fbpx

Virus SARS-CoV-2 ne uzrokuje niti primjetan morbiditet niti primjetan mortalitet

SARS-CoV-2

U prijašnjem tekstu sam argumentirao (https://www.logicno.com/politika/nedokazivanje-uzrocnika-simptoma.html) da nikada nije dokazano da virus SARS-CoV-2 uzrokuje simptome koji se pripisuju bolesti COVID 19. U istom tekstu sam argumentirao, zapravo prepričao Rosenauov znanstveni članak iz 1919. godine u kojem je pokazano da se gripa ne prenosi uopće, ili bar ne značajno neposrednim kontaktom ljudi (rukovanjem, pričanjem, kihanjem u lice). Budući da sve predložene mjere imaju za polazište te dvije pretpostavke lako se može zaključiti da sve one, kao npr. sprečavanje prelaska granica (država, županija, općina), lockdown, maske, dezinfekcija ruku nemaju nikakav utjecaj na usporenje „širenja zaraze“.

Međutim, neki i dalje vjeruju da virus Sars-Cov-2 uzrokuje simptome bolesti COVID 19 i da se virus prenosi respiratornim putem (i očito rukama kada su dezinfekcijska sredstva na svakom koraku). Stoga ćemo za potrebe ovog teksta pretpostaviti da je to točno, iako smo već argumentirali da nije, i dokazati da čak i kada se ne poštuju te mjere SARS-CoV-2 ne uzrokuje primjetan morbiditet i mortalite.

SARS-CoV-2 se pojavio puno ranije od službene priče kojom vas mediji obmanjuju

Službeno se SARS-CoV-2 pojavio u prosincu 2019. godine na tržnici u Wuhanu, međutim znanstveni radovi ukazuju da se on pojavio mnogo prije u drugim državama.

Ovdje ću navesti znanstvene radove koji su u uzorcima otpadnih voda u Španjolskoj, u Brazilu i u Italiji, te iz seroloških testova detektirali postojanje virusa prije nego što je službeno zabilježen prvi oboljeli u tim državama, a čak i prije nego je registriran prvi oboljeli u Wuhanu.

Krećemo sa radom iz Španjolske https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.13.20129627v1 i navodimo isječak iz sažetka:

„SARS-CoV-2 was detected in Barcelona sewage long before the declaration of the first COVID-19 case, indicating that the infection was present in the population before the first imported case was reported.“

U prijevodu: Sars-Cov-„je detektiran u kanalizaciji Barcelone puno prije proglašenja prvog COVID-19 slučaja, što indicira da je infekcija prisutna u populaciji prije nego je prijavljen prvi uvezeni slučaj.

Prvi španjolski slučaj je proglašen 25 veljače u Barceloni dok je u kanalizaciji SARS-CoV-2 pronađen još 15 siječnja. Osim toga u ovom radu su MOŽDA zabilježili i pozitivan rezultat za uzorak uzet čak 12. ožujka 2019. Za taj uzorak jedan PCR test je dao pozitivan, a PCR test drugog proizvođača negativan rezultat. To prije svega govori o netočnosti tih PCR testova i ne može se sa sigurnošću tvrditi da je taj uzorak stvarno i sadržavao SARS-CoV-2.  Na tržištu postoji stotinjak PCR testova i niti jedan od njih neovisna institucija ili agencija nije validirala. Stoga za niti jedan od njih ne znamo koliko daje lažno pozitivnih, a koliko lažno negativnih rezultata.

Nastavljamo sa radom iz Brazila. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.26.20140731v1

Iz njega izdvajamo slijedeći isječak iz sažetka: “We analysed human sewage located in Florianopolis (Santa Catalina, Brazil) from late October until the Brazil lockdown on early March…

Our results show that SARS-CoV-2 has been circulating in Brazil since late November 2019, much earlier than the first reported case in the Americas (21st January 2020, USA).“

U prijevodu bi to bilo: “Analizirali smo uzorke iz kanalizacijske smještene u Florianopolisu (Santa Catalina, Brazil) … Naš rezultat pokazuje da je Sars-Cov-2 cirkulirao u Brazilu od kasnog studenog 2019., mnogo prije nego je prvi prijavljeni slučaj u Americi koji se dogodio 21 siječnja 2020 u SAD-u. Napomenimo da su u Brazilu prvi slučaj detektirali još mjesec dana nakon toga 25. veljače 2020. To znači da je minimalno 90 dana virus bio prisutan u Brazilu prije nego ga je javno zdravstvo detektiralo.

