“Džihad” – Što znači i što (ne)znamo o njemu?

Džihad

Što je džihad? Kako tumačiti džihad u islamu? Što su mali džihad i veliki džihad? Pokušat ćemo vam dati odgovor.

Terorizam i sveti rat?

Riječ Džihad danas se povezuje s terorizmom i “svetim ratom”. Oni kojima opća kultura nije bliska, džihadiste uzimaju za fanatike Islama. Mainstream mediji u tome prednjače. Dok pišem ovaj članak HINA (Hrvatska izvještajna novinska agencija) piše a mainstream mediji prenose vijest pod naslovom “Džihadisti iz Islamske države preuzeli odgovornost za bombaški napad u Kabulu“.

Međutim, Džihad u Kuranu znači “borba” ili “napor”, a što se odnosi na osobni napor koji svaki vjernik mora uložiti da bi se stavio na Božji put.

Džihad dakle ne znači sveti rat, već “borbu” ili unutarnji ali i zajedički otpor, kako bi se suzbila nepravda u društvu. Radi se dakle prije svega o ostvarenju dobrog i ispravnog djelovanja. Često se Džihad smatra duhovnom borbom.

Imajte na umu da termin Džihad nalazimo 33 puta u Kuranu. Također treba napomenuti da Džihad nije jedan od pet stubova islama.

Pošto smo shvatili da je riječ džihad danas pogrešno tumačena, pokušajmo sada jasnije sagledati ovaj terminološki nesporazum.

Različite vrste Džihada?

Kur’an aludira na različite vrste Džihada, koji se mogu kategorizirati na sljedeći način: unutarnji Džihad, Džihad riječima ili glagolima, Džihad rukom ili akcijom tj. djelom i konačno borba mačem. Ovdje se izraz Džihad često zamjenjuje izrazom Kital.

U mnogim slučajevima, izraz Džihad se koristi u slobodnom smislu da opiše “borbu za Boga”.

Primjeri:

i borite se (Džihad), Allaha radi, onako kako se treba boriti! On je vas izabrao i u vjeri vam nije ništa teško propisao, u vjeri pretka vašeg Ibrahima. Allah vas je odavno muslimanima nazvao, a i u ovom Kur’anu, da bi Poslanik bio svjedok protiv vas, i da biste vi bili svjedoci protiv ostalih ljudi. Zato, molitvu obavljajte i zekat dajite i u Allaha se pouzdajte; On je Gospodar vaš, i to kakav Gospodar i kakav zaštitnik!” Sura 22, El-Hadždž (Hodočašće), ajet 78. Izvor: Prevod Kur’ana, Besim Korkut, Zagreb 1993.

 

zato ne čini nevjernicima ustupke i Kur’anom se svim silama bori” Sura 25, Al-Furqan (Furkan), ajet 52. Izvor: Prevod Kur’ana, Besim Korkut, Zagreb 1993.

 

One koji se budu zbog Nas borili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra djela čine.” Sura 29, Al-‘Ankabût (Pauk), ajet 69. Izvor: Prevod Kur’ana, Besim Korkut, Zagreb 1993.

Džihadi

Džihad se vodi otvorenim srcom, riječima i djelima kako bi se zaštitili od osobnih zlih sklonosti i kako bi obranili društvo i vjeru od zla koje im prijeti.

Zapravo, Džihad može ići čak i do rata, iako se to smatra posljednjom mjerom i uokvireno je posebnim dole navedenim pravilima.

Međutim, Kur’an ne potiče rat, prisilnu islamizaciju, a ni kolonizaciju naroda. Njegova svrha je, naprotiv, borba protiv nepravde i ugnjetavanja.

Dakle, možemo razlikovati: mali Džihad, ograničen u vremenu i prostoru, glavni ili veliki Džihad, koji mora biti trajan.

Kada govorimo o glavnom ili velikom Džihadu, govorimo borbi protiv neprijatelja kojeg čovjek ima u sebi tj. nas samih i naših predrasuda. Dakle, Glavni Džihad , “veliki džihad ” ili Džihad al-akbar, znači napor, unutarnju borbu i samokontrolu.

uspijet će smao onaj ko je očisti, a biti će izgubljen onaj ko je na stranputicu odvodi!” Sura 91, Aš-Šems (Sunce), ajeti 9 i 10. Izvor: Prevod Kur’ana, Besim Korkut, Zagreb 1993.

