fbpx

Ubijamo li mi to po nalogu svjetskog ološa i profitera svoju stariju populaciju po domovima za starije? Tko će u konačnici odgovarati za zločin protiv čovječnosti? Genocid?

Starci u Hrvatskoj

Prije desetak dana osobno sam pomogla intervencijom i pomoći svojih prijatelja i kolega opskrbiti starog gospodina Anića iz Siska kojeg premjestiše u dom za starije u Gospić jer se nije htio cijepiti!

Da, da, sve čestitke takvoj odlučnoj i hrabroj odluci gospodina Anića! Ali i sva sramota za ljude iz Siska koji su djeda Anića poslali u Gospić u pidžami, praktično golog.

No, dobri ljudi, kolega Lustig, gospođa Lukić Galović, mjesni poduzetnik, električar Jovanović, sve su odradili. I stari gospodin je sve, u manje od 24 sata, imao. No samo je htio svojoj kćerci u Sisak, a to je nemoguće. Nažalost razlog ne znam, radim na tome. Pomozimo djedu Aniću, javite mi  preko redakcije,  ako netko nešto zna o kćerci u Sisku.

Takvih, i još puno gorih slučajeva, tragedija naših starijih,  imamo zahvaljujući i inače sprezi liječnika, Centara za socijalnu skrb (kod određivanja skrbnika) te domova za starije. Žao mi je uvijek što je 2016. odvjetnica Ljubica Matijević Vrsaljko odustala  (čini mi se zbog posla u Ministarstvu socijalne skrbi, najednom) od akcije spašavanja najmanje  16 tisuća staraca kojima je oduzimana poslovna sposobnost, a onda se lešinarski mnogi iz ovog začaranog kruga bogate i iz imovine staraca.

https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/pod-povecalom-sterilizacija-oko-16-000-ljudi-u-hrvatskoj-20161102

Zbog jednog „spašavanja“ susjeda od tek  „pronađene“ nećakinje i muža joj liječnika s Rebra imam i sama „sjajno“ iskustvo.  Vrijeme je uskoro i o tome – uz sve pisane dokaze – jedno dobro štivo napisati.  Zbog  sjećanja na pokojnog starog susjeda kojem su sve smjestili umreženi,  do tada nepoznati „članovi obitelji“,  liječnici, centar.  Liječenje i rehabilitaciju –nisu.

A sad o glavnom problemu.

Što to radi opet HZJZ (Hrvatski zavod za javno zdravstvo)? Točnije, što to radi država?

Zar želimo eliminirati, ionako zanemarene i kao u zatvorima onemogućene kretanjem i životom (one koji to mogu, a u većini su),  naše stare po domovima diljem države?

Naime, HZJZ je dao jednu, zamislite, zovu je – preporuku – kojom se treba odrediti socijalne radnike skrbnicima, koji će u ime štićenika u domovima koji imaju djelomično ili u potpunosti oduzetu poslovnu sposobnost, potpisivati obrazac s podacima štićenika zbog obveznog cijepljenja.

A rješenjima kojim imenuju djelatnike centara skrbnicima, odobravaju istima da u ime i za korist štićenika  potpišu suglasnost za cijepljenje protiv bolesti Covid-19.

Cijeli dokumet, ta Rješenja, zbog zaštite djelatnika mnogih centara ne želim objaviti, no dio mogu.

I treba se za ovo znati, a odgovorne – sukladno već podnešenoj Kaznenoj tužbi za zločin protiv čovječnosti (pribavih  već i broj, KR-DO-1594/2020., loše je odmah u startu što dobi ova dva slova KR, mi iz struke znamo i zašto), ali i genocid,  nad određenom populacijom –  kazneno goniti. Dr Kajić je već među njima, sasvim opravdano.

https://www.logicno.com/politika/kaznene-prijave-za-dorh-i-haag-predane.html

U tim Rješenjima Centri se pozivaju na par Zakona te sam ovdje zbog svih vas odlučila, kao čovjek iz struke, isto vam približiti  ali i podučiti. Možda nekog od vas potaknuti da svoje roditelje, bake i djedove, braću ili sestre hitno izvučete iz tih „logora“ za čekanje na smrt.

ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI  NN 157/13

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_157_3289.html

Članak 127.

(1) Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti:

 • rješava u prvom stupnju u upravnom području socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s odredbama ovoga Zakona i posebnih propisa
 • provodi izvršenja rješenja
 • vodi propisane očevidnike
 • izdaje uvjerenja i druge potvrde
 • daje podatke o obiteljskim prilikama, te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu
 • daje podatke i mišljenja prilikom odlučivanja o odobravanju pogodnosti izlaska zatvorenika iz penalne ustanove sukladno posebnom propisu kojim se uređuje izvršavanje kazne zatvora
 • sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima
 • izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika
 • provodi odgojne mjere nad djecom s problemima u ponašanju
 • provodi posredovanje u postupku razvoda braka.

Iz ovog članka ne postoji niti jedna osnova za dati u „ruke“ odluku o skrbništvu nad štićenikom poradi odluke skrbnika tada o cijepljenju štićenika doma za starije ili druge ustanove socijalnom radniku, djelatniku centra, ali se zato u jednoj standarnoj i pogodnoj za malverzaciju rečenici iz čl. 128., zadnji stavak, omogućava sve i sva, prema potrebi ovlaštenih osoba centra za socijalnu skrb.

Malo sam se pozabavila s par Zakona, par članaka, stavaka i točaka, no zamislite ovu definiciju :

„…utvrđene ovim Zakonom, posebnim propisima (kojim, zašto ne piše) kao i statutom centra za socijalnu skrb (gdje ga mogu pročitati, svaki centar ima svoj i ne bi me iznenadilo i s puno različitosti u mnogim odredbama prilagođenim za primjenu u praksi).“

Stoga sam ipak ovdje uvrstila i čl. 128., zbog čitatelja, stalno svi moramo učiti, a kako su vremena razotkrivanja puno toga, ima i ovdje zanimljivosti koje mi zapeše za oko. Nije ni čudo što imamo kontinuirane afere s imovinom staraca koji završe u domovima za starije, a socijalni radnici i djelatnici domova ili sad već i vlasnici vrlo jednostavnim postupcima uz „podršku“ zakona dolaze do njihove imovine. Sjećam se prije više godina pomoćnice ministrice u to vrijeme, Jadranke Kosor, njene prijateljice i nekad djelatnice Centra za socijalnu skrb Zdenke Ninic. Nije teško pronaći i danas neke od afera iz tog vremena.

https://www.index.hr/vijesti/clanak/smijenjena-kosoricina-pomocnica-osumnjicena-za-zlouporabu-ovlasti/356355.aspx

https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/ninic-moze-traziti-naknadu-zbog-otkaza-u-ministarstvu-2217927

 U tom zanimljivom čl. 128. Zakona o socijalnoj skrbi ipak ostaje najinteresantniji zadnji stavak koji omogućava puno toga. Znalcima u izradi normativnih akata sve je jasno.

Članak 128.

Osim javnih ovlasti iz članka 127. ovoga Zakona, centar za socijalnu skrb obavlja i druge stručne poslove:

 • potiče, organizira i provodi aktivnosti s ciljem sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema
 • obavlja stručno-analitičke poslove
 • potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti
 • sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama i drugim ovisnostima
 • predlaže mjere unapređenja socijalne politike
 • predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini
 • sudjeluje u donošenju socijalnog plana za područje jedinice područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba
 • procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga
 • osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga
 • prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda
 • koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora
 • organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga
 • provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb
 • provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora
 • obavlja druge poslove utvrđene ovim Zakonom, posebnim propisima i statutom centra za socijalnu skrb.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_152_2866.html

NN 152/14  nema zadiranja u čl. 127.,st. 1 . i čl. 128. Zakona o soc. skrbi NN 157/13

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_99_1914.html

NN 99/15  nema zadiranja u čl. 127., st. 1. i čl. 128. Zakona o soc. skrbi NN 157/13

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_52_1377.html

NN 52/16 nema zadiranja u čl. 127. st. 1. i čl. 128. Zakona o soc. skrbi NN 157/13

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_12_130_2986.html

NN 130/17 nema zadiranja u čl. 127. st. 1. i čl. 128. Zakona o soc. skrbi NN 157/13

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_103_1992.html

Nakon nabrojenog pitam se zbog čega se u Rješenju navode sve ove izmjene i dopune Zakona o socijalnoj skrbi kad niti jedna izmjena ne zadire u izmjenu čl. 127., st. 1. i čl. 128. Nije li to samo zbog dojma i fascinacije onoga tko preuzima navedeno Rješenje?  Žalosno i sramotno za državne službe.

NN 103/15 Obiteljski zakon čl. 270

1. NADLEŽNOST I POSTUPAK U POSLOVIMA SKRBNIŠTVA

Mjesna nadležnost

Članak 270.

