fbpx

Ubijamo li mi to po nalogu svjetskog ološa i profitera svoju stariju populaciju po domovima za starije? Tko će u konačnici odgovarati za zločin protiv čovječnosti? Genocid?

Starci u Hrvatskoj

Prije desetak dana osobno sam pomogla intervencijom i pomoći svojih prijatelja i kolega opskrbiti starog gospodina Anića iz Siska kojeg premjestiše u dom za starije u Gospić jer se nije htio cijepiti!

Da, da, sve čestitke takvoj odlučnoj i hrabroj odluci gospodina Anića! Ali i sva sramota za ljude iz Siska koji su djeda Anića poslali u Gospić u pidžami, praktično golog.

No, dobri ljudi, kolega Lustig, gospođa Lukić Galović, mjesni poduzetnik, električar Jovanović, sve su odradili. I stari gospodin je sve, u manje od 24 sata, imao. No samo je htio svojoj kćerci u Sisak, a to je nemoguće. Nažalost razlog ne znam, radim na tome. Pomozimo djedu Aniću, javite mi  preko redakcije,  ako netko nešto zna o kćerci u Sisku.

Takvih, i još puno gorih slučajeva, tragedija naših starijih,  imamo zahvaljujući i inače sprezi liječnika, Centara za socijalnu skrb (kod određivanja skrbnika) te domova za starije. Žao mi je uvijek što je 2016. odvjetnica Ljubica Matijević Vrsaljko odustala  (čini mi se zbog posla u Ministarstvu socijalne skrbi, najednom) od akcije spašavanja najmanje  16 tisuća staraca kojima je oduzimana poslovna sposobnost, a onda se lešinarski mnogi iz ovog začaranog kruga bogate i iz imovine staraca.

https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/pod-povecalom-sterilizacija-oko-16-000-ljudi-u-hrvatskoj-20161102

Zbog jednog „spašavanja“ susjeda od tek  „pronađene“ nećakinje i muža joj liječnika s Rebra imam i sama „sjajno“ iskustvo.  Vrijeme je uskoro i o tome – uz sve pisane dokaze – jedno dobro štivo napisati.  Zbog  sjećanja na pokojnog starog susjeda kojem su sve smjestili umreženi,  do tada nepoznati „članovi obitelji“,  liječnici, centar.  Liječenje i rehabilitaciju –nisu.

A sad o glavnom problemu.

Što to radi opet HZJZ (Hrvatski zavod za javno zdravstvo)? Točnije, što to radi država?

Zar želimo eliminirati, ionako zanemarene i kao u zatvorima onemogućene kretanjem i životom (one koji to mogu, a u većini su),  naše stare po domovima diljem države?

Naime, HZJZ je dao jednu, zamislite, zovu je – preporuku – kojom se treba odrediti socijalne radnike skrbnicima, koji će u ime štićenika u domovima koji imaju djelomično ili u potpunosti oduzetu poslovnu sposobnost, potpisivati obrazac s podacima štićenika zbog obveznog cijepljenja.

A rješenjima kojim imenuju djelatnike centara skrbnicima, odobravaju istima da u ime i za korist štićenika  potpišu suglasnost za cijepljenje protiv bolesti Covid-19.

Cijeli dokumet, ta Rješenja, zbog zaštite djelatnika mnogih centara ne želim objaviti, no dio mogu.

I treba se za ovo znati, a odgovorne – sukladno već podnešenoj Kaznenoj tužbi za zločin protiv čovječnosti (pribavih  već i broj, KR-DO-1594/2020., loše je odmah u startu što dobi ova dva slova KR, mi iz struke znamo i zašto), ali i genocid,  nad određenom populacijom –  kazneno goniti. Dr Kajić je već među njima, sasvim opravdano.

https://www.logicno.com/politika/kaznene-prijave-za-dorh-i-haag-predane.html

U tim Rješenjima Centri se pozivaju na par Zakona te sam ovdje zbog svih vas odlučila, kao čovjek iz struke, isto vam približiti  ali i podučiti. Možda nekog od vas potaknuti da svoje roditelje, bake i djedove, braću ili sestre hitno izvučete iz tih „logora“ za čekanje na smrt.

ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI  NN 157/13

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_157_3289.html

Članak 127.

(1) Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti:

 • rješava u prvom stupnju u upravnom području socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s odredbama ovoga Zakona i posebnih propisa
 • provodi izvršenja rješenja
 • vodi propisane očevidnike
 • izdaje uvjerenja i druge potvrde
 • daje podatke o obiteljskim prilikama, te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu
 • daje podatke i mišljenja prilikom odlučivanja o odobravanju pogodnosti izlaska zatvorenika iz penalne ustanove sukladno posebnom propisu kojim se uređuje izvršavanje kazne zatvora
 • sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima
 • izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika
 • provodi odgojne mjere nad djecom s problemima u ponašanju
 • provodi posredovanje u postupku razvoda braka.

Iz ovog članka ne postoji niti jedna osnova za dati u „ruke“ odluku o skrbništvu nad štićenikom poradi odluke skrbnika tada o cijepljenju štićenika doma za starije ili druge ustanove socijalnom radniku, djelatniku centra, ali se zato u jednoj standarnoj i pogodnoj za malverzaciju rečenici iz čl. 128., zadnji stavak, omogućava sve i sva, prema potrebi ovlaštenih osoba centra za socijalnu skrb.

Malo sam se pozabavila s par Zakona, par članaka, stavaka i točaka, no zamislite ovu definiciju :

„…utvrđene ovim Zakonom, posebnim propisima (kojim, zašto ne piše) kao i statutom centra za socijalnu skrb (gdje ga mogu pročitati, svaki centar ima svoj i ne bi me iznenadilo i s puno različitosti u mnogim odredbama prilagođenim za primjenu u praksi).“

Stoga sam ipak ovdje uvrstila i čl. 128., zbog čitatelja, stalno svi moramo učiti, a kako su vremena razotkrivanja puno toga, ima i ovdje zanimljivosti koje mi zapeše za oko. Nije ni čudo što imamo kontinuirane afere s imovinom staraca koji završe u domovima za starije, a socijalni radnici i djelatnici domova ili sad već i vlasnici vrlo jednostavnim postupcima uz „podršku“ zakona dolaze do njihove imovine. Sjećam se prije više godina pomoćnice ministrice u to vrijeme, Jadranke Kosor, njene prijateljice i nekad djelatnice Centra za socijalnu skrb Zdenke Ninic. Nije teško pronaći i danas neke od afera iz tog vremena.

https://www.index.hr/vijesti/clanak/smijenjena-kosoricina-pomocnica-osumnjicena-za-zlouporabu-ovlasti/356355.aspx

https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/ninic-moze-traziti-naknadu-zbog-otkaza-u-ministarstvu-2217927

 U tom zanimljivom čl. 128. Zakona o socijalnoj skrbi ipak ostaje najinteresantniji zadnji stavak koji omogućava puno toga. Znalcima u izradi normativnih akata sve je jasno.

Članak 128.

Osim javnih ovlasti iz članka 127. ovoga Zakona, centar za socijalnu skrb obavlja i druge stručne poslove:

 • potiče, organizira i provodi aktivnosti s ciljem sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema
 • obavlja stručno-analitičke poslove
 • potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti
 • sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama i drugim ovisnostima
 • predlaže mjere unapređenja socijalne politike
 • predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini
 • sudjeluje u donošenju socijalnog plana za područje jedinice područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba
 • procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga
 • osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga
 • prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda
 • koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora
 • organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga
 • provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb
 • provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora
 • obavlja druge poslove utvrđene ovim Zakonom, posebnim propisima i statutom centra za socijalnu skrb.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_152_2866.html

NN 152/14  nema zadiranja u čl. 127.,st. 1 . i čl. 128. Zakona o soc. skrbi NN 157/13

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_99_1914.html

NN 99/15  nema zadiranja u čl. 127., st. 1. i čl. 128. Zakona o soc. skrbi NN 157/13

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_52_1377.html

NN 52/16 nema zadiranja u čl. 127. st. 1. i čl. 128. Zakona o soc. skrbi NN 157/13

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_12_130_2986.html

NN 130/17 nema zadiranja u čl. 127. st. 1. i čl. 128. Zakona o soc. skrbi NN 157/13

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_103_1992.html

Nakon nabrojenog pitam se zbog čega se u Rješenju navode sve ove izmjene i dopune Zakona o socijalnoj skrbi kad niti jedna izmjena ne zadire u izmjenu čl. 127., st. 1. i čl. 128. Nije li to samo zbog dojma i fascinacije onoga tko preuzima navedeno Rješenje?  Žalosno i sramotno za državne službe.

NN 103/15 Obiteljski zakon čl. 270

1. NADLEŽNOST I POSTUPAK U POSLOVIMA SKRBNIŠTVA

Mjesna nadležnost

Članak 270.

Mjesna nadležnost centra za socijalnu skrb u poslovima skrbništva određuje se prema prebivalištu, odnosno boravištu osobe koju treba staviti pod skrbništvo ili kojoj treba imenovati posebnog skrbnika.

NN 103/15 Obiteljski zakon  čl. 8.:

Načelo skrbničke zaštite

Članak 8.

Skrbnička zaštita djeteta bez roditeljske skrbi, osobe s invaliditetom i osobe koja se iz drugih razloga nije sposobna sama brinuti o sebi i o svojim pravima i interesima mora biti primjerena potrebi zaštite uz obvezu poštivanja temeljnih ljudskih prava, kao i prava djeteta te dobrobiti osobe pod krbništvom.  Zamislite vi ovu odredbu, tj. njen dio: „… uz obvezu poštivanja temeljnih ljudskih prava.“

Ovo je dovoljno da niti jedan socijalni radnik NE SMIJE biti skrbnik osobi s djelomično ili u cijelosti oduzetom poslovnom sposobnosti jer se ovdje upravo radi o obvezi poštivanja temeljnih ljudskih prava i niti jedan štićenik u ovakvim okolnostima NE SMIJE biti podvrgnut po nečijoj tuđoj volji cijepljenju s utvrđeno nepouzdanim cjepivom, čak što više, opasnim cjepivom koje ima zastrašujuće nus pojave i smrtnost kod ljudi s ionako većim brojem bolesti u toj starijoj dobi. Dokazi nam svaki dan govore sve  više o toj covid prevari, ali i o posljedicama.

https://www.logicno.com/politika/je-li-poceo-cjepivo-pokolj.html

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=403541337597874&id=100038260334778&sfnsn=mo

Stoga tražimo zaustavljanje ovog zločina nad čovjekom, ubijanja naših starih roditelja, baka i djedova, koji ionako žive u neljudskim uvjetima bez mogućnosti napuštanja ustanove ili dolaska u posjet članova obitelji. Tko će za ovo odgovarati? Dr Bernard Kajić, potpisnik škrabotinom bez pečata, kao voditelj službe za epidemiologiju HZJZ (kako zanimljivo)?

Ubijamo li mi to po nalogu svjetskog ološa i profitera svoju stariju populaciju po domovima za starije? Tko će u konačnici odgovarati za zločin protiv čovječnosti? Genocid? 1

Ravnatelji regionalnih, gradskih ili područnih Centara za socijalnu skrb ili socijalni radnici kojima se nameće preuzimanje odgovornosti za donošenje odluke  potpisom na upitniku za svakog štićenika koji im bude dodijeljen odlukom Centra? Zar ovo nije ucjena tih istih ljudi koji se bore protiv cijepljenja staraca u domovima? Ali, što im preostaje? OTKAZ?

Osobno bih ga dala,  sa zadovoljstvom.

Kao što vidimo vladajuća privilegirana, nekompetentna grupacija slugana svjetskih  covid-profitera radi na masovnom uništenju građana Republike Hrvatske.

NN 103/15 Obiteljski zakon čl. 259. st. 3. :

Prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb

Članak 259.

 (3) Važnijom mjerom o zdravlju štićenika smatra se odluka o invazivnim medicinskim postupcima te ona koja prelazi specijalističke preglede i primjenu redovite terapije, osim odluka o zdravlju koje donosi isključivo štićenik iz članka 258. ovoga Zakona te odluka iz članka 260. stavka 1. ovoga Zakona koje donosi sud.  A u čl. 260. st. 1. isti zakon kaže, vrlo zanimljivo:

Odluke suda o zdravlju štićenika

Članak 260.

(1) Samo sud može u izvanparničnom postupku na prijedlog štićenika koji je u tom dijelu lišen poslovne sposobnosti ili skrbnika donijeti rješenje o:

1. sterilizaciji štićenika

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2521.html

NN 115/16 Zakon o upravnim pristojbama  čl. 9. st. 2. toč. 60.:

Predmetna oslobođenja

Članak 9.

(2) Pristojbe se ne plaćaju na sljedeće:

60. akte i radnje koji se vode po službenoj dužnosti.

Kao što piše portal dokumentarac.com  u naslovu „Program nadoknade štete zbog ozljede uzrokovane cjepivom za C0VID-19, primjeri iz SAD-a, Kanade i Europe:

Suvremena zapadna alopatska medicina smatra cijepljenje preventivnom, a ne kurativnom mjerom. „Prevencija po definiciji ne smije biti hazardna, dakle, ne smije biti potencijalno opasna odnosno ne smije ugrožavati zdravlje! Ispunjava li današnji način imunizacije (op.a. cijepljenje) taj temeljni postulat?” Aleksandar Soltyšik, dr. med, liječnik opće medicine i specijalist biološke medicine.

Prema Konvenciji o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine: konvencije o ljudskim pravima i biomedicini koje je potpisnica i RH, interesi i dobrobit ljudskog bića imaju prednost nad samim interesom društva ili znanosti, a postupak koji se odnosi na zdravlje može se provesti samo nakon što je osoba na koju se postupak odnosi informirana o tome i dajući svoj slobodan pristanak na njega.

U Nirnberškom kodeksu stoji da je dobrovoljni pristanak ljudskog subjekta apsolutno neophodan. To znači da bi osoba koja je uključena u eksperiment trebala imati pravnu sposobnost da da pristanak; koje bi trebalo biti postavljeno na razumljiv način, tako da osoba ima slobodnu moć izbora, bez intervencije bilo kojeg elementa sile, prijevare, prinude ili drugog oblika ograničenja ili prisile; i mora ga se uputiti da ima dovoljno znanja i razumijevanja elemenata predmetne problematike, kako bi mu se omogućilo razumijevanje i donošenje jasne odluke. Ovaj posljednji element zahtijeva da mu se prije prihvaćanja pozitivne odluke treba priopćiti prirodu, trajanje i svrhu eksperimenta; metodu i sredstva kojom se provodi; sve neugodnosti i opasnosti koje se mogu opravdati; i učinke na njegovo zdravlje ili osobu, koji eventualno mogu nastati njegovim sudjelovanjem u eksperimentu.

Dužnost i odgovornost za utvrđivanje kvalitete pristanka leži na svakoj osobi koja pokrene, usmjeri ili sudjeluje u eksperimentu. (Dokumentarac)

Pitanje je ovdje tko će sve biti obuhvaćen odgovornošću u ovom globalnom eksperimentu, biznisu, koji nam nameće vlast u državi?  Švicarska kreće u referendum kojim bi vladi oduzeli pravo  i ovlasti nametanja zatvaranja. A što čekamo svi mi?

Sigurno je samo jedno, izbjeći odgovornost nitko neće moći. Jamčim vam.

Na kraju moram opet ponoviti:

Predsjedniče Vlade, gospodine Plenkoviću, raspustite Vladu, raspišite izbore i pomozite svom narodu, jer sebi i svojima ste već pomogli. Ako i to nije dovoljno, pokrenut ćemo humanitarnu akciju prikupljanja novca da vas isplatimo i da nam više ne pomažete. Građani Republike Hrvatske su osjetljivi i humani ljudi, sigurna sam suma će biti više nego izdašna. A vaše odsustvo iz politike koštati će Hrvatsku puno manje nego vaše prisustvo. Duboko smo uvjereni.

Sviđa vam se portal Logično?
LAJKAJTE NAŠU STRANICU

(samo jednom, ako kliknete drugi put, Facebook će smatrati da nas ne volite)
Pretplati se
Obavijest
guest
236 Comments
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Joe
Gost
Joe
1 mjesec prije

Uza zid i ZNA SE!

Maaja
Gost
Maaja
1 mjesec prije
Reply to  Joe

Mislav Kolakušić: Svaku smrt u roku 28 dana od cijepljenja treba smatrati smrću od cijepljenja primjenom istog standarda kao i kod utvrđivanja smrti od Covida 19

19.siječnja 2021.
Nezavisni zastupnik Mislav Kolakušić je na današnjoj raspravi o globalnoj strategiji EU o cijepljenju protiv Covida 19 upozorio da se obiteljima preminulih od posljedica cijepljenja mora omogućiti jednostavna naknada štete.
“Sve države Europske unije prihvatile su kao opći standard način utvrđivanja smrti od Covida 19 kojim se bilo koja smrt, iz bilo kojeg uzroka, bez utvrđivanja medicinskog razloga smrti, smatra smrću od Covida 19, u roku od 28 dana od dana pozitivnog PCR testa. Dakle, ne utvrđuje se niti je li osoba uopće oboljela od Covida 19, niti ima li njezina smrt ikakve veze sa Covidom 19. Sada isti takav standard moramo primijeniti i na smrti od posljedica cijepljenja, i to radi olakšanog utvrđivanja naknada štete obiteljima preminulih. Svaka smrt u roku od 28 dana od cijepljenja mora se smatrati smrću od cijepljenja.”

