fbpx

Struktura teorija urota

Teorija urote

U zadnje vrijeme svjedoci smo sve većem broju članaka o teorijama urote ili zavjere. Raspravlja se o njihovoj opasnosti, utjecaju na društvo, pogotovo u vrijeme cijepljenja, i negativnom efektu na procijepljenost društva. Teoretizira se i raspravlja, analiziraju se podaci i iznose suhoparne brojke koje ne nude nikakvo rješenje.

Veliki broj protivnika teoretičara zavjere slaže se da bi zabrana stranica, članaka ili sankcije autorima izazvala suprotan efekt. Ali gotovo da se i ne govori koja je suština teorija zavjere. U ovom članku pojam „teorija urote ili zavjere“ nećemo svrstati u negativni kontekst, nego je cilj sagledati drugu stranu i nastojati otkriti sile koje leže iza ljudskog ponašanja. Ovdje ćemo dati samo površan pregled bez dubinske analize koja zahtijeva više prostora. Površni pregled trebao bi rasvijetliti ključne stvari i ponuditi odgovore na neka od pitanja koja se postavljaju o pitanju ovog društvenog fenomena koji se razvio usporedno s pojavom korona krize.

Stigmatizacija, tabu i ugled

Kao prvo, sam pojam je stigmatizirajući i može nas navesti na krivi put. Cilj stigmatiziranja je obezvrijediti mišljenje autora i diskreditirati ga na svim razinama. Osim stigmatizacije, ovim pojmom izbjegava se smislena i intelektualna rasprava, odnosno stigmatiziranjem određena osoba nastoji izbjeći polemiku. S ljudima koji su „teoretičati zavjere“ nema rasprave jer je on „lud“ ili ne zna što govori. Nadalje, bitno je istaknuti da veliki broj ljudi uopće ne spada u teoretičare zavjere nego su jednostavno sumnjičavi (vidi niže primjer).

Osim stigmatizacije i izbjegavanje smislene polemike, pojmom „teorija zavjere“ stvara se tabu. Prema Erichu Frommu („S one strane okova iluzije“), tabu je uz jezik jedan od filtara koji sprječava prodor svijesti do našeg uma. Ukoliko se nešto (ili netko) označi kao teorija zavjere, dio populacije će odbiti suradnja, čitanje ili javno izjašnjavanje o toj temi. Fromm kaže da je strah od odbacivanja toliko snažan da je osoba spremna prihvatiti iracionalno opće prihvaćeno društveno ponašanje i prihvatiti društvene fikcije samo da ne bude izopačena iz društva. Stoga se sumnja (ljudska osobina) potiskuje i prihvaća se karakter masa – slijepo vjerovanje.

Otac psihologije masa Gustave Le Bon („Psihologija naroda, gomila revolucija“) opisao je karakter masa kao: „Već smo predočili kako su gomile nepristupačne razmišljanju i da shvaćaju samo grube asocijacije ideja. Zato se govornici koji je umiju impresionirati pozivaju na njihove osjećaje, a nikada na njihov razum. Zakoni logike nemaju na njih djelovanja.“

S druge strane, karakter pojedinca je sumnja i propitkivanje.

Tzv. protivnici teorija zavjere nisu na čistu kada i koju teoriju bi mogli okarakterizirati kao teoriju zavjere. Ovdje nisu dosljedni nego je očita pristranost. Primjerice, pokušajte objaviti članak u kojem samo iznosite sumnju da je virus „pobjegao“ iz laboratorija. Ako to učinite, neupitno je da ćete biti proglašeni „teoretičarem zavjere“. Ali ako to izjavi netko s renomeom poput CIA-e, onda nije riječ o teoriji zavjere nego o sumnji. Čini se da je svrstavanje subjekta, izjave ili mišljenja u domenu teorije zavjere uvjetovano ugledom odnosno statusom u društvu. Društveni status je prvi faktor koji ima ulogu društvenog filtra koji utječe na odluku u koju domenu ćemo svrstati primljenu informaciju – u domenu teorije urote ili društveno prihvatljivu teoriju.

Pristranost

Osim ove problematike, nesvjesnog stvaranja društvenog filtra, kritičari teorije zavjere često promaše cijeli film jer u isti koš trpaju npr. ravnozemljaše, neutemeljene činjenice o pitanju čipova (npr. da će se cjepivima ubrizgati čip) i ljude koji sumnjaju na temelju konkretnih činjenica. Površna analitika problema daje krive rezultate. Promašaj interpretacije mišljenja i podloge na kojoj se temelji kritički stav može nas dovesti u zabludu. Sagledavanjem činjenica na kojima se temelje tzv. „teorije zavjere“ došlo bi se do zaključka da mnoge teorije ne mogu biti svrstane u tu kategoriju jer su temeljene na činjenicama i logici. Ispuštanjem tih činjenica u kritici dolazi do krivog zaključka jer – nisu uvedeni svi parametri u formulu.

Unatoč tome, određeni novinari i autori površnim člancima ili raspravama sve trpaju u jedan koš čime su promašili cijeli smisao jer nije isto u isti koš staviti osobu koja sumnja i osobu koja iznosi teorije bez temelja i pokrića. Takvim površnim pristupom dolazi se do krivih zaključaka jer kao što smo naveli – u „formulu“ za dobivanje rezultata nisu uvršteni svi parametri.

Da bismo razumjeli koliko je važno sagledati cjelokupnu sliku uzet ćemo primjer.

Kao primjer možemo uzeti Pfizer kojemu je na sudu dokazano da su nudili mito, lagali i prikrivali nuspojave lijekova. Zbog toga su kažnjeni sa 2,3 milijarde dolara. Ako sumnjate u sudski dokazanog lažljivca onda ne znači da ste automatski protivnik cijepljenja (ako i jeste to je vaša stvar) ili teoretičar zavjere, nego da ste potpuno normalna i zdrava osoba i na to imate pravo. Sumnja na učinkovitost cjepiva određenih ljudi temeljena je na činjenicama i dokazima da je njihov proizvođač dokazani lažljivac. Problem nastaje kada se svakog tko sumnja u valjanost proizvoda od sudski dokazanog lažljivca okarakterizira kao teoretičara zavjere. Ali takvim površnim „analizama“ ne treba davati previše na težini jer je uglavnom riječ o emocionalnim ucjenama (vidi nastavak).

Potpuno je normalno da dokazanom lažljivcu ljudi ne vjeruju i tu nema ništa sporno. Recimo, nitko vas neće prozvati teoretičarem zavjere i da ste protivnih Hrvatske jer ne vjerujete bivšem premjeru – Ivi Sanaderu.

Namjera

Osim nedostatka jasne selekcije između neutemeljenih teorija i sumnji temeljenih na činjenicama, i ponekad jasnom stigmatiziranju što prelazi u emocionalne ucjene, kritičarima teorija zavjere nedostaje dublje sagledavanje problema. Kritičari teorija urote kao da ne shvaćaju da nije riječ o jednostavnom bihevioralnom ponašanju nego složenom kognitivnom procesu. Naime, jedna od velikih razlika između trz. teoretičara zavjera i onih „zdravog“ razuma jest interpretacija namjere. U pravilu prema teorijama zavjere, događaji su nastali sa smislenom namjerom. S druge pak strane tvrdi se da su događaji u pravilu plod slučajnosti (društvena premisa koja vjerojatno leži na temeljima evolucijske paradigme). Službeni narativ često je – splet okolnosti ili slučajnost. Ali je li baš tako? Ako pogledamo oko sebe uvijek netko ima neku namjeru. Svijet je pun smislenih namjera što nam govori da se teorija zavjere temelji na životnom, složenom bihevioralno-kognitivnom iskustvu. Uzmimo primjere: reklamama nas namjeravaju uvjeriti da kupimo određeni proizvod, političari nas namjeravaju uvjeriti da su oni najbolji izbor, država nas uvjerava zakonima tko je u pravu. Kud god pogledamo sve je temeljeno na smislenoj namjeri. Dapače, povijest nije ništa drugo nego povijest namjera. Životno iskustvo uči nas da budemo oprezni u situacijama kada netko nešto želi od nas ili nam nešto uvjetuje. Takav pristup je zdravorazumski. Kada kritičari teorija zavjera isključuju povijesne činjenice koja je puna loših namjera, ponovno čine veliku grešku stvarajući iluzije o prirodi ljudskog društva. Neupitno je da teoretičari zavjera znaju sami stvarati fikcije, ali nije ništa drugačije niti s njihovim kritičarima. Upravo je jedna od najčešćih fikcija kritičara pretpostavka koja je u suprotnosti s povijesnim činjenicama – čovjek ipak nema tako loše namjere. Pretpostavka je da čovjek čini greške, i tu se događaju loše stvari (što i jest točno), ali izbjegavanjem činjenica da u svijetu postoje moćni psihopati je vjerojatno temeljeno na ljudskoj prirodi koja teži stanju raja okrećući glavu od povijesnih činjenica. Nadalje, osobe koje „proizvode“ teorije zavjere često promakne činjenica da prilika stvara lopova. Ne mora iza svake lošeg događaja ili proizvoda stajati namjera ekstremnih proporcija. Na primjer: proizvođač lošeg cjepiva ne mora imati namjeru nanijeti ozljede ljudima ili počiniti genocid. Možda samo iskorištavaju situaciju i splet okolnosti, propuste u kontroli i da bi zaradili (pohlepa) u kratkom vremenu naprave loš proizvod. Neupitno je da netko za to mora odgovarati, ali treba biti oprezan s donošenjem ekstremnih zaključaka. Napominjemo da ovdje ne donosimo zaključke nego predstavljamo pojednostavljene primjere.

U medijima se može naći veliki broj površnih kritika teorija zavjera. Takvih površnih i neselektivnih „kritika“ ne treba se bojati jer su površne i temeljene na emocionalnoj ucjeni.

Emocionalna ucjena

Površnim člancima i „kritikama“ teorija zavjere nedostaje raščlanjivanje ljudi koji su sumnjičavi i onih koji iznose neutemeljene tvrdnje. Stoga je zamjetno da se često sve (ljude i kritike) trpa u jedan koš „teorija zavjere“. Takve članke i „kritike“ može se okarakterizirati kao emocionalne ucjene. Na primjer, često su takvi članci klasični copy-paste što se vidi da se svakog tko sumnja u službenu priču (npr. u učinkovitost cjepiva) svrsta u skupinu ravnozemljaša, udbaša, i nekakvih guštera (o kakvim gušterima je riječ trebalo bi priupitati autora koji bi to trebao znati). Naravno da 99 % ljudi (procjena prema iskustvu autora) koji sumnjaju u službene priče nemaju veze s ravnozemljašima i drugim teorijama. Ovakvim plitkim člancima nastoji se svaku osobu ocrniti i strpati u koš s ljudima koji vjeruju u ravnu zemlju i nekakve guštere (stvaranje tabua i straha od odbacivanja). Na prvu je jasno da je riječ o čistoj emocionalnoj ucjeni. Karakteristika emocionalnih ucjena je da nemaju nikakvu činjeničnu podlogu i dokaznu vrijednost. Kada ostanemo bez činjenica i dokaza okrećemo se emocijama. Za smislenu kritiku potrebno je uključiti sive stanice što je nekima preteško.

