fbpx

Ultimatum Ustavnom sudu Republike Hrvatske!

Ultimatum Ustavnom sudu Republike Hrvatske! 1

Obzirom da se radi o sigurnosti ustavnog poretka Republike Hrvatske, a prije svega povrijeđenim ljudskim i manjinskim pravima, te teškim kaznenim djelima protiv zdravlja svih građana Republike Hrvatske, TRAŽIMO da nam odgovor dostavite u roku 48 sati od dana preuzimanja ovog Prijedloga i zahtjeva.

Zagreb, 19. ožujka 2021.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Markov trg 2
10000 Zagreb

Predlagatelji:

 1. sc. Arna Šebalj, dipl. iur., *****************., 10000 Zagreb (molim vas odgovor na ovu adresu) OIB ***************
 2. Inicijativa Maskama, zatvaranju i cijepljenju STOP! koju zastupa  mr. sc. Arna Šebalj, dipl. iur., ostalo isto

PRIJEDLOG  SA ZAHTJEVOM ZA HITNIM ZASJEDANJEM VIJEĆA SUDA I SA ZAHTJEVOM

ZA HITNO POKRETANJE POSTUPKA ODLUČIVANJA SUKLADNO S ČLANKOM  38. toč. 2. USTAVNOG ZAKONA O USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE  (NN 99/9929/0249/02) I POJEDINAČNIM IZJAŠNJAVANJEM SVIH SUDACA (u sva četiri vijeća) REPUBLIKE HRVATSKE S OBRAZLOŽENIM/IZDVOJENIM MIŠLJENJIMA

Obrazloženje:

Sukladno članak 38. toč. 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Ustavni sud  može i sam pokrenuti postupak za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i ocjenu suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom  i to pojedinačnim izjašnjavanjem svih sudaca (u sva četiri vijeća) Ustavnog suda Republike Hrvatske.

S prethodnim u vezi tražimo da se svi suci Ustavnog suda Republike Hrvatske, pojedinačno, i to:

• Miroslav Šeparović (predsjednik),
• Goran Selanec,
• Snježana Bagić,
• Ingrid Antičević Marinović,
• Mato Arlović
• Davorin Mlakar,
• Andrej Abramović,
• Miroslav Šumanović,
• Branko Brkić,
• Josip Leko,
• Mario Jelušić,
• Lovorka Kušan,
• Rajko Mlinarić

izjasne da li žele samostalno pokrenuti inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti u pogledu Odluke o proglašenju epidemije  od 11. 03. 2020. koja          je stupila na snagu danom donošenja, znači 11. 03. 2020. koju je donio ministar zdravstva Vili Beroš temeljem mišljenja iz HZJZ potpisanog  od ravnatelja HZJZ, Krunoslava Capaka,  sa svim potom donesenim Uredbama i Odlukama.

A da je sve ovo nezakonito utvrđeno je u odgovoru koji je dobila građanska inicijativa „Prava i slobode“ u ime koje je podnesak HZJZ uputio Velimir Ponoš,  (citiram u cijelosti):

„…. tražeći  dopisom dana 25. studenoga od službeniku za informiranje Ministarstva zdravstva, koji je u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, proslijeđen na postupanje Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, kojim sam tražio da mi se u obliku dokumenta dostave informacije koje činjenično potvrđuju:

 • da je virus SARS-CoV-2 izoliran prema Kochovim postulatima
 • da virus SARS-CoV-2 izaziva bolest COVID-19
 • da je COVID-19 nova bolest.

Kroz iskustva s tijelima javne uprave bio sam potpuno svjestan toga da će na moju adresu pristići odgovor bez odgovora, odnosno već uigrano administrativno „odgovaranje neodgovaranjem“. Odgovor koji se nalazi u prilogu teksta jest upravo to: manipulacija kojom tijelo javne uprave glumi da odgovara odnosno odgovara samo da zadovolji formu, dok sadržajnog odgovora nema. Međutim, imajući u vidu katastrofalno loše sročeno i dostavljeno mišljenje Ministarstva zdravstva Ustavnome sudu u predmetu „maske“, korištenjem „cherry picking“ tehnike unutar tog besmislenog „mišljenja“ kojom se izabiru samo studije koje podupiru narativ, zahtjev za pravo na pristup informacijama sadržavao je još nešto – mogućnost da se onaj tko odgovara posklizne na vlastiti odgovor. I upravo se to i dogodilo. Sami tekst odgovora koji ne sadrži apsolutno ništa, a ponajmanje odgovore na postavljena pitanja završava time da se tijelo javne uprave poziva na „stručnu dokumentaciju“ kojom se potvrđuje njihov „odgovor“. To je zapravo ono što sam htio, htio sam odgovor koji će potvrditi da iza ove farse nema ničega. I htio sam da to sve bude crno na bijelom – s potpisom i pečatom ravnatelja HZJZ-a.