“Vratili smo se iz manjeg Džihada u veliki Džihad.” Upitan: “Šta je veliki Džihad?” Odgovorio je: “To je borba protiv samog sebe.” Citat proroka Muhammeda na povratku iz bitke.

Veliki Džihad je posebno istaknut u sufizmu, a govorimo o:

 • borbi protiv svojih strasti i negativnih emocija kao što su predrasude, ljutnja, odbacivanje, mržnja, nasilje, zavist, pohlepa itd.
 • kontroli našeg ega
 • usmjerenju uma na pravi put
 • oduprijeti se iskušenju zla

Ovaj Džihad vodi spokoju, intimnoj tišini, unutarnjem miru i miru među ljudima.

Kako voditi tu unutarnju borbu?

Glavni čovjekov neprijatelj je on sam i to je istina u većini religija i filozofija. Postoji ideja da svaki čovjek nosi Svjetlo u sebi, ali da je ono prikriveno nesavršenostima zbog naše sklonosti materijalizmu.

Da biste se borili protiv svojih loših sklonosti, prvo morate imati volju.

Tada je potrebno nastojati bolje upoznati sebe, otkriti uzroke vlastitog ponašanja. Treba znati i napraviti korak unatrag, svog obrazovanja, svoje kulture, svog iskustva, svojih intelektualnih predispozicija, svoje genetike i svoje psihologije. Postoji bezbroj stvari koje stvaraju razlike među ljudima, ali ako ih identificiramo i razumijemo, nejednakosti nestaju u korist mira.

Konačno, postoji nekoliko alata za uzdizanje i napredovanje na pravom putu:

 • slušanje, što podrazumijeva šutnju, otvorenost prema drugima i toleranciju
 • razum, koji se sastoji u mirnom razmišljanju, bez predrasuda, bez strasti
 • meditacija
 • kontemplacija, koja ide ruku pod ruku sa zahvalnošću
 • molitva
 • samokritičnost
 • ili predanost drugima

Ajeti koji pozivaju na sveti rat

Vratimo se izvoru pogrešnog razumijevanja pojma Džihad. Islam je rođen u mnogobožačkoj Arabiji prožetoj nasiljem i napadima. Rat između arapskih plemena, udruženih sa židovskim plemenima, bio je stoljećima stari običaj. Kur’an je dio ove tradicije, jer opisuje kako voditi rat.

Sveti rat u Suri 2, Al-Baqara (Krava), ajeti od 190 do 194

I borite se na Allahovom putu protiv onih koi se bore protiv vas, ali vi ne otpočinjite borbu! Allah, doista, ne voli one koji zapodijevaju kavgu” (Ajet 190)

 

I napadajte takve gdje god ih sretnete i progonite ih odande odakle su oni vas prognali. A zlostavljanje je teže od ubijanja! I ne borite se protiv njih kod Časnog hrama, dok vas oni tu ne napadnu. Ako vas napadbu, onda ih ubijajte! Neka takva kazna bude kazna za nevjernike” (Ajet 191)

 

A ako se prođu (prestanu te napadati) – pa, Allah zaista prašta i samilostan je” (Ajet 192)

 

I borite se protiv njih sve dok, mnogoboštva nestane i dok se Allahova vjera slobodno ispovijedati ne mogne. Pa ako se okane, onda neprijateljstvo prestaje, jedino protiv nasilnika ostaje” (Ajet 193)

 

“Sveti mjesec je za sveti mjesec, a i u svetinjama vrijedi odmazda: onima koji vas napadnu uzvratite istom mjerom i Allaha se ne bojte, i znajte da je Allah na strani onih koji se grijeha klone” (Ajet 194)

 

Ovdje, međutim, treba napomenuti da se koristi izraz kital ili “borba”, a ne izraz Džihad.

U Suri 9, At-Tawba (Pokajanje), ajeti 5 i 14 se navodi:

“Kada prođu sveti mjeseci, onda ubijajte mnogobošćce gdje god ih nađete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakom prolazu dočekujte. Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, jer Allah zaista prašta i samilostan je.” (Ajet 5)

 

“Borite se protiv njih! Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći, i grudi vjernika zaliječiti…” (Ajet 14)

Ovdje se još jednom koristi izraz kital tj. boriti se protiv njih, a ne izraz Džihad.

