fbpx

Je li nacionalizam u suprotnosti s demokracijom? – “Izraelski poučak” 

Nacionalizam i demokracija

Ovo je vječno pitanje oko kojega se lome koplja, a odgovori na njega se često temelje na osobnim stavovima, uvjerenjima i iskustvima. U široj regiji će mnogi tvrditi da je nacionalizam zlo koje treba iskorijeniti, jer je sam po sebi temelj za nastanak fašizma.

Gledajući iz naše perspektive, nacionalizam u biti predstavlja privrženost vlastitoj naciji, državi i njenim interesima, ali se isto tako odnosi na doktrinu ili politički pokret po kojoj nacija definirana u okvirima etničke pripadnosti ili nacionalne kulture, ima pravo na stvaranje nezavisne, suverene ili autonomne političke zajednice, temeljene na zajedničkoj povijesti i sudbini.

U svojim ekstremnim oblicima, fašizmu u Italiji i Španjolskoj i nacionalsocijalizmu u Njemačkoj u prvoj polovici 20. stoljeća, nacionalizmi ove vrste zagovaraju autoritarnu državu s ograničenim individualnim građanskim pravima, a u slučaju nacizma i antisemitizam, superiornost arijevske rase i militarizam. U nekim društvima se nacionalizam se smatra kao izrazito štetna pojava.

Enciklopedija Jugoslavije iz 1978. godine daje sljedeću definiciju nacionalizma: “Nacionalizam je kult vlastite nacije kojeg karakterizira šovinistički odnos i raspirivanje mržnje prema drugim nacijama, a svoj najviši domet doseže kroz genocid i fizičko istrebljenje drugih naroda.”

Zagovornici nacionalizma smatraju da “nacionalna svijest” podrazumijeva ljubav prema svojoj naciji, dobro poznavanje nacionalne povijesti i kulture, isticanje nacionalnih obilježja, nacionalni ponos i zdušno zalaganje za nacionalni prosperitet.

Međutim, ako izađemo iz naših okvira, imamo i panarapski i razne druge antikolonijalne nacionalizme. Proteklo desetljeće je obilježio uspon “bolivarskog” ili latinoameričkog nacionalizma, koji je socijalistički i antiimperijalistički. Primjera u kojima je nacionalizam odigrao pozitivnu povijesnu ulogu je bezbroj, čak i ako govorimo o borbi protiv nacifašizma, na primjer u Francuskoj, Grčkoj ili Poljskoj, gdje su nacionalisti u velikom broju sudjelovali u borbi protiv nacističke Njemačke i fašističke Italije.

Nažalost, brojni su i primjeri nacionalističkih pokreta i stranaka u to vrijeme koji su u kolaboracionizmu s nacifašizmom vidjeli jedinu priliku da se dokopaju vlasti i stvore takozvane neovisne nacionalne državice, a posljedice takvog tumačenja nacionalizma ne treba posebno pojašnjavati.

No, vratimo se u 2017. i vrijeme kada se sve više govori o nacionalizmu i populizmu, te prijetnji koja se nadvila nad Europom zbog ovog rastućeg fenomena.

U tom kontekstu bi bilo dobro za primjer uzeti Izrael. Naime, mnogi će reći da Izrael nije demokracija, nego diktatura tipične nacionalne autoritarne države. Potonja definicija je puno bliža istini, iako će u Izraelu tvrditi da je to propaganda i laž, kako Arapi i ostale manjine uživaju sva građanska prava, slobode i slično.

S tim se vjerojatno slaže i “Godišnji indeks demokracije” kojeg je objavio The Economist, koji je pratio razvoj situacije u svijetu proteklih godina. Koja se zemlja u svijetu popela na ljestvici, a koja se srozala i pala dolje?

Ovdje imamo brojna iznenađenja. Posebno je zanimljivo gledati Europu, Palestinsku samoupravu, Izrael, ostale arapske zemlje, Rusiju i druge? Općenito govoreći, “Godišnji indeks demokracije 2016.” kojeg je pripremio istraživački odjel poznatog britanskog lista The Economist ostavlja bez daha.

Koja zemlja sve više raste na ljestvici indeksa demokracije? Nevjerojatno, ali to je Izrael, što je posebno važno ako govorimo o kompatibilnosti nacionalizma i demokracije.

Bez obzira na sve, Izrael se i dalje penje. Ako pogledate grafikon, on pokazuje da je Izrael postao demokratskija zemlja od Belgije, Cipra, Grčke ili, primjerice, Južne Afrike, te se nalazi na otprilike istoj razini kao Francuska, Italija, SAD ili Japan. Rusija, naravno, tone prema “autoritarnom režimu“.

Od najveće ocjene 10, prosječna ocjena Izraela za 2016. je bila 7,85, dok je 2010. bila 7,48, kada je zemlja u smislu demokracije ocijenjena kao “dobra”.

Usput, za kategoriju “izbornog procesa i stranačkog pluralizma” je Izrael dobio ocjenu 9,17, što je također pomak u odnosu na 8,75 u 2010. Godini. Dakle, u ovoj je kategoriji Izrael, nacionalistička država u svakom smislu, već među svjetskim liderima.

Čak je i po indeksu građanskih sloboda, stalno u porastu i od ocjene 5,29 u 2010. godini se popeo na 6,18 u 2016.

Ako uzmemo u obzir da je zemlja praktično u izvanrednom stanju od 1948. godine, postizanje ovakve razine demokracije je nešto nevjerojatno.

Dakle, govoreći o nacionalizmu, nacionalna država židovskog naroda je “hram demokracije“.

Da se razumijemo, ovo nije nikakav antisemitski pamflet, nego pitanje zašto isto ne vrijedi za druge? Zašto je jedan nacionalizam “dobar”, a drugi “loš”?  Zašto je nečiji nacionalizam “demokratski patriotizam”, dok je onaj drugi “pad u autoritarnu državu i fašizam”?

Od sada, svaki put kad netko kaže da Izrael nije demokratska zemlja, dovoljno je uzeti grafikon kojeg je objavio The Economist i nabit mu ga na nos. Izrael je demokratska zemlja i pritom se svake godine poboljšava.

Naravno da u zemljama gdje se provode napadi, pada i demokracije. Međutim, The Economist ne uzima u obzir opasnosti s kojima se suočava svaka zemlja u svijetu.  Ovi znanstvenici u duhu političke korektnosti izračunaju svoj indeks, bez obzira na partikularne ili zajedničke opasnosti s kojima se zemlje nose.

