Manifest – Iluzija političkih izbora: Čovjek jedne dimenzije

Lažna demokracija

Kako ljudi mogu da izraze ‘svoju’ volju ako nemaju nikakvu volju ili osobno uvjerenje, ako su oni otuđeni automati čijim ukusom, shvaćanjima i sklonostima upravljaju mehanizmi uvjetovanja (conditioning machines)? U ovakvim uvjetima opće pravo glasa postaje fetiš. Točno je da postoji znatna i vrlo važna razlika između slobodnih i namještenih izbora, ali zapažajući ovu razliku ne smijemo zaboraviti činjenicu da čak i slobodni izbori ne izražavaju uvijek ‘volju naroda’.” Erich Fromm

Citatom Ericha Fromma o demokratskim izborima započet ćemo manifest kojim ćemo se osvrnuti na iluziju političkih izbora. U nastavku izlaganja Fromm o izborima kaže: „Ako većina ljudi upotrebljava često reklamiranu pastu za zube zbog njene kvalitete koja se ističe propagandom (reklamom), nitko razuman neće reći da se narod sam ‘odlučio’ za tu pastu. Sve što se može reći jest da je propaganda bila dovoljno uspješna da primami milijune ljudi da vjeruju u njene riječi. Način na koji ljudi u jednom otuđenom društvu izražavaju svoju volju ne razlikuje se od načina na koji oni kupuju robu. Oni slušaju riječi propagande i za njih malo znače činjenice u usporedbi s ovom sugestivnom bukom koja im se neprestano ulijeva u glavu.“

U posljednjih nekoliko tisuća godina ljudsko društvo razvijalo se težeći stvoriti što bolje uvjete za svakog člana zajednice. Relativno nedavno pojavila se ideja o društvenom uređenju u kojem će svaki član ravnopravno moći odlučivati o sudbini zajednice, a time i svojeg života. Premisa o društvenom uređenju u kojem će svaki član aktivno sudjelovati u stvaranju zajednice naširoko je prihvaćena i usađena u same korijene ljudske svijesti. Pojavom demokracije pojedinac koji je do jučer bio tlačne od kraljeva, feudalca, moćnika… konačno dobio moć da upravlja svojim društvom i njime u cjelini. Kao što ćemo prikazati u ovom manifestu, ništa nije dalje od istine od vjere u mogućnost promjene glasanjem i političkim izborima.

Spoznaje iz sociologije, antropologije, psihoanalize i psihologije masa uče nas da su politički izbori i san o jednakosti kroz izbore čista iluzija i doista samo san.

U ovom proglasu, odnosno manifestu (lat. manifestus: očit, jasan, bjelodan), na jasan i svima razumljiv način objasnit ćemo svu iluziju političkih izbora. Dapače, ukazat ćemo na svu iracionalnost ljudskog ponašanja kao i nedostatak racionalnosti i razuma glasača („glasača“ definiramo kao  osobu koja vjeruje u proces političkih izbora). Manifest ćemo podijeliti na tri dijela. U prvi dio je samo uvod u druga dva dijela. U drugom dijelu konkretno ćemo se osvrnuti na tvrdnje glasača i njihove razloge zašto bi trebalo glasati. Time ćemo na jasan i razumljiv način objasniti iracionalnost današnjeg društva i čovjeka koji vjeruje u sustav glasanja. U trećem djelu pozabaviti ćemo se psihoanalizom da bismo našli odgovor na pitanje zašto se čovjek (u ovom slučaju glasač) ponaša iracionalno i apsurdno.

Iz antropologije je poznato da svako društvo ima svoja pravila. Ona su postavljena kao stupovi koji drže strukturu društva. Ukoliko su društvena pravila iracionalan, dapače paradoksalna onda imamo temelje kojima može opravdati svrstavanje društvenog ponašanja u kategoriju psihopatologije.

„Pod vladavinom represivne cjeline sloboda može postati moćan instrument dominacije.“

Herbert Marcuse

Nadalje vidjet ćemo da su tvrdnje i premise osobe koje vjeruje u sustav glasanja djetinjaste, iracionalne, dapače imaju karakteristike isključivo vjerovanja i odsutnosti inteligencije i razuma. Kada navodimo „djetinjasto“, potrebno je napomenuti da nije riječ o ispraznom pojmu kojim bi se stigmatiziralo ili umanjila nečija vrijednost. Iza te riječi stoje ozbiljne tvrdnje koje ukazuju na temelje problema iracionalnog ponašanja. Detaljnijoj raspravi na tu temu posvetit ćemo se u trećem dijelu manifesta. Nadalje, potrebno je napomenuti da je nedostatak razuma karakteristika masa, kao što je još u prošlom stoljeću utvrdio otac psihologije masa Gustave Le Bon, o karakteru masa još je prije stotinu godina napisao: „Već smo predočili kako su gomile nepristupačne razmišljanju i da shvaćaju samo grube asocijacije ideja. Zato se govornici koji je umiju impresionirati pozivaju na njihove osjećaje, a nikada na njihov razum. Zakoni logike nemaju na njih djelovanja.“

