Žuti prsluci su iznova otvorili pitanje mogućnosti provedbe nenasilne revolucije

francuska protesti zeleni prsluci
65 komentara

Uvijek i iznova se otvara pitanje kako srušiti truli društveni poredak? Proteklih mjeseci je u fokusu francuski pokret Žutih prsluka koji traži pravedniju raspodjelu dobiti, manje poreze, pravo održavanja referenduma na inicijativu građana i još mnogo toga što bi poboljšalo živote radnika i stanovništva općenito. Vlada ne popušta, a pokret se ograničio na održavanje prosvjednih akcija samo vikendom.

U siječnju je objavljeno da će umjereno krilo Žutih prsluka osnovati stranku i da će se kroz institucije boriti za svoja prava. Inicijativu predvodi Jacline Mouraud, koja je rekla kako je važno da se povede borba protiv klimatskih promjena i da se ljudi okrenu protiv “kulta potrošačkog društva”.

Jacline Mouraud je iz Bretanje i pripada umjerenom krilu Žutih prsluka. Više puta je pozivala na suzdržavanje od nasilja i na pregovore s vladom. Krajem prošle godine je dobila prijetnje smrću od “anarhista kojima se manipulira” zato što je protiv nasilja i za pregovore. Vodeći aktivisti pokreta, Priscilla Ludosky i Eric Drouet, sredinom siječnja su rekli da pokret treba zaštititi od njezinih osobnih i političkih ambicija.

Kako ne bi duljili o sudbini ovog prosvjednog pokreta, pređimo na temu? Je li moguće radikalne promjene postići bez posezanja za nasiljem. Konačno, francuska vlada svake subote na ulice pošalje nekoliko desetaka tisuća policajaca i žandara u punoj borbenoj opremi. Ovo pitanje nije novo i često su osobe poput Jacline Mouraud zbunjivale radništvo i nezadovoljne građane.

Zapravo cijela povijest zapadne institucionalizirane ljevice je bila povijest zbunjivanja i obmane. Točno je da radnik danas nije radnik s početka XX stoljeća bez ikakvih prava, ali nije daleko od toga. S druge strane, mnogi vjeruju kako situacija ipak nije tako kritična da bi se poredak rušio i sve gradilo iz temelja. Tu su i konformisti, koji simpatiziraju prosvjedne pokrete, ali sami ne žele sudjelovati u bilo čemu takve vrste.

Nenasilje kao oblik klasne i političke bobe je rođeno s idejom “dugog marša kroz institucije” i odbacivanjem nasilnog prevrata i boljševičkih metoda od strane njemačkog socijaldemokrata Karla Kautskog i takvo razmišljanje traje do danas.

Jacline Mouraud
FOTO: Jacline Mouraud IZVOR: YouTube

U tom kontekstu je jedan od važnijih datuma u povijesti socijaldemokracije bio kongres SDP-a u Bad Godesbergu, 1959. na kojemu je Willy Brandt otišao tako daleko da je izjavio kako je platforma njemačke socijaldemokracije: “Ne marksizam – da socijalizam i ne nacionalizacija – da welfare state”. Posljedice tog popuštanja i kompromisa su se počele osjećati nakon pada Berlinskog zida i kada su elite vidjele da su mase omamljene i fragmentirane, nakon čega se odbacuju kejnzijanski model i socijalna država, za koju su neki naivno mislili da će preživjeti pad Sovjetskog Saveza.

Uz svu nužnu kritiku Sovjetskog saveza i Kine, nikada ne smijemo zaboraviti da samo zbog te dvije antikapitalističke sile veliki dijelovi Europe i Azije nisu ostali vazali njemačkog i japanskog fašizma, bez njih ne bi bilo procesa dekolonijalizacije Trećeg svijeta. SAD ne bi vladale kao poraženi svjetski žandar koji je u dubokoj unutarnjoj krizi, nego kao neupitni pobjednik. Vladajuće elite bi, bez straha od komunizma, na zahtjeve radničke klase odgovarale mnogo brutalnije i nikakav “welfare state”, kojeg je slavio Willy Brandt, ne bi bio moguć.

Ovdje vrijedi podsjetiti da je 2010. Domenico Losurdo, talijanski filozof, povjesničar, “marksist” i intelektualac objavio knjigu “Nenasilje, borba za mir i obojene revolucije”, gdje govori upravo ono o čemu slušamo danas. Naime, on u mijenjanju društvenog poretka naglašava nužnost izbjegavanja nasilja.

