fbpx

Što se krije iza projekta potapanja Kosinja? Kuda ide EU novac za razvoj podvelebitskog kraja? Zašto je Lika opet „meta“?

Skandal Vlade RH-Kosinj

U ovim nikad viđenim vremenima za čovječantvo pa tako i za nas u Hrvatskoj vlast odrađuje naloge gangstera svijeta te odlučuje o mnogo čemu o čemu nemamo pojma.

Zar je to normalno? Nije, jasno da nije.

Odluka sa sjednice Vlade od 29. 07. 2021. nikom poznata, čak ni strukturama iz državnog aparata odlučila je o uništavanju, pustošenju desetljećima razaranog prostora Like.

Pročitajte je:

„Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. srpnja donijela odluku kojom projekt Hidroenergetski sustav Kosinj proglašava strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske.

Odluka o proglašenju projekta Hidroenergetskog sustava Kosinj (HES Kosinj), vrijednog 1,54 milijarde kuna donesena je na prijedlog Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata. Donošenjem ove odluke, na snagu stupa Sporazum o pripremi i provedbi strateškog projekta HES Kosinj, sklopljen 12. srpnja 2021. između investitora – Hrvatske elektroprivrede i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. HES Kosinj je uz Hidroelektranu Senj 2 jedan od dva segmenta ukupnog projekta dogradnje postojećeg Hidroenergetskog sustava Senj (HES Senj) vrijednog 3,4 milijarde kuna što ga čini najvećim projektom HEP-a od osamostaljenja Hrvatske.“

STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ HES KOSINJ, u svojih 835 stanica i četiri varijante, zbog izmjena, obiman je dokument, impresivnog sadržaja za običnog čovjeka.

Zbog obima iste, ovdje vam prilažem sažetak studije iz koje se sve može isčitati. Osim sagrađenog tunela u slučaju potrebe, kad se podigne toliko vodostaj da ugrožava seljane okolnih sela i zaseoka koje uvijek potope, a tunel se ne otvara. Zašto?

A što je odlučilo Ministarstvo Zaštite okoliša i energetike, s čelnim čovjekom? Bilo je zaduženo za provedbu Studije utjecaja na okoliš? Dalo je zeleno svjetlo ovome projektu.

– Vezano za djelokrug rada ovog Ministarstva, u postupku procjene utjecaja na okoliš sagledani su utjecaji na okoliš predmetnog zahvata te je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo rješenje o prihvatljivosti hidroenergetskog sustava Kosinj za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, piše u  njihovom priopćenju te dodaju da „Lokacijsku dozvolu te građevinske dozvole izdaje Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja s obzirom da se radi o građevinama od državnog značaja. Isto tako, HEP kao investitor, u suradnji s Državnom geodetskom upravom provodi odgovarajuće katastarske izmjere“.

Jutarnji list je 25. 12. 2020. objavio

je reportažu iz koje izdvajam:

Zadnji Božić u Kosinju: Sela, crkve, školu i groblja potopit će jezero, ljudi će morati odseliti

 

“Voljeli bismo da ne odemo, djeca ne bi voljela ići, njima je tu lijepo, ali mi se ništa ne pitamo.”

Nema nikakve dvojbe da će Senj 2 (HES Kosinj/HE Senj 2), najveći i sa 3,4 milijarde kuna najskuplji HEP-ov projekt otkako je slobodne Hrvatske, svima nama donijeti dobre stvari. Proizvodit ćemo više električne energije, najviše do sada, zaštitit će se Kosinjsko polje od poplava, poboljšat će se sigurnost vodoopskrbe hrvatskog primorja, te cestovna i druga komunalna infrastruktura, elektroenergetski sustav bit će stabilniji s povećanim udjelom energije iz obnovljivih izvora u finalnoj potrošnji. Hidroenergetski sustav Lika-Gacka koji danas ima kapacitet od 238,5 MW s prosječnom godišnjom proizvodnjom od 1,15 TWh dobit će dodatni kapacitet od 412 MW i dodatnu proizvodnju od 320 GWh godišnje, pri čemu je najveći dio vršna energija. Realizacijom ovog projekta druge faze izgradnje HES Senj ostvaruje se ukupni instalirani kapacitet na slivu od 656 MW i prosječna godišnja proizvodnja od 1,5 TWh.(Ovo su izgleda simulirani, pretpostavljeni, željeni podaci koji se ne temelje na stvarnim činjenicama obzirom da Lika nema vode, i zimi je upitna, ovisi o količini snijega.

Ovo je komentar dvojice eksperata nakon pregleda studije.

Nitko stanovnicima ovih sela to još nije rekao izrijekom, poimence na kućnom pragu, ali jasno je da je prsten oko njihovih domova sve tanji, iako će oni platiti najvišu cijenu općeg društvenog prosperiteta. Dva su gradilišta odavno otvorena. Gradi se cesta od naselja Studenci do postojeće hidroelektrane Sklope, a do sada je probijeno više od pola buduće trase. Radi se o zamjenskoj prometnici do ove hidroelektrane u radu, jer će postojeća kosinjska biti potopljena zajedno s dolinom. Drugo je u središtu Perušića. Na ruševini nekadašnje ekonomske škole svoj novi dom pronaći će najsiromašniji iseljenici iz Kosinja i Mlakve, socijalni slučajevi, samci, vlasnici bez valjane vlasničke dokumentacije kuća u kojima sada žive. Za njih je predviđeno svih 28 stanova.

Povijest se u Lici ponavlja, ali zašto uvijek njezino ružnije lice? Mnogi očevi i djedovi ovih ljudi, naime, prošli su isto. U Gornji Kosinj i Mlakvu izbjegli su šezdesetih godina prošlog stoljeća, kada su potapali uzvodnu Kruščicu zbog gradnje spomenute HE Sklope i od nje također napravili jezero. Veći broj ljudi iz potopljenog sela, dakako, rasuo se svijetom.“

I na kraju ovog teksta izrečena je jedna nečuvena laž:

„Ova tzv. druga faza hidroenergetskog sustava Senja, koja se sastoji od Hidroenergetskog sustava Kosinj i Hidroelektrane Senj 2, pretvorit će Ličko-senjsku županiju u najvećeg proizvođača električne energije u Republici Hrvatskoj.

Kako će i što pomoći ovoj tvrdnji? Zasigurno ne potapanje Kosinja gdje je svima poznato kako Lika nema dovoljnu količinu vode ni zimi, osim ako pada snijeg, a u ostalim periodima godine vode – uglavnom nema.

Likaclub.eu objavio je jedan zanimljiv tekst još  21. 01. 2020.

„Projekt dogradnje hidroenergetskog sustava na slivu Lika-Gacka, vrijednog 3,7 milijardi kuna, nakon pola stoljeća čekanja, napokon kreće u izgradnju, potvrđeno nam je od izvođača radova HEP-a. Svih ovih desetljeća, priča oko brane u Kosinju svima je već postala zamorna i neostvariva, no čini se da benefiti koji očekuju cijeli kraj oko postojećih hidroelektrana u Kosinju i Senju, napokon postaje ostvariva.

Jedan od najvećih projekata HEP-a sadržavat će izgradnju velike akumulacije i dodatnih kapaciteta kako bi se omogućilo „injektirane velike regulacijske snage u elektoenergetski sustav fleksibilnim hidroagregatima spremnim na brzu promjenu snage“, stoji na stranicama HEP-a u dijelu posvećenom brani u kojem su detaljno opisani detalji projekta.

Navode kako će se realizacijom druge faze povećati proizvodnja električne energije, zaštititi Kosinjsko polje od poplava, poboljšati sigurnost vodoopskrbe hrvatskog primorja te poboljšati cestovna i komunalna infrastruktura.

Upitali smo HEP kada kreće izgradnja, no čini se kako imovinsko-pravni odnosi sa stanovnicima koji bi trebali iseliti iz dijela Kosinja koji će biti potopljen, još nisu završeni, a i čeka se završetak izrade glavnog projekta. Ipak, pripremna faza je krenula. Naime, kako doznajemo, kreće se u izgradnju ceste Studenci – Sklope već ovoga proljeća, ugovori s izvođačem radova su potpisani, a osim te ceste, planirana je izgradnja tunela, vijadukta i još nekoliko pristupnih cesta kao i proširenje postojećih.

– Za oba dijela projekta HES Kosinj / HE Senj 2, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provelo je postupke procjene utjecaja na okoliš i prirodu te je u svibnju, odnosno prosincu 2018. godine izdalo rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš i ekološku mrežu.  Radovi na izgradnji glavnih hidroenergetskih građevina u sklopu Hidroenergetskog sustava (HES) Kosinj  započet će po dovršetku izrade glavnog projekta i ishođenja preostalih građevinskih dozvola, a o čemu ćemo pravodobno obavijestiti javnost. Pravično rješenje imovinsko-pravnih odnosa, odnosno  obeštećenje vlasnika nekretnina u naseljima koja se nalaze na lokaciji buduće akumulacije Kosinj, postići će se u komunikaciji s lokalnim stanovništvom, odnosno vlasnicima zemljišta i objekata, a u skladu sa zakonskim okvirom, stoji u priopćenju HEP-a.

Doznajemo da je za glavnog projektanta izabrana zagrebačka tvrtka Elektroprojekt d.o.o., koji nisu u mogućnosti, zbog tajnosti podataka, otkrivati detalje.

Ministarstvo Zaštite okoliša i energetike na čelu s ministrom Tomislavom Ćorićem, koje je bilo zaduženo za provedbu Studije utjecaja na okoliš, koja je dala zeleno svjetlo ovome projektu.

