fbpx

Virus SARS-CoV-2 ne uzrokuje niti primjetan morbiditet niti primjetan mortalitet

SARS-CoV-2

U prijašnjem tekstu sam argumentirao (https://www.logicno.com/politika/nedokazivanje-uzrocnika-simptoma.html) da nikada nije dokazano da virus SARS-CoV-2 uzrokuje simptome koji se pripisuju bolesti COVID 19. U istom tekstu sam argumentirao, zapravo prepričao Rosenauov znanstveni članak iz 1919. godine u kojem je pokazano da se gripa ne prenosi uopće, ili bar ne značajno neposrednim kontaktom ljudi (rukovanjem, pričanjem, kihanjem u lice). Budući da sve predložene mjere imaju za polazište te dvije pretpostavke lako se može zaključiti da sve one, kao npr. sprečavanje prelaska granica (država, županija, općina), lockdown, maske, dezinfekcija ruku nemaju nikakav utjecaj na usporenje „širenja zaraze“.

Međutim, neki i dalje vjeruju da virus Sars-Cov-2 uzrokuje simptome bolesti COVID 19 i da se virus prenosi respiratornim putem (i očito rukama kada su dezinfekcijska sredstva na svakom koraku). Stoga ćemo za potrebe ovog teksta pretpostaviti da je to točno, iako smo već argumentirali da nije, i dokazati da čak i kada se ne poštuju te mjere SARS-CoV-2 ne uzrokuje primjetan morbiditet i mortalite.

SARS-CoV-2 se pojavio puno ranije od službene priče kojom vas mediji obmanjuju

Službeno se SARS-CoV-2 pojavio u prosincu 2019. godine na tržnici u Wuhanu, međutim znanstveni radovi ukazuju da se on pojavio mnogo prije u drugim državama.

Ovdje ću navesti znanstvene radove koji su u uzorcima otpadnih voda u Španjolskoj, u Brazilu i u Italiji, te iz seroloških testova detektirali postojanje virusa prije nego što je službeno zabilježen prvi oboljeli u tim državama, a čak i prije nego je registriran prvi oboljeli u Wuhanu.

Krećemo sa radom iz Španjolske https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.13.20129627v1 i navodimo isječak iz sažetka:

„SARS-CoV-2 was detected in Barcelona sewage long before the declaration of the first COVID-19 case, indicating that the infection was present in the population before the first imported case was reported.“

U prijevodu: Sars-Cov-„je detektiran u kanalizaciji Barcelone puno prije proglašenja prvog COVID-19 slučaja, što indicira da je infekcija prisutna u populaciji prije nego je prijavljen prvi uvezeni slučaj.

Prvi španjolski slučaj je proglašen 25 veljače u Barceloni dok je u kanalizaciji SARS-CoV-2 pronađen još 15 siječnja. Osim toga u ovom radu su MOŽDA zabilježili i pozitivan rezultat za uzorak uzet čak 12. ožujka 2019. Za taj uzorak jedan PCR test je dao pozitivan, a PCR test drugog proizvođača negativan rezultat. To prije svega govori o netočnosti tih PCR testova i ne može se sa sigurnošću tvrditi da je taj uzorak stvarno i sadržavao SARS-CoV-2.  Na tržištu postoji stotinjak PCR testova i niti jedan od njih neovisna institucija ili agencija nije validirala. Stoga za niti jedan od njih ne znamo koliko daje lažno pozitivnih, a koliko lažno negativnih rezultata.

