Nacionalni stožer socijalne skrbi

Cijepljenje u Hrvatskoj

Predsjedniče Vlade, Ministre Alardoviću, Predsjedniče Hrvatske komore socijalnih radnika, Predsjednice Hrvatske udruge socijalnih radnika, Predsjednice Sindikata socijalne skrbi, Ravnatelji, ovim vas putem izvješćujemo kako ćemo mi djelatnici sustava socijalne skrbi, donijeti odluku o cijepljenju protiv Covida-19, čim budemo imali sve potrebite informacije za Ustavom zajamčeni informirani pristanak.

Nastavno na to, želimo biti u potpunosti informirani i znati sve činjenice prije nego što se cijepimo.

Bili bismo vam zahvalani ako biste nam, u skladu sa zakonskim odredbama, dali sljedeće informacije:

 1. Možete li nam pismeno potvrditi je li cjepivo legalno priznato i je li eksperimentalno?
 2. Možete li, molim vas, dati informacije i uvjeriti nas da je cjepivo potpuno, neovisno i rigorozno testirano na kontrolnim skupinama i kakvi su bili rezultati ovih testova?
 3. Možete li nam, molim vas, dati potpuni popis sastojaka cjepiva koje ćemo primiti i je li neki od njih otrovan za tijelo?
 4. Možete li nam, molim vas, reći o bilo kakvim nuspojavama povezanim s ovim cjepivom od njegovog uvođenja?
 5. Možete li, molim vas, potvrditi da cjepivo koje zagovarate NIJE “eksperimentalna terapija modifikacije gena mRNA”?

Čim primimo sve gore navedene podatke i sigurni smo da NEMA rizika po naše zdravlje, rado prihvaćamo vašu ponudu za liječenje, ali pod određenim uvjetima – naime:

 1. Pisano nam potvrđujete da nećemo biti oštećeni.
 2. Ponudu mora potpisati potpuno kvalificirani liječnik koji će preuzeti punu pravnu i financijsku odgovornost za bilo kakvu štetu pretrpljenu u svezi s ovim postupcima.
 3. U slučaju da moramo odbiti ponudu cijepljenja, potvrdite da to neće utjecati na naš radni status, odnosno da nas to neće dovesti u nepovoljniji radni položaj ili diskriminirati?

Pozivamo se na Rezoluciju Vijeća Europe br. 2.361, od 27. 01. 2021. godine prema kojoj treba: „Osigurati da su građani informirani da cijepljenje nije obavezno i da nitko ne vrši politički, socijalni ili drugi pritisak da se cijepe, ako to ne žele sami i osigurati da nitko ne bude diskriminiran radi toga što nije cijepljen zbog mogućih zdravstvenih rizika ili ne želi biti cijepljen“.

Također ističemo da su naša neotuđiva prava pridržana. Naime, Ustav i Zakon o zaštiti osobnih podataka jamče nam zaštitu podataka o našem zdravstvenom stanju.

Naše zdravstveno stanje procjenjuju liječnici medicine rada prilikom zapošljavanja ili u drugim slučajevima predviđenima zakonom. Stoga nitko nije dužan dati poslodavcu podatak o tome je li se ili nije cijepio.

Štiti nas Ustav i Zakon o zaštiti osobnih podataka, te se eventualno pitanje o našem statusu cijepljenja, nezakonito postavlja, te Vam na to pitanje nismo dužni odgovoriti.

Nadalje, upoznajemo vas sa pozitivnim pravnim propisima koji se odnose na možebitno sprječavanje (odnosno nezakoniti pokušaj sprječavanja) ulaska zaposlenika u prostorije poslodavca, od strane zaštitara, te vas informiramo kako zaštitar nema takvu ovlast.

Molim da nam se eventualno takva odluka dostavi u pisanom obliku sukladno pozitivnim propisima jer nismo dužni poznavati detalje oko toga.

Budemo li tjelesno sprječavani pri ulaska u prostorije poslodavca zbog činjenice da smo se odbili cijepiti ili pretpostavke poslodavca da se ne želimo, te predočiti na uvid potvrdu o cijepljenju, napominjemo kako ćemo svim pravnim sredstvima, ako treba i pred međunarodnim sudovima, tražiti našu pravnu zaštitu.

Zaštitar nema zakonske ovlasti utvrđivati naše zdravstveno stanje i tražiti nekakvu propusnicu, test, antigenski test ili potvrdu o preboljenju bilo koje bolesti, pa ni Covida.

Za slučaj bilo kakvih pisanih opomena o obvezama na radu, prijetnji otkazom i sl., budite uvjereni da se nećemo zastrašiti i nikada odustati, da ćemo iskoristiti sve pravne mehanizme i da ćemo uspjeti zaštiti svoje pravne interese, u prvom redu naše zakonodavno pravo na rad i nediskriminaciju, niti po kakvoj osnovi. Naša savjest je potpuno mirna. Voditi ćemo pravednu pravnu bitku koju ne možemo izgubiti jer se radi o eksperimentalnom cjepivu i ne želimo sudjelovati u tom eksperimentu. Nadalje, također se pozivamo na prigovor savjesti te vjerskog i filozofskog uvjerenja koji su nam zajamčeni Ustavom i Europskom konvencijom o ljudskim pravima.