Nastavljamo na slično priopćenje iz Italije na sljedećoj poveznici

Iz njega izdvajamo: “In the wastewater of Milan and Turin there were already traces of the SARS-CoV-2 virus in December 2019. This was discovered by a study being published by the Istituto Superiore di Sanità carried out through the analysis of waste water collected before the occurrence of COVID-19 in Italy.

“The study – continues La Rosa– examined 40 wastewater samples collected from October 2019 to February 2020, and 24 control samples for which the collection date (September 2018 – June 2019) allowed to exclude with certainty the presence of the virus. The results, confirmed in the two different laboratories with two different methods, showed the presence of SARS-Cov-2 RNA in the samples taken in Milan and Turin on 18/12/2019 and in Bologna on 29/01/2020. In the same cities, positive samples were also found in the following months of January and February 2020, while the samples of October and November 2019, as well as all the control samples, gave negative results “.

U prijevodu: U otpadnim vodama Milana i Turina već su postojali tragovi SARS-Cov-2 virusa u prosincu 2019. Ovo je otkriveno studijom objavljenom od strane Istituto Superiore di Sanità koja je analizirala otpadne vode sakupljene prije pojave COVIDA-19 u Italiji.

La Rosa kaže da je u studiji ispitivano 40 uzoraka otpadnih voda sakupljenih od listopada 2019. do veljače 2020., i 24 kontrolna uzorka za koje datum sakupljanja uzorka (rujan 2018.-lipanj 2019.) isključuje prisustvo virusa. Rezultati, potvrđeni u dva različita laboratorija sa dvije različite metode, ukazuju na prisustvo SARS-CoV-2 RNA u uzorcima uzetima u Milanu i Turinu 18. prosinca 2019. i Bologni 29. siječnja 2020. U istim gradovima, pozitivni uzorci su nalaženi i u narednim mjesecima, siječnju i veljači 2020., dok su uzorci iz listopada i studenog 2019., kao i kontrolni uzorci, davali negativan rezultat.

Ali, koncentracija virusa se mnogo puta razrijedi, iz najmanje dva razloga, nakon što uđe u kanalizacijski sustav, i sigurno nije moguće detektirati virus u kanalizaciji grada od 1.5 miliona ljudi, kao što je Milano, ako je samo jedan zaraženi u cijelom gradu. Znači još prije nego je detektiran u kanalizaciji, SARS-CoV-2 se pojavio u Milanu. Iako nije presudno za tekst navesti ćemo ta dva razloga. Prvi od tih razloga je što SARS-CoV-2 za razmnožavanje treba ljudske stanice. Znači on se u kanalizaciji ne može razmnožavati i tako povećati svoj broj ali se zbog kemikalija koji mu razore proteinski omotač njegov broj smanjuje. Drugi uzrok je klasično razrjeđenje. Svaki stanovnik Milana, pod uvjetom da više od 50 % njih nije zaraženo, će svojim korištenjem kanalizacijskog sustava razrjeđivati koncentraciju virusa koja je došla od malog broja ljudi. Sada znam da se virus pojavio u Milanu prije 18. prosinca 2019, ali preostaje pitanje koliko prije se pojavio.

Odgovor na to pitanje nam može dati naš imunološki sustav tj. njegov odgovor na antigen, tj. na napadača. Tijelo se brani od napasnika različitim mehanizmima. Ti mehanizmi proizvode različite molekule u različitim količinama ovisno o proteklom vremenu od infekcije. Upravo pomoću koncentracije tih različitih molekula može se procijeniti kada je zaraza počela. Sljedeća slika na kojoj je prikazano koje molekule tijelo razvija u ovisnost o proteklom vremenu nakon infekcije je preuzeta iz znanstvenog članka kojeg možete pronaći na ovoj adresi https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2770758

B memorijske stanice se tako javljaju ubrzo nakon infekcije, IgM i IgA antitijela se pojavljuju 5 do 7 dana, a IgG 7 do dana 10 poslije. Na slici vidimo i da je koncentracija IgM i IgA antitijela najveća 28 dana poslije infekcije i nakon toga opada, dok je koncentracija IgG antitijela najveća nakon 49 dana. Upravo zbog različitih koncentracija tih molekula u ovisnosti o proteku vremena nakon zaraze iz njihovih omjera se može odrediti kada je zaraza nastupila.

IgM i IgA antitijela
IgM i IgA antitijela

Profesor Pasquale Bacco sa suradnicima je upravo na taj način htio odrediti kada je počela zaraza u Italiji. Od veljače su on i suradnici uzeli uzorke 7038 ljudi za serološko testiranje.