Mjesna nadležnost centra za socijalnu skrb u poslovima skrbništva određuje se prema prebivalištu, odnosno boravištu osobe koju treba staviti pod skrbništvo ili kojoj treba imenovati posebnog skrbnika.

NN 103/15 Obiteljski zakon  čl. 8.:

Načelo skrbničke zaštite

Članak 8.

Skrbnička zaštita djeteta bez roditeljske skrbi, osobe s invaliditetom i osobe koja se iz drugih razloga nije sposobna sama brinuti o sebi i o svojim pravima i interesima mora biti primjerena potrebi zaštite uz obvezu poštivanja temeljnih ljudskih prava, kao i prava djeteta te dobrobiti osobe pod krbništvom.  Zamislite vi ovu odredbu, tj. njen dio: „… uz obvezu poštivanja temeljnih ljudskih prava.“

Ovo je dovoljno da niti jedan socijalni radnik NE SMIJE biti skrbnik osobi s djelomično ili u cijelosti oduzetom poslovnom sposobnosti jer se ovdje upravo radi o obvezi poštivanja temeljnih ljudskih prava i niti jedan štićenik u ovakvim okolnostima NE SMIJE biti podvrgnut po nečijoj tuđoj volji cijepljenju s utvrđeno nepouzdanim cjepivom, čak što više, opasnim cjepivom koje ima zastrašujuće nus pojave i smrtnost kod ljudi s ionako većim brojem bolesti u toj starijoj dobi. Dokazi nam svaki dan govore sve  više o toj covid prevari, ali i o posljedicama.

https://www.logicno.com/politika/je-li-poceo-cjepivo-pokolj.html

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=403541337597874&id=100038260334778&sfnsn=mo

Stoga tražimo zaustavljanje ovog zločina nad čovjekom, ubijanja naših starih roditelja, baka i djedova, koji ionako žive u neljudskim uvjetima bez mogućnosti napuštanja ustanove ili dolaska u posjet članova obitelji. Tko će za ovo odgovarati? Dr Bernard Kajić, potpisnik škrabotinom bez pečata, kao voditelj službe za epidemiologiju HZJZ (kako zanimljivo)?

Ubijamo li mi to po nalogu svjetskog ološa i profitera svoju stariju populaciju po domovima za starije? Tko će u konačnici odgovarati za zločin protiv čovječnosti? Genocid? 1

Ravnatelji regionalnih, gradskih ili područnih Centara za socijalnu skrb ili socijalni radnici kojima se nameće preuzimanje odgovornosti za donošenje odluke  potpisom na upitniku za svakog štićenika koji im bude dodijeljen odlukom Centra? Zar ovo nije ucjena tih istih ljudi koji se bore protiv cijepljenja staraca u domovima? Ali, što im preostaje? OTKAZ?

Osobno bih ga dala,  sa zadovoljstvom.

Kao što vidimo vladajuća privilegirana, nekompetentna grupacija slugana svjetskih  covid-profitera radi na masovnom uništenju građana Republike Hrvatske.

NN 103/15 Obiteljski zakon čl. 259. st. 3. :

Prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb

Članak 259.

 (3) Važnijom mjerom o zdravlju štićenika smatra se odluka o invazivnim medicinskim postupcima te ona koja prelazi specijalističke preglede i primjenu redovite terapije, osim odluka o zdravlju koje donosi isključivo štićenik iz članka 258. ovoga Zakona te odluka iz članka 260. stavka 1. ovoga Zakona koje donosi sud.  A u čl. 260. st. 1. isti zakon kaže, vrlo zanimljivo:

Odluke suda o zdravlju štićenika

Članak 260.

(1) Samo sud može u izvanparničnom postupku na prijedlog štićenika koji je u tom dijelu lišen poslovne sposobnosti ili skrbnika donijeti rješenje o:

1. sterilizaciji štićenika

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2521.html

NN 115/16 Zakon o upravnim pristojbama  čl. 9. st. 2. toč. 60.:

Predmetna oslobođenja

Članak 9.

(2) Pristojbe se ne plaćaju na sljedeće:

60. akte i radnje koji se vode po službenoj dužnosti.

Kao što piše portal dokumentarac.com  u naslovu „Program nadoknade štete zbog ozljede uzrokovane cjepivom za C0VID-19, primjeri iz SAD-a, Kanade i Europe:

Suvremena zapadna alopatska medicina smatra cijepljenje preventivnom, a ne kurativnom mjerom. „Prevencija po definiciji ne smije biti hazardna, dakle, ne smije biti potencijalno opasna odnosno ne smije ugrožavati zdravlje! Ispunjava li današnji način imunizacije (op.a. cijepljenje) taj temeljni postulat?” Aleksandar Soltyšik, dr. med, liječnik opće medicine i specijalist biološke medicine.

Prema Konvenciji o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine: konvencije o ljudskim pravima i biomedicini koje je potpisnica i RH, interesi i dobrobit ljudskog bića imaju prednost nad samim interesom društva ili znanosti, a postupak koji se odnosi na zdravlje može se provesti samo nakon što je osoba na koju se postupak odnosi informirana o tome i dajući svoj slobodan pristanak na njega.

U Nirnberškom kodeksu stoji da je dobrovoljni pristanak ljudskog subjekta apsolutno neophodan. To znači da bi osoba koja je uključena u eksperiment trebala imati pravnu sposobnost da da pristanak; koje bi trebalo biti postavljeno na razumljiv način, tako da osoba ima slobodnu moć izbora, bez intervencije bilo kojeg elementa sile, prijevare, prinude ili drugog oblika ograničenja ili prisile; i mora ga se uputiti da ima dovoljno znanja i razumijevanja elemenata predmetne problematike, kako bi mu se omogućilo razumijevanje i donošenje jasne odluke. Ovaj posljednji element zahtijeva da mu se prije prihvaćanja pozitivne odluke treba priopćiti prirodu, trajanje i svrhu eksperimenta; metodu i sredstva kojom se provodi; sve neugodnosti i opasnosti koje se mogu opravdati; i učinke na njegovo zdravlje ili osobu, koji eventualno mogu nastati njegovim sudjelovanjem u eksperimentu.

Dužnost i odgovornost za utvrđivanje kvalitete pristanka leži na svakoj osobi koja pokrene, usmjeri ili sudjeluje u eksperimentu. (Dokumentarac)

Pitanje je ovdje tko će sve biti obuhvaćen odgovornošću u ovom globalnom eksperimentu, biznisu, koji nam nameće vlast u državi?  Švicarska kreće u referendum kojim bi vladi oduzeli pravo  i ovlasti nametanja zatvaranja. A što čekamo svi mi?

Sigurno je samo jedno, izbjeći odgovornost nitko neće moći. Jamčim vam.

Na kraju moram opet ponoviti:

Predsjedniče Vlade, gospodine Plenkoviću, raspustite Vladu, raspišite izbore i pomozite svom narodu, jer sebi i svojima ste već pomogli. Ako i to nije dovoljno, pokrenut ćemo humanitarnu akciju prikupljanja novca da vas isplatimo i da nam više ne pomažete. Građani Republike Hrvatske su osjetljivi i humani ljudi, sigurna sam suma će biti više nego izdašna. A vaše odsustvo iz politike koštati će Hrvatsku puno manje nego vaše prisustvo. Duboko smo uvjereni.

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
236 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Joe
Gost
Joe
5 mjeseci prije

Uza zid i ZNA SE!

Maaja
Gost
Maaja
5 mjeseci prije
Reply to  Joe

Mislav Kolakušić: Svaku smrt u roku 28 dana od cijepljenja treba smatrati smrću od cijepljenja primjenom istog standarda kao i kod utvrđivanja smrti od Covida 19 19.siječnja 2021. Nezavisni zastupnik Mislav Kolakušić je na današnjoj raspravi o globalnoj strategiji EU o cijepljenju protiv Covida 19 upozorio da se obiteljima preminulih… Pročitaj više »

Dokurčilomi
Gost
Dokurčilomi
5 mjeseci prije
Reply to  Maaja

Plačat će nam iz fonda u koji stavljaju naše novce. Treba stisnuti proizvođača.

nonwo
Gost
nonwo
5 mjeseci prije
Reply to  Dokurčilomi

To već desetljećima nitko nije uspio-oni su zaštićeni ko endemske vrste. Ali,kad bi masovni pritisak odšteta količinom potraživanja pritisnuo vlade(one koji su im omogućili imunitet)…onda bi se i političari počeli premišljati,…hoće li big pharmi to i dalje dopuštati..Ne iz altruizma, već radi praznih džepova.. Npr. boingu su pala dva aviona… Pročitaj više »

piždro
Gost
piždro
5 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Da nonwo upravo tako rade..

