Arcah (Nagorno-Karabah): Sve o kavkaskom sukobu kojeg je stvorio SSSR

Nagorno-Karabah - Arcah

Arcah (Nagorno-Karabah) – Sukob koji se trenutno odvija na Kavkazu, azerbejdžanskom agresijom na Nagorno-Karabah (Arcah) i Armeniju, te koji prijeti eskalacijom u koju se umiješala i Turska, postao je glavna tema geopolitike.

Kako bi stvari bile puno jasnije, često je potrebno pojednostavljenje, ali u ovom slučaju to nije moguće. Mnogima nepoznat dio svijeta, mjesto je novih i vrlo opasnih lokalnih i sukoba velikih sila.

Za kompleksnu temu, potrebno je pronaći vjerodostojne izvore, nakon čega je moguće bolje razumijevanje problema Armenija-Azerbejdžan.

Uz Tursku koja je izravno ili preko svojih plaćenika, sirijskih džihadista, uključena u sukob i Pakistan je zainteresiran za potporu Azerbajdžanu. S druge strane, Rusija, snažno uključena u kavkaske poslove, neće niti može dugo ostati ravnodušna.

Što je Arcah?

Arcah (Armenijski naziv Gorskog Karabaha), koji se prije zvao Nagorno-Karabah, samoopredjeljena je republika  smještena na Južnom Kavkazu, između Azerbejdžana, Armenije i Irana. Površina Arcaha je 11 458 km², a njegovo stanovništvo danas broji 150 932 stanovnika. Glavni grad Arcaha je Stepanakert.

Zemlja je svoju neovisnost proglasila 2.  rujna 1991. godine, postajući Republika Nagorno-Karabah. Arcah je od tada tražio priznanje međunarodne zajednice, čemu se Azerbajdžan kategorički protivi.

Republika osigurava podjelu vlasti. Ima jednodomnu Narodnu skupštinu, jednodomni parlamentarni sustav. Bako Sahakian treći je predsjednik Republike Arcah, izabran neposrednim općim izborima 2007. godine i iznova je izabran 2012. godine. U veljači 2017. novim je referendumom utvrđena promjena imena zemlje koja je ponovno dobila naziv podrijetla ime Republike Arcah.

Zašto se Azerbajdžan protivi priznanju Archove neovisnosti i nalazi se u sukobu s njim?

Političko, a potom i vojno sukobljavanje Azerbajdžana i stanovništva Arcaha, armenskog gotovo u cijelosti, naziva se „sukob u Karabahu“. Podrijetlo sukoba leži u modernoj povijesti regije. Tijekom sovjetizacije Zakavkazja 1920. godine, Arcah se autoritativno i protiv volje svog stanovništva integrirao u Azerbejdžan od strane centralne sovjetske vlasti. Od svog priključenja Azerbejdžanu, stanovništvo Arcaha žrtva je sustavne politike etničke diskriminacije, pa čak i etničkog čišćenja s ciljem da postupno nestane, poput susjedne armenske provincije Nakitčevan, koja je dovedena u istu situaciju, a njegovo je armensko stanovništvo u velikoj većini palo na 0 % za manje od 40 godina.

Tijekom cijelog sovjetskog razdoblja, armensko stanovništvo Arcaha nije prestajalo tražiti da se veže za Armeniju. Potisnute zastrašujućim sovjetskim prisilnim aparatom tijekom 70 godina, vlasti autonomne regije Nagorno-Karabah, pokrenule su nakon propasti SSSR-a 1989. godine i proces odvajanja od Azerbejdžana. Na ovaj proces, poštujući unutarnje i međunarodno pravo, Azerbajdžan je odgovorio masakrima nad Armencima, a zatim otvorenim ratom protiv Karabaha.

Od tada je stanovništvo Arcaha organiziralo svoju obranu i definitivno se odvojilo od Azerbejdžana proglašavajući neovisnost u rujnu 1991. godine.