Ovdje iznosim samo njihove zaključke koji su važni za ovaj tekst, a ako vas zanima više upućujem vas na tekst na slijedećoj poveznici https://www.radioradio.it/2020/05/coronavirus-storia-da-riscrivere-morti-falsificate-e-primi-casi-ad-ottobre-prof-bacco-medico/?cn-reloaded=1&cn-reloaded=1

Oni su na zdravim ljudima pomoću seroloških testova određivali koliko njih je već preboljelo (zapravo koliko njih je bilo u kontaktu s virusom jer skoro nitko od njih nije znao da je „prebolio“) Covid 19. Zaključili su da u prosjeku od 7038 ljudi njih 34 % imaju antitijela tj. da su bili u kontaktu sa Sars-Cov-2. Najveći postotak sa antitijelima, njih 49 %, zabilježeno je u Bresciai. Od tih 49 % IgG stanice je imalo 74 % njih. Uzimajući u obzir veliki broj uzoraka, veliku količinu IgG preko velikog područja, profesor Pasquale Bacco je zaključio da je zaraza krenula barem tri i pol mjeseca ranije, tj. najkasnije u listopadu. Napomenimo da su u Italiji prvi slučaj detektirali 31. siječnja 2020. To znači da je minimalno 120 dana prije toga u stvarnosti i bio prvi slučaj.

Za kraj ćemo navesti klinički primjer iz Francuske gdje je retroaktivnom analizom pronađen pozitivan uzorak datiran prije prvog službenog proglašenog zaraženim.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7196402/

Naslov tog znanstvenog rada je: “SARS-CoV-2 was already spreding in France in late December 2019“, a iz sažetka tog rada navodimo: “The COVID-19 epidemic is believed to have started in late January 2020 in France. Here we report a case of a patient hospitalised in December 2019 in an intensive care unit in a hospital in the north of Paris for haemoptysis with no aetiological diagnosis. RT-PCR was performed retrospectively on the stored respiratory sample and confirmed the diagnosis of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection. Based on this result, it appears that the COVID-19 epidemic started much earlier in France.“

U prijevodu naslov tog rada glasi: “Sars-Cov-2 se već širio u Francuskoj u kasnom prosincu 2019.”, a prijevod sažetka je slijedeći: “Vjeruje se da je epidemija COVIDA 19 u Francuskoj počela u kasnom siječnju 2020. Ovdje izvještavamo o pacijentu hospitaliziranom u prosincu 2019. u jedinici intenzivne skrbi u bolnici na sjeveru Pariza, zbog hemoptize (iskašljavanje krvi) bez etiološke dijagnoze (nepoznatog uzroka). RT-PCR je obavljen retrospektivno na pohranjenom respiratornom uzorku i potvrđena je dijagnoza infekcije Sars-Cov-2.” Po ovom rezultatu se čini da je COVID-19 epidemija u Francuskoj krenula mnogo ranije.

Iz ovoga vidimo da niti Talijani, niti Španjolci niti Francuzi niti Brazilci nisu našli nultog zaraženog, a to otvara mnoga pitanja. Jedno od njih je zašto se njihovi stožeri jednako kao i Hrvatski prave da oni ulove sve kontakte zaraženih kada nisu detektirali niti nultog pacijenta?

Da li je u ijednoj pandemiji/epidemiji pronađen nulti pacijent? Naime, svakim danom imamo sve napredniju dijagnostiku pa ako u ovoj pandemiji nismo uspjeli locirali nultog pacijenta da li smo to uspjeli u ranijima kada smo imali lošiju dijagnostiku?

Ako nikada do sada nismo uspjeli locirati nultog pacijenta da li novac bačen na traženje kontakta možemo bolje uložiti?

Ako ne možemo naći nultog pacijenta, tj. ako ne znamo kada je zaraza počela i koliko ljudi je već zaraženo zašto nas javno zdravstvo uvjerava da je lockdown djelotvorna borba protiv zaraze?

Naime, u Italiji je virus pronađen 120 dana, 4 mjeseca, PRIJE nego su epidemiolozi oglasili nultog zaraženog od bolesti za koju nas uvjeravaju da uzrokuje taj virus. ( Još jednom naglašavam da sam u prijašnjem tekstu pokazao da nema dokaza da SARS-CoV-2 uzrokuje bolest COVID 19). Pa ako u ta 4 mjeseca nitko nije detektirao niti povećani morbiditet niti povećani mortalitet onda takav virus očito u ta 4 mjeseca nije prouzročio niti povećani morbiditet niti povećani mortalitet što je i teza koju dokazujemo ovim tekstom.