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
5 mjeseci prije
Reply to  Dokurčilomi

Znate li da je u RH fondovima u 2020. “nestalo” preko 4 MILIJARDE kuna?

nonwo
Gost
nonwo
5 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Možda smo time platili lažne pcr da nas zatvore,respiratore da nas uguše,remdesivire da nam “zataje” jetre i bubrege, naknade za poslove koje smo bespotrebno zatvorili…PLandemija košta… Aladrović: Imamo 2,5 milijarde kuna za pomoć poduzetnicima za prva četiri mjeseca 2021.Cijena jednog respiratora iznosi 24 tisuće eura bez PDV-a odnosno 180 tisuća… Pročitaj više »

indy
Gost
indy
5 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

E da samo to…ima toga od ….a žalosno,da mi to saznanje bilo onda….ima svega,al nesmin kazat,Drže vlast i sad kao i onda,al više nisu drugovi,nego gospoda.I isto rade.E ljudovi dokad puštat,dokad pričice o zrncima raznim.Ta bar proškiljite.Zar nije dosta,kriv,ovi oni.Prodavanje magle,.Nedozvolimo da prodavanje magle prođe,nedozvolimo prodavanje priča krivi ovi,oni.Proškiljimo,nedozvolimo,pomognimo,budimo humani,neradite… Pročitaj više »

piždro
Gost
piždro
5 mjeseci prije
Reply to  indy

indy, prija su orali njive ko plugovi, pa gradili veze ko drugovi, a sad su na kraju postali raskošna gospoda – vlastela glembajevi

Milance
Gost
Milance
5 mjeseci prije
Reply to  Joe

Cilj cjepljenja je smanjenje populacije na planeti.Zasto stari građani i oni nad 75 godina moraju dobiti cjepivo.Da sto prije odu na onaj svijet jer prema projektantima Novog svjetskog poretka sve su to paraziti koji uzivaju prirodna bogatstva, primaju penzije a nista neprivređuju.Zato su prvi na udaru ti stari ljudi, nema… Pročitaj više »

štef
Gost
štef
5 mjeseci prije
Reply to  Milance

Uzmite novčanicu od jednog dolara i dobro je pogledajte. S zadnje strane (lijeve) nalazi se piramida s svevidečim okom a ispod piše “NOVUS ORDO SECLORUM”. Na prednjoj strani na vrhu stoji “FEDERAL RESERVE NOTE” Federalne rezerve su privatna banka koja je 1913 god. na prevaru dobila stogodišnju dozvolu za isključivo… Pročitaj više »

indy
Gost
indy
5 mjeseci prije
Reply to  štef

Isti blio privatno,a kolko imam informacije opet privatno od više ih tu,jedan od razloga smaknuča onog što se navodno borio protiv robovlasništva,smakli ga jer jer nacionalizirao,a kad otišo opet i eto,al može se debatirati,al sve tvz.filantropi,dobrotvori,donatori,ma samo jedan Cezar(aludiram na Rimskog) bi rješio to sve,ima toga puno do Kenedija,a kolko… Pročitaj više »

Mariet
Gost
Mariet
5 mjeseci prije
Reply to  štef

Bravo! Sve ste rekli u jednom jedinom komentaru. Mnogo ljudi je njima stalo na put, a ko god je nešto značio u svijetu i bio poznat i autoritativan, zbrisali bi ga s lica zemlje.

mememeandme
Gost
mememeandme
5 mjeseci prije
Reply to  Milance

Puno “žganaca” ti još moraš pojesti niemce.

Bondone
Gost
Bondone
5 mjeseci prije
Reply to  Milance

Iritiras!

tedi
Gost
tedi
5 mjeseci prije
Reply to  Milance

OK.sad su stari ljudi na redu da krenu u groblje,ali ako to mladji ne zaustave sutra su oni na redu,samo ce smanjitti dobnu granicu 55g jer ih ima puno bez posla a drzava ih mora hraniti.Zato prst na celo
Da ne bude ja jos nemam 75g.

zorule
Member
zorule
5 mjeseci prije
Reply to  Milance

Milanče, što ti se desilo sa blogom?

otpisani
Famed Member
otpisani
5 mjeseci prije
Reply to  Milance

Dakle, ako su pretpostavke točne, u 2021…2022…2023 ..(itd.) godini bi smrtnost ljudi trebala porasti u odnosu na godine prije 2021. a koje su prethodile masovnom cijepljenju. Statistika umrlih u 2020 jasno govori da COVID-19 —UOPĆE NIJE PROUZROČIO POVEĆANJE SMRTNOSTI U 2020. GODINI… Prema tome ako se po statistici smrtnost poveća… Pročitaj više »

1950
Gost
1950
4 mjeseci prije
Reply to  otpisani

Prosijek umrlih 2017,2018 i 2019 je od 51K do 53K godisnje sta znaci oko 140 umrlih dnevno.(podatke mozete naci na netu)Nedavno je pisalo da do 09/2020 imamo 38K umrlih sta znaci da je ostalo jos 15K do kraja 2020 za ispunit prosijek od 53K. Ako nas je pogodio razorni virus… Pročitaj više »

Istina boli
Gost
Istina boli
5 mjeseci prije
Reply to  Milance

Cjepivo se zove Comintary… C.minatory… CIVILIZATION minatory. Prijeteće za čovječanstvo

TiranKonstant
Gost
TiranKonstant
5 mjeseci prije
Reply to  Joe

Ne debljaj

Istina boli
Gost
Istina boli
5 mjeseci prije
Reply to  Joe

To što ih djeca ne mogu vidjeti pitanje je etike a ne medicine. Isto kao i pitanje abortusa. Ucjenjivati starce cijepljenjem da bi mogli vidjeti svoju djecu je zločin protiv čovječnosti koji je po kategoriji gori od ratnog zločina.

ivo
Gost
ivo
5 mjeseci prije

Hvala na informacijama.

Jarilo
Gost
Jarilo
5 mjeseci prije

Koncetracijski logori zvani starački domovi moraju dati doprinos u obliku umrlih štićenika, vjerovatno će vlasnici domova biti nagrađeni

preseren3
Gost
preseren3
5 mjeseci prije

O ja! SAD, 4000 mrtvih, dnevno. 90% stariji. Kolika je to dobit za skladove… Ali te istine ne smiješ zapisati nigdje na svijetu… Riskiraš doživotnu blokadu…

Coca Corona
Gost
Coca Corona
5 mjeseci prije
Reply to  preseren3

Reklama!? Prije sedam godina Facebook je kupio WhatsApp koja je postala najkorištenija aplikacija za besplatno slanje poruka i telefoniranje preko mobilnih telefona. S vremenom se pokazalo kako je Facebook postao jedan od najvećih kršitelja privatnosti na internetu te je uz pomoć malicioznih poduhvata i mračnih patenata počeo špijunirati vlastite korisnike, snimati njihovu komunikaciju čak i kada… Pročitaj više »

Maaja
Gost
Maaja
5 mjeseci prije
Reply to  Coca Corona

Autor: Ljubica Šaran
hvala ti Ljubice/urednica matrixworlda

nonwo
Gost
nonwo
5 mjeseci prije
Reply to  Maaja

Izvrsno piše.

zorule
Member
zorule
5 mjeseci prije
Reply to  Coca Corona

A kako stoj Telegram?
Inače ja sam čuo da iza signala isto stoji CIA, ali teško je ikome više vjerovati

Coca Corona
Gost
Coca Corona
5 mjeseci prije
Reply to  zorule

Internet prostor,, ti je kao kad uđeš u dućan koliko god da poneseš sa sobom možeš potrošiti sve,a i više,na kraju bar biram koju firmu hranim…telegram,tek na 4.mjedtu,na 3. mi je Japan;)

1950
Gost
1950
4 mjeseci prije
Reply to  Coca Corona

Vec godinama koristim ‘Telegram”.Top.