No, čak i bez znanstvenika, podaci govore sami za sebe. Kada je islamistički teror pogodio Sjedinjene Države i Francuska, njihovi “demokratski” standardi su se odmah urušili.

Počela su prisluškivanja i praćenja, pritvori i usvojeni novi sigurnosni zakoni koji ograničavaju temelje slobode. Unatoč svemu, Francuska je 2014. godine, kada su islamistički teroristički napadi na njenom teritoriju bili nezamislivi, imala indeks demokracije s ocjenom 8,04 bodova. Sada je pala na 7,92, ali je još uvijek na prilično visokom mjestu u svijetu. No, pad je očit.

Sličan fenomen se događa u Sjedinjenim Državama, gdje je prijelomna godina bila 2014., kada je Amerika s indeksa 8,11 skliznula na 7,98. To je bilo iste godine kada je ISIL naglo ojačao i povećala se potreba suočavanja s njim.

Iako su mnoge zemlje na udaru ove vrste terorizma, Izrael je toga pošteđen. Vlasti u Tel Avivu navode kako su za suzbijanje terorizma “razvili tehnologije i nacionalni otpor”. Dakle, opet imamo nacionalističku komponentu koja u ovom slučaju služi za “suzbijanje redova u otporu prijetnji”, stvarnoj ili imaginarnoj, potpuno nevažno, iako su mete islamističkog terorizma najviše bile arapske zemlje, potom EU i tek na kraju SAD.

Ukratko, indeks kojeg je objavio The Economist je potpuno netočan, jer uskraćuje pravo demokraciji da se brani, što je posebno vidljivo u primjeru nekontrolirane imigracije. U ovom se slučaju odmah upire prstom na “tamnu avet nacionalizma“, koji se želi zatvoriti, začahuriti, podići ograde, dok na drugoj strani se sve te u Izraelu dobivaju svake godine sve veću ocjenu. Čak i ne moramo govoriti o Arapima ili drugim manjinama, nego i Židovima samim, ali onim “crnim” iz Afrike, koji zbog obrane “demokracije” prolaze jednake patnje kao i drugi.

Uzmite, na primjer, demokraciju Weimarske Republike koja se razvila u Njemačkoj nakon Prvog svjetskog rata i trajala do 1933. Ona bi, naravno, dobila vrlo visoku ocjenu demokratske razine, jer je bila izgrađena na temelju političke korektnosti. Upravo to povijesno iskustvo nas uči da se slaba demokracija ne može obraniti.

Dakle, što je veći indeks demokracije, ona ima više izgleda za suicid. Sada je pitanje treba li se braniti indeks ili demokracija sama?

Situacija s indeksom američke demokracije, koja je u 2016. sa 17. pala na 21. mjesto je privukla posebnu pozornost. Ocjena Sjedinjenih Država je pala s “pune demokracije” u kategoriju “demokracije s nedostacima” ili “manjkave demokracije”.

U kategoriju “pune demokracije“, od vrha prema dolje, spadaju Norveška, Island, Švedska, Novi Zeland, Kanada, Danska, Irska, Švicarska, Finska, Australija, Luksemburg, Nizozemska, Njemačka, Austrija, Malta, Velika Britanija, Španjolska, Mauricijus i Urugvaj.

U kategoriju “demokracije s nedostacima” ili “manjkave demokracije“, opet od najboljih prema lošijima, spadaju Japan, SAD, Italija, Francuska, Južna Koreja, Kostarika, Bocvana, Portugal, Izrael i mnoge druge zemlje.

Do sada su SAD uvijek uživale status “pune demokracije” i što im se dogodilo danas? Administracija Donalda Trumpa s ovim nema veze i njegov dolazak će se očitovati u izračunu indeksa iduće godine. Prema nekim analitičarima je za to zaslužna pasivnost Obame, zbog koje je društvo prestalo vjerovati u vladu i državu i postalo je manje zainteresirano i uključeno u političke procese, uključujući i sudjelovanje u izborima.

Turska je “zemlja katastrofe“, barem kako tvrdi The Economist. Nekoć se mislilo da će “maleni europski vrh” privući Tursku na Zapad, ali sada većinski azijski i muslimanski dio zemlju nezaustavljivo vuče prema istoku. Turska se nalazi na 97. mjestu na ljestvici indeksa demokracije s ocjenom 5,04 boda, što je pad u odnosu na od 89. mjesto u 2010. godini, kada je imala indeks 5,73.

Vjerojatno će pri sljedećem izračunu dodatno pasti, naravno, zbog ne baš demokratskog režima predsjednika Erdogana. Dovoljno je pogledati razinu sloboda u Turskoj, koje su s 4,71 boda u 2010. godini pale na 2,65 u 2016.

Dakle, Izrael je jedina “demokratska država” na Bliskom istoku. Ne postoji ni nagovještaj da bi mu se barem jedna arapska država približila u razini demokracije. Najbliži Izraelu od arapskih zemalja je Tunis, koja zauzima 69. mjesto na ljestvici i spada kategoriju “hibridnih režima” s ukupnom ocjenom od 6,4 boda.

Pa tko su ondaKraljevi tame” ili zemlje koje pripadaju trećim “hibridnih režima” i četvrtoj kategoriji “autoritarnih režima”?

Dakle, prva je kategorija “puna demokracija”, a druga “manjkava demokracija”, koja “nužno ima nedostatke” kako zbog kategoričke naivnosti ne bi izvršila suicid i jasno razumije trenutke rizike.

U tu skupinu spadaju zemlje koje razumiju pravu ravnotežu između demokracije, sigurnosti i nacionalizma, pa su poželjniji “nedostaci demokracije”, nego da demokracija, braneći samu sebe, na kraju ubije.

Grčka, rodno mjesto demokracije, još je jedan primjer pretjeranih očekivanja, nagomilane “političke korektnosti” i iluzija u “Europsku uniju”. 2010. je Grčka bila na 28. mjestu s ocjenom 7,92 boda. Dvije godine kasnije je pala na 33. mjesto, a za još dvije godine na 41. Danas je na 44. mjestu s rezultatom od 7,23 bodova, niža od Izraela. Procjena u radu vlade se smanjila sa 6,43 boda u 2010. godini na 5,36 boda u 2016. Drugim riječima, vlada ne radi funkcionira. U Izraelu je situacija u ovom smislu nepromijenjena od 2010. i zelja je prikovana na 7,5 bodova.