Naime, da bi se spojile sve točke i sve stavilo u kontekst iz kojega je vidljiva cijela slika potrebno je vratiti se malo unatrag – na dan 11. ožujka 2020. Toga dana, tog 11. ožujka 2020. ministar zdravstva Vili Beroš donosi Odluku o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovanu virusom SARS-CoV-2.  Obratite pažnju na moja pitanja i na tekst istaknut plavim slovima i uočite da moj upit traži medicinski temelj takve odluke jer on je za takvu odluku nužan.

Obratite pažnju i na datum – 11. ožujka 2020. Prema tada važećem Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ministar zdravstva odluku donosi na prijedlog Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo što je i razlog zbog kojega je moj upit proslijeđen na tu adresu. Hrvatski zavod za javno zdravstvo obvezan je prijedlog potkrijepiti činjenicama i to i zahtijeva moj dopis, a tako uostalom glasi i Beroševa odluka.

Stoga pogledajmo koje su to činjenice koje Hrvatski zavod za javno zdravstvo navodi u odgovoru na dopis, a koje nastavno prema Capaku čine i podlogu Beroševe odluke. Tih je „činjenica“ prema Capakovu odgovoru šest, a one su redom na slici dokumenta:

Ultimatum Ustavnom sudu Republike Hrvatske! 2

Pogledajmo svih šest:

 1. Studija s datumom travnja  koja se umjesto odgovorima na pitanja iz zahtjeva bavi usporednom patogenezom COVID-19, SARS i MERS u neljudskom modelu primata
 2. Studija identifikacije koronavirusa od 5. svibnja
 3. Na stranicama ECDC s datumom lipnja nalazi se obična vijest koja u par redaka govori o načinu transmisije bolesti
 4. Studija identične tematike i naziva kao studija pod rednim brojem 1. datirana svibnja
 5. Studija od siječnja koja se ne bavi izolacijom virusa niti pitanjima iz zahtjeva nego se bavi kliničkim značajkama pacijenata kod kojih je RT-PCR testom detektirano prisustvo virusa na ciklusu od 45 amplifikacija
 6. Studija od srpnja koja se bavi upalom pluća kod rezus majmuna

Dakle, ne samo da se samo jedna od ovih „osnova“ na temelju kojih je proglašena epidemija bavi pitanjima iz mog dopisa, koja su identična i sadržana u Beroševoj odluci nego su sve „osnove“ osim jedne datirane nakon 11. ožujka 2020. kada Beroš donosi spornu odluku.

S obzirom na to da kao temelj za donošenje odluke može poslužiti samo ono što je postojeće u doba njezina donošenja postavlja se pitanje kako je moguće da kao temelj za donošenje odluke navoditi studije kojih u vremenu njezina donošenja uopće nije bilo ili pak studije koje sa sadržajem odluke nemaju nikakve veze?Odgovor na to pitanje je nemoguć“ – rekao bi Capak.

Time što je HZJZ kao odgovor na dopis i kao svoj temelj poslao studije ili članke koji su datirani poslije 11. ožujka 2020. potvrdio je da nije postojala nikakva valjana osnova za  donošenje „Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2“, odnosno da Odluka donesena bez ikakve podloge i kao takva zapravo uopće ne postoji jer iza nje apsolutno ništa ne stoji što je ravnatelj Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak potvrdio svojim potpisom i pečatom Zavoda.

Da stvar po Beroševu nevaljanu odluku bude još gora, ona suprotno čl. 5. i čl. 90. Ustava Republike Hrvatske nikad nije objavljena u službenom glasilu Republike Hrvatske „Narodnim novinama“, što je čini nesukladnom s Ustavom, a još je gore to što Odluka uopće ne sadrži napomenu koja se odnosi na obvezu njezina javnog objavljivanja. Gdje se objavljuje dokument kojim se proglašava epidemija? U 24sata? Na Net.hr? Na Indexu? Jasna Omejec, bivša predsjednica Ustavnoga suda odlukom U-II-296/2006 od 27. listopada 2010., NN 126/10, i Smiljko Sokol, bivši predsjednik Ustavnoga suda, odlukama U-II-778/1998 od 22. ožujka 2000., NN 34/00, U-II-778/1998 od 22. ožujka 2000., NN 34/00, i U-II-994/2002 od 16. siječnja 2003., NN 14/03, u predmetima u kojima odluke tijela javne vlasti nisu objavljenje u „Narodnim novinama“ proglašavaju neustavnima.

Eto, takva je i odluka o proglašenju epidemije koju je potpisao Vili Beroš. Hrvatski zavod za javno zdravstvo autoru je teksta pisanim putem, s potpisom ravnatelja Zavoda i pečatom ustanove potvrdio da za Beroševu Odluku nema medicinskog pokrića, dok Ustav RH i predsjednici Ustavnoga suda potvrđuju da je ona nesukladna s hrvatskim Ustavom.“

https://www.logicno.com/politika/hzjz-pismeno-priznao-da-nema-temelja-za-donosenje-odluke-o-epidemiji.html

(Napomena: naknadno smo utvrdili, pribavljajući druge informacije, kako se nigdje na dopise ne potpisuju OSOBNO niti ministar Vili Beroš niti ravnatelj HZJZ Krunoslav Capak već to rade ovlaštene osobe u tim institucijama koje imaju pohranjene potpise i kod Trgovačkog suda u Zagrebu, pitamo se zašto je tome tako? Znamo!)

