fbpx

Ubijamo li mi to po nalogu svjetskog ološa i profitera svoju stariju populaciju po domovima za starije? Tko će u konačnici odgovarati za zločin protiv čovječnosti? Genocid?

Starci u Hrvatskoj

Prije desetak dana osobno sam pomogla intervencijom i pomoći svojih prijatelja i kolega opskrbiti starog gospodina Anića iz Siska kojeg premjestiše u dom za starije u Gospić jer se nije htio cijepiti!

Da, da, sve čestitke takvoj odlučnoj i hrabroj odluci gospodina Anića! Ali i sva sramota za ljude iz Siska koji su djeda Anića poslali u Gospić u pidžami, praktično golog.

No, dobri ljudi, kolega Lustig, gospođa Lukić Galović, mjesni poduzetnik, električar Jovanović, sve su odradili. I stari gospodin je sve, u manje od 24 sata, imao. No samo je htio svojoj kćerci u Sisak, a to je nemoguće. Nažalost razlog ne znam, radim na tome. Pomozimo djedu Aniću, javite mi  preko redakcije,  ako netko nešto zna o kćerci u Sisku.

Takvih, i još puno gorih slučajeva, tragedija naših starijih,  imamo zahvaljujući i inače sprezi liječnika, Centara za socijalnu skrb (kod određivanja skrbnika) te domova za starije. Žao mi je uvijek što je 2016. odvjetnica Ljubica Matijević Vrsaljko odustala  (čini mi se zbog posla u Ministarstvu socijalne skrbi, najednom) od akcije spašavanja najmanje  16 tisuća staraca kojima je oduzimana poslovna sposobnost, a onda se lešinarski mnogi iz ovog začaranog kruga bogate i iz imovine staraca.

https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/pod-povecalom-sterilizacija-oko-16-000-ljudi-u-hrvatskoj-20161102

Zbog jednog „spašavanja“ susjeda od tek  „pronađene“ nećakinje i muža joj liječnika s Rebra imam i sama „sjajno“ iskustvo.  Vrijeme je uskoro i o tome – uz sve pisane dokaze – jedno dobro štivo napisati.  Zbog  sjećanja na pokojnog starog susjeda kojem su sve smjestili umreženi,  do tada nepoznati „članovi obitelji“,  liječnici, centar.  Liječenje i rehabilitaciju –nisu.

A sad o glavnom problemu.

Što to radi opet HZJZ (Hrvatski zavod za javno zdravstvo)? Točnije, što to radi država?

Zar želimo eliminirati, ionako zanemarene i kao u zatvorima onemogućene kretanjem i životom (one koji to mogu, a u većini su),  naše stare po domovima diljem države?

Naime, HZJZ je dao jednu, zamislite, zovu je – preporuku – kojom se treba odrediti socijalne radnike skrbnicima, koji će u ime štićenika u domovima koji imaju djelomično ili u potpunosti oduzetu poslovnu sposobnost, potpisivati obrazac s podacima štićenika zbog obveznog cijepljenja.

A rješenjima kojim imenuju djelatnike centara skrbnicima, odobravaju istima da u ime i za korist štićenika  potpišu suglasnost za cijepljenje protiv bolesti Covid-19.

Cijeli dokumet, ta Rješenja, zbog zaštite djelatnika mnogih centara ne želim objaviti, no dio mogu.

I treba se za ovo znati, a odgovorne – sukladno već podnešenoj Kaznenoj tužbi za zločin protiv čovječnosti (pribavih  već i broj, KR-DO-1594/2020., loše je odmah u startu što dobi ova dva slova KR, mi iz struke znamo i zašto), ali i genocid,  nad određenom populacijom –  kazneno goniti. Dr Kajić je već među njima, sasvim opravdano.

https://www.logicno.com/politika/kaznene-prijave-za-dorh-i-haag-predane.html

U tim Rješenjima Centri se pozivaju na par Zakona te sam ovdje zbog svih vas odlučila, kao čovjek iz struke, isto vam približiti  ali i podučiti. Možda nekog od vas potaknuti da svoje roditelje, bake i djedove, braću ili sestre hitno izvučete iz tih „logora“ za čekanje na smrt.

ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI  NN 157/13

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_157_3289.html

Članak 127.

