fbpx

Demokratski totalitarizam, njegova struktura i „opće dobro“ kao neljudski entitet

Musolini

Dio povijesti prožet totalitarnim ideologijama počinje sve više sličiti današnjoj situaciji. Činjenica jest da se čovjek još nije uspio osloboditi nezrelosti i „dojenačke“ faze u socijalnoj evoluciji što nas poziva na oprez jer se totalitarizam može pojaviti u svakom trenutku. Zbog ljudske nezrelosti i nesposobnosti nositi se s pojavom totalitarizma nužno je odgovoriti na dva pitanja: Zašto ljudi otvoreno, ponekad zadovoljno i sretno participiraju u totalitarističkim režimima?, i drugo: Zašto mase nikada nisu bile sposobne na vrijeme prepoznati osobine totalitarističkih režima?

Budući da nam se prijeti da uskoro nećemo moći kupiti kruh u trgovini ili se liječiti ako ne poslušamo diktate vlasti, nužno je prepoznati osnove koje čine totalitarizma da bi se na vrijeme spriječila pojava točke „vrenja“, točke nakon koje nema povratka. Tada dolazi do ključne prevage: prelazak u apsolutni totalitarizam u kojem vlast ima apsolutnu vlast nad građanima. Takva vlast odlučivat će što i kada će građani jesti, raditi, živjeti, liječiti se i kontrolirat će sve aspekte ljudskog života. Povijest nas uči da ovakav razvoj situacije nije nemoguć i poziva nas na budnost i oprez.

Da se vratimo na pitanja. Dio odgovora na prvo pitanje leži u psihološkoj strukturi masa. Ljudi što više participiraju u vlasti i u njihovim odlukama to više osjećaju snagu i moć. Taj osjećaj pripadanja, snage i moći jedan je od elemenata koje treba pridodati odgovoru zašto ljudi otvoreno sudjeluju u totalitarističkim režimima i zatvaraju oči na djela koja se kose sa svim moralnim, etičkim i ljudskim vrijednostima.

Odgovor na drugo pitanje možda je jednostavniji nego što bismo pomislili, a nalazi se u društvenom fenomenu koji smo nazvali – kriza.

Upravo zadnjih godinu i pol svjedočimo svjetskoj krizi koja je izrodila jedan novi društveni fenomen koji ćemo nazvati demokratski totalitarizam. Da ne bi bilo zabune, ovaj sociološki fenomen nije novi, ali nije bio razumljiv ni vidljiv za široke mase jer se na demokraciju i totalitarizam gleda kao dualitete, antiteze ili kao dva nespojiva svijeta. Demokratski totalitarizam do sada nije prihvaćen jer je za većinu bio apstraktan, nerazumljiv, suptilan i nevidljiv. Korona kriza promijenila je ključne stavke koje su nedostajale demokratskom totalitarizmu – ona mu je konačno udahnula život. Ona je od gline stvorila živi entitet, spojila nespojivo, dala mu je konkretnost, snagu, „racionalnost“, opravdanje i smisao za postojanjem i nadasve moć.

Tijekom povijesti mnogi su upozoravali na demokratski totalitarizam. Nezreo čovjek nije slušao, hodao je kao slijepac opčinjen materijalnim blještavilom hodajući prema provaliji historicističkog bespuća i besmisla i zbog toga je vjerojatno bilo neizbježno da se suoči sa još jednim povijesnim sukobom: čovjek protiv čovjeka.

Demokratski totalitarizam i njegova struktura

„Pod vladavinom represivne cjeline sloboda može postati moćan instrument dominacije.“

Herbert Marcuse

U zadnjih godinu dana svjedočimo društvenom fenomenu koji ćemo nazvati demokratski totalitarizam. U zadnjih godinu i pol nije prepoznat kao takav iz vrlo jednostavnog razloga – krize. Društveni potresi kakvog god bili oblika (zdravstveni, vjerski, kulturološki, vojni…) plodno su tlo za nastanak novih vlada koje mogu biti totalitarističkog karaktera. Kada je društvo u krizi ono ima samo jedan cilj: opstanak. Da bi društvo opstalo i održalo hegemoniju prihvatit će ponuđenu slamku spasa pa makar ona bila i totalitaristička. U trenutku krize spas koji se nudi ne djeluje kao zlo jer – nudi spas. Mase ne obraćaju pažnju na ostale elemente „spasa“ koji ukazuju da se iza brda kotrlja zlo. Zato su krize plodno tlo za rast i razvoj totalitarnih sustava. Naravno, umjesto njih mogu nastati zdravi, bolji i jači sustavi. Koji će se od njih pojaviti ovisi o doista velikom broju faktora, a ključan je društvena zrelost.

Ono što društvo zanemaruje jest da te krize mogu biti umjetno stvorene ili manje krize mogu biti iskorištene i prenapuhane. Danas kada se društveno zadane norme, društvena vertikala i osnovni elementi preživljavanja temelje na kemikaliji iz laboratorija, moramo se zapitati je li čovječanstvo vrijedno opstanka?

Apstrakcija

Za mase demokratski totalitarizam je apstraktan, nerazumljiv i nepojmljiv. Totalitarizam nikada nije realan, on je iracionalan, paranoičan i tu paranoju širi na pučanstvo jer jedino strahom može vladati i opstati na vlasti. Demokratski totalitarizam za razliku od fašističkog, nacističkog i staljinističkog nije izravan. On je suptilan, neizravan, on je nadasve demokratski! Da bi održao demokratsku totalitarnost on će učiniti sve prema zakonima i propisima. Napisati će što god je potrebno, nove zakone, propise i regule samo da u povijesnim zapisima bude zabilježen kao pravedan i dobronamjeran. Sustav mora sam sebi opravdati da su njegovi postupci pravedni, korektni i spasonosni. Novi zakoni i propisi djelovat će građanstvu da je na djeluju demokracija, stoga će za njih totalitarizam biti apstrakcija.

Jednoumlje

Ali demokratski totalitarizam ne može napisati zakone morala, etike i ljudskosti. On se pretvara da je ljudski, ali on je neljudski entitet koji gazi svaki aspekt čovječnosti. U demokratskom totalitarizmu postoje stranke, ali kod njih vlada jednoumlje. Pluralizam je sveden na tautologiju službenog narativa. Naoko protivnici, sukobljavaju se oko nebitnih stvari da bi stvorili privid demokracije i „drugačijeg“ mišljenja. Noam Chomsky je demokratski sustav (demokratski totalitarizam) opisao kao: „Demokratski sustavi su prilično drugačiji. Nužno je kontrolirati ne samo što ljudi rade, već i što misle. Budući da državi nedostaje mogućnosti da osigura poslušnost silom, misli mogu odvesti do djela te stoga prijetnju poretku treba uništiti na izvoru. Nužno je uspostavljanje okvira dopustivog mišljenja koji je ograničen unutar principa državne religije. Njega ne treba dokazivati, bolje da se on podrazumijeva kao neutvrđeni okvir pomišljivog mišljenja. Kritike jačaju postojeći sustav prešutno prihvaćajući ove doktrine, te ograničavaju svoju kritiku na taktička pitanja koja se javljaju unutar njih. Da bi ostvarili ugled, da bi bili uključeni u diskusiju, oni moraju prihvatiti osnovno načelo da je Država dobrotvorna, da je vođena najuzvišenijim interesima, da prihvaća obrambeno stajalište, da nije sudionik u svjetskim aferama, već samo reagira na zločine drugih, ponekad ne baš mudro zbog osobnih pogrešaka, naivnosti, zamršenosti povijesti ili zbog nemogućnosti shvaćanja zle naravi naših neprijatelja.“

Monopol nad životom i sukob

U totalitarizmu dolazi do razdvajanja između vlasti i građana koji se očituje sukobom. Sukob se očituje širenjem straha i plašenjem građana, ucjenjivanjem, iznudama i prijetnjama. Za razliku od uobičajenog totalitarizma, u demokratskom totalitarizmu žrtve se ne broje u mrtvima, nego segregacijom, psihički oboljelima (od zastrašivanja), fizički oboljelima i umrlima jer im nije dopušteno liječenje i odlazak u bolnicu. Žrtve se broje u ljudima koji su predali svoju ljudskost i slobodu za slobodno ropstvo. Državni monopol nad životima i tuđom slobodom jedan je od bitnih elemenata demokratskog totalitarizma. Država daje sebi monopol nasilja nad svojim građanima. Ona odlučuje kako će građani živjeti, hoće li jesti kruh, raditi, hoće li biti liječeni ili imati pravo na samoodređenje. Totalitarna država određuje kako će se čovjek odrediti kao ljudsko biće u svakom aspektu. Čovjek može biti slobodan, ali samo ako prihvati ropstvo. Prema Popperu, totalitarno društvo je zatvoreno društvo u kojem cilj opravdava sredstvo. Vlast interpretira svoje postupke kao spasiteljske jer njihovi postupci, (koliko god bili iracionalni i opasni za građanstvo) su racionalni i opravdani, dapače jedini mogući. Zbog viđenja svoje uloge kao spasitelja, oni nikada neće priznati svoje greške i branit će svoje iracionalne postupke do zadnjeg trena (npr.: samo sam radio svoju dužnost – A. Eichmann). Monopol nad ljudskim životom jedna je od bitnijih stavki totalitarnih sistema pa tako i demokratskog totalitarizma. U demokratskom totalitarizmu čovjek ima privid da je slobodan. U takvom sustavu čovjek je slobodno neslobodan. On živi u iluziji i ne shvaća da je sloboda bogom dano pravo, i nije država ta koja će imati pravi odlučivati o njegovoj slobodi. Država daje sebi za pravo monopola nad slobodom drugih bića.

