fbpx

Prvi uspjeh Inicijative Maskama, zatvaranju i cijepljenju STOP! Tko kaže da se ne može?

Stozeraši i Helmed

Probudimo se, vladajuća privilegirana, nekompetentna grupacija slugana svjetskih covid-profitera ubrzava!

 Jučer objavljen Javni zahtjev Inicijative Maskama, zatvaranju i cijepljenju STOP ostvarila je svoj prvi uspjeh. Nakon svega analizirano je jasno kako razloga za proglašenje epidemije nema, a kamo li pandemije.

Iako nisam vjerovala u odgovore HZJZ i HALMED-a, oni jučer i sinoć – stigoše u mailovima.

Istina, u njima uopće nema preciznih odgovora prema pitanjima iz Zahtjeva od 14. 12. 2020., no, dobro je i to sve pojedinačno prokomentirati, javnost izvijestiti, a  Hipokratove učene glave, koje i dalje šute,  osvijestiti.

https://www.logicno.com/politika/maskama-zatvaranju-i-cijepljenju-stop.html

Pa krenimo redom.  Moja pitanja iz Zahtjeva od 14. 12. 2020.  bila su upućena Ministarstvu zdravstva koje ih je delegiralo HZJZ i HALMED-u. Moji telefonski razgovori nisu uopće obećavali odgovor, bilo je riječi o odgovoru u zakonskom, razumnom roku. No, jučer,  14. 01. 2021. obrat.

 A pitanja su bila slijedeća:

 1. znanstvena istraživanja kojima se služite (i koja točno), dokazi da je Covid-19 očito zarazan i znanstveni dokazi (i točno koji) da se virusna infekcija širi-zrakom;
 2. dokazi iz znanstvenih istraživanja (i kojih) da su medicinske maske korisna zaštita protiv Sar-Cov-2;
 3. dokazi o izolaciji virusa Sars-Cov-2 u skladu s Kochovim postulatima i studije koje pokazuju uzročnu vezu između Sars-Cov-2 i sumnje na zaraznu bolest Covid-19, navesti točno koje;
 4. potvrda o prikladnosti PCR testa za otkrivanje infekcije Sars – Cov 2;
 5. podaci o broju ciklusa pojačanja korištenih u Hrvatskoj od početka ispitivanja do danas po mjesecima, broju ciklusa pojačanja za ožujak 2020., do 15. prosinca 2020;
 6. podaci o postotku broja pozitivnih testova za Sars -Cov-2 do  15. 12. 2020.:
  a) asimptomatski
  b) ima blage simptome slične prehladi
  c) ima ozbiljne, po život opasne simptome
  d) umiru od pridruženih bolesti
  e) umiru od Covid-19 (stručno mišljenje o promjeni tkiva zbog Covid-19 i odsutnosti svih ostalih pridruženih bolesti);
 7. potrebni su znanstveni dokazi da je medicinska maska bila primjerena, nužna i neškodljiva za nošenje 8 sati tijekom službe, s obzirom na činjenicu da prodavači (i ostali) ne rade u sterilnom okruženju i s otvorenim ranama, kao prvotna svrha medicinske maske u radu kirurga.
 8. Dokazi da su medicinske maske koje se prodaju u Hrvatskoj:
  a) besprijekorne (te dokaze kojima točno raspolažete), te da
  b) ne sadrže štetne tvari po zdravlje i da su sterilne (dokazi precizno navedeni kojima raspolažete)
  c) Tražim izjavu o sastavu maski (kao i materijal s kojim se tvarima obrađuju)
  d) tražim informacije o tome tko u Republici Hrvatskoj provjerava integritet maski, ako ih Vlada Republike Hrvatske od nas zatraži
  e) Također tražim podatke o učestalosti gripe u grafičkom obliku za Hrvatsku u zadnje tri godine kao i za u 2020.

A sad čitajte redoslijedom kako je HZJZ odgovarao i što sam komentirala. U biti, od svih odgovora nema ničega, to nije ono što je traženo.

1. znanstvena istraživanja kojima se služite (i koja točno), dokazi da je Covid-19 očito zarazan i znanstveni dokazi (i točno koji) da se virusna infekcija širi – zrakom?

 ODGOVOR iz HZJZ:

Prvi uspjeh Inicijative Maskama, zatvaranju i cijepljenju STOP! Tko kaže da se ne može? 1

Komentar na odgovor iz HZJZ:

Službena stranica ECDC donosi samo neke od dostupnih podataka i čini se da se još mnogo ne zna o pandemiji COVID-19 što ne čudi. Komentirati se može još nekoliko činjenica koje se vide na “prvo čitanje”. Ima zanimljivih podataka koji se odnose na stanje širenja zaraze što mi se ne čini različito od dosada poznatih respiratornih infekcija te ne mogu razlučiti povećanje opasnosti ovog virusa od prethodnih – naime, u tom je pravcu bilo postavljeno moje pitanje jer do sada u svijetu nismo provodili ovakve mjere za sprečavanje širenja respiratornih bolesti. Na ovoj stranici također, ne nalaze se podaci uz argumente za i protiv kao što je uvriježeno znanstvenom diskursu, vjerojatno jer se radi o agenciji, a ne znanstvenoj instituciji. Iako su citirani zanimljivi znanstveni radovi, svi oni donose opservacijske podatke.

Nadalje, poglavlje o tzv. “asimptomatskim” slučajevima prijenosa virusa (čime se dijelom pravdaju mjere nošenja maski i lock-downa) ažurirano je 10. 08. 2020. U međuvremenu je na više od milijun ispitanika pokazano kako nema asimptomatskog prijenosa Sars-Cov-2 (https://www.lifesitenews.com/news/asymptomatic-transmission-of-covid-19-didnt-occur-at-all-study-of-10-million-finds) što je i publicirano u znanstvenom radu na stranici https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w . U navedenoj studiji je pojam ”asimptomatski slučaj” korišten za ljude s pozitivnim testom bez da autori ulaze u diskusiju o učinkovitosti testa. Autori su međutim pokazali kako:

“Kulture virusa bile su negativne za sve asimptomatske pozitivne i negativne slučajeve, indicirajući kako nema “živog virusa” u pozitivnim slučajevima u ovoj studiji”.

2. dokazi iz znanstvenih istraživanja (i kojih) da su medicinske maske korisna  zaštita protiv Sar-Cov-2;

 ODGOVOR iz HZJZ:

Prvi uspjeh Inicijative Maskama, zatvaranju i cijepljenju STOP! Tko kaže da se ne može? 2

Komentar na odgovor iz HZJZ:

 https://www.pnas.org/content/118/4/e2014564118 . U ovom radu autori navode:

„ Cochrane (7) i Svjetska zdravstvena organizacija (8) ističu da, u svrhu zdravstvenih mjera stanovništva, općenito ne bismo trebali očekivati da ćemo moći pronaći kontrolirana ispitivanja iz logističkih i etičkih razloga (op.a. o nošenju maski), te bi stoga trebali tražiti dokaze u širem kontekstu. Ovo je pitanje identificirano za proučavanje upotrebe maski u zajednici, posebno za COVID-19 (9). Stoga se ne bismo trebali iznenaditi kad utvrdimo da ne postoje randomizirane kontrolirane studije za utjecaj maski na prijenos bilo koje respiratorne infekcije u pandemiji na zajednicu.“

Autori teksta također, navode opservacijske studije u kojima je pokazan određeni učinak nošenja maski sa različitim postavkama studije. Primjerice, jedna od navedenih referenci u prilog nošenja maski je studija priopćena na kongresu, a ne znanstveni rad in toto, te nije moguće naći opis točne metodologije (statistika, način određivanja ishoda, itsl) prema kojoj su autori donijeli zaključke kako slijedi (slobodno prevodim iz navedenog sažetka https://www.researchgate.net/profile/Esam_Azhar2/publication/246311085_Dengue_virus_infection_in_the_western_region_of_Saudi_Arabia/links/55eee0d108aef559dc4477b1/Dengue-virus-infection-in-the-western-region-of-Saudi-Arabia.pdf ):

 „ U studiju smo uključili 286 odrasle osobe izložene respiratornim infekcijama u Australiji tijekom zime od 2006 – 2007 – 94 odrasle osobe su radnomizirane u grupu koja je nosila kirurške maske, 90 odrasle osobe koje su nosile masku P2 i 102 odrasle osobe u kontrolnu grupu. Pronašli smo kako nema signifikantne razlike u relativnom riziku respiratornih bolesti u grupama koje su nosile masku u odnosu na kontrolnu grupu. Međutim, pridržavanje mjera nošenja maske bila je manja od 50 %. U prilagođenoj analizi onih ispitanika koji su se pridržavali mjera, protektivni učinak je bio 80 % u odnosu na kliničke respiratorne bolesti. Efikasnost protiv dokazanih viralnih infekcija između P2 maski (57 %) i kirurških maski (33 %) nije bila značajna“.

 Autori nadalje, citiraju jedan zanimljiv rad u kojem se izričito navodi prijenos SARS (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16870029/ ) samo sa simptomatskih osoba, a ne asimptomatskih:

„ Nismo našli dokaza o transmisiji infekcije prije pojave simptoma. Fizički nositelj simptomatskog, laboratorijski potvrđenog SARS slučaja bio je jedini neovisni faktor rizika za transmisiju SARS (OR 5.78, 95 % CI 1.23-24.24).“

Također autori predmetnog rada ne navode radove koji pokazuju drugačije podatke vezane uz nošenje maski (navodim samo neke):

Autori navode (…)“dokazi iz 14 randomiziranih kontroliranih kliničkih studija ovih mjera (op.a. nefarmakoloških metoda koje uključuju nošenje maski) ne mogu potvrditi supstancijalni učinak na transmisiju laboratorijski dokazane gripe (influenza)“(…).

 • N J Mitchell 1 , S Hunt, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1680906/ – J Hosp Infect. 1991 Jul;18(3):239-42., doi: 10.1016/0195-6701(91)90148-2, Surgical face masks in modern operating rooms–a costly and unnecessary ritual? N J Mitchell  1 , S Hunt

Autori navode da je nošenje maski za lice osoblja koje radi u operacijskoj sali s prisilnom ventilacijom nepotrebno.

 • Haeri and Wiley, https://europepmc.org/article/med/7379387 in 1980, applied human albumin microspheres to the interior of surgical masks in 20 operations. At the end of each operation, wound washings were examined under the microscope. “Particle contamination of the wound was demonstrated in all experiments.”

Autori su pokazali ”bijeg” čestica usprkos nošenju maski u operativnu ranu tijekom operacije.

 • Laslett and Sabin, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ccd.1810170306 in 1989, found that caps and masks were not necessary during cardiac catheterization. “No infections were found in any patient, regardless of whether a cap or mask was used,” they wrote. Sjøl and Kelbaek, https://europepmc.org/article/med/11924291 came to the same conclusion in 2002.

Autori su pokazali kako nošenje maski kapi u odnosu na nenošenje tijekom operativnog zahvata kateterizacije nije pridonijelo razlici u infekcijama kod pacijenata.