Nenasilje je karakteristika “Obojenih revolucija”, kao programski sadržaj sad već ugašenih pokreta “Indignados”, “Occupy”. Losurdo spominje začetnike antimilitarizma Karla Liebknechta, potom Gandija, Dalaj Lamu, Martina Luthera Kinga, američki pacifizam i druge primjere. Ali on kao da ne vidi da su učinci takvog pristupa bili devastirajući.

Ako se “a priori” odbacivao bilo kakav oblik nasilne pobune, osim nekih početnih izvojevanih “pobjeda” se u suštini ništa nije promijenilo. Stoga dobro treba promisliti kojem obliku nasilja pribjeći, jer ono ne mora nužno biti  oružana pobuna i juriš na “Zimski dvorac”. Osim toga, takva borba bi bila neravnopravna i samim tim besmislena. Imperativ je ne nasjesti na sirenski zov oblika “borbe” kakvu danas nudi Jacline Mouraud, a sutra netko drugi, kako se radništvo i prosvjedni pokreti ne bi doveli u bezizlaznu situaciju i slijepu ulicu u koju bi ih rado uveli “marksisti” trećeg milenija.

Walter Benjamin
FOTO: Walter Benjamin

“Znamo koliko je suza i krvi proliveno u pokušajima da se svijet promjeni revolucijom. Walter Benjamin je 1921. kritizirao nasilje čak i kada ima plemenite ciljeve”, piše Losurdo u svojoj knjizi u kojoj nas vodi ka nenasilju koje će se smjeti upotrijebiti samo onda kada je to potrebno. Radi se, dakle, o začaranom krugu.

Međutim, danas nismo u 1917. i “tradicionalne” metode društvenih promjena se moraju preispitati, prije svega iz razloga zato što pacifizam služi isključivo kako bi, teoretski i materijalno, “razoružale” skupine, nacije i narode koji su puki objekt politike koja želi dominirati. Ta politika se neće povući pred subotnjim prosvjednim marševima ni pred internetskim peticijama. U najboljem slučaju će pristati na neke ustupke, ali radikalne promjene ne treba očekivati.

Društvene promjene su uvijek bile posljedica sukoba. Kada neki društveni poredak ne funkcionira, latentni konflikt prelazi u akutno stanje zbog nastojanja da se iznađe novi poredak koji bi bio vitalniji od prethodnog.

Naravno, bilo bi najbolje kada bi se jedan truli društveni poredak mogao uništiti bez građanskog rata i strahotama koje on nosi sa sobom. Ali unaprijed i iz pukog principa isključiti mogućnost nasilne promjene znači isključiti mogućnost društvene promjene same po sebi. Iz tog razloga možemo reći da se oni koji se deklariraju kao “marksisti”, kao Losurdo u ovom slučaju, zapravo svrstavaju na suprotnu stranu, iz prostog razloga zato što marksizam u svojoj biti revolucionarna politička doktrina.

Marksistički koncept u sebi sadrži i neminovnost nasilne promjene društva, ali nas povijest isto tako uči kako se dualizam klasne borbe pokazao kao prejednostavan i neprimjeren. Mora se iznaći kompleksniji način koji će posvetiti veću pozornost međunarodnom aspektu tog sukoba, kao i sukobu unutar skupina koje u njemu sudjeluju. Iako se Lenjinu mogu pripisati ovi “grijesi”, ipak je zapadnoeuropski “marksizam” bio taj koji je komunizam u praksi pretvorio u “antiimperijalistički pacifizam”. To je vidljivo u programima svih suvremenih “lijevih radikalnih” stranaka u Europi.

Pacifizam nije ništa drugo nego oblik suradnje s vladajućom elitom. Pacifizam i revolucionarni pristup nisu kompatibilni, jer nijedan pokušaj promjene društva ne može predvidjeti razinu nasilja koja bi bila nužna da do te promjene dođe. Losurdo u tom smislu revoluciju želi stopiti s pacifizmom i pokušava izmiriti vraga sa svetom vodom.

Marks
FOTO: Spomenik Karlu Marxu

Demokracija, pacifizam, reformizam i parlamentarizam s duopolom dvije naizgled suprotstavljena tabora su reakcionarni zato što im je jedina uloga da spriječe sukob i uspostave red u odnosima između društvenih skupina, usprkos neprirodnom stanju stvari koje održavaju u životu.