Zbog karaktera masa iznese tvrdnje u manifestu neće imati utjecaj na promjenu ljudske svijesti, ali ih iznosimo zbog temeljne ljudske potrebe ukazivanja na prirodu stvarnosti. Prema Le Bonu, vjerovanje je temeljna sila koja pokreće mase, kao što ćemo utvrditi vjerovanje je i temelj djelovanja glasača. U trećem dijelu osvrnut ćemo se na psihoanalizu da utvrdimo pozadinu iracionalnog ponašanja čovjeka. Nećemo ulaziti u genetiku i antropologiju (iz koje također možemo mnogo toga naučiti), jer bismo otišli predaleko što nam u ovom trenutku nije bitno. Ali da ne bismo ostali dužni, iznijet ćemo osnove premise navedenih znanosti.

U kontekstu današnje krize vidimo da društveno uređenje strmoglavo kreće prema centralizaciji što je i povijesna tendencija sustava. Glasanjem izabiremo vođe koji će nas ponosno odvesti u ropstvo kakvo svijet ne pamti. Riječ je o „tradiciji“ da čovjek sam sebi stavlja uže oko vrata vjerujući da čini dobro. Čovjek je uvjeren u vlastitu autonomiju dok istovremeno velikom povijesnom apsurdnom, činom glasanja, paradoksalno potvrđuje kontrolu nad vlastitom iluzornom slobodom.

Nadalje, vidjet ćemo da je ponašanje glasača u tolikom stupnju iracionalno da ga možemo svrstati ni manje ni više u domenu psihopatologije. Jedan od ključnih faktora zašto se ponašanje može svrstati u psihopatologiju jest i pojava koju je E. Fromm nazvao „društveno nesvjesno.“. Detaljnije obrazloženje i razlaganje navest ćemo u trećem dijelu manifesta (podnaslov – Psihopatologija). Ali već ćemo u drugom dijelu navesti iracionalnosti danog društva što će biti dovoljno da se zapitamo „Što je to zdravo društvo?“ Isto kao što je zajednica ljudoždera u potpunosti uvjerena da je njihovo ponašanje normalno, tako je današnje bolesno društvo uvjereno da je u našem primjeru – glasanje prihvatljivo, dapače poželjno jer njime održavamo strukturu društva.

„Sa stajališta Nižih, ni jedna povijesna mijena nije značila mnogo više od promijene imena njihova gospodara.“

George Orwell

Inteligencija i kritika

U društvu postoji veliki broj inteligentnih i kritički usmjerenih pojedinaca koji uočavaju političke iracionalnosti, perfidne manipulacije i ostale društveno neprihvatljive pojave. Ono što ćemo detaljnije razložiti u trećem dijelu (podnaslov Inteligencija i kritika društva), vidjet ćemo da su inteligentni ljudi kritični samo do onog stupnja kojeg im to dozvoljava društvo. Naime oni nemaju dovoljno inteligencije, nadasve svijesti da promišljaju izvan tzv. društvene kutije koja uvjetuje ponašanje i misli individue i masa. Kao što veliki filozof Aristotel nije mogao izaći izvan tadašnjeg svjetonazora i vjerovao je da robovi trebaju biti robovi, tako današnji intelektualni vjeruju da čovjek treba glasati za svoj robovski položaj vjerujući da glasa za jednakost. Marko Tulije Ciceron to je sažeo sljedećim riječima: „Pokoravamo se zakonima da bismo bili slobodni.“ Budući da ljudi vjeruju u iluziju da je čin glasanja produkt individualnog promišljanja i djelovanja, a ne društvenog uvjetovanja i društveno nesvjesnog, ljudima se može dozvoliti da budu kritični i slobodni govoriti što misle, jer oni misle u granicama uvjetovanog.

George Orwell navedenu misao izrazio je na sljedeći način: „Potpuno se ravnodušno gleda na to što mase misle ili ne misle. Njima se može zajamčiti intelektualna sloboda jer nemaju intelekta.“

U demokratskom društvu kritika je dozvoljena jer je ionako ograničenja društvenom svijesti ili se prema potrebi usmjerava. Noam Chomsky je o demokraciji kazao sljedeće: „Demokracija dozvoljava da se glas ljudi čuje, a zadatak je intelektualaca da osiguraju da taj glas ima pečat ispravnog kursa. Propaganda je demokraciji isto što i nasilje totalitarizmu.

Pod utjecajem materijalnog hedonizma moderan čovjek nije sposoban napustiti jednoumni svijet u kojem nema vizije niti sposobnosti kreiranja svjetova izvan društveno zadanih okvira. Taj čovjek ostaje zarobljen u jednoj dimenziji, odnosno u modelu, kako ga je nazvao H. Marcusemodel jednodimenzionalne misli i ponašanja“.