– Vezano za djelokrug rada ovog Ministarstva, u postupku procjene utjecaja na okoliš sagledani su utjecaji na okoliš predmetnog zahvata te je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo rješenje o prihvatljivosti hidroenergetskog sustava Kosinj za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, piše u  njihovom priopćenju te dodaju da „Lokacijsku dozvolu te građevinske dozvole izdaje Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja s obzirom da se radi o građevinama od državnog značaja. Isto tako, HEP kao investitor, u suradnji s Državnom geodetskom upravom provodi odgovarajuće katastarske izmjere“.

Proučavajući Studiju utjecaja na okoliš, najveći problem tijekom radova stvarat će buka strojeva i ostale mehanizacije tijekom izgradnje i veliki broj ljudi na gradilištu, a dodaje se će „doći do uklanjanja evidentiranih i zaštićenih kulturnih dobara i potapanja lokacija s kulturno-povijesnom vrijednošću i to 10 evidentiranih arheoloških nalazišta, 18 evidentiranih ruralnih kulturno-povijesnih cjelina i građevina etnografske baštine i jedno obilježje memorijalne baštine. Sva arheološka nalazišta će se tijekom pripremnih radova istražiti te to predstavlja pozitivan utjecaj zahvata na arheološku baštinu“.

Koji dio Kosinja će se potopiti? Zauvijek nestaje Gornji Kosinj i Mlakva

Ono što je mnogima važno jest odgovor na pitanje koji dio Kosinja će se u potpunosti potopiti.  Poznati Kosinjski most neće se naći pod površinom rijeke Like već zauvijek nestaje Gornji Kosinj i Mlakva s mnogim zaseocima, kako se može vidjeti iz lokacijske dozvole koju je izdalo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.

U lokacijskoj dozvoli izdanoj prije godinu dana navodi se koji su točno radovi i rekonstrukcije planirani i u kojim etapama, a dozvola se izdaje za „izgradnju hidroenergetskog sustava HES Kosinj koji je namijenjen za proizvodnju električne energije. Planirani obuhvat zahvata u prostoru zauzima površinu od približno 21 km². HES Kosinj je složeni građevinski sustav koji se formira gradnjom novih građevina te rekonstrukcijom postojeće HE Sklope i rekonstrukcijom postojeće ceste Studenci – Sklope. HES Kosinj sastoji se od građevina: akumulacijsko jezerom Kosinj, HE Kosinj, brane Kosinj i Sedlo s pripadajućim građevinama, brane Bakovac s pripadajućim građevinama, tunela Bakovac – Lika, rekonstrukcija HE Sklope, novog preljeva na brani Sklope, ceste Kosinj most – Bakovac, ceste Studenci  – Sklope i ceste Kosinj most – spoj na cestu Studenci – Rudinka. Građevine HES Kosinj koriste se za prihvat velikih vodnih valova rijeke Like u svrhu zaštite od poplava nizvodnog područja u Lipovom polju te korištenje akumulirane vode u akumulacijskom jezeru Kosinj za proizvodnju električne energije na HE Kosinj i HE Senj. U svrhu izgradnje predmetnog hidroenergetskog sustava potapa se naselje Gornji Kosinj te zaseoci unutar prostora akumulacijskog jezera: Gradina, Zabarje, Munjasi, Cvijanovići, Pražići, Štakići, Bobići, Marinići, Petrlići, Goliki, Delači, Podnari, Pleše, Klobučari, Klapani, Šuljari, Rusi, Petrovići, Mance, Fadljevići, Šporčići i Prše.“

Ono što se može zaključiti jest da brana ide, radovi će trajati oko 6 godina(?) , a dio stanovnika Kosinja proživjet će sudbinu sela Kruščica od prije 50 godina.“

Što se krije iza projekta potapanja Kosinja? Kuda ide EU novac za razvoj podvelebitskog kraja? Zašto je Lika opet „meta“? 1

S javne rasprave o izgradnji HE Kosinj (potapanju) od 3. 11. 2017. pogledajte izlaganja:

 

 

 

 

 

 

I interes za problemom iskazao je i svojim člankom dw.com u kojemu ima nekoliko zanimljivih dijelova:

„Ozbiljnih dubioza u vezi s HE Kosinj ima nekoliko, pa tim više nepovjerenja ulijeva činjenica da je javna rasprava provedena u minimalnom predviđenom zakonskom roku.

Josip Pintar, iz lokalne nevladine udruge Eko Kosinj, objasnio je da vanredno stanje u njihovu kraju traje predugo, te ostavlja posljedice kakve će biti izuzetno teško sanirati čak i u slučaju odbacivanja projekta: „Otkako se ovdje planira ta akumulacija, ljudi ne mogu dograđivati svoja imanja, nemaju pravo na građevinske niti uporabne dozvole. Nemamo ni vodovod, jednostavno nas je zaobišao. Poljoprivreda posustaje, nema ni turizma, narod se polako iseljava, tjera ga neizvjesnost.“

Turizam kao nepouzdani mamac

Iseljavanje oko 150 preostalih stanovnika iz sela Gornji Kosinj i Mlakve ne bi bila jedina mana projekta, nego se nameću i poneke daljnje osnovane sumnje. Potapanje ovelikog polja realiziralo bi se prije svega injektiranjem goleme betonske zavjese u krš na dubini od 60 do 90 metara, dužine šest kilometara – s ukupno oko 75 tisuća tona cementa. Ipak, na takvom terenu je nemoguće predvidjeti kretanje podzemnih voda kroz sve neistražene krške propuste.

Zbog toga bi čitava građevinska intervencija u konačnici mogla zahtijevati i bitno veće količine ubrizganog materijala, do ukupne neisplativosti.

„Objašnjavalo nam se da ćemo preseljenjem uz buduće jezero“, nastavlja Pintar, “a iako se ne zna gdje bismo se točno mogli nastaniti, dobiti priliku za razvoj turizma na akumulaciji. No tik do zacrtanog terena već postoji jedna takva – jezero Krušćica.

I nikad na njemu nije izgrađena niti plaža, kamoli neki restoran, dok se jezeru jedva može i normalno prići.“ Štoviše, nakon gradnje Krušćice povećale su se magle u tom području, pa i nagle promjene temperature.

Stoga su gotovo svi time zahvaćeni stanovnici ovog ličkog kraja protiv gradnje, kako saznajemo, te čak sumnjaju i da se iza svega kriju nečiji privatni interesi.

Nažalost, bila bi to samo još jedna nova, a uobičajena priča o uzurpaciji javnog dobra u Hrvatskoj.

U otpor potapanju Kosinja i okolice uključene su već dugo i druge, veće i poznatije građanske organizacije, npr. Zelena akcija i WWF Adria. Iz potonje udruge napomenuto je da čitav projekt neugodno podsjeća na okolnosti oko Hidroelektrane Lešće na rijeci Dobri, sagrađene u drugoj polovini prošlog desetljeća.

Tamošnji je teren također krškog tipa, pa su troškovi tokom gradnje značajno nepredviđeno rasli, a rok izvedbe se produžavao. Stanovništvu se obećavala perspektiva u razvoju turizma i poljoprivrede, što je naposljetku posve izostalo, dok je čuvena dolina Dobre praktično uništena.

Na sve rečeno nužno je spomenuti i lošu energetsko-političku podlogu razvoja HEP-a koji se zacijelo i uslijed nekih svojih ograničenja uporno orijentira na nove hidro-energetske projekte u kojima je tradicionalno najjači. Ali, za to vrijeme se tom javnom poduzeću „odozgo“ onemogućuje razvoj prema ekološki prihvatljivim resursima poput energije vjetra i sunca. Oni su otvoreni, uz javne subvencije, samo za privatni sektor, iako je paralelno i HEP prinuđen na sve veće izlaganje tržištu. Uz rješenje Studije o utjecaju na okoliš HE Kosinj, koje se očekuje do kraja predstojeće zime, tako bi Hrvatskoj svakako trebalo ozbiljno stručno i javno razmatranje te šire teme.

 

Inače, pismo, poziv u pomoć u borbi Ličana Kosinja za opstanak svog kraja uputila je Katica Grgurić iz Gornjeg Kosinja, Kosinjski Bakovac.

Samo jedna rečenica bila je dovoljna za našu reakciju:

Mi želimo da Gornji Kosinj ostane na kartama svijeta i Europe i dalje kao mjesto prve glagoljičke tiskare u ovom dijelu Europe, na što smo posebno ponosni.
Za oborinske vode, koje bi se navodno trebale riješiti akumulacijom, postoje i druga rješenja.

Mi, Kosinjani mali, jadni, mravi zemaljski, nemamo sami tu snagu da se ovom zlu odupremo.
Hvala Vam za sve što ste učinili, što činite i što ćete učiniti za Hrvatsku, za Liku, za Gornji Kosinj.

Neka Vas dragi Bog čuva.

Kako sam u tijeku analize same studije od strane dvoje stručnjaka iz Ministarstva saznala da je EU novac predviđen za razvoj podvelebitskog kraja (pre)usmjeren za ovaj projekt koji dugo vremenena stoji, pitam se zašto baš sad u ovoj strašnoj epidemiji, pLandemiji? (A uskoro će mo se pitati i zašto baš sad tolika hitnoća i za popisom stanovništva?)

Odlučila sam predati prijavu zbog svega ovoga te zatražiti rekciju Europske Komisije.

Ako je, a iz svega se vidi da je, EU novac promijenio smjer te ide prema projektu koji je vrlo upitan i nije RAZVOJ podvelebitskog kraja već iseljenje Kosinja te uništavanje Like, što se radi desetljećima i čemu treba stati na kraj.