 • In Tunevall’s 1991 study, https://link.springer.com/article/10.1007/BF01658736 a general surgical team wore no masks in half of their surgeries for two years. After 1,537 operations performed with masks, the wound infection rate was 4.7%, while after 1,551 operations performed without masks, the wound infection rate was only 3.5%.

Kirurški tim nije nosio maske u pola obavljenih operacija dvije godine. Nakon 1.537 operacija izvedenih s maskama, stopa infekcije rane iznosila je 4,7%, dok je nakon 1.551 operacije izvedene bez maski stopa zaraze rana bila samo 3,5%.

 • A review by Skinner and Sutton https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0310057X0102900402 in 2001 concluded that “The evidence for discontinuing the use of surgical face masks would appear to be stronger than the evidence available to support their continued use.”

Autori navode kako se čini da su dokazi za prekid upotrebe kirurških maski za lice jači od dokaza koji su dostupni kao podrška njihovoj daljnjoj upotrebi.

 • Lahme et al., https://europepmc.org/article/med/11760479 in 2001, wrote that “surgical face masks worn by patients during regional anesthesia, did not reduce the concentration of airborne bacteria over the operation field in our study. Thus they are dispensable.”

U istraživanju utjecaja maski koje su stavljane pacijentima tijekom anestezije s ciljem smanjenja kontaminacije u prostoru u kojem se provodila operacija, kirurške maske za lice koje su pacijenti nosili tijekom lokalne anestezije, nisu smanjile koncentraciju bakterija u zraku. Stoga su one prema autorima nepotrebne za tu svrhu.

 • Figueiredo et al., http://www.advancesinpd.com/adv01/21Figueiredo.htm in 2001, reported that in five years of doing peritoneal dialysis without masks, rates of peritonitis in their unit were no different than rates in hospitals where masks were worn.

Autori zaključuju kako su stope peritonitisa zabilježene tijekom razdoblja promatranja bez maski kompatibilne s onima u drugim centrima u kojima su se nosile maske što podupire hipotezu da je rutinska uporaba maske za lice tijekom ambulantne peritonealne dijalize (engl. Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis) možda nepotrebna.

 • Bahli https://www.semanticscholar.org/paper/Does-evidence-based-medicine-support-the-of-in-in-Bahli/751acd427c20c8dc7d1fbc1b45eead104286f481?p2df did a systematic literature review in 2009 and found that “no significant difference in the incidence of postoperative wound infection was observed between masks groups and groups operated with no masks.”

Autori navode kako nije primijećena značajna razlika u učestalosti infekcija postoperativnih rana između skupina operiranih s maskama i skupina koje su operirane bez maski. “

 • Surgeons at the Karolinska Institute https://pubs.asahq.org/anesthesiology/article/113/6/1447/9572/Is-Routine-Use-of-a-Face-Mask-Necessary-in-the in Sweden, recognizing the lack of evidence supporting the use of masks, ceased requiring them in 2010 for anesthesiologists and other non-scrubbed personnel in the operating room. “Our decision to no longer require routine surgical masks for personnel not scrubbed for surgery is a departure from common practice. But the evidence to support this practice does not exist,” wrote Dr. Eva Sellden.

Članak koji objašnjava ukidanje obaveze nošenja maski u Karolinska University Hospital (Švedska) s definiranim izuzecima zbog nedostatka znanstvenih podataka koji bi podržavali takvu praksu.

 • Webster et al., https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1445-2197.2009.05200.x in 2010, reported on obstetric, gynecological, general, orthopedic, breast, and urological surgeries performed on 827 patients. All non-scrubbed staff wore masks in half the surgeries, and none of the non-scrubbed staff wore masks in half the surgeries. Surgical site infections occurred in 11.5% of the Mask group, and in only 9.0% of the No Mask group.

Autori pokazuju kako dio osoblja koji nije nosio maske tijekom operativnih zahvata nije doprinio porastu infekcija u predmetnoj studiji.

 • Lipp and Edwards https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD002929.pub2/full reviewed the surgical literature in 2014 and found “no statistically significant difference in infection rates between the masked and unmasked group in any of the trials.” Vincent and Edwards https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD002929.pub3/full updated this review in 2016 and the conclusion was the same.

Radi se o pregledu literature (analizi više dostupnih objavljenih znanstvenih studija) u kojima autori nisu pronašli nikakve značajne razlike između grupa kod kojih su korištene maske u odnosu na one u kojima nisu korištene maske.

 • Carøe, https://europepmc.org/article/med/25294675 in a 2014 review based on four studies and 6,006 patients, wrote that “none of the four studies found a difference in the number of post-operative infections whether you used a surgical mask or not.”

Autor obrađuje podatke 4 studije i ne nalazi razlike u infekcijama kod nošenja maski u odnosu na grupu gdje nisu nošene maske.

 • Salassa and Swiontkowski, https://journals.lww.com/jbjsjournal/Abstract/2014/09030/Surgical_Attire_and_the_Operating_Room__Role_in.11.aspx in 2014, investigated the necessity of scrubs, masks, and head coverings in the operating room and concluded that “there is no evidence that these measures reduce the prevalence of surgical site infection.”

Autori nisu utvrdili dokaze da nošenje maski i kape tijekom operacije smanjuje prevalenciju infekcija na mjestu kirurškog zahvata.

 • Da Zhou et al., https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0141076815583167 reviewing the literature in 2015, concluded that “there is a lack of substantial evidence to support claims that facemasks protect either patient or surgeon from infectious contamination.”

Autori navode kako nedostaje značajnih dokaza koji bi potkrijepili tvrdnje da zaštitne maske štite ili pacijenta ili kirurga od zarazne kontaminacije. No apostrofiraju psihološki osjećaj sigurnosti koji pruža kirurg koji nosi masku.

 • T Jefferson, M Jones, et al. Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses. MedRxiv. 2020 Apr 7. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.20047217v2

Novija studija koja utvrđuje nedostatnost robustnih podataka u vez nošenja maski.

 • J Xiao, E Shiu, et al. Nonpharmaceutical measures for pandemic influenza in non-healthcare settings – personal protective and environmental measures. Centers for Disease Control. 26(5); 2020 May. https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article

Autori navode kako mehanističke studije podupiru potencijalni učinak higijene ruku ili maski za lice, dokazi iz 14 randomiziranih kontroliranih ispitivanja ovih mjera nisu dale potvrdu značajnog učinka na prijenos laboratorijski potvrđene gripe.

 • J Brainard, N Jones, et al. Facemasks and similar barriers to prevent respiratory illness such as COVID19: A rapid systematic review. MedRxiv. 2020 Apr https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.01.20049528v1.full.pdf

Autori navode kako nema pouzdanih podataka koji bi podržali široko rasprostranjeno nošenje maski kao zaštitne mjere za sprečavanje infekcije COVID-19. Međutim, naglašavaju da je moguće korisno kratkoročno nošenje maski u posebnim situacijama npr. kod pacijenata posebno rizičnih skupina s obzirom na kontekst.

 • L Radonovich M Simberkoff, et al. N95 respirators vs medical masks for preventing influenza among health care personnel: a randomized clinic trial. JAMA. 2019 Sep 3. 322(9): 824-833. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2749214

Autori su usporedili infekcije respiratornim bolestima od zaraženih pacijenata (npr. gripe) medicinskih djelatnika  koji su nosili različite kirurške maske (N95 i obične potrošne kirurške maske) te nisu našli nikakvih razlika u postotku zaraženih. Slično je pokazala i meta analiza autora J Smith, C MacDougall. CMAJ. 2016 May 17. 188(8); 567-574. https://www.cmaj.ca/content/188/8/567

 • F bin-Reza, V Lopez, et al. The use of masks and respirators to prevent transmission of influenza: a systematic review of the scientific evidence. 2012 Jul; 6(4): 257-267. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5779801/

Autori u analizi objavljenih studija nisu pronašli potvrdu da uporaba maske / respiratora štiti medicinske djelatnike od gripe.

 • 7 J Jacobs, S Ohde, et al.  Use of surgical face masks to reduce the incidence of the common cold among health care workers in Japan: a randomized controlled trial.  Am J Infect Control. 2009 Jun; 37(5): 417-419. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/

U ovoj kliničkoj studiji autori nisu pronašli dokaze da maska za lice kod zdravstvenih radnika pruža koristi u smislu sprečavanja simptoma prehlade ili prehlade.

 • S Grinshpun, H Haruta, et al. Performance of an N95 filtering facepiece particular respirator and a surgical mask during human breathing: two pathways for particle penetration. J Occup Env Hygiene. 2009; 6(10):593-603. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15459620903120086

Autori su pokazali ‘curenje’ zraka i čestica za različite maske.

 • H Jung, J Kim, et al. Comparison of filtration efficiency and pressure drop in anti-yellow sand masks, quarantine masks, medical masks, general masks, and handkerchiefs. Aerosol Air Qual Res. 2013 Jun. 14:991-1002. https://aaqr.org/articles/aaqr-13-06-oa-0201.pdf

Autori navode kako medicinske maske, opće maske i maramice pružaju malu zaštitu protiv respiratornih aerosola.

 • C MacIntyre, Q Wang, et al. A cluster randomized clinical trial comparing fit-tested and non-fit-tested N95 respirators to medical masks to prevent respiratory virus infection in health care workers. Influenza J. 2010 Dec 3. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1750-2659.2011.00198.x?fbclid=IwAR3kRYVYDKb0aR-su9_me9_vY6a8KVR4HZ17J2A_80f_fXUABRQdhQlc8Wo

Autori su pokazali korist nošenja N95 maski (ne i drugih maski ili mjera) u zaštiti od respiratornih infekcija

 • C DaZhou, P Sivathondan, et al. Unmasking the surgeons: the evidence base behind the use of facemasks in surgery. JR Soc Med. 2015 Jun; 108(6): 223-228. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4480558/

Autori diskutiraju objavljene studije vezane uz nošenje masaka – općenito, nedostaje značajnih dokaza koji bi potkrijepili tvrdnje da zaštitne maske štite pacijenta ili kirurga od zarazne kontaminacije.

 • N Leung, D Chu, et al. Respiratory virus shedding in exhaled breath and efficacy of face masks Nature Research. 2020 Mar 7. 26,676-680 (2020). https://www.researchsquare.com/article/rs-16836/v1

Mehanistička studija koja govori u prilog nošenju maski kao zaštite od COVID-19

 • S Bae, M Kim, et al. Effectiveness of surgical and cotton masks in blocking SARS-CoV-2: A controlled comparison in 4 patients. Ann Int Med. 2020 Apr 6. https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-1342

Autori su utvrdili kako se čini da kirurške i pamučne maske nisu učinkovite u sprečavanju širenja SARS-CoV-2 putem kapljica (kašlja) pacijenata s COVID-19 u okoliš i vanjsku površinu maske.