Budući da društvo traži od pojedinca da žrtvuje svoj identitet u zamjenu za „slobodu“, društvo mu pruža patvorenu slobodu i nadopunjuje prazninu u obliku mnogobrojnih fikcija. Identitet koji je podaren sustavu mora biti nadomješten, praznina se mora ispuniti da bi čovjek osjećao život. Zauzvrat društvo daje pojedincu iluziju slobode i materijalne objekte na koje prebacuje ostatak svojih snaga. Detaljnije ćemo u trećem dijelu ukazati da je čin glasanja doslovno jedan oblik trgovine (podnaslov: Otuđeni čovjek).

Današnji sustav ima tendencije da postane totalitaran, paradoksalno, procesom političkih izbora društvo traži od čovjek da potvrdi totalitarnost i dominaciju sustava nad ljudskim bićem.

Dapače, ukazat ćemo na jedno od najvećih iluzija u koju vjeruju ljudi koji spavaju stoljetni san – o slobodi izbora političkim izborima. U tu iluziju vjeruju samo oni koji nisu upoznati s osnovama antropologije, sociologije i psihoanalize. Kao što znamo najbolji rob je onaj koji je uvjeren da je slobodan, upravo je takav današnji čovjek – čovjek jedne dimenzije.

Demokracija ili totalitarizam?

Herbert Marcuse je još u prošlom stoljeću upozorio da tadašnje industrijsko društvo ima tendencije kamufliranom totalitarizmu. Današnje postindustrijsko, odnosno tehnološko društvo ubrzano kreće utabanim putem iluzorne demokracije. Marcuse je o industrijskom društvu rekao sljedeće: „Suvremeno industrijsko društvo tendira totalitarizmu na osnovu organizacije njegove tehnološke baze. Jer ‘totalitaran’ ne znači samo terorističku političku koordinaciju društva već također neterorističku, ekonomsko tehnološku koordinaciju koja djeluje posredstvom manipuliranja potrebama dodjeljujući interese.“

Za mase totalitarizam je nevidljiva sila jer poprima razne forme i oblike iako nam često daje naznake da postoji, dapače da ga podržavamo. Totalitarizam se manifestira kao društvene iracionalnosti upozoravajući nas na autodestruktivne tendencije sustava. Iracionalnosti možemo nabrajati u nedogled stoga ćemo dati samo osnovne primjere: demokratski izabrane vlade vode „oslobodilačke ratove“, napadaju i bombardiraju druge zemlje. Uzdižemo vođe koji šalju vojsku da podržavaju tuđe ratove i time postajemo psi rata. Podržavamo vođe koji kontinuirano kradu i birokracijom koče razvoj društva. Podržavamo monopolističke kompanije koje postaju moćnije od država i upravljaju njima. Podržavamo takve kompanije jer im dozvoljavamo da nas opiju proizvodima kojima pokušavamo utažiti naš bezdan – neutaživu žeđ za materijalnim hedonizmom, sigurnošću i osjećajem ugode. Istodobno mrzimo korporacije, ali ih i hranimo. Podržavamo glasanje kao čin jednakosti dok nam praksa i zakoni ukazuju da je takva jednakost fikcija. Želimo biti sretni, da bi tu potrebu gasili materijalnim i prolaznim objektima za koje znamo da nas ne mogu usrećiti, ali si to ne želimo priznati kao što ovisnik o drogi ne želi priznati da je ovisnik. Zavaravamo se da živimo u liberalnom ekonomskom društvu ne želeći priznati da smo robovi nemilosrdne potrošnje, medicina sve više napreduje, a bolesniji smo više nego ikada prije. Djeca umiru od gladi dok se milijuni troše na bombe…  I tako u beskonačnost.

Osim Marcusea, Fromm je upozoravao na iracionalnosti društva. O tome je kazao: „No kad bi mnogi bili svjesni takvih osjećaja pojavila bi se opasnost da bi mogli po njima postupiti, a kuda bi onda došla naša ekonomija koja se temelji na nemilosrdnoj potrošnji? Da li je opet moguće da većini ljudi do te mjere manjka prirodne inteligencije da ne uviđaju s koliko nesposobnosti mnogi od njihovih vođa – kakve god bile metode kojima su se uspeli na vrh – obavljaju svoje funkcije? No kuda bi dospjela društvena kohezija i jedinstvena akcija ako bi takvih činjenica postala svjesna više nego uska manjina? Razlikuje se u tom pogledu stvarnost imalo od onoga što se događa u Andersenovoj bajci o carevom novom ruhu? Iracionalnosti u svakom danom društvu imaju za posljedicu nužnost da njegovi članovi potiskuju svijest o mnogim njegovim osjećajima i opažanjima. Ta je nužnost proporcionalno veća u onoj mjeri u kojoj društvo ne predstavlja sve svoje članove.“

