Protekle su tri godine od potpisivanja „Muslimansko-katoličke Deklaracije o ljudskom bratstvu„ (2019. – 2022.). O čemu se točno radi?

Deklaracija iz Abu Dhabija
123 komentara

Nakon pada Berlinskog zida (1989.), u svijetu su se dogodile velike promjene koje su, između ostalog, bile popraćene i donošenjem pompoznih izjava, sporazuma i rezolucija,  kojima se građanima obećavao trajni mir, stabilnost i boljitak.

Primjerice, nakon raspada bivšeg SSSR-a i raspuštanja Varšavskog pakta, sovjetski vođa  Mihail Gorbačov i američki predsjednik George Bush, obznanili su svijetu nekoliko naizgled veoma pozitivnih i ohrabrujućih  izjava. Najavili su kraj Hladnoga rata, odlučili da se Njemačka može slobodno ujediniti pod uvjetom da se NATO neće niti za milimetar proširiti na Istok te iskazali spremnost da se Rusija uključi u jedinstveni europski sustav sigurnosti. Što se nakon toga dogodilo, danas je dobro poznato. Prijeti nam opasnost od mogućeg nuklearnog rata. Drugi primjer: U  rujnu 2015. godine, UN donosi Program globalnog razvoja, poznat kao „Agenda 2030.“. U nju su ugrađeni veoma ambiciozni, humani i naizgled pozitivni ciljevi od značaja za sve građane svijeta. Primjerice: Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu; Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija; Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja; Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim itd. Doista lijepo zacrtano i sročeno. Ubrzo nakon toga, glavni tajnik UN-a Antonio Guterres  potpisuje  s Klausom Schwabom – izvršnim direktorom Svjetskog gospodarskog foruma (WEF) „Memorandum o razumijevanju“ s ciljem provođenja „Agende 2030“. WEF je jedna od najmoćnijih elitističkih nevladinih organizacija u svijetu  koja zagovara “Veliki Reset“ društva, pri čemu transhumanizam postaje sastavni dio njezina programa. Ideologija WEF-a je  globalistička i tehnokratska. U jednom intervjuu iz 2016. godine, osnivač WEF-a Klaus Schwab rekao je, kako će kroz narednih desetak godina biti predstavljen implantabilni mikročip koji će se moći ugraditi u mozak ili pod kožu. On kao krajnji cilj “Velikog reseta” i četvrte industrijske revolucije, zagovara robotizaciju i digitalizaciju, uključujući stapanje čovjeka na fizičkoj, biološkoj i mentalnoj razini sa tehnologijom, odnosno digitalnim svijetom, a korona “pandemiju” vidi kao izvanrednu priliku za ostvarivanje tog cilja. Schwab smatra, da globaliziranim svijetom može najbolje upravljati svjetska koalicija samoodabranih predstavnika multinacionalnih kompanija,  kroz sustav UN-a i organizacija civilnog društva. Drugim riječima, suverenitet nacionalnih država i demokracija trebaju otići  u ropotarnicu povijesti. Sada je konačno postalo jasno što će se dogoditi sa naizgled  plemenitim ciljevima „Agende 2030.“ Zašto se to događa sa tako važnim odlukama, dokumentima i izjavama, a  ima još mnogo onih koji su na sličan način građanima obećali bolji i sretniji život? Odgovor je u biti jednostavan. Ne vodi se računa o stvarnim političkim odnosima, realnim odnosima moći u društvu i ostvarenoj civilizacijskoj razini građana i onih koji ih predstavljaju. Pritom, naravno, nije isključena mogućnost da glavni akteri tih deklaracija i odluka, žele samo prikriti svoje prave namjere? Danas  ponovno plijeni pozornost  jedna nova  globalna Deklaracija koja je usvojena prije tri godine. I ona naizgled obećava humana/ljudska rješenja za izlazak iz ove teške krize u kojoj se nalazimo. Riječ je o „Katoličko- muslimanskoj deklaraciji o ljudskom bratstvu“ iz 2019. godine. U kojoj mjeri ona vodi računa o realnom stanju u pojedinim religijama, međureligijskim, političkim, kulturološkim i civilizacijskim odnosima i dostignućima, vrijeme će pokazati.

Potpisivanje „Muslimansko-katoličke Deklaracije o ljudskom bratstvu“

Papa Franjo – poglavar Katoličke crkve i  Ahmed Al-Tayeb – veliki imam Al-Azhara,  potpisali su 4. veljače 2019. godine u Abu Dhabiju (Ujedinjeni Arapski Emirati) „Delaraciju o ljudskom bratstvu za svjetski mir i suživot“ – u javnosti  poznat  kao „Deklaracija iz Abu Dhabija“ (Deklaracija), ili „Sporazum iz Abu Dhabija“.[1] Neki je prevode kao Dokument.

