fbpx

Današnji mediji: problemi i manipulacije

Medijske manipulacije

O lošem stanju u medijima, ne samo našim nego i svjetskim, često se raspravlja u znanstvenim i novinarskim krugovima. Osobito su prema stanju u medijima kritični poznati američki novinari. S tom temom bavi se i časopis in medias res koji je objavio članak akademika, prof. dr.sc. Krešimira Pavelića, pa vam uz dozvolu urednika tog časopisa prenosimo taj članak.

Časopis In medias res je znanstveni časopis kojemu su u središtu pozornosti mediji, načini medijskog posredovanja, pitanja morala, slobode i neovisnosti suvremenih medija. Časopis je posvećen tekstovima filozofije medija, ali u vrlo širokom pristupu. Ideja je časopisa naime da nije dovoljno samo kritički ukazivati na neslobodu, nemoral, korupciju, nepotizam i druge boljke suvremene demokracije i medija u njima, nego da treba propitivati sva moguća područja iz kojih bi mogli doći pomaci u uspostavljanju slobodnih medija, a samim tim i realiziranja višeg stupnja slobode i uljuđenijeg društva. Časopis In medias res je dakle filozofijski časopis koji je otvoren za interdisciplinarna znanstvena, umjetnička, teološka, informatička i druga istraživanja.

Krešimir Pavelić

Medicinski fakultet, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Hrvatska
pavelic@unipu.hr

Puni tekst: pdf (281 KB), Hrvatski, Str. 2959 – 2968

Mediji su komunikacijska mjesta ili alati za pohranu i isporuku informacija ili podataka. Pojam je širok i odnosi se na komponente industrije masovnih medija kao što su tiskani mediji, izdavaštvo, vijesti, fotografija, kino, radiodifuzija (radio i televizija), digitalni mediji i oglašavanje. Ipak, pod medijem u užem smislu podrazumijevamo isporuku informacija i podataka javnosti. To naravno podrazumijeva da su mediji objektivni, istiniti (vjerodostojni). Sagledamo li širu sliku poimanja medija i medijske uloge u društvu bez obzira o kojem dijelu svijeta se radi, steći ćemo isti, pretežno negativni dojam. Dobar pokazatelj stanja su ankete javnosti i one su neumitne. Sve one ukazuju na trenutno ključne probleme medija a to su visoka razina nevjerodostojnosti, senzacionalizam, greške u objavi koje se obično ne ispravljaju i neadekvatno pokrivanje važnih informacija. Naime, jedan od često apostrofiranih problema je ovisnost medija o izvoru financiranja što dovodi u pitanje njihovu objektivnost, njihov utjecaj na društvo i čitav niz drugih problema o kojima će ponešto biti riječi i u ovom tekstu.

Temeljni problem po mnogima upravo leži u načinu financiranja medija. Taj je problem potaknuo neke teoretičare da istaknu prevladavajuće mišljenje kako je došlo vrijeme da se razmisli o novom modelu financiranja medija. Iako nema magičnog rješenja ovakva i slična razmišljanja mogla bi dovesti do novih poslovnih modela. Pritom se ne isključuje niti mogućost stvaranja tzv. poduzetničkih i općenito inovativnih medija, no to se uglavnom odnosi na neovisne medije. Oni ovisni, dobro stabilizirani mediji uglavnom nemaju financijskih problema iako i u tom sektoru postoje stanoviti problem vezani uz donatore i/ili vlasnike koji s vremenom od medija očekuju smanjenje troškova financiranja, financijsku samodostatnost, profitabilnost. Unatoč dugoročnoj filantropskoj podršci relativno mali broj tzv. nezavisnih igrača uspio je rasti i postati održivim. Pored strukturnih problema u trenutnom modelu financiranja na to je utjecalo niz drugih faktora.

Postoje ipak znaci da se nešto u industriji medija mijenja posljednjih godina. Primjećuju se novi pristupi i inovativna razmišljanja. Naime, moramo uvijek imati na umu da je sektor medija u odnosu na druge „industrije“ zadnjih godina premalo inovativno promijenjen. Jakob Parusinski, urednik medija The Fix navodi probleme financiranja medija pri čemu tvrdi da medijima kronično nedostaju talenti i financije. Među problemima spominje na prvom mjestu destimuliranje stvaranja prihoda. Taj je problem vezan uz odnos medija i donatora. Ovi potonji nerijetko predviđaju smanjenje plana financiranja pri čemu se očekuje da će mediji nadoknaditi jaz komercijalnim prihodima. Plan obično predviđa postupno ukidanje podrške tijekom nekoliko godina. Takav model naravno pored moralnog hazarda guši i dobre ideje. Drugi problem je postojanje velike praznine za tvrtke koje počinju iznova. Medijske tvrtke je lako pokrenuti i mnogi to čine. No znatno je teže napraviti samoodrživu rastuću tvrtku jer problemi počinju već kada se nakon starta mediji trebaju razvijati i postati konzistentno kvalitetni. Potreban je između ostaloga stabilni i rastući izvor financiranja. Tvrtka mora kupiti opremu, zaposliti ljude koji će raditi na sustavima za upravljanje, a sustavi često postaju sve složeniji. Većina medija „umire“ u ovoj fazi, što i ne mora biti nužno loše. No, mnogi mediji zapravo ne umiru – oni na kraju životare, suviše siromašni da bi rasli, previše dobro opremljeni da bi ih se ugasilo. Problem na koji ukazuje spomenuti autor je i da industrija medija ne čini temeljne pomake u struci.

Prema mišljenju renomiranih novinara i javnosti koji su problemi medija? Na prvom je mjestu visoka razina nevjerodostojnosti. S tim u vezi istraživanja pokazuju da je povjerenje javnosti u medije na vrlo niskoj razini. Najcjelovitiji nam podaci dolaze iz SAD. Brojke američke javnosti su neumitne: čak 75% odraslih Amerikanaca postalo je skeptično u vezi točnosti medijskih informacija. Nadalje, 23% javnosti pronalazi greške u medijskim pričama a 35% u novinskim tekstovima otkriva gramatičke greške. Razloge ovim lošim brojkama sami novinari vide u nekoliko stvari: utrci s vremenom, neprisustvovanju događajima, manjku interesa, neiskustvu, neznanju te naposljetku jednostavno u lošem izvještavanju i editiranju (ASNE, American Society of News Editors).

Na drugom mjestu spominje se senzacionalizam. Ovdje se uglavnom radi o mišljenju javnosti da mediji napuhavaju vijest da bi bolje prodali novine. Senzacionalističke vijesti dobivaju znatno veću pažnju u medijima ne zbog toga što su važne već zato što su uzbudljive. Zabrinjavajući je stav polovice ispitanika iz javnosti da podnaslov i naslovi vijesti ne odgovaraju pravoj naravi izvješća.

Treće mjesto zauzimaju greške u objavi koje se obično ne ispravljaju: ovo je nažalost vrlo česta pojava naprosto stoga što novinari i urednici žele sakriti svoje vlastite greške. Veliki dio javnosti smatra da medijima nedostaju prave upute za ispravak krivih navoda. Možda je jedan od razloga i činjenica da većina medija nema osobu koja bi razmotrila zahtjeve za ispravak.

Posljednje ali ne manje važno je adekvatno pokrivanje važnih informacija. Slaba pokrivenost važnih problema svodi se uglavnom na objavljivanje senzacionalističkih zbivanja kojima se daje prednost nad onim shvaćanjima koja itekako utječu na naše živote poput ekologije (5G, COVID-19, kemijski tragovi na nebu), vlade i politike, edukacije. Stav je većine Amerikanaca da znatno više vjeruju onim medijima koji nisu u privatnom vlasništvu (neprofitni mediji), dakle onima koji su u javnom vlasništvu. To se osobito odnosi na vijesti u vezi s vanjskom politikom. Općenito se može reći da je povjerenje javnosti u neprofitne medije tri puta veće u odnosu na profitne.

Nespremnost na priznavanje vlastitih grešaka

Zanimljiva je percepcija o tome da mediji obično ne pokrivaju svoje greške. Prema podacima dobivenim od 1.500 američkih novina samo njih 15 imaju osobe zadužene za odgovore na čitateljeve primjedbe. U vezi s tim jedan od vodećih američkih novinara, dobitnik brojnih priznanja Sydney Schanberg žali za starim standardima novinarstva koji su se u današnje vrijeme drastično srozali ako ne i potpuno izgubili. Da se to dogodilo s bilo kojom drugom profesijom mediji bi to intenzivno i potpuno pokrivali. Kako je međutim riječ o vlastitim greškama i problemima pokrivanje medija je blago. U tom kontekstu jedan od poznatih novinara Rene Ferguson ističe i problem rastućeg plagijarizma među reporterima. Potkrepljuje to primjerima iz vlastite kuće i postavlja pitanje jesmo li spremni istraživati sami sebe.

Možda je jedan od ključnih problema današnjeg novinarstva utrka za profitom. U posljednjih 45 godina novinarstvo SAD-a je uhvaćeno u zamku između profesionalnih vrijednosti i marketinško-profitnog mentaliteta. To je evidentno u svim vidovima tzv. industrije vijesti. Čini se da je marketinško-profitni mentalitet za sada pobijedio. Sve to i još mnogo više potkrijepljeno je brojkama. Ističu se pritom brojni problemi: rezanje broja osoblja naročito u područjima s najvećim potencijalom, kriva informiranost javnosti ili pak nedostatna informiranost o važnim pitanjima poput npr. vanjske politike (brojni su primjeri iz nedavne američke povijesti), zatim pitanja izbora u politici i još puno toga.