Iracionalno ponašanje suština je današnjeg društva. Mi ćemo se u drugom djelu fokusirati na čin glasanja tijekom političkim izbora i na fikcije u koje vjeruje glasač. Odgovor na pitanje zašto se mnogobrojne iracionalnosti moraju potiskivati sada smo dobili – zbog očuvanja strukture društva. Da bi se održala nejednakost, hijerarhija, nepravda, iluzorni osjećaj autonomije, nemilosrdna potrošnja… nužno je ponuditi surogate koji će potisnuti istinske ljudske potrebe i stvoriti fikcije, dapače osjećaj slobode i autonomije. Strukturu navedenih iluzija održavaju politički izbori koji su stupovi i čuvari dogme o ljudskoj slobodi u demokratskim sustavima. Onima koji nisu bili svjesni da demokratski sustav tendira totalitarizmu, otvorene su oči korona krizom (i dalje je riječ o manjini). U drugom dijelu provjerit ćemo koliko je duboka zečja rupa.

Zaključno: Čin glasanja nije produkt autonomne volje nego je društveno uvjetovano ponašanje. Je li političko glasanje čin potvrđivanja nižeg, robovskog položaja ili glasanje za jednakost u društvu? Može li se čin glasanja svrstati u psihopatologiju? Mase su podložne sugestijama i vjerovanju. Kritika je uvjetovana i ograničena svjetonazorom. Društveno uređenje ima tendenciju centralizacije za koje ljudi glasaju – paradoksalno, glasanje je decentralizacija kojom će se centralizirati globalni sustav. Glasanje je jedan oblik trgovine.

Izvori citata i literatura:

  • „Čovjek jedne dimenzije“, Herbert Marcuze
  • „S one strane okova iluzije“, Erich Fromm
  • „Autoritet i porodica“, Erich Fromm
  • „Zdravo društvo“, Erich Fromm
  •  „Bijeg od slobode“, Erich Fromm
  • „Psihologija naroda, gomila revolucija“, Gustave Le Bon
  • „Mediji, propaganda i sistem“, Noam Chomsky
  • „1984“, George Orwell
  • „Masovna psihologija fašizma“, Wilhelm Reich
demokracijailuzijaSlobodni izboritotalitarizam
Pretplatiti se
Obavijesti o
215 Komentari
Najstariji
Najnoviji Najviše komentiran
Inline povratne informacije
Pogledaj sve komentare
A neg.
3 godine prije

Dok nisu postali režimske pudlice Let 3 su imali pjesmu Vjeran pas. Izdvojio bih sliedeće stihove:
‘Svašta nam događa mozgove nam tupe, u život kreće samo dio nas…’

Emiliano Zapata 4
3 godine prije

Demokracija je kad 2 budale nadglasaju genija.
U demokraciji mozete imati 49% nesretnih, tuznih i razocaranih.
Anarhija kojom nas plase u Hollywood filmovima je jedino rjesenje uz svijet po Ubuntu sistemu bez novca ali da neidemo toliko daleko evo podsjeticu da u jednoj zemlji na nasem Humu, pojavio se decko koji je jedini bio protiv narodne banke kao mjenjacnice, jedini protiv uvodenja eura, jedini protiv ratova uz bok Nato, jedini protiv uvodenja poreza na nekretnine i jedini koji nije antivakser ali je bio za pravo izbora svakog pojedinca sto ce unosit u svoje tijelo.
I kako je prosao?
Gore nego ove vodece stranke s po 3 multimilonske krade (afere) dnevno! Mediji ga ismijali a narod prihvatio ono sto cuje na tv i njega vise nema…

U ostalom Baraba je pobjedio Isusa na izborima iako je ovaj imao najjaceg tatu na svijetu iza sebe.

3 godine prije

“… Zavaravamo se da živimo u liberalnom ekonomskom društvu ne želeći priznati da smo robovi nemilosrdne potrošnje, medicina sve više napreduje, a bolesniji smo više nego ikada prije. Djeca umiru od gladi dok se milijuni troše na bombe… I tako u beskonačnost….”

Dobar tekst!
Izgleda da ce biti jos dobrih nastavaka…

Samo bih dodao da matemeticki izraz za sistem ZLA – jeste piramida… To je antiljudska drustvena formacija u svakom pogledu.
Ludska formacija i organiziranje – bilo bi na ravnoj razini… Dakle palacinka… Od prilike kao sto su zivjeli drevni Vincanci, dok im onda nisu dosli oni sa “zlatnim shekelima“…
(ili ono sto objasnjava i organizira Micael Tellinger – Ubuntu)