Detekcija SARS-Cov-2 kod ljudi

SARS-CoV-2 se može detektirati u kanalizaciji, a to znači da se još lakše može detektirati u urinu ili stolici. Zašto se onda taj isti virus ne traži u stolici ili mokraći ljudi nego se detektira u ždrijelu? Posebno stoga jer je to je puno bolja opcija, jer u tom slučaju možeš ocijeniti koja je koncentracija virusa. Dok iz brisa  ždrijela ne možeš nikakvu koncentraciju procijeniti jer količina virusa na štapiću za bris ovisi o mnogo parametara koje ne kontroliraš. Ovisi o mjestu gdje uzimaš uzorak, ovisi o sili koju operater koristi prilikom uzimanja uzorka, ovisi o duljini uzimanja uzorak, ovisi o zakretanju štapića kojim su uzorak uzima, ovisi o količini prikupljenog virusa nakon što je uzorak uzet sa predviđenog mjesta jer nakon toga još treba štapić izvaditi iz pacijenta i pritom pokupiti nepredvidljivu količinu virusa… I zbog svega toga je nemoguće uopće pričati o koncentraciji nego se samo može reći da li je virus, zapravo određeni genetski materijal koji se pripisuje virusu, detektiran ili nije detektiran. Ako se analizira urin može se odrediti koncentracija virusa. Zašto se detekcija virusa ne vrši iz urina?

P.S. Evo i par svjedočanstava ljudi koji govore da se SARS-CoV-2 proširio puno prije: https://hr.sott.net/article/26659-Sve-sto-mislite-da-znate-o-koronavirusu

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
74 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Patriot
Gost
Patriot
10 mjeseci prije

Da bi se Plandemija opravdala, trebalo je naći vrlo rasprostranjen virus. Upitna je njegova ubojitost ali za to su se pobrinuli stožeri i korumpirani mediji.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
10 mjeseci prije
Reply to  Patriot

Suvisno je vise navoditi dokaze o KoronaTeroru koju je nastao oko obicne gripe. Ljudi su podjeljeni na one koje nikakvi dokazi nikada nece odvratiti od cjepiva, cak kad im se djeca razbole, mislice da je to zbog svega ali ne i zbog cjepiva. Nama drugima pak niti jedan dokaz vise… Pročitaj više »

otpisani
Famed Member
otpisani
10 mjeseci prije

Da, misliti će da su im djeca bolesna zbog onih koji se nisu cijepili…;) …a čemu borba sa “najdrazima”? … uostalom, kako ti netko može biti (naj)drag ako se sa njime moraš boriti? Ma na “zlotvore” nemoj ni gubiti energiju jer sam nećeš ništa (globalno) učiniti a broj ljudi sa… Pročitaj više »

onako usput
Gost
onako usput
10 mjeseci prije
Reply to  otpisani

često su to tvoja obitelj, najbliži prijatelji, najdraži susjedi….

eviuenfvriuvniernviu
Gost
eviuenfvriuvniernviu
10 mjeseci prije
Reply to  otpisani

Nisi mu mogao bolji savjet dati.

Mikojan
Gost
Mikojan
10 mjeseci prije
Reply to  otpisani

Da, zanimljivo je to ali tako će stvarno misliti ali nitko da pomisli pa oni su cijepljeni protiv toga i nikako se ne mogu razboliti od bolesne djece, sve tu nešto smrdi, ako si cijepljen onda nemaš straha od bolesti.
Ili imaš, pitanje je sad 🙂

onako usput
Gost
onako usput
10 mjeseci prije

baš tako

Latz
Gost
Latz
10 mjeseci prije
Reply to  Patriot

Još jedan “naučni” članak da se opravdau ubojice milijuna ljudi koje su žuće skrivile.

Ztal
Gost
Ztal
10 mjeseci prije
Reply to  Latz

Kome vjerovati? Svojim očima i soroševom portalu.

Dani
Gost
Dani
10 mjeseci prije
Reply to  Latz

Ti vidi se “znaš”. Ma bravo. Takvi su na cijeni danas.

Ztal
Gost
Ztal
10 mjeseci prije
Reply to  Dani

Ti vidi se “ ne znaš”. Ma bravo. Takvi su na cijeni danas.

