fbpx

U ime međunarodnog prava slijedi Nurnberg 2021.

Reiner Fuellmich - Nurnberg

Podsjetimo se malo na Nurnberg  iz 1946.

I danas ga zovemo suđenjem stoljeća. Prije 75 godina, u Nurnbergu su izrečene presude nacističkim ratnim zločincima. Bilo je to prvo međunarodno suđenje za ratne i zločine protiv čovječnosti. Prvog listopada 1946. objavljena je presuda: 12 od 22 optuženih osuđeno je na smrt vješanjem, sedmorica su morala u zatvor za ratne zločince, trojica su oslobođena. To nije bio samo završetak jednog velikog procesa u kojem je pregledano 2630 dokumenata i saslušano 270 svjedoka – sve je snimljeno na 27.000 metara magnetofonske trake i 7000 gramofonskih ploča. Bila je to i pravna premijera – presudu je izrekao jedan međunarodni vojni sud.

Nikada prije toga se despoti nisu suočili sa činjenicom da i iznad njih postoji – pravo. Hitlerova vrhuška se pred licem pravde našla baš u Nurnbergu, gradu kongresa i propagandnih parada nacista. Ne zato što je izgubila rat, već zato što ga je započela. Pravno gledano, ovaj proces je bio nešto novo. Bez suglasnosti saveznika oko usklađivanja različitih pravnih sustava pobjedničkih sila, Nurnberg ne bi bio moguć.

To znači da je proces trebalo pravno utemeljiti, a na tome se radilo u Londonu – godinu dana prije njegovog početka. 8. kolovoza 1945., pobjedničke sile su potpisale Londonsku povelju. Bio je to ugovor o načinu na koji će biti vođen nurnberški proces. Šestotjedno savjetovanje je, kako su prenosili njegovi sudionici, bio kaotično, a i forma je morala biti zadovoljena, pa se sjedilo za kvadratnim stolom da bi svaka od četiri pobjedničke sile imala delegaciju s istim brojem članova.

Ideja o suđenju vodećim nacistima potječe od SAD-a. Amerikanci su bili pokretačka snaga – još usred rata, imali su saznanja tajnih službi o zločinima koje su počinili Nijemci i njihovi saveznici u Istočnoj Europi. Robert Kempner, jedan od tužitelja u Nurnbergu, prije početka procesa se dugo bavio pitanjem kako će se ti zločini uopće moći dokazati. U Nurnbergu se ispostavilo da iznošenje dokaza nije bilo problem, jer su nacisti birokratski pedantno vodili zapisnike svojih nedjela. Da li ih je zato trebalo osuditi po kratkom postupku? Staljin je navodno još 1943. na Teheranskoj konferenciji pobjedničkih sila glasao za tu opciju – da se 50.000 najvažnijih nacista jednostavno pobije.

Londonska povelja i pravni temelji

Na kraju se ostalo pri cilju da se organizira veliko suđenje. U Londonu je postignuta suglasnost oko središnjih točaka optužnice:

 1. planiranje i vođenje napadačkog rata,
 2. povreda zakona o ratovanju (ratni zločini) i (3) zločini protiv čovječnosti.

Ova posljednja kategorija je u Londonu prvi put uvedena u pravnu terminologiju. Četiri sile su tako postavile novi pravni poredak koji je zamijenio temelje Vestfalskog mira iz 1648. godine (kraj Tridesetogodišnjeg rata).

Do tada su suverene države sa svojim građanima mogle raditi praktički što hoće. A mogle su i voditi ratove onoliko dugo koliko su se osjećale sposobnima za to. Londonska povelja i Nurnberški proces su označili kraj takvog pravnog sustava. Robert Jackson, glavni američki tužitelj u Nurnbergu, koji je imao punu podršku predsjednika Harryja Trumana, htio je da „poredak u svijetu dobije pravni temelj”.

Bio je to pothvat bez jamstva uspjeha. Još za vrijeme saslušanja Hermann Goring, glavni zapovjednik zračnih snaga i najpoznatiji nacista na optuženičkoj klupi, proglasio se pravno nedodirljivim: „Sve što se događalo u našoj zemlji ni najmanje vas se ne tiče”. On je rekao da se prema optužnici ne smatra krivim – daljnje izjašnjavanje mu sud nije dozvolio. Hans Frank, nacistički guverner u Poljskoj, iznio je bit pravne dileme kada je rekao da se „hitlerizam” ne može sankcionirati legalnim, pravnim sredstvima: „Hitler se sam postavio izvan svakog pravnog poretka”. Takve izjave su čak i kod Winstona Churchilla izazvale sumnje u smisao Nurnberškog procesa. Zato je preporučio da se uhvaćene nacisti „strijelja bez ikakvog prebacivanja u nadležnost viših instanci”.

Optuženi su se osjećali sigurnima i to ne samo u pravnom smislu. Kroz sve njihove iskaze se poput crvene niti provlači pokušaj relativizacije vlastite krivnje – oni su je negirali i istovremeno se krili iza Hitlera, kao što je to kasnije napisao Johann Schätzler, tadašnji pomoćnik branitelja Hitlerovog zamjenika Rudolfa Hessa. Ta početna strategija je, međutim, tokom procesa izgubila svu snagu nakon što je iz svjedočenja preživjelih postalo jasno koliko je čudovišna bila nacistička mašinerija za uništavanje ljudi.

Suočavanje s događajima je ostavilo traga. Albert Speer, Hitlerov ministar za naoružavanje, odlučio je surađivati i napisao je pismo glavnom tužitelju. Hans Frank, koji je za vrijeme rata divljao u Poljskoj, u zatvorskoj ćeliji je postao vjernik i dao se krstiti, Rudolf Hess je tvrdio da gubi pamćenje. Samo je Goring do samog kraja dosljedno ostao ohol i neuviđavan, da bi na kraju izvršio samoubojstvo i tako izbjegao vješanje.

Od Nurnberga do Haaga

Prvog listopada 1946.  britanski sudac Geoffrey Lawrence je čitanjem presuda – bez završne riječi – okončao proces stoljeća. Stručnjaci za krivično i međunarodno pravo su se nadali da su se pravno „naoružali” za budućnost – ali to očekivanje nije ispunjeno, između ostalog, i zbog početka Hladnog rata. To se promijenilo tek između 1989. i 1991.

Zločini nad civilima u Jugoslaviji i Ruandi su doveli do oživljavanja ideje pravnog progona međunarodnih masovnih zločina. U Haagu su osnovani tribunali za Jugoslaviju (ICTY) i Ruandu (ICTR) kao i Međunarodni kazneni sud (ICC). Ali, oživljavanje međunarodnog suda je poprilično razvodnjeno: mnoge države ga ne podržavaju, a SAD, Kina i Izrael odbijaju ratificirati statut ICC-a.

Zbog toga još nije jasno hoće li presude ICC-a ikada biti tako pozitivno ocijenjene kao presude iz Nurnberga.  No, bez obzira na pravna razmatranja, kako to kaže povjesničar Karl Dietrich Erdmann, postoji međunarodni konsenzus o tome da se u Nurnbergu  „dogodilo pravo”.

Univerzalno pravo informiranog pristanka na medicinske intervencije priznato je u američkim zakonima još od 1914., puno prije Nurnberga. Te 1914. Prizivni sud u New Yorku je uspostavio pravo na informirani pristanak na medicinsku intervenciju u slučaju koji se odnosio na operaciju bez pristanka. Schloendorff protiv društva njujorške bolnice 105 NE 92, 93 NY (1914.) Sudac Benjamin Cardozo iznio je obrazloženje suda:

“Svaka punoljetna osoba  s odgovarajućom moći rasuđivanja ima pravo odrediti što će biti učinjeno s njezinim vlastitim tijelom; a kirurg koji izvrši operaciju bez pristanka svog pacijenta izvršio je napad kojim je odgovoran za počinjenu štetu. “

A što se nakon Nurnberga događalo u svijetu?

■ 1. Nurnberški zakonik iz 1947. najvažniji je pravni dokument u povijesti etike medicinskih istraživanja. Uspostavio je 10 temeljnih načela etičkog kliničkog istraživanja.

Prvo i najvažnije načelo je nedvosmisleno: Dobrovoljni pristanak ljudskog subjekta je apsolutno neophodan “. Zabranjuje se provođenje istraživanja na ljudima bez svjesnog pristanka pojedinca.

Značaj nurnberškog zakonika je sljedeći:

 • Nurnberški zakonik formulirali su istaknuti pravnici američke vlade u dogovoru s istaknutim američkim medicinskim savjetnicima.
 • Potpisan je multilateralni sporazum između vlada SAD-a, SSSR-a, Francuske i Velike Britanije.
 • Nurnberški zakonik proširio je ljudska prava izvan granica pojedinih zemalja.
 • Pravo na informirani pristanak priznaje se u vrijeme mira i u vrijeme rata.
 • Nurnberški zakonik pruža pravno opravdanje za ukazivanje na povrede informiranog pristanka.

Prema Nurnberškom zakoniku, odgovornost za kršenje informiranog pristanka snose pojedinačno liječnici, vladini službenici – i njihovi pomagači  – od kojih svi mogu biti procesuirani za zločine protiv čovječnosti.

■ 2. Nakon javnog objavljivanja eksperimenta američke vlade Tuskegee Syphilis (1932. – 1972.), vlada je sazvala Nacionalno povjerenstvo za zaštitu ljudskih subjekata biomedicinskih i bihevioralnih istraživanja. Komisija je objavila Belmontov izvještaj: Etički principi i smjernice za zaštitu ljudi kao subjekata istraživanja (1979).

Izvještaj Belmonta na samom početku priznaje da je Nurnberški zakonik  “postao model mnogih kasnijih kodeksa kojima je cilj bio osigurati da će se istraživanja koja uključuju ljudske ispitanike provoditi na etičan način”.