Marksizam je revolucionarna teorija koja zamišlja prelazak iz jednog društvenog poretka u drugi, iako utopijski. Dakle, povezivati ga s demokracijom, pacifizmom, reformizmom i parlamentarizmom, ili institucionalnom borbom, znači odstupiti od njegove prave prirode.

Međutim, ova revolucionarna teorija ima svoj najveći nedostatak, jer nije razradila teoriju koja će dati smjernice za ponašanje u nerevolucionarnim vremenima. Ni Marx, ni Engels nisu bili pacifisti. Marx je oštrom retorikom zazivao pobunu, revoluciju i protiv europske buržoazije i protiv carske Rusije. Engels je blagonaklono gledao na ideju o obaveznoj mobilizaciji masa u “naoružano radništvo”, kako bi se stvorio instrument potreban za provođenje revolucije, kada za to dođe vrijeme. No, opet govorimo o XIX stoljeću i ta se vremena ne mogu poistovjetiti s Europom XXI stoljeća.

Kada govorimo o Lenjinu, tada situacija postaje kompleksnija. Kako bi ga razumjeli, pročitajmo kratki ulomak iz njegovog djela “Socijalizam i rat”.

“Socijalisti su oduvijek osuđivali ratove među narodima kao barbarsko i životinjsko ponašanje. No, naš stav prema ratu je potpuno drugačiji od buržujskih pacifista i anarhista, propovjednika mira. Od prvih se razlikujemo po tome što razumijemo vezu između rata i klasne borbe unutar pojedinih nacionalnih država. Nemoguće je iskorijeniti ratove sve dok se ne iskorijene klase i izgradi socijalizam. Stoga u potpunosti podržavamo i dajemo legitimitet građanskim ratovima koji su progresivni, odnosno onim ratovima koje potlačeni pokrenu protiv tlačitelja. Robovi protiv robovlasnika, sluge protiv aristokracije, radnici protiv buržoazije. Od pacifista i anarhista, mi marksisti se razlikujemo po tome što s točke gledišta Marxovog dijalektičkog materijalizma razumijemo povijesnu nužnost svakog od tih ratova. U povijesti su se događali ratovi, koji su, bez obzira na sve strahote, bili progresivni. Podigli su ljudsko društvo na jednu višu razinu, time što su uništili reakcionarne i štetne institucije. Neki su srušili su najokrutnije tiranine s vlasti. Stoga svaki rat ima svoje povijesne karakteristike na koje trebamo obratiti pažnju”, pisao je vođa Oktobarske revolucije.

Lenjin podsjeća da Marx i Engels ni prema jednom ratu nisu zauzeli neutralan ili pacifistički stav. Uvijek su bili na strani onih čija bi pobjeda doprinijela emancipaciji radništva i širokih slojeva stanovništva. On osobno drži kako se u Prvom svjetskom ratu bilo nemoguće svrstati na “pravu stranu”.

Nije jasan stav njemačkih komunista s početka XX stoljeća, koji su sa svojim antimilitarizmom jednom od najokrutnijih režima u povijesti čovječanstva omogućili da preuzme vlast. U Njemačkoj, koja je bila na koljenima nakon Versajskog sporazuma, ekonomski devastiranoj, zaduženoj i poniženoj, njemački komunisti su si dozvolili luksuz antimilitarizma i predali su zemlju u ruke nacistima.

Marx Engels
FOTO: Marx i Engels

To je jedno od ključnih neriješenih pitanja koje je posljedica nedostatka evolucije izvornog marksizma, koji je najvećim dijelom kritika tadašnjeg kapitalizma i poruka da ga se može srušiti samo revolucijom.

U Losurda je zanimljivo “kritičko preispitivanje nenasilja”. Postavlja tezu o nenasilju, koje u slučaju nužde ipak dozvoljava uporabu nasilja. Takav način promišljanja je sastavni dio zapadne propagande i misao vodilja Genea Sharpa, kojeg zovu Machiavellijem nenasilja i Clausewitzem nenasilnog ratovanja koje se u praksi provodi u “Obojenim revolucijama”.

