fbpx

Cjepiva – ono što ne znamo

Cjepiva

Koliko god se činilo da je na temu cjepiva rečeno sve, mnogo je bliže istini da je još uvijek rečeno malo ili nimalo. U jednome od prethodnih tekstova materijalno je i činjenično pokazano kako se trenutno cijepljenje protiv bolesti COVID-19 obavlja eksperimentalnim cjepivima za koja nisu dovršena klinička ispitivanja i za koja je izdano tek uvjetno odobrenje. Sve je to dakako ono što mainstream mediji kao i pressice raznih stožera, štabova i komesarijata iz dana u dan prešućuju kao što se primjerice u Hrvatskoj prešućuje i to da HALMED – Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode ne radi zapravo ništa osim lupanja pečata na e-mail koji pristigne od Europske agencije za lijekove – EMA o čemu smo također prethodno pisali.

U ovome tekstu naglasak je također na onome što ne znamo, na onome o čemu se ne govori, na onome što se prešućuje, i na onome što je prisutno, te činjenično stvarno, i vrlo, vrlo bitno.  Bilo bi poželjno prema samima sebi upoznati se sa cjepivom koje ubrizgavamo u organizam barem onoliko koliko se upoznajemo sa nekim televizorom ili mobitelom koje kupujemo tražeći tada pregršt informacija o svim mogućim detaljima.

Dokumenti i podaci u vezi cjepiva Comirnaty proizvođača BioNTech/Pfizer korišteni u tekstu ogledni su primjerak, te se  slično odnosi i na druga prisutna cjepiva. „Sažetak opisa svojstava lijeka“ kojeg potpisuje sam proizvođač dostupan je s hrvatskim prijevodom na stranici Europske agencije za lijekove – EMA. Prethodno prikazu sažetka i njegovoj interpretaciji, tek jedna informacija: ako ste mislili da EMA radi nešto više od HALMED-a – prevarili ste se. Na upit hrvatskog zastupnika u Europskom parlamentu Ivana Vilibora Sinčića EMA je odgovorila da pri odobravanju cjepiva protiv bolesti COVID-19 nije radila ništa osim što je doslovno prepisala ono što su same za svoja cjepiva u svojim studijama napisale farmaceutske kompanije pri čemu nije bilo nikakvih nezavisnih potvrda o učinkovitosti i sigurnosti cjepiva. Proceduru odobrenja ovog eksperimenta nad ljudima Sinčić je pojasnio na svojoj web stranici, a sada pogledajmo što kaže „Sažetak opisa svojstava lijeka“ pri čemu se služimo isključivo materijalima koje je objavio proizvođač uz interpretaciju istih u sadašnju stvarnost.

Cjepiva - ono što ne znamo 1

Prvo i osnovno što trebate znati o ovom eksperimentalnom cjepivu jest da se ono naravno još uvijek ispituje. Pod dodatnim je praćenjem što zapravo znači da klinička ispitivanja nisu dovršena. Međutim, ne samo da se lijek dodatno prati nakon što su glavna ispitivanja provedena i nakon što je lijek odobren kao što se to inače radi, nego niti prvotno ispitivanje na temelju kojeg je doneseno uvjetno odobrenje nije završeno. Naravno da se cjepivo i dalje prati, kao što se prati i inicijalna studija, kao što se prate i sve ostale studije, i intervencijske i neintervencijske koje i dalje niču kao gljive poslije kiše jer se otkriva sve više i više nepoznanica i nepotpunosti za koje se nije niti znalo kada se pokretala inicijalna studija.

Prije nego li vas ubodu iglom, morate biti svjesni učinka njenog sadržaja. Ili ne morate? Je li vam to bitno? Jesu li vam dali da, kako u njoj piše, uputu o lijeku pažljivo pročitate prije nego ste zasukali rukav?

Cjepiva - ono što ne znamo 2

Krenimo dalje:

Cjepiva - ono što ne znamo 3

Iz materijala je vidljivo da sadržaj bočice služi za sprječavanje bolesti COVID-19 prouzročene virusom SARS-CoV-2. Dakle, vidljivo je da sadržaj bočice ne služi za sprječavanje ŠIRENJA bolesti COVID-19. Služi za zaštitu pojedinaca koji sadržaj bočice prime tako da potiče stanicu u koju mRNA uđe da stvori virusni protein. Nije doduše jasno je li upravo proteinski ‘šiljak’ virusa taj koji radi probleme. Proizvode li naše stanice proteinski „šiljak“ virusa masovno jednom kad mRNA molekule uđu u organizam – ne zna se. Koliko dugo mRNA molekule opstaju u stanicama, koliko puta će se u jednoj stanici prema jednoj mRNA napraviti tih spike proteina? Ni to se ne zna. Navodno se mRNA molekula brzo razgrađuje.. navodno. Razgrađuje li se tako da se u organizmu stvori onoliko spike proteina kao i kad se zarazimo virusom? Ne zna se. U uputi o lijeku piše da se od cjepiva ne može dobiti bolest COVID-19 jer ne sadrži sam virus, no ne zna se što točno kod ove virusne infekcije uzrokuje oboljenje. Prema nekim studijama i analizama,  a sve više i prema reakcijama na cjepivo, možda je baš spike protein kojeg sad zahvaljujući cjepivu masovno proizvodimo taj koji stvara virusnu infekciju.

Nadalje, iz pregleda informacija o cjepivu u obliku pitanja i odgovora vidimo slijedeću zanimljivu informaciju u kojoj jasno piše da NE ZNAMO mogu li cijepljeni širiti zarazu!

Cjepiva - ono što ne znamo 4

Na temelju kojeg dokumenta kontradiktornom ovome će se uskoro početi odvijati segregacija ljudi na cijepljene i necijepljene? Kako je uopće moguća diskriminacija sama po sebi, a osobito u okvirima službenog dokumenta proizvođača koji sam navodi da učinak cijepljenja na širenje virusa uopće nije poznat? Diskriminacija je moguća dakako, ako iza svega nije riječ o zdravstvenom pitanju, nego o megapolitičkom.

Potom, da ne bi bilo zabune oko toga mogu li se kombinirati cjepiva, kratko i jasno: NE! Cjepiva se ne mogu kombinirati. Klinička ispitivanja nisu napravljena ni do faze kojom bi se ispitalo kako cjepivo djeluje kad se ljudi cijepe s istim cjepivima, a kamo li s različitim.

Cjepiva - ono što ne znamo 5

NE ZNAMO niti postoje li interakcije s drugim lijekovima ili cjepivima što proizvođač jasno ističe. Kako cjepivo interferira s drugim lijekovima – nemamo pojma.

Cjepiva - ono što ne znamo 6

Iz „Sažetaka opisa svojstava lijeka“ vidljivo je dakle da se NE ZNA kakva je interakcija cjepiva s nekim od lijekova, a važno je naglasiti to da su ispitanici iz glavne studije po kojoj je izdano odobrenje morali biti zdravi pojedinci koji ne uzimaju nikakve dodatne lijekove. Ima li kakvih interakcija vjerojatno će se saznati naknadno, bilo unutar neke postojeće ili predstojeće studije, ili iz prijava nuspojava tijekom procjepljivanja populacije, kako god, ali svakako prekasno za one koji će do tada „interferirati“.

Dok nas na pressicama uvjeravaju kako zaštita traje šest mjeseci nakon čega bi trebalo „nadopuniti bon“, odnosno nastaviti sudjelovati u totalitarnom projektu pod imenom „QR-kod“, evo što o trajanju zaštite kaže proizvođač:

Cjepiva - ono što ne znamo 7

Iz dodatnog pregleda informacija o cjepivu u obliku pitanja i odgovora o trajanju zaštite BioNTech/Pfizer kaže:

Cjepiva - ono što ne znamo 8

Prema tome o trajanju zaštite niti o tome kakva je ta zaštita i štite li cjepiva uopće – nema se pojma, i to potvrđuju službeni dokumenti. Kako je nešto o čemu se priznaje da se o tome nema pojma postalo „medicinski temelj“ za segregaciju i diskriminaciju koja se ne smije provoditi ni u kojem, a pogotovo ne u ovom posve neutemeljenom slučaju?