Stoga ovim vas putem izvješćujemo kako ćemo i nadalje dolaziti redovito na posao, ali inzistiramo na ostvarivanju naših prava da SAMI odlučimo hoćemo li se cijepiti ili ne!

Budući da nismo bolesni, te da ne ispoljavamo nikakve simptome koji se vezuju uz tzv. virus SARS-Cov-2, te da prema službenoj objavi SZO od 5. lipnja 2020. tkz “asimptomatične” osobe NE PRENOSE ZARAZU, “SZO: ”Opsežne studije o prijenosu virusa sa asimptomatičnih pojedinaca je teško provesti, ali iz dostupnih dokaza o praćenju kontakata o kojima su izvijestile države članice sugerira se da je mnogo manje vjerojatno da će „asimptomatske osobe zaraziti druge ljude, virus se prenosi preko onih koji razviju simptome.” Nadalje, u zadnjih godinu dana objavljeno je više istraživanja https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200402-sitrep-73-covid-19.pdf?sfvrsn=5ae25bc7_2 koja dokazuju da “asimptomatične” osobe NE prenose virus!  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7679396/

Nadalje, budući su SVE odluke koje je stožer donio u suprotnosti i sa Ustavom HR, te u suprotnosti sa svim važećim i ratificiranim EU i međunarodnim zakonima o temeljnim slobodama i ljudskim pravima, ne smatramo da imamo obvezu poštovati ih.

Molimo da pročitate zakone na koje se pozivamo glede zaštite svojih neprikosnovenih ljudskih prava i temeljnih sloboda koja nam dozvoljavaju da MI SAMI odlučimo i damo svoju privolu glede preventivnih, medicinskih ili liječničkih zahvata na našem tijelu.

Člankom 5. Ustava Republike Hrvatske propisano sljedeće:

„U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom. Svatko je dužan držati se Ustava i prava i poštovati pravni poredak Republike Hrvatske.“

Isto tako, nadalje Ustavom HR, člankom 19 utvrđuje se sljedeće:

“Pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti utemeljeni na zakonu. Zajamčena je sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti.”

Ovim se člankom Ustava Republike Hrvatske izrijekom zahtijeva usklađenost svih zakona s Ustavom, a ostalih propisa s Ustavom i zakonom. Odluke Stožera NISU u skladu sa Ustavom, niti su u skladu sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, a naročito nisu u skladu sa Člankom 47, na koji se članak pozivaju u samim odlukama.

Ustav Republike Hrvatske ne pruža osnovu za ograničenje ljudskih prava za vrijeme pandemije ili za vrijeme epidemije, čak ni u slučaju da su epidemija i pandemija proglašene na temelju Ustava i Zakona.

Isto tako,  MEĐUNARODNI PAKT O GRAĐANSKIM I POLITIČKIM PRAVIMA kaže sljedeće:

 • a) Članak 4. Stavka 1. U vrijeme izvanrednog stanja u kojemu je ugrožen opstanak naroda i koje je službeno proglašeno, države stranke ovoga Pakta mogu, a u opsegu koji je strogo određen tim izvanrednim prilikama, poduzeti mjere koje derogiraju njihove obveze iz ovoga Pakta, uz uvjet da te mjere nisu nespojive s njihovim ostalim obvezama po međunarodnom pravu i da ne povlače za sobom diskriminaciju temeljenu na rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri ili socijalnom podrijetlu.
 • b) Članak 4. Stavka 2. Na temelju te odredbe ne mogu se derogirati članci 6., 7., 8. (stavci 1. i 2.), 11., 15., 16. i 18.
 • c) DIO III. – Članak 7. Nitko ne smije biti podvrgnut mučenju ili okrutnom, nečovječnom ili ponižavajućem postupku ili kazni. Osobito je zabranjeno podvrgnuti osobu medicinskom ili znanstvenom pokusu bez njena slobodnog pristanka.

Uvjetovanje ulaska u radne prostorije poslodavca maskom ili covid potvrdom je protupravno.

Ukoliko nam se onemogući ulazak u zgradu i poslovne prostorije iz razloga što ne želimo predočiti covid potvrdu, čini se kazneno djelo povrede ravnopravnosti iz članka 125. Kaznenog zakona.

Pored navedenog, a s obzirom da zaštitari ne mogu i ne smiju znati naše zdravstveno stanje isti nisu ovlašteni osobu koja ne želi pokazati covid potvrdu, ispitivati o razlozima istog, jer bi time činio kazneno djelo iz članka 146. Kaznenog zakona – nedozvoljenu uporabu osobnih podataka, a prekršili bi i odredbu članka 25. Zakona o zaštiti prava pacijenata. Onemogućavanje pristupa svom uredu, radniku koji je uredno stigao na posao iz razloga što ne želi predočiti potvrdu o cijepljenju je protivna i Odredbi članka 14. St. 2. Ustava koji glasi: „Svi pred zakonom su jednaki“.