Kako konsolidirati medije? To je izuzetno važno pitanje. Još 1945. godine četiri od pet američkih novina bilo je nezavisno i u bliskoj vezi s javnošću. Danas je manje od 20% novina u nezavisnom vlasništvu, ostatak je u rukama velikih novinskih lanaca. Čak 22 kompanije kontroliraju 70% novina u SAD a te kompanije vlasnici su TV i ostalih medija koje informiraju 85% američke populacije. Koliki je utjecaj na vijesti ilustrira i podatak da pet kompanija posjeduje brodcast mrežu 90% top kablovske mreže, proizvodi ¾ svih programa te kontrolira 70% televizijskog marketinškog profita u najgledanijim terminima.

Čak se i novinari slažu da veliki problem u vezi s medijima postoji. American Society of Newspaper Edition objavio je sljedeće činjenice: samo 47% novinara obuhvaćenih istraživanjem osjeća da se njihove publikacije postupno poboljšavaju; samo 39% misle da su njihove novine obično vrlo zanimljive za čitanje; izrazito nizak postotak osjeća da su njihove novine dobro povezane s čitateljima. Voditelji medija iznose podatke kako je poslovni model slomljen velikim dijelom zahvaljujući internetu. Veliki dio novca odlazi Google-u i Facebooku koji zapravo nisu kreatori sadržaja. Tako znatno manje novca stoji na raspolaganju za kreiranje dobrog sadržaja.

Evo što o medijima na svoj neuvijen način kaže Michael Laitman, osnivač i predsjednik Kabbolah Education and Research Institute: „Novosti i industrija novinarstva koje se obično naziva medijima kao steroidima su ‘napumpani’ te stječu slobodu, utjecaj i kontrolu života kao nikad do sada. Svatko može promovirati što god hoće. Ako platiš kontroliraš medije i čineći to kontroliraš javno mnijenje, psihologiju društva. Pojedinci i grupe vođeni dobrim, zdravim i moćnim motivima tako metodički mijenjaju javno mnijenje, koristeći medije čak i za manipuliranje pravnim postupcima i izborima vlade. Ljudi iz prava (suci, policija, odvjetnici) bivaju uključeni u mašineriju medijskih ispiranja mozgova pa je tako čitav ljudski sustav došao pod medijski utjecaj. A tko nadzire medije? Ako ne ideologija, onda novac. Novac je gorivo za medije.“

U kontekstu ovoga važno je pitanje odnosa (i utjecaja) medija na društvo.

Mediji i društvo

Prema nekim scenarijima situacija s medijima utječe drastično na urušavanje društva. Prema toj tezi mnogo ljudi „upumpava“ novac u medije pa mediji igraju ogromnu ulogu u kreiranju javnog mnijenja. Mediji posjeduju rastući osjećaj moći pa počinju koristiti svoju moć na najagresivniji i najegoističniji mogući način. Danas s postojanjem određene regulative koja nadzire kupnju i prodaju medija, manipuliranje moći odvija se na najvišoj razini. Prema takvom mišljenju, manipuliranje medija i medijima glavna je bolest koja se širi društvom. To zbunjuje ljude jer bilo tko može promovirati štogod želi tako dugo dok ima dovoljno novca.

Ističe se primjer medijskog magnata Ruperta Murdocha, no nema puno razlike niti među ostalim milijarderima koji drže medije. Njihovi mediji često su samo sredstva za političku propagandu. Princip Murdocha kao čvrstog katoličkog desničara reflektira upravo takva stanovišta. Novinama nije dopušteno pisati nepristrane činjenice. Oni moraju usmjeriti priču kako bi ispunili editorski sadržaj.

Corey Grundstain ističe da je najveći problem novinarstva danas taj što je nerijetki scenarij izmišljeni sadržaj. Poglavito u SAD-u postoji opća potreba za istinom a industrija novina i općenito novinarstvo daleko je od toga da ju pruža društvu. Nekada je novinarstvo pružalo čovjeku sveobuhvatnu i istinitu verziju onoga što se događa u svijetu. Danas su međutim vrlo često ljudi koji posjeduju medije isti ljudi koji imaju visoke funkcije u vladi, bankarstvu, financijskim i naftnim korporacijama itd. Međutim, neki novinari misle da ljudi zapravo danas dobivaju ono što najviše žele. Medijske kuće danas sve više izvještavaju o biznisu i profitu nego što izvještavaju o istini i to je ogroman problem novinarske industrije danas. Grundstain svoju tvrdnju završava riječima da je zadaća novinara da izvještava o novostima a ne da ih izmišlja.

Tod William ističe da nas mediji bombardiraju ružnim, lošim i zastrašujućim vijestima i to utječe na naše mišljenje. Dobre vijesti se ne prodaju. Prodaju se samo loše vijesti. Povlači paralelu s društvom slijedećim primjerima: Dobrotvorne udruge ne stječu novac govoreći da se stvari poboljšavaju. Isto tako političari ne dobivaju izbore govoreći kako su stvari prilično dobre. Novinari također vrlo rijetko mogu uzbuditi mase s vijestima status quo.

Stalna bombardiranja lošim i depresivnim vijestima iz bilo kojeg dijela svijeta čini ljude neprestano tjeskobnima. Tako zapravo ne dobivamo sliku već ono što plijeni najviše pažnje. Stječe se dojam da su današnji mediji nepotrebni, dapače štetni. Valjalo bi razmisliti o njihovoj potpunoj rekonstrukciji, vodeći računa o njihovoj stvarnoj ulozi u društvu. Promoviranje zabave, reklamiranje pa čak i senzacionalističke informacije vezane za zabavu neće odveć naštetiti društvu. Međutim, objektivne izvještaje o događanjima u svijetu ne bi se smjelo dati u ruke sadašnjim strogo kontroliranim medijima. Takva izvještavanja moraju voditi profesionalne agencije, politički, svjetonazorno i financijski posve neovisne i objektivne instance. Tako bi se izbjegle anomalije kojima danas mediji manipuliraju. Pogledajmo samo današnju situaciju s tzv. COVID krizom u kojoj su tzv. centralni mediji zauzeli jednostran pa i štetan stav, ignorirajući i selekcionirajući znanstvene i profesionalne spoznaje koje apsolutno ne idu u prilog današnjoj propagandi. Takve su se stvari događale i u prošlosti.

Nije na odmet spomenuti i glavne probleme koje vrhunski novinari iznose u vezi s medijima, a to su: profitabilnost, subvencije, zabava, umjetna inteligencija, dezinformacije, povjerenje, raznolikost, regulacija, pitanja osoblja.

Primjeri iz realnog života

Jako je puno primjera disfunkcionalnosti nekih medija. Ti primjeri ne dolaze samo od javnosti već i od uglednih novinara, zatim od anketa i analiza o čemu je ponešto pisano i u ovom tekstu ali i znatno ranije. Otkada je počela tzv. COVID-19 kriza središnji mediji pokazali su svu svoju disfunkcionalnost. Štoviše svrstali su se na stranu propagiranja ideje o Covidu kao teškoj pandemiji i o cjepivu kao spasu. Nerijetko se piše o najgoroj bolesti u povijesti, o spasonosnom rješenju u vidu cjepiva, o tome kako lijekovi uopće ne djeluju itd. Dakle selekcionirali su podatke i još uvijek to čine preko svojih znanstvenih junaka, isključivali su znanstvene činjenice koje su ukazivale i potvrđivale suprotna stajališta (PCR test i proglašenje pandemije, nedjelotvornost pa i štetnost cjepiva, lažne znanstvene studije itd.). Nakon što sam u nekoliko intervjua uglavnom izvan naše države i u nekim našim neovisnim portalima ukazao na te probleme počele su medijske hajke, obilježene uglavnom lažnim vijestima kojima me se željelo diskreditirati. Zanimljivo je da su pritom svi središnji mediji (uglavnom novinski) objavili istovjetne (laže) vijesti dobivene iz jednog izvora. Nakon pravne intervencije pola medija objavilo je demantije a pola je tuženo. Zabrinjava činjenica da su svi mediji nasjeli (namjerno ili ne) na lažne informacije i objavili ih bez provjere. To govori u prilog stavu o medijima koji je iznesen u ovom tekstu.

Osvrnuo bih se i na možda najveću opasnost za medije – novinarstvo tipa Faktografa. Pod krinkom znanstvene provjere loše educirani novinari (pri čemu pod lošom edukacijom smatram edukaciju o temama na koje reagiraju a ne edukaciju iz novinarstva) uzimaju za pravo komentirati i plasirati „istinu“ pri čemu se gotovo uvijek pozivaju na (selekcionirane) znanstvene činjenice. Ne smetaju ih pritom evidentni dokazi koji ukazuju na suprotno (meta studije- primjer nošenja masaka, dijagnostika PCR, besmislenost lockdowna, Ivermectin). Provjera informacija dobro je zamišljena i plod je nepovjerenja u medije, no danas se to izrodilo i svrstalo na jednu stranu.