Međutim, savezni propisi primjenjuju se samo na ljudska istraživanja koja sponzorira vlada, a za razliku od nurnberškog zakonika, ti  propisi mogu biti “modificirani” kao odgovor na politički pritisak. Na primjer, 45 CFR 46.408 (c) odriče se roditeljskog pristanka za upotrebu djece kao ljudskih subjekata  “Ovo se odricanje obično, ali ne uvijek, ograničava na istraživanja minimalnog rizika …“

■ 3. Prva odluka Vrhovnog suda SAD-a u kojoj se pozivao na nurnberški zakon bila je 1987. godine. Tužitelj je bio narednik američke vojske koji je tražio naknadu – budući da je bio žrtva u tajnom eksperimentu kontrole uma LSD-om, kojeg je sponzorirala CIA.

SAD protiv Stanleyja, 483 YS 669 (1987)

Sudac Brennen napisao je izdvojeno mišljenje – kojem su se pridružili i suci Marshal, Stevens & O’Connor: „U eksperimentima osmišljenim za ispitivanje učinaka LSD-a, vlada Sjedinjenih Država postupila je s tisućama svojih građana kao da su laboratorijske životinje, dozirajući ih ovom opasnom drogom bez njihovog pristanka. Jedna od žrtava, James B. Stanley, traži odštetu od državnih službenika koji su ga ozlijedili … važno je vladino ponašanje smjestiti u povijesni kontekst.

“Kao što su suci Vrhovnog suda prepoznali, ‘medicinsko  suđenje u Nurnbergu 1947. koje se duboko usjeklo u svijest čovječanstva da je eksperimentiranje  na ljudima bez njihova znanja moralno i pravno neprihvatljivo”.

Američki vojni sud uspostavio je nurnberški zakonik kao standard koji se odnosi na sve građane – vojnike kao i civile.” Njegov prvi princip bio je: “Dobrovoljni pristanak ljudskog subjekta apsolutno je neophodan”.

■ 4. Godine 1994. Savjetodavni odbor za eksperimente sa zračenjem imao je zadatak istražiti i dokumentirati opseg neetičnih eksperimenata izlaganja ljudi zračenju, koje je provodila vlada SAD-a. Izvješće (ACHRE) (1995.) uključuje eksperimente CIA-e za kontrolu uma i posvećuje dva poglavlja Nurnberškom zakoniku te opisuje rastući utjecaj koji su Nurnberško suđenje liječnicima i Nurnberški zakonik imali na američku medicinu.

Dok u izdanju najpoznatijeg udžbenika američke medicinske jurisprudencije „Liječnik i pacijent i zakon “, liječnika i odvjetnika Louisa Regana iz 1949. godine čak nije niti citirao Nurnberški zakonik, posvetivši tek nekoliko redaka temi eksperimenata nad ljudima, u izdanju iz 1956. tema je proširena na tri stranice, a sudska preambula  Zakonika ponovljena je doslovno (bez navodnika). Dr. Regan je dodao, “svi se slažu” oko ovih principa. Oni su „najpažljivije razvijen niz propisa posebno sastavljenih da bi se pristupilo  problemu eksperimenata nad ljudima.“

U izvještaj ACHRE napominje se da: „dok je tužba [Stanley] bila neuspješna, izdvojena mišljenja dala su vojsci – i udruženoj cijeloj vladi – na znanje da je uporaba pojedinaca bez njihovog pristanka neprihvatljiva. Ograničena primjena Nürnberškog zakonika na američkim sudovima ne umanjuje snagu načela koja zagovara …”  Izvještaj ACHRE, poglavlje 2 i poglavlje 3 (1995)

■ 5. Apelacijski sud u Marylandu 2001. jasno je citirao Nurnberški zakonik kao izvor zakonski izvršnih etičkih standarda u slučaju protiv Instituta Kennedy Krieger.

Slučaj je uključivao vladin eksperiment za smanjenje olova, koji je malu djecu izložio olovnoj boji. Svrha je bila zabilježiti štetne učinke olova. Roditelji nisu bili obaviješteni o svrsi ili rizicima.

Grimes / Higgins protiv Instituta Kennedy Krieger , Žalbeni sud u Marylandu, 366 Md 29; 782 A2d 807 (2001.)

„Istraživači i njihov Institucionalni odbor za ocjenu očito nisu vidjeli ništa loše u protokolima istraživanja koji su predviđali moguće nakupljanje olova u krvi inače zdrave djece kao rezultat eksperimenta ili su vjerovali da su pristanci roditelja djece učinili istraživanje prikladnim.”

„Od posebnog interesa za ovaj Sud, Nurnberški zakonik, barem u značajnom dijelu, rezultat je pravne misli i pravnih načela, za razliku od medicinskih ili znanstvenih načela, i stoga bi trebao biti preferirani standard za ocjenu zakonitosti znanstvenih istraživanja na ljudskim subjektima.

Nurnberški zakonik sažetak je zakonskih zahtjeva koji za provođenje istraživanja na ljudima traže dobivanje informiranog, dobrovoljnog, svjesnog pristanka ispitanika. Iako je ovo načelo na prvom mjestu u deset točaka Kodeksa, ostalih devet točaka mora biti zadovoljeno prije nego što je uopće primjereno tražiti od subjekta pristanak.

Nurnberški zakonik je ‘najcjelovitija i najmjerodavnija izjava zakona o informiranom pristanku na ljudsko eksperimentiranje’. To je također “dio međunarodnog običajnog prava i mogu ga primijeniti, kako u građanskim, tako i u kaznenim predmetima, državni, savezni i općinski sudovi u Sjedinjenim Državama.”

■ 6. 2009. američki drugostupanjski prizivni sud u južnom okrugu New Yorka navodi da je Nurnberški zakon: “Općeprihvaćena norma u međunarodnom običajnom pravu koja se odnosi na medicinsko eksperimentiranje bez informiranog pristanka.”

Slučaj je uključivao Pfizer koji je na djeci u Nigeriji proveo neodobreno ispitivanje eksperimentalnog antibiotika Trovan. Sud je Pfizer proglasio krivim.

Rabi Abdullahi i sur. protiv Pfizer, Inc., 562 F.3d (2d. cir. 2009)

„Među neprikladnim eksperimentima koji su provedeni  bez informiranog pristanka, što je sud naveo kao osnovu za svoje osuđujuće  presude, bilo je ispitivanje lijekova za imunizaciju protiv malarije,  epidemijske žutice, tifusa, malih boginja i kolere. Sedam optuženih liječnika  osuđeno je na smrt, a preostalih osam na različite kazne zatvora.

Zaključak američkog suda da je radnja koja je u suprotnosti s prvim načelom Kodeksa, predstavljala zločin protiv čovječnosti, lucidan je pokazatelj međunarodno-pravnog značaja zabrane medicinskih pokusa bez pristanka. “

Telford Taylor objasnio je: „Nurnberg se temeljio na postojanim (pravnim) načelima, a ne na privremenim političkim ekspeditivima, a to je temeljno iz reafirmacije nurnberških načela u Zakonu o nadzornom vijeću br. 10, te njihove primjene i potvrđivanja u 12 presuda donesenih prema tom zakonu tijekom trogodišnjeg razdoblja, 1947. do 1949. godine”

■ 7. 2013. Vrhovni sud SAD-a ponovio je pravno načelo informiranog pristanka u slučaju koji uključuje građanina koji je odbio pristati na analizu krvi. Uzorak krvi uzet je protiv njegove volje po naredbi policajca. Presudom od 6 do 3 Vrhovni je sud presudio u korist tužitelja – čak iako su suci prepoznali da su i privatnost i šteta minimalni. Missouri vs McNeely , 569 US 141 (2013)

„Ovaj  sud nikada nije povukao  priznanje da bilo kakav prisilni upad u ljudsko tijelo implicira značajne, ustavno zaštićene interese privatnosti …“

■ 8. Dana 21. 12. 2020. osobno sam podnijela Međunarodnom kaznenom sudu u Haagu (ICC) kaznenu prijavu zbog zločina protiv čovječnosti protiv Vlade Republike Hrvatske, kao izvršne vlasti, koja je donijela nekoliko podzakonskih akata (1) na temelju kojih je donijela nezakonite mjere koje sadrže sva obilježja zločina protiv čovječnosti iz članka 90. toč. (1), st. 2, 6, 8 i 11 Kaznenog zakona Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: KZ),  (2) Zakon o potvrđivanju Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda, čl. 6 (genocid) st. (b) i (c)

te čl. 7. (zločin protiv čovječnosti) toč. (1) st. (b), (c), (e) i (k).

Svi dalje navedeni ostvarili su obilježja kaznenih djela naprijed navenih: predsjednik Vlade Republike Hrvatske, osumnjičenik, Andrej Plenković,  izravno je odgovoran za gore navedena kaznena djela, te  ostali suosumnjičenici: Davor Božinović, podpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova, Vili Beroš ministar zdravstva,  Krunoslav Capak ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), Alemka Markotić  član Stožera civilne zaštite,  Maja Grba – Bujević, članica Stožera, Damir Trut, zamjenik načelnika Stožera i predstavnik Civilne zaštite, Bernard  Kaić, epidemiolog,  Zvonimir Šostar, ravnatelj  Nastavnog zavoda „Andrija Štampar“.

Predsjednik Sabora Republike Hrvatske  Gordan Jandroković izravno je upoznat s gore navedenim nalazima (obilježja zločina protiv čovječnosti, te obilježjem kaznenog djela genocida), pri čemu potonji nije prijavio zločin kao ni počinitelje, tj. osumnjičenike kaznenih djela, pa su prisutna sva obilježja  kaznenog djela neprijavljivanja počinitelja kaznenih djela  iz  članka  302. KZ RH.

