fbpx

N. Nazarbajev – Najveći strateg euroazijatizma je ostvario sve snove i odlazi u mirovinu

Nursultan Nazarbajev

Kao što smo izvijestili u Vijestima u podne, danas prestaje dužnost predsjednika Republike Kazahstan Nursultana Nazarbajeva, idejnog tvorca Euroazijske ekonomske unije, koju je Gorbačov odbacio s gnušanjem, Jeljcin o njoj nije ni razmišljao, da bi je objeručke prihvatio aktualni predsjednik Ruske Federacije, ali tek nakon što se bez trunka sumnje uvjerio da Zapad na Rusiju nikada neće gledati kao ravnopravnog partnera, već kao zaostalu zemlju koju treba pokoriti i mijenjati silom.

Nakon skoro 30 godina vlasti, Nursultan Nazarbajev prestaje biti predsjednik Kazahstana. Međutim, lukavi sovjetski kadar azijskog mentaliteta politiku zemlje koju je pretvorio u biser Središnje Azije ne napušta u potpunosti.  Ostat će predsjednik Vijeća sigurnosti Republike, predsjednik vladajuće stranke Nur Otan i član Ustavnog vijeća, što je više nego dovoljno da nadzire političke procese i da nova vlast ne krene stranputicom.

Za Kazahstan na Zapadu mnogi još uvijek vjeruju da je to zemlja iz filma “Borat”, britanskog glumca Sache Barona Cohena, iako bi taj opis bolje pristajao “demokratiziranoj” Gruziji i Ukrajini ili bugarskim, rumunjskim i drugim zabitima bivšeg “komunističkog tabora”.

No, Nazarbajev je Kazahstana danas učinio modernom zemljom i točkom raskrižja postsovjetskog prostora. U tom kontekstu Kazahstan treba promatrati ne kao uobičajenu državu koja balansira  između globalnih “centara moći”, nego kao ključni element velike intercivilizacijske zone koja se proteže kroz cijelu Euroaziju. Hoće li ostati područje koje je stoljećima bilo “unutarnji koridor” Euroazije, koji razdvaja ili povezuje njene civilizacije, ovisi o sudbini Kazahstana. Rješavanju tog geopolitičkog problema je Nazarbajev posvetio cijeli svoj život.

Valja napomenuti da je dugi niz godina Središnja Azija bila predmet interesa geopolitičara. Sa stajališta tradicionalne geopolitike, Euroazija nije samo “jaz” između “Velike Europe” i “Velike Azije”, već poseban kulturni i civilizacijski svijet, samoorganizirajući “veliki prostor”. Ali je rasprava o prirodi i svrsi tog prostora u suvremenoj geopolitičkoj misli daleko od toga. Pozitivistička znanost političke geografije usredotočuje se na fenomene “objektivnog” vanjskog karaktera kao što su ravnoteža oružja, zemljopisni položaj tranzitne infrastrukture, itd. Tradicionalna geografija i geopolitika temelje na ideji ontološke heterogenosti zemaljskog prostora, na prevladavanju antropoloških, civilizacijskih, vjerskih i duhovnih čimbenika u određivanju sudbine i težnji mnogih naroda.

Na primjer, suvremeni francuski istraživači ne vole sebe zvati “geopolitičarima”, već sebe smatraju geografima koji rade u području u kojem se presijecaju geografija i povijest. Te znanstvenike posebno iznenađuje što u Njemačkoj u geopolitičkom diskursu i danas govore o “prostoru”  ili “velikom prostoru”.

astana kazahstan
FOTO: Nursultan Nazarbajev se obraća javnosti 19.03.2019.

Novi “historijski geografi”, da koristimo taj termin, pojam “prostora” smatraju praznim ili apstraktnim i više vole govoriti o teritoriju kojeg povezuju s interesi određene zajednice i kolektivno oblikovanje identiteta. Prema tom francuskom pristupu, sama geopolitika se definira kao “analiza proturječja među različitim tipovima instituta moći na području”, što sužava objekt geopolitičkog proučavanja, zamjenjujući ga zapravo političkom geografijom.

