Kriminalci, bando, profiteri i zločinci u zdravstvenim institucijama, vrijeme je izbaciti vas iz njih!

Capak zatvor

Dana 28. 10. 2021. uputila sam mailove na niže navedene adrese. Prvenstveno su namijenjeni onima koji u cijelom projektu cov diktature i Plandemije sudjeluju, no od njih odgovora nema.

Zahvaljujem kolegi, odvjetniku Mirnesu Ajanoviću iz Tuzle, na dostavljenom dokumentu koji je uputio Agencija za lijekove i medicinska sredstva  kao i ostalim institucijama u BiH. A što sam ja to poslala zdravstvenim institucijama, koje za sada – šute. Predsjedniku Republike Hrvatske kao i savjetniku Predsjednika Republike za obranu i nacionalnu sigurnost, na znanje.

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA – HITNO

 1. Ured Predsjednika Republike Hrvatske,  Pantovčak 241, 10000 Zagreb, [email protected]
 2. Kabinet za obranu i nacionalnu sigurnost,  Pantovčak 241, 10000 Zagreb, [email protected]
 3. HALMED, Agencija za lijekove i i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, 10000, Zagreb, [email protected]
 4. Ministarstvo zdravstvaRH, Ksaver 200a, 10000, Zagreb, [email protected]
 5. Hrvatski zavod za javno zdravstvo(HZJZ), Rockefellerova 7, 10000 Zagreb, [email protected]
 6. Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, Aleja lipa 1H, 10000, Zagreb, [email protected]
 7. Ured Ravnateljstva civilne zaštiteNehajska ul. 5, 10000, Zagreb, [email protected]
 8. Ministarstvo unutarnjih poslovaRH, Ulica grada Vukovara 33 ,10 000 Zagreb, [email protected]

Predmet: Zahtjev za pristup informacijama  –  HITNO

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13, 85/15) u RH, u ime portala logicno.com, tražim HITNO podrobne informacije za javnost:

 1. Informaciju o sastavu  „cjepiva“ koja se daju našim građanima u svrhu imunizacije protiv bolesti Covid-19
 2. Informaciju o sastavu svih „cjepiva“, a na osnovu ovjerene izjave proizvođača kojom pred zakonom jamči da se u „cjepivima“ nalazi samo ono što je navedeno u uputstvu, kao i kontraindikacije i sve neželjene posljedice navedenih „cjepiva“
 3. Kopije orginalnih uputstava iz svih „cjepiva“
 4. odgovor da li u sastavu „cjepiva“ postoje materije koje su zakonom kategorizirane kao opasne, kancerogene, teratogene, mutagene, korozivne, ili bilo koje druge kategorije? Ako postoje, precizno navedite koje su
 5. odgovor na pitanje koliko dugo traje  imunitet  kojega pružaju  „cjepiva“ te da li ona pružaju i zaštitu od raznih mutiranih sojeva
 6. odgovor na pitanje da li proizvođači jamče da su „cjepiva“ koja ste nabavili sigurna te da će „cjepiva“ zaštititi građane od prijenosa virusa SARS-CoV-2
 7. odgovor na pitanje da li se u „cjepivima“ nalaze sekvence gena genetski modificiranih organizama i ako se nalaze da li su ta „cjepiva“ uvezena u RH sukladno odredbama Zakona o genetski modificiranim organizmima ( NN 126/19 na snazi od 01. 01. 2020.), te Direktive 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama
 8. informacije o znanstvenim dokazima i istraživanjima da su „cjepiva“ efikasna i sigurna za građane
 9. Dokaz o obeštećenju građana Republike Hrvatske  za naknadu štete u slučaju povreda eksperimentalnim „cjepivom“
 10. informaciju o znanstvenim  studijama ili istraživanjima na osnovu kojih se jasno može vidjeti da „cjepivo“ sprječava  transmisiju i širenje zaraze SARS-CoV-2
 11. Informaciju o znanstvenim studijama i istraživanjima na osnovu kojih ste donijeli odluku da je sigurno „cijepiti“ građane u tijeku tzv. pandemije
 12. Informaciju zašto tijekom epidemije koronavirusa u RH uzrok smrti nije utvrđivan obdukcijom, kako to nalažu u slučajevima epidemije odredbe, recimo, Zakona o zdravstvenoj zaštiti u RH (NN 100/18125/19147/20 na snazi od 31. 12. 2020.)
 13. odgovor na pitanje da li su „cjepiva“ registrirana kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva RH (HALMED). Ako jesu, kada, pod kojim brojevima, potvrdama i koji su pravni subjekti nosioci registracije prometovanja „cjepivima“
 14. odgovor na pitanje koje serije „cjepiva“ po vrstama su dopremljene u RH, kolika je iskorištenost uvezenih vrsta po serijama i vrstama, te kolike su trenutne rezerve, gdje se nalazi i kakvi su uvjeti skladištenja te da li se vodi evidencija o načinu distribucije „cjepiva“ kao i da li se vrši kontrola kvalitete od trenutka  nabave do trenutka izdavanja
 15. odgovor na pitanje koji je nivo antitijela minimum da bi se smatralo da je postignuta zaštita i da li se utvrđuje nivo antitijela prije davanja druge, i svake slijedeće doze…
 16. odgovor na pitanje kako građani mogu provjeriti svoju prijavu nus pojave u Sustavu  za nus pojave s obzirom na to da to rade obiteljski liječnici, čak ne svi
 17. odgovor na pitanje zašto pacijenti sami biraju „cjepiva“ i zašto ne dobiju uputnicu od obiteljskog liječnika, te da li su sva „cjepiva“ koja građani RH primaju odgovarajuća za putovanja izvan granica RH
 18. odgovor na pitanje koji je trenutni nivo prokuženosti, odvojeno: preboljeli necijepljeni,  preboljeli „cijepljeni“, i samo „cijepljeni“ i koliki je broj zaraženih  i hospitaliziranih  „cijepljenih“ građana
 19. Dokument o izolaciji SARS-CoV-2  shodno svim Kochovim postulatima s detaljnim informacijama o tom procesu
 20. Informacije o znanstvenim studijama ili istraživanjima kojima je utvrđena uzročno-posljedična veza između izoliranog SARS-CoV-2 i bolesti COVID-19.

