Banda i gangsteri u vlasti lažu građane Hrvatske – Zaustavimo tzv. cijepljenje ODMAH!

Pfizer - Plenković

Veleizdaja nezapamćena u povijesti razlog za otpust Plenkovića i svih priležnika u vlasti. Zašto je ugovor  „iznad bilo kojeg lokalnog državnog zakona“? ODGOVORNOST, bando i gangseri u vlasti, tražimo vašu odgovornost, odmah!

Prije par dana dailyexose.co.uk objavio je skandaloznu informaciju vezanu za ugovore s farma mafijom, konkretno korporacijom Pfizer. O čemu je riječ?

Pfizer Engineered Agreements With Governments Stating They Had to Pay for Covid Vaccines Whether They Worked or Not – NO Recourse for Injuries

Zahvaljujem na prijevodu najvažnijeg  iz ovog skandaloznog ugovora kojeg su potpisale skoro sve vlasti u državama svijeta. Prema nekim podacima od oko cca 220 država njih cca 207 do 210 je isti potpisalo, a samo 6 do 10 nije, tj od ovih 10 njih par je isto učinilo uz neke uvjete. Zahvaljujemo na prijevodu  koji smo dobili. Žutim je označeno najvažnije. Ulomci 5.5 i 6.2, jer tamo su zaista najbitnije stvari. Te u prevedenom dijelu (1.54,  2.1, 25, 28.)

Predlažem svim našim vjernim čitateljima kao i svima ostalima dijelite ovaj tekst, ovo je SKANDAL svjetskih razmjera, no, mene zanima Hrvatska.  U ovom kratkom videu, u kojem  naš anemični predsjednik Vlade kaže kako je EK naručila od Pfizera (naglasio je “samo od Pfizera”) za 2021. – 2023. 1, 8 milijardi doza. Zašto? Jer je predviđeno docjepljivanje.

Ako ih je EK naručila, morat će ih i platiti! U zadnje vrijeme spominje se 19 € po dozi. (Albanija je kupila za 12 $ ili 10  Eura  oko pola milijuna. Na velike količine uvijek ide popust, dakle EU su dobro oderali. Preko 34 milijarde Eura u 2 godine.

A što su „zaradili“ profiteri u vlasti?

EU ima oko pola milijarde stanovnika, i pitanje je kome će oni ispucati tih 1,8 milijardi doza u 2 godine. A sigurno nisu naručili samo Pfizer.

Pogledajte ugovor s Albanijom koji je procurio u javnost, jasno je zašto su EU zastupnici dobili samo kratko vrijeme za uvid, bez mogućnosti zapisivanja i prenošenja informacija.

Ugovor s Albanijom – original

Prijevod ugovora s Albanijom

A kako je sve ovo,  još prije ovog saznanja, predvidio na Izvanrednoj tiskovnoj konferenciji u organizaciji prof. dr. sc. Ivana Lovrinovića, održanoj 17. lipnja 2021. gospodin Andrija Klarić vrijedi opet pogledati.

 

Vrijeme je da ovo zaintrigira pravnike, odvjetnike, gdje ste?

“Kupac priznaje da dugoročni učinci i učinkovitost cjepiva trenutno nisu poznati i da mogu postojati štetni učinci cjepiva koji trenutno nisu poznati.”

Iako se Europska Komisija svojski potrudila da zastupnici u EP dobiju samo formalnu mogućnost kratkog uvida u ugovore o cjepivu protiv Covida-19, bez prava da išta zapišu ili o tome govore (kao što je u intervjuu našem portalu rekao gospodin Sinčić), u javnost je „procurio“ jedan takav tipski ugovor.

Uvjeti koje je Pfizer nametnuo, u ovom slučaju Ministarstvu zdravstva i socijalne zaštite republike Albanije, više su nego zastrašujući. Kupac mora platiti naručeno  cjepivo bez obzira da li je učinkovito ili ne, Pfizer ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne posljedice. Kod toga kupac mora potvrditi da je svjestan kako se radi o eksperimentalnom cjepivu.