Dvadeset dvojica muslimanskih vođa podržavaju Deklaraciju[2]

Kako prenosi „Vatican News“ 18 . srpnja 2019. godine, dvadeset dvojica muslimanskih vođa i intelektualaca napominju, da se različitosti više ne smatraju pozivom na osvajanje ili na prozelitizam[3], ili pak izgovorom za jednostavnu izvanjsku toleranciju, nego su one prigoda kako bi se u praksi primijenilo bratstvo koje je poziv sadržan u Božjem naumu o svemu stvorenom. Zbog toga je međureligijski dijalog, koji preporuča Kur’an, danas bitan. Predsjednik Talijanske muslimanske vjerske zajednice, imam Yahya Pallavicini, smatra  da je potpisivanje Deklaracije potaknulo podjele u muslimanskom svijetu.

Sadržaj Deklaracije

Službeni tekst Deklaracije objavljen je na arapskom, engleskom i talijanskom jeziku.  U Deklaraciji  između ostalog piše [4]: Počinje svečanom najavom: „U ime Boga koji je stvorio sva ljudska bića jednakima u pravima, dužnostima i dostojanstvu pozvavši ih da žive zajedno kao sestre i braća, da nastanjuju zemlju i pronose njome vrijednosti dobra, ljubavi i mira.” Zatim se nastavlja; “Vjera upućuje vjernika da u drugom vidi brata i sestru koje treba poduprijeti i voljeti. Vjerom u Boga, koji je stvorio svemir, stvorenja i sva ljudska bića – Njegovom Milošću, vjernik je pozvan izraziti ovo ljudsko bratstvo, čuvajući stvoreno i cijeli svemir, te podržavajući svaku osobu, osobito najpotrebitije i najsiromašnije.” Dokument poziva sve osobe koji u svojim srcima imaju vjeru u Boga i vjeru u ljudsko bratstvo da se ujedine i rade zajedno kako bi ovaj dokument novim generacijama postao vodič prema kulturi uzajamnog poštovanja, svjesni velike božanske milosti koja sva ljudska bića čini braćom i sestrama. U ime Boga i svega navedenoga, Al-Azhar al-Sharif s muslimanima na Istoku i na Zapadu – zajedno s Katoličkom Crkvom, katolicima na Istoku i na Zapadu, proglašavaju usvajanje kulture dijaloga kao puta, zajedničke suradnje kao kodeksa ponašanja, uzajamnog razumijevanja kao metode i kriterija. Posebnu pozornost Deklaracija posvećuje ženama: Neophodno je potrebno priznavanje prava žena na obrazovanje, zapošljavanje i ostvarivanje njihovih vlastitih političkih prava. Nadalje, moraju se uložiti snažni napori da se žene oslobode povijesnih i društvenih pritisaka suprotnih načelima vlastite vjere i dostojanstva. Povijest potvrđuje da su vjerski i nacionalni ekstremizam i netolerancija proizveli u svijetu, kako na Zapadu tako i na Istoku, ono što bi se moglo nazvati znakovima «Trećeg svjetskog rata u dijelovima», znakove koji su u različitim dijelovima svijeta i u različitim tragičnim uvjetima počeli pokazivati svoje okrutno lice: situacije u kojima se ne zna točno koliko je žrtava, udovica i siročadi…  Sloboda je pravo svake osobe: svatko uživa slobodu vjerovanja, misli, izražavanja i djelovanja. Pluralizam i raznolikosti religija, boje, spola, rase i jezika božanska su volja kojom je Bog u svojoj Mudrosti stvorio ljudska bića. Ta božanska Mudrost je izvor iz kojeg proizlazi pravo na slobodu vjerovanja i na slobodu da budemo različiti. Stoga se osuđuje činjenica da su ljudi prisiljeni pridržavati se određene religije ili kulture, kao i nametanje kulturnog načina života kojeg drugi ne prihvaćaju. Potrebno je prestati podržavati terorističke pokrete novcem, oružjem, planovima ili opravdanjima, kao i medijskim izvještavanjem te sve to treba smatrati međunarodnim zločinima koji ugrožavaju globalnu sigurnost i mir. Takav terorizam mora biti osuđen u svim njegovim oblicima i pojavama. Koncept državljanstva temelji se na jednakosti prava i dužnosti prema kojemu svi uživaju pravdu. Stoga je neophodno u našim društvima uspostaviti koncept punog državljanstva i odbaciti diskriminatorno korištenje izraza manjine, koji izaziva osjećaje izoliranosti i inferiornosti. Njegova zlouporaba utire put neprijateljstvu i neskladu, a diskriminirajući neke građane poništavaju se dostignuća te njihova vjerska i građanska prava…“ Doista su to naizgled ljudski, humani i plemeniti ciljevi koje zagovara ova Deklaracija.  