Dokurčilomi
Gost
Dokurčilomi
1 mjesec prije
Reply to  Maaja

Plačat će nam iz fonda u koji stavljaju naše novce. Treba stisnuti proizvođača.

nonwo
Member
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  Dokurčilomi

To već desetljećima nitko nije uspio-oni su zaštićeni ko endemske vrste.
Ali,kad bi masovni pritisak odšteta količinom potraživanja pritisnuo vlade(one koji su im omogućili imunitet)…onda bi se i političari počeli premišljati,…hoće li big pharmi to i dalje dopuštati..Ne iz altruizma, već radi praznih džepova..
Npr. boingu su pala dva aviona radi neispravnosti vrata za teret,a znali su od ranije da imaju taj problem…Kad su brojevi tužbi obitelji poginulih putnika i iznosi odštete počeli sustizati(i prestizati) iznose potrebne da poprave nedostatke-onda su ih odlučili sanirati…
Isto vrijedi i za big pharmu…Miče štetan lijek iz prodaje ne radi smrti pacijenata,već kad su gubici(tužbe,pad vrijednosti dionica radi loših vijesti), veći od profita…

piždro
Gost
piždro
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

Da nonwo upravo tako rade..

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
1 mjesec prije
Reply to  Dokurčilomi

Znate li da je u RH fondovima u 2020. “nestalo” preko 4 MILIJARDE kuna?

nonwo
Member
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Možda smo time platili lažne pcr da nas zatvore,respiratore da nas uguše,remdesivire da nam “zataje” jetre i bubrege, naknade za poslove koje smo bespotrebno zatvorili…PLandemija košta…
Aladrović: Imamo 2,5 milijarde kuna za pomoć poduzetnicima za prva četiri mjeseca 2021.Cijena jednog respiratora iznosi 24 tisuće eura bez PDV-a odnosno 180 tisuća kuna, a temeljem analize stanja utvrđena je potreba za nabavom 169 uređaja, u ukupnom iznosu od 5,056 milijuna eura odnosno 38,025 milijuna kuna
Cijena jedne doze lijeka je 2.625 kuna (bez PDV-a), odnosno ukupni iznos za nabavu remdesivira iznosi 41,3 milijuna kuna s PDV-om. Za potpisivanje ugovora Vlada je ovlastila ravnateljicu Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Alemku Markotić.
Ili?

indy
Gost
indy
1 mjesec prije
Reply to  ZAGREPCANKA

E da samo to…ima toga od ….a žalosno,da mi to saznanje bilo onda….ima svega,al nesmin kazat,Drže vlast i sad kao i onda,al više nisu drugovi,nego gospoda.I isto rade.E ljudovi dokad puštat,dokad pričice o zrncima raznim.Ta bar proškiljite.Zar nije dosta,kriv,ovi oni.Prodavanje magle,.Nedozvolimo da prodavanje magle prođe,nedozvolimo prodavanje priča krivi ovi,oni.Proškiljimo,nedozvolimo,pomognimo,budimo humani,neradite ono što neželite sebi.Budite Humani,nemojte glavu okrenuti ako je u muci neko nego budite humani i pomognite,jednostavno budite ljudi.Ljepi pozdrav

piždro
Gost
piždro
1 mjesec prije
Reply to  indy

indy, prija su orali njive ko plugovi, pa gradili veze ko drugovi, a sad su na kraju postali raskošna gospoda – vlastela glembajevi

Milance
Gost
Milance
1 mjesec prije
Reply to  Joe

Cilj cjepljenja je smanjenje populacije na planeti.Zasto stari građani i oni nad 75 godina moraju dobiti cjepivo.Da sto prije odu na onaj svijet jer prema projektantima Novog svjetskog poretka sve su to paraziti koji uzivaju prirodna bogatstva, primaju penzije a nista neprivređuju.Zato su prvi na udaru ti stari ljudi, nema tu nikakve brige o njihovom zdravlju.Da je koronavirus, virus koji ubija, sigurno bi ta elita presutila a cjepila bi sebe, ostale ostavila da pocrkavaju.Prema procjeni, cjepljenjem za pet godina, biti će najmanje 3milijarde ljudi koji Ce otegnuti papke radi bolesti koji Ce dobiti nakon cijepljenja i od samog cjepiva.

tedi
Gost
tedi
1 mjesec prije
Reply to  Milance

OK.sad su stari ljudi na redu da krenu u groblje,ali ako to mladji ne zaustave sutra su oni na redu,samo ce smanjitti dobnu granicu 55g jer ih ima puno bez posla a drzava ih mora hraniti.Zato prst na celo
Da ne bude ja jos nemam 75g.

zorule
Gost
zorule
1 mjesec prije
Reply to  Milance

Milanče, što ti se desilo sa blogom?

otpisani
Famed Member
otpisani
1 mjesec prije
Reply to  Milance

Dakle, ako su pretpostavke točne, u 2021…2022…2023 ..(itd.) godini bi smrtnost ljudi trebala porasti u odnosu na godine prije 2021. a koje su prethodile masovnom cijepljenju.

Statistika umrlih u 2020 jasno govori da COVID-19 —UOPĆE NIJE PROUZROČIO POVEĆANJE SMRTNOSTI U 2020. GODINI…

Prema tome ako se po statistici smrtnost poveća u ovoj i slijedećim godinama, BITI ĆE JASAN I NEDVOJBEN ZNAK DA JE ZA POVEĆANJE SMRTNOSTI KRIVO –CJEPIVO !

1950
Gost
1950
1 mjesec prije
Reply to  otpisani

Prosijek umrlih 2017,2018 i 2019 je od 51K do 53K godisnje sta znaci oko 140 umrlih dnevno.(podatke mozete naci na netu)Nedavno je pisalo da do 09/2020 imamo 38K umrlih sta znaci da je ostalo jos 15K do kraja 2020 za ispunit prosijek od 53K. Ako nas je pogodio razorni virus onda nebi trebalo bit manje od 75K umrlih na kraju 2020.Upravo procitah na stranici dzs.hr da je 2020 prosjek umrlih u odnosu na 2019 veci za 1125 ljudi ,znaci oko 54K.Toliko o pandemiji i smrtonosnom virusu koji ce zbrisat covjecanstvo.

Istina boli
Gost
Istina boli
1 mjesec prije
Reply to  Milance

Cjepivo se zove Comintary… C.minatory… CIVILIZATION minatory. Prijeteće za čovječanstvo

ivo
Gost
ivo
1 mjesec prije

Hvala na informacijama.

Jarilo
Gost
Jarilo
1 mjesec prije

Koncetracijski logori zvani starački domovi moraju dati doprinos u obliku umrlih štićenika, vjerovatno će vlasnici domova biti nagrađeni

preseren3
Gost
preseren3
1 mjesec prije

O ja! SAD, 4000 mrtvih, dnevno. 90% stariji. Kolika je to dobit za skladove… Ali te istine ne smiješ zapisati nigdje na svijetu… Riskiraš doživotnu blokadu…

Coca Corona
Gost
Coca Corona
1 mjesec prije
Reply to  preseren3

Reklama!?
Prije sedam godina Facebook je kupio WhatsApp koja je postala najkorištenija aplikacija za besplatno slanje poruka i telefoniranje preko mobilnih telefona. S vremenom se pokazalo kako je Facebook postao jedan od najvećih kršitelja privatnosti na internetu te je uz pomoć malicioznih poduhvata i mračnih patenata počeo špijunirati vlastite korisnike, snimati njihovu komunikaciju čak i kada nisu na Facebooku i WhatsAppu, te je prikupljene podatke prodavao i još uvijek prodaje svima onima koje to zanima i koji imaju dovoljno novca da bi si to priuštili.

Zbog činjenice da je Facebook postao najmoćnija i najbogatija “špija” planete već 2018. se počeo događati egzodus nezadovoljnih korisnika koji su shvatili kako slobodne i neometane komunikacije na Facebooku i svim njegovim aplikacijama – nema.

Jedan od prvih koji je otkrio mračne nakane i rabote Facebooka je bio Edward Snowden, on je javnosti objasnio djelovanje “društvenih mreža” poput Facebooka i Twittera koje imaju dvojaku ulogu, prva je konstantna i bliska suradnja s tajnim službama SAD-a te stalni nadzor i snimanje komunikacije korisnika, a drugi je, kao što smo već spomenuli ista samo za novac i prodaju.

Snowden zaslužuje svaku pohvalu!

Zbog svega rečenoga, Snowden je jedva spasio živu glavu i sigurnost je konačno našao u Ruskoj Federaciji, a nama je poručio:

“Svakodnevno koristim Signal”.

Signal je nastao kao zdrava alternativa jer se pokazalo kako je do neometane komunikacije sve teže doći. Stvoren je 2014. zahvaljujući suradnji Moxy Marlinspikea – jednog od najpoznatijih kriptografa svijeta i Američke unije za građanske slobode uz naziv Open Whysper Systems (OWS). Nakon tri godine mijenja naziv u Signal, a koriste ga i velike tvrtke poput Microsofta i Twittera kako bi bez ikakva ometanja slale poruke između zaposlenika.

Signal je fantastičan jer djeluje na nekoliko razina, prva je zaštita korisnika komunikacije, druga je zaštita same komunikacije. Treća je brisanje poruka iz MMS-a i SMS-a nakon nekog vremena kako bi se izbjeglo snimanje ili prikupljanje podataka u slučaju proboja enkripcije.

Signal Messengel LLC je dio Signalove zaklade koja stalno djeluje kako bi slanje i primanje poruka korisnika ostale zaštićene od potencijalnih hackera i špija.

Ako mislite da je to sve, moramo vas ugodno iznenaditi, zapravo Signal brilijira u domeni besplatnih razgovora jer njegov open source Signal Protocol brani privatnost korisnika u tolikoj mjeri da čak niti programeri i operatori Signala ne mogu čitati i slušati korisničku komunikaciju. Enkripcije počinje i završava između korisnika bez posredništva “centrale”.

Nedavno je jedna grupa hackera objavila kako uspješno razbila zaštitni kod Signala, na koncu se ispostavilo kako su provalili u nečiji pametni telefon koji je bio otključan te su pročitali poruke koje su bile u tom telefonu. To je zapravo najgore što se korisnicima može dogoditi ako odluče da se Signal poruke sporo brišu, no s obzirom da je enkripcija komunikacije između samih korisnika, hackeri ne mogu dalje od ovoga.

Signal također omogućava i enkriptirane video pozive, u vremenu pandemije i beskonačnog niza opstruiranja bliskih kontakata, ova aplikacija dolazi kao jedina pametna mogućnost. Signal također omogućava i grupnu komunikaciju bez obzira radi li se o obiteljskom online okupljanju, konferencijskom pozivu ili pak komunikaciji grupe prijatelja.

Za razliku od drugih opcija, Signal nema niti reklama, možda to nekima ništa ne znači, no gdje ima reklama ima i sponzora, a gdje ima sponzora ima i cenzure.

Signal je neprofitna i neovisna organizacija koja se isključivo održava donacijom korisnika.

10.01.2021. Signal je u 24 sata primio gotovo 900.000 novih korisnika, dok je WhatsApp doživio jedna od najvećih padova novih korisnika, što znači da su ljudi konačno počeli prepoznavati razliku između opasnog smeća i dobrih proizvoda.
 one koji još uvijek smatraju kako je Facebookov WhatsApp sasvim dobra aplikacija, podsjećamo kako je početkom 2020. godine Europska komisija objavila kako je Signal jedina preporučena javna aplikacija za sigurno slanje i primanje poruka. Čak je Elon Musk jednostavno zaključio:

Koristite Signal!

Danas je najvažnije imati valjane informacije i djelovati u skladu sa znanjem koje smo prikupili. Ako znamo koliko je Facebook odvratan i koliko su mu nevažna osnovna ljudska prava, ako znamo da skuplja sve naše podatke i bez ikakva pardona špijunira i prati svaki naš korak uz maničnu cenzuru, tada je vrijeme da se okrenemo alternativama.

Već smo pisali o fantastičnim alternativama Fejsu– točnije društvenim mrežama bez cenzure i koje ne prikupljaju i prodaju naše privatne podatke, a sada smo vam ponudili i sigurnu alternativu Facebookovoj aplikaciji za komunikaciju, na vama je da donesete vlastitu odluku – što je za vas najbolje i kako ćete dalje.

…ak već online.

Maaja
Gost
Maaja
1 mjesec prije
Reply to  Coca Corona

Autor: Ljubica Šaran
hvala ti Ljubice/urednica matrixworlda

nonwo
Member
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  Maaja

Izvrsno piše.

zorule
Gost
zorule
1 mjesec prije
Reply to  Coca Corona

A kako stoj Telegram?
Inače ja sam čuo da iza signala isto stoji CIA, ali teško je ikome više vjerovati

Coca Corona
Gost
Coca Corona
1 mjesec prije
Reply to  zorule

Internet prostor,, ti je kao kad uđeš u dućan koliko god da poneseš sa sobom možeš potrošiti sve,a i više,na kraju bar biram koju firmu hranim…telegram,tek na 4.mjedtu,na 3. mi je Japan;)

1950
Gost
1950
1 mjesec prije
Reply to  Coca Corona

Vec godinama koristim ‘Telegram”.Top.

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
1 mjesec prije
Reply to  preseren3

SAD, cca 400 MILIJUNA stanovnika. Zar ne? Godišnje umire koliko? Ovi ne umiru od nikakvog covida već se svi pišu da su umrli od covida. Podvala. Nije smrtnost u 2020. nimalo veća u odnosu na prethodne godine, i tako svugdje u svijetu. U RH isto.
Zar ovo niste čitali:
https://www.logicno.com/politika/ama-potiho-priznaje-covid-laz-dok-su-amerikanci-usredotoceni-na-izbornu-prijevaru.html

Ili ovo:

https://www.logicno.com/hrana-zdravlje/cdc-centar-za-kontrolu-i-prevenciju-bolesti-sad-a-ima-termin-za-skrivene-podatke-oko-cov-19-pic.html

Tupko Glupko
Gost
Tupko Glupko
1 mjesec prije

Arna, ovaj Kajićev dopis ne samo da nema pečata kao što ste naveli, nego nema ni klase ni urudžbenog broja u zaglavlju. Treba sa pravnikom vidjeti je li zbog toga uopće službeni dokument HZJZ-a, jer ako nije, samim time nije niti pravno obvezujući za nikoga. U tom slučaju, HZJZ se pravno ograđuje od eventualnih sudskih tužbi isturujući Kaića za to obzirom da je njegov potpis na ovom uratku.

A neg.
Gost
A neg.
1 mjesec prije
Reply to  Tupko Glupko

Zato Biden potpisuje prazne papire. Neke čak pročita…

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
1 mjesec prije
Reply to  Tupko Glupko

Da,da, nema. I ovako sve državne tvrtke i institucije rade. Potpisuju kvakama, nigdje pečata, a bome ni podataka Klase i broja urudžbenog. I to je pravilo.
Ne biste vjerovali, porukama šalju naloge za odrađivanje poslova.
Rekao bi čovjek država nam postala E.
kad ono, tražite Potvrdu PP za prijavu, prijetnju smrću, e, tad morate biti uporni i umjetnik kako bi vam poslali tu Potvrdu mailom.
Još ih brine čemu vam treba potvrda. Kako glupo, pa nismo naivci.

indy
Gost
indy
1 mjesec prije
Reply to  Tupko Glupko

Ma kakaju neznaju se izvuč,je štima nema,al više negledam te sitnice jer je bitno koju knjižicu imaš,tj.iskaznicu imaju od vladajuče kaste.Na upit prije par desetlječa isti takvi u ovoj državi rekli ako nisi rodjak,sin,familija moš se slIkat i banka me opljačkala za pedeset iljada kuna 2009,i skoro krenulo povrat al kad skužili da nisam,samo prezimenjak i Branitelj,isto mi rekli ovi svi vladajuči,a to što Branitelj,ko j….Branitelje,tako mi rekli,da nebi moglo da sam u rodu.I pozivam se na zakone i dr…ma odgovor ureda određenog župana i inih i ko j Branitetelje.I rekli oni su vlast bez obzira na stranku i mogu što hoče,a je pijem ubijem se koji put od pive il vina.Nema da nepropitujem,. A ništa sretno.Živjeli,i nisam kriv što Hrvat,nit ti što Srbin.Razmislite malo.Budimo ljudi,nenapravi drugome što neželiš sebi.Ljepi pozdrav.

Cassia
Gost
Cassia
1 mjesec prije

Podrška gđi Arni, hvala samo tako razvaljajte ih😁😁👍👍🙏

A neg.
Gost
A neg.
1 mjesec prije

Cijepljenje ne ide očekivanom dinamikom.
Zato je pritisak na nezaštićene.