Oružana faza sukoba odvijala se od 1991. do 1994. Susjedna Armenija, koja je i sama stekla neovisnosti 1991. godine, obvezala se podržati Arcahov zahtjev za neovisnošću, kako bi zajamčila sigurnost svog stanovništva. Sporazum o prekidu vatre potpisan je između Azerbajdžana, Armenije i Arcaha u svibnju 1994. godine, a uz posredovanje Rusije. Rat završava vojnom pobjedom Republike Arcah, ali pitanje njezina političkog statusa ostaje neriješeno do danas.

U kojoj je mjeri Armenija uključena u sukob?

Pravno nije uključena, jer se radi o sukobu između suverene države Azerbejdžan i stanovništva jedne od njezinih bivših autonomnih regija, Nagorno-Karabaha. Međutim, Armenija ne može ostati ravnodušna prema sudbini ovog stanovništva iz povijesnih, a zatim moralnih razloga. Nagorno-Karabah je doista bivša armenska pokrajina. Njegovi su stanovnici armenskog jezika i kulture, a štoviše, Arcah je često želio biti vezan uz Armeniju.

No, glavni razlog interesa Armenije za sukob je kontinuirana prijetnja koju Azerbajdžan predstavlja regionalnoj stabilnosti i sigurnosti. Nakon prvih protuarmenskih pogroma u Azerbejdžanu 1988. godine, suočenih s nečinjenjem sovjetskih vlasti i njihovom nesposobnošću da osiguraju sigurnost stanovništva Arcaha, Republika Armenija obvezala se jamčiti sigurnost ovog stanovništva .

Zašto Arcah više ne tvrdi da je vezan za Armeniju?

Malo tko zna da je autonomna regija Arcah započela proces odcjepljenja od SSSR-a, malo prije procesa Armenije i Azerbejdžana. U skladu sa sovjetskim zakonodavstvom koje je tada bilo na snazi, Skupština Arcah je učinkovito izglasala svoju privrženost Armeniji, ali Vrhovni sovjet SSSR-a poništio je ovo glasanje. Zabrinut za zakonitost, Arcah je proglasio neovisnost na temelju zakona SSSR-a od 3. travnja 1990. “koji se odnosi na postupke za rješavanje problema u slučaju odcjepljenja sovjetske republike od SSSR-a”.

Ali, nakon nestanka SSSR-a, samo su Armeniju i Azerbajdžan međunarodna zajednica priznale kao neovisne države. Proces Acahove neovisnosti nije gotov, jer ova zemlja još nema koristi od međunarodnog priznanja. Zbog toga zemlja i dalje favorizira priznavanje svog prava na suverenu državu, uvijek s ciljem zaštite svog stanovništva i oslanjanja na povelju Ujedinjenih naroda.

Pridržava li se Arcahov postupak neovisnosti međunarodnog prava?

Odgovor je da. Stanovnici Nagorno-Karabaha vide u neovisnosti svoje regije jedino jamstvo fizičke sigurnosti i ispunjavanje prava svih ljudi na samoodređenje, temeljno načelo Ujedinjenih naroda.

Azerbejdžan se suprotstavlja ovom načelu teritorijalnom cjelovitošću koju stavlja iznad prava naroda na samoodređenje, smatrajući ispravnim da u svako doba primjenjuje silu protiv stanovništva Arcaha, štiteći cijeli svoj teritorij iz sovjetskog vremena.

Međutim, teritorijalni integritet načelo je čiji je cilj zaštita od vanjske agresije nacije konstituirane u okviru države koja se prethodno samoodredila. Ali kada država samovoljno prijeti nekim svojim građanima – na primjer etničkim ili vjerskim – i oni su grupirani na dijelu teritorija na koji ta država polaže pravo, ugrožene osobe imaju pravo na odcjepljenje kako bi osigurale svoju fizička sigurnost i održivost njihovog postojanja.

Kakva je pozicija Ujedinjenih naroda u sukobu?