Na 236. sjednici Vlade održanoj 18. lipnja 2020. (neposredno pred izbore) Vlada je raspravljala i prihvatila prijedlog  izmjena i dopuna Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja (NN 70/2020) kao i izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti  koje je donijela kako Vlada Republike Hrvatske, a potom usvojio Hrvatski sabor 17. 04. 2020. (NN 47/2020), te i 4. 12. 2020. (NN 134/2020) kao i svaki pravni subjekt  lokalne samouprave na teritoriji Republike Hrvatske, Županije, gradovi i općine a sve u vezi odluka koje se odnose, direktno ili indirektno na zdravstvenu situaciju, prouzročenu epidemijom ili tzv. pandemijom cov-19, sve do dana podnošenja ovog Prijedloga i zahtjeva Ustavnom sudu Republike Hrvatske , kao i svim mjerama koje je na prijedlog Vlade, kao i tzv. Nacionalnog stožera civilne zaštite provode sva tijela lokalne uprave, od Županija, gradova i općina,  a koje su bile na snazi, kao i mjerama koje su i sada na snazi i za svo vrijeme od proglašenja epidemije do dana podnošenja ovog Prijedloga i zahtjeva.

Pojašnjenja radi, Prijedlog i zahtjev se upućuje na razmatranje i odlučivanje predsjedniku Ustavnog suda Republike Hrvatske kao i pojedinačno svakom sucu Ustavnog suda Republike Hrvatske  a u svezi čl. 38. roč. 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, s tim da se prijedlog i zahtjev osobito temelji na čl. 125 Ustava Republike Hrvatske koji određuje da  je Ustavni sud Republike Hrvatske, kao  samostalano  i neovisno  državno tijelo, zadužen za zaštitu ustavnosti i zakonitosti, te ljudskih i manjinskih prava i sloboda što regulira Ustav RH, Poglavlje III.

Ovim Prijedlogom i zahtjevom traži se izjašnjavanje predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske kao i pojedinačno i svakog suca Ustavnog suda Republike Hrvatske , smatraju li da treba te hoće li i da li će uopće pokrenuti postupak samostalnog odlučivanja za ocjenu ustavnosti i zakonitosti svih zakonskih i podzakonskih propisa  za vrijeme od proglašenja epidemije do podnošenja ovog Prijedloga i zahtjeva u skladu s Ustavom Republike Hrvatske kao i da li su zakoni i podzakonski  akti  koji su donijeti za vrijeme od proglašenja epidemije i trajanja epidemije, a neki su i izglasani u Hrvatskom saboru, odnosno u pojedinačnim pravnim subjektima lokalne samouprave (županije, gradovi, općine) a u smislu podzakonskih  akata u skladu s Ustavom Republike Hrvatske , a kojima su propisana neposredna primjena zajamčenih  prava i svrha ustavnih jamstava, kao i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, kao i dostojanstven i slobodan razvoj osoba, a koja se odnose i na sva druga povrijeđena ljudska i manjinska prava iz poglavlja  III toč. 1, 2 i 3 Ustava Republike Hrvatske.

Nadležnost Ustavnog suda je prethodnim obrazloženim stavovima Prijedloga i zahtjeva utvrđena za postupanje u ovoj stvari, dakle, prijedlog i zahtjev daju predlagatelji, a Ustavni sud, i to kako predsjednik Ustavnog suda tako i pojedinačno svaki sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske, odlučuje da li smatra da treba te da li hoće i da li će uopće pokrenuti inicijativu za samostalno odlučivanje u ovoj pravnoj stvari.

Svako oglušenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, svako odugovlačenje i svako neodgovaranje na podnijeti Prijedlog i zahtjev predstavljat će konkludentnu radnju kojom će mo smatrati da Ustavni sud neće, ne želi i ne smatra da treba pokrenuti postupak na osnovu čl. 38. toč. 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, kao i da li će takvo ponašanje biti tretirano kao osnov za pokretanje postupka pred Međunarodnim kaznenim sudom u Haagu, (postupci „Crimes against humanity“ su već pokrenuti a postupci zakazani u Haagu) u smislu čl. 7. Zakona o ratifikaciji rimskog statuta Međunarodnog kaznenog  (zločin protiv čovječnosti) toč. (1) st. (b), (c), (e) i (k), kao i čl. 6. – genocid, st.  (b) nanošenje teške ozljede ili duševne boli pripadnicima skupine; st. (c) namjerno podvrgavanje skupine životnim uvjetima kojima je cilj njezino potpuno ili djelomično fizičko uništenje,  a koji je Sabor Republike Hrvatske  donijeo 28. ožujka 2001. (NN 5/2001).