Postavljam i jedno sasvim logično pitanje: za koga se prazni Slavonija, Banovina pa sad i ovaj dio ionako već preprazne Like.

Vrijeme je državu vratiti narodu!

Neobičnost koju smo jučer otkrili je i pokretanje radova (uz napomenu da su svi projekti napravljeni na tuđoj imovini) na imovini biskupije Gospić bez da je ona ikada u tome sudjelovala. Dokaz tome je i posjedovni list broj 547 od 20. 08. 2021. na kojem se sve vidi. Vjerujem da će biskupija ishoditi u Zemljišnoknjižnom odjelu i ZK izvadak za koji sada kažu da ga je nemoguće dobiti jer nema „knjiga“! Zar je moguće? Pa neka prema posjedovnom listu odrade rekonstrukciju spisa. To se inače uobičajeno radi, zašto je ovdje nemoguće? Vjerujem u odvjetnika Matu Knezovića i njegov rad obzirom da je preuzeo predmet.

Što se krije iza projekta potapanja Kosinja? Kuda ide EU novac za razvoj podvelebitskog kraja? Zašto je Lika opet „meta“? 2
Posjedovni list

Vjerujem u hrabre Kosinjane koji su u akciji oko spašavanja svog kraja i svih ljepota opustošene Like.

Što se krije iza projekta potapanja Kosinja? Kuda ide EU novac za razvoj podvelebitskog kraja? Zašto je Lika opet „meta“? 3

Danas, 24. kolovoza 2021. mješatni Gornjeg Kosinja su zaustavili radove, izvjestili obavješću na ogradi kako je riječ o privatnom posjedu te pozvali policiju koja je napravila zapisnik i otišla. S radnicima je dogovoreno, kako ne bi bilo sukoba, da izađu iz strojeva i ne rade, a oni su tako i postupili. Mještani ostaju na groblju i dalje.

Zbog saznanja oko svega, a prije svega novca iz EU, uputila sam  prijavu na niže navedene adrese (uz jednu malu sumnju, no, pratit će mo sve).

Sve je prijavljeno OLAF (to je prva instanca):

https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_en

OLAF (navodno) sve šalje i na mišljenje u RH: služba AFCOS  koja sve treba prosliiediti DORHU.

Istu prijava poslana i na revizorski sud koji također ima RH ovlaštenika: https://www.eca.europa.eu/Pages/Splash.aspx

Prijava na kraju ide na EPPOhttps://www.eppo.europa.eu/

Ovu tužnu priču, za sada, završila bih stihovima iz jedne pjesme poznatog pjesnika iz Bočaja kod Gornjeg Kosinja, Lavoslava Vukelića:

S Bogom Lici!   (Vienac, 1871.)

S Bogom mi rode! – Svietla ti lica!
Rasti slobodom, rasti bratskom slogom.
Al u bogatstvu, u slavi, slobodi,
Ličkom se nikad duhu ne odrodi.

Nastavlja se.

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.


Posjetite naš novi video kanal na platformi Odysee i obvezno se registrirajte, kao i najveću arhivu alternativnih video snimaka Jubitu.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
303 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
JumpingJackFlash
Gost
JumpingJackFlash
2 mjeseci prije

„Ova tzv. druga faza hidroenergetskog sustava Senja, koja se sastoji od Hidroenergetskog sustava Kosinj i Hidroelektrane Senj 2, pretvorit će Ličko-senjsku županiju u najvećeg proizvođača električne energije u Republici Hrvatskoj.“ To bi trebalo značiti da u Hrvatskoj županije proizvode električnu energiju! Ovakvu budalaštinu može izvaliti samo potkapacitiran čovjek, a upravo… Pročitaj više »

Pomalo
Gost
Pomalo
2 mjeseci prije

Arna je uletila u ocito neku fazu di samo triba “žugat” protiv svega i svakoga pa na tom tragu i je ovaj clanak… Perucko jezero je umjetno (sasvim slucajno cila dalmacija ima struju od tamo), Jarun je umjetno jezero ( da zagrepcani imaju di muda ladit), dubravsko jezero u međimurju,… Pročitaj više »

neznanje
Gost
neznanje
2 mjeseci prije
Reply to  Pomalo

Bravo! A rni to nije faza (možda faza ludila?). ona je “kristove ratnice” ( tako se je sama proglasila!) Potpunosti se slažem. Na ovom portalu ne pišu niti anarhisti več samo i jedino asocijalni željni društvenog kaosa. “Žugaju” protiv svega, a nemaju niti malo širu sliku o bilo ćemu. Anarhisti… Pročitaj više »

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije
Reply to  neznanje

Na Velebitu je za vrijeme građevinske krize trebalo napraviti seriju tipskih vjetroelektrana ,bar 3-5000 komada i izvoziti struju,već bi se bile otplatile,puše bura eto love,zbog serijske izgradnje cijena struje bi bila konkurentna i bez bilo kakvih subvencija !!! Ali eto nekima smeta šum elisa pa medvjedi ne bi mogli na… Pročitaj više »

Mali Ive
Gost
Mali Ive
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

E Gospe mi ti si totalno išempija u svoji pohlepi. Ajde lipo pogledaj samo tu rugobu po brdin oko Šibenika, em je ružno em ptice ubija nesmiljeno. Lipo ti to postavi u svom dvorištu i uživaj prodaji HEPu struju ča si je dobija. To triba zakonom zabraniti izvan naseljenih mista.… Pročitaj više »

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

Kod vjetroelektrana u nas uvijek netko ne može spavati npr. kod Vrdoljakovih s povlaštenom cijenom kwh od samo 13 kn neki ljudi nisu mogli spavati jer je poskupjela struja da bi se isplaćivao taj štetan ugovor. Svi ljepo zaradiše od obnovljivih izvora jedino raja nema obnovljivi novčanik. U Španjolskoj testiraju… Pročitaj više »

Martin
Gost
Martin
2 mjeseci prije
Reply to  neznanje

MORAJU PISATI. NEGDJE.DAJ IM DRUGO MIJESTO,ALI SE BOJIS
ISTINE. ZATO MORAJU DOCI NA LOGICNO.

Pomalo
Gost
Pomalo
2 mjeseci prije
Reply to  Pomalo

Da sam sebe nadopunim, popis iz 2011… Gornji Kosinj 132 stanovnika, Mlakva 51 stanovnik…
Triba i procitat zakon o izvlastenju

Mlata
Gost
Mlata
2 mjeseci prije
Reply to  Pomalo

Vas dvoje experata sigurno znate da je Sloba bio globalni igrač…..prvi je počeo sa “čišćenjem Hrvatske”? Vidi se polako razog svega toga a vi i dalje “veličanstvenu oluju” .. slavite

ipdfnviapuewfruanwef
Gost
ipdfnviapuewfruanwef
2 mjeseci prije
Reply to  Mlata

Što potpaljuješ???????????

Pomalo
Gost
Pomalo
2 mjeseci prije
Reply to  Mlata

7 puta san procita Vas komentar ne nemogu pronac nikakvu poveznicu s mojim komentarom ili sa temom koja se spominje?

Mlata
Gost
Mlata
2 mjeseci prije
Reply to  Pomalo

….i Mlata do skora nije video “poveznicu”

Mladen
Gost
Mladen
2 mjeseci prije
Reply to  Mlata

Sad ću ti Dat još jednu širu “poveznicu” za tvoju informaciju da je Tito i narodna vlast Dalmacije posijali sjeme Oluje još pedesetih godina prilikom gradnje HE Peruča kad su potopili nekoliko sela skupa s crkvom u kojim su i Srbi živjeli te ih potom ukrcali ba vlakove u Kninu… Pročitaj više »

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
2 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Dat ću ti ja moj Mlađo još jednu poveznicu, a zove se podijeli i zavadi budale pa vladaj. Onaj tko je odlepršao s primarnog nivoa svijesti do planetarnog vratio se nazad sebi u svijest ljudskog bića. Takvu svijest nije moguće manipulirati. Nitko ne govori da nešto nije bilo, ali je… Pročitaj više »

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije
Reply to  Mlata

Joj,nemoj to raditi,opet odosmo svi u tujac !!!

Yugo 45
Gost
Yugo 45
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

evo Đuro plusić od mene ,imaš ti koju i za ostaviti😁😁😁

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije
Reply to  Pomalo

Čovjek je nekaj zahebo i kaj sada s njim ????

Martin
Gost
Martin
2 mjeseci prije
Reply to  Mlata

Sto se bunis. Hrvatska granici sa Vojvodinom(CANAK YT).

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije
Reply to  Pomalo

Dakle ,skupa sa medvjedima manje od 500 duša DANAS !!!

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

“Malo nas je al’ smo…

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
2 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Uz tu paše ona od Pejakovića: Znam ja nas, jebo ti nas.

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
2 mjeseci prije
Reply to  Pomalo

Misliš zakon o otimačini?

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije
Reply to  Pomalo

A zakaj ne laptop na kurblin ili na dinamo od bicikla ?Ekološki osviješteni !!!!