Hvala unaprijed na odgovorima.

S poštovanjem,

Mr. sc. Arna Šebalj za portal logicno.com

……………………………….

Isti dan, 28. 10. 2021., u 23,45 h stiže automatski odgovor, potpunoma besmislen, sramotan:

Poštovani,

hvala na Vašem upitu. U nastavku šaljemo odgovore na najčešća pitanja koja zaprimamo. Ako se među njima ne nalazi odgovor na Vaš upit, odgovorit ćemo Vam u najkraćem mogućem roku.

 1.   EU digitalne COVID potvrde

U slučaju nemogućnosti dobivanja EU digitalne COVID potvrde, fotografirajte ili skenirajte papirnate potvrde o cijepljenju i s osobnim podacima javite se na kontakt:
[email protected]

Za više informacija i načina prijave poteškoća posjetite sljedeću poveznicu: https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/preeuzimanje-eu-digitalnih-covid-potvrda-u-hzjz/

 1. Testiranje na COVID-19

Sve informacije o narudžbi za BAT ili PCR test, cijenama i slobodnim terminima nalaze se na sljedećoj poveznici: https://covid.hzjz.hr/lokacija/rockefellerova/

 1. Zaprimljen račun za obavljeno testiranje

HZJZ je zakonski dužan izdati račun za uslugu koju smo pružili, a koju ste Vi platili. Zbog specifičnosti uvjeta rada, lokacije i cjelokupne situacije, naši zaposlenici nisu u mogućnosti izdavati račune na licu mjesta. Stoga račune šaljemo naknadno.

 1. Uvjeti za prelazak granice RH

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Postupanje-s-osobama-koje-prelaze-grani%C4%8Dne-prijelaze-Republike-Hrvatske-%E2%80%93-zdravstveni-nadzor-nad-putnicima-9.pdf

 1. Prijava mjesta testiranja (validacija testova)

Upit pošaljite na [email protected]

 1. Cijepljenje protiv bolesti COVID-19 za osobe koje nemaju zdravstveno osiguranje

Besplatno cjepivo mogu dobiti hrvatski građani koji nemaju zdravstveno osiguranje i sve osobe koje se nađu na području RH. Za cijepljenje se trebaju javiti u županijske zavode za javno zdravstvo ili doći na punktove na kojima je organizirano cijepljenje bez najavljivanja.

 1. Informacije vezane za prijavu za cijepljenje

Podaci vezani za platformu cijepise.zdravlje.hr i upiti vezani za funkcionalnost iste nisu u nadležnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, nego Ministarstva zdravstva (0800 00 11).

 1. Cijepljenje protiv bolesti COVID-19

Ako ste se prijavili za cijepljenje, molimo Vas za strpljenje. Bit ćete pozvani.

 1. Cijepljenje drugom dozom cjepiva protiv bolesti COVID-19

Za cijepljenje drugom dozom javite se na mjesto gdje ste se cijepili prvom dozom. Osobe koje su se cijeplile na Velesajmu, trebaju se javiti u NZJZ Dr. Andrija Štampar (0800 8804).

 1. Izdavanje R1 računa i ponovno slanje računa

Molimo javite se na [email protected]

 1. Pritužba na razlike u cijenama testiranja

Na našim mrežnim stranicama objavljene su cijene za testiranje u HZJZ. Svaki zavod ili druga ustanova je zasebna pravna osoba i samostalno određuje cijene vlastitih usluga.