Kao međunarodni ugovor, isti se primjenjuje izravno, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske,  a sve u smislu kaznenog djela Zločina protiv čovječnosti  iz čl. 90. toč. (1), st. 2, 6, 8 i 11 KZ RH koji propisuje kaznu zatvora od najmanje pet godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. I to kako za supočinitelje tako i za direktnog počinitelja,  koji su postupali sa direktnim umišljajem u pogledu zločina protiv čovječnosti, a to će se odnositi na svakog pojedinačnog suca Ustavnog suda Republike Hrvatske a procesuiranje će ovisiti kako od kolektivne odluke svih sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske tako i svakog pojedinačnog mišljenja svakog pojedinog suca Ustavnog suda Republike Hrvatske.  Upravo zbog toga tražimo pojedinačno izjašnjavanje svakog pojedinog suca ustavnog suda Republike Hrvatske.

Kako se radi o sigurnosti ustavnog poretka Republike Hrvatske, a prije svega povrijeđenim ljudskim i manjinskim pravima, te teškim kaznenim djelima protiv zdravlja  svih građana Republike Hrvatske,TRAŽIMO da nam odgovor dostavite u roku 48 sati od dana preuzimanja ovog Prijedloga i zahtjeva.

Svi suci Ustavnog suda Republike Hrvatske su svjesni i moraju biti svjesni kaznene odgovornosti zbog  kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. Kaznenog zakona RH (NN 126/19) u namjeri da drugom pribavi kakvu korist ili mu nanese kakvu štetu, donese nezakonit akt ili na drugi način prekrši zakon kaznit će se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

Isto tako, svi suci, državni odvjetnik i njegovi zamjenici moraju biti svjesni kaznene odgovornosti koje propisuje GLAVA XIX. Kaznenog zakona RH  (članci 181, 183, 185) za TEŠKA DJELA PROTIV ZDRAVLJA LJUDI.

Ne postoji nikakva vlast koja je iznad Ustava zemlje, a isti zabranjuje da se nad ljudima sprovodi bilo kakav eksperiment, a i Savjet Europe, čija smo članica, jasno je donio odluku da nitko ne smije biti na silu i bez podrobnih informacija cijepljen i ne smije biti nikakve diskriminacije po tom pitanju.

I na kraju ovog nestandardnog  Prijedloga i zahtjeva u nikad viđenim vremenima u povijesti čovječanstva  SAMO NA ZNANJE: postupak koji je njemački  dr. pravnih znanosti, Reiner Fuellmich pokrenuo pred Međunarodnim sudom u Haagu, a za zločine protiv čovječnosti koji su učinjeni ovom pandemijom, ODOBREN je i kreće 9. rujna 2021!!!

Predlagatelji:

Mr. sc. Arna Šebalj, dipl. iur.

Inicijativa Maskama, zatvaranju i cijepljenju STOP!
Mr. sc. Arna Šebalj, dipl. iur.
Predstavnica Inicijative

U privitku:

 1. Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 od 11. ožujka 2020., preslika
 2. Odgovor građanskoj inicijativi „Prava i slobode“ od 21. 12. 2020., preslika
 3. Članak u svezi istoga s portala logicno.com od 18. 01. 2021., preslika
 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti od 17.04.2020., preslika
 5. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti od 4.12. 2020., preslika
Potvrda o primitku
Potvrda o primitku

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
83 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Konspirator
Gost
Konspirator
5 mjeseci prije

Meni je dago što nitko od njih nije korumpiran i nije kupio diplomu.

Pravnica
Gost
Pravnica
5 mjeseci prije
Reply to  Konspirator

Ha ha, baš tako! Potpisujem od riječi do riječi. Hvala Arni što se bori za slobodu svih građana Hrvatske.

... ....
Gost
... ....
5 mjeseci prije
Reply to  Konspirator

Mara sudi imtelengancija je to, ne treba škola.

Juzernejm
Member
Noble Member
Juzernejm
5 mjeseci prije

Idealna prilika da još jednom ponudim (preporučim) delimičan prevod knjige Larkena Rouza “Najopasnije praznoverje” (Larken Rose – The Most Dangerous Superstition). Administratori su mi već jednom ranije dopustili da okačim link za skidanje. Prevod je moj, nije najidealniji ali je dovoljno dobar da se razume suština. I dalje tvrdim da… Pročitaj više »

Max
Member
Famed Member
Max
5 mjeseci prije
Reply to  Juzernejm

Pozdrav i vama.

Kažun
Member
Kažun
5 mjeseci prije
Reply to  Max

Posljedice cepanja u Izraelu:
The Probe Into the Israeli Vaccine Policy and Its Outcome Is Beyond Damning
G.ATZMON

unz.com*gatzmon/the-probe-into-the-israeli-vaccine-policy-and-its-outcome-is-beyond-damning/

Kažun
Member
Kažun
5 mjeseci prije
Reply to  Kažun

RT PCR test po Drostenu i Cormanu.

