

shumadinac
Gost
shumadinac
9 mjeseci prije
Reply to  Blaza

Kako znaš kolega da životinje nemaju dušu? Možda kod čoveka vidiš dušu a kod životinje ne? Da si bliže životinjama video bi kod njih više duše nego kod mnogih ljudi. Zašto onda ljudi izbegavaju da priznaju životinjama postojanje duše? Zato što ih JEDEMO – onda bi mi bili negativci a… Pročitaj više »

mario
Gost
mario
9 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Nemaju individualnu dušu

shumadinac
Gost
shumadinac
9 mjeseci prije
Reply to  mario

Voliš pečenje,a?

rimtu
Gost
rimtu
9 mjeseci prije
Reply to  mario

Bravo, imaju “skupnu” dušu.

Ako nekog zanima jako zanimljivo štivo nek si pogleda “The law of one”, 5 kanaliziranih knjiga iz ranih 80ih. Izvrsno štivo.

bumbar
Gost
bumbar
9 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Kompleksnost života, svijeta, svemira… nikada nećemo dokučiti samo svojim razmišljanjem. Postoje odgovori koje nam može pružiti samo Autoritet veći od nas samih. Druga je stvar što mi zbog svoje oholosti i arogancije ne prihvaćamo veći autoritet, niti priznajemo činjenicu da on postoji, nego sebe glupo uvjeravamo da je cijeli savršeni… Pročitaj više »

shumadinac
Gost
shumadinac
9 mjeseci prije
Reply to  bumbar

Nisi stigao da vidiš moju repliku kolegi Jozariću. Po kom obrascu biramo između razuma i vere?
Slično pitanje sam postavljao i kolegi Istražuj – na koji način određuje šta su naučnici a šta pseudo-naučnici? Posebno u situaciji kad govore isto iako ih je “razdvojio”.

čudila se aman ja
Gost
čudila se aman ja
9 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Treba imati i razum i vjeru,u svakom momentu,ako netko odabire samo jedno onda imamo problem s njim.Naučnici su oni čija nauka provjeravanjem uvijek daje isti rezultat (2+2=4) ,u svim uvjetima.

shumadinac
Gost
shumadinac
9 mjeseci prije

Naravno – i razum i veru!
Ali mora postojati svest šta je šta, danas su ljudi sve manje u stanju da naprave razliku.

Mali pero
Gost
Mali pero
9 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Tako je kolega,glupost nije vjera ,nikakva i ničija !!!! Glupost je samo glupost !!!

KISIK
Gost
KISIK
9 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Bravo

gost1983
Gost
gost1983
9 mjeseci prije

Vjerovati se može u svašta, a razumom se dolazi uvijek do istog zaključka. Vjera nikad ne može biti put do spoznaje. Naravno, može se u nešto vjerovati i biti u pravu, ali onda ste u pravu slučajno i ne možete pouzdano znati niti dokazati drugome da ste u pravu.

čudila se aman ja
Gost
čudila se aman ja
9 mjeseci prije
Reply to  gost1983

ako ovo “vjera” shvatiš kao “ideja”, jer najprije je ideja sa vjerom kao energijom , sinhronizirano sa razumom- tako ja funkcioniram u svijetu ljudi,stvari i informacija .

gost1983
Gost
gost1983
9 mjeseci prije

To je u redu, ako prihvatiš da svako vjerovanje i svaka ideja, doslovno svaka, može biti pogrešna i samo znanošću se može to testirati. A tamo gdje znanost doseže svoj limit, trenutačni ili trajni, je mjesto gdje priča prestaje. Sve dalje su samo špekulacije.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
9 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

“… Po kom obrascu biramo između razuma i vere? Slično pitanje sam postavljao i kolegi Istražuj – na koji način određuje šta su naučnici a šta pseudo-naučnici?…” Meni stvarno nije jasno – kako ti nije jasno…? Ja bih ti najradije nacrtao – ali mislim da ti ni to nece pomoci…… Pročitaj više »

Mak
Gost
Mak
9 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Pokušao sam poznaniku ukazati na problem ”znanstvenog konsenzusa” primjerom koji se protivi logici. U europskim vladama i ustanovama i u vladi i ustanovama SAD-a sjede znanstvenici koji su završili najuglednije svjetske fakultete, međutim, u europskim državama (tada) je zabranjen rBGH u proizvodnji mlijeka i zabranjena prodaja hrane za ljude proizvedene… Pročitaj više »

njofra
Gost
njofra
9 mjeseci prije
Reply to  Mak

NisI sve dobro poslagao. Ne radi se o političkoj…om odlučivanju. Ide o pare BRE 🙂 Odlučuju oni koji drže štamparije u svojim rukama. Političari su samo pawns! Da ja imam milijarde i to tolike kao neki, malo morgen bi političari donosili zakone i ustave koji nisu u suglasju sa mojim… Pročitaj više »

KISIK
Gost
KISIK
9 mjeseci prije
Reply to  bumbar

Jesmo li SIGURNI? Pitajmo BOGove! Vanjski AUTORITETi! Objektivno razmišljanje: Sigurnost je također relativistički konstrukt koji se mjeri u mjerama(idejama) koje smo poduzeli da napravimo relativističku (uvjetnu)protutežu već poznatim strahovima. Primjer: Čovjek je relativistički vezan za materijalne stvari te je u grču da ih ne izgubi, u biti čovjek se grči samo… Pročitaj više »

gost1983
Gost
gost1983
9 mjeseci prije
Reply to  bumbar

Ako nešto ne možemo dokučiti svojim razumom, a ima takvih stvari, onda treba reći da to ne možemo dokučiti i to je to. Pomiriti se sa neznanjem. Ne možete u ništa slijepo vjerovati, jer ne možete nikako znati vjerujete li u ispravnu stvar. Dizajn svemira sigurno nije savršen, šta dokazuje… Pročitaj više »

KISIK
Gost
KISIK
9 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Taj problem puno ljudi izbjegava.

mario
Gost
mario
9 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Pa ti nam objasni to što nas pitaš

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
9 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Isus i religija? Budući da obojica ne živjesmo onomad ne možemo ništa sa sigurnošću tvrdit jer nemamo to iskustvo. Međutim mogli bi se slozit da je Isus bio disident u ono vrijeme. Nastupao je kontra crkvenih dogmi i materijalizma. Učenici/apostoli se morali odrec sveg materijalnog tj. oslobodit se materijalne ovisnosti.… Pročitaj više »

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
9 mjeseci prije
Reply to  Pera Detlic

Jedan je mudro napisao: “Ili je isus bio ludjak ili Bog.” Netko tko kaze da je Bog (“Ja i Otac smo jedno”) ne moze biti nista trece. Zato je svako usporedjivanje Isusa Nazarecanina s bilo kojim drugim velikanom covjecanstva potpun promasaj. Ili ces vjerovati apostolima o Isusu, ili Ga zovi… Pročitaj više »