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
2 mjeseci prije
Reply to  Pomalo

Hrvatska definitivno nema iskorišten sav hidropotencijal. Ono o čemu Arna piše je već viđeno. Drugarsko odlučivanje i gradnja bez mozga. Nemam projekt da mogu vidit zamišljeno, ali ono što mene brine je akumulacija. Akumulacija na krškom terenu!? To bi tek moglo izgledati kao sizifov posao. Već su se drugarski gradile… Pročitaj više »

Pomalo
Gost
Pomalo
2 mjeseci prije
Reply to  Pera Detlic

Apsolutno se slazem s vasim razmisljanjem, al ovo sigurno nije nacin za postavljat pitanja. “Uz rješenje Studije o utjecaju na okoliš HE Kosinj, koje se očekuje do kraja predstojeće zime…”, pa valjda cemo do tad znat malo vise pa onda krenit u neke konstruktivne rasprave. Al ovo za sad, pozivanje… Pročitaj više »

hAZE
Gost
hAZE
1 mjesec prije
Reply to  Pera Detlic

Naša najveća akumulacija Peruča je sagrađena u krškom terenu. Akumulacija Krušćica je neposredno uz buduću akumulaciju – isto u kršu.

Martin
Gost
Martin
2 mjeseci prije

Mozda ovi pomognu:
ps://www.bibliotecapleyades.net/esp_ufoaleman.htm

Gost
Gost
Gost
2 mjeseci prije

Nebude im prosla ni druga niti nijedna “faza”

Dejan
Gost
Dejan
2 mjeseci prije

Sve je to za dobrobit naroda. Samo što narod ne vidi to. A progledace narod jednoga dana. I shvatice… ček malo, a da li ce narod ikad ista shvatiti? Videćemo, vreme ce pokazati. Individua se moze osvestiti, masa tesko.

Krunoslav
Gost
Krunoslav
2 mjeseci prije
Reply to  Dejan

Bikada ne treba potcijeniti”jolektivnu 8nteligenciju”.To se sporo realizira,ali dođe. Usporedivo sa ovim”kurtonama”, reći ću samo da to vrlo dobro znaju ovi koji vode kurtona predstavu. Zato su pripremili,korumpirali i ucjenili medije,političare…A narodu nabili brnjice na gubice. I lockdown kao najgrublju mjeru u povijesti. Sve u svrhu da se spriječi razmjena… Pročitaj više »

Krunoslav
Gost
Krunoslav
2 mjeseci prije
Reply to  Krunoslav

Isprika svima na greškama pri pisanju. Zamijenio sam mob.a zaboravio pregledati. Bijesan sam. Sorry

Martin
Gost
Martin
2 mjeseci prije
Reply to  Krunoslav

malo vise svijeta i znanja
bibliotecapleyades.net weekly news May ..Aug 2021
tps://www.bibliotecapleyades.net/esp_ufoaleman.htm

Dejan
Gost
Dejan
2 mjeseci prije
Reply to  Krunoslav

Kamo srece da je kolektivna inteligencija na višem nivou. Ali nije, to se vidi svuda oko nas. Primitivizam, pokvarenost, prevare su postale nesto uobicajeno. Moral je u opadanju. A što se tice energije mase, tu se lako ljudi povedu za delovanjem mase i rade ono što sami nikada ne bi.… Pročitaj više »

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
2 mjeseci prije
Reply to  Dejan

bas nam se posrecilo, nema zla koje na nas nece;)

Krunoslav
Gost
Krunoslav
2 mjeseci prije
Reply to  Dejan

Sve je točno. Ali će oni će ovako postići da i zadnjem kretenu dođe iz…..u glavu.
A moral???
Genijalni Arsen je zaključio jednu pjesmu riječima-AKO JE MORAL U PROSJEKU PAO,ZNAČI I TI SI SVOJ OBOL DAO.
Ja sam veliki tranzicijski gubitnik,jer sam se borio da ne dam svoj obol(doprinos)😊

Mikojan
Gost
Mikojan
2 mjeseci prije
Reply to  Krunoslav

Čudim se da već nisu na TVu počeli sa porukama “ne razgovarajte sa susjedima preko ograde”, “ne gledajte druge ljude kroz prozor u oči” i tako u tom stilu visoke intelilgencije.

Mikojan
Gost
Mikojan
2 mjeseci prije
Reply to  Dejan

Narod treba progledati i onima koji ih žele iseliti jasno reči da kvadrat njihovog stambenog prostora košta 3000 Eura, kvadrat gospodarskih zgrada 1000 Eura, kvadrat zemljišta građevinske zone 600 Eura i kvadrat ostale zemlje 150 Eura, pa ako dotični ministar to isplati ljudima, najpametnije je uzeti pare i pobječi jer… Pročitaj više »

Zagor
Gost
Zagor
2 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

„Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. srpnja donijela odluku kojom projekt Hidroenergetski sustav Kosinj proglašava strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske.”

Ako ne pristaneš na njihove uvijete, slijedi Izvlaštenje. Ruke su ti vezane.

Mikojan
Gost
Mikojan
2 mjeseci prije
Reply to  Zagor

Svakakve odluke su donesene i 1990. na SIV u Beogradu, pa eto, nisu nam ruke bile vezane.

Mlata
Gost
Mlata
2 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

Nemoj tako..to se ne sme

Martin
Gost
Martin
2 mjeseci prije
Reply to  Mlata

0vo se sme
ttps://www.bibliotecapleyades.net/esp_ufoaleman.htm

Mladen
Gost
Mladen
2 mjeseci prije
Reply to  Zagor

Strateške investicije su i zrakoplovne i brodske luke ,auto ceste te lokalne ceste ,hidroelektrane i ostali objekti od sveukupnog općeg interesa .I sad da nije bilo izvlaštenja po tržišnim cijenama svatko bih mogao ucjenjivati ,prolongirati do u beskonačnost i izrugivati se sa vlasti a vrijeme prolazi ..Znam nekoliko vlasnika iz… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
2 mjeseci prije
Reply to  Mladen

E. Ali misliš da nisu te lijepe novce podijelili?
I morali podijeliti?

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
2 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Ima izvaštenih koji su umrli, a nisu dobili nikakve novce. Vlasništvo je vlasništvo i samo vlasnik raspolaže vasništvom. Ostalo su bajke za budale. Onaj tko želi nešto gradit prije poletka treba imat riješene imovinske odnose Tako je i Doony Trump škamp u Engleskoj htio gradit u ptičjem rezervatu i popušio… Pročitaj više »

Martin
Gost
Martin
2 mjeseci prije
Reply to  Zagor

A sto je E U ?
Bog pravedne naknade???

Prle
Gost
Prle
2 mjeseci prije
Reply to  Dejan

Narod je odavno shvatio i zato bjezi. Ostaje tko ne zna za bolje.

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije

Nije li Lika najrjeđe naseljeni dio RH,nije li Kosinjski polje čak dva do tri puta na godinu poplavljeno i ljudi odsječeni od svijeta ,jedino sa čamcima mogu do bilo čega,Arna ovog puta ste PROMAŠILI ČINJENICE,nažalost !!!!

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

o debeli, qq – qq, zar i tebe kroz sitno sito;)

Mikojan
Gost
Mikojan
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

A zašto je poplavljeno? Za što svi plačamo one silne račune za neke “hrvatske vode” ?

Zigi
Gost
Zigi
2 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

Doista je ta Kosinjska uvala potapana i u prošlosti, a i gradnja kuća je tome bila prilagođena jer su sve na uzvisinama ili brežuljcima pa tako i ta spomen kuća stare tiskare. Sam prilaz Kosinju vodi kroz kanjon kod kojeg su vodomjerne letve popikane u padine brda na visini iznad… Pročitaj više »

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije
Reply to  Zigi

A vidiš Arna napisala čitavu elegiju o tome kraju sa 500 ljudi,AKO,a poplavljeni bar jednom svake godine !!!

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

Debeli, mozak ti se usalio pa više nisi i stanju zdravo razumski misliti. Ne poznaš ti Like ni mentalitet tamošnjeg naroda. Gorštaci u kamenu i šumi uz medvjeda i vuka preživjeli.
Da te podsjetim riječima jedne ličke pjesme; Aoj Liko ravnija od Srijema, sve brdine nigdje dola nema…

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije
Reply to  Mali Ivica

Ivek,a koji je tebi tujac,bio u vojsci,bivša JNA u Gospiću,propješačio cijelu Liku uzduž i poprijeko,često i sada se zaletom tamo ,imam nekih prijatelja !!! Kaj se s tobom dogodilo???

Klokan
Gost
Klokan
2 mjeseci prije

Znate li vi da je u Lici hdz na vlasti 30 godina, znate li vi da je od tih 30.godina, 26. godina glavni serif like bio notorni dr milinovic, znate li vi da u lici postoje sela koja nemaju struje, vode, nema ceste,znate li vi da du se licani ne… Pročitaj više »

piždro
Gost
piždro
2 mjeseci prije
Reply to  Klokan

Lika je jedan od najljeoših i najzdravijih i najprirodniji evropskih krajo-lika! BISER PRIRODE

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
2 mjeseci prije
Reply to  piždro

Predobro i prelijepo za…hm… svakoga…

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije

Vi se šalite ili STVARNO ?? O koliko se ljudi radi,nisu li to mahom staračka domaćinstva kao i na Baniji ??? Znate li da se i od hidrocentrala dobije renta??? Naravno da bi se mogli pobuniti za povećanje rente ,a naravno i upitno je zašto se troši??? Eto vam primjera… Pročitaj više »

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije

A zašto bi ih iseljavali iz Like,pa Lika je PRAZNA,dobiju nove kuće i neće biti poplavljeni kao sada ,pobogu kolegice,ovo vam je stvarno zlonamjerno i deplasirano !!! I da se razumijemo tć Čorić mi je “”omiljeni”” ministar toliko da kaka ga vidim na TV-u dođe mi da bacim TV kroz… Pročitaj više »

Gaja
Gost
Gaja
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

poštovani kolega DĐ, za pravo stanje stvari i istinu trebalo bi otići tamo. Ali sukladno pokušaju Plenkya da zabrani autohtone sorte sjemenja tj. zabrani prodaju takve hrane, sigurno postoji neki catch zašto je lika prazna, zašto se Slavonija sustavno prazni. Razmislite malo o tome.