The Insanity of the PCR Testing Saga
globalresearch*ca/insanity-pcr-testing-saga/5740563

Kažun
Member
Kažun
5 mjeseci prije
Reply to  Kažun

Bourne Ultimatum Extreme Ways Extreme ways are back again Extreme places I didn’t know I broke everything new again Everything that I’d owned I threw it out the windows, came along Extreme ways I know move apart The colors of my sea Perfect color me Extreme ways that help me… Pročitaj više »

Kažun
Member
Kažun
5 mjeseci prije
Reply to  Kažun

Moja puna podrška gosp, A.Šebalj.

Kažun
Member
Kažun
5 mjeseci prije
Reply to  Kažun

Pardon,gđi. A.Šebalj.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
5 mjeseci prije
Reply to  Kažun

Gilad je odlican, po obicaju… Medjutim ima jos jedna tacka… Da li bilo ko normalan vjeruje da ce recimo Izraelci dobiti istu Pfizer vakcinu – kao i Palestinci…? (U ustalom recimo i kao Africki crnci li li Balkanci…?) I onako niko nema pojma kakvi su to otrovi koji se uspricavaju… Pročitaj više »

Kažun
Member
Kažun
5 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Veliki upitnik.

Piretis
Member
Famed Member
Piretis
5 mjeseci prije
Reply to  Juzernejm

Još dok si prvi puta stavio link pročitao sam, doduše samo zadnji dio gdje se nudi rješenje. Dobra ideja ali nažalost utopistička. Takve stvari se mogu provesti samo kad velika većina prihvati takvu ideju i zajednički ju provodi u djelo. Još će puno vode proteći do tog dana. U svakom… Pročitaj više »

Juzernejm
Member
Noble Member
Juzernejm
5 mjeseci prije
Reply to  Piretis

Hvala gospon Piretis! Slažemo se da je utopija, ali se verovatno slažemo i da jedino što iko može da promeni je – da promeni sebe. 🙂 Umesto što se svi “cenjkamo” šta sve možemo da izgubimo i koja je cena ako “ovo” ili ako “ono”, ili čekamo da se prvo… Pročitaj više »

Stock
Member
Famed Member
Stock
5 mjeseci prije
Reply to  Juzernejm

Juzernejm…bila je jednom davno, na jednom forumu, jedna juzernejm.
Nisi valjda ti-ta?

Juzernejm
Member
Noble Member
Juzernejm
5 mjeseci prije
Reply to  Stock

Promaklo ti je da sam u prvom komentaru pisao u muškom rodu (“voleo bih…”), tako da ništa od toga. 🙂 Nemam pojma o kome se radi, ovde je trebalo nešto da lupim kao korisničko ime, a nisam bio naročito inspirisan.

Stock
Member
Famed Member
Stock
5 mjeseci prije
Reply to  Juzernejm

Evo još jednom pročitah prvi komentar i ne znam da li je pisac, pisac ili piskinja.
Ništa…hvala na odgovoru, a vaše korisničko ime me vratilo u jedno intetesantno vrijeme na jednom lokalnom forumu.

Gordana
Gost
Gordana
2 mjeseci prije
Reply to  Juzernejm

Inspiriran a ne inspirisan

Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
5 mjeseci prije
Reply to  Juzernejm

Knjiga nije loša, pisana je antisistemski, ali je ipak ograničena na područje kontrolnog sistema.
Često se spominje logika, racionalizacija, percepcija, vjera što su sve upravo ograničenja od kontrolnog sistema nametnuta.
Za pogled izvan ograničenja potrebno je iz fizičkog zakoračiti u metafizička područja.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
5 mjeseci prije
Reply to  Juzernejm

Odlican uvod!
Hvala na prevodu.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
5 mjeseci prije
Reply to  Juzernejm

Hvala!

Brainstorm
Gost
Brainstorm
5 mjeseci prije
Reply to  Juzernejm

pa sto svaki put stavljas rijeci vlast i vlada u navodnike?

Martin
Gost
Martin
2 mjeseci prije
Reply to  Juzernejm

Manipulacije
tps://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica2/sociopol_greatreset36.htm

Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
5 mjeseci prije

svaka cast gospodji na trudu..zao mi je sha ne razumije da u ovom globalnom ratu elite protiv covjecanstva,medjunarodno pravo vise ne postoji.a i prije je bilo krhko.ako netko ocekuje na nasoj lokalnoj razini da je nekome,od ovih u haljama,stalo do prava i postivanja stavki hrvatskog ustava..ne znam sha bih rekao.a… Pročitaj više »

nonwo
Member
Famed Member
nonwo
5 mjeseci prije
Reply to  Tucker Carlson

ttps://www.portalnovosti.com/protekcionizam-na-steroidima Prema izračunu Guardiana, Pfizer i njemački BioNTech u ovoj bi godini od cjepiva protiv Covida-19 trebali zaraditi najmanje 15 milijardi dolara, Moderna 18,4, Johnson & Johnson oko 10 milijardi, a AstraZeneca oko dvije milijarde dolara Početkom ožujka WTO odbio je prijedlog Indije i Južnoafričke Republike o izuzeću lijekova i… Pročitaj više »