U svojem kapitalnom dijelu „Emocionalna inteligencija“, Daniel Goleman primjerima i znanstvenim činjenicama ukazuje koliko može biti opasno za društvo ukoliko nemamo kontrolu nad emocijama. Da se vodimo isključivo emocijama i pozivamo na njih, svijet bi doživio katastrofu. Emocionalna inteligencija kaže nam da nije inteligentno iskorištavati tuđe emocije za promicanje vlastite agende ili mišljenja za koje nemamo čvrsto utemeljene činjenice i dokaze. Možemo iznijeti sumnju, ali neselektivno i nekritički pristupati problemu, dapače orijentirati se isključivo na emocije jest čin manipulacije. Upravo površne „kritike“ u kojima se ljude koji sumnjaju u određeni proizvod ili službenu priču trpa u isti koš s ostalim neutemeljenim teorijama jest manipulacijama emocijama. Isto tako vrijedi i suprotno. Napuhavati određene priče bez nekih činjenica manipulacija je strahom.

Problem je naravno često kompleksan. Možemo imati hrpu znanstvenih dokaza da nešto ne funkcionira (npr. maske i zaključavanje), ali službeni stav cilja na emocije i nagone (nagon za preživljavanje) i tjeraju ljude da se pridržavaju mjera za koje nikad nije dokazano da funkcioniraju što prelazi u domenu manipulacije (što je i dokazano u Njemačkoj i Velikoj B.). Ovakve dokazane tvrdnje daju polet sumnji, što dovodi do velikog broja teorija neslaganja sa službenom pričom. I onda se netko čudi od kuda nastaju tolike teorije urote. Dakle oni koji su protiv teorija urota, paradoksalno najčešće sami uzrokuju njihov nastanak svojim iracionalnim tvrdnjama i djelovanjem. Kada netko želi nadjačati znanstvene tvrdnje, uvijek će ciljati na emocije. Na taj način uvijek lako primijetimo manipulaciju. Zanimljivo je da veliki broj kritičara službene agende temelji svoje kritike na dokazanim činjenicama da se manipulira podacima. Stoga je neselektivno svrstavanje svih osoba koje sumnjanju u službene nedokazane tvrdnje i akcije još opasnije za demokraciju društva koja je ionako narušena. Stoga kritičari teorija zavjera moraju jako dobro utvrditi pozadinu teorije, a ne ih po „difoltu“ svrstati u kategoriju „lude teorije“. Mudrim pristupom otvara se novo polje za smislenu polemiku i razumno djelovanje (u teoriji naravno).

Estetika

U jednom od najutjecajnijih popularnoznanstvenih knjiga prošlog stoljeća „Struktura znanstvenih revolucija“, Thomas Kuhn raspravljajući o znanstvenim paradigmama navodi da je estetika bitna faktor da bi se prihvatila nova znanstvena paradigma. O tome kaže: „…važnost estetskih razmatranja može ponekad biti odlučujuća.“  Struktura teorija zavjera je gruba, estetski neprivlačna. Nitko ne želi slušati o luđacima s groznim i neljudskim namjera. Takvih crnih misli se grozimo i stigmatiziramo da što lakše odbacimo te čudne teorije. S druge strane, službene teorije estetski gledano ipak su privlačnije „nevine“, plod slučajnosti i stoga su masama bliskije, odnosno privlačnije. Nitko ne voli slušati o zlu, bježimo od toga dok iracionalno gotovo svaki dan gledamo filmove s ubojstvima. Ovakvo iracionalno ponašanje (primjera ima nebrojeno) ukazuju na strukturu poremećenog čovjeka i njegovo paradoksalno bježanje od potencijalnih činjenica. Iako je povijest samo povijest luđaka koji su htjeli vladati tuđim životima, podsvjesno ne želimo vjerovati da je to moguće u sadašnjosti (još jedan paradoks – mislima stalno lutamo kroz vrijeme, a gotovo nikad nismo u sadašnjosti). Dapače, povijest je zauzeta djelovanjem luđaka, stoga onaj koji tvrdi da takvi ljudi više ne postoje, mogli bi njegovu tvrdnu okarakterizirati kao – teoriju urote. Način na koji ćemo predstaviti određenu teoriju također ima utjecaj na koji način će biti primljena – kao društveno prihvatljiva priča ili kao teorija urote. Navedeno odbijanje teorija s namjerom je u prirodi čovjeka, taj fenomen se zove eufemizam.

Eufemizam

Pod pojmom eufemizmom podrazumijeva se uljepšavanje, riječi, izraza, što nas vodi do uljepšavanje istine. Takav pristup je u prirodi čovjeka zbog čega je i estetika bitna. Uljepšavanje činjenica može dovesti do stvaranja fikcija, i na jednoj i na drugoj strani. Problem je kada se pojave ekstremi (na obje strane). Jedni mogu zavesti strašnim fikcijama, a drugi lijepim. Prirodno, većina naginje ono što nam je ljepše. Ukoliko nije, sliku nastojimo uljepšati. Čovjek koji nije svjestan tog procesa, nije sposoban samopropitkivati svoje djelovanje i mišljenje, lako će upasti u zamku (s obadvije strane). Još jedan primjer eufemizma jest uljepšavanje spomenute namjere. Osim dileme slučajno-namjerno pojavljuje se novi moment. Kada su suprotne strane složne da je bilo svjesne namjere, onda je dilema je li ta namjera bila loša ili dobra. Ako je mišljenje da je namjera bila loša, vjerojatno će se naći u kontekstu teorija zavjere. Ako je dobra, onda je sve u redu i taj stav će biti opće prihvaćen jer ljudi griješe. Ali povijest nam ne daje za pravo da budemo optimistični i da si uljepšavamo istinu. Na primjer, službenom prepiskom dokazano je da se u Njemačkoj namjerno širila panika i strah. Još jedan dokaz koji će dokazati da ste teoretičar zavjere. I opet slika nije crno bijela. Kao što znamo put do pakla popločan je dobrim namjerama. Možda je to namjerno širenje straha bilo iz dobre namjere, da se što manje proširi virus, da se ljudi što manje kreću jer tada nitko nije znao što nas čeka. Možda je doista tako, a možda je ta misao ništa više nego – eufemizam.

Mediji, propaganda i sistem

Da bi određena teorija bila svrstana u tz. teorije zavjere ili urote uvjetovana je većim brojem faktora koji su suptilne prirode i u većini nevidljive. Osim njih postoje sile koje imaju očigledan utjecaj hoće li čovjek određenu teoriju kategorizirati kao teoriju urote ili društveno prihvatljivu teoriju. Osim već spomenutog ugleda, još jedan od faktora su naravno mediji koji spadaju u vidljive sile. Noam Chomsky o masovnim medijima kaže („Mediji, propaganda i sistem“): „Demokracija dozvoljava da se glas ljudi čuje, a zadatak je intelektualaca da osiguraju da taj glas ima pečat ispravnog kursa. Propaganda je demokraciji isto što i nasilje totalitarizmu. Tehnike su izbrušene u visoku umjetnost, daleko iznad bilo čega o čemu je Orwell sanjao. Aparat zamišljene različitosti u mišljenju, koji inkorporira doktrine Državne religije i eliminira racionalnu kritičku diskusiju, jedna je od profinjenijih metoda, premda su i sirovije tehnike u uporabi, i također nas efektivno sprečavaju da vidimo ono što gledamo, da naučimo i razumijemo svijet u kojem živimo.“ Kao primjer možemo uzeti slučaj s maskama. Postoji veliki broj znanstvenih studija koje su potvrdile da maske nemaju učinka. Te studije su postojale prije pandemije i pojavile su se nove tijekom pandemije. Dapače, veliki broj stručnjaka javno je tvrdio da nema smisla da zdravi ljudi nose maske. Tu se postavlja jedno zanimljivo pitanje: Kako je moguće da unatoč znanstveno utvrđenim dokazima i javnim istupima utjecajnih ljudi, nagla promjena i tvrdnja da maske imaju učinka nije prešla u kategoriju „teorija zavjere“? Kombinacijom emocionalnih ucjena (strah za život), ponavljanjem (karakter masa), i uz pomoć masovnih medija, jedna teorija koja bi lako mogla biti i teorija zavjere prešla je u društveno prihvaćenu istinu. Dakle, mediji imaju veliki utjecaj na koji način će društvo okarakterizirati određenu teoriju.

Karl Popper u knjizi „Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji“ tvrdi da su teorije urote praktički beznačajne jer prema njemu moćna skupina pojedinaca gotovo nikad ne uspije u svojim zavjerama. O tome kaže: „Moramo priznati da konspiracije postoje. Međutim, upečatljiva činjenica koja, usprkos tome, pobija konspirativnu teoriju jest u tome da je mali broj ovih konspiracija krajnje uspješan. Konspiratori rijetko dovršavaju svoju konspiraciju.“ Sam temelj takve premise je potpuni promašaj jer životne činjenice govore drugačije. Naime povijest je prepuna „moćne skupine pojedinaca“ koji su naveli mase da čine zlo. Praktički cijela povijest jest povijest poremećene manjine koja je jedino htjela osvojiti tuđu zemlju i ljudske živote. Povijest je povijest luđaka. Sve zavjere s vremenom su prerasle u otvorene sukobe i ratove. Svaki rat započeo je s određenom zavjerom osvajanja tuđeg teritorija, ljudskih života i nametanje vlastite ideologije. Ubrzo nakon toga, zavjera prelazi u otvoreni sukob.

Iz navedenog lako možemo doći do zaključka da temelji teorija zavjera ne leže nigdje drugdje negoli u obrazovnom sustavu. Povijest nas uči da je društvo uvijek proizvodilo luđake koji su htjeli upravljati ljudskim životima i time su nas naučili da budemo oprezni i ne vjerujemo strancu. I sada kada smo konačno nešto naučili iz povijesti, govore nam – zaboravite cijelu povijest koju ste učili. Luđaka više nema. Sada je sve dobro i sve je splet slučajnosti.

Nastanak teorija zavjera

Prije samog zaključka, treba utvrditi odakle onda potječu teorije zavjere. Već smo naveli da dio odgovora leži u obrazovanju. Povijest nas uči da moramo biti oprezni prema ljudskim namjerama. One nisu uvijek dobronamjerne i svijet nije uvijek plod slučajnosti. Površno (detaljnija analiza traži više prostora) smo naveli neke osnovne strukture tih teorija, kao i kritika teorija urote i na kojim temeljima se svrstavaju u određenu skupinu. Vanjski faktori imaju veliki utjecaj na subjektivnu percepciju i u koju umnu mapu ćemo svrstati određenu informaciju. Osim vanjskih faktora, emocije imaju iznimno važnu ulogu u percipiranju informacija, dapače ključnu. Stoga je emocionalna inteligencija iznimno važna. Hoćemo li prihvatiti znanstvene studije ili nećemo uvelike će ovisiti o sposobnost naše inteligencije i emocionalne inteligencije da odvagne ekstreme (obiju strana). Psihologija masa ne ide u prilog emocionalnog inteligenciji zato je bitno raditi na autonomiji. Bez emocionalne inteligencije lako ćemo pasti pod utjecaj emocionalne propagande. I tu nam leži odgovor gdje i kako nastaju teorije zavjere. Oni koji su protiv takvih teorija, paradoksalno sami ih i uzrokuju. Njihovo iracionalno djelovanje utječu na nastanak teorija zavjera. Dapače, kada se dokaže na sudu ili službenim mailovima da su manipulirali i lagali, stvorili su plodno tlo za sumnju u njihove dobre namjere. Ta sumnja često stvara domino efekt i time se svrstaju u teorije zavjere. Službena verzija uglavnom se bavi prešućivanjem činjenica (N. Chomsky). Dokazane loše namjere ne smiju se prešućivati i odbacivati jer nećemo dobiti cjelovitu i objektivnu sliku svijeta. Isto tako ne smijemo u tu sliku umetati dijelove koji su ekstremno crni i bez pokrića. Niti jedna niti druga radikalna strana ne donosi napretku društva.

