fbpx

Prof. dr. sc. Ivo Orlić – 5G mreža i utjecaj na zdravlje, istine i zablude

Ivo Orlić - 5G opasnost

Prof. dr. sc. Ivo Orlić bio je donedavno redoviti profesor nuklearne fizike na Odjelu za Fiziku Sveučilišta u Rijeci, a sada je nezavisni istraživač. Kao eksperimentalni, nuklearni fizičar radio je preko 20 godina na sveučilištima i institutima svijeta (Amsterdam, Singapur, Sydneyu, USA) i publicirao više od stotine znanstvenih radova.

Profesor Orlić je u ljeto 2020. održao jedno predavanje za pamćenje, u Gradskoj knjižnici Rijeka, na temu  „Istine i zablude o 5G mobilnoj mreži, infrastruktura i utjecaj na zdravlje“.

U svom predavanju, govorio je o tehničkim aspektima i razlikama između dosadašnjih mobilnih mreža i nove, 5G mreže te o njihovim prednostima i nedostacima.  Naglasak izlaganja je bio na znanstvenim dokazima koji definitivno potvrđuju štetnost zračenja mobilnih mreža na ljudsko zdravlje i općenito na okoliš. Istaknuo je stvarno zabrinjavajuću razliku između službeno prihvaćenih doza ozračenosti i onih doza koje preporučaju znanstvenici i liječnici. Naglasak njegovog predavanja je bio na potrebi za obrazovanjem ljudi i metodama kako se što bolje zaštitit od štetnih utjecaja elektromagnetskog zračenja te je stoga izazvao zanimanje među svima onima koje brine prebrza digitalizacija koja ulazi u sve pore naših života i u mnogim je aspektima zapravo ŠTETNA za zdravlje a posebno za zdravlje naše djece i općenito za kvalitetu okoliša i održivi razvoj.

A.Š.: Poštovani profesore Orlić, nema par dana, objavili smo tekst o 5G apokalipsi. Naši čitatelji su bili vrlo znatiželjni te su u svojim komentarima postavljali brojna pitanja. Baš zbog njih sam Vam se javila kako biste na neka od tih ključnih pitanja dobili stručne i argumentirane odgovore.

Molim Vas, profesore Orlić, Vaše pojašnjenje elektromagnetskog zračenja te razlika utjecaja između npr. radio valova kojih se u pravilu ne bojimo i mikrovalnog zračenja?

Prof. dr. sc. Ivo Orlić: Za uvod, samo par riječi o elektromagnetskim (EM) valovima i o pojmovima kao što su frekvencija, valne duljine, energija, doza ozračenosti. Elektromagnetski valovi su svugdje oko nas – i svijetlost pomoću koje vidimo predmete oko nas predstavlja jedan mali dio, inače vrlo širokog spektra EM valova  – Slika 1. Spektar EM valova se proteže od vrlo dugih, metarskih valova koje koristimo u radio industriji do vrlo kratkih tzv. mikrovalova (duljine od mm do desetak cm) pa sve do gama zraka koje imaju ekstremno visoke energije i male valne duljine (10-12 m).

Prof. dr. sc. Ivo Orlić - 5G mreža i utjecaj na zdravlje, istine i zablude 1
Slika 1.

EM zračenja se općenito dijele na visoko-energetska ili ionizirajuća i nisko-energetska ili ne-ionizirajuća. Općenito možemo reći da valovi s višom frekvencijom imaju veću energiju i mogu razbiti molekularne veze organskih molekula pa su stoga smatramo opasnijim od onih s nižom frekvencijom.

Frekvencija se mjeri u Hertzima (Hz) što je jedinica za broj titraja vala u sekundi. Često se umjesto frekvencije koristi i valna duljina – ona je obrnuto proporcionalna frekvenciji pa tako recimo val frekvencije 1 Mega Hz (1 Mega Hz ili skraćeno MHz, je milijun titraja u sekundi) ima valnu duljinu oko 300 metara i spada u područje radio valova, a val frekvencije 1 Giga Hz (GHz, milijardu titraja u sekundi) ima valnu duljinu od 30 cm i spada u područje mikrovalova. Današnji mobilni uređaji rade u frekventnom području od oko 0.7 do 2.7 GHz dok se za 5G mrežu, u prvoj fazi, koristiti raspon frekvencija od 0.6 do 6 GHz (tzv. centimetarski valovi jer se njihove valne duljine kreću približno od 5 do 30 cm).

Od kad postoji svijet i živa bića na zemlji, izloženi smo zračenjima kako iz svemira tako i iz unutrašnjosti zemlje. Srećom, zahvaljujući atmosferi i magnetskom polju zemlje, zračenje iz svemira i sunca je relativno niskog intenziteta i u velikoj mjeri neškodljivo – izuzetak je ultraljubičasto ili UV zračenje koje nastojimo izbjeći jer smo svi svjesni posljedica dugoročnog izlaganja suncu.

Zahvaljujući naglom tehnološkom razvoju, u posljednjih se 50-tak godina izloženost EM valovima se povećala stotine milijuna puta, Slika 2.

Prof. dr. sc. Ivo Orlić - 5G mreža i utjecaj na zdravlje, istine i zablude 2
Slika 2.

U posljednjih par desetljeća ozračenost populacije EM zračenjem se povećala stotine milijardi puta u odnosu na predtehnolško doba! Ovaj je graf nacrtan u logaritamskoj skali i možda će za neke čitatelje biti teško razumljiv. Ukratko, ono što je bitno za iščitati iz ovog grafa je činjenica da je od 1950. do danas u frekventnom području od oko 1 GHz gustoća zračenja porasla s oko 10-15 na skoro 1 W/m2 što je 15 redova veličine ili 1015 tj. 1.000.000.000.000.000 puta (milijun milijardi puta!)! Na slici su plavom bojom označene dozvoljene granice zračenja prema preporukama ICNIRP organizacije (više o tome u tekstu koji slijedi) ali sam dodao i podebljanu zelenu liniju koja predstavlja mnogo konzervativniju gustoću zračenja koju preporučaju znanstvenici i liječnici.

Izvori tih novih zračenja su naši mobilni uređaji, kućanski aparati, visokonaponski kablovi, radio i TV odašiljači koji istovremeno emitiraju ogroman broj programa. Svi ti valovi stalno prolaze kroz naše tijelo ali je srećom njihova valna duljina najčešće toliko velika (a energija mala) da ne interagiraju s organskim molekulama i stanicama (ili barem za sada ne vidimo značajne posljedice . Osim u izuzetnim slučajevima dugotrajnog izlaganja ljudi koji žive u blizini visokonaponskih kablova, trafostanica i sl.).

Međutim, EM valovi iz područja mikrovalova koji se koriste u mobilnoj mreži, imaju dovoljno visoku frekvenciju (0.5 do 5 i više GHz) a time i višu energiju, pa mogu ”pobuditi” molekule vode i ostale organske molekule i na taj način zagrijati medij kroz koji prolaze ali, prema istraživanjima mnogih znanstvenika, mogu i nepovratno oštetiti DNA i ostale kompleksne, organske molekule. Na tom principu rade i svima dobro znane mikrovalne pećnice koje koriste frekvenciju od približno 2.45 GHz.  Mikrovalno zračenje pećnice pojačava ”titranje” molekule vode i da na taj način dodatno zagrijava hranu u pećnici – za one koji su zaboravili fiziku iz osnovne ili srednje škole, temperatura je zapravo mjera brzine titranja (vibracija i rotacija) molekula.

Iz ovog što smo gore rekli o mikrovalnim pećnicama, vidimo da prije spomenuta podjela na ionizirajuće (štetno) i ne-ionizirajuće (ne škodljivo!) zračenje samo djelomično prikazuje pravu sliku štetnosti zračenja. Ako mikrovalnom pećnicom možemo skuhati npr. vodu, jaje, meso (znači koagulirati i uništiti bjelančevine i općenito organsko tkivo) onda bi praktički mogli i s mobilnim uređajima zagrijati ili čak skuhati juhu?!

U čemu je razlika? Zašto s mobilnim uređajem ne možemo skuhati juhu ili ”ispržiti“ uho ili mozak. Ili ipak možemo?

Velika je razlika u snazi tih uređaja. Mikrovalne pećnice tipično zrače snagom od 500 do 1000 Wati i zato mogu za svega par minuta zagrijati vodu dok mobilni uređaji zrače snagom od svega nekoliko Wata ili najčešće mili Wata.

Ali, iako s mobitelom ne možemo zagrijati čašu vode to nikako ne isključuje suptilnu i dugoročnu štetnost zračenja mobitela!! U teoriji štetnosti zračenja ima jedna ”kvaka” koja kaže: za kompleksne, biološke sustave kao što su ljudi, životinje pa i biljke, štetnost zračenja se mjeri ne samo snagom zračenja već i akumuliranom dozom zračenja kroz dugi period.

Evo jednostavnog primjera: svi znamo da izloženost UV zračenju neće dovesti do raka kože nakon jednodnevnog ”prženja” na suncu. Čak i ako imamo osjetljivu kožu, do oboljenja može doći tek nakon 10 ili više godina izlaganja suncu a posebno ako smo još kao djeca bili često izloženi UV zračenju.

Slično je i s učestalošću raka pluća ili leukemije kao posljedice pušenja cigareta, udisanja radioaktivnih izotopa u ugljenokopima, azbesta, lebdećih čestica u urbanim sredinama i sl. okolišnim zagađenjima čija se štetnost otkrije tek nakon nekoliko desetljeća korištenja.

Situacija sa štetnošću mikrovalnog zračenja se zbiva kroz vrlo sličan, tzv. stohastički proces. Jednostavno se radi o vrlo maloj ali ”izmjerljivoj” vjerojatnosti da će do neke vrste oštećenja doći nakon dugoročnog izlaganja mikrovalnom zračenju.

Neki autori tu vjerojatnost često predstavljaju jednostavnom i svima razumljivom analogijom: ako hodamo preko minskog polja najvjerojatnije nećemo nagaziti na minu. Ali, ako svakodnevno prelazimo preko istog polja različitim putevima ili prečicama, prije ili kasnije nagaziti ćemo na minu – pitanje je samo vremena ili ”sreće” kad će se to dogoditi.

Još je zapravo bolja analogija s automobilskim nesrećama. Pitate se zašto je to bolja analogija? Zato jer u prometu možemo donekle utjecati na ishod. Možemo voziti sporije, opreznije, izbjegavati vožnju po teškim vremenskim uvjetima i opasnim cestama i slično.

Slične mogućnosti imamo i kod korištenja mobilnih uređaja: jednom kad shvatimo kakve su realne opasnosti mikrovalnog zračenja, možemo konzultirati literaturu i prihvatiti savjete stručnjaka koji će nam reći na koji način minimizirati štetan utjecaj EM zračenja i na taj način izbjeći moguće  zdravstvene implikacije – više o tome kasnije.

Stoga se ne trebamo zavaravati s činjenicom da EM zračenje nije štetno. Možda nije štetno tog trenutka kad se ozračimo, ali kumulativni efekti kroz mnogo godina korištenja su već odavno zabilježeni i znanstveno dokumentirani.

Mi smo, htjeli mi to priznati ili ne, biološki, kvantni kompjuteri. Vrlo smo kompleksna bića puna elektrolita i električnih i kemijskih signala koji se šire našim stanicama i tim ”elektrolitom”. Utječemo li na taj ”elektrolit” elektromagnetskim valovima jasno je svakom tko se i malo razumije u tehnologiju, da je lako moguće da će EM valovi na neki način utjecati na protok signala. Procesi su očekivano vrlo kompleksni, ali postoji niz znanstvenih radova koji govore upravo o tome kako EM valovi utječu na naponski reguliranu staničnu pumpu kalcijevih iona i općenito na koncentraciju kalcija u stanicama (ako nekog zanima ova tema može poslušati mnoga predavanja Prof. dr. Martin L. Pall-a ili pročitati neka od njegovih izvješća na poveznici.