Martin
Gost
Martin
2 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Manipulacije
tps://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica2/sociopol_greatreset36.htm

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
5 mjeseci prije
Reply to  Tucker Carlson

“…zao mi je sha ne razumije da u ovom globalnom ratu elite protiv covjecanstva,medjunarodno pravo vise ne postoji…” Ma razumie ona to, siguran sam… Pa ako nista gleda direktno ovaj cirkus sa Mamice i do bola korumpiranom sudstvu…. Medjutim, radeci ovo pokusava razbiti zlocinacku medijsku blokadu oko lazne “pandemije”…. Jos… Pročitaj više »

Karma
Gost
Karma
5 mjeseci prije

PAPAYA PCR TEST POZITIVAN !!!!
ZIVIO MARSHALL DRUG COVID !

Jomla
Gost
Jomla
5 mjeseci prije
Reply to  Karma

Ja taj test zovem PRC test jer i jeste za PRC.nje naroda u zdrav mozak!
Nešto ne znam ima li kakvu drugu svrhu?

Maslina-Želja
Gost
Maslina-Želja
5 mjeseci prije

Draga Ana ,neće nam Ovi Smradovi opet Odgovorit!!!
Oni su Odlučili da se drže svojih prava??
Samo prava Revolucija ovo može zaustavit!!!!!!
Ti pričala ili prdila njima je isto….
Nema više Na fino..!!!
Zaista je dosta više pravne peripetije..
Ovo je ,,U ZDRAV MOZAK” ….
Gubimo volju!!!!
Strpljenje….kome više!!!

Umpah Pah
Gost
Umpah Pah
5 mjeseci prije

U ćuzu ?
Suce ?

jezevakucica
Gost
jezevakucica
5 mjeseci prije
Reply to  Umpah Pah

Umpy moram biti logiran da ti dam plus.

CAN
Gost
CAN
5 mjeseci prije
Reply to  jezevakucica

Pljuskavica

CAN
Gost
CAN
5 mjeseci prije
Reply to  Umpah Pah

Sucoćuz?
Pljus -kavica.

Slonica
Gost
Slonica
5 mjeseci prije

Brisanje komentara koji su legitimni i jednostavno ne dijele pozitivan ishod ovog slučaja isto nisu demokratski i ne pridonosi kvalitetnoj komunikaciji.

Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
5 mjeseci prije
Reply to  Slonica

cudne stvari se desavaju ovdje a nikoga da nam pojasni.hvala.

Slonica
Gost
Slonica
5 mjeseci prije
Reply to  Tucker Carlson

Imaš praf Carlson

Jomla
Gost
Jomla
5 mjeseci prije
Reply to  Tucker Carlson

Možda preseljavaju?

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
5 mjeseci prije
Reply to  Slonica

novo normalno stara moja, novo normalno;)

Slonica je opet uhvatila miša, pa se vrti s njim u krug.
Mišica sa slonom postade sad najbolji drug.

Slonica
Gost
Slonica
5 mjeseci prije

Ulovila miša maca,
čas ga lovi ,čas ga baca…

Novo normalno da ,čak više i nije novo
Sad bi novo bilo ono staro, i tako ukrug…
Sve u rok službe
🙂

Metabaron
Member
Metabaron
5 mjeseci prije

Cudna suma je to …

Max
Member
Famed Member
Max
5 mjeseci prije

Hvala Arna

Jasam
Gost
Jasam
5 mjeseci prije

Odlično svaka čast, čestitam i dijelim 🙂

Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
5 mjeseci prije
Reply to  Jasam

iako podrzavam gospodju,volio bi da mi pojasnite na cemu joj cestitate.cestitke idu za neki uspjeh ili slavlje.ja bi se zadrzao da gospodja ima moje postovanje.hvala i svako dobro.

Ljiljana Grill
Gost
Ljiljana Grill
5 mjeseci prije

Svaka čast Mr Arni na hrabrosti, upornosti, poštenju, znanju i brizi za narod! Takvi nam trebaju!

mario
Gost
mario
5 mjeseci prije

Hvala Arna na trudu, istinoljubivosti i duševnosti

Puž
Gost
Puž
5 mjeseci prije

Na našu ekipnu žalost, sa ovim če biti -BUM-! i u ladicu označenu sa “ZABORAV” Ima takva u svim kancelarijama na Hrvatskim sudovima a i šire. Taktika svirepe zvijeri koju nazivamo birokracija. Ispričavam se svima na skepticnoj perspektivi, ali predugo slušam i gledam ovaj igrokaz pa da bih nastavljao biti… Pročitaj više »

Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
5 mjeseci prije
Reply to  Puž

ne ispricavaj se zato sha razmisljas logicno.cisti zdravi razum osobe koja gleda stvarnost oko sebe.hvala.