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
9 mjeseci prije

Zasto bih slijepo vjerovao apostolima? Kako vjerovati onom tko iznevjeri božanstvo? Ja im ne mogu slijepo vjerovati. Tko kaze da nakon svega nisu ponovno napravili kompromis pod nekim “pritiskom”. Kad opisuju isti događaj evanđelja im se razlikuju. Jedino sto vjerujem jest da postoji način ili alat kako zaviriti i sam… Pročitaj više »

shumadinac
Gost
shumadinac
9 mjeseci prije
Reply to  Pera Detlic

Sviđa mi se komentar. Za Crkvu je postojanje Isusa od suštinske važnosti a za običnog čoveka je potpuno nebitno – bitna je priča koja je jedna od najpozitivnijih u celoj ljudskoj istoriji. Da li ju je Crkva zloupotrebila? Glupo pitanje – pošto znamo šta je Isus zastupao treba videti vizni… Pročitaj više »

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
9 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Točno, ali za običnog čovjeka materijalistu nije bitno postojanje Isusa jer on nije u toj domeni nit ga zanima duhovnost. Samo materijal. Za prave tragače je definitivno dobro da ga upoznaju. Kladim se da se materijalisti odusevljavaju pretvaranjem vode u vino i ostalim cudima promatrano kroz ego. Kako bi bilo… Pročitaj više »

Mak
Gost
Mak
9 mjeseci prije
Reply to  Pera Detlic

Posredno se referirao na neke tada važeće zapovjedi, kada je rekao da je najveća zapovjed od svih – ljubav!

Ne da mi se tražiti citat iz Novog zavjeta.

Ico
Gost
Ico
9 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Shummy, pročitaj knjigu od Joseph Murphy: Snaga Podsvijesti. Knjiga je pisana na znanstvenoj osnovi

shumadinac
Gost
shumadinac
9 mjeseci prije
Reply to  Ico

Onda neću imati vremena da komentarišem 🙂
Daj ukratko suštinu.

Ico
Gost
Ico
9 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Shummy, zašto popovi mantraju o Isusu, a tek baš kad moraju, preko . . . . koriste termin Bog, ali ga dalje ne razrađuju?!?
Gukni golube!

Ico
Gost
Ico
9 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Shummy, Putin koristi very softly korona mjere ( cilj teme-da prođe vrijeme), a sve što Putin čini je na dobrobit naroda u Rusiji, kaže Jolly Manolly. Budi bez brige Putinu je obećan njegov deo. Koji?!? Pa to samo on zna.

Iva
Gost
Iva
9 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

“Zašto bi svi lagali o ovome”? Ne lažu svi. Lažu samo oni koji su deo ovog cirkusa – političari, mediji, lekari, moćnici kao što je Gejts i njemu slični. “Kako uklopiti Kinu i Rusiju?” Lako. Koliko vremena treba da se napravi vakcina? Nekoliko godina. Kad su pre Rusi i Kinezi… Pročitaj više »

Ćevapiusomunu
Gost
rimtu
Gost
rimtu
9 mjeseci prije
Reply to  Ćevapiusomunu

Super im je objašnjenje.
Govna fašistička.

Ćevapiusomunu
Gost
Ćevapiusomunu
9 mjeseci prije
Reply to  rimtu

“Ako žabu ubacite u vrelu vodu, ona će odmah iskočiti, ali ako je stavite u hladnu vodu koju polako zagrijavate, ona neće primijetiti …”

Upravo to nam se događa jer se sve uvodi polako i većina ljudi niti ne razumije da je ovo samo početak.

Zvrk
Gost
Zvrk
9 mjeseci prije
Reply to  Ćevapiusomunu

Stvorit će nužnu potrebu do tolike mjere da će se nahrliti na tobože spasonosno cjepivo. Primjerice nema putovanja ili zaposlenja ako se ne primi cjepivo.

AlanisM
Gost
AlanisM
9 mjeseci prije

Ključ je u “groomingu” i konstantnom procesu oblikovanja prema željenim rezultatima. Od trenutka kad otvorimo oči na ovaj svijet smo u mašini socijalnog inženjirnga da razmišljamo na određeni način, da štujemo ovo ili ono, volimo/ne volimo ono što je državi prihvatljivo, na način na koji njoj odgovara, da smo uvijek… Pročitaj više »

shumadinac
Gost
shumadinac
9 mjeseci prije
Reply to  AlanisM

“Trenutak spoznaje o neistinosti svega gore napisanog ruši svjetove koje smo gradili.”

Upravo tako, to je pravi razlog što nas lažu – sada ruše naš svet i uvode nas u novi.

AlanisM
Gost
AlanisM
9 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Ne znam je li ovo sarkazam, ali ako nije, onda nisi dobro razumio. Mi smo ti koji trebamo srušiti lažne svjetove da bi izgradili nove, izgrađene na zdravim temeljima, kako nas više ne bi mogli lagati. U nove nas uvode jer se damo slagat. Ti novi svjetovi su samo ekstenzija… Pročitaj više »

CAN
Gost
CAN
9 mjeseci prije
Reply to  AlanisM

Supotpisujem

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije

Zanimljiva razmišljanja. Nadao sam se pročitati nešto više o Freudovoj krivici. Mišljenja sam da u ovom slučaju temeljni dosezi psihoanalize mogu uvelike biti od koristi za razumijevanje u članku opisanog problema. Možda u nastavku bude više poveznica s ocem psihoanalize. PS Inače, mislim da nije u potpunosti ispravno Freuda nazivati… Pročitaj više »

RoPe
Gost
RoPe
9 mjeseci prije

Mislim da bi ti ovdje vise pomogao obicni udzbenik iz socijalne psihologije nego 10 godina psihoanalize. Obrati paznju na pojmove priming, bias i field dependancy.
Sve je u biti skroz jednostavno, ako pod kontrolom imas 95% izvora informacije.

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije
Reply to  RoPe

Slažem se, problem se može sagledati s više strana. Možda bi tako i bilo najpoželjnije. Autor članka je sugerirao da psihoanaliza može dati korisne uvide, pa sam zato na taj način komentirao. Psihoanaliza zasigurno nije u mogućnosti objasniti cijeli spektar doživljaja ili u potpunosti ukazati na razloge zbog kojih se… Pročitaj više »

mario
Gost
mario
9 mjeseci prije

Nauka bez duhovnosti je ograničena

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije
Reply to  mario

Kao i sve u životu.

RoPe
Gost
RoPe
9 mjeseci prije
Reply to  mario

Nisam procitao Nelagodu u kulturi, ali budem. Citao sam Totem i tabu, to mi se svidjelo.

Mali pero
Gost
Mali pero
9 mjeseci prije

Sa ili bez Frojda ti ćeš se prijatelju MORATI CIJEPITI PROTIV KORONE, i tu priče nema,niti bilo kakve rasprave.

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije
Reply to  Mali pero

Možda tako i bude, ali bitno je kako se čovjek u međuvremenu, dok ne dođe do toga, odnosi prema tome.

rimtu
Gost
rimtu
9 mjeseci prije
Reply to  Mali pero

Nisu svi ljudi pičkice, a ti samo navrati i probaj me cijepit.

mirko
Gost
mirko
9 mjeseci prije
Reply to  Mali pero

Cuti go.no

Mak
Gost
Mak
9 mjeseci prije

Politička ponerologija. Naučna studija o prirodi zla prilagođenog za političke svrhe. Andrew M. Lobaczewski.

RoPe
Gost
RoPe
9 mjeseci prije

Prema teoriji socijalne sigurnosti ta znanja idu od Babilona, a ne od Beca.