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
5 mjeseci prije
Reply to  preseren3

SAD, cca 400 MILIJUNA stanovnika. Zar ne? Godišnje umire koliko? Ovi ne umiru od nikakvog covida već se svi pišu da su umrli od covida. Podvala. Nije smrtnost u 2020. nimalo veća u odnosu na prethodne godine, i tako svugdje u svijetu. U RH isto. Zar ovo niste čitali: https://www.logicno.com/politika/ama-potiho-priznaje-covid-laz-dok-su-amerikanci-usredotoceni-na-izbornu-prijevaru.html… Pročitaj više »

Tupko Glupko
Gost
Tupko Glupko
5 mjeseci prije

Arna, ovaj Kajićev dopis ne samo da nema pečata kao što ste naveli, nego nema ni klase ni urudžbenog broja u zaglavlju. Treba sa pravnikom vidjeti je li zbog toga uopće službeni dokument HZJZ-a, jer ako nije, samim time nije niti pravno obvezujući za nikoga. U tom slučaju, HZJZ se… Pročitaj više »

A neg.
Gost
A neg.
5 mjeseci prije
Reply to  Tupko Glupko

Zato Biden potpisuje prazne papire. Neke čak pročita…

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
5 mjeseci prije
Reply to  Tupko Glupko

Da,da, nema. I ovako sve državne tvrtke i institucije rade. Potpisuju kvakama, nigdje pečata, a bome ni podataka Klase i broja urudžbenog. I to je pravilo. Ne biste vjerovali, porukama šalju naloge za odrađivanje poslova. Rekao bi čovjek država nam postala E. kad ono, tražite Potvrdu PP za prijavu, prijetnju… Pročitaj više »

indy
Gost
indy
5 mjeseci prije
Reply to  Tupko Glupko

Ma kakaju neznaju se izvuč,je štima nema,al više negledam te sitnice jer je bitno koju knjižicu imaš,tj.iskaznicu imaju od vladajuče kaste.Na upit prije par desetlječa isti takvi u ovoj državi rekli ako nisi rodjak,sin,familija moš se slIkat i banka me opljačkala za pedeset iljada kuna 2009,i skoro krenulo povrat al… Pročitaj više »

Cassia
Gost
Cassia
5 mjeseci prije

Podrška gđi Arni, hvala samo tako razvaljajte ih😁😁👍👍🙏

A neg.
Gost
A neg.
5 mjeseci prije

Cijepljenje ne ide očekivanom dinamikom.
Zato je pritisak na nezaštićene.

Patriot
Gost
Patriot
5 mjeseci prije
Reply to  A neg.

Opozvao Capak nova cijepljenja jer ne dolazi dovoljno doza. Čini mi se kako namjerno odugovlače kako bi lakše prikrili štetne posljedice izazvane cijepljenjem.

Legendarni Grk
Gost
Legendarni Grk
5 mjeseci prije
Reply to  Patriot

Ili možda tako sakrivaju da ljudi masovno izbjegavaju njihova otrovna cjepiva.

TIKTAKTIKATAKATAK
Gost
TIKTAKTIKATAKATAK
5 mjeseci prije
Reply to  Legendarni Grk

upravo to.

Bondone
Gost
Bondone
5 mjeseci prije
Reply to  Legendarni Grk

Ili da umjetno stvore “potraznju” za artiklom kojeg “nedostaje”!

Franko
Gost
Franko
5 mjeseci prije
Reply to  Legendarni Grk

To je upravo istina.

KISIK
Gost
KISIK
5 mjeseci prije
Reply to  Legendarni Grk

Il stiže Placebo tura svima …?

Iva
Gost
Iva
5 mjeseci prije

U Srbiji u staračkim domovima nekoliko samoubistava. Teško tim mučenicima koji tamo završe.

Mikojan
Gost
Mikojan
5 mjeseci prije
Reply to  Iva

Ima jedan starački dom u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske za koji ljudi čekaju i po 10 godina da ih prime. Mnogi prije umru nego dočekaju svoj red za taj dom. Do ovog cirkusa sa gripom za njih je tamo bio drugi život, to su izleti, razne aktivnosti, društvene igre, fešte, plesnjaci.… Pročitaj više »

Iva
Gost
Iva
5 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

Tako bi trebalo provesti starost. U Srbiji je vlast toliko zabrinuta za stare i bolesne da Institut za javno zdravlje Batut nudi starim i bolesnim da ih vakcinišu po kućama. A pre toga predsednik im velikodušno šalje paket sa vitaminima (svim penzionerima). A pre korone im je 4 godine zakidao… Pročitaj više »

tedi
Gost
tedi
5 mjeseci prije
Reply to  Iva

Iva, ziva istina,potvrdjujem.

dinko grgat
Gost
dinko grgat
5 mjeseci prije

Na početku mi se činilo,a sada sigurno znam sigurno da je riječ o gerontocidu.

nonwo
Gost
nonwo
5 mjeseci prije
Reply to  dinko grgat

Gerontocid,da. A zašto su umirali i još umiru u bolnicama?Jer od samih početaka nisu imali šanse za efikasnu terapiju.O efikasnoj terapiji se nikada nije raspravljalo s relevantnim tijelima i liječnicima koji imaju iskustva s antivirusnom terapijom.Njih ni NIH,ni FDA ni WHO nikada nisu konzultirali i odbijali su njihovu pomoć.Od samih… Pročitaj više »

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
5 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Može link?

nonwo
Gost
nonwo
5 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Šaljem još jednom,već sam poslala.Imam prijevod cijelog članka.Poslati ću na redakciju.
https://science.sciencemag.org/content/370/6517/642.full
Obratite pažnju na Remdesivir s route to approval sliku(povećati).

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
5 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Molim Vas, i hvala, unaprijed. Na redakciju, sve ostalo znate. LP

nonwo
Gost
nonwo
5 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Nisam zabilježila mail redakcije?može netko?

Taugo
Gost
Taugo
5 mjeseci prije
Reply to  nonwo

nonwo…svaka cast na trudu , iskreno ..mislio sam da je u pitanju gdin a ne gdja…

nonwo
Gost
nonwo
5 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

koji je mail?Link ne prolazi 2x,možda uspije.

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
5 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Može i na ovaj: aseb554@gmail.com
Hvala
LP

Maaja
Gost
Maaja
5 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

vrijedna si,hvala ti…..a”zagonetni osmijeh”baš veseli = samo poolako,ispalit češ još i za franceka ka’ i fulfi a valjda si već i našla zanimljive fotke i davno prije totalnog rimsko-vatikanskog mraka 9.1. no i nisu ovo baš neke Q-poruke a eto prije 1h pokazuje se da Biden potpisuje čiste bjele papire… Pročitaj više »

KISIK
Gost
KISIK
5 mjeseci prije
Reply to  Maaja

A di je moj ‘0roskop?!

Malimali
Gost
Malimali
5 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Treba se samo sjetiti kako su u Francuskoj početkom siječnja 2020 maknuli klorokin (HcQ) iz slobodne prodaje zbog navodne nesigurnosti (poslije 70 godina upotrebe!) i istovremeno počeli kampanju protiv dr. Raoulta jer je s tim uspješno liječio koronu. U upoređenju: klorokin je vrlo jeftin i bi dobijali bi ga samo… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
5 mjeseci prije
Reply to  Malimali

“Znanstvenici su saznali da su i odluka FDA-e i sporazum sa EU-u nastali pod neobičnim okolnostima koje su tvrtki GILEAD Sciences dale važnu prednost. FDA se nikada nije savjetovala s grupom vanjskih stručnjaka koja je sposobna odvagnuti složena pitanja antivirusnih lijekova. FDA je mogla kontaktirati tu skupinu. Savjetodavni odbor za… Pročitaj više »

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
5 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Nemaju mnogi obitelji, vjerujte mi.

Drima
Gost
Drima
5 mjeseci prije

Svi preminuli pozitivni na covid su preminuli u bolnici.Osim dva prva slučaja u Kini na ulici :P.

Novi kolac
Gost
Novi kolac
5 mjeseci prije
Reply to  Drima

Poznajem momka kojeg su smjestili u bolnicu i oduzeli mu telefon(?) i prekinuli mu svaki kontakt sa njegovim.Od trenutka kad su ga smjestili njemu je bilo sve gore i gore.Decko je pobjegao iz bolnice treci dan skocivsi sa 2. sprata u sitne sate,nakon sto je skalperom koji je sakrio prije… Pročitaj više »

Iva
Gost
Iva
5 mjeseci prije
Reply to  Novi kolac

Trgovina organa. Možda je to razlog što se ne rade obdukcije.

Novi kolac
Gost
Novi kolac
4 mjeseci prije
Reply to  Iva

On je siguran u to.Pored toga sto se ne rade obdukcije,niko te ne moze vidjeti,samo te ZAVARE U METALNI SANDUK.Isto je javna tajna da su skoro svi mladji koji su umrli od corone bili nepusaci.Cudno je sve.

Iva
Gost
Iva
4 mjeseci prije
Reply to  Novi kolac

Užas šta se radi.

nonwo
Gost
nonwo
5 mjeseci prije
Reply to  Novi kolac

Ne mora biti da su mu namjeravali uzeti organe(iako tko zna,već sam paranoična kad vidim iz čega sve pLandemičari izvlače profit),ali sigurniji je kod kuće što se tiče zdravlja.Bolnica nudi remdesivir i respirator-oboje više štete nego koristi. Takav je protokol,…i kada zdravstveno osoblje daje najbolje od sebe…Da je momak bio… Pročitaj više »

Novi kolac
Gost
Novi kolac
4 mjeseci prije
Reply to  nonwo

To je i uradio,sakrio se negdje par sedmica i kad se bas oporavio sa advokatom otisao u policiju i prijavio se.