Determinacija pojedinca

U demokratskom totalitarizmu pojedinac i njegova sloboda su ništavni, determinirani i nebiti. Jedino je bitan kolektiv i svi moraju ispaštati za opće dobro. Iracionalni postupci, oksimoroni, odnosno antiteze kao što su ispaštanje – za opće dobro samo su neki od aspekata demokratskog totalitarizma. Država daje sebi za pravo da odluči što je istina i jedini ispravan put za svakog građana. Građani postaju životinje koje se dresiraju klasičnim bihevioralnim socijalnim inženjeringom; ako si dobar dobit ćeš nagradu (povratak u život koji smo ti oteli), ako si zločest biti ćeš kažnjen. Demokratski totalitarizam vjeruje u mit da je čovjek nesposoban upravljati svojim životom, a država jedini mogući izbor.

„U razvijenoj industrijskoj civilizaciji prevladava, uhodana, razumna, demokratska nesloboda

Herbert Marcuse

Strah

Osjećaj je jedan od indikatora koji je značajan element detekcije razvoja totalitarizma. Trenutak kada se građani počnu bojati vlasti znak je za alarm. U slobodnom i demokratskom društvu strah građana od vlasti ne postoji jer demokracija znači vladavina naroda. U suprotnome, autokraciji – vladavini manjine javlja se totalitarizam i nasilje. Osjećaj straha je objektivniji pokazatelj smrti demokracije od naoko objektivnih elemenata kao što je cenzura (konkretno autocenzura). Kada vlast širi strah među pučanstvom (npr. da neće moći kupiti osnovne živežne namirnice ili ući u neku od ustanova), znak je da totalitaristička ideologija postavlja temelje za daljnji razvoj. Osjećaj straha ne smije se pojaviti u slobodnom društvu i jedan je od ključnih elemenata koji bi nas trebao rano upozoriti na totalitarističke tendencije vladajuće strukture. Emocije su bitan element, dapače objektivan, koji ukazuje na neprirodne društvene promjene. Strah se javlja kada vlast plaši građane što nije samo znak odumiranje demokracije nego i psihopatologije u vladajućoj strukturi. U zdravom društvu vlast nikada ne prijeti svojim građanima i ne širi strah. U društvu gdje vlada elita s psihičkim poremećajima javlja se fenomen širenja straha među građanstvom s ciljem perfidne manipulacije i društvenog inženjeringa specifične za patološke slučajeve.

Uniformnost i opće dobro kao neljudski entitet

Svaki totalitarizam, pa tako i demokratski teži uniformnosti. On ne poznaje osobnost, ljudskost i čovječnost. Autonomija je za njega stran pojam. Svako djelovanje mora biti podređeno kolektivu, a članovi moraju za njega žrtvovati svoju slobodu i ljudskost. Zbog podnesene žrtve, predaje i napuštanje ljudskosti, kolektiv postaje neljudski entitet, a totalitarna vlast se jedino brine za opstanak tog entiteta u kojem nema ni trunke čovječnosti. Vlast je apsolutno uvjerena u svoju pravičnost jer sve što radi, radi za opće dobro, a to opće „dobro“ čini kolektiv ljudi u kojem nema ljudskosti. Ovakav sustav negira ljudsko dostojanstvo, dapače on uvijek iznevjeri čovječnost. Totalitarni sustav uništava ljudskost, ogoli čovjeka do kostiju i od mrtvog mesa stvara kolektiv u kojem nema živih bića. Uniformnost je antiteza autonomiji i slobodi koje su neprihvatljive u totalitarizmu. Misao drugačija od službene mora biti iskrivljena, cenzurirana, ismijana i stigmatizirana. Svatko tko se ponaša drugačije od službene misli vrijeđa državne idole. Uniforman čovjek je slijep čovjek. On je čovjek bez inteligencije i razuma jer dopušta da država razmišlja umjesto njega. On vjeruje da je ponovno slobodan jer je predao inteligenciju i razum državi. Predao je autonomiju i slobodu da bude neslobodan. Takvi „ljudi“ čine masu „općeg dobra“ u kojem nema živih bića zbog toga „opće dobro“ postaje neljudski entitet.

Idolopoklonstvo i narcisoidnost

Idolopoklonstvo je nešto što se zahtijeva silom ili milom od građana. Značajka demokratskog, ali totalitarizma općenito jest da vođe traže obožavanje, dapače idolopoklonstvo njihovoj veličini i njihovim djelima. Vođe vjeruju u mit i fikciju da donose spas i nadu. Ako primijete da mase ne vjeruju u taj mit ili ne obraćaju pažnju na njih, one počinju na njih vršiti silu i ucjene (ucjene mogu biti i emocionalne kao što je punit ćete grobove i sl.).Vođe se mogu osjećati uvrijeđeno ako ih mase ne vide kao spasioce, junake i heroje jer njihova slika o samima sebi je narcisoidna i patološka. U sebi vide polubogove, spasitelje od smrti i opasnog svijeta. Ako mase zanemare njihovu ulogu i narcisoidnu sliku heroja, vođe su prisiljene strašiti mase da bi ih na taj način privukli sebi, svojem užem stadu i zadržali si polubožanski status. U strahu narod se okreće vođi i zato su u nedostatku interesa za njihova djela, vođe prisiljene napuhavati opasnost. Kada mase zanemaruju vođe, njihove mjere, strašenja i propise, oni se počinju bojati da će izgubiti moć. Stoga su prisiljeni ucjenjivati i plašiti puk. Značajka svih tih strašenja jest da nemaju znanstveno uporište zbog toga se vođe često oslanjanju na ucjene koju mogu biti i emotivnog karaktera. Ego vođa u totalitarnim sustavima prelazi u domenu psihopatologije i zbog toga takvi ljudi postaju opasni za društvenu hegemoniju i opće zdravlje.

Ucjene

Totalitarni sustavi ne moraju uvjeravati građane da su njihovi postupci ispravni. Oni to čine silom. U demokratskom totalitarizmu sila se primjenjuje zakonom. U krizi pisanje novih propisa može potrajati stoga se primjenjuju druge nemoralne, neljudske i neetične prisile. Uglavnom je riječ o izravnim i neizravnim ucjenama i širenju straha. Ucjene mogu biti prijetnja zaposlenju, egzistenciji, zdravlju, dostupnost hrane ili emocionalne. U zdravom društvu svaka ucjena, pa bila ona i emocionalna kategorizira se kao psihopatologija. Ljude koji ucjenjuju smješta se u ustanove za liječenje psihičkih poremećaja i eventualno zakonski sankcionira. U demokratskom totalitarizmu takvi psihički bolesnici javno i eksplicitno pokazuju svoje patološko ponašanje koje društvo registrira kao „novo normalno“. Prihvaćanje ucjena od vođa i njihovog psihopatološkog ponašanja od strane društva, ukazuje na sveopću psihopatologiju totalitarnog sustava. Ucjene poput punit ćete grobove, biti ćete krivi za tuđu smrt i sl. ukazuju na njihovu nemoć. Emocionalne ucjene se javljaju kada ne postoje znanstveni temelji da se uvjeri građane da autoritativna vlast postupa ispravno. Budući da totalitarna vlast nema znanstvene temelje za svoje akcije, jedino što im preostaje jest ucjena, sila, nasilje, društveni inženjering, i ostale nemoralne i neetične spletke koje bi u zdravom i normalnom društvu bile kategorizirane kao psihopatologija.

Lingvistika

Jezik je filtar koji utječe na ljudsku svijest i spoznaju svijeta (E. Fromm). Zbog toga je nužno izvitoperiti jezik, modulirati i ga i prenamijeniti u službu totalitarne svrhe. Mediji objavljuju poluistine, stigmatiziraju drugačije mišljenje i prešućuju znanstvene činjenice. Neljudsko ponašanje kao što je stigmatiziranje i ismijavanje drugačijeg mišljenja postaje novo normalno. Upotreba novih riječi (npr. bioterorist) izmišljaju se u službi straha i psihičkog terora nad svojim građanima. Lingvistika je ujedno i indikator morala i svijesti određenog društva. U demokratskog totalitarizmu moral propada zajedno s ljudskim bićem jer ga zamjenjuje strah i uniformnost. Nedostatak vlastitog razmišljanja obilježeno je pojednostavljivanjem riječi i rečenica kojima se uglavnom cilja na emocije. Razum ostaje zapostavljen kao i znanstvene činjenice. Totalitarni sustav koristi jezik na način da uz pomoć njega optužuje narod. Skraćene, pojednostavljene i slikovite rečenice (grobovi, mrtvi, bioterorist) stavljene su u službi straha i nemorala. Jezik istovremeno „pripitomljuje i glorificira“ (Roland Barthes). Totalitarnom jeziku zajedničko je: „zatvaranje i skraćenje sintakse što odsijeca razvoj značenja, a stvara fiksirana obličja koja se nameću premoćnom i krutom konkretnošću…. Dobro je to poznata tehnika industrijske propagande, gdje se takav jezik metodički upotrebljava za »udomaćenje određenih slika« koje se usijecaju u svijet i u proizvod i pomažu da se prodaju ljudi i robe… čitalac, odnosno slušalac, treba da asocira (i on zaista asocira) fiksiranu strukturu institucija, stavova, aspiracija, a, isto tako, treba i da reagira na specifičan, utvrđen način.“ (Herbert Marcuse). Sve što je rečeno ili napisao u masovnim medijima je apsolutno, točno, neoborivo, ono je nadasve – totalitarno. Takva jezik u totalitarnom sustavu „ne demonstrira i ne objašnjava — on prenosi odluku, dictum, zapovijed.“ (H.M.).

Lingvistika u službi totalitarne vlasti služi da „prevodi negativno u pozitivno tako da može (čovjek) i nadalje funkcionirati, reduciran, no prilagođen i prilično zadovoljan.“ (H. M.)