Možda će ovo što tvrdim djelomično ilustrirati moja prepiska s glavnim urednikom Faktografa a u kojoj se naglašava odabir selekcioniranih publikacija na koje se novinari pozivaju u vidu reakcije na članak i/ili intervju i na pravo koje si uzimaju da na temelju takvih informacija prosuđuju što je ispravno i točno a što nije. Ti novinari vjerojatno nisu (ili možda jesu) svjesni činjenice da se npr. najveća količina informacija iz kliničkih studija uopće ne objavljuje u javnosti. Evo nedavnog primjera kako se njihov način pozivanja na istinu može vratiti poput bumeranga. Ja ću tvrditi da su neka cjepiva opasna a novinari će pronaći jedan ili više objavljenih podataka koji će to negirati tj. tvrditi da su cjepiva bezopasna. Na to ću odgovoriti nedavnim izvorom objavljenim u časopisu Science (6. 03. 2020 ) doduše na jako slabo zamjetljivom mjestu u kojem američki federalni sud nalaže objavu svih podataka o kliničkim istraživanjima lijekova, medicinskih proizvoda, uključujući Nacionalni institut za zdravlje SAD, američku agenciju za hranu i lijekove te Odjel za zdravlje i humani servis. Podaci su zatajeni od javnosti u periodu od 10 godina! Novinari će ići i dalje i proglasiti me protivnikom lijekova i vakcinacije, što je naravno glupost. Ja sam protivnik neselektivnog konzumiranja lijekova i cijepljenja pogotovo ako nemamo na uvid eventualne štetne pojave i sastav vakcina. Ponajbolji medicinski časopisi poput New England Journal of Medicine i Lancet upravo se suočavaju s lažnim podacima u vezi s ishodom i liječenjem oboljelih od COVID 19. Recenziram godinama projekte i radove te slobodno mogu reći da znanstvena literatura obiluje svime i svačime.

S obzirom na to nepotrebno je dalje elaborirati ovakav pristup tzv. ‘provjere’ u kojoj se manipulira dijelovima izjava izvan konteksta pitanja i intervjua, bez autorizacije i bez mogućnosti odgovora na izvore, a koje naknadno priprema novinar/novinarka, u ovom slučaju Faktografa (pri čemu ih nije spominjao/spominjala niti na njih tražio/tražila komentar prilikom pripreme intrevjua). Pokušaj demantija pokazuje važnost rasprave znanstvenih ili stručnih pojmova i koncepta ispravnim argumentima, a ne jednostranim novinarskim tekstovima. Također, normalno je da se znanstvenici ne slažu oko određenih teza, rezultata ili predviđanja, niti da postižu potpunu suglasnost oko istih; dapače. To je u biti jako dobro. Na taj način znanost omogućava napredak društva jer se kroz raspravu, neslaganja, slaganja i diskurs formiraju nove paradigme. Novinari ne uzimaju u obzir činjenicu da neki od nas imaju tu privilegiju da zbog svojeg dugogodišnjeg sudjelovanja u međunarodnim institucijama i akademijama, zatim kao recenzenti projekata prijavljivanih europskim znanstvenim zakladama i časopisima, saznaju mnoge informacije iz znanstvenih istraživanja koje će eventualno tek biti objavljene ili možda (često) nikada neće biti objavljene. Znanost ima vlastite mehanizme (često i jako dugotrajne) koji omogućuju diskusiju i propitivanje znanstvenih podataka.

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.


Posjetite naš novi video kanal na platformi Odysee i obvezno se registrirajte, kao i najveću arhivu alternativnih video snimaka Jubitu.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
221 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Tupko Glupko
Gost
Tupko Glupko
29 dana prije

Proguglajte što su sve mainstream mediji nedavno pisali o slučaju dječaka u Krapinskim Toplicama koji nije htio nositi masku i o njegovom ocu, što su političari govorili o tome slučaju. Prestrašno. Medijski linč. Pogledajte i koliko su revnosni policajci napisali prekršajnih prijava za ovaj slučaj. A sada DOBRO pogledajte što… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
29 dana prije
Reply to  Tupko Glupko

Zelim se pozdraviti s Tuckerom,Vendetom,Starinom i svima ostalima koje cjenim ako mi dozvole jer mi iz nekog razloga brisu sve komentare ili stave na beskrajno cekanje (iako znate da nepisem prostote.)
Ovo je moj 5ti pokusaj da se barem pozdravim s vama pa neznam hoce li ovaj puta proci…

Mlata
Gost
Mlata
29 dana prije

…a Malomorgena ima koliko hoćeš

Jomla
Gost
Jomla
29 dana prije
Reply to  Mlata

Metabaron: najebat će! 😀 😀

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
29 dana prije

Da se pozdraviš,??? Pa kaj namjeravaš umrijeti ili ideš u vojsku ponovo???

Yugo 45
Gost
Yugo 45
29 dana prije
Reply to  Debeli đuro

Đuki jesi ti primjetio da je autor ovog članka do podne bio gosn. Prof a predvečer gospođa Mr sci,ili sam povukao dim previše 😀😀😀😀????

Yugo 45
Gost
Yugo 45
29 dana prije

evo me na čekanju

Yugo 45
Gost
Yugo 45
29 dana prije
Reply to  Yugo 45

komentarisao sam tvoj komentar i sad sjedim sa tobom i čekam

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
29 dana prije
Reply to  Yugo 45

Pa popijte usput po jedne ili odigrajte partiju karata !!!

Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
29 dana prije

Nastavi pisati ovdje,Amigo,ne bi se trebala osipati ekipa koja ovaj portal cini zanimljivijim.steta Sha je i kuka digao sidro.Zivio ti meni.zamolba uredništvu,ako je moguće,da ne tlace komentatore koji ne sire govor mrznje.hvala.

Demian
Gost
Demian
29 dana prije

Napisao da se čuvaš i nestao zajedno s tobom. Za mene mi se fučka živo ali tebe mi je žao.Sram ih bilo ponašaju se kao cijecna djeca,

Badzo
Gost
Badzo
29 dana prije

I meni brišu komentare, ne znam zašto iako smo na istoj strani!!

radoznalo_mače
Gost
radoznalo_mače
29 dana prije
Reply to  Badzo

I meni… pozdrav svima, ako prođe.

čip štipumnica
Gost
čip štipumnica
29 dana prije
Reply to  Badzo

zato što postoji globalna teza i globalna antiteza. komentari koji su ne ukalpaju u globalistićku antitezu se brišu. cilj da teza i antiteza postanu globalna friteza

Gaga
Member
Famed Member
Gaga
29 dana prije

Jako lijepo objašnjeno! 🤣🤣🤣

čip štipumnica
Gost
čip štipumnica
29 dana prije

ovako napravi. instaliraj brave. tamo imaš opciju private with tor. nakon svakog komentara pritisni new conection with tor. mijenja ime a potpisuj se sa emiliano unutar komentara. tako če ti komentari prolazit i nečeš čekat validaciju a mi čemo znat ko si. osim ako ne upotrbljavaš neke rijeći koje su… Pročitaj više »

Stock
Member
Famed Member
Stock
29 dana prije

Da instalira brave???
Jesu li ekološki uzgajani?
Ono…da slobodno pasu i ne jedu hemiju?
Nema više takvih brava.

Gaga
Member
Famed Member
Gaga
29 dana prije
Reply to  Tupko Glupko

Tupko…MI kao jedinke nikada niže nismo pali, jer više ne znamo živjeti ukoliko nam netko ne kaže kako! Mogu mediji tupiti što god žele, ali odgovornost za dijete pripada roditelju! Ako svoje dijete daš u ruke sistemu, što god sistem napravio, nemaš pravo žalbe! Za godinu i pol, ja nisam… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
29 dana prije
Reply to  Gaga

Saljem oprostajne puse svim komentatoricama i srdacne pozdrave uz zelju da izdrze Tuckeru,Vendeti i Starini jer mi nedaju vise da pisem …
Zasto?
Neznam ali ovo je 6pokusaj da se oprostim s Vama…

Gaga
Member
Famed Member
Gaga
29 dana prije

Emiliano, svima nam se to događa…već sam pokušala to napisati, ali tada nije prošlo, možda neće niti sada. Svakih par tjedana, svi moji komentari završe na provjeri, to traje do 48 sati, nervira prilično, ali prođe. Ja ovdje također moram naglasiti da je portal Logično proizvod kao i svaki drugi… Pročitaj više »

Patricija
Gost
Patricija
29 dana prije
Reply to  Gaga

Poanta price je ta da se cenzura dogadja na portalu na kojem se to ne ocekuje, jer se zalaze za “razmjenu razlicitih stavova i za toleranciju”, a u stvarnosti je nesto sasvim drugo (pogotovo u poslijednje vrijeme).

Podrska Emilianu i lp.

Gaga
Member
Famed Member
Gaga
29 dana prije
Reply to  Patricija

Patricija, ja nisam ovdje odvjetnik portala, ni slučajno, samo se trudim biti objektivna! Savršenatvo ne postoji i ja ga niti ne očekujem. Očekivanja inače donose i razočaranja. Spomenuli ste toleranciju. Da li mi to očekujemo od portala da tolerira sva naša mišljenja, a istovremeno mi nismo u stanju međusobno biti… Pročitaj više »

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
29 dana prije
Reply to  Gaga

A neki komentatori BAŠ IDEAL TOLERANTNOSTI, I njih stotinjak SAMO !!!