Patriot
Gost
Patriot
1 mjesec prije
Reply to  A neg.

Opozvao Capak nova cijepljenja jer ne dolazi dovoljno doza. Čini mi se kako namjerno odugovlače kako bi lakše prikrili štetne posljedice izazvane cijepljenjem.

Legendarni Grk
Gost
Legendarni Grk
1 mjesec prije
Reply to  Patriot

Ili možda tako sakrivaju da ljudi masovno izbjegavaju njihova otrovna cjepiva.

TIKTAKTIKATAKATAK
Gost
TIKTAKTIKATAKATAK
1 mjesec prije
Reply to  Legendarni Grk

upravo to.

Bondone
Gost
Bondone
1 mjesec prije
Reply to  Legendarni Grk

Ili da umjetno stvore “potraznju” za artiklom kojeg “nedostaje”!

Franko
Gost
Franko
1 mjesec prije
Reply to  Legendarni Grk

To je upravo istina.

KISIK
Gost
KISIK
1 mjesec prije
Reply to  Legendarni Grk

Il stiže Placebo tura svima …?

Iva
Gost
Iva
1 mjesec prije

U Srbiji u staračkim domovima nekoliko samoubistava. Teško tim mučenicima koji tamo završe.

Mikojan
Gost
Mikojan
1 mjesec prije
Reply to  Iva

Ima jedan starački dom u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske za koji ljudi čekaju i po 10 godina da ih prime. Mnogi prije umru nego dočekaju svoj red za taj dom. Do ovog cirkusa sa gripom za njih je tamo bio drugi život, to su izleti, razne aktivnosti, društvene igre, fešte, plesnjaci. Jednostavno starački dani za poželjeti. Mogu samo misliti što im je sada ta banda koronaška napravila, sada više umiru od tuge nego smrtonosnog virusa.

Iva
Gost
Iva
1 mjesec prije
Reply to  Mikojan

Tako bi trebalo provesti starost. U Srbiji je vlast toliko zabrinuta za stare i bolesne da Institut za javno zdravlje Batut nudi starim i bolesnim da ih vakcinišu po kućama. A pre toga predsednik im velikodušno šalje paket sa vitaminima (svim penzionerima). A pre korone im je 4 godine zakidao od penzije iako je to protiv Ustava. A tek lekari. Neće ni da Vas pogledaju ako kažete ste penzioner. Hitna Vas prvo pita koliko imate godina, a onda Vas preslišavaju – od čega bolujete,… Toliko o brizi za najstarije.

tedi
Gost
tedi
1 mjesec prije
Reply to  Iva

Iva, ziva istina,potvrdjujem.

dinko grgat
Gost
dinko grgat
1 mjesec prije

Na početku mi se činilo,a sada sigurno znam sigurno da je riječ o gerontocidu.

nonwo
Member
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  dinko grgat

Gerontocid,da.
A zašto su umirali i još umiru u bolnicama?Jer od samih početaka nisu imali šanse za efikasnu terapiju.O efikasnoj terapiji se nikada nije raspravljalo s relevantnim tijelima i liječnicima koji imaju iskustva s antivirusnom terapijom.Njih ni NIH,ni FDA ni WHO nikada nisu konzultirali i odbijali su njihovu pomoć.Od samih početaka pripremali su tržište za farmaceutske gigante.Gileadu su OSIGURALI tržište EU i USA za lijek koji je neučinkovit i istovremeno su odugovlačili i zatirali efikasne terapije.O svemu tome svjedoči članak iz Science-a,koji je sve malverzacije detaljno izložio.

IN DEPTHCOVID-19
‘A very, very bad look’ for remdesivir
1.   Jon Cohen, 
2.   Kai Kupferschmidt
 Science  06 Nov 2020
Listopad je bio dobar mjesec za Gilead Sciences, gigantskog američkog proizvođača antivirusnih sredstava. Dana 8. listopada, tvrtka je potpisala sporazum o isporuci Europskoj uniji svog lijeka remdesivir kao lijek za COVID-19,- posao potencijalno vrijedan više od milijardu dolara. Dva tjedna kasnije, 22. listopada, remdesivir je postao prvi lijek za COVID-19 koji je odobrila Američka uprava za hranu i lijekove (FDA)-iako se koristio već od 01.05.2020. po hitnom postupku (EUA) .

Odluka znači da Gilead može plasirati svoj proizvod na dva glavna tržišta, u velikom broju slučajeva COVID-19.

Kako je u liječenje uveden remdesivir,kronologija “zločina”.
29.04.2020.
NIH(gdje je nih tu je i Faucci) studija- remdesivir smanjiuje vrijeme oporavka teško bolesnih, hospitaliziranih pacijenata s COVID-19 s 15 na 11 dana. Nekoliko manjih studija nije otkrilo nikakav utjecaj remdesivira na bolest, a niti jedna nije otkrila da antivirusno liječenje smanjuje razinu SARS-CoV-2, uzročnog virusa, kod pacijenata.
 
 01.05.2020.
FDA (svejedno)odobrava hitnu uporabu remdesivira (EUA)
23.09.2020.
Gilead-tvrtka koja proizvodi remdesivir ima podatke velike Solidarity studije(tri puta veći broj sudionika nego u dotadašnjim studijama, iz 30 zemalja) koja pokazuje da je lijek neučinkovit-ne smanjuje vrijeme liječenja/hospitalizacije,ne utječe na smrtnost.
08.10.2020.
Gilead potpisuje ugovor s EU o opskrbi tržišta remdesivirom u vrijednosti 1,2 biliona $
 
9.-10.10.2020.
EU i FDA saznaju rezultate Solidarity studije(EU- saznaje dan poslije nakon što je već potpisala ugovor vrijedan 1,2 biliona $ za kupnju neučinkovitog lijeka).Ne vjerujem u slučajnosti…
 
15.10.2020.
WHO objavljuje rezultate Solidarity studije
 
22.10.2020.
 FDA je odobrila lijek, pregledavši podatke samo iz studije NIH i dva ispitivanja sponzorirana od strane Gileada(proizvođača lijeka). Zanemarila je podatke Solidarity studije kao i nalaze u Kini(svi pokazuju neučinkovitost remdesivira).
28. listopada Gilead je investitorima rekao da je remdesivir ove godine do sada donio 873 milijuna dolara.
Mnogi su znanstvenici očekivali da će ispitivanje Solidarity, WHO-a – koje je imalo 2750 pacijenata na remdesiviru, otprilike tri puta više od svih ostalih objavljenih ispitivanja – riješiti vrednovanje lijeka. Provedena u 30 zemalja, Solidarity studija je međusobno uspoređivala remdesivir i tri druga lijeka . Niti jedan od lijekova nije smanjio smrtnost među hospitaliziranim pacijentima, a istražitelji su također primijetili da remdesivir nije utjecao na „trajanje hospitalizacije“(Što je tvrdila NIH studija), niti je kod COVID-19 pacijenata smanjio potrebu za respiratorom.
Istodobno, ispitivanja nisu isključila mogućnost štetnih nuspojava. Krajem kolovoza WHO je primijetio nesrazmjerno velik broj prijava problema s jetrom i bubrezima kod pacijenata na remdesiviru. A Europska agencija za lijekove (EMA) rekla je prošlog mjeseca da je njezin odbor za sigurnost počeo procjenjivati ​​izvještaje o akutnim ozljedama bubrega kod nekih pacijenata koji uzimaju lijek.
 
Solidarity je rezultate opisala predstavnicima FDA 10. listopada i u pretisku objavljenom pet dana kasnije. No, tjedan dana nakon toga, FDA je odobrila lijek, pregledavši podatke samo iz studije NIH i dva ispitivanja sponzorirana od strane Gileada. Zanemarila je podatke Solidarnosti kao i nalaze u Kini.
To je razbjesnilo Solidarity tim “Mantra koju sam uvijek čuo kao šalu u vezi s FDA-om jest da kažu:” U Boga vjerujemo, svi ostali moraju podastrijeti podatke “, kaže Kieny. “Pa pogledajte sve podatke.”
EMA, europski kolega FDA-e, u srpnju je dao “uvjetno odobrenje” za remdesivir – slično kao i FDA (emergency use-EUA) – ali još uvijek nije dao svoj puni blagoslov. Europska unija unatoč tome pregovara s Gileadom o “sporazumu o zajedničkoj nabavi”, potpisanom 8. listopada, koji osigurava čak 500.000 doza liječenja za 1,2 milijarde dolara. Glasnogovornik Europske komisije potvrđuje za Science da je o neuspjehu lijeka kroz studiju Solidarity EU obaviještena tek sljedeći dan(dan ranije su potpisali ugovor vrijedan 1,2 milijarde dolara): “S WHO-om nije bilo razgovora o tekućoj studiji prije potpisivanja ugovora.”(Zašto?)

Kad je Science pitao Gilead zašto nije otkrio podatke Solidarity tijekom pregovora sa EU, tvrtka je rekla da je nacrt rukopisa koji je dobila od WHO-a krajem rujna “teško redigovan“-nečitljiv?( imali su u rukama rezultate da im je proizvod neučinkovit). WHO kaže da su jedine informacije koje su bile zatamnjene rezultati koji se odnose na druge lijekove korištene u ispitivanju, i to zbog sporazuma o povjerljivosti(što znači da Gilead laže da nisu mogli nesmetano pročitati izvještaj Solidarity studije).

Iako sporazum s Gileadom i EU zaključuje cijenu od oko 2400 američkih dolara za puni tretman remdesivira, on ne obvezuje nijednu zemlju na kupnju lijeka,kaže glasnogovornik Komisije( znamo da je Hrvatska kupila za 40,3 miliona remdesivir nakon što je WHO objavio na službenim stranicama da je neučinkovit,a da nas nitko na to nije obavezao-sada izjavljuje glasnogovornik EU?),
Ali Yannis Natsis iz neprofitne Europske alijanse za javno zdravstvo kaže da je, s obzirom na rezultate Solidarity studije (da je lijek neučinkovit), Europska unija “trebala barem pregovarati o količini doza i cijeni”.
 
Uglavnom,neučinkoviti lijek je i dalje u protokolu.Učinkoviti ivermectin još nije uspio ući u protokol, ali od 14.01. NIH je maknuo preporuku PROTIV ivermectina(NIH (National Institutes of Health) Revises Treatment Guidelines for Ivermectin for the Treatment of COVID-19)14.01.2020.; što omogućuje upotrebu ivermectina od zdravstvenih vlasti-Ivermectin is Now a Treatment Option for Health Care Providers!;a sve zahvaljujući upornim liječnicima FLCCC (s prve crte ) i dr Pierre Kory-u koji je na rubu suza pred američkim Senatom tražio da se dozvoli upotreba lijeka koji pokazuje izvrsne rezultate u liječenju/preživljavanju pacijenata.Rezime- za neučinkoviti lijek EU je platila 1,2 biliona $(iako zemlje EU prema glasnogovorniku EU nisu bile primorane na upotrebu remdesivira),a Gilead je ukupno na neučinkovitom lijeku utržio 873 miliona $.Očito je da su svi (na vrijeme)znali da je neučinkovit,samo Gilead (proizvođač)to „nije mogao pročitati „ iz Solidarity studije jer im je WHO poslala „pošarani“ izvještaj(jadni ne bili), pa o tome onda nisu na vrijeme obavijestili kupca-EU i prodali su im mačka u vreći za bilione dolara.A jadna EU je prevaru spoznala „tek drugi dan“ nakon potpisivanja bilionskog ugovora,…ali baš slučajno se tako desilo. FDA se pak nije ni obazirala na Solidarity studiju (tko šljivi ispitivanje na 2750 pacijenata u 30 zemalja-tri puta više od svih drugih studija)…već je odlučila odobriti lijek na temelju NIH(ponovo faucci) dokazano pogrešne studije i još dvije sponzorirane od proizvođača lijeka Gileada-također provjereno pogrešne.
A što reći…Monty Python flying circus je nula za ovo.
Link ću poslati.

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

Može link?

nonwo
Member
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Šaljem još jednom,već sam poslala.Imam prijevod cijelog članka.Poslati ću na redakciju.
https://science.sciencemag.org/content/370/6517/642.full
Obratite pažnju na Remdesivir s route to approval sliku(povećati).

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

Molim Vas, i hvala, unaprijed. Na redakciju, sve ostalo znate. LP

nonwo
Member
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Nisam zabilježila mail redakcije?može netko?

Taugo
Gost
Taugo
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

nonwo…svaka cast na trudu , iskreno ..mislio sam da je u pitanju gdin a ne gdja…

nonwo
Member
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  ZAGREPCANKA

koji je mail?Link ne prolazi 2x,možda uspije.

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

Može i na ovaj: aseb554@gmail.com
Hvala
LP

Maaja
Gost
Maaja
1 mjesec prije
Reply to  ZAGREPCANKA

vrijedna si,hvala ti…..a”zagonetni osmijeh”baš veseli = samo poolako,ispalit češ još i za franceka ka’ i fulfi a valjda si već i našla zanimljive fotke i davno prije totalnog rimsko-vatikanskog mraka 9.1. no i nisu ovo baš neke Q-poruke a eto prije 1h pokazuje se da Biden potpisuje čiste bjele papire na stolu a inauguracija da je snimljena već prije u studiu a prava da je zacrtana za 04.ožujak. pa živi bili.(imati ću u vidu plava slova) i puno ostvarenih namjera ti želim uz napomenu….(za snagu volje i želje)
…..budite izuzetno oprezni sa istinskom snagom željenja…ušli ste u energije podržavanja ostvarivanja-materijalizacije pa oprez i uz znanje za vladati ostvarenjima-Mike Quinsey

KISIK
Gost
KISIK
1 mjesec prije
Reply to  Maaja

A di je moj ‘0roskop?!

Malimali
Gost
Malimali
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

Treba se samo sjetiti kako su u Francuskoj početkom siječnja 2020 maknuli klorokin (HcQ) iz slobodne prodaje zbog navodne nesigurnosti (poslije 70 godina upotrebe!) i istovremeno počeli kampanju protiv dr. Raoulta jer je s tim uspješno liječio koronu.

U upoređenju: klorokin je vrlo jeftin i bi dobijali bi ga samo stvarno bolesni kojih je relativno malo. Vakcinu bi trebao dobiti veći dio stanovništva planeta, u svakom slučaju par milijardi ljudi. Jasno je zašto i odakle kampanja protiv HCQ i ivermectina; i ovaj posljednji već je difamiran u Južnoj Africi.

nonwo
Member
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  Malimali

“Znanstvenici su saznali da su i odluka FDA-e i sporazum sa EU-u nastali pod neobičnim okolnostima koje su tvrtki GILEAD Sciences dale važnu prednost. FDA se nikada nije savjetovala s grupom vanjskih stručnjaka koja je sposobna odvagnuti složena pitanja antivirusnih lijekova. FDA je mogla kontaktirati tu skupinu. Savjetodavni odbor za antimikrobne lijekove (AMDAC), je trebao pregledati sve dostupne podatke o eksperimentalnom liječenju, a zatim dati preporuke za odobrenje lijekova – no isti još niti jednom nisu konzultirani tijekom pandemije.
EU se u međuvremenu složila s otkupnom cijenom remdesivira točno tjedan dana prije nego što su izašli razočaravajući rezultati ispitivanja Solidarity studije. Nisu bili svjesni tih rezultata(?), ali Gilead je znao da je revizija podataka za remdesivir ukazivala na propast uspjeha terapije; započela je s pregledom podataka 23. rujna.
“Ovo je vrlo, vrlo loša slika za FDA, a poslovi između Gileada i EU čine ju još lošijom”, kaže Eric Topol, kardiolog s Translacijskog instituta za istraživanje Scripps.
FDA nema obvezu sazivati ​​povjerenstvo za donošenje odluka, naglašava član AMDAC-a David Hardy, znanstvenik za HIV / AIDS sa Sveučilišta u Kaliforniji u Los Angelesu. Ipak, Hardy je “zapanjen” što ga agencija u ovom slučaju nije konzultirala. “Radi se o postavljanju standarda za prvi antivirusni lijek COVID-19”, kaže on. “To je zaista nešto vrlo, vrlo važno.”
FDA nije odgovorila na zahtjev Science da raspravi zašto se odlučila protiv sazivanja odbora, napominjući samo da je to “po diskrecijskoj ocjeni” direktora odjela. ”
Mehanizmi protežiranja i diskriminiranja pojedinih terapija i njihovih promotora su bili zacrtani na samim počecima.I još traju…Da nema pritiska FLCCC-a,…još bi bilo isto…Ivermectin sad nije zabranjen ali će ga učiniti nedostupnim.A za bolničko liječenje će obitelji tražiti odvjetnike da bi ga dobili,kao slučaj u usa kojeg sam linkala neki dan.

Drima
Gost
Drima
1 mjesec prije

Svi preminuli pozitivni na covid su preminuli u bolnici.Osim dva prva slučaja u Kini na ulici :P.