Istodobno, u okviru euroazijske geopolitičke istraživačke škole provedena je željena sinteza, a kao posljedica toga kategorija “prostora” stekla je ljudske, povijesne, kulturne i civilizacijske sadržaje. Ta sinteza utjelovljena je u pojmu “lokalnog razvoja” koji označava nerazdvojnu povezanost prostora s poviješću i sudbinom pojedinaca, društava i nacija, s jedinstvenim kulturnim značajkama civilizacije.

Međutim, Nazarbajev davno, posljednjih godina Sovjetskog Saveza, kasnije i Vladimir Putin, shvatili su da primjer takvog “lokalnog razvoja” i model političkog, društvenog i gospodarskog razvoja čiji karakter određuje država ili regija može biti Euroazija općenito, a Kazahstan sa svojom velikom strateškom snagom je sastavni dio “Euroazijskog prostora”. Što znači “prostor” za osnivače država i istaknute javne osobe u ovom kontekstu?

To prije svega znači mogućnost povezivanja prostornih, kulturnih, civilizacijskih i društveno-ekonomskih obilježja država s logikom njihove povijesti i suvremenog političkog procesa, te mogućnost izrade kursa domaće i vanjske politike koji će se temeljiti na dugoročnim nacionalnim, regionalnim i globalnim političkim trendovima.

Astana Kazahstan
FOTO: Astana, Kazahstan

Jedan od utemeljitelja klasične geopolitičke teorije K. Haushofer ima isto stajalište o konceptu “Velikog prostora”. Govoreći o formiranju kontinentalnog saveza koji povezuje europski i azijski kontinent, on pretpostavlja da sve značajne formacije i strukture ne izgledaju “pripremljene u glavi nekog velikog državnika, ali kompetentna osoba zna da je stvaranje takvih formacija dugotrajan proces”.

U tom smislu smo bili svjedoci formiranja nove euroazijske kontinentalne politike. U euroazijatizmu je potpuno realizirano “razmišljanje prostora”, iako je ovaj koncept nastao u ruskih intelektualaca povezanih na prvom mjestu s pokušajem razumijevanja podrijetla i posljedica Oktobarske revolucije. U historiografskoj literaturi je mnogo toga rečeno o jakim i slabim stranama euroazijatizma. Priznaje se da je euroazijatizam jedna od najznačajnijih političkih teorija dvadesetog stoljeća koja postavlja pitanje o određivanju mjesta Euroazije u svijetu.

Vrlo je važna i činjenica da zagovornici ovog koncepta pronalaze temelje u nužnosti skladnog suživota slavenskog i turskog naroda, pravoslavnog kršćanstva, islama i budizma, a posebno jamstvo integriteta i stabilnosti postsovjetskog prostora.

Istodobno su naglašene i negativne strane euroazijske doktrine. Prilično je jasno da kada se uzme kao krajnost, euroazijatizam može djelovati kao ideologija koja opravdava totalitarni i autokratski model, uzrokujući izolaciju tog prostora od strane Zapada.

Kako naknadna interpretacija ove doktrine prevladava nedostatke “klasičnog euroazijatizma”? Možda je najveći znanstveni tumač euroazijske ideologije bio Lev Gumilev (1912. – 1992.), poznati ruski povjesničar, antropolog i filozof, autor izvornog učenja o prirodi i životu etničkih skupina. Njegovo desetljeće boravka u logoru s jednim od utemeljitelja euroazijatizma Peterom Sawickim uvelike je utjecalo na formiranje njegovih stavova.

Zapravo su postojale tri glavne ideje “euroazijskog koncepta” Gumileva, od kojih su prve dvije usvojene, a treća je bila izvorno njegova. Prva od njih razmatra Rusko carstvo i povijesne oblike euroazijske države Sovjetskog Saveza, koje su nastale na carstvu Džingis Kana.

Druga ideja turske i muslimanske euroazijske narode definira kao ruske prirodne saveznike u njihovoj borbi protiv širenja Zapada, jer je jednako pogubno za bilo koju “euroazijsku vlast” da se ujedini za Zapadom.