Zaključno

Iz antropologije je poznato da svako društvo da bi opstalo ima svoja pravila ponašanja. Ona omogućuju da na okupu drže ljude i održavaju društvenu strukturu. To su nevidljive spone, poveznice koje nas povezuju. Nove spone su neobične, sumnjičave i prema njima se odnosimo s oprezom jer bi mogle poremetiti društvenu hegemoniju. Gledano antropološki, strah od teorija zavjera nije ništa drugo nego strah od raspadanja strukture društva. To je urođeni strah i on je potpuno prirodan. Problem je kada postanemo paranoični (govorimo o obje strane). Na prvi pogled teorije zavjere mogu se činiti kao prijetnja, ali možda je upravo suprotno – kruti stav još je veća prijetnja za opstanak zajednice. Naime, društva koja nisu fleksibilna teže odgovaraju na izazove. S druge strane društva koja su otvorena ujedno su i fleksibilnija i sposobnija odgovoriti na izazove. Iako se teorije zavjere mogu činiti kao prijetnja za opstanak društva, činjenica je možda upravo suprotna – teorije koje nadilaze društveno zadane norme i tzv. „društvenu kutiju“ omogućuju zajednici da bude fleksibilnije i sposobnije odgovoriti na izazove.

Oni koji su protiv teorija zavjere žele izliječiti čovjeka od čovječnosti – sumnje. Sumnja je temeljena malim dijelom (u pravilu obrazovni sustav radi na poslušnosti) na obrazovanju kroz učenje povijesti. Sumnja je dio ljudske prirode. Isto tako je i mašta i fantaziranje. Zbog toga treba biti oprezan kod iznošenja sumnji. Mudrac se nikada neće prikloniti krajnostima. Promatrat će gledati i učiti.

Iako se čini da ova dva suprotna stajališta za i protiv teorija zavjera antagonisti, oni su u suštini dvije strane istog novčića. Smisao teorija je u suštini očuvanje ljudskog zdravlja, a time i života. Da bi čovjek ostao mentalno zdrav (posljedično time i fizički) nužno je da u prividno kaotičnom svijetu nađe red. A red vodi prema smislu. Psihički, čovjek ne može podnijeti kaos, stoga je prinuđen objasniti događaje i pronaći u njima red i smisao. Zbog tog „prokletstva“ čovjek ima mogućnost da situaciju gleda iz raznih kutova gledanja. Za jedne događaj će biti smislen i s namjerom, drugima bez namjere. To su dvije suprotne strane koje traže isto – odgovor koji će nam dati red i smisao. Na kraju jednima i drugima ostaje samo jedna istina, a to je događaj na horizontu. Njega ne zanima naš kut gledanja ili mišljenje kako je nastao. On je tu i to je jedina prava istina. Kako ćemo ga percipirati, naša je osobna istina. Događaj čeka našu reakciju i odgovor (djelovanjem) na izazov. Događaj je izazov za sve nas. Zbog specifičnosti ljudske prirode naša percepcija je samo naša istina, tako je bilo i tako će ostati dokle god će čovjek ostati čovjekom. U suprotnome, svaki pokušaj suzbijanja subjektivne percepcije i viđenje događaja jest uništavanje čovjeka samog.

Da remiziramo: utjecaj na nastanak teorija zavjere leži u spletu obrazovno, psihološko-iskustvenog doživljaja. Povijest nas uči da moramo biti oprezni. Čovjek je po prirodi sumnjičavo, ali i naivno biće. Nastali događaji imaju smislenu namjeru ili su plod slučajnosti. Naša interpretacija događaja utjecat će gdje će ih društvo svrstati – u službenu teoriju ili teoriju zavjere.

Društveni filtri koji će utjecati na interpretaciju primljenih informacija: društveni tabu, društveno zadane norme koje utječu na subjektivno selektiranje informacija (uvjerenje da je svijet temeljen na slučajnostima što je u suprotnosti s povijesnim činjenicama, antropološki strah od raspadanja društva, itd.). Površna analiza tuđe interpretacije događaja. Ego (uvjerenje da sam ja u pravu, osuđivanje, selektiranje informacija itd.). Estetika, eufemizam, interpretacija (ne)namjere. Ugled, društveni status, mediji, itd.

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
342 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Hmmm da
Gost
Hmmm da
3 mjeseci prije

Kao ponosni “ravnozemljaš” još od samog početka, poručujem autoru teksta (koji je btw jako dug, a opet tanak) onu iz naroda: “*ebao bi se, a da ne uđe”. A ima i ona strana: “grow a pair of balls”.

Kornel
Member
Famed Member
Kornel
3 mjeseci prije
Reply to  Hmmm da

Puno zujanja, meda ni u tragovima.

nemok
Gost
nemok
3 mjeseci prije
Reply to  Kornel

Napokon jedan dobar članak.

Najbolje teorije zavjere ima Emiliano Zapata.

Willer
Gost
Willer
3 mjeseci prije
Reply to  Hmmm da

Kao okruglozemljaš ja iman onu latinsku: ” Est modus in rebus”.

Hmmm da
Gost
Hmmm da
3 mjeseci prije
Reply to  Willer

Ovo “imaN” u pisanoj formi mi jako otežava ikakvu raspravu s tobom (puno toga govori), ali evo, kad se već praviš pametan poput Plenkovića, može jedan mali zadatak za tebe: pročitaj ponovno, s razumijevanjem, teoriju heliocentričnog sustava (pogotovo brojke, udaljenosti i brzine) pa se sjeti svoje latinske. Pusa!

Willer
Gost
Willer
3 mjeseci prije
Reply to  Hmmm da

A lipo saN ti reka, dosta za danas. Silentium aurorum est.

Hmmm da
Gost
Hmmm da
3 mjeseci prije
Reply to  Willer

😁😁😁
NisaN ni očekivao nešto više od tebe Tex.

piždro
Gost
piždro
2 mjeseci prije
Reply to  Willer

a i ti sa duplo v duplo ll veći zapadnjak od zapadnjaka.. al ste opet bili duhoviti oboica i izazvali naglas smijanje i kihotanje u 4.44 u jutro ha ha

dekra zd
Gost
dekra zd
2 mjeseci prije
Reply to  Hmmm da

ja san pomorac i moran ti reci da je elipsoid.

Hmmm da
Gost
Hmmm da
2 mjeseci prije
Reply to  dekra zd

Osjeti se da jesi.

Stock
Member
Famed Member
Stock
3 mjeseci prije
Reply to  Willer

A ja, kao stari i iskusni pip, mogu samo reći
Bonus penis pax in domo.

CAN
Gost
CAN
3 mjeseci prije
Reply to  Stock

Homo homini toxic est= kurtonaKult

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
3 mjeseci prije
Reply to  Hmmm da

Ravnozemljas nisam ali od kad citam ravnozemljaska pitanja upucena globusarima a ovi ili neznaju ili lazu, vise u globus nevjerujem. Po meni, vjerovati Nasi moze samo onaj tko si nije dao truda pronaci njihove lazi… Zapravo se sve svodi na informacije. Onaj tko nezna puno o vakcinama taj vec stoji… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
3 mjeseci prije
Reply to  Hmmm da

Nisam ravnozemljas ali sam citao njihova pitanja poznatim astrofizicarima gdje su ovi ili mucali ili ispali glupi ili ocito lagali tako da sumnjam da nesto s globusom nije onako kako su nas ucili. Osim toga NASA je toliko puta uhvacena u lazi da njima nista nevjerujem. Zapravo, svako ko si… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
3 mjeseci prije

“… gdje su ovi ili mucali ili ispali glupi ili ocito lagali…” 🤣 hehe… upravo tako. Pa sta bi “talibani” i mogli reci… Decenijama nas uzimaju za volove idiotskom pricom tzv “kozmologije”… Generacije i generacije debiliziranih “naucnika” ispljuvavaju se sa “renomiranih univerziteta” – koji mantraju to idiotsku zvaku… Napravili (“programirali”… Pročitaj više »

rjnbijsweritbvwsertg
Gost
rjnbijsweritbvwsertg
3 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Za nas su ostavili programe a sebi sakrili znanje od nas i u pravu si za svemirske organizacije ni jedna ne radi za dobrobit sve rade za totalnu kontrolu. Tko još nije progledao sa maskovim satelitima i ostalim sličnim koje i rusi izbacuju za gusarske varane u orbitu i zašto… Pročitaj više »

pera lozac
Gost
pera lozac
3 mjeseci prije

Emiliano, nisam ni ja ravnozemljas ali pogotovo nisam globusar, jednostavno nisam nikada razmisljao o tome. Evo par pitanja Shumadincu i ostalim “globusarima” 1: Jel se neko od vas vozio motorom ili autom preko 250kmh? Ja jesam, na motoru 270 a autom 305kmh, imate li vi uopste prestavu koliki je otpor… Pročitaj više »

Shumadinac
Member
3 mjeseci prije
Reply to  pera lozac

Dovoljno je samo da pročitaš nešto o inercionim sistemima i bilo bi ti jasno – škola je ipak neophodna da bi se razmatrala takva pitanja. Ako te mrzi da čitaš evo ti ubrzani kurs – kada bi planeta odjednom stala (da zamislimo da je moguće i koncentrišemo se samo na… Pročitaj više »

nemok
Gost
nemok
2 mjeseci prije
Reply to  Shumadinac

Atmosfera se kreće na sjevernoj polutci od zapada prema istoku, zato i imamo vjetrove, to mi je reko od teče brat a zvao se Korolijus, tako nekako.

Hmmm da
Gost
Hmmm da
2 mjeseci prije
Reply to  Shumadinac

“…dakle kada bi planeta odjednom stala…”
“Planeta” stoji. A s obzirom da su ti usta puna škole i znanosti, molim te da nas sve zajedno prosvijetlis i kažeš nam koji je to eksperiment dokazao kretanje Zemlje?

Vesna Šipuš
Gost
Vesna Šipuš
2 mjeseci prije
Reply to  Shumadinac

Bravo! Sve 5 iz škole koju ste pohađali. A ja išla 30 godina u školu i još radila u školama (srednjim i visokim) 41 godinu. Sve što smo ikad učili naše đake i studente najgadnija je izmišljotina. Je li to dovoljno da bi se krenulo u istinsko istraživanje? Pa krenimo… Pročitaj više »

Shumadinac
Member
2 mjeseci prije
Reply to  Vesna Šipuš

Ja sam srednjoškolac – vi imate mnogo više škole. Ja vama ne mogu dati odgovor na vaša pitanja ali bi vi trebalo da pokažete gde ja grešim?

