fbpx

Virus SARS-CoV-2 ne uzrokuje niti primjetan morbiditet niti primjetan mortalitet

SARS-CoV-2

U prijašnjem tekstu sam argumentirao (https://www.logicno.com/politika/nedokazivanje-uzrocnika-simptoma.html) da nikada nije dokazano da virus SARS-CoV-2 uzrokuje simptome koji se pripisuju bolesti COVID 19. U istom tekstu sam argumentirao, zapravo prepričao Rosenauov znanstveni članak iz 1919. godine u kojem je pokazano da se gripa ne prenosi uopće, ili bar ne značajno neposrednim kontaktom ljudi (rukovanjem, pričanjem, kihanjem u lice). Budući da sve predložene mjere imaju za polazište te dvije pretpostavke lako se može zaključiti da sve one, kao npr. sprečavanje prelaska granica (država, županija, općina), lockdown, maske, dezinfekcija ruku nemaju nikakav utjecaj na usporenje „širenja zaraze“.

Međutim, neki i dalje vjeruju da virus Sars-Cov-2 uzrokuje simptome bolesti COVID 19 i da se virus prenosi respiratornim putem (i očito rukama kada su dezinfekcijska sredstva na svakom koraku). Stoga ćemo za potrebe ovog teksta pretpostaviti da je to točno, iako smo već argumentirali da nije, i dokazati da čak i kada se ne poštuju te mjere SARS-CoV-2 ne uzrokuje primjetan morbiditet i mortalite.

SARS-CoV-2 se pojavio puno ranije od službene priče kojom vas mediji obmanjuju

Službeno se SARS-CoV-2 pojavio u prosincu 2019. godine na tržnici u Wuhanu, međutim znanstveni radovi ukazuju da se on pojavio mnogo prije u drugim državama.

Ovdje ću navesti znanstvene radove koji su u uzorcima otpadnih voda u Španjolskoj, u Brazilu i u Italiji, te iz seroloških testova detektirali postojanje virusa prije nego što je službeno zabilježen prvi oboljeli u tim državama, a čak i prije nego je registriran prvi oboljeli u Wuhanu.

Krećemo sa radom iz Španjolske https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.13.20129627v1 i navodimo isječak iz sažetka:

„SARS-CoV-2 was detected in Barcelona sewage long before the declaration of the first COVID-19 case, indicating that the infection was present in the population before the first imported case was reported.“

U prijevodu: Sars-Cov-„je detektiran u kanalizaciji Barcelone puno prije proglašenja prvog COVID-19 slučaja, što indicira da je infekcija prisutna u populaciji prije nego je prijavljen prvi uvezeni slučaj.

Prvi španjolski slučaj je proglašen 25 veljače u Barceloni dok je u kanalizaciji SARS-CoV-2 pronađen još 15 siječnja. Osim toga u ovom radu su MOŽDA zabilježili i pozitivan rezultat za uzorak uzet čak 12. ožujka 2019. Za taj uzorak jedan PCR test je dao pozitivan, a PCR test drugog proizvođača negativan rezultat. To prije svega govori o netočnosti tih PCR testova i ne može se sa sigurnošću tvrditi da je taj uzorak stvarno i sadržavao SARS-CoV-2.  Na tržištu postoji stotinjak PCR testova i niti jedan od njih neovisna institucija ili agencija nije validirala. Stoga za niti jedan od njih ne znamo koliko daje lažno pozitivnih, a koliko lažno negativnih rezultata.

Nastavljamo sa radom iz Brazila. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.26.20140731v1

Iz njega izdvajamo slijedeći isječak iz sažetka: “We analysed human sewage located in Florianopolis (Santa Catalina, Brazil) from late October until the Brazil lockdown on early March…

Our results show that SARS-CoV-2 has been circulating in Brazil since late November 2019, much earlier than the first reported case in the Americas (21st January 2020, USA).“

U prijevodu bi to bilo: “Analizirali smo uzorke iz kanalizacijske smještene u Florianopolisu (Santa Catalina, Brazil) … Naš rezultat pokazuje da je Sars-Cov-2 cirkulirao u Brazilu od kasnog studenog 2019., mnogo prije nego je prvi prijavljeni slučaj u Americi koji se dogodio 21 siječnja 2020 u SAD-u. Napomenimo da su u Brazilu prvi slučaj detektirali još mjesec dana nakon toga 25. veljače 2020. To znači da je minimalno 90 dana virus bio prisutan u Brazilu prije nego ga je javno zdravstvo detektiralo.

Nastavljamo na slično priopćenje iz Italije na sljedećoj poveznici

Iz njega izdvajamo: “In the wastewater of Milan and Turin there were already traces of the SARS-CoV-2 virus in December 2019. This was discovered by a study being published by the Istituto Superiore di Sanità carried out through the analysis of waste water collected before the occurrence of COVID-19 in Italy.

“The study – continues La Rosa– examined 40 wastewater samples collected from October 2019 to February 2020, and 24 control samples for which the collection date (September 2018 – June 2019) allowed to exclude with certainty the presence of the virus. The results, confirmed in the two different laboratories with two different methods, showed the presence of SARS-Cov-2 RNA in the samples taken in Milan and Turin on 18/12/2019 and in Bologna on 29/01/2020. In the same cities, positive samples were also found in the following months of January and February 2020, while the samples of October and November 2019, as well as all the control samples, gave negative results “.

U prijevodu: U otpadnim vodama Milana i Turina već su postojali tragovi SARS-Cov-2 virusa u prosincu 2019. Ovo je otkriveno studijom objavljenom od strane Istituto Superiore di Sanità koja je analizirala otpadne vode sakupljene prije pojave COVIDA-19 u Italiji.

La Rosa kaže da je u studiji ispitivano 40 uzoraka otpadnih voda sakupljenih od listopada 2019. do veljače 2020., i 24 kontrolna uzorka za koje datum sakupljanja uzorka (rujan 2018.-lipanj 2019.) isključuje prisustvo virusa. Rezultati, potvrđeni u dva različita laboratorija sa dvije različite metode, ukazuju na prisustvo SARS-CoV-2 RNA u uzorcima uzetima u Milanu i Turinu 18. prosinca 2019. i Bologni 29. siječnja 2020. U istim gradovima, pozitivni uzorci su nalaženi i u narednim mjesecima, siječnju i veljači 2020., dok su uzorci iz listopada i studenog 2019., kao i kontrolni uzorci, davali negativan rezultat.

Ali, koncentracija virusa se mnogo puta razrijedi, iz najmanje dva razloga, nakon što uđe u kanalizacijski sustav, i sigurno nije moguće detektirati virus u kanalizaciji grada od 1.5 miliona ljudi, kao što je Milano, ako je samo jedan zaraženi u cijelom gradu. Znači još prije nego je detektiran u kanalizaciji, SARS-CoV-2 se pojavio u Milanu. Iako nije presudno za tekst navesti ćemo ta dva razloga. Prvi od tih razloga je što SARS-CoV-2 za razmnožavanje treba ljudske stanice. Znači on se u kanalizaciji ne može razmnožavati i tako povećati svoj broj ali se zbog kemikalija koji mu razore proteinski omotač njegov broj smanjuje. Drugi uzrok je klasično razrjeđenje. Svaki stanovnik Milana, pod uvjetom da više od 50 % njih nije zaraženo, će svojim korištenjem kanalizacijskog sustava razrjeđivati koncentraciju virusa koja je došla od malog broja ljudi. Sada znam da se virus pojavio u Milanu prije 18. prosinca 2019, ali preostaje pitanje koliko prije se pojavio.

Odgovor na to pitanje nam može dati naš imunološki sustav tj. njegov odgovor na antigen, tj. na napadača. Tijelo se brani od napasnika različitim mehanizmima. Ti mehanizmi proizvode različite molekule u različitim količinama ovisno o proteklom vremenu od infekcije. Upravo pomoću koncentracije tih različitih molekula može se procijeniti kada je zaraza počela. Sljedeća slika na kojoj je prikazano koje molekule tijelo razvija u ovisnost o proteklom vremenu nakon infekcije je preuzeta iz znanstvenog članka kojeg možete pronaći na ovoj adresi https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2770758

B memorijske stanice se tako javljaju ubrzo nakon infekcije, IgM i IgA antitijela se pojavljuju 5 do 7 dana, a IgG 7 do dana 10 poslije. Na slici vidimo i da je koncentracija IgM i IgA antitijela najveća 28 dana poslije infekcije i nakon toga opada, dok je koncentracija IgG antitijela najveća nakon 49 dana. Upravo zbog različitih koncentracija tih molekula u ovisnosti o proteku vremena nakon zaraze iz njihovih omjera se može odrediti kada je zaraza nastupila.

IgM i IgA antitijela

IgM i IgA antitijela

Profesor Pasquale Bacco sa suradnicima je upravo na taj način htio odrediti kada je počela zaraza u Italiji. Od veljače su on i suradnici uzeli uzorke 7038 ljudi za serološko testiranje.

Ovdje iznosim samo njihove zaključke koji su važni za ovaj tekst, a ako vas zanima više upućujem vas na tekst na slijedećoj poveznici https://www.radioradio.it/2020/05/coronavirus-storia-da-riscrivere-morti-falsificate-e-primi-casi-ad-ottobre-prof-bacco-medico/?cn-reloaded=1&cn-reloaded=1

Oni su na zdravim ljudima pomoću seroloških testova određivali koliko njih je već preboljelo (zapravo koliko njih je bilo u kontaktu s virusom jer skoro nitko od njih nije znao da je „prebolio“) Covid 19. Zaključili su da u prosjeku od 7038 ljudi njih 34 % imaju antitijela tj. da su bili u kontaktu sa Sars-Cov-2. Najveći postotak sa antitijelima, njih 49 %, zabilježeno je u Bresciai. Od tih 49 % IgG stanice je imalo 74 % njih. Uzimajući u obzir veliki broj uzoraka, veliku količinu IgG preko velikog područja, profesor Pasquale Bacco je zaključio da je zaraza krenula barem tri i pol mjeseca ranije, tj. najkasnije u listopadu. Napomenimo da su u Italiji prvi slučaj detektirali 31. siječnja 2020. To znači da je minimalno 120 dana prije toga u stvarnosti i bio prvi slučaj.