Međutim, situacija na staničnom nivou je još puno kompleksnija.  Evo moje interpretacije koja je još daleko od eksperimentalne potvrde: poznato je da voda mijenja svojstva na staničnom nivou i prelazi u tzv. četvrtu fazu ili fazu tekućeg kristala. Na tom staničnom i kvantnom nivou se događaju promjene i procesi koje su još daleko od toga da bi ih u potpunosti razumjeli. Ono što znamo je činjenica da sve stanice našeg tijela (uključujući tu i bakterije, viruse i parazite koji sa stanicama našeg tijela žive najčešće u skladnoj simbiozi), međusobno ”komuniciraju” na neki, nama još uvijek misteriozan način. Neki znanstvenici tvrde da stanice komuniciraju EM signalima ali moje je skromno mišljenje da se tu radi o puno suptilnijim energijama, o tzv. životnoj energiji koju od davnina zovemo vis vitalis (Chi, Prana, Mana). Ti su procesi toliko kompleksni da smo još daleko od toga da proniknemo u duboke tajne tog našeg ”biološkog kvantnog kompjutera”.

Ono što bih ovdje još htio dodati je činjenica da su se u posljednjih stotinjak godina koliko radimo sa raznim tipovima zračenja, preporučene i dozvoljene doze za radnike koji rade sa zračenjima smanjene oko milijun puta (vidi slika 3).

Prof. dr. sc. Ivo Orlić - 5G mreža i utjecaj na zdravlje, istine i zablude 3
Slika 3.

Dozvoljene doze ionizirajućeg zračenja su se smanjile gotovo milijun puta u posljednjih stotinjak godina. Promjene su spore zato što posljedice zračenja postaju vidljive tek nakon 10-20 ili čak i više godina. Slična je situacija i s EM zračenjem kojem smo danas izloženi!

Izvor: Radiation Dose Limits over the Past Century.pdf ili https://fas.org/sgp/othergov/doe/lanl/pubs/00326631.pdf

A.Š.: Recite nam zašto se uopće uvodi 5G mreža i po čemu se tehnologija razlikuje od postojećih, 3 i 4G mreža?

Prof. dr. sc. Ivo Orlić: Uvođenje 5G mreža je zapravo ”logičan” nastavak u razvoju postojećih mobilnih mreža. Potrošači traže sve veću protočnost podataka i industrija im to daje. Sve to zvuči kao win-win situacija, u kojoj su svi sretni! Ali naravno nije baš tako. Kao i uvijek u našem dualističkom svijetu, svaka medalja ima dvije strane. Mi kao potrošači i korisnici mobilnih mreža dobivamo sve prisutniji i sve brži Internet ali istovremeno dozvoljavamo da nas industrija okružuje sa sve većim brojem baznih stanica i da nas obasipa sve pristupačnijim mobilnim uređajima i jeftinijim servisima.

Ono što je stvarno značajno, nitko, ili skoro nitko, nam ne govori o dugoročnoj štetnosti EM zračenja – kao i mnogo puta prije, državne institucije kojima bi trebalo bit zdravlje nacije u prvom planu, jednostavno ne rade korektno svoj posao jer su nažalost pod snažnim utjecajem industrijskih lobista (u ne tako davnoj povijesti smo imali sličnu situacija s industrijom cigareta, kolesterolom i mastima, sad nutricionisti vode ”rat” sa šećerom kojeg prehrambena industrija nemilice stavlja u gotovo sve proizvode, od kruha, do hamburgera, da i ne spominjemo gazirana i energetska pića, itd). Ali dugoročno, pomaci se vide pa vjerujem da će tako biti i s mobilnim mrežama!

S tehnološkog aspekta, ima nekoliko značajnih razlika između postojećih 3 i 4G mreža i 5G mreža:

 1. Postojeće mreže rade na frekvencijama od oko 0.6 do 3 GHz što odgovara tzv. decimetarskim elektromagnetskim valovima (EM) valovima. Valne duljine tih valova su između 10 i 50 cm i lako se šire atmosferom, prolaze kroz zidove naših zgrada i imaju tzv. ”line of sight” domet, znači od nekoliko stotina do nekoliko tisuća metara, zavisno o konfiguraciji terena. Zbog tih osobina, obično imamo u naseljenim mjestima 3 do 10 baznih satnice po km2. Antene koje vidite po krovovima nebodera ili na visokim stupovima najčešće imaju snagu od oko 200 Wati i najviše zrače u horizontalnom smjeru (vidi sliku 4)  tako da dohvati što je moguće veći broj korisnika.
  Prof. dr. sc. Ivo Orlić - 5G mreža i utjecaj na zdravlje, istine i zablude 4
  Slika 4.

  Antene ne zrače direktno ispod ili iznad pa se stanovnici kuća i zgrada na kojima su instalirane antene ne trebaju plašit da će bit prekomjerno ozračeni. Nažalost, često se događa da u nekim dijelovima grada ili naselja nema visokih zgrada pa teleoperateri postave antene na krov kuće nekog od vlasnika koji na to pristane (naravno, operateri se potrude da vlasnika za tu uslugu nagrade!). U takvim je situacijama moguće da su stanovnici okolnih kuća i zgrada konstantno ozračeni prekomjernim dozama EM zračenja. Kao primjer navodim stan mojih prijatelja u Rijeci koji se nalazi u jednom od nebodera u čijoj je neposrednoj blizini još jedan neboder na čijem je krovu montirano desetak antena mobilnih mreža. Zračna udaljenost između antena i spavaćih soba u neboderu mojih prijatelja je nešto više od stotinjak metara – i kao što pretpostavljate, EM zračenje u njihovim spavaćim sobama je nekoliko mW/m2 što je oko 1000 puta više od doza koje preporučaju znanstvenici a istovremeno isto toliko puta niže od doza koje preporučaju vladine organizacije! (slika 5). O velikoj diskrepanciji dozvoljenih i preporučenih doza možemo više kasnije.

  Prof. dr. sc. Ivo Orlić - 5G mreža i utjecaj na zdravlje, istine i zablude 5
  Slika 5.

Pogled s prozora spavaće sobe –  na svega stotinjak metara udaljenosti nalazi se desetak usmjerenih antena koje danonoćno zrače stanovnike okolnih nebodera dozama koje su oko tisuću puta veće od doza koje preporučaju znanstvenici!! Tehnički podaci ove bazne stanice, se kao i za sve ostale bazne stanice u Hrvatskoj, mogu pronaći na mrežnim stranicama HAKOM-a, a rezultati mjerenja intenziteta zračenja na poveznici.

 1. Nova, 5G mreža će se oslanjati na postojeću infrastrukturu 3 i 4G mreža jer, kako smo prije rekli, na tim se frekvencijama signal može prenositi na velike udaljenosti. S druge strane, zbog potrebe za prijenosom sve većeg boja podataka, 5G mreža će raditi na znatno višim frekvencijama. U početnoj fazi frekvencije se diže do 6 GHz a kasnije na pojas između 26 i 90 GHz. To su jako visoke frekvencije čije su valne duljine svega nekoliko milimetara. EM valovi tako visokih frekvencija imaju domet od svega stotinjak metara i lako ih prigušuju i najmanje prepreke kao npr. zidovi, lišće stabala, kiša i sl. Zbog tih osobina, broj 5G baznih stanica će porasti gotovo eksponencijalno i to posebno u gusto naseljenim područjima gradova, šoping centara, poslovnih zgrada. Ako budete željeli imati dobru pokrivenost signala u svom domu ili uredu, morati ćete postaviti bazne stanice praktički u svakoj sobi!
 2. Ali ima i dobrih vijesti, ili nas barem tako uvjeravaju teleoperateri. Naime, kako će antene biti relativno blizu korisnika, snaga antena će bit relativno mala, tj. svega nekoliko Wati.
 3. Još jedna dobra vijest je da će postojati mogućnost faznog usmjeravanja signala prema korisniku – drugim riječima, antena više neće emitirati signal u cijelu prostoriju već samo prema korisniku (slika 6). Efekt je sličan kao s rasvjetom: ako želite čitati knjigu dok sjedite u svojoj fotelji i imate samo žarulju na plafonu, onda ta žarulja mora imati snagu od recima 100 Wati. Ali, ako ste od štedljive sorte, možete koristiti stolnu lampu ili mali reflektor i osvijetliti samo stranicu knjige koju čitate jer vas ostatak sobe ne zanima. U tom slučaju biti će vam dostatna snaga žarulje od svega 0.1 Wat! Ušteda energije je očita a istovremeno ne ”zračite” ostatak sobe tj. ostale ukućane.
  Prof. dr. sc. Ivo Orlić - 5G mreža i utjecaj na zdravlje, istine i zablude 6
  Slika 6.
 4. Te činjenice tele-operateri često koriste kao argument da će jednom kad se implementira 5G mreža zapravo značajno opasti ozračenost prostorija. To je u neku ruku istina, ali prema inicijalnim mjerenjima nekih znanstvenika, zapravo će porasti ozračenost osobe koja koristi 5G mrežu. Ljubitelji teorija zavjere ( kako ih se naziva ) ovu činjenicu koriste kao argument da će teleoperateri moći prema potrebi ili na zahtjev ”Velikog Brata”  usmjeriti prema bilo kome snažne snopove okolnih 5G antena i oštetiti funkcije mozga ili prouzročiti sterilitet. Ta će mogućnost postojati – naime, ako se na ”žrtvu” usmjere snopovi nekoliko jačih antena koje su u njegovoj blizini.  Teoretski bi bilo moguće tu osobu ozračiti dozom mikrovalova koja bi bila znatno veća od dozvoljene doze pa bi postojala mogućnost da se toj osobi stvarno i ošteti zdravlje. S druge strane, ako baš netko hoće, isto tako može unajmiti ubojicu i riješiti se te osobe metkom, otrovom ili na desetine drugih, isto tako ”elegantnih” načina. Isto se to može napravit s većom grupom ljudi ili cijelim gradovima. Kako je to uvijek bilo u povijesti čovječanstva, tako i danas postoji mnogo načina da se nekom naškodi. Ipak se to događa u jako rijetkim slučajevima, pa će, nadam se, tako biti i s 5G mrežama.
 5. Ono što je jako važno, 5G mreža se uvodi a da gotovo uopće nema znanstvenih radova o dugoročnom utjecaju tih visokih frekvencija na ljude tako da je još uvijek prerano govoriti o tome tko je u prvu a tko u krivu. Činjenica je da će se signal 5G mreže apsorbirati u svega nekoliko mm kože i da će se prema tome ukupna energije mikrovalnog zračenja akumulirati u znatno manjem volumenu tijela (slika 7.). Neki znanstvenici tvrde da će zbog toga postojati veća vjerojatnost da izazove zdravstvene probleme (npr. rak kože).
  Prof. dr. sc. Ivo Orlić - 5G mreža i utjecaj na zdravlje, istine i zablude 7
  Slika 7.
 6. Ono u čemu aktivisti imaju pravo, definitivno je neodgovorno uvoditi 5G mrežu na globalnoj razini a da prethodno nisu napravljena nezavisna i stručna ispitivanja utjecaja na zdravlje.

A.Š.: Profesore Orlić, što dobivamo s 5G mrežom?

Prof. dr. sc. Ivo Orlić: Kako sam prije rekao, dobivamo značajno veću protočnost podataka. Ako smo s 3G mrežom trebali recimo oko jedan sat da downlodiramo cijeli film u HD rezoluciji a s 4G mrežom nam je za to trebalo nekoliko minuta, uz 5G mrežu isti film ćemo imati na svom mobilnom uređaju ili računalu za svega nekoliko sekundi. Da bi pogledali taj isti film, treba nam od 60 do 120 minuta, zavisno o duljini filma! Pitamo se onda, da li nam stvarno treba tako velika brzina interneta? Što će nam stotine ili tisuće filmova ili knjiga na tvrdom disku našeg računala ako nemamo vremena pogledati niti desetinu tih materijala? Definitivno ulazimo u eru koju možemo nazvati information overload! Neki ljudi vole biti preplavljeni informacijama i vijestima iz zemlje i svijeta te u stalnoj vezi s desetinom prijatelja – ali čini mi se, da se kod tih ljudi često radi o bijegu od samog sebe. Ali to je tema za neke druge rubrike! S druge strane, koliko ja vidim, mnogi, čak i mladi ljudi su se potpuno odmaknuli od tih ”čuda moderne tehnologije” i sve manje koriste mobilne uređaje, ne gledaju TV i žive u svojem ”balonu”. To je za sada manjina ali vjerujem da će ih biti sve više. Moj je osjećaj da i na tom polju dolazi do velike polarizacije: s jedne strane imamo potrošače koji postaju ”ovisnici” modernih tehnologija a s druge strane imamo ljude koji se drže na velikoj udaljenosti i koriste moderne tehnologije umjereno ili vrlo malo.