Krenimo redom:

U Preambuli ugovora (točka 1.54) navedena je definicija cjepiva iz koje je vidljivo kako ugovor pokriva proizvodnju cjepiva za Covid-19 i sve buduće mutacije, virusa Sars-Cov 2, ali i „ sve uređaje, tehnologije ili proizvode za poboljšanje učinka cjepiva i sve komponente i sastavni materijal za proizvodnju:

1.54 “Cjepivo” uključuje (a) sva cjepiva proizvedena, u cijelosti ili djelomično, ili isporučena, izravno ili neizravno, od strane ili u ime Pfizera ili BioNTecha ili bilo koje od njihovih podružnica u skladu s ovim Ugovorom, a koja su namijenjena prevenciji ljudske bolesti COVID-19 ili bilo koje druge ljudske bolesti, u svakom slučaju uzrokovane bilo kojim virusom SARS-CoV-2, i/ili bilo kojim ili svim srodnim sojevima, mutacijama, modifikacijama ili izvedenicama prethodno navedenog, (b) bilo kojim uređajem, tehnologijom ili proizvod koji se koristi u primjeni ili za poboljšanje uporabe ili učinka takvog cjepiva, ili (c) bilo koje komponente ili sastavnog materijala (a) ili (b).

Ugovor s Pfizerom onemogućuje Vladama koje su ga potpisale primjenu alternativnih lijekova, primjerice Ivermectina, čak i ako su učinkovitiji od Pfizerovih produkata,

U točki  2.1 stoji:

 2.1 (b) Kupac priznaje i prihvaća Pfizerove napore da razvije i proizvede koji su razumne prirode i podložni značajnim nesigurnostima rizika, i činjenicu da  bilo koji drugi lijek ili cjepivo za sprječavanje, liječenje ili izlječenje infekcije COVID-19 uspješno razvijeno ili odobreno prije izdavanja Autorizacije za Proizvod, neće promijeniti trenutno stanje hitnih potreba za sprječavanje širenja infekcije COVID-19 koje predstavlja ozbiljnu prijetnju i štetne učinke na živote i zdravlje javnosti općenito.

Pfizer ne snosi nikakve posljedice za kašnjenje ugovorenih i plaćenih isporuka, može ih po vlastitom nahođenju preusmjeriti na druga tržišta i kupac se s time mora složiti, nema nikakvu mogućnost otkazati ili vratiti  pošiljku koje nije dobio u ugovorenom roku, odnosno u vrijeme kad ju je trebao. S druge strane, kupac mora plaćati robu prema datumu na fakturi ( bez obzira da li ju je dobio ili ne) i za kašnjenje plaćanja slijede mu lihvarske kamate,

2.1(d) U skladu s tim, Pfizer i njegove Podružnice neće biti odgovorni za bilo kakav propust Pfizera ili njegovih povezanih društava da razviju ili dobiju Autorizaciju proizvoda u skladu s procijenjenim datumima opisanim u ovom Ugovoru. Čak i ako je proizvod uspješno razvijen i dobije Autorizaciju, Pfizer neće biti odgovoran za bilo koji propust u isporuci doza u skladu s bilo kojim procijenjenim datumima isporuke koji su ovdje navedeni (osim kako je izričito navedeno u ovom Ugovoru), niti će bilo koji takav propust dati Kupcu da ima pravo otkazati narudžbe za bilo koju količinu Proizvoda

.2.5(a) Ako je Autorizacija dobivena, ali nema dovoljno za  isporuku ukupnog broja Ugovorenih doza  u Rasporedu isporuke (uključujući i Prilagođeni raspored isporuke), uključujući i bilo koji nedostatak koji je posljedica zahtjeva Pfizera za preusmjeravanjem dostupne ponude Proizvoda na drugo tržište, Pfizer će surađivati na pružanju obavijesti (i upravljati svakom komunikacijom povezanom s nedostatkom Proizvoda). Nakon primitka takve obavijesti, Kupac će pravovremeno izvršavati sve upute navedene u obavijesti (a ni u kojem slučaju dulje od 24 sata). U skladu s gore navedenim, uključujući sve zahtjeve Pfizera za preusmjeravanje Proizvoda na drugo tržište, Pfizer će odlučiti o potrebnim prilagodbama broja Ugovorenih doza i Rasporeda isporuke Kupcu na temelju načela koja će Pfizer utvrditi prema tada postojećim okolnostima (“Raspodjela”) koje će biti navedene u takvoj obavijesti. Smatra se da Kupac pristaje na bilo koju reviziju.