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
3 mjeseci prije
Reply to  pera lozac

Da. Atmosfera se okreće zajedno sa Zemljom. Kakav vakuum? I sami znate koji je otpor zraka…a čudite se koliko treba avionu? Prva i osnovna greška koju rade svi ravnozemljaši jest podcjenjivanje veličine Zemlje. Tek na visini od 50 000 stopa, zakrivljenost zemlje je dobro vidljiva. Concord je letio na 60… Pročitaj više »

Hmmm da
Gost
Hmmm da
3 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Daj ne sramoti se molim te.

nemok
Gost
nemok
2 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Daj ne sramoti se molim te.

Zemlja nije okrugla.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
2 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Tko o tome pise?
Covjek je lijepo iznio par pitanja a ti pises nesto sasvim deseto, valjda ono sto ti je u glavi jasno.
Odgovorite covijeku!
Evo moze i dodatno pitanje, gdje u prirodi stoje 2 razlicita tlaka jedan uz drugi bez barijere?

bauštelac
Gost
bauštelac
2 mjeseci prije

pitanja su na mjestu ali direktan prijenos lansiranja space x u svemir tj prema postaji mir se vidi da je zemlja okrugla i da space x mora više puta obletiti oko zemlje da bi ušao u orbitu postaje mir pa nije raketa auto da se možeš uparkirat na rikverc

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
2 mjeseci prije
Reply to  bauštelac

O cemu sad ti??
Sva rasprava ikad izmedu onih koji vjeruju u globus i onih koji sumnjaju svodi se na to da tkzv. ravnozemljasi postavljaju pitanja a da pri tome umjesto odgovora dobijaju samo protupitanja ili odgovore na nesto sto ih nikad niko pitao nije…

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
2 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

“… On je znao za jedan bunar u Asuanu …” 🤣 Grozomoran vic je – da se i danas u eri “tehnologije i putovanja u svemir” – ovi pseudonaucnici (a “talibani” samo papagajisu) – mantraju istu pricu o nekom tzv “Eratostenusu“… 🤣 Idioti-pseudo-naucnici nemaju bolji nacin da izmjere radiuzs zemlje… Pročitaj više »

otpisani
Famed Member
otpisani
2 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Oprosti,, zar i ti vjeruješ da je Zemlja ravna ploča ?

Shumadinac
Member
2 mjeseci prije
Reply to  otpisani

Uuuuuu – gde ga nađe…
Ne veruje ali će doći vreme kad će pokušati i u to da nas ubedi. Jednom sam i ja ukazao na takav pokušaj gde je probao da se izvuče na podsmevanje.

Ali ako neko napiše “lopta” Zemlja… proceni sam.

Shumadinac
Member
2 mjeseci prije
Reply to  Shumadinac

Kao što rekoh…

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
2 mjeseci prije
Reply to  otpisani

“… zar i ti vjeruješ da je Zemlja ravna ploča ?…” Iskren da budem – ne vjerujem ni u sta, sto ne mogu opetovano provjeriti. Jedino sto znam (dakle provjerio sam) – jeste da je navodni radius zemlje od 6371km – totalna prevara. Puno je veci, ali nisamo mogao utvrditi… Pročitaj više »

otpisani
Famed Member
otpisani
2 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Ima neke stvari za koje ti i ne treba ni nauka, ni razni teoretičari ni Jutub, već samo oči i malo (slobodne) mašte bazirane na znanjima koja si kroz život stekao. Zemlja je sigurno okrugla i to ti mogu garantirati svojim životom. To sam jednom davno već napisao. -Kako se… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
2 mjeseci prije
Reply to  otpisani

“… Zemlja je sigurno okrugla i to ti mogu garantirati svojim životom….” Pa cuj, meni ne treba tvoj zivot. Radije bih da mi das neki provjerljiv dokaz. Ovo sa horizontom na moru je toliko puta totalno razvaljeno jos prije6-7 godina, da mi se ne da sad ponovo to elaborirati… desetine… Pročitaj više »

otpisani
Famed Member
otpisani
2 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Oprosti na usporedbi ali nevjerojatno me podsjećaš na konja koji bočno ima pokrivene oči i vidi samo u pravcu u kojem je glava okrenuta….. Crpiš mi energiju, pa da ne ponavljam napisano polako pročitaj cijeli odgovor koji sam ti napisao (horizont je uvijek ravna crta, bez obzira što je Zemlja… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
2 mjeseci prije
Reply to  otpisani

“… Crpiš mi energiju…” Ma nema sanse. Mene tvoja energija ne interesuje. Pitao si ja sam ti odgovorio. Jesi li sam napravio bilo kakav eksperiment?… Nisi. A spreman si zivotom garantirati…? Za sta…? … Nemam ni zivaca, a ni potrebu da ti bilo sta pojasnjavam. Sve imas toliko masivno diskutovano… Pročitaj više »

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
2 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Ima vrlo jednostavan eksperiment na jezeru (1000 puta ponovljiv), sa brodićem, daskom i jakim laserom na tronošcu.
Cijela ta potpuno idiotska teorija je izmišljena radi diskreditacije “teoretičara zavjera”.
Mnogi su je i ozbiljno prihvatili.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
2 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Ove tvoje gluposti su već jednom pobili ljudi na ovom portalu…

Kao i sve druge.

Hmmm da
Gost
Hmmm da
2 mjeseci prije
Reply to  otpisani

Zadnjih nekoliko mjeseci nisam komentirao, odnosno sudjelovao u raspravama, ali koliko se mogu sjetiti, ti nisi onaj OTPISANI od prije. Tamo negdje 2015-2016 bi se potrudio odgovarati na ovakav post, ali danas je presmješno. Ovo su baš osnove osnova.

otpisani
Famed Member
otpisani
2 mjeseci prije
Reply to  Hmmm da

Moguće da to nisam bio ja a Logično nije tada ni postojalo a na drugim portalima nisam nikada komentirao osim na jednom lokalnom istarskom dok nisu promijenili pravila komentiranja.

mislim
Gost
mislim
2 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

da Lucija, i još kažu da se u australiji kad potegneš vodu u školjci, voda vrti na ljevu stranu.
imali ko iz australije ?
pa ćemo odma da napravimo znanstveni pokus.

mislim
Gost
mislim
2 mjeseci prije
Reply to  mislim

uf, krivo sam se zarazio. imali neko u ausraliji?

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
2 mjeseci prije
Reply to  mislim

Jest.
Može i na sjev.polutci, ali onda je začepljenje neko…

pera lozac
Gost
pera lozac
2 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Ok aj da prihvatim da se i atmosfera okrece zajedno sa kuglom, aj sad ti meni objasni jednu stvar a moze i Sumadinac koji me salje u skolu. Helikopter moze da stoji u mestu, znaci digne se na 100m i stoji, ZASTO se globus ne pomera ispod njega, ili mozda… Pročitaj više »

bauštelac
Gost
bauštelac
2 mjeseci prije
Reply to  pera lozac

koji helikopter američki ili naš

igor
Gost
igor
2 mjeseci prije
Reply to  pera lozac

Ako nece Sumadinac budem ja:kombinirani djelovanje inercije, gravitacije i centrifugalne sile. I dobro vam veli idite natrag u skolu.

Hmmm da
Gost
Hmmm da
2 mjeseci prije
Reply to  igor

Neka si ti nama rekao.

Shumadinac
Member
2 mjeseci prije
Reply to  pera lozac

Da si potražio nešto o inercialnim sistemima… Voz ide 100 na sat a ti kroz njega trčiš 10 na sat – bez obzira što je u odnosu na okolinu tvoja brzina 110 km/h voz je tvoj inercialni sistem i ti doživljavaš samo tih 10 na sat. Ako bi promenio inercialni… Pročitaj više »

otpisani
Famed Member
otpisani
2 mjeseci prije
Reply to  Shumadinac

Eee, Šumadinac svaka čast na primjeru! I Lucija u gornjem komentaru se lijepo potrudila i objasnila čuvjeku pa sam vas oboje pozelenio 😉

Shumadinac
Member
2 mjeseci prije
Reply to  otpisani

Zato volim nauku – sve je krajnje jednostavno objašnjivo i običnom logikom možeš doći do zaključaka – nema previše kombinatorike kao kod geopolitike.

pera lozac
Gost
pera lozac
2 mjeseci prije
Reply to  otpisani

Ma sve 5, a sad ti pogledaj globus i objasni mi zasto nije nizbrdo od Madrida do Stokholma i uzbrdo u suprotnom pravcu, a ja cu i u prvi osnovne nije problem.
I da ponovim NISAM ravnozemljas, samo propitkujem neke malo cudne stvari i nebulozna objasnjenja.

Shumadinac
Member
2 mjeseci prije
Reply to  pera lozac

Gravitacija privlači sve tačke na globusu podjednako ka centru, ne postoji odozgo i odozdo – globus možeš da postaviš kako hoćeš, ne možeš da pogrešiš.

Uzbrdo i nizbrdo postoji samo po nadmorskoj visini (što i sami osećamo) – ne računajući spljoštenost Zamlje na polovima.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
2 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Bogami, vidi se gdje je šizofrenija…

igor
Gost
igor
2 mjeseci prije
Reply to  pera lozac

Provjerite pojam inercije u osnovnoskolskim knjigama promjeniti ce vam zivot

Hmmm da
Gost
Hmmm da
2 mjeseci prije
Reply to  igor

Tako je! To s osnovnom školom je uvijek bio najbolji argument. Da pročitamo ponovno i Malog princa?

Shumadinac
Member
2 mjeseci prije
Reply to  Hmmm da

Ali zaista – to je fizika 6.-7. razreda.
I sve je lako shvatiti, danas prave udžbenike kao slikovnice 😉

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
2 mjeseci prije
Reply to  Hmmm da

🤣
Dobra knjiga

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
2 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Primitivcu.
Da. To jest dobra knjiga. Ali ti je nisi čitao.

otpisani
Famed Member
otpisani
2 mjeseci prije
Reply to  Hmmm da

Hej, ja mora da sam nešto debelo krivo razumio kod tebe ! …mislio sam da se za.ebavaš kada si napisao “ponosni” i u navodnike stavio -ravnozemljaš. !? Koliko vidim stvarno si ravnozemljaš, bez navodnika. Uopće ne kužim kako čovjek koji razumije mnoge druge zamršene stvari ne može razumijeti takvu banalnu… Pročitaj više »

Hmmm da
Gost
Hmmm da
2 mjeseci prije
Reply to  otpisani

Cijenjeni kolega da li se sad kod tebe radi o sarkazmu ili se ne razumijemo? Da, ja bez ikakve sumnje smatram da je Zemlja ravna.

otpisani
Famed Member
otpisani
2 mjeseci prije
Reply to  Hmmm da

Na žalost mi se stvarno ovaj put ne razumijemo i spreman sam u okladu staviti svoj život naspram tvoga života, da je Zemlja u obliku kugle kao što su i Mjesec i Sunce… Ne mislim da smo zbog te “astronomske” razlike u poimanju našeg planeta postali neprijatelji…. ali osjećam strašnu… Pročitaj više »

