Medicina na nizbrdici – Kako smanjiti štetu?

Lidija Gajski

Većini je ljudi jasno da je zapadna medicina u krizi. Ovo su neki od njenih negativnih fenomena:

1) Komercijalizacija – u medicini je nepoželjna jer zdravlje i tijelo nisu roba; uvođenje tržišne logike u medicinu dovodi do pada efikasnosti i drugih devijacija. Povrh toga sustav koji se bavi nepoželjnim događajem ne smije biti ustrojen na profitnoj osnovi; ako se na zdravstvenoj usluzi zarađuje, nema interesa da se nepoželjni događaj – bolesti, izliječe i eliminiraju, već naprotiv, da se održavaju kroničnima, i da se stvaraju nove.

2) Privatizacija – zdravlje je javno/opće dobro, a ne posjed interesnih grupa. Primarni cilj privatnog poduzeća je zarada; u okolnostima u kojima su značajni dijelovi zdravstvenog sustava privatizirani, taj cilj postaje dominantan, a liječenje odlazi u drugi plan. Na svim razinama prisutna je korupcija.

3) Hipertehnologizacija, uključujući digitalizaciju i umjetnu inteligenciju – ubrzano se uvodi bez objektivne evaluacije i prijeti stvaranjem veće štete od koristi, ne samo u zdravstvenom sustavu, nego i šire jer vodi transformaciji ljudskog tijela i ponašanja, kao i transformaciji društvenih odnosa.

4) Birokratizacija – klinička se praksa sve više zamjenjuje radom s brojevima i statističkim podacima, te beskrajnim administriranjem; liječnici postupaju prema smjernicama, postupnicima, pravilnicima – pretvaraju se u činovnike, unositelje podataka i opslužitelje računala i uređaja.

5) Politizacija – iz medicine je nestao osobni odnos i odgovornost liječnika prema pacijentu; liječnici su izgubili autonomiju, svedeni su na izvršitelje naredbi koje se donose u sferi politike i ideologije.

6) Gubitak etike, znanstvenosti i demokratičnosti – iz medicine nestaje neophodna etička dimenzija, dok se iz njene znanstvene sastavnice gubi znanstvena metodologija, inovativnost, otvorenost i stručna rasprava. Postavljanje pitanja, pa i samo razmišljanje postalo je nedopustivo i opasno. One koji nisu u skladu s glavnom strujom cenzurira se i eliminira iz sustava.

7) Redukcionizam i materijalizam – zapadna je medicina krenula na stranputicu pred više stoljeća davši se, u okviru nove civilizacijske paradigme, reducirati na prirodnu znanost. Čovjek je sveden na zbroj tkiva i organa koji funkcioniraju prema fizikalnim i kemijskim zakonima; zanemarena je psihoemocionalna i duševna/duhovna komponenta čovjeka, kao i složenost pojmova liječenja, bolesti i zdravlja.

Zadnjih su desetljeća negativne tendencije i procesi eskalirali i medicina danas više nije u stanju ispunjavati svoju temeljnu zadaću.

Medicinari imaju ogromne praznine u znanju, a na mnogim su područjima jasno dezinformirani. Slabo poznajemo učinke postupaka koje preporučujemo i precjenjujemo potrebu za intervencijom. Ne učimo o prirodnim i drugim, tzv. alternativnim načinima liječenja. Dezinformirani smo o uzroku i naravi mnogih bolesti. Zašto ne učimo o okolišnim i društvenim determinantama zdravlja? Koliko znamo o ne-tjelesnim komponentama čovjeka, koje imaju važnu ulogu u nastanku i liječenju bolesti?

Jasno da ovakva medicina ne može biti efikasna. Djelotvornost velikog broja lijekova minimalna je ili je nema. I drugi terapijski zahvati, poput operacija ili ugradnji raznih uređaja značajnom broju pacijenata ne donose korist. Benefit od mnogih pretraga je upitan. Nema dokaza o koristi ijedne metode probira na rak. Bolesti se većinom ne liječe nego se održavaju kroničnima i stvaraju se nove. Ovo je Ivan Illich napisao prije skoro 50 godina: „Medicini ne polazi za rukom izliječiti kardiovaskularne poremećaje, većinu karcinoma, artritis, odmaklu cirozu jetre, pa čak ni običnu prehladu“ (Medicinska Nemezis, 1975.). Vrijedi i danas.

Neučinkovitosti medicine pridonosi i loša organizacija zdravstvenih sustava – nepovezanost, nedostatak zdravstvenih radnika, loš geografski raspored, pa i česta promjena doktora, za koju se našlo da značajno povećava smrtnost pacijenata.

Osim slabe učinkovitosti, medicina stvara sve veću i višestruku štetu. U prvom redu za tjelesno zdravlje. Samo za ilustraciju – lijekovi na recept treći su po redu uzrok smrti u Europi i SAD-u. Hospitalne infekcije uzimaju 147 000 života u Europi svake godine.