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
9 mjeseci prije

Izgleda da me je netko stavio na provjeru pa mi se ne objavljuju tekstovi. Ipak cu napisati jos jednog. Svi vi koji ste ateisti i materijalisti, pobornici Darwina i Freuda ili Marksa, nemate se pravo sto buniti zbog zla plandemije. Jer vjerujete da ste zivotinje, da ne postoji svijet ideja,… Pročitaj više »

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije

Mislim da većina onih koji se bune, a pripadaju kategorijama koje navodiš, se ne buni protiv prirodne nepravde i prisutnosti virusa (bilo koje vrste) u organskom i/ili anorganskom svijetu, nego zbog društvene interpretacije i reakcije na navedeni problem.
Inače, prema Freudu čovjek nije životinja kojom upravljaju instinkti, nego nagoni.

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
9 mjeseci prije

Hvala sto si mi ovim na kraju objasnio da nije sija nego vrat.
A sad molim administratora da mi objavi tekst koji jos uvijek ceka na odobrenje ili da objavi zasto ga ne odobrava.

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije

Ne znam o čemu se radi, ali mislim da bi trebalo objaviti. Ne vidim razloga za cenzuru ako nije u pitanju vrijeđanje i sl. Razlika je mala, englesko govorno područje gotovo da ne razlikuje instinkt od nagona. U psihoanalizi je instinkt biološka , a nagon psihološka komponenta. Dijete pri rođenju… Pročitaj više »

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
9 mjeseci prije

Svaka ti cast, ali dobro znam da se subverzija (ne tvoja) dogadja prvenstveno na jezicnom planu, kad neke rijeci u nekoj ideologiji primaju neko drugo ili novo znacenje, a mi “laici” to moramo prihvatiti jer moramo vjerovati “znanosti” poput te izmisljene psihoanalize. Dakle za mene je nagon ili instinkt isto,… Pročitaj više »

mario
Gost
mario
9 mjeseci prije

Ti si vjerski fanatik a takvi su zaslužni za najveće zločine na svijetu. Pozdravi jahvu, orionskog kućnog ljubimca.

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
9 mjeseci prije
Reply to  mario

Zao mi nije sto sam ti pokvario idilu svodjenja racuna bez krcmara, u ovom sucaju Boga. Smijesni ste dok placete kao zrtve nad kojima se vrsi velika nepravda, a ni ne pomisljate kako ste tek nepravedni kad Boga koji vas je stvorio, odrzava u postojanju i zivotu, koji vam je… Pročitaj više »

mario
Gost
mario
9 mjeseci prije

Ma ne, nepricam o Bogu, već o tvojim demonima za koje misliš da su bog i o tvom programiranom fanatizmu. Ostavi to za sebe prošlo je vrijeme kada se vjera terorom širila

KISIK
Gost
KISIK
9 mjeseci prije
Reply to  mario

Nije nažalost.. samo uniformu bude presvukla.

Mak
Gost
Mak
9 mjeseci prije

Fantastično je kako je ljudima za rat koji pokrene neki psihopat ili za prisilno brnjičenje uvijek krivo društvo ”koje vjeruje u bajke” ili katolička crkva (koja ima utjecaj na cca 1/8 društva – i manje). Nigdje ništa o odgovornosti pravoslavne crkve, budizma (cca milijarda vjerovatelja u bajke), hinduizma (cca milijarda… Pročitaj više »

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
9 mjeseci prije

Recimo to ovako: nagonski bi poševio, a instinkt mi govori da cu naletit na trišu. Naj jednostavnije pojašnjenje.

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije
Reply to  Pera Detlic

ili ovako: instinktivno ti se digne, a nagonski bi poševio.

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije
da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
9 mjeseci prije

U dosljednom ateistickom materijalizmu drustvo ne postoji, jer da bi drustvo postojalo mora postojati ideja drustva, a materijalisti ne vjeruju da postoje ideje, nego samo tvar (zato je marksizam ridikulozan dok prica o drustvu). I za one koji vjeruju u evoluciju, bez obzira sto ce mozda biti eliminirani cjepivom, u… Pročitaj više »

KISIK
Gost
KISIK
9 mjeseci prije

Iako postoji samo jedan vektor kojim se može svijest kretati po svemiru, logičkim organiziranjem ideja, svijest može prividno napraviti vektora koliko god hoće. Osnovni (drugi) prividni vektor RELATIVISTIČKI uvjetovane svijesti se naziva NE. RELATIVISTIČKI kondicionirana svijest gradi primarnu logiku sa ta dva stabla kretanja DA i NE! Riječi/misli NE se… Pročitaj više »

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije
Reply to  KISIK

Zanimljiva razmišljanja….promislit ću o svemu.

Ttttr
Gost
Ttttr
9 mjeseci prije
Reply to  KISIK

“…Preporučava se da se koristi ODBIJ umjesto NE…”
A može li SIKTER?! 🙂

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
9 mjeseci prije

Izgleda da se autor poziva na Hrista kao i komunisti koji su tvrdili, kako bi zavarali neupucene krscane, da je Hristos bio prvi komunist revolucionar. Evo sto autor napisa: “To je i korijenska Kristova poruka jer Bog je za nas postao čovjekom da bi nama pokazao kako da čovjek postane… Pročitaj više »

Mali pero
Gost
Mali pero
9 mjeseci prije

I eto Bog preko pape Franje rekao da je cjepivo protiv korone Božje svjetlo i nada! I o čemu vi dalje lupate u maglu ?

mario
Gost
mario
9 mjeseci prije

Još si na nivou grešnika na nepostojeći grijeh, a da ostaviš ta uvjerenja za sebe bez indoktrinacije ostalih

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije

Mislim da između religije i znanosti nema pravih prijepora, ukoliko se obje ograniče na vlastita područja djelovanja. Religioznost je vrlo vjerojatno iskonska potreba čovjeka, ali i brojni sveci su bili znanstvenici i filozofi (npr. Sv. Augustin, Sv. Toma Akvinski i sl.). Znanost, kao i religija, ima puno naličja. Postoje različite… Pročitaj više »

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
9 mjeseci prije

Ako cemo lagati i biti slijepi kod ociju – onda nema prijepora. U svemu sto je Bog objavio, a znanost to opovrgava je istina – znanost laze. Mislim da nema broja koliko je znanost imala krivih hipoteza i teorija. Sama ideja da je nesto cestica (foton) i val je kontradiktorna,… Pročitaj više »

rimtu
Gost
rimtu
9 mjeseci prije

“Sama ideja da je nesto cestica (foton) i val je kontradiktorna”

Kontradiktorna ti je jer si nesvjesni religijski fundamentalist, ali vjerujem da si dobra osoba.

rimtu
Gost
rimtu
9 mjeseci prije
Reply to  rimtu

Isprika, idem đonom previše.
Koliko god kontradiktorno zvučalo može biti i jedno i drugo, zavisi od promatrača.