Osnivanje Visokog odbora ljudskog bratstva

Za promicanje ideala tolerancije i suradnje sadržanih u Deklaraciji, osnovan je Visoki odbor ljudskog bratstva  (Odbor) za njezinu provedbu, sastavljen od članova kršćana, muslimana i Židova.[5] Njegova je zadaća razviti referentni okvir za realizaciju ciljeva tog Dokumenta, pripremiti planove potrebne za njegovu praktičnu provedbu i pratiti primjenu na regionalnoj i međunarodnoj razini, također organizirati sastanke s vjerskim poglavarima, čelnicima međunarodnih organizacija i drugima za promicanje usklađenih akcija. Glavni tajnik Odbora je sudac Državnog vijeća Egipta Mohamed Abdelsalam, bivši savjetnik velikog imama Al-Tayyeba. Primio je od Pape visoko priznanje „Commenda con Placca dell’Ordine Piano“, kao prvi Egipćanin, Arapin i musliman koji je dobio tu čast.

Odboru se pridružuje Rabby Lustig

Sedamnaestoga  rujna 2019. godine, Rabby Lustig postaje članom Odbora[6]. Lustig je visoki rabin Židovske kongregacije Washingtona. U intervjuu za „Vatican News“ u Dubaiju, rabin Lustig hvali dalekovidnost dokumenta o ljudskom bratstvu, koji nudi priliku za liječenje mnogih podjela u svijetu”. Poruka Pape Franje i Velikog Imama, za rabina iz Washingtona je univerzalna, jer „kada počnemo sve doživljavati kao svoju braću i sestre, svijet će se promijeniti. Dvojica čelnika predstavljaju vjernike religija koje prakticira 41 posto svjetske populacije i nitko drugi nema takav utjecaj”, rekao je Lustig.

Susret Odbora sa glavnim tajnikom UN-a

Četvrtog prosinca 2019. godine, Odbor susreće glavnog tajnika UN-a Antónia Guterresa, kojemu prenosi poruku pape Franje i velikog imama al-Azhara u kojoj se predlaže da 4. veljače proglasiti Svjetskim danom ljudskog bratstva. [7]. Od UN-a se također traži da zajedno sa Svetom Stolicom i prestižnim Sunitskim sveučilištem u Kairu, sudjeluje u organizaciji Svjetskog summita o ljudskom bratstvu u bliskoj budućnosti. Guterres je izrazio svoju zahvalnost i spremnost za tu inicijativu, naglašavajući važnost rada u službi cijelog čovječanstva, te je imenovao Adamu Dienga – svog posebnog savjetnika koji će ubuduće surađivati s Odborom.

Nobelovka Leymah Gbowee postaje članica Odbora

Trećeg veljače 2020. Godine, Leymah Gbowee – dobitnica Nobelove nagrade za mir, pridružuje se radu Odbora.

Ustanovljenje Nagrade Zayed za ljudsko bratstvo

Dvadesetog listopada 2020. godine, Odbor pokreće inicijativu za ustanovljenje “Nagrade Zayed za ljudsko bratstvo 2021.” sa svjetskim pozivom za nominacije[8]. To je nagrada koja je u prvom izdanju dodijeljena papi Franji i velikom imamu Al-Azhara, šeiku Ahmadu al Tayebu, potpisnicima povijesnog dokumenta o ljudskom bratstvu, koji poziva sve ljude da ostave po strani razlike u potrazi za napretkom kroz razumijevanje, pomirenje i mir..

UN donosi odluku o ustanovljenju Međunarodnog dana ljudskog bratstva

Dvadeset prvog prosinca 2020. godine, UN donosi odluku o ustanovljenju Međunarodnog dana ljudskog bratstva, koji će se obilježavati svake godine 4. veljače, na dan kada su 2019. godine papa Franjo i veliki imam Al-Azhara potpisali Deklaraciju.

Susret predstavnika EU-a s Odborom

Sedamnaestog veljače 2022. godine, u Abu Dhabiju veleposlanici i predstavnici Europske unije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, sastali su se s glavnim tajnikom Odbora  sucem Mohamedom Abdelsalamom, kako bi doznali više o Deklaraciji.