 • M Klompas, C Morris, et al. Universal masking in hospitals in the Covid-19 era. N Eng J Med. 2020; 382 e63. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2006372

Autori komentiraju marginalni ili minimalni učinak zaštite maski osobito u javnosti i izvan bolnica te navode da su maske više (…)“talismani koji mogu pomoći povećanju percepcije zdravstvenih radnika o sigurnosti, dobrobiti i povjerenju u svoje bolnice. Iako takve reakcije možda nisu strogo logične, svi smo podložni strahu i tjeskobi, posebno u doba krize.(…)“

 • E Person, C Lemercier et al. Effect of a surgical mask on six minute walking distance.  Rev Mal Respir. 2018 Mar; 35(3):264-268. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29395560/

Autori su ispitali učinak nošenja maske kod grupe pacijenata podvrgnutih kontroli (test hodanja 6 minuta) u kojem je nošenje maske značajno utjecalo na kliničku dispneju (nedostatk zraka kod pacijenata).

 • B Chandrasekaran, S Fernandes. Exercise with facemask; are we handling a devil’s sword – a physiological hypothesis. Med Hypothese. 2020 Jun 22. 144:110002. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32590322/

Autori navode kako ne postoje dokazi koji tvrde da maske za lice tijekom vježbanja nude dodatnu zaštitu od prijenosa virusa kapljicama.

 • A Chughtai, S Stelzer-Braid, et al. Contamination by respiratory viruses on our surface of medical masks used by hospital healthcare workers.  BMC Infect Dis. 2019 Jun 3; 19(1): 491. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31159777/

Autori su pokazali kako respiratorni patogeni na vanjskoj površini korištenih medicinskih maski mogu rezultirati samokontaminacijom. Rizik je veći s duljim trajanjem korištenja maski (> 6 h) i većim stopama kliničkog kontakta.

Itd…..

Druga poveznica sa europske CDC stranice o nošenju maski (Tehničko izvješće) je iz travnja 2020. i donosi kao što iščitavam ”ECDC mišljenje” o ovoj temi. U navedenom mišljenju nema npr. revizije mišljenja s obzirom na nove podatke o ”asimptomatskim” slučajevima. Brzim pregledom vidim da neke reference uopće ne donose ”dokaze” o korisnosti maski u javnosti (populacija) u prevenciji širenja respiratornih bolesti. U mišljenju uz tvrdnju da se ”maske preporučaju za sprečavanje prenošenja influenze” navedene su primjerice, reference 4-7 u kojima stoji npr. (ukratko prevodim slobodno iz zaključaka navedeni studija):

„Nedostatak istraživanja o maskama za lice i respiratorima ogleda se u različitim i ponekad oprečnim politikama i smjernicama. Daljnja istraživanja trebala bi se usredotočiti na ispitivanje učinkovitosti zaštitnih maski protiv specifičnih zaraznih prijetnji poput gripe i tuberkuloze, procjenu učinkovitosti platnenih maski, istraživanje uobičajenih praksi poput ponovne upotrebe maski, procjenu usklađenosti, popunjavanje praznina u politikama i dobivanje podataka o isplativosti koristeći procjene kliničke djelotvornosti“

„Bolnička odjeljenja randomizirana su na: medicinske maske, platnene maske ili kontrolnu skupinu (uobičajena praksa, koja je uključivala nošenje maski). Sudionici su masku koristili u svakoj smjeni tijekom 4 uzastopna tjedna“. (op.a. ovdje su se samo uspoređivale vrste maski – nema kontrolne skupine bez maski).

U referenci 7 ne nalazim nikakav podatak o maskama i nošenju maski.

Sam zaključak ovog izvješća kaže uz ostalo:

„Korištenje medicinskih maski za lice od strane zdravstvenih radnika mora imati prioritet nad primjenom u zajednici“ i „Preporuke o upotrebi maski za lice u zajednici trebaju pažljivo uzeti u obzir nedostatke dokaza, situaciju opskrbe i potencijalne negativne učinke„

3. dokazi o izolaciji virusa Sars-Cov-2 u skladu s Kochovim postulatima i studije koje pokazuju uzročnu vezu između Sars-Cov-2 i sumnje na zaraznu bolest Covid-19, navesti točno koje;

 ODGOVOR iz HZJZ:

Prvi uspjeh Inicijative Maskama, zatvaranju i cijepljenju STOP! Tko kaže da se ne može? 3

Komentar na odgovor iz HZJZ:

Prva poveznica otvara potvrdu Kochovih postulata za SARS-CoV iz 2003.  Druga poveznica otvara zanimljiv rad u kojem autori kažu (slobodno prevodim): „Ukratko, inokulirali smo mlade i ostarjele makake cynomolgus kliničkim izolatom niskih pasaža SARS-CoV-2, što je rezultiralo produktivnom infekcijom u s odsustvom vidljivih kliničkih znakova.“ Treća poveznica donosi samo smjernice i podatke vezane uz sekvenciranja genske sekvence.

4. potvrda o prikladnosti PCR testa za otkrivanje infekcije Sars – Cov 2;

 ODGOVOR iz HZJZ:

Prvi uspjeh Inicijative Maskama, zatvaranju i cijepljenju STOP! Tko kaže da se ne može? 4

Komentar na odgovor iz HZJZ:

 Poveznica koja je navedena opisuje test i kako je test razvijen te u članku stoji:

U trenutnom slučaju 2019-nCoV, izolanih virusa ili uzorci zaraženih pacijenata do sada nisu postali dostupni međunarodnoj zajednici javnog zdravstva. Ovdje izvješćujemo o uspostavljanju i potvrđivanju dijagnostičkog tijeka rada za probir 2019-nCoV i specifičnoj potvrdi, osmišljenoj u nedostatku dostupnih izolata virusa ili izvornih uzoraka pacijenta. Dizajn i validacija omogućeni su uskom genetskom povezanošću s SARS-CoV iz 2003. godine, a potpomognuti uporabom tehnologije sintetičke nukleinske kiseline.“

 U smjernicama za korištenje metode na stranici WHO ne stoji ništa o primjeni u dijagnostičke svrhe te piše kako je pozitivna kontrola in vitro prepisana kontrola RNA BetaCoV_Wuhan_WIV04_2019 (EPI_ISL_402124).

Na stranicama WHO također se nalazi deklaracija proizvođača koja kaže kako je kit namjenjen SAMO kao pomoć u KLINIČKE DIJAGNOZE te se ne može koristiti kao jedina baza u odlukama za terapiju.

Na službenoj stranici FDA stoji kako se test smije koristit samo pod direktivom ”Emergrnca use” te stoji npr. kako (slobodno prevodim):

„Pozitivne i negativne prediktivne vrijednosti uvelike ovise o prevalenciji. Lažno negativni rezultati ispitivanja vjerojatniji su kada je prevalencija bolesti velika. Lažno pozitivni rezultati ispitivanja vjerojatniji su kada je prevalencija umjerena do niska.“

„Otkrivanje virusne RNA ne mora ukazivati na prisutnost zaraznog virusa ili da je 2019-nCoV uzročnik kliničkih simptoma.“

„Izvedba ovog testa nije utvrđena za praćenje liječenja infekcije 2019-nCoV“

„Ovaj test ne može isključiti bolesti uzrokovane drugim bakterijskim ili virusnim patogenima.“

5. podaci o broju ciklusa pojačanja korištenih u Hrvatskoj od početka ispitivanja do danas po mjesecima, broju ciklusa pojačanja za ožujak 2020., do 15. prosinca 2020;   

ODGOVOR iz HZJZ:

Prvi uspjeh Inicijative Maskama, zatvaranju i cijepljenju STOP! Tko kaže da se ne može? 5

Komentar na odgovor iz HZJZ:

Broj ciklusa važna je mjera za detekciju uzorka – manja količina uzorka znači da je potreban veći broj ciklusa koji (uz znastveni konsenzus i nedavno potvrdu WHO) u ovoj tehnici može (a često se to i događa) voditi u lažno pozitivne rezultate što je relevantno za određivanja javno-zdravstvenih mjera u ovom slučaju.

Nedavno je grupa eksperata s ogromnom ekspertizom u području publicirala mišljenje o testu (https://cormandrostenreview.com/report/ ) koji javno-zdravstveni sustavi, pa tako ni HZJZ nisu uopće uzeli u obzir vezano uz primjenu testa.

Njihov je zaključak, nakon vrlo znastveno robustno dokazanih problema s navedenim testom, slijedeći:

„Odluka o tome koji će se protokoli ispitivanja objaviti i učiniti široko dostupnima leži u rukama Eurosurveillancea. Odluka da se prepoznaju pogreške očite u Corman-Drostenovom radu ima veliku korist u velikoj mjeri smanjiti ljudske troškove i patnju u budućnosti.

Nije li u najboljem interesu Eurosurveillance-a da povuče ovaj rad? Naš je zaključak jasan. Suočeni sa svim ovdje opisanim ogromnim nedostacima i pogreškama u dizajnu PCR protokola, zaključujemo: U okviru znanstvenog integriteta i odgovornosti nije ostalo puno izbora.“

 
6. podaci o postotku broja pozitivnih testova za Sars -Cov-2 do  15. 12. 2020.:

a) asimptomatski
b) ima blage simptome slične prehladi
c) ima ozbiljne, po život opasne simptome
d) umiru od pridruženih bolesti
e) umiru od Covida-19 (stručno mišljenje o promjeni tkiva zbog Covida-19 i odsutnosti svih ostalih pridruženih bolesti);

7. potrebni su znanstveni dokazi da je medicinska maska bila primjerena, nužna i neškodljiva za nošenje 8 sati tijekom službe, s obzirom na činjenicu da prodavači (i ostali) ne rade u sterilnom okruženju i s otvorenim ranama, kao prvotna svrha medicinske maske u radu kirurga.

8. Dokazi da su medicinske maske koje se prodaju u Hrvatskoj:

a) besprijekorne (te dokaze kojima točno raspolažete), te da
b) ne sadrže štetne tvari po zdravlje i da su sterilne (dokazi precizno navedeni kojima raspolažete)
c) Tražim izjavu o sastavu maski (kao i materijal s kojim se tvarima obrađuju)
d) tražim informacije o tome tko u Republici Hrvatskoj provjerava integritet maski, ako ih Vlada Republike Hrvatske od nas zatraži 

ODGOVOR iz HZJZ za 6. 7 i 8a do d:

Prvi uspjeh Inicijative Maskama, zatvaranju i cijepljenju STOP! Tko kaže da se ne može? 6

Prvi uspjeh Inicijative Maskama, zatvaranju i cijepljenju STOP! Tko kaže da se ne može? 7

Prvi uspjeh Inicijative Maskama, zatvaranju i cijepljenju STOP! Tko kaže da se ne može? 8

Komentar na odgovor iz HZJZ za pitanja 6., 7 i 8a do d:

Nisu uopće dani traženi podaci. Uvidom u službena tjedna izvješća vidi se kako se ne provodi razlikovna analiza vrsta tzv. ”pozitivnih slučajeva”. Također nisu dostavljeni dokazi o evaluaciji potencijalnih negativnih učinaka nošenja maski, njihovog sastava i kvalitete osobito u produljenom svakodnevnom i višesatnom režimu već samo trenutno važeće smjernice.

8.e) Također tražim podatke o učestalosti gripe u grafičkom obliku za Hrvatsku u zadnje tri godine kao i za u 2020.