S poštovanjem,

HZJZ

Zaista za ove možemo reći da su, kao i predstavnici im po medijima, izgubljeni u svemiru, neljudi bez duše i srca, sramota za čovječanstvo. Štancaju na svaki mail automatski odgovor. Niti što rade niti ih igdje ima, osim pred kamerama.

Poslušajte izjavu odvjetnika Mirnesa Ajanovića, ostavlja nas bez teksta, ali i ovu ološ koja ide dalje.

Kao što rade već 20 mjeseci tako i sada, hrvatske institucije nadležne u ovom ludilu  i dalje šute. Rekla bih sad više nego li ikada. Strah, zavladao je strah i to je jako dobro.

No ne mogu, a ne priupitati ih ono najvažnije.

 • Tko odgovara za šetne posljedice cijepiva i da li objavama u medijima krše odredbu  članka  60. Zakona o medicinskim proizvodima?

„Oglašavanje o medicinskim proizvodima ne smije sadržavati podatke koji

 • ostavljaju dojam da medicinski proizvod jamči uspjeh u liječenju bolesti te da se zdravlje pacijenta može poboljšati isključivo korištenjem oglašavanog medicinskog proizvoda, a objektivne tvrdnje moraju biti potkrijepljene dokazima,
 • ostavljaju dojam da bi se zdravlje pacijenta moglo pogoršati izostankom uporabe oglašavanog medicinskog proizvoda,
 • potiču na odustajanje od osnovnih općeprihvaćenih terapijskih postupaka.“

Uputih novi mail 11. 12. 2021.:

Zahtjev za odgovorom o mailu dostavljenom vam 28. 10. 2021 – HITNO
Arna Sebalj <a……………[email protected]> 13:00

prima hzjz, halmed, kabinet, epidemiologija, skrivena kopija: ja, skrivena kopija: ured

Poštovani,

28. 10. 2021. dostavila sam vama – zdravstvenim institucijama pije svega – pitanja na koja sam očekivala odgovore s obzirom da je to od osobitog interesa za građane Republike Hrvatske.

Molim Vas da mi HITNO odgovorite jesu li ti odgovori gotovi te mogu li ih danas, 11. 11. 2021.,  do kraja radnog vremena konačno dobiti.

Vjerujem da je svima sad već jasno da od istine ne možete pobjeći te budite spremni, konačno, odgovarati precizno, pitanje po pitanje, jer je svaki podatak o svakom od njih od krucijalnog značaja za građane. Isto tako molim da isto potpiše odgovorna osoba, ne nikakvi glasnogovornici, ili samo institucija.

Lijepi pozdrav!

S poštovanjem,

Mr. sc. Arna Šebalj za logicno.com Zagreb

Podaci za službenika za informiranje dostavljeni u navedenom mailu, ne prvi puta.

Slobodno me možete kontaktirati i na telefon 098 1805-497, moj telefon je javan za razliku od vaših.

Dobih odgovor samo iz HALMED-a, opet glasnogovornica!

Ivana Šipić Gavrilović
prima Majaja

Poštovana,

Ovim putem potvrđujemo da ćete odgovore iz nadležnosti HALMED-a dobiti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, odnosno tijekom sutrašnjeg dana.

Srdačan pozdrav,

Ivana Šipić Gavrilović, mag. comm.

Voditeljica Ureda za odnose s javnošću

Agencija za lijekove i medicinske proizvode RH

Odgovor iz HALMEDA od 12. 11. 2021.

Kao što vidite ponovo dobivam odgovore birokratskog tipa koji ukazuju na prepisivanje dokumenata koje produciraju proizvođači cjepiva! Nema nigdje neovisne procjene, a pitam  se imaju li zaposlenici naših agencija  i sama Vlada financijske koristi od svega ovoga.

Ivana Šipić Gavrilović pet, 12. stu 19:12
prima jaMaja

Poštovana,

Temeljem Vašeg zahtjeva za pristup informacijama, u nastavku Vam dostavljamo informacije iz nadležnosti Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED):

1., 2., 3., 4., 7. 

Konačni sastav cjepiva proizvođač odabire razvojnim ispitivanjima formulacije, a sigurnost primjene i djelotvornost te formulacije se potvrđuje u nekliničkim ispitivanjima na životinjama i in vitro, kao i u kliničkim ispitivanjima na ljudima.