Martin
Gost
Martin
2 mjeseci prije
Reply to  Gaja

GAJA. ODGOVOR JE. JASAN JER. NAROD TO HOCE
O B E Z G L A V L J E N I SVOJOM
PSIVNOSCU.

Malomorgen
Gost
Malomorgen
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

neznam lokaciju ni probleme s tim… ali, hidrocentrale su zelena energija… pa valjda to hočemo…. 😒

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
2 mjeseci prije
Reply to  Malomorgen

ne, hocemo modernu tehnologiju koja trosi a ne guta struju.

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije
Reply to  Malomorgen

Ali nije u tome problem,ti ljudi su poplavljeni čak 2-3 puta na godinu,starci koji preživljavaju od ničega nekamo,osim struje tu bi se i te ljude zbrinulo,popravile i izgradile lokalne ceste i dobivala renta za to !!!

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

Debeli opet kalup ili možda imaš proljev, POPLAVE JEDNOM U 2-3 godina a ne 2-3 puta godišnje. Osim toga te poplave se mogu riješiti da se vode kanalima odvode u postojeća akumulaciona jezera. Ali namjera je očigledna treba novac iz EU uz muljanje iz jednog projekta preusmjeriti u privatne đepove… Pročitaj više »

DZD
Gost
DZD
2 mjeseci prije
Reply to  Malomorgen

A ne, to možemo sami.
Bolje uvesti njemačke vjetromlate i kineske solarne panele.

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
2 mjeseci prije
Reply to  DZD

Umjesto potapanja, vjetroelektrana ili solarnih energana uz svaki objekt podignuti antenu za skupljane kozmičke energije bila je jedna od zamisli velikog Nikole Tesle. Vjetro elergane ovise od vjetra, snage i brzine, solarne su produktivne samo kada ima sunca. A antene kozmičke energije ne ovise ni o suncu ni vjetru, ni… Pročitaj više »

Malomorgen
Gost
Malomorgen
2 mjeseci prije
Reply to  Mali Ivica

i onda dobiješ račun od malih zelenih…… 🤣🤣🤣🤣🤣
ne smeši se😒

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
2 mjeseci prije
Reply to  Malomorgen

Malouibermorgen, da Zelenoj energiji ali ne pod svaku cijenu. A ovdje se ne radi o časnim i poštenim radnjama, već su to mafijaška posla predvođena kumom von Anemičnim. Malo ćemo smišljati EU pa ćemo novac iskoristiti na ovaj način a onu sirotinju, stoku sitnog zuba ionako nema tko da brani.… Pročitaj više »

Mikojan
Gost
Mikojan
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

Takvog lika za ministra može postaviti samo netko ko je gori od njega !

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
2 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

Za ministra ga je postavio kum von Anemični, a sabornici su to potvrdili, kako je to moguće, pa ZLOČINAČKI HDZ je dokaz da i nemoguće postaje moguće, pa i mafijaši postaju časni građani.

molomorgen
Gost
molomorgen
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

Nemoj se pravit lud, možeš i takav (p)ostat.

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije
Reply to  molomorgen

Takav kao ti ???

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

Debeli, moj tiupane veliki, interes jednog jedinog časnog čovjeka treba biti iznad interesa mafijaša poput ministra Linića i kuma von Anemičnog i njihovih glasača.

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije
Reply to  Mali Ivica

Ivek,kaj ni VREDU s tobom,vreme te mantra,si popil kaj ili nedaj bože korona pozitivan ???

Mister NO
Gost
Mister NO
2 mjeseci prije

A gdje bi vi gradili elektrane? Nemojte samo o floskulama tipa vjetro i solarne elektrane jer one same ne mogu biti temelj elektroenergetskog sustava.

Moris
Gost
Moris
2 mjeseci prije
Reply to  Mister NO

Na Dravi već imamo tri hidroelektrane. bili su napravljeni idejni projekti i istražni radovi za hidroelektrane sve do Virovitice, pa čak i pripremni radovi za HE Virje u vidu parcelacijskih elaborata. Nikad realizirano jer su se upleli zeleni iz Mađarske potpomognuti našim zelenima, iako su to trebale biti hidroeklrane protočnog… Pročitaj više »

Mikojan
Gost
Mikojan
2 mjeseci prije
Reply to  Moris

HE Donja Dubrava i Varaždin nisu baš protočne elektrane, ako ne vjeruješ imaš Google maps pa gledaj.
Isto su htjeli napraviti sa HE Virje, potopili bi najkvalitetnije poljoprivredno zemljište i normalno da su se ljudi pobunili.

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

Na HE Donja Dubrava je najveće akomulacijsko jezero u HR,dugačko 25 km !!!

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

Debeli opet kakiš veličina akumulacionih jezera se mijeri u kinima vode a ne dužine obale ili ukupne dužine.

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
2 mjeseci prije
Reply to  Mali Ivica

Ljepo napišem u kubicima vode a ova luda sprava to ispravi po svojoj logici na kinima vode što nema veze sa vezom.

Moris
Gost
Moris
2 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

Ja ne govorim o izgrađenim hidroelektranama, već o onima koje su bile u planu nizvodno od Dubrave. Osobno sam učestvovao na pripremi projekta i izgradnji HE Dubrava, u svojstvu geodeta. Sve pripremne radove ( geodetske ) sam vodio za HE Novo Virje 96-97 i mogu reči da je buduća hidroelektrana… Pročitaj više »

Mikojan
Gost
Mikojan
2 mjeseci prije
Reply to  Moris

Da, mislio sam na ta tri prekodravska sela. A o zelenima ne bih, davno sam imao nekakvo recimo dobro mišljenje o njima, više nemam ništa dobrog za njih. Prodani ko i svi drugi.

ipdfnviapuewfruanwef
Gost
ipdfnviapuewfruanwef
2 mjeseci prije
Reply to  Moris

Pa vi i zeleni radite za istog ako nisi znao…………………

Moris
Gost
Moris
2 mjeseci prije

U redu možemo bez hidroelektrana, možemo bez struje da li si to mislio? Zeleni su ti koji su uglavnom financirani izvana i djeluju opstruktivno na razvoj država u kojima djeluju. A geodezija kao struka je neutralna može biti u službi jako dobrih projekata ali i loših, dapače i štetnih. Tvojom… Pročitaj više »

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
2 mjeseci prije
Reply to  Moris

Miris, prijatelju, nije li Nikola Tesla rekao da je kosmičke energije toliko da nije potrebno drugo do postaviti prijemne antene kod svakog korisnika i samo skupiti tu energiju i korisno je upotrijebiti. Neke od takvih antena postoje i sam skupljamo novac da napravim prototip 10 kW koji može da zadovolji… Pročitaj više »

Moris
Gost
Moris
2 mjeseci prije
Reply to  Mali Ivica

Slažem se ima još jedan znanstvenik kojega su na žalost ubili Wilhelm Rajk, koji je otkrio energiju iz prostorara ( orgonska energija ) i upotrebljavao ju je u svrhu liječenja i ostalih ljudskih potreba. Dakle potpuno besplatna energija i to je platio glavom. Još će puno vremena proći dok se… Pročitaj više »

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
2 mjeseci prije
Reply to  Moris

E moj prijatelju, da nije neizmjerne pohlepe superbogatih kako bi lijep život bio u simbiozi sa prirodom. Izgleda da je za opstanak ljudi na planetu potrebno pod hitno eliminirati sve superbogate i njihove naslijednikekoji žive od tuđeg znanja i rada, a u budućnosti sve koji žele živjeti na ili od… Pročitaj više »

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije
Reply to  Moris

Bravo,bravo,a znači ti si hodil po Sveti Mariji,Donjem Mihaljevcu,Prelogu,Cirkovljanu i po Velikom i malom Pažutu ???

Moris
Gost
Moris
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

Da Debeli.

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
2 mjeseci prije
Reply to  Moris

A što bi u sukobu argumenata, čiji argumenti su bili bolje prezentirani i dokazani.

Mikojan
Gost
Mikojan
2 mjeseci prije
Reply to  Mister NO

Gdje bi pravili elektrane ?
Odgovori mi samo jedno, koliko protočnih HE imamo na Savi ?

Gost.hr
Gost
Gost.hr
2 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

Vjerojatno mislis na 3 protocne HE od ZG prema Slo. Projekti postoje odavno. Slovenci su svoje vec izgradili. Ocito nema “interesa”

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
2 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

Ih pa još je Pavelićeva NDH napravila idejne projekte od Slovenske granice do ZG koje bi dale toliko energije da je Zagreb nebi mogao potrošiti. A zamislimo samo Zagreb na Savi gdije bi od nasipa do nasipa vodostaj bio pri vrhu, pa koliko znam ideja je da se tamo izgradi… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
2 mjeseci prije
Reply to  Mister NO

A zašto bi ih uopće gradili?

Mi više nemamo industrije koja je najveći potrošač.
Evo danas tip kojeg DORH su njiči u aferi JANAF, dobio posao od HEP-a za 9 milijuna !!!
Šef HEP-a izjavio pred par mjeseci da ga uopće ne zanima tko je ministar !!