Patricija
Gost
Patricija
29 dana prije
Reply to  Gaga

Slazem se s Vama. Imamo i mi svojih mana, to je ok. Vise puta sam bila u cudu kako neki komentari koji vrijedjaju na osobnoj razini prolaze, a drugi samo sto iznose istinu potkrijepljenu citatima ne prolaze, jer se na neki meni nepoznat nacin ne uklapaju i oni ne prolaze.… Pročitaj više »

čip štipumnica
Gost
čip štipumnica
29 dana prije
Reply to  Patricija

vremna nisu nikad bila neozbiljnija. ovo sve što se dotgadja je samo dokaz da je sve bila laž i kultura i umjetnost i civilizacija i povjest i nacije i države. sve razotkriveno treba se veselit odlasku s ovog svijet i cerit se onima koji ostaju ko što se oni nama… Pročitaj više »

Patricija
Gost
Patricija
29 dana prije

Isus Krist je rekao:

“Zivi ce zavidjeti mrtvima”.

Znajuci to, veselilo bi me da ne docekam takva vremena, ali opet Boze neka bude po tvojoj volji.

Kenjac
Gost
Kenjac
29 dana prije

Doći će vrijeme “sretni su oni koji su umrli”samo ovčice to još ne vide

Dejan
Gost
Dejan
29 dana prije
Reply to  Patricija

Čim se pomene zafrkancija – asocijacija je debeli djuro 🙂 I ja pišem prilično ozbiljno, a kad pogledam malo bolje, što se ne bi šalio kao dalton, mada nisam duhovit kao on, šije me za 16 kopalja. teško mu je parirati. Evo pozdrav za velikog šmekera komentara – jednog i… Pročitaj više »

Patricija
Gost
Patricija
29 dana prije
Reply to  Dejan

O da. Onaj najglu…Dalton jedan i jedini, slazem se.

onaj najglu...Dalton
Gost
onaj najglu...Dalton
29 dana prije
Reply to  Patricija

🙂
Lijepi pozdrav i Vama!

onaj najglu...Dalton
Gost
onaj najglu...Dalton
29 dana prije
Reply to  Dejan

🙂
Hvala na lijepim riječima!
Lijepi pozdrav!

Dejan
Gost
Dejan
29 dana prije
Reply to  Gaga

Gaga u pravu si, Tolerancija ne znači da piše ko šta i kako hoće. A izgleda neki komentatori smatraju baš takav način pisanja za toleranciju. Neki bi psovali i vredjali, neki bi širili govor mržnje, neki bi propagirali kriminal. Ako nema red i odredjena pravila (da bi me udavila ili… Pročitaj više »

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
29 dana prije
Reply to  Dejan

Sjećate se što je Realno jučer provalio,za to bi mu trebalo dati bar mjesec dva crvenog kartona !!!Načitao sam se svakojakih budalaština ,ali nešto takvog treba sasjeći u korijenu,ne radi se o budalaštinama ili glupostima ovakvim ili onakvim pa bi tu nešto mislio ili ne mislio ovo ili ono,ali za… Pročitaj više »

Malomorgen
Gost
Malomorgen
29 dana prije
Reply to  Dejan

kako? to znači kad i država traži da se držite reda i zakona, da ima prawo?
onda ima pravo da zahteva obavezno cjepljenje?

pazi kaj si želiš…. 😒

Dejan
Gost
Dejan
29 dana prije
Reply to  Malomorgen

Šta hoćeš da kažeš? Da je bolje da nema reda i zakona nego treba da bude divlji zapad? Da najjače bande rade šta hoće? Kakve li ti ideje imaš? Izvlačiš iz konteksta i praviš teorije. Znaš li šta će biti sa tobom ako bude u državi divlji zapad – najebaćeš,… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
29 dana prije
Reply to  Malomorgen

Je, kak’ ne. To bi moglo u slučaju da ljudi mrtvi padaju po cesti. I da je ispred svake bolnice po jedan šator. Ali, budući da nakon skoro dvije godine vidimo da je npr bolnica Dubrava bila popunjena sa nekih 46%…vidimo da virus nije ni toliko zarazan ni toliko opasan.… Pročitaj više »

Prle
Gost
Prle
28 dana prije
Reply to  Gaga

Jebo ti covjeka koji je ovisan o nekom virtuelnom piskaralu. Valjda ima pametnijeg posla u zivotu. Kritike stoje i to se vjerovatno svima desava,ali da sam ljut i da osjecam neku nepravdu radi tamo nekog piskarala,ma boli me ona stvar. Ja i onako ne mogu nista promjeniti svojim komentarima pa… Pročitaj više »

mirko
Gost
mirko
29 dana prije

Ajde ne drami.

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
29 dana prije
Reply to  mirko

TOČNO,ja bi već davno trebao napraviti SAMOUBOJSTVO GILJOTINOM,ODRASTITE VEĆ JEDNOM !!!!

čip štipumnica
Gost
čip štipumnica
29 dana prije
Reply to  Debeli đuro

kad si preškrt da kupiš giljotinu. možemo svi skupit pare pa ti je poslat. ostavi adresu u redakciji

Mujo&Haso
Gost
Mujo&Haso
29 dana prije

Daj mu samo žilet. Ne znaš za brijanje posle izbrijavanja (Alan Ford), i šta bi ovaj fizikalac, kad se naduva šmarnice, radio sa sobom.

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
29 dana prije

A ima i uputstvo za upotrebu samo na kineskom???😼😼😼🐕‍🦺🐕‍🦺🐴🐴🦓🦓

čip štipumnica
Gost
čip štipumnica
29 dana prije
Reply to  mirko

zašto ne u velikoj drami male drame su ko cijepivo JACAJU IMUNITET

grkovababa
Gost
grkovababa
29 dana prije

Aj odlazi vise, bogati.

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
29 dana prije
Reply to  grkovababa

Nemre,opet se mora po 7 PUT OPROSTITI,a onda OSMI PUT ,se predomislio !!!

Tupko Glupko
Gost
Tupko Glupko
29 dana prije
Reply to  Gaga

Nažalosnije u cijeloj priči je da smrtnost od Covida-19 za djecu od 0 do 19 godina praktički – ne postoji!
Ali ih svejedno prisiljavaju da nose maske.
I odobravaju Covid cjepiva za njih.

čip štipumnica
Gost
čip štipumnica
29 dana prije
Reply to  Tupko Glupko

pa i mene su moji roditelji cijepili jer su glupi i to prije 50 godina. a to što ih u školi programiraju je još gore od maske

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
29 dana prije

Pri SAMO 50 godina,bogati onda još i TITO bio mlad !!!😍😍🐕‍🦺🐕‍🦺🐴🦓

čip štipumnica
Gost
čip štipumnica
29 dana prije
Reply to  Debeli đuro

pa titu smo mahali zastavicam vidio sam ga uživo imao je pokrete ko sofija robot iz saudijske arabije

grkovababa
Gost
grkovababa
29 dana prije
Reply to  Gaga

Dijete ide sistemu u ruke cim ispadne iz p. Ako nisi dosad primjetila. Stvarno ce ova Corona biti jedno veliko razotkrivanje. Jedva cekam. A mozda i usput nesto okacimo na banderu.

Gaga
Member
Famed Member
Gaga
29 dana prije
Reply to  grkovababa

Ah gledaj, i mi odrasli smo u većoj ili manjoj mjeri ovisnici o sistemu, pa po istoj logici u većoj ili manjoj mjeri dopuštamo da sistem odlučuje o našem djetetu! Ne možemo svojom nemoći opravdati baš sve!

Žvuž
Gost
Žvuž
29 dana prije
Reply to  Tupko Glupko

A gle ovo:

ttps://rumble.com/vn00o1-australija-avion.html

Psihopate su potpuno poludjele, uključujući psihopate iz režimskih medija koji cenzuriraju ovakve stvari.

Gaga
Member
Famed Member
Gaga
29 dana prije
Reply to  Žvuž

Demonstracija sile!

Kažun
Member
Kažun
29 dana prije
Reply to  Gaga

Kažu,”godišnja vježba” sa C-17 Globemaster.
Ili piloti cesne vježbaju za teroristički napad,
može i zastrašivanje.Pitam se……? 🙂

čip štipumnica
Gost
čip štipumnica
29 dana prije
Reply to  Žvuž

meni izgleda ko da je ovo jedan od onih koji je udario u blizance.

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
29 dana prije

Ne,na ovome pilotira Osama bin Laden osobno !!!🐕‍🦺🐕‍🦺🐴🐴🦓🦓

Bus5
Gost
Bus5
29 dana prije
Reply to  Tupko Glupko

Odgovor je”sloga” DO 90 posto britanskih benzinskih postaja presušilo je danas u velikim engleskim gradovima nakon što je panična kupnja produbila krizu u lancu opskrbe izazvanu nedostatkom vozača kamiona, za koju trgovci upozoravaju da bi mogla ugroziti peto najveće svjetsko gospodarstvo. VOZAČI KAMIONA tj. nedostatak, ali nije ni bitno. Ljudi… Pročitaj više »

tihobl
Gost
tihobl
29 dana prije
Reply to  Bus5

DO 90 posto britanskih benzinskih postaja presušilo je danas u velikim engleskim gradovima…

Ovo zasluzuje analiticki clanak. Cudno je da je korona pogodila samo vozace cisterni (ili je to samo izgovor).

Zigi
Gost
Zigi
29 dana prije
Reply to  Tupko Glupko

Svakako pogledati upravo u kontekstu ovog članka!
h_t_t_p_s://forbiddenknowledgetv.net/a-war-for-the-world/

čip štipumnica
Gost
čip štipumnica
29 dana prije
Reply to  Zigi

This site can’t be reached

Zigi
Gost
Zigi
29 dana prije

obriši _ između h_t_t_p_s

Neću ti reć
Gost
Neću ti reć
29 dana prije
Reply to  Zigi

Moze i bez ovoliko kompliciranja.