Medicina stvara i psihoemocionalnu štetu. Strah, briga, tjeskoba, nesigurnost, zbunjenost, nemoć, otuđenje, sumnja, ljutnja, očaj – čitav niz negativnih emocija i stanja nastaje zbog preuveličavanja rizika i ozbiljnosti bolesti, loše komunikacije s liječnikom, nemogućnosti utjecaja na liječenje, protuslovnih informacija, liječničkih pogrešaka, visokih troškova terapije. Žrtve su i liječnici zbog preopterećenosti i osjećaja otuđenja od svrhe i smisla svoga posla.

Nadalje, ekonomska šteta – zdravstveni proračuni rastu iscrpljujući pojedince i društvo. Nepotrebno, jer cijene medicinskih potrepština, osiguranja, a na zapadu i liječničkih plaća, pretjerane su i nerealne (kako lijek može stajati stotinu tisuća eura?). Novac se baca na nepotrebne postupke i saniranje štete od škodljivih. I uludo troši zbog loše organizacije sustava. SZO procjenjuje da se potrati 30 % zdravstvenih proračuna; sigurna sam da je to barem 50 %.

Sociokulturna šteta – visoki troškovi, u uvjetima privatizacije, imaju za posljedicu manju dostupnost zdravstvenih usluga siromašnijima. Znači, nedostatak pravednosti. Nadalje, javlja se pad povjerenja u zdravstvenu struku; samo 54 % ljudi još vjeruje liječnicima. Dehumanizacija. Sveopća medikalizacija kojom je kolonizirano zdravlje i većina ljudi pretvorena u bolesnike, a društvo u veliku kliniku. Liječnici su izgubili autonomiju vlastite struke, a bolesnici, ali i zdravi autonomiju nad vlastitim tijelom i zdravljem. Tjelesni suverenitet prepustili su instituciji medicine – otuđenoj, korumpiranoj, instrumentaliziranoj, veponiziranoj, koja na ljudima ne samo zarađuje, nego radi protiv zdravlja i života. Pomaže u izradi biološkog oružja, kontroli uma, zabranjuje djelotvorne lijekove … osvjedočili smo se tijekom korona krize. Vidjeli smo kako medicina, zlorabeći neznanje ljudi i njihov najveći strah – strah od smrti, služi kao oruđe kojim se djeluje na razne aspekte života, uvodi nadzor i oduzimaju prava i slobode. Medicina u službi transformacije društva, ali i preoblikovanja samog ljudskog tijela, u smislu kiborgizacije i stvaranja sintetičkog čovjeka.

* * *

Devijacije i štetu od medicine trebali smo davno prepoznati i početi ispravljati. Sada će biti puno teže. Ušli smo u razdoblje nezaustavljivog urušavanja ne samo zdravstvenog sustava, nego čitave civilizacije. Negativni fenomeni i trendovi će se nastaviti. Ljudi će biti sve bolesniji zbog štetnih utjecaja iz okoliša i sve slabijeg pristupa medicinskim uslugama. I to nije ništa novo – većina svjetskog stanovništva nema pristup primjerenom liječenju, pati i ranije umire. S druge strane, imućni će stradavati jer će nekritički prihvaćati sve što medicina nudi. Većinu liječnika, kako smo vidjeli, neće biti briga i nastavit će služiti sistemu.

Što može učiniti manjina svjesnih i savjesnih? Najnovija događanja pokazala su da smo se spremni nositi s dezinformacijama i propagandom. Unatoč našoj malobrojnosti i cenzuri istina je došla do velikog broja ljudi. I taj posao treba nastaviti. Smireno i bez zastrašivanja, jer ono koristi kontrolnom sistemu. Treba prenositi pozitivne i ohrabrujuće vijesti. Posebno je važno upozoravati ljude na štetne utjecaje iz okoliša i mogućnosti zaštite, na nužnost odbijanja transhumanističkih zahvata u tijelo te ignoriranja tzv. izvanrednih stanja.

Ja osobno, skoro 20 godina raskrinkavam laži i obmane u medicini, od kliničkih tema kao što su kolesterol, osteoporoza, depresija i cijepljenje, preko fenomena poput komercijalizacije znanosti i edukacije, privatizacije, medijskog marketinga, sukoba interesa, medikalizacije, do djelovanja na polju prava pacijenata, i nuđenja rješenja – između ostalog cjelovite reforme zdravstvenog sustava. Koja, nažalost, više nije aktualna jer je u ovoj fazi neprovediva.