Alen
Gost
Alen
2 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Gradiš za EU , to i onako pripada njima…Kako su odlučili na brzi prelazak na zelenu energiju tako očekuj još puno potopa , unistavnaja rijeka itd…

drveni šporet
Gost
drveni šporet
2 mjeseci prije
Reply to  Mister NO

U Dalmaciji svaki krov kuće ili zgrade može biti elektrana.
Svaki veći objekt može biti energetski neovisan. Svaki stadion može biti natkriven kolektorima. Za puno manje novca od potapanja sela i dolina… Na pravu korist stanovništvu, a ne za punjenje džepova raznim mešetarima i korumpiranim političarima.

Toni
Gost
Toni
2 mjeseci prije
Reply to  drveni šporet

Na takvu struju može radit jedino tvoj drveni šporet.

drveni šporet
Gost
drveni šporet
2 mjeseci prije
Reply to  Toni

Na takav način niti jedno domaćinstvo ne bi trebalo imat upaljen bojler za grijanje vode, a struje bi za sve kućne potrebe bilo više nego dovoljno. Ako može u Zg na Malešnici kako onda nebi moglo po Dalmaciji? Drveni šporet je namijenjen za preživljavanje u prirodi, o čemu ti vjerovatno… Pročitaj više »

Alen
Gost
Alen
2 mjeseci prije
Reply to  drveni šporet

Računaj da moraš da namiriš potrebe prvenstveno njemačke a potom ostatak zaoadne EU…
To ni neće ići s tim kako si zamislio..

drveni šporet
Gost
drveni šporet
2 mjeseci prije
Reply to  Alen

Ništa ja nisam zamislio, a ti računaj na namirivanje potreba od ovoga i od onoga, a za mene računaj da sam dogorio i ispunio svoju namjenu na ovom portalu.
Svako dobro

ipdfnviapuewfruanwef
Gost
ipdfnviapuewfruanwef
2 mjeseci prije
Reply to  Mister NO

Struja je sredstvo koje daje energiju digitalnom zatvoru za svih 8 milijardi resursa na planeti……………….e Tela Tesla………………………

Ukleti Holandjanin
Gost
Ukleti Holandjanin
2 mjeseci prije

Plus ko kuca

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
2 mjeseci prije

O.K.
Pa nitko vas ne tjera da koristite struju. Električnu energiju.
Za godinu dvije nećete je imati ionako.
Sjetite ćete se ovoga.

Mladen
Gost
Mladen
2 mjeseci prije
Reply to  Mister NO

Vjetro elektrana teknakon 20 godina korištenja postaje rentabilna . Znaci toliko godina triba proizvodit struju da bi sama svoju investiciju isplatila .

ipdfnviapuewfruanwef
Gost
ipdfnviapuewfruanwef
2 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Zahebao si se, vjetroelektrane nikad nisu rentabilne, uvijek daš više za njih nego što dobiješ jer kad bi trebao početi dobijati one su več uništene od uporabe……………….jedan od razloga zašto ih postavljaju je taj da se resurs navikne da gleda ujmetne stvari u prirodi i da im to dođe kao… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
2 mjeseci prije

Osnovni razlog je zarada. Onog tko ih stavlja i onoga tko mu daje dozvolu.

Martin
Gost
Martin
2 mjeseci prije
Reply to  Mister NO

Mogu ali KAROLININE. “”Vjetro””. bez odgovora.

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
2 mjeseci prije
Reply to  Mister NO

NO MR. ne vjetro ili solarne, samo oborinske vode kanalima odvesti u postojeća akumulaciona jezera, a ne potapati nove površine. I da se razumijemo da je projekt zdrav predstavio bi se EU i dobio bi potporu a ne muljanje preusmjeravanje i dobiveni novac skrenuti u privatne đepove.

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije
Reply to  Mali Ivica

Ivek,idi spat,počini se !!!

Janez
Gost
Janez
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

Tebi možgani spijo, kaj ga ti serješ ni pes nebo žrl.

Gaja
Gost
Gaja
2 mjeseci prije

Upravo tako, sve u skladu agende 2030. čiji je plan ljude natrpati u gradove gdje će ovisiti o autoritativnim vladama u pogledu snadbijevanja hranom, lakše kontrole i dr. Proizvodnju GMO hrane (otporne na klim, promjene 🙂 ) će preuzeti Američke i Njemačke korporacije. Radi se o korporativnom preuzimanju vlasti.

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije
Reply to  Gaja

KOJE GRADOVE,u Lici imaš.ČITAVA SELA PRAZNA,gdje su nekada živjeli ljudi,sa praznim kućama,školama,dječjim vrtićima,zdravstvenim ambulantama,trgovinama i sam premještaj ljudi bi bio koristan BAR da n budu godišnje 2,3 puta poplavljeni !! Pa godinama sve TV izvještavaju o muci tih ljudi !!!
LJUDI POBOGU ŠTO JE S VAMA ???

Mikojan
Gost
Mikojan
2 mjeseci prije

Hajdemo potopiti Zagorje !
Koji bi to pejzaž bio, tisuće mali otočića, na svakom crkva i groblje, turistička atrakcija nigdje viđena. Ja sam ZA !

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

KAJ SI PONOREL,VRAG TE POHEBIL??? KUD NA ZAGORJE ???POTOPIL BI ZAGORJE ??????

Mikojan
Gost
Mikojan
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

Bi, i svima bi rekel da si ti to naredil !!
I Titekovu hižu bi potopil samo zato kaj bi i Francekova bila potpljena.

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

Vrag te jebil,nekaj s tobom ni VREDU !!!🤬🤬🤬😼😼🦓🦓🦓🦓

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
2 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

ovdje kod nas u kasno ljeto niska i gusta magla “potopi” sve u dolini,
kad to jutrom sunce obasja izgleda bas tako carobno kako opisujes;)

Mikojan
Gost
Mikojan
2 mjeseci prije

“I sada postoji izlazni tunel za višak vode koji ne žele nikad otvoriti…” Tko ga ne želi otvoriti, zašto toga tko to ne želi otvoriti nitko nije tužio za nastalu štetu ? Zapravo, sve je jasno, zorni primjer smo nedavno imali u Zagrebu kada su ljudi sami otvorili ispust kroz… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
2 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

E, tako je to kad se zapošljavaju rođaci.
A što je s onim što se ne vidi?
Lijepo je imati zaposlenu buda* li.
Ne moraš trošiti novce na korupciju.

Malomorgen
Gost
Malomorgen
2 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

to da nisu hteli otvoriti tunel, protipoplavni tunel? zzakaj bi uopšte bio zatvoren ako je protipoplavni?…. malo čudno pišete…. a i ja ne poznam lokaciju… 🤔🤔🤔

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije
Reply to  Malomorgen

Ti pa kolega SPLOH NIČ NE VEŠ!!!

Mladen
Gost
Mladen
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

Da li je moguće potopit neka naselja u Međimurju di se učestalo u zadnje vrime puškara ?

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Aha,jesi vidio,kažu jedno romsko naselje Parag kod Trgovca,blizu slovenske granice, ima PET TONA ORUŽJA (?!?!?!?!?),kaže taj romski predsjednik sela . Treba im HITNO POVEČATI porodiljske i socijalne dodatke jer oružje isto poskupilo kao i municija !!! Nego mogla bi Arna organizirati,a poznato je da Romi vole sakupljati staro željezo,da odvedu… Pročitaj više »

Mikojan
Gost
Mikojan
2 mjeseci prije
Reply to  Malomorgen

Ako nekaj baš ne razmeš onda nemoj ni komentirati, postoje i rasteretni kanali koje također netko mora otvarati, nisu stalno protočni ali to je viša nauka za močvirnike.

Malomorgen
Gost
Malomorgen
2 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

kaj sad mutiš…. pišete o protipoplavnom tunelu?

zmišljuješ si.

Mikojan
Gost
Mikojan
2 mjeseci prije
Reply to  Malomorgen

A kaj je tunel drugo nego velika cijev. Ako takvu cijev imaš kroz neko brdo-stijenu do druge rijeke-jezera onda to slobodno nazoveš i tunelom, u čemu je problem ?

Martin
Gost
Martin
2 mjeseci prije
Reply to  Malomorgen

Heute. ps://www.bibliotecapleyades.net/esp_ufoaleman.htm

hAZE
Gost
hAZE
1 mjesec prije
Reply to  Mikojan

Radi se o tunelu kojim se vode Like upuštaju u Gacku na lokaciji Šumećica. Za vrijeme velikih voda Like i Gacke, Hrvatske vode ne dozvole da se tunel otvori jer je bolje rješenje da se potope 3 kuće u Donjem Kosinju nego 300 kuća u Otočcu. Jednostavna matematika.

ipdfnviapuewfruanwef
Gost
ipdfnviapuewfruanwef
2 mjeseci prije

Ne spuštaj se na nivo tog trojelbusa, treba ga ignorirati.

tadija
Gost
tadija
2 mjeseci prije

više puta se čulo da ih namjerno potapaju,a sve radi toga da rađe pristanu na iseljenje.
mogu oni živjeti i pored jezera,ali im to treba omogućiti prilazima cestama,ali i pristojno isplatiti potopljeno vlasništvo,jer to nije samo kvadrat zemljišta,već treba isplatiti i emotivni dodatak na djedovinu.

Mladen
Gost
Mladen
2 mjeseci prije
Reply to  tadija

Budu li vlasnike kuća i parcela sinovi i unuci savjetovali oko cijene brzo će se oni dogovorit s državom oko cijene .Zdrpi i briši , pravac auto salon .