Dani
Gost
Dani
10 mjeseci prije
Reply to  Ztal

Wow, kako maštovit I inteligentan odgovor, gotovo kao da si ga prepisao od nekog genijalca 😉 Svaka čast Latzi, Ztal, Altz…

rimtu
Gost
rimtu
10 mjeseci prije
Reply to  Patriot

Ljudi se razboljevaju i umiru svakodnevno. Volio bih da ljudi shvate kako to što oni nazivaju virusom imamo baš svi u organizmu i da samo ovisi koliko će uvečanje uzorka napraviti na pcr testu za koji prokleti plaćenici već govore da je “zlatni standard”. Sada ga uglavnom uvečavaju 45X jer… Pročitaj više »

Patriot
Gost
Patriot
10 mjeseci prije
Reply to  Patriot

Netjak zdrav? Nepušač? Da li je baš morao na respirator ili je bolnica pratila protokol? Da li je bio na kortikosteroidima? Ima tu štošta da se razjasni…
Umrli- Utemeljeno na nalazu obdukcije ili pretpostavke?

Mikojan
Gost
Mikojan
10 mjeseci prije
Reply to  Patriot

Obdukcija umrlog od smrtonosnog virusa? a si ti normalan?

Latz
Gost
Latz
10 mjeseci prije
Reply to  Patriot

Ljudi mmogu to razumjeti.

Stara kuka
Gost
Stara kuka
10 mjeseci prije
Reply to  Patriot

Druže Debeli. tvoje autentično i potresno svjedočenje o strahotama koju je kovid prouzročio u tvom selu mi je otvorilo oči. I JA SADA TO RAZUMIJEM!!!!!!. Pozdravi samodišućeg netjaka-sinovca.

Nego, koliko znam, tvoj Jožek nije na groblju nego u Kući cvijeća. I ako ti je neka utjeha, nema korona dijagnozu.

Mucki
Gost
Mucki
10 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Ja sam siguran da si ti već odavno u kući cvijeća ,samo još neznam s kojom dijagnozom

Mikojan
Gost
Mikojan
10 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Umro u bolnici ? Da je ostao doma, jeo tople domaće juhice, pio tople napitke, možda vruči čaj sa kojim Bayerovim aspirinom, malo se preznojio i za 7 dana je ko novi. Ali sad je problem drugi, ako nemaš godišnji moraš na bolovanje, ako je liječnik neki munjen pa te… Pročitaj više »

čudila se aman ja
Gost
čudila se aman ja
10 mjeseci prije
Reply to  Patriot

Ko god pređe njihov prag, ne gine mu barem covid pozitiva,a ostalo svatko najbolje zna za se što mu je.Ali ako čovjek nema svoje mišljenje o svom zdravlju nego očekuje isključivo mišljenje “struke”,za takvog se bojim da mu mogu dijagnosticirati što god im se najviše (farmakološki) isplati.

Max Magnus
Gost
Max Magnus
10 mjeseci prije

Mnogo dugacak tekst za citanje ali se slazem s naslovom.
Ja kod sebe nisam primjetio niti jedno od spomenuta dva stanja.

Ime imena
Gost
Ime imena
10 mjeseci prije

Idem gradom od miljon ljudi i trazim kosher prodavaonicu hrane i nigdje za naci. Kako naci tu najbolju hranu na svijetu? Moze li neko pomoci?

Ztal
Gost
Ztal
10 mjeseci prije
Reply to  Ime imena

Tko pita ne skita.

Jarilo
Gost
Jarilo
10 mjeseci prije

Virus je samo demonstracija moći, testiranje ljudskih ovaca dokle tiranija sistema može ići. Sve države svijeta su upravljane iz istog centra moći i sve vlade postupaju identično.

meštar
Gost
meštar
10 mjeseci prije

“Covid” se pojavio minimalno tri godine prije 2019. Pa godinama se pisalo o čudnim atipičnim upalama pluća, čak su se krivile elektroničke cigarete. Da Kina nije rekla da se radi o novom virusu, možda ne bi ni bilo cijele ove halabuke.

sumara
Gost
sumara
10 mjeseci prije
Reply to  meštar

Pa i tu na Logičnom se pisalo o problemima sa električnim cigaretama u SAD.

nonwo
Gost
nonwo
10 mjeseci prije

Dokumentarac.com”Globalno gledano, ljudi, politike i nabava korumpirani su političkim i komercijalnim programima [16]. Odgovor na pandemiju COVID-19 u Ujedinjenom Kraljevstvu previše se oslanja na znanstvenike i druge vladine povjerenike sa zabrinjavajućim sukobom interesa, uključujući udjele u tvrtkama koje proizvode dijagnostičke testove, tretmane i distribuciju cjepiva [17]. Vladini stručnjaci u stanju… Pročitaj više »