U vremenu koje je pred nama morat ćemo se, kao liječnici i sestre, u prvom redu posvetiti konkretnom pomaganju bolesnim ljudima, poglavito onima bez novca i veza. Pojedinačno, a poželjno i kao mreža liječnika i sestara izvan i unutar zdravstvenog sustava. Volonterski ili uz izravno plaćanje usluga. Sub rosa. Za vrijeme paralize zdravstvenog sustava u Britaniji 2020. godine, profesionalci i dragovoljci lokalno su se organizirali za pružanje medicinske pomoći stanovništvu. Riječ je o paralelnom zdravstvu. Koje će nužno biti jednostavno i jeftino. I kojem će se, vjerojatno, priključivati sve veći broj liječnika i sestara jer će im rad u postojećem sustavu postati nepodnošljiv. Možda bi bilo dobro sastaviti jedan apel, poziv zdravstvenim radnicima da u uvjetima raspada javnog zdravstva sačuvaju etička načela hipokratove medicine – ostanu na usluzi ljudima u potrebi bez obzira na njihovu platežnu moć, i oni koji mogu, odvoje dio svog vremena za volonterski rad.

Imamo li kao mala zajednica resurse i kapacitete da se u ovom tranzicijskom razdoblju barem rudimentarno organiziramo? Ili je bolje bez formalne strukture koja je podložna infiltraciji i razbijanju. Nesumnjivo postoje modeli ustrojavanja zdravstva u razdobljima krize. Imamo svježe iskustvo i znanje ratne medicine; može li se ono iskoristiti?

Prilično je jasno da ćemo većinu medicine morati učiti iznova. Čeka nas veliki posao pronalaženja nepoznatih i zaboravljenih medicinskih znanja. Bilo bi dobro podijeliti područja istraživanja, a onda formirati repozitorij znanja. Kopirati veće, npr. World Council for Health. Krenuti s jednostavnim medicinskim istraživanjima – obradom dostupnih podataka, prikupljanjem i obradom svjedočanstava o učincima tzv. cjepiva, anketama o stavovima, ili o iskustvima bolesnika s određenim terapijama.

Na zapadu, gdje postoji tradicija integrativne/holističke medicine postoje centri neovisni o državi i industriji, gdje se odvija klinička praksa, ali i znanstvena istraživanja i edukacija. Kako ih objektivno evaluirati (jer i to je područje zagađeno komercijalnim interesima)? Kako pronaći pouzdane i provjerene adrese? Kredibilitet takvih liječnika i grupa trebao bi se temeljiti na dugogodišnjem kliničkom iskustvu. Praktičara alternativne medicine u nas je razmjerno malo i slabo su međusobno povezani.

Konačno, ono što je posebno važno – treba prestati glorificirati medicinu kao najvažnije područje života. Ljude valja rasteretiti straha od bolesti i opsesivne brige za zdravlje. Zdravlje nije najveća vrijednost i cilj sam po sebi. Ono je samo sredstvo za postizanje drugih, važnijih ciljeva, individualnih i kolektivnih; samo jedan od uvjeta za smislen i svrhovit život. Parafraziram Ivana Illicha: Medicinsku potražnju treba energično reducirati. I time obesnažiti medicinsku neman. Vratiti suverenitet nad vlastitim tijelom. Odbaciti ovisnost o medicinskom autoritetu i monopol institucije da nam govori jesmo li bolesni ili zdravi i diktira zahvate u naše tijelo. Kondicionirajući nas za podložnost i ropstvo; onesposobljavajući za prave, istinske životne pothvate.

Ja sam dobar dio profesionalne prakse odradila uvjeravajući ljude da nisu bolesni i uklanjajući im nepotrebne pretrage i terapiju. I oni su iz ordinacije izlazili zadovoljni i zahvalni. Na kraju sam napustila sustav koji je od mene zahtijevao stvari koje su besmislene i štetne. Jesmo li kao liječnici spremni prakticirati manje medicine, samo naizgled paradoksalno, na dobrobit naših bolesnika? Ili potpuno odbiti sudjelovati u nakaradnom sustavu. I raditi pravu medicinu koja stvarno liječi, jača zdravlje, ali jača i dostojanstvo ljudi i osnažuje ih za borbe koje su pred njima.

 

KrizaLidija Gajskimedicina
Pretplatiti se
Obavijesti o
148 Komentari
Najstariji
Najnoviji Najviše komentiran
Inline povratne informacije
Pogledaj sve komentare
Kornel
2 mjeseci prije

Šteta se nemože smanjit niti se išta može učinit prije nego se oslobodi uticaja magije.
I ovi napis nije ništa drugo nego magijski zapis koji ljude održava omagijanima da nebi osvijestili kako se zapadna medicina nemože popravit bez toga da se medicina ne prestane determinirat novcem. Magija je upravo u tome kako su ljudi zaneseni tim kako će nastavit mjenjat svoju energiju i vrijeme za novac, a istovremeno očekivat da novac ne bude jedini koji determinira medicinu.
Pitanje na kraju, koliko je ljudi spremno ne tražit novac u zamjenu za svoju energiju i vrijeme odnosno rad?
Ne treba filozofirat već svojim primjerom pokazat, a onda to postaje stvarnost života izvan magije.