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
9 mjeseci prije

“Marx je zapravo humanist koji je nastojao osloboditi čovjeka od negativnih ekonomskih nepravdi druge polovice 19. stoljeća.” Gle, Marks je jasno napisao da nas Hrvate i Ruse, poradi gasenja madzarske revolucije 1848. (ban Jelacic i ruski car koji je spasio Austro-Ugarsku od revolucije) treba istrijebiti kao neke koji su zaostali… Pročitaj više »

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije

Imaš pravo…pretjerao sam. Pripisivati Marxu naglašeno čovjekoljubive i humanističke ideje bi bilo previše i ne odgovara u potpunosti njegovoj osobi. Ipak, mislim da iz teorije dijalektičkog materijalizma možemo izvući određeni broj kvalitetno promišljenih opservacija na odnos ekonomije i oblikovanja društvenih odnosa.

njofra
Gost
njofra
9 mjeseci prije

Da neodgovorno 😀

rimtu
Gost
rimtu
9 mjeseci prije

“Marx je zapravo humanist koji je nastojao osloboditi čovjeka od negativnih ekonomskih nepravdi druge polovice 19. stoljeća”.

Tako izgleda, ali ipak nije, kompleksnije je od toga.
Probaj dublje ući u to.

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije
Reply to  rimtu

Slažem se…daleko kompleksnije. Misao je bila napisana kao odgovor na prethodno pozicioniranje Marxa u sferu tajnih udruženja i djelovanja protiv čovjeka. Sigurno da je Marx nastojao za svoje ideje pronaći širu društvenu afirmaciju i moguće primjenu u konkretnom društvenom uređenju, ali riječ je prije svega o sociologu i filozofu koji… Pročitaj više »

rimtu
Gost
rimtu
9 mjeseci prije

“Misao je bila napisana kao odgovor na prethodno pozicioniranje Marxa u sferu tajnih udruženja i djelovanja protiv čovjeka”.

Nisam pročitao prethodni kom, ali u suštini to, bio je alat u rukama cionističkih bankstera.

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije
Reply to  rimtu

Nisam dovoljno upoznat s tim detaljima, ali svakako ću pogledati o čemu se radi. Hvala na sugestiji.

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
9 mjeseci prije

Nekad su govorili da je Marks imao veliko otkrice zvano visak vrijednosti. Radi se o profitu, pa je pitanje koliko moras biti ispranog mozga da bis to smatrao otkricem. Nadalje, zvali su ga filozofom sto je isto tako ridikulozno. Sirio je glupavu ideju progresa i evolucije za koju oni koji… Pročitaj više »

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije

Dekadencija se vjerojatno hrani iz zdjele neostvarenih ideala. U tom smislu je Zapad već duže vrijeme u kušnji da vrijednosti na kojima se temelji preobrazi u oruđa protiv vlastite budućnosti. Hvala na odgovoru.

AlanisM
Gost
AlanisM
9 mjeseci prije

…”Ipak, priznat ćeš da se i religija ponekad ogriješila kroz povijest i činila loše stvari”… Ne petljajte vjeru u Boga i religiju. Bog sa religijom odavno nema više ništa zajedničko. Ono što je napravila crkva ili bilo koja druga vjerska institucija “u ime Boga” je od ljudske ruke, ne Božje.… Pročitaj više »

zlatan
Gost
zlatan
9 mjeseci prije
Reply to  AlanisM

Koliko ima bogova? ja znam za stotine, tisuće, pa ako hoćemo i milijune bogova.

mirko
Gost
mirko
9 mjeseci prije

Pa evo ja te je..m radoznalog. Covjek pise iz srca, svidjalo se to tebi ili ne.Nikog ne vrijedja za razliku od tebe.

KISIK
Gost
KISIK
9 mjeseci prije

…mu mas pater i eto ego.

Stara kuka
Gost
Stara kuka
9 mjeseci prije

Sva ova pisanija bi se mogla svesti na jednu rečenicu. Ljudi su u ogromnoj većini glupe konformističke i kukavičke ovce koje će slijepo slijediti “autoritete” da ne bi bili izopćeni iz krda.

Mali pero
Gost
Mali pero
9 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Zašto te ovce ne slijede tebe ?

mirko
Gost
mirko
9 mjeseci prije
Reply to  Mali pero

Zato sto su ovce.

zlatan
Gost
zlatan
9 mjeseci prije
Reply to  Mali pero

Treba biti ovan da ga slijede.

mario
Gost
mario
9 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Dobar

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
9 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

nije cudo, trideset godina je stvarana konzum klasa, o svakom se detalju dan i noc vodilo racuna dok to ogromnoj vecini nije postalo novo normalno, novo normalno koje je pogazilo redom temeljene ljudske vrijednosti i tako izrodilo opake autoritete kojima nista nije sveto.

Stara kuka
Gost
Stara kuka
9 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Možda me netko nije shvatio. Želio sam reći da se čitav ovaj poduži članak svodi na tu jednu rečenicu i da autor upravo to sugerira samo sa puno više riječi. Ja i dalje ipak nemam tako loše mišljenje o ljudima općenito. Ima za ovu situaciju i drugih razloga osim glupavosti,… Pročitaj više »

Moreno
Member
Moreno
9 mjeseci prije

Napokon je postavljeno pravo pitanje „Kako je moguće da je cijeli svijet u velikoj mjeri progutao priču?“, a onda je članak zatrolan s naslovom ”Za sve je kriv Sigmund Freud” Možemo komentirat i Freuda i ostale psihoistraživače i Krista i Gnostike . . . Bar meni nemore nikakvi Freud uvaljivat… Pročitaj više »

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Slažem se da Freudu nije mjesto u naslovu ovog članka. Autor je vjerojatno nastojao stilski pojačati argumente time što se poslužio njegovim imenom jer sadržaj članka ne odgovara onome što je sadržaj Freudove teorijske misli. Ipak, Freud je znanstvenik, psiholog i psihoanalitičar koji je proveo godine kliničkog istraživanja i napisao… Pročitaj više »

Moreno
Member
Moreno
9 mjeseci prije

Asti isusa, a kad Freud more imat svoje mišljenja, a šta ja nebi moga imat svoje . . . nadalje kontrolni sistem je taj koji će predavat važnost jednima, drugima ne . . . tako je i sa Freudom i sa Kristom . . . ako se ništa ne promini… Pročitaj više »

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Riječ je o tome da postoji bitna razlika između “imati svoje mišljenje” i sustavno se baviti znanstvenim proučavanjem nekog fenomena, iznositi svoje spoznaje na znanstvenoj zajednici dostupan način i biti prihvaćen kao relevantan sugovornik u znanstvenim krugovima. Nitko ne smatra da ti ne trebaš imati svoje mišljenje, ali, ukoliko ga… Pročitaj više »

Moreno
Member
Moreno
9 mjeseci prije

Slušaj, daj nemoj me nasmijavat . . . kroz povijest je bilo pun ku#ac kemičara koji su cili život sustavnim promišljanjem i proučavanjem po njihovim znanstvenim teorijama tili pronać eliksir života . . . i onda su se pojavili neki drugi i te kemičare proglasili alkemičarima . . . danas… Pročitaj više »

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Da, imaš pravo…i to je velik problem jer se time nepotrebno uskraćujemo različitih načina promatranja i promišljanja stvarnosti. Nitko ne može polagati pravo i monopol nad ozbiljnošću…temeljni postulat znanosti bi trebala biti sloboda istraživačkog pristupa…i baš zato nema smisla olako odbacivati znanstveno-terapijske dosege psihoanalize.