Usudio bih se reći da je i na ovom polju situacija vrlo slična kao i sa hranom: s jedne strane imamo ljude koji kao hipnotizirani idu u dućane i bez puno razmišljanja kupuju prerađenu i nisko kvalitetnu hranu a s druge strane imamo osvješćenju manjinu koja jede vrlo probranu i kvalitetnu hranu. Kao rezultat, s jedne strane imamo ljude koji ni do svoje devedesete godine ne posjete liječnika a na drugoj strani spektra one koji na gotovo tjednoj bazi posjećuju liječnika i možda svakodnevno konzumiraju farmaceutske proizvode. Izbor je uvijek naš a poznato je da taj izbor u velikoj mjeri ovisi o obrazovanju i osviještenosti ljudi.

Stoga je važno pisati i govoriti o štetnosti mobilnih mreža i naučiti ljude kako i na koji način minimizirati njihov utjecaj na zdravlje.

Još par riječi o razlici između dosadašnjih mreža i 5G mreže.

Pored stvarno impresivne brzine dvosmjerne (dupleks) komunikacije, 5G infrastruktura će omogućiti da se na istu mrežu priključi znatno veći broj uređaja koji će u ”realnom vremenu” i s vrlo malom latencijom (zadrškom) razmjenjivati podatke međusobno ili s bazom podatak u nekom od ”oblaka”. U žargonu ta je mogućnost nazvana ”Internet of Things” ili skraćeno IoT.

Tako će npr. naš štednjak, frižider, police s knjigama, krevet, klima uređaj, rolete, automobil, naši kućni ljubimci i praktički sve što imamo biti u stalnoj komunikaciji s nekom od baza podataka i prema potrebi popunjavati zalihe u frižideru ili smočnici, kuhati ručak za nas, zagrijati ili ohladiti stan prije našeg dolaska itd.

”Pametne kuće” ili ”pametni domovi” su u posljednje vrijeme postali IN i svatko tko drži do sebe ”mora” imati npr. ”Alexu”, uređaj pomoću kojeg možete glasovnim komandama uključivati ili isključivati praktički sve kućne uređaje od štednjaka do svijetla, otvarati i zatvarati vrata, spuštati rolete itd. Hrana, knjige, pošta će nam uskoro biti dostavljeni pred kućna vrata ili na balkon pomoći bespilotnih automatiziranih dronova ili robota, automobil će bez pogovora voziti djecu u školu ili na slobodne aktivnosti ili vas na posao ako bude uopće trebali ići na posao jer je vrlo vjerojatno da će se mnogi poslovi moći odrađivati i od kuće kao što smo imali prilike uvjeriti se tijekom posljednjih par mjeseci kroz svima dobro znan ”globalni eksperiment” kojeg je izazvao taj mali, gotovo beznačajni, sićušni tzv. virus Cov-19, virus koji će u povijesti ljudskog roda zauzeti stvarno značajno mjesto jer je izazvao kaos koji se može usporediti sa svjetskim ratovima!!

Zagovornici 5G i IoT tehnologija tvrde da će se uvođenjem autonomnih vozila sigurnost u prometu značajno povećati. To je vjerojatno istina jer znamo da je za većinu saobraćajnih nesreća odgovoran vozač.

Autonomna vozila viđamo sve češće i u trenutku kad u njih bude ugrađen dovoljno velik broj senzora, kamera, zvučnika, radara, sigurnost vožnje će stvarno biti znatno veća. Vjerujem da će se i broj vozila a i zagađenje zraka u gradovima smanjiti jer ćemo se u bliskoj budućnosti voziti električnim automobilima (do tada će vjerojatno već biti u upotrebi baterije znatno većeg kapaciteta i pristupačne cijene pa će električni pogon gotovo u potpunosti zamijeniti pogon motorima s unutrašnjim sagorijevanjem). Automobili će tada vjerojatno biti vlasništvo grada ili zajednice i koristiti će se prema potrebi, tj. da nas prevedu od točke A do točke B a nakon ”odrađenog posla” preuzeti će nekog drugog korisnika. Takvih ”car sharing” sustava već ima u mnogim gradovima i u principu je to model baziran na način posuđivanja knjiga iz gradskih knjižnice ili posuđivanju električnih bicikli.

Predviđa se također da će se npr. zdravstvene usluge značajno ”automatizirati”. ..  tj. bolesnici će vjerojatno imati ugrađen niz minijaturnih bio-senzora koji će mjeriti njihov krvni tlak, šećer u krvi, razinu pojedinih markera koji su karakteristični za specifično oboljenje. Ti će senzori biti dio IoT sustava i u stalnom kontaktu s liječnikom koji će onda prema potrebi intervenirati ili sugerirati pacijentu da uzme lijek ili promjeni nešto u svojem životu – npr. dijetu, režim vježbi i sl. Lijekovi će biti dostavljani dronovima ili će se moći kupiti u svakom dućanu ili u ”vending mašinama” jer će svaki pacijent imati jedinstven identifikacijski broj kojeg će potvrditi ili otiskom prsta, identifikacijom lica ili sličnim biometričkim metodama.

Sve to pomalo zvuči kao znanstvena fantastika ali da budemo iskreni, te se tehnologije već desetinama godina koriste u industriji, kopnenom, zračnom i pomorskom transportu i samo je pitanje vremena kad će se masovno  početi koristiti na nivou svakog domaćinstva i nas osobno.

Slično će biti s farmama kako životinja tako i poljoprivrednih proizvoda a i u gotovo svim drugim aspektima naših života i aktivnosti.

A.Š.: Izgleda mi prema ovome što ste rekli, sve će poslove preuzeti tehnologija? Što će ljudi tada raditi i čime će se baviti? Čeka li nas Huxleyev „Divni novi svijet“?  

Prof. dr. sc. Ivo Orlić: Moje je skromno mišljenje da se takvog scenarija ne trebamo bojati. Ako pogledate u ne tako daleku prošlost, kad se npr. uvodio parni stroj, ljudi su masovno izlazili na ceste i demonstrirali upravo zbog straha da će svi izgubiti posao jer će u ”bliskoj budućnosti” strojevi raditi sve teške poslove!! Strojevi jesu preuzeli sve ”teške poslove” ali ljudi i dalje rade,  došlo je do prekvalifikacije, ljudi sve više odrađuju intelektualne, uslužne poslove, dok strojevi i roboti odrađuju teške i repetitivne poslove.

U gradovima je do nedavno bilo puno teške industrije, dimnjaka iz kojih su izlazile ogromne količine često i otrovnih plinova. Danas je to rijedak prizor, živimo u sve čistijim uvjetima i svi koji stvarno žele raditi, mogu u većini zemalja koje imaju kvalitetno gospodarstvo, uvijek naći posao. Vjerujem da će tako bii i u budućnosti s tom razlikom da će nove generacije morati biti prilagodljivije jer se tehnologije i način življenja sve brže mijenja.

Uvođenjem 5G tehnologija ulazimo u IoT eru. To je era u kojoj ponovno dolazi do velikog raslojavanja stanovništva ali ovaj put ne po rodovskoj vezi kako je to nekad bilo, već do intelektualnog ili tehno elitizma. Ako me osjećaj ne vara, u zapadnoj kulturi, za taj se scenarij već dulje vrijeme priprema ”teren”. Opće obrazovanje polako ali sigurno gubi kvalitetu .. kao da je ”Nekome” u interesu da većina ljudi zna što je moguće manje i da živi i radi po diktatu tog ”Nekog” – dovoljno je pogledati što se događa u Americi posljednjih desetak godina a Europa, Australija pa i Azija polako ali sigurno slijedi taj model. Nemam ”staklenu kuglu” i ne želim ulaziti u detaljne socio-ekonomske i političke analize . Ono što sa sigurnošću mogu reći, je činjenica da će djeca koja danas dobiju kvalitetno obrazovanje koje će im omogućiti fleksibilnost u pogledu kvalifikacije, mjesta boravka, jezika, kulture, itd. imati više šansi da žive bolje i zdravije! Darwinu se pripisuje izreka (iako zapravo nešto izmjenjana): „ne preživljava najpametniji ili najsnažniji već onaj koji se može brže i lakše prilagoditi novim uvjetima, uvjetima koji se mijenjaju sve većom brzinom. „

A.Š.: Obzirom na moguće prednosti na koje se računa, isplati li se sve to, obzirom na bezbrojna znanstvena istraživanja koja ukazuju na veliku štetu koja se direktno čini ČOVJEKU, točnije, što gubimo s 5G mrežom?

Prof. dr. sc. Ivo Orlić: Teško je govoriti da li se sve to isplati ili ne .. . i, kome se isplati?

Kako ste i sami rekli, već preko 20 godina znanstvenici marljivo skupljaju podatke, rade statistike i koreliraju broj oboljelih s kumulativnim brojem sati rada s mobilnim uređajima ili računalima. Evidentan je porast bolesti ali unatoč tisućama znanstvenih radova koji dokazuju štetnost mikrovalnog zračenja na ljudsko zdravlje neki ”znanstvenici” kao i vlade mnogih država i dalje ”stavljaju glavu u pijesak” i ne žele priznati očite činjenice. Oni i dalje prikazuju poluistine, priklanjaju se sponzorima i ”snažnijim” stranama i ne žele pogledati istini u oči.

Dr. Henry Lai sa Sveučilišta Washington je nedavno napravio kompilaciju svih objavljenih radova o štetnosti EM zračenja i zaključio da rezultati istraživanja jako ovise o tome tko je platio istraživanje: ako se radi o nezavisnim, iskrenim istraživanjima onda preko 70% istraživanja potvrđuje štetnost EM zračenja a ako je istraživanje sponzorirala industrija onda je situacija obrnuta, tj. skoro 70% istraživanja tvrdi da EM zračenje nije škodljivo (slika 8).

Više o toj studiji i općenito o njegovim rezultatima istraživanja na ovoj poveznici ili ovoj.

Prof. dr. sc. Ivo Orlić - 5G mreža i utjecaj na zdravlje, istine i zablude 8
Slika 8.

Pitate se kako je to moguće, kako znanstvenici mogu ”lažirati” rezultate? Evo jednog primjera: tijekom mojih istraživanja literature na ovu temu, nailazio sam na radove (čak i naših znanstvenika) koji su radili npr. eksperimente s miševima. Izlagali su svakodnevno po sat ili dva grupu miševa EM zračenju određene frekvencije (obično u rasponu između 0.5 i 2.5 GHz) tijekom dva ili tri tjedna. Nakon toga su secirali miševe i tražili promjene u tkivu mozga, ispitivali kvalitetu ili mobilnost sperme itd. i uspoređivali rezultate s identičnim analizama kontrolne grupe miševa koji nisu bili ozračeni. I naravno, rezultati su bili očekivani: nije bilo razlike između rezultata ozračene i kontrolne grupe miševa !!!

Kako smo prije rekli, tek dugoročno izlaganje EM zračenju potencijalno stvara zdravstvene probleme … izlaganje od svega par sati naravno da neće pokazati statistički značajna oštećenja.

Nepotreban je komentar! Nažalost, takvih ”znanstvenih” tj. naručenih radova ima puno i proizvode ”šum” kojeg oni koji zastupaju interese industrije koriste da zasjene ozbiljne i nezavisne znanstvene radove.