U slučaju da nam se onemogući ulazak u radne prostorije iz razloga potvrde o cijepljenju, moramo vas obavijestiti da takvim postupanjem postajete osobno odgovorni za kršenje ljudskih prava, a sukladno odredbi članka 5. St. 2. Ustava („Svako je dužan držati se Ustava i prava i poštovati pravni poredak Republike Hrvatske) a posebice odredbi članka 20. ustava („Tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama osobno je odgovoran i ne može se pravdati višim nalogom“). Također, s obzirom da nošenje maske i cijepljenje zdravih osoba uzrokuje zdravstvene probleme ili pogoršava već postojeće, upozoravamo vas da radi nemogućnosti davanja informiranog pristanka na cijepljenje, a sukladno Zakonu o zaštiti prava pacijenata i naprijed navedenim odredbama nitko nas o našem zdravstvenom stanju nije ovlašten o tome ispitivati.

Da bi se izbjegli svi nesporazumi, također vam u privitku dostavljamo pismene Izjave o ne davanju svog pristanka na bilo koje mjere koje, po našem mišljenju, a na koje mišljenje imamo pravo po Ustavu i svim navedenim hrvatskim, EU i međunarodnim zakonima, kako je to navedeno na samoj izjavi.

Ukoliko nas se i dalje bude prisiljavalo da štetnim mjerama ugrožavamo svoje zdravlje, ovim vas putem izvješćujem kako ćemo svoja prava zaštiti, ako ne na domaćim, onda sigurno na međunarodnim sudovima.

Napominjemo kako su u svijetu, ali i u Hrvatskoj već pokrenuti razni pravni postupci od tužbe za diskriminaciju do tužbi za povredu dostojanstva, kaznenih prijava protiv odgovornih osoba, pa sve do tužbi za najteža kaznena djela genocida i protiv čovječnosti.

U ime djelatnika sustava socijalne skrbi,

NACIONALNI STOŽER
SOCIJALNE SKRBI
ZA LJUDSKA I RADNA PRAVA

REFERENCE:

 1. USTAV REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 23. Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima.

 1. ZAKON O ZAŠTITI PRAVA PACIJENATA

Članak 1. stavka 2. Pacijentom u smislu ovoga Zakona smatra se svaka osoba, bolesna ili zdrava, koja zatraži ili kojoj se pruža

određena mjera ili usluga u cilju očuvanja i unaprjeđenja zdravlja, sprječavanja bolesti, liječenja ili zdravstvene njege i rehabilitacije.

Članak 2. Svakom pacijentu jamči se opće i jednako pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu primjerenu njegovom zdravstvenom stanju, sukladno općeprihvaćenim stručnim standardima i etičkim načelima, u najboljem interesu pacijenta uz poštovanje njegovih osobnih stavova.

Članak 4. Načelo humanosti zaštite prava pacijenata ostvaruje se:

 • osiguravanjem poštovanja pacijenta kao ljudskog bića,
 • osiguravanjem prava na fizički i mentalni integritet pacijenta,
 • zaštitom osobnosti pacijenta uključujući poštovanje njegove privatnosti, svjetonazora te moralnih i vjerskih uvjerenja.

Članak 6. Pravo na suodlučivanje pacijenta obuhvaća pravo pacijenta na obaviještenost i pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinoga dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka.

 1. POVELJA EUROPSKE UNIJE O TEMELJNIM PRAVIMA (2016/C 202/02)

a) Članak 1. Ljudsko dostojanstvo je nepovredivo. Ono se mora poštovati i štititi.

b) Članak 3. U području medicine i biologije osobito se mora poštovati sljedeće:

(a) slobodni pristanak osobe o kojoj je riječ, na temelju njezine obaviještenosti i u skladu s postupcima utvrđenima zakonom

 1. MEĐUNARODNI PAKT O GRAĐANSKIM I POLITIČKIM PRAVIMA

a) Članak 4. Stavka 1. U vrijeme izvanrednog stanja u kojemu je ugrožen opstanak naroda i koje je službeno proglašeno, države stranke ovoga Pakta mogu, u opsegu koji je strogo određen tim izvanrednim prilikama, poduzeti mjere koje derogiraju njihove obveze iz ovoga Pakta, uz uvjet da te mjere nisu nespojive s njihovim ostalim obvezama po međunarodnom pravu i da ne povlače za sobom diskriminaciju temeljenu na rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri ili socijalnom podrijetlu.

b) Članak 4. Stavka 2. Na temelju te odredbe ne mogu se derogirati članci 6., 7., 8. (stavci 1. i 2.), 11., 15., 16. i 18.

c) DIO III. – Članak 7. Nitko ne smije biti podvrgnut mučenju ili okrutnom, nečovječnom ili ponižavajućem postupku ili kazni. Osobito je zabranjeno podvrgnuti osobu medicinskom ili znanstvenom pokusu bez njena slobodnog pristanka.