Hmmm da
Gost
Hmmm da
2 mjeseci prije
Reply to  otpisani

Gore negdje sam već spomenuo kako mislim da nisi onaj OTPISANI® od prije, al nebitno. Ne, nismo neprijatelji, Bože sačuvaj. Ali moram priznati da sam na ovu temu jako osjetljiv i smatram je općenito najvažnijom od svih, jer dubljim poznavanjem ove teme dobivaš kristalno jasnu spoznaju da je kompletna geopolitika… Pročitaj više »

jsenipfjvbewiurvnewu
Gost
jsenipfjvbewiurvnewu
2 mjeseci prije
Reply to  Hmmm da

Dobra životna filozofija nastala iskustvom.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
2 mjeseci prije
Reply to  Hmmm da

“… Ti vjeruj svoje, ja vjerujem svoje, samo ne vrijeđaj i ne spuštaj komunikaciju na cinično/infantilnu razinu i bit ćemo ok….”

to je to.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
2 mjeseci prije
Reply to  otpisani

“… Uopće ne kužim kako čovjek koji razumije mnoge druge zamršene stvari ne može razumijeti takvu banalnu stvar ?!…” Cuj, Nemoj mislit da razumijes – time sto ces se pozivati na “zvanicnu nauku“… Primjer voza je banalna stvar, jer prema pseudo-nauci “kozmologiji” ne samo da se zemlja okrece oko svoje… Pročitaj više »

otpisani
Famed Member
otpisani
2 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Nikad se ne pozivam isključivo na zvaničnu nauku a da prije toga nisam oformio svoje vlastito mišljenje u kojem ima i elemenata “zvanične nauke”. Odbaciš li potpuno nauku nećeš imati ni temelja za vlastito mišljenje. Da bi uopće mogao misliti moraš prije naučiti govoriti, pa onda čitati i pisati, učiti… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
2 mjeseci prije
Reply to  otpisani

“… Odbaciš li potpuno nauku…” Cini mi se da si u zabludi… Ja niposto ne odbacujem nauku. Odbacujem – sa gnusanjem – pseudo-nauku. Ta pseudo-nauke je nama “goyimima” predstavljena kao “renomirana” – medjutim, ne da je to besmislica za besmiliciom – nego vrijedja zdrav razum… Koliko sam skontao, slazes se… Pročitaj više »

buga
Gost
buga
2 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Civilizacija koja vjeruje u šarene papiriće zvane novac, i oni koji štampaju te šarene papiriće bez pokrića su njihovi gospodari. Ti isti ljudi daju svoje vrijeme svoje tijelo daju svoju slobodu za šta za bunt šarenih papirića. Ta ista ekipa koja štampa novac skrila je pravu prirodu svijeta oni sigurno… Pročitaj više »

jsenipfjvbewiurvnewu
Gost
jsenipfjvbewiurvnewu
2 mjeseci prije
Reply to  buga

+……………

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
2 mjeseci prije
Reply to  buga

“… Ta ista ekipa koja štampa novac skrila je pravu prirodu svijeta …”

bez ikakve dvojbe.

otpisani
Famed Member
otpisani
2 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Ma ne razlikujemo se ja i ti puno… možda sam za nijansu manje isključiv od tebe i manje tražim potvrde o nečem od drugih i više sam sklon donositi vlastite zaključke (zaključke koji me umiruju).

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
2 mjeseci prije
Reply to  otpisani

“… manje tražim potvrde o nečem od drugih …”

Pa ja ih ne trazim od drugih.
Rekao sam ti da sam sam napravio eksperiment.
Jesi li ti?

Brainstorm
Member
Active Member
Brainstorm
2 mjeseci prije

nisu mucali nego se smjehuljili
ispali su glupi radi onih sa kojima su se bavili

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
3 mjeseci prije
Reply to  Hmmm da

“… poručujem autoru teksta (koji je btw jako dug, a opet tanak) onu iz naroda: “*ebao bi se, a da ne uđe”….” Upravo tako.Izuzetno tanak informativno, sa masom nepotrebnih i netacnih tvrdnji… Prosto pitanje je zasto u opce dolazi do tih tzv “teorija zavjere“…? Dakle autor uvodnog teksta lamentira nadugo… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
3 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Evo par primjera idiotskih “zvanicnih teorija” – koje su totalna besmislica, koja se jedino silom i kontrolom medija i institucija (“pecine“) – moze odrzati u zivotu… Dakle – samo idiot – vjeruje u sljedece “zvanicne teorije“: 2 aviona su srusila 3 solitera …. 1 metak je putujuci u razlicitim smjerovima… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
3 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Španska gripa: referenca na tzv Rosenau eksperiment: Već sam najmanje dvaput ovdje pisala da je tzv Rosenau eksperiment – budalaština. Niti ti koji su ga organizirali, niti vi znate što je – kontrolirani eksperiment. Kako su uopće mogli provesti eksperiment ako u to vrijeme nisu uopće poznavali ni viruse gripe?… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
2 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

“… Kako su uopće mogli provesti eksperiment ako u to vrijeme nisu uopće poznavali ni viruse gripe?…” 🤣 Nevjerovatno… Kako neko moze biti tako glup, a da sam nikako ne shvati to, nego se nastavi jos i vise i vise blamirati…? Nista vi niste u stanju “dokazati” a ponajmanje bilo… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
2 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Ispocetka sam mislio kako je Lucija pametna cura, zatim kako su je isprogramirali na visokim skolama da ponavlja besmislice i da jadna nije kriva sto nezna razmisljat jer je naucena ponavljat. Danas mislim da je obican trol s zadarkom…

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
2 mjeseci prije

Zbilja je važno što ti misliš…
O, da. Ponoviti ću što god smatram bitnim.

bauštelac
Gost
bauštelac
2 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

i to da španjolska gripa nema veze sa španjolskom

Shumadinac
Member
2 mjeseci prije
Reply to  bauštelac

Ni francuski ključ nije francuski – u Francuskoj se zove engleski.
Pokušaj kod nas da kupiš “engleski ključ”.

otpisani
Famed Member
otpisani
2 mjeseci prije
Reply to  Shumadinac

Ooo ne! radi se o 3 različita ključa koji se matici(šarafu) prilagođavaju pužnim vijkom, sa time da jedan ima obostranu čeljust i prilagođava se okretanjem drške na vijku(engleski) a drugi je podesivi viljuškasti (također engleski), i treći (francuski) je poput “papagajki” ali ima samo glavnu dršku a labava čeljust se… Pročitaj više »

Shumadinac
Member
2 mjeseci prije
Reply to  otpisani

Hvala na informacijama – mene uglavnom zanima kako fercera.

otpisani
Famed Member
otpisani
2 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

“Možeš ti kašljati koliko hoćeš u nekoga ako je taj bolest – prebolio. Neće je opet dobiti”. Tu se uvjetno slažem – uvjet je da u međuvremenu čovjek nije zbog loše hrane i iscrpljenosti izgubio imunitet ili da napd nije u prevelikom broju bakterija odjedanput. (u suprotmom će zasigurno imati… Pročitaj više »

Shumadinac
Member
2 mjeseci prije
Reply to  otpisani

Mogu li neurološke posledice kovida da budu pozitivne – nekako si postao razumniji :))))))))))))

otpisani
Famed Member
otpisani
2 mjeseci prije
Reply to  Shumadinac

To isto pitanje mogu ja tebi postaviti;)

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
3 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Morate malo paziti s nekim izrazima…”diskrapanca”
🤔☺️

Upravo smo shvatili: sve zvanično teorije su – idiotske.
A alternativne – dokazive.

Svatko tko misli drugačije – obmanjuje.

rjnbijsweritbvwsertg
Gost
rjnbijsweritbvwsertg
3 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Hehehe……………

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
2 mjeseci prije

A divi joj/mu obozavaoca 🤣
Pa Boze sacuvaj tikvi…

rjnbijsweritbvwsertg
Gost
rjnbijsweritbvwsertg
3 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Hehehe………..

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
3 mjeseci prije

Samo se smijete, štakori.

Je*bete nas ovdje više od godinu dana.
Sustavnim ponavljanjem besmislica.

A ljude ubijaju cjepivima. Neznam koliko će ti stići zaraziti drugih i čime, ali znam da će zdravstveni sustav biti potpuno blokiran kad počnu crkavati.

neznanje
Gost
neznanje
3 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

radio.hrt.hr/treci-program/ep/novi-moral-reklama-i-mediji

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
2 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

“… A ljude ubijaju cjepivima….” Ljude su ubijali cjepivima i te 1919-20! Nikakva “spanska groznica” nije postojala, po najmanje “zaraza” tom groznicom… Da je postojala – uspjeli bi “zaraziti” makar jednog od 100. Medjutim glupaci poput tebe, Shumadinca i slicnih talibana- naprosto to ne mogu sazvakati… I sad ce bez… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
2 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Komrade, nedaj se provocirat. Stedi energiju. Nemozes ti njoj nista ubacit u program, ona je isprogramirana od pocetka do kraja tu mjesta logici nema! Evo ja se nudim svima da cu dokazat Korona prevaru koristeci samo logiku i ono sto sami kabalisti tvrde bez da imam ikakav dokktorat s tog… Pročitaj više »

jsenipfjvbewiurvnewu
Gost
jsenipfjvbewiurvnewu
2 mjeseci prije

+………………

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
2 mjeseci prije

Prdež s malim…i tako pametan da je to sam objavio…☺️

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
2 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Ponovi eksperiment.
Nemojte tu sra*i. Ponovite.

Nikakvog cjepljenja nije bilo do 1926., (?), veliki kašalj, mislim.
I bome neću provjeravat.

bauštelac
Gost
bauštelac
2 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

luce svi su zaboravili da je nastala panika poslje tri godine zbog cjepiva za svinjsku gripu ljudi ostali invalidi od GBS-a o tom se ne govori

Darko
Gost
Darko
3 mjeseci prije
Reply to  Hmmm da

U dvije stvari sam se u životu lično uvjerio: u postojanje Božije i ljudsku glupost. Sve ostalo provjeravam, dok ne vidim zemlju kako izgleda, ne vjerujem nikome, ni ravnozemljašima ,ni okruglim. Članak pozdravljam zbog razložnosti opravdanja sumnje i apologije zdrava razuma.Ono što je zanimljiva posledica ovog vremena je da vjerujući… Pročitaj više »

Mlata
Gost
Mlata
3 mjeseci prije
Reply to  Darko

Ovde bi samo po neki kolega bio dobar artiljerac, ostali bi računanjem “podbacili” te pobili svoje

Aeaeae
Gost
Aeaeae
2 mjeseci prije
Reply to  Hmmm da

Odlican clanak. Preporucujem citanje knjiga navedenih u clanku, ako izdrzite taj intelektualni napor (u sto sumnjam).

Hmmm da
Gost
Hmmm da
2 mjeseci prije
Reply to  Aeaeae

Još jedno mandrilo?

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
2 mjeseci prije
Reply to  Aeaeae

Opravdano.
Većina ne čita ni članak.

Kornel
Member
Famed Member
Kornel
3 mjeseci prije

Za shvatiti strukturu potrebno je proučiti porjeklo pojma TZ. Pisati o TZ, a ne spomenuti samo srce sistema, tajne službe, je odvlačenje pozornosti Tajne službe se ozbiljno bave sociologijom, psihologijom, pa čak i duhovnošću kako bi pomoću mentaliteta krda stvorili pretpodstavke za upravljanje masama. Politika osigurava legalitet i legitimitet tih… Pročitaj više »

Shumadinac
Member
3 mjeseci prije
Reply to  Kornel

Odličan komentar, na tako uopštenom nivou se može postići širok konsenzus. Problem nastaje kada se zađe u detalje…

rjnbijsweritbvwsertg
Gost
rjnbijsweritbvwsertg
3 mjeseci prije
Reply to  Kornel

Dobro ti je poređenje sa ručnom kočnicom.