3.3 (b)  Bilo koji iznos koji Strana mora platiti, a koji nije uplaćen na datum dospjele obaveze donose kamate, u mjeri u kojoj to dopušta zakon, po najvišoj (a) stopi koju Europska središnja banka primjenjuje  za svoje glavne operacije refinanciranja u eurima (referentna stopa) plus pet bodova (ili navedena centralizirana referentna stopa banke) u Obrascu narudžbe za cjepivo) i (b) 2 %. Referentna stopa je stopa na snazi kako je objavljeno u seriji C Službenog lista Europske unije, prvog dana u mjesecu u kojem završava razdoblje plaćanja. Takve se kamate obračunavaju na temelju godine od tristo šezdeset (360) dana za stvarni broj dana kašnjenja u plaćanju. Osim svih drugih pravnih lijekova dostupnih prema ovom Ugovoru ili prema zakonu, ako Kupac ne plati bilo koji nesporni iznos u roku dospijeća prema ovom Ugovoru, Pfizer može obustaviti isporuku Proizvoda ili raskinuti ovaj Ugovor

A Pfizer ni pod kojim uvjetima ne plaća penale za kašnjenje isporuke:

2.6. Ni pod kojim okolnostima Pfizer neće biti odgovoran ni podložen penalima za kašnjenje bilo koje isporuke. 

Kupac se morao odreći svih svojih zakonskih prava u slučaju Pfizerovih propusta koji su doveli do kašnjenja isporuke i ni pod kojim uvjetima ne može odustati od narudžbe.

2.5(b)  Kupac se ovime odriče svih prava i pravnih lijekova koje prema zakonu može imati, na pravičnoj osnovi ili na drugi način, a koja proizlaze ili se odnose na: (i) bilo koji propust Pfizera da razvije ili dobije autorizaciju proizvoda u skladu s procijenjenim datumima opisanim u ovom ugovoru ; ili (ii) bilo koji propust Pfizera da isporuči Ugovorene doze u skladu s Rasporedom isporuke. U slučaju nedosljednosti između odredbi ovog Odjeljka 2.5 (Nestašica proizvoda) i odredaba drugih odjeljaka ovog Ugovora, odredbe ovog Odjeljka 2.5 (Nestašice proizvoda) kontrolirat će i zamijeniti odredbe drugih odjeljaka ovog Ugovora u opsegu takve nedosljednosti.

A ni pod kojim uvjetima ne može vratiti cjepivo koje nije dobio na vrijeme čak i ako se dokaže da nije učinkovito, odnosno da je štetno.

2.8  Ne dovodeći u pitanje Odjeljak 4.4 Kupac priznaje  da Pfizer neće, ni pod kojim okolnostima prihvatiti bilo kakav povrat Proizvoda ( ili bilo koje doze) . Posebno, nakon primitka Proizvoda u skladu ovim Odjeljkom  2.8,  nikakav povratak Proizvoda se ne može dogoditi, ni pod kakvim okolnostima ( uključujući buduće promjene zaliha, Proizvode s istekom roka trajanja, promjene u raspodjeli Proizvoda isporuci .

Cjepivo treba platiti unaprijed, cijena za Albaniju je 12 $ po dozi (10€), za EU je dvostruko skuplje, iako su naručene  višestruko veće količine. Prema izjavi Premijera Plenkovića, EK je za naredne dvije godine naručila od Pfizerea (naglasio je “samo od Pfizera”) 1,8 milijardi doza cjepiva. Na teritoriju EU živi ukupno oko 500 milijuna ljudi.

3.2 (a) Uz djelomično razmatranje ugovorenih doza, kupac će platiti avans u iznosu od 2.997.540 USD (izračunato kao 12,00 USD/dozu pomnoženo s 249.795 Ugovorenih doza) u roku od trideset (30) dana od primitka računa od Pfizera izdanog nakon Potvrde o odobrenju kupca navedene u odjeljku 9.6 („Predujam“); pod uvjetom da Pfizer nema obvezu otpreme ili isporuke Proizvoda do primitka Predujma. Svi dospjeli iznosi prema ovom ugovoru bit će pretvoreni u EUR koji će se odrediti na temelju tečaja koji koristi The Wall Street Journal, Eastern U.S. Edition, jedan (1) Radni dan prije datuma Ugovora.

Pfizer se dobro osigurao da plaćanje bude prema njegovoj fakturi, bez obzira kad isporučio cjepivo i bez obzira da li Pfizer ili bilo koja od njegovih podružnica ima dugovanja prema tom istom kupcu.

3.3 (c) Kupac neće i priznaje da prema ovom Ugovoru nema pravo, bilo koju Narudžbenicu, bilo koji drugi ugovor, dokument ili zakon, zadržati, pobiti, nadoknaditi ili zadužiti bilo koji iznos duga (ili dospjećea) Pfizeru, bilo prema ovom Ugovoru ili na neki drugi način, protiv bilo kojeg drugog iznosa koji mu Pfizer ili pridruženo društvo duguje (ili koji mu dospijeva).

Kupac se slaže da cjepivo neće krenuti u serijsku proizvodnju. Cjepivo ostaje eksperimentalno, Kupac priznaje da je svjestan kako dugoročni učinci i djelotvornost cjepiva nisu poznati, te da mogu postojati štetni učinci.