(1) Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti:

 • rješava u prvom stupnju u upravnom području socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s odredbama ovoga Zakona i posebnih propisa
 • provodi izvršenja rješenja
 • vodi propisane očevidnike
 • izdaje uvjerenja i druge potvrde
 • daje podatke o obiteljskim prilikama, te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu
 • daje podatke i mišljenja prilikom odlučivanja o odobravanju pogodnosti izlaska zatvorenika iz penalne ustanove sukladno posebnom propisu kojim se uređuje izvršavanje kazne zatvora
 • sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima
 • izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika
 • provodi odgojne mjere nad djecom s problemima u ponašanju
 • provodi posredovanje u postupku razvoda braka.

Iz ovog članka ne postoji niti jedna osnova za dati u „ruke“ odluku o skrbništvu nad štićenikom poradi odluke skrbnika tada o cijepljenju štićenika doma za starije ili druge ustanove socijalnom radniku, djelatniku centra, ali se zato u jednoj standarnoj i pogodnoj za malverzaciju rečenici iz čl. 128., zadnji stavak, omogućava sve i sva, prema potrebi ovlaštenih osoba centra za socijalnu skrb.

Malo sam se pozabavila s par Zakona, par članaka, stavaka i točaka, no zamislite ovu definiciju :

„…utvrđene ovim Zakonom, posebnim propisima (kojim, zašto ne piše) kao i statutom centra za socijalnu skrb (gdje ga mogu pročitati, svaki centar ima svoj i ne bi me iznenadilo i s puno različitosti u mnogim odredbama prilagođenim za primjenu u praksi).“

Stoga sam ipak ovdje uvrstila i čl. 128., zbog čitatelja, stalno svi moramo učiti, a kako su vremena razotkrivanja puno toga, ima i ovdje zanimljivosti koje mi zapeše za oko. Nije ni čudo što imamo kontinuirane afere s imovinom staraca koji završe u domovima za starije, a socijalni radnici i djelatnici domova ili sad već i vlasnici vrlo jednostavnim postupcima uz „podršku“ zakona dolaze do njihove imovine. Sjećam se prije više godina pomoćnice ministrice u to vrijeme, Jadranke Kosor, njene prijateljice i nekad djelatnice Centra za socijalnu skrb Zdenke Ninic. Nije teško pronaći i danas neke od afera iz tog vremena.

https://www.index.hr/vijesti/clanak/smijenjena-kosoricina-pomocnica-osumnjicena-za-zlouporabu-ovlasti/356355.aspx

https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/ninic-moze-traziti-naknadu-zbog-otkaza-u-ministarstvu-2217927

 U tom zanimljivom čl. 128. Zakona o socijalnoj skrbi ipak ostaje najinteresantniji zadnji stavak koji omogućava puno toga. Znalcima u izradi normativnih akata sve je jasno.

Članak 128.

Osim javnih ovlasti iz članka 127. ovoga Zakona, centar za socijalnu skrb obavlja i druge stručne poslove:

 • potiče, organizira i provodi aktivnosti s ciljem sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema
 • obavlja stručno-analitičke poslove
 • potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti
 • sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama i drugim ovisnostima
 • predlaže mjere unapređenja socijalne politike
 • predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini
 • sudjeluje u donošenju socijalnog plana za područje jedinice područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba
 • procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga
 • osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga
 • prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda
 • koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora
 • organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga
 • provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb
 • provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora
 • obavlja druge poslove utvrđene ovim Zakonom, posebnim propisima i statutom centra za socijalnu skrb.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_152_2866.html

NN 152/14  nema zadiranja u čl. 127.,st. 1 . i čl. 128. Zakona o soc. skrbi NN 157/13

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_99_1914.html

NN 99/15  nema zadiranja u čl. 127., st. 1. i čl. 128. Zakona o soc. skrbi NN 157/13

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_52_1377.html

NN 52/16 nema zadiranja u čl. 127. st. 1. i čl. 128. Zakona o soc. skrbi NN 157/13

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_12_130_2986.html

NN 130/17 nema zadiranja u čl. 127. st. 1. i čl. 128. Zakona o soc. skrbi NN 157/13

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_103_1992.html

Nakon nabrojenog pitam se zbog čega se u Rješenju navode sve ove izmjene i dopune Zakona o socijalnoj skrbi kad niti jedna izmjena ne zadire u izmjenu čl. 127., st. 1. i čl. 128. Nije li to samo zbog dojma i fascinacije onoga tko preuzima navedeno Rješenje?  Žalosno i sramotno za državne službe.

NN 103/15 Obiteljski zakon čl. 270

1. NADLEŽNOST I POSTUPAK U POSLOVIMA SKRBNIŠTVA

Mjesna nadležnost

Članak 270.

