fbpx

Manifest – Iluzija političkih izbora: Čovjek jedne dimenzije

Lažna demokracija

Kako ljudi mogu da izraze ‘svoju’ volju ako nemaju nikakvu volju ili osobno uvjerenje, ako su oni otuđeni automati čijim ukusom, shvaćanjima i sklonostima upravljaju mehanizmi uvjetovanja (conditioning machines)? U ovakvim uvjetima opće pravo glasa postaje fetiš. Točno je da postoji znatna i vrlo važna razlika između slobodnih i namještenih izbora, ali zapažajući ovu razliku ne smijemo zaboraviti činjenicu da čak i slobodni izbori ne izražavaju uvijek ‘volju naroda’.” Erich Fromm

Citatom Ericha Fromma o demokratskim izborima započet ćemo manifest kojim ćemo se osvrnuti na iluziju političkih izbora. U nastavku izlaganja Fromm o izborima kaže: „Ako većina ljudi upotrebljava često reklamiranu pastu za zube zbog njene kvalitete koja se ističe propagandom (reklamom), nitko razuman neće reći da se narod sam ‘odlučio’ za tu pastu. Sve što se može reći jest da je propaganda bila dovoljno uspješna da primami milijune ljudi da vjeruju u njene riječi. Način na koji ljudi u jednom otuđenom društvu izražavaju svoju volju ne razlikuje se od načina na koji oni kupuju robu. Oni slušaju riječi propagande i za njih malo znače činjenice u usporedbi s ovom sugestivnom bukom koja im se neprestano ulijeva u glavu.“

U posljednjih nekoliko tisuća godina ljudsko društvo razvijalo se težeći stvoriti što bolje uvjete za svakog člana zajednice. Relativno nedavno pojavila se ideja o društvenom uređenju u kojem će svaki član ravnopravno moći odlučivati o sudbini zajednice, a time i svojeg života. Premisa o društvenom uređenju u kojem će svaki član aktivno sudjelovati u stvaranju zajednice naširoko je prihvaćena i usađena u same korijene ljudske svijesti. Pojavom demokracije pojedinac koji je do jučer bio tlačne od kraljeva, feudalca, moćnika… konačno dobio moć da upravlja svojim društvom i njime u cjelini. Kao što ćemo prikazati u ovom manifestu, ništa nije dalje od istine od vjere u mogućnost promjene glasanjem i političkim izborima.

Spoznaje iz sociologije, antropologije, psihoanalize i psihologije masa uče nas da su politički izbori i san o jednakosti kroz izbore čista iluzija i doista samo san.

U ovom proglasu, odnosno manifestu (lat. manifestus: očit, jasan, bjelodan), na jasan i svima razumljiv način objasnit ćemo svu iluziju političkih izbora. Dapače, ukazat ćemo na svu iracionalnost ljudskog ponašanja kao i nedostatak racionalnosti i razuma glasača („glasača“ definiramo kao  osobu koja vjeruje u proces političkih izbora). Manifest ćemo podijeliti na tri dijela. U prvi dio je samo uvod u druga dva dijela. U drugom dijelu konkretno ćemo se osvrnuti na tvrdnje glasača i njihove razloge zašto bi trebalo glasati. Time ćemo na jasan i razumljiv način objasniti iracionalnost današnjeg društva i čovjeka koji vjeruje u sustav glasanja. U trećem djelu pozabaviti ćemo se psihoanalizom da bismo našli odgovor na pitanje zašto se čovjek (u ovom slučaju glasač) ponaša iracionalno i apsurdno.

Iz antropologije je poznato da svako društvo ima svoja pravila. Ona su postavljena kao stupovi koji drže strukturu društva. Ukoliko su društvena pravila iracionalan, dapače paradoksalna onda imamo temelje kojima može opravdati svrstavanje društvenog ponašanja u kategoriju psihopatologije.

„Pod vladavinom represivne cjeline sloboda može postati moćan instrument dominacije.“

Herbert Marcuse

Nadalje vidjet ćemo da su tvrdnje i premise osobe koje vjeruje u sustav glasanja djetinjaste, iracionalne, dapače imaju karakteristike isključivo vjerovanja i odsutnosti inteligencije i razuma. Kada navodimo „djetinjasto“, potrebno je napomenuti da nije riječ o ispraznom pojmu kojim bi se stigmatiziralo ili umanjila nečija vrijednost. Iza te riječi stoje ozbiljne tvrdnje koje ukazuju na temelje problema iracionalnog ponašanja. Detaljnijoj raspravi na tu temu posvetit ćemo se u trećem dijelu manifesta. Nadalje, potrebno je napomenuti da je nedostatak razuma karakteristika masa, kao što je još u prošlom stoljeću utvrdio otac psihologije masa Gustave Le Bon, o karakteru masa još je prije stotinu godina napisao: „Već smo predočili kako su gomile nepristupačne razmišljanju i da shvaćaju samo grube asocijacije ideja. Zato se govornici koji je umiju impresionirati pozivaju na njihove osjećaje, a nikada na njihov razum. Zakoni logike nemaju na njih djelovanja.“

Zbog karaktera masa iznese tvrdnje u manifestu neće imati utjecaj na promjenu ljudske svijesti, ali ih iznosimo zbog temeljne ljudske potrebe ukazivanja na prirodu stvarnosti. Prema Le Bonu, vjerovanje je temeljna sila koja pokreće mase, kao što ćemo utvrditi vjerovanje je i temelj djelovanja glasača. U trećem dijelu osvrnut ćemo se na psihoanalizu da utvrdimo pozadinu iracionalnog ponašanja čovjeka. Nećemo ulaziti u genetiku i antropologiju (iz koje također možemo mnogo toga naučiti), jer bismo otišli predaleko što nam u ovom trenutku nije bitno. Ali da ne bismo ostali dužni, iznijet ćemo osnove premise navedenih znanosti.

U kontekstu današnje krize vidimo da društveno uređenje strmoglavo kreće prema centralizaciji što je i povijesna tendencija sustava. Glasanjem izabiremo vođe koji će nas ponosno odvesti u ropstvo kakvo svijet ne pamti. Riječ je o „tradiciji“ da čovjek sam sebi stavlja uže oko vrata vjerujući da čini dobro. Čovjek je uvjeren u vlastitu autonomiju dok istovremeno velikom povijesnom apsurdnom, činom glasanja, paradoksalno potvrđuje kontrolu nad vlastitom iluzornom slobodom.

Nadalje, vidjet ćemo da je ponašanje glasača u tolikom stupnju iracionalno da ga možemo svrstati ni manje ni više u domenu psihopatologije. Jedan od ključnih faktora zašto se ponašanje može svrstati u psihopatologiju jest i pojava koju je E. Fromm nazvao „društveno nesvjesno.“. Detaljnije obrazloženje i razlaganje navest ćemo u trećem dijelu manifesta (podnaslov – Psihopatologija). Ali već ćemo u drugom dijelu navesti iracionalnosti danog društva što će biti dovoljno da se zapitamo „Što je to zdravo društvo?“ Isto kao što je zajednica ljudoždera u potpunosti uvjerena da je njihovo ponašanje normalno, tako je današnje bolesno društvo uvjereno da je u našem primjeru – glasanje prihvatljivo, dapače poželjno jer njime održavamo strukturu društva.

„Sa stajališta Nižih, ni jedna povijesna mijena nije značila mnogo više od promijene imena njihova gospodara.“

George Orwell

Inteligencija i kritika

U društvu postoji veliki broj inteligentnih i kritički usmjerenih pojedinaca koji uočavaju političke iracionalnosti, perfidne manipulacije i ostale društveno neprihvatljive pojave. Ono što ćemo detaljnije razložiti u trećem dijelu (podnaslov Inteligencija i kritika društva), vidjet ćemo da su inteligentni ljudi kritični samo do onog stupnja kojeg im to dozvoljava društvo. Naime oni nemaju dovoljno inteligencije, nadasve svijesti da promišljaju izvan tzv. društvene kutije koja uvjetuje ponašanje i misli individue i masa. Kao što veliki filozof Aristotel nije mogao izaći izvan tadašnjeg svjetonazora i vjerovao je da robovi trebaju biti robovi, tako današnji intelektualni vjeruju da čovjek treba glasati za svoj robovski položaj vjerujući da glasa za jednakost. Marko Tulije Ciceron to je sažeo sljedećim riječima: „Pokoravamo se zakonima da bismo bili slobodni.“ Budući da ljudi vjeruju u iluziju da je čin glasanja produkt individualnog promišljanja i djelovanja, a ne društvenog uvjetovanja i društveno nesvjesnog, ljudima se može dozvoliti da budu kritični i slobodni govoriti što misle, jer oni misle u granicama uvjetovanog.

George Orwell navedenu misao izrazio je na sljedeći način: „Potpuno se ravnodušno gleda na to što mase misle ili ne misle. Njima se može zajamčiti intelektualna sloboda jer nemaju intelekta.“

U demokratskom društvu kritika je dozvoljena jer je ionako ograničenja društvenom svijesti ili se prema potrebi usmjerava. Noam Chomsky je o demokraciji kazao sljedeće: „Demokracija dozvoljava da se glas ljudi čuje, a zadatak je intelektualaca da osiguraju da taj glas ima pečat ispravnog kursa. Propaganda je demokraciji isto što i nasilje totalitarizmu.

Pod utjecajem materijalnog hedonizma moderan čovjek nije sposoban napustiti jednoumni svijet u kojem nema vizije niti sposobnosti kreiranja svjetova izvan društveno zadanih okvira. Taj čovjek ostaje zarobljen u jednoj dimenziji, odnosno u modelu, kako ga je nazvao H. Marcusemodel jednodimenzionalne misli i ponašanja“.