Zašto veliki broj uglednih osoba i katoličkih klerika prozivaju papu Franju zbog Deklaracije?[9]

Veliki broj uglednih katoličkih klerika i znanstvenika, kako prenosi „Quo Vadis Croatia“, reagirao je optužujući papu Franju da je počinio herezu. U otvorenom pismu papi u travnju 2019. godine, optužili su ga da podupire ideju kojom „ne samo da Bog dopušta, nego jamčano želi, pluralizam i raznolikost religija, kršćanskih i nekršćanskih. Citirali su razne biblijske odlomke koji proturječe stajalištu (Deklaracije) koje je Papa potpisao. Ti biblijski odlomci uključuju primjerice odlomak iz Evanđelja po Ivanu u kojem Krist kaže „Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu, osim po meni“.[10]U Deklaraciji, međutim, postoji dio koji se, s katoličkog stajališta, čini pomalo problematičnim. Nalazimo ga tamo gdje u određenom trenutku čitamo da će “pluralizam i raznolikost vjera”, kao i “raznolikost boja, spola, rase i jezika” proizaći iz “mudre božanske volje”. Nije potrebno imati posebnu teološku pripremu, kako se ističe u ovom komentaru, da bi se shvatilo da postoji nešto potresno. Kako Bog može htjeti, snagom svoje mudrosti, raznolikost religija? [11]

  1. Jedan od onih koji su prozvali papu Franju, je i William Kilpatrick, koji je godinama predavao na koledžu u Bostonu. Autor je brojnih knjiga o kulturnim i vjerskim pitanjima, uključujući Što katolici trebaju znati o islamu, kršćanstvu, islamu i ateizmu… On je nezadovoljan s odlukama pape Franje, rekavši; „Iako Dokument zahtijeva ustupke s obje strane, malo je vjerojatno da će se muslimanska strana sa svoje strane držati dogovora. Istovremeno, vrlo je vjerojatno da će katolici biti snažno potaknuti da odustanu od jedne ili dvije točke svoje doktrine. Nemojte to krivo shvatiti. dokument o ljudskom bratstvu za svjetski mir i suživot, postavlja neke zahtjeve pred muslimane. Na primjer, sloboda je pravo svake osobe. Svatko uživa slobodu vjerovanja, misli, izražavanja i djelovanja. Pluralizam i raznolikosti religija, boje, spola, rase i jezika, božanska su volja kojom je Bog u svojoj Mudrosti stvorio ljudska bića… Stoga se osuđuje činjenica da su ljudi prisiljeni pridržavati se određene religije ili kulture, kao i nametanje kulturnog načina života kojeg drugi ne prihvaćaju“. Ta je rečenica iz Deklaracije, smatra Kilpatrick, „neizravan je napad na islamski zakon o otpadništvu, zakon koji kaže, prema riječima Muhameda, ‘tko god promijeni svoju vjeru, ubij ga’ „. Kada bi se ovaj zakon doista eliminirao iz knjiga islamskog prava, to bi uvelike promijenilo lice islama“.
  2. Drugi, kojeg je u ovoj prigodi dobro spomenuti, je prof. Joseph Seifert – filozof. Godine 1963. završio je nadbiskupsku privatnu gimnaziju u nadbiskupiji Salzburg (Austrija). Od 1963. do 1969. studirao je filozofiju na Sveučilištu u Salzburgu. Od 1969. do 1973. godine, bio je docent na Sveučilištu a kasnije profesor. Od 1972. do 1981. godine, direktor je magisterija i doktorata na Institutu za filozofske studije Sveučilišta u Dallasu (SAD). Nadbiskup Granade Martínez Fernández razriješio ga je dužnosti 2017. godine, zbog papinskog pisma „Amoris Laetitia“ o braku i obitelji, koje je više puta javno kritizirao. On upozorava na „logičnu besmislenost Deklaracije“, sljedećim argumentima: „Potpisivanjem izjave da Bog želi religijski pluralitet papa je osporio i vjeru (fides) i razum (ratio). Odbacio je činjenicu da je kršćanstvo neodvojivo od vjere u Isusa Krista, koji je jedini Gospodin (unus Dominus). Uistinu, ako Bog zaista želi sve religije, onda prije svega mora osuditi Katoličku crkvu zbog njezine tvrdnje da je ona jedina, katolička i apostolska. I to zato što ona u svojim dogmama i učenjima, odbacuje svaku relativizaciju kršćanske religije koja bi kršćanstvo učinila jednom od mnogih proturječnih religija. Stoga svi imamo dobre razloge nadati se da će papa Franjo opozvati dokument koji predstavlja potpuni raskid s logikom,  biblijskim i crkvenim naukom“.[12]
  3. Trećeg kojeg je dobro spomenuti, je mons. Nicola Bux, bivši konzultant vatikanske Kongregacije za nauk vjere. Doktorirao je na Papinskom orijentalnom institutu u Rimu, a boravio je i predavao u Jeruzalemu te surađivao sa stručnjakom za islam paterom Samirom Khalil Samirom. Njega je papa Benedikt XVI. imenovao ekspertom na sinodi za Bliski istok 2010. godine. On između ostalog kaže; „Taj Dokument je u suprotnosti s Općom deklaracijom o ljudskim pravima u islamu (Kairo, 1990.), koju su islamske zemlje usvojile, jer nisu htjele prihvatiti Deklaraciju UN-a. Zapravo, Kuran i sunnet (tradicija) imaju za cilj zaštititi islamsku zajednicu, a ne pojedinca. Stoga islam ne smatra pripadnike židovske i kršćanske religije braćom ili ljudskim bićima s istim dostojanstvom; a kamoli onih drugih vjera i ateiste. Kršćanstvo, s druge strane, priznaje jednako dostojanstvo muškarcima i ženama zbog božanskog stvaranja i otkupljenja koje je izvršio Isus Krist. Deklaracija je dokument geopolitičkog profila i naizgled je prihvatljiv, ali u stvarnosti sadrži program jedinstvene svjetske vlade. “.[13]
  4. Kada je riječ o onima koji se otvoreno suprostavljaju pomenutoj Deklaraciji, tu spada i prof. Roberto De Mattei[14]talijanski povjesničar. Njegove studije uglavnom se tiču europske povijesti između šesnaestog i dvadesetog stoljeća, s posebnim osvrtom na povijest religijskih i političkih ideja. Tradicionalistički katolik, poznat je po svojim antievolucionističkim stavovima i kritici relativizma. On smatra da je „Deklaracija  u suprotnosti s naukom Crkve koja smatra da je ona jedina prava vjera. Zapravo, samo u ime i vjeru u Isusa Krista ljudi mogu postići vječno spasenje. U stvarnosti, Franjo se pokazao kao politički Papa. U Deklaraciji se obožavanje ne odaje ni Bogu kršćana ni Bogu islama, već svjetovnom božanstvu ‘ljudskom bratstvu’, koje obuhvaća sve ljude, ujedinjuje ih i čini jednakima” .[15]
  5. I mons. Athanasius Schneider iskazao je papi Franji svoju zbunjenost i zabrinutost zbog Deklaracije. Riječ je o katoličkom biskupu i kirgistanskom esejistu, Pohađao je filozofski fakultet u Rimu na Papinskom sveučilištu “San Tommaso d’Aquino” i teološki „Instituto Sapientiæ u Anápolisu“ u Brazilu. Godine 1997. stekao je doktorat iz teologije. On podsjeća da je papa Franjo rekao da je „različitost religija samo permisivna (previše tolerantna) Božja volja. „Ovaj odgovor dovodi u zabludu“, smatra on,“ jer se čini kao da Bog priznaje da je pluralitet religija zlo koje on dopušta, ali ne želi“. Nakon što je Schneider izrazio svoj prigovor, papa Franjo je priznao da bi taj izraz doista “mogao biti krivo shvaćen“. Na kraju zaključuje; „Relativizira se istina o jedinstvenosti Isusa Krista, kao Otkupitelja čovječanstva, a time i vjera u njega shvaćena kao jedina od Boga voljna religija. Na taj se način povećava opasnost da bit cijeloga Evanđelja bude zanijekana”.