Novi kolac
Gost
Novi kolac
1 mjesec prije
Reply to  Drima

Poznajem momka kojeg su smjestili u bolnicu i oduzeli mu telefon(?) i prekinuli mu svaki kontakt sa njegovim.Od trenutka kad su ga smjestili njemu je bilo sve gore i gore.Decko je pobjegao iz bolnice treci dan skocivsi sa 2. sprata u sitne sate,nakon sto je skalperom koji je sakrio prije porezao lika iz obezbijedjena po faci.Bilo je to u sarajevskim medijima,samo sto su mediji trvrdili da je pobjegla psihicki bolesna osoba.Znam momka licno,bavi se extremnim sportovima i svi smo mi psihicki bolesniji od njega.Kad smo nekad davno isli na tekme na gostovanja komplet autobus pijan i drogiran,on sa nama luduje a uvijek cist max,nije htio nikad ni cigaru zapaliti.Poslije ovog sa bolnicom svi su pricali da je poludio zato sto je tvrdio da je corona mafija povezana sa krijumcarima ljudskih organa,on je siguran u to.

Iva
Gost
Iva
1 mjesec prije
Reply to  Novi kolac

Trgovina organa. Možda je to razlog što se ne rade obdukcije.

Novi kolac
Gost
Novi kolac
1 mjesec prije
Reply to  Iva

On je siguran u to.Pored toga sto se ne rade obdukcije,niko te ne moze vidjeti,samo te ZAVARE U METALNI SANDUK.Isto je javna tajna da su skoro svi mladji koji su umrli od corone bili nepusaci.Cudno je sve.

Iva
Gost
Iva
1 mjesec prije
Reply to  Novi kolac

Užas šta se radi.

nonwo
Member
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  Novi kolac

Ne mora biti da su mu namjeravali uzeti organe(iako tko zna,već sam paranoična kad vidim iz čega sve pLandemičari izvlače profit),ali sigurniji je kod kuće što se tiče zdravlja.Bolnica nudi remdesivir i respirator-oboje više štete nego koristi.
Takav je protokol,…i kada zdravstveno osoblje daje najbolje od sebe…Da je momak bio plavi,dispnoičan s dušom na jeziku ionako ne bi mogao bježati,a ako je mogao skakati s drugog kata onda je bio klinički stabilan i nema ni što raditi u bolnici.Trebao mu je samo ivermectin ,… eventualno antibiotik ako ima bakterijski superinfekt(upalu pluća).
Svi stabilni, uz efikasnu terapiju (ako ju uopće zatrebaju), mogu bez brige biti doma.Tamo je bolja hrana,psiha,okolina,…motivacija za ozdravljenje..A to je pola(ako ne i više) zdravlja.

Novi kolac
Gost
Novi kolac
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

To je i uradio,sakrio se negdje par sedmica i kad se bas oporavio sa advokatom otisao u policiju i prijavio se.

Ožujsko light
Gost
Ožujsko light
1 mjesec prije
Reply to  Novi kolac

Oprosti ali koji si ti to film gledao? Pa to več graniči na “Vedran lažun adventures”. Čuj njega,posjeko lika sa skalpelom i skočio iz drugog sprata…svašta. Po količini pluseva vidim da ogromno čitatelja ne uključuje mozak kad čitaju budalaštine.
Da je primljen u bolnicu znači da se nije mogao ni micati ni disati, i morao je biti priključen na raspirator. One koji dišu i skaču (bar u Hrvatskoj i Sloveniji) ne primaju u bolnicu.
A ako je stvarno nekim čudom otišao u bolnicu, a on još imamo snage igrati se ninđu sa skalpelom i skakati iz drugog sprata onda stvarno ima psihičkih problema.
Da vas pitam sve, pa koliko bi vas u takvom sportskom stanju otišlo u bolnicu u dobrovoljnu izolaciju?

Coca Corona
Gost
Coca Corona
1 mjesec prije
Reply to  Ožujsko light

Želim ti njegov životoni put…dečko je dure ,i nije jedini koji je
IZGUBIO POVJERENJE U SOTONA DOO,
A TI ?

Novi kolac
Gost
Novi kolac
1 mjesec prije
Reply to  Ožujsko light

Nije dobrovoljno,vec je bio pozitivan i uputili ga doktori.To je bilo na samom pocetku plandemije,i nije jedini ovdje da je bjezao iz izolatorija,bilo je sigurno 5,6 takvih,najpoznatiji je svakako onaj spanskog drzavljana,koji je pobjegao u spansku ambasadu,kojem su uzeli telefon isto(?),da ti sad ja ne vazim ukucaj ‘bjezanje iz izolatorija Podhrastovi Sarajevo’ ,procitaj par tekstova pa se vrati da mi se izvines.

rimtu
Gost
rimtu
1 mjesec prije
Reply to  Drima

A ti su umrli od hipoksije izazvane kumulativnim učinkom 5g.

Jhonny Štulić
Gost
Jhonny Štulić
1 mjesec prije

More Pricks Than Kicks Lyrics
Doslo vrijeme da se zivot proba
I zajedno s njim
Iscurio je virus boje neba
Kako logican stih
Moj goli prik
Sam protiv svih
On zna za svaki trik
Moj te mota
Prik
Vise tupih nego ludih
Rece ignorance is bliss
A gdje to pise da se milost nuca
Kako logican stih
Moj goli prik
Sam protiv svih
On zna za svaki trik
Moj te mota
Prik
Ljudski snovi gore kao drvo
Svako ime nosi znak
Samo da se sacuva vlast
Jednom slava drugom mast
Moj goli prik
Sam protiv svih
On zna za svaki trik
Moj te mota
Prik

indy
Gost
indy
1 mjesec prije

A di sad na Mars il di,k….sinovi.A dica pate,a mi mjesto da mislimo da budemo humani još neželimo,nemožemo il nečemo bar proškiljiti,eto slušam trenutno EKV,Haustor….A sve u rječima isto AZRA…..itd….samo ljudskost humanost a Bob Marly,budimo ljudi,budimo humani.I Maly,sory malo krivo natipko a pun mi kufer svega,i sve u Honduras,jer tamo banane čekaju,ma sve neljude na Mars,i to ako nema života da nekontaminiraju.B KING,lagano smireno humano,svi,u večini,volimo cjenimo poštujemo.Al ovi okrenuli.Zar,a desilo se,u Hrvatskoj da bjele trake i bili za odstrel.Bilo humanih,i dan danas i tog se držimo.Nedozvolimo više segregaciju nigdje bez obzira na naciju vjeru boju kože,cjepljenje brnjice,eto nemojmo segregaciju raditi nit podržavati.Budimo ljudi i makar zadnje nečete,toga se boje jedinstva,prvo na nacionalnoj,a onda na međunacionalnoj ujedinjenosti protiv zla,a oni još prodaju priču i još im i prolazi,progledajte,Nedozvolimo,nemamo zašto njima dozvoljavati.Oni moraju odgovorit na pitanje Zašto……….Ne mi.zapamtite nismo si krivi međusobno nego banda u Zagrebu,Beogradu,Sarajevu…..Budimo humani i neradimo ono što neželimo da se meni radi.Ljepi pozdrav.

Drima
Gost
Drima
1 mjesec prije
Reply to  indy

Slažem se da bi svakog trebao boli ti k za detalje ako si na to mislio.Božija, ili kako kabala gura univerzalna, poruka je jasna.

Hum
Gost
Hum
1 mjesec prije

Ubijamo.

Juznjackkka utjeha
Gost
Juznjackkka utjeha
1 mjesec prije

Mengeloidi- takotvani lijecnici i medicinsko osoblje koji su prodali dusu djavolu za saku dolara. A idol im je mengele.

nonwo
Member
nonwo
1 mjesec prije

Više od pola njih nema pojma da je protokol problematičan,da postoji ivermectin.
Veli mi gospođa srednjih godina…Tražim liječnika da se upišem i kod tri nema mjesta…Pitam ih za ivermectin-kažu nikad čuli…
Ali ,tko traži taj i nađe…Našla doktora koji sve zna o ivermectinu,a doktor voli one koji misle i propituju…

Buco
Gost
Buco
1 mjesec prije

U ovoj situaciji svi osim štićenika su na dobitku.
Država koja neće morati isplaćivati penzije, možda zadnjoj zdravoj generaciji, koja bez problema prelazi 100-tu, kao i starački domovi koji u većini slučajeva imaju ugovor o doživotnom uzdržavanju u zamjenu za neku nekretninu.
Što ste mislili…biti na grbači državi nakon 65/67, po 30 godina, i koristiti sve blagodati medicine kako bi to trajalo čim dulje.
Malo sutra, krepaj pred penziju.

TiranKonstant
Gost
TiranKonstant
1 mjesec prije
Reply to  Buco

Kakva blagodat medicine. Zivili bi sto pedeste godina kad nebi uzimali ljekove

tedi
Gost
tedi
1 mjesec prije
Reply to  Buco

Da smo stedili zaradjene novce,mijesto u drzavne fondove za mirovinu uzivaoci svoje stednje bi danas bili bogatasi,ali davno je netko napravio SISTEM KAKO PLJACKATI radnike i stedise.
Nekada mi je jedan Jevrej to povijerio, i mnogo toga iz 2ww kako su ga novci tada spasili i razne vrednosti i od tada sam stedio u tvrdo.Obistinilo se,kada sam trebao operaciju isao sam privatno,ne pod noz vec laparaskopsi,za dva dana zdrav.
I danas sa C19 privatno,pozitivan na test, na preglede i terapiju isao moj komsija i eno ga zdrav.

Diego
Gost
Diego
1 mjesec prije

Postoji li približan podatak ili procenat onih koji su umrli a lečili se kod kuće?Koji su bili zvanično “pozitivni”?Mislim da i ako ih je bilo,da je to zanemarljiv broj,statistička greška.
99 % nastradalih je skončalo u bolnicama i staračkim domovima.Zdrava logika kaže da veliki broj tih ljudi ne bi završilo svoj život da su ostali kod kuće i lečili se na uobičajen način kada dobiješ grip.Svake godine i kod sezonskog gripa određen broj ljudi razvije teži oblik bolesti i neophodno im je bolničko lečenje.Neki od njih nažalost i umru.To je tako već decenijama,i nikada do sada nismo imali histeriju oko toga.Niti javna objavljivanja brojki.
Sve je kristalno jasno.Bolnice i starački domovi su neka vrsta gasnih komora,koji još uvek ne rade punom parom.Sada je i zlikovcima jasno da bez problema mogu da pojačvaju procente prvo “zaraženih”,pa onda kada naivne namame u objekte smrti da povećavaju brojeve nastradalih.I tako sada zajedno sa vakcinama da sve više seju smrt po planeti.
I onda toplo hladno,malo popuštaj ovde,a pojačavaj tamo.Da se ljudi slude sve više,da ne znaju gde biju.Izvesno je da će situacija biti sve gora.Sledi sve jači i bolesniji teror.Od koga neće biti niko izuzet.Ni deca u vrtićima.

Pera Kojot
Gost
Pera Kojot
1 mjesec prije
Reply to  Diego

Uskoro će izaći istraživanje Ionnaidisa i Sveučilišta Stanford koje je pokazalo da nikakvih benificija od rigoroznih mjera nema. Dakle govorim o mjerama kao što je zatvaranje restorana, obavezno nošenje maski… To je prvo takvo veliko istraživanje, a ja sam ga imao prilike pogledati prije nego što je objavljeno. To je do sada najozbiljniji rad na tu temu. Jednostavno se događa ono što bi se događalo i bez mjera. Infekcije dolaze u valovima i sele se iz jednog dijela Zemlje u drugi. Poput vatrometa koji plane i gasi se i nema veze s onim što mi radimo”, rekao je Radman, dodavši da su znanstvenici bili u poziciji da daju izjave bez znanstvenih temelja za svoje tvrdnje.

nonwo
Member
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  Pera Kojot

Već sam pisala,Afrika je” placebo” grupa u ovom globalnom eksperimentu… ,bez mjera i protokolarnog liječenja.Ima najbolje rezultate preživljavanja.

Diego
Gost
Diego
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

To je do sada evidentno.Da Afriku skoro i ne primećuju.Već neko vreme se pitam.Šta li su u budućnosti spremili za Afriku,za delove Azije gde je porast stanovništva konstantan?Iz nekog razloga od početka traje udar na najrazvijeniji deo planete.Sa razlogom sigurno,oni ništa ne rade bez plana.
E sada,ako su planovi zaista depopulacija,osnovna stvar im je da se “pozabave” Afrikom i Azijom pre svega.Ništa od značajnog smanjenja broja ljudi bez velikog udara na zemlje poput Indije,Bangladeša,Indonezije,Nigerije…
Moguće je da zlikovci “igraju” šah par poteza unapred.Da bi “uništili” Afriku i Aziju moraju prvo da se pozabave uništenjem pre svega najjačih svetskih ekonomija.Vrlo lako će napraviti demografsku pustoš u USA,Britaniji,Nemačkoj,Francuskoj…pošto im unište ekonomske resurse.
Posle toga sigurno sledi smrtonosni udar i na zemlje koje prednjače u stalnom rastu broja stanovnika.
Očito je da će sve ovo da traje dugo.Sigurno je da su decenije u pitanju.I u tom dugom periodu iznenađenja su moguća.Nadajmo im se.Ništa drugo nam ne preostaje.I jačanje sopstvenog imuniteta i zdrava glava.

nonwo
Member
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  Diego

U Africi koriste primitivne metode,…naoružaju svoje koljače,korisne idiote i skrate za glavu selo po selo…Sad su tako sravnili neko selo u Mozambiku..
Protiv toga goloruki Afrikanci nažalost ne mogu ništa…
Ali od Kill Billovih iglocidnih proizvoda se već aktivno brane…Protjeruju iz sela već kad vide poznati logo na majici procjepljivača…
Za razliku od “civiliziranih”, koji zasuču rukave i stanu u red..

tihobl
Gost
tihobl
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

Zanimljivo je da to rade selima koja se nalaze iznad rudnih bogastava.

nonwo
Member
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  tihobl

Bez koristi ne bi oni ni metak trošili..

nonwo
Member
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  Iva

Super mu je odgovorio.Misli macron da je ubermensch,Afrički profa ga je ponizio.Tako treba.Hvala.

Iva
Gost
Iva
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

Nema na čemu. Oduševio me je odgovor profesora.

Dražen
Gost
Dražen
1 mjesec prije
Reply to  Iva

Bravo! Čovjek je genijalno spustio Rotchildovom bankačiću..

Iva
Gost
Iva
1 mjesec prije
Reply to  Dražen

Upravo tako.

nnuozbiuzbztftrdtred
Gost
nnuozbiuzbztftrdtred
1 mjesec prije
Reply to  Iva

Ovaj je profesor za ovog postavljenog od strane tame “predsjednika”.

rimtu
Gost
rimtu
1 mjesec prije
Reply to  Iva

Nadam se da mu je to odgovorio ravno u smrdljivu gubicu.

A neg.
Gost
A neg.
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

Ich bin ein Afrikaner!

nonwo
Member
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  A neg.

Ich bin auch,….hakuna matata…

Pera Kojot
Gost
Pera Kojot
1 mjesec prije

v Kolakušić (NI). – Poštovani predsjedavajući, farmaceutska industrija je u proteklim desetljećima organizirala nekoliko stotina konferencija, simpozija, sastanaka – svega. U posljednjih godinu dana nije organizirana niti jedna konferencija, niti jedan simpozij o bolesti COVID-19, o cjepivu.

O čemu se tu radi, kako je to moguće? Glavni čovjek koji govori, glavni autoritet koji govori o COVIDu-19, i o cjepivima i o broju stanovnika na kugli zemaljskoj je postala osoba koja je sklapala računala u vlastitoj garaži.

Ljudi pričaju – radi li se ovdje o nekim teorijama zavjere? O čemu se tu radi? Ne, ovdje se radi o precizno razrađenom biznis-planu teškom nekoliko tisuća milijardi eura. Tko je doprinio tome? Doprinijeli su mediji koji su se pretvorili u tvornice lažnih vijesti, kvaziznanstvenici – njihova struka nema nikakve veze s imunologijom – i tako dalje; omogućili su jeftini političari.

Što je potrebno učiniti? Potrebno je stati na kraj tome, potrebno je razgovarati. Mi u ovom domu moramo razgovarati o cjepivu, o načinima liječenja. Isto tako, moraju se organizirati stručni simpoziji, doktori moraju reći. Mi danas ne znamo što liječnici govore jer oni šute.

nonwo
Member
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  Pera Kojot

Dr Simone Gold su uhapsili.Ona nije šutjela od prvog dana.
https://www.youtube.com/watch?v=z72zIfdnjC4

Mario x
Gost
Mario x
1 mjesec prije
Reply to  Pera Kojot

Čast izuzetcima, ali dr i ostali šute jer im je itekako dobro. Nekima, ne svima naravno. Dobar dio njih sada radi 5 puta manje a plaća ide. Nece oni to priznati naravno, već se dižu na noge jer su oni posebna kasta koja je bitan kotačić u plandemiji.

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
1 mjesec prije
Reply to  Mario x

I ucijenjeni su, vrlo lukavo, nagradama, donacijama pa i konkretnim novcem zadnjih dvadesetak godina. Pa 2012. smo imali aferu farmakomafije i oko 700 liječnika u Hrvatskoj. Svi i mnogi novi, šute.