ODGOVOR iz HZJZ:

Prvi uspjeh Inicijative Maskama, zatvaranju i cijepljenju STOP! Tko kaže da se ne može? 9

Komentar na odgovor iz HZJZ na odgovor 8e:

Na službenoj stranici HZJZ nalaze se samo podaci za gripu uključivo s mjesecom svibnjom prošle godine. Podaci za daljnje razdoblje nisu dostupni iako su uredno dostupni po svim prethodnim razdobljima u nekoliko prethodnih godina. Na kraju nije na odmet spomenuti da se u sličnoj situaciji kao i naše Ministarstvo zdravstva našla  i vlada iz Dublina kojoj su upućena slična pitanja. Službena vladina agencija Department of Public Health Republic of Ireland na službene upite o dokazima postojanja virusa koji uzrokuje COVID-19 izjavljuje da nema službene podatke o izoliranom i karakteriziranom virusu.

Odgovor iz HALMED-a stigao je sinoć na moju mail adresu:

14.01.2021.  u 17:21 h
Odgovor na djelomično ustupljeni zahtjev
Poštovana gospođo Šebalj,

Temeljem Vašeg zahtjeva za pristup informacijama, koji je Ministarstvo zdravstva ustupilo Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u dijelu njene nadležnosti, ovim putem dostavljamo Vam informacije kojima HALMED raspolaže u nadi da Vam mogu biti korisne u informiranju o ovim pitanjima:

4. potvrda o prikladnosti PCR testa za otkrivanje infekcije SARS-CoV-2

PCR, tj. RT-PCR jedna je od metoda testiranja u svrhu detekcije virusa SARS-CoV-2 u kliničkim uzorcima (najčešće nazofaringealni bris) čiji se rezultati koriste u dijagnostici bolesti COVID-19. U kontekstu medicinskih proizvoda radi se o tzv. in vitro dijagnostičkom medicinskim proizvodima, koji su regulirani Zakonom o medicinskim proizvodima (Narodne novine, broj 76/13.) kojim je u nacionalno zakonodavstvo prenesena Direktiva 98/79/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima.  Zajednički istraživački centar (JRC), interna znanstvena služba Europske komisije, na jednom mjestu je sakupio podatke o svim vrstama in vitro dijagnostičkih i drugih medicinskih proizvoda koji se koriste u dijagnostici bolesti COVID-19, pa tako i o metodama koje se temelje na PCR-u. Podaci JRC-a, koji uključuju i popis znanstvene literature, dostupni su ovdje: https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/.

Rezultati testiranja (pozitivan/negativan) metodom koja se temelji na PCR-u, ali i drugim metodama interpretiraju se u odnosu na podatke o osjetljivosti i specifičnosti testa te granicama detekcije koji su dani u proizvođačevoj uputi za uporabu, a također i u odnosu na vrstu uzorka, klinička opažanja, povijest bolesti te epidemiološke informacije o pacijentu. Metoda temeljena na PCR-u najpouzdanija je široko dostupna metoda za detekciju virusa SARS-CoV-2 u kliničkim uzorcima.

7. Potrebni su znanstveni dokazi da je medicinska maska bila primjerena, nužna i neškodljiva za nošenje 8 sati tijekom službe, s obzirom na činjenicu da prodavači (i ostali) ne rade u sterilnom okruženju i s otvorenim ranama, kao prvotna svrha medicinske maske u radu kirurga.

Medicinske/kirurške maske sukladno svojoj namjeni razvrstavaju se kao medicinski proizvod I. klase, tj. najniže klase rizika. Medicinski proizvodi regulirani su Zakonom o medicinskim proizvodima, kojim je, kako je ranije navedeno, u nacionalno zakonodavstvo prenesena Direktiva Vijeća 93/42/EEZ o medicinskim proizvodima.

Svi medicinski proizvodi, pa tako i medicinske/kirurške maske, moraju biti projektirani i proizvedeni tako da pri uporabi u skladu s uvjetima i u svrhu koje je odredio proizvođač ne ugrožavaju kliničko stanje ili sigurnost pacijenta, ili sigurnost i zdravlje korisnika ili, kada je to slučaj, drugih osoba, pod uvjetom da svi rizici koji mogu biti povezani s njihovom namjenom predstavljaju rizike koji su prihvatljivi u usporedbi s koristima za bolesnika te sukladni visokom stupnju zaštite zdravlja i sigurnosti.

U postupku ocjenjivanja sukladnosti medicinskih/kirurških maski proizvođači su obvezni obratiti posebnu pozornost na biokompatibilnost materijala te na svojstva maske kojima uklanja ili smanjuje na najmanju moguću mjeru rizik od infekcije pacijenta, korisnika ili drugih osoba. Proizvođači se pri tome najčešće oslanjaju na norme i to HRN EN 14683:2020 Kirurške maske — Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 14683:2019+AC:2019) te na seriju normi HRN EN ISO 10993 Biološka procjena medicinskih proizvoda.

Medicinske/kirurške maske prvenstveno su namijenjene nošenju u zdravstvenom okruženju kako bi se zaštitio radni okoliš od kontaminacije, no medicinske maske su i općenito namijenjene smanjivanju emisije potencijalno infektivnog materijala iz usta i nosa pacijenta ili bilo kojeg drugog korisnika koji masku nosi u okoliš ili na druge osobe, čime se smanjuje rizik prijenosa infekcije, a posebno u epidemijskim ili pandemijskim okolnostima.

Omjer rizika i koristi povoljan je pri uporabi medicinskih/kirurških maski koje ispunjavaju propisane zahtjeve i koriste se u svrhu i u skladu s uvjetima koje je maskama odredio svaki pojedini proizvođač. Tako je pri uporabi maske potrebno voditi računa o tome da se tekstilni dio maske što manje dodiruje, da korisnik masku stavlja čistim rukama koje će dezinficirati po skidanju maske, da maska naliježe na lice te prekriva nos i usta korisnika te se ne nosi spuštena ispod brade ili na vratu, da se maska odbaci po uporabi ili zamijeni novom ako je tijekom uporabe maska oštećena, uprljana ili je došlo do zasićenja filtarskog sloja maske vlagom iz izdahnutog zraka. Upravo zbog različite količine vlage koja se nalazi u izdahnutom zraku pojedinog korisnika, što između ostalog ovisi i o fizičkoj aktivnosti, nije moguće precizno odrediti najdulje vrijeme nošenja iste maske, a da maska pri tome zadrži deklarirane performanse.

8.Dokazi da su medicinske maske koje se prodaju u Hrvatskoj:

a) besprijekorne (te dokaze kojima točno raspolažete), te da

Temeljem članka 46. Zakona o medicinskim proizvodima, medicinski proizvodi mogu biti na tržištu, odnosno u prometu te se mogu početi upotrebljavati ako ispunjavaju bitne zahtjeve, ako imaju ocjenu sukladnosti te ako su označeni oznakom CE.

U kontekstu medicinskih/kirurških maski, prije stavljanja na tržište, proizvođač je maskama obvezan ocijeniti sukladnost s relevantnim bitnim zahtjevima koji su propisani Dodatkom I Pravilnika o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (Narodne novine, br. 84/13.) (dalje u tekstu: Pravilnik, odgovara Prilogu I Direktive 93/42/EEC). Po provedenom postupku sastavlja izjavu o sukladnosti te označava proizvod oznakom sukladnosti CE. U postupku ocjenjivanja sukladnosti proizvođač su obvezni primijeniti postupak ocjenjivanja sukladnosti u skladu s postupkom i temeljem tehničke dokumentacije o proizvodu propisane Dodatkom VII Pravilnika.

U postupku ocjenjivanja sukladnosti, proizvođačima se nudi mogućnost da se oslanjaju na posebna tehnička rješenja, koja su opisana u usklađenim normama ili njihovim dijelovima. Odluči li proizvođač primijeniti tehničko rješenje opisano usklađenom normom, pretpostavlja se da je medicinski proizvod u skladu sa onim propisanim bitnim zahtjevima obuhvaćenima predmetnom usklađenom normom ili njezinim dijelovima. U postupku ocjenjivanja sukladnosti jednokratnih kirurških maski, preporučuje se primjena usklađene norme HRN EN 14683:2020 Kirurške maske – Zahtjevi i metode ispitivanja. S obzirom na to da je zakonodavni okvir za medicinske proizvode tehnički neutralan, usklađene norme su preporučena i preferirana rješenja, ali nisu jedina tehnička rješenja koja je proizvođač slobodan primijeniti kako bi dokazao deklariranu učinkovitost svojih maski te istovremeno pokazao da su projektirane i proizvedene tako da pri uporabi u skladu s uvjetima i u svrhu koje je odredio proizvođač ne ugrožavaju kliničko stanje ili sigurnost pacijenta, korisnika i drugih osoba.

Dakle, sukladnost medicinskih/kirurških maski dokazuje se proizvođačevom izjavom o sukladnosti koju je sastavio po provedenom postupku ocjenjivanja sukladnosti temeljem tehničke dokumentacije. Proizvođačeva izjava o sukladnosti te propisna oznaka sukladnosti CE provjerava se u postupcima uvozne kontrole pri puštanju proizvoda u slobodan promet, a sve naknadne provjere obavlja Služba farmaceutske inspekcije Ministarstva zdravstva u postupcima nadzora tržišta. Proizvođači medicinskih/kirurških maski sa sjedištem u RH obvezni su najkasnije u roku od 15 dana od dana početka obavljanja djelatnosti podnijeti zahtjev za upis u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda koji vodi HALMED te potom podnijeti zahtjev za upis tog medicinskog proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda najkasnije u roku od 15 dana od početka njihova stavljanja u promet. Upis u očevidnik proizvođača i očevidnik medicinskih proizvoda administrativne su procedure.

Dodatne informacije dostupne su u dokumentu u obliku pitanja i odgovora koji je priredila Europska komisija: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/md_sector/docs/md_mdcg_qa_conformity_documents_en.pdf te u smjernicama o regulatornim zahtjevima za medicinske maske: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/md_sector/docs/md_guidance-reg-req-med-face-masks.pdf

b) ne sadrže štetne tvari po zdravlje i da su sterilne (dokazi precizno navedeni kojima raspolažete)

U tehničkoj dokumentaciji spomenutoj pod a), proizvođač je obvezan dokumentirati da su na najmanju moguću mjeru smanjeni rizici koji bi mogli nastati istjecanjem tvari iz proizvoda, pri čemu se najčešće koristi metodologija opisana serijom normi HRN EN ISO 10993 Biološka procjena medicinskih proizvoda. Medicinske/kirurške maske u pravilu se ne isporučuju sterilne, već je normom HRN EN 14683:2020 Kirurške maske — Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 14683:2019+AC:2019) definiran zahtjev mikrobiološke čistoće (tzv. bioburden), pri čemu prisutnost mikroorganizama mora biti na razini manjoj od 30 cfu/g (cfu=colony forming units).

c) Tražim izjavu o sastavu maski (kao i materijal s kojim se tvarima obrađuju)

Temeljnim propisom kao niti normama nije propisan materijal od kojeg se smiju izrađivati maske, no na tržištu su pretežno prisutne maske izrađene od netkanog polipropilena. Rjeđe su prisutne maske koje kao srednji sloj imaju filtarski papir umjesto netkanog polipropilena. Maske se najčešće izrađuju od tzv. SMS kombinacije materijala pri čemu su vanjski i unutarnji S sloj od tzv. spunbond polipropilena, a filtarski srednji M sloj od tzv. meltblown polipripilena.

d) tražim informacije o tome tko u Republici Hrvatskoj provjerava integritet maski, ako ih Vlada Republike Hrvatske od nas zatraži.