Umjesto zaključka

Braniti sadržaj Deklaracije – gledano iz kuta Katoličke crkve i njezinih vjernika, nije ni ugodno ni jednostavno. Jer se u njoj, primjerice, ni na jednome mjestu ne spominje ime Isusa Krista.[16] No papa Franjo vjeruje da je „ljudsko bratstvo“ s ljudima drugih vjera važno i spreman je prihvatiti kritike na svoj račun. „Znate da postoje neke kritike; da papa nije hrabar, da je nesmotrena osoba koja poduzima korake protiv katoličke doktrine, da je na korak od hereze, da u svemu tome postoje rizici. Ali te su odluke uvijek donesene u molitvi, u dijalogu, u traženju savjeta, u refleksiji. One nisu neki hirovi, nego su smjernice koje i II. Koncil naučava”, izjavio je papa Franjo[17]. “Kako je napisao u ‘Evangelii Gaudium’, papa Franjo vjeruje da sve religije imaju ‘zajednička uvjerenja’. Tamo gdje se ta uvjerenja ne preklapaju tako oštro, čini se da je savršeno sretan što može zamagliti granice. Ono što papu očito najviše iritira su katoličke tvrdnje o ekskluzivnosti. Na primjer, vjerovanje da su svi ljudi spašeni kroz Krista može se smatrati zaprekom međureligijskom skladu. Čini se da papa Franjo, kojemu je međureligijski sklad apsolutni prioritet, to tako vidi. Mnoge njegove izjave sugeriraju da je napustio ideju da bi katolici trebali pokušati obratiti druge na vjeru“, ističe William Kilpatrick[18].

