fbpx

Banda i gangsteri u vlasti lažu građane Hrvatske – Zaustavimo tzv. cijepljenje ODMAH!

Pfizer - Plenković

Veleizdaja nezapamćena u povijesti razlog za otpust Plenkovića i svih priležnika u vlasti. Zašto je ugovor  „iznad bilo kojeg lokalnog državnog zakona“? ODGOVORNOST, bando i gangseri u vlasti, tražimo vašu odgovornost, odmah!

Prije par dana dailyexose.co.uk objavio je skandaloznu informaciju vezanu za ugovore s farma mafijom, konkretno korporacijom Pfizer. O čemu je riječ?

Pfizer Engineered Agreements With Governments Stating They Had to Pay for Covid Vaccines Whether They Worked or Not – NO Recourse for Injuries

Zahvaljujem na prijevodu najvažnijeg  iz ovog skandaloznog ugovora kojeg su potpisale skoro sve vlasti u državama svijeta. Prema nekim podacima od oko cca 220 država njih cca 207 do 210 je isti potpisalo, a samo 6 do 10 nije, tj od ovih 10 njih par je isto učinilo uz neke uvjete. Zahvaljujemo na prijevodu  koji smo dobili. Žutim je označeno najvažnije. Ulomci 5.5 i 6.2, jer tamo su zaista najbitnije stvari. Te u prevedenom dijelu (1.54,  2.1, 25, 28.)

Predlažem svim našim vjernim čitateljima kao i svima ostalima dijelite ovaj tekst, ovo je SKANDAL svjetskih razmjera, no, mene zanima Hrvatska.  U ovom kratkom videu, u kojem  naš anemični predsjednik Vlade kaže kako je EK naručila od Pfizera (naglasio je “samo od Pfizera”) za 2021. – 2023. 1, 8 milijardi doza. Zašto? Jer je predviđeno docjepljivanje.

Ako ih je EK naručila, morat će ih i platiti! U zadnje vrijeme spominje se 19 € po dozi. (Albanija je kupila za 12 $ ili 10  Eura  oko pola milijuna. Na velike količine uvijek ide popust, dakle EU su dobro oderali. Preko 34 milijarde Eura u 2 godine.

A što su „zaradili“ profiteri u vlasti?

EU ima oko pola milijarde stanovnika, i pitanje je kome će oni ispucati tih 1,8 milijardi doza u 2 godine. A sigurno nisu naručili samo Pfizer.

Pogledajte ugovor s Albanijom koji je procurio u javnost, jasno je zašto su EU zastupnici dobili samo kratko vrijeme za uvid, bez mogućnosti zapisivanja i prenošenja informacija.

Ugovor s Albanijom – original

Prijevod ugovora s Albanijom

A kako je sve ovo,  još prije ovog saznanja, predvidio na Izvanrednoj tiskovnoj konferenciji u organizaciji prof. dr. sc. Ivana Lovrinovića, održanoj 17. lipnja 2021. gospodin Andrija Klarić vrijedi opet pogledati.

 

Vrijeme je da ovo zaintrigira pravnike, odvjetnike, gdje ste?

“Kupac priznaje da dugoročni učinci i učinkovitost cjepiva trenutno nisu poznati i da mogu postojati štetni učinci cjepiva koji trenutno nisu poznati.”

Iako se Europska Komisija svojski potrudila da zastupnici u EP dobiju samo formalnu mogućnost kratkog uvida u ugovore o cjepivu protiv Covida-19, bez prava da išta zapišu ili o tome govore (kao što je u intervjuu našem portalu rekao gospodin Sinčić), u javnost je „procurio“ jedan takav tipski ugovor.

Uvjeti koje je Pfizer nametnuo, u ovom slučaju Ministarstvu zdravstva i socijalne zaštite republike Albanije, više su nego zastrašujući. Kupac mora platiti naručeno  cjepivo bez obzira da li je učinkovito ili ne, Pfizer ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne posljedice. Kod toga kupac mora potvrditi da je svjestan kako se radi o eksperimentalnom cjepivu.

Krenimo redom:

U Preambuli ugovora (točka 1.54) navedena je definicija cjepiva iz koje je vidljivo kako ugovor pokriva proizvodnju cjepiva za Covid-19 i sve buduće mutacije, virusa Sars-Cov 2, ali i „ sve uređaje, tehnologije ili proizvode za poboljšanje učinka cjepiva i sve komponente i sastavni materijal za proizvodnju:

1.54 “Cjepivo” uključuje (a) sva cjepiva proizvedena, u cijelosti ili djelomično, ili isporučena, izravno ili neizravno, od strane ili u ime Pfizera ili BioNTecha ili bilo koje od njihovih podružnica u skladu s ovim Ugovorom, a koja su namijenjena prevenciji ljudske bolesti COVID-19 ili bilo koje druge ljudske bolesti, u svakom slučaju uzrokovane bilo kojim virusom SARS-CoV-2, i/ili bilo kojim ili svim srodnim sojevima, mutacijama, modifikacijama ili izvedenicama prethodno navedenog, (b) bilo kojim uređajem, tehnologijom ili proizvod koji se koristi u primjeni ili za poboljšanje uporabe ili učinka takvog cjepiva, ili (c) bilo koje komponente ili sastavnog materijala (a) ili (b).

Ugovor s Pfizerom onemogućuje Vladama koje su ga potpisale primjenu alternativnih lijekova, primjerice Ivermectina, čak i ako su učinkovitiji od Pfizerovih produkata,

U točki  2.1 stoji:

 2.1 (b) Kupac priznaje i prihvaća Pfizerove napore da razvije i proizvede koji su razumne prirode i podložni značajnim nesigurnostima rizika, i činjenicu da  bilo koji drugi lijek ili cjepivo za sprječavanje, liječenje ili izlječenje infekcije COVID-19 uspješno razvijeno ili odobreno prije izdavanja Autorizacije za Proizvod, neće promijeniti trenutno stanje hitnih potreba za sprječavanje širenja infekcije COVID-19 koje predstavlja ozbiljnu prijetnju i štetne učinke na živote i zdravlje javnosti općenito.

Pfizer ne snosi nikakve posljedice za kašnjenje ugovorenih i plaćenih isporuka, može ih po vlastitom nahođenju preusmjeriti na druga tržišta i kupac se s time mora složiti, nema nikakvu mogućnost otkazati ili vratiti  pošiljku koje nije dobio u ugovorenom roku, odnosno u vrijeme kad ju je trebao. S druge strane, kupac mora plaćati robu prema datumu na fakturi ( bez obzira da li ju je dobio ili ne) i za kašnjenje plaćanja slijede mu lihvarske kamate,

2.1(d) U skladu s tim, Pfizer i njegove Podružnice neće biti odgovorni za bilo kakav propust Pfizera ili njegovih povezanih društava da razviju ili dobiju Autorizaciju proizvoda u skladu s procijenjenim datumima opisanim u ovom Ugovoru. Čak i ako je proizvod uspješno razvijen i dobije Autorizaciju, Pfizer neće biti odgovoran za bilo koji propust u isporuci doza u skladu s bilo kojim procijenjenim datumima isporuke koji su ovdje navedeni (osim kako je izričito navedeno u ovom Ugovoru), niti će bilo koji takav propust dati Kupcu da ima pravo otkazati narudžbe za bilo koju količinu Proizvoda

.2.5(a) Ako je Autorizacija dobivena, ali nema dovoljno za  isporuku ukupnog broja Ugovorenih doza  u Rasporedu isporuke (uključujući i Prilagođeni raspored isporuke), uključujući i bilo koji nedostatak koji je posljedica zahtjeva Pfizera za preusmjeravanjem dostupne ponude Proizvoda na drugo tržište, Pfizer će surađivati na pružanju obavijesti (i upravljati svakom komunikacijom povezanom s nedostatkom Proizvoda). Nakon primitka takve obavijesti, Kupac će pravovremeno izvršavati sve upute navedene u obavijesti (a ni u kojem slučaju dulje od 24 sata). U skladu s gore navedenim, uključujući sve zahtjeve Pfizera za preusmjeravanje Proizvoda na drugo tržište, Pfizer će odlučiti o potrebnim prilagodbama broja Ugovorenih doza i Rasporeda isporuke Kupcu na temelju načela koja će Pfizer utvrditi prema tada postojećim okolnostima (“Raspodjela”) koje će biti navedene u takvoj obavijesti. Smatra se da Kupac pristaje na bilo koju reviziju.

3.3 (b)  Bilo koji iznos koji Strana mora platiti, a koji nije uplaćen na datum dospjele obaveze donose kamate, u mjeri u kojoj to dopušta zakon, po najvišoj (a) stopi koju Europska središnja banka primjenjuje  za svoje glavne operacije refinanciranja u eurima (referentna stopa) plus pet bodova (ili navedena centralizirana referentna stopa banke) u Obrascu narudžbe za cjepivo) i (b) 2 %. Referentna stopa je stopa na snazi kako je objavljeno u seriji C Službenog lista Europske unije, prvog dana u mjesecu u kojem završava razdoblje plaćanja. Takve se kamate obračunavaju na temelju godine od tristo šezdeset (360) dana za stvarni broj dana kašnjenja u plaćanju. Osim svih drugih pravnih lijekova dostupnih prema ovom Ugovoru ili prema zakonu, ako Kupac ne plati bilo koji nesporni iznos u roku dospijeća prema ovom Ugovoru, Pfizer može obustaviti isporuku Proizvoda ili raskinuti ovaj Ugovor

A Pfizer ni pod kojim uvjetima ne plaća penale za kašnjenje isporuke:

2.6. Ni pod kojim okolnostima Pfizer neće biti odgovoran ni podložen penalima za kašnjenje bilo koje isporuke. 

Kupac se morao odreći svih svojih zakonskih prava u slučaju Pfizerovih propusta koji su doveli do kašnjenja isporuke i ni pod kojim uvjetima ne može odustati od narudžbe.