Dok mainstream mediji naviještaju o sigurnosti cjepiva tijekom trudnoće i dojenja pogled na uputu o lijeku kaže da se NE ZNA kako cjepivo djeluje na trudnice, trudnoću i dojenje!

Cjepiva - ono što ne znamo 9

Dakle, ono što se sad otkrilo u animalnim ispitivanjima ne upućuje na to da bi trebalo biti problema, međutim ispitivanja na trudnicama ipak nisu napravljena jer je zabranjeno ispitivati eksperimentalno cjepivo na trudnicama. Dapače, trudnoća je isključni kriterij za ulazak u studiju, a sve ženske ispitanice u reproduktivnoj dobi moraju se obvezati na dvostruku zaštitu od trudnoće u svim protokolima studija.

Štoviše u uputi o lijeku dodatno piše:

Cjepiva - ono što ne znamo 10

Ne bi li trebali malo jasnije dati do znanja potencijalnim primateljima cjepiva da se ne zna kako cjepivo utječe na trudnicu, plod ili dojenče? Možda liječnik to isto ne zna pa preporuči dojilji uzeti cjepivo? Što ako se sazna da se sadržaj cjepiva ipak izlučuje u majčino mlijeko?

Upravo zbog toga u  pregledu informacija o cjepivu u obliku pitanja i odgovora možete pronaći ovu formulaciju:

Cjepiva - ono što ne znamo 11

I za kraj u vezi upute o lijeku: NE ZNA se što će se još ustanoviti jednoga dana kada klinička ispitivanja završe!

Osnova za davanje uvjetnog odobrenja za ovo cjepivo prije svega je politički dogovor, a iza njega kao pokrivač tek je jedna jedina studija koja se spominje u pregledu informacija o cjepivu u obliku pitanja i odgovora:

Cjepiva - ono što ne znamo 12

Studija o kojoj je riječ započela je u travnju 2020. godine, završava u travnju 2023. godine i možete je pronaći na ovoj poveznici.

Što se tiče sveprisutnog spina o 95-postotnoj učinkovitosti valja naglasiti da  95% učinkovitost predstavlja manipulaciju s prikazom rezultata gdje se relativna redukcija rizika (RRR) uzima kao jedina, a ona je zavaravajuća. Stvarni efekt treba prikazati kao apsolutnu redukciju rizika (ARR) ili NNV (potreban broj cijepljenih, number needed to vaccinate), a ti pokazatelji  govore da je korist od ovog cjepiva u smislu sprječavanja bolesti – zanemariva. Podaci o efikasnosti dobiveni su na temelju prvih šest mjeseci kliničkog ispitivanja čije je provođenje planirano tri godine. Što se trenutno događa s ovim osobama na temelju kojih je određena efikasnost cjepiva – ne zna se. Podaci o studiji znat će se tek naknadno.

Ono što je točno iz teksta u pregledu informacija jest to da su u studiju uključene osobe iznad 16 godina u navedenom broju i zaista je osam osoba cijepljenih s ovim cjepivom dobilo COVID-19 kao što su i 162 osobe iz placebo skupine dobile COVID-19. Pitanje koje se postavlja: je li stvarni razlog toga što 18190 osoba cijepljenih s Pfizerom koje nisu dobile virus taj što su cijepljene ili je razlog to što te osobe uopće nisu bile izložene virusu? Protokol cijepljenja ne zahtjeva da se svi cijepljeni izlože virusu. Kako se onda zna da se nisu zarazili zato što su bili zaštićeni cjepivom, a prešućuje se to da se nisu ni mogli zaraziti zbog toga što je moguće da nisu niti došli u kontakt s virusom?  Kako se onda uopće može izračunati efikasnost? Je li moguće da se čak 18163  osobe  iz placebo skupine na placebu nije zarazilo? Prevedeno u postotke 18163/18325 znači da se iz placebo skupine koja nema nikakve zaštite nije zarazilo 99,12% ispitanika! To je ogromni postotak nezaraženih, s obzirom na to da vlada pandemija. Čemu onda uopće cjepiva?

Dodatno, ako se cjepivo smanjilo broj simptomatskih slučajeva, nije li to problem? Tim više bi cijepljeni mogli biti opasni asimptomatski prenosnici što je cijelo vrijeme službeni narativ, a za koje asimptomatske prenosnike nije sigurno nose li virus ili ne. Tako se zapravo cijepljenima koji su asimptomatski prenosnici planira dopustiti slobodno kretanje i ulazak u zatvorene prostore bez nužnosti poštivanja epidemioloških mjera dok se necijepljenima koji su također asimptomatski prenosnici kane ograničiti ili uskratiti temeljna prava. Ima li dakle projekt „QR-kod“ medicinsku podlogu? Nema.

Završno, cijenite sebe barem onoliko koliko cijenite svoj televizor ili mobitel –  informirajte se. I pitajte se: ako ne postoji nikakav temelj za podjelu ljudske vrste na kodirane i nekodirane, a razvidno je da ne postoji, što se iza svega krije?

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
181 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
4 mjeseci prije

vidi bozje volje sa kosom u ruci, kome li se danas smijesi;)

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
4 mjeseci prije

Nema problema za vecinu komentatora ionako ce pobjec na sigurno selo (suma i planine) gdje ih porezna, policija, vojska, specijalci, dronovi i terminatori nikad nece pronac.

ratm
Gost
ratm
4 mjeseci prije

Ja bježim kod talibana u Afganistan. Vračam se u špilju!🏃

ratm
Gost
ratm
4 mjeseci prije
Reply to  ratm

……….. 🏃

Antiglobalist
Gost
Antiglobalist
4 mjeseci prije
Reply to  ratm

Ako nisi muslić,ode ti glava.

Moshe Taliban
Gost
Moshe Taliban
4 mjeseci prije
Reply to  ratm

dobra ideja valjda još puše one nargile sa opijumom i hashishem od kojih dožive 120 godina dok naši narkomani ne uhvate ni 40 sa modernim injekcijama

ratm
Gost
ratm
4 mjeseci prije
Reply to  Moshe Taliban

Opijum i hashis puše? E, sad me nitko neće zaustaviti da odem tamo! 🌛

fnvesfvuserufesrnaen
Gost
fnvesfvuserufesrnaen
4 mjeseci prije

Hahaha, opet seljaci krivi……….

KISIK
Gost
KISIK
4 mjeseci prije

To ti je gradsko dite.
Ne cvikaj genetacijo/atomci

fnvesfvuserufesrnaen
Gost
fnvesfvuserufesrnaen
4 mjeseci prije

On je varan ko i ti.

Sam
Gost
Sam
4 mjeseci prije

Hahaha.
Nekad znas i ti hlupiti ali vise puta pogadjas u centar.
Haragei?????

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
4 mjeseci prije

Mrs od mene slugo satane

Marsovac
Gost
Marsovac
3 mjeseci prije

Pobjeci je greska, toje samo kratka odgoda. potreban je isto toliko snazan odgovor, kao sto je i napad.