Izvori:

[1] Pope Francis and Grand Imam sign joint statement on Human Fraternity

[2] Muslimanski vođe podupiru Deklaraciju o ljudskom bratstvu potpisanu u Abu Dhabiju

[3] Prozelitizam predstavlja nametljivo i nasrtljivo, nasilno i fanatično vrbovanje za jednu vjersku zajednicu, političku grupaciju ili za određene svjetonazore.

[4] VIAGGIO APOSTOLICO DI SUA SANTITÀ FRANCESCO NEGLI EMIRATI ARABI UNITI

[5] Per la fratellanza umana; vaticannews.va

[6] EVENTI INTERRELIGIOSI

[7] Il Comitato Superiore della Fraternità Umana incontra il Capo delle Nazioni Unite per presentare i piani sulla Casa della Famiglia di Abramo

[8]  A Dubai, la conclusione della seconda Giornata mondiale della Fratellanza Umana; osservatoreromano.va

[9] More Sugarcoating of Islam from Pope Francis

[10] Papa priznaje da su optužbe za herezu „rizik“ koji je spreman poduzeti

[11] Non avrai altro Dio. Riflettendo sulla dichiarazione di Abu Dhabi

[12] Theological and Canonical Implications of the Declaration Signed by Pope Francis in Abu Dhabi

[13] Mons Bux: l’incontro di Abu Dhabi presenta un retrogusto che sa di relativismo e sincretismo

[14] De Mattei on the Francis Pontificate: Six Years of ‘Hypocrisy and Lies’

[15] gloria.tv; Roberto de Mattei: dichiarazione di Abu Dhabi, culto ad una divinità laica

[16]  Papa priznaje da su optužbe za herezu „rizik“ koji je spreman poduzeti

[17]  Papa priznaje da su optužbe za herezu „rizik“ koji je spreman poduzeti

[18] Pope Francis Doesn’t Understand Islam, by William Kilpatrick

Abu DhabiAhmed Al-TayebDeklaracijaDeklaracija iz Abu DhabijaMirPapa Franjo
Pretplatiti se
Obavijesti o
123 Komentari
Najstariji
Najnoviji Najviše komentiran
Inline povratne informacije
Pogledaj sve komentare
da_se_zna_istina
1 godina prije

Kad je Woytilla – rimski papa Ivan Pavao II, javno poljubio kuran što je zabilježno i fotografijom, shvatio sam da se nalazim u krivoj Crkvi.
I onda sam nakon više od deset godina shvatio da je 1054.g. bio zapadni raskol Crkve, a ne istočni.

Bane
1 godina prije

Jedna religija. 2030

Ime
1 godina prije

1. Ivanova 2:23
Svatko tko niječe Sina, nema ni Oca, a tko priznaje Sina, ima i Oca.
2. Korinćanima 6:14
Ne budite neprimjereno ujarmljeni zajedno s nevjernicima. Jer kakvo zajedništvo ima pravednost s nepravednošću? Kakvu zajednicu ima svjetlo s tamom?
2. Korinćanima 6:15
A kakvu slogu ima Krist s Belijalom? Ili kakav udio ima onaj koji vjeruje s nevjernikom?

Vojni analitičar
1 godina prije

Jebalo ih “ljudsko bratstvo”. Povraća mi se više od tih ljigavih pojmova koji su još uz to i nerealni i nedostižni. Ne treba nikom od nas nikakvo izmišljeno nametnuto i nepostojeće “bratstvo” nego nam treba malo više osnovne ljudske pristojnosti, uzajamne tolerancije i poštivanja tuđe vjere, mišljenja i stavova umjesto nametanja svojih “vrijednosti” i svojih “istina”. A to se ne postiže nikakvim “deklaracijama” i ostalim alibi predstavama za naivne mase nego odgojem od malih nogu.

1 godina prije

Ujediniti Ce nas u bijedi koju Ce nam nametnuti.a glad zele iskorijeniti tako da iskorijene izjelice.papa je mogao sudjelovati u jedinstvu sa muslimanima tako da je dao javnu podršku drzavi Siriji,dok je stila krscansku zajednicu u toj zemlji od fanatičnih islamista.ali nije,okrenuo je ledja.prevarant.hvala.

hogar strašni
1 godina prije

Temelji univerzalne crkve su postavljeni ovim potpisivanjem. Sad će se polako masirati narod da prihvate učenje univerzalne crkve….

petar schroder
1 godina prije

Imam BIBLIJU Boziju rijec koju nam je Bog ostavio , pa me ne brigaju ljudi koji salju svoje savjetnike da blagoslove KLAUSA SCHWABA I DAVOS; sto se desilo ove godine

mrdo
1 godina prije

Mrzi me čitat. Jel’ se s tim bratstvom i jedinstvom misli na činjenicu da zapadna evropa rapidno postaje islamska? Zašto su protestanti isključeni? I protestantske države postaju islamske. Nije fer. Sigurno je Rusija kriva!