Nastavljamo sa radom iz Brazila. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.26.20140731v1

Iz njega izdvajamo slijedeći isječak iz sažetka: “We analysed human sewage located in Florianopolis (Santa Catalina, Brazil) from late October until the Brazil lockdown on early March…

Our results show that SARS-CoV-2 has been circulating in Brazil since late November 2019, much earlier than the first reported case in the Americas (21st January 2020, USA).“

U prijevodu bi to bilo: “Analizirali smo uzorke iz kanalizacijske smještene u Florianopolisu (Santa Catalina, Brazil) … Naš rezultat pokazuje da je Sars-Cov-2 cirkulirao u Brazilu od kasnog studenog 2019., mnogo prije nego je prvi prijavljeni slučaj u Americi koji se dogodio 21 siječnja 2020 u SAD-u. Napomenimo da su u Brazilu prvi slučaj detektirali još mjesec dana nakon toga 25. veljače 2020. To znači da je minimalno 90 dana virus bio prisutan u Brazilu prije nego ga je javno zdravstvo detektiralo.

Nastavljamo na slično priopćenje iz Italije na sljedećoj poveznici

Iz njega izdvajamo: “In the wastewater of Milan and Turin there were already traces of the SARS-CoV-2 virus in December 2019. This was discovered by a study being published by the Istituto Superiore di Sanità carried out through the analysis of waste water collected before the occurrence of COVID-19 in Italy.

“The study – continues La Rosa– examined 40 wastewater samples collected from October 2019 to February 2020, and 24 control samples for which the collection date (September 2018 – June 2019) allowed to exclude with certainty the presence of the virus. The results, confirmed in the two different laboratories with two different methods, showed the presence of SARS-Cov-2 RNA in the samples taken in Milan and Turin on 18/12/2019 and in Bologna on 29/01/2020. In the same cities, positive samples were also found in the following months of January and February 2020, while the samples of October and November 2019, as well as all the control samples, gave negative results “.

U prijevodu: U otpadnim vodama Milana i Turina već su postojali tragovi SARS-Cov-2 virusa u prosincu 2019. Ovo je otkriveno studijom objavljenom od strane Istituto Superiore di Sanità koja je analizirala otpadne vode sakupljene prije pojave COVIDA-19 u Italiji.

La Rosa kaže da je u studiji ispitivano 40 uzoraka otpadnih voda sakupljenih od listopada 2019. do veljače 2020., i 24 kontrolna uzorka za koje datum sakupljanja uzorka (rujan 2018.-lipanj 2019.) isključuje prisustvo virusa. Rezultati, potvrđeni u dva različita laboratorija sa dvije različite metode, ukazuju na prisustvo SARS-CoV-2 RNA u uzorcima uzetima u Milanu i Turinu 18. prosinca 2019. i Bologni 29. siječnja 2020. U istim gradovima, pozitivni uzorci su nalaženi i u narednim mjesecima, siječnju i veljači 2020., dok su uzorci iz listopada i studenog 2019., kao i kontrolni uzorci, davali negativan rezultat.

Ali, koncentracija virusa se mnogo puta razrijedi, iz najmanje dva razloga, nakon što uđe u kanalizacijski sustav, i sigurno nije moguće detektirati virus u kanalizaciji grada od 1.5 miliona ljudi, kao što je Milano, ako je samo jedan zaraženi u cijelom gradu. Znači još prije nego je detektiran u kanalizaciji, SARS-CoV-2 se pojavio u Milanu. Iako nije presudno za tekst navesti ćemo ta dva razloga. Prvi od tih razloga je što SARS-CoV-2 za razmnožavanje treba ljudske stanice. Znači on se u kanalizaciji ne može razmnožavati i tako povećati svoj broj ali se zbog kemikalija koji mu razore proteinski omotač njegov broj smanjuje. Drugi uzrok je klasično razrjeđenje. Svaki stanovnik Milana, pod uvjetom da više od 50 % njih nije zaraženo, će svojim korištenjem kanalizacijskog sustava razrjeđivati koncentraciju virusa koja je došla od malog broja ljudi. Sada znam da se virus pojavio u Milanu prije 18. prosinca 2019, ali preostaje pitanje koliko prije se pojavio.