Malomorgen
Gost
Malomorgen
4 mjeseci prije

svima se smiješi….. 😎

sječam se u jna…. sve su nas cijepili, rekli smo jim konjske injekcije….
no nešto drugo…. u 12 mjes. armije….. ne sečam se da se ijedan vojnik razboleo, vručina, gripa…. nič
a bilo nas je 800 u kasarni…
malo čudno kad pomislim?…… 😒😒😒

Mlata
Gost
Mlata
4 mjeseci prije
Reply to  Malomorgen

Ne smeš odavati brojno stanje! Zaboravio?

Malomorgen
Gost
Malomorgen
4 mjeseci prije
Reply to  Mlata

jaoooo….. vojni sud…. 😂😂😂

Malomorgen
Gost
Malomorgen
4 mjeseci prije
Reply to  Malomorgen

samo vezist…… shumadija.. 😎

Malomorgen
Gost
Malomorgen
4 mjeseci prije
Reply to  Malomorgen

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
4 mjeseci prije
Reply to  Malomorgen

1.Trol si
2.niko se u jna protiv gripe nije cjepio
3. Tjelovjezba, boravak na cistom zraku i redovita organska hrana

no comment
Gost
no comment
4 mjeseci prije

comment image

Mr.T
Gost
Mr.T
4 mjeseci prije
Reply to  no comment

+…………

MATIJA EMANOVIĆ
Gost
MATIJA EMANOVIĆ
4 mjeseci prije

GAMAD, A GAMAD SE UNIŠTAVA.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije

Ala naslova…ne znamo mi NIŠTA o tom cjepivu. Jer nema analize sastava relevantnih laboratorija…ono što bi svaka država trebala imati. Ili zavod. Ili bolnica. Iz Dubrave uklonili i mikrobiološki lab. Nikome nije čudno. Nikome ne fali. Na drugoj strani – nikoga ni ne zanima sadržaj?!! Ni one koji dijele cjepivo…… Pročitaj više »

Moreno
Member
Famed Member
Moreno
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Je, sve je tako, ali kako oni uspiju sve to napravit pa zajebat miljarde ljudi u svitu ili miljune ljudi u Hrvatskoj, ako nemaju znanja koja mi nemamo . . . ?

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

jednostavno rodijak moj, jednostavno. samo triba imat na umu da neki za razliku od svih ostali nisu ograniceni, bez obzira bili ti svi ostali visoko obrazovani ili ne. ljudima jos nije jasno da su vec od malih nogu “cijepljeni”, al’ u glavu rodijak, u glavu. da, i kao takvi ponasaju… Pročitaj više »

Moreno
Member
Famed Member
Moreno
4 mjeseci prije

Jasno mi je kako su sve indoktrinacijske radnje od rođenja odrađene, ali opet ostaje pitanje kako je um toliko pomućen . . . to tvoje objašnjenje sa kojim se slažen je okay na racionalnoj razini, ali onda se očito ne slažemo kako se odgovori ne nalaze u području racionalnoga .… Pročitaj više »

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

prateci tvoje komentare, slazemo se mi i vise nego se na prvi pogled cini, samo sto je svako malo na svoju ruku. nije to tako ni lose sve dok je emocija pod kontrolom, da. ljudi kao prvo moraju sami spoznat da postoji realnost iza realnosti, kad to spoznaju, shvate i… Pročitaj više »

Moreno
Member
Famed Member
Moreno
4 mjeseci prije

Možda ja nejasno pišen, a možda ti samo slabo pratiš . . . pisa san i prij kako je um moj, ali sve misli nisu moje, čak bi moga reć kako i velika većina misli nisu moje . . . provaj doć u stanje bez ikakvih misli pa ako izdržiš… Pročitaj više »

Jadranka S.
Gost
Jadranka S.
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

“Zavirit sam u sebe.”
ISTINA!
Između misli je mir!

Jadranka S.
Gost
Jadranka S.
4 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S.

“Hočeš mir, budi mir.”

Puž
Gost
Puž
4 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S.

“Hočeš mir, budi mir.”
Bravo! Mir kao i kaos dolaze iz nas. Hočeš promijenu u svijetu? PRVO promijeni sebe.

Floskuletina
Gost
Floskuletina
4 mjeseci prije
Reply to  Puž

ništa otoga

Jadranka S.
Gost
Jadranka S.
4 mjeseci prije
Reply to  Puž

Istina…….

umorni
Gost
umorni
4 mjeseci prije
Reply to  Puž

Potpisujem. Svjedok sam tome. promjenio sam svijet u kojem živim.

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
4 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S.

“Zavirit sam u sebe.”

dà, i za svaki slucaj pripremit lavor, jer moglo biti suza i suza;)

Jadranka S.
Gost
Jadranka S.
4 mjeseci prije

I SLOBODA!!!!!
BESKRAJNA LJUBAV!!!!
BESKRAJNA LJUBAV JEDINA NE ISTINA!!!!

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

“. . . provaj doć u stanje bez ikakvih misli pa ako izdržiš više od nekoliko minuti dobar si, bolji si od mene . . .” ajmo reci da ovo nisam procitao;) a sto se tice tzv. uma, za utjehu moglo bi se reci: procesor je moj ali program bas… Pročitaj više »

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
4 mjeseci prije

“tko sam i sto sam ja?”

Bezvremenski i vanprostorni promatrač.

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
4 mjeseci prije
Reply to  rimtu

nije lose, boga mi nije nimalo, i to mocan promatrac.
da, sreca moja pa ne znam sto sam sve sposoban;)

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
4 mjeseci prije

Sposoban si puno više nego što misliš. 🙂

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
3 mjeseci prije

Jbt…

No nekako mi se čini da takvi nemaju potrebe izjavljivali takve stvari, a kamoli pisati to po portalima… 😏

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
3 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Imaju.
Pomoći nesvjesnima podići razinu svjesnosti.
Različitim načinima, uglavnom informacijama koje povećavaju znanje, koje pak utječe na razinu svjesnosti.

Jadranka S.
Gost
Jadranka S.
4 mjeseci prije
Reply to  rimtu

ISTINA!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jadranka S.
Gost
Jadranka S.
4 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S.

MIRNI PROMATRAČ!!!!!!

Moreno
Member
Famed Member
Moreno
4 mjeseci prije

Može se reć kako svi programi nisu moji umisto onoga kako sve misli nisu moje . . . 🙂
Ali ti pojam ”odgovornost”mi se nekako ne uklapa u u relaciju duh – um – materija . . . nekako mi je stranjska toj relaciji . . . 🙂

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

dobro je rodijak, kontam, al’ dajmo i drugima priliku;)

Puž
Gost
Puž
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

…”um vrti non stop”… To mu je i svojevrsna zadaća, prepoznavanje obrazaca i minimaliziranje opasnosti dok traži hranu. No problem nastaje, kao što ste dobro uoćili, kada pustimo um da bude gazda. A um to zapravo uopće nije u stanju. Dapače, da um mora procesuirati samo jednu stotinu naših tjelesnih… Pročitaj više »

Moreno
Member
Famed Member
Moreno
4 mjeseci prije
Reply to  Puž

Tako nekako . . . za to kako um triba bit sluga čoviku san puno puti napisa za kad um preuzme čovika kako je konj uzjašija jahača . . . A ovo za srce i um san puno puti pisa u punoj verziji, samo mi se neda svaki put ponavljat,… Pročitaj više »

Alan Ford
Gost
Alan Ford
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Može li se onda tu govoriti i o jedinstvu kognitivne i emotivne inteligencije sa ljudskim duhom, tj. humorom?