Ujedinjeni narodi podržavaju djelovanje OESS-a (Organizacije za europsku sigurnost i suradnju), koji služi kao međunarodni okvir za posredovanje u sukobu u Karabahu. Istodobno, zabrinuti zbog eskalacije vojnih operacija 1993. godine, Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo je 4 rezolucije kako bi spriječilo pogoršanje situacije.

Ove četiri rezolucije Vijeća sigurnosti (br. 822 od 30. travnja 1993., br. 853 od 29. srpnja 1993., br. 874 od 14. listopada 1993. i br. 884 od 12. studenoga 1993.) upućene su Azerbejdžanu, ali i Republici Arcah pozivajući “Vladu Republike Armenije da iskoristi svoj utjecaj na Armence iz Arcaha za trenutni prekid svih neprijateljstava i svih akata neprijateljstva kako bi mogli uspostaviti trajni prekid vatre“. Te rezolucije potvrđuju razmatranje Arcaha, iako nije priznat, od strane Ujedinjenih naroda, potvrđujući da se politički dijalog može uspostaviti tek nakon prestanka akata neprijateljstva.

Do danas ove rezolucije ne poštuje Azerbejdžan koji odbija okončati neprijateljstva protiv Republike Arcah nametanjem ekonomske blokade i vođenjem rata protiv stanovništva. Ova situacija trajne prijetnje onemogućava Republici Arcah da se odmakne od sigurnosnih mjera koje je uvela vojska Arcaha, a za što je Azerbajdžan optužuje.

Koja je uloga Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS)?

Otkako su se države Južnog Kavkaza pridružile OESS-u 1992. godine, ovo međunarodno tijelo služi kao okvir za pregovore slične skupini iz Minska, koju čini 11 država, uključujući Armeniju i Azerbejdžan, kojima se dodaju “izabrani predstavnici ili drugi članovi Nagorno-Karabaha”. Ova skupina organizira sastanke na razini predsjednika i ministara vanjskih poslova Armenije i Azerbejdžana, kao i službene posjete Erevanu, Bakuu i Stepanakertu.

  1. godine, kako bi postupci posredovanja bili učinkovitiji, ova preširoka skupina ovlastila je tri stalne države, Francusku, Rusiju i Sjedinjene Države, da kopredsjedaju ovom kontaktnom skupinom i preuzmu odgovornost za posredovanje u sporu. Skupina iz Minska i dalje je jedino tijelo kojemu su mandat dale sve stranke.

Zašto diplomatski sastanci uključuju Azerbejdžan i Armeniju, a isključuju Republiku Arcah?

Suočena s odbijanjem Azerbejdžana da uđe u izravan dijalog s Republikom Arcah u okviru pregovora, Armenija je 1998. postala jedina stranka koja je u raspravama zastupala interese Republike Arcah. Kao znak dobre volje, vlasti Republike Arcah prihvatile su ovo privremeno rješenje, nastavljajući pozivati ​​se na uspostavu izravnog dijaloga s Azerbajdžanom.

Koji su glavni principi diplomatskih rasprava?

Tri su načela koja se temelje na međunarodnom pravu. Prvo, 1994. i 1995. Godine prihvaćena je obveza da se neće pribjegavati oružanoj sili i prijetnji. Druga dva simetrična načela su pravo naroda na samoodređenje i teritorijalni integritet država.

Uz ova tri glavna načela, posrednici su predložili niz ključnih točaka. To se posebno odnosi na pitanje budućeg statusa Arcaha, kopnene veze između Armenije i Arcaha, prava na povratak izbjeglica i interno raseljenih osoba, sudbine teritorija susjednih regija Arcaha, raspoređivanje interpozicijskih snaga itd. Francuski, američki i ruski predsjednici 2009. godine zajednički su potvrdili da će globalni sporazum o tim nerazdvojnim načelima – poznatim kao madridski – biti temelj za rješenje sukoba.

Koji su pomaci u procesu diplomatskih rasprava?