 1. KONVENCIJA O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA I DOSTOJANSTVA LJUDSKOG BIĆA U POGLEDU PRIMJENE BIOLOGIJE I MEDICINE: KONVENCIJA O LJUDSKIM PRAVIMA I BIOMEDICINI

a) Članak 1. Stranke ove Konvencije štite dostojanstvo i identitet svih ljudskih bića i jamče svima, bez diskriminacije, poštovanje njihova integriteta i drugih prava i temeljnih sloboda u pogledu primjene biologije i medicine.

b) PRIMAT LJUDSKOG BIĆA Članak 2. Interesi i dobrobit ljudskog bića imaju prednost nad samim interesom društva ili znanosti.

c) Članak 5. Zahvat koji se odnosi na zdravlje može se izvršiti samo nakon što je osoba na koju se zahvat odnosi o njemu informirana i dala slobodan pristanak na njega.

Toj se osobi prethodno daju odgovarajuće informacije o svrsi i prirodi zahvata kao i njegovim posljedicama i rizicima. Dotična osoba može slobodno i u bilo koje vrijeme povući svoj pristanak.

d) Članak 16. ZAŠTITA OSOBA NA KOJIMA SE OBAVLJAJU ISTRAŽIVANJA – Istraživanja na nekoj osobi mogu se poduzeti jedino ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

 • ne postoji alternativa usporedive učinkovitosti istraživanju na ljudima,
 • rizici kojima se izlaže ta osoba nisu nerazmjerni potencijalnim koristima od istraživanja,

iii. istraživački projekt je odobrilo nadležno tijelo nakon neovisnog ispitivanja njegove znanstvene vrijednosti, uključujući važnost cilja istraživanja i multidisciplinarne ocjene njegove etičke prihvatljivosti,

 • da su osobe podvrgnute istraživanju informirane o svojim pravima i jamstvima koja zakon propisuje za njihovu zaštitu,
 • da je pribavljen potreban pristanak predviđen člankom 5. izričito i konkretno te da je dokumentiran. Takav se pristanak slobodno može povući u svako doba.

e) Članak 28. JAVNA RASPRAVA Stranke ove Konvencije moraju se pobrinuti da osnovna pitanja što proizlaze iz razvoja biologije i medicine budu predmet odgovarajuće javne rasprave, posebice u svjetlu relevantnih medicinskih, socijalnih, gospodarskih, etičkih i pravnih implikacija, te da njihova moguća primjena bude predmetom odgovarajućih konzultacija.

OPĆA DEKLARACIJA O BIOETICI I LJUDSKIM PRAVIMA, UNESCO, 2005.

a) Članak 3.1 Ljudsko dostojanstvo, ljudska prava i temeljne slobode moraju se u potpunosti poštovati

b) Članak 3.2 Interesi i dobrobit pojedinca trebali bi imati prioritet nad jedinim interesom nad znanošću ili društvom.

c) Članak 5. Treba poštovati autonomiju osoba koje donose odluke, uz preuzimanje odgovornosti za te odluke i poštovanje autonomije drugih.

d) Članak 6.1- Bilo koja preventivna, dijagnostička ili terapeutska medicinska intervencija može se provesti samo uz prethodni i slobodni pristanak dotične osobe koji podrazumijeva dobivanje dostatnih informacija.

 1. NIRNBERŠKI KODEKS
 2. HELSINŠKA DEKLARACIJA
Pretplatiti se
Obavijesti o
239 Comments
Najstariji
Najnoviji Najviše komentiran
Inline povratne informacije
Pogledaj sve komentare
Matko
1 godina prije

Bravo Gospodine Šepl! Samo hrabro i ne odustajte od svojih uvjeta koje navodite u pismu.

Maki
1 godina prije

Plenkovic i klika u “kriznom” stozeru su odavno pogazili zakone i ustav. Da se radi i sudi po zakonu oni bi vec bili iza resetaka

Andrej Blenković
1 godina prije
 1. Možete li nam pismeno potvrditi je li cjepivo legalno priznato i je li eksperimentalno?
 2. Možete li, molim vas, dati informacije i uvjeriti nas da je cjepivo potpuno, neovisno i rigorozno testirano na kontrolnim skupinama i kakvi su bili rezultati ovih testova?
 3. Možete li nam, molim vas, dati potpuni popis sastojaka cjepiva koje ćemo primiti i je li neki od njih otrovan za tijelo?
 4. Možete li nam, molim vas, reći o bilo kakvim nuspojavama povezanim s ovim cjepivom od njegovog uvođenja?
 5. Možete li, molim vas, potvrditi da cjepivo koje zagovarate NIJE “eksperimentalna terapija modifikacije gena mRNA”?