Trooba
Member
Active Member
Trooba
3 mjeseci prije

Noa je također bio “teoretičar zavjere” sve dok nije došao potop pa obrisao sve sotončeke i njihova potrkala 🙂

Alen
Gost
Alen
3 mjeseci prije
Reply to  Trooba

Haha 👍dobar

Jomla
Gost
Jomla
3 mjeseci prije
Reply to  Trooba

Misliš MainStreamaše :))

xxx
Gost
xxx
3 mjeseci prije
Reply to  Trooba

puno je to kolaterarnih zrtava,ja bi rekao da su sotonceki uspjeli sve obrisati osim po par iz svake vrste. jos me zanima jel bio i par klokana na camcu

Malomorgen
Gost
Malomorgen
3 mjeseci prije
Reply to  Trooba

noe je bajka…. i potop je bajka…… 😎

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
2 mjeseci prije
Reply to  Trooba

Ali je potop pobio i nevinu djecu ciji roditelji nisu htjeli poslusati Nou, kao i invalide koji nisu mogli izraditit plovila te milijarde zivotinja koje Noa nije odabrao za svoj brod. Najvece umorstvo nevinih u povijesti svijeta da bi se kaznila saka ludaka. Ko da zapalim kucu i citavu ulice… Pročitaj više »

alterego
Gost
alterego
3 mjeseci prije

– Teorije zavjere su kao dobar kaubojski roman.
Svjetina ih voli zato sto je zivot tezak i zato sto one predstavljaju bijeg od takvoga zivota, od realnosti koja ih okruzuje.
One su vrst utocista.

Kornel
Member
Famed Member
Kornel
3 mjeseci prije
Reply to  alterego

Izvrsno, kad tako dobro vladaš s pojmom TZ, obradi nam i pojam kognitivna disonanca.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
3 mjeseci prije
Reply to  Kornel

U većini slučajeva taj pojam se sasvim fino može zamijeniti pojmom “kontradikcija”.
Bez filozofije.

Kornel
Member
Famed Member
Kornel
3 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

KD je stanje izraženo djelima, ima slike, nema tona.
K je tvrdnja izražena rječima odnosno proturječje, gdje nema slike ima tona.

CAN
Gost
CAN
2 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Ono što se danas događa cijelom svijetu, a ne samo Evropi, je posljedica uništenja jedne civilizacijske osnove, koja se zove filozofija, a koja se bazira na inteligenciji promatranja transcendentalnih subjekta. Samo jednom takvom smišljenom strategijom sistematske devastacije individualne infeligencije i njeno guranje u ilegalu, naspram jedne nove kolektivno-umjetne inteligencije, bilo… Pročitaj više »

Stock
Member
Famed Member
Stock
2 mjeseci prije
Reply to  CAN

Ako je filozofija ta koja će dati odgovor na pitanje-šta je razlog našeg bitisanja na ovoj planeti, onda se slažem sa komentarom. Ako nije, pitaću ja:Šta je razlog zbog kojeg smo ovdje i šta je naš zadatak? Pitanje, naravno, nije upućeno onima koji vjeruju u teoriju zavjere da je sve… Pročitaj više »

Shumadinac
Member
2 mjeseci prije
Reply to  Stock

Zašto mora da postoji razlog… zašto zadatak?
Moramo li sve da kalupimo u naš sistem vrednosti?

Stock
Member
Famed Member
Stock
2 mjeseci prije
Reply to  Shumadinac

Zašto sam napisao da pitanje nije upućeno onima koji vjeruju u slučajnu exploziju? Da bi izbjegao ovakvo pitanje. Kako ti vjeruješ da je ništa explodiralo u ničemu i da je to stvorilo Univerzum u kojemu i ti, slučajno, postojiš, takav ti je i odgovor koji ti, po običaju, pretvaraš u… Pročitaj više »

CAN
Gost
CAN
2 mjeseci prije
Reply to  Stock

Jedno sam siguran:ponuđeni,i od većine “prihvaćeni”kalup i njegova inercija- nemaju ništa zajedničko s ljudskim bitkom. Kome je cilj da smo svi “isti”, obrazovani, lijepi i bespogovorno pametni-ne znam. Da iza ljudske ljušture nametnutog , ukorijenjenog “mi mislimo za tebe” -nešto podmuklo bolesno raste -to vidim. I cilj mi je takve… Pročitaj više »

Stock
Member
Famed Member
Stock
2 mjeseci prije
Reply to  CAN

Kako ono ide ona prica od prije par hiljada godina? Lutali po pustinji koja nije veca od fudbalskog igralista, tolike godine i nisu znali naci izlaz iz nje? Kako je to bilo moguce? Zasto je to bilo, pazi sad, POTREBNO? Da bi oni koji su usli u pustinju pomrli (ili… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
2 mjeseci prije
Reply to  CAN

To im nije cilj…otkud vam to?
Oni će za sebe stvoriti genetski robove kakve hoće.
Nas je cilj eliminirati.
Ništa više ni manje.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
2 mjeseci prije
Reply to  Stock

“… Pitanje, naravno, nije upućeno onima koji vjeruju u teoriju zavjere da je sve ovo slučajnost nastala explozijom ničega u ničemu….” 🤣 Dobra. Jos je zanimljivije da je tu “teoriju zavjere“…. pardon “zvanicnu naucnu teoriju” – koju jos kreteni zovu i “Big Bang” – prakticno predpostavio (dakle obicno naklapanje –… Pročitaj više »

Shumadinac
Member
2 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Još samo fali Putin…

Mölltaler
Gost
Mölltaler
3 mjeseci prije
Reply to  alterego

Upravo suprotno.
Svjetina ne voli teorije zavjere.
Da ih voli ova plandemija nebi prošla kod 95% ljudi.
Teorije zavjere koje su u stvari samo zavjere prati nekoliko postotaka ljudi.

Slonica
Gost
Slonica
3 mjeseci prije
Reply to  Mölltaler

Svjetina voli teorije zavjere tek kad i sami postanu dio jedne.
Oni mudriji šute i nikad ne znaš jesu li prokuženi ili se samo prave.
Teorija zavjere je ko’ i tajna..
Da nitko ne zna, ne bi bila tajna

Shumadinac
Member
3 mjeseci prije
Reply to  Slonica

U stvari ljudi prihvataju teoriju zavere tek kad postane opšte prihvaćena.
To je zato što ne volimo da štrčimo. U masi je toplo i sigurno – zagušljivo ali podnošljivo kad se navikneš 🙂

Slonica
Gost
Slonica
3 mjeseci prije
Reply to  Shumadinac

Baš, po principu ajde Toma nek je više vojske.
Jaki u glavi mogu, labilniji teže i onda linijom manjeg otpora se priklone.
I tako je od vrtića pa nadalje.

Privid nekog zajedništva a na kraju smo opet sami.

bumbar
Member
Famed Member
bumbar
3 mjeseci prije
Reply to  alterego

Zapravo je suprotno. Svjetina voli konformizam. Konformizam je nekritički stav o zlu, jer želimo biti društveno prihvaćeni bez obzira što nam grupa kojoj pripadamo nudi pogrešne i lažne stavove. Ako ne “talasaš”, našao si utočište u masi, ako propituješ i sumnjaš u stavove koje ti drištvo nameće, tek onda nemaš… Pročitaj više »

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
3 mjeseci prije
Reply to  bumbar

Dobra opservacija. Npr. tzv. obrazovni sistem. Meni to više sliči na grupno silovanje. Nema individualnog pristupa i nema razvoja talenata. Svi bubaju sve, a znanje se maltene svake godine udvostručava. Još gluplja mi je činjenica da nakon 16 godina školovanja si pripravnik. Za nekoga mogu zvučati kao heretik, ali kako… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
3 mjeseci prije
Reply to  Pera Detlic

Ako provjereno pametan čovjek ispada budala, i ponaša se kao budala…to može biti isključivo – namjerno.
Sigurna sam da je dobro keširao za svaki dan vođenja stranke u propast.

CAN
Gost
CAN
3 mjeseci prije
Reply to  Pera Detlic

Ovo što si napisao je svrsishodniji tekst od samog članka.

igor
Gost
igor
2 mjeseci prije
Reply to  Pera Detlic

Nemojte se truditi jos nisu ni shvatili pojam inercije kako da shvate gradivo srednje skole

Shumadinac
Member
3 mjeseci prije
Reply to  bumbar

Ne bih replicirao Slonici da sam prvo video tvoj komentar 🙂

Jomla
Gost
Jomla
3 mjeseci prije
Reply to  alterego

Kao i sve drugo na svijetu i “teoretičare zavjere” se može kategorizirati, tako da i tvoje mišljenje ima smisla u okviru nekih kategorija.

bumbar
Member
Famed Member
bumbar
3 mjeseci prije
Reply to  alterego

Ako samo slušaš i vjerno ispunjavaš direktive koje ti stižu od Stožera, Vlade i mas medija, onda nisi teoretičar urote. Ako slučajno otkriješ da je još 2010. Rockefellerova fondacija JAVNO OBJAVILA scenarij za ovu “pandemiju” u kojem je do detalja razređen nastanak, tijek “pandemije”, zdravstvene mjere koje se moraju primjeniti, pa čak… Pročitaj više »

alterego
Gost
alterego
3 mjeseci prije
Reply to  bumbar

@bumbar Kavav pijesak. Ja mislim svojom glavom a ne tudjom. – Neko narod mora da vodi inace imas anarhiju u kojoj vazi pravilo jaci-kvaci. Stozer mozda ne valja ali je anarhija jos gora i daleko bi veci broj ljudi bio ugrozen u anarhiji nego sa Stozerom. Treorija zavjere imas bezbroj.… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
3 mjeseci prije
Reply to  alterego

Nije.
Anarhija je jedno u smislu nereda – to je točno ovo što vlastodršci izvode…u tomneredu, bez znanosti i znanstvenih metoda, neki uživaju i naplaćuju cjepiva.
Potplaćene znanstvenike ne računam.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
3 mjeseci prije
Reply to  alterego

Anarhija i anarhizam kao društveni i politički sustav – bio je jedan crtić na YT- je O.K. sustav.

VasilisaPremudra
Gost
VasilisaPremudra
3 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

@Lucija, prva

Većina je ljudi u zabludi glede anarhije…vjerojatno ne promišljajući/razumijevajući što anarhija zapravo jest 🤷‍♀️

mislim
Gost
mislim
2 mjeseci prije

anarhija je suprotno od monarhija .

4e 65 6b 64 6f 2e
Gost
4e 65 6b 64 6f 2e
3 mjeseci prije
Reply to  alterego

Miješaš pojmove anarhija i kaos.

bumbar
Gost
bumbar
3 mjeseci prije
Reply to  alterego

“Neko narod mora da vodi inace imas anarhiju u kojoj vazi pravilo jaci-kvaci”
I Hitler je vodio narod, i to čvrsto, odlučno, s jasnim i rigoroznim zakonima i propisima. Nije bilo anarhije.