Nadzor tržišta medicinskih proizvoda, uključujući medicinske/kirurške maske, u nadležnosti je Službe farmaceutske inspekcije Ministarstva zdravstva.

Nadamo se da će Vam ove informacije biti od pomoći. Slobodno nam se obratite u slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja.

Srdačan pozdrav,
Ivana Šipić Gavrilović, mag. comm.


Komentar na odgovor iz HALMED-a: 

Što se tiče ovog očitovanja HALMED-a radi se o službenom očitovanju jedne agencije koja ima ingerenciju izdavanja dozvola i praćenja nus-pojava medicinskih proizvoda na tržištu. U dopisu su stoga odlučili držati se isključivo regulative i procedura odobravanja određenih medicinskih proizvoda jer su se time ogradili ujedno od mjera – to je zgodno, znači da razumiju o čemu se radi. Mislim kako to ne treba stoga posebno komentirati već upravo tako evaluirati – ograđuju se. Naime, poanta je u tome da su trenutne mjere bez presedana i da svi ti medicinski proizvodi nisu odobreni za ovakvu vrstu primjene. S pravnog stajališta čini se kako to uopće ne može obrazložiti mjere, već samo znači da su procedure odobrenja stavljanja na tržište sukladne propisima. Ono što se vidi je da niti jedna službena agencija ili tijelo nije poduzelo nikakve mjere za:

 • Procjenu štetnosti mjera stožera i praćenje štetnosti mjera (zdravstvenih, pravnih i ekonomskih)
 • Nije utvrdilo potrebu takvih mjera s obzirom na brojeve i statistiku – korist/nema koristi
 • Nije osiguralo neovisnu znanstvenu debatu
 • Nije osnovalo npr. neovisnu stručnu grupu za praćenje učinkovitosti i korisnosti proizvoda koji se koriste za donošenje ovih masovnih mjera sa stručnjacima različitih stavova, a koje u svojim deklaracijama to ne predviđaju (npr. RT-PCR test)
 • Osiguranje Ustavnih i zakonskih prava građana
 • kao i sve ostale propise, međunarodne konvencije.

Na kraju jedino što mogu zaključiti je kako konkretnog odgovora i dokaza Hipokratu zakletih kao i ostalih iz struke nema, te je ovo još jedan dokaz kako nas vladajuća privilegirana, nekompetentna grupacija slugana svjetskih covid-profitera, svojim političkim odlukama drže u planiranoj, dobro organiziranoj – klopci.

Rekli bi naši stari: još uvijek radite što hoćete, no nećete moći dokle hoćete! Gotovo je!

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.


Posjetite naš novi video kanal na platformi Odysee i obvezno se registrirajte, kao i najveću arhivu alternativnih video snimaka Jubitu.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
150 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
mislim
Gost
mislim
9 mjeseci prije

pa sad kad je pficer ,zaj.. naivnog capaka , a s njime i sve nas, nek im bar pošalje poruku, ko vas beje ima i drugih cijepiva, nećemo uzimati vaše ,a još bolje nećemo niti jedno, jer domaći imunološki smo rekli da nam netreba, što bi nam onda pficer -špricer… Pročitaj više »

Zanimljio
Gost
Zanimljio
9 mjeseci prije
Reply to  mislim

Autorica teksta je mrsc EKONOMIJE
autorica knjige MEDIJI I MEDIJSKE MANIPULACIJE

osoba od povjetenja kada su bolesti u pitanju
🙂

putnik
Gost
putnik
9 mjeseci prije
Reply to  Zanimljio

“Autorica teksta je mrsc EKONOMIJE autorica knjige MEDIJI I MEDIJSKE MANIPULACIJE osoba od povjetenja kada su bolesti u pitanju” Pretpostavljam da si htio ispasti mudar i sarkastican istovremeno, ali ti bas i nije upalilo. Naime, postigao si kontraefekt jer si ukazao na cinjenicu koju vjerojatno mnogi nisu znali, ukljucujuci i… Pročitaj više »

Cassia
Gost
Cassia
9 mjeseci prije
Reply to  putnik

Gđa Šebalj nije nikakva ekonomistica nego je mr sci IUR što znači da je pravnica i kao takva itekako je kompetentna pisati o ovoj lažiranoj pandemiji. A vidi se da zna što radi i da ima ogromno znanje. Koliko vidim jedina je koja se bori među svima vama foteljašima koji… Pročitaj više »

Klaus Shvab
Gost
Klaus Shvab
9 mjeseci prije
Reply to  Cassia

A cekaj odakle ti komentiras iz kreveta

Coca Corona
Gost
Coca Corona
9 mjeseci prije
Reply to  Cassia

Cinober?!

Coca Corona
Gost
Coca Corona
9 mjeseci prije
Reply to  Cassia

Pozdrav iz jedne od 2.navedene zemlje,ovde kuže više manje svi,da tekvi kao ti NISU bića,već sića od čo’eka.

KISIK
Gost
KISIK
9 mjeseci prije
Reply to  Coca Corona

Kako nas je globalna ljevica u bijelim kutama i rukavicama, sa ciničnim osmjehom, dječjim vriskom za spas klime, muškobanjasto-„slobodnim“ ženama na vlasti i polumjesečevim terorom, otpratila u jedan novi, humani, politički lijevi fašizam. Ima li išta humanije od medicine? Ima li ljepšeg osjećaja od onoga kad pomognemo bolesnom i ranjenom… Pročitaj više »

mislim
Gost
mislim
9 mjeseci prije
Reply to  KISIK

treba mi kisika . molim neka ga bude još ode na logičnom.

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  mislim

…i djelotvorne afirmacije. Oni programiraju nas, ajmo mi njih reprogramirati afirmacijama i tako stvoriti zajedničko psihičko energetsko zaštitno polje.

misjulija
Gost
misjulija
9 mjeseci prije
Reply to  Cassia

Trol?

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  misjulija

Nije trol. On tako vidi stvari.

llll
Gost
llll
9 mjeseci prije
Reply to  Cassia

Ajde Perice u kućicu…. Mrš.

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  Cassia

Koji bi tvoj bio doprinos zajednici? U čemu se očituje?

Mladen
Gost
Mladen
9 mjeseci prije
Reply to  putnik

Di se može njena knjiga kupiti preko neta ili u nekoj specijaliziranoj knjižari?

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
9 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Knjižara Dominović i Knjižara Ljevak ili direktno nakladnik Tkanica d.o.o., sve putem interneta može. Napisah već nekome niže na komentarima.
LP

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Čemu ovoliko minusa za jedno pitanje koje isključuje ikakvo komentiranje? Jel ti to razumiješ? Ja ne.

hrvat
Gost
hrvat
9 mjeseci prije
Reply to  putnik

ime mu govori sve . nije ispravno ni napisao zanimljivo on se potpisao zanimljio…
ma dobro kazu ljudi BOLJE ISPASTI GLUP NEGO IZ AVIONA.
pozdrav

mislim
Gost
mislim
9 mjeseci prije
Reply to  Zanimljio

tvoj jučerašnji komentar
U sto godina cijepljenja
Nikada nisu cijepljeni postali izvor zaraze
Prakticno nemoguce
Pogotovo od kada de cijepi sa mrtvim virusima koji kao takvi ne mogu izazvsti bolest kao takvu
sad ću staviti svoj odgovor jer možda nisi vidio

mislim
Gost
mislim
9 mjeseci prije
Reply to  mislim

a Ibrahim Hoti Ibrahima je kod kuće dočekala rodbina, komšije i prijatelji da mu čestitaju hadž. Iduće jutro osećao se slabo i umorno, ali je to pripisao višednevnom putovanju autobusom. Dobio je groznicu i osip, ali se ubrzo oporavio, verovatno zato što se dva meseca ranije (20. decembra 1971. godine),… Pročitaj više »

mislim
Gost
mislim
9 mjeseci prije
Reply to  mislim

malo sam proućio to s velikim boginjama. smrtnost oko 30% znala je ubiti i 300 miljuna ljudi godišnje. cijepivom su sveli broj zaraženih u svijetu na nulu. virus postoji samo u labaratorjima ,kažu znanstvenim, ja kažem vojnim. usporedimo- korona još nije ni zarazila 300 milijuna. cjepivom nemoš svesti na nulu… Pročitaj više »

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  Zanimljio

Kakve ekonomije, veze nemaš, gospođa Arna Šebalj je pravnica. Drugi put provjeri sam za sebe, mi ovdje upućeni smo u sve šta treba pa nam nisu potrebni ovakvi šuplji komentari, na temelju čega točno pikiraš na nju?

rimtu
Gost
rimtu
9 mjeseci prije
Reply to  Sony

“na temelju čega točno pikiraš na nju?”

Pokušao je s idi0tskim oblikom diskreditacije, zato jer gđa Šebalj radi nešto po tom pitanju.

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  rimtu

To mi je jasno, nego me zanima šta je to u njemu okidač koji se aktivira na ovu uglednu pravnicu koja se zalaže za dobrobit na državnoj razini. Zanima me šta ga kod nje uznemirava i koliko je sposoban razlikovati dobro od zla.

Walldorf
Gost
Walldorf
9 mjeseci prije
Reply to  Zanimljio

Zapažam da je tvoja pismenost upitna.Takodje,tvoja angažovanost na portalu je za divljenje(Kada bi bio pristojan,naravno).Pitam se,radiš li šta pošteno u životu ili si tu na svakoj objavi i vesti u ulozi plaćenog bota?Da,g-dja Šebalj je ekonomista,društveno angažovana žena u interesu pravde,istine i prava običnog čoveka,smrtno ugroženog od strane farmakomafije,satanista i… Pročitaj više »

Walldorf
Gost
Walldorf
9 mjeseci prije
Reply to  Walldorf

Zaboravih staviti navodnike na reči ekonomista.G-dja Šebalj je pravnik po struci,to znamo.Moje izvinjenje.

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  Walldorf

Đuro, nisi razumio, tu se ne radi o vrednovanju struka, koja je ispred koje po važnosti.

... ....
Gost
... ....
9 mjeseci prije
Reply to  Zanimljio

Slažem se moglo je biti kraće i sa vise sličica pa da i ti ponešto shvatiš.

Dokurčilomi
Gost
Dokurčilomi
9 mjeseci prije
Reply to  Zanimljio

Ti onda poslušaj Bilija, on je dr. mr. nečega.