Budući da društvo traži od pojedinca da žrtvuje svoj identitet u zamjenu za „slobodu“, društvo mu pruža patvorenu slobodu i nadopunjuje prazninu u obliku mnogobrojnih fikcija. Identitet koji je podaren sustavu mora biti nadomješten, praznina se mora ispuniti da bi čovjek osjećao život. Zauzvrat društvo daje pojedincu iluziju slobode i materijalne objekte na koje prebacuje ostatak svojih snaga. Detaljnije ćemo u trećem dijelu ukazati da je čin glasanja doslovno jedan oblik trgovine (podnaslov: Otuđeni čovjek).

Današnji sustav ima tendencije da postane totalitaran, paradoksalno, procesom političkih izbora društvo traži od čovjek da potvrdi totalitarnost i dominaciju sustava nad ljudskim bićem.

Dapače, ukazat ćemo na jedno od najvećih iluzija u koju vjeruju ljudi koji spavaju stoljetni san – o slobodi izbora političkim izborima. U tu iluziju vjeruju samo oni koji nisu upoznati s osnovama antropologije, sociologije i psihoanalize. Kao što znamo najbolji rob je onaj koji je uvjeren da je slobodan, upravo je takav današnji čovjek – čovjek jedne dimenzije.

Demokracija ili totalitarizam?

Herbert Marcuse je još u prošlom stoljeću upozorio da tadašnje industrijsko društvo ima tendencije kamufliranom totalitarizmu. Današnje postindustrijsko, odnosno tehnološko društvo ubrzano kreće utabanim putem iluzorne demokracije. Marcuse je o industrijskom društvu rekao sljedeće: „Suvremeno industrijsko društvo tendira totalitarizmu na osnovu organizacije njegove tehnološke baze. Jer ‘totalitaran’ ne znači samo terorističku političku koordinaciju društva već također neterorističku, ekonomsko tehnološku koordinaciju koja djeluje posredstvom manipuliranja potrebama dodjeljujući interese.“

Za mase totalitarizam je nevidljiva sila jer poprima razne forme i oblike iako nam često daje naznake da postoji, dapače da ga podržavamo. Totalitarizam se manifestira kao društvene iracionalnosti upozoravajući nas na autodestruktivne tendencije sustava. Iracionalnosti možemo nabrajati u nedogled stoga ćemo dati samo osnovne primjere: demokratski izabrane vlade vode „oslobodilačke ratove“, napadaju i bombardiraju druge zemlje. Uzdižemo vođe koji šalju vojsku da podržavaju tuđe ratove i time postajemo psi rata. Podržavamo vođe koji kontinuirano kradu i birokracijom koče razvoj društva. Podržavamo monopolističke kompanije koje postaju moćnije od država i upravljaju njima. Podržavamo takve kompanije jer im dozvoljavamo da nas opiju proizvodima kojima pokušavamo utažiti naš bezdan – neutaživu žeđ za materijalnim hedonizmom, sigurnošću i osjećajem ugode. Istodobno mrzimo korporacije, ali ih i hranimo. Podržavamo glasanje kao čin jednakosti dok nam praksa i zakoni ukazuju da je takva jednakost fikcija. Želimo biti sretni, da bi tu potrebu gasili materijalnim i prolaznim objektima za koje znamo da nas ne mogu usrećiti, ali si to ne želimo priznati kao što ovisnik o drogi ne želi priznati da je ovisnik. Zavaravamo se da živimo u liberalnom ekonomskom društvu ne želeći priznati da smo robovi nemilosrdne potrošnje, medicina sve više napreduje, a bolesniji smo više nego ikada prije. Djeca umiru od gladi dok se milijuni troše na bombe…  I tako u beskonačnost.

Osim Marcusea, Fromm je upozoravao na iracionalnosti društva. O tome je kazao: „No kad bi mnogi bili svjesni takvih osjećaja pojavila bi se opasnost da bi mogli po njima postupiti, a kuda bi onda došla naša ekonomija koja se temelji na nemilosrdnoj potrošnji? Da li je opet moguće da većini ljudi do te mjere manjka prirodne inteligencije da ne uviđaju s koliko nesposobnosti mnogi od njihovih vođa – kakve god bile metode kojima su se uspeli na vrh – obavljaju svoje funkcije? No kuda bi dospjela društvena kohezija i jedinstvena akcija ako bi takvih činjenica postala svjesna više nego uska manjina? Razlikuje se u tom pogledu stvarnost imalo od onoga što se događa u Andersenovoj bajci o carevom novom ruhu? Iracionalnosti u svakom danom društvu imaju za posljedicu nužnost da njegovi članovi potiskuju svijest o mnogim njegovim osjećajima i opažanjima. Ta je nužnost proporcionalno veća u onoj mjeri u kojoj društvo ne predstavlja sve svoje članove.“

Iracionalno ponašanje suština je današnjeg društva. Mi ćemo se u drugom djelu fokusirati na čin glasanja tijekom političkim izbora i na fikcije u koje vjeruje glasač. Odgovor na pitanje zašto se mnogobrojne iracionalnosti moraju potiskivati sada smo dobili – zbog očuvanja strukture društva. Da bi se održala nejednakost, hijerarhija, nepravda, iluzorni osjećaj autonomije, nemilosrdna potrošnja… nužno je ponuditi surogate koji će potisnuti istinske ljudske potrebe i stvoriti fikcije, dapače osjećaj slobode i autonomije. Strukturu navedenih iluzija održavaju politički izbori koji su stupovi i čuvari dogme o ljudskoj slobodi u demokratskim sustavima. Onima koji nisu bili svjesni da demokratski sustav tendira totalitarizmu, otvorene su oči korona krizom (i dalje je riječ o manjini). U drugom dijelu provjerit ćemo koliko je duboka zečja rupa.

Zaključno: Čin glasanja nije produkt autonomne volje nego je društveno uvjetovano ponašanje. Je li političko glasanje čin potvrđivanja nižeg, robovskog položaja ili glasanje za jednakost u društvu? Može li se čin glasanja svrstati u psihopatologiju? Mase su podložne sugestijama i vjerovanju. Kritika je uvjetovana i ograničena svjetonazorom. Društveno uređenje ima tendenciju centralizacije za koje ljudi glasaju – paradoksalno, glasanje je decentralizacija kojom će se centralizirati globalni sustav. Glasanje je jedan oblik trgovine.

Izvori citata i literatura:

  • „Čovjek jedne dimenzije“, Herbert Marcuze
  • „S one strane okova iluzije“, Erich Fromm
  • „Autoritet i porodica“, Erich Fromm
  • „Zdravo društvo“, Erich Fromm
  •  „Bijeg od slobode“, Erich Fromm
  • „Psihologija naroda, gomila revolucija“, Gustave Le Bon
  • „Mediji, propaganda i sistem“, Noam Chomsky
  • „1984“, George Orwell
  • „Masovna psihologija fašizma“, Wilhelm Reich

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
217 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
A neg.
Gost
A neg.
4 mjeseci prije

Dok nisu postali režimske pudlice Let 3 su imali pjesmu Vjeran pas. Izdvojio bih sliedeće stihove:
‘Svašta nam događa mozgove nam tupe, u život kreće samo dio nas…’

mario
Gost
mario
4 mjeseci prije
Reply to  A neg.

Ne glasam uopće, pisao sam o tome zašto nemamo pravo drugom dati ono što ni sami nemamo a to je da nekome silom nešto nametnemo, odnosno glasanjem dajemo drugom da u naše ime vrši prisilu prema nekom a i sami nemamo to pravo (iako ga drugom dajemo). Sa tom pogreškom… Pročitaj više »

Starina
Gost
Starina
4 mjeseci prije
Reply to  mario

Propovjednik 8:9je to definirao
Da čovjek vlada nad čovjekom na njegovu štetu

ZriBra
Gost
ZriBra
4 mjeseci prije
Reply to  Starina

“Ispraznost nad ispraznošću,sve je ispraznost”(kohelet),a kamoli ne “slobodni izbori”.

Sony
Gost
Sony
4 mjeseci prije
Reply to  Starina

+…………

tihobl
Gost
tihobl
4 mjeseci prije
Reply to  mario

Eu ce ukinuti demokratiju do kraja. Evropski parlament ce zamjeniti nekakvim forumima i drugim neformalnim tijelima u koje se nece ulaziti preko izbora. To je buducnost evropskog karanitina.

mario
Gost
mario
4 mjeseci prije
Reply to  tihobl

Tako nekako ili gore

ijefnviweofvowefvrwe
Gost
ijefnviweofvowefvrwe
4 mjeseci prije
Reply to  tihobl

Pa već je od početka forum ciokomisija tvojih koji vedre i oblače jewropom………..

Aeaeae
Gost
Aeaeae
4 mjeseci prije
Reply to  tihobl

Pa to je vec ucinjeno postavom eu-komisije koji nisu birani na izborima, a o svemu odlucuju.

ZriBra
Gost
ZriBra
4 mjeseci prije
Reply to  A neg.

Nije to let 3,nego Predrag Kraljević i njegovi Termti.pjesmu je napisao dok je sjedio na WC školjki.”Tako je kroz veliku nuždu ,zapravo ispjevao i izrekao ono najbitnije o životu istini,znanosti i edukaciji”(Z.Žmirić Riječke rok Legende) Svašta nam se događa Mozgove nam tupe U život kreće samo dio nas U životu… Pročitaj više »

A neg.
Gost
A neg.
4 mjeseci prije
Reply to  ZriBra

…učim da naučim da nauka je sranje…da nije Predrag Ž. Istražuj? 😀

ZriBra
Gost
ZriBra
4 mjeseci prije
Reply to  A neg.