Ljubazno Vas molim nastavno na ovaj odgovor, konačni odgovor na pitanje konkretnog, tipa a ne akademskog pojašnjenja, na način da mi dostavite uvid u dokumentaciju koju navodite redom (s osobitim naglaskom na dostavu i one dokumntacije koja potvrđuje profil sigurnosti pojedinih sastavnica tzv. cijepiva i njihov učinak na zaštitu od koronavirusa SARS CoV-2):

 • Dokumentaciju studije nekliničkih ispitivanja na životinjama
 • Dokumentaciju studije nekliničkih ispitivanja in vitro, te osobito studije biodistribucije nanočestica u tzv. cjepivima.
 • Rezultate kliničkih ispitivanja na ljudima uz navođenje podataka početka i kraja studije, vlasnika studije te institucija (bolnica i kliničko-bolničkih centara koji su te studije proveli sa kontakt osobama koje su prema etičkim normativama bile zadužene za provedbu studije i regulaciju pitanja informiranog pristanka ispitanika). S obzirom da su tzv. Cjepiva odobrena krajem 2019. godine molim Vas sve takve studije provedene prije datuma odobrenja.

Potpuni kvalitativni/kvantitativni sastav djelatne tvari i potpuni kvalitativni sastav pomoćnih tvari svakog cjepiva dostupan je javno putem informacija o lijeku, koje u postupku davanja odobrenja lijeka provjerava i odobrava regulatorno tijelo, što je u slučaju cjepiva protiv bolesti COVID-19 Europska agencija za lijekove (EMA).

Dostupnost ovih podataka javnosti je poznata, zamoljeni ste da dostavite VLASTITU dokumentaciju koju koristite u svrhu odobrenja predmetnih proizvoda. Dakle, ljubazno Vas molim da dostavite istu, te da pojasnite kako evaluriate sastav s obzirom da čini se dolazi samo do prepisivanja dokumenata nekih drugih tijela.

U navedenim informacijama o lijeku javno su dostupne sve odobrene i provjerene informacije o predmetnim cjepivima, uključujući podatke o sastavu cjepiva. Riječ je o sažetku opisa svojstava lijeka, koji je namijenjen zdravstvenim radnicima, i uputi o lijeku, koja je namijenjena pacijentima. Ovi dokumenti javno su objavljeni u bazi lijekova Europske agencije za lijekove (EMA) te su dostupni putem baze lijekova HALMED-a i poveznice https://www.halmed.hr/COVID-19/Informacije-o-odobrenim-cjepivima/. Sažetak i uputa sadrže sve informacije o indikaciji, kontraindikacijama i mjerama opreza koje su nužne za pravilnu i sigurnu primjenu cjepiva. Podaci o sastavu cjepiva dostupni su u dijelovima 2. i 6.1 sažetka te u dijelu 6. upute o lijeku.

U nastavku su za svako odobreno cjepivo navedene izravne poveznice na sažetak opisa svojstava lijeka i uputu o lijeku u kojima su dostupni odgovori na Vaša pitanja:

Molim Vas ponovno da dostavite dokumentaciju koja pokazuje da su informacije koje ste izlistali provjerene – što ste točno provjerili i kako? Javnost moli uvid u podatke, a ne prepisane dokumente koji se ne poklapaju s realnim stanjem i zdravstvenim posljedicama po ljude koji su primili tzv. cjepivo.

5., 8. Europska agencija za lijekove (EMA) donijela je regulatorne zahtjeve koji trebaju biti ispunjeni prilikom predaje zahtjeva za postupnu ocjenu dokumentacije o cjepivu (engl. rolling review), odnosno za davanje uvjetnog odobrenja za stavljanje cjepiva u promet na području EU-a:

 • Potrebno je imati barem jedno dobro dizajnirano veliko kliničko ispitivanje faze III

Molim dostaviti dizajn studije odnosno infomaciju o tome koje institucije ili možebitno Vlade sudjeluju u studiji.

 • Djelotvornost cjepiva mora biti dokazana u sprječavanju laboratorijski dokazane bolesti COVID-19 u ispitanika koji su prilikom uključenja u ispitivanje nisu bili inficirani virusom SARS-CoV-2

Molim Vas dostaviti laboratorijski dokaz bolesti COVID-19 koji je korišten za uvjetno odobrenje tzv. cjepiva te naziv laboratorija ili stručnog tijela koji ga je dostavio.

 • Djelotvornost cjepiva u ispitivanju bi trebala biti barem 50 %

S obzirom da znastvena javnost nema konsenzus oko objavljeih podataka o djelotvornosti molimo dostaviti točan podatak/dokumentaicju  prema kojem/kojoj ste Vi odobrili tzv. cjepiva.

 • U ispitivanju je potrebno procijeniti djelotvornost cjepiva u sprječavanju teških oblika bolesti, hospitalizacije i smrti.