Konačno rješenje

Svaka totalitarna vlast uvijek ima „konačno rješenje“ koje predstavlja spas i izlazak iz krize. Konačno rješenje uvijek je prisilno, uvijek se predstavlja kao svijetlo na kraju tunela i ono uvijek sa sobom nosi žrtve. U demokratskom totalitarizmu „konačno rješenje“ uvijek je prema zakonima i propisima. Ako ne postoje, oni će se napisati i regulirati prema planu konačnog rješenja. U konačnom rješenju žrtva za opće dobro je apsolutna i jedina prihvatljiva opcija. Svaki pojedinac mora žrtvovati svoju ljudskost za opće dobro, zbog toga u općem dobru nema ništa dobrog jer nema čovječnosti. U općem dobru postoje samo biološki roboti koji slijepo slijede agendu „konačnog rješenja“. Uništavanje individualnosti i uzdizanje općeg dobra na panteon slave nastoji se proslaviti, idealizirati, dapače staviti u kontekst religije opće dobro da bi se provelo konačno rješenje.

Otmica ljudskog bitka

Teolog i filozof Romano Guardini tvrdio je da totalitarističke tendencije oduzimaju čovjeku pravo na bitak i samoizražavanje. Čovječanstvo postaje objekt manipulacije i mjeri se isključivo prema tome koliko je čovjek podređen društvu. Odnosno takvi sustavi podvlašćuju pojedinca višoj svrsi (npr.: opće dobro), koja je kod totalitarnih režima iracionalna (povijesna činjenica). U nedostatku autonomije, snage i bitka pojedinca, javlja se bijeg prema kolektivu pa makar on bio u suprotnosti sa moralnim i etičkim standardima društva i njega samog. Totalitarni sustavi uvijek su radili na depersonalizaciji i uništenju autonomije. Pojedinac se uvijek mora podrediti kolektivu što postaje mjerilo morala i društvenih normi. Ostali se segregiraju, odbacuju i stigmatiziraju. Demokratski totalitarizam uvijek je prodavao demagogiju: biti različitih od drugih, ali uvijek je u toj različitosti nudio uniformnost. Stapanjem s kolektivom pojedinac gubi mogućnost samoizražavanja koja ga čini čovjekom. U jednolikoj masi čovjek gubi svoju individuu i bitak. U socijalno evolucijskom kontekstu on postaje životinja, a manje čovjekom. Socijalna, nadasve individualna deevolucija bitna je stavka totalitarizma u konačnom rješenju dehumanizacije ljudske vrste. Svaki totalitarni sustav ima žrtve kao koje se broje u neljudima – nekada ljudima koji su izdali svoju i napustili svoju ljudskost. Ljudska bit se uništava za „opće dobro“ koje postaje „opća smrt“ jer u tom kolektivu nema ljudskog duha, inteligencije i razuma. „Opće dobro“ postaje krdo koje postoji samo da bi održalo svoje osnovne životne funkcije poput životinje. U njemu nema ljudskog bitka i srži čovjeka, postoji praznina i propast.

Čovjek se olako predaje sustavu kada zna da će se neke stvari dogoditi (Popper). Najave restrikcija nisu tu samo da nas pripreme na dolazak promjene, nego su osmišljene i kao psihološka podvala koja akumulira namjeru da bi se oslobodila u određenom trenutku već zapisane povijesti društvenog inženjeringa. Sve s ciljem da se čovjek lakše preda. A kada se preda on je determiniran i eliminiran.

„Suvremeno industrijsko društvo tendira totalitarizmu na osnovu organizacije njegove tehnološke baze. Jer ‘totalitaran’ ne znači samo terorističku političku koordinaciju društva već također neterorističku, ekonomsko tehnološku koordinaciju koja djeluje posredstvom manipuliranja potrebama dodjeljujući interese.“

Herbert Marcuse

Karl Popper komentirajući svoju knjigu („Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji“) u samom njezinom uvodu kaže: „Ona pokušava pokazati da se ova civilizacija još nije u potpunosti oporavila od šoka svog rođenja – prelaska iz plemenskog ili “zatvorenog društva”, s njegovom potčinjenošću magijskim silama, u “otvoreno društvo”, koje oslobađa kritičke moći čovjeka. Ona pokušava pokazati da je šok tog prelaska jedan od faktora koji je omogućio pojavu onih reakcionarnih pokreta koji su pokušali, i još pokušavaju, odbaciti civilizaciju i vratiti se tribalizmu. Ona nagovještava da ono što danas nazivamo totalitarizmom pripada tradiciji koja je upravo toliko stara ili mlada koliko i sama naša civilizacija. Time ona pokušava doprinijeti našem razumijevanju totalitarizma i značaja vječite borbe protiv njega.“

Demokratski totalitarizam nije novi fenomen, ali korona kriza dala mu je novu dimenziju postojanja. Ona mu je udahnula život kao što su nekada mitološki bogovi udahnuli život glinenom čovjeku. Svijet je tijekom povijesti modelirao i oblikovao demokratski totalitarizam koji je u prikrajku čekao „mitološku božicu Koronu“. Ona je probudila gladnu zvijer koja će se nahraniti svijetom. Plemenski čovjek još uvijek je nezreo, djetinjast i naivan. Svako društvo koje je temeljeno na strahu je nezdravo društvo. Takvo društvo je bolesno i ono ne može dati zdrave plodove niti zdravu budućnost, dapače, takvo društvo može jedino propasti kao i svaki totalitarni sustav. Plemenski čovjek nekada je čupao ljudska srca da bi utažio žeđ krvavim bogovima. Danas se vadi svaki ostatak ljudskosti da bi se utažili gladni polubogovi žedni tuđe slobode uz izgovor općeg dobra. Kada izvade ljudima i zadnju trunku čovječnosti, srce, duh i um, u tom općem dobru neće biti niti trunka dobrog jer neće biti čovjeka.

U mitološkom kontekstu ljudska povijest počela je onog trena kada je postao buntovnik, onda kada je rekao NE bogovima i DA slobodnoj volji. U praktičnom smislu čini se da će taj DA ujedno biti i kraj ljudske vrste (E. Fromm). Čovjek je onda i samo tada kada će znati reći NE, jer je to znak njegove slobodne volje.

Tijekom povijesti totalitaristički režimi uvijek su se predstavljali kao spasitelji i donosioci nade i novog svijeta. Ljudi, nesposobni da prepoznaju vuka u janjećoj koži slijepo su vjerovali diktatorima. Ono što je dobra vijest jest da, kao što smo i naveli, svaki sustav temeljen na strahu je nezdrav i on propada. Isto tako svaki totalitarni sustav imao je svoj nagli rast i razvoj, ali isto tako i katastrofalni završetak. Povijest je učiteljica života pa se možemo jedino zapitati: Postoji li išta na ovom svijetu što može promijeniti sudbinu nezdravog i totalitarnog društva, njegov neupitan tijek propadanja i puta u provaliju?

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
160 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Abe 04
Gost
Abe 04
1 mjesec prije

Kada odete po kruh i druge namirnice ukoliko vam ne bude dopušteno uci, sta će tada biti važno? Hoćete se okrenuti i ići kući? Hoćete produžiti na posao da ne zakasnite? Gdje ćete tada važno imati za biti? Ostanite ispred dućana. Prvo sami, a onda drugi kako dolaze. Kad vas… Pročitaj više »

matica
Gost
matica
1 mjesec prije
Reply to  Abe 04

valjda ce ostat koji necijepljeni pekar, a mi cemo mu radit promet.

Sticky fingers
Gost
Sticky fingers
1 mjesec prije
Reply to  matica

Posaljes cijepljenog po kruh i mlijeko. Uz neku malu naknadu😁 ima da mi svi susjedi vrate uslugu. Kad je pocelo ovo sve, isla sam starijima u soping. Sad su oni cijepljeni pa ce lijepo meni ici😂😂😂

Abe 04
Gost
Abe 04
1 mjesec prije
Reply to  Sticky fingers

Ja sam čuo zaozbiljno da ima primjera da se cijepljeni promijeni, nije ista osoba. Ali tog čovjeka ne znam osobno ni koje su još okolnosti pa ne mogu reci evo je tako je.
Elem, bude li ti tako, neće te poznati i nema ti protuusluge.

Šele
Gost
Šele
1 mjesec prije
Reply to  Sticky fingers

i tebi reply, neće ni to moći, ako im uspije u planu, onaj ko imadne covid kod, imaće i koliko može da kupi, neće moći više kupiti, biće kontrolisan, neće dobiti svoje sljedovanje

Sticky fingers
Gost
Sticky fingers
1 mjesec prije
Reply to  Šele

Idemo zamisliti da imamo 50% cijepljenih i naravno 50% necijepljenih. Ovi necijepljeni ne mogu nigdje. Ok. A ovi cijepljeni su se razboljeli od cjepiva. Tko ce se brinuti o njima? Tko ce njima ici u soping ako sami ne mogu?

Abe 04
Gost
Abe 04
1 mjesec prije
Reply to  Šele

Hljeba, hljeba covidaru, ne vidjesmo davno hljeba!
A zasad može i:
“Rakije, rakije amo, jer utjehe nema u vodi!”