Mogu. Sve je potvrdila svjetska zdravstvena organizacija,UN te ostale institucije kulta smrti , a narućito mala greta.

Bože me spasi ovako promašene borbe protiv tirana .

Mrki
1 godina prije

Šah mat ako to odbiju onda slijedi prava revolucija rušenje silm te sotoniste bez pardona

ljeto64
1 godina prije

Ajde konačno se i kod nas narod počeo buditi. Svaka čast .

ledeno doba
1 godina prije

evo primjer iz Škotske, kako banditi muljaju, varaju i lažu sa statistikama iako su većina mrtvih od navodnog kovida u Škotskoj cjepljenje osobe–u službenoj statistici su to zakukuljili- tako da izgleda da su većina necjepljeni prevaru je otkrio nezavisni portal the expose U službenom izvještaju Public Health Scotland (PHS), od 8. rujna,– objavljeni su brojevi mrtvih od kovida. i tu su pobrojali sve smrtne slučajeve od navodnog kovida, od 29. 12. 2020. do 5. kolovoza 2021. Tako su tu ubrojani i smrtni slučajevi , iz vremena, krajem prošle i početkom ove godine, kada je navodni 2. val bio na vrhuncu, i kada je u Škotskoj, samo 9% stanovništva bilo cjepljenom 1 dozom, a samo 0,1% sa obje doze. Na taj način, ti službeni podatci na grafici, trebaju u javnosti stvoriti utisak, da su velika većina umrlih od takozvanog kovida navodno necjepljeni.. ali onda je PHS nešto kasnije, objavio novi, naredni izvještaj… Čitaj više »

Lupo Sigma
1 godina prije

Bravo ❤️ ✊ nema predaje ❗

Andrej Blenković
1 godina prije
 1. Možete li nam pismeno potvrditi je li cjepivo legalno priznato i je li eksperimentalno?
 2. Možete li, molim vas, dati informacije i uvjeriti nas da je cjepivo potpuno, neovisno i rigorozno testirano na kontrolnim skupinama i kakvi su bili rezultati ovih testova?
 3. Možete li nam, molim vas, dati potpuni popis sastojaka cjepiva koje ćemo primiti i je li neki od njih otrovan za tijelo?
 4. Možete li nam, molim vas, reći o bilo kakvim nuspojavama povezanim s ovim cjepivom od njegovog uvođenja?
 5. Možete li, molim vas, potvrditi da cjepivo koje zagovarate NIJE “eksperimentalna terapija modifikacije gena mRNA”?

Mogu. Sve je potvrdila svjetska zdravstvena organizacija,UN te ostale institucije kulta smrti , a narućito mala greta.

Bože me spasi ovako promašene borbe protiv tirana .

dis
1 godina prije

Konačno! Hvala! Kada osoba ima karakter i savjest – onda je ovo – ispravano. Bravo!

Andrej Blenković
1 godina prije

ako u ovoj situaciji nema u hrvatskoj niko da izvede miljon ljudi na ulicu onda je pravo pitanje koji je smisao ove nacije države i vjere

Andrej Blenković
1 godina prije

A ko vam radi ove slike sa subliminalnim porukama. Bili Gej ili?

Toni
1 godina prije

Nuspojave koje se javljaju poslije cijepljenja ovim smećem su tabu tema, kako za medije tako i za WHO i lokalne “stožere”. Objava katastrofalnih rezultata (nekoliko desetaka tisuća smrti i oko pola milijuna raznih teških nuspojava) bi razotkrili pravu istinu a to se nikako ne smije dogoditi. Covid diktatura je očito zamišljena da se ide do kraja, a to je konclogor za cijeli svijet.

Sparkling
1 godina prije

Čovik ima dobre namjere i sve bi to bilo donekle shvatljivo da u Croatistanu imamo trodiobu vlasti koja je u funkciji. Ali kao što svi znamo da je “zločinačka organizacija” napravila više štete nego cijeli rat od 90 do 95, onda se nemamo čemu nadati. A pogotovo nešto pokušavati pravnim putem.
Ništa se ne može pomaknuti na bolje bez kritične mase i građanskog neposluha. Na sve ostale pokušaje oni ostaju gluhi.

Amany
1 godina prije

Možemo se pozivati na paktove, ustavne odredbe, deklaracije i svašta nešto…oni koji provode ovu agendu su iznad svih tih zakona i sve navedeno mogu u trenu izbrisati kao da nikada nije niti postojalo. Sve te zakonike je i donio vladajući vrh svijeta…kako bi običan narod imao iluziju da je slobodan i zaštićen. Provoditelji kovid agende nemaju straha niti od zakona niti od naroda…zašto? Zato što znaju da će zakon i ustav prekrojiti kada im bude potrebno, a da je narod ionako nemoćan pred njihovim sustavom koji su planirano gradili kako bi njegova manipulirajuća moć bila bez premca naspram manjine koja se probudi. Svoju slobodu ne možemo dobiti pozivajući se na odrednice onoga što čini ovaj sustav toliko uspješnim. Jedino nas izvući može kolektivno odbijanje sudjelovanja u sustavu na svim razinama…s naglaskom na kolektivnom…bez jedinstva ništa.