Grčka treba ponovnu izgradnju sustava, ali da je htjela živjeti, onda je morala pobjeći iz Europske unije.

Kako to da su muslimanske zemlje uvijek na samom dnu ljestvice? Je li se netko bavio ovim pitanjem? Nije, jer se podaci za ove zemlje uzimaju proizvoljno ili se proizvode po potrebi, a ogledan je primjer Tunis, gdje Muslimansko bratstvo i dalje vlada iz sjene, zemlja je među najvećim izvoznicima islamističkih militanata u arapskom svijetu, destabilizira susjedni Alžir i Libiju, ali se strogo drži uputa Zapada.

Tko je na vrhu popisa? Skandinavci, Novi Zeland, Australija, Kanada i Švicarska, kao i uvijek. No, kako se čini, to neće potrajati, jer radikalno desničarske stranke dobivaju sve više podrške i uspinju se na vlast u nordijskim zemljama. Budući da će s njima doći do ograničenja useljavanja, rejting ovih zemalja će “znanstvenici” oboriti.

Dakle, opet postavimo isto pitanje – je li bolje zauzeti vodeće mjesto na ljestvici indeksa demokracije, što znači voditi suicidalnu politiku, ili pasti na globalnom indeksu i preživjeti? Postoje i iznimke, jer Izrael i dalje raste,  unatoč nacionalizmu, a sada se približio zapadnim demokratskim standardima.

Dakle, je li demokracija ukras ili suština,  cilj ili sredstvo, početak ili kraj i je li spojiva s nacionalizmom? Gdje je zapadni svijet? Kada ljudi govore o propasti starog svijeta uglavnom govore o padu indeksa demokracije. Sjedinjene Američke Države će vjerojatno dodatno pasti na ovoj ljestvici u narednoj godini. Apsolutne demokratske vrijednosti ne mogu zadovoljiti dnevne potrebe u okolnostima rastuće nacionalne svijesti, straha od terorizma i pogoršanja ekonomije. Dakle, ako gledamo ovaj indeks, budućnost bi mogla biti mračna, ali ako uzmemo alternativni pristup, koji uzima u obzir činjenicu da se demokracija mora početi braniti, situacija će biti drugačija i moguće je poboljšanje i napredak.

Ranije su de indeksi demokracije činili linearnima. Gornji kraj ljestvice je bio sretan, a donji tužan. No, ispostavilo se da je svijet okrugao i sada probleme onih dolje sada imaju i oni na vrhu.

Tko su, dakle, “Kraljevi tame”? To su Afganistan (149. mjesto), Sirija (166.), Libija (155.), Eritreja (151.), Iran (154.)…

Kao što vidimo, sve zemlje gdje prema “Godišnjem indeksu demokracije” nje zapravo nema su uništene ili pokušavaju biti uništene od zemalja koje su u samom vrhu po demokratskim standardima.

Međutim, ljudska priroda je ponekad teško razumljiva ne samo znanstvenicima, nego i nama običnim smrtnicima, ali je jasno da se sreća onih na vrhu pretvara u ljutnju onih koji su na dnu, koji se s punim pravom ljute na one gore. Uspjeh onih na vrhu oni na dnu mrze i to neće prestati dok se i oni ne nađu među prvim zemljama. Dakle, ovdje nije riječ o indeksu demokracije, nego indeksu onih koje je demokracija uništila i koji sada u milijunima, očajni, bolesni i puni ljutnje, prelaze pustinju i more da se domognu obećane zemlje.

U takvim okolnostima se nacionalizam više ne može svesti na puke definicije, često ideološke, jedne ili druge političke opcije, posebice ne ako prema općeprihvaćenim standardima zemalja s najvećim stupnjem demokracije ona u nacionalističkom izraelskom režimu iz godine u godinu dobiva najviše ocjene.

Izvor: Infographics Economist 2017. Democracy Index

0 0 vote
Ocijenite članak
Sviđa li vam se Logično? Ako niste već lajkali, učinite sada: ❤
Pretplati se
Obavijest
guest
45 Comments
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Koča Popović
Gost
Koča Popović
3 godine prije

Sto znaci pretjerivanje s isticanjem hrvatske zastave danas u Hrvatskoj? Samo ljubav prema Hrvatima? Sigurno ne! Iza toga se krije mrznja prema drugome. Uvijek. Povijest je pokazala da je svaki nacionalizam zavrsio krvavo. Najcesce za njegove pokretace. Uostalom, zemlja se ne voli mahanjem zastavama, nego izgradnjom pravednijeg drustva socioekonomski, stvaranjem drustvene ravnoteze i teznjom pravdi. Nacionalizam je u svom korijenu negacija pravednog drustva i moralnog ponasanja. Sjetimo se devedesetih kada su samo veliki Hrvati bili jednakiji od svih nas ostalih. Izrael je zemlja rasadnik fasizma i nju navoditi kao primjer icega je deplase. Svoju srecu i dobrobit zasnivati na gazenju drugoga makar on bio Srbin, Ciganin, peder danas u Hrvatskoj, ne doprinosi boljem zivotu Hrvata.

samo tata
Gost
samo tata
3 godine prije
Reply to  Koča Popović

…evo ih…naravno…s prvim postovima….pa naravno da ste trolčine i to one sentimentalne….dajete se za badava…hahahaha

Rokokoko
Gost
Rokokoko
3 godine prije
Reply to  Koča Popović

Opet čitam velikosrpske pamflete.Velikoserpski imperijalni fašizam je nanio veliko zlo svim narodima na ovim prostorima pa čak I samim Srbima koji su bili žrtva tog velikoserpskog fašizma.Nacionalizam je odličan ako si velikosrbinas,ali ako si Hrvat,onda je štetan jer Hrvati imaju svoju državu,a to se ne uklapa u naš velikoserpsku ideologiju jer mi Serbi moramo imati jednu državu za sve nas,a onda tu nema mjesta za tuđe nacionalne države i njihove nacionalne teže.Uostalom bre,mi smo ovde da vladamo nad drugima .