2.5(b)  Kupac se ovime odriče svih prava i pravnih lijekova koje prema zakonu može imati, na pravičnoj osnovi ili na drugi način, a koja proizlaze ili se odnose na: (i) bilo koji propust Pfizera da razvije ili dobije autorizaciju proizvoda u skladu s procijenjenim datumima opisanim u ovom ugovoru ; ili (ii) bilo koji propust Pfizera da isporuči Ugovorene doze u skladu s Rasporedom isporuke. U slučaju nedosljednosti između odredbi ovog Odjeljka 2.5 (Nestašica proizvoda) i odredaba drugih odjeljaka ovog Ugovora, odredbe ovog Odjeljka 2.5 (Nestašice proizvoda) kontrolirat će i zamijeniti odredbe drugih odjeljaka ovog Ugovora u opsegu takve nedosljednosti.

A ni pod kojim uvjetima ne može vratiti cjepivo koje nije dobio na vrijeme čak i ako se dokaže da nije učinkovito, odnosno da je štetno.

2.8  Ne dovodeći u pitanje Odjeljak 4.4 Kupac priznaje  da Pfizer neće, ni pod kojim okolnostima prihvatiti bilo kakav povrat Proizvoda ( ili bilo koje doze) . Posebno, nakon primitka Proizvoda u skladu ovim Odjeljkom  2.8,  nikakav povratak Proizvoda se ne može dogoditi, ni pod kakvim okolnostima ( uključujući buduće promjene zaliha, Proizvode s istekom roka trajanja, promjene u raspodjeli Proizvoda isporuci .

Cjepivo treba platiti unaprijed, cijena za Albaniju je 12 $ po dozi (10€), za EU je dvostruko skuplje, iako su naručene  višestruko veće količine. Prema izjavi Premijera Plenkovića, EK je za naredne dvije godine naručila od Pfizerea (naglasio je “samo od Pfizera”) 1,8 milijardi doza cjepiva. Na teritoriju EU živi ukupno oko 500 milijuna ljudi.

3.2 (a) Uz djelomično razmatranje ugovorenih doza, kupac će platiti avans u iznosu od 2.997.540 USD (izračunato kao 12,00 USD/dozu pomnoženo s 249.795 Ugovorenih doza) u roku od trideset (30) dana od primitka računa od Pfizera izdanog nakon Potvrde o odobrenju kupca navedene u odjeljku 9.6 („Predujam“); pod uvjetom da Pfizer nema obvezu otpreme ili isporuke Proizvoda do primitka Predujma. Svi dospjeli iznosi prema ovom ugovoru bit će pretvoreni u EUR koji će se odrediti na temelju tečaja koji koristi The Wall Street Journal, Eastern U.S. Edition, jedan (1) Radni dan prije datuma Ugovora.

Pfizer se dobro osigurao da plaćanje bude prema njegovoj fakturi, bez obzira kad isporučio cjepivo i bez obzira da li Pfizer ili bilo koja od njegovih podružnica ima dugovanja prema tom istom kupcu.

3.3 (c) Kupac neće i priznaje da prema ovom Ugovoru nema pravo, bilo koju Narudžbenicu, bilo koji drugi ugovor, dokument ili zakon, zadržati, pobiti, nadoknaditi ili zadužiti bilo koji iznos duga (ili dospjećea) Pfizeru, bilo prema ovom Ugovoru ili na neki drugi način, protiv bilo kojeg drugog iznosa koji mu Pfizer ili pridruženo društvo duguje (ili koji mu dospijeva).

Kupac se slaže da cjepivo neće krenuti u serijsku proizvodnju. Cjepivo ostaje eksperimentalno, Kupac priznaje da je svjestan kako dugoročni učinci i djelotvornost cjepiva nisu poznati, te da mogu postojati štetni učinci.

5.5 Kupac potvrđuje da se cjepivo i materijali povezani s cjepivom, te njegove komponente i sastavni materijali ubrzano razvijaju zbog hitnih okolnosti pandemije COVID-19 i da će se nastaviti 

Kupac može formalno raskinuti ugovor „u slučaju značajnog kršenja bilo kojeg odredbe ovog Ugovora od strane Pfizera,“ (a ugovor je sastavljen tako da Pfizer nema nikakvu čvrstih obaveza koje bi eventualno mogao prekršiti), ali ako ga i Pfizer raskine, kupac mora platiti sve do kraja.

6.2(c) Bez obzira na gore navedeno, ako se takvo značajno kršenje, po svojoj prirodi, ne može ukloniti, Strana koja ga je prekinula može otkazati Ugovor odmah nakon pisanog obavještenja drugim Stranama. U slučaju da Pfizer raskine ovaj Ugovor prema ovom odjeljku 6.2, Kupac će platiti u roku od trideset (30) dana od datuma obavijesti o raskidu ovog Ugovora punu cijenu za sve ugovorene doze umanjene za iznose već plaćene Pfizeru od tog trenutka-datum.

Pfizer nije odgovoran ni za što, vezano uz njegovo eksperimentalno Covid cjepivo, prodaje ga uz sigurnu naplatu pod uvjetima koje on diktira. U Ugovoru je navedeno kako kupac  „mora zaštititi  Pfizer od odgovornosti za potraživanja i gubitke, to mora  provesti putem zakonskih ili regulatornih zahtjeva, a o dovoljnosti takvih napora odlučuje Pfizer“.

Kako piše provjeri.hr zaista su ključna tri pitanja:

  1. Mogu li vlade, pa i Hrvatska, nakon što su potpisale ovakve ugovore s Pfizerom, nametnuti obvezno cijepljenje kako bi se mogla vršiti kontinuirana isporuka ​​cjepiva?
  2. Zašto je država pristala na potpisivanje takvih ugovora?
  3. Kada i na koji način će odgovorni za ovo izaći pred građane i biti izvedeni pred lice pravde, te platiti za teror nad vlastitim narodom?

https://provjeri.hr/prijelomna-vijest-pfizerleaks-evo-zasto-nam-se-sve-ovo-dogada-posljednjih-godinu-i-po-dana/

Ugovor je zaista robovlasnički , neraskidiv za kupca (formalno ga može raskinuti ako ga  Pfizer prekrši, ali sastavljen je tako da ga Pfizer ne može prekršiti. Kupac priznaje da cjepivo možda nije učinkovitio, da se ne znaju posljedice, da Pfizer za ništa ne odgovara, da ne mora poštivati rokove isporuke, da može naručene i plaćene pošiljke preusmjeriti drugdje, da ne mora „cjepivo“ dostaviti na dogovoreno  mjesto. Može i u susjednu državu!

Pfizer je oslobođen bilo kakvih penala za kašnjenje, a kupac mora plaćati prema fakturi bez obzira dobio robu ili ne. Ako kasni s plaćanjem ima lihvarske kamate. Zaista se mora postaviti pitanje: koliko su „love“ dali onima koji su potpisali takve, za svoju državu,  štetne i nemoguće ugovore… i sad prisiljavaju ljude na cijepljenje jer cjepivo treba platiti i trebat će stalno cijepljenje…

Odvratno… jedan traljavi ministar prijeti narodu da će umrijeti ako se ne cijepe…

Ovo je dno dna.

Pitam se: koja moralna i ljudska gnjida moraš  biti da tako postupaš?

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
387 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
ledeno doba
Gost
ledeno doba
1 mjesec prije

Velika Britanija: više od polovice “kovid pacijenata” u bolnicama ustvari su došli u bolnicu zbog drugih bolesti Prije tjedan dana, procurili su službeni podatci , koje je objavio The Telegraph- da su 56% pacijenata primljenih u bolnicu prošlog tjedna, — i stavljeni na kovid odjeljenje- da ustvari ti pacijenti nisu… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
1 mjesec prije
Reply to  ledeno doba

“… ali pošto svakome tko bude doprmeljen u bolnicu bude izvršen PCR test…” Kako objasniti ovu prostu stvar – idiotima i sujetnim kokosima tzv “doktorima“…? Idioti ce blebetati do sudnjeg dana o “novim sojevima”… Sto je jos gore – vise od 50 posato tih najgorih idiota i glupaka mejdu ljudima… Pročitaj više »

Shumadinac
Member
1 mjesec prije
Reply to  Istražuj

Kasnim sa odgovorom ali ovo je dobro mesto ttps://www.logicno.com/zivotni-stil/znanstvene-vijesti.html#comment-698076   Uvrede znaš da prosipaš što nisi učio u “deb!lan!” ali da si tamo nešto učio znao bi da shvatiš cilj eksperimenta i gde je neophodna provera ponavljanjem a gde nije. Kažeš da eksperiment sa “tri praseta” “nije napravljen pod kontrolisanim… Pročitaj više »

Ico
Gost
Ico
1 mjesec prije
Reply to  Shumadinac

Hm, hm, hm, hm, hm,

Shumadinac
Member
1 mjesec prije
Reply to  Ico

Da, baš tako – nadam se da će biti više onih koji kažu “hm” umesto da gutaju sve čime ih kljuka.

Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
1 mjesec prije
Reply to  Shumadinac

hahahaa..sa gustom sam procitao tvoj komentar jer su mi zanimljive tvoje rasprave sa kolegom istrazuj..ali nisi mogao izdrzati i u ovom kratkom komentaru na kraju si opet odletio na prikrivenu agitaciju..stvarno si kao hrcak u onom famoznom kolutu koji ne ide nigdje..ovi ljudi koji puse njegove fore,pa ljudi koji padaju… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
1 mjesec prije
Reply to  Tucker Carlson

“… P.S.kvalitetno plati i eto mene na tvojoj strani,istrazuj mi duguje vec ohohoo nelikvidnih papirica.. spasiba….” 🤣 U pravu si 100%… Pokrali mi Rotschildi ono zlato koje sam cuvao u Rusiji, pa sad moram po Kini trazit 🤣 A sto se Shumadinca tice – stvarno mu izgleda fali ne samo… Pročitaj više »

Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
1 mjesec prije
Reply to  Istražuj

ma tko ce sada traziti prijasnje raprave,ne stignem procitati a bogami ni napisati sha bi htio u realnom vremenu..narativ mi je bitan,i tu mi je dosta toga jasno..salu na stranu sa tvojim dugovanjem meni i te pizdarije,pratiti trag novca je dovoljno da covjek kvalitetno razluci sha se desava.shumy je kvalitetan… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
1 mjesec prije
Reply to  Tucker Carlson

“… ONI O TOME OTVORENO GOVORE… “

Slazem se.
I to govore vec vise od 100 godina. Davos je samo “modernizirao” njihove “drevne” vizije, uz pomoc tehnologije.

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
1 mjesec prije
Reply to  Istražuj

Blago tebi kraljevstvo nebesko je tvoje, ni brige ni pameti.

CAN
Gost
CAN
1 mjesec prije
Reply to  Tucker Carlson

Sve si ubr’o!

Metabaron
Gost
Metabaron
1 mjesec prije
Reply to  Tucker Carlson

Ma njega su pripremali I poslali ovamo pa se nabrusio I napalio da postane autoritet I vodja logicara ali Istrazuj ga je totalno sjebo .

Malomorgen
Gost
Malomorgen
1 mjesec prije
Reply to  Tucker Carlson

lej shakeru…… natresao si same debilnosti, a nisi sposoban odgovoriti na shumijev komentar…. konkretno, kaj ne drži u njemu?

si sposoban toga? nisi?…. onda čuti😒

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
1 mjesec prije
Reply to  Tucker Carlson

Ala trolate…

Još se nas*rali na početak komentara:
jedan uobičajeno o debilanama, jedan o tri praseta… I još si i ti trebao…?

Nikakve koristi.

Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
1 mjesec prije
Reply to  Lucija, prva

zasho gubis vrijeme onda..ja kad vidim da gubim vrijeme,kao npr.sa malomorgenom,niti citam niti ocjenjujem..dobar mi je ovaj portal ali toliko vremena bas nemam.hvala i svako dobro.

CAN
Gost
CAN
1 mjesec prije
Reply to  Shumadinac

Od njegovoh kljukanja mi se samo želja za čitanjem probudila…pa opet pročitam političku ponerologiju …
A ovi drugi kljukaju otrovima -a ti još nosiš masku na traktoru….ma daj jebote-bavi se poljoprivredom

nonwo
Gost
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  Ico

Novo 4.8OBDUKCIJE] – VAŽNO – moguće da je 30% do 40% umrlih od cjepiva ttps://dokumentarac.hr/wp-content/uploads/2021/08/schirmacher-696×291.jpg Ravnatelj Patološkog instituta Sveučilišta u Heidelbergu Peter Schirmacher. “Ravnatelj Instituta za patologiju Sveučilišta u Heidelbergu, Peter Schirmacher, izveo je preko četrdeset obdukcija ljudi koji su umrli u roku od dva tjedna nakon cijepljenja. Schirmacher je izrazio… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  Ico

Novo 4.8 OBDUKCIJE] – VAŽNO – moguće da je 30% do 40% umrlih od cjepiva Ravnatelj Patološkog instituta Sveučilišta u Heidelbergu Peter Schirmacher. “Ravnatelj Instituta za patologiju Sveučilišta u Heidelbergu, Peter Schirmacher, izveo je preko četrdeset obdukcija ljudi koji su umrli u roku od dva tjedna nakon cijepljenja. Schirmacher je izrazio… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

Imbex,HTV usred pandemije emitira antivakserski dokumentarac. Capak: To je jako loše,dnovinar jarić dauenhauer se uzbudio

nonwo
Gost
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

Fuck to graf je već brzinski odreagiraoHRT-ov antivakserski serijal “Susreti s autizmom: Prava istina” prepun je netočnosti, Ana Benačić

nonwo
Gost
nonwo
1 mjesec prije

Nadrobio je toliko da pas s maslom ne bi pojeo,pa zaključujem da je bio jako uzbuđen s time da javna tv “širi antivaksersku propagandu”.. Uzbudio se na htv dokumetarni program. Šefica dokumentarnog je krasna žena… Plandemic indoctornation ne može pustiti jer bi sutra bila na burzi…Ali i ovo je događaj..Hvala… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
1 mjesec prije
Reply to  Shumadinac

“… navodiš potpuno iracionalne razloge…” Shumadinac, Ti bi uporno ovako da argumetujes: https://www.youtube.com/watch?v=ohDB5gbtaEQ Medjutim predlazem ti : da se ponovo vratis na ovaj moj odgovor prestanes da koristis bezobraznlio i ljigavo laganje i nametanje budalstina koje niko osim tebe nikad nije spomenuo… a mozes se i nastaviti praviti “pametan” po… Pročitaj više »

shumadinac
Gost
shumadinac
1 mjesec prije
Reply to  Istražuj

Da li je Rosenau eksperimint I K A D A ponovljen?
Kako onda mozes da insistiras na njegovoj validnosti (a na kome baziras negiranje virusa, zaraze…) dok za sve ono sto ti ne odgovara trazis dlaku u jajetu?

CAN
Gost
CAN
1 mjesec prije
Reply to  shumadinac

Experiment tipiči pred očima:jebo te više virus!

Zipa
Gost
Zipa
1 mjesec prije
Reply to  shumadinac

kakav bre virus kakve budalastine. I vrapcima na rani je jasno da je sve teska prevara, a ti covek pa drvis.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
1 mjesec prije
Reply to  shumadinac

“… Da li je Rosenau eksperimint I K A D A ponovljen?…” Ti si budala ili se pravis budala…? Pitaj se, ako ti pamet i sujeta dozvole: da li je moro biti ponovljen, makar 100 puta, jer se radilo o najsmrtonosnijoj “zarazi” – kojom nisu uspjeli “zaraziti” 100 zdravih ljudi…?… Pročitaj više »

shumadinac
Gost
shumadinac
1 mjesec prije
Reply to  Istražuj

Jaste, jeste – kad god se dodje do zida krivi su cionisti. A napadas verujuce zbog istog.
Ili Subaru sa njegovim stvorom… Nema veze kakva je gloopost ako se uklapa u vasu veru.

CAN
Gost
CAN
1 mjesec prije
Reply to  Shumadinac

Hej–ne liječi ovdje svoje komplekse.
Hvala.

Picajzl
Member
Famed Member
Picajzl
1 mjesec prije
Reply to  Istražuj

Evo jednog disfunkcionalnog idiota, sve je možda, moglo bi a moguće je,…..međutim nigdje, baš nigdje znanstvene podloge. Međutim širi neprovjerene dezinformacije, koja zatvorska kazna je doboljna za ovu budalu:
https://www.youtube.com/watch?v=7RlzsnukLIY

nonwo
Gost
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  Picajzl

Kazna mu je da mu nema tko speglati košulju.
Its a joke.:)
To se ni ne može ozbiljno komentirati.

nonwo
Gost
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  Istražuj

Nova studija CDC-a: Cijepljeni su jednako zarazni kao i necijepljeni izvor: cdc.gov Da živimo u normalnom svijetu, u kojem nas vode normalni ljudi, ovo “saznanje” (mada smo znali i prije) bi trebalo biti kraj za covid-putovnicu, kao i kraj svih diskusija o obaveznoj vakcinaciji u određenim područjima, kao i kraj… Pročitaj više »

Jadranka S
Gost
Jadranka S
1 mjesec prije
Reply to  Istražuj

” Apsolutni – ljutski SLJAM! ”

Sve su to prenjezni izrazi………..

klara
Gost
klara
11 dana prije
Reply to  Istražuj

o kojem PCR. TESTU, I LAŽI KAKAV TEST, TO JE POKERADI NOVAC NA BRZINU, PA LJUDI SU TOTALE LUDI . TEST NIJE DOKAZ NIKAKAV, PA ZNAMO I MI ČITATI ŠŠTO PIŠU TVORCI SVOJIH DJELA. . BANDO PROKLETA.

Moreno
Member
Famed Member
Moreno
1 mjesec prije
Reply to  ledeno doba

Pa tako je i kod nas cilo vrime bilo i sad je, ako dođeš u bolnicu radi bilo čega i papaja test pokaže koronu, onda ti više nemaš ni rak, ni leukemiju, ni trombozu, ni slomljenu nogu . . . ti si koronaš i odvedu te na odjel di skupljaju… Pročitaj više »

CAN
Gost
CAN
1 mjesec prije
Reply to  Moreno

Dide -zgadilo mi se što smo prilično točno predvidjeli razvoj situacije.
Želim ti svako dobro.
Hvala na onim upisima od prije godinu dvi…gazi vrime,i mi s njim.Svak ponaosob.