Spora
Gost
Spora
9 mjeseci prije
Reply to  Zanimljio

da da, zato je ekipa iz faktografa mjerodavna po svemu da kaže što je istinito ,a što ne- smjer obrazovanja – filozofski, politologija i sl. društvena usmjerenja (uglavnom, sve teži specijalisti za medicinu i slično), skoro su svi redom homoseksualne orijentacije (protiv koje nemam ništa, ali je očito da su… Pročitaj više »

Silvestar
Gost
Silvestar
9 mjeseci prije
Reply to  Zanimljio

Ako izloži ono što i sam sumnjam, onda više vjerujem i radniku Čistoće koji se svakodnevno educira i ima izraženu intuiciju nego što bih vjerovao stotinama umreženih doktora i znanstvenika. To je stoka koja ne razumije da su i sami stoka za onoga koga služe, a prodaju svoje mišljenje i… Pročitaj više »

čudila se aman ja
Gost
čudila se aman ja
9 mjeseci prije
Reply to  Zanimljio

Da li tebe boli kad ti liječnik kaže da te boli, ili te boli zato što sam, iako liječnički neobrazovan, osjećaš da te boli?

llll
Gost
llll
9 mjeseci prije
Reply to  Zanimljio

A ti sitni trol, sendvičar, provokator. Stručnjak.

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  llll

Struka je njegova muka

Divna Tripović
Gost
Divna Tripović
9 mjeseci prije
Reply to  Zanimljio

Osoba je upitnog psihičkog zdravlja .:(

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije

Portali su dostupni svima

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  Zanimljio

Ovo zadnje očituje se u svim njegovim komentarima

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  Zanimljio

Moguća je prisutnost urođene disleksije

Željko
Gost
Željko
9 mjeseci prije
Reply to  mislim

Prije par dana svjedočili smo masovnom iščuđavanju novinara u Hrvatskoj i inozemstvu što broj novozaraženih, hospitaliziranih i umrlih s koronavirusom u susjednoj BiH drastično pada usprkos tome što nemaju na snazi stroge mjere. BiH je uvela obavezne maske, mjeru kojuu je srušio Ustavni sud BiH pa je pretvorena u preporuku.… Pročitaj više »

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  Željko

Neće oni samo tako predati vlast. Treba im ju oduzeti. Iza stožera stoji policija, vladi leđa čuva vojska sa pridruženim grupama za provođenje sile. Naoružani su svi oni, nema tu diplomatskog rješenja, neću nastaviti dalje o tome kako postići izmjenu vlade…

Željko
Gost
Željko
9 mjeseci prije
Reply to  Sony

Kako su uspjeli u BiH, tri naroda iza kojih je krvavi rat pa su se uspjeli obraniti, da ne ureknem!!

Novi kolac
Gost
Novi kolac
9 mjeseci prije
Reply to  Željko

I to je nelogicno u ovom projektu,pored toga sto kao vise obolijevaju visi drustveni slojevi i drzave sto su uredjenije i ‘demokratskije’ to su veca zatvaranja i veci brojevi oboljelih.Cudno?

rimtu
Gost
rimtu
9 mjeseci prije
Reply to  Novi kolac

“Cudno?”

Nije.
Tamo su ljudi jako ispranog mozga, a duboka država je jača nego u našim vukoj#binama.

Novi kolac
Gost
Novi kolac
9 mjeseci prije
Reply to  Željko

BiH nema vojsku,a bas zbog tog rata svaka kuca je naoruzana.Mozda je u tome tajna sto nas ovi ne pritiscu.Evo jucer iz kriznog staba jasno govore da ce vakcinacija biti dobrovoljna i to kad dodju vakcine.Trenutno ih uopste nema i niko ne zna sigurno kad ce stici.Nikad i ne stigle.

rimtu
Gost
rimtu
9 mjeseci prije
Reply to  Željko

“Kako su uspjeli u BiH, tri naroda iza kojih je krvavi rat pa su se uspjeli obraniti, da ne ureknem!!”

Imaju manje isprane mozgove od ostalih.

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  Željko

Njima se divim i česta su tema pohvale, stalno slušam šta ljudi oko mene govore. U BiH je ipak prevladala pročišćena, ujedinjena kolektivna svijest i treba dalje da se širi. Primjer su svima da se može!

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  Željko

Tko je bio predvodnik?

KISIK
Gost
KISIK
9 mjeseci prije
Reply to  Sony

Sami će pobijeći,kad zagovnaju koliko im je naređeno. Tada će biti za nas prekasno

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  KISIK

E, pa treba ih omesti u svemu koliko je moguće. Savjetovati se sa iskusnima.

Mladen
Gost
Mladen
9 mjeseci prije
Reply to  Željko

Da tebi nije možda prezime Popivoda!?

Željko
Gost
Željko
9 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Prezime mi je na P a završava se na vić !

Suzy
Gost
Suzy
9 mjeseci prije
Reply to  mislim

Nije Capak i ta zlocinacka Stozerokracija nazivna..sve oni znanju i obicne su marionete.. svjesno su “ubijali i jos ubijaju” naciju”pod kapom velikog vođe Plenkovića

Arthur Deodat Jr.
Gost
Arthur Deodat Jr.
9 mjeseci prije
Reply to  mislim

Evo, još nešto za čitanje: Informed consent disclosure to vaccine trial subject of risk of COVID-19 vaccines worsening clinical disease, The International Journal of Clinical Practice, Wiley, 2020 Stran 2: …that there is significant risk… that they may experience severe disease once vaccinated, while they might have experienced a mild,… Pročitaj više »

rimtu
Gost
rimtu
9 mjeseci prije
Reply to  mislim

“pa sad kad je pficer ,zaj.. naivnog capaka”

Mislim da je vrlo naivno vjerovati u to.

Outsider
Gost
Outsider
9 mjeseci prije

Poznajem šest osoba koje su već 7 mjeseci na bolovanju, odnosno pozitivni na testu. Trik je da popiju ujutro cole bar 2 litre prije testiranja. I stalno pozitivni. Moraju prestati jer hoće da ih vode na ispitivanje u institut.

Zanimljio
Gost
Zanimljio
9 mjeseci prije
Reply to  Outsider

Lazes iz neznanja ili iz zlobe ????

Outsider
Gost
Outsider
9 mjeseci prije
Reply to  Zanimljio

Probaj pa se uvjeri. Dokazao je onaj u Austrijskoj vladi. Dečki su to digli na viši nivo. U medjuvremenu rade na crnjaka.

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
9 mjeseci prije
Reply to  Zanimljio

Ako se ne varam između ostaloga kolica sadrzi i matične stanice. Tko zna cije su?

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  Pera Detlic

Matične stanice čega?

rimtu
Gost
rimtu
9 mjeseci prije
Reply to  Sony

“Matične stanice čega?”

Fetusa.

Tupko Glupko
Gost
Tupko Glupko
9 mjeseci prije
Reply to  Zanimljio

Dokazao je zastupnik u austrijskom parlamentu kada je javno za govornicom testirao Coca Colu na antigenski test koji je ispao pozitivan:

Glas Cola auf Corona getetest.Antigen-Test,den die Bundesregierung für 67 Millionen Euro gekauft hat – YouTube

Austrija je u toj tranši potrošila 67 milijuna eura na kupnju antigenskih testova.

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  Zanimljio

Koliko zloće izbija iz tebe! Duboko si nezadovoljan sa sobom ali to se rješava na sasvim drugačiji način, a ne projiciranjem svoje negative na druge ljude za koje te baš ništa ne veže u tvom životu.

Walldorf
Gost
Walldorf
9 mjeseci prije
Reply to  Outsider

Podržavam tvoju tvrdnju.Iz jednostavnog razloga.Moja komšinica koja radi na benzinskoj pumpi je na isti način koristila taj napitak.Na bolovanju je bila četiri meseca.U medjuvremenu smo saradjivali u poslovima na netu.Svako dobro želim.

A neg.
Gost
A neg.
9 mjeseci prije

Gledaju te u oči i lažu!

Sparkling
Gost
Sparkling
9 mjeseci prije
Reply to  A neg.

Ha,ha
Znaš koja je razlika između malog djeteta i političara?
Nikakva
Gleda te u oči, smije se i sere!!

Mrčikola
Gost
Mrčikola
9 mjeseci prije

Dok ovima iz HZJZ, HALMEDovcima i sličnima ne dođe iz guzice u glavu da su i njihova djeca potencijalne mete i da oni sami, u konačnici, rade protiv vlastite djece i njihove budućnosti, stvari će se teško mijenjati na bolje.

piždro
Gost
piždro
9 mjeseci prije
Reply to  Mrčikola

Mrči meni kad vidim ove likove karikature sa naslova, dođe mi na povraćanje..

Mrčikola
Gost
Mrčikola
9 mjeseci prije
Reply to  piždro

piždro, u pravu si.
Mučno je gledati te likove.
Dobro kaže stara poslovica; svašta majka rodi i ferata vozi.

Mladen
Gost
Mladen
9 mjeseci prije
Reply to  piždro

Ti lijepo stavi slike Vučića i Bakira na zid pa uživaj u njihovoj ljepoti.

piždro
Gost
piždro
9 mjeseci prije
Reply to  Mladen

izvini mlađo ako sam ti dirno uzore..
ja imam respekt samo ko je zastupnik svog naroda!! nema veze koje je nacije i političkih profila. a kad je Korona u pitanju samo lukašhenko i mujica iz urugvaja koji ne treba blindirana auta..

Smak
Gost
Smak
9 mjeseci prije
Reply to  Mrčikola

Njima I njihovoj djeci je obecan dozivotni oblik vladavine po uzoru kraljevskih obitelji, zato se grcevito bore da sprovedu plan, a vjerovatno I ucjena skidanjem glave za neiizvrsenje il raskrinkavanje.

Mrčikola
Gost
Mrčikola
9 mjeseci prije
Reply to  Smak

Smak, modus operandi majstora je da uvjere političke egzekutore i kokošare, koji imaju 5,10 ili 50 miljuna nečega, da su dio nedodirljive “elite” i da neće dijeliti sudbinu većine, slično kako su i kapoima u konc-logorima obećavali da će biti pošteđeni nakon što svoje pošalju bogu na istinu. Znamo kako… Pročitaj više »

marija
Gost
marija
9 mjeseci prije

Da bi se bilo koja vakcina pustila u javnost trebaju godine ispitivanja,truda i rada.A danas odma gotova vakcina i na bockanje.Ja bi volila da vidim uzivo da neki gradjanin iz jednog paketa onako nasumice da teti vakcinu da bocne svog predsjednika.E to bi bilo bingo,samo ne znam ko bi bio… Pročitaj više »

Zanimljio
Gost
Zanimljio
9 mjeseci prije
Reply to  marija

Da bi se bilo koja vakcina pustila u javnost trebaju godine ispitivanja,truda i rada.