A neg.
Gost
A neg.
1 mjesec prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Nagrađeni su i nekretninama pacijenata. Najčešći modus operandi ugovor o dosmrtnom uzdržavanju.

nonwo
Member
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Ne bi proturiječila,zna se što je red i pravo….samo..tada su se razračunali s malom farmaceutskom firmom koja je pokrivala samo 2 % tržišta,kriminalce su napravili od desetaka,uglavnom doktorica,samohranih majki s dvoje, troje djece i sl…. koje su dobile,karikiram, bon za božićnu kupovinu (vrlo mali broj je ozbiljnije zeznuo),a tom pokaznom vježbom su ušutkali jedan dio zdr.sustava(primarni) koji se ozbiljno suprotstavio predloženim deformacijama sustava.Medijski linč prema kolegama koji su mu se jako zamjerili predvodio je ministar koji je na glavi imao turbo aferu s lobiranjem za Pegasys.98% tržišta,i korupcije drže druge,jače firme..Najskuplje lijekove propisuje bolnička služba,takav je protokol propisivanja…(a afera Pfizer nikada nije riješena),njih se ne dira…… najviše štete(korupcijom) može napraviti služba koja stavlja lijekove na listu i “svaki drugi dan” im proširuje indikacije…

Coca Corona
Gost
Coca Corona
1 mjesec prije
Reply to  Mario x

Učitelji -nastavnici -profesori isto.

nonwo
Member
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  Coca Corona

Problem je u korupciji-POSVUDA.

Iva
Gost
Iva
1 mjesec prije
Reply to  Coca Corona

Zar i oni? Kakav primer daju učenicima i studentima?

Coca Corona
Gost
Coca Corona
1 mjesec prije
Reply to  Iva

Kako koji,neki se pogubili sa živcima i prenaglo reagiraju i RIBAJU klince.

Istražuj
Famed Member
Istražuj
1 mjesec prije

“… A rješenjima kojim imenuju djelatnike centara skrbnicima, odobravaju istima da u ime i za korist štićenika potpišu suglasnost za cijepljenje protiv bolesti Covid-19….”

STRASNO!

Svaka vam cast postovana gospodjo Sebalj.
I za ovo djelo kao i za zalaganje u raskrinkavan ju ovo zlocinackog plana svjetskih kamatara i njihovih “gojimskih” sluga u vidu “drzavnog aparata”…

Prosto nemam rijeci za neljudski zlocin ovog satanistickog Kulta zvanog “medicinska nauka” i najveceg broja pripadnika tog istog Kulta (koliko sada vidim zasigurno ih je jos uvijek 90%)…
Ti zlocinci i ubojice, zajedno sa tzv “drzavnim aparatom” tj jednom obicnom skupinom najljigavijeg ljudskog otpada – pred nasim ocima cine nevjerovatan zlocin…
I svi sute…
Strasno…

****
BIcu i konkretan ovdje…

Dakle danasnjim tzv “drzavom” Hrvatskom ni u kojem slucaju ne upravlja ova zlocinacka banda korumpiranih “gojima” koja se izdaje za “predsjednika, premijera, vladu, parlament i sudstvo”…
Niposto…
Ta govna samo izvrsavaju naredjenja jedine nepromjenjiva vlasti u svakoj tzv “drzavi” a to je “Financijska vlast”…
Financijska vlast (kao cetvrti stub “trodjelne vlasti”) – jeste u PRIVATNOM vlasnistvu nekadasnjih “Dvorskih zidova” koji danas tu stampariju tzv “novca” zovu i Centralna banka…
Vlasnici Svjetske stamparije tzv “novca” – nalaze se u Bazelu, Svicarska…
Tzv “BIS banka” – tj “centralna banka svih centralnih banaka” jeste u vlasnistvu familije Rotschild + nekoliko “Dvorskih zidova”…

Hrvatska “drzava”, kao i svaka tzv “drzava” (pa recimo i tzv “Ruska Federacija”) – imaju svog Visokog Upravnika
Taj Upravnik tzv “drzave” jeste uvijek postavljen od – onih istih vlasnika Svjetske Centralne banke iz Bazela tj BIS-banke…
Upravnik – jedino i iskljucivo odgovara Gazdama…Nikakvim budalam koje su idiotizirani “gojimi” kao “izabrali u demokratiji”…
(Cijela prica o “demokratiji” i jeste zvaka za idiote Gojime, kojima su dali “trodjelnu vlast” da se igraju – a CETVRTI i najvazniji Stub Vlasti su cio-satanisti ostavili za sebe… I samo ga ONI mogu mijenjati, a ne idioti iz “demokratske vlasti”… Sta vise, ti idioti ne mogu niti uci na “teritoriju Centralne banke njihove drzave” – bez pasosa...)

Sva ova stoka korumpirana iz tzv “drzavnih institucija” – u potpunsti je u slijepoj podredjenosti – Visokum Upravniku (kojeg postavlja Rotschild& Company)…

Upravo stoga – NIKAKVA “nova vlast” nece donijeti NIKAKVU korjenitu promjenu!

Upravnik tzv “drzave” Hrvatske jeste ova Rotschildova spodoba:
https://en.wikipedia.org/wiki/Boris_Vuj%C4%8Di%C4%87

Dakle izvjesni “ekonomist” (idiot) Boris Vujicic – u potpounosti kontrolise SVAKU politicku opciju, kao i cjelokupnu “nauku i ideologiju” tzv drzave Hrvatske…
U potpunosti…!
A za racun njegovih Gazda – “Dvorskih zidova” i Vlasnika “stamparije” tzv “kuna” iz Bazela….

Predpostavljam da je malo ko (vjerovatno niko) – cuo za ovu Rotschildovu spodobu u Hrvatskoj…?
Evo sad imate mogucnost i vidjeti – KO je pravi Upravnik tzv Hrvatske i gdje u stvari lezi – cjelokupna moc upravljanja nad svim “gojimima” Hrvatske

TiranKonstant
Gost
TiranKonstant
1 mjesec prije
Reply to  Istražuj

Treba bi ti odrzat govor na ovom prosvjedu sto ce bit. Ali i taj prosvjed je vjerojatno organiziran od istih organizatora koji organiziraju citavu nastranu organizaciju. Bilo koja organizacija je bolesna. Ali klin se klinon izbija.

Hum
Gost
Hum
1 mjesec prije
Reply to  TiranKonstant

Ne bi trebao. Ovo što kolega ” istražuj” piše na žalost je za većinu ljudi ” teorija zavjere”. Na prosvjedu treba tražiti ukidanje stožera i mjera jer epidemije nema. Rotschild i kompanija su duboka voda trenutno. Skinuti ove krpelje u vidu stožera što su se prikačili. I bazirat se na USTAV i poštivanje istog. DOSTA. Ja bih recimo želio čuti iz grla bar 50 000 ljudi zajedno DOSTA, DOSTA ,DOSTA više.

Patriot
Gost
Patriot
1 mjesec prije
Reply to  Hum

Na prosvjedu treba krenuti na režimske medije, otkinuti krakove hobotnici.

Hum
Gost
Hum
1 mjesec prije
Reply to  Patriot

Da. Prozvati ih javno. S naglaskom na Smrdograf, imbex , bljutarnji i kraljicu laži i propagande HRT.

nonwo
Member
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  Hum

Nemojte napasti ove iz dokumentarnog,hrt…
Njih već maltretiraju šefovi čim stave dokumentarac o ocu i majci,ljubavi među supružnicima i slično jer su takvi filmovi opasni,…mogli bi ljude držati normalnima..
poznajem ih,dobri ljudi..

Coca Corona
Gost
Coca Corona
1 mjesec prije
Reply to  Patriot

Točnije bi potom pisali…kad im prsti prorade.

nonwo
Member
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  Hum

https://www.youtube.com/watch?v=WINDtlPXmmE
Dosta,neću to više trpiti.

TiranKonstant
Gost
TiranKonstant
1 mjesec prije
Reply to  Hum

Trebabgovorit istinu makar zvucala.ko teorija zavjere. Treba ljecit uzrok a ne simptome. Sta ce mo lagat jer je istina nevjerojatna

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
1 mjesec prije
Reply to  TiranKonstant

Prosvjed je dio plana, baš ovih koji sve ovo rade, kao i prethodni Festivali slobode. Niš od toga.

Hum
Gost
Hum
1 mjesec prije
Reply to  ZAGREPCANKA

E jebiga sad. Sve je dio plana i to što nema plana je dio plana? šta se može uraditi a da netko ne kaže da je i to dio ” plana”?

čudila se aman ja
Gost
čudila se aman ja
1 mjesec prije
Reply to  Hum

ponovit ću svoj prijedlog- bilo bi dobro na skupu, na velikom ekranu, puštati kontradiktorne izjave stručnjaka, a nakon toga nasnimljeni, urnebesni smijeh, ima toga materijala od njih , solidno- a šta drugo možeš budalama nego im se smijati, smijehom ih možemo poniziti, jer i oni isto nama čine,a onaj tko se smije, njega nije strah…eto moj prijedlog za nešto drugačije.

Hum
Gost
Hum
1 mjesec prije

Bravo. Izvrsna ideja🤗

čudila se aman ja
Gost
čudila se aman ja
1 mjesec prije
Reply to  Hum

a od glazbe-ništa rok,ništa elektronska, pogotovo ne strana, samo puštati prave, i to “najbezobraznije” bećarce- prigodan bećarac uz prigodne pozdrave, “zaslužnima “.

čudila se aman ja
Gost
čudila se aman ja
1 mjesec prije

“idem šorom, kuja laje na me-marš, kujo, što te briga za me, ma marš kujo,što te briga za me, jedan,dva,op.sa-sa”

nonwo
Member
nonwo
1 mjesec prije

Ja bi Dubiozu..nek navrate do zgb-plaćamo im PCR test
op op opa,stiže nam europa,sad će da nas biju sile,svjetske milicije…

čudila se aman ja
Gost
čudila se aman ja
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

može,može

nonwo
Member
nonwo
1 mjesec prije

nisam vidjela komentar,uzela sam ti riječi iz usta,…slažem se…

nonwo
Member
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  ZAGREPCANKA

svejedno,ljudi na okupu-uvijek dobro…
Bez nasilja,ne dati im guštati…Kad bi bilo dobre satire,smijeha…
Smijeh boli psihopate…Zajedništvo isto..
Ajde Pervan,Drele složite neki Plandemični show..

rimtu
Gost
rimtu
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

“Ajde Pervan,Drele složite neki Plandemični show..”

Ne budi naivna, ti gnojevi su u službi režima.

indy
Gost
indy
1 mjesec prije
Reply to  ZAGREPCANKA

nebudi sigurna,sjeti se trga republike PRLJAVCI,ko če zaustavit tu masu,može se volja naroda,samo narod treba imati volju,a ne biti indrokriniran sa ljevodesnogoredolje,i isto nema nasilja ko ni onda,milicajci em bili u tragovima uniformirani,a mi im još de pivu sendvič,kulen itd…e tako treba bez nasilj jer to onda i sad očekuju,građanski neposluh.E LUPI PETAMA…..

rimtu
Gost
rimtu
1 mjesec prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Pa ak se 13.2. skupi 50k ljudi, onda možda i bude nekaj.

Mladen
Gost
Mladen
1 mjesec prije
Reply to  Istražuj

Zašto tzv država Hrvatska,otkud ti pravo da tako pises o medjunarodno priznatoj državi i njenim gradjanima nazivajući ih ponižavajućim imenima.Ovdje si javno nazvao Borisa Vujcica idiotom a ne potpisavši se svojim imenom i prezimenom ispod teksta sto govori o tvom socio patološkom karakteru skrivajući se iza nekih nickova ili kako se već zovu.Da je ovdje tema pošumljavanje ti bih opet vrtio istu priču o Hazarima ,4stupu štampanje novca u Rusiji razno raznim satanistima kao pokvarena gramofonska ploča,Ako već nekoga javno prozivaš onda morate poštivati minimum kulture i odgoja i potpisati se ispod teksta.Hvala!

Patriot
Gost
Patriot
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

Mladene, jeli ti visi slika velikog vođe Plen Ki Moona u dnevnom boravku?
Hrvatska odavno ne postoji jer smo prodali sve resurse a jedino što se sad prodaje je obraz političkih elita.
Lijepo je braniti svoju zemlju, ali pri tom ne brainti one koji uništavaju njezin narod.

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
1 mjesec prije
Reply to  Patriot

Nego, partijski vojak!

Hum
Gost
Hum
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

tzv Hrvatska, Rusija, Njemačka, Francusk.. Boris Vujčić je KORUMPIRANI idiot. Evo da proširim. Na tebe i slične sam mislio kad sam rekao voda duboka. Koga je ponizio? tzv. zato što nije država. Da je suverena država ne bi TERORIZIRALA vlastiti narod Mladene. Ne pravi se blesav. Iza koga ili čega se ti skrivaš i za koju lovu?

Mladen
Gost
Mladen
1 mjesec prije
Reply to  Hum

Ima jedna stara Njemačka poslovica koja kaže,” nesmijes nikome reci da je svinja ako nisi vidio da je mekinje jeo”Vujcica sam izvukao iz konteksta a mogao je biti i bilo koja osoba, a to sto pises o Vujcicu napisi na pano i pravac ispred Sabora ili državnog odvjetništva a ne se kriti po portalima .

Hum
Gost
Hum
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

Na zapovijed vojvodo. Ako uspijem preći granicu. Jer sa hrvatskom putovnicom ne mogu ući u Hrvatsku državu,. za koju su mnogi moji ostavili zdravlje a neki i živote. Svjedočio sam scenama kao u filmovima. Ono baka plače jer ne može vidjeti unuka, na granici ih policajci razdvajaju. Je li to Hrvatska država?. Ako prođem granicu nosit ću transparent SEROŠ ., CRKOTIĆKA, RETARDINOVIĆ I PAPAK slika zatvorskih rešetki. Za PETOKOLONAŠA Plenkovića hm. Šta se ono radi s petokolonašima Mladene.

Mladen
Gost
Mladen
1 mjesec prije
Reply to  Hum

Nisi napisao zbog čega ne mozes ući u Hrvatsku.Ostavi se patetike budi jasniji.Nećeš ti ništa kao i mnogi “revolucionari “ovdje.
Petokolonasi su uvijek na vlasti.Ako budeš i dalje prijetio Poslat ću ti policiju na granicu da te prate jer prijetiš ustavno pravnom poretku.Ugodna večer.

Hum
Gost
Hum
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

Ne želim plaćati PCR test nit se testirati na ” Covid”. A to ti prijetiš Mladene . Bravo . Jesi li ponosan na sebe? Pošalji ih na mene uz sve epidemiološke mjere.

Hum
Gost
Hum
1 mjesec prije
Reply to  Hum

Revolucionari i pokoji milicioner koji budno pazi za svoju udbu.

Mladen
Gost
Mladen
1 mjesec prije
Reply to  Hum

A ti Ajde u Njemačku.

Hum
Gost
Hum
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

Oš me tamo pratiti ko dektiva Matana?🤗

Coca Corona
Gost
Coca Corona
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

.. već pošle nuspojave ? Pfffizzer ili modernA,koji operativni sistem koristiš?.
malo desna malo lijeva..trola$

rimtu
Gost
rimtu
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

“prijetiš ustavno pravnom poretku”

Pos#rem se na takav ustavno pravni poredak.
Mrš!

Mr.T
Gost
Mr.T
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

I ovo komentiranje na portalu je pano. Zasto bi isao pred sabor?
Sta te boli kurac kako i gdje covjek iskazuje svoje vidjenje i svoja saznanja?

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

A Vi ste se potpisali?
Čemu napadate ljude? Dajte mene!
Možemo i na javno sučeljavanje, Vi odredite i moderatora, možete ih i još 10 dovesti, “pomest” ću Vas, ISTINOM, dokazima, znanjem. A Vi?

Mladen
Gost
Mladen
1 mjesec prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Ne napadam plavuše .Imam samo jedni istinu za vas od jučer Joe Biden na tvoju žalost novi predsjednik SAD,.unatoč magli uWashingtonu.

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

Ha, ha! Polako, strpljenja, bude vam zavrtjelo od istine.

Cassia
Gost
Cassia
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

Tvoj Joe će brže izaći nego što je ušao 😂😂😂😂😂

Mladen
Gost
Mladen
1 mjesec prije
Reply to  Cassia

To mi se često događa, ali ako budeš ti u pitanju bit će obrnuto.

Bondone
Gost
Bondone
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

If that makes you happy my friend, your life must be miserable!

indy
Gost
indy
1 mjesec prije
Reply to  ZAGREPCANKA

bi kul,e mj engleski,valjda si skužila što htio reč

Istražuj
Famed Member
Istražuj
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

“… Ovdje si javno nazvao Borisa Vujcica idiotom a ne potpisavši se svojim imenom i prezimenom ispod teksta…”

Ah cujte,

 • Moje ime i prezime, kao i mail su poznati redakciji…
 • Nisam se obracao ovom zlocincu (i idiotu) Vujicicu direktno, ali ako vi imate mogucnost da organizirate javnu diskusiju sa njim – vrlo radu cu se odazvati i licno – te izraziti moje licno shvatanje njegovog “lika i djela” – direktno njemu u lice…

Dakle ne samo da smatram da je idiot – nego je i zlocinac.