Koča Popović
Gost
Koča Popović
3 godine prije
Reply to  Rokokoko

@Rokokoko, malo si se pogubio. Kao politickom Hrvatu, moralna mi je obaveza cistiti smece u svom dvoristu. Ako si funkcionalno pismen, a vjerojatno nisi, vidis da prisem o nacionalizmu iz svog okruzenja. Srpski moraju poraziti stanovnici Srbije i zlo ce biti zaustavljeno. Svaki nacionalizam je jednako los, najvise po naciju u ime koje istupa.

Georgij Žukov
Gost
Georgij Žukov
3 godine prije

Fašizam i nacionalizam , zlo u 10 tačaka :

1.Prvo obilježje fašizma je kult tradicije a tradicionalizam implicira odbacivanje modernog.
Ideologija koja se temelji iskljucivo na krvi i tlu.Fašizam = iracionalizam.

2. Iracionalizam-kultura postaje sumnjiva čim se identifikuje sa kritičkim stavovima.
Gering- “Kada čujem reč kultura mašim se za pištolj”,za fašizam neslaganje je izdaja.

3.Fašizam raste i traži podršku tako što izrabljuje i naoštrava prirodni strah od različitog. Prvi apel jednog fašističkog ili predfašističkog pokreta usmjeren je protiv došljaka. Tako je fašizam po definiciji rasistički.

4.Fašizam je nastaje iz individualne ili socijalne frustracije. Stoga je tipičnim obeležjima istorijskog fašizma pripadao apel frustriranoj srednjoj klasi, klasi koja je trpjela ekonomsku krizu ili osjećaj političkog poniženja.

5.Ljudima koji osjećaju da im je otet njihov vlastiti socijalni identitet fašizam dodjeljuje kao jedinu privilegiju da su rođeni u istoj zemlji.To je izvor nacionalizma.U korjenima fašističke psihologije, leži opsesija zavjerom, najcesce, međunarodnom zavjerom. Sljedbenici se moraju osjećati opkoljenima.

6.Sljedbenici fasizma moraju se osjećati poniženima očiglednim bogatstvom i moći svojih neprijatelja. ali takođe biti uvjereni da mogu pobijediti svoje neprijatelje.Upravo zbog toga su Fašističke vlade osuđene da gube ratove jer su nesposobne da ispravno procene neprijatelja.

7.U Fašizmu ne postoji borba za život, naprotiv, život se živi samo zbog borbe. Zbog toga, pacifizam je kolaboracija sa neprijateljem. On je loš, jer život je stalna borba.
Kako neprijatelji moraju da budu pobijeđeni, nužna je jedna odlučujuća bitka nakon koje će pokret zavladati svijetom. Takvo “konačno rješenje” implicira iznova jedno razdoblje mira, novo zlatno doba, što protivrječi načelu neprestanog rata.

8.Elitizam je tipični aspekt svake reakcionarne ideologije, ukoliko je on u osnovi aristokratski, a aristokratski i militaristički elitizam imaju osobinu- preziranje slabijih.
Svaki građanin pripada najboljem narodu na svetu, najbolji građani su članovi stranke, svaki Građanin može (ili bi trebalo) da pristupi stranci.
Vođa zna da njegova moć , snaga proizilazi iz slabosti masa, koju su toliko slabe da trebaju i zaslužuju vođu.
Fasisam je hijerarhijski organizovan(po vojničkom modelu) svaki od nižih vođa prezire svoje potčinjene, kao što opet svaki od ovih potčinjenih prezire one njemu potčinjene.

9.Fašizam se temelji na selektivnom populizmu.Za fašizam individue kao individue nemaju nikakva prava, dok je narod shvaćen kao kvalitet, kao monolitni entitet koji izražava zajedničku volju.
Kako veliki kvantitet ljudi ne može imati nikakvu zajedničku volju, vođa se predstavlja kao njen tumač. Izgubivši svoju delegiranu moć, građani više ne deluju; oni se pozivaju samo onda kada treba odigrati ulogu naroda. Zbog toga, narod nije ništa drugo do jedna teatralna fikcija.
U budućnosti nas čeka jedan televizijski ili internet-populizam u kojem će emocionalna reakcija neke odabrane grupe građana biti prihvaćena kao glas naroda.

10.Fašizam govori novogovorom. Orvel je u “1984” izmislio novogovor kao službeni jezik Anglosoca, engleskog socijalizma, ali elementi fašizma zajednički su različitim oblicima diktature. Svi nacistički li fašistički školski udžbenici poslužili su se osiromašenim vokabularom i elementarnom sintaksom kako bi u klici zatrli instrumente kompleksnog i kritičkog mišljenja.

P.S.Fašizam se može vratiti i pod najnevinijom maskom. Naša je dužnost da ga razotkrijemo i da upremo prstom na svaki od njegovih primjera svakog dana, na svakom mjestu na svijetu. Sloboda i oslobođenje zadaci su kojima nikada nema kraja.

SMRT FASIZMU SLOBODA NARODU !

samo tata
Gost
samo tata
3 godine prije
Reply to  Georgij Žukov

….kako ti se da?? za džabe!? ….Hibera barem plaćaju

Koča Popović
Gost
Koča Popović
3 godine prije
Reply to  samo tata

@samo tata, upravo Ti djelujes kao placenik za razliku od druga Zukova i mene. Rezis i zavijas na svakoga s kim se ne slazes, bas poput svog idola Zdravka Mamica!

samo tata
Gost
samo tata
3 godine prije
Reply to  Koča Popović

..čuj…zdravka mamića!??..ti si bolestan

Rokokoko
Gost
Rokokoko
3 godine prije
Reply to  Georgij Žukov

Daj se odluči koji si,Žukov ili Koča ? Ovako ispadaš budala jer sam sa sobom općiš pa drugi misle da imaš bipolarni poremećaj.

Koča Popović
Gost
Koča Popović
3 godine prije
Reply to  Rokokoko

@Rokoko, vrlo je jednostavno utvrditi razlike izmedju druga Zukova i mene samo treba citati s razumijevanjem.

Rokokoko
Gost
Rokokoko
3 godine prije
Reply to  Georgij Žukov

Btw. dobro si opisao velikoserpski fašizam.