Analea1
2 mjeseci prije

Ocito ide sve prema onom da bolest x se pusta za vrijeme Olimpijade…

alexosijek
2 mjeseci prije

The Wall Street Journal u petak, 01.03.2024. donosi naslovnicu “Službeno je! Covid sada možemo tretirati kao gripu. Evo vodiča” Podnaslov glasi: “Nove smjernice CDC-a u petak uskladile mjere predostrožnosti protiv Covida s onima protiv drugih respiratornih virusa.”4 GODINE ZAJEBANCIJE??!! 4 godine užasa, otkaza, lockdowna, maski, cenzure, torture, psiholoških operacija —- kako bi oni LEŽERNO objavili kako je taj nazovi covid ipak gripa? Šta ćemo onda sa cjepivima protiv tog užasnog covida? Cjepiva koja i danas tjeraju ljude primiti? Šta ćemo sa Francuskom gdje ako riječ kažeš protiv Fajzerovog čudotvornog lijeka ideš u zatvor? Šta ćemo sa najnovijim podacima iz Britanije koji donose analizu preko 100000 ljudi koje su natjerali na cjepljenje čak sa 4 doze, analiza je od 01.03.2020. do 01.05.2023. —- povećana je smrtnost u toj populaciji od 318%, za ljude između 18 i 39 godina!! Ubili ste mlade generacije, jednostavno ubili – ubijate i dalje?! Zbog čega?! Gripe –… Čitaj više »

nepoželjni
2 mjeseci prije

Slažem se sa svime napisanom u članku….

Za razumjeti da je medicina na potpuno krivom putu treba samo shvatiti da te “lijek” koji zatomljuje simptome – NE LIJEČI.

….osim što svi tzv. “lijekovi” djeluju na principima supresije imuniteta i inhibicije prirodnih funkcija organa i žlijezda, posredno ili neposredno djeluju i na kvalitetu i ravnotežu mikro i makro-bioma.

Iz vlastitih iskustava sam shvatio da se simptomi bolesti redovno javljaju kod poremećaja mikro bioma (mikroflore), bilo da su to crijeva, dišni organi, usna šupljina ili koža a do takvih poremećaja uglavnom dolazi kod pretjerane upotrebe spomenutih “lijekova”, sredstava za njegu tijela i dodataka prehrani….
a sve što treba za vratiti i očuvati zdravlje, je srediti svoje životne navike i odabrati prirodnu i kemijski nezagađenu hranu, koja neće izazivati REAKCIJU IMUNITETA i (ili) POREMETITI MIKROFLORU tj alfu i omegu našeg zdravlja.

onaj najglu...Dalton
2 mjeseci prije

Država u kojoj se parking ispred šoping centra ne plaća, a ispred bolnice plaća.
Gdje pauk stiže za 5, a hitna pomoć za 35 minuta…
Iz rubrike ”pogodi državu”…

P.S.
Baba izašla od doktora…
Veli: ”lakše mi da umrem.”
Kad joj medicinska sestra počela objašnjavati gdje se sve mora naručiti na pretrage i snimanja…

Admin
2 mjeseci prije
2 mjeseci prije

vratimo se ne malooo već pUUUno – NIKOLI TESLI-tehnološki izaslanik
pa kakvih to ima zujanja…..
Medicinski kreveti: Nova zora u zdravstvu.
…….Ljubav, najmoćnija sila u svemiru, nadilazi granice vidljivog i nevidljivog. To je energija koja isprepliće naše postojanje. A kada ljubav spoji znanost, rađaju se čuda kao što su Med Beds. Samo razmislite o tome: prostor koji spaja najdublje osjećaje čovječanstva s dubokim misterijama kvantne mehanike. Dijete ljubavi, ako hoćete, suosjećanja i inovativnosti.
Kvantna mehanika, koju se često naziva znanošću o iznimno malom, zbunjuje nas i fascinira više od jednog stoljeća. Ovo područje, skriveno od naše svakodnevne percepcije, upravlja ponašanjem čestica na atomskoj i subatomskoj razini. To je mjesto gdje čestice mogu postojati u više stanja odjednom, gdje vrijeme možda neće slijediti linearni put na koji smo navikli. U biti, to je mjesto gdje očekivane norme stvarnosti dolaze u drugi plan.

Jaja
2 mjeseci prije

Svi znamo (valjda već) da je medicina već stoljeće rob farmacije . Farmaciju podržavaju FDA i CDC . Pametnom dosta .

Emiliano Zapata
2 mjeseci prije

Ovoj gospodi treba dati da bira zeli li mjesto ministrice zdravstva, premijera, predsjednice bilo koja vodeca funkcija jel ke casna, postena i istinoljubiva!