Odgovor na to pitanje nam može dati naš imunološki sustav tj. njegov odgovor na antigen, tj. na napadača. Tijelo se brani od napasnika različitim mehanizmima. Ti mehanizmi proizvode različite molekule u različitim količinama ovisno o proteklom vremenu od infekcije. Upravo pomoću koncentracije tih različitih molekula može se procijeniti kada je zaraza počela. Sljedeća slika na kojoj je prikazano koje molekule tijelo razvija u ovisnost o proteklom vremenu nakon infekcije je preuzeta iz znanstvenog članka kojeg možete pronaći na ovoj adresi https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2770758

B memorijske stanice se tako javljaju ubrzo nakon infekcije, IgM i IgA antitijela se pojavljuju 5 do 7 dana, a IgG 7 do dana 10 poslije. Na slici vidimo i da je koncentracija IgM i IgA antitijela najveća 28 dana poslije infekcije i nakon toga opada, dok je koncentracija IgG antitijela najveća nakon 49 dana. Upravo zbog različitih koncentracija tih molekula u ovisnosti o proteku vremena nakon zaraze iz njihovih omjera se može odrediti kada je zaraza nastupila.

IgM i IgA antitijela
IgM i IgA antitijela

Profesor Pasquale Bacco sa suradnicima je upravo na taj način htio odrediti kada je počela zaraza u Italiji. Od veljače su on i suradnici uzeli uzorke 7038 ljudi za serološko testiranje.

Ovdje iznosim samo njihove zaključke koji su važni za ovaj tekst, a ako vas zanima više upućujem vas na tekst na slijedećoj poveznici https://www.radioradio.it/2020/05/coronavirus-storia-da-riscrivere-morti-falsificate-e-primi-casi-ad-ottobre-prof-bacco-medico/?cn-reloaded=1&cn-reloaded=1

Oni su na zdravim ljudima pomoću seroloških testova određivali koliko njih je već preboljelo (zapravo koliko njih je bilo u kontaktu s virusom jer skoro nitko od njih nije znao da je „prebolio“) Covid 19. Zaključili su da u prosjeku od 7038 ljudi njih 34 % imaju antitijela tj. da su bili u kontaktu sa Sars-Cov-2. Najveći postotak sa antitijelima, njih 49 %, zabilježeno je u Bresciai. Od tih 49 % IgG stanice je imalo 74 % njih. Uzimajući u obzir veliki broj uzoraka, veliku količinu IgG preko velikog područja, profesor Pasquale Bacco je zaključio da je zaraza krenula barem tri i pol mjeseca ranije, tj. najkasnije u listopadu. Napomenimo da su u Italiji prvi slučaj detektirali 31. siječnja 2020. To znači da je minimalno 120 dana prije toga u stvarnosti i bio prvi slučaj.

Za kraj ćemo navesti klinički primjer iz Francuske gdje je retroaktivnom analizom pronađen pozitivan uzorak datiran prije prvog službenog proglašenog zaraženim.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7196402/

Naslov tog znanstvenog rada je: “SARS-CoV-2 was already spreding in France in late December 2019“, a iz sažetka tog rada navodimo: “The COVID-19 epidemic is believed to have started in late January 2020 in France. Here we report a case of a patient hospitalised in December 2019 in an intensive care unit in a hospital in the north of Paris for haemoptysis with no aetiological diagnosis. RT-PCR was performed retrospectively on the stored respiratory sample and confirmed the diagnosis of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection. Based on this result, it appears that the COVID-19 epidemic started much earlier in France.“

U prijevodu naslov tog rada glasi: “Sars-Cov-2 se već širio u Francuskoj u kasnom prosincu 2019.”, a prijevod sažetka je slijedeći: “Vjeruje se da je epidemija COVIDA 19 u Francuskoj počela u kasnom siječnju 2020. Ovdje izvještavamo o pacijentu hospitaliziranom u prosincu 2019. u jedinici intenzivne skrbi u bolnici na sjeveru Pariza, zbog hemoptize (iskašljavanje krvi) bez etiološke dijagnoze (nepoznatog uzroka). RT-PCR je obavljen retrospektivno na pohranjenom respiratornom uzorku i potvrđena je dijagnoza infekcije Sars-Cov-2.” Po ovom rezultatu se čini da je COVID-19 epidemija u Francuskoj krenula mnogo ranije.