A.Š.: Znanstvenik ste s prebogatom međunarodnom karijerom, s bezbrojnim znanstvenim radovima, molim Vas Vaše, što pristupačnije običnom čovjeku, tumačenje o tome što nam govori znanost i iskustva o štetnosti mikrovalnog zračenja na naše zdravlje ali i okoliš?

Prof. dr. sc. Ivo Orlić: Kako sam već prije rekao, rezultati tisuća nezavisnih znanstvenih radova nedvojbeno pokazuju značajne negativne utjecaje na zdravlje korisnika mobilnih, Wi-Fi, blue-tooth uređaja.  Najčešći, da tako kažem početni simptomi su:

 • Uznemirenost i nesanica koje često prati glavobolja
 • Zvonjenje u ušima – tinitus
 • Umor, Stres
 • Gubitak pamćenja i fokusiranog razmišljanja (brain fog)
 • Kod mnogih se ljudi razvije prevelika osjetljivost na EM zračenje

Što se tiče ozbiljnijih poremećaja, navesti ću samo one bolesti koje se najčešće spominju u literaturi:

 • Porast karcinoma glave kod ljudi koji godinama intenzivno koriste mobilne uređaje
 • Porast raka testisa kod muškaraca koji drže mobilne uređaje u džepu i
 • Porast raka dojki kod žena koje drže mobilne uređaje u grudnjaku
 • Oštećenja jednostruke i dvostruke DNA spirale, abnormalne transkripcije gena
 • Smanjen kapacitet reparacije DNA pomoću matičnih stanica
 • Smanjenje broja radikala u tijelu
 • Mijenja se morfologija sperme i smanjuje se njihova pokretljivost – što rezultira drastičnom smanjenu plodnosti mlađih naraštaja, itd.

Sve ove bolesti imaju dugotrajnu latenciju , što znači da se statistički značajan porast ovih bolesti pojavljuje tek nakon 10-15 godina intenzivnog korištenja mobilnih uređaja.

Zbog te činjenice mnogi korisnici ignoriraju rezultate znanstvenih istraživanja računajući da se to neće dogoditi  ”baš meni”. Kako smo prije rekli, sličan pristup imamo kod vožnje automobilima, avionima, ili u bilo kojoj potencijalno opasnoj aktivnosti.

Mnogi znanstvenici već desetljećima rade na istraživanjima ove problematike svjesni su problema i stoga imaju svoje web stranice i YouTube kanale s namjerom da educiraju i osvijeste ljude o potencijalnoj opasnosti EM zračenja.

Za one koji žele saznati više i znaju engleski dajem  poveznice:

 • EMF Portal Sveučilišta u Aachenu na kojem možete naći preko 30 tisuća znanstvenih radova i preko 6 tisuća sažetaka tih radova u kojima se govori o utjecaju EM zračenja na ljude i životinje.
 • BIOINITIATIVE 2012 – Nezavisna grupa znanstvenika je na preko 1500 stranica sažela rezultate 1800 nezavisnih studija koje potvrđuju značajan utjecaj EM zračenja na mnoge zdravstvene aspekte. Noviji rezultati se mogu pronaći na poveznici.
 • Ronald N. Kostoff, dr. sc. s Georgia Institute of Technology napisao je studiju pod nazivom: THE LARGEST UNETHICAL MEDICAL EXPERIMENT IN HUMAN HISTORY (Najveći neetični eksperimenu u ljudskoj povijsti) u kojoj je na preko 1000 stranica sistematizirao i dokumentirao mnoge zdravstvene probleme vezane uz upotrebu mobilnih uređaja i problema s prehranom.
 • Od prominentnih znanstvenika koji su aktivni na ovom polju spomenuo bih:
  • Lennart Hardell, onkolog iz Švedske. Njegov blog možete naći na poveznici
  • D Martin Pall ima mnogo dobrih prezentacija na YouTube ali je i sistematizirao rezultate svojih istraživanja u studiji koju možete pročitati ovdje. Više o njegovim znanstvenim radovima i video prezentacijama na linku.
  • sc. Devra Lee Davis, Founder and President of Environmental Health Trust, website
  • Kevin Mottus, onkolog iz Kalifornije
 • Dobar, relativno kratak i umjeren uvod u štetnost EMF zračenja na YouTube je govor Jeromy Johnsona na TEDx Berkeley kanalu. Jeromy navodi mnogo slučajeva ljudi koji kao i on, s vremenom razviju povećanu osjetljivost na EM zračenje. Osjetljivost im se poveća u tolikoj mjeri da dobiju snažnu glavobolju, pod velikim su stresom, kod nekih se razvije tinitus (stalni šum u ušima). Mnogi od njegovih kolega koji su radili u Silikonskoj dolini su oboljeli u tolikoj mjeri da su morali napustiti posao ili su ostali bez posla, postali skitnice ili otišli živjeti na selo a neke je depresija dovela do samoubojstava. Jeromy ima web stranicu s mnogo informacija o štetnosti EMF zračenja kao i savjeta kako smanjiti nivo ozračenosti.
 • Dobra i informativne su i mrežne stranice drutva A project of Americans for responsible Technology: https://www.5gcrisis.com
 • U Hrvatskoj imamo vrlo aktivnu Udrugu za zaštitu od elektromagnetnog zračenja, HUZEZ , sa sjedištem u Zagrebu na čijim stranicama možete naći mnogo korisnih materijala i poveznica.

Ogorčeni nedjelotvornošću mnogih vlada i odgovornih institucija, mnogi su se znanstvenici i  liječnici udruživali i slali otvorne apele organizacijama kao UN, WHO, vijeću EU i vladam svih zemalja u kojima mole da se hitno zaustavi instalacija 5G mreža jer će njihova primjena znatno povećati zračenje i izloženost pučanstva EM valovima koje se pokazalo kao izuzetno štetno za ljude i općenito floru i faunu na zemlji. Istaknuo bih nekoliko značajnijih apela:

 • Apel EMF znanstvenika i stručnjaka iz 2019.g.:  LINK
 • Apel iz 2020.g. koji ima već ima preko 200 tisuća potpisnika iz cijelog svijeta: LINK
 • Apel zajednice liječnika iz 2018.g. vijeću Eu: LINK
 • Apel liječnika iz 2012.g. u kojem kažu da EM zračenje predstavlja ozbiljnu prijetnju zdravlju ljudi i da je krajnje vrijeme da se zračenje ograniči na mnogo niže vrijednosti od do sad preporučenih vrijednosti, na: LINK
 • Sistematski su svi dosadašnji apeli dati na poveznici
 • Martin E. Pall je napisao apel Eu komisiji u kojem je dokumentirao značajnije zdravstvene probleme i dao reference relevantnih znanstvenih radova: LINK
 • Zgodan je i ovaj apel u kojem znanstvenici govore o raku mozga i 15 razloga za zabrinutost: LINK

Svi su ovi apeli dostupni na gornjim poveznicama u PDF ili sličnim formatima i pregledno daju listu zdravstvenih problema kao i popis relevantne znanstvene literature.

A.Š.: Bezbrojne činjenice, već godinama utvrđene kroz  provođena znanstvena istraživanja potvrđuju izloženost zračenju i velikoj opasnosti za zdravlje čovjeka. Odgovorne vladine institucije propisuju standarde kojih se teleoperateri moraju pridržavati ali poučeni iskustvom i rezultatima istraživanja, znanstvenici i liječnici propisuju doze koje su znatno niže od onih koje propisuju vladine institucije – o kojim se dozama radi i kome vjerovati, na koje se vrijednosti trebamo osloniti? 

Prof. dr. sc. Ivo Orlić: Europska komisija je zadužila jednu privatnu organizaciju pod imenom The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP),  https://www.icnirp.org  s bazom u Münchenu u kojoj radi skupina stručnjaka koja vladama svijeta preporuča doze EM zračenja. Oni bi trebali biti nezavisni i dati objektivno sigurne doze zračenja ali nažalost tome nije tako. Definirali su vrijednosti dozvoljenih doza EM zračenja još davne 1998. g. i te su vrijednosti bazirali samo na termalnom utjecaju mikrovalnog zračenja na korisnika (dubinska promjena temperature ne smije biti veća od 1oC a površinska temperatura ne smije biti veća od 41oC).

Prof. dr. sc. Ivo Orlić - 5G mreža i utjecaj na zdravlje, istine i zablude 9
Slika 9.

Kao što se može vidjeti iz grafa, oni su prošle godine revidirali te vrijednosti i spustili gustoću zračenja na 10 W/m2 – ali i nove su vrijednosti prema modernim saznanjima daleko više od doza koje preporučaju nezavisni stručnjaci.

Jedna od organizacija s dobrom reputacijom je Institut biologije zgrada i samoodrživost s bazom u Njemačkoj (Institut of Building biology and Sustainability), website.

Building biology preporučuje znatno konzervativnije doze EM zračenja a njihove su vrijednosti bazirane na rezultatima višegodišnjih testiranja u realnom svijetu i na rezultatima istraživanja objektivnih znanstvenih radova.

 • sigurno < 0.001 mW/m2
 • malo zabrinjavajuće < 0.010 mW/m2
 • zabrinjavajuće < 1.000 mW/m2
 • Jako opasno > 1.000 mW/m2

Ove su vrijednosti prihvatile i mnoge organizacije kojima je stalo do zdravlja ljudi kao npr. Australian Medical Association, Izraelski nacionalni institut za neionizirajuće zračenje, vlade Belgije, Rusije, Indije i mnoge druge zemlje i organizacije: poveznica.

Kao što možemo vidjeti iz gornje tablice, relativno sigurne doze zračenja su ispod 0.01 mW/m2 a doze veće od 1 mW/m2 su već jako opasne doze.

Ako to usporedimo s ICNIRP vrijednostima koji tvrde da su sigurne doze 10 W/m2 onda je jasno da su ICNIRP vrijednosti skoro 10 milijuna puta više od onih koje preporuča Building Biology Standard !!!

ICNIRP a isto tako i vlade mnogih zemalja očito zatvaraju oči I ne žele vidjeti rezultate tisuća znanstvenih radova koji dokazuju upravo suprotno tj. da je EM zračenje dugoročno jako štetno za zdravlje ljudi i općenito našeg okoliša!!!

Očito je da su ta tijela pod snažnim utjecajem industrijskih interesa !!!

Nažalost, i vijeće EU podržava razvoj 5G mreže i u većini svojih izvješća govori o vrlo malo ili nepostojećem utjecaju EM valova na zdravlje. Npr. u izvješću iz 2015.

Opinion on Potential health effects of exposure to electromagnetic fields (EMF) kažu slijedeće: Općenito, epidemiološke studije izloženosti EM zračenju ne pokazuju povećani rizik za nastanak tumora … itd. više na poveznici ili ovoj.

Što se našeg zakonodavstva tiče, mi nažalost još uvijek tapkamo u mraku i ne slušamo struku već lobiste i preporuke EU vijeća. Oni koji žele više naučiti o EM zračenju, terminologiji, načinim mjerenja mogu pogledati pravilnik objavljen u Narodnim Novinama na poveznici HAKOM-a.

Dozvoljene doze zračenja za kako za profesionalno osoblje tako i za javnost se može naći u priloženim tablicama.

Tablice su dosta zbunjujuće jer daju dozvoljene doze u različitim jedinicama. Ali dovoljno je reći da naša regulativa slijedi preporuke ICNIRP-a pa tako recimo u Tablici 2 daju Granične razine referentnih veličina za javna područja u frekventnom području od 2 do 10 GHz od 8.9 W/m2 !!

Kako smo prije rekli, ta je doza očito u velikoj suprotnosti i oko milijun puta veća od doze preporučene od nezavisnih znanstvenika!

A.Š.: Da li i kako uopće možemo smanjiti izloženost zračenju i zaštiti naše zdravlje?

Prof. dr. sc. Ivo Orlić: Da, izloženost pučanstva je općenito u zabrinjavajućoj zoni  i to uglavnom zbog nemara kako nas korisnika ali isto tako  i kao posljedica skrivanja činjenica od strane teleoperatera i odgovornih vladinih institucija.