Malomorgen
Gost
Malomorgen
1 mjesec prije
Reply to  Moreno

e sad si napisa tupost tuposti…… rak, slomnjena noga…. 😂😂

nonwo
Gost
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  ledeno doba

Većina oboljelih su cijepljeni.Covid putovnice su smijurija.CDC study shows 74% of people infected in Massachusetts Covid outbreak were fully vaccinated ‘Vast majority’ of Covid-19 cluster in Cape Cod were vaccinated In Cape Cod, a geographic cape extending into the Atlantic Ocean in Massachusetts, the vaccinated are falling ill with Covid-19. The… Pročitaj više »

Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

pazi,CDC sluzbeno,na vlastitim stranicama,iznosi podatke da cijepljeni masovno imaju covid kujac..ali ako neki medij to prenese,ili ga se kritizira ili cenzurira.cak i the new york times,najzesce msm smece je objavio te podatke CDC-a..i odmah je dobio kritike vjerskih fanatika bez ikakvih argumenata.kakav razvoj dogadjaja,jbt.hvala.

Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
1 mjesec prije
Reply to  ledeno doba

ali to je procedura koja traje vec godinu i pol,nije nesh novo..nakon uvodjenja plandemije,sve drzave moraju pratiti smjernice koje odredjuje WHO…bilo koji zdravstveni problem koji zahtijeva bolnicki tretman,trazi testiranje papaja-coca cola testom..sanse su ti 50-50 da nastradas od ruke onih koji bi te trebali zalijeciti.ovo je smrt moderne medicine jer… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  ledeno doba

1. Mogu i hoce
2. Mito ili ucjena
3. Nikada

Krle
Gost
Krle
1 mjesec prije
Reply to  ledeno doba

Da li na aerodromima i ulazima u institucije skeniraju detektorima metala da se ne bi unijelo oružje? Ne vidim ništa čudno ako se za ulazak u bolnice moraš testirati na prisutnost virusa. Ne ulazim u to koliko je realna mogućnost da se unese virus i potpuno blokira bolnica, zaraze i… Pročitaj više »

Axeon Imstrad
Gost
Axeon Imstrad
1 mjesec prije
Reply to  Krle

Sve to što si napisao bilo bi u redu kad: bi test kvantitativno pokazivao količinu i razinu zaraznosti otkrivenog “nevidljivog neprijatelja” a znamo da NE MOŽE kad bi teorija o asimptomatskom prijenosu “držala vodu” a znamo da ne drži Znači “džaba ste krečili” u tom tzv. random screeningu na ulazu… Pročitaj više »

Krle
Gost
Krle
1 mjesec prije
Reply to  Axeon Imstrad

Uredu je i ovako. Test je takav kakav je i PCR test je jedino što je na raspolaganju. Asimptomatski prijenos nije došao s koronom, bilo ga je i prije. Ni ja ni ti nismo toliki stručnjaci da to opovrgnemo ili dokažemo. Trebao si i na onih par pitanja iskreno da… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  Krle

Nije uopce u redu! Kakva ti je to logika??? To ko da pucaju za svaki slucaj na sve putnike koji ulaze na avion jer mozda jedan ima oruzije.
Nevjerujem da neshvacas,prije ce biti da si sluga sistema!

Krle
Gost
Krle
1 mjesec prije

Očigledno ti ne shvataš. Radi se o preventivi gdje se pokušava otkriti oružje ili druge nedozvoljene (s)tvari. Isto rade i u bolnicama sa testiranjem. Koji dio ti nije jasan? Otkud si okrenuo na pucanje? Šta se tebi vrti u glavi?

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
1 mjesec prije
Reply to  Krle

Očigledno je da nisi u stanju shvatiti što se u biti događa.
Ne bih se na tvojem mjestu toliko trudio ispasti glup.

Krle
Gost
Krle
1 mjesec prije
Reply to  rimtu

Očigledno je da ti ispadaš i bez da se trudiš. Kad ti pogled dobaci malo dalje od nosa, vidjeti ćeš koliko si ograničen i u biti nemaš blage veze šta se događa.

Axeon Imstrad
Gost
Axeon Imstrad
1 mjesec prije
Reply to  Krle

Dal’ da se smijem ili da plačem…rođo na svakom iole ozbiljnom aerodromu ili državnoj instituciji imaš jaaako dobar detektor metala i eksplozivnih sredstava,dovraga pa čak i obični rentgen ti pokaže što skrivaš .Uspoređivati PCR test sa tim je prđenje u vjetar,s oproštenjem,jer kao što rekoh (ne ja nego oni što… Pročitaj više »

Krle
Gost
Krle
1 mjesec prije
Reply to  Axeon Imstrad

Šta da ti kažem, mislim da bi trebao da plačeš, ima ko će da ti se smije. Primjer sa aerodroma je primjer za kontrolu u preventivne svrhe ili misliš da detektori metala registriraju koronu? O PCR testu je sve poznato, ne moraš još i da izmišljaš. Bolji alat nije na… Pročitaj više »

nonwo
Member
Famed Member
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  Krle

Testovi se ne koriste u medicinske svrhe,testovi se koriste za podržavanje plandemije.Bez testa ista bi nestala.

istina boli
Gost
istina boli
1 mjesec prije
Reply to  Krle

krle, ajde ne prdi………….u stranu gluposti sa virusima, a posebno sa pcr testom, nema potrebe ove jadosti niti komentirati. ono što prdiš je slijedeće………….za ulazak moraš dokazati da nisi opasan za one unutra, a oni unutra nemaju dokaza da su oni sigurni, pa onda u skladu sa tvojom nelogikom nema… Pročitaj više »

Krle
Gost
Krle
1 mjesec prije
Reply to  istina boli

Da išta misliš ne bi se ni javljao. U vezi tvoje “logike” nemoj ni ići u bolnicu da se ne dovedeš u opasnost. Koju to uvrnutu pamet imate pa sve nešto filozofirate. Načitate se trolovskih komentara i kao papagaji ponavljate iste nebu.loze. Niste u stanju tri proste rečenice da pročitate… Pročitaj više »

fliflaflu
Gost
fliflaflu
1 mjesec prije
Reply to  Krle

Imaš hitnu situaciju, slijepo crijevo, krvarenje, trebaš roditi, a oni te testiraju i čekaju rezultate. Šta ako je pozitivan, pustit te da umreš? Ili umreš čekajući? Uvijek su postojali protokoli kojima medicinsko osoblje štiti sebe u kontaktu s pacijentima od bilo koje bolesti, od gripe do AIDSa. A što se… Pročitaj više »

Krle
Gost
Krle
1 mjesec prije
Reply to  fliflaflu

Da li znaš za takav događaj? Ne kažem da ih nije bilo ali za takve stvari je protokol bio drugačiji. Za “obradu” ne znam, nemam saznanja iz takvih odjela, ali svi smo vidjeli da je hitna pomoć funkcionirala. Sumnjam da su ih samo izbacili iz vozila i čekali da umru.… Pročitaj više »

fliflaflu
Gost
fliflaflu
1 mjesec prije
Reply to  Krle

Znam. Moje dijete. Osim toga zabršila sam srednju medicinsku školu. I nagledala se na praksi

Krle
Gost
Krle
1 mjesec prije
Reply to  fliflaflu

Ne znam šta da ti kažem, nedostaje mi informacija. Žao mi je svakoga ko ima ili je imao problema. Školu si završila ali nemaš iskustva kako je raditi taj posao. Ja imam sasvim drugačija iskustva sa medicinskim osobljem. U svakoj struci ima nesposobnih, nezainteresiranih i neodgovornih ljudi. Sa automehaničarima i… Pročitaj više »

otpisani
Famed Member
otpisani
1 mjesec prije
Reply to  Krle

Dragi moj Krele. Pa ne dolaze u bolnicu ljudi koji nisu bolesni!? I prije se u bolnicu išlo ako su ljudi imali nekakve tegobe, simptome i nikome nije smetalo niti se trebalo “testirati”… i svijet je išao naprijed. Sada bi se trebalo testirati prije nego uđeš u bolnicu !? Gdje?…… Pročitaj više »

Krle
Gost
Krle
1 mjesec prije
Reply to  otpisani

Dragi moj otpišani, nema tebi pomoći. Možda neki slabo upotrebljavaju mozak ali ti ga zloupotrebljavaš. Toliko ti je šupalj komentar da stvarno nemam ni volje ni vremena da te ispravljam. Poređenje sa mehaničarem je najbolji pokazatelj koliko si ti upotrebljavao mozak i kontrolirao prste. Ah da, mehaničar popravlja ljude, dolazi… Pročitaj više »

otpisani
Famed Member
otpisani
1 mjesec prije
Reply to  Krle

slušaj majstore, ako si odabrao posao sa pacijentima u bolnici onda ga radi i nađi načina da se zaštitiš od krvi, urina i raznih drugih izlučevina, postoji zaštitna oprema, zar ne ? A što, onaj tvoj papajakolakoza test pokaželaže da je pacijent “pozitivan” a ti onda čovjeku kašeš – “Izvini… Pročitaj više »

Krle
Gost
Krle
1 mjesec prije
Reply to  otpisani

Sad je malo jasnije zašto si otpisan. Ne ne radim u medicini i nisam majstor. Nije u pitanju liječenje i neliječenje. U pitanju je gdje će se i kako liječiti. Liječe se svi pacijenti samo se ne miješaju “negativni” s onima za koje se zna da su “pozitivni”. Da li… Pročitaj više »

B.A.N.
Gost
B.A.N.
1 mjesec prije
Reply to  ledeno doba

Poštovani kolega, komentirate staru vijest, koja nije nebitna, ali nije u direktnoj vezi sa ovom temom. Nisam pravnik, ali mislim da potpisnik ugovora, ovako štetnog po građane države kojoj je na čelu, mora kazneno odgovarati za ugrožavanje života svojih sugrađana. Kriv je što je dozvolio masovnu upotrebu supstance za koju… Pročitaj više »

otpisani
Famed Member
otpisani
1 mjesec prije
Reply to  B.A.N.