Let 3…Zorica Konđa-.i dr…. su izvodili i aranžirali tu pismu ali autor je Predrag Kraljević vokal i frontmen Termita

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
4 mjeseci prije
Reply to  ZriBra

hehe…
Ovo je bila pjesma ispred svog vremena…
Kao i ona o Corbe koju Puki postavi neki dan…

ZriBra
Gost
ZriBra
4 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Anticipacija,još prije skoro pola vijeka.Ipak ,Osobno još vjerujem u neki 10postotni doprinos znanosti,sve manje službenoj, nekom općem dobru.Nešto slično kako se i danas u “visoko civiliziranim “društvima u gotovo svim aktivnostima proizvodi najmanje 90% balasta,smeća,kako materijalnog tako i duhovnog.Ovo materijalno nam je vidljivo jer nas okružuje u životnoj svakodnevnici.Smrad sa… Pročitaj više »

Stari Seljak
Gost
Stari Seljak
4 mjeseci prije
Reply to  A neg.

Pjesma je od grupe “Termiti”… Let3 je grupa običnog nadrkavanja i nisu bili toliko kreativni da osmisle nešto svoje što će valjati.

Emiliano Zapata 4
Gost
Emiliano Zapata 4
4 mjeseci prije

Demokracija je kad 2 budale nadglasaju genija. U demokraciji mozete imati 49% nesretnih, tuznih i razocaranih. Anarhija kojom nas plase u Hollywood filmovima je jedino rjesenje uz svijet po Ubuntu sistemu bez novca ali da neidemo toliko daleko evo podsjeticu da u jednoj zemlji na nasem Humu, pojavio se decko… Pročitaj više »

Malomorgen
Gost
Malomorgen
4 mjeseci prije

svejedno ne poznam bolji sistem od demokracije… zna tko bolji?

Mlata
Gost
Mlata
4 mjeseci prije
Reply to  Malomorgen

Komunizam! Uvesti komunizam ali paziti da zakon bude jednak za sve

Shumadinac
Member
4 mjeseci prije
Reply to  Mlata

Može, Kinezi su na tom putu – ali malo ko na Zapadu pa i na samom Istoku želi tako nešto.

Malomorgen
Gost
Malomorgen
4 mjeseci prije
Reply to  Malomorgen

i zaračunati mastno apartmaje na golom…. 😎

ZriBra
Gost
ZriBra
4 mjeseci prije
Reply to  Malomorgen

Moj nedavno preminuli prof.Matematike Božo P. na početku škol. sata ( 1974). nas je kad smo počeli pisati kontrolni obavjestio.:”Tko je gotov neka preda rad.”Jedan učenik mu replicira:”Pa kako druže nastavniče pa nismo još ni počeli? A on mu odgovori :”Pa ko ništa nezna vraga će tu siditi neka odma… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
4 mjeseci prije

“… U ostalom Baraba je pobjedio Isusa na izborima iako je ovaj imao najjaceg tatu na svijetu iza sebe….”

haha… Dobra.

Maki
Gost
Maki
4 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Isus je pobjedio smrt, a time i sve svoje neprijatelje. Ziv je i Njegov drugi dolazak se blizi, s tim da ovaj put nece doci kao sluga vec kao vjecni Car vjecnog Carstva Bozijeg. Prije Njega ce doci lazni “mesija” da sto vise dusa prevari i odvede u pakao. I… Pročitaj više »

Mikojan
Gost
Mikojan
4 mjeseci prije
Reply to  Maki

Zanimljivo da nitko ne spominje opasnost vjerskog ludila, to mnogima odgovara i zabranjeno je napraviti vakcinu protiv tog ludila.
To nam više teba od vakcine kovid-21

Maki
Gost
Maki
4 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

Kreatori Novog poretka su napravili “vakcinu” protiv vjerskog “ludila” kako ti kazes, a to je svakodnevna meinstrim medijska propaganda kojom u svijest ljudi upumpavaju lazi kako ljudi ne bi spoznali istinu. Ta vakcina je u duhovnoj dimenziji i ocigledno efikasno djeluje umrtvljujuci mase koje zive u iluziji, lazi, prevari… Da… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
4 mjeseci prije
Reply to  Maki

Neznam sto se uzrujavas?
Iskljuci mobitel/pc/laptop i moli se!
Mozda te spasi, isto kao sto je spasio Maje, Inke, Indijance, Aboridzane i mnoge druge istrebljene i nestale narode i civikizacije…
Nama koji nevjerujemo u bajke, dopusti da se borimo za svoje najdraze i ne uplici se!

Maki
Gost
Maki
4 mjeseci prije

Maje, Inke, Aboridzini, Indijanci su imali lazne bogove koji ne mogu nikoga spasiti. I kao sto su te civilizacije nestale i prosle tako ce proci i ovaj svijet i sva njegova carstva, a carstvo Sina Bozijeg stajace samo vavjek. Mozes da ne vjerujes ili da vjerujes u sta zelis, tvoj… Pročitaj više »

mario
Gost
mario
4 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

Dobar ti je taj

Iva
Gost
Iva
4 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

Ima Bili rešenje i za to. It’s all about vaccine.

https://www.youtube.com/watch?v=f2JvrgHmGfs

Mlata
Gost
Mlata
4 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Juda nas je zajeb’o….na molbu Isusa ovaj ga je “izdao”, da nije priče ne bi bilo! Juda u stvari zaslužuje oreol. Ja to nekako onako logički gledam! Baraba isto ima bitnu ulogu…ne znam dal’ je za oreol baš ali….

mario
Gost
mario
4 mjeseci prije
Reply to  Mlata

Juda, Isus, odakle informacije na koje se oslanjati ili samo nešto vjerujete…

ijefnviweofvowefvrwe
Gost
ijefnviweofvowefvrwe
4 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

+…………………

Mikojan
Gost
Mikojan
4 mjeseci prije

To nije istina, on nema tatu, njega je mama rodila ili ga je neka neodgovorna mater ostavila pred tuđim vratima.

Starina
Gost
Starina
4 mjeseci prije

Naš Emiliano čim ustane na lijevu nogu Odmah sipa klevete i poruge samom Bogu Dečko sa Huma bi sistem okrenuo naopačke Pa su ga zato crne vrane izbacile naglavačke Ne moš’ sam protiv okoštalog sistema Možda kad dečko postane muškarac- evo ti krema Samo curice vrište kad vide dečka Al… Pročitaj više »

ijefnviweofvowefvrwe
Gost
ijefnviweofvowefvrwe
4 mjeseci prije
Reply to  Starina

Hehehe………………

Sony
Gost
Sony
4 mjeseci prije

Nadasve osebujan literarni uradak, pisan pod nadahnućem.
Evo mu moj odgovor:

U njemu čuči veliki reper
ovisno o kojoj temi se radi
u ovoj beskrajno dugoj paradi
nema toga šta se ne radi
Samo nek nam sve to obradi
može kao ep….al’ bolji je rep

ksgrjbneruntbguerngt
Gost
ksgrjbneruntbguerngt
4 mjeseci prije
Reply to  Sony

Hehehe, odličan.

Sony
Gost
Sony
4 mjeseci prije

😊…. ……

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
4 mjeseci prije
Reply to  Starina

Neznam samo sto onda gubis vrijeme ovdije? Tebe ce spasit tvoj superman isto kao sto je spasio sve ostale civilizacije i narode od koji su samo lonci i tave ostali na arheoloskim iskopinama. Ocito u zivotu nisi muzej posjetio jet da jesi, znao bi da bas i ne spasava od… Pročitaj više »

Starina
Gost
Starina
4 mjeseci prije

Ne gubim vrijeme, širim istinu i nadu, prosvjetljujem tamu..

Sam
Gost
Sam
4 mjeseci prije
Reply to  Starina

++++++++++

ratm
Gost
ratm
4 mjeseci prije

…………… +

Shumadinac
Member
4 mjeseci prije

Osnova anarhije koja se gotovo uvek čuje je: “Zašto da mi neko drugi određuje pravila?” – to je apsolutni vrh individualizma!
A ako sami krenemo da formiramo pravila… nisam baš siguran da će altruizam biti visoko na listi proriteta… što obično znači zakon jačeg. Otuda i asocijacijacija haosa na anarhizam.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Shumadinac

Anarhija kao društveno- ekonomski sustav NEMA nikakve VEZE sa neredom i kaosom, što je semantičko značenje riječi anarhija u svakodnevnom životu.

Shumadinac
Member
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Da li zaista misliš da toliko ne znam? Čak sam dao i objašnjenje ali…

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
4 mjeseci prije
Reply to  Shumadinac

Ako niste primjetili SADA vlada zakon jacega, NAJJACEGA a ne u anarhizmu.

DZD
Gost
DZD
4 mjeseci prije
Reply to  Shumadinac

Ali kad “jačega” koji te napao riješiš neće 30000 plaćenika (milicija) krenuti protiv tebe da te strpa u zatvor.
Milicija ustvari služi kao gorile kriminalcima, znali su da Zavladava batinaju i ništa, kada je on odgovorio eto ih – “štite poredak”.

ijefnviweofvowefvrwe
Gost
ijefnviweofvowefvrwe
4 mjeseci prije

Demokurčija ti je kad te jedan te iste hebe u zakmo još od helena…………….