Sticky fingers
Gost
Sticky fingers
1 mjesec prije
Reply to  Abe 04

Nemas kruha? Jedi kolace🍰🍰🍰

Novi kolac
Gost
Novi kolac
1 mjesec prije
Reply to  Šele

Dozivio sam i to.Frtalj hljeba po clanu porodice i udare ti pecat i cao.

matica
Gost
matica
1 mjesec prije
Reply to  Sticky fingers

treba se povezat sa ne-pelcovanima u svom kvartu/selu. svatko ima nekih svojih znanja i sposobnosti koje mogu posluzit takvoj zajednici. makar da netko ima rodjaka na selu koji ima zito, a neko doma ima pekac za kruh pa se naravi kruh za raju u kvartu. ali generalno, treba bjezat na… Pročitaj više »

Šele
Gost
Šele
1 mjesec prije
Reply to  matica

neće, sve male trgovine, radnje, radionice, sve što neće moći biti pod kontrolom je u planu uništiti, možda kod nas sporije i kasnije, ali na zapadu je to skoro svršena stvar

Novi kolac
Gost
Novi kolac
1 mjesec prije
Reply to  matica

Nema sanse.Pravna lica je najlakse ucijeniti i kontrolisati.

otpisani
Famed Member
otpisani
1 mjesec prije
Reply to  Abe 04

Kada budu iscrpljene druge mogućnosti, mislim da bi jedan kratki noćni posjet mnogo brže urodio plodom.

iiiistina
Gost
iiiistina
1 mjesec prije
Reply to  otpisani

mogućnosti maltretiranije – vijest sa ZeroHedge After Massive Web Outage, Akamai Implements “Fix”, Says “Not Cyberattack” Tyler Durden’s Photo by Tyler Durden Thursday, Jul 22, 2021 – 01:46 PM Na vrhuncu prekida, najmanje 33.000 web stranica širom svijeta bilo je izvan mreže zbog Akamai koji je doživio DNS kvarove. Neke… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  iiiistina

Amazonu isporuku kompletno rade roboti,tako da svaka manipulacija tech sustavima od strane hakera ili na druge načine-uništava posao big korporacija.Super.Na čijoj si strani? Slijedi poruka.

iiiistina
Gost
iiiistina
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

….Na čijoj si strani? uvijek na strani čovjeka sa sumnjom da ovo što vidimo i što je dostupno nije sve i da imamo dosta za razotkrivanje što govori i rečenica u priloženom komentaru za još mogućnosti koji djeluju mnogima kao Z F: ……Domaćin Akamai brzo je odbacio hakiranje kao uzrok,… Pročitaj više »

iiiistina
Gost
iiiistina
1 mjesec prije
Reply to  otpisani

eto nam i aprovala …pa admine de pokaži što ti nije jsno ili je sporno u napravljenom komentu….navedi koja rječ je sporna….možda Nibiru…ili vam više paše destroyer-herkolubus….no amateri se ne štede i snimke niču ka gljive poslije kiše a vrime poludilo ka’i pokvarena elita

iiiistina
Gost
iiiistina
1 mjesec prije
Reply to  iiiistina

nakon samo 6 min je admin uočio i pustio koment……hm,hm….nije loše osim što nije dao što je uzrok blokade prolaza da naučimo i koji pišu i koji samo prate

Pingvin
Gost
Pingvin
1 mjesec prije
Reply to  iiiistina

Kad vide da je Iiiistina poslao komentar nastaje opca uzbuna u redakciji Logicno. Ako ih zbog necega hvata panika, onda su tvoji komentari. Jos ni ti ih oni i pustili, ali ih je frka jer znaju da si pod prismotrom NSA, CIA, BND, MOSSAD itd!

iiiistina
Gost
iiiistina
1 mjesec prije
Reply to  Pingvin

he,he,he ….najgore je što si djelomično u pravu sa redakcijom zbog tema koje mi dolaze iz ponude na repertoar u traganju i koje kopiram i pokazujem

iiiistina
Gost
iiiistina
1 mjesec prije
Reply to  iiiistina

ali izgledno će uskoro izaći na vidjelo koliko sam na dobrom tragu istine o svemu

iiiistina
Gost
iiiistina
1 mjesec prije
Reply to  iiiistina

stoga evo zanimljivosti : Ovaj je element sumnje neophodan tijekom Buđenja kako vaše stanovništvo ne bi postalo pretjerano uznemireno. Nesvjestica, lupanje srca, uzbudljivo uzbuđenje, svađanje s prijateljima i suradnicima nekoliko dana i povećan interes za NLO teme – ništa se od toga ne smatra zastojem emisije. Kad bi cijelo pučanstvo… Pročitaj više »

iiiistina
Gost
iiiistina
1 mjesec prije
Reply to  iiiistina

pa poslastica : Religije : Note: written on Feb 15, 2000. Religije imaju dva puta. Na njih prije svega utječu dobronamjerni entiteti iz viših gustoća koji žele objasniti poruku ljubavi – Isusovu poruku, jednostavno Zlatno pravilo, da čine drugima kao što biste htjeli da čine vama, itd. Te su poruke… Pročitaj više »

Novi kolac
Gost
Novi kolac
1 mjesec prije
Reply to  otpisani

Vi ste ludi.Pa ko ce u takvim vremenima ostaviti nesto vrijedno bez naoruzanog nadzora?

otpisani
Famed Member
otpisani
1 mjesec prije
Reply to  Novi kolac

Situacija u trenutku posjeta diktira “modus operandi” posjetitelja.

nonwo
Gost
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  otpisani

Zato su perjanice lažnih vijesti već trebale biti zalivene ljepenkom(nema smole,ili?) i posute perjem,dok ih još malo ili nikako čuvaju.I onda snimak na youtube sa podtekstom kokoookodak.Dok bi se odlijepili falilo bi kokodakavaca u eteru,a i ne bi im bilo svejedno ponovo zakokodakati…Tako rade Grci…Imali su dobru praksu za vrijeme… Pročitaj više »

matica
Gost
matica
1 mjesec prije
Reply to  Novi kolac

mislim da covjek misli na posjet zivim objektima. nekim uzasno lazljivima

Novi kolac
Gost
Novi kolac
1 mjesec prije
Reply to  Abe 04

Prvo jarane odakle ti posao nepelcovanom?
Drugo jarane ovi pelcovani ce bjezati od tebe jer tenlevizija kaze da si ti neodgovorni,glupavi,sebicni,bioterorist.

Pingvin
Gost
Pingvin
1 mjesec prije
Reply to  Novi kolac

Ili kako rece neka profesorica sa FF ZG za necijepljene- ” Drazi im je njihov zivot nego moj”!

Abe 04
Gost
Abe 04
1 mjesec prije
Reply to  Novi kolac

Prvo. Odakle mi posao? Rade ljudi i bez pelca, i radit će.
Drugo. Ovi pelcovani će im biti najljući progonitelji. Oni koji se budu mogli ustat.

Novi kolac
Gost
Novi kolac
1 mjesec prije
Reply to  Abe 04

Prvo jarane odakle ti posao nepelcovanom?
Drugo jarane ovi pelcovani ce bjezati od tebe jer televizija kaze da si ti neodgovorni,gloopavi,sebicni,bioterorist.

ZriBra
Gost
ZriBra
1 mjesec prije

Dobro je što autor iz uvjetno rečeno lijevih stajališta lucidno promišlja ovo današnje rasčovječenje čovjeka oko čije biti je postojao nekakav minimalni konsenzus .Žalosno je to da je on igla u stogu sijena brojnih sljedbenika misli “Marcusea,Froma,Chomskog ….širom svijeta,tako i ovdje koji nemaju ni malo građanske hrabrosti već poput Jergovića,Peovićke,Kapovića… Pročitaj više »

Kornel
Member
Famed Member
Kornel
1 mjesec prije
Reply to  ZriBra

Nije dobro što ti živiš u lijevo desno paradigmi koja je modus operandi održavanja ovog društvenog poretka.
Što se tiče autora meni ne izgleda niti malo lucidan već mi izgleda kao obični vojnik sustava koji puca u neprijatelja kojeg nevidi.

ZriBra
Gost
ZriBra
1 mjesec prije
Reply to  Kornel

Ne živim ti ja u tim paradigmama još od prvog sabora HSPa u ZG.23.2.91.Tada sam prvi i posljednji put se upisao u neku stranku.Ti pojmovi lijevo ,desno u nekakvoj deklarativnoj komunikaciji još egzistiraju a pojedini akteri društvenog života se sami tako prezentiraju.Autor je poprilično konzistentno ukazao na, tj.dokazao svoju osnovnu… Pročitaj više »

Pingvin
Gost
Pingvin
1 mjesec prije
Reply to  ZriBra

Bio si clan HSP? Pa, mislim da ti je sad vrijeme da se uclanis u Radnicka Fronta. Nema neke bitne razlike izmadju njih.

ZriBra
Gost
ZriBra
1 mjesec prije
Reply to  Pingvin

Mladost ,ludost kratkotrajno trajalo .Kad sam iznutra vidio kako funkcioniraju tzv demokratske stranke i sustav demokracije tvoja primjedba je na mjestu.
Nemaš ti što propitivati i misliti za tebe misli struka,politički samoproglašeni autoritet ili u sadašnje vrijeme POLITO EPIZDEMIOLOZI.

Kornel
Member
Famed Member
Kornel
1 mjesec prije
Reply to  ZriBra

Ako je tako, dobro je za tebe. Premda nikad nisam bio član ijedne stranke nisam izbjegao upasti u iluziju demokracije i lijevo desno paradigme te sam sad oprezan i imam izoštrene senzore za tu prevaru sustava. Bez obzira što ni ti više nisi u toj paradigmi opet se nisi uspio… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
1 mjesec prije
Reply to  Kornel

“… Nije dobro što ti živiš u lijevo desno paradigmi koja je modus operandi održavanja ovog društvenog poretka….” I to je apsolutno tacno. Naime – oprecno ovom “humanitarnom za sve ljude” – pojavljuje se “humanitarnom izabrane ljude“… U svakom slucaju – iza svega stoji ogromna OBMANA… Na prosto, ne znajuci… Pročitaj više »

matica
Gost
matica
1 mjesec prije
Reply to  Istražuj

sve vise gubi tlo pod nogama
ne treba im tlo kad sve bude na cloudu

mislim
Gost
mislim
1 mjesec prije
Reply to  ZriBra

I da mi je dolinom smrti proći zla se ja ne bojim…

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
1 mjesec prije
Reply to  ZriBra

“… Žalosno je to da je on igla u stogu sijena brojnih sljedbenika misli “Marcusea,Froma,Chomskog …”

Slazem se.
Totalno sljepilo tzv “ljevicarstvom”… “Visim humanistickim ciljevima“…
Upravo takvi i jesu indoktriniranli mase sa “renomiranih univerziteta” (judaizerskih Debilana) – te bukvalno palili lomace kroz istoriju.