KISIK
Gost
KISIK
9 mjeseci prije

Zašto je NEutemeljeno,naProtiv.

AlanisM
Gost
AlanisM
9 mjeseci prije

Freudovo ime se u kontekstu članka veže za njegovog nećaka, Edwarda Barneysa, koji je otac propagande, čije smo žrtve od njenog postanka, a koji je svoje propagandne projekte zasnivao na učenjima svog ujaka, Freuda.

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije
Reply to  AlanisM

Hvala na pojašnjenju.

KISIK
Gost
KISIK
9 mjeseci prije
Reply to  AlanisM

Zasnivao ?! davao mu savjete…

AlanisM
Gost
AlanisM
9 mjeseci prije
Reply to  KISIK

Da, nerijetko, a kada Freud nije mogao priskočiti u pomoć, budući da je ostao u Austriji, a situacija sa WWII bila sve gora i gora (Edward je bio u US), tada mu je predložio s kim se može posavjetovati i tko mu može dati upute oko problematike koju je imao… Pročitaj više »

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije
Reply to  AlanisM

a kada Freud nije mogao priskočiti u pomoć, budući da je ostao u Austriji, a situacija sa WWII bila sve gora i gora”
Freud je emigrirao u London prije početka II Svjetskog rata i nije ostao u Austriji. Uostalom preminuo je 1939. godine.

AlanisM
Gost
AlanisM
9 mjeseci prije

Lapsus.
Mislila sam na dolazak Hitlera na vlast 33, otkad se situacija prema židovima počela pogoršavati.

KISIK
Gost
KISIK
9 mjeseci prije
Reply to  AlanisM

To je propaganda,projekcija ideja/ideala/imaginarnog Ja u nama na duži rok ,sa navdenim metodama(+nove tehnoLogije) k zadanim ciljevima,koji se po potrebi prilagođavaju oku publike.
Na nama je da se fizički sretnemo i bez tijela!?;~)
Imaš pozdrav ljucki.

Daniel Plainview
Gost
Daniel Plainview
9 mjeseci prije
Reply to  AlanisM

Nevezano za propagandu koja je sveprisutna i nažalost djelotvorna, ali se tiče Freuda i modusa operandi koji su inspirirali neetičke i nemoralne eksperimente. Psihijatar i psihoanalitičar Peter Neubauer dok je radio u dječjoj klinici u Londonu, tadašnja bliska suradnica i mentorica bila mu je Anna Freud. Po dolasku u SAD,… Pročitaj više »

shumadinac
Gost
shumadinac
9 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Ti si ovde izneo vrlo interesantan koncept kolega. I prilično precizan. Ali mi nije jasno kako si do njega došao. Recimo da ti je neko rekao – kako je taj došao do ovakvog preciznog saznanja? I kako mu verovati obzirom da mi to isto ne vidimo a do toga se… Pročitaj više »

Moreno
Member
Moreno
9 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Neznan kako bi ti napisa, a da se ne uvridiš . . . jednostavno mi nije jasno na koji način ti kad nešto pročitaš to isto percipiraš . . . od tvog osjetila vida sa kojim vidiš slova koja san ja napisa pa do tvoje percepcije očito postoji neko magično… Pročitaj više »

KISIK
Gost
KISIK
9 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Dide,smin li ti bit kum na vjenčanju.

KISIK
Gost
KISIK
9 mjeseci prije
Reply to  Moreno

OHO! Znanstvenici su otkrili novu vrstu ljudi sa snažnom otpornošću na činjenice, koji predstavljaju opasnost za samu sposobnost planete Zemlja da podržava život, donosi nova, otrežnjujuća studija. Istraživanjem provedenim na Sveučilištu u Minesotti, identificiran je virulentni soj ljudi koji su praktično u potpunosti imuni na bilo koju vrstu znanja koje… Pročitaj više »

jfnverfvuweofvrweurv
Gost
jfnverfvuweofvrweurv
9 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Evo mislim da je to što si ti napisao najbliže istini jer se ti kao ni ja, a i mnogi ovdje, ne vezujemo nizašta što nam nude kao mamac sa čime da se identificiramo i na taj način nam upecaju mozak.

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Ti si ovde izneo vrlo interesantan koncept kolega. I prilično precizan. Ali mi nije jasno kako si do njega došao.”

Mislim da ni njemu nije jasno kako je došao do njega 🙂

Coca Corona
Gost
Coca Corona
9 mjeseci prije

Da nam je sveJasno saznali smo Kasno?

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Inače, pojam Demiurga u zapadnoeuropskom mišljenju proizašao je iz Platonove teorije ideja. U prijevodu bi značio otprilike uređivač.

KISIK
Gost
KISIK
9 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

,,…kako mu vijerovati…,,
repliciraš gore morenu.
Pa opet potežeš tu svetu riječ iz programa…
Vijerovanja? Idealno djelovanje kroz idejnost ne vodi nužno slobodnoj,,volji,, vjerovanja.naProtiv uvijetno je zavisno o SUGlasnosti !?
Iliti skačeš sebi usta na prostonaškom vidi vraga,jeziku!

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
9 mjeseci prije
Reply to  Moreno

“… Skriveni arhitekti tih institucija mogu bit tajna društva, krvne loze elita, korporativna udruženja, međunarodni bankari, vladini think tank-ovi, mreža tajnih službi i to sve možemo zvat skrivena svijetska vlada ili po osobnome izboru….” Poznata mi je ovo tvoje razmisljanje, ali uvijek nadjem ponesto zanimljivo… Kao sto sam ti i… Pročitaj više »

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Ovo pod post scriptum ti je stvarno nepotrebno i pretjerano. Ne razumijem da administrator uopće dopušta da se na ovaj način iznose stavovi o bilo kome, a kamoli o ljudima koji su svojim radom i angažmanom zadužili čovječanstvo.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
9 mjeseci prije

“… a kamoli o ljudima koji su svojim radom i angažmanom zadužili čovječanstvo….” Kolega, ako mislite na Frojda – definitvno niste u pravu… Tip je totalna smradina zlocinacka… Nista vrijedno nije napravio, nego je pljackao prije svega bogate zidovske familije laznom “naukom” (totalnom pseudo-naukom). Klasicni trovac i kriminalac – kojeg… Pročitaj više »

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Čak i da si u pravu, iako mislim da nije baš tako…svejedno se to može reći na lingvistički prihvatljiviji način.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
9 mjeseci prije

Ma moze kolega, Ali necu… Nismo u zbornici pravnog fakulteta nego na forumu… Dakle moze i ofrlje, a i grubo… “Politicka korektnost” i zabrana “govora mrznje” – su dva odvratna stredstva Cionisticke kontrole nad nama – Gojimima… (uz zlocinacki “naucni koncenzus”)… Zato namjerno necu… Ako vas zanima moje detaljnije vidjenje… Pročitaj više »

AlanisM
Gost
AlanisM
9 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Slažem se (djelomično) oko termina zločinac, ali se ne slažem oko termina “pseudoznanost”, jer da je pseudo, raspala bi se davnih dana. Lik je skužio koji su nam najjači trigeri i koje gumbe treba stisnuti da bi se stvorila određena reakcija, a to je empirija. Problem je u zlouporabi tog… Pročitaj više »