Isto tako svi dalje navedeni osumnjičenici ostvarili su obilježja spomenutih kaznenih djela u glavi II točka 1.:

 1. Pavle Kalinić, Ured za upravljanje u hitnim situacijama
 2. Branko Herček
 3. Damir Pilčik (MUP), Zagrebačka županija
 4. Franetović Mate, Splitsko-dalmatinska županija
 5. Anđelko Ferek – Jambrek, načelnik, Krapinsko –zagorska županija
 6. Roman Rosavec, načelnik stožera
 7. Željko Prpić, zamjenik načelnika stožera, Sisačko-moslavačka županija
 8. Josip Ribar, karlovačka županija
 9. Robert Vugrin , Varaždinska županija
 10. Ratimir Ljibić, načelnik stožera
 11. Melita Ivančić, zamjenica, Koprivničko-križevačka županija
 12. Dalibor Jurina, Bjelovartsko-bilogorska županija
 13. Načelnik NN, Primorsko-goranska županija
 14. Vice Nekić, načelnik stožera, Ličko-senjska županija
 15. Marijo Klement, načelnik, Virovitičko-podravska županija
 16. Vedran Neferović, načelnik, Požeško-slavonska županija
 17. Željko Jakopović, zamjenik
 18. Stjepan Bošnjaković, načelnik, Brodsko-posavska županika
 19. Načelnik NN, Zadarska županija
 20. Goran Ivanović, načelnik, Osječko-baranjska županija
 21. Načelnik NN, Šibensko-kninska županija
 22. Zdravko Kelić, načelnik, Vukovarsko-srijemska županija
 23. Denis Stipanov, voditelj Službe civilne zaštite, Istarska županija
 24. Joško Cebalo, načelnik, Dubrovačko-neretvanska županija
 25. Alan Resman, Međimurska županija

■ 9. Dana 1. ožujka  2021. Isaac Legaretta, New Mexico, podnio je prvu američku tužbu zbog obveznog Covid cjepiva US Lawsuit Over Mandatory Covid Vaccines. DOCKETA: br.  2: 21-cv-00179

Njegova odvjetnica Ana Garner rekla je za Bloomberg News: „ Ne može vas se natjerati da budete pokusni kunić . Imamo pravo na tjelesni integritet . “

■ 10. Izraelska skupina građana podnijela je 7. ožujka 2021. Međunarodnom kaznenom sudu peticiju optužujući izraelsku vladu da krši Nurnberški zakon politikom obveznog cijepljenja. Udruženje Anshe Ha-Emet (Ljudi istine), sastavljeno od izraelskih liječnika, odvjetnika i građana, podnijelo je tužbu protiv vladinog nacionalnog  “medicinskog eksperimenta” bez informiranog pristanka građana. Odvjetnici Ruth Makhachovsky i Aryeh Suchowolski podnijeli su tužbu navodeći:

„Kad su čelnici Ministarstva zdravstva, kao i premijer, predstavili cjepivo u Izraelu i započeli cijepljenje izraelskih stanovnika, cijepljenima nije bilo rečeno da u praksi sudjeluju u medicinskom eksperimentu i da je za  to potreban pristanak prema Nurnberškom zakoniku”.

■ 11. Skupina istraživača iz Norveške podigla je 19. ožujka 2021. tužbu, optužujući norvešku vladu da su korona mjere zločin protiv čovječnosti, pod vodstvom dr. sc. Reinera Fuellmichai njegovog tima istražitelja i odvjetnika
https://www.globalresearch.ca/significance-nuremberg-code-universal-right-informed-consent-medical-interventions/5742062

A sad pročitajmo, trebat će nam u narednim mjesecima, Deset točaka nurnberškog zakonika-kodeksa  iz odjeljka presude pod naslovom  “Dopušteni medicinski eksperimenti”:

 1. Dobrovoljni pristanak ljudskog subjekta od presudne je važnosti.
 2. Eksperiment bi trebao biti takav kako bi se polučili plodni rezultati za dobrobit društva, neizvodljivi drugim metodama ili sredstvima proučavanja, a ne slučajni i nepotrebni po svojoj prirodi.
 3. Pokus bi trebao biti tako osmišljen i zasnovan na rezultatima pokusa na životinjama i znanju prirodne povijesti bolesti ili drugog proučavanog problema da će očekivani rezultati opravdati izvedbu eksperimenta.
 4. Pokus treba provoditi tako da se izbjegnu sve nepotrebne fizičke i mentalne patnje i ozljede.
 5. Nijedan eksperiment ne smije biti konjunktivan kanalizirano tamo gdje postoji apriorni razlog za vjerovanje da će se dogoditi smrt ili onesposobljavanje; osim, možda, u onim eksperimentima u kojima eksperimentalni liječnici također služe kao subjekti.
 6. Stupanj rizika koji treba poduzeti nikada ne smije prelaziti stupanj utvrđen humanitarnom važnošću problema koji će se eksperimentom riješiti.
 7. Treba napraviti odgovarajuće pripreme i osigurati odgovarajuće uređaje za zaštitu eksperimentalnog subjekta od čak i kasnijih mogućnosti ozljeda, invaliditeta ili smrti.
 8. Eksperiment bi trebale provoditi samo znanstveno kvalificirane osobe. Najviši stupanj vještine i brige trebao bi biti potreban u svim fazama eksperimenta od onih koji provode ili sudjeluju u eksperimentu.
 9. Tijekom eksperimenta ljudski bi subjekt trebao biti slobodan da eksperiment dovede do kraja ako je dostigao fizičko ili mentalno stanje u kojem mu se čini da je nastavak eksperimenta nemoguć.
 10. Tijekom eksperimenta odgovorni znanstvenik mora biti spreman prekinuti eksperiment u bilo kojoj fazi, ako ima vjerojatnog razloga vjerovati, u vježbi dobre vjere, superiorne vještine i pažljive prosudbe koje se od njega traže da će nastavak pokusa vjerovatno rezultirati ozljedom, invaliditetom ili smrću pokusnog subjekta.

Novi tzv. Nurnber 2021. svi očekujemo. Prema navodima dr. sc. Reinera Fuellmicha prvo –  pretpostavljam pripremno – ročište potvrđeno je za 9. rujna 2021. Hoće li se svi događaji i podredno njima proizašli zločini protiv čovječnosti, genocida, kao i eksperimenti bez pristanka na cjelokupnoj svjetskoj populaciji – s tzv. cjepivom koje to nije – biti smješteni u pravi povijesni kontekst to će mo tek vidjeti.

Medicinsko  suđenje u Nurnbergu 1947. duboko se usjeklo u svijest čovječanstva da je eksperimentiranje  na ljudima bez njihova znanja moralno i pravno neprihvatljivo. Hoće li biti potrebni neki novi, dodatni koraci kako bi se uspjelo u Nurnbergu 2021.?

Jer, sve će biti u onom ključnom, kao u prvom Nurnbergu: „Bez suglasnosti većine država – tada saveznika, oko usklađivanja različitih pravnih sustava, tada pobjedničkih sila, prvi Nürnerg ne bi bio moguć.“

Danas je isto tako potrebna volja većine država svijeta kako bi sve uspjelo. Hoće li se uspjeti postići ta pravna suglasnost? Nakon drugog svjetskog rata Amerikanci su bili pokretačka snaga u prvom Nurnbergu, danas je to dr. sc. Reiner Fuellmich.

Londonska povelja i prvi  nurnberški proces su označili kraj tadašnjeg  pravnog sustava. Robert Jackson, glavni američki tužitelj u Nürnbergu, koji je imao punu podršku predsjednika Harryja Trumana, htio je da „poredak u svijetu dobije pravni temelj”.

Danas to čini opet dr. sc. Reiner Fuellmich.  Kao i kod prvog Nurnberga, i sad su dokazi nepobitni. Sve je planirano a i sve je zabilježeno. Hoće li pasti ta „kuća od karata“ kako je naziva dr. sc. Reiner Fuellmich?

Sve je skoro tu, sve će biti jasno već početkom rujna 2021.

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
285 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Moreno
Member
Famed Member
Moreno
4 mjeseci prije

Pozivanje na nurnberški proces i nurnberške zakone je iluzija. To su radili pobjednici iz WWII, a oni koji su financirali sve strane i u WWI i u WWII bili bi na pobjedničkoj strani i da je Hitler dobija rat. Nurnberg se nemore vadit iz povijesnoga konteksta i kad se spominje… Pročitaj više »

Vendetta
Gost
Vendetta
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Slažem se, ako je nešto pokazalo zadnja godina to je da njima pravo i zakon ne znači ništa. Jedini način je građanski neposluh, svakodnevni protesti, i pojedinacne akcije ciljane na glavne aktere.

Sava
Gost
Sava
4 mjeseci prije
Reply to  Vendetta

TO!!! Nema druge!!!

Mr.T
Gost
Mr.T
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

+……….

Puž
Gost
Puž
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Sam Nirnberški proces je bio iluzija. Tako da je pozivanje na njega zapravo deluzija, ako smijem dodati ispravku kolega.) Jer to je suđenje bilo farsa. Svi iznimno vrijedni naceki su poslije, a i prije, prešli u Ameriku, Kanadu, Brazil i susjedstvo i nastavili raditi što su radili dok su bili… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Puž

Polako, majstore.
To što ti pišeš je nešto posve drugo.
Srećom, nitko normalan ne bi pao u zamku nešto takvo tvrditi na sudu.
Mi ovdje pričamo o neprovjerenim, EKSPERIMENTALNIM cjepivima.