Međutim, unatoč izvornoj i dubokoj interpretaciji ruske povijesti od strane Gumileva, euroazijatizam je za njega uglavnom ostao geopolitička metafora. Istaknuti ruski povjesničar i etnolog nije uspio formulirati konkretne prijedloge za uređenje političkog i društveno-ekonomskog života euroazijskih zemalja i naroda. Trebalo je vremena da se duboko i potpuno sagledaju njegove ideje.

I to je vrijeme došlo. Devedesete godine su bile vrijeme velikih političkih promjena povezanih s političkim samoodređenjem i samopotvrđivanjem u novim državama koje su postale nove zemlje, uz posebno i važno mjesto koje je zauzeo Kazahstan. U isto vrijeme, devedesete su bile razdoblje sve većeg interesa za euroazijatizam i koncept podcijenjenog istaknutog znanstvenika Leva Gumileva.

Da bi se oživjeli ključni imperativi euroazijatizma bila je potrebna potpuno nova interpretacija ovog koncepta i precizno utvrditi njegove kulturne i civilizacijske imperative. Ta “modernizacija” euroazijskih studija se mogla koristiti za traženje najprikladnijeg modela ekonomske i političke organizacije postsovjetskog prostora.

Astana SCO
FOTO: Astana samit SCO

Stoga nije slučajno da je najaktivniji i dosljedniji pristaša euroazijskog koncepta moderne političke stvarnosti sada bivši predsjednik Republike Kazahstan Nursultan Nazarbajev. Vođa mlade i dinamične države vidio je ostvarenje svog projekta Euroazijske unije, koji je u praksi zaživio u modelu Eurazijske ekonomske unije, nakon što je 2010. osnovana Carinska unija Rusije, Kazahstana i Bjelorusije.

Projekt Euroazijske unije, kojeg je Nazarbajev aktivno počeo promišljati krajem ’80-ih, a najavio ga je sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća, trebao je ujediniti nove neovisne zemlje Zajednice neovisnih država kako bi lakše očuvale njihovo politički suverenitet, pretočen u zajednički gospodarski prostor.

Prvi put je Nursultan Nazarbajev ovu veliku ideju predstavio u svom povijesnom govoru održanom na Moskovskom državnom sveučilištu “Lomonosov” 29. ožujka 1994. godine. Nazarbajev je predložio stvaranje velikog regionalnog projekta sastavljenog od bivših sovjetskih država, naglašavajući bogatu baštinu geografskih, povijesnih, kulturnih odnosa euroazijskih naroda, kako ju je opisao Gumilev i drugi članovi euroazijske škole u dvadesetom stoljeću.

Tek kasnije je u svom članku objavljenom 2001. godine Aleksandar Dugin u ruskom geopolitičkom časopisu Elements naglasio povijesnu važnost ovog projekta, koji se sastojao od prijedloga za stvaranje svojevrsne “zajednice nezavisnih država u obrnutom smjeru”.

Koliko je Nazarbajev bio ispred svog vremena, govori činjenica je da je, nakon što je Zbigniew Brzezinski objavio svoju “Veliku šahovnicu” 1997. godine, Nazarbajev u Moskvi objavio esej “Euroazijska unija – Ideje, prakse i perspektive”.

Vladimir Putin, kojem mnogi pripisuju stvaranje Euroazijske ekonomske unije, prihvatio je tu ideju tek kasnije, kada je vidio da se NATO savez neće zaustaviti širenjem na istok i da zapadni stratezi žele zavladati cijelom Rusijom i euroazijskim prostorom.

Dugo vremena nitko nije htio čuti za integracijski projekt kazahstanskog predsjednika, kojeg je Nazarbajev razradio do najsitnijih detalja. Za ozbiljno ga nisu uzimali ni u samoj Rusiji, sve dok u Moskvi nisu shvatili da u Zapadu nikada neće imati pouzdanog partnera.

Konačno, 3. listopada 2011. godine, Vladimir Putin, tadašnji ruski premijer, objavljuje članak u listu Izvestia u kojem najavljuje stvaranje Euroazijske ekonomske unije i nudi Europi određeni stupanj integracije između dva “ekonomska” i “bescarinska” bloka.