Shumadinac
Member
3 mjeseci prije
Reply to  alterego

Do razlike u stavovima dolazi zbog trpanja svega na istu gomilu. I ja se slažem da bi anarhija bila mnogo gora (mada, nemoj da se brineš zbog anarhije – oni koji organizuju buntove već imaju spremljene džokere), da se ističe samo ono što potvrđuje nečiji stav dok se “agresivno zatvaraju… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
3 mjeseci prije
Reply to  Shumadinac

“oni koji organizuju buntove već imaju spremljene džokere”

E, he, he. “kolega”…
Jesu to oni isti od Subarua i @Istražuj?

I, mislite li da bi – sada- netko mogao to – kontrolirati ?
“Tijelu dobro dođe čišćenje od parazita”.

Shumadinac
Member
3 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Možda si mi i tu našla neku tajnu agendu?
Imaš dosta ispravnih stavova a onda bez ikakve potrebe uđeš u iracionalnost – i svim silama je braniš.
Zar tako ne postaješ ista kao oni protiv kojih se boriš?

CAN
Gost
CAN
3 mjeseci prije
Reply to  Shumadinac

Zar tako ne postaješ istikao oni protiv kojih se boriš? Sublimativno potkopavanje propitkivanja .

CAN
Gost
CAN
3 mjeseci prije
Reply to  alterego

100 puta pogadjam i 99 puta fulam ,ali se ti kacis na onaj 1 zanemarujuci 99

Hmmm?2+2=7

bauštelac
Gost
bauštelac
2 mjeseci prije
Reply to  bumbar

teorija zavjere je u biti istina o zavjeri

Malomorgen
Gost
Malomorgen
3 mjeseci prije
Reply to  alterego

hmmm…. na grubo i jednostavno da svi kopčaju…. TZ su dvije vrste…. logicno i moguče je ubojstvo kenedija…. itd druga vrsta je nelogična i nemoguča……. recimo….. ravna zemlja šuplja zemlja i u njoj zive ljudi u crnom nismo bili na mjesecu milijuni i milijuni doktora po cijelom svijetu lažu da… Pročitaj više »

preseren3
Gost
preseren3
3 mjeseci prije

Pogledao sam 7 godina star video dr. Loidnera.
Spali mozak.
Tačno to, što on govori, dešava se danas.
https://www.youtube.com/watch?v=LsAAG5_qDM8

Perun
Gost
Perun
3 mjeseci prije
Reply to  preseren3

+ preseren 3….Dr.Loibneru je jedno vrijeme bila zabranjena lijecnicka praksa, radi sirenja ideja koje lose uticu na zdravlje naroda ,poslije su ga rehabilitirali….Jedan je od pionira koji su industriju vakcinisanja doslovno skinuli do gola i prikazali da postoji veza izmedju farmaceutskih koncerna koji uz pomoc drzavnog aparata promoviraju medicinu cijepljenja… Pročitaj više »

preseren3
Gost
preseren3
3 mjeseci prije
Reply to  Perun

Kao ni meni… Nije problem, Vladam nijemačkim od priješkolske doba.
A ima tu i jedno drugo ime… Anita Petek…

NeBudiOvca
Gost
NeBudiOvca
3 mjeseci prije

Zapravo je stvar vrlo jednostavna. Osmisli pojam kao sto je primjerice teorija zavjere. U javni prostor pusti nekoliko ljudi koji će tvrditi prilično apsurdne stvari (iako to čak ne mora značiti da su u krivu), ali u svakom slučaju te stvari će se većini činiti kao teške nebuloze. Vezi te… Pročitaj više »

Jomla
Gost
Jomla
3 mjeseci prije
Reply to  NeBudiOvca

To je stara praksa…

Kornel
Member
Famed Member
Kornel
3 mjeseci prije

Pa zašto bi se zli potezi dugo i skrivali kad sve ide po planu i ovako. Psihološko propagandna doktrina funkcionira na pristanak. Mase su se navikle, a da toga nisu ni svijesne i za postići to koristio se širok spektar subliminale. Pa bila je hit pjesma Laži, laži, laži me,… Pročitaj više »

Mrčikola
Gost
Mrčikola
3 mjeseci prije
Reply to  Kornel

Kornel, iza plašta “mi kao društvo”, a i inače iza sva tri lica množine, se sakrilo toliko kukavičluka, nečinjenja, bježanja od odgovornosti i generaliziranja da onaj koji “gleda” ne može ne vidjeti da je to, davno napravljen, precizan majstorski alat za kontrolu duhovne sirotinje…samo malo je onih koji “gledaju” jer… Pročitaj više »

piždro
Gost
piždro
3 mjeseci prije
Reply to  Mrčikola

Mrči izgleda da su prejaki meštri za, ove na svom terenu pokorene.. jer oni znaju mađijske i okultne tajne a i u tajnim klubovima savezi su povezani i pod tradicijom čuvanja.. sad sam mala traga pa pronađo da je najstarije tajna druzina bratstvo zmije. a poslije su iz njega nikle… Pročitaj više »

Mrčikola
Gost
Mrčikola
3 mjeseci prije
Reply to  piždro

piždro, tako je ali da sa ovom pričom dođeš pred onu većinu koja se “napaja” s televizije i drugih msm strašila najmanje što bi ti rekli je da si teoretičar zavjere, a za ona vremena od prije 30 i više godina…a šta reći…nose me sjećanja na ta davna proljeća i… Pročitaj više »

piždro
Gost
piždro
3 mjeseci prije
Reply to  Mrčikola

Mrči neće, dobro im je. ne, napravila je cia i ostala ekipa veliki posao stoljeća..kad je sve sto je radila i radi, zamotala i stavili natpis za smeće, teorija zavjera… baš fino; isto kad bi neko 5 kila zlata i stavio u vreću za smeće i još doda malo smeća… Pročitaj više »

bauštelac
Gost
bauštelac
2 mjeseci prije
Reply to  piždro

pa sad baš i ne kopaš smeće onak bezveze usput svaki dan

Slonica
Gost
Slonica
2 mjeseci prije
Reply to  Kornel

Toliki i ljudi i životinje izgubili živote i nekad i sad.
Dosta je rasprostranjena misao da je kriv kraeator, tvorac ,sile tame itd i da o tome ne treba pisati jer stvara podjele u društvu .
Pa bi pitala, dali je to opravdavanje ,društveni inženjering ili nešto treće??

otpisani
Famed Member
otpisani
3 mjeseci prije

Pošto je gotovo sve zavjera kao činjenično stanje u organizacji života ljudi, govoriti o teorijama zavjere je opet samo zavjera usmjerena prema onima koji vide, shvaćaju i razotkrivaju zavjere.

Perun
Gost
Perun
3 mjeseci prije
Reply to  otpisani

+ otpisani .. tu temu etike dobro je obradio objasnio Milan Kangrga (Zagreb, 1. svibnja1923.Zagreb, 25. travnja2008.), hrvatskifilozof, sveučilišni profesor etike

Perun
Gost
Perun
3 mjeseci prije

Clanak mi se svidja i sto je za mene vazno ima smisao i poruku… Samo praktički um može povezati neku ideju čistoga spekulativnog uma sa zbiljom i time ju učiniti upotrebljivom za neku praktičnu svrhu u ovom danasnjem vremenu. Manipulacija otudjivanja humanosti od pravilnog uvida ili same biti postaje pravilo… Pročitaj više »

Kornel
Member
Famed Member
Kornel
3 mjeseci prije

https://youtu.be/RM0uvgHKZe8
Sve se znalo, zna se i sad. Da li se mjenja um i percepcija masa?

Viktor
Gost
Viktor
3 mjeseci prije

CIA stvori teorije zavjera, CIA ih isto dokaze da su neistinite. Na svaku otkrivenu CIA makinaciju se pojave stotine laznih teorija da se sakrije istina. nda dolazu placeni trolovi da mute vodu, da pricaju o ljudima gusterima, o varanima i vanzemaljcima da bi unili konfuziju. CIA samo osvaja za americku… Pročitaj više »

Stara kuka
Gost
Stara kuka
3 mjeseci prije

Nije vezano uz temu nego vijest koja začudo baš i nije široko objavljivana u našim i svjetskim medijima. “Najmanje 45 osoba smrtno je stradalo, a više od 150 ih je ozlijeđeno tijekom stampeda nastalog u četvrtak na masovnom „vjerskom“ okupljanju u čast rasističkog rabina iz doba rimskog cara Hadrijana koji… Pročitaj više »

izgrael
Gost
izgrael
3 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Nesto sam naucio. Znao sam samo iz zapadnih medija da se dogodio neki stampedo kod Zhidova i tacka. Nego O rasističkim uvjerenjima bar Yochaija piše i takozvana Židovska enciklopedija, koja ističe da je bio izrazito neprijateljski nastrojen prema nežidovima te je u svojim učenjima to i otvoreno promicao.” Imas li… Pročitaj više »

Stara kuka
Gost
Stara kuka
3 mjeseci prije
Reply to  izgrael

Prijatelju dragi bojim se da ćeš se morati nekako snaći i samozadovoljiti. Ja ne spadam u onu vrstu koja bi tebe zadovoljavala.

CAN
Gost
CAN
2 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Razmažen….a .

Драгогост
Member
Драгогост
3 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Osavremenjen način razmišljanja.
Ovako francuska štampa govori o Mari Lepen.

VasilisaPremudra
Gost
VasilisaPremudra
3 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

#”O rasističkim uvjerenjima bar Yochaija piše i takozvana Židovska enciklopedija, koja ističe da je bio izrazito neprijateljski nastrojen prema nežidovima te je u svojim učenjima to i otvoreno promicao.” Mda. Sudeći po fanatizmu prisutnih sljedbenika/ slavljenika reklo bi se da je izrazita neprijateljska nastrojenost i bešćutnost modus vivendi i unutar… Pročitaj više »

Istrazhuj
Gost
Istrazhuj
3 mjeseci prije

Naime – slavlje je uz pjesmu i ples (!!!) nastavljeno i tijekom i nakon tragedije…
Razumim zasto je bilo nakon [ bilo je i nakon pada tornjeva ] ali ne razumjem zasto je bilo prije.