On bez ikakve sumnje – apsolutno kontrolira cjelukupnu tzv “demokratsku vlast” u tzv “drzavi” Hrvatskoj… “Stampanjem” novca – dakako… Svi “predstavnici demokratske vlasti” kao i svi Gojimi tzv “drzave” Hrvatske – rade za one nastampane “kune”…
KO je odgovoran za svaku nastampanu kunu…?
KOME je odgovoran taj koji “stampa” kune…?

Razumljivo svakog ko stoji iza ovog zlocina “pLandemije” i planiranog zlocina baziranog na Rockfellerovoj pseudo-nauci uz pomoc GMOvakcina – smatram zlocincem.
Svakog ko stoji iza ubojstva bilo kojeg covjeka smatram takodjer – idiotom.
Ovog zlocinca Vujicica cak smatram i idiotom na kvadrat – jer ocito sudjeluje u masovnom pokusaju ubojstva (a vec i masovnom ubojstvu) – velikog broja sugradjana, na kojima je i dobio – ingerencije od familije Rotschild

***
A sto se tice vaseg “patriotizma” – sta da vam kazem…?
Cini mi se da ste rekli da ste masinski injzenjer…?
Tuzno je da ima i takvih kolega injzenjera – koji nisu u stanju razmisljati vlastitom glavom i istraziti stvari oko sebe… (ali to mi je odavno jasno kad spominjem debilane-na-kvadrat)…

Isto kako sam rekao da je Hrvatska tzv “drzava” – rekao sam i da je to recimo tzv “Ruska Federacija”… (Ima li koji Rus na diskusiji da se duri – pored dezurnih “rusofila”...?)

Svi smo takodjer svjesni jer smo gledali – kolika je tzv “banana drzava” i ona najveca Sila na Svijetu – tzv SAD… Vi mozda niste tog misljenja, jer mislite da je sve bilo “demokratski i po zakonu” u SAD – a i ne bi me iznenadilo…
Na zalost, od vas nisam upratio niti jedan razuman komentar, podkrepljen i vasim izvorima informacija, osim durenja – poput “uvrijedjene mlade”…

Dakle – kao masinski injzenjer – predpostavljam da ste sposobni istraziti sljedece:

 1. kada nastaju tzv “nacionalne drzave” …?
 2. kada nastaju institucije “Dvorski zidov” koje kasnije prerastaju u Centralne banke…?
 3. kada dolazi do nestajanja nekadasnje “aristokracije”, te velikih “revolucija” i svjetskih ratova… Zasto…? Imaju li ti ratovi – veze sa Financijskim RESETOM…? Ko je u vrijeme tih svjetskih ratova imao Vlasnistvo nad “stamparijom” novca…?,
 4. Ko “stampa” tzv novac – za sve stanovnike tzv “drzave” Hrvatske…?
 5. Kome od bilo kojih “demokratski izabranih vlasti” – odgovara institucija “Hrvatska Narodna Banka”…?
 6. Kome odgovara HNB ako ni u jednom jedinom trenutku – ne odgovara NIKOM iz tzv “drzave” Hrvatske…?
 7. Koja “svjetska institucija” odlucuje o “monetarnoj politici i uskladjivanju kamata” (dakle “stampanju tzv novca”) – za sve tzv Centralne banke Svijeta…?
 8. Ko je Vlasnik (dakle onaj koji se bukvalno pita jer ima najveci udio vlasnistva) u toj BIS-banci… (Bank of international setelment)…?


Ako budete posteno istrazili – odgovori ce vam se sami dati…
Naravno necu vam stavljati poveznice, jer morate i malo ukljuciti vasu mastu i zelju za spoznajom…
U svakom slucaju – garantiram vam – da cak i konobarica i kuhar ne bi imali problema da istraze ova pitanja… (cak i da ne znaju engleski)…
Ipak, spoznaja – koju cete mozda dobiti ovom malom istragom – je zasigurno vrijedna truda…

Mikojan
Gost
Mikojan
1 mjesec prije
Reply to  Istražuj

“Razumljivo svakog ko stoji iza ovog zlocina “pLandemije” i planiranog zlocina baziranog na Rockfellerovoj pseudo-nauci uz pomoc GMOvakcina – smatram zlocincem.”
I šta sad reči za ljude koji su u stanju vrištati i demonstrirati protiv GMO biljaka, hrane, sjemenja a prvi stanu u red za GMOvakcinu.
To je pravi naziv, GMOvakcina-cijepivo. Možda će ljudi tako konačno shvatiti da cijepljenje protiv gripe neprovjerenim supstancama može biti opasno baš kao i svako drugo traljavo napravljeno cijepivo koje proizvode radi zarade a ne dobrobiti ljudi.

Vidimanemogunista
Gost
Vidimanemogunista
1 mjesec prije
Reply to  Mikojan

Konacan cilj:GMO-covjek!
Autor izjave: ?

Kažun
Gost
Kažun
1 mjesec prije
Reply to  Istražuj

Zašto Vlada RH srlja u nagodbu s bankama?Goran Aleksić iz Udruge Franak ističe, pak, i da su skoro sve države članice EU-a, osim Austrije koja je zbog toga pod prijetnjom Europske komisije, 5. svibnja ove godine potpisale plurilateralni sporazum kojim se otkazuju bilateralni sporazumi o zaštiti stranih ulaganja između država članica Europske unije. Time su izvan snage stavljeni bilateralni sporazumi između država članica Europske unije na temelju kojih su strani ulagači iz država Europske unije pokretali tužbe pred međunarodnim investicijskim sudovima radi zaštite svojih ulaganja u drugim državama članicama.
Umjesto toga, ulagači iz država članica trebali bi zaštitu potražiti na domaćim sudovima, na Europskom sudu ili postići nagodbe u tim sporovima. Neovisno o tome, budući da postupak formalno još uvijek traje pred međunarodnim sudom i da banke očito ignoriraju sporazum na razini EU-a, postavlja se pitanje zbog čega se u pregovore ide u trenutku kad procesi nisu ni blizu donošenja presude niti je poznato kako će izgledati tijek postupka. Najbliže donošenju presude tek je jedna tužba, ona UniCredita i Zagrebačke banke, koja je prva podnesena, još prije četiri godine. Naime, prema službenim podacima dostupnim na stranicama arbitražnog suda, kao i na temelju službenih odgovora DORH-a koji u svim predmetima pred međunarodnim sudovima zastupa Republiku Hrvatsku, protiv Hrvatske tužbu je podnijelo šest banaka, a svaki od tih postupaka vodi se odvojeno.
Prema podacima iz Izvješća o radu DORH-a za 2019. UniCredit Bank Austria AG i Zagrebačka Banka d.d. tužile su Hrvatsku na iznos od 137 milijuna eura, Raiffeisen Bank International AG i Raiffeisenbank Austria d.d. na iznos od 64,5 milijuna eura, Addiko Bank AG i Addiko Bank d.d. na 160 milijuna eura, Erste Group Bank AG i ostali na iznos od 57,1 milijun eura, a tužbe su naknadno podigli i Société Générale S.A. i OTP Bank Plc.
Iz DORH-a, međutim, kažu: “Svaki od šest postupaka trenutno se nalazi u različitim postupovnim fazama zbog činjenice da su pokrenuti u razmaku od četiri godine te s obzirom na složena pitanja nadležnosti koja se u svakom od predmeta pojavljuju. Iz podataka na mrežnim stranicama ICSID-a razvidno je kako ni u jednom od postupaka još nije donesen arbitražni pravorijek o osnovanosti zahtjeva tužitelja, kao i eventualnoj visini štete, već su u pojedinim postupcima donesene jedino odluke o nadležnosti.”
Vujčićevo izvješće koriste kao oružje protiv Hrvatske?!Zašto onda Vlada žuri u nagodbu s bankama kojom bi bankama, prema pisanju portala Poslovni.hr i Bloomberg, omogućila smanjivanje obveze (budućih) uplata doprinosa za osiguranje depozita, odnosno smanjenje regulatornog troška kroz niže obveze uplata premija osiguranja štednje, a banke bi zauzvrat povukle tužbe i ne bi tražile isplatu odšteta? I je li takav ishod učinjen pod pritiskom stavova HNB-a koji idu u prilog bankama?
Među tezama koje su korištene i koje će i u drugim postupcima biti korištene protiv Hrvatske, spominje se i teza da se prilikom izrade modela konverzije nije vodilo računa o socijalnim kriterijima. Upravo taj element socijalnih kriterija naveo je i HNB u svom Izvješću o problematici zaduženosti građana kreditima u švicarskim francima i prijedlozima mjera za olakšavanje položaja dužnika u švicarskim francima na temelju zaključka Odbora za financije i državni proračun Hrvatskog sabora, iz rujna 2015.
Osim što banke njegovo izvješće koriste kao oružje protiv Hrvatske, guverner HNB-a Boris Vujčić ujedno je i jedan od svjedoka u arbitražnom procesu koji su banke pokrenule protiv Hrvatske, a za koje neimenovani izvori tvrde da u njemu Hrvatska stoji loše pa se Plenkovićeva vlada požurila u tajne pregovore s bankama.
U tom izvješću je, između ostalog, navedeno i sljedeće: “Budući da trošak konverzije kredita u švicarskim francima podrazumijeva otpis dijela glavnice, konverzija će izvjesno znatno umanjiti kapital banaka koje imaju dijelove kreditnog portfelja nominirane u toj valuti i podložne su odredbama navedenog Zakona. Iz dostupnih nepotpunih podataka može se pretpostaviti da će proširenje obuhvata kredita podložnih konverziji i naknadne promjene u modelu na temelju kojega je inicijalna procjena rađena, povećati trošak konverzije za banke u odnosu na preliminarne procjene, tako da bi taj trošak mogao dosegnuti iznos od otprilike 8,0 mlrd. HRK. Tako bi aktualni prijedlog Izmjena i dopuna Zakona o potrošačkom kreditiranju i Zakona o kreditnim institucijama za banke stvorio znatne troškove koji bi smanjili njihovu adekvatnost kapitala, te generirao gubitke u iznosu od gotovo trogodišnje očekivane dobiti. Od procijenjenog učinka zakonskih izmjena na zarade banaka od 8,0 mlrd. kuna, 5,8 mlrd. HRK odnosi se na trošak jednokratnog otpisa odnosno na ujednačavanje preostale glavnice dužnika u eurima i dužnika u švicarskim francima, 1,8 mlrd. HRK na dodatno umanjivanje anuiteta te još oko 500 mil. HRK za nestambene i otkazane kredite.
Dr. Kulić odavno upozorio da HNB nije ni hrvatska ni narodnaU tom izvješću HNB je bio izrazito zabrinut za sudbinu banaka, dok je pitanje sudbine potrošača bilo potpuno sekundarno pa su tako naveli: “Na osnovi procjene mogućih troškova predloženog rješenja može se prognozirati i adekvatnost kapitala te zarade osam banaka na koje otpada većina CHF kredita za sljedeće razdoblje. Tako bi jednokratni trošak od 8,0 mlrd. HRK doveo do pada stope ukupnoga kapitala s 23,5 % na 19,7 %, što je pad od 3,8 postotnih bodova (Tablica 10.). Također, uz pretpostavku da banke zarade u tekućoj godini iskoriste najprije za pokrivanje gubitaka iz prethodne godine, banke bi tek u 2017. godini ponovo ušle u područje pozitivnih zarada.”
To, međutim, uopće nije ispalo tako, već se ispostavilo da je konverzija kredita imala pozitivan učinak i na banke i na potrošače. Dapače, pozitivni efekti konverzije kasnije su također opisani u biltenima HNB-a.
Međutim, je li takvim unaprijed stvorenim stavovima guverner HNB-a podilazio bankama? To je izrazito važno pitanje jer, osim što banke njegovo izvješće koriste kao oružje protiv Hrvatske, guverner HNB-a ujedno je i jedan od svjedoka u arbitražnom procesu i njegovi stavovi mogli bi uvelike utjecati na ishod spora – pa je za Republiku Hrvatsku itekako važno kakve će on argumente iznijeti i hoće li stati na stranu dužnika u švicarskim francima, a time i na stranu Republike Hrvatske, ili na stranu banaka.
Vujčić sjedio na dvije stoliceNacionalovi izvori sumnjaju da je guverner Boris Vujčić puno bliži ovoj drugoj varijanti, što se vrlo lako može iščitati i iz publikacija HNB-a, kao i iz njegovih javno dostupnih izjava. Njegove dosadašnje stavove po pitanju “švicarca” Nacionalovi izvori smatraju, u najmanju ruku, neadekvatnima i licemjernima te tvrde da je on i tijekom donošenja zakona 2015. zapravo “sjedio na dvije stolice”.
Zakon kojim je omogućena konverzija donesen je u mandatu premijera Zorana Milanovića i ministra financija Borisa Lalovca, a izvori iz bivše vlade tvrde da zakon nije imao negativne, već pozitivne efekte.
Insajder blizak vladi Zorana Milanovića koja je i donijela zakon kojim je omogućena prisilna konverzija kredita u švicarcima, rekao je za Nacional:
“Zoran nije htio donijeti Zakon bez Vujčićeve suglasnosti. Dakle, Milanovićeva vlada ne bi ni donijela zakon da Vujčić nije dao zeleno svjetlo. Vujčić je o tome svemu razgovarao sa Zoranom, s Borisom Lalovcem, Orsatom Miljenićem i Brankom Grčićem, i znam da je Zoran govorio: “Ne mogu ja ako Vujčić ne odobri.” Ako me pitate za koji se točno model zalagao Vujčić, moguće da je on smatrao da bi neki drugi model bio bolji, uostalom, bilo je nekoliko modela konverzije, ali na kraju je odabran model da se izjednači građane koji su imali kredite u švicarcima s onima koji su imali kredite u eurima. Dakle, vodila se polemika oko najboljeg modela, ali HNB nije bio protiv toga da se ide u konverziju.”
Sumnjali da igra dvostruku igruMeđutim, u Milanovićevoj vladi već su tada počeli sumnjati da Boris Vujčić igra dvostruku igru. Naime, uoči donošenja Zakona u Jutarnjem listu osvanuo je interni dokument HNB-a, odnosno pismo koje je HNB s potpisom Borisa Vujčića poslao ministru financija Borisu Lalovcu.
Riječ je bila o službenom očitovanju HNB-a upućenom Vladi RH na temelju Prijedloga izmjena Zakona o potrošačkom kreditiranju i Zakona o kreditnim institucijama koje je potpisao guverner Boris Vujčić. U tom očitovanju izneseno je trinaest zamjerki na račun Zakona, kako ih je sublimirao Jutarnji list, od mogućeg slabljenja tečaja kune prema euru, gubitka međunarodnih pričuva i rizika za deviznu likvidnost, opasnosti da se povise kamatne stope na kredite, mogućnosti narušavanja povjerenja štediša i kreditora u banke zbog iskazanih gubitaka, mogućeg odljeva depozita u gotovinu i u inozemstvo, narušavanja povjerenja u monetarni i financijski sustav, zaključka da će najranjiviji dužnici i dalje imati problema u otplati kredita, a profitirati kućanstva i osobe koje su kreditirale svoju gospodarsku aktivnost, da će dužnici u francima proći bolje od onih koji su dizali kredite u kunama, da je upitna ustavnost cijelog paketa zakona, da treba izbjeći retroaktivnu primjenu predloženih mjera i da nisu provedene konzultacije s Europskom centralnom bankom.
U Vladi su objavu tog pisma tada doživjeli kao HNB-ov pokušaj opstrukcije donošenja zakona. Izvor blizak tadašnjoj vladajućoj strukturi kaže:
Lalovac je ‘poludio’ i zvao Vujčića“Vujčić se kasnije pravdao da na dokumentu zapravo nije njegov potpis, a i nije bio jer je netko ispod njegova imena stavio potpis ‘u zamjenu’, ali evidentno je da je taj dopis namjerno plasiran u javnost. Lalovac je poludio, zvao je tada Vujčića i pitao ga kako je moguće da ga uopće nije obavijestio o tome da piše neki takav dokument i da pušta takve dokumente u novine, a da se uopće nije čuo s ministrom niti je ranije na sastancima govorio o takvim implikacijama Zakona kakve su navedene u tom dopisu.
Vujčić se pokušao vaditi na to da on nije potpisao taj dokument, već da su to sastavile njegove stručne službe, a potpisao netko od njegovih pomoćnika te da on o tome ništa nije znao, u što je teško povjerovati, da guverner za takvo što ne bi znao.
U svakom slučaju, ispao je dosta nekorektan i bilo je neozbiljno da takvo što pusti u novine, a nije se čuo ni s ministrom ni s premijerom. Kao što se sad čuje s Plenkovićem iste sekunde. Kad imaš takav problem, onda nazoveš premijera i upozoriš ga izravno ako smatraš da treba. Međutim, godinu dana kasnije, nakon što je konverzija bila provedena, pokazalo se da su svi argumenti koji su bili navedeni u tom mišljenju bili potpuno krivi, dapače, konverzija je imala višestruko pozitivne efekte jer su ti krediti u švicarcima opterećivali i banke i banke su se tako riješile negativnih plasmana koji su opterećivali poslovanje.
Dakle, od svih tih strahova o konverziji potvrdilo se suprotno jer su narasle čak međunarodne pričuve, i to s 13 na 19 milijardi, ostvareni su veći gospodarski rast, veća razina štednje i financijska stabilnost. Neću reći da je HNB sam sebe opovrgnuo, ali su kasnije u svojim biltenima isticali sve pozitivne efekte konverzije na gospodarstvo. Porasla je i ukupna potrošnja, potrošači su uredno nastavljali otplaćivati kredite… Čak su i međunarodni analitičari zaključili da je bilo dobro što se napravila konverzija.”
Taj izvor naveo je da su banke cijeli problem s konverzijom mogle riješiti samostalno, ali da one uopće nisu bile za to zainteresirane, a nakon što je donesen Zakon i Ustavni sud je donio odluku da je sve bilo u skladu s Ustavom i zakonom.
 