Mjesna nadležnost centra za socijalnu skrb u poslovima skrbništva određuje se prema prebivalištu, odnosno boravištu osobe koju treba staviti pod skrbništvo ili kojoj treba imenovati posebnog skrbnika.

NN 103/15 Obiteljski zakon  čl. 8.:

Načelo skrbničke zaštite

Članak 8.

Skrbnička zaštita djeteta bez roditeljske skrbi, osobe s invaliditetom i osobe koja se iz drugih razloga nije sposobna sama brinuti o sebi i o svojim pravima i interesima mora biti primjerena potrebi zaštite uz obvezu poštivanja temeljnih ljudskih prava, kao i prava djeteta te dobrobiti osobe pod krbništvom.  Zamislite vi ovu odredbu, tj. njen dio: „… uz obvezu poštivanja temeljnih ljudskih prava.“

Ovo je dovoljno da niti jedan socijalni radnik NE SMIJE biti skrbnik osobi s djelomično ili u cijelosti oduzetom poslovnom sposobnosti jer se ovdje upravo radi o obvezi poštivanja temeljnih ljudskih prava i niti jedan štićenik u ovakvim okolnostima NE SMIJE biti podvrgnut po nečijoj tuđoj volji cijepljenju s utvrđeno nepouzdanim cjepivom, čak što više, opasnim cjepivom koje ima zastrašujuće nus pojave i smrtnost kod ljudi s ionako većim brojem bolesti u toj starijoj dobi. Dokazi nam svaki dan govore sve  više o toj covid prevari, ali i o posljedicama.

https://www.logicno.com/politika/je-li-poceo-cjepivo-pokolj.html

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=403541337597874&id=100038260334778&sfnsn=mo

Stoga tražimo zaustavljanje ovog zločina nad čovjekom, ubijanja naših starih roditelja, baka i djedova, koji ionako žive u neljudskim uvjetima bez mogućnosti napuštanja ustanove ili dolaska u posjet članova obitelji. Tko će za ovo odgovarati? Dr Bernard Kajić, potpisnik škrabotinom bez pečata, kao voditelj službe za epidemiologiju HZJZ (kako zanimljivo)?

Ubijamo li mi to po nalogu svjetskog ološa i profitera svoju stariju populaciju po domovima za starije? Tko će u konačnici odgovarati za zločin protiv čovječnosti? Genocid? 1

Ravnatelji regionalnih, gradskih ili područnih Centara za socijalnu skrb ili socijalni radnici kojima se nameće preuzimanje odgovornosti za donošenje odluke  potpisom na upitniku za svakog štićenika koji im bude dodijeljen odlukom Centra? Zar ovo nije ucjena tih istih ljudi koji se bore protiv cijepljenja staraca u domovima? Ali, što im preostaje? OTKAZ?

Osobno bih ga dala,  sa zadovoljstvom.

Kao što vidimo vladajuća privilegirana, nekompetentna grupacija slugana svjetskih  covid-profitera radi na masovnom uništenju građana Republike Hrvatske.

NN 103/15 Obiteljski zakon čl. 259. st. 3. :

Prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb

Članak 259.

 (3) Važnijom mjerom o zdravlju štićenika smatra se odluka o invazivnim medicinskim postupcima te ona koja prelazi specijalističke preglede i primjenu redovite terapije, osim odluka o zdravlju koje donosi isključivo štićenik iz članka 258. ovoga Zakona te odluka iz članka 260. stavka 1. ovoga Zakona koje donosi sud.  A u čl. 260. st. 1. isti zakon kaže, vrlo zanimljivo:

Odluke suda o zdravlju štićenika

Članak 260.

(1) Samo sud može u izvanparničnom postupku na prijedlog štićenika koji je u tom dijelu lišen poslovne sposobnosti ili skrbnika donijeti rješenje o:

1. sterilizaciji štićenika

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2521.html

NN 115/16 Zakon o upravnim pristojbama  čl. 9. st. 2. toč. 60.:

Predmetna oslobođenja

Članak 9.

(2) Pristojbe se ne plaćaju na sljedeće:

60. akte i radnje koji se vode po službenoj dužnosti.

Kao što piše portal dokumentarac.com  u naslovu „Program nadoknade štete zbog ozljede uzrokovane cjepivom za C0VID-19, primjeri iz SAD-a, Kanade i Europe:

Suvremena zapadna alopatska medicina smatra cijepljenje preventivnom, a ne kurativnom mjerom. „Prevencija po definiciji ne smije biti hazardna, dakle, ne smije biti potencijalno opasna odnosno ne smije ugrožavati zdravlje! Ispunjava li današnji način imunizacije (op.a. cijepljenje) taj temeljni postulat?” Aleksandar Soltyšik, dr. med, liječnik opće medicine i specijalist biološke medicine.