Iz ovoga vidimo da niti Talijani, niti Španjolci niti Francuzi niti Brazilci nisu našli nultog zaraženog, a to otvara mnoga pitanja. Jedno od njih je zašto se njihovi stožeri jednako kao i Hrvatski prave da oni ulove sve kontakte zaraženih kada nisu detektirali niti nultog pacijenta?

Da li je u ijednoj pandemiji/epidemiji pronađen nulti pacijent? Naime, svakim danom imamo sve napredniju dijagnostiku pa ako u ovoj pandemiji nismo uspjeli locirali nultog pacijenta da li smo to uspjeli u ranijima kada smo imali lošiju dijagnostiku?

Ako nikada do sada nismo uspjeli locirati nultog pacijenta da li novac bačen na traženje kontakta možemo bolje uložiti?

Ako ne možemo naći nultog pacijenta, tj. ako ne znamo kada je zaraza počela i koliko ljudi je već zaraženo zašto nas javno zdravstvo uvjerava da je lockdown djelotvorna borba protiv zaraze?

Naime, u Italiji je virus pronađen 120 dana, 4 mjeseca, PRIJE nego su epidemiolozi oglasili nultog zaraženog od bolesti za koju nas uvjeravaju da uzrokuje taj virus. ( Još jednom naglašavam da sam u prijašnjem tekstu pokazao da nema dokaza da SARS-CoV-2 uzrokuje bolest COVID 19). Pa ako u ta 4 mjeseca nitko nije detektirao niti povećani morbiditet niti povećani mortalitet onda takav virus očito u ta 4 mjeseca nije prouzročio niti povećani morbiditet niti povećani mortalitet što je i teza koju dokazujemo ovim tekstom.

Detekcija SARS-Cov-2 kod ljudi

SARS-CoV-2 se može detektirati u kanalizaciji, a to znači da se još lakše može detektirati u urinu ili stolici. Zašto se onda taj isti virus ne traži u stolici ili mokraći ljudi nego se detektira u ždrijelu? Posebno stoga jer je to je puno bolja opcija, jer u tom slučaju možeš ocijeniti koja je koncentracija virusa. Dok iz brisa  ždrijela ne možeš nikakvu koncentraciju procijeniti jer količina virusa na štapiću za bris ovisi o mnogo parametara koje ne kontroliraš. Ovisi o mjestu gdje uzimaš uzorak, ovisi o sili koju operater koristi prilikom uzimanja uzorka, ovisi o duljini uzimanja uzorak, ovisi o zakretanju štapića kojim su uzorak uzima, ovisi o količini prikupljenog virusa nakon što je uzorak uzet sa predviđenog mjesta jer nakon toga još treba štapić izvaditi iz pacijenta i pritom pokupiti nepredvidljivu količinu virusa… I zbog svega toga je nemoguće uopće pričati o koncentraciji nego se samo može reći da li je virus, zapravo određeni genetski materijal koji se pripisuje virusu, detektiran ili nije detektiran. Ako se analizira urin može se odrediti koncentracija virusa. Zašto se detekcija virusa ne vrši iz urina?

P.S. Evo i par svjedočanstava ljudi koji govore da se SARS-CoV-2 proširio puno prije: https://hr.sott.net/article/26659-Sve-sto-mislite-da-znate-o-koronavirusu

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.