Martin
Gost
Martin
2 mjeseci prije

IVERMECTIN U UPOTREBI

ps://ca.news.yahoo.com/anti-parasite-drug-used-arkansas-002624449.html

Martin
Gost
Martin
2 mjeseci prije

Oprostite. o Koroni. Texas governor ukuda ukida. maske
tps://ca.yahoo.com/news/texas-governor-issues-order-banning-224727978.html

Martin
Gost
Martin
2 mjeseci prije

Zabranjuje obavezno cijepljenje.
tps://ca.yahoo.com/news/texas-governor-issues-order-banning-224727978.html

Stara kuka
Gost
Stara kuka
2 mjeseci prije

“Hidroenergetski sustav Lika-Gacka koji danas ima kapacitet od 238,5 MW s prosječnom godišnjom proizvodnjom od 1,15 TWh dobit će dodatni kapacitet od 412 MW i dodatnu proizvodnju od 320 GWh godišnje” Kako ovo točno funkcionira i jesu li ovi podaci zaista točni? Prema ovdje napisanom ispada da sada trenutno elektrane… Pročitaj više »

Martin
Gost
Martin
2 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

412 MW CE POSTATI GLAVNA HIDROCENTRALA ,DOK CE 238 MW POSTATI
POMOCNA NOVOPROJEKTIRANOJ.
MOZE SE OVAKO SROCITI JER MI. NE DAJEMO GRADJEVINSKU. DOZVOLU.

tadija
Gost
tadija
2 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Za nuklearke treba stručni tim,koji košta,dočim potopit tuđe zemljište ne treba puno znanja,to su kod nas već isprobali više puta.

BanOvan
Gost
BanOvan
2 mjeseci prije

Mogli bi ovoj HE dati ime Obrovac 2 pa da za nju skupljaju pare iz cijele omražene SFRJ.

Mister NO
Gost
Mister NO
2 mjeseci prije

Portalu očito smeta povećanje proizvodnje struje a posredno i vrijednosti hep-a

mladen
Gost
mladen
2 mjeseci prije
Reply to  Mister NO

Ti bi i članak o kritici vojne industrije predstavio kao smetnju profitu HS Produkta.

Mister NO
Gost
Mister NO
2 mjeseci prije
Reply to  mladen

Ne kolega, činjenica je da se sustav mora razvijati. Bolje hidro nego termoelektrane po meni (o nuklearnoj energiji možemo sanjati)

JumpingJackFlash
Gost
JumpingJackFlash
2 mjeseci prije
Reply to  Mister NO

Mister NO Ne moraš sanjati o nuklearnoj energiji… Koliko mi je poznato, Rusi počinju graditi 2 nuklearke u Mađarskoj. Ako budu istog tipa kao ona u Černobilu (bez odvojenog primarnog i sekundarnog rashladnog kruga) može se desiti da iz prve ruke saznaš puno toga gadnog o nuklearnoj energiji… To ne… Pročitaj više »

Mikojan
Gost
Mikojan
2 mjeseci prije

Zar ti misliš da su rusi otali na ondašnjoj tehnologiji? Bilo bi jako dobro da i mi sagradimo jednu pravu i više ne ovisimo o uvozu.

Krunoslav
Gost
Krunoslav
2 mjeseci prije
Reply to  Mister NO

Hepov troll???
Ili je samo površno promišljanje?
Hidroelektrane(akumulacijske) u kršu su vrlo opasne i mogu pokrenuti promjene koje se vide tek poslije par decenija. Elektrane protočnog tipa su donekle ok,ali ne daju snagu koja njima treba. Namjerno sam napisao”njima treba”.

Mister NO
Gost
Mister NO
2 mjeseci prije
Reply to  Krunoslav

Hepov trol 🤣🤣🤣🤣 Ajde navedi mi jedan projekt hepov koji se u startu nije ispljucao. Zar stvarno su u tom hepu svi debili? Ovdje se plače za 150 raseljenih ljudi, a kinezi potopili cijelu dolinu i raselili milion ljudi da bi bili energetski samodostatni. Oni isto debili? Jebhesh državu kojoj… Pročitaj više »

Mikojan
Gost
Mikojan
2 mjeseci prije
Reply to  Mister NO

Donekle si u pravu ali da napraviš takvo potapanje prvo moraš biti DRŽAVA a Hrvatska to nije i ako ovako nastavimo nikada neće biti.
Onaj tko samo pomisli da npr. HEP treba prodati, privatizirati, treba istog trena biti lišen, ne slobode, života, osuda, presuda, izvršenje, sve u istom danu.

Mladen
Gost
Mladen
2 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

U slučaju privatizacije ili kupnje HEPa kupce samo zanima “proizvodnja “tkz dio HEPa ili samo hidroelektrane a ne “prenos “ Znaci samo vodeni resursi ,i tad oni proizvode megavata i određuju cijenu .A iza svega stoji relevantno čista voda sto je i stvarni cilj .

Mikojan
Gost
Mikojan
2 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Tko ima pravo ono što je izgrađeno novcima građana, ono što se financira novcima građana prodavati a da se građane ne pita, vlada ?
Pa građani-narod onda mogu i vladu prodati, samo nema takvih bedaka koji bi nasjeli na trgovinu.

Martin
Gost
Martin
2 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

MOZE SVE. N A R O D. ????KOJI KAKAV. VJERA NACIJA HUMANITY
SOLIDARNOST. ?????

Mister NO
Gost
Mister NO
2 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

Tu se slažemo, Hep, vodovod, telekom, banke, šume, Ina… To su stupovi države, bez toga smo protektorat

ipdfnviapuewfruanwef
Gost
ipdfnviapuewfruanwef
2 mjeseci prije
Reply to  Mister NO

A sad nismo protektorat, neće to sve što si nabrojao ukrasti jer smo već sad zaduženi samo kamatama (glavnica je neotplativa) da će nam za te kamate ukrasti to sve nabrojano, gdje ti živiš, koga ti foliraš, odhebi u šesteroskocima………………

Martin
Gost
Martin
2 mjeseci prije

IZGLEDA. DA VIDIS NASE POSLJEDNJE MIJESTO U EVROPI,
MOZEMO JU “KRIVITI”. A KAKO MOGU DRUGI POLJACI. CESI
MADJARI,,,,

ipdfnviapuewfruanwef
Gost
ipdfnviapuewfruanwef
2 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

Hehehe……………….

ipdfnviapuewfruanwef
Gost
ipdfnviapuewfruanwef
2 mjeseci prije
Reply to  Mister NO

Ček nešto, mi smo ono suvereni, žabor i vlada ne dobijaju zapovjedi što da potpišu haaa a sve što potpišu je kontra interesa i naroda i države, odhebi sa tim suverenizmom koji postoji samo u bajkama.

JumpingJackFlash
Gost
JumpingJackFlash
2 mjeseci prije
Reply to  Mister NO

Mister NO HEP iz raznoraznih razloga gubi 50% struje u distribuciji do potrošača i nikom ništa, samo poveća račune. Pa i ulične stupove za njih po Moslavini postavlja čuvena firma Petek iz Ivanić Grada. Tako je HEP-ovcima puno lakše, radnici se ne umaraju na poslu (mogu popodne u fušu ići… Pročitaj više »

Mikojan
Gost
Mikojan
2 mjeseci prije

Radnika u HEPu već odavno nema, ostalo je još nešto starih pred penzijom, kada oni odu neće više biti elektraša, sve je famozni outsourcing i “đe sam tu ja”. Nije to samo slučaj u HEP, mnoge državne firme to prakticiraju. Kao tako će uštedjeti jer imaju manje ljud, je ušteda… Pročitaj više »

JumpingJackFlash
Gost
JumpingJackFlash
1 mjesec prije
Reply to  Mikojan

Mikojan U Slavoniji na jednoj većoj rasklopnoj trafostanici firme za prijenos električne energije (koja se k’o fol izdvojila iz HEP-a i uzima udio za prijenos svakog kilovata struje kroz dalekovode) vodi se na plaći preko 25 zaposlenika, a kad tamo zatekneš njih troje u radno vrijeme, to je kao da… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
2 mjeseci prije

Ja sam čula podatak za ZG o 20% gubitka.
Ali da se hoće ustanoviti tko to krade, to nije teško.
Od trafostanice do potrošača.

Martin
Gost
Martin
2 mjeseci prije
Reply to  Mister NO

CINI. MI SE. DA DOLAZE. IZBORI. I BORBA ZA NOVI. “”PETOGODISNJI” PLAN Zamislite koliko ce nasi gastarbajteri bolje raiti kad budu koristili” Hrvatsku struju” Prije sam procitao o izvozu strujke JEFTINO i uvozu skoro DUPLA CIJENA. R A Z L O G: Kad se izvozi struja ide uzbrdo “”puno troskova,dok… Pročitaj više »

Martin
Gost
Martin
2 mjeseci prije
Reply to  Mister NO

Mister NO. “Sigurnjak “SVE. JE CAK SIGURNOSNI PROBLEM a.
NIJE KAD LJUDI ODLAZE

Mister NO
Gost
Mister NO
2 mjeseci prije
Reply to  Krunoslav

Evo ne puštaju mi odgovor, jednoumlje očito. Nema izgleda mjesta na portalu za drugo mišljenje.

Gost.hr
Gost
Gost.hr
2 mjeseci prije
Reply to  Mister NO

Odi na index.

ipdfnviapuewfruanwef
Gost
ipdfnviapuewfruanwef
2 mjeseci prije
Reply to  Mister NO

Odhebi, što češ ovdje, goni se na bljutarnji……………

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije

BRAVO,BRAVO KOLEGICE !!! Zašto ne bi napravili HE od drveta ili recikliranih papira,limenki od piva ???