5.5 Kupac potvrđuje da se cjepivo i materijali povezani s cjepivom, te njegove komponente i sastavni materijali ubrzano razvijaju zbog hitnih okolnosti pandemije COVID-19 i da će se nastaviti 

Kupac može formalno raskinuti ugovor „u slučaju značajnog kršenja bilo kojeg odredbe ovog Ugovora od strane Pfizera,“ (a ugovor je sastavljen tako da Pfizer nema nikakvu čvrstih obaveza koje bi eventualno mogao prekršiti), ali ako ga i Pfizer raskine, kupac mora platiti sve do kraja.

6.2(c) Bez obzira na gore navedeno, ako se takvo značajno kršenje, po svojoj prirodi, ne može ukloniti, Strana koja ga je prekinula može otkazati Ugovor odmah nakon pisanog obavještenja drugim Stranama. U slučaju da Pfizer raskine ovaj Ugovor prema ovom odjeljku 6.2, Kupac će platiti u roku od trideset (30) dana od datuma obavijesti o raskidu ovog Ugovora punu cijenu za sve ugovorene doze umanjene za iznose već plaćene Pfizeru od tog trenutka-datum.

Pfizer nije odgovoran ni za što, vezano uz njegovo eksperimentalno Covid cjepivo, prodaje ga uz sigurnu naplatu pod uvjetima koje on diktira. U Ugovoru je navedeno kako kupac  „mora zaštititi  Pfizer od odgovornosti za potraživanja i gubitke, to mora  provesti putem zakonskih ili regulatornih zahtjeva, a o dovoljnosti takvih napora odlučuje Pfizer“.

Kako piše provjeri.hr zaista su ključna tri pitanja:

  1. Mogu li vlade, pa i Hrvatska, nakon što su potpisale ovakve ugovore s Pfizerom, nametnuti obvezno cijepljenje kako bi se mogla vršiti kontinuirana isporuka ​​cjepiva?
  2. Zašto je država pristala na potpisivanje takvih ugovora?
  3. Kada i na koji način će odgovorni za ovo izaći pred građane i biti izvedeni pred lice pravde, te platiti za teror nad vlastitim narodom?

https://provjeri.hr/prijelomna-vijest-pfizerleaks-evo-zasto-nam-se-sve-ovo-dogada-posljednjih-godinu-i-po-dana/

Ugovor je zaista robovlasnički , neraskidiv za kupca (formalno ga može raskinuti ako ga  Pfizer prekrši, ali sastavljen je tako da ga Pfizer ne može prekršiti. Kupac priznaje da cjepivo možda nije učinkovitio, da se ne znaju posljedice, da Pfizer za ništa ne odgovara, da ne mora poštivati rokove isporuke, da može naručene i plaćene pošiljke preusmjeriti drugdje, da ne mora „cjepivo“ dostaviti na dogovoreno  mjesto. Može i u susjednu državu!

Pfizer je oslobođen bilo kakvih penala za kašnjenje, a kupac mora plaćati prema fakturi bez obzira dobio robu ili ne. Ako kasni s plaćanjem ima lihvarske kamate. Zaista se mora postaviti pitanje: koliko su „love“ dali onima koji su potpisali takve, za svoju državu,  štetne i nemoguće ugovore… i sad prisiljavaju ljude na cijepljenje jer cjepivo treba platiti i trebat će stalno cijepljenje…

Odvratno… jedan traljavi ministar prijeti narodu da će umrijeti ako se ne cijepe…

Ovo je dno dna.

Pitam se: koja moralna i ljudska gnjida moraš  biti da tako postupaš?

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.


Posjetite naš novi video kanal na platformi Odysee i obvezno se registrirajte, kao i najveću arhivu alternativnih video snimaka Jubitu.

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
393 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
ledeno doba

Velika Britanija: više od polovice “kovid pacijenata” u bolnicama ustvari su došli u bolnicu zbog drugih bolesti Prije tjedan dana, procurili su službeni podatci , koje je objavio The Telegraph- da su 56% pacijenata primljenih u bolnicu prošlog tjedna, — i stavljeni na kovid odjeljenje- da ustvari ti pacijenti nisu… Pročitaj više »

ledeno doba

cjepljenje mi pametni ne možemo zaustaviti- dok ima još uno glupih ovaca, koje idu dobrovoljno na klanje evo vijest iz Njemačke, nedavno: tamo potajno cjepe djecu ispod 12 godina!!!!, iako cjepljenje djece još nije dopušteno. Odnosno još uopće nije odobreno cjepivo za onu djecu ispod 12 godina. Mainstream list Tagesspiegel… Pročitaj više »