DobrotaJeIzbor
2 mjeseci prije

Evo usput ću navest jedno malo otkriće, možda nekome dobro dođe: – Čaj/napitak od džumbira – obiluje mineralima. Mene redovno energizira, pa mi olakša obavljanje težeg rada, majka se više ne žali na reumu, a prije džumbira se je često žalila, a brata je jednom prilikom bolila glava, popio oko 3dl malo jačeg napitka i time mu je prestala glavobolja. – Jeftin i jednostavan unos mnoštva minerala, a i ponečega drugog. – Odličan je i za zube, a može se koristit i za osvježavanje daha; na brzinu se očisti mali komadić i prožvače. – Ako je moguće – kupit samo u korijenu, ne zapakirani prah. – Kvalitetniji, svježiji korijeni najčešće budu nešto manjih dimenzija, svijetle i glatke kore, tvrdi na dodir. – Postupak i mjera: okvirno, za početak, komadić dimenzija 1cm x 1cm x 1cm usitnit na strugalicu i ubacit u 3dl blago uzavrele vode. – Nije loše pojest ni… Čitaj više »

vanja
2 mjeseci prije

Ko oće kruva preko pogače tako prođe.Nije nam valjo socijalizam,dobili smo puno gore.

Biti-ili-ne-biti
2 mjeseci prije

Šteta se lako smanji – smanjiš cijepljenje i bit će manje oboljelih i umrlih od cjepiva, farmaceutska industrija će istovremeno imati manje troškova zbog žalbi na sudu ljudi koji su oštećeni cjepivima, istovremeno će i državni proračun ostati bogatiji za milijune i milijarde, jer sav taj novac neće otići farmaceutskoj mafiji, kao i njihovim sluganima u svim državama koji uzimaju pinku i koji su na maskama, testovima, cjepivima i slično oteli poreznim obveznicima njihove novce.

Nadam se da sam dobro shvatio, kako bi se smanjili troškovi i šteta – tako bi nekako to moglo ići.

DobrotaJeIzbor
2 mjeseci prije

Ne može se medicina više ispravit, jer je plod duboko oštećenog, nepopravljivog sustava. Ponekad kuću ne možete obnovit, nego je morate srušit do temelja, pa gradit nanovo.

DobrotaJeIzbor
2 mjeseci prije

Nekakva gnostička medicina. Piješ brufen protiv boli, pa ti s vremenom uništi želudac. I tako mnoštvo ‘lijekova’ sa nebrojenim ‘nuspojavama’. Dualitet – mora bit i crno i bijelo, a ne može samo bijelo.

Starlight
2 mjeseci prije

Prva stvar koja “bode oči” je termin “zapadna medicina”, što navodi na zaključak da postoji i “istočna medicina”, a mi smo svjedočili tijekom pLandemije da institucionalno postoji samo jedna “GLOBALNA”-Rokfelerova, cionistička “medicina”. Političari, a slijedom toga i medicinari+”bezbjednjaci”, (d)novinari-mediji… “Istočnih neovisnih sila” poput Kine, Rusije, Indije…, po preporuci satanista iz WHO, nametali su stanovništvu iste “mjere” za “eliminiranje” “širenja” računalnog “virusa”, kao i njihove kolege na tzv. Zapadu. Nije li i tzv. Hrvatski zavod za javno zdravstvo smješten na adresi Rokfelerova 2? Po ko zna koji put, stvar je u tome da narodi svijeta i njihove političke “vlade” nemaju svoje štamparije novca, a poznato je da onaj ko plaća i naručuje “muziku”, dok gojimi igraju. Pa i ovo kritiziranje ili “kritiziranje” “zapadne”, umjesto Rokfelerove-cionističke “medicine” može se sagledati u tom kontekstu jer mnogi izbjegavaju stvari nazvati pravim imenom, što je donekle i razumljivo. Oni odvažniji koji to čine bivaju u… Čitaj više »

DobrotaJeIzbor
2 mjeseci prije

Stara demonska metoda: red iz kaosa.

– Puno nezdravih ljudi, a malo liječnika.

– Puno nezdravih, potrebitih ljudi, a malo bližnjih koji bi se brinili o njima, ili osobnih asistenata.

Kad kap prelije čašu, kad bude puno više onih iz prve skupine od onih iz druge skupine, a ide k tome – kakva će posljedica bit po društvo? Zbog toga nas nagovaraju na prihvaćanje eugenike (lakši i brži put – red iz kaosa), umjesto da se vratimo na stare vrijednosti i ponajviše pažnje posvetimo preveniranju koječega (dulji i teži put, koji zahtjeva disciplinu – istinski red).

DUHOVNOM ZLU JE UVIJEK U INTERESU TO DA VAS PRETVORI U MONSTRUME: DOVEDE VAS DO TOČKE PRELOMA, PA VAM PONUDI SAMO ZLI NAČIN DJELOVANJA, KAO NAOKO JEDINO RJEŠENJE PROBLEMA. TO JE NAPROSTO VJEKOVNI SOCIJALNI EKSPERIMENT, VOĐEN OD SAMOGA KNEZA OVOG SVIJETA, DA GA NE IMENUJEMO. PUNO JE TAKVIH PRIMJERA IZ POVIJESTI, PRISJETITE SE.

Jadranka S.
2 mjeseci prije

Gledajte svijet očima ispunjenim ljubavlju zdravlje ste.