Konkretan napredak ostaje održavanje procesa diplomatskih rasprava. Međutim, ovaj bi napredak mogao biti puno značajniji:

  1. Osiguravanjem punog sudjelovanja Republike Arcah u svim fazama pregovora. Danas odsutnost jedne od glavnih strana za pregovaračkim stolom, zbog činjenice da Azerbajdžan prihvaća samo pregovore s Armenijom, otežava svaki stvarni napredak,
  2. Odricanje od nasilja i vojnih provokacija kao sredstva pritiska, odnosno osiguravajući nepovratnost mirovnog procesa i isključujući mogućnost nastavka rata,
  3. Pozdravljajući svaku mjeru usmjerenu na vraćanje povjerenja između stranaka.

S tim u vezi, azerbejdžanski nastavak velikih vojnih operacija u travnju 2016. unazadio je mirovni proces za dva desetljeća.

Postoji li teritorijalna dimenzija sukoba u Arcahu?

Karabaški rat doveo je do teritorijalnih promjena. Oružane snage Azerbejdžana zauzimaju područje Karabagiote Čahumian kao i dio područja Karabagiote Martuni i Martakert. Regije Kelbađar, Lačine, Jebrajl, Kubatlu, Zanguelan i dio regija Aghdam i Fizuli prešli su pod kontrolu Republike Arcah koja Azerbejdžan lišava mogućnosti bombardiranja civilnog stanovništva.

Što se dogodilo s civilnim stanovništvom koje je naseljavalo ove krajeve prije rata?

Sukob je gotovo milijun ljudi pretvorio u izbjeglice, uključujući 650 000 Azera (šiiti) i više od 400 000 Armenaca. Te izbjeglice i prognanici žive u različitim mjestima i nalaze i vrlo različitim situacijama.

Trenutno su najsigurnije izbjeglice i raseljene osobe koje su dobile azil i prebivalište u Arcahu. Zbog nepriznavanja ove države, uskraćeni su za međunarodnu pomoć i mogu se osloniti samo na ograničene resurse Republike Arcah.

Što se tiče azerbejdžanskih izbjeglica iz Armenije i Arcaha, Azerbejdžan je 2008. godine – gotovo 15 godina nakon završetka borbi – službeno zatvorio svoj posljednji kamp u kojem ih je držao.

Gdje je Republika Arcah u izgradnji svoje države?

Republika Arcah kombinira sve pravne osobine države, ali politički pati od nedostatka međunarodnog priznanja. Republika Arcah teritorij je s predstavnicima izabranim općim biračkim pravom, stalnim stanovništvom koje od 1. siječnja 2016. godine ima 151 000 stanovnika; ustav usvojen referendumom 2006. godine, odvojene izvršne, zakonodavne i sudbene institucije; vojsku koja joj omoguva da osigura sigurnost svog teritorija i svoje stanovništvo, ne računajući državne simbole poput zastave, grba i himne.

Republika Arcah također se odlučila razvijati poštujući demokratska načela i vrijednosti redovitim organiziranjem izbora: od referenduma o neovisnosti 1991. zemlja je imala pet predsjedničkih izbora, isto toliko zakonodavnih izbora i nekoliko slobodnih i višestranačkih lokalnih izbora. Izbori su danas sastavni dio političkog sustava Republike Arcah. Oni čine bitni element u izgradnji neovisne vladavine zakona koju želi Ustav. Svaku od tih demokratskih konzultacija pratile su međunarodne promatračke misije. Izvještaji o praćenju koje su izradili ovi promatrači redovito su hvalili slobodnu i demokratsku prirodu izbora.

Istodobno, Karabah postupno poboljšava svoju gospodarsku situaciju: BDP je porastao s 30 milijuna eura u 1996. na 419 milijuna u 2015. Između 2005. i 2016., njegovi su makroekonomski rezultati bili izvrsni, s prosječnom godišnjom stopom rasta od 10 %.