SAD su najbolje iskoristili Gandijev “nenasilni otpor”. Takvo su “nasilje” propagirali u “Obojenim revolucijama”, dijeleći brošure i upute koje slobodno kolaju internetom. Međutim, uvijek se dođe do točke kada i nenasilni pribjegavaju nasilju. Ali oni tada, kako bi ostali dosljedni, moraju “dehumanizirati” protivnika, kako bi se riješili moralnih dilema i kako bi nasilje koje provode bilo “opravdano”.

Nakon toga, Losurdo pojašnjava suštinsku razliku između šovinizma i patriotizma, ali je to neprimjenjivo kada su SAD u pitanju. Amerika ne poznaje šovinizam u europskom obliku. Američka politika jeste internacionalistička, ali je imperijalistička u ime “demokracije i ljudskih prava” i koristi metode ovisno gdje treba intervenirati. Toj se politici europske vlade nikada nisu uspjele suprotstaviti.

Američkom se intervencionizmu ne možemo suprotstaviti ni šarenim balončićima i zastavama s duginim bojama, kojima u prosvjedima mašu i čelnici europske “ljevice”, a koji potom u parlamentima dižu ruke za vojne intervencije i “doprinos miru u svijetu”.

Marx Engels Lenjin
FOTO: Marx, Engels i Lenjin

Uostalom, postoji više vrsta mira. Mir koji se temelji na ravnoteži snaga koja narodima jamči neovisnost i razvoj. Postoji i mir koji podrazumijeva prihvaćanje podređene uloge, a u takvoj situaciji je razvoj i prosperitet naroda koji na to pristaju nemoguć.

Upravo stoga pacifizam i nenasilje ne pripadaju revolucionarnoj misli. Ovdje se može postaviti pitanje je li čovjek koji odbije antimilitarizam istovremeno postaje militarist? Ne, jer je jedini pravi mir onaj u kojem postoji ravnoteža snaga. Ako to trenutak zahtijeva, kako ne bi trpjeli nasilje treba biti spreman i ponašati se nasilno.

Pacifizam je samo drugo lice imperijalizma. Nekada su misionari iz redova crkve pratili kolonijalne ekspedicije, dok danas to rade nevladine udruge, ali se u suštini ništa nije promijenilo.

Ovaj kratki rezime itekako ima veze sa Žutim prslucima i svim drugim prosvjednim pokretima koji će nastajati i gasiti se, uz vrlo male šanse da išta promjene. Gdje su danas pokreti “Indignados” i “Occupy”? “Obojene revolucije” i “Arapska proljeća” su nešto drugo i ove su revolucije davale željeni rezultat zato što je iza njih stajala obavještajna, financijska, medijska i na kraju vojna potpora.

Stoga se u svjetlu navedenog zapitajmo kolika je mogućnost da u slučaju Francuske bude radikalnih promjena uz pozive na suzdržavanje od nasilja, na pregovore s vladom i apeliranje na važnosti borbe protiv klimatskih promjena i da se ljudi okrenu protiv “kulta potrošačkog društva”. Sve su to pacifističke fantazije koje će ugušiti prosvjedni pokret koji je imao potencijal da bude revolucionaran.

Bad GodesbergDomenico LosurdoEric DroueIndignadosJacline MouraudLenjinOccupypacifizamPriscilla Ludoskywilly brandt
Pretplatiti se
Obavijesti o
65 Komentari
Najstariji
Najnoviji Najviše komentiran
Inline povratne informacije
Pogledaj sve komentare
Dub Miroslav
4 godine prije

Da li netko zna za neku uspješnu ne nasilnu revoluciju do sada u povijesti?!?

giordano bruno
4 godine prije

USA ima veliki uticaj na Evropu, ustvari ona je gvozdena pesnica Bankstersa.
Ku Klux Klan ili Kju-kluks-klan (engl. Ku Klux Klan; poznat i po akronimu KKK ili samo Klan).
Amerika ne poznaje šovinizam u europskom obliku. Američka politika jeste internacionalistička.
U ovoj američkoj državi RASIZAM JE TOLIKI da se crncima preporučuje da je IZBEGAVAJU.
Rasizam je u Misuriju toliko jak da organizacije za građanska prava u turističkim brošurama upozoravaju Afroamerikance da im život može biti ugrožen ukoliko posete ovu američku državu.

kremit
4 godine prije

A da posude onog jenki smutljivca i gada sta zove na rusenje Venezuele i Madura.

eu kolonija
4 godine prije

nažalost bez partizanske diverantske borbe protiv jače fašističke okupatorske vlasti I njihovih pomagača domaćih izdajnika nema ni slobode