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije
Reply to  AlanisM

Mislim da terminima poput zločinac, zapaliti ga i razbacati te zatomljivati ime i sjećanje na osobu nisu primjereni. Ja potpuno mogu razumjeti da se vas nekoliko ovdje usuglašenih oko pitanja povijesno-znanstvene (prema vašem mišljenju negativne) uloge oca psihoanalize slaže, ali izvlačiti tako oštre kritike na osobnoj razini ipak smatram logičkom… Pročitaj više »

AlanisM
Gost
AlanisM
9 mjeseci prije

Ne, zločinac je jer je bio svjestan svoje manipulacije tuđim mentalnim procesima, kao i manipulacije svog nećaka tuđim mentalnim procesima, a koja je vodila i u ratove, ali nije hajao. Tvoja racionalizacija je otprilike kao kad bih Alfreda Kinseya proglasila dobročiniteljem za spoznavanje spolnosti, iako je “u ime znanosti” imao… Pročitaj više »

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije
Reply to  AlanisM

Ovo s Kinseyom je nešto sasvim drugo i ja to ne bih dovodio u izravnu vezu s Freudom. Mislim da to ne može biti argument. Slažem se s negativnim učincima Kinseyva seksualnog eksperimentiranja, ali ne bih to dovodio u vezu s procjenom lika i djela S. Freuda. Moguće da si… Pročitaj više »

AlanisM
Gost
AlanisM
9 mjeseci prije

Ne dovodim ni ja u direktnu vezu, nego govorim o analogiji razmišljanja. “U ime znanosti” su se radili i eugenički eksperimenti. Mengele je radio u ime znanosti, Manhattan project i MK Ultra su rađeni u ime znanosti, Operation Sea-Spray je izvedena u ime znanosti, ovo smeće od virusa je u… Pročitaj više »

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije
Reply to  AlanisM

Nisam upoznat s time je li znao ili nije znao o namjerama i zamislima svog nećaka. Tvrdim da, poznavajući Freudov odnos s kolegama, obitelji i suradnicima, vjerojatno uopće nije mario za njega. Možda i jeste, iskreno ne znam, ali sumnjam da bi ga to moglo zanimati. Dosta je bio nepovjerljiv… Pročitaj više »

AlanisM
Gost
AlanisM
9 mjeseci prije

“Nije mi jasno zašto bi Freud pisao opsežna djela i knjige na temu oslobađanja čovjeka od negativnog utjecaja manipulacije masama” Nigdje nisam napisala da je on svjesno radio u korist manipulatora, naprotiv, ali je prešutio kada su se njegova djela počela zlouporabljati. Freud je, gore citiranim, svom nećaku i ostalim… Pročitaj više »

Coca Corona
Gost
Coca Corona
9 mjeseci prije
Reply to  AlanisM

Prosto ko 0 i 1 objašnjeno;)

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije
Reply to  AlanisM

Uostalom ne postoji niti jedan Freudov javno publicirani spis u kojem se opisuju metode manipuliranja. Freud se nije bavio tehnikom formiranja javnog mnijenja. Za to nema pisanih tragova. Kada opisuje principe masovne psihologije, onda ih on raskrinkava i čini dostupnima svima koji znaju čitati. To nisu tajni spisi, nego svim… Pročitaj više »

AlanisM
Gost
AlanisM
9 mjeseci prije

Ja u kupe, ti u špade.

Nigdje nisam napisala da je radio na kreiranju metoda kako ljude izmanipulirati, nego je prešutio kad su se njegovi radovi počeli zlouporabljati od strane njegovog nećaka.

Zbog toga ono djelomično slaganje oko termina – zločinac.

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije
Reply to  AlanisM

U redu, oprosti. Krivo sam protumačio…mislio sam da ga dovodiš u neposredan odnos i svjesnu manipulaciju. Slažem se s tobom. Vjerojatno je dao određena oruđa i tehnike koje su zloupotrebljavane i sl. Ali, svejedno mislim da je termin zločinac pomalo pretjeran. Ja bih u tom slučaju radije rekao: naivan, neodgovoran,… Pročitaj više »

Coca Corona
Gost
Coca Corona
9 mjeseci prije

Izgovori za lpš odgoj,stvaraju psihopat.društva…

jfnverfvuweofvrweurv
Gost
jfnverfvuweofvrweurv
9 mjeseci prije
Reply to  AlanisM

Pobrisala si pod sa njime.

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije

Meni se ipak ne čini da je tako. Ali to nije uostalom niti bitno. Od svih vas koji se ovdje uključujete u raspravu mi se čini da sam jedini ja okvirno ili pobliže kao čitatelj upoznat s Freudom. Ali ni to nije bitno. Ono što je zapravo meni osobno na… Pročitaj više »

Coca Corona
Gost
Coca Corona
9 mjeseci prije
Reply to  AlanisM

Alnis kradljivci vremena verbaut iza digitale maske,ignorirat “epopeje”zigmundu, alat u rukam zvijeri,nažalost….
A Jung je i danas mlad.

Coca Corona
Gost
Coca Corona
9 mjeseci prije
Reply to  Coca Corona

P.S.pazi na IP;) kod dugometražnih radoznalaca ,,a la Frojd ,,

rimtu
Gost
rimtu
9 mjeseci prije
Reply to  AlanisM

Bravo, pišeš odlične postove.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
9 mjeseci prije
Reply to  AlanisM

“… raspala bi se davnih dana…” Ma i raspala se, posto to nikad i nije bila nikakava nauka… Danas malo ko ovog smrada cionistickog i smatra “autoritetom”… Ti koji ga smatraju “autoritetom” najcesce su opcinjeni njegovim blebetanjem bez ikakvih naucnih dokaza i “teorijama” koje su apsolutno neponovljive i nemoguce za… Pročitaj više »

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Freud je neizostavni autoritet na području psihoanalize. Dakle, ako prihvaćaš psihoanalitički postupak liječenja kao relevantan, nemoguće je izostaviti njegov utjecaj. Naravno, ukoliko smatramo psihoanalizu krivom metodom liječenja i razumijevanje psihe, onda i Freudove teorije možemo odbaciti. Freud nije imao namjeru biti autoritet na drugim znanstvenim poljima, osim na području psihoanalitičkog… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
9 mjeseci prije

“… Freud je svojom metodom uspio ostvariti nekoliko značajnih kliničkih izlječenja duševnih bolesnika i to je kao takvo u literaturi zabilježeno i općeprihvaćeno….”

Nabrojite 3.

Nece vam biti tesko, jer ste “proucavali” Freuda.
A slazem se i sa kolegicom AlanaisM – da izgleda da ba bas niste nesto podrobno proucavali…

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Među prvima i najpoznatijima: Anna O. (pravim imenom Bertha Pappenheim). O detaljima piše između ostalog i u Tumačenju snova. Nadalje, “mali Hans” jedan od najslavnijih psihoanalitičkih tretmana djeteta. Također više informacija u djelu Tumačenje snova. I konačno: Anna von Lieben (mislim da je ovdje riječ o zajedničkoj pacijentici i sl.)… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
9 mjeseci prije

“… Mogao bih vam ja isto tako predbacivati nepoznavanje psihoanalize i nečitanje Freudovih djela…” U pravu ste… Prije vise od 10 godina citao sam njegovu knjigu Interpretacija snova. Nisam bio odusevljen… I tada i sada sam ubijedjen da se radilo o cistoj manipulaciji, tj bukvalno programiranju citaoca da “razmislja i… Pročitaj više »

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Emma Eckstein se zove djevojka. Mislim da Freud nije izvodio operaciju jer je potpuna neznalica bio u pogledu kirurških zahvata, već jedan njegov prijatelj i liječnik. Operacija je provedena prema Freudovoj preporuci. Prije toga su je liječili čak i kokainom. Freud je naknadno priznao grešku zbog operativnog zahvata. Djevojka je,… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
9 mjeseci prije

“… Emma Eckstein se zove djevojka….”