Tako je!
…i smatram da bi svaki dan do završetka PLANdemije, ovo zločinačko udruživanje naše vlasti sa svjetskim protuhama trebalo biti istaknuto u zaglavlju stranice portala, uz tekst u kome se ističe krivnja predsjednika vlade i njegove družine, po svim točkama koja si spomenuo i uz eventualno proširenje.

nonwo
Member
Famed Member
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  B.A.N.

TOČNO!
unos je prekratak

B.A.N.
Gost
B.A.N.
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

Slažem se, ja sam naveo ono što baš ‘bode u oči’. Nemam vremena za detaljno proučavanje tog sranja. Sada su izašli statistički podaci, koji su zapravo dokaz zla koje su radili. Vi to ionako znate bolje od mene, pa slobodno nadopunite.

nonwo
Gost
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  B.A.N.

….”mora kazneno odgovarati za ugrožavanje života svojih sugrađana. Kriv je što je dozvolio masovnu upotrebu supstance za koju je upozoren da je potencijalno opasna i da su dugoročne posljedice po zdravlje ljudi nepoznate. Kriv je jer unatoč tome što proizvođač ne želi preuzeti nikakvu odgovornost za svoj proizvod i naglašava… Pročitaj više »

Sony
Gost
Sony
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

Neće biti prekratak ako između slova/znakova otipkaš nekoliko razmaka jedan za drugim, tako da ih sve skupa bude 10 zajedno sa slovima, jer je to minimalan unos dovoljan za objavu. Tu di pišeš: TOČNO! ima 6 otipkanih mjesta. Fali još 4 da unos bude dovoljan. U tom slučaju otipkaš riječ… Pročitaj više »

Sony
Gost
Sony
1 mjesec prije
Reply to  Sony

Ispravak: unesenih slova/znakova za odgovor TOČNO samo 6 a ne 2. Najkraći mogući unos mora sadržavati samo 2 slova ili znaka ili kombinacija, ili ako želiš poslati samo jedan sticker onda ga utipkaš, pa nastaviš tipkati 8 razmaka, pa točku ili nešto drugo da ih bude 10. To se isto… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  Sony

hvala na uputama,poz

Sony
Gost
Sony
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

Greška kod objave – poslala tebi, objavljeno je kao da pišem sebi. To se, vidim, i drugima dešava, treba to srediti u programu a mi to ne možemo. Samo uredništvo.

Sony
Gost
Sony
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

TOČNO !

Sony
Gost
Sony
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

🙋🏼‍♀️ 🙂

klara
Gost
klara
11 dana prije
Reply to  ledeno doba

samo lažu, dabogda svi tamo završili i ne vratili se više a sa dugogodišnjim kao cjepivom, neka svoje doma bodu dok ih i ne izbodu zauvjek. lijepe želje ,,,,,, dobrim,,,, ljudima, ne okotili se više nikada takvi i ne bilo ih nigdje idioti

ledeno doba
Gost
ledeno doba
1 mjesec prije

cjepljenje mi pametni ne možemo zaustaviti- dok ima još uno glupih ovaca, koje idu dobrovoljno na klanje evo vijest iz Njemačke, nedavno: tamo potajno cjepe djecu ispod 12 godina!!!!, iako cjepljenje djece još nije dopušteno. Odnosno još uopće nije odobreno cjepivo za onu djecu ispod 12 godina. Mainstream list Tagesspiegel… Pročitaj više »

Scorpiorex
Gost
Scorpiorex
1 mjesec prije
Reply to  ledeno doba

U subotu je cijeli dan auto sa megafonom po Baden-Württemberg, pozivao teenager na cijepljenje.jos dobiju na kraju gratis Wurst.

nonwo
Gost
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  Scorpiorex

Trebalo im je zbušiti gume.
Nisu djeca kriva.

otpisani
Famed Member
otpisani
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

treba im glave izbušiti!

Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
1 mjesec prije
Reply to  ledeno doba

ocigledno si zatucani fanatik kada eto,kao,nisi skuzio metaforu koju kolega koristi za nesrecu koja dolazi mladima u buducnosti..i jos jedna zanimljivost oko tvojih piskaranja..nikada se koncizno ne hvatas teme koja se nudi u clanku vec se hvatas izraza koji netko koristi ovdje.meni to govori da nemas nesh konkretno reci o… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  Tucker Carlson

Isto kao kad neko uhvati Arnu i nekakvoj gramatickoj “grijesci” pa umjesto da se drze teme oni udaraju po formi!
Tko su “oni” trolovi,provokatori i sluge sistema!

Pozdrav i da se odma ispricam jer vise ne bacam sale jer je situacija trenutno krajnje ozbiljna posebno u Australiji.

https://youtu.be/9W1vhgrfghw

Deleted_Profile
Gost
Deleted_Profile
1 mjesec prije
Reply to  Tucker Carlson

Baš to.
Nema se s kim družit, a nikad i nije imao kad je sada u takvom sranju.

CAN
Gost
CAN
1 mjesec prije
Reply to  Tucker Carlson

Kako da sročim istinu u 1.rič:a tribaju mi bar3:
To je pakšu!

CAN
Gost
CAN
1 mjesec prije
Reply to  Tucker Carlson

Malo? Baš mu tepaš.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
1 mjesec prije
Reply to  Tucker Carlson

A ja primjećujem da vi, po običaju, ne iznosite ni kontraargumente, ni nove informacije, niti ikakve informacije, nego – što?

Ma niste vi sposobni nikoga karakterizirati… Ma koji k* ti hoćeš?

Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
1 mjesec prije
Reply to  Lucija, prva

vidis,sa zavrsnim dijelom tvog komentara mi govoris sha ti hoces..ali ocigledno ti ne ide.svejedno,nemoj se toliko ljutiti ovdje,imati ces vremena za to u stvarnom zivotu.jos jednom,hvala i svako dobro.

Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
1 mjesec prije
Reply to  Tucker Carlson

eto,izbrisalo malo poremecenog,i izgleda kao da sam odgovorio ledenom..a sha ces.pozdrav ledenom.hvala.

nonwo
Gost
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  Tucker Carlson

Od ledenog doba se uvijek sazna toliko puno da nikad ne znaš kad će ti koristiti,a hoće.
On je kao enciklopedija.Ako ne stavi što je trenutno našao zaboraviti će do drugi put:).

Silvestar
Gost
Silvestar
1 mjesec prije

moral i gnjide ne idu skupa u rečenicu

4e 65 6b 64 6f 2e
Gost
4e 65 6b 64 6f 2e
1 mjesec prije

Hvala Vam što ste se upustili u tu temu. Znao sam, da će Vas zanimati. Neke se teme stvarno dugo probijaju do javnosti. Ovaj je ugovor procurio već u siječnju, a tek sam prije 7 dana prvi put čitao o tome.

Moreno
Member
Famed Member
Moreno
1 mjesec prije

Ništa to novo nije, većina država, a naročito EU potpisale su stotine sporazuma u svim segmentima funkcioniranja države počevši od Vatikanskih ugovora u kojima su obaveze Hrvatske svašta, a obaveze Vatikana ništa . . . pa Lisabonski sporazum šta je svojevrsni ustav EU i kojega nio osim prevoditelja nije pročita… Pročitaj više »

Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
1 mjesec prije
Reply to  Moreno

diktatura mora biti potkovana procedurom i strasnom papirologijom..onog dana kada je u hrvatskom parlamentu izglasana EU direktiva o prihvatljivoj zakrivljenosti krastavca,oshli smo u kujac.lako je bilo smijati se tada,izgledalo je apsurdno da se donose norme kako krastavac treba izgledati..korak po korak..i evo nas tu gdje jesmo.hvala.

Moreno
Member
Famed Member
Moreno
1 mjesec prije
Reply to  Tucker Carlson

Referira san se na ugovor Pfizera sa vladama skoro svih država . . . di san tija reć kako je to samo još jedan od stotina ugovora u kojima su se samo prihvatile obaveze, a za uzvrat dobila rič . . . to je ti obrazac . . . a… Pročitaj više »

Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
1 mjesec prije
Reply to  Moreno

pa poanta i je da se sutra povjesaju kill billovi i thedrosi i sl.smece,nece biti prave promjene…dobro si rekao,kao pas koji lovi svoj rep.ja volim navesti primjer hrcka u kolutu koji trci u NIGDJE.zato mi price o tuzbama i prosvjedima koji su strogo kontrolirani protiv politicara ne znace nish..da sutra… Pročitaj više »

ledeno doba
Gost
ledeno doba
1 mjesec prije
Reply to  Tucker Carlson

znaš i sam, da se zmija ne može ubiti, ako joj odsječeš rep, ili pola tijela, ili čak cijelo tijelo osim glave.. zmija je gotova, teka kada joj se stuče glava.. glava zmije, kabale je u FED-u… kada se to uništi, tojest kada se uništi cijeli taja sistem lihvarenja ,… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  ledeno doba

Tako je bilo,medutim FED vise nema ulogu i mogu ga sami zatvoriti jer su desetljecima za sarene papirice koje su stampali kako su htjeli zamjenili za pravo blago i sad im treba samo mir bez “bezkorisnih izjelica”! Samim time ,tema clanka je promasena (dio gdje se pise o parama) jer… Pročitaj više »

ledeno doba
Gost
ledeno doba
1 mjesec prije

da, ali bez obzira je li sistem lihvarenja gotov ili ne, glava zmije se još uvijek nalazi, tamo u FED-u i Wall Streetu , sa jedne strane bare, te u Bank of England i City of London sa druge strane velike bare. tamo sjede zmijolike reponje, koje upravljaju krizama, ratovima,… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  ledeno doba

Meni je izglednije da su na nekim tropskim otocima i od tamo telefonima upravljaju. Sumnjam da su fabriku/stampariju uopce jednom i posjetili kao i Wallstreet.