Silvestar

moral i gnjide ne idu skupa u rečenicu

Moreno

Ništa to novo nije, većina država, a naročito EU potpisale su stotine sporazuma u svim segmentima funkcioniranja države počevši od Vatikanskih ugovora u kojima su obaveze Hrvatske svašta, a obaveze Vatikana ništa . . . pa Lisabonski sporazum šta je svojevrsni ustav EU i kojega nio osim prevoditelja nije pročita… Pročitaj više »

Realno

E moj Tito, što ti žohari od države napraviše. Vrati se, sve ti je oprošteno. Povedi i OZNA-u sa sobom da napravi detaljnu dezinsekciju. 1 u glavu, 2 u prsa.

Karma

MAO CE DUNG JE BIO KAMILICA ZA OVE DANAS.
MOZE LI ZLO BITI VECE?

Igor

Sve na ovu temu je napisano na sajtu Borba za veru….autor odličnih tekstova je doktor iz Novog Sada Evsevije Petrović.Moja preporuka svima iz bivše Jugoslavije.

Abe 04

Eno sad je to prva vijest na dnevniku u 19h.

Cupo

Mogu li nesto pitati,ako mi netko zna dati odgovor?? Je li drzava ukoliko uvede obavezan pelc automatski preuzima sve odgovornosti vezane za nuspojave ????

Throne

Ona sto sam mislio ne zelim biti prorok ali globalna elita s kvislinskim politicarima svih drzava, odlucila je kenuti velikom brzinom protiv stanovnistva. Ovo dokazuje i otkriveni ova stetni ugovor s Albanijom. A sto mislite kakav je nas zbog izjave anemicnog da ce se u n. Marofu graditi pogoni za… Pročitaj više »

Spicko

znači ako se anemičnom digne, može potpisati ugovor sa Miki Mausom i Hrvatska je od sutra kaj? Ne pada mi na pamet.

Matko

Zasto ne kupite dionice Pfizer

Faust

Gdje će ispucati 1.8 mlrd doza?Ima dovoljno ovaca koje će stati u red 100 puta ako se to od njih zatraži.

Kažun

Pljenković se cijepio,jel provjerio da D- dimer test
ne prelazi 1000 ng/ mL.Rekla mu već Lenka 🙂
E,sada za anemične i trudne osobe,nisu iste vrijednosti 🙂
SYNLAB – nalaz isti dan,na vlastiti trošak 🙂

ja sam

Samo Pfizeru ce EU dati 34 milijarde Eura. Sad zamislite koliko bi se bolnica moglo izgraditi sa svim tim novcem , koliko ljudi izlijeciti? Godisnji proracun Republike Hrvatske je oko 20 milijardi Eura. Zamislite samo koliki je to novac. 34 milijarde Eura Pfizer ce uzeti samo od EU u naredne… Pročitaj više »

Scorpiorex

Isto kao precutni ugovir dilera i toxicomana,datemi ti sta ,jad i kako hocu,ti placas,cak I owerdos ce ti biti naplacen.

Vladimir

Besramni,štetni ,protuzakoniti,koruptivni,neodgovorni,neempatični ,protuzdravstveni ,protuustavni i depopulacijski potpis ugovora

nonwo

offtop. “Zgrada Pentagona je potpuno zatvorena, a osoblje ne smije izlaziti vani zbog pucnjave koja se dogodila izvan zgrade na autobusnoj platformi Upravo smo potvrdili da je Pentagon u blokadi. Došlo je do incidenta u tranzitnom centru Pentagona – rekao je glasnogovornik Agencije za zaštitu snaga Pentagona Chris Layman koji… Pročitaj više »

Machiavelli

Kao prvo ne pise se gangseri vec gangsteri, kao drugo ovi arnini antivakserski manifesti me podsjecaju na breivikove,nadam se da nece prijeci sa rijeci na djela.

Max

Čisti zločin.

juha kokošonen

jakog li virusa za kojeg ne bi ni znali da štakorska piskarala o njemu ne pišu i na cijepljenje protiv kojeg ti moraju prijetiti da se odazoveš.

nonwo

https://www.youtube.com/watch?v=Zx-52WdgZ64 usa Beros ,Fauci,opet na sudu. Nije ni Amerima bolje,sudeći po komentarima,svi su pised off.Banda i gangsteri u svim vladama… How the hell is our tax money funding Chinese’s military bio weapon -We lost control over the people in government that want to annihilate humanity. -US Government sends money all… Pročitaj više »

Kit

A jesu navalili sa cjepivima…

https://www.youtube.com/watch?v=6kccpLclMTU

lear ZI

Ovo siromašte još jedva stoji na svojim nogama. Očito, da je pogrešio PLAN (KO VIĆe, nije opasan).