Aeaeae
Gost
Aeaeae
4 mjeseci prije

Wow, bravo.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
4 mjeseci prije

“… Zavaravamo se da živimo u liberalnom ekonomskom društvu ne želeći priznati da smo robovi nemilosrdne potrošnje, medicina sve više napreduje, a bolesniji smo više nego ikada prije. Djeca umiru od gladi dok se milijuni troše na bombe… I tako u beskonačnost….” Dobar tekst! Izgleda da ce biti jos dobrih nastavaka…… Pročitaj više »

Prle
Gost
Prle
4 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Mi smo robovi naseg vlastitog stvoritelja. Po kojem sistemu cemo biti robovi nije ni vazno dok smo robovi. Mi nismo na vrhuncu lanca ishrane jer smo samo dio njega. Zato su izmislili Boga kakvog danas poznajemo i rekli su nam da nas on neizmjerno voli. Ako je taj Bog zaista… Pročitaj više »

Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
4 mjeseci prije
Reply to  Prle

Polupao si lončiće s Bogom. Bog je svim ljudima na zemlji dao slobodnu volju, a za sve što se događa ljudi na zemlji su dali svoj pristanak. Ljudi koriste novac, idu u ratove, cijepe se itd, odnosno žive kako žive, sve uz pristanak koji su dali svojom slobodnom voljom, i… Pročitaj više »

Prle
Gost
Prle
4 mjeseci prije
Reply to  Spacevoodoo

Sve se svodi na definiciju Boga. Mi to nikada necemo saznati sta je to Bog. Zato i jesmo izmanipulisani raznoraznim ucenjima o tome sta je to Bog. Ovakvi kakvi jesmo mi nikada,ama bas nikada necemo saznati pravu prirodu nase stvarnosti. To je prosto tako iz razloga sto nam to nije… Pročitaj više »

Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
4 mjeseci prije
Reply to  Prle

Ne svodi se sve na definiciju Boga jer je definicija Boga nepoznata. Sve se svodi na pitanje postanka svijeta. Tek kad bi se utvrdio postanak svijeta dobili bi i definiciju Boga. Za sad je ostavljena otvorena definicija samog Boga ili toga nečega, kako je to nešto nepoznato, tako svatko to… Pročitaj više »

KISIK
Gost
KISIK
4 mjeseci prije
Reply to  Spacevoodoo

Nisam pola godine proslijedio komentar…za vaj tribam dopuštenje pitat.Pročitam ga na nediljnoj misi …ako ikaf odem u neku crkvetinu.
Živio

ijefnviweofvowefvrwe
Gost
ijefnviweofvowefvrwe
4 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Nisu badava ona piramida i oko na svim bitnim kreacijama.

Maki
Gost
Maki
4 mjeseci prije

Demokratija je “pile” izlezeno iz judeo masonskog gnijezda. Judeo masonerija je rukama izmanipulisane svijetine srusila monarhije i kraljeve kojima nije mogla prodati svoj spekulativni novac i umjesto kraljeva postavila korumpirane predsednike i premijere koji su lutke-marionete u rukama judeo masona. Tada je zapocelo masovno zaduzivanje gojimskih drzava i naroda “izmisljenim”… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
4 mjeseci prije
Reply to  Maki

“… koja povlaci zadnje poteze za konacni sah-mat covjecanstvu …”

… ili njihovoj vlastitoj propasti, kada izadju na svjetlo…

Maki
Gost
Maki
4 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

“Oni” ce izaci na svjetlo tek kad slome svaki otpor i kada im niko ne bude mogao nista (osim Boga). “Njihova” superiornost nad ostatkom covjecanstva je ocigledna(za onog koji ima oci da vidi), ali su judeo masoni u svojoj racunici porobljavanja svijeta napravali jednu stratesku i fatalnu gresku, a to… Pročitaj više »

Anno domini
Gost
Anno domini
4 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

pogledaj ovo : Ovo je legendarni prioritet Siona, za koji se govori da potječe iz 1099. godine, a odatle u drevni Babilon. Imaju čak i web stranicu. Ovo je središnja kontrolna skupina svjetskog cionizma i oni su sada bačeni na otvoreno. .ttp://www.prieure-de-sion.com/ Njima vlada Veliki Majstor koji je i uvijek… Pročitaj više »

Maki
Gost
Maki
4 mjeseci prije
Reply to  Anno domini

Na pogresnom si tragu. Te web adrese su masoni postavili, a donosioci kljucnih odluka su “nevidljivi”

Prle
Gost
Prle
4 mjeseci prije
Reply to  Anno domini

U osnovi, imamo kult koji tvrdi da je gmazovskog podrijetla, podrijetlom iz drevnog Babilona i pod vodstvom potomaka Isusa Krista.

Sam Isus u jednom dijelu Biblije je svoje apostole nazvao Zmijskim Porodima koliko se sjecam,sto znaci da je bio upoznat sa situacijom.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
4 mjeseci prije
Reply to  Anno domini

“… ovo je legendarni prioritet Siona, za koji se govori da potječe iz 1099. godine…” Ma ja ne vjerujem niti u jednu jedinu rijec koju ova (idiotska) jezuitska=Rotschildova – “nauka istorija” propovijeda… Dakle, cim mi se neko pocen udarati “datumima” koji nemaju veze sa vezom – odmah iskljucim tu procu… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Maki

Jel’ vi uopće znate što je u osnovi demokracija? To je kad vi predlažete i birate čovjeka iz okoline kojeg poznajete i za koga znate kako će raditi.
“Za radničku plaću i u svako doba smjenjiv ministar”.
Postoji li to?
I može li se takav zadužiti kod nekoga?

Malomorgen
Gost
Malomorgen
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

možda najviše 2 mandata u politici?

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Maki

Ako vi mislite da su kraljevi nekakvo rješenje…ili ne poznajete povjest…ili pripremate nwo.
Kraljevi su bili rješenje za sebe i feudalce.

Ipak, vrijedi znati da izraz ‘aristos’ iz pojma aristokracija, znači – najbolji.
Da. Najbolji bi trebali vladati.

Maki
Gost
Maki
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Organizatori plandemije i kreatori Novog poretka vec dugo rade na tome da postave svog judejskog kralja-“mesiju” nad cijelim svijetom. Zato je trebalo za pocetak srusiti gojimsku aristokratiju (gojimske kraljeve) i preuzeti kontrolu nad centralnim bankama i emisijom novca. Judeo masonerija je odavno preuzela kontrolu i nad tiskom, a danas su… Pročitaj više »

ijefnviweofvowefvrwe
Gost
ijefnviweofvowefvrwe
4 mjeseci prije
Reply to  Maki

Kad su uvalili rimljanima (koji su bili kauboji onog doba a oboje radili za istog) senat tad su poćeli uvaljivati ove svoje za totalanu kontrolu sve “demkratski” no sve to korjene svoje vuće od demosa iza koje rijeći se kriju stvarni vladari planeta i prije demosa i poslije demosa.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije

Čovjek bi pomislio da su to bili rimski carevi…

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Maki

Nije “odavno”.
5 glavnih medija posjeduju od ’90. g.
Isto tako, nije novac bez pokrića postojao oduvijek.
Tek od “Bretonwudskih blizanaca”.

Zašto mislite – a ima ih ovdje još takvih- da pričamo o nekim nedokučivim i nepobjedivim “stvorovima”?
Dovoljno će im biti sadašnji kolonijalni namjesnici.

mrimproper
Gost
mrimproper
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

ja kolko vidim kralju je trebalo dat 10% i 10% crkvi danas imamo pdv od 25% pa jos imamo porez na plaču od 40-60% pa imamo porez na dobit, porez na farmanje pa porez na nekretnine istina ne zove se tako nego komunalni porez al isto govno drugo pakovanje ako… Pročitaj više »

ijefnviweofvowefvrwe
Gost
ijefnviweofvowefvrwe
4 mjeseci prije
Reply to  Maki

+……………

Anno domini
Gost
Anno domini
4 mjeseci prije

Moćnici koriste pandemiju za uništavanje globalne ekonomije i uvođenje autokracije Pod okriljem koronakrize, koja će trajati upravo onoliko koliko bude potrebno da se izvrši ‘veliki reset’, nastupio je trenutak kada se promjene, koje SAD i neoliberalni partneri žele vidjeti, pod okriljem mjera donesenih zbog zdravstvene ugroze mogu provesti uz primjenu… Pročitaj više »

Anno domini
Gost
Anno domini
4 mjeseci prije
Reply to  Anno domini

Suočeni smo s ovom borbom. Prava je borba, naravno, da je sotonski kult koji predstavlja veliki problem uništio zapadnu demokraciju i omogućio neobuzdanu pohlepu da uništi zapadne ekonomije. Ne pogriješite, osim ako Zapad ne reformira svoj sustav vodstva, Kina će pobijediti. Ni Kina nije jedina prijetnja. Na ratnom putu je… Pročitaj više »

ijefnviweofvowefvrwe
Gost
ijefnviweofvowefvrwe
4 mjeseci prije
Reply to  Anno domini

Kurtona je upaljač za bombu koja će poroditi borga za vladara resursa.

Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
4 mjeseci prije

Pa nisu potrebni citati raznih ljudi iz povijesti kako bi se shvatilo da su izbori iluzija. To netko zna ili nezna. Proizvodnja i upravljanje novcem nije iluzija? Casino ekonomija nije iluzija? Razlozi vođenja ratova nisu iluzija? Sva tekuća događanja oko korone nisu iluzija? Na prezentirani način može se proživjeti, ne… Pročitaj više »

Maki
Gost
Maki
4 mjeseci prije
Reply to  Spacevoodoo

“…Oni koji manipulisu nevidljivim drustvenim mehanizmom cine nevidljivu vladu koja je istinski vladajuca sila u drzavi. Mi smo vodjeni, nas um je modeliran u kalupu, nasi ukusi su formirani, nase ideje je kreirao neko za koga nismo nikada culi. To je logican rezultat nacina rada po kojem je nase drustvo… Pročitaj više »

Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
4 mjeseci prije
Reply to  Maki

Od prilike tako matrix funkcionira međutim tvrdnja kako je to logičan rezultat je samo uvjetno tako, a uvjet je ostanak u kavezu logike, a logika sama po sebi daje odgovore samo i jedino do neke razine, ali iznad te razine ne. Za nadmašiti logiku potrebno je iz fizičkih zakoračiti u… Pročitaj više »

Puž
Gost
Puž
4 mjeseci prije
Reply to  Spacevoodoo

“To kako će netko poslati nekog tko će čovjeka uputiti u istinu je samo konstrukt ljudskog uma i ništa više.” To je catch 22 koji prožima sve abrahamske religije.. koje su još k tomu i jedan od glavnih razloga za ovu kretenariju koju moramo trpiti i za ovu grozotu koja… Pročitaj više »

ijefnviweofvowefvrwe
Gost
ijefnviweofvowefvrwe
4 mjeseci prije
Reply to  Spacevoodoo

Hehehehe……………..dobre ti te iluzije…………

ledeno doba
Gost
ledeno doba
4 mjeseci prije

ne treba ti čitati umotvorine umnih filozofa i intelektualaca, da je mase lako manipulirati, onako subliminarno, a da to ne kuže.. Dovoljno je naprimjer pogledati 2 velika područja, gdje je to najočitije: moda i glazba. Tu ne izuzimam ni sebe, naravno i ja sam bio pod utjecajem modnih trendova, kad… Pročitaj više »

Starina
Gost
Starina
4 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

Proces potpunog prosvjetljenja kad uviđaš kako sistem ispire mozak masama. Koliko je vode proteklo dok sve to shvatiš.. Koliko je trebalo pročitati i razmišljati da se donesu ovakvi zaključci o svakodnevnim stvarima koje smo prihvaćali kao nešto avangardno..

ijefnviweofvowefvrwe
Gost
ijefnviweofvowefvrwe
4 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

Dobro si se sjetio programiranja kroz “modu”.

Sony
Gost
Sony
4 mjeseci prije

Je, naš ledeni je oštrouman..pa se neki zatupljeni porežu čitajući gradivo na kojem i zube polome…i napadnu ga da je on kriv za njihovu tupost.

mali soso
Gost
mali soso
4 mjeseci prije

Mana diktature je što ne mora uvek biti prosvećena (kao što je npr. bila Titova).

Mana demokratske farse je što je uvek farsa.

Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
4 mjeseci prije
Reply to  mali soso

A najveća mana je imati u umu kako diktature i demokracije nisu izmišljene od istih kako bi sjebale umove i percepcije ljudi na zemlji. Samim rođenjem dijete ne poznaje pojmove diktatura i demokracija. Kad dijete postane čovjek on se pita ili se nepita odakle njemu pojmovi diktatura i demokracija u… Pročitaj više »

ijefnviweofvowefvrwe
Gost
ijefnviweofvowefvrwe
4 mjeseci prije
Reply to  Spacevoodoo

99% je programiranih resursa, nema tu pomoći.

KISIK
Gost
KISIK
4 mjeseci prije
Reply to  Spacevoodoo

Ja…sve više masenog udila zagovara (nesvjesno) COvidi Svitski Poredak…dobro ih “pravovremeno”registruješ🙃 E- a pojmovi i ovi i oni -izmi su svi od istog pisca…i njegovi ćata.sad stvor ili tvor? Ne znam…al da smrdi.brate smrdi. Sad kad mi ovako mažu oči dok su otvorene-šta rade kad spavam?! O povijesnim knjigama nebi… Pročitaj više »

ijefnviweofvowefvrwe
Gost
ijefnviweofvowefvrwe
4 mjeseci prije
Reply to  KISIK

Sve “povjesne” kjnige su čisti programi za programiranje programa.

Sony
Gost
Sony
4 mjeseci prije
Reply to  KISIK

+, zato ja nikad ne spavam…sigurnije je…
Žali bože našeg izgubljenog vrimena u školama kad smo morali učiti laži i još dobivali jedinice za nedovoljno znanje.
Više su naučili oni šta su picavali sa satova povijesti…i ja među njima 😀

ledeno doba
Gost
ledeno doba
4 mjeseci prije

a drugi primjer masovne hipnoze i neprimjetnog debiliziranja je glazba, pop i rok glazba… ona anglosakosnka.. Uvijek se prodavalo naivnoj publici, da su svi te nove zvijezde i pravci koji su se pojavljivali na sceni, kofol kao nekakav bunt protiv elite i establišmenta.. Kakav smijurija. ustvari su svi bili na… Pročitaj više »

Malomorgen
Gost
Malomorgen
4 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

😲😲😲😲😲😲😲….. a daj no… 😎

KISIK
Gost
KISIK
4 mjeseci prije
Reply to  Malomorgen

Yok- a ono: Sviju osim Lennona?

Max
Member
Famed Member
Max
4 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

Tako je glumili teške revolucionare a lokali šampanjac šmrkali kokain i ševili se sa manekenkama u limuzinama i penthouseima.

Moreno
Member
Famed Member
Moreno
4 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

Odgajan san na toj propagandi . . . sve mi je jasno . . . zato se i dogodija blow back kad je došla demokracija i ljudi ostali zbunjeni . . . a zbunjeni su i sad jerbo in nikako ne ide u glavu kakva je to demokracija koju su… Pročitaj više »

Moreno
Member
Moreno
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

A sad poseban pozdrav za Mršavoga Đuru i Malosutrana, uz sjevernokorejski filmić ”Propaganda” u skraćenoj verziji na 6 minuti, originalna verzija koja traje više od uru ipo je ima bit maknuta sa Youtubea . . . 🙂
https://www.youtube.com/watch?v=viwgRS0Os88

Malomorgen
Gost
Malomorgen
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

kaj čes, za jedne je violina cvilenje a opera dernjava….. za druge umetnički užitak….. 😒

ledeno doba
Gost
ledeno doba
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Da, međutim pitanje je što su tzv. “cajke”..? I po čemu bi anglosakonska glazba trebala bito bolja i kvalitetnija bolja od narodnjačke “cajki”, ili naše zabavne glazbe, kao Mišo Kovač i slični, čije pjesme također navlače na narodnjački štih,samo sa malo drugačijim stilom, malo dalmatinskog kolorita, pomješanog sa grčkim ili… Pročitaj više »

Moreno
Member
Moreno
4 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

Šta, šta su cajke, zna se šta je narodna glazba i ono šta si ti opisa, a šta je turbo folk di su tekstovi u smislu ”Stavi mi ga dok ga vadiš”. Također, ni rock i pop 1970-ih i 1980-ih nije isti ka ovi 2000 i kasnije . . .… Pročitaj više »

Iva
Gost
Iva
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

……++++++

Iva
Gost
ledeno doba
Gost
ledeno doba
4 mjeseci prije
Reply to  Iva

možda.  to sam čitao na nekim hrvatskim portalima, navodno su većina frontmena tadašnjih grupa bili povlaštena djeca armijskih oficira ili partijskih funkcionera, kao Bregović i Štulić.. i nekima se predbacuje, što su bili ulizivački prema sistemu, kao što su predbacivali i pokojnom Balaševiću.. možda je bilo sve to tako.. međutim,… Pročitaj više »

Zelinčanka
Trusted Member
Zelinčanka
4 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

Dobro za znati da su samo Van Morrison i Eric Clapton istupili od medjunarodnih velićina. Ima tu i Sasha Stone, koji se već dulje vrijeme ne bavi glazbom. Možda i drugi, ali malo ih je. Zar novac za vakcinocid ne dolazi iz naših taksi? Možda je unaprijed trebalo uložiti u… Pročitaj više »

ledeno doba
Gost
ledeno doba
4 mjeseci prije
Reply to  Zelinčanka

avaaz je soroseva organizacija, oni su mutili još u arapskom proljeću. ustvari zato je, mislim, i osnovana ta organizacija. Zato su se nazvali avaaz, na arapski: glas, nama iz regije je ta riječ poznata, jer se koristi u BiH, a ima i poznati list Dnevni avaz. Avaaz je još prije… Pročitaj više »

ksgrjbneruntbguerngt
Gost
ksgrjbneruntbguerngt
4 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

Svi su ti varanski podmentuti programatori resursa.

Iva
Gost
Iva
4 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

……….10+

ksgrjbneruntbguerngt
Gost
ksgrjbneruntbguerngt
4 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

+, hehehe: “ali kako to da nijedna američka zvijezda nikada nije pravila buntovništvo protiv FED-a i banaka sa Wall Streeta?”

Zelinčanka
Trusted Member
Zelinčanka
4 mjeseci prije
Reply to  Iva

A kako će ju tek sada kontrolirati pomoću digitalnog ausweisa? Baš mi nije žao novinara sa radia 101 koji će se izgleda morati cijepiti svakih 6 mjeseci ili barem pcr testirati (nadam se u anus) prije svakog koncerta da bi se “družili” sa buntovnicima i revolucionarnima. Nije mi ih žao… Pročitaj više »

ksgrjbneruntbguerngt
Gost
ksgrjbneruntbguerngt
4 mjeseci prije
Reply to  Zelinčanka

Novinari su pokazali čji su kao i u svakom ratu do sada, dabogda svi u 16 koljenju osječali na mukama posljedice “rada” svojih predaka na nama, hebem im terma svima.

ksgrjbneruntbguerngt
Gost
ksgrjbneruntbguerngt
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

+……………….