Puž
Gost
Puž
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Pa nisam ja pisao podnesak za sud haha. I da, jasno mi je da je akademska zajednica takva da samo jedna knjiga koja svjedoči o Pasteurovoj prevari i kopije dokumenata sa poćetka 20tog stoljeća ne znaće ništa na sudu, dapače, izbacili bi te van da to navodiš kao dokaze. Takvi… Pročitaj više »

Mr.T
Gost
Mr.T
4 mjeseci prije
Reply to  Puž

+……….

ksgrjbneruntbguerngt
Gost
ksgrjbneruntbguerngt
4 mjeseci prije
Reply to  Puž

+, samo ti piši jer vidiš zdravim razumom, pusti kvočku nadrkanu da kokodaće…………..

Sony
Gost
Sony
4 mjeseci prije

➕/ I ja kažem

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
4 mjeseci prije
Reply to  Puž

Imas pravo

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Puž

Ti kao ni ja – pojma nemaš što je u cjepivima. Dovoljno je ono što je Kennedy rekao da se 20 godina ne provjerava kvaliteta. Šta je to “kvantna tehnologija”? Postoje kvantna računala. Nano čestice i lijekovi i te kako postoje. U ovom slučaju – nepotrebno (a i skupo). Samo… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Jedna knjiga ne određuje znanost. Znanost stvara tisuće ljudi koji stotinama godina gledaju kroz mikroskope. A, da. Tzv Porfirogenet je definirao povjest ovih prostora. Ali samo zato jer se netko s tim složio. S Bečko-berlinskom školom. Knjiga iz navodno 9., a pojavila se u 16. st. Eto što dolazi od… Pročitaj više »

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Tupsonka kao ti ne bi trebala puno pričati o kognitivnim sposobnostima.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  rimtu

Marš kretenoidu.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  rimtu

A što je, dame iz redakcije?
Mene se može nazivati kokoškom i pazi sad, tupsonkom od strane intelektualno prikraćenih i djelatnika tajnih službi, a moji odgovori se ne objavljuju?

Sony
Gost
Sony
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Koga ti to zoveš upomoć, dame iz redakcije? Koje dame rade u redakciji? Navedi barem jednu. “Intelektualno prikraćeni djelatnici tajnih službi” Ako nisi znala, ova tvoja izjava, u pravosuđu, smatra se kao teška javna kleveta bez ijednog dokaza. Tebi za informaciju, osobno poznam @rimtu kojeg neutemeljeno klevećeš kao djelatnika tajnih… Pročitaj više »

drigjbnirenbgpuernpb
Gost
drigjbnirenbgpuernpb
4 mjeseci prije
Reply to  Sony

+…………………..

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  Sony

🙂
Kokoška “udara” u sitne sate, vrijeđa (kolegu Puža) i pravi se pametna.
Na temi sa “Gretom” komentatora naziva “gloopim g0vn0m”.
Vjerojatno je pod raznim “utjecajima” i kada joj se odgovori, počinje kmeket.
Ovdje na komentarima je počela žešća paranoja u vezi “službi”. 😀

Sony
Gost
Sony
4 mjeseci prije
Reply to  rimtu

Pratim, čitam, vidim
👁👁

Pingvin
Gost
Pingvin
4 mjeseci prije
Reply to  Sony

To bi bila opaka Sluzba u kojoj bi vi radili, cudo jedno!

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Sony

😄
Za početak, naučite se ispravno čitati i citirati.

JA sasvim sigurno ni na kakvom sudu ne bih imala problema.
Ne ispunjavam želje večeras. Mislite što hoćete.

KISIK
Gost
KISIK
4 mjeseci prije
Reply to  Sony

Soni Pozdrav!
Rijetko čitam Mail…ali se javim.🙂

Sony
Gost
Sony
4 mjeseci prije
Reply to  KISIK

Pozdrav i tebi 🙋🏼‍♀️
Sve ok….dok nam ne ukinu sredstva za komunikacije kako su isplanirali… šaljem ti link na Mail

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Buci, buci, tupsonko. 😛
Vjerojatno si toliko razvaljena da ni ne uočavaš kad spominješ nečije kognitivne sposobnosti. Bude ti Conan brzo navratio, na “prijateljsku spiku”.

Pingvin
Gost
Pingvin
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Sta cec Luce, Subaru, Puz i ostali su takvi. Znas onu ulicnu igru ” drzite lopova!”?

nonwo
Member
Famed Member
nonwo
4 mjeseci prije
Reply to  Puž

By Doctors for COVID Ethics Global Research, April 02, 2021 Rebuttal Letter to European Medicines Agency (EMA) from Doctors for COVID Ethics From Doctors for Covid Ethics Emer Cooke, Executive Director, European Medicines Agency, Amsterdam, The Netherlands Ladies and Gentlemen, FOR THE URGENT PERSONAL ATTENTION OF: EMER COOKE, EXECUTIVE DIRECTOR OF… Pročitaj više »

Moreno
Member
Famed Member
Moreno
4 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Ovo pismo doktora i odgovor EMA-e na to pismo pari ka da san ja posla pismo upravi vodovoda, i uprava vodovoda mi odgovorila . . . 🙂

Sony
Gost
Sony
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

➕, 😆 Biće i gore, Moreno,
ka da istjeruješ pravdu u Elektri,
sa onim koji ima monopol, nema rasprave, moš im pisat i ljubavna pisma, sve zaludu..

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  nonwo

A e. Rano su se sjetili. Doduše, ne kaže kad su poslali 3 prethodna pisma. I mi ovdje znamo da tamo sjede lobisti. Ovo je ključno:”antibody-dependent enhancement of disease was observed.” I nije loše. Što više ih odapne, manja je vjerojatnost za razvoj onog fenomena kao u Markovoj bolesti kod… Pročitaj više »

tedi
Gost
tedi
4 mjeseci prije
Reply to  Puž

+………

klara
Gost
klara
14 dana prije
Reply to  Puž

da da jesu experimentalna, pa hajte znalci koji ste u toj struci, dignite glas i nešto napravite, ako vjerujete u znanje koje ste stekli na tom polju, hrvati bi svašta nešta, al ona mimome, neko če drugi, a priče svi puni ko patka g…na

Malomorgen
Gost
Malomorgen
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

kad je nešto novo, je uvjek riskantno…. od samog početka razvoja cepiv…. kad se covid proširio u pandemiju, nije bilo vremena za max dugotrajnu provjeru……. strah da se uruše zdravstveni sistemi, učinio je svoje….. brzo zaboravljamo bergamo….. danas indija……!!! nije sve črno-belo…. verovatno je istina u sivoj boji, a siva… Pročitaj više »

Realno
Gost
Realno
4 mjeseci prije
Reply to  Malomorgen

Jes pametan u kupič rinumate. Trebalo bi te batje u pakšu da se razmnožiš. Proširio se u plandemiju na nekom kompjuteru u oxfordu, zarazio je čitavu planetu preko televizije, a nije se makao iz particije s photoshop datotekom nekog retardiranog dizajnera sklonog crtanju balončića s šiljcima. Aj se bodi tamo… Pročitaj više »

ksgrjbneruntbguerngt
Gost
ksgrjbneruntbguerngt
4 mjeseci prije
Reply to  Realno

Hahaha………………….

Mr.T
Gost
Mr.T
4 mjeseci prije
Reply to  Realno

+…………

mario
Gost
mario
4 mjeseci prije
Reply to  Realno

+…..,,…. ..

CAN
Gost
CAN
4 mjeseci prije
Reply to  Realno

Iskrenost je je8eno bolna

Prst na čelo
Gost
Prst na čelo
4 mjeseci prije
Reply to  CAN

“Smrt je poslednja istina.”

-Gaj Julije Cezar.

Realno
Gost
Realno
4 mjeseci prije
Reply to  Realno

Zato što vrijeđa zdrav razum, a milosti prema takvim kreaturama koji ne rade na sebi, uzimaju zdravo za gotovo sve što im tv servira, bez ikakvih dokaza il volje za propitivanjem, nemam. Ako je po tebi uvredljiv način na koji ja pišem, što bi onda rekao na način psihopata koji… Pročitaj više »

drigjbnirenbgpuernpb
Gost
drigjbnirenbgpuernpb
4 mjeseci prije
Reply to  Realno

+………………….

tedi
Gost
tedi
4 mjeseci prije
Reply to  Realno

A i ti suti,kad nemas sta paetno napisat.

Shumadinac
Member
4 mjeseci prije
Reply to  Malomorgen

Na stranu rizičnost vakcine jer je neproverena (mene više plaši to što jeste proverena) – problem je što nije efikasna! U srpskoj reklamnoj kampanji se kaže “da vratimo zagrljaj” a na kraju “da se vakcinisani i dalje moraju pridržavati mera” – što isključuje zagrljaj? Ali na vakcinaciji se insistira kao… Pročitaj više »

Iva
Gost
Iva
4 mjeseci prije
Reply to  Shumadinac

Ja se pitam da li je ljudima u Srbiji tolika frka kad su pristali da se vakcinišu za 3.000 dinara. Kažu da se dnveno prijavljuje oko 20000 ljudi od kada je država ponudila novac za vakcinaciju.

Moreno
Member
Famed Member
Moreno
4 mjeseci prije
Reply to  Iva

Vučić daje da bi UZIMAO . . . 🙂
Plenković iz EU donosi miljarde euri kako bi ih dao da bi UZIMAO . . . 🙂

Iva
Gost
Iva
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Znaš onu foru kad Šojić govori o parama. Kaže: “Mnogo sam duševan spram pare, kao majka prema dete. Tako i dvojica pomenutih.

Sam
Gost
Sam
4 mjeseci prije
Reply to  Iva

Hahaha.
Dobar.
A Milan Gutovic kao civil kaze u jednoj emisiji da je najgore sto se citava Srbija pretvorila u Sojica a isto je i s BH i Hrvatskoj i drugim zemljama iz bivse Yuge.

Iva
Gost
Iva
4 mjeseci prije
Reply to  Sam

U pravu je Gutović civil.