Imajući to na umu, treba pažljivo pročitati između redaka onoga što je Nursultan Nazarbajev rekao diplomatskim misijama akreditiranim u Kazahstanu, jer su ostvarene gotovo sve ideje bivšeg glavnog tajnika Komunističke partije Kazahstana i dugogodišnjeg vođe zemlje Nursultana Nazarbajeva, kao i Euroazijske ekonomske unije. Nazarbajev je bio jedan od otaca Organizacije Ugovora o kolektivnoj sigurnosti (ODKB) i među prvima je prepoznao opasnosti doktrine Zbigniewa Brzezinskog, bog čega je grozničavo radio na prilagodbi koncepta euroazijstizma trećem mileniju.

ODKB
FOTO: ODKB

Na tom putu, uz EEU i ODKB je uspio s provedbom multivektorske i uravnotežene vanjske politike. Prema njegovim riječima, integracijski potencijal Euroazijske ekonomske unije, zajedno s provedbom kineske inicijative “Novog puta svile”, ojačat će gospodarsku suradnju s Kinom, a Kazahstan će postati središte Euroazije.

Osim toga, Kazahstan namjerava aktivno sudjelovati u razvoju Šangajske organizacije za suradnju i uložiti dodatne napore kako bi “Konferenciju za izgradnju povjerenja u Aziji” (CICA) pretvorio u sigurnosnu organizaciju.

Iako potpuno zanemarena u zapadnim medijima, krajem prošle godine se u Astana klubu održala konferencija skupine u kojoj se vide nepomirljive zemlje, poput Irana i Izraela ili Turske i Egipta.

Skupinu koja se okupila u Astani su činili predstavnici Afganistana, Azerbejdžana, Kine, Egipta, Indije, Izraela, Iraka, Irana, Kirgistana, Kambodže, Mongolije, Pakistana, Palestine, Rusije, Tajlanda, Bahreina, Vijetnama, Tadžikistana, Turske, Uzbekistana, Filipina, Japana, Malezije, Libanona, Indonezije i Bangladeša.

“Nadam se da će naše napore podržati i druge zemlje”, kazao je Nazarbajev predstavnicima diplomatskih misija akreditiranih u Kazahstanu.

“To je pitanje vremena. Kazahstanska inicijativa “Konferencije za izgradnju povjerenja u Aziji” (CICA) koja trenutno uključuje 30 zemalja na azijskom kontinentu može poslužiti kao temelj buduće organizacije za sigurnost i suradnju u Aziji. U tu svrhu, kao prvi korak, predlažem da se organizira zajednički konzultativni sastanak o sigurnosti regionalnog foruma OESS, “Konferencije za izgradnju povjerenja u Aziji” i skupine Udruge država jugoistočne Azije (ASEAN)”, rekao je u Astani u studenom Nursultan Nazarbajev.

Prema njegovim riječima, Sjedinjene Države ostaju jedan od ključnih partnera Kazahstana, “ali je apsolutni prioritet Kazahstana suradnja sa zemljama Središnje Azije i susjedima”.

“Još jednom pozivamo sve zemlje Središnje Azije da se ujedine i tako riješe trenutne probleme u regiji. To se odnosi na pitanja voda, trgovine i zajedničke sigurnosti. Veselimo se odazivu naših susjeda”, rekao je Nazarbajev i dodao kako bi proces integracije bio učinkovitiji kada ne bi bilo ekonomske krize i sankcija Zapada protiv Rusije.

“Sankcije protiv Rusije utječu na gospodarstvo Kazahstana. Naš veliki susjed, Rusija, jedan je od naših glavnih trgovinskih partnera, tako da i ekonomski pad i sankcije utječu i na nas. Trgovina između Kazahstana i Rusije je pala za 20 do 25%. Kazahstan je također pogođen usporavanjem kineskog gospodarstva. U takvim okolnostima, koje Kina naziva “novom normalnošću”, a ja “novom stvarnosti”, trebalo bi ih koristiti za nove cijene nafte, plina, metala. Moramo naučiti kako tako živjeti. To nije lako jer kad se osoba navikne na dobro, vrlo je teško vratiti se starom”, rekao je Nursultan Nazarbajev.