Ico
Gost
Ico
10 mjeseci prije

Dobro. Pretpostavimo da se bolest covid19 i gripa ne prenose osobnim kontaktom kao što sugerira autor članka. Iz toga dalje možemo zaključiti da se te bolesti uopće ne prenose sa osobe na osobu. Nameće se pitanje kako se onda te bolesti dobiju ? Kako to da procijepljenost populacije kod npr.… Pročitaj više »

mislim
Gost
mislim
10 mjeseci prije
Reply to  Ico

Kako to da procijepljenost populacije kod npr. gripe uvelike smanjuje epidemiju ?
gdije si ti to pročitao?

pera lozac
Gost
pera lozac
10 mjeseci prije
Reply to  mislim

Lupeta gluposti, treba zaradit sendvic, a ako se potrudi bice i piva. Upravo je suprotno od njegove price. Bergamo i Brescia: vakcinacija over 65 na 90%, mrtvih od “korone” 15.000 na 2 miliona stanovnika. Friuli Venezia Giulia: vakcinacija over 65 ispod 40%, mrtvih od “korone” +- 1000 na 1.500.000 stanovnika.… Pročitaj više »

Dani
Gost
Dani
10 mjeseci prije
Reply to  Ico

Nemam odgovore na ova pitanja, i mene zanima, ali od kuda ti to da procijepljenost smanjuje epidemiju? To se podrazumijeva ili postoje studije, dokazi..?

Ztal
Gost
Ztal
10 mjeseci prije
Reply to  Dani

 “dokazi..?”
Logično je da ih imaš na portalu u izobilju.

rimtu
Gost
rimtu
10 mjeseci prije
Reply to  Ico

Procijepljenost jedino uveliko smanjuje zdravlje i život.

Karma
Gost
Karma
10 mjeseci prije

U jednoj obitelji teski seceras 82 god na inzulinu, zena 70 god tip. Njihova kcerka 45 god pozitivna na covid iizolacija za sve. Svi zive u istoj kuci i non stop skupa. Kcerka bez simptoma i sve oke. Zena 70 god bez simptoma. Seceras od 82 god fibra 37,5 dva… Pročitaj više »

Mladen
Gost
Mladen
10 mjeseci prije
Reply to  Karma

Meni je čudno zašto ni jedan Zagorec još nije prodal vina,

Cookie
Gost
Cookie
10 mjeseci prije

Da li uopće postoji test za gripu? Išao si kod doktora, pogledao te je, vidio imaš temp, kašlješ i rekao ti je da ležiš doma dok ne ozdraviš. Tu i tamo koji lijek ako je bilo nešto ozbiljnije i to je to. Naravno bilo je i prije ljudi na respiratorima… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
10 mjeseci prije
Reply to  Cookie

“Dr. sc. Antonietta Gatti, dr. biol. spec. nanopatologije, nanotoksikologije, nanoekotoksikologije dokazala je kontaminiranost cjepiva i njegovog sastava, zagađenog mikro i nanočesticama različitih anorganskih elemenata, koje mogu uzrokovati brojne i ozbiljne bolesti. Ovdje je popis čestica nađenih u cjepivu protiv gripe. 39 Sanofi Pasteur Vaxigrip Ca, CrFe, FeCrNi, CaSZn, CaSiAlTiFe, Ag,… Pročitaj više »

4e 65 6b 64 6f 2e
Gost
4e 65 6b 64 6f 2e
10 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Ima od dr. Montanarija i više. Već sam stavljao linkove. Otkrili su uzročnu vezu zagađenja okoline, sa oboljenjima novorođenčadi. Kako se tijelo trudne majke očisti preko ploda, pa nakon nekog vremena u njenom organizmu nije više moguće naći štetnih stvari, a mrtvo novorođenče puno otrova, koji su bili u prethodnim… Pročitaj više »

Zok
Gost
Zok
9 mjeseci prije

Hoj. Jel može te linkove molim.
Hvala vam.

Cookie
Gost
Cookie
10 mjeseci prije

98% manje gripe nego ikad

otpisani
Famed Member
otpisani
9 mjeseci prije
Reply to  Cookie

To ti je zato što se raja odgovorno ponaša;)

Siniša
Member
Siniša
10 mjeseci prije

Ne bih rekao da je Rosenau eksperiment dokazao to šta ste vi rekli, fakt je da se od 100 vojnika dobrovoljaca niko nije zarazio iako su vršili izuzetno agresivno kontaminiranje ali niko nije postavio pitanje zašto ti ljudi nisu inficirani niti je iko izvršio detaljan uvid u stanje organizma i… Pročitaj više »

Dani
Gost
Dani
10 mjeseci prije
Reply to  Siniša

Pa nije relevantan jer pokazuje da se 100 zdravih ljudi koji nisu preboljeti gripu nikako nije moglo zaraziti. Pobija narativ pa je nerelevantan. Nepoželjna pitanja se ignoriraju. Zašto – to je pravo pitanje?