Za kraj ćemo navesti klinički primjer iz Francuske gdje je retroaktivnom analizom pronađen pozitivan uzorak datiran prije prvog službenog proglašenog zaraženim.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7196402/

Naslov tog znanstvenog rada je: “SARS-CoV-2 was already spreding in France in late December 2019“, a iz sažetka tog rada navodimo: “The COVID-19 epidemic is believed to have started in late January 2020 in France. Here we report a case of a patient hospitalised in December 2019 in an intensive care unit in a hospital in the north of Paris for haemoptysis with no aetiological diagnosis. RT-PCR was performed retrospectively on the stored respiratory sample and confirmed the diagnosis of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection. Based on this result, it appears that the COVID-19 epidemic started much earlier in France.“

U prijevodu naslov tog rada glasi: “Sars-Cov-2 se već širio u Francuskoj u kasnom prosincu 2019.”, a prijevod sažetka je slijedeći: “Vjeruje se da je epidemija COVIDA 19 u Francuskoj počela u kasnom siječnju 2020. Ovdje izvještavamo o pacijentu hospitaliziranom u prosincu 2019. u jedinici intenzivne skrbi u bolnici na sjeveru Pariza, zbog hemoptize (iskašljavanje krvi) bez etiološke dijagnoze (nepoznatog uzroka). RT-PCR je obavljen retrospektivno na pohranjenom respiratornom uzorku i potvrđena je dijagnoza infekcije Sars-Cov-2.” Po ovom rezultatu se čini da je COVID-19 epidemija u Francuskoj krenula mnogo ranije.

Iz ovoga vidimo da niti Talijani, niti Španjolci niti Francuzi niti Brazilci nisu našli nultog zaraženog, a to otvara mnoga pitanja. Jedno od njih je zašto se njihovi stožeri jednako kao i Hrvatski prave da oni ulove sve kontakte zaraženih kada nisu detektirali niti nultog pacijenta?

Da li je u ijednoj pandemiji/epidemiji pronađen nulti pacijent? Naime, svakim danom imamo sve napredniju dijagnostiku pa ako u ovoj pandemiji nismo uspjeli locirali nultog pacijenta da li smo to uspjeli u ranijima kada smo imali lošiju dijagnostiku?

Ako nikada do sada nismo uspjeli locirati nultog pacijenta da li novac bačen na traženje kontakta možemo bolje uložiti?

Ako ne možemo naći nultog pacijenta, tj. ako ne znamo kada je zaraza počela i koliko ljudi je već zaraženo zašto nas javno zdravstvo uvjerava da je lockdown djelotvorna borba protiv zaraze?

Naime, u Italiji je virus pronađen 120 dana, 4 mjeseca, PRIJE nego su epidemiolozi oglasili nultog zaraženog od bolesti za koju nas uvjeravaju da uzrokuje taj virus. ( Još jednom naglašavam da sam u prijašnjem tekstu pokazao da nema dokaza da SARS-CoV-2 uzrokuje bolest COVID 19). Pa ako u ta 4 mjeseca nitko nije detektirao niti povećani morbiditet niti povećani mortalitet onda takav virus očito u ta 4 mjeseca nije prouzročio niti povećani morbiditet niti povećani mortalitet što je i teza koju dokazujemo ovim tekstom.

Detekcija SARS-Cov-2 kod ljudi

SARS-CoV-2 se može detektirati u kanalizaciji, a to znači da se još lakše može detektirati u urinu ili stolici. Zašto se onda taj isti virus ne traži u stolici ili mokraći ljudi nego se detektira u ždrijelu? Posebno stoga jer je to je puno bolja opcija, jer u tom slučaju možeš ocijeniti koja je koncentracija virusa. Dok iz brisa  ždrijela ne možeš nikakvu koncentraciju procijeniti jer količina virusa na štapiću za bris ovisi o mnogo parametara koje ne kontroliraš. Ovisi o mjestu gdje uzimaš uzorak, ovisi o sili koju operater koristi prilikom uzimanja uzorka, ovisi o duljini uzimanja uzorak, ovisi o zakretanju štapića kojim su uzorak uzima, ovisi o količini prikupljenog virusa nakon što je uzorak uzet sa predviđenog mjesta jer nakon toga još treba štapić izvaditi iz pacijenta i pritom pokupiti nepredvidljivu količinu virusa… I zbog svega toga je nemoguće uopće pričati o koncentraciji nego se samo može reći da li je virus, zapravo određeni genetski materijal koji se pripisuje virusu, detektiran ili nije detektiran. Ako se analizira urin može se odrediti koncentracija virusa. Zašto se detekcija virusa ne vrši iz urina?

P.S. Evo i par svjedočanstava ljudi koji govore da se SARS-CoV-2 proširio puno prije: https://hr.sott.net/article/26659-Sve-sto-mislite-da-znate-o-koronavirusu

4.8 36 votes
Ocijenite članak
Pretplati se
Obavijest
guest
82 Comments
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Patriot
Gost
Patriot
12 dana prije

Da bi se Plandemija opravdala, trebalo je naći vrlo rasprostranjen virus. Upitna je njegova ubojitost ali za to su se pobrinuli stožeri i korumpirani mediji.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
12 dana prije
Reply to  Patriot

Suvisno je vise navoditi dokaze o KoronaTeroru koju je nastao oko obicne gripe.

Ljudi su podjeljeni na one koje nikakvi dokazi nikada nece odvratiti od cjepiva, cak kad im se djeca razbole, mislice da je to zbog svega ali ne i zbog cjepiva.

Nama drugima pak niti jedan dokaz vise netreba, mi istinu odavno znamo.
Nama bi vise pomogla neka ideja kako se ujediniti s prvima pa skinuti zlotvore s vlasti jer sve dok se moramo boriti s svojim najdrzima koji vjeruju televizoru, nemamo sanse.

otpisani
Member
Famed Member
otpisani
12 dana prije

Da, misliti će da su im djeca bolesna zbog onih koji se nisu cijepili…;)

…a čemu borba sa “najdrazima”? … uostalom, kako ti netko može biti (naj)drag ako se sa njime moraš boriti?

Ma na “zlotvore” nemoj ni gubiti energiju jer sam nećeš ništa (globalno) učiniti a broj ljudi sa brnjicom u trgovinama ti pokazuje da nemaš šanse na ujedinjenje u zajedničkoj borbi.
Zato šuti i razmišljaj što ti je činiti da sačuvaš svoju glavu i onih naj-naj milijih.

onako usput
Gost
onako usput
12 dana prije
Reply to  otpisani

često su to tvoja obitelj, najbliži prijatelji, najdraži susjedi….

eviuenfvriuvniernviu
Gost
eviuenfvriuvniernviu
12 dana prije
Reply to  otpisani

Nisi mu mogao bolji savjet dati.

Mikojan
Gost
Mikojan
12 dana prije
Reply to  otpisani

Da, zanimljivo je to ali tako će stvarno misliti ali nitko da pomisli pa oni su cijepljeni protiv toga i nikako se ne mogu razboliti od bolesne djece, sve tu nešto smrdi, ako si cijepljen onda nemaš straha od bolesti.
Ili imaš, pitanje je sad 🙂

onako usput
Gost
onako usput
12 dana prije

baš tako

Latz
Gost
Latz
12 dana prije
Reply to  Patriot

Još jedan “naučni” članak da se opravdau ubojice milijuna ljudi koje su žuće skrivile.

Ztal
Gost
Ztal
12 dana prije
Reply to  Latz

Kome vjerovati? Svojim očima i soroševom portalu.

Dani
Gost
Dani
12 dana prije
Reply to  Latz

Ti vidi se “znaš”. Ma bravo. Takvi su na cijeni danas.

Ztal
Gost
Ztal
12 dana prije
Reply to  Dani

Ti vidi se “ ne znaš”. Ma bravo. Takvi su na cijeni danas.

Dani
Gost
Dani
12 dana prije
Reply to  Ztal

Wow, kako maštovit I inteligentan odgovor, gotovo kao da si ga prepisao od nekog genijalca 😉 Svaka čast Latzi, Ztal, Altz…

Max Magnus
Gost
Max Magnus
12 dana prije

Mnogo dugacak tekst za citanje ali se slazem s naslovom.
Ja kod sebe nisam primjetio niti jedno od spomenuta dva stanja.

Ime imena
Gost
Ime imena
12 dana prije

Idem gradom od miljon ljudi i trazim kosher prodavaonicu hrane i nigdje za naci. Kako naci tu najbolju hranu na svijetu? Moze li neko pomoci?

Ztal
Gost
Ztal
12 dana prije
Reply to  Ime imena

Tko pita ne skita.

Malomorgen
Gost
Malomorgen
12 dana prije

smijesni ste……

StarDam
Gost
StarDam
12 dana prije

Bilo bi zgodno čuti koliko bolesnih od Covida je testirano na gripu.

StarDam
Gost
StarDam
12 dana prije
Reply to  StarDam

I koliko umrlih.

Cookie
Gost
Cookie
12 dana prije
Reply to  StarDam

98% manje gripe nego ikad

otpisani
Member
Famed Member
otpisani
11 dana prije
Reply to  Cookie

To ti je zato što se raja odgovorno ponaša;)

Cookie
Gost
Cookie
12 dana prije
Reply to  StarDam

Da li uopće postoji test za gripu?
Išao si kod doktora, pogledao te je, vidio imaš temp, kašlješ i rekao ti je da ležiš doma dok ne ozdraviš. Tu i tamo koji lijek ako je bilo nešto ozbiljnije i to je to. Naravno bilo je i prije ljudi na respiratorima i kome je gripa nažalost bila kobna za neke.
Od kada smo krenuli s ovim “testovima” koji otkrivaju gluposti od tada smo mi kao ljudi prolupali. Ne znam da li mi je gore to šta ljudi koji mogu razmišljati svojom glavom to ne rade nego slušaju MSM ili mi je gore to šta nam truju djecu koja ne mogu razmisliti još sa svojim glavama nego moraju vjerovati svima oko sebe. I onda tu dolazimo do problema koji će se vidjeti kroz 10 godina. Sve veće podjele u društvu, sve veći nemiri i sva loša sranja.

nonwo
Gost
nonwo
12 dana prije
Reply to  Cookie

“Dr. sc. Antonietta Gatti, dr. biol. spec. nanopatologije, nanotoksikologije, nanoekotoksikologije dokazala je kontaminiranost cjepiva i njegovog sastava, zagađenog mikro i nanočesticama različitih anorganskih elemenata, koje mogu uzrokovati brojne i ozbiljne bolesti.

Ovdje je popis čestica nađenih u cjepivu protiv gripe.