Kenjac
Gost
Kenjac
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

Prestani lupetati i počmi uzimati therapiju

Janez
Gost
Janez
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

Ti si za res ne maloumen saj si brezumen.

ipdfnviapuewfruanwef
Gost
ipdfnviapuewfruanwef
2 mjeseci prije

Da bi uništili pitku vodu dali su koncesije za frakiranje a to bušenje nam je donjelo i potrese, samo oko Zagreba ima 50 bušotina, i onda se pitaju odakle potresi. Cetina svaki dan u Jadransko more izbaci vode koliko je potrebito za dnevne (150 litara) potrebe 56 miljuna ljudi.

Toni
Gost
Toni
2 mjeseci prije

Apsolutno netočno. Laž.

dpifjnviasefgpvaepfr
Gost
dpifjnviasefgpvaepfr
2 mjeseci prije
Reply to  Toni

Odhebi varanu…………….

Martin
Gost
Martin
2 mjeseci prije

PLUS HAARP
ps://www.bibliotecapleyades.net/esp_ufoaleman.htm

Toni
Gost
Toni
2 mjeseci prije

Arna, sad ste posali i hidrogeolog? I geotehničar? Srećom ne grade nuklearku, bili biste i nuklearni fizičar.

Kenjac
Gost
Kenjac
2 mjeseci prije

Možda je druga faza potop Gacke doline jer kada gore zahebu sve će se odraziti na biser rijeku Gacku!

Martin
Gost
Martin
2 mjeseci prije

Hvala na znanju. evo za Vas nuevo:
ps://www.bibliotecapleyades.net/esp_ufoaleman.htm

Dupla Kamilica
Member
Famed Member
Dupla Kamilica
2 mjeseci prije
Reply to  Mister NO

Mister NO INTELLIGENCE, portalu i normalnim komentatorima smetaju idioti koji bi iseljavali ljude i potapali domove radi zarade i planova elite.

Mister NO
Gost
Mister NO
2 mjeseci prije
Reply to  Dupla Kamilica

Kako bi vi razvijali sustav i povećavali proizvodnju? Po meni je bolja akumulacija nego termoelektrana.

Dupla Kamilica
Member
Famed Member
Dupla Kamilica
2 mjeseci prije
Reply to  Mister NO

Samo da ne ide u korist agendi 2030 i da nitko nikoga ne tjera iz kuće. Neka nastave kupovati struju jer nijedan ovakav projekt neće dovesti do toga da struja pojeftini već će se i dalje krađa nastaviti i zarada će ići u zna se čije đepove.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
2 mjeseci prije
Reply to  Dupla Kamilica

Deset pluseva

Martin
Gost
Martin
2 mjeseci prije
Reply to  Dupla Kamilica

SVE MOZE. KAD JE NAROD “”SRETAN””

Mikojan
Gost
Mikojan
2 mjeseci prije
Reply to  Mister NO

Pa dobro, eno ti kanjon Cetine pa ga puni vodom.

Mister NO
Gost
Mister NO
2 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

Pa već je napravljena peruča na cetini koliko ja znam.

Mikojan
Gost
Mikojan
2 mjeseci prije
Reply to  Mister NO

Meni onaj kanjon prije Omiša zjapi prazan, to zabetonirati i napuniti vodom. A onda tu elektranu pokloniti nekom zaslužnom “poduzetniku” iz dijaspore
npr kao ovo ttps://slobodnadalmacija.hr/vijesti/hrvatska/gojko-susak-za-milijun-maraka-prodao-hidroelektranu-roski-slap-hrvatu-iz-kanade-123271
Imamo Hrvatsku !!!!!!

Mister NO
Gost
Mister NO
2 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

Onda najbolje ne raditi ništa pa nek ide sve u mp3. Kakve su ti to defetističke spike. Onda ćemo na sljedećem članku kukati kako se ništa nije napravilo ima 30 god.

Mikojan
Gost
Mikojan
2 mjeseci prije
Reply to  Mister NO

Ako ne nešto strateški projekt, onda se za to zna godinama i trebalo je sa ljudima razgovarati kontaktirati, što bi ameri rekli lobirati među ljudima a ne, vlada je donesla odluku, raus van, ko vas hebe. Pa tako nije bilo ni za one tamnice naroda. A bilo je raseljavanja i… Pročitaj više »

Stara kuka
Gost
Stara kuka
2 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

A neka si se ti nama sjetio Šuška druže komesaru svog haustora. I vrijeme je bilo. Dugo ga već nitko nije onako pošteno drugarski ispljuvao. Ti si ponos svoje ćete sunce naše partizansko. A našao si ti vidim i članak ni manje ni više nego iz Slobodanke. Jer nije Sobodanka… Pročitaj više »

Mikojan
Gost
Mikojan
2 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Kuko Stara, predvidiv si, ovo je bila navlakuša da vidim reakciju. Da druže Kuko, Slobodanka lažljiva, partizanka i komunjara stara. A sad malo ozbiljno, vlasnik elektrane Roški Slap je: HIDRO-WATT d.o.o. Ožujska 21, Zagreb Djelatnost:3511, Proizvodnja električne energije Vlasnici “906 VANDOVER INC., Kanada, član društva ” “9062-4560 QUEBEC INC., Kanada, član društva… Pročitaj više »

Stara kuka
Gost
Stara kuka
2 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

Kako sam i napisao. Što imaju ti Hrvati iz dijaspore ovdje nešto kupvti. Za njih je samo metak jel tako druže? Mogli smo to lijepo ko medije ili telekom prodat Srbima, Švabama, Arapima i kome sve ne. samo Hrvatima ne. No neka si ti nama, skupa sa slobodankom dao sebi… Pročitaj više »

Mikojan
Gost
Mikojan
2 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Druže Stara Kuka, nemaju šta kupovati strateške resurse, to je ravno veleizdaji. A kad si več pokrenuo temu, tko je dobio na upravljanje HT, lik koji je, kako kaže Luce, došao u japankama, ajde, ne u japnkama nego poderanim gojzericama jer Kanada nije za japanke, kojeg su dizali u nebo… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
2 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Ma, naravno…!! Sad po redu nabrojiti: tvornicu šibica i brodogradilište iz 1800 i neke… SVE nerentabilno nelikvidno nesolventno… SVE prepustiti onima što su doletjeli u japankama… Ni jedne tvornice stakla. Samobor, Lipik. Ni tvornice žarulja . Tež. Ni – tvornice konca. Sinjanka. I druge. I sve ovo bez takvih stvari… Pročitaj više »

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
2 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

Sada ti je jasno valjda zašto je Hrvatska promijenila ime u CRIMOCURVACIJU, a Banski dvori su BANDITSKI DVORI.

Mikojan
Gost
Mikojan
2 mjeseci prije
Reply to  Mister NO

Ništa nije sporno samo treba to napraviti pravedno prema svima i pošteno prema državi, a u Hrvatskoj nema vlasti koja bi to tako napravila, zvali se oni zajednica hrvata, socijalni demokrati, suvremenisti, državotvorci, akcijaši, reakcijaši, pokreti ovakvi i onakvi itd itd. Ja bi to dao Kaptolu da napravi, brana bi… Pročitaj više »

Mister NO
Gost
Mister NO
2 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

Kaptolu nebi dao da mi zahod čisti…

Debeli đ uro
Gost
Debeli đ uro
2 mjeseci prije
Reply to  Dupla Kamilica

DUPLA RAKIJA: TKO BI ISELJAVAO LJUDE?? Pobogu čovječe Božji,samo ih isele iz tog poplavljenih područja na viši nivo,a mjesta za nove kuće o trošku HEP-a ko u priči !!!

Mladen
Gost
Mladen
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

Kad se pedesetih godina gradila HE Peruča raseljeno je nekoliko tisuća stanovnika te su sela poplavljena i čak jedna pravoslavna crkva .Jedan dio stanovništva je preseljen u susjednu BIH u Livanjsku općinu .Svi su dobili imanja i izgrađene su im nove kuće .

Toni
Gost
Toni
2 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Ma to je bila agenda elite, 5g, plandemija…

Dupla Kamilica
Member
Famed Member
Dupla Kamilica
2 mjeseci prije
Reply to  Debeli đ uro

Ma bravo. Ovo može izjaviti samo netko tko nije čuo za djedovinu i tko je rođen kao podstanar i tko je nastavio podstanarsku tradiciju. Uskoro će na groblje ići čamcima a na Svi svete u ronilačkim odijelima. Sigurno imaš ideju i da im otvore novu glagoljičku tiskaru pa neka se… Pročitaj više »

Pizistrat Nelson
Gost
Pizistrat Nelson
2 mjeseci prije
Reply to  Dupla Kamilica

Ovo ako potope, potopili su dio mene, moga djetinjstva…
Nedugo sam bio tamo, hodao po tim poljima, šumama, samo su me trnci prolazili, navirala sjećanja…i sad sam se sav naježio. Ne mogu ni zamisliti da toga više neće biti tamo…

Mladen
Gost
Mladen
2 mjeseci prije
Reply to  Dupla Kamilica

Ma znaš ovo naše iseljeništvo sto su odprasili zadnjih desetak godina u Njemačku i Irsku jako zaboli neka stvar za didovinom ,grobljima i Svim Svetim .Kad budu dolazili na odmor samo će gledat za koliko vrimena mogu napunit baterije svojih novih električnih automobila i još će nam je..t mater di… Pročitaj više »

Martin
Gost
Martin
2 mjeseci prije
Reply to  Dupla Kamilica

Nije to Asam brana sto tako puno galame.
Tamo su preseili dio Faraona…