Krle
Gost
Krle
1 mjesec prije
Reply to  ledeno doba

znaš i sam, da se zmija ne može ubiti, ako joj odsječeš rep, ili pola tijela, ili čak cijelo tijelo osim glave..”

Ovo baš nisam shvatio, ako odsjećeš cijelo tijelo šta ostane osim glave i kakva je razlika ako odsjećeš glavu? 😉

Moreno
Member
Famed Member
Moreno
1 mjesec prije
Reply to  Tucker Carlson

Sviđa mi se tvoja poanta, samo nisan fokusiran na nju . . . i slažen se oko piskaranja ovde, sve ima smisla do neke granice, a posli to često puti postaje i kontraproduktivno i frustrirajuće pa se bolje malo maknit . . . Čita san prij koji dan ovde o… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
1 mjesec prije
Reply to  Moreno

Ma hajde Moreno…

Ma šta ne vidiš da neki ovdje obesmišljavaju bilo što napisano i bilo koga koji nešto pokušava?

Kol’ko mogu s*at, a ništa ne kazati je zaprepašćujuće.

Skaf
Gost
Skaf
1 mjesec prije
Reply to  Tucker Carlson

Poštovani,Mr.Carlson,volio bih vas upoznati i počastiti kavom na korzu ako ste za javite,
Lp

Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
1 mjesec prije
Reply to  Skaf

a gdje da javim,hehehe..bio je ovdje jedan kolega,kemičar,kojeg mozda i poznajem pa je nestao..valjda ce se opet pojaviti.opet kazem,bila bi fora kad bi se logicari sa rijeckog podrucja mogli susresti i napravit neki podcast LOGIČNO,hahaa..evo javljam.hvala vam i svako dobro.

ledeno doba
Gost
ledeno doba
1 mjesec prije
Reply to  Tucker Carlson

davno sam čitao, kada su Rumunjska i Bugarska ušle u EU.. 2007.. EU birokrati zabranili seljacima da peku vlastitu rakiju, tojest da je prodaju na tržnicama i udarili porez na to— jer eto mali seljaci su kao konkurencija za velike koncerne koje proizvode alkoholna pića i druga još blesavija stvar:… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  ledeno doba

Nemoj tako,80% komentatora sanja pobjec u sume i brda a otkrivajuci im ovo unistavas im snove pa ce ti lijepit minuse…

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije

Eto vidis ,hahhahahahaha

BanOvan
Gost
BanOvan
1 mjesec prije
Reply to  Tucker Carlson

Dobro da je ostalo samo na zakrivljenosti krastavaca. Moglo je to da obuhvati i još neke druge “segmente”…

Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
1 mjesec prije
Reply to  BanOvan

hahahahaaaa…ovo mi je prejako,dobio si minus na ovu pizdariju od komentara da se uopce nije ni shvatilo sha si htio reci..genijalno.samo da kazem,ja sam ljevoruk od rodjenja,hahahaa.ajde,hvala ti.

BanOvan
Gost
BanOvan
1 mjesec prije
Reply to  Tucker Carlson

Ma hebesh minus, u svemu ovom ostala nam je samo shala jer poslije svih debulana sta nam rade , Zakon o zakrivljenosti krastavca nam dodje kao osvježenje. Sjecas se samo face Pizzy-jeve kada je skontao sta je potpisao dok je koristio Trumfetovu penkalu. Ono što je najžalosnije ni Plenki ni… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  BanOvan

Tocno u slovo!

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  Tucker Carlson

Onda nikad nisi upoznao desanku shakic!

Krle
Gost
Krle
1 mjesec prije
Reply to  BanOvan

I obuhvatilo je.

BanOvan
Gost
BanOvan
1 mjesec prije
Reply to  Krle

Znači li to da će te onu poštapalicu da neko “ide u krivni” morati promijeniti da neko “ide u nedovoljno krivni” ili da “ide u previše krivni” … da bi mogao ući u … teglu.

Krle
Gost
Krle
1 mjesec prije
Reply to  BanOvan

To znači da je ispod radara prošla još gomila smiješnih da ne kažem sul.udih propisa i ograničenja koja su na kraju diskvalifikovala domaću robu i proizvodnju, kako industrijsku tako i domaću.

BanOvan
Gost
BanOvan
1 mjesec prije
Reply to  Krle

Valjda zato na ovim izgubljenim BiH prostorima i jesmo srećni što nismo ušli u gOOzu brižne mutty OjeRope. Divlji, opičeni. otkačeni ali dišemo punim plućima dok i nas ne skembaju pod svoja krila dobrote. Najviše me plaši da ne ubace opet kost medju nas da se opet koljemo jer nam… Pročitaj više »

Krle
Gost
Krle
1 mjesec prije
Reply to  BanOvan

Eh da je bar tako dobro. Zbog određenih povlastica i perspektive da uđe u EU i BiH je morala koješta potpisati i pristati na neke uvjete. Ipak je to puno manje nego je potrebno za punopravno članstvo pa se može reći da nije loše kako može biti.

Realno
Gost
Realno
1 mjesec prije

E moj Tito, što ti žohari od države napraviše. Vrati se, sve ti je oprošteno. Povedi i OZNA-u sa sobom da napravi detaljnu dezinsekciju. 1 u glavu, 2 u prsa.

Patricija
Gost
Patricija
1 mjesec prije
Reply to  Realno

Na srecu nasu, zavrsio je tamo gdje takve gnjide zavrsavaju. Dobio je kartu bez povratka. U drustvu je svojih sotonjara.

Realno
Gost
Realno
1 mjesec prije
Reply to  Patricija

Karta bez povratka sa sotonjarama i tebe čeka ne sekiraj se.

Patricija
Gost
Patricija
1 mjesec prije
Reply to  Realno

Hvala dragom Bogu rodjena sam u obitelji koja je znala u i bivsoj drzavi izabrati pravu stranu a to je vjera u Isusa Krista, a on je Put, Istina i Zivot i ne sumnjam nimalo,gdje cu zavrsiti.

Realno
Gost
Realno
1 mjesec prije
Reply to  Patricija

Jel ti rekoh das čkopi ustaška, što još više hoćeš?!

Realno
Gost
Realno
1 mjesec prije
Reply to  Patricija

U sektašku jamu, garantirano. Odbij sotono, odbij. Vrag odnija i tebe i te tvoje trave.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  Patricija

Pa kako zahvaljujes bogu kad si imala na odabir samo 69 jogurta umjesto danasnjih 72! To je strasno! Jos ti je sigurno strasnije sto ti partizani nisu mobitel dozvoljavali da koristis? Uzas jedan bio,ha? Eto hvala bogu,danas brinu o nama sluge Kabale i nema vise niko ni da umre od… Pročitaj više »

gigi pinna
Gost
gigi pinna
1 mjesec prije
Reply to  Patricija

I Stepinac je odabrao “pravu” stranu. Mi koji niti smo šovinisti, ni katolibani, ni pedero-liberali, ni udbaši, ni uhljebi…uglavnom smo je.ena stranka, i u onom, i u ovom režimu.
Ti si katolička verzija Nusre Front – Issa ekber, hahaha!

Realno
Gost
Realno
1 mjesec prije
Reply to  Patricija

Reci ,čkopi ustaška, jel ti i deda dobio orden u glavu zbog izdaje naroda pa si malo nervozna?!

Patricija
Gost
Patricija
1 mjesec prije
Reply to  Realno

O meni nista neznate, a vrijedjate. A ja sam samo upisala u trazilicu na internetu: – najveci zlicinci u 20. stoljecu – I gle: Tito na popisu, ovisi o izboru autora, nalazi se izmedju 9. i 15. mjesta, odgovoran za smrt od 570 000 do 1.000 000 ljudi. Naravno o… Pročitaj više »

Realno
Gost
Realno
1 mjesec prije
Reply to  Patricija

Pa ne moram ništa ni znati, sve si rekla. Majstorica za sama sebi izas.rat se u usta. Inače u ratu se izdajnika ne ubija, nego ide na demonstracije, pušta muzika i sviri kur.cu preko mikrofona uz viorenje zastava duginih boja. Upiši u tražilicu “how to get brains” il brains zamijeni… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  Realno

Javljam joj se dragovoljno ukoliko zeli svoja usta zaposliti necim pametnijim!

Realno
Gost
Realno
1 mjesec prije

Ja ti ne bih preporučio, zarazit ćeš se imaginarnim društvom 19.