Iva
Gost
Iva
4 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

…….10+

Iva
Gost
Iva
4 mjeseci prije
Reply to  Iva

Slažem se sa Vama, profesore. Vi stariji se dobro sećate tog perioda i znate kkao je bilo. A mi koji smo tada bili klinci nismo ni sanjali šta nas čeka u godinama koje dolaze.

ijefnviweofvowefvrwe
Gost
ijefnviweofvowefvrwe
4 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

Evo prvom su meni uvalili da je sve na engleskom in a sve na našem jeziku aut, Mišu sam “otkrio” u 45-oj. To su bebekove najbolje pjesme ikad.

Iva
Gost
Iva
4 mjeseci prije

Nije in nego u modi što bi rekao Šojić:)))

Sony
Gost
Sony
4 mjeseci prije
Reply to  Iva

Hahahahaaa….Šojić 😆

Iva
Gost
Iva
4 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

……..10+

ijefnviweofvowefvrwe
Gost
ijefnviweofvowefvrwe
4 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

+……………….

Juzernejm
Member
Noble Member
Juzernejm
4 mjeseci prije

Kažu neki mnogo pametniji od mene da je svaka vlast unapred obesmišljena i delegitimisanja činjenicom da ljudi glasanjem prenose na buduću vlast prava koja sami nemaju, a to je pravo vladanja nad drugima. U najboljem slučaju mogli bi da ovlaste nekog da vlada nad njima (nad svakim glasačem ponaosob, onaj… Pročitaj više »

ijefnviweofvowefvrwe
Gost
ijefnviweofvowefvrwe
4 mjeseci prije
Reply to  Juzernejm

Demokurčija je davanje legimiteta narodnim izdajnicima da pljačkaju narode i države za račun svjetske smute.

Eto i mene
Gost
Eto i mene
4 mjeseci prije

Izbori sluze samo da potvrde nas pristanak na sudjelovanje u “demokraciji”. Pristanak je uvijek kljuc, bez njega nista, a mi samim svojim sudjelovanjem u bilo cemu vezano za sistem (izborima, nosenju maski, zaposlenju, skolovanju…) dajemo pristanak na ono sto taj sistem nosi…

piždro
Gost
piždro
4 mjeseci prije
Reply to  Eto i mene

tako je Eto i mene
evo potvrde :
“Demokracija je metoda za provođenje volje financijske aristokracije/ oligarhije na takav način, da narod vjeruje da je većina to željela” hehe
Matthias Lubos
ovaj dobro pznaje meštre iza paravana kad je i sam to.

ijefnviweofvowefvrwe
Gost
ijefnviweofvowefvrwe
4 mjeseci prije
Reply to  Eto i mene

+……………..

Драгогост
Member
Драгогост
4 mjeseci prije

Ameri su rušili SSSR slikom u masovnim medijima. Bračni par sa troje dece, psom, dva automobila pred lepom kućom. Posle pada SSSR bračni par je izgubio kuću i dobio kartonsku kutiju a da bi bio miran dobio virus i vakcinu.

ijefnviweofvowefvrwe
Gost
ijefnviweofvowefvrwe
4 mjeseci prije

Kaubojima i CCCP-om upravljala ista sila, dobra ti ta za kuću itd..

Zelinčanka
Zelinčanka
4 mjeseci prije

Odličan tekst, hvala Vam! Veselim se nastavcima. Erich Fromm je puno pisao o “rođenju čovjeka” u smislu da se većina ljudi, pojedinci u masi, nikada ne rode kao “slobodna bića”, provedu cijeli život kao robovi fetiši na upotrebu tzv moćnicima i potrošnji. Sebe tretiraju kao robu. Trenutno smo svjedoci toga… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Zelinčanka

Piramida se uvijek rušila uništenjem najnižeg sloja. 😁
Za kojeg ovdje neki misle, a neki propagiraju da – nije bitan. Naši kolonijalni upravitelji.

KISIK
Gost
KISIK
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Dno DNA?!
Samouništenje?

Farree
Member
Active Member
Farree
4 mjeseci prije

“Reprezentativna demokratija” nije nikada ni zamisljena da kristalise “volonté general (opcu volju)” Suverena (naroda), nego je ponudjena (od strane Medisona i Jefersona) kao surogat za demokratske teznje prosvetiteljstva. Od citave “demokratije” je sacuvan samo (uglavnom ispraznjeni) pojam Demokratija koji je za mnoge fascinantan. U stvarnosti, narod svake 4 godine izlazi… Pročitaj više »

Puž
Gost
Puž
4 mjeseci prije
Reply to  Farree

Baš slučajnost hahah…
Dodaš jedno slovce i eto ti demoNkracija. dodaš još jedno slovce i eto ti demoNkrEacija.

Zelinčanka
Zelinčanka
4 mjeseci prije

Molila bih autora u nekim budučim nastavcima za komentar o ovom projektu odnosno internacionalnoj mreži ljudi koji se okupljaju oko pojma “sorticija” https://equalitybylot.com/2021/05/07/the-best-possible-system-of-representation-and-democracy-we-can-imagine/#more-15443 Sorticijom je Sokrat prvi puta došao do političke riječi, neke primjene su zaživjele i u renesansnim gradovima državama. Danas su druga vremena, i mnogi ljudi su robovi… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Zelinčanka

Slažem se s vama da je članak izvrstan.
I mene zanima navedeno.
Samo bih podsjetila na ono opće poznato” u kapitalizmu čovjek je roba. I rad je roba”

Primjećujete etimologiju rob, roba?

Zelinčanka
Zelinčanka
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Da naravno, slažem se. Fromm je u nekoliko svojih knjiga predstavio novi (moderni) tip psihe porobljenog čovjeka, tzv “marketinški tip”. On je tvrdio da taj psihološki tip nije postojao prije industrijsko-tehnološke revolucije. Opisao je i druge tipove psiha koji su poznati (u) ljudima od davnina. A marketinški tip je najsličniji… Pročitaj više »

Stara kuka
Gost
Stara kuka
4 mjeseci prije

“Ako većina ljudi upotrebljava često reklamiranu pastu za zube zbog njene kvalitete koja se ističe propagandom (reklamom), nitko razuman neće reći da se narod sam ‘odlučio’ za tu pastu. Sve što se može reći jest da je propaganda bila dovoljno uspješna da primami milijune ljudi da vjeruju u njene riječi.” … Pročitaj više »

Shumadinac
Member
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

A šta je sa delovanjem reklame na podsvest? Mali broj ljudi je sposoban da prepozna taj uticaj ali većina nije…

Moreno
Member
Famed Member
Moreno
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Nevjerojatno je kako i ti upadaš u klasične sheme ”living in the box” . . . kako uopće moš spominjat ove od kontrolnoga sistema certificirane ala Fromm i ostali. Da skratin priču, nepojmljivo mi je provavanje kvalitete dva proizvoda istoga proizvođača, okay, more bit razlika, ali ta je razlika u… Pročitaj više »

ledeno doba
Gost
ledeno doba
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

imaš pravo. ustvari je to sve manje više isto. A danas je ionako sva roba koja nam se nudi, sva ona ona poznatih brednova,- i životne namirnice, i elekrički aparati, i automobili, i odjeća i obuća i sve ostalo– ustvario je sve u rukama istih osoba– kabale i njenih koncerna.… Pročitaj više »

ledeno doba
Gost
ledeno doba
4 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

..A ustvari su i one nepozante marke proizvoda, koje se mogu naći u Lidlu, Kauflandui drugim trgovinama ustvari također u vlasništvu istih velikih koncerna. Naprimjer keksovi, čokolade itd.. , nepoznatih brendova,. Ustvari su to izmišljeni fejk brendovi, koji ustvari pripadaju velikim koncernima… Ti su proizvodi samo sa malo slabijom kvalitetom… Pročitaj više »

Moreno
Member
Moreno
4 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

To sa robnim markama je čisti reket . . . ovo san pisa ovde već par puti . . . u Hrvatskoj imamo Lidl koji prodaje makedonski ajvar kojega bar ovde oko mene nije bilo do pojave Lidla . . . to znači kako su Makedonci, Hrvati i Srbi glupi… Pročitaj više »

Iva
Gost
Iva
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

……..10+

ijefnviweofvowefvrwe
Gost
ijefnviweofvowefvrwe
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Na kraju se i agrokor ugušio u dugovima……….naravno sve je to znao onaj koji je davao novac i štitio svoju investiciju (agrokor) od progona putem žabora i silnih vlada.

Iva
Gost
Iva
4 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

Kinder lada je 100 puta bila bolja od Nutele.

ijefnviweofvowefvrwe
Gost
ijefnviweofvowefvrwe
4 mjeseci prije
Reply to  Iva

Eurokrem, onaj crni dio, iz Gornjeg Milanovca je bio najbolji, bilo pakiranje od kile u staklenki sa staklenim poklopcem i brtvom od gume, pravo ekološko pakiranje koje nitko niie bacao. Da su to varani ozakonili kao planetarnu ambalažu nebi imali danas mikroplastiku na dnu marijanske brazde jer to nitko nebi… Pročitaj više »

ledeno doba
Gost
ledeno doba
4 mjeseci prije

ima i tvrdi eurokrem, kao čokolada… a ja se sjećam iz djetinjstva mješanih maramelada u velikim limenim kanticama, mislim da je bilo čak po 2 kg ili više… ne sjećam se više, čija je to bila proizvodnja, da li Podravke ili banjolučke Vitaminke.. ili nekog trećega, ali to je mogla… Pročitaj više »

Iva
Gost
Iva
4 mjeseci prije

……..5+

Iva
Gost
Iva
4 mjeseci prije

Sećam se da sam kupovala eurokrem u staklenim šoljicma koje su imale i tacnu. Braon boja, vrlo lepo su izgledale. Bio je i krem u staklenim plavim čašama kao za sladoled. To i dan danas imam.