Sva četiri cjepiva koja imaju uvjetno odobrenje za puštanje u promet u EU-u ispunjavaju predmetne kriterije. U kliničkim ispitivanjima, djelotvornost svih trenutačno odobrenih cjepiva u sprječavanju laboratorijski dokazane bolesti COVID-19 u osoba koje su bile seronegativne na SARS-CoV-2 u kliničkim ispitivanjima bila je iznad 50 % (Comirnaty 95 %, Spikevax 94 %, Vaxzevria 67 % i COVID-19 Vaccine Janssen 66 %). Podaci iz kliničkih ispitivanja za predmetna cjepiva dostupni su u Javnim izvješćima ocjene o dokumentaciji (EPAR) na internetskim stranicama EMA-e, putem sljedećih poveznica (dio Assessment History, u kojem su sadržana javna izvješća ocjene o dokumentaciji u postupku odobravanja te u daljnjim postupcima izmjene nakon inicijalnog davanja odobrenja):

Nakon davanja uvjetnog odobrenja za stavljanje u promet, cjepiva protiv bolesti COVID-19 prate se kako bi se utvrdilo koliko su učinkovita u primjeni u široj populaciji. Za razliku od djelotvornosti cjepiva (efficacy) koja se promatra u strogo kontroliranim uvjetima kliničkog ispitivanja, učinkovitost cjepiva (effectiveness) nam govori o tome kakav je učinak cjepiva u uvjetima primjene u populaciji u stvarnim „terenskim“ uvjetima. Na učinkovitost cjepiva djeluju brojni čimbenici kao što su demografske karakteristike populacije, stanje imuniteta, komorbiditeti, trenutačno cirkulirajuće varijante virusa, dostupnost cjepiva i brojne druge. Stoga se učinkovitost cjepiva može ponekad i znatno razlikovati od djelotvornosti cjepiva koja je dokazana u kliničkim ispitivanjima.

Dostupno je sve više opservacijskih studija i sustavnih pregleda literature s podacima o učinkovitosti cjepiva, posebice u odnosu na primjenu nekoliko doza cjepiva. Rezultate opservacijskih studija teže je jednoznačno interpretirati s obzirom na to da su (za razliku od kontroliranih kliničkih ispitivanja) podložnije pristranostima i čimbenicima koji mogu uzrokovati zabunu te imaju različite predmete istraživanja. Primjerice, Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) je u Tjednom izvješću o pobolu i smrtnosti (Morbidity and Mortality Weekly Report) objavio studiju koja je usporedila učinkovitost cjepiva proizvođača Moderna (mRNA cjepivo, dvije doze), BioNTech/Pfizer (mRNA cjepivo, dvije doze) i Janssen (virusno vektorsko cjepivo, jedna doza) u sprječavanju hospitalizacija u odraslih osoba koje nisu imunokompromitirane. Učinkovitost za cjepivo proizvođača Moderna iznosila je 93%, za cjepivo proizvođača BioNTech/Pfizer iznosila je 88%, dok je za cjepivo proizvođača Janssen iznosila 71%. Više informacija o predmetnom izvješću dostupno je pod poveznicom https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7038e1.htm.

Također, Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti objavio je da su, prema trenutačno dostupnim podacima, sva odobrena cjepiva na području EU-a učinkovita u sprječavanju teških oblika bolesti COVID-19, hospitalizacije i smrti. Tekst objave dostupan je putem sljedeće poveznice: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-public-health-considerations-additional-vaccine-doses. 

 1. Cjepiva protiv bolesti COVID-19 koja su odobrena u EU-u i RH imaju centralizirano odobrenje za stavljanje u promet koje za čitavi EU, pa tako i za RH, na temelju znanstveno-stručne ocjene EMA-e daje Europska komisija. Podaci traženi pitanjem javno su dostupni za svako pojedino cjepivo u bazi Europske komisije pod poveznicom

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/index_en.htm te u bazi Europske agencije za lijekove pod poveznicom https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised#authorised-covid-19-vaccines-section.

Zbog čega onda Vi postojite – možete li pojasniti Vašu ulogu ukoliko ništa ne radite već prepisujete dokumetaciju EMA-e?

 1. Podaci o serijama cjepiva koje su prošle provjeru administrativno-stručnih podataka pri HALMED-u dostupni su pod poveznicom https://www.halmed.hr/fdsak3jnFsk1Kfa/ostale_stranice/OCABR-cjepiva-i-krvni-od-01-01-2021.xlsx

Molim Vas da odgovorite na postavljeno pitanje kontrole daljnje distrubucije ovih serija. Osim tzv. administrativno-birokratske provjere (dakle prepisivanja dokuemntacije) što točno radite o pitanju kontrole kvalitete ovih proizvoda? Gdje se nalazi baza podataka kojoj mogu pristupiti neovisni znanstvenici i medicinski stručnjaci?

O postupcima koji prethode stavljanju serije cjepiva na tržište možete se informirati u tekstu pod poveznicom https://www.halmed.hr/COVID-19/Odgovori-na-najcesca-pitanja/Sto-je-sve-potrebno-da-cjepivo-postane-dostupno/.