piždro

Sve se ide po nalozima kabala i global armagedona 02. 08. 2021 Bijela kuća priprema se za nacionalno zatvaranje i veliki lockdown! Treba li nekome dodatno objašnjenje za Veliki reset? Kako ne bi dopustila da velika kriza prođe, Bidenova vlada je u četvrtak i petak izbacila osjećaje kako bi pripremila… Pročitaj više »

Komplicirano

Riba smrdi od glave,,,dobro ,to znamo svi,,,dakle,čišćenje treba početi od repa,,,,

Lovrenko Hađina

TREBAJU SE GRAĐANI POZVATI NA USTAV KAO JA I NE NOSITI MASKICU JER MASKICE SU SREDSTVO ZA ZASTRAŠIVANJE.

KAD ME PITAJU ZA MASKICU, JA ODGOVORIM:
“PO USTAVU RH SVE ŠTO JE OBAVEZNO VLADA JE DUŽNA OSIGURATI NARODU. MENI VLADA NIJE POSLALA MASKICU I NEMAM ŠTO NOSITI, GANJAJTE VLADU.

Lovrenko Hađina

AKO VAS ZAŠTITAR PITA ZA MASKICU RECITE MU SLOBODNO DA U OPISU RADNOG MJESTA ZAŠTITARA NIJE DA PROVODI DEPOPULACIJU VEĆ DA ŠTITI OBJEKAT OD LOPOVA.

Lovrenko Hađina

PLJENKOVIĆ JE TOLIKO GLUP DA NE MISLI AKO SE RAZBOLI I BUDE TREBAO KRV DA KADA BI SAV NAROD PROCIJEPIO NE BI MU IMAO TKO DATI KRV. UMJETNA INTELIGENCIJA MU MOŽE SAMO ULJE DATI. ON JE VELIKI POHLEPNIK KOJI BI TREBALO DA JE U ZATVORU JER JE 50 000 Ha… Pročitaj više »

NeBudiOvca

Pred nekoliko godina mogao se pročitati članak o izvjesnom gospodinu u Australiji koji je na jednu površinu koje uopće nije bio vlasnik postavio rampu i naplaćivao parking tridesetak godina. Ljudi su ga upoznali, pozdravljali ga i ćaskali s njim i nikom nije palo na pamet ista provjeravati kod nadležnih službi.… Pročitaj više »

Marko

Na teritoriju EU živi ukupno oko 500 milijuna ljudi.

Nisu to ljudi, to je 99% kukavelj. Bruka.

Gorki šećer

Masonstvo je religija, prikriveni Sotonizam. Većina prosječnog puka vjeruje da su kršćanstvo i islam najuticajnije religije. To je samo privid . Masonstvo / Sotonizan( u pravom smislu te riječi) je najutjecajnija religija danas. Kao što su iskreni kršćani i muslimani spremni zbog Boga žrtvovati i vlastiti život, tako i masoni… Pročitaj više »

ledeno doba

Iz uvodnog govora doktora Sucharita Bhakdija, na nedavnom skupu “Doctors for Covid Ethics” “…mi se nalazimo u ratu. ratu protiv čovječanstva. Oni koji vode taj rat, koriste 3 instrumenta: novac, prevaru i strah. Sa potpunim lažima, namamili su svijet u lažnu pandemiju. Pozivam ljude; Ustanite!. I informirajte se! Radi nas samih,… Pročitaj više »

BanOvan

Ovo je dokument koji mogu ladno staviti u udžbenik. Kako je*ati ovcu u zdrav mozak. Kako ju poniziti i omalovažiti a da ista umilno bleji uz uvjerenje kako je samo dobro prošla. Sam Bog je stvorio ovo dobro od jeBajzera .

Mali Ivica

Nemojte zaustaviti cipljenje, dok se tovar susida Frane ne ucipi u stražnjicu von Anemičnoga. Judi moji čim mu pokažem sliku Anemičnoga počne da reve, sviđa mu se Anemično.

Mali

A. G. Matoš prije 100-tinjak godina “Mora”

Žav

Samo giljotina redom.

Gorki šećer

Obraća se poslodavcima i sindikatima. Poslodavcima da shvate da trebaju stisnuti zaposlenike, a sindikatima da ne smiju braniti pravo zaposlenih. U ovom slučaju najbolje je ostati bez posla i tako prestati hraniti državu i uzelje koji je vode.