Zigi
Gost
Zigi
28 dana prije
Reply to  Neću ti reć

Može , ali nemoj mi reći!

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
29 dana prije
Reply to  Tupko Glupko

Da,ali pogledaj što se u svijetu događa,u Austriji ,u Gracu pobijedila KOMUNISTIČKA PARTIJA AUSTRIJE na izborima,u Norveškoj čumez i neredi nakon UKIDA SVIH KORONA MJERA,i što da čovjek poslije toga pomisli i zamisli se ???

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
29 dana prije
Reply to  Debeli đuro

Nego,gdje je Tihomir ,banjalučki,njegov gradonačelnik Stanivuković, u radno vrijeme trenira JAHANJE KONJA u uredu-kancelariji grada,DOSLOVNO,sa svojom suradnicom(?!?!?!),da čovjek ne povjeruje sam sebi !!!

tihobl
Gost
tihobl
29 dana prije
Reply to  Debeli đuro

Ne trenira on jahanje vec clanove kabineta uci da jasu.

Mlata
Gost
Mlata
29 dana prije
Reply to  Debeli đuro

Đuro..koliko u kripto valutama vredi litar loze i čerek debele svinje….koliko da spremim?

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
29 dana prije
Reply to  Mlata

Nemaš ti toliko para,bez obzira koliko god imaš !! To je za LIČNU UPOTREBU !!!

čip štipumnica
Gost
čip štipumnica
29 dana prije
Reply to  Debeli đuro

pa feudalizam se vrča kuči umjesto lesija

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
29 dana prije
Reply to  Debeli đuro

U Grazu su pobijedili ne komunisti, nego ljudi koji su RJEŠAVALI PROBLEME. U ovom slučaju, stambene. Narodu je dosta uzaludnih spika. Još se Gradsko vijeće sjetilo te iste komuniste izbaciti da tog mjesta stambenih projekata !!! To im se obilo o glavu. Jer su i konzervativci glasali za tu žensku… Pročitaj više »

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
29 dana prije
Reply to  Lucija, prva

Luce,pa naravno da LJUDI koji su sposobni rješavati probleme,a pripadaju,članovi te stranke, toj komunističkoj partiji,a ovi stanovnici Graca nisu bedaki pa izabrali neke konje samo zato što su članovi ove ili one stranke kao kod nas!!! Neki kod nas glasaju za “”svoje””,taman da od države NE OSTAO kamen na kamenu,sve… Pročitaj više »

poslušan polusan
Gost
poslušan polusan
28 dana prije
Reply to  Debeli đuro

nište se ne bira na izborima . barem ne bira narod. neki od tih glavonja je rakao u politici se ništa nedogađa slućajano ako se i dogodi bilo je tako palanirano

grkovababa
Gost
grkovababa
29 dana prije
Reply to  Tupko Glupko

Zasto mislis da ih je ikada bilo briga za djecu? Otkuda ta iluzija u narodu? U devet i pol od deset slucajeva ljudi imaju djecu iz nekih svojih sebicnih razloga. Jjesi li ti npr. vidio skolsko gradivo? Zasto ljud dozvoljavaju da im drzava maltretira djecu s takvim glupostima od malih… Pročitaj više »

Patricija
Gost
Patricija
29 dana prije
Reply to  Tupko Glupko

Izuzetak je Z1 i V. Bujanec koji je radio emisiju o situaciji u Krapini i ugostio gdina. Pokupeca i objasnili su o cemu se tu radilo. Najvaznije je da uz sve zavrzlame Josip ide bez maske u skolu, a to se dogodilo zahvaljujuci kaznenoj prijavi koju je gdin. Pokupec podnio… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
29 dana prije
Reply to  Patricija

Ako dozvoljavate… Poruka je i “koristi PRAVNA SREDSTVA”.

Patricija
Gost
Patricija
29 dana prije
Reply to  Lucija, prva

Tocno tako.

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
29 dana prije
Reply to  Patricija

Kak sada Jožek,pa nije Nikola ???

Patricija
Gost
Patricija
29 dana prije
Reply to  Debeli đuro

Hvala Debeli djuro, dobro ste primjetili, (zabunila sam se).

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
29 dana prije
Reply to  Patricija

Je,Patricija,puno toga si se zeznula i pogriješila,ali dobro je što to ne znaš !!!😼😼🐴🐴🦓🦓🐕‍🦺🐕‍🦺⚡⚡

Patricija
Gost
Patricija
28 dana prije
Reply to  Debeli đuro

Bas ste “duhoviti”.

Patricija
Gost
Patricija
29 dana prije
Reply to  Patricija

Trebalo je pisati Nikola.

Iskrena isprika Nikoli ocu mu.

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
29 dana prije
Reply to  Patricija

Misliš da je on to primijetio???

Patricija
Gost
Patricija
28 dana prije
Reply to  Debeli đuro

Bas ste “duhoviti II”.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
29 dana prije

Izdvojiti ću:
“Brojke američke javnosti su neumitne: čak 75% odraslih Amerikanaca postalo je skeptično u vezi točnosti medijskih informacija. Nadalje, 23% javnosti pronalazi greške u medijskim pričama a 35% u novinskim tekstovima otkriva gramatičke greške.”
Konzistentno prethodnom; negdje 2014.(?), 64% Amera nije vjerovalo naes medijima.

Mlata
Gost
Mlata
29 dana prije
Reply to  Lucija, prva

Ti voliš “borbu”…predloži nešto

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
29 dana prije
Reply to  Mlata

A za tu istu konstataciju ja prekjučer napadnut od STOTINJAK VAS i dobio NEOGRANIČENO minusa,uvreda svih vrsta i načina !!!Pa ti vidi !!!

tihobl
Gost
tihobl
29 dana prije
Reply to  Mlata

Ja bi Luciji predlozio rvanje. Bolje da se tim bavimo dok ne prodje korona nego da ucestvujemo na reziranim demonstracijama.

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
29 dana prije
Reply to  tihobl

??????,Tihomire,pobogu!!!!

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
29 dana prije
Reply to  tihobl

Lucija se ne boji hrvanja… ‘raznijeh ‘ vrsta. 🙃
U većini slučajeva preopterećenim ‘gradskim štakorima’ fali fizičke aktivnosti… Ali su prekrepani.

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
29 dana prije
Reply to  Lucija, prva

?????,MAJKO MILA !!!!

tihobl
Gost
tihobl
29 dana prije
Reply to  Debeli đuro

Djuro, rekoh ja juce – tigrica. Nego reci ti meni da li si se i ti prepao Lucije kao neki ovde? ne znam zasto ali vecina se prepadne jakih zena.

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
29 dana prije
Reply to  tihobl

Tihomire,vjeruj mi,POJMA TI NEMAŠ,kad bi te upoznao sa svojom punicom,vidio bi ti što je ‘””JAKA ŽENA””,ne bi ti palo na pamet tako nešto reći !!!Naravno da ne misli m bilo što loše o Luciji ,jedino je kritiziram što oko 3 ujutro čita i piše komentare na portalu !!!

tihobl
Gost
tihobl
28 dana prije
Reply to  Debeli đuro

Punica ti je sigurno zena zmaj.
A dok je bila mlada sigurno je bila zena tigrica.

Toni
Gost
Toni
29 dana prije

Jasno je da je danas glavna misija mainstream medija sakriti istinu. Kad se taj uvjet ispuni onda su ostale taktičke konstrukcije (laži, poluistine, difamacija…) lako ostvarive.

Žvuž
Gost
Žvuž
29 dana prije
Reply to  Toni

Upravo zato ovaj akademski jezik kojim se služi uvaženi dr. Pavelić nema na žalost ama baš nikakvog utjecaja glede ove tematike. Imamo posla s psihopatskim siledžijama i ako neki i razumije kulturnu primjedbu, samo će okrenuti glavu i ignorirati onoga koji ju je uputio.

Toni
Gost
Toni
29 dana prije
Reply to  Žvuž

Slažem se. Koji puta se moraš obraniti šakama ili verbalnom pljuvačinom i difamacijom neprijatelja. Tada neće misliti da si slabić i papčina.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
29 dana prije

Još malo: “Čak 22 kompanije kontroliraju 70% novina u SAD a te kompanije vlasnici su TV i ostalih medija koje informiraju 85% američke populacije. Koliki je utjecaj na vijesti ilustrira i podatak da pet kompanija posjeduje brodcast mrežu 90% top kablovske mreže, proizvodi ¾ svih programa te kontrolira 70% televizijskog… Pročitaj više »

Legendarni Grk
Gost
Legendarni Grk
29 dana prije
Reply to  Lucija, prva

Prije više godina je netko u Hrvatskoj napravio analizu vlasništva svih medija i ustanovilo se da su dvije banke vlasnici svih hrvatskih medija – jedna njemačka i jedna američka banka.