39 Sanofi Pasteur Vaxigrip

Ca, CrFe, FeCrNi, CaSZn, CaSiAlTiFe, Ag, Fe

SiMgFe, CaSiAl, AlSiFe, AlSi,FeCr, FeZn, Fe

Novija studija potvrdila je prisutnost kontaminiranih mikro i nanočestica različitih anorganskih elemenata u sastavu cjepiva. Većina pronađenih čestica identificirana je u znanstvenoj literaturi kao biološki nespojiva (i nerazgradiva), pa autor studije, dr. Antonietta Gatti i suradnik Stefano Montanari, zaključuju da su nalazi istraživanja važni i u kontekstu ispitivanja nuspojava cijepljenja.

Biološki nespojive mikro i nanočestice pronađene u cjepivima, koje su otkrili Gatti i Montanari, mogu biti uzročnici mnogih bolesti i potencijalno promijeniti genetski zapis (DNK)

Potvrđena prisutnost kontaminiranih mikro i nanočestica u cjepivima,documentarac.com.

U tekstu je link na studiju koja navodi sva cjepiva koja su pregledana elektronskim mikroskopom pri čemu su nađene nerazgradive anorganske čestice koje svojim prisustvom u organizmu mogu izazvati dugotrajne upalne procese i autoimune reakcije na ljudskom tijelu nepoznate sastojke.

4e 65 6b 64 6f 2e
Gost
4e 65 6b 64 6f 2e
12 dana prije
Reply to  nonwo

Ima od dr. Montanarija i više. Već sam stavljao linkove. Otkrili su uzročnu vezu zagađenja okoline, sa oboljenjima novorođenčadi. Kako se tijelo trudne majke očisti preko ploda, pa nakon nekog vremena u njenom organizmu nije više moguće naći štetnih stvari, a mrtvo novorođenče puno otrova, koji su bili u prethodnim majčinim nalazima.. A majka potpuno zdrava, čista.

A što se ovih čestica tiče, on predpostavlja da su barem neke od njih u cjepivu uslijed neadekvatnih proizvodnih procesa cjepiva, pa i bočica i igli, koji se premalo rigorozno kontroliraju, odnosno nema pravih zakonskih propisa. U proizvodnji svih tih stvari ne pridržavaju se uvjeta, koji bi bili potrebni u toj industriji, otprilike kao kod izrade čipova – besprašne komore, sobe, hale. Zbog toga kod obrade ostaju nanočestice nečistoća u svim fazama, svih proizvoda. Ako se dobro sjećam, govorio je i o ostatcima wolframa, koji se koristi kod izrade alata za rezanje igli. Pa ga u samom cijepivu nije za naći, ali kada se stavi igla u njoj budu ostaci njegovih nano čestica i to onda ulazi u organizam. Kad je u cjepivu još thiomersal (ili nešto drugo sa sličnim učincima) pomoću njega sve te nanočestice mogu ući u mozak, koji je inače zaštićen moždanskom ovojnicom, jer ju na neki način “otvara”. Zato faktčekeri i bih pharma tvrde, da thiomersal ne uzrokuje autizam i samim time su upravu. Ali namjerno prešućuju, da on omogučuje ulazak štetnim stvarima kroz ovojnicu u mozak i ine onda prouzročavaju autizam

Last edited 12 dana prije by 4e 65 6b 64 6f 2e
Zok
Gost
Zok
11 dana prije

Hoj. Jel može te linkove molim.
Hvala vam.

StarDam
Gost
StarDam
12 dana prije
Reply to  Cookie

Postoji, po istom principu kao i za Covid. Zato bi me baš zanimalo.

Mikojan
Gost
Mikojan
12 dana prije
Reply to  StarDam

Kako izgleda testiranje na gripu ? :O

Jarilo
Gost
Jarilo
12 dana prije

Virus je samo demonstracija moći, testiranje ljudskih ovaca dokle tiranija sistema može ići. Sve države svijeta su upravljane iz istog centra moći i sve vlade postupaju identično.

meštar
Gost
meštar
12 dana prije

“Covid” se pojavio minimalno tri godine prije 2019. Pa godinama se pisalo o čudnim atipičnim upalama pluća, čak su se krivile elektroničke cigarete. Da Kina nije rekla da se radi o novom virusu, možda ne bi ni bilo cijele ove halabuke.

sumara
Gost
sumara
12 dana prije
Reply to  meštar

Pa i tu na Logičnom se pisalo o problemima sa električnim cigaretama u SAD.

StarDam
Gost
StarDam
12 dana prije
Reply to  meštar

Čudna plućna bolest povezana s električnim cigaretama pojavila se, vidi vraga, baš u ljeto 2019.
Potpuno nevezano, dokumentiran je i čitav slijed događanja vezan uz sudjelovanje vojnika u testiranjima laboratorija američke vojske za biološku obranu Fort Detrick, zatvaranje laboratorija zbog kršenja pravila sigrunosti u studenom 2019. i kasnije sudjelovanje vojnika iz iste jedinice na Vojnim igrama u Wuhanu. Bilo je o tome i na logicno.com:
https://www.logicno.com/politika/porijeklo-covida-19-postaje-triler-sve-je-vise-argumenata-da-nulti-pacijent-nije-iz-kine.html

nonwo
Gost
nonwo
12 dana prije

Dokumentarac.com”Globalno gledano, ljudi, politike i nabava korumpirani su političkim i komercijalnim programima [16].
Odgovor na pandemiju COVID-19 u Ujedinjenom Kraljevstvu previše se oslanja na znanstvenike i druge vladine povjerenike sa zabrinjavajućim sukobom interesa, uključujući udjele u tvrtkama koje proizvode dijagnostičke testove, tretmane i distribuciju cjepiva [17]. Vladini stručnjaci u stanju su ignorirati ili odabirati povoljnije znanstveno istraživanje i prepustiti se antikonkurentskim praksama koje favoriziraju njihove vlastite proizvode i proizvode njihovih prijatelja i suradnika [18].
Kako se znanost može zaštititi u ovim iznimnim vremenima? Prvi korak je potpuno razotkrivanje konkurentskih interesa vlade, političara, znanstvenih savjetnika kao što su voditelji ispitivanja i praćenja, nabave dijagnostičkih testova i distribucije cjepiva. Sljedeći korak je puna transparentnost unutar sustava, u procesima donošenja odluka i znanju tko je za što odgovoran [19].
Jednom kada se transparentnost i odgovornost uspostavi kao norma, pojedinci zaposleni u vladi trebali bi raditi samo u područjima koja nisu povezana s njihovim konkurentskim interesima. Stručnost je moguća samo bez sukoba interesa.”Kamran Abbasi, izvršni urednik British medical journal. BMJ je jedan od dva najprestižnija znanstveno medicinska časopisa na svijetu.
Kad medicinsko-politički kompleks potisne dobru znanost, ljudi umiru

Ico
Gost
Ico
12 dana prije

Dobro. Pretpostavimo da se bolest covid19 i gripa ne prenose osobnim kontaktom kao što sugerira autor članka. Iz toga dalje možemo zaključiti da se te bolesti uopće ne prenose sa osobe na osobu. Nameće se pitanje kako se onda te bolesti dobiju ? Kako to da procijepljenost populacije kod npr. gripe uvelike smanjuje epidemiju ?

mislim
Gost
mislim
12 dana prije
Reply to  Ico

Kako to da procijepljenost populacije kod npr. gripe uvelike smanjuje epidemiju ?
gdije si ti to pročitao?

pera lozac
Gost
pera lozac
12 dana prije
Reply to  mislim

Lupeta gluposti, treba zaradit sendvic, a ako se potrudi bice i piva.
Upravo je suprotno od njegove price.
Bergamo i Brescia: vakcinacija over 65 na 90%, mrtvih od “korone” 15.000 na 2 miliona stanovnika.
Friuli Venezia Giulia: vakcinacija over 65 ispod 40%, mrtvih od “korone” +- 1000
na 1.500.000 stanovnika.
Moze fantazirat koliko hoce, dzaba mu, brojevi nelazu.

Dani
Gost
Dani
12 dana prije
Reply to  Ico

Nemam odgovore na ova pitanja, i mene zanima, ali od kuda ti to da procijepljenost smanjuje epidemiju? To se podrazumijeva ili postoje studije, dokazi..?

Ztal
Gost
Ztal
12 dana prije
Reply to  Dani

 “dokazi..?”
Logično je da ih imaš na portalu u izobilju.

rimtu
Gost
rimtu
12 dana prije
Reply to  Ico

Procijepljenost jedino uveliko smanjuje zdravlje i život.

Karma
Gost
Karma
12 dana prije

U jednoj obitelji teski seceras 82 god na inzulinu, zena 70 god tip. Njihova kcerka 45 god pozitivna na covid iizolacija za sve. Svi zive u istoj kuci i non stop skupa. Kcerka bez simptoma i sve oke. Zena 70 god bez simptoma. Seceras od 82 god fibra 37,5 dva dana i bez ikakvih problema izljecen od neba samoga.
Kcerka im poslije nekoliko dana testirana negativna. Svi zivi i zdravi. Susjedi ih ka na kuzne gledali i ostale sada psihicke i susjedske traume. Danas obitelj bez gripe.

Siniša
Member
Siniša
12 dana prije

Ne bih rekao da je Rosenau eksperiment dokazao to šta ste vi rekli, fakt je da se od 100 vojnika dobrovoljaca niko nije zarazio iako su vršili izuzetno agresivno kontaminiranje ali niko nije postavio pitanje zašto ti ljudi nisu inficirani niti je iko izvršio detaljan uvid u stanje organizma i imuniteta tih ljudi već su prosto taj eksperiment proglasili nerelevantnim.

Dani
Gost
Dani
12 dana prije
Reply to  Siniša

Pa nije relevantan jer pokazuje da se 100 zdravih ljudi koji nisu preboljeti gripu nikako nije moglo zaraziti. Pobija narativ pa je nerelevantan. Nepoželjna pitanja se ignoriraju. Zašto – to je pravo pitanje?

Siniša
Member
Siniša
12 dana prije
Reply to  Dani

Apsolutno, to je primus ali tek je to pitanje za nekoga nerelevantno a tek koliko je bezpotrebno.

Istražuj
Member
Istražuj
12 dana prije
Reply to  Dani

“…Zašto – to je pravo pitanje?…”

To je PITANJE SVIH PITANJA kolega.