Ožujsko light
Gost
Ožujsko light
5 mjeseci prije
Reply to  Novi kolac

Oprosti ali koji si ti to film gledao? Pa to več graniči na “Vedran lažun adventures”. Čuj njega,posjeko lika sa skalpelom i skočio iz drugog sprata…svašta. Po količini pluseva vidim da ogromno čitatelja ne uključuje mozak kad čitaju budalaštine. Da je primljen u bolnicu znači da se nije mogao ni… Pročitaj više »

Coca Corona
Gost
Coca Corona
5 mjeseci prije
Reply to  Ožujsko light

Želim ti njegov životoni put…dečko je dure ,i nije jedini koji je
IZGUBIO POVJERENJE U SOTONA DOO,
A TI ?

Novi kolac
Gost
Novi kolac
4 mjeseci prije
Reply to  Ožujsko light

Nije dobrovoljno,vec je bio pozitivan i uputili ga doktori.To je bilo na samom pocetku plandemije,i nije jedini ovdje da je bjezao iz izolatorija,bilo je sigurno 5,6 takvih,najpoznatiji je svakako onaj spanskog drzavljana,koji je pobjegao u spansku ambasadu,kojem su uzeli telefon isto(?),da ti sad ja ne vazim ukucaj ‘bjezanje iz izolatorija… Pročitaj više »

rimtu
Gost
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  Drima

A ti su umrli od hipoksije izazvane kumulativnim učinkom 5g.

Jhonny Štulić
Gost
Jhonny Štulić
5 mjeseci prije

More Pricks Than Kicks Lyrics Doslo vrijeme da se zivot proba I zajedno s njim Iscurio je virus boje neba Kako logican stih Moj goli prik Sam protiv svih On zna za svaki trik Moj te mota Prik Vise tupih nego ludih Rece ignorance is bliss A gdje to pise… Pročitaj više »

indy
Gost
indy
5 mjeseci prije

A di sad na Mars il di,k….sinovi.A dica pate,a mi mjesto da mislimo da budemo humani još neželimo,nemožemo il nečemo bar proškiljiti,eto slušam trenutno EKV,Haustor….A sve u rječima isto AZRA…..itd….samo ljudskost humanost a Bob Marly,budimo ljudi,budimo humani.I Maly,sory malo krivo natipko a pun mi kufer svega,i sve u Honduras,jer tamo… Pročitaj više »

Drima
Gost
Drima
5 mjeseci prije
Reply to  indy

Slažem se da bi svakog trebao boli ti k za detalje ako si na to mislio.Božija, ili kako kabala gura univerzalna, poruka je jasna.

Hum
Gost
Hum
5 mjeseci prije

Ubijamo.

Juznjackkka utjeha
Gost
Juznjackkka utjeha
5 mjeseci prije

Mengeloidi- takotvani lijecnici i medicinsko osoblje koji su prodali dusu djavolu za saku dolara. A idol im je mengele.

nonwo
Gost
nonwo
5 mjeseci prije

Više od pola njih nema pojma da je protokol problematičan,da postoji ivermectin.
Veli mi gospođa srednjih godina…Tražim liječnika da se upišem i kod tri nema mjesta…Pitam ih za ivermectin-kažu nikad čuli…
Ali ,tko traži taj i nađe…Našla doktora koji sve zna o ivermectinu,a doktor voli one koji misle i propituju…

Buco
Gost
Buco
5 mjeseci prije

U ovoj situaciji svi osim štićenika su na dobitku. Država koja neće morati isplaćivati penzije, možda zadnjoj zdravoj generaciji, koja bez problema prelazi 100-tu, kao i starački domovi koji u većini slučajeva imaju ugovor o doživotnom uzdržavanju u zamjenu za neku nekretninu. Što ste mislili…biti na grbači državi nakon 65/67,… Pročitaj više »

TiranKonstant
Gost
TiranKonstant
5 mjeseci prije
Reply to  Buco

Kakva blagodat medicine. Zivili bi sto pedeste godina kad nebi uzimali ljekove

tedi
Gost
tedi
5 mjeseci prije
Reply to  Buco

Da smo stedili zaradjene novce,mijesto u drzavne fondove za mirovinu uzivaoci svoje stednje bi danas bili bogatasi,ali davno je netko napravio SISTEM KAKO PLJACKATI radnike i stedise. Nekada mi je jedan Jevrej to povijerio, i mnogo toga iz 2ww kako su ga novci tada spasili i razne vrednosti i od… Pročitaj više »

Diego
Gost
Diego
5 mjeseci prije

Postoji li približan podatak ili procenat onih koji su umrli a lečili se kod kuće?Koji su bili zvanično “pozitivni”?Mislim da i ako ih je bilo,da je to zanemarljiv broj,statistička greška. 99 % nastradalih je skončalo u bolnicama i staračkim domovima.Zdrava logika kaže da veliki broj tih ljudi ne bi završilo… Pročitaj više »

Pera Kojot
Gost
Pera Kojot
5 mjeseci prije
Reply to  Diego

Uskoro će izaći istraživanje Ionnaidisa i Sveučilišta Stanford koje je pokazalo da nikakvih benificija od rigoroznih mjera nema. Dakle govorim o mjerama kao što je zatvaranje restorana, obavezno nošenje maski… To je prvo takvo veliko istraživanje, a ja sam ga imao prilike pogledati prije nego što je objavljeno. To je… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
5 mjeseci prije
Reply to  Pera Kojot

Već sam pisala,Afrika je” placebo” grupa u ovom globalnom eksperimentu… ,bez mjera i protokolarnog liječenja.Ima najbolje rezultate preživljavanja.

Diego
Gost
Diego
5 mjeseci prije
Reply to  nonwo

To je do sada evidentno.Da Afriku skoro i ne primećuju.Već neko vreme se pitam.Šta li su u budućnosti spremili za Afriku,za delove Azije gde je porast stanovništva konstantan?Iz nekog razloga od početka traje udar na najrazvijeniji deo planete.Sa razlogom sigurno,oni ništa ne rade bez plana. E sada,ako su planovi zaista… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
5 mjeseci prije
Reply to  Diego

U Africi koriste primitivne metode,…naoružaju svoje koljače,korisne idiote i skrate za glavu selo po selo…Sad su tako sravnili neko selo u Mozambiku.. Protiv toga goloruki Afrikanci nažalost ne mogu ništa… Ali od Kill Billovih iglocidnih proizvoda se već aktivno brane…Protjeruju iz sela već kad vide poznati logo na majici procjepljivača…… Pročitaj više »

tihobl
Gost
tihobl
5 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Zanimljivo je da to rade selima koja se nalaze iznad rudnih bogastava.

nonwo
Gost
nonwo
5 mjeseci prije
Reply to  tihobl

Bez koristi ne bi oni ni metak trošili..

nonwo
Gost
nonwo
5 mjeseci prije
Reply to  Iva

Super mu je odgovorio.Misli macron da je ubermensch,Afrički profa ga je ponizio.Tako treba.Hvala.

Iva
Gost
Iva
5 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Nema na čemu. Oduševio me je odgovor profesora.

Dražen
Gost
Dražen
5 mjeseci prije
Reply to  Iva

Bravo! Čovjek je genijalno spustio Rotchildovom bankačiću..

Iva
Gost
Iva
5 mjeseci prije
Reply to  Dražen

Upravo tako.

nnuozbiuzbztftrdtred
Gost
nnuozbiuzbztftrdtred
4 mjeseci prije
Reply to  Iva

Ovaj je profesor za ovog postavljenog od strane tame “predsjednika”.

rimtu
Gost
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  Iva

Nadam se da mu je to odgovorio ravno u smrdljivu gubicu.

A neg.
Gost
A neg.
5 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Ich bin ein Afrikaner!

nonwo
Gost
nonwo
5 mjeseci prije
Reply to  A neg.

Ich bin auch,….hakuna matata…

Pera Kojot
Gost
Pera Kojot
5 mjeseci prije

v Kolakušić (NI). – Poštovani predsjedavajući, farmaceutska industrija je u proteklim desetljećima organizirala nekoliko stotina konferencija, simpozija, sastanaka – svega. U posljednjih godinu dana nije organizirana niti jedna konferencija, niti jedan simpozij o bolesti COVID-19, o cjepivu. O čemu se tu radi, kako je to moguće? Glavni čovjek koji govori,… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
5 mjeseci prije
Reply to  Pera Kojot

Dr Simone Gold su uhapsili.Ona nije šutjela od prvog dana.
https://www.youtube.com/watch?v=z72zIfdnjC4

Mario x
Gost
Mario x
5 mjeseci prije
Reply to  Pera Kojot

Čast izuzetcima, ali dr i ostali šute jer im je itekako dobro. Nekima, ne svima naravno. Dobar dio njih sada radi 5 puta manje a plaća ide. Nece oni to priznati naravno, već se dižu na noge jer su oni posebna kasta koja je bitan kotačić u plandemiji.