Posjetite naš novi video kanal na platformi Odysee i obvezno se registrirajte, kao i najveću arhivu alternativnih video snimaka Jubitu.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
74 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Patriot
Gost
Patriot
1 godina prije

Da bi se Plandemija opravdala, trebalo je naći vrlo rasprostranjen virus. Upitna je njegova ubojitost ali za to su se pobrinuli stožeri i korumpirani mediji.

Max Magnus
Gost
Max Magnus
1 godina prije

Mnogo dugacak tekst za citanje ali se slazem s naslovom.
Ja kod sebe nisam primjetio niti jedno od spomenuta dva stanja.

Ime imena
Gost
Ime imena
1 godina prije

Idem gradom od miljon ljudi i trazim kosher prodavaonicu hrane i nigdje za naci. Kako naci tu najbolju hranu na svijetu? Moze li neko pomoci?

Jarilo
Gost
Jarilo
1 godina prije

Virus je samo demonstracija moći, testiranje ljudskih ovaca dokle tiranija sistema može ići. Sve države svijeta su upravljane iz istog centra moći i sve vlade postupaju identično.

meštar
Gost
meštar
1 godina prije

“Covid” se pojavio minimalno tri godine prije 2019. Pa godinama se pisalo o čudnim atipičnim upalama pluća, čak su se krivile elektroničke cigarete. Da Kina nije rekla da se radi o novom virusu, možda ne bi ni bilo cijele ove halabuke.

nonwo
Gost
nonwo
1 godina prije

Dokumentarac.com”Globalno gledano, ljudi, politike i nabava korumpirani su političkim i komercijalnim programima [16]. Odgovor na pandemiju COVID-19 u Ujedinjenom Kraljevstvu previše se oslanja na znanstvenike i druge vladine povjerenike sa zabrinjavajućim sukobom interesa, uključujući udjele u tvrtkama koje proizvode dijagnostičke testove, tretmane i distribuciju cjepiva [17]. Vladini stručnjaci u stanju… Pročitaj više »

Ico
Gost
Ico
1 godina prije

Dobro. Pretpostavimo da se bolest covid19 i gripa ne prenose osobnim kontaktom kao što sugerira autor članka. Iz toga dalje možemo zaključiti da se te bolesti uopće ne prenose sa osobe na osobu. Nameće se pitanje kako se onda te bolesti dobiju ? Kako to da procijepljenost populacije kod npr.… Pročitaj više »

Karma
Gost
Karma
1 godina prije

U jednoj obitelji teski seceras 82 god na inzulinu, zena 70 god tip. Njihova kcerka 45 god pozitivna na covid iizolacija za sve. Svi zive u istoj kuci i non stop skupa. Kcerka bez simptoma i sve oke. Zena 70 god bez simptoma. Seceras od 82 god fibra 37,5 dva… Pročitaj više »

Cookie
Gost
Cookie
1 godina prije

Da li uopće postoji test za gripu? Išao si kod doktora, pogledao te je, vidio imaš temp, kašlješ i rekao ti je da ležiš doma dok ne ozdraviš. Tu i tamo koji lijek ako je bilo nešto ozbiljnije i to je to. Naravno bilo je i prije ljudi na respiratorima… Pročitaj više »

Cookie
Gost
Cookie
1 godina prije

98% manje gripe nego ikad

Siniša
Member
Siniša
1 godina prije

Ne bih rekao da je Rosenau eksperiment dokazao to šta ste vi rekli, fakt je da se od 100 vojnika dobrovoljaca niko nije zarazio iako su vršili izuzetno agresivno kontaminiranje ali niko nije postavio pitanje zašto ti ljudi nisu inficirani niti je iko izvršio detaljan uvid u stanje organizma i… Pročitaj više »

Max
Member
Max
1 godina prije

Iscrpno točno i argumentirano. Ali kako to objasniti hipnotiziranim ovcama koje nose i po 2 maske.

emi
Gost
emi
1 godina prije

ODLIČNI tekstovi.