Republika Arcah posebno se usredotočuje na svoju poljoprivredu, na eksploataciju svojih mineralnih resursa (zlato, bakar, molibden i ugljen), na razvoj obnovljivih izvora energije i na kulturni i ekološki odgovoran turizam. Uz to, Republika Arcah ima značajne resurse vode, značajan potencijal u regiji kojoj prijeti dezertifikacija. Vlada promiče privatnu ekonomsku inicijativu kroz pojednostavljeni pristup mikrokreditima.

Kako Republika Arcah uspostavlja vanjske odnose? Koja su njegova postignuća u pogledu vanjske suradnje?

Republika Arcah već je uspostavila 8 vanjskih predstavništava u Armeniji, Rusiji, Njemačkoj, Australiji, Kanadi, Sjedinjenim Državama, Francuskoj i Libanonu. Ta predstavništva surađuju s političkim institucijama tih zemalja. Litvanski je parlament čak osnovao međuparlamentarnu skupinu prijateljstva s Arcahom, a francuski parlamentarci i drugi izabrani dužnosnici stvorili su krug prijateljstva s Republikom Arcah. 2014. godine osnovana je i neformalna skupina prijateljstva s članovima Europskog parlamenta.

Konačno, nekoliko saveznih država u Sjedinjenim Državama (Kalifornija, Lujzijana, Rhode Island, Massachusetts, Maine, Georgia i Hawaji) i Australija donijele su rezolucije koje podržavaju pravo na neovisnost naroda Arcaha.

Do međunarodnog političkog priznanja koje bi normaliziralo situaciju, Republika Arcah očekuje puno od tih odnosa koji ponekad rezultiraju decentraliziranom suradnjom.

Kakve bi posljedice moglo imati priznanje Republike Arcah?

Međunarodno priznanje Republike Arcah imalo bi 3 posljedice: omogućavanje početaka mirovnih pregovora na zdravim temeljima i uzimanjem u obzir svih mogućnosti, prisiljavanje Azerbejdžajna da krene putem demokracije lišavajući ga izgovora za ugnjetavanje naroda Arcaha i u konačnici vratiti mir i prosperitet na Južnom Kavkazu dajući mu još jednom ulogu ekonomskog i kulturnog raskrižja između Europe, Bliskog Istoka i ruskog svijeta.

Zaključak

Tužno je vidjeti kako narodi ispaštaju odluke velikih svjetskih sila i ideologija, čije hegemonije stvaraju sjeme budućih ratova. Kao što su za sukobe u Iraku, Iranu, Libanonu, Siriji, Libiji… krive zapadne sile, ovdje vidimo da je sjeme budućih ratova stvorila boljševička vlast SSSR-a. Mali narodi, ako ih tako možemo nazvati, ne smiju slijepo služiti velike sile, koje u njima vide samo topovsko meso za širenje svoje dominacije.

Bošnjaci, Hrvati, Srbi i drugi narodi trebaju voljeti svoje zemlje, poštivati svoje susjede i ponašati se patriotski, jer u protivnom iznova ćemo skupo platiti cijenu pasivnosti. Portal Logično će uvijek biti s vama kako bi zajedno raskrinkali domaće manipulatore i petokolonaše koji nas pljačkaju i zavađaju već stoljećima, koristeći i služeći perfidno osmišljene sukobe od strane svjetskih hegemona.

Danas imamo svoje zemlje u kojima vlada kakav-takav mir, ali nikada ne zaboravimo da je sjeme razdora svuda zasijano. Pitanje je momenta kada će svjetski hegemoni zaliti vodom sjeme i probuditi najgore među nama.


Izvor: Charalambos Petinos | RT | France-Artsakh | Demografski podatci Wikipedia | Logično

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.


Posjetite naš novi video kanal na platformi Odysee i obvezno se registrirajte, kao i najveću arhivu alternativnih video snimaka Jubitu.

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
241 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Daba

G. Samir,
Hvala na odlicno napisanom clanku
Stilski I faktografski

Bilo bu dobro da se ekipa ugleda na Vas

Sretno!