Mnogi će na prvi pogled misliti da je riječ o dosadnom političkom govoru predsjednika Kazahstana, koji nije rekao ništa novo predstavnicima diplomatskih misija akreditiranih u Kazahstanu. No povijest nas uči da ideje i sugestije Nursultana Nazarbajeva ne bi smjele biti podcijenjene.

Vraćajući se na trnovit put realizacije svih njegovih inicijativa, tek danas shvaćamo koliko je energije, truda i života općenito Nazarbajev utkao u realizacije eurazijskog koncepta kakvog danas poznajemo. Tijekom -90-ih i za vrijeme Jeljcina nije bio shvaćen, ali je malo kasnije Nazarbajev ponovio svoju ponudu s novim značajem, kada je predložio je stvaranje Euroazijske ekonomske unije. Ovaj projekt, kako je iskustvo pokazalo, imao je temeljnu političku, povijesnu i kulturnu osnovu kao posljedica specifičnosti Kazahstana kao euroazijske sile. Ideologija euroazijatizma je službeno priznata u Kazahstanu, a jedno od vodećih kazahstanskih sveučilišta, Euroazijsko nacionalno sveučilište u Astani, dobilo je ime po istaknutom ideologu euroazijatizma Levu Gumilevu.

Astana - SCO - 2017.
FOTO: arhiva, Astana, samit SCO 2017.

Ono što treba napomenuti je da novi koncept ne vidi Moskvu ili bilo koju drugu prijestolnicu kao centar carstva, a možemo razlikovati sljedeće osnovne značajke “euroazijskog koncepta” predsjednika Nursultana Nazarbajeva. On traži čvrsto poštivanja sljedećih načela:

1. Realan karakter i odsustvo “primarne ideologije;

2. Tendencija da se ideja “euroazijske integracije” čvrsto poveže s postsovjetskim prostorom s ciljem modernizacije;

3. Usredotočiti se na prioritetne interese Republike Kazahstan kao suverene neovisne države;

4. Poštivati realni odraz trenutnog stanja “postsovjetskog prostora” i glavnih trendova njegovog razvoja;

5. Pregled perspektiva “euroazijske integracije” u kontekstu višesmjerne strategije koju je usvojila kazahstanska  vlada;

6. Slijediti kurs bliske koordinacije ekonomske i političke integracije.

7. Slijediti ne samo kazahstanske i ruske interesa u okviru “Projekta integracije”, već i interesa svih država Središnje Azije.

Koji čimbenici osiguravaju uspjeh geopolitičkog položaja Kazahstana? Prvo, kako su kazali kazahstanski stručnjaci, Kazahstan kojeg je zastupao vođa Nursultan Nazarbajev ima jaku političku volju. Drugo, nakon godina neovisnosti, Kazahstan je ostvario sve težnje u okviru jedinstvenih ekonomskih, socijalnih, političkih i humanitarnih projekata modernizacije. Treće, Republika Kazahstan je nasljednica stoljetne nomadske kulture, koja je od davnina snažno utjecala na formiranje globalnog svijeta. Danas je ta strast ostvarena predlaganjem niza inicijativa koje odgovaraju značenju i suštini interpretiranima u okviru suvremene euroazijske doktrine.

Predsjednik Nazarbajev je dosljedno jačao status Kazahstana kao vodeće zemlje srednjoazijske regije, koja u praksi nastoji provoditi euroazijske principe interpretirane u modernom ključu bez nametanja politike ili ekonomije. Nursultan Nazarbajev je također autor kulturnih i civilizacijskih inicijativa, kao što je Svjetski i tradicionalni religijski forum, koji u suvremenoj krizi svijeta pokušava ojačati dijalog između zemalja, civilizacija i kontinenata.