Malomorgen
Gost
Malomorgen
29 dana prije
Reply to  Lucija, prva

jbg….. kapital hara…. 😒

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
29 dana prije
Reply to  Malomorgen

A znate tko je najutjecajnija medijska ličnost u RH,??Nije niti Plenković sa svojom ergelom HDZ-ovaca,niti bilo tko od TV voditelja tipa Stankovića ili Šprajca ili Andrije Jarka već ŽUPNIK IVAN TOLJ ,župnik župe ,eh sada zaboravio kako se točno zove,Donja Motičina,???,u Bosanskoj Posavini,a navodno kontrolira Večernji list i Jutarnji list,neke… Pročitaj više »

Yugo 45
Gost
Yugo 45
29 dana prije
Reply to  Debeli đuro

Đuro pitam se kako tvoji komentari nisu cenzurirani 😀😀😀😀,

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
29 dana prije
Reply to  Yugo 45

Tko ti je to rekao,VI ME SVI CENZURIRATE,jer ne pišem uvijek se nakon bi vi htjeli!!!A istovremeno NAPADATE redakciju što cenzurira vas ???Netko je nešto zahebo,a nisam ja !!!🐴🐴🐴🦓🦓🦓🐕‍🦺🐕‍🦺🐕‍🦺😼😼

Yugo 45
Gost
Yugo 45
29 dana prije
Reply to  Debeli đuro

Bestebe ne bi bilo zanimljivo ,portal bi izgledao kao KPJ ,jednoumlje😀😀😀

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
29 dana prije
Reply to  Yugo 45

E,hebi ga ja u redakciju poslao 5 litara kruškovače i nema zime,a vi kukajte samo !!😼😼😼🐕‍🦺🐕‍🦺🐴🐴⚡⚡😊😊🐴🐴🐴

Yugo 45
Gost
Yugo 45
29 dana prije
Reply to  Debeli đuro

kod mene samo drenjovača

čip štipumnica
Gost
čip štipumnica
29 dana prije
Reply to  Yugo 45

debeli je vlasnik portala

Yugo 45
Gost
Yugo 45
29 dana prije

izgleda a komentari su mu u stvari iskreno mišljenje a ne ovo što pišu radi publike😀😀😀😀

Mujo&Haso
Gost
Mujo&Haso
29 dana prije

Baš nije, ali ima upogled u sve.

Žao mi je
Gost
Žao mi je
29 dana prije
Reply to  Mujo&Haso

😂 Najbolja dosad brate, uvid=upogled.., nasmijao si me pravo. Ovo moram zapamtiti.

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
29 dana prije
Reply to  Žao mi je

Ovo trebaš PRIJAVITI I PATENTIRATI,upogled,uvid i pogled,jedinstvena riječ,BRAVO !!!🐕‍🦺🐕‍🦺🦓🦓🐴🐴😼😼

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
29 dana prije

?????,jebote,ti luđi od mene!!! Oš’ kupit portal??🐕‍🦺🐕‍🦺🐕‍🦺😊😊😼😼🦓🦓🐴⚡⚡

Mujo&Haso
Gost
Mujo&Haso
29 dana prije
Reply to  Yugo 45

Pa i njegovi su. Nakon 1000 komentara, koje šalje na portal, ostaje mala peščica, negdje oko 50.

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
29 dana prije
Reply to  Debeli đuro

Donje močile,ispravak,pardon !!!

Yugo 45
Gost
Yugo 45
29 dana prije
Reply to  Debeli đuro

a sve fol gazda sa 1000 hektara oranice😃😃😃

čip štipumnica
Gost
čip štipumnica
29 dana prije
Reply to  Debeli đuro

reci vatriklan . anjih kontroliraju rabihazari cianisti satanist

onaj najglu...Dalton
Gost
onaj najglu...Dalton
29 dana prije
Reply to  Lucija, prva

Na tržištu, najbolju reklamu ima najgora roba.

Jomla
Gost
Jomla
29 dana prije

Googol posto si u pravu!
(drito u centar!)

Crna
Gost
Crna
29 dana prije

Primjetila sam da se Milanovic tu i tamo spominje kao pozitivac u korona situaciji.
Zbog istine, bilo bi dobro prevesti njegov govor u UN-u kako bi ga culi izgovarati pjesmicu izvana, “built back better. “

Nebitni Nick
Gost
Nebitni Nick
29 dana prije
Reply to  Crna

Kod Zokija je ključno što će “ušmrkati” taj dan… Trebalo bi mu zapljeniti koji laptop ko Hunter Bidenu. 😁

Mladen
Gost
Mladen
29 dana prije
Reply to  Nebitni Nick

Ne možete nekome reći da je svinja ako niste vidili da mekinje jede .Stara Njemačka poslovica .Stvarno visok stupanj kulture i komentiranja .

mirko
Gost
mirko
29 dana prije
Reply to  Mladen

Evo ja te ne nijesam vidio da jedes mekinje ali znam da si prasac.

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
29 dana prije
Reply to  mirko

Ajt ljudi u tujac,čemu takve uvrede na OSOBNOJ RAZINI ???

grkovababa
Gost
grkovababa
29 dana prije
Reply to  Debeli đuro

Debeli, debeli pucaju ti tregeri.

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
29 dana prije
Reply to  grkovababa

Dobra ti fora,ali je problem što više ne ideš u osnovnu školu !!! 🐕‍🦺🐕‍🦺🐕‍🦺🐕‍🦺🐴🐴🐴

čip štipumnica
Gost
čip štipumnica
29 dana prije
Reply to  Debeli đuro

smrt osobama sloboda ljudima

grkovababa
Gost
grkovababa
29 dana prije
Reply to  Mladen

Mogu i hocu.

grkovababa
Gost
grkovababa
29 dana prije
Reply to  Nebitni Nick

Svi su oni na tome. Nasmrkane psihopate trenutno vode ovu planetu.

čip štipumnica
Gost
čip štipumnica
29 dana prije
Reply to  grkovababa

nešmrču nego uzimaju analno .

čip štipumnica
Gost
čip štipumnica
29 dana prije
Reply to  Crna

vidi sam milanivića prevedenig na engleski . koga nezna skupo bi ga platia

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
29 dana prije
Reply to  Crna

Ajoj, nasjeli su.

I na Kolindu su nasjeli 2 dana. U Indiji i još negdje… 😜

Komentar za Milanovića: ovo smo čekali da netko kaže 20 godina…
Moš’ mislit.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
29 dana prije

“Stalna bombardiranja lošim i depresivnim vijestima iz bilo kojeg dijela svijeta čini ljude neprestano tjeskobnima. Tako zapravo ne dobivamo sliku već ono što plijeni najviše pažnje.” Korona. Svakodnevno brojke i statistike. Broj mrtvih. Ali to nije sve. Stalno netko umire. Umiralo se i prije…pa? Reklame: saznajte svoj datum smrti.!!?? Pa… Pročitaj više »

Greven
Gost
Greven
29 dana prije
Reply to  Lucija, prva

Lijepo vrijeme više ne postoji. To su sada posljedice globalnog zatopljavanja, a ako je vrijeme dobro za skijanje i ostale zimske radosti, onda je to posljedica globalnog zahlađivanja.

Yugo 45
Gost
Yugo 45
29 dana prije
Reply to  Greven

postoji samo ga ne znamo doživjeti imamo neki kurcšlus u glavi😀

onaj najglu...Dalton
Gost
onaj najglu...Dalton
29 dana prije
Reply to  Lucija, prva

Kiša?!?
Hvala premijeru Plenkoviću.

P.S.
Ljeto je završilo..
Ko se depilirao depilirao, više ne mora.
Isto važi i za žene.

onaj najglu...Dalton
Gost
onaj najglu...Dalton
29 dana prije

Večernji list…

Dvije Ukrajinke dobile izgon iz Splita zbog prostitucije.
Policija im zaplijenila sredstva za rad

Nedilje ti… 🙂  🙂

Sticky fingers
Gost
Sticky fingers
29 dana prije

Tko nema u glavi, ima medju nogama.

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
29 dana prije
Reply to  Sticky fingers

A znaš kako to ide po redu: tko nema u glavi,ima u nogama,tko nema u nogama ima među nogama,a tko nema ništa među nogama neka ide u PM !!!

Kažun
Member
Kažun
29 dana prije

Valjda krevete?

onaj najglu...Dalton
Gost
onaj najglu...Dalton
29 dana prije
Reply to  Kažun

Igle za pletenje broj 9.

Jomla
Gost
Jomla
29 dana prije

Aj-aj-aj-aaaj…
Huanita…

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
29 dana prije

😂 ljudi… jel’ to moguće?

Čekaj. Možda ne mogu “Osnovna sredstva”… A što su zaplijenili??

I, što će sad s tim??
To je pitanje.
Nek’ ponude na prodaju?

Gaga
Member
Famed Member
Gaga
29 dana prije

A si munjen 🤣🤣🤣🤣

onaj najglu...Dalton
Gost
onaj najglu...Dalton
29 dana prije
Reply to  Gaga

🙂 🙂

Kad ih ispratilo, dalo im pojas nevinosti, gedore i WD-40…

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
29 dana prije
Reply to  Lucija, prva

E,sada i nije baš tako,SVI ćemo jednom umrijeti,netko prije,netko kasnije,a svatko bi želio živjeti to duže,tebi bi bilo svejedno da umriješ sutra ili za 20 godina ??? A onda će netko odmahnuti rukom i reči,pa ljudi umiru,Patricija će reći Božja volja ??? Eto vidiš,NEMOJ RELATIVIZIRATI,bori se za svaki dan,iskoristi ga… Pročitaj više »

Patricija
Gost
Patricija
28 dana prije
Reply to  Debeli đuro

Mozemo ciniti sto hocemo, ali ne mozemo dok hocemo.

Bozja je zadnja.

grkovababa
Gost
grkovababa
29 dana prije
Reply to  Lucija, prva

Interesantna opservacija.