Milance

Taj problém si stvořili Rusi crtanjem granica a Danas taj problém odgovara Rusima i Putinu i njegovim oligarhima dá mogu vladati dalje dok novináři Rusku sutě, nepíšu dá u Rusiji živí preko20 miliona tzv.bezkucnika a dosta rusa ostalo bez posla rádi kazalista koronavirus.Nigdje se nepište,zasto je Putin prihvatio prljavu igru… Pročitaj više »

Nbl

Većina komentara u posljednjih par dana od kako je počeo sukob fokusira se na period od SSSRa. Mislim da bi za potpuno razumijevanje bilo dobro osvrnuti se i na prethodni period..osmanski period i sl. Sta je Rusija eadila kad je zauzela ta podrucja…

Tom

Najebase armeni dronovi ih rasturaju turski i izraelski
Mislim da ce se morati povuc placenici iz sirije su dobro uvjezbana vojska

hiber

Reda radi, nakon ovog armenskog stava, trebalo bi objaviti stav i azera. Međutim, očito su ovi, kako ga god zvali, u velikom sranju. Turci su dronovima promijenili koncept modernog ratovanja (zapravo su ga promijenili Izraelci). Prvo je to osjetio Haftar u Libiji, a sada i ovi. Naravnoučenje je da ako… Pročitaj više »

radoznali

Svemu dođe kraj. Najlakše je započeti sukob, rat a posljedice ostaju još dugo vremena. Neka ih osjete krivci za započete ratove

Mlata

To su narodi kao i juga što ih je imala….dok je saveza i federacija ti narodi opstaju, čim se najedu i traže osamostaljenje eto problema

Daba

Vjerovati u Dobrog Svemoguceg Boga
Koji je stvorio Svijet
U kojem svaki dan moras nekog ubiti da bi prezivio
Hm
Da li sam samo ja zbunjen?

Stari zavjet, Potop
To je gore štivo nego Mein Kampf

Mozda je ipak Lucifer bio good guy?????

Bosanac

Sve su Žitki boljševički revolucionari sa idejnim centrom Londonom to zakuhali (i finansijskim injekcijama iz Amerike), ko i nama što je došo Tito (koji je bio nešto kao Visoki predstavnik u BiH danas, sličan im je i akcenat u izgovoru našeg jezika), i on je slijedio tekovine ovih Boljševika, plus… Pročitaj više »

piždro

U svjetu su uvjek namjerno ostavljena krizna zarišta, tako da ‘dotični gospodin’ uvjek ima posla… jer inače planeta bi procvala
i red imala, a to opsjenarima ne odgovara…

zeus

Pobiti sve koji idu u crkve ko Staljin se ne može…
————-

sigurno da ne – ali razmišljati protiv post antičkih religija koje ne donose ništa drugo sem nihilističku dekadenciju i koje su donele ,,grijeh ,, zlo i netrpljivost nije slabo – čak suprotno jer oslobađa …

Dejan

Direktor svemira, šahista velemajstor, car, kralj, prvak u skoku u dalj će odigrati maestralno i pokazaće besnom sultanu gde mu je mesto a mesto mu je na smetlištu istorije. A sad malo ozbiljno, mada i ovo nije bilo baš skroz neozbiljno… Koliko god da se Rusija i Turska razilaze pa… Pročitaj više »

onaj najve... Dalton

Jel’ smo mogli svi bit u Raju…..
Koliki je tukac bio onaj Adam.
Kad je zagriza jabuku.
Da je bar diga kil – dva pečenog, pa neka ga voda nosi…
A on bleso…. jabuku.
I sad bi mi htjeli da nam bude dobro….

Novak

Procitao sam naslov, dalje nisam htio citati.
Tako se moze reci da je kriva SFRJ za rat godina 1990-tih

A nitko ne kaze da se Britanci krivi za rat izmedju Pakistana i Indije
i Indije i Kine a oni su krojili te granice.

krivA

..???!!!!..

krivA

..povijest Nagorno-Karabaha..ru.wikipedija.org..