Kornel
Member
Famed Member
Kornel
1 mjesec prije

Sve što je u ovom članku nspisano pisano je upravo u okviru nakaradnog sustava u kojem živimo. Sve se svodi na približno vjerno opisivanje posljedica, ali to je nedostatno kao i fokusiranje iskljućivo na čovjekov um što sugerira kako je veza uma i duha koji djeluhe na taj um nepostojeća,… Pročitaj više »

Abe 04
Gost
Abe 04
1 mjesec prije
Reply to  Kornel

Pročitajte još bar dva put ali dokraja.

Abe 04
Gost
Abe 04
1 mjesec prije
Reply to  Abe 04

Znam da ja hoću.

Kornel
Member
Famed Member
Kornel
1 mjesec prije
Reply to  Abe 04

Mogao bih pročitati ovaj članak još nekiliko puta i moj zaključak bi bio nepromjenjen. Pisao sam o onome kako sam ja percipirao smisao komentara u cjelini ne osvćući se na detalje. Kao što sam i napisao kako se u članku ne izlazi izvan paradigme sustava također mogu ponoviti još nekoliko… Pročitaj više »

Abe 04
Gost
Abe 04
1 mjesec prije
Reply to  Kornel

Hvala za pojašnjenja. Smatram da ima mjesta i za pitanja/teme koje ti i drugi navodite kao i za ovaj članak. Ne poništavaju se. I ne trebau svakom do ijednim članku ispričati cijelu priču ispočetka.

Kornel
Member
Famed Member
Kornel
1 mjesec prije
Reply to  Abe 04

Napisao sam ono kako sam ja shvatio smisao članka i nebi to ponavljao. Činilo mi se malo bezobrazno, bez pojašnjenja, u jednoj rečenici diskvalifcirati članak i pisca članka te ga uputiti na učenje povijesti izvan okvira falsifikata naučenih u sustavu jer bi to bio bahatluk. Ti si uzeo slobodu dati… Pročitaj više »

Abe 04
Gost
Abe 04
1 mjesec prije
Reply to  Kornel

Ili si shvatio ili nisi, nema tu bas shvaćanja po principu pjesničke slobode. Rekao si čovjeku da je vojnik sustava, niti malo lucidan, koji pise iz paradigme tog sustava, nesvjestan, članak je promašen, fokusira se na um sto onda sugerira da zanemaruje vezu duha i uma (po cemu to, jer… Pročitaj više »

Kornel
Member
Famed Member
Kornel
1 mjesec prije
Reply to  Abe 04

Neznam što ja to nisam shvatio, a ti to pitanje postavi i sebi. Želiš li možda da ti nacrtam kako netko tko luta od citata do citata časnika sustava kao što su Herbert Marcuse, Noam Chomsky, Karl Popper, Erich Fromm, Roland Barthes, Romano Guardini, da je on vojnik tog sustava?… Pročitaj više »

Abe 04
Gost
Abe 04
1 mjesec prije
Reply to  Kornel

Sve sam već rekao. Nisam uvrijeđen, sve je ok s moje strane. Sustav melje čovjeka, ali ja ne vidim to sve na isti način kao ti. Gorenavedene znanosti tebi su ISKLJUCIVO alati za održavanje sustava. Dalje ne treba. Nije ti ok pretpostavljati da netko je čuvar sustava, sta znaci da… Pročitaj više »

šalom Allejkum
Gost
šalom Allejkum
1 mjesec prije

Ovoliko dug članak z apojasnit nešto što je tako jednostvno je besmislica. Dakle, sve ratove još od Napoleona pa na ovamo, sve totalitarne režime su stvorili – kreirali i financirali hazaro_cio_jevreji, i to je to oni su krivci za sve. Evo kako se sve može sažeti u jednu rečenicu, izbacite… Pročitaj više »

Kornel
Member
Famed Member
Kornel
1 mjesec prije

Prije Napoleona, već od Babilona krenula su po svijetu babilonska bratstva zavađati zajednice i generirati ratove po općepoznatom obrascu podjeli pa vladaj i skrivenim metodama postavljati vođe zajednica nad kojima imaju kontrolu. Nisu to samo khazari raspršeni po svijetu poslije raspada njihove države Khazarije koja se nalazila između i u… Pročitaj više »

piždro
Gost
piždro
1 mjesec prije
Reply to  Kornel

na kratko, jasno objašnjeno.

NeBudiOvca
Gost
NeBudiOvca
1 mjesec prije

Nije doduše da samo “demokracije” pokušavaju svoje totalitarne mjere pravdati propisima. I mnogi totalitarni režimi su se jako trudili neke od svojih mjera provesti kroz zakonska rješenja. Od rasnih zakona, verbalnog delikta, konfiskacije imovine Itd.

Stock
Member
Stock
1 mjesec prije

Pročitah naslov i bez da nastavim čitati text u kojemu bi, eventualno, mogao naći razlog i objašnjenje ove čudne kovanice, moram reagovati. Kakav “demokratski totalitarizam ” pobogu Ivane? Zašto se upetljavati u nešto iz čega se teško ispetljati? Za ovo što se, već godinu i po, dešava u svim državama… Pročitaj više »

Stock
Member
Stock
1 mjesec prije
Reply to  Stock

Pročitah članak i baš kao što sam predpostavio…pokušaj objašnjenja trenutog stanja koji ne vodi nikuda i stvara više smutnje nego što osvjetljava. Autor, očigledno, ne čita komentare, jer da čita bilo bi mu jasno da 1. Vlast danas je u rukama NEIZABRANIH organizacija kao što je WHO. Koja se finansira… Pročitaj više »

Abe 04
Gost
Abe 04
1 mjesec prije
Reply to  Stock

Kako su tvoji zaključci u koliziji sa člankom?

Stock
Member
Stock
1 mjesec prije
Reply to  Abe 04

U pominjaju i poimanju demokracije.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
1 mjesec prije
Reply to  Stock

“…text je, po meni, promašio svrhu….” Mozda nije promasio svrhu – ali definitivno nista nije rekao, osim sto grebe na pogresnom mjestu – tj po tzv “drzavama“… Naprosto – nije u stanju shvatiti da tzv “drzave” NE postoje… (U stavri “postoje” za nas goyime – koji i onako nemamo nikakvu… Pročitaj više »

Stock
Member
Stock
1 mjesec prije
Reply to  Istražuj

OK, ako mu je to bila svrha. Moja namjera nije bila da mu opovrgnem svrhu, nego upravo da, ukratko i dijelom njegovim terminima i mozgovnim smjerom, posložim proces odlaska u totalitarizam. Tako da sam izbjegavao upotrebljavati duhovnost kao jedan od bitnih faktora. Odnosno nedostatak iste. Nerazumjevanje ovog “kronološkog” procesa (kako… Pročitaj više »

Hvala ti, Ivane
Gost
Hvala ti, Ivane
1 mjesec prije
Reply to  Stock

Tvoja svrha bi bila kad bi postojalo LIJEPO, MEDENO, OSTVARIVO, ali prije svega LAGANO RIJESENJE. Nema ga i nece biti bez zrtava. Ti se plašiš, a to skrivas od sebe na nacin da do zadnjega pokusavas vidjeti “dobro u svemu, i izlaz, lagan, u svemu”. Ivan je majstorski sve pojasnio,… Pročitaj više »

Stock
Member
Stock
1 mjesec prije

“Opis trenutnog stanja”????
Izvini Ivane, jesmo li čitali isti text?
Jesmo?
Onda ga nismo razumjeli…isto.

Stock
Member
Stock
1 mjesec prije
Reply to  Stock

“Ti se plašiš, a to skrivas od sebe na nacin da do zadnjega pokusavas vidjeti “dobro u svemu, i izlaz, lagan, u svemu”.” Ops…ups…svašta… Plašim? Iz kog dijela moga posta se to dalo zaključiti? A da sam optimista i da mislim da će se ovo dobro završiti uz mnoge žrtve,… Pročitaj više »

Patricija
Gost
Patricija
1 mjesec prije
Reply to  Stock

Potpuno ste u pravu. Dok sam citala Vas osvrt, pomislila sam na citanje iz Sv. Pisma o laznim prorocima koji su kroz povijest zavodili narode, a to se nazalost dogadja i sada. Mat. 7:15-20 “Cuvajte se laznih proroka koji dolaze k vama u ovcjem odijelu, a iznutra su vuci grabezljivi.… Pročitaj više »

Abe 04
Gost
Abe 04
1 mjesec prije
Reply to  Patricija

To je lijep citat i meni drag, uvijek je tu negdje sa mnom. Ali oprostite, ovdje nije odgovarajući.

broj jedan
Gost
broj jedan
1 mjesec prije

bok ekipa,novi sam registrirani ovde pa da vam pozelim dobro jutro svima,novi na komentarima a logicno pratim vec dugo i citam vas sve skupa.cinjenica je da su grbonosi razdjelili svijet na svakakve timove a jadni ljudi indoktrinirani od rodjenja nemaju sposobnosti da uvide da je covijek covijek i sa smo… Pročitaj više »

Mrčikola
Gost
Mrčikola
1 mjesec prije

Stari Belzebub je konačno dočekao da izađe iza religijskih, nacionalnih i znanstvenih simbola iza kojih su ga njegove sluga vjekovima skrivale i predstavi se svijetu u svoj svojoj mračnoj raskoši kao neprikosnoveni vladar materijalnog svijeta ali… Ništa nije naučio iz Isusova iskustva i one: dođe svojima i oni ga ne… Pročitaj više »

Abe 04
Gost
Abe 04
1 mjesec prije
Reply to  Mrčikola

“Dođe svojima i oni ga ne prepoznaše.”
– bolje se reci ne može.