Mercury
Gost
Mercury
3 godine prije
Reply to  Georgij Žukov

Ili se nisi dobor izrazio ili si fulao već u točki 1.! Odbacivanje modernog = Njemaćka je pod Hitlerom u 6 godina postala najrazvijenija država Zapada i tehnologijom i društvom (uveden 40 satni tjedan!!!). Milijuni zaposleni, slomljeno društvo oporavljeno, najjače gospodarstvo… Ideologija koja se ne temelji na tlu jer Hitler ujedinio Njemačku i Austriju jer su tamo bili Njemci. Napao Poljsku kako bi vratio njemačke pokrajine izgubljene nakon WWI gdje su Poljaci ubili preko 50.000 Njemaca. Da, ipak treba malo čitati. Svi ste se pitali zašto je Hitler napao Staljina i time si presudio? Zato jer je mislio da će Staljin krenuti u osvajanje Europe (Baltik, Finska, pristao na pola Poljske…) te tim napadom zaustaviti širenje nečega što se zvalo, i danas zove Komunizam,a nije. Staljin je bio obični diktator. Jedan od najgorih u povijesti. Na pordučju Ukrajine 1933 godine umrlo 6 milijuna ljudi od gladi. Ukrajinci dočekali Njemačku vojsku kao osloboditelje. Staljin je bio 20 puta veće zlo od Hitlera.

Gdje je krenulo krivo u Hitlerovom “nacionalizmu” koji to nije? Moć. “Nacionalizam” treba ikonu oko koje se ljudi okupljaju i snježna kugla nezaustavljivo raste… Pravog nacionalizma nema nigdje na svijetu. Nacionalizam nije kult štovanja osobe…

Koča Popović
Gost
Koča Popović
3 godine prije
Reply to  Mercury

@Mercury, te lazi si bile u modi devedesetih u Hrvatskoj, sada jos jedini vjeruju i njih siroti Ukrajinci. Doduse ne u onu laz o 6 milijuna umrlih Ukrajinaca zbog Staljina. Ovo o Hitleru govori o ozbiljnoj mentalnoj bolesti, potrazi pomoc prije nego naskodis sebi ili drugima.

Mercury
Gost
Mercury
3 godine prije
Reply to  Koča Popović

LOL, jak ti je komentar. Mene zaboli za Hitlera, ali nemojmo biti licemjeri te objektivno pogledajmo situaciju.
Njemačka je je u 6 tjedana pomela Britance i Francuze i ti kažeš da nisu bili prva država Zapada, a bili su u pepelu. Nikome se ne sviđa Hitler, ali ne mroamo zato biti subjektivni. Od 33-39 napravio je velesilu iz Njemačke. To što je bio poremećen, ne umanjuje taj rezultat.

Alerik
Gost
Alerik
3 godine prije
Reply to  Mercury

Službena povijest uporno izbjegava objasniti kako je to Hitler od Njemačke uspio u samo 7 godina od zemlje s gladnim ljudima, koji su za kupnju kila kruha vozili novac kolicima, inflacija bila u tisućama posto, zemlja izmoždena nametnutim ratnim reparacijama pobjednika u Prvom svjetskom ratu (Francuska je godinama držala Ruhr pod okupacijom kako bi namirila ratnu odštetu).
Danas možemo čitati o tomu kako je Prescot Bush (otac Georga Busha I) financirao Hitlera, ali to je podmetnuta zabava za teoretičare zavjera (koje stvarni zavjerenici uvijek vode na krivi trag) i nebitna je fusnota u priči o usponu njemačkog naroda.
Hitler je Nijemcima vratio ponos, dostojanstvo i ljubav prema domovini. Shvatio je sve trikove vlasnika FED-a i uveo nekreditni novac. S nekreditnim novcem (a to doslovno znači – s resursima koje ima, s inženjerskim potencijalom, s pameću vlastitog naroda) je u samo 7 godina stvorio najveću gospodarsku i vojnu silu tadašnjeg svijeta. Kužimo razliku, zar ne? Mi danas imamo kreditni novac i svatko nas poteže za uši i tuče nogom u guzicu. Kad bismo imali nekreditni novac (suverenu republiku,a ne smeće od demokracije), tek onda bismo mogli i imali s čim ostvariti sve svoje osobne i nacionalne potencijale.
Prešućuje se i kako je Hitler pogonio svoj ratni stroj, s kojom naftom, kojim gorivom kad nafte nije imao? I tu se pokazao njemački inženjerski genij. Pravili su gorivo iz ugljena kojeg su imali u izobilju. Podigli su 13 tvornica za proizvodnju goriva iz ugljena (od toga dvije podzemne tvornice).

PeroDD
Gost
PeroDD
3 godine prije
Reply to  Georgij Žukov

Kak si dobro opisao LePenicu..

elijah magnier
Gost
elijah magnier
3 godine prije

Ha,ali sam ja blesav.Za mene je Izrael ravan JAR,zemlja rasizma i
segregacije naspram Palestincima.I ako jednu riječ kažeš protiv Izraela ti si
zagovornik HOLOKAUSTA,ti mrziš Židove,oni su ispranog mozga i ako im nisi
po volji,ti si nacista i pristalica Hitlera.Oni legalno otimaju zemlju Palestincima,nasilno se naseljavaju,grade naselja,a čim nešto kažeš što im
nije po volji dreknu +HOLOKAUST+ .žELIM IM SRETAN HEZBOLAH.

Željko
Gost
Željko
3 godine prije
Reply to  elijah magnier

Izrael je kao prije JAR i sada entitet Republika Srpska u B i H segregacija i aparthejd !!

Tadmur
Gost
Tadmur
3 godine prije
Reply to  Željko

Po čemu je veća segregacija u Banjaluci nego u Kninu?Znaš li uopšte šta znači atparhejd? Neznaš.Nikad nisi bio u R.S.Pogledaj šta se dešava u tvom dvorištu pa onda seri!

Osoba C
Gost
Osoba C
3 godine prije

Ideolozi globalizacije ne skrivaju da će u budućnosti demokracija izgubiti značaj, svjetska pravila neće dozvoliti da volja glasača dovede u pitanje neoliberalni globalizam, kao novi svjetski poredak

samo tata
Gost
samo tata
3 godine prije

..Mark Twain…(inače jako pametan čiča)…demokracija je vladavina mafije…da glasanje nešto znači, ONI vam to ne bi dozvolili

Osoba C
Gost
Osoba C
3 godine prije
Reply to  samo tata

Mark Twain je bio strastveni pušač. Onima koji su ga nagovarali da prestane je govorio:
“Ako u raju nema cigara, ja tamo ne idem”.
Čuvenija je ona o nepušenju: “Uopće nije teško prestati pušiti. Ja sam prestajao trinaest puta.”