S druge strane, banke su sada suočene s novim tužbama zbog preplaćene kamatne stope i već postoje pravomoćne presude u korist korisnika kredita. No u tim novim sporovima, kako tvrde Nacionalovi sugovornici, banke se sada pozivaju na isti taj zakon kojim je omogućena konverzija, a zbog kojeg su tužile Republiku Hrvatsku. “Banke se sad pozivaju na Zakon o konverziji i tvrde da je to sve što su trebale platiti”, kaže izvor.
 
Da je, po svemu sudeći, Vlada uistinu sada krenula u tajne pregovore s bankama, pokazuje i podatak da je i prije no što je Bloomberg objavio da se vode pregovori, Nacionalu iz krugova bliskih bankama bila plasirana teza da banke u arbitraži stoje jako dobro te da bi Republika Hrvatska mogla izgubiti spor i platiti bankama odštetu u visini nekoliko milijardi kuna. Budući da je u međuvremenu Bloomberg prošloga tjedna objavio, a Poslovni.hr prenio, da je Vlada zbog tužbi krenula u pregovore s bankama te da su “pozicije Hrvatske u njima sve prije nego dobre”, Nacional je od Vlade i DORH-a tražio odgovore na pitanja je li točno da su u tijeku pregovori, o čemu će se točno pregovarati i zašto o tim pregovorima javnost nije službeno obaviještena, ali do zaključenja broja njihov odgovor nije stigao.
Izvori iz financijskih i političkih krugova, međutim, tvrde da ako je točno da je Vlada krenula u pregovore s bankama, riječ je o jednoj od najvećih manipulacija koje se pokušavaju provesti ispod radara.
Goran Aleksić iz Udruge Franak kaže da je temeljna stvar za arbitražu ta što je konačna presuda utvrdila da je valutna klauzula ništetna, a budući da je valutna klauzula ništetna, banke nisu imale nikakvu štetu u konverziji, nego su još dužne potrošačima.
Aleksić: Banke još uvijek duguju građanima ono što je preplaćeno“Banke ne da nisu imale štetu, nego još uvijek duguju građanima više od 50 posto onog što im trebaju vratiti, odnosno za ono što je preplaćeno na temelju nepoštene kamate i valute do dana konverzije. S tim da se to pitanje obeštećenja nakon konverzije rješava na Sudu Europske unije koji bi trebao poslati mišljenje o tome Vrhovnom sudu. Naime, naš Vrhovni sud nije siguran treba li građanima vratiti novac ili ne, pa je postavio novo pitanje na Sudu EU-a koji će o tome odlučiti za godinu i pol dana. Banke su za sedam milijardi kuna ukupno smanjile iznos glavnica za one dužnike kojima su konvertirale kredite i tih sedam milijardi je njima sporno, iako one potražuju zasad oko 3,5 milijarde kuna da im se plati za to što su izvršile konverziju”, kaže Aleksić. On također smatra da je arbitraža u Washingtonu protupravna jer nije u skladu s pravom Europske unije te ističe da je Sud EU-a već po jednom njemačkom predmetu donio mišljenje da se arbitraže ne smiju provoditi među zemljama članicama EU-a, nego je mjesto za ispitivanje nečijih prava domaći sud i Sud EU-a.
“Tvrdnje investitora odnosno banaka da su im investicije propale, temeljene su na bilateralnim sporazumima prije ulaska Hrvatske u EU, a to nije u skladu s pravom EU-a. Kad bi Hrvatska istupila iz te arbitraže i arbitražni spor završio u korist banaka, banke se na tlu EU-a ne bi mogle naplatiti, ne bi mogle dobiti ni lipu, već bi morale podnijeti novu tužbu. A budući da je utvrđeno da je valutna klauzula ništetna, banke tvrde da je konverzijom riješen problem i tako se brane na sudovima i smatraju da potrošači nemaju što tražiti. A onda, suprotno tim tvrdnjama, na arbitraži traže novac zbog konverzije. Ponašaju se kao pravi banditi”, kaže Aleksić.
Kad je riječ o stavovima HNB-a i guvernera Vujčića, on ističe:
HNB nije uradio ono što kao regulator treba činiti“HNB je tu svakojako nastupao. Najprije je govorio da će biti loše za monetarni sustav pa je tijekom konverzije pritisnuo banke da to naprave kako treba i na kraju prikazao da su rezultati toga bili pozitivni upravo za banke. Međutim, HNB tu jako vrluda i uopće ne radi u interesu Republike Hrvatske, jer da radi, nakon kolektivne presude naložio bi bankama da vrate novac oštećenim potrošačima. HNB je trebao preporučiti bankama da poštuju pravorijek i da ponude svim potrošačima novac, govorimo i o 70 tisuća onih koji nisu konvertirali kredite.
Dakle, HNB nije preporukom naložio bankama da vrate novac ljudima, a kao regulator to je trebao učiniti. I sad usporedite Vujčića i šefa Poljske narodne banke koji je izjavio za njihov Vrhovni sud da su banke same odgovorne za to što im se dogodilo. A Vujčić tvrdi da je on u Saboru i medijima govorio da nije dobro dizati takve kredite, ali nije nikada dao preporuku bankama da ne plasiraju takve kredite jer su rizični.
To je trebao HNB napraviti, a Vujčić je tada bio viceguverner. Glavna Vujčićeva fora je da je on govorio o tome da su ti krediti rizični. Uvijek se tako izvlači, ali nikada nije javno službeno HNB to preporučio ni bankama niti potrošačima, dok je, recimo, Austrijska narodna banka točno uoči rasta franka dala preporuku svojim bankama da ne plasiraju takve rizične kredite. Zašto HNB nije 2008. pozvao i banke i potrošače da konvertiraju kredite? Austrijska narodna banka to je napravila.”
Aleksić smatra da su banke dvostruko prevarile potrošače: “Prvo su im uvalile kredit koji je rizičan zbog valute, fingirajući najnižu kamatnu stopu, a unaprijed su znale su da će takvu kamatnu stopu povećavati, i to nezakonito. U mom slučaju, već pet mjeseci nakon početka otplate kredita kamata je s 4,2 posto narasla na pet posto, a ubrzo potom i na šest posto. Tako nije bilo samo meni, nego svima. Dakle, mi nismo imali toliko manju kamatnu stopu u odnosu na euro, osim na samom početku.
Naglašavam da su banke u euro i kunskim kreditima također ugovarale nezakonite kamate koje se povećavaju odlukom banke. Osim toga, kolektivna presuda protiv osam banaka kaže da su ništetni valutna klauzula i promjena kamatne stope, što znači da se smiju primijeniti samo kunski iznosi kredita i kamata koja je početno ugovorena. Nova presuda Suda EU-a kaže da se sudskom odlukom ne može nijedna ništetna odredba zamijeniti drugom. Budući da se ne može zamijeniti, kamate nema. Sud Europske unije tako je strog prema bankama jer ih želi odvratiti od toga da se ikad više tako ponašaju. U konačnici, prema stavu Suda EU-a, ali i prema našem Zakonu o obveznim odnosima, svi krediti s ništetnom valutnom klauzulom ništetni su u cijelosti.” O tome što banke tvrde da je trošak konverzije potpuno pao na njihova leđa, Aleksić isto kaže da nije istina jer im je država omogućila da ne plate porez na taj dio:
Država nema što pregovarati s bankama“Tada je porez na dobit bio 18 posto, banke su mogle zadržati milijardu i 200 milijuna kuna, bez plaćanja poreza na dobit. Dakle, već je tu država snosila skoro 20 posto troška i nije istina da je sve bilo na teret banaka, 20 posto je bilo na teret države u obliku manjeg poreza. Jesu li banke to koristile ili ne, to je drugo pitanje, ali su imale mogućnost.”
Aleksić smatra i da država nema što pregovarati s bankama, barem ne u ovoj fazi.
“To ovisi o državi, koliko je država hrabra da kaže bankama: ‘Nećemo vam ništa dati.’ Ali ako se vode pregovori s bankama, znači da je država njima već priznala da su u pravu, nema tu velike mudrosti. Da su pametni, pozvali bi Udrugu Franak da sudjeluje u obrani države jer mi imamo puno bolji način komuniciranja prava EU-a prema javnosti. Država bi trebala biti agresivna prema bankama jer su banke dužne oštećenim građanima gotovo 30 milijardi kuna, a prema javnosti bi trebala biti otvorena. Nema razloga da bude tajni. A ova je arbitraža u nadležnosti Svjetske banke i već je time kontaminirana. Zato Sud EU-a i kaže da je to protupravno. Kako može Svjetska banka organizirati arbitražu za banke, to je kao da vuku date da čuva ovce!”
Inače, iz DORH-a su na Nacionalov upit odgovorili da je upravo prema zahtjevu tužitelja (banaka) javnost isključena iz tih predmeta.
“Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH) naglašava da je odlukom Arbitražnog Tribunala u pojedinim predmetima određena tajnost postupka iako je Republika Hrvatska u svim postupcima inzistirala na transparentnosti cijelog postupka jer nema razloga za prikrivanje bilo kakvih činjenica”, naveli su u odgovoru.
Nacional je uputio pitanja i svim bankama koje su podigle tužbu protiv RH, ali sve su se pravdale tajnošću postupka arbitraže, slično kao i Boris Vujčić i Boris Lalovac, kojeg smo također zvali.
Hrvatska narodna banka je na konkretna pitanja o tome kakvo je stajalište zauzela po pitanju konverzije, idu li njena stajališta u korist RH ili u korist banaka, kao i kakvo je stajalište guvernera HNB-a Borisa Vujčića po pitanju tužbi odnosno zakona kojim su regulirani krediti u švicarskim francima, a zbog kojeg su banke tužile RH, odgovorila samo sljedeće:
“Hrvatska narodna banka nije strana u postupku koji se vodi pred ICSID-om u Washingtonu, a na koji se u svom pitanju referirate, te stoga isti ne može komentirati. Republiku Hrvatsku u svim arbitražnim postupcima zastupa DORH.”
Nacional je svim bankama koje su pokrenule arbitražu protiv Hrvatske poslao konkretne upite, ali su one uglavnom odgovorile da ne žele komentirati postupak.

indy
Gost
indy
1 mjesec prije
Reply to  Kažun

A da fer igra sve oprošteno pošto uzeli stranci banke za ništa a obnavljane iz naših đepova,i sumarum bi trebo bit nama nekakva isplata a ne naše da gule.SRAMOTA.

nonwo
Member
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  Istražuj

Meni nikako ne paše idiot jer to podrazumijeva čovjeka smanjene inteligencije koji ne zna što radi.Više bi odgovarala imenica,… pridjev koji opisuje zlog čovjeka koji zna što radi.Ali,to je samo moje mišljenje.

Istražuj
Famed Member
Istražuj
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

Slazem se kolegice…
Zlocinac i korumpirana pokvarena gnjida…
Mislm da je ovako bolje bolje 😉

Coca Corona
Gost
Coca Corona
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

Ljigavac

Mladen
Gost
Mladen
1 mjesec prije
Reply to  Istražuj

Ostavio Podatke u redakciji ,velika stvar.Piši malo o svom guverneru,vladi narodu stožeru ,budi dosljedan.

Kažun
Gost
Kažun
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

Jel voziš još Borisa u Slovensku kod Kovačevića,
na janjetinu i sponzoruše?

Mladen
Gost
Mladen
1 mjesec prije
Reply to  Kažun

Vozio sam ti gospođu kod sponzora u Slovensku.

Bondone
Gost
Bondone
1 mjesec prije
Reply to  Istražuj

da cak i konobarica i kuhar ne bi imali problema” – cijenio sam tvoje postove….do ovog smeca koje si napisao! Mozda i tebi nedostaje malo spoznaje!

Istražuj
Famed Member
Istražuj
1 mjesec prije
Reply to  Bondone

“… Mozda i tebi nedostaje malo spoznaje!…”

Apsolutno ste u pravu kolega.
Nedostaje.

Medjutim, mislim da ste me pogresno shvatili.
Bez namjere da se pravdam za nesto, ipak cu pojasniti…

Nije bilo u nikakvom pogrdnom smislu da sam spomenuo zanimanje kuhara ili konobarice, nego naprosto u usporedbi sa masinskim-injzenjerom – koji bi kao trebao znati engleski, a uz to imati makar trunku i analiticke sposobnosti...
Ocito je da ovaj kolega Mladen (bez obzira na “visoku-skolu”) – definitivno takvo sto jos uvijek ne posjeduje…
Uz to, posjeduje neku cudnu sujetu i zelju da se – “dokazuje” evo ovde na obicnim diskusijama… kao da smo u zbornici pravnog faklteta, a ne na diskusionom forumu…
Medjutim na zalost, ne pokusava se dokazati vlastitim analiziranjem (vec sam ustvrdio da mi se cini da mu to i ne ide dobro) – nego najglupljim od svega… frazama o domoljublju, drzavi ili vjeri… premda je ocito – da mu nista od toga – apsolutno nije jasno
Klasicni sindrom psa-cuvara Sistema…
Ipak nadam se da ce izvrsiti malu pretragu, cisto zbog vlastite spoznaje…
Na zalost, koliko vidim njemu je trenutno vaznije da se prepucava besmislicama na ovoj diskusiji…

Sto se “konobarica i kuhara” tice…
Dakle, vise puta samo ovdje to i ustvrdio (kao moje vlastito iskustvo):

 • najveci broj ljudi koji je zavrsio “visoke-skole” (visoke-debilane) definitivno nema nivo one duhovne, ljudske inteligencije koju posjeduju ljudi koji – nisu “visokoobrazovani“… Zasto …? Nemam neko kristalno jasno objasnjenje za to…
 • dakle daleko od toga da su ti “visokoobrazovani” neinteligentni (sta vise, makar za jednog sam mislio/mislim da je cak genijalac u drugim poljima zivota) – medjutim, na neku cudnu foru – ti ljudi nisu u stanju da razumiju svijet oko sebe… Suludo vjeruju Sistemu, cak i kada im ubija djecu i njih…
 • 90+% ljudi koji NISU lobotomirani “visokim-debilanama” – shvatili su korona prevaru jos prije vise od pola godine… Minimalno. I to je moje vlastito iskustvo… Dakle inteligencija ali prije svega shvatanje situacije oko nas – daleko je zastupljenija – upravo medju ljudima koji nisu isli u “visoke-debilane”… Izgleda naprosto – da su oslobodjeni tog stresa i kompleksa – koji imaju ovi “visokoobrazovani” kao psi-cuvari Sistema…

Sve u svemu, smatram licno da je spoznaja svijeta oko nas i ljudskost najvaznija stvar… Nadam se iskreno da ce i ovi “viskoobrazovani” napustiti okove koje su sami sebi napravili – vjerom u ovaj truli i zli Sistem…
Nama ljudima (Gojimima) treba svaki covjek, pred ovim zlom.

indy
Gost
indy
1 mjesec prije
Reply to  Istražuj

Svaka čast,i nedat se isprovocirat.

nnuozbiuzbztftrdtred
Gost
nnuozbiuzbztftrdtred
1 mjesec prije
Reply to  Istražuj

Auuuu koja pitanja…………..bravo za njih……….

Tucker carlson
Gost
Tucker carlson
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

Hrvatska nije nikakva drzava,vec geografski pojam.a za novac u nasim djepovima,nastao na dugu,je odobren od privatnih banaka,lociran izvan geografskog pojma zvanog hrvatska.znam kako ti je ali meni je bilo tako kada sam počeo shvaćati stvari.hvala.

Mladen
Gost
Mladen
1 mjesec prije
Reply to  Tucker carlson

Kakva je takva je ,naša je jedna i jedina.Vi ste isto tako neki dan iznijeli podrugljivi tekst o Bill Gatesu na ovom portalu o njegovom tjelesnom izgledu sto vas svrstava u jedan dio komentatora na ovom portalu,boli me neka stvar za Billa,ali je isto takvih komentara bilo i za ostale javne osobe sto je ispod svakog nivoa pisanja.Ako vas tako zadovoljava samo naprijed,uživajte.To ne govori o njima nego o vama.