Maki
3 godine prije

Demokratija je “pile” izlezeno iz judeo masonskog gnijezda. Judeo masonerija je rukama izmanipulisane svijetine srusila monarhije i kraljeve kojima nije mogla prodati svoj spekulativni novac i umjesto kraljeva postavila korumpirane predsednike i premijere koji su lutke-marionete u rukama judeo masona. Tada je zapocelo masovno zaduzivanje gojimskih drzava i naroda “izmisljenim” novcem judeo bankara cime je nasiroko otvoren put porobljavanja gojima prvo duznickim ropstvom posle kojeg dolaze i svi drugi oblici ropstva. Demokratija je sistem koji je u interesu vladara iz sjenke i sluzi kao prelazna faza u totalitarni autokratski sistem na cijem vrhu ce biti “izabranik”-Judejski kralj koji ce vladati cijelim svijetom. Svijetina izlaskom na tzv. “izbore” nista ne bira, za nju je sve vec odavno i unapred izabrano. Postoji samo iluzija izbora. Kontrola medija i finansija je kljucna stvar za porobljavanje svijeta i uspostavljanje jedne svjetske vlade. A ta kontrola(finansija, medija, igre na berzi, trgovina strateskim sirovinama-nafta, gas…) odavno… Čitaj više »

Anno domini
3 godine prije

Moćnici koriste pandemiju za uništavanje globalne ekonomije i uvođenje autokracije Pod okriljem koronakrize, koja će trajati upravo onoliko koliko bude potrebno da se izvrši ‘veliki reset’, nastupio je trenutak kada se promjene, koje SAD i neoliberalni partneri žele vidjeti, pod okriljem mjera donesenih zbog zdravstvene ugroze mogu provesti uz primjenu odmjerene državne prisile Zbivanja na ratištima borbe protiv pandemije koronavirusa polako i naizgled nenametljivo postala su glavnina sadržaja medijskog izvještavanja. Nastupio je onaj, od početka koronakrize predvidljivi trenutak kada masovno plasirane vijesti o javnozdravstvenim i ekonomskim posljedicama pandemije, državnim mjerama koje se poduzimaju ili namjeravaju poduzeti i opasnostima života za obične građane u okolišu u kojemu države ne mogu ili ne žele osigurati zaštitu od pošasti prikrivaju od očiju javnosti ključne geopolitičke i ekonomske prevrate u koje ulazi svijet. Koronakriza prekriva sve što ključa ispod njezine površine. Na djelu je velika transformacija globalnog mirovnog poretka uspostavljenog nakon 2. svjetskog rata… Čitaj više »

Spacevoodoo
3 godine prije

Pa nisu potrebni citati raznih ljudi iz povijesti kako bi se shvatilo da su izbori iluzija. To netko zna ili nezna.
Proizvodnja i upravljanje novcem nije iluzija?
Casino ekonomija nije iluzija?
Razlozi vođenja ratova nisu iluzija?
Sva tekuća događanja oko korone nisu iluzija?
Na prezentirani način može se proživjeti, ne jedan, nego beskonačno mnogo života i ne shvatiti kako je matrix iluzija.
Pitanje koje se nameće je kako izaći iz iluzije, a za izlazak iz iluzije je nemoguće izaći na način kako se u iluziju ušlo.

ledeno doba
3 godine prije

ne treba ti čitati umotvorine umnih filozofa i intelektualaca, da je mase lako manipulirati, onako subliminarno, a da to ne kuže.. Dovoljno je naprimjer pogledati 2 velika područja, gdje je to najočitije: moda i glazba. Tu ne izuzimam ni sebe, naravno i ja sam bio pod utjecajem modnih trendova, kad sam bio tinejdžer. a da nisam tog bio ni svjestan. Svako desetljeće od 1945. do danas imalo je svoju modu. posebno u odjevanju. I velika većina ljudi se prilagođavala tome.. Posebno od kasnih 60-ih ta moda postaje ekstremna i mijenja se svako malo… 70-ih su frizeri bili skoro nezaposleni, jer je nakon 50-ih i 60-ih, kada su muškarci još nosili normalne frizure, začešljane sa radzdjeljkom, odjednom postala moda, duža kosa i li skroz duga, i veliki zulufi koji sežu do ivica brade… I tada su svi, pa čak i političari i poslovni ljudi, počeli nositi malo dužu kosu i dugačke… Čitaj više »

mali soso
3 godine prije

Mana diktature je što ne mora uvek biti prosvećena (kao što je npr. bila Titova).

Mana demokratske farse je što je uvek farsa.

ledeno doba
3 godine prije

a drugi primjer masovne hipnoze i neprimjetnog debiliziranja je glazba, pop i rok glazba… ona anglosakosnka.. Uvijek se prodavalo naivnoj publici, da su svi te nove zvijezde i pravci koji su se pojavljivali na sceni, kofol kao nekakav bunt protiv elite i establišmenta.. Kakav smijurija. ustvari su svi bili na neki način, dirigirani od strane elite, svjesno ili nesvjesno.. Počevši od Elvisa, pa preko Bitlsa, Rolling Stonesa, pa hevi metalaca, pa kasnije panka, new vavea, .. pa grunge (ranih 90-ih) i cross over.. i tehno i sve ostalo— sve je to bilo kofol protiv establišemta, ali establišemnt i elita su preko medija sve to debelo reklamirali i propagirali… Najbolji primjer masovne hipnoze oni stari snimci, kada Bitlsi sviraju, a tisuće tinedjžderica vrište i čušaju sebi kosu.. Pa kasnije i punk, kofol ljevičari, anarhisti, koji su protiv elite i svega– ha, ha, koja smijurija.. Sex Pistolsi su također bili proizvod menadžmenta,… Čitaj više »