Da je Srbija država, svi ti Šojići bi nosili prugasta odela iako možda nisu u modi.

ksgrjbneruntbguerngt
Gost
ksgrjbneruntbguerngt
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Hahaha, uzimanje davanje uzimanje……………

tedi
Gost
tedi
4 mjeseci prije

Da, uzimala davala.

tedi
Gost
tedi
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

JBT. sve olos do olosa.

Mölltaler
Gost
Mölltaler
4 mjeseci prije
Reply to  Iva

Ne cijepe se ljudi zbog tih 25 € .
Cijepe se oni koji bi to uradili u svakom slučaju, a onda je logično da usput uzmu i te eure.

Iva
Gost
Iva
4 mjeseci prije
Reply to  Mölltaler

Ma naravno da nije zbog 25 evra. Gadljivi su na šuške.

Bedno da bednije ne može biti.

TiranKonstant
Gost
TiranKonstant
4 mjeseci prije
Reply to  Iva

Amerikanci dobiju krafnu. Bas slatko

Sony
Gost
Sony
4 mjeseci prije
Reply to  Iva

Iva, oni kažu ali ko da im vjeruje kad od početka lažu sve, a najviše kad barataju ciframa. 20000 ljudi dnevno…možda samo 20 dnevno. Ko je taj ko ih može kontrolirati dok zbrajaju dobrovoljce? Isto kao i zaražene. Dok se ne prestane manipulirati PCR-om, nema smisla niti jedna njihova objava… Pročitaj više »

ksgrjbneruntbguerngt
Gost
ksgrjbneruntbguerngt
4 mjeseci prije
Reply to  Sony

+, “Dok se ne prestane manipulirati PCR-om, nema smisla niti jedna njihova objava brojeva.”

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
4 mjeseci prije

Pcr ili narodski popularno Prc ili papaja testovi će se zamijeniti skenerima i kojekakvim čipovima za detekciju tzv. ko vidi ko ne vidi vjeruje. Pretpostavljam da suje se bacili na izradu kojekakvih HID pa je nestašica čipova na trzistu. Uskoro ce biti popularan look sedma od devet.

Sony
Gost
Sony
4 mjeseci prije

Da, beroš sa skroz malim b
može zbrajati samo mrtve od zadnjeg popisa stanovništva

Moreno
Member
Famed Member
Moreno
4 mjeseci prije
Reply to  Sony

Sigurno je kako se i u Srbiji i u Hrvatskoj uvećavaju brojevi zaraženih i cijepljenih i manipulira sa ulaznim parametrima za statistiku, ali ja san prošlu šetimanu prolazija od škvera prema Lori i na skretanju za Arenu vidija gužvu, onda san vidija putokaze ”cijepljenje”, skrenija tamo vidit koji je đir… Pročitaj više »

drigjbnirenbgpuernpb
Gost
drigjbnirenbgpuernpb
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

+………………….

Sony
Gost
Sony
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Virujem ti…veselimo se, narode, stiže nam uvjetovana sezona! Liti i ja radim u turizmu, ali srića moja da nemam nekog šefa koji bi me uvjetova cjepivom. Ima nas nekoliko suradnika i prijatelja, povezani smo u poslu, samostalni igrači, ne triba nam niko da postavlja uvjete. Palo mi napamet kako možda… Pročitaj više »

Iva
Gost
Iva
4 mjeseci prije
Reply to  Sony

Stoji sve što ste napisali.

Kad je novac u pitanju, ovde su ljudi spremni na sve, pa i da se vakcinišu.

Sony
Gost
Sony
4 mjeseci prije
Reply to  Iva

Svugdje ima lakomih na pare, znam takve. Za siću prodaju zdravlje, prijateljstva i povjerenje, i bez vakcine.

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
4 mjeseci prije
Reply to  Sony

Najvise sto mozemo dobiti je Capakov biser: Pohana svinjetina je veći zdravstveni rizik od Astra Zeneke.

Sony
Gost
Sony
4 mjeseci prije
Reply to  Pera Detlic

Čula sa za tu izjavu godine, koji primitivac! I takav nam određuje kako ćemo živjeti, šta ne smijemo, šta moramo…
Ako ne mogu birati kako ću živjeti, mogu birati u šta ću vjerovati i kako ću umrijeti.
Ni taj svinjski Papak, ni itko drugi ne može mi to oduzeti, amen.

Sony
Gost
Sony
4 mjeseci prije
Reply to  Pera Detlic

Znači, ako mislim brže šmugnuti sa ovoga svijeta, glavni jelovnik bi mi trebao biti:
Svinjski pohani odrezak, salata od morgelona, za desert “Leaky” torta sa kremom od priona i duplu AstruZ sa puno leda.

nonwo
Member
Famed Member
nonwo
4 mjeseci prije
Reply to  Iva

Hrvati trenutačno imaju maniju prijavljivanja na cijepljenje.Nakon uludo,skandalozno spiskanih 4 miliuna kuna ? za platformu cijepi se pretvorili su (silom i pritiskom medija/stožeraša)ordinacije u call centre gdje se diplomirani liječnici,ionako deficitarna struka,U JEKU PLANDEMIJE sa desecima novooboljelih dnevno(covida i svega i svačega što se skupilo nakon što je sve “stalo”… Pročitaj više »

Iva
Gost
Iva
4 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Pa i ovde je sve isto,

TiranKonstant
Gost
TiranKonstant
4 mjeseci prije
Reply to  Iva

Pa neznam dali spadaju u ljudsku kategoriju oni koji za 3 hiljade dinara prodaju dusu vućiću

Iva
Gost
Iva
4 mjeseci prije
Reply to  TiranKonstant

Slažem se sa Vama.

tedi
Gost
tedi
4 mjeseci prije
Reply to  Iva

krivo mislis. EPP gurali su se za vaucere a nisu se cepali.
MALI JE BROJ VUCKO NEZNA STA DA RADI,SUTRA ON I ANA KRECU NA SELA. (izvini za v. slova)

Iva
Gost
Iva
4 mjeseci prije
Reply to  tedi

Mislite na vaučere za letovanje. Sa tim vaučerom mogu da letuju dva dana.

Sad kad ih u selima dočekaju sa vilama.:))

otpisani
Famed Member
otpisani
4 mjeseci prije
Reply to  Shumadinac

Oooo, dobro jutro Šumadinac!… jesi se naspavao? “Vakcina” nije efikasna, zato što ona nije ni namjenjena onome što ti vjeruješ da jest. “Da se čovek zapita…” pa ima nas ovdje dosta koji se pitamo i mozgamo već dugo… a ti uvijek, “struka i nauka”! …eto ti “struke i nauke” pa… Pročitaj više »

mario
Gost
mario
4 mjeseci prije
Reply to  otpisani

+………………..

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
4 mjeseci prije
Reply to  Shumadinac

He he, polako i tebi ide iz guzice u glavu…

AutoPilot
Gost
AutoPilot
4 mjeseci prije
Reply to  Shumadinac

Nema on decu.(moja skromna) procena, isčitana međuredovskim rezonancijama.

TiranKonstant
Gost
TiranKonstant
4 mjeseci prije
Reply to  Shumadinac

U svakom ratu logika je prva zrtva

drigjbnirenbgpuernpb
Gost
drigjbnirenbgpuernpb
4 mjeseci prije
Reply to  TiranKonstant

Istina je prva žrtva.

tedi
Gost
tedi
4 mjeseci prije
Reply to  Shumadinac

U Izraelu je poceo rat,kovid vise niko ne spominje, nema maski ni distance.
Znaci kada pocne rat kovid nestaje.

Iva
Gost
Iva
4 mjeseci prije
Reply to  tedi

……..5+

drigjbnirenbgpuernpb
Gost
drigjbnirenbgpuernpb
4 mjeseci prije
Reply to  tedi

+…………………..

Jednostavno receno
Gost
Jednostavno receno
4 mjeseci prije
Reply to  Malomorgen

Kako brzo zaboravlhamo? Evo skoro 30 g od rata na brdovitom balkanu a kod nas i dalje glavna tema. Nemoj tako da smo zaboravni. To šta ko servira to nije naš problem naš je problem da oko toga polemišemo. A što oni ne pricaju više o Bergamu ili Indiji to… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Malomorgen

Otkriveno je da su te slike iz Indije iz 2018. (?), i prilikom pucanja nekog plina.
Ovo je – crno. Radi virusa koji ubija 0,14%…ako je i to točno, – davati ljudima – genetsku terapiju?
Uvoditi mjere koje uništavaju ekonomiju?
To je – rat.

tedi
Gost
tedi
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Tocno RAT,osvijestit cemo se kada u marktima ne bude hrane a djepovi puni para.Ova plandemija je ekonomska propast,ne sto bi to neko htio,vec zato sto je neminovna,zato dijele pare,svuda, da se vlasi ne bi dosjetili da ne nastanu ratovi po drzavama, kazu budite kuci.

nonwo
Member
Famed Member
nonwo
4 mjeseci prije
Reply to  Malomorgen

The evidence is clear that there are some serious adverse event risks & that a number of people, not at risk from SARS-CoV-2, have died following vaccination. An official investigation by the EMA into the cases of afflicted younger individuals followed, the results of which were announced by the WHO on… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Sad je već sasvim jasno da će cijepljeni morati biti ne samo liječeni već izolirani…a…da li ih uopće liječiti?
Srećom, ja nisam liječnik da imam etičke dvojbe (leaky vaccines).
Bit će dosta cijepljenih liječnika – ucijenili su sve studente medicine da se cijepe…
Ili će necijepljene izolirati?

tedi
Gost
tedi
4 mjeseci prije
Reply to  Malomorgen

SJEDI JEDAN !

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
4 mjeseci prije
Reply to  Malomorgen

Kad bi koza imala dug rep sve bi muhe potukla

Maki
Gost
Maki
4 mjeseci prije
Reply to  Puž

Da li je na tzv medjunarodnim sudovima sudjeno i jednom cionisti, bankarima koji su finansirali krvave ratove kroz istoriju? Da li su se i jedan Rotsild, Rokfeler, Morgan… nasli pred nekim medjunarodnim sudom?