Гавран
2 mjeseci prije

GOSPODARI ŽIVOTA I SMRTI.
.
Jedna od poluga njihove moći je manipulacija strahom od smrti.
Prenaduvani strah u kome dolazi izbavitelj u belom mantilu. U zamenu ne ide duša nego lep deo imovine naših potomaka.
Leči se kao i svi strahovi – simulacijom straha. Podigneš za života spomenik sa svojim svetlim likom na njemu ili nešto slično.
.
Uvid u stara medicinska i duhovna znanja.
.
Na bazi njih stalna svesnost sebe i svoga okruženja.
.
Izbegavanje opasnosti i samolečenje.
.
Meditacija (svesnost Boga) kao prevazlaženje svih postojećih, sputavajućih struktura (logičkih, fizičkih, znanstvenih) koja ubiše Boga u nama.

Biti-ili-ne-biti
2 mjeseci prije

Još jednom, podsjetnik na veliku grafičku prevaru 11.09.2001. – nikakvi avioni nisu udarali u WTC zgrade.
Avioni su bili digitalno projicirani, ali grafičari su traljavo obavili posao, jer nikakvi dijelovi aviona nisu pali na zemlju, pa su ljudi brzo shvatili da nikakvih aviona nije bilo, a osim toga nitko nije golim okom vidio te avione, niti njihove dijelove dolje na ulicama.

t. me/SIMUN_NEWS_ROOM/6529

Jasno se vidi kako “avion” ulazi u neboder bez udarca i nestaje u neboderu, a nikakvi njegovi dijelovi ne padaju na Zemlju, zato jer je avion digitalan i nije stvaran.

Darko 7
2 mjeseci prije

Izvrstan članak dr. Gajski koji je detaljno objasnio stanje današnjeg medicinskog establišmenta. Studij medicine traje najmanje 6 godina i nije lagan, znači potrebno se dosta potruditi da bi ga se završilo. I onda vidimo što imamo od tih “doktora”. Poslušnici bez morala koji su spremni sve učiniti dobru zaradu. Kako uopće očekivati od nekog s psihopatskim karakteristikama da nesebično pomaže ljudima vezano za njihove zdravstvene probleme? Ali na žalost, velika većina ljudi to ne može percipirati pa time nesvjesno i u najboljoj namjeri zna učiniti veliku štetu sebi i svojim najbližnjima.

DobrotaJeIzbor
2 mjeseci prije

Ispričavam se na spamu; svako toliko mi sine neka misao koju bi volio podijelit. Grijeh (prijestup) prema Stvoritelju je uvelike inficirao svo društvo. Grijeh je poput zarazne bolesti; dovoljno je da se nađe u minimalnoj količini, ako se ne istrijebi – širi se i s vremenom sve proždre. Na isti način se širi i Kraljestvo Nebesko na zemlji – započne kao sjeme gorušice, koje je najmanje, a potom naraste najviše. Na nama ljudima je da izaberemo – crvena ili plava tableta (suština slobodne volje koja nam je omogućena). Ako griješimo prema Njemu, tada neminovno griješimo i prema samima sebi – ostalim ljudima, pa i prema svom okolišu (čini drugom kako želiš da drugi čini tebi). Šta više mi ljudi cijenimo novac i šta više živimo hedonizam – grijeh raste i situacija postaje lošija. Potrebno je da, ponaosob, poradimo na vlastitim vrijednostima – da se riješimo loših, štetnih navika te ih… Čitaj više »

Jadranka S.
2 mjeseci prije

Medicina Medicina je drevni izraz koji označava okultnu umjetnost lijeka i liječenja. Riječ “medicina” sada se češće prepoznaje i kao “znanost” i kao komercijalni globalni kartel privatnih cehova i farmaceutskih interesa koji kontroliraju gotovo sve industrije terapije i zdravlja. Riječ “medicina” potječe od latinske riječi medicina što znači “lijek, čar, olakšanje”. Potječe od korijena latinske riječi mede/medeis što znači “magija, čarolija, vještica”. Medicina predstavlja prvi od dva konkurentska pogleda i modela zdravlja, lijeka i liječenja u većini civilizacija, a to su okultni rituali i čarolije i terapeutski tretman: • Okultni rituali i čarolije su drevno vjerovanje da je bolest izravno uzrokovana zlonamjernim silama i duhovnim neskladom koji se mogu izliječiti samo tajnim ceremonijama i čarolijama • Terapeutsko liječenje je drevno vjerovanje da je bolest i fizičko i mentalno stanje koje se može izliječiti ispravnim umom i terapijskim liječenjem. Kako je medicina kroz svoju povijest bila okultno umijeće izdavanja čarolija i rituala, fokus medicine je kroz povijest uvijek bio na smišljanju… Čitaj više »

Max
2 mjeseci prije

Zatvorskom i smrtnom kaznom uz sve navedeno.