Moreno
Member
Famed Member
Moreno
4 mjeseci prije
Reply to  Alan Ford

Kognitivno i emotivno su relativno jasni pojmovi, ali njihova inteligencija je neka meni nejasna izvedenica . . . Također šta se tiče ljudskoga duha i humora tu bi tribalo najprij usuglasit šta je to duhovnost, a šta duhovitost jer to nisu istoznačnice . . . Općenito, kad upadnemo u rubna… Pročitaj više »

Alan Ford
Gost
Alan Ford
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Ok. Mislio sam na tu na duh=duhovnost, humor=duhovitost. Ono što nas čini ljudima. Ja kognitivnu razumijem kao racionalnu inteligenciju. Emotivnu više kao empatiju plus ono što si nazvao gore intuicijom. Kada se u nekom području ne poznaju činjenice, teško je racionalno razmišljati – tu onda uglavnom prevladava osjećaj kako bi… Pročitaj više »

KISIK
Gost
KISIK
4 mjeseci prije
Reply to  Alan Ford

Usput🙃…….

Mlata
Gost
Mlata
4 mjeseci prije
Reply to  Puž

Stomak bato, stomak! Ako si nešto naumio uraditi a nešto slično grču u želudcu onda batali to…siguran znak

Jadranka S.
Gost
Jadranka S.
4 mjeseci prije
Reply to  Puž

Tako je!
Srce treba slušati!
Život po srcu, srce sve zna!

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  Puž

Srce/svjesnost.

KISIK
Gost
KISIK
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Evo me na sudu.
“Zavirio” sam (malo) u sebe- i odmah biše za voajerizam optužen.
Braniću se šutnjom.

Puž
Gost
Puž
4 mjeseci prije

ljudi kao prvo moraju sami spoznat da postoji realnost iza realnosti,”
!!!!!

Što višu i širu perspektivu postignemo to bolje možemo shvatiti i prihvatiti bilo što! I tako imati unutarnji mir, koji je preduvjet za pravilno odlučivanje i djelovanje.

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
4 mjeseci prije
Reply to  Puž

samo potreba, potreba je put ka visim spoznajama, slicna potrebi zednog za vodom, da. kad krenemo tim putom nitko nas ne prati;)

Jadranka S.
Gost
Jadranka S.
4 mjeseci prije

Istina!…

Mrčikola
Gost
Mrčikola
4 mjeseci prije

pozitivni, onaj koji se bavio stvarima koje ste Ti i Moreno dotakli zna koliko je, blago rečeno, zajebano upustiti se u to…ogromna želja i krajnja ozbiljnost su preduvjeti ali sa njima ne možeš ništa ako se nisi oslobodio većine strahova, racionalnih i iracionalnih, a kada ovo “odradiš” ostaje ti još… Pročitaj više »

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
4 mjeseci prije
Reply to  Mrčikola

hvala, al’ ajmo ovako: sto moze spoznati moje ja moze i tvoje;)

KISIK
Gost
KISIK
4 mjeseci prije
Reply to  Mrčikola

Di me nađe!

Njoko 9
Gost
Njoko 9
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Pripadnuti su, a pripadnut čovik nije u stanju zdravo rasudjivat, a i ego tu igra veliku ulogu. I oni sta skuze da su falili nece to priznat. Pripali se prilade.

KISIK
Gost
KISIK
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Zaboravit racio..počinju racije na globaloj razini…iliti svjedoci smo u vremenu…pa ko koju dimenziju dofati 🙃
Otupili smo…obajetili…oblehali…nastavi dalje po volji…

…i da nema nam nazad i ovako i onako.svakako.
A da je neko bolje knjige imao na uvid.to je sigurno ko moje dobre želje tebi.
Živio !

fnvesfvuserufesrnaen
Gost
fnvesfvuserufesrnaen
4 mjeseci prije

Programiranje traje u prvih sedam godina života, dijete bude programirano već u vrtiću a onda se to nastavlja osnovnom i onda je već izgubljeno za samog sebe a ono misli da je slobodno. Ima djece koja ne žele primiti program, svojeglava su, e ti jedini valjaju za vidjeti istinu.

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
4 mjeseci prije

korektno, a o genetskom programiranju mozemo i drugom zgodom;)

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
4 mjeseci prije

sorry, moja greska, mislilo se na urodjeno genetsko programiranje.

Mölltaler
Gost
Mölltaler
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

“kako oni uspiju sve to napravit pa zajebat miljarde ljudi u svitu”

Vrlo jednostavno. Uz pomoć medija u kojima ključnu ulogu igra TV koji se poput nekakvog oltara nalazi u svakoj kući i stanu.

Moreno
Member
Famed Member
Moreno
4 mjeseci prije
Reply to  Mölltaler

Znan, nisan pita za čašu iz koje je neko popija otrov nego kako se uspija otrovat . . . ili preformulirano, kako uvjerit mase da u čaši more bit samo piće, a ne i otrov . . . pa da mi i stara majka da nešto u čaši da popijen… Pročitaj više »

promatrač
Gost
promatrač
4 mjeseci prije
Reply to  Mölltaler

Bez medija sa TV na čelu ovo im ne bi prošlo nikada. Oni su ključni igrači.
Da mi imamo barem jednu TV, barem jednu iako manju…

fnvesfvuserufesrnaen
Gost
fnvesfvuserufesrnaen
4 mjeseci prije
Reply to  Mölltaler

Nije oltar, dinamička fotonska petlja promjenjivog inteziteta u tv ekranu podsjeća resurs atavizmom na logorsku vatru predaka i promjene inteziteta plamena.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije

A postoji još jedno objašnjenje: upućivanje podsvjesnih poruka. A prekratkih da bi bile svjesno registrirane.
Staro desetljećima.

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Koliko primjećujem uglavnom se bodu jer misle da neće moći putovat (a izbjeglice-migranti putuju bez dokumenata) ili da će dobit otkaz, a jedina plaća u kući. Ima ih koji se cijepili da mogu po jeftinije ljekove u pogranične drzave. Jako mali dio uglavnom metuzalema koji su vec jednom nogom u… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Pera Detlic

Umro prvi čovjek koji se cjepio u V. Britaniji. 80 godina. Imenom William Shakespeare.
Samo kažu nije od cjepiva.
Ali ne i od čega je umro.

Kao što je bilo predviđeno. Tko će za te jadnike tražiti i raditi obdukcije?

Sam
Gost
Sam
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Da,i kazu na indexu neki,neka se spreme braca Grim a zatim Andersen.
😀

fnvesfvuserufesrnaen
Gost
fnvesfvuserufesrnaen
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Mucke je ostavio ovaj doba uradak na Bitšute: “What do you think? Does this change your view on the events of 2020?”

Mucke
Gost
Mucke
4 mjeseci prije

I znas koliko ih je pogledalo?Nemaju oni vremena za to ,propustit ce napisat koji komentar pa nece postati
” famed member” .

Sam
Gost
Sam
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Pa Lucy sakri par doza a mi cemo nekako to doturiti do kakvog toksikoloskog instituta kad-tad.
Ima li iko tu mogucnost,skloniti na stranu makar polupraznu dozu?
Neko ce vec uspjeti analizirati sastav.
@nonwo javi se,@ neznanje javi se.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Sam

Lijepo da vjerujete u moje provalničke sposobnosti…😃
Ili sposobnost uvjeravanja? ☺️

Sam
Gost
Sam
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Pa smuljaj nesto ako si u blizini.
Snadji se za sve nas.

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  Sam

Ne misliš valjda da bi @neznanje to učinio?
On je njihov.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Kad sam ja tvrdila da sam JA kvalificirana z analizu cjepiva?