U Suri 8 Al-Anfâl (Plijen) u ajetu 39 piše:

“I borite se protiv njih sve dok mnogoboštvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, pa Allah dobro vidi što oni rade.”

Ovdje se opet koristi izraz kital u frazi borite se protiv njih, a ne izraz Džihad.

Točnije, Kuran dopušta borbu kao odgovor na agresiju ili nakon kršenja mirovnih sporazuma, ako i samo ako su pokušaji pregovora i mirnog rješenja propali.

Stoga se trebamo ograditi od doslovnog čitanja sura i ajeta, jer moramo uzeti u obzir povijesni kontekst koji objašnjava postojanje gornjih rečenica…

Zaključak

Cilj članka je spriječiti manipulaciju i stigmatizaciju muslimana putem analize upitnih informacija koje nam se serviraju. Istinski vjernici ili ateisti, nebitno, koji poštuju svoje svete knjige i pravne propise jedne zemlje, ne mogu biti loši ljudi.

Raznim pogrešnim intrepretacijama Božjih i svjetovnih zakona, stoljećima se stvaraju sukobi. Naš najveći neprijatelj smo mi sam sebi, jer naše emocije kontroliraju predrasude i neznanje.

Slobodno dajte svoj komentar kako bismo svi živjeli mirno i složno, čime ćemo bolje razumijeti stvari koje nas sukobljavaju. Težak je to i trnovit put, ali u svemu je bitna dobra i pozitivna namjera.

DžihadislamJ. BožićKur'anMuslimani
Pretplatiti se
Obavijesti o
356 Komentari
Najstariji
Najnoviji Najviše komentiran
Inline povratne informacije
Pogledaj sve komentare
xxx
1 godina prije

hvala ti boze sto sam ateista

Mlata
1 godina prije

Mnogi u diskusiji koriste reč “džamahirija” u negativnom kontextu (i ja sam, priznajem). Naišao sam na objašnjenje i odjednom pomislim da ne bi bilo loše živeti u takvom uređenju, da kažem.

Ivica
1 godina prije

Apsolutno se slažem s Zaključkom ovog članka.

Filip
1 godina prije

Ukratko, veliki džihad je pobijediti sotonu u sebi, a mali u svijetu.
Na žalost, svećenstvo (imami) i ostali politikanti sve izokreću, pa kažu da služiš Boga tako da ubiješ čovjeka.
Svi sotonisti već tisućama godina pozivaju ljude da rade zlodjela u ime Boga, a uspijevaju zbog ljudske inercije i neznanja.
Mali džihad bi trebao biti prijenos istine i primjer dobrog čovjeka.

Гавран
1 godina prije

Celi narodi i delovi religija su postali saveznici sa vojskama globalističkom satanizma.To se odnosi i na delove hrišćanske zajednice i na delove muslimanske zajednice. A čini se da je većina jevrejske zajednice u vojskama satane. Hazarski deo očigledno. Tu pojavu detaljno analizira ulema Imran Nazar Hosein .

Ermin
1 godina prije

Čestitam, odličan tekst da se neke predrasude uklone.
Posebno je zaključak vrijedan gdje sa konstatacijom da istinski vjernici i ateisti ako dosljedno slijede vlastiti svjetonazor da su u suštini dobri ljudi i građani.

1 godina prije

Apsolutno podržavam nameru portala da radi na “približavanju različitosti” ali tekst je samo uvod u ozbiljnu temu. I islam i hrišćanstvo su religije mira, ljubavi, harmonije sa okolinom ali i samim sobom (neću o ostalima jer ih ne poznajem dovoljno – to može neko drugi). Postoje tri nivoa svake religije (što vam praktično niko neće reći): prvi je ono što je zapisano u svetim knjigama drugi je ono tumačenje svetih knjiga od strane sveštenika treći je tumačenje vernika učenja sveštenika Kada bi postojao znak jednakosti između ova tri nivoa za ovakvim tekstom ne bi bilo potrebe… ——————————— I sveštenici su ljudi, ambiciozni, pohlepni, željni moći. Ne svi, naravno ali ta manjina ima mnogo jači motiv za uspon u hijerarhiji zato ćemo ih praktično uvek naći u njenom vrhu. Takvi su vrlo štetni za svoje društvo pošto su paraziti i to moćno paraziti. Ali oni su problem njihovog društva, štetan uticaj… Čitaj više »