Puž
Gost
Puž
4 mjeseci prije
Reply to  Maki

Hah moš mislit, a kakvi su zakoni, sudovi i odvjetnici, sumnjam da če ikad. Ak bu ih ikad sudilo, to bu bil neki drugi sistem. Mišljenja sam da osim globalne evolucije uma njih niš nemre izbaciti iz takta.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
4 mjeseci prije
Reply to  Puž

“… Mišljenja sam da osim globalne evolucije uma njih niš nemre izbaciti iz takta….”

Bravo.

Moreno
Member
Famed Member
Moreno
4 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

A evolucije uma, kako na pojedinačnoj, tako i na globalnoj razini, nema bez izlaganja uma duhu.
Spirit over mind, mind over mater.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

“… Spirit over mind, mind over mater….” Apsolutno tacno. I sto je jos i crnije – to je dr Ryke Gerd Hamer – jasno i pokazao na 30tak ljudi koje je izljecio od “neizljecivih” kancera i koji su ostavljeni od ove zlocinacke Rockfellerove “moderne medicine” da skoncaju… MI smo duhovna… Pročitaj više »

ksgrjbneruntbguerngt
Gost
ksgrjbneruntbguerngt
4 mjeseci prije
Reply to  Puž

Može asteroid al od 500 km.

Moreno
Member
Famed Member
Moreno
4 mjeseci prije

Dobar promjer, samo triba i dobra masa odnosno dobra kinetička energija . . . ono da uđe u Kini, a izađe u Americi . . . more i obrnuto . . . 🙂

ksgrjbneruntbguerngt
Gost
ksgrjbneruntbguerngt
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Od tebe sam naučio da je 50 km malen hahaha……..

Sam
Gost
Sam
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

…”udje u Kini a izadje u Americi”.
Dobra ideja ali me brine jedna stvar.
Sta ako Zemlja nije okrugla pa moze da pogodi samo jednu od ove dvije😂?
Sta bi ti odabrao ako bi imao samo jedan hitac

Moreno
Member
Famed Member
Moreno
4 mjeseci prije
Reply to  Sam

Kasno je, ajde da ti sad ne objašnjavan kako znan, ipak je okrugla . . . 🙂

Stock
Member
Famed Member
Stock
4 mjeseci prije
Reply to  Sam

Pa…
Ako je ravna, zvekne u jednu i odkliza do druge…I onda nastavi dalje.

TiranKonstant
Gost
TiranKonstant
4 mjeseci prije

Ne moze jer je izmisljena prica ko i korona

drigjbnirenbgpuernpb
Gost
drigjbnirenbgpuernpb
4 mjeseci prije
Reply to  TiranKonstant

Paa more puta sam rekao da je ovo sve oko nas možda trumanov šou. Uglavnom sve što tvrde ja mislim suprotno i to je tako od kad znam za sebe, neće mene svojom obmanom programirati koliko god bila uvjerljiva.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Puž

Ni sačmarica?

ksgrjbneruntbguerngt
Gost
ksgrjbneruntbguerngt
4 mjeseci prije
Reply to  Maki

Hehehe, onima koji rade za stvora ne može nit smije ni jedna zamaljska sila ništa.

Moreno
Member
Famed Member
Moreno
4 mjeseci prije

Zato i drže čovječanstvo okultnim metodama u fizičkoj stvarnosti jer bi popušili na metafizičkoj razini . . . 🙂

mario
Gost
mario
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Jako dobro…. .

ksgrjbneruntbguerngt
Gost
ksgrjbneruntbguerngt
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

+………………….

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

“… Zato i drže čovječanstvo okultnim metodama u fizičkoj stvarnosti …”

Upravo to.
Samo bih dodao da svako “okultno znanje” (dakle skriveno zanje od vecine) – jeste sastavni dio Piramide-ZLA.

Sony
Gost
Sony
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Odlično si zaokružio priču

Maki
Gost
Maki
4 mjeseci prije

Al moze Nebeska. Sila Boga ne moli dok Bog silu ne slomi.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije

Još bumo vidli…😁

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
4 mjeseci prije
Reply to  Maki

Ovo je novi QAnon koji treba cekat da nas spasi tako sto sjedimo doma i cekamo okoncanje sudskog procesa koji jos nije ni poceo…
Probajte zamislit koliko bi potrajlo sudenje da se kojim slucajem na njemu nekog i optuzi?

mario
Gost
mario
4 mjeseci prije
Reply to  Maki

+……… ……

TiranKonstant
Gost
TiranKonstant
4 mjeseci prije
Reply to  Maki

Pa mesdjunarodni sud se samo zove medjunarodni to je korporativni sud u vlasnistvu spomenutih

drigjbnirenbgpuernpb
Gost
drigjbnirenbgpuernpb
4 mjeseci prije
Reply to  TiranKonstant

+……………….

ksgrjbneruntbguerngt
Gost
ksgrjbneruntbguerngt
4 mjeseci prije
Reply to  Puž

+………………

Iva
Gost
Iva
4 mjeseci prije
Reply to  Puž

Sad znam zašto Nemci vole Dubrovnik.:))

Iva
Gost
Iva
4 mjeseci prije
Reply to  Iva

Pametni ljudi.

AutoPilot
Gost
AutoPilot
4 mjeseci prije
Reply to  Iva

Što su bježali( i usput pucali?)-trebali su položit oružje kao ovi što su do osterajšiše Brda Olova “pof pratnjom prošetali”!? A sad se vrni rikvetc na temu članka…sram te bilooo u vašim godinama đacima prodavat pekinške patke pod sarmu!

tedi
Gost
tedi
4 mjeseci prije
Reply to  Puž

Ma sta ti pises,pa pojma o tome nismo imali.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

“… a stotine nacista sa visokih položaja među kojima je bilo i suradnika Goebelsa i Menghelea su pribacili priko Atlantika da bi nastavili radit …” Stoji. A sve te spoznaje – ti isti kamatari (uz dodatne nakon 1945) – koriste danas protiv nas… Jedino sto je dobro u svemu ovome… Pročitaj više »

ksgrjbneruntbguerngt
Gost
ksgrjbneruntbguerngt
4 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Revolucionari se pojave samo kad je u varanskoj režiji vodvilj.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije

Ali zato ser onja ima koliko hoćeš…

Lijepo budalama servirate po internetu godinama ovakve stvari “sve revolucije izazivaju isti”.
Pacifikacija i defetizam.

Davor drugi
Gost
Davor drugi
4 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

“Papiri i USTAV jesu na strani nas goyima… Medjutim ona korumpirana/kompromitirana “demokratska vlast” – NIJE…” Dok god je tome tako, nema od toga ništa… tresla se gora, rodio se mijo Daj Bože da sam u zabludi, sad ako ikad! Ukoliko budem u krivu što bih iskreno volio, u to ime… Pročitaj više »

Moreno
Member
Famed Member
Moreno
4 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Ustavi većine država jesu na strani državljana tih država međutim sudski mehanizmi to nisu. Ustavni sud Hrvatske je pod kontrolom kontrolnoga sistema kojemu političari samo daju legalitet. Ustav RH se od rata minja ko zna koliko puti i to je uglavnom išlo po raznim zahtjevima, direktivama, ucjenama izvanka Hrvatske. Vlast… Pročitaj više »

Moreno
Member
Famed Member
Moreno
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Obrnuto, Badelov konjak je pod kontrolom gremija, samo je u jednome trenutku izgledalo kako im je Badelov konjak izmaka kontroli . . . ali ništa se ne događa slučajno . . . slučaj u svemiru postoji samo ka matematički pojam . . . 🙂

Piretis
Member
Famed Member
Piretis
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

“…samo prakidanjem dotoka energije u sistem” To! Što će sud odlučiti i koliko će to biti nama u korist tek ćemo vidjeti ali osloniti se samo na pravo i čekati da netko drugi to riješi za nas je naivno. Svatko, ali baš svatko, mora bar malo prekinuti dotok tj opstruirati… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

“… Stvar se ne rješava promjenom vlasti nego rušenjem ovoga nakaradnoga sistema jer sistemu popravka nema…..” Apsolutno se slazem. Ovo Piramidalno-Ponzi zlo koje su nama kamatari podvalili kao “tekovinu civilizacije” u sebi od postanaka nosi klicu unistenja… (Pa dovolj no je procitati 4 i 5 Mojsijevu pa da covjek shvati… Pročitaj više »

tedi
Gost
tedi
4 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

BRAVO! Samo izmaknuti grbacu u temelju i sve se rusi.

AutoPilot
Gost
AutoPilot
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Nisi zadovoljan Sobom?!
Odi u predsoblje.

Umpah Pah
Gost
Umpah Pah
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

+….. VELIKI !

Coca Corona
Gost
Coca Corona
4 mjeseci prije
Reply to  Umpah Pah

I Tebi.
A živ si ipak…
Ako gori javi slobodno!