KISIK
Gost
KISIK
4 mjeseci prije
Reply to  Iva

Niva ili piva ?

Iva
Gost
Iva
4 mjeseci prije
Reply to  KISIK

Fructal sok.:))

Sony
Gost
Sony
4 mjeseci prije
Reply to  Iva

I Eurokrem je nekad bio bolji

Iva
Gost
Iva
4 mjeseci prije
Reply to  Sony

Jeste. Takovo je bila jedna od najboljih fabrika. Danas Swislion (nekad Takovo) ima veći asortiman, ali je kvalitet lošiji.

I Krašova Kolumbo čokolada je uvek bila bolje nego Toblerone.

Ma mnogo toga je nekad bilo bolje. Zato mi najviše nedostaje bivša država.

Sony
Gost
Sony
4 mjeseci prije
Reply to  Iva

Da, Takovo poznato po kvaliteti,
a Kraš se odavno srozao, bilo šta njihovo kad probam, razočaranje. I meni isto to nedostaje zbog mnogočega.

Iva
Gost
Iva
4 mjeseci prije
Reply to  Sony

Bilo je kod Vas mnogo dobrih fabrika konditorskih proizvoda.

Bilo je i kvalitetne kozmetike. Negde krajem 80-ih, kupila sam jedna od najlepših parfema – Spring Flowers, kolekcija Saghar, Saponia Osijek. Šteta što se više ne proizvodi.

ijefnviweofvowefvrwe
Gost
ijefnviweofvowefvrwe
4 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

+, “Zato je kabala propagirala globalizaciju i rušenje svih granica, i rušenje svih zakona, carina, pristojbi, poreza,itd. da bi tako na burzama, kockanjem i špekulacijama mogla u svakom trenutku, preuzimati svaku firmu na svijetu, koju želi.. Ima onaj izraz u ekonomiji i na burzama “neprijateljsko preuzimanje”.”

Stara kuka
Gost
Stara kuka
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Nevjerojatno je kako si ti u stanju nešto pročitati bez i trunke razumijevanja. Ali zato kako vidim, znaš biti bezobrazan i bahat. Prilično si me začudio jer to je inače česta osobina glupana koji ismijavaju ili ispljuju ono što nisu razumjeli. A ti mi do sada u svojim upisima nisi… Pročitaj više »

Moreno
Member
Moreno
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Ajde daj ne seri, a šta bi ja sad triba cici mici . . . je iznenadilo me kako moš tako nešto pisat o reklamama i istm proizvodima . . . a šta bi ja sad triba tu razumit kako je prevara nešto šta nije prevara, a u stvari je… Pročitaj više »

Stara kuka
Gost
Stara kuka
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Koji je tebi kurac? Daj malo pročitaj što si ovdje nadrobio. Ako si ti toliko blesav i povodljiv da na tebe utječe propaganda to je tvoj problem. Ali ima nas koji znamo misliti svojom glavom. Politike i političare ljudi biraju između ponuđenog. Oni koji više uopće biraju, jer preko pola… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Problem je što trebaš znati PRIJE izbora.
Poslije je često – prekasno.

KISIK
Gost
KISIK
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Reklama:
Tražilica:

CAKE:comfort eagle

(P.S.4minute izgubljenog vremena.)

ijefnviweofvowefvrwe
Gost
ijefnviweofvowefvrwe
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

+………………….

Zelinčanka
Trusted Member
Zelinčanka
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

A zasto ne bi ljudi citirali Fromma samo zato jer je bio certificiran od kabale? Oni su ga certificirali, ako su ga certificirali, samo zato jer su znali da većina ljudi obrazovana u školama, koje je Illych jako dobro opisao, neće moći ni čitati, a kamoli nešto “izvuči” iz njegovih… Pročitaj više »

ksgrjbneruntbguerngt
Gost
ksgrjbneruntbguerngt
4 mjeseci prije
Reply to  Zelinčanka

Bilo koji sranjstvenik pa i From a kojeg mediji uzdižu u nebesa je projekt varanski, naglašavam bilo koji.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Pa mogu ti potpuno 💩 uvaliti…
I to kao BOLJE od onoga što već koristiš.
I ‘džabe’ što se i ovi stari reklamiraju…i govore: “Pogledaj svojim očima”.

A neki put nemožeš se vratiti na staro…🙃

Sony
Gost
Sony
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Trgovačka politika je prodati priču koja prodaje proizvode i usluge.
To su naučili i usavršili na
NLP – Neurolingvističkom programiranju.

Shumadinac
Member
4 mjeseci prije

Za moj ukus malo suvoparan ali ipak veoma koristan tekst jer se radi o jednoj od najvažnijih tema ljudskog društva – o načinu organizacije društva. I sam sam napisao više tekstova i bezbroj komentara na ovu temu u kojima sam jasno pokazao razloge “instaliranja” ovakve demokratije. Autor je prilično dobro… Pročitaj više »

Malomorgen
Gost
Malomorgen
4 mjeseci prije
Reply to  Shumadinac

da ali ja bi pričekao 2 i 3 dio, da ne zaluta u neke vladare i kabale😒

Shumadinac
Member
4 mjeseci prije
Reply to  Malomorgen

Nekakve nad-političke strukture koje imaju presudan uticaj na vlast (skoro svaku vlast) definitivno postoje. Ako to neko nije shvatio od izbora Trampa do danas ne treba ni da se trudi. Kakve su tačno te strukture ima više “škola tumačenja” ali kada se radi i njihovoj deinstalaciji uopšte nije bitno koja… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Shumadinac

Pa potpuno namjerno je zapaljeno 2 milijuna knjiga u Hrvatskoj devedesetih.

Max
Member
Famed Member
Max
4 mjeseci prije

Mnome i još nekima tako manipulira i vlastita obitelj . Ovce isprana mozga su vrlo sagresivne prema drugim ovcama.

ijefnviweofvowefvrwe
Gost
ijefnviweofvowefvrwe
4 mjeseci prije
Reply to  Max

Bježi od njih.

Moreno
Member
Famed Member
Moreno
4 mjeseci prije

Kod funkcioniranja ljudi nebi tribalo gledat samo inteligenciju . . . šta, sad postoje više inteligentni i manje inteligentni ljudi, a svi zamantani . . . kako se uspije zajebat miljarde ljudi . . . šta su oni neinteligentni možda . . . Najveća prevara u ovome zamantanju je od… Pročitaj više »

piždro
Gost
piždro
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Imaš pravo Moreno
Teško je prihvatit glupanu da glup i pametnom da nije dovoljno pametan, jako teško.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

O, moram priznati da ste u pravu. Komentari veze nemaju sa člankom. “Mase pokreće vjerovanje” Pogledajte koliko ima komentara o – vjeri. Također, oni VJERUJU da je ono što su našli na netu – točno i istinito. Čak ne žele ni provjeriti. “Potpuno se ravnodušno gleda na to što mase… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

“Demokracija dozvoljava da se glas ljudi čuje, a zadatak je intelektualaca da osiguraju da taj glas ima pečat ispravnog kursa. Propaganda je demokraciji isto što i nasilje totalitarizmu.“”
Koliko ima intelektualaca u javnom prostoru? Koji su to? 😄

Moreno
Member
Moreno
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Ja nevolin bit u pravu jer za mene bit u pravi je ka bit u . . . da ne pišen sad u čemu . . . Pustimo i virovanje . . . Ono šta mi možemo je vidit imamo li mi zajedničkih problema, a prepucavanje di ja vidin tvoje… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Ima veze.
Jesam ja lijepo ovdje pisala prije parlamentarnih izbora -usred korone, -da nitko ne spominje koronu od predlaganih zastupnika. Osim Sladoljeva.
Šta ste očekivali?

Moreno
Member
Moreno
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Dobro, mislija san na mehanizam nastajanja opsjene kod izbora i kod korone . . . a obrazac je isti i kod svega ostaloga, od ulaska u NATO i EU pa do svih ostalih sporazuma i Plenkovićevih EU miljardi za raspodjelu poslušnima . . . Hrvatska u EU uplati eure kako… Pročitaj više »

ksgrjbneruntbguerngt
Gost
ksgrjbneruntbguerngt
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

+, čitaš ih ko bukvar……………

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Evo primjera propagande: Di ćeš bolji? “Među ljudima koji su se informirali preko tradicionalnih medija, tiska, radija i televizije, samo je 18 posto ispitanih bilo skeptično prema cijepljenju. … Glavni utjecaj na otpor cjepivu bilo je vrijeme provedeno na društvenim mrežama i korišteni medij, pokazuje istraživanje. Udio se povećava na 40 posto… Pročitaj više »

Zelinčanka
Trusted Member
Zelinčanka
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Evo kako se konkretno odupreti kovid putovnicama: masovno zamijeniti svoj “pametni” analognim “glupim uredjajem”. Mnogi ih i drže negdje kod kuće a mnogi su ih pobacali u prirodu ili na smeće pa su se zato namnožili, uz ostali elektronski otpad, u Ghani i po oceanima. Ali ljudi taškice to neće… Pročitaj više »

ksgrjbneruntbguerngt
Gost
ksgrjbneruntbguerngt
4 mjeseci prije
Reply to  Zelinčanka

Čovjek bez binarnog koda bilo gdje oko njega je jedini istinski čovjek i slobodan čovjek, svi ostali su resurs a uskoro neće biti ni ljudi već hibridni gmo kukuruz borg.