Cassia
Gost
Cassia
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

Ej ponestaje ti argumenata pa što si ne uzmeš te likove nek ti laju oko kuće 😂😂
Toliko star a pojma nema gdje živi.

Vidimanemogunista
Gost
Vidimanemogunista
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

Javna osoba=javni zahod!
Cast izuzecima

TiranKonstant
Gost
TiranKonstant
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

Daj ajde objasni po cemu jebobo nasa drzava hrvatska ako se ne provodi volja naroda da se organizira referendumbo vaznim pitanjina

rimtu
Gost
rimtu
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

“Kakva je takva je ,naša je jedna i jedina”

Nije naša, njihova je, a ti im viriš iz šup#a.
Mrš!

stefano
Gost
stefano
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

Mladene kažu mi djeca da su sa vremenom zakljućila da mi je prag tolerancije iznad prosjeka ali moram ti reči da ti ovo pročita mater i ona bi se posramila

Mladen
Gost
Mladen
1 mjesec prije
Reply to  stefano

Kad nekome spominješ mater u ovakvom kontekstu onda moraš znati dali je dotična živa ili pokojna.Nadam se da su ti dijeca pametna i da će te ubuduće upozoriti na to.

Alen
Gost
Alen
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

Evo Mladene moj gdje se mi to nalazimo. 90% komentatora i cijela redakcija “svršavaju” na ovo “tzv. država Hrvatska”. Jeli ti sad jasno šta je cilj, a šta je sredstvo ? Sve što se može iskoristiti da se ocrni, destabilizira Hrvatska država je dobrodošlo. Da je tema pošumljavanje i to bi se nekako okrenulo protiv države Hrvatske. Naravno druge države u regiji u kojima isto caruje bezakonje, pljačka i korupcija i provode se i teže antikorona mjere, se ne diraju. Pametnom dosta..

nonwo
Member
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  Alen

Mladen,Alen@pa gdje ste Vas dvoje našli tražiti neprijatelje države?među komentarorima Logičnog..Ti baš mogu nauditi nekoj državi ,sve i da hoće…a neće…
Pa Hrvatska je tzv.to znaju i oni koji su krv za nju prolijevali,dobrovoljno..
Da je po mjeri svojih stanovnika,ne bi bila tzv…Ali ona je po mjeri tzv domoljuba..na koje Vas dva podsjećate,bez uvrede…jer da ju stvarno volite ne bi tako uljudni i fini tražili neprijatelje po portalima,već tamo gdje jesu…

Alen
Gost
Alen
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

Ja se bojim da ti ne vidiš perfidnu igru koja se ovdje provodi. To je jedna vrsta opsjenarstva. Koristi se opravdano nezadovoljstvo ljudi da bi se ljude huškalo protiv države Hrvatske. Mene koji sam se borio za hrvatsku samostalnost smeta kad neko napiše da je to tzv. država. Ni ja se ne slažem sa mnogim potezima vladajuće garniture, ali oni nisu država Hrvatska, oni su na sreću samo prolazna nepogoda. Oni će proći, ali Hrvatska će opstati, sviđalo se to nekima ovdje ili ne.

nonwo
Member
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  Alen

Ali ovdje ti svi vole svoje države,ima ih iz raznih. Ovdje ljudi čak vole i druge ljude koji nisu iz njihove države,…ovdje ljudi vole i cijelu Zemlju…
Brinu o svemu i svačemu,…ozonu,chemtrailsima, nanobotima,..frackingu,,..Vujčiću..PCR-u…ivermectinu…jer im je stalo…
Onome kome je jako stalo do svega….ljudi…domovine….ptica….su bijesni na one koji to upropaštavaju…A kad si bijesan/zabrinut onda se tako i izražavaš,…ako si iskren…samo ljudi smo…
Perfidna igra je samo u glavi od Vas dvojice,ozbiljno…
ne se vrijeđati,samo malo introspekcije..

Mladen
Gost
Mladen
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

Molim vas da mi odgovorite, dali u vašoj kulturi ,odgoju i načinu života postoji da se nekom javno izrugivate na račun tjelesnog izgleda ,nazivati nekog idiotom pa i komentatore koji se sa nama ne slažu ,a da se ne potpišete svojim imenom i prezimenom. Kako objašnjavate za takve komentare dobivene pluseve od čitalaca i redakcije Logično.Još i usput da napomenem da poneki autori sa ovog portala pišu komentare ispod svojih tekstova pod raznim nickovima.

nonwo
Member
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

Doma upotrebljavam svakakve izraze kad me razbjesne,na Van se suzdržavam
iako bi voljela odvaliti nekome što ga ide.
Ne bi voljela da mi Istražuj napiše da sam idiot, :)),ali on je dobrodušan i ne bi mi takvo nešto napravio.
Vujčića eto ne voli,…a baš se pitam i zašto???!
Jedan fin čovjek ,pravi domoljub…%%$#$%upm%$”$%/&??&$$$$$(to si ja mislim o njemu).
Nije lijepo rugati se nekome radi izgleda,ali eto drago mi je da je Bill ružan koliko je zločest jer bi lagala kad bi rekla da nije.
Njegova izvanjska ružnoća je potencirana unutarnjom.
On ponekad čak i djeluje idiotski,za razliku od Vujčića,koji samo izgleda psihopatski prefrigano..
Da se ti ljudi ne bave našim životima i to u negativnom smislu, onda bi i mi njih ostavili na miru…Ovako,žao nam je…
Previše osobno i ozbiljno doživljavate komentiranje na portalu.
Uvijek će biti kritika,minusa,…nikad se neće svi složiti …
Ako je previše kritika i minusa onda vrsta ljudi koji komentiraju ovdje nije po vašem ćefu(ili Vi po njihovom).Tad se potraži srodna skupina,na nekom drugom portalu,…a ako Vam se sviđaju sadržaji onda ostanete i malo pretrpite..
Đuri se ne sviđaju ni sadržaji komentara ,vječno je u minusima i opet se vraća…
Ne može bez nas…
Svako dobro..

Mladen
Gost
Mladen
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

Doma upotrebljavate svakakve izraze a vani se suzdržavati zato sto se bojite eto kolegice o takvim ja ovdje pišem i kritiziram ..Ljudima koji se kriju iza tipkovnice i rasipaju uvrede na sve strane.Takvi ljudi nikad neće biti moje društvo i zato ću uvijek dobivati minuse na ovom portalu ali zaboli me.

nonwo
Member
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

Od kuda ste zaključili da je strah razlog mog suzdržavanja da upotrijebim “svakakve izraze” na van.
Uglavnom je to pitanje osnovnog bontona i štednje energije.
Zašto da se trošim na ljude koji nisu vrijedni energetskog pražnjenja.I s Vama komuniciram dok postoji potencijal pozitivnog ishoda…Kad utvrdim da ga nema prestajem..I to je to..

indy
Gost
indy
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

Nepoštuješ,nemaš rezona,potpisivanje nije obavezno.Reci što te muči,vidi se da si jako frustriran,tu prozivaš.Red je kad prozivaš prvo se ti moraš predstavit,a ti ništa.Eto kreni sa predstavljanjem,recipročno.Ja se neskrivam,nesramim.Ajmo ime prezime itd sve prozivaš da se neče predstavit ja te pozivam na recipročno predstavljanje,čekam cc.15 min.ujutro opet nešto itd i neznam kaču opet komentirati.Čekam,a ako te neko izvrjeđo,bilo di zbog bilo kakvog invaliditeta il mane nečem ovi gore oprostit,a osobno nedozvoljavam ikome to,kao ni moji.

Mladen
Gost
Mladen
1 mjesec prije
Reply to  indy

Mladen Dugec Split

rimtu
Gost
rimtu
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

“Mladen Dugec Split”

Super kajkaš za jednog Spliću.
Mrš!

Alen
Gost
Alen
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

Napisao sam ti da je to jedna vrsta opsjenarstva. Pred očima ti žongliraju ozonom, chemtrailsima, nanorobotima, frackingom… i ti oduševljeno gledaš u to, a za to vrijeme se neprimjetno provodi neka druga agenda. E sad … dali ti to ne vidiš ili ne želiš vidjet… neznam. Mi malo manje naivni, sa ili bez introspecije, vidimo.

nonwo
Member
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  Alen

Stvarno se moraš malo poslušati….Sam sebe…Imaš problem.

Hum
Gost
Hum
1 mjesec prije
Reply to  Alen

Naravno da ce opstati. Biti stvarno slobodna a ne samo na papiru. Sa ovom garniturom na vlasti ce tonuti sve niže. Vuku Hrvatsku u propast.

rimtu
Gost
rimtu
1 mjesec prije
Reply to  Alen

“Mene koji sam se borio za hrvatsku samostalnost”

Ako si se za ovo borio, nisi trebao.

Coca Corona
Gost
Coca Corona
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

Bravo

Mladen
Gost
Mladen
1 mjesec prije
Reply to  Alen

Pusti ,neka laju keri Jakobsfelda,neka liječe bolesne komplekse i frustracije.

Hum
Gost
Hum
1 mjesec prije
Reply to  Alen

Ne vidim tko svršava radi toga. Kako si to zaključio? Stožeraši nisu Hrvatska niti Plenković.

čudila se aman ja
Gost
čudila se aman ja
1 mjesec prije
Reply to  Alen

Tko nam krši ustavna prava taj ruši ustavno pravni poredak RH.

Cassia
Gost
Cassia
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

Hrvatska uopće nije država ona je podružnica d.o.o. sa svojim OIBOM i ugovorom. Kao i sve druge ” države” samo neke su korporacije a mali kao mi podružnice. Sve će se to razotkriti a onda pa netko će se veseliti a neki gorko plakati. Toliko, hvala.

Taugo
Gost
Taugo
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

Procitaj Mladene ponovo … nije nazvao građane Hrvatske pogrdnim imenima nego ove na vlasti ..

Mladen
Gost
Mladen
1 mjesec prije
Reply to  Taugo

Zašto ne zove svoju državu i vlast pogrdnim imenima i neka se potpise svojim imenom i prezimenom pa ćeš vidjeti koliko će još istraživati.Najlakše se kriti kao miš iz rupe i mlatiti sto te volja.

Coca Corona
Gost
Coca Corona
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

Xyebeš takva PRIZNANJA!!
Tutmeze,opljačkat će nas do kosti/ špric!!!

Coca Corona
Gost
Coca Corona
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

NE KENYAY!
,,, Iako će se ovaj članak proglasiti “lažnom viješću”, izvor je govor dotične “dame”, bez ikakvog parafraziranja.

Lagarde je 2016. držala niz govora koji su se doticali gospodarske politike i njene budućnosti pod smjernicama IMF-a. Nas najviše interesira njezin rad objavljen u MIT-u, jednom od najpoznatijih sveučilišta svijeta, pod nazivom: Demographic Change and Economic Well-Being.

Evo prijevoda najvažnijih dijelova:

Svjetska populacija se danas vrti oko brojke od sedam i pol milijardi ljudi, za četrdeset godina mogla bi narasti na 10 milijardi.

Dok u Aziji i Africi populacija brzo raste, dotle se u razvijenim zemljama ona smanjuje i postaje sve starija.

To će imati dalekosežne posljedice na globalno gospodarstvo, financije, socijalnu stabilnost i geopolitiku.

Bez akcije mirovine i zdravstveni sustavi neće biti dugoročno održivi.

Vjerujem da se ovaj problem može riješiti snažnim vodstvom, političkom odlučnošću i odgovarajućim mjerama.

Uobičajeni životni vijek ljudskog bića je skočio sa 47 godina iz 1950. na 71 godinu danas. S tim da je to otprilike 61 godina u Africi i oko 80 u Europi, Japanu u Sjevernoj Americi.

Zaključak je da se životni vijek povećava i u zemlja u razvoju te je njihov život bolji i bogatiji.

Pitate se pa što je tu loše?

Stvar je u tome da postoji tamnija strana demografije.

Na primjer radno sposobna populacija Japana i Njemačke stagnira i propada već neko vrijeme. Čak i u najmnogoljudnijoj zemlji svijeta opada brojka radno sposobne populacije.

U mnogim zemljama pad brojke stanovništva i starenje populacije ide ruku pod ruku, što znači da imamo dupli udar na produktivnost i javnu kasu.

Kao prvo sasvim je jasno da stariji radnici imaju manjeg utjecaja na tržište rada, stoga svaka zemlja sa smanjujućom i sve starijom populacijom ima manji gospodarski porast.

Manje radnika znači manje prinosa u budžetu, a to znači da bi vlade mogle odustati od kapitalnih projekata u infrastrukturi jer imaju manji broj građana.

Drugo, sve starija populacija ozbiljno opterećuje i smeta financijsko tržište, a neki smatraju da je udar starije populacije toliki da može pokrenuti gospodarsku krizu globalnih razmjera.

To možda nije istina, no moramo uzeti u obzir i takve pretpostavke.

Analize IMF-a sugeriraju da ako neka osoba živi samo tri godine duže od očekivanog datuma, da se mirovinski troškovi mogu povećati za 50%.

To uvelike opterećuje privatni i javni sektor te uništava finacijsku stabilnost.

Treće je udar na zdravstvo. IMF je otkrio kako su troškovi održavanja starije populacije skočili sa 16% nacionalnih BDP-a na 25% samo u ovom vijeku.

Kako se boriti s takvim problemima?

S kreditima! Ako tako nastavimo dugovi će eksplodirati s prosječnih 100% zaduženja do 400% do kraja vijeka.

S većim porezima?

Po našim proračunima (IMF-a) to bi značilo povećanje poreza s 20% na 25%.

Ili bi se trebalo poraditi na beneficijama?

Po našim proračunima (IMF), to bi značilo da moramo drastično smanjiti mirovine i zdravstvenu paricipaciju, u prosjeku za jednu trećinu.

Dakle što bi trebali napraviti?

Pitanje je postoji li brzo rješenje, odgovor je da i ne.

Najvažniji korak je kompletna mirovinska reforma, no također trebamo potpunu promjenu pravila “igre”.

Prva stvar su beneficije starijih. Najprije treba srediti stvar u zdravstvu koje jede golemi dio državnih proračuna.

Treba se posvetiti održavanju zdravlja radno sposobne populacije, promoviranje zdravog načina života, i iskoristiti dobrobiti informacijske industrije u cijeloj populaciji. Na primjer, troškovi u zdravstvu se mogu smanjiti s iskorištavanjem informacija u zdravstvenim kartonima ili primjena zdravstvene identifikacije za sve ljude. Tako bi se rasteretio zdravstveni sustav.

Drugi prioritet je podizanje mirovinske granice kako ljudi duže žive. Tako će se rasteretiti mirovinski sustav, a produljila bi se vremenska razina produktivnosti ljudi.

Mirovinski sustavi također moraju postati fleksibilni kako bi se odgovorilo na demografske promjene.

Na primjer, Japan je automatski smanjio mirovinske beneficije čim je povećan životni vijek prosječnog građana i smanjenje radno sposobne populacije. Ponovno napominjem, što brže djelujemo, što brže donesemo reforme, to ćemo se bolje adaptirati.

Vlade trebaju shvatiti kako je uspjeh moguć samo kroz balansiranje ponude i potražnje, te ako dovoljno uštede na mirovinskim i zdravstvenim izdacima.

Druga promjena koju trebamo napraviti je u poreznoj politici.

Najprije treba oporezovati sve što nije energetski efikasno.

Zatim se trebamo fokusirati na izradu poreza koji će omogućiti gospodarski napredak. Jedna stvar koju možemo napraviti je zaposliti više žena uz nuđenje financijski prihvatljive brige o djeci. S dodatnom radnom snagom osiguravamo barem 5% povećanja BDP-a.

Druga stvar je dopuštanje imigracije čija vrijednost se stalno zapostavlja. Migranti mogu povećati radno sposobnu populaciju država i oporaviti demografsku sliku.

Treća stvar je korištenje pametne tehnologije kako bi se smanjili troškovi rada.

Vlade također moraju napraviti svoj dio, micanjem svih barijera koje onemogućavaju tržišno natjecanje i partnerstvo s najvećim globalnim korporacijama. Onima koji doprinose društvu se trebaju smanjiti porezi, na primjer velikim korporacijama, radno sposobnoj populaciji, s druge strane porezni sustav treba načiniti mirovine održivima.,,,

…TROLu

indy
Gost
indy
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

ta svi vučić,pozivo na genocid ,itd,je svi smo banana,eto ti primjer ovi od WHO je zapovjedio genocid i sad nešto,bakrači,a čovik iznosi svoje mišljenje,zar isto zabranjeno.A Zagreb nepokoreni grad,Povratak Otpisanih,a Valter če im očitat bukvicu.Osobno se nebi složio,jer po mojem svi povezani,ali moje mišljenje.Di mu ti našo na ičemu zamjerit neznam.Ja kao Hrvat bi zamjerio na poticanje genocida i prisvajanja teritorija druge države,al to za neka druga razmatranja,i nije ljudski,aj brate mili lagano pivo,konjak,štok.Živili,opusti se.

rimtu
Gost
rimtu
1 mjesec prije
Reply to  Mladen

B.V. nije idiot, on je samo čmarna lijana onih koji nam ovo rade, a ti k#njaš.