Jomla
Gost
Jomla
1 mjesec prije

Koliko ja primjećujem, današnji totalitarizam je samo uvod u robovlasništvo: MORAŠ raditi što ti se naredi ili si škartiran i eliminiran. Recikliran.
Skora budučnost će pokazati …

Jomla
Gost
Jomla
1 mjesec prije
Reply to  Jomla

Ono što se imenuje kao totalitarna vlast je benigno u odnosu na poslušničke “demokracije” (vlast šaćice nad milijardama).

Pravnica
Gost
Pravnica
1 mjesec prije

Jako poučan tekst.

Legendarni Grk
Gost
Legendarni Grk
1 mjesec prije

Političke ideologije spadaju u najjače crnomagijske trikove za vladanje nad ljudima – tako kaže Vasilije Kartelj koji je napisao pet knjiga o crnim magijama, “Magije vladaju svetom“. Neke citate iz tih knjiga sam ovdje objavio. On kaže da je potrebno 3-4 godine “političkog obrazovanja” da se crnom magijom mozak normalnog… Pročitaj više »

onaj najgl... Dalton
Gost
onaj najgl... Dalton
1 mjesec prije

Sloboda, ravnopravnost, sloboda izbora… Žena: Šta bi želio za rođendan? Muž: Pušku. A ne, puška nikako! Ali ja bi pušku. Rekla sam ti, puška nikako! Ipak bi ja pušku… Poslušaj me, izaberi nešto drugo! Želim pušku… Rekla sam ti, puška NE MO-ŽE! Ko ovdje odlučuje, ti ili Ja?! Ti.  Al’,… Pročitaj više »

onaj najgl... Dalton
Gost
onaj najgl... Dalton
1 mjesec prije

Sloboda, ravnopravnost, sloboda izbora…

On: Kakve lijepe oči…
Ona: Imam leće.
On: Osmijeh ti je… prekrasan
Ona: Porculanske krunice
On: A kosa tek…
Ona: Ekstenzije…
On: Grudi…
Ona: Silikoni.
On: Jbt, Pero, jes’ to ti ?!?

onaj najgl... Dalton
Gost
onaj najgl... Dalton
1 mjesec prije

Sloboda, ravnopravnost, sloboda izbora…

Tata, šta je to perverznjak?
Nemam pojma sine.
Ne mogu dohvatit…
Aj tati zakopčaj grudnjak.

onaj najgl... Dalton
Gost
onaj najgl... Dalton
1 mjesec prije

Ležim i opuštam se.
Oblaci, more, galebovi…
A šta je kupila lijepu posteljinu.

P.S.
A oni meni da je ovakva demokracija pi*kin dim.

VasilisaPremudra
Gost
VasilisaPremudra
1 mjesec prije

@onaj Daltone….raspoloženi, uz ovakvo štivo i kavica i cigarica zbilja bolje šmekaju. Provjereno!
Subotnji ritual prerasta u tradiciju, a kako vidim i broj meraklija se povećava.
Aferim!
Ugodan vikend Ti želim (također i svim meraklijama) 🙂

onaj najgl... Dalton
Gost
onaj najgl... Dalton
1 mjesec prije

🙂 🙂
Također draga!!

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
1 mjesec prije

“Jedino je bitan kolektiv i svi moraju ispaštati za opće dobro”.

hm, mozda grijesim, al’ nije li to upravo ono za cega se ovdje manje vise kao svi zalazu. da, da, prvo ja pa tek onda po mojoj mjeri i opce dobro – mozda grijesim?

piždro
Gost
piždro
1 mjesec prije

tip mi je blokirano najobičniju kratku poruku.. sad će je držat tri četri sata dok je objavi, ako je i objavi..

L. R.
Admin
Famed Member
1 mjesec prije
Reply to  piždro

Poštovani,

Registrirajte svoje ime i više neće biti validacije.

Redakcija

VasilisaPremudra
Gost
VasilisaPremudra
1 mjesec prije
Reply to  L. R.

Oho!
Malo…bahato?!?

Mladen
Gost
Mladen
1 mjesec prije
Reply to  piždro

Cijepi se ,inema validacje .

piždro
Gost
piždro
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

neću se cijepit mladene, pa taman sutra crkao… iz principa, protiv kabale i sistema. a registrirat ..i registar je dio martixa i sistema… jer kad se neki mogu sa 100 nickova logovat i trolovat – onda bolje pičit ovako..

VasilisaPremudra
Gost
VasilisaPremudra
1 mjesec prije
Reply to  piždro

Podrška @piždro!

Mrčikola
Gost
Mrčikola
1 mjesec prije
Reply to  piždro

piždro, nezgodno je što onaj koji shvati da živi iluziju, odnosno, da živi u matrixu, misli da je shvatio sve, a, ustvari, napravio je tek sićušan korak u pravom smjeru.
Zato se sad neki čude reakciji porhtala.

piždro
Gost
piždro
1 mjesec prije
Reply to  Mrčikola

Mrči evo malo koji se sudare sa matrixom i iluzijom: “Crvena tableta’: Želite li, pak, figurativno želite progutati crvenu tabletu? WOW, čestitam. Želite se “probuditi”, to je prvi korak. Ova odluka uzela je hrabrost jer ulazite u neistraženi teritorij. Kako će se koristiti vaše novo znanje? Kako će reagirati drugi… Pročitaj više »

Mrčikola
Gost
Mrčikola
1 mjesec prije
Reply to  piždro

piždro, ima onih kojima se jednim “klikom” razbistrilo u glavi i oko nje ali su takvi iznimno, iznimno rijetki…ali, kao što govoriš, uglavnom nakon “crvene tablete” ide maratonski “kviz”.

piždro
Gost
piždro
1 mjesec prije
Reply to  Mrčikola

he Mrči ‘8-ma inkarnacija boga’ na zemlji Krishna – po hindu vjerovanjima kaže; jedan od milijun, sa klikom tj. vrlo je rijetko..sad neznam jeli istina .. pozz

Krmak
Gost
Krmak
1 mjesec prije

ZASTO NIJE NAKAZA FAUCI NA SLICI NEGO TALIJANSKI VODJA KOJI JE HTIO VELIKU ITALIJU. KOJU POVEZNICU IMA BENITO SA OVIM SOCIAL-MEDICINSKOM LUDILOM?

piždro
Gost
piždro
1 mjesec prije
Reply to  Krmak

Dobra primjedba..

A neg.
Gost
A neg.
1 mjesec prije

Iza svega je neljudski entitet!

Abe 04
Gost
Abe 04
1 mjesec prije

Dobar tekst, ali vidimo – besplodan. Porazna je površnost većine čitatelja, vidljiva zasad u komentarima. Ovdje je mnogo rečeno, u članku. Ali evo se odbacuje, izgleda kao da čitaju ili pokušavaju citati nestrpljivi pubertetlije, a ne odrasli ljudi. Koji onda se svode na jednostavnu formu i floskule, Kazarije, podjele, plus-minus,… Pročitaj više »

Sticky fingers
Gost
Sticky fingers
1 mjesec prije
Reply to  Abe 04

Ljudima se ne da. Kratko i jasno. Nemaju ni volje ni zelje. Povrsno je prava rijec. Tekst se preleti, ne cita se do kraja nego se netko negdje ulovi za neku rijec i recenicu. Vjerujte mi da postoje teski tekstovi koje vecina nece razumjeti. Ako moraju uloziti napor da bi… Pročitaj više »

Abe 04
Gost
Abe 04
1 mjesec prije
Reply to  Sticky fingers

+
Ma ipak nije ovo bas toliko teško. Ovdje je pristupačnije za razumjeti i bar se može koja nova misao spremiti u sjećanje. A citati same neke tu navedene filozofe može uzrokovati višestruke frakture vijuga. Opet vrijedi naravno, tko voli, da se sebe samog isprovocira iz ustajalosti.

Sticky fingers
Gost
Sticky fingers
1 mjesec prije
Reply to  Abe 04

Da sad na ulici zaustavite 10 ljudi i da im procitate samo naslov ovog clanka i pitate ih da vam ukratko objasne o cemu je tu rijec, sto mislite koliko njih bi dalo suvisli odgovor?

Abe 04
Gost
Abe 04
1 mjesec prije
Reply to  Sticky fingers

Haha. Je li i psovka i samar spadaju također u suvisle odgovore? Dobro, ipak mislim da ima mnogo ljudi.

Sticky fingers
Gost
Sticky fingers
1 mjesec prije
Reply to  Abe 04

A vi ste optimist?🙂 neka, treba imati vjere u ljude

Abe 04
Gost
Abe 04
1 mjesec prije
Reply to  Sticky fingers

Jaaako se trudim.

nonwo
Gost
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  Sticky fingers

Svakom biću treba napredovanje.Ako ne znaš,pitaš.Ovdje su svi koji pitaju jer žele saznati UVIJEK bili dobrodošli.