Zax
4 godine prije

Nazalost povijest nas uci da se bez nasilja drustvo ne moze mjenjati. Ali kao konformist radije cu pustiti druge da krenu prvi. Nigdar tak ni bilo da nekak ni bilo

rover70
4 godine prije

U članku se kaže da su socijalisti u predratnoj NJemačkoj bili pacifisti, to ne stoji. Bili su sličniji bijesnoj nasilnoj rulji. U stvari u njemačkoj su se sukobila dva socijalizma jedan sa nacionalnim, a drugi sa internacionalnim oblikom. Nacionasocijalisti su bili sposobniji i povjest je ispisana. Zanimljivo je da i nacizam i fašizam u svojoj osnovi predstavljau lijeve ideologije. Kad su se uhvatili Hićo i Brkonja bio je to u stvari bratoubilački rat.

Euro
4 godine prije

mogla bi biti nenasilna. trebaju navuč na svoju stranu vojsku.

Laki Topalović
4 godine prije

Prvo govorimo revoluciji, a ne kozmetičkim promjenama u okviru postojećeg sustava. U ovom slučaju , ako Macron čak i ispuni neke od zahtjeva, ništa se bitno neće u Francuskoj promijeniti. Islamska revolucija je bila pozitivan iskorak Iranaca u povijest i nije bila nenasilna. Prevrati , udari i protjerivanja kolonijalnih sila su sve bili nasilni procesi. Postoji Bolivarska revolucija, dobivena na izborima, ali objektivno nije bilo radikalnih promjena društvenog uređenja. Glavno pitanje je kako bi se ta revolucija trebala provesti? Govoriti danas o “partizanima u šumi” ili skupini entuzijasta s kojima je Castro proveo revoluciju je besmisleno. Moderna verzija Oktobarske revolucije je pridobiti vojsku na svoju stranu, točno, kao što reče @Euro. To se u Francuskoj neće dogoditi, čak i ako Žuti prsluci ne traže nikakvu komunističku utopiju.

Ive iz Pecalbe
4 godine prije

Bez borbe nema ni revolucije ni pobjede a ni promjene.

funny
4 godine prije

smjesno je uopce misliti da ce zuti ili neki drugi prsluci ista promijeniti
ljudi su govna

shumadinac
4 godine prije

Nasilje protiv koga? PROTIV NEISTOMIŠLJENIKA??? I šta smo onda dobili??? Babić je ovde napao pacifizam “iz svih oruđa”, izjednačio je pacifizam u unutardržavnim društvenim procesima i pri otporu spoljnoj agresiji – ne mogu ni da nabrajam šta je sve objedinio. Tako se ne dolazi do ispravnog odgovora. I ako smo za socijalizam ko kaže da moramo prigrliti marksističke metode ako one insistiraju na revoluciji? Ali idemo redom… Pitanje sa početka komentara ukazuje na apsurd nasiljnih promena unutar društva. Prvo da objasnim zašto je nasilje generalno pogrešan pristup. Još su nam sveži u sećanju sukobi 90tih. Da li taj sukob U POČETKU želela većina stanovništva? Nije, želela ih je mala grupa koja ih je odlično iskoristila i malo veća grupa “navijača” – nasilnika (koji sebe zovu nacionalistima) kojima je nasilje bio osnovni motiv (oni generalno vole nasilje ali su tada našli izgovor da “postanu heroji”). Dakle, mala grupa je odredila sudbinu… Čitaj više »

kardinale
4 godine prije

Masoni su duboko etablirani u sve vaznije odluke svake zemlje. Gdje je moc i novac tu su koncetrirani. Naravno pricaju o liberalizmu,33 spola,humanizmu i ljudskim pravima svih vrsta i oblika. Dolazi vrijeme feudalizma, grupica prvo navedenih koji se prezderavaju i veliki dio pucanstva koji se bori od 1 do 31 u mjesecu. Ma sto ja pisem ocean ovoga pise na internetu nista novo.
Laka noc fino sanjajte narode

Emiliano Zapata
4 godine prije

Prestanite s radom totalno!
Nemozes 5 dana u tjednu sluziti robovlasnicima, a 6 prosvjedovat i gubiti oci, sake, glave i sl. te sedmi dan odmarat i vidat rane.