Kao što smo rekli, Kazahstan je član svih važnih institucija postsovjetskog prostora i međunarodnih organizacija kao što je Organizacija “Islamske konferencije”, dok unutar OESS-a širi svoju suradnju s europskim zemljama

Sva ta postignuća i napori nisu mogli ostati nezapaženi od strane zapadnih i istočnih vođa. U tom kontekstu ne iznenađuje da u proteklih nekoliko godina mnoge države koje predstavljaju te kulturne civilizacijske “svjetove” traže partnerstvo s Kazahstanom kao perspektivnim gospodarskim partnerom i ključnim političkim čimbenikom u složenoj i teško predvidljivoj regiji Središnje Azije.

Zahvaljujući realizaciji složenih strategija svog umirovljenog lidera, moderni Kazahstan se transformirao u euroazijsko središte i jednu od najdinamičnijih i najstabilnijih država postsovjetskog područja. Istovremeno, Kazahstana je dobar primjer međuetničke i vjerske tolerancije, umjerena muslimanska zemlja koja je u određenom smislu “most između Istoka i Zapada”. Kažemo “u određenom smislu”, jer koncept euroazijatizma ne poznaje “mostove”, uski prostor prolaza s jedne na drugu stranu, već govori o ogromnom geografskom prostranstvu koje je integrirano u svim područjima.

Strategija domaće politike Kazahstana odgovara na euroazijske imperative, osobito u području politike izgradnje nacije. Tijekom stoljeća su sudbine mnogih naroda različitih kultura, religija i tradicija obogatile kazahstansku zemlju. Tako je stvorena jedinstvena situacija u kojoj predstavnici 140 etničkih skupina i 40 konfesija mirno žive zajedno kao Kazahstanci. U međuvremenu je dugogodišnji suživot različitih etničkih skupina stvorio snažnu tradiciju tolerancije u društvu.

Dakle, danas postoje svi potrebni temelji za vođe, elite i narode Rusije, Kazahstana, Bjelorusije, u prvom redu, da naprave novi odlučujući kvalitativni korak prema “euroazijskoj integraciji”, putu kojim je početkom ’90-ih krenuo nacionalni vođa, predsjednik Kazahstana Nursultan Nazarbajev, koji je osuvremenio i nadogradio ideologiju euroazijatizma modernim i konkretnim značenjem.

Astana Times / Geopolitica

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.


Posjetite naš novi video kanal na platformi Odysee i obvezno se registrirajte, kao i najveću arhivu alternativnih video snimaka Jubitu.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
27 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Dub Miroslav
Gost
Dub Miroslav
2 godine prije

Sve što se dobro događa na istoku rade ljudi “stare garde” ili “starog pogleda” a na zapadu je čista suprotnost!? Ili se možda varam???

Laki Topalović
Gost
Laki Topalović
2 godine prije
Reply to  Dub Miroslav

Ne varaš. On je kadar starog kova. Onog prije “perestrojke” i Gorbačova i Jeljcina.Naravno, ovi “teški” tekstovi su postali zamorni za neku novu publiku željnu “ravne Zemlje”, “chemitrailsa” , “ljudi guštera”, “k/hazara” i sl.. tako da je ovo promašena tema, nažalost. Za tu skupinu je Kazahstan zemlja iz “Borata” i… Pročitaj više »

IP nije moj broj
Gost
IP nije moj broj
2 godine prije

ZA LT Chemitrailsa nije zavera, vec cinjenica koju je potvrdila NASA, Citaj malo i nesio drugo,nemoj samo gledati RTS i Pink. Ako hoces link nadji ga sam na www A sto se tice genija odmah se setim Vuka Kojota koji se zvao valjda Mirko Genijalac. Cistokrvni MASON kao i vecina… Pročitaj više »

Vlado Banja Luka
Gost
Vlado Banja Luka
2 godine prije

Za Lakija: Главни град Казахстана Астана је изграђена на чисто масонско-илуминатским основама. Главни град је била Алма Ата (или Алмати). Онда је предсједник Назарбајев одлучио да главни град буде његово родно село Астана. У Астани данас имамо масонске симболе на сваком кораку, пирамиде, обелиске, “свевидеће очи”, итд, итд. Тако да… Pročitaj više »

korisnik_postoji
Gost
korisnik_postoji
2 godine prije

Vlado,
N.N. je rođen u selu blizu Almate, a Astana (ili Akmola, Celinograd… po novome Nursultan) je službeno grad više od 100 godina. Preseljenje je napravljeno iz geološko-klimatsko-političkih razloga.