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
5 mjeseci prije
Reply to  Mario x

I ucijenjeni su, vrlo lukavo, nagradama, donacijama pa i konkretnim novcem zadnjih dvadesetak godina. Pa 2012. smo imali aferu farmakomafije i oko 700 liječnika u Hrvatskoj. Svi i mnogi novi, šute.

A neg.
Gost
A neg.
5 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Nagrađeni su i nekretninama pacijenata. Najčešći modus operandi ugovor o dosmrtnom uzdržavanju.

nonwo
Gost
nonwo
5 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Ne bi proturiječila,zna se što je red i pravo….samo..tada su se razračunali s malom farmaceutskom firmom koja je pokrivala samo 2 % tržišta,kriminalce su napravili od desetaka,uglavnom doktorica,samohranih majki s dvoje, troje djece i sl…. koje su dobile,karikiram, bon za božićnu kupovinu (vrlo mali broj je ozbiljnije zeznuo),a tom pokaznom… Pročitaj više »

Coca Corona
Gost
Coca Corona
5 mjeseci prije
Reply to  Mario x

Učitelji -nastavnici -profesori isto.

nonwo
Gost
nonwo
5 mjeseci prije
Reply to  Coca Corona

Problem je u korupciji-POSVUDA.

Iva
Gost
Iva
5 mjeseci prije
Reply to  Coca Corona

Zar i oni? Kakav primer daju učenicima i studentima?

Coca Corona
Gost
Coca Corona
5 mjeseci prije
Reply to  Iva

Kako koji,neki se pogubili sa živcima i prenaglo reagiraju i RIBAJU klince.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
5 mjeseci prije

“… A rješenjima kojim imenuju djelatnike centara skrbnicima, odobravaju istima da u ime i za korist štićenika potpišu suglasnost za cijepljenje protiv bolesti Covid-19….” STRASNO! Svaka vam cast postovana gospodjo Sebalj. I za ovo djelo kao i za zalaganje u raskrinkavan ju ovo zlocinackog plana svjetskih kamatara i njihovih “gojimskih” sluga… Pročitaj više »

TiranKonstant
Gost
TiranKonstant
5 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Treba bi ti odrzat govor na ovom prosvjedu sto ce bit. Ali i taj prosvjed je vjerojatno organiziran od istih organizatora koji organiziraju citavu nastranu organizaciju. Bilo koja organizacija je bolesna. Ali klin se klinon izbija.

Hum
Gost
Hum
5 mjeseci prije
Reply to  TiranKonstant

Ne bi trebao. Ovo što kolega ” istražuj” piše na žalost je za većinu ljudi ” teorija zavjere”. Na prosvjedu treba tražiti ukidanje stožera i mjera jer epidemije nema. Rotschild i kompanija su duboka voda trenutno. Skinuti ove krpelje u vidu stožera što su se prikačili. I bazirat se na… Pročitaj više »

Patriot
Gost
Patriot
5 mjeseci prije
Reply to  Hum

Na prosvjedu treba krenuti na režimske medije, otkinuti krakove hobotnici.

Hum
Gost
Hum
5 mjeseci prije
Reply to  Patriot

Da. Prozvati ih javno. S naglaskom na Smrdograf, imbex , bljutarnji i kraljicu laži i propagande HRT.

nonwo
Gost
nonwo
5 mjeseci prije
Reply to  Hum

Nemojte napasti ove iz dokumentarnog,hrt…
Njih već maltretiraju šefovi čim stave dokumentarac o ocu i majci,ljubavi među supružnicima i slično jer su takvi filmovi opasni,…mogli bi ljude držati normalnima..
poznajem ih,dobri ljudi..

Coca Corona
Gost
Coca Corona
5 mjeseci prije
Reply to  Patriot

Točnije bi potom pisali…kad im prsti prorade.

nonwo
Gost
nonwo
5 mjeseci prije
Reply to  Hum

https://www.youtube.com/watch?v=WINDtlPXmmE
Dosta,neću to više trpiti.

TiranKonstant
Gost
TiranKonstant
5 mjeseci prije
Reply to  Hum

Trebabgovorit istinu makar zvucala.ko teorija zavjere. Treba ljecit uzrok a ne simptome. Sta ce mo lagat jer je istina nevjerojatna

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
5 mjeseci prije
Reply to  TiranKonstant

Prosvjed je dio plana, baš ovih koji sve ovo rade, kao i prethodni Festivali slobode. Niš od toga.

Hum
Gost
Hum
5 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

E jebiga sad. Sve je dio plana i to što nema plana je dio plana? šta se može uraditi a da netko ne kaže da je i to dio ” plana”?

čudila se aman ja
Gost
čudila se aman ja
5 mjeseci prije
Reply to  Hum

ponovit ću svoj prijedlog- bilo bi dobro na skupu, na velikom ekranu, puštati kontradiktorne izjave stručnjaka, a nakon toga nasnimljeni, urnebesni smijeh, ima toga materijala od njih , solidno- a šta drugo možeš budalama nego im se smijati, smijehom ih možemo poniziti, jer i oni isto nama čine,a onaj tko… Pročitaj više »

Hum
Gost
Hum
5 mjeseci prije

Bravo. Izvrsna ideja🤗

čudila se aman ja
Gost
čudila se aman ja
5 mjeseci prije
Reply to  Hum

a od glazbe-ništa rok,ništa elektronska, pogotovo ne strana, samo puštati prave, i to “najbezobraznije” bećarce- prigodan bećarac uz prigodne pozdrave, “zaslužnima “.

čudila se aman ja
Gost
čudila se aman ja
5 mjeseci prije

“idem šorom, kuja laje na me-marš, kujo, što te briga za me, ma marš kujo,što te briga za me, jedan,dva,op.sa-sa”

nonwo
Gost
nonwo
5 mjeseci prije

Ja bi Dubiozu..nek navrate do zgb-plaćamo im PCR test
op op opa,stiže nam europa,sad će da nas biju sile,svjetske milicije…

čudila se aman ja
Gost
čudila se aman ja
5 mjeseci prije
Reply to  nonwo

može,može

nonwo
Gost
nonwo
5 mjeseci prije

nisam vidjela komentar,uzela sam ti riječi iz usta,…slažem se…

nonwo
Gost
nonwo
5 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

svejedno,ljudi na okupu-uvijek dobro…
Bez nasilja,ne dati im guštati…Kad bi bilo dobre satire,smijeha…
Smijeh boli psihopate…Zajedništvo isto..
Ajde Pervan,Drele složite neki Plandemični show..

rimtu
Gost
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  nonwo

“Ajde Pervan,Drele složite neki Plandemični show..”

Ne budi naivna, ti gnojevi su u službi režima.

indy
Gost
indy
5 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

nebudi sigurna,sjeti se trga republike PRLJAVCI,ko če zaustavit tu masu,može se volja naroda,samo narod treba imati volju,a ne biti indrokriniran sa ljevodesnogoredolje,i isto nema nasilja ko ni onda,milicajci em bili u tragovima uniformirani,a mi im još de pivu sendvič,kulen itd…e tako treba bez nasilj jer to onda i sad očekuju,građanski… Pročitaj više »

rimtu
Gost
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Pa ak se 13.2. skupi 50k ljudi, onda možda i bude nekaj.

Mladen
Gost
Mladen
5 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Zašto tzv država Hrvatska,otkud ti pravo da tako pises o medjunarodno priznatoj državi i njenim gradjanima nazivajući ih ponižavajućim imenima.Ovdje si javno nazvao Borisa Vujcica idiotom a ne potpisavši se svojim imenom i prezimenom ispod teksta sto govori o tvom socio patološkom karakteru skrivajući se iza nekih nickova ili kako… Pročitaj više »

Patriot
Gost
Patriot
5 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Mladene, jeli ti visi slika velikog vođe Plen Ki Moona u dnevnom boravku?
Hrvatska odavno ne postoji jer smo prodali sve resurse a jedino što se sad prodaje je obraz političkih elita.
Lijepo je braniti svoju zemlju, ali pri tom ne brainti one koji uništavaju njezin narod.

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
5 mjeseci prije
Reply to  Patriot

Nego, partijski vojak!