Mrčikola
Gost
Mrčikola
1 mjesec prije
Reply to  Abe 04

Abe 04, komentar je OK, ali ovom zadnjom rečenicom se upuštaš u generaliziranje i podcjenjivanje komentatora i čitatelja…znajući tvoje prijašnje komentare…mislim da ti ne treba to.

p.s. sve je izglednije da nas većinu hvata sindrom Danice Čvorović. 😁

Abe 04
Gost
Abe 04
1 mjesec prije
Reply to  Mrčikola

Reci ću da imaš pravo. Ne želim podcjenjivati nikoga. Zato se izvinjavam. Nisam tu od jučer, zato me iznenadilo početnih 10+ komentara koji su krenuli sa odbacivanjem članka i još pobrali pluseve, valjda inercijom. A i članak i ti komentari se zapravo slažu u generalnom gledanju. Nego pričaju jedni o… Pročitaj više »

Stock
Member
Stock
1 mjesec prije
Reply to  Abe 04

Možda da sebi dam toliko vremena i prostora koliko je autor texta dobio…možda bi nekima bilo jasnije kuda gonim. Kako vidim iz tvojih komentara, očigledno je da ti to nisi skontao…to gdje ja gonim. Ali ako si skontao autora, možda bi i mene. Da mi se da tipkati 2 sata.… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  Stock

Htio si reći da je autor davanjem/konstrukcijom naziva sadašnjeg stanja/poretka unio zabunu jer samo nazivlje desni,lijevi,ovi ,oni,fašizam,komunizam,izam,..acija…….uglavnom je uzrok razdora,disonance,svrstavanja…Demokracija ionako uopće ne postoji,narod ne vlada od poznate povijesti… A da je STVARNO stanje čisti fashizam,tot@litarizam,jasno i glasno ZLO. I ja sam to odmah pomislila,…ne ubacivati nazivlje,nije zdravo,….to je ko… Pročitaj više »

Abe 04
Gost
Abe 04
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

Pojmovi su demokracija, totalitarizam i ovaj novijeg datuma – demokratski totalitarizam. Pogresno je hvatati se za lijevo-desne postavke, jer na tome uopće nije težište članka. To se proguralo kroz prve komentare. Živo me zanimaju dojmovi autora koje je dobio čitajući komentare. Volio bih procitati drugi dio nekad uskoro. Demokracija je… Pročitaj više »

Abe 04
Gost
Abe 04
1 mjesec prije
Reply to  Stock

Nije uopće jasno kuda gonis, osim da bi postavljao autoru koja će mu biti svrha teksta, te da on uopće ne čita komentare. Mi smo tu da komentiramo temu ako (i kako) je razumijemo. U početku bijaše članak a onda komentari, a ne obratno.

Stock
Member
Stock
1 mjesec prije
Reply to  Abe 04

OK Abe…jasno mi je da ti nije jasno o čemu ja pišem. Ali, nemoj meni spočitavati ono što ti radiš. Jer, ja sam pročitao članak, napisao da se protivim nekim stvarima i dao svoje vidjenje. Ti, s druge strane, potroši 10 postova na komentatore koji su dobili +. Parafraziram tvoje… Pročitaj više »

matica
Gost
matica
1 mjesec prije
Reply to  Abe 04

Treba smanjit ocekivanja od drugih, ili su nezainteresirani, ili tupi, ili opet ubacuju neka svoja vjerovanja i price koje nemaju veze sa mozgom, najmanji je broj onih koji rezoniraju ko ti. prije cemo docekat godota nego ce masa napravit promjenu, akcije malih grupa osvijestenih ljudi jedino imaju potencijala. i hakeri,… Pročitaj više »

Sticky fingers
Gost
Sticky fingers
1 mjesec prije
Reply to  matica

Te dvije rijeci, “smanjiti ocekivanja” su kljucne. Tko ima prevelika ocekivanja taj se gotovo uvijek razocara. Pa zar ne vidite kako ljudi “disu”? Oci su im sirom zatvorene. Kao da nemaju kapaciteta shvatiti

Abe 04
Gost
Abe 04
1 mjesec prije
Reply to  Sticky fingers

Možda treba sačuvati ta očekivanja pred naletima razočaranja.

nonwo
Gost
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  matica

Da sam haker mala moja ne znam bil me htjela,da sam haker mala moja žemljičke bi jela…
Mislim-haker bi zamračio covid kod i napucao u cloud veći broj žemljički (za svoju dragu),kad uvedu “točkice za hranu”.

otpisani
Famed Member
otpisani
1 mjesec prije

Ishodište svih “civilizacijskih” problema je u činjenici da ljudsko biće nije kreirano za slobodan život nego za robovanje (prije više tisuća godina). Stoga, njegova “sloboda” ovisi o planovima i potrebama vlasnika (kreatora). Ovo posljednje oduzimanje i ono malo “slobode” koju je roblje imalo (kratki period povjesti) spada u periodično održavanje… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
1 mjesec prije
Reply to  otpisani

Bas sam nesto jucer razmisljao o ovom tvom konceptu… Imam pitanje.. Dakle ako “bogovi” (kako ih ti zamisljas) – imaju namjeru da nas sve do jednog poubijaju – zasto mislis da su nam dopustili da nesto kao “istrazujemo” i pravimo tehnoloski napredak…? zasto koriste taj nas tehnoloski napredak – za… Pročitaj više »

otpisani
Famed Member
otpisani
1 mjesec prije
Reply to  Istražuj

Nikada nisam rekao da nas Bogovi imaju namjeru sve poubijati a to možeš isčitati i iz ovog komentara – Ovo posljednje oduzimanje i ono malo “slobode” koju je roblje imalo (kratki period povjesti) spada u periodično održavanje “civilizacije” sa ciljem pročišćavanja, unaprijeđenja, prenamjene i redukcije, kakvo se kroz povjest od… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
1 mjesec prije
Reply to  otpisani

“…živimo u vremenu kad smo našim robovanjem svojim vlasnicima podigli tehničke i tehnološke sposobnosti na do sada neviđenu razinu…” Cekaj… Ovo upravo dotice ono trece pitanje… Bez obzira sto nas po tvom konceptu nemaju namjeru pobiti nego “usavrsiti” po njihovom shvatanju – oni ipak: dopustaju nama (goyimima) da razvijamo nekakvu… Pročitaj više »

otpisani
Famed Member
otpisani
1 mjesec prije
Reply to  Istražuj

nisu nam dopustili nego naveli nas na istraživanja i tehno- napredak. ne koriste napredak za naše totalno istrebljenje već za totalnu kontrolu i nove namjene i svrhe ljudske vrste… “shekeli” su neizbježni u vrednovanju ljudskog rada i bez njih ne bi bila moguća razmjena ljudskog rada za materijalna dobra (u… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
1 mjesec prije
Reply to  otpisani

“… Ne koriste “naše” tehnologije jer su one od samog začetka pod kontrolom Vladara….” Hvala na pojasnjenju tvog koncepta. Ne vini mi se logican – iz prostog razloga, koji sam pokusao da mi razjasnis, a prakticno i jesi u tacki 5. Ne vidim nikakvu logiku o tom da nas je… Pročitaj više »

otpisani
Famed Member
otpisani
1 mjesec prije
Reply to  Istražuj

Ne razumijem što je tu nelogično!? Pa nije plug izmislio vol ili konj a ipak ga upotrebljavaju. Ne živi kokoš ili ovca po istom kućnom redu i sa istom kućnom opremom kao i čovjek Zadaća stoke je da služe čovjeku a zadaća čovjeka je da služi Bogovima sve ostalo prepuštam… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
1 mjesec prije
Reply to  otpisani

“… Pa nije plug izmislio vol ili konj a ipak ga upotrebljavaju….” Tacno. Medjutim ti upravo to tvrdis. Covjek je naveo vola da izmisli plug – a onda ce da tj vol da ubije drugog vola sa tim plugom… Naravno covjek ima pusku – ali je nece koristiti… Tako to… Pročitaj više »

otpisani
Famed Member
otpisani
1 mjesec prije
Reply to  Istražuj

Ponavljam iz gornjeg komentara i završavam diskusiju sa tobom jer od tebe nema ništa osim što mi crpiš energiju! Ljudski problem je što nije svjestan svoje svrhe i porijekla, pa posmatrajući svijet oko sebe misli da je čovjek vrhunsko biće na ovom planetu i odbija i pomisliti da mu je… Pročitaj više »

Kihot
Gost
Kihot
1 mjesec prije
Reply to  otpisani

otpisani, u krivu si.

otpisani
Famed Member
otpisani
1 mjesec prije
Reply to  Kihot

Moguće… ali mi ipak pojasni gdje sam “u krivu”?

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
1 mjesec prije

“… Postoji li išta na ovom svijetu što može promijeniti sudbinu nezdravog i totalitarnog društva, njegov neupitan tijek propadanja i puta u provaliju?…” Covjek je stvarno napisao puno rijeci, te predpostavljam da je profesionalni filozof… (jos jedna od pseudonauka koja se “uci” po debilanama)… Premda se u istinu potrudio –… Pročitaj više »

Abe 04
Gost
Abe 04
1 mjesec prije
Reply to  Istražuj

Nismo automati. Ne znam, možda ih ima među nama. Možda nisu odavde. Ako smo kreirani da budemo ovce i sluge koje je onda objasnjene za neke genijalce uma i duha, za neke koji su pomicali granice i uznemiravali sistem. Jesu li to došljaci na planet? Neka vlada, stožer obećaje nam… Pročitaj više »

Abe 04
Gost
Abe 04
1 mjesec prije
Reply to  Abe 04

Da sam stavio ime Istražuj bilo bi 20 pluseva, toliko se čita.

NeBudiOvca
Gost
NeBudiOvca
1 mjesec prije
Reply to  Istražuj

“ili …“vakcinisi se – misli na druge“…” Ovo je vrlo važan stup u njihovoj propagandi. Zašto se od početka mjere uvode pod sloganom “misli na druge”?.”Imali smo tako “masku nosiš zbog drugih”, pa onda “cijepi se misli na druge”. Pa da su rekli masku nosi zbog sebe, ili cijepi se… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  NeBudiOvca

“S druge strane ako ih proglasiš opasnim bioteroristima, psihopatima lišenim empatije prema drugima, tada ih dehumaniziras i stvaraš strah od njih.”
Više je bitno da projiciraš mržnju na njih.