A tvoj slijedeci komentar je —- lijekovi i valvone du preskupi – mafija

navijala
Member
navijala
9 mjeseci prije
Reply to  marija

Pa naravno;najprije izradiš cjepivo,pa pustiš virus,napraviš frku i svi kupuju cjepivo.Bitno je da cjepivo rasprodaš dok traje frka.
Malo su se preračunali,zato izmišljaju nove engleske modificirane i opasnije viruse.
Dokle će ova pandemija trajati??? Valjda dok ne rasprodaju cjepivo…

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
9 mjeseci prije
Reply to  navijala

Ovo je 300% sigurno. Čisto profiterstvo.

putnik
Gost
putnik
9 mjeseci prije
Reply to  navijala

Svi pricaju samo o cjepivima, no ja tu vidim jedan mozda jos puno veci problem u pozadini. Naime, trenutni socijalni mir vecine populacije, usprkos rigoroznim mjerama je doslovno kupljen. A kako je kupljen? Na najjednostavniji moguci nacin, podignuti su krediti i vecini ljudi se isplacuju place iako mnogi doslovno nista… Pročitaj više »

rimtu
Gost
rimtu
9 mjeseci prije
Reply to  putnik

Slažem se, ali nemoj podcijenjivati cjepiva, imaju jako veliku ulogu u tome svemu.

rimtu
Gost
rimtu
9 mjeseci prije
Reply to  navijala

“Dokle će ova pandemija trajati???”

Dok ne implementiraju nwo.

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  navijala

Ne planiraju ukinuti proizvodnju, baš naprotiv.

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  marija

I ja bih isto to ali nema šanse za priliku jer pakete sa cjepivima čuva vojska.

mrkva
Gost
mrkva
9 mjeseci prije

Polako polako doći će sve na svoje!

Ono što ja vidim jest tradicionalno izmotavanje i ograđivanje naše nekompetentne ili slabokompetentne (dat ću 1 bod) državne uprave koja kao takva više šteti nego upravlja!

Maslina-Želja
Gost
Maslina-Želja
9 mjeseci prije

Lako je se sa poštenim čovjekom dogovoriti…
Kad uvidi pogrešku prizna je i to je to.
A šta ćeš se sa ovom Bandom dogovorit.
Sa njima se nemože više u fino !!!!
Treba im pokazat gdje im je mjesto.
Ovo nema ni u ludilu više.
,,VRIJEME JE DA SE KRENE”

Zanimljio
Gost
Zanimljio
9 mjeseci prije
Reply to  Maslina-Želja

Mislis na komentatore ovdje???
I na L.R i ekipu ????

Dupla Kamilica
Gost
Dupla Kamilica
9 mjeseci prije
Reply to  Zanimljio

Jel vlaga u podrumu? Upitnici su ti na repeatu.

Fidel
Gost
Fidel
9 mjeseci prije
Reply to  Maslina-Želja

Po uzoru na heroja Savu Kovačevića!!!(vid vlage i ođe)

Mladen
Gost
Mladen
9 mjeseci prije
Reply to  Fidel

Heroj Sava u jurišu dobio metak s leđa,bas čudno.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
9 mjeseci prije

Pozdrav mr sc Ani Sebalj i veliko HVALA na trudu i onome sto cini za buducnost svih nas i nasih potomaka. Na veliku zalost nista od dopisivanja. Maske i glupa pravila i dalje ostaju na snazi u svim zemljama u kojima su donesene. Ako nije film Hold Up nista promjenio… Pročitaj više »

Starina
Gost
Starina
9 mjeseci prije

Glavni nosioci vlasti, funkcija (uškolstvu, upravi, medijima, sudstvu, policiji, vojsci) i lukrativnog biznisa a sve na državnim jaslama su članovi loža, ili Lions i Rotary klubova. Malo prošvrljajte vidjet ćete javno njihova imena. Da bi postao njihov član moraš proći proceduru inicijacije u kojoj jasno kažeš da ćeš gurati i… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
9 mjeseci prije
Reply to  Starina

Paaaaa, valjda ce i bog nesto pomoci?
Ili mozda ovi vanzemaljci koji su najavljeni za ovu godinu?

Tupko Glupko
Gost
Tupko Glupko
9 mjeseci prije
Reply to  Starina

Ima skoro godina dana kako svi državni dužnosnici moraju objaviti u svojim imovinskim karticama članstvo u udrugama, otkada je izbila afera da je zamjenik glavnog državnog odvjetnika Dražen Jelenić mason. Jutarnji list – GLAVNI DRŽAVNI ODVJETNIK POTVRDIO: ‘DA, MASON SAM’ ‘To nije tajna ili polutajna organizacija. Gabrić je pokušao utjecati… Pročitaj više »

ledeno doba
Gost
ledeno doba
9 mjeseci prije
Reply to  Starina

“Što povezuje ministra Beroša i novog ravnatelja KB Dubrava: Članovi su HDZ-a i još jedne ekskluzivne organizacije”

https://teleskop.hr/56978-2

članovi Rotary kluba

Fidel
Gost
Fidel
9 mjeseci prije

Ja jučer prehodo neke željeznarije bez maske, neki me gledahu čudno. Ma ja, jes željezara, ali i inicijativa!!!!! (i mene ubi vlaga)

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije

Ovo ti nije partizanski rat, druže Đuro. Na čijoj strani su oružane postrojbe policije, vojske, specijalaca i raznih produžetaka? Priroda ovog rata je drugačija od svih, zahtijeva drugačiji pristup i poteze. Ima tko zna, a takvi ne spavaju, rade za sve nas. Stizati će i rezultati koji ovise o svakom… Pročitaj više »

Вазал
Gost
Вазал
9 mjeseci prije

Високе оцене, за уложени труд, стручност, истинольубивост. 🏆💞Има наде за планету док нма оваквих льуди. Браво. 😊

Fidel
Gost
Fidel
9 mjeseci prije
Reply to  Вазал

Evo ga, iskreni usklik podrške nečijem trudu, a ovi gore mudruju!!!(opet vlaga, a razmak iza zareza stručnjaci???)

bauštelac
Gost
bauštelac
9 mjeseci prije

od rođenja živimo po nekim pravilima i zakonima netko ih je usadio u život tako da i svijetla na autu upalimo po ljeti a bunili se tako da ima likova koji misle da nam rade dobro a misle da nemaš pravo na svoje mišljenje jer misle da ćemo njima naškoditi… Pročitaj više »

Zagor
Gost
Zagor
9 mjeseci prije

“medicinski proizvodi mogu biti na tržištu, odnosno u prometu te se mogu početi upotrebljavati ako ispunjavaju bitne zahtjeve, ako imaju ocjenu sukladnosti te ako su označeni oznakom CE.”

CE = China Export

Outsider
Gost
Outsider
9 mjeseci prije
Reply to  Zagor

Fallow the money:) Ovo bi sve moglo pasti ako se ostvari ovo o čemu piše Q. Nije nemoguće da je glavni dio plana uništiti kinu. Još malo pa ćemo saznati. Predug tekst da ga kopiram ovdje.

Tvrtko
Gost
Tvrtko
9 mjeseci prije
Reply to  Outsider

Plan je da unište USA i Rusiju, plan je da imamo putovnicu-pasoš svijetske vlasti, plan je da Kina bude vodeća snaga novog poretka. Polako ulazimo u pravi komunizam kojeg poznaju samo Kina i S.Koreja, zatvaranja, propusnice, zajamčeni osobni dohodak, gupitak privatnog vlasništva, život u zatvorenim zajednicama-komunaka. Komunizam ovaj puta bez… Pročitaj više »

mislim
Gost
mislim
9 mjeseci prije
Reply to  Tvrtko

da ,gledajući široku sliku, slikaju je tako, ako priđeš bliže slici ,vidi se još puno detalja.

Outsider
Gost
Outsider
9 mjeseci prije
Reply to  Tvrtko

Ne mislim da ne postoji plan i drugih strana. Trenutno pratim dešavanja na zapadu. Izgleda mi da će napraviti sve da nuliraju dug prema kinezima. Kompletna sadašnja situacija je kreirana u jednom centru moći odakle se prelila na ostatak svijeta. Osim kine

Stock
Member
Famed Member
Stock
9 mjeseci prije

Poštovana Ana! Već sam vam čestitao na hrabrosti i zahvalio na trudu koji ulažete da bi razotkrili ovu prevaru i osvjetlili krajnji cilj ove igre. No, čitajući ovaj text ne mogu, a da ne pitam – šta je to što je uspjeh? Jer kazete “Prvi uspjeh Inicijative” Da li mislite… Pročitaj više »

Slonica
Gost
Slonica
9 mjeseci prije
Reply to  Stock

Slazem se Stock..Riskirajuci puno minusa i čitajuci tekst par puta..stvarno uz najbolju volju nikakav uspjeh ne vidim.
Mjere ne propuštaju, produžuju se čak,kraj se ne nazire.
Slati tuzbe, žalbe, apele je pohvalno ali nerealno, neuspješno..
Nema fajde…Show must go on

Ps…gospođa Arna, ne Ana

Tupko Glupko
Gost
Tupko Glupko
9 mjeseci prije
Reply to  Slonica

Uspjeh je u tome što službenih konkretnih odgovora na Arnina službena konkretna pitanja u vezi Covid-19 nema.
Ono što je bitno jest da su odgovorile službene zdravstvene institucije u RH.
Sve to će Arni pomoći u daljnjoj pravnoj borbi.

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
9 mjeseci prije
Reply to  Tupko Glupko

Bravo. Vi ste to s razumjevanjem odmah skužili.
Tekst objavljen 14.12.2021. rezultiraoje slanjem odgovora (vidi se ovdje u tekstu, iza 17h) a nakon mjesec dana telefoniranja i zamolbi za dobivanjem odgovora. Pa sve to i piše u ovom tekstu.

Stock
Member
Famed Member
Stock
9 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Prvo da se izvinim za grešku prilikom pisanja vašeg imena.
Dakle, ipak je uspjeh to što su odgovorili. OK!
Predugo živim u Švedskoj pa sam zaboravio kako to funkcioniše na našim prostorima.
Nadam se da ćemo u vašim narednim textovima pročitati kako su vam ovi odgovori pomogli.
Svako dobro!

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
9 mjeseci prije
Reply to  Stock

Kao što vidite iz odgovora HZJZ i HALMED-a se ništa nije saznalo, zato postoje komentari na te odgovore koji ih demantiraju ali i demontiraju.
Žalosno tko sjedi, odlučuje u ime građanja Hrvatske, ali i globalno, svugdje je sve isto. Zločin protiv čovječnosti, u krajnjem čisti genocid.

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Baš zato treba okupirati HALMED novinarima. Prirodni slijed događaja doveo nas je do njih, na tacni su nam, trenutno nisu jači od nas. Ali, samo zakratko. Pravna i medicinska i novinarska struka mogu ih udruženo zgrabiti za vrat da se sami razotkriju javnosti.

Fidel
Gost
Fidel
9 mjeseci prije
Reply to  Stock

Nema više Yugoslavije, nema ni naših prostora, moliću, bez uvrijede!!!
(smanjuje se vlaga u podrumu)

Slonica
Gost
Slonica
9 mjeseci prije
Reply to  Tupko Glupko

U nekom drugom slučaju možda-u ovom nažalost ne djelim optimizam poštenog ishoda.
Inače rado čitam vaše upise, koji nisu nimalo tupasti, a ni glupasti.