Kada bi se radilo o stvarnoj NAUCI, a ne o pseudo-nauci onda bi naucnici (a ne kerovi “filantropa” Rockfellera) – ucinili sve da otkriju stvarne uzroke ovog zataskanog eksperimenta.
Na zalost – radi se o pseudo-nauci i placenickim gnjidama koje sebe zovu “naucnici/mikrobiolozi/virusolozi”…

Naime, logicno – u svakom eksperimentu, pa i naucnom onaj koji namjerava nesto nauciti iz tog eksperimenta, pravi neke korake za zakljucku:

 1. postavi pocetne uvjete (koji se baziraju na nikim tezama) na samom pocetku eksperimenta… Ovdje je to bila Pasterova/Kochova “Teorija klica” koja je i danas – NEZAMJENJIVA… (Dakle – nesto “najtvrdje” sto postoji u tzv “nauci u zarazama” – jer evo teroriziraju citav SVIJET sa sa tom teorijom vec mjesecima…)
 2. Posto je g. Grgicin objasnio do u detalj postulate te “teorije klica” – sljedeci korak je bio eksperiment u zivo… (Nakon svih (skoro nevjerovatnih pokusaja “sirenja zaraze” baziranih na “teoriji klica” – NITI JEDAN jedini slucaj “sirenja zaraze” nije dokumentoran.)
 3. Na kraju eksperimenta – razumljivo je da slijedi zakljucak – te preporuke za produbljivanje spoznaje o nekom fenomenu… (Umjesto da se, sto dolikuje pravoj NAUCI, eksperiment preispita u svakoj tacki, pa i u samoj njegovoj osnovnoj predpsotavci (sto je logicno) – tj u “teoriji klica” – rezultati ovog nevjerovatnog testa se sakrivaju pod tepih. Danas, 100 godina poslije eksperimenta – idiotizirani studenti (buduci tzv “doktori virusolozi” (Rockfellerove) pseudo-nauke cak nemaju pojma da je ovaj eksperiment – U ZIVO – sa 100 ljudi i sproveden… Tolika je cenura, obmana i laz koja se skriva iza danasnje tzv “nauke”… )

Dakle, prosto pitanje koje bi dijete od 10tak godina pitalo (…ali odrastao klipan lobotomiran idiotskim lazima Rockfellerove pseudo-nauke nema nikakve sanse da ce pitati a kamo li “shvatiti”…) – bilo bi:
“…
Ako na 100 ljudi niti na koji nacin nisu uspjeli “prenijeti zarazu” – koja je OSNOVA Pasterove/Kochove (Rockfellerove) tzv “nauke” – zar onda ne bi trebalo preispitati te – vise nego SUMNJIVE tzv “osnove” tj “postulate”…?
…”

Eh…to je “hereza”…
Idiotizirani “gojimi” i plejade njihovih tzv “naucnika” (i ne samo njih, nego i sveopce populacije!) – koji su indoktrinirani po debilanama zvanim “renomirani univerziteti i instituti” (sve na plati kod “filantropa”) – NIKAD, pa niti u ludilu nece postaviti to pitanje.

Sveti virus za debilizirane “gojime” i njihove “naucnike” je tu do konacnog izumiranja svih “gojima” na lomaci Rockfellerove tzv “nauke”…

Gojimima nista ne znaci to sto recimo Bil Gates nikad nije vakcinisao svoju djecu… (“Pamet” im ne smeta…)
NE.
Idiotizorani Gojimi i njihovi “naucnici” i dalje insistiranju na “nauci o zarazama” – a ako kojim slucajum, evo kao 1919 ili sad ovdje na diskusijama – neko poput Grgicina postavi dokumentaciju i dokaze o pseudo-nauci – ovi idiotizirani “gojimi” – traze “objasnjenje” od Grgicina (u bijesu – jer im je idiotska “nauka” dozivjela krah, pa je i kognitivna disonanca prevelika)…
“… Grgicin – ODMAH da objasnis – kako dolazi do “zaraze”…?”

Idiotiziranim “gojimima” ne pada na pamet – da bi to pitanje trebalo postaviti:

 1. stozeru
 2. tzv “univerzitetima” (debilanama)
 3. tzv “renimiranim institutima” (na plati kod Gatesa- Rockfellera)…

NE.
Debilizirana gomila trazi “odgovor” od Grgicina (koji je samo prakticno pismonosa PORUKE)…

I sta onda reci o takvim idiotiziranim – lobotomiranim protuvama (od kojih su najvjerovatnije najgori upravo oni “skolovani” koji se u svojimi domovima ili okolin – “strasno bore protiv (svetog) virusa”…?

A takvih je na zalost i previse medju ljudima…
Ha nista…
Sa takvim ljudima i “pamecu” – ljudska vrsta zasigurno nema neku svjetlu buducnost… te uopste me ne izmenadjuje da “filantropi” i zlocinci poput Gatesa i Rockfellera smatraju ovakvu kolicinu lobotomirane stoke (“gojima”) – samo resursom za ubrizgavanje njhovih vakcina i u cilju smanjenja broja stoke tj “odrzivog broja stanovnika na Zemlji”…
I u pravu su – na zalost…
Vidim cak i na ovom portalu, a mogu samo zamisliti sta bi se desilo na IMbexu sa ovakvim ISTINITIM i DOKUMENTOVANIM istrazivanjem g Grgicina …

Last edited 12 dana prije by Istražuj
Max
Member
Famed Member
Max
12 dana prije

Iscrpno točno i argumentirano. Ali kako to objasniti hipnotiziranim ovcama koje nose i po 2 maske.

emi
Gost
emi
12 dana prije

ODLIČNI tekstovi.

puki
Gost
puki
12 dana prije

– kratki osvrt na jučerašnji izvrstan Ponošov članak o tome kako nas kabala očito smatra za “gamad” (ungeziffer), izraz koji se koristio za vrijeme nacizma.
U nacizmu se također koristio izraz “volkschädling” (narodna štetočina ili štetočina za narod). To je bio izraz za one koji su se tada suprostavljali nacističkom režimu.
Neki njemački političari sada otvoreno koriste sličan izraz, za one koji se suprostavljaju Merkeličinom nacističkom kabalinom režimu korone. Dakle za one, koji ne poštuju mjere korone, nazvali su ih “gesellschaftschädlich” (oni koji su štetni za društvo).

Merkeličin režim po naređenju kabale, sutra namjerava donijeti novi zakon o “epidemiji”. Odnosno, to će biti dopuna postojećem zakonu, “za zaštitu od epidemije nacionalnog opsega”, koji je donešen u travnju. Sa ovom dopunom još se više pooštravaju mjere i već postojeća diktatura, odnosno, nezavisni mediji nazivaju ovaj zakon “ermächtigungsgesetz” (otprilike: zakon o davanju punomoći ili ovlasti), to je bio naziv zakona za vrijem nacizma, sa kojim su nacisti preuzeli tada sve ovlasti.
U nacrtu tog zakona, koji je Merkeličin režim predstavio prije tjedan dana, oni doista otvoreno koriste izraz, odnosno glagol “ermächtigen” (ovlastiti, ili dati punomoć). Tako se tamo kaže. da se ministarstvo zdravlja ( na čijem je čelu Bilderbegovac Jens Spahn)”ovlaštuje” , odnosno daju mu se faktički neograničene ovlasti, da može činiti sve, pravu diktaturu i još više ograničenje temeljnih sloboda i građanskih prava. To se doista otvoreno kaže u tom zakonu, da će se još više ograničiti građanska prava. I da se čak ukida i “pravo na nepovredivost stana”, odnosno vlastitog boravišta. To znači, da će Merkeličin režim, moći kontrolirati ljude i u njihovm vlastitom stanu , naprimjer u slučaju naređenja za karanetnu i slično.. Kao što u Kini to već odavno čini crvena kineska kabala, koja kontrolira ljude i u stanovima.

Zakon uopće nije dan na javnu raspravu, što bi po proceduri trebalo, ali nije ni onaj prvi iz travnja. Ovce ionako ništa ne propituju, odnosno većina ovaca uopće i ne zna, da se sprema taj zakon. I očekuje se da će sutra biti usvojen. Jer njemački parlament je šaka jada, (ako i naš sabor), svi zastupnici su ili plaćenici kabale, ili ustrašeni, tako da nema problema. Jedino zastupnici AFD-a će možda glasati protiv, ali i oni su zastrašeni i ne mogu ništa, odnosno od kada je krenula ova diktaura korone, AFD je faktički pometen kao i ostale tzv. nove desne stranke u Europi. Odnosno oni se malo ili nikako suprostavljaju korona diktaturi. Zato su i u NJemačkoj i u drugim državama nastalia novi pokreti opozicije i optora diktaturi, koji okupljaju sve slojeve stanovništva, bez obzira na svjetonazor.
Jedini, koliko toliko slobodnomisleći zastupnik njemačkog Bundestaga, iz mainstream stranaka je, Wolfgang Kubicki, poznati član Liberala (FDP). Jedini koji se usudio javno kritizirati ovaj novi zakon. Međutim Kubicki je odavno tako reći pod prismotrom kabale.

Jer je bio prisni prijatelj pokojnog njemačkog političara Liberala Jürgena Möllemanna, koji je umro 2003. Imao je tek oko 40 i kusur godina. Möllemann, koji je ranije čak bio i ministar u Kohlovoj vladi i član uprave FC Schalkea, zamjerio se ciokabali uoči njemačkih izbora u jesen 2002. Möllemann je tada bio predsjednik njemačko-arapskog društva i javno je kritizirao tadašnjeg izraelskog premjera i ratnog zločinca Ariela Sharona. On je rekao da je Sharon taj koji sa svojom odvratnom pojavom širi antisemitizam. To je za Moellemanna faktički bila smrtna presuda. Odmah je krenula medijska kampanja protiv njega optužili su ga sa širenje antisemitskih klišeja. I čak su rekli, da je predizborna parola FDP-a tada, da FDP treba dobiti 18% glasova, (što je Moelemann predložio), skriveni nacizam, jer broj 18 je tajni kod neonacista, jer po njemačkoj abecedi A je prvo slovo, a H osmo, dakle 18=AH, inicijali Adolfa Hitlera. Onda su da bi Moellemana još više uništili pokrenuli tipičnu taktiku, da je navodno pravio neke mućke sa porezom i slično… To je bila velika hajka na njega. U ljeto 203. stiže vijest Moelleman je navodno izvršio samoubojstvo, skočivši iz padobrana i namjerno nije htio otvoriti padobran. To mu je inače bio hobi, da iz malih sportskih aviona, skače sa padobranom… Međutim, njegov prijatelj Kubicki i drugi poznanici nisu vjerovali u službenu bverziju da se Moelleman ubio, već kažu da je on uklonjen… Kubicki je nekoliko godina kasnije sam ispričao, kako je tada i na njega vršen golemi pritisak i hajka, tako da je pritisak bio neizdržv i da je razmišljao o samoubijstvu i čak je bio krenuo u more da se utopi, pa se ipak predomislio. On stanuje u najsjvernijoj pokrajini Schleswig-Holstein, gore na Istočnom moru…

Istražuj
Member
Istražuj
12 dana prije
Reply to  puki

“… Neki njemački političari sada otvoreno koriste sličan izraz, za one koji se suprostavljaju Merkeličinom nacističkom kabalinom režimu korone. Dakle za one, koji ne poštuju mjere korone, nazvali su ih “gesellschaftschädlich” (oni koji su štetni za društvo)….”