Tadmur
Gost
Tadmur
3 godine prije
Reply to  samo tata

@samo tata….dobar!

samo tata
Gost
samo tata
3 godine prije

..bit će onda kako je taj famozni nacionalizam zapravo otpor toj demokraciji…ili?

Hezbollah
Gost
Hezbollah
3 godine prije

Hahaha, Libija na 155. mjestu, a Sirija na 166. Ne mogu faken vjerovati, Libija u kojoj postoje 3 vlade od kojih je jedna demokratska(u Tobruku) i dvije (Tripoli i Misrata) koje su dvije struje Al Qaede i koja je potpuno razorena i nacionalno podijeljena od donosioca demonkracije, je za 11 mjesta ispred zemlje u kojoj je 88% glasača od 74%onih koji su izašli na glasanje, glasalo za predsjednika Bashara, u čijoj nacionalnoj vojsci ima čak 6 različitih religija, odnosno denominacija dvije(muslimani:alawiti, suniti i druzi) i kršćani(pravoslavci, katolici i asirci). U kojoj je jedna vlada i jedan parlament.

Zvrk
Gost
Zvrk
3 godine prije
Reply to  Hezbollah

Demokratska ? Ima li ondje ičeg demokratskog?

blah
Gost
blah
3 godine prije

sve ankete, statistike, prebrojavanja, ocjene su lazne i u svrsi propadande. Niti jedna institucija niti medij na zapadu ne radi za dobrobit svog naroda vec samo za interes korporacija koji ih posjeduju i placaju. Tko je vlasnik the Economist-a? Steta sto je RT uklonio analizu o tome tko su vlasnici i urednici najvecih medija u EU. Nakon toga je i najnaivnijem stvoru sve jasno.

davor
Gost
davor
3 godine prije

Nema demokracije u izrazitim militarističkim doktrinama.

Brane
Gost
Brane
3 godine prije

Članak je kompletno off-topic..Pravo pitanje je da li je demokracija u suprotnosti s kapitalizmom, i tu je odgovoir jasan: jedno ne može postojati uz drugo, bar ne uz kapitalizam u ovakvom, neograničenom obliku koji danas prevladava. Teoretski, svaki građanin ima jedan glas, no nitko normalan sigurno ne vjerujei da glas Billa Gatesa ima istu težinu kao i glas nekog farmera iz Iowe, na predsjedničkim izborima u usa. Novac određuje koji lutak-političar će biti pro-forma glavni donositelj odluka i formalni lider države, ne ovce sa svojim glasovima. Uz to, i ako se izabere istinski predstavnik ovaca, on je najčešće nemoćan pred bogatom elitom, koja kontrolira sve bitne poluge vlasti, prvenstveno banke.

Nadalje, prava demokracija ne postoji nigdje na ovom planetu, uključujući i ove nabrojane na vrhu tzv. indexa. U Novom Zelandu također ne možeš dovoditi u pitanje vlast bankara nad državom, ne možeš izglasati zakon da se ukinu kamate, ne možeš izglasati zakon da se trajno zabrani privatizacija državne imovine. To se ne smije dovoditi u pitanje, i ne dovodi se.

Nacionalzam i demokracija pak, mogu biti kompatibilni. Nacionalizam nije isto što i nacizam ili fašizam. U istinskoj demokraciji, ljudi bi teoretski mogli demokratskim putem izglasati da su pripadnici druge nacije, one manjinske, građani drugog reda. To bi bilo moralno neprihvatljivo i loše, ali u pravoj demokraciji bi se volja većine morala poštivati, a zakoni mijenjati u skladu s time. Osobno ne mislim da bi se to često događalo, budući bi u istinskoj demokraciji izabrani vođe radili za dobrobit države, a kastinski sustavi to sigurno nisu. Uz to, u istinskoj demokraciji ne bi postojale enormne klasne razlike kao u današnjoj tzv. demokraciji, koja nije ništa drugo nego umiveni feudalizam. Samim time, ljudi se ne bi okretali jedni protiv drugih, vjerujući da su im oni ‘drugi’ krivi za njihove probleme i siromaštvo. To je klasična manipulacija bogatih vladara, koji su u pravilu anacionalni, i samo vrlo uspješno koriste politiku zavadi i vladaj, pa stoga potenciraju nacionalne razlike i sentimente.

Tu je naravno i vanjski faktor. Demokracija bi se u nekoj zemlji mogla razvijati u željenom pravcu samo ako je netko jači ne bi podrivao sa strane. Većina građana ove planete bi preferirala socijalizam nad neograničenim kapitalizmom,kad bi imala mogućnost izbora, i razumjela razliku između jednog i drugog. Pravu razliku, ne ono što mediji serviraju kao razliku (kapitalizam = poštena konkurencija, socijalizam = vladavina neradnika i nesposobnih). Kad neki i uspiju to shvatiti, pojavljuju se ‘gatekeeperi’ u obliku raznih američkih službi (od tajnih pa do vojske) koji uspješno suzbijaju u korijenu takve nedozvoljene pokušaje i najčešće ubijaju lidere tih socijalističkih pokreta. I to je jedini razlog zašto socijalizam svugdje propada-biva nemilosrdno ugušen od agenata elite, koji to ne dozvoljavaju.

I da se razumijemo, iako mi nijemci kao nacija nisu nešto simpatični, siguran sam da bi u istinskoj demokraciji bilo nemoguće da oni izglasaju zakon o eksterminaciji jevreja, kao što ni ameri ne bi izglasali agresiju na Irak, Libiju i tako dalje. To je moguće samo u diktaturama,gdje većina ne odlučuje, a današnja usa i naci njemačka su apsolutno iste po svom uređenju – krvave diktature.

Demokracija, još jednom, ne postoji ni u jednoj državi. A da bi funkcionirala kako je zamišljeno, svaki građanin bi morao proći test inteligencije, da bi ostvario pravo glasa. Time bi se eliminirali idioti (cca 30% populacije), i omogućio napredak. I naravno, izborni program bi se morao provesti, u suprotnom momentalni novi izbori.

Nacionalizam dakle nema nikakve veze s demokracijom, niti je u suprotnosti s njom. Ali divlji kapitalizam jeste.