Realno
Gost
Realno
1 mjesec prije

Ne bih ti preporučio, zaraz.it ćeš se imaginarnim društvom19.

Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
1 mjesec prije
Reply to  Patricija

Pretpostavljam da na tom popisu nema Winstona Churchilla..sjajnog britanskog premijera koji je,u svojim sjajnim mladim danima,prvi koristio koncentracijske logore u juznoj africi..Hitler je njegov učenik po tom pitanju.a necu spominjati belgijsko smece Leopolda..za to se vec sami malo informirajte.Hvala vam.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  Tucker Carlson

Ni Busha ni Obame…

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
1 mjesec prije
Reply to  Tucker Carlson

Informirali su je u školi o ‘svemu tome’. I nije sama takva ni na ovom portalu ni u državi. Floskule. Uporno ponavljane. Tako dolazimo do fakultetski obrazovanih ljudi opterećenih lažima. I gore od toga: potpuno nesposobnih da sami potraže prave podatke činjenice. NESPOSOBNIH ZA KRITIČKO RAZMIŠLJANJE. Pogodite kojeg predmeta u… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  Patricija

Sta nisi upisala najopasnija bolest pa kad ti izbaci kovid,mozda shvatis u cijim je rukama trazilica?

CAN
Gost
CAN
1 mjesec prije
Reply to  Realno

Realno si zaglavio tamo di nema naprid…pusti to,i sam sam taki (bio?) -pa znam danas i oprostit i zaboravifi.
Pozdrav

Realno
Gost
Realno
1 mjesec prije
Reply to  CAN

Krepat, ma ne molat.
Ne sekiraj se. Sve je onako kako na izgled izgleda, i ništa nije onako kako izgleda. I noga u dupe je korak naprid.

Spicko
Gost
Spicko
1 mjesec prije
Reply to  Patricija

ne brljezgaj ženo, idi spremit krumpir salatu

Patricija
Gost
Patricija
1 mjesec prije
Reply to  Spicko

To prepustam vama.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  Patricija

Ocito te dugo nije netko ljubio po citavu tijelu da ti barem na trenutak slast iskljuci mozak i tako ga restartira za bolji dan i jasnije promisljanje. Steta jer imam osijecaj da si prezgodna plavusa?

Realno
Gost
Realno
1 mjesec prije
Reply to  Spicko

Jes i ti optimističan. Ta ni jaja ne zna skuvat. Ona je od onih kalaštura što na kavi sjede po cijele dane i maštaju o princu na bijelom konju, a priča im je sljedeća: Prijo što si ti danas mislila spremat za ručak?! A danas sam mislila hrenovke i jaja,… Pročitaj više »

Krle
Gost
Krle
1 mjesec prije
Reply to  Patricija

Eh Patricija, koliko imaš godina? (retoričko) Imaš li dovoljno “staža” od prije i sada da izvodiš takve zaključke. Da, znam dok je bio Tito niko nije imao iPhone, strašno. I jogurta je bio jako slab izbor.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  Patricija

A sta smo mi dobili?Drustvo Isusovo?

Patricija
Gost
Patricija
1 mjesec prije

U jednom komentaru odgovorit cu komentatorima: Realno, Emiliano Zapata, Tucker Carlson, Lucija, prva, Spicko, Krlea i eventualnim komentatorima koji se budu negativno osvrnuli na moj komentar o “ljubicici bijeloj” RAZOTKRILI STE SE, BRANECI NEOBRANJIVO! Bez ijednog dokaza, da nije tako, kako sam napisala. Naravno vrijedjajuci, jer nemate argumenata, a to… Pročitaj više »

Krle
Gost
Krle
1 mjesec prije
Reply to  Patricija

E pa ne može ni tako da se završi. Vidi se tvoja ogorčenost ali nije jasno da li si proživjela te “traume” ili si se naslušala priča. Ja sam živio u onom sistemu i ne trebaju mi nikakvi (tuđi) argumenti da imam svoj stav. Ja te nisam vrijeđao a pitanje… Pročitaj više »

Realno
Gost
Realno
1 mjesec prije
Reply to  Patricija

In Alphabet you trust.
Pa dobro ajde. I društvo imaginarnih prijatelja u čije ime se pobilo miljarde, je društvo jel. To ti nisu rekli na vjeronauku. Ima vas sektaša svakakvih, nije se nikom za rugat.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
1 mjesec prije
Reply to  Patricija

Ja vas nisam vrijeđala.

I tu jednostavno – LAŽETE.
Mislite da nitko ništa ne zna o ničemu?
Naročito ljudi u inozemstvu?
Nemoj ovdje više trolat, jer će biti svašta.
I to za trolanje koristiš – Boga!

Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
1 mjesec prije
Reply to  Patricija

biraj isusovo drustvo ali ga ne prljaj lazima onda i dociranjem sa visine trpajuci sve u isti kos..ja te nisam vrijedjao ali vise nije ni bitno jer tema je zavrsena.hvala i svako dobro.

Moreno
Member
Famed Member
Moreno
1 mjesec prije
Reply to  Realno

U jebate, da je Tite već bi nas sve cijepilo i pivali bi borbene . . . ali Tita bi da smućkat neka jeftinija i manje štetna cijepiva, taman mu sa Kube uz cigare šavali i cijepiva . . . Za vrime rata u gradu je bija grafit; ”Tito je… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
1 mjesec prije
Reply to  Moreno

Ne bih ja uspoređivala opasnost od jedne variole vere, velikih boginja, gdje je smrtnost minimalno 30% sa jednim respiratornim virusom kojeg 90% ljudi niti ne primjeti, a ubija nekih 0.14%.

Drugo, mi smo bili onda cijepljeni sa našim, provjerenim cjepivima.

Moreno
Member
Famed Member
Moreno
1 mjesec prije
Reply to  Lucija, prva

Pa ja i ne uspoređujen ovo cijepivo sa onim . . . tija san reć kako bi Tita ima koronu pod punom kontrolom, a puna kontrola korone znači kako bi Tita odlučiva koliko će bit pozitivnih, a koliko negativnih testova, Tita bi odlučiva o procedurama ličenja korone, Tita bi ka… Pročitaj više »

mislim
Gost
mislim
1 mjesec prije
Reply to  Moreno
tito  nebi sigurno sa nikakvim ficerom ,rajfazenom i jonson šamponom ,potpisao ovakve ugovore.
Zorule
Member
Zorule
1 mjesec prije
Reply to  Moreno

Odbkud znas da Tile ne bi bio više kao brko Lukašenko pa da bi koronu liječio obrađujući njivu?

Moreno
Member
Famed Member
Moreno
1 mjesec prije
Reply to  Zorule

Tita je bija ravnopravni prevarant ovima bijelosvijetskima i radija je šta je tija . . . nije isključeno i da bi kupova njihova cijepiva, ali po svojin uvjetima s tin da sa takvin cijepivima nikoga ne cijepi i ta cijepiva baci u škovace, ako bi bilo opipljive koristi prvenstveno za… Pročitaj više »

Otpornik
Gost
Otpornik
1 mjesec prije
Reply to  Moreno

Sve točno, samo što nisu to baš mrvice. Nismo ni svjesni koliko se banda dobro potkožila preko naših leđa.

BanOvan
Gost
BanOvan
1 mjesec prije
Reply to  Zorule

ili radnim akcijama.

Mikojan
Gost
Mikojan
1 mjesec prije
Reply to  Moreno

malo ga rešse ali ajde, sloboda izražavanja !

Mölltaler
Gost
Mölltaler
1 mjesec prije
Reply to  Lucija, prva

“Ne bih ja uspoređivala opasnost od jedne variole vere, velikih boginja,”

To je isto lažirano

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  Mölltaler

Lako moguce,citao sam o tome…

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
1 mjesec prije
Reply to  Mölltaler

S kojim razlogom?

Mölltaler
Gost
Mölltaler
1 mjesec prije
Reply to  Lucija, prva

Sa razlogom cijepljenja 21-og milijuna jugoslavena. Cjepivo su “sasvim slučajno” imali spremno u dovoljnoj količini.

Mikojan
Gost
Mikojan
1 mjesec prije
Reply to  Lucija, prva

Točno, bili smo cijepljeni radi zdravlja a ne profita i nekih luđačkih planova.

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
1 mjesec prije
Reply to  Mikojan

Glupost…

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  Lucija, prva

Tako je Luce!

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
1 mjesec prije
Reply to  Lucija, prva

“Drugo, mi smo bili onda cijepljeni sa našim, provjerenim cjepivima.”

Sigurno su ljekovita.
Ako si istraživačkog duha, možda saznaš da je i ono bila plandemija.

Mr.T
Gost
Mr.T
1 mjesec prije
Reply to  rimtu

Kako je fino podvalila pricu o onim “drugim pravim spasinosnim cijepivima” dok je kao pljuvala po ovom za covid. Najgore sto je i dalje neki puse ovdje

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
1 mjesec prije
Reply to  Mr.T

Eto. A tebe baš nitko.
Mrš’

Mr.T
Gost
Mr.T
1 mjesec prije
Reply to  Lucija, prva

Jos cekamo naucni rad o izoliranom virusu. Gdje je zapelo ? 😆

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
1 mjesec prije
Reply to  Mr.T

Voli se pravit važna, a nije baš potkovana.

ofvnaesngfvaiuerfgae
Gost
ofvnaesngfvaiuerfgae
1 mjesec prije
Reply to  rimtu

Hehehe, jašta da je i ono bila plandemija.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
1 mjesec prije

Jašta da goye treba podržati i u gl.uposti i u trolanju.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
1 mjesec prije
Reply to  rimtu

O, evo genija. “Probuđenog”.