Prema Konvenciji o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine: konvencije o ljudskim pravima i biomedicini koje je potpisnica i RH, interesi i dobrobit ljudskog bića imaju prednost nad samim interesom društva ili znanosti, a postupak koji se odnosi na zdravlje može se provesti samo nakon što je osoba na koju se postupak odnosi informirana o tome i dajući svoj slobodan pristanak na njega.

U Nirnberškom kodeksu stoji da je dobrovoljni pristanak ljudskog subjekta apsolutno neophodan. To znači da bi osoba koja je uključena u eksperiment trebala imati pravnu sposobnost da da pristanak; koje bi trebalo biti postavljeno na razumljiv način, tako da osoba ima slobodnu moć izbora, bez intervencije bilo kojeg elementa sile, prijevare, prinude ili drugog oblika ograničenja ili prisile; i mora ga se uputiti da ima dovoljno znanja i razumijevanja elemenata predmetne problematike, kako bi mu se omogućilo razumijevanje i donošenje jasne odluke. Ovaj posljednji element zahtijeva da mu se prije prihvaćanja pozitivne odluke treba priopćiti prirodu, trajanje i svrhu eksperimenta; metodu i sredstva kojom se provodi; sve neugodnosti i opasnosti koje se mogu opravdati; i učinke na njegovo zdravlje ili osobu, koji eventualno mogu nastati njegovim sudjelovanjem u eksperimentu.

Dužnost i odgovornost za utvrđivanje kvalitete pristanka leži na svakoj osobi koja pokrene, usmjeri ili sudjeluje u eksperimentu. (Dokumentarac)

Pitanje je ovdje tko će sve biti obuhvaćen odgovornošću u ovom globalnom eksperimentu, biznisu, koji nam nameće vlast u državi?  Švicarska kreće u referendum kojim bi vladi oduzeli pravo  i ovlasti nametanja zatvaranja. A što čekamo svi mi?

Sigurno je samo jedno, izbjeći odgovornost nitko neće moći. Jamčim vam.

Na kraju moram opet ponoviti:

Predsjedniče Vlade, gospodine Plenkoviću, raspustite Vladu, raspišite izbore i pomozite svom narodu, jer sebi i svojima ste već pomogli. Ako i to nije dovoljno, pokrenut ćemo humanitarnu akciju prikupljanja novca da vas isplatimo i da nam više ne pomažete. Građani Republike Hrvatske su osjetljivi i humani ljudi, sigurna sam suma će biti više nego izdašna. A vaše odsustvo iz politike koštati će Hrvatsku puno manje nego vaše prisustvo. Duboko smo uvjereni.

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.


Posjetite naš novi video kanal na platformi Odysee i obvezno se registrirajte, kao i najveću arhivu alternativnih video snimaka Jubitu.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
236 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Joe
Gost
Joe
1 godina prije

Uza zid i ZNA SE!

ivo
Gost
ivo
1 godina prije

Hvala na informacijama.

Jarilo
Gost
Jarilo
1 godina prije

Koncetracijski logori zvani starački domovi moraju dati doprinos u obliku umrlih štićenika, vjerovatno će vlasnici domova biti nagrađeni

preseren3
Gost
preseren3
1 godina prije

O ja! SAD, 4000 mrtvih, dnevno. 90% stariji. Kolika je to dobit za skladove… Ali te istine ne smiješ zapisati nigdje na svijetu… Riskiraš doživotnu blokadu…

Tupko Glupko
Gost
Tupko Glupko
1 godina prije

Arna, ovaj Kajićev dopis ne samo da nema pečata kao što ste naveli, nego nema ni klase ni urudžbenog broja u zaglavlju. Treba sa pravnikom vidjeti je li zbog toga uopće službeni dokument HZJZ-a, jer ako nije, samim time nije niti pravno obvezujući za nikoga. U tom slučaju, HZJZ se… Pročitaj više »

Cassia
Gost
Cassia
1 godina prije

Podrška gđi Arni, hvala samo tako razvaljajte ih😁😁👍👍🙏

A neg.
Gost
A neg.
1 godina prije

Cijepljenje ne ide očekivanom dinamikom.
Zato je pritisak na nezaštićene.