Hum
Gost
Hum
5 mjeseci prije
Reply to  Mladen

tzv Hrvatska, Rusija, Njemačka, Francusk.. Boris Vujčić je KORUMPIRANI idiot. Evo da proširim. Na tebe i slične sam mislio kad sam rekao voda duboka. Koga je ponizio? tzv. zato što nije država. Da je suverena država ne bi TERORIZIRALA vlastiti narod Mladene. Ne pravi se blesav. Iza koga ili čega… Pročitaj više »

Mladen
Gost
Mladen
5 mjeseci prije
Reply to  Hum

Ima jedna stara Njemačka poslovica koja kaže,” nesmijes nikome reci da je svinja ako nisi vidio da je mekinje jeo”Vujcica sam izvukao iz konteksta a mogao je biti i bilo koja osoba, a to sto pises o Vujcicu napisi na pano i pravac ispred Sabora ili državnog odvjetništva a ne… Pročitaj više »

Hum
Gost
Hum
5 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Na zapovijed vojvodo. Ako uspijem preći granicu. Jer sa hrvatskom putovnicom ne mogu ući u Hrvatsku državu,. za koju su mnogi moji ostavili zdravlje a neki i živote. Svjedočio sam scenama kao u filmovima. Ono baka plače jer ne može vidjeti unuka, na granici ih policajci razdvajaju. Je li to… Pročitaj više »

Mladen
Gost
Mladen
5 mjeseci prije
Reply to  Hum

Nisi napisao zbog čega ne mozes ući u Hrvatsku.Ostavi se patetike budi jasniji.Nećeš ti ništa kao i mnogi “revolucionari “ovdje.
Petokolonasi su uvijek na vlasti.Ako budeš i dalje prijetio Poslat ću ti policiju na granicu da te prate jer prijetiš ustavno pravnom poretku.Ugodna večer.

Hum
Gost
Hum
5 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Ne želim plaćati PCR test nit se testirati na ” Covid”. A to ti prijetiš Mladene . Bravo . Jesi li ponosan na sebe? Pošalji ih na mene uz sve epidemiološke mjere.

Hum
Gost
Hum
5 mjeseci prije
Reply to  Hum

Revolucionari i pokoji milicioner koji budno pazi za svoju udbu.

Mladen
Gost
Mladen
5 mjeseci prije
Reply to  Hum

A ti Ajde u Njemačku.

Hum
Gost
Hum
5 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Oš me tamo pratiti ko dektiva Matana?🤗

Coca Corona
Gost
Coca Corona
5 mjeseci prije
Reply to  Mladen

.. već pošle nuspojave ? Pfffizzer ili modernA,koji operativni sistem koristiš?.
malo desna malo lijeva..trola$

rimtu
Gost
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  Mladen

“prijetiš ustavno pravnom poretku”

Pos#rem se na takav ustavno pravni poredak.
Mrš!

Mr.T
Gost
Mr.T
5 mjeseci prije
Reply to  Mladen

I ovo komentiranje na portalu je pano. Zasto bi isao pred sabor?
Sta te boli kurac kako i gdje covjek iskazuje svoje vidjenje i svoja saznanja?

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
5 mjeseci prije
Reply to  Mladen

A Vi ste se potpisali?
Čemu napadate ljude? Dajte mene!
Možemo i na javno sučeljavanje, Vi odredite i moderatora, možete ih i još 10 dovesti, “pomest” ću Vas, ISTINOM, dokazima, znanjem. A Vi?

Mladen
Gost
Mladen
5 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Ne napadam plavuše .Imam samo jedni istinu za vas od jučer Joe Biden na tvoju žalost novi predsjednik SAD,.unatoč magli uWashingtonu.

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
5 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Ha, ha! Polako, strpljenja, bude vam zavrtjelo od istine.

Cassia
Gost
Cassia
5 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Tvoj Joe će brže izaći nego što je ušao 😂😂😂😂😂

Mladen
Gost
Mladen
5 mjeseci prije
Reply to  Cassia

To mi se često događa, ali ako budeš ti u pitanju bit će obrnuto.

Bondone
Gost
Bondone
5 mjeseci prije
Reply to  Mladen

If that makes you happy my friend, your life must be miserable!

indy
Gost
indy
5 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

bi kul,e mj engleski,valjda si skužila što htio reč

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
5 mjeseci prije
Reply to  Mladen

“… Ovdje si javno nazvao Borisa Vujcica idiotom a ne potpisavši se svojim imenom i prezimenom ispod teksta…” Ah cujte, Moje ime i prezime, kao i mail su poznati redakciji… Nisam se obracao ovom zlocincu (i idiotu) Vujicicu direktno, ali ako vi imate mogucnost da organizirate javnu diskusiju sa njim… Pročitaj više »

Mikojan
Gost
Mikojan
5 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

“Razumljivo svakog ko stoji iza ovog zlocina “pLandemije” i planiranog zlocina baziranog na Rockfellerovoj pseudo-nauci uz pomoc GMOvakcina – smatram zlocincem.” I šta sad reči za ljude koji su u stanju vrištati i demonstrirati protiv GMO biljaka, hrane, sjemenja a prvi stanu u red za GMOvakcinu. To je pravi naziv,… Pročitaj više »

Vidimanemogunista
Gost
Vidimanemogunista
5 mjeseci prije
Reply to  Mikojan

Konacan cilj:GMO-covjek!
Autor izjave: ?

Kažun
Member
Kažun
5 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Zašto Vlada RH srlja u nagodbu s bankama?Goran Aleksić iz Udruge Franak ističe, pak, i da su skoro sve države članice EU-a, osim Austrije koja je zbog toga pod prijetnjom Europske komisije, 5. svibnja ove godine potpisale plurilateralni sporazum kojim se otkazuju bilateralni sporazumi o zaštiti stranih ulaganja između država članica… Pročitaj više »

indy
Gost
indy
5 mjeseci prije
Reply to  Kažun

A da fer igra sve oprošteno pošto uzeli stranci banke za ništa a obnavljane iz naših đepova,i sumarum bi trebo bit nama nekakva isplata a ne naše da gule.SRAMOTA.

nonwo
Gost
nonwo
5 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Meni nikako ne paše idiot jer to podrazumijeva čovjeka smanjene inteligencije koji ne zna što radi.Više bi odgovarala imenica,… pridjev koji opisuje zlog čovjeka koji zna što radi.Ali,to je samo moje mišljenje.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
5 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Slazem se kolegice…
Zlocinac i korumpirana pokvarena gnjida…
Mislm da je ovako bolje bolje 😉

Coca Corona
Gost
Coca Corona
5 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Ljigavac

Mladen
Gost
Mladen
5 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Ostavio Podatke u redakciji ,velika stvar.Piši malo o svom guverneru,vladi narodu stožeru ,budi dosljedan.

Kažun
Member
Kažun
5 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Jel voziš još Borisa u Slovensku kod Kovačevića,
na janjetinu i sponzoruše?

Mladen
Gost
Mladen
5 mjeseci prije
Reply to  Kažun

Vozio sam ti gospođu kod sponzora u Slovensku.

Bondone
Gost
Bondone
5 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

da cak i konobarica i kuhar ne bi imali problema” – cijenio sam tvoje postove….do ovog smeca koje si napisao! Mozda i tebi nedostaje malo spoznaje!

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
5 mjeseci prije
Reply to  Bondone

“… Mozda i tebi nedostaje malo spoznaje!…” Apsolutno ste u pravu kolega. Nedostaje. Medjutim, mislim da ste me pogresno shvatili. Bez namjere da se pravdam za nesto, ipak cu pojasniti… Nije bilo u nikakvom pogrdnom smislu da sam spomenuo zanimanje kuhara ili konobarice, nego naprosto u usporedbi sa masinskim-injzenjerom –… Pročitaj više »

indy
Gost
indy
5 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Svaka čast,i nedat se isprovocirat.

nnuozbiuzbztftrdtred
Gost
nnuozbiuzbztftrdtred
4 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Auuuu koja pitanja…………..bravo za njih……….

Tucker carlson
Gost
Tucker carlson
5 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Hrvatska nije nikakva drzava,vec geografski pojam.a za novac u nasim djepovima,nastao na dugu,je odobren od privatnih banaka,lociran izvan geografskog pojma zvanog hrvatska.znam kako ti je ali meni je bilo tako kada sam počeo shvaćati stvari.hvala.

Mladen
Gost
Mladen
5 mjeseci prije
Reply to  Tucker carlson

Kakva je takva je ,naša je jedna i jedina.Vi ste isto tako neki dan iznijeli podrugljivi tekst o Bill Gatesu na ovom portalu o njegovom tjelesnom izgledu sto vas svrstava u jedan dio komentatora na ovom portalu,boli me neka stvar za Billa,ali je isto takvih komentara bilo i za ostale… Pročitaj više »

Cassia
Gost
Cassia
5 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Ej ponestaje ti argumenata pa što si ne uzmeš te likove nek ti laju oko kuće 😂😂
Toliko star a pojma nema gdje živi.