Siniša
Member
Siniša
10 mjeseci prije
Reply to  Dani

Apsolutno, to je primus ali tek je to pitanje za nekoga nerelevantno a tek koliko je bezpotrebno.

Istražuj
Member
Istražuj
10 mjeseci prije
Reply to  Dani

“…Zašto – to je pravo pitanje?…” To je PITANJE SVIH PITANJA kolega. Kada bi se radilo o stvarnoj NAUCI, a ne o pseudo-nauci onda bi naucnici (a ne kerovi “filantropa” Rockfellera) – ucinili sve da otkriju stvarne uzroke ovog zataskanog eksperimenta. Na zalost – radi se o pseudo-nauci i placenickim… Pročitaj više »

Max
Member
Famed Member
Max
10 mjeseci prije

Iscrpno točno i argumentirano. Ali kako to objasniti hipnotiziranim ovcama koje nose i po 2 maske.

emi
Gost
emi
10 mjeseci prije

ODLIČNI tekstovi.

puki
Gost
puki
10 mjeseci prije

– kratki osvrt na jučerašnji izvrstan Ponošov članak o tome kako nas kabala očito smatra za “gamad” (ungeziffer), izraz koji se koristio za vrijeme nacizma. U nacizmu se također koristio izraz “volkschädling” (narodna štetočina ili štetočina za narod). To je bio izraz za one koji su se tada suprostavljali nacističkom… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Istražuj
10 mjeseci prije
Reply to  puki

“… Neki njemački političari sada otvoreno koriste sličan izraz, za one koji se suprostavljaju Merkeličinom nacističkom kabalinom režimu korone. Dakle za one, koji ne poštuju mjere korone, nazvali su ih “gesellschaftschädlich” (oni koji su štetni za društvo)….” Puki, Evo recimo sada – kada cak i prosjecno inteligentan covjek procita ova… Pročitaj više »

puki
Gost
puki
10 mjeseci prije

Skupina njemačkih odvjetnika uputila je otvoreno pismo javnosti, vladi, liječnicima, medijima i drugim odvjetnicma, pravnicima i sudcima. Pismo je jako dugačko, evo nešto malo skraćene verzije: “Mi smo skupina pravnika i duboko smo zabrinuti zbog naše pravne države. Kad smo primljeni u odvjetničku komoru, zakleli smo se da ćemo poštivati… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Istražuj
9 mjeseci prije
Reply to  puki

Svaka cast ovim advokatima… Medjutim, to izgleda u opste ne tangira ove zlocince… Oni nastavljaju sa jos vecim zarom ovaj CIonisticki Teror. Policijoti sa jos vecim zarom lome ljudima ruke i noge… Idioti=Vakseri sa jos vecim zarom pljuju “teoreticare zavjere” i “anti-vaksere”… Informativni rat – bjesni. Ocito Cionisti-satanisti imaju povjerenja… Pročitaj više »

puki
Gost
puki
10 mjeseci prije

Glumac Keanu Reeves je boravio u Njemačkoj, valjda na snimanju nekog filma u Potsadmu. I nakon radova na snimanju, bio je na nekom “korona partiju”… Gdje je feštao. Očito je neki cinkaroš prijavio to poznatom trač listu Bild Zeitung, koji je to objavio na naslovnoj stranici. Ubrzo nakog toga, njemačke vlasti… Pročitaj više »

puki
Gost
puki
10 mjeseci prije

Još jedan dokaz da je korona izmišljena bolest. Dr. Gunter Frank, liječnik i novinar koji piše za stručne medicinske časopise ukazao je na činjenicu, koja jako bode u oči, da je gripa u Njemačkoj, ove godne, počevši od ožujka (baš kada je krenula histerija korone), pa do sada, faktički nestala. https://www.achgut.com/artikel/wo_ist_die_grippe_geblieben… Pročitaj više »

Tupko Glupko
Gost
Tupko Glupko
9 mjeseci prije
Reply to  puki

Glavno pitanje jest jesu li PCR testovi pozitivni na običnu gripu?
Jer ako jesu, onda slijedi još veći show ove zime.