Novak

Autor se trudio da napise dobru reportazu. Ima mnogo dobrih reportaza ali kad autor pocme da ubaciva diktator Assad, komunisti, ….Trump buduci diktator……, onda to ljude odbije. U ono vrijeme, ona vlast u SSSR je mislila da davanjem svakome nacionalnost, republiku, autonomiju je dobra stvar. To je bila je dobra… Pročitaj više »

Novak

Ovo stvarno bode u oci do neba
…………………………………………
Sve o kavkaskom sukobu kojeg je stvorio SSSR
Tako su strane novine mogke pisati godine 1990-tih

Sve o sukobu u Jugoslaviji kojeg su stvorili Englezi u Versaju.

………………………
Sve o sukobu na Bliskom Istoku kojeg su stvorili 1918 Englezi i Francuzi…..itd

mario

IMBEX HR: Koliko je riskantno što je Trump protiv korone uzeo dva nedokazana lijeka?
OBLIKOVAČI I PROGRAMERI MEDIJSKE SCENE VEĆINOM PRIPADNICI iZABRANOG nARODA NIŠTA NE PREPUŠTAJU SLUČAJU.

mario

HRSOTT NET:ŽENA PROŠLA HOROR NAKON TESTIRANJA NA VIRUS: Gurnuli su joj štapić preduboko, kroz nos joj počela curiti moždana tekućina…

onaj najve... Dalton

Treba razlikovati borbena dejstva prema Nagorno Karabahu i Armeniji samoj. Pa je tako relativno neopaženo prošla vijest da je Armenija (osim Rusije), prva zemlja koja je borbeno upotrijebila S-300. Oko Erevana ima raspoređena 3 raketna diviziona. Zadnje informacije govore da su raketama 5V55R, dometa do 75 kilometara, oborene tri rakete… Pročitaj više »

xxx

totalno pristrani clanak ,analiza gnjurac. po ovom pola svijeta moze traziti da bude neka nova republika.

pantagana

 Portal Logično će uvijek biti s vama kako bi zajedno raskrinkali domaće manipulatore i petokolonaše …..ahahaaa, to su znaci svi koji se ne slazu sa uredjivackom politikom logicnog to jest svi koji ne svrsavaju na ruse putina iran kinu kubu venecuelu gadafija jugoslaviju i nesvrstane.

Turski

treba status regionalne velesile.

puf

Dobar tekst, ali jako tendenciozan i pristrasan, sto sam i ocekivao. Ovo je ipak proruski portal, te svi oni koji su na strani Rusa na bilo koji nacin su “dobri momci”, pa su tako i Armenci generalno. Bivsi SSSR je bio jedna ogromna politicko-administracijska zbrka. Ogroman teritorij koji je ukljucivao… Pročitaj više »

jefversgtverutgverut

Carstva, plemena, nacije, religije, države su stvoreni od istoga da bi putem toga pravio kaos gdje god poželi na planetu.

mario

INTERESANTNO, KONTROLORI-OBLIKOVAČI INFORMACIJA ZA OVCOIDE, JAVLJAJU SE SKORO ISTOVREMENO, DALI SU IMALI RADNI SASTANAK ILI JE U PITANJU JEDNA OSOBA SA VIŠE IMENA.

TražeseDomaćaJaja

Jedan je dobio Nobelovu za mir u svijetu, ali da ne bi njega, govnačova, s mirom bi bolje stajali.

hiber

Erdogan je u Libiji zaustavljen tek kad je Egipat nagomilao 50.000 vojnika na granici. Kod takve sile dronovi ne pomažu. Tad je stao. Kod Grčke se povukao kad se nagomilala takva sila EU brodova da su se međusobno sudarali. Dakle, ovdje je stvar jasna. Turska je stisla sa zapada, Gruzija… Pročitaj više »