Nek daju Sladoljevu par bočica?
Da se ne baci… 🙃

Martin
Gost
Martin
3 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

tps://www.bibliotecapleyades.net/ciencia3/ciencia_coronavirus361.htm. drugi put

Picajzl
Member
Famed Member
Picajzl
4 mjeseci prije

Odličan članak, pokazuje kako birokratki sustav funkcionira, nit struke nit znanja, i bez obaveza, i tko im što može, uhljebi najgore vrste, ali za posljedice nisu odgovorni.
Mali dodatak (friško o cenzuri),Project Veritas:
https://www.youtube.com/watch?v=Requt9zXN04

ratm
Gost
ratm
4 mjeseci prije
Reply to  Picajzl

Treba napraviti jednu dobru deratizaciju štakora. Posebno onih debelih, uhljebljenih. 💀

bumbar
Member
Famed Member
bumbar
4 mjeseci prije
Reply to  ratm

“Otrovi za štakore se izrađuju s odloženim djelovanjem, zbog čega štakori umiru tek za nekoliko dana nakon njegove konzumacije, a za odlaganje djelovanja otrova postoje opravdani razlozi. Naime, kada bi otrov imao trenutno djelovanje, deratizacija bi bila potpuno bezuspješna, jer već prvi štakor koji bi pojeo mamac i pao mrtav… Pročitaj više »

Njoko 9
Gost
Njoko 9
4 mjeseci prije
Reply to  bumbar

Znaci da smo mi za njih stakori tj. gamad jer su nam uvalili otrov sa odgodjenim djelovanjem. Ovo sto im ljudi umiru neposredno nakon “cijepljenja” im nije bilo u planu

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  Njoko 9

Tako nekako.

Moshe
Gost
Moshe
4 mjeseci prije
Reply to  bumbar

pobiju više mački nego štakora,nek uklone monguse ,pomognu poskocima i mačkama i neće štakori radit probleme ,moj susjed lovi mačke u vršu i ubija,zmijama odsjeće glavu bez da promisli ni koja je to vrsta pa kuka da mu mišvi jedu golubove koje uzgaja…dabogda njega pojeli a vjerovatno i hoće ,Nisu… Pročitaj više »

Puž
Gost
Puž
4 mjeseci prije
Reply to  Moshe

Susjed ubija mačke? prijavi ga ODMAH! Mačke su odnedavno dobile bolji status, možda su i zaštićene zakonom po novom. Nemoj ga poslati meni jerbo bi mogao završiti u zatvoru zbog teškog fizićkog ozljeđivanja!!!
Stvarno je grozno kolko smo nazadna zemlja po nekim pitanjima

Moshe
Gost
Moshe
4 mjeseci prije
Reply to  Puž

čekam da ga uhvatim na djelu jer ovi dolaze samo na gotovo a nemogu jer vršu drži u konobi gdje mogu uči mačke al ne i čovjek ,trebali bi nabavio onu endoskopsku kameru i snimit ga

Puž
Gost
Puž
4 mjeseci prije
Reply to  Moshe

Ako se iz te lokacije čuju zvukovi mučenja snimi tak, iz vana s mobitelom. Mislim da je to dost za prijavu. A i bilo bi super da možeš možda nać nekog ko je to vidio kao i ti pa da imaš i svjedoka… imaš kakvu dobru udrugu za zaštitu životinja… Pročitaj više »

Field
Gost
Field
4 mjeseci prije
Reply to  Puž

Jbt koji je to maloumnik. Odmah ga lopatom po glavi, daj njegovu adresu udruzi Levijatan. Da Bog da njega hvatali u vršu i mučili ga do smrti!

otpisani
Famed Member
otpisani
4 mjeseci prije
Reply to  bumbar

“…prvi štakor koji bi pojeo mamac i pao mrtav nakon obroka, uplašio bi i odvratio ostale štakore i ovi bi se razbježali bez da dotaknu ponuđenu “hranu”. Da, ali si tu zanemario bitnu stvar – inteligencija mnogih ljudi nije na nivou inteligencije štakora i zato imnamo situaciju gdje ljudi hrle… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
4 mjeseci prije
Reply to  otpisani

“… inteligencija mnogih ljudi nije na nivou inteligencije štakora i zato imnamo situaciju gdje ljudi hrle po dozu otrova, ubijeđeni da uzimaju lijek … iako ima mnogo “štakora” koji vrište i upozoravaju na smrtonosnu prevaru….” Da… Upravo tako zgleda… Mejdutim, ocito je da nije do one “inteligencije” koja se mjeri… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
4 mjeseci prije
Reply to  Picajzl

“…. Mali dodatak (friško o cenzuri),Project Veritas…” Strasno je koliko je to otvoreno – a jos strasnije je sto ogromnom broju tikvana ovaj zlocin – globalnih razamjera (dakle sve tzv “drzave” svijeta) – jos nikako nije vidljiv… A kako rece ovaj na Veritasu – ocito je namjera da se zlocinacka… Pročitaj više »

Jubei
Gost
Jubei
4 mjeseci prije

Indijska varijanta covid-19 ne postoji kaze Svj. zdrastvena organizacija(WHO) i Indijska vlada
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1717876 , to naravno ne smeta monstrume da dizu paniku u medijima lakovjernim ljudima.
Ne postoji nijedna al to je druga prica ….

odddball
Gost
odddball
4 mjeseci prije
Reply to  Jubei

takva su vremena da svatko danas link ima,… pročitaj još jednom , samo kažu da ne postoji soj covida koji WHO označava kao “Indijski”

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  odddball

Ne postoji niti jedan soj ove prevare.

RENEW
Gost
RENEW
4 mjeseci prije

Gre se za to, da so jim hekerji ukradli podatke in objavili. Tako lahko ugotovimo, da je mRNA v njihovih cepivih pokvarjena. Iz tega bomo dobili pokvarjene beljakovine. Pokvarjene beljakovine bodo v njihovi čredi (človeške ovce in krave) povzročile, da bodo imeli ljudje polno prionov. Takrat Putinu ne bo preostalo… Pročitaj više »

Puž
Gost
Puž
4 mjeseci prije
Reply to  RENEW

I ko bu nahrdal? Mali čovek, a među njim ima i poštenih i dobrih ljudi koji ne podržavaju parazitizam….

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  RENEW

Ali mi sa ovih prostora nismo nikad nikoga tlačili. Zapravo cijela Ist. EU.
Bili smo zauzeti vlastitim preživljavanjem.
Nismo išli niti u Križarske ratove!
Hm…možda bi o ovome trebalo bolje razmisliti…

umorni
Gost
umorni
4 mjeseci prije

Blago budalama.

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
4 mjeseci prije
Reply to  umorni

aa – amen!

A neg.
Gost
A neg.
4 mjeseci prije

Homo sapiens je navodno istrijebio neandertalce a cijepljeni će sigurno istrijebiti necijepljene.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  A neg.

Ne zna se. Moguće.
Možda je samo bio otporniji na neke bolesti.
A možda efikasniji u lovu, pa Neandertalci nisu imali što jesti?

ncvbdsebfvzesrifzaeb
Gost
ncvbdsebfvzesrifzaeb
4 mjeseci prije
Reply to  A neg.

+………………………..