No, dođi prvo u goste pa nakon što se osobno uvjeriš pričaj priče…

Lucija
Gost
Lucija
2 godine prije

Laki Bravo. Ipak mislim da tu postoje dvije mogućnosti: a.) nemogu pojmiti da netko radi za narod i naglašava da nije bitna pripadnost etničnoj, ideološkoj i političkoj skupini, pa mora biti da su u pozadini ‘ljudi – gušteri’ ili ‘ljudi pingvini’. b.) smeta im što je Nazarbajev bio tajnik komunističke… Pročitaj više »

Davor
Gost
Davor
2 godine prije
Reply to  Dub Miroslav

Varaš se prijatelju,masonska posla. Ljudima se prikazuju kao međusobni neprijatelji,a ciljevi su im isti,sve ono što je iscrtano na dolaru (svjetskoj masonskoj valuti) na piramidi,sve se to gradi od istoka do zapada(…. A na piramidi sve lijepo nacrtano i sve lijepo piše…ali slijepci žele i dalje biti slijepci. Na piramidi… Pročitaj više »

Željko
Gost
Željko
2 godine prije
Reply to  Dub Miroslav

13.04.2017. Kazahstan ćirilicu zamjenjuje latinicom. Kazaški jezik pripada grupi turkofonskih jezika i koristi modifikovanu verziju ćiriličnog pisma s 42 znaka. Kazahstan je već koristio latinicu tijekom sovjetskog perioda, ali ju je 1940. godine potpuno zamijenio ćirilicom.

Laki Topalović
Gost
Laki Topalović
2 godine prije

U njegovom konceptu, cit: Temelji su u nužnosti skladnog suživota slavenskog i turskog naroda, pravoslavnog kršćanstva, islama i budizma, a posebno jamstvo integriteta i stabilnosti postsovjetskog prostora. Sve je rekao u tome. Duginov euroazijatizam se razlikuje u tome što Moskvi vidi kao euroazijski Rim ili Carigrad. Dakle hegemona i silu… Pročitaj više »

Stephen.
Gost
Stephen.
2 godine prije

Svakako veliki i mudar politićar, a prije svega čovjek.

bato
Gost
bato
2 godine prije

@Dub Miroslav,NE ne varaš se ,,, “stari pogled” je imati viziju šta i kako želiš postiči napredak u svim sferama društva sa ciljem dobrobiti svoga naroda, i imati dobre susedske odnose i korektan stav do svih ostalih država,samo tako može se ostvariti postepeno blagobit svih građana takve zemlje ( u… Pročitaj više »

samo tako
Gost
samo tako
2 godine prije

Nazarbajev, pametan vođa koji očito nije školovan na zapadnim elitnim sveučilištima. U tom slučaju i ne bi mogao sagledavati svu kompleksnost prostora, nacija, konfesija, kontinuitet vremena… Europa, posebice balkansko područje bi trebali nešto od toga i naućiti i primjeniti. Hvala g. Babiču na izvrsnom članku p.s. nadam se da če… Pročitaj više »

Pazi
Gost
Pazi
2 godine prije

Masoni zavrsavaju sto su zapoceli

Vlado Banja Luka
Gost
Vlado Banja Luka
2 godine prije
Reply to  Pazi

Glavni grad Kazahstana, Astana, kao da je ispao iz nekog masonskog prirucnika. Citav grad obiluje piramidama, satanistickim kongresnim centrima, spomenicima suncu, svevidecim ocima i sl. A izgradjen je u zadnjih 20 godina. Masonerija na kvadrat! Lako je istaziti ili bar pogledati turisticke prospekte Astane. Tako da ne znam sta da… Pročitaj više »

Mölltaler
Gost
Mölltaler
2 godine prije

A još uz to Astana je anagram od satana.