Tacno.
Hvala.

jfnverfvuweofvrweurv
Gost
jfnverfvuweofvrweurv
9 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

“I tada i sada sam ubijedjen da se radilo o cistoj manipulaciji, tj bukvalno programiranju citaoca da “razmislja i analizira” na njegov nacin.”

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije

Zar nije početna intencija svake znanstvene teorije takva da nas u konačnici pridobije da razmišljamo i analiziramo na način kako ona sugerira. Ne vidim u tome manipulaciju. Cjelokupna povijest filozofije je sazdana od takvog pristupa.

Coca Corona
Gost
Coca Corona
9 mjeseci prije

Od PoGrešnog.štofa

Coca Corona
Gost
Coca Corona
9 mjeseci prije

Silovanje polumozgova s kurtonom demoanalize!

AlanisM
Gost
AlanisM
9 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Ovoliki broj provaxera u situaciji krcatoj lažima, manipulacijama i muljavinama, koja ne može biti posvađanija s mozgom nego što jeste, ili npr. broj vjerovača da 2 aviona mogu srušiti 3 zgrade koje su građene tako da ih avioni ne mogu srušiti i sl, ti je konkretan odgovor da se nije… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
9 mjeseci prije
Reply to  AlanisM

Slazem se.
To je vrlo bitan aspekt.
Ali ima toga jos puno gadnog vezanog za ovu bitangu…

AlanisM
Gost
AlanisM
9 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

U druge sfere njega i njegovog rada neću ulaziti jer nemam pojma.
Ovo sam proučavala sa aspekta propagande. Zbog toga znam neke detalje.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
9 mjeseci prije
Reply to  AlanisM

Slazem se za propagandu… Upravo ta pseudo-nauka tipa “sve je u gacama i djetinjstvu” dovela je do ove sulude materijalisticke grozote – koju njegova cionisticka bratija danas namjerava iskoristiti u tlacenju, pa u konacnici i istrebljenju svih Gojima na Svijetu… Dakle, stvarno je ova bitanga jadan od glavnih kreatora “skrivene… Pročitaj više »

jfnverfvuweofvrweurv
Gost
jfnverfvuweofvrweurv
9 mjeseci prije
Reply to  AlanisM

Moreno je gore dobro rekao, Gurđijev je jači od ovog što nam ga njegova braća uvaljuju kao “oca”.

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije

Izgleda da jedino autor članka i ja imamo određene simpatije prema Freudu 🙂

KISIK
Gost
KISIK
9 mjeseci prije

Zadužili je KLJUČna Riječ!!!!!

rimtu
Gost
rimtu
9 mjeseci prije

Nemoj cenzuru zazivat.

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije
Reply to  rimtu

Ne govorim o sadržaju, nego načinu izražavanja.

KISIK
Gost
KISIK
9 mjeseci prije
Reply to  rimtu

Hehhee

Mölltaler
Gost
Mölltaler
9 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

“Prototip pseudo-naucnika.”

Upravo to. Nešto slično kao i Ajnštajn .

Moreno
Member
Moreno
9 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Dobro, pitanje svih pitanja koje je u članku postavljeno „Kako je moguće da je cijeli svijet u velikoj mjeri progutao priču?“ može se gledat i iz aspekta proizvodnje novca . . . princip je uvik isti . . . ka šta smo bombardirani sa opasnom koronom i cijepivima koja će… Pročitaj više »

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Svijet tako funkcionira oduvijek…nije to baš tako jednostavno ukloniti nepravdu i postići idealno društveno uređenje temeljeno na jednakosti svih; pogotovo društvo utemeljeno na sreći svih uključenih. Zamisli koliko bi se ljudi osjećalo nelagodno da recimo na vlast dođu kritičari virtualne matrice i počnu objašnjavati što je zapravo intuicija i u… Pročitaj više »

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Slažem se s tvojim kritikama trenutnog stanja.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
9 mjeseci prije
Reply to  Moreno

“… neće bit nekoga znatnijega pomaka na bolje prij nego čovječanstvo doživi totalni kolaps u svakome pogledu . . .” Moreno, Ovdje se u potpunosti slazem, premda naravno – nemam pojma da li ce se to desiti… Imam jasan osjecaj da je to neminovno docim… Zato pokusavam kroz diskusiju, povezati… Pročitaj više »

KISIK
Gost
KISIK
9 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

U formi,dragi mi je…BIS

jfnverfvuweofvrweurv
Gost
jfnverfvuweofvrweurv
9 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Izvrsno Istražuj, glavna rečenica: “Pa mozda – nismo “odabrali” – tj nisko iskopali OKO onom kojem smo trebali”, što god to oko bilo.

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
9 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Nisam bas nasao puno o Demiurgu, a nisam ni znao da se radi o AI. Navodno su Arconi AI. Sad ispane da je sve AI. Evo link sa transformacije svijesti:Zašto više nisam svjetlosni radnik – Transformacija Svijesti gdje lik razglaba o Demiurgu. Pitanje je kako je on dosao do toga… Pročitaj više »

Moreno
Member
Moreno
9 mjeseci prije
Reply to  Pera Detlic

Napisa san gori kako se radi o gnostičkim učenjima, spomenija san i Georgija Ivanoviča Gurdijeva . . . predpodstavljam kako si tražija po internetu pa nisi moga nać . . . internet je dobar, ali nije uvik dovoljan. Prij su se palile biblioteke . . . zadnje paljenje na ovim… Pročitaj više »

jfnverfvuweofvrweurv
Gost
jfnverfvuweofvrweurv
9 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Moreno, ti izvrsno vidiš, bez obzira što sam ovo čitao ali moram to honorirati.

The Who
Gost
The Who
9 mjeseci prije

Ova stranica polako prelazi u stranicu veličanja duboke države, cionista, kabalista itd.itd. jer iz dana u dan čitam kako će nam raditi ovo pa ono, kako sve ide po njihovom genijalnom planu kako se žaba polako kuha , šta nas sve čeka itd itd., malodušje se to zove, često pomislim… Pročitaj više »

Max
Member
Famed Member
Max
9 mjeseci prije

Bravo autoru.