Nostradurus
4 godine prije

Nenasilna revolucija je tema do koje sam na kraju došao kao jedinog rješenja za bolji život građana. ….. Ipak, tokom godina komunikcije sa ljudima shvatio sam da nenasilna revolucija koja bi vodila ka boljem životu velike većine ….. zahtijeva da pojedinci budu točno obrazovani. Međutim, oko 33% ljudi živi bolje u korumpiranom (iskvarenom) sistemu nego u sistemu najboljem za sve. Tih 33% spada u najobrazovanije i najsposobnije. I tako dolazimo do nemoguće misije: da oni koji su najmanje obrazovani i najmanje sposobni trebaju da stvore potrebnu većinu za promjenu i održanje sistema. Od te mase u RH više od trećine čine umirovljenici. Ne znam kako je u Francuskoj. Znači imamo slijdeće nepremostive prepreke: – 66% ljudi najmanje sposobnih i obrazovanih se mora boriti protiv težnji najsposobnijih i najobrazovanijih. – potrebno je ispravno obrazovati 66% ljudi – imati napravljen priručnik i prisliliti ljude da se obrazuju. Temelj svega je spriječavanje političke… Čitaj više »

Son of Alerik
4 godine prije

Tekst na tragu ideologije Radničke fronte. Koju vode ljudi s plaćom od 18 000 kuna (Katarina Paović Vuković, Mate Kapović). Kad već sam autor ne daje upute za revoluciju (citiranje Lenjina ćemo zanemariti), Radnička fronta zna kako: “Mi jesmo i komunisti i socijalisti. Izlazak na izbore jest korištenje institucija buržoaske demokracije kako bi se promovirale socijalističke ideje. To nas neće spriječiti, kada se odnosi snaga promijene, da ukinemo te iste institucije. U ustavu piše svašta. Između ostalog garantira se i pravo privatnog vlasništva. Naravno, ni to nas neće spriječiti da ga jednog dana, kada se odnosi snaga promijene, ukinemo. U Venezueli se nisu dovoljno radikalno obračunali s domaćim neprijateljima, kapitalistima i njihovim pomagačima…Da si TI u Venezueli, sigurno bi bio na toj strani s kojom se trebaju obračunati socijalističke snage…Vjerojatno će to biti slučaj i kada se kod nas zakotrlja priča u tom smjeru.” Dakle, Žuti prsluci su amateri u… Čitaj više »

PPP
4 godine prije

Volio bih čuti koja je to nasilna revolucija uspjela i gdje?

Ovo što se dešava u Francuskoj je rezultat nasilne Francuske revolucije, jer se Macon poziva na istu, a podupiru je opskurne organizacije.

Revolucija u Rusiji je također prošla neslavno, jer da nije, lako bi se održala i danas bi Rusija bila najjača komunistička zemlja, što naravno nije. Jeste jaka, ali nije komunistička, kao ni Kina koja je imala svoju revoluciju poslije 2. svjetskog rata.

Koja je to zemlja uspješna nakon revolucije?

Siniša
4 godine prije

Ukrajina i Venecuela su dva izuzetna primjera uspjeha i neuspjeha….u Ukrajini su u ključnom momentu s lanca pustili izuzetno agresivne grupe i uz puku represiju su proveli revoluciju i uspjeli, manjina je izkoristila tromi i prevaziđeni pacifizam većine i vlasti te nametnula neka nova pravila;u Venecueli ipak nešto drugačije, iz početka mirno pa agresivno i jako arogantno ali je ipak vlast odreagovala kako treba što je homogenizovalo narod i usmjerilo ga ka pozitivnom i odbranbenom stavu. Želim reći nasilje je potrebno da bi se masa animirala u željenom pravcu, ili da bi joj se nametnuo nekakav okvir;onda dolazimo do kontrarevolucije, krvave kao u Ukrajini ili manje krvave kao u Venecueli mada bi i u Ukrajini bila manje krvava da je vlast ispravno postupila te zaštitila državu. Meni je relativan pacifizam vlasti u Venecueli sa jasnim i odlučnim polugama sile i represije zbilja fascinantan i revolucionaran;Gvidu treba ostaviti a ljude oko… Čitaj više »

Lucija
4 godine prije

Occupy je bio pokret koji je uočio probleme.
‘Žuti prsluci” pokušavaju riješiti probleme.
A nije pogrešno ni reći da ih moraju riješiti.

© 2023 – Portal Logično

POVEZANE VIJESTI