Jadranka S.
2 mjeseci prije

Nastavak 1.djela…. • Kontrola svih biljaka i lijekova je bio i još uvijek je cilj prema kojem je sve bilje i lijekove trebala kontrolirati šačica obitelji i elite • Promicanje pandemija prema medicini bio je i još uvijek je cilj kojim se promiču lokalne i globalne pandemije kako bi se potaknula povećana prodaja lijekova, kontrolirala populacija i ponekad pokušala smanjiti populacija • Promicanje “kroničnog zdravlja” prema praktičarima okultne medicine bio je i još uvijek je cilj kojim se promiče “kronično zdravlje” osiguravanjem da marginalni ili štetni zdravstveni problemi ostanu prisutni u životima stanovništva. S obzirom da je zabrana prirodno uzgojenog bilja i opojnih droga u namjernoj i izravnoj suprotnosti s običajima i zakonima cijele civilizacijske povijesti sve do pojave kartela medicine i farmaceutskih kompanija, svi zakoni koji zabranjuju prirodni uzgoj bilja i opojnih droga za osobne potrebe korištenja bi trebalo ukinuti. Kako medicina po samoj svojoj definiciji i strukturi u društvima predstavlja parazitoid i… Čitaj više »

Lucija, prva
2 mjeseci prije

Poštovana i draga gospođo, kome se obraćate? >> Medicinska struka, i kada izađe u javnost, kao onkolozi nedavno, nema baš nikakvu podršku; ni javnosti, ni struke, ni Sabora, primjerice. Ovi problemi ne postoje od korone, nego – odavno. Sjetite se kada ste govorili o hemoragijskom moždanom udaru koji mogu izazvati – nepotrebni lijekovi za kolesterol. Još pred 10-ak godina, podatak za Njemačku govorio je da je 40% operacija koje obavlja – nepotrebno. Svi znamo najmanje za jednu takvu vrstu operacije. Koju su liječnici proglasili “operacijom stoljeća”. Svaki dan gledam dva susjeda koji se jednako vuku 6 mjeseci nakon operacije kao i prije. >>Od širenja pravih i relevantnih informacija NEMA – NIŠTA. Jer oni bez elementarnog znanja NISU U STANJU PERCIPIRATI ni pojmiti novu informaciju, primjerice, drugu generaciju cjepiva za pertusis. Niti realnu opasnost od nejodirane soli. Zajedno sa neobrazovanošću i gloopošću ide i zloća, pa ćete sasvim sigurno, u komentarima… Čitaj više »

25,ura
2 mjeseci prije

nije komentar ni na temu ni na sadržaj:
Ovakovih (kvalitetnih )tekstova portal Logično morao bi naćni češće objavljivati i potsticati autore na pisanje vjerodostojnih ISTINA!!!

Mrčikola
2 mjeseci prije

Kako se pažljivo “probiru” oni za u “pope”, tako se pažljivo biraju i ovi “za u doktore”.😁
Nakon toga ide, kao glavni predmet, kroz cjelokupan studij, odstranjivanje bilo kakve empatije i ljudskosti.
Jedan od deset diplomanata postane liječnik…taj “deseti” im uspješno promakne jer medicinu vidi kao poziv, a ne samo kao zvanje, i ima navođenje s više razine za uspješan prolazak kroz “zamke” medicinskog studija…a možda i “rukovodioci” malo zažmire jer im takvi dobro dođu da se razbije dojam da su “svi isti”. 😁

EURO
2 mjeseci prije

Aj napisite nesto o euru o novcu, virus je za sirotinju ala Alexa

Tuzna vrba
2 mjeseci prije

RE- Jel to Nirnberska Dek. ponistena ili ……???

Lucija, prva
2 mjeseci prije

“EUROPSKI parlament je 7. veljače tijesnom većinom podržao UPOTREBU NOVIH GENOMSKIH TEHNOLOGIJA (NGT) u poljoprivredi
… Izvješće je usvojeno s 307 glasova za, 263 protiv i 41 suzdržanim. Očekivano, zeleni su uglavnom glasali protiv”

Ajde, bar neka korist napokon.
Kod nas ni toga nema.
Onu priču o domaćem sjemenu i čuvanju istoga je samo jednom potegla Raspudićka, bez pripreme, dakako. I bez učinka.

Ovo NGT je naravno GMO.

“Bilo je jasno čim je Bayer kupio Monsanto da će prije ili kasnije ovo izlobirati.”

Upozorenje. Veliko.

“Kada cijepimo drveće, stvaramo mutirani proizvod. Kada križamo svinje stvaramo mutiranu svinju”
Ne. NIJE ISTO. Ni izdaleka.
Ovakvih komentara postoje na deseci i to nije slučajno.