RENEW
Gost
RENEW
4 mjeseci prije

UMRLO JE 4.000 TELADI

Vektorska cjepiva: Rizik od smrti već poznat iz cijepljenja teletacomment image

Pixabay

Izvješća o trombozama nakon cijepljenja koronom s djelomično smrtnim ishodom nažalost su brojna. Proizvođači vektorskih cjepiva iz AstraZenece i Johnson & Johnson čak su i sami upozorili na opasnost i prepoznali vezu kao “vjerojatnu”. Eksplozivno: Opasnost je možda poznata već godinama. Skandal iz 2014. godine oko cjepiva za goveda trenutno daje povoda za špekulacije u ovom smjeru. Jesu li farmaceutske tvrtke i njihovi politički poslušnici izlagali masu ljudi riziku zbog njihovog boljeg znanja?
2014. godine oko 4.000 teladi umrlo je nakon cijepljenja serumskim PregSure BVD iz Pfizera, izvještava corona-transition.org . Očito su antitijela prenesena s brana na telad . Kobne nuspojave pripisane su činjenici da su stanične linije bubrega goveda, tj. Stanice iste vrste, korištene za proizvodnju cjepiva. Oni su pokrenuli ono što je poznato kao „ znojenje krvi “ kod teladi , pri čemu se također mogu pojaviti krvarenja iz očito netaknutih područja kože. Tijekom pretraga utvrđeno je da je teladima nedostajalo krvnih pločica odgovornih za zgrušavanje krvi, a dijagnosticirana je i trombocitopenija.

oglašavanje

comment image

Najviše zahvaćene žene mlađe od 60 godinaJohnson & Johnson i AstraZeneca nedavno su upozorili upravo na ovu bolest u vlastitim pismima upozorenja, u kojima su prepoznali povezanost sa svojim cjepivima kao “vjerojatnu”: primijećeno je cijepljenje COVID-19 cjepivom Janssen suspenzija za injekcije. Uzročna povezanost s cijepljenjem smatra se vjerojatnom. Slučajevi su se dogodili u prva tri tjedna nakon cijepljenja, uglavnom kod žena mlađih od 60 godina “, piše Johnson & Johnson u travnju i AstraZeneca gotovo od riječi do riječi:”Uzročna veza između cijepljenja Vaxzevrijom i pojave tromboze u kombinaciji s trombocitopenijom smatra se vjerojatnom. 
Cjepiva protiv korone izrađena su od ljudskih fetusaSlično kao i cjepivo protiv goveda u to vrijeme, gdje su se stanice goveda koristile za izradu seruma, cjepiva protiv vektora corona iz AstraZeneca i Johnson & Johnson također se izrađuju od ljudskih stanica iz pobačenih fetusa , kako pokazuje grafikon Instituta Charlotte Lozier Stoga je trebao biti poznat problem moguće autoimune reakcije prijenosom antitijela. „Dokaz da ove otrovne antitijela iz majke BNP teladi također priključiti na stanične linije koja se koristi za proizvodnju cjepiva je jasan dokaz za nas da je cjepivo uzročno uključen u razvoj bolesti”, zaključio je jedan stručnjak iz Institut Paul Ehrlich o slučaju mrtvih teladi.
Nazire se skandal: između nemara, pohlepe za profitom i nesposobnostiJe li se ta opasnost namjerno nije riješila unaprijed ili se jednostavno zanemarila? Je li to zbog znanstvene nesposobnosti što toliko ljudi umire nakon cijepljenja? Ili je to čista pohlepa za profitom? Pitanje je li postupljeno iz nehaja ili namjerno ostaje za razjasniti. Ako se pokaže da je ta kobna nuspojava namjerno prihvaćena, ovdje se možda nazire vrlo ružan skandal.

Moreno
Member
Famed Member
Moreno
4 mjeseci prije
Reply to  RENEW

Postupljeno je s namjerom i bezobzirnošću u svrhu postizanja drugih ciljeva odnosno zadržavanja postojeće i sticanja daljnje kontrole nad čovječanstvom. I ovde u Hrvatskoj stožeristi urbi et orbi govore o cost benefit obrascu ka da se radi o zalivanju poma. Drugi dilovi sistema će se pobrinit da se ne evidentira… Pročitaj više »

Maki
Gost
Maki
4 mjeseci prije

Hrvatska, BIH, Srbija i ostale porobljene drzave ex yu nemaju institute, kadar, opremu… Za ispitivanje sadrzaja cjepiva tako da se slijepo “vjeruje” na rijec farmako mafiji koja proizvodi cjepiva i postupa se po “preporukama” (naredjenjima) zlocinacje WHO sto ce u konacnici rezultirati katastrofom (sto ocigledno i jeste cilj)

KISIK
Gost
KISIK
4 mjeseci prije
Reply to  Maki

To nije cilj…samo usputna stanica:zabava za publiku na peronu 6:)
I tako do2030/ do ustoličenja one digitalne vlade.i svrga ostalog….štaš?!
Iza leđa nam pletu digi-mrežu.
Borg im mamu!

Moshe
Gost
Moshe
4 mjeseci prije
Reply to  Maki

Hrvatska ima institut full opremljen opremom i stručnjacima al nerade več godinama zbog nečjeg muljanja iz vani uz podršku domačih izdajnika.

Maki
Gost
Maki
4 mjeseci prije

Ne zna se koliko dugo cjepivo “stiti” od “virusa”. Pa u tom slucaju po preporukama zlocinacke WHO (svjetske “zdravstvene” organizacije) cjepiva “oboljelim” treba davati bar 4 puta godisnje, a moze i cesce (za svaki slucaj)! Cjepit sve redom dok se gojima imuni sistem ne raspadne.

B7ranko Spehar
Gost
B7ranko Spehar
4 mjeseci prije

99 posto hrvata nikad ne pročita niti jedno uputstvo za tv.ili mobitel niti zna rastumačit brdo kratica,jedva da nauče koristit daljinski.

odddball
Gost
odddball
4 mjeseci prije
Reply to  B7ranko Spehar

gle, u RH ima 31,1% pušača, pušenje nedvojbeno ubija, koliko tih pušača čita studije o svim opasnostima i rizicima pušenja? :Luda su vremena, znam čovjeka pušača, antimasker, kaže, ne može disati sa maksom, boji se da će mu mozak stradati od nedostatka kisika, ja ga pitam , jel čitaš logično?… Pročitaj više »

Legendarni Grk
Gost
Legendarni Grk
4 mjeseci prije

Dr. Stefan Lanka objašnjava kako je “korona virus” kompjuterski generiran (isto izgleda kao HIV virus) i nikada nije dokazan niti fotografijom mikroskopa, niti na bilo koji drugi način: https://dokumentarac.hr/wp-content/uploads/2021/05/Your-Facebook-Video-fbdown.net-72.mp4 Postojeće bolesti se predstavljaju kao korona, uz tajno trovanje zbog kojega ljudi dobivaju razne simptome. Kada je farmaceutska banda na pritisak… Pročitaj više »

Legendarni Grk
Gost
Legendarni Grk
4 mjeseci prije

YouTuber je postavio stranicu “magnetski izazov” i ponudio je ljudima da na svojoj koži provjere da li se magnet nakon cijepljenja drži za njihovu ruku na mjestu uboda.   https://odysee.com/@True_Anarchy:8/MagnetChallange:6 – 16:35   15 ljudi je testirano i kod 6 ljudi je magnet ostao na ruci. Dakle, oko 40 % ljudi je… Pročitaj više »

Kit
Gost
Kit
4 mjeseci prije
Reply to  Legendarni Grk

Jucer sam pisao, jedan nas blakanac u svedskoj primio astru zenec, nakon stavljanja baterije rucnog sata na mjesto vakcinisanja baterija je ostala, malo lijevo desno 1-2cm, ona i dalje stoji na ruci. Prebaci na drugu ruku, instant padne. Lika nista ne boli samo otvrdnuto i ko da ima magnet pod… Pročitaj više »

piždro
Gost
piždro
4 mjeseci prije
Reply to  Kit

to će bit automatski utikač napajanje sa 5,6 ..G. majstori su sve isplanirali kako dalje sa bio robotima

fnvesfvuserufesrnaen
Gost
fnvesfvuserufesrnaen
4 mjeseci prije
Reply to  piždro

Brejnet umjesto interneta a umjetna svime poput skajneta upravlja a dotle varani žive život van svega toga što su resurs transformirali u borga. Nama igre gladi a njima restorani bez gmo otrova, nama sojlent grin napravljen od dekapitiranog resursa, njima zelena polja i šume i vile a nama zatvor tora… Pročitaj više »

fnvesfvuserufesrnaen
Gost
fnvesfvuserufesrnaen
4 mjeseci prije
Reply to  Legendarni Grk

Mijenjaju polaritet epifize koja ima jače magnetno polje od zemljinog vanjskog i onda ti namagnetisani nanoboti sa promjenjenom funkcijom epifize magnetiziraju tijelo za prijem signala sa 5G a ne da epifiza služi za prijem energije iz svemira. Čitavo tijelo postaje antena za prijem signala umjetne preko 5G a prijemnik epifiza… Pročitaj više »

Jadranka S.
Gost
Jadranka S.
4 mjeseci prije

Istina….!