Audax

Bravo Bonde ! Nažalost isti obrazac podjela na “mi” i “oni” postoji i na ovom portalu. Neki su naprosto cijepljeni od prihvaćanja različitosti. Apsurd, jer inače su protiv cijepljenja 🙂

Slovenac1

Rusi su preko.gruzije za 24 casa samo polako

македонец🇲🇰

da sam ja pretsednik rusije sipta.e iz azerbejdjana sramnio bi sa zemljom a moze usput i tursku i pakistan.

puki

u redu, problem Nagorno-Karabaha je ostatak SSSR-a… medjutim, zasto se taj sukob rasoplamsao bas sada? nakon 30 godina.. po meni, i ozivljavanje ovog sukoba, spada u “igre prijestolja”,- da kabala odvrati paznju ovcama, da im se sprema buduci masovni pokolj.. jer, kako sam rekao,. za vrijeme zakljucavanja 2 mjeseca u… Pročitaj više »

puki

“Bošnjaci, Hrvati, Srbi i drugi narodi trebaju voljeti svoje zemlje, poštivati svoje susjede i ponašati se patriotski, jer u protivnom iznova ćemo skupo platiti cijenu pasivnosti. Portal Logično će uvijek biti s vama kako bi zajedno raskrinkali domaće manipulatore i petokolonaše koji nas pljačkaju i zavađaju već stoljećima, koristeći i… Pročitaj više »

Histrion

Ne znam još uvijek detalje, povijesne pogotovo, ali srce me vuče da podržim malobrojni narod Gorskog Karabaha.

yale

Rusija nije svjetski policajac i Armeniji i Azerbejdžanu ne duguje točno * apsolutno ništa . U slučaju Armenije, oni su ne samo zatvorili sve ruske škole, već su zabranili i ruske TV stanice, a u osnovi su se prostituirali stricu Shmuelu. Činjenica da je Rusija velika, moćna, bogata i s… Pročitaj više »

Meštar

Samire: očigledno imate naklonosti prema Armencima. Imam i ja. Jer ako Azeri oslobode taj dio svoje države doći će do etničkog čišćenja. Imate kontradikcija u tekstu. Ali to sad nije bitno, bitna je vaša zadnja rečenenica. I ovaj rat je proxy rat i to ne Pakistana, Turske i Azerbejđana, oni… Pročitaj više »

Farree

Ovo nije analiza nego srpska propaganda (kakav je to armenijski pogrom kada je 650000 Azera protjerano i 400000 Armenaca?). Ovaj sukob ima veza sa globalnom politikom, ali daleko od toga da su Armenci nedužna janjad. Istina je da NATO želi uvaliti Rusiju u još jedan sukob

shumadinac

Nedelju dana pre početka ovog rata na istoku (odakle ja gledam) se pojavio satelit – Srbi imaju iskustva sa prepoznavanjem od 99. Nije ga teško videti, pun je Mesec a satelit je oko pola deset blizu njega pa se jedini vidi jer Mesec svojom svetlošću pokriva sve zvezde u pozadini… Pročitaj više »

Max

Odličan članak nemam što dodati osim Da je zemlja povijesno Armenska.

Enver

Sraman tekst.

Enver

Sraman tekst o Nagorno Karabah. Vrijedja elementarno znanje o tom zamrznutom konfliktu kojeg je proizvela vojska SSSR a.

Enver

Brisete komentare koji govore istinu. Demokratski

Milorad

Pogledati: Lav Tolstoj – Kozaci. Napisano krajem 19. veka.

postenlopov

Postoji mogucnost da Azerbedjanci osvoje Nagorno Karabah , ali uz ogromne gubitke jer su Jermeni izuzetno dobri borci, ali jedno je osvojit , a sasvim drugo i sacuvat teritoriju, jer Jermeni nece odustat nego ce krenut u partizanski nacin ratovanja, a tad ce se zrtve na Azerbedjanskoj strani nastavit nesmanjenom… Pročitaj više »

POVEZANE VIJESTI