Zagorski
Gost
Zagorski
1 mjesec prije
Reply to  NeBudiOvca

Odličan komentar.

throne
Gost
throne
1 mjesec prije

Tekst savršeno objašnjava sto nam se sprema. Vrlo raščlanjeno psvako poglavlje predstavlja novi pogled u strukturu nove globalne diktature. Oni prijašni pokušaji preko nacionalnih država s diktaturama vođa koje je iz pozadine financirala globalna elita ili mafija je stvar prošlosti. Danas je to kroz ovaj ali i druge članke koje… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  throne

“prije par dana gorjela je rezidencijalna kuća maloga iskoplesiranog napoleončića Makrona,” jedan od važnijih događaja….strah na pravom mjestu,među njima… kako god kome zvučalo,that is the point.Uz sve ostalo, to je najbrže osvješćivanje-strah u neprijatelja i prevaga u ustrašenih i neodlučnih-da su i neprijatelji od krvi i mesa.Neodlučni slijede jače,one s… Pročitaj više »

matica
Gost
matica
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

tocno to… utjerat im strah u kosti. nas je puuuuuno vise.
kucni posjeti i davanje feedbacka, to je to. pa da vidimo kako bjeze u misju rupu.

Throne
Gost
Throne
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

Imas pravo

Hvala ti, Ivane
Gost
Hvala ti, Ivane
1 mjesec prije

Ovo je apsolutni vrhunac od inteligentnog članka. Dragi Ivane Žganec, da te mogu sresti, počastio bih te svime što te obraduje. Ovaj text/članak je od povijesne važnosti. To je ujedno SAŽETAK svega IKAD proživljenog, a ključno za spomenuti kako bi se SVI kontexti međusobno razumijeli, a time i CJELINA. Ima… Pročitaj više »

Sven
Gost
Sven
1 mjesec prije

Clanak je stvarno dobar. I mislim da vecina nas koji barem malo razmisljamo o zivotu teoretizira na slican nacin.

Markac
Gost
Markac
1 mjesec prije
Australac
Gost
Australac
1 mjesec prije

https://youtu.be/Fzxv5e3hzrc

Samo naprijed! !! Freedom freedom 
Za ne vjerovati u Hrvatskoj nema protesta.. Pičkice

Mrčikola
Gost
Mrčikola
1 mjesec prije
Reply to  Australac

Australac, pssssst, Hrvati su ostvarili hrvatski san i spavaju li ga spavaju. 😁

Stock
Member
Stock
1 mjesec prije
Reply to  Mrčikola

🤣🤣🤣😃🤣🤣🤣🤣
Dobra…

onaj najgl... Dalton
Gost
onaj najgl... Dalton
1 mjesec prije
Reply to  Mrčikola

🙂 🙂

P.S.
Malo sam vas i pokra kakvi ste!
Ivo Sanader

Mrčikola
Gost
Mrčikola
1 mjesec prije

Daltone, evo ga zamišljam, Ivu, dakoga, kako sad od žala udara bečke po čelu. 😁

onaj najgl... Dalton
Gost
onaj najgl... Dalton
1 mjesec prije
Reply to  Mrčikola

Zatvorski život Ive Sanadera
P.S.
Jedna topla ljudska priča…
I ovi danas arče ka’ da im je sve ćaćino.
I misle da se takve priče njima nikad neće ispričati.
P.P.S.
Rus: Mi smo poslali psa na Mjesec!
Dalmatinac: U nas tovar cili dan leži na suncu!

matica
Gost
matica
1 mjesec prije
Reply to  Australac

ne treba hrvatskoj protest. treba nam valter. neko ko sve kuzi, lud i inteligentan, i u stanju je sve stavit na kocku. valter nam treba. proteste uvijek ukrade neko drugi, a i nemaju bas puno efekta

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
1 mjesec prije
Reply to  Australac

Bio je, ali tradicionalno malobrojan.

throne
Gost
throne
1 mjesec prije

Na području Eu naručeno je 1,8 000 000 (miljardu i osamsto tisuča cjepiva Pfaizer) znači da stanovništvo Eu broji oko oko 450 miljuna, to znači skoro četri doze u sljedeće 2 godine. Aj bog po Plenkoviću anemičnom to što je bilo 16-17 mjeseci prije bila je vježba, Već da od… Pročitaj više »

ledeno doba
Gost
ledeno doba
1 mjesec prije

Zbog kritike izraelske vlade zbog cjepljenja, Bhakdi optužen za antisemitizam U jednom intervjuu, poznati njemački kritičar plandemije i cjepljenja, tajlandskog podrijetla, dr. Sucharit Bhakdi je, govoreći o cjepljenju u Izraelu, rekao,da, židovski narod kojega on oduvijek visoko cijeni, zbog mjera (izraelskog) režima mora patiti kao u živom paklu”. Kabalini mainstream… Pročitaj više »

ledeno doba
Gost
ledeno doba
1 mjesec prije
Reply to  ledeno doba

naravno, imaju pravo u tom saopćenju Bhakdijeve stranke, da batina antisemitizma za ušutkivanje kritičara ima dugu tradiciju… -da napomenem slučaj, Juergena Moellemanna, nekadašnjeg političara Liberala i bivšeg ministra u Kohlovoj vladi CDU-a i FDP-a 90-ih godina. Koji je 2002. kritizirao tadašnjeg izraelskog premjera, i poznatog ratnog zločinca, Ariela Sharona. I onda… Pročitaj više »

Neko ime
Gost
Neko ime
1 mjesec prije

“On je suptilan, neizravan, on je nadasve demokratski! Da bi održao demokratsku totalitarnost on će učiniti sve prema zakonima i propisima. Napisati će što god je potrebno, nove zakone, propise i regule samo da u povijesnim zapisima bude zabilježen kao pravedan i dobronamjeran.” Zapeo mi je za oko ovaj odlomak.… Pročitaj više »

Abe 04
Gost
Abe 04
1 mjesec prije
Reply to  Neko ime

Iako je sve nevažeće sam taj očiti apsurd je argument sile i ono sta koriste da te lomi. Sta možeš, možeš se ići iscrpljivati mentalno, novčano, i fizički u pravnoj bitci, i to je isto bas za to dizajnirano. Tamo te cekaju njihovi birokrati. Jer pravo je na tvojoj strani… Pročitaj više »

Neko ime
Gost
Neko ime
1 mjesec prije
Reply to  Abe 04

Sve si dobro rekao, al eto, mislim da ce se ovakvo sveobuhvatno zlo morati razbijati na sveobuhvatan nacin, makar da poslije svega bude dovoljno dokaza za postupke protiv odgovornih…ako prezive prijeke postupke… Ne vjerujem u revoluciju, koja ce se sluziti istim metodama kao i oni protiv kojih je dignuta… Ali… Pročitaj više »

rttgh556sdccv233dfgh
Gost
rttgh556sdccv233dfgh
1 mjesec prije

Blablablabla! 3 sata prije demonstracija nema apsolutno nikakve najave niti organizacije. Jel bio problem napraviti vinjeticu pa zakaciti na vrh stranice? …ili ste vi konspiratiniji nego francuski pokret otpora u wwii?

ledeno doba
Gost
ledeno doba
1 mjesec prije

svakodnevna dijareaja od Kaića. inače člana ECDC-a evo današnje: Kaić objasnio zašto i dalje nosi masku iako je cijepljen  – Ako su dvoje cijepljeni, šansa da jedan od njih drugom prenese infekciju je jako mala. Ali, ako hoćete malo više sigurnosti, zašto ne održavati razmak i nositi masku?’, objašnjava epidemiolog… Pročitaj više »

ledeno doba
Gost
ledeno doba
1 mjesec prije
Reply to  ledeno doba

nastavak… Kaić se osvrnuo i na ozbiljnije nuspojave nakon cijepljenja. – Od onih nuspojava koje smo prokomentirali s HALMED-om, oko 20-ak posto ih se smatra ozbiljnima, ali mi smo one ozbiljnije i išli prokomentirati jer ne stignemo sve one temperature i bol u ruci komentirati’, rekao je Kaić, navodeći da… Pročitaj više »

Sticky fingers
Gost
Sticky fingers
1 mjesec prije
Reply to  ledeno doba

“Svako malo se dopunjavaju nuspojave, pri cemu su neke teze, neke blaze” 👏👏👏🏅

Sticky fingers
Gost
Sticky fingers
1 mjesec prije
Reply to  ledeno doba

🙈🙉🙊 gospodinu Kaicu ide zlatna medalja, ovo je vrh🏅

Abe 04
Gost
Abe 04
1 mjesec prije
Reply to  ledeno doba

U biti on kaže starima a i ostalima: Dolazimo po vas! Lani u 3. mj. bio je jedan od prvih koji su kamere pitale nešto i djelovao je umjereno, valjda je instrukcije i poticaje dogovorio naknadno.

Abe 04
Gost
Abe 04
1 mjesec prije
Reply to  Abe 04

..kojeg su kamere..

Zvrk
Gost
Zvrk
1 mjesec prije

Ovo je Duce na ilustraciji? Podsjeti me kada je L.R. jednom napisao da je dotični bio ljevičar. Mislim, u osnovi on i jest bio gorljivi ljevičar u mladosti da bi nakon Velikog rata promijenio liniju. Čak je i ime dobio po važnim revolucionarima svog vremena. I takav je kao ljevičar… Pročitaj više »

Throne
Gost
Throne
1 mjesec prije
Reply to  Zvrk

Istina Mussolini bio je socijalista i bio je govorljivi pristasa ljevog pokreta. Nakon rata zarazio se idejama G. D. Annunzia koji stvorio fasiste u Italiji i osvojio Rijeku. Dalje sve se zna o Mussoliniju. Dok Annuniza se je izvukao i danas ga u Italiji slave kao heroja brojni trgovi i… Pročitaj više »

Sven
Gost
Sven
1 mjesec prije

Odlican clanak. Mozda cak i fantastican. I ne, nije prevelik niti je preopsiran. Ovakvi clanci su potrebni ljudima. Ljudi su danas vecinom jako povrsni. Toliko da se pri raspravama ne potrude ni promisliti sto ce reci. Samo uz ovako detaljno napisane stvari neki mogu poceti teoretizirati s ne bubati zapamcene… Pročitaj više »

Max
Member
Max
1 mjesec prije

Točne tvrdnja. Nažalost velika većina toga nije svijesna.

POVEZANE VIJESTI

Nije pronađen nijedan rezultat.

Izbornik