Koča Popović
Gost
Koča Popović
3 godine prije
Reply to  Brane

Bravo Brane!

VladoGrozny
Gost
VladoGrozny
3 godine prije
Reply to  Brane

Fantasticno Brane, pogodak u ‘sridu’ !!! Brutalna istina !

No postavlja se pitanje; Sto sa ovcama, i sto sa idiotima.

Kad sve tako dobro razumijemo ( bar mi koji ne zelimo biti ovce i idioti) kakav model otpora, promjene kroz legalne institucije se moze postaviti za predlozak nazovi borbe za da ne kazem ponovo uspostavljanje socijalististickog modela???? Ne mislim na komunizam ! Jer imali smo poprilicno uspjesan socijalistcki model u bivsoj drzavi, a kako znamo CIA / NATO je na njenom razbijanju radio jos od 50-60 godina proslog stoljeca. I uspjeli su. Trebalo im je vremena, ali su uspjeli.
Mislim da su imali od pocetka dobru bazu za definitivan uspjeh – bivsa je drzava Jugoslafija, bila federacija! Da je Tito bio pametniji 1943, onda je kada se stvarala ( kao privremeno rijesenje) trebalo je tu Jugu uspostaviti samo kao jednu drzavu svih – i da svi budu Jugoslaveni! Bez onih floskula o pravu na odcjepljenje…

Mozda za raspravu, bi li za pocetak trebali ovce preodgajati da postanu zecovi ( jer Zeko Zna) ???
No sto sa idiotima? U sto bi njih trebalo preodgojiti ( pretvoriti)?
Jer kako kazes ‘krvave diktature’…. diktiraju…
Pa zar povijest nije pokazala da krvave diktature naposljetku zavrsavaju u krvi?

subaru
Gost
subaru
3 godine prije
Reply to  VladoGrozny

Tito je isto radio za gazde iako je bio pozitivan vladar. Klauzulu za odcjepljenje je uvela centrala na bobrokzapadu, Titi a i sovjetima, tako da to mogu razbucati iznutra kad oni odluće.

VladoGrozny
Gost
VladoGrozny
3 godine prije
Reply to  subaru

Druze Subaru,
Mozes li to podkrijepiti nekim dokumentom…. tko…. Kraljica? BobRockHell Who?
Jer moj je djed letio na VIS tamo neke 42-44 u Dakoti na neke tzv pregovore sa SASOVcima….Za godinu nisam siguran, stari je govorio ruski, nesto malo njemacki i engleski…zanima me koja ‘Centrala’ …????????????????
LP

Avrelij Droh
Gost
Avrelij Droh
3 godine prije
Reply to  subaru

Szbaru, nisi sasvim upravu. Klavzula o doceplejnju je ušla tek sa Ustavom iz 1974.

Dano
Gost
Dano
3 godine prije
Reply to  VladoGrozny

Negdje sam pročitao da su sve glavešine u naci njemačkoj bili sa IQ večim od 130.Da se razumjemo, žalosno da su tu inteligenciju iskoristili tako katasrofično!!!
Zanima me koliki IQ imaju ovi naši voditelji u regiji , posebno ova naša čokoladica ! Inače bravo Brane! Respect!

Tonny
Gost
Tonny
3 godine prije

RT javlja da su te istoimene novine dobile na nekom prestiznom festivalu od strane anglo-saxona u Washingtonu nekih devet nagrada i dvije zlatne medalje.
Jadan RT kad dobije zlatne medalje od neprijatelja Rusije.
Usput gadi mi se njihovo pisanje.
Kako mogu uopce zvati takve institucije prestiznim?
Jel to zato sto je u rukama anglo-saxona.
Izgleda da se samo vrtimo u krugu. RT zna sto im radu anglo-saxoni a cim dobiju od njih neku nagradu s svrhom da ih neutralizira odmah ih zovu prestiznim.
USA i GB su diskreditirali sve tzv. prestizne institucije.
I usput, istrazivao sam po internetu tko je bio Mikhail Yuriyevich Lesin osnivac RT koji je bio navodno ubijen u Washingtonu. Iz mog istrazivanja nema uopce dokaza da je bio ubijen i svatko suti.
Americka strana daje dokaze koje su na labilnim nogama, ruska vlada suti a on je navodno pokopan u Americi.
U Americi on je imao kapital u vrijednosti 20 miliona dolara i ima sina koji je reziser, snima filmove zajedno s nekim zhidovima.

subaru
Gost
subaru
3 godine prije
Reply to  Tonny

Šefovi RT-a rade za iste kao i CNN, BBC, NBC itd. (koliko god to suludo zvučalo, to se vidi iz njihove uređivačke politike) zato te njihovi napisi izluđuju.

subaru
Gost
subaru
3 godine prije

Stari grci su djelili narod u tri skupine: oholos to jest rulja, laos to jest narod i demos to jest priveligarana skupina u narodu koja je imala pravo glasa kojeg je stekla putem moći kapitala ili akademskog zvanja. Ovo danas što se zove d…, ne želim tu riječ izgovarati jer mi se gadi, je manipulacija oholosa i laosa od strane demosa, dakle obrnuto nego kod helena. Okupacija uvjerenja oholosa i losa da oni glasajući odlučuju tko će vladati, a nisu svjesni da je nebitno tko vlada jer svi koji dođu na vlast slušaju demos, je epicentar urote zvane d….. Brane je lijepo sažeo gore kako bi trebalo biti no mislim da je previše optimistićan što se tiče 30% idiota za test inteligencije. Politićki glupih i naivnih ima preko 90 posto, urotu zvana d… treba ukinuti i dozvoliti samo razumnim, moralnim da odlučuju ( nešto kao vijeće staraca u plemenima). On je inteligentan, Brane, što ne znači da svatko može pamet kupiti na tržnici.

VladoGrozny
Gost
VladoGrozny
3 godine prije
Reply to  subaru

Subaru, kako si ono rekao;DA OVCA ZNA DA JE OVCA NE BI BILA OVCA…

Brane nije sazeo kako bi trebalo biti, vec je obrazlozio tj.postavio dijagnozu bolescine…. idemo dalje…

Nakon sto je dijagnoza postavljena ili utvrdjena, trebalo bi uciniti slijedeci korak, dakle odrediti ili postaviti terapiju….