Ganicus
Bruno

1.800.000.000*19=34.200.000.000 ili ti slovima trideset četiri bilijarde dvjesto milijardi eurića. Ako bi brojali do jedne milijarde i da svake sekunde izgovorimo jedan broj, trebali bi 33 godine, a za ovo svi plenkovići od kada su sišli sa drevete ne bi stigli izbrojati. (Pod uvjetom da znaju brojati jer je za… Pročitaj više »

Bruno

Još jednom 1 800 000 000*19=34 200 000 000 . To je 34 bilijarde 200 milijardi eur. Da svakoj vladi u EU daju po milijardu eura , da podijele, dali su im siću od 28 milijardi eura, što je 0,08% od ukupne sume. Nije čudo da nas se tjera na… Pročitaj više »

Bruno

Za sve su krivi matematičari.

Tim Kunić

Sve to za preimenovanu gripu? Netko za ovo mora visit.

Istranko

Poštovana Mr. sc. Arna Šebalj, ispravite, odnosno dodajte slovo “t” u gangseri…

Krle

Bilo bi dobro javno obznaniti ko je potpisao takav ugovor. Najbolje javno, u nekoj tv emisiji da ta osoba odgovori zašto je potpisala takav ugovor, da li i pod čijim pritiskom i da li bi za sebe osobno potpisali takav ugovor s bankom ili s trgovinom za kupnju npr. kućnih… Pročitaj više »

CAN

-Znam jednu imenom i prezimenom zvali su je Troljka 4.rupe-jel ti rod?

Bosanac

I kad ja kažem da su ljudi ovce a političari psi ovčari meni niko ne vjeruje. Ja do sada ne vidjeh ni jednu ovcu da se spasila peticijom il tužbom. Ti ugovori su samo da se spase oni koji su ih pisali, može se pretpostavit da će sekjuriti poduzeće (OTAN)… Pročitaj više »

Abe 04

Sve je ista igra. Iskreno na internetu nema.

Axeon Imstrad

Ako potpisnici ovih ugovora s vragom svojim potpisom nisu zaslužili vješala ,ne znam što jesu…

Mali

“Mora” A. G. Matoš prije 100-tinjak godina

GoCro

Pozivam sve da se što prije cijepe kako bi ispunili našu ugovoru obvezu, hvala.
Ako i umiremo od toga, a vjerojatno hoćemo, barem nećemo umrijeti dužni.

Zagten

Ha, uz duzno postovanje. Oni lazu i ne lazu, ne misle da rade zlo. Vjeruju istoj onoj znanosti kojoj vjeruje i vas portal kad prenosi tekstove o neandertalcima. Problem je mnogo dublji, a bavimo se njime kad stvari odu predaleko.

Air Brush

Ha ha ha. Taj ugovor me asocira na to kako su se ruski mafijaši odlučili za pošten biznis (napokon!). Napravili su plačljivo parkiralište. Problem je bio da su se svi džabe parkiali na ulici. Logično. Zato su angažirali par svojih ljudi (da prodaja krene) koji su sa macolama razbijali automobile… Pročitaj više »

matija emanovic

Ovakav ugovor mogi potpisati samo ZLOČINCI PROTIV SVOG NAroDA, U HR. PLENKOVIC.

gigi pinna

Je li ovo pišete jer su vektorska cjepiva Sputnik V i Sinofarm ispali iz igre, ili jer ste zbilja protiv bilo kakvog cijepljenja. Nisam primijetio da baš rigate vatru na ova dva navedena cjepiva. Meni nije bitno samo što se piše, nego je možda i bitnije tko piše, pa da… Pročitaj više »

mislim

danas bio s jednim, cjepio se i on i njegova kćer. kćer je cjepio još kad protiv vodenih kozica , tog cjepiva tad nije ni bilo, nego ga je naručio iz engleske i platio valjda 600 kuna. i za sve on ima svoje argumente. ali glavno je da nema nikakvog… Pročitaj više »

ProbuditeSe

Dr. Reiner Fuellmich sa svojim timom vodi međunarodne parnice na ovu temu, dostavite mu potrebnu dokumentaciju.

50tak država je na listi, u parnicama protiv svakog uključenog u ovaj genocid, i to od medija do bolničkog osoblja, edu. ustanova i političara. ŠTA ČEKATE?!

Baba

Mogu oni još dugo ovako.A zašto to mogu: zato jer im mi to omogućujmo.