Sad kad smo definirali sigurne doze (kako od strane znanstvenika tako i od strane ICNIRPa) dati ću par primjera tipične ozračenosti pri korištenju mobilnih telefona i blue-tooth slušalica.  Vrijednosti koje dajem kao i slike su iz znanstvenog rada: Electromagnetic Radiation Due to Cellular, Wi-Fi and Bluetooth Technologies: How Safe Are We? Naren et al., IEEE Access, Jan 2020. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2976434 i

 • Mobile phones, cordless phones and the risk for brain tumours, LENNART HARDELL and MICHAEL CARLBERG, INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY 35: 5-17, 2009

Da bi omogućili što veću fleksibilnost i pokrivenost, većina modernih, ”smart” telefona je napravljena tako da može koristi sve generacije mobilnih mreža (tj. 2, 3 i 4G) pa zato mora imati u sebi ugrađene primopredajnike i antene svih generacija. Ovisno o pristupačnosti signala, uređaj se automatski prilagodi i koristi mrežu koja omogućava najbrži prijenos podataka a to se obično na ekranu uređaja indicira simbolima E, 3G i 4G.

Pored ovih antena, mobilni uređaji imaju i Wi-Fi, Bluetooth i GPS antene (slika 10.). Vidimo da svaki mobilni telefon ima dosta živahni koktel antena i odašiljača koji zrače svaki na svojoj frekvenciji i svaki sa svojom snagom i u svom ritmu. Kad bi mogli očima vidjeti te signale, svijet oko nas bi izgledao kao konstantno osvjetljeno božićno drvce!!

Slično će biti i s mobilnim uređajima 5G  generacije. I oni će imati ugrađene antene svih prijašnjih generacija. Kao što vidimo iz slike, sve su te antene ugrađene na perifernim dijelovima telefona. Pa da vidimo konačno koje doze možemo očekivati dok telefoniramo s mobilnim uređajem?

Prof. dr. sc. Ivo Orlić - 5G mreža i utjecaj na zdravlje, istine i zablude 10
Slika 10.
Prof. dr. sc. Ivo Orlić - 5G mreža i utjecaj na zdravlje, istine i zablude 11
Slika 11.

Na slici je prikazana gustoća zračenja mobilnog uređaja tijekom dowlodiranja podataka kao funkcija udaljenosti od uređaja. Vidimo da je gustoća zračenja mjerena uz sam uređaj između 30 i 40 mW/m2 i da brzo opada s udaljenošću od uređaja tako da je doza na udaljenosti od 40 cm oko 10 puta manja (oko 3 mW/m2), na udaljenosti od 75 cm oko 100 puta manja (0.3 mW/m2),  i tek na udaljenosti od oko 2 metra opada na vrijednosti od 0.01 mW/m2 što predstavlja bezopasni nivo zračenja.

Inače treba naglasiti da mobilni telefoni tijekom razgovora često dostižu snagu od nekoliko W/m2 što je jako velika gustoća zračenja koja je oko milijun puta veća od gustoća koje preporuča Building biology Institut.

Također, ne manje važno je da mobilni uređaju svakih 5 do 10 sekundi kontaktiraju najbliže bazne stanice i šalju kratke impulse velike snage da bi odredili svoju poziciju i ”odlučili” s kojom baznom stanicom održavati stalnu vezu. Drugim riječima, ako mobilni uređaj držimo satima u džepu, on će nas zračiti mnogo puta u minuti čak i kad ga ne koristimo za telefoniranje ili dowlodiranje podataka!!

Nešto manje zračenje izmjereno je u blizini WiFi rautera i laptopa (slika 12).

Iz ovih primjera, možemo zaključiti da je dobro mobilne uređaje držati na što većoj udaljnosti, tj barem na 1-2 metra od našeg tijela i to posebno kad su u upotrebi, tj.  kad razgovaramo ili dowlodiramo podatke.

Prof. dr. sc. Ivo Orlić - 5G mreža i utjecaj na zdravlje, istine i zablude 12
Slika 12.

Također, snažan izvor EM zračenja su nažalost i one vrlo zgodne, male i trenutno jako popularne blue-tooth slušalice. Njihova je antena jako blizu ušnog kanala i ozbiljan je izvor zračenja (oko 5-8 mW/m2), pa preporučam da ih što je moguće manje koristite! Bluetooth slušalice koje pokrivaju cijelo uho zrače 10-100 puta manje pa su prema tome i sigurnije.

Prof. dr. sc. Ivo Orlić - 5G mreža i utjecaj na zdravlje, istine i zablude 13
Slika 13.

Što se tiče tendencija u porastu raka glave i testisa, na tu temu je pisao puno dr. Lennart Hardell iz Švedske koji tvrdi da je trend porasta tog oblika karcinoma oko 2.5% godišnje s latencijom od desetak godina (slika 14). Više na njegovim mrežnim stranicama ili  u znanstvenim radovima kao: Mobile phones, cordless phones and the risk for brain tumours, LENNART HARDELL and MICHAEL CARLBERG, INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY 35: 5-17, 2009

Prof. dr. sc. Ivo Orlić - 5G mreža i utjecaj na zdravlje, istine i zablude 14
Slika 14.

A.Š.: Što bi korisnici mobilnih, WiFi i blue-tooth uređaja trebali učiniti da minimiziraju utjecaj EM zračenja? 

Prof. dr. sc. Ivo Orlić: Kao što sam prije rekao, ako pri telefoniranju držimo mobilni uređaj na udaljenosti od barem jednog metra onda smo već na relativno sigurnoj udaljenosti.

Nadalje, dobro je pridržavati se slijedećih uputa:

 • Koristite svjetlovode u domaćinstvima i školama, posebno bi u školama bilo važno koristiti LAN kablove umjesto Wi-Fi veze …u zemljama kao Izrael i Belgija zabranjeno je korištenje Wi-Fi rautera u školama
 • Isključite Wi-Fi router po noći … posebno u dječjim sobama,
 • koristiti zvučnik ili žičane slušalice umjesto da držite telefon uz samo uho,
 • možete koristiti i bluetooth slušalice koje pokrivaju cijelo uho – one zrače znatno manje od mini bluetooth slušalica,
 • dok nosite mobilne telefone uz sebe, stavite ih u torbu a ne u džep jer i 5 cm udaljenosti je puno bolje nego par mm udaljenosti od tijela.
 • Ako mobilni uređaj nosite u torbi, preporučam da s unutrašnje strane torbe, na strani koja je okrenuta prema vašem tijelu, stavite običnu kuhinjsku aluminijsku foliju. Ta će folija gotovo u potpunosti apsorbirati EM zračenje vašeg mobilnog uređaja u smjeru prema tijelu a istovremeno omogućiti mobilnom uređaju da bude u kontaktu s baznim stanicama,
 • Nemojte koristiti torbice koje imaju metalne niti po cijeloj površini (niti zamotavati mobilni uređaj u aluminijsku foliju) jer u tom slučaju mobilni uređaj mora zračiti još većom snagom da bi stupio u vezu s baznom stanicom!!
 • Nemojte davati djeci da telefoniraju. Ako već dajte djeci da koriste vaš mobilni uređaj, stavite uređaj na zrakoplovni režim jer su djeca jako osjetljiva na EM zračenje.
 • U spavaću sobu nemojte nositi mobilne uređaje, posebno ne u dječju sobu, imati ćete krepki san i ujutro ćete se osjećati bolje!

Htio bih zaključit riječima da je, kao i uvijek, tehnologija dobrodošla, da je zapravo blaženstvo koje ima mnoge dobre strane. Zahvaljujući internetu i novim tehnologijama živimo u ”zlatnoj eri” ljudske civilizacije, nijednoj generaciji u poznatoj povijesti zemlje nije bilo tako dobro kao nama.

Naravno, kako sam prije rekao, živimo u dualističkom svijetu u kojem sve ima svoje dobre i loše strane, od hrane, mobilnih uređaja pa do nuklearne energije. Stoga moramo stavljati naglasak na edukaciju, edukaciju i opet edukaciju. Kao što je npr. broj automobilskih nesreća u Europi u posljednjih 20 godina opao za 60% zahvaljujući edukaciji, sigurnijim cestama i boljim i sigurnijim vozilima tako i pri korištenju mobilnih i ostalih bežičnih uređaja trebamo biti oprezni i koristiti ih na pametan i umjeren način i istovremeno vršiti pritisak na vladine institucije i industriju da te iste uređaje učine sigurnijim i kvalitetnijim – jer nikome nije u interesu da se uspori ili čak zaustavi tehnološki razvoj, već naprotiv … svjesni smo činjenice da je zahvaljujući internetu danas cijeli svijet povezan, puno brže učimo, sudjelujemo u razvoju društva i tehnologija, razmjenjujemo ideje, znanje, rješenja, informiramo se … i u konačnici, živimo kvalitetnije i bolje od svih generacija koje su prethodile našoj generaciji.

Ali, moramo paziti kako koristimo tehnologiju i trebamo vršiti pritisak na obrazovne i ostale vladine institucije kao i na industriju da ozbiljno spusti dozvoljene granice ozračenosti, da uvede stroge zakone oko instalacija baznih stanica i da industrija razvija tehnologiju koja je sigurna za upotrebu – jer, svakome je jasno, ako se građani sami ne pobrinu za svoju sigurnost, industrija će uvijek ići ”linijom manjeg otpora” i proizvoditi uređaje koji su jeftiniji i manje sigurni ili čak opasni kao što su sada!

Isto je tako bilo sa zagađenjem koje su tvornički dimnjaci i automobili do nedavno stvarali u gradovima Europe i Amerike (i još uvijek to rade u Azijskim zemljama) ili prije spomenute cigarete, nesigurna i jeftina hrana itd. Pritisak na industriju je uvijek dolazio od stanovnika prema industriji i ne treba se zavaravati da će to za nas učiniti vladine institucije!!!

Tako će biti i sada s IoT  tehnologijama … što je narod obrazovaniji i svjesniji opasnosti, to će se zakoni brže mijenjati i imati ćemo sigurniji i kvalitetniji Internet i ostale IoT uređaje!

Kod nas na žalost kvaliteta obrazovanja opada, ljudi postaju apatični i umorni, žive u uvjerenju da ne mogu ništa promijeniti jer  ”oni gore” ionako rade što je njih volja – pa to stvarno postaje i istina. Stvara se začarani krug čiji je rezultat da stvarno ne možemo utjecati na vladu i njihove odluke. Ali kao i uvijek, to je samo stvar kritične mase ljudi a do kritične mase se dolazi obrazovanjem, čitanjem, informiranjem koje onda rezultira optimizmom i osjećajem da znamo, hoćemo i možemo utjecati i mijenjati svijet da bude bolje, ljepše i sigurnije mjesto za život kako za nas same tako i za našu djecu, unuke i sve buduće generacije ljudi i naravno Prirode čiji smo samo mali dio.

Ako to ne učinimo dobrovoljno, Priroda će se već pobrinuti da nam da još jednu lekciju i pošalje nas na ”popravni ispit” kao što je to napravila već puno puta u povijesti Zemlje.

Internetom kruži zgodna šala pa ću je i ja prenijeti čitaocima koji je još nisu vidjeli: Kako smo prije rekli, svaki će IoT uređaj imati svoj identifikacijski broj, na Engleskom, ID. Da li će i svatko od nas dobiti svoj ID u Iot svijetu?? Ako je odgovor potvrdan … onda bi identifikacijska ili naša nova osobna kartica mogla izgledati kao na slici dolje … uz prigodnu kraticu – IDIoT !!?? I zato nemojte biti ID IoT-i kad koristite svoje ”pametne” i ostale IoT uređaje … budite i vi pametni i držite ih na sigurnoj udaljenosti od svog tijela!

Ukoliko netko želi više informacija ili želi pročitati neki od značajnijih znanstvenih radova može me kontaktirati na e-mail adresu: ivo.orlic@gmail.com

Poštovani profesore Orlić, velika Vam hvala na Vašoj susretljivosti i vremenu.