Pa dobro moze li kakav recept ovdje, odnosno ‘Terapija’ za gore navedenu tesku bolest sto nas jede i razara… ili cemo svi biti doktori u otkrivanju tople vode…?????????????

Ajmo ‘Recept’ drugovi, gospodo, siromasi, propalice, kriminalci, vukojebi, i ovce…Ajmo….Recept za Revoluciju koje se toliko bojite…..

Georgij Žukov
Gost
Georgij Žukov
3 godine prije
Reply to  VladoGrozny

Recept je uvjek bio i ostati ce narodno oslobodilacka borba , proleter ima samo jednog neprijatelja a to je burzoazija , medjutim nakon sto smo vidjeli sto se uradilo sa tekovinama NOB-e od 1990 g na ovamo , sumnjam da bi itko normalan opet otisao u sumu ili dao svoj zivot za slobodu 80 % balkanskih maloumnika jer bi mu se za zahvalu opet prosrali po grobu ,isto tako kako su to uradili Titu i Partizanima .

VladoGrozny
Gost
VladoGrozny
3 godine prije
Reply to  Georgij Žukov

Hvala ti na odgovoru druze Zukov,
Malo kasnim, ali, eto zdrvastvena situacija..
Ne bi isao u sumu, i mislim da postoje i druge ‘metode’…bar prije sume…!
SFSN

Michael Collins
Gost
Michael Collins
3 godine prije

IzraHEll je pošteđen terorističkih napada jer je u tajnoj koalciji sa najvećim sponzorima terorizma, pa im Odabrani daju medicinsku, logističku i povremeno vojnu pomoć.
IzraHELL je demokracija, i to samo za Židove, i to ponajprije za AškeNAZIje (i pristaje im ime), koji imaju veze sa Bliskom istokom kao i Mascherano sa Islandom. Sefardi i Mizrahi (židovi iz arapskih zemalja) su neka druga priča. IzraHELL je čisti neokolonijalizam.
IzraHELL ne može biti jeidna demokracija na BI-ju, jer i u Libanonu, i u Turskoj, i u Siriji, i u Iraku, i u Iranu, i u Sadi Barab…, pardon zaigrao sam se malo, imamo normalne i ništa manje poštene izbore nego bilo gdje na zapadu.

B Luka
Gost
B Luka
3 godine prije

Čitam redovno textove i komentare. Pohvala redakciji i većini dobrih ljudi koji otprilike misle kao ja… Naravno ništa protiv ni onih drugačijeg mišljenja. Ali ovaj text me pomalo iznervirao iz razloga što je apsolutno glupo ga i komentarisati. Prvi put imam osjećaj da je nešto napisano i gurnuto od strane redakcije da bi bilo puno komentara. Mislim da se razumijemo?..pozz

Alerik
Gost
Alerik
3 godine prije

Babić nastavlja niz u programiranju drugih na isti način na koji je i sam postao programiran. Najprije ide s objašnjenjem definicije nacionalizma, pojma koji je zadnjih 50-ak godina uporno povezivan s mržnjom prema drugima, a manje ili nikako s ljubavlju prema vlastitom narodu i domovini. Stoga bi bilo najbolje da taj pojam nije ni koristio, već u startu išao s pojmom ‘domoljublje’. Ne isključuje druge, naprotiv – uključuje sve državljane.
Dalje nasjeda na prvu podvalu o demokraciji. Koja bi trebala značiti slobodne izbore, slobodno organiziranje interesnih skupina u stranke, poštovanje procedure i svakako vlast većine kroz formiranje predstavničkih tijela većine.
Naoko se tomu nema što prigovoriti. Jer ‘demokracija je najmanje loše rješenje?. Suprotnost demokraciji nije anarhija, nije totalitarizam, već nešto sasvim drugo. Ono što demokraciju stavlja u njene okvire, drži pod kontrolom jest – republika!
Osnovna razlika između demokracije i republike jest to što demokracija znači vladavinu većine, a republika znači vladavinu zakona. Koji proizlaze iz temeljnih ljudskih prava i filozofije koja kaže kako čovjek (birač) ne može na državu prenijeti prava koja ni sam nema. Niti država može preuzeti na sebe prava koja čovjek nema.
U demokraciji se voljom većine može donijeti bilo koji zakon. U republici ne može.
Demokratska država može donijeti zakone protiv volje većine čak! Ako ne vjerujete, molim pogledati Porez na nekretnine od 1.1.2018. u Hrvatskoj.
Kad zapadni novinari, zapadna bagra bilo koje provenijencije govori o uvođenju demokracije ili o ljestvicama s više ili manje demokracije, tad govori isključivo o tomu koliko su vladari Zapada uspjeli oteti monetarnog suvereniteta od pojedinih država. Isključivo to i ništa drugo.
Tako smo svjedočili uvođenju demokracije u zaljevskim zemljama, u Siriji, u zemljama susjedima Rusije
Naš društveni angažman bi morao biti usmjeren prema jačanju republike, a smanjivanju demokracije (odnosno smanjivanjem opsega pitanja o kojima demokracija smije odlučivati). Pa nek isto je i ‘đavolu i đakonu’. Većina naših problema proizlazi iz viška demokracije i manjka republike. Netko će to valjda i shvatiti.

Emil
Gost
Emil
3 godine prije

U Nemačkoj nije bio nacionalizam, već njegova zloupotreba.

Pa i danas je tako! Nemci još uvjek pjevaju:
Dojčland. Dojčland, uber ales, uber ales, uber velt!

Pa tako i rade!
Sve članice EU su u biti kolonije Nemačke!

Nacionalizam je borba naroda za svoj opstanak!

A demokratija je način odlučivanja, bilo direktno, što je bilo samo u Titovoj Jugoslaviji,
takozvani delegatski sistem,
bilo posredno preko poslanika, gje je pravo naroda nad odlučivanjem, jedino u tome,
da mogu poslanike birati! Što znači nikakvo pravo narod nema!

Tu je glavni problem u tome, da stranke LAŽU narodu, obečavaju jedno,
a kad dođu na vlast, rade potpuno drugo i u suprotnosti obečanju.
Kad dođu na vlast, niko im ništa više ne može!

Ako narod protestuje, oni upotrebe policiju, pa čak i vojsku protiv tog istog
naroda, koji ih je izabrao! Tako ti je to u “demokratiji”!

POVEZANE VIJESTI

Izbornik