Žvuž
Gost
Žvuž
29 dana prije

Po svemu sudeći oni psihopati u uniformama koji se iživljavaju na ljudima u Australiji su uvezeni izvana, što itekako ima smisla jer mi je nepojmljivo da bi baš sva lokalna policija postupala onako momstruozno prema svojim sugrađanima. Evo linka:

ttps://carter-heavy-industries.com/2020/10/10/victoria-australia-police-lockdown/

Žvuž
Gost
Žvuž
29 dana prije
Reply to  Žvuž

Sad će da nas biju sile svjetske milicije.

Nebitni Nick
Gost
Nebitni Nick
29 dana prije
Reply to  Žvuž

Jep ☠️…. Teško da ćemo mi ovo pogurati na pravu stranu. Prije će oni nas odgurati na “iglu”. Damn. 💀

Žvuž
Gost
Žvuž
29 dana prije
Reply to  Nebitni Nick

Teško, ali ne i nemoguće.

Gaga
Member
Famed Member
Gaga
29 dana prije
Reply to  Žvuž

Misliš na ove od duginih boja?

sile svjetske milicije.jpg
Žvuž
Gost
Žvuž
29 dana prije
Reply to  Gaga

Ovo je Katalonija 2019. Od onda su se puno bolje pripremili.

Gaga
Member
Famed Member
Gaga
29 dana prije
Reply to  Žvuž

Šta nisu malo tromi i nefleksibilni pod svom ovom opremom?

Žvuž
Gost
Žvuž
29 dana prije
Reply to  Gaga

Malo da. 🙂

Metabaron
Gost
Metabaron
29 dana prije
Reply to  Žvuž

Jahaci magle ….

Patricija
Gost
Patricija
29 dana prije
Reply to  Žvuž

MUP u Hrvatskoj je uzeo za svog zastitnika Sv. Mihaela (ako se dobro sjecam a ako grijesim, ispricavam se). Prema tome oni bi prvenstveno trebali biti na strani Dobra i tako se ponasati. Da sam na njihovu mjestu ne bih se htjela zamjeriti Sv. Mihaelu, jer je on predvodnik Nebeske… Pročitaj više »

Patricija
Gost
Patricija
29 dana prije
Reply to  Patricija

I iskrene cestitke povodom nadolazeceg imendana vaseg zastitnika

SV. MIHAELA ARKANDJELA

koji se slavi 29. 9. 2021.

čip štipumnica
Gost
čip štipumnica
29 dana prije
Reply to  Patricija

arhanđeo mihel je onaj koji priča lice u lice s bogom . u nekim knjigama se spominje i kao anđeo lica. od tud i takva potreba za maskam. glavna bitka je na bazi simbola. jer što je čovjek ako ne simbol slobode a koje na strani boga. a ko je… Pročitaj više »

Patricija
Gost
Patricija
29 dana prije

“Rijec andjeo oznacuje sluzbu a ne narav.
Pitas kako se zove ta narav? – Duh.
Pitas za sluzbu? – Andjeo.
Duh je po onome sto jest, a andjeo po onome sto cini.” Sv. Augustin

hogar strašni
Gost
hogar strašni
29 dana prije

Demokratski način izražavanja nezadovoljstva ili neslaganja ili borbe za dostojanstvo kroz prosvijede nikad nije doneslo neko riješenje. Koliko god zvučalo okrutna ali situacija se u povijesti mjenjala kad je tekla krv i padale glave. i dok narod ne zbomba vladajuće nema promjene. Da se stožeraši idu u trgovinu po kruh… Pročitaj više »

Nebitni Nick
Gost
Nebitni Nick
29 dana prije
Reply to  hogar strašni

Ne da mi se više pisati ovdje (samo se ponavljam iz dana u dan, a sve ide na gore u “okolici”)…. Ali, upravu si. Jedino možda stanu kad njima netko polomi kosti. 👍

čip štipumnica
Gost
čip štipumnica
29 dana prije
Reply to  hogar strašni

kad se to situacija promjenila nabolje nakon šta su padale glave. meni nije poznato osim iz holivudske povjesti

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
29 dana prije

O, a kako drugačije??

😏🤭😃

Problemi se i događaju upravo zato što davno gradski trgovi nisu ukrašeni nekim primjercima…

Legendarni Grk
Gost
Legendarni Grk
29 dana prije

Evo kako reagira grafen oksid na signale iz mobitela: https://www.youtube.com/watch?v=tOApJPbmUsk&t=38s Možemo samo zamisliti kakva će biti reakcija na puno jače 5G signale. Neki komentatori kažu da kretanje grafen oksida podsjeća na Venom, Black Goo ili na scene iz filmova Alien – Prometheus. Uglavnom, to je ono što ubacuju u ljude… Pročitaj više »

grkovababa
Gost
grkovababa
29 dana prije
Reply to  Legendarni Grk

Nisam siguran koliko je ovaj video legitiman.

čip štipumnica
Gost
čip štipumnica
29 dana prije
Reply to  grkovababa

taj video je vjerodostojan ko i cijepivo

Diego Delgado
Gost
Diego Delgado
29 dana prije

Naslov kaže: “Današnji mediji: problemi i manipulacije“, pa eto da kažem svoje mišljenje na tu temu.Prije svega bi želio reči da iznimno cijenim gosp.Pavelića, izrazito poštena i moralna osoba, samo riječi hvale o njemu mogu reči. Sada natrag na temu, fascinira me razina neznanja tj. nesposobnosti da se sagleda i… Pročitaj više »

hogar strašni
Gost
hogar strašni
29 dana prije
Reply to  Diego Delgado

istina. Lijepo ste to objasnili da i oni koji stalno gledaju TV mogu shvatiti

Diego Delgado
Gost
Diego Delgado
29 dana prije
Reply to  hogar strašni

Kako nitko do sada nije dao odgovor na moje pitanje odgovaram sam sebi, možda još bolje stviti ću sliku ako admin dopusti a znate svi da slika govori 1000 riječi pa vi zaključite sami.
comment image

čudila se aman ja
Gost
čudila se aman ja
29 dana prije
Reply to  Diego Delgado

…meni je najvažnije da se to tv -kofno može ugasiti. (još uvijek)

čip štipumnica
Gost
čip štipumnica
29 dana prije
Reply to  Diego Delgado

najbolje ne čitat ništa od medija. samo ljepu književnost i onako je naš utjecaj ama baš nikakav. sve je obmana msm mediji i i oni koji ih raskrinkavaju sam stvarnost je laž i projekcija naših kolektivnih misli kad bi dovoljan broj ljudi u istom trenutku mislio istu misao mogli bi… Pročitaj više »

Zvrk
Gost
Zvrk
29 dana prije

je li korisnica agnaby napravila predložak u suradnji s gđom Šebalj?

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
29 dana prije
Reply to  Zvrk

Koliko sam ja shvatila (?), agnaby je iz komentara g. Šebalj razumjela da ova nije zainteresirana za suradnju.

Vedran V.
Gost
Vedran V.
29 dana prije

Da li je ispravno stavljati javno mail gospodina Pavelića da ga svatko može vidjeti?

preseren3
Gost
preseren3
29 dana prije

Pratim te manipulacije… Da nema Logično, puno manje bi znao. A taj portal daje vir informacija, preko koga mogu da pratim istinu šire. U mojoj zemlji, Sloveniji, nivo laži, manipulacija, je izmedju najviših u svijetu. Ako čitaš, zaboli te glava… Pa sam instiktivno ograničio, šta čitam, samo ono, što je… Pročitaj više »

grkovababa
Gost
grkovababa
29 dana prije
Reply to  preseren3

Slovenija danas je ocigledni dokaz da je i i bivsa Yugovina bila projekt od iste korona ekipe.

čip štipumnica
Gost
čip štipumnica
29 dana prije
Reply to  grkovababa

a i raspad iste takodjer

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
29 dana prije

Je, vrlo “logično”. 😄 Sa kojom zemljom je bilo lakše manipulirati? Jugoslavijom ili hrpom bananica? Tko je imao demografski rast? Tko je imao industriju i znanost? Pisati ovakve stvari može samo netko ili ispranih mozga ili – pretenciozno. Stvari su potpuno jasne. Pustite nas da bar krepamo u miru. Ali… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
29 dana prije
Reply to  grkovababa

Netočno.
I ne samo to.
Uporno inzistiranje da je sve nečiji projekt, i to, pazi sad, iste ekipe (!!!), vodi u tešku pasivizaciju.

onaj najglu...Dalton
Gost
onaj najglu...Dalton
29 dana prije

Hvala Bogu da će bit’ bolje…
Piše mi u horoskopu.

Ja kad za sebe hoću dobru vijest, pronađem je…

Orwel
Gost
Orwel
29 dana prije

Odličam članak. Nego, mislim da bi se trebali pripremati za ono što nam dolazi, a to se najbolje vidi iz događaja u Australiji. Treba se pripremiti na lažni hakerski napad kojim se ruši internet ali i signal za mobitel. Znam, zvuči kao teorija zavjere ali ubrzo nam stižu nedaće. Policija… Pročitaj više »

čip štipumnica
Gost
čip štipumnica
29 dana prije
Reply to  Orwel

nikad se nije sloboda rodila u krvi to su priće koje maloj djeci serviraju oni koji se krvlju hrane

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
29 dana prije

Subaru, od fakutaj.

Kako se drugačije dolazi do slobode?

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
29 dana prije
Reply to  Dajana

A zašto s ovi Norvežani bune i rade pu.darije nakon ŠTO UKINULI sve mjere protiv korone ??? Poludio narod skroz !!!