Jovo Kjava

Ne mecite ovdje nego svi na pelcovanje.

eto tako

Zašto je ugovor „iznad bilo kojeg lokalnog državnog zakona“?Zato što je u legalnom svijetu, ustav, zakon, odluka… isto što i ponuda, ništa više i ništa manje. Neobvezujuća ponuda, a skopljeni ugovor nosi sa sobom prava, dužnoti i obaveze. To što nama nitko nije rekao, da se u saboru raspravlja o tome… Pročitaj više »

gigi pinna

Pa neki dan su se i hrvatski mainstream mediji zeznuli u muljanju (tipično za svakog lažova – ne zna na kraju ni sam što je slagao, a što nije) – 4 preminulih od korone, 1 bio necijepljen – znači 3 žrtve su bile cijepljene. Pametnomu dosta!

Hubert

Sve ce biti kako FASHISTI kazu, OVCE osatju … i meeehhheee

Trolkovic

Ova arna ima najbolji recept za antivaksere, red teorija zavjera, red dezinformacija, red fejk njuza,red populizma, red poziva na revoluciju i na kraju sve zacini jednaom zlicom vegete.
Recept koji vlasniku logicnog garantira 300. komentara po tekstu, sto je ujedno i krajnji cilj ovakvih nebuloznih tekstova.

Perun

Kada vidite Plenkovica na portalu Logicno Hr pustite vodu na vodu na vodokotlicu u WC-u…..P.S.. To je preporuka politickih analiticara i veterinara za divlje zivotinje

Pravnica

Ovo je zločin protiv čovječnosti, a zločinci koji su ga počinili MORAJU ODGOVARATI!!!

diridon

VRLO BITNO!!! Ne bacajte vaše račune i potvrde o antigenskom testiranju koje ste obavili u prošlosti, bilo za ulazak na neki koncert, priredbu, sportski događaj ili bilo gdje vam je bilo uvjetovan ulaz da morate isti napraviti, odnosno da ćete morati. Pokrenuta je ustavna tužba i država vam, kako vam… Pročitaj više »

eto toliko

Zašto je ugovor „iznad bilo kojeg lokalnog državnog zakona“? Zato što je u legalnom svijetu, ustav, zakon, odluka… isto što i obična ponuda, ništa više i ništa manje. Neobvezujuća ponuda, a skopljeni ugovor nosi sa sobom prava, dužnosti i obaveze. To što nama nitko nije rekao, da se u saboru raspravlja… Pročitaj više »

Josip Skok

Podrška g.Arna Vašoj pameti i hrabrosti. Odmah treba krenuti sa tužbama za korupciju, prijevaru, zločin protiv čovječnosti, veleizdaju naroda i druge strašne zločine. Policijo i državni, županijski i općinski odvjetnici, u akciju! Kazneni progon po službenoj dužnosti. Dokaza ima i dohvatljivi su; svjedoci, vještaci-pošteni znanstvenici, neovisni laboratoriji, oštećeni, rodbina umrlih… Pročitaj više »

klara

UVIJEK SU I LAGALI, A TKO JE TO BIO NORMALAN , NA ŽALOST, JESULI UOĆE TAKVI SE I JEDNOG TRENUTKA UPITALI, PA ŠTA ČE MOJI NAJBLIŽI OD OBITELJI PA I DALJE ZA 1O.2O. I VIŠE GODINA, Z L O S E NIČIJE ZABORAVITI N E Č E I NE TREBA… Pročitaj više »

Sokratov Dajmonijum

Sokratov Dajmonijum Pogledajte im te monstruozne GLAVE, MONSTRUOZNI REPTILI koji u svojim zakržljalim mozgovima ništa većim od NETOPIROVIH, ta DVA GADA PSIHOPATSKA i jedan i drugi unatoč zakonima i IUS GENITUM UN i USTAVU Republike Hrvatske provode politiku koja u svom programskom konceptu i svim konsekvencama ima za cilj kroz… Pročitaj više »

Vesna Šipuš

Jučer dođem na poštu (u Hrvatskoj), moram poslati odgovor na sudsku presudu. Poštar ne želi primiti moju kuvertu, jer nemam kovid potvrdu. Što će mi potvrda da bih odgovorila sudu? Zdrava sam kao dren, cijepiti se neću. Dođem kući i saznam da jedan od mojih nećaka blizanaca, koji ne živi… Pročitaj više »

makks

Nevjerovatno ogavno, degutantno… jedna sasvim nova razina zloće, bahatosti i kukavičluka. Platit će se sve. Pišimo imena da se niti jedno ne zaboravi za naplatu.

darko

Nije jasno što čekaju sve stranke u oporbi da ne zatraže na uvid te taj ugovor i na temelju toga treba tražiti ostavku Vlade i nove izbore.

Davko

Usvijetu je uvijek bilo više budala nego pametnih ljudi porazavajući je koliko ih je Zakon mase budale će nas pregaziti ako im dozvolimo

POVEZANE VIJESTI