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
135 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
3 mjeseci prije

Ne budite naivni, isti oni koji nas guse maskama, truju nas gmo i sada ovim. Da nam zele srecu i zdravlje uveli bi opticke cabele. Cudi me da u svim zemljama vojska i sigurnosne sluzbe sute o ovome. Zar oni zbilja ne shvacaju da je ovo Trojanski konj??? Naime nije… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
3 mjeseci prije

Sjajan i opsiran clanak a toliko malo komentara?
Ljude ne zanima ni 5G ni boca, samo: “daj, daj, daj i da teram dalje…”

Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
3 mjeseci prije

Ljudima općenito ne lezi neka strucnija analiza stvari o kojima,cak i svakodnevno,razgovaraju.cesto sam spominjao wef u davosu.dosta njih zna nesh o tome ali rijetko tko je otisao pogledati popratni sadržaj koji ide uz to.razne sjednice,paneli,forumi..koji se održavaju tamo na prvu loptu su dosadni.akademska razina rasprave sa puno strucnih izraza,statističkih podataka(laziranih… Pročitaj više »

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
3 mjeseci prije

Divim Vam se. Uvijek ste prvi na komentarima. I dobro skomentirate.
Na zalost, nikoga cinjenice ne zanimaju. Nitko ne zeli uciti. Tj. vecina.
Lp

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
3 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

A koje to ČINJENICE??? Pa škodi i 3 G i 4 G,pa se nitko ne buni,niti traži ukidanje bežične telefonije !!! Naravno da će ići i 5 G ,bez obzira što netko mislio ili rekao !!! Daleko je veća zagađenost zraka u velikim gradovima opasnost po ljudsko zdravlje,pogledajte kilometarske kolone… Pročitaj više »

muzika
Gost
muzika
3 mjeseci prije
Reply to  Debeli đuro

Mala nadopuna o smjerovima zračenja antena, naime antena zrači u svim smjerovima, samo što je zračenje u nekim potisnuto a u nekima nije, tamo gdje je potisnuto manje zrači ali još uvijek zrači, najbolja zaštita od zračenja je geometrija, što dalje to bolje.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
3 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Hvala Vam od sveg srca!
Saljem Vam VEEEEEELIKU pusu da nemislite da sam samo mrgud i gundalo!
MUUUUUUAAAA!!!

MARTIN
Gost
MARTIN
3 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Zaga. ima vise tko hoce citat (M O R E ) 5. G
bibliotecapleydes.net. weekly news April(. 5 G. March,Februar…2021)

Puž
Gost
Puž
3 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

“Na zalost, nikoga cinjenice ne zanimaju.” Ipak, ima nas nekoliko :)P Ja o 5G pišem i prije od travnja 2020, ali otkad je počela plandemija mi je porastao interes. Zanima vas 5G? Staviću linkove. Sve možete nači na ovim lokacijama, pretplatite se i na newsletter od A.Firstenberga. cellphonetaskforce.org – Arthur… Pročitaj više »

zzzzzzzzzzzzzviz
Gost
zzzzzzzzzzzzzviz
3 mjeseci prije
Reply to  Puž

nnnnnnnnnnn

John q
Gost
John q
3 mjeseci prije
Reply to  Puž

Molim ljude sa ovog portala a ima ih … da se konačno pokrenemo i za pocetak nademo na kavi . Nema nista od tipkanja ako je i 10 posto vijesti sa portala tocno je zabrinjavajuće i zahtjeva reakciju .

Puž
Gost
Puž
3 mjeseci prije
Reply to  John q

Ja sam u principu za!

zzzzzzzzzzzzzviz
Gost
zzzzzzzzzzzzzviz
3 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

vvvvvvvvvvvvv

Picajzl
Member
Famed Member
Picajzl
3 mjeseci prije

Slažem se; priča ima niz djelova::
https://www.youtube.com/watch?v=aE77kVvZSaA

Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
3 mjeseci prije

I to sve u gusto naseljenim kvartovima!na gore priloženoj slici je neboder propale tvrtke vulkan u rijeci,naselje Pećine.to je u biti klasična stambena zgrada u kvartu gdje zive tisuće ljudi,u blizini su plaze krcate ljudima po ljeti kao i ogromni trgovački centar.savrseno za 5g instalaciju.hvala.

RENEW
Gost
RENEW
3 mjeseci prije

Nadzor je tisto kar si želijo. O nekaterih Google ve več kot oni sami. Vsako njihovo lokacijo imajo zabeleženo v Google. Google poleg tega izbrisuje rezultate iskanja in zato uporabljam Startpage na Brave.

MARTIN
Gost
MARTIN
3 mjeseci prije
Reply to  RENEW

bibliotecapleydes.net. weekly news April(. 5 G. March,Februar…2021)
bogatstvo. znanja

Puž
Gost
Puž
3 mjeseci prije
Reply to  RENEW

Nije samo nadzor nažalost. Ima jako puno dokaza da se 5G može koristiti i kao direkciono oružje, za kontrolu masa ali i za likvidaciju pojedinaca. A vidio sam i studiju koja tvrdi da 5G izaziva stvaranje korona virusa na izloženoj ljudskoj koži. Mislim ono, plandemija je krenula u dva grada… Pročitaj više »

Malomorgen
Gost
Malomorgen
3 mjeseci prije

znači…. dobra stara alu folija? 😒

RENEW
Gost
RENEW
3 mjeseci prije
Reply to  Malomorgen

Niti slučajno. Imam aluminijasti mobitel in ko ga držim v roki zelo natančno čutim signale, ki me nežno žgečkajo po koži. Vem, da so signali, ker če pritisnem letalski način – izginejo. Ko pa v roki držim navadni plastični mobitel ali, ko oblečem aluminijasti mobitel v plastični ovitek jih ne… Pročitaj više »

Walter Model
Gost
Walter Model
3 mjeseci prije
John q
Gost
John q
3 mjeseci prije

Molim ljude sa ovog portala a ima ih … da se konačno pokrenemo i za pocetak nademo na kavi . Nema nista od tipkanja ako je i 10 posto vijesti sa portala tocno je zabrinjavajuće i zahtjeva reakciju .

Maki
Gost
Maki
3 mjeseci prije

“Predviđa se također da će se npr. zdravstvene usluge značajno ”automatizirati”. .. tj. bolesnici će vjerojatno imati ugrađen niz minijaturnih bio-senzora(cipova) koji će mjeriti njihov krvni tlak, šećer u krvi, razinu pojedinih markera koji su karakteristični za specifično oboljenje. Ti će senzori biti dio IoT sustava i u stalnom kontaktu… Pročitaj više »

Maki
Gost
Maki
3 mjeseci prije
Reply to  Maki

Tehnologija u svrhu totalnog porobljavanja i kontrole ljudi te unistenja zivota ljudskih.

Mucke
Gost
Mucke
3 mjeseci prije
Reply to  Maki

Of course pa zato se i zove IDIoT .

John q
Gost
John q
3 mjeseci prije
Reply to  Maki

Molim ljude sa ovog portala a ima ih … da se konačno pokrenemo i za pocetak nademo na kavi . Nema nista od tipkanja ako je i 10 posto vijesti sa portala tocno je zabrinjavajuće i zahtjeva reakciju .

Lo Pata
Gost
Lo Pata
3 mjeseci prije

moje je skromno mišljenje da se tu radi o puno suptilnijim energijama, o tzv. životnoj energiji koju od davnina zovemo vis vitalis (Chi, Prana, Mana). Da! Zvonjenje u ušima – tinitus Nikad u životu to nisam imao! Sve do proljeća 2020!!! Traje cijelu zadnju godinu! Ima li Vas još takvih… Pročitaj više »

Драгогост 屋
Gost
Драгогост 屋
3 mjeseci prije
Reply to  Lo Pata

Tinitus se po literaturi dobija u poznim godinama. Na sajtu neke agencije koja proučava uticaj sunca na zemljinu atmosferu sam pronašao da vazdušne reke u visokim slojevima atmosfere koje se kreću velikim brzinama prouzrokuju zvuk – tinitus. Vibracije se ne čuju samo ušima već telom, a tinitus više u glavi.… Pročitaj više »

gujdtzjdtzjhdtzhdrtz
Gost
gujdtzjdtzjhdtzhdrtz
3 mjeseci prije

Ignorišem, jašta……………

VasilisaPremudra
Gost
VasilisaPremudra
3 mjeseci prije
Reply to  Lo Pata

Tinitus – vjerovali ili ne – najlakše je eliminirati autofagijom.

gujdtzjdtzjhdtzhdrtz
Gost
gujdtzjdtzjhdtzhdrtz
3 mjeseci prije

Na autofagiji godinu dana i do kraja života.

Kit
Gost
Kit
3 mjeseci prije
Reply to  Lo Pata

Uzrok tinitusa zujanja, zvonjenja u usima je nesto sto ne zelis cuti, sto bi narodski receno bilo kda ti nesto “para usi”. A to sto ti para usi se najvjerovatnije krije u samom komentaru sto si napisao, a te literature sto kazu da se dobija u poznim godinama nek se… Pročitaj više »

gujdtzjdtzjhdtzhdrtz
Gost
gujdtzjdtzjhdtzhdrtz
3 mjeseci prije
Reply to  Lo Pata

Nikad u životu nisam imao zujanje u ušima do 2020, u pravu si, tornjevi će nam hebati terma svima.

Abe 04
Gost
Abe 04
3 mjeseci prije

Meni konstantno svira jako visoki monotoni ton, nekad tise, nekad glasnije. Navikao sam. Mislim da je od udarca, sportska ozljeda. Ali ne znam. Ne sjećam se kad je počelo. Na netu sam nekad čitao da neki ljudi imaju drukcije, pucketanje, isprekidani ton, pa i neke melodije. Neki imaju buku, mislim… Pročitaj više »

rgbnrgberobgtngtuegt
Gost
rgbnrgberobgtngtuegt
3 mjeseci prije
Reply to  Abe 04

Mene je to držalo neko vrijeme kasnije prestalo, može biti da je od stresa ali više vjerujem u elmag zraćenje.

PATMAT
Gost
PATMAT
3 mjeseci prije
Reply to  Lo Pata

Tinitus sam dobio na jesen 2020. Nije jak, na početku gadno al navikao sam se pa ga ne bendam. Koronu u 02 mjesecu 2021. Ja,žena i dvoje dice. Bila lagana kao prehlada. Al pripremili smo se (cink, vitamini,naranče ,mandarine).

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
3 mjeseci prije
Reply to  Lo Pata

“Traje cijelu zadnju godinu! Ima li Vas još takvih ovdje?”

Ima.
Upravo mi sada “zvoni”.

Bosanac
Gost
Bosanac
3 mjeseci prije

Dobar tekst

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
3 mjeseci prije

Informativan tekst. Ne slažem se s naivnom vjerom ovog znanstvenika kako će nam tehnologija učiniti život boljim. Upravo ovu moć koju ima elita+mediji nad običnim ljudima omogućila je tehnologija, zato se sad oni koji nisu povjerovali u plandemiju osjećaju nemoćnima (jer ne mogu izavati na dvoboj ove koji im rade… Pročitaj više »

Gaga
Member
Famed Member
Gaga
3 mjeseci prije

Čovjek je oduvijek znao naći utjehu i opravdanost svoje patnje…to se nažalost nikada neće promijeniti…
Što se mora – nije ni teško!

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
3 mjeseci prije
Reply to  Gaga

Nitko ne će moći izdržati ucjene od vlasti koje će se samo povećati u narednom razdoblju, ako ne bude imao vjere. Neki vjeruju da će ih spasiti Rusija, neki Kina, neki da će to biti Trump ili Q ili neki novi superman, neki da će se dogoditi neki internacionalni ustanak… Pročitaj više »

Gaga
Member
Famed Member
Gaga
3 mjeseci prije

Poštujem Vašu vjeru u pravog Boga!
A u daljnju diskusiju ne želim ulaziti.

Svako dobro…od srca!

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
3 mjeseci prije
Reply to  Gaga

Hvala, i vama isto želim!

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
3 mjeseci prije

Profesor je potkovan u svom fahu, ali je naivan kao malo dijete.