Ovo je javnosti poznato, javnost zanimaju konkretna imena i prezimena ljudi ili laboratorija ili kliničkih centara koji prate posljedice masovne aplikacije (bez presedana) tzv. cjepiva i njihove kvalitete odnosno sastava. Molimo dostavite informaciju.

 1. HALMED može na zahtjev pacijenta provesti pretragu baze nuspojava te provjeriti je li zaprimljena prijava o navedenom slučaju. Osobni podaci sadržani u prijavi sumnje na nuspojavu su tajni, stoga detaljnije podatke o prijavi koju je liječnik uputio za njega korisnik može dobiti u komunikaciji sa svojim liječnikom. Ako pacijent nije siguran da je za njega upućena prijava, u svakom trenutku može i sam uputiti prijavu HALMED-u.

Molimo dostavite mi protokol  i imena stručnjaka/komisije koja provodi evaluaciju prijava i povezuje ih ili ne sa tzv. cjepivima.

Sumnju na nuspojavu lijeka obvezan je prijaviti zdravstveni radnik koji dolazi u doticaj s pacijentom/korisnikom lijeka, a može je prijaviti i svaki pacijent/korisnik lijeka, te za poslovno nesposobnu osobu, osobu s težom duševnom smetnjom ili maloljetnu osobu roditelj i zakonski zastupnik, odnosno skrbnik.

Sumnju na nuspojavu lijeka moguće je prijaviti putem:

Detaljni podaci o postupku prijave sumnje na nuspojavu dostupni su pod poveznicom https://www.halmed.hr/Farmakovigilancija/Kako-prijaviti-nuspojavu/Postupak/.

Nadamo se da smo Vam uspjeli pružiti korisne informacije. Stojimo Vam na raspolaganju u slučaju dodatnih pitanja. 

Srdačan pozdrav,

Ivana Šipić Gavrilović, mag. comm.

Voditeljica Ureda za odnose s javnošću

Agencija za lijekove i medicinske proizvode RH

Kako ova trakavica ide dalje, jer konkretnog odgovora na konkretno nema, 14. 11. 2021. poslan je mail na odgovore HALMED-a s novim pitanjima koja ste iznad pročitali upisane crnim boldanim tekstom.

A mail glasi:

Najljepše ljubazno molim konkretne odgovore na dodatna pitanja 

19:31
Arna Sebalj <a…………[email protected]>
prima Ivana

Poštovana gospođo Šipić Gavrilović, 

Nisam zadovoljna Vašim – HALMEDovom – odgovorima. Molim Vas da mi se dostave konkretni odgovori upisani crvenom bojom. Ne vidim što je to problem, kao i to da to učine odgovorni i za to zaduženi svojim imenom i prezimenom, a ne Vi kao glasnogovrnica. Vrijeme je da se svi uozbiljimo i ponašamo odgovorno.

Šaljem Vam Vaš odgovor s mojim upitima. Molim Vas hitno mi odgovorite, prvi odgovor nije morao čekati 15 dana. 

Istina, postali ste nešto skromniji i manje bahati u odgovorima – strogo se držite dokumentacije EMA.

Pedagoški je napredak nadasve vidljiv.

Ali i dalje se vrtimo oko Vaših administrativno-birokratskih odgovora što je vrlo  karaktersitično za psihopatiju. U odgovorima nema supstance već samo papirologije.

Neće za ovo biti isprike jednog dana kako ste samo radili svoj posao, ono štu su Vam rekli.

Uljudno Vas molim, ponašajte se sa onima koji su na ovo dužni odgovoriti uljudno i stručno te konačno tako i reagirajte. ODGOVORITE na konkretno konkretnim. 

Lp

S poštovanjem,

Mr. sc. Arna Šebalj

logicno.com

Podatke za službenika za informiranje već imate. 

Kako ni 16. 11. 2021. nema odgovora iz HZJZ, a tajnica Capaka, ravnatelja, nema pojma kad će ga biti, nazvala sam u više navrata Krunoslava Capaka. Uzalud. Nema se hrabrosti ovakav junak javiti.  Potom sam poslala poruku. Za građane je zaista bitno znati kako oni ništa ne rade, ne brinu ni o kome, ne odgovaraju nikome tko je iz medija koji nisu sa onog sastanka iz dvorane bana Jelačića još 17. 03. 2020. Njih jednostavno treba konačno izbaciti i zaključati vrata za njima.