Puki,
Evo recimo sada – kada cak i prosjecno inteligentan covjek procita ova dva clanka od g. Grgicina – ima cak i previse materijala i dokaza – koji govore da je cijala ova tzv “nauka” jedna oooooogromana PREVARA.
A pravara je napravljane jos prie 140+ godina od strane bitange Pasteura i Kocha (na plati kod standardnog “filantropa” John D Rockfellera)…

Zasto ljudi ne bi okrenuli pricu – pa da oni koji se ZELE VAKCINISATI – Rockfelerovom ili Gatesovom vakcinom ne bi bili “gesellschaftschädlich”…?
(A SVI dokazi i dokumentacija, logika i eksperimenti – stoje im pred nosom…)

E… tu tom grmu lezi sec..!
Previse je lobotomiranih i sujetnih “gojima” koji su (jelte) u “skoli” ucili da ima “virus” i da on skakuce okolo i “siri infekciju”…
I sto vise skole imaju takvi “gojimi” ili sto su na vecem “polozaju” – sve su ekstremniji i opasniji (u 90% slucjeva)…

Oni prostiji ljudi – lako shvataju da nesto nije u redu sa tzv “naukom” u kojoj:

 1. ne mogu “zaraziti” 100 ljudi spanskom gripom (ej covjece SPANSKOM GRIPOM!) niti na koji nacin…
 2. se vakcine upucavaju maloj djeci, u zadnjih 60tak godina – a procenat djece koja se unisti AUTIZMOM eksponencijalno raste sa brojem “vakcina” koje Bil Gates-Rockfeller “izume” …
 3. tzv “Svjetska” (“a nasa…”) WHO – u vlasnistvu familija Gates i Rockfeller – bukvalno NAREDJUJE tzv “drzavama” da uvode prisilnu vakcinaciju protiv nepostojece “pLandemije” – a da ISTI VLASNICI WHO jesu istovremeno i VLASNICI skoro svih kompanije koje proizvode vakcine… Nikome od renomiranih politicara, ekonomista, naucnika, popova ne pada na pamet da pita – “Ima li tu SUKOBA INTERESA?”
 4. sve “najrenomiranije institucije i istrazivacki centri” – jesu u VLASNISTVU – ovih “filantropa”, a “filantropi” dokumentovano – NE vakcinisu svoju vlastitu djecu tom “naukom”…

Oni tzv “skolovani” – koji bi prakticno prvi trebali postavljati i prosta i logicna i potrebna pitanja – shute kao proklete pi#de…
Sta je razlog?
… “Polozaj i renome”…?
… Krediti i konformizam..?
… ili samo glupoca i nadobudnost…?

Medjutim – bez obzira na “renomirane i one na polozajima” – mislim da je ovaj teskt g. Grgicina i te kako potreban.
Bez totalnog razbijanja ove zlocinacke pseudo-nauke nema ljudima nikakve sanse – naprijed.

Last edited 12 dana prije by Istražuj
puki
Gost
puki
12 dana prije

Skupina njemačkih odvjetnika uputila je otvoreno pismo javnosti, vladi, liječnicima, medijima i drugim odvjetnicma, pravnicima i sudcima.
Pismo je jako dugačko, evo nešto malo skraćene verzije:

“Mi smo skupina pravnika i duboko smo zabrinuti zbog naše pravne države. Kad smo primljeni u odvjetničku komoru, zakleli smo se da ćemo poštivati ​​ustavni poredak i savjesno obavljati odvjetničke dužnosti. Stoga smo hitno dužni ukazati na grubu neustavnost mjera korone i pozvati političare i sudove da razmisle o pravima i vrijednostima našeg Ustava.

Epidemija nacionalnog opsega bez zdravog znanstvenog opravdanja

Od ožujka 2020. doživljavamo najmasovnija ograničenja temeljnih prava od postojanja Savezne Republike Njemačke. Razlog tome je virus SARS-CoV-2, koji je potaknuo Bundestag da u ožujku 2020. utvrdi “epidemiju nacionalnog opsega” u odjeljku 5. Zakona o zaštiti od infekcija (IfSG) i da je održi do danas. Međutim, Odjeljak 5 IfSG ne sadrži definiciju pojma „epidemija“ niti zahtjeve za određivanje „epidemije nacionalnog opsega“. Stoga nije razumljivo na temelju kojih je medicinskih i znanstvenih podataka takvu “epidemiju” utvrdio Bundestag.

S obzirom na ogromne ekonomske, socijalne i medicinske posljedice zatvaranja u proljeće 2020., stoga smatramo da je “utvrđivanje epidemije od nacionalnog značaja” protuustavno zbog nedostatka znanstvene opravdanosti i razmatranja. Tvrdnja o „epidemiji“ ne proizlazi iz stope smrtnosti u Njemačkoj, koja je prema statistikama smrti Saveznog zavoda za statistiku od siječnja do sredine ožujka 2020. bila usporediva s 2019. godinom, u tjednima od 16. veljače do 15. ožujka 2020. Stopa smrtnosti još niža. Tako se može dokazati da u tjednima prije zaključavanja nije umrlo više ljudi nego u istom razdoblju prethodne godine! Ni nakon toga nije bilo viška smrtnosti.

Unatoč tome, od ožujka 2020., građanima i svim tvrtkama i institucijama u Njemačkoj, nametnuta su ograničenja u osnovnim pravima na neviđen način su uredbama korone svih saveznih država. Te mjere temelje se na §§ 28, 32 IfSG. Pažljiviji uvid u ovaj zakon i povijest medicine pokazuje, međutim, da Zakon o zaštiti od infekcija ne pruža pravnu osnovu za ova drastična ograničenja za cijelu populaciju.

Zakon o zaštiti od zaraze

Zakon o zaštiti od infekcija obvezuje lokalno odgovorne zdravstvene vlasti da pažljivo identificiraju, uspostave i prate zarazne bolesti. Tek tada se mogu poduzeti potrebne zaštitne mjere, ali samo protiv bolesnih ljudi, sumnjivih bolesti, zaraznih osumnjičenika ili ljudi koji su bolest uklonili. Zakon o zaštiti od infekcija ne dopušta mjere u cijeloj zemlji protiv 99,9% zdravog stanovništva.

Zakon o zaštiti od infekcija posebno ne predviđa karantenu zdravih ljudi. Samo osobe s upalom pluća ili hemoragičnom groznicom trebaju biti izolirane. Zakon o zaštiti od infekcija također ne predviđa obvezu nošenja maski od gotovo cijele zdrave populacije (99,9%). Također ne predviđa zatvaranje trgovina, škola, vrtića, sportskih objekata ili kulturnih ustanova koje ne predstavljaju zdravstveni rizik.

Nikada prije u povijesti gotovo nije sav život i gospodarstvo bio zatvoren kako bi se kontrolirale bolesti i epidemije. Borba protiv epidemija, pandemija i epidemija dosad se vodila promatranjem bolesnih i izolacijom po potrebi, ali ne i cijele zdrave populacije. Ipak, od ožujka 2020. godine, savezni kancelar i premijeri saveznih država uveli su najmasovnija ograničenja za ljude, gospodarstvo, umjetnost i kulturu, škole, sveučilišta i druge institucije koje je država ikad vidjela. Navedeni razlog bio je navodno brzo širenje virusa, povezani visoki rizik od smrti i preopterećenje zdravstvenog sustava uzrokovano virusom SARS-CoV-2.

Protuustavnost koronskih mjera

Uredbe o koroni koje izdaju vlade država gotovo svakog tjedna protuustavne su, drugo zaključavanje od 2. studenog 2020. krajnje je neustavno i nezakonito.

Državne vlade nisu izričito ovlaštene nametati tako masovna ograničenja temeljnih prava. Čak ni Zakon o zaštiti od infekcija ne pruža dovoljnu pravnu osnovu za mjere zaključavanja u cijeloj zemlji.Osim toga, takozvano parlamentarno odobrenje primjenjuje se na takve dalekosežne mjere zbog podjele vlasti. To znači da samo zakonodavno tijelo (tj. Bundestag ili državni parlamenti) mogu donijeti odgovarajuće zakone, a ne da vlada može djelovati na osnovi uredbi.

Vladavina zakona prema članku 20.3. Ustava Njemačke i načelo razmjernosti usidreno u njemu obvezuju državu – a time i Bundestag kao zakonodavca – da poduzimaju samo one mjere zaštite zdravlja stanovništva koje su uopće prikladne za namjeravanu svrhu dosegnuti. Uz to, moraju se poduzeti najmanje opterećujuće mjere između nekoliko prikladnih sredstava (načelo nužnosti). Iznad svega, rezultirajući tereti moraju biti u odgovarajućem odnosu prema težnjama, tako da moraju biti razumni.

Uz to, vladavina zakona i pravo na ljudsko dostojanstvo usidreni u članku 1. Ustava zahtijevaju cjelovitu, objektivnu i ispravnu prezentaciju procesa zaraze. Međutim, ništa se od toga ne događa. Umjesto toga, mjesecima svakodnevno slušamo i čitamo o sve većem broju infekcija i da smo ponovno na rubu katastrofe.

U tom procesu stanovništvu se uskraćuju bitne činjenice i nalazi Svjetske zdravstvene organizacije, kao i mnogih njemačkih i međunarodnih liječnika i znanstvenika, iako bi to znanje pomoglo smiriti ljude i olakšati situaciju.