PlanetB
Gost
PlanetB
3 mjeseci prije

https://www.goodreads.com/quotes/162691-the-technotronic-era-involves-the-gradual-appearance-of-a-more : “Technotron era uključuje postupno pojavljivanje više kontroliranog društva . U takvom društvu dominira elita, neograničena tradicionalnim vrijednostima. Uskoro će biti moguće uspostaviti gotovo kontinuirano praćenje svakog građanina i ažurirati potpune datoteke koje sadrže čak i najosobnije informacije o građaninu. Te datoteke će biti trenutno dostupne autoritetima. ” –… Pročitaj više »

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
3 mjeseci prije
Reply to  PlanetB

A mi nekad naivci (možda i sada) mislili da je elita SAD i ovaj Brzezinski antimarksist, antikomunist.
I lik nije bio židov, nego gojim, poljskog podrijetla.

MARTIN
Gost
MARTIN
3 mjeseci prije
Reply to  PlanetB

more source
bibliotecapleydes.net. weekly news April(. 5 G. March,Februar…2021)

Malomorgen
Gost
Malomorgen
3 mjeseci prije

životnoj energiji koju od davnina zovemo vis vitalis (Chi, Prana, Mana)….. tu je malo zalutao…. 😒

vreme ce pokazati svoje….. 🤔

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
3 mjeseci prije
Reply to  Malomorgen

“Neki ljudi vole biti preplavljeni informacijama i vijestima iz zemlje i svijeta te u stalnoj vezi s desetinom prijatelja – ali čini mi se, da se kod tih ljudi često radi o bijegu od samog sebe”.

dà, ovo je vec puno bolje;)

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
3 mjeseci prije

Je,ali ni to nekima nije dovoljno te bi istovremeno NEOGRANIČENIM brzinama i fejsbučili po internetu,gledali najnoviji filmski hit,razgovarali s nekim u Australiji,vozili auto ,igrali igrice i kao radili “”posao od kuče_”!!!

piždro
Gost
piždro
3 mjeseci prije

A pozitivni p. šta ćeš kad je politika takva.. sve balkanske zemlje imadu po selima, zaocima razveden optički Kabel i antena u svakoj kući Internet, WLAN, i smatTV, digi telefon… a polja, njive, pašnjaci, vrtlovi, voćnaci, prazni i zapušteni.. nigdje konja, goveda, i ostalog blaga , ni za lijeka… a… Pročitaj više »

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
3 mjeseci prije
Reply to  piždro

krenulo nas brale, bas krenulo, ne gine nam red gladi – red zedji;)
suncan pozdrav

VasilisaPremudra
Gost
VasilisaPremudra
3 mjeseci prije

A…red bull?

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
3 mjeseci prije

ma, bolje pitbull, pitbull & taraba;)

gujdtzjdtzjhdtzhdrtz
Gost
gujdtzjdtzjhdtzhdrtz
3 mjeseci prije

Pitbul nije za svakoga, to je oružje ako je opičen i ide na ljude.

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
3 mjeseci prije

malo je reci opicen. imao ga najmladji buraz, pa smo za malo pokojong strica i to iz cista mira sahranili desetak godina ranije;)

gujdtzjdtzjhdtzhdrtz
Gost
gujdtzjdtzjhdtzhdrtz
3 mjeseci prije

Vidi stari, ja sam sa time počeo prije 33 godina, rat to sve otpuhao, dakle te stvari imam u malom đepu. Problem sa njima je taj ako idu na ljude takove je najbolje eutanazirati jer će onome tko ne zna sa njima izaći na kraj napraviti samo takove probleme. Ima… Pročitaj više »

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
3 mjeseci prije

moguce da je cak problem bio do buraza, mozda, dobar je ko kruh, al’ kud je bio mlad tu jos i zivac u pm, i to se odmah prenosi na psa. po meni pitbull nikako nije pas za takve ljude. ja sam ljubitelj rotvajlera jer nam se prirodna narav sama… Pročitaj više »

rgbnrgberobgtngtuegt
Gost
rgbnrgberobgtngtuegt
3 mjeseci prije

Sam si potvrdio ono što sam rekao gore da to nije pas za svakoga i da je oružje, i to opako.

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
3 mjeseci prije

tocno tako, potvrdio sam i to u najboljoj namjeri, pa mozda netko makar dva puta dobro razmislili prije nego se odluci za takvog psa.
pozdrav tebi

piždro
Gost
piždro
3 mjeseci prije

je nas krenulo..prvi smo kad je trend u pitanju.. Mercedes Audi i BMWe najviše vole Balkan mušterije, pogotovo kad je na Leasing

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
3 mjeseci prije
Reply to  piždro

uff, dobro je brale, sad makar koce na pjesackom;)

John q
Gost
John q
3 mjeseci prije

Molim ljude sa ovog portala a ima ih … da se konačno pokrenemo i za pocetak nademo na kavi . Nema nista od tipkanja ako je i 10 posto vijesti sa portala tocno je zabrinjavajuće i zahtjeva reakciju .

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
3 mjeseci prije

++++ dobar

gujdtzjdtzjhdtzhdrtz
Gost
gujdtzjdtzjhdtzhdrtz
3 mjeseci prije

+……………….

cryptomaniac
Gost
cryptomaniac
3 mjeseci prije

Slažem se. Preko puta zgrade di mi zivi majka na vrhu su postavljene antene, ima ih bar 10. Uglavnom da ne duzim u zgradi di zivimo nekoliko zena je imalo rak dojke između kojih i moja majka koja je sad nasrecu dobro. Slucajnost ili ne. Ne

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
3 mjeseci prije
Reply to  cryptomaniac

Može ili ne mora biti,pogledaj na npr. salama ili bilo kojoj konzervi ,slatkišima koliko je onih dodataka s brojem iza slova E,a to većinom jedemo na dnevnoj bazi !!!

MARTIN
Gost
MARTIN
3 mjeseci prije
Reply to  cryptomaniac

tps://today.rtl.lu/news/luxembourg/a/1728802.html?utm_source=thedaytoday&utm_medium=email&utm_campaign=tdt_20210527_21

OPTIONAL. PASS

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
3 mjeseci prije

A što ćeš.ljudi gunđaju i laju na Mjesec i misle da će zaustaviti okretanje Zemlje ako budu SVI I JAKO GUNĐALI!!!!

RENEW
Gost
RENEW
3 mjeseci prije
Reply to  Debeli đuro

Če bi jih ob neuporabi izklapljali bi prihranili mnogo električne energije, zdravja in morda celo čebel, čmrljev in os. Prenosne dostopne točke na mobitelu resnično ne potrebuješ imeti vključene, ko ne deliš interneta z drugo napravo. WiFi gre zvečer najbrž lahko spat? Zakaj mora biti v stanju pripravljenosti, ko ni… Pročitaj više »

Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
3 mjeseci prije

Može ovaj pričat danima, a da ništa ne kaže. Pun je podataka skupljenih s brda i s dola. Svi podaci su točni, ali ovi tip nema veze sa životom. On je samo jedno ogromno skladište svega i svačega i onda kao random na glas radi inventuru tog skladišta. Uvod od… Pročitaj više »

Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
3 mjeseci prije
Reply to  Spacevoodoo

Iako se samo djelomično slažem moram priznati da me tvoj način izrazavanja jbn nasmijao😂”ogromno skladište svega i svačega..radi inventuru..”hahaha hvala.

Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
3 mjeseci prije
Reply to  Tucker Carlson

Podaci su potrebni, ali izlaganje podataka nije izlaganje znanja i znanje je obrnuto proporcionalno količini podataka koji se u izlaganju iznose. Znanje je selektiranje i povezivanje podataka. Nesporno je kako ovaj čovjek ima znanja, ali to znanje su mu podaci masakrirali. Nedvojbeno je zračenje stvari spojenih na internet oko nas… Pročitaj više »

Malomorgen
Gost
Malomorgen
3 mjeseci prije
Reply to  Spacevoodoo

kaj cete reči kad Musk upali na tisuče satelita?

net i tw posvuda… 😒

Puž
Gost
Puž
3 mjeseci prije
Reply to  Malomorgen

Firstenberg sa cellphonetaskforce.org javlja da mu pišu na stotine ljudi koji več doživljavaju svakojake zdravstvene probleme koje može povezati sa previše em zračenja i čije pojave ponekad koincidiraju sa lansiranjima spacex satelita.

gujdtzjdtzjhdtzhdrtz
Gost
gujdtzjdtzjhdtzhdrtz
3 mjeseci prije
Reply to  Puž

Svako bi trebao pročitati njegovu dugu………..

gujdtzjdtzjhdtzhdrtz
Gost
gujdtzjdtzjhdtzhdrtz
3 mjeseci prije
Reply to  Spacevoodoo

+………………………

John q
Gost
John q
3 mjeseci prije
Reply to  Tucker Carlson

Molim ljude sa ovog portala a ima ih … da se konačno pokrenemo i za pocetak nademo na kavi . Nema nista od tipkanja ako je i 10 posto vijesti sa portala tocno je zabrinjavajuće i zahtjeva reakciju .

Tucker Carlson
Member
Famed Member
Tucker Carlson
3 mjeseci prije
Reply to  John q

a kako..ja se klonim kvazidrustvenih mreza a dijeljenje brojeva telefona,kako arhaicni izraz,nije bas prihvatljivo..evo,ja sam u rijeci,tko moze neka se javi…hehee..pozdrav i hvala na ideji.

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
3 mjeseci prije
Reply to  Spacevoodoo

Ja mislin najboje u k*rbe i pokojoj kupit postole…e, to ti je život

Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
3 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Da, to je dokaz evolucije čovjeka na materijalnoj razini gdje je krzno od kune i batak od fazana muškarac donosio ženi u pećinu kako bi dobio ono, a danas su to Bvlgari cipelice i večera u restoranu s pet Michelinovih zvijezdica. Vidim kako si zainteresirana za materijalno, a smisao mog… Pročitaj više »

gujdtzjdtzjhdtzhdrtz
Gost
gujdtzjdtzjhdtzhdrtz
3 mjeseci prije
Reply to  Spacevoodoo

Hehehe, dobro barem je preporučio Martina L. Pala………….

Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
3 mjeseci prije

+++ Da, naveo je još vrlo važnih detalja, međutim sve je to izgubljeno među navodima raznih znanstvenika, istraživanjima i statistikama. Nema što nije spomenuto, očekivao sam kako će i meteor u nekom trenutku biti spomenut 🙃🙃🙃

Eto i mene
Gost
Eto i mene
3 mjeseci prije
Reply to  Spacevoodoo

+………

Vlastimir
Gost
Vlastimir
3 mjeseci prije

Браво-Одличан текст.

Shox
Gost
Shox
3 mjeseci prije

Suština cijele priče je ova, 5G se ne uvodi zbog (bržeg) interneta već je ona namijenjena ljudima – dakle, “čipovanju”, ostvarenju plana potpune kontrole ljudi preko digitalne tehnlogije…Ono što se danas primjenjuje u Kini to sutra treba “doći” na Zapad.

gujdtzjdtzjhdtzhdrtz
Gost
gujdtzjdtzjhdtzhdrtz
3 mjeseci prije
Reply to  Shox

+…………………

Shox
Gost
Shox
3 mjeseci prije

Suština je ovo, 5G mreža nije radi (bržeg) interneta, ona je namijenjena ljudima, dakle postepenom “čipovanju” kojim bismo kao ljudska bića bili degradirani, prvo genetski modificirani a kasnije digitalizirani (spojeni na digit. Oblak). Ono što je danas u Kini to sutra dolazi na Zapad. Šta nije jasno, oni koji nam… Pročitaj više »

Lucija, prva
Gost
Lucija, prva
3 mjeseci prije
Reply to  Shox

Ako dozvoljavati pitanje…koja je to vaša ili bilo čija vrijednost i u čemu da bi trebali biti digitalizirani i “pospremljeni na oblak” ili bilo gdje? Posjedujete posebne podatke ili znanja ili što…?