korisnik_postoji
Gost
korisnik_postoji
2 godine prije
Reply to  Mölltaler

Mölltaler,

Kako onda objašnjavaš novo ime grada, Nursultan?

korisnik_postoji
Gost
korisnik_postoji
2 godine prije

Vlado,
Dođi i vidi na svoje oči! Nije skupo 🙂

Davor
Gost
Davor
2 godine prije
Reply to  Pazi

Točno tako,masonska posla. Ljudima se prikazuju kao međusobni neprijatelji,a ciljevi su im isti,sve ono što je iscrtano na dolaru (svjetskoj masonskoj valuti) na piramidi,sve se to gradi od istoka do zapada(…. A na piramidi sve lijepo nacrtano i sve lijepo piše…ali slijepci žele i dalje biti slijepci. Na piramidi ,na… Pročitaj više »

PrahaMilan
Gost
PrahaMilan
2 godine prije
Reply to  Davor

Mani se tih dezinformacija novog svjetskog poretka..Od kad aje svijeta i vijeka,preformacija drzava,regija,politike postoji a postojati ce dalje.Globalisti su nastali u starom drevnom egiptu a preselili se u evropski dio,najprije u Genovu i Veneciju da bi sjedista svoja mjenjali i nacin rukovođenja svijetom.Novi centri globalista biti ce Kina,Iran,Rusija i Nova… Pročitaj više »

Davor
Gost
Davor
2 godine prije
Reply to  PrahaMilan

Ne slažem se s tobom,iznosiš naklapanja,Biblija je stara proročanska knjiga za koju je arheologija utvrdila da se nije izmjenila tisućljetima.Početak pisanja je bio prije 3500g.a završetak prije 1921g.(98ne).Pisalo je 40 ljudi koji se nisu poznavali i koji su bili različitih profila. Ipak oni jasno kažu da su pisali Božje objave.… Pročitaj više »

PrahaMilan
Gost
PrahaMilan
2 godine prije
Reply to  Davor

sve ok,Bibliju su kao kuran,sve ostalo pislai globalisti radi određenog cilj,vladanje i kontrola naroda..Vjera u Boga nema nista zajednickog sa Biblijom..

PrahaMilan
Gost
PrahaMilan
2 godine prije

Da dodam jos neke teme vezano za sve to da imate potpunu informaciju.Vođa oporbenih stranaka Muchtar Abljazov trebao je orgnaizirati novi majdan 22.3 koji je bio organiziran od americke drzavne elite sa konacnim ciljem destabilizirati u tom dijelu azije situaciju kako bi samim time imala ogromne probleme Rusija.Nakon majdana cilj… Pročitaj više »

Crni žutokljunac
Gost
Crni žutokljunac
2 godine prije

Uze mi riječ iz usta za Satana.Vidimo li mi jedno,dok eto oni ne skrivaju svoju masonsku simboliku tamo koje ima pregršt,a oni se igraju sa nama i idu ka svojem cilju.

PrahaMilan
Gost
PrahaMilan
2 godine prije

astana je bio projekat globalista i izgradila s ena osnovu toga..

Davor
Gost
Davor
2 godine prije

To se prijatelju zove:subliminalna poruka. Ili narodnim jezikom,vodimo vas preko vode žedne….l.p.

fenix
Gost
fenix
2 godine prije

Sve je to tocno ali tu ima jedan problem Rusi ne zele EEU prema svim drzavnim socioloskim istrazivanjima samo 30% stanovnika RF podrzava integraciju to jedan od glavnih razloga sto Putin ne ide u dublju integraciju. Kao sto Rusi na kraju nisu zeljeli SSSR ja mislim da referendum nije uspjeo… Pročitaj više »

zlatan
Gost
zlatan
2 godine prije
Reply to  fenix

FENIX , nije istina, Rusi su većim dijelom bili za očuvanje SSSR-a. Ali je moguće da ne žele dublju integraciju sa zemljama euroazijskog prostora. Većina Rusa su za evropsku civilizaciju i kulturu.
Pobogu, pa jesu li Rusi Evropljani ili iz srednje Azije?

POVEZANE VIJESTI

Nije pronađen nijedan rezultat.

Izbornik