Trauma
1 godina prije

Svaka čast na uloženom trudu.

Svjetlana
1 godina prije

Bravo!

hogar strašni
1 godina prije

Odgovor nećete dobiti kao ni svi koji su postavljali slična pitanja prije Vas. Vidite da ne reagiraju na prozivke i proteste već samo stiskaju i guraju po svoje. Idu na izmaranje ljudi mnogi će se umoriti i reći ne mogu više bodi pa što bude. Nakon primljene igle ljudima postaje svejedno i gube osjećaj za necjepljene. Danas u jutarnjem piše da idu opomene pred otkaz. Zamislite koji se sad strah lagano uvlaći među zaposlenike a znamo da strah ne dolazi od Boga. njima je najveći neprijatelj vrijeme jer što više vremena prolazi hvata ih panika jer izlaze polako podaci o štetnosti i smrtnosti genetske terapije. Zato se vrši ovakav paničan pritisak.

ad astra
1 godina prije

Čovjek traži odgovore na pitanja kroz pet točaka. To me neodoljivo podsjeća na ona famozna načela. Da li netko ozbiljan čita tekst prije nego ga objavi. Pet pitanja koja su stupidna. Da li je cjepivo eksperimentalno i da li je legalno priznato. Cjepivo se koristi u cijeloj EU, a tamo su zakoni rigorozni. Neću pisati o svakoj točci ali ne mogu a da ne spomenem točku broj 3. “Popis sastojaka cjepiva i da li je koji otrovan”. Ludilu nema kraja. Što znači pojam otrovan? Nije cjepivo kolač pa da ti netko nabraja sastojke. Da li stvarno ne možete naći kvalitetne suradnike? Ovo pisanje ulazi u sferu “vjerovali ili ne”.

Gaga
1 godina prije

NACIONALNI STOŽER
SOCIJALNE SKRBI
ZA LJUDSKA I RADNA PRAVA

Da li možemo saznati nešto više o ovom stožeru?

Spaceman0102
1 godina prije

Pitam se za koga su namijenjena 1.6 biliona cjepiva pfeizera naručena od EU. Pa neće valjda piceke cijepit…Ljudi pravi rat još nije ni počeo, tjerat će nas ko štakore, a kad nas ulove svi bez potvrda ćemo u logore…Uživajte dok još možete…

Lidija
1 godina prije

Car je gol! Iluzijama je kraj! BRAVO, NEĆETE OSTATI SAMI!

Adolf
1 godina prije

Znači ako ne pošalju odgovor, NEMA cjepljenja

Sven
1 godina prije

Sve fino pise na papiru, ali kad se to zakon postovao. Ja ne pamtim. Ne pamte ni stariji. Ne pamte ni djedovi i bake, pa ni oni koji su presli stotu godinu zivota. Kad bi smo sada svi pokusali napisati svoja iskustva u kojima smo bili zakinuti za svoja prava to ne bi stalo ni na sve hard diskove koji trenutno postoje. Cim se rodimo krse nam se prava. I ne postoji mjesto na planeti na kojem je drugacije vec je samo manje ili vise izrazeno. Toliko o pravima nas ljudi. Na papiru smo svi isti i imamo ista prava. A kad su to ljudi bili isti, nikada.

neznanje
1 godina prije

Otpust i trajna zabrana rada u struci. ! Uvesti malezijce, filipince, pakistance i sl.

SULE
1 godina prije

E moj prijatelju da udaris šakom u glavu zaštitara i poslije objasniš zakonske osnove medijima možda bi i netko čuo ovako od piskaranja nema ništa oni guraju svoju politiku kako im je naredjeno iz Brisela-to je istina a ovo drugo spekulacije

Šilibajzer
1 godina prije

E baš će se ovi naši sluganci obazirati na ustav, zakon, povelje itd.
Oni izvršavju samo ono šta im je naređeno iz brisela.
Ljutu travu na ljutu ranu!

Spacevoodoo
1 godina prije

Ovaj sociolog je reagirao sad kad mu je došlo, može se reći kako je kasno, ali može se reći i bolje ikad nego nikad. Sve je stvar u perspektivi iz koje se gleda. Ako stavimo sve ovo u nešto dužu vremensku perspektivu možemo vidjeti od kad se mreža plete, a da i nije bilo nekih reakcija. Na primjer HZJZ se nalazi na adresi u Rockefelerovoj ulici u Zagrebu, a da je ime te ulice preživjelo dvije države i dva društvena uređenja, pa kad dodamo Rockefellerov Locksteps iz 2010 možemo vidjeti kako zapravo svi kasnimo i možemo konstatirati kako je predstava gotova, ali većina nas nastavlja raditi sve isto što je radila i prije početka korone odnosno završnog čina ove predstave. Ne samo na ovom sociologu nego i na nama je odluka da li ćemo mirno čekati početak slijedeće predstave scenarij koje je već napisan. Nesudjelovanje u gledanju predstave je odluka… Čitaj više »