Iva
Gost
Iva
1 godina prije

U Srbiji u staračkim domovima nekoliko samoubistava. Teško tim mučenicima koji tamo završe.

dinko grgat
Gost
dinko grgat
1 godina prije

Na početku mi se činilo,a sada sigurno znam sigurno da je riječ o gerontocidu.

Drima
Gost
Drima
1 godina prije

Svi preminuli pozitivni na covid su preminuli u bolnici.Osim dva prva slučaja u Kini na ulici :P.

Jhonny Štulić
Gost
Jhonny Štulić
1 godina prije

More Pricks Than Kicks Lyrics Doslo vrijeme da se zivot proba I zajedno s njim Iscurio je virus boje neba Kako logican stih Moj goli prik Sam protiv svih On zna za svaki trik Moj te mota Prik Vise tupih nego ludih Rece ignorance is bliss A gdje to pise… Pročitaj više »

Hum
Gost
Hum
1 godina prije

Ubijamo.

Juznjackkka utjeha
Gost
Juznjackkka utjeha
1 godina prije

Mengeloidi- takotvani lijecnici i medicinsko osoblje koji su prodali dusu djavolu za saku dolara. A idol im je mengele.

Buco
Gost
Buco
1 godina prije

U ovoj situaciji svi osim štićenika su na dobitku. Država koja neće morati isplaćivati penzije, možda zadnjoj zdravoj generaciji, koja bez problema prelazi 100-tu, kao i starački domovi koji u većini slučajeva imaju ugovor o doživotnom uzdržavanju u zamjenu za neku nekretninu. Što ste mislili…biti na grbači državi nakon 65/67,… Pročitaj više »

Diego
Gost
Diego
1 godina prije

Postoji li približan podatak ili procenat onih koji su umrli a lečili se kod kuće?Koji su bili zvanično “pozitivni”?Mislim da i ako ih je bilo,da je to zanemarljiv broj,statistička greška. 99 % nastradalih je skončalo u bolnicama i staračkim domovima.Zdrava logika kaže da veliki broj tih ljudi ne bi završilo… Pročitaj više »

Pera Kojot
Gost
Pera Kojot
1 godina prije

v Kolakušić (NI). – Poštovani predsjedavajući, farmaceutska industrija je u proteklim desetljećima organizirala nekoliko stotina konferencija, simpozija, sastanaka – svega. U posljednjih godinu dana nije organizirana niti jedna konferencija, niti jedan simpozij o bolesti COVID-19, o cjepivu. O čemu se tu radi, kako je to moguće? Glavni čovjek koji govori,… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Istražuj
1 godina prije

“… A rješenjima kojim imenuju djelatnike centara skrbnicima, odobravaju istima da u ime i za korist štićenika potpišu suglasnost za cijepljenje protiv bolesti Covid-19….” STRASNO! Svaka vam cast postovana gospodjo Sebalj. I za ovo djelo kao i za zalaganje u raskrinkavan ju ovo zlocinackog plana svjetskih kamatara i njihovih “gojimskih” sluga… Pročitaj više »

Pera Kojot
Gost
Pera Kojot
1 godina prije
Patriot
Gost
Patriot
1 godina prije

Vadite starce iz domova i bolnica. Ne piše im se dobro.

Stara kuka
Gost
Stara kuka
1 godina prije

“Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti ‘Fran Mihljević, kazala je da stručni, znanstveni svijet zabrinut s mutiranim pojavama virusa jer se brže širi, posebno treća mutacija koja je krenula sada iz Brazila. Prije nje pojavile su se mutacije iz Velike Britanije i Južne Afrike. ‘Čini se da bi virus… Pročitaj više »

Pošteni zagrepčanin
Gost
Pošteni zagrepčanin
1 godina prije

Poštovani,
svaka čast na ovome članku.
Zamislite ovakav članak na imbexu :).

Lp

Slonica
Gost
Slonica
1 godina prije

Možda ćemo nekoga potaknuti da izvuče stare iz domova. I u tome je veliki dio problema. Ma koliko svaljivali na domove,institucije, državu.. Cijepljenje je najavljeno prvo po staračkim domovima, nije baš bilo kuknjave da itko vadi svoga starijeg iz doma. Naravno nemaju svi mogućnosti, ali sigurno ima dosta korisnika koji… Pročitaj više »

Bezvezni Stranac
Gost
Bezvezni Stranac
1 godina prije

Postoji li negdje lista viroloških laboratorija diljem Svijeta. Znam za Fort Detrick u SAD-u, pa za lab pokraj Pekinga i ovaj u Wuhanu, Rusija sigurno ima nekakve svoje labose u Sibiru, ali to je vjerojatno samo mali dio za koje ja znam.