puki
Gost
puki
1 godina prije

– kratki osvrt na jučerašnji izvrstan Ponošov članak o tome kako nas kabala očito smatra za “gamad” (ungeziffer), izraz koji se koristio za vrijeme nacizma. U nacizmu se također koristio izraz “volkschädling” (narodna štetočina ili štetočina za narod). To je bio izraz za one koji su se tada suprostavljali nacističkom… Pročitaj više »

puki
Gost
puki
1 godina prije

Skupina njemačkih odvjetnika uputila je otvoreno pismo javnosti, vladi, liječnicima, medijima i drugim odvjetnicma, pravnicima i sudcima. Pismo je jako dugačko, evo nešto malo skraćene verzije: “Mi smo skupina pravnika i duboko smo zabrinuti zbog naše pravne države. Kad smo primljeni u odvjetničku komoru, zakleli smo se da ćemo poštivati… Pročitaj više »

puki
Gost
puki
1 godina prije

Glumac Keanu Reeves je boravio u Njemačkoj, valjda na snimanju nekog filma u Potsadmu. I nakon radova na snimanju, bio je na nekom “korona partiju”… Gdje je feštao. Očito je neki cinkaroš prijavio to poznatom trač listu Bild Zeitung, koji je to objavio na naslovnoj stranici. Ubrzo nakog toga, njemačke vlasti… Pročitaj više »

puki
Gost
puki
1 godina prije

Još jedan dokaz da je korona izmišljena bolest. Dr. Gunter Frank, liječnik i novinar koji piše za stručne medicinske časopise ukazao je na činjenicu, koja jako bode u oči, da je gripa u Njemačkoj, ove godne, počevši od ožujka (baš kada je krenula histerija korone), pa do sada, faktički nestala. https://www.achgut.com/artikel/wo_ist_die_grippe_geblieben… Pročitaj više »

puki
Gost
puki
1 godina prije

tko se usprotivi jedino dopušnoj kabalinoj istini– taj biva odstranjen. evo još jedan primjer: Prof. Dr. Ines Kappstein, iskusna liječnica klinke u bavarskom gradu Passau, napisala je članak za jedan stručni medicinski časopis. U tom članku, ona je rekla, da nema nikakvih znastvenih dokaza, da maske štite od zaraze. I… Pročitaj više »

puiki
Gost
puiki
1 godina prije

 izgleda da kabalcad pomalo stizu u slijepu ulicu, jer ponestaje im mjera zab zastraivanje stanovnistva i jebavanje u zdrav mozak. sve moguce su dosada nametali, a sada idu u totalnu glupost i ludilo Evo psihopatkinja Merkelica, predlozila je sada da skolska djeca ne smiju imati vise od jedng druga/prijaetlja, da… Pročitaj više »

Jomla
Gost
Jomla
1 godina prije

U bolnici:

  • Uzrok smrti je corona!
  • Ali doktore, muž mi je umro od infarkta!
  • A zašto je dobio infarkt?
  • Pa mnogo se nervirao…
  • A zašto se nervirao?
  • Jer je ostao bez posla!
  • A zašto je izgubio posao?
  • Pa zbog ove corona krize!
  • A što sam ja napisao?
eviuenfvriuvniernviu
Gost
eviuenfvriuvniernviu
1 godina prije

Otkrio se netjakom……….

Mikojan
Gost
Mikojan
1 godina prije

Kako izgleda testiranje na gripu ? :O

Istražuj
Member
Istražuj
1 godina prije

Postovani g. Grgicin. Hvala vam na ova dva izvrsna treksta sa brojnim poveznicama na naucne radove. Smatram da je ovo – od izuzetne vaznosti – za sami opstanak ljudske rase. Naime, sve dok pseudo-nauka bazirana na “teoriji klica” kojom se teroriziia ljudska rasa vec vise od 140+ godina – ne… Pročitaj više »

POVEZANE VIJESTI

Nije pronađen nijedan rezultat.
Izbornik