Stara kuka
Gost
Stara kuka
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Od svega što si mapisao ključno je ovo: “Pozivanje na nurnberški proces i nurnberške zakone je iluzija. To su radili pobjednici...”  To uvijek treba imati u vidu. Pobjednici su uviek u pravu, pobjednici sude i presuđuju poraženima, pobjednici nikad za ništa ne snose posljedice i odgovornost (osim u Hrvatskoj).. Što… Pročitaj više »

Moreno
Member
Famed Member
Moreno
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Ahaha, jasno je kako je pobjeda na sudu iluzija. Bez borbe, ne one papirnate, nego stvarne, koja i ne mora nužno bit sa oružjem, ali koja podrazumijeva velika materijalna odricanja, nema NIŠTA.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

“…. Bez borbe, ne one papirnate, nego stvarne, koja i ne mora nužno bit sa oružjem…” Pa najvaznija borba i jeste ona bez oruzija… Oruzije je samo alat za glupake – koji ga koriste ili u bratoubilackom ratu ili da bi terorizirali svoje sugradjane… Ako dodje do oruzija – treba… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  Istražuj
Coca Corona
Gost
Coca Corona
4 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Dobro si rekao:borba…a na koji Front da idem?! Glava u EU-srce u bosni…između pravna država… A dole(b&h) samo još horde mig-granata kruže uzduž i pljačkaju poprijeko. Ne znam dali ta borba podrazumijeva definiranje ciljeva kroz obranu materijalnih , ili pak zdravstvenih/ osobnih- moralno- ljudskih vrijednosti?? A kombinacija oba vida obrane-treba… Pročitaj više »

Pingvin
Gost
Pingvin
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Bogami je Arna gadno zabrijala, nejasno mi je zasto Logicno objavljuje ovakvo sto.

Moreno
Member
Famed Member
Moreno
4 mjeseci prije
Reply to  Pingvin

Neznan zašto vas dosta napadate Arnu, možda je malo zabrijala, ali nije puno. Ona radi dobar posal, ali po meni bi to šta ona radi tribalo bit drugačije prezentirano, a ne ovako spektakularno di Arna ispada magnet svih munja i gromova.

otpisani
Famed Member
otpisani
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Ma ovaj članak je na dobrom pravcu i nema veze sa njenim prethodnim gdje je stvarno “gadno zabrijala” (nadam se da se više neće upuštati u onakve nepromišljene avanture

Sony
Gost
Sony
4 mjeseci prije
Reply to  otpisani

Napisala je u prošlom članku da je tužba dobila oznaku koja ne obećava. Vjerojatno je dobila odbijenicu. Zar se nije priključila zajedničkoj tužbi sa Fuellmichom? To mi nije jasno, možda jer ne stignem pratiti baš sve, ali nigdje ne spominje da je svoju tužbu priključila grupnoj. Ispada da je Fuellmichova… Pročitaj više »

otpisani
Famed Member
otpisani
4 mjeseci prije
Reply to  Sony

Nesporazum, mislio sam na njen prethodni objavljeni članak –“Znanstvenici otkrivaju da Covid-19 stvara ‘zombi’ stanice u ljudskom tijelu”

O zajedničkoj tužbi sa Fuellmichom ne znam ništa više od tebe…

Sony
Gost
Sony
4 mjeseci prije
Reply to  otpisani

A to… čitala sam taj članak

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
4 mjeseci prije
Reply to  Sony

Teško je s Vama koji ne čitate, ili, zaboravljate. Čak je u jednom tekstu objavila odgovor dr Fullmicha koji joj je osobno poslao da je njena tužba priključena zajedničkoj.
LP

Sony
Gost
Sony
4 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Hvala za informaciju, napisala sam da ne stignem uvijek sve
pratiti.

Sam
Gost
Sam
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Slazem se da je ne treba puno napadati ali treba na jedan argumentovan nacin ukazati na neke stvari.
U sustini je zena pozitivac i ne bi bilo od nas korektno prema njoj imati nultu toleranciju.

Pingvin
Gost
Pingvin
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

A, od kud tebi Splican ( vidim po upisima da si Split) da ja napadam Arnu?! Nije po tvome, pa je napad? Ovo sto je ona napisala je otprilike kao da su Jevreji podnijeli tuzbu 37-38 u Naziland da im se krse ljudska prava, zar ne? Gle, nemoj kopirati Subaru-a,… Pročitaj više »

Pingvin
Gost
Pingvin
4 mjeseci prije
Reply to  Pingvin

Nada je – Nada! Ali zavisi koliko ima godina i kako izgleda , ok? Znam, teski “sexisticki” ispad po novogovoru, a sta cu- takav sam!

Sony
Gost
Sony
4 mjeseci prije
Reply to  Pingvin

➕, Tako je, nada otvara mnoga vrata i mogućnosti. Evo ja prvi put prošlu jesen odigrala australski “Powerball” 7/35 brojeva, pogodila peticu i dobila 1000 dolara. Nije neka svota jer nas je puno dijelilo dobitak, ali je to kod nas plaća od 4500 kuna za koju moja sestra radi mjesec… Pročitaj više »

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  Sony

Ne odustaj od lota, imaš jaku intuiciju. 🙂

Mrčikola
Gost
Mrčikola
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Moreno, po meni ovo pozivanje na nurnberški proces nije iluzija neke skupine entuzijasta nego smišljena podvala majstora ili, ako je iluzija, onda je od majstora projecirana da se u njoj izgubi smisao i srž namjere. Evo, kad već komentiram, da nadodam da njemačka magarad ni danas nije svjesna, ili joj… Pročitaj više »

ksgrjbneruntbguerngt
Gost
ksgrjbneruntbguerngt
4 mjeseci prije
Reply to  Mrčikola

+……………

Moreno
Member
Famed Member
Moreno
4 mjeseci prije
Reply to  Mrčikola

Jasno da su refali . . . sve ide po onome . . . daješ, da bi UZIMAO . . . 🙂

Mrčikola
Gost
Mrčikola
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Moreno, ili najčešće…daje da bi uzimala, ali ne i od Subarua. 😁

piždro
Gost
piždro
4 mjeseci prije
Reply to  Mrčikola

da Mrči narod ipak i nevoli totalnu istinu. jer istina u ovoj dimenziji je bolna ponekad i nepodnośljiva. nijedan pacijent nevoli kad mu doktor rekne njegovo pravo stanje

CAN
Gost
CAN
4 mjeseci prije
Reply to  piždro

Bolna Istina…ne donosi zdravlja istima!

drigjbnirenbgpuernpb
Gost
drigjbnirenbgpuernpb
4 mjeseci prije
Reply to  CAN

+………………..

drigjbnirenbgpuernpb
Gost
drigjbnirenbgpuernpb
4 mjeseci prije
Reply to  piždro

+………………….

CAN
Gost
CAN
4 mjeseci prije
Reply to  Mrčikola

To je i moje mišljenje
A i .pisalo se ovdje o pozadini gore naved. organizacije…ili/i koliko je sabotaža u igri.
Svejedno njegova faca mi ne uliva povjerenje.

Mrčikola
Gost
Mrčikola
4 mjeseci prije
Reply to  CAN

CAN, majstori su prvaci psihopatije i oni ovakve stvari odigraju s lakoćom.

drigjbnirenbgpuernpb
Gost
drigjbnirenbgpuernpb
4 mjeseci prije
Reply to  CAN

Dobro frenološi čitaš karakter, da, smrdi u faci.

Maki
Gost
Maki
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

“Pobjednici” su bacili atomske bombe na gradove pune civila, djece, zena, staraca… Pobivsi sto direktno sto indirektno stotine tisuca ljudi. A da ne pricamo o radjanju degenerisane djece i ostalim uzasnim posledicama. Gdje tu “Nurnberg” za jedan od najvecih zlocina u WW2?

ksgrjbneruntbguerngt
Gost
ksgrjbneruntbguerngt
4 mjeseci prije
Reply to  Maki

Nema suđenja stvoru i čildrensima jer oni upravljaju planetom.

CAN
Gost
CAN
4 mjeseci prije

Pilanom- a ne planetom.

Sava
Gost
Sava
4 mjeseci prije
Reply to  Maki

SVAKA ČAST BRATE NA KOMENTARU!!!

lear ZI
Gost
lear ZI
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Sasvim tačno, samo neka farsa za narod.
Prijeten večer še naprej.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

100% si u pravu, da postoji i najmanja sansa da ovi superbogatasi zavrse na sudu, nebi pocinjali kovidteror

Sony
Gost
Sony
4 mjeseci prije

➕ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Sony
Gost
Sony
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

➕ . . . . . . . .

TiranKonstant
Gost
TiranKonstant
4 mjeseci prije
Reply to  Moreno

Moze neko.volit hitler ili volit staljina ili chercila. Ali cinjenica je da je dnevnik ane frank izmisljen zidovi su slani u izrael. U evropi nine bilo 6 miljona židova prije pocetka drugog svijetskog rata. Zidovi su tvrdili da ih je carska rusija pobila 6 miljona . Pa da ih je… Pročitaj više »

Puž
Gost
Puž
4 mjeseci prije
Reply to  TiranKonstant

I sada dolazimo do kazarske hipoteze. A ona je bogme široka i objašnjava večinu navodno “neobjašnjivog”.
Radi se o mafiji kamatara kojima se korijeni protežu čak i do Sumerske civilizacije.
Rockfellerovi i Rotschildovi su dvije najpoznatije obitelji te kamatarske gamadi. A ima ih još ohoho!

drigjbnirenbgpuernpb
Gost
drigjbnirenbgpuernpb
4 mjeseci prije
Reply to  TiranKonstant

“Koncetraconi logori u americi su se zvali rezervati sad se zovu fema”-kampovi, kako slatko………

Sony
Gost
Sony
4 mjeseci prije

➕ 😊 Ma preslatko… uskoro će se zvati Arena Covid centri …
Znaš li ti šta o tome da se “u nas pripremaju logori po arenama”? To mi je prvi glas…

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  Sony

Prerano im je to za ove prostore, ima više neposlušnih ovaca nego na zapadu.

piždro
Gost
piždro
4 mjeseci prije

Ovaj čovjek je božiji ‘zastupnik’! ako ostvari da kabalce na optuženičku klupu postavi – kapa dolje! mjesec dana slavim…

Picajzl
Member
Famed Member
Picajzl
4 mjeseci prije
Reply to  piždro

Slažem se, ovaj projekt je početak , bilo je još tužbi, ali ne tako cjelovitih, temeljitih, sa velikim brojem svjedoka. Čestitam čovjeku na hrabrosti i na izlaganju sebe i svih koji učestvuju. Pratim od početka. te razina profesionalnosti i ozbiljnosti je za svaku pohvalu. Čestitam i sretno.

piždro
Gost
piždro
4 mjeseci prije
Reply to  Picajzl

Za mene je čudo, ima nešto karizmatsko, neustrašivo.. skidao je VW, Deutsche bank i još puno poznatih imena .. Kurona ekipa je od duboke države i igrača mraka najjačeg kalibra! Uzdajmo se, sve je moguće, čudni su putevi gospodnji, neka mu je SRETNO što je naumio.