Puž
Gost
Puž
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Nisi jedini koji je primjetio nametanje izvrnute stvarnosti – obrnuta psihologija at work!

ZriBra
Gost
ZriBra
4 mjeseci prije

Dobar napis sa uvjetno rečeno “Lijevih pozicija”ali ujedno i razotkriva svu bijedu današnjih predstavnika te “lijeve misli” koji gotovo da ne ragiraju nad ovom totalitarnom prijetnjom koja se odvija pod egidom KORONIZAM.

Stara kuka
Gost
Stara kuka
4 mjeseci prije

Nego, Fromm, Marcuse, Reich, Chomsky, pa i Le Bon čine jedan jako “zanimljiv” skup autora na osnovi čijih djela i stavova gospodin Žganec sastavlja svoj “manifest”. Čudi me da je izostavio Karla Marxa i Edwarda Bernaysa. Oni bi se dobro uklopili u ovo birano društvo.

Mrčikola
Gost
Mrčikola
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Stara kuko, usporedo s pojavom “civilizacije”, a nakon jednog mirnog i tihog razdoblja ljudske povijesti, pojavili su se i “ovi” likovi koji su čovjeka obdarenog, od Boga ili od prirode, svim misaonim i fizičkim predispozicijama potrebnima za življenje u skladu sa okolinom, počeli “učiti životu” tj. kako živjeti u skladu… Pročitaj više »

ijefnviweofvowefvrwe
Gost
ijefnviweofvowefvrwe
4 mjeseci prije
Reply to  Mrčikola

Svi služe namjerno svrsi.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Mrčikola

Ne.
Pročitajte bilo što od ovdje citiranih.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Imate li vi konkretne primjedbe na navedene citate odnosno njihovu (ne)točnost? Je li točno što kažu ili ne? Ono što ste vi iznosili kao tobožnje njihove riječi…ubuduće sa knjigom i stranicom. Ja se toga zbilja ne sjećam. Sasvim moguće da im se pripisuje nešto što nisu rekli. Zbilja opaka osoba… Pročitaj više »

Stara kuka
Gost
Stara kuka
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Samo ukratko. Konkretna primjedba je da gotovo svi ovi citati pokazuju jedan odvratan elitistički prezir tih samoproglašenih “intelektualnih veličina” prema “masama” odnosno prema ljudima kao što smo mi i što za sve probleme krivicu svaljuju na “glupavost” “masa” umjesto na stvarni uzrok – psihopatsku zlobu upravo tih “elita” kojiima i… Pročitaj više »

Stock
Member
Famed Member
Stock
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Kratko i jasno!

ksgrjbneruntbguerngt
Gost
ksgrjbneruntbguerngt
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Naravno da je prezir prema resursu kad su svi ti koje uvaljuje tama resursu kao neke veličine kojima se resurs treba klanjati iste krvi kao i ta tama.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Problem je , dakle, kad netko govori ISTINU?
MASE JESU GLUPE.
Svidjelo se to nekome ili ne.

Korona to dokazuje.
A takvi ko’ ti mi sigurno neće naređivati što ću pisati.

ijefnviweofvowefvrwe
Gost
ijefnviweofvowefvrwe
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Hehehe……………

tadija
Gost
tadija
4 mjeseci prije

Koja demokracijq,ovo je samo obmana??? Mi živimo u jednom partijsko-autarhnom režimu,a to ti je slika komunizma umotana u celofan “demokracije”. Pljačkaju nas najvećim porezima ikada u povijesti.Nemoj ti meni prirez,a što je to nego porez,kao za to oni nama nešto osiguravaju. Čemu jedan privatnik mora plaćati hrvatske šume,ili nekakve komore,to… Pročitaj više »

ijefnviweofvowefvrwe
Gost
ijefnviweofvowefvrwe
4 mjeseci prije
Reply to  tadija

+…………………..

ledeno doba
Gost
ledeno doba
4 mjeseci prije
Reply to  tadija

puno gore od komunizma kao prvo, komunisti barem nisu glumili da je to demokracija, znalo se da SK sve odlučuje, znao si na čemu si, – što smiješ, što ne smiješ kao drugo,–tada je ipak bilo još sve naše, ma koliko to bilo manjkavo: i tvornice, i šume, i voda… Pročitaj više »

ijefnviweofvowefvrw
Gost
ijefnviweofvowefvrw
4 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

+……………..

Boba Lazarević
Gost
Boba Lazarević
4 mjeseci prije

Koja beskorisna lamentacija i filozofiranje. “Otuđenost”, “patologija”, “iluzija”, bla, bla.

Da, ako ne možemo sami predlagati kandidate, onda i nemamo pravi izbor. Ali uvijek možemo birati da ne glasamo i imati mirnu nedjelju.

Stara kuka
Gost
Stara kuka
4 mjeseci prije

Manolić u 102. godini prebolio koronu U 102. godini nekadašnji visokopozicionirani pripadnik UDB-e Josip Manolić, prebolio je koronu. Imao je početak upale pluća, no nije hospitaliziran, već je ostao na kućnoj njezi. Josip Manolić nije se cijepio jer su mu liječnici savjetovali da bi za njegovu životnu dob i cijepljenje… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Mnogi stogodišnjaci i devedesetgodišnjaci su se izvukli.
Ne bi došli do tih godina a da neke stvari ne funkcioniraju.

Ici
Gost
Ici
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Jolly Mannoly je kazao da se ne želi cijepiti, jer ne želi biti pokusni kunić, jer se ne znaju dugoročne nuspojave cjepiva.
Joža je Ok.

Stara kuka
Gost
Stara kuka
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Ma što ’42? Sjeća se Joža točno i onog dana 1573. kad je uhapsio Matiju Gubeca i sproveo ga u Zagreb na ispitivanje.

A tvoje psihodelične fantazije o UDBI, HDZ-u, Tiđmanu i Bogičeviću ću pripisati kasnom satu i prevelikoj konzumaciji kiseliša.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

?
Pa šta je vama?
Ovo što kaže Đuro mnogi su potvrdili. Sa drugog kraja političkog spektra.

Sastanak, prvi, je trebao biti na potpuno drugoj lokaciji.
Ali, nisu svi obaviješteni. 🙃

Marko9
Gost
Marko9
4 mjeseci prije

Ovo je moj prvi i zadnji post na ovu temu. Citam poznate i umne komentatore na ovu temu kao L.D i S.K….i mnoge druge koje ne treba sad sve nabrajati jer bi lista bila duga. Ljudi vi pisete super i bilo mi je interesantno citati vas. Ali u zivotu, u… Pročitaj više »

Boba Lazarević
Gost
Boba Lazarević
4 mjeseci prije

Evo daleko boljeg i životnijeg članka o izborima (u nas) od ovog impotentnog baljezganja gore:

https://miss7.24sata.hr/miss7-blog/dali-cete-izac-na-glasalje-ovih-12-apostola-nepismenosti-hoce-35877

ijefnviweofvowefvrwe
Gost
ijefnviweofvowefvrwe
4 mjeseci prije

Proučiti značenje riječi demos i sve je jasno tko tu koga od pamtijveka hebe u zakmo sa demokurčijom…………

ledeno doba
Gost
ledeno doba
4 mjeseci prije

pa u staroj Grčkoj, točnije u Ateni, gdje je nastala navodna demokracija, koja je uzor za ovu današnju zapadnu, cijela tadašnja elita, uključujući i filozofe, koji su inače laprdali o demokraciji i plementim riječima- svi su ipak tada držali robove- kao kućnu poslugu… bilo sasvim normalno za tadašnju elitu..

ksgrjbneruntbguerngt
Gost
ksgrjbneruntbguerngt
4 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

Ko što su onda ovi iz demosa imali zvanične robove tako i danas ovi iz demosa imaju svo pučanstvo svijeta kao resurs, jer reći rob bilo bi komplić.

Abe 04
Gost
Abe 04
4 mjeseci prije

Sta je pisao analitički genije Shumadinac da ne kopam, ako može u 2-3 rijeci?

ijefnviweofvowefvrwe
Gost
ijefnviweofvowefvrwe
4 mjeseci prije
Reply to  Abe 04

Hehehe…………

Vidimanemogunista
Gost
Vidimanemogunista
4 mjeseci prije

file:///var/mobile/Library/SMS/Attachments/35/05/77E01A80-9E53-4362-80BE-32CBAE248374/IMG-20210511-WA0004.jpg

Vidimanemogunista
Gost
Vidimanemogunista
4 mjeseci prije

Obavezno procitat

Vidimanemogunista
Gost
Vidimanemogunista
4 mjeseci prije
Stara kuka
Gost
Stara kuka
4 mjeseci prije

Još jedan mali off topic, ali mislim važan. Ako je nekoga možda čudilo zašto se diže onolika panika oko situacije s koronom u Indiji, svo ono histerično nabacivanje velikim brojkama i sve one laži o “spaljivanju leševa žrtava korone po ulicama” evo vijesti koja tu pojavu razjašnjava: “Zaraznija mutacija stigla… Pročitaj više »

ksgrjbneruntbguerngt
Gost
ksgrjbneruntbguerngt
4 mjeseci prije