Puž
Gost
Puž
5 mjeseci prije
Reply to  Tucker Carlson

Da nadodam da ja ne mislim da to nije izvedivo. Perestrojka državnih uhljeba se vrlo lako da odraditi ako se sve posloži. Ali iz ove perspektive mi se i dalje čini da su puno veče šanse da če se posložiti shoopcima. I to unatoč salvi političkih opcija koje me ne… Pročitaj više »

Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
5 mjeseci prije
Reply to  Puž

mene tomasevic cini skeptikom.

Puž
Gost
Puž
5 mjeseci prije
Reply to  Tucker Carlson

Pa za njega nebih glasao jer mi se ne čini posve pribran. A i odavno sam povezao stare utjecaje sa današnjim pol.strankama. Vidio neki dan na yt Z1 televizije emisiju sa onim, Nađi mislim da se zove iz nekakve stranke Fokus, sa malo manje blesavim Martinovićem i bivšim gradskim vijećnikom… Pročitaj više »

Tupko Glupko
Gost
Tupko Glupko
5 mjeseci prije
Reply to  Puž

Ako je zahtjev za reviziju upućen nekom sudu, pošaljite dotičnom sudu “Zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku”, i pozovite se na članak 31., stavak 5., te na članke 63. do 67. “Zakona o sudovima”: Zakon o sudovima (nn.hr) Ovdje ćete vidjeti da suđenje u razumnom roku podrazumijeva… Pročitaj više »

Puž
Gost
Puž
5 mjeseci prije
Reply to  Tupko Glupko

Hvala vam na informaciji i prijedlogu! Probati ću i sa time!!

Jomla
Gost
Jomla
5 mjeseci prije
Reply to  Puž

Nažalost imam sličan stav spram ovoga…

Praetorian
Gost
Praetorian
5 mjeseci prije

Usravni sud, pa vidimo u kojem nam je stanju sudstvo. Hrvatska nije drzava, nego kolonija i prcija mafije koja drzi vlast. Hobotnica koja je pustila pipke u svaku poru. Arni i svim ljudima koji rade na ovome svaka cast i svi smo im duznici do kaja zivota, ali bojim se… Pročitaj više »

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
5 mjeseci prije
Reply to  Praetorian

A sjećate se ovoga, još 1. veljače 2021.? Sve je bilo jasno, samo hipnotiziranima nije, kao i danas. Previše ih je.
https://www.logicno.com/vijesti/sve-je-krenulo-odluka-vijeca-europe-usvojena-a-mi.html

Stiže EU „putovnica“ o cijepljenju manipulacijom riječima. Naši egzibicionisti, političari, misle samo na svoj džep! Zašto šuti predsjednik Vlade, naš „sjajni Bruxelles dečko“!

Mucke
Gost
Mucke
5 mjeseci prije

Ako vec znamo da je ustavni sud jednako kao i vrhovni sud i kompletno sudstvo te politika i mediji preuzeto puzecim drzavnim udarom koji jos traje ,od likova koji ,da se lijepo izrazim ,nemaju moralno politicku podobnost za bilo kakvu javnu funkciju i koji donose zakone po uzoru na sarajevske… Pročitaj više »

Puž
Gost
Puž
5 mjeseci prije
Reply to  Mucke

Dobar opis na žalost!!!

Legendarni Grk
Gost
Legendarni Grk
5 mjeseci prije

Ovo što je napisao HSGO – Hrvatska Stranka Građanskog Otpora vrijedi za sve bivše jugoslavenske republike. Svi izbori su namješteni, a pravosuđe je apsolutno korumpirano da političari – lopovi i uništavači – ne bi završili po zatvorima s ogromnim kaznama.   GOVNOSUĐE   DIP I SUDOVI SU DNO HRVATSKE. Svi… Pročitaj više »

Blaza
Gost
Blaza
5 mjeseci prije
Reply to  Legendarni Grk

U ustavu piše da vlast potiče iz naroda i pripada narodu.

vendetta
Gost
vendetta
5 mjeseci prije
Reply to  Legendarni Grk

Nista od toga. Ja vec dugo tupin da politicarina treba upadat u kuce.Ljudi mi se smiju i izrugivaju.Sretni robovi

ergver56t34t34hghg
Gost
ergver56t34t34hghg
5 mjeseci prije

a onda je svizac zamotao čokoladu…

ledeno doba
Gost
ledeno doba
5 mjeseci prije

HZJZ je osnovan 1926. od obitelji Rockefeller, i ne treba dalje objašnjavati, čija naređenja HZJZ provodi “dokazi”, odnosno linkovi na ovoj slici pisma HaZeJaZavičara na koje oni ukazuju, su smijurija na kvadart..Jer su sve to kabaline organizacije, sve pripada istom kriminalnom mafijaškom društvu NCBI-je “Nacionalni centar za informacije u biotehnologiji.… Pročitaj više »

djordje
Gost
djordje
5 mjeseci prije

Gospodo “sudci” vrijeme je da pakujete svoje stvari……

Kmet
Gost
Kmet
5 mjeseci prije

Covid putne isprave i 4 rajh? TKO JE NAROD PITAO STOKO IZ EU KOMISIJE. I SVI VI KOJI IM LIZETE TABANE. Nema letenja i aviona.
Mogadisho i krompiri bez turizma.