Što će, i da li će, odgovoriti HALMED  (koji je od navedenih jedini poslao te svoje EMA odgovore) HZJZ, Ministarstvo zdravstva i NZ Andrija Štampar? Sumnjam da će se ostali upustiti u bilo kakvo odgovaranje. No i to je dobro znati. Razgovore sa istima nemoguće je  obaviti. No, obzirom da većina ima moj mobitel upisan u imeniku teško da će mi se netko i javiti. Ali, i to će biti za građane informacija. Bitno je znati kako nitko ne brine za nas, narod, građane. Oni brinu samo za sebe i svoj džep i stoga im zaista treba pokazati izlazna vrata.

I završavajući ovaj tekst, obrat. Neočekivano, javio se gospodin Capak. I to je moguće. Mora se priznati zaista iznenađujuće. Valjda je proradila savjest. Ili, mrvica odgovornosti, a i straha.

Što reći nakon ovoga? Ljudi, zaista je vrijeme zaustaviti ovo opće ludilo u kojemu ne sudjeluju Ljudi već zločinci, genocidaši, koji moraju odgovarati, nama, građanima Republike Hrvatske.

Psalam:  Ps 82,3-4.6-7 (ulomak)

„Štitite slaba i sirotu,
vratite pravicu jadniku i siromahu!
Izbavite potlačenog i ubogog:
istrgnite ga iz ruku bezbožnih!“

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.


Posjetite naš novi video kanal na platformi Odysee i obvezno se registrirajte, kao i najveću arhivu alternativnih video snimaka Jubitu.

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
125 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Venom

Svaka čast !

Žaneta Višy

Ja sam UVJERENI no vax, fakultetski sam obrazovana, ali nisam se mogla natjerati pročitati Vaš članak. Previše agresivnosti i bijesa izbija iz svake Vaše riječi i to me odbija. Imate u Prvoj poslanici Korinćanima (na engleskom): “Ljutnjom se ne postiže pravda”. Iz istog razloga mi nije “leglo” ni Vaše iznimno… Pročitaj više »

andrej

Predložite im drugi put da objedine sve te urede, kabinete, štamparije, halmede i slično pod jedan email, primjerice:
[email protected]

Komuniciranje bi bilo učinkovitije.

Lopata

koronoslav se samo boji suda svoga boga, a njegov bog je Sotona. Očekuje nagradu za sav trud koji ulaže za njega.

Krunoslav Papak

Ja se bojim samo sebe ujutro kad se pogledam u ogledalo. Toliko sam ružan.

ANA

Sljedeći tjedan dolazi Macron u Hrvatsku, dati podršku ovim zločincima! Još jedna 5 Plenkoviču u provođenju kovid mjera . Pametnom dosta! Arna znamo da je teško, ali nastavite raskrinkavati ovu bandu.

nekostaroime

bolje bi bilo poslat preporuceno s povratnicom. svaki se aprtcik boji svog potpisa.

BTK

Možda bi malo obzirniji ton izvukao neki odgovor. Ovako ste otjerali plijen. Nešto drugo. Nenad Bakić kaže da je cijepljenje starijih i kompromitiranih jedina donekle smislena mjera. Pitam se kako se ti ljudi osjećaju, s obzirom na nuspojave i smrti. Oni također imaju pravo izbora i imaju pravo biti uplašeni,… Pročitaj više »

Medo

Samo kalaš rješava probleme.

Dragica Gravora

Masovni otpor,vrijeme je.

Ozzy

Odlicna inicijativa i jedini put mimo narodne neposlusnosti. Za sve ostalo necete dobiti odgovor zato sto VIRUS ne postoji . Spike protein je bioloski otrov i sve simptome vece i manje uzrok su otrovi za koje postoje patenti. Zivi bili

Bez titule

Svaka cast na dosadasnjem ( i daljnjem ) radu ali cemu potreba stavljati mr.sc. ispred imena? Postoje i drugi visoko ( i vise ) obrazovni ljudi pa nemaju potrebu stavljati titulu ili sta su diplomirali ispred imena.

Dupla Kamilica

Ciceron : Što je bliži kraj imperije, to su luđi njeni zakoni.

Tupko Glupko

Arna, ovi prvi odgovori koje ste dobili su čisto sprdanje i ismijavanje s javnošću! Umjesto da Vam odgovore, oni propagiraju gdje i kako se cijepiti, te kako doći do Covid potvrda temeljem toga. To su prava pitanja koje se niti jedan novinar ne usudi postaviti, a odgovorni ne usude odgovoriti!… Pročitaj više »

BTK

“Zbog čega onda Vi postojite – možete li pojasniti Vašu ulogu ukoliko ništa ne radite već prepisujete dokumetaciju EMA-e?”

– Lupaju pečatom između kava.

Markagionne

Zlikovcima kad-tad dopadne prugasta odjeća.

BTK

U dućanu u kvartu je promijenjena postava, druge žene rade. Ovo je nategnuto do maksimuma, ali pitam se.. ako zabrane u dućan bez dozvole/ubod, a ja dođem po kruh onima koje godinama znam i šalimo se, ili ovima novima.. nije isto.