Max
1 godina prije

Ja jesam za bratstvo ljudi ali ovo je elitistička podvala i new age crkva bez Boga.

Bu!
1 godina prije

Kako to krscansko-muslimansko “ljudsko bratstvo” izgleda u stvarnosti vidimo na primjeru kriminalnog ponasanja BiH islamista prema Hrvatima u BiH.
Danasnji islam jest samo geopoliticka platforma i projekt sirenja islamizma u cilju unistenja krscanstva i Bijele evropske rase.
Kraj price.

tihobl
1 godina prije

Ocekivao sam clanak iz koga cu saznati zasto papa Franjo zeli da dodje u Donjeck i sastane se sa Kadirovim.

Skyteh
1 godina prije

Vidim po komentarima nešto te ateisti strašno pika Isus i Bog. Pomalo čudno kada se uzme u obzir da su to njima imaginarne ličnosti, bajke za odrasle itd. Ili nas možda žele “prosvijetlili i osloboditi od robijanja i užasnog života” koji imamo u Kristu? 🤔

Kada ljudi kritiziraju LGBT parade takvi se javljaju sa onom pričom da su mrzitelji LGBT i sami jedan od njih. Pitam se da li to vrijedi i u ovom slučaju da su ti ateisti skriveni vjernici, samo nisu još izašli iz “ormara”. 🤔

irina
1 godina prije

„Znate da postoje neke kritike; da papa nije hrabar, da je nesmotrena osoba koja poduzima korake protiv katoličke doktrine, da je na korak od hereze, da u svemu tome postoje rizici. Ali te su odluke uvijek donesene u molitvi, u dijalogu, u traženju savjeta, u refleksiji. One nisu neki hirovi, nego su smjernice koje i II. Koncil naučava”, izjavio je papa Franjo – Pogodite KOME se tada molio?!

1 godina prije

Ovi religijiski tekstovi su uvjek zanimljivi radi komentara…Tu što možeš vidjeti budaletina , rijetko gdje možeš 😂😂😂..
A hebote ….

Aera
1 godina prije

Sledi ujedinjenje u jednu svetsku religiju koja nece imati nikakve veze sa Bogom iz Biblije.Pod maskom klimatskih promena uvešće zakon o obaveznom svetkovanju nedelje kao dana od odmora umesto biblijske Subote.Vecina ce prihvatiti odmor nedeljom zbog navodnog smanjenja izduvnih gasova, da se ,,majka zemlja,, odmori a zatim ce to povezati sa bogosluženjem.Subota je biblijski dan od odmora a nedelja je lazni dan koji je papstvo nametnulo.Subota je znak između Boga i njegovog naroda a nedelja je zig zveri.

Anti-Cancel
1 godina prije

Da nije bilo Kognitivne revolucije ne bi bilo fikcija, mitova i legendi, da nije bilo fikcija, mitova i legendi ne bi bilo ljudske suradnje širokih razmjera, da nije bilo ljudske suradnje širokih razmjera ne bi bilo država, kraljevina i carstava, a da nije bilo država, kraljevina i carstava ne bi bilo Hamurabijevog zakona, Deklaracije neovisnosti, francuske Burožoaske revolucije, kršćanstva, hinduizma, islama, korporacija itd itd. Sve je imaginacija pa, dakle, i religije. Đaba se zamarate i trošite silnu energiju.

Lucija, prva
1 godina prije

Ta deklaracija je pisana 2019.
A vi nam je sad stavljate ovdje?

E, ne bi li ušla dobro u kompi sa onim tekstom o Agendi?
Ovo je puno kvalitetniji tekst.

Lucija, prva
1 godina prije

Prvo malo… filozofsko- teološki. Prema mom skromnom mišljenju. 🙂 Ovo je u korijenu svega: “…ne samo da Bog dopušta, nego jamčano želi, pluralizam i raznolikost religija, kršćanskih i nekršćanskih. ” Po mom mišljenju, ovo jest točno. Argumenti se , međutim, naravno ne nalaze u Abrahamskim, nego istočnim religijama. Možemo li prihvatiti ovaj argument:” … jer se čini kao da Bog priznaje da je pluralitet religija zlo koje on dopušta, ali ne želi“??? Ah. Dakle, – čini se. 😄 – upetljao je u to pojam dobra i zla. – upetljao je i nešto puno važnije: ma ti bi, je li, stavljao Bogu nekakva ograničenja? Ništa se ne događa bez Božje volje. 2.) Ako je ovaj Kilpatrick et alt. najbolje što imamo…nije dobro. Ne shvaća puno . Evo zašto: referiram se na komentare navedenog: “tko god promijeni svoju vjeru, ubij ga” A) zašto bi bilo tko mijenjao vjeru i nekom društvu tolerantnom na… Čitaj više »

CroExit
1 godina prije

Zna se o čemu se radi: naseljavanju muslimana u “katoličke zemlje.