Buničar
1 godina prije

Vecina vjera je pozitivna. Medutim u gotovo svim vjerama su vrlo cesto “vjernici” oni koji ni sa jedno vjerom nemaju bas nikakovih dodirnih tocki. Takovi su kroz povjest cinili ili danas cine zlo krijuci se iza vjere

Zed
1 godina prije

“Stoga se trebamo ograditi od doslovnog čitanja sura i ajeta, jer moramo uzeti u obzir povijesni kontekst koji objašnjava postojanje gornjih rečenica…”

Da, i onda će značenje Kurana tumačiti lokalni imam (ili lokalni pametnjaković s foruma)…
A značenje Biblije lokalni svećenik…
A značenje Talmuda lokalni rabin…
A značenje zdravlja Beroš ili Kaić….
A značenje sigurnosti i povjerenja Božinović….
A značenje ljubavi prema djetetu lokalni pedofil….

Ako ne možeš sam pročitati i shvatiti što nešto znači onda sve pada u vodu.

Oki
1 godina prije

Svaka vam cast, tako ste dobro obradili ovu temu…….ni imami nebi mogli bolje

Rimtutituki
1 godina prije

Dzihad nije nusta drugo nego spasiti sebe od protivnika,a veliki dzihad spasiti druge od sebe,mrznje,zavidnosti, ruganja,potvaranja itd. Skoro isto ko kod krscana.

Komplicirano
1 godina prije

Pa ocito je da neznanje ili neupucenost,a ja to smatram lijenoscu,uzrokuje pogresna gledanja,,da ne kazem koliko mediji ulazu truda i resursa da pogresno i neistinito prikazu nesto,,u ovom slucaju Islam,,,,zalosna cinjenica da cak i mnogi muslimani ne zele da upoznaju ovaj divan nauk,,o krscanima je suvisno,cisti formalizam u ogromnoj vecini,,,,daklem-lijenost je odlika mrzitelja Islama,Krscanstva,,,itd ,,,glede ateista?nema ateista jer i oni vjeruju u nesto,,,,djeda mraza,vanzemaljce,evoluciju,mlado sunce,zlatnu kravu,zabu,kornjacu ili,,,,,mir u svijetu,,,,,,haleluijah i inshallah,,,,

BordoDNK
1 godina prije

Džihad, borba sa samim sobom, da bi se postalo boljim čovjekom. Unutrašnja borba da se osoba unaprijedi, bude bolja, čini dobro. Tako bi trebalo biti. Ali, u islamu, kao i kršćanstvu, često se odstupa od toga. Šiiti, Suniti, Aleviti, i druge denominacije u Islamu, svi su muslimani, sa malim razlikama u tumačenju vjere. Svi se klanjaju Allahu. A, opet, u dobroj mjeri se mrze, pa i ubijaju međusobno. Slično je i u kršćanstvu, krvavi ratovi protestanata i katolika, pravoslavaca i katolika. Svi se mole Isusu, imaju skoro identično Sveto pismo. Kad bi ljudi poštovali deset Božjih zapovjedi, koje se u sličnoj formi pojavljuju u svetim objavama svih religija, na zemlji bi vladao vječni mir. Ateisti te zapovjedi mogu promatrati kroz prizmu univerzalnih ljudskih vrijednosti. Ne čini drugom, ono što ne želiš sebi. Međutim, od postanka svijeta, različiti ” tumači” religija huškaju ljude jedne na druge, iniciraju ratove, sve u ime… Čitaj više »

Tupko Glupko
1 godina prije

Drago mi je da ste to pojasnili.

Da su Muslimani stvarno osvetoljubivi, zamislite kakve bi sve akcije izvodili neprekidno nakon svog zla, smrti, ratova, ranjenih koje su im Zapadnjaci (izuzetni posebno) radili na Bliskom Istoku, naročito u SAD-u.
A toga – nema.

Uostalom jeste li primjetili kako su sa pojavom Covida nestale terorističke akcije po Europi i SAD-u?
Zanimljivo. Čovjek bi pomislio da su organizirane u zapadnoj režiji.