Lucija, prva
2 mjeseci prije

Nastavak. Komentari: “Nije bilo ni frižidera do sedamdesetih godina a seljaci su dovozili zapregama svoje proizvode na pjacu? U staklenkama se prodavali mliječni proizvodi i sve funkcioniralo i bilo jeftinije i funkcionalnije nego sad. KAKO?? ——– Prvo je došla obaveza da ništa ne možete saditi prije “tretiranja” sjemena. Zatim je stigla zabrana uzgoja koka i svinja u svom dvorištu koji su prigraska naselja. Zatim zakonska zabrana spominjanja prirodnih sredstava koja su se koristila u borbi pritiv nametnika na voću i povrću. Zabrana prodaje većine ljekovitog bilja. Insekti potrebni kod oprašivanja malo po malo izumiru . Znači bližimo se dobrim željama politike kako ćemo uživati u blagodatima prehrane skakavcima i 3D šniclama.? Kada svi insekti i bakterije to izbjegavaju, onda je “sigurno i zdravo” za čovjeka? privrede razvijenijih zemalja mogu biti medjunarodno konkurentne ili smanjenjem standarda (GMO, standardi drzanja zivotinja, upotreba antibiotika i sl.) ili poticajima. EU je dugo to radila… Čitaj više »

Lucija, prva
2 mjeseci prije

Nastavak 2 “Prvo su izlobirali zakon o sjemenu (autohtone sorte je zabranjeno stavljati na tržište) a sada ovo zlo. Ne gura se ovo od jučer, europski zakoni su im bili prepreka odavno, Bill Gatesov Monsanto je bio tu glavni igrač, ali ga je zbog loše reputacije prodao Bayer-u. Sjeme obmane od Jeffrey Smitha je dobra knjiga na tu temu, a bio je i na rubu znanosti youtube.com/watch?v = ukOUbG0oQMQ&pp = ygUJU2plbWUgemxh docdroid. net / Z7EPyu4/gmo -izum- bez-razuma -marijan- jost-pdf Mađari su morali palili svoja polja jer su im GMO sjeme podvalili i tlo više nebi bilo pogodno za prirodni uzgoj ,potkupljiva ba.gra iz EU parlamenta donosi štetne zakone u ime WTF, a pošto su već krenule tužbe protiv WTF, daj Bože da ih se sve koji imaju veze s njima a na vlasti su da završe tamo gdje trebaju završiti …. Mađari su se dobro organizirali i zapalili jedine četiri… Čitaj više »

tatamata
2 mjeseci prije

pa vidi se da nesto nije u redu sa medicinarima ,Djuro na slobodi i bez kosulje

Lucija, prva
2 mjeseci prije

Evo još malo “znanosti”. Engleske. “Korona virus izaziva ne samo gubitak koncentracije i pamćenja, već i smanjenje kvocijenta inteligencije između 3 i 9 IQ-poena. ….Dvostruko veći pad IQ zabeležen je kod pacijenata koji su preležali takozvani produženi Kovid (kod kojih je bolest trajala 12 nedelja ili više) – njihov kvocijent inteligencije je opao za 6 poena… …istraživanje kognitivnih pokazatelja 800.000 ispitanika ” Pazite ove perfidije: >Nema infirmacije jesu li cijepljeni, tih 800.000 >>Znači, imali su podatke o prijašnjem IQ u, svih ovih 800.000? >> Koliko su stari ispitanici? Jesu uračunali starenje? >> Najvažnije: poznato je u struci da je pad IQa prosječno oko 8%. Ne zna se zašto. Pretpostavka: Pamet nije potrebna za preživljavanje? Racionalnije pretpostavke: obrazovanje. Pada od ’95. “…Сутлић (Vanja Sutlić, hrvatski filozof, 1989.†) се, наводно, послужио једном формулацијом колеге Данка Грлића, према којој је Туњо „ОНТОЛОГИЈСКИ ЛАЖОВ, а то ће рећи да лаже и кад неће, па чак и… Čitaj više »

DEDA
2 mjeseci prije

VJEROVANJE JE PROBLEM A ZNANJE JE NEZNANJE ODAVNO.

gargamel
2 mjeseci prije

Operisao i dobio tri bajpasa, pejs meker i tonu lijekova. Uzimao neko vreme, ima četiri godine sve batalio, osim Plavix. Bavim se cardio sportom, malo i teretana, sve lijekove bacim u kantu, nije ih malo. Kilaža perfektna , kondicija isto, popijem redovno litar crnoga, glavna ishrana Sardele, Skuša, i ono lisnato. imam 78 godina, da sam pio ta sranja , ne verujem da bi dovle dogurao.Čak več 4 godine ne uzimam ni vakcinu za gripu, a ovo sa covidom, pa pismeno sam ih obavjestio, uz kopiju lične karte, da me iz svake evidencije izbrišu.

Baba
2 mjeseci prije

Šteta će se teško,ispraviti.Šteta koju su napravili oni koji sebe nazivaju struka je, nesaglediva.I što je naj gore,nitko od njih se neće, čak ni ispričati.Naprotiv.Da sutra dođe direktiva,biće još temeljitiji,i gori.To je strast,i bezumlje.

Baba
2 mjeseci prije

I još bih ,dodala.Nije ništa u krizi.U krizi su oni koji su položili,Hipokratovu ,zakletvu.Oni su problem.A problem su uvijek,ljudi.Ništa tu nije ,apstraktno.

© 2023 – Portal Logično

POVEZANE VIJESTI