... ....
Gost
... ....
5 mjeseci prije

Za kršenje Ustava i sprečavanje onog što se ovdje navodi kao “dostojanstven i slobodan razvoj osoba”, državu bi mogao tužiti ama baš svaki građanin RH bez razlike (a mnogi imaju svoje dodatne tragične specifičnosti u ovoj tragediji od države), dokazi su svuda oko nas. Pritom mislim na razdoblje od nastanka… Pročitaj više »

Boba Lazarević
Gost
Boba Lazarević
5 mjeseci prije

Svaka čast na inicijativi ali bojim se da će završiti u ladici u podrumu.

Malomorgen
Gost
Malomorgen
5 mjeseci prije

opet arna tuži….. koji x puta… do sada ništa od toga…

ako nejde na hrvatskim sudovima… na ustavnom….
onda se ide na EU sud…. oni nisu korumpirani… verujte…. samo treba prije proči sve inštance u hrvatskoj i tek onda na EU….. to važi za sve 😒

Puž
Gost
Puž
5 mjeseci prije
Reply to  Malomorgen

Nažalost čuo sam da se i Briselu pune ladice. Navodno oko 100 000 slučajeva stoji i čeka “pogodno vrijeme”….

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
5 mjeseci prije
Reply to  Malomorgen

Ne brinite, procedura poznata a potvrđeno ročište na Međunarodnom kaznenom sudu u Haagu za 9. rujna 2021. Odvjetnik dr Fuellmich i ostali, žena ima muda. Gdje su ostali?

mala lu
Gost
mala lu
5 mjeseci prije

Ženo, treba ti dići spomenik!

Slow motion
Gost
Slow motion
5 mjeseci prije

Arna je lavica! Da nam je vise takvih strucnih ljudi..
No neke se pobjede dobivaju na ‘juris’..

stozer-kaze-maskenba
Gost
stozer-kaze-maskenba
5 mjeseci prije

Svak čast, samo tako i dalje

Tim prof.Aleckovic M
Gost
Tim prof.Aleckovic M
5 mjeseci prije

POZDRAV iz SRBIJE! Idemo svi zajedno!

Lovrenko Hađina
Gost
Lovrenko Hađina
5 mjeseci prije

Mišljenja sam da bi G-đu ARNU ŠEBALJ TREBALI GRAĐANI HRVATSKE TRAŽITI DA SE IMENUJE ZA GLAVNU DRŽAVNU ODVJETNICU.
ONA BI UVELA REDA U HRVATSKOJ KAO LAURA COVESI U RUMUNJSKOJ.

Vladimir
Gost
Vladimir
5 mjeseci prije

Apsurd i voluntarizam od SAMOG POCETKA !
…ali, ZA CIJI INTERES, osim SITNO-birokratskog da se ugnjezde u sto bolje placenu fotelju EU ?!

Smilja
Gost
Smilja
5 mjeseci prije

Konačno se netko založio za naša ljudska prava. Hvala gđi mr.sc. Arni Šebalj, dipl. iur. Pitam se: gdje su ostali Vaši kolege ?

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
5 mjeseci prije
Reply to  Smilja

Nažalost, očito je da u Hrvatskoj nema nikoga s mudima, žena sama.
Bit će zanimljiv ishod ovoga. Znamo da će stići do Haaga i dr R. Fuellmicha.

autor_itet
Gost
autor_itet
5 mjeseci prije

Svaka cast Arna,fala za trud koji ulazes za svih😊❤

Slobodan kaćunko
Gost
Slobodan kaćunko
5 mjeseci prije

Arna je Kraljica, svaka čast od A do Ž, plemenita Duša. 🙏🇭🇷👏❤️

Vesna
Gost
Vesna
5 mjeseci prije

Bog dopušta da se ovo sve događa jer sve ide prema antikristu.A Isus će doći po svoju Crkvu i prije Žiga, jeste li spašeni, to je glavno pitanje…

Sava
Gost
Sava
4 mjeseci prije

Van svake sumnje G-đa Šebalj je kao i uvek do sada u pravu međutim ovog puta mi je zaparalo um nešto čudno što nije svojstveno samo ”NAŠOJ LEPOJ” naime čitav cirkus CORONA u Hrvatskoj nastao je ODLUKOM suda a ne presudom. Sud sudi i donosi presude HM, a u susednoj… Pročitaj više »

POVEZANE VIJESTI

Izbornik