Vidimanemogunista
Gost
Vidimanemogunista
5 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Javna osoba=javni zahod!
Cast izuzecima

TiranKonstant
Gost
TiranKonstant
5 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Daj ajde objasni po cemu jebobo nasa drzava hrvatska ako se ne provodi volja naroda da se organizira referendumbo vaznim pitanjina

rimtu
Gost
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  Mladen

“Kakva je takva je ,naša je jedna i jedina”

Nije naša, njihova je, a ti im viriš iz šup#a.
Mrš!

stefano
Gost
stefano
5 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Mladene kažu mi djeca da su sa vremenom zakljućila da mi je prag tolerancije iznad prosjeka ali moram ti reči da ti ovo pročita mater i ona bi se posramila

Mladen
Gost
Mladen
5 mjeseci prije
Reply to  stefano

Kad nekome spominješ mater u ovakvom kontekstu onda moraš znati dali je dotična živa ili pokojna.Nadam se da su ti dijeca pametna i da će te ubuduće upozoriti na to.

Alen
Gost
Alen
5 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Evo Mladene moj gdje se mi to nalazimo. 90% komentatora i cijela redakcija “svršavaju” na ovo “tzv. država Hrvatska”. Jeli ti sad jasno šta je cilj, a šta je sredstvo ? Sve što se može iskoristiti da se ocrni, destabilizira Hrvatska država je dobrodošlo. Da je tema pošumljavanje i to… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
5 mjeseci prije
Reply to  Alen

Mladen,Alen@pa gdje ste Vas dvoje našli tražiti neprijatelje države?među komentarorima Logičnog..Ti baš mogu nauditi nekoj državi ,sve i da hoće…a neće… Pa Hrvatska je tzv.to znaju i oni koji su krv za nju prolijevali,dobrovoljno.. Da je po mjeri svojih stanovnika,ne bi bila tzv…Ali ona je po mjeri tzv domoljuba..na koje… Pročitaj više »

Alen
Gost
Alen
5 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Ja se bojim da ti ne vidiš perfidnu igru koja se ovdje provodi. To je jedna vrsta opsjenarstva. Koristi se opravdano nezadovoljstvo ljudi da bi se ljude huškalo protiv države Hrvatske. Mene koji sam se borio za hrvatsku samostalnost smeta kad neko napiše da je to tzv. država. Ni ja… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
5 mjeseci prije
Reply to  Alen

Ali ovdje ti svi vole svoje države,ima ih iz raznih. Ovdje ljudi čak vole i druge ljude koji nisu iz njihove države,…ovdje ljudi vole i cijelu Zemlju… Brinu o svemu i svačemu,…ozonu,chemtrailsima, nanobotima,..frackingu,,..Vujčiću..PCR-u…ivermectinu…jer im je stalo… Onome kome je jako stalo do svega….ljudi…domovine….ptica….su bijesni na one koji to upropaštavaju…A kad… Pročitaj više »

Mladen
Gost
Mladen
5 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Molim vas da mi odgovorite, dali u vašoj kulturi ,odgoju i načinu života postoji da se nekom javno izrugivate na račun tjelesnog izgleda ,nazivati nekog idiotom pa i komentatore koji se sa nama ne slažu ,a da se ne potpišete svojim imenom i prezimenom. Kako objašnjavate za takve komentare dobivene… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
5 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Doma upotrebljavam svakakve izraze kad me razbjesne,na Van se suzdržavam iako bi voljela odvaliti nekome što ga ide. Ne bi voljela da mi Istražuj napiše da sam idiot, :)),ali on je dobrodušan i ne bi mi takvo nešto napravio. Vujčića eto ne voli,…a baš se pitam i zašto???! Jedan fin… Pročitaj više »

Mladen
Gost
Mladen
5 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Doma upotrebljavate svakakve izraze a vani se suzdržavati zato sto se bojite eto kolegice o takvim ja ovdje pišem i kritiziram ..Ljudima koji se kriju iza tipkovnice i rasipaju uvrede na sve strane.Takvi ljudi nikad neće biti moje društvo i zato ću uvijek dobivati minuse na ovom portalu ali zaboli… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
4 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Od kuda ste zaključili da je strah razlog mog suzdržavanja da upotrijebim “svakakve izraze” na van. Uglavnom je to pitanje osnovnog bontona i štednje energije. Zašto da se trošim na ljude koji nisu vrijedni energetskog pražnjenja.I s Vama komuniciram dok postoji potencijal pozitivnog ishoda…Kad utvrdim da ga nema prestajem..I to… Pročitaj više »

indy
Gost
indy
5 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Nepoštuješ,nemaš rezona,potpisivanje nije obavezno.Reci što te muči,vidi se da si jako frustriran,tu prozivaš.Red je kad prozivaš prvo se ti moraš predstavit,a ti ništa.Eto kreni sa predstavljanjem,recipročno.Ja se neskrivam,nesramim.Ajmo ime prezime itd sve prozivaš da se neče predstavit ja te pozivam na recipročno predstavljanje,čekam cc.15 min.ujutro opet nešto itd i neznam… Pročitaj više »

Mladen
Gost
Mladen
5 mjeseci prije
Reply to  indy

Mladen Dugec Split

rimtu
Gost
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  Mladen

“Mladen Dugec Split”

Super kajkaš za jednog Spliću.
Mrš!

Alen
Gost
Alen
5 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Napisao sam ti da je to jedna vrsta opsjenarstva. Pred očima ti žongliraju ozonom, chemtrailsima, nanorobotima, frackingom… i ti oduševljeno gledaš u to, a za to vrijeme se neprimjetno provodi neka druga agenda. E sad … dali ti to ne vidiš ili ne želiš vidjet… neznam. Mi malo manje naivni,… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
5 mjeseci prije
Reply to  Alen

Stvarno se moraš malo poslušati….Sam sebe…Imaš problem.

Hum
Gost
Hum
5 mjeseci prije
Reply to  Alen

Naravno da ce opstati. Biti stvarno slobodna a ne samo na papiru. Sa ovom garniturom na vlasti ce tonuti sve niže. Vuku Hrvatsku u propast.

rimtu
Gost
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  Alen

“Mene koji sam se borio za hrvatsku samostalnost”

Ako si se za ovo borio, nisi trebao.

Coca Corona
Gost
Coca Corona
5 mjeseci prije
Reply to  nonwo

Bravo

Mladen
Gost
Mladen
5 mjeseci prije
Reply to  Alen

Pusti ,neka laju keri Jakobsfelda,neka liječe bolesne komplekse i frustracije.

Hum
Gost
Hum
5 mjeseci prije
Reply to  Alen

Ne vidim tko svršava radi toga. Kako si to zaključio? Stožeraši nisu Hrvatska niti Plenković.

čudila se aman ja
Gost
čudila se aman ja
4 mjeseci prije
Reply to  Alen

Tko nam krši ustavna prava taj ruši ustavno pravni poredak RH.

Cassia
Gost
Cassia
5 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Hrvatska uopće nije država ona je podružnica d.o.o. sa svojim OIBOM i ugovorom. Kao i sve druge ” države” samo neke su korporacije a mali kao mi podružnice. Sve će se to razotkriti a onda pa netko će se veseliti a neki gorko plakati. Toliko, hvala.

Taugo
Gost
Taugo
5 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Procitaj Mladene ponovo … nije nazvao građane Hrvatske pogrdnim imenima nego ove na vlasti ..

Mladen
Gost
Mladen
5 mjeseci prije
Reply to  Taugo

Zašto ne zove svoju državu i vlast pogrdnim imenima i neka se potpise svojim imenom i prezimenom pa ćeš vidjeti koliko će još istraživati.Najlakše se kriti kao miš iz rupe i mlatiti sto te volja.

Coca Corona
Gost
Coca Corona
5 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Xyebeš takva PRIZNANJA!!
Tutmeze,opljačkat će nas do kosti/ špric!!!

Coca Corona
Gost
Coca Corona
5 mjeseci prije
Reply to  Mladen

NE KENYAY! ,,, Iako će se ovaj članak proglasiti “lažnom viješću”, izvor je govor dotične “dame”, bez ikakvog parafraziranja. Lagarde je 2016. držala niz govora koji su se doticali gospodarske politike i njene budućnosti pod smjernicama IMF-a. Nas najviše interesira njezin rad objavljen u MIT-u, jednom od najpoznatijih sveučilišta svijeta,… Pročitaj više »

indy
Gost
indy
5 mjeseci prije
Reply to  Mladen

ta svi vučić,pozivo na genocid ,itd,je svi smo banana,eto ti primjer ovi od WHO je zapovjedio genocid i sad nešto,bakrači,a čovik iznosi svoje mišljenje,zar isto zabranjeno.A Zagreb nepokoreni grad,Povratak Otpisanih,a Valter če im očitat bukvicu.Osobno se nebi složio,jer po mojem svi povezani,ali moje mišljenje.Di mu ti našo na ičemu zamjerit… Pročitaj više »

rimtu
Gost
rimtu
4 mjeseci prije
Reply to  Mladen

B.V. nije idiot, on je samo čmarna lijana onih koji nam ovo rade, a ti k#njaš.

Pera Kojot
Gost
Pera Kojot
5 mjeseci prije