Hamburg

In Nigeria, Africa’s most populous country, the government has recorded nearly 3,000 deaths so far among its 200 million population.

The U.S. records that many deaths every two or three days.

Hamburg

Zimbabve je zabilježio samo 33 nova slučaja COVID-19 i nula smrtnih slučajeva, u skladu s nedavnim padom bolesti na cijelom kontinentu, gdje podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da zaraze opadaju od srpnja. Kada se koronavirus prvi put pojavio prošle godine, zdravstveni dužnosnici bojali su se da će pandemija zahvatiti Afriku… Pročitaj više »

Hamburg

Proteklih mjeseci, koronavirus je pogodio Južnu Afriku i procjenjuje se da je tamo ubio više od 89.000 ljudi, što je daleko najveći broj smrtnih slučajeva na kontinentu.  Ali za sada, afričke vlasti, iako priznaju da bi moglo postojati praznine, ne prijavljuju ogroman broj neočekivanih smrtnih slučajeva koji bi mogli biti… Pročitaj više »

Tupko Glupko

Popis predsjednice, dva potpredsjednika, tajnice; 13 članova Izvršnog odbora; 3 člana Nadzornog odbora i pet članova Časnog suda:

Tijela Udruge – HUBOL

Smokva

Moj naklon Arna..

Bosanac

Iz ovog Mirnesovog video klipa vidimo da svi stanovnici BiH koji su dopustili da ih ubodu tzv. vakcinom protiv Cov-19 mogu tužit državu jer je to učinila ilegalno ………. naravno da su vremena u kojima živimo normalna a ne “novonormalna”, jer iz ovoga se može vidjeti da je cilj da… Pročitaj više »

Moka 1

Ja zbog ovakvih ljigotina nemogu otici na obican ambulantni pregled jer bi trebala dozvolit da mi se ko zna kakvi štapovi guraju u nos i plus placati malo im napunit kasu, a odvajam za zdravstvo!! Necu ici, a vama na dusu, ako iko Bog vidi, doci ce Bozji sud!!

Radarista

Koji smjeh, softveraš koji je pisao skriptu za automatski odgovor treba dati par milijona Eura nagrade !
Ima se para, zaslužio je !!

Keki

Zna se da su prozvođači samo promijenili nasiv cjepivima.

Joe

Prikuplajte adrese, gdje djeca idu u školu…

Irena

Draga Arna, hvala Vam od sveg srca sto se ovako nesebicno i strucno zalazete za prava koja su svakom covijeku zagarantirana Ustavom, a ne postuju se…Redovito Vas pratim. Odrađujete lavovski dio posla. Sve precizno i dokumentirano…Podrska daljnjoj borbi… Srdacni pozdrav, Irena Kraljevic

TIKTAKTIKATAKATAK

U ,vama,spornoj,a meni neosporno dobroj,pjesmi, riječ BANDA spominje se barem dva puta.Poštovanje vama,hrabra Arna!

Irina

Draga moja, duša me boli … Vitezovi mogu biti i žene!*** A ja , evo, upravo objavih na svom fb profilu ovo, sigurna da će me opet “kazniti” (već jesu, sa 90 dana kazne…jer objavljujem, “bože mi prosti”, za Faktografce – vrapce /ispričavam se vrapcima/ – neprovjerene stvari!), ali briga… Pročitaj više »

Željko

Čestitam Arna..

Radnik udarnik

Eto meni ni nakon svih informacija nije jasno zašto bih ja trebao ići na to PRC testiranje,ako nemam nikakvih simptoma niti promjena u mome teškom zdravstvenom stanju i poznim godinama. Usput odlazim svuda gdije trebam masku nosim u ruci, samo ako me netko zapita pokažem i produžnim svojim putem. Koliko… Pročitaj više »

Ljudov

“a lokalni svećenik u njegovoj kući” servisira gospođu, mijenja ulje u diferencijalu, i pije rakijicu i kavu.

Ljudov

Pišete: dr Trpimir Goluža, mislim da ste pogriješili i da,se radi o korumpiranom dr. Strpimiru Gulikoži.
Vi se morate strpiti dok vam dotični guli kožu sa leđa.

Praetorian

Jedino i samo rusenje vlasti moze ista promijeniti. Buduci da milom ne ide, da zlocinci ne misle odstupiti, jer znaju sta im slijedi, zna se onda kako se to radi

vesna scrollavezza

Ne gine im suđenje za sudjelovanje i podržavanje genocida . Tu se ubrajaju svi oni koji su na bilo koji način dali doprinos ovom zločinačkom pohodu..; od političara , policije , novinara , med radnika , raznih šalterista , portira i sl .. SVI će oni platiti i to gadno.… Pročitaj više »

POVEZANE VIJESTI