Trondhjemite
Member
Trondhjemite
9 mjeseci prije

Meni jedna stvar nije jasna – na portalu je većina komentatora uvjerena da ima znanje, da su to znanje razumjeli i da zna način djelovanja. Ali ja vas pitam: kako možete biti u to sigurni? Zašto je vaše znanje točnije i preciznije od znanja nekog drugog? Zašto ste toliko uvjereni… Pročitaj više »

hiber
Gost
hiber
9 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

Ne nalazimo se u sveprisutnom kaosu već u četvrtom svjetskom ratu koji traje još od 2001. Za ovaj rat nije ni predviđeno da nikada stane. Sada se samo odvija njegova biološka komponenta. Nadalje, sa novom mobilnom tehnologijom koja može da prima i odašilje, privatni život je završio. Sa svakom inačicom… Pročitaj više »

Trondhjemite
Member
Trondhjemite
9 mjeseci prije
Reply to  hiber

Zašto govorim o kaosu a ne svjetskom ratu. Vi pratite svjetski rat od 2001., dok ja ne mogu točno odrediti kada je započelo stvaranje kaosa jer se događaji iz povijesti, između ostalog, koriste za poticanje kaosa. Kaos se stvara radikalizacijom koja je vidljiva na svakom koraku, stvara se napetost i… Pročitaj više »

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

Rat je zapravo tek metafora za nešto sasvim drugo čemu tek treba dati pravo objašnjenje i smisao. Ja bih to radije nazvao “duhovnom situacijom vremena”.

shumadinac
Gost
shumadinac
9 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

Pesimista:
“Nema razloga za brigu – nećemo dugo čekati na odgovor”

Trondhjemite
Member
Trondhjemite
9 mjeseci prije
Reply to  shumadinac

Zar to ne bi rekao optimist? : )

shumadinac
Gost
shumadinac
9 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

Pa baš i ne ako je odgovor nešto što ne želimo – recimo ono što si ti nagovestila.

Hattori Hanzo
Gost
Hattori Hanzo
9 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

Ljudi imaju sve ifo.sa obe strane stvar je kako ih filtriraju.Vecina tu praati i MS i alternativne medije. Nadam se da nisi uputio kritiku ovom portalu jer je jedini ili jedan od malobrojnih koji propitiva,ne uzima stvari zdravo za gotovo i ne mozes ga svrstati u te anti-korona jer se… Pročitaj više »

Trondhjemite
Member
Trondhjemite
9 mjeseci prije
Reply to  Hattori Hanzo

„Tu se diskutira argumentima“. I slažem se i ne slažem se. Koliko je ovdje bilo postavljeno informacija koje su bile pro-korona?   I ovo nije kritika portalu (iako bih mogla i o tome jer postoji velika razlika u odnosu na onaj stari portal), nego je kritika svim komentatorima i čitateljima.… Pročitaj više »

Piretis
Member
Piretis
9 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

U ovoj situaciji jako je teško ostati neutralan. Može se slijepo povjerovati pa se poslije kajati ili odlučiti na rizik, što opet ne isključuje kajanje. Ne znam jel se to meni samo čini ili je stvarno da nam uvijek isti ljudi “žele dobro”. brižno nas savjetuju i guraju nešto prema… Pročitaj više »

KISIK
Gost
KISIK
9 mjeseci prije
Reply to  Piretis

Hvala

Trondhjemite
Member
Trondhjemite
9 mjeseci prije
Reply to  Piretis

„Kako da im vjerujem? Zašto me i ovaj put ne bi zeznuli?“ Zašto bi to značilo strogo priklanjanje suprotnoj struji? Nigdje nisam napisala da treba vjerovati vladi i većinskim medijima, nego sam dovela u pitanje našu uvjerenost da baš mi na ispravan način nadilazimo sve tri razine navedene u tekstu,… Pročitaj više »

čudila se aman ja
Gost
čudila se aman ja
9 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

Meni nisu informacije toliko bitne, nego osjećaj za situacije u kojima netko govori nešto što se tiče i mene.Informacija je,naprimjer, da ti kćer srednjoškolka kaže da je bila s prijateljicom pa zato kasni kući. Bez osjećaja za svekoliku stvarnost ti ćeš to uzeti kao točno.Sa osjećajem za svekoliku stvarnost, ja… Pročitaj više »

Trondhjemite
Member
Trondhjemite
9 mjeseci prije

Izuzetno zanimljiv odgovor. Ovdje se većina komentatora ljuti zato što ih drugi žele diskreditirati s etiketom “ravnozemljaši”, ali zato tim istim komentatorima nije problem zalijepiti drugima etikete poput “sendvičara”, “trolova”, “plaćenika”, “soroševaca”, a sada i etiketu “osobe koje odrađuje kampanju”. Ako ništa drugo, slobodno si mogu dodati još jednu etiketu… Pročitaj više »

jfnverfvuweofvrweurv
Gost
jfnverfvuweofvrweurv
9 mjeseci prije

Hahahaha………..

shumadinac
Gost
shumadinac
9 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

Bravo!

hiber
Gost
hiber
9 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

Jedina stvar koja je bitna kod pro-corone je da je nemoguće da je prešla sa životinja na ljude. To zbog toga što šiljak (ključ) savršeno ulazi u ACE2 ključanicu stanice. Kod drugih korona taj ključ uvijek šteka.

rimtu
Gost
rimtu
9 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

“Koliko je ovdje bilo postavljeno informacija koje su bile pro-korona”? Zašto bi objavljivali neistine? Cijeli mainstream to radi. Ideš u totalnu relativizaciju. Jel moramo biti i politički korektni, pa da nas ima 50/50 i da se koljemo tko je u pravu? Tko nije shvatio korona priču u ovih 10 mjeseci,… Pročitaj više »

Trondhjemite
Member
Trondhjemite
9 mjeseci prije
Reply to  rimtu

Komentar na koji se osvrćete je govorio o argumentima i spominjanje postavljanja pro-korona informacija je samo opaska da smo odmah zauzeli stav suprotan od stava MS medija. I ne znam zašto bismo se klali ako raspravljamo argumentima? Dapače, bilo bi izuzetno pozitivno da smo dopustili prisutnost komentatora koji imaju suprotno… Pročitaj više »

rimtu
Gost
rimtu
9 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

“spominjanje postavljanja pro-korona informacija je samo opaska da smo odmah zauzeli stav suprotan od stava MS medija” Nego kakav bi stav trebao imat prema msm? Ovakvi upisi mi ostavljaju dojam samo dvije stvari, neznanje ili namjera. “Dapače, bilo bi izuzetno pozitivno da smo dopustili prisutnost komentatora koji imaju suprotno mišljenje… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
9 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

“… Koliko je ovdje bilo postavljeno informacija koje su bile pro-korona?…” Zar ne mislite da bi bilo suludo, pored ove poplave “informacija” (lazi) sa pro-korona medija uz nevidjenu cenzuru – jos ovdje prenostiti iste lazi…? Pa dovoljno vam je da u Google ukucate Covid – i dobicete more jedno lazi… Pročitaj više »

Trondhjemite
Member
Trondhjemite
9 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Kolega, pročitajte moj komentar iznad vašeg i dobit ćete odgovor zašto i na koji način sam spominjala “pro-korona” informacije.

Marko Pisarević
Gost
Marko Pisarević
9 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

Mislim da si jako dobro opisao ključni problem oko svega ovoga. Iako bi se dalo o nekim stvarima polemizirati, navoditi razloge i iznositi argumente u prilog vlastitom uvjerenju….ipak bi bilo korisnije razmisliti o svemu još jednom na način kako si ovdje predložio.

rimtu
Gost
rimtu
9 mjeseci prije