Bond, cigarete Bond
1 godina prije

Naće načina ovi na vlasti kako procijepiti što više jer većina nema taj luksuz biti neovisan i slobodan.
Vlast više nema strpljenja prema populaciji antivaksera.
Nemaju milosti prema onima koji se boje.
Antivakseri se panično boje vakcina a ovi na vlasti još represiju provode.
Ako se neko boji pauka i letenja nije uredu lječiti taj strah prisilom da čovjeku staviš pauka u gaće ili ga ubaciš u avion?
Može nekome srce zakazat od straha.

Spacevoodoo
1 godina prije

Stožeri, agencije, povjerenstva i ostalo samo su mehanizmi koji rade po algoritmima umjetne inteligencije i njih se nemože pobjediti kao što čovjek nema šanse protiv bilo kojeg drugog stroja.
To ne znači kako ih se nemože zaobiči, a za to je potrebno u prvom redu poštivanje prirodnih zakona koji su iznad umjetnih odnosno društvenih.

neznanje
1 godina prije

zakon o zdravstvenoj zaštiti

Članak 5.

(1) Svaka osoba ima pravo na zdravstvenu zaštitu i na mogućnost ostvarenja najviše moguće razine zdravlja, u skladu s odredbama ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje obvezno zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj.
(2) Svaka je osoba obvezna brinuti se o očuvanju i unaprjeđenju svoga zdravlja.
(3) Nitko ne smije ugroziti zdravlje drugih.
(4) Svaka osoba je u hitnim slučajevima obvezna pružiti prvu pomoć ozlijeđenoj ili bolesnoj osobi i omogućiti joj pristup do hitne medicinske pomoći.

Spacevoodoo
1 godina prije

Paralelni sustav je već odavno stvoren i nalazi se u raznim agencijama, stožerima, povjerenstvima koji su iznad regularnih struktura državne uprave koje su faktički njima podčinjene.
S crkvom je isto još od potpisivanja Vatikanskih ugovora prema kojima država Hrvatska ima samo obaveze, a Vatikan samo prava.
Sjeti se kad je, nakon što je SDK postao ZAP, a ZAP postao FINA.
Kasniš najmanje 25 godina 🙃🙃🙃

Legendarni Grk
1 godina prije

Masončine neće i ne smiju odgovoriti na ova nezgodna pitanja, jer ih ugovor s Pfizerom i ostalima onemogućava da tako postupaju.
Budući da su ti ugovori nastupili vremenski prije ovih pitanja, oni se pravno gledano moraju držati tih nepovoljnih ugovora.
Njih treba pitati zašto su pristali na kriminalne odredbe tih ugovora – ti ugovori su toliko loši za ljude koji to sve iz poreza plaćaju i primaju u sebe, da o tome nisu htjeli informirati javnost, jer bi im se vrlo brzo dogodio kaubojsko-indijanski linč na ulicama.

Pravnica
1 godina prije

Dragi Dražen, ovo ste napisali puno, puno bolje od bilo kojeg odvjetnika. Sretno nam bilo svima! Pozdrav.

Son of Alerik
1 godina prije

Očekivao sam puno više od medicinskih sestara i liječnika u otporu prema svemoći i bahatosti balavurdije koja vodi ovu zemlju. Nikakvi dopisi, nikakvi prosvjedi, nikakav vanjski otpor nije bio potreban. Svi necijepljeni su u ponedjeljak 4.10. 2021. trebali otići na bolovanje. Sve bi stalo.
Odluka bi do danas bila povućena.
Nažalost, previše je kukavica, ljudi potkupljenih standardom kojeg se boje izgubiti.
Izgubit ćemo ga svi svakako. Usput izgubiti i ove zadnje mrvice dostojanstva.
Ovu sagu o obaveznom cijepljenju za radnike u zdravstvu pratim iz prve ruke i otprilike znam kako će završiti.

sebastian
1 godina prije

Kao dan je jasno da ne mogu odgovoriti niti na jedno od postavljenih pitanja,ali i to da im nije ni na kraj pameti pokušati nešto tako,jer je jasna njihova namjera,a ta je nasilno i bez ikakvih argumenata nametnuti cijepljenje.

B7ranko Spehar
1 godina prije

Za vladu i Plenkovića više nema povratka,predaleko su otišli,pendrekom,suzavcom i gumenim mecima u početku a kasnije ko zna sve je moguče.Imaju samo jedan problem a to je puno oružija ostalog iz rata.Gazili bi nas jače da se tog ne plaše.