Felix
Gost
Felix
4 mjeseci prije

Njihovo
Misli na druge cijepi se.
Naše
Misli na sebe nemoj se

Mikojan
Gost
Mikojan
4 mjeseci prije
Reply to  Felix

ili
misli na druge, ubij se !
To je izgleda mnogima želja

fnvesfvuserufesrnaen
Gost
fnvesfvuserufesrnaen
4 mjeseci prije
Reply to  Felix

+……………..

Ne mogu šutjeti
Gost
Ne mogu šutjeti
4 mjeseci prije

Ljudi godinama uče školu, decenijama rade i istražuju prije nego dođu do ikakvih rezultata i ne vidim šta je problem da sad nama sve to lijepo objasne u 10 minuta. Ne mogu da ne primjetim da se uglavnom piše o posljedicama mRNA cjepivima te vektorskim AstraZeneca i J&J koje su… Pročitaj više »

Šele
Gost
Šele
4 mjeseci prije

Nisam100%antivaxer, ali ovo oko korone toliko smrdi da bi radije pred streljaćki stroj nego bocku.

Max
Member
Famed Member
Max
4 mjeseci prije

Plaćenici u Dubravi će mi ubiti Baku..Dosad su govorili pacijentica je dobro. Na kisiku je parametri zadovoljavajuću ali ima neku bakteriju. Jučer kažu stavili smo je na resipirrator. Upozorrio sam obitelj na to. Ismijavaju me i kažu da bezveze vjerujem novinarima ???

fnvesfvuserufesrnaen
Gost
fnvesfvuserufesrnaen
4 mjeseci prije
Reply to  Max

Max, makni se od obitelji……………

AbuDabi
Gost
AbuDabi
4 mjeseci prije
Reply to  Max

Ako je Srića dežuran, e onda si s pravom zabrinut. Urgiraj da ti kažu čime je lijeće, te zahtjevaj, pa i prijeti ako treba…..držim ti fige da sve prođe pozitivno.

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  AbuDabi

“Ako je Srića dežuran, e onda si s pravom zabrinut”

To pijano govno bih rado propustio kroz šake.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Max

Koju bakteriju? Bolničku?
Digni dreku i pitaj kojoj joj antibiotik daju?
Nazovi odmah.
Pitaj kada su počeli s antibiotikom. I reci da ćeš ih tužiti.
Jer da znaš za takve slučajeve gdje prvo srozaju imunitet korticima, pa čovjeka napadnu bakterije…

Puž
Gost
Puž
4 mjeseci prije

Mene nebu niko cjepio ni da mi ponude 100 puta bolja objašnjenja. Ma ni kubansko me ne zanima. Nego koliko ima mogućnosti da je dio cjepiva samo placebo? Meni se čini da bi pharmakomafija koristila i tu taktiku. Placebo cjepiva da pokažu kako ljudi nemaju problema kad ih dobiju, dapače,… Pročitaj više »

Mölltaler
Gost
Mölltaler
4 mjeseci prije
Reply to  Puž

Vjerojatno je većina cijepljenih dobila placebo.
To su oni bez nuspojava. Nije sotonjarama u interesu da ljudi počnu odmah masovno umirati.

AbuDabi
Gost
AbuDabi
4 mjeseci prije
Reply to  Puž

Zato je i cjepljenje 2 puta, pa sad najavljuju i 3, jer je manja vjerojatnost kako će netko izbječi genetski tretman. Tako da se slažem, igraju prljavu igru i zameću tragove, ali i ovako pikanje postaje katastrofa koji sve više ljudi prepoznaje.

Puž
Gost
Puž
4 mjeseci prije
Reply to  AbuDabi

A i ovo je divna prilika da se preko kojekakvih crnih listi dođe glave nepoželjnima. Jer ljudi niti ne sanjaju što bi se kroz ubod sve moglo instalirati u njihovom tijelu. Nekom placebo a nekom aktivne viruse i 10k puta teških metala od dozvoljenog. Nekom placebo a nekom gensku terapiju.… Pročitaj više »

Davidschwartz
Gost
Davidschwartz
4 mjeseci prije

Ali stoka je odabrala imunitet krda pa se kao i krdo cijepi… pa što im bude.

fnvesfvuserufesrnaen
Gost
fnvesfvuserufesrnaen
4 mjeseci prije

Zakolješ prvo ženske ovce onda ostaju samo ovnovi za klanje i onda nitko više.

Mladen
Gost
Mladen
4 mjeseci prije

Off Topic:
Zašto se ne mogu registrirati za komentare?
Pokušao sam sa tri različite email adrese – ni na jednu nisam dobio poruku s podacima za registraciju, iako je pri procesu registracije uredno pisalo- “poruka poslana’..?!

USER
Gost
USER
4 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Pitanje je bilo namijenjeno urednicima portala.
Obzirom da je netko odobrio ovaj komentar, zanima me zašto nisam dobio iz istog izvora i odgovor na njega?

fnvesfvuserufesrnaen
Gost
fnvesfvuserufesrnaen
4 mjeseci prije

Zaštita ne postoji, to je program za transformaciju u borga koji će pobiti onoliko resursa koliko tvorac istog želi da ima na planetu.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije

Zaštita ne postoji jer cjepivo nije učinkovito.
Pitanje je da li je to uopće cjepivo.

Idiotluci o borgovima samo udaljavaju ljude od bitnog.
Zato to i pišeš.
Takav čovjek bi imao bitno smanjenu ako ikakvu radnu sposobnost.
Kome to treba?

KISIK
Gost
KISIK
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Nikome…dakle spalionica…živio CO²

ncvbdsebfvzesrifzaeb
Gost
ncvbdsebfvzesrifzaeb
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Ne znam kako možeš biit toliko ograničena, pa sve što sam ja ovdje prediktiro prije koju godinu sve su oni u dokumentima, videima, pdf-ima, knjigama potvrdili…………

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Po stoti put, ne pačaj se u ono što ne razumiješ.

fnvesfvuserufesrnaen
Gost
fnvesfvuserufesrnaen
4 mjeseci prije

Eno Tedros prediktivno programira resurs o izvjesnosti dolaska novog “virusa” koji će naravno biti smrtonosniji od kurtone, zna on kad to oni oko njega i sprovode, dakle spremite se za spars 2025………….

Patriot
Gost
Patriot
4 mjeseci prije

A između Covid19 i Spars odradit ćemo Covid21

AbuDabi
Gost
AbuDabi
4 mjeseci prije

Toliko o provjerenom i učinkovitom eksperimentu na ljudima.

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
4 mjeseci prije

Zaštita od nečeg što ne postoji?
Zaštita u vidu primitka genske terapije?
Mrš!

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  rimtu

Smiri se s trolanjem.

Brainstorm
Member
Noble Member
Brainstorm
4 mjeseci prije

hmm. da probam …
vise je zena u dobnoj skupini koja umire ovih godina?
klimatske okolnosti kasnog svibnja su razlog?

Jadranka S.
Gost
Jadranka S.
4 mjeseci prije

..”.što se iza svega krije?….”

NERAZRIJEĐENO ZLO!!!!

Jadranka S.
Gost
Jadranka S.
4 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S.