puki
Gost
puki
10 mjeseci prije

tko se usprotivi jedino dopušnoj kabalinoj istini– taj biva odstranjen. evo još jedan primjer: Prof. Dr. Ines Kappstein, iskusna liječnica klinke u bavarskom gradu Passau, napisala je članak za jedan stručni medicinski časopis. U tom članku, ona je rekla, da nema nikakvih znastvenih dokaza, da maske štite od zaraze. I… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Istražuj
10 mjeseci prije
Reply to  puki

Problem doktora je sto je izrazito mali procenat onih koji protestuju protiv ove prevare i pLandemije…
Kada bi ih bilo makar 10% u svakoj bolnici – ne bi bilo niti otkaza…
Medjutim – ocito je da su ostali ili lobotomirani-konformisti, ili proklete piz#de – ili oboje u isti mah.

puiki
Gost
puiki
10 mjeseci prije

 izgleda da kabalcad pomalo stizu u slijepu ulicu, jer ponestaje im mjera zab zastraivanje stanovnistva i jebavanje u zdrav mozak. sve moguce su dosada nametali, a sada idu u totalnu glupost i ludilo Evo psihopatkinja Merkelica, predlozila je sada da skolska djeca ne smiju imati vise od jedng druga/prijaetlja, da… Pročitaj više »

eviuenfvriuvniernviu
Gost
eviuenfvriuvniernviu
10 mjeseci prije
Reply to  puiki

Baš ću čekati reakciju onog mog iz mačkanje sa kacigom kad mu djecu aretiraju a upozorio sam idiotića na to.

Kihot
Gost
Kihot
10 mjeseci prije

i ja sam danas vidio jednu sređenu “gospođu” u godinama sa kacigom na glavici. gledam i ne vjerujem.

Jomla
Gost
Jomla
10 mjeseci prije

U bolnici:

  • Uzrok smrti je corona!
  • Ali doktore, muž mi je umro od infarkta!
  • A zašto je dobio infarkt?
  • Pa mnogo se nervirao…
  • A zašto se nervirao?
  • Jer je ostao bez posla!
  • A zašto je izgubio posao?
  • Pa zbog ove corona krize!
  • A što sam ja napisao?
eviuenfvriuvniernviu
Gost
eviuenfvriuvniernviu
10 mjeseci prije

Otkrio se netjakom……….

Mikojan
Gost
Mikojan
10 mjeseci prije

Kako izgleda testiranje na gripu ? :O

Istražuj
Member
Istražuj
10 mjeseci prije

Postovani g. Grgicin. Hvala vam na ova dva izvrsna treksta sa brojnim poveznicama na naucne radove. Smatram da je ovo – od izuzetne vaznosti – za sami opstanak ljudske rase. Naime, sve dok pseudo-nauka bazirana na “teoriji klica” kojom se teroriziia ljudska rasa vec vise od 140+ godina – ne… Pročitaj više »

Čmrlj
Gost
Čmrlj
10 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Poštovani Istražuj evo friške knjige (2020 – 246 stranica) vezano na vaš post kao i otvoreno pismo Saveza liječnika svijeta: Mit o zarazi – Zašto virusi, uključivo koronavirus, nisu uzrok bolesti https://stateofthenation.co/wp-content/uploads/2020/11/The_Contagion_Myth_Why_Viruses_Including_Coronavirus_Are_Not_the_Cause_of_Disease_by_Thomas_S._Cowan_Sally_Fallon_Morell.pdf WORLD DOCTORS ALLIANCE – Open letter to all the Citizens of the World and all the Governments of… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Istražuj
9 mjeseci prije
Reply to  Čmrlj

Bravo kolega. Hvala na linku i na knjizi! Siguran sam da bi ovo svaki normalan i razuman covjek trebao procitati (ako jos nista o tome nije i ranije cuo)… Banda kamatara i eugenicarskih zlocinaca terorizira i masakrira ljudsku populaciju vec vise od stoljece… Bilo bi krajnje vrijeme da im ljudi… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Istražuj
10 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Evo upravo sad nalitih na jedan novi clanak na RT: https://www.rt.com/news/506945-lethal-ebola-type-virus-bolivia/ Koja brutalna lazljiva pseudo-nauka na djelu! Upravo u ovome i jeste problem – koji je g. Grgicin dotakao! Idioti tzv “naucnici” su sada navodno “iznenada pronasli” – “novi virus” u Boliviji, koji im lici na (takodjer lazni) tzv “virus”… Pročitaj više »

POVEZANE VIJESTI

Nije pronađen nijedan rezultat.

Izbornik