Što vlada i RKI (Institut Robert Koch) skrivaju od nas

   Oni kriju činjenicu da je do danas, unatoč milijunima testova, manje od 0,72% svih građana u Njemačkoj imalo pozitivne rezultate, pa tako 99,27% stanovništva nije bilo pozitivno, niti je zaraženo, a prije svega nije bolesno, tako zdravo pandemije ili nadolazeće katastrofe.
   Oni skrivaju činjenicu da pozitivan PCR test ne govori ništa o stvarnoj bolesti. To je zato što je PCR test, koji je korišten milijune puta, neprikladan za dijagnosticiranje i utvrđivanje bolesti.
   Oni skrivaju činjenicu da samo takozvana CT vrijednost daje naznake relevantnog virusnog opterećenja. Međutim, RKI mjesecima nije tražio ovu vrijednost CT-a od laboratorija.
   Prilikom navođenja “broja infekcija” prikrivaju činjenicu da samo oko 5% svih ljudi koji su testirali pozitivno uopće pokazuju simptome virusa SARS-CoV-2. S milijunima testova do sada je zabilježeno oko 600 000 pozitivnih rezultata PCR testova. Međutim, dokazano je da je samo oko 30 000 ljudi bilo bolesno.
   U svojim dnevnim izvještajima posebno skrivaju činjenicu da većina ovih 5% oboljelih ima samo blage simptome slične gripi
   Oni skrivaju činjenicu da je rizik od smrtnosti od koronavirusa samo oko 0,2%, prema WHO-u. Dakle, od 30.000 oboljelih, samo 60 umre. Ovo nije epidemija nacionalnih razmjera.
   Pri navođenju dnevne smrti od korone skrivaju činjenicu da, prema Federalnom zavodu za statistiku, dnevno umire oko 2.600 ljudi, oko mjesec dana oko 950.000 ljudi u Njemačkoj.

Što nam još skrivaju

   Kada je riječ o navodima o oko 10.000 smrtnih slučajeva od korone, prešućuje se da je RKI spriječio obdukciju ljudi koji su navodno umrli od korone da bi se dokazao virus korone.
   Oni skrivaju činjenicu da su gotovo svi navodno umrli od korone bile ozbiljno bolesne osobe, u prosjeku su bile 82 godine, i stoga su općenito imale veći rizik od smrti.
   Oni skrivaju činjenicu da bolnice nikada nisu bile preopterećene od navodnih pacijenata korone. zdravstveni sustav masovno je opterećen milijunima testova i zdravstvenim i psihološkim posljedicama zaključavanja.
   Oni skrivaju činjenicu da su RKI i savezna vlada su najavljivali veliki broj smrtnih slučajeva od svinjske gripe u 2009./2010., Dok je zapravo bilo samo nekoliko smrtnih slučajeva.
   Šute o činjenici da se vlada morala riješiti milijuna doza cjepiva protiv svinjske gripe jer ni svinjska gripa nije bila fatalna bolest.
   Oni kriju činjenicu da su klinike u proljeće i ljeto 2020. godine bile gotovo prazne, zaposlenici su nastavili raditi u kraćem radnom vremenu i da su stotine tisuća pacijenata uskraćivane potrebnim operacijama i liječenjima u svih ovih mjeseci.
   Oni skrivaju činjenicu da su nebrojene studije dokazale neučinkovitost svakodnevnih maski posljednjih desetljeća, čak i od strane SZO.
   Oni skrivaju činjenicu da je dokazano da nošenje maski dovodi do veće stope bolesti i smrtnosti, posebno kod Corone.
   Posebno nam ne navode razlog incidencije od 50 slučajeva zaraze koronom na 100.000 stanovnika za klasifikaciju kao “rizično područje”: Jer, na portalu ministarstva zdravstva navodi se da se pri takvom omjeru radi o “rijetkoj bolesti”.

Kada bi liječnici svojim pacijentima skrivali i prešućivali toliko bitnih činjenica (kao što ih skrivaju vlada i RKI), morali bi računati sa tužbama i potragom odštete i čak sa kaznenim progonom prema člancima zakona §§ 823 ff BGB, §§ 223 ff StGB.

PCR test, dokazno, nije namjenjen za ustanovljavanje dijagnoze bolesti, on ima ogromni postotak grešaka. Prema državnom zakonu, zabranjeno je upotrebljavati medicinske aparate, ako se njihovom upotrebom daje pogrešan utisak. Prema članku § 4 zakona o medicinskim produktima. Prekršaj protiv tog zakona je kažnjiv. Prema članku § 41, istog zakona.

– Obmannjivanje pacijenata i skrivanje stvarnih činjenica su kažnjivi prema članku § 263 kaznenog zakona.

– Prema zakonu o zaštiiti od infekcija, dužnost je RKI-ja, i ministarstva zdravlja da istinito informiraju građane i iznose stvrane činjenice, članak § 3 IfSG. Međutim, umjesto toga RKI i minstarstvo zdravlja od ožujka 2020. krivo informiraju stanovništvo i namjerno siju paniku.

– Država je dužna štiti zdravlje svojih građana, članak 1 Ustava Njemačke, odjeljak 1, članak 2 odjeljak 2. Zato nije dopušteno i opravdnao, na ovaj način zastrašivati građane, prije svega prešućivanjima i skrivanjima stvarnih činjenica. To je prekršaj protiv članka 1 Ustava Njemačke.
– zakon o zaštiti od infekcija obavezuje državu i nadležna ministarstva, da zahtjevaju vlastitu odgovornost od svakog pojedinca; članak 1 ovoga zakona. To znači, da nije samo država ta koja nas treba štititi od infekcije, već mi sami na vlastitu odgovornost. Onaj tko želi nositi masku, neka to čini, kao i onaj tko se želi izolirati u kući. Ali to se ne smije nametati cijelom stanovništvu, jer to je grubi upliv u pravo na samodređenje i tjelesni integritet svakog pojedinca.

Mi odvjetnici zahtjevamo odmah ukidanje takozvanog “stanja epidemije od nacionalnog značaja”

Zato zahtjevamo od vlade, svih zastupnika Bundestaga , kao i od sudova, da se odmah vrate građanska prava građanima, da se napravi stvarna znastvena analiza koliko je stvarna opasnost od Covida-19 i da se odmah ukine takozvana “epidemija od nacionalnog opsega”. Da se objavi stvarni broj oboljelih i mrtvih, koji su dokazano umrli od Covida. Da se prestane sa PCR testovima. Da se prestane sa mračnim prognozama. Jer RKI je još 2009. prilikom svinjske gripe davao takve pogrešne prognoze.

Međutim, stvarne znastvene i medicinske rasprave nema. Sasvim suprotno: kritični glasovi liječnika i pravnika se demoniziraju, i etiketiraju kao “desničari” ili “teoretičari zavjere”, brišu se kritični video uradci na internetu, liječnicima koji ljudima izdaju potvrdu da su oslobođeni nošenja maski, prijeti se kaznenim progonom i pretresanjem stana, odvjetnici i kritični novinari čak se i hapse.

Mi posmtaramo urušavanje pravne države, što je nepovezivo sa ustavom.

Drugo zaključavanje opet je nametnuto, uz grubo kršenje temeljnih građanskih prava. Opet su zatvorene sve javne ustanove, sportske ustanove, ugostiteljski objekti. Opet se stare i bolesne osobe izolira. Zdrave odrasle osobe i djecu sa pozitivnim PCR testom se izolira. Stanovništvu je nametnuto nošenje maski, bez ikakvog medicinskog dokaza o njenoj učinkovitosti. Čak se otvoreno poziva na cinkarenje ljudi, koji ne nose masku. Liječnici zbog straha od represalija se ne usuđuju izdavati potvrde o oslobađanaju od obaveze nošenja maski, čak niti onim kroničnim bolesnicima, koji nikako ne smiju nositi masku. U uredima zdravstva, poziva se vojska da pomogne sprovesti protustavne mjere karantene.

Masovni prekršaji protiv zakona:

– Prešučivanje važnih informacija je prekršaj protiv obaveze države za istinito obavještavanje prema članku 1 Zakona o zaštiti od infekcije.

 – Tvrdnja da postoji epidemija od nacionalnog opsega i uspostavljanje samovoljnog koeficijenta incidencije za porast broja zaraza 50 slučajeva na 100.000 stanovnika su prekršaji protiv zabrane djelovanja samovolje. Zaključak Ustavnog suda Njemačke od 15. 3. 1989.

– Naređenje za karantenu zdravih osoba je oduzimanje slobode po članku § 239 kaznenog zakona. Jer, sloboda pojedinca je nepovrediva, članak 2 Ustava Njemačke.

– Naređenje za generalnu obavezu nošenja maski i za zdrave ljude je upliv u opće osobno pravo pojedinca, prema članku 2 Ustava Njemačke. Jer svi ljudi mogu slobodno odlučiti, da li će se i kako će se štititi protiv bolesti i drugih rizika. Prijetnja i nametanje plaćanja kazni za nenošenje maski, predstavljha nedopušteni čin prisile prema članku § 240 Kaznenog zakona.

– Naredba za nošenje maski za djecu i tinejdžere, predstavlja tjelesnu povredu i zlostavljanje djece, prma člancima 223 i 225 Kaznenog zakona.

– Zahtjevi da se ljude bez maske denuncira, je kazneni prekršaj, članak 111 kaznenog zakona. Jer, zdravu ljudi ne predstavljaju prijetnju za stanovništvo, jer oni su po zakonu nevini. Tko progoni nevine osobe, taj može biti kažnjen sa 5 godina zatvora,- članak 344 kaznenog zakona.

– Sudjelovanje vojske u uredima zdravlja, školama i javnosti je protivno ustavu, članak 87a Ustava. Jer, vanredno stanje ne postoji

Mi odvjetnici, u ponašanju vlade i pokrajinskih vlada, vidimo veliku opasnost za pravnu državu, demokraciju i demokratski poredak, prema članku 20 Ustava.
Zato mi zahtjevamo od svih odgovornih političara, da se odmah vrate na djelovanje prema pravilima pravne države i ukinu sve mjere korone! Jer sve su eklatantno protivne ustavu.
Zahtjevamo od svih zastupnika Bundestaga, da se definicija “stanja epidemije od nacionalnog značaja”, odmah ukine i da se ubduće poštuju pravila pravne države i održavanja temeljnih građanskih prava.
 Zahtjevamo od zastupnika da se hitno izjasne protiv planiranog daljnjeg pooštravanja Zakona o infekciji. Jer sa tim planiranim pooštrenjem još više se žele ograničiti ionako već protustvana ograničenja građanskih sloboda.

Mi pozivamo sve naše kolege odvjetnike u Njemačkoj, da prekinu svoju šutnju , da se sjete svoje zakletve i da počnu djelovati na ponovnom uspostavljanju temeljnih i građanskih prava u Njemačkoj.