Tim
1 godina prije

Možete Islam mazati zlatnim bojom koliko vas volja, ali religija koja traži robove, vjera koju je njen ideolog i navodni prorok, pustinjski trgovac devama, razbojnik, silovatelj i pedofil mračne trijade ličnosti sabljom i silom širio, za nene nije od dobra. Allah nema sina koji je uskrsnućem pobjedio smrt, sina nema i Sotona koji također traži robove, tu vam nema nikakve razlike. Gdje god dođu šire propast, rasulo, rat, mrak, nasilje i smrt, šalju mladost u smrt pod obećanjem vječnoga silovanja 70 robinja djevica, religiju šire terorom, obećanjem bluda, švedski sindrom im je glavno obilježje, a kažu da ubijaju za Allaha. Kakav je to svemogući bog koji treba čovjeka da okonča nečiji život? Čovjeka za činiti zlo na svijetu treba Sotona što sve govori o Islamu. Gadi mi se Islam i sve što predstavlja, ma koliko god oni šećerili baklavu, zlo koje negira život, slobodu i mir djece božje ostaje zlo… Čitaj više »

Max
1 godina prije

Ja sam teroriste zvao teroristi tu nema svetog rata.

borjana
1 godina prije

Evo čekam čitavu ergelu poznatih “ateista” ovoga portala koji bi za ovo vrijeme, da je kojim slučajem članak o kršćanima i kršćanstvu, iznijeli ovdje “provjerenih” stotine dokaza, uvreda i čega sve ne, na račun kršćana.
Izuzev ovoga @Tim, za kojeg ovdje prvi puta čujem i ne dijelim njegovo mišljenje, ali poštivanje za iznošenje njegova viđenja vjera i vjeroispovjesti.
Svi ovi čuveni “ateisti” nisu nikakvi ateisti nego obično smeće i otpad nekršćanskih vjera, koji pod izlikom ateizma, siju stotine uvreda pripadnicima jedne vjere, a kojoj oni ne pripadaju.
Neću imenovati nikoga, znamo ih i poznati su ali ću im jasno poručiti:
Najgore ste moguće smeće, ljudski, a na pose i vjerski odpad, ma kojoj god vjeri pripadali. Smeće najgore vrste!

Tamarino
1 godina prije

Džihad je u islamu poziv na rat, ili sveti rat.
Svi bismo ustvari trebali voditi taj rat u kojemu se mora dobiti.
Taj rat je borba za svoju dušu ,gdje treba žrtvovati svoju životinjsku prirodu u korist svega dobrog i ljubavi.
Samo…..,ljudi sve duhovno zamijene za zemaljsko itd….
Ovo je zaista tako.

Abraham
1 godina prije

Može li mi netko odgovoriti kako se zove Đihad kojeg provode maerikanci orvo nad indijancima, pa crncima, pa sve od Vjetnama, laosa, Kambođe, Iraka, (nastavite niz) je li ot Đihad ili širenje demokracije bombama obogačenima uranom??????

SIRIUS
1 godina prije

ateizam je nastao jer religije nisu bile održive, njihovi temelji su se pokazali apsurdnima. neču sada duljiti o tome, ko me čitao zna moje stavove o vjeri i religiji.
no prosječni ateist ne vidi da svojim djelovanjem ide na ruku ljudima koji itekako vjeruju u Boga. dapače, i u Sotonu! dapače, Sotonu i štuju i U INTERESU IM JE IMATI NA PLADNJU GLUPE ATEISTE

SIRIUS
1 godina prije

ateizam je nastao jer religije nisu bile održive, njihovi temelji su se pokazali apsurdnima. neču sada duljiti o tome, ko me čitao zna moje stavove o vjeri i religiji.
no prosječni ateist ne vidi da svojim djelovanjem ide na ruku ljudima koji itekako vjeruju u Boga. dapače, i u Sotonu! dapače, Sotonu i štuju i U INTERESU IM JE IMATI NA PLADNJU GL.UPE naivne ATEISTE!

Krešo
1 godina prije

Marko Francišković je lijepo opisao džihad kao duhovni napor, a Krešimir Mišak je lijepo opisao boljku zapadnjačkog konformizma kao duhovnu lijenost.

Karma
1 godina prije

mRNA medicinski jihad ?