Juzernejm
3 godine prije

Kažu neki mnogo pametniji od mene da je svaka vlast unapred obesmišljena i delegitimisanja činjenicom da ljudi glasanjem prenose na buduću vlast prava koja sami nemaju, a to je pravo vladanja nad drugima. U najboljem slučaju mogli bi da ovlaste nekog da vlada nad njima (nad svakim glasačem ponaosob, onaj za koga je glasao). Što je imbecilno, jer svako za sebe već misli da je okej, ispravan i pravilan. Glasa se da se DRUGI, oni nevaljali, dovedu u red. Dakle: svaki pokušaj prenošenja ovlašćenja (glasanjem) koja čovek (koji glasa) u startu nema je potpuno apsurdan, besmislen, nemoguć…

Eto i mene
3 godine prije

Izbori sluze samo da potvrde nas pristanak na sudjelovanje u “demokraciji”. Pristanak je uvijek kljuc, bez njega nista, a mi samim svojim sudjelovanjem u bilo cemu vezano za sistem (izborima, nosenju maski, zaposlenju, skolovanju…) dajemo pristanak na ono sto taj sistem nosi…

Драгогост
3 godine prije

Ameri su rušili SSSR slikom u masovnim medijima. Bračni par sa troje dece, psom, dva automobila pred lepom kućom. Posle pada SSSR bračni par je izgubio kuću i dobio kartonsku kutiju a da bi bio miran dobio virus i vakcinu.

Zelinčanka
3 godine prije

Odličan tekst, hvala Vam! Veselim se nastavcima. Erich Fromm je puno pisao o “rođenju čovjeka” u smislu da se većina ljudi, pojedinci u masi, nikada ne rode kao “slobodna bića”, provedu cijeli život kao robovi fetiši na upotrebu tzv moćnicima i potrošnji. Sebe tretiraju kao robu. Trenutno smo svjedoci toga koliko ljudi sami sebe ne vole, koliko njih dopušta bilo kakvo ubrizgavanje u vlastita tijela, otrovima koji uništavaju tijelo i razum. A slijedeće ili paralelno na programu je čipiranje, i većina će opet pristati (pod uvjetom da požive dovoljno dugo) ako se prije toga ne probude, a ako su već cijepljeni korona cjepivom vjerojatno nemaju šanse. Za Fromma, koji je prestao biti vjernik sa 20 i nešto godina razmišljajući da ga religijska pripadnost zajednici u kojoj je rođen ograđuje od većine čovječanstva, slobodan čovjek se rađa svakoga dana iznova, i živi svoju slobodu, i slavi svoj razvoj. Samo slobodan čovjek… Čitaj više »

3 godine prije zadnji put uredio Zelinčanka
Farree
3 godine prije

“Reprezentativna demokratija” nije nikada ni zamisljena da kristalise “volonté general (opcu volju)” Suverena (naroda), nego je ponudjena (od strane Medisona i Jefersona) kao surogat za demokratske teznje prosvetiteljstva. Od citave “demokratije” je sacuvan samo (uglavnom ispraznjeni) pojam Demokratija koji je za mnoge fascinantan. U stvarnosti, narod svake 4 godine izlazi na izbore i bira iz vec jednog odabranog skupa (danas ukoliko nemate Lobby iza sebe koji ce vas podrzati da stitite njihove interese). Oni izabrani znaju itekako dobro kome treba da budu zahvalni da su tu gdje su, a njihova uloga je pasivizacija drustva (po definiciji “demokratija” ne treba revoluciju), da narod je miran, jer misli da se on nesto pita, pa cak i onda kada politika vuce konce (neoliberalne “reforme”) koji su direktno usmjereni protiv interesa ogromne vecine. Suštinsko pitanje nije: KO BIRA TE PARALELNE ORGANE VLASTI??? nego ko bira one koji uopce dolaze u poziciju da se biraju.… Čitaj više »

Zelinčanka
3 godine prije

Molila bih autora u nekim budučim nastavcima za komentar o ovom projektu odnosno internacionalnoj mreži ljudi koji se okupljaju oko pojma “sorticija”
https://equalitybylot.com/2021/05/07/the-best-possible-system-of-representation-and-democracy-we-can-imagine/#more-15443
Sorticijom je Sokrat prvi puta došao do političke riječi, neke primjene su zaživjele i u renesansnim gradovima državama. Danas su druga vremena, i mnogi ljudi su robovi – roba bez da im to još piše na čelu, uskoro se planira obilježavanje putem pametnih telefona i čipiranjem, ali određeni postotak ljudi očito nisu robovi – roba. Meni se čini da bi sorticija mogla biti jedno od alatki konvivijalnog društvenog uređenja kojeg namjeravamo stvoriti. U tom kontekstu preporučam “Tools for conviviality” Ivana Illych.