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
3 mjeseci prije
Reply to  Lucija, prva

Ti stvarno slabo kopčaš.
Radi se o POTPUNOJ KONTROLI.

gujdtzjdtzjhdtzhdrtz
Gost
gujdtzjdtzjhdtzhdrtz
3 mjeseci prije
Reply to  Shox

Jašta da će pristati……………….

John q
Gost
John q
3 mjeseci prije
Reply to  Shox

Molim ljude sa ovog portala a ima ih … da se konačno pokrenemo i za pocetak nademo na kavi . Nema nista od tipkanja ako je i 10 posto vijesti sa portala tocno je zabrinjavajuće i zahtjeva reakciju .

RollingBluesman
Gost
RollingBluesman
3 mjeseci prije

Maximum 2 Wata !!!

Драгогост 屋
Gost
Драгогост 屋
3 mjeseci prije

Hvala redakciji na izuzetno kvalitetnom članku. Moraću ga više puta čitati. Lično dugo patim od preosetljivosti na nejonizujuće zračenje. Mobilni uključujem samo po potrebi , komunikacija je preko fiksnih žičnih telefona. Nikakva elektronika u spavaćoj sobi. PC povezan kablom. Wifi na ruteru trajno isljučen. Najopasnije je zračenje na jednom mestu… Pročitaj više »

gujdtzjdtzjhdtzhdrtz
Gost
gujdtzjdtzjhdtzhdrtz
3 mjeseci prije

+……………………

piždro
Gost
piždro
3 mjeseci prije

…..

RENEW
Gost
RENEW
3 mjeseci prije

5.) Telefon spada v torbo in ne v žep. 4.) Pri uporabi prenosnika uporabljaj mizo ali si v naročje najprej postavi nekaj debelega, da je prenosnik vsaj malo oddaljen od telesa. 3.) Namesto Bluetooth slušalk uporabi žične slušalke. 2.) Ponoči in ob neuporabi izklopi modem in elektronske naprave. Isto velja… Pročitaj više »

Malomorgen
Gost
Malomorgen
3 mjeseci prije
Reply to  RENEW

nevem zakaj srhljivo?….. tko se, sprejemajo novi in novi zakon kjer jih omejujejo….
vcas ma strah prevelike oči🤓

Alex
Member
Alex
3 mjeseci prije

Rđavom k ..cu svaka dlaka smeta!

Драгогост 屋
Gost
Драгогост 屋
3 mjeseci prije
Reply to  Alex

Ako obesiš mobilni o dobar k. možeš i da ga uvećaš.

MARTIN
Gost
MARTIN
3 mjeseci prije
Reply to  Alex

BLAGO. TEBI

NeBudiOvca
Gost
NeBudiOvca
3 mjeseci prije

Vrh financijskih institucija na globalnoj razini je jedina prava svjetska vlast. Velike tehnološke korporacije, farmaceutske kompanije, razne UN organizacije kao WHO, Tzv. Vlade i sl. su samo instrumenti putem kojih provode odredjene svoje odluke. Tako su danas i recimo znanstvena istraživanja usmjerena pretežno ne na nova otkrića i pronalaženje novih… Pročitaj više »

Abe 04
Gost
Abe 04
3 mjeseci prije

Može li zračenje uzrokovati osjećaj kao da si povremeno nakratko virozan, malo slab, onda poslije udes u klimatizirani dućan pa te naglo uhvati kašalj, nos curi..? Izađem vani, odmah dobro. Nisam alergičar. Jeste primjetili takvo nešto?

gujdtzjdtzjhdtzhdrtz
Gost
gujdtzjdtzjhdtzhdrtz
3 mjeseci prije
Reply to  Abe 04

Upali wi-fi i vidi koliko je rutera oko tebe, Dragogost je dobro gore postavio smjernice, ja ih se isti držim.

Eto i mene
Gost
Eto i mene
3 mjeseci prije
Reply to  Abe 04

Sporka klima u ducanu mozda…

Abe 04
Gost
Abe 04
3 mjeseci prije

Ova tehno tema me asocira da se pitam pa kako se pored svih tih čudesa i dalje glasa odlaskom u lokalnu školu pa tamo zaokružujete na papiru i onda taj presavijeni papir ubacujemo u kartonsku kutiju pred bar petero ljudi u sobi/učionici, sve to plaćamo.. Zašto ne od bilokud gdje… Pročitaj više »

Gaga
Member
Famed Member
Gaga
3 mjeseci prije
Reply to  Abe 04

Zato jer je ciljano biračko tijelo dobrim dijelom analogno…😉

Puž
Gost
Puž
3 mjeseci prije
Reply to  Abe 04

Kak god da glasaš pobjednik bu odabran iza zatvorenih vrata. Bez obzira na kolko je ko zapravo dobio glasova. A obično dobije onaj za kojeg je u mass medijskoj močvari potrošena najveća lova za marketing i kojem su dali najviše vremena.

gujdtzjdtzjhdtzhdrtz
Gost
gujdtzjdtzjhdtzhdrtz
3 mjeseci prije
Reply to  Puž

+…………………..

MARTIN
Gost
MARTIN
3 mjeseci prije

ttps://today.rtl.lu/news/luxembourg/a/1728802.html?utm_source=thedaytoday&utm_medium=email&utm_campaign=tdt_20210527_21

PO VOLJI. COVID PASS LUXEMBURG

onaj najve... Dalton
Gost
onaj najve... Dalton
3 mjeseci prije

Od svih tih G, najbolja je točka…

gujdtzjdtzjhdtzhdrtz
Gost
gujdtzjdtzjhdtzhdrtz
3 mjeseci prije

Veli meni jedna kako si mi to pronašao, ni jedan do sada nije to uspio.

onaj najve... Dalton
Gost
onaj najve... Dalton
3 mjeseci prije

Blago li Ti se…
Ja sam tek na A… točki.

rgbnrgberobgtngtuegt
Gost
rgbnrgberobgtngtuegt
3 mjeseci prije

Pokojna stara od jedne druge rekla čerki kako imam lijepe prste, vidim ja ona se nešto smijulji, pitam ju zašto, veli ona to za staru što je rekla, znači i starija žena osjetila intuicijom da taj intrument znam koristiti.

Stock
Member
Famed Member
Stock
3 mjeseci prije

Ali je za mnoge upitnik.

onaj najve... Dalton
Gost
onaj najve... Dalton
3 mjeseci prije
Reply to  Stock

Violinski ključ…
🙂

Stock
Member
Famed Member
Stock
3 mjeseci prije

A-dur. Dok dura…dura.
G-mol. Moli još…

TIKTAKTIKATAKATAK
Gost
TIKTAKTIKATAKATAK
3 mjeseci prije

Izgleda kao Đikić, ali ljepši. I neovisan.

Kit
Gost
Kit
3 mjeseci prije

“Srećom, zahvaljujući atmosferi i magnetskom polju zemlje, zračenje iz svemira i sunca je relativno niskog intenziteta i u velikoj mjeri neškodljivo – izuzetak je ultraljubičasto ili UV zračenje koje nastojimo izbjeći jer smo svi svjesni posljedica dugoročnog izlaganja suncu..” ono zracenje kad treba od njega bjezat od 11 do 17… Pročitaj više »

gujdtzjdtzjhdtzhdrtz
Gost
gujdtzjdtzjhdtzhdrtz
3 mjeseci prije
Reply to  Kit

2025 oni koji predviđaju spars 2025 predviđaju i sunčeve izboje elmag zračenja koje bi moglo uništiti dosta toga, molim boga a nisam vjernik da udari takovi emp da spali svu struju i binarni kod koji pogoni, uz sve procesore i hard diskove i programe, to je onako humani spas od… Pročitaj više »

Jadranka S.
Gost
Jadranka S.
3 mjeseci prije

A ŠTO SU PSIHIPATI ISPLANIRALI? Išli su na to da se nikada ne pokrene diskusija o tome kako nas ovi elektromagnetni sistemi razboljevaju. Fokus je uvjek trebao da ostane na priči kako nas virusi razboljevaju, kako virusi uzrokuju bolest, a rješenje je uvijek alopatska medicina,lijekovi koji izliječe infekciju i naravno… Pročitaj više »

gujdtzjdtzjhdtzhdrtz
Gost
gujdtzjdtzjhdtzhdrtz
3 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S.

Lena Pu i Martin L. Pal……………………..

John q
Gost
John q
3 mjeseci prije
Reply to  Jadranka S.

Molim ljude sa ovog portala a ima ih … da se konačno pokrenemo i za pocetak nademo na kavi . Nema nista od tipkanja ako je i 10 posto vijesti sa portala tocno je zabrinjavajuće i zahtjeva reakciju .

Shumadinac
Member
3 mjeseci prije

Odmeren i vrlo informativan tekst od čoveka koji jasno izlaže – ovako zvuči nauka.

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
3 mjeseci prije
Reply to  Shumadinac

Slažem se.
Tako zvuči nauka i potpuni manjak svjesnosti.

Драгогост 屋
Gost
Драгогост 屋
3 mjeseci prije

Na istoku se smatra da je vis vitalis (Chi, Prana, Mana) osnovni i prvi gradivni element kosmosa. Iz Ničega, Tačke se stvara nešto (svet). Da bi osetio i aktivirao pranu treba kurs kraći od kursa vožnje automobila. Posle toga se tužna demokratičnost, ti ne veruješ u Boga a ja verujem,… Pročitaj više »

Драгогост 屋
Gost
Драгогост 屋
3 mjeseci prije

Samolečenje či energijom daje nam mogućnost da malo ili nimalo idemo kod dragih nam lekara.
Pitanje za nauku, da li je Chi “tamna” materija/energija?

Zorule
Member
Zorule
3 mjeseci prije

Vodu mozes zagrijati na dosta sirokom spektru frekvencija, 2.45 GHz nije nista posebno. Rezonanca molekula vode isto nije jedinstvena, ima nekoliko rezonanci, a pocinju od nekih 20 GHz pa na vise. Sto se tice wifi routera, treba obratiti paznju koje modele koristite, ja imam fritzbox koji ima mogucnost stelanja izlazne… Pročitaj više »

gujdtzjdtzjhdtzhdrtz
Gost
gujdtzjdtzjhdtzhdrtz
3 mjeseci prije
Reply to  Zorule

+………………….

Eto i mene
Gost
Eto i mene
3 mjeseci prije

Moram priznati da ne shvacam stavove gospodina Orlića… Uredjaji zrace i to je stetno, ali internet stvari je dobar? Pa sa cime je povezan taj internet nego sa pustim uredjajima koji opet zrace? Sve ih je vise u nasoj okolini, pametni tv, pametni mobitel, pametni satovi i ko zna sto… Pročitaj više »

slobodan
Gost
slobodan
3 mjeseci prije

prof. dr. citira darwina kao “motto” ove ultramaterijalističke civilizacije, filovane američkom subkulturom… ali, ima li nešto više od darwina, g-5, virusa… kao uvidi, znanja i rješenja?
naravno da ima, samo ih materijalistička duša, kao slijepac, ne vidi!

qec97z9sdcvhljhnrg09
Gost
qec97z9sdcvhljhnrg09
3 mjeseci prije

Imate grupu na FBu “Zagreb bez zračenja” u kojoj se ljudi organiziraju i gdje se može izvući dosta zanimljivih podataka.Primjerice da je količina dozvoljenog zračenja baznih stanica veća 850X nego u Beču ili Parizu i što znamo,da je oko 90% baznih stanica potavljeno bespravno, pa i na vrtićima i školama.Nadalje…… Pročitaj više »

tadija
Gost
tadija
3 mjeseci prije

Ovo je stvarno jedna podrobna analiza,ali koga to interesira,nažalost ljudi su opsjednuti problemima,koji to i nisu,da bi razmišljali sad o nekakvov G5. Ljudi su previše izbombardirani lažnim vijestima i sad naravno ne vjeruju u nikakve analize. Kakav stručnjak pa stručnjaci su toliko relativizirani i dovedeni u poiciju da ih nitko… Pročitaj više »

POVEZANE VIJESTI

Izbornik