Karma
1 godina prije

Zapadna gamad je srusila divnu sredjenu Libiju. Gadafija pred kamerama divljaci ubili. Zapad je u moralnom raspadu.

mane
1 godina prije

iz ovog clanka se vidi tragicna istina da evropljani ne poznaju islam.na islam gledaju hriscanskim ocima sto je apsurd.cak ni vecina bosnjaka ne poznaje islam u njegovoj sustini.u hriscanstvu se ljudi spasavaju molitvom,verom u boga,krstenjem,postom,cinjenjem dobrih dela…u islamu se ljudi spasavaju ostvarivanjem zakona tacnije pravnog poretka,a za to je potrebna drzava.muslimani ne mogu da prihvate sistem koji nije zasnovan na islamskom pravu.za razliku od hriscana (hrist:bogu bozije a caru carevo), oni ne mogu da zive u sekularnim drzavama.ono sto je u hriscanstvu teologija,to je u islamu pravo.islam se izrazava kroz pravo.islam nije religija na onaj nacin na koji religiju dozivljavaju evropljani.zadatak islama je da prenese rec boziju,a ona se prenosi uspostavljanjem pravnog poretka.dzihad je sredstvo za uspostavljanje pravnog poretka.islam ne moze da zivi u zemlji u kojoj se ne sudi alahovim zakonom.nije potrebno da hriscanin,budista,protestant postane musliman vec da se uspostavi islamski zakon.islam je religija mira samo onda kad se… Čitaj više »

1 godina prije

Dzihad for dummies , napokon pristojno obradjena tema iz Islama malo smo se digli iz šunda i neznanja..I sam sam dosta puta objašnjavao u komentarima značenje i smisao dzihada lijepo da je zasebno obradjena tema jer i te kako se šta ima naučiti iz ovog kratkog uvida..
Oni mudri će malo dublje istražiti tematiku..
PS kaze se poslanik Muhamed a.s. ne prorok..Kakav prorok ????

ZriBra
1 godina prije

Sve je u rukama čovjeka zbog toga ih treba često prati.

TheBan
1 godina prije

Nisam baš shvatio… Je li ovo sponzorirani članak?

I rimokatolička i pravoslavna crkva se isto tako pozivaju na Bibliju, no svoje dogme stavljaju iznad nje.
Tako se i u islamu ajatolasi (i drugi vjerski vođe) stavljaju iznad Kurana (iz kojeg je ovdje vrlo vješto izostavljeno sve o ubijanju nevjernika), kao što i u Judaizmu razni vjerski vođe imaju svoja tumačenja i “nadopune” Suvetog pisma.

Što je Islam izvorno – i o tome imamo mnogo za raspravu. No što je Islam danas- to je vrlo jasno čak i iz ono malo vijesti koje nam prikazuju; nasilna, destruktivna, nemilosrdna religija!

Tko god tvrdi nešto drugo – ili laže ili živi u “balonu”.

nepoželjni
1 godina prije

” Naš najveći neprijatelj smo mi sam sebi, jer naše emocije kontroliraju predrasude i neznanje.”

Ne prihvaćam ovo nametanje samo-krivnje, jer sam siguran da ja sebi nisam neprijatelj.

Moj neprijatelj je svaki onaj koji nepozvan i ničim izazvan ulazi u moj život i nameće mi svoju volju u pokušaju da me preoblikuje protiv moje volje.

Hum
1 godina prije

Svi se klanjaju istom vragu. Sve religije su…ma ne mogu…. morat će svatko za sebe… više sreće sljedeći put.

Boba Lazarević
1 godina prije

Znam da to nije “điha, điha, konjiću”.

Primat
1 godina prije

to je ono, kad ti majstori sloze, “malo” drugacije “liturgije”, pa trebas tri zivota da nadjes micro slicnosti i razlike i komplementarnosti… divota poniranja, u govna “kulturnih diversibilija”.
…taman nesto nakljucas, ..a promijeni se tumacenje.. jemtm. opet citaj do jutra, a ujutro ko zombi, …pitaju jesil bolestan… sto rec, ne ti si, ..pa jasta sam, nego bolestan p.ti materina!

držnedaj
1 godina prije

To Legendarni samo nastavi…!