Jomla
Gost
Jomla
3 mjeseci prije

Htio bih samo nešto reći o demokracije, kao često eksploatiranom pojmu: mislim da danas demokracija postoji samo formalno, nikako i stvarno. Dakle: šarena laža, fikcija… teorija zavjere ako hoćete.

mosha
Gost
mosha
3 mjeseci prije

samo se “čobani” ne cijepe …nek mi oproste pošteni stočari, svih su nas od rođenja bar 20 puta badnuli nečim i sve ok zavjeru treba okrenut zavodu u zagrebu koji ne radi ima svu opremu i ljude za proizvodnju cijepiva čak mislim da i plače žicaju a neki visoki konjina… Pročitaj više »

Stara kuka
Gost
Stara kuka
3 mjeseci prije
Reply to  mosha

Vidim da konja, štoviše konjusina ni u današnoj Hrvatskoj ne nedostaje.

mosha
Gost
mosha
3 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

nažalost večina je završila u mortadeli samo su ovi trkački opstali spasio ih je bandić sa vijagrom

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
3 mjeseci prije
Reply to  mosha

Kako to da Tomislava ne spominje Porfirogenet, a bio mu je – suvremenik…?
🤔

Viktor
Gost
Viktor
3 mjeseci prije

Istina i lazh ide ruku pod ruku. Sj. Koreja ne moze promicati ni istinu ni laz. To radu Amerikanci i Englezi. Sva istina / lazh iz Sj. Koreje dodje iz anglo-saxonskih medija, hrvatska, talijanska, spanjolska…itd tek prenosu. Istina i lazh dolazi i iz Kine i Rusije ali kao valovi, nakon… Pročitaj više »

Davor drugi
Gost
Davor drugi
3 mjeseci prije

“Osim ove problematike, nesvjesnog stvaranja društvenog filtra, kritičari teorije zavjere često promaše cijeli film jer u isti koš trpaju npr. ravnozemljaše, neutemeljene činjenice o pitanju čipova…” Ovo je najveća bit teorije zavjere, gdje kritičari TZ “promaše” cijeli film iz jednostavnog razloga što im je ponuđeno i uvijek se nudi više… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
3 mjeseci prije
Reply to  Davor drugi

Planski zagađuju.
Uzimaju energiju.
Sad već 4. put komentiram idiotski “Rosenau eksperiment”, a koji je za kre tene netko namjerno stavio na internet…

otpisani
Famed Member
otpisani
3 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Luce ti uopće nisi razumijela Davora drugog a uključuješ se u diskusiju zajedno sa njim (čudi me da ti to nije predbacio… možda iz pristojnosti?) …on je između ostalog (na samom početku) napisao: “… kritičari teorije zavjere često promaše cijeli film jer u isti koš trpaju npr. ravnozemljaše, neutemeljene činjenice o… Pročitaj više »

Shumadinac
Member
3 mjeseci prije
Reply to  Davor drugi

Ja to skoro svakodnevno ponavljam ali mala vajda – oni koji bi da iznesu razumno mišljenje ne žele da se izlažu napadima “klana”.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
3 mjeseci prije

Meni su najJaci oni teoreticari zavijera koji vjeruju poliricarima, farmaceutskim kompanijama, bankama i NASA.
Ti s ponosom placaju porez znajuci da ce uskoro na Mars!

Stara kuka
Gost
Stara kuka
3 mjeseci prije

Ti s ponosom placaju porez znajuci da ce uskoro na Mars!

Odmah potpisujem pristanak da plaćam dvostruki porez, ako će to sve takve zaista odvesti na Mars.

sedbanovina
Gost
sedbanovina
3 mjeseci prije

Bila je teorija zavjera da Tito nije bio rodjen u Kumrovcu i svi su popusili tu glupost.
Ta glupost ili laz je dosla s zapada.

Stara kuka
Gost
Stara kuka
3 mjeseci prije

Sada ću se ja malo igrati “đavoljeg odvjetnika” i reći da nažalost za to instaliranje pojma “teorija zavjere” kao najnovijeg i vrlo efikasnog sredstva za ušutkavanje “nepoćudnih” mišljenja veliku odgovornost snose upravo oni pravi i istinski teoretičari zavjera kakvih ima i na ovom portalu. Ti su ljudi (ne mislim na… Pročitaj više »

ledeno doba
Gost
ledeno doba
3 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

uopće se ne slažem i moram reći, meni je zaista već puna kapa, te nekakve stalne defenzive.. ne mislim na tebe osobno, već inače baš na takav stav- da se treba paziti, da ne treba slušati nekakve previše otkačene teoretičare zavjere- već se treba držati u nekakvim granicama razumnoga…  pa tako su… Pročitaj više »

Stara kuka
Gost
Stara kuka
3 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

Potpuno si me krivo razumio. Defanzivu ni u kojem slučaju ne podržavam. Upravo suprotno. Ali ne podržavam ni lupetanje gluposti i ridikule koji od ozbiljnih tema prave sprdačinu i time nanose ogromnu štetu čitavom društvu. Hoćeš još jedan primjer pa ćeš možda bolje razumjeti. Slijetanje na Mjesec. Ti si jedan… Pročitaj više »

ledeno doba
Gost
ledeno doba
3 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

meni slijetanje na mjesec također uopće nije predmet nekog velikog interesa… jednom sam prije nekoliko godina slučajno gledao dokumentarac mainstream TV o toj temi “teorije zavjere” o slijetanju na mjesec.. I u dokumentarcu je govorilo nekoliko američkih “teoretičara zavjere” koji ne vjeruju u slijetanje na mjesec. Međutim, nisu to bili nikakvi… Pročitaj više »

Stara kuka
Gost
Stara kuka
3 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

Zaboravio sam na ovo odgovoriti, a upalo mi je u oči: “…sa tadašnjim slabašnim tehničkim nivoom 1969. godine…” Ovo može izvaliti samo potpuna neznalica. Jer taj “slabašni tehnički nivo” mi danas, 43 godine poslije baš i nismo nešto puno prevazišli. Sva te “čudesa” koj mi danas koristimo (kućni kompjuteri, smartfoni,… Pročitaj više »

bauštelac
Gost
bauštelac
2 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

znači da su imali bolje kamere i bolji signal onda jer je išao direktan prijenos sa mjeseca bez ikakvih smetnji niti odziva tona i slike bar sa nekim malim zaostatkom razgovora sa predsjednikom i posadom ono odma se na pitanje odgovaralo kao da su bili dvi ulice dalje

Slonica
Gost
Slonica
3 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

Skoro identičan upis na Shumadincevom članku od prije 3 godine.
Odličan članak, komentatori isto.
Zdrava rasprava.
Pitiah???

bauštelac
Gost
bauštelac
2 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

da li modul ulazi u mjesečevu orbitu i hvata zalet dok ide okolo i koliko treba vremena da obiđe oko osi da skupi ekipu te se katapultira nazad na putanju prema zemlji koju je netko u ono vrijeme tehnologije izračunao u dlaku jer daleko je možeš otići u bezdan teška… Pročitaj više »

ledeno doba
Gost
ledeno doba
3 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

II … Što se tiče Ickea,–. može netko govoriti ovo ili ono, ali se sva njegova predviđanja o čipiranju stanovništva, što je govorio davno godinama prije korone -sada ostvaruju.. Od njega nisam ništa nikad čitao, samo par citata, i znam ono što drugi pričaju,– i do prije nekoliko godina i… Pročitaj više »

Melita
Gost
Melita
2 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

Već u 90tim godinama David Icke počeo govoriti o pomno planiranom “prikradanju” totalitarizma korak po korak, kroz namještene događaje i katastrofe, a sve pod izlikom da bi se prosječan čovjek, koji ne vjeruje u teorije zavjere, “zaštitio” od prividnih pogibelji koje mu prijete. Cilj je oduzeti čovjeku dušu, odnosno povezati… Pročitaj više »

ledeno doba
Gost
ledeno doba
3 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

III — Kod ovih nezavisnih liječnika, aktivista , odvjetnika i drugih koji se bore prodiv plandemije, nema nijednog koji je u rangu Ickea,– već se većina njih čak kreće negdje na granici nainstreama, većina ih čak ne poriče narativ da postoji bolest zvana korona– dakle nema tu takvih kao Icke,… Pročitaj više »

Stara kuka
Gost
Stara kuka
3 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

Već sam napisao, nije bitno jesu li se spustili na Mjesec ili ne. Bitno je da to ogromna većina vjeruje i da žele vjerovati. To je nešto što ljudi smatraju pozitivnimm nešto što im donosi zadovoljstvo i ponos. a onda dolazi netko i kaže im da su sve to gluposti.… Pročitaj više »

Minor
Gost
Minor
2 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Slazem se.

Mucke
Gost
Mucke
2 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Javnost gospodine je u stvari hrpa goveda koja ,u tocno odredjeno vrijeme navecer , sjedne ispred haber kutije i slusa istinite lazi .

Stara kuka
Gost
Stara kuka
2 mjeseci prije
Reply to  Mucke

E sa ovakvim stavom i nastupom ćete sigurno ljude u svojoj okolini pridobiti na svoju stranu. Nikoga ljudi nisu spremniji poslušati nego nekoga tko ih naziva govedima i idiotima. Uspjeh je zagarantiran.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
3 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

Teorija evolucije jest najdokazanija teorija koja postoji.
Utipkati u tražilicu “dokazi evolucije”.

Hmmm da
Gost
Hmmm da
3 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Koja tužna tvrdnja.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
3 mjeseci prije
Reply to  Hmmm da

🙂🖕
Budući da je “unos prekratak”…
🖕

CAN
Gost
CAN
2 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Tebi nekako uvijek ” unos prekratak”..pa s’ dvaput spašavaš stvar?

Hmmm da
Gost
Hmmm da
2 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Drago mi je da lijepo reagiraš na mene 😘

otpisani
Famed Member
otpisani
3 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

“Teorija evolucije jest najdokazanija teorija koja postoji” (čudo… i pored svih dokaza još uvijek je samo teorija i nije “evoluirala” u sveprihvatljivu činjenicu) Hahaha, neumorna si…prejaka ! Pretpostavljam onda i da je GMO kukuruz otporan na glifosat rezultat evolucije, tako i onaj paradajz koji može mjesec dana biti na polici… Pročitaj više »

Shumadinac
Member
3 mjeseci prije
Reply to  otpisani

Ne, GMO kukuruz je storio Bog (kao i glifosat) – sa malim zakašnjenjem ali… ko smo mi da dovodimo Njegove odluke u pitanje?

otpisani
Famed Member
otpisani
2 mjeseci prije
Reply to  Shumadinac

Skoro pa točno! Kako GMO sada stvaraju ljudi kojima je dato božansko znanje, tako je u prošlosti Bog (moju definiciju Boga znaš) stvorio život na Zemlji i nikakve evolucije tu nije bilo niti je ona spontano moguća, što se također Bog za to pobrinuo tako da je zapriječio takvu mogućnost… Pročitaj više »

mike
Member
mike
2 mjeseci prije
Reply to  otpisani

otpisani ako bi mogao ponoviti svoju definiciju o bogu…naime relativno sam svez na ovome portalu i pratim tvoje upise i ubi me nemogu povezati tvoju pricu o bogu jer neznam tvoju definiciju 😁

otpisani
Famed Member
otpisani
2 mjeseci prije
Reply to  mike

Jednostavno, ne radi se o jednom superiornom mističnom biću kakvoga nam predstavlja religija, već o entitetu moćnih Bića Božanskih znanja i sposobnosti, (moguće) izvanzemaljskog porijekla, koji nas (ljude) drže u ropstvu i između nas biraju pogodne jedinke preko kojih nas usmjeruju na aktivnosti koje služe njihovom cilju. Moja pretpostavka je… Pročitaj više »

Brainstorm
Member
Active Member
Brainstorm
3 mjeseci prije
Reply to  otpisani

ti si znacenje pojma teorija ocito ucio u birtiji.

Davor drugi
Gost
Davor drugi
3 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

“Primjer pojma “ravnozemljaš” je odlična ilustracija.” Toj ilustraciji slobodno još nadodaj i “negiranje apsolutno svega”. Uvjeren sam da se to radi organizirano i ciljano u diskreditaciji cjelokupne TZ koja nekim njenim dijelom počiva na djelomičnim dokazima, jakom indicijom, opravdanom sumnjom, kao i zdravim razumom. Kada spojiš ravnozemljaša sa negiranjem svega… Pročitaj više »