Stara kuka
3 godine prije

“Ako većina ljudi upotrebljava često reklamiranu pastu za zube zbog njene kvalitete koja se ističe propagandom (reklamom), nitko razuman neće reći da se narod sam ‘odlučio’ za tu pastu. Sve što se može reći jest da je propaganda bila dovoljno uspješna da primami milijune ljudi da vjeruju u njene riječi.”  E pa ako je i od Ericha Fromma netočno je. Zubna pasta i svaki drugi proizvod, (pa i stranke i političari su isto proizvod) se moraju reklamirati odnosno oglašavati. Kako bi inače korisnici saznali za njih? Ali ako se ta zubna pasta ili neki drugi proizvod onda često upotrebljava zbog njene kvalitete onda to nije ni zasluga ni krivica reklama nego je zasluga proizvođača koji je proizveo kvalitetan proizvod koji potrošači kupuju.. Ja ću isto tako pod utjecajem reklame odnosno oglašavanja ponekad kupiti neki proizvod i probati ga. Ali ako nisam zadovoljan njegovom kvalitetom, nikakva me reklama više ne može… Čitaj više »

3 godine prije

Za moj ukus malo suvoparan ali ipak veoma koristan tekst jer se radi o jednoj od najvažnijih tema ljudskog društva – o načinu organizacije društva. I sam sam napisao više tekstova i bezbroj komentara na ovu temu u kojima sam jasno pokazao razloge “instaliranja” ovakve demokratije. Autor je prilično dobro definisao način ponašanja masa ali je o razlozima potrebno više reči. Hedonizam i konformizam jesu u korenu takvog ponašanja i da bi to imao čovek ne želi da odlučuje kako ih ne bi ugrozio – jer ako ih ugrozi sam je kriv. Za uspostavljanje Sistema korišćene su tri osnovne poluge: ne prvom mestu individualizam koji potpuno kreira razmišljanje osobe a ostale dve, korupcija i stereotipi služe kao “mazivo” (sretstvo za podmazivanje) individualizma. Preko ovoga se u potpunosti može objasniti ponašanje današnjeg čoveka. Politički pluralizam je teoretski dobro zamišljen – kao i komunizam: oboje nisu uzeli u obzir psihologiju čoveka. Tačnije,… Čitaj više »

Max
3 godine prije

Mnome i još nekima tako manipulira i vlastita obitelj . Ovce isprana mozga su vrlo sagresivne prema drugim ovcama.

3 godine prije

Kod funkcioniranja ljudi nebi tribalo gledat samo inteligenciju . . . šta, sad postoje više inteligentni i manje inteligentni ljudi, a svi zamantani . . . kako se uspije zajebat miljarde ljudi . . . šta su oni neinteligentni možda . . . Najveća prevara u ovome zamantanju je od kontrolnoga sistema generirano, ja i još par nas smo pametni, a 99% su glupe ovce . . . kako da ne . . . svak ko podcjenjuje druge ljude, a isto tako i kontrolni sistem, triba bi počet razmišljat najprij o samome sebi . . . omalovažavanje suratnika i neprijatelja vodi u totalnu propast. Inteligencija nije jedina značajka ljudskoga postojanja pa da bi se ona izdvajala . . . u naslovu jednodimenzionalni čovik se provlači i u tekstu . . . Isto ka da čovik osim intelekta nema i duh, srce i um, razum i intuiciju koji bi tribali radit… Čitaj više »

ZriBra
3 godine prije

Dobar napis sa uvjetno rečeno “Lijevih pozicija”ali ujedno i razotkriva svu bijedu današnjih predstavnika te “lijeve misli” koji gotovo da ne ragiraju nad ovom totalitarnom prijetnjom koja se odvija pod egidom KORONIZAM.

Stara kuka
3 godine prije

Nego, Fromm, Marcuse, Reich, Chomsky, pa i Le Bon čine jedan jako “zanimljiv” skup autora na osnovi čijih djela i stavova gospodin Žganec sastavlja svoj “manifest”. Čudi me da je izostavio Karla Marxa i Edwarda Bernaysa. Oni bi se dobro uklopili u ovo birano društvo.

tadija
3 godine prije

Koja demokracijq,ovo je samo obmana???
Mi živimo u jednom partijsko-autarhnom režimu,a to ti je slika komunizma umotana u celofan “demokracije”.
Pljačkaju nas najvećim porezima ikada u povijesti.Nemoj ti meni prirez,a što je to nego porez,kao za to oni nama nešto osiguravaju.
Čemu jedan privatnik mora plaćati hrvatske šume,ili nekakve komore,to je porez da njime uhljebe svju rodbinu prijatelje,kumove i da nad tim državne revizije nemaju kontolu.