420
Gost
420
1 godina prije
Malimali
Gost
Malimali
1 godina prije

Vijest koju mediji nisu prenijeli: u prvom tjednu od vakcinacije u Norveškoj umrlo 33 ljudi u domovima za starce.

Legendarni Grk
Gost
Legendarni Grk
1 godina prije

“Zapamtio sam njihov masonsko krvavo liče kao kristala, iako je mrak bio kao u rog. Sada cu sve te bankarsko-politicarske kopilandere da tako udarim sa celicno čevama po glava, da ce im oci ici 50 puta unutra-van, kao Jo-Jo! Onda cu svaki taj kopilo primiti na ruke da na njihovo… Pročitaj više »

Bruno
Gost
Bruno
1 godina prije

Ako je vakcina tako djelotvorna kako kaže Alemka Božinović Capak, onda je prvo trebalo cijepiti radno sposobno stanovništvo i ne zatvarati radna mjesta. Pa to je upravo onaj dio društva koji osigurava mirovine i zdravstvenu zaštitu. Umirovljenici su najveći korisnici zdravstvenog “kazana” kojeg sada nema tko puniti. Čudna logika svevišnjeg… Pročitaj više »

Max
Member
Max
1 godina prije

Sramna rabote protiv starih i bespomoćnih.

Legendarni Grk
Gost
Legendarni Grk
1 godina prije

Još malo o krvavoj vatikanskoj imovini “svete stolice” stečenoj preko inkvizicije: “Inkvizicija je bila institucija za pljačku i linč u ‘ime ispravnog vjerovanja’ kojom je upravljao papa. Pravo lice inkvizicije pokazuju zapravo odredbe pape Innocenta III.: Sva imovina kecera (onih koji vjeruju drugačije) se plijeni, a djeca se moraju razbaštiniti.… Pročitaj više »

Pera Kojot
Gost
Pera Kojot
1 godina prije

Necemo se moci druziti dok se ne cijepimo kaze Bill Gates : https://youtu.be/zcMaTrPdeU4

branimir zrilić
Gost
branimir zrilić
1 godina prije

Pregledavši većinu komentara dopade mi se jedan od Đure u kojem se pita zašto svoje stare i nemoćne šaljemo u “Domove” a ne brinemo o njima ponajčešće u kućama,stanovima koje su nam oni stvorili.Najčešće samoopravdanje ili pranje savjesti je da nemamo vremena jer “radimo”.Ipak ponajčešće to”radimo” znači trku za zadovoljavanjem… Pročitaj više »

Moreno
Member
Moreno
1 godina prije

Pročita san članak i dosta komentara i ugodno san iznenađen člankom autorice i nekoliko ženskih komentatora koje se ne kontreštaju nego se lipo nadopunjuju. Navalile pametne žene pa je meni bilo interesantnije čitat nego pisat pizdarije 🙂

ledeno doba
Gost
ledeno doba
1 godina prije

citat: Milance “Cilj cjepljenja je smanjenje populacije na planeti.Zasto stari građani i oni nad 75 godina moraju dobiti cjepivo.Da sto prije odu na onaj svijet jer prema projektantima Novog svjetskog poretka sve su to paraziti koji uzivaju prirodna bogatstva, primaju penzije a nista neprivređuju..” Ezekiel Emanuel, novi savjetnik Bajdena za… Pročitaj više »

Petko
Gost
Petko
1 godina prije

Vala bas niko!! Kao i uvek!

Elvis
Gost
Elvis
1 godina prije

https://brandnewtube.com/watch/government-in-ireland-forced-to-admit-covid-19-does-not-exist-mirror_HCXZemeQGFmfweQ.html

Evo, I Irska vlada prisiljena priznati da covid virus nikad nije izoliran i da ne postoji.

Ankica
Gost
Ankica
1 godina prije

Sve je istina!

Istina boli
Gost
Istina boli
1 godina prije

Cjepivo se zove Comintary… C.minatory… CIVILIZATION minatory. Prijeteće za čovječanstvo

Вазал Царский
Gost
Вазал Царский
1 godina prije

Ниjе,, непомjaник,, црни дошао да се игра, него да убиje. Своjоj духовноj деци дао упутство,, Завади па владаj.,, Tако да,, Льубнте jeдни друге онако као што сам Ja льубио Вас.,, говори Господ. 💞

POVEZANE VIJESTI

Izbornik