Tina
1 godina prije

Uvijek mi je bilo glupo slušati priče da samo za kršćane ima vječnog života. Da,da, ono jadno gladno dijete u Africi Bog ne voli i za njega nema spasenja jer ga pedofili nisu krstili……glupost…Očito je da smo svjesni da postoji stvoritelj ali svatko do njega dolazi na svoj način. A priča “rodio si se na krivoj strani svijeta, za tebe nema spasa” je glupa ko noć…Bog nas je stvorio na svoju sliku i priliku, zato i imamo sav onaj tzv. Junk dna.To je naš neaktivni potencijal koji glupi znanstvenici nazivaju otpadnim. Očito je da smo još pre primitivni i zaostali da bi se taj dio nas aktivirao…. A kad se aktivira bit ćemo poput našeg Stvoritelja KREATORI….

Filip
1 godina prije

Za čovjeka koji živi u duhu, tj. po savjesti i ljubavi prema Bogu i čovjeku, vjersko opredjeljenje je tek vanjska manifestacija. Različiti rituali, priče i običaji. Svaka religijska institucija prvo služi sebe, a tek onda Boga i čovjeka. Naravno nađe se izuzetaka i među svećenstvom. Koliko moderno kršćanstvo (katolicizam, pravoslavlje, protestantizam, itd.) ima više veze s naukom Isusa Krista ili moderni Islam s prorokom Muhamedom? Temelje kršćanske religije su stvorili sv.Petar kojeg je Isus zvao kifa (kamen) i sv. Pavao (Savao) koji Isusa nikad ni vidio, no bio je progonitelj kršćana do navodnog čudesnog preobraćenja. Slična priča je i u drugim religijama, poput Islama gdje je glavni antagonist kalif Umar (Umar ibn al-Khaṭṭāb) koji je stalno gurao Toru Muhamedu, što je Muhamed naravno odbijao. Kad je došao do moći, napokon je unio promjene u Islam koje nije mogao dok je prorok bio živ. Ljudi se mogu ujediniti po duhu bez obzira… Čitaj više »

Lister
1 godina prije

Dokazi da nije riječ o nadopuni već o novoj vjeri jesu I sljedeće činjenice:   Isus prema Bibliji odbacuje ovozemaljske strahove, nasilje, požudu i traži od učenika da budu kao djeca. Na pitanje da li si ti Sin Božji odgovara -Ti kažeš. Nikada nije zanijekao, što je s obzirom da je propovijedao istinu I u istini trebao učiniti ako to nije bio.   Muhamed sa druge strane ženi vlastitu tetku te također za ženu uzima i  djevojčicu. Čini najveći grijeh prema Bogu I radi rodoskvrnuće a umjesto da kao I krist druge navodi da budu kao djeca on u suprotnosti s time dijete uzima za ženu.   Koliko je islam u svojim proturječnostima pogubljen svjedoči i sljedeći detalj koji Koliko nebitan za samo življenje vjere toliko otkriva razinu manipulacije. Napominjem da je ovo možda čak I ključni detalj.   Islam I Kuran zabranjuju konzumaciju alkohola i svinjskog mesa. Bog zabranjuje.  … Čitaj više »

Lister
1 godina prije

Islam i Kršćanstvo nisu dvije grane sa istog stabla te je upitno da li islam uopće može biti svrstana pod Abrahamske religije bez obzira što Kuran spominje Abrama i navodi osobe iz Starog Zavjeta. Osobe su iste ili slične, narativ je sličan međutim sama srž vjerovanja kao i Božja objava, apsolutno su različitog karaktera i u detaljima se dolazi do razlika koje su u suštini nepremostive i nekompatibilne. Islam nastaje gotovo 600 godina nakon Krista navodnom Božjom objavom samozvanom proroku koji dolazi sa knjigom navodno nepromijenjenom od početka te koja ispravlja vjerovanje nevjernika(Kršćana,židova, pogana).   Nesumnjiva je navezanost početka islama sa utjecajem mnogih sekti toga vremena. Valja napomenuti da je Muhamedova obitelj po očevoj strani bila u bliskom doticaju sa nevedenima te je Muhamed kao mlad i školovan te upućen u ,,stara” vjerovanja.   Gnostička crkva i različita arijevska vjerovanja su u vrijeme prije nastanka Islama dale mnoge izdanke čak… Čitaj više »

© 2023 – Portal Logično

POVEZANE VIJESTI