Mrčikola
Gost
Mrčikola
4 mjeseci prije
Reply to  piždro

piždro, i ja bih ti se pridružio u proslavi i junački se “ulija” ali me sve strah da ga majstori proračunato puštaju da posluži kao apaurin za mase jer znaju da sve te tužbe, da bi bile valjane moraju dobiti službeni pečat i taksene marke u onolikoj vrijednosti koliko odredi… Pročitaj više »

piždro
Gost
piždro
4 mjeseci prije
Reply to  Mrčikola

Evo pišen Mrči komentar kratki a još nisam ni pročita, nego nalov od tvog komenta. mjesec dana slavim ako.. al znam ne radujem se više unaprjed, pogotovo kad su meštri u pitanju.. e sad idem u miru čitat tvoj komentar.

piždro
Gost
piždro
4 mjeseci prije
Reply to  Mrčikola

znao sam da ćeš sa ovolikim oprezom i skepsom pisat. sve uvažavam tvoje viđenje i promatanje iz dublje perspektive.. ali.. i ja bi se do daske nalijo.. e sad je moguće da on zastupa drugo krilo kabale, il ih jako dobro poznaje i u svojoj ekipi ima njihovih igrača koji… Pročitaj više »

Mrčikola
Gost
Mrčikola
4 mjeseci prije
Reply to  piždro

piždro, kad vidim neka štiva, ili samo naslove, koji ne idu u prilog majstorima, najprije što se dogodi je da reagira dijete u meni pa se razveselim ali to na žalost kratko traje jer proradi “treće oko” i onda obično ispadne da stvari nisu onakve kakve izgledaju na prvu tj.… Pročitaj više »

ksgrjbneruntbguerngt
Gost
ksgrjbneruntbguerngt
4 mjeseci prije
Reply to  Mrčikola

Slab sam ti ja u tim stvarima Mrči, nisam talent hehehe.

CAN
Gost
CAN
4 mjeseci prije
Reply to  Mrčikola

🔦🔗🧷🛠
a unos(mi) opet prekratak

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
4 mjeseci prije
Reply to  piždro

“… e sad je moguće da on zastupa drugo krilo kabale…” Ja ne mislim da je on bilo kakvo krilo kabale… Covjek je mogao mirno zivjeti kao relativno bogat lik, je nije za dzaba dobio te gigantske parnice protvi VW i Deutsche bank… Medjutim, ocito da ima neki ljudski poriv… Pročitaj više »

piždro
Gost
piždro
4 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Istražuj više vidim to kao, ka da obeštećena strana ima satisfakciju..
da je odaziv cjepljenja bio masivan u svim zemljama – onda nebi bilo nikakvih pritužbi, ni pozivanja na odgovornost, ni procesa .. a ovako, on dođe nekako ko melem na veliku ranu što je nanjeta svjetskom pučanstvu..

CAN
Gost
CAN
4 mjeseci prije
Reply to  Mrčikola

Modus operandi-prost ko pasulj!
Pronicljiv si.

ksgrjbneruntbguerngt
Gost
ksgrjbneruntbguerngt
4 mjeseci prije
Reply to  piždro

Buraz, sve je pod kontrolom ali ne pravde već varana pa i ovaj mučak. Mrći ti je nešto dolje napisao.

piždro
Gost
piždro
4 mjeseci prije

znam buraz znam, al uvjek ima nade
i za nas nomade.. i tebe metak nije htejo iako je svugdje okolo zujalo…sad ćeš vidjet da ima iznimki – koji potvređuju pravilo .hehe. na ovom videu što s posla Mrči-ju na koment, baš je neobično pozz

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  piždro

Budi siguran da oko njega nije zujalo.

piždro
Gost
piždro
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

ma eto nije.. to samo tvrdiš sto je on teški antimatrix a ti odana znanosti i sistemu

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije

Ma naravno.
Pa kad je već sve pod kontrolom, šta još hoće?
Trolu.

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Ne pisati pod utjecajem u ovaj kasni sat, škodi ti.
Vidljivo po ostalim upisima zadnjih dva sata.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  rimtu

Vama očito škodi pisanje u bilo koje vrijeme.

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Ne moraš mi persirat, ali je vidljivo kada pišeš poslije ponoći da nisi “pri sebi”.

Sony
Gost
Sony
4 mjeseci prije
Reply to  rimtu

➕………………….

NeBudiOvca
Gost
NeBudiOvca
4 mjeseci prije

Nazalost ova dva predmeta su bitno različita. U sudjenju nakon drugog svjetskog rata su bili sudjeni poraženi koji zbilja jesu počinili stravične zločine, od strane pobjednika, koji za svoje zločine u pravilu nisu odgovarali (u svakom slučaju ne njihov vrh). Sada u tijeku ovog rata (ako ćemo tako nazvati ovo… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
4 mjeseci prije
Reply to  NeBudiOvca

Aha.
Vi, dakle znate koja strana je jača?
Ne nadajte se.

Nakon ovoga idu novinari masmedija – nije ih bezveze platio anemikus,- i dileri cjepiva: od proizvođača do liječnika koji je ubadao pacijente.
Bez informiranog pristanka.

ksgrjbneruntbguerngt
Gost
ksgrjbneruntbguerngt
4 mjeseci prije
Reply to  NeBudiOvca

Prevara, isto kao što je ganjao cioVW i Dojčeciobank.

Picajzl
Member
Famed Member
Picajzl
4 mjeseci prije
Reply to  NeBudiOvca

Slažem se, narativ laži, obmane,kriminala, mora se nagaziti, prvo na način prava, znanosti, zdravog razuma. Pokazati i prokazati igrače u toj igri. Prokazati njihovu podlost, glupost, udruženost,pokvarenost, i dobiti veću portporu masa. Narativ je providan, lažljiv i manipulativan, isti svugdje (jako sinhroniziran): https://www.youtube.com/watch?v=hcr14keaYx4 Prvo smiruju, uvjeravaju, lažu, a onda primjenjuju,… Pročitaj više »

Realno
Gost
Realno
4 mjeseci prije

Nema pravde bez AK47.

Puž
Gost
Puž
4 mjeseci prije
Reply to  Realno

Oružje samo u samobrani! Bilo što drugo jest oblik ponašanja koje je odličje imperijalistićki ustrojenog uma.
Bar ja tak mislim

Pingvin
Gost
Pingvin
4 mjeseci prije
Reply to  Puž

Obranom jos nikad nitko dobio borbu, mozda ti budes prvi, tko zna.

Puž
Gost
Puž
4 mjeseci prije
Reply to  Pingvin

Mnogi su dobili svoje bitke isključivo samo-obranom. No o tome se ne piše niti se taj pristup “reklamira”. Makijavelijanski svjetonazor koji nas uče u školama je u suštini glavni krivac. Kao i famozno okretanje drugog obraza. Abrahamske religije nameču perverziju uma i stvaraju pogodne uvjete za život u strahu. Strah… Pročitaj više »

ksgrjbneruntbguerngt
Gost
ksgrjbneruntbguerngt
4 mjeseci prije
Reply to  Puž

Pa zar ne vidiš da napadaju čitav svijet konstantno godinu dana………….

Sava
Gost
Sava
4 mjeseci prije
Reply to  Puž

Svako ima pravo da razmišlja čak i onaj ko nema čime, a vi gospodine pod oružjem ne podrazumevate reč koja nekoga dovodi u zabludu da sam sebi pogrešnim postupkom nanese zlo,JEL!?!?!? A ni one koji hoće da nam zrače meka tkiva i ispiru um mikrotalasima koje popularno zovu radarskim talasima… Pročitaj više »

Sava
Gost
Sava
4 mjeseci prije
Reply to  Puž

Ovo je dozrelo za samoodbranu a kako je vaš um ustrojen?

Puž
Gost
Puž
4 mjeseci prije
Reply to  Sava

U ovom slučaju jedina smislena samoobrana jest BOJKOT svega što je destruktivno po nas i našu majku zemlju. I budući da ljudi nisu sposobni oformiti masovni pokret bojkotiranja jedino što možemo je gledati kako nam slobode nestaju. A i kak moraš bit čudan i ne-inteligentan da misliš da oružjem možeš… Pročitaj više »

Sony
Gost
Sony
4 mjeseci prije
Reply to  Puž

➕ Isto sam to pisala više puta kad je tema došla do oružane obrane. To je utopija, nema šanse, di su oni tehnološki ispred nas… u njihovim rukama su svi alati moći. Eto baš kako si napisao, možemo samo gledati i zjevati u čudu, svakodnevno izbacuju novo, žešće i ubojitije,… Pročitaj više »

Sava
Gost
Sava
4 mjeseci prije
Reply to  Realno

On je DOBAR sudija i ne prašta grehe, POUZDANO!!!

Dokurčilomi
Gost
Dokurčilomi
4 mjeseci prije

Kada će se tako suditi židovima?

Maki
Gost
Maki
4 mjeseci prije
Reply to  Dokurčilomi

Na kraju svijeta-Strasni sud. Stace oni pred Isusa (ne svi, vec oni koji su Ga odbacili-a to je ogromna vecina)

Sony
Gost
Sony
4 mjeseci prije
Reply to  Maki


Velika nevolja iz Otkrivenja je počela