Pouzdano znam koliko je bilo slučajeva.
I kako se neke tretiralo.
Moji nisu bili neobaviješteni i nepismeni seljačići…ni roditelji ni bake ni djedovi.

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
1 mjesec prije
Reply to  Lucija, prva

“Moji nisu bili neobaviješteni i nepismeni seljačići…ni roditelji ni bake ni djedovi.”

To ti mogu vjerovati na riječ, ali ti svojim upisima zorno pokazuješ kako ti jesi.

Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
1 mjesec prije
Reply to  Moreno

sha se tice tvog zadnjeg citata..bas me zanima gdje zive i sha rade titovi potomci i rodjaci,a gdje tudjmanovi..bilo bi zanimljivo stivo,onako,za razonodu.hvala.

Moreno
Member
Famed Member
Moreno
1 mjesec prije
Reply to  Tucker Carlson

Neman pojma di žive ni jedni ni drugi i boli me kurac. Samo znan kako je Tuđman prominija zakon na jedan dan kako bi se intavula na cilu zgradu u kojoj je živija, a da je Tita na oni svit partija bez nekretnina koje je na vlasti steka . .… Pročitaj više »

Mladen
Gost
Mladen
1 mjesec prije
Reply to  Moreno

Ajde kolega ta je zgrada kako je nazivaš manja nego kuća od obitelji mog pokojnog prijatelja M Ferića koja se nalazi sa južne strane ulaza u Marjanski tunel u Splitu .Znaš li po kojem mu je zakonu i koliko je traja taj zakon da se njegova obitelj iseli poslije WW2a… Pročitaj više »

Moreno
Member
Famed Member
Moreno
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

Pa jeli Ranković ili njegovi nasljednici žive u Ferinoj kući . . . ko je danas intavulan na tu kuću . . . ? Nemoj mišat govna . . . i da ostanemo blizu Meja, oće li zemlja di je Benac zgradija kuću na Zvončacu ostat državi ili je Benac… Pročitaj više »

Mladen
Gost
Mladen
1 mjesec prije
Reply to  Moreno

Rankovicevi “nasljednici “su intavulani na tu kuću .To je obitelj koja je imala cementaru kod hotela Marjan .Kuća oduzeta po zakonu o nacionalizaciji i ne samo kuća nego i vrijedne umjetnine koje su završili u privatnim arhivama i nikad im se nije ušlo u trag . Obesteceni sa jednim stanom… Pročitaj više »

Stock
Member
Famed Member
Stock
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

Na “mojoj” oćevini izgradjena katedrala.
Nakon ovog rata, zovu rodjaci koje sam odjebo u ratu…evo, tražimo povrat vlasništva, treba nam tvoj potpis.
Moj odgovor, citiram:
Nabijem vas na kurac i vas i vlasništvo i katedralu.

ofvnaesngfvaiuerfgae
Gost
ofvnaesngfvaiuerfgae
1 mjesec prije
Reply to  Stock

Dobarrrrr…………………

Moreno
Member
Famed Member
Moreno
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

Ja za Rankovićeve nasljednike neznan, i neznan pravni slijed te priče, ali ne tvrdin kako to nije tako. Ferićima koji su imali cementaru nije oteto sve, ostavljeno im je nešto na Firulama, to je bija komunistički đir i ne pišen kako je to sve bilo ispravno. Ali da se vratin… Pročitaj više »

Mladen
Gost
Mladen
1 mjesec prije
Reply to  Moreno

Ajde bar sam ti malo da oduška ,nego kako samti napisa moj pokojni prijatelj Marin Ferić je izbačen iz te kuće kao dijete i poslije dolazi UDBA .nakon 90 god. umisto da ga obeštete sa pravom vrijednosti unutra se smjesta neke državne institucije i opet isto .Kuća vrlo atraktivna i… Pročitaj više »

Moreno
Member
Famed Member
Moreno
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

A ka i u svakome ratu tako i prizadnjemu i u ovome zadnjemu svako misto i svaki čovik more ispričat svoju priču potpuno istinitu i prokazat zločince i profitere, a da su strane na kojima su bili ti zločinci i profiteri različite. Kad sve zbrojiš i oduzmeš velika većina sa… Pročitaj više »

ofvnaesngfvaiuerfgae
Gost
ofvnaesngfvaiuerfgae
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

Nemaš ti pojma zašto je on pušten iz hagija…………………….

Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
1 mjesec prije
Reply to  Moreno

a kazem,stivo za razonodu,dok se przim na plazi,heheheee..

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
1 mjesec prije
Reply to  Tucker Carlson

Aha.
Sve vjerujemo…

Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
1 mjesec prije
Reply to  Lucija, prva

citaj sa razumijevanjem kad vec volis citati moje napise..przenje na plazi se ne odnosi na trenutak mog pisanja,zar to nije ocigledno,bila je noc…odnosi se na,pazi sad ovo,na trenutke kada se budem przio na plazi..znas,kad je sunce na nebu.a jbt.hvala.

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
1 mjesec prije
Reply to  Lucija, prva

Piši u jednini, po ne znam koji put.

Stock
Member
Famed Member
Stock
1 mjesec prije
Reply to  Moreno

Ili…
Tito je krao bagerom, pa bi sa kašike ispalo i za nas ponešto.
Ovi kradu usisivačem.

Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
1 mjesec prije
Reply to  Realno

zasho 2 u prsa..pa i za zombija je dovoljno 1 sprasit u lubanju.nije valjda radi dodatne papirologije..hvala.

Mladen
Gost
Mladen
1 mjesec prije
Reply to  Tucker Carlson

Da sam ti minus radi ovog sadističkog komentara onako za razonodu pa se ti sad misli zašto .

Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

jesi gledao epizodu montipajtonovaca gdje se raspravljaju kako bi bilo bolje da se pojede vlastita majka nakon smrti nego da ju se sahrani..i nakon toga publika,u reziranom prizoru,skace sa stolica,i prekida njihovu emisiju.ovako,samo pisanjem o tome,to je uzasno za citati..ali to je crni humor,pazi,BBC JE TO VRTIO U PRIME TIME… Pročitaj više »

Mladen
Gost
Mladen
1 mjesec prije
Reply to  Tucker Carlson

Kaži mi sto čitaš pa ću znati sve o tebi – kaže jedna poslovica ,ipak ponekad malo ponesu emocije i tebe i mene i sve nas .Moja najdraža serija su Mućke Aj živija mi ti .

CAN
Gost
CAN
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

Jeba te minus..daj mi 5 …misto šake-minusa.
Nisi se cjepio-pa si smrtno ozbiljan?

Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
1 mjesec prije
Reply to  Tucker Carlson

jbt,vec 1945.su poceli sa prevelikom administracijom.das mu olovo u mozak a onda jos 2 u prsa.pa cemu to,ne razumijem..meni smrdi na uhljebistan,vec tada,za provjereni kadar.ajde,malo precrnog humora.hvala.

Realno
Gost
Realno
1 mjesec prije
Reply to  Tucker Carlson

2 extra kao šigureca, da se gamad ne povampiri.

Stock
Member
Famed Member
Stock
1 mjesec prije
Reply to  Tucker Carlson

Slažem se…nakon jednog u mozak, dva u prsa su bezveze.
Bolje u oba koljena, da više ne može hodat.

Realno
Gost
Realno
1 mjesec prije
Reply to  Realno

8========( -)

Sony
Gost
Sony
1 mjesec prije
Reply to  Realno

Oprosti šta se miješam, ali ne znam šta ti znači ova “šifra”:
8 pa nekoliko znakova za jednako = pa minus u zagradama.

Mladen
Gost
Mladen
1 mjesec prije
Reply to  Realno

Još bi se i tuka u prsa kako je on narodni junak i primjer ostalima .

Mr. X
Gost
Mr. X
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

Možda je drogiran, pazi da ti kašikara ne doleti kroz windoze, pa ti sve te bljuvotine vrati nazad u grlo… Junačino podvijena repa. Ti nisi ni metka vrijedan.
Ti si za isčupat tu vulgarnu jezičinu i sve prste polomit da se više nemožeš ovako junačit po internetu.
Smradu.

Realno
Gost
Realno
1 mjesec prije
Reply to  Mr. X

🤣 8============( -).

Mr. X
Gost
Mr. X
1 mjesec prije
Reply to  Realno

To ti i je krajnji domet. Loše nacrtat ono čega u stvarnosti nemaš.
Iskompleksirani kukavički vulgarni jadniče… 😀

Realno
Gost
Realno
1 mjesec prije
Reply to  Mr. X

Kako sam te nanjušio. Mogao si se bar oprat. Evo ga opet lessi 8==========( -), drž ga. 🤣

Mr. X
Gost
Mr. X
1 mjesec prije
Reply to  Realno

Takvi vulgarni iskompleksirani retardi zaslužuju pažnju samo od nadležnih institucija. Kad te već toleriraju dežurni portalski cenzori. Kojima se očito uklapaš u narativ. Sad se nastavi javno smijat samome sebi, jer kad ostaneš sam sa sobom samo se rasplakat od tuge možeš.

Realno
Gost
Realno
1 mjesec prije
Reply to  Mr. X

Pazi, drži gard, evo ti ga s leđa 8===========( -), ne maši rukama bez veze, čekaj priliku, radi nogama. 🤣

Karma
Gost
Karma