Sneno
1 godina prije

Kada dublje upoznaš muslimane s bliskog istoka onda ovaj tekst bacis u vodu. Nemaju veze s kuranom kojeg propovjedaju te dvosmisleno ga koriste u svom umanjivanju drugih vjera i prava žena,djevojaka. Zatucanost do kraja i iskoristavanje drugih pravdaju molitvom 4-5 puta na dan….jednostavno agresivna vjera. Kom krivo kom pravo ali tako je i ovo pišem iz iskustva. Na kraju i njihovo ponasanje u evropi pokazuje pravo lice muslimana. Normalno da ima ljudi koji su na svome mjestu ali tako malo ih je da se moze nesto pametnije reci,a ne samo generalizirati kao ja sada…

Vojni analitičar
1 godina prije

Ah kako dirljiv pokušaj tako tipične u zadnje vrijeme “borbe protiv islamofobije”. Autor nam “objašnjava”, baš kako je to uobičajena pojava danas, da istina nije ono što vidimo očima i doživljavamo na svojoj koži, nego je istina ono što nam netko drugi kaže. Ne, islam nije netolerantna, imperijalna i nasilna religija kojoj je krajnji cilj zatrti sve ostale vjere i potpuno ovladati svijetom. Džihad nije napor odnosno borba da bi se to postiglo. Bla, bla… Ma nemojte. Navedite mi jedan narod u povijesti, uključujući Arape same, koji je prihvatio islam mirnim putem. Jedan danas muslimanski narod kojem ta “religija mira” nije nametnuta ognjem i mačem. Putem džihada. Možete vi sada citirati stihove i sure iz Kurana, često istrgnute iz konteksta, koji “dokazuju” miroljubivu i čovjekoljubnu prirodu islama koliko god hoćete, ali mi koji ne želimo zatvarati oči pred stvarnošću vidimo što vidimo. I nikakve verbalne, filozofske i teološke akrobacije ne… Čitaj više »

Fabijan
1 godina prije

Haloo! “Ovaj Džihad vodi spokoju, intimnoj tišini, unutarnjem miru i miru među ljudima.” Džihad koji sam vidio je suprotan ovim pričama! Ja sam vidio džihad koji osijeca glave,razbija glave macolom,reže čovjeka motornom pilom. Vadi oči, siječe udove! O čemu pišete? Praktičan džihad sam vam naveo! Ili preko televizije se prikazuje tekst kurana u kom se navodi; “nevjernike ubij,silujte im žene a djecu uzmite!” Zar tada taj vaš vjernik može imati unutarnji mir i mir međe ljudima? Sve ovo mogu potkrijepiti slikama i videom i konkretnim imenima, prezimenima, i televizijom. Ali opet vjerovat čete što želite bez obzira na dokaze!

Гавран
1 godina prije

Postojanje svega što postoji je moguće samo u sadašnjem trenutku. Sadašnji trenutak je van prostora i vremena. Večno sada. Večna prisutnost. Naše mućke , domišljanja , nauka logika su u prostoru i vremenu.Oni nemaju pristupa SVETOM IZVORU postojanja. Oni koji se napijaju žive vode sa izvora i sa tim znanjem se obraćaju konkretnim ljudima u konkretnom istoriskom okruženju, govore na razne načine, koji se razlikuju od drugih učenja, ali su u dubini sva učenja jedno učenje i sve religije jedna religija.

Marijana
1 godina prije

Svatko tko ista zna o islamu, zna i da se muslimani ponasaju prijateljski dok su nemocni. Kad su superiorni ide ropstvo, ubijanje, otimanje, i sve ostalo sto je muhamed radio. Tako im pise u kuranu. I stvarno, ne mogu ozbiljno shvatit religiju kojoj je osnovac izmislii da mu je Bog rekao sa mu se svaka zena treba dati da je poj…., i da se mora razvest ako je muhamed pozeli. Pametnom dosta. Muslimani neka zive svoje zivote, ali sto dalje od mene.

Don
1 godina prije

Pogresna je teza da je Islam nastao u 7-om vijeku U Arabiji. Islam pocinje sa stvaranjem svemira, te Adama i Have (Adam i Eva).

Janko
1 godina prije

Kako u duhu Islama objasniti ovaj napad koji se pred par dana dogodio u Sarajevu na djecu iz Srbije,koji su došli na nogometni turnir

Janko
1 godina prije

Ili kako objasniti da je u hriščanskom duhu( katoločanstva) da djeca od 8 godina iz Splita na nogometnim uzakmicama viču u horu Ubij Srbina,dok je odraslima koji su prošli vjeronauk to navijačka poslastica

© 2023 – Portal Logično

POVEZANE VIJESTI