Boba Lazarević
3 godine prije

Koja beskorisna lamentacija i filozofiranje. “Otuđenost”, “patologija”, “iluzija”, bla, bla.

Da, ako ne možemo sami predlagati kandidate, onda i nemamo pravi izbor. Ali uvijek možemo birati da ne glasamo i imati mirnu nedjelju.

Stara kuka
3 godine prije

Manolić u 102. godini prebolio koronu
U 102. godini nekadašnji visokopozicionirani pripadnik UDB-e Josip Manolić, prebolio je koronu. Imao je početak upale pluća, no nije hospitaliziran, već je ostao na kućnoj njezi.

Josip Manolić nije se cijepio jer su mu liječnici savjetovali da bi za njegovu životnu dob i cijepljenje bilo rizično, a nakon što se zarazio koronom, dobio je početak upale pluća. Od lijekova je uzimao ketonal i sumamed te je zaustavljeno širenje bolesti.

Marko9
3 godine prije

Ovo je moj prvi i zadnji post na ovu temu.
Citam poznate i umne komentatore na ovu temu kao L.D i S.K….i mnoge druge koje ne treba sad sve nabrajati jer bi lista bila duga.
Ljudi vi pisete super i bilo mi je interesantno citati vas.
Ali u zivotu, u americkoj i britanskoj vladi u pentagonu u British Foreign Office i kod njihovih vodecih ljudi se raspravlja svaki dan i to stoljecima o nacionalnim interesima.
OK ovo je tema demokracija i manipuliranje, u redu ali to je baceno narodu da o tome pricaju pa svatko zeli reci nesto pametno i recu ali nacionalni interesi su broj jedan kod USA i GB.

Boba Lazarević
3 godine prije

Evo daleko boljeg i životnijeg članka o izborima (u nas) od ovog impotentnog baljezganja gore:

https://miss7.24sata.hr/miss7-blog/dali-cete-izac-na-glasalje-ovih-12-apostola-nepismenosti-hoce-35877

ijefnviweofvowefvrwe
3 godine prije

Proučiti značenje riječi demos i sve je jasno tko tu koga od pamtijveka hebe u zakmo sa demokurčijom…………

Abe 04
3 godine prije

Sta je pisao analitički genije Shumadinac da ne kopam, ako može u 2-3 rijeci?

Vidimanemogunista
3 godine prije

file:///var/mobile/Library/SMS/Attachments/35/05/77E01A80-9E53-4362-80BE-32CBAE248374/IMG-20210511-WA0004.jpg

Stara kuka
3 godine prije

Još jedan mali off topic, ali mislim važan. Ako je nekoga možda čudilo zašto se diže onolika panika oko situacije s koronom u Indiji, svo ono histerično nabacivanje velikim brojkama i sve one laži o “spaljivanju leševa žrtava korone po ulicama” evo vijesti koja tu pojavu razjašnjava: “Zaraznija mutacija stigla u susjedstvo: U Sloveniji potvrđen indijski soj koronavirusa Indijska inačica koronavirusa, poznata kao B.1.617, širi se svijetom, a potvrđen je i prvi slučaj u Sloveniji. Podatak je objavljen je na portalu GISAID, koji nudi otvoreni pristup genomskim podacima, a mutacija je potvrđena u Institutu za mikrobiologiju i imunologiju ljubljanskog Medicinskog fakulteta u Ljubljani 20. travnja. Kod indijske inačice, kako tvrde virolozi, radi se o kombinaciji britanskog i južnoafričkog virusnog soja. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) za sada je samo izvijestila da se indijski soj znatno brže širi od ostalih nepromijenjenih mutacija koronavirusa, što je pokazao slučaj u Indiji, no još uvijek nije… Čitaj više »

3 godine prije zadnji put uredio Stara kuka
Драгогост
3 godine prije

Wilhelm Reich je uputio je na vezu seksa i društvenih odnosa i na tom tragu, verovatno, došao do došao do zanimljivih rezultata o postojanju orgonske energije.

wiki: Америчка агенција за храну и лекове је почела да истражује његово деловање. Суд је 1954. наредио спаљивање свих књига и докумената који су помињали оргонску енергију. Због игнорисања наредбе суда да прекине продају акумулатора оргона осуђен је на две године затвора 1956. Умро је у затвору новембра 1957.

Pitanje je zašto je pojavu koja je poznata hiljadama godina i zove se u Kini Či energija (U indiji prana) i naveliko se koristi u dobrobiti društva, otkrio dao ime i koristio u mašinama.

Što se tiče seksualnog oslobađanja koje i se i danas koristi kao poluga permanentne revolucije (LGBT) i rušenja tradicionalnih odnosa- e o tome mogu posle sada žurim, ako ikoga to više interesuje pored obilja pilula.

ksgrjbneruntbguerngt
3 godine prije

+……………………..

© 2023 – Portal Logično

POVEZANE VIJESTI