Mi zahtjevamo od svih sudaca da slijede zakletvu koju su položili, da će vjerno služiti ustavu i zakonima. Da saslušaju i sve kritične znastvene i druge glasove prilikom donošenja odluka i da poštuju temeljna građanska prava.  

 Pozivamo sve državne odvjetnike, da sve postupke za plaćanje novčane kazne i sve kaznene postupke koje se vode protiv građana, zbog nepoštovanja mjera korone, odmah obustave , da ustanove protustavnost mjera korone i da se te mjere proglase protivzakonitima i da se protiv njih pokrenmu postupci.

Pozivamo medije da objektivno izvještavaju i prestanu sa demoniziranjem kritičnih mišljenja

Pozivamao učitelje i nastavnike i roditelje, da štite djecu od ugrožavanja njihovig zdravlja kroz nošenje maski.

Pozivamo sve liječnike da se sjete svoje zakleteve i deklaracije Svjetskog saveza liječnika:

“Prilikom mog prijema u liječničku profesiju, svečano prisežem,: moj život staviti ću u službu čovječanstva.
Svoju profesiju obavljat ću savjesno i dostojanstveno.
Zdravlje moga pacijenta je najveća zapovjest moga djelovanja.
Sve povjerene tajne sačuvati ću i nakon smrti pacijenta.
Svakom ljudskom životu od njegovog početka dati ću pažnju sa strahopoštovanjem i čak i pod prijetnjom neću se odreći zapovjedi službe čovječanstvu.
Sve ovo obećavam svečano, tako mi moje časti.”

Mi pozivamo sve ljude, da se svim pravnim sredstvima suprostave mjerama, kojima se ograničava naša sloboda.
Jer pravo nikada ne smije odstupiti pred nepravdom!

potpisnici:

Andreas Ackermann          Heike Lotze
Karin AdrianLucia Alfonso   Ralf Ludwig
Gabriela Elena Balta   Gesa Mielcke
Beate Bahner              Andreas Mildenberger
Christian Becker   Christian Moser
Jens Biermann   Elena Mühle-Stein
Elmar Brehm          Gordon Pankalla
Dr. Michael Brunner   Harriet Pigorsch
Kathrin Cetani   Georg K. Rebentrost
Gabriele Curschmann-Käsinger   Matthias Richter
Thomas Doering   Christiane Ringeisen
Stefan Dzierzenga   Alexander Roth
Daniel Ferber          Kathrin Ruttloff
Holger Fischer   Dirk Sattelmaier
Tobias Gall          Raymond Schäfer
Britta Gedanitz   Stephanie Schäfer
Rembert Gierhake   Sylvette Schäfer
Henning C. Hacker   Sabine Katja Schebur
Markus Haintz   Regina Scherf
Anna Hartmann   Ludmila Schmidt
Dr. Volker Holzkämper   Karl Schmitt-Walter
Susann Hüttinger   Ute Sieben
Thomas Jürs          Gisa Tangermann
Jens Kan                      Göran Thoms
Luitwin Kiefer                  Diana Timpe
Dr. Christian Knoche   Olaf Treske
Michael Koslowski   Riza Giray Tuna
Helmut P. Krause   Edgar Überall
Edgar R. Krein   Oliver Völsing
Ivan Künnemann   Maik Weise
Ilka Lang-Seifert   Britta Werthmann
Cornelia Letsche   Kyra Wilde-Marschner
Frank Linzer          Katja Wörmer

Istražuj
Member
Istražuj
11 dana prije
Reply to  puki

Svaka cast ovim advokatima…

Medjutim, to izgleda u opste ne tangira ove zlocince…
Oni nastavljaju sa jos vecim zarom ovaj CIonisticki Teror. Policijoti sa jos vecim zarom lome ljudima ruke i noge… Idioti=Vakseri sa jos vecim zarom pljuju “teoreticare zavjere” i “anti-vaksere”…
Informativni rat – bjesni.
Ocito Cionisti-satanisti imaju povjerenja u NJIHOVU cenzuru i gusenje informacija – tako da znaju da prosjecno zaglupljeni “gojim” (obicno ono tzv “obrazovaniji” sto im puno znaci) – nece ni pod koju cijenu:

 1. procitati ovo pismo…
 2. ako ga i procita – glupak ce reci “teorija zavjere” i nabice svoju brnjicu…

Sta vise taj “obrazovaniji” glupak (“gojim”) ce u mnogim slucajevima na njegovu stranu (idiota) privuci i mnoge druge prostodusne ali jos uplasene ljude, jer jelte (idiot) “obrazovani” je “ipak skole ucio”…

Tolika je moc ove Cionisticke propagande, a tolika je i nevjerovatna glupoca “gojima”…

Last edited 11 dana prije by Istražuj
puki
Gost
puki
12 dana prije

Glumac Keanu Reeves je boravio u Njemačkoj, valjda na snimanju nekog filma u Potsadmu. I nakon radova na snimanju, bio je na nekom “korona partiju”… Gdje je feštao. Očito je neki cinkaroš prijavio to poznatom trač listu Bild Zeitung, koji je to objavio na naslovnoj stranici. Ubrzo nakog toga, njemačke vlasti grada poduzele su istragu protiv Reevesa.

puki
Gost
puki
12 dana prije

Još jedan dokaz da je korona izmišljena bolest.
Dr. Gunter Frank, liječnik i novinar koji piše za stručne medicinske časopise ukazao je na činjenicu, koja jako bode u oči, da je gripa u Njemačkoj, ove godne, počevši od ožujka (baš kada je krenula histerija korone), pa do sada, faktički nestala.

https://www.achgut.com/artikel/wo_ist_die_grippe_geblieben

U članku pod naslovom “Kamo je nestala gripa?“, Frank ukazuje i na službene podatke WHO-a, na stranici „WHO FluMart“, — gdje se inače svake godine objavljuju statistički podatci o oboljelima i umrlima od gripe– da su ti podatci sada jako jako mali, da je od polovice ožujka, gripa faktički nestala. Da se takvo nešto nikada dosada ranijih godina nije desilo. Samo ove godine. Jer, nomalno je, kaže Frank, da gripa splasne sredinom proljeća, i da preko ljeta ostane na niskom nivou i da dolaskom jeseni i hladnijih dana , opet bukne (baš kao što je to i sa navodnom koronom sada).

Frank navodi i statitističke podatke Instituta Robert Koch (RKI- koji inače siju paniku zbog korone). U tim podatcima je gripa faktički nestala.
A kao primjer, navodi i izvješće regionalnog mainstream lista „Mitteldeutsche Zeitung“ koji je objavio službene podatke za pokrajinu Sachsen-Anhalt u istočnoj Njemačkoj. Prema tim podatcima, od kraja kolovoza (od kada je započela normalna sezona gripe 2020/21) do danas, u cijeloj pokrajini, zabilježena su , brojkom i slovima, samo 2 slučaja gripe!!!! Dok na drugoj strani drastično raste broj “zaraženih” od korone.

Tupko Glupko
Gost
Tupko Glupko
11 dana prije
Reply to  puki

Glavno pitanje jest jesu li PCR testovi pozitivni na običnu gripu?
Jer ako jesu, onda slijedi još veći show ove zime.

puki
Gost
puki
12 dana prije

tko se usprotivi jedino dopušnoj kabalinoj istini– taj biva odstranjen.

evo još jedan primjer: Prof. Dr. Ines Kappstein, iskusna liječnica klinke u bavarskom gradu Passau, napisala je članak za jedan stručni medicinski časopis. U tom članku, ona je rekla, da nema nikakvih znastvenih dokaza, da maske štite od zaraze.
I ravnateljstvo klinike Passau, joj je odmah dalo otkaz. I objavilo da oni naravno i dalje drže da se maskice trebaju nosati.

https://www.pnp.de/lokales/stadt-und-landkreis-passau/passau-stadt/Klinikum-distanziert-sich-von-seiner-Hygienikerin-3836110.html

Prije nekoliko tjedana, pisao sam ovdje o doktoru Friedrichu Pürneru, ravnatelju ureda za zdravstvo u jednom bavarskom gradu. Koji je otvoreno kritizirao sulude mjere bavarske pokrajinske vlade i njenog šerifa, Markusa Soedera. I on je kritizirao nošenje maski, kao i manipulaciju sa PCR testovima. I odmah bio pozvana na “informatuvni razgovor” i dobio otkaz. Odnosno, kako su to službeno saopćili iz bavarske vlade, “premješten je na drugu dužnost”.

100 liječnika iz Bavarsske, odosno iz te regije, gdje je Puerner bio ravnatelj, uputilo je otvoreno pismo bavarskoj vladi u kojem zahtjevaju da ga se vrati na dužnost.

https://impf-info.de/puerner.html

također sam pisao o predsjedniku Njemačkog saveza liječnika, koji je također kritizirao nošenje maski. Odmah se javio kabalin psihopat, dr. Karl Lauterbach (na google svatko može vidjeti njegovu sliku- on doista izgleda kao živi klišej psihopata iz filmova) i rekao, ovaj predsjednik mora odmah dobiti otkaz, ili povući svoju izjavu i skrušeno se pokajati. I ovaj se predsjednik NJSL podvio rep i pokajao se da bi ostao na položaju. Lauterbach je visoki član SPD-a i jedan od glavnih širitelja panike, slično našem skoro pa nobelovcu, šarlatanu Ivanu Đikiću, tako je i Lauterbach faktički dan i noć na TV i po mainstream medijma i širi paniku.

Istražuj
Member
Istražuj
12 dana prije
Reply to  puki

Problem doktora je sto je izrazito mali procenat onih koji protestuju protiv ove prevare i pLandemije…
Kada bi ih bilo makar 10% u svakoj bolnici – ne bi bilo niti otkaza…
Medjutim – ocito je da su ostali ili lobotomirani-konformisti, ili proklete piz#de – ili oboje u isti mah.

Last edited 12 dana prije by Istražuj
puiki
Gost
puiki
12 dana prije

 izgleda da kabalcad pomalo stizu u slijepu ulicu, jer ponestaje im mjera zab zastraivanje stanovnistva i jebavanje u zdrav mozak. sve moguce su dosada nametali, a sada idu u totalnu glupost i ludilo
Evo psihopatkinja Merkelica, predlozila je sada da skolska djeca ne smiju imati vise od jedng druga/prijaetlja, da se ne smiju sastajati sa vise od jednim drugom.
I takodjer je predlozila, da oni koji smrcu malo zbog prehlade, takodjer moraju u karantenu…

i po tome se ona sama odaje da lazu sve u sesnaest, jer ociti im sada trebaju i oni koji su malo pehladjeni da ih svrstaju u koronase

eviuenfvriuvniernviu
Gost
eviuenfvriuvniernviu
12 dana prije
Reply to  puiki

Baš ću čekati reakciju onog mog iz mačkanje sa kacigom kad mu djecu aretiraju a upozorio sam idiotića na to.