Eto i mene
Gost
Eto i mene
9 mjeseci prije
Reply to  Stock

A uspjeh je valjda sto su se udostojili odgovoriti, jer u zadnje vrijeme ni na jedan upit iz hzjz odgovori ne stizu. A i dok su odgovarali, oni i ostali zavodi, ministarstva i slicni, su zapravo samo prepisivali jedan od drugog i pretankavali iz supljeg u prazno, ne odgovarajuci zapravo… Pročitaj više »

Ožujsko light
Gost
Ožujsko light
9 mjeseci prije
Reply to  Stock

Bravo Stock i Slonica! Vidi se da ima ljudi koji razmišljaju svojom glavom. Ni ja tu na žalost ne vidim nikakav uspjeh. I dok je poštovana Arna dobila odgovore od HZJZ i HALMED-a, vjerujem da Stock neče dobiti odgovor ni na jedno pitanje od gospođe Arne. Tako da jedini uspjeh… Pročitaj više »

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
9 mjeseci prije
Reply to  Ožujsko light

Predlažem i Vama kao i drugima, tražite redakciju kontakte i dobiti će te, nećete biti prvi. I, nemojte biti light, to je najnezdravije. Kao i u svim napitcima. PS Knjiga nosi puni naslov: “Mediji i medijske manipulacije, utjecaj internetskih portala na društvo i komentiranje čitatelja, problemi i posljedice”, nakladnik Tkanica… Pročitaj više »

Stock
Member
Famed Member
Stock
9 mjeseci prije
Reply to  Ožujsko light

Ja nisam tako sujetan pa da očekujem odgovore na sva pitanja koja postavljam ovdje.
Kao neki…
Gdja je odgovorila Tupku i kao da je odgovorila i meni Glupku.

Simon
Gost
Simon
9 mjeseci prije

Borba protiv zla utkanog u sve pore sistema kroz institucije i pravila nametnuta od sistema je nužna, ali na žalost nije i dovoljna. Potrebna je sveobuhvatna borba sa svim sredstvima po sve tri osi s neprekinutim trajanjem. Zmiji treba glavu smrskati, a to je uvijek lakše kad se od repa… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
9 mjeseci prije

Prije nekoliko dana najavio mi se jedan poznanik na jedan kako on kaze vrlo vazan i privatan razgovor. Odmah mi je bilo jasno da nece traziti ono sto svi obicno traze a to je da im se posudi novac jer je rijec o Svicarcu koji je dugi niz godina direktor… Pročitaj više »

ignvoeubciwieuncwiuf
Gost
ignvoeubciwieuncwiuf
9 mjeseci prije

Svrha Krempite je bila da okupi na krdo kauboje koje će poslati u fema logore i praviti od njih proteine za prehranu ovih borgova “cjepljenih”.

Mrčikola
Gost
Mrčikola
9 mjeseci prije

Subaru, ovaj će se tvoj komentar vjerojatno ocijeniti kao preradikalan ali u kom pravcu sve ovo ide čini se da će ljubitelji zombi filmova doći na svoje.

Eto i mene
Gost
Eto i mene
9 mjeseci prije

Kud si prije navro na sojlent grin 😁Nahranit ce ih prvo farmer kill bill od monsanto usjeva (ovi iz kampa mozda posluze kao gnojivo), evo svi se raspisali o posjedima koje ima … Ili ce iskoristit posjede da napravi opet neko njesra kojim ce opravdati veliku nestasicu hrane koja nam… Pročitaj više »

nessy
Gost
nessy
9 mjeseci prije

Tko ovo sve procita, svaka mu cast.

Komunjara
Gost
Komunjara
9 mjeseci prije

Nažalost, Trump je začeo i utvrdio antiznanstveni pokret u svijetu i doveo svijet u tzv. postčinjenično doba. Tako da od komuniciranja na temelju znanosti više nema ništa. Trump je sve relativizirao i prepustio na procjenu svom dojmu. Od klimatskih promjena do povijesti. Sada ga svi slijede i biće teško vratiti… Pročitaj više »

mislim
Gost
mislim
9 mjeseci prije
Reply to  Komunjara

slažem se s tvojim komentarom, ali se ne slažem s tvojim upiranjem prsta u jednog .

max
Gost
max
9 mjeseci prije

Ja ne razumijem kad će protivnicima svih ovih pizdarija oko korone doći iz dupeta u glavu da ništa ne vrijedi što ćete dokazati svaku stvar iz vaših navoda. To što ćete predočiti gomilu dokaza ne vrijedi pišljiva boba. Zašto ne vrijedi? Ne vrijedi zato što je došla naredba od stvarnih… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
9 mjeseci prije
Reply to  max

Istina

Gaga
Gost
Gaga
9 mjeseci prije
Reply to  max

Max kako da preživimo? Što bi bio Vaš savjet? Ja…ne znam kako!

ledeno doba
Gost
ledeno doba
9 mjeseci prije

kad se bandit poziva na još većeg bandita, da dokaže da je u pravu ovo ti je kao, da su Lucky Luciana optužili da je mafijaš, a on se pozove na mišljenje Al Caponea i pita ga: čuj stari, ajde reci jesam li ja mafijaš? A Capone kaže: ma jok… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
9 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

Sve bolna istina

rimtu
Gost
rimtu
9 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

“Ovaj PCR Test je skovao psihopatski kriminalac Christian Drosten a WeHaO je to onda nametnuo cijelom svijetu.” Samo ga je nametnuo, izumio ga je Kary Mullis i osobno je govorio da je to isključivo laboratorijski alat, a nikako dijagnostički. Uz to je govorio jako loše o Fauciju i istinu o… Pročitaj više »

ledeno doba
Gost
ledeno doba
9 mjeseci prije

ECDC na koju se pozivaju HaZeJaZavci je službena organizacija EU-a. Već to je dovoljno, za “vjerodostojnost” ove organizacije… Ali evo još nešto: još tamo negdje u travnju prošle godine, ovo je prenio Jutarnji: “Europu će pogoditi drugi val koronavirusa jer je premalo ljudi steklo imunitet, a samo je pitanje kada… Pročitaj više »

Novi kolac
Gost
Novi kolac
9 mjeseci prije
Reply to  ledeno doba

Pa dao si i odgovor.Klasicno napredovanje po zaslugama.

Smokva
Gost
Smokva
9 mjeseci prije

Znači, pokorila nas je banda lopova, sve zbog profita

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
9 mjeseci prije
Reply to  Smokva

Ispocetka da. Zbog profita. Sad kad drze 99% vlasnistva svega na svijetu, novac ih vise ne zanima.
Sad hoce da nas pobiju i zamjene robotima…
Isto su radili s konjima kad su kocije poceli ugradivati motore…

Sony
Gost
Sony
9 mjeseci prije
Reply to  Smokva

Zbog moći

Krmak
Gost
Krmak
9 mjeseci prije

JEBLA VAS GRIPA I LUDNICA OKO OVOGA! PSIHIJATRIJA OTVORENOG TIPA.

CAN
Gost
CAN
9 mjeseci prije
Reply to  Krmak

To ti je najposjećenijainstitucija u 21oj tekućoj…kakav poljud…
Ludilo brale

Bosanac
Gost
Bosanac
9 mjeseci prije

Podržavam autoricu teksta u svom trudu da na kulturan način pomogne da ovaj košmar prestane. Skeptik sam u pogledu kulturnog načina komunikacije sa nekulturnim sugovornicima. A oko PCR pogledat šta govori njegov izumitelj Kary Mullis (usput saznaš nešto više i o Faučiju 🙂 ). https://youtu.be/qpHeSesj8bQ P.S. u međuvremenu u Austriji… Pročitaj više »

Katarina
Gost
Katarina
9 mjeseci prije

Mislim da je već bilo odavno vrijeme da se ovome stane na kraj.

B7ranko Spehar
Gost
B7ranko Spehar
9 mjeseci prije

Da ja primam proviziju za testove,smeće od lijekova,cjepiva,kao oni nanio bi vam maske i na guzice .

ovi jedan
Gost
ovi jedan
9 mjeseci prije

docdroid net/GXnohZC/govuscourtscasd66035330-pdf

Stara kuka
Gost
Stara kuka
9 mjeseci prije

Evo dokle smo stigli. Da za veliki uspjeh smatramo da se birokratske ustanove financirane našim novcem uopće udostoje odgovoriti na upite. A i onda odgovaraju hrpom frazetina i laži kojima nas ionako bombardiraju već godinu dana. Zanima me samo da li bi odgovorili i na pojedinačni upit građanina koji nije… Pročitaj više »

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
9 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Teško je odgovore iz dvije tzv institucije podijeliti, gube ne samo vjerodostojnost već i smisao. A ovo sve drugo na portalu se odavno obrađuje, arhivu pregledajte, zaista ima vrijednih autora i njihovih tekstova.

Stara kuka
Gost
Stara kuka
9 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Nisam ja u pitanju. Mene ne morate u ništa uvjeravati. Ja samo kažem da treba sve to podijeliti na cjeline i prezentirati kratko i sažeto jer tako velika većina voli. A onda, za one koji su zaista zainteresirani dati detaljnije analize i podatke.

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
9 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Sve Vas kužim, točno znam što i kako mislite i što biste htjeli time postići, ali portal – medij brzoprolazećih informacija – te čitatelja koji zaborave što je jučer bilo vezano oko iste teme nije medij za to. A koga zanima vjerujte čita sve kao i ja. Recimo, don Anđelka… Pročitaj više »

čudila se aman ja
Gost
čudila se aman ja
9 mjeseci prije

auuu, kakav potpis ima “pacak”- evo nekih osobina koje nam pokazuje :površan,laka meta za manipuliranje, mirno spava jer savjesti nema…..dobro, sve ovo znamo i bez da smo vidjeli potpis….ali, fasciniralo me……..

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
9 mjeseci prije

Ma to se oni ne potpisuju, pogledajte prethodni tekst, na kraju negdje, vezan za ovaj.
Tamo im imate i potpise, sve neke škrabotine i kvake. Sutra će reći, nisam to ja potpisao!
https://www.logicno.com/politika/maskama-zatvaranju-i-cijepljenju-stop.html

čudila se aman ja
Gost
čudila se aman ja
9 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

no, osnova postoji, kvake i škrabotine zanemarim

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
9 mjeseci prije

Analiza perfektna. Puno sam naučila kroz posao od grafologa. Ovo ste baš zato se usudim reći – odlično komentirali.

Maron Barber
Gost
Maron Barber
9 mjeseci prije

Gospodine razvij i oživi i razradi u meni svoji 7 darova da se mogu nositi sa Zlim ovg svjeta!

Venator
Gost
Venator
9 mjeseci prije

Poštovana Mr. sc. Arna Šebalj, hvala Vam na detaljnom članku.
Smatram da bi ste u svojim člancima trebala ukomponirati uvod koji bi bio kao sažetak cijelog teksta, jer većina naroda neće razumjeti poantu ovako sofisticiranog članka.

POVEZANE VIJESTI

Izbornik