Jadranka S
1 godina prije

Za sebe su sastavili fantasticno. U praksi bi trebali identicno tako postupati kako za sebe tako i za druge. Od zastitara koji radi kod njih do sluzbenika se ponasaju prema dijeci i prema ljudima obrnuto od ovoga sto zahtjevaju za sebe.

Max
1 godina prije

Dobro i stručno sročeno

Dokolicari
1 godina prije

Pisem pismo tinta mi se susi,pa dobro koliko ste vi pisama odaslali Plenkovicu, taj mora da 24 h na dan, cita vasa pisma , zato i imamo 100.milijardi eura duga , pola hrvatske pise pisma a druga polovica cita a posal? ma lako za posal, ljudi gusteri iz EU ce nam poslati novu transu socijale u iznosu od 25.milijardi eura u slijedece 4.godine a i peljeski most su nam varani financirali a kineski sismisi izgradili, bitno da ste vi u medjuvremenu napisali milijun pisama protiv nosenja maski.

Smokva
1 godina prije

Što drugo reći, nego veliko hvala… 🇭🇷💪

petar schroder
1 godina prije

Imam osjecaj da cemo brzo doci do istine. Danas je u Njemackoj bila prese konferencija korona Lothar Wieler sef ROBET KOCH INSTITUTA savjetnik Merck je danas rekao CORONA UND GRIPE HABEN VILE GEIMEINSAMKETEN; BEIDE ATEMWEGES INFEKTION Valjda mu je vise dosadilo lagati pa danas na prese govori da se gripa opet vratila i DA IMA ISTE SIMTOME KAO KORONA; I DA CE SE GRIPA SIRITI SVUGDJE GDJE SE LJUDI SKUPLJAJU On zna da svi ljudi koji su se cjepili nakon pola godine gube prirodni imunitet i da gripa moze biti opasna za cjepljene

Zorule
1 godina prije

Asimptomatične osobe ne prenose zarazu, osim u uvjetima ako je ta osoba “cijepljena” sa dostupnim C19 cjepivima, onda može prenositi zarazu.

Mujo&Haso
1 godina prije

Pa globalistima se baš jebe za ove ljude. Kad završe svoj dio zadatka, svi ovi če nestat.

1 godina prije

Od svega je najžalosnije da smo u poziciji da tražimo nešto što se podrazumeva – zaštitu države. Kad još shvatimo da tražimo zaštitu države od nje same…

Greven
1 godina prije

>>> Nadalje, također se pozivamo na prigovor savjesti…<<<

Moj prigovor je jednostavan – Takozvan korona je obična gripa. Isti simptomi, isti mortalitet. Besmisleno je vakcinisati se protiv obicne gripe. Ništa drugo me ne zanima. Experimentalna ili ne, sigurna ili ne, efektivna ili ne – ne zanima me.

Nabolji “lijek” protiv sezonske gripe jeste robustan prirodni imunološki sistem. Ne treba ga remetiti injiciranjem smeća u krvotok.

čudila se aman ja
1 godina prije

…eee,pametni moji, a da ste navrijeme prepoznali maske kao sredstvo prisile, jer vam je isti taj zaštitar priječio da uđete na radno mjesto bez nje, pa ste ih onda stavljali i tražili od klijenata isto…i, sad,kad ste sve dobro posložili, zar morate biti baš STOŽER’ Ja znam jednu lijepu hrvatsku riječ umjesto ove,omražene za vijeke vjekova, a to je ZBOR.

Krle
1 godina prije

Na svako ovo pitanje će dati tonu dokaza tj. papira da je to tako kako kažu. Na 2 jednostavna pitanja sigurno nemaju dobar odgovor.

 • da li vakcina štiti od zaraze?
 • da li vakcinisani mogu prenositi zarazu?

Priča da vakcina štiti od teških stanja, ako je vjerovati medijima, je već pala u vodu i nameće se glavno pitanje: “Zašto se vakcinisati?”.

debela berta
1 godina prije

I danas sa ženom otišli u kupnju. Prati naju zaštitar i ne mogu da vjerujem, kako su ovi švarcenegeri na kapijama u centar neke vrste trečerazredni pacovi. Svi glume, da nekako ništa ne vide, KAD SE PLAŠE. Hteo neki nešto pitat, rekao mu, ajde nemoj. Trese se ova pederčina. To je njihov krajni domet. HRABRI SU SAMO TAD, KAD IM ČOVJEK NE NUDI NIKAKAV OTPOR, Možda heroji nad nekom, ko hoda sa štapuljama.

Slow motion
1 godina prije

Neprocjenjivo! Bravo!
Kada bi doslovno svaki pojedinac u Hrvatskoj procitao ovaj tekst, vjerujem da bi se expresno urusila citava ova farsa i agonija koju narod trpi..a sve sotonjare, beskicmenjaci, zgubidani i lazovi (s)maknuti..

Muppet shou
1 godina prije

MASONSKA GAMAD U SLUZBI SOTONSKE WHO. NEMA OD PISKARANJA NISTA.

© 2023 – Portal Logično

POVEZANE VIJESTI