Kihot
Gost
Kihot
12 dana prije

i ja sam danas vidio jednu sređenu “gospođu” u godinama sa kacigom na glavici. gledam i ne vjerujem.

Jomla
Gost
Jomla
12 dana prije

U bolnici:

 • Uzrok smrti je corona!
 • Ali doktore, muž mi je umro od infarkta!
 • A zašto je dobio infarkt?
 • Pa mnogo se nervirao…
 • A zašto se nervirao?
 • Jer je ostao bez posla!
 • A zašto je izgubio posao?
 • Pa zbog ove corona krize!
 • A što sam ja napisao?
Istražuj
Member
Istražuj
12 dana prije

Postovani g. Grgicin.
Hvala vam na ova dva izvrsna treksta sa brojnim poveznicama na naucne radove.

Smatram da je ovo – od izuzetne vaznosti – za sami opstanak ljudske rase.

Naime, sve dok pseudo-nauka bazirana na “teoriji klica” kojom se teroriziia ljudska rasa vec vise od 140+ godina – ne bude raskrinkana do temalja kao PREVARA milenijumaljudska rasa je u opasnosti.

Naime zlocinci “filantropi” medju kojima je familija Rockfeller vodeca – jesu prakticno i “izumitelji” ove zlocinacke terorije “zaraze” koja je od samog pocetka i negirana i razbijana na svakom STVARNOM NAUCNOM istrazivanju….
… ali dzaba…
Ogroman novac koji “filantropi” (eugenicari) poput Rockfellera i Gatesa vec desetljecima ulazu u NJIHOVE tzv “renomirane naucne institute” – kojima je jedini cilj i svrha da podrze ovu zlociacku “teoriju klica tj zaraze” – naprsoto godisnje izbacuju plejede i plejade idiotiziranih “strucnjaka” koji ce poslije u glupoci, neznanju i sujeti – bikvalno ubijati milione ljudi po Svijetu.
Oni manje “renomirani” – slijepo prate ove “renomirane” u vlasnistvu Gatesa i Rockfellera.

Razumljivo je da ce ovaj vas tekst – izazvati ogromnu kognitivnu disonancu cak i kod ljudi koji su navodno “otvorili oci” (jer su shvatili da je iza svega ogromana prevara)…
Naprosto, prosjecnom covjeku je tesko pojmiti – da je obmanut tesko od samog rodjenja!
Sta vise i on i njegova djeca – su takodjer ZRTVE ovog uzasnog zlocina zvanog “nauka – epidemiologija ) virusologija”…

Dakle cak i onih recimo 5% koj su skuzili Prevaru “pLandemije” – bice shokirani ovim sto pisete… Zeljece da vas najradije “spale na lomaci” – jer im unistavate “sigurnu dragu nauku” – koju su kroz indoktrinaciju preko “skole” i okoline – usvojili kao “svoje chedo”…
Uzimate im “sveti virus”…
A to vam trenutno lobotomirani nece i ne zele oprostiti…

Medjutim – bez obzra na sve to – kognitivna disonanca ce prije ili kasnije proci, pa ce i oni nekad lobotomirani – poceti povezivati stvari i shvatati enrormnu dubinu i trajanje PREVARE…
Tako ce se i tu otvarati oci…
U svakom slucaju ovo sto ste uradili – smatram da je ne samo odlicno – nego i NEMINOVNO…
Zbog samog OPSTANKA ljudske vrste…
NE moze se buducnost graditi na lazi – a lazi i obmana – vec predugo traju…

Last edited 12 dana prije by Istražuj
Čmrlj
Gost
Čmrlj
12 dana prije
Reply to  Istražuj

Poštovani Istražuj evo friške knjige (2020 – 246 stranica) vezano na vaš post kao i otvoreno pismo Saveza liječnika svijeta:

Mit o zarazi – Zašto virusi, uključivo koronavirus, nisu uzrok bolesti

https://stateofthenation.co/wp-content/uploads/2020/11/The_Contagion_Myth_Why_Viruses_Including_Coronavirus_Are_Not_the_Cause_of_Disease_by_Thomas_S._Cowan_Sally_Fallon_Morell.pdf

WORLD DOCTORS ALLIANCE – Open letter to all the Citizens of the World and all the Governments of the World.
Otvoreno pismo svim građanima svijeta i svim vladama svijeta

https://worlddoctorsalliance.com/ims/WDAOpenLetter.pdf

Ugodno čitanje.

Pozdrav!

Istražuj
Member
Istražuj
11 dana prije
Reply to  Čmrlj

Bravo kolega.
Hvala na linku i na knjizi!
Siguran sam da bi ovo svaki normalan i razuman covjek trebao procitati (ako jos nista o tome nije i ranije cuo)…
Banda kamatara i eugenicarskih zlocinaca terorizira i masakrira ljudsku populaciju vec vise od stoljece… Bilo bi krajnje vrijeme da im ljudi “”gojimi”) stanu – nogom na vrat!
Nadam se da ce se i to desiti, premda je trenutno jos uvijek premalo onih koji ZNAJU da se radi o prevari – a previse “obrazovanih pametnjakovica” (lobotomiranih lazima) – koji ce da bi pokazali “pamet” kao idiotski papagaji – ponavljati budalstine koje su “ucili u skolama” …
Cak ce se uz to i diciti kao naduvane purani – kako su plaho “pametni” preziruci one koji im ukazuju na zatupljenost…
Glavno pitanje tih idiota je :
“A kako se siri “zaraza” – objasni kad si tako pametan…?”

Naravno tim idiotima – ne pada na pamet da postave pitanje tim inim “naucnicima” – na koje se idioti pozivaju (posto su eto “skolovani” a i baba im je pricala o “zarazi”) :

 • zasto NE MOGU nikog da “zaraze” u njihovim 100+ godina eksperimentima…?
 • zasto LAZU – u njihovim “naucnim radovima” da su pronasli patogene – a svako ko procita, a sve je vise ljudi koji citaju to – vidi svako (cak i onaj “obrazovani” bi vidio da nije budala indoktrinirana) – da oni nikad NISU IZOLIRALI NITI jedan jedini “patogen”!
 • zasto su milione i milione djece i ljudi – izlozili ZLU TROVANJA VAKCINAMA – a nisu niti u jednom jedinom slucaju imali “izoliran patogen”… STA su tu ubrizgavali onda ljudima i djeci?

Vec izvjesno vrijeme mi je jasno da one koji bez ikakvog ljudskog razuma – ubrizgavaju sebi i vlastitoj djeci – kojekakve nepoznate buckurise u tijela, pozivajuci se na idiotsku “nauku” koja je iskljucivo PROPAGANDOM i TEROROM koju dozivljava cijeli Svijet ovih mjeseci i postala “nauka” – moraju biti klasicni IDIOTI.
Dakle klasicni IDIOT= VAKSER.
Na zalost, to je tako i ocito je da je jos uvijek previse takvih…
Ocito je i da ce informacija o stogodisnjem ZLU i OBMANI koja stoji iza “epidemiologije” – jos uvijek ostati nedostupna za mnoge “gojime” upravo zbog Cionistickog Terora, Propagande i Inkvizicije…

Ali negdje se ipak mora poceti, jer Cionisti namjeravaju (dokumentovano) istrijebiti prakticno cijelu populaciju ljudi… pa tu nema pomoci ni Merkelici, ni Plenkovicu, ni Vucicu, a ni idiotima korumpiranim iz tzv “medije” i “nauke” koji opsjedaju stozere po Svijetu…

Pozdrav

Last edited 11 dana prije by Istražuj
Istražuj
Member
Istražuj
12 dana prije
Reply to  Istražuj

Evo upravo sad nalitih na jedan novi clanak na RT:
https://www.rt.com/news/506945-lethal-ebola-type-virus-bolivia/
Koja brutalna lazljiva pseudo-nauka na djelu!

Upravo u ovome i jeste problem – koji je g. Grgicin dotakao!
Idioti tzv “naucnici” su sada navodno “iznenada pronasli” – “novi virus” u Boliviji, koji im lici na (takodjer lazni) tzv “virus” ebole!

Dakle – NEMA KRAJA…

Dokle god idioti sta “renomiranih instituta” u vlasnistvu Bil Gatesa i Rockfellera – budu pljuvali lazi iz njihove pseudo-nauke o “zarazama” – ljudska rasa NECE BITI SLOBODNA.

Ovaj clanak g. Grgicina je samo – jedan mali korak u dobrom smjeru!
Treba toga jos puno preci, a najteze ce biti sa glavama idiotiziranih “gojima” koji jos uvijek religiozno vjeruju u “sveti virus”…

Cijena glupoce i neinformiranosti je – dozivotni zatvor, prisilana vakcinacija, Bill Gatesova “cool tetovaza” (patent po brojem 060606) – i konstantni pokusaj da se sto vise ljudi i djece poubija otrovima od smeca zvanog “vakcine”…

Last edited 12 dana prije by Istražuj
Roko Paic
Gost
Roko Paic
12 dana prije

Svi u antikorona jihad. Logicno je proglasilo fetvu. 😉

Istražuj
Member
Istražuj
11 dana prije
Reply to  Roko Paic

Evo – upravo sam pricao o glupacima i idiotima – a jedan se evo…potpisao odmah…

Samo je pitanje da li ovaj glupak (mozda i idiot=vakser) navodni “Roko Paic”:

 • sam “razmislja” – tj misli da je “pametan” – a ocito je glup kao cuskija…
 • ili to radi po narudzbi od nekih Faktografa, koji mu daju naknadu za idiotizram koji prosipa… (U tom slucaju radi se o jos glupljoj protuvi, jer ZNA da i sebe i familiju izlaze smrtnoj opasnosti, ali za kikiriki kojimu Cionisti daju – spreman je i na tu gadost…)
Last edited 11 dana prije by Istražuj
Mr.T
Gost
Mr.T
11 dana prije
Reply to  Roko Paic

Roko Paic poznati trol i rezimski placenik

POVEZANE VIJESTI

Izbornik