Mujo&Haso
Gost
Mujo&Haso
29 dana prije
Reply to  Debeli đuro

Znaš ono što čitaš, ako čitaš britanske novine…….onda ne znaš ništa.
ps: gde je nestala norveška aristokracija. pošto nije bila u rodu sa britanskom krunom.

Dajana
Gost
Dajana
29 dana prije
Reply to  Mujo&Haso

Orodili su se za vrijeme drug svjetskog,norveska kraljevska porodica je izbjegla u London.

Davidschwartz
Gost
Davidschwartz
29 dana prije

Ništa novo pod kapom nebeskom. Većina ljudi su roba s greškom, pohlepni, pokvareni, lako potkupljivi ali i zli. Ova cjepiva su očito stvorena radi trovanja, tj. depopulacije. Faktograf kod nas (Indexovi “novinari”) i vani (CNN) čine uglavnom ljevičari, izrazito pokvareni poltroni, a sufanincira ih društvo Billa i Melinde Gates. Mediji… Pročitaj više »

Shox
Gost
Shox
29 dana prije

BEZ CENTRALIZIRANIH MEDIJA NIJE MOGUĆA TOTALITARNA SVJETSKA VLADA I NIJE MOGUĆ NIKAKAV OBLIK POTPUNOG NADZORA NAD LJUDIMA I NJIHOVIM POSTUPCIMA, PA JE MEDIJSKO OBLIKOVANJE SVIJESTI DANAS POSTALO NAJVAŽNIJA STAVKA TEHNOKRATA.

Ismet
Gost
Ismet
29 dana prije
Reply to  Shox

Hm, ljepo kazano.

ERO
Gost
ERO
29 dana prije
Reply to  Shox

Nevezano za članak moram sa vama podijeliti svoje probleme ima par dana.Prije 15 dana dobijem temperaturu i uhvati me kašalj i malo problema sa zglobovima_ kako radim ko konobar u Njemačkoj gazda me natjera da izvadi test i naravno test NEGATIVAN.Nakon povratka na posao počnem se zbiti i ružno kašljat… Pročitaj više »

ERO
Gost
ERO
29 dana prije
Reply to  ERO

Znači 10 dana sam širio virus među Njemačkom populaciom

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
29 dana prije
Reply to  ERO

Na kraju će ti reći da si BIOTERORIST,ni kriv ni dužan,a ovaj test u subotu pozitivan??? Zaboravio si napisati !!???

ERO
Gost
ERO
29 dana prije
Reply to  Debeli đuro

Da .Pozitivan a simptomi svi prosli

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
29 dana prije
Reply to  ERO

Nisi.

Zato što na dva testa nije bilo nikakvih virusnih čestica.
Očito imaš dobar imunitet, pa se virus ne uspijeva uvaliti u stanice i razmnožiti.
Većina Balkanaca ima takav.
Nas nije nešto teško pogodila ni Španjolska gripa.

čip štipumnica
Gost
čip štipumnica
29 dana prije
Reply to  ERO

nije karantin nego kučni pritvor. kriv si jer si živ . bjež kući iz te odvratne zemlje

Max
Member
Max
29 dana prije

Točno opširno

Ra-Tutankhamon
Gost
Ra-Tutankhamon
29 dana prije

Pozdrav Nije tema ali sam rekao javiti se i objaviti novosti: -kao što sam napisao prijatelj i ja bili 25.09. na kavi i konobar čuo naš razgovor te nudi ruku da ga skeniramo, u pitanju je Qr skener aplikacija koja je skinuta na mob. Podaci koji su se pokazali su… Pročitaj više »

čip štipumnica
Gost
čip štipumnica
29 dana prije
Reply to  Ra-Tutankhamon

kako se zove aplikacija

Ra-Tutankhamon
Gost
Ra-Tutankhamon
29 dana prije

QR scanner
isti kao za skeniranje računa, knjiga itd…

Krle
Gost
Krle
29 dana prije
Reply to  Ra-Tutankhamon

Prvo hvala da si se potrudio da otkriješ činjenice u vezi QR scannera i objaviš na portalu. Da li bi bilo previše zamoliti, kad vas je već dvojica, da snimiš kompletnu proceduru? To sa skeniranjem aplikacijom, koja radi isključivo s kamerom, je jako zbunjujuće. Mislim da bi bilo svima zanimljivo… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
29 dana prije
Reply to  Krle

Ma nema potrebe. Čak vam je i rekao netko jučer, mislim @Zorule: Pazite, ovo nije novost. Novost nije niti pad cijena proizvoda u 40 godina. RFID “0.05 x 0.05 millimeters” Tiny miracles of miniaturization, these RFID chips (Radio Frequency IDentification chips) measure just 0.05 x 0.05 millimeters. “RFID” refers to small… Pročitaj više »

Krle
Gost
Krle
28 dana prije
Reply to  Lucija, prva

U principu imam povjerenja u napisane komentare, osim kad se u više navrata pokaže da je komentator trol ili zaj.ebant, pa nemam razloga da sumnjam u kolegu. Osim toga ovo me interesuje i kao neka mogućnost za nova saznanja nevezano za koronu. Lako moguće da je i ovdje u pitanju… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
28 dana prije
Reply to  Krle

Postoji odavno. Komercijalna primjena.
Znaš gdje su sve takve tehnologije i njihov razvoj?
U nekom časopisu koji se zove “stockholding” ili nešto slično.

Također, kad sam prvi put vidjela kako rade nanoboti u medicini, to nije bilo u medicinskom časopisu, nego u “Applayed physic s”.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
28 dana prije
Reply to  Lucija, prva

Osnovni tag radi bez svog napajanja.

Samo vraća projicirani energetski snop. Bilo koji. Iz radioemitera.
Može i kroz zid, ako je tanak.

Krle
Gost
Krle
28 dana prije
Reply to  Lucija, prva

Neko nekog ovdje ne razumije. 😀 Svašta postoji na ovom svijetu, što znamo i što ne znamo, ali ovdje pišemo o konkretnim stvarima i događajima. Ne skenira se RFID sa QR skenerom. RF podrazumjeva čip kojeg niko nije našao u vakcini. QR i barkod se očitavaju optički i moraju postojati… Pročitaj više »

Legendarni Grk
Gost
Legendarni Grk
29 dana prije

Konkretni pravni savjeti i preporuke… Predrag Livak 1.Umijeće kako ne odbiti cijepljenje! Ako ste prisiljeni cijepiti se kako biste zadržali posao, evo popisa kako ga zaobići. Tajna je NE odbiti cijepljenje…. Evo što trebate napisati svom poslodavcu: “Pišem Vam u svezi s mogućim cijepljenjem protiv Covida -19 i želim biti… Pročitaj više »

Legendarni Grk
Gost
Legendarni Grk
29 dana prije

Fizičko sprječavanje ulaska u prostorije poslodavca zbog činjenice da ste se odbili cijepiti ili pretpostavke poslodavca da ne želite dati na uvid potvrdu o cijepljenju. Preporuka: Pozovite policiju i zatražite da se napravi zapisnik o tome. Javite se povjerljivom odvjetniku radi davanja savjeta i poduzimanja mjera. Javite sve sindikatu u… Pročitaj više »

Piretis
Member
Famed Member
Piretis
29 dana prije
Reply to  Legendarni Grk

Ova dva tvoja savjeta su najkonkretniji savjeti kad voda dođe do grla. Oslanjati se na to da kod nas neće biti isto kao u Italiji ili Australiji je iluzija. Bit će isto ili još gore. Treba biti spreman i mudar.

Mujo&Haso
Gost
Mujo&Haso
29 dana prije
Reply to  Legendarni Grk

U njemačkoj je neki čovjek skratio sav postopak manipulacije. Probušio dotičnom glavu, pa se u okolini ovo više ne događa.

lear ZI
Gost
lear ZI
29 dana prije
Reply to  Mujo&Haso

Čuo i ja. Skratio birokratsku fantazmu, i ja čuo. Niko u gradu ne spominje ništa, kakvu masku, kakav test. Kad nešto želiš u tom gradu, znači, da si osudžen na smrt.

89f47trf8734kjhj3434
Gost
89f47trf8734kjhj3434
29 dana prije
Nostradurus
Member
Nostradurus
29 dana prije

Mediji rade baš ono što odgovara vladajućoj eliti. Da pokušaju drugačije, novinari bi ostali bez posla.

Mujo&Haso
Gost
Mujo&Haso
29 dana prije
Reply to  Nostradurus

Pa treba, da se im uzme deca. Za minut slave preko TV žrtvuju svoju decu farma kultu. Svakako i njima če bit oduzeta deca, al kad če to saznat, dobit če i oni zadnji poklon u oblici više plate i vakcine. Baš đubrad.

Krle
Gost
Krle
29 dana prije

Eh ta Amerika. Da li je g. Pavelić smetnuo ili gđa. Arna izostavila senzacionalističko zamlačivanje domaćih čitaoca od strane alternativnih medija? U SAD postoji hrpa portala, blogova i YT uradaka za zamlačivanje Amerikanaca a naši mediji ih redovno preuzimaju. Razumijem ekonomsku stranu takve politike ali nije korektno pljuvati MSM kad… Pročitaj više »

Mujo&Haso
Gost
Mujo&Haso
29 dana prije

Imam tačne podatke, kako su več izrađene giljotine za ubistva določenih ljudi.. Baš me čude sva ta imena, šta se događa, očemo ostat bez naših vladara.