Nemože stvarat, samo može kopirat stvoreno!
Pogledajte prirodu, što je GMO nego pokušaj kopiranja prirode………….
Što je umjetna inteligencija nego pokušaj kopiranja savršenstva ( kopiranje prilagođeno koperantu) i pokušaj preuzimanja svjesnosti(igranje “boga”)
Što je lažna umotvorina ego nego lažni JA!

Pametnom dosta!

SPOZNAJTE SVIJESNO DA STE SVIJESNIST!!!

Jadranka S.
Gost
Jadranka S.
4 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S.

SPOZNAJTE SVJESNO DA STE SVJESNOST!
KADA SPOZNATE SVJESNO DA STE SVJESNIST LAŽNO OTPADA SAMO OD SEBE!
VI STE SAVRŠENI!!!!

Komplicirano
Gost
Komplicirano
4 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S.

Naše Ja je kontaminirano programiranjem od rođenja.Ono osjeća tu kontaminiranost sklonostima i automatizmima nametnutim kroz norme i ponašanja koje nisu ljudske.Lažni obrasci za uspjeh u životu,upotreba negativnih djelovanja i praznina nakon svakog “uspjeha” su znak da nešto pogrešno živimo.Čovjek jeste duhovno biće u materijalnom obliku i ignoriranje onoga duhovnog je… Pročitaj više »

umorni
Gost
umorni
4 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S.

Lažno ja…. Sjecam se kad mi je sin bio malo dijete koje je tek progovorilo da je za sebe u komunikaciji koristio zamjenicu TI. Tj . Predstavljao se onako kako ga ja okolina zvala. Čisto nevino biće. Neuprljano egom. Jedna od najljepših uspomena. Malo slatko nevino TI.

Jadranka S.
Gost
Jadranka S.
4 mjeseci prije
Reply to  umorni

“Čisto nevino biće.”
DIJECA SU SAVRŠENSTVO ŽIVOTA!!!!!!!!!!!!!!!!!
NAŠI UČITELJI!!!!!!

Jadranka S.
Gost
Jadranka S.
4 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S.

Naklon svoj dječici SAVRŠENSTVU ŽIVOTA!

Komplicirano
Gost
Komplicirano
4 mjeseci prije
Reply to  umorni

Isus je rekao da je uvjet da budemo “kako treba” taj da budemo kao djeca,,,

Jadranka S.
Gost
Jadranka S.
4 mjeseci prije
Reply to  Komplicirano

SVJESNA SPOZNAJA DA STE SVJESNOST JE NANOVO ROĐENJE U SVJESNISTI, ČISTO MALO DIJETE!

Komplicirano
Gost
Komplicirano
4 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S.

Da,nanovo rođenje je doista moguće,ali,onaj koji je ostavio “starog sebe” i upoznao ljepotu novog pokušaja zna da je teško to..Bilo bi puno lakše kada bi se čovjek izolirao i sam sa sobom pronašao vezu sa Onostranim.Međutim,zbrka,kaos i negativnosti kojima smo neminovno okruženi čine to nanovorođenje izuzetno teškim.Ja znam da vrijedi… Pročitaj više »

Ivan
Gost
Ivan
4 mjeseci prije

Normalno da se nezna, kad su cjepiva novijeg datuma kao i pandemija… Po meni su cjepiva manje stetna od 20godina starog mesa na Hr policama…

Komplicirano
Gost
Komplicirano
4 mjeseci prije
Reply to  Ivan

Staro meso ne moraš kupit,tražiš ono koje ti odgovara.Cjepivo “moraš” al kao ne moraš,laž i prisila uz neviđenu cenzuru i ignoriranje drugog mišljenja su jak signal za uzbunu i da tu nešto ne štima=logično

Slow motion
Gost
Slow motion
4 mjeseci prije
Reply to  Ivan

“Po meni”, ne bi trebao pisat takve glupe usporedbe..pogotovo ici usporedivat neusporedivo.

Malomorgen
Gost
Malomorgen
4 mjeseci prije
Reply to  Ivan

Svaka ti čast, praviš se g*lup, a zbog toga i ponosan.

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  Ivan

Malo relativizacije ne škodi, jel?

lear ZI
Gost
lear ZI
4 mjeseci prije

Povsem preprosto, JAJO naj se ne briga za moje zdravje, jaz se pa lahko brigam za človeške pravice, ki mi pripadajo po ustavi, vendar mi jih ta psiho onemogoča. Vsekakor………………ne želi, da se srečava na sodišču, kjer bo izpadel popolna zguba. ps: baje, da Krcin vse dneve preživi nad kanjonom… Pročitaj više »

Bosanac
Gost
Bosanac
4 mjeseci prije

Djeca iz 1. osnovne bi se do sada organizovala/organizirala pa poduzela neke konkretnije korake, a ovdje sve vec izreceno a niko nista, svi kukaju a bas zbog toga drugi sa svojim naumima bez vecih prepreka ostvaruju svoje ciljeve.

KISIK
Gost
KISIK
4 mjeseci prije

Kurtonizam ?

Marko T
Gost
Marko T
4 mjeseci prije

Navodne snimke krvi nakon cijepljenja, pod mikroskopom. Napad “nano čestica”:
https://rense.com/general96/shocking-live-blood-analysis-after-vax.php

odddball
Gost
odddball
4 mjeseci prije
Reply to  Marko T

kada naiđem na ovakav komentar i link mogu samo od TBF-a pustiti onu … tu tu tu nema nam pomoći

ncvbdsebfvzesrifzaeb
Gost
ncvbdsebfvzesrifzaeb
4 mjeseci prije
Reply to  Marko T

Imaju i fotke Lene Pu gdje prikazuje što sa krvi uradi zraćenje wi-fi žene koja radi u školi.

odddball
Gost
odddball
4 mjeseci prije

Da, i što je sporno? Sva cjepiva su dobila privremenu dozvolu za korištenje (ona koja su odobrena). Cjepiva kao i svi ostali mediakmenti (uključujući sintetičke vitaminske pripravke koje ste vi i Pernar ovdje promovirali) imaju na određene pojedince veće ili manje nuspojave, određeni broj ljudi , manji broj (u ovdje… Pročitaj više »

Kornel
Member
Famed Member
Kornel
4 mjeseci prije
Reply to  odddball

Čitam ovaj komentar i izgleda mi kao da je pisan u Njemačkoj za vrijeme drugog svijetskog rata kad su se gradili logori i plinske komore u njima sa svim potrebnim dozvolama, od lokacijske i građevinske do studije uticaja na okolinu. Neznam samo da li je bio objavljen tender za korporacije… Pročitaj više »

Adrian Busic
Gost
Adrian Busic
4 mjeseci prije
Reply to  odddball

Jedini alat za izlaz iz izmisljene “pandemije” je primanje eksperimentalnog otrova u svoje tijelo? Jer to svakako nije cjepivo. Ma bravo! Alat mi je moj um i moja muškost, hrabrost da se usprotivim nepravdi kad ju vidim. No evidentno je da ste potkapacitirani u oba aspekta pa niste sposobni za… Pročitaj više »

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  odddball

Trolaš…..

Martin
Gost
Martin
3 mjeseci prije
Buden
Gost
Buden
3 mjeseci prije

Riječ Pharmakeia (Strongov grčki leksikon (KJV)) nalazi se u Bibliji, a značenje ove riječi može se pročitati u nastavku. – pharmakeía, far-mak-i’-ah; iz G5332; lijekovi (ljekarne “ljekarni”), magija (doslovno ili u prenesenom značenju): —- vračanje, witchcraft . Riječ Pharmakeia također znači … – uporaba ili primjena lijekova – trovanje –